Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate"

Transkript

1 Pomaturitní studium PET Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu s vyhláškou ministerstva školství při respektování podzimních, vánočních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin. Výukový plán - English Elementary PET Používané učebnice: Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate Od 34. Týdne výuky používaná učebnice Focus on Pet Nepravidelné aktivity, sloužící k vyšší efektivitě a zpestření výuky: Ukázky DVD filmů Drill gramatiky a slovní zásoby pomocí multimediálního software EuroWord Překlad a brouzdání po známých a oblíbených internetových stránkách Poslech Poslechové knihy a audionahrávek pro zlepšení porozumění souvisle mluveného slova 1.týden 1. LEKCE Hello Everybody! Kompozice : Sloveso TO BE Dlouhá a krátká forma slovesa TO BE Přivlastňovací zájmena MY, YOUR, HIS, HER Neurčitý člen A, AN Množné číslo podstatných jmen Země a národnosti Číslovky: 1 20 (WB) Základní údaje o osobách (SB, WB) Základní údaje o osobách (SB) Přízvuk anglických slov Základní informace o sobě

2 Základní informace o sobě Pozdravy Anglická abeceda Představování se Pozdravy při setkání a loučení Telefonní čísla slovní zásoby a jednoduchých vět 2. týden 2. LEKCE Meeting people Sloveso TO BE - tvoření otázek a záporu Kladné a záporné odpovědi Krátké odpovědi Přivlastňování pomocí přivlastňovacího pádu s Kompozice : Členové rodiny Základní přídavná jména a jejich antonyma Jídlo a nápoje Číslovky: A letter from America A letter from America Ceny Já a má rodina Získávání informací o dalších osobách, věk, práce, děti, rodina Objednávání si v kavárně Hláskování anglických slov Kolik to stojí? Anglická, americká měna Objednávání si v kavárně slovní zásoby a jednoduchých vět 3. týden 3. LEKCE The world of work Přítomný čas prostý (1) 3. osoba j. č. (he, she, it)

3 Kompozice : Otázka, zápor, krátké odpovědi) Ano/Ne otázky Zájmena přivlastňovací Zájmena předmětná Základní slovesa Zaměstnání Slovesa a podstatná jména patřící k sobě Seuman Mc Sporran (SB) Keiko and her family (WB) Seuman s day Kolik je hodin? Ali, Bob Každodenní rutina pracovního dne Úprava a přepis textu Členové rodiny Kolik je hodin? Rutina pracovního dne Zaměstnání 4. týden 4. LEKCE Take it easy! Přítomný čas prostý (2) já, ty, my, vy, oni Otázka, zápor Krátké a dlouhé odpovědi Pozice příslovcí ve větě (always, usually, sometimes, never, often) Záporná věta s příslovcem - never Předložky času - in, on, at Slovesa a jejich antonyma Odpočinkové aktivity Roční období Three people talk about their favourite season

4 My weekdays Three people talk about their favourite season My weekdays Neformální dopis kamarádovi/kamarádce (WB) Můj všední den Mé oblíbené roční období Odpočinkové aktivity Dotazník Jak žijete? Společenské fráze Rozšíření slovní zásoby o další výrazy Hobby!!! STOP AND CHECK (TB) 5. týden 5. LEKCE Where do you live? Vazba THERE IS, THERE ARE Otázka, zápor How many...? Předložky místa Neurčitá zájmena SOME, ANY Ukazovací zájmena THIS, THAT, THESE, THOSE THERE IS x IT IS Byt/rodinný dům a vybavení jednotlivých pokojů Předměty každodenní potřeby Části letadla Mapa, obchody a společenská místa, ptaní se na cestu At home on a plane Rozdíly v popisech obrázků Ptaní se na cestu Homes around the world O svém domově/popis pokoje O místě, ve kterém bydlíte Použití spojek - and, or, but, because O svém domově/popis pokoje O místě, ve kterém bydlíte

