ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA"

Transkript

1 ekonomické vzdělání na dobré adrese IV. ČÍSLO, PROSINEC 2009 DISTRIBUCE ZDARMA ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA Vybíráme z obsahu Jak se studuje znevýhodněným studentům? Velká deprese ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA Námluvy v Číně Velká čtyřka

2 Vážení kolegové a přátelé ekonomické fakulty, dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase pozvala na již druhý vánoční punč v klubu Parník, který se koná dne od hodin. K dotvoření vánoční nálady přispěje vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Těším se na setkání s Vámi. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické vzdělání na dobré adrese Děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a Nadační fond Karla Engliše při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na v pátek 5. února 2010 ve všech prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava (bývalý hotel Atom), zahájení plesu ve hodin. Těšíme se na vás s moderátory plesu Michalem Pistolasem a Lucií Hajdovou. PROGRAM Slavnostní zahájení plesu taneční pár Filip Karásek a Sabina Pišková Hudba ve všech prostorách hotelu Atom Flamenco, Taneční studio Ostrava Hraje skupina Vize a cimbálová muzika Ondřejnica Diskotéka Pavel Stein Tombola Vstupenky v hodnotě 300,- Kč (v ceně vstupenky zahrnuta večeře) lze zakoupit v místnosti E 813 (Havlíčkovo nábřeží) u Markéty Ficelové tel.: , od 11. ledna 2010 vždy do 11:00 hod. Bližší informace na

3 Blahopřání Obsah Lidé 4 Rozhovor s rektorem Zrcadlo oslavila významné životní jubileum děkanka EkF VŠB-TUO Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Připojujeme se ke gratulaci současného a budoucího rektora a přejeme mnoho zdraví, životního elánu a úspěchů v pracovním a osobním životě. Redakce Sokolské 33 Editorial Velká deprese, velká naděje Blíží se čas bilancování. Bez ohledu na to, že rok má pořád 365 dní, nový letopočet se mění opticky dříve, než bychom čekali. Informační technologie mají vliv na to, že životní tempo se stává rychlejší a neklidnější. Marketingové kampaně inzerují Vánoce tak brzy, že je jen otázka, kdy se spojí s lednovými výprodeji. A jak lze hodnotit odcházející rok? Z pohledu České republiky je to rok velké deprese. České předsednictví EU vyšperkované odvoláním vlády a Entropou lze komentovat tak, že jsme to osladili především sami sobě. Tanec kolem předčasných voleb za doprovodu Ústavního soudu skončil jejich odložením, z čehož mohou mít radost jen reklamní, mediální a billboardové agentury. A pak je tu deficit státního rozpočtu, který vinou naprosto neodpovědného hospodaření a populismu dosáhl obludných rozměrů. Svádět to na ekonomickou krizi je jen hledáním alibi, neboť deficit narůstal i v době konjunktury. A jak by dopadlo bilancování na fakultě? Navzdory hospodářské krizi nám klíčoví partneři zachovali svou přízeň. Rovněž Evropa si nás oblíbila. Letos jsme zaznamenali rekordní počet přijíždějících studentů v rámci programu ERAS- MUS. Fakulta je rovněž úspěšná v získávání a řešení projektů a organizování konferencí (viz přehled roku 2009 uvnitř čísla). A jaký bude rok 2010? Je zřejmé, že se vlivem deficitu státního rozpočtu sníží dotace na jednoho studenta, ale doufejme, že se to neprojeví v poklesu úrovně studia a aktivit fakulty. Asi nejvýznamnější událostí roku 2010 bude první mezinárodní týden, v jehož rámci dvacet evropských profesorů z partnerských univerzit uskuteční přednášky a semináře pro studenty. A také oslavíme 130 let od narození významného českého ekonoma Karla Engliše, který se narodil v nedaleké Hrabyni a který byl ministrem financí v šesti československých vládách a zastával i funkci guvernéra Národní banky československé. Kéž by se něco z jeho odkazu přeneslo k současné politické reprezentaci. Vojtěch Spáčil 8 Diář 10 Přehled roku Přehled roku Jak se studuje znevýhodněným studentům? Z příštího čísla Rozhovor s profesorem Kariéra+2010 Oblíbená rubrika Jak se studuje? pokračuje Big 4 aneb Velká čtyřka Logický koutek 3 Sokolská 33 Časopis EkF VŠB - TUO Vydavatel Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava Sokolská třída Ostrava Editor Vojtěch Spáčil Uzávěrka 17. února 2010 Příští číslo vyjde 24. února 2010 Na cestách 12 Námluvy v Číně V centru zájmu 16 Velká deprese 20 Velká čtyřka na Sokolské Kavárna 18 Logický koutek 19 Mikuláš na Sokolské Ex post 21 Na návštěvě 22 Zpověď auditora Redakce Tereza Baroňová, Jana Bitomská, Martina Hoďáková, Simona Janíková, Petr Jonák, Tereza Kolářová, Martin Konušík, Petra Krbová, Aleš Lokaj, Helena Marková, Jiří Matoulek, Eva Mináriková, Tereza Navrátilová, Tereza Pudlová, Marek Stráňavský Fotograf Jiří Zerzoň, Jolana Dzurinová Grafický design, produkce Radoslav Duračka MD Communications, s.r.o. Foto titulní strana Thomaszobl Imagio.cz Dreamstime.com Copyright 2009 ISSN

4 Rozhovor Vojtěch Spáčil Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Rozcvičení (warm-up) Dlouho jste se věnoval aktivně tenisu. Co chybělo, abyste se stal profesionálním hráčem a objížděl turnaje ATP? Bylo toho hodně. Chtělo to rychlejší nohy, lepší fyzičku, přesnější údery a lepší, klidnější hlavu. Nejsem žádný kliďas a tenis potřebuje ve vypjatých situacích chladnou hlavu. To mi tedy moc nešlo. Myslíte si, že Vám tenis nějakým způsobem pomohl ve Vaší kariéře? Obecně si myslím, že sport je nejlepší průpravou pro život. Musíte bojovat do posledního míče. Naučí vás vyhrávat i prohrávat. Tenis má ještě jednu typickou vlastnost. V kritické situaci vám nikdo nemůže pomoci. Je to jenom na vás. 1. set O informatice ŽIVOTOPIS Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) na Vysoké škole báňské-technické univerzitě Ostrava ( ) a vysokoškolský pedagog, kterého prezident ČR v roce 1998 jmenoval profesorem pro obor Inženýrská informatika, získal v roce 2005 také čestný titul Manažer odvětví v oblasti vzdělávání. O dva roky později byl nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací. Autor 10 didaktických publikací a více než 130 článků v odborných časopisech a dalších textů ve sbornících mezinárodních (USA, Belgie, Německo, Itálie, Velká Británie) a domácích konferencí. Je členem Vědecké rady FEI, Vědecké rady VŠB-TUO a Vědecké rady Fakulty informačních technologií VUT Brno. Má bohaté pedagogické zkušenosti nejen z mateřské univerzity. Mimo jiné působil na katedře matematické informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel předměty Umělá inteligence a Neuronové sítě. V letech byl zakladatelem a vedoucím katedry informatiky na Vysoké škole báňské-technické univerzitě Ostrava, kde se později postavil do čela FEI. Deset let působil také jako hostující profesor katedry aplikované matematiky na Montanuniversitat Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments, Inc., v Dallasu, a později jako konzultant projektu SBIR financovaného Ministerstvem obrany Spojených států Dynamic Composable Simulations for Robotic Behaviors. Hlavní pedagogická činnost spočívá ve výuce předmětů z oblasti softwarového inženýrství, školení doktorandů a vedení desítek diplomových prací. V oblasti vědy a výzkumu byl a je hlavním řešitelem mnoha projektů - např. výzkumného záměru Modelování a implementace distribuovaných procesů. Byl také spoluřešitelem projektu Akademie věd ČR Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy. Z dalších projektů jsou mimo jiné významné HP Mobile Technology for Higher Education financovaného společností Hewlett-Packard (USA) či Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. V rozsáhlém projektu IT4Innovations Ivo Vondrák řeší otázku vybudování centra excelence a největšího superpočítačového centra v České republice. Zdroj: vondrak.vsb.cz Jaký obor jste vystudoval? Vystudoval jsem tehdejší Fakultu strojní a elektrotechnickou. Poslední tři roky jsem pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře mechaniky a hydromechaniky u prof. Šťávy a doc. Kozubkové, kde jsem se poprvé dostal k počítačům a matematickému modelování. Ohromně mě to bavilo, takže jsem poslední dva roky ještě souběžně dálkově studoval matematickou informatiku a teoretickou kybernetiku na Matfyzu v Praze. A jaký jste byl student? Je to trapné, ale měl jsem po celou dobu studia na naší škole samé jedničky. Ze začátku to byla výzva, ke konci pak stres, abych si to nepokazil nějakou dvojkou. To znamenalo se učit celou řadu předmětů, která mě děsila už jen svým názvem. A já je musel umět za jedna. Hrůza! V čem se studium proměnilo od doby, kdy Vy sám jste byl vysokoškolským studentem? Zásadní rozdíl je ve svobodě volby toho, co chci studovat. Já jsem svých cca 50 zkoušek měl předepsaných. Dnes si studenti mohou vybrat, co je baví. Ale jako všude, tak i tady platí, že svoboda s sebou nese osobní zodpovědnost a těžší předměty tak mnohdy zůstávají stranou zájmu, byť pro život a praxi mají nesporně větší význam. Jste zakladatelem katedry informatiky a oboru informační technologie v roce Kde jste našel impuls k založení oboru? Bylo jasné, že informatika a počítače musí být součástí moderního univerzitního vzdělávání. Moje prvotní myšlenka byla vyučovat tyto předměty jen jako doplněk stávajících studijních oborů. Bohužel, tehdy na to celá řada kolegů reagovala, že to vlastně ani nepotřebují. Tak jsme to museli vzít od lesa a vytvořit nový a zcela samostatný obor. Co bylo ze začátku při zavádění oboru nejtěžší? Přesvědčit konzervativní část akademické obce, že založení takového oboru je nutností. Byli jsme v řadě případů vnímáni jako nežádoucí konkurence. Docela mne to mrzelo, protože jsem vždy chápal informatiku jako službu ostatním. Musím říci, že jsem tehdy našel velkou podporu v osobě tehdejšího rektora prof. Čermáka a děka ČASOPIS ZPRAVODAJ EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

