Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice"

Transkript

1 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Hořice, Husova 675 tel fax l77 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitel školy: Ing. Josef Moravec Adresa: Strojařů Chrudim Škola sdružuje: 1. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská kapacita: 220 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Zařazení školy do sítě škol: Vedení školy: Ředitel školy Ing. Josef Moravec Zástupce ředitele školy Mgr. Iva Mádlová Vedoucí dílen Bc. Milan Danihelka Vedoucí domova mládeže Mgr. Helena Fikrová Vedoucí školní jídelny Dagmar Johnová Vedoucí ekonom Marcela Davidová Studijní obory: M Těžba a zpracování surovin M/001 Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: 120 dobíhající obor M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: 60 dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 1 -

2 21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou dobíhající obor M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium denní délka studia: 2 r. 0 m. cílová kapacita: 120 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: 60 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/001 Užitá malba dobíhající obor M/01 Užitá malba ŠVP: Užitá malba M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 2 -

3 M/16 Kamenosochařství ŠVP: Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající obor M/01 Konzervátorství a restaurátorství ŠVP: Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene Personální zabezpečení činnosti školy Základní charakteristikou školy je externalita nejenom v rámci kraje, ale ČR. Externalitu představuje oborové portfolio, které představuje unikátní (nikde jinde v ČR nevyučované obory) nebo statisticky nízkočetné obory. Dalším specifikem je kombinace uměleckých a technických oborů, které jsou spojeny částečně materií, kámen. Pro podmínky personálního zabezpečení v oblasti odborných pedagogických pracovníků platí úzká specializace, která má extrémně nízký výskyt na trhu práce. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu dokonce neexistuje živý obor na vysoké škole. Všechny odborné předměty jsou sice pokryty plně aprobovanými pedagogy, ale je zde vysoký podíl externích pedagogů. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu v 5. ročníku bylo externí výukou pokryto 100% odborných předmětů vysokoškolskými pedagogy (VŠB TUO Ostrava). Odborné učebnice pro všechny vyučované obory jsou pak dílem aktuálního pedagogického sboru, interních i externích pedagogů. Interní pedagogové jsou uvedeni na webu. Externí pedagogové za hodnocené období: Ing. Kateřina Bačová Prof. Ing. Petr Bujok, CSc. Prof. Ing. Horst Gondek, Dr.Sc. Doc. Ing. Vojtěch Zeman, CSc. Doc. Ing. Martin Klempa, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc. Doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. Personální podmínky pedagogických pracovníků pro všeobecně vzdělávací předměty jsou standardní. Nejsou řešeny externími pedagogy. Za hodnocené období došlo ke statistickému omlazení pedagogického sboru v obou skupinách pedagogických pracovníků. Na škole působí: a) Poradní sbor ředitele školy složený ze zástupců podniků kamenoprůmyslu, zástupců vysokých škol (AVU, UMPRUM, VŠB, VUT), Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, SILMOS a.s, Těžební unie ČR, Městského úřadu Hořice, Český báňský úřad, zástupce Moravských naftových dolů a.s, Silikátový svaz ČR. Počet jednání 1 2 za školní rok. b) Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice registrován (zřizovací listina) Ministerstvo vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/37974/98-R. c) Školská rada ustanovena dle školského zákona, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 3 -

