číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla"

Transkript

1 číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla 13. srpna 2011 od 8:30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Kateřina Schovánková telefon: Uzávěrka přihlášek: Prezentace: do 8:30 hod. Družstva: 6 hráčů mixy (minimálně 2 ženy) Startovné: 600,- Kč (hradí se na místě) Více informací na straně 3 ve SL. SO Slaná pořádá: Slánský fotbalový turnaj o putovní pohár STAROSTY 16. července 2011 od 8:30 hod. Prezentace: do 8,30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Jiří Mašek, tel.: Uzávěrka přihlášek: Počet hráčů: (na soupisce max.10 hráčů) Startovné: 800 Kč (musí být zaplaceno do ) Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily. Diváci jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno Lidová řemesla ve vsi Slaná u Semil - Nedvězí v sobotu 20. srpna 2011 Stánkový prodej řemeslné tvorby Ukázky výroby: kovářů, sklářů, šperkařů, dřevařů Dětská dílna: rýžování, malování, navlékání, tisk, tvorba svíček Občerstvení a posezení u stodoly: káva, jarmareční koláče, pivo, víno, limo, sele na rožni a sejkory Přijďte pobejt!! Od 9,00-17,00 hod. u stodoly přes silnici naproti firmě Slako. Vstupné: dospělí 30,-Kč, děti 10,-Kč

2 Slánský list strana 2 Nově otevřena restaurace v Kulturním domě Slaná nabízí obědy večeře. denní menu za 49,-Kč. Srdečně zvou k příjemnému posezení manželé Mazáčovi. Přijďte si zahrát na vlastní hudební nástroje. SDH Slaná si Vás dovoluje pozvat na akci pořádanou pro děti i dospělé LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 27. srpna 2011 od 14 hodin na hřišti ve Slané. Děti se mohou těšit na tradiční soutěžní disciplíny, kde jim budou sladkou odměnou sladkosti všech druhů a barev, dále na bohatý doprovodný program, který jistě zaujme i dospělé. Chybět nebude ani barvení vlasů a diskotéka. Pro všechny bude připraveno chutné občerstvení! Poslední prázdninovou sobotu se na Vás těší pořadatelé! Nohejbalový turnaj ve Slané o putovní pohár BENEŠ a LÁT sobota 10. září 2011 Prezentace: 8:30 hod Zahájení turnaje: 9:00 hod Startovné: 300 Kč za tým Propozice: - počet hráčů v týmu 3 - hra bude souběžně probíhat na dvou hřištích - vhodná obuv na umělou trávu - herní program bude upřesněn při zahájení. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do závazně přihlásili formou - SMS na tel: u na: Celodenní občerstvení zajištěno Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily Obecní úřad informuje: USNESENÍ č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve Slané konaného Zastupitelstvo obce ve Slané se na svém zasedání usneslo takto: I. Bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení z minulého zasedání 2. kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání. 3. Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko II. Schvaluje: 1. program veřejného zasedání 2. bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedl kontrolor KúLK Vladimír Hiršal pod č.j. LK-0179/10/Hir. 3. dotaci na rok 2011 z Grantového fondu Libereckého kraje G-20 na pořízení informativního radaru ve výši ,-Kč. 4. dotaci na rok 2011 z MMR výměna herních prvků na hřišti a v MŠ ve výši ,- Kč. 5. rozpočtového opatření č.2, zvýšit rozpočet obce v příjmech i ve výdajích o částku ,- Kč. 6. zřízení věcného břemene pro zhotovení vkladu do katastru nemovitostí pro kabelové vedení nízkého napětí pro realizaci akce: Slaná, Převraty VN, TS, venkovní vedení nn. 7. pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu a směrnice k závodnímu stravování od zvýšení poplatku za psa a odpady pro rok 2011pro neplatiče na 1 násobek tj. z 240,-Kč na 480,-Kč, s účinností od III. Ukládá: starostovi a místostarostovi 1. zajistit opravu plynovodu na Hořensku, termín do konce srpna starostovi 2. svolat jednání ohledně pastevní cesty na p.č. 389/1 v k.ú. Nedvězí u Semil, termín do konce září. starostovi a předsedovi kontrolního výboru 3. písemně vyzvat majitelé na Hořensku sousedících s obecní cestou, aby doložili podklady prokazující, že jejich stavby nestojí na obecním pozemku a dále je vyzvat, aby neparkovali na obecní cestě, termín červenec starostovi 4. zajistit provedení topné zkoušky v MŠ, termín do konce srpna zajistit opravu odvodnění cesty k č.p. 1 a 2 ve Slané, termín do konce srpna zaslat písemnou odpověď MěÚ Semily odboru dopravy ve věci zvýšení rychlosti v Bořkově a sice, že nesouhlasíme se zaslaným návrhem zvýšení rychlosti na 90 km/h. předsedovi výboru pro rozvoj obce 7. zajistit podpis smlouvy o dílo na dodání a montáž hracích prvků na školním hřišti a v MŠ. starostovi a předsedkyni finančního výboru 8. zaslat písemnou výzvu neplatičům místních poplatků s informací o dalším postupu v jejich vymáhání, termín do konce července 2011 starostovi: 9. projednat s MěÚ Semily otázku předkupních práv, které jsou na určených pozemcích vyznačena v souvislosti s územním plánem obce

