TALENT ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TALENT 2014. 16. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3. pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) www.zamberk."

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 3 TALENT 2014 pondělí 23. února v 18:00 hodin Divišovo divadlo (podrobnosti na str. 2) foto: D. Kerschbaum

2 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta města Vás zve na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 24. února 2015 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833. Na programu jednání: rozpočet majetek města různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Vážení čtenáři, tak se nám v minulém vydání ŽL podařilo Vás pozvat na zasedání zastupitelů v loňském roce. Za mylnou informaci se omlouváme, napravujeme a děkujeme za upozornění všem, kteří jste se do redakce ŽL ozvali. Vlasta Pavlousková Rekonstrukce Nádražní ulice Ve středu 28. ledna 2015 proběhlo opakované jednání ve věci rekonstrukce silnice č.iii/31214 od železničního přejezdu kolem vlakového nádraží, Nádražní ulicí až k Penny marketu. Z důvodu komplexní opravy počínaje vodovodním a ka- -nalizačním řádem přes veřejné osvětlení až po úpravu prostorů před vlakovým nádražím a vzhledem k četnosti dopravy a díky hustší obytné zástavbě a sídlu mnoha firem bude rekonstrukce složitější a bude probíhat v etapách. Termín zahájení této rekonstrukce bude v březnu 2015, dle klimatických podmínek s termínem ukončení Předložený návrh jednotlivých etap není konečný a může být měněn po dohodě s vlastníky jednotlivých objektů. (mapa v plném rozlišení na Jiří Dytrt TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2015 SVOZY PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Vždy první úterý v měsíci: 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince. SVOZY BIOODPADU Seznam ulic pro svoz v úterý: Nádražní, Fučíkova, Pod Karlovicemi, Na Výsluní, Sokolovská, Kyjevská, Kpt. Nálepky, Školská, Dukelská, Nerudova, Březinova, Raisova, Tylova, U Velorexu, U Daliborky, Řadová, Smetanova, Nad Poliklinikou, U Polikliniky, nám. Generála Knopa, Divišova, 28. října, Lukavská, U Lukavice, Příčná, Revoluční, 17. listopadu, Na Lindrách, Kostelní, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Klostermannova, Na Rozárce, Ořechová, Na Špitálce, U Dlouhoňovic. 31. března, 14. dubna, 28. dubna, 12. května, 26. května, 9. června, 23. června, 7. července, 21. července, 4. srpna, 18. srpna, 1. září, 15. září, 29. září, 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. listopadu. Seznam ulic pro svoz ve středu: Masarykovo nám., Čs. armády, Do Kotle, Zahradní, Severní, Na Skalách, Za Kasárny, Polní, Havlíčkovo nábřeží, Pod Skalami, Havlenova, Hluboká, Vrbí, Pod Radnicí, Českých bratří, Zkrácená, Tovární, Polsko, Dymlovská, Albertova, Pod Suticí, Za Kopečkem, V Břízkách, Sadová, Luční, Albertinum (č.p. 223), Orlická, Máchova, Husovo nábřeží, Brorsenova, Albertovo nám., Terezy Svatové, Pod Sanatoriem, V Zátiší, Macharova, Chelčického, Dvořákova, Draha, Jeselská, Spišská, Krátká, Pod Kapličkou, Lipová, Družstevní, Zámecká, Tyršova, Pod Schody, Jiráskovo nám. 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna, 13. května, 27. května, 10. června, 24. června, 8. července, 22. července, 5. srpna, 19. srpna, 2. září, 16. září, 30. září, 14. října, 29. října (výjimečně čtvrtek), 11. listopadu, 25. listopadu. Informace o termínech svozů vytříděných složek komunálních odpadů naleznete po celý rok také na webových stránkách města: sekce Městský úřad Odpadové hospodářství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková Vážení spoluobčané, vážení řidiči. Tento článek bude pojednávat o tom, kdy řidič musí dávat znamení o změně směru jízdy. Tato povinnost je popsaná v ustanovení 30 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu). Zde bych vyzdvihl nejdůležitější věci. Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu. Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu. Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy. Dle ustanovení 16 a 17 zákona o silničním provozu musí řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, dávat znamení o změně směru jízdy. Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. Dle ustanovení 25 odst. 5 zákona o silničním provozu je tato povinnost dávat znamení o změně směru jízdy řidiči, zajíždí-li za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku. Následně v ustanovení 25 odst. 6 zákona o silničním provozu řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem. Na druhou stranu ale řidiči a také chodci buďte v silničním provozu na pozoru, protože si řidič druhého vozidla omylem může zapnout (nebo ponechá) znamení o změně směru jízdy a obzvláště na křižovatce může dojít k dopravní nehodě! Foto a text: Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, Odbor správní a dopravy Město Žamberk ve spolupráci s SVČ, Animo, Žamberk a MKP Fidiko Žamberk zve rodiče, terény i všechny další příznivce na slavnostní předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2014 v oblasti kultury, sportu a vědomostí TALENT 2014 pondělí 23. února v 18:00 hodin V průběhu večera vystoupí žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SVČ, Animo, Žamberk. Na závěr filmový snímek Domova pod hradem Žampachem Lásku hory přenáší. Vstup zdarma místenky k vyzvednutí v kanceláři Divišova divadla. Petra Brůnová kultura a propagace města

3 3 A to jste věděli? V letošním roce jsme si 17. ledna v Žamberku Polsku připomněli výročí smrti dvou členů z tříčlenné paraskupiny BARIUM. Velitele Josefa Šandery a radiotelegrafisty Josefa Žižky. Více než 70 účastníků pietní akce uctilo jejich památku. Zaznělo několik proslovů, báseň a hymny. Delegace města, Armády ČR, ČSBS, ČsOL a další včetně občanů Žamberka a další hosté položili věnce a kytice k pamětní desce. Tuto událost si připomínáme každý rok jako úctu k jejich oběti. Rok 2015 je však 70. výročí jejich smrti. Rok 2014 byl 70. výročím jejich příchodu do Žamberka, odkud pokračovali ve své odbojové činnosti, a také 105. výročím narození našeho rodáka genmjr. in memoriam Josefa Knopa. Tehdy, v r.2004, se představitelé města zavázali vždy v pětiletém cyklu uspořádat velkou vzpomínkovou akci věnovanou BARIU a Josefu Knopovi. Rád bych se proto ještě vrátil ke vzpomínkové akci PŘÍSAHALI RE- PUBLICE, kterou město uspořádalo 7. června loňského roku. Možná si říkáte, proč se vracet tak daleko? Je několik důvodů a ty z textu sami určitě poznáte. Vy, kteří jste se této akce zúčastnili, jste viděli na sedmdesát členů klubů vojenské historie (KVH): Rotu Nazdar, Pětačtyřicítku Brno a členy z dalších několika spolupracujících klubů, které se pro větší akce spojují v nadklubovém sdružení Benešovi muži. Věnují se čs. prvorepublikové armádě a našim jednotkám bojujícím po boku anglické armády za druhé světové války. Bylo zde i nadklubové sdružení ze Slovenska 4. prápor úderný, který ztvárňuje naše jednotky na východní frontě, tzn.jednotky, kde působil ve velitelských funkcích Josef Knop. Viděli jste je v dobových táborech s plným vybavením a předváděním vojenské činnosti. KVH věnující se