5 Rozhovor Ivo Vondrák na Fakulty elektrotechnické doc. Santaria, kteří vzniku tohoto oboru velmi pomohli. Co je obsahem oboru informační technologie? Informační technologie představují sjednocení matematické teorie informatiky, technických prostředků reprezentovanými výpočetními prostředky a jejich sítěmi, softwarového inženýrství a problematiky databázových a informačních systémů. Hranice nejsou ale dané úplně přesně. Do informatiky se zahrnují také telekomunikace, mobilní technologie, některé manažerské disciplíny a mnoho dalších oblastí. Předpokládám, že obsah oboru a vyučovaných předmětů se musí neustále měnit. Musíte neustále reagovat na novinky ve výzkumu a vývoji. Jak je možné toho dosáhnout? Říká se, že poločas rozpadu znalostí v informatice je 2,5 roku. Znamená to hodně číst a sledovat, co se kde děje. Čekat na vydání knihy v češtině nemá význam, než vyjde, už patří z části do historie. Čemu se Vy sám věnujete ve výzkumu? Jsem věrný od svých dob studií počítačovému modelování a simulacím. Je docela zábava sledovat, jak se v počítači simulovaná neuronová síť chová stejně jako ta reálná. Je stejně tvrdohlavá, rychle se učí vše nové, špatně se učí detaily a ještě hůře odnaučuje zlozvyky. 2. set O zahraničí Jak jste získal stáž ve společnosti Texas Instruments v USA a jak dlouho jste v USA působil? Tehdy v roce 1993 si nějaké mé články, které jsem vydal v Artificial Intelligence Expert, přečetl jeden výzkumník, který zrovna plánoval cestu do Evropy. Poslal mi , že je sice v Mnichově, ale že by se rád za mnou přijel podívat. Pak už to šlo ráz naráz. Nejprve malý grant na ověření toho, zda-li jsem schopen řešit jejich problém, a pak naše spolupráce trvala až do roku S lidmi z laboratoře Texas Instruments, kteří pak přešli do jiné firmy, jsem pak spolupracoval až do roku V čem jste se musel nejvíce přizpůsobovat zahraničním podmínkám? Musíte se umět prosadit a nebát se říci si o věci. Být úspěšný je považováno za samozřejmost, nikoliv jako podnět k závisti. Pikantní na tom bylo to, že mě tam všichni považovali za příliš skromného, v Česku jsem měl problém přesně opačný. Samozřejmě jsem se choval všude stejně. Dokázal byste si představit žít a pracovat v zahraničí natrvalo? Byla mi nabídnuta možnost zůstat ve Spojených státech natrvalo. Musím přiznat, že nikdy v životě jsem neměl podmínky k výzkumné práci takové, jaké tam, včetně osobního hodnocení. Nakonec zvítězil pocit sounáležitosti s tím, kde jsem se narodil, kde jsem studoval a kde jsem do té doby pracoval. Vím, že to zní trochu pateticky, ale vnímám naši školu jako neoddělitelnou součást mého života. Měl jste možnost v zahraničí i pedagogicky působit. Vidíte nějaký rozdíl mezi českými a zahraničními studenty? Zpočátku velmi velký, naši studenti byli oproti těm zahraničním hodně pasivní, bojácní, báli se zeptat. Naštěstí dnes už to neplatí a není rozdílu mezi našimi a zahraničními studenty, minimálně v evropském měřítku. 3. set O vědě Jste hlavním řešitelem projektu IT4Innovations, který představuje vybudování evropského centra excelence za 2,2 mld.kč. Součástí tohoto projektu je největší superpočítač v ČR. Už byl projekt schválen? Projekt je odevzdaný a bude se nyní hodnotit. Máme chvíli klid, než se spustí další kolo jednání a hodnocení. K čemu by měla superpočítačová laboratoř především sloužit? Já pevně věřím, že snad všem oborům, které se pěstují na naší univerzitě. Bez výjimky. Multidisciplinární simulace nemůžete v dnešní době řešit jinak než na superpočítačích. Fyzikální experiment zde naráží na své limity. Podporujete rovněž aplikovaný výzkum ve formě kolaborativního výzkumu s průmyslem. Není spolupráce s fi rmami ohrožena současnou ekonomickou krizí? Citoval bych zde prezidenta Obamu, který prohlásil, že krátit finance na vědu a výzkum v období krize znamená nenahraditelnou ztrátu v okamžiku, kdy tato skončí. Já jen doufám, že si tento fakt uvědomuje jak náš průmysl, tak naše univerzita. Odpovědnost je na obou stranách. My si musíme uvědomit, že aplikovaný výzkum je o konkrétních výsledcích využitelných v praxi a průmysl musí definovat výzkumná témata a být ochoten zaplatit za jejich řešení. Univerzita vytvořila institucionální zázemí pro zajištění vědy a výzkumu ve formě Podnikatelského inkubátoru, Centra pokročilých inovativních technologií a Vědeckotechnologického parku. Co je ovšem třeba udělat, aby se zvýšila efektivnost činnosti těchto institucí? První krok je začít spolu komunikovat a najít cestu jak dobré nápady dotáhnout až do podoby spin-off firem. Pak se musí hledat finanční zdroje, jak tento proces transferu technologií podpořit. Budovy máme, teď je musíme zalidnit těmi, kteří se chopí této příležitosti. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 5

