PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA"

Transkript

1 PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice jednotlivých profesí by měla pomoci personalistům zodpovědným za nábor zaměstnanců definovat pracovní činnosti a požadavky na odborné znalosti či dovednosti případně měkké dovednosti. V tomto materiálu jsou definovány hlavní profese, které odpovídají stupni vzdělání chemický inženýr. Struktura pozic je definována v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Partnerství pro chemii Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, Pardubice, IČ

2 OBSAH 1. ÚVOD INŽENÝR CHEMIE INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG CHEMIK LABORANT POUŽITÁ LITERATURA... 27

3 1. ÚVOD Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic: Inženýr chemie analytik Inženýr chemie manažer provozu Inženýr chemie procesní inženýr Inženýr chemie produkt manažer Inženýr chemie technolog Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník Chemický technik, technolog Chemik laborant Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 3

4 2. INŽENÝR CHEMIE Inženýr chemie řídí a zajišťuje technologickou přípravu, zpracovává koncepce a metody řízení jakosti nejsložitějších chemických výrob, vykonává teoretické činnosti a aplikuje vědecké poznatky a teorie v chemické výrobě. Pracovní činnosti Dispečerské řízení rozsáhlé chemické výroby. Koordinace, plánování, organizace a implementace technologických projektů. Určování technologických postupů a technologických změn chemické výroby. Zajišťování technologické přípravy chemické výroby a provozu. Zajišťování kvalitativní úrovně a organizace komplexního systému řízení jakosti chemické výroby. Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Samostatná a tvůrčí práce k získávání nových poznatků, teorií, koncepcí a směrů vývoje v chemické výrobě. Tvorba koncepce a řízení oblasti jakosti chemické výroby. Vedení příslušné provozní a technické dokumentace. Příprava a vzdělání Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie Magisterský studijní program v oboru organická chemie Magisterský studijní program v oboru analytická chemie Magisterský studijní program v oboru makromolekulární chemie Magisterský studijní program v oboru chemie Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 4

5 3. INŽENÝR CHEMIE ANALYTIK Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby. Pracovní činnosti Vývoj a navrhování analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace. Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulování prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby. Provádění analýz příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě. Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby. Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby. Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby. Řízení odborného týmu. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Koordinace souvisejících činností v oblasti řízení jakosti chemické výroby. Prověřování způsobilosti systému jakosti u externích organizací. Řízení auditorských týmů při prověřování stavu systému jakosti v plném rozsahu norem ISO. Řízení projektu implementace systému jakosti v chemické výrobě. Zabezpečování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Zjišťuje závady v jakosti výrobku a navrhuje opatření k jejich odstranění. Zpracování analýz jakosti produkce chemické výroby v organizaci. Zpracování koncepce rozvoje systému jakosti v souladu s normami ISO. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita -4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost -4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení -4 5

6 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -7 Anorganická chemie -6 Organická chemie -6 Chemická metrologie -7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zpracovávání technických a ekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality procesů, výrobků a výkonů v chemické výrobě -7 Vedení a evidence dokumentace vztahující se k řízení jakosti, revizím a kontrolám v chemické výrobě - 7 Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě - 7 Analyzování příčin snížené kvality v chemické výrobě, navrhování opatření k nápravě - 7 Stanovování koncepce řízení jakosti v chemické výrobě, řízení její tvorby a garance jejích procesů - 7 Uplatňování zásad řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví v chemické výrobě; její operativní řízení - 7 Analyzování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě -7 6