válečnému období a armádám, které bylo v Žamberku presentováno, je na opravdu špičkové světové úrovni. U nás je jich jen několik. A ty, v podstatě, byly zde. Jsou autentické svým vybavením, výstrojí, výzbrojí i rozmanitou originální automobilní technikou, osobním vybavením každého jednotlivce a perfektní znalostí dobových reálií. O tom, že tyto kluby jsou opravdu špičkové, svědčí i zájem televize a filmařů. A to nejen českých. Na natáčení se podílí jako herci, ale i jako odborní poradci. Například film Tobruk byl až několik herců zcela obsazen těmito lidmi. V seriálu České století hráli i s technikou v několika dílech. V dokumentárním filmu o koncentračním táboru Bergen Belsen ztvárňovali anglickou jednotku, která tábor osvobozovala. Pro norskou produkci zhotovili přesnou repliku anglické agenturní vysílačky do filmu (podle skutečné události) o útoku diverzní skupiny na továrnu vyrábějící těžkou vodu, která by Němcům umožnila vývoj atomové bomby. A kdo viděl americký film Památkáři, tak tam se i s automobilní technikou také objevili. K připomínce válečných událostí při pietních aktech i k absolvování vojenských cvičení jsou zváni do Anglie, Francie, Belgie. Součástí sobotní vzpomínkové akce byla i část věnovaná radiospojení, jako vzpomínka na radiotelegrafistu skupiny Josefa Žižku. Na základě žádosti nám Český telekomunikační úřad povolil vysílání pod mimořádnou značkou OL70BARIUM, jejíž platnost byla na dobu od 1.6. do Přidělení značky a vysílání je možné pouze pro radioamatéry s platnou licencí. Velmi ochotně a aktivně nám vyšel vstříc pan Ivan Kohout (OK1MOW) z Hradce Králové se svými kolegy, který je mimochodem žamberským rodákem. Radiostanice pracovala na všech krátkovlnných pásmech od 160 m do 10 m. Pro ty, kteří se v tomto radioprovozu běžně nepohybují, se věc pokusím zjednodušeně vysvětlit. Cizí radiostanice volá naši radiostanici na určité frekvenci. Po zachycení vysílání a hlavně navázání vzájemné komunikace dojde k zápisu do příslušné dokumentace u obou radiostanic. Na jejím základě se pak oboustranně odesílají natištěné tzv. QSL lístky s údaji o sobě. V našem případě s údaji o paraskupině BARIUM včetně fotografií a s odkazem na informace o Žamberku. Na internetových stránkách QRZ.com sloužících radioamatérům z celého světa jsou uváděny různé mimořádné akce, které budou v éteru probíhat. Byla tam zapsána i naše akce v Žamberku s hlavním datem konání 7. června a k tomu odkaz na webové stránky s informacemi o paraskupině BARIUM. Tyto stránky měly zhruba od začátku června do 21. června 2014 celkem přístupů. Pro zajímavost ještě uvedu, že na stránkách QRZ v našem sousedství byla např. akce konaná 6. června ve Francii věnovaná 70. výročí vylodění spojenců v Normandii. A atraktivnost naší volací značky udělala své. Ve světě byl velký zájem o spojení s radiostanicí s volací značkou OL70BARI- UM. Mnohdy byla v éteru fronta zájemců, kteří volali tuto značku a čekali, až na ně dojde řada. Za naši stranu byli zúčastněni operátoři: SSB (fónie) Ivan Kohout, SSB + CW (telegraf) Ing. Vratislav Vaverka, Czech Republic WAZ 15 ITU 28 QTH Žamberk Loc J080FC digitální módy Václav Čáslavský a Zdeněk Rychter. Technik Václav Busta. Limitováni jsme byli počtem QSL lístků, kterých bylo natištěno asi kusů. Předpokládalo se, že by tento počet mohl na dva týdny vysílání stačit. Jak jsme se zmýlili. Celkem bylo uskutečněno spojení se 73 zeměmi světa. Například 317 z ČR, 293 z Ruska, 175 z Německa, 140 z Ukrajiny, 133 z Velké Británie, 127 z Itálie, 129 z Francie, 116 z Japonska, 98 z USA, 70 z Belgie atd. Mezi významnou událost řadíme, když nás z Anglie volala vysílačka Royal Air Force (značka GB0RAF). z jejich celosvětově známé akce RAF Cosford Airshow. Vzápětí došlo i k výměně dopisů mezi oběma stranami, kde v dopisu z Anglie bylo uvedeno, že z Airshow je zhotoveno video, ve kterém je rovněž krátká informace o naší vzpomínkové akci v Žamberku a ukázány fotografie a náš QSL lístek. Video je umístěno na You tube. Z našeho pohledu mezi exotická místa spojení například patří: Čína, Mongolsko, Mexiko, Omán, Izrael, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Havajské ostrovy. A výjimečné spojení se uskutečnilo, když nás volala stanice z ostrova Západní Samoa. To je od nás největší vzdálenost, na jakou lze rádiové spojení Skupina Barium, vyslaná z Anglie do Němci okupované vlasti, úspěšně prováděla zpravodajskou činnost a budovala odbojovou organizaci pro ozbrojené povstání. Šandera a Žižka byli po zradě dopadeni Paratroopers group Barium was airlifted on 3rd of April, 1944 from England into German-occupied homeland Czechoslovakia. The group succeeded in intelligence operations and gaining-up a civil resistance for a planned uprising. Sandera and Zizka were cought after betrayal on 16th of January, OL7ØBARIUM Josef Šandera Velitel skupiny TO RADIO: TNX FOR QSO 70 Years from coming Paratroopers group Barium Josef Žižka Radiotelegrafista Tomáš Býček Pomocník velitele DATE UTC MHz RST 2-WAY Město Žamberk QSL verified by OK1MOW QSL via bureau CRC P.O.Box PRAHA 1 Czech Republic OL7ØBARIUM 70. výročí příchodu paraskupiny BARIUM 07/06/2014 Žamberk uskutečnit km! Odpovědní QSL lístky se postupně scházejí. Budou uloženy v městském muzeu a jednou z nich uděláme zajímavou výstavu. Z povolených patnácti dnů vysílání byla (včetně hlavního dne ) navazována spojení jeden týden. V podstatě do vyčerpání lístků. Kdyby se vysílalo celých patnáct dnů, tak by, podle slov pana Kohouta, mohl být počet spojení jistě Z jeho pohledu se jednalo o mimořádně úspěšnou rádiovou akci. Žamberk se tímto radiospojením dostal do povědomí několika tisíc lidí doslova po celém světě. Je málo míst v naší republice, kde se podobné vzpomínkové akce takového rozsahu a kvalitou obsazení pořádají. A kde se pořádají opakovaně, jako v Žamberku, je doslova hrstka. I tím se propaguje naše město. Několikrát se mi stalo, že při rozhovoru v jiné části republiky na úplně jiné téma a zmínce, že jsem ze Žamberka, mi bylo řečeno: Jo, jak tam děláte ty vzpomínkové akce! Dívali jsme se pak na internet a ona je tam i hezká krajina. Chceme v létě Žamberk navštívit. Tak to je všechno, co jste možná nevěděli. Přijdete se příště podívat také? Vladislav Severin Turistické informační středisko Žamberk Zahájení prodeje vstupenek v síti TICKET ART Od 2. února 2015 nabízíme předprodej vstupenek sítě TICKET ART na kulturní a sportovní akce v ČR. Na webových stránkách vstupenky.ticket-art.cz/ najdete širokou nabídku vstupenek. Informační středisko Vám nabízí on-line rezervaci i přímý prodej těchto vstupenek v místě Vašeho bydliště. Dále Vám nabízíme: v prodeji vstupenky: sítě Ticketportal a Ticketstream v prodeji zboží: publikace Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím, Žamberské listy, knihy, medovinu s motivy Žamberka, turistické vizitky a deníky, 3D mapy a pohlednice Orlických hor, pohlednice pidifrky, trička, kvarteta, pexesa, svíčky, zvonečky a hrnečky s motivem Žamberka zdarma propagační materiály: zimní Turistické noviny pro region Východní Čechy, turistický magazín Kam po Česku, zpravodajský týdeník 5+2 dny, kapesní kalendáříky na rok Za IS Eva Skulbaševská 73!

