Sektorové rady v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sektorové rady v České republice"

Transkript

1 Sektorové rady v České republice

2 Historie a současnost SR v ČR Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie Rozvoj sítě sektorových rad v projektech NSP a NSK (20 sektorových rad) Transformace existujících a vznik nových SR s cílem kompletně a reprezentativně pokrýt národní hospodářství (29 sektorových rad) 2

3 Síť sektorových rad v ČR Sektorové rady pokryjí prakticky celé národní hospodářství. Aktuálně je ustaveno 29 SR a 1 expertní tým. 1 SR pro zemědělství 2 SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí 3 SR pro potravinářství a krmivářství 4 SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin 5 SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl 6 SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl 7 SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů 8 SR pro chemii 9 SR pro strojírenství 10 SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství 11 SR pro energetiku 12 SR pro stavebnictví 13 SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 14 SR pro obchod a marketing 15 SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch 16 SR pro polygrafii, média a informační služby 17 SR pro bezpeč. a ochranu osob a majetku a bezpeč. práce 18 SR pro osobní služby 19 SR pro ostatní služby 20 SR pro management a administrativu 21 SR pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 22 SR pro informační technologie a telekomunikace 23 SR pro řemesla a umělecká řemesla 24 SR pro vyhrazená zařízení 25 SR pro elektrotechniku 26 SR pro veřejné služby a správu 27 SR pro kulturu 28 SR pro justici a právo 29 SR pro ozbrojené složky 3

4 Organizační struktura sítě SR 4

5 Systém práce v SR Pracovní skupiny Pracovní skupina je volným seskupením externě spolupracujících odborníků, jehož hlavním posláním je zpracovat přesně vymezené úkoly vyplývající z činnosti SR. Pracovní skupiny jsou výkonnou složkou SR. Stvrzovatelé Stvrzovatelé jsou experti v určité oblasti trhu práce, kteří se vyjadřují k jednotkám práce, dílčím kvalifikacím a dalším materiálům vytvořeným expertními týmy a pracovními skupinami SR. Tajemník, koordinátor Tajemník je administrativní a metodická podpora pro fungování SR, pracovních skupin a stvrzovatelů. (10 tajemníků a 6 asistentů) Koordinátor zodpovídá především za personální složení SR a metodickou podporu pro zpracování sektorových dohod. (9 koordinátorů) 5

6 Rozsah sítě SR 29 sektorových rad členů SR 194 pracovních skupin členů PS 227 stvrzovatelů 1162 aktivně zapojených osob (síť SR) v roce 2011 se uskutečnilo 141 jednání SR, ET a sekcí. 6

7 Na čem síť SR pracuje Díky unikátní spolupráci MPSV a MŠMT mohou pracovat na dvou veřejných zakázkách v projektech: Projekt Národní soustava povolání II (MPSV z prostředků ESF) popis povolání a pilotování sektorových dohod, více na Projekt Národní soustava kvalifikací 2 (MŠMT z prostředků ESF, realizuje NÚV) tvorba a aktualizování dílčích kvalifikací více na 7

8 NSK a zákon č. 179/2006 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání přinesl občanům ČR širší možnost uplatnění na trhu práce. Klíčovým nástrojem pro praktickou realizaci z.179/2006 Sb. je NSK Profesní kvalifikace (PK) popisuji co by měl člověk umět (není podstatné jakým způsobem znalosti a dovednosti získal), HS uvádí jakým způsobem to má být u zkoušky ověřeno NSK oproti počátečnímu vzdělávání může zásadně rychleji reagovat na změny na trhu práce Novelizován s účinností od Novela měla za cíl odstranit některé technické nedostatky a přispět ke zjednodušení, zlevnění a lepší využitelnosti systému 8

9 Požadované výstupy sektorových rad VZ NSP II 12/ /2012 Nově vytvořené jednotky práce: cca 1000 Aktualizované jednotky práce: cca 150 VZ NSK2 02/ /2015 Celkem PK v NSK: 1100 Ročně nových PK: cca 200 Revidované PK: dle potřeby (po 4 letech od schválení PK, v důsledku změn na trhu práce, ) 9

