radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi"

Transkript

1 radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem

2 slovo úvodem Milí přátelé, kolegyně a kolegové! Miroslav Procházka Již podruhé se vám letos ozýváme prostřednictvím bulletinu RADAr periodika plného aktuálních, zajímavých a věřím, že pro vás i užitečných informací o Národní soustavě povolání (NSP) a na ni navazující Národní soustavě kvalifikací (NSK). Veřejná zakázka NSP II se nachází ve své vrcholné fázi a sportovní terminologií řečeno směřuje do finiše končí totiž už v říjnu tohoto roku! Hodně práce už je hotovo, ale pořád nám jí také dost zbývá k dokončení. Klíčovou činností je tvorba katalogu povolání. V roce 2011 jsme spolu se členy sektorových rad, expertních týmů a všemi zapojenými subjekty nově vytvořili či zrevidovali 686 jednotek práce, pro letošní rok, ovšem v kratším čase, je jich naplánováno 669. Celkem už náš katalog obsahuje více než 2600 jednotek práce. Katalog ale nepředstavuje jen velký objem dat, která jsou všem k dispozici. Důležité je především to, aby byl i po skončení zakázky maximálně kvalitní, přehledný a, jak se dnes říká, uživatelsky přátelský. V závěru zakázky se proto soustředíme na jakýsi úklid kontrolu a opravu všeho, co se při opravdu masivní tvorbě jednotek práce třeba ne úplně podařilo. Podobně důležité je také to, aby katalog po skončení zakázky nezůstal ležet ladem. Musí být jasné, jak dál pokračovat, co všechno se má dělat, aby mohl být průběžně doplňován a aktualizován. Proto na závěr provedeme generální úklid a revizi nejen v obsahu katalogu, ale i ve všech metodických postupech. Jestliže právě popsané aktivity nejsou samy o sobě příliš vidět (projeví se však na samotné podobě katalogu), hodně viditelné by naopak měly být rozmanité propagační aktivity, jejichž intenzita se závěrem zakázky markantně narůstá. Důvodem je především soustředění se na oživení katalogu v praxi firem, Úřadu práce ČR a agentur práce a dalších uživatelů nyní i po ukončení zakázky. Nadále probíhají kulaté stoly pro odbornou veřejnost (zejména z řad zaměstnavatelů), uskuteční se konference pro pracovníky Úřadu práce ČR a agentur práce a na podzim jste srdečně zváni k návštěvě závěrečné konference k veřejné zakázce Národ- 2

3 obsah Obsah 2. Slovo úvodem ní soustava povolání II. Naplno se již také rozběhla činnost týmu Regiony, který oslovuje přímo představitele nejrůznějších firem ve všech regionech republiky a informuje je o výhodách a přínosech NSP a NSK v praxi. Mohl bych pokračovat dále, ale není mým cílem psát o všem, co se v zakázce děje. Ostatně lépe a podrobněji se o tom, co jsem zmínil, ale i o mnohém dalším dozvíte na následujících stránkách. Dovolím si vás, vážení a milí čtenáři, poprosit o jedno: až si RADAr projdete, nezáleží na tom, zda podrobně či jen tak letem světem, věnujte pět či deset minut popřemýšlení, zda byste v něm nenašli něco zajímavého a využitelného pro sebe a svou firmu. Za sebe jsem přesvědčen o tom, že budete při tomto hledání úspěšní, a těším se na vaše žádosti, abychom vám se skutečným využitím obou systémů dalšího vzdělávání mohli pomoci. Přeji vám hezké počtení, užitečné přemýšlení a pěkné prázdniny! 4. Aktuálně První pololetí 2012 bylo nabité událostmi Tým Regiony navštívil více než tři stovky firem 5. Rozhovor ve výhodě jsou ti, kteří pracují s moderním katalogem povolání 8. Kulaté stoly devět kulatých stolů o problémech na trhu práce Více než dvě stě odborníků hledalo řešení 11. Semináře semináře pro Úřad práce ČR 12. Sektorové dohody v každé sektorové dohodě jde především o lidi 16. Anketa do práce sektorových rad potřebujeme zapojit ještě více odborníků 18. Tým Regiony Jak vidí NSP a NSK zaměstnavatelé 20. Novinky na trhu práce Firmy mohou čerpat dotace od Úřadu práce na zřizování nových míst 22. Krátce Chcete znát detaily o průřezových tématech? Národní soustava povolání v SAPu V příštím čísle najdete èè èè Zprávy ze závěrečné konference NSP II Další informace z práce sektorových rad a novinky z pracovního trhu Miroslav Procházka Hlavní manažer veřejné zakázky NSP II RADAr bulletin pro VZ NSP II Adresa redakce: Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, Praha 5 Kristýna Bendíková Texty: Miroslav Procházka, Kateřina Trokanová, Romana Nováčková, Kristýna Bendíková, Eva Novotná, Jana Jenšíková, Hana Kejhová, členové, koordinátoři, tajemníci a asistenti sektorových rad a realizačních týmů Vydáva: Konsorcium pro veřejnou zakázku NSP II Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o. Vyrobil: ANTECOM s.r.o. 3