4 Další údaje Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice poskytuje úplné střední vzdělání v technickém i uměleckém zpracování kamene a v režimu pokusného ověřování realizuje obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Technické obory Geotechnika (ŠVP: Těžba a zpracování kamene a ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu vyučuje škola jako jediná v ČR. Obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu je realizován v režimu pokusného ověřování podle ustanovení 171 školského zákona. Projekt je pokládán za největší vzdělávací projekt v Evropě financovaný ze soukromých zdrojů (Moravské naftové doly a. s.). V hodnoceném období byl projekt ukončen s vynikajícími výsledky a probíhá jeho závěrečné hodnocení na úrovni MŠMT ČR. Důležitým aspektem práce je úzká spolupráce s podniky kamenoprůmyslu a těžby a primárního zpracování ropy a zemního plynu, která implikuje modernizaci výukových programů. Škola koncipovala pro ustavení technických oborů rámcový vzdělávací program Geotechnika, který je výchozím materiálem pro oba technické obory. Obecně je pak i pro čtyři stávající obory pro hlubinné dobývání. Filozofie spojení technického oboru s uměleckými obory je důsledkem přibližování ušlechtilého zpracování kamene s uměleckořemeslným. Toto spojení tvoří základní páteř, která vede i ke snaze o propojení některých částí školních vzdělávacích programů (projekt robotizovaného pracoviště, 3D modelování a skeneru). Projet byl v hodnoceném období doveden do stadia realizace. Tato high technology má hlubší vliv na ŠVP než bylo možné předpokládat, protože dodávky jednotlivých komponent jsou v čase synchronizovány s významnými inovacemi celé technologie. Dodávka bude první a nejvýkonnější na světě, protože se bude jednat o prototypy. V hodnoceném období byly dokončeny aktivity spojené se vzděláváním interních pedagogických a technických pracovníků školy. Do pedagogického sboru byl přijat nový pedagog se specializací (Ing. Emil Ruml). Kapacita školy pro dané obory se jeví optimální s určitými fluktuacemi, ty jsou spojeny s občasnými požadavky ze strany zaměstnavatelů, kteří svedou zorganizovat cyklus rozvoje lidských zdrojů. Obecně pak platí, že zaměstnavatelé jsou ve vztahu k hornickým činnostem a činnostem prováděných hornickým způsobem ve svízelně situaci, kdy musí plnit přísná kriteria vyplývající z mezinárodních, především EU norem. Škola na požadavky trhu práce, resp. zaměstnavatelů organizovala dálkové vzdělávání oboru Těžba a zpracování kamene 2. ročník. Ve výhledu do 10 let je uplatnění absolventů školy v obou oborech (technickém i uměleckém) na trhu práce velmi dobré. Jistým obecným problémem uměleckého školství je zarážející skutečnost, že počet žáků vycházejících základní školu klesl na polovinu a počet uměleckých škol se zdesateronásobil za pouhých 20 let. Lze očekávat, že tento stav bude z centra nějakým byrokratickým způsobem stlačován k rozumnějším hodnotám. Projekt robotizovaného pracoviště, pokud nebude masově kopírován v rámci ČR, vytváří podmínky pro rozšíření obsahu ŠVP o některé aplikace. Dále lze předpokládat, že škola bude disponovat know how k designérským oborům. V ČR je řada škol, která se designem zabývá, ale technologické podmínky neodpovídají naprosté realitě praxe. Škola se angažuje ve vzdělávání zahraničních žáků z mimoevropských zemí. Vedle 3 žáků bylo nutné specifikovat podmínky ČR obecně ve vztahu k zákonu o dlouhodobém pobytu cizinců v ČR. Celkové údaje o škole Celkový počet Počet tříd žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,5 8,5 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 4 -