3 Slánský list strana 3 Divadelní soubor Tyl Slaná a Švandovo divadlo si vás dovolují pozvat na divadelní představení Román pro ženy Michal Viewegh Ljuba Krbová Markéta Stehlíková Jiří Langmajer 9. září 2011 autobusový zájezd do pražského Švandova divadla na Smíchově odjezd autobusu v 17 hodin od Komerční banky v Semilech, zastávka v u KD ve Slané odjezd zpět ihned po představení cena zájezdu 590,- Kč (vstupenka na balkón a autobus) závazně se přihlaste do na telefonním čísle (Bc. Kateřina Schovánková) nebo na internetu Přímý předprodej: Obecní úřad ve Slané, Informační centrum Semily Zájezd se uskuteční v případě přihlášení 40 osob. Divadelní adaptace bestselleru Michala Viewegha nejen o každodenních trablech milostných příběhů, které vždycky tak nějak lépe vypadají na plátnech kin a v knihách, než v našich životech. V knihách se jimi dojímáme a smějeme se jim, v životě je musíme ve výsledku alespoň přežít... II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla Milí sportovci, rok se s rokem sešel a před námi je druhý ročník volejbalového Memoriálu Jíři Kousala, který se uskuteční v sobotu 13.sprna 2011 od 8 hodin na hřišti ve Slané. První ročník jsme zhodnotili jako velice úspěšný, celkem se přihlásilo 10 družstev, 3 družstva nakonec kvůli ranní spršce nedorazila, ale i tak to byl turnaj velice podařený a na velmi dobré úrovni. Peníze, které se vybraly na startovném, byly použity na úhradu pronájmu hřiště, věcných cen, pamětních listů a především velkého putovního poháru, který si nakonec odvezlo družstvo z Benešova. Zbytek putoval na sbírku pro obec Višňovou, která byla o loňských povodních značně poškozena. To samé máme v plánu s penězi vybranými na letošním turnaji, to znamená, že čistý zisk z této akce poputuje opět na nějakou charitativní sbírku. Tak neváhejte a přijďte udělat něco pro své zdraví = zasportovat si, a zároveň tak pomůžete tam, kde je to opravdu potřeba. Součástí turnaje bude i pietní akt, který loňský rok proběhl v podobě vypuštění balónku přání, jakožto symbolická vzpomínka na našeho kamaráda Jířu, který tragicky zahynul 6.listopadu 2009 a na jehož počest je celý turnaj organizován. Přihlásit se můžete nejpozději do 5.sprna Můžete si sestavit tým i přímo na místě, na poslední chvíli, ale tím, že se nám přihlásíte včas, nám usnadníte organizaci. Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Seznam jubilantů ve III. čtvrtletí 2011 Červenec 2011: Brodská Hanička Slaná 86 let Kynčlová Jana Bořkov 87 let Jandová Božena Nedvězí 82 let Kubešová Miluška Bořkov 85 let Srpen 2011: Matějcová Zdeňka Nedvězí 82 let Lásková Liduška Nedvězí 81 let Janatová Miloslava Slaná 93 let Září 2011: Janatová Vladina Slaná 70 let Prokeš Miroslav Slaná 80 let Martínková Ludmila Nedvězí 84 let Kobrlová Miluše Slaná 70 let Za SPOZ Eva Farská Jménem pořadatelů se na vás již teď těší Bc. Kateřina Schovánková