5 Ptaní se na cestu Pokoje x aktivity 6. týden 6. LEKCE Can you speak English? 7. týden 7. LEKCE Then and now Modální sloveso can Zápor, otázka Sloveso TO BE v minulém čase (WAS, WERE) Modální sloveso can v minulém čase (COULD) Otázka, zápor COULD Otázka, zápor WAS, WERE Státy a názvy jazyků Slovesa translate, check, laugh) Slova znějící stejně Předložky (BY, WITH, OF, IN, ON, AT, TO) Super kids David and Rosa s day (WB) Tina can t cook Formální dopis Žádost o zaměstnání Dotazník (What can you do?) Telefonování (Mohu mluvit s?) Kolik to stojí a kolik to stálo? Kdy jste se narodili? Minulý čas prostý (1) pravidelná slovesa Nepravidelná slovesa v minulém čase Časové výrazy (yesterday morning, last night) Krátké odpovědi v minulém čase Předložky

6 8. týden 8. LEKCE How long ago? Minulý čas prostý (2) Zápor a otázka Slovesa (earn, marry, die, begin, leave, become) Slovní druhy Nepravidelná slovesa Two famous firsts: G. WASHINGTON, M. THATCHER When I was young My aunt Nancy When I was young The end of the 20 th century Popis prázdnin/dovolené Životopis členů rodiny Životopis členů rodiny Popis prázdnin/dovolené What did you do at the end of the 20 th century? Svátky a další mimořádné události Rozšíření slovní zásoby svátky Částice AGO Časové výrazy + předložky (IN, ON, AT) Fonetické symboly Lidské vztahy (fall in love, get engaged) Křížovky Slovesa, která jsou podst. Jména i slovesa Číslovky Three inventors Louis Braille (WB) I married a G.I. (WB) Three inventors Love in a bottle Použití spojek because, when, until Popis kamaráda/kamarádky

7 How did you meet? Incredible information (Did you know that?) Popis kamaráda/kamarádky Rodinné vztahy Kterého je dnes? Které slovo tam nepatří? Rozšíření slovní zásoby (WB)!!! STOP AND CHECK (TB) 9. týden 9. LEKCE FOOD YOU LIKE Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Do you like...? Would you like...? Neurčitý člen A x SOME MUCH x MANY, HOW MUCH, HOW MANY Like + ing SOME x ANY Jídlo a nápoje doma i v zahraničí Obchody a nakupování LIKES x DISLIKES Food around the world Meals in your country My favourite food Meals in your country Mé oblíbené jídlo Formální dopis (2) Dopis do hotelu rezervování si pokoje Mé oblíbené jídlo Jídlo v mé zemi Požádání o (Could you pass me?) Rozšíření slovní zásoby o další jídla a nápoje Objednávání si jídla v restauraci

8 10. týden 10. LEKCE BIGGER AND BETTER! 2. a 3. stupeň přídavných jmen Krátká a dlouhá přídavná jména Srovnávání pomocí THAN Sloveso HAVE GOT x HAVE, krátké odpovědi Pořádek slov v anglické větě Přídavná jména popisující město a venkov Podstatná jména popisující město a venkov Složená podstatná jména Předložky místa Three musical cities London (WB) Country life Ptaní se na cestu Použití zájmen which, where Popis hlavního města Popis města, ve kterém bydlíte I ve got more than you! Město, ve kterém bydlíte Ptaní se na cestu Stupňování přídavných jmen 11. týden 11. LEKCE Looking good! Přítomný čas průběhový Otázka, zápor Krátké odpovědi Tázací zájmeno whose Zájmena samostatně stojící (mine ) Přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový Oblečení

9 Popis osoby Části lidského těla My brothers (WB) Who is at the party? Píseň What a wonderful world! In a clothes shop Použití spojek although, but Popis osoby Popis osoby V obchodě Přítomný čas prostý x průběhový Jazykolamy Slova, která se rýmují Pomocná slovesa 12. týden 12. LEKCE Life s an adventure Vazba to be going to Účelové věty Krátké odpovědi Předložky (from, like, than) Přízvuk ve slově Fonetické hláskován Počasí Slovesa (sneeze, jump, fall) Living dangerously Jane s busy day When I grow up Weather Pohlednice Plány do budoucna s použitím vazby to be going to Plány do budoucna s použitím vazby to be going to Nebezpečné sporty Počasí (Jaké dnes bude počasí?)