6 Rozhovor Ivo Vondrák 4. set O studiu Žádná univerzita se neobejde bez kvalitního vstupu, to je bez středoškolských studentů, kteří budou mít kompetence a motivaci ke studiu na univerzitě. Jakým způsobem hodláte podporovat vyhledávání talentů na středních školách a podporovat jejich orientaci ke studiu, zejména technických oborů? Líbí se mi myšlenka tzv. ambasadorů vědy, kterou uvedli v život ve Velké Británii. Vyslat talentované vědce a výzkumníky na střední školy, ne proto, aby dělali nábor, ale proto, aby získali středoškoláky pro svůj obor, je nesporně zajímavý nápad. Pokud se nám pak k tomu podaří získat prostředky z OP VaVpI na projekt vybudování Světa techniky v oblasti Nových Vítkovic, tak to bude skutečně skvělý počin k tomu, aby se technické vědy staly atraktivními. Vaším cílem je nahrazení vysokého počtu kontaktní výuky studentů projektově orientovanou výukou, která podpoří týmovou spolupráci a samostudium. Domníváte se, že jsou studenti na takový způsob výuky připraveni? Nepovede to při vysokém počtu studentů na některých fakultách k růstu plagiátorských prací? Je to o důslednosti těch, kteří projekty budou zadávat a následně hodnotit. Na druhou stranu se dá opsat i test u zkoušky. Problémově orientovaná výuka by měla také vycházet z potřeb řešení výzkumných úkolů na katedrách. Určitě to není masová záležitost týkající se bakalářského studia, ale spíše studia magisterského. Studentská grantová soutěž by tyto principy měla jenom posílit. Jakým způsobem chcete zlepšit výuku orientovanou na získání kompetencí v měkkých dovednostech (rétorika, vyjednávání, komunikace apod.), která bývá často rozhodující pro úspěch v manažerských funkcích? V tomto školním roce zkoušíme pilotní projekt výuky kompetencí v měkkých dovednostech. Ze získaných zkušeností bychom měli vyvodit závěry. Já vidím tuto výuku v režii katedry společenských věd. Myslím, že z hlediska náplně kurzů v této oblasti už je hodně hotové, jde o to tyto věci převzít a adaptovat pro potřeby univerzitního vzdělávání. Studenti často volají potom, že jim chybí praxe ve studovaném oboru. Je vůbec možné zajistit praxi pro tak enormní počet studentů, jaký studuje na univerzitě? Nestane se z toho formalita, kdy student bude navštěvovat přidělenou firmu a zaměstnavatel mu formálně potvrdí prezenci? Bude asi problém najít praxi pro všechny studenty a vnímám tuto možnost v daný okamžik spíše jako alternativu. Nicméně zaměstnavatel bude muset studentovi za jeho práci zaplatit na základě smluvního vztahu. Takže formální potvrzení prezence studenta bez takového kontraktu nebude stačit k uznání praxe. 5. set O univerzitě Jak vidíte značku univerzity? Značky vládnou dnešním moderním světem. Rozhodně je třeba připravit projekt propagace značky naší univerzity. Ta musí stát na kvalitě vzdělávání i výzkumu. Kvalita ale není jen o certifikátu ISO 9001, je to otázka cti každého z nás, jak se s naší univerzitou ztotožníme. Často se objevuje názor, když se nikam nedostaneš, tak půjdeš studovat na baňu. Jakým způsobem je možné pracovat na změně tohoto postoje? Odpověď nebude jiná než v předchozím případě. Nesmíme připustit to, že tu zkoušku napíšeme každému. Je třeba být důsledný ke studentům, ale i k sobě samému. Někdy mám pocit, že se na to druhé zapomíná. Dnes se žádná moderní univerzita neobejde bez marketingu. Dá se říci, že i volební souboj o funkci rektora v sobě nesl prvky marketingu. Jak si představujete rozvoj marketingu univerzity? Marketing beru jako klíčové téma. Určitě budu rád, když vedení univerzity pomohou lidé, pro které je marketing jejich profesním tématem. Myslím, že se také neobejdeme bez podpory profesionálních firem. Že to nebude levná záležitost je asi zřejmé všem, ale bez financí to nepůjde. Pokud se o našich výsledcích nikdo nedozví, jako by nebyly. Univerzita se skládá ze 7 fakult šesti technických a jedné ekonomické. Jak vidíte budoucnost Ekonomické fakulty v rámci univerzitního seskupení? Rozhodně bych chtěl více vtáhnout Ekonomickou fakultu do výuky technických oborů. Dovedu si představit i vznik nových univerzitních programů, které budou kombinací výuky ekonomie a například informačních technologií. Ale nejde jen o vzdělávání. Inovace je zhodnocení výsledků vědy a výzkumu. V konečném důsledku, jakákoliv skvělá myšlenka bez byznys modelu zajištění jejího ekonomického přínosu ztrácí svůj smysl ČASOPIS ZPRAVODAJ EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

7 Rozhovor Ivo Vondrák mých 5 kulturních nej TOP Koncert Jethro Tull TOP Hudební skupina Queen TOP CD (DVD, vinyl) Pink Floyd: The Wall TOP Kniha Ken Kesey: Vyhoďte ho z kola ven TOP Film Steven Spielberg: Zachraňte vojína Ryana Ve Vašem volebním programu se objevuje myšlenka, že chcete vytvořit z univerzity příjemné prostředí pro žití. Co je možné si pod tím představit? Zjednodušeně řečeno, musíme všichni, studenti i zaměstnanci, chodit do školy, protože nás to baví, nikoliv proto, že musíme. Univerzitní život není jen o výuce, vědě, ale také o vzájemné výměně názorů, kultuře a sportu. Tie break S jakými pocity se připravujete na převzetí funkce rektora v únoru 2010? Zní to trochu masochisticky, ale hodně se na tu práci těším. Neobáváte se, že funkce rektora bude mít výrazný vliv na omezení Vašich vědeckých a pedagogických aktivit? Nebude Vám chybět přednášení a vědecká činnost? To určitě bude, ale chtěl jsem si ponechat v každém semestru alespoň jeden předmět. Problematika vědy se teď přesune o patro výš, bude třeba hledat cesty, jak náš výzkum propojovat a zacílit tak, aby na jeho konci byly výsledky hodné třetí největší univerzity v České republice. Mečbol Každý tenista usiluje o to, aby se dostal co nejvýše na žebříčku, který sestavuje asociace tenisových profesionálů (ATP). Kdybychom udělali paralelu, myslíte si, že VŠB-Technická univerzita se může někdy probojovat do rankingu světových univerzit TOP 500? Co by bylo třeba k tomu změnit? My se mezi těch TOP 500 musíme dostat. Dříve nebo později, ale to, jestli to svedeme, je na nás všech. Na rozdíl od tenisu to není o jediném hráči, ale o společné práci týmu, který mám tu čest vést následující čtyři roky. Bude to dlouhý zápas a nepochybuji, že těch propocených triček bude skutečně hodně. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 7

8 Rozhovor Diář Stručný přehled událostí na fakultě Memorandum o spolupráci Děkanka EkF VŠB-TUO Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová a děkan ESF MU Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. podepsali memorandum o spolupráci. Obě fakulty budou aktivně spolupracovat v oblasti vzdělávání a výzkumu a budou podporovat společné projekty jednotlivých pracovišť fakult, jejich akademických pracovníků a doktorandů. Fakulty budou rovněž vytvářet podmínky pro uskutečňování krátkodobých výměnných pobytů studentů. Studentská komora bilancuje Studentská komora Akademického senátu EkF VŠB-TUO se snažila i během zimního semestru akademického roku 2009/10 hájit zájmy studentů a přispět k bezproblémovému studiu. Co se nám podařilo? Aktivní účast na imatrikulacích v Ostravě, Valašském Meziříčí a Uherské Hradišti Manuál nejen pro prváky Volba nového rektora Setkání se studenty v Uherském Hradišti Vylepšení čítárny pro studenty EkF TourBus Ostravou organizovaná prohlídka města pro české a zahraniční studenty sponzorovaná společnostmi Red Bull a AVION SHOPPING PARK Den otevřených dveří Mikuláš na EkF Pokud máte nápady či návrhy na zlepšení studia, kontaktujte nás v kanceláři A1 218 nebo em: 10 8 ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

9 Diář Koláčky paní děkanky Neformální setkání ředitelů středních škol, jejich zástupců a výchovných poradců s vedením fakulty proběhlo dne v prostorách EkF VŠB-TUO. Setkání předcházelo oslovení vedení vybraných a čerstvě upečený koláč. Na setkání se diskutovaly možnosti spolupráce mezi EkF a středními školami a účastníci se mohli dotazovat na podmínky a obsah studia na EkF. Na závěr informovala paní děkanka o konání Dne otevřených dveří pro studenty středních škol. středních škol MsK prostřednictvím studentů EkF a spolupracující agentury, kteří předali osobní pozvání paní děkanky Den otevřených dveří přilákal stovky zájemců se konal na EkF již tradiční Den otevřených dveří. Děkanka EkF prof. Dluhošová uvítala jak studenty středních škol, tak jejich rodiče a seznámila přítomné s nabídkou studijních oborů v bakalářských studijních programech, s možnostmi ubytování a stravování, ale také s uplatněním absolventů v praxi. Představili se také zástupci Centra pro znevýhodněné studenty Slunečnice či Studentské komory AS EkF. Zájemci o studium měli možnost vyslechnout si informace Ondřeje Svobody ze společnosti SCIO, která přichystala informativní stánek s možností vyzkoušet si test studijních předpokladů pro přijímací řízení. Po společném úvodu měli pak návštěvníci prostor seznámit se s nabídkami jednotlivých studijních oborů na příslušných katedrách. Zájemci měli také možnost prohlédnout si prostředí EkF. Dne otevřených dveří se letos zúčastnilo přes 300 zájemců, kterým v rámci celého dne vypomáhali současní studenti fakulty. Slovakia Tour Ve dnech se realizovala prezentace EkF na vybraných středních školách na středním Slovensku. Cílem bylo zvýšit povědomí o EkF u studentů a výchovných poradců, případně ředitelů škol a zároveň informovat studenty o konání Dne otevřených dveří. Prezentace se konala na gymnáziích v Čadci, Rajci, Vrútkách a Žilině. Kromě přehledu studijních programů a oborů a vysvětlení systému přijímacího řízení (SCIO testů) byl zanechán kontakt na Ing. Krbovou, jež akci zajišťovala. Prezentace viditelně oživila diskuse potenciálních uchazečů o studium se současnými slovenskými studenty EkF. Studenti středních škol projevovali zájem nejenom o nabízené studijní programy a obory, ale i o studentský život mimo fakultu. Ke zvýšení zájmu přispěl i fakultní časopis Sokolská 33. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 9

