Občané změnili podobu víceúčelového kulturního centra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané změnili podobu víceúčelového kulturního centra"

Transkript

1 Lepší parkování v centru Město získalo dotaci na nové parkoviště v ulici Sokolská Čtěte na straně 2 Prague Games 2008 Rožnovští florbalisté potrápili favority turnaje Čtěte na straně 12!!!! Dvanáctý ročník Zuberského derby Obnovená tradice Kolonia vs. Svět Návštěva Bohuslava Vaníčka z Horní Bečvy Prázdninový hudební večer ve Valašské Bystřici Čtěte na str. 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 15 ROČNÍK XVIII 24. ČERVENCE 2008 CENA 6 Kč Občané změnili podobu víceúčelového kulturního centra Na začátku června se v místním kině Panorama uskutečnila veřejná diskuse na téma víceúčelového kulturního centra (VKC). Několik desítek občanů vyjádřilo podporu myšlence výstavby moderního kulturního stánku, který by měl vzniknout přestavbou stávajícího kina, resp. vyrůst na tomtéž místě. Město již v minulých týdnech vyhlásilo na řešení VKC architektonickou soutěž. Právě na základě podmínek soutěže několik občanů budoucí podobu centra připomínkovalo. Všemi podněty se budeme zabývat a vyhodnotíme je, ubezpečil tehdy občany Jan Kučera, vedoucí oddělení projektového řízení z MěÚ. Snažili jsme se zjistit, zdali je možné připomínky občanů ještě dodatečně zařadit do vyhlášené soutěže. Všichni, kteří se do soutěže přihlásili, obdrží doplnění podmínek na VKC, uvedla místostarostka Rožnova Markéta Blinková. Oproti plánované jedné klubovně pro nejrůznější místní spolky a sdružení budou! Zpozaroha Jsem pro radar Tedy pro ten policejní, na měření rychlosti. Když Ivan Langer předkládal nový zákon o policii, který by odebral strážníkům pravomoc měřit ve městech a obcích rychlost vozidel, stáhly se mi půlky. Jakožto řidič nemám rád za bukem schovaného strážníka s radarem asi jako každý, kdo občas někam spěchá a padesátka mu přijde jako frustrující pomalost (ne rychlost). Na rozdíl od mnohých, kteří naprosto propadli řízení vozu, občas usedám i na kolo. Když kroutím volantem, nemám rád cyklisty. Jako cyklista zase spílám řidičům. Člověk si nevybere. Proto, když se rozhodnu huntovat své tělo na kole, peláším co nejrychleji někam za město, na lesní a polní cesty. Autům se však nikdy stoprocentně nevyhnete. Třeba když chcete na Pustevny. Šmarovat na kole za plného provozu po nábřeží Dukelských hrdinů je opravdová adrenalinová lahůdka. Většina řidičů je odpoledne po šichtě zřejmě tak unavená, že naznačit blinkrem za ním jedoucím vozidlům, že na cestě je cyklista, je pro ně velmi obtěžující. Taková degradace cyklisty na hmyz však pro něj může mít fatální následky. Se čtyřicetitunovým kamionem nemůžete jednoduše udělat vlnku jako s osobním autem, a vyhnout se tak kolizi, i když pojedete předpisově. Vyšší rychlost ještě riziko zvětšuje. Prohlídka pangejtu vás může čekat, ačkoli ke kontaktu nedojde s cyklistou si náraz vzduchu z rychle projíždějícího kamionu pohraje asi jako uragán s papírovým dráčkem. Proto doufám, že Langer novelu předloží a měšťáci na cestách zůstanou. A budou pořádně vidět. Lukáš Martinek, šéfredaktor klubovny tři. Do studie by měly být zapracovány nově i krojovna a zrcadlový sál, který by sloužil jak folklorním spolkům, tak gymnastice a příbuzným disciplínám. Kapacita kavárny by se měla navýšit na 60 míst. Navíc není podmínkou, že by se muselo nutně jednat jen o kavárnu. Klidně by mohlo jít o restauraci s letní zahrádkou. Z důvodu pořádání koncertů a dalších akcí bychom zde rádi měli i kuchyň, informovala ředitelka T klubu kulturní agentury Lenka Vičarová, pod kterou kino spadá. Tomuto rozšíření však muselo ustoupit původně plánované ubytování pro účinkující. Další postup na projektu vybudování VKC ovlivnila také Česká komora architektů (ČKA), která poukázala na složení vyhodnocovací komise, kterou označil ředitel Kanceláře ČKA Martin Turek za závislou pro nedostatečné zastoupení nezávislých odborníků. Vedení města na výtku zareagovalo a část hodnotící komise obměnilo. Místo úředníků byli do komise nominováni čtyři nezávislí architekti, sdělila Blinková. Nedá se však předpokládat, že tento krok stanovisko ČKA změní. Komora totiž prohlásila celou soutěž za neregulérní a zakázala svým členům účast v ní. Město totiž komoru obešlo a vyhlásilo soutěž samo, nikoli prostřednictvím ČKA. Jako nejvýhodnější vůči veřejným prostředkům města a nejefektivnější se jevila a jeví varianta vyhlášení vlastní soutěže, která bude respektovat zákon o zadávání veřejných zakázek, bude transparentní a nediskriminační. Takto postupovalo několik měst v okolí v posledních letech jedná se o standardní postup, uvedl Kučera. Podle jeho názoru tím soutěž nijak neutrpí a město navíc výrazně ušetří. Došlo také ke změně názvu soutěže již se nejedná o veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž, ale o veřejnou ideovou soutěž. Ačkoli to zprvu vypadalo, že městská knihovna bude součástí VKC, nyní to již tak jisté není. Připomínky občanů vedení města vyslyšelo. Myšlenka zakomponovat do VKC knihovnu se na veřejné diskusi příliš nezamlouvala ani občanům. Architektonická studie by měla prokázat, zdali je existence knihovny v kontextu VKC vůbec reálná. A to jak z hlediska ufinancovatelnosti objektu a projektu, z hlediska nemalých nároků na prostor, které knihovna má a zejména jejího umístění v takovémto komplexu vůbec. Byla by škoda, kdyby na úkor knihovny přišly zkrátka kulturní aktivity, jež mají ve VKC své místo, a naopak nemůžeme slevovat z nároků, jež knihovna má, Zlínský kraj podal záchrannou ruku Farní charitě Rožnov Po letošním přerozdělení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) neziskovým organizacím se dostala Farní charita Rožnov (FCH) do svízelné situace, a v březnu vydala prohlášení, které nepotěšilo jeho zaměstnance ani klienty. V rámci neuspokojivé dotace totiž bylo nuceno vedení Charity vypracovat havarijní scénář pro případ ukončení provozu služeb. Ředitel FCH, Vít Kalman, to komentoval: Ačkoli jsme včas a řádně doložili veškeré náležitosti k žádosti o dotaci, obdrželi jsme jen padesát procent původního požadavku, tedy provozní prostředky na půl roku! Bylo třeba zvážit krizovou situaci a vytvořit havarijní plán. Museli jsme uvažovat o ukončení služeb, což by znamenalo odeslat patnáct našich zaměstnanců na Úřad práce a 235 charitních klientů převést do péče Odboru sociálních věcí Zlínského kraje. Toho bych se nechtěl ve své funkci dočkat! Raději jsme se rozhodli vytrvat, vyjednávat s úřady a posečkat s tak nešťastným řešením. Farní charita Rožnov poskytuje komplex služeb na území dvou měst a šesti obcí převážně nemohoucím seniorům, jejichž domácnosti jsou roztroušeny v rozlehlém a často špatně dostupném podhorském až horském terénu. Každé vozidlo terénní služby ujede denně téměř sto kilometrů za jakéhokoli počasí, některá i o sobotách a nedělích. (Pokračování na straně 2) Vizualizace rekonstruované budovy charity. Foto: Repro/Farní charita Energoaqua nepodepsala smlouvu, Harcovna opět na prodej Zastupitelé na svém předminulém zasedání rozhodli o tom, že areál Harcovny prodají společnosti Energoaqua a. s. (dále jen EA). Na tom posledním, červnovém, schvalovali zastupitelé kupní smlouvu mezi městem a EA. Zakomponovali do ní některé dodatky a zároveň dali EA 15 dní na to, aby smlouvu podepsala. Nestalo se, a tak byl, na základě usnesení zastupitelů, vyhlášen nový záměr na prodej Harcovny. Zástupci města a společnosti EA se v dané lhůtě kvůli konečnému znění sešli celkem čtyřikrát. Kompromis však nenalezli. Generálnímu řediteli společnosti EA Oldřichu Havelkovi například vadí, že město si podle smlouvy vyhrazuje na pozemky předkupní právo. To není přesné. Předkupní právo na pozemky máme pouze do doby územního rozhodnutí. Chceme tak předejít spekulativnímu prodeji těchto pozemků. Je to běžná praxe, uvedl starosta města Jaroslav Kubín. Zastupitelé se zasadili, že do smlouvy s EA přibude bod, podle kterého by kupující měl vybudovat inženýrské sítě s tím, že město je nebude vykupovat, nýbrž mu budou převedeny do vlastnictví bezúplatně. To šlo dohodnout, myslí si starosta a pokračuje: Nemůžu ovlivnit to, na čem se usnese zastupitelstvo. Pan Havelka slíbil, že na zasedání přijde a se zastupiteli věc prodiskutuje. Nepřišel. Jedná se o veřejné věci, o majetek města, proto má každý zastupitel právo se k nim vyjádřit. Havelka však takové veřejné licitování odmítá a tvrdí, že na konečném znění smluv se měli dohodnout právníci zúčastněných stran. Kdyby již v záměru byly jasně definovány základní podmínky o tom, co by mělo na Harcovně být, vyvarovali bychom se veškerým diskuzím, sdělil Havelka. Vedení města je téhož názoru, proto nově vyhlášený záměr již obsahuje podmínky, které se město snažilo vměstnat do smlouvy s EA kromě bezúplatného převodu sítí a komunikací do vlastnictví města musí být také zachována průchodnost území, kterou zajišťuje stávající chodník. To je ústupek obyvatelům, kteří v lokalitě bydlí a žádali zastupitele o jeho zachování. Město díky předchozímu záměru zjistilo, kolik může za pozemky požadovat. V prvním záměru si cenilo m 2 na 900,- Kč, EA nabídla 1 111,- Kč. V nově vyhlášeném záměru je minimální částka za m 2 stanovena na 1 100,- Kč. To má pochopitelně svou logiku, uzavřel Kubín. -lum- PRÁZDNINY JSOU V PLNÉM PROUDU, OPOUŠTÍME RODNOU HROUDU Foto: L. Martinek uvedl ředitel knihovny Pavel Zajíc. Nové VKC by mělo podle prvotních odhadů přijít na sto milionů korun (včetně knihovny). Město Rožnov bude žádat o finanční injekci EU. Stavba by se měla realizovat nejdříve v roce lum-

