Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice"

Transkript

1 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice Hořice, Husova 675 tel fax l77 Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové Ředitel školy: Ing. Josef Moravec Adresa: Strojařů Chrudim Škola sdružuje: 1. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská kapacita: 220 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Zařazení školy do sítě škol: Vedení školy: Ředitel školy Ing. Josef Moravec Zástupce ředitele školy Mgr. Iva Mádlová Vedoucí dílen Bc. Milan Danihelka Vedoucí domova mládeže Mgr. Helena Fikrová Vedoucí školní jídelny Dagmar Johnová Vedoucí ekonom Marcela Davidová Studijní obory: M Těžba a zpracování surovin M/001 Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: 120 dobíhající obor M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: 60 dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 1 -

2 21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou dobíhající obor M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium denní délka studia: 2 r. 0 m. cílová kapacita: 120 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. cílová kapacita: M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování kamene studium dálkové - zkrácené délka studia: 3 r. 0 m. cílová kapacita: 60 vstupní požadavky: absolventi SŠ charakter studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Geotechnika ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu studium dálkové délka studia: 5 r. 0 m. v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/001 Užitá malba dobíhající obor M/01 Užitá malba ŠVP: Užitá malba M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající obor Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 2 -

3 M/16 Kamenosochařství ŠVP: Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající obor M/01 Konzervátorství a restaurátorství ŠVP: Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene Personální zabezpečení činnosti školy Základní charakteristikou školy je externalita nejenom v rámci kraje, ale ČR. Externalitu představuje oborové portfolio, které představuje unikátní (nikde jinde v ČR nevyučované obory) nebo statisticky nízkočetné obory. Dalším specifikem je kombinace uměleckých a technických oborů, které jsou spojeny částečně materií, kámen. Pro podmínky personálního zabezpečení v oblasti odborných pedagogických pracovníků platí úzká specializace, která má extrémně nízký výskyt na trhu práce. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu dokonce neexistuje živý obor na vysoké škole. Všechny odborné předměty jsou sice pokryty plně aprobovanými pedagogy, ale je zde vysoký podíl externích pedagogů. Pro obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu v 5. ročníku bylo externí výukou pokryto 100% odborných předmětů vysokoškolskými pedagogy (VŠB TUO Ostrava). Odborné učebnice pro všechny vyučované obory jsou pak dílem aktuálního pedagogického sboru, interních i externích pedagogů. Interní pedagogové jsou uvedeni na webu. Externí pedagogové za hodnocené období: Ing. Kateřina Bačová Prof. Ing. Petr Bujok, CSc. Prof. Ing. Horst Gondek, Dr.Sc. Doc. Ing. Vojtěch Zeman, CSc. Doc. Ing. Martin Klempa, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc. Doc. Ing. Pavel Barták, Ph.D. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. Personální podmínky pedagogických pracovníků pro všeobecně vzdělávací předměty jsou standardní. Nejsou řešeny externími pedagogy. Za hodnocené období došlo ke statistickému omlazení pedagogického sboru v obou skupinách pedagogických pracovníků. Na škole působí: a) Poradní sbor ředitele školy složený ze zástupců podniků kamenoprůmyslu, zástupců vysokých škol (AVU, UMPRUM, VŠB, VUT), Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, SILMOS a.s, Těžební unie ČR, Městského úřadu Hořice, Český báňský úřad, zástupce Moravských naftových dolů a.s, Silikátový svaz ČR. Počet jednání 1 2 za školní rok. b) Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice registrován (zřizovací listina) Ministerstvo vnitra ČR pod číslem jednacím VS/1-1/37974/98-R. c) Školská rada ustanovena dle školského zákona, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 3 -