4 aktuálně První pololetí 2012 bylo nabité událostmi Tým Regiony navštívil více než tři stovky firem První polovinu roku 2012 máme za sebou a práce na NSP II jsou tedy více než v plném proudu. Co to v praxi znamená? Již 357 jednotek práce Sektorové rady na svých jednáních intenzivně aktualizují struktury pozic a plány prací pro rok V letošním roce je naplánována tvorba či revize celkem 669 jednotek práce. Většina pracovních skupin pro tvorbu výstupů je sestavena a jejich aktivní činnost již přinesla výsledky popisy 357 jednotek práce, které budou po schválení sektorovými radami vystaveny v katalogu NSP na webových stránkách. Mimochodem, pro tyto stránky byl také zpracován nový design, jehož zveřejnění je plánováno v průběhu příštích dnů. Stránky budou nejen graficky příjemnější, ale také přehlednější. Čtyři excelentní sektorové rady V dubnu proběhlo konečné vyhodnocení excelence sektorových rad za rok Hodnoceno bylo celkem 24 sektorových rad (u 5 sektorových rad ustavených na podzim roku 2011 nebylo možné excelenci objektivně zhodnotit). Jako excelentní byly vyhodnoceny Sektorová rada pro osobní služby, Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství, Sektorová rada pro strojírenství a Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla. Vítězné sektorové rady byly za skvělou práci samozřejmě odměněny. Dalších 16 sektorových rad dosáhlo úrovně hodnocení v rozmezí bodů ze sta bodů. Pouze čtyři sektorové rady nedosáhly hranice 50 bodů. Všem excelentním sektorovým radám gratulujeme a ostatním držíme palce při plnění ukazatelů excelence pro rok Vedle paralelně probíhajícího zajišťování podpisů sektorových dohod všemi partnerskými subjekty pokračuje realizace akčních plánů sektorových dohod jednotlivými pracovními týmy. Z celkového počtu 84 krátkodobých aktivit je jich dosud zrealizováno téměř 50. Tým Regiony i tým metodik v plném nasazení Ve své činnosti také pokračuje tým Regiony. První návštěvy ve firmách, kde tento tým představuje systémy Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací a výhody jejich využití v praxi, byly uskutečněny již v dubnu. Cílem je seznámit jednotlivé společnosti s oběma soustavami a získat je pro zapojení do jejich realizace. Do dnešního dne tým Regiony navštívil již více než 300 firem. S blížícím se koncem projektu NSP zintenzivňuje svou práci i tým metodik, který se začal opět věnovat komplexní revizi metodik na základě poznatků z pilotního ověřování uzavírání sektorových dohod, zkušeností z reálného provozu sektorových rad a naplňování Národní soustavy povolání. Jak vidíte, práce je ještě stále dost. Závěrem bych proto chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na realizaci zakázky, za jejich vysoké pracovní nasazení v první polovině roku 2012, a rovněž popřát krásné léto plné příjemných zážitků a pohodovou dovolenou nejen členům řešitelských týmů, ale vám všem! Kateřina Trokanová Výkonná manažerka veřejné zakázky NSP II GRATULUJEME excelentním sektorovým radám Sektorová rada pro osobní služby Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství Sektorová rada pro strojírenství Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla 4

