Jak dál II.? Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 02/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak dál II.? Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 02/2012"

Transkript

1 02/2012 Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Jak dál II.? Jestliže jsem ve svém minulém článku ohodnotil současné období jako převratné pro pozici druhotných surovin v ekonomice státu a z toho vyplývající nástup změn pro podnikatelské prostředí branže, tak je dobrou zprávou, že v tomto smyslu se nic nemění. Špatnou, nebo horší zprávou je, že celý postup se výrazně zpomalil. Cíle jsou jasné, ale cesta k nim nebude zřejmě úplně jednoduchá a krátká. Touto větou můj článek končil a bohužel ta předpověď se potvrzuje. Vážení čtenáři, kolegové, zvažoval jsem co sdělit ve svém úvodním slově a pak jsem si řekl, že se s Vámi podělím o své znepokojení nad současnou hospodářskou situací, zejména jak se projevuje v našem segmentu podnikání. V poslední době řada ekonomických ukazatelů je horších než v prvním krizovém roce 2008, HDP se nezvyšuje, nezaměstnanost svými 8,4 % zůstává na vysoké úrovni, reálné příjmy se nadále snižují. Září je třetím měsícem v řadě, kdy práci našlo dvakrát méně nezaměstnaných, než jich přibylo do evidence pracovních úřadů. Trh s auty v Evropě se dotýká dna, což by mělo znepokojovat český průmysl, který je do velké míry spojený s výrobou aut. Naše ekonomika je napojená na ekonomiku německou, jejíž růst zpomaluje a investice výrazně klesají. V I. pololetí se výroba oceli v Evropě meziročně snížila o 4,6 %, uzavírají se některé ocelárny, snižuje se stav zakázek pro šrotařskou branži. V té souvislosti klesají nejen ceny šrotu, ale také jeho přísun. Klesají marže. Nižší poptávka po ocelářských produktech má vliv na výrobu, a tím i na nabídku nového šrotu, nižší spotřeba obyvatelstva pak také na příliv starého šrotu. Obavy z dalšího vývoje trhu šrotem jsou realitou. My tento vývoj nemůžeme ovlivnit, můžeme však učinit taková opatření, aby nás případný negativní vývoj zasáhl co nejméně. Mé úvodní slovo není tentokrát příliš povzbudivé, a pokud se mé znepokojení nenaplní, pak to bude jen dobře. Přeji Vám klidný konec tohoto neklidného roku. PhDr. Jiří Hejlek Předseda SVDS Ještě lednové plány státní správy pro I. pololetí t. r. představovaly schválení Surovinové politiky a tím i Politiky druhotných surovin, předložení Plánu odpadového hospodářství, věcných záměrů zákonů o zpětném odběru vybraných výrobků a o odpadech, vyhlášení závazného vysvětlení k vymezení odpad neodpad (druhotná surovina) pro železný šrot a hliník a další závazné dokumenty. Bohužel nic z toho se v daném termínu neuskutečnilo. Schválení Surovinové politiky a její součásti, Politiky druhotných surovin se výrazně prodloužilo rozhodnutím spojit jí se Státní energetickou strategií, kde musely být řešeny rozpory a připomínky MF ČR a Svazu měst a obcí vůči hospodaření s nerostnými surovinami. Schválení těchto dokumentů se předpokládá na jednání vlády ještě v říjnu či listopadu, jestliže to politická situace umožní. Při projednávání těchto dokumentů v Radě vlády pro surovinovou a energetickou strategii jsem mohl uplatnit naše stanovisko, zpracované ve spolupráci s SVDS, týkající se posílení významu spolupráce MPO ČR s MŽP ČR. Potěšitelné je, že připomínkové řízení k Politice druhotných surovin bylo vypořádáno bez rozporů. Znamená to, že po jejím schválení vejde současně v platnost Akční plán, v jehož rámci budou řešeny úkoly, na jejichž formulaci se podílel jak náš svaz, tak SVDS a ostatní sdružení. Především se zaměříme na definování druhotné suroviny, ekonomické nástroje pro čas recese a další. Předložení věcných záměrů zákonů o zpětném odběru vybraných výrobků a o odpadech se výrazně, o více jak půl roku zpozdilo údajně vzhledem k lobbystickým tlakům některých výrobců u zpětného odběru a rozporům při stanovení poplatkového systému pro skládkování. Zpoždění způsobilo, že návrhy těchto zákonů dosud nejsou pro mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém budeme mít příležitost uplatnit svá stanoviska a připomínky, k dispozici. Navíc má dojít k zásadní změně přístupu v legislativě zpětného odběru, kde se v současné době tvoří místo jednoho zákona zákony čtyři, tj. zvlášť pro au- pokračování na následující straně >>