4 Další údaje Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice poskytuje úplné střední vzdělání v technickém i uměleckém zpracování kamene a v režimu pokusného ověřování realizuje obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Technické obory Geotechnika (ŠVP: Těžba a zpracování kamene a ŠVP: Těžba a zpracování ropy a zemního plynu vyučuje škola jako jediná v ČR. Obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu je realizován v režimu pokusného ověřování podle ustanovení 171 školského zákona. Projekt je pokládán za největší vzdělávací projekt v Evropě financovaný ze soukromých zdrojů (Moravské naftové doly a. s.). V hodnoceném období byl projekt ukončen s vynikajícími výsledky a probíhá jeho závěrečné hodnocení na úrovni MŠMT ČR. Důležitým aspektem práce je úzká spolupráce s podniky kamenoprůmyslu a těžby a primárního zpracování ropy a zemního plynu, která implikuje modernizaci výukových programů. Škola koncipovala pro ustavení technických oborů rámcový vzdělávací program Geotechnika, který je výchozím materiálem pro oba technické obory. Obecně je pak i pro čtyři stávající obory pro hlubinné dobývání. Filozofie spojení technického oboru s uměleckými obory je důsledkem přibližování ušlechtilého zpracování kamene s uměleckořemeslným. Toto spojení tvoří základní páteř, která vede i ke snaze o propojení některých částí školních vzdělávacích programů (projekt robotizovaného pracoviště, 3D modelování a skeneru). Projet byl v hodnoceném období doveden do stadia realizace. Tato high technology má hlubší vliv na ŠVP než bylo možné předpokládat, protože dodávky jednotlivých komponent jsou v čase synchronizovány s významnými inovacemi celé technologie. Dodávka bude první a nejvýkonnější na světě, protože se bude jednat o prototypy. V hodnoceném období byly dokončeny aktivity spojené se vzděláváním interních pedagogických a technických pracovníků školy. Do pedagogického sboru byl přijat nový pedagog se specializací (Ing. Emil Ruml). Kapacita školy pro dané obory se jeví optimální s určitými fluktuacemi, ty jsou spojeny s občasnými požadavky ze strany zaměstnavatelů, kteří svedou zorganizovat cyklus rozvoje lidských zdrojů. Obecně pak platí, že zaměstnavatelé jsou ve vztahu k hornickým činnostem a činnostem prováděných hornickým způsobem ve svízelně situaci, kdy musí plnit přísná kriteria vyplývající z mezinárodních, především EU norem. Škola na požadavky trhu práce, resp. zaměstnavatelů organizovala dálkové vzdělávání oboru Těžba a zpracování kamene 2. ročník. Ve výhledu do 10 let je uplatnění absolventů školy v obou oborech (technickém i uměleckém) na trhu práce velmi dobré. Jistým obecným problémem uměleckého školství je zarážející skutečnost, že počet žáků vycházejících základní školu klesl na polovinu a počet uměleckých škol se zdesateronásobil za pouhých 20 let. Lze očekávat, že tento stav bude z centra nějakým byrokratickým způsobem stlačován k rozumnějším hodnotám. Projekt robotizovaného pracoviště, pokud nebude masově kopírován v rámci ČR, vytváří podmínky pro rozšíření obsahu ŠVP o některé aplikace. Dále lze předpokládat, že škola bude disponovat know how k designérským oborům. V ČR je řada škol, která se designem zabývá, ale technologické podmínky neodpovídají naprosté realitě praxe. Škola se angažuje ve vzdělávání zahraničních žáků z mimoevropských zemí. Vedle 3 žáků bylo nutné specifikovat podmínky ČR obecně ve vztahu k zákonu o dlouhodobém pobytu cizinců v ČR. Celkové údaje o škole Celkový počet Počet tříd žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,5 8,5 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 4 -

