číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek 1.7.2011 Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla"

Transkript

1 číslo 116.(7/2011)- ročník XIII.- vydáno v pátek Krásné prázdniny plné dobrodružství a hezkých zážitků. II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla 13. srpna 2011 od 8:30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Kateřina Schovánková telefon: Uzávěrka přihlášek: Prezentace: do 8:30 hod. Družstva: 6 hráčů mixy (minimálně 2 ženy) Startovné: 600,- Kč (hradí se na místě) Více informací na straně 3 ve SL. SO Slaná pořádá: Slánský fotbalový turnaj o putovní pohár STAROSTY 16. července 2011 od 8:30 hod. Prezentace: do 8,30 hod. Kde: Slánský sportovní areál Přihlášky: Jiří Mašek, tel.: Uzávěrka přihlášek: Počet hráčů: (na soupisce max.10 hráčů) Startovné: 800 Kč (musí být zaplaceno do ) Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily. Diváci jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno Lidová řemesla ve vsi Slaná u Semil - Nedvězí v sobotu 20. srpna 2011 Stánkový prodej řemeslné tvorby Ukázky výroby: kovářů, sklářů, šperkařů, dřevařů Dětská dílna: rýžování, malování, navlékání, tisk, tvorba svíček Občerstvení a posezení u stodoly: káva, jarmareční koláče, pivo, víno, limo, sele na rožni a sejkory Přijďte pobejt!! Od 9,00-17,00 hod. u stodoly přes silnici naproti firmě Slako. Vstupné: dospělí 30,-Kč, děti 10,-Kč

2 Slánský list strana 2 Nově otevřena restaurace v Kulturním domě Slaná nabízí obědy večeře. denní menu za 49,-Kč. Srdečně zvou k příjemnému posezení manželé Mazáčovi. Přijďte si zahrát na vlastní hudební nástroje. SDH Slaná si Vás dovoluje pozvat na akci pořádanou pro děti i dospělé LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 27. srpna 2011 od 14 hodin na hřišti ve Slané. Děti se mohou těšit na tradiční soutěžní disciplíny, kde jim budou sladkou odměnou sladkosti všech druhů a barev, dále na bohatý doprovodný program, který jistě zaujme i dospělé. Chybět nebude ani barvení vlasů a diskotéka. Pro všechny bude připraveno chutné občerstvení! Poslední prázdninovou sobotu se na Vás těší pořadatelé! Nohejbalový turnaj ve Slané o putovní pohár BENEŠ a LÁT sobota 10. září 2011 Prezentace: 8:30 hod Zahájení turnaje: 9:00 hod Startovné: 300 Kč za tým Propozice: - počet hráčů v týmu 3 - hra bude souběžně probíhat na dvou hřištích - vhodná obuv na umělou trávu - herní program bude upřesněn při zahájení. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do závazně přihlásili formou - SMS na tel: u na: Celodenní občerstvení zajištěno Otevřený turnaj pro širokou veřejnost organizován ve spolupráci s RCSPV Semily Obecní úřad informuje: USNESENÍ č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve Slané konaného Zastupitelstvo obce ve Slané se na svém zasedání usneslo takto: I. Bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení z minulého zasedání 2. kontrolu plnění úkolů z minulých zasedání. 3. Komunitní plán sociálních služeb regionu Semilsko II. Schvaluje: 1. program veřejného zasedání 2. bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou provedl kontrolor KúLK Vladimír Hiršal pod č.j. LK-0179/10/Hir. 3. dotaci na rok 2011 z Grantového fondu Libereckého kraje G-20 na pořízení informativního radaru ve výši ,-Kč. 4. dotaci na rok 2011 z MMR výměna herních prvků na hřišti a v MŠ ve výši ,- Kč. 5. rozpočtového opatření č.2, zvýšit rozpočet obce v příjmech i ve výdajích o částku ,- Kč. 6. zřízení věcného břemene pro zhotovení vkladu do katastru nemovitostí pro kabelové vedení nízkého napětí pro realizaci akce: Slaná, Převraty VN, TS, venkovní vedení nn. 7. pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu a směrnice k závodnímu stravování od zvýšení poplatku za psa a odpady pro rok 2011pro neplatiče na 1 násobek tj. z 240,-Kč na 480,-Kč, s účinností od III. Ukládá: starostovi a místostarostovi 1. zajistit opravu plynovodu na Hořensku, termín do konce srpna starostovi 2. svolat jednání ohledně pastevní cesty na p.č. 389/1 v k.ú. Nedvězí u Semil, termín do konce září. starostovi a předsedovi kontrolního výboru 3. písemně vyzvat majitelé na Hořensku sousedících s obecní cestou, aby doložili podklady prokazující, že jejich stavby nestojí na obecním pozemku a dále je vyzvat, aby neparkovali na obecní cestě, termín červenec starostovi 4. zajistit provedení topné zkoušky v MŠ, termín do konce srpna zajistit opravu odvodnění cesty k č.p. 1 a 2 ve Slané, termín do konce srpna zaslat písemnou odpověď MěÚ Semily odboru dopravy ve věci zvýšení rychlosti v Bořkově a sice, že nesouhlasíme se zaslaným návrhem zvýšení rychlosti na 90 km/h. předsedovi výboru pro rozvoj obce 7. zajistit podpis smlouvy o dílo na dodání a montáž hracích prvků na školním hřišti a v MŠ. starostovi a předsedkyni finančního výboru 8. zaslat písemnou výzvu neplatičům místních poplatků s informací o dalším postupu v jejich vymáhání, termín do konce července 2011 starostovi: 9. projednat s MěÚ Semily otázku předkupních práv, které jsou na určených pozemcích vyznačena v souvislosti s územním plánem obce