10 ISSN Does a reflection of the fiscal discipline requirement exist during the euro implementation on tax systems? Jan Široký Statistical and RBF NN models: Providing forecasts and risk assessment Milan Marček Self exciting threshold auto-regressive approach for non-linear modeling of daily electricity prices in the selected regions Miroslav Čulík, Jiří Valecký Comparison of different copula assumptions and their application in portfolio construction František Štulajter NEW BOOKS REVIEW VOLUME XII. NUMBER ISSN The information content of stock dividend announcements: Evidence from Sri Lanka Chandrapala Pathirawasam The ways of communication of municipalities with citizens in Moravian-Silesian region: Preferences of the selected size category of municipalities Ivana Vaňková Comparison of IPO realization costs on selected security markets Tomáš Meluzín Eco-linkages and an optimal portfolio of resources: A step towards sustainable development Andreia Minulescu NEW BOOKS REVIEW VOLUME XII. NUMBER I. ČÍSLO, ÚNOR 2009 DISTRIBUCE ZDARMA ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA Vybíráme II. ČÍSLO, z obsahu KVĚTEN 2009 DISTRIBUCE ZDARMA Interview s prorektorem Jak se studuje Rusům? Pohlednice z Belgie Paragliding Utility function classifications based on preference switching Miloš Kopa Modeling of linked business processes using the REA model Josef Kašík, František Huňka, Miroslav Hučka, Dominik Vymětal Efficiency analysis of the Slovak banks using the parametric stochastic frontier approach Daniel Stavárek, Jana Šulganová The Swedish model and its evolutionary phases Ladislav Tajovský, Pavel Tomíček, Petr Chalupecký NEW BOOKS REVIEW ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA III. ČÍSLO, LISTOPAD 2009 DISTRIBUCE ZDARMA Vybíráme z obsahu Rozhovor s profesorem Jurečkou Jak se studuje polské menšině? Absolvent!!! Chcete mě? Pohlednice z Nizozemí ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA IV. ČÍSLO, PROSINEC 2009 DISTRIBUCE ZDARMA The position of the minimum wage in the wage distribution of the entrepreneurial sector in the Czech Republic Eva Lajtkepová Economic analysis of using bio-fuels in conditions of the Czech Republic Jan Hromádko, Jiří Hromádko, Petr Miler, Vladimír Hönig Partial hedging examination on the case of FX rate hedging in a non-financial institution Tomáš Tichý Volatility analysis of the selected economies exchange rates Radek Bednařík NEW BOOKS REVIEW ISSN VOLUME XII. NUMBER 1. ROK 2009 ISSN VOLUME XII. NUMBER Vybíráme z obsahu Rozhovor s profesorem Fraitem Jak se studuje MBA studentům? Manažerem nanečisto Jak na talenty? ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA Vybíráme z obsahu Jak se studuje znevýhodněným? Velká deprese Námluvy v Číně Velká čtyřka Přehled Přehled roku 2009 Absolventi absolventů Konference konferencí Prof. Doc. Ph.D. MBA Ing. Bc účastníků počet zahraničních účastníků počet českých účastníků Řešené projekty projektů» 14 projektů Grantové agentury ČR (z toho 1 zahraniční projekt EUROCORES)» 1 projekt Ministerstva pro místní rozvoj» 1 projekt Dvoustranné vědecko-technické spolupráce ČR-SR» 1 projekt 7. rámcového programu EU» 10 projektů rozvojových programů MŠMT» 10 projektů Fondu rozvoje vysokých škol» 2 projekty LLP/ Leonardo da Vinci» 1 projekt LLP/GRUNDTVIG» 1 projekt Finanční mechanismy EHP/Norska» 1 projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost» 2 projekty Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje (MSK)» 2 účelové dotace na náklady spojené s konáním konferenci Jako partneři působíme v projektech:» 1 projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost» 2 projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Publikace čísla Sokolské 33 přijelo čísla Ekonomické revue Zahraniční styky výměnných pobytů EkF ERASMUS pedagogové ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti + 4 řádně studující zahraniční studenti v Bc. a Mgr. programech vyjelo ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA 10 ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

11 Záštitu nad konferencí převzala prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ECONOMICS l i i Příspěvky prochází před publikováním odbornou recenzí, kterou zajišťuje programový výbor konference. Z recenzovaných příspěvků účastníků bude vydáno CD s příslušnými příspěvky. Nejlepší příspěvky budou zahrnuty do posuzovacího procesu pro publikování ve vědeckém časopise EkF VŠB-TUO Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. Po přednesení příspěvků obdrží účastníci konference certifi kát o prezentaci. Termín zaslání přihlášky: 10. ledna 2010 Termín zaslání příspěvku: 10. ledna 2010 Termín úhrady poplatku: 10. ledna 2010 Více informací naleznete na: Výše konferenčního poplatku činí: CZK / 40 EUR V případě neúčasti se poplatek nevrací. Přehled MEKON Přehled roku 2010 XII. ročník mezinárodní konference, na které budou prezentovány výsledky vědecké práce doktorských studentů. Nejlepší příspěvky budou zahrnuty do posuzovacího procesu pro publikování ve vědeckém časopise EkF VŠB-TUO Ekonomická revue Central European Review of Economic Issues. Odborné sekce konference: Ekonomie Podniková ekonomika Management Marketing a obchod Právo Finance Veřejná ekonomika Manažerská informatika Systémové inženýrství Kde: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava Kdy: únor 2010 Cíl konference: Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorského studia XII. ročník mezinárodní konference Den auditorské a daňové profese 17. února 2010 od v budově E VŠB-TUO Během čtyř workshopů můžete poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Ti nejpozornější z vás mohou navíc získat atraktivní dárky (výsledky soutěže budou vyhlášeny na závěrečném neformálním setkání) Registrace Zahájení Odborné workshopy Vyhodnocení soutěže a přípitek Den auditorské a daňové profese Během čtyř workshopů bude možné poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Akce je určena pro 150 studentů především absolventských ročníků oborů finance a účetnictví a daně. pořadatel: Ekonomická fakulta VŠB-TUO Podrobné informace a registrace účastníků na 1 st International Week Fakulta v Evropě a Evropa na fakultě. Týdenní setkání profesorů, studentů a administrativních pracovníků z partnerských zahraničních univerzit. Studenti EkF si budou moci týden vyzkoušet výuku pod vedením zahraničních profesorů a se zahraničními studenty. Faculty, of Economics, International Office, Technical University of Ostrava would like to invite you to 1 st International Week for researchers, lecturers and administrative staff from our partner institutions th rd More information and application form available at Magisterské státní zkoušky Bakalářské státní zkoušky Magisterské promoce Bakalářské promoce review replace e redistribute redevelop recreate rejoin revise reorganization recapitalize recovery reinforce relocate reopen reentry revitalize rebrand redeployment ent restart repositionon rework rearrange Karel Engliš 130. výročí narození ( ) EkF si připomene výročí narození jednoho z největších českých ekonomů, rodáka z nedaleké Hrabyně. Karel Engliš byl ministrem financí v šesti československých vládách a v letech zastával funkci guvernéra Národní banky československé. Ekonomická revue, ECON a Sokolská 33 Pokračuje vydávání fakultních periodik.... Ekonomická fakulta oslaví let od svého založení ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 11

