Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/32 Zastupitelský úřad Harare ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu Zimbabwská republika (Republic of ) 1.2. Rozloha Rozloha celkem: km 2, z toho km 2 vlastní území a km 2 vodních ploch. Celková délka zimbabwských hranic: km. Země, s nimiž hraničí a délka hranic: Botswana 813 km Mosambik km JAR 225 km Zambie 797 km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 11,4 mil. (odhad červenec 2009) Průměrná hustota obyvatel na 1 km2: 29,2 Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: ve věku let: 52,2 % obyvatelstva (z toho 2,7 mil. mužů a 3,3 mil. žen) Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,53 % (odhad 2009) Demografické složení (2007): 0 14 let: 43,9 % (chlapci 2,5 mil. / dívky 2,5 mil.) let: 52,2 % (muži 2,7 mil. / ženy 3,3 mil.) 65 let a výše: 3,9 % (muži 0,2 mil. / ženy 0,3 mil.) 2/32 Zastupitelský úřad Harare ()

3 Průměrný věk (medián): 17,6 let Odhad podílu obyvatelstva HIV pozitivního: 15,3 % počet úmrtí na AIDS ročně Národnostní složení Zimbabwské obyvatelstvo je tvořeno z 98 % původními africkými kmenovými skupinami (z toho Šona činí 71 %, Ndebele 16 %, ostatní etnika 11 %) a z 1% bělochy a 1 % míšenci a Asiaty Náboženské složení 50 % synkretické (směsice částečně křesťanského a částečně domorodého náboženství), 25 % křesťanské (anglikánské, římsko-katolické, protestantské), 24 % tradiční domorodá náboženství, 1 % ostatní (muslimské, hinduistické, židovské náboženství) Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Úředním jazykem je angličtina. Z dvou hlavních skupin jazyků bantuské rodiny pak kolem 60 % obyvatelstva používá šonštinu (Shona) a 40 % ndebelštinu (Sindebele) Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Administrativně správní členění země: 8 provincií: Manicaland Mashonaland Central Mashonaland East Mashonaland West Masvingo Matabeleland North Matabeleland South Midlands 2 města se zvláštním statutem: hlavní město Harare město Bulawayo Hlavní město: Harare (1,2 mil. obyvatel) 3/32 Zastupitelský úřad Harare ()

4 Další velká zimbabwská města (počet obyvatel v tisících): Bulawayo (790) Chitungwiza (365) Gweru (160) Kwekwe (95) Mutare (85) Kadoma (85), Masvingo (65) 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$), byl v letech stižen astronomickou inflací (až biliony procent). Od února 2009 se zimbabwský dolar přestal používat, v dubnu 2009 vláda formálně pozastavila jeho používání na jeden rok a schválila v podstatě neomezené používání směnitelných měn. Ani v roce 2011 není návrat k místní měně na pořadu dne. V současné době se jako hlavní platidlo používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand (ZAR), neformálně platí kurs 1 USD = 10 ZAR. V blízkosti hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula. Peněžní transakce probíhají většinou v hotovosti. Jiné než výše uvedené měny (včetně eur) je obtížné směnit. Mezinárodní platební karty mají velmi omezenou použitelnost Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Oficiální státní svátky: 1. leden New Year s Day (Nový rok) Velikonoční pátek, sobota a neděle (pohyblivé) 18. duben Independence Day (Den nezávislosti, oficiální státní stávek země) 1. květen Worker s Day (Den pracujících) 25. květen Africa Day (Den Afriky) 10. srpen Heroes Day (Den hrdinů) 11. srpen Defence Forces Day (Den ozbrojených sil) 22. prosinec National Unity Day (Den národní jednoty) 25. prosinec Christmas Day (1. svátek vánoční) 26. prosinec Boxing Day (2. svátek vánoční) Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna v souladu čl. 2 (odst. 2) zákona Public Holidays and Prohibition of Business Act. Úřední/otevírací hodiny: Obvyklé úřední hodiny na úřadech: pondělí pátek od 8:00 hod. do 16:30 hod. Obvyklá úřední otevírací doba bank: pondělí úterý a čtvrtek pátek od 8:00 hod. do 15:00 hod., středa od 8:00 hod. do 13:00 hod a sobota od 8:00 hod. do 11:30 hod. 4/32 Zastupitelský úřad Harare ()