5 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dok. Pod č. j. Platnost od 2142M/01 Geotechnika MŠMT ČR / M/01 Konzervátorství a restaurátorství MŠMT ČR / M/16 Kamenosochařství MŠMT ČR / M/01 Užitá malba MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS ŠVP:Těžba a zpracování ropy a zemního plynu DS v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění Část III. Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Uvádějte konkrétní absolvovanou školu, název oboru vyučení u učitelů odborného výcviku. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení kvalifikace učební obor odborné VŠ,ÚSO plný úvazek : Moravec Josef Ing. ředitel VUT FS, VUT FSt, VŠB, ČVUT pedagog. PF,FF,DPS praxe rok měsíc DPS Mádlová Iva Mgr. zást. ředitele PF (FY,CH, VT) PF Budina Jaroslav Mgr. učitel UK Praha (MA, TV) Danihelka Milan Bc. dílenský učitel, vedoucí VOŠ restaurování DPS pověř. vedením dílen PF ( Huťa Rudolf dílenský učitel ÚSO kamenosochař DPS Kotmelová Radka Mgr. učitelka PF (AJ, PED) PF Moravec Michal Ak. soch. učitel AVU - sochařství DPS nad 32 Svobodová Roxana Mgr. učitelka PF (ČJ,VP) PF Šperková Milada Ing. učitelka VŠZ-zemědělství DPS Štěpánková Dagmar Ak. soch. učitelka, D AVU - sochařství DPS nad 32 Valkoun Rudolf Mgr. učitel PF (NJ,VP) PF 5 00 Vondroušová Simona Ing. učitelka VŠB DPS 3 08 Vorel Stanislav Ing. učitel VŠST - strojní DPS zkrácený úvazek : Bačová Kateřina Ing. učitelka, ZÚ VŠB DPS 0 00 Hozová Marina Mgr, aka. soch. učitel, ZÚ AVU - restaurátorka 0 00 Krátký Karel Mgr. učitel, ZÚ PF-výtvarný obor PF Nesnídalová Jitka MgA. učitelka, ZÚ AVU malba 1 10 Šperk Miroslav učitel, ZÚ PF (AJ, ICT) 0 10 zkrácený úvazek, důchodce : Bauer Petr učitel, ZÚ, D ÚSO - kamenosochař praxe a věk nad 32 Krátký Karel Ak. soch. učitel, ZÚ, D AVU - restaurátor DPS nad 32 Kysilka Radoslav Ing. učitel, ZÚ, D ČVUT - stavební DPS nad 32 Valehrach Luděk učitel, ZÚ, D ÚSO SPŠK DPS nad 32 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 5 -

6 vychovatelé domova mládeže : Fikrová Helena Mgr. vedoucí PF-vychovatelka PF nad 32 vychovatelka Musilová Liběna vychovatelka ÚSO - textilní DPS 31 Nosek Jan Mgr. vychovatel, ZÚ, D PF-vychovat.,VV PF nad 32 Horáček Ivan vychovatel, ZÚ, D SŠ vychovatelství nad 32 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Vyučení u UOV (obor) Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Jiné (základní) praxe rok měsíc plný úvazek : Davidová Marcela ekonom SEŠ Ml.Bol. ÚSO nad 32 Zvoníčková Marcela účetní SEŠ Náchod 31 4 Šimbovská Miroslava admin. prac + SZTŠ Nov.Bydžov sekretářka ÚSO Johnová Dagmar ved. str. zař. SPŠ textilní Dvůr nad 32 Král. Šádek Josef údržbář truhlář Večeře Jan školník údržbář lakýrník nad 32 Ráziková Zlata uklízečka prodavačka Hruškova Věra vyuč. kuchařka + kuchařka ved. směny servírka Nožičková Božena zaučená kuchařka tkadlena nad 32 Patřínová Iveta uklízečka prodavačka zkrácený úvazek : Čápová Marcela uklízečka prac. důchodce nad 32 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012 ~ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků. školní rok 2012 ~ 2013 U pedagogických pracovníků 0,7 U nepedagogických pracovníků 0 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 6 -

7 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků DPS Univerzita Hradec Králové 1 Přednášky STOP 0 DVPP 8 PO 28 BZOP 28 Vysokozdvižné vozíky 3 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků uveďte k ) Přijímací řízení pro školní rok 2013 ~ 2014 Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. celkem 2142M01 Geotechnika M01 Konzervátorství a restaurátorství M16 Kamenosochařství M01 Užitá malba Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V. Kód oboru Název oboru Celk. počet Poč. roč. roč. roč. roč. roč. žáků tříd. celk. 2142M001 Těžba a zpracování kamene dobíhající M01 Geotechnika M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající M01 Konzervátorství a restaurátorství M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající M16 Kamenosochařství M001 Užitá malba dobíhající M01 Užitá malba M01 Těžba a zpracování kamene DS M01 Geotechnika Těžba a zprac. ropy a zem. plynu DS Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 7 -