5 Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. Kód oboru Název oboru Kdo vydal učeb. dok. Pod č. j. Platnost od 2142M/01 Geotechnika MŠMT ČR / M/01 Konzervátorství a restaurátorství MŠMT ČR / M/16 Kamenosochařství MŠMT ČR / M/01 Užitá malba MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS MŠMT ČR / M/01 Geotechnika DS ŠVP:Těžba a zpracování ropy a zemního plynu DS v režimu pokusného ověřování podle 171 školského zákona 561/2004 v platném znění Část III. Údaje o pracovnících školy. a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Uvádějte konkrétní absolvovanou školu, název oboru vyučení u učitelů odborného výcviku. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení kvalifikace učební obor odborné VŠ,ÚSO plný úvazek : Moravec Josef Ing. ředitel VUT FS, VUT FSt, VŠB, ČVUT pedagog. PF,FF,DPS praxe rok měsíc DPS Mádlová Iva Mgr. zást. ředitele PF (FY,CH, VT) PF Budina Jaroslav Mgr. učitel UK Praha (MA, TV) Danihelka Milan Bc. dílenský učitel, vedoucí VOŠ restaurování DPS pověř. vedením dílen PF ( Huťa Rudolf dílenský učitel ÚSO kamenosochař DPS Kotmelová Radka Mgr. učitelka PF (AJ, PED) PF Moravec Michal Ak. soch. učitel AVU - sochařství DPS nad 32 Svobodová Roxana Mgr. učitelka PF (ČJ,VP) PF Šperková Milada Ing. učitelka VŠZ-zemědělství DPS Štěpánková Dagmar Ak. soch. učitelka, D AVU - sochařství DPS nad 32 Valkoun Rudolf Mgr. učitel PF (NJ,VP) PF 5 00 Vondroušová Simona Ing. učitelka VŠB DPS 3 08 Vorel Stanislav Ing. učitel VŠST - strojní DPS zkrácený úvazek : Bačová Kateřina Ing. učitelka, ZÚ VŠB DPS 0 00 Hozová Marina Mgr, aka. soch. učitel, ZÚ AVU - restaurátorka 0 00 Krátký Karel Mgr. učitel, ZÚ PF-výtvarný obor PF Nesnídalová Jitka MgA. učitelka, ZÚ AVU malba 1 10 Šperk Miroslav učitel, ZÚ PF (AJ, ICT) 0 10 zkrácený úvazek, důchodce : Bauer Petr učitel, ZÚ, D ÚSO - kamenosochař praxe a věk nad 32 Krátký Karel Ak. soch. učitel, ZÚ, D AVU - restaurátor DPS nad 32 Kysilka Radoslav Ing. učitel, ZÚ, D ČVUT - stavební DPS nad 32 Valehrach Luděk učitel, ZÚ, D ÚSO SPŠK DPS nad 32 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 5 -

6 vychovatelé domova mládeže : Fikrová Helena Mgr. vedoucí PF-vychovatelka PF nad 32 vychovatelka Musilová Liběna vychovatelka ÚSO - textilní DPS 31 Nosek Jan Mgr. vychovatel, ZÚ, D PF-vychovat.,VV PF nad 32 Horáček Ivan vychovatel, ZÚ, D SŠ vychovatelství nad 32 b) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. příjmení, jméno, titul pracovní zařazení Odborná kvalifikace nepedagogických pracovníků Vyučení u UOV (obor) Odborné (vysokoškolské, ÚSO) uveďte název školy Jiné (základní) praxe rok měsíc plný úvazek : Davidová Marcela ekonom SEŠ Ml.Bol. ÚSO nad 32 Zvoníčková Marcela účetní SEŠ Náchod 31 4 Šimbovská Miroslava admin. prac + SZTŠ Nov.Bydžov sekretářka ÚSO Johnová Dagmar ved. str. zař. SPŠ textilní Dvůr nad 32 Král. Šádek Josef údržbář truhlář Večeře Jan školník údržbář lakýrník nad 32 Ráziková Zlata uklízečka prodavačka Hruškova Věra vyuč. kuchařka + kuchařka ved. směny servírka Nožičková Božena zaučená kuchařka tkadlena nad 32 Patřínová Iveta uklízečka prodavačka zkrácený úvazek : Čápová Marcela uklízečka prac. důchodce nad 32 c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012 ~ d) Počet nekvalifikovaných pracovníků. školní rok 2012 ~ 2013 U pedagogických pracovníků 0,7 U nepedagogických pracovníků 0 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 6 -