5 Obvyklá otevírací doba v obchodech: pondělí pátek od 8:00 do16:30 (případně 17:00) hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 18:00 hod. bez polední přestávky sobota od 8:00 do 12:30 hod. neděle od 8:00 do 13:00 hod. (pouze supermarkety) Vzhledem k problémům s dopravou je však nutné si ověřit, zda v úřadech je již někdo přítomen na začátku a stejně na konci pracovní doby, v případě prodejní sítě je potřebné vědět, zda v dané čtvrti nejsou odstávky elektrického proudu či vody, v takovém případě je část obchodů zavřena Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrná britská tradice. Rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, že za veškerá ošetření je třeba zaplatit. Veřejný zdravotní systém je v rozkladu. Jiná než soukromá zařízení (viz 1.17) nelze doporučit, trpí naprostým nedostatkem materiálu i personálu. Na venkově zpravidla není dostupná ani nejzákladnější péče. Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění, zahrnující i leteckou přepravu do JAR Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Vstupní víza a poplatky: Občané České republiky mohou víza získat na hraničních přechodech (tj. na letišti v Harare či na pozemních hraničních přechodech). Vízum pro jednorázový vstup stojí 30 USD, vízum pro dva vstupy 45 USD. Vícerázové vízum nelze na hranicích získat. Pro podání víza se vyžaduje platný pas s minimální platností dalších šest měsíců od data vydání víza. Fotografie není potřeba. Doporučujeme mít připravenou přesnou částku, protože úředníci na hranicích většinou nemají drobné nazpět. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci (stačí např. několikahodinové překročení hranice do Zambie a při návratu je požadován doklad o očkování). Návštěvník může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup). Pro návštěvníky pobývající v méně než 6 měsíců, jsou požadavky obvykle minimální. Pracovníci tisku, televize a dalších sdělovacích prostředků přijíždějící do služebně museli podle dosavadní praxe vždy před vstupem žádat o akreditaci na Ministerstvu informací v Harare. Aktuální situace je nejasná, podle některých vládních zdrojů tento požadavek již nelze uplatňovat. Doporučujeme informovat se na velvyslanectví ČR v Harare. Cestovatelům doporučujeme, aby pokud možno využili služeb cestovních kanceláří vzhledem k tomu, že nefunguje veřejná doprava ani bankovní služby. 5/32 Zastupitelský úřad Harare ()

6 Doklady: Platný pas s minimální platností dalších 6 měsíců od data vydání víza. Návštěvník může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku nebo prostředky na její nákup). Celní předpisy: Do lze bezcelně dovézt zboží určené ke spotřebě v místě v celkové hodnotě nepřesahující hodnotu 300 USD. Do toho lze zahrnout max. 5 litrů alkoholických nápojů na osobu starší 18 let, z čehož mohou být max. 2 litry tvrdého alkoholu. Vzhledem k momentálnímu kritickému nedostatku pohonných hmot (z obav před spekulací) byl již v květnu 2003 nově zaveden limit na dovoz pohonných hmot, který byl nyní zvýšen na litrů na jeden automobil. Dovoz předmětů osobní potřeby, které budou návštěvníkem opět vyvezeny zpět ze země, nepodléhá omezení. Do země lze v hotovosti dovézt a z ní vyvézt max ZWD (zimbabwských dolarů). Dovoz zahraniční měny není nikterak omezen. Doporučuje se celkovou sumu v zahraniční měně dováženou do deklarovat při příjezdu na celnici. V opačném případě hrozí nebezpečí, že zpět ze země nebude povoleno vyvézt částku přesahující 200 USD. Zboží v hodnotě vyšší než USD (pozor, je počítáno v oficiálním zimbabwském kursu k datu vývozu) podléhá odbavení na celnici a musí mít vystaven celní formulář CD 1. Specifika: Při cestách do není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokoku a žloutence. Jestliže cestovatel přijíždí z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (většina zemí tropického pásu Afriky a Jižní Ameriky), může být vyzván, aby očkovací průkaz předložil při vstupu do země. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a oblast národního parku Gonarezhou) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj. leží největší města Harare a Bulawayo, nebezpečí malárie nehrozí. Na přelomu let 2008 a 2009 se v zemi vyskytla epidemie cholery; nemoc se však v zemi v menší míře vyskytuje stále. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Cestovatel se může onemocnění vyhnout, pokud důsledně pije jen ověřenou vodu (např. z originálního balení) a vyhýbá se styku s povrchovou vodou. V případě pochyb stačí vodu převařit nebo desinfikovat příslušnými prostředky dle návodu. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici. Naopak lze doporučit důsledné dodržování hlavních hygienických zásad (mytí rukou před jídlem apod.). V je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Šíří se zejména pohlavním stykem. Při pobytu v přírodě je malá, ale nezanedbatelná možnost uštknutí jedovatým hadem, jichž v žije mnoho druhů. Uštknutí některými druhy (mamba) jsou téměř vždy smrtelná. Doporučuje se proto nosit vysoké boty a do nich zasunuté nohavice, příp. holí rozhrnovat trávu před sebou. Ve městech a turistických oblastech jsou vyhovující restaurace. V národních parcích a rezervacích jsou zpravidla součástí ubytovacích zařízení. V se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/h. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR, který však musí být doplněn anglicky psaným osvědčením o autentičnosti a platnosti dokladu nebo anglickým překladem opatřeným 6/32 Zastupitelský úřad Harare ()

