ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA"

Transkript

1 ekonomické vzdělání na dobré adrese IV. ČÍSLO, PROSINEC 2009 DISTRIBUCE ZDARMA ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA Vybíráme z obsahu Jak se studuje znevýhodněným studentům? Velká deprese ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA Námluvy v Číně Velká čtyřka

2 Vážení kolegové a přátelé ekonomické fakulty, dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase pozvala na již druhý vánoční punč v klubu Parník, který se koná dne od hodin. K dotvoření vánoční nálady přispěje vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Těším se na setkání s Vámi. Dana Dluhošová děkanka Ekonomické vzdělání na dobré adrese Děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a Nadační fond Karla Engliše při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na v pátek 5. února 2010 ve všech prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava (bývalý hotel Atom), zahájení plesu ve hodin. Těšíme se na vás s moderátory plesu Michalem Pistolasem a Lucií Hajdovou. PROGRAM Slavnostní zahájení plesu taneční pár Filip Karásek a Sabina Pišková Hudba ve všech prostorách hotelu Atom Flamenco, Taneční studio Ostrava Hraje skupina Vize a cimbálová muzika Ondřejnica Diskotéka Pavel Stein Tombola Vstupenky v hodnotě 300,- Kč (v ceně vstupenky zahrnuta večeře) lze zakoupit v místnosti E 813 (Havlíčkovo nábřeží) u Markéty Ficelové tel.: , od 11. ledna 2010 vždy do 11:00 hod. Bližší informace na

3 Blahopřání Obsah Lidé 4 Rozhovor s rektorem Zrcadlo oslavila významné životní jubileum děkanka EkF VŠB-TUO Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Připojujeme se ke gratulaci současného a budoucího rektora a přejeme mnoho zdraví, životního elánu a úspěchů v pracovním a osobním životě. Redakce Sokolské 33 Editorial Velká deprese, velká naděje Blíží se čas bilancování. Bez ohledu na to, že rok má pořád 365 dní, nový letopočet se mění opticky dříve, než bychom čekali. Informační technologie mají vliv na to, že životní tempo se stává rychlejší a neklidnější. Marketingové kampaně inzerují Vánoce tak brzy, že je jen otázka, kdy se spojí s lednovými výprodeji. A jak lze hodnotit odcházející rok? Z pohledu České republiky je to rok velké deprese. České předsednictví EU vyšperkované odvoláním vlády a Entropou lze komentovat tak, že jsme to osladili především sami sobě. Tanec kolem předčasných voleb za doprovodu Ústavního soudu skončil jejich odložením, z čehož mohou mít radost jen reklamní, mediální a billboardové agentury. A pak je tu deficit státního rozpočtu, který vinou naprosto neodpovědného hospodaření a populismu dosáhl obludných rozměrů. Svádět to na ekonomickou krizi je jen hledáním alibi, neboť deficit narůstal i v době konjunktury. A jak by dopadlo bilancování na fakultě? Navzdory hospodářské krizi nám klíčoví partneři zachovali svou přízeň. Rovněž Evropa si nás oblíbila. Letos jsme zaznamenali rekordní počet přijíždějících studentů v rámci programu ERAS- MUS. Fakulta je rovněž úspěšná v získávání a řešení projektů a organizování konferencí (viz přehled roku 2009 uvnitř čísla). A jaký bude rok 2010? Je zřejmé, že se vlivem deficitu státního rozpočtu sníží dotace na jednoho studenta, ale doufejme, že se to neprojeví v poklesu úrovně studia a aktivit fakulty. Asi nejvýznamnější událostí roku 2010 bude první mezinárodní týden, v jehož rámci dvacet evropských profesorů z partnerských univerzit uskuteční přednášky a semináře pro studenty. A také oslavíme 130 let od narození významného českého ekonoma Karla Engliše, který se narodil v nedaleké Hrabyni a který byl ministrem financí v šesti československých vládách a zastával i funkci guvernéra Národní banky československé. Kéž by se něco z jeho odkazu přeneslo k současné politické reprezentaci. Vojtěch Spáčil 8 Diář 10 Přehled roku Přehled roku Jak se studuje znevýhodněným studentům? Z příštího čísla Rozhovor s profesorem Kariéra+2010 Oblíbená rubrika Jak se studuje? pokračuje Big 4 aneb Velká čtyřka Logický koutek 3 Sokolská 33 Časopis EkF VŠB - TUO Vydavatel Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava Sokolská třída Ostrava Editor Vojtěch Spáčil Uzávěrka 17. února 2010 Příští číslo vyjde 24. února 2010 Na cestách 12 Námluvy v Číně V centru zájmu 16 Velká deprese 20 Velká čtyřka na Sokolské Kavárna 18 Logický koutek 19 Mikuláš na Sokolské Ex post 21 Na návštěvě 22 Zpověď auditora Redakce Tereza Baroňová, Jana Bitomská, Martina Hoďáková, Simona Janíková, Petr Jonák, Tereza Kolářová, Martin Konušík, Petra Krbová, Aleš Lokaj, Helena Marková, Jiří Matoulek, Eva Mináriková, Tereza Navrátilová, Tereza Pudlová, Marek Stráňavský Fotograf Jiří Zerzoň, Jolana Dzurinová Grafický design, produkce Radoslav Duračka MD Communications, s.r.o. Foto titulní strana Thomaszobl Imagio.cz Dreamstime.com Copyright 2009 ISSN

4 Rozhovor Vojtěch Spáčil Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Rozcvičení (warm-up) Dlouho jste se věnoval aktivně tenisu. Co chybělo, abyste se stal profesionálním hráčem a objížděl turnaje ATP? Bylo toho hodně. Chtělo to rychlejší nohy, lepší fyzičku, přesnější údery a lepší, klidnější hlavu. Nejsem žádný kliďas a tenis potřebuje ve vypjatých situacích chladnou hlavu. To mi tedy moc nešlo. Myslíte si, že Vám tenis nějakým způsobem pomohl ve Vaší kariéře? Obecně si myslím, že sport je nejlepší průpravou pro život. Musíte bojovat do posledního míče. Naučí vás vyhrávat i prohrávat. Tenis má ještě jednu typickou vlastnost. V kritické situaci vám nikdo nemůže pomoci. Je to jenom na vás. 1. set O informatice ŽIVOTOPIS Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) na Vysoké škole báňské-technické univerzitě Ostrava ( ) a vysokoškolský pedagog, kterého prezident ČR v roce 1998 jmenoval profesorem pro obor Inženýrská informatika, získal v roce 2005 také čestný titul Manažer odvětví v oblasti vzdělávání. O dva roky později byl nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací. Autor 10 didaktických publikací a více než 130 článků v odborných časopisech a dalších textů ve sbornících mezinárodních (USA, Belgie, Německo, Itálie, Velká Británie) a domácích konferencí. Je členem Vědecké rady FEI, Vědecké rady VŠB-TUO a Vědecké rady Fakulty informačních technologií VUT Brno. Má bohaté pedagogické zkušenosti nejen z mateřské univerzity. Mimo jiné působil na katedře matematické informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel předměty Umělá inteligence a Neuronové sítě. V letech byl zakladatelem a vedoucím katedry informatiky na Vysoké škole báňské-technické univerzitě Ostrava, kde se později postavil do čela FEI. Deset let působil také jako hostující profesor katedry aplikované matematiky na Montanuniversitat Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments, Inc., v Dallasu, a později jako konzultant projektu SBIR financovaného Ministerstvem obrany Spojených států Dynamic Composable Simulations for Robotic Behaviors. Hlavní pedagogická činnost spočívá ve výuce předmětů z oblasti softwarového inženýrství, školení doktorandů a vedení desítek diplomových prací. V oblasti vědy a výzkumu byl a je hlavním řešitelem mnoha projektů - např. výzkumného záměru Modelování a implementace distribuovaných procesů. Byl také spoluřešitelem projektu Akademie věd ČR Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy. Z dalších projektů jsou mimo jiné významné HP Mobile Technology for Higher Education financovaného společností Hewlett-Packard (USA) či Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. V rozsáhlém projektu IT4Innovations Ivo Vondrák řeší otázku vybudování centra excelence a největšího superpočítačového centra v České republice. Zdroj: vondrak.vsb.cz Jaký obor jste vystudoval? Vystudoval jsem tehdejší Fakultu strojní a elektrotechnickou. Poslední tři roky jsem pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře mechaniky a hydromechaniky u prof. Šťávy a doc. Kozubkové, kde jsem se poprvé dostal k počítačům a matematickému modelování. Ohromně mě to bavilo, takže jsem poslední dva roky ještě souběžně dálkově studoval matematickou informatiku a teoretickou kybernetiku na Matfyzu v Praze. A jaký jste byl student? Je to trapné, ale měl jsem po celou dobu studia na naší škole samé jedničky. Ze začátku to byla výzva, ke konci pak stres, abych si to nepokazil nějakou dvojkou. To znamenalo se učit celou řadu předmětů, která mě děsila už jen svým názvem. A já je musel umět za jedna. Hrůza! V čem se studium proměnilo od doby, kdy Vy sám jste byl vysokoškolským studentem? Zásadní rozdíl je ve svobodě volby toho, co chci studovat. Já jsem svých cca 50 zkoušek měl předepsaných. Dnes si studenti mohou vybrat, co je baví. Ale jako všude, tak i tady platí, že svoboda s sebou nese osobní zodpovědnost a těžší předměty tak mnohdy zůstávají stranou zájmu, byť pro život a praxi mají nesporně větší význam. Jste zakladatelem katedry informatiky a oboru informační technologie v roce Kde jste našel impuls k založení oboru? Bylo jasné, že informatika a počítače musí být součástí moderního univerzitního vzdělávání. Moje prvotní myšlenka byla vyučovat tyto předměty jen jako doplněk stávajících studijních oborů. Bohužel, tehdy na to celá řada kolegů reagovala, že to vlastně ani nepotřebují. Tak jsme to museli vzít od lesa a vytvořit nový a zcela samostatný obor. Co bylo ze začátku při zavádění oboru nejtěžší? Přesvědčit konzervativní část akademické obce, že založení takového oboru je nutností. Byli jsme v řadě případů vnímáni jako nežádoucí konkurence. Docela mne to mrzelo, protože jsem vždy chápal informatiku jako službu ostatním. Musím říci, že jsem tehdy našel velkou podporu v osobě tehdejšího rektora prof. Čermáka a děka ČASOPIS ZPRAVODAJ EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

