Bohuslav Martinů Diary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohuslav Martinů Diary"

Transkript

1 Bohuslav Martinů Diary 2009 BM Diar 2009.indd 1 12/4/08 5:16:23 PM

2 Bohuslav Martinů život a dílo v datech Bohuslav Martinů život a dílo v datech prosince narozen na věži kostela sv. Jakuba v Poličce jako syn ševce a pověžného Ferdinanda Martinů a Karoliny Martinů. Zde prožije se svými rodiči a dvěma sourozenci prvních dvanáct let života Začátek docházky na Měšťanskou školu v Poličce. První hodiny houslí u místního krejčího a učitele hudby Josefa Černovského Stěhování z věže do domu na náměstí. cca 1903 Komponuje svou první skladbu, programní smyčcový kvartet Tři jezdci podle balady Jaroslava Vrchlického První veřejné vystoupení jako houslista v hostinci v Borové Veřejné vystoupení v Poličce, na jehož základě získává stipendium městské rady v Poličce a po úspěšně složené přijímací zkoušce začíná studovat hru na housle na Konzervatoři v Praze Skládá Posvícení pro flétnu a smyčcový orchestr května vyloučen z Konzervatoře za nepovolené veřejné vystoupení s amatérským orchestrem. 25. května přijat zpátky O Velikonocích skládá Elegii pro housle a klavír. V říjnu přestup na varhanní oddělení, na kterém se učila i kompozice června propuštěn pro nenapravitelnou nedbalost. Počátek nepřetržité kompoziční činnosti, během několika dnů v červnu a červenci skládá dvě rozsáhlé orchestrální skladby Smrt Tintagilova (podle Maeterlincka) a Anděl smrti (podle Przerwy-Tetmajera). Vedle toho řada písní První konzultace u J. Suka. V prosinci neúspěšný pokus o složení státní zkoušky Začíná komponovat klavírní cyklus Loutky ( ), Nipponari pro zpěv a instrumentální soubor. V prosinci skládá státní zkoušku Vypuknutí 1. světové války Začíná příležitostně vypomáhat jako houslista v České filharmonii V létě návrat do Poličky, od září učitel houslí na Měšťanské škole, vedle toho soukromá výuka Blížící se konec 1. světové války oslaví Martinů kantátou Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany. 28. října vyhlášení samostatnosti Československé republiky ledna premiéra České rapsodie v podání České filharmonie. V létě turné s orchestrem Národního divadla do Londýna, Paříže, Ženevy, Bernu a Curychu Ukončení závazků v Poličce a v létě návrat do Prahy. Od podzimu stálý člen České filharmonie u 3. pultu 2. houslí Na vystoupení The English Singers poznává anglické renesanční madrigaly. Začíná studovat kompozici u Josefa Suka. Skládá balet Kdo je na světě nejmocnější V říjnu odjíždí do Paříže studovat kompozici u Alberta Roussela Žije v Paříži jako skladatel na volné noze, letní měsíce tráví obvykle v Poličce V létě skládá v Poličce orchestrální rondo Half-Time, svou první zralou skladbu Skládá 2. smyčcový kvartet, dílo, kterým se prosazuje v mezinárodním kontextu seznámení s Charlotte Quennehen, svou pozdější manželkou. Komponuje La Bagarre pro velký orchestr Dokončuje mj. svou první operu Voják a tanečnice a jazzový balet Kuchyňská revue. Seznámení s JUDr. Milošem Šafránkem, pozdějším skladatelovým pomocníkem a životopiscem. V listopadu premiéra La Bagarre v provedení Bostonského symfonického orchestru. Vznik Ecole de Paris, jejímiž členy jsou Martinů, Mihalovici, Beck a Harsányi, později též Tansman a Čerepnin Dokončuje mj. operu-film Tři přání. 29. října zhroucení burzy v New Yorku, začátek světové hospodářské krize Skládá mj. Pět krátkých kusů pro klavírní trio a Koncert č. 1 pro violoncello a orchestr Svatba s Charlotte Quennehen. Je zvolen řádným členem České akademie věd a umění Dokončuje mimo jiné celovečerní balet Špalíček a také Smyčcový sextet, který získává 1. cenu nadace Elisabeth Sprague - Coolidge ve Washingtonu Skládá mj. operní cyklus Hry o Marii. Je zvolen do výkonného výboru Société Triton, prestižní pařížské společnosti pro soudobou hudbu Skládá mj. pro pražský rozhlas opery Hlas lesa a Veselohra na mostě Skládá mj. opery Divadlo za branou a zejména Juliette aneb Snář (dokončena v lednu 1937) Seznámení se skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou, která se později stane jeho žačkou a milenkou. Komponuje mj. kantátu Kytice a Concerto grosso pro komorní orchestr V březnu premiéra Julietty v Národním divadle v Praze. Komponuje sérii vrcholných děl, mj. Tre ricercari pro komorní orchestr, Concertino pro klavír a orchestr, 5. smyčcový kvartet. V den Mnichovské dohody (29.9.) dokončuje na objednávku Paula Sachera Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány. BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:23 PM