7 fotografií řidiče. Při delším pobytu se doporučuje mezinárodní řidičský průkaz. Ceny pohonných hmot se v březnu 2011 pohybovaly kolem 1,50 USD za litr benzinu, 1,40 USD za litr nafty. Ne vždy je však čerpadlo zásobeno, proto je vhodné doplnit palivo při každé příležitosti. Kriminalita v je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto se nedoporučuje cestovat individuálně. Po vzniku nové vlády, v níž usedli i představitelé opozice, se politické násilí v zemi uklidnilo, i když nevymizelo. V zemi vládne chudoba, která může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Nebezpečné mohou v tomto ohledu být zejména chudinské čtvrtě v městech Harare a Bulawayo. Nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Nedoporučuje se rovněž cestování nebo pohyb venku po setmění, osvětlení veřejných prostranství je nedostatečné, a to i ve velkých městech. Organizovaná turistika zaměřená na hlavní turistické atrakce (Viktoriiny vodopády, národní parky, zříceniny Velkého atd.) je bezpečná. Samostatné cestování je bez vlastního nebo vypůjčeného vozidla velmi obtížné a pomalé. Půjčovny automobilů jsou v Harare, Bulawayu a Victoria Falls. Půjčují i terénní vozy, nutné pro pohyb mimo hlavní silnice. Veřejná doprava je na velmi nízké úrovni, mimo hlavní tahy prakticky neexistuje. Obyvatelé se přepravují většinou prostřednictvím minibusů a malých nákladních aut (na korbách) bez jízdního řádu. Tato vozidla bývají většinou přeplněná a často ve špatném stavu. Po Harare a Bulawayu se lze pohybovat soukromými taxíky, jejich počet je však nízký, proto je nutné objednat si vůz dopředu telefonem a dohodnout cenu. Síť ubytovacích zařízení je kromě hlavních center a turistických atrakcí řídká až žádná. Údaje v turistických průvodcích vydaných před několika lety jsou zastaralé. Při turistických cestách do se z výše uvedených důvodů důrazně doporučuje využít služeb cestovních kanceláří Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi je na africké poměry relativně bezpečná země, obyvatelstvo je většinou vstřícné a uctivé. Cizinec Evropan se však automaticky stává zřetelně identifikovatelným cílem aktivit kriminálních živlů, proto je vhodné dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se vstupovat do hustě osídlených předměstských sídlišť. Organizovaná turistika zaměřená na hlavní turistické atrakce (Viktoriiny vodopády, národní parky, ruiny Velkého atd.) je relativně bezpečná a při zachování rozumné míry obezřetnosti bezproblémová Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města V je Česká republika zastoupena pouze prostřednictvím svého velvyslanectví: Embassy of the Czech Republic 4, Sandringham Drive, Alexandra Park Harare Poštovní adresa: G. P. O. Box 4474, Harare, Tel.: Fax: Web: 7/32 Zastupitelský úřad Harare ()

