Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK"

Transkript

1 Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive

2 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria lub ładowarka weszły w kontakt z wodą lub parą wodną. Nie należy także obsługiwać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękoma, tak aby nie doprowadzić do zwarcia ani innych awarii spowodowanych korozją. Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji, gdzie są one narażone na gwałtowne wstrząsy. Aby uniknąć awarii urządzenia, baterii oraz ładowarki, należy unikać sytuacji, gdzie są one narażone na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie należy nigdy wstrząsać, rzucać, dopuszczać do upadku, rozciągać ani wyginać urządzenia MID. Użytkownik nie może demontować urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym razie doprowadzi to do unieważnienia ich gwarancji, wystawianej przez naszą firmę. 1.2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje zawarte w niniejszym dziale, a następnie zapoznać z nimi dzieci. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy odnieść się do Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz Zaleceń. Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, aby zachować bezpieczeństwo na drodze. W punktach medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów oraz regulacji. W miejscach znajdujących się w pobliżu punktów medycznych należy wyłączyć urządzenie MID. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie MID, lub włączyć tryb samolotowy, tak aby bezprzewodowe sygnały urządzenia MID nie zakłócały sygnałów sterowania samolotu. Przebywając w pobliżu urządzeń elektronicznych o dużej dokładności, należy

3 wyłączyć urządzenie MID. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia. Nie należy demontować urządzenia MID ani jego akcesoriów. Do wykonywania czynności serwisowych uprawniony jest wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu. Należy trzymać urządzenie MID z dala od urządzeń magnetycznych, w przeciwnym razie promieniowanie z urządzenia MID usunie przechowywane na nich informacje. Nie należy używać urządzenia MID w miejscach o wysokiej temperaturze oraz w pobliżu palnego gazu (np. na stacji benzynowej). Należy umieścić urządzenie MID i jego akcesoria w miejscu, gdzie będą one niedostępne dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. Podczas korzystania z urządzenia MID należy przestrzegać związanych z nim przepisów oraz regulacji, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa innych osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo komputera oraz urządzenia MID, podczas używania przewodu USB należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji. Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia w łazience lub w innym wilgotnym środowisku. Należy chronić je przed kontaktem z cieczą, zamoczeniem i wilgocią. 1.3 Skróty i ich objaśnienia Skrót Pełna nazwa Opis MID Mobile Internet Device Przenośne urządzenie umożliwiające korzystanie z Internetu WIFI Wireless Fidelity Sieć bezprzewodowa LAN oparta na standardzie IEEE b TF TransFlash Alternatywna nazwa dla Micro SD, miniaturowej karty pamięci HDMI High Definition Multimedia Interface HDMI: HighDefinition Multimedia Interface

4 2 Wprowadzenie do produktu MID 2.1 Przygotowywanie do użycia oraz obsługa urządzenia MID Ładowanie baterii Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy naładować baterię do pełna przy użyciu zasilacza AV. 1. Podłącz zasilacz do urządzenia MID, aby nałądować baterię. 2.2 Status oraz powiadomienia urządzenia MID Ikony powiadomień: Gdy na panelu powiadomień pojawi się komunikat, należy kliknąć pole kolumny i przesunąć na ekranie palcem, aby otworzyć listę powiadomień. Kliknąć te opcje, które chce się sprawdzić, aby zobaczyć szczegółowe informacje na ich temat. Następnie można kliknąć okno komunikatu i przesunąć je w górę, aby zamknąć. Poniżej znajduje się legenda z ikonami paska stanu: Nowa wiadomość Tryb samolotowy Połączono z USB Urządzenie kontrolne USB jest podłączone Przycisk Powrotu Pobieranie Wyświetl ostatnio otwierane aplikacje Wskaźnik poziomu energii baterii Przycisk powrotu do widoku pulpitu Połączenie z siecią WIFI, możliwy dostęp do Internetu Brak karty SD Włączony alarm Powiadomienie ogólne Wyciszenie Tablica powiadomień Ikony powiadomień będą pojawiać się w sytuacji otrzymania wiadomości , gdy ustawiony

5 jest alarm, lub ustanowione połączenie WIFI. Aby zobaczyć szczegółowe informacje można wówczas otworzyć tablicę powiadomień. Otwieranie tablicy powiadomień Gdy w kolumnie powiadomień pojawi się nowa ikona powiadomienia, aby otworzyć kolumnę należy nacisnąć ją palcem i przesunąć w dół. 3 Skrócona instrukcja obsługi 3.1 Przyciski funkcyjne Opis funkcji przycisków: Wciśnij krótko, aby urządzenie przeszło w tryb Przycisk Włącznika (Power) Głośność + (Volume +) Głośność - (Volume -) Przycisk ekranu głównego (Home) Przycisk MENU czuwania/pracy. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć. Zwiększanie głośności Zmniejszanie głośności Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do widoku pulpitu. Ikonka ta będzie wyświetlana w aplikacjach z dostępem do menu. Wyświetl ostatnio otwarte aplikacje Wyświetla historię ostatnio otwartych przez użytkownika aplikacji Przycisk Powrotu (Back) Wyszukiwanie (Search) Kliknięcie go w dowolnym interfejsie spowoduje powrót do poprzedniego menu. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wyszukiwarki Google. 3.2 Włączanie i wyłączanie Włączanie:

6 Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power) przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się obraz startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu. Należy go odblokować, aby przejść do interfejsu ekranu głównego. Wyłączanie: 1. Wciśnij i przytrzymaj Włącznik (Power), aby wyświetlona została opcja zamknięcia. 2. Użytkownik może wybrać przejście w tryb wyciszenia lub wyłączenie urządzenia, jak pokazano na ilustracji Ostatnim krokiem jest liknięcie "Zamknij". 3.3 Włączanie i wyłączanie ekranu Ilustracja 3-1 Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany. 1. W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu, urządzenie wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii. 2. Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power) aby go wyłączyć. Włączanie ekranu Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power). Po włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady, jak pokazano na ilustracji 3-2. Aby go odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie i przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery.

7 Ilustracja 3-2 Ilustracja Obsługa dotykowego ekranu Czynności operacyjne Istnieją różne sposoby operacji na pulpicie, w Menu, włączania aplikacji itp. Klikanie: Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy pulpitu, np aplikacje, wystarczy kliknąć je palcem.

8 Naciskanie Jeśli chcesz otworzyć dany element (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć skrótu, przejść na stronę główną interfejsu, wystarczy tylko nacisnąć ten element. Przesuwanie i szybkie przesuwanie Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca lub pióra dotykowego po obrazie. Przeciąganie Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie wciąż wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i dopiero tam zwolnić palec, aby go upuścić Obracanie W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia MID do pozycji bocznej spowoduje automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego. Jest to przydatne np podczas wpisywania znaków lub słuchania plików MP Interfejs pulpitu Wyszukiwarka Na pulpicie wyświetlane są wszystkie aplikacje pokazane na Ilustracji 3-4. Użytkownik ma możliwość tworzenia skrótów do aplikacji oraz ustawiania tapet. Wyszukiwarka głosowa Aplikacje Tapeta Wskaźnik poziomu energii Przycisk Powrotu (Return) Home Przycisk Menu Rozszerzany interfejs pulpitu Pasek powiadomień Ilustracja 3-4 baterii Zegar Powiadomienia Interfejs pulpitu może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić więcej miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd. Naciśnij puste pole pulpitu, a następnie szybko przesuń palec w lewo (aby przesunąć widok ekranu w lewo) lub prawo (aby przesunąć widok ekranu w prawo). Pulpit może być rozszerzony o kolejne

9 dwie wielkości ekranów (po jednej z każdej strony). Ilustracja 3-5 Zarządzanie skrótami pulpitu System Android 2.3 posiada funkcję tworzenia folderu na pulpicie, a następnie przenoszenia do niego ikon. System Android 4.0 pozwala na uproszczenie tego procesu. Należy wykonać poniższe czynności: 1. Zebrać razem wszystkie ikony, które mają być umieszczone w folderze, tak jak pokazano na Ilustracji Następnie kliknąć zebrane ikony, jak na Ilustracji Kliknąć napis "Folder bez nazwy", u dołu czarnego zaznaczenia. Wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa i użytkownik może wówczas zmienić nazwę folderu.

10 Ilustracja 3-6 Ilustracja 3-7 Usuwanie ikon pulpitu 1. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która ma zostać usunięta, a w lewym górnym rogu pojawi się znaczek. 2. Przeciągnij ikonę do znaczka usuwania i przytrzymaj tam dopóki nie zmieni ona koloru na czerwony. Wtedy odsuń palec od ekranu, a ikona zostanie usunięta. Zmiana tapety pulpitu 1. Naciśnij pusty obszar w widoku pulpitu aby wyświetlić okno zmiany tapety. 2. Kliknij galerię zdjęć lub tapet, aby wybrać obraz, który ma zostać ustawiony jako tło pulpitu. Wyszukiwarka głosowa 1. Kliknij ikonkę mikrofonu. 2. Użytkownik ma możliwość wypowiadania na głos słów lub zwrotów, które mają zostać wyszukane w wyszukiwarce Google. 3. Wybierz preferowany język w ramce wyszukiwarki, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić.

11 4. Dosuń usta bezpośrednio do mikrofonu i wypowiedz słowo lub zwrot, które mają zostać wyszukane. Przeglądarka wyświetli listę z wyszukanymi stronami. Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania głosowego upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. 3.6 Otwieranie aplikacji Jak otworzyć aplikację w urządzeniu MID: 1. W widoku pulpitu kliknij przycisk, jak na Ilustracji 3-6, aby otworzyć interfejs pokazany na Ilustracji 3-8: 2. Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. Ilustracja Połączenie USB Konfiguracja urządzeń pamięci masowej Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy przeprowadzić konfigurację urządzeń pamięci masowej: Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. Na pasku powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 1. Otwórz tablicę powiadomień (Informacja o tym jak to zrobić znajduje się w rozdziale 2.3 "Status oraz powiadomienia urządzenia MID"). 2. Z tablicy powiadomień wybierz i kliknij "Połączono z USB", a następnie kliknij Urządzenie pamięci masowej USB, aby je otworzyć (Ilustracja 3-9). 3. W tym momencie połączenie USB jest prawidłowo nawiązane.

12 Ilustracja 3-9 Kopiowanie plików do karty pamięci 1. Podłącz urządzenie MID do komputera za pomocą przewodu USB. 2. Aby nawiązać połączenie z komputerem, skonfiguruj urządzenie pamięci masowej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poprzednim podrozdziale. 3. Włącz komputer, a następnie w folderze "Mój komputer" przejrzyj zawartość "dysku wymiennego (x)". 4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk wymienny (x)". 5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań komputera, aby odłączyć urządzenie. Uwaga: Uwaga: gdy MID jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać dostępu do karty pamięci z poziomu samego urządzenia MID. Aby uzyskać dostęp do karty pamięci z poziomu urządzenia MID, należy odłączyć przewód USB. 3.8 Wprowadzanie znaków Korzystanie z klawiatury ekranowej Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola edycji tekstowej, które wymagają wprowadzania znaków lub liczb, wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa. Do wprowadzania znaków klawiatury służą poniższe opcje: 1. Klawiatura Android 2. Metoda Google Pinyin Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu.

13 Klawiatura Android urządzenia MID będzie wyświetlana zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika ustawieniami. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę ustawień, a następnie "Język i metoda wprowadzania". 2. Wszystkie zainstalowane na urządzeniu MID metody wprowadzania tekstu, dostępne będą w sekcji ustawień tekstu. 3. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Korzystanie z klawiatury ekranowej Ilustracja Przełącza pomiędzy trybem wielkich oraz małych liter 2 Przełącza pomiędzy trybem wprowadzania liter oraz symboli i cyfr 3 Kliknij aby wprowadzić spację 4 Kliknij, aby przejść do kolejnego wiersza 5 Kliknij aby usunąć słowo znajdujące się po lewej stronie kursora. Kliknij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie znaki 3.9 Obsługa aplikacji Otwieranie interfejsu widżetów

14 Aby przejść do okna widżetów, w interfejsie aplikacji kliknij przycisk "WIDŻETY", zlokalizowany w górnej części okna, lub przesuń ekran palcem w lewą stronę. Kliknij i przytrzymaj dowolny element, aby utworzyć do niego skrót. Wówczas dostęp do aplikacji możliwy będzie z poziomu skrótu. Tworzenie skrótów pulpitu W interfejsie aplikacji lub widżetów kliknij i przytrzymaj daną ikonę, aby przejść do widoku pulpitu. Następnie przeciągnij ją i upuść w dowolnym miejscu pulpitu. Przypomnienie: Jeśli ikona zostanie upuszczona w miejscu pulpitu, które jest już zajęte, skrót nie zostanie utworzony. Przełączanie stron pulpitu System Android 4.0 posiada funkcję pulpitu, który składa się z więcej niż jednej strony (jednego widoku ekranu). Dotknij ekran palcem i przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do kolejnej strony pulpitu. 4 Ustawienia podstawowe 4.1 Dźwięk i wyświetlacz Ustawianie głośności multimediów 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Głos. 3. Kliknij Głośność, aby ustawić poziom głośności odtwarzania muzyki oraz wideo. 4. Gdy pojawi się panel ustawień głośności, dostosuj ją, przeciągając pasek głośności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij Zatwierdź. Ustawienia wyświetlacza Dostosowywanie jasności wyświetlacza 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. 3. Z menu, które się pojawi wybierz opcję "Jasność". 4. Pojawi się panel ustawień jasności. Dostosuj ją, przeciągając pasek jasności w lewo lub w prawo.

15 5. Kliknij OK. Ustawianie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan czuwania 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. i. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij przycisk Stan czuwania. ii. Pojawi się panel ustawień. Wybierz czas, po jakim chcesz, aby ekran przeszedł w tryb czuwania. 4.2 Ustawienia podstawowe Ustawianie blokady ekranu Aby chronić prywatność urządzenia MID, użytkownik może ustawić własny schemat odblokowania (ekwiwalent hasła). Uwaga: Po ustawieniu blokady ekranu, po każdym włączeniu urządzenia użytkownik będzie poproszony o wprowadzenie hasła (schematu odblokowania). Ustawianie schematu odblokowania 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Bezpieczeństwo". 3. Kliknij "Blokada ekranu". 4. W sekcji ustawień tekstu wybierz obraz (schemat odblokowania). 5. Przejdź do kolejnego kroku zgodnie z poleceniem. 6. Pojawi się panel z 9 punktami, z których co najmniej 4 należy połączyć pionowo lub poziomo, tworząc tym samym określony wzór - hasło. Po zakończeniu ustawiania wzoru, oddal palce od ekranu (Ilustracja 4-1). Wówczas system zapisze ustawiony przez Ciebie wzór. 7. Kliknij przycisk Kontynuuj. 8. Gdy pojawi się komunikat z żądaniem, ponownie wyklikaj wzór odblokowania ekranu, a następnie wciśnij OK.