3 Bohuslav Martinů život a dílo v datech Bohuslav Martinů život a dílo v datech vypuknutí 2. světové války, Martinů skládá mj. pro české dobrovolníky ve Francii kantátu Polní mše Od 10. června do 31. března emigrace přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do USA. Většina rukopisů zůstává ve Francii, s sebou bere pouze čtyři partitury. V červnu 1940 umírá Vítězslava Kaprálová. Martinů na útěku skládá mj. Sinfoniettu giocosu pro klavír a malý orchestr Usazuje se v New Yorku. Skládá mj. Concerto da camera pro housle a komorní orchestr. 14. prosince velký úspěch premiéry Concerta grossa v podání Sergeje Kusevického a Bostonského symfonického orchestru skládá Symfonii č. 1, v listopadu ji premiéruje opět Kusevický. Každý následující rok k nim přibývá další (až do r. 1946). Jejich premiéry a častá provedení upevňují významnou pozici Martinů v hudebním životě USA. V létě učí na pozvání Kusevického kompozici na letních kurzech v Berkshire Music Center. Později vyučuje na Mannes School of Music v New Yorku a na univerzitě v Princetonu (od roku 1948) Skládá mj. Koncert pro dva klavíry a orchestr, Koncert č. 2 pro housle a orchestr pro Mishu Elmana a orchestrální Památník Lidicím Skládá kromě Symfonie č. 3 mj. Sonátu č. 3 pro housle a klavír. 6. června vylodění spojenců v Normandii. Začátek dlouholetého vztahu s Rosalie Barstow (do r. 1954) Konec 2. světové války oslaví Martinů složením České rapsodie pro housle a klavír. Dozvídá se o smrti své matky (březen 1944) a svého blízkého přítele Stanislava Nováka (červenec 1945), šokován sleduje politický proces s Václavem Talichem Opět vyučuje na Berkshire Music School, zde těžký úraz, jehož následky (silná porucha sluchu, závratě a bolesti hlavy) bude pociťovat až do konce života. Skládá mj. Toccatu e due canzoni pro Paula Sachera a jeho Basilejský komorní orchestr Počátek tzv. studené války. Skládá mj. Tři madrigaly pro housle a violu Únorový komunistický puč v Československu. V den tragické smrti Jana Masaryka Martinů dokončuje Klavírní koncert č. 3. Opouští myšlenku na návrat do Československa, setrvává v emigraci. V létě první pobyt v Evropě (Francie a Švýcarsko). Od září jmenován profesorem skladby na Princeton University (New Jersey), kde setrvá do roku Komponuje mj. pro Paula Sachera Koncertantní symfonii pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr Počátek korejské krize. Skládá mj. Sinfoniettu La Jolla pro komorní orchestr Počátek práce na Symfonických fantaziích (Symfonii č. 6). Skládá mj. Serenádu pro housle, violu, violoncello a dva klarinety. Inscenace Veselohry na mostě (1935) na Mannes School of Music oceněna cenou newyorské kritiky za nejlepší operu premiérovanou v tomto roce v New Yorku Získává americké občanství. Po patnáctileté přestávce se vrací k opeře, skládá pro televizní stanici NBC Čím lidé žijí (podle Tolstého) a Ženitbu (podle Gogola), dále mj. Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr Získává roční stipendium Guggenheimovy nadace, opouští USA, usazuje se s Charlotte v Nice, od té doby žije zejména ve Francii, Itálii a Švýcarsku. Dokončuje Symfonické fantazie (Symfonii č.6) Skládá mj. operu Mirandolina a Klavírní sonátu. Seznámení s Nikosem Kazantzakisem, počátek práce na opeře Řecké pašije Vzniká řada vrcholných děl: oratorium Epos o Gilgamešovi, Koncert pro hoboj a malý orchestr, orchestrální Fresky Piero della Francesca a kantáta Otvírání studánek. Charles Munch premiéruje s Bostonským symfonickým orchestrem Symfonické fantazie v Bostonu a New Yorku, Martinů za ně získává výroční cenu Kruhu newyorkských hudebních kritiků. Je zvolen členem amerického National Institute of Arts and Letters, na konci roku se naposled vrací na několik měsíců do USA, vyučuje na Curtis Institute ve Filadelfii a opět na Mannes School of Music v New Yorku Martinů skládá mj. Inkantace (Klavírní koncert č. 4), získává stipendium Guggenheimovy nadace na operu Řecké pašije. V květnu definitivně opouští USA. V říjnu je krvavě potlačena revoluce v Maďarsku, Martinů začíná vyučovat jako composer in residence na Americké akademii v Římě Paul a Maja Sacherovi zvou Martinů na Schönenberg poblíž Basileje, od září se tam s Charlotte stěhují natrvalo. Skládá mj. Klavírní koncert č Skládá mj. orchestrální Paraboly, operu Ariadna, začíná druhou verzi Řeckých pašijí. V listopadu první silná zdravotní krize a následně operace žaludku V lednu navštíví ve Wiesbadenu inscenaci Juliette, první od pražské premiéry. Snad v předtuše blížícího se konce chrlí jednu skladbu za druhou: dokončuje druhou verzi Řeckých pašijí, dále zejména Nonet, Komorní hudbu č. 1 a kantáty Mikeš z hor a Proroctví Izaiášovo. 28. srpna umírá v kantonální nemocnici v Liestalu u Basileje. Je pohřben na Schönenbergu, v roce 1979 jsou jeho ostatky převezeny do rodné Poličky. Aleš Březina BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