8 b) Prospěch žáků ve škole. Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikov. Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník DS celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. Ročník Počet Důvodem Důvodem Jiné Počet zamešk. % zamešk. celkem prospěch chování důvody hod./žák hodin 1. ročník ročník ročník ročník celkem d) Snížený stupeň z chování. Stupeň chování školní rok 2012 ~ 2013 Počet % z celku , , ,7 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 990 6,11 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012 ~ 2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2142M001 Těžba a zpracování kamene M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene 8241M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M01 Geotechnika DS (TZRZ) Počet žáků celkem: uvede se celkový počet žáků ve třídě Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 8 -

9 Část VI. Prevence sociálně patologických jevů Formální stránka prevence sociálně patologických jevů je řešena v preventivním programu, který je přístupný na webu školy. Za klíčové v systematizaci této problematiky škola pokládá zážitkovou formu vzdělání synchronizovanou se změnou školy a místa pobytu žáků. To znamená, že tzv. Orientační dny pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu, jsou pro žáky 1. ročníku na samém počátku školního roku. Neformální stránka prevence dominuje v každodenní práci výchovného poradce a preventisty, která spočívá v osobním kontaktu. Vedení školy využívá neformálních kontaktů na specialisty v oboru. Z výčtu sociálně patologických jevů lze s ohledem na konstrukci osobností s extrémním nadáním pro výtvarné umění ze zkušeností zcela vyloučit šikanu. Na druhé straně lze zaznamenat v komparaci s ostatními školami jisté sklony s experimentováním s lehkými drogami. Za zásadní ambici škola považuje vytlačení všech fází experimentování za hranice školy. Zvýšený výskyt absencí, neúspěšnost ve vzdělávání a doprovodné jevy rodinných problémů žáků jsou řešeny výchovným poradcem s patřičnou mírou diskrétnosti. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012 ~ 2013 se konala inspekce v průběhu března 2012; předmět inspekce: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmo b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na naplňování vzdělávacích programů, podporu úspěšnosti žáků ve zvoleném vzdělávacím programu a na výsledky vzdělávání. Inspekční zpráva čj.: ČŠIH-1091/11-H je k dispozici na sekretariátě školy; a obsahuje tato kontrolní zjištění: Vzděláváni je uskutečňováno ve shodě s podmínkami uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Většina z nabízených oborů vzdělání je výjimečná, nebot' jsou školou uskutečňovány jako jediné v rámci republiky. Realizované ŠVP jsou po formální stránce přehledné, logicky uspořádané a po provedených úpravách jsou v souladu s příslušnými RVP. K prohloubeni zejména odborného profilu žáků bylo vhodně využito disponibilních hodin v učebním plánu i nabídky mimoškolních aktivit. Zásady rovného přístupu ke vzdělávání jsou školou dodržovány. Ve škole nebyla zjištěna rizika, která by mohla vést k nerovným přístupům při vzdělávání žáků, ani případy znevýhodnění žáků se SVP. Systém školního poradenství je funkční. Nedostatky uváděné v poslední inspekční zprávě v práci výchovného poradce byly odstraněny. V řízeni školy však přetrvávají dílčí nedostatky, a to především, v oblasti kontrolní činnosti některých článků řízení. Dokumentace školy je vedena v požadovaném rozsahu, ale ne vždy v požadované kvalitě. Organizace vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Pozitivně je hodnocena spolupráce se sociálními a profesními partnery školy. Škola aktivně řeší problematiku personálních podmínek, sleduje průběžně odborný růst učitelů. Plán dalšího vzdělávání na školní rok 2012/2013 pokrývá veškeré oblasti, které jsou významné pro DVPP. Struktura využití pracovní doby je v souladu s platnými předpisy. Stávající materiálně-technické podmínky školy jsou v souladu s materiálními předpoklady deklarovanými v jednotlivých ŠVP. Pozitivem je zavádění moderních technologií do vyučovacího procesu a vytvoření kvalitních učebních textů pro výuku odborných předmětů. V podmínkách pro zajištění bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků ve škole ne vždy jsou prokazatelně plněny veškeré požadavky (chybí vyvěšeni provozních řádů a prokazatelné proškolení některých tříd žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví). Pro zkvalitnění podmínek vzdělávání, k realizaci ŠVP a k zajištěni aktivit podporujících rozvoj osobnosti žáka se škola aktivně zapojuje do grantů, projektů a hospodárně využívá všech dostupných finančních zdrojů. Sledovaný průběh vzdělávání měl většinou průměrnou úroveň. Poněkud vyšší úroveň výuky byla zaznamenána na úseku odborného vzdělávání. Ve výuce převažovaly frontální metody s výkladem učiva a řízeným rozhovorem, tvůrčí výsledky vzdělávání stanovené ŠVP se dařilo plnit. Použité metody práce přiměřeně podporovaly zvyšováni požadovaných gramotností a kompetencí žáků. Prokazované vědomosti a dovednosti žáků lze vzhledem Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 9 -