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Komise pro zahraniční styky města Žamberka Zpráva o aktivitách komise v roce 2014 Komise pracovala v roce 2014 ve složení: Hana Chvátilová, Lucie Kluková, Ludmila Langerová, Iva Mimrová, Alena Němcová, Ludmila Smolová, Jaromír Žejdlík, Valerie Fáberová, Jaroslava Halbrštátová, Ivana Odvárková, Daniel Ševčík a Barbora Ševčíková. Bylo uskutečněno 8 akcí všechny v partnerských městech. Ze Žamberka vycestovalo 127 občanů (převážně mládeže) do SRN, Itálie, Francie a Lotyšska. Nejvýznamnějšími akcemi roku byly: Návštěva zastupitelů a členů komise pro zahraniční styky v partnerském německém Senftenbergu v dubnu Návštěva žáků ZŠ 28. října 581 v partnerské škole Dr. Otto Rindta v Senftenbergu v květnu. Zájezd dechařů ZUŠ Petra Ebena Žamberk na práci mezinárodního dechového orchestru do sárského Mettlachu v květnu. První návštěva zástupců města v lotyšském městě Dundaga v květnu. Mezinárodní tábor mládeže v Püttlingenu účast 10 mládežníků v srpnu. Zájezd sboru gymnázia Corale do italského partnerského města Fresagrandinaria v srpnu. Zájezd akordeonistů ZUŠ Petra Ebena do francouzského města Metzu na práci evropského akordeonového orchestru v září. Pokračovaly intenzívní kontakty s americkým partnerským městem Rice Lake. Komise připravila a uskutečnila výběrové řízení a vyslala na školní rok 2014/2015 Denisu Janatovou a Jakuba Stejskala ke studiu na High School v Rice Lake. Celý rok se rovněž připravovala návštěva amerických přátel k oslavě 20. výročí našeho partnerství. S radostí můžeme žamberské veřejnosti oznámit, že návštěva 15 přátel z Rice Lake se uskuteční ve dnech Delegaci povede starosta města Rice Lake s manželkou. O průběhu návštěvy, přesném programu a všech podrobnostech Vás budeme informovat. PhDr. Hana Chvátilová, předsedkyně komise Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Můj Tříkrálový příběh Byla jsem začátkem letošního roku oslovena, zda bych se nemohla zapojit 10. ledna jako doprovod dětí koledníků Tříkrálové charitativní sbírky. Protože o sbírce jsem už věděla (probíhal vlastně již 15. ročník a hodně jsem slyšela i v TV a jiných médiích), v sobotu ráno jsem náhodou neměla nic neobvyklého v plánu a nikdy k nám v Žamberku koledníci domů nepřišli, tak jsem souhlasila. Hned druhý den mě ale začaly trápit různé myšlenky, co by se mohlo přihodit, jak reagovat, když někteří lidé nebudou vybírání darů nakloněni, vynadají nám nebo dokonce pustí psy Před několika lety jsem byla na svátek Tří králů v Hradci Králové a ráno na Velkém náměstí, kde sídlí královéhradecká diecéze, se najednou vyrojilo veliké množství školáků oblečených v suknicích s korunami na hlavě a s pokladničkami, aby se vydali do ulic Hradce. Kromě několika novinářů a fotografů na náměstí nikdo nebyl, takže všichni zákonitě zamířili směrem ke mně Několika prvním skupinkám jsem přispěla, jiné skupinky se vydaly na opačnou stranu náměstí, a protože zástup koledníků byl nekonečný, musela jsem se dalším a dalším omlouvat, že jsem už přispěla V hlavě jsem ještě měla vzpomínku na koledování v Žamberku z r.1928, četla jsem v ní o koledování chudých učitelů v minulosti, aby si přilepšili k platu. V současnosti už se jedná o zcela jinou tradici. Vyzbrojená novinami, ve kterých se psalo o sbírce a ústeckoorlické charitě, kalendáříky s omalovánkou 3 králů a cukříky s nápisem Tříkrálová sbírka 2015 jsem v sobotu ráno vyrazila k MŠ Sluníčko, kde jsem se měla setkat s děvčaty ze skupinky jednu z nich jsem znala z letního tábora. V pátek jsem se dozvěděla, že nejen já budu nováček, ale že děvčata také budou chodit letos poprvé Doma jsem trochu cvičila na flétnu My 3 králové jdeme k vám, ale protože pršelo, nakonec jsem ji nebrala. Už tak jsem věděla, že budu nosit termosky s čajem a svačiny, protože králové s baťohem by asi po estetické stránce moc hezky nepůsobili. Před devátou hodinou prošla kolem skupinka tří králů s doprovodem, ale když už bylo 9 a nikde nikdo, přemýšlela jsem, že počkám akademickou čtvrthodinku a pak budu volat, kde jsou koledníci bez doprovodu Ráno mi už volala jedna maminka, se kterou sousedil náš rajón, kam a jak budeme chodit, proto si myslím, že je docela vhodné, aby s dětmi chodil jako doprovod některý z rodičů. Ten své děti zná, ví, kdy mají mít přestávku na svačinu, jestli je nebudou už bolet nohy, kdy na WC a další praktické drobnosti a nezbytnosti. Lehce po 9. hodině zastavilo auto a vysedli všichni králové vlastně děvčata a kamarádky. Odložily ke mně své svačiny, v rychlosti jsme si pověděly, co a jak budeme dělat a zamířily jsme k prvnímu domu. Bohužel, dole zamčeno a koule, zkoušely jsme různě zvonit na zvonky, nakonec jsme se dostaly dovnitř, ale muže, který nás pouštěl, jsme vzbudily po plese, tak jen vhodil do kasičky drobné a že prý na něj už nemáme zvonit. Další pán se ptal, kdo nás pustil do domu a vůbec nechtěl, abychom mu zazpívaly koledu Takže tak pro sebe jsem si řekla, že to jednoduché zřejmě nebude, ale je to začátek, tak uvidíme Postupně jsme chodily dům od domu a snažily jsme se, aby nás někdo pustil dovnitř, potom jsme zvonily na zvonky, přály hodně štěstí a zdraví do nového roku, děvčata zpívala koledu a lidé nám přispívali, většinou drobnými, někde ani to ne Také jsem si uvědomila, že výši finanční částky, kterou se nám podaří nashromáždit v pokladničce, nemohu v podstatě nijak ovlivnit. Mnohde se nám lidé omlouvali, že by dali více, ale že je po Vánocích, před výplatou, vyslechly jsme i smutné příběhy. Někteří na nás ale už čekali a do pokladničky přispěli. Ukazovala jsem průkazku, že jsem pověřená vybírat peníze. Hodně lidí jsem znala, a dokonce někdo slyšel z chodby můj hlas, a tak vyšel ven, i když to původně ani v plánu neměl, tak to jsem měla radost. Pokladnička se stávala těžší a těžší a objevily se občas i papírové bankovky Nade dveře se posvěcenou křídou psalo K+M+B. Většina lidí si myslí, že jsou to první písmena ze jmen králů mudrců Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří měli chránit dům ode všeho zlého, ale jedná se o požehnání Christus mansionem benedicat, tzn. přání štěstí pro ten který dům (byt) Kristus ať požehná příbytek. K iniciálám se připisuje posvěcenou křídou příslušný letopočet. Rozdávaly jsme cukříky a další dárečky a čas rychle utíkal, víc, než jsme čekaly. Spěchaly jsme směrem k náměstí, kde končila naše trasa, a kde koledovali zase jiní. Nepříjemné bylo, že byla docela zima, foukal vítr, pršelo, králové nosili deštníky a jeden deštník se cestou rozbil. Asi o půl dvanácté přišla nějaká krize, řešilo se, co dál, protože dozor jsem přislíbila jen na dopoledne, nakonec jsme to po dohodě prodloužily do 13. hodiny. Špatně se koledovalo kolem poledne, také jsem si představovala, že bydlím v patře, někdo zazvoní a já právě sedím s rodinou u oběda. Ale většinou byli lidé hodní ti, co nám otevřeli. Někde i říkali, že si už mysleli, že už se chodilo a že byli právě nakupovat nebo nás propásli, minulý rok prý u nich chodili nějací kluci Měla jsem z koledování na to, jak jsem se obávala docela dobrý pocit, a překvapilo mě, že někteří lidé na nás třeba vyhlíželi z okna, nebo nám radili, na který zvonek u paneláku máme zazvonit, kdo bude určitě doma a dům nám otevře. Někde nám narychlo umývali futro, abych mohla napsat nový letopočet- A někde se ptali, co ta písmena a ti králové znamenají nebo k čemu se peníze použijí. Děvčata zpívala, původně jsme chtěly počítat, kolikrát koledu zapívají, ale bylo to