2 STRANA 2 Naposledy se misie v Rožnově pod Radhoštěm konala před téměř 60 lety v roce 1949, letos v týdnu od 20. do 27. července 2008 a tedy po druhé. Katolickou misii z roku 1949 připomíná kamenný kříž Michala Janíka u farního kostela, postavený roku 1788 na přilehlém hřbitově, řekl správce farnosti P. Jiří Polášek. Letošní misii jsme rozšířili i do města, seznámit takto veřejnost s katolickou kulturou. O uspořádání misie jsme požádali dominikána P. Pavla Majera a českou provincii řádu bratří kazatelů dominikánů. Z celkem jedenácti programových bloků mohou čtenáři Spektra Rožnovska dnes ve čtvrtek večer ještě zhlédnout ve Společenském domě druhou část filmu Lourdes a až do pátku také výstavu obrazů P. Ing. Stanislava Weigela. Účastníci divadelní ZPRAVODAJSTVÍ Zlínský kraj podal záchrannou ruku Farní charitě Rožnov V centru přibude parkovacích míst Na ulici Sokolská, v těsné blízkosti supermarketu Albert u Masarykova náměstí a obchvatu města, vyroste nové parkoviště. Pozemkové řízení s majiteli dotčených pozemků bylo skončeno. Již jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby, uvedl místostarosta města Alois Vychodil. Nové parkoviště, které nabídne dalších 37 parkovacích míst v blízkosti centra, bude vybudováno dle slov Vychodila do zimy. K současnému provizornímu parkovišti, které v těchto místech funguje nyní, přibude dalších 520 m 2. Půjde o záchytné parkoviště pro návštěvníky náměstí, které by mělo odlehčit omezené kapacitě parkovacích míst na Současné parkování neodpovídá normám. náměstí, řekl Vychodil. Řidiči, kteří jsou zvyklí v těchto místech parkovat již nyní, budou muset po dobu stavby parkoviště odstavovat svá vozidla jinam. Samozřejmě, když se bude stavět, parkovat se musí jinde. Například na Bayerově ulici je málo využívané parkoviště. Ve městě je dostatek záchytných parkovišť, se kterými po dobu stavby, která by měla trvat zhruba tři měsíce, musíme vystačit, domnívá se Vychodil. Realizace stavby přijde na 6,7 milionů korun, město získalo na tuto stavbu dotaci 5,2 milionu. Patřičný počet parkovacích míst pro postižené bude odpovídat normě. Parkování bude bezplatné, jinak bychom o dotaci ani žádat nemohli, doplnil Vychodil. -lum- Foto: L. Martinek Probíhá týden katolické misie Kamenný kříž Michala Janíka u farního kostela je pro léta 1949 a 2008 zároveň křížem misijním. Foto: R. Sobotka Jak vypadá požární ochrana očima dětí? Na to odpověděla stejnojmenná celostátní výtvarná a literární soutěž, jejíž úspěšné účastníky z okresu Vsetín dnes ocenili v hasičské stanici ve Valašském Meziříčí. Namalovala jsem historickou stříkačku taženou koňmi. Mám koně ráda, prozradila vítězka krajského kola Michaela Nováková ze sedmé třídy valašskomeziříčské Základní školy Vyhlídka a dodala, že příští rok do toho půjde znovu. Téma si ale ještě musím promyslet. Ondřej Foukal ze druhého ročníku osmiletého Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm vzdal hasičům hold psaným slovem. Popsal jejich akci, přičemž použil jen slova začínající hláskou h. Vážím si jejich připravenosti pomoci lidem v určitých situacích hry Ester určitě ocenili jednak její obsah a také profesionální provedení. Zvláště mladé lidi bych rád pozval v pátek večer do kulturního sálu Společenského domu na koncert křesťanské skupiny Juventus. Sobota je ve znamení Dne otevřených dveří rožnovského farního kostela Všech svatých a také kostela ve Viganticích, v tento den mají lidé možnost navštívit oba chrámy i mimo bohoslužby. Na sobotní večer jsme na farní zahradě připravili pro všechny táborák s opékáním a písničkami. Misie v neděli zakončí mše svatá s účastí o. biskupa Josefa Hrdličky ve farním kostele Všech svatých a následná tradiční krojovaná pouť do kostela sv. Anny ve Valašském muzeu. Během celého týdne je na náměstí stánek, kam lidé mohou (Pokračování ze strany 1) Vzhledem k současnému růstu cen za veškeré energie, opravy techniky a dalšího zboží bychom nebyli schopni v rámci dotace MPSV naši službu zachovat. Proto jsme proti výši přiznané dotace vznesli námitku na Ministerstvo práce a sociálních věcí a s žádostí o pomoc při dofinancování deficitu jsme se obrátili také na zastupitelstvo Zlínského kraje. Zde nám dle svých možností podali pomocnou ruku a podpořili nás částkou Kč. Kraj tím opět potvrdil ochotu, jako již dříve, ke spolupráci s neziskovým sektorem, uvedl s potěšením V. Kalman. Farní charita tedy získala účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na projekt Pečovatelská služba v souladu se Střednědobým plánem rozvoje SSL ve Zlínském kraji pro rok V. Kalman dodává, jak s dotací naloží a jak se Charita bude dále rozvíjet: Tyto finance pokryjí naše provozní náklady po dobu dvou měsíců a budou sledovány kontrolním orgánem Krajské úřadu. Příští rok, dá-li Pán, nás ještě čekají obtíže s přestěhováním a s financováním plánované rekonstrukce našeho sídla. Podali jsme si žádost o přiznání dotace z EU v rámci šesté výzvy Zlínského kraje v oblasti podpory Rozvoj měst ROP NUTS II Střední Morava, podoblast Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Budeme-li úspěšní ve výběrovém řízení, máme v plánu náš současný vyžilý dům asanovat a namísto něj zbudovat moderní víceúčelový dům s vybavením a službami odpovídajícími jednadvacátému století. Zároveň se také zkrášlí toto nehezké a temné zákoutí. Starosti by to jistě byly, ale velmi radostné! Více aktuálních informací o provozu FCH Rožnov najdete na charita.cz. E. Labudková Děti vzdaly hold hasičům a ochoty riskovat svůj život, prohlásil student, jenž však o dráze hasiče zatím neuvažuje. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Veronika Nováková z valašskomeziříčské Mateřské školy Štěpánov, jež vyhrála svou věkovou kategorii v celostátním kole výtvarné soutěže. Ocenění ale nepřevzala. Jejich mateřinka si zřejmě ještě užívala odpoledního spánku Děti se prostřednictvím soutěže seznámí s prací hasičů a záchranářů. Lépe potom dbají na to, aby oni sami i jejich kamarádi předcházeli vzniku požárů, tvrdí Jaroslav Stieber, vedoucí odborné rady prevence okresní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se zhruba dvacetiletou tradicí se letos zúčastnily přes 42 tisíce dětí z celé republiky, z toho ze Vsetínska. J. Beneš Dění na Lázu bude sledovat kamera Poněkud bezpečněji se budou moci cítit obyvatelé místní částí Láz. Městská policie totiž nainstaluje v těchto místech novou otočnou kameru. Bude se jednat už o devátou kameru ve městě. Umístění je záměrné, jedná se o problematické místo, kde se ve velkém shlukuje mládež a časté jsou problémy s parkováním, uvedl starosta města Jaroslav Kubín. Obyvatelé této části města měli podle místostarosty Aloise Vychodila v minulosti strach v těchto místech parkovat. Nyní ještě další místa pro parkování přibyla, když byl zrušen skatepark. Vozidla obyvatel z Kulturní ulice bude nutné časem vytláčet na tato místa, poukázal Vychodil na nevyhovující parkování na Kulturní, která mnohdy odporují dopravním předpisům. Devět kamer je pro současný systém maximum, navýšit počet kamer tak prozatím nebude možné. V příštím roce chceme zakoupit zařízení, které dovoluje umístit až šestnáct kamer, informoval Kubín. Instalace kamery by měla proběhnout v průběhu měsíce srpna. -lum- Černý odběr vody může přijít až na sto tisíc Voda do bazénů či na zalévání zahrádek každoročně zvyšuje spotřebu pitné vody v letních měsících. V parných dnech mají lidé také větší nároky na osobní hygienu. Podle vyjádření Vodovodů a kanalizací Vsetín (dále jen VaK) se lidé nedostatku vody bát nemusí. Kapacity zdrojů pitné vody jsou pro potřeby odběratelů v našem regionu dostačující, říká ředitel VaK Leopold Orság. Pokud odebíráte vodu přes řádně sjednané odběrové místo a domovní vodoměr, je vše v pořádku. Každoročně však evidujeme případy odběru vody z vodovodních řadů přes hydranty nebo hydrantové nástavce. V tomto případě se jedná o neoprávněný odběr, který může být pokutovatelný vodoprávním úřadem až do výše sto tisíc korun, varoval Orság a dodal: Odběr vody z vodovodního řadu lze připustit výjimečně pouze po předchozím projednání na příslušném středisku vodovodů. Černý odběr nepoškozuje pouze společnost VaK, ale také sousední odběratele. Při velkém a nekoordinovaném odběru nastává pokles tlaku vody, vznikají zákaly vody v síti a zavzdušnění potrubí, informoval dále Orság. Sankce dalších sto tisíc přitom hrozí těm, kdo přitom neoprávněně manipulují s vodovodním zařízením nebo kanalizací. Hydrantové nástavce a hadice získávají občané mnohdy od členů hasičských záchranných sborů dobrovolných hasičů. Hasičské záchranné sbory však mohou z veřejného vodovodu používat pouze v případech odběru vody pro požární účely, informoval Orság. Přitom platí, že na požární výcvik se osvobození od placení vodného a stočného nevztahuje. Během výcviku lze totiž využívat jinou vodu než pitnou. Jednotky protipožární ochrany tak vodu neplatí pouze v případě požáru. Použití vody z veřejného vodovodu při požárním výcviku je možné pouze v případě předchozího povolení odbornými pracovníky místního střediska vodovodů. Odebraná voda musí být zaplacena, uzavřel ředitel společnosti VaK. -lum- přicházet se svými dotazy a informovat se o misijním dění. Letošní misie je akcí Římskokatolické farnosti a řádu Dominikánů (OP Ordo predikatorum, řád kazatelů). Dominikáni jsou jeden z nejstarších řádů, založil ho svatý Dominik, specializuje se na kazatelskou činnost, misie a vzdělávání, jeho nejvýznamnější veličinou je Tomáš Akvinský. Do Rožnova přijíždějí dominikáni za svými ovečkami, protože někteří farníci patří do toho řádu. Misijního týdne se účastní kněží, řádové sestry i bohoslovci, kteří studují různě po Evropě a o prázdninách pořádají tyto akce. Konání letošní misie v Rožnově bude zaznamenáno štítkem na kamenném kříži Michala Janíka u farního kostela. -sb- Za účasti hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, starosty města Jaroslava Kubína a dalších hostů byla slavnostně ukončena druhá etapa rekonstrukce místního Domova pro seniory. Ta stála přibližně 17 milionů korun. Vzhledem k demografickému vývoji společnosti, který směřuje k neustálému stárnutí populace, bude růst význam zařízení poskytujících sociální péči seniorům. Je tedy nezbytné do těchto zařízení investovat tak, aby byly schopny dlouhodobě poskytovat odpovídající kvalitní služby. Po otevření zrekonstruovaného Domova se zvláštním režimem v Kvasicích je rožnovský Domov pro seniory v krátké době dalším takovýmto zařízením, který jsme jako Placená inzerce SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 Seniorům zrekonstruovali domov Několik vybraných rožnovských hřišť prochází ke spokojenosti dětí v těchto týdnech rekonstrukcí. Některé z dětských koutků se dočkají také nových prvků. Jedná se o hřiště na Lázu a Záhumení, přiblížil místostarosta Alois Vychodil a pokračoval: Tato hřiště je třeba uvést do stavu odpovídající platným normám. Všechny prvky musí mít certifikát. INDIANA JONES A TAJEM- STVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY V kině Panorama od čtvrtku 24. do neděle 27. července ve 18 let. Čekala jsi na něco v životě 18 let? A teď když to můžeš mít, tak ti to na poslední chvíli seberou. Přesně takhle si stěžuje jeden fotbalový fanoušek ve filmu Fotbalová horečka, ale s trochou nadsázky by se dal tento proslov použít na jakéhokoliv fanouška filmů s Indiana Jonesem. Pravda, třetí a čtvrtý díl od sebe dělí ještě rok navíc a také mnoho mladších fanoušků nečeká tak dlouho, protože trilogii viděli později, ale jinak se jedná o stejně prožívané očekávání, které někomu zůstává nenaplněno. V tomto očekávání totiž dle mého názoru tkví největší zrada nejnovějšího dílu Indiana Jonese. Za oněch 19 let, kdy si mezi sebou ústřední trojice (producent George Lucas, režisér Steven Spielberg a herec Harrison Ford) přehazovala nejrůznější scénáře, se totiž vyšponovala fanouškovská očekávání na maximum. Za tak dlouhou dobu si většina z nich doslova zbožštila původní díly, v jejichž konkurenci nový Indy neobstojí. To je ale chyba, které se je třeba hned ze začátku vyvarovat, jinak může člověku ujít obstojný filmový zážitek. Nicméně přes snahu o co největší střízlivost je na filmu znát dvacetiletá pauza. Nejde o to, že 70 % kraj zrekonstruovali, řekl před přestřihnutím pásky hejtman Lukáš. Druhá rekonstrukce objektu začala ve druhé polovině loňského roku. V jejím průběhu došlo k zateplení obvodových plášťů objektu, stejně jako k výměně oken, výkladců a dřevěných a hliníkových dveří, čímž byly splněny podmínky stanovené energetickým auditem, uvedl tiskový mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas. Během předchozí první etapy přitom došlo již na modernizaci kuchyně, prádelny a výtahů. V další fázi se chystá ještě oprava kotelny. Rekonstrukce neměla dopad na změnu kapacity objektu. Je schopný i nadále poskytovat službu pro 209 klientů. -lum- Dětská hřiště čeká rekonstrukce Oprava prvků pak čeká všechna rožnovská dětská hřiště. Postupně budeme vadné prvky opravovat podle pořadníku odboru správy a majetku, který prováděl inventuru hřišť a jejich prvků, informoval dále Vychodil. Náklady na oprava jednoho hřiště se pohybují v rozmezí zhruba od 200 do 400 tisíc. -lum- by nám Indy zestárl, protože Harrison Ford vypadá pořád skvěle, ale o to, že v Indyho životě vznikla mezera, kterou se Spielbergovi nedaří zacelit. Od toho se pak odvíjí přesunutí děje do 50. let a s tím spojená mimozemská otázka, která k příběhu archeologa úplně nepasuje. Předchozí díly byly protkány tajemnou mystikou, kterou pátrání po starých artefaktech přímo nabízí, ale těžko ji hledat v létajícím talíři. Největším nedostatkem je ovšem scénář. Spíše než, že se vybíralo skoro dvacet let, mi připadá, jako by ho někdo ještě dopisoval na koleně na place. Nejvíce času zabírají akční scény, na což doplácí především příběh, jehož druhá polovina by se dala sumarizovat dvěma větami. Také je zde přemíra nelogismů a momentů, kdy si člověk ťuká na čelo. Někdo namítne, že to není u Indyho nic nového, jenže u starších dílů to s přimhouřením obou očí bylo uvěřitelné. Těžko ale lze uvěřit tomu, že v amazonském pralese je silnice, kde mohou jet dva džípy vedle sebe několik kilometrů. Buď, jak buď, Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky je film, který stojí za návštěvu kina, ale i přes krocení všech očekávání je třeba říci, že za těch 19 let mohlo být té muziky trochu více. Hodnocení 80 % Lukáš Perutka, filmový fanoušek a publicista-amatér žijící ve Valencii 80 %

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 TÉMA, NÁZORY* STRANA 3 Fórum Nenaplněné ambice zastupitele a podnikatele Ivo Jelínka Nekonfrontační reakce na 2 články bývalých členů ODS, které byly otištěny v minulém Spektru. Proč nekonfrontační? Po přečtení jsem zjistila, že se ztrátou paměti se nedá bojovat. Paměť je schopnost mozku zaznamenávat si minulou zkušenost nebo informace a uchovat je pro jejich pozdější využití. Je nezbytnou podmínkou inteligence. Co však dělat, když paměť přestává sloužit? HLAVNĚ NELHAT. - v létě 2006 oznámila Mgr. L. Rousová, že vystupuje z ODS a odstupuje z její kandidátky. Nebyla tedy vyštvána, rozhodla se sama a z tohoto jejího kroku měl velkou radost zastupitel I. Vážený pane Jelínku, já tady v katastru Rysová Tylovice č. p bydlím i s liškami již téměř 55 let. Když si tu můj otec postavil v roce 1957 rodinný domek, vedla zde pěkná turistická cesta. Avšak roku 1960 zde začala kolektivizace a pole i dobytek byl mým prarodičům zkonfiskován. Začala éra JZD Přístupová cesta na Rysovou byla totálně zničena traktory Vážený pane starosto, ctěná rado, vážené zastupitelstvo. S politováním vám musím oznámit, že za současné situace je pro nás jednání o ukončení nájemní smlouvy dohodou nepřijatelné. To, že beze zbytku plníme podmínky přísné nájemní smlouvy, není rozhodně jediný důvod. Jeden ze zastupitelů, pan Ivo Jelínek, nás bez jakýchkoli přímých důkazů křivě obviňuje z poškozování našeho smluvního partnera, kterým je město. Neučinil tak pouze na posledním jednání zastupitelstva, ale i v tisku, což nebylo poprvé a zřejmě ani naposled. Velmi vítáme důkladné prošetření celé záležitosti okolo ceny za teplo a na jeho základě vyvození důsledků. Jen chceme připomenout, že podobná šetření již proběhla mnohokrát a nikdy nebylo prokázáno pochybení z naší strany. Pokud se však opět neprokáže naše zavinění, bude omluva výše Dlouho jsem se snažil povznést nad agresivní, lživé útoky podnikatele a zastupitele I. Jelínka na mou osobu. Přestože Jelínkem vykonstruovaná obvinění byla mnohokrát vyvrácena, snaží se s goebbelsovskou zarputilostí opakovaně poškodit mou pověst, čest a osobní integritu. Mnoho Rožnováků mi vyčítalo, že k těmto urážlivým napadáním mlčím. Další urážlivý článek I. Jelínka, který byl otisknut v minulém vydání Rožnovského Spektra, mne přiměl k reakci. Musím se kategoricky ohradit proti soustavnému napadání mé osoby. Důvody a motivy, které k této cílené propagandě I. Jelínka vedou, jsou zcela jiné, než jak je prezentuje v tisku. Podnikatel a zastupitel I. Jelínek se dlouhodobě snaží vsugerovat rožnovské veřejnosti, že on je tím nejspravedlivějším a největším bojovníkem proti prospěchářství a bratříčkování na úrovni města. Vykonstruovanými kauzami útočí proti lidem, kteří jeho pravé motivy rozpoznali. Prvopočátek jeho zloby a nenávisti vůči mně, místostarostce Blinkové a zastupiteli R. Billovi pramení z jeho neúspěšné snahy stát se členem rady města. V loňském roce inicioval odvolání radního R. Billa, ale jako náhradník do rady města zvolen nebyl. K dosažení většího politického vlivu přivedl v průběhu necelého půl roku do místní organizace ODS účelově řadu nových členů, aby se svými stoupenci ovládl volební sněm. Soustředil kolem sebe skupinku podnikatelů, usilujících o získání vlivu na město. Nelze proto hovořit o demokratickém zvolení předsedou, ale o účelovém převzetí moci v místní organizaci. Podruhé se snažil získat místo v radě města v posledních týdnech. Dopisem požádal všechny zastupitele, aby byl na program jednání zastupitelstva zařazen bod odvolání obou místostarostů a rady města. Následně byla uveřejněna v Jalovci nová sestava vedení města, na jejíž přípravě se velmi intenzivně podílel I. Jelínek. A světe div se, v sedmičlenné radě města měli být oba bratři Jelínkové. Taková je představa I. Jelínka o bojovníkovi proti bratříčkování na úrovni města, na kterého se pasuje? Jeho nezměrné úsilí opět nepřineslo kýžené ovoce, a tak bratři Jelínkové členy rady města nejsou. Proč takové úsilí I. Jelínek vyvíjel? Odpověď je nasnadě. V tomto volebním období připravuje město řadu investičních akcí. Jsou čerpány finanční prostředky z fondů Evropské unie a z dotací státu. Vždyť jen v letošním a příštím roce půjde v investicích města o částku přesahující sto padesát milionů korun. Budou to investice převážně v oblasti stavebních prací, tedy v zájmové oblasti podnikatelských aktivit zastupitele a podnikatele I. Jelínka. Jen namátkou uvedu: výměna oken, zateplování fasád, rekonstrukce kuchyní v základních školách a mateřských školkách. Výstavba chodníku Rožnov Tylovice - Hážovice, výstavba parkoviště na ulici Sokolská, cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy. Mohl bych jmenovat řadu dalších. Informace získané v radě města a možnost účastnit se na rozhodovacích procesech rady města, dává podnikateli podnikajícímu ve stavebnictví nesmírně cenné podněty a možnosti pro zvýšení jeho zisků. To je ten hlavní důvod, proč místostarostové Vychodil a Blinková překážejí I. Jelínkovi. Reakce místostarostky na článek I. Jelínka Jelínek. Proč? Posunul se o jednu příčku nahoru a v té době p. Rousovou neměl vůbec rád... ZAPOMNĚL? - po (pro ODS) vítězných volbách 2006 mu na pozici trojky byla nabídnuta funkce 2. místostarosty, kterou (před svědky) odmítl s vysvětlením, že se nehodlá za 14 dnů znemožnit. Zodpovědné rozhodnutí vůči občanům...zapomněl? - na jaře 2007 běhal s nadšením po radnici a přesvědčoval o potřebě pekárny radního Billa v městských prostorách, jak správně nastudoval z Příručky pro zastupitele......zapomněl? - několikrát mu byly vysvětleny (před svědky) všechny zásadní věci, jak požadoval. K jeho sluchu však pravdivá slova nedolehla, protože pravda nebyla to, co chtěl slyšet...zapomněl? A ZAPOMNĚL JEŠTĚ MNOHOKRÁT. Na jeho útočné články, smyšlená udání si za čas naštěstí nikdo nevzpomene. Pro Vás, milí spoluobčané, je důležitá poctivá práce s konkrétními výsledky. Takže, až se za 2 roky bude projíždět po nové cyklostezce spojující náš mikroregion (vede kousek od domu I. Jelínka - snad ji zaznamená), budete vědět, že se povedlo velké dílo. Až bude rekonstruovaná ZŠ Koryčanské Paseky zase plná spokojených, rozesmátých dětí, s vděkem si vzpomenu na P. Odezva na článek Kdo chce s vlky výti JZD, později i Školního statku. Mému otci byla slibována oprava u každých voleb, ale nedočkal se jí. Když se konečně pohnuly ledy a kousek cesty se opravil, Vy tady uvedete takový nesmysl, že se k panu radnímu Dr. Jurovi opravuje soukromá cesta. Kde to žijete? Zahrádkáři, chataři a my starousedlíci jsme pro Vás vzduch? Vždyť to byla vaše ODS, která povolila prodej pozemků na zahrádky po roce 1990 a byla tu slíbená zpevněná, penetrovaná cesta. Když neznáte podstatu věci, tak neuvádějte mylné informace a nelžete lidem. Je to obecní cesta až k ukazateli na Díly, v zimě pravidelně plužena, za což patří MěÚ Rožnov veliký dík. Jezdí tu vozidla a chodí rodiny na pěší turistiku, někdy i s kočárky. Pane Jelínku, na čí náklady by uvedeného zastupitele, nejen na zastupitelstvu, ale především v tisku, podmínkou k případnému jednání o ukončení nájemní smlouvy dohodou. Pan Jelínek opakovaně v tisku poškozuje nejen šestnáct let budované dobré jméno Billbaru a Arete, ale také jméno samotného města, jehož tehdejší zastupitelé o potřebě takových služeb v těchto prostorách rozhodli. Že to bylo rozhodnutí dobré nejen pro občany města, ale i pro rozvoj cestovního ruchu, dodnes dokazují spokojení zákazníci nejen z okolních měst, kteří se často dotazují, zda bychom podobné zařízení nemohli zbudovat i v jejich městě. Navíc tím město minimálně o 10 let předběhlo dnešní trend nekuřáckého pohostinství v Evropě. Jak je možné, že pan Jelínek ani nepočká na výsledky šetření a celou záležitost předem medializuje, včetně svých subjektivních závěrů jen pro zviditelnění své osoby, bez ohledu na důsledky pro město? Přitom podle běžně dostupných informací je cena za teplo přísně regulovaná, musí odrážet jen skutečné náklady a město má minimální prostor k navyšování případným ziskem, a možnost zohlednit odpisy v ceně je také stanovena státem. Z toho jasně vyplývá, že zde není možnost k úpravě ceny ani městem, natož ze strany Billbaru. Jediné, co by tak mohl pan zastupitel zpochybnit je, že výpočet regulované ceny městem, je chybný. K tomu však nepředložil jediný, byť jen nepřímý důkaz. Přímé srovnání ceny za teplo od společnosti Energoaqua je jen důkazem jeho hluboké neznalosti této problematiky. Aniž by dal prostor k vyjádření města nebo Billbaru, celou věc medializoval, a tím obě strany vážně poškodil a rozhodně tím opět nepřispěl ke kladné propagaci našeho města minimálně Nepřistoupili totiž na naplnění jeho ambice stát se členem rady města, právě z důvodné obavy střetu zájmů. Agresivní a konfrontační počínání předsedy místní organizace I. Jelínka neušlo oblastní radě ODS. Vyvrcholením bylo svévolné vystoupení z koalice a Jelínkova žádost o odvolání místostarostů a rady města. Na základě těchto skutečností Výkonná rada ODS v souladu se stanovami odebrala místní organizaci licenci. Tímto aktem Jelínkem vedená organizace ztratila legitimitu politického subjektu. Na stejném zasedání Výkonná rada udělila licenci nové místní organizaci ODS, ve které je spolu se čtyřmi zastupiteli, řada členů původní místní organizace. K emotivnímu článku paní Tobolové, otisknutém ve stejném vydání, se nehodlám vyjadřovat. Občany města mohu ubezpečit, že budu nadále důsledně dbát na to, aby zakázky na realizaci investičních akcí města byly průhledné a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Stejně tak při zadávání zakázek malého rozsahu. A. Vychodil, místostarosta Nečase, který se zasloužil o získání potřebných 12 milionů A parkování na tankodromu ul. Sokolská (za Albertem)? Vůbec žádný problém. Získali jsme dotaci z ROPu. A co bolavý problém obyvatel Tylovic a Hážovic chodník? Bude! A výstavba podpořena další dotací. Chystáme Vám, milí Rožnováci, něco jako zprávu o stavu Rožnova v polovině volebního období. Na vás bude jeho hodnocení. Děkuji p. O. Tobolové za práci ve volebním týmu. V novém sdružení nemám žádného rodinného příslušníka (ostatně - neměla jsem ani ve starém). Přeji Vám slunečné, rozmarné léto. M. Blinková, místostarostka se měla podle Vás tato komunikace opravovat? Kdybyste tu trvale bydlel Vy, jako předseda ODS, věřím, že by tu byla i asfaltka, protože Vy jste velice šikovný podnikatel. Vždy jsem Vám dělal dobrou reklamu za Vaši práci, kterou jste u mne provedl ve vysoké kvalitě. Že nám tu však budete závidět kousek dobré cesty, mne ani ve snu nenapadlo. Děkuji za pochopení. J. Cáb Vyjádření k žádosti o jednání k ukončení nájemní smlouvy na úrovni kraje. Díky opakované medializaci problémů spojených s městem, panem Jelínkem, vzniká nejen pro ostatní zastupitele, ale i pro občany, velmi nebezpečný precedens, že si mohou své subjektivní názory prezentovat veřejně, bez ohledu na jejich případné prokázání, nebo na to zda poškodí jiné osoby či subjekty. Vše je o to závažnější, že se jedná přímo o městského zastupitele. Věříme, že se po došetření celého případu budete zabývat i touto závažnou připomínkou, a to nejen z důvodu možného dalšího jednání o ukončení nájemní smlouvy dohodou. Zastupitelstvu, radě, i panu starostovi přejeme při dalších jednáních méně prostoru k osobním nepodloženým útokům a více prostoru ke společnému konstruktivnímu jednání ve prospěch města tak, jak se k tomu každý zastupitel zavázal. Za firmu Billbar R. Bill jr. Inzerce TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ve vestibulu MěÚ Masarykovo náměstí Otevřeno: Po Ne: hodin Tel.: Fax: *Publikované názory jsou nevyžádané a nevyjadřují stanovisko redakce. Jestliže bylo uveřejněno sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