4 Slánský list strana 4 Samochvála někdy smrdí Přečetl jsem si v Slánským list č.115.(6/2011) jak pedagogové zdejší školy jsou nadšení ze svých výsledků. Již několikráte jsem měl v úmyslu se vyjádřit v tomto tisku, ale o úplně jiné problematice, a to lesním hospodářství. Ale vlivem nedostatku času jsem se k tomu nikdy nedostal. Nyní, když jsem hajný ve výslužbě, to přeci jenom udělám. Bohužel ne na téma lesní hospodářství, ale na problematiku zdejší školy- spíše mateřské školy (patří pod jedno vedení). Když vnoučkovi bylo okolo 4 let, rozhodli jsme se ho přihlásit do zdejšího předškolního zařízení (je obyvatelem obce Slaná). Měl určitý handikap v řeči. Od učitelek v mateřské školce jsme byli ujišťováni, že se mu budou více věnovat, a že to není žádný problém. Dokonce si paní ředitelka dokončuje atestaci na logopedii a tím spíše nebude žádný problém. Dokonce nás i paní ředitelka navštívila doma, že vše bude v pořádku. Jenže!! Po nějakém čase nám bylo řečeno, že oni nemají čas a ani dle nějakého zákona nemohou děti učit správě mluvit vyjadřovat, že na to nemají kvalifikaci. Proto jediný jejich zájem byl, abychom vnoučka přeřadili do jiného předškolního zařízení (dokonce stacionáře, což je zařízení pro postižené děti). Když jsme se tedy dohodli, že ho přeřadíme do jiného předškolního zařízení, panu pediatrickému lékaři se to nelíbilo (na vnoučkovi neshledal žádné problémy - změna kolektivu je pro dítě stresující). Po delší době jsme však překvapivě byli učitelkou informováni, zda jsme si již vyřídili žádost o přeřazení, že vnouček se těžko zúčastňuje společenských akcí s dětmi. O tom silně pochybuji, protože děti má rád. Tak takto si péči občana obce Slaná nepředstavuji a dokonce si myslím, že zde jsou vyšší zájmy některých osob (pracovníci školy a školky), aby se snížil stav žáků (nekapacitní počet). Všechny maminky dětí spolužáků vnoučka se diví, jak již dobře mluvil, ale pedagogičtí pracovnice školy Slaná spíše uhýbají nějakému dialogu. Nerad někoho kritizuji, ale tentokrát jsem to musel udělat. Noc pod stanem Zdeněk Brojír, Slaná 89 ČESKÁ POŠTA, s.p. informuje Jak si zajistit řádné dodávání zásilek Vážení zákazníci, zájmem České pošty, s.p. je dodávat poštovní zásilky včas. Abychom mohli společně dosáhnout tohoto cíle, je zapotřebí naplnit ustanovení základních kvalitativních požadavků a to zejména v otázkách dodání v místě určeném v poštovní adrese a v umístění a označení domovních schránek. Je potřebné řešit odpovědi na otázky: 1. Kam umístit domovní schránku? 2. Jak domovní schránku správně označit? 3. Kam doručovatel není povinen chodit se zásilkami? Ze základních kvalitativních požadavků a poštovních podmínek odsouhlasených ČTÚ například uvádíme: umístění domovních schránek dle základních kvalitativních požadavků 7 odstavec 3 Je-li domovní schránka adresáta umístěna mimo budovu, musí být umístěna na veřejném prostranství nebo na jeho hranici. označení domovní schránky dle Poštovních podmínek pro základní poštovní služby článek 22 odstavec 2a Poštovní zásilku s poštovní adresou, jejíž adresátem je fyzická osoba, podnik (Česká pošta, s.p.) vloží v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje -schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta. Z na jsme 5. tř. s naší paní učitelkou Jiřinou Kretschmerovou spali pod stanem na koupališti v Košťálově. Na koupaliště nás odvezla naše učitelka Jiřina Kretschmerová jejím autem. Když jsme přijeli, dali jsme si zavazadla do stanu (My, Eliška Hlaváčová a Ivetka Vaňátková, jsme měly stan číslo 3. Naše učitelka měla prostřední stan číslo 2. a Tomáš s Járou číslo 1.) Pak jsme se převlékli do plavek a šli jsme do vody. Bavilo nás jezdit na klouzačce a potápět se do hloubky. Paní učitelka seděla u stolu a stále nás pozorovala. Když jsme zmrzlí vylezli z vody, šli jsme se s paní učitelkou projít. Šli jsme na Košťálovské dopravní hřiště. Vedle dopravního hřiště teče potok, a na něm plavaly kačenky, dokonce vylezly z vody, a málem jsme si je pohladili. Cestou zpátky jsme nasbírali dřevo na oheň, když jsme přicházeli ke koupališti, kluci nám dali dřevo a šli pro další, my (s paní učitelkou) jsme šly připravit oheň. Před tím přijel pan učitel Kos z Košťálova (ten šel s klukama pro dřevo). Paní učitelka nám dovolila jít před desátou hodinou ještě na houpačky. Přesně o půlnoci jsme (my holky) vylezly ze stanu a šly jsme říct paní učitelce, že chceme bobříka odvahy, ale paní učitelka nás zahnala do stanu, bylo všude rozsvíceno, byly zamčené brány a přicházela bouřka (ale nám bouřka nevadila). Ráno jsme šli do krámu U Kosinů, kdo neměl snídani, koupil jsi ji tam, ten den nebylo počasí na koupání. Když jsme přišli, nasnídali jsme se a začali jsme se balit. Eliška Hlaváčová a Iveta Vaňátková Postup při dodávání v místě určeném v poštovní adrese dle základních kvalitativních požadavků 6 odstavec 5 d, g, h. Podnik není povinen učinit pokus o standardní dodání, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání, adresát se na místě určeném v poštovní adrese v pracovní dny nezdržuje, adresát se na místě určeném v poštovní adrese zdržuje jen nepravidelně a zřídka. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste zajistili umístění Vašich domovních schránek v souladu s uvedeným ustanovením. V případě potřeby Vám informace podají na kterékoli poště v ČR nebo na infolince ČP