mnohokrát, holky byly statečné a vydržely. Došly jsme na kraj sídliště a domluvily se, kde se po obědě sejdou s novým doprovodem. Rozdělily jsme vykoledované sladkosti, protože překvapivě někde dostala děvčata za zpívání ještě navíc mandarinku, čokoládu nebo tatranku. Ještě poslední foto a pak hurá domů. Vlastně já odevzdat pokladničku a zbylé věci, abych nemusela peníze opatrovat doma u sebe, byla jsem tomu ráda. I když jsem měla možnost se přesvědčit, že z této charitativní zapečetěné pokladničky, opatřené navíc razítkem, se nedá opravdu nic vyklepat, poznali to i ti, kteří do ní přispívali, protože otvor pro vhazování je zajištěný drážkami a i vhodit peníze dovnitř dělalo občas potíže. Můj tříkrálový příběh dopadl dobře, měla jsem dobrý pocit, že jsem si zkusila, jaké to je, i když jenom na půl dne, na rozdíl od ostatních, kteří se v Žamberku do akce zapojují již dlouhodobě. Kdyby nepršelo, bylo by to třeba lepší, v ulicích by byli další lidé, ale počasí si nevybíráme. Dobré bylo i to, že v pátek odpoledne a i v sobotu v 10 hodin hlásil městský rozhlas, že se sbírka pořádá. Jen jsem potom druhý den cítila nohy, vlastně bolela mě lýtka, jak jsme běhaly po schodech (i když jsem zvyklá chodit všude pěšky a rychle) v žádném z vícepatrových domů, kde jsme koledovaly, totiž nebyl výtah Tříkrálovou obchůzkou končí čas Vánoc, čas plný kouzel, pokoje a míru. Děkuji svým děvčatům a všem lidem, kteří přispěli na dobrou věc. Byla jsem velmi překvapená, jak byli lidé v Žamberku, kde jsem měla to štěstí koledovat, milí a vstřícní. Ještě jednou děkuji za vše i za možnost zažít si to na vlastní kůži. Vlaďka Šulcová

5 5 V březnu odstartuje již počtvrté maraton s roztroušenou sklerózou Na tradiční cvičební maraton s roztroušenou sklerózou zve již počtvrté Nadační fond IMPULS. SPORTOVNĚ - DOBROČINNÁ AKCE PROBĚHNE OD 6. DO 7. BŘEZNA 2015 V 10 MĚSTECH PO CELÉ REPUBLICE. Hlavním účelem je podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou, motivovat je k aktivnímu přístupu k nemoci a upozornit na nezbytnost pravidelného pohybu při její léčbě. Maraton odstartuje v pátek v 17 hodin v Sokolovně v Průhonicích u Prahy. Až do sobotní 18. hodiny se zde budou střídat v kruhovém tréninku týmy pacientů, jejich přátel a rodinných příslušníků, ale i lékařů, fyzioterapeutů a veřejnosti. K maratoncům v Průhonicích se postupně přidají i další města v Česku a letos nově i ze zahraničí. Všechna města, kde se cvičí, budou postupně propojena pomocí telemostů a symbolicky si předají štafetový kolík.organizace Roska Ústí nad Orlicí se připojí v sobotu 7. března 2015 ve 13:00 hodin v tělocvičně GOLEM GROUP v Letohradě. Po společném úvodním cvičení se účastníci vystřídají na různých stanovištích s míči, gumami a holemi a zaměří se na podporu funkcí, které mají pacienti s RS oslabené. Letos poprvé si vyzkouší i neuropsychologický trénink kognitivních funkcí s využitím počítače. Zapojit do maratonu se může v podstatě každý. Pravidelný aktivní pohyb je důležitý v životě každého, i zdravého člověka. Cílem této akce je upozornit na to, že při léčbě roztroušené sklerózy je kromě užívání adekvátních léků pravidelné cvičení naprosto klíčové. Uspořádat osvětovou akci pro pacienty s roztroušenou sklerózou přišli před čtyřmi lety sami pacienti. Oslovili své lékaře a fyzioterapeuty z MS Centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nadační fond IMPULS a 24hodinový maraton s RS byl na světě. Myšlenka nadchla i pacienty a lékaře z řady dalších měst a z původních 84 účastníků v roce 2012 si přišlo loni zacvičit již na 630 lidí z celé republiky. Výtěžek překročil 144 tisíc korun a putoval na rehabilitační vybavení do MS center. Více informací o akci naleznete na Hana Pauková Informace z OLÚ Albertinum Na svém 49. jednání konaném dne přijala Rada Pardubického kraje usnesením č. R/1584/14 rozhodnutí o odvolání pana MUDr. Jiřího Jireše z důvodu dlouhodobé nemoci (po dohodě s rodinou) z funkce ředitele Příspěvkové organizace Pardubického kraje Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk dnem a zároveň MUDr. Jiřímu Jirešovi vyslovila poděkování za jeho dlouholetou a úspěšnou práci ve funkci ředitele této své příspěvkové organizace. Pracovněprávní vztah MUDr. Jireše k organizaci trvá i nadále. Tolik strohá zpráva ze zmíněného jednání Rady Pardubického kraje. Domnívám se však, že rozhodně není možné takto ukončit dlouholeté působení pana MUDr. Jiřího Jireše v nejvyšší funkci v našem zdravotnickém zařízení, a proto mi dovolte, abych se jako jeho blízký spolupracovník pokusil, za přispění jeho manželky MUDr. Jiřiny Jirešové, alespoň stručně faktograficky zhodnotit jeho působení ve funkci lékaře a primáře plicního oddělení a posléze jako ředitele našeho Albertina. Pan doktor Jiří Jireš nastoupil jako sekundární lékař do zdravotnického zařízení, které tehdy bylo součástí Okresního ústavu národního zdraví v Ústí nad Orlicí, 15. srpna Náš ústav tehdy jako ředitel vedl MUDr. Květoslav Fiala. Po absolvování jednoroční základní vojenské služby stihl po návratu ještě od tehdejšího primáře plicního oddělení MUDr. Krejzka převzít některé zkušenosti s chirurgickými postupy při léčbě pacientů. Kromě jiného běžně zaváděl drény do hrudníku, ošetřoval pooperační rány včetně komplikací apod. Byl v úzkém kontaktu s chirurgy v Hradci Králové. Záhy se začal věnovat bronchologii pod vedením ředitele MUDr. Fialy, později aktivně zavedl fibrobronchoskopii se všemi postupy včetně intrabronchiálních punkcí, stěrů, odebírání lézí k histologii, odstraňování vdechnutých tělísek (oříšky, špendlíky). Byl členem celostátního Bronchologického výboru a podílel se tak na rozvoji bronchologie v republice. Patřil mezi první bronchology, kteří zavedli diagnostické bronchoalveolární laváže do rutinní praxe. Pneumologie v Žamberku tak patřila mezi obecně respektovaná významná pracoviště. Pro nedostatek pomůcek, ale i jejich vysokou cenu, potřebných ke správně provedenému bronchologickému vyšetření, doma na koleně vyráběl různé odsávací cévky, sondy, staral se o klíšťky apod. Problematika bronchologie byla jeho velkým medicínským koníčkem, vyučil i několik mladších kolegů, dal jim základ v tomto oboru. Pro své dovednosti vyjížděl provádět bronchologická vyšetření i mimo ústav, např. na ARO nemocnice v Ústí n. O. 1. února 1983 jmenuje tehdejší ředitel Albertina MUDr. Jiří Kroulík MUDr. Jireše do funkce primáře plicního oddělení. Po sametové revoluci je MUDr. Jireš následně od 1. července 1990 jmenován tehdejším vedením OÚNZ, na základě výsledku výběrového řízení, do funkce ředitele našeho ústavu a toto jmenování potvrzují dále i vedoucí obou zřizovatelských organizací, nejprve s platností od 1.