číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla"

Transkript

1 číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla 13. srpna 2011 od 8:30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Kateřina Schovánková telefon: Uzávěrka přihlášek: Prezentace: do 8:30 hod. Družstva: 6 hráčů mixy (minimálně 2 ženy) Startovné: 600,- Kč (hradí se na místě) Více informací na straně 3 ve SL. SO Slaná pořádá: Slánský fotbalový turnaj o putovní pohár STAROSTY 16. července 2011 od 8:30 hod. Prezentace: do 8,30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Jiří Mašek, tel.: Uzávěrka přihlášek: Počet hráčů: (na soupisce max.10 hráčů) Startovné: 800 Kč (musí být zaplaceno do ) Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily. Diváci jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno Lidová řemesla ve vsi Slaná u Semil - Nedvězí v sobotu 20. srpna 2011 Stánkový prodej řemeslné tvorby Ukázky výroby: kovářů, sklářů, šperkařů, dřevařů Dětská dílna: rýžování, malování, navlékání, tisk, tvorba svíček Občerstvení a posezení u stodoly: káva, jarmareční koláče, pivo, víno, limo, sele na rožni a sejkory Přijďte pobejt!! Od 9,00-17,00 hod. u stodoly přes silnici naproti firmě Slako. Vstupné: dospělí 30,-Kč, děti 10,-Kč

2 Slánský list strana 2 Nově otevřena restaurace v Kulturním domě Slaná nabízí obědy večeře. denní menu za 49,-Kč. Srdečně zvou k příjemnému posezení manželé Mazáčovi. Přijďte si zahrát na vlastní hudební nástroje. SDH Slaná si Vás dovoluje pozvat na akci pořádanou pro děti i dospělé LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 27. srpna 2011 od 14 hodin na hřišti ve Slané. Děti se mohou těšit na tradiční soutěžní disciplíny, kde jim budou sladkou odměnou sladkosti všech druhů a barev, dále na bohatý doprovodný program, který jistě zaujme i dospělé. Chybět nebude ani barvení vlasů a diskotéka. Pro všechny bude připraveno chutné občerstvení! Poslední prázdninovou sobotu se na Vás těší pořadatelé! Nohejbalový turnaj ve Slané o putovní pohár BENEŠ a LÁT sobota 10. září 2011 Prezentace: 8:30 hod Zahájení turnaje: 9:00 hod Startovné: 300 Kč za tým Propozice: - počet hráčů v týmu 3 - hra bude souběžně probíhat na dvou hřištích - vhodná obuv na umělou trávu - herní program bude upřesněn při zahájení. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do závazně přihlásili formou - SMS na tel: u na: Celodenní občerstvení zajištěno Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily Obecní úřad informuje: USNESENÍ č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve Slané konaného Zastupitelstvo obce ve Slané se na svém zasedání usneslo takto: I. Bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení z minulého zasedání 2. kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání. 3. Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko II. Schvaluje: 1. program veřejného zasedání 2. bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedl kontrolor KúLK Vladimír Hiršal pod č.j. LK-0179/10/Hir. 3. dotaci na rok 2011 z Grantového fondu Libereckého kraje G-20 na pořízení informativního radaru ve výši ,-Kč. 4. dotaci na rok 2011 z MMR výměna herních prvků na hřišti a v MŠ ve výši ,- Kč. 5. rozpočtového opatření č.2, zvýšit rozpočet obce v příjmech i ve výdajích o částku ,- Kč. 6. zřízení věcného břemene pro zhotovení vkladu do katastru nemovitostí pro kabelové vedení nízkého napětí pro realizaci akce: Slaná, Převraty VN, TS, venkovní vedení nn. 7. pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu a směrnice k závodnímu stravování od zvýšení poplatku za psa a odpady pro rok 2011pro neplatiče na 1 násobek tj. z 240,-Kč na 480,-Kč, s účinností od III. Ukládá: starostovi a místostarostovi 1. zajistit opravu plynovodu na Hořensku, termín do konce srpna starostovi 2. svolat jednání ohledně pastevní cesty na p.č. 389/1 v k.ú. Nedvězí u Semil, termín do konce září. starostovi a předsedovi kontrolního výboru 3. písemně vyzvat majitelé na Hořensku sousedících s obecní cestou, aby doložili podklady prokazující, že jejich stavby nestojí na obecním pozemku a dále je vyzvat, aby neparkovali na obecní cestě, termín červenec starostovi 4. zajistit provedení topné zkoušky v MŠ, termín do konce srpna zajistit opravu odvodnění cesty k č.p. 1 a 2 ve Slané, termín do konce srpna zaslat písemnou odpověď MěÚ Semily odboru dopravy ve věci zvýšení rychlosti v Bořkově a sice, že nesouhlasíme se zaslaným návrhem zvýšení rychlosti na 90 km/h. předsedovi výboru pro rozvoj obce 7. zajistit podpis smlouvy o dílo na dodání a montáž hracích prvků na školním hřišti a v MŠ. starostovi a předsedkyni finančního výboru 8. zaslat písemnou výzvu neplatičům místních poplatků s informací o dalším postupu v jejich vymáhání, termín do konce července 2011 starostovi: 9. projednat s MěÚ Semily otázku předkupních práv, které jsou na určených pozemcích vyznačena v souvislosti s územním plánem obce