5 Slánský list strana 5 9. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB v Košťálově 3.září 2011 od 13:00 hod HASIČSKÝ AREÁL POD KOZLOVEM POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM PROGRAM: Úvod, mažoretky DDM Lomnice DH ČESKÝ RÁJ Všeň DH GLORIA Zd. Gurského a Franta UHER Mažoretky DDM Lomnice DH PERNŠTEJNKA z Pardubic Jaromír VEJVODA - O tatínkovi a jeho polce ŠKODA LÁSKY Mažoretky DDM Lomnice DH TÁBORANKA Košťálov Monsterkoncert PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově, SDH v Košťálově, DH Táboranka a Libereckého kraje. Všem děkujeme! MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP. Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže Sluníčko byly založeny v září r.1997 a dnes se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky (1xLomnice, 1xLibštát) vede Mgr.Jana Šimůnková a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické disciplíně s hůlkou baton, ale vystupují také jako roztleskávačky pom-pons a mají i svoje Show group. Děvčata se zúčastňují nejrůznějších soutěží a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO), hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy! ČESKÝ RÁJ VŠEŇ Přesné založení dechové hudby není dochováno, prvním známým kapelníkem byl Josef Vocásek z Kacanov, kterého vystřídala řada dalších. Nynější kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od roku 1985 až dosud. Zpívají: Miluše Zemánková, Markéta Bismilerová a Václav Brož. Kapela účinkuje při nejrůznějších akcích, jako jsou různé přehlídky, pouti, svatby, pivní i jiné slavnosti, plesy, různá posezení a další. A to v České republice i za jejími hranicemi. Např. v Polsku a Německu. Máme za sebou již třetí účinkování při přátelské návštěvě obce Všeň v Chorvatském městě Virovitica. GLORIA Zdeňka GURSKÉHO Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994, jejím kapelníkem je známý trumpetista a skladatel Zdeněk Gurský. Tento vynikající soubor sestává z 13 muzikantů a 3 zpěváků. Většina z nich jsou absolventy konzervatoří a uměleckých škol. I v Košťálově nám určitě zahrají a zazpívají některé ze svých největších hitů, při kterých na své nástroje předvádějí neuvěřitelné kousky, sahající často až na hranice technických možností. Kapela se věnuje nejen dechovkovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě. Má spoustu příznivců převážně v západní Evropě V roce 2000 se stala Mistrem Evropy v interpretaci dechové hudby (profesionální kategorie) v německém Mainginhenu. Od svého založení Gloria vydala 33 CD, spoustu videokazet a DVD. S dechovou hudbou Gloria přijede do Košťálova také její současný zpěvák, populární lidový vypravěč a imitátor Franta UHER z Lanžhota. PERNŠTEJNKA PARDUBICE Dechová hudba Pernštejnka byla založena v květnu 1993 pod záštitou týdeníku Noviny Pernštejn, který jí poskytoval veškerou mediální podporu a napověděl, jakým jménem se bude vznikající kapela prezentovat. Na četných zájezdech po republice i do sousedních zemí, na republikových soutěžích i mezinárodních festivalech, pak Pernštejnka prezentovala nejen dobrou českou dechovku, ale i dobré české pivo, které produkuje Pivovar Pernštejn. Od té doby také kapela pravidelně několikrát do roka pořádá koncerty s názvem Hospoda Pernštejnka TÁBORANKA KOŠŤÁLOV TÁBORANKA i v letošním roce koncertovala na několika desítkách akcí (sjezdy rodáků, lázeňské koncerty, přehlídky DH, rodinné oslavy, atd..), podrobný rozpis je uveden na internetových stránkách Mimo jiné jsme si zahráli na Krajských slavnostech v Lomnici nad Popelkou, prvním vrcholem letošní sezóny je vystoupení na největším dechovkovém festivalu v Čechách, Kubešově Soběslavi, kam společně se svými příznivci Táboranka vyjela již podruhé. A hned po přehlídce nás čeká již druhé zahraniční koncertní soustředění na Makarské riviéře v Chorvatsku. Stále si velice vážíme spolupráce s obecními úřady a spolky jednotlivých obcí (hasiči, sportovci, myslivci, chovatelé koní...), na jejichž oslavách hrajeme skladby nejen klasiků české lidovky, ale i novinky současných autorů dechové hudby z Čech i Moravy, občas zabrousíme i do oblasti hudby moderní. Celá naše činnost je bohatě dokumentována ve fotoknihách, které jsou k nahlédnutí (příp.i k zakoupení) společně s oběma vydanými CD a DVD i na koncertech Táboranky. Nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám na naše muzicírování i v letošním roce přispěli jsou to hlavně: Obecní úřad Košťálov, Zdena a Karel Stříbrní Radim u Jičína, tiskárna GLOS Semily, OÚ Nová Ves n.p. a MěÚ Lomnice nad Popelkou. Přehlídku bude uvádět již tradičně košťálovský místostarosta Milan Havlík, který zajišťuje i on-line přenos celého odpoledne na televizní obrazovku v areálu, ozvučení celé akce mají na svých bedrech Miloslav Brož a Tomáš Šimek. Co nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 3.září 2011 do Košťálova Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem pro Vás připravili příjemné prostředí a bohaté občerstvení!