4 STRANA 4 Tradiční pouť na Radhošti Konala se v sobotu 5. července na státní svátek Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, letos let od chvíle, kdy se byzantské poselství vydalo na Velkou Moravu. Pouť byla sice prokrápaná, přesto hojně navštívená. Vyvrcholením letošní pouti bylo odhalení pamětní desky Vincenci Jandovi, misionáři salesiánovi, trojanovickému rodáku, který čtyřiapadesát let působil především v Ekvádoru, uvedl Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské. Živodní osud Vincence Jandy byl velmi pohnutý. V jedenácti letech úplně osiřel. V osmnácti se stal salesiánem a o tři roky později misionářem v Ekvádoru, kde strávil větší část svého života a v roce 1982 zahynul. Letos uplynulo 100 let od jeho narození. Na pamětní desce jsou uvedena jeho slova: Když se nad svým vlastním osudem zamyslím, žasnu, že právě mě PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 tak nehodného Boží prozřetelnost poslala tak daleko od mé vlasti a mých drahých šířit na této zemi Boží království. Na Radhošti byli také zástupci Místní rožnovské organizace Moravané. Chceme připomenout odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je základem našeho snažení navrátit Moravě, co jí náleží z hlediska historického, kulturního i ekonomického, řekl předseda Josef Kroupa. Nechyběli ani bečvanští turisté senioři. Cyrilometodějská pouť patří k našim tradičním turistickým akcím, řekl plk. vv. Ing. Jaroslav Blinka. Minulý týden jsme byli na Lysé hoře, nejstarší účastnice měla 82 roků. Už máme na kontě 200 kilometrů, do konce roku chceme udělat dalších 200. Letos už po třetí měl na Radhošti svůj stánek také polský řezbář Marek Piwoński. Jezdím také do Velkých Karlovic, Rožnova, na Hukvaldy a do Štramberka. Mám Moravu velice rád a Moravané milují moje sošky. Pozdravuji všechny Moravany. Ani hustá přeprška nemohla pokazit dobrou náladu, ostatně navečer se vyčasilo a modrá obloha přece orámovala tradiční cyrilometodějskou pouť na Radhošti. -sb- Rožnovské Úlety na záletech Není pochyb o tom, že si Rožnovské úlety za dobu své existence vypěstovaly status regionální festivalové stálice. Již devátý ročník tradiční letní akce v režii agentury Petra Nekuži se konal tradičně pod širým nebem, na koupališti naproti hotelu Eroplán. Co se programové koncepce týče, nemohl chybět pamětnický retro koutek, zastoupený téměř zapomenutou hudební legendou. Angažováním mladé, nadějné krve organizátoři dokázali, že se na aktuální scéně umí docela dobře orientovat. Důležitou roli hrál i import netradičního zvuku, prezentovaný alternativními interprety na pomezí vícero žánrů. Nevděčná role zahajující kapely, která má za úkol příchozí publikum rozehřát, se v případě slovenského experimentálního tria Chiki liki tu-a potvrdila. Seskupení známé nadupanými koncerty, originální show a nezapomenutelným projevem přesto odvedlo seriózní práci. Přední osobnost Chiki liki, zpěvák Martin Višnovský, narazil na oči tradičně lyžařské brýle a kuriózní vzhled dotvořil roztodivným puntíkovaným hybridem pláštěnky a pracovního úboru. Zaškatulkovat tvorbu prešovských rodáků do jednotného stylu, by byl výsměch kultu nezávislé hudby, hudební recenzenti si však v souvislosti s Chiki liki oblíbili hesla folk, funk nebo punk. Energické alternativě sekundoval výstup Vladimíra Mišíka se známou sestavou ETC. Tradiční rockové a bluesové rysy Mišíkova projevu oblékal do folkového kabátu zvuk houslí a harmoniky. Z výkonu Mišíka a sdružené ETC sálá letní pohoda, představa příjemně stráveného odpoledne u vody nebo menší cyklotúry po vinných sklípcích. Zaujala mě nenucená lehkost melodií, propojení kritiky a ironie v textových motivech a syrové experimenty s hudebními styly. Je zřejmé, že Mišíkův Jako každým rokem i letos začala borůvková sezona, i když o něco dříve než bývá zvykem. V lesích se to hemží sběrači s nádobami a někdy i s hřebeny, aby si usnadnili práci a měli lepší výnosy. Málokdo z nich si však uvědomí, že borůvky a ostatní lesní plody bývají právě v letních měsících hlavním zdrojem potravy lesních živočichů. Také si hrozně rád sednu do borůvčí a pak je moje trpělivost odměněna voňavou buchtou s haferama, jak Valaši borůvky nazývají. Nikdy se Pouť Radhošť. Foto: R. Sobotka projekt neútočí na fotbalové stadiony a středoproudní televizní estrády, uvolněná festivalová atmosféra, plná páskových sandálů a věčné fronty u pivního stánku mu ale sedne jako ulitá. Mňága a Žďorp jsou už na Úletech starousedlíci a jejich profesionální show plné chytlavých melodií, dokonalé symbiózy hudebních nástrojů a v neposlední řadě nenuceně zábavné mimiky Petra Fialy z nich činí kapelu, která za každých okolností roztančí publikum. Sympatická je u nich trvalá snaha experimentovat, i když by to hypoteticky neměli za potřebí a se šlágry typu Hodinový hotel nebo Hirošima Nagasaki by i tak sklidili slušný úspěch. Hudba Mňágy je proměnlivá jako lidská nálada, často melancholicky kritická, stejně tak poeticky naivní, kumuluje ironický charakter textů s dospěláckou vážností. Jedná se nejspíš o jedinou kapelu, na kterou se všechny generace návštěvníků festivalu mohly společně zavrtět do rytmu a zapět zažité texty refrénů. Zní to jako klišé, ale Mňága a Žďorp opravdu spojuje, alespoň v našem regionálním měřítku. Úlety letos prokázaly charakter záletníků, neboť nelovily pouze v tuzemských uměleckých vodách a kromě Chiki liki naverbovaly dalšího východního souseda. Tučný nápis na plakátech lákajících k návštěvě přislíbil kulturní zážitek vskutku přelomového rázu, neboť titul headlinerů večera byl přisouzen někdejší hvězdné Tublatance. Slovenské trio Tublatanka pro mě symbolizuje druh kapely, jejíž jméno vám zní povědomě, asociuje vlasový střih ala mánička, kožené kalhoty a osmdesátkový zvuk, ale zde váš zájem končí. Banda rockerů středního věku, jejíž největší sláva odplula se sametovou revolucí, si změnu tisíciletí nepřipouští a dále hlaholí s takovou vervou, jako by hráli pro vyprodanou Sazka arénu. Musím připustit, že Maťu Ďurindovi hlas sem tam ujížděl do nepříjemných mimozemských výšin a především pokus o rock n rollový jekot připomínal bědování nachlazeného hejkala, avšak vyumělkovanost a rock se mohou rozcházet. Co kapele neodpustím, je děsivá stylizace do glamour-rockových kostýmů a další, dnes už snad ve většině případů tabuizované pokusy. Urostlý kytarista pohazující rozevlátou hřívou do rytmu hudby snad ještě před deseti lety mohl rozklepat kolena adolescentním fanynkám, dnes však působí stejně rozpačitě jako zpěvákova urputná snaha dostat masu posluchačů do varu, nejlépe prostřednictvím lascivních komentářů. Téměř dvouhodinové vystoupení Tublatanky velkou měrou přispělo k všeobecnému vyčerpání bdících davů, málokdo měl však tušení, že za malou chvíli čeká Úlety intoxikace ďábelsky zábavnou hudbou. Toxique už českou hudební scénu brázdí nějakou dobu a jak sofistikované kritiky, tak nevzdělaný hlas lidu jim předpovídá zářivou budoucnost a trvalé zakotvení v přístavu tuzemských hvězd. Znáte pocit, kdy výkon kapely na koncertním pódiu mapujete očima s nadějí, že by unylý projev mohl přerůst v něco zajímavějšího? Podobně se v blízkosti Toxique zásadně cítit nebudete. Nadané pětici vložily sudičky do kolébky hodnoty, které je bez těžkostí katapultují mezi nejoriginálnější kapely roku. Absolventům Ježkovy konzervatoře dominuje osobnost zpěvačky a většinové autorky skladeb Kláry Vytiskové, která je bez okolků hlavním důvodem, proč na kapelu zaměřit sluch i zrak. Repertoár skupiny se houpe na vodách retropopu, soulu, jazzu, ale i funku, a tak výrazová tvárnost zpěvačky přispívá k naprosto jedinečným zážitkům v rámci jednoho koncertu. V jednu chvíli je Klára éterickou vílou, poté ironizující raperkou, neústupná rebelka si však nesnažím z lesa odnést co nejvíce. V rezervacích Beskyd je ale zakázáno sbírat lesní plody celoročně. Alespoň zde tak mají obyvatelé lesa vždy prostřeno. Každodenní soužití lidí s přírodou je dnes stále vzácnější, a tak se není čemu divit, pokud lidé často myslí jenom na sebe a živou přírodu nevnímají. Ze Slovenska se k nám toulají i medvědi, z lesních plodů získávají energii a sílu, aby potom mohli v klidu přečkat zimu. Jejich přežití závisí na dostupnosti potravy. Může se stát, že sbíráme potichu borůvky a vedle nás je mlsá i medvěd. Borůvková sezona začala, a proto.nechme něco i medvědům :-) RECEPT NA BABIČČI- NU KYNUTOU BUCHTU S HAFERAMA: 1 Hera, 1 kg polohrubé mouky, 3 vejce, 10 dkg droždí, 0,5 l mléka, 1 l hafer, 5 lžic cukru krystalu, 1 neplná lžíce soli. Mléko ohřejeme, aby bylo vlahé, přidáme cukr, rozdrobené droždí a vytvoříme kvásek, který necháme na teple odpočinout. Do mísy dáme mouku, předává štafetu se sladkou naivkou Kolik českých kapel doplňuje kvalitní koncertní projekci o originální scénickou show? Kolik z nich obaluje dějové linky písní o komické příběhy, které zpěvačka v důvtipných kostýmech svěřuje publiku? Klára Vytisková je magnetem pro publikum a její nadaní kolegové jsou bohužel odsouzeni k tomu hrát druhé housle. V jejím projevu se promílá drzá údernost britské raperky Lady Sovereign, texty podrývají mužskou autoritu, jak to umí například Macy Gray, oplývá živočišným charismatem podobně jako Roisin Murphy z Moloko, s hvězdou britského soulu Amy Winehouse ji spojuje záliba v retro stylu a inspirace kořeny černošské hudby. Čas občas nemilosrdně letí, o koncertu Toxique to platí dvojnásob. Po slabé hodince mizí hudebníci základně fanoušků z dohledu, zbývají jen oči pro pláč a nutnost vyhledat detoxikaci. Na vlně nadšení ponocujícího publika se mohli svézt poslední mohykánové festivalu, indie-rockoví Airfare, kteří už našli útočiště v televizních hitparádách a virtuálních blozích dospívajících dívek. Přestože je dnes už kytarová éra ve světě na ústupu, kapela mladých výlupků v perfektně padnoucích mrkvových džínech, se smyslem pro ležérní rock n roll a ostré kytarové riffy by se mohla stát kultem. Tento názor ve tři hodiny ráno zřejmě nesdílela městská policie a bdící okolí rožnovského koupaliště, a tak byl provařený singl Sorry Baby první i poslední skladbou, kterou Airfare předvedli. Část příležitosti kapele ukrojila Tublatanka, jejíž půlhodinový přídavný blok znevážil festivalovou kolegialitu umělců. Příští rok však Úlety oslaví první kulatiny a Airfare chlapácky přislíbili účast mezi gratulanty. Deset svíček na dortu festivalu si bezpochyby žádá nezapomenutelný program plný slibných jmen, a tak se už teď můžeme těšit, čím nás organizátorská spojka překvapí. D. Zůbková Borůvková sezona začala aneb nechme něco i medvědům sůl, vzešlý kvásek, změklý tuk, vejce a zaděláme vláčné těsto. Dobře je vypracujeme vařečkou, zakryjeme pak utěrkou a necháme na teple vykynout. Na vymaštěný plech pak natáhneme těsto, (z 1 kg mouky je 4 5 buchet). Na těsto nasypeme borůvky, ocukrujeme, posypeme drobenkou a okraje potřeme rozšlehaným vejcem. Drobenku připravíme ze 3 lžic polohrubé mouky, 2 lžic moučného cukru a 2 lžic másla. Pečeme ve středně teplé troubě asi minut. M. Šulgan Hostýnské putování Pro pěší i cykloturisty se nabízí celá řada zajímavých okružních tras Hostýnskými vrchy. K nejpřitažlivějším místům patří samotný Hostýn s nejvýše položenou bazilikou Nanebevzetí P. Marie (718 m n. m.), jejíž historie sahá až do 17. století a podle některých podání snad až do 13. stol., kdy podle Hostýn. Program Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Město v mé paměti, realizovaný v rámci projektu Senioři vítáni, finančně podpořeného Nadací OSF Praha a Nadací České spořitelny, běží už celý rok a má své pokračování i během obou prázdninových měsíců, kdy se každou druhou středu konají procházky místy, o kterých skupina seniorů vypracovala a městská knihovna vydala netradičního průvodce. Prvá se konala ve středu 9. července a týkala se historie dnes už zaniklé rožnovské struhy, jejíž vznik sahá až do 16. století, druhá legendy zázrak zaplašil od věřících, kteří právě na Hostýně našli útočiště, zle dotírající Tatary. Tuto událost připomíná známá plastika P. Marie Hostýnské s Ježíškem v náručí, vrhajícím blesky do tábora Tatarů. Samotný chrám, slavnostně vysvěcený 28. července 1748 za účasti více než třiceti tisíc poutníků, působí mohutným dojmem a rozhodně stojí za zhlédnutí. Vrchol Hostýna tvoří neobyčejně zajímavý areál. Vinou se tudy mezi zelenými stromy dvě křížové cesty: stará z roku 1901, nová z roku 1912 vybudovaná podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče a s mozaikovými obrazy podle návrhu Joži Úprky. Na místním hřbitově odpočívají členové Tovaryšstva Ježíšova, Matice svatohostýnské a v pánu zesnulí poutníci. Má zde hrob také Mons. Dr. František Vaňák, arcibiskup a metropolita. Poblíž větrné elektrárny se nachází Rozhledna Františka Foto: R. Sobotka Josefa I. z roku Z novějších památek to je pomník skautského náčelníka Rudolfa Plajnera. Dále pomník, postavený konfederací politických vězňů na paměť popravených, zastřelených, umučených a vězněných v období komunistického teroru z let Od roku 1998 také památník sv. Huberta a od roku 2003 památník sv. Floriana, postavený k X. výročí hasičských poutí. Pozornosti návštěvníka by neměla uniknout návštěva rekonstruované Vodní kaple. V roce 2007 pak bylo otevřeno Svatohostýnské muzeum, přibližující historii tohoto zajímavého poutního místa. -sb- Procházky pamětí města K šedesátému výročí založení Valašského souboru písní a tanců Radhošť vydal Spolek přátel souboru Radhošť a Kulturní dědictví, o. s. DVD Od jara do jara. Spoluzakladatelem souboru byl náš otec Vladimír, řekl Ctimír Štrunc, který společně s bratrem Vladimírem působili jako kameramani, DVD nosič zpracovali a připravili k vydání. Díky tátovi nás oba soubor provází od raného dětství. V roce 1969 jsme jako pětiletí patřili při vzniku souboru Malý Radhošť k prvým souborovým dětem, v šesti už jsme zpívali u muziky. Vydáním tohoto DVD, které zobrazuje zvykoslovný rok na Valašsku, jsme chtěli vyjádřit nejen úctu k historii souboru Radhošť, ale také lásku k tomuto kraji. Textově se na jeho vzniku podílel také předseda vycházka ve středu 23. července zase historie rožnovského parku v minulosti zvaného Hájnice. Potěšitelné je, že se vycházek zúčastnili nejen senioři a dospělí občané města, ale také děti. Také členové dětského knihovnického kroužku Louskáček a žáci ZŠ Sedmikráska zpracovali svého průvodce městem, jak ho vidí oni, a provedou podle něj zájemce ve středu 20. srpna. Všechny procházky jsou určeny nejen seniorům a dospělým, ale také dětem, které si takto zajímavě vyplní prázdninový čas a doplní znalosti o městě, ve kterém žijí. -sb- Pocta souboru Radhošť Spolku přátel souboru Radhošť Ing. Petr Dobrovolný, který se souborem prožil pětatřicet let. Souborem prošlo možná i více než osm set lidí, má také spoustu příznivců. Dodržujeme zdejší lidové tradice, pochovávání basy, chodíme po koledách, setkáváme se u škračení vaječiny, zpíváme krásné písničky, vedeme k nim také své děti. DVD o souboru Radhošť je dalším z počinů z tvůrčí dílny Ctimíra a Vladimíra Štruncových pod hlavičkou Kulturního dědictví. Nedávno vydali úspěšné DVD o Luhačovicích, pracují na CD pro město Slaný a také na třetím CD Památky a zajímavosti Ústeckého kraje, které je založeno především na krásných 360 stupňových panoramatických pohledech, doplněných videosekvencemi. -sb-