2 2 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin pokračování z předchozí strany >> tovraky, elektrické a elektronické odpady, baterie a pneumatiky. Tento přístup prosazuje předkladatel, tj. MŽP ČR, ostatní orgány státní správy jej zatím nepodporují, proti tomu se již měla možnost vyjádřit Rada pro druhotné suroviny a odpady RHSD na svém jednání dne t. r. Považujeme z více hledisek za výhodnější vydání jednoho zákona s vymezením podmínek v dokumentu nižší právní síly, což by podle našeho názoru bylo kreativnější. V uvedené legislativě budeme prosazovat omezení monopolu stávajících systémů a dodržování a účinnou kontrolu jejich neziskovosti. Podle vyjádření zástupců MŽP ČR na posledních jednáních, kterých jsem se mohl zúčastnit, se počítá s předložením věcných záměrů do konce roku s předpokládanou platností od roku Je samozřejmostí, že náš svaz bude v celém procesu hájit zájmy svých členů a oboru. Problematika uplatnění kritérií pro odpad neodpad ve smyslu Nařízení Rady EU č. 333/2011 se po několika jednáních v závěru roku 2011 zkomplikovala. Ukázalo se, že vydání závazného vysvětlení státní správy brzdí nejasnosti u vztahu ČIŽP a ČOI při kontrole kritérií, že ČIA (Český institut pro akreditaci) nebyl schopen dát pravidla pro vztah kritérií a certifikací firem, že nejsou jednotné názory na stanovení okamžiku, kdy se odpad stává neodpadem. Do toho vstoupil další problém, když v červenci t. r. měla být na úrovni EU stanovena pravidla pro neodpad sběrový papír, skleněné střepy a měď. Pro sběrový papír a měď kritéria nebyla odsouhlasena, vzhledem rozporuplným podmínkám pro stanovení průběhu recyklačního procesu. Podle informací získaných z MŽP by měl být poslední návrh na stanovení vysvětlení předložen ještě do konce letošního roku. K tomu je třeba poznamenat, že evropská kritéria, tak jak byla stanovena nejsou ve většině států EU využívána, neboť nesplňují pro branži předpoklady výhodnosti pro hospodaření s těmito materiály. Také v dalším postupu v této záležitosti úzce spolupracujeme se státní správou a odběrateli. Na Radě odpadového hospodářství MŽP konané dne t. r., kde zastupuji náš svaz, byl předložen návrh Plánu odpadového hospodářství na období let k připomínkám členů Rady. Materiál obsahující více jak 300 stran jsme dali našim členům k posouzení. Naše stanovisko a připomínky se týkaly především odmítnutím navrhované tendence, že podnikání v oblasti výkupu a hospodaření s odpady by mělo být pro podnikání omezeno a posílena pravomoc měst a obcí v této oblasti. Této záležitosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost, především při možnosti prosazovat svá stanoviska při nastávajícím legislativním procesu na více úrovních. Jediné co se podařilo do těchto dnů splnit a uzavřít, je zpracování avizovaného statistického výkazu za rok 2011 Odp 5-01 pro specifikaci údajů o hospodaření s druhotnými surovinami. Jedná se o první oficiální čísla, která jsou nezbytná k posuzování objemů a významu jednotlivých komodit v případě rozhodování o důležitých opatřeních, ale i možnostech podpory uplatňování nových technologií atd. Domnívám se, že na tomto, nyní složitém vývoji postavení oboru druhotných surovin se jasně ukazuje, že úloha našeho svazu a některých dalších nestátních organizací v zastupování a obhajování zájmů branže je nezastupitelná. Ing. Miroslav Horák SPDS-APOREKO inzerce Projekty, realizace, investice Mikuleckého 1313/12 Praha 4 - Braník tel

3 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 3 Ohlédnutí za IFAT ENTSORGA Není to tak dlouho, kdy se uzavřely brány světově významné výstavy IFAT ENTSORGA v Mnichově návštěvníků ze 180 zemí, 2939 vystavovatelů z 54 zemí, m 2 výstavní plochy. Největší veletrh ekologických technologií se nesl v duchu šetření surovin. Světově významná událost, které ne všichni, kteří podnikají v segmentu druhotných surovin a recyklaci, nebo se o tuto oblast zajímají, měli možnost se účastnit, proto jsme se sešli jeden krásný červencový letní den s předsedou SVDS, PhDr. Jiřím Hejlkem, na hausbótu na slapském jezeře k rozhovoru, ve kterém by se s čtenáři Bulletinu SVDS podělil o své zážitky a postřehy z tohoto významného veletrhu. Jirko, jsi spolumajitelem velké výkupny a zpracovatelské firmy druhotných surovin a také předsedou SVDS, tedy Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin. Spolu se svým společníkem PhDr. Kortem jste se účastnili několika těchto veletrhů. Laikovi by se mohlo zdát, že právě v tomto segmentu podnikání k nějakým převratným změnám asi nedochází, tedy jaký to byl impuls, který rozhodl, že veletrh navštívíte? IFAT jsme navštívili poprvé před osmi lety. Tehdy to byla zvědavost a také svým způsobem jedna z forem hledání odpovědi jak pro nás dva, tedy mého společníka Daniela a mne, se v novém segmentu podnikání orientovat, kde hledat zkušenosti a hlavně vidět a ohmatat si, jaké technologie se nabízejí a co lze od nich očekávat. Výsledkem naši první návštěvy veletrhu bylo, že jsme koupili nakladač. To je přece úžasný, všechny technologie a informace, související s našim podnikáním jsou na jednom