16 Ilustracja 4-1 Ustawianie hasła PIN 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Zatwierdź. 3. Kliknij "Blokada ekranu". 4. W sekcji ustawień tekstu wybierz PIN. 5. Wprowadź nowy kod PIN i kliknij "Kontynuuj". 6. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i kliknij OK. Ustawianie hasła odblokowania 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Bezpieczeństwo". 3. Kliknij "Blokada ekranu". 4. W sekcji ustawień tekstu wybierz "Hasło". 5. Wprowadź nowe hasło (litery oraz cyfry), a następnie kliknij "Kontynuuj". 6. Potwierdź hasło, wprowadzając je ponownie, a następnie kliknij przycisk potwierdzenia. 4.3 Karta SD i pamięć urządzenia Sprawdzanie pojemności karty SD oraz dysku urządzenia MID 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Pamięć.

17 3. Sprawdź dostępne miejsce na karcie SD. 4. Sprawdź ilość wolnego miejsca na wewnętrznym dysku urządzenia. Bezpieczne usuwanie karty SD Bezpieczne usuwanie karty SD może skutecznie chronić i przedłużyć czas jej użytkowania. 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Pamięć. 3. Kliknij "Usuń kartę SD". 4. Wysuń kartę SD. 4.4 Data i godzina Ręczne ustawianie daty, godziny oraz strefy czasowej 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij "Data i godzina". 3. Kliknij Strefa czasowa, aby wybrać tę, którą chcesz. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej stref czasowych. 4. Kliknij opcję "Ustaw datę", a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół, aby ustawić dzień, miesiąc oraz rok. Po zakończeniu kliknij "Ustawienia". 5. Kliknij opcję Ustaw godzinę, a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół, aby ustawić godzinę oraz minuty. Kliknij AM lub PM, aby wybrać pomiędzy godzinami przedpołudniowymi, a popołudniowymi (W przypadku wyboru formatu 24-godzinnego, opcja ta jest niedostępna). Po zakończeniu kliknij Ustawienia. 6. Kliknij, aby wybrać pomiędzy 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu. Wybrany format czasu zostanie zastosowany także do budzika. 7. Kliknij "Wybierz format daty", a następnie wybierz format daty, który będzie wyświetlany na urządzeniu MID. 4.5 Wybór języka 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Język i Metoda wpisywania. 3. Kliknij Język i wybierz preferowany język menu. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej języków do wyboru. 4.6 Informacje o urządzeniu Sprawdzanie statusu urządzenia MID

18 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Informacje o urządzeniu", aby sprawdzić poziom energii baterii, komunikaty statusu itp. Aktualizacja systemu 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Informacje o urządzeniu". 3. Kliknij "Aktualizacja systemu". 4. Jeśli dostępna jest nowa wersja systemu, kliknij opcję "Instaluj aktualizację systemu". Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że do urządzenia wsunięta jest karta TF z nową wersją systemu. Wyświetlanie wersji systemu 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Informacje o urządzeniu". 3. Wyświetlane są tutaj informacje o numerze modelu, wersji systemu Android, wersji oprogramowania itp. 5 Multi-Media 5.1 Obsługiwane formaty plików Urządzenie MID może odtworzyć następujące formaty plików: Formaty plików muzycznych MP3 AAC OGG WAV APE FLAC AMR WMA Obsługiwane formaty wideo AVI MPG VOB

19 MKV FLV TS/TP H264 MPRC-4 RMVB DIVX MPEG-2 Obsługiwane formaty obrazów JPEG GIF PNG BMP 5.2 Muzyka Pliki muzyczne mogą zostać uszeregowane według 4 kategorii: Wykonawca, Album, Utwór, Lista odtwarzania. Wybierz kategorię, według której zostanie utworzona lista plików muzycznych. Po wybraniu danego rodzaju sortowania, przeglądaj pliki, dopóki nie znajdziesz tego, który chcesz odtworzyć. Przykładowo, po wybraniu szeregowania według Wykonawcy, wyświetlona zostanie lista wykonawców (w kolejności od A do Z). Po wybraniu danego wykonawcy wyświetlona zostanie lista jego utworów oraz albumów. Wyświetl aktualną listę odtwarzania Okładka albumu Odtwarzanie w kolejności losowej Powtarzanie Wykonawca Album Pauza Utwór Kolejna ścieżka Poprzednia ścieżka Całkowity czas ścieżki Czas odtwa rzania Ilustracja 5-1 Pasek postępu odtwarzania

20 Odtwarzanie plików muzycznych 1. W widoku pulpitu kliknij "Muzyka". 2. Klikaj utwory aby je wybrać, a następnie wybierz kategorię według której mają one zostać uszeregowane (Wykonawca, Album, Utwór, Lista odtwarzania). 3. Wybierz jeden z utworów, aby go odtworzyć. Dodawanie utworów do nowej listy odtwarzania 1. W widoku pulpitu kliknij "Muzyka". 2. Przejdź do interfejsu Muzyki, aby wybierać utwory. 3. Kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz odtworzyć. 4. W menu, które się pojawi, kliknij "Dodaj do listy odtwarzania". 5. Kliknij "Tworzenie nowej listy". 6. Wprowadź nazwę listy odtwarzania. 7. Kliknij "Zapisz". Usuwanie utworów z listy odtwarzania 1. Kliknij "Muzyka" 2. Wybierz utwór. 3. Kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć. 4. W menu, które się pojawi, kliknij "Usuń", aby usunąć utwór z listy odtwarzania. 5.3 Wideo Odtwarzanie wideo Otwieranie odtwarzacza wideo: W widoku pulpitu kliknij "Aplikacje". 1. Kliknij ikonkę galerii. 2. Urządzenie wyświetli wszystkie dostępne pliki wideo. 3. Kliknij utwór, który chcesz odtworzyć. 4. Wciśnij ikonkę odtwarzania, aby rozpocząć. Uwaga: jeśli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka odtwarzaczy wideo, wybierz plik obsługiwany przez dany odtwarzacz. 5.4 HDMI Ustaw tryb wyjściowy jako HDMI, a następnie podłącz urządzenie do telewizora HD, aby móc odtwarzać wysokiej rozdzielczości pliki wideo na dużym ekranie (Obsługa 1080 pikseli). Uwaga: Urządzenie MID należy podłączyć do telewizora HD za pomocą standardowego przewodu HDMI. 1. W interfejsie głównym kliknij "Ustawienia". 2. Kliknij "Wyświetlacz" i wybierz "Ustawienia wyjścia". 3. Jako typ wyjścia wybierz opcję "HDMI". 4. W chwili podłączania przewodu, cyfrowy telewizor HD powinien mieć ustawiony tryb

21 wyjściowy także jako HDMI. 5.5 Galeria zdjęć Aplikacja galerii zdjęć wyszuka dostępne na karcie SD oraz dysku wewnętrznym urządzenia pliki obrazów. Użytkownik może używać jej do przeglądania i edycji zdjęć, wyświetlania pokazu slajdów oraz ustawiania danego obrazu jako tapety pulpitu. Oglądanie zdjęć 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę Galerii zdjęć. 2. Przejdź do interfejsu galerii. 3. Wybierz zdjęcie, które chcesz obejrzeć, a system automatycznie wyświetli je w trybie pełnego ekranu. 4. Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i przyciągnij je (palce) do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby pomniejszyć. Można też dwukrotnie kliknąć na zdjęcie, aby je powiększyć lub pomniejszyć. Wskazówka: Przeciągnij zdjęcie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub kolejne. Edycja i ustawianie zdjęcia jako tła pulpitu Podczas przeglądania zdjęć w trybie pełnego ekranu, kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje menu, dzięki którym możliwa będzie edycja zdjęcia oraz ustawienie go jako tła pulpitu. Pokaz slajdów 1. Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, a następnie kliknij Pokaz slajdów. 2. Innym sposobem jest przejście do galerii zdjęć i wybranie opcji Pokazu slajdów. Wycinanie 1. Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu zdjęć. 2. Następnie kliknij Wytnij. Kliknij i przeciągnij palcem po ekranie, aby ustawić odpowiednią powierzchnię do przycięcia. 3. Kliknij narzędzie do wycinania (powiększ lub pomniejsz), aby dostosować rozmiar przycięcia. 4. Po dostosowaniu obszaru oraz rozmiaru, kliknij "Wytnij", aby dokonać przycięcia. 5. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, kliknij "Anuluj", aby powrócić do oglądania. Edycja

22 1. Kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje menu. 2. Kliknij "Edycja". 3. W oknie ustawień, które się pojawi, dostosuj jasność, styl oraz ustawienia końcowe. 4. Kliknij "Zapisz". 5. Jeśli nie chcesz zapisywać zmian, kliknij "Anuluj", aby powrócić do oglądania. 5.6 Kamera Funkcja zdjęć oraz nagrywania filmów dostępna jest dzięki dwu kamerom. Pierwsza z nich ( pikseli) zlokalizowana jest z przodu, natomiast druga (2 mln pikseli) z tyłu urządzenia. Tylna kamera umożliwia tryb "Pełnego ekranu" - wykonywania zdjęć panoramicznych. Włączanie kamery Są dwa sposoby włączania kamery: 1. Przesuń palcem obraz pulpitu tak, aby przesunąć "zaznaczenie" na ikonkę aparatu. 2. Dotknij ikony aparatu na pulpicie lub w interfejsie wszystkich aplikacji. Przycisk operacyjny aparatu widoczny jest na Ilustracji 5-2 Przełączanie pomiędzy kamerami: wciśnij przycisk, aby przełączać pomiędzy trybem przedniej a tylnej kamery.

23 Podgląd zdjęć oraz wideo Przełącznik trybów przedniej oraz tylnej kamery Kliknij aby zrobić zdjęcie Podmenu Ilustracja 5-2 Tryb zdjęć Tryb "Pełny ekran" Tryb nagrywania wideo Robienie zdjęć 1. Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb aparatu. Na wyświetlaczu zaznaczona u dołu jest ikona aparatu. 2. Skieruj obiektyw kamery na obiekt, który chcesz sfotografować. 3. Dotknij niebieski przycisk, aby wykonać zdjęcie. Uwaga: Aby uniknąć wykonania "nieczystych" zdjęć, należy trzymać urządzenie MID nieruchomo i dotykać niebieski przycisk tak delikatnie jak to możliwe. Nagrywanie wideo 1. Upewnij się, że aktywny jest tryb nagrywania wideo. Na wyświetlaczu zaznaczona u dołu jest ikona kamery.

24 2. Skieruj obiektyw kamery na scenę, którą chcesz nagrać. 3. Dotknij czerwony przycisk, a urządzenie rozpocznie nagrywanie wideo. Podczas nagrywania, czerwony przycisk oznaczony będzie białym znaczkiem. 4. Dotknij czerwony przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Przypomnienie: Zdjęcia oraz pliki wideo będą zapisywane automatycznie. Istnieje możliwość obejrzenia zdjęć oraz filmów wykonanych przez użytkownika. Aby wyświetlić kolejny/poprzedni film/zdjęcie, przesuwaj obraz w lewo lub w prawo. Podczas oglądania danego zdjęcia dotknij ekranu dwoma palcami i przyciągnij je (palce) do siebie aby powiększyć, lub rozdziel, aby pomniejszyć. Można też dwukrotnie kliknąć na zdjęcie, aby je powiększyć lub pomniejszyć. Podczas przeglądania plików wideo, aby odtworzyć dany plik należy nacisnąć przycisk. Zdjęcia panoramiczne. Włącz kamerę. Upewnij się, że aktywny jest tryb "Pełny ekran". Na wyświetlaczu zaznaczona u dołu jest ikona "Pełnego ekranu", jak na obrazku poniżej: 1. Skieruj obiektyw na szeroki obiekt, który chcesz sfotografować od początku do końca. 2. Przykładowo, jeśli chcesz sfotografować cały most, należy skierować obiektyw na jego początek. 3. Dotknij zielony przycisk, a następnie przesuwaj go przez całą szerokość ujęcia. 4. Biorąc wciąż most jako przykład, trzeba przesunąć obiektyw od jednego końca do drugiego. Jeśli zrobisz to zbyt szybko, na ekranie pojawią się "szybkie" piksele rozmazujące zdjęcie. 5. Podczas wykonywania zdjęcia, zielony przycisk oznaczony będzie białym znaczkiem. 6. Po zakończeniu fotografowania kliknij ponownie zielony przycisk. Na ekranie wyświetlone zostanie pełne zdjęcie, a system pokaże pasek postępu zapisu zdjęcia.

25 Przypomnienie: aby przeglądać obok zielonego przycisku. zdjęcia, dotknij miniaturki zlokalizowanej 6 Ustanawianie połączenia 6.1 Połączenie 3G 1. Przejdź do widoku pulpitu. 2. Kliknij przycisk Menu. 3. Kliknij Ustawienia. 4. Kliknij opcję 3G i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję. 5. Obserwuj tablicę powiadomień dopóki nie pojawi się na niej ikona połączenia 3G. 6.2 Połączenie WIFI Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie: W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 1. Kliknij Wi-Fi. 2. W interfejsie Wi-Fi kliknij przełącznik tak, aby aktywować tę funkcję. 3. Po otworzeniu interfejsu Wi-Fi, nastąpi automatyczne wyszukiwanie dostępnych połączeń, które następnie zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie (Ilustracja 6-1) 4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga podania hasła, przywołaj okno dialogowe i wprowadź odpowiednie hasło. Kliknij "Połącz".

26 Ilustracja Ustawienia Aplikacja posiada funkcję kreatora kont dla protokołów pocztowych POP3 lub IMAP, w popularnych serwisach internetowych (takich jak: Yahoo, Gmail itp.). Ilustracja 6-2 Przed uruchomieniem kreatora upewnij się, że zostało ustanowione prawidłowe połączenie z Internetem. Zakładanie konta

27 1. Przejdź do interfejsu głównego, jak na Ilustracji Kliknij ikonkę . Pojawi się kreator (Ilustracja 6-3), który przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. 3. Wprowadź (utwórz) adres konta oraz hasło. 4. Kliknij przycisk "Dalej", a następnie wybierz typ konta: POP3 lub IMAP. 5. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" aby sprawdzić czy serwer wysyłania/odbierania wiadomości jest już dostępny. 6. Wprowadź nazwę konta oraz nazwę nadawcy, a następnie kliknij "Zakończ". 7. Jeśli skrzynka jest dostępna, system wyświetli jej interfejs. Ilustracja 6-3 Usuwanie konta Istnieje możliwość usunięcia utworzonego wcześniej konta POP3 lub IMAP. 1. Kliknij " ". 2. Przejdź do widoku skrzynki odbiorczej. 3. Kliknij przycisk Menu. 4. Kliknij Ustawienia. 5. Dotknij palcem nazwę konta, które chcesz usunąć. 5. Wyświetlona zostanie lista opcji, z której wybierz i kliknij "Usuń konto". 6. Kliknij OK, aby usunąć konto. Wysyłanie wiadomości 1. Kliknij aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą. 2. Kliknij na skrzynkę odbiorczą. Nowe wiadomości przychodzące zostaną pobrane automatycznie. Kliknij tę, którą chcesz przeczytać.