5 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 STRANA 5 Léto je v plném proudu, a to svádí nejen k odpočinku, relaxaci, či přípravám na dovolené, ale také ke sportovním aktivitám. V neděli se ve sportovním areálu u Bečvy uskutečnil Sportovní den. Na své si přišli fotbaloví nadšenci, jelikož se zde proti sobě postavila družstva místních částí obce Sýkovec, Podhory, Střed, Štrček. Utkání byla energická, plná napětí a zdánlivě vyrovnaná. Ať už to ale bylo štěstí, dobrá taktika, či náhoda, vítězem tohoto turnaje se stalo družstvo Podhory, druhé místo obsadil tým Sýkovec, který se dle tradic dostavil na žebřiňáku s vlajkou a patřičným hudebním doprovodem, bronzovou medaili vybojovalo družstvo Střed a sice poslední, ale s úsměvem skončil tým Štrček. Tímto fotbalové nadšení neskončilo, jelikož v podvečer se odehrálo hlavní fotbalové utkání, " Sportovní den fotbalová utkání i soutěže pro děti Mužstvo FC Mocný Sýkovec. Dospělí se ve svých výkonech hodně činili. kde proti sobě nastoupilo A mužstvo s mužstvem Hutiska. Aby ale celý den nebyl pouze jen o fotbale, uspořádalo SVČ za pomoci členů ŠKSK při Radě obce Dolní Bečva pro mládež i dospělé odpoledne plné her a Foto: OÚ Dolní Bečva Foto: OÚ Dolní Bečva soutěží. Na soutěžních stanovištích byly připraveny disciplíny, jako obří hra Člověče, nezlob se, legrační byl slalom s miniaturními táčky, na kterých byly posazeny panenky a ty nesměly spadnout. Dospělí při této disciplíně měli malou nevýhodu oproti dětem, jež jsou menšího vzrůstu. A že chůze na chůdách je hračka? Ti, kteří tvrdili, že ano, tak jednoznačně disciplínu nezvládli. Na každého účastníka, jenž zvládl všechny disciplíny, čekalo od sponzora malé překvapení. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií do 7, do 15 let a dospělí. Na konci dne byli vylosováni tři šťastlivci a odměněni věcnými cenami. K poslechu a ještě lepší atmosféře zahrála místní dechová hudba Bečvanka. I tentokrát počasí nezklamalo, a tak organizátoři nemuseli vymýšlet náhradní program. Š. Trčková DOLNÍ BEČVA Rekonstrukce místních komunikací Zastupitelstvo obce Dolní Bečva rozhodlo při schvalování rozpočtu obce na rok 2008 připravit rozsáhlou rekonstrukci místních komunikací v místní části Horní Rozpité v délce 4,1 km. Od realizace projektu u dvou páteřních komunikací si radnice slibuje podstatné zkvalitnění dopravní obslužnosti místní části, zlepšení základních podmínek k životu občanů a zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích. Komunikace zajišťují dopravní v místní části Horní Rozpité spojení pro 80 domů a 21 rekreačních objektů. Obyvatelé získají kvalitní přístup ke komunikacím s provozem veřejné autobusové dopravy a následně k státní silnici I/35. Obec zvolila technologické řešení rekonstrukcí komunikací do asfaltobetonových povrchů, které zajistí dlouhodobější životnost a kvalitnější údržbu staveb a šetrnější provádění zimní údržby. Akce byla zahájena koncem června s ukončením v červenci Stavbu bude provádět místní firma Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva 336, která předložila cenově nejvýhodnější nabídku na Kč. Financování akce je zajištěno úvěrem od Komerční banky a dotací Zlínského kraje v objemu Kč v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. O poskytnutí dotace obci rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje již a tím umožnilo provést rekonstrukce komunikací v celém plánovaném rozsahu. OÚ Dolní Bečva Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Bečvě pořádá dne v areálu fotbalového hřiště 46. ročník hasičské soutěže Š T Í T R A D H O Š T Ě Prezentace: od 9.30 hodin do hodin Zahájení: hodin Startovné: 100,- Kč Plnění disciplín: požární útok se provádí podle pravidel požárního sportu - jeden pokus. Ústroj, nářadí včetně čerpadla bez úprav. Kategorie: muži do 35 let 2B muži nad 35 let 2B - při plnění disciplíny můžou startovat dva mladší. Před startem každý soutěžící předloží ke kontrole průkaz totožnosti hlavnímu rozhodčímu. Ženy 2B (startují jenom ženy!!!) Družstva startují v pořadí dle prezentace - bez rozdílu kategorie. Upozornění: družstvo, které přijede po zahájení soutěže, může startovat pouze mimo soutěž. Vyhodnocení a předání cen se uskuteční do 30 minut po skončení soutěže. Finanční částky za umístění si není možno vyzvednout před vyhodnocením! Informace o soutěži: tel p. Martyčák, SDH Dolní Bečva " PROSTŘEDNÍ BEČVA Jezdecký den s klubem JK Valašsko dvoudenní závody koní v jezdeckém areálu Neděle nás přivítala sluníčkem, které s námi vydrželo po celý den. V tomto druhém dni závodů probíhaly skokové soutěže velkých koní, kteří překonávali překážky až 120 cm vysoké. Parkur je skoková soutěž, při které se za různých podmínek prověřuje dvojice jezdce a koně na kolbišti s překážkami. Tyto soutěže mají prokázat klid, uvolněnost, sílu a dovednost koně při skoku a jezdecké schopnosti jezdce. Jestliže se dvojice dopustí určitých chyb, např. poboření překážky, zastavení před překážkou, překročení časového limitu apod., je penalizována. Vítězem soutěže se stane ten, kdo dostane nejnižší počet trestných bodů nebo dokončí parkur v nejkratším čase nebo získá v určitém typu soutěže nejvyšší počet bodů. K příjemnému posezení při sledování zajímavého programu patřilo i občerstvení čepovaným pivem, nebo grilovaným steakem přímo u kolbiště, či vzpruha kávou a nějakou dobrůtkou v našem HYHY baru. Děkujeme všem ekipám i divákům za účast na našich závodech a všem sponzorům, spolupracovníkům a členům JK Valašsko za spolupráci při přípravě této akce. Poděkování patří také obci Prostřední Bečva a jejím občanům za tolerantní přístup. I. Dulavová Vítání občánků Polovina roku je za námi a s ním již druhé vítání občánků v tomto roce. Po přivítání hostů a zahájení panem Blinkou představila nové občánky paní Uhlářová Alice. Po slavnostním projevu pana starosty předvedly děti z mateřské školky svůj program. Byli to Magdalénka Kadavá, sourozenci Bilovi a Hanička Fiurášková. Na vítání bylo pozváno šest dětí s rodiči, z toho jedna dvojčátka. Novými občánky, kteří přišli na slavnostní přivítání, jsou: Šenkeříková Denisa Vítková Renata Žitník Rostislav a Radka Růčka Aleš Šenk Matyáš Rodičům i dětem přejeme mnoho štěstí, zdraví a vzájemnou lásku do života. OÚ Prostřední Bečva Krásně zvládnutá překážka. Ve dnech července se v areálu JK Valašsko na Prostřední Bečvě konaly Jezdecké závody a zúčastnilo se jich téměř 70 jezdců a koní z našeho okolí, ale i z Olomoucka a Ostravska. V sobotu dopoledne proběhla drezurní soutěž, které se zúčastnilo pět dvojic a ve které na pěkném druhém místě skončila domácí dvojice Lenka Šedinová s klisnou ASAZI. Odpoledne už patřilo závodům poníků a jejich mladým jezdcům. Oficiálně závodit mohou děti na ponících od 8-16 let po složení Zkoušek základního výcviku jezdce pony. Jezdecké začátky dětí, které se poníkům věnují, se však objevují mnohem Foto: I. Dulavová dříve, mnohdy ve věku kolem 5-6 let. V počátcích je poník pro dítě ideálním učitelem přiměřené výšky v péči o koně a v jízdě na něm. Pony sportem rozumíme sportovní aktivity určené převážně pro děti od nejútlejšího věku a koně - pony, jehož hůlková výška v kohoutku nepřesahuje 148 cm. Mezi úspěšné zástupce našeho klubu patřil poník MONET se svými jezdkyněmi Annou Křištofovou a Barborou Podešvovou. Sportovní nadšení a výkony sice ohrozila silná bouřka, která pořadatele přinutila k přerušení programu, ale když se počasí umoudřilo, byl program dokončen podle původních plánů. Bylo se opravdu na co dívat. Foto: I. Dulavová Děti z mateřské školky a jejich tradiční program. Foto: OÚ Prostřední Bečva Finanční dotace Zlínského kraje Obec Prostřední Bečva obdržela finanční dotaci Zlínského kraje na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku dobrovolných hasičů. K této dotaci ve výši ,- Kč se finanční spoluúčastí připojí obec a na nákup těchto prostředků uvolní ze svého rozpočtu ,- Kč. Za tyto společné prostředky bude nakoupeno pět ochranných profesionálních kompletů, tj. helmy, obleky a obuv pro družstvo hasičů Prostřední Bečva - Kněhyně. Toto vybavení zvýší jejich připravenost a využitelnost nasazení v případě potřeby požárního zásahu. F. Juřík

6 STRANA 6 " REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 HORNÍ BEČVA Návštěva zahrádkáře Bohuslava Vaníčka Co takhle zakousnout se do domácího šťavnatého jablíčka, nebo švestky, meruňky, angreštu, či broskve? Pokud počkáte do měsíce září až října, kdy ovoce dozrává, můžete si ovoce odkoupit od předsedy ČZS na Horní Bečvě, pana Bohuslava Vaníčka, který všechny tyto druhy ovoce pěstuje na své zahrádce. Z počátku jsem podával inzerát, aby o mně lidé věděli, dnes už to dělat nemusím, protože ke mně jezdí nakupovat lidé i ze Slovenska, řekl Vaníček. Jeho zahrada je opravdu vysázená samými ovocnými stromy. Některé jsou sice ještě mladé, ale již úrodné. Když začne strom plodit, musím větvičky podepřít, jelikož bezesporu jedna z nejkrásnějších zahrad na Horní Bečvě jsou ještě příliš slabé a plody na nich těžké, takže se lámou, uvedl Vaníček. Zahrada pana Vaníčka je dobře situována. Od západu, ani od severu nefouká příliš vítr, proto si může dovolit pěstovat ovoce, které se normálně pěstuje jen na jižní Moravě. Ovocné stromy potřebují celoroční péči, ta zabere panu Vaníčkovi veškerý volný čas. V zimě se musí stromky dobře obalit, aby nezmrzly, také si musím dávat pozor, aby je nepostihla nemoc zvaná šarka, kterou většinou přenáší ze stromu na strom nějaký hmyz, uvedl Vaníček. Šarka je virové onemocnění rostlin. Původně se jednalo o onemocnění pouze modroplodých peckovin, typickým příkladem je švestka. V průběhu let však šarka zmutovala a nyní napadá i jiné peckoviny, jako je meruňka, nektarinka, či broskev. Stromky se také musí chránit před mši- Květinová výstava. našich zahrádkách pěstujeme, podotknul Vaníček. Kromě této výstavy pořádají zahrádkáři mnoho zájezdů, například do Olomouce na výstavy květin, ale i do ciziny, konkrétně Foto: B. Vaníček Nedozráté švestky ze zahrady pana Vaníčka. Foto: Š. Trčková Naaranžovaná pestrobarevná květina. Foto: B. Vaníček cemi, které je mohou z velké části poškodit, nebo úplně zničit. Zahrádkáři na Horní Bečvě jsou velmi aktivní, každoročně organizují například květinovou výstavu spojenou s další zajímavostí. Letos na výstavě zazářily dřevořezby Josefa Martináka. Minulý rok to byly ruční výšivky. Výstava se uskutečňuje v pouťový den. V tento den je všude spousta lidí, a tak toho využíváme. Lidé mají jedinečnou možnost se podívat a my pochlubit, jaké krásné, pestrobarevné kvítí na do Alp. Pravidelně se scházejí ve svém klubu, kde se uskutečňují porady, ale i zábavné posezení při ohni a také zde pořádají již zmiňovanou květinovou výstavu. Rádi sem chodíme, povídáme si, pijeme kávu, či vínečko, ale také tu například pečeme. Místní pekař nám tu chodí péct ty nejlepší koláče v celém širém okolí. V zimě si položíme na zem koberec a zatopíme. I tady máme zahradu a pěstujeme ovoce. Nudit se rozhodně neumíme, dodal B. Vaníček. Š. Trčková " HUTISKO - SOLANEC Výjezdy hasičů za měsíc červen Hasiči z Hutiska-Solance mají plné ruce práce. V měsíci červnu byla jednotka vyslána hned třikrát k jednotlivým událostem. První událost se přihodila v obci Horní Bečva, místní části Horní Kamenec, kde došlo k požáru louky. Současně byla na místo vyslána i JSDH Horní Bečva a JSDH Kněhyně. Požár vznikl po pádu elektrického vedení a poničil cca 100 m 2. Jednotky vzájemně spolupracovaly a provedly lokalizaci a likvidaci požáru. V místní části Pod Soláněm došlo k dalšímu požáru, tentokrát neobydlené budky. Na místo byla vyslána nejen JSDH Hutisko Solanec, ale současně také ZHS Rožnov pod Radhoštěm. Po příjezdu hasiči zjistili, že se jedná o planý poplach. Dvě Hasiči museli zasahovat u spadlého stromu. Foto: SDH Hutisko-Solanec Planý poplach. Požár budky to nebyl. Foto: SDH Hutisko-Solanec neznámé osoby založily táborový oheň v blízkosti nepoužívané garáže. Po příjezdu ZHS Rožnov byl oheň pomocí proudu vysokotlaké vody uhašen. Větrná smršť, ke které došlo na konci června, za sebou nechala spoustu následků. Jednotka postupně zasahovala u nebezpečně vyvráceného stromu přes komunikaci směrem na Velké Karlovice, dále u spadlých stromů v místních částech Pod Soláněm, Pod Kání, Zákopčí a Poskla. Jednotka také zjistila, že v místní části Pod Káním se nachází spadlý strom na dráty nízkého napětí, což bylo nahlášeno na operační středisko HZS. -red- Pavel Drda akademický sochař Již v minulém čísle padla zmínka o vernisáži výstavy Malířské cesty akademického sochaře Pavla Drdy, která se uskutečnila ve Zvonici na Soláni. Pan Drda se zabývá komorním a monumentálním sochařstvím, což v překladu znamená, že plastiky, sochy, reliéfy a objekty zhotovuje z keramiky, kovu a výjimečně z kamene, umělého kamene, či dřeva, popřípadě materiál kombinuje (kamenina/sklo, kamenina/měď/nerez apod.) Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: kamenické a kovotepecké tvorbě. Narodil se v Hranicích na Moravě, nyní však žije v Bystřičce. V roce 1977 vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor výtvarného zpracování keramiky a v roce 1983 úspěšně ukončil Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Během svých studií získal několik ocenění, v roce 1980 cenu VŠUP za dílo plastika Zubr, v roce 1981 ocenění za dílo plastika Skateboard. V tomtéž roce druhou svá díla vystavoval v Beskydech Umění je krásná věc. cenu v celostátní soutěži SVOČ. V roce 1982 získal čestné uznání v celostátní soutěži SVOČ a v roce 1982 první cenu v této soutěži. Svá umělecká díla samostatně vystavuje od roku 1986 a od roku 1992 mnohdy společně s Miroslavem Adámkem. Zúčastnil se kolem třiceti kolektivních výstav a ojediněle i výstav v zahraničí. Autorovo dílo je součástí řady Foto: Archiv SR českých i zahraničních soukromých sbírek. Z veřejných sbírek jich je několik zastoupeno v Muzeu regionu Valašsko ve Val. Meziříčí. Jeho dosavadní sochařská tvorba zahrnuje více než dvacet realizací do architektury, jejich interiér, či exteriér. V oblasti Valašska zaujímá postoj člena skupiny Oslava a Unie výtvarných umělců. -red- Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. pořádá ve dnech Malířskou školu v plenérech Soláně a Zvonice na Soláni. I. ročníku Malířské školy se zúčastní 8 studentů výtvarných oborů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně. Vedení Malířské školy převzali ak. malíř Ilja Hartinger, ak. malíř Luděk Majer a ak. sochař Bořek Zeman. Práce budou vystaveny jako součást III. salonu valašských výtvarných umělců, který bude zahájen v rámci národopisné slavnosti Soláň babí léto na Soláni.