8 Teritoriální působnost ZÚ:, Zambie, Malawi, Mosambik V není žádný generální ani honorární konzulát České republiky Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V neexistuje žádné zastoupení Českých center, CzechTradu, CzechInvestu či CzechTourismu Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Trauma Center - 24hodinová lékařská pohotovost, tel /8, Nemocnice sv. Anny (St. Anne s Hospital) nejlepší soukromá nemocnice v Harare, tel /4/5/6, Avenues Clinic - 24hodinová lékařská pohotovost, tel /99 Rychlá záchranná pomoc, tel. 994 Hasiči, tel. 993 Policie, tel Internetové informační zdroje přehled informací o převážně z nezávislých zdrojů obdobný přehled jako výše Financial Gazette on-line Rezervní banka Zimtrade (Zimbabwský obchod) vládní deník šířící postoje Mugabeho a jeho ZANU-PF nezávislý deník měnový fond Světová banka Adresy významných institucí Pozor: telefonní čísla a jiné kontaktní údaje se poměrně často mění, proto je nutno dále uvedené údaje brát s rezervou. Ministry of Foreign Affairs Munhumutapa Building, Samora Machel Ave P.O.Box 4240 Harare, Tel.: / /5 Fax: Web: Ministry of Industry & International Trade 13th Floor, Mukwati Building Fourth Street Private Bag 7708 Causeway Harare, Tel.: /7 Fax: /32 Zastupitelský úřad Harare ()

9 Adresy významných obchodních a hospodářských komor podnikatelských svazů: National Chambers of Commerce (ZNCC) ZNCC Business House, 42 Harare Street PO. Box 1934 Harare, Tel.: , Web: ZimTrade Premium close Mount Pleasant Business Park P. O. Box 2738, Harare, Tel.: Fax: /5 Investment Centre Investment House, 109 Rotten Row P. O. Box 5950, Harare, Tel.: /6 Fax: , Confederation of Industries 31 Chinamano Ave P. O. Box 3794, Harare, Tel.: /6, Fax: /32 Zastupitelský úřad Harare ()

10 2. Vnitropolitická charakteristika Po parlamentních a prezidentských volbách v březnu a červnu 2008, které neproběhly v souladu s demokratickými principy a byly provázeny politickým násilím, bylo pod dohledem SADC (Southern African Development Community) a za zprostředkování bývalého jihoafrického prezidenta Thabo Mbekiho dosaženo tzv. Všeobecné politické dohody (Global Political Agreement GPA) která má zaručit přechod k demokratickým poměrům a připravit půdu pro svobodné a spravedlivé volby. Dohodu podepsali 15. září 2008 představitelé tří rozhodujících stran v zemi. Na základě této dohody byl začátkem února 2009 schválen dodatek k ústavě č. 19. Ten zavedl přechodná opatření nutná k naplnění GPA. Dne 11. února 2009 složil slib premiér (Prime Minister) Morgan Tsvangirai, předseda do té doby nejsilnější opoziční strany MDC-T. Poté byli jmenováni a do funkce uvedeni ministři tzv. inkluzívní vlády; náležejí všem třem hlavním politickým stranám. Pro tuto přechodnou vládu se někdy používá též eufemismus vláda národní jednoty. Naplňování GPA však postupuje velmi pomalu a opakovaně dochází ke krizím, hrozícím rozpadem vlády Stručná charakteristika politického systému Formálně parlamentní demokracie v čele s prezidentem, který zároveň jmenuje a předsedá vládě, která je odpovědná Sněmovně (House of Assembly). Pravomoci prezidenta jsou však mimořádně rozsáhlé. Dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu a Sněmovny (House of Assembly): Senát má celkem 93 křesel, z toho: 60 senátorů, zvolených na pětileté období všeobecným hlasováním, 10 guvernérů provincií, jmenovaných prezidentem, 16 tradičních náčelníků zvolených Radou náčelníků, 2 místa předseda a místopředseda Rady náčelníků, 5 nevolených senátorů je jmenováno prezidentem republiky; Sněmovna (House of Assembly) má celkem 150 poslanců, z toho: 210 členů, zvolených na pětileté období všeobecným hlasováním v jednomandátových obvodech na pět let Volební výsledky: Senát % křesel ZANU-PF 45,8 30 MDC 51,6 30 ostatní 2,6 Sněmovna % křesel ZANU-PF 45,8 97 MDC 51,3 109 ostatní 2,9 4 Nejvýznamnější politické strany a jejich nejvyšší představitelé: African National Union Patriotic Front (ZANU PF) Předseda: Robert Gabriel Mugabe (prezident republiky) 10/32 Zastupitelský úřad Harare ()