28 3. Dotknij przycisk zlokalizowany w górnej części ekranu. 4. Przejdź do interfejsu tworzenia nowej wiadomości Wprowadź adres odbiorcy w pole paska adresu. 6. Wpisz temat oraz zawartość maila. 7. Jeśli chcesz dodać do wiadomości załącznik, wciśnij przycisk Menu, a następnie 8. kliknij "Dodaj załącznik". 9. Wybierz załącznik, który ma zostać wysłany (np. plik obrazu lub wideo). 10. Kliknij przycisk aby wysłać wiadomość . 7 Internet 7.1 Przeglądarka Otwieranie i obsługa przeglądarki internetowej Dotknij ikony przeglądarki na pulpicie lub w interfejsie wszystkich aplikacji. Przeglądarka wyświetli ostatnią odwiedzoną przez użytkownika stronę internetową. Jeśli nie była wcześniej używana, wyświetli stronę główną. Przeglądarka zostanie otwarta w przypadku każdej formy korzystania z Internetu (np. lub Chat). U góry ekranu wyświetlony zostanie pasek z aktualnym adresem URL. Pasek chowany jest poza górną krawędzią ekranu. Aby go wyświetlić należy przesunąć go w dół. Ustawianie strony głównej 1. W widoku pulpitu kliknij ikonę przeglądarki. 2. Kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić kolumnę z opcjami przeglądarki. 3. Przewiń ją w dół i kliknij "Ustawienia". 4. Kliknij "Zwykłe". 5. Kliknij "Ustawianie strony głównej". 6. Następnie wybierz stronę, która zostanie ustawiona jako strona główna. 7. Po dokonaniu wyboru, urządzenie MID uruchomi się ponownie. Wyszukiwanie stron internetowych 1. Kliknij ikonę przeglądarki. 2. Wpisz adres strony, która ma zostać wyszukana, używając do tego klawiatury ekranowej. 3. Kliknij "Zakończ", aby wyszukać stronę.

29 Pasek adresu Ilustracja 7-1 Przeglądanie stron internetowych Otwórz przeglądarkę (Ilustracja 7-1), kliknij kolumnę adresu, aby wpisać adres strony, a następnie kliknij start, by ją otworzyć. Przejdź do wyszukanej strony aby przeglądać jej zawartość. Po zakończeniu ładowania strony, możesz przesunąć ją palcem, aby przejrzeć jej inne fragmenty. Powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych Po otwarciu strony internetowej możesz przeciągnąć ją w dół przeglądarki, aby wyświetlić przyciski powiększania i pomniejszania. Użyj przycisków, aby nadać stronie preferowany rozmiar. Znajdowanie tekstu na stronie a) Podczas przeglądania stron internetowych, naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić opcje. b) Kliknij Znajdź na stronie. c) Wpisz treść, którą chcesz wyszukać. d) Podczas wprowadzania znaków pasujące wyniki wyszukiwania są podświetlone na niebiesko. e) Klikaj na przyciski strzałek, umieszczone po prawej stronie paska wyszukiwania, aby przejść do poprzedniego lub następnego pasującego wyniku (słowa). Zarządzanie zakładkami Dodawanie strony do zakładek 1. W interfejsie przeglądarki otwórz wybraną stronę internetową.

30 2. Kliknij przycisk Menu i kliknij "Dodaj do zakładek". 3. Edytuj nazwę zakładki i kliknij OK. Otwieranie zakładek 1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Menu, a następnie "Zakładki". 2. Kliknij zakładkę ze stroną internetową, którą chcesz otworzyć. Edycja zakładek 1. Kliknij przycisk Menu, a następnie "Zakładki". 2. Kliknij i przytrzymaj istniejącą zakładkę, aby wyświetlić menu z opcjami. 3. Kliknij "Edytuj zakładkę", aby dokonać edycji, a następnie kliknij OK. Zapisywanie stron, aby przeglądać je offline (przy wyłączonym połączeniu z Internetem). Istnieje możliwość zapisu wszystkich przeglądanych stron internetowych na dysku urządzenia MID, aby móc przeglądać je w przyszłości, nawet jeśli urządzenie nie jest połączone z Internetem. 1. Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk Menu, a następnie Zapisz. 2. W zakładce zapisanych stron umieszczane będą ich miniaturki. Aby powrócić do przeglądania stron online (z aktywnym połączeniem internetowym), kliknij przycisk "Powrót". 3. Aby wyświetlić zapisaną stronę kliknij ikonkę. Następnie Menu > Zapisane strony internetowe i kliknij miniaturkę tej strony, która ma zostać wyświetlona. 8 Instalacja aplikacji 8.1 Instalacja Instalacja aplikacji firm trzecich Istnieje możliwość pobrania z Internetu i używania na urządzeniu MID tych aplikacji firm trzecich, które są kompatybilne z systemem Android. Skopiuj plik aplikacji na kartę SD, a następnie włóż kartę do urządzenia MID.

31 1. Włącz menadżer plików. Wybierz plik aplikacji, która ma zostać zainstalowana. 2. Kliknij i przytrzymaj plik aplikacji, która ma zostać zainstalowana. 3. Pojawi się okno instalacji. Kliknij opcję "Instaluj aplikację". 4. Postępuj zgodnie z zaleceniami instalatora. Uwaga: Wyszukane w Internecie aplikacje firm trzecich powinny posiadać rozszerzenie ".apk". 8.2 Odinstalowywanie Procedura odinstalowywania aplikacji W widoku pulpitu kliknij ikonę Ustawień. 1. Kliknij Aplikacje. Wyświetlona zostanie lista wszystkich zainstalowanych w systemie aplikacji. 2. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. 3. Kliknij OK, aby sfinalizować proces odinstalowywania. Wskazówka: Zainstalowany w systemie Menedżer Aplikacji posiada wiele wygodnych funkcji. Po włączeniu Menedżera Aplikacji kliknij przycisk "Odinstaluj". Wyświetlona zostanie lista wszystkich zainstalowanych w systemie aplikacji. 8.2 Przywracanie ustawień fabrycznych Jeśli występują poważne błędy w funkcjonowaniu urządzenia lub jeżeli użytkownik zapomniał hasła odblokowującego, możliwe jest zastosowanie funkcji przywracania ustawień fabrycznych. Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje utratę pobranych aplikacji i ustawień użytkownika, więc przed zastosowaniem tej funkcji powinno się wykonać kopię zapasową danych. 1. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj klawisz zwiększania głośności jedną ręką, a następnie przy użyciu drugiej ręki naciśnij przycisk Włącznika (Power). Na ekranie wyświetlony zostanie obrazek oznaczający dostęp do zmian systemowych. 2. Przejdź do obrazka (trójkąt z wykrzyknikiem, jak na Ilustracji 10-1). 3. Kiedy wyświetlony zostanie trójkąt, kliknij przycisk Zmniejszania głośności. 4. System wyświetli kolejny obraz z siedmioma opcjami operacji (Ilustracja 10-2). 5. Pierwsza opcja: Zrestartuj system. Druga opcja: Aktualizacja systemu. Trzecia opcja: Kasowanie danych / Przywracanie ustawień fabrycznych. Czwarta opcja: Czyszczenie pamięci Cache. Piąta opcja: Wgrywanie LOGO, kopii zapasowej danych użytkownika. Szósta opcja: Kopiowanie danych użytkownika. Siódma opcja: Wpisywanie numeru seryjnego. 6. Wciskaj przycisk zmniejszania głośności, aby przesuwać pasek zaznaczenia opcji w dół. Wciśnij przycisk zwiększania głośności, aby wykonać daną operację. 7. Wybierz opcję Kasowanie danych / Przywracanie ustawień fabrycznych. (Ilustracja 10-2)

32 8. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia wykonania operacji. Kliknij "Tak", aby przywrócić ustawienia fabryczne, lub "Nie", aby zamknąć okno. 9 Korzystanie z telewizji mobilnej (opcjonalnie) Interfejs główny telewizji mobilnej: 1. W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę telewizji mobilnej (DVB-T). 2. Kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać programy TV. 3. Z listy programów wybierz ten, który chcesz oglądać. 4. Kliknij "Odtwórz". Obraz telewizji zostanie wyświetlony w trybie pełnego ekranu. 5. Po zrobieniu zrzutu ekranu, obraz zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Images". 6. Nagrany plik wideo zostanie zapisany w katalogu "/SDCARD/Videos". Uwaga: Podczas nagrywania programów telewizyjnych, nie należy nigdy wyciągać karty SD z urządzenia. Okno odtwarzania Lista kanałów Dostosowy- -wanie głośności Szukaj kanałów Zrzut ekranu Nagraj program Dostosuj jasność (zapisy wanie bieżące go obrazu w formie

33 Podczas oglądania w trybie pełnego ekranu, wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić następujące opcje: Powrót do interfejsu głównego DVB-T Powiększanie/ zmniejszanie ekranu Przegląd programów Przejście do poprzedniego/następnego kanału Ustawienia napisów Kliknij ikonę EPG, aby przejść do interfejsu EPG. Okno odtwarzania Przegląd programów Informacje o programie 10. GPS 1. W interfejsie Aplikacji kliknij ikonę GPS. 2. Pasek sygnału zmieni kolor na niebieski, co oznacza proces wyszukiwania sygnału. 3. Gdy pasek sygnału zmieni kolor na zielony, będzie to oznaczać, że wyszukiwanie sygnału zakończyło się sukcesem.

34 Sygnał Czas uzyskania sygnału SNR 11. Rozwiązywanie problemów 1. Pierwsze uruchomienie urządzenia MID trwa długo Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby system mógł zainstalować aplikacje oprogramowania (około 2-3 minut). Kolejne uruchamiania będą przebiegać szybciej. 2. Urządzenie MID jest czasem gorące. Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym samym czasie, jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub gdy urządzenie jest w trakcie procesu ładowania. 3. Urządzenie MID nie może połączyć się z siecią Wi-Fi Upewnij się, że bezprzewodowy router działa poprawnie. Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m), oraz że nie są rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne. 4. Nie można połączyć się z Internetem Upewnij się, że urządzenie MID i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie (50-100m). Rozłącz i ponownie ustanów połączenie Wi-Fi.

35 5. System nie działą prawidłowo Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić do awarii systemu. W takiej sytuacji zaleca się wcisnąć i przytrzymać przez 6 sekund Włącznik (Power), aby wymusić wyłączenie urządzenia MID. 6. Nie można utworzyć konta lub zarejestrować aplikacji Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo ustanowione. Upewnij się, że konto zostało prawidłowo skonfigurowane. 7. Nie można odczytać danych z karty TF Upewnij się, że karta TF została poprawnie włożona do urządzenia. 8. Chwilami urządzenie pracuje wolno Jest to naturalne w niektórych sytuacjach. Zaleca się wówczas zamknięcie niektórych aplikacji lub odinstalowanie aplikacji firm trzecich, aby zwolnić więcej zasobów systemowych.

36 Český Návod k obsluze

37 1 Úvod 1.1 Doporučení Upozornění Přístroj se musí uchovávat v suchu. Nenechte přístroj, baterie nebo nabíječku ve styku s vodou nebo párou. Také nepoužívejte přístroj nebo nabíječku s mokrýma rukama, aby nedošlo ke zkratu nebo jiné závadě způsobené korozí. Chcete-li zabránit selhání zařízení, baterií a nabíječky, vyhněte se situacím, kdy jsou vystaveny velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě. Nikdy byste neměli třást, házet, ohýbat se zařízením MID. Nemůžete rozebírat zařízení nebo jeho příslušenství. V opačném případě bude zrušena záruka poskytnuta naší společností. 1.2 Bezpečnostní pokyny Před použitím zařízení si přečtěte informace obsažené v této kapitole, potom s nimi seznamte děti. Podrobnější informace naleznete na bezpečnostních pokynech a doporučeních. Nemanipulujte s přísrojem během jízdy, abyste neohrozili bezpečnost provozu. Je nutné dodržovat lékařská opatření a předpisy. V blízkosti zdravotnického prostředku vypněte MID. Před nástupem do letadla vypněte zařízení MID nebo zapněte režim Letadlo, aby bezdrátové signály MID nerušily řídící signály peo ovládání letadla. Pokud se pohybujete v blízkosti elektronických zařízení s vysokou přesností, vypněte MID. V opačném případě může dojít k poškození. Nerozebírejte zarizeni ani příslušenství MID. To může jen servisní pracovník v autorizovaném servisu. Uchovávejte MID zařízení daleko od magnetických zařízení, jinak dojde k vymazání dat. Nepoužívejte MID při vysoké teplotě a v blízkosti hořlavého plynu (např. čerpací stanice).

38 Umístěte MID zařízení a jeho příslušenství v místě, kde nebudou k dispozici pro děti. Nedovolte dětem používat přístroj bez dozoru. Při použití MID dodržujte příslušné zákony a předpisy a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob. Pro zajištění bezpečnosti vašeho počítače a MID zařízení při použití USB kabelu, musí být přísně dodržována doporučení v této příručce. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo jiném mokrém prostředí. Chraňte před kontaktem s kapalinou a vlhkostí. 1.3 Zkratky a jejich vysvětlení Zkratka Celý název Popis MID Mobile Internet Device Přenosný přístroj, využívá internetu. WIFI Wireless Fidelity Bezdrátové sítě LAN na základě IEEE b TF TransFlash Alternativní název pro Micro SD paměťové karty HDMI High Definition Multimedia Interface HDMI: HighDefinition Multimedia Interface 2 Úvod k produktu MID 2.1 Příprava pro použití a provoz zařízení MID Nabíjení baterií Před prvním použitím dobijte baterie na 100% pomocí nabíječky AV. 1. Připojte adaptér k MID a dobijte baterie.

39 2.2 Stav a oznámení MID Oznamovací ikony: Když se na panelu zobrazí okno, klepněte na záhlaví sloupce pole na obrazovce a pohybujte prstem pro otevření oznámení. Klepněte na možnosti, které chcete zobrazit pro podrobné informace. Následně můžete kliknutím na okno přesunout pole nahoru a zavřít. Dole se nachází legenda s ikonami: Nový Nastavení Letadlo Připojeno USB USB ovládací zařízení je připojeno Zpět Stahování Zobraz naposledy otevřené okno Tlačítko pro návrat do zobrazení plochy Ukazatel dobití baterií Připojení WIFI, přístup k internetu Chybí karta SD Alarm Obecná upozornění Ztlumení hlasitosti Tabulka oznámení Oznamovací ikony se zobrazí v případě obdržíte-li , když je nastaven alarm nebo nastaveno připojení WiFi. Chcete-li zobrazit podrobné informace, otevřete oznamovací tabulku. Otevřete panel s oznámením Když se objeví na liště nová ikona, stáhnete lištu dolů a nakliknete na ikonu.

40 3 Stručný návod 3.1 Funkční klávesy Opis funkcji przycisków: Popis funkčnních kláves: Tlačítko napájení (Power) Hlasitost + (Volume +) Hlasitost - (Volume -) Tlačítko hlavní obrazovky (Home) Tlačítko MENU Zmáčkni krátce pro režim spánku, dlouze pro vypnutí. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti Kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu přejdete na hlavní obrazovku. Ikona se zobrazuje v aplikacích spojených s MENU. Tlačítko posledních spuštěných aplikací Historie posledních otevřených aplikací. Tlačítko zpět (Back) Hledat (Search) Kliknutím na ikonu zpět v dolní liště se vrátíte o krok zpět. Kliknutím se zobrazí vyhledávač Google. 3.2 Vypnutí a zapnutí Zapínání: Zmáčkněte a přidržte Power déle než 3 sekundy. Naběhne displej, který je zamknutý. Musíte ho odblokovat, abyste přešli na hlavní obrazovku. Vypínání: 1. Zmáčkněte a přidržte Power, aby se zobrazila nabídka zámku. 2. Uživatel si může vybrat z nabídky, jak je ukázáno na obrázku Posledním krokem je kliknout na "Zavřít ".