místě, na vlastní oči vidíš, co to umí, a můžeš si to ohmatat. Prostě je to příležitost, kterou nevyužít by byla neodpustitelná chyba. Ne vždy je stav financí příznivý, to byla např. složitá situace let , kdy jsme nemohli o investicích uvažovat. Dnes se situace zlepšila, a tak jsme se začali zajímat o nové trendy zpracování výrobního odpadu, pro co se rozhodnout, do jaké nové technologie investovat. Ono není jednoduché si vybrat mezi šrédrováním nebo výkonnými nůžkami, proto jsme odpověď hledali i na veletrhu a udělali jsme dobře, protože firmy, zejména ty seriózní, nám řešení navrhovali. A co to tedy bude? Šrédr, nůžky nebo jiná technologie? Ještě neprozradím, pro co jsme se rozhodli. Nejedná se o malou finanční částku, která by se měla v nějakém časovém horizontu vrátit, a navíc s investicí souvisí celá řada proměnných, které musíme důkladně vyhodnotit, protože kdybychom k tomu přistupovali tak, že to koupíme a ono to nějak dopadne, pak bychom byli na nejlepší cestě z původně promyšlené a efektivní investice udělat průměrný nebo dokonce ztrátový projekt. Ke zmíněným proměnným patří také povaha zpracovávaného materiálu a zejména jeho objemy, a to nejen třeba tento rok, ale jak to bude za dva nebo za pět let. S malými výjimkami k nám přichází, a tedy u nás zpracováváme, především nový odpad. Není to jednoduché, u efektivní investice nejde jen o to, za co jsme koupili, ale zejména o to, jaké využití pro zakoupenou technologii máme a jaká je pravděpodobnost, že ji budeme efektivně využívat i v nějakém časovém horizontu a také o to - a tady je to tak trochu hádání z křišťálové koule-, že ceny, za které budeme prodávat, se budou pohybovat v nějaké odhadnutelné relaci. Z toho co říkáš, je zřejmé, že tou zásadní proměnnou je jestli novu technologii budu mít čím nakrmit nejen příští rok, ale třeba i za deset let. Máš pravdu, investice je jen jeden krok, mnohdy nevratný, návratnost druhý, neméně důležitý, zejména pokud použiji cizí peníze. Ano, je to tak. Právě návštěva veletrhu nám napomohla a dnes se již začínají rýsovat konkrétnější obrysy. Tak třeba firma Bano. Po delší diskusi s reprezentantkou firmy, která se nám maximálně věnovala, jsme probrali jaký odpad zpracováváme, jaká množství, jaké máme výhledy, že tok materiálu neustane, nám jednoznačně doporučila nikoliv šrédr, ale nůžky. V této souvislosti je třeba také vzít v úvahu, že materiálu ubývá. Kdysi šrédry jely 11 směn v týdnu, dnes 4 5 směn za týden. V našich podmínkách, tedy v naší firmě by pro šrédr bylo využití maximálně 4 směny za měsíc. To by byla vysoce neefektivní investice. Důležité je nestavět nerealistická očekávání a investovat s rozumem. Ale pojďme trochu odbočit a téma odlehčit. Sedíme tady na lodi, kolem nádherná letní příroda, zkusme starosti a pracovní povinnosti odložit. Má další otázka bude tak trochu vtírající se do soukromí, ale Jirko, pověz, jak se tráví večery, když jsi za humny Česka a daleko od firemních problémů, které sice stále máš v podvědomí, ale jsou jaksi z ruky. pokračování na následující straně >>

4 4 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin pokračování z předchozí strany >> To se klidně ptej. V hospodě. Ovšem tady je třeba rozlišit mezi hospodou, o které mohou být různé představy, a bavorskou hospodou. S Danielem máme rádi bavorskou kuchyni a mnichovské pivo. Hlavních značek mnichovského piva je sedm a každý pivovar dnes vaří hodně druhů piva. Že je tedy z čeho vybírat, to nemusím snad ani říkat. Mimochodem, i když vím, že pivo nepiješ, doporučuji návštěvu pivovaru v Landesbergerské ulici a jeho restauraci Augustiner Bräustuben. Té dokonce vévodí obraz hlavního štamgasta hospody, kterým není nikdo jiný než legendární bývalý ministerský předseda Franz Josef Strauss. Tvé doporučení bylo tak spontánní, že už teď jsem dostal chuť a hlad, ale hospoda asi nebylo to jediné, kde jste trávili volný čas. To jistě ne, ale zase tak dlouho jsme v Mnichově nebyli. V úterý jsme přijeli, dva dny věnovali veletrhu, večery Mnichovu a ve čtvrtek odjížděli. Mnichov docela dobře známe, zejména kolega Korte. Nevynechali jsme Viktualienmarkt, tedy trh s různými potravinami tu- i cizozemskými, kde se prodávají skvělé plody moře, které zaléváš bílým vínem. Jak Tě tak Jirko, poslouchám, začínám mít v představě cesty do Mnichova zálibu. Ale vraťme se zpět. Myslíš si, po Tvých zkušenostech z návštěv tohoto veletrhu, že pro členy SVDS by byla návštěva veletrhu inspirující a přínosná? Bezesporu ano, i když na druhou stranu musím říci, že jsme mnoho česky hovořících návštěvníků nepotkali. To ovšem neznamená, že by tam bylo Čechů málo. Pořadatelé uváděli, že na veletrhu vystavovalo také 30 českých výrobců, kteří zabrali plochu 1 