11 Vládní strana od roku 1980, řízená 138 členným Ústředním výborem (Central Commitee) a 24 člennou Politickou radou (Political Bureau, Politburo). Movement for Democratic Change (MDC) Původně jedna strana, po neshodách ohledně kandidatur do Senátu v r se rozdělila ve dvě fakticky nezávislé strany, označované podle iniciál svých předsedů MDC-T a MDC-M/N. Strana vznikla v roce MDC-T Předseda: Morgan Tsvangirai (premiér) MDC-M/N Předseda: Welshman Ncube, bývalý předseda Mutambara vzdoruje zbavení funkce vicepremiéra Tyto tři politické strany jsou zastoupeny v parlamentu a ve vládě Nejvýznamnější politické nátlakové skupiny a jejich představitelé: Crisis in Coalition Arnold Tsunga National Constitutional Assembly (NCA) Lovemore Madhuku Congress of Trade Unions (ZCTU) Wellington Chibebe 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence) Robert Gabriel Mugabe, prezident republiky, který zároveň předsedá vládě (od ). Poslední prezidentské volby se konaly v červnu Robert Gabriel Mugabe byl znovu zvolen ve druhém kole poté, co Morgan Tsvangirai odstoupil na protest proti brutálnímu politickému násilí, jímž ZANU- PF usilovala o volební vítězství Mugabeho. Z hlediska základních demokratických principů je tato volba pochybná Složení vlády Složení vlády (inkluzívní vláda vytvořená v únoru 2009) Prezident (stojí v čele vlády) H.E. R. Mugabe ZANU-PF Viceprezident Hon J. L. Nkomo ZANU-PF Viceprezidentka Hon J. Mujurová ZANU-PF Premiér (Prime Ministr) Hon M. Tsvangirai MDC-T Náměstek premiéra (Deputy Hon Prof. A. Mutambara MDC- M Prime Ministr) Náměstek premiéra (Deputy Hon Thokozani Khupe MDC-T Prime Ministr ) Státní ministři (Ministers of State) Státní ministr pro věci prezidenta Hon D. Mutasa ZANU-PF (Ministr of State for Presidential Affairs) Státní ministr pro státní Hon. Dr. S. Sekeramayi ZANU-PF bezpečnost (Ministr of State for National Security in the President`s Office) Státní ministr-člen orgánu pro Mr John Nkomo ZANU-PF usmíření (Healing Organ) v úřadu prezidenta Státní ministryně-členka orgánu pro usmíření v úřadu premiéra Mr Sekai Hollandová MDC-T 11/32 Zastupitelský úřad Harare ()

