Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice"

Transkript

1 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Hořice, Husova 675 tel fax l77 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitel školy: Ing. Josef Moravec Adresa: Strojařů Chrudim Škola sdružuje: 1. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská kapacita: 220 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Zařazení školy do sítě škol: Vedení školy: Ředitel školy Ing. Josef Moravec Zástupce ředitele školy Mgr. Iva Mádlová Vedoucí dílen Bc. Milan Danihelka Vedoucí domova mládeže Mgr. Helena Fikrová Vedoucí školní jídelny Dagmar Johnová Vedoucí ekonom Marcela Davidová Studijní obory: M Těžba a zpracování surovin M/001 Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: 120 dobíhající obor M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: 60 dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 1 -

2 21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou dobíhající obor M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium denní délka studia: 2 r. 0 m. cílová kapacita: 120 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: 60 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/001 Užitá malba dobíhající obor M/01 Užitá malba ŠVP: Užitá malba M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 2 -

3 M/16 Kamenosochařství ŠVP: Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající obor M/01 Konzervátorství a restaurátorství ŠVP: Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene Personální zabezpečení činnosti školy Základní charakteristikou školy je externalita nejenom v rámci kraje, ale ČR. Externalitu představuje oborové portfolio, které představuje unikátní (nikde jinde v ČR nevyučované obory) nebo statisticky nízkočetné obory. Dalším specifikem je kombinace uměleckých a technických oborů, které jsou spojeny částečně materií, kámen. Pro podmínky personálního zabezpečení v oblasti odborných pedagogických pracovníků platí úzká specializace, která má extrémně nízký výskyt na trhu práce. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu dokonce neexistuje živý obor na vysoké škole. Všechny odborné předměty jsou sice pokryty plně aprobovanými pedagogy, ale je zde vysoký podíl externích pedagogů. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu v 5. ročníku bylo externí výukou pokryto 100% odborných předmětů vysokoškolskými pedagogy (VŠB TUO Ostrava). Odborné učebnice pro všechny vyučované obory jsou pak dílem aktuálního pedagogického sboru, interních i externích pedagogů. Interní pedagogové jsou uvedeni na webu. Externí pedagogové za hodnocené období: Ing. Kateřina Bačová Prof. Ing. Petr Bujok, CSc. Prof. Ing. Horst Gondek, Dr.Sc. Doc. Ing. Vojtěch Zeman, CSc. Doc. Ing. Martin Klempa, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc. Doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. Personální podmínky pedagogických pracovníků pro všeobecně vzdělávací předměty jsou standardní. Nejsou řešeny externími pedagogy. Za hodnocené období došlo ke statistickému omlazení pedagogického sboru v obou skupinách pedagogických pracovníků. Na škole působí: a) Poradní sbor ředitele školy složený ze zástupců podniků kamenoprůmyslu, zástupců vysokých škol (AVU, UMPRUM, VŠB, VUT), Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, SILMOS a.s, Těžební unie ČR, Městského úřadu Hořice, Český báňský úřad, zástupce Moravských naftových dolů a.s, Silikátový svaz ČR. Počet jednání 1 2 za školní rok. b) Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice registrován (zřizovací listina) Ministerstvo vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/37974/98-R. c) Školská rada ustanovena dle školského zákona, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 3 -