41 Obrázek Zapnutí a vypnutí obrazovky Pokud se zařízení nepoužívá, obrazovka se automaticky vypíná. 1. Pokud se obrazovka nepoužívá po určitou dobu, automaticky se vypne, aby přístroj šetřil energii baterie. 2. Pokud je obrazovka zapnuta, stiskni Power pro její vypnutí. Zapínání obrazovky Pro zapnutí stiskněte krátce tlačítko Power. Po zapnutí je obrazovka blokována, jak je zobrazeno na obrázku 3-2. Pro odblokování se dotkněte ikonky "blokády" a přesuňte ji vpravo. Pokud byste ji přesunuli vlevo, aktivujete kameru.

42 Obrázek 3-2 Obrázek Obsluha dotykového monitoru Provozní činnosti Existují různé způsoby operací na ploše, v Menu, zapínání aplikací apod. Klikání:

43 Pro vyvolání klávesnice na obrazovce, vybrání položky nebo aplikace na ploše jednoduše klikněte prstem. Stisknutí Pokud chcete otevřít položku (například textové pole nebo odkaz na internetu), použít klávesovou zkratku, přejít na domovskou stránku, stačí danou položku stisknout. Přesunutí a rychlé přesunutí Přesunutí je velmi jednoduchý vertikální nebo horizontální pohyb prstu nebo dotykového pera po obrazu. Přetahování Na objekt lehce položíme prst, zatlačíme a přesuneme na dané místo. Tam prst uvolníme. Rotace Ve většině obrázků se při otáčení zařízení MID na boční pozici se atomaticky otáčí obrazovka z pohledu příčného do vertikálního zobrazení. To je užitečné například při zadání znaků nebo poslechu MP3 souborů. 3.5 Rozhraní plochy Na ploše se zobrazují aplikace viz obr U Máte možnost vytvořit klávesové zkratky k aplikacím a přizpůsobit tapety. Vyhledávač Hlasové vyhledávání Aplikace Tapeta Ukazatel nabití baterie Zpět (Return) Home Tlačítko menu Lišta oznámení Obrázek 3-4 Oznámení energii Hodiny baterii

44 Rozšíření plochy Plocha rozhraní může přesahovat šířku obrazovky tak, aby poskytovala více prostoru na vytvořené zkratky atd.. Stiskněte prázdnou plochu a pak rychle posuňte prst doleva nebo doprava. Plocha může být prodloužena o další dvě velikosti (jedna na každé straně). Obrázek 3-5 Zástupce na ploše Android 2.3 může vytvořit složky na ploše, potom sem přesunout ikony. Android 4.0 umožňuje zjednodušit proces. Musíte provést tyto činnosti: 1. Označit všechny ikony, které mají být umístěny ve složce, obrázek Kliknout na tyto ikony, obrázek Kliknout na soubor Nový dole v černé části. Zobrazí se klávesnice, je možné přejmenovat soubor (podobně jako v systému IOS). Obrázek 3-6

45 Obrázek 3-7 Odstranění ikon na ploše 1. Klikni a přidrž ikonu, kterou chceš odstranit, v levém horním rohu se objeví znak. 2. Přesuňte ikonu do tohoto znaku, přidržte dokud nezmění barvu na červenou, potom je odstraněna. Změna tapety na ploše 1. Stiskněte na prázdnou oblast na ploše, zobrazí se nabídka pro změnu tapety. 2. Klikněte na fotogalerii a tapety, vyberte obrázek, který chcete nastavit jako pozadí plochy. Hlasové vyhledávání 1. Klikni na ikonu mikrofonu. 2. Máte možnost mluvit nahlas slova nebo fráze, které mají být vyhledány pomocí Google. 3. Vyberte požadovaný jazyk do vyhledávacího pole a potom klepněte na tlačítko OK pro potvrzení. 4. Zasuňte ústa přímo do mikrofonu a vyslovte slovo nebo frázi pro vyhledávání. Prohlížeč zobrazí seznam sofistikovaných stran.

46 3.6 Otvírání aplikací Pozor: Před hlasovým vyhledáváním se přesvěčte, zda je správně zapnutý internet. Jak otevřít aplikace v zařízení MID: 1. Na ploše stiskněte, jako na obrázku 3-6, aby se zobrazily soubory jako na obrázku 3-8: 2. Vyberte aplikace, které chcete zobrazit. 3.7 Připojení USB Obrázek 3-8 Konfigurace zařízení pro ukládání dat Před zahájením přenosu dokumentů je nutné provést konfiguraci zařízení pro ukládání dat: Zapojte MID k počítači přes USB. Na oznamovací liště se objeví příslušné oznámení. 1. Otevřete nabídku oznámení (informace o tom, jak to udělat je uvedeno v kapitole 2.2). Vyberte na panelu a klikněte "USB Connected", poté klikněte na paměťovém zařízení, USB se otevře (obr. 3-9). V tomto okamžiku je správně navázáno spojení.

47 Obrázek 3-9 Kopírování souborů na paměťovou kartu. 1. Zapojte zařízení MID k počítači pomocí USB. 2. Pro správné připojení nakonfigurujte zařízení pro ukládání paměti podle předchozích pokynů. 3. Zapněte počítač a v souboru "Počítač" prohlédněte obsah přenosného disku X 4. Vyberte soubor, který chcete kopírovat a zkopírujte ho na disk X. 5. Po skončení kopírování klikněte na "Bezpečně odebrat" na liště počítače a odeberte. Pozor: Pokud je MID napojen pomocí USB, po získání vstupu do paměti USB, není možné získat přístup k paměťové kartě přímo v zařízení MID. Pro získání vstupu k paměťové kartě je nutné odpojit USB. 3.8 Zadávání znaků Využití klávesnice na monitoru 1. Při spuštění programu, který vyžaduje zadávání znaků nebo čísel se zobrazí na obrazovce klávesnice. Pro zadávání znaků jsou následující možnosti: 2. Klávesnice Android 3. Metoda Google Pinyin

48 Vyberte jednu z možností. Klávesnice Android zařízení MID se zobrazí podle nastavení uživatelem. 1. Na panelu klikněte na ikonu nastavení, pak "Jazyk a vstupní metoda". 2. Všechny nainstalované metody k vložení textu budou k dispozici v nastavení textu. 3. Vyberte jednu metodu ke vkádání textu. Využití klávesnice monitoru Obrázek Přepínač malých a velkých písmen 2 Přepínač mezi čísly, symboly a písmeny 3 Mezerník 4 Enter, posunutí na další řádek 5 Vymaž slovo vlevo od kurzoru, přidrž déle a smaž celý řádek. 3.9 Podpora aplikací Otevírání widgetů Chcete-li přejít na widgety klepněte na tlačítko "WIDGETY" nacházející se v horní

49 části okna nebo přesuňte monitor prstem vlevo. Klikněte a podržte položku, chcete-li vytvořit zástupce. Pak přístup k aplikaci bude možný přes zástupce. Vytvoření zástupce V rozhraní aplikace nebo Widgetu klikněte na ikonu, abyste přešli na zobrazení plochy. Následně ji přidržte a přemístěte na libovolné místo na ploše. Připomenutí: Pokud ikonu umístíte na místo, které je už obsazené, zástupce se neutvoří. Přepínání stran plochy System Android 4.0 obsahuje funkci plochy, která se skládá více než z jedné strany (jednoho listu monitoru). Dotknětet se monitoru prstem a přesuňte vpravo nebo vlevo pro listování mezi jednotlivými stranami. 4 Základní nastavení 4.1 Zvuk a displej Nastavení hlasitosti média 1. V zobrazení panelu klepněte na tlačítko Nastavení. 2. Klikněte Zvuk (hlas). 3. Klikněte hlasitost, pro nastavení hlasitosti videa nebo hudby. 4. Když se zobrazí panel nastavení hlasitosti, nastavte ji přetažením indikátoru hlasitosti doleva nebo doprava. 5. Potvrďte. Nastavení displeje Nastavení jasu displeje 1. V zobrazení panelu klikněte na tlačítko Nastavení. 2. Klikněte Displej. 3. V menu vyberte Jas. 4. Objeví se panel k nastavení jasu. Nastavte jas přesunutím indikátoru vlevo nebo vpravo. 5. Potvrďte OK. Nastavení doby, po které se obrazovka přepne do pohotovostního režimu. 1. V zobrazení panelu klepněte na tlačítko Nastavení. 2. Klikněte displej.

50 iii. iv. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na tlačítko Standby (pohotovostní režim). Zobrazí se panel nastavení. Vyberte čas, za jaký se má displej přepnout do pohotovostního režimu. 4.2 Základní nastavení Nastavení zámku monitoru Na ochranu zařízení MID, může uživatel nastavit vlastní schéma zablokování (ekvivalent hesla). Pozor: Nastavené heslo bude muset uživatel použít při každém zapnutí. Nastavení zámku 1. Klikněte na ploše na ikonu Nastavení. 2. Klikněte na "Zabezpečení". 3. Klikněte "Zámek monitoru". 4. V textu vyberte nastavení obraz (schéma odblokování). 5. Přejděte na další krok podle pokynů. 6. Zobrazí se panel s 9 body, ze kterých musíte nejméně 4 spojit vertikálně nebo horizontálně, tak vytvořit vzor - heslo. Po nastavení vzoru oddalte prst od monitoru (Obrázek 4-1), tím se heslo (vzor) potvrdí. 7. Klepněte na tlačítko Pokračovat (continue). 8. Po zobrazení žádosti o opětovné zapsání vzoru, učiňte tak a stiskněte tlačítko OK. Obrázek 4-1

51 Nastavení hesla PIN 1. Klikněte na Nastavení. 2. Klikněte Potvrď. 3. Klikněte "Zámek monitoru". 4. V textu nastavení vyberte PIN. 5. Zapište nový PIN i klikněte "Pokračuj (Continue)". 6. Znovu zapište nový PIN a klikněte na OK. Nastavení hesla pro odemknutí 1. Klikněte na Nastavení. 2. Klikněte na "Zabezpečení". 3. Klikněte "Zámek monitoru". 4. V textu nastavení vyberte "Heslo". 5. Zapište nové heslo (písmena a číslice) a klikněte "Continue" (pokračuj). 6. Napište heslo znovu, tím ho potvrdíte, stiskněte OK. 4.3 SD karta a paměť zařízení Kontrola kapacity karty SD a disku zařízení MID 1. Klikněte na Nastavení. 2. Klikněte Paměť. 3. Zjistěte kapacitu SD karty. 4. Zkontrolujte množství volného místa na interním pevném disku přístroje. Bezpečné odebrání SD karty Bezpečné odebrání SD karty může prodloužit čas jejího používání a chránit uložená data. 1. Klikněte na ikonu Nastavení. 2. Klikněte na Paměť. 3. Klikněte "Odstraňte SD kartu". 4. Vysuňte kartu SD. 4.4 Datum a hodiny Ruční nastavení datumu, času a časového pásma 1. Klikněte na ikonu Nastavení. 2. Posuňte monitor dolů a následně klikněte na Datum a čas". 3. Klikněte na Časové pásmo a nastavte vámi zvolené. Posuňte stránku

52 směrem dolů a zobrazí se Vám nabídka pásem. 4. Klikněte na Nastavit datum" a následně klikejte nahoru a dolů pro nastavení dne, měsíce a roku. Nakonec klikněte na "Nastavení". 5. Klikněte na Nastav čas a následně klikejte nahoru a dolů pro nastavení času a minut. Klikněte na AM nebo PM pro výběr dopoledních či odpoledních hodin při 12-hodinovém režimu. (Pokud vyberete formát 24-hodinový, tato funkce není dostupná.) Po dokončení klepněte na tlačítko Nastavení. 6. Pokud vyberete 12-ti nebo 24-ti hodinový formát času, bude se tímto způdobem zobrazovat i budík. 7. Klikněte "Vyber formát datumu" a následně vyber ten, který bude zobrazován na zařízení MID. 4.5 Výběr jazyka 1. Klikněte na ikonu Nastavení. 2. Klepněte na tlačítko Jazyk a metoda zapisování. 3. Klikněte Jazyk a vyberte z menu vámi preferovaný. Pro zobrazení nabídky jazyků posuň stranu dolů. 4.6 Informace o zařízení Kontrola stavu MID Klikněte na ikonu Nastavení. 1. Klikněte "Informace o zařízení" pro kontrolu stavu baterie, zprávy, atd. Aktulizace systému 1. Klikněte na ikonu Nastavení. 2. Klikněte "Informace o zařízení". 3. Klikněte "Aktualizace systému". 4. Pokud je dostupná nová verze systému, klikněte Instalace aktualizace systému". Před instalací se přesvědčte, zda je do zařízení vsunuta karta TF s novou verzí systému. Zobrazení verze systému 1. Klikněte na ikonu Nastavení. 2. Klikněte "Informace o zařízení". 3. Zobrazí se číslo zařízení, verze systému Android, programy apod.

53 5 Multi-Média 5.1 Podporované formáty souborů Zařízení MID může otevřít následující formáty souborů: Hudební: Videa: Obrázky: MP3 AAC OGG WAV APE FLAC AMR WMA AVI MPG VOB MKV FLV TS/TP H264 MPRC-4 RMVB DIVX MPEG-2 JPEG GIF PNG BMP 5.2 Hudba Hudební soubory lze zařadit podle čtyř kategorií: Autor Album, Písnička, Playlist (knihovna). Vyberte kategorii pro vytvoření seznamu hudebních souborů. Například, pokud vyberete spoubor podle autora, zobrazí se seznam umělců (v pořadí od A do Z). Když vyberete autora, zobrazí se seznam skladeb a alb.

54 Zobrazení aktuálního přehrávání Album Náhodné přehrávání Opakování Autor Album Pauza Skladba Následující skladba Předchozí skladba ścieżka Celkový čas skladby Čas Obrázek 5-1 Lišta přehrávání Přehrávání hudebních souborů odtwarzania 1. Na ploše klikněte na Hudba. 2. Klikněte na skladbu a vyberte kategorii, kam ji zařadíte (Autor, Album, Sladba, Playlist - knihovna). 3. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Přidání skladeb do nového seznamu přehrávání 1. Na ploše klikněte na Hudba. 2. Přejděte na hudební rozhraní pro výběr skladby. 3. Klikněte a přidržte skladbu, kterou chcete přehrát. 4. V menu, které se zobrazí, klikněte na "Přidej do seznamu přehrávání". 5. Klikněte na Vytvořit nový seznam". 6. Pojmenujte seznam přehrávání. 7. Klikněte Zapiš. Odstranění skladeb ze seznamu přehrávání 1. Klikněte Hudba" 2. Vyberte skladbu. 3. Klikněte a přidržte na skladbě, kterou chcete odstranit. 4. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na tlačítko "Odebrat". 5.3 Video Přehrávání videa Otevírání přehrávání videa: Na ploše klikněte na "Aplikace".