7 4. INŽENÝR CHEMIE MANAŽER PROVOZU Inženýr chemie manažer provozu tvůrčím způsobem řídí výrobní jednotku při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků. Pracovní činnosti Plánování rozvoje a koncepce provozu. Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů. Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy. Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování. Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku. Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení). Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu. Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů. Příklady prací Plánování budoucího rozvoje a koncepce výroby. Řízení procesu zvyšování produktivity a snižování prostojů technologického zařízení. Spolupráce při kontrolní činnosti výroby a jejího dopadu na životní prostředí. Určování výrobních postupů pro typově opakovanou chemickou výrobu. Zajištění předávání nových výrobků a nových strojních kapacit do sériové výroby. Kontrola dodržení všech pracovních, technologických a bezpečnostních předpisů. Podpora iniciativy zaměstnanců a zlepšovatelského hnutí. Realizace procesu snižování procenta vadné výroby a reklamací. Rozvoj informačních systémů pro plánování a hodnocení výroby. Zajištění přípravy technicko-organizačních podmínek pro plnění plánu v rozepsaném množství, kvalitě a sortimentu. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 7

8 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii -7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě -6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Anorganická chemie -7 Organická chemie -7 Chemická metrologie -6 Polymerová chemie -7 Analytická chemie - 6 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Koordinace inovačních aktivit na provozu a vytváření podmínek efektivní činnosti týmu - 7 Vedení a řízení týmové práce - 7 Orientace v nástrojích environmentálního managementu a metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje provozu chemické výroby - 7 Analýza a hodnocení stavu a technické úrovně provozu z pohledu technickoekonomické a environmentální výkonnosti - 6 8

9 5. INŽENÝR CHEMIE PROCESNÍ INŽENÝR Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby. Pracovní činnosti Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby. Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci. Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů. Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů. Zpracovávání matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie. Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů. Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Tvůrčí řešení matematických modelů technologických procesů a jednotkových operací Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a na mezinárodních konferencích. Analýza zdrojů a hodnocení významnosti emisních proudů (odpadů všech skupenství) chemické výroby a spolupráce s podnikovým ekologem na doporučení k realizaci preventivních opatření nebo koncového řešení (end of pipe technology). Identifikace a kvantifikace míst a zdrojů emisí a ztrát ve výrobním procesu jako materiálových a energetických proudů zatěžujících pracovní a životní prostředí. Kontrola funkce technologických procesů a aparátů pro včasné odhalení poklesu provozní spolehlivosti a účinnosti s cílem zajistit vyšší bezpečnost chemické výroby. Metodické vedení kolektivu výzkumných a/nebo výrobních technických pracovníků k optimálnímu provoznímu režimu odpovídajícímu úrovni a technickému stavu provozovaných aparátů. Provádění materiálových a energetických bilancí složitých technologických operací a/nebo jednotlivých aparátů. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií chemické výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce s podnikovým ekologem na objektivizaci a zveřejňování informací o negativních dopadech chemického provozu na životní prostředí. 9

10 Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem a manažerem na přípravě návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. Tvůrčí aplikace nových poznatků v oblasti procesů a jednotkových operací při ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových aktivit v poloprovozních a provozních podmínkách chemické výroby. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace

11 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 7 Optimalizační matematické metody - 7 Matematické modelování - 7 Numerické metody - 7 Organická chemie -7 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů - 7 Anorganická chemie - 7 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Analyzování a vyhodnocování stavu a úrovně technologických procesů a jednotkových operací technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Sestavování matematických modelů využívaných procesů a jednotkových operací pro kontrolu správné funkce jednotlivých aparátů v systému výrobního procesu - 7 Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů - 7 Provádění revizí, zkoušek technické způsobilosti a kontrol v chemické výrobě - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří -7 11

12 6. INŽENÝR CHEMIE PRODUKT MANAŽER Inženýr chemie produkt manažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia. Musí prokázat důkladnou znalost chemických produktů i znalost prodeje. Pracovní činnosti Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny. Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery. Vyřizování obchodní korespondence. Komunikace se zákazníky. Zabezpečení vyřizování reklamací. Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu. Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace. Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků. Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním. Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast. Příklady prací Sestavení obchodního plánu pro daný výrobkový segment. Aktivní práce na udržení vztahu se zákazníkem a řešení konkrétních problémů klienta. Participace na výcviku méně zkušených prodejců. Poskytování odborných rad prodejní skupině. Přenos informace o chemicko-technologické specifikaci produktu od zákazníka k výrobnímu či technickému oddělení. Sdílení informací o výsledcích prodejních aktivit s výrobním útvarem, zadání konkrétní specifikace chemického produktu. Účast na jednání s obchodními partnery (obchodníky i chemickými specialisty). Vedení kolektivu nebo týmu pracovníků prodeje. Doprovod služebně mladšího prodejce na návštěvě u zákazníka. Příprava prezentací, návrhů a smluv. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 5 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita

13 Uspokojování zákaznických potřeb - 5 Výkonnost - 4 Samostatnost - 5 Řešení problémů - 4 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 4 Ovlivňování ostatních - 5 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 3 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí -3 Právní povědomí - 3 Jazyková způsobilost v češtině - 3 Jazyková způsobilost v angličtině - 3 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 7 Klientela a potenciální klientela, péče o ni -7 Obchodní vyjednávání - 7 Ekonomika a řízení chemické výroby - 7 Anorganická chemie - 7 Náležitosti úřední a obchodní korespondence - 7 Zbožíznalství speciálních výrobků - 7 Postupy při reklamacích, práva spotřebitele - 7 Obchodní právo - 6 Dodací podmínky INCOTERMS - 7 Úřední a obchodní korespondence v angličtině - 7 Legislativa související s chemickou výrobou

14 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Implementace poptávaného chemického produktu do výrobkového plánu - 7 Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek - 7 Orientace v legislativě související s chemickou výrobou - 6 Prezentace chemického produktu, užitku, technických faktů, možnosti využití, potenciálního využití -7 Vedení týmu podpory prodeje chemických produktů - 7 Koordinace obchodní činnosti při zajišťování nákupů zboží, surovin a výrobků, popř. koordinace odbytu, přípravy řízení výroby a provozu z obchodního hlediska v chemickém průmyslu - 7 Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru - 7 Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i zpracovávání podkladů pro reklamační řízení vedené s obchodními partnery - 7 Projednávání podmínek obchodních smluv s obchodními partnery a uzavírání těchto smluv - 7 Komunikace se zákazníky - 7 Vyhledávání a příprava podkladů potřebných pro tvorbu plánů a koncepcí obchodní činnosti - 6 Zpracování obchodních plánů v souladu se strategií organizace - 7 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty - 7 Příprava a kompletace podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. pro obchodní jednání s obchodními partnery -7 14

15 7. INŽENÝR CHEMIE TECHNOLOG Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů. Pracovní činnosti Zajišťování a organizování technologické přípravy chemické výroby. Určování technologie a technologických změn výrobních procesů. Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů. Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť. Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace. Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků. Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů. Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie. Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů. Vedení příslušné dokumentace. Příklady prací Analýza provozních záznamů o výrobním procesu, identifikace anomálií a navržení postupů k jejich eliminaci či odstranění. Koordinace prací při tvorbě podrobné technicko-technologické dokumentace pro nové výrobní programy. Monitorování stávajících technologických postupů a testování nových, složitých postupů či materiálů s využitím nejnovějších poznatků vědy a technického rozvoje. Vedení technologické přípravy rozsáhlých akcí (např. generální opravy a modernizace provozů). Zajišťování komplexní technologické přípravy chemických výrob a chemických provozů využívajících speciální technická a technologická zařízení a s velmi vysokými nároky na spolehlivost a přesnost (např. montáže a výstavby chemických investičních celků apod.). 15

16 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 4 Flexibilita - 4 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 4 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 4 Aktivní přístup - 4 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 4 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních - 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Technologie zpracování ropy - 6 Technologie výroby farmaceutik - 6 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 7 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Anorganická chemie - 7 Příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí - 6 Organická chemie - 7 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