5 Rozhovor Ve výhodě jsou ti, kteří pracují s moderním katalogem povolání Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací představují obrovskou šanci pro toho, kdo se potřebuje rychle rekvalifikovat a nechce skončit na Úřadu práce. Zdeněk Liška Pokud chcete uspět na trhu práce, potřebujete kvalitní informace. Jednak o tom, která povolání jsou zaměstnavateli skutečně žádaná, a také to, jaké nároky musíte splnit, pokud je chcete vykonávat. V tom je užitečným kompasem Národní soustava povolání. Hodí se jak zaměstnavateli, který poptává pracovníky a popisuje potřeby firmy při zadávání inzerce, tak jednotlivci, jenž chce představit svůj odborný profil na pracovním portálu. Pomůže mu specifikovat, co skutečně ovládá. Navíc v moderní společnosti existují povolání, která se na běžných školách ani neučí a vyžadují speciální školení. Příkladem je pozice manažera jakosti, bezpečnostního pracovníka nebo trenéra fitness. V moderní době nastal obrovský technologický rozvoj a povolání se počítají na tisíce. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, vysvětluje, proč vznikla Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Zdůrazňuje, že je to obrovská šance pro všechny, kdo chtějí skutečně pracovat. V jednom z rozhovorů jste uvedl, že Národní soustava povolání jsou takové stejné noty pro všechny, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Čím se řídili zaměstnavatelé dříve? Po devadesátém roce byl vypsaný jednotný katalog prací. To je však v současnosti překonaná záležitost. Jak v české ekonomice postupoval technický rozvoj a strukturální změny, museli jsme reagovat na potřeby moderní doby. Jaká je zásadní změna na trhu práce? Na co je třeba upřít pozornost? Obrovský problém současnosti je to, že do firem ze základního vzdělávacího systému nepřichází kvantitativně, ale ani kvalitativně dostatek absolventů zejména z oblasti učňovského školství a technických oborů, a to jak ze středních, tak i vysokých škol. Je nedostatek technických kádrů vážný? Pamatuji si, jak to vypadalo v roce 2007 a Investoři a podnikatelé kupovali haly, stroje, a pak s hrůzou zjistili, že v takových oblastech, jako je třeba Slánsko nebo Plzeňsko, v okruhu padesáti šedesáti kilometrů neexistuje jediný obráběč. A situace se neustále zhoršuje, přestože se kvůli recesi poptávka utlumila. Ale když přijde oživení, řadu pozic nebude mít kdo zastávat. Nyní odcházejí do důchodu silné poválečné ročníky, které byly řemeslně vzdělané. Národní soustava povolání má být tedy rychlou injekcí pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém oboru? Opravdu řešíme rychlou pomoc a popis toho, co je akutně potřeba. Na základě toho vyvstala ale také otázka, kdo posuzuje určitou kvalifikaci. Je třeba mít kvalifikované vzdělávací zařízení, které je schopno tu či onu profesní nebo úplnou profesní kvalifikaci přezkoušet, případně doučit. V čem je garance kvality, když někdo získá specializaci touto cestou, tedy splněním nároků Národní soustavy kvalifikací, které jsou vypsány pro určitou profesi? Na to se zaměstnavatelé ptají poměrně často. Jakou váhu má ten papír, určitý certifikát, který získají od Autorizované osoby. První záruka kvality je ta, že ony standardy tvoří zaměstnavatelé a tvoří je pro svoje potřeby. Tyto věci mají plně ve svých rukou. Sestavujeme 5