5 Rozhovor Ivo Vondrák na Fakulty elektrotechnické doc. Santaria, kteří vzniku tohoto oboru velmi pomohli. Co je obsahem oboru informační technologie? Informační technologie představují sjednocení matematické teorie informatiky, technických prostředků reprezentovanými výpočetními prostředky a jejich sítěmi, softwarového inženýrství a problematiky databázových a informačních systémů. Hranice nejsou ale dané úplně přesně. Do informatiky se zahrnují také telekomunikace, mobilní technologie, některé manažerské disciplíny a mnoho dalších oblastí. Předpokládám, že obsah oboru a vyučovaných předmětů se musí neustále měnit. Musíte neustále reagovat na novinky ve výzkumu a vývoji. Jak je možné toho dosáhnout? Říká se, že poločas rozpadu znalostí v informatice je 2,5 roku. Znamená to hodně číst a sledovat, co se kde děje. Čekat na vydání knihy v češtině nemá význam, než vyjde, už patří z části do historie. Čemu se Vy sám věnujete ve výzkumu? Jsem věrný od svých dob studií počítačovému modelování a simulacím. Je docela zábava sledovat, jak se v počítači simulovaná neuronová síť chová stejně jako ta reálná. Je stejně tvrdohlavá, rychle se učí vše nové, špatně se učí detaily a ještě hůře odnaučuje zlozvyky. 2. set O zahraničí Jak jste získal stáž ve společnosti Texas Instruments v USA a jak dlouho jste v USA působil? Tehdy v roce 1993 si nějaké mé články, které jsem vydal v Artificial Intelligence Expert, přečetl jeden výzkumník, který zrovna plánoval cestu do Evropy. Poslal mi , že je sice v Mnichově, ale že by se rád za mnou přijel podívat. Pak už to šlo ráz naráz. Nejprve malý grant na ověření toho, zda-li jsem schopen řešit jejich problém, a pak naše spolupráce trvala až do roku S lidmi z laboratoře Texas Instruments, kteří pak přešli do jiné firmy, jsem pak spolupracoval až do roku V čem jste se musel nejvíce přizpůsobovat zahraničním podmínkám? Musíte se umět prosadit a nebát se říci si o věci. Být úspěšný je považováno za samozřejmost, nikoliv jako podnět k závisti. Pikantní na tom bylo to, že mě tam všichni považovali za příliš skromného, v Česku jsem měl problém přesně opačný. Samozřejmě jsem se choval všude stejně. Dokázal byste si představit žít a pracovat v zahraničí natrvalo? Byla mi nabídnuta možnost zůstat ve Spojených státech natrvalo. Musím přiznat, že nikdy v životě jsem neměl podmínky k výzkumné práci takové, jaké tam, včetně osobního hodnocení. Nakonec zvítězil pocit sounáležitosti s tím, kde jsem se narodil, kde jsem studoval a kde jsem do té doby pracoval. Vím, že to zní trochu pateticky, ale vnímám naši školu jako neoddělitelnou součást mého života. Měl jste možnost v zahraničí i pedagogicky působit. Vidíte nějaký rozdíl mezi českými a zahraničními studenty? Zpočátku velmi velký, naši studenti byli oproti těm zahraničním hodně pasivní, bojácní, báli se zeptat. Naštěstí dnes už to neplatí a není rozdílu mezi našimi a zahraničními studenty, minimálně v evropském měřítku. 3. set O vědě Jste hlavním řešitelem projektu IT4Innovations, který představuje vybudování evropského centra excelence za 2,2 mld.kč. Součástí tohoto projektu je největší superpočítač v ČR. Už byl projekt schválen? Projekt je odevzdaný a bude se nyní hodnotit. Máme chvíli klid, než se spustí další kolo jednání a hodnocení. K čemu by měla superpočítačová laboratoř především sloužit? Já pevně věřím, že snad všem oborům, které se pěstují na naší univerzitě. Bez výjimky. Multidisciplinární simulace nemůžete v dnešní době řešit jinak než na superpočítačích. Fyzikální experiment zde naráží na své limity. Podporujete rovněž aplikovaný výzkum ve formě kolaborativního výzkumu s průmyslem. Není spolupráce s fi rmami ohrožena současnou ekonomickou krizí? Citoval bych zde prezidenta Obamu, který prohlásil, že krátit finance na vědu a výzkum v období krize znamená nenahraditelnou ztrátu v okamžiku, kdy tato skončí. Já jen doufám, že si tento fakt uvědomuje jak náš průmysl, tak naše univerzita. Odpovědnost je na obou stranách. My si musíme uvědomit, že aplikovaný výzkum je o konkrétních výsledcích využitelných v praxi a průmysl musí definovat výzkumná témata a být ochoten zaplatit za jejich řešení. Univerzita vytvořila institucionální zázemí pro zajištění vědy a výzkumu ve formě Podnikatelského inkubátoru, Centra pokročilých inovativních technologií a Vědeckotechnologického parku. Co je ovšem třeba udělat, aby se zvýšila efektivnost činnosti těchto institucí? První krok je začít spolu komunikovat a najít cestu jak dobré nápady dotáhnout až do podoby spin-off firem. Pak se musí hledat finanční zdroje, jak tento proces transferu technologií podpořit. Budovy máme, teď je musíme zalidnit těmi, kteří se chopí této příležitosti. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 5