4 Další údaje Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice poskytuje úplné střední vzdělání v technickém i uměleckém zpracování kamene a v režimu pokusného ověřování realizuje obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Technické obory Geotechnika (ŠVP: Těžba a zpracování kamene a ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu vyučuje škola jako jediná v ČR. Obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu je realizován v režimu pokusného ověřování podle ustanovení 171 školského zákona. Projekt je pokládán za největší vzdělávací projekt v Evropě financovaný ze soukromých zdrojů (Moravské naftové doly a. s.). V hodnoceném období byl projekt ukončen s vynikajícími výsledky a probíhá jeho závěrečné hodnocení na úrovni MŠMT ČR. Důležitým aspektem práce je úzká spolupráce s podniky kamenoprůmyslu a těžby a primárního zpracování ropy a zemního plynu, která implikuje modernizaci výukových programů. Škola koncipovala pro ustavení technických oborů rámcový vzdělávací program Geotechnika, který je výchozím materiálem pro oba technické obory. Obecně je pak i pro čtyři stávající obory pro hlubinné dobývání. Filozofie spojení technického oboru s uměleckými obory je důsledkem přibližování ušlechtilého zpracování kamene s uměleckořemeslným. Toto spojení tvoří základní páteř, která vede i ke snaze o propojení některých částí školních vzdělávacích programů (projekt robotizovaného pracoviště, 3D modelování a skeneru). Projet byl v hodnoceném období doveden do stadia realizace. Tato high technology má hlubší vliv na ŠVP než bylo možné předpokládat, protože dodávky jednotlivých komponent jsou v čase synchronizovány s významnými inovacemi celé technologie. Dodávka bude první a nejvýkonnější na světě, protože se bude jednat o prototypy. V hodnoceném období byly dokončeny aktivity spojené se vzděláváním interních pedagogických a technických pracovníků školy. Do pedagogického sboru byl přijat nový pedagog se specializací (Ing. Emil Ruml). Kapacita školy pro dané obory se jeví optimální s určitými fluktuacemi, ty jsou spojeny s občasnými požadavky ze strany zaměstnavatelů, kteří svedou zorganizovat cyklus rozvoje lidských zdrojů. Obecně pak platí, že zaměstnavatelé jsou ve vztahu k hornickým činnostem a činnostem prováděných hornickým způsobem ve svízelně situaci, kdy musí plnit přísná kriteria vyplývající z mezinárodních, především EU norem. Škola na požadavky trhu práce, resp. zaměstnavatelů organizovala dálkové vzdělávání oboru Těžba a zpracování kamene 2. ročník. Ve výhledu do 10 let je uplatnění absolventů školy v obou oborech (technickém i uměleckém) na trhu práce velmi dobré. Jistým obecným problémem uměleckého školství je zarážející skutečnost, že počet žáků vycházejících základní školu klesl na polovinu a počet uměleckých škol se zdesateronásobil za pouhých 20 let. Lze očekávat, že tento stav bude z centra nějakým byrokratickým způsobem stlačován k rozumnějším hodnotám. Projekt robotizovaného pracoviště, pokud nebude masově kopírován v rámci ČR, vytváří podmínky pro rozšíření obsahu ŠVP o některé aplikace. Dále lze předpokládat, že škola bude disponovat know how k designérským oborům. V ČR je řada škol, která se designem zabývá, ale technologické podmínky neodpovídají naprosté realitě praxe. Škola se angažuje ve vzdělávání zahraničních žáků z mimoevropských zemí. Vedle 3 žáků bylo nutné specifikovat podmínky ČR obecně ve vztahu k zákonu o dlouhodobém pobytu cizinců v ČR. Celkové údaje o škole Celkový počet Počet tříd žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,5 8,5 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 4 -