4 Bohuslav Martinů Life and work Bohuslav Martinů Life and work December, born in the tower of the Church of St. James in Polička (Bohemia) as the son of the cobbler and tower watchman Ferdinand Martinů and Karolina Martinů. Will spend the first twelve years of his life there with his parents and two siblings Begins attending the Townspeople s School in Polička. First lessons in violin with the local tailor and music teacher Josef Černovský Family moves from the tower to a house on the town square. ca Composes his first piece, the programmatic string quartet Tři jezdci (The Three Riders) after a ballad by Jaroslav Vrchlický First public performance, as a violinist in a tavern in Borová Public performance in Polička, on the basis of which he receives a scholarship from the Polička Town Council and, after passing the entrance examination, begins studying violin at the Prague Conservatory Composes Posvícení (Village Feast) for flute and string orchestra. Beginning of his friendship with Stanislav Novák, who will later become concert master of the Czech Philharmonic May, expelled from the Conservatory for performing in public with an amateur orchestra without permission. Readmitted on 25 May At Easter time composes Elégie (Elegy) for violin and piano. In October transfers to the organ department, in which composition was taught June expelled for incorrigible negligence. Beginning of continuous work as a composer. Writes two substantial orchestral works - La mort de Tintagiles (The Death of Tintagiles) after Maeterlinck and Anděl smrti (The Angel of Death) after Przerwa-Tetmajer - during several days in June and July, as well as many songs First consultations with the Czech composer Josef Suk. In December takes the state examination but fails to pass it Begins composing the piano pieces titled Loutky (Puppets), completed his first viable work. Composes Nipponari for voice and small instrumental ensemble. In December passes the state examination The First World War breaks out. Martinů is excused from obligatory military service Begins playing occasionally as an auxiliary violinist in the Czech Philharmonic In the summer returns to Polička. Starting in September teaches violin at the Townspeople s School. Also teaches privately Celebrates the approaching end of the First World War with the cantata Česká rapsodie (A Czech Rhapsody) for baritone, mixed chorus, orchestra, and organ. On 29 October declaration of independence of the Czechoslovak Republic January, premiere of the Česká rapsodie by the Czech Philharmonic. In the summer a tour with the orchestra of the National Theatre to London, Paris, Geneva, Bern, and Zürich End of commitments in Polička and, in the summer, return to Prague. Starting in the fall a regular member of the Czech Philharmonic, playing second violin, third stand Experiences madrigals of the English Renaissance for the first time, in a performance by The English Singers. Begins studying composition with Josef Suk. Composes the ballet Kdo je na světě nejmocnější (Who Is the Most Powerful in the World?) 1923 In October travels to Paris to study composition with Albert Roussel Lives in Paris as a freelance composer, usually spending the summer months in Polička In the summer in Polička composes the orchestral rondo Half-Time - his first mature work Composes the String Quartet No. 2, a work that makes a name for him internationally and is published by Universal Edition in Vienna Meets Charlotte Quennehen, his future wife. Composes La Bagarre (The Uproar) for large orchestra Completes his first opera, Voják a tanečnice (The Soldier and the Dancer) and the jazz ballet La revue de cuisine (The Kitchen Revue). Meets JUDr. Miloš Šafránek, his future aid and biographer. In November the premiere of La Bagarre by the Boston Symphony Orchestra. Establishment of L école de Paris, whose members are Martinů, Mihalovici, Beck, Harsányi, and later also Tansman and Tcherepnin The ballet Vzpoura (The Revolt) and the opera Voják a tanečnice premiered at the National Theater in Brno. More international successes: the Piano Concerto No. 1 is performed in the Concerts Colonne in Paris, Talich conducts La Bagarre in London, the Jazz Suite is performed at the festival in Baden-Baden, the String Quartet No. 2 is played in a festival of the International Society for Contemporary Music in Siena, the String Quintet is premiered at the Elisabeth Sprague Coolidge Festival in Pittsfield, Massachusetts, and La symphonie (later renamed La rhapsodie) is premiered in Boston. BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