3 Slánský list strana 3 Divadelní soubor Tyl Slaná a Švandovo divadlo si vás dovolují pozvat na divadelní představení Román pro ženy Michal Viewegh Ljuba Krbová Markéta Stehlíková Jiří Langmajer 9. září 2011 autobusový zájezd do pražského Švandova divadla na Smíchově odjezd autobusu v 17 hodin od Komerční banky v Semilech, zastávka v u KD ve Slané odjezd zpět ihned po představení cena zájezdu 590,- Kč (vstupenka na balkón a autobus) závazně se přihlaste do na telefonním čísle (Bc. Kateřina Schovánková) nebo na internetu Přímý předprodej: Obecní úřad ve Slané, Informační centrum Semily Zájezd se uskuteční v případě přihlášení 40 osob. Divadelní adaptace bestselleru Michala Viewegha nejen o každodenních trablech milostných příběhů, které vždycky tak nějak lépe vypadají na plátnech kin a v knihách, než v našich životech. V knihách se jimi dojímáme a smějeme se jim, v životě je musíme ve výsledku alespoň přežít... II. volejbalový Memoriál Jíři Kousla Milí sportovci, rok se s rokem sešel a před námi je druhý ročník volejbalového Memoriálu Jíři Kousala, který se uskuteční v sobotu 13.sprna 2011 od 8 hodin na hřišti ve Slané. První ročník jsme zhodnotili jako velice úspěšný, celkem se přihlásilo 10 družstev, 3 družstva nakonec kvůli ranní spršce nedorazila, ale i tak to byl turnaj velice podařený a na velmi dobré úrovni. Peníze, které se vybraly na startovném, byly použity na úhradu pronájmu hřiště, věcných cen, pamětních listů a především velkého putovního poháru, který si nakonec odvezlo družstvo z Benešova. Zbytek putoval na sbírku pro obec Višňovou, která byla o loňských povodních značně poškozena. To samé máme v plánu s penězi vybranými na letošním turnaji, to znamená, že čistý zisk z této akce poputuje opět na nějakou charitativní sbírku. Tak neváhejte a přijďte udělat něco pro své zdraví = zasportovat si, a zároveň tak pomůžete tam, kde je to opravdu potřeba. Součástí turnaje bude i pietní akt, který loňský rok proběhl v podobě vypuštění balónku přání, jakožto symbolická vzpomínka na našeho kamaráda Jířu, který tragicky zahynul 6.listopadu 2009 a na jehož počest je celý turnaj organizován. Přihlásit se můžete nejpozději do 5.sprna Můžete si sestavit tým i přímo na místě, na poslední chvíli, ale tím, že se nám přihlásíte včas, nám usnadníte organizaci. Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Seznam jubilantů ve III. čtvrtletí 2011 Červenec 2011: Brodská Hanička Slaná 86 let Kynčlová Jana Bořkov 87 let Jandová Božena Nedvězí 82 let Kubešová Miluška Bořkov 85 let Srpen 2011: Matějcová Zdeňka Nedvězí 82 let Lásková Liduška Nedvězí 81 let Janatová Miloslava Slaná 93 let Září 2011: Janatová Vladina Slaná 70 let Prokeš Miroslav Slaná 80 let Martínková Ludmila Nedvězí 84 let Kobrlová Miluše Slaná 70 let Za SPOZ Eva Farská Jménem pořadatelů se na vás již teď těší Bc. Kateřina Schovánková