6 Rozhovor Ivo Vondrák 4. set O studiu Žádná univerzita se neobejde bez kvalitního vstupu, to je bez středoškolských studentů, kteří budou mít kompetence a motivaci ke studiu na univerzitě. Jakým způsobem hodláte podporovat vyhledávání talentů na středních školách a podporovat jejich orientaci ke studiu, zejména technických oborů? Líbí se mi myšlenka tzv. ambasadorů vědy, kterou uvedli v život ve Velké Británii. Vyslat talentované vědce a výzkumníky na střední školy, ne proto, aby dělali nábor, ale proto, aby získali středoškoláky pro svůj obor, je nesporně zajímavý nápad. Pokud se nám pak k tomu podaří získat prostředky z OP VaVpI na projekt vybudování Světa techniky v oblasti Nových Vítkovic, tak to bude skutečně skvělý počin k tomu, aby se technické vědy staly atraktivními. Vaším cílem je nahrazení vysokého počtu kontaktní výuky studentů projektově orientovanou výukou, která podpoří týmovou spolupráci a samostudium. Domníváte se, že jsou studenti na takový způsob výuky připraveni? Nepovede to při vysokém počtu studentů na některých fakultách k růstu plagiátorských prací? Je to o důslednosti těch, kteří projekty budou zadávat a následně hodnotit. Na druhou stranu se dá opsat i test u zkoušky. Problémově orientovaná výuka by měla také vycházet z potřeb řešení výzkumných úkolů na katedrách. Určitě to není masová záležitost týkající se bakalářského studia, ale spíše studia magisterského. Studentská grantová soutěž by tyto principy měla jenom posílit. Jakým způsobem chcete zlepšit výuku orientovanou na získání kompetencí v měkkých dovednostech (rétorika, vyjednávání, komunikace apod.), která bývá často rozhodující pro úspěch v manažerských funkcích? V tomto školním roce zkoušíme pilotní projekt výuky kompetencí v měkkých dovednostech. Ze získaných zkušeností bychom měli vyvodit závěry. Já vidím tuto výuku v režii katedry společenských věd. Myslím, že z hlediska náplně kurzů v této oblasti už je hodně hotové, jde o to tyto věci převzít a adaptovat pro potřeby univerzitního vzdělávání. Studenti často volají potom, že jim chybí praxe ve studovaném oboru. Je vůbec možné zajistit praxi pro tak enormní počet studentů, jaký studuje na univerzitě? Nestane se z toho formalita, kdy student bude navštěvovat přidělenou firmu a zaměstnavatel mu formálně potvrdí prezenci? Bude asi problém najít praxi pro všechny studenty a vnímám tuto možnost v daný okamžik spíše jako alternativu. Nicméně zaměstnavatel bude muset studentovi za jeho práci zaplatit na základě smluvního vztahu. Takže formální potvrzení prezence studenta bez takového kontraktu nebude stačit k uznání praxe. 5. set O univerzitě Jak vidíte značku univerzity? Značky vládnou dnešním moderním světem. Rozhodně je třeba připravit projekt propagace značky naší univerzity. Ta musí stát na kvalitě vzdělávání i výzkumu. Kvalita ale není jen o certifikátu ISO 9001, je to otázka cti každého z nás, jak se s naší univerzitou ztotožníme. Často se objevuje názor, když se nikam nedostaneš, tak půjdeš studovat na baňu. Jakým způsobem je možné pracovat na změně tohoto postoje? Odpověď nebude jiná než v předchozím případě. Nesmíme připustit to, že tu zkoušku napíšeme každému. Je třeba být důsledný ke studentům, ale i k sobě samému. Někdy mám pocit, že se na to druhé zapomíná. Dnes se žádná moderní univerzita neobejde bez marketingu. Dá se říci, že i volební souboj o funkci rektora v sobě nesl prvky marketingu. Jak si představujete rozvoj marketingu univerzity? Marketing beru jako klíčové téma. Určitě budu rád, když vedení univerzity pomohou lidé, pro které je marketing jejich profesním tématem. Myslím, že se také neobejdeme bez podpory profesionálních firem. Že to nebude levná záležitost je asi zřejmé všem, ale bez financí to nepůjde. Pokud se o našich výsledcích nikdo nedozví, jako by nebyly. Univerzita se skládá ze 7 fakult šesti technických a jedné ekonomické. Jak vidíte budoucnost Ekonomické fakulty v rámci univerzitního seskupení? Rozhodně bych chtěl více vtáhnout Ekonomickou fakultu do výuky technických oborů. Dovedu si představit i vznik nových univerzitních programů, které budou kombinací výuky ekonomie a například informačních technologií. Ale nejde jen o vzdělávání. Inovace je zhodnocení výsledků vědy a výzkumu. V konečném důsledku, jakákoliv skvělá myšlenka bez byznys modelu zajištění jejího ekonomického přínosu ztrácí svůj smysl ČASOPIS ZPRAVODAJ EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

7 Rozhovor Ivo Vondrák mých 5 kulturních nej TOP Koncert Jethro Tull TOP Hudební skupina Queen TOP CD (DVD, vinyl) Pink Floyd: The Wall TOP Kniha Ken Kesey: Vyhoďte ho z kola ven TOP Film Steven Spielberg: Zachraňte vojína Ryana Ve Vašem volebním programu se objevuje myšlenka, že chcete vytvořit z univerzity příjemné prostředí pro žití. Co je možné si pod tím představit? Zjednodušeně řečeno, musíme všichni, studenti i zaměstnanci, chodit do školy, protože nás to baví, nikoliv proto, že musíme. Univerzitní život není jen o výuce, vědě, ale také o vzájemné výměně názorů, kultuře a sportu. Tie break S jakými pocity se připravujete na převzetí funkce rektora v únoru 2010? Zní to trochu masochisticky, ale hodně se na tu práci těším. Neobáváte se, že funkce rektora bude mít výrazný vliv na omezení Vašich vědeckých a pedagogických aktivit? Nebude Vám chybět přednášení a vědecká činnost? To určitě bude, ale chtěl jsem si ponechat v každém semestru alespoň jeden předmět. Problematika vědy se teď přesune o patro výš, bude třeba hledat cesty, jak náš výzkum propojovat a zacílit tak, aby na jeho konci byly výsledky hodné třetí největší univerzity v České republice. Mečbol Každý tenista usiluje o to, aby se dostal co nejvýše na žebříčku, který sestavuje asociace tenisových profesionálů (ATP). Kdybychom udělali paralelu, myslíte si, že VŠB-Technická univerzita se může někdy probojovat do rankingu světových univerzit TOP 500? Co by bylo třeba k tomu změnit? My se mezi těch TOP 500 musíme dostat. Dříve nebo později, ale to, jestli to svedeme, je na nás všech. Na rozdíl od tenisu to není o jediném hráči, ale o společné práci týmu, který mám tu čest vést následující čtyři roky. Bude to dlouhý zápas a nepochybuji, že těch propocených triček bude skutečně hodně. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 7

8 Rozhovor Diář Stručný přehled událostí na fakultě Memorandum o spolupráci Děkanka EkF VŠB-TUO Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová a děkan ESF MU Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. podepsali memorandum o spolupráci. Obě fakulty budou aktivně spolupracovat v oblasti vzdělávání a výzkumu a budou podporovat společné projekty jednotlivých pracovišť fakult, jejich akademických pracovníků a doktorandů. Fakulty budou rovněž vytvářet podmínky pro uskutečňování krátkodobých výměnných pobytů studentů. Studentská komora bilancuje Studentská komora Akademického senátu EkF VŠB-TUO se snažila i během zimního semestru akademického roku 2009/10 hájit zájmy studentů a přispět k bezproblémovému studiu. Co se nám podařilo? Aktivní účast na imatrikulacích v Ostravě, Valašském Meziříčí a Uherské Hradišti Manuál nejen pro prváky Volba nového rektora Setkání se studenty v Uherském Hradišti Vylepšení čítárny pro studenty EkF TourBus Ostravou organizovaná prohlídka města pro české a zahraniční studenty sponzorovaná společnostmi Red Bull a AVION SHOPPING PARK Den otevřených dveří Mikuláš na EkF Pokud máte nápady či návrhy na zlepšení studia, kontaktujte nás v kanceláři A1 218 nebo em: 10 8 ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

9 Diář Koláčky paní děkanky Neformální setkání ředitelů středních škol, jejich zástupců a výchovných poradců s vedením fakulty proběhlo dne v prostorách EkF VŠB-TUO. Setkání předcházelo oslovení vedení vybraných a čerstvě upečený koláč. Na setkání se diskutovaly možnosti spolupráce mezi EkF a středními školami a účastníci se mohli dotazovat na podmínky a obsah studia na EkF. Na závěr informovala paní děkanka o konání Dne otevřených dveří pro studenty středních škol. středních škol MsK prostřednictvím studentů EkF a spolupracující agentury, kteří předali osobní pozvání paní děkanky Den otevřených dveří přilákal stovky zájemců se konal na EkF již tradiční Den otevřených dveří. Děkanka EkF prof. Dluhošová uvítala jak studenty středních škol, tak jejich rodiče a seznámila přítomné s nabídkou studijních oborů v bakalářských studijních programech, s možnostmi ubytování a stravování, ale také s uplatněním absolventů v praxi. Představili se také zástupci Centra pro znevýhodněné studenty Slunečnice či Studentské komory AS EkF. Zájemci o studium měli možnost vyslechnout si informace Ondřeje Svobody ze společnosti SCIO, která přichystala informativní stánek s možností vyzkoušet si test studijních předpokladů pro přijímací řízení. Po společném úvodu měli pak návštěvníci prostor seznámit se s nabídkami jednotlivých studijních oborů na příslušných katedrách. Zájemci měli také možnost prohlédnout si prostředí EkF. Dne otevřených dveří se letos zúčastnilo přes 300 zájemců, kterým v rámci celého dne vypomáhali současní studenti fakulty. Slovakia Tour Ve dnech se realizovala prezentace EkF na vybraných středních školách na středním Slovensku. Cílem bylo zvýšit povědomí o EkF u studentů a výchovných poradců, případně ředitelů škol a zároveň informovat studenty o konání Dne otevřených dveří. Prezentace se konala na gymnáziích v Čadci, Rajci, Vrútkách a Žilině. Kromě přehledu studijních programů a oborů a vysvětlení systému přijímacího řízení (SCIO testů) byl zanechán kontakt na Ing. Krbovou, jež akci zajišťovala. Prezentace viditelně oživila diskuse potenciálních uchazečů o studium se současnými slovenskými studenty EkF. Studenti středních škol projevovali zájem nejenom o nabízené studijní programy a obory, ale i o studentský život mimo fakultu. Ke zvýšení zájmu přispěl i fakultní časopis Sokolská 33. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 9