10 k jejich předpokladům a stupni vzdělání hodnotit jako průměrné. Zřetelné pozitivní posuny v kvalitě výuky (výraznější zapojení žáků do procesu učení a účinnější motivování žáků) byly pozorovány ve zhlédnutých hodinách českého jazyka a literatury, matematiky, praktických cvičení. V časovém rozvržení některých vyučovacích hodin nebyl vymezen dostatečný prostor pro závěrečné shrnuti učiva a zhodnocení práce žáků. Ojedinělé bylo i využití diferenciace ve výuce a vedení žáků k sebereflexi. Výsledky vzdělávání žáků jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Vedení školy se zaměřuje i na výsledky skupinové a individuální, které talentovaní žáci školy prokazují při veřejných prezentacích i úspěšnou účastí v řadě uměleckých soutěží. Z údajů uváděných o výsledcích vzdělávání v poslední výroční zprávě vyplývá, že jen pozvolna dochází k jejich zlepšování. Zvýšená úspěšnost žáků u MZ byla zaznamenána především u žáků dálkového studia. Problémem zůstávají vysoké počty žáky zameškaných a neomluvených hodin ve výuce, které mají za následek nutnost častého užíváni doklasifikačních i opravných zkoušek. Celkově výsledky vzdělávání však korespondují s očekávanými výsledky žáků v tomto typu školy. V porovnání s posledním inspekčním hodnocením lze konstatovat, že i přes zaznamenané nedostatky se ve škole začínají projevovat výrazné tendence směřující k postupnému zkvalitňování její činnosti. Část VII. Školská rada Podle 167 školského zákona byla ustavena školská rada; složení školské rady: Mgr. Roxana Svobodová předsedkyně školské rady (pedagog školy) Martin Mišík člen školské rady (žák školy 3M) Daniel Okůnek člen školské rady (žák školy 1S) PhDr. Doležalová Jana, PhD. člen školské rady Ing. Jaroslav Vácha členka školské rady (jmenovaná krajem) Jednání školské rady proběhlo s tímto programem: Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2011 ~ 2012 Stav žáků a naplněnost tříd denní studium Státní maturitní zkouška Dálkové studium a další realizované formy celoživotního vzdělávání Volnočasové aktivity žáků, ve škole a na DM; žáci z ciziny Seznámení se současně realizovanými projekty robotizované pracoviště Hodnocení výstavy Kámen Hořice 2012 Různé V rámci propagace školy byly uskutečněny tyto akce: Část VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách 27. ~ se žáci ZUŠ Děčín účastnili zážitkového týdne v rámci projektu Staň se týden sochařem a vytvoř si vlastní sochu odborná exkurze 3R Praha očima restaurátorů 12. ~ ročník sochařů a restaurátorů pod vedením pedagogů realizují první řemeslné dílny na akci Jičín Město pohádky; školu reprezentují: Binarová, Rudorferová (2M), Fialová, Machová (2R), Oberraiterová, Háková (2S); sochy z písku staví: Šafrová, Drobek, Novák, Zelený(3S) 12., podzimní maturitní zkouška FORARCH Praha výstava kamene a kamenických technologií soutěž studentů a učňů 18. ~ školu v soutěži reprezentovali žáci Bílek (4S), Knap (3R) Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