5 Bohuslav Martinů Life and work Bohuslav Martinů Life and work 1929 Completes the opera-film Les trois souhaits (The Three Wishes). On 29 October the stock market crash in New York and beginning of the world depression Composes Cinq pièces brèves for piano trio and the Concerto No. 1 for Cello and Orchestra, which is premiered by Gaspar Cassadó in Berlin Marriage with Charlotte Quennehen. Martinů is elected a regular member of the Czech Academy of Sciences and Arts. The suite from La revue de cuisine performed in the Concerts Cortot and immediately published by Leduc Completes the full-length ballet Špalíček (The Chap-Book) and also the String Sextet, which wins First Prize from the Elisabeth Sprague Coolidge Foundation in Washington Premiere of Špalíček at the National Theater in Prague, followed by a production at the National Theater in Brno. The work earns Martinů a Smetana Prize Composes the operatic trilogy Hry o Marii (The Plays of Mary). Elected to the executive committee of the Société Triton, a prestigious Parisian association for contemporary music. Premiere of the orchestral Inventions at the Venice Biennale Composes the radio operas Hlas lesa (The Voice of the Forest) and Veselohra na mostě (The Comedy on the Bridge) for Prague Radio. The National Theater in Brno gives the premiere of Hry o Marii, for which Martinů receives a Czechoslovak State Prize. Rudolf Firkušný premieres the Concerto No. 2 for Piano and Orchestra with the Czech Philharmonic under Václav Talich Composes the operas Divadlo za branou (The Suburban Theater), premiered the same year at the National Theater in Brno, and most notably Juliette aneb Snář (Juliette, or The Key to Dreams), which he will complete in January Meets the composer Vítězslava Kaprálová, who will later become his pupil and lover. Composes the cantata Kytice (The Bouquet of Flowers) and also the Concerto grosso for chamber orchestra, which he dedicates to Charles Munch In March the premiere of Juliette at the National Theater in Prague. Composes a series of fine works including Tre ricercari for chamber orchestra, the Concertino for Piano and Orchestra, and the String Quartet No. 5. On the day of the Munich Accord (29 September) completes the Double Concerto for Two String Orchestras, Piano, and Timpani on commission for Paul Sacher On 1 September the Second World War breaks out. Martinů composes the Polní mše (Field Mass) for Czech volunteers in France From 10 June to 31 March emigrates via southern France, Spain, and Portugal to the USA. Most manuscripts remain in France: Martinů takes with him only four scores. In June 1940 Vítězslava Kaprálová dies. While fleeing Martinů writes the Sinfonietta giocosa for piano and small orchestra Settles in New York. Composes the Concerto da camera for violin and chamber orchestra. On 14 December scores a major success with the premiere of his Concerto grosso by the Boston Symphony Orchestra under Serge Koussevitzky Composes the Symphony No. 1, premiered in November again by Koussevitzky. Writes another symphony in each succeeding year through Their premieres and frequent performances confirm Martinů s important standing in musical life in the USA. In the summer accepts an invitation from Koussevitzky to teach in the summer courses at the Berkshire Music Center. (Later he will teach at the Mannes School of Music in New York and at Princeton University.) 1943 Composes the Concerto for Two Pianos and Orchestra, the Concerto for Violin and Orchestra No. 2 for Misha Elman, and the orchestral Památník Lidicím (Memorial to Lidice) Composes the Symphony No. 3 and the Sonata for Violin and Piano No. 3. On 6 June the allies land in Normandy. Beginning of a relationship of many years (until 1954) with Rosalie Barstow Celebrates the end of the Second World War by composing the Rhapsodie Tchéque for violin and piano. Learns of the death in March 1944 of his mother and the death in July 1945 of his close friend Stanislav Novák. Follows in shock the political trial of Václav Talich Again teaches at the Berkshire Music School, where on 17 July he suffers a severe injury whose consequences (mainly a serious hearing defect, dizziness, and headaches) he will feel for the rest of his life. Composes the Toccata e due canzoni for Paul Sacher and his Basel Chamber Orchestra Beginning of the Cold War. Martinů composes Three Madrigals for Violin and Viola In February the communist coup in Czechoslovakia. On the day of the tragic death of Jan Masaryk, 10 March, BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