12 Na cestách Zdeněk Zmeškal Vedení Ekonomické fakulty ve složení děkanka Prof. Dluhošová, proděkani Prof. Zmeškal a Doc. Macháček a Daniel Casten z oddělení zahraničních vztahů VŠB-TU Ostrava navštívili začátkem listopadu město Wuhan v provincii Hubei v Číně. Námluvy v Číně Cílem návštěvy a jednání byla Hubei Univerzity of Technology, School (Faculty) of Economics, Politics and Law. Univerzita je umístěna ve Wuhanu, což je několikamiliónové město v jihovýchodní části Číny, ležící na řece Jangtze (Žlutá řeka). Univerzita je polytechnického typu, skládá se z 16 fakult, navštěvuje ji přes 50 tisíc studentů a výuku zabezpečuje přes tisíc pedagogů. Cesta byla jedním z dalších kroků více než rok trvající spolupráce a jednání týkajících se společného projektu přípravy a realizace studia čínských studentů v bakalářském a magisterském stupni studia oboru Finance na EkF VŠB-TU Ostrava. Z čínské strany je zájem umožnit čínským studentům získat dvojí diplom. Kontrakt je koncipován jako placené studium, neboť je realizováno v anglickém jazyce. Podobnou možnost mají čínští studenti již s univerzitami v Německu a Francii. S ohledem na to, že již byla podepsána rámcová smlouva mezi univerzitami, byla určena skupina čínských studentů, kteří se připravují ke studiu, a příprava výrazně pokročila, bylo nezbytné se seznámit se všemi podmínkami na Hubei University of Technology (HUT) a osobně projednat další postup. Jednání probíhala na různých úrovních od setkání s rektorem HUT prof. Zhang, vedoucím oddělení mezinárodních vztahů HUT prof. Terry Ye, děkanem School of Economics, Politics and Law, prof. Sun Houquan až po pedagogy fakulty. Samozřejmě byla možnost osobně vidět univerzitu, která je koncipována jako uzavřený kampus, fakultu včetně jejího vybavení, posluchárny, učebny, knihovnu, menzu, sportovní vybavení a další vybavení pro volný čas. Organizačně zajišťovala pobyt z čínské strany Jun Li z oddělení zahraničních vztahů fakulty, která má taktéž na starosti přípravu čínských studentů na studium v Ostravě. V tomto případě jsou cenné její kontakty a zkušenosti, neboť Jun Li studovala v minulosti na VŠB-TU Ostrava. Byla projednána a diskutována celá řada otázek. Hlavními tématy jednání byly zejména podmínky možnosti získání dvojího diplomu, jazykové testy a požadavky na jazykovou úroveň, výše školného, forma státní závěrečné zkoušky, obsah a požadavky na závěrečné práce, sladění studijních plánů, sylabů předmětů, zajištění literatury a IT technologií, možnost výměny pedagogů, pobytu a výuky českých pedagogů na HUT, možnost realizace přípravné letní školy za účelem jazykového zdokonalení a poznání kultury, podmínky k získání dlouhodobých studijních víz. Rovněž úspěšně proběhlo osobní setkání se studenty, kteří se připravují na studium a kteří by po splnění jazykových testů mohli studovat na naší fakultě. Byla jim krátce představena naše fakulta a univerzita. Potom probíhala diskuse. Studenti se zajímali o strukturu oboru, nejvýznamnější předměty, jazykové předpoklady a testy, ubytování, stravování, možnost využití volného času, studium češtiny, cestování. Bylo potěšující, že jejich zájem byl hluboký. Bylo zřejmé, že jsou připraveni investovat čas a prostředky do tohoto programu, který vnímají jako svou životní příležitost. Cesta byla užitečná, neboť se podařilo vyřešit řadu problémů, i když samozřejmě mnohé zůstává ještě otevřené. Pobyt byl náročný, neboť čínští kolegové byli velmi pohostinní a naplánovali detailně pobyt, schůzky, jednání, formální i neformální setkání, takže nezbývalo mnoho času se seznámit osobně s lidmi, městem, kulturou a udělat si vlastní obrázek o této vzdálené a pro nás neznámé asijské zemi ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

13 Jak se studuje znevýhodněným studentům? Jak se studuje znevýhodněným studentům? Petra Krbová Eva Mináriková V tomto čísle se budeme věnovat studentům, kteří studují klasickou prezenční formu studia, přičemž jim při studiu významnou měrou pomáhá Centrum Slunečnice. Jedná se o studenty jakýmkoliv způsobem znevýhodněné. Vznik Centra pro pomoc znevýhodněným studentům SLUNEČNICE Centrum Slunečnice vzniklo na podzim roku 2005 jako součást projektu Evropského sociálního fondu pod názvem Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání aneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoli!. Slavnostní otevření prostor centra proběhlo Další rozvoj byl realizován prostřednictvím projektu FALCO Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. V této době byla přijata nová pracovnice Slunečnice Ing. Martina Vahalíková. Nyní je činnost Centra Slunečnice financována z rozvojového projektu MŠMT a zároveň z rozpočtu Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Slunečnice za tři roky svého působení navázala spolupráci nejenom s univerzitami v ČR i v zahraničí (Německo, Dánsko, Norsko, Island, Rakousko, Slovensko), ale také s různými organizacemi (Komise pro handicapované děti a mládež, Česká unie neslyšících v Ostravě, Automotoklub neslyšících, Tyflocentrum apod.). Jak říká Ing. Vahalíková: Činnost Slunečnice je v současné době nepostradatelná. Umožňujeme studovat znevýhodněným studentům na naší fakultě, protože i oni mají právo studovat jako všichni ostatní. Činnosti centra Hlavní náplní Slunečnice je poskytování poradenství a podpory znevýhodněným studentům EkF, komunikace s uchazeči o studium na EkF a zajišťování poradenství pro akademické pracovníky a další zaměstnance fakulty, kteří přijdou do kontaktu s těmito studenty. Akademičtí pracovníci, kteří ve své výuce mají znevýhodněného studenta, se mohou s případným dotazem obrátit přímo na Slunečnici Ing. Martinu Vahalíkovou. Jak ona sama říká: Zde je důležitá vzájemná komunikace se studentem. Každý student má své specifické potřeby. Ve Slunečnici se realizují SCIO testy, jež jsou nutným předpokladem pro přijetí ke studiu, a vyučují volitelné předměty (Integrace handicapovaných ve společnosti, Integrace handicapovaných do procesu výuky). Centrum spolupracuje s univerzitami i se specializovanými organizacemi, organizuje Konferenci Slunečnice věnující se problematice handicapovaných osob apod. Je nutné podotknout, že Slunečnice se nesnaží vyjednávat pro své klienty výhodnější podmínky a úlevy od pedagogů, ale jde cestou přizpůsobení formy studia pro studenty se specifickými potřebami. Potenciální klienti se na Slunečnici buď obracejí sami, nebo samotní pedagogičtí pracovníci upozorní studenta na možnost využívání služeb centra. Pracovnice Slunečnice: vlevo Zuzana Šporková, vpravo Martina Vahalíková. Konkrétní pomoc studentům Konkrétní pomoc studentům již studujícím na naší fakultě je možné rozdělit do dvou skupin. Jedna část, nazvěme ji studijní, spočívá zejména v poradenství, podpoře při tvorbě individuálního studijního plánu a zprostředkování komunikace s pedagogy za účelem individuálních konzultací, zkušebních termínů, případně zajištění studijních materiálů ve formě vhodné pro konkrétního studenta. Studenti Slunečnice mají za podpory vedení Ekonomické fakulty nově k dispozici větší prostory studovny (E114) s novým technickým zázemím (počítače, kamerová lupa, digitální čtecí zařízení aj.), kde najdou klidné místo pro přípravu na výuku, studium i odpočinek. Významnou činností Centra je komunikace s tzv. studijními asistenty, kteří z přednášek vybraných předmětů vytváří podklady ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 13