55 1. Klikněte na ikonu galerie. 2. Zažízení zobrazí veškeré video soubory. 3. Klikněte na video, které chcete otevřít. 4. Stiskněte ikonu začátek přehrávání. Pozor: Pokud má přístroj více přehrávačů videí, vyberte soubor podporovaný přehrávačem. 5.4 HDMI Nastavte výstupní režim jako HDMI a následně zapojte zařízení k televizi HD, aby se mohly přehrávat soubory s vysokým rozlišením na velkém monitoru (1080 pikselů). Pozor: Zařízení MID se musí zapojit do televize HD pomocí standartního převodu HDMI. 1. V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko Nastavení ". 2. Klikněte Monitor" a vyberte Nastavení výstupu". 3. Vyberte výstup "HDMI". 4. V době zapojení musí mít digitální televize HD také nastaven výstup HDMI. 5.5 Fotogalerie Tato aplikace vyhledá na kartě SD a zároveň na disku příslušné soubory. Uživatelé je mohou použít k zobrazení a editaci fotografií, zobrazení prezentace a nastavení obrázku jako pozadí na ploše. Prohlížení fotografií 1. Na ploše klikněte na Galerie fotografií. 2. Přejděte na rozhraní galerie. 3. Vyberte fotografie, které chcet prohlížet a systém je automaticky zobrazí na monitoru. 4. Při prohížení můžete fotografie zmenšovat nebo zvětšovat pohybem prstů na monitoru k sobě nebo od sebe. Toho samého docílíte, když na fotografii dvakrát poklepete. Přetáhněte obraz doleva nebo doprava pro zobrazení předchozí nebo následující fotografie. Upravení a nastavení fotografie jako pozadí plochy: Při prohlížení fotografií na ploše stiskněte Menu. Tak můžete fotografie upravovat nebo nastavit obrázek jako tapetu polochy. Prezentace 1. Po dobu prohližení zobrazte Menu a potom naklikněte Prezentace. 2. Nebo přejděte do fotogalerie a vyberte Prezentace. Ořezávání 1. Klikněte Menu pro zobrazení Menu fotografií. 2. Naklikněte Ořezání. Na obrazovce pomocí dotyků nastavte vhodný

56 povrch pro řezání. 3. Zobrazte nástroje (zvětši, zmenši) pro nastavení rozměrů fotografie. 4. Po nastavení velikosti zmáčkněte ořezávání a dokončete. 5. Pokud nechcete, aby došlo ke změnám, zmáčkněte Storno. Editace 1. Klikněte na tlačítko Menu pro zobrazení nabídky možností. 2. Klikněte "Editace". 3. V zobrazeném okně nastavte jas a konečné zobrazení fotografie. 4. Klikněte "Ulož". 5. Pokud nechcete měnit vzhled fotografie, stiskněte Storno. 5.6 Kamera Vytváření fotografií a videozáznamů jsou k dispozici prostřednictvím dvou kamer. První z nich ( pikselů) je umístěna vpředu, druhá (2 mln pikselů) zezadu. Zadní kamera umožňuje zobrazení přes celou obrazovku, vytváří panoramatické fotografie. Zapnutí kamery Dva způsoby: 1. Pomocí pohybu prstem na ploše, kde se označí ikona aparátu. 2. Klikněte na ikonu aparátu na ploše nebo v rozhraní všech aplikací. Provozní tlačítko fotoaparátu je znázorněno na obrázku 5-2. Přepínaní mezi přední a zadní kamerou.

57 Náhled fotografií a videa. Přepínač přední a zadní kamery. Zhotovení fotografie. Podmenu Zhotovení fotografií Obrázek 5-2 Způsob fotografií Nahrávání videa. Celá obrazovka. 1. Zapněte kameru. Ujistěte se, že režim fotoaparátu je aktivní. Zobrazí se vybrané ikony na spodní straně monitoru. 2. Nasměrujte objektiv na předmět, který chcete fotografovat. 3. Stiskněte modré tlačítko. Pozor: Pro zhotovení kvalitních fotografií je nutné nepohybovat se zařízením a modrou spoušť tisknout velice lehce. Nahrávání videa 1. Ujistěte se, že je aktivován režim nahrávání videa. Dole na monitoru se zobrazí ikona kamery. 2. Zaměřte kameru na předmět, který chcete nahrávat. 3. Zmáčkněte červené tlačítko a začněte nahrávat.

58 4. Po dobu nahrávání bude označeno červené tlačítko bíle. 5. Dotkněte se červeného tlačítka znovu a ukončíte nahrávání. Připomenutí: Fotografie a videa jsou ukládány automaticky. Zhotovené fotografie a videa je možné prohlédnout. Pro zobrazení předchozích nebo následujících fotografií/videí se přesouvá obraz vpravo nebo vlevo. Pro zvětšení nebo zmenšení fotografie použíjte pohyb dvou prstů po monitoru. (přiblížení prstů zmenšení, oddálení prstů zvětšení). Dalším způsobem je dvojité poklikání na fotografii. Pro přehrání videa stiskněte. Panaromatické fotografie Zapněte kameru. Přesvědčte se, že se zobrazuje celá plocha. Viz třetí ikona dole na monitoru. 1. Nasměrujte objektiv na široké pásmo záběru, které chcete zaznamenat. Natáčejte monitorem od počátku zaznamenávání až ke konci. 2. Příklad: pokud chcete vyfotografovat celý most, musíte najet na začátek. 3. Dotkněte se zeleného tlačítka a natáčejte přes celou šíři záběru. 4. Rychlost pohybu kamery musí být přiměřený, při velké rychlosti je fotografie rozmazaná. Objeví se ikona rychle. 5. Během akce je zelené kolečko označeno bíle. 6. Pro ukončení fotografování opět zmáčkněte zelené tlačítko. Na monitoru se objeví plná fotografie. Je zobrazen celý pás panoramatické fotografie. Připomínání: pro prohlížení fotografie, zmáčkněte ikonku vedle zeleného tlačítka.

59 6 Nastavení připojení 6.1 Připojení 3G 1. Přejděte na plochu. 2. Zobrazte Menu. 3. Klikněte Nastavení. 4. Klikněte 3G a přesuňte přepínač vpravo pro aktivaci této funkce. 5. Prohlížejte tabulku, dokud se nezobrazí ikona připojení 3G. 6.2 Připojení WIFI Zařízení MID se může spojit s Wi-Fi. Na ploše klikněte na Nastavení. 5. Klikněte Wi-Fi. 6. V rozhraní Wi-Fi klikněte na přepínač aktivace této funkce. 7. Po otevření rozhraní Wi-Fi se zobrazí na pravé straně automatické vyhledávání stanic. (Obrázek 6-1) 8. Vyberte síť Wi-Fi, se kterou chcete navázat spojení. Pokud je požadováno heslo, klikněte na dialogové okno, vepište heslo a stiskněte připoj. Obrázek 6-1

60 6.3 Nastavení u Aplokace na funkvi průvodce účtu. pro poštovní protokoly POP3 nebo IMAP, pro populární webové stránky (Yahoo, Gmail apod.). Obrázek 6-2 Před použitím průvodce se ujistěte, že jste navázali platné připojení k internetu. Založení u 1. Přejděte na hlavní rozhraní (obrázek 6-2). 2. Klikněte na ikonu . Objeví se průvodce (Obrázek 6-3), který Vás provede zakládáním účtu. 3. Zapište adresu a heslo. 4. Klikněte "Dále" a vyberte konto: POP3 nebo IMAP. 5. Klikněte Dále" pro ověření, zda je server (odesílá/ přijímá zprávy) k dispozici. 6. Zadejte název účtu a jméno odesílatele, potom klepněte na tlačítko "Dokončit". 7. Pokud je ová schránka k dispozici, systém zobrazí její rozhraní.

61 Obrázek 6-3 Odstranění konta u Existuje možnost odstranění vytvořeného konta. 1. Klikněte " ". 2. Přejděte do složky u. 3. Klikněte Menu. 4. Klikněte Nastavení. 5. Položte prst na účet, který chcete odstranit. 5. Zobrazí se seznam možností, z nichž vybrte "Smazat účet". 6. Klikněte OK. Posílání u 1. Klikněte na , aby se zobrazily všechny složky. 2. Nové příchozí zprávy se zobrazují automaticky. Klikněte na tu, kterou chcete zobrazit.. 3. Klikněte na ikonu v horní části monitoru. 4. Přejděte k vytvoření nového u.. 5. Vepište adresu adresáta. 6. Napište text u. 7. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte Menu a označte Přidat přílohu. 8. Vyberte přílohu (soubor, foto, video). 9. Klikněte na a odešlete .

62 7 Internet 7.1 Prohlížeč Otevírání a práce s prohlížečem Dotkněte se ikony prohlížeče na ploše nebo na rozhraní všech ikon. Prohlížeč zobrazí naposledy navštívené webové stránce. Pokud předtím nebyl použit, zobrazí se hlavní stránka. Prohlížeč se otevře v případě jakékoli formy internetu (např. nebo Chat). V horní části obrazovky se zobrazí lišta s aktuálním URL. Zatahovací pásek je z horní části obrazovky. Chcete-li jej zobrazit, přesuňte ho dolů. Nastavení hlavní strany 1. Na ploše klikněte na ikonu prohlížeče. 2. Klikněte na Menu, aby se zobrazily možnosti prohlížeče. 3. Posuňte ji dolů a zobrazte "Nastavení". 4. Klikněte "Obvyklý, obecný". 5. Klikněte "Nastavení hlavní strany". 6. Vyberte stranu, která má být nastavená jako hlavní. 7. Po provedení výběru se MID zařízení se restartuje. Vyhlédávání internetových stran 1. Klikněte na ikonu prohlížeče. 2. Napiš pomocí klávesnice na monitoru adresu vyhledáváné strany. 3. Klikněte "Hotovo (enter)" pro vyhledání.

63 lišta adresu Obrázek 7-1 Prohlížení internetových stránek Otevřete prohlížeč (Obrázek 7-1), klikněte na sloupec adresy, zadejte adresu stránky, potom klepněte na tlačítko Start. Zobrazí se obsah strany. Po načtení stránky můžete přesunovat prstem a procházet další sekce. Přiblížení nebo oddálení webové stránky Po otevření webové stránky můžete přetáhnout dolů prohlížeč pro zobrazení tlačítek Zoom. Pomocí tlačítek dáte stránce požadovanou velikost Vyhledávání textu a) Při procházení stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení možností. b) Klikněte Najdi na stránce c) Zapište text, který chcete najít. d) Když zadáváte znaky, jsou odpovídající výsledky vyhledávání zvýrazněny modře. e) Klikněte na tlačítko se šipkou na pravé straně panelu hledání k vyvolání předchozího nebo dalšího odpovídajícího výsledku (slova). Správa záložek Ukládání stran do záložek 1. Otevřete libovolnou internetovou stranu. 2. Klikněte na Menu a klikněte "Přidat do záložek". 3. Editujte název záložky a stiskněte OK.

64 Otevírání záložek 1. V okně prohlížeče otevřete Menu a následně Záložky. 2. Klikněte na internetovou stranu v Záložce, kterou chcete otevřít. Editace záložek 1. V okně prohlížeče otevřete Menu a následně Záložky. 2. Klikněte a podržte na stávajícím kartě, aby se zobrazila nabídka možností. 3. Klepněte na tlačítko "Upravit záložku", upravte ji, potom klepněte na tlačítko OK. Uložení stránek do prohlížet v režimu offline (bez připojení k Internetu). Existuje možnost, kdy můžete uložit všechny webové stránky na MID zařízení zobrazit je v budoucnu, a to i v případě, že přístroj není připojen k Internetu. a 1. Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na tlačítko Uložit. 2. V záložkách budou zapsány miniatury stran. K návratu prohlížení v režimu on line (s aktivním propojením s internetem) klikněte Návrat. 3. Pro zobrazení strany klikněte na. Následně Menu > Zapsaná strana a klikněte ne miniaturku této strany. 8 Instalace aplikací 8.1 Instalace Instalace aplikací třetích stran Můžete si stáhnout z internetu a použít aplikace třetích stran, které jsou kompatibilní s operačním systémem Android. Zkopírujte soubor aplikace na SD kartu a vložte karty do MID zařízení. 1. Zapněte přehled souborů. Vyberte soubor, který má být nainstalovaný. 2. Klikněte a podržte na souboru aplikace určené k instalaci. 3. Objeví se okno instalace. 4. Postupujte podle pokynů k instalaci. Pozor: Aplikace musí mít koncovku ".apk".

65 8.2 Odinstalování Postup Na ploše naklikněte Nastavení. 1. Klikněte na Aplikace. Zobrazí se seznam všech aplikací nainstalovaných na vašem systému. 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, potom klepněte na tlačítko Odinstalovat. Klikněte na Ok. Poznámka: Instalovaný Application Manager má mnoho užitečných funkcí. Když zapnete Application Manager a kliknete na tlačítko "Odinstalovat", ukáže se seznam všech nainstalovaných aplikací v systému. 8.2 Obnovení výrobního nastavení Pokud existují vážné nedostatky ve fungování přístroje nebo pokud jste zapomněli své heslo odemknutí, můžete použít pro obnovení továrního nastavení. Obnovením továrního nastavení budou ztraceny stažené aplikace a uživatelská nastavení. Takže před použitím této funkce byste měli zálohovat data. 1. Když je přístroj vypnutý, stiskněte a podržte hlasitosti s jednou rukou a pak pomocí druhé ruky stiskněte tlačítko Power (Napájení). Na displeji se zobrazí snímek přístup k systémovým změnám. 2. Přejděte k obrázku (trojúhelník s vykřičníkem jako na obrázku 10-1). 3. Když se objeví trojúhelník, stiskněte Zmenšení hlasitosti. 4. Systém zobrazí další snímek se sedmi možnostmi provozu (obr. 10-2). 5. První možnost: Restartujte systém. Druhá možnost: Aktualizace systému. Třetí možnost: Erase Data/Factory Znovu nastavit od počátku. Čtvrtá možnost: Vymazání mezipaměti. Pátá možnost: Nahrávání LOGO, zálohovat data. Šestou možností: Kopírování dat uživatele. Sedmá možnost: Zadání sériové číslo. 6. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST k přesunutí výběrového pruhu možností dolů. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST k provedení operace. 7. Vyberte možnost Zálohování dat / Návrat k továrnímu nastavení. (obr. 10-2) 8. Objeví se potvrzující okno. Klikněte "Ano", pro návrat k továrnímu nastavení nebo "Ne" pro zavření okna. 9 Používání mobilní TV (volitelné) Hlavní rozhraní mobilní televize:

66 1. V nabídce aplikací klikněte na ikonu mobilní televize. (DVB-T). 2. Klepněte na tlačítko Hledat pro vyhledávání televizních programů. 3. Ze seznamu programů vyberte ten, který chcete sledovat. 4. Klikněte "Otevřít". Televizní obraz je zobrazen v režimu celé obrazovky. 5. Po zobrazení na monitoru se obraz zapíše do katalogu "/SDCARD/Images". 6. Nahraný video soubor je uložen v adresáři "/ sdcard / Videa ". Pozor: Při nahrávání televizních programů, byste neměli nikdy vytahovat SD kartu z přístroje. Okno přehrávání Lišta kanálů Nastavení hlasitosti Hledání kanálů Aktuální snímek Nahraj program Nastav jas obrazovky Při prohlížení v režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení následujících možností: Návrat k hlavní volbě DVB-T Zvětšování zmenšování monitoru a Přehled programů Listování mezi programy Nastavení nápisů Klikněte na ikonu EPG pro přechod na rozhraní EPG.