7 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 STRANA 7 " VALAŠSKÁ BYSTŘICE Amatérská fotbalová liga Bařiny Letos již po sedmé uspořádali v sobotu 12. července v dopoledních hodinách místní obyvatelé Amatérskou fotbalovou ligu Bařiny. Turnaj se odehrával v parku na Bařinách. Tým se skládal ze dvou dospělých a tří dětí, přičemž střílet góly mohly pouze ženy a děti. Letos se zúčastnilo turnaje šest týmů, z toho dva nováčci, byly to Kluci se o míč doslova prali. týmy s názvem Koňaři a Osmáci. No a jak to všechno dopadlo? Vítězem letošního turnaje se stal tým Judasů. Křováci, kteří si bohužel neobhájili loňské prvenství, skončili na místě druhém, třetí byly Vydry, čtvrtí Koňaři, pátí Osmáci a na šestém místě skončili nakonec fotbalisti z Revíru. Všechny odehrané zápasy odpískal již tradičně pan Rostislav Křenek. Děkujeme mu za pevné nervy. O legraci a nudu nebylo opravdu nouze a že se letošní akce opět vydařila, svědčí účast na 150 návštěvníků a příznivců fotbalu, kteří si tuto akci nenechali ujít. Patří jim velký dík, že tak přispěli ke skvělé atmosféře, která vládla po celý den. Poděkování patří všem sponzorům, a to: OÚ Valašská Bystřice, manželům Kauerovým, Foto: OÚ Valašská Bystřice Emilu Korduliakovi, Karlu Vaňkovi, Zdeňku Michalíkovi, Drahomíře Michalíkové, manželům Boudovým a mlékárnám Valašské Meziříčí panu Malinovi. Nesmíme také zapomenout poděkovat těm, kteří tuto akci přichystali a zorganizovali, paní Františce Labajové a panu Jiřímu Vráblovi st. Příští rok opět fotbalu zdar! L. Lazecká Divadelní soubor Chaos uspořádal dne ve Valašské Bystřici prázdninový hudební večer, který byl tak trochu upoutávkou na připravovaný multižánrový hudební festival pro celou rodinu, který se uskuteční taktéž ve Valašské Bystřici v areálu vedle Společenského domu u Pernických. Na úvod se představila skupina Hluční sousedé z Kopřivnice s famózní zpěvačkou Celiné Bossu, kterou doprovázeli Jiří Matějů na kytaru a Jiří Krumpoch na percuse. Nádherné písně ve francouzštině, úžasný procítěný zpěv a celkový hudební projev kapely diváci ocenili velkým potleskem. Takto dobře naladěni očekávali další kapelu, kterou byla Burana Orffchester ze Znojma. Kapela celý týden před koncertem pobývala ve Valašské Bystřici na soustředění, kde pilovala svůj nový koncertní program. O tom, že koncert byl pojat vskutku mistrně, se diváci v sále přesvědčili poměrně rychle. V sále panovala pohoda, dobrá muzika přivedla diváky k euforickým momentům, perfektní bylo i průvodní slovo a dobrá nálada jako by pulzovala mezi pódiem a hledištěm a s každou další písničkou se stupňovala. Muzikanti se rozhodně nešetřili a vložili do koncertu veškerou Letní hudební pozdvižení zazněly tóny balkánské dechovky Kapela přímo srší energií. Foto: L. Vičarová Členové kapely si koncert užívali naplno. svou energii. Potěšující bylo, že diváci jejich krásnou muziku dokázali náležitě ocenit. Nádherné na celém večeru bylo i to, že návštěvníky tohoto koncertu nebyla jen hrstka mladých lidí, ale že přišly celé rodiny, a přestože účast nebyla nikterak ohromující, vzhledem k tomu, že koncert byl uprostřed pracovního týdne, spokojenost diváků byla očividná. Ze strany pořadatelů, tedy divadelního souboru Chaos, tomu nebylo jinak. Vždyť, kterého pořadatele by nepotěšila slova jednoho z nejstarších účastníků: Tož dobré to bylo, příště dojdu zas. Za zmínku jistě stojí, že kapela Burana si velmi pochvalovala skvělou spolupráci nejen s pořadatelem DS Chaos, ale i pochopení a ochotu obecního úřadu. Kapela ze Znojma již nyní plánuje, že v příštím roce přibere na festival další známé kapely. I přesto, že je kapela velmi vytížená, na kamarádské vystoupení v Bystřicích si vždy čas udělá. Kdo by se chtěl s touto kapelou seznámit a přitom zažít krásné odpoledne, ať vezme děti, dobrou náladu a přijde na další, již výše uvedený valašskobystřický festival, uvedla organizátorka koncertu Bohumila Bitalová. -red- Foto: L. Vičarová Atraktivní výzvou jak strávit příjemný sobotní den, byl již dvanáctý ročník tradičního Zuberského derby. Pořadatelem této " Zuberské derby koně v plné své kráse nádherná zvířata ovládla místní část Na Přelučině na mistrovství ČR. Tyto koně jsou využívány především pro práci v lesech a na polích. O víkendech se pak účastní podobných závodů, vodorovně postavený kůl, který kůň musel svou hrudí svrhnout na zem. Právě koním, které nejsou na závody zvyklé, se tato překážka příliš nezamlouvala. Ovšem co bylo pro koně opravdu těžkým oříškem a pro diváky velmi atraktivní, byl poměrně hluboký vodní příkop. Zkušeným koním průjezd nedělal žádné problémy, ovšem někteří kočí se opravdu zapotili, aby přinutili koně do koridoru vstoupit. Nicméně, ať už s menšími, či většími problémy všem se to nakonec povedlo. Téměř ve všech disciplínách závodilo domácí družstvo, které si nevedlo špatně. Při formanské jízdě sice udělali jednu chybu, ale vzhledem k tomu, že byli ohromně rychlí, jim to časově nijak neuškodilo. Čas tady hrál hlavní roli, podle něj se vyhlašovaly výsledky. Koně byli za každé nezvládnutí překážky penalizováni pěti vteřinami navíc. Zuberského derby se celkově zúčastnilo kolem koní a závodníků. Š. Trčková ZUBŘÍ Dan Hrachovec opět úspěšný Koním se do vody moc nechtělo. Foto: Š. Trčková akce byl jezdecký klub Zubří. Za vydařeného letního počasí se Na Přelučině předvedly desítky nádherných koní. Prvních devět ročníků derby se konalo na louce na Galičkách. Pořadatelé již třetím rokem usoudili, že Na Přelučině je místo prostorově vhodnější. Soutěžilo se především ve vozatajských disciplínách a parkurovém skákání. Jednou z vozatajských disciplín byla formanská jízda určená pro dvojspřeží chladnokrevných koní, která je součástí kvalifikace jako byly tyto. Je třeba podotknout, že některé koně se závodů účastnili poprvé, což bylo z hlediska techniky a celkové zvladatelnosti koní poznat. Jejich úkolem bylo za co nejkratší dobu projet dvanácti překážkami nejrůznějšího charakteru. Pro koně byly nachystány kužely s míčky, které nesměly spadnout, nebo slalom kolem otepi slámy, kde si sem tam nějaký ten kůň udělal suverénně pauzu a dal se do jídla. Mezi těžší překážky patřil Nádherný strakatý kůň byl ozdobou závodů. Foto: Š. Trčková Dan Hrachovec jako vítěz. Dan z modelářského klubu Zubří zahájil letošní sezonu opět ve velkém stylu. Na prvních soutěžích Evropského poháru obřích akrobatických modelů, které se konaly v České republice (zároveň jako mezinárodní mistrovství ČR), obsadil 1. místo, ve Francii Foto: MěÚ Zubří se umístil na 4. místě a v Itálii opět zvítězil. Kromě této náročné sportovní činnosti stihl ještě absolvovat pilotní školu. Přejeme mu hodně úspěchů ve sportovní činnosti, osobním životě a rodičům pevné nervy. MK Zubří

8 STRANA 8 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 " Kostel sv. Cyrila a Metoděje Ve Vidči, obci, která patří mezi nejstarší sídla na Rožnovsku se nachází dvě nejznámější kulturní památky, nejstarší je videčská zvonička, u níž zůstává záhadou, kdy a kdo a také proč ji postavil. Jde o roubenou stavbu, která prošla v roce 1975 opravou a poté byla ještě v roce 2000 kompletně odbornými pracovníky opravena doškovaná střecha zvoničky. V roce 1994 byla prohlášena za kulturní památku MKČR. Dnes stojí na pozemku poblíž krásné dominanty v centru obce, katolického kostela. Zakladatelem kostela byl nadučitel Ignác Kašlík, který ve Vidči působil v letech Celou tu dobu poctivě sbíral a střádal peníze na stavbu videčského kostela. Prosil, kde se dalo, na Valašsku, na Hané, v Dolních Rakousích i jinde. Nakonec sehnal tolik peněz, aby Vidčanům po stavbě nezůstal žádný dluh. Základní kámen kostela byl posvěcen 8. listopadu 1908 na videčské hody. O rok později byl nachystán materiál, aby se od roku 1920 začalo stavět. Za místo stavby bylo zvoleno prostranství naproti videčské škole. O stavbu se podle dobových materiálů ucházelo sedm stavitelů, z nichž v konkurenčním řízení zvítězil architekt Albert Hudec z Hranic, a to proto, že byl nejlacinější. Povolení ke stavbě bylo vydáno 31. střípky z historie kostela a stavět se začalo ihned. Stavba bohužel neprobíhala tak, jak by si všichni představovali. Ovlivnila ji hlavně nepřízeň počasí a událost s věží. Ve zdech se začaly dělat trhliny a v roce 1911 byly už tak nebezpečné, že musela být dosavadní stavba věže rozebrána, a to do základů. Příčinou těchto Kostel má menší věž, než je zvykem. problémů byl především nekvalitní materiál. Poté byly vykopány a zabetonovány pořádné základy a cihly ke stavbě dovezeny z cihelny z Hrachovce. Stavitel Hudec ale měl obavu, že i tato druhá věž by mohla mít časem trhliny, a proto se rozhodl její stavbu ve výši 40 metrů ukončit. Snížil tak Foto: Archiv SR věž o 13 metrů. Dnešním občanům to nevadí, ale tehdy to bylo považováno za zkomolení stavby. Na věž poté byly na druhý pokus instalovány věžní hodiny. V září roku 1912 byl odevzdán plně dostavěný kostel architektem Hudcem panu nadučiteli Kašlíkovi. Stavělo se tři roky, současně byly postupně vybudovány vnitřní prostory kostela. Svými penězi přispěli většinou videčtí občané, učitelé a známí tehdejšího okresu. Kostel byl vybaven hlavními i bočními oltáři, zpovědnicemi, lavicemi a Křížovou cestou. Z památkového hlediska jsou velmi zajímavé varhany, které byly v kostele umístěny hned po dostavbě a fungují bez opravy až dodnes. Věnoval je zuberský farář. Aby se kostel mohl užívat k účelům, pro které byl postaven, musel být posvěcen alespoň hlavní oltář. Došlo k tomu v říjnu Tenkrát to byla pro obec velká sláva. Dne byl pak posvěcen celý kostel olomouckým biskupem Mons. Karlem Hyvnarem a od té doby slouží videčským občanům až do dnešní doby. Byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. V den jejich svátku se také v kostele koná velká mše a v obci pouť. Celý kostel byl postaven v novogotickém stylu a tvoří důstojný a krásný střed obce. -red- VIDČE Pouťový tarokový turnaj Vítěz tohoto turnaje Jaroslav Jurča. Foto: M. Pernický V sobotu se uskutečnil letos již druhý tarokový turnaj, tentokráte pouťový. Odehrál se jako obvykle v hospodě U Hanáčků. Celkem se ho zúčastnilo 24 hráčů, což je stejný počet jako v turnaji předešlém. Štěstí bylo, že počet hráčů nebyl lichý, jak se tomu někdy stává, a organizátoři nemuseli tuto komplikovanou situaci řešit. Malým zpestřením turnaje bylo, že za jeden ze stolů se společně s muži posadila žena Mirka Švadlenková, která sice turnaj nevyhrála, ale několik mužů přece jen porazila. Videčtí tarokáři pořádají turnaj čtyřikrát do roka, a to na jaře velikonoční turnaj, v létě pouťový turnaj, na podzim hodový turnaj a v zimě vánoční turnaj. Vítěz každého turnaje převezme putovní pohár. Na konci každého roku se sečtou všechny body dohromady a celkový vítěz převezme trofej, která zůstane jen jeho. Zahrát si malou hazardní hru přišli kromě videčských tarokářů také hráči z Horní Bečvy, či Rožnova pod Radhoštěm. V sále panovala poklidná atmosféra a šlo cítit velké soustředění. Za několik desítek minut bylo dobojováno. Vítězem turnaje se stal Jaroslav Jurča, jehož celkový počet bodů byl 515, za ním, na druhém místě se umístil místostarosta obce Dalibor Kubiš s celkovým počtem bodů 491 a bronzovou medaili vybojoval Václav Snoza, který získal celkově 483 bodů. Počet bodů všech tří umístěných hráčů byl velice vyrovnaný, tak uvidíme, jak si povedou na podzim. Š. Trčková " VIGANTICE Kolonia vs. Svět obnovená tradice přetrvává " ZAŠOVÁ František Stavinoha nedožité výročí autora baladických příběhů Odnepaměti je známo, že Vigantice žijí fotbalem, vždyť právě tady vyrostly ty největší talenty, jako je Milan Baroš, či Radim Kučera. Tito jsou samozřejmě již dávno někde jinde, ale ani amatéři na tento sport nezapomínají. Již druhým rokem se 12. července uskutečnilo na fotbalovém hřišti přátelské utkání Kolonia vs. Svět. Tato akce měla ve Viganticích tradici vždy, a tak jsme se ji rozhodli po několika letech, kdy se nikdo organizace nechytl, obnovit, uvedl organizátor akce Viktor Kožusznik. Do Kolonie spadají všechny domy nacházející se okolo fotbalového hřiště a ostatní jsou Svět. I letos se do hry zapojily ženy, které se proti sobě postavily jako první. Jejich týmy byly poskládány právě podle toho, kdo kde bydlí. Ze zápasu bylo zřejmé, že šlo spíše o legraci a pobavení než o celkové skóre, ale i přesto jejich výkon nebyl vůbec špatný. Hrálo se 2krát 20 minut a vítězství obhájily hráčky ze Světa zápas získaly v poměru 2:1. Poté ještě všechny účastnice kopaly penalty, takže to byl zápas se vším všudy. Po krátké přestávce následoval zápas mužů. Podmínkou bylo, že se zápasu nesmí účastnit žádní aktivní fotbalisté. Řešili jsme problém s nedostatkem hráčů v Kolonii, kteří by mohli nastoupit, proto jsme Úsměv na tváři rozhodně nechyběl! mužstva rozdělili na horní a dolní konec, řekl Kožusznik. Utkání se hrálo 2krát 35 minut a po urputném boji zvítězilo mužstvo dolního konce 4:3, když se hattrickem blýskl Lukáš Smrček. I muži si přišli na své, když po utkání přišly na řadu pokutové kopy. Aby účastníci po vyčerpávajících zápasech doplnili vydanou energii, bylo pro ně přichystáno bohaté občerstvení včetně grilovaných makrel a steaků. Hráči a hráčky si vyměňovali zážitky z odehraných zápasů až do pozdních nočních hodin. V amatérských utkáních se nebojovalo o žádné věcné ceny, trofeje, či medaile, šlo spíše o pobavení a dobrý pocit, že účastníci udělali něco přínosného pro své zdraví. Akce se vydařila na výbornou, všichni byli maximálně spokojeni, proto je jisté, že se příští rok bude konat další ročník. Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům, dále TJ Vigantice za možnost uspořádat tuto akci a hlavně pořadatelům, což byli fotbalisté A mužstva, dodal Kožusznik. Š. Trčková Foto: Archiv SR František Stavinoha. Foto: Archiv SR Spisovatel František Stavinoha, rodák ze Zašové se narodil před 80 lety dne Jeho cesta ke spisovatelskému řemeslu nebyla nijak snadná. Po absolvování měšťanské školy se učil knihařem, pekařem, pracoval jako mocný dělník, cihlář a topič. Během vojenské základní služby ( ) nastoupil do dolů a hornictví na Kladně už se upsal natrvalo. Vykonával řadu profesí jako horník, signalista u těžního zařízení, těžmistr a od roku 1975 pro nemoc páteře v povrchovém provozu. K psaní se dostal v 50. letech v závodním časopise, který při zaměstnání redigoval, publikoval také v novinách a časopisech. Knižní prvotinou byla kniha povídek Nemilovati se trestá (1968). I další jeho knihy námětově těží z Kladenska. Přesto se pořád cítil být rodem z Valašska, přesněji ze Zašové. Na Valašsko mám ty nejhezčí vzpomínky, řekl při jednom z interview dr. Marii Mikulcové 4. července 1994 pro Naše Valašsko. Abych si je podržel v paměti, jezdím tam každý rok na zašovskú púť. A co bych chtěl vzkázat do Zašové? Že jsem si nikdy nemusel připomínat svoje zašovjanství. Rodnou valašskou ves Zašovou připomněl půvabnou knížkou Podbeskydské pastorále, kterou v roce 1983 vydal Československý spisovatel v Praze. František Stavinoha se ke spisovatelskému řemeslu dopracoval z ryze dělnických profesí vlastní vůlí a uměním. Dráhu spisovatele ukončil v roce 1992 v pořadí třináctou knihou První stopy v bílém sněhu. Zemřel po dlouhé nemoci 8. dubna 2006 ve věku 78 let. Jeho rodnou chalupu v Lojčíku by dnes marně hledal, ale v srdcích Zašovjanů zůstal zapsán trvale. -sb-