10 Návrhy (Co dnes budeme dělat? - Pojďme ) Going on holiday!!! STOP AND CHECK (TB) 13. týden 13. LEKCE How terribly clever 14. týden 14. LEKCE Have you ever? Tvoření otázek (Why, How many?, How much?, Which?) Příslovce a přídavná jména Postavení příslovcí v anglické větě Popis pocitů a nálad Cestování vlakem Přípony přídavných jmen ed, -ing The tale of horribly good Bertha A story in a story The princess and the frog (WB) Telling a story A story in a story Catching a train Povídka (libovolné téma) Popis pocitů a nálad Příběh (navazování vět) Na vlakovém nádraží Navazování vět pomocí větných spojek Rozšíření slovní zásoby o další přídavná jména a příslov. Předpřítomný čas prostý Ever, never Yet, just Předpřítomný čas prostý x minulý čas

11 She s been x she s gone Frázová slovesa (WB) Na letišti Příčestí minulá How to live to be 100 A sad story of a sad man (WB) How to live to be 100 Píseň Leaving on a jet plane Děkovný dopis How to live to be 100 Things you have done Na letišti!!! STOP AND CHECK (TB) 15. týden OPAKOVÁNÍ 16. týden OPAKOVÁNÍ 17. týden Vánoční prázdniny 18. týden NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English Základní slovní zásoba EuroWord, doprovodná CD k učebnicím Žádost o místo; životopis + průvodní dopis Konverzace - simulace pracovního pohovoru; moje silné a slabé sránky NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English - nákup, prodej, reklamace, Rozšířená slovní zásoba - pokračování Poslech (EW,.) Návrh obch. smlouvy Konverzace - simulace obchodních situací

12 The Christmas Koledy Vánoce - rozdíly u nás a ve světě Esej: Význam tradice slavení vánoc 19. týden 1. LEKCE Getting to know you 20. týden 2. LEKCE The way we live Přítomný, minulý, budoucí čas rozpoznání časů Otázky, tázací zájmena Pomocná slovesa Pořádek slov v anglické větě Slovní druhy Slova s více významy Zaměstnání People, the great communicators Getting to know you (WB) Neighbours Neformání dopisy dopis kamarádovi/kamarádce O sobě a získáváníí informací o ostatních Who are you ideal neighbours? Exchanging information about two neighbours Communication today Použití slovníku Společenské výrazy Přítomný čas prostý x průběhový Have x have got Krátké odpovědi Příslovečná určení času Pořádek slov v anglické větě Popis zemí Každodenní činnosti, kolokace Předměty v bytě/domě Living in the USA

13 Two sisters (WB) You drive me mad Využívání spojek but, however Popis osoby Information gap people s lifestyles Immigrants in the USA Navázáníí konverzace a udržení zájmu Rozšíření slovní zásoby bydlení Pololetní test 21. týden 3. LEKCE It all went wrong Minulý čas prostý Minulý čas průběhový Krátké odpovědi Výrazy v minulém čase Rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým Nepravidelná slovesa Slovesa a jejich antonyma Vytváření slovních druhů pomocí přípon Sloveso to have + podstatné jméno The burglars friend Newspaper stories A short story The perfect crime A radio drama The perfect crime Použití výrahů while, during, for Povídka (WB) Vytváření povídky (fortunately/unfortunately) Information gap Zoe s party (TB) Časové údaje (předložky) 22. týden

14 4. LEKCE Let s go shopping! Určování množství (many, much, some, any) A few, a little, a lot Složeniny (something, anything ) Členy (a, an, the, nulový člen) Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Nakupování Ceny Oblečení The best shopping street in the world My uncle s a shopkeeper Buying things Vyplňování formulářů (WB) Nakupování a já Good and bad things about living in your town Attitudes to shopping In a shop Hláskování podstatných jmen v množném čísle!!! STOP AND CHECK (TB) 23. týden 5. LEKCE What do you want to do? Uspořádáníí sloves ve větě (1) Would you like x like +...ing Budoucí čas to be going to x will Hot verbs have, go come Pocity, nálady Slova patřící k sobě Hollywood kids Píseň You ve got a friend