67 Okno přehrávání Přehled programů Informace o programech 10. GPS 1. Vyberte aplikaci GPS. 2. Signální pruh se zbarví modře, což znamená proces hledání signálu. Signál Čas získání signálu SNR

68 11. Odstranění problémů 1. První uvedení zařízení MID do provozu trvá dlouho MID. 2. První start trvá po nějakou dobu než systém nainstaluje softwarové aplikace (asi 2-3 minut). Příští spuštění bude rychlejší. 3. Zařízení MID se časem zahřívá. Tento jev je běžný, když běží více aplikací ve stejnou dobu, jas je nastaven na vysokou hodnotu nebo je-li zařízení v procesu nabíjení. Zařízení MID se nemůže spojit se sítí Wi-Fi Ujistěte se, že router pracuje správně. Ujistěte se, že MID i bezdrátový router jsou v odpovědné vzdálenosti od sebe (50-100m), že nejsou odděleny neprostupnou překážkou. Ujistěte se, že název i heslo jsou v pořádku. 4. Není možné se spojit s internetem. Ujistěte se, že MID i bezdrátový router jsou v odpovědní vzdálenosti od sebe (50-100m). Odpojte a znovu navažte spojení Wi-Fi. 5. Systém nepracuje správně Nainstalované některé aplikace třetích stran mohou vést k selhání systému. V této situaci je doporučeno stisknout a držet vypínač po dobu 6 sekund (Power). Tak se vynutí vypnutí MID. Nemůžete vytvořit ový účet nebo se nemůžete zaregistrovat. Ujistěte se, že připojení k Internetu je správně zapojeno. Ujistěte se, že ový účet byl správně nastaven. 6. Nelze číst data z TF karty. Zkontrolujte, zda je karta TF správně vložena do zařízení. 7. Přístroj pracuje pomalu Je to přirozené v některých situacích. Doporučuje se uzavření některých aplikací nebo odinstalování aplikace třetích stran, aby se uvolnilo více systémových prostředků.

69 Slovenčina Návod na obsluhu

70 1 Úvod 1.1 Odporúčania Upozornenie Prístroj sa musí uchovávať v suchu. Nenechajte prístroj, batérie alebo nabíjačku v styku s vodou alebo parou. Tiež nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku s mokrými rukami, aby nedošlo ku skratu alebo inej poruche spôsobené koróziou. Ak chcete zabrániť zlyhaniu zariadenia, batérií a nabíjačky, vyhnite sa situáciám, kedy sú vystavené veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote. Nikdy by ste nemali triasť, hádzať, ohýbať so zariadením MID. Nemôžete rozoberať zariadenia alebo jeho príslušenstva. V opačnom prípade bude zrušená záruka poskytnutá našou spoločnosťou. 1.2 Bezpečnostné pokyny Pred použitím zariadenia si prečítajte informácie obsiahnuté v tejto kapitole, potom s nimi zoznámte deti. Podrobnejšie informácie nájdete na bezpečnostných pokynoch a odporúčaniach. Nemanipulujte s přísrojem počas jazdy, aby ste neohrozili bezpečnosť prevádzky. Je nutné dodržiavať lekárska opatrenia a predpisy. V blízkosti zdravotníckej pomôcky vypnite MID. Pred nástupom do lietadla vypnite zariadenie MID alebo zapnite režim Lietadlo, aby bezdrôtové signály MID nerušili riadiace signály peo ovládanie lietadla. Ak sa pohybujete v blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou, vypnite MID. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu. Nerozoberajte zarizeni ani príslušenstvo MID. To môže len servisný pracovník v autorizovanom servise. Uchovávajte MID zariadenia ďaleko od magnetických zariadení, inak dôjde k vymazaniu dát. Nepoužívajte MID pri vysokej teplote av blízkosti horľavého plynu (napr. čerpacie stanice).

71 Umiestnite MID zariadenia a jeho príslušenstvo v mieste, kde nebudú k dispozícii pre deti. Nedovoľte deťom používať prístroj bez dozoru. Pri použití MID dodržujte príslušné zákony a predpisy a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných osôb. Pre zaistenie bezpečnosti vášho počítača a MID zariadenia pri použití USB kábla, musí byť prísne dodržiavané odporúčania v tejto príručke. Nepoužívajte prístroj v kúpeľni alebo inom mokrom prostredí. Chráňte pred kontaktom s kvapalinou a vlhkosťou. 1.3 Skratky a ich vysvetlenie Skratka Celý názov Popis MID Mobile Internet Device Prenosný prístroj, využíva internet. WIFI Wireless Fidelity Bezdrôtové siete LAN na základe IEEE b TF TransFlash Alternatívny názov pre Micro SD pamäťové karty HDMI High Definition Multimedia Interface HDMI: HighDefinition Multimedia Interface 2 Úvod k produktu MID 2.1 Príprava na použitie a prevádzku zariadenia MID Nabíjanie batérií Pred prvým použitím dobite batérie na 100% pomocou nabíjačky AV. 1. Pripojte adaptér k MID a dobite batérie.

72 2.2 Stav a oznámenia MID Oznamovacia ikony: Keď sa na paneli zobrazí okno, kliknite na záhlavie stĺpca poľa na obrazovke a pohybujte prstom pre otvorenie oznámenia. Kliknite na možnosti, ktoré chcete zobraziť pre podrobné informácie. Následne môžete kliknutím na okno presunúť pole hore a zavrieť. Dole sa nachádza legenda s ikonami: Nový Nastavenie Lietadlo Pripojené USB USB ovládacie zariadenie je pripojené Späť Sťahovanie Zobraz naposledy otvorené okno Ukazovateľ dobitie batérií Tlačidlo pre návrat do zobrazenia plochy Pripojenie WIFI, prístup k internetu Chýba karta SD Alarm Všeobecné upozornenia Stlmenie hlasitosti Tabuľka oznámenia Oznamovacia ikony sa zobrazí v prípade dostanete ak , keď je nastavený alarm alebo nastavené pripojenie WiFi. Ak chcete zobraziť podrobné informácie, otvorte oznamovacej tabuľku. Otvorte panel s oznámením Keď sa objaví na lište nová ikona, stiahnete lištu dole a nakliknete na ikonu.

73 3 Stručný návod 3.1 Funkčné klávesy Opis Funkcia przycisków: Popis funkčnních kláves: Tlačidlo napájania (Power) Hlasitosť + (Volume +) Hlasitosť - (Volume -) Tlačidlo hlavnej obrazovky (Home) Tlačidlo MENU Stlač krátko pre režim spánku, dlho pre vypnutie. Nastavenie hlasitosti Nastavenie hlasitosti Kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu prejdete na hlavnú obrazovku. Ikona sa zobrazuje v aplikáciách spojených s MENU. Tlačidlo posledných spustených aplikácií História posledných otvorených aplikácií. Tlačidlo späť (Back) Hľadať (Search) Kliknutím na ikonu späť v dolnej lište sa vrátite o krok späť. Kliknutím sa zobrazí vyhľadávač Google. 3.2 Vypnutie a zapnutie Zapínanie: Stlačte a pridržte Power dlhšie ako 3 sekundy. Nabehne displej, ktorý je zablokovaný. Musíte ho odblokovať, aby ste prešli na hlavnú obrazovku. Vypínanie: 1. Stlačte a pridržte Power, aby sa zobrazila ponuka zámku. 2. Užívateľ si môže vybrať z ponuky, ako je ukázané na obrázku Posledným krokom je kliknúť na "Zatvoriť".

74 Obrázok Zapnutie a vypnutie obrazovky Ak sa zariadenie nepoužíva, obrazovka sa automaticky vypína. 1. Ak sa obrazovka nepoužíva po určitú dobu, automaticky sa vypne, aby prístroj šetril energiu batérie. 2. Ak je obrazovka zapnutá, stlač Power pre jej vypnutie. Zapínanie obrazovky Pre zapnutie stlačte krátko tlačidlo Power. Po zapnutí je obrazovka blokovaná, ako je zobrazené na obrázku 3-2. Pre odblokovanie sa dotknite ikonky "blokády" a presuňte ju vpravo. Ak by ste ju presunuli vľavo, aktivujete kameru.

75 Obrázok 3-2 Obrázok Obsluha dotykového monitora Prevádzkové činnosti Existujú rôzne spôsoby operácií na ploche, v Menu, zapínanie aplikácií apod Klikanie:

76 Pre vyvolanie klávesnice na obrazovke, vybranie položky alebo aplikácie na ploche jednoducho kliknite prstom. Stlačenie Ak chcete otvoriť položku (napríklad textové pole alebo odkaz na internete), použiť klávesovú skratku, prejsť na domovskú stránku, stačí danú položku stlačiť. Presunutie a rýchle presunutie Presunutie je veľmi jednoduchý vertikálny alebo horizontálny pohyb prsta alebo dotykového pera po obrazu. Preťahovanie Na objekt ľahko položíme prst, zatlačíme a presunieme na dané miesto. Tam prst uvoľníme. Rotácia Vo väčšine obrázkov sa pri otáčaní zariadenia MID na bočné pozíciu sa Atomaticky otáča obrazovka z pohľadu priečneho do vertikálneho zobrazenia. To je užitočné napríklad pri zadaní znakov alebo počúvaní MP3 súborov. 3.5 Rozhranie plochy Na ploche sa zobrazujú aplikácie viď obr 3-4. U Máte možnosť vytvoriť klávesové skratky k aplikáciám a prispôsobiť tapety. Vyhľadávač Hlasové vyhľadávanie Aplikácia Tapeta Ukazovate ľ nabitia Späť (Return) Home Tlačidlo menu Obrázok 3-4 Lišta oznámenia Oznámenie batérie energiu Hodiny batériu

77 Rozšírenie plochy Plocha rozhranie môže presahovať šírku obrazovky tak, aby poskytovala viac priestoru na vytvorené skratky atď. Stlačte prázdnu plochu a potom rýchlo posuňte prst doľava alebo doprava. Plocha môže byť predĺžená o ďalšie dve veľkosti (jedna na každej strane). Obrázok 3-5 Zástupca na ploche Android 2.3 môže vytvoriť zložky na ploche, potom sem presunúť ikony. Android 4.0 umožňuje zjednodušiť proces. Musíte vykonať tieto činnosti: 1. Označiť všetky ikony, ktoré majú byť umiestnené v priečinku, obrázok Kliknúť na tieto ikony, obrázok Kliknúť na súbor "Nový" dole v čiernej časti. Zobrazí sa klávesnica, je možné premenovať súbor (podobne ako v systéme IOS). Obrázok 3-6

78 Obrázok 3-7 Odstránenie ikon na ploche 1. Klikni a pridrž ikonu, ktorú chceš odstrániť, v ľavom hornom rohu sa objaví znak. 2. Presuňte ikonu do tohto znaku, pridržte kým nezmení farbu na červenú, potom je odstránená. Zmena tapety na ploche 1. Stlačte na prázdnu oblasť na ploche, zobrazí sa ponuka pre zmenu tapety. 2. Kliknite na fotogalériu a tapety, vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako pozadie plochy. Hlasové vyhľadávanie 1. Klikni na ikonu mikrofónu. 2. Máte možnosť hovoriť nahlas slová alebo frázy, ktoré majú byť vyhľadané pomocou Google. 3. Vyberte požadovaný jazyk do vyhľadávacieho poľa a potom kliknite na tlačidlo OK pre potvrdenie. 4. Zasuňte ústa priamo do mikrofónu a vyslovte slovo alebo frázu pre vyhľadávanie. Prehliadač zobrazí zoznam sofistikovaných strán. Pozor: Pred hlasovým vyhľadávaním sa presvedčte, či je správne zapnutý internet.

79 3.6 Otváranie aplikácií Ako otvoriť aplikácie v zariadení MID: 1. Na ploche stlačte, Ako na obrázku 3-6, aby sa zobrazili súbory ako na obrázku 3-8: 2. Vyberte aplikácie, ktoré chcete zobraziť. 3.7 Pripojenie USB Obrázok 3-8 Konfigurácia zariadenia pre ukladanie dát Pred začatím prenosu dokumentov je nutné vykonať konfiguráciu zariadenia pre ukladanie dát: Zapojte MID k počítaču cez USB. Na oznamovacej lište sa objaví oznámenie. 2. Otvorte ponuku oznámenia (informácie o tom, ako to urobiť je uvedené v kapitole 2.2). Vyberte na paneli a kliknite "USB Connected", potom kliknite na pamäťovom zariadení, USB sa otvorí (obr. 3-9). V tomto okamihu je správne nadviazané spojenie.

80 Obrázok 3-9 Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu. 1. Zapojte zariadenia MID k počítaču pomocou USB. 2. Pre správne pripojenie nakonfigurujte zariadenie pre ukladanie pamäte podľa predchádzajúcich pokynov. 3. Zapnite počítač av súbore "Počítač" prezrite obsah prenosného disku "X" 4. Vyberte súbor, ktorý chcete kopírovať a skopírujte ho na disk "X". 5. Po skončení kopírovania kliknite na "Bezpečne odobrať" na lište počítača a odoberte. 3.8 Zadávanie znakov Pozor: Ak je MID napojený pomocou USB, po získaní vstupe do pamäte USB, nie je možné získať prístup k pamäťovej karte priamo v zariadení MID. Pre získanie vstupu na pamäťovej karte je potrebné odpojiť USB. Využitie klávesnice na monitore 1. Pri spustení programu, ktorý vyžaduje zadávanie znakov alebo čísel sa zobrazí na obrazovke klávesnice. Pre zadávanie znakov sú nasledujúce možnosti: 2. Klávesnica Android 3. Metóda Google Pinyin Vyberte jednu z možností. Klávesnica Android zariadenia MID sa zobrazí podľa nastavení používateľa. 1. Na paneli kliknite na ikonu nastavenia, potom "Jazyk a vstupná metóda". 2. Všetky nainštalované metódy na vloženie textu budú k dispozícii v nastavení textu.

81 3. Vyberte jednu metódu ku vkádání textu. Využitie klávesnice monitoru Obrázok Prepínač malých a veľkých písmen 2 Prepínač medzi číslami, symbolmi a písmenami 3 Medzerník 4 Enter, posunutie na ďalší riadok 5 Vymaž slovo vľavo od kurzora, pridrž dlhšie a smaž celý riadok. 3.9 Podpora aplikácií Otváranie widgetov Ak chcete prejsť na widgety kliknite na tlačidlo "widgety" nachádzajúce sa v hornej časti okna alebo presuňte monitor prstom vľavo. Kliknite a podržte položku, ak chcete vytvoriť zástupcu. Potom prístup k aplikácii bude možný cez zástupcu. Vytvorenie zástupcu V rozhraní aplikácie alebo widgety kliknite na ikonu, aby ste prešli na zobrazenie plochy. Následne ju pridržte a premiestnite na ľubovoľné miesto na ploche.