6 Rozhovor Česká republika je tradičně průmyslová země. Průmysl vytváří převážnou většinu hrubého domácího produktu. Na co si zaměstnavatelé stěžují nejvíce? Současná vzdělávací soustava, tak jak je nastavena, v žádném případě nedodává firmám to, co potřebují. A do budoucna nikdy dodávat nebude. Absolventi škol nemají šanci splnit požadavky firem. Snažíme se ovlivnit situaci na trhu práce alespoň tím, že požadujeme vytvoření podmínek k oboustranně výhodné spolupráci firem a státu. Firmy jsou ochotné částečně převzít roli škol, například formou odborných stáží. Ale chtějí od státu, aby byly vytvořeny motivační, ekonomicko-právní podmínky, na jejichž základě by se tento vztah stal rovnocenným. Zdeněk Liška s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou při podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství. pracovní sektorové rady tak, aby v nich byly zastoupeny jak malé, tak i střední a velké firmy. Mělo by mezi nimi dojít ke konsenzu ohledně pracovních standardů. Následně mají možnost ovlivnit kvalifikaci budoucí autorizované osoby. Definují, jaké požadavky mají na zkoušející osobu. Určují samozřejmě i podmínky materiálně-technického zabezpečení. Ty musejí odpovídat současným technologiím. Co se stane, pokud budou potřeby firem společností, ale i vládou stále přehlíženy? Pokud se něco zásadně nezmění, tak si ČR koleduje o to, že tady za chvíli nebude žádný pořádný řemeslník. Teď se otevřel evropský trh. V příhraničních oblastech mohou řemeslníci dostat lukrativnější nabídky třeba od Němců. Ti už chodí dělat nábory přímo do škol a víme, že lákají třeba učně z Ústecka. V jakém postavení jsou firmy, které se rozhodnou pro doškolování budoucích zaměstnanců? Akční plán podpory odborného vzdělávání byl hlavně o tom, kolik jsou zaměstnavatelé do školství ochotni investovat. A jak se tomu chtějí věnovat. Když došlo na téma, jak nastavit odečitatelné položky, zvýšit motivaci a pobídky pro firmy, ukázalo se, že podpora státu je minimální. Dnes nemá firma ani jistotu, že když bude podporovat ve studiu učně nebo studenta, že do této firmy opravdu nakonec nastoupí. Smlouvy se řeší na základě občanského zákoníku mezi firmou a rodiči, a když pak lékař napíše, že je absolvent zdravotně nezpůsobilý, tak do firmy nenastoupí a té se investice do jeho vzdělání nevrátí. 6

