radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi"

Transkript

1 radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem

2 slovo úvodem Milí přátelé, kolegyně a kolegové! Miroslav Procházka Již podruhé se vám letos ozýváme prostřednictvím bulletinu RADAr periodika plného aktuálních, zajímavých a věřím, že pro vás i užitečných informací o Národní soustavě povolání (NSP) a na ni navazující Národní soustavě kvalifikací (NSK). Veřejná zakázka NSP II se nachází ve své vrcholné fázi a sportovní terminologií řečeno směřuje do finiše končí totiž už v říjnu tohoto roku! Hodně práce už je hotovo, ale pořád nám jí také dost zbývá k dokončení. Klíčovou činností je tvorba katalogu povolání. V roce 2011 jsme spolu se členy sektorových rad, expertních týmů a všemi zapojenými subjekty nově vytvořili či zrevidovali 686 jednotek práce, pro letošní rok, ovšem v kratším čase, je jich naplánováno 669. Celkem už náš katalog obsahuje více než 2600 jednotek práce. Katalog ale nepředstavuje jen velký objem dat, která jsou všem k dispozici. Důležité je především to, aby byl i po skončení zakázky maximálně kvalitní, přehledný a, jak se dnes říká, uživatelsky přátelský. V závěru zakázky se proto soustředíme na jakýsi úklid kontrolu a opravu všeho, co se při opravdu masivní tvorbě jednotek práce třeba ne úplně podařilo. Podobně důležité je také to, aby katalog po skončení zakázky nezůstal ležet ladem. Musí být jasné, jak dál pokračovat, co všechno se má dělat, aby mohl být průběžně doplňován a aktualizován. Proto na závěr provedeme generální úklid a revizi nejen v obsahu katalogu, ale i ve všech metodických postupech. Jestliže právě popsané aktivity nejsou samy o sobě příliš vidět (projeví se však na samotné podobě katalogu), hodně viditelné by naopak měly být rozmanité propagační aktivity, jejichž intenzita se závěrem zakázky markantně narůstá. Důvodem je především soustředění se na oživení katalogu v praxi firem, Úřadu práce ČR a agentur práce a dalších uživatelů nyní i po ukončení zakázky. Nadále probíhají kulaté stoly pro odbornou veřejnost (zejména z řad zaměstnavatelů), uskuteční se konference pro pracovníky Úřadu práce ČR a agentur práce a na podzim jste srdečně zváni k návštěvě závěrečné konference k veřejné zakázce Národ- 2

3 obsah Obsah 2. Slovo úvodem ní soustava povolání II. Naplno se již také rozběhla činnost týmu Regiony, který oslovuje přímo představitele nejrůznějších firem ve všech regionech republiky a informuje je o výhodách a přínosech NSP a NSK v praxi. Mohl bych pokračovat dále, ale není mým cílem psát o všem, co se v zakázce děje. Ostatně lépe a podrobněji se o tom, co jsem zmínil, ale i o mnohém dalším dozvíte na následujících stránkách. Dovolím si vás, vážení a milí čtenáři, poprosit o jedno: až si RADAr projdete, nezáleží na tom, zda podrobně či jen tak letem světem, věnujte pět či deset minut popřemýšlení, zda byste v něm nenašli něco zajímavého a využitelného pro sebe a svou firmu. Za sebe jsem přesvědčen o tom, že budete při tomto hledání úspěšní, a těším se na vaše žádosti, abychom vám se skutečným využitím obou systémů dalšího vzdělávání mohli pomoci. Přeji vám hezké počtení, užitečné přemýšlení a pěkné prázdniny! 4. Aktuálně První pololetí 2012 bylo nabité událostmi Tým Regiony navštívil více než tři stovky firem 5. Rozhovor ve výhodě jsou ti, kteří pracují s moderním katalogem povolání 8. Kulaté stoly devět kulatých stolů o problémech na trhu práce Více než dvě stě odborníků hledalo řešení 11. Semináře semináře pro Úřad práce ČR 12. Sektorové dohody v každé sektorové dohodě jde především o lidi 16. Anketa do práce sektorových rad potřebujeme zapojit ještě více odborníků 18. Tým Regiony Jak vidí NSP a NSK zaměstnavatelé 20. Novinky na trhu práce Firmy mohou čerpat dotace od Úřadu práce na zřizování nových míst 22. Krátce Chcete znát detaily o průřezových tématech? Národní soustava povolání