300m 2. My jsme se zajímali výhradně o náš segment a o ostatní jen okrajově. Narazili jsme na stánky Žďasu a firmy Mistra, která na rozdíl od Žďasu je novou firmou, založenou v roce 2007, ale zabývá se výrobou strojů na zpracování kovového odpadu, tedy ji budou naši členové znát, zejména její aligátorové nůžky Kajman. Přínosná a inspirující samozřejmě ano, zejména pokud někdo z našich členů uvažuje o zavedení nějaké nové technologie, protože na veletrhu by dostal komplexní podpůrnou informaci pro své rozhodování. Jak teď denně slyším opakující se slogan o šetření a škrtech, nemohlo třeba toto ovlivnit naši účast na letošním veletrhu, teď nemyslím jen vystavovatelů, ale zejména návštěvníků-zástupců firem, např. takových, které se sdružují v SVDS. To nesporně, navíc, ceny v době veletrhů strmě stoupají. Např. cena jednolůžkového pokoje v tří hvězdičkovém hotelu stojí běžně 100 EUR, ovšem tentýž pokoj v době konání veletrhu dostaneš za 219 EUR a aby jsi ho dostal, musíš si ho rezervovat 3 měsíce předem. A i přes tyto náklady se vaše cesta vyplatila? Určitě, protože nám ukázala jasný směr jít cestou nůžkolisu. My jsme také zpracovatelé a naší prodejní cenu ovlivní i to jak upravíme či připravíme kovový odpad pro vsázku. Nůžkolis nejen stříhá, ale i zmačkne a to má řadu výhod pro tavbu. Ovšem to není vše, co si z návštěvy veletrhu přinášíme. Všechny nás trápí jakási nerozhodnost pojmenovávat věci tím, čím skutečně jsou. V každém stánku, který jsme navštívili, jsme otevřeli problematiku, co je či není odpad, bruselské aktivity apod. S obrovským ulehčením jsem zaznamenal, že všude důsledně užívají výraz druhotné suroviny a směrem k Bruselu se vyjadřovali stručně slovy bez servítků O Bruselu mi ani nemluvte, tam nesedí odborníci, tam sedí blbci. Kdyby se aspoň zeptali, než začnou pouštět do světa ty své blbosti. Se směrnicí 333 mají stejné problémy jako my, říkali: Nesrozumitelná směrnice, která pouze něco nakousla. Zajímavé bylo, že to nebyly názory z našeho oboru, tedy výkupu a zpracování, ale z výroby strojů a zařízení pro zpracování druhotných surovin. Překvapilo tě něco, něco kde bys to neočekával? Namátkou si vzpomínám na největší pomaloběžný drtič na světě, nicméně veletrh je, nebo měl by vždy být spojen s nějakým překvapením. Je samozřejmostí, že vše funguje, tedy hostesky, orientační tabule, elektronické ukazatele nebo digitální informátory. Z vystavovatelů mě například velmi příjemně překvapili Turci. Především širokou nabídkou sortimentu nůžkolisů s možností paketování. Výrobky, které mám na mysli, se jmenují Piraňa a Žralok. Co dělá tyto výrobky přitažlivými, je jejich cena, která se pohybuje v rozmezí tisíc EUR, což ve srovnání s jejich konkurencí je cena více než lákavá, protože výrobky jiných výrobců se stejnými parametry se pohybují cca okolo EUR. Turečtí výrobci technologií také pochopili, že není důležité jen představovat nové technologie, ale že neméně důležité je, aby výrobci technologií měli širší nabídku, cenově rozdělenou do několika stupňů. Tam pak samozřejmě mohou najít svůj prostor i menší firmy. Mezi velké překvapení, i když ne neočekávané, patřilo to, že větší pozornost než vodě, plastům a recyklaci patřila bezesporu třídění. To bylo dominantní a nosné téma. Sem spadá i problém šrédrování, na který musí navazovat třídění, jinak není materiál na výstupu kvalitní. Touto problematikou se zabývalo více

5 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 5 vystavovatelů. Dnes nejsou výjimkou firmy, které zpracovávají šrot ve třech sekcích. Třídí se na různých principech magnetismus, voda nebo nově optické třídění. Samostatnou kapitolou je zpracování elektrošrotu. Mimochodem, u nás neexistuje žádný velký zpracovatel elektrošrotu a ke zpracování se tento druh posílá do zahraničí. Na veletrhu bylo presentováno více třídících mašin, vhodných pro menší firmy, zpracovávající elektrošrot. Veletrh nebývá jen o technologiích, doprovází ho také semináře k problematice, související s představovanými technologiemi. Mám tím na mysli, jestli nebyla otevřena diskuse k tomu co se i u nás již delší dobu skloňuje ve všech pádech. Co je a co není odpad!!! Řekl bych, že ano, ale spíše skrytě. Technologie jdou vstříc potřebám trhu, klade se důraz na třídění, suroviny zbytečně neztrácet, ale recyklovat. Zvolené prostředky jsou stále ve vleku nesprávně chápané politiky zelených. Je to dokonce hlubší, je to ideologická demagogie - nepochopení problematiky. Zelení inklinují k dvoubarevné škále, černá bílá, ale že v této škále existuje celá řada odstínů, to odmítají vidět. Také s tím mám své zkušenosti a vím, že v debatách s nimi se musí člověk hodně držet, aby zachoval společenské vystupování. Nejúděsnější