12 Státní ministr-člen orgánu pro Mr Mozes M. Ndlovu MDC-M usmíření v úřadu náměstka premiéra Mutambary Státní ministr v úřadu premiéra Hon J. Z. Timba MDC-T Státní ministryně v úřadu Ms Flora Bhuková ZANU-PF viceprezidenta Msiky Státní ministr v úřadu Mr Sylvester Nguni ZANU-PF viceprezidentky Mujurové Ministři (kabinet) Ministr zemědělství, mechanizace Hon J. Made ZANU-PF a rozvoje zavlažování Ministr ústavních a parlamentních Hon Adv. Eric Matinenga MDC-T věcí Ministr obrany Hon E. Mnangagwa ZANU-PF Ministr hospodářského plánování Hon T. Maskada MDC-T a podpory investic Ministr vzdělávání, kultury, sportu Hon D. Coltart MDC-M umění a kultury Ministr energií a jejich rozvoje Hon Elton Mangoma MDC - T Ministr státních a polostátních Hon Gorden Moyo MDC - T podniků (parastatals) Ministr životního prostředí, Hon F. Nhema ZANU-PF přírodních zdrojů a jejich správy Ministr financí Hon T. Biti MDC-T Ministr zahraničních věcí Hon. Dr. Simbarashe. ZANU-PF Mumbengegwi Ministr zdraví a blaha dětí Hon Dr H Madzorera MDC-T Ministr pro vyšší a terciární školství Hon. Dr. S. Mudenge ZANUPF Ministr vnitra sdílejí: Ministr bytové správy a sociálních zařízení Ministr informační a komunikační techniky Hon K. Mohadi Hon. T. Makonová Hon F. Mhashu ZANU-PF MDC- T MDC-T Hon N. Chamisa MDC -T Ministr průmyslu a obchodu Hon Prof. Welshman Ncube MDC-M Ministr spravedlnosti a právních Hon P. Chinamasa ZANU-PF věcí Ministryně práce a sociální péče Hon. P G. Mpariwová MDC-T Ministr půdy a venkovského Hon. Dr H. Murerwa ZANU-PF přesídlení Ministr místní správy, městského Hon. I. Chombo ZANU-PF a venkovského rozvoje Ministr médií, informací a publicity Hon.W. Shamu ZANU-PF Ministr dolů a rozvoje těžby Hon O. Mpofu ZANU-PF Ministr veřejné služby Hon. Prof. E. Mukonoweshuro MDC-T Ministryně veřejných prací Hon J. G. Gabuzza MDC-T Ministryně regionální integrace a Hon P. Misihairabwi-Mushongová MDC-M mezinárodní spolupráce Ministr vědy a techniky Hon Prof H. Dzinotwiweyi MDC-T Ministryně malých a středních Hon S. Nyoniová ZANU-PF podniků a rozvoje družstevnictví Ministr turismu a pohostinství Hon W. Mzembi ZANU-PF Ministr dopravy a rozvoje Hon N. Goche ZANU-PF infrastruktury Ministr vodních zdrojů Hon S. Sipepa Nkomo MDC-T 12/32 Zastupitelský úřad Harare ()

13 Ministryně pro ženské a genderové věci a pro rozvoj komunit Ministr pro rozvoj mládeže, indigenizaci a posílení Hon Dr. Olivia Muchena Hon. S. Kasukuwere ZANU-PF ZANU-PF Celkem má zimbabwská vláda 67 členů, a to: 3 v úřadě prezidenta (prezident a dva viceprezidenti) 3 v úřadě premiéra (premiér a jeho dva náměstci) 34 ministrů 7 státních ministrů (kteří jsou členy sněmovny, mají právo tam vystupovat, ale ne hlasovat) 20 náměstků ministrů Členy zimbabwské vlády jsou dále také guvernéři měst Harare a Bulawayo a všech 8 provincií. 13/32 Zastupitelský úřad Harare ()