v SAPu V příštím čísle najdete èè èè Zprávy ze závěrečné konference NSP II Další informace z práce sektorových rad a novinky z pracovního trhu Miroslav Procházka Hlavní manažer veřejné zakázky NSP II RADAr bulletin pro VZ NSP II Adresa redakce: Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, Praha 5 Kristýna Bendíková Texty: Miroslav Procházka, Kateřina Trokanová, Romana Nováčková, Kristýna Bendíková, Eva Novotná, Jana Jenšíková, Hana Kejhová, členové, koordinátoři, tajemníci a asistenti sektorových rad a realizačních týmů Vydáva: Konsorcium pro veřejnou zakázku NSP II Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o. Vyrobil: ANTECOM s.r.o. 3

4 aktuálně První pololetí 2012 bylo nabité událostmi Tým Regiony navštívil více než tři stovky firem První polovinu roku 2012 máme za sebou a práce na NSP II jsou tedy více než v plném proudu. Co to v praxi znamená? Již 357 jednotek práce Sektorové rady na svých jednáních intenzivně aktualizují struktury pozic a plány prací pro rok V letošním roce je naplánována tvorba či revize celkem 669 jednotek práce. Většina pracovních skupin pro tvorbu výstupů je sestavena a jejich aktivní činnost již přinesla výsledky popisy 357 jednotek práce, které budou po schválení sektorovými radami vystaveny v katalogu NSP na webových stránkách. Mimochodem, pro tyto stránky byl také zpracován nový design, jehož zveřejnění je plánováno v průběhu příštích dnů. Stránky budou nejen graficky příjemnější, ale také přehlednější. Čtyři excelentní sektorové rady V dubnu proběhlo konečné vyhodnocení excelence sektorových rad za rok Hodnoceno bylo celkem 24 sektorových rad (u 5 sektorových rad ustavených na podzim roku 2011 nebylo možné excelenci objektivně zhodnotit). Jako excelentní byly vyhodnoceny Sektorová rada pro osobní služby, Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství, Sektorová rada pro strojírenství a Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla. Vítězné sektorové rady byly za skvělou práci samozřejmě odměněny. Dalších 16 sektorových rad dosáhlo úrovně hodnocení v rozmezí bodů ze sta bodů. Pouze čtyři sektorové rady nedosáhly hranice 50 bodů. Všem excelentním sektorovým radám gratulujeme a ostatním držíme palce při plnění ukazatelů excelence pro rok Vedle paralelně probíhajícího zajišťování podpisů sektorových dohod všemi partnerskými subjekty pokračuje realizace akčních plánů sektorových dohod jednotlivými pracovními týmy. Z celkového počtu 84 krátkodobých aktivit je jich dosud zrealizováno téměř 50. Tým Regiony i tým metodik v plném nasazení Ve své činnosti také pokračuje tým Regiony. První návštěvy ve firmách, kde tento tým představuje systémy Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací a výhody jejich využití v praxi, byly uskutečněny již v dubnu. Cílem je seznámit jednotlivé společnosti s oběma soustavami a získat je pro zapojení do jejich realizace. Do dnešního dne tým Regiony navštívil již více než 300 firem. S blížícím se koncem projektu NSP zintenzivňuje svou práci i tým metodik, který se začal opět věnovat komplexní revizi metodik na základě poznatků z pilotního ověřování uzavírání sektorových dohod, zkušeností z reálného provozu sektorových rad a naplňování Národní soustavy povolání. Jak vidíte, práce je ještě stále dost. Závěrem bych proto chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na realizaci zakázky, za jejich vysoké pracovní nasazení v první polovině roku 2012, a rovněž popřát krásné léto plné příjemných zážitků a pohodovou dovolenou nejen členům řešitelských týmů, ale vám všem! Kateřina Trokanová Výkonná manažerka veřejné zakázky NSP II GRATULUJEME excelentním sektorovým radám Sektorová rada pro osobní služby Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství Sektorová rada pro strojírenství Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla 4