3 Slánský list strana 3 Divadelní soubor Tyl Slaná a Švandovo divadlo si vás dovolují pozvat na divadelní představení Román pro ženy Michal Viewegh Ljuba Krbová Markéta Stehlíková Jiří Langmajer 9. září 2011 autobusový zájezd do pražského Švandova divadla na Smíchově odjezd autobusu v 17 hodin od Komerční banky v Semilech, zastávka v u KD ve Slané odjezd zpět ihned po představení cena zájezdu 590,- Kč (vstupenka na balkón a autobus) závazně se přihlaste do na telefonním čísle (Bc. Kateřina Schovánková) nebo na internetu Přímý předprodej: Obecní úřad ve Slané, Informační centrum Semily Zájezd se uskuteční v případě přihlášení 40 osob. Divadelní adaptace bestselleru Michala Viewegha nejen o každodenních trablech milostných příběhů, které vždycky tak nějak lépe vypadají na plátnech kin a v knihách, než v našich životech. V knihách se jimi dojímáme a smějeme se jim, v životě je musíme ve výsledku alespoň přežít... II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla Milí sportovci, rok se s rokem sešel a před námi je druhý ročník volejbalového Memoriálu Jíři Kousala, který se uskuteční v sobotu 13.sprna 2011 od 8 hodin na hřišti ve Slané. První ročník jsme zhodnotili jako velice úspěšný, celkem se přihlásilo 10 družstev, 3 družstva nakonec kvůli ranní spršce nedorazila, ale i tak to byl turnaj velice podařený a na velmi dobré úrovni. Peníze, které se vybraly na startovném, byly použity na úhradu pronájmu hřiště, věcných cen, pamětních listů a především velkého putovního poháru, který si nakonec odvezlo družstvo z Benešova. Zbytek putoval na sbírku pro obec Višňovou, která byla o loňských povodních značně poškozena. To samé máme v plánu s penězi vybranými na letošním turnaji, to znamená, že čistý zisk z této akce poputuje opět na nějakou charitativní sbírku. Tak neváhejte a přijďte udělat něco pro své zdraví = zasportovat si, a zároveň tak pomůžete tam, kde je to opravdu potřeba. Součástí turnaje bude i pietní akt, který loňský rok proběhl v podobě vypuštění balónku přání, jakožto symbolická vzpomínka na našeho kamaráda Jířu, který tragicky zahynul 6.listopadu 2009 a na jehož počest je celý turnaj organizován. Přihlásit se můžete nejpozději do 5.sprna Můžete si sestavit tým i přímo na místě, na poslední chvíli, ale tím, že se nám přihlásíte včas, nám usnadníte organizaci. Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Seznam jubilantů ve III. čtvrtletí 2011 Červenec 2011: Brodská Hanička Slaná 86 let Kynčlová Jana Bořkov 87 let Jandová Božena Nedvězí 82 let Kubešová Miluška Bořkov 85 let Srpen 2011: Matějcová Zdeňka Nedvězí 82 let Lásková Liduška Nedvězí 81 let Janatová Miloslava Slaná 93 let Září 2011: Janatová Vladina Slaná 70 let Prokeš Miroslav Slaná 80 let Martínková Ludmila Nedvězí 84 let Kobrlová Miluše Slaná 70 let Za SPOZ Eva Farská Jménem pořadatelů se na vás již teď těší Bc. Kateřina Schovánková