7 Rozhovor Co dalšího může výrazně pomoci? Nedosáhneme ničeho, pokud neprosadíme jistá zvýhodnění pro učňovské a technické vzdělávání. Pak je třeba změnit systém hodnocení jednotlivých škol. Obory, které zaměstnavatelé potřebují, se musí zvýhodnit. Naopak to, co nebude potřeba, se musí znevýhodnit. Jinak se Česká republika nepohne kupředu. Co odkryly odborné debaty firem na toto téma? Proběhly kulaté stoly se zaměstnavateli, na kterých jsme se dozvěděli to, co podniky v oblasti lidských zdrojů trápí. Jde o to, aby byly záležitosti týkající se rozvoje lidských zdrojů nějak nastaveny, a to pilotujeme i v takzvaných sektorových dohodách. Firmy chtějí přijmout závazky vůči školám, aby přitáhly žáky do příslušných oborů, do nichž nikdo třeba tři roky nenastoupil. Jsou obory, které vymírají a vůbec se neotevírají. To nyní například aktuálně řeší dvě sektorové dohody, které pilotujeme právě v rámci Národní soustavy povolání. Sektorové rady upozorňují na to, co je třeba řešit v příslušném sektoru. Je o jejich stanovisko zájem? Překvapilo mě, jak jsme objížděli podpisy sektorových dohod, že se tomu chtějí věnovat například i hejtmani, protože na ně tlačí zaměstnavatelé, aby pro ně něco udělali. Na pobočkách Úřadu práce je kolem půl milionu nezaměstnaných, jenže s kvalifikací, o níž na trhu firmy nestojí. Kolik lidí využilo možnost rekvalifikací, kterou umožňují národní soustavy? O jaké obory je zájem? Zkoušky úspěšně složilo už téměř čtyřicet tisíc lidí. Největší objem zkoušek je tam, kde si kvalifikační standardy dala příslušná odvětví jako podmínku pro podnikání, jako splnění určitých kvalifikačních předpokladů. Dnes je nejvíce zkoušek například v oblasti bezpečnostních služeb, které si toto daly jako podmínku pro udělení živnosti. Zájem o rekvalifikace je hojný například v oblasti cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví. Ale objevují se i obory jako například florista, kominík... Jaké další výhody představují národní soustavy pro zaměstnavatele? Je to jednoznačně doba adaptačního procesu nových pracovníků. Například maturant strojař přijde do firmy a tři čtvrtě roku až rok se o něj budete starat, než zjistíte, k čemu se nejlépe hodí. Jestli bude konstruktérem nebo projektantem, technologem nebo se hodí více do kanceláře či provozu. Musí podstoupit kolečko, stará se o něj spousta lidí. V rámci Národní soustavy povolání je možné využít určitý čas k nadstavbovému pomaturitnímu studiu. Tam by se mohli tito lidé vyprofilovat ve své odbornosti a kvalifikaci. Dokonce se v jedné pracovní skupině uvažovalo o tom, že by tato specializace mohla být opatřena kredity a později by je mohl zájemce využít třeba při dalším bakalářském studiu na vysoké škole, kdyby tam existovalo praktické vzdělávání. Je z finančního hlediska pro firmy výhodné participovat na vzdělávání vlastních odborníků? Jedině pokud získají peníze z grantu, například z Evropské unie. Jinak žádné odpočitatelné položky neexistují. Je to pro ně finanční zátěž a nemají ani záruku, že když někoho zaškolí, tak jim neuteče. Co se týče stipendií, jsou považována za nákladovou položku teprve od počátku minulého roku. Chceme prosadit, aby i další věci byly zahrnuty do nákladů firmy. Třeba když poskytne škole materiálně-technické zázemí nebo tam budou chodit učit lektoři. Zde je problém, který se táhne několik vládních období. Sice se deklaruje, že budeme budovat vzdělanostní společnost, stále se volá po vývoji, výzkumu a inovacích, ale když se pro to má něco udělat, děje se jen velmi málo. Prostředky do aplikovaného výzkumu tvoří oproti základnímu výzkumu jen nepatrnou část. Ekonomika je zadlužená, ale je potřeba udělat něco pro její růstovou stránku. Kdyby se prosadily určité úlevy na daních, mohlo by to přinést více prostředků do státního rozpočtu a nastartovalo by to další rozvoj. Nejde jen donekonečna škrtat náklady. Vklady do vzdělávání by se měly brát jako investice do budoucna. V poslední době se ozývá volání po obnovení Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Myslíte si, že je oprávněné? Samozřejmě, tato rada tady už byla, ale šlo o vládní radu. Jenže jak se střídá politické vedení, byla narušena kontinuita jejího fungování. Nyní ve shodě s odbory chceme, aby se tato rada vrátila. Z hlediska toho, co jsem už zažil, bych preferoval, kdyby to byla rada nezávislá na vládě. Děkujeme za rozhovor. 7