5 Rozhovor Ve výhodě jsou ti, kteří pracují s moderním katalogem povolání Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací představují obrovskou šanci pro toho, kdo se potřebuje rychle rekvalifikovat a nechce skončit na Úřadu práce. Zdeněk Liška Pokud chcete uspět na trhu práce, potřebujete kvalitní informace. Jednak o tom, která povolání jsou zaměstnavateli skutečně žádaná, a také to, jaké nároky musíte splnit, pokud je chcete vykonávat. V tom je užitečným kompasem Národní soustava povolání. Hodí se jak zaměstnavateli, který poptává pracovníky a popisuje potřeby firmy při zadávání inzerce, tak jednotlivci, jenž chce představit svůj odborný profil na pracovním portálu. Pomůže mu specifikovat, co skutečně ovládá. Navíc v moderní společnosti existují povolání, která se na běžných školách ani neučí a vyžadují speciální školení. Příkladem je pozice manažera jakosti, bezpečnostního pracovníka nebo trenéra fitness. V moderní době nastal obrovský technologický rozvoj a povolání se počítají na tisíce. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, vysvětluje, proč vznikla Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Zdůrazňuje, že je to obrovská šance pro všechny, kdo chtějí skutečně pracovat. V jednom z rozhovorů jste uvedl, že Národní soustava povolání jsou takové stejné noty pro všechny, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Čím se řídili zaměstnavatelé dříve? Po devadesátém roce byl vypsaný jednotný katalog prací. To je však v současnosti překonaná záležitost. Jak v české ekonomice postupoval technický rozvoj a strukturální změny, museli jsme reagovat na potřeby moderní doby. Jaká je zásadní změna na trhu práce? Na co je třeba upřít pozornost? Obrovský problém současnosti je to, že do firem ze základního vzdělávacího systému nepřichází kvantitativně, ale ani kvalitativně dostatek absolventů zejména z oblasti učňovského školství a technických oborů, a to jak ze středních, tak i vysokých škol. Je nedostatek technických kádrů vážný? Pamatuji si, jak to vypadalo v roce 2007 a Investoři a podnikatelé kupovali haly, stroje, a pak s hrůzou zjistili, že v takových oblastech, jako je třeba Slánsko nebo Plzeňsko, v okruhu padesáti šedesáti kilometrů neexistuje jediný obráběč. A situace se neustále zhoršuje, přestože se kvůli recesi poptávka utlumila. Ale když přijde oživení, řadu pozic nebude mít kdo zastávat. Nyní odcházejí do důchodu silné poválečné ročníky, které byly řemeslně vzdělané. Národní soustava povolání má být tedy rychlou injekcí pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém oboru? Opravdu řešíme rychlou pomoc a popis toho, co je akutně potřeba. Na základě toho vyvstala ale také otázka, kdo posuzuje určitou kvalifikaci. Je třeba mít kvalifikované vzdělávací zařízení, které je schopno tu či onu profesní nebo úplnou profesní kvalifikaci přezkoušet, případně doučit. V čem je garance kvality, když někdo získá specializaci touto cestou, tedy splněním nároků Národní soustavy kvalifikací, které jsou vypsány pro určitou profesi? Na to se zaměstnavatelé ptají poměrně často. Jakou váhu má ten papír, určitý certifikát, který získají od Autorizované osoby. První záruka kvality je ta, že ony standardy tvoří zaměstnavatelé a tvoří je pro svoje potřeby. Tyto věci mají plně ve svých rukou. Sestavujeme 5

6 Rozhovor Česká republika je tradičně průmyslová země. Průmysl vytváří převážnou většinu hrubého domácího produktu. Na co si zaměstnavatelé stěžují nejvíce? Současná vzdělávací soustava, tak jak je nastavena, v žádném případě nedodává firmám to, co potřebují. A do budoucna nikdy dodávat nebude. Absolventi škol nemají šanci splnit požadavky firem. Snažíme se ovlivnit situaci na trhu práce alespoň tím, že požadujeme vytvoření podmínek k oboustranně výhodné spolupráci firem a státu. Firmy jsou ochotné částečně převzít roli škol, například formou odborných stáží. Ale chtějí od státu, aby byly vytvořeny motivační, ekonomicko-právní