7 e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků DPS Univerzita Hradec Králové 1 Přednášky STOP 0 DVPP 8 PO 28 BZOP 28 Vysokozdvižné vozíky 3 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků uveďte k ) Přijímací řízení pro školní rok 2013 ~ 2014 Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. celkem 2142M01 Geotechnika M01 Konzervátorství a restaurátorství M16 Kamenosochařství M01 Užitá malba Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V. Kód oboru Název oboru Celk. počet Poč. roč. roč. roč. roč. roč. žáků tříd. celk. 2142M001 Těžba a zpracování kamene dobíhající M01 Geotechnika M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene dobíhající M01 Konzervátorství a restaurátorství M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba dobíhající M16 Kamenosochařství M001 Užitá malba dobíhající M01 Užitá malba M01 Těžba a zpracování kamene DS M01 Geotechnika Těžba a zprac. ropy a zem. plynu DS Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 7 -

8 b) Prospěch žáků ve škole. Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Neklasifikov. Opakuje 1. ročník ročník ročník ročník DS celkem c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. Ročník Počet Důvodem Důvodem Jiné Počet zamešk. % zamešk. celkem prospěch chování důvody hod./žák hodin 1. ročník ročník ročník ročník celkem d) Snížený stupeň z chování. Stupeň chování školní rok 2012 ~ 2013 Počet % z celku , , ,7 e) Celkový počet neomluvených hodin. Počet neomluv. hodin % z celku 990 6,11 f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k Maturitní zkoušky školní rok 2012 ~ 2013 Kód oboru Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznamen. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl 2142M001 Těžba a zpracování kamene M002 Kamenosochařství restaurování a konzervování kamene 8241M058 Kamenosochařství kamenosochařská tvorba M01 Geotechnika DS (TZRZ) Počet žáků celkem: uvede se celkový počet žáků ve třídě Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 8 -

9 Část VI. Prevence sociálně patologických jevů Formální stránka prevence sociálně patologických jevů je řešena v preventivním programu, který je přístupný na webu školy. Za klíčové v systematizaci této problematiky škola pokládá zážitkovou formu vzdělání synchronizovanou se změnou školy a místa pobytu žáků. To znamená, že tzv. Orientační dny pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu, jsou pro žáky 1. ročníku na samém počátku školního roku. Neformální stránka prevence dominuje v každodenní práci výchovného poradce a preventisty, která spočívá v osobním kontaktu. Vedení školy využívá neformálních kontaktů na specialisty v oboru. Z výčtu sociálně patologických jevů lze s ohledem na konstrukci osobností s extrémním nadáním pro výtvarné umění ze zkušeností zcela vyloučit šikanu. Na druhé straně lze zaznamenat v komparaci s ostatními školami jisté sklony s experimentováním s lehkými drogami. Za zásadní ambici škola považuje vytlačení všech fází experimentování za hranice školy. Zvýšený výskyt absencí, neúspěšnost ve vzdělávání a doprovodné jevy rodinných problémů žáků jsou řešeny výchovným poradcem s patřičnou mírou diskrétnosti. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012 ~ 2013 se konala inspekce v průběhu března 2012; předmět inspekce: Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmo b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na naplňování vzdělávacích programů, podporu úspěšnosti žáků ve zvoleném vzdělávacím programu a na výsledky vzdělávání. Inspekční zpráva čj.: ČŠIH-1091/11-H je k dispozici na sekretariátě školy; a obsahuje tato kontrolní zjištění: Vzděláváni je uskutečňováno ve shodě s podmínkami uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Většina z nabízených oborů vzdělání je výjimečná, nebot' jsou školou uskutečňovány jako jediné v rámci republiky. Realizované ŠVP jsou po formální stránce přehledné, logicky uspořádané a po provedených úpravách jsou v souladu s příslušnými RVP. K prohloubeni zejména odborného profilu žáků bylo vhodně využito disponibilních hodin v učebním plánu i nabídky mimoškolních aktivit. Zásady rovného přístupu ke vzdělávání jsou školou dodržovány. Ve škole nebyla zjištěna rizika, která by mohla vést k nerovným přístupům při vzdělávání žáků, ani případy znevýhodnění žáků se SVP. Systém školního poradenství je funkční. Nedostatky uváděné v poslední inspekční zprávě v práci výchovného poradce byly odstraněny. V řízeni školy však přetrvávají dílčí nedostatky, a to především, v oblasti kontrolní činnosti některých článků řízení. Dokumentace školy je vedena v požadovaném rozsahu, ale ne vždy v požadované kvalitě. Organizace vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. Pozitivně je hodnocena spolupráce se sociálními a profesními partnery školy. Škola aktivně řeší problematiku personálních podmínek, sleduje průběžně odborný růst učitelů. Plán dalšího vzdělávání na školní rok 2012/2013 pokrývá veškeré oblasti, které jsou významné pro DVPP. Struktura využití pracovní doby je v souladu s platnými předpisy. Stávající materiálně-technické podmínky školy jsou v souladu s materiálními předpoklady deklarovanými v jednotlivých ŠVP. Pozitivem je zavádění moderních technologií do vyučovacího procesu a vytvoření kvalitních učebních textů pro výuku odborných předmětů. V podmínkách pro zajištění bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků ve škole ne vždy jsou prokazatelně plněny veškeré požadavky (chybí vyvěšeni provozních řádů a prokazatelné proškolení některých tříd žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví). Pro zkvalitnění podmínek vzdělávání, k realizaci ŠVP a k zajištěni aktivit podporujících rozvoj osobnosti žáka se škola aktivně zapojuje do grantů, projektů a hospodárně využívá všech dostupných finančních zdrojů. Sledovaný průběh vzdělávání měl většinou průměrnou úroveň. Poněkud vyšší úroveň výuky byla zaznamenána na úseku odborného vzdělávání. Ve výuce převažovaly frontální metody s výkladem učiva a řízeným rozhovorem, tvůrčí výsledky vzdělávání stanovené ŠVP se dařilo plnit. Použité metody práce přiměřeně podporovaly zvyšováni požadovaných gramotností a kompetencí žáků. Prokazované vědomosti a dovednosti žáků lze vzhledem Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice; - 9 -