5 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dok. Pod č. j. Platnost od 2142M/01 Geotechnika MŠMT ČR / M/01 Konzervátorství a restaurátorství MŠMT ČR / M/16 Kamenosochařství MŠMT ČR / M/01 Užitá malba MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS ŠVP:Těžba a zpracování ropy a zemního plynu DS v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění Část III. Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Uvádějte konkrétní absolvovanou školu, název oboru vyučení u učitelů odborného výcviku. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení kvalifikace učební obor odborné VŠ,ÚSO plný úvazek : Moravec Josef Ing. ředitel VUT FS, VUT FSt, VŠB, ČVUT pedagog. PF,FF,DPS praxe rok měsíc DPS Mádlová Iva Mgr. zást. ředitele PF (FY,CH, VT) PF Budina Jaroslav Mgr. učitel UK Praha (MA, TV) Danihelka Milan Bc. dílenský učitel, vedoucí VOŠ restaurování DPS pověř. vedením dílen PF ( Huťa Rudolf dílenský učitel ÚSO kamenosochař DPS Kotmelová Radka Mgr. učitelka PF (AJ, PED) PF Moravec Michal Ak. soch. učitel AVU - sochařství DPS nad 32 Svobodová Roxana Mgr. učitelka PF (ČJ,VP) PF Šperková Milada Ing. učitelka VŠZ-zemědělství DPS Štěpánková Dagmar Ak. soch. učitelka, D AVU - sochařství DPS nad 32 Valkoun Rudolf Mgr. učitel PF (NJ,VP) PF 5 00 Vondroušová Simona Ing. učitelka VŠB DPS 3 08 Vorel Stanislav Ing. učitel VŠST - strojní DPS zkrácený úvazek : Bačová Kateřina Ing. učitelka, ZÚ VŠB DPS 0 00 Hozová Marina Mgr, aka. soch. učitel, ZÚ AVU - restaurátorka 0 00 Krátký Karel Mgr. učitel, ZÚ PF-výtvarný obor PF Nesnídalová Jitka MgA. učitelka, ZÚ AVU malba 1 10 Šperk Miroslav učitel, ZÚ PF (AJ, ICT) 0 10 zkrácený úvazek, důchodce : Bauer Petr učitel, ZÚ, D ÚSO - kamenosochař praxe a věk nad 32 Krátký Karel Ak. soch. učitel, ZÚ, D AVU - restaurátor DPS nad 32 Kysilka Radoslav Ing. učitel, ZÚ, D ČVUT - stavební DPS nad 32 Valehrach Luděk učitel, ZÚ, D ÚSO SPŠK DPS nad 32 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 5 -

6 vychovatelé domova mládeže : Fikrová Helena Mgr. vedoucí PF-vychovatelka PF nad 32 vychovatelka Musilová Liběna vychovatelka ÚSO - textilní DPS 31 Nosek Jan Mgr. vychovatel, ZÚ, D PF-vychovat.,VV PF nad 32 Horáček Ivan vychovatel, ZÚ, D SŠ vychovatelství nad 32 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Vyučení u UOV (obor) Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Jiné (základní) praxe rok měsíc plný úvazek : Davidová Marcela ekonom SEŠ Ml.Bol. ÚSO nad 32 Zvoníčková Marcela účetní SEŠ Náchod 31 4 Šimbovská Miroslava admin. prac + SZTŠ Nov.Bydžov sekretářka ÚSO Johnová Dagmar ved. str. zař. SPŠ textilní Dvůr nad 32 Král. Šádek Josef údržbář truhlář Večeře Jan školník údržbář lakýrník nad 32 Ráziková Zlata uklízečka prodavačka Hruškova Věra vyuč. kuchařka + kuchařka ved. směny servírka Nožičková Božena zaučená kuchařka tkadlena nad 32 Patřínová Iveta uklízečka prodavačka zkrácený úvazek : Čápová Marcela uklízečka prac. důchodce nad 32 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012 ~ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků. školní rok 2012 ~ 2013 U pedagogických pracovníků 0,7 U nepedagogických pracovníků 0 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 6 -

7 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků DPS Univerzita Hradec Králové 1 Přednášky STOP 0 DVPP 8 PO 28 BZOP 28 Vysokozdvižné vozíky 3 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků uveďte k ) Přijímací řízení pro školní rok 2013 ~ 2014 Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. celkem 2142M01 Geotechnika M01 Konzervátorství a restaurátorství M16 Kamenosochařství M01 Užitá malba Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V. Kód oboru Název oboru Celk. počet Poč. roč. roč. roč. roč. roč. žáků tříd. celk. 2142M001 Těžba a zpracování kamene dobíhající M01 Geotechnika M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající M01 Konzervátorství a restaurátorství M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající M16 Kamenosochařství M001 Užitá malba dobíhající M01 Užitá malba M01 Těžba a zpracování kamene DS M01 Geotechnika Těžba a zprac. ropy a zem. plynu DS Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 7 -