je, že oni nepřipouští alternativu, v tom se hodně podobají totalitním přístupům. Útěchou může být, že dokáží proniknout pouze krátkodobě a že brzy se přijde na to, že je třeba se jich co nejdříve zbavit. Omezené vidění zelených hlav, to je jen část problému. Všichni jsme vystaveni tlaku reklamy, úspěšný je ten, kdo spotřebovává, kupuje. Iniciátor, a tím je výroba, zůstává skryt. Když kritizuji zelené, pak proto, že jejich způsob pojetí zelené politiky spočívá v tom, že oni nevidí výrobu, ale jen předměty, které člověk potřebuje, nebo nepotřebuje k životu. Jakou informaci dostává člověk- spotřebitel formou reklamy? Vidí jen výrobek a to je vše. Co nevidí, je to, jak se výrobek vyrábí, z čeho se vyrábí atd., ale to jsem trochu odbočil od tématu. Král je mrtev, ať žije král. Jeden veletrh skončil a již se připravuje nový veletrh. Další veletrh bude Vaše firma se účastnila všech ročníků, zřejmě nebudete chybět ani za dva roky. Dva roky jsou a nejsou dlouhá doba, ale pokud osobní a firemní život bude v mezích normálu, pak určitě. Svým kolegům z SVDS účast vřele doporučuji. Stojí to opravdu za to. Letem ze šrotařského světa očima Petra Millera Profesní zkouška je šance, která pomůže najít práci. Platí ji stát. Informaci přináší MFD dne Viz k tomu poznámku Petra Millera Je to jednoduché, jen je obtížné se v tom vyznat. Doplňujeme, že zkouška stojí korun bez DPH, uchazečům z Úřadů práce ji platí stát. Zdá se, že dotace na zelenou energii nefungují a nepomáhají udržet, natož vytvářet pracovní místa. A123 Systems, americký výrobce baterií pro elektrická auta vyhlásil bankrot, který neodvrátily ani dotace na podporu zelené energie, které firma dostala od vlády Baracka Obamy za slib vytvoření pracovních míst. pojišťovna Allianz vydala zprávu o světovém bohatství, která detailně analyzuje úspory a dluhy domácností v 50 zemích celého světa. Česká republika se řadí mezi středně bohaté země, kde průměrná výše úspor na obyvatele činí eur. Po přepočtu 233 tisíc korun, což ČR z celosvětového hlediska řadí k šedému průměru, který má na západ ještě hodně daleko. Paradoxem je, že střadatelé vlivem inflace své úspory nezhodnocují, tedy je to stejné jako by peníze ukládali doma do slamníku. P. Miller požádal v dostatečném předstihu ředitelku odboru ekologie MPO, Ing, Kulhánkovou o příspěvek do Bulletinu SVDS. Ne, že by nebyla žhavá témata, bohužel, odezva žádná. Škoda, SVDS bylo také signatářem důležité přílohy 8. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR a mělo proběhnout 9. zasedání výše zmíněné Rady. Kontaktovala nás paní Sonia Wang z firmy Chempro Logistics, adresa: Level 7, AMI House 63 Albert St PO Box 3983 Auckland 1140 a poptává olověné baterie. Participace firem na vzdělávání vlastních zaměstnanců je výhodná jen za předpokladu, že jste získali peníze třeba z EU či nějakého jiného grantu (řekl generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy, Zdeněk Liška). Já k tomu dodávám, že pan ředitel k tomuto závěru došel zřejmě proto, že to, co do vzdělání či zvýšení kvalifikace vašich zaměstnanců investujete, nemůžete dát do nákladů jako odečitatelnou položku. Nicméně připomínám, že participace zaměstnavatelů na zvyšování kvalifikace je daná zákonem zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava Odborný rozvoj zaměstnanců. Na trhu šrotem se objevil nový konkurent - společnost Aurax a.s., zaregistrovaná Zajímavá firma z několika důvodů. Na svých stránkách uvádí, že se těší široké klientele, neb operuje v rámci celé Evropy a větší části Asie. Ceník neuvádí, protože k tak rozsáhlému území není schopna uvádět ucelený ceník a zájemci nezbývá, než s rozpaky přijmout sdělení, že mezi jednotlivými druhy kovového odpadu se najdou značné rozdíly, jejichž rozsah ovlivňují nejrůznější faktory, jakými jsou ku příkladu aktuální cena kovů LME, jejich množství a objem nebo doprava. Jak dalece míní uvedená společnost toto úsměvné sdělení vážně je otázka, nezpochybnitelné je však to, že není zřejmé, kdo je vlastníkem (viz výpis z OR na stránkách a stránky )

