Porcování medvěda na školský způsob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porcování medvěda na školský způsob"

Transkript

1 TÝDENÍK PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele Kralup... 7 Porcování medvěda na školský způsob Sen o skokovém zvýšení platů pedagogických pracovníků díky čtyřem a půl miliardám korun se pomalu rozplývá. V příštím roce se peníze rozkutálejí více směry a do peněženek učitelů se tak dostane jen jejich část. Marné byly protesty školských odborů, které požadovaly, aby se toto navýšení rozpočtu promítlo do tarifních platů, nikoli do nenárokové složky. Na tarify by nikdo nemohl sáhnout, z nadtarifů lze brát podle potřeby. A potřeba tu je. Například nemocenská. Nepůjde přitom o malé peníze. Nikdo není schopen přesně vyčíslit, kolik budou náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost stát, ale už dnes ministerstvo školství hovoří o sta milionech. Ty by se za normálních okolností měly vyplácet z tzv. ostatních neinvestičních nákladů, jenže tam je pro regionální školství tak málo peněz, že je to nereálné. Je jasné, že objem těchto finančních prostředků se musí zvýšit. Jediný zdroj, který je k dispozici, jsou peníze původně určené na zvýšení motivační, nenárokové složky platů pedagogů. Stát od 1. ledna uložil zaměstnavatelům novou povinnost prvních čtrnáct dnů pracovní neschopnosti hradit zaměstnancům náhradu platu (kromě prvních tří dnů, kdy budeme marodit bezplatně). Bohužel tuto povinnost rozpočtově nezabezpečil, žádná položka rozpočtu kapitoly školství nebyla o tyto prostředky zvýšena. A tak se teď na ministerstvu školství radí, jak z konopí. FOTO: Petr MERTA Jasno by mělo být do poloviny prosince, takže ředitelé škol si mohou oddechnout. Ale jen na čas. Jde totiž o to, jak se prostředky na náhradu za pracovní neschopnost dostanou až do jednotlivých škol. Zatím se uvažuje o tom, že krajské úřady budou mít možnost vytvořit si pro tento účel rezervu, ze které by se peníze vyplácely v průběhu roku podle potřeb jednotlivých škol. Školské odbory požadují stanovení jasných pravidel pro toto opatření, aby se ve všech krajích postupovalo stejně. Upozorňují, že už teď jsou v čerpání ostatních neinvestičních nákladů mezi kraji velké rozdíly, v příštím roce by se to mohlo stát zdrojem konfliktů. Peníze za nemocenskou nejsou jedinými prostředky, které ukrojí část z původních čtyř a půl miliard korun. Bude také Krátce prosince V horní komoře Parlamentu České republiky proběhlo veřejné slyšení k petiční akci za odstranění nerovnosti v odměňování provozních a správních zaměstnanců regionálního školství. 3. prosince Společnost Intel a ministerstvo školství podepsalo Memorandum o porozumění pro oblast digitalizace výuky v České republice. 4. prosince Vypořádání připomínek k Bílé knize terciárního vzdělávání, příprava reformy terciárního vzdělávání a první výzva k operačnímu programu VaVpl bude námětem tiskové konference ministerstva školství. 5. prosince V Liberci proběhne vyhodnocení druhého ročníku soutěže výukových robotů pro studenty středních a základních škol KYBER robot 2008, kterou vyhlásila Technická univerzita v Liberci. nutné posílit prostředky pro soukromé a církevní školství. Jediným zdrojem je zatím úspora, která by měla vzniknout poklesem počtu žáků v základních školách. Ta ale s největší pravděpodobností nebude stačit. Ministerstvo školství s velkou pompou informovalo v médiích, že učitelé dostanou přidáno. Teď by bylo slušné, kdyby přiznalo, že to tak horké nebude, jinak je to klamání veřejnosti. Karla TONDLOVÁ Vládcem je čas, ne vládcové. Gruzínské přísloví

2 2 Zápisník Stávka školníka pokračuje František Kučera, školník ze Základní školy v Hrušovanech nad Jevišovkou, pokračuje další měsíc ve své stávce. ČMOS pracovníků školství se rozhodl věnovat mu v předvečer Vánoc symbolický finanční dar. Radní města Hrušovany vyjádřili přesvědčení, že požadavky odborářů, aby byly zlepšeny platové poměry provozních a správních zaměstnanců jsou naprosto legitimní. Řešit situaci však podle nich mohou jen ústřední orgány. kt Coffee shopy zmizí Nizozemská metropole Amsterodam zavře do roku 2011 třiačtyřicet coffee shopů, které leží v blízkosti škol. Ukončení činnosti celé pětiny těchto amsterodamských vyhlášených podniků, které prodávají takzvané lehké drogy, oznámily místní úřady. V Amsterodamu se v současnosti nachází skoro čtvrtina těchto zařízení v Nizozemsku. čtk Velký úspěch Netradiční publikum hostilo Rudolfinum. Více než osm stovek studentů středních škol si přišlo poslechnout koncert Pražského studentského orchestru a japonské trumpetistky Jasuko Tanakaové, kteří zahájili třetí ročník hudebněvýchovného projektu Čtyři kroky do nového světa. Koncerty, jež mladým lidem zábavnou formou přibližují svět hudby, jsou od letošního roku určené i žákům druhého stupně základních škol. čtk Zákaz líbání Proti zákazu líbat se na ústa, který platí v jedné základní škole v hornorakouském Gunskirchenu, protestovalo před zemskou školní správou v Linci asi 20 párů. Svůj nesouhlas nemohli dávat najevo jinak než právě líbáním. Na závěr protestní akce předali členové studentské organizace zemskému školnímu radovi papírovou pusu a zároveň ho vyzvali, aby odstoupil. Zákaz líbat se v základní škole na ústa vyhlásilo školní fórum (učitelé a rodiče žáků), neboť došlo k závěru, že dlouhé a intenzivní líbání na ústa mezi čtrnáctiletými je negativním příkladem pro žáky nižších ročníků. čtk V rámci realizace našeho ŠVP při výuce často uplatňujeme týmovou spolupráci například můj tým tvoří ještě psycholog, krotitel dravé zvěře a policejní odstřelovač! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Evropští žáci se učí cizí jazyky od ranějšího věku Evropská komise představila novou studii sítě Eurydice zabývající se výukou jazyků v evropských školách. Studie podává komplexní obrázek o jazykové výuce v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v 31 zemích, jež se účastní programu celoživotního učení Evropské unie. Studie hodnotí přibližně 40 ukazatelů a vyplývá z ní, že výuka jazyků v rámci všeobecného vzdělávání má stále větší podporu a že se žáci cizím jazykům začínají učit od ranějšího věku. Údaje se týkají školního roku a zahrnují jak veřejný sektor, tak soukromé školy financované prostřednictvím grantů. Studie dospěla k několika závěrům. Prvním z nich je konstatování, že s výukou cizích jazyků se začíná dříve, avšak počet vyučovacích hodin je na úrovni prvního stupně základního školství omezen, přestože v posledních třech desetiletích došlo k posílení povinné výuky cizím jazykům v raném věku. V téměř všech evropských zemích se s povinnou výukou cizího jazyka nyní začíná v rámci primárního vzdělávání. Dále studie uvádí, že ve větším počtu zemí jsou ve školách vyučovány dva cizí jazyky minimálně od sekundárního vzdělávání a že 90 procent evropských žáků se učí angličtinu. Ve 13 evropských zemích je angličtina jako první cizí jazyk vyučována povinně. Ze studie také vyplývá, že mobilita je v rámci vzdělávání učitelů doporučována pouze malým počtem zemí. Další informace naleznete na: ec.europa.eu/portal/page/portal/eurydice/showpresentation?pubid=095en a na eurydice/index_en.htm. úiv Módní přehlídka vyšle děti k moři Návrháři z Ateliéru designu oděvu a designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravili nový charitativní projekt, jehož cílem bylo sehnat peníze pro klienty dětského domova ve Vizovicích. Z výnosu módní přehlídky s názvem Percipio Fashion Show pojedou děti na prázdniny k moři. Studenti vytvořili tři desítky modelů, a to od klasických kostýmků přes letní šaty až k avantgardním módním výstřelkům. Šaty, které modelky předvedly na molu umístěném přímo na vodní hladině, se dražily. Většina látek, které návrháři použili, je pomalována dětmi z dětského domova ve Vizovicích. Takže i děti přispěly na tuto akci svou prací, řekla manažerka akce Kateřina Huňová. Myšlenka vznikla přímo mezi studenty, hlavní manažerkou akce je Šárka Frýbortová, která se letos dostala i do finále České Miss. Organizátoři akce nejprve navštívili několik domovů, podle K. Huňové si nejlépe rozuměli právě s dětmi a vedením domova ve Vizovicích. čtk

3 První velká novelizace školského zákona 3 Současná novela školského zákona není poslední. Druhou vlnu novelizace chystá ministerstvo školství již nyní, ale vláda by ji měla projednat v příštím roce. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Poslanci dolní komory Parlamentu České republiky měli minulé úterý zahájit svou poslední schůzi v tomto roce. Na jejím programu byla mimo jiné i novela školského zákona. Pokud by vše probíhalo podle plánu, měli ji poslanci schválit ve druhém i třetím čtení. Bohužel, schůze skončila dříve, než začala. Máme zaměřeno na... Novela školského zákona je, jak uvedl Jindřich Kitzberger, náměstek ministra školství, nejrozsáhlejší novelizací školského zákona od dob jeho vzniku. Více než padesát změn je podle něj pozitivních pro školský terén a všechny reagují na požadavky praxe. Závažnosti předkládané novely si byli vědomi i členové školského výboru, proto po projednání ve školském podvýboru novelu jako celek poslanecké sněmovně doporučili s několika změnami. První podstatnou změnou oproti záměru ministerstva školství je návrh ponechat poslední ročník mateřské školy i nadále bezplatný. Další změna doporučuje, aby zřizovatel školy mohl povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků, ale jen za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským úřadem. Zřizovatel, podle členů školského výboru, bude moci povolit výjimku i z nejvyššího počtu žáků (do počtu 4 žáků), ale pouze tehdy, pokud toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a pokud budou splněny podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví. Výhrady měli členové školského výboru také k návrhu umožnit řediteli, případně zřizovateli školy změnit známku, pokud s ní rodič nesouhlasí. Navrhli proto, aby ředitel školy na žádost zákonného zástupce žáka nařídil, v případě, že tuto žádost shledá oprávněnou, komisionální přezkoušení žáka. Návrh obsahuje i termíny, v jakých se musí celá záležitost vyřídit. Pokud však rodič nesouhlasí s ohodnocením svého potomka z chování nebo z předmětů výchovného zaměření, pak může ředitel posoudit dodržení pravidel hodnocení a známku buď potvrdit, nebo ji změnit. Stejně tak i zřizovatel školy, a to v tom případě, že vyučujícím daného předmětu je sám ředitel školy. Změnit novelu školského zákona navrhli členové výboru i u 60a. Zde by se mělo doplnit, že uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku nejvýše jednou. K úpravě došlo i v kritériích pro přijímací řízení. Vedle jednotných kritérií pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení by ředitel školy měl mít možnost stanovit odlišná kritéria podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu a tato odlišná kritéria pak i zohlednit při stanovování počtu přijímaných uchazečů. Změny se týkají i rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek. Přes řadu dalších změn mají však ředitelé středních škol obavy z kolapsu, který díky již platné novele školského zákona, podle které si žáci mohou v prvním kole podat až tři přihlášky na střední školu, hrozí. Asociace ředitelů gymnázií proto i jejich jménem navrhuje, aby poslanci v době projednávání předložili ještě novelu, která by tuto situaci alespoň částečně napravila. Podle nich by mělo být přijímací řízení vyjmuto ze správního řádu, měly by být upřesněny termíny pro akce rodičů, ředitelům škol by mělo být umožněno přijmout na uvolněná místa další uchazeče v rámci přezkumu při odvolání a také by měl být lépe využit zápisový lístek. Ten by se měl přikládat i k odvolání a to by se pak mělo vyřídit přednostně. Předseda školského výboru Walter Bartoš přislíbil, že jejich připomínky budou v průběhu druhého čtení předneseny. Členové školského výboru podali pozměňovací návrhy i k 32a, který se týká spolupráce škol a školských zařízení, a to především projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Dále pak navrhli změny v doplnění povinné školní docházky a hodnocení žáka. Určité úpravy se týkají i maturitní zkoušky. Nejedná se však o změny v obsahu, ale spíše v organizaci. Na zřeteli měli členové výboru i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a proto navrhli, aby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla povolena účast osob zajištujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zároveň však navrhli uzákonit i podmínky, za jakých může být tato osoba vyloučena. Olga ŠEDIVÁ (POZNÁMKA REDAK- CE: Novela školského zákona by měla být projednána v poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi 2. prosince 2008.)