8 b) Prospěch žáků ve škole. Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikov. Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník DS celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. Ročník Počet Důvodem Důvodem Jiné Počet zamešk. % zamešk. celkem prospěch chování důvody hod./žák hodin 1. ročník ročník ročník ročník celkem d) Snížený stupeň z chování. Stupeň chování školní rok 2012 ~ 2013 Počet % z celku , , ,7 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 990 6,11 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012 ~ 2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2142M001 Těžba a zpracování kamene M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene 8241M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M01 Geotechnika DS (TZRZ) Počet žáků celkem: uvede se celkový počet žáků ve třídě Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 8 -

9 Část VI. Prevence sociálně patologických jevů Formální stránka prevence sociálně patologických jevů je řešena v preventivním programu, který je přístupný na webu školy. Za klíčové v systematizaci této problematiky škola pokládá zážitkovou formu vzdělání synchronizovanou se změnou školy a místa pobytu žáků. To znamená, že tzv. Orientační dny pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu, jsou pro žáky 1. ročníku na samém počátku školního roku. Neformální stránka prevence dominuje v každodenní práci výchovného poradce a preventisty, která spočívá v osobním kontaktu. Vedení školy využívá neformálních kontaktů na specialisty v oboru. Z výčtu sociálně patologických jevů lze s ohledem na konstrukci osobností s extrémním nadáním pro výtvarné umění ze zkušeností zcela vyloučit šikanu. Na druhé straně lze zaznamenat v komparaci s ostatními školami jisté sklony s experimentováním s lehkými drogami. Za zásadní ambici škola považuje vytlačení všech fází experimentování za hranice školy. Zvýšený výskyt absencí, neúspěšnost ve vzdělávání a doprovodné jevy rodinných problémů žáků jsou řešeny výchovným poradcem s patřičnou mírou diskrétnosti. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012 ~ 2013 se konala inspekce v průběhu března 2012; předmět inspekce: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmo b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na naplňování vzdělávacích programů, podporu úspěšnosti žáků ve zvoleném vzdělávacím programu a na výsledky vzdělávání. Inspekční zpráva čj.: ČŠIH-1091/11-H je k dispozici na sekretariátě školy; a obsahuje tato kontrolní zjištění: Vzděláváni je uskutečňováno ve shodě s podmínkami uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Většina z nabízených oborů vzdělání je výjimečná, nebot' jsou školou uskutečňovány jako jediné v rámci republiky. Realizované ŠVP jsou po formální stránce přehledné, logicky uspořádané a po provedených úpravách jsou v souladu s příslušnými RVP. K prohloubeni zejména odborného profilu žáků bylo vhodně využito disponibilních hodin v učebním plánu i nabídky mimoškolních aktivit. Zásady rovného přístupu ke vzdělávání jsou školou dodržovány. Ve škole nebyla zjištěna rizika, která by mohla vést k nerovným přístupům při vzdělávání žáků, ani případy znevýhodnění žáků se SVP. Systém školního poradenství je funkční. Nedostatky uváděné v poslední inspekční zprávě v práci výchovného poradce byly odstraněny. V řízeni školy však přetrvávají dílčí nedostatky, a to především, v oblasti kontrolní činnosti některých článků řízení. Dokumentace školy je vedena v požadovaném rozsahu, ale ne vždy v požadované kvalitě. Organizace vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Pozitivně je hodnocena spolupráce se sociálními a profesními partnery školy. Škola aktivně řeší problematiku personálních podmínek, sleduje průběžně odborný růst učitelů. Plán dalšího vzdělávání na školní rok 2012/2013 pokrývá veškeré oblasti, které jsou významné pro DVPP. Struktura využití pracovní doby je v souladu s platnými předpisy. Stávající materiálně-technické podmínky školy jsou v souladu s materiálními předpoklady deklarovanými v jednotlivých ŠVP. Pozitivem je zavádění moderních technologií do vyučovacího procesu a vytvoření kvalitních učebních textů pro výuku odborných předmětů. V podmínkách pro zajištění bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků ve škole ne vždy jsou prokazatelně plněny veškeré požadavky (chybí vyvěšeni provozních řádů a prokazatelné proškolení některých tříd žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví). Pro zkvalitnění podmínek vzdělávání, k realizaci ŠVP a k zajištěni aktivit podporujících rozvoj osobnosti žáka se škola aktivně zapojuje do grantů, projektů a hospodárně využívá všech dostupných finančních zdrojů. Sledovaný průběh vzdělávání měl většinou průměrnou úroveň. Poněkud vyšší úroveň výuky byla zaznamenána na úseku odborného vzdělávání. Ve výuce převažovaly frontální metody s výkladem učiva a řízeným rozhovorem, tvůrčí výsledky vzdělávání stanovené ŠVP se dařilo plnit. Použité metody práce přiměřeně podporovaly zvyšováni požadovaných gramotností a kompetencí žáků. Prokazované vědomosti a dovednosti žáků lze vzhledem Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 9 -