10 k jejich předpokladům a stupni vzdělání hodnotit jako průměrné. Zřetelné pozitivní posuny v kvalitě výuky (výraznější zapojení žáků do procesu učení a účinnější motivování žáků) byly pozorovány ve zhlédnutých hodinách českého jazyka a literatury, matematiky, praktických cvičení. V časovém rozvržení některých vyučovacích hodin nebyl vymezen dostatečný prostor pro závěrečné shrnuti učiva a zhodnocení práce žáků. Ojedinělé bylo i využití diferenciace ve výuce a vedení žáků k sebereflexi. Výsledky vzdělávání žáků jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Vedení školy se zaměřuje i na výsledky skupinové a individuální, které talentovaní žáci školy prokazují při veřejných prezentacích i úspěšnou účastí v řadě uměleckých soutěží. Z údajů uváděných o výsledcích vzdělávání v poslední výroční zprávě vyplývá, že jen pozvolna dochází k jejich zlepšování. Zvýšená úspěšnost žáků u MZ byla zaznamenána především u žáků dálkového studia. Problémem zůstávají vysoké počty žáky zameškaných a neomluvených hodin ve výuce, které mají za následek nutnost častého užíváni doklasifikačních i opravných zkoušek. Celkově výsledky vzdělávání však korespondují s očekávanými výsledky žáků v tomto typu školy. V porovnání s posledním inspekčním hodnocením lze konstatovat, že i přes zaznamenané nedostatky se ve škole začínají projevovat výrazné tendence směřující k postupnému zkvalitňování její činnosti. Část VII. Školská rada Podle 167 školského zákona byla ustavena školská rada; složení školské rady: Mgr. Roxana Svobodová předsedkyně školské rady (pedagog školy) Martin Mišík člen školské rady (žák školy 3M) Daniel Okůnek člen školské rady (žák školy 1S) PhDr. Doležalová Jana, PhD. člen školské rady Ing. Jaroslav Vácha členka školské rady (jmenovaná krajem) Jednání školské rady proběhlo s tímto programem: Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2011 ~ 2012 Stav žáků a naplněnost tříd denní studium Státní maturitní zkouška Dálkové studium a další realizované formy celoživotního vzdělávání Volnočasové aktivity žáků, ve škole a na DM; žáci z ciziny Seznámení se současně realizovanými projekty robotizované pracoviště Hodnocení výstavy Kámen Hořice 2012 Různé V rámci propagace školy byly uskutečněny tyto akce: Část VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách 27. ~ se žáci ZUŠ Děčín účastnili zážitkového týdne v rámci projektu Staň se týden sochařem a vytvoř si vlastní sochu odborná exkurze 3R Praha očima restaurátorů 12. ~ ročník sochařů a restaurátorů pod vedením pedagogů realizují první řemeslné dílny na akci Jičín Město pohádky; školu reprezentují: Binarová, Rudorferová (2M), Fialová, Machová (2R), Oberraiterová, Háková (2S); sochy z písku staví: Šafrová, Drobek, Novák, Zelený(3S) 12., podzimní maturitní zkouška FORARCH Praha výstava kamene a kamenických technologií soutěž studentů a učňů 18. ~ školu v soutěži reprezentovali žáci Bílek (4S), Knap (3R) Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