6 Bohuslav Martinů Life and work Bohuslav Martinů Life and work Martinů completes his Piano Concerto No. 3. Abandons the idea of returning to Czechoslovakia and remains in exile. In the summer his first sojourn in Europe (in France and Switzerland) since his arrival in America in Named a professor of composition at Princeton University in New Jersey starting in September; he will remain there until Composes the Sinfonia Concertante for two violins, violoncello, oboe, bassoon, and small orchestra for Paul Sacher Beginning of the Korean crisis. Martinů composes the Sinfonietta La Jolla for chamber orchestra Begins work on the Fantaisies symphoniques (Symphony No. 6). Composes the Serenade for violin, viola, violoncello, and two clarinets. A production of Veselohra na mostě (composed 1935) at the Mannes School of Music receives an award from New York critics for the best opera premiered in the city that year Gains American citizenship. After a break of fifteen years returns to opera, composing for the National Broadcasting Corporation What Men Live By (after Tolstoy) and The Marriage (after Gogol). Also writes the Rhapsody-Concerto for viola and orchestra Receives a year s fellowship from the Guggenheim Foundation, leaves the USA, and settles with Charlotte in Nice. From this point on he will live mainly in France, Italy, and Switzerland. Completes the Fantaisies symphoniques Composes the opera Mirandolina and the Piano Sonata. Meets Nikos Kazantzakis and begins work on the opera The Greek Passion Composes a series of important works: the oratorio The Epic of Gilgamesh, the Concerto for Oboe and Small Orchestra, Les fresques de Piero della Francesca for orchestra, and the cantata Otvírání studánek (The Opening of the Springs). Charles Munch premieres the Fantaisies symphoniques with the Boston Symphony Orchestra in Boston and New York. Martinů wins the annual New York critics prize for the work. Is elected a member of the (American) National Institute of Arts and Letters. Late in the year returns for the last time to the USA, for several months, teaching at the Curtis Institute in Philadelphia and again at the Mannes School of Music in New York Composes Incantation (Piano Concerto No. 4). Works intensively on The Greek Passion. In May leaves the USA never to return. In October the revolution in Hungary is violently suppressed, and Martinů begins teaching as a composer in residence at the American Academy in Rome Again receives a year s fellowship from the Guggenheim Foundation. Paul and Maja Sacher invite him to Schönenberg near Basel, and he and Charlotte move there permanently in September. Composes the Piano Concerto No Composes The Parables for orchestra and the opera Ariane. At the urging of Universal Edition and the opera company in Zürich begins work on a new version of The Greek Passion. In November his first major health crisis, leading to a stomach operation In January attends a production of Juliette in Wiesbaden, the first since the premiere in Prague. Perhaps in anticipation of his approaching end, he turns out one composition after another: finishes the second version of The Greek Passion and composes (to name the most important works) the Nonet, the Madrigaly (Madrigals, or Part-Song Book ) for five solo voices, and Chamber Music No. 1, plus the cantatas Mikeš z hor (Mikeš from the Mountains) and The Prophecy of Isaiah. On 28 August dies in the canton hospital in Liestal near Basel. Is buried at Schönenberg; in 1979 his remains will be transported to his native Polička. Aleš Březina (taking into consideration the text written by Patrick Lambert for the Boosey & Hawkes catalog of Martinů s works) PBM BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

7 PROSINEC DECEMBER 2008 LEDEN JANUARY 29 1 Nový rok New Year s Day Wihan Quartet String Quartet No. 2 H. 150 St. James Church, Polička (Czech Republic) 1. týden 1 th week 1. týden 1 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