6 6 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Představujeme naše členy V prvním vydání bulletinu SVDS jsme představili naše nové dva členy, firmu Banner Batterie ČR, spol. s r.o. a firmu TOP Machines s.r.o. Dnes dáváme prostor společnosti, která patří k zakládajícím členům SVDS. šrot gebeshuber K nejstarším a z hlediska ekonomických výsledků významným členům SVDS nepochybně patří společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o. Požádal jsem jednatele společnosti, pana Jiřího Kelbla, o rozhovor, ve kterém by čtenářům Bulletinu SVDS společnost představil. Pane Kelble, každý si může vyčíst z obchodního rejstříku, že společnost byla založena dne a do obchodního rejstříku byla zapsána To je ovšem jen strohá informace, která mnoho neříká. Jaké byly začátky firmy? Po založení, tedy v prvním roce působení se firma ze svého sídla v Brně-Bystrci věnovala převážně obchodní činnosti - zajišťování dodávek šrotu pro domácí i zahraniční hutě, kdy vlastní úpravu šrotu prováděly dle požadavku hutí třetí osoby. V roce 1994 byla otevřena provozovna Paskov-Oprechtice v regionu Ostrava - Frýdek-Místek. Otevření znamenalo významnou změnu. Na ploše cca 2 ha se od té doby přepracovává kovový odpad tak, aby byl použitelný do vsázky pro hutě v ČR i zemích Evropské unie. V roce 1995 byly zahájeny přípravné práce na vytvoření další provozovny, a to v Sokolnicích (Brno-venkov), kde posléze vznikl nový areál na zhodnocení kovového odpadu o rozloze přes 3 ha, který již v době kolaudace v roce 1998 splňoval ekologická kritéria EU. Zároveň zde bylo vybudováno i nové sídlo společnosti. Zmínil jste ekologická kritéria EU. Ekologie je významnou podmínkou podnikání v segmentu výkupu a zpracování druhotných surovin, stejně tak i české normy ISO. Na vašich stránkách jsem viděl, že máte certifikáty ISO. Samozřejmě máme. Strategickým cílem společnosti je udržení vysoké kvality dodávek a poskytovaných služeb v návaznosti na certifikaci ISO 9001:2001 a 14001:2005, kterou společnost získala v roce V roce 2009 došlo při úspěšné recertifikaci ke změně certifikač-

7 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 7 ního orgánu, jímž se stala v zahraničí známá značka TÜV, kterou v tuzemsku zastupuje firma TÜV SÜD Czech s.r.o. Stejná firma provedla recertifikace i v roce 2012 a tak naše firma je držitelem významných certifikátů kvality i pro období V roce 1993, tedy v začátcích privatizace v Česku se někteří zahraniční zakladatelé firem snažili svou investicí získat maximální zisk, jiní investovali s perspektivou rozvojových cílů. Jak to bylo s firmou Gebeshuber? Na to jsem již částečně odpověděl a tak jen doplním, že postupné investice na území ČR do rozšíření podnikání zakladatelem firmy od roku 1993 jsou dokladem, že firma Gebeshuber nepatří mezi zlatokopy. Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy společnost ŠROT GEBE- SHUBER s.r.o., se prostřednictvím svého zahraničního vlastníka stala od 1. ledna 1996 součástí rakouského koncernu VOEST ALPINE. Významná společnost, jejíž krédo: Bereme budoucnost do vlastních rukou, ukazuje, že kromě kvality a inovativní síly, staví do popředí své zaměstnance. Ano, to heslo, tedy jeho obsah, převzala i naše společnost, ale to nebylo vše, protože v dynamickém prostředí se nelze zastavit. V souvislosti s postupnou globalizací evropského trhu zahájil v roce 2006 náš zahraniční vlastník - koncern VOEST ALPINE AG - jednání, která vedla k vytvoření nové zahraniční společnosti Scholz Austria GmbH, v níž mají podíly německý koncern SCHOLZ AG a rakouský koncern VOEST ALPINE AG. Od roku 2007 je tedy společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o., součástí světově významného koncernu SCHOLZ AG. Scholz AG je mezinárodní lídr v oblasti recyklace šrotu oceli a neželezných kovů. Jak se projevuje v praxi být součástí takového gigantu? Významným krokem je obsazení funkce druhého jednatele zástupcem zahraničního vlastníka, a je dokladem úzké vazby české odnože na mateřský koncern. Tato změna organizační struktury přispívá k lepší a důkladnější informovanosti a kontrole ze strany mateřského koncernu s cílem udržení optimální informovanosti a operativního řízení činností v rámci koncernu. Mohl byste uvést nějaký praktický příklad? Například provozní výsledky společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o. Ty jsou v průběhu roku monitorovány nezávislou rakouskou poradenskou společností RATZINGER, GSTÖTTNER & PARTNER GmbH, výsledky hospodaření pak byly každoročně auditovány - do konce roku 2007 společností KPMG Česká republika, s.r.o., nyní auditorskou společností BDO Prima CA s.r.o. Výsledky auditů za jednotlivé roky jsou samozřejmě k dispozici i na našich www stránkách. pokračování na následující straně >> J. Mrázková - AKOPA