podmínky, na jejichž základě by se tento vztah stal rovnocenným. Zdeněk Liška s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou při podpisu Sektorové dohody pro obor strojírenství. pracovní sektorové rady tak, aby v nich byly zastoupeny jak malé, tak i střední a velké firmy. Mělo by mezi nimi dojít ke konsenzu ohledně pracovních standardů. Následně mají možnost ovlivnit kvalifikaci budoucí autorizované osoby. Definují, jaké požadavky mají na zkoušející osobu. Určují samozřejmě i podmínky materiálně-technického zabezpečení. Ty musejí odpovídat současným technologiím. Co se stane, pokud budou potřeby firem společností, ale i vládou stále přehlíženy? Pokud se něco zásadně nezmění, tak si ČR koleduje o to, že tady za chvíli nebude žádný pořádný řemeslník. Teď se otevřel evropský trh. V příhraničních oblastech mohou řemeslníci dostat lukrativnější nabídky třeba od Němců. Ti už chodí dělat nábory přímo do škol a víme, že lákají třeba učně z Ústecka. V jakém postavení jsou firmy, které se rozhodnou pro doškolování budoucích zaměstnanců? Akční plán podpory odborného vzdělávání byl hlavně o tom, kolik jsou zaměstnavatelé do školství ochotni investovat. A jak se tomu chtějí věnovat. Když došlo na téma, jak nastavit odečitatelné položky, zvýšit motivaci a pobídky pro firmy, ukázalo se, že podpora státu je minimální. Dnes nemá firma ani jistotu, že když bude podporovat ve studiu učně nebo studenta, že do této firmy opravdu nakonec nastoupí. Smlouvy se řeší na základě občanského zákoníku mezi firmou a rodiči, a když pak lékař napíše, že je absolvent zdravotně nezpůsobilý, tak do firmy nenastoupí a té se investice do jeho vzdělání nevrátí. 6

7 Rozhovor Co dalšího může výrazně pomoci? Nedosáhneme ničeho, pokud neprosadíme jistá zvýhodnění pro učňovské a technické vzdělávání. Pak je třeba změnit systém hodnocení jednotlivých škol. Obory, které zaměstnavatelé potřebují, se musí zvýhodnit. Naopak to, co nebude potřeba, se musí znevýhodnit. Jinak se Česká republika nepohne kupředu. Co odkryly odborné debaty firem na toto téma? Proběhly kulaté stoly se zaměstnavateli, na kterých jsme se dozvěděli to, co podniky v oblasti lidských zdrojů trápí. Jde o to, aby byly záležitosti týkající se rozvoje lidských zdrojů nějak nastaveny, a to pilotujeme i v takzvaných sektorových dohodách. Firmy chtějí přijmout závazky vůči školám, aby přitáhly žáky do příslušných oborů, do nichž nikdo třeba tři roky nenastoupil. Jsou obory, které vymírají a vůbec se neotevírají. To nyní například aktuálně řeší dvě sektorové dohody, které pilotujeme právě v rámci Národní soustavy povolání. Sektorové rady upozorňují na to, co je třeba řešit v příslušném sektoru. Je o jejich stanovisko zájem? Překvapilo mě, jak jsme objížděli podpisy sektorových dohod, že se tomu chtějí věnovat například i hejtmani, protože na ně tlačí zaměstnavatelé, aby pro ně něco udělali. Na pobočkách Úřadu práce je kolem půl milionu nezaměstnaných, jenže s kvalifikací, o níž na trhu firmy nestojí. Kolik lidí využilo možnost rekvalifikací, kterou umožňují národní soustavy? O jaké obory je zájem? Zkoušky úspěšně složilo už téměř čtyřicet tisíc lidí. Největší objem zkoušek je tam, kde si kvalifikační standardy dala příslušná odvětví jako podmínku pro podnikání, jako splnění určitých kvalifikačních předpokladů. Dnes je nejvíce zkoušek například v oblasti bezpečnostních služeb, které si toto daly jako podmínku pro udělení živnosti. Zájem o rekvalifikace je hojný například v oblasti cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví. Ale objevují se i obory jako například florista, kominík... Jaké další výhody představují národní soustavy pro zaměstnavatele? Je to jednoznačně doba adaptačního procesu nových pracovníků. Například maturant strojař přijde do firmy a tři čtvrtě roku až rok se o něj budete starat, než zjistíte, k čemu se nejlépe hodí. Jestli bude konstruktérem