4 4 Poznámka Určitě jste to také slyšeli. Kdykoliv se hovoří o něčem, co nejsme schopni okamžitě nebo alespoň v dohledné době zvládat a vyřešit, tak se použije oblíbená formulace, že je to běh na dlouhou trať. A tak během na dlouhou trať je pro nás nejen přeměna celého školství, ale například i změna přístupu ke vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Formulace o běhu na dlouhou trať je sice svým způsobem pravdivá, může ale být i značně alibistická. Především v tom, že pokud obecně hovoříme o běhu na dlouhou trať, tak obvykle Dlouhá trať nemáme žádný zájem, abychom blíže specifikovali, kde vlastně ta dlouhá trať končí. Tedy do kterého termínu bychom se měli dobrat vytouženého cíle. V případě proměny školství je neohraničenost termínu dlouhá trať zcela na místě. Především proto, že soustavná a stálá proměna školství by měla být jeho charakteristickým rysem. Škola by nikdy neměla ustrnout v nehybném, jakémsi konečném stavu. Pořád budou na školu kladeny nové nároky, s nimiž se bude muset v nových a stále se měnících podmínkách vypořádávat. Se vztahem ke vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí tomu je ale jinak. Tam by se s nějakým termínem mělo počítat. Třeba už proto, že se s tímto až příliš eufemistickým označením setkáváme obvykle a již několik generací pouze u žáků jedné a zcela konkrétní minority naší společnosti. Přitom takových minorit žije ve společnosti několik. Ale slyšeli jste někdy o špatném vztahu ke vzdělávání například u mladých Vietnamců? Jiří ROHAN Aktuální problémy z regionů řešily na svém setkání členky republikového výboru sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení. Postavení školních družin a klubů se musí změnit Hlavní úkoly pro rok 2008 odborový svaz splnil FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Jedním ze zásadních problémů školních družin je rušení funkcí vedoucích vychovatelek a zkracování úvazků vychovatelek, i když mají podle současné vyhlášky ve svých odděleních plný počet dětí, tj. 30, konstatovala Jana Brdová na jednání republikového výboru sekce školských výchovně-vzdělávacích zařízení, které se konalo 14. listopadu v Praze. Dále sdělila, že jednání o novelizaci vyhlášky o zájmovém vzdělávání se posunulo na začátek příštího roku, a podala přítomným informace z jednání celorepublikového semináře pedagogických pracovníků školních družin a klubů, který proběhl letos v červenci v Praze. Na něm zaznělo, že absolventi pedagogických škol se po ukončení studia do školství nehrnou, ale při současných pracovních podmínkách se není čemu divit. Národní institut dětí a mládeže nám vydáním Metodiky pro tvorbu ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání byl velkým pomocníkem při tvorbě vlastních ŠVP. Proto nás mrzí, že tyto programy v mnohých zařízeních nemůžeme plnit, protože se děti v odděleních střídají jako na běžícím pásu. Naše zařízení jsou na chvostě našeho školství a to je třeba v budoucnu změnit, citovala ze svého projevu na semináři Jana Brdová, předsedkyně sekce, a dodala: Nestudovali jsme proto, abychom pracovali pouze na částečné úvazky, ale protože nás práce s dětmi baví a chceme s nimi pracovat soustavně a uceleně, a ne je jen převádět z oddělení do oddělení. Přejeme si, aby školním družinám a klubům byla věnována daleko větší pozornost než dosud. Václav Pícl, místopředseda odborového svazu pracovníků Rada předsedů OROS a předsedů RV profesních sekcí zhodnotila na své schůzi 28. listopadu v Praze plnění programu odborového svazu pracovníků školství na rok Z jejího jednání vyplynulo: školství, podal na jednání republikového výboru informaci o rozpočtu regionálního školství na rok 2009, o poklesu průměrných platů ve školství oproti celorepublikovému průměru a zhodnotil kritickou situaci v platech nepedagogických pracovníků a změnách platby nemocenského v příštím roce. Předsedkyně sekce J. Brdová dále hovořila o velmi častých dotazech na bezpečnost práce při zájmové činnosti ve školních družinách a klubech s tím, že se pokusí ve spolupráci s předsedou svazu uspořádat seminář s touto profesní problematikou. Na začátku dubna příštího roku proběhne i profesní diskuzní fórum s tématy Postavení školních družin a klubů ve školském systému a jejich nezastupitelnost, Pracovní podmínky a bezpečnost práce v těchto zařízeních. sta Hlavním úkolem pro letošní rok bylo průběžně zveřejňovat dopady reformy veřejných financí, zajistit zrušení toho, aby meziroční nárůst objemu mzdových prostředků pro nevýrobní sféru činil jen 1,5 procenta, a trvat na tom, aby přímé výdaje v regionálním školství byly zajištěny prostřednictvím státního rozpočtu. Všechny tyto tři zásadní úkoly byly splněny. Protestními akcemi se podařilo dosáhnout navýšení objemu mzdových prostředků o 2,8 procenta, pro pedagogy navíc o půl miliardy korun, tj. na 3,6 procenta. Pro pedagogy bylo dosaženo pro rok 2009 navýšení o další 4 miliardy korun. Během letošního roku proběhla řada jednání s cílem zabránit možným změnám v systému financování převodu financí na platy do rozpočtu krajů. Tuto změnu se letos podařilo odvrátit. Byly splněny i další tři úkoly týkající se profesní problematiky: 1. Všemi prostředky čelit zásahům do školské legislativy poškozujícím její profesní potřeby, aktivně se zapojovat do připomínkování právních předpisů týkajících se školské problematiky. 2. Organizovat na republikové úrovni diskuzní fóra k aktuálním problémům školství. 3. Ve vyšší míře zapojovat profesní sekce do diskuze o připravovaných právních předpisech. Částečně se podařilo splnit stanovený úkol požadovat úpravu zákona o pedagogických pracovnících doba na pracovišti. Návrh byl podán, ale zatím jsou o něm na ministerstvu školství stále vedena jednání. Stejně tak prozatím stagnují práce na pracovním řádu, k němuž odborový svaz zpracoval návrh výkladu. V oblasti platů, kde ČMOS pracovníků školství požadoval růst platů v nárokové složce a sjednocení tarifního určení platů v organizacích veřejné správy a služeb, se díky neústupnosti vlády úkoly podařilo splnit částečně. Přecházejí tak do nového roku. sta