4 Slánský list strana 4 Samochvála někdy smrdí Přečetl jsem si v Slánským list č.115.(6/2011) jak pedagogové zdejší školy jsou nadšení ze svých výsledků. Již několikráte jsem měl v úmyslu se vyjádřit v tomto tisku, ale o úplně jiné problematice, a to lesním hospodářství. Ale vlivem nedostatku času jsem se k tomu nikdy nedostal. Nyní, když jsem hajný ve výslužbě, to přeci jenom udělám. Bohužel ne na téma lesní hospodářství, ale na problematiku zdejší školy- spíše mateřské školy (patří pod jedno vedení). Když vnoučkovi bylo okolo 4 let, rozhodli jsme se ho přihlásit do zdejšího předškolního zařízení (je obyvatelem obce Slaná). Měl určitý handikap v řeči. Od učitelek v mateřské školce jsme byli ujišťováni, že se mu budou více věnovat, a že to není žádný problém. Dokonce si paní ředitelka dokončuje atestaci na logopedii a tím spíše nebude žádný problém. Dokonce nás i paní ředitelka navštívila doma, že vše bude v pořádku. Jenže!! Po nějakém čase nám bylo řečeno, že oni nemají čas a ani dle nějakého zákona nemohou děti učit správě mluvit vyjadřovat, že na to nemají kvalifikaci. Proto jediný jejich zájem byl, abychom vnoučka přeřadili do jiného předškolního zařízení (dokonce stacionáře, což je zařízení pro postižené děti). Když jsme se tedy dohodli, že ho přeřadíme do jiného předškolního zařízení, panu pediatrickému lékaři se to nelíbilo (na vnoučkovi neshledal žádné problémy - změna kolektivu je pro dítě stresující). Po delší době jsme však překvapivě byli učitelkou informováni, zda jsme si již vyřídili žádost o přeřazení, že vnouček se těžko zúčastňuje společenských akcí s dětmi. O tom silně pochybuji, protože děti má rád. Tak takto si péči občana obce Slaná nepředstavuji a dokonce si myslím, že zde jsou vyšší zájmy některých osob (pracovníci školy a školky), aby se snížil stav žáků (nekapacitní počet). Všechny maminky dětí spolužáků vnoučka se diví, jak již dobře mluvil, ale pedagogičtí pracovnice školy Slaná spíše uhýbají nějakému dialogu. Nerad někoho kritizuji, ale tentokrát jsem to musel udělat. Noc pod stanem Zdeněk Brojír, Slaná 89 ČESKÁ POŠTA, s.p. informuje Jak si zajistit řádné dodávání zásilek Vážení zákazníci, zájmem České pošty, s.p. je dodávat poštovní zásilky včas. Abychom mohli společně dosáhnout tohoto cíle, je zapotřebí naplnit ustanovení základních kvalitativních požadavků a to zejména v otázkách dodání v místě určeném v poštovní adrese a v umístění a označení domovních schránek. Je potřebné řešit odpovědi na otázky: 1. Kam umístit domovní schránku? 2. Jak domovní schránku správně označit? 3. Kam doručovatel není povinen chodit se zásilkami? Ze základních kvalitativních požadavků a poštovních podmínek odsouhlasených ČTÚ například uvádíme: umístění domovních schránek dle základních kvalitativních požadavků 7 odstavec 3 Je-li domovní schránka adresáta umístěna mimo budovu, musí být umístěna na veřejném prostranství nebo na jeho hranici. označení domovní schránky dle Poštovních podmínek pro základní poštovní služby článek 22 odstavec 2a Poštovní zásilku s poštovní adresou, jejíž adresátem je fyzická osoba, podnik (Česká pošta, s.p.) vloží v místě určeném v poštovní adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje -schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta. Z na jsme 5. tř. s naší paní učitelkou Jiřinou Kretschmerovou spali pod stanem na koupališti v Košťálově. Na koupaliště nás odvezla naše učitelka Jiřina Kretschmerová jejím autem. Když jsme přijeli, dali jsme si zavazadla do stanu (My, Eliška Hlaváčová a Ivetka Vaňátková, jsme měly stan číslo 3. Naše učitelka měla prostřední stan číslo 2. a Tomáš s Járou číslo 1.) Pak jsme se převlékli do plavek a šli jsme do vody. Bavilo nás jezdit na klouzačce a potápět se do hloubky. Paní učitelka seděla u stolu a stále nás pozorovala. Když jsme zmrzlí vylezli z vody, šli jsme se s paní učitelkou projít. Šli jsme na Košťálovské dopravní hřiště. Vedle dopravního hřiště teče potok, a na něm plavaly kačenky, dokonce vylezly z vody, a málem jsme si je pohladili. Cestou zpátky jsme nasbírali dřevo na oheň, když jsme přicházeli ke koupališti, kluci nám dali dřevo a šli pro další, my (s paní učitelkou) jsme šly připravit oheň. Před tím přijel pan učitel Kos z Košťálova (ten šel s klukama pro dřevo). Paní učitelka nám dovolila jít před desátou hodinou ještě na houpačky. Přesně o půlnoci jsme (my holky) vylezly ze stanu a šly jsme říct paní učitelce, že chceme bobříka odvahy, ale paní učitelka nás zahnala do stanu, bylo všude rozsvíceno, byly zamčené brány a přicházela bouřka (ale nám bouřka nevadila). Ráno jsme šli do krámu U Kosinů, kdo neměl snídani, koupil jsi ji tam, ten den nebylo počasí na koupání. Když jsme přišli, nasnídali jsme se a začali jsme se balit. Eliška Hlaváčová a Iveta Vaňátková Postup při dodávání v místě určeném v poštovní adrese dle základních kvalitativních požadavků 6 odstavec 5 d, g, h. Podnik není povinen učinit pokus o standardní dodání, jestliže místo dodání určené v poštovní adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání, adresát se na místě určeném v poštovní adrese v pracovní dny nezdržuje, adresát se na místě určeném v poštovní adrese zdržuje jen nepravidelně a zřídka. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste zajistili umístění Vašich domovních schránek v souladu s uvedeným ustanovením. V případě potřeby Vám informace podají na kterékoli poště v ČR nebo na infolince ČP