15 Hopes and ambitions Pohlednice What are your plans and ambitions Being a teenager, Předložky (WB) 24. týden 6. LEKCE Tell me! What s it like? What s it like? Stupňování přídavných jmen AS x THAN AS AS/NOT AS AS Město, Peníze Synonyma, antonyma Tvoření přídavných jmen A tale of two millionaires My hometown (WB) Living in another country Popis místa Použití vztažných vět My hometown (WB) The rich and their money Comparing cities How can I get to?, Věty o sobě (WB) Určování směrů + předložky 25. týden 7. LEKCE Famous people Předpřítomný čas prostý Předpřítomný čas prostý x minulý čas For x since Opakování časů (přítomný, minulý, předpřítomný) Krátké odpovědi Tvoření otázek

16 Příčestí minulá Skupiny a hudba Příslovce a jejich tvoření Dvojice slov (ladies and gentlemen) Celebrity interview from In Cher (WB) An interview with the band Style Použití vztažných vět Životopis Hudba Find someone who Interview a famous person (game) Have you ever? Tvorba otázek (WB) 26. týden 8. LEKCE Do s and don ts Have (got) to Modální sloveso should Modální sloveso must Have to x should Zaměstnání Cestování do zahraničí Složená podstatná jména Sloveso + jiný slovní druh U lékaře Problem page Holidays in January At the doctor s Formální dopis Jobs (game) House rules Asking questions about places Acting a dialogue At the doctor s

17 , prázdniny/dovolená!!! STOP AND CHECK (TB) 27. týden 9. LEKCE Going places Časové a podmínkové věty Spojky as soon as, when, while, until What if? Přítomný čas prostý x budoucí čas If x when Spojování vět Předložky (WB) Hot verbs take, get, do, make Hotel, ubytování se v hotelu The world s first megalopolis Polar test (WB) Life in 2050 Použití spojek Výhody a nevýhody (WB) V hotelu, ubytování, stížnosti What will you do? What will life be like in the 21 st century? The biggest cities in the world Advantages and disadvantages, Spojky (WB) 28. týden 10. LEKCE Scared to death Postavení slovesa ve větě (2) Infinitiv v anglické větě Složeniny + infinitiv Vztažná zájmena + infinitiv Infinitiv x -ing Vazba used to

18 Obchody Popis pocitů v různých situacích Přídavná jména Rýmy Don t look down Into the wild Holidays (WB) When I was young It was just a joke Psaní dopisů formální x neformální dopis Talking about your childhood Použití vazby used to Roleplay Tom and Jamie Zvolání 29. týden 11. LEKCE Things that changed the world Trpný rod ve všech časech Trpný rod x činný rod Krátké odpovědi Slova s více významy Slovesa a příčestí minulá Slovesa a podstatná jména Three plants that changed the world Faster than the speed of sound Newspaper stories The world s most common habit Recenze filmu nebo knihy Článek do novin Exchanging information about three plants Which plants have been good and bad for the world? Oznámení

19 30. týden 12. LEKCE Dreams and reality Podmínkové věty (2) Modální sloveso might Krátké odpovědi If Frázová slovesa Společenské výrazy a fráze The vicar who s a ghostbuster Laura s dreams An interview with a woman who heard voices Použití příslovcí ve větě Psaní povídky, příběhu Dávání rad Povídání příběhů před skupinou Sny a ambice Společenské výrazy!!! STOP AND CHECK (TB) 31. týden 13. LEKCE Earning a living Předpřítomný čas průběhový Předpřítomný čas prostý x průběhový Been x gone Krátké odpovědi Opakování časů Zaměstnání Tvoření slov Příslovce Slova znějící stejně A funny way to earn a living