10 1 0 NSK v praxi 293 PK schválených úspěšně přezkoušených Úskalí 79 PK nemá žádnou autorizovanou osobu

11 SEKTOROVÉ DOHODY Problém: Nedostatek kvalifikované pracovní síly v mnoha oblastech, populační i sociální vývoj nedává šanci na samoléčbu. Návrh řešení: Nástroje (NSP, NSK) samy o sobě nestačí. Jsou potřeba akce zaměstnavatelé společně s regiony, ministerstvy, vzdělavateli. Inspirace z VB Sektorové dohody koordinované intervence na trhu práce pod vedením zaměstnavatelů. Princip: ANALÝZA STRATEGIE DOHODA AKCE

12 Pilotní ověření procesů Sektorových dohod Kroky realizace SD: Stanovení kriterií pro výběr Sektorových rad, které budou pověřeny pilotováním přípravy a realizace Sektorových dohod. Výběr vhodných Sektorových rad (1. a 2. vlna), výběr proveden na základě zpracování analýzy vyváženosti motivačního prostředí v sektoru Shromáždění vhodných analyticko-prognostických podkladů Zformování okruhu partnerů pro realizaci SD Zpracování SWOT analýzy sektoru (každá SR) Vypracování opatření (plán akcí) Sektorové dohody. Podpis Sektorové dohody s relevantními partnery Realizace plánu akcí SD Vyhodnocení výsledků pilotního ověřování SD za jednotlivé SR Doporučení k uplatňování Sektorových dohod v dalších sektorech.

13 7 pilotních sektorových dohod řeší: SD Potravinářství Osobní služby - fitness Doprava Strojírenství Technické profese Sklo, keramika Definované krátkodobé výstupy Oborová analýza zajištění udržitelnosti předmětných oborů; Návrh modernizovaného RVP, ŠVP; Aktivní spolupráce při náboru žáků; Propagace oboru; vznik PK Vznik PK; On-line Registr fitness profesionálů ověřující standard profesní kvalifikace (PK);Propagace oboru Vzorová smlouva s trvalým významem pro odborný výcvik žáků; Nabídka stipendijního programu;tvorba on-line databáze pracovního uplatnění Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech; Zajištění technického vybavení; odborné stáže pedagogů; propagace oboru; aktivní spolupráce při náboru žáků Návrh a předložení legislativní změny vyhlášky 50/1978 Sb. Centralizace vzdělávání; Návrh změn RVP; Aktivní spolupráce při náboru žáků; Vzorová smlouva pro odborné stáže Definované středně- & dlouhodobé výstupy Vytvoření nových studijních materiálů; Modernizace technického vybavení škol; Odborné vzdělávání pedagogů; Zkoušky dle PK; Zajištění aut. zástupců; Tvorba dalších PK; Standardizace kvality a zvyšování profesionality Revize legislativního rámce lidských zdrojů v dopravě včetně návrhu změn, Vytvoření PK; Příprava rekvalifikačních programů Vytvoření návrhu vzdělávacího modulu polytechnického vzdělávání pro ŠVP; Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020 Vytvoření podmínek pro tvorbu a realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání Tvorba PK; Změna účebních oborů; Vznik AO; Odborné vzdělávání pedagogů Bezpečnost On-line portál k zajištění zpětné vazby o uplatitelnosti na pracovním trhu Zajištění aut. zástupců; Zajištění provázanosti APZ 1 3

14 Děkuji Vám za pozornost Manažerka týmu pro organizační zajištění SR Ing. Hana Kohoutová Tel:

15 1 5 Kroky realizace SD A Analýza trhu práce - nynější a budoucí potřeby kvalifikací a profesí Sektorová rada s partnery (výzkumníky) B Identifikace slabých míst" - kvalita i kvantita, definování priorit Sektorová rada s partnery (kraje,...) C Plánování akcí SR, kraje, resorty, vzdělavatelé D Podpis Sektorové dohody SR, kraje, resorty, vzdělavatelé E Realizace akcí, evaluace Všichni signatáři

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Praha, 17. února 2015: Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více