5 5 Taháky podvod, nebo nadstandardní příprava na zkoušení? Ačkoliv technický pokrok se zrychlil, kupodivu největší oblibu mezi žáky nadále mají klasické taháky. Jsou vypracované písemně a liší se jen velikostí a způsobem použití. Poptali jsme se studentů v okolí, inspirovali se na internetu a nestačili jsme se divit. Přesvědčte se sami, co nám žáci a studenti na sebe a své učitele prozradili: Smíte mít na lavicích láhve s vodou? Jestli ano, máte vyhráno. Stačí si vzít láhev s velkou etiketou, napsat tahák, dát ho zvenku za etiketu a otočit láhev tak, aby tahák vyučující neviděl, nebo tak, aby byl vidět skrz láhev. Když napíšete tahák na PC a šikovně ho nalepíte, věřte, že na něj nepřijde ani ten největší postrach školy (vlastní praxe). Taháky se dobře dávají do větších, bílých propisek. Musíte dobře odhadnout, kolik se tam vejde papíru, a pak to stačí dobře narolovat. Také jsou dobré sukně nebo papírek v penálu. No já na tahákách v podstatě udělal školu. Vždy jsem si udělal malý tahák a dal jsem si ho do zadní kapsy kalhot. Když byla příležitost, vytáhl jsem ho, dal na písemku a přikryl rukou, aby to vypadalo, že si držím písemku proti posunutí. Nikdy mě nenachytali. V některých třídách jsou úžasné lavice. Staly se totiž obětí nadaných dětí, které je pokreslily a popsaly tak, že skoro není vidět jejich původní barva. To se pak píšou písemky! Tahák se prostě napíše do nějakého toho hradu, autíčka, pentagramu či jiného obrázku a profesorka si může hledat, jak chce, stejně nic nenajde. Já jsem si vyryla tahák na čokoládu. Divné bylo, že mě učitelka nechala mlsat. Nebo jsem si psala tahák zmizíkem na lavici. Pak jsem ho ale nemohla najít, jelikož mi ho sousedka omylem smazala. Jeden kámoš napsal vzorce na tabuli, a pak to smazal. Všichni jsme měli jedničky, protože to bylo vidět, ale ne zase tak, aby to učitelka poznala. Stačí mít 15centimetrové pravítko s nějakým obrázkem a z druhé strany si můžete napsat celou látku. Já jsem se to naučila od sestry a naučila jsem to všechny holky, co mají tahle pravítka. Nikdy mi na to nepřišli. Když zrovna něco píšeme, poprosím sousedku, aby si vzala bílou mikinu s nějakými nápisy, a pak si na ni nalepím kousek taháku. Ve škole máme kopírku, na které můžou kopírovat i žáci, takže jeden ze třídy udělá tahák a zbývajících třicet lidí vesele kopíruje. Taháky používám vždycky, všude a ještě mi na ně nikdo nepřišel. Úplně nej... je taháky psát na pravítka, která si před tím přejedete šmirgl papírem, aby se na ně dalo psát tužkou. Nikdo nemá šanci to poznat, ani když sedíte v první lavici. Nebo docela účinné jsou taháky tištěné na průhledné fólie, protože ty, pokud si nesednete přímo naproti učiteli, nikdo neodhalí. Když jsem nastoupil na gympl, nedělal jsem nic jiného, než psal taháky. Naučit se totiž 15 stran zeměpisu, 10 biologie, a to vše třeba za dva dny, to jste fakt vyřízení. Vyzkoušel jsem několik taháků, ale nej... byl ten pod nohama. Nosím brýle, no tak jsem si vzal silnější. Na lavici jsem si zespoda přilepil papír s malým výstřihem. Do něj se dá vložit tahák jako do šuplíku. A na závěr něco pro technické typy: Pokud máte zrovna počítače s připojením na internet, tak se všichni připojte na chat a tam si posílejte odpovědi. Taháky se také dají nahrát na kazetu či CD a při prověrce stačí jen pustit a poslouchat vámi namluvené odpovědi. Zakoupil jsem si MP4 přehrávač s textovým editorem. Lze Naše téma... si nastavit stránkování a krásně opisovat, můžete si nastavit i svítivost obrazovky. Přehrávač jsem si pokládal na židli, je to krásně vidět. Prostě to musíte zkusit. Propisky jsou již odhalené. Zajímalo nás, jak na taháky reagují samotní učitelé. Martina Čiklová z Ostravy se svěřila: Na prvním stupni to ještě děti moc neumí, nebo je tato úžasná vědomostní metoda ještě nenapadla. Já si na ně dost dobře upamatovávám z vlastní zkušenosti, takže možné pokusy zavčas eliminuji. Někdy ale dělám, že nevidím, víte vy, kolik to dalo práce popsat si ruce FOTO: Archiv až po loket a pak se pařit ve svetru ve 30 stupních ve třídě? Hlavně když žáci vědí, kde zrovna najít odpověď, a něco jim poté zůstane i v hlavě, nejen vytetované na ruce. Ať žije lid studentský a jeho fantazie. Teď mě napadlo, zeptám se svého 17letého syna, jestli nepotřebuje v tomto oboru poradit. Jiří Štursa z Děčína hodnotí tento fenomén mnohem vážněji: Co se týče opisování, je to závislé hlavně na přístupu učitele. Já osobně mám pravidlo, že v případě získání špatné klasifikace si může dotyčný žák známku opravit, a původní klasifikace tak přestává platit. Na druhou stranu se budou taháky, podle mého názoru, vyskytovat nadále. Prostě, bohužel, určitou látku si žák musí osvojit tím, že si ji zapamatuje přesně podle zadání. Pokud bych nějakého žáka přistihl při podvodu v souvislosti s opisováním, tak bych celou situaci řešil podle toho, o jak významný test by se jednalo. V každém případě bych mu dal nedostatečnou, ale současně bych mu nabídl, že pokud si danou látku skutečně osvojí, může se nechat před třídou přezkoušet. Způsoby používání různých taháků se příliš nemění. Jde většinou o různé papírky vložené pod test nebo napsané na lavici před začátkem hodiny. Dále se občas používá také text napsaný na dlaň ruky. I posílání řešení pomocí SMS nebo MMS zpráv se občas vyskytuje. Ale je třeba opakovaně a trpělivě dětem vysvětlovat, že se jedná o podvod. A že daleko férovější jednání je prostě vyučujícímu nahlásit, že žák není připraven, a nechat se přezkoušet později. Protože každý z nás něco občas neumí a cílem učitele by nemělo být vytvořit ze žáka chodící encyklopedii. To, že mají učitelé své žáky většinou dobře přečtené a umějí být svým svěřencům zdatnými protivníky, nám potvrdila Alena Tučímová z Klášterce nad Ohří: Taháky se od starých dobrých časů nezměnily, snad jen maličko taháky v penálech, žákovské, sešitech, v kapsách atd., taháky napsané na ruce, pod rukávem, někdy na němžákis sedí. Některé děti si taháky píšou na boty (po straně), pak si dají nohu přes nohu a už to jede. Už jsem zachytila i taháky psané tužkou na tabuli, které jsou vidět jen pod určitým úhlem. Samozřejmě někteří použili taháky v tužkách. Některé tužky k tomu přímo svádějí, mají vložený papír, který se dá vytáhnout. Děti sice taháky mají, ale jen některé z nich umějí pořádně opisovat, většinou jsou strašně nápadné svým chováním. Často není problém tahák odhalit stačí se přiblížit a žák bleskově změní polohu. Pak jim tahák vezmu, pochválím práci, kterou si s ním dali, opsané škrtnu a dál pokračují už jen se svou vlastní hlavou. Podařilo se mi také odhalit opisující dítě pohledem do zrcadla ve třídě, s tím děti rozhodně nepočítají. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Ve Sbírce zákonů České republiky částka 124 rozeslané dne 20. října 2008 je publikován zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jde o rozsáhlou novelu zákona, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna Pracovní poměr cizince Součástí provedených změn dalších souvisejících zákonů je i změna zákoníku práce. V 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce, kde je obsažena úprava skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, je text doplněn a jeho úplné znění je následující: Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech zelená karta podle 42 g) zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Jaký budu mít plat? Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, činí platový tarif v 5. platové třídě, 2. platovém stupni 7820 Kč. V daném případě je nutno aplikovat nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaručenou mzdou je podle 112 odst. 1 zákoníku práce mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákona, smlouvy, vnitřního předpisu nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené FOTO: Petr MERTA Při jednání s budoucím zaměstnavatelem jsem byla seznámena s platovými podmínkami. Měla bych být zařazena do 5. platové třídy a 2. platového stupně. Při tomto zařazení je ale plat nižší než minimální mzda. Jaký měsíční plat bych vlastně měla minimálně pobírat? mzdy je stanovena ve výše uvedeném vládním nařízení. Pokud plat bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli nedosáhl příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat doplatek k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy ( 112 odst. 3 zákoníku práce). Podle 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí nejnižší úroveň zaručené mzdy v 3. skupině prací (kde jsou zahrnuty práce v 5. a 6. platové třídě) 9800 Kč za měsíc. Vít BERKA Způsob zápočtu praxe Jaký předpis upravuje způsob zápočtu praxe a jakým způsobem? Způsob zápočtu praxe la na rozhodnutí zaměstnavatele, zda pracovní zkušenosti upravuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v 7. Započitatelnou praxi specifikuje konu jiného druhu práce bu- získané zaměstnancem při vý- citované nařízení vlády jako dou v současném pracovním dobu: poměru využitelné. praxe v oboru požadované Výše uvedený právní předpis nestanovuje podmínku, aby práce, praxe mimo obor požadované práce, byl, byla získána v pracovně- praxe, kterou zaměstnanec na- výkonu vojenské základní právním vztahu, a proto je, dle (náhradní) služby a civilní našeho názoru, irelevantní, služby a zda tuto praxi konal v pracovním poměru, na základě dohod péče o dítě nebo děti ve stanoveném rozsahu. o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo na základě Praxe v oboru požadované práce se vždy posuzuje podle jiného právního vztahu. charakteru, respektive druhu V této souvislosti upozorňujeme, že praxe realizovaná práce, kterou zaměstnanec konal, a podle využitelnosti znalostí a zkušeností, kterých výkačního kurzu apod. není pra- jako součást studia, rekvalifikonem této práce nabyl k výkonu požadované práce. Doba a zaměstnavatel není oprávxí ve smyslu výše uvedeného jiné praxe je hodnocena podle něn tuto dobu zaměstnanci míry jejího využití pro úspěšný pro účely zařazení do platového stupně započíst. výkon požadované práce a je započítávána v rozsahu nejvýše dvou třetin, přičemž je Právní oddělení ČMOS pracovníků školství zce- Výdělečná činnost dětí V jakém rozsahu mohou děti vykonávat výdělečnou umě- leckou, kulturní nebo reklamní činnost? Údajně dochází v dosud platné úpravě ke změnám. Výkon umělecké, kulturní, b) 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně pro sportovní nebo reklamní činnosti dítěte upravuje 121 činnost vykonávanou během a násl. zákona č. 435/2004 Sb., období školního vyučování mimo hodiny školní výu- o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Činnost dětí ky, přičemž denní doba výkonu činnosti nesmí přesáhnout se připouští jen v uvedených oblastech, a to na základě individuálního povolení úřadem c) 7 hodin denně pro čin- 7 hodin, práce. Zákon o zaměstnanosti byl novelizován zákonem školních prázdnin, přičemž nost vykonávanou v období č. 382/2008 Sb., který nabývá celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout účinnosti dnem 1. ledna Změněna byla i část zákona týkající se problematiky uvede- Za dobu výkonu činnosti 35 hodin týdně. né v dotaze a ustanovení 123 se považuje i doba potřebná odst. 1 a 2 nově zní takto: pro přípravu na výkon činnosti v místě výkonu činnosti. (1) Dítě může činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení vydaného pro být stanovena v rozsahu nej- (2) Doba odpočinku musí určité dítě a určitou činnost, méně dvakrát 15 minut a jednou 45 minut, pokud má dítě a to nejdéle a) 2 hodiny denně u dítěte, které ještě neplní povinhu čtyři a půl hodiny denně vykonávat činnost v rozsanou školní docházku, přičemž a více. Tato doba odpočinku celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout nezapočítává. se do doby výkonu činnosti 10 hodin, Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Školní projekt Městský úřad očima dětí odhalil problémy, které trápí obyvatele Kralup Projektové vyučování patří již neodmyslitelně k současné škole. Děti se při něm aktivně zapojí do výuky, získané vědomosti a dovednosti jsou pro ně cennější a mají trvalejší hodnotu. Není však zcela běžné, aby výukový program odstartoval zřizovatel, tedy městský úřad. Naše místostarostka vených občanů o městském Š. Drobná nabyla dojmu, že povědomí ob- nebo byly jejich znalosti znač- úřadu věděla jen velmi málo čanů o činnosti městské samosprávy a o práci úřadu obecně Jiná skupina dětí chodila ně zkreslené. je velmi mizivé. Proto vyhlásila soutěž o nejlépe připravený vořila s představiteli měst- přímo na městský úřad a ho- projekt, který by se touto tematikou zabýval a zprostředtou, místostarosty, zastupiské samosprávy se staroskoval informace o úřadu veřejnosti. Do soutěže se mohl práci, komunikaci s veřejnosteli. Žáci se zajímali o jejich přihlásit každý, tedy i školy. tí, četnost jednání zastupitelstva a městské rady atd. Dotazníky, ankety Co nás trápí Paní učitelka P. Školníková připravila projekt Městský Část žáků se zabývala úřad očima dětí a soutěž pro problémy, které trápí obyvatele Kralup. Děti hovořily naši školu vyhrála. Ve spolupráci s učitelem L. Moravcem a staršími žáky se pustili do práce. Připravili dotazníky, ankety a osnovu rozhovorů, naplánovali přesný harmonogram prací a rozdělili úkoly jednotlivcům a skupinám. Projekt byl koncipován tak, že děti pracovaly na různých úkolech. Někteří žáci vyrazili do ulic města s kamerou a mikrofonem a zjišťovali, jak lidé ve městě znají městský úřad. Velmi záhy se ukázalo, že předpoklad paní místostarostky byl správný. Většina oslo- 7 s občany, s pracovníky městského úřadu, fotografovaly, natáčely videa, dělaly si poznámky. Výsledkem několikadenní práce byla spousta informací, které bylo třeba zpracovat a vyhodnotit. Oba vyučující proto vyjeli se svými žáky na prodloužený víkend k Máchovu jezeru. Nejeli se