11 slavnostní akt k zahájení provozu robotnického pracoviště za účasti politické reprezentace krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vedené hejtmanem Bc. Francem, církevních představitelů v čele s prof. Piťhou a významných osobností kulturního života a podnikatelské sféry účast na akci Artis Pictus v Praze malíři malují pod širým nebem na Náměstí Republiky reprezentace školy na jarmarku řemesel v Pohřebačce ve spolupráci s kamenickým cechem 4. ~ Památky Praha mezinárodní veletrh regenerace, financování, využití a umělecká řemesla; školu reprezentují Fialová, Machová (2R) 11. ~ se škola prezentuje na výstavě rodinné firmy Pleskotových (několik generací rodiny prošlo školou) v Heřmanově Městci 18., dny otevřených dveří prezentace škol v Liberci 18. ~ (EDUCA Liberec) prezentace škol v Kutné Hoře prezentace škol v Pardubicích 2. ~ prezentace škol v Jičíně prezentace škol v Hradci Králové 16. ~ prezentace škol v Brně 22. ~ (veletrh vzdělání na výstavišti BVV) 14. ~ účast 1. ročníku na Orientačních dnech pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu 8. ~ talentové zkoušky pro přijetí nových uchazečů na výtvarné oddělení 16. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 21. ~ proběhl LVVZ v Rokytnici nad Jizerou maturitní ples čtvrtých ročníků v DK Koruna Hořice realizace projektu Vytvoř si svou vlastní sochu je určený pro ZŠ, ZUŠ 3. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 10. ~ studentské sympózium na téma Mistr Jan Hus nefigurální tvorba, pořádané ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR a Městem Hořice stálé spolupráce: s Svazem kameníků a kamenosochařů ČR s Českým báňským úřadem ČR Praha s Těžební unií ČR Brno s Akreditovanou zkušebnou kamene a kameniva a dalšími oborovými firmami se Silikátovým svazem ČR Akademie výtvarných umění Praha Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, fakulty strojní a hornickogeologická členství v organizacích a sdruženích: zasedání poradního sboru ředitele školy se konala: zasedání školské rady: STOP Společenstvo pro technologie ochrany památek, Praha Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha, ředitel školy je členem předsednictva pro oblast školství Czech Stone Cluster sdružení podnikatelů v oblasti těžby a zpracování kamene Ředitel školy je členem NSK (národní soustava kvalifikací) a NSP (národní soustava povolání) členem SILIS silikátový svaz Odborné učebnice vydané školou v hodnoceném školním roce Počet odborných učebnic dosáhl 36 svazků. V hodnoceném období byly vydány tyto nové učebnice: Stavba a provoz strojů VI (Moravec) Technologie řízení robotnického ramena (Stejskal,Zouhar) 3 D modelování (Hukvald, Šíma) Technologie skenování ve 3 D (Navrátil) Informace poskytnuté školou podle zákona 106 V hodnoceném období se na školu neobrátil žádný žadatel s požadavkem na informaci podle uvedeného zákona. Běžné dotazy jsou školou zodpovídány telefonicky a mailem, zcela výjimečně písemnou formou. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