11 slavnostní akt k zahájení provozu robotnického pracoviště za účasti politické reprezentace krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vedené hejtmanem Bc. Francem, církevních představitelů v čele s prof. Piťhou a významných osobností kulturního života a podnikatelské sféry účast na akci Artis Pictus v Praze malíři malují pod širým nebem na Náměstí Republiky reprezentace školy na jarmarku řemesel v Pohřebačce ve spolupráci s kamenickým cechem 4. ~ Památky Praha mezinárodní veletrh regenerace, financování, využití a umělecká řemesla; školu reprezentují Fialová, Machová (2R) 11. ~ se škola prezentuje na výstavě rodinné firmy Pleskotových (několik generací rodiny prošlo školou) v Heřmanově Městci 18., dny otevřených dveří prezentace škol v Liberci 18. ~ (EDUCA Liberec) prezentace škol v Kutné Hoře prezentace škol v Pardubicích 2. ~ prezentace škol v Jičíně prezentace škol v Hradci Králové 16. ~ prezentace škol v Brně 22. ~ (veletrh vzdělání na výstavišti BVV) 14. ~ účast 1. ročníku na Orientačních dnech pro školy - program primární prevence rizikového chování u mládeže zaměřený na posílení pozitivních stránek osobnosti a vztahů v třídním kolektivu 8. ~ talentové zkoušky pro přijetí nových uchazečů na výtvarné oddělení 16. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 21. ~ proběhl LVVZ v Rokytnici nad Jizerou maturitní ples čtvrtých ročníků v DK Koruna Hořice realizace projektu Vytvoř si svou vlastní sochu je určený pro ZŠ, ZUŠ 3. ~ klauzurní práce výtvarného oddělení 10. ~ studentské sympózium na téma Mistr Jan Hus nefigurální tvorba, pořádané ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR a Městem Hořice stálé spolupráce: s Svazem kameníků a kamenosochařů ČR s Českým báňským úřadem ČR Praha s Těžební unií ČR Brno s Akreditovanou zkušebnou kamene a kameniva a dalšími oborovými firmami se Silikátovým svazem ČR Akademie výtvarných umění Praha Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, fakulty strojní a hornickogeologická členství v organizacích a sdruženích: zasedání poradního sboru ředitele školy se konala: zasedání školské rady: STOP Společenstvo pro technologie ochrany památek, Praha Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Praha, ředitel školy je členem předsednictva pro oblast školství Czech Stone Cluster sdružení podnikatelů v oblasti těžby a zpracování kamene Ředitel školy je členem NSK (národní soustava kvalifikací) a NSP (národní soustava povolání) členem SILIS silikátový svaz Odborné učebnice vydané školou v hodnoceném školním roce Počet odborných učebnic dosáhl 36 svazků. V hodnoceném období byly vydány tyto nové učebnice: Stavba a provoz strojů VI (Moravec) Technologie řízení robotnického ramena (Stejskal,Zouhar) 3 D modelování (Hukvald, Šíma) Technologie skenování ve 3 D (Navrátil) Informace poskytnuté školou podle zákona 106 V hodnoceném období se na školu neobrátil žádný žadatel s požadavkem na informaci podle uvedeného zákona. Běžné dotazy jsou školou zodpovídány telefonicky a mailem, zcela výjimečně písemnou formou. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