14 3. Zahraničně-politická orientace Od svého vzniku v r se orientuje převážně na tzv. třetí svět a v něm preferuje levicové režimy. Aktivně se angažuje zejména v Africké unii a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community, SADC). Vztahy s EU, jejími členskými státy, USA a dalšími zeměmi tzv. západní orientace se v důsledku jednostranných politik předchozích vlád prezidenta Mugabeho dostaly do krize. Hlavní příčinou byla nedemokratická pozemková reforma probíhající od r a další kroky vlády spojené s brutálním potlačováním lidských práv a demokratických principů správy státu. EU v roce 2002 přijala společnou pozici 145/2002/CFSP, jíž vyhlásila vůči restriktivní opatření. Ta se týkají omezení přístupu osob podílejících se na potlačování lidských práv a demokratických principů do EU a zmrazení jejich majetku tamtéž. Dále zakazují obchod se zbraněmi a materiálem, který by mohl být použit k potlačování projevů občanských svobod. Okruh osob, jichž se opatření týkají, byl několikrát rozšířen a v lednu 2009 byly přidány státní, polostátní i soukromé podniky, o nichž je známo, že se přímo podílely na udržení nedemokratického režimu. Podobná opatření přijaly i další státy, zejména USA zákonem označovaným jako ZDERA. Režim prezidenta Mugabeho a jeho strana ZANU-PF udržovaly těsné vztahy s KLDR a Čínou, nemluvě o dobrých vztazích s africkými státy s nedemokratickými režimy (Libye, Súdán ad.). V této politice se snaží ZANU-PF pokračovat. Po vzniku inkluzívní vlády se projevuje intenzívní zájem obou dalších vládních stran (MDC-T a MDC-M) o obnovení vztahů se Západem. V tomto směru byla významná rozsáhlá cesta premiéra Tsvangiraie do Evropy a USA v červnu 2009, během níž byl mj. formálně obnoven politický dialog s EU podle čl. 8 Dohody z Cotonou. Strana prezidenta Mugabeho však rozvoj vztahů s EU a USA úspěšně blokuje a obviňuje Západ z toho, že způsobil zimbabwskému lidu nezměrné utrpení tím, že na zemi uvalil nezákonné sankce. Ve skutečnosti jsou restriktivní opatření namířena na vybrané jednotlivce a několik podniků a obyvatelstvu neškodí Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních ACP, AfDB, AU, C, CCC, COMESA, ECA, FAO, G-15, G-17, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAU, OPCW, PCA, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNMIK, UNMIS, UNTAET, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách je členem OSN, Organizace africké jednoty Africká unie (OAJ-AU), Hnutí nezúčastněných, skupiny G-15, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Africké rozvojové banky, Společenství pro rozvoj jižní Afriky (Southern Africa Development Community, SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), ACP. Členství v Commonwealthu bylo pozastaveno v r Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Obchodní dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Salisbury, 9. března 1982) Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983) Dříve iniciovaná jednání o uzavření dohody o ochraně a vzájemné podpoře investic a dohody o zamezení dvojímu zdanění narážela na nezájem zimbabwské strany, a od ledna 2006 přestala o renegociaci dohod usilovat i česká strana. 14/32 Zastupitelský úřad Harare ()

15 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje V průběhu let došlo v k postupnému zhoršování sociálních podmínek a ekonomiky země, a to bez ohledu na mnohdy kontraproduktivní pokusy vlády tento stav zvrátit. Zahájení řady pozemkových reforem v roce 1998, jež mělo za následek vyvlastnění půdy bílým farmářům (dnes jich zůstává jen několik desítek až stovek z původních cca 4000), způsobilo zhoršování výkonu ekonomiky země a je signalizováno řadou ukazatelů. Centrální banka se snažila kolaps ekonomiky řešit zvýšením objemu peněz v oběhu na financování staveb infrastruktury, zvýhodněné financování klíčových průmyslových odvětví (zejména zemědělství), státních podniků a převody valut ministerstvům zabývajícím se sociální politikou. Tato politika však měla přímý dopad na růst inflační spirály. V roce 2008 dosahovala inflace milionů procent, ale Rezervní banka stále tiskla další a další bezcenné peníze. Hospodářství se ocitlo v naprostém rozkladu. V řadě ukazatelů se ocitlo na posledních místech ve světě. Údaje za roky 2007 a 2008 jsou založeny na pouhých odhadech, vzhledem k rozpadu peněžní soustavy je nelze spolehlivě určit. Inkluzívní vláda vzniklá v únoru 2009 se snaží zavést opatření k oživení hospodářství. Byl vyhlášen Short Term Economy Recovery Program (STERP), v zemi působí expertních týmy Světové banky a Africké rozvojové banky. Zásadně pozitivní význam mělo opuštění zimbabwské měny; zboží a služby opět dostaly reálnou hodnotu. Hospodářství se více méně stabilizovalo, dochází k růstu. Lepší výsledky jsou brzděny snahou ZANU-PF indigenizovat alespoň 51 % majetku zahraničních společností a výhrůžkami, že budou znárodněny podniky vlastníků ze zemí, jež udržují nezákonné sankce Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) Základní makroekonomické ukazatele v období Rok (odhad) HDP na obyvatele (v USD) v běžných cenách HDP (v 4,97 4,98 4,04 4,62 5,57 6,20 mld. USD) v běžných cenách Roční míra tisíce miliony 4,3 inflace (v %) ve spotřebitelských cenách Nezaměstnanost (%) Oficiální kurz (ZWD/USD) n/a n/a n/a Podíl jednotlivých odvětí ekonomiky na tvorbě HDP (r. 2006): zemědělství: 17,7 % 15/32 Zastupitelský úřad Harare ()