8 8 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin pokračování z předchozí strany >> Společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o. představuje ve své současné podobě stabilní ekonomicky subjekt s tím, co je nejdůležitější - zajištěnou pracovní náplní pro nejbližší období. Jak se ve Vaší firmě projevila krize ? No, nerad na to vzpomínám. To bylo složité období, které se dotklo celého obchodního řetězce. Celosvětová krize, jež vypukla koncem roku 2008 a pokračovala po celý rok 2009, se odrazila ve výrobní činnosti našich dodavatelů, a to částečným poklesem dodávek šrotu; zároveň omezily nákup této suroviny i hutě, do nichž zpracovaný kovošrot dodáváme. Samozřejmě, že jsme museli na tento fakt reagovat a proto společnost provedla již v počátcích útlumu podrobný audit svých nákladů a citlivě omezila některé zbytné výdaje, avšak bez vlivu na zaměstnanost či služby zákazníkům. V květnu 2009 nám byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu na akci: Pořízení mobilních nůžek na stříhání kovového odpadu pro provozovnu Paskov-Oprechtice Celkové způsobilé výdaje na projekt byly ,- Kč, výše dotace ,- Kč, rozdíl jsme hradili z vlastních prostředků. Realizací se zvýšila kapacita zpracovaného šrotu, výrazně se snížil podíl manuální práce a omezila se ekologická zátěž lokality v důsledku menšího množství emisí i hluku. V souhrnu se tato opatření se positivně projevila tím, již v závěru roku 2009 společnost posílila svou pozici na trhu otevřením nové provozovny v Dolní Lhotě u Blanska. Díky uvedeným krokům a zejména obchodním kontraktům s mateřskou společností Eisenhandel Gebeshuber GmbH i s dalšími spolehlivými obchodními partnery zvládl ŠROT GEBESHUBER s.r.o. složitou situaci na trhu dobře a tak mohl do roku 2010 hledět s mírným optimismem. Optimismus je jedna věc a realita druhá. Potvrdili výsledky roku 2010 váš optimismus? Potvrdili a nejen to. Roky 2010 a 2011 byly charakteristické velmi výrazným oživením, kdy naše společnost vykázala jedny z nejlepších hospodářských výsledků ve své historii a byly to právě tyto výsledky, které umožnily další expanzi a to zakoupením zavedeného šrotiště v Kroměříži a rozšířit tak naše působení i na oblast Zlínského kraje. Touto expanzí jsme rozšířili i seznam vykupovaných a zpracovávaných odpadů o autovraky a autobaterie. Podobný vývoj byl u více firem. Odeznění krize jakoby nastartovalo ekonomický vzestup, jenomže již delší dobu stále četněji ozývající se signály nevěští nic dobrého. V I. pololetí se výroba oceli v Evropě meziročně snížila o 4,6 %, některé ocelárny se uzavírají, snižuje se stav zakázek pro šrotařskou branži. Klesají ceny šro-

9 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 9 tu na trhu, ale také jeho příliv, klesají marže. Snížená poptávka po ocelářských produktech má vliv na výrobu a tedy i na nabídku nového šrotu, z hlediska snížené spotřeby obyvatelstva pak také na příliv starého šrotu. Krátkodobý výhled, také vlivem snížené potřeby tureckých oceláren jako důležitého odběratele evropského šrotu, není příliš pozitivní. Bohužel, nelze nevidět, že rok 2012 přináší do našeho oboru postupné ochlazování, které se v době tohoto rozhovoru již velmi nápadně podobá počátkům krize z konce léta Víte, nelze podnikat s pesimistickými nebo dokonce katastrofickými vizemi, a i když očekávám, že bude následovat obtížné období - přesto chci být aspoň mírným optimistou a věřím, že jsme schopni díky svým zdravým základům a dobře fungujícímu týmu lidí přicházejícím problémům čelit a překonat je. Info z Zdá se, že časopis Odpadové fórum si všiml, že není jen odborným časopisem o odpadech, ale je, nebo spíše měl by také být o druhotných surovinách a jejich zpracování a rozhodl se, že se bude více problematice tohoto segmentu věnovat. První vlaštovkou tohoto posunu je iniciativa paní šéfredaktorky Lucie Jedličkové, která požádala o rozhovor výkonného tajemníka SVDS, Petra Millera a dokonce neváhala za rozhovorem vážit cestu na Slapy. Rozhovor vyjde v listopadovém čísle Odpadového fóra, které bude v distribuci od 31. října. Že se paní šéfredaktorce na Slapech líbilo, dokládá fotka ladného skupinového skoku ze střechy hausbótu do vln slapské přehrady. Druhá fotka dokládá, že i přes tento riskantní skok zůstane Odpadovému fóru paní šéfredaktorka zachována a nám naděje, že nezůstane jen u slibů.. Pane Kelble, děkuji za rozhovor a zejména za jeho závěr. Přeji Vám za redakci Bulletinu SVDS všechno dobré. Petr Miller Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin vydává pro své členy a patrnery. adresa: LIGMET a.s. Lazsko Milín IČ: odpovědný redaktor: Petr Miller foto: SVDS Archiv, reklamní materiály výroba: Pavla Hejralová tisk: FiZu.cz Číslo vydáno nákladem 150 výtisků. Myslím, že bychom mohli navázat oboustranně prospěšnou a užitečnou spolupráci. Několik čísel o SVDS K vykazuje naše členská základna 27 členů z toho 5 fyzických osob Vydání Bulletinu SVDS, které se vám dnes dostává do ruky, je v řadě již třetí Naše stránky navštívilo k dnešnímu datu 7000 zájemců Co do počtu editací je nejúspěšnější článek Výkupny druhotných surovin indikátory krize s 1060 editacemi, hned v závěsu článek kolegy Kačírka, Mistři a tovaryši s 1040 editacemi. Oba články jsou umístěny v části Veřejné v sekci Jak to vidíme my.