9 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 SPOLEČNOST STRANA 9 Projekt ukončila konference Podskaláček na cestách V neděli 22. června se 16 dětí ve věku od 4 do 9 let vypravilo na svůj první zahraniční zájezd. Podskaláček přijal pozvání na jubilejní X. ročník Mezinárodního foklorního festivalu nazvaný Otvára sa letu brána do družebního města Povážská Bystrica. Po příjezdu jsme si prohlídli centrum města, poté jsme dostali výborný oběd, udělali si prostorovou zkoušku na pódiu a pomalu se začali chystat na slavnostní průvod městem a vlastní vystoupení v rámci galakoncertu festivalu, kterého se zúčastnilo 9 dětských i Mladí tanečníci zanechali dobrý dojem. dospělých souborů z Čech, Polska a Slovenska. Děti z Podskaláčku, coby nejmladší účastníci, obstály v měření sil mezi soubory na výbornou. Přestože bylo velké horko, zvládli malí tanečníci dlouhý průvod se zpěvem i krátkými ukázkami svého tanečního umění i své vlastní vystoupení v galaprogramu. S pásmem Pod hájíčkem Zatímco pro většinu školáků znamenaly poslední týdny školního roku radost z pocitu, že se brzy zbaví učebnic, žáky kytarového oboru z rožnovské ZUŠky čekal náročný úkol. Reprezentovat Zlínský kraj v ústředním kole celostátní soutěže, která se letos konala až na západě Čech v Novém Strašecí. Úkol splnili žáci Miroslavy Pavelkové i přes obrovskou konkurenci lépe než na výtečnou. Václav Hudeček a Tereza Kokinopulosová přivezli do Rožnova čestná uznání a Petr Vašků, dvojnásobný absolutní vítěz kraje, znovu vybojoval umístění mezi nejlepšími, a to nejen v ústředním kole soutěže ZUŠ, ale i na mezinárodním festivalu v Dolném Kubíně. Soutěž základních uměleckých škol probíhá jednou za tři roky a aby se soutěžící probojovali až do finále, musí postupně zvítězit ve všech předchozích kolech, od oblastního přes okresní až po krajskou soutěž. Ani vítězství v Foto: SVČ pod zeleným v hudebním doprovodu paní učitelky Jany Vařejčkové nadchli početné publikum diváků i organizátory festivalu a také primátora města Povážská Bystrica pana Mudr. Miroslava Adame, který vedoucí Podskaláčku p. Věře Stachové předal děkovný list za účinkování na festivalu a pozval Podskaláček na jeho další ročník. Chtěla bych poděkovat všem dětem za jejich úžasnou výdrž a zvládnutí celého programu s úsměvem, mé pomocnici p. Jarce Malinové a rodičům za udržování dobré nálady dětí a pomoc, hlavně při doplňování tekutin v rámci průvodu a vystoupení. A také našemu šoférovi za bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Chtěla bych dětem popřát krásné prázdniny a mým přáním je, abych se se všemi setkala opět v novém školním roce V. Stachová Ve čtvrtek 26. června 2008 se uskutečnila v kinosále Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm závěrečná tisková konference k projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů na středních školách Zlínského kraje v oblasti zemědělství, životního prostředí, obchodu, služeb, strojírenství, elektrotechniky a cestovního ruchu. Dotace na tento projekt byla poskytnuta z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Touto konferencí byla oficiálně ukončena dvouletá práce pedagogů šesti škol, kteří v rámci projektu naplnili dva hlavní cíle: 1) prošli vzdělávacím cyklem a naučili se tvořit vzdělávací programy a vzdělávat dospělé, 2) vytvořili celkem 12 vzdělávacích programů, které budou základním kamenem ve vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji. Jelikož demografická křivka počtu žáků přicházejících na SŠ strmě klesá a školy čeká velký úbytek žáků, je právě vzdělávání dospělých jednou z možností, jak doplnit vzdělávací nabídku školy. Konference se zúčastnili zástupci všech šesti partnerských škol: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž (manažer projektu Ing. Hajný) vytvořila vzdělávací programy: průvodce cestovního ruchu, znalosti a dovednosti v pekařské výrobě, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (manažer projektu Mgr. Trefil) vytvořila programování víceosých CNC strojů, využívání Open Source Software, Střední škola oděvní a služeb Vizovice (manažerka projektu Mgr. Eva Šťastná) vytvořila kadeřnické a kosmetické minimum, módní trendy v osobních službách, Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště (manažerka Ing. Monika Malinová) vytvořila obchodní minimum psychologie prodeje, víno a gastronomie, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm (manažer Ing. Jaroslav Krčmář) vytvořila zeleň měst a obcí, zemědělství méně příznivých oblastí, Střední škola obchodu a služeb Vsetín (manažer Ing. Zdeněk Novosad) vytvořila logistika v praxi, moderní obchod základní znalosti profese prodavač. Dále se konference zúčastnili zástupci sociálních partnerů Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.r, a to: starosta města JUDr. Jaroslav Kubín za Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Olga Zabloudilová za Úřad práce Rožnov p.r, Štěpán Jakubovič za firmu SOLARTEC a Ing. Svatoslava Křenková za firmu RONAS. Na konferenci byl rovněž přítomen Mgr. Vít Hasník, metodik odboru školství při KÚ Zlín, členové jednotlivých realizačních týmů a další hosté. Čas ukáže, jak se vytvořená vzdělávací nabídka osvědčí. My každopádně přejeme školám, aby se jim práce na projektech dařila i v budoucnu M. Trefil Lidé oslavili letní slunovrat Červen je měsíc, v němž se na severní polokouli Matky Země těšíme na letní slunovrat. Den dosáhne své maximální délky a pak bude ubývat tak pomalu, že si toho všimneme až na podzim, když začneme dříve rozsvěcet světla. Občanské sdružení ZDRAVÝ ROŽNOV připravilo a uskutečnilo 21. června 2008, společně s partnery DOMOV SRDCE, o.s. a ISKÉRKA sociální centrum denních aktivit program k oslavě letního slunovratu. Dopolední část byla věnována dětem s rodiči. Poznávací a dovednostní soutěže hravou formou připomínaly všem přítomným příchod léta. Společně s Petrem Valou a jeho spoluhráči si mohli nejen děti, ale všichni přítomní zabubnovat i zazpívat. Úžasné improvizace dětí i dospělých přispěly k uvolněné náladě a společnému vyjádření radosti a spontánnosti. Odpolední část byla věnována přednáškám a besedám, které připomněly tradice našich předků. PhDr. Jaroslav Štika, CSc. poutavě vyprávěl o zvycích i o vývoji Valašska a oslav slunovratu v našem regionu. Beseda o bylinkách a jejich vlivu na naše zdraví byla vedena porodní asistentkou ze Vsetína Evou Hurtovou, DiS. Ukázky a praktické rady pro přítomné byly v závěru oceněny potleskem, ale i výměnou osobních kontaktů. Do třetice se uskutečnila fascinující přednáška, ale i dlouhá beseda, kterou vedla MUDr. Milada Smrčková. Energie stromů, a vše co s ní souvisí, byla pro přítomné nejen poutavým vyprávěním, kraji však k postupu do ústředí automaticky nestačí, z udělených prvních míst vybírá porota do celostátního finále znovu jen několik nejhodnotnějších výkonů. A právě to se letos podařilo třem vítězům krajské soutěže v různých věkových kategoriích Petrovi Vašků, Tereze Kokinopulosové a Václavu Hudečkovi, žákům rožnovské ZUŠky ze třídy učitelky Miroslavy Pavelkové. Petr Vašků navíc i letos zopakoval své absolutní vítězství z předchozího ročníku krajské soutěže a opět získal nejvyšší počet bodů ze všech kategorií účastníků. Na finále do Nového Strašecí se tak letos sjela více než stovka talentovaných žáků z celé republiky, aby své interpretační umění srovnali v třídenním kytarovém zápolení. Jejich vystoupení posuzovaly dvě čtyřčlenné poroty, v níž nechyběli přední čeští kytaristé jako Vladislav Bláha, Zdeněk Dvořák nebo Petr Saidl. Vůbec jsme to neměli jako porota snadné, většina z vás hrála vynikajícím způsobem a některé výkony šlo jen těžko srovnávat, zhodnotil letošní ročník předseda poroty, koncertní kytarista a pedagog Vladislav Bláha. O to příjemnější bylo následné ocenění všech tří rožnovských účastníků, kdy Václav Hudeček a Tereza Kokinopulosová získali čestná uznání prvního a druhého stupně a Petr Vašků se udělením třetího místa dokonce zařadil na stupně vítězů. Stejného úspěchu dosáhl letos Petr Vašků se svou učitelkou Miroslavou Pavelkovou i na mezinárodním kytarovém festivalu v Dolném Kubíně, kde jej porota ocenila mezi pěti nejlepšími v kategorii a Petr tak získal cenu Ivana Ballu v konkurenci soutěžících ze čtyř států Evropy. Petrova kategorie trvala skoro pět hodin a byla nejpočetnější, jsou to děti ve věku, kdy se chystají na konzervatoře. Soutěžící ale i připomenutím, jak nás Matka příroda obdarovává na naší cestě svou láskou a podporou. Součástí odpoledního programu bylo i malování mandal. Skupinová mandala, vytvořena zástupci organizátorů akce, ale i například účastníky z Domova Kamarád a Iskérka, potvrdila, že společné naladění na oslavu letního slunovratu nebylo jen v pocitech, ale mohlo být vyjádřeno i ve výtvarném zpracování. Nádherná společná mandala bude uchována pro připomenutí v dalších letech, kdy chceme opět uskutečnit oslavu letního slunovratu. Vyvrcholením celého dne byl večerní obřad, který měl tři části zapálení ohně a vzdání holdu očistné energii ohně, šamanský rituál, který účastníci realizovali zpěvem a bubnováním okolo ohně a společné písničky zpívané nejen k oslavě Matky Země, ale i pro dovršení báječné nálady. Celá akce, která se konala jako součást projektu Zdravý rok 2008, byla i snahou o zdravý životní styl. Veškeré občerstvení a ochutnávky, které profesionálně připravil tým vedený Vlastou Křeménkovou, byly součástí hravé, radostné i příjemné atmosféry. Co více dodat? Škoda, že takovéto akce se nezúčastnilo více zájemců. Celková účast byla asi 50 přítomných včetně dětí. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o přípravu i realizaci tak báječné akce, a těšíme se na její opakovaní 21. června 2009, již jako nově vytvořené tradice Zdravého Rožnova. M. Křenek, I. Kriegischová Zasloužené prázdniny pro kytaristy rožnovské ZUŠky předvedli různé hudební školy, třeba Poláci mají trochu jiný styl hry než my. Konkurence byla obrovská, sama bych nechtěla být v roli soutěžícího. Petr ten tlak ale ustál a podal vysoce muzikální a technicky vyspělý výkon, který si opravdu zasloužil ocenění, pochválila svého žáka Miroslava Pavelková. V závěru školního roku byli úspěšní kytaristé odměněni i na domácí půdě, a to spolu s vítěznými žáky dalších oborů. K ocenění Talent ZUŠ se tentokrát přidala pamětním listem i rožnovská radnice. Koncertovalo se až do poslední červnové neděle, kdy se škola rozloučila s rožnovskou veřejností koncertem komorního souboru Historia Viva. Předtím nechyběl tradiční promenádní koncert ke Dni hudby a ovace sklidil v závěru roku také koncert Junior beskydské muziky v partnerském městě Rožnova Povážská Bystrica. J. Ibalu MC Kolovrátek Co jsou mateřská centra, pro koho jsou určená, co nabízí, kde se vzala, jaký mají cíl? To jsou otázky, které Vás určitě napadnou, pokud zrovna nejste rodič malých dětí. Mateřská centra jsou občanská sdružení, která vznikají s cílem zaplnit bílá místa v systému služeb pro mladou rodinu zabezpečovaných státní správou a ziskovými organizacemi. Poskytují služby jak na profesionální úrovni, tak na bázi dobrovolnosti. Vytvářejí prostor pro setkávání rodin s dětmi a umožňují návštěvníkům (těhotným, maminkám, tatínkům, dětem, babičkám a dědečkům) aktivně trávit volný čas formou sdílení, vzdělávání, tvoření, cvičení, rekvalifikací, kulturních akcí. Mateřské centrum zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na Jak bez úrazu a bezpečně přežít nadcházející prázdniny? To se děti ze Základní školy praktické v Rožnově učily na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí, kde si mohly vyzkoušet svůj um na kolech, koloběžkách a za volantem motokár. Žáci si v areálu dopravního hřiště zopakovali znalosti pravidel silničního provozu. Na Průkazku cyklisty paní jejich samosprávě a zajišťují program. Cílem mateřského centra je posilovat rodinné vztahy, předávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. První mateřské centrum v ČR vzniklo v roce 1992 z iniciativy současné prezidentky Sítě mateřských center pí Rut Kolínské, matky pěti dětí. Síť MC má nyní cca 270 mateřských center po celé republice. Kampaně na posílení rodiny ve společnosti, které organizovala Síť MC: Společnost přátelská rodina, Jak se žije s kočárky, Město pro děti, Táta dneska frčí, Spolu u kulatého stolu. Každé mateřské centrum je jiné díky lidem, kteří ho tvoří, navštěvují, podporují. V mateřském centru jsou děti vítány, rodiče můžou zažít pocit sounáležitosti a načerpat energii pro další všední dny. I. Dolečková Prázdniny mohou začít učitelky s asistenty zapisovaly body z přezkoušení znalostí pravidel, týkajících se vybavení kola, orientace na křižovatce, chůze po komunikaci apod. Nejzdatnější cyklisté každé třídy byli v závěru odměněni sladkostí a diplomem. Nedílnou součástí dopravní výchovy dětí byla i beseda ve škole, která proběhla již na jaře. Akce školy byla hrazena z Nadačního fondu ZŠP. B. Pleváková Zvonění na zvoneček Tato akce se letos konala poprvé v MŠ Rožnov pod Radhoštěm 1. máje 1153 a vznikla spontánním nápadem učitelek. V pátek 27. června 2008 se na zahradě sešli v odpoledních hodinách rodiče s dětmi a pracovnicemi školky, aby společně přivítali prázdniny a rozloučili se s budoucími školáky. Pro děti i rodiče byl připraven přebohatý program. Nejprve byla uspořádána stanoviště s úkoly pro nejmenší, např. malování na plot, házení míčky na cíl, skákací míč, tunel, chůze na chůdách apod. Odměnou dětem za splnění disciplín bylo malé občerstvení, které v horkém odpoledni přišlo vhod. Poté mohly děti sledovat maňáskovou pohádku O Honzíkovi. Podle reakcí dětí byla velmi zajímavá a především veselá. Hlavním programem bylo loučení s dětmi, které po prázdninách nastupují do školy. Procházely k tomuto účelu vytvořenou školní branou, kde jim byla rukou paní ředitelky předána kniha na památku, CD medaile a především přání, aby se všem ve škole dařilo. Děti tento obřad braly skutečně vážně. Následovala tombola, kdy měly děti možnost vyhrát některou ze spousty nabízených cen. Myslíme, že se dostalo na každého, nikdo neodešel s prázdnou, a i když se vylosované výhry někdy neshodovaly s přáním dětí, náladu tohoto prima odpoledne to rozhodně nenarušilo. Po zapálení ohně, kdy si každý, kdo chtěl, mohl opéct svůj špekáček, přijeli dlouho očekávaní hasiči. Pro děti připravili další disciplínu, a to shazování lahví proudem vody. Dle očekávání byl zájem dětí o hasicí stříkačku nemalý a závěrečná sprcha se dětem rovněž moc líbila. Jak již bylo v úvodu zmíněno, byl program skutečně nabitý, a to jsme se nezmínili o výrobě zvířátek z balonků, o ukázce vystoupení s PET lahvemi a dalších činnostech. S postupujícím večerem se společnost zvolna rozcházela domů. Po celou dobu odpoledne se učitelky dětem plně věnovaly a je na nich vidět, že práce s dětmi je baví, nepovažují péči a vlídné chování k dětem za svou povinnost, nýbrž je to jejich přirozenost. Spoustu aktivit dělají nad rámec svých pracovních povinností a i ve svém volném čase. Za to jim patří dík. Touto cestou bychom chtěli poděkovat ředitelce mateřské školy paní Dalimile Čechové a celému jejímu kolektivu pracovnic za uspořádání této mimořádně povedené akce a popřát jim hodně podobných nápadů i do budoucna. Rodiče dětí z MŠ 1. máje 1153 Z Hudebního ateliéru Ve dnech probíhal v ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm Hudební ateliér. Jedná se o letní výukový program pro studenty konzervatoří, vysokých hudebních škol a další aktivní hudebníky. Letošní ročník byl otevřen v oboru hra na flétnu. Na zahajovacím recitálu zahráli Clara Nováková a Bertrand Chavarria. Foto: LH Promotion