10 ISSN Does a reflection of the fiscal discipline requirement exist during the euro implementation on tax systems? Jan Široký Statistical and RBF NN models: Providing forecasts and risk assessment Milan Marček Self exciting threshold auto-regressive approach for non-linear modeling of daily electricity prices in the selected regions Miroslav Čulík, Jiří Valecký Comparison of different copula assumptions and their application in portfolio construction František Štulajter NEW BOOKS REVIEW VOLUME XII. NUMBER ISSN The information content of stock dividend announcements: Evidence from Sri Lanka Chandrapala Pathirawasam The ways of communication of municipalities with citizens in Moravian-Silesian region: Preferences of the selected size category of municipalities Ivana Vaňková Comparison of IPO realization costs on selected security markets Tomáš Meluzín Eco-linkages and an optimal portfolio of resources: A step towards sustainable development Andreia Minulescu NEW BOOKS REVIEW VOLUME XII. NUMBER I. ČÍSLO, ÚNOR 2009 DISTRIBUCE ZDARMA ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA Vybíráme II. ČÍSLO, z obsahu KVĚTEN 2009 DISTRIBUCE ZDARMA Interview s prorektorem Jak se studuje Rusům? Pohlednice z Belgie Paragliding Utility function classifications based on preference switching Miloš Kopa Modeling of linked business processes using the REA model Josef Kašík, František Huňka, Miroslav Hučka, Dominik Vymětal Efficiency analysis of the Slovak banks using the parametric stochastic frontier approach Daniel Stavárek, Jana Šulganová The Swedish model and its evolutionary phases Ladislav Tajovský, Pavel Tomíček, Petr Chalupecký NEW BOOKS REVIEW ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA III. ČÍSLO, LISTOPAD 2009 DISTRIBUCE ZDARMA Vybíráme z obsahu Rozhovor s profesorem Jurečkou Jak se studuje polské menšině? Absolvent!!! Chcete mě? Pohlednice z Nizozemí ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA IV. ČÍSLO, PROSINEC 2009 DISTRIBUCE ZDARMA The position of the minimum wage in the wage distribution of the entrepreneurial sector in the Czech Republic Eva Lajtkepová Economic analysis of using bio-fuels in conditions of the Czech Republic Jan Hromádko, Jiří Hromádko, Petr Miler, Vladimír Hönig Partial hedging examination on the case of FX rate hedging in a non-financial institution Tomáš Tichý Volatility analysis of the selected economies exchange rates Radek Bednařík NEW BOOKS REVIEW ISSN VOLUME XII. NUMBER 1. ROK 2009 ISSN VOLUME XII. NUMBER Vybíráme z obsahu Rozhovor s profesorem Fraitem Jak se studuje MBA studentům? Manažerem nanečisto Jak na talenty? ekonomické vzdělání na dobré adrese ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA Vybíráme z obsahu Jak se studuje znevýhodněným? Velká deprese Námluvy v Číně Velká čtyřka Přehled Přehled roku 2009 Absolventi absolventů Konference konferencí Prof. Doc. Ph.D. MBA Ing. Bc účastníků počet zahraničních účastníků počet českých účastníků Řešené projekty projektů» 14 projektů Grantové agentury ČR (z toho 1 zahraniční projekt EUROCORES)» 1 projekt Ministerstva pro místní rozvoj» 1 projekt Dvoustranné vědecko-technické spolupráce ČR-SR» 1 projekt 7. rámcového programu EU» 10 projektů rozvojových programů MŠMT» 10 projektů Fondu rozvoje vysokých škol» 2 projekty LLP/ Leonardo da Vinci» 1 projekt LLP/GRUNDTVIG» 1 projekt Finanční mechanismy EHP/Norska» 1 projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost» 2 projekty Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje (MSK)» 2 účelové dotace na náklady spojené s konáním konferenci Jako partneři působíme v projektech:» 1 projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost» 2 projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Publikace čísla Sokolské 33 přijelo čísla Ekonomické revue Zahraniční styky výměnných pobytů EkF ERASMUS pedagogové ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti + 4 řádně studující zahraniční studenti v Bc. a Mgr. programech vyjelo ROZHOVOR S NOVÝM REKTOREM VŠB-TU OSTRAVA 10 ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

11 Záštitu nad konferencí převzala prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ECONOMICS l i i Příspěvky prochází před publikováním odbornou recenzí, kterou zajišťuje programový výbor konference. Z recenzovaných příspěvků účastníků bude vydáno CD s příslušnými příspěvky. Nejlepší příspěvky budou zahrnuty do posuzovacího procesu pro publikování ve vědeckém časopise EkF VŠB-TUO Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. Po přednesení příspěvků obdrží účastníci konference certifi kát o prezentaci. Termín zaslání přihlášky: 10. ledna 2010 Termín zaslání příspěvku: 10. ledna 2010 Termín úhrady poplatku: 10. ledna 2010 Více informací naleznete na: Výše konferenčního poplatku činí: CZK / 40 EUR V případě neúčasti se poplatek nevrací. Přehled MEKON Přehled roku 2010 XII. ročník mezinárodní konference, na které budou prezentovány výsledky vědecké práce doktorských studentů. Nejlepší příspěvky budou zahrnuty do posuzovacího procesu pro publikování ve vědeckém časopise EkF VŠB-TUO Ekonomická revue Central European Review of Economic Issues. Odborné sekce konference: Ekonomie Podniková ekonomika Management Marketing a obchod Právo Finance Veřejná ekonomika Manažerská informatika Systémové inženýrství Kde: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava Kdy: únor 2010 Cíl konference: Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorského studia XII. ročník mezinárodní konference Den auditorské a daňové profese 17. února 2010 od v budově E VŠB-TUO Během čtyř workshopů můžete poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Ti nejpozornější z vás mohou navíc získat atraktivní dárky (výsledky soutěže budou vyhlášeny na závěrečném neformálním setkání) Registrace Zahájení Odborné workshopy Vyhodnocení soutěže a přípitek Den auditorské a daňové profese Během čtyř workshopů bude možné poznat, jak se audit a daně dělají ve čtyřech poradenských společnostech. Akce je určena pro 150 studentů především absolventských ročníků oborů finance a účetnictví a daně. pořadatel: Ekonomická fakulta VŠB-TUO Podrobné informace a registrace účastníků na 1 st International Week Fakulta v Evropě a Evropa na fakultě. Týdenní setkání profesorů, studentů a administrativních pracovníků z partnerských zahraničních univerzit. Studenti EkF si budou moci týden vyzkoušet výuku pod vedením zahraničních profesorů a se zahraničními studenty. Faculty, of Economics, International Office, Technical University of Ostrava would like to invite you to 1 st International Week for researchers, lecturers and administrative staff from our partner institutions th rd More information and application form available at Magisterské státní zkoušky Bakalářské státní zkoušky Magisterské promoce Bakalářské promoce review replace e redistribute redevelop recreate rejoin revise reorganization recapitalize recovery reinforce relocate reopen reentry revitalize rebrand redeployment ent restart repositionon rework rearrange Karel Engliš 130. výročí narození ( ) EkF si připomene výročí narození jednoho z největších českých ekonomů, rodáka z nedaleké Hrabyně. Karel Engliš byl ministrem financí v šesti československých vládách a v letech zastával funkci guvernéra Národní banky československé. Ekonomická revue, ECON a Sokolská 33 Pokračuje vydávání fakultních periodik.... Ekonomická fakulta oslaví let od svého založení ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 11