10 10 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Je to jednoduché, jen je obtíž se v tom vyznat. V poslední době jsem se angažoval s týmem SVDS v projektu pro MPO a souběžně v NSK a NSP. Výsledkem je nová profese Pracovník v recyklaci, doložená odbornou kvalifikací opřenou o strukturované učební plány, učební osnovy a studijní texty rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici / dílčí kvalifikaci Pracovník pro recyklaci. Profese je na světě, ale s ní i klasická otázka: Co s ní? Já sám jsem absolvoval před více než 50 lety 3 letý učební obor abych dostal výuční list, ale již tehdy k tomu, abyste mohli vykonávat řemeslo jste nemuseli absolvovat zaběhlé formy přípravy - pracovní zálohy. Paradoxem je, že po listopadu 1989 místo abychom mnohé usnadnili, naopak jsme nejdříve vše, co bezchybně fungovalo, zlikvidovali, abychom vzápětí přistoupili na to, že na vše musí být absolvované hodiny přípravy, certifikace a školení. Za tím vším stály vzdělavatelské firmy, které si vymýšlely jednu pitomost za druhou, hlavně opentlenou anglickými výrazy a když se ještě mohly pochlubit anglicky hovořícím expertem na všechno, aby dodaly lesk svému pochybnému zboží, tak to bylo super. Vím o tom své, pracoval jsem několik let na centrálách dvou největších firem v Chemapol Grupu a ČEZ na pozici ředitele odboru lidských zdrojů, a že jsem byl u vzdělávacích firem neoblíben, protože za mého působení neměla žádná podobná firma šanci u mne uspět, dodnes u mne vyvolává pocit uspokojení. S úsměvem vzpomínám, jak jsem po 15 minutách vyhodil anglického experta také na všechno, navíc jedné významné a u nás etablované zahraniční firmy. V té době nevídaný čin, ale když jsem vysvětlil předsedovi představenstva, že nejsem povinen poslouchat pitomosti déle než 10 minut, vše bylo OK (to jen abych byl dnes in a moderní). Je možné, že i tady se ledy hnuly a tak jsem si s potěšením přečetl na stránkách MF Dnes, že, cituji Abyste mohli vykonávat určitou profesi, nemusíte už mít potřebné vzdělání. Stačí, že to umíte. Jestli vás to naučil táta, nebo jste samouk, je jedno. Přihlásíte se na zkoušku, úspěšně ji složíte a autorizovaná osoba, která vaše zkušenosti, vědomosti nebo schopnosti prověřila, vám vydá certifikát o úspěšném složení zkoušky z profesní kvalifikace. S ním se pak můžete ucházet o zaměstnání. Nedivím se, že zaměstnavatelé na to slyší protože jen u nich vznikají pracovní pozice, v kterých jde především o to, že co požadují, uchazeč o zaměstnání umí. Samozřejmě to se může týkat jen určitých profesí a za takovou pokládám i pracovníka v recyklaci a pomocníka v recyklaci, která ještě není hotová a za mínus pokládám, že se na vytváření uvedených pracovních pozic v recyklaci druhotných surovin, které je dílem jen malé skupinky nadšených optimistů, zaměstnavatelé nepodíleli. V NSP se dnes presentuje 1091 povolání a 1706 typových pozic, z hlediska množství oprávnění zkoušet má Hospodářská komora oprávnění pro 72 různých povolání. Tady je třeba připomenout živnostenský zákon, kdy každá novela může stanovit pro konkrétní obor odbornou způsobilost, jak se to stalo např. u profese strážný. O co teď jde? Proběhla historicky první zkouška. Je jedno, v jakém to bylo oboru, důležitou informací je, že jednotlivé body zkoušky, tedy to, co každý zájemce o práci musí umět, sepsala takzvaná sektorová rada, což by v ideálním složení měla být skupina podnikatelů a lidí z oboru, kteří vycházeli z praxe a vlastních požadavků. Samu zkoušku pak zprostředkoval příslušný Svaz. Domnívám se, že toto je ideální řešení i pro segment výkupu a zpracování druhotných surovin a použitelné i při případné realizaci požadavků bruselské směrnice 333, která, jak už je téměř tradicí, navodila mnohé, ale nic konkrétního neřekla. SVDS je členem SPDS - Aporeko, tedy právě toho svazu, který by zkoušky mohl zaštítit, a dokonce si myslím, že nikdo jiný to být nemůže. Na druhou stranu, pro firmy, které podnikají ve výkupu a zpracování druhotných surovin je zřejmě v tuto chvíli nepředstavitelné, že na výkon prací, které vykonávají řadu let a bez zjevných problémů s kvalifikací jejich zaměstnanců, by měly ze dne na den tuto letitou, praxí ověřenou kvalifikaci ověřovat a ještě za to platit. Já jen dodám, že se jim nedivím. Článek v MFD mne inspiroval k úvaze, že vlastně není problém tento příklad následovat, postačí, aby Hospodářská komora jmenovala zkušebního komisaře. Ovšem to nestačí, je ještě třeba maličkost a to aby o služby tohoto komisaře měly firmy zájem,

11 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin 11 protože i komisař musí být z něčeho živ. Také je nonsens aby nositelem byl někdo jiný než fyzická osoba, která podniká tak říkajíc na vlastní triko a nikoliv, jak si někteří naivně představovali, že by to mohlo být sdružení apod. Je tu však ještě jedna nikterak zanedbatelná maličkost a to, kdo se může zkušebním komisařem stát. Aby to byla persona kompetentní a uznávaná, pak musí být obdařena nejen prokazatelnými znalostmi a zkušenostmi, ale také a to především, musí její kompetenci garantovat svaz, který sdružuje firmy, sdružení a další subjekty, a to jen proto, že