4 Slánský list strana 4 Samochvála někdy smrdí Přečetl jsem si v Slánským list č.115.(6/2011) jak pedagogové zdejší školy jsou nadšení ze svých výsledků. Již několikráte jsem měl v úmyslu se vyjádřit v tomto tisku, ale o úplně jiné problematice, a to lesním hospodářství. Ale vlivem nedostatku času jsem se k tomu nikdy nedostal. Nyní, když jsem hajný ve výslužbě, to přeci jenom udělám. Bohužel ne na téma lesní hospodářství, ale na problematiku zdejší školy- spíše mateřské školy (patří pod jedno vedení). Když vnoučkovi bylo okolo 4 let, rozhodli jsme se ho přihlásit do zdejšího předškolního zařízení (je obyvatelem obce Slaná). Měl určitý handikap v řeči. Od učitelek v mateřské školce jsme byli ujišťováni, že se mu budou více věnovat, a že to není žádný problém. Dokonce si paní ředitelka dokončuje atestaci na logopedii a tím spíše nebude žádný problém. Dokonce nás i paní ředitelka navštívila doma, že vše bude v pořádku. Jenže!! Po nějakém čase nám bylo řečeno, že oni nemají čas a ani dle nějakého zákona nemohou děti učit správě mluvit vyjadřovat, že na to nemají kvalifikaci. Proto jediný jejich zájem byl, abychom vnoučka přeřadili do jiného předškolního zařízení (dokonce stacionáře, což je zařízení pro postižené děti). Když jsme se tedy dohodli, že ho přeřadíme do jiného předškolního zařízení, panu pediatrickému lékaři se to nelíbilo (na vnoučkovi neshledal žádné problémy - změna kolektivu je pro dítě stresující). Po delší době jsme však překvapivě byli učitelkou informováni, zda jsme si již vyřídili žádost o přeřazení, že vnouček se těžko zúčastňuje společenských akcí s dětmi. O tom silně pochybuji, protože děti má rád. Tak takto si péči občana obce Slaná nepředstavuji a dokonce si myslím, že zde jsou vyšší zájmy některých osob (pracovníci školy a školky), aby se snížil stav žáků (nekapacitní počet). Všechny maminky dětí spolužáků vnoučka se diví, jak již dobře mluvil, ale pedagogičtí pracovnice školy Slaná spíše uhýbají nějakému dialogu. Nerad někoho kritizuji, ale tentokrát jsem to musel udělat. Noc pod stanem Zdeněk Brojír, Slaná 89 ČESKÁ POŠTA, s.p. informuje Jak si zajistit řádné dodávání zásilek Vážení zákazníci, zájmem České pošty, s.p. je dodávat poštovní zásilky včas. Abychom mohli společně dosáhnout tohoto cíle, je zapotřebí naplnit ustanovení základních kvalitativních požadavků a to zejména v otázkách dodání v místě určeném v poštovní adrese a v umístění a označení domovních schránek. Je potřebné řešit odpovědi na otázky: 1. Kam umístit domovní schránku? 2. Jak domovní schránku správně označit? 