však rekreovat, ale pracovat. Získané podklady začaly dostávat konkrétní podobu. Vznikaly videoklipy, prezentace, tabulky, grafy a referáty. Po návratu žáci jedno odpoledne s vyučujícími znovu prošli výsledky své práce a připravili veřejnou prezentaci projektu. Děti s prezentací vystoupily v kulturním domě. Podívat se přišli nejen představitelé města, učitelé a rodiče, ale také veřejnost. Dva palčivé problémy Z výsledků anket a průzkumů vyplynuly dva palčivé problémy, které trápí většinu oslovených občanů neutěšená situace na kralupském nádraží (prodej drog, shromažďování part, bezdomovci) a znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Proto se vyučující rozhodli připravit druhou část projektu, zaměřenou na hledání cest řešení těchto problémů. Všichni jsme zvědavi, jak se s náročným úkolem vypořádají, a přejeme jim hodně úspěchů. Video z projektu lze zhlédnout na www. zskomenda.cz Jiřina HEREINOVÁ Kontakt: ZŠ Komenského nám. Kralupy nad Vltavou Tel.: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Nabízíme Vám tyto druhy žaluzií: meziskelní, meziskelní s vypínáním (fixací) interiérové, interiérové s vypínáním (fixací) domykatelné, celostínící na plastová okna s řetízkovým ovládáním tzv. ISO žaluzie dřevěné Dále Vám nabízíme: rolety garnýžové hliníkové a dřevěné lišty výsuvné markýzy Výhody, které Vám nabízíme: záruka 3 roky výběr ze 40 druhů odstínů barev tepelná izolace až 30 % množstevní slevy atypické tvary žaluzií Pro školy a školská zařízení nabízíme slevu 50 % z ceny montáže. Zavolejte, rádi a ochotně Vám poradíme. Aleš Suchý tel.: ,

8 8 Dvojí odstupné Zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou a na její místo jsme přijali zástup. Poté bylo toto místo při organizační změně zrušeno. Zastupující zaměstnankyni dáme výpověď pro nadbytečnost s odstupným. Až se původní zaměstnankyně vrátí z rodičovské dovolené, musíme vyplatit odstupné podruhé? Zaměstnankyni, která matku na mateřské (pak rodičovské) dovolené nahradila, bude při splnění zákonných podmínek náležet odstupné podle 67 zákoníku práce. Pokud jde o matku na mateřské dovolené, ta je chráněna zákazem výpovědi ( 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce) mimo jiné z důvodů nadbytečnosti. Jakmile zastupovaná zaměstnankyně mateřskou (rodičovskou) dovolenou skončí, zaměstnavatel bude posuzovat podmínky výpovědi podle momentálních okolností, neboť důvody výpovědi musí být dány v době doručení této výpovědi. Pokud zaměstnavatel dospěje k závěru, že existují výpovědní důvody spočívající v organizačních změnách (a může jít právě o změnu, která byla důvodem první výpovědi) i u této zaměstnankyně, vyplatí jí při rozvázání pracovního poměru také odstupné. Rozsah pracovní doby V jakém rozsahu pracovní doby můžeme zaměstnat zaměstnance, který současně pracuje u jiného zaměstnavatele na plný pracovní úvazek? Zákoník práce nijak nelimituje rozsah pracovní doby v dalším pracovním poměru, tj. pokud zaměstnanec má mít souběžné pracovní poměry. To platí i pro případ, že jeden pracovní poměr je uzavřen na tzv. plný úvazek. Zákoník práce vychází z toho, že každý pracovněprávní vztah zaměstnance uzavřený s týmž nebo jiným zaměstnavatelem je posuzován zcela samostatně a nezávisle na ostatních pracovněprávních vztazích. Tzv. vedlejší pracovní poměry (uzavírané na kratší pracovní úvazek) byly zrušeny k 1. lednu 2007 (nový zákoník práce nepřevzal dřívější úpravu). To, zda bude zaměstnanec pracovat u zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu ( 79 zákoníku práce), nebo po kratší pracovní dobu ( 80 zákoníku práce), je výlučně věcí jejich vzájemné dohody, která nesouvisí s tím, zda zaměstnanec pracuje ještě u jiného zaměstnavatele. Při výkonu další výdělečné činnosti se uplatní ustanovení 304 zákoníku prá- Co je pracovní cesta Jakým způsobem zákoník práce určuje, co se rozumí pracovní cestou? Je nějak limitována možná doba vyslání zaměstnance na pracovní cestu? Vymezení pojmu pracovní cesta obsahuje ustanovení 42 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce (tedy místo uvedené v pracovní smlouvě). Z ustanovení 42 vyplývá, že na pracovní cestu lze vyslat zaměstnance pouze na základě dohody. Souhlas s vysláním na pracovní cesty tedy nemusí být obsažen v pracovní smlouvě, ale je možno jej ce, podle něhož zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím souhlasem. Musí tedy jít o činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, literární a umělecké činnosti. Pokud jde o jakékoliv jiné činnosti, zákoník práce žádné omezení nezná. Přitom je lhostejné, zda zaměstnanec bude zaměstnán u dalšího zaměstnavatele na tzv. plný, nebo částečný úvazek. vyjádřit i jinak. Celková možná doba vyslání zaměstnance na pracovní cestu, četnost vysílání ani vzdálenost od jeho místa výkonu práce či jeho bydliště není právním předpisem nijak omezena. S úpravou pracovní cesty provedenou v 42 souvisejí i jiná ustanovení zákoníku práce (například ustanovení 151 a násl. o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Otevřme všechna okna našich škol! době prožíváme ve škole horké chvíle. Ředitel Macháček na nás hrne samé nepříznivé zprávy. K nim přidává nové a další úkoly. Kdo nestačí, prý může odejít, stěžuje si matikář Horáček. Za vším není žena, ale peníze. Jejich trvalý Vposlední nedostatek. Letos se nám platy reálně snížily na 96 procent průměrné celorepublikové mzdy. A nepedagogičtí pracovníci jsou na tom ještě nesrovnatelně hůře, doplňuje Hromádka. Konečně chápu, co je příčinou hluboké světové finanční krize. Dosud jsme si žili, zejména my učitelé, nad poměry! Teď se musíme uskromnit, pokračuje Horáček. Jen se bojím o osud naší chudinky školské reformy. Dlouhodobě není v potřebné kondici a svět najednou utápí v černé díře stamiliardy dolarů a eur. Proto musíme ve třídách pořádně vyvětrat! Chce to čerstvý závan, nebojím se říct průvan. A pořádný kyslík! Hlavně rychle pryč s oxidem uhličitým! zhluboka a vážně se nadechne češtinář Hromádka. Až odborníci nás museli upozornit na to, co jsme ani netušili. Teď už vím, proč se nám v našem zatuchlém školství tak špatně dýchá! Může za to 0,19, a někde dokonce, světe, zboř se, 0,29 procent zrádného oxidu uhličitého! Prosím tě, Václave, co se ti stalo? O čem to mluvíš? nestačí se divit matikář. Nečteš noviny? Nevzděláváš se, kolego! Odborníci ze Státního zdravotního ústavu nedávno došli na základě rozsáhlého průzkumu ve 140 učebnách našich škol k šokujícímu závěru. V českých školách se prý vůbec nedá dýchat! Zoufale nám chybí ne peníze, ale kyslík. Konečně někdo vědecky odhalil pravou příčinu dnešní kritické situace ve školství! téměř nadšeně recituje Hromádka a střídavě si utírá potůčky potu na čele. Jasně! Pro svou radostnou kantorskou práci potřebujeme ze všeho nejvíc životadárný kyslík, spontánně přikyvuje kolega. Když věhlasný spisovatel Goethe umíral v kulturně nedýchatelném Německu, stačil ještě vyslovit poslední přání: Otevřte okenice, ať je více světla. Poučen vědeckým průzkumem vzkazuji českému školství: Otevřme všechna okna, ať konečně můžeme zhluboka dýchat, napřimuje se češtinář Hromádka. Roman KANTOR