5 Slánský list strana 5 9. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB v Košťálově 3.září 2011 od 13:00 hod HASIČSKÝ AREÁL POD KOZLOVEM POŘADATEL: DH TÁBORANKA A SDH KOŠŤÁLOV VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM PROGRAM: Úvod, mažoretky DDM Lomnice DH ČESKÝ RÁJ Všeň DH GLORIA Zd. Gurského a Franta UHER Mažoretky DDM Lomnice DH PERNŠTEJNKA z Pardubic Jaromír VEJVODA - O tatínkovi a jeho polce ŠKODA LÁSKY Mažoretky DDM Lomnice DH TÁBORANKA Košťálov Monsterkoncert PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB je pořádána s finančním přispěním OÚ v Košťálově, SDH v Košťálově, DH Táboranka a Libereckého kraje. Všem děkujeme! MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP. Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže Sluníčko byly založeny v září r.1997 a dnes se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky (1xLomnice, 1xLibštát) vede Mgr.Jana Šimůnková a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické disciplíně s hůlkou baton, ale vystupují také jako roztleskávačky pom-pons a mají i svoje Show group. Děvčata se zúčastňují nejrůznějších soutěží a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO), hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy! ČESKÝ RÁJ VŠEŇ Přesné založení dechové hudby není dochováno, prvním známým kapelníkem byl Josef Vocásek z Kacanov, kterého vystřídala řada dalších. Nynější kapelník Jaroslav Raulin vede soubor od roku 1985 až dosud. Zpívají: Miluše Zemánková, Markéta Bismilerová a Václav Brož. Kapela účinkuje při nejrůznějších akcích, jako jsou různé přehlídky, pouti, svatby, pivní i jiné slavnosti, plesy, různá posezení a další. A to v České republice i za jejími hranicemi. Např. v Polsku a Německu. Máme za sebou již třetí účinkování při přátelské návštěvě obce Všeň v Chorvatském městě Virovitica. GLORIA Zdeňka GURSKÉHO Dechová hudba Gloria vznikla v roce 1994, jejím kapelníkem je známý trumpetista a skladatel Zdeněk Gurský. Tento vynikající soubor sestává z 13 muzikantů a 3 zpěváků. Většina z nich jsou absolventy konzervatoří a uměleckých škol. I v Košťálově nám určitě zahrají a zazpívají některé ze svých největších hitů, při kterých na své nástroje předvádějí neuvěřitelné kousky, sahající často až na hranice technických možností. Kapela se věnuje nejen dechovkovému žánru, ale také moderní a vážné hudbě. Má spoustu příznivců převážně v západní Evropě V roce 2000 se stala Mistrem Evropy v interpretaci dechové hudby (profesionální kategorie) v německém Mainginhenu. Od svého založení Gloria vydala 33 CD, spoustu videokazet a DVD. S dechovou hudbou Gloria přijede do Košťálova také její současný zpěvák, populární lidový vypravěč a imitátor Franta UHER z Lanžhota. PERNŠTEJNKA PARDUBICE Dechová hudba Pernštejnka byla založena v květnu 1993 pod záštitou týdeníku Noviny Pernštejn, který jí poskytoval veškerou mediální podporu a napověděl, jakým jménem se bude vznikající kapela prezentovat. Na četných zájezdech po republice i do sousedních zemí, na republikových soutěžích i mezinárodních festivalech, pak Pernštejnka prezentovala nejen dobrou českou dechovku, ale i dobré české pivo, které produkuje Pivovar Pernštejn. Od té doby také kapela pravidelně několikrát do roka pořádá koncerty s názvem Hospoda Pernštejnka TÁBORANKA KOŠŤÁLOV TÁBORANKA i v letošním roce koncertovala na několika desítkách akcí (sjezdy rodáků, lázeňské koncerty, přehlídky DH, rodinné oslavy, atd..), podrobný rozpis je uveden na internetových stránkách Mimo jiné jsme si zahráli na Krajských slavnostech v Lomnici nad Popelkou, prvním vrcholem letošní sezóny je vystoupení na největším dechovkovém festivalu v Čechách, Kubešově Soběslavi, kam společně se svými příznivci Táboranka vyjela již podruhé. A hned po přehlídce nás čeká již druhé zahraniční koncertní soustředění na Makarské riviéře v Chorvatsku. Stále si velice vážíme spolupráce s obecními úřady a spolky jednotlivých obcí (hasiči, sportovci, myslivci, chovatelé koní...), na jejichž oslavách hrajeme skladby nejen klasiků české lidovky, ale i novinky současných autorů dechové hudby z Čech i Moravy, občas zabrousíme i do oblasti hudby moderní. Celá naše činnost je bohatě dokumentována ve fotoknihách, které jsou k nahlédnutí (příp.i k zakoupení) společně s oběma vydanými CD a DVD i na koncertech Táboranky. Nesmíme zapomenout poděkovat všem sponzorům, kteří nám na naše muzicírování i v letošním roce přispěli jsou to hlavně: Obecní úřad Košťálov, Zdena a Karel Stříbrní Radim u Jičína, tiskárna GLOS Semily, OÚ Nová Ves n.p. a MěÚ Lomnice nad Popelkou. Přehlídku bude uvádět již tradičně košťálovský místostarosta Milan Havlík, který zajišťuje i on-line přenos celého odpoledne na televizní obrazovku v areálu, ozvučení celé akce mají na svých bedrech Miloslav Brož a Tomáš Šimek. Co nejsrdečněji zveme širokou veřejnost 3.září 2011 do Košťálova Pod Kozlov, hasiči v čele s Miroslavem Doškařem pro Vás připravili příjemné prostředí a bohaté občerstvení!