10 k jejich předpokladům a stupni vzdělání hodnotit jako průměrné. Zřetelné pozitivní posuny v kvalitě výuky (výraznější zapojení žáků do procesu učení a účinnější motivování žáků) byly pozorovány ve zhlédnutých hodinách českého jazyka a literatury, matematiky, praktických cvičení. V časovém rozvržení některých vyučovacích hodin nebyl vymezen dostatečný prostor pro závěrečné shrnuti učiva a zhodnocení práce žáků. Ojedinělé bylo i využití diferenciace ve výuce a vedení žáků k sebereflexi. Výsledky vzdělávání žáků jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Vedení školy se zaměřuje i na výsledky skupinové a individuální, které talentovaní žáci školy prokazují při veřejných prezentacích i úspěšnou účastí v řadě uměleckých soutěží. Z údajů uváděných o výsledcích vzdělávání v poslední výroční zprávě vyplývá, že jen pozvolna dochází k jejich zlepšování. Zvýšená úspěšnost žáků u MZ byla zaznamenána především u žáků dálkového studia. Problémem zůstávají vysoké počty žáky zameškaných a neomluvených hodin ve výuce, které mají za následek nutnost častého užíváni doklasifikačních i opravných zkoušek. Celkově výsledky vzdělávání však korespondují s očekávanými výsledky žáků v tomto typu školy. V porovnání s posledním inspekčním hodnocením lze konstatovat, že i přes zaznamenané nedostatky se ve škole začínají projevovat výrazné tendence směřující k postupnému zkvalitňování její činnosti. Část VII. Školská rada Podle 167 školského zákona byla ustavena školská rada; složení školské rady: Mgr. Roxana Svobodová předsedkyně školské rady (pedagog školy) Martin Mišík člen školské rady (žák školy 3M) Daniel Okůnek člen školské rady (žák školy 1S) PhDr. Doležalová Jana, PhD. člen školské rady Ing. Jaroslav Vácha členka školské rady (jmenovaná krajem) Jednání školské rady proběhlo s tímto programem: Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2011 ~ 2012 Stav žáků a naplněnost tříd denní studium Státní maturitní zkouška Dálkové studium a další realizované formy celoživotního vzdělávání Volnočasové aktivity žáků, ve škole a na DM; žáci z ciziny Seznámení se současně realizovanými projekty robotizované pracoviště Hodnocení výstavy Kámen Hořice 2012 Různé V rámci propagace školy byly uskutečněny tyto akce: Část VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách 27. ~ se žáci ZUŠ Děčín účastnili zážitkového týdne v rámci projektu Staň se týden sochařem a vytvoř si vlastní sochu odborná exkurze 3R Praha očima restaurátorů 12. ~ ročník sochařů a restaurátorů pod vedením pedagogů realizují první řemeslné dílny na akci Jičín Město pohádky; školu reprezentují: Binarová, Rudorferová (2M), Fialová, Machová (2R), Oberraiterová, Háková (2S); sochy z písku staví: Šafrová, Drobek, Novák, Zelený(3S) 12., podzimní maturitní zkouška FORARCH Praha výstava kamene a kamenických technologií soutěž studentů a učňů 18. ~ školu v soutěži reprezentovali žáci Bílek (4S), Knap (3R) Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