12 Autoevaluace školy Problematika sebehodnocení školy je dána organizační normou školy, která detailně popisuje strukturu a účastníky tohoto procesu. Externí evaluace ve formě nestylizovatelného testování bude použita v cyklech dlouhých minimálně 3 roky. Za základní škola považuje úzkou spolupráci s institucemi, které uplatňují vůči škole požadavky na strukturu vzdělávání. Extrémní výchylky např. u výsledku maturitní zkoušky z matematiky jsou zjevně způsobeny rozdílem motivace u dálkového a denní formy vzdělávání. Základní metodou zůstává systém vzájemných hospitací. Obecně pak je nutné konstatovat, že speciálně umělecké obory se vyznačují extrémní mírou konzervatizmu, kdy se technologie neměnila celá tisíciletí a není možné do výuky osamoceně implementovat nic převratného. V souvislosti s realizací projektu high technology robotizovaného pracoviště jde o inovaci nejvyššího řádu. Postupné rozpracování technologie a její implementace do ŠVP zřejmě ukáže na novou dělbu práce na rozhraní umělecké invence a technologie jinými prostředky. Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace vzdělávání pedagogických pracovníků je organizačně mimořádně složitou záležitostí. Platí jakási úměra, že čím menší škola, tím větší problémy s organizací vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávacích aktivit je velká, ale to platí pro nejčetnější předměty, které se vyučují. Pro předměty všeobecně vzdělávací není problém si vybrat. Pro odborné předměty neexistuje nabídka žádná, což je přirozený jev u předmětů unikátních nebo statisticky nízkočetných oborů. Škola jiné obory nemá. Další vzdělávání je proto implicitně o publikaci vlastních učebnic, které vznikají ve spolupráci s vysokými školami nebo jsou alespoň monitorovány akademickými pracovišti. Samostatnou kapitolou vzdělávání pedagogických pracovníků je realizace projektu Robotizované pracoviště 3D. a následně zahájení projektu High technology 3 D další vzdělávání Dodávka technologie zahrnuje vzdělávání na těchto technologiích: - skenování ve 3D - modelování ve 3D - robotické rameno - kreslení ve 3D Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Obecně trh práce má dlouhodobé problémy s kvalifikací zaměstnanců související s hornickou činností a činnostmi vykonávanými hornickým způsobem. Struktura tohoto fenoménu je dělitelná do: - aktivit školy ve formálním vzdělávání v rámci ŠVP - aktivit školy ve směru akceptace zákona 179 Škola dokončila úspěšně projekt vzdělávání Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Projekt byl realizován na míru téměř monopolnímu zaměstnavateli Moravské naftové doly a.s. Tato firma využívá know how roční investicí ve světe ve výši 100 mil. dolarů. Dále české těžařské firmy požadují a organizují vzdělávání v dálkové formě oboru Těžba a zpracování kamene jako součást celoživotního vzdělávání se zvýšením stupně vzdělání nebo získání další kvalifikace se stupněm vzdělání střední s maturitní zkouškou. V hodnoceném období zde byly vykonány čtyři jednotlivé maturitní zkoušky. Aktivity ve smyslu národní soustava povolání a národní soustavy kvalifikací projektované na vzdělávací soustavu jsou téměř monopolem školy. Škola tak zasedá ve třech sektorových radách a podílí se 50% na projektu UNIV 3. Kmenové listy jsou ve fázi schvalování. Škola má ambici být certifikovaným orgánem po schválení dokumentace. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Mezinárodní spolupráci škola v hodnoceném období nerealizovala žádnou. Zahraniční kontakty jsou ad hod v oblastech, kde škola disponuje high technology. Všechny projekty typu UNIV 3. OPVK, ROP, EU peníze školám jsou projekty rozvojovými, bez mezinárodní spolupráce vyjma subdodávek strojů a přístrojů. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 X / 2014 Vážení, přátelé, kolegové, studenti, členové školské rady a zástupci našeho zřizovatele. Právě se rozeběhl nový školní rok, skončily opravné maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více