82 Pripomenutie: Ak ikonu umiestnite na miesto, ktoré je už obsadené, zástupca sa neutvorí. Prepínanie strán plochy System Android 4.0 obsahuje funkciu plochy, ktorá sa skladá viac ako z jednej strany (jedného listu monitora). Dotknětet sa monitora prstom a presuňte vpravo alebo vľavo pre listovanie medzi jednotlivými stranami. 4 Základné nastavenie 4.1 Zvuk a displej Nastavenie hlasitosti médiá 1. V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie. 2. Kliknite Zvuk (hlas). 3. Kliknite hlasitosť, pre nastavenie hlasitosti videa alebo hudby. 4. Keď sa zobrazí panel nastavenie hlasitosti, nastavte ju pretiahnutím indikátora hlasitosti doľava alebo doprava. 5. Potvrďte. Nastavenie displeja Nastavenie jasu displeja 1. V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie. 2. Kliknite Displej. 3. V menu vyberte "Jas". 4. Objaví sa panel na nastavenie jasu. Nastavte jas presunutím indikátora vľavo alebo vpravo. 5. Potvrďte OK. Nastavenie doby, po ktorej sa obrazovka prepne do pohotovostného režimu. 1. V zobrazení paneli kliknite na tlačidlo Nastavenie. 2. Kliknite displej. v. Prejdite na obrazovke dole a potom kliknite na tlačidlo Standby (pohotovostný režim). vi. Zobrazí sa panel nastavenia. Vyberte čas, za aký sa má displej prepnúť do pohotovostného režimu.

83 4.2 Základné nastavenie Nastavenie zámku monitora Na ochranu zariadenia MID, môže používateľ nastaviť vlastnú schému zablokovanie (ekvivalent hesla). Pozor: Nastavené heslo bude musieť užívateľ použiť pri každom zapnutí. Nastavenie zámku 1. Kliknite na ploche na ikonu Nastavenia. 2. Kliknite na "Zabezpečenie". 3. Kliknite "Zámok monitora". 4. V texte vyberte nastavenie obraz (schéma odblokovanie). 5. Prejdite na ďalší krok podľa pokynov. 6. Zobrazí sa panel s 9 bodmi, z ktorých musíte najmenej 4 spojiť vertikálne alebo horizontálne, tak vytvoriť vzor - heslo. Po nastavení vzoru oddiaľte prst od monitora (Obrázok 4-1), tým sa heslo (vzor) potvrdí. 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať (continue). 8. Po zobrazení žiadosti o opätovné zapísanie vzoru, urobte tak a stlačte tlačidlo OK. Obrázok 4-1 Nastavenie hesla PIN 1. Kliknite na Nastavenia. 2. Kliknite "Potvrď".

84 3. Kliknite "Zámok monitora". 4. V texte nastavení vyberte PIN. 5. Zapíšte nový PIN aj kliknite "Pokračuj (Continue)". 6. Znovu zapíšte nový PIN a kliknite na OK. Nastavenie hesla pre odomknutie 1. Kliknite na Nastavenia. 2. Kliknite na "Zabezpečenie". 3. Kliknite "Zámok monitora". 4. V texte nastavení vyberte "Heslo". 5. Zapíšte nové heslo (písmená a číslice) a kliknite "Continue" (pokračuj). 6. Napíšte heslo znova, tým ho potvrdíte, stlačte OK. 4.3 SD karta a pamäť zariadenia Kontrola kapacity karty SD a disku zariadenia MID 1. Kliknite na Nastavenia. 2. Kliknite Pamäť. 3. Zistite kapacitu SD karty. 4. Skontrolujte množstvo voľného miesta na internom pevnom disku prístroja. Bezpečné odobratie SD karty Bezpečné odobratie SD karty môže predĺžiť čas jej používania a chrániť uložené dáta. 1. Kliknite na ikonu "Nastavenia". 2. Kliknite na "Pamäť ". 3. Kliknite "Odstráňte SD kartu". 4. Vysuňte kartu SD. 4.4 Dátum a hodiny Ručné nastavenie dátumu, času a časového pásma 1. Kliknite na ikonu "Nastavenia". 2. Posuňte monitor dole a následne kliknite na "Dátum a čas". 3. Kliknite na "Časové pásmo" a nastavte vami zvolenej. Posuňte stránku smerom nadol a zobrazí sa Vám ponuka pásom. 4. Kliknite na "Nastaviť dátum" a následne klikajte hore a dole pre nastavenie dňa, mesiaca a roka. Nakoniec kliknite na "Nastavenia".

85 5. Kliknite na "Nastav čas" a následne klikajte hore a dole pre nastavenie času a minút. Kliknite na AM alebo PM pre výber dopoludňajších alebo popoludňajších hodín pri 12-hodinovom režime. (Ak vyberiete formát 24-hodinový, táto funkcia nie je dostupná.) Po dokončení kliknite na tlačidlo Nastavenie. 6. Ak vyberiete 12-tich alebo 24-hodinový formát času, bude sa týmto způdobem zobrazovať aj budík. 7. Kliknite "Vyber formát dátumu" a následne vyber ten, ktorý bude zobrazovaný na zariadenia MID. 4.5 Výber jazyka 1. Kliknite na ikonu "Nastavenia". 2. Kliknite na tlačidlo "Jazyk a metóda zapisovanie". 3. Kliknite "Jazyk" a vyberte z menu vami preferovaný. Pre zobrazenie ponuky jazykov posuň stranu nadol. 4.6 Informácie o zariadení Kontrola stavu MID Kliknite na ikonu "Nastavenia". 1. Kliknite "Informácie o zariadení" pre kontrolu stavu batérie, správy, atď Aktualizácie systému 1. Kliknite na ikonu "Nastavenia". 2. Kliknite "Informácie o zariadení". 3. Kliknite "Aktualizácia systému". 4. Ak je dostupná nová verzia systému, kliknite "Inštalácia aktualizácie systému". Pred inštaláciou sa presvedčte, či je do zariadenia vsunutá karta TF s novou verziou systému. Zobrazenie verzie systému 1. Kliknite na ikonu "Nastavenia". 2. Kliknite "Informácie o zariadení". 3. Zobrazí sa číslo zariadenia, verzia systému Android, programy a pod

86 5 Multi-Médiá 5.1 Podporované formáty súborov Zariadenie MID môže otvoriť nasledujúce formáty súborov: Hudobné: MP3 AAC OGG WAV APE FLAC AMR WMA Videá: AVI MPG VOB MKV FLV TS / TP H264 MPRC-4 RMVB DIVX MPEG-2 Obrázky: JPEG GIF PNG BMP 5.2 Hudba Hudobné súbory je možné zaradiť podľa štyroch kategórií: Autor Album, Pesnička, Playlist (knižnica). Vyberte kategóriu pre vytvorenie zoznamu hudobných súborov. Napríklad, ak vyberiete spoubor podľa autora, zobrazí sa zoznam umelcov (v poradí od A do Z). Keď vyberiete autora, zobrazí sa zoznam skladieb a albumov.

87 Zobrazenie aktuálneho prehrávania Album Náhodné prehrávanie Opakovanie Autor Album Pauza Skladba Nasledujúca skladba Predchádza júci skladba ścieżka Celkový čas skladby Čas Obrázok 5-1 Lišta prehrávania odtwarzania Prehrávanie hudobných súborov 1. Na ploche kliknite na "Hudba". 2. Kliknite na skladbu a vyberte kategóriu, kam ju zaradíte (Autor, Album, Sladba, Playlist - knižnica). 3. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Pridanie skladieb do nového zoznamu prehrávania 1. Na ploche kliknite na "Hudba". 2. Prejdite na hudobné rozhranie pre výber skladby. 3. Kliknite a pridržte skladbu, ktorú chcete prehrať. 4. V menu, ktoré sa zobrazí, kliknite na "Pridať do zoznamu prehrávania". 5. Kliknite na "Vytvoriť nový zoznam". 6. Pomenujte zoznam prehrávania. 7. Kliknite "Zapíš". Odstránenie skladieb zo zoznamu prehrávania 1. Kliknite "Hudba" 2. Vyberte skladbu. 3. Kliknite a pridržte na skladbe, ktorú chcete odstrániť. 4. V ponuke, ktorá sa zobrazí, kliknite na tlačidlo "Odstrániť".

88 5.3 Video Prehrávanie videa Otváranie prehrávanie videa: Na ploche kliknite na "Aplikácia". 1. Kliknite na ikonu galéria. 2. Chirurgické zobrazí všetky video súbory. 3. Kliknite na video, ktoré chcete otvoriť. 4. Stlačte ikonu začiatok prehrávania. Pozor: Ak má prístroj viac prehrávačov videí, vyberte súbor podporovaný prehrávačom. 5.4 HDMI Nastavte výstupný režim ako HDMI a následne zapojte zariadenie k televízii HD, aby sa mohli prehrávať súbory s vysokým rozlíšením na veľkom monitore (1080 pikselů). Pozor: Zariadenie MID sa musí zapojiť do televízie HD pomocou štandardného prevodu HDMI. 1. V hlavnom rozhraní kliknite na tlačidlo "Nastavenia". 2. Kliknite "Monitor" a vyberte "Nastavenie výstupu". 3. Vyberte výstup "HDMI". 4. V čase zapojenia musí mať digitálnej televízie HD tiež nastavený výstup HDMI. 5.5 Fotogaléria Táto aplikácia vyhľadá na karte SD a zároveň na disku príslušné súbory. Užívatelia ich môžu použiť na zobrazenie a editáciu fotografií, zobrazenie prezentácie a nastavenie obrázku ako pozadie na ploche. Prezeranie fotografií 1. Na ploche kliknite na "Galéria fotografií". 2. Prejdite na rozhraní galérie. 3. Vyberte fotografie, ktoré chcet prezerať a systém je automaticky zobrazí na monitore. 4. Pri prohížení môžete fotografie zmenšovať alebo zväčšovať pohybom prstov na monitore k sebe alebo od seba. Toho samého docielite, keď na fotografii dvakrát poklepete. Presuňte obraz doľava alebo doprava pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej fotografie. Úprava a nastavenie fotografie ako pozadie pracovnej plochy: Pri prezeraní fotografií na ploche stlačte Menu. Tak môžete fotografie upravovať alebo nastaviť obrázok ako tapetu polochy. Prezentácia

89 1. Po dobu prehliadania prezrite Menu a potom naklikněte Prezentácia. 2. Alebo prejdite do fotogalérie a vyberte Prezentácia. Orezávanie 1. Kliknite Menu pre zobrazenie Menu fotografií. 2. Naklikněte "Orezanie". Na obrazovke pomocou dotykov nastavte vhodný povrch pre rezanie. 3. Zobrazte nástroje (zväčši, zmenší) pre nastavenie rozmerov fotografie. 4. Po nastavení veľkosti stlačte "orezávanie" a dokončite. 5. Ak nechcete, aby došlo k zmenám, stlačte "Zrušiť". Editácia 1. Kliknite na tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky možností. 2. Kliknite "Editácia". 3. V zobrazenom okne nastavte jas a konečné zobrazenie fotografie. 4. Kliknite "Uložiť". 5. Ak nechcete meniť vzhľad fotografie, stlačte "Zrušiť". 5.6 Kamera Vytváranie fotografií a videozáznamov sú k dispozícii prostredníctvom dvoch kamier. Prvý z nich ( pikselů) je umiestnená vpredu, druhá (2 mln pikselů) zozadu. Zadná kamera umožňuje zobrazenie cez celú obrazovku, vytvára panoramatické fotografie. Zapnutie kamery Dva spôsoby: 1. Pomocou pohybu prstom na ploche, kde sa označí ikona aparátu. 2. Kliknite na ikonu aparátu na ploche alebo v rozhraní všetkých aplikácií. Prevádzková tlačidlo fotoaparátu je znázornené na obrázku 5-2. Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.

90 Náhľad fotografií a videa. Prepínač prednej a zadnej kamery. Zhotovenie fotografie. Podmenu Zhotovenie fotografií Obrázok 5-2 Spôsob fotografií Nahrávanie videa. Celá obrazovka. 1. Zapnite kameru. Uistite sa, že režim fotoaparátu je aktívna. Zobrazí sa vybrané ikony na spodnej strane monitora. 2. Nasmerujte objektív na predmet, ktorý chcete fotografovať. 3. Stlačte modré tlačidlo. Pozor: Na zhotovenie kvalitných fotografií je nutné nepohybovať so zariadením a modrou spúšť tlačiť veľmi ľahko. Nahrávanie videa 1. Uistite sa, že je aktivovaný režim nahrávania videa. Dole na monitore sa zobrazí ikona kamery. 2. Zamerajte kameru na predmet, ktorý chcete nahrávať. 3. Stlačte červené tlačidlo a začnite nahrávať.

91 4. Po dobu nahrávania bude označené červené tlačidlo bielo. 5. Dotknite sa červeného tlačidla znovu a ukončíte nahrávanie. Pripomenutie: Fotografie a videá sú ukladané automaticky. Zhotovené fotografie a videá je možné prezrieť. Pre zobrazenie predchádzajúcich alebo nasledujúcich fotografií / videí sa presúva obraz vpravo alebo vľavo. Pre zväčšenie alebo zmenšenie fotografie použite pohyb dvoch prstov po monitora. (Priblíženie prstov - zmenšenie, oddialenie prstov - zväčšenie). Ďalším spôsobom je dvojité kliknutie na fotografii. Pre prehranie videa stlačte. Panaromatické fotografie Zapnite kameru. Presvedčte sa, že sa zobrazuje celá plocha. Pozri tretia ikona dole na monitore. 1. Nasmerujte objektív na široké pásmo zábere, ktoré chcete zaznamenať. Natáčajte monitorom od začiatku zaznamenávania až ku koncu. 2. Príklad: ak chcete vyfotografovať celý most, musíte nabehnúť na začiatok. 3. Dotknite sa zeleného tlačidla a natáčajte cez celú šírku záberu. 4. Rýchlosť pohybu kamery musí byť primeraný, pri veľkej rýchlosti je fotografia rozmazaná. Objaví sa ikona "rýchlo". 5. Počas akcie je zelené koliesko označené bielo. 6. Pre ukončenie fotografovanie opäť stlačte zelené tlačidlo. Na monitore sa objaví plná fotografie. Je zobrazený celý pás panoramatické fotografie. Pripomínanie: pre prehliadanie fotografií, stlačte ikonku vedľa zeleného tlačidla.

92 6 Nastavenie pripojenia 6.1 Pripojenie 3G 1. Prejdite na plochu. 2. Zobrazte Menu. 3. Kliknite Nastavenie. 4. Kliknite 3G a presuňte prepínač vpravo pre aktiváciu tejto funkcie. 5. Prezerajte tabuľku, kým sa nezobrazí ikona pripojenia 3G. 6.2 Pripojenie WIFI Zariadenie MID sa môže spojiť s Wi-Fi. Na ploche kliknite na "Nastavenia". 1. Kliknite Wi-Fi. 2. V rozhranie Wi-Fi kliknite na prepínač aktivácie tejto funkcie. 3. Po otvorení rozhranie Wi-Fi sa zobrazí na pravej strane automatické vyhľadávanie staníc. (Obrázok 6-1) 4. Vyberte sieť Wi-Fi, s ktorou chcete nadviazať spojenie. Ak je požadované heslo, kliknite na dialógové okno, vpíšte heslo a stlačte "pripoj". Obrázok 6-1

93 6.3 Nastavenie u Aplokace na funkvi sprievodca účtu. pre poštové protokoly POP3 alebo IMAP, pre populárne webové stránky (Yahoo, Gmail apod). Obrázok 6-2 Pred použitím sprievodcu sa uistite, že ste nadviazali platné pripojenie k internetu. Založenie u 1. Prejdite na hlavné rozhranie (obrázok 6-2). 2. Kliknite na ikonu . Objaví sa sprievodca (Obrázok 6-3), ktorý Vás prevedie zakladaním účtu. 3. Zapíšte adresu a heslo. 4. Kliknite "Ďalej" a vyberte konto: POP3 alebo IMAP. 5. Kliknite "Ďalej" pre overenie, či je server (odosiela / prijíma správy) k dispozícii. 6. Zadajte názov účtu a meno odosielateľa, potom kliknite na tlačidlo "Dokončiť". 7. Ak je ová schránka k dispozícii, systém zobrazí jej rozhraní.