8 LEDEN JANUARY Czech Chamber Music Society: Apollon Quartet String Quartet No. 1 H. 117 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum Prague Symphony Orchestra Concerto for Oboe and Small Orchestra H. 353 Prague (Czech Republic) - Smetana Hall, Municipal House 2. týden 2 th week Ostatně myslím, že velikost je už v tom, jak přirozeně vyjádříme svoji myšlenku. For the rest, I believe greatness consists in how naturally we express our idea. (B. Martinů, Ridgefield, USA, 1944) premiéra kantáty Otvírání studánek H. 354 (Polička, ženský sbor OPUS, dir. Zdeněk Zouhar) - premiere of the cantata The Opening of the Springs H. 354 (Polička, OPUS female choir, conductor: Zdeněk Zouhar) Bohuslav Martinů, Polička, 1895 PBM BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:24 PM

9 LEDEN JANUARY Bohuslav Martinů (vlevo/on the left), Polička, cca 1898 PBM 8 Prague Symphony Orchestra Concerto for Oboe and Small Orchestra H. 353 Prague (Czech Republic) - Smetana Hall, Municipal House 9 Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava Concerto for Two String Orchestras, Piano and Timpani H. 271 Ostrava (Czech Republic) týden 2 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:26 PM

10 LEDEN JANUARY LEDEN JANUARY Czech Chamber Music Society: Pražák Quartet Bohuslav Martinů Philharmonic 12 String Quartet No. 3 H. 183 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum 15 Intermezzo H. 330 Zlín (Czech Republic) 13 A. Gerbert-cello, A. M. Kokits-piano Sonata for Cello and Piano No. 3 H. 340 Wien (Austria) - Steinerner Saal/Horst Haschek Auditorium Czech Chamber Orchestra Serenade No. 2 H. 216 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum 16 Ulster Orchestra Little Suite from the Comedy on the bridge H. 247 A, Concerto for Cello and Orchestra No. 2 H. 304 Belfast (Northern Ireland) - Spires Centre Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Concert for Oboe and Orchestra H. 353 München (Germany) - Prinzregenten Theater 18 M. Reid - clarinet, F. - A. Genner-clarinet, Klee Quartet, R. Dangel - contrabass Serenade H. 334 Zurich (Switzerland) - Kleiner Saal 3. týden 3 th week 3. týden 3 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:27 PM