14 Jak se studuje znevýhodněným studentům? a tím umožňují jejich zvládnutí i studentům s handicapem (podklady často představují hlavní podklad pro přípravu k zápočtům a zkouškám a jsou klientům k dispozici v prostředí LMS Moodle). Kromě toho poskytují dodatečný výklad informací z přednášky. Studijním asistentem se může stát jakýkoliv student EkF, většinou se však jedná o spolužáka konkrétního studenta, který navštěvuje stejné předměty. Nejedná se o výslovně dobrovolnickou aktivitu, studijní asistenti jsou také finančně odměňováni. Tyto asistenty již druhým rokem vede Zuzana Šporková. Druhou organizační částí je podpora při zajišťování potřeb souvisejících se studiem, jako je například ubytování na kolejích, stravování v menzách, kopírování studijních materiálů a umožnění individuální výuky v bezbariérových prostorách. Andrejku a při péči o ni si ještě dodělávám 2. ročník, jelikož jsem nestihla některé předměty. Jako znevýhodnění to ale neberu, Andrejka je to nejcennější, co mám. Lucie: Mé znevýhodnění mi v podstatě v ničem nebrání, jen mi například déle trvá rozhodování, ale snažím se vyjadřovat rychle. Ivana: Za 24 let jsem se jej naučila statečně brát jako součást mého života. Netvrdím, že jsem absolutně smířená a nikdy nenastane třeba jen malá chvilka, kdy si alespoň trošičku nepostesknu Proč právě já?, ale v mém případě se jedná opravdu jen o velmi malé chviličky. Nejspíš je to dáno tím, že jsem od dětství vyrůstala v kolektivu zdravých lidí, kteří mi můj handicap nepředhazovali a nechovali se ke mně jako bych byla méněcenná. Naopak, pokud jsem já sama uznala, že potřebuji pomoct, bez ostychu jsem o ni požádala a upřímně si nevzpomínám, že bych postrádala pomoc. Petra: Své znevýhodnění vnímám denně, 365 dní v roce, protože není snadné žít se sluchovým postižením. Ale nejvíce jsem ho začala vnímat negativně až na vysoké škole. Za celou dobu studia jsem se setkala s velmi málo pedagogy, kteří by mluvili správně, nahlas, pomalu, zřetelně, a hlavně, kterým bych rozuměla. Samozřejmě ti, kteří to o mně věděli, se ze začátku snažili mluvit správně, ale po čase na to zapomínali. Ať se člověk snaží sebevíc, není možné vždy všemu rozumět, je to ovlivněno hlasitostí jeho výkladu a také ruchem od spolužáků. I když sedávám v předních lavicích, ne vždy vše slyším. Myslím si, že vzdělaní lidé, kteří vyučují žáky a studenty, by měli klást větší důraz na správnou výslovnost. Také si myslím, že mezi nimi chybí větší osvěta o handicapovaných studentech studujících na školách. Posuvný pracovní stůl Zhodnocení činnosti centra klienty Lenka: dlouhodobé zdravotní problémy Monika: studentka maminka Ivana: zrakový handicap Lucie: lehká mozková dysfunkce Jana: specifická porucha učení a dlouhodobé zdravotní problémy Petra: sluchový handicap Studium na vysoké škole není snadné pro zdravého studenta, natož pro znevýhodněného. Ve Slunečnici mi nejvíce pomohla především paní Ing. Vahalíková. Už několikrát mi dokázala pomoci, poradit a také povzbudit v těžkých chvílích. Nedokážu si bez ní Slunečnici představit, protože ona je takové naše sluníčko. Petra 1. Jak vnímáte své znevýhodnění/handicap? Lenka: Mé chronické onemocnění mi velice ztěžuje studium již od střední školy, na které jsem se setkala s nepochopením a neochotou kantorů. Časté hospitalizace a jiné problémy mi neumožňují pravidelně navštěvovat přednášky a cvičení, přesto bych velice ráda školu dokončila a s tím mi pomáhá centrum Slunečnice. Monika: O individuální studijní plán jsem zažádala, když jsem byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Teď už mám šestiměsíční dcerku 2. Jak jste se dověděli o činnosti centra Slunečnice? Lucie: O činnosti centra Slunečnice jsem se dozvěděla z internetu. Ivana: O činnosti centra Slunečnice jsem se dozvěděla při výběru vysoké školy. Na VŠB-TUO jsem se nehlásila ihned po střední škole, tři roky jsem se zkoušela dostat na VŠ jiného zaměření než ekonomického. Po třetím neúspěšném pokusu jsem se rozhodla zkusit štěstí tady. Velmi mile mě však překvapilo, když jsem zjistila, že tato vysoká škola nabízí znevýhodněným studentům možnost individuálního složení přijímacích zkoušek (do té doby jsem se s ničím obdobným nesetkala, i přesto, že jsem se o studium handicapovaných zajímala). Jelikož jsem měla vždy problémy s matematikou, využila jsem také možnosti absolvovat v centru Slunečnice několikahodinový přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který mi byl velkým přínosem. Jana: O centru jsem se dozvěděla spíše náhodou, když jsem si šla uznat zápočet z předchozího roku. 3. Jaké bylo studium před tím, než jste začali spolupracovat se Slunečnicí a jaké je teď? Monika: Předtím jsem si musela vše vyřizovat sama, teď je studium pohodlnější, protože mi pomáhá pracovnice Slunečnice paní Ing. Vahalíková. Jana: Studium před tím, než jsem byla ve Slunečnici, bylo dost komplikované. Často jsem chyběla, protože jsem musela být v nemocnici, a vyučující i spolužáci si mě zaškatulkovali do skupiny flákačů, kteří nemají zájem o školu. Když jsem pak prosila spolužáky ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

15 Jak se studuje znevýhodněným studentům? o materiály, většinou mi je neposkytli s tím, že jsem měla chodit do školy. Naštěstí se našlo pár lidí, kteří se mi snažili pomoci. Nakonec to ale nedopadlo nejlépe a já si musela zopakovat ročník. Teď, když vyučující vědí, že patřím mezi studenty centra, vycházejí mi vstříc. Co se týče přístupu pracovníků Slunečnice, na stupnici hodnocení 1-10 bych jim bez rozmýšlení dala plných 10 bodů :-). Ani jednou za celou dobu mého studia se nestalo, že by se mi pracovnice centra v něčem nesnažily vyjít vstříc. Ivana 4. V čem Vám Slunečnice nejvíc pomohla a pomáhá? Vyhovuje Vám přístup pracovníků Slunečnice? Lenka: Slunečnice mi pomáhá se vším, co se týká studia na VŠ usnadňuje komunikaci s učiteli i studijním oddělením, pomáhá shánět studijní materiály apod. S přístupem pracovníků jsem velice spokojena, nejen proto, že mi vždycky pomohou, ale také proto, že vždy, když se přijdu poradit, přivítají mě úsměvem a odcházím s velice dobrou náladou. Přístup je jednoduše na jedničku. Ivana: Nedá se přesně říci, v čem mi Slunečnice pomohla nejvíc. Pomáhá mi po celou dobu studia takřka ve všem a za tuto pomoc jsem nesmírně vděčná. Jedná se o pomoc typu domlouvání individuálních termínů zápočtů a zkoušek, úpravu velikosti písma zadání, dodávání cvičení a přednášek v elektronické podobě a mnoho dalších aktivit. Petra: Ano, vědí, ale jen někteří studenti. Není snadné říkat o svém postižení každému na potkání a vysvětlovat, jaké máte problémy. Ti, kteří o tom vědí, to vnímají docela dobře (aspoň si myslím), většinou se mi snaží pomáhat. Někteří více, jiní méně. Vědomí, že můžete kdykoliv požádat o pomoc, je k nezaplacení. 6. Co byste vzkázali dalším studentům, kteří by chtěli Slunečnici oslovit, ale dosud nenabrali odvahu? Ivana: Vzkázala bych jim jediné: Hoďte všechny předsudky za hlavu a přidejte se mezi nás. Osobně vám všem mohu slíbit, že nebudete ani v nejmenším litovat. A pokud ano, tak jedině toho, že jste tak dlouho otáleli a už dávno si mohli studium na naší škole zpříjemnit. Petra: Určitě není důvod bát se oslovit centrum Slunečnice, protože paní Vahalíková je velice vstřícná a vždy vás přivítá s úsměvem a bude se vám snažit maximálně pomoci. Od toho tu ostatně Slunečnice je aby vám poradila a pomohla v těžkých chvílích, tak jako už několikrát mně. Handicapy (znevýhodnění studentů) Centrum je zaměřeno na klienty se zdravotním znevýhodněním (zrak, sluch, pohyb, psychika), komunikačními problémy, specifi c- kými poruchami učení a chování. Taktéž se věnuje studentům s vysokou absencí ze zdravotních důvodů nebo jiným znevýhodněním (např. sociální, ekonomické znevýhodnění, přestup z jiné školy). Pojem specifi cké vývojové poruchy učení je souhrnný název pro dysfunkce centrální nervové soustavy projevující se při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Předpona dys-, jež je součástí slova dysfunkce, indikuje nedostatečně vyvinutou, případně nesprávně vyvinutou dovednost. Dysfunkce jsou často provázeny ve větší či menší míře poruchami řeči, soustředění, pravolevé a prostorové orientace, případně také zrakovými a sluchovými obtížemi. Dyslexie porucha osvojování čtenářských dovedností. Dysgrafie porucha osvojování psaní (grafi cká stránka čitelnost, úprava). Dysortografie porucha osvojování pravopisu. Dyskalkulie porucha osvojování matematických dovedností. Dyspraxie porucha postihující osvojování, plánování a provádění volních pohybů (pohyby průběžně řízené nebo záměrně zautomatizované). Studovna Slunečnice 5. Vědí o Vašem znevýhodnění/handicapu Vaši spolužáci? Jak to vnímají? Monika: V pokročilém stádiu mého těhotenství si toho jistě všimli. Teď, když studuji druhý ročník, chodím na cvičení jen do jednoho předmětu, kde už jsou jiní spolužáci a myslím, že ani nemají tušení, že mám dítě. Jana: Někteří spolužáci to vědí, jiní ne. Myslím, že není nutné, aby to věděli, protože mě můj handicap v komunikaci s nimi nějak neomezuje. Všichni mě berou jako každého druhého spolužáka a ti, kteří vědí o mém problému, si z toho občas i udělají legraci, což mi nevadí a jsem ráda, že to prostě berou a nijak to neřeší. V současnosti se v teorii v rámci specifi ckých poruch učení vyčleňují tzv. neverbální poruchy učení související s obtížemi v prostorové orientaci (např. neschopnost zapojit se do míčových her), sociální orientaci (neschopnost interpretovat výraz obličeje, gesta, absence smyslu pro humor, neporozumění metafor apod.). Poděkování za spolupráci při tvorbě tohoto článku patří Ing. Martině Vahalíkové a samozřejmě také klientům centra. Kontakty V případě, že máte jakýkoliv problém nebo máte zájem stát se studijním asistentem/kou, neváhejte se obrátit s dotazem na Ing. Martinu Vahalíkovou nebo její pravou ruku studentku třetího ročníku oboru Eurospráva Zuzanou Šporkovou. Přečtěte si také Handicap v příbězích na wiki/index.php/kategorie:dotaznik. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 15