12 Na cestách Zdeněk Zmeškal Vedení Ekonomické fakulty ve složení děkanka Prof. Dluhošová, proděkani Prof. Zmeškal a Doc. Macháček a Daniel Casten z oddělení zahraničních vztahů VŠB-TU Ostrava navštívili začátkem listopadu město Wuhan v provincii Hubei v Číně. Námluvy v Číně Cílem návštěvy a jednání byla Hubei Univerzity of Technology, School (Faculty) of Economics, Politics and Law. Univerzita je umístěna ve Wuhanu, což je několikamiliónové město v jihovýchodní části Číny, ležící na řece Jangtze (Žlutá řeka). Univerzita je polytechnického typu, skládá se z 16 fakult, navštěvuje ji přes 50 tisíc studentů a výuku zabezpečuje přes tisíc pedagogů. Cesta byla jedním z dalších kroků více než rok trvající spolupráce a jednání týkajících se společného projektu přípravy a realizace studia čínských studentů v bakalářském a magisterském stupni studia oboru Finance na EkF VŠB-TU Ostrava. Z čínské strany je zájem umožnit čínským studentům získat dvojí diplom. Kontrakt je koncipován jako placené studium, neboť je realizováno v anglickém jazyce. Podobnou možnost mají čínští studenti již s univerzitami v Německu a Francii. S ohledem na to, že již byla podepsána rámcová smlouva mezi univerzitami, byla určena skupina čínských studentů, kteří se připravují ke studiu, a příprava výrazně pokročila, bylo nezbytné se seznámit se všemi podmínkami na Hubei University of Technology (HUT) a osobně projednat další postup. Jednání probíhala na různých úrovních od setkání s rektorem HUT prof. Zhang, vedoucím oddělení mezinárodních vztahů HUT prof. Terry Ye, děkanem School of Economics, Politics and Law, prof. Sun Houquan až po pedagogy fakulty. Samozřejmě byla možnost osobně vidět univerzitu, která je koncipována jako uzavřený kampus, fakultu včetně jejího vybavení, posluchárny, učebny, knihovnu, menzu, sportovní vybavení a další vybavení pro volný čas. Organizačně zajišťovala pobyt z čínské strany Jun Li z oddělení zahraničních vztahů fakulty, která má taktéž na starosti přípravu čínských studentů na studium v Ostravě. V tomto případě jsou cenné její kontakty a zkušenosti, neboť Jun Li studovala v minulosti na VŠB-TU Ostrava. Byla projednána a diskutována celá řada otázek. Hlavními tématy jednání byly zejména podmínky možnosti získání dvojího diplomu, jazykové testy a požadavky na jazykovou úroveň, výše školného, forma státní závěrečné zkoušky, obsah a požadavky na závěrečné práce, sladění studijních plánů, sylabů předmětů, zajištění literatury a IT technologií, možnost výměny pedagogů, pobytu a výuky českých pedagogů na HUT, možnost realizace přípravné letní školy za účelem jazykového zdokonalení a poznání kultury, podmínky k získání dlouhodobých studijních víz. Rovněž úspěšně proběhlo osobní setkání se studenty, kteří se připravují na studium a kteří by po splnění jazykových testů mohli studovat na naší fakultě. Byla jim krátce představena naše fakulta a univerzita. Potom probíhala diskuse. Studenti se zajímali o strukturu oboru, nejvýznamnější předměty, jazykové předpoklady a testy, ubytování, stravování, možnost využití volného času, studium češtiny, cestování. Bylo potěšující, že jejich zájem byl hluboký. Bylo zřejmé, že jsou připraveni investovat čas a prostředky do tohoto programu, který vnímají jako svou životní příležitost. Cesta byla užitečná, neboť se podařilo vyřešit řadu problémů, i když samozřejmě mnohé zůstává ještě otevřené. Pobyt byl náročný, neboť čínští kolegové byli velmi pohostinní a naplánovali detailně pobyt, schůzky, jednání, formální i neformální setkání, takže nezbývalo mnoho času se seznámit osobně s lidmi, městem, kulturou a udělat si vlastní obrázek o této vzdálené a pro nás neznámé asijské zemi ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

13 Jak se studuje znevýhodněným studentům? Jak se studuje znevýhodněným studentům? Petra Krbová Eva Mináriková V tomto čísle se budeme věnovat studentům, kteří studují klasickou prezenční formu studia, přičemž jim při studiu významnou měrou pomáhá Centrum Slunečnice. Jedná se o studenty jakýmkoliv způsobem znevýhodněné. Vznik Centra pro pomoc znevýhodněným studentům SLUNEČNICE Centrum Slunečnice vzniklo na podzim roku 2005 jako součást projektu Evropského sociálního fondu pod názvem Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání aneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoli!. Slavnostní otevření prostor centra proběhlo Další rozvoj byl realizován prostřednictvím projektu FALCO Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. V této době byla přijata nová pracovnice Slunečnice Ing. Martina Vahalíková. Nyní je činnost Centra Slunečnice financována z rozvojového projektu MŠMT a zároveň z rozpočtu Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Slunečnice za tři roky svého působení navázala spolupráci nejenom s univerzitami v ČR i v zahraničí (Německo, Dánsko, Norsko, Island, Rakousko, Slovensko), ale také s různými organizacemi (Komise pro handicapované děti a mládež, Česká unie neslyšících v Ostravě, Automotoklub neslyšících, Tyflocentrum apod.). Jak říká Ing. Vahalíková: Činnost Slunečnice je v současné době nepostradatelná. Umožňujeme studovat znevýhodněným studentům na naší fakultě, protože i oni mají právo studovat jako všichni ostatní. Činnosti centra Hlavní náplní Slunečnice je poskytování poradenství a podpory znevýhodněným studentům EkF, komunikace s uchazeči o studium na EkF a zajišťování poradenství pro akademické pracovníky a další zaměstnance fakulty, kteří přijdou do kontaktu s těmito studenty. Akademičtí pracovníci, kteří ve své výuce mají znevýhodněného studenta, se mohou s případným dotazem obrátit přímo na Slunečnici Ing. Martinu Vahalíkovou. Jak ona sama říká: Zde je důležitá vzájemná komunikace se studentem. Každý student má své specifické potřeby. Ve Slunečnici se realizují SCIO testy, jež jsou nutným předpokladem pro přijetí ke studiu, a vyučují volitelné předměty (Integrace handicapovaných ve společnosti, Integrace handicapovaných do procesu výuky). Centrum spolupracuje s univerzitami i se specializovanými organizacemi, organizuje Konferenci Slunečnice věnující se problematice handicapovaných osob apod. Je nutné podotknout, že Slunečnice se nesnaží vyjednávat pro své klienty výhodnější podmínky a úlevy od pedagogů, ale jde cestou přizpůsobení formy studia pro studenty se specifickými potřebami. Potenciální klienti se na Slunečnici buď obracejí sami, nebo samotní pedagogičtí pracovníci upozorní studenta na možnost využívání služeb centra. Pracovnice Slunečnice: vlevo Zuzana Šporková, vpravo Martina Vahalíková. Konkrétní pomoc studentům Konkrétní pomoc studentům již studujícím na naší fakultě je možné rozdělit do dvou skupin. Jedna část, nazvěme ji studijní, spočívá zejména v poradenství, podpoře při tvorbě individuálního studijního plánu a zprostředkování komunikace s pedagogy za účelem individuálních konzultací, zkušebních termínů, případně zajištění studijních materiálů ve formě vhodné pro konkrétního studenta. Studenti Slunečnice mají za podpory vedení Ekonomické fakulty nově k dispozici větší prostory studovny (E114) s novým technickým zázemím (počítače, kamerová lupa, digitální čtecí zařízení aj.), kde najdou klidné místo pro přípravu na výuku, studium i odpočinek. Významnou činností Centra je komunikace s tzv. studijními asistenty, kteří z přednášek vybraných předmětů vytváří podklady ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 13