6 Slánský list strana 6 BLAHOPŘEJEME Eliška Hlaváčová byla oceněna společností SCIO za nejlepší výsledek v Liberckém kraji v testu obecných studijních předpokladů pátých tříd základních škol. Iveta Vaňátková byla druhá v Libereckém kraji v atletickém trojboji. Děkujme za prázdniny Učení je mučení, ale ne pro každého, nás škola baví. Chodíme rády do školy, ale jsou dny, kdy bychom rády zůstaly doma. Stávat ráno do školy nebo do práce se většinou nechce. Ráno si většinou nabiju energii ve škole před učením tím, že si povídám s Vydrou, ale poslední dobou jsme pořád unavené, proto jsme rády, že začínají prázdniny. Chceme paním učitelkám MOC poděkovat za to, že nás toho hodně naučily, a daly nám prázdniny. DĚKUJEME Eliška Hlaváčová, Šárka Hlaváčová, Hanička Kadlecová Poděkování Chtěla bych moc poděkovat bezvadnému kolektivu MŠ a ZŠ Slaná. Dělají pro děti maximum, jak ve školce, škole, tak v kroužkách. Myslím si, že za vše hovoří i výborné výsledky páťáků v celorepublikových SCIO testech. Všem rodičům mohu slánskou školu vřele doporučit, děti na ní budou určitě rády vzpomínat. Moc, moc za ní děkuji a přeji spousty šikovných žáků a spokojených rodičů. Monika Vaňátková Sbor pro občanské záležitosti ve Slané informuje: Letošní první vítání občánků se uskutečnilo na Obecním úřadě ve Slané v sobotu 11. června V doprovodném kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy. Mezi nejmladší občánky naší obce byli přivítáni a do obecní kroniky zapsáni: Anna Mikulová Timotej Fiedler Adam Ševců. Za SPOZ Eva Farská INZERCE Koupím stavební pozemek v této obci do 500 m2 tel: Odpověď na článek pana Brojíra Již dlouho jsem si nepřečetla článek tak plný polopravd a nařčení. Vnuka pana Brojíra jsme přijali do MŠ i přesto, že ve čtyřech letech vůbec nemluvil a vyjadřoval se pomocí samohlásek. Domnívali jsme se, že jde o opožděný vývoj řeči a v kolektivu dětí se rozmluví. Vzhledem k tomu, že po čtyřech měsících nedošlo ke zlepšení, chtěli jsme se dohodnout s matkou na dalším postupu. Skutečně jsem byla přímo v rodině, protože maminka neměla čas přijít tuto situaci prokonzultovat. Po dlouhém rozhovoru jsem ji přesvědčila, že je nutné vyšetření klinického logopeda, který je schopen plně posoudit fyziologický vývoj mluvidel, abychom se měli od čeho odrazit. Proběhlo i speciálně pedagogické vyšetření. Na vyšetření byli prarodiče a ti si nepřáli, aby školka byla seznámena s výsledky. Dítě se nerozvíjí tak, jak by mělo a skutečně jsme navrhli, aby chlapce přeřadili do speciální školky s logopedickým programem, kde se mu budou moci více věnovat. Zároveň jsme ujistili babičku, že až se situace zlepší, okamžitě přijmeme dítě zpět. Máme s tím zkušenosti již u dvou dětí naší školy, které měly ve školce obdobné problémy, a skutečně jim pobyt v MŠ speciální prospěl. Jsem přesvědčená, že jednáme v zájmu dítěte. Pokud v pěti letech nemluví a my bychom tento stav neřešili, určitě by došlo k ohrožení jeho prospěchu ve škole. Je samozřejmě možné dítě ve školce ponechat, ale kdo převezme zodpovědnost za další vývoj? Mgr. Jaromíra Zajícová, ředitelka školy uzávěrka příštího (zářijového) vydání je SLÁNSKÝ LIST - zpravodaj Bořkova, Sutic, Nedvězí, Slané, Hořenska a Světlé. Vychází vždy první den v měsíci. Vydává a inzerci přijímá: OBEC SLANÁ, Slaná u Semil, tel.: Rediguje: Marta Valentová, Nedvězí 90, Slaná u Semil, mobil: , Navštivte také internetové stránky obce Slaná:

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci

OPEN. ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci POHÁR ČASPV 2015 OPEN ROZPIS OTEVŘENÉ REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE pro všechny zájemce, bez ohledu na členství v organizaci T E A M G Y M a T E A M G Y M J U N I O R Trutnov, sobota 14. 11. 2015 A/ Všeobecná ustanovení

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 18. zasedání

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE USNESENÍ Č.1 ZE DNE 6.3.2014 VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 6.3.2014 I. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti pěti zasedání rad od zasedání zastupitelstva, které se konalo

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT, MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY! Základní školy v Děčíně: ZŠ Školní, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Vojanova spolu s Domem dětí a mládeže Teplická, Děčín IV Okresní radou AŠSK Děčín, BK Děčín

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

U S N E S E N Í. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne od hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích

U S N E S E N Í. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne od hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích Usnesení ze 17. zasedání ZO 21.3.2005 U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 21. 3. 2005 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích Zastupitelstvo obce na

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis. z 6.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou,která se konala v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 6.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou,která se konala v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 6.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou,která se konala 27.8.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal všechny přítomné.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne v Zavlekově Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Zavlekov konaného dne 5.2.2016 v Zavlekově Zasedání bylo zahájeno v 19 00 hodin. Přítomni: Stanislav Johánek, Milan Kotlan, Karel Plánička, Tomáš

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více