července 1992 přednosta Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, poté s platností od 1. ledna 2003 tehdejší hejtman Pardubického kraje. V této vedoucí pozici pokračoval ve své odborné práci, ale zároveň musel v nově nastavovaných pravidlech ve zdravotnictví často tvrdě obhajovat pozici Albertina, a to jak na úrovni okresu, později kraje, jako zřizovatelských organizací, ale i celostátně. Ale největší boje sváděl hlavně se zdravotními pojišťovnami jako plátci zdravotní péče. Až do své DPN byl členem vedení celostátní Asociace nemocnic ČR, byl v pracovní skupině věnující se problematice léčeben a bronchologie. Spolupodílel se na vytváření koncepce oboru pneumologie, na tvorbě sazebníku výkonů, mezi kolegy v republice byl uznávaným odborníkem. Po delimitaci OÚNZ se Albertinum jako samostatný právní subjekt vydalo na zcela samostatnou dráhu a průběžně obhajovalo svoji pozici. V léčebně se pořádaly semináře, konference, např. v r Mezinárodní mykobakteriologická konference za účasti mikrobiologů ze Slovenska, Rakouska, Německa. Věnoval se historii Albertina a jeho propagaci mezi odbornou veřejností, ale i občany města a okolí. Velmi podporoval další vzdělávání lékařů a inicioval jejich aktivní účast na přednáškách. Zasloužil se o vznik Psychiatrického oddělení v léčebně a později o vznik Zvláštní ambulantní péče tzv. sociálních lůžek. Vytvořil se svými spolupracovníky krátkodobou a dlouhodobou koncepci Albertina včetně vyhotovení studie rekonstrukce či stavby nových objektů tak, aby léčba pacientů odpovídala době a současným požadavkům medicíny. V posledních deseti letech se mu se spolupracovníky podařilo získat finanční prostředky zejména na rekonstrukci a přístavbu LDN, zateplení části objektů v Albertinu, rekonstrukci a přístavbu plicního oddělení Malinský I., revitalizaci zeleně, opravu komunikací, výstavbu výtahu na plicním oddělení HD, rekonstrukci veřejného osvětlení areálu atd. Svým kladným přístupem k zavádění nových diagnostických a léčebných metod se zasloužil o výborně vybavené bronchologické pracoviště, funkční laboratoř včetně bodypletysmografu, digitalizaci rentgenu, moderní automatické přístroje v laboratoři apod. Závěrem bych rád sám za sebe a věřím, že i za všechny současné i bývalé zaměstnance, poděkoval alespoň touto formou řediteli panu doktoru Jiřímu Jirešovi za jeho celoživotní práci a přínos pro Albertinum a pro medicínu a vyjádřil úctu člověku, kterého jsem poznal jako odborníka a se kterým pro mne byla čest spolupracovat. Ing. Rudolf Bulíček, pověřený řízením organizace

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY INFORMACE: telefon: února úterý ve 20:00 hod. BABOVŘESKY 3 2D ČR-komedie Zdeněk Troška dovádí svou komediální trilogii do finiše! Zavítejte do Babovřesk a užijte si skvělou letní komedii v duchu slavné série Slunce, seno, česky / přístupný / 103 min. / 120,- Kč 18. února středa ve 20:00 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 2D USA-romantické drama Romantika, erotika, drama, touha a posedlost to vše najdete v dosud největší filmové novince roku 2015, natočené podle slavného bestselleru E.L. Jamesové. titulky / od 15 let / 124 min. / 130,- Kč 19. února čtvrtek v 17:00 hod. SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D USA-komedie Nejdrzejší a nevtipnějš houba pod sluncem vtrhává poprvé na plátna kin! Zažijte Sponge Boba poprvé na velkém pláně a ve 3D! česky / přístupný / 84 min. / 140,- děti 120,- Kč 19. února čtvrtek ve 20:00 hod. KINGSMAN:Tajná služba 2D VB-akční Akční komedie, která nepostrádá britský styl a šarm, strhující akční pasáže, ani smrtelně nebezpečné hry tajných agentů. Za Její Veličenstvo! titulky / od 15 let / 129 min. / 120,- Kč 20. února pátek v 18:00 hod. DEATH OR GLORY: ATLANTIC OCEAN Cestopisný dokument sleduje cestu autora Pepy Prokopa na Kanárské ostrovy s cílem vyprovodit mladého kapitána Martina Dolečka na jeho osamělou plavbu kolem světa. Přes Atlantik! Výdělek z tohoto vystoupení bude použit na záchranu existence projektu a jeho dalšího filmového vývoje. Vstupné 160,- Kč. 20. února pátek v 21:00 hod. JUPITER VYCHÁZÍ 3D USA-scifi Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Zažijte velkolepé sci-fi od tvůrců legendárního Matrixu! titulky / od 12 let / 128 min. / 130,-Kč 21. února sobota ve 20:00 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 2D USA-romantické drama titulky / od 15 let / 124 min. / 130,- Kč 22. února neděle v 17:00 hod. VELKÁ ŠESTKA 3D USA-animovaný Jeden z nejlépe hodnocených 3D animáků poslední doby! Mágové ze společnosti Disney stvořili nádherné animované dobrodružství, které jim dokonce vyneslo i Oscarovou nominaci! česky / přístupný / 108 min. / 130,- Kč 22. února neděle ve 20:00 hod. BIG EYES 2D USA-drama Tim Burton je zpátky v režisérské sesli! Film Big Eyes vypráví skutečný a šokující příběh jednoho z nejkolosálnějších uměleckých podvodů v historii titulky / od 12 let / 106 min. / 110,-Kč 23. února pondělí v 18:00 Město Žamberk TALENT 2014 Tradiční slavnostní večer, spojený s předáváním ocenění talentované mládeži v Divišově divadle Žamberk. Vstup zdarma, místenky k vyzvednutí v kanceláři Divišova divadla. 24. února úterý ve 20:00 hod. BURÁCENÍ 2D ČR-road movie Drsná motorkářská road-movie s Vicou Kerekes a Tomášem Hajíčkem v hlavních rolích. česky / od 12 let / 110 min. / 100,-Kč 25. února středa ve 20:00 hod. VETŘELEC 2D hororová legenda je zpět v režisérském sestřihu! USA-hororové sci-fi. Naloďte se po dlouhých 35 letech zpět na krví zbrocenou palubu kosmické lodi Nostromo! Do kin vrací legendární Vetřelec ve zcela novém režisérském sestřihu, včetně nikdy nezveřejněných záběrů! titulky / od 12 let / 116 min. / 100,-Kč 26. února čtvrtek v 17:00 hod. ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D USA-animovaný Nejnovější dobrodružství Disneyho kouzelných víl! Zvonilka a její kamarádky si tentokát budou muset poradit se záhadným stvořením česky / přístupný / 76 min. / 155,- děti 135,- Kč 26. února čtvrtek ve 20:00 hod. GHOUL 3D ČR-thriller Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu.ze záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU titulky / od 12 let / 86 min. / 120,-Kč Filmový klub 27. února pátek v 19:30 hod. ATTILA MARCEL Francie-komediální drama Třicátník Paul žije v pařížském bytě se svými dvěma tetami aristokratkami. Stárne odříznutý od okolního světa, aniž by vůbec kdy pořádně žil. Až do dne, kdy potká záhadnou Madame Proustovou titulky / od 12 let / 102 min. FK: 70,-Kč, ostatní: 90,-Kč 28. února sobota ve 20:00 hod. TEORIE VŠEHO 2D VB-životopisný Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Jaký je skutečný příběh génia? titulky / od 12 let / 123 min. / 120,- Kč Zahrají kapely: STÜHL ZUPPER SPS a Bratrstvo kočičí pracky! facebook.com/kanec.fest sobota 21. února od 21:00 hod. MICHAL JE KVÍTKO Michal z Kouzelné školky a jeho nové veselé dětské představení! Divišovo divadlo Žamberk, sobota 21.února od 14:00 hod. Vstupné: 179,-Kč přízemí 159,-Kč balkon SDH Česká Rybná Vás zve na tradiční HASIČSKÝ BÁL sobota 21. února 2015 od 20 hod. v sále OÚ Česká Rybná Hraje Combi Kvasiny Předtančení a bohatá tombola 3. společenský ples TS Neon v duchu doby minulé aneb OD PRESLEYHO PO JACKSONA 6. března 2015 od 20:00 hodin Sokolovna Líšnice Skvělá hudba let, hraje DJ T Bo Výtečná kuchyně a bohatá nabídka pití zajišťuje Louis coffee bar Profesionální vystoupení tančí TS Neon Stylový moderátor mluví Bára Halbrštátová Poutavý program volba krále a královny, tombola, soutěže, fotokoutek Vstupné: 120 Kč/ sezení, 100 Kč / stání Lze zakoupit v SVČ ANIMO Žamberk nebo v Louis coffee bar. Počet míst omezen! Autobusové svozy v ceně vstupenky: 19:20 / Letohrad náměstí, 19:35 / Žamberk Vavřičkovi, 19:40 / Žamberk náměstí. Zpět 02:30 /Líšnice Retro společenské oblečení vítáno. SVČ ANIMO Žamberk / Louis coffee bar