11 Symfonické fantazie (Symfonie č. 6) Tvorba hudební skladby prochází mnoha metamorfózami. Někdy je to dlouhá cesta od skladatelovy první myšlenky až k realizaci. Myšlenka zůstává po léta ve stavu klíčení a jednoho dne sama náhle vyrazí do mysli skladatelovy téměř hotova k napsání. Všechny změny prvního impulsu a všechny ostatní prvky zaujmou náhle místo v integrovaném útvaru myšlenky, ale tvůrčí problém není však skončen: přijde pak denní práce a s ní mnoho různých obtíží, které musí být rozřešeny, než se dojde ke konci. A tak se stává, když žádáte skladatele, aby mluvil o programu svého díla, že se často zdráhá a je dokonce na rozpacích a obyčejně se snaží, aby se tomu vyhnul. První impuls je často již velmi vzdálený nebo je jich příliš mnoho, aby je vyjmenoval. Mohou být součástí skladatelova soukromého života, o němž nerad mluví nebo snad ani neví, jak dalece je spojen se skladbou, poněvadž skutečný hudební problém zaujme místo mnoha jiných věcí, což znamená více než měnící se pocity. Abych se vrátil ke svým fantaziím, existuje jeden důvod pro toto dílo, který je jasný a pro mne jistý. Přál jsem si napsat něco pro Charlese Muncha. Silně na mne působí a mám rád jeho spontánní přístup k hudbě, v němž hudba volně nabývá svůj tvar a plyne svobodně, sledujíc svůj pohyb. Téměř nevnímatelné zvlnění nebo zrychlení dává melodii náhlý život. Tak ve mně vznikla myšlenka složit pro něho symfonii, kterou jsem chtěl nazvat fantastickou ; začal jsem uskutečňovat svou myšlenku velkými prostředky tím, že jsem zařadil tři klavíry do velmi velkého orchestru. To již bylo dosti fantastické a během práce jsem se dostal dolů na zem. Shledal jsem, že to není symfonie, ale něco, o čem jsem mluvil dříve v souvislosti s Munchovou koncepcí a dirigováním. Opustil jsem titul a nakonec i své tři klavíry, jsa náhle jat strachem z těch tří velkých nástrojů na pódiu. Nazval jsem tři věty fantaziemi, jimiž ve skutečnosti jsou. Jedna z mých malých fantazií je, že jsem použil několikataktový citát z jiné skladby, ze své opery Julietta, který se sem podle mého názoru dokonale hodí. Má to povahu fantazie. Udělal jsem to jaksi pro sebe, poněvadž mám v ní rád zvláštní orchestrální barvu a domnívaje se, že už svou operu nikdy neuslyším, mohl bych znovu naslouchat těmto několika tónům, které jsem napsal zpaměti. Bohuslav Martinů text zveřejněný ej v tištěném programu Bostonského ské o symfonického o orchestru (datum kompozice: , datum premiéry: , Bostonský symfonický orchestr, dir. Charles Munch) Fantaisies symphoniques (Symphony No. 6) The creation of a piece of music goes through many metamorphoses. Sometimes it is a long way from the composer s first idea to the composer s realisation. The idea remains germinating for years, and suddenly one day it pushes itself into the mind of the composer, almost ready to be written. All changes of the first impulse and all the others elements suddenly take their place in the integrated formation of the idea. But still the creative problem is not finished: then comes the daily work and with it many difficulties which must be solved before the end is reached. So when you ask the composer to talk about his work for a programme, he is often reluctant and even embarrassed, and he usually tries to avoid doing so. Often the first impulse is already far away, or there are too many of them to enumerate. They may be a part of the composer s private life which he does not like to speak of, or perhaps he does not knot how far it is connected with the piece, because the real musical problem takes the place of many other things, which means more than the changing feelings. To come to my Fantaisies, there is one reason for this work which is clear and certain for me: I wished to write something for Charles Munch. I am impressed and I like his spontaneous approach to the music where music takes shape in a free way, flowing and freely fellowing its movements. An almost imperceptible slowing down or rushing up gives the melody a sudden life. So I had the intention to write for him a symphony which I would call Fantastic ; and I started my idea in a big way putting three pianos in a very big orchestra. This was already fantastic enough, and during work I came down to earth. I saw it was not a symphony but something which I mentioned before, connected with Munch s conception and conducting. I abandoned the title and finally I abandoned also my three pianos, being suddenly frightened by these big instruments on the stage. I called the three movements Fantaisies, which they really are. One little fantasy of mine is that I use a few bars quotation from another piece, from my opera Juliet, which, to my mind, fitted in perfectly well. That is of the nature of fantasy. I did it somehow for myself because I like the special orchestral colour in it, and thinking that I shall never hear my opera again. I could listen one more to these few bars, which I rewrote by memory. Bohuslav Martinů s commentary in the printed programme of the Boston Symphony Orchestra (date of composition: , date of premiere: 7 January 1955, Boston Symphony Orchestra, conductor Charles Munch) BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:27 PM

12 LEDEN JANUARY LEDEN JANUARY Baltimore Symphony Orchestra Concert for Oboe and Orchestra H. 353 Baltimore (USA) - Strathmore Hall Martinů in Bulgaria: Sofia Philharmonic Symphony No. 1 H. 289 Sofia (Bulgaria) - Bulgaria Concert Hall Baltimore Symphony Orchestra Concert for Oboe and Orchestra H. 353 Baltimore (USA) - Joseph Meyerhoff Hall London Philharmonic Orchestra The Frescoes of Piero della Francesca H. 352 London (England) - Royal Festival Hall P. Kašpar, piano Film en miniature H. 148, Six Polkas H. 101 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum 25 Hradec Králové Philharmonic Orchestra The Kitchen Revue H. 161 Hradec Králové (Czech Republic) - Klicpera Theatre (small scene) 4. týden 4 th week 4. týden 4 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:28 PM

13 LEDEN JANUARY LEDEN JANUARY / ÚNOR FEBRUARY Icelandic Symphony Orchestra Concerto for Violin and Orchestra No. 2 H. 293 Reykjavík (Iceland) - Háskólabíó (the University Cinema) The North Czech Philharmonic Teplice Symphony No. 6 Fantaisies symphoniques H. 343 Teplice (Czech Republic) Moravian Philharmonic Olomouc Concerto for Piano and Orchestra No. 2 H. 237 Olomouc (Czech Republic) - Reduta Prague Symphony Orchestra Concerto for Piano and Orchestra No. 2 H. 237 Prague (Czech Republic) - Smetana Hall, Municipal House Aron Quartet String Quartet No. 7 (Concerto da camera) H. 314 Wien (Austria) - Gläserner Saal/Magna Auditorium 31 BBC Philharmonic Symphony No. 6 Fantaisies symphoniques H. 343 Kendal (England) - Westmorland Hall H. Wiese-flute, S. Klinger-cello, E. Blumina-piano Trio for Flute, Cello, and Piano H. 300 München (Germany) - Max-Joseph-Saal týden 5 th week 5. týden 5 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:28 PM