20 What s new? (WB) Giving news Dopisy, výrazy používané v různých typech dopisů Formální x neformální dopisy Information gap (SB) What is a good job? Telephone conversation 32. týden 14. LEKCE Love you and leave you 33. týden OPAKOVÁNÍ WB str Předminulý čas Nepřímá řeč Přímá x nepřímá řeč a převádění Slova v kontextu Loučení Say x tell Časté chyby ve slovech A love story The tale of two silent brothers Laurence Wilmot An interview wih Carmen Day Píseň Talk to me Psaní příběhů A love story: the end of the story say your own ideas Arguments in families What happens next?!!! STOP AND CHECK (TB) NEW HEADWAY PRE- INTERMEDIATE

21 + Eddica Euroword + Eddica Domácí učitel + doprovodné materiály na internetu (www.oup.com/elt/headway) 34. týden 1. LEKCE People and places Nepřímá řeč 35. týden 2. LEKCE Homes Rodinné vztahy Lidé a místa Rodinný život Vztahy Národnosti A child of the forest Class register Directions Vzkazy Vyplňování formulářů Neformální dopis Pairwork role-play interview Directions PET practice tests Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Vazba there is, there are Domov, byt Rodinný život Ubytování Budovy Cedule a oznámení Labelling drawings Advertisement Notices Debbie s letter Information sheet

22 36. týden 3. LEKCE Shopping Matching visual information Neformální dopis Oznámení Ubytování Preference Plánování rozmístění pokoje Fotografie Různé typy domova PET practice tests Instrukce nulový kondicionál Vazba to have something done Need + infinitiv Need + gerundium Obchody Služby Nakupování Markets Advertisement Services and prices Table Short report Message Ordering by post Town plan Shopping habits Recommending shops Měny a kurzy měny Čtení doplňování do textu Role play konverzace PET practice tests 37. týden 4. LEKCE Food and drink Pořádek slov ve větě Restaurace, placení Jídlo, pití

23 Jídelní lístek Restaurace Reklama Dopis Food bills Places to eat Menus Questionnaire Short report Recipes Letter Favourite food and drink Using a questionnaire Restaurace Picture puzzle Guessing game PET practice tests Mini-dialogues Competition entry 38. týden 5. LEKCE Health and lifestyle Sloveso + -ing Sloveso + -ing po určitých slovesech a předložkách Zdraví a životní styl Hlavní světová náboženství Osobní hygiena Health and lifestyle Lifestyles Reactivart Doctor s message Lifestyles Medical situations Notes during an interview Daily routine Letter Minor ailments Interviewing Role-play Jokes

24 Labelling parts of the body Reading leaflet Notices PET practice tests 39. týden 6. LEKCE Holidays and travel Trpný rod Vztažná zájmena Měsíce a roční období Dovolená, prázdniny Cestování Hotely Počasí Accommodation Advertisements Postacards Inter-rail Map route Notes during an interview Booking accommodation Postcards Fact sheet Planning a holiday Countries and capitals Letters writing Doplňování do textu PET practice tests 40. týden 7. LEKCE Education Modální slovesa must/mustn t, ought to/should Modální slovesa have to/don t have to Předložky Slova se stejným základem Definice ve slovníku Vzdělání Politika Jazyky Travellers

25 Sings and notices Notes from a telephone conversation Asking for help Report based on diagrams Questions Letter Expanding headlines Likes and dislikes school subjects Photographs Matching people and occupations Describing a photo Reading extract PET practice tests 41. týden 8. LEKCE Entertainment Frázová slovesa Rozkaz Divadlo Vstupenky Zábava Média Slavní lidé Capital radio Advertisement Programme schedules Street Scene Headlines Plans Booking form Table Questions Booking form Favourite programmes etc Reasons for choices Making decisions Visual puzzle Photographs of famous people Video choices writing PET practice tests

26 42. týden 9. LEKCE Work, sports, hobbies Předpřítomný čas s určitým příslovci a předložkami Práce Sport, Koníčky Zvířata Zkratky Robin Knox-Johnson Dame Judi Dench James Warren Instructions Hobbies Sports report CV, Letter Jobs Balloon debate Persuading people Cartoon Matching people and hobbies Symboly Interpunkce PET practice tests KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více