7 7 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VZPOMÍNÁME Dne 6.února 2015 jsme vzpomněli 100. výročí narození paní Anny Zámečníkové ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Synové Jindřich a Petr a vnuci Jindřich a Petr Od do je možné v kavárně Dva světy Žamberk zhlédnout výstavu obrazů, kterou si připomeneme pana Pavla Halbrštata, rodáka z Písečné. V minulých letech vystavoval se skupinou regionálních výtvarníků v prostorách Panoramy. Ing. Eva Tobišková Zveme Vás do kavárny na druhou besedu pod názvem DVA SVĚTY JARDY VEBRA s promítáním fotografií z Himalájí, průvodcem besedy bude Miloslav Chvátil. Čtvrtek 26.února 2015 v 18 hod., rezervace nutná, tel Zveme Vás na VÝSTAVU OBRAZŮ CESTA BOHUMILA DUŠKA do galerie prodejny KANDELA svítidla od do Ing. Eva Tobišková a Jiří Ráb NÁŠ ROZHOVOR Dnes jsme se zeptali pana Ing. Miroslava Sklenáře, který se v nedávné době vrátil z plachtařského střediska Omarama na Novém Zélandu, kde podnikl několik letů. ŽL: Proč Nový Zéland? MS: Nový Zéland je vysněnou destinací každého cestovatele pro svou jedinečnost, přírodní krásy a pro plachtaře obzvlášť, neboť se tam nachází mekka plachtění, středisko Omarama. Jedná se o geograficky zajímavé místo přibližně uprostřed jižního ostrova, kde se v r.1995 konalo mistrovství světa v plachtění a v r.2007 prestižní závod Grand Prix, kterého se účastní nejlepších 15 světových pilotů. Díky lokalitě, umístěné v blízkosti jižních Alp, se dá plachtit prakticky celoročně s využitím různých forem stoupání, termické, vlnové, svahové a konvergence. ŽL: Jak jste se tam dopravil a jaká je vzdálenost ze Žamberka? MS: Cestu na Zéland jsem volil s minimálním počtem přestupů, tím jsem se snažil minimalizovat čas strávený na cestě. Trasa letu tedy byla Praha Soul Auckland Christchurch. Celkem 22 hodin strávených v dopravních letadlech společností ČSA, Korean Air a Jetstar plus přestupy. Odlet z Prahy byl a přílet do Christchurch Vzdálenost vyjádřená v km je více než 18 tisíc, je to prostě druhá strana zeměkoule, a to má jednu výhodu, časový posun je přesně 12 hodin, takže nejsou starosti s přestavováním hodinek, stačí si prohodit den a noc J. ŽL: Co bylo náplní jaký byl program a co počasí? MS: Pokud bych jel sám, určitě by to bylo z 90% o plachtění, u této cesty to však byla dovolená s turistikou po obou ostrovech a plachtění bylo pouze doplňkem. Letadlo v Omaramě jsem si musel rezervovat již někdy v říjnu, takže otázka, zda vyjde počasí nebo ne, je u těchto krátkodobých pobytů vždy trochu loterie, nicméně jsem měl štěstí. Kluzák DuoDiscus jsem si dohodl v klubu Gliding Omarama. S ohledem na vysokohorské podmínky a vyšší rizikovost nepůjčují kluzáky na solo lety pilotům, kteří neabsolvují minimálně 5 denní kurz horského létání, takže jsem létal s místním instruktorem. První den jsme odstartovali standardně aerovlekem, počasí bylo zpočátku slabé, téměř hodinu jsme bojovali v malých výškách v údolí Omaramy, než jsme se dokázali zvednout do úrovně okolních kopců. Pak to již šlo termicky lépe, letem přes několik hřebenů jsme přelétli k jezeru Hawea a dále jsme postupovali na sever. Zde jsme se dostávali do větších výšek a některé zasněžené hřebeny jsme při hledání stoupání míjeli v jejich těsné blízkosti 30 50m. Celkem překvapivě se podařilo navázat stoupání z termiky do vlnového proudění, které nás zvedlo až do m a pomohlo k doletění k Mt.Cook, nejvyšší hory Zélandu. Tento úžasný vrchol jsme několikrát oblétli v těsné blízkosti, podél vrcholu jsme letěli ve vzdálenosti cca 30m. Bylo úžasné sledovat stín větroně, jak ubíhá po ledovci na vrcholu Mt.Cook vedle nás. Síla větru byla v úrovni vrcholu cca 20m/sec a tato nám umožnila vystoupat až nad vrchol. Nutností bylo se udržet s větroněm na návětrné straně velehory, pokud bychom se nepozorností v pilotáži dostali na závětrnou stranu hory, tam by hrozilo celkem jisté riziko velkých turbulencí v závětrných rotorech a velmi rychlá ztráta výšky. Toto jsme naštěstí zvládli a s využitím vlnového proudění jsme přímým letem dolétli zpět, do 100km vzdálené Omaramy. Druhý den jsme letěli celkem standardně termicky, při navázaní na horské létání se nám moc nedařilo, mraky byly relativně nízko nad vrcholy, a potom se instruktor rozhodl trochu nesprávně, vlétli jsme do údolí Cass valley, kde jsme nenalezli žádné stoupání a Duo Discus stále klesal. Na palubě zavládlo dlouhé ticho, okolní horské hřebeny stoupaly a my stále klesali. Naštěstí do roviny nebylo daleko, a tak po vylétnutí z údolí jsme se zvedli na úpatí kopců, nejdříve osmičkami vedle kopce, potom již kroužením. Když bylo jasné, že tam již nezůstaneme, tak instruktor pronesl: A little adventure. (pozn. Trocha dobrodružství ). ŽL: Váš nejsilnější zážitek? MS: Určitě létání v těsné blízkosti Mt.Cook, maorsky Aoraki, 3.754m vysoké, majestátné nejvyšší hory Nového Zélandu v bezmotorovém Duo Discusu. Létání v místech, která jsou na obrázcích všech knih a publikací o NZ s fantastickým výhledem na Tasmánský ledovec, ledovcová jezera, ale z výšky 4.000m i na Tasmánské moře se západním pobřežím Zélandu. Děkuji za rozhovor. Ptala se Pavlousková Vlasta

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY SVČ Žamberk INFORMUJE: JARNÍ PRÁZDNINY Pondělí :00 12:00 deskové hry pro všechny od 6 let. Zábavné i strategické hry, oblíbené hry i novinky dle vlastního výběru. Turnaj o ceny. 13:00 14:30 Filmania film Jak vycvičit draka 2 Úterý :30 12:00 výtvarná dílna Kofoláčci aneb panenky Woo doo pro všechny zájemce od 9 let. 13:00 14:30 Filmania film Legopříběh Středa :00 15:00 Workshop street dance pro všechny od 9 let. Základy hip hopu vyučuje trenérka TS Neon. Čtvrtek :30 12:00 výtvarná dílna Jarní dekorace pro zájemce od 9 let. 13:00 14:30 Filmania film Univerzita pro příšerky. Pátek :00 12:00 deskové hry pro všechny od 6 let. Zábavné i strategické hry, oblíbené hry i novinky dle vlastního výběru. Turnaj o ceny. 13:00 14:30 Filmania film Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana. Vstupy: deskové hry 20 Kč výtvarné dílny 40 Kč taneční workshop 20 Kč filmania 10 Kč. Akce se uskuteční v SVČ ANI- MO. Taneční workshop v Tanečním studiu Neon, Nádražní 753, Žamberk. Bc. L. Kluková Pozdrav z Rice Lake Opět Vás všechny zdravím, tentokrát ze zasněženého Rice Lake. Zima je tu v plném proudu, už jsem dokonce zažila i -30 C, a po dlouhé době i bílé Vánoce. Americké Vánoce se slaví trochu jinak než ty naše typicky české. Vánoční atmosféru tu máte už měsíc před Vánocemi, a to nejen díky vánočnímu osvětlení většiny okolních domů. Američané zdobí svůj stromeček už minimálně dva týdny před Vánoci. A co by to bylo za Vánoce bez českých koled. Jelikož jsem vždy chtěla nějakým způsobem ukázat nějaké české tradice, pustila jsem nám k tomu zdobení stromečku nějaké ty typicky české koledy. Moji host rodiče, ač nerozuměli ani slovo, si hudbu velice užívali. Předčasné zdobení stromečku není ale jediným rozdílem mezi tradicemi. U nás připadají Vánoce na 24. prosince, kdežto v Americe je 24.prosince tzv. Christmas Eve a Christmas Day je až 25. prosince. Já ale opět chtěla ukázat něco českého, a tak jsme se s host rodiči domluvili na kompromisu a měli jsme vlastně dvoje Vánoce. Z českých tradic jsme otevřeli dárky už 24. prosince a pak následovala večeře, ke které ale nebyl kapr a bramborový salát. Měli jsme šunku a makaróny se sýrem. Americkou tradicí je, že 25. prosince se děti ráno probudí a v červené punčoše, která visí nad krbem, najdou nějaké malé dárky od Santy Clause. I já měla tuto tradici možnost vyzkoušet a dokonce jsem dostala svou vlastní punčochu s mým iniciálem. Poté nás čekaly další Vánoce u mého host bráchy, kde se sešla většina rodiny a znovu se rozbalovaly dárky a měli jsme tzv. brunch, což je něco mezi snídaní a obědem. Vánoce ale nejsou jediný svátek, který jsem tu doposud zažila. Ten pravý a nejvíce americký je Thanksgiving neboli Den díkůvzdání. Ten letos připadl