16 průmysl: 22,9 % služby: 59,4 % Zemědělstvím se zabývá 66 % práceschopného obyvatelstva, z celkového počtu 3,958 mil. (odhad 1996), v průmyslu pak pracuje 10 % a ve službách 24 % Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Nosnými průmyslovými obory jsou zejména: těžební průmysl (a to těžba uhlí, kaolínu, různých metalických a nekovových rud jako zlato, platina, měď, nikl, olovo a těžba dřeva) výroba oceli dřevozpracující výroba výroba cementu výroba chemikálií a umělých hnojiv výroba konfekce a obuvi výroba potravin a nápojů. patří k malému počtu afrických zemí, které mají poměrně rozvinuté mnohosektorové hospodářství. Nejdůležitějším odvětvím je těžební průmysl. Hlavními těžebními společnostmi jsou Anglo-American Corporation (nikl, chrom), Rio Tinto (nikl, zlato), Turner Newall (azbest), Lonrho (zlato, měď) a Ashanti Goldfields (zlato). Intervence státu způsobují, že většina dolů se nachází na pokraji ekonomické rentability. Po odstranění ochranných opatření v 90. letech zimbabwská průmyslová produkce poklesla v r na 18 % HDP oproti 25 % v r Stále však 40 % zimbabwského vývozu je deklarováno jako průmyslové výrobky. Hlavní výrobním podnikem je Steel Corporation, který je jediným kompletním hutním kombinátem v subsaharské Africe, kromě JAR. Dalšími velkými podniky jsou Alloys (ferrochrom), Dunlop (pneumatiky), montovny nákladních aut, papírny, výroba plastických hmot. Společnost Delta Corporation dominuje výrobě piva a nealko nápojů, v textilní výrobě je to Lonrho Company a ve výrobě obuvi firma Baťa Stavebnictví Sektor stavebnictví se od roku 2000 nachází v permanentním útlumu a tento stav přetrvával i v r a jeho vyhlídky do budoucnosti jsou značně omezené celkovou ekonomickou stagnací země Zemědělství vývoj, struktura Zemědělská výroba se v r podílela na tvorbě HDP 17,7 % a nosnými zemědělskými produkty a činnostmi byly: kukuřice bavlna tabák obilí káva cukrová třtina podzemnice olejná chov hovězího skotu, prasat, ovcí a koz. 16/32 Zastupitelský úřad Harare ()

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E aktualizace k 1.10.2014 I. Základní informace o teritoriu I.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Šalamounovy ostrovy

Souhrnná teritoriální informace Šalamounovy ostrovy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu ke dni 01.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni 01.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Venezuela

Souhrnná teritoriální informace Venezuela Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 28.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu ke dni 03.09.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000

J A P O N S K O. Souhrnná teritoriální informace. za rok 2000 J A P O N S K O Souhrnná teritoriální informace za rok 2000 ZÚ Tokio, duben 2001 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU...4 1.1 Oficiální název státu...4 1.2 Rozloha...4 1.3 Počet obyvatel...4 1.4 Průměrný

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Londýně ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Š A L A M O U N O V Y O S T R O V Y

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Š A L A M O U N O V Y O S T R O V Y Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E Š A L A M O U N O V Y O S T R O V Y aktualizace k 1. 10. 2014 O B S A H Strana 1. Základní informace

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Export do Turecké republiky

Export do Turecké republiky Export do Turecké republiky manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Ankaře 2012 Arnošt Kareš Exportní manuál Turecká republika Autor: Arnošt Kareš, ZÚ Ankara 1 Úvodník autora proč zrovna Turecká republika?

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček Export do Ruské Federace manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012 Jan Krs Jiří Pytlíček Vážení kolegové, budoucnost podnikání s ruskými subjekty je v exportu. Hospodářský prostor čítající

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více