16 V centru zájmu Aleš Lokaj Velká deprese Pod pojmem Velká deprese si každý z nás může představit něco jiného. Většině studentů naší fakulty, a nejen studentům, se však bezesporu vybaví Velká hospodářská krize na konci 30. let 20. století a ne deprese ze zkouškového období. I když ta může být u některých studentů také Velká. Konference Velká deprese Katedra ekonomie uspořádala v polovině listopadu mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo čtyřicet akademických pracovníků z šestnácti různých univerzit. Konference s názvem: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi měla za cíl zhodnotit a porovnat důsledky Velké hospodářské krize a krize současné. Shrnout myšlenky účastníků konference se pokouší tento příspěvek. Černý čtvrtek (nebo pátek) Jako počátek Velké hospodářské krize je označován tzv. černý čtvrtek 24. října roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze tedy radikálnímu propadu cen akcií. V průběhu pouhých 30 minut tohoto dne bylo prodáno zhruba 1,6 miliónů akcií, celková finanční ztráta v tento den dosáhla 11,25 miliard dolarů.[1] Již další den se krize přelévá do Evropy (odtud tedy pravděpodobně více zažitý pojem tzv. černý pátek ). Někteří historikové také uvádějí datum 29. října 1929, kdy dochází k absolutnímu kolapsu cen akcí (během tohoto dne bylo zobchodováno 16,4 milionu akcií, hlavní akciový index klesl o 13 %). Samotnou příčinu krize však nelze spatřovat ve zhroucení newyorské burzy. Krach byl důsledkem mnohaletého soustavného růstu cen akcií, který nafukoval investiční bublinu, která musela jednoho dne splasknout. (Jen mezi lety 1927 a 1929 došlo ke zdesetinásobení celkového jmění investičních společností).[1] Současná krize, tedy téměř o 80 let později, je nastartována krizí hypoteční. Co ale tedy bylo hlavní příčinou Velké deprese, která trvala čtyři roky a která, kromě válečných období, byla krizí nejdelší? Velká deprese v ekonomické teorii Ekonomové vycházející z rozličných škol ekonomického myšlení se v odpovědi na tuto otázku liší. Někteří vidí příčinu v samotném systému svobodného podnikání, v soukromém investování a ve spotřebě. Podle některých názorů k hloubce a délce hospodářského cyklu přispívala masová spotřeba předmětů dlouhodobé spotřeby, jako jsou například automobily. Podle Keynese a jeho žáků slábnou ve vyspělých zemích podněty k investicím i ke spotřebě, čímž moderní kapitalismus ztrácí schopnost proinvestovat vytvářené úspory a dosahovat vlastními silami plné zaměstnanosti. Liberální vysvětlení naopak říká, že krize byla výsledkem přehřátí ekonomiky v důsledku předcházejících systematických státních zásahů. [2] Ať se přikloníte k jakémukoliv názoru, faktem zůstává, že celosvětová ekonomika na konci dvacátých let začala zpomalovat až zastavovat (značný podíl na tomto faktu měl i automobilový průmysl). Ekonomický růst byl podporován expanzivní politikou levných úvěrů (za nízkou úrokovou míru bylo půjčováno téměř komukoliv). Banky například ve velkém půjčovaly farmářům za zástavu jejich pozemků a budov. Nijak se přitom nestrachovaly o to, že by ceny nemovitostí mohly spadnout na zlomek původní hodnoty. Rostl optimismus investorů a jejich ochota investovat do akcií, existovala velká provázanost komerčního a investičního bankovnictví a Federální rezervní systém (centrální banka USA) se snažil za každou cenu zachovat zlatý měnový standard.[3] Opět lze spatřovat některé paralely se současnou situací. Rostoucí nezaměstnanost Pokles cen akcií, obrovské ztráty na finančních trzích, pokles cen pozemků a nemovitostí, krachy bank a podniků s sebou nesou velmi mnoho negativních důsledků. Největším problémem byla především rostoucí ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

17 Velká deprese nezaměstnanost (viz tab.1). Velmi mnoho obyvatel nižší, ale i střední vrstvy, se dostává na úroveň bídy. Tato situace napomáhá rozmachu extrémistických myšlenek, které vrcholí nástupem nacismu a fašismu v Evropě. Dochází také k růstu kriminality (nejznámější bankovní dvojice všech dob Bonnie a Clyde působí právě v letech ). Rostoucí nezaměstnanost s sebou nese i pokles agregátní poptávky, která ekonomickou krizi dále prohlubuje. V několika letech za sebou také dochází ke značné deflaci (součástí hospodářské krize byla i krize agrární, způsobená především prudkým poklesem výkupních cen zemědělských produktů např. v Československu v období krize klesly ceny zemědělských výrobků v průměru až o 40 %).[4] Byl narušen mezinárodní obchod a tím také vzájemná ekonomická provázanost ve světě. V neposlední řadě končí éra liberálních myšlenek klasické školy a dochází k posilování vlivu státu. Tab.1.: Počty nezaměstnaných obyvatel v Československu v letech [5] Rok Nezaměstnaní Velké deprese a Ostravsko Ostravsko patřilo k průmyslově nejvyspělejším oblastem první republiky. Ekonomický rozvoj závisel především na těžbě kamenného uhlí (na Ostravsku se těžilo 73 % celkové těžby kamenného uhlí v Československu) a hutnictví (podíl Ostravska na výrobě surového železa v Československu se pohyboval v roce 1930 kolem 75 %, na výrobě oceli kolem 67 %). V letech poklesla těžba v Ostravsko-karvinskému revíru o 39,2 %. Produkce železa a oceli se v roce 1932 dostala na úroveň před první světovou válkou. Vzhledem k faktu, že až 61 % aktivního obyvatelstva nacházelo zaměstnání v těžkém průmyslu dopad na sociální situaci některých obyvatel byl značný. Lidé, kteří doposud neztratili práci, dělali vše proto, aby si práci udrželi (v průběhu krize se snížila průměrná mzda v hornictví o 40 %, ale výroba na jednoho horníka se zvýšila o 26 %). Celkové nepříznivé sociálně ekonomické postavení pracujících lze dokumentovat výší reálné mzdy a na vývoji spotřeby základních potravin (resp. životních nákladů vůbec). Podle údajů Státního úřadu statistického z května 1928 bylo existenční minimum pětičlenné rodiny korun. Odpovídalo to pozdějším výpočtům jiných institucí, např. Státního zdravotního ústavu, který v roce 1935, kdy nastal vlivem krize určitý pokles cen, odhadoval životní minimum takové rodiny na částku korun. Této částky však dosahovalo v tomto roce jen 15 % dělnických rodin. V mnohem lepším postavení byly úřednické rodiny, neboť platy úředníků byly proti dělnickým mzdám zhruba dvojnásobné až trojnásobné. V nezáviděníhodné situaci byly pracující ženy samoživitelky, neboť jejich mzda činila v letech ,5 % mzdy mužů. Jen pro zajímavost: kilogram chleba stál v roce ,40 Kč, kilogram brambor 0,95 Kč, kilogram vepřového masa 16,90 Kč, kilogram másla 25,50 Kč, kilogram cukru 6,20 Kč, litr mléka 1,95 Kč, pánská košile 25 Kč, pánské boty 100 Kč, dámský plášť 572 Kč, 1q hnědého uhlí 21,50 Kč. [4] Závěr Období deprese, tzn. hluboký pokles HDP, jak již bylo řečeno, trvalo čtyři roky (za toto období poklesl HDP v USA téměř o 33 %). Za konec Velké hospodářské krize je však všeobecně chápán začátek II. světové války, kdy příznaky hospodářské krize postupně odeznívají, neboť v letech Spojené státy zasahuje druhá vlna deprese (v těchto letech došlo k poklesu HDP téměř o 18 %). Doufejme, že paralela se současnou finanční krizí se nebude opakovat i v tomto směru. Zdroje: [1] VOLEK, Stanislav: Krach na newyorské burze v roce 1929, článek na serveru peníze.cz publikovaný [2] WAWROSZ, Petr: Velká deprese a soudobá krize paralely a rozdíly. Sborník z konference: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava [3] KOHOUT, Pavel: Mechanismus a důsledky Černého pátku 1929, článek na serveru pavelkohout.webz.cz publikovaný v roce [4] SEKANINA, Milan: Ostravsko v letech Velké hospodářské krize 30. let 20. století. Sborník z konference: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava [5] LACINA, Vlastislav: Velká hospodářská krize v Československu Praha, Academie, ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 17