na 27. listopadu a já se ho nemohla dočkat. Vždy jsem ty krocany měla možnost vidět pouze v televizi, ale ochutnat to, to bylo něco úplně jiného a nového. Krocan s nádivkou ale nebylo jediné nové jídlo, které jsem měla možnost zkusit, vyzkoušela jsem i kukuřičný chléb, jablečný koláč či squash. Večeře se samozřejmě konala v rodinném kruhu. Den Díkůvzdání připadá vždy na čtvrtý čtvrtek v listopadu a po tomto čtvrtku vždy přichází tzv. Black Friday neboli černý pátek. Což znamená, že v každém obchodě jsou obrovské slevy, někdy až 80%. Já jako typická holka jsem si to nemohla nechat ujít a jelikož tento černý pátek začínal už ve čtvrtek, vydaly jsme se s host mamkou už na začátek, abychom měly co největší výběr. I když jsme tam přišly přesně na 6.hodinu, před obchodem už byla obrovská fronta lidí, někteří tam stáli klidně i hodinu předem. Všichni těchto slev chtěli využít, stejně jako my. Den díkůvzdání i Black Friday pro mě byly nová a skvělá zkušenost. Již od listopadu také navštěvuji kurzy krasobruslení a také budeme mít holčičí halový fotbal. Pořád jsem také v bandu, kde hraju na flétnu. Teď už ale fotbalové hry vystřídal basketbal, takže už při hraní není taková zima. Pomalu se to tady krátí a já už za sebou budu mít polovinu svého roku. Pořád si to tady snažím maximálně užít a zlepšovat si své anglické dovednosti. Všem přeji opožděně hodně zdraví do nového roku 2015 a děkuji všem, co mě podporují. Z Rice Lake Denisa Janatová Městská knihovna Žamberk pořádá BARBIE NA MÓDNÍ PŘEHLÍDCE Plesová sezona vrcholí a Barbie se chystá na módní přehlídku, aby věděla, jaké šaty si vzít na ples. Zveme holčičky, dívky a sběratelky bez omezení věku, aby se přišly podívat a zúčastnit se svými panenkami oblečenými podle vlastního výběru. Přijďte vybrat nejkrásnější panenku, navrhnout plesové šaty a získat malou odměnu od 15 hodin S sebou max. 3 panenky a pastelky nebo fixy. Děti do 6 let jen s doprovodem rodiče. Vstup zdarma. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU MS ČČK v Žamberku a Městská knihovna Žamberk Vás srdečně zvou ve středu od 17 hod. na přednášku v čítárně Městské knihovny na téma PRVNÍ POMOC V PRAXI SPOJENÁ S PRAKT.UKÁZKAMI. Přednáší v.s. E. Chocholatá ze ZS v Žamberku. Těšíme se na Vaši účast. Za MS ČČK Žamberk Divíšková M. DOMOV NA SKALÁCH Rodinné AZYLOVÝ centrum DŮM & KRIZOVÁ Pohoda POMOC pořádá LOGOPEDICKOU PREVENCI naučte své dítě sami správně Adresa: ČSA 728, Žamberk Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Jansová Kontakt: vyslovovat Čtvrtek 19. února :30 12:00 h Občanské sdružení CEMA Žamberk Zveme sídlo Vás organizace: na přednášku Nádražní 22, Žamberk LOGO- PEDICKÁ PREVENCE. Dozvíte se základní teorii, naučíte přípravná Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Azylový dům je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky cvičení, gymnastiku mluvidel a získáte praxi. Součástí přednášky budou hry s dětmi a na konci, na vyžádání, orientační diagnostika vývoje řeči přítomných dětí. Vstupné: 50,- Kč/osoba, lektorka: Mgr. Martina Černá. Nabízíme hlídání dětí během přednášky zdarma prosíme, hlaste předem. POVÍDÁNÍ O MISIÍCH Čtvrtek 19. února 2015 od 17:00 h v herně RC Pohoda Nenechte si ujít zajímavé povídání o Misiích s Bronislavou Halbrštátovou (diecézní ředitelkou Papežských misijních děl). Těšit se můžete také na promítání misijních filmů. Vstupné: 30,- Kč MAMI, TATI, JAK SI SPOLU POVÍDÁME Čtvrtek 26. února 2015 od 9:00 h Srdečně Vás zveme na přednášku se zážitkem MAMI, TATI, JAK SI SPOLU POVÍDÁME. Uvědomíme si vliv komunikace na vývoj dítěte, na vztahy v rodině, naše zdraví a celkový postoj k životu. vstupné: 40,- Kč/osoba, lektorka: Hana Brodinová. Nabízíme hlídání dětí během přednášky zdarma prosíme, hlaste předem. ZÁJEMCI HLASTE SE DO PONDĚLÍ Kontakt: tel , , Centrum pro rodinu RC Pohoda Akce, nebo mailem Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská

9 9 Žáci SSŠ a ZŠ Žamberk druzí na Mistrovství republiky ve street ballu ČSMPS Velkým úspěchem skončilo pro naše studenty tradiční Mistrovství České republiky ve street ballu mužů, které se konalo 20.ledna v Hradci Králové. Po srdnatých bojích na palubovce odešli pouze jednou poraženi, a to od celkového vítěze turnaje týmu Hradce Králové, proti kterému Žamberští dlouho vedli, avšak soupeř nakonec strhl výhru na svou stranu i s notnou dávkou štěstí. Značnou zásluhu na dobrém výkonu Žamberka měl Jiří Šlechta, jenž byl nakonec vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Ovšem i zbytek týmu podal velmi dobrý a bojovný výkon, který byl po zásluze odměněn stříbrnou medailí. Členové stříbrného týmu: Jiří Šlechta, Radim Farkas, Jan Mušuka, David Kuvík Mgr. Filip Habrman ZPRÁVY ZE ČTYŘLÍSTKU Po vánočním hodování nastal čas shazování V naší školce podporujeme přirozený pohyb dětí každý den nejrůznějšími aktivitami. Ve třídách si děti užívají nových švédských beden, žíněnek a dalšího sportovního náčiní od Ježíška, do všeho se vrhají s velkou chutí a nadšením. Díky letošním krásným zimním podmínkám mohou děti pokračovat i při pobytu venku na zahradě, která nám poskytuje ty nejlepší podmínky pro sporty a aktivity všeho druhu. Sáňky, boby, hrabla i lopatky jsou maximálně využité, běh ve sněhových cestičkách a labyrintech je velmi zábavný a pátrání po stopách zvířátek zajímavé.zimní sportovní řádění ve Čtyřlístku pokračuje dál. Foto a text Veronika Mlkvík Tihonová ŠKOLKA NANEČISTO Milé děti, maminky a tatínkové! Chcete vědět, jak to vypadá v naší mateřské škole? Chcete si pohrát s hračkami a poznat nové kamarády? Zveme Vás na již známé Odpolední hraní ve sluníčkové školce Přijďte mezi nás každé pondělí od 14:30 16:00 hod.(únor červen) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO, nám.gen.knopa v Žamberku. Začínáme Těší se na Vás děti ze tříd Koťátek, Žížalek, Berušek, Motýlků a jejich paní učitelky. Za MŠ Sluníčko Blanka Reková, ředitelka ZO SPCCH, zs, v Žamberku zve své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná 11.března 2015 od 14:00 hod. v sále restaurace Na Kopečku v Žamberku. Program: 1. Zahájení 2. Kulturní vystoupení 3. Zhodnocení činnosti uplynulého roku 4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva revizní komise 6. Zpráva matrikářky, přijetí nových členů 7. Plán činnosti na rok Informace pozvaných hostů 9. Dotazy a diskuse 10. Závěr Vezměte s sebou průkazky a 100,-Kč na zaplacení členských příspěvků na rok Za výbor organizace srdečně zve Vlasta Pavlousková ZO SPCCH Žamberk si dovoluje pozvat svoje členy i ostatní zájemce na POSEZENÍ S HUDBOU A TOMBOLOU ve středu 4.března 2015 od 15:00 hod. Místo konání: PIVOVAR ŽAMBERSKÝ KANEC Hudba: ZIPS Česká Třebová Vstupné: 30,- Kč Tombola: bude. Těšíme se na Vás. Za organizační výbor Dagmar Topičová ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ ZO SPCCH Žamberk, zs, Vás zve na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové: ,07.03., , Plave se vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), Rotace, nádraží ČD a zastávka ČSAD na trase v Dlouhoňovicích. Návrat cca 10:45 hod. Cena: člen 50,- ostatní 100,- děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Vedoucí zájezdu: Ing.D.Topičová