14 Jak se studuje znevýhodněným studentům? a tím umožňují jejich zvládnutí i studentům s handicapem (podklady často představují hlavní podklad pro přípravu k zápočtům a zkouškám a jsou klientům k dispozici v prostředí LMS Moodle). Kromě toho poskytují dodatečný výklad informací z přednášky. Studijním asistentem se může stát jakýkoliv student EkF, většinou se však jedná o spolužáka konkrétního studenta, který navštěvuje stejné předměty. Nejedná se o výslovně dobrovolnickou aktivitu, studijní asistenti jsou také finančně odměňováni. Tyto asistenty již druhým rokem vede Zuzana Šporková. Druhou organizační částí je podpora při zajišťování potřeb souvisejících se studiem, jako je například ubytování na kolejích, stravování v menzách, kopírování studijních materiálů a umožnění individuální výuky v bezbariérových prostorách. Andrejku a při péči o ni si ještě dodělávám 2. ročník, jelikož jsem nestihla některé předměty. Jako znevýhodnění to ale neberu, Andrejka je to nejcennější, co mám. Lucie: Mé znevýhodnění mi v podstatě v ničem nebrání, jen mi například déle trvá rozhodování, ale snažím se vyjadřovat rychle. Ivana: Za 24 let jsem se jej naučila statečně brát jako součást mého života. Netvrdím, že jsem absolutně smířená a nikdy nenastane třeba jen malá chvilka, kdy si alespoň trošičku nepostesknu Proč právě já?, ale v mém případě se jedná opravdu jen o velmi malé chviličky. Nejspíš je to dáno tím, že jsem od dětství vyrůstala v kolektivu zdravých lidí, kteří mi můj handicap nepředhazovali a nechovali se ke mně jako bych byla méněcenná. Naopak, pokud jsem já sama uznala, že potřebuji pomoct, bez ostychu jsem o ni požádala a upřímně si nevzpomínám, že bych postrádala pomoc. Petra: Své znevýhodnění vnímám denně, 365 dní v roce, protože není snadné žít se sluchovým postižením. Ale nejvíce jsem ho začala vnímat negativně až na vysoké škole. Za celou dobu studia jsem se setkala s velmi málo pedagogy, kteří by mluvili správně, nahlas, pomalu, zřetelně, a hlavně, kterým bych rozuměla. Samozřejmě ti, kteří to o mně věděli, se ze začátku snažili mluvit správně, ale po čase na to zapomínali. Ať se člověk snaží sebevíc, není možné vždy všemu rozumět, je to ovlivněno hlasitostí jeho výkladu a také ruchem od spolužáků. I když sedávám v předních lavicích, ne vždy vše slyším. Myslím si, že vzdělaní lidé, kteří vyučují žáky a studenty, by měli klást větší důraz na správnou výslovnost. Také si myslím, že mezi nimi chybí větší osvěta o handicapovaných studentech studujících na školách. Posuvný pracovní stůl Zhodnocení činnosti centra klienty Lenka: dlouhodobé zdravotní problémy Monika: studentka maminka Ivana: zrakový handicap Lucie: lehká mozková dysfunkce Jana: specifická porucha učení a dlouhodobé zdravotní problémy Petra: sluchový handicap Studium na vysoké škole není snadné pro zdravého studenta, natož pro znevýhodněného. Ve Slunečnici mi nejvíce pomohla především paní Ing. Vahalíková. Už několikrát mi dokázala pomoci, poradit a také povzbudit v těžkých chvílích. Nedokážu si bez ní Slunečnici představit, protože ona je takové naše sluníčko. Petra 1. Jak vnímáte své znevýhodnění/handicap? Lenka: Mé chronické onemocnění mi velice ztěžuje studium již od střední školy, na které jsem se setkala s nepochopením a neochotou kantorů. Časté hospitalizace a jiné problémy mi neumožňují pravidelně navštěvovat přednášky a cvičení, přesto bych velice ráda školu dokončila a s tím mi pomáhá centrum Slunečnice. Monika: O individuální studijní plán jsem zažádala, když jsem byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Teď už mám šestiměsíční dcerku 2. Jak jste se dověděli o činnosti centra Slunečnice? Lucie: O činnosti centra Slunečnice jsem se dozvěděla z internetu. Ivana: O činnosti centra Slunečnice jsem se dozvěděla při výběru vysoké školy. Na VŠB-TUO jsem se nehlásila ihned po střední škole, tři roky jsem se zkoušela dostat na VŠ jiného zaměření než ekonomického. Po třetím neúspěšném pokusu jsem se rozhodla zkusit štěstí tady. Velmi mile mě však překvapilo, když jsem zjistila, že tato vysoká škola nabízí znevýhodněným studentům možnost individuálního složení přijímacích zkoušek (do té doby jsem se s ničím obdobným nesetkala, i přesto, že jsem se o studium handicapovaných zajímala). Jelikož jsem měla vždy problémy s matematikou, využila jsem také možnosti absolvovat v centru Slunečnice několikahodinový přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který mi byl velkým přínosem. Jana: O centru jsem se dozvěděla spíše náhodou, když jsem si šla uznat zápočet z předchozího roku. 3. Jaké bylo studium před tím, než jste začali spolupracovat se Slunečnicí a jaké je teď? Monika: Předtím jsem si musela vše vyřizovat sama, teď je studium pohodlnější, protože mi pomáhá pracovnice Slunečnice paní Ing. Vahalíková. Jana: Studium před tím, než jsem byla ve Slunečnici, bylo dost komplikované. Často jsem chyběla, protože jsem musela být v nemocnici, a vyučující i spolužáci si mě zaškatulkovali do skupiny flákačů, kteří nemají zájem o školu. Když jsem pak prosila spolužáky ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

15 Jak se studuje znevýhodněným studentům? o materiály, většinou mi je neposkytli s tím, že jsem měla chodit do školy. Naštěstí se našlo pár lidí, kteří se mi snažili pomoci. Nakonec to ale nedopadlo nejlépe a já si musela zopakovat ročník. Teď, když vyučující vědí, že patřím mezi studenty centra, vycházejí mi vstříc. Co se týče přístupu pracovníků Slunečnice, na stupnici hodnocení 1-10 bych jim bez rozmýšlení dala plných 10 bodů :-). Ani jednou za celou dobu mého studia se nestalo, že by se mi pracovnice centra v něčem nesnažily vyjít vstříc. Ivana 4. V čem Vám Slunečnice nejvíc pomohla a pomáhá? Vyhovuje Vám přístup pracovníků Slunečnice? Lenka: Slunečnice mi pomáhá se vším, co se týká studia na VŠ usnadňuje komunikaci s učiteli i studijním oddělením, pomáhá shánět studijní materiály apod. S přístupem pracovníků jsem velice spokojena, nejen proto, že mi vždycky pomohou, ale také proto, že vždy, když se přijdu poradit, přivítají mě úsměvem a odcházím s velice dobrou náladou. Přístup je jednoduše na jedničku. Ivana: Nedá se přesně říci, v čem mi Slunečnice pomohla nejvíc. Pomáhá mi po celou dobu studia takřka ve všem a za tuto pomoc jsem nesmírně vděčná. Jedná se o pomoc typu domlouvání individuálních termínů zápočtů a zkoušek, úpravu velikosti písma zadání, dodávání cvičení a přednášek v elektronické podobě a mnoho dalších aktivit. Petra: Ano, vědí, ale jen někteří studenti. Není snadné říkat o svém postižení každému na potkání a vysvětlovat, jaké máte problémy. Ti, kteří o tom vědí, to vnímají docela dobře (aspoň si myslím), většinou se mi snaží pomáhat. Někteří více, jiní méně. Vědomí, že můžete kdykoliv požádat o pomoc, je k nezaplacení. 6. Co byste vzkázali dalším studentům, kteří by chtěli Slunečnici oslovit, ale dosud nenabrali odvahu? Ivana: Vzkázala bych jim jediné: Hoďte všechny předsudky za hlavu a přidejte se mezi nás. Osobně vám všem mohu slíbit, že nebudete ani v nejmenším litovat. A pokud ano, tak jedině toho, že jste tak dlouho otáleli a už dávno si mohli studium na naší škole zpříjemnit. Petra: Určitě není důvod bát se oslovit centrum Slunečnice, protože paní Vahalíková je velice vstřícná a vždy vás přivítá s úsměvem a bude se vám snažit maximálně pomoci. Od toho tu ostatně Slunečnice je aby vám poradila a pomohla v těžkých chvílích, tak jako už několikrát mně. Handicapy (znevýhodnění studentů) Centrum je zaměřeno na klienty se zdravotním znevýhodněním (zrak, sluch, pohyb, psychika), komunikačními problémy, specifi c- kými poruchami učení a chování. Taktéž se věnuje studentům s vysokou absencí ze zdravotních důvodů nebo jiným znevýhodněním (např. sociální, ekonomické znevýhodnění, přestup z jiné školy). Pojem specifi cké vývojové poruchy učení je souhrnný název pro dysfunkce centrální nervové soustavy projevující se při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Předpona dys-, jež je součástí slova dysfunkce, indikuje nedostatečně vyvinutou, případně nesprávně vyvinutou dovednost. Dysfunkce jsou často provázeny ve větší či menší míře poruchami řeči, soustředění, pravolevé a prostorové orientace, případně také zrakovými a sluchovými obtížemi. Dyslexie porucha osvojování čtenářských dovedností. Dysgrafie porucha osvojování psaní (grafi cká stránka čitelnost, úprava). Dysortografie porucha osvojování pravopisu. Dyskalkulie porucha osvojování matematických dovedností. Dyspraxie porucha postihující osvojování, plánování a provádění volních pohybů (pohyby průběžně řízené nebo záměrně zautomatizované). Studovna Slunečnice 5. Vědí o Vašem znevýhodnění/handicapu Vaši spolužáci? Jak to vnímají? Monika: V pokročilém stádiu mého těhotenství si toho jistě všimli. Teď, když studuji druhý ročník, chodím na cvičení jen do jednoho předmětu, kde už jsou jiní spolužáci a myslím, že ani nemají tušení, že mám dítě. Jana: Někteří spolužáci to vědí, jiní ne. Myslím, že není nutné, aby to věděli, protože mě můj handicap v komunikaci s nimi nějak neomezuje. Všichni mě berou jako každého druhého spolužáka a ti, kteří vědí o mém problému, si z toho občas i udělají legraci, což mi nevadí a jsem ráda, že to prostě berou a nijak to neřeší. V současnosti se v teorii v rámci specifi ckých poruch učení vyčleňují tzv. neverbální poruchy učení související s obtížemi v prostorové orientaci (např. neschopnost zapojit se do míčových her), sociální orientaci (neschopnost interpretovat výraz obličeje, gesta, absence smyslu pro humor, neporozumění metafor apod.). Poděkování za spolupráci při tvorbě tohoto článku patří Ing. Martině Vahalíkové a samozřejmě také klientům centra. Kontakty V případě, že máte jakýkoliv problém nebo máte zájem stát se studijním asistentem/kou, neváhejte se obrátit s dotazem na Ing. Martinu Vahalíkovou nebo její pravou ruku studentku třetího ročníku oboru Eurospráva Zuzanou Šporkovou. Přečtěte si také Handicap v příbězích na wiki/index.php/kategorie:dotaznik. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 15