10 STRANA 10 INZERCE SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 Vybrali jsme pro vás z 35. a 36. zasedání Rady města Rožnova p. R. Rada města schválila výběr dodavatele a smlouvu o dílu na zakázku Oprava zábradlí na nábřeží Dukelských hrdinů v Rožnově p. R. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Libor Dobiáš s. r. o., Rožnov. Rada města schválila výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku Odpadový hospodář města Rožnov p. R. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Jan Panc, Rožnov. Rada města schválila výzvu k podání cenové nabídky na zakázku Obnova zeleně hřbitova Na Láni Rožnov p. R., hodnotící komisi a seznam firem vyzvaných k podání nabídky. Rada města pověřila Městské lesy Rožnov, s. r. o. k prodeji dříví poničeného v důsledku vichřice za ceny stanovené kvalifikovaným odhadem ředitele Městských lesů s. r. o. Rada města schválila seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a dále schvaluje zadávací podmínky soutěže na výběr dodavatele, na realizaci akce Rekonstrukce Základní školy Koryčanské Paseky, Sevastopolská 467 v Rožnově p. R.. Rada města schválila návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti NOSTA, s. r. o. a znění smlouvy o dílo, na akci REKONSTRUK- CE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRA- DÁCH, ROŽNOV. Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Dolní Bečva a města Zubří. Rada města schválila přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti RADEKOV a znění smlouvy o dílo, na akci ZATEPLENÍ FASÁDY MŠ RADOST UL. 5 KVĚTNA 1701, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM. Rada města schválila úpravu Architektonicko-urbanistické veřejné soutěže na zpracování Víceúčelového kulturního centra. Rada města schválila přidělení zakázky a smlouvu o dílo se společností E.P.I., s. r. o., na zakázku Realizace INFOCENTRA ve vstupní hale budovy MěÚ v Rožnově. -red- Stane se Rožnov pod Radhoštěm oázou seniorů? Atraktivní rekreační lokalitu blízko centra města s hotelem ENERGETIK, stylovou kolibou KORDULKA a menším již modernizovaným hotelem FOR- MAN znají nejen Rožnované, ale také mnozí turisté a hlavně ti, co zde v minulosti trávili svou dovolenou. Jenže po téměř 60 letech provozu sláva hotelu ENERGETIK v posledních letech při rostoucí nabídce modernějších zařízení v okolí města silně poklesla, a tak loňská sezona byla tou jeho poslední. Jeho nový majitel akciová společnost FORMAN ADAMEC se sídlem v Novém Jičíně připravuje jeho náročnou přestavbu na v regionu t. č. unikátní zařízení se specifickými službami pro seniory z širokého okolí i zahraničí s přitažlivým a výstižným názvem Přírodní SANATORI- UM SENIOR. Rožnovské klima umožnilo již před více než 100 lety vznik prosperujících lázní a mnozí jeho občané si dodnes myslí, že by se i v budoucnu toto město mohlo stávat stále více lázeňským než průmyslovým. Jenže samotné klima již při dnešních nárocích klientely nestačí. Proto nově vznikající objekt bude svým hostům nejen zaručovat pobyt ve zdravém, klidném a překrásném prostředí valašské krajiny, ale také nabízet bezpečné ubytování s bezbariérovými přístupy v moderně zařízených cca 40 apartmánech, stravování a doplňkové služby dle jejich zájmu a potřeb, organizovat nejrůznější (seniorskému věku přizpůsobené) zájmové, osvětové, vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity a ve svém ozdravně-relaxačním centru, které bude přístupné i široké veřejnosti, celou řadu ozdravných procedur, zaměřených hlavně na tlumení potíží stárnoucí generace a prodlužování aktivní fáze života seniorů. Tato nabídka zdánlivě předbíhá současnou poptávku, ale prognóza budoucího vývoje avizuje, že v nejbližších letech bude seniorů výrazně přibývat, vzroste jistě i počet těch, kteří budou mít i dost peněz (byť třeba jen z prodeje svého domu, na jehož údržbu již fyzicky nestačí) na to, aby nezávisle na svých příbuzných si mohli užívat zaslouženého stáří a udržovat si co nejdéle svou aktivitu několika týdenním, měsíčním a zejména víceletým pobytem v pro ně vhodném zařízení s kvalitními službami a těch je zatím v ČR málo. K rozhodnutí o revitalizaci obyčejného hotelu na specifické zařízení pro ještě soběstačné seniory, kteří se rozhodnou investovat především do svého zdraví, přispěl i dokument Kvalita života a stáří národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, přijatý vládou ČR v aktualizované podobě usnesením č. 8 z 9. ledna Nově koncipovaný objekt svým charakterem nespadá do oblasti sociálních služeb, ale naopak výrazně podpoří cestovní ruch Rožnovska, neboť mnohé cestovní kanceláře se již začínají orientovat právě na cílovou skupinu seniorů jakožto perspektivní klientelu. Ty jistě přivítají novou možnost, kterou jim Rožnov p. R. poskytne. A pokud se někteří osamělí senioři či seniorské dvojice rozhodnou pobývat v tomto zařízení dlouhodobě, pak je jistě budou občas navštěvovat jejich příbuzní a přátelé, pro něž je v daném areálu připraven stávající hotel FORMAN s kolibou a v Rožnově i okolí dostatek možností pro aktivní odpočinek či sport. To bylo také důvodem, proč se investor akce obrátil se žádostí o finanční podporu z programu ROP NUTS II Střední Morava na základě výzvy č. 06/2008, Rožnovsko, Horní Vsacko a doufá, že bude úspěšný. V tom případě se práce na stavbě zahájí již koncem letošního roku, do 2 let by mohla být slavnostně přestřižena páska, a tak zahájena nová etapa budování slávy objektu na ulici s výstižným názvem Rekreační. Ing. Rudolf Konečný, koordinátor přípravy přestavby i OZNÁMENÍ PRODEJ HARCOVNY Záměr města Rožnova pod Radhoštěm k prodeji nemovitého majetku Zveřejněno v souladu s ust. 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění dle usnesení rady města č. 745/36 ze dne Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s ust. 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr na prodej nemovitostí p.č. 53 o výměře 733 m 2, p.č. 54/1 o výměře 7497 m 2, p.č. 55/3 o výměře 2847 m 2, p.č. 52 o výměře 240 m 2. Dále objekt občanské vybavenosti na p.č. 52 č.p za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč, vše v k.ú. Tylovice Podmínky prodeje: Využití dle schválené změny územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, o kterou si požádá svým jménem a na své náklady budoucí investor s tím, že musí být zachována průchodnost území v poloze stávajícího asfaltového chodníku mezi p.č. 54 a p.č. 55, ve spodní části pozemku ( p.č. 52, 53 a 54 ) je možná bytová zástavba 2 NP s vestavěným podkrovím nebo 2NP + ustupující patro, v horní části pozemku (p.č. 55) individuální bydlení RD, k vybudování obslužné komunikace pro RD na p.č. 55 je možno využít i 6 m pás městského pozemku nad dotyčnou parcelou, je však nutno vždy zajistit příjezd k horním parcelám nad dotyčnou lokalitou, kupující zajistí na vlastní náklady vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména pozemních komunikací, vodovodů, kanalizací, plynovodů a elektrického vedení a jejich následné provozování, v případě, že by měl v úmyslu v budoucnu tuto infrastrukturu nebo její část převést do vlastnictví města Rožnova p. R., učiní tak bezúplatně formou darovací smlouvy. Přihlášky k vyhlášenému záměru musí obsahovat dále tyto náležitosti: Podnikatelský záměr na využití areálu Harcovny, součástí navrženého využití pozemků musí být veřejně přístupné sportoviště o minimální výměře 500 m 2 včetně zázemí, nabídku ceny za m 2 pozemku minimálně Kč/ m 2, celá výše kupní ceny musí být splacena na účet města Rožnova p. R. nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy. Kriteriem pro vyhodnocení bude komplexnost nabídky, kvalita podnikatelského záměru ve vztahu k výše uvedeným podmínkám a nikoliv pouze maximální výše nabídnuté ceny za m 2 pozemku. Přihláška musí být doložena originálem nebo ověřenou fotokopií živnostenského listu, u právnické osoby i výpisem z obch. rejstříku. Přihlášky mohou zájemci zasílat písemně na adresu: K rukám Mgr. Olgy Vrublové, vedoucí právního odboru MěÚ, Letenská 1918, Rožnov p. R., přičemž musí být doručeny poštou na uvedenou adresu nejpozději 8. srpna 2008 do hod., nebo doručit osobně na výše uvedenou adresu nejpozději 8. srpna 2008 do hod., vždy v zalepené obálce, přičemž zadní strana obálky musí být přelepena páskou a parafována. Obálku je nutno viditelně označit v adrese heslem Prodej nemovitostí - areál Harcovna II a Neotvírat. Město Rožnov p. R. si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, resp. odmítnout všechny nabídky a vyhlásit nový záměr na prodej výše uvedených nemovitostí. Oznámení - změny v Klubu seniorů Klub seniorů Rožnov p. R., o. s. oznamuje, že dne na mimořádné schůzi důvěrníků odstoupilo dosavadní vedení klubu v čele s paní Evou Rudolphij a byl zvolen nový výbor s vedoucí paní Anneliese Přikrylovou. Současně bylo rozhodnuto o přestěhování kanceláře klubu do nové místnosti v přízemí Domova pro seniory na Záhumení, ul. J. Fučíka. Tyto prostory budou moci využívat i další neziskové organizace, které se dohodly vytvořit volné sdružení s názvem Seniorské centrum. Inzerce Kancelář Klubu seniorů bude otevřena od 1. září 2008 vždy v pondělí od hodin. V současné době probíhá stěhování a úpravy. Zároveň upozorňujeme na nové telefonní číslo: , Informace o akcích klubu budou zveřejňovány i nadále ve Spektru Rožnovska a měsíčníku Kam. Předpokládáme rovněž i vydávání informačního zpravodaje Seniorek. A. Přikrylová Elektronický archiv starších vydání novin naleznete na

11 VOLNÝ ČAS SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 STRANA 11 T klub - kulturní agentura Tel , Do středy Čtvrtek pondělí Sobota VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - stálá expozice - výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ - Galerie Na Letné RADHOŠŤ ŠEDESÁTILETÝ dle otevírací doby IC - Galerie Na Radnici BRATŘÍČCI MOJE FOTOGRAFIE O ZVÍŘATECH - fotografie Dariusza Żabińského dle otevírací doby IC Galerie Na Radnici 19. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ - multižánrový festival hodin - areál koupaliště u Eroplánu Příští číslo čtrnáctideníku Spektra Rožnovska vyjde ve čtvrtek 14. srpna 2008! Tipy pro příští dny BRATŘÍČCI, MOJE FOTO - GRAFIE O ZVÍŘATECH Čtvrtek 31. července hodin - Galerie Na Radnici Fotografie Dariusza Żabińského. Zveme návštěvníky na zajímavou výstavu fotografií nejcennějších přírodních pokladů země śremské. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 31. července 2008 v hodin na MěÚ v Rožnově p. R. v Galerii Na Radnici na Masarykově náměstí. Výstava trvá do 1. září. Otevřeno: pondělí až pátek od hodin, sobota a neděle od 9.00 do hodin. PODVEČERNÍ KONCERT Neděle 10. srpna hodin evangelický dřevěný kostel Rožnov Účinkují: Jitka Smutná zobcová flétna, Dalibor Pimka violoncello, Anna Mikolajková zobcová flétna. Zazní hudba renesanční, barokní i soudobá. 19. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ Sobota 16. srpna hodin - areál koupaliště u Eroplánu Multižánrový festival. Vystoupí: The Tap Tap, AG Flek, Yellow Sisters, G8 Transglobal, SkrzNaSkrz, The Prostitutes, Lety mimo. Uvádí: Karel Prokeš. THE TAP TAP The Tap Tap je hudebním souborem, který v roce 1998 založil a vede Šimon Ornest. V souboru hrají převážně studenti Jedličkova ústavu a škol, projektu STUDEO, ale také hostující profesionální hudebníci. The Tap Tap vydal v roce 2006 vlastní CD Hopšidyridy, které soubor natočil společně s ukrajinskou kapelou Huculyk. AG FLEK Po kladně přijatém turné původní sestavy v roce 1996 a po dvouletém nahrávání vyšla v roce 1999 pod jmény tří hlavních protagonistů nová deska Waltz. Od prvních taktů je jasné, že starý dobrý AG Flek se vrátil v plné síle: typické vícehlasy, snivé nálady vycházející z výjimečně sladěné kombinace akustických kytar, kláves a dalších nástrojů, typické poklidné skladby autorského dua Viktorin - Markytán, doplněné o dva texty z pera dávného flekovského spolupracovníka Dušana Kino Panorama Tel Michelfeita. K příležitosti třicátého výročí vzniku skupiny AG Flek se muzikanti opět setkávají. Původní čtveřici Táborská, Viktorin, Markytán a Šobáň doplňují kytarista Michael Vašíček a bubeník David Velčovský (známí též z působení v kapele Každý den jinak Vlasty Redla) a na sezonu 2007 připravili comeback k tomuto jubileu. Lety mimo. HANCOCK INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY BOBULE MOJE BORŮVKOVÉ NOCI FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN LET S DANCE 2 STREET DANCE PŘ. N. L. ART KINO KRTEK YELLOW SISTERS Yellow Sisters je ženská vokální skupina - a cappella, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r n b, world music, jazzu i reggae. Ve svých autorských písních experimentují s hlasem a hledají originální způsoby vyjádření melodie a rytmu. Yellow Sisters existují od roku V roce 2006 byly vybrány do finále soutěže Colours Talents pořádané Indies Records a festivalem Colours of Ostrava, kde v červnu 2006 získaly první cenu spojenou s možností nahrání a vydání alba. Nové album Yellow Sisters s názvem Singalana vyšlo v prosinci Složení skupiny: Antonia Nyass (Éterity), Bára Vaculíková (Yellow Family, Forbidden Fruit, Funky Feast, Levelrise), Léňa (Yellow Family, Babylon Station, DC Band, Tomato 22), Lucie Hawa Goldin (Éterity, tanečnice a choreografka TidiTade). G8 TRANSGLOBAL V tomto unikátním souboru jsou profesionální muzikanti nejen z ČR, ale také z USA, Německa a vystupují i s hosty z Francie, zemí Afriky, či Španělska. Koncerty tohoto projektu posluchače zavedou na cestu kolem celého světa, africké rytmy střídá moderní pulsující zvuk New Yorku, nebo lehká melodie latinskoamerické bossanovy Středa SLÍDIL GONE BABY GONE LOVCI DRAKŮ STALO SE VENKOVSKÝ UČITEL hodin OKO BERE Městská knihovna Tel PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA rožnovské náměstí 9.00 hodin MěK KNIHOVNA UZAVŘENA SPEKTRUM ROŽNOVSKA HLEDÁ KAMELOTY! SKRZNASKRZ SkrzNaSkrz je věrná svému názvu a v její hudbě můžeme najít průřez všemi hudebními styly, které existují i neexistují. Od rocku a reggae až po folkové rysy. Od svého vzniku v roce 2001 prošla kapela několika změnami a stihla vydat již tři dema: SkrzNaSkrz v roce 2003, o rok později NECO- NENECO a jejich zatím nejčerstvější nahrávka je z roku 2006 s neotřelým názvem Pštros vyseděl kukačku. Nejdůležitějším členem je pro kapelu její hudební skladatel Karel Novák, který v roce 1977 emigroval do Velké Británie a zde založil kapelu The Ladybirds. Angličtí hudební kritici jim předpovídali větší slávu, než zažili nedávno rozpadnuvší se Beatles. Osud tomu ale nechtěl a Karel Novák má autonehodu, při které přichází o ruku a skupina se po několika letech existence rozpadá. V roce 1991 se vrací do České republiky. V roce 2001 se znovu objevuje, aby pomohl při vzniku své současné kapely SkrzNaSkrz. Foto: Archiv SR THE PROSTITUTES Roku 2004 se bývalý námořník Adrian Bell přidává do party tvořené toxikologem, sociologem, grafikem a režisérem. Tak se zrodili The Prostitutes. Skupina věří ve virální marketing, a proto je více než polovina jejich alba k volnému stažení na mnoha serverech na internetu. V září 2006 vyšla dlouho očekávaná debutová deska Get Me Out Of Here produkovaná z větší části samotnou skupinou. Každá zmínka v tisku či na internetu, ať už jde o recenzi koncertu nebo nahrávky, spouští okamžitě nesmiřitelnou válku lásky a nenávisti a nekonečné diskuze nad čímkoliv, počínaje věkem a zaměstnáním jednotlivých členů a konče jejich hudebními nástroji a výkony. Zájem o The Valašské muzeum v přírodě Tel Sobota Sobota Neděle Pátek 1. neděle Sobota Neděle Sobota 16. neděle Prostitutes již dávno přesáhl jen hudební svět a ze skupiny se tak stal téměř společenský fenomén. LETY MIMO Historie kapely Lety mimo sahá až do let porevoluční euforie, kdy se Looky a Cvanc setkali v prvním ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Od té doby jdou jejich hudební kroky stejnou cestou. Společně působili dokonce i v jiných projektech (Samir, Jižní pól). Nerozdělilo je ani Cvancovo působení ve Třech sestrách, neboť Lety mimo vystupovali celých šest let jako jejich předkapela. Lety mimo vždycky bavilo míchat různé hudební styly a tím si vytvořit vlastní a nezaměnitelný zvuk. Předskakovali také s úspěchem tak žánrově rozličným kapelám jako Liquido, Young Gods, HIM, Killing Joke anebo Supergrass. V březnu 2006 vyšla zatím poslední deska ELEKTRA. Na letošní rok je přichystáno nové CD, které by mělo vyjít po prázdninách. Vstupné v předprodeji: 200,- Kč, na místě 230,- Kč, děti a ZTP: 60,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 1. července v T klubu, v Informačním centru a v knihkupectvích Lukas a Plejáda. Více informací: Spolupořadatel: Krytý bazén. Sponzoři: Deza, CS Cabot, Remak, Pivovar Radegast, AGH, Solartec, B-mobil, Dobiáš, Grafia Nova, ON SEMICON- DUCTOR, JETI model, DHL, myonic, Kohan, Montezi, Elinex electric, Alpine. Tato akce je již 6. rokem finančně podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje. Mediální partneři: Spektrum Rožnovska, TV Beskyd, rádio Čas, týdeník Jalovec. SÍLA PAMĚTI ROMSKÁ PÍSEŇ hodin Dřevěné městečko MŠE K POCTĚ SVATÉ ANNY hodin kostel sv. Anny ANENSKÁ POUŤ Dřevěné městečko JANOŠÍKŮV DUKÁT Dřevěné městečko DEN ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ Dřevěné městečko PUTOVÁNÍ PO VALAŠSKU Vsetínsko hodin Dřevěné městečko STARODÁVNÝ JARMARK Dřevěné městečko Středa 20. srpna hodin Společenský dům Výstava fotografií Jindřicha Štreita. Výstava fotografií je podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje. Začíná ve středu 20. srpna a končí v neděli 14. září. Vernisáž za účasti autora se koná mimořádně 29. srpna v hodin v sále Společenského domu. Výstava je otevřena denně od do hodin. Výstavu uzavře v neděli 14. září v hodin závěrečným slovem otec Jiří Polášek také ve Společenském domě. PRODEJ! Prodám dětskou autosedačku 9-18 kg, dobrý stav po jednom dítěti. Cena 500 Kč. Tel.: ! Prodám levně plynosilikátové tvárnice 40x30x24 cm, 240 kusů. Tel.: , ! Prodám pánské sportovní kolo. Berany, galusková i plášťová kola, přehazovačky, duralové kliky. Cena 850 Kč. Tomu, kdo kolo koupí, mohu dát zdarma kolo dámské cestovní. Tel.: , ! Prodám ihned monitor k PC 17 Hyundai ImageQuest 8790+, málo používaný. Cena dle dohody. Tel.: ! Prodám zdvojená zarámovaná skla 100x80x5 cm, 11 kusů včetně rámů a další skla. Bylo pořízeno pro postavení skleníku, nebo chatky. Cena 890 Kč. Tel.: , sms ! Prodám expandovaný perlit 2m 3 (užití jako lehčená tepelněizolační omítka, popř. beton). Tel.: ! Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, nové z neuskutečněné stavby, 2 ks bílé a hnědé, zdobené, s dokladem a zárukou. PC 9 a 22 tis. Kč, nyní a Kč. Dopravu zajistím zdarma. Tel.: ! Prodám šatní skříň dekor dub 100 x 160 x 60 za 300 Kč, malý rozkládací stůl za 100 Kč. Tel.: ! Prodám obývací stěnu tm. barvy (matná), nízká, v 1,2 m, d 4,2 m. Cena Kč. Sed. soupravu + 2 křesla a stůl. Cena 800 Kč. Dětské kolo 4-7 let. Cena 400 Kč. Tel.: ! Prodám nepromok. plachtu na auto, lehká, pevná, odolná proti větru, slunci i mrazu, na všechny typy osob. aut, zesílený okraj s kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: RŮZNÉ! Vážení studenti všech věkových kategorií, zvu Vás na hodiny angličtiny. Pokud je i Vaším cílem dobrá znalost tohoto jazyka, ozvěte na tel ( I skupinky po čtyřech). I m looking forward to you! Přijd te i Vy... KOUPÍM! Koupím starý nábytek. Tel.: Malý oznamovatel NEMOVITOSTI! Pronajmu moderní zánovní byt 2+1 na Kulturní ul. S pěkným výhledem 5p/8, nadkrytý balkon, plastová okna, příznivý nájem. Volný od 1/09. Jen pečlivému zájemci. Tel.: ! Vyměním velmi pěkný byt 2+1 za obdobný bezbariérový, nebo malý RD. Doplatím. Vše v Rožnově. Tel.: ! Prodám chatku se zahradou v Rožnově na Hraničce. Chatka je podsklepená, s terasou a s podkrovím. Pozemek v os. vlast. má 396 m 2. Cena: Kč. Tel.: ! Pronajmu dlouhodobě byt 2+0 malý, kompletně zařízený, na Koryčanských Pasekách. Tel.: ! Pronajmu 50 m 2 v centru Rožnova Nádražní ulice (naproti kostelu), od Tel.: ! Vyměním městský byt 2+0 za 2+1 nebo 3+1 v Rožnově p. R. Tel.: ! Věnuji exkluzivní stavební parcelu s chatou tomu, kdo v termínu 05-11/2008 provede rekonstrukční práce na RD. Vše v Rožnově. Spěchá dohoda. Tel.: ! Pronajmu garáž na Koryčanských Pasekách. Ne hudební skupině. Cena 800,- Kč/měs. Tel.: HLEDÁM! Hledám seriózního dodavatele staveb. prací pro rekonstrukci střechy, výměnu plynu a vody a menší stavební úpravy. Domek v Rožnově. Termín do listopadu Tel.: PLACENÁ INZERCE! PROSÍM PŘÍP. SVĚDKY DOPRAVNÍ NEHODY, KTE- RÁ SE STALA V PROSINCI 2007 NA UL. 5. KVĚTNA ZA SVĚTELNOU KŘIŽOVATKOU PŘED PŘECHODEM PRO CHODCE (CYKLISTKA - VW SHARAN STŘÍBRNÉ BARVY), ABY SE OZVALI NA TELEF. Č ! Rychlé nebank. půjčky 5-50 tis. Kč. Tel.: ! Až Kč měsíčně bez práce! Nechte vydělávat své auto, plot či dům. Udělejte z nich reklamní plochy! Tel.: AUTO-MOTO! Koupím starý motocykl Jawa, Čz nebo moped Stadion. Dále také koupím i vůz značky Tatra. Děkuji za nabídky. Tel.: , Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