nebo projektantem, technologem nebo se hodí více do kanceláře či provozu. Musí podstoupit kolečko, stará se o něj spousta lidí. V rámci Národní soustavy povolání je možné využít určitý čas k nadstavbovému pomaturitnímu studiu. Tam by se mohli tito lidé vyprofilovat ve své odbornosti a kvalifikaci. Dokonce se v jedné pracovní skupině uvažovalo o tom, že by tato specializace mohla být opatřena kredity a později by je mohl zájemce využít třeba při dalším bakalářském studiu na vysoké škole, kdyby tam existovalo praktické vzdělávání. Je z finančního hlediska pro firmy výhodné participovat na vzdělávání vlastních odborníků? Jedině pokud získají peníze z grantu, například z Evropské unie. Jinak žádné odpočitatelné položky neexistují. Je to pro ně finanční zátěž a nemají ani záruku, že když někoho zaškolí, tak jim neuteče. Co se týče stipendií, jsou považována za nákladovou položku teprve od počátku minulého roku. Chceme prosadit, aby i další věci byly zahrnuty do nákladů firmy. Třeba když poskytne škole materiálně-technické zázemí nebo tam budou chodit učit lektoři. Zde je problém, který se táhne několik vládních období. Sice se deklaruje, že budeme budovat vzdělanostní společnost, stále se volá po vývoji, výzkumu a inovacích, ale když se pro to má něco udělat, děje se jen velmi málo. Prostředky do aplikovaného výzkumu tvoří oproti základnímu výzkumu jen nepatrnou část. Ekonomika je zadlužená, ale je potřeba udělat něco pro její růstovou stránku. Kdyby se prosadily určité úlevy na daních, mohlo by to přinést více prostředků do státního rozpočtu a nastartovalo by to další rozvoj. Nejde jen donekonečna škrtat náklady. Vklady do vzdělávání by se měly brát jako investice do budoucna. V poslední době se ozývá volání po obnovení Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Myslíte si, že je oprávněné? Samozřejmě, tato rada tady už byla, ale šlo o vládní radu. Jenže jak se střídá politické vedení, byla narušena kontinuita jejího fungování. Nyní ve shodě s odbory chceme, aby se tato rada vrátila. Z hlediska toho, co jsem už zažil, bych preferoval, kdyby to byla rada nezávislá na vládě. Děkujeme za rozhovor. 7

8 Kulaté stoly Devět kulatých stolů o problémech na trhu práce Více než dvě stě odborníků hledalo řešení V minulém vydání RADAru jsme vám přinesli podrobné informace o prvních čtyřech kulatých stolech Efektivní trh práce pro 21. století kvalifikace a vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů, které v rámci zvýšení informovanosti o systému Národní soustavy povolání a jeho přínosech uspořádal realizační tým v některých krajích České republiky. Konkrétně se jednalo o kraj Vysočina a kraje Liberecký, Středočeský, Olomoucký a Zlínský. Zbývající setkání zástupců Úřadu práce ČR, personálních a vzdělávacích institucí, krajských samospráv a zaměstnavatelů se pokusíme stručně přiblížit v tomto čísle. Královéhradecký kraj Nedostatek strojařů, ale také obchodních zástupců Analýza disparit středního odborného vzdělávání na trhu práce ukázala, že v Královéhradeckém kraji nejvíce chybí technické profese, především z oboru strojírenství, a překvapivě také obchodní zástupci. Bylo by dobré zjistit, zda je disproporce ovlivněna scházející kvalifikací, nebo nepopularitou povolání. Obrovské množství absolventů odchází pracovat do úplně jiných oborů, než které vystudovali. Měli bychom maximálně využít to, co máme, teprve pak můžeme hledat rezervy jinde, řekl na kulatém stolu v Hradci Králové Miloš Kosina z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podobně jako na kulatých stolech v jiných krajích se hovořilo především o Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK). Právě ty totiž tvoří základní kameny dalšího vzdělávání, a jsou tak součástí systému celoživotního učení. Obě soustavy představují spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňují srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech, uvedl Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. V následující diskuzi se zúčastnění shodli na tom, že NSP a NSK jsou především pomocníkem pro všechny aktéry na trhu práce. Koordinátor sektorových rad Zdeněk Vršník představil hlavní tvůrce obou systémů sektorové rady složené ze zástupců zaměstnavatelů, střešních organizací a svazů. Následovala informace o sektorových dohodách, které jsou nástrojem řešení problémů identifikovaných v jednotlivých oborech. Mezi hlavní cíle sektorových dohod patří zajištění odpovídajícího počtu technických zaměstnanců, navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů a doslova záchrana některých tradičních a v současné době umírajících oborů. Pardubický kraj Řešením je ucelený systém dalšího vzdělávání I v Pardubickém kraji patří k nejvíce poptávaným profesím řemeslníci, opraváři, obsluha strojů, techničtí a odborní pracovníci, přičemž nejvíce postiženými jsou obory strojírenství, elektrotechnika a administrativa a obchod. V cestě dalšího vzdělávání vidíme šanci, jak řešit disproporce na trhu práce. Chceme zapojit občany České republiky do tohoto procesu, protože doba, kdy člověk vystačil celý život s jedním povoláním a vzděláním dosaženým v mládí ve škole, je bohužel nenávratně pryč, uvedl na setkání Bohumil Mužík ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ve svém vystoupení zaměřeném na sektorové rady a sektorové dohody koordinátor sektorových rad Zdeněk Vršník mimo jiné uvedl: Dosáhnout konsenzu všech partnerů sektorové dohody, k nimž patří jak ministerstva, krajské úřady, Úřad práce ČR, tak i školy a především zaměstnavatelé, považujeme za ohromný úspěch a jejich ochota sejít se u jednoho stolu a podniknout společné kroky k realizaci opatření sektorové dohody jen dokazuje zoufalou situaci na trhu práce. Konkrétní kroky demonstroval na příkladu Sektorové dohody pro obor dopravy právě v Pardubickém kraji, kde z údajů Úřadu práce ČR vyplývá nejvyšší počet volných míst. Bez spolupráce škol a firem nemůžeme dále existovat, reagoval ředitel Střední školy automobilní Holice Michal Šedivka. Vnímáme problém chybějících zaměstnanců jako velmi palčivý; demografická křivka je neúprosná i v Pardubickém kraji. Za důležité považujeme působit na žáky a jejich rodiče již na základních školách, doplnil Ivan Hudeček z Krajského úřadu. Vladimír Malý ze společnosti Svitap J.H.J. dodal: Problém je, že máme v každém trochu větším městě gymnázia a víceletá gymnázia, 8

9 Kulaté stoly což pak způsobuje nedostatek technických učňů a následně zaměstnanců firem. Jihočeský kraj Potřebujeme aktivnější spolupráci škol a podniků Na setkání v Jihočeském kraji Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR uvedl, že to, co na trhu práce platí dnes, nebude platit za 20 až 30 let, a že klíčové pro udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky je najít shodu mezi požadavky zaměstnanců a zaměstnavatelů. K tomu by měly pomoci systémy Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, které opět tradičně představil Bohumil Mužík. Jan Pěnkava, vedoucí controllingu ve firmě ČZ a.s. a její mluvčí, potvrdil očekávanou černou budoucnost ohledně lidských zdrojů ve své firmě: Během příštích dvou let nám odejde do důchodu 200 zaměstnanců, a to hlavně techniků. Tyto lidi musíme nahradit novými, mladými pracovníky. Ale zdá se nám, že nemáme odkud brát, že tito mladí lidé nejsou. Proto firma zahajuje užší formu spolupráce se školami. Je potřeba zvýšit vážnost a prestiž technických oborů, jejich studia i zaměstnání v nich v očích veřejnosti, řekl. K tomu je zapotřebí zvýšená aktivita firem vůči veřejnosti, prezentace a propagace, aby se podařilo přesvědčit veřejnost, že pracovat v průmyslu se vyplatí. Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně, dosvědčil, že vlastní aktivita je základem: Každoročně objíždíme základní školy v celém Jihočeském kraji a děláme prezentace. I když je to práce někdy vyčerpávající, slavíme díky tomu úspěchy každý rok nabereme do technických oborů o 20 studentů více. Milan Timko si také pochvaloval pozitivní spolupráci s firmami, která podle něj představuje nejlepší možný příklad pro žáky, jak to chodí v praxi. To potvrdila i Ilona Walnerová z firmy Jihostroj Velešín, která se zmíněnou školou již dlouho spolupracuje. Je to pro obě strany běh na dlouhou trať, ale ve výsledku se výrazně zúročuje, uzavřela. Ilona Walnerová vyjádřila také spokojenost s existencí jedné ze sektorových dohod, na jejímž uzavření se podílela Sektorové dohody pro oblast strojírenství: Jsem za tuto sektorovou dohodu velmi ráda. Naše firma je ve věci spolupráce se školami velmi aktivní, již 10 let nabízíme stipendijní programy a letos k nám díky této aktivitě přijdou čtyři vysokoškolsky vzdělaní absolventi a deset středoškoláků. Určitě bychom uvítali, kdyby stát na tuto spolupráci se školami a jejich podporu poskytoval firmám nějaké daňové úlevy. Plzeňský kraj Více vysokoškoláků tato země nevyužije ani neuživí Série kulatých stolů pokračovala na konci května dalším setkáním ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Poté, co Miloš Rathouský a Bohumil Mužík seznámili účastníky s podstatou systémů NSP, vystoupil Jaroslav Dokoupil ze Západočeské univerzity. Reagoval na zmiňovaný masivní nárůst vysokoškoláků v kontrastu s potřebou absolventů učňovských a maturitních technických oborů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již iniciovalo nižší míru přijímání k vysokoškolskému studiu. Další otázky se týkaly aplikace systémů NSP a NSK do školské sféry. Diskutující reagovali na negativní podtext optimalizace škol, především rušení technických oborů. V rámci optimalizace je snaha školy oborově neochudit, naopak je třeba vytvořit jakási polyfunkční zařízení. Na druhé straně, když zjišťujeme, kolik absolventů zůstává ve svém oboru, je to mnohdy tristní číslo často jde o pouhou třetinu, poznamenal Josef Vacikar z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ivana Šatrová z plzeňské pobočky Úřadu práce ČR poukázala na potřebu usměrnit mnohostranný dialog na trhu práce: Nabídky pracovních míst od zaměstnavatelů jsou často zjednodušeně definovány výučním listem nebo maturitní zkouškou, nikoli danými pracovními činnostmi, které uchazeč o zaměstnání musí zvládnout. Bohumil Mužík souhlasil s touto připomínkou a informoval o snahách podporovat využívání systémů mezi zaměstnavateli aktivními intervencemi: Se zaměstnavateli byla zhruba před třemi měsíci zahájena ještě aktivnější komunikace, aby do popisu svých požadavků na uchazeče zahrnovali i profesní kvalifikace získané právě v Národní soustavě kvalifikací. Je však potřeba takto nastavit systémy i v rámci Úřadu práce ČR, aby jeho pracovníci tyto systémy akceptovali a pracovali s nimi, a to i v rámci živnostenského zákona, kde jsou dosud všechny vázané živnosti napojené také pouze na počáteční vzdělání. Ivana Šatrová vyzdvihla rovněž finanční a časové hledisko, které hraje významnou roli při zakončení rekvalifikací zkouškami podle NSK a při tvorbě rekvalifikačních kurzů vůbec. 9

10 Kulaté stoly Moravskoslezský kraj Jak pomoci snížit vysokou nezaměstnanost? V Moravskoslezském kraji je podle analýzy disparit trhu práce největší poptávka po montérech sádrokartonových desek, nástrojařích a kovodělnících. Analýza také potvrdila některé už známé skutečnosti, mimo jiné nezájem absolventů základních škol o studium technicky orientovaných oborů i současnou neschopnost trhu práce uspokojit poptávky firem po technicky kvalifikovaných pracovnících především s maturitou a výučním listem a nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením těžební činnosti v kraji. Bohumil Mužík informoval mj. o implementaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a o jeho novele. Pod záštitou