8 Kulaté stoly Devět kulatých stolů o problémech na trhu práce Více než dvě stě odborníků hledalo řešení V minulém vydání RADAru jsme vám přinesli podrobné informace o prvních čtyřech kulatých stolech Efektivní trh práce pro 21. století kvalifikace a vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů, které v rámci zvýšení informovanosti o systému Národní soustavy povolání a jeho přínosech uspořádal realizační tým v některých krajích České republiky. Konkrétně se jednalo o kraj Vysočina a kraje Liberecký, Středočeský, Olomoucký a Zlínský. Zbývající setkání zástupců Úřadu práce ČR, personálních a vzdělávacích institucí, krajských samospráv a zaměstnavatelů se pokusíme stručně přiblížit v tomto čísle. Královéhradecký kraj Nedostatek strojařů, ale také obchodních zástupců Analýza disparit středního odborného vzdělávání na trhu práce ukázala, že v Královéhradeckém kraji nejvíce chybí technické profese, především z oboru strojírenství, a překvapivě také obchodní zástupci. Bylo by dobré zjistit, zda je disproporce ovlivněna scházející kvalifikací, nebo nepopularitou povolání. Obrovské množství absolventů odchází pracovat do úplně jiných oborů, než které vystudovali. Měli bychom maximálně využít to, co máme, teprve pak můžeme hledat rezervy jinde, řekl na kulatém stolu v Hradci Králové Miloš Kosina z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podobně jako na kulatých stolech v jiných krajích se hovořilo především o Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK). Právě ty totiž tvoří základní kameny dalšího vzdělávání, a jsou tak součástí systému celoživotního učení. Obě soustavy představují spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňují srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech, uvedl Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. V následující diskuzi se zúčastnění shodli na tom, že NSP a NSK jsou především pomocníkem pro všechny aktéry na trhu práce. Koordinátor sektorových rad Zdeněk Vršník představil hlavní tvůrce obou systémů sektorové rady složené ze zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací a svazů. Následovala informace o sektorových dohodách, které jsou nástrojem řešení problémů identifikovaných v jednotlivých oborech. Mezi hlavní cíle sektorových dohod patří zajištění odpovídajícího počtu technických zaměstnanců, navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů a doslova záchrana některých tradičních a v současné době umírajících oborů. Pardubický kraj Řešením je ucelený systém dalšího vzdělávání I v Pardubickém kraji patří k nejvíce poptávaným profesím řemeslníci, opraváři, obsluha strojů, techničtí a odborní pracovníci, přičemž nejvíce postiženými jsou obory strojírenství, elektrotechnika a administrativa a obchod. V cestě dalšího vzdělávání vidíme šanci, jak řešit disproporce na trhu práce. Chceme zapojit občany České republiky do tohoto procesu, protože doba, kdy člověk vystačil celý život s jedním povoláním a vzděláním dosaženým v mládí ve škole, je bohužel nenávratně pryč, uvedl na setkání Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ve svém vystoupení zaměřeném na sektorové rady a sektorové dohody koordinátor sektorových rad Zdeněk Vršník mimo jiné uvedl: Dosáhnout konsenzu všech partnerů sektorové dohody, k nimž patří jak ministerstva, krajské úřady, Úřad práce ČR, tak i školy a především zaměstnavatelé, považujeme za ohromný úspěch a jejich ochota sejít se u jednoho stolu a podniknout společné kroky k realizaci opatření sektorové dohody jen dokazuje zoufalou situaci na trhu práce. Konkrétní kroky demonstroval na příkladu Sektorové dohody pro obor dopravy právě v Pardubickém kraji, kde z údajů Úřadu práce ČR vyplývá nejvyšší počet volných míst. Bez spolupráce škol a firem nemůžeme dále existovat, reagoval ředitel Střední školy automobilní Holice Michal Šedivka. Vnímáme problém chybějících zaměstnanců jako velmi palčivý; demografická křivka je neúprosná i v Pardubickém kraji. Za důležité považujeme působit na žáky a jejich rodiče již na základních školách, doplnil Ivan Hudeček z Krajského úřadu. Vladimír Malý ze společnosti Svitap J.H.J. dodal: Problém je, že máme v každém trochu větším městě gymnázia a víceletá gymnázia, 8