16 V centru zájmu Aleš Lokaj Velká deprese Pod pojmem Velká deprese si každý z nás může představit něco jiného. Většině studentů naší fakulty, a nejen studentům, se však bezesporu vybaví Velká hospodářská krize na konci 30. let 20. století a ne deprese ze zkouškového období. I když ta může být u některých studentů také Velká. Konference Velká deprese Katedra ekonomie uspořádala v polovině listopadu mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo čtyřicet akademických pracovníků z šestnácti různých univerzit. Konference s názvem: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi měla za cíl zhodnotit a porovnat důsledky Velké hospodářské krize a krize současné. Shrnout myšlenky účastníků konference se pokouší tento příspěvek. Černý čtvrtek (nebo pátek) Jako počátek Velké hospodářské krize je označován tzv. černý čtvrtek 24. října roku 1929, kdy došlo ke krachu na newyorské burze tedy radikálnímu propadu cen akcií. V průběhu pouhých 30 minut tohoto dne bylo prodáno zhruba 1,6 miliónů akcií, celková finanční ztráta v tento den dosáhla 11,25 miliard dolarů.[1] Již další den se krize přelévá do Evropy (odtud tedy pravděpodobně více zažitý pojem tzv. černý pátek ). Někteří historikové také uvádějí datum 29. října 1929, kdy dochází k absolutnímu kolapsu cen akcí (během tohoto dne bylo zobchodováno 16,4 milionu akcií, hlavní akciový index klesl o 13 %). Samotnou příčinu krize však nelze spatřovat ve zhroucení newyorské burzy. Krach byl důsledkem mnohaletého soustavného růstu cen akcií, který nafukoval investiční bublinu, která musela jednoho dne splasknout. (Jen mezi lety 1927 a 1929 došlo ke zdesetinásobení celkového jmění investičních společností).[1] Současná krize, tedy téměř o 80 let později, je nastartována krizí hypoteční. Co ale tedy bylo hlavní příčinou Velké deprese, která trvala čtyři roky a která, kromě válečných období, byla krizí nejdelší? Velká deprese v ekonomické teorii Ekonomové vycházející z rozličných škol ekonomického myšlení se v odpovědi na tuto otázku liší. Někteří vidí příčinu v samotném systému svobodného podnikání, v soukromém investování a ve spotřebě. Podle některých názorů k hloubce a délce hospodářského cyklu přispívala masová spotřeba předmětů dlouhodobé spotřeby, jako jsou například automobily. Podle Keynese a jeho žáků slábnou ve vyspělých zemích podněty k investicím i ke spotřebě, čímž moderní kapitalismus ztrácí schopnost proinvestovat vytvářené úspory a dosahovat vlastními silami plné zaměstnanosti. Liberální vysvětlení naopak říká, že krize byla výsledkem přehřátí ekonomiky v důsledku předcházejících systematických státních zásahů. [2] Ať se přikloníte k jakémukoliv názoru, faktem zůstává, že celosvětová ekonomika na konci dvacátých let začala zpomalovat až zastavovat (značný podíl na tomto faktu měl i automobilový průmysl). Ekonomický růst byl podporován expanzivní politikou levných úvěrů (za nízkou úrokovou míru bylo půjčováno téměř komukoliv). Banky například ve velkém půjčovaly farmářům za zástavu jejich pozemků a budov. Nijak se přitom nestrachovaly o to, že by ceny nemovitostí mohly spadnout na zlomek původní hodnoty. Rostl optimismus investorů a jejich ochota investovat do akcií, existovala velká provázanost komerčního a investičního bankovnictví a Federální rezervní systém (centrální banka USA) se snažil za každou cenu zachovat zlatý měnový standard.[3] Opět lze spatřovat některé paralely se současnou situací. Rostoucí nezaměstnanost Pokles cen akcií, obrovské ztráty na finančních trzích, pokles cen pozemků a nemovitostí, krachy bank a podniků s sebou nesou velmi mnoho negativních důsledků. Největším problémem byla především rostoucí ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

17 Velká deprese nezaměstnanost (viz tab.1). Velmi mnoho obyvatel nižší, ale i střední vrstvy, se dostává na úroveň bídy. Tato situace napomáhá rozmachu extrémistických myšlenek, které vrcholí nástupem nacismu a fašismu v Evropě. Dochází také k růstu kriminality (nejznámější bankovní dvojice všech dob Bonnie a Clyde působí právě v letech ). Rostoucí nezaměstnanost s sebou nese i pokles agregátní poptávky, která ekonomickou krizi dále prohlubuje. V několika letech za sebou také dochází ke značné deflaci (součástí hospodářské krize byla i krize agrární, způsobená především prudkým poklesem výkupních cen zemědělských produktů např. v Československu v období krize klesly ceny zemědělských výrobků v průměru až o 40 %).[4] Byl narušen mezinárodní obchod a tím také vzájemná ekonomická provázanost ve světě. V neposlední řadě končí éra liberálních myšlenek klasické školy a dochází k posilování vlivu státu. Tab.1.: Počty nezaměstnaných obyvatel v Československu v letech [5] Rok Nezaměstnaní Velké deprese a Ostravsko Ostravsko patřilo k průmyslově nejvyspělejším oblastem první republiky. Ekonomický rozvoj závisel především na těžbě kamenného uhlí (na Ostravsku se těžilo 73 % celkové těžby kamenného uhlí v Československu) a hutnictví (podíl Ostravska na výrobě surového železa v Československu se pohyboval v roce 1930 kolem 75 %, na výrobě oceli kolem 67 %). V letech poklesla těžba v Ostravsko-karvinskému revíru o 39,2 %. Produkce železa a oceli se v roce 1932 dostala na úroveň před první světovou válkou. Vzhledem k faktu, že až 61 % aktivního obyvatelstva nacházelo zaměstnání v těžkém průmyslu dopad na sociální situaci některých obyvatel byl značný. Lidé, kteří doposud neztratili práci, dělali vše proto, aby si práci udrželi (v průběhu krize se snížila průměrná mzda v hornictví o 40 %, ale výroba na jednoho horníka se zvýšila o 26 %). Celkové nepříznivé sociálně ekonomické postavení pracujících lze dokumentovat výší reálné mzdy a na vývoji spotřeby základních potravin (resp. životních nákladů vůbec). Podle údajů Státního úřadu statistického z května 1928 bylo existenční minimum pětičlenné rodiny korun. Odpovídalo to pozdějším výpočtům jiných institucí, např. Státního zdravotního ústavu, který v roce 1935, kdy nastal vlivem krize určitý pokles cen, odhadoval životní minimum takové rodiny na částku korun. Této částky však dosahovalo v tomto roce jen 15 % dělnických rodin. V mnohem lepším postavení byly úřednické rodiny, neboť platy úředníků byly proti dělnickým mzdám zhruba dvojnásobné až trojnásobné. V nezáviděníhodné situaci byly pracující ženy samoživitelky, neboť jejich mzda činila v letech ,5 % mzdy mužů. Jen pro zajímavost: kilogram chleba stál v roce ,40 Kč, kilogram brambor 0,95 Kč, kilogram vepřového masa 16,90 Kč, kilogram másla 25,50 Kč, kilogram cukru 6,20 Kč, litr mléka 1,95 Kč, pánská košile 25 Kč, pánské boty 100 Kč, dámský plášť 572 Kč, 1q hnědého uhlí 21,50 Kč. [4] Závěr Období deprese, tzn. hluboký pokles HDP, jak již bylo řečeno, trvalo čtyři roky (za toto období poklesl HDP v USA téměř o 33 %). Za konec Velké hospodářské krize je však všeobecně chápán začátek II. světové války, kdy příznaky hospodářské krize postupně odeznívají, neboť v letech Spojené státy zasahuje druhá vlna deprese (v těchto letech došlo k poklesu HDP téměř o 18 %). Doufejme, že paralela se současnou finanční krizí se nebude opakovat i v tomto směru. Zdroje: [1] VOLEK, Stanislav: Krach na newyorské burze v roce 1929, článek na serveru peníze.cz publikovaný [2] WAWROSZ, Petr: Velká deprese a soudobá krize paralely a rozdíly. Sborník z konference: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava [3] KOHOUT, Pavel: Mechanismus a důsledky Černého pátku 1929, článek na serveru pavelkohout.webz.cz publikovaný v roce [4] SEKANINA, Milan: Ostravsko v letech Velké hospodářské krize 30. let 20. století. Sborník z konference: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava [5] LACINA, Vlastislav: Velká hospodářská krize v Československu Praha, Academie, ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 17