tohoto zákona chceme vytvořit rovnocennou cestu k získání a sociálnímu uznání profesních kvalifikací v České republice, uvedl. Následovala prezentace nových systémů dalšího vzdělávání v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Zúčastnění se v diskuzi shodli, že oba systémy již nyní pomáhají všem aktérům na trhu práce. Údaje o regionálních disparitách, které shromáždila společnost Asistenční centrum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, najdete na: Petr Czekaj poté představil činnost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který je podle něj také jedním z nástrojů k řešení výše jmenovaných problémů. Zmínil skutečnost, že Moravskoslezský kraj se potýkal vždy s cca o tři procenta vyšší nezaměstnaností, než je ve zbytku republiky. Hovořil také o negativním demografickém vývoji a informoval o paktech zaměstnanosti v Evropě a ve světě. Jihomoravský kraj Sektorové dohody iniciují akci Setkání v centru Brna uzavřelo celou sérii devíti kulatých stolů. V úvodní části zazněla slova Bohumila Mužíka, mj. předsedy Koordinační rady NSP a NSK: Všechny střípky se ve školství, na trhu práce i ve společnosti samotné v posledních letech poskládaly do takového celku, že už dnes v době doznívající recese nejsou na trhu práce k dispozici řemeslně a technicky kvalifikovaní lidé. Tuto situaci se snaží řešit zmíněné systémy NSP a NSK. Antonína Malacha z Evropského polytechnického ústavu v Kunovicích pak zajímalo napojení na evropské kvalifikační systémy. Všechny kvalifikace se vytvářejí v návaznosti na Evropský kvalifikační rámec a koncem příštího roku bude ČR posílat do Evropské unie souhrn přiřazení těchto kvalifikací, reagoval Bohumil Mužík. Karel Krška ze SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické si posteskl nad tím, že soustavy zatím mohou ovlivnit výhradně systém dalšího vzdělávání: Pokud přijde firma s nabídkou, že zaměstná dvacet obráběčů, a tuto nabídku dá učňům třetího ročníku, je to pozdě je potřeba nastavit systémové řešení v podobě propagace technických oborů už na základní škole. Zdeněk Vršník, koordinátor sektorových rad, ve svém příspěvku představil sektorové dohody. Miloš Rathouský poté konstatoval: V rámcových vzdělávacích programech je jedna drobná, nicméně zásadní chyba není tam ukotvena povinnost projít pracovním vyučováním; ideální by bylo zapojit do tohoto vyučování firmy v daném regionu. Karel Tichý z Asistenčního centra nakonec představil výsledky analýzy regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce: V Jihomoravském kraji převyšuje poptávka nad nabídkou v oboru dopravy a strojírenství a také v oblasti stavebnictví, což se vyjma Prahy v žádném jiném kraji neobjevilo. Navíc v žádném jiném kraji nejsou tak velké počty přebývajících absolventů napříč spektrem maturitních oborů a zároveň signifikantní nedostatek vyučených řemeslníků a techniků, uvedl. Závěrem Jaké jsou nedostatky trhu práce a jaká největší rizika se mohou objevit v budoucnu? Jak tuto nepříznivou situaci řešit a předejít jejímu zhoršení? Spolupracují podniky a vzdělávací instituce dostatečně? Na tyto a další otázky hledali odpovědi účastníci devíti kulatých stolů od února do června tohoto roku. Shodli se na tom, že Národní soustava povolání i Národní soustava kvalifikací významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu. 10

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Praha, 17. února 2015: Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU BUDOUCNOST JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍCÍCH Národní soustava kvalifikací (NSK) vám pomůže mít investice do zaměstnanců pod kontrolou Hledáte odborníky z praxe? Jak je poznáte? Umíte si je udržet? Dokážete

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. 2007 Termín konání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. ISŠ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více