17 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Zajišťování technologických změn v chemické výrobě - 7 Zajišťování a organizování technologické přípravy kontinuálních chemických výrob - 7 Ověřování a provozní zkoušky nových technologií, surovin a pracovních postupů v chemické výrobě -7 Analýza anomálií v technologickém procesu, identifikace příčin a návrh opatření pro eliminaci či odstranění - 7 Vývoj nových technologií v chemické výrobě a stanovování způsobů jejich použití -7 Organizování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek chemické výroby nebo provozních procesů - 7 Vedení komplexní technologické dokumentace chemických výrob - 7 Řízení komplexní specifikace množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek v chemických výrobách - 7 Stanovování způsobu kontrol jakosti a technických zkoušek v chemické výrobě -7 Řízení zpracovávání komplexních technologických podkladů chemických výrob, podkladů pro normotvornou, plánovací, marketingovou a obchodní činnost apod

18 8. INŽENÝR CHEMIE VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů. Pracovní činnosti Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby. Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby. Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu. Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby. Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu. Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu. Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu). Příklady prací Vedení kolektivů nebo týmů tvůrčích výzkumných a technických pracovníků a koordinace výzkumných a vývojových prací odborníků různých oborů a specializací při řešení komplexních výzkumných a vývojových projektů. Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a mezinárodních konferencích. Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. Spolupráce na hodnocení stavu organizace (podniku) pro programové změny výrobního profilu podniku (zvyšování užitných vlastností výrobků a efektivity technologií výroby). Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. Tvůrčí řešení složitých, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. Vypracování návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. 18

19 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 4 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 5 Flexibilita - 5 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 5 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 5 Plánování a organizování práce - 4 Celoživotní učení - 5 Aktivní přístup - 5 Zvládání zátěže - 4 Objevování a orientace v informacích - 5 Vedení lidí (leadership) - 3 Ovlivňování ostatních 4 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí -2 Právní povědomí - 2 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 2 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Polymerová chemie - 7 Analytická chemie - 6 Chemická metrologie -6 Anorganická chemie -7 Organická chemie - 7 Biochemie -6 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 6 Práce se softwarem pro odborné aplikace - 6 Zacházení s jedy a žíravinami - 6 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin -7 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 19

20 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Navrhovat zásadní systémové změny v podniku (svěřeném úseku chemické výroby) na základě výsledků variantních řešení z výzkumných a vývojových projektů - 7 Řízení kolektivů výzkumných, vývojových a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace výzkumných a vývojových činností v chemické výrobě - 7 Rozpoznávat vznik problémů a rizik při řešení projektů, určovat jejich příčiny, předvídat důsledky a modifikovat další postupy - 7 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří - 7 Aplikace vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových postupů a metod zajišťování procesů v chemické výrobě - 7 Analýza a hodnocení stavu techniky a úrovně technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby - 7 Řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě - 7 Zpracování koncepcí a prognóz rozvoje při řešení výzkumných a vývojových úkolů v chemické výrobě 7 Plánovat a řídit složité výzkumné a vývojové projekty strategického významu pro výrobkovou i technologickou inovaci 7 20

21 9. CHEMICKÝ TECHNIK, TECHOLOG Chemický technik technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů. Alternativní názvy Chemical industry technologist Samostatný technolog Vedoucí technolog Manager technologie Technolog výroby Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemický technik manažer provozu Chemický technik mistr Chemický technik operátor Chemický technik plánovač Pracovní činnosti Stanovování jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikací rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů. Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů. Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění. Zajišťování vstupů do chemických procesů a zajišťování výstupů z chemických procesů podle standardních postupů. Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi. Zajišťování podmínek pro vedení chemických procesů podle rámcových pokynů a platné legislativy. Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny. Kontrola odpadních a reziduálních látek. Monitorování výsledků mezioperační kontroly, jejich vyhodnocování a přijímání nápravných opatření. Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému. 21