12 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2008 V sobotu podvečer se z Prahy vrátila rožnovská florbalová výprava, která se od 9. července účastnila největšího mládežnického turnaje PRAGUE GAMES. Podobně jako loni, tak i letos se více dařilo družstvu do šestnácti let, jež se ve své kategorii probojovalo z 60 týmů mezi 20 do play-off. Mladým sršňům se skvěle vydařil úvodní hrací den. V něm si do turnajové tabulky připsali hned čtyři body za přesvědčivá vítězství s Dragons Havlíčkův Brod (6:1) a finským USB C-93 (6:1). Ve čtvrtek dopoledne čekal Rožnovany jeden z klíčových zápasů s domácí Spartou Praha. Přestože mladí Valaši prohrávali, dokázali nakonec nepříznivý výsledek zvrátit a vybojovat cennou výhru 2:1. Po důležité výhře se 1. FbK Rožnov prezentoval velice sebevědomě v následujícím zápase s Boras IBF. Výhra nad seveřany mohla sršně posunout přímo až do osmifinále turnaje a za stavu 4:0 k tomu nebylo daleko. Jenže Švédům se podařil husarský kousek a téměř ztracený zápas otočili na 4:5. Rozuzlení skupiny D tak přineslo páteční dopoledne, kdy byly na programu poslední bitvy ve skupině. Ty určily dva týmy, které se mohly radovat z postupu do turnajového play-off a díky výhře 6:1 nad FBC DDM Kadaň mohl postup slavit i 1. FbK Rožnov p. R. Hned v prvním zápase vyřazovací části turnaje narazili mladí sršni na švédský AIK. Soupeř, jenž postupoval z druhého místa skupiny C, nepředváděl zcela suverénní výkony, jak to u severských týmů bývá zvykem, a Rožnované cítili šanci. Jenomže AIK Stockholm roli favorita zvládl a vítězstvím v poměru 3:0 ukončil rožnovskou pouť turnajem. Tým do šestnácti let sice nezopakoval loňský výkon, kdy se probojoval až do čtvrtfinále prestižního turnaje, avšak ani letos svými výkony nezklamal! Dva velmi silné soupeře mělo ve skupině B družstvo do 18 let. Pokud chtělo základní skupinou projít, nutně muselo pokořit AIK Stockholm, či v domácím prostředí hrající Tatran Střešovice. Pro družstvo do osmnácti let začaly Prague Games 2008 velmi zostra. Do zahajovacího zápasu skupiny B určil turnajový los švédský AIK. Pozdější vítěz letošního ročníku Prague Games nedal sršňům do 18 let SPORT Florbaloví sršni bodali v Praze Muži 1. Valašského FC Rožnov p. R. zahájili přípravu na nový soutěžní ročník ve středu s novým trenérem. Stal se jím Lubomír Rybenský, který v jarní části sezony trénoval rožnovský dorost. A jaká je jeho vizitka? Má 36 let, pochází z Karviné a svá nejlepší fotbalová léta strávil v Kravařích. Poslední půlrok své hráčské kariéry odehrál v Dolním Benešově. Do Rožnova se přistěhoval v minulém roce. Vzhledem k tomu, že jako trenér zůstává současně i u dorostu, zdá se, že si ukrojil příliš velké sousto. Pan Rybenský si problémy v tomto směru nepřipouští, jeho filozofie je jasná: Nejlepší starší dorostenci stejně budou trénovat spolu s muži, takže ani časově to pro mě nebude o moc náročnější. Navíc zápasy dorostu s mužskými kolidovat nebudou. Trenér Blaško u mužstva skončil a přešel do Vigantic. Kádr družstva mužů 1. VFC bude oproti minulému soutěžnímu ročníku dost obměněn. Odchody: Škabraha do Val. Meziříčí, Polomský a Hanus do Kopřivnice, Čajka a Melčák do Vítkovic, Dresler do Bílovce. Boruta a Michal Maléř odcházejí za lepším do Rakouska. Příchody: Sypták z Vepřovic. Z hostování ze Stříteže se vrátili Michal Melichařík, Strkáč, bratři Karbanové a Bartoň, z Horní Bečvy Sekyra. Rožnovští muži se nepřihlásili do Českého poháru. Důvodem je, že vedení klubu má připravenou celou řadu přípravných zápasů a taky fakt, že by stejně v úvodních krajských kolech hráli na hřištích soupeřů. Hráči mají za sebou přátelský zápas doma s Hranicemi n. M., který prohráli 0:2, ve středu hostili Vratimov, v neděli budou hrát v Makově a ve středu doma s Bystřicí p. H. U tohoto zápasu je stanoven začátek na šanci a spanilou jízdu turnajem tak odstartoval výhrou 5:0. Hned večer si sršni vylepšili skóre s FbK Prty, které porazili hladce 7:0. I v dalším dnu si Rožnov nemohl dovolit zaváhat a doslova smetl pražský FC Bučis Team 8:0 a TJ Centropen Dačice 7:1. Po třech povinných výhrách tak přišel rozhodující zápas s odchovanci Tatranu Střešovice. Domácí prostředí nakonec v postupovém duelu přece jen více svědčilo Střešovicím, které se díky těsnému vítězství 2:1 probojovaly do playoff na úkor žlutočerných barev. Přestože družstvo do osmnácti let nepostoupilo ze základní skupiny, nemá se za co stydět. Prohrálo pouze o gól s Tatranem a s vítězem turnaje AIK Stockholm. Z. Štamposký Fotbalová sezona klepe na dveře Už za šestnáct dnů zahájí své soutěže fotbalisté Zlínského kraje. V pátek 4. července se v Otrokovicích losoval nový soutěžní ročník Rožnovští hráči mají zastoupení v krajském přeboru mužů, krajském přeboru staršího a mladšího dorostu. V krajské soutěži mladších a starších žáků startuje B tým, áčko bude hrát divizi, která je řízena Českomoravským fotbalovým svazem v Olomouci. V krajské soutěži bude Rožnov ještě reprezentovat starší a mladší přípravka. Muži, kteří doma hrají v neděli v 10.15, obdrželi losovací číslo 11 a první zápas hrají ve Slušovicích. Ve 2. kole hostí Ostrožskou Novou Ves, hrají v Uherském Brodě a ve 4. kole se doma střetnou s nováčkem Pilanou Zborovice. Na středu připadá vložené 15. kolo a naši fotbalisté v něm přivítají na umělé trávě SFK Holešov. O víkendu pokračuje krajský přebor 5. kolem a Rožnov p. R. hraje v Chropyni zajíždí do Spytihněvi, hostí Vsetín, který spadl z divize, a v 8. kole hraje na hřišti Dolního Němčí hostí naši muži nováčka TJ Vlachovice a o týden později jedou na hřiště Kateřinic. 11. kolo přinese derby v domácím prostředí se sousedními Viganticemi a hrají Rožnovští v Morkovicích. Závěr podzimní části sezony obstará domácí zápas s Provodovem a utkání 14. kola v Hluku. Starší a mladší dorostenci hrají doma své zápasy vždy v sobotu od a a od se každou sobotu postupně střetnou doma s Holešovem, venku se Slušovicemi, doma s béčkem Kroměříže, venku s Chropyní a doma s Brumovem. V 6. kole budou hostit nováčka TJ Kelč, o týden později jedou do Dolního Němčí a hostí Štítnou n. Vl hrají na hřišti Ostrožské Nové Vsi, doma s SK Paseky Zlín, v 11. kole jedou do Morkovic a hostí FS Napajedla. Závěr podzimu, 13. kolo krajského přeboru, sehrají naši dorostenci na hřišti Sokola Podlesí Starší a mladší žáci mají v novém soutěžním ročníku divize nóbl společnost. Jejich domácím hracím dnem je neděle od a hodin. Premiérovým soupeřem v domácím prostředí bude SK Uničov. Ve středu se hraje vložené 12. kolo a soupeřem opět doma bude SK Hranice n. M. 2. kolo sehrají naši žáci v Zábřehu, o týden později hostí Třinec a hrají ve Vítkovicích s B týmem. V neděli přivítají doma Baník Ostrava B, o týden později opět na hřišti u koupaliště MFK Havířov a v 7. kole hrají na hřišti béčka Tescomy Zlín hostí žáky z Brumova, jedou do Přerova a hrají doma s TJ Jeseník. V úterý je naplánováno vložené utkání 13. kola a Rožnov p. R. jej hraje v městě básníků Rýmařově. Poslední 11. kolo podzimu odehrají naši žáci v Bílovci. Rezerva starších a mladších žáků začíná krajskou soutěž dvěma zápasy venku ve Velkých Karlovicích a ve Štítné n. Vl. Doma se představí až ve 3. kole v neděli odpoledne se Slavičínem hrají ve Valašských Kloboukách a další domácí zápasy sehrají v sobotu v 9.30 a V 5. kole jim bude v Rožnově soupeřem Poličná, jedou do Vlachovic a mají doma Nedašov. V 8. kole hrají na Horní Bečvě, doma s Val. Meziříčím B a v 10. kole jedou do Kelče. Závěr podzimu sehraje naše žákovská rezerva na domácím umělém trávníku v sobotu a soupeřem jim bude TJ Juřinka. Starší a mladší přípravka zahájí své zápasy v A skupině krajské soutěže v domácím prostředí v pátek od hodin s Viganticemi. O týden později opět v pátek budou hostit ve 2. kole TJ Val. Meziříčí A a hrají ve Vsetíně. V pátek přivítají nejmladší fotbalisty z Juřinky, v 5. kole mají volný los a v pátek v hodin hostí Val. Meziříčí B. Poslední 7. kolo podzimní části sezony odehraje rožnovská přípravka v neděli na hřišti v Poličné. V I. A třídě se vzájemných derby utkání dočkáme hned v úvodu podzimní části soutěže. V 1. kole bude Hutisko-Solanec hostit Vidče a ve 2. kole, o týden později, Valašská Bystřice přivítá na svém hřišti fotbalisty Hutiska. Další derby se odehraje až v 5. kole a střetne se Vidče doma s Valašskou Bystřicí. V 7. kole bude hrát Hutisko-Solanec na svém trávníku s nováčkem Dolní Bečvou a v 10. kole zase Dolní Bečva přivítá TJ Vidče. Poslední valašské derby podzimu sehraje na svém hřišti Valašská Bystřice s Dolní Bečvou ve 13. kole Hracím dnem Dolní Bečvy, Hutiska-Solance a Val. Bystřice je neděle v úřední začátek, Vidče hraje v sobotu rovněž v úřední začátek. V I. B třídě nebude hrát Střítež n. B., která se ze soutěže odhlásila, a tak nás čekají pouze tři derby utkání. Ve 2. kole, hostí Prostřední Bečva hráče FC Zubří, V 5. kole, přivítá Zašová na svém hřišti Prostřední Bečvu a v 6. kole, o týden později, Zubří bude hostit fotbalisty Zašové. Hrací dny mají všechna tři mužstva v neděli v úřední začátek. J. Piska Zprávy z rožnovského fotbalu Krátce z házené HC Gumárny Zubří, který hraje extraligu a v minulém ročníku obsadil 2. místo, když prohrál až ve finále, ma nového trenéra. Po několika letech působení v zahraničí a loni v Karviné se do Zubří vrátil trenér Jiří Kekrt. J. Piska Dorostenci v rámci přípravy sehrají rovněž sérii přátelských utkání. Ve čtvrtek bude hrát jen st. dorost doma od s Frýdkem-Místkem a v sobotu a hrají naši dorostenci ve Val. Meziříčí a v Kopřivnici. Žáci se zúčastní několika turnajů. Např. ve Velkých Karlovicích nebo ve Frenštátě. Doma v přípravných utkáních přivítají Frýdek-Místek, SK Hranice a Vsetín. Několik dní před startem divize v úterý sehrají rovněž doma poslední přátelský zápas s Frenštátem. Začátek je v hodin. J. Piska STRANA 12 Divadelní léto pokračuje! VLÁĎA HRON Středa 30. července amfiteátr Dřevěného městečka Další rožnovskou premiéru v rámci hudebně-divadelního festivalu Valašské Divadelní Léto Vláďa Hron - náš přední bavič, moderátor, zpěvák a entertainer se představí se svým nejúspěšnějším a nejoblíbenějším pořadem poprvé rožnovskému publiku. Těšit se můžete na výběr těch největších hitů a show... Pořad se jmenuje Abeceda hvězd a během úžasného večera se setkáte mimo jiné s Louis Armstrongem, Karlem Gottem, Andreou Bocellim, Eltonem Johnem, Freddiem Mercurym a dalšími světovými, ale i českými zpěváky a zpěvačkami. V případě špatného počasí se pořad uskuteční v Janíkově stodole. DÍVČÍ VÁLKA Středa 6. srpna hodin amfiteátr Dřevěného městečka Agentura Pragokoncert, která exkluzivně zastupuje divadlo Františka Ringo Čecha, přiváží v rámci festivalu Valašské Divadelní Léto, který pořádá ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, soubor Čechova Prozatímně Osvobozeného Divadla. Dívčí válka je nejoblíbenější divadelní komedie všech dob. Vždyť za posledních devět let (od obnovené premiéry v roce 1998 do současnosti) bylo odehráno téměř 650 repríz, které zhlédlo více než 350 tisíc diváků. K nesmírné popularitě této hry přispívá nejen nadčasové téma hry (věčné spory mezi muži a ženami), které autor zpracoval s humorem sobě vlastním, ale i hvězdné herecké obsazení. Divadlo, které zajíždí za svými diváky do všech koutů republiky, rozesmává své diváky nejen mistrnou satirou, ale i skvělým konverzačním humorem. Soubor vystoupí v tomto obsazení: sám autor F. R. Čech se představí v roli vladyky Ctirada, v roli knížete Přemysla vystoupí Milan David, Petr Martinák ztvární Vojena a zároveň Častavu, v roli božského pěvce Lumíra uvidíte skvělého Jaroslava Sypala, Pavla Novotného uvidíte jako vladyku Bivoje. Bára Štěpánová se zhostí role Vlasty, Anife Vyskočilová vystoupí jako manželka Bivoje - Kazi a Nancy N. Johannes jako ctnostná panna Šárka. Autor a ředitel Čechova Prozatímně Osvobozeného Divadla F. R. Čech si vyhrazuje právo uvádět na scénu nové objevy a talenty - budoucí hvězdy domácí i světové umělecké scény. V případě nepříznivého počasí se představení přesouvá do sálu Janíkovy stodoly! EVA A VAŠEK Čtvrtek 14. srpna hodin amfiteátr Na Stráni Eva a Vašek, jedni z našich nejúspěšnějších interpretů poslední doby, vystoupí po velkém úspěchu opět v Rožnově pod Radhoštěm v rámci festivalu Valašské Divadelní Léto 2008!!! Dlouho očekávaný koncert těchto jedinečných umělců se zase podařil připravit i na Valašsko. I v takovém nabitém programu, jaký bezesporu Eva a Vašek mají, si vyhradili jeden večer, kdy vystoupí a zahrají v amfiteátru Na Stráni ve Valašském muzeu v přírodě. Dvojici Eva a Vašek hodně ovlivnilo působení v Rakousku, speciálně ve Vídni, kde začali vystupovat po revoluci. Eva a Vašek mají svůj specifický hudební styl, který vznikl směsí rakouské muziky s českými hlasy, spíše než lidovky je to pop s potlačenou rytmikou. Hity jako Bílá orchidej, Slyšíš, jak zvoní, Krásné chvíle nebo Bílé růže z Athén rozezvučí malebné prostředí amfiteátru Na Stráni ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm již ve čtvrtek 14. srpna Vstupenky na všechny uvedené akce zakoupíte v Rožnově v knihkupectvích Lukas, Pergamen, v T klubu kulturní agentuře, v kanceláři Valašského království a u pokladen muzea, dále pak v knihkupectví Jasná ve Valašském Meziříčí, v IC Frenštát pod Radhoštěm, CK Čedok ve Vsetíně. Více informací a vstupenky na dobírku na Krásné léto SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R., Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , šéfredaktor Lukáš Martinek - tel.: , redaktorka pro mikroregion Šárka Trčková - tel.: , externí redaktoři Richard Sobotka a Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá a hodin. Bližší informace najdete na Číslo odevzdáno k tisku Uzávěrka příštího čísla SR je do hodin.

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy

Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy Je úterý 16. června 2015 sedm hodin ráno, polojasno, pravděpodobnost srážek 0%, vlhkost 58%, předpoklad pociťované teploty maximálně +22 stupňů a s touto předpovědí

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více