14 ÚNOR FEBRUARY Prague Chamber Orchestra without Conductor Rhapsody-Concerto for Viola and Orchestra H. 337, Serenade No. 2 H. 216, Sinfonietta La Jolla H. 328 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum Prostředí má jistě vliv, ale nemůže změnit myš v kočku. Environment certainly has an influence, but it can t turn a mouse into a cat. 6. týden 6 th week (B. Martinů, New York, USA, 1945) Bohuslav Martinů, Polička, 1910 PBM BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:28 PM

15 ÚNOR FEBRUARY Bohuslav Martinů, Polička, cca 1918 PBM 7 8 Š. Margita-tenor, K. Englichová-harp Martinů s vocal and chamber works Polička (Czech Republic) - St. James Church 6. týden 6 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:30 PM

16 ÚNOR FEBRUARY ÚNOR FEBRUARY Milwaukee Symphony Orchestra Symphony No. 6 Fantaisies symphoniques H. 343 Wisconsin (USA) - Uihlein Hall Milwaukee Symphony Orchestra Symphony No. 6 Fantaisies symphoniques, H. 343 Wisconsin (USA) - Uihlein Hall týden 7 th week 7. týden 7 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:30 PM

17 ÚNOR FEBRUARY ÚNOR FEBRUARY 16 Prague Philharmonia Chamber Music by Martinů Prague (Czech Republic) - Salon Philharmonia Czech Chamber Music Society: B. Martinů Piano Quartet Piano Quartet No. 1 H. 287 Prague (Czech Republic) - Dvořák Hall, Rudolfinum 19 Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie Symphony No. 1 H. 289 Schweinfurt (Germany) - Theater der Stadt Schweinfurt 17 The Kubín Quartet String Quartet No. 7 (Concerto da camera) H. 314 Ostrava (Czech Republic) 20 Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Concerto for Oboe and Small Orchestra H. 353 Mariánské Lázně (Czech Republic) Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie Symphony No. 1 H. 289 Schweinfurt (Germany) - Theater der Stadt Schweinfurt 22 Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie Symphony No. 1 H. 289 Bamberg (Germany) - Sinfonie an der Regnitz, Joseph-Keilberth-Saal National Theatre Brno The Kitchen Revue H. 161, Tears of the Knife H. 169, The Amazing Flight H. 159 Brno (Czech Republic) - Reduta Theater Orquestra Metropolitana de Lisboa The Kitchen Revue H. 161 Lisbon (Portugal) - Small Auditorium of the Centro Cultural de Belem 8. týden 8 th week 8. týden 8 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:30 PM

18 ÚNOR FEBRUARY ÚNOR FEBRUARY / BŘEZEN MARCH Moravian Philharmonic Olomouc The Frescoes of Piero della Francesca H. 352 Olomouc (Czech Republic) Norrköping Symphony Orchestra Symphony No. 6 Fantaisies symphoniques H. 343 Norrköping (Sweden) - De Geer Hall Radio Symphony Orchestra Pilsen Saltarello from the Opera Mirandolina H. 346 A Plzeň (Czech Republic) Bohuslav Martinů Piano Quartet Piano Quartet H. 287 Prague (Czech Republic) - Church of St. Simon and St. Jude K. Chroboková-organ Vigilie H. 382 Luxembourg (Luxembourg) - Cathédrale 9. týden 9 th week 9. týden 9 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:30 PM

19 BŘEZEN MARCH 2 National Theatre Brno The Kitchen Revue H. 161, Tears of the Knife H. 169, The Amazing Flight H. 159 Brno (Czech Republic) - Reduta Theater 3 4 National Theatre Brno The Kitchen Revue H. 161, Tears of the Knife H. 169, The Amazing Flight H. 159 Brno (Czech Republic) - Reduta Theater 10. týden 10 th week Problém tedy je říci méně, ale říci to přesně. The point is to say less, but to say it clearly. (B. Martinů, Ridgefield, USA, 1944) Bohuslav Martinů se svou matkou Karolinou Martinů, Polička, cca 1927 Bohuslav Martinů with his mother Karolina Martinů, Polička, Bohemia, cca 1927 PBM BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:30 PM

20 BŘEZEN MARCH 5 6 Bohuslav Martinů při slavnosti otevření Tylova domu v Poličce, Bohuslav Martinů at the opening of the Tyl House in Polička, 18 August 1929 PBM týden 10 th week BM Diar 2009.indd /4/08 5:16:32 PM

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5. 46 Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_53 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech Republic Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více