18 Kavárna LOGICKÝ KOUTEK setkání druhé Václav Friedrich Vítejte opět v logickém koutku, kde se setkáváte s úlohami, které slouží k procvičení levé logické hemisféry Vašeho mozku, a zároveň vyžadují také kreativitu a nadhled, což jsou oblasti spadající pod hemisféru pravou. Staré mýty o tom, že mozkové buňky nelze regenerovat, byly v posledních letech spolehlivě vyvráceny. Ukazuje se, že tréninkem lze mozek cvičit a regenerovat obdobně jako naše svaly. Pojďme to zkusit společně. SETKÁNÍ S ALENKOU (A JEJÍM TVŮRCEM) Charles Dodgson byl předurčen k dráze kněze, ale kvůli vadě řeči se nakonec stal profesorem matematiky a logiky a vášnivým portrétním fotografem. Jedním z jeho modelů byla i dcera jeho univerzitního kolegy Alice Liddell, podle které si prý nejen upravil svůj pseudonym (původně Lodovicus Carolus, poté Lewis Carroll), ale stejnojmenná dívka (Alice = Alenka) se stala i hlavní hrdinkou jeho nejznámějších knih. Charles Dodgson alias Lewis Carroll vnímal logiku především jako hru a díky tomu jeho publikační činnost obnáší kromě méně známých matematických studií také několik knížek plných logických příběhů a záhad. Dnešní úlohy pocházejí z Carrollovy méně známé knihy Zamotaný příběh, která vycházela původně jako seriál v dětském časopise. Příběhy plné humoru a matematických úloh se staly mezi dětmi populárními, protože ukázaly, že matematika nemusí být jenom smrtelná otrava, ale i napínavé dobrodružství. VEČÍREK Guvernér Ohnivého ostrova uspořádal večírek, na který pozval švagra svého otce, tchána svého bratra, bratra svého tchána a otce svého švagra. Kolik lidí pozval na večírek, víme-li, že byl neuvěřitelně šetřivý a snažil se tedy pozvat co nejméně lidí? DROBNÉ VÝDAJE Limonáda, tři sendviče a sedm sušenek stojí jeden stříbrňák a dva měďáky. Limonáda, čtyři sendviče a deset sušenek stojí jeden stříbrňák a pět měďáků. Jeden stříbrňák se rovná dvanácti měďákům. Určete, kolik stojí dvě limonády, tři sendviče a pět sušenek. Logický koutek setkání třetí Příště si představíme krále logiků profesora Raymonda Smullyana, v jehož díle se opět setkáváme s Alenkou a dalšími Carrollovými postavičkami, ale i s inspektorem Fištrónem a hrabětem Draculou. Jak jsme slíbili v prvním setkání, dnes bude řeč o Alence. Vlastně ne přímo o ní, ale o autorovi knih Alenka v říši divů a Za zrcadlem Charlesi Lutwidge Dodgsonovi, který je v literárním světě znám pod pseudonymem Lewis Carroll. Podívejme se alespoň na tři z nich: VZHŮRU K VÝŠINÁM Dva turisté strávili čas mezi třetí a devátou hodinou odpolední na procházce. Nejprve šli kus cesty po rovině, pak do kopce. Na vrcholu kopce se obrátili a po stejné cestě se vrátili zpět. Po rovině šli rychlostí 4 kilometry za hodinu, do kopce 3 kilometry za hodinu, z kopce 6 kilometrů za hodinu. Určete vzdálenost, kterou celkem urazili. Dále určete s přesností plus minus půl hodiny čas, kdy stanuli na vrcholku kopce. Řešení úloh z prvního setkání: Menu v pizzerii Rudla má na výběr z 6 kombinací. (Jde o klasickou kombinatoriku.) Test z fyziky Marta má průměr ze všech písemek 64 bodů. (Použijte vážený aritmetický průměr.) Zemětřesení Správná odpověď je C. (Jde o správně pochopený význam pojmu pravděpodobnost.) Materiály do Kavárny připravily Tereza Navrátilová a Tereza Pudlová ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

19 Kavárna Mikuláš na Sokolské 33 Mikuláš se dvěma anděly a dvěma čerty zavítal i na Sokolskou. Možná i Vás překvapivě navštívil ve výuce dne Zaskočena byla i děkanka EkF prof. Dluhošová a její host děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity doc. Svoboda. Zda musela paní děkanka pro získání odměny odříkat básničku, agentury neuvádějí. Rovněž není nic známo o identitě Mikuláše. Kdo s koho II V minulém čísle Sokolské 33 jsme vás informovali o kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK). Ve dnech se v Praze sešel třináctičlenný panel porotců, který hodnotil kvalitu zpracování přihlášky, třicetiminutové prezentace projektu a zodpovězení doplňujících otázek. Ostravský projekt prezentoval primátor Ostravy Petr Kajnar, ředitel týmu Ostrava 2015 Čestmír Kopecký, manažerka projektu Dita Eibenová a architekt Adam Gebrian, člen přípravného týmu. A jak to dopadlo? Pro Ostravu jednoznačně pozitivně. Společně s Plzní postoupila do dalšího kola (třetí kandidát Hradec Králové vypadl) a mimo to byl její projekt hodnocen velmi kladně. Porotci ocenili zejména teoretickou připravenost, zpracování přihlášky a nadšení přípravného týmu. Sám předseda panelu porotců Sir Robert Scott uvedl, že pokud jde o rozvoj města, je Ostrava velmi silným kandidátem. Nyní budou mít postupující města možnost doplnit přihlášky podle doporučení poroty a podrobněji své projekty rozpracovat. Na jaře 2010 delegace složená z členů panelu, zástupců Evropské komise a Ministerstva kultury ČR města navštíví a zhodnotí jejich potenciál stát se EHMK Vítěz by pak měl být znám na jaře P ijm te p ání radostných Vánoc a úsp šného nového roku We wish you Merry Christmas and a Happy New Year Wir w nschen Ihnen sch ne Feiertage und ein gl ckliches neues Jahr ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA 19

20 V centru zájmu Vojtěch Spáčil Velká čtyřka na Sokolské 17. února 2010 se uskuteční na Ekonomické fakultě VŠB-TUO Den auditorské a daňové profese. O informace jsme požádali Evu Strakovou, specialistku Human Resources z KPMG Česká republika, s.r.o., která je koordinátorkou projektu i pro další auditorské společnosti, které patří do velké čtyřky. Co je hlavním cílem Dne auditorské a daňové profese? Prostřednictvím tohoto dne chceme zejména studentům ekonomických oborů přiblížit auditorskou a daňovou profesi a seznámit je s hlavní náplní práce v těchto oblastech. Objasníme, co skýtá práce ve společnostech velké čtyřky. Každá společnost si připraví vlastní workshop, kde se studenti dozvědí konkrétní informace o práci v dané společnosti. Velkou výhodou je, že studenti mají možnost osobně se potkat se zástupci společnosti a získat tak cenné informace. Jak vznikla tradice společného workshopu organizovaného společnostmi, které patří do velké čtyřky auditorských společností? Den auditorské a daňové profese vznikl ze společné iniciativy. Historicky první Big 4 Day se uskutečnil zhruba před čtyřmi lety za spolupráce s VŠE Praha. Jaké typy studentů společnosti hledají? Studenti by měli mít logické a analytické myšlení, velmi dobrou znalost českého/ slovenského a anglického jazyka, znalost práce na PC, schopnost týmové spolupráce a ochotu vzdělávat se. Ekonomické vzdělání je výhodou, nikoli podmínkou. Děkuji za rozhovor. Najít další informace a možnost přihlásit se budete moci na oficiálních stránkách fakulty Deloitte Ernst&Young KPMG Česká republika PricewaterhouseCoopers V ČR od roku: 1990 V ČR od roku: 1991 V ČR od roku: 1990 V ČR od roku: 1990 Pobočky: Praha, Brno, Ostrava Služby: audit, daně, řízení rizik, manažerské i finanční poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice Služby: audit, daňové, transakční a podnikové poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Liberec Služby: audit, řízení rizik a poradenských služeb, daňové a finanční poradenství Pobočky: Praha, Brno, Ostrava Služby: audit, daňové a finanční poradenství ZPRAVODAJ ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB VŠB-TU - OSTRAVA

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Volební program. Pavel Zemčík

Volební program. Pavel Zemčík Volební program Pavel Zemčík Motto Laťka je vysoko, musíme ji ale společně ještě pozvednout Volební program - prezentace 22.11.2007 2 Současný stav Stav fakulty je skvělý velký zájem studentů nový a krásný

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium

Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium Den vědy na FIT VUT v Brně Ph.D. studium Alena Pavelková, Jakub Sochor Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2. 612 66 Brno - Královo Pole {ipavelkova,isochor}@fit.vutbr.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více