18 Kavárna LOGICKÝ KOUTEK setkání druhé Václav Friedrich Vítejte opět v logickém koutku, kde se setkáváte s úlohami, které slouží k procvičení levé logické hemisféry Vašeho mozku, a zároveň vyžadují také kreativitu a nadhled, což jsou oblasti spadající pod hemisféru pravou. Staré mýty o tom, že mozkové buňky nelze regenerovat, byly v posledních letech spolehlivě vyvráceny. Ukazuje se, že tréninkem lze mozek cvičit a regenerovat obdobně jako naše svaly. Pojďme to zkusit společně. SETKÁNÍ S ALENKOU (A JEJÍM TVŮRCEM) Charles Dodgson byl předurčen k dráze kněze, ale kvůli vadě řeči se nakonec stal profesorem matematiky a logiky a vášnivým portrétním fotografem. Jedním z jeho modelů byla i dcera jeho univerzitního kolegy Alice Liddell, podle které si prý nejen upravil svůj pseudonym (původně Lodovicus Carolus, poté Lewis Carroll), ale stejnojmenná dívka (Alice = Alenka) se stala i hlavní hrdinkou jeho nejznámějších knih. Charles Dodgson alias Lewis Carroll vnímal logiku především jako hru a díky tomu jeho publikační činnost obnáší kromě méně známých matematických studií také několik knížek plných logických příběhů a záhad. Dnešní úlohy pocházejí z Carrollovy méně známé knihy Zamotaný příběh, která vycházela původně jako seriál v dětském časopise. Příběhy plné humoru a matematických úloh se staly mezi dětmi populárními, protože ukázaly, že matematika nemusí být jenom smrtelná otrava, ale i napínavé dobrodružství. VEČÍREK Guvernér Ohnivého ostrova uspořádal večírek, na který pozval švagra svého otce, tchána svého bratra, bratra svého tchána a otce svého švagra. Kolik lidí pozval na večírek, víme-li, že byl neuvěřitelně šetřivý a snažil se tedy pozvat co nejméně lidí? DROBNÉ VÝDAJE Limonáda, tři sendviče a sedm sušenek stojí jeden stříbrňák a dva měďáky. Limonáda, čtyři sendviče a deset sušenek stojí jeden stříbrňák a pět měďáků. Jeden stříbrňák se rovná dvanácti měďákům. Určete, kolik stojí dvě limonády, tři sendviče a pět sušenek. Logický koutek setkání třetí Příště si představíme krále logiků profesora Raymonda Smullyana, v jehož díle se opět setkáváme s Alenkou a dalšími Carrollovými postavičkami, ale i s inspektorem Fištrónem a hrabětem Draculou. Jak jsme slíbili v prvním setkání, dnes bude řeč o Alence. Vlastně ne přímo o ní, ale o autorovi knih Alenka v říši divů a Za zrcadlem Charlesi Lutwidge Dodgsonovi, který je v literárním světě znám pod pseudonymem Lewis Carroll. Podívejme se alespoň na tři z nich: VZHŮRU K VÝŠINÁM Dva turisté strávili čas mezi třetí a devátou hodinou odpolední na procházce. Nejprve šli kus cesty po rovině, pak do kopce. Na vrcholu kopce se obrátili a po stejné cestě se vrátili zpět. Po rovině šli rychlostí 4 kilometry za hodinu, do kopce 3 kilometry za hodinu, z kopce 6 kilometrů za hodinu. Určete vzdálenost, kterou celkem urazili. Dále určete s přesností plus minus půl hodiny čas, kdy stanuli na vrcholku kopce. Řešení úloh z prvního setkání: Menu v pizzerii Rudla má na výběr z 6 kombinací. (Jde o klasickou kombinatoriku.) Test z fyziky Marta má průměr ze všech písemek 64 bodů. (Použijte vážený aritmetický průměr.) Zemětřesení Správná odpověď je C. (Jde o správně pochopený význam pojmu pravděpodobnost.) Materiály do Kavárny připravily Tereza Navrátilová a Tereza Pudlová ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

19 Kavárna Mikuláš na Sokolské 33 Mikuláš se dvěma anděly a dvěma čerty zavítal i na Sokolskou. Možná i Vás překvapivě navštívil ve výuce dne Zaskočena byla i děkanka EkF prof. Dluhošová a její host děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity doc. Svoboda. Zda musela paní děkanka pro získání odměny odříkat básničku, agentury neuvádějí. Rovněž není nic známo o identitě Mikuláše. Kdo s koho II V minulém čísle Sokolské 33 jsme vás informovali o kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK). Ve dnech se v Praze sešel třináctičlenný panel porotců, který hodnotil kvalitu zpracování přihlášky, třicetiminutové prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek. Ostravský projekt prezentoval primátor Ostravy Petr Kajnar, ředitel týmu Ostrava 2015 Čestmír Kopecký, manažerka projektu Dita Eibenová a architekt Adam Gebrian, člen přípravného týmu. A jak to dopadlo? Pro Ostravu jednoznačně pozitivně. Společně s Plzní postoupila do dalšího kola (třetí kandidát Hradec Králové vypadl) a mimo to byl její projekt hodnocen velmi kladně. Porotci ocenili zejména teoretickou připravenost, zpracování přihlášky a nadšení přípravného týmu. Sám předseda panelu porotců Sir Robert Scott uvedl, že pokud jde o rozvoj města, je Ostrava velmi silným kandidátem. Nyní budou mít postupující města možnost doplnit přihlášky podle doporučení poroty a podrobněji své projekty rozpracovat. Na jaře 2010 delegace složená z členů panelu, zástupců Evropské komise a Ministerstva kultury ČR města navštíví a zhodnotí jejich potenciál stát se EHMK Vítěz by pak měl být znám na jaře P ijm te p ání radostných Vánoc a úsp šného nového roku We wish you Merry Christmas and a Happy New Year Wir w nschen Ihnen sch ne Feiertage und ein gl ckliches neues Jahr ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 19

20 V centru zájmu Vojtěch Spáčil Velká čtyřka na Sokolské 17. února 2010 se uskuteční na Ekonomické fakultě VŠB-TUO Den auditorské a daňové profese. O informace jsme požádali Evu Strakovou, specialistku Human Resources z KPMG Česká republika, s.r.o., která je koordinátorkou projektu i pro další auditorské společnosti, které patří do velké čtyřky. Co je hlavním cílem Dne auditorské a daňové profese? Prostřednictvím tohoto dne chceme zejména studentům ekonomických oborů přiblížit auditorskou a daňovou profesi a seznámit je s hlavní náplní práce v těchto oblastech. Objasníme, co skýtá práce ve společnostech velké čtyřky. Každá společnost si připraví vlastní workshop, kde se studenti dozvědí konkrétní informace o práci v dané společnosti. Velkou výhodou je, že studenti mají možnost osobně se potkat se zástupci společnosti a získat tak cenné informace. Jak vznikla tradice společného workshopu organizovaného společnostmi, které patří do velké čtyřky auditorských společností? Den auditorské a daňové profese vznikl ze společné iniciativy. Historicky první Big 4 Day se uskutečnil zhruba před čtyřmi lety za spolupráce s VŠE Praha. Jaké typy studentů společnosti hledají? Studenti by měli mít logické a analytické myšlení, velmi dobrou znalost českého/ slovenského a anglického jazyka, znalost práce na PC, schopnost týmové spolupráce a ochotu vzdělávat se. Ekonomické vzdělání je výhodou, nikoli podmínkou. Děkuji za rozhovor. Najít další informace a možnost přihlásit se budete moci na oficiálních stránkách fakulty Deloitte Ernst&Young KPMG Česká republika PricewaterhouseCoopers V ČR od roku: 1990 V ČR od roku: 1991 V ČR od roku: 1990 V ČR od roku: 1990 Pobočky: Praha, Brno, Ostrava Služby: audit, daně, řízení rizik, manažerské i finanční poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice Služby: audit, daňové, transakční a podnikové poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Liberec Služby: audit, řízení rizik a poradenských služeb, daňové a finanční poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava Služby: audit, daňové a finanční poradenství ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA UNIVERZITA NISA Historie Univerzity Nisa 1997 Konzept Neisse University 2 / 13 Historie Univerzity Nisa 2000 Common declaration 3 / 13 Historie Univerzity Nisa časová linie 1997-11-17 Koncepce projektu

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován, je průřezovou

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více