9 Kulaté stoly což pak způsobuje nedostatek technických učňů a následně zaměstnanců firem. Jihočeský kraj Potřebujeme aktivnější spolupráci škol a podniků Na setkání v Jihočeském kraji Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR uvedl, že to, co na trhu práce platí dnes, nebude platit za 20 až 30 let, a že klíčové pro udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky je najít shodu mezi požadavky zaměstnanců a zaměstnavatelů. K tomu by měly pomoci systémy Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, které opět tradičně představil Bohumil Mužík. Jan Pěnkava, vedoucí controllingu ve firmě ČZ a.s. a její mluvčí, potvrdil očekávanou černou budoucnost ohledně lidských zdrojů ve své firmě: Během příštích dvou let nám odejde do důchodu 200 zaměstnanců, a to hlavně techniků. Tyto lidi musíme nahradit novými, mladými pracovníky. Ale zdá se nám, že nemáme odkud brát, že tito mladí lidé nejsou. Proto firma zahajuje užší formu spolupráce se školami. Je potřeba zvýšit vážnost a prestiž technických oborů, jejich studia i zaměstnání v nich v očích veřejnosti, řekl. K tomu je zapotřebí zvýšená aktivita firem vůči veřejnosti, prezentace a propagace, aby se podařilo přesvědčit veřejnost, že pracovat v průmyslu se vyplatí. Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně, dosvědčil, že vlastní aktivita je základem: Každoročně objíždíme základní školy v celém Jihočeském kraji a děláme prezentace. I když je to práce někdy vyčerpávající, slavíme díky tomu úspěchy každý rok nabereme do technických oborů o 20 studentů více. Milan Timko si také pochvaloval pozitivní spolupráci s firmami, která podle něj představuje nejlepší možný příklad pro žáky, jak to chodí v praxi. To potvrdila i Ilona Walnerová z firmy Jihostroj Velešín, která se zmíněnou školou již dlouho spolupracuje. Je to pro obě strany běh na dlouhou trať, ale ve výsledku se výrazně zúročuje, uzavřela. Ilona Walnerová vyjádřila také spokojenost s existencí jedné ze sektorových dohod, na jejímž uzavření se podílela Sektorové dohody pro oblast strojírenství: Jsem za tuto sektorovou dohodu velmi ráda. Naše firma je ve věci spolupráce se školami velmi aktivní, již 10 let nabízíme stipendijní programy a letos k nám díky této aktivitě přijdou čtyři vysokoškolsky vzdělaní absolventi a deset středoškoláků. Určitě bychom uvítali, kdyby stát na tuto spolupráci se školami a jejich podporu poskytoval firmám nějaké daňové úlevy. Plzeňský kraj Více vysokoškoláků tato země nevyužije ani neuživí Série kulatých stolů pokračovala na konci května dalším setkáním ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Poté, co Miloš Rathouský a Bohumil Mužík seznámili účastníky s podstatou systémů NSP, vystoupil Jaroslav Dokoupil ze Západočeské univerzity. Reagoval na zmiňovaný masivní nárůst vysokoškoláků v kontrastu s potřebou absolventů učňovských a maturitních technických oborů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již iniciovalo nižší míru přijímání k vysokoškolskému studiu. Další otázky se týkaly aplikace systémů NSP a NSK do školské sféry. Diskutující reagovali na negativní podtext optimalizace škol, především rušení technických oborů. V rámci optimalizace je snaha školy oborově neochudit, naopak je třeba vytvořit jakási polyfunkční zařízení. Na druhé straně, když zjišťujeme, kolik absolventů zůstává ve svém oboru, je to mnohdy tristní číslo často jde o pouhou třetinu, poznamenal Josef Vacikar z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ivana Šatrová z plzeňské pobočky Úřadu práce ČR poukázala na potřebu usměrnit mnohostranný dialog na trhu práce: Nabídky pracovních míst od zaměstnavatelů jsou často zjednodušeně definovány výučním listem nebo maturitní zkouškou, nikoli danými pracovními činnostmi, které uchazeč o zaměstnání musí zvládnout. Bohumil Mužík souhlasil s touto připomínkou a informoval o snahách podporovat využívání systémů mezi zaměstnavateli aktivními intervencemi: Se zaměstnavateli byla zhruba před třemi měsíci zahájena ještě aktivnější komunikace, aby do popisu svých požadavků na uchazeče zahrnovali i profesní kvalifikace získané právě v Národní soustavě kvalifikací. Je však potřeba takto nastavit systémy i v rámci Úřadu práce ČR, aby jeho pracovníci tyto systémy akceptovali a pracovali s nimi, a to i v rámci živnostenského zákona, kde jsou dosud všechny vázané živnosti napojené také pouze na počáteční vzdělání. Ivana Šatrová vyzdvihla rovněž finanční a časové hledisko, které hraje významnou roli při zakončení rekvalifikací zkouškami podle NSK a při tvorbě rekvalifikačních kurzů vůbec. 9