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY VODÁCKÉ MISTROVSTVÍ ČR V BĚHU NA LYŽÍCH Orlické hory Závod byl odstartován u Masarykovy chaty a pokračoval po červené značce na Pěticestí, kde byla otočka a zpět k Masarykově chatě. Dlouhý byl 30 km a jel se volnou technikou. Závodů se zúčastnili závodníci kanoistického oddílu SK Žamberk, kde dokázali, že jim to jezdí nejen na vodě, ale i v zimě na běžkách I. ČP v biatlonu žactva Nové Město na Moravě V nejlepším lyžařském areálu v ČR v Novém Městě na Moravě se konal Český pohár žactva. Ze Žamberka se ho zúčastnili: Rychlostní závod: žky B 1. Kubíčková Nikita 4. Mikysková Svatava žci C 1. Urban Matyáš 2. Strnad Adam 4. Mikyska Tomáš Biatloncross: žky B 2. Kubíčková Nikita žci C 1. Mikyska Tomáš 3. Strnad Adam Hromadný start: žky B 5. Kubíčková Nikita žci C 1. Mikyska Tomáš 6. Strnad Adam žky C 5. Smrčková Natálie vkal junioři 1. Procházka Vojtěch 1:17:37 muži 3. Jedlička Václav 1:43:26 2. Stejskal Jakub 1:18:44 4. Stejskal Petr 1:44:16 3. Procházka Ondřej 1:19:43 6. Stejskal Václav 1:46: Černohous Zdeněk 2:17:10 vkal I. ČESKOMORAVSKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH Nové Město na Moravě Závod se konal jako náhrada za odvolané Štěpánské závody z důvodu absolutního nedostatku i umělého sněhu. Pořadatelům se podařilo nějaký sníh udělat, a tak se mohlo závodit. Závod se jel volnou technikou při teplotě +2,5 C. 1. Kubíčková Nina žky.mini 2. Hegerová Rozálie žky mini 4. Doleček Přemysl žci mini 5. Moskvová Agáta žky nejm. 2. Mikysková Svatava žky ml. 3. Smrčková Natálie žky st. 1. Mikyska Tomáš dci.ml. 3. Strnad Adam dci.ml. Dále se zúčastnili: 8. Mikysková Darja, 10. Suchodol Štěpán, 20. Dolečková Valerie, 17. Bergman Jakub, 28. Ahmadu Suka Nicolas, 10. Kalous Petr. vkal Orlický pohár v běhu na lyžích Deštné v O.h. Závod uspořádal SKI klub Skuhrov n. Bělou v Deštném. Závod se jel na přírodním sněhu při teplotě kolem 0 C. Ze Žamberka se ho zúčastnil pouze Petr Kalous na trati 10 km volnou technikou. Umístil se na 10. místě v čase 30:29,4. vkal TENIS Mistrovství republiky mladších žákyň Sparta Praha Zúčastnily se naše tři úspěšné žákyně a byly výrazně vidět. Natálka Jindrová se probojovala až do semifinále, Adéla Moravcová prohrála právě s Natálií ve čtvrtfinále a Kamila Šafránková se probojovala mezi 16 hráček. semifinále: K.Nováčková (Sport Kolovraty) N.Jindrová 6:0,6:1 N.Kněžková (Sparta) A.Černá (ČLTK) 6:3,6:2 finále: K.Nováčková N.Kněžková 7:5,6:3 Ve čtyřhře se všechny naše dívky probojovaly do čtvrtfinále. OBLASTNÍ PŘEBORY Mladší žáci Perštýn Pardubice: Dominik Horálek postoupil do semifinále dvouhry, L.Malý, M. Kubelka mezi 16 ve dvouhře. Vítězem se stal domácí Vojta Veigert. Ve čtyřhře postoupil D.Horálek se svým partnerem Š.Novotným (Perštýn Pard.) až do finále, kde prohráli s dvojicí Veigert-Křepínský 6:7,0:6, dvojice Malý-Kubelka se probojovala do čtvrtfinále. Starší žáci Tesla Pardubice Ondra Šrámek postoupil do 2.kola, F.Hudetz prohrál v kole prvním. Přeborníkem oblasti se stal Jar.Jiráň z Tesly Pardubice. Ondra Šrámek s partnerem Jiruchou (TC HK) postoupili do čtvrtfinále debla, F.Hudetz s domácím A. Čížou pak až do semifinále čtyřhry. SLUŽBA PRO NEDOSLÝCHAVÉ v Centru sociální péče Žamberk se uskuteční 19. února 2015 v době od 8:00 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír Mladší žákyně Žamberk ledna hráček 9 kat. čtvrtfinále: A.Moravcová (TOSK) R.Heřmanová (LTC Par.) 6:4,6:1 A.Tobišková (Kvasiny) B.Výprachtická (Dv.Kr.) 3:6,6:4,6:3 Z.Kmínková (Peršt.Pard.) S.Křepínská (Trutnov) 6:4,6:3 K.Šafránková (TOSK) K.Pečenková (Skuteč) 6:1,6:1 semifinále: A.Moravcová A.Tobišková 6:1,6:2 Z.Kmínková K.Šafránková 6:2,6:2 finále: Zuzana Kmínková A.Moravcová 7:5,1:6,6:2 finále čtyřhry: A.Moravcová,Z.Kmínková Heřmanová,Křepínská 6:1,6:3 ZIMNÍ HALOVÉ TURNAJE TOSK Mladší žáci ledna 2015, 26 hráčů 7 kat. čtvrtfinále: D.Horálek (TOSK) M.Bahenský (Svitavy) 6:2,6:1 D. Kárník (TC HK) L.Malý (TOSK) 6:3,6:1 J.Typl (Č.Třeb.) M.Kubelka (TOSK) 6:0,6:4 Š.Novotný (Peršt. Pard.) J.Krejčí (Svit.) 6:3,6:2 semifinále: Horálek Kárník 3:6,6:1 1:0 (4) Novotný Typl 6:2,4:6 1:0 (5) finále: Dominik Horálek Š.Novotný 6:2,6:2 čtyřhra finále: Horálek,- Kubelka (TOSK) Typl,Kárník 6:4,6:2. Lukáš Malý se ve čtyřhře probojoval do semifinále. M.Chvátil FOTBAL Halový turnaj mladších přípravek v Chocni Základní skupina: 1.FC Žamberk Letohrad 0:1 1.FC Žamberk -Pardubice 0:3 Choceň -1.FC Žamberk 3:1 (Brebis) zápas o místo: 1.FC Žamberk -Lanškroun 0:2 zápas o 7.místo: Choceň -1.FC Žamberk 1:2 (Konečný 2) Sestava 1.FC Žamberk: Prokop-Kos, Brebis, Suchodol, Václavek-Nýdl, Konečný, Kubíček. (kor) UPOZORŇUJEME, že prodejna ENERGY je od února 2015 PŘESTĚHOVÁNA do ul. Nádražní čp.42 bývalé restaurace Rubín (vedle pošty) v Žamberku. Otevřeno: pondělí pátek 10 12:30 13:30 16:00 hod.

11 11 Vyuč se obráběčem kovů Unikátní projekt školy a firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk spolupracuje se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku se sídlem na zámku při zavádění nového tříletého učebního oboru Obráběč kovů od školního roku 2015/2016. Studuj na Zámku a pracuj v Bühleru CZ Žamberk Co získáš? Střední vzdělání s výučním listem. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu a získat i maturitní vysvědčení. Budeš se učit na nejmodernějších strojích v oboru v tréninkovém centru firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk. Finanční odměnu už při studiu až Kč (při splnění podmínek). Během studia o prázdninách zajištění brigády přednostně ve firmě Bühler CZ s.r.o. Žamberk. Co teď uděláš? Podej přihlášku na Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk do 15. března Písemné přijímací řízení - přijímačky se nekonají. Je možné získat řadu benefitů Po vyučení získáš stálé pracovní místo přednostně ve firmě Bühler CZ Žamberk. Budeš u nás pracovat na moderních obráběcích CNC strojích řízených počítačem. Je možné získat nadprůměrné finanční ohodnocení. Přihlášky posílej na adresu: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK ZÁMECKÁ 1, PSČ ŽAMBERK tel.: , Kontakt na firmu Bühler CZ s.r.o. Žamberk: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní 696, Žamberk tel.: , Sledujte nás také na:

12 ŽAMBERSKÉ LISTY 12 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: PRODEJ, POŘEZ a DOPRAVA stavebního řeziva, hranolů, latí, trámů, fošen, prken. Prodej krajin od katru balíky různých délek. Kontakt: tel PRODÁVÁME použité zboží, starožitnosti a spoustu dalšího VYKOUPÍME VŠE, co skrývá Vaše půda, sklep, pozůstalost, rodinný dům, byt, stodola, sklad, mobil: Vrbí 1387, ŽAMBERK tel. č.: ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , PRONAJMU zděnou garáž na ul.28.října v Žamberku. Kontakt: tel TŘÍČLENNÁ RODINA KOUPÍ BYT 3+1, nejlépe v OV v Žamberku. Kontakt: tel Pro pracoviště Nádražní 608, Žamberk hledá MISTRA/MISTROVOU RODINA KOUPÍ CHALUPU na samotě (polosamotě) do 1.2 milionu. Větší pozemek výhodou. Kontakt: tel Uzávěrka ŽL č. 4/ do 10:00 hod., vyjdou hlavní pracovní poměr jednosměnný provoz praxe v řízení lidí ve strojírenském provozu podmínkou OBSLUHU DLOUHOTOČNÝCH AUTOMATŮ hlavní pracovní poměr třísměnný provoz vyučení ve strojírenském oboru podmínkou Nástup možný ihned Pro více informací kontaktujte Ing. Jiřího Divíška telefonicky , em a nebo osobně v sídle firmy. ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE přímá patronace ČOV každý rok, kdy se střídá letní se zimní ODM cílem je pořádání sportovně - uměleckých

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Přihláška k pořadatelství Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 TERMÍN KONÁNÍ ZODM 2018 Kdy: 28. 1. 2. 2. 2018 Proč? Jarní prázdniny pro školní rok 2017/2018:

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více