11 slavnostní akt k zahájení provozu robotnického pracoviště za účasti politické reprezentace krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vedené hejtmanem Bc. Francem, církevních představitelů v čele s prof. Piťhou a významných osobností kulturního života a podnikatelské sféry účast na akci Artis Pictus v Praze malíři malují pod širým nebem na Náměstí Republiky reprezentace školy na jarmarku řemesel v Pohřebačce ve spolupráci s kamenickým cechem 4. ~ Památky Praha mezinárodní veletrh regenerace, financování, využití a umělecká řemesla; školu reprezentují Fialová, Machová (2R) 11. ~ se škola prezentuje na výstavě rodinné firmy Pleskotových (několik generací rodiny prošlo školou) v Heřmanově Městci 18., dny otevřených dveří prezentace škol v Liberci 18. ~ (EDUCA Liberec) prezentace škol v Kutné Hoře prezentace škol v Pardubicích 2. ~ prezentace škol v Jičíně prezentace škol v Hradci Králové 16. ~ prezentace škol v Brně 22. ~ (veletrh vzdělání na výstavišti BVV) 14. ~ účast 1. ročníku na Orientačních dnech pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu 8. ~ talentové zkoušky pro přijetí nových uchazečů na výtvarné oddělení 16. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 21. ~ proběhl LVVZ v Rokytnici nad Jizerou maturitní ples čtvrtých ročníků v DK Koruna Hořice realizace projektu Vytvoř si svou vlastní sochu je určený pro ZŠ, ZUŠ 3. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 10. ~ studentské sympózium na téma Mistr Jan Hus nefigurální tvorba, pořádané ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR a Městem Hořice stálé spolupráce: s Svazem kameníků a kamenosochařů ČR s Českým báňským úřadem ČR Praha s Těžební unií ČR Brno s Akreditovanou zkušebnou kamene a kameniva a dalšími oborovými firmami se Silikátovým svazem ČR Akademie výtvarných umění Praha Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, fakulty strojní a hornickogeologická členství v organizacích a sdruženích: zasedání poradního sboru ředitele školy se konala: zasedání školské rady: STOP Společenstvo pro technologie ochrany památek, Praha Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha, ředitel školy je členem předsednictva pro oblast školství Czech Stone Cluster sdružení podnikatelů v oblasti těžby a zpracování kamene Ředitel školy je členem NSK (národní soustava kvalifikací) a NSP (národní soustava povolání) členem SILIS silikátový svaz Odborné učebnice vydané školou v hodnoceném školním roce Počet odborných učebnic dosáhl 36 svazků. V hodnoceném období byly vydány tyto nové učebnice: Stavba a provoz strojů VI (Moravec) Technologie řízení robotnického ramena (Stejskal,Zouhar) 3 D modelování (Hukvald, Šíma) Technologie skenování ve 3 D (Navrátil) Informace poskytnuté školou podle zákona 106 V hodnoceném období se na školu neobrátil žádný žadatel s požadavkem na informaci podle uvedeného zákona. Běžné dotazy jsou školou zodpovídány telefonicky a mailem, zcela výjimečně písemnou formou. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