3. Kam doručovatel není povinen chodit se zásilkami? Ze základních kvalitativních požadavků a poštovních podmínek odsouhlasených ČTÚ například uvádíme: umístění domovních schránek dle základních kvalitativních požadavků 7 odstavec 3 Je-li domovní schránka adresáta umístěna mimo budovu, musí být umístěna na veřejném prostranství nebo na jeho hranici. označení domovní schránky dle Poštovních podmínek pro základní poštovní služby článek 22 odstavec 2a Poštovní zásilku s poštovní adresou, jejíž adresátem je fyzická osoba, podnik (Česká pošta, s.p.) vloží v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje -schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta. Z na jsme 5. tř. s naší paní učitelkou Jiřinou Kretschmerovou spali pod stanem na koupališti v Košťálově. Na koupaliště nás odvezla naše učitelka Jiřina Kretschmerová jejím autem. Když jsme přijeli, dali jsme si zavazadla do stanu (My, Eliška Hlaváčová a Ivetka Vaňátková, jsme měly stan číslo 3. Naše učitelka měla prostřední stan číslo 2. a Tomáš s Járou číslo 1.) Pak jsme se převlékli do plavek a šli jsme do vody. Bavilo nás jezdit na klouzačce a potápět se do hloubky. Paní učitelka seděla u stolu a stále nás pozorovala. Když jsme zmrzlí vylezli z vody, šli jsme se s paní učitelkou projít. Šli jsme na Košťálovské dopravní hřiště. Vedle dopravního hřiště teče potok, a na něm plavaly kačenky, dokonce vylezly z vody, a málem jsme si je pohladili. Cestou zpátky jsme nasbírali dřevo na oheň, když jsme přicházeli ke koupališti, kluci nám dali dřevo a šli pro další, my (s paní učitelkou) jsme šly připravit oheň. Před tím přijel pan učitel Kos z Košťálova (ten šel s klukama pro dřevo). Paní učitelka nám dovolila jít před desátou hodinou ještě na houpačky. Přesně o půlnoci jsme (my holky) vylezly ze stanu a šly jsme říct paní učitelce, že chceme bobříka odvahy, ale paní učitelka nás zahnala do stanu, bylo všude rozsvíceno, byly zamčené brány a přicházela bouřka (ale nám bouřka nevadila). Ráno jsme šli do krámu U Kosinů, kdo neměl snídani, koupil jsi ji tam, ten den nebylo počasí na koupání. Když jsme přišli, nasnídali jsme se a začali jsme se balit. Eliška Hlaváčová a Iveta Vaňátková Postup při dodávání v místě určeném v poštovní adrese dle základních kvalitativních požadavků 6 odstavec 5 d, g, h. Podnik není povinen učinit pokus o standardní dodání, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání, adresát se na místě určeném v poštovní adrese v pracovní dny nezdržuje, adresát se na místě určeném v poštovní adrese zdržuje jen nepravidelně a zřídka. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste zajistili umístění Vašich domovních schránek v souladu s uvedeným ustanovením. V případě potřeby Vám informace podají na kterékoli poště v ČR nebo na infolince ČP