9 Mateřská škola slaví 30. výročí Znáte je? Pramínek JANA STRNADOVÁ 9 Mateřská škola K Samoobsluze, Praha 5, Lipence oslavila 30. výročí svého vzniku. Pro připomenutí této významné události jsme uspořádali den otevřených dveří pro děti a rodiče docházející v současné době do školy, ale také pro bývalé zaměstnance školy a ostatní veřejnost. Ti všichni si mohli prohlédnout nejen samotnou školku, ale i její zahrady a také kroniky. Na jejich stránkách se mnozí našli, neboť někteří rodiče současných dětí navštěvovali školu ve svém dětství. Naše mateřská škola byla postavena svépomocí a slavnostně otevřena 1. října Škola je dvoutřídní a její významnou devizou je velká zahrada se třemi pískovišti a dalšími zahradními hracími prvky. Významným mezníkem školy byl 1. leden 2001, kdy jsme vstoupili do právní subjektivity. Organizace se stala samostatným subjektem se všemi právy, ale i povinnostmi a jejím zřizovatelem je městská část Lipence. Stejně jako v jiných oblastech republiky i u nás roste počet dětí, které by rády naši mateřskou školu navštěvovaly, ale pro nedostatek místa nemohou. Aby se tato situace zlepšila, chce městská část Lipence rozšířit školu o další třídu. Třebaže zatím usilovně hledá finance, doufáme, že v roce bude nová třída otevřena. Pokud se vše podaří, budeme mít radost nejen my, ale především rodiče a jejich děti. Ivana BOUBELÍKOVÁ, MŠ Lipence Add: Je převedení nepedagogů pod obce řešením? (č. 34) V naší čtyřtřídní mateřince pracuje celkem 6 provozních zaměstnanců a mohu říci, že s jejich prací jsem velmi spokojena. Kromě náplně své práce zvládají i věci navíc a pomáhají nám připravovat akce pro rodiče s dětmi, oslavu MDD, zamykání a odemykání zahrady. Tradiční je Mikulášská nadílka, kdy se v Mikuláše promění paní školnice, jedna paní kuchařka je anděl a zbývající zaměstnanci se stanou čerty. V mateřince jsou provozní zaměstnanci v každodenním kontaktu s dětmi, musí zachovávat určitá pravidla. Rovněž mohou se souhlasem ředitele školy a po patřičném proškolení dopomoci zajistit bezpečnost dětí, což je u organizačně náročných akcí v mateřské škole vítáno. Nikdy jsem neměla problém se s provozními zaměstnanci domluvit, naopak. Neumím si představit, že by byli zaměstnanci obce se vším všudy. Kdo by za ně zodpovídal, školil je, zařizoval jim například zakoupení a přidělení pracovních oděvů a další věci? Myslím, že by to ve výsledku bylo zmatečné. Předložený návrh by nepedagogy dle mého oddělil spíše finančně: obec by hradila pouze jejich mzdy, ale ve výsledku by se nic nezměnilo. Jsem vděčná za dobrý pracovní kolektiv, který tvoří pedagogové i nepedagogové. Myslím, že i lidé bez vzdělání v oblasti školství mohu být velkým přínosem pro školu. Renata ŠPAČKOVÁ MŠ Čtyřlístek Třebíč Všelijaké písničky pro kluky a holčičky, je podtitul zpěvníku, který obsahuje 25 originálních písniček. Autorka je zkomponovala na základě dlouholeté pedagogické činnosti v mateřské škole. Písničky sama úspěšně používala při práci s dětmi. Zpěvník je určen nejen učitelkám v mateřské škole, ale i učitelům v základní škole a rodičům, kteří dokážou vyťukat melodii třeba jen jedním prstem. Texty lze použít i jako říkanky, mnohé se hodí i k logopedickému procvičování. Knihu si můžete objednat na ové adrese nebo telefonicky na čísle Volejbalový turnaj základních škol Opavska Již devatenáctý ročník volejbalové kantorské ligy pořádaný OROS pracovníků školství Opava přilákal celkem 17 kolektivů zaměstnanců základních škol Opavska, Kravařska a Hlučínska. Ve čtyřech skupinách se bojovalo o postup do finále, které se uskutečnilo v sobotu 15. listopadu v Opavě v Základní škole Edvarda Beneše za účasti osmi nejlepších družstev. Vítězem se poprvé v historii stal kolektiv ZŠ Mařádkova, svým sympatickým výkonem si získal i přízeň publika. Druhé místo vybojoval kolektiv ZŠ Kylešovice a výrazný úspěch zaznamenali i hráči ZŠ B. Němcové, kteří obsadili třetí místo. Volejbalový turnaj je krásná sportovní akce, na které se setkávají zaměstnanci základního školství z celého okresu poněkud netradičním způsobem. Sportovní zápolení utužuje přátelství a posiluje mezilidské vztahy. Krásný sportovní den naplněný nesmlouvavými bitvami pod vysokou sítí byl završen společenským večerem v restauraci hotelu Koruna, kde byly za účasti Marty Tylové, předsedkyně OROS pracovníků školství Opava, a Jaroslava Horáka, náměstka primátora MMO, slavnostně vyhlášeny výsledky turnaje. Velké poděkování oblastní rady patří všem pořádajícím školám: ZŠ Otická, Mařádkova, TGM, Kobeřice a především pak obětavému kolektivu ZŠ Edvarda Beneše, který zajistil bezchybný průběh finále, a řediteli soutěže Františku Hodnému, za celkovou organizaci soutěže. Marta TYLOVÁ, František HODNÝ

10 10 Programy odborného vzdělávání u nás a v zahraničí V posledních letech sílí v zemích OECD tlak na vyšší míru dokončování vyššího sekundárního vzdělávání, které odpovídá našemu středoškolskému vzdělávání. Cílem je, aby naprostá většina obyvatel dosáhla alespoň této úrovně vzdělání. Spolu s tím se vede i diskuze o obsahu programů na této vzdělávací úrovni, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám trhu práce, ale zároveň umožňovaly absolventům pokračovat ve studiu na terciární vzdělávací úrovni. Pro tvůrce vzdělávací politiky při tvorbě dlouhodobých záměrů a koncepčních materiálů je tedy podstatné znát i situaci týkající se této problematiky v mezinárodním srovnání. Nejinak je tomu i v České republice, kde se v posledních letech projevuje snaha zvýšit podíl žáků ve všeobecně zaměřených programech. Důsledkem je vyšší zájem o studium na gymnáziích a stále větší zájem o programy lyceí, které v sobě spojují jak odbornou složku, tak širokou všeobecnou složku blížící se rozsahem gymnaziálním vzdělávacím programům. Vzhledem k tomu, že k rozšiřování všeobecného vzdělávání na vyšší sekundární úrovni vzdělávání dochází nejen v České republice, ale prakticky ve všech vyspělých zemích, zabývá se touto problematikou i OECD. Na publikované údaje je však nutné nahlížet z širšího pohledu, protože absolvování odborných programů ještě neznamená, že absolventi mají uzavřenou cestu k dalšímu