94 Obrázok 6-3 Odstránenie konta u Existuje možnosť odstránenia vytvoreného konta. 1. Kliknite " ". 2. Prejdite do priečinka u. 3. Kliknite Menu. 4. Kliknite Nastavenie. 5. Položte prst na účet, ktorý chcete odstrániť. 5. Zobrazí sa zoznam možností, z ktorých vybrať "Zmazať účet". 6. Kliknite OK. Posielanie u 1. Kliknite na , aby sa zobrazili všetky zložky. 2. Nové prichádzajúce správy sa zobrazujú automaticky. Kliknite na tú, ktorú chcete zobraziť.. 3. Kliknite na ikonu v hornej časti monitora. 4. Prejdite na vytvorenie nového u.. 5. Vpíšte adresu adresáta. 6. Napíšte text u. 7. Ak chcete pridať prílohu, stlačte Menu a označte "Pridať prílohu". 8. Vyberte prílohu (súbor, foto, video). 9. Kliknite na a odošlite .

95 7 Internet 7.1 Prehliadač Otváranie a práce s prehliadačom Dotknite sa ikony prehliadača na ploche alebo na rozhraní všetkých ikon. Prehliadač zobrazí naposledy navštívenej webovej stránke. Ak predtým nebol použitý, zobrazí sa hlavná stránka. Prehliadač sa otvorí v prípade akejkoľvek formy internete (napr. alebo Chat). V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s aktuálnym URL. Zaťahovací pásik je z hornej časti obrazovky. Ak ho chcete zobraziť, presuňte ho dole. Nastavenie hlavnej strany 1. Na ploche kliknite na ikonu prehliadača. 2. Kliknite na Menu, aby sa zobrazili možnosti prehliadača. 3. Posuňte ju dole a prezrite "Nastavenia". 4. Kliknite "Obvyklý, všeobecný". 5. Kliknite "Nastavenie hlavnej strany". 6. Vyberte stranu, ktorá má byť nastavená ako hlavná. 7. Po vykonaní výberu sa MID zariadenie sa reštartuje. Vyhľadávaná internetových strán 1. Kliknite na ikonu prehliadača. 2. Napíš pomocou klávesnice na monitore adresu vyhľadávané strany. 3. Kliknite "Hotovo (enter)" pre vyhľadanie.

96 lišta adresu Obrázok 7-1 Prehliadanie internetových stránok Otvorte prehliadač (Obrázok 7-1), kliknite na stĺpec adresy, zadajte adresu stránky, potom kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazí sa obsah strany. Po načítaní stránky môžete presúvať prstom a prechádzať ďalšie sekcie. Priblíženie alebo oddialenie webovej stránky Po otvorení webovej stránky môžete pretiahnuť dole prehliadač pre zobrazenie tlačidiel Zoom. Pomocou tlačidiel dáte stránke požadovanú veľkosť Vyhľadávanie textu a) Pri prechádzaní stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie možností. b) Kliknite "Nájdi na stránke" c) Zapíšte text, ktorý chcete nájsť. d) Keď zadávate znaky, sú zodpovedajúce výsledky vyhľadávania zvýraznené modro. e) Kliknite na tlačidlo so šípkou na pravej strane panela hľadania k vyvolaniu predchádzajúceho alebo ďalšieho zodpovedajúceho výsledku (slová). Správa záložiek Ukladanie strán do záložiek 1. Otvorte ľubovoľnú internetovú stranu. 2. Kliknite na Menu a kliknite "Pridať do záložiek". 3. Editujte názov záložky a stlačte OK.

97 Otváranie záložiek 1. V okne prehliadača otvorte Menu a následne "Záložky". 2. Kliknite na internetovú stranu v záložke, ktorú chcete otvoriť. Editácia záložiek 1. V okne prehliadača otvorte Menu a následne "Záložky". 2. Kliknite a podržte na existujúcom karte, aby sa zobrazila ponuka možností. 3. Kliknite na tlačidlo "Upraviť záložku", upravte ju, potom kliknite na tlačidlo OK. Uloženie stránok do prezerať v režime offline (bez pripojenia k Internetu). Existuje možnosť, kedy môžete uložiť všetky webové stránky na MID zariadenia a zobraziť ich v budúcnosti, a to aj v prípade, že prístroj nie je pripojený na Internet. 1. Pri prezeraní webovej stránky stlačte tlačidlo Menu, potom kliknite na tlačidlo Uložiť. 2. V záložkách budú zapísané miniatúry strán. K návratu prezeranie v režime on line (s aktívnym prepojením s internetom) kliknite "Návrat". 3. Pre zobrazenie strany kliknite na. Následne Menu> Zapísaná strana a kliknite nie miniaturka tejto strany. 8 Inštalácia aplikácií 8.1 Inštalácia Inštalácia aplikácií tretích strán Môžete si stiahnuť z internetu a použiť aplikácie tretích strán, ktoré sú kompatibilné s operačným systémom Android. Skopírujte súbor aplikácie na SD kartu a vložte karty do MID zariadení. 1. Zapnite prehľad súborov. Vyberte súbor, ktorý má byť nainštalovaný. 2. Kliknite a podržte na súbore aplikácie určené na inštaláciu. 3. Objaví sa okno inštalácie. 4. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu. Pozor: Aplikácia musí mať koncovku ". Apk".

98 8.2 Odinštalovanie Postup Na ploche naklikněte "Nastavenia". 1. Kliknite na "Aplikácia". Zobrazí sa zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných na vašom systéme. 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Kliknite na Ok. Poznámka: Inštalovaný Application Manager má mnoho užitočných funkcií. Keď zapnete Application Manager a kliknete na tlačidlo "Odinštalovať", ukáže sa zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v systéme. 8.2 Obnovenie výrobného nastavenia Ak existujú vážne nedostatky vo fungovaní prístroja alebo ak ste zabudli svoje heslo odomknutie, môžete použiť pre obnovenie továrenského nastavenia. Obnovením továrenského nastavenia budú stratené stiahnutej aplikácie a používateľské nastavenia. Takže pred použitím tejto funkcie by ste mali zálohovať dáta. 1. Keď je prístroj vypnutý, stlačte a podržte hlasitosti s jednou rukou a potom pomocou druhej ruky stlačte tlačidlo Power (Napájanie). Na displeji sa zobrazí snímka prístup k systémovým zmenám. 2. Prejdite k obrázku (trojuholník s výkričníkom ako na obrázku 10-1). 3. Keď sa objaví trojuholník, stlačte "Zmenšenie hlasitosti ". 4. Systém zobrazí ďalšiu snímku so siedmimi možnosťami prevádzky (obr. 10-2). 5. Prvá možnosť: Reštartujte systém. Druhá možnosť: Aktualizácia systému. Tretia možnosť: Erase Data / Factory Znovu nastaviť od začiatku. Štvrtá možnosť: Vymazanie vyrovnávacej pamäte. Piata možnosť: Nahrávanie LOGO, zálohovať dáta. Šiestu možností: Kopírovanie dát užívateľa. Siedma možnosť: Zadanie sériové číslo. 6. Stlačte tlačidlo ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ na presunutie výberového pruhu možností dolu. Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ na vykonanie operácie. 7. Vyberte možnosť Zálohovanie dát / Návrat k továrenskému nastavenia. (Obr. 10-2) 8. Objaví sa potvrdzujúce okno. Kliknite "Áno", pre návrat k továrenskému nastavenia alebo "Nie" pre zatvorenie okna. 9 Používanie mobilný TV (voliteľné) Hlavné rozhranie mobilnej televízie:

99 1. V ponuke aplikácií kliknite na ikonu mobilnej televízie. (DVB-T). 2. Kliknite na tlačidlo Hľadať pre vyhľadávanie televíznych programov. 3. Zo zoznamu programov vyberte ten, ktorý chcete sledovať. 4. Kliknite "Otvoriť". Televízny obraz je zobrazený v režime celej obrazovky. 5. Po zobrazení na monitore sa obraz zapíše do katalógu "/ SDCARD / Images". 6. Nahratý video súbor je uložený v adresári "/ sdcard / Videá". Pozor: Pri nahrávaní televíznych programov, by ste nemali nikdy vyťahovať SD kartu z prístroja. Okno prehrávania Lišta kanálov Nastavenie hlasitosti Hľadani e kanálov Aktuálnu snímku Nahraj program Nastav jas obrazovky Pri prezeraní v režime celej obrazovky stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie nasledujúcich možností: Návrat k hlavnej voľbe DVB-T Zväčšovanie a zmenšovanie monitora Prehľad programov Listovanie medzi programami Nastavenie nápisov

100 Kliknite na ikonu EPG pre prechod na rozhraní EPG. Okno prehrávania Prehľad programov Informácie o programoch 10. GPS 1. Vyberte aplikáciu GPS. 2. Signálne pruh sa sfarbí namodro, čo znamená proces hľadania signálu. Signál Čas získanie signálu SNR

101 11. Odstránenie problémov 1. Prvé uvedenie zariadenia MID do prevádzky trvá dlho MID. 2. Prvý štart trvá po nejakú dobu než systém nainštaluje softvérové aplikácie (asi 2-3 minút). Budúci spustenie bude rýchlejšie. 3. Zariadenie MID sa časom zahrieva. Tento jav je bežný, keď beží viac aplikácií v rovnakom čase, jas je nastavený na vysokú hodnotu alebo ak je zariadenie v procese nabíjania. Zariadenie MID sa nemôže spojiť so sieťou Wi-Fi Uistite sa, že router pracuje správne. Uistite sa, že MID aj bezdrôtový router sú v zodpovednej vzdialenosti od seba (50-100m), že nie sú oddelené nepriestupnú prekážkou. Uistite sa, že názov aj heslo sú v poriadku. 4. Nie je možné sa spojiť s internetom. Uistite sa, že MID aj bezdrôtový router sú v zodpovední vzdialenosti od seba (50-100m). Odpojte a znova nadviažte spojenie Wi-Fi. 5. Systém nepracuje správne Nainštalované niektoré aplikácie tretích strán môžu viesť k zlyhaniu systému. V tejto situácii sa odporúča stlačiť a držať vypínač po dobu 6 sekúnd (Power). Tak sa vynúti vypnutie MID. Nemôžete vytvoriť ový účet alebo sa nemôžete zaregistrovať. Uistite sa, že pripojenie na Internet je správne zapojené. Uistite sa, že ový účet bol správne nastavený. 6. Nemožno čítať dáta z TF karty. Skontrolujte, či je karta TF správne vložená do zariadenia. 7. Prístroj pracuje pomaly Je to prirodzené v niektorých situáciách. Odporúča sa uzatvorenie niektorých aplikácií alebo odinštalovanie aplikácie tretích strán, aby sa uvoľnilo viac systémových prostriedkov.

102 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet GPS DVB-T 7 Brand and Model name: OV-DualDrive Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE : EMC : LVD : 2004/108/EC 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed : EMC : LVD : R&TTE : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 EN 62311:2008 Release date:

103

104

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie

Více

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2013 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

Zapnutí a tlačítka. Przyciski

Zapnutí a tlačítka. Przyciski Zapnutí a tlačítka DigitalHunter je jednoduchý a snadno ovladatelný puńkohled. Puńkohled zapnete červeným tlačítkem on/off. Takto DigitalHunter bude spuńtěn, v normálním zobrazovacím módě. Zapnutí zabere

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 Wyjście USB Wyjście AV Włącznik On/Off / Światło dopełniające Przycisk migawki Przycisk nagrywania (REC) / OK Przycisk trybu (MODE) Przycisk "w górę"

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad

Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Uživatelská příručka 1 POPIS ZAŘÍZENÍ NextBook Premium 8 IPS 3G Quad Tlačítka a porty Premium 8 IPS 3G Quad 1. HDMI výstup 8. Ovládání hlasitosti 2.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah Obsah...1 1. Poznámky...2 2.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10

Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelský manuál CZ Joyplus DR-10 Uživatelská příručka Joyplus DR-10 OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 4 První zapnutí... 5 Použití nabíjecího adaptéru...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT 1. User manual 2. Instrukcja obsługi 3. Uživatelská příručka 4. Používateľská príručka 5. A kezelési utasítást The provider of the device reserves the right to modify the device without any

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DPF 8010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITÁLIS KÉPKERET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITAL PHOTO FRAME OPERATING

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM

Uživatelská příručka. Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G Dual SIM Uživatelská příručka Joyplus DM-7G POPIS ZAŘÍZENÍ Tlačítka a porty Joyplus DM-7G Upozornění: - Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelský manuál CZ. NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ. NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ 1 NextBook tablety (Android 4) OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 5 První zapnutí...

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MPC 883 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Obsah 1. Bezpečnostní pokyny

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-04 1 Instrukcja 1. Wstęp Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy, jakim jest wysokiej rozdzielczości rejestrator ruchu, wyprodukowany przy użyciu wiodących

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak

Quick Start Guide NBG-417N. Wireless N-Lite Home Router. Czech, Polish, Slovak NBG-417N Wireless N-Lite Home Router Quick Start Guide Czech, Polish, Slovak Default login details LAN Port: LAN1 LAN4 IP Address: http://192.168.1.1 Password: 1234 Contents Česky... 2 Polski... 18 Slovensky...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8310 Tablet insportline TB-0709

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8310 Tablet insportline TB-0709 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8310 Tablet insportline TB-0709 1 OBSAH POPIS PRODUKTU... 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE... 3 ODEMKNUTÍ TABLETU... 4 HLAVNÍ OBRAZOVKA... 5 HLAVNÍ NABÍDKA... 6 NASTAVENÍ WiFi PŘIPOJENÍ...

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Části kamery. 3 Przewód zasilania 14 RS485-3 Napájení 14 RS485-4 Złącze BNC wyjścia sygnału 15 RS485+ 4 Konektor BNC pro videovýstup 15 RS485+

Části kamery. 3 Przewód zasilania 14 RS485-3 Napájení 14 RS485-4 Złącze BNC wyjścia sygnału 15 RS485+ 4 Konektor BNC pro videovýstup 15 RS485+ CCIx1345-LP Kamery strumieniowe IP MJPEG/ MPEG-4 o bardzo wysokiej rozdzielczości, z przetwornikiem obrazu 1/3" Podręcznik instalacji CCIx1345-LP 1/3" IP kamery s velmi vysokým rozlišením a podporou streamingu

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE

GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE GAMEPAD 7 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme,

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více