12 Autoevaluace školy Problematika sebehodnocení školy je dána organizační normou školy, která detailně popisuje strukturu a účastníky tohoto procesu. Externí evaluace ve formě nestylizovatelného testování bude použita v cyklech dlouhých minimálně 3 roky. Za základní škola považuje úzkou spolupráci s institucemi, které uplatňují vůči škole požadavky na strukturu vzdělávání. Extrémní výchylky např. u výsledku maturitní zkoušky z matematiky jsou zjevně způsobeny rozdílem motivace u dálkového a denní formy vzdělávání. Základní metodou zůstává systém vzájemných hospitací. Obecně pak je nutné konstatovat, že speciálně umělecké obory se vyznačují extrémní mírou konzervatizmu, kdy se technologie neměnila celá tisíciletí a není možné do výuky osamoceně implementovat nic převratného. V souvislosti s realizací projektu high technology robotizovaného pracoviště jde o inovaci nejvyššího řádu. Postupné rozpracování technologie a její implementace do ŠVP zřejmě ukáže na novou dělbu práce na rozhraní umělecké invence a technologie jinými prostředky. Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace vzdělávání pedagogických pracovníků je organizačně mimořádně složitou záležitostí. Platí jakási úměra, že čím menší škola, tím větší problémy s organizací vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávacích aktivit je velká, ale to platí pro nejčetnější předměty, které se vyučují. Pro předměty všeobecně vzdělávací není problém si vybrat. Pro odborné předměty neexistuje nabídka žádná, což je přirozený jev u předmětů unikátních nebo statisticky nízkočetných oborů. Škola jiné obory nemá. Další vzdělávání je proto implicitně o publikaci vlastních učebnic, které vznikají ve spolupráci s vysokými školami nebo jsou alespoň monitorovány akademickými pracovišti. Samostatnou kapitolou vzdělávání pedagogických pracovníků je realizace projektu Robotizované pracoviště 3D. a následně zahájení projektu High technology 3 D další vzdělávání Dodávka technologie zahrnuje vzdělávání na těchto technologiích: - skenování ve 3D - modelování ve 3D - robotické rameno - kreslení ve 3D Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Obecně trh práce má dlouhodobé problémy s kvalifikací zaměstnanců související s hornickou činností a činnostmi vykonávanými hornickým způsobem. Struktura tohoto fenoménu je dělitelná do: - aktivit školy ve formálním vzdělávání v rámci ŠVP - aktivit školy ve směru akceptace zákona 179 Škola dokončila úspěšně projekt vzdělávání Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Projekt byl realizován na míru téměř monopolnímu zaměstnavateli Moravské naftové doly a.s. Tato firma využívá know how roční investicí ve světe ve výši 100 mil. dolarů. Dále české těžařské firmy požadují a organizují vzdělávání v dálkové formě oboru Těžba a zpracování kamene jako součást celoživotního vzdělávání se zvýšením stupně vzdělání nebo získání další kvalifikace se stupněm vzdělání střední s maturitní zkouškou. V hodnoceném období zde byly vykonány čtyři jednotlivé maturitní zkoušky. Aktivity ve smyslu národní soustava povolání a národní soustavy kvalifikací projektované na vzdělávací soustavu jsou téměř monopolem školy. Škola tak zasedá ve třech sektorových radách a podílí se 50% na projektu UNIV 3. Kmenové listy jsou ve fázi schvalování. Škola má ambici být certifikovaným orgánem po schválení dokumentace. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Mezinárodní spolupráci škola v hodnoceném období nerealizovala žádnou. Zahraniční kontakty jsou ad hod v oblastech, kde škola disponuje high technology. Všechny projekty typu UNIV 3. OPVK, ROP, EU peníze školám jsou projekty rozvojovými, bez mezinárodní spolupráce vyjma subdodávek strojů a přístrojů. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ~ 2015

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ~ 2015 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ~ 2015 Støední prùmyslová škola kamenická a sochaøská Hoøice, Husova 675 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Základní údaje o škole 508 01 Hořice, Husova 675 tel.

Více

Støední prùmyslová škola kamenická a sochaøská Hoøice, Husova 675

Støední prùmyslová škola kamenická a sochaøská Hoøice, Husova 675 Støední prùmyslová škola kamenická a sochaøská Hoøice, Husova 675 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Základní údaje o škole 508 01 Hořice, Husova 675 tel. 493 623 226 fax 493 623 l77

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, Dlouhá Lhota. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, Dlouhá Lhota. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Dlouhá Lhota 70, 294 05 Dlouhá Lhota Identifikátor školy: 600 007 481 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 Adresa: Husova 10, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více