10 Kulaté stoly Moravskoslezský kraj Jak pomoci snížit vysokou nezaměstnanost? V Moravskoslezském kraji je podle analýzy disparit trhu práce největší poptávka po montérech sádrokartonových desek, nástrojařích a kovodělnících. Analýza také potvrdila některé už známé skutečnosti, mimo jiné nezájem absolventů základních škol o studium technicky orientovaných oborů i současnou neschopnost trhu práce uspokojit poptávky firem po technicky kvalifikovaných pracovnících především s maturitou a výučním listem a nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením těžební činnosti v kraji. Bohumil Mužík informoval mj. o implementaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a o jeho novele. Pod záštitou tohoto zákona chceme vytvořit rovnocennou cestu k získání a sociálnímu uznání profesních kvalifikací v České republice, uvedl. Následovala prezentace nových systémů dalšího vzdělávání v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Zúčastnění se v diskuzi shodli, že oba systémy již nyní pomáhají všem aktérům na trhu práce. Údaje o regionálních disparitách, které shromáždila společnost Asistenční centrum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, najdete na: Petr Czekaj poté představil činnost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který je podle něj také jedním z nástrojů k řešení výše jmenovaných problémů. Zmínil skutečnost, že Moravskoslezský kraj se potýkal vždy s cca o tři procenta vyšší nezaměstnaností, než je ve zbytku republiky. Hovořil také o negativním demografickém vývoji a informoval o paktech zaměstnanosti v Evropě a ve světě. Jihomoravský kraj Sektorové dohody iniciují akci Setkání v centru Brna uzavřelo celou sérii devíti kulatých stolů. V úvodní části zazněla slova Bohumila Mužíka, mj. předsedy Koordinační rady NSP a NSK: Všechny střípky se ve školství, na trhu práce i ve společnosti samotné v posledních letech poskládaly do takového celku, že už dnes v době doznívající recese nejsou na trhu práce k dispozici řemeslně a technicky kvalifikovaní lidé. Tuto situaci se snaží řešit zmíněné systémy NSP a NSK. Antonína Malacha z Evropského polytechnického ústavu v Kunovicích pak zajímalo napojení na evropské kvalifikační systémy. Všechny kvalifikace se vytvářejí v návaznosti na Evropský kvalifikační rámec a koncem příštího roku bude ČR posílat do Evropské unie souhrn přiřazení těchto kvalifikací, reagoval Bohumil Mužík. Karel Krška ze SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické si posteskl nad tím, že soustavy zatím mohou ovlivnit výhradně systém dalšího vzdělávání: Pokud přijde firma s nabídkou, že zaměstná dvacet obráběčů, a tuto nabídku dá učňům třetího ročníku, je to pozdě je potřeba nastavit systémové řešení v podobě propagace technických oborů už na základní škole. Zdeněk Vršník, koordinátor sektorových rad, ve svém příspěvku představil sektorové dohody. Miloš Rathouský poté konstatoval: V rámcových vzdělávacích programech je jedna drobná, nicméně zásadní chyba není tam ukotvena povinnost projít pracovním vyučováním; ideální by bylo zapojit do tohoto vyučování firmy v daném regionu. Karel Tichý z Asistenčního centra nakonec představil výsledky analýzy regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce: V Jihomoravském kraji převyšuje poptávka nad nabídkou v oboru dopravy a strojírenství a také v oblasti stavebnictví, což se vyjma Prahy v žádném jiném kraji neobjevilo. Navíc v žádném jiném kraji nejsou tak velké počty přebývajících absolventů napříč spektrem maturitních oborů a zároveň signifikantní nedostatek vyučených řemeslníků a techniků, uvedl. Závěrem Jaké jsou nedostatky trhu práce a jaká největší rizika se mohou objevit v budoucnu? Jak tuto nepříznivou situaci řešit a předejít jejímu zhoršení? Spolupracují podniky a vzdělávací instituce dostatečně? Na tyto a další otázky hledali odpovědi účastníci devíti kulatých stolů od února do června tohoto roku. Shodli se na tom, že Národní soustava povolání i Národní soustava kvalifikací významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu. 10

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II.

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. Proč vytvářet Národní soustavu kvalifikací? Co je to Národní soustava kvalifikací? Na co chceme navázat? Čeho chceme docílit? S kým to chceme

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Praha, 17. února 2015: Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství SEKTOROVÁ DOHODA pro zemědělství Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011 Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Činnosti KHK JM KHK JM je vůdčí subjekt podnikatelské samosprávy v Jihomoravském kraji. Podpora začínajících

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více