6 Slánský list strana 6 BLAHOPŘEJEME Eliška Hlaváčová byla oceněna společností SCIO za nejlepší výsledek v Liberckém kraji v testu obecných studijních předpokladů pátých tříd základních škol. Iveta Vaňátková byla druhá v Libereckém kraji v atletickém trojboji. Děkujme za prázdniny Učení je mučení, ale ne pro každého, nás škola baví. Chodíme rády do školy, ale jsou dny, kdy bychom rády zůstaly doma. Stávat ráno do školy nebo do práce se většinou nechce. Ráno si většinou nabiju energii ve škole před učením tím, že si povídám s Vydrou, ale poslední dobou jsme pořád unavené, proto jsme rády, že začínají prázdniny. Chceme paním učitelkám MOC poděkovat za to, že nás toho hodně naučily, a daly nám prázdniny. DĚKUJEME Eliška Hlaváčová, Šárka Hlaváčová, Hanička Kadlecová Poděkování Chtěla bych moc poděkovat bezvadnému kolektivu MŠ a ZŠ Slaná. Dělají pro děti maximum, jak ve školce, škole, tak v kroužkách. Myslím si, že za vše hovoří i výborné výsledky páťáků v celorepublikových SCIO testech. Všem rodičům mohu slánskou školu vřele doporučit, děti na ní budou určitě rády vzpomínat. Moc, moc za ní děkuji a přeji spousty šikovných žáků a spokojených rodičů. Monika Vaňátková Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Letošní první vítání občánků se uskutečnilo na Obecním úřadě ve Slané v sobotu 11. června V doprovodném kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy. Mezi nejmladší občánky naší obce byli přivítáni a do obecní kroniky zapsáni: Anna Mikulová Timotej Fiedler Adam Ševců. Za SPOZ Eva Farská INZERCE Koupím stavební pozemek v této obci do 500 m2 tel: Odpověď na článek pana Brojíra Již dlouho jsem si nepřečetla článek tak plný polopravd a nařčení. Vnuka pana Brojíra jsme přijali do MŠ i přesto, že ve čtyřech letech vůbec nemluvil a vyjadřoval se pomocí samohlásek. Domnívali jsme se, že jde o opožděný vývoj řeči a v kolektivu dětí se rozmluví. Vzhledem k tomu, že po čtyřech měsících nedošlo ke zlepšení, chtěli jsme se dohodnout s matkou na dalším postupu. Skutečně jsem byla přímo v rodině, protože maminka neměla čas přijít tuto situaci prokonzultovat. Po dlouhém rozhovoru jsem ji přesvědčila, že je nutné vyšetření klinického logopeda, který je schopen plně posoudit fyziologický vývoj mluvidel, abychom se měli od čeho odrazit. Proběhlo i speciálně pedagogické vyšetření. Na vyšetření byli prarodiče a ti si nepřáli, aby školka byla seznámena s výsledky. Dítě se nerozvíjí tak, jak by mělo a skutečně jsme navrhli, aby chlapce přeřadili do speciální školky s logopedickým programem, kde se mu budou moci více věnovat. Zároveň jsme ujistili babičku, že až se situace zlepší, okamžitě přijmeme dítě zpět. Máme s tím zkušenosti již u dvou dětí naší školy, které měly ve školce obdobné problémy, a skutečně jim pobyt v MŠ speciální prospěl. Jsem přesvědčená, že jednáme v zájmu dítěte. Pokud v pěti letech nemluví a my bychom tento stav neřešili, určitě by došlo k ohrožení jeho prospěchu ve škole. Je samozřejmě možné dítě ve školce ponechat, ale kdo převezme zodpovědnost za další vývoj? Mgr. Jaromíra Zajícová, ředitelka školy uzávěrka příštího (zářijového) vydání je SLÁNSKÝ LIST - zpravodaj Bořkova, Sutic, Nedvězí, Slané, Hořenska a Světlé. Vychází vždy první den v měsíci. Vydává a inzerci přijímá: OBEC SLANÁ, Slaná u Semil, tel.: Rediguje: Marta Valentová, Nedvězí 90, Slaná u Semil, mobil: , Navštivte také internetové stránky obce Slaná:

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) číslo 82. (6/2008)- ročník X.- vydáno v sobotu 1.6.2008 Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí. MS Nora zve všechny příznivce sportu na VOLEJBALOVÝ SRANDAMAČ 14. června

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků

Propozice. oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků Propozice vychází z nové směrnice č. 3/2003, vydané Úřadem ČČK Praha ( III.úplné znění,úplné znění Směrnice účinné dnem 1.1.2009, jak vyplývá z úprav

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 36. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.5. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Českokamenická mažoretka 2013

Českokamenická mažoretka 2013 Centrum Dětí a Mládeže, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice, 723 804 535, 412 582 815 Českokamenická mažoretka 2013 2. ročník soutěžní přehlídky mažoretkových souborů Česká Kamenice motto: Není

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE

O VALAŠSKÝ KLOBOUK. DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE DDM Valašské Klobouky, Mlýnská 432, 766 01 Valašské Klobouky vás zve na soutěž O VALAŠSKÝ KLOBOUK PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE Druh soutěže: Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz

Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Oddíl moderní a estetické skupinové gymnastiky TJ SOKOL ŽIŽKOV I. Praha 3, Koněvova 19 www.mgzizkov.cz Vás srdečně zve na 2. ročník závodu ve společných skladbách v moderní gymnastice Vážení příznivci

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více