vzdělávání. V mnoha zemích, Českou republiku nevyjímaje, jsou programy odborného vzdělávání na vyšší sekundární úrovni koncipovány tak, aby absolventy připravily nejen na vstup na trh práce, ale i na vstup do terciárního vzdělávání. Protože se jedná o problematiku dosti diskutovanou, byly ukazatele týkající se této oblasti vzdělávání zařazeny i do každoročně vydávané publikace OECD Education at a Glance. Ukazatele se zabývají zejména rozložením počtu žáků a absolventů ve vyšším sekundárním vzděláváním ve všeobecně zaměřených a odborných programech. Poslední mezinárodně srovnatelné údaje byly publikovány v září 2008 a jednalo se o data za rok Vyšší sekundární vzdělávání Základním ukazatelem charakterizujícím tuto oblast je struktura žáků ve všeobecně zaměřených a odborných programech vyššího sekundárního vzdělávání. Ve 13 zemích OECD a ve Slovinsku navštěvuje většina žáků vyššího sekundárního vzdělávání předodborné a odborné vzdělávací programy. Navíc ve většině zemí, ve kterých je zaveden duální systém učebních programů (Rakousko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko), a dále v Austrálii, Belgii, České republice, ve Finsku, v Itálii, Norsku, na Slovensku, ve Švédsku a ve Slovinsku navštěvuje programy vyššího sekundárního vzdělávání alespoň 55 procent žáků. V ostatních 24 zemích OECD a v přidružených zemích naopak navštěvuje více než 60 procent žáků ve vyšším sekundárním vzdělávání programy všeobecně zaměřené. V České republice je podíl žáků v odborně zaměřených programech mezi zeměmi OECD prakticky nejvyšší, vzdělávání v nich se účastní 79 procent žáků vyšší sekundární úrovně. Nám nejbližších hodnot dosahují Rakousko a Slovensko, v obou případech se jedná o podíl žáků v odborně zaměřených programech vyšší než 70 procent. Učební obory Odborně zaměřené programy mohou mít v různých zemích různou podobu. Ve 20 zemích OECD a ve 3 přidružených zemích jsou součástí odborného vyššího sekundárního vzdělávání i učební programy. Systém vzdělávání v těchto učebních oborech ale může být v jednotlivých zemích naprosto odlišný. Ve většině zemí probíhá výuka jak ve škole, tak na pracovišti. Někde žáci uzavírají smlouvy přímo s podnikem, pro který se učí, jinde uzavírají kontrakt se školou, ve Spojených státech tyto programy nejsou vůbec součástí formálního vzdělávacího systému, ale je možné je navštěvovat formou dalšího vzdělávání. Stejně jako se mezi zeměmi liší systém učebních oborů, liší se i podmínky pro vstup do těchto programů. Obvykle se požaduje ukončení nižšího sekundárního vzdělání (tedy naše základní vzdělání), někdy i vyšší sekundární vzdělání (tedy střední škola), někde mohou do učebních oborů vstoupit žáci s ukončenými 9 lety povinné školní docházky, jinde je vstup do těchto programů podmíněn věkem uchazečů. Liší se i délka těchto programů obvykle se pohybuje od jednoho roku do čtyř let, v několika zemích záleží délka vzdělávání na konkrétním programu, specifické kvalifikaci a předchozích znalostech a zkušenostech jednotlivých žáků. V některých zemích OECD nemají žáci na vyšší sekundární úrovni možnost studovat v odborných programech vůbec a odborné vzdělávání je součástí až postsekundárního neterciárního vzdělávání nebo vzdělávání na terciární úrovni. Počty absolventů V průměru zemí OECD se míry graduace, tedy podíl absolventů vzhledem k počtu obyvatel ve věku typickém pro absolvování, odborných a všeobecně zaměřených programů vyššího sekundárního vzdělávání příliš neliší. Jedná se o 47procentní míru graduace ve všeobecných programech a 45procentní míru graduace v odborných a předodborných programech. V průměru jsou však schovány poměrně významné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Míry graduace ve všeobecných programech jsou vyšší než míry graduace v odborných programech v 15 z 27 zemí Míry graduace ve vyšším sekundárním vzdělávání z pohledu zaměření programu (2006) Zdroj: OECD Finsko Slovinsko Česká republika Itálie Slovenská republika Švýcarsko Nizozemí Německo Francie Belgie Island Irsko průměr zemí EU19 Dánsko Rakousko průměr zemí OECD Lucembursko Norsko Švédsko Austrálie Polsko Ruská federace Španělsko Řecko Izrael Chile Korea Japonsko Turecko Maďarsko Estonsko Portugalsko Brazílie Kanada Mexico všeobecně zaměřené programy celkem odborné programy celkem odborné programy - dívky OECD a v 5 ze 6 přidružených zemích. V ostatních zemích je situace opačná. Mezi tyto země patří i Česká republika, kde je míra graduace ve všeobecných programech ve výši 18 procent a v odborném vyšším sekundárním vzdělávání jde o 72procentní míru graduace. Diskutované jsou i rozdíly mezi podíly chlapců a dívek studujících ve všeobecných a odborně zaměřených programech vyššího sekundárního vzdělávání. V průměru zemí OECD jsou míry graduace v odborně zaměřených programech mezi chlapci a dívkami prakticky vyrovnané (47 %, respektive 44 %). Z oborového ohledu naprostá většina absolventů odborných programů vyššího sekundárního vzdělávání v zemích OECD vystudovala obory technické, společenské a ekonomiku a právo. RNDr. Michaela KLEŇHOVÁ

11 Zlatý Ámos nejoblíbenější učitel, učitelka České republiky 2008/2009 Přihlaste svého oblíbeného učitele, oblíbenou učitelku do Přihlášky najdete na TÝDENÍK

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce PŘIPOJ SVOU ENERGII K NAŠÍ Projekt Bakalář Jaderná energetika je oborem budoucnosti, založena na špičkových technologiích a využívá nejnovější vědecké poznatky. Projekt Bakalář je otevřen pro absolventy všech typů středních škol zakončených maturitou a umožňuje studium speciálních oborů bakalářského stupně. Skupina ČEZ nabízí studentům exkluzivní stipendia již od 1. ročníku. Měli byste být u toho. předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! TÝDENÍK Číslo prosince 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind1 Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. 1 p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím 14:30:39 pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec Na pomoc romským dětem i jejich učitelům STRANA 3 Čeští učitelé učili ekologii již dávno a bez osnov STRANA 7 Končí seriál ÚIV o vývoji platů v jednotlivých krajích STRANA 9 10 39 7. PROSINCE 2005 XIII.

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04

Vyberte si svého Ámose Sympaťáka 2009 SMS ve tvaru ÁMOS mezera 1 až 7 posílejte na číslo 900 11 04 TÝDENÍK 11 18. BŘEZNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Fotogalerie finalistů Zlatého Ámose... 3 Změna pracovní smlouvy... 4 Vyhláška o požární ochraně školy nepoškozuje... 5 6 FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více