12 Autoevaluace školy Problematika sebehodnocení školy je dána organizační normou školy, která detailně popisuje strukturu a účastníky tohoto procesu. Externí evaluace ve formě nestylizovatelného testování bude použita v cyklech dlouhých minimálně 3 roky. Za základní škola považuje úzkou spolupráci s institucemi, které uplatňují vůči škole požadavky na strukturu vzdělávání. Extrémní výchylky např. u výsledku maturitní zkoušky z matematiky jsou zjevně způsobeny rozdílem motivace u dálkového a denní formy vzdělávání. Základní metodou zůstává systém vzájemných hospitací. Obecně pak je nutné konstatovat, že speciálně umělecké obory se vyznačují extrémní mírou konzervatizmu, kdy se technologie neměnila celá tisíciletí a není možné do výuky osamoceně implementovat nic převratného. V souvislosti s realizací projektu high technology robotizovaného pracoviště jde o inovaci nejvyššího řádu. Postupné rozpracování technologie a její implementace do ŠVP zřejmě ukáže na novou dělbu práce na rozhraní umělecké invence a technologie jinými prostředky. Vzdělávání pedagogických pracovníků Organizace vzdělávání pedagogických pracovníků je organizačně mimořádně složitou záležitostí. Platí jakási úměra, že čím menší škola, tím větší problémy s organizací vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávacích aktivit je velká, ale to platí pro nejčetnější předměty, které se vyučují. Pro předměty všeobecně vzdělávací není problém si vybrat. Pro odborné předměty neexistuje nabídka žádná, což je přirozený jev u předmětů unikátních nebo statisticky nízkočetných oborů. Škola jiné obory nemá. Další vzdělávání je proto implicitně o publikaci vlastních učebnic, které vznikají ve spolupráci s vysokými školami nebo jsou alespoň monitorovány akademickými pracovišti. Samostatnou kapitolou vzdělávání pedagogických pracovníků je realizace projektu Robotizované pracoviště 3D. a následně zahájení projektu High technology 3 D další vzdělávání Dodávka technologie zahrnuje vzdělávání na těchto technologiích: - skenování ve 3D - modelování ve 3D - robotické rameno - kreslení ve 3D Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Obecně trh práce má dlouhodobé problémy s kvalifikací zaměstnanců související s hornickou činností a činnostmi vykonávanými hornickým způsobem. Struktura tohoto fenoménu je dělitelná do: - aktivit školy ve formálním vzdělávání v rámci ŠVP - aktivit školy ve směru akceptace zákona 179 Škola dokončila úspěšně projekt vzdělávání Těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Projekt byl realizován na míru téměř monopolnímu zaměstnavateli Moravské naftové doly a.s. Tato firma využívá know how roční investicí ve světe ve výši 100 mil. dolarů. Dále české těžařské firmy požadují a organizují vzdělávání v dálkové formě oboru Těžba a zpracování kamene jako součást celoživotního vzdělávání se zvýšením stupně vzdělání nebo získání další kvalifikace se stupněm vzdělání střední s maturitní zkouškou. V hodnoceném období zde byly vykonány čtyři jednotlivé maturitní zkoušky. Aktivity ve smyslu národní soustava povolání a národní soustavy kvalifikací projektované na vzdělávací soustavu jsou téměř monopolem školy. Škola tak zasedá ve třech sektorových radách a podílí se 50% na projektu UNIV 3. Kmenové listy jsou ve fázi schvalování. Škola má ambici být certifikovaným orgánem po schválení dokumentace. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Mezinárodní spolupráci škola v hodnoceném období nerealizovala žádnou. Zahraniční kontakty jsou ad hod v oblastech, kde škola disponuje high technology. Všechny projekty typu UNIV 3. OPVK, ROP, EU peníze školám jsou projekty rozvojovými, bez mezinárodní spolupráce vyjma subdodávek strojů a přístrojů. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice;

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov. Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Adresa: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří Identifikátor školy: 600077608 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více