22 Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 4 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost - 4 Řešení problémů - 3 Plánování a organizování práce - 3 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 3 Vedení lidí (leadership) - 2 Ovlivňování ostatních - 3 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 2 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 2 Ekonomické povědomí - 2 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 2 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Základy koncových technologií na ochranu životního prostředí - 4 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 4 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 4 Anorganická chemie - 4 Organická chemie - 4 Technologie výroby makromolekulárních látek 4 Technologie výroby výbušin - 4 Technologie výroby silikátových materiálů - 4 Technologie výroby celulózy a vedlejších produktů - 4 Technologie výroby farmaceutik - 4 Technologie výroby a zpracování chemických vláken

23 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 4 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 4 Technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů - 4 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 4 Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů - 5 Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky - 4 Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění - 4 Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu včetně legislativních požadavků - 4 Sledování a vyhodnocování podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využívání pro řízení - 4 Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob vč. legislativních, environmentálních a bezpečnostních aspektů

24 10. CHEMIK LABORANT Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Alternativní názvy Laboratory Technician Laborant Příbuzné typové pozice Chemický technik analytik Chemik pro obsluhu zařízení Pracovní činnosti Odměřování a ředění roztoků. Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek. Odběry vzorků a jejich analýza. Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů. Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce. Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru. Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování ph atd.), destilace. Zkoušky vlastností makromolekulárních látek. Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů. Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži). Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav. Vedení příslušné dokumentace. Kvalifikační požadavky: o Měkké kompetence - úroveň 0-5 Efektivní komunikace - 3 Kooperace (spolupráce) - 3 Kreativita - 3 Flexibilita - 3 Uspokojování zákaznických potřeb - 0 Výkonnost - 3 Samostatnost

25 Řešení problémů - 2 Plánování a organizování práce - 2 Celoživotní učení - 3 Aktivní přístup - 3 Zvládání zátěže - 3 Objevování a orientace v informacích - 2 Vedení lidí (leadership) - 0 Ovlivňování ostatních - 0 o Obecné dovednosti úroveň 0-3 Počítačová způsobilost - 3 Způsobilost k řízení osobního automobilu - 0 Numerická způsobilost - 3 Ekonomické povědomí - 1 Právní povědomí - 1 Jazyková způsobilost v češtině - 1 Jazyková způsobilost v angličtině - 0 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce - 0 o Odborné znalosti úroveň 1-8 Laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii - 3 Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - 3 Zacházení s jedy a žíravinami - 3 Anorganická chemie - 3 Organická chemie - 3 Analytická chemie 3 Systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě - 3 Základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin - 3 Chemická metrologie - 3 o Odborné dovednosti úroveň 1-8 Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů - 5 Obsluha chemických aparatur a zařízení - 3 Seřizování, nastavování a programování chemických laboratorních přístrojů, ověřování jejich správné funkce - 3 Provádění kvalitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Odběry vzorků životního a pracovního prostředí - 3 Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

26 Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin - 3 Provádění kvantitativních metod stanovení anorganických i organických látek - 3 Měření chemických a fyzikálně chemických veličin (hmotnosti, objemu, teploty, hustoty, ph aj.) - 3 Příprava anorganických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů - 3 Příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů 3 Příprava organických chemikálií s využitím jednotlivých druhů chemických reakcí a výpočtů

27 11. POUŽITÁ LITERATURA Tento materiál vychází z Národní soustavy povolání, která je dostupná z webových stránek Z národní soustavy povolání jsou vybrány ta členění profesí, které odpovídají potřebám chemického průmyslu v návaznosti na projekt Partnerství pro chemii. 27

28 Partnerství pro chemii Projekt číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: Partnerství a sítě Doba realizace: Hlavní cíle projektu dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice u partnerů projektu propojení vědecko-výzkumné aktivity Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a průmyslových partnerů zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy) zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe vznik interaktivního komunikačního portálu rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými a vývojovými pracovníky v daném oboru vytvoření Centra profesních kontaktů workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu Partneři projektu Projekt Partnerství pro chemii je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další informace o projektu:

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více