5 Slánský list strana 5 9. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB v Košťálově 3.září 2011 od 13:00 hod HASIČSKÝ AREÁL POD KOZLOVEM POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM PROGRAM: Úvod, mažoretky DDM Lomnice DH ČESKÝ RÁJ Všeň DH GLORIA Zd. Gurského a Franta UHER Mažoretky DDM Lomnice DH PERNŠTEJNKA z Pardubic Jaromír VEJVODA - O tatínkovi a jeho polce ŠKODA LÁSKY Mažoretky DDM Lomnice DH TÁBORANKA Košťálov Monsterkoncert PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově, SDH v Košťálově, DH Táboranka a Libereckého kraje. Všem děkujeme! MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP. Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže Sluníčko byly založeny v září r.1997 a dnes se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky (1xLomnice, 1xLibštát) vede Mgr.Jana Šimůnková a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické disciplíně s hůlkou baton, ale vystupují také jako roztleskávačky pom-pons a mají i svoje Show group. Děvčata se zúčastňují nejrůznějších soutěží a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO), hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy! ČESKÝ RÁJ VŠEŇ Přesné založení dechové hudby není dochováno, prvním známým kapelníkem byl Josef Vocásek z Kacanov, kterého vystřídala řada dalších. Nynější kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od roku 1985 až dosud. Zpívají: Miluše Zemánková, Markéta Bismilerová a Václav Brož. Kapela účinkuje při nejrůznějších akcích, jako jsou různé přehlídky, pouti, svatby, pivní i jiné slavnosti, plesy, různá posezení a další. A to v České republice i za jejími hranicemi. Např. v Polsku a Německu. Máme za sebou již třetí účinkování při přátelské návštěvě obce Všeň v Chorvatském městě Virovitica. GLORIA Zdeňka GURSKÉHO Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994, jejím kapelníkem je známý trumpetista a skladatel Zdeněk Gurský. Tento vynikající soubor sestává z 13 muzikantů a 3 zpěváků. Většina z nich jsou absolventy konzervatoří a uměleckých škol. I v Košťálově nám určitě zahrají a zazpívají některé ze svých největších hitů, při kterých na své nástroje předvádějí neuvěřitelné kousky, sahající často až na hranice technických možností. Kapela se věnuje nejen dechovkovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě. Má spoustu příznivců převážně v západní Evropě V roce 2000 se stala Mistrem Evropy v interpretaci dechové hudby (profesionální kategorie) v německém Mainginhenu. Od svého založení Gloria vydala 33 CD, spoustu videokazet a DVD. S dechovou hudbou Gloria přijede do Košťálova také její současný zpěvák, populární lidový vypravěč a imitátor Franta UHER z Lanžhota. PERNŠTEJNKA PARDUBICE Dechová hudba Pernštejnka byla založena v květnu 1993 pod záštitou týdeníku Noviny Pernštejn, který jí poskytoval veškerou mediální podporu a napověděl, jakým jménem se bude vznikající kapela prezentovat. Na četných zájezdech po republice i do sousedních zemí, na republikových soutěžích i mezinárodních festivalech, pak Pernštejnka prezentovala nejen dobrou českou dechovku, ale i dobré české pivo, které produkuje Pivovar Pernštejn. Od té doby také kapela pravidelně několikrát do roka pořádá koncerty s názvem Hospoda Pernštejnka TÁBORANKA KOŠŤÁLOV TÁBORANKA i v letošním roce koncertovala na několika desítkách akcí (sjezdy rodáků, lázeňské koncerty, přehlídky DH, rodinné oslavy, atd..), podrobný rozpis je uveden na internetových stránkách Mimo jiné jsme si zahráli na Krajských slavnostech v Lomnici nad Popelkou, prvním vrcholem letošní sezóny je vystoupení na největším dechovkovém festivalu v Čechách, Kubešově Soběslavi, kam společně se svými příznivci Táboranka vyjela již podruhé. A hned po přehlídce nás čeká již druhé zahraniční koncertní soustředění na Makarské riviéře v Chorvatsku. Stále si velice vážíme spolupráce s obecními úřady a spolky jednotlivých obcí (hasiči, sportovci, myslivci, chovatelé koní...), na jejichž oslavách hrajeme skladby nejen klasiků české lidovky, ale i novinky současných autorů dechové hudby z Čech i Moravy, občas zabrousíme i do oblasti hudby moderní. Celá naše činnost je bohatě dokumentována ve fotoknihách, které jsou k nahlédnutí (příp.i k zakoupení) společně s oběma vydanými CD a DVD i na koncertech Táboranky. Nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám na naše muzicírování i v letošním roce přispěli jsou to hlavně: Obecní úřad Košťálov, Zdena a Karel Stříbrní Radim u Jičína, tiskárna GLOS Semily, OÚ Nová Ves n.p. a MěÚ Lomnice nad Popelkou. Přehlídku bude uvádět již tradičně košťálovský místostarosta Milan Havlík, který zajišťuje i on-line přenos celého odpoledne na televizní obrazovku v areálu, ozvučení celé akce mají na svých bedrech Miloslav Brož a Tomáš Šimek. Co nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 3.září 2011 do Košťálova Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem pro Vás připravili příjemné prostředí a bohaté občerstvení!

6 Slánský list strana 6 BLAHOPŘEJEME Eliška Hlaváčová byla oceněna společností SCIO za nejlepší výsledek v Liberckém kraji v testu obecných studijních předpokladů pátých tříd základních škol. Iveta Vaňátková byla druhá v Libereckém kraji v atletickém trojboji. Děkujme za prázdniny Učení je mučení, ale ne pro každého, nás škola baví. Chodíme rády do školy, ale jsou dny, kdy bychom rády zůstaly doma. Stávat ráno do školy nebo do práce se většinou nechce. Ráno si většinou nabiju energii ve škole před učením tím, že si povídám s Vydrou, ale poslední dobou jsme pořád unavené, proto jsme rády, že začínají prázdniny. Chceme paním učitelkám MOC poděkovat za to, že nás toho hodně naučily, a daly nám prázdniny. DĚKUJEME Eliška Hlaváčová, Šárka Hlaváčová, Hanička Kadlecová Poděkování Chtěla bych moc poděkovat bezvadnému kolektivu MŠ a ZŠ Slaná. Dělají pro děti maximum, jak ve školce, škole, tak v kroužkách. Myslím si, že za vše hovoří i výborné výsledky páťáků v celorepublikových SCIO testech. Všem rodičům mohu slánskou školu vřele doporučit, děti na ní budou určitě rády vzpomínat. Moc, moc za ní děkuji a přeji spousty šikovných žáků a spokojených rodičů. Monika Vaňátková Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Letošní první vítání občánků se uskutečnilo na Obecním úřadě ve Slané v sobotu 11. června V doprovodném kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy. Mezi nejmladší občánky naší obce byli přivítáni a do obecní kroniky zapsáni: Anna Mikulová Timotej Fiedler Adam Ševců. Za SPOZ Eva Farská INZERCE Koupím stavební pozemek v této obci do 500 m2 tel: Odpověď na článek pana Brojíra Již dlouho jsem si nepřečetla článek tak plný polopravd a nařčení. Vnuka pana Brojíra jsme přijali do MŠ i přesto, že ve čtyřech letech vůbec nemluvil a vyjadřoval se pomocí samohlásek. Domnívali jsme se, že jde o opožděný vývoj řeči a v kolektivu dětí se rozmluví. Vzhledem k tomu, že po čtyřech měsících nedošlo ke zlepšení, chtěli jsme se dohodnout s matkou na dalším postupu. Skutečně jsem byla přímo v rodině, protože maminka neměla čas přijít tuto situaci prokonzultovat. Po dlouhém rozhovoru jsem ji přesvědčila, že je nutné vyšetření klinického logopeda, který je schopen plně posoudit fyziologický vývoj mluvidel, abychom se měli od čeho odrazit. Proběhlo i speciálně pedagogické vyšetření. Na vyšetření byli prarodiče a ti si nepřáli, aby školka byla seznámena s výsledky. Dítě se nerozvíjí tak, jak by mělo a skutečně jsme navrhli, aby chlapce přeřadili do speciální školky s logopedickým programem, kde se mu budou moci více věnovat. Zároveň jsme ujistili babičku, že až se situace zlepší, okamžitě přijmeme dítě zpět. Máme s tím zkušenosti již u dvou dětí naší školy, které měly ve školce obdobné problémy, a skutečně jim pobyt v MŠ speciální prospěl. Jsem přesvědčená, že jednáme v zájmu dítěte. Pokud v pěti letech nemluví a my bychom tento stav neřešili, určitě by došlo k ohrožení jeho prospěchu ve škole. Je samozřejmě možné dítě ve školce ponechat, ale kdo převezme zodpovědnost za další vývoj? Mgr. Jaromíra Zajícová, ředitelka školy uzávěrka příštího (zářijového) vydání je SLÁNSKÝ LIST - zpravodaj Bořkova, Sutic, Nedvězí, Slané, Hořenska a Světlé. Vychází vždy první den v měsíci. Vydává a inzerci přijímá: OBEC SLANÁ, Slaná u Semil, tel.: Rediguje: Marta Valentová, Nedvězí 90, Slaná u Semil, mobil: , Navštivte také internetové stránky obce Slaná:

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač)

Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) číslo 93. (6/2009)- ročník XI.- vydáno v pondělí 1.6.2009 Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí, až když na ně vzpomíná. SO Slaná Vás zve na: Slánský nohejbalový turnaj (srandamač) 20. června 2009

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Ročník X číslo 3 17. července 2015 V této sestavě jsme se vydaly na výlet do Libštátu na Končina. Z jednání zastupitelstva Zastupitelstvo se na dubnových

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky

Únanovské novinky. Slovo starosty. 1/2013 Únanovské novinky Únanovské novinky Čtvrtletník obce Únanov 1/2013 Březen Slovo starosty V letošním roce se zaměříme na zpracování rozvojových dokumentů, které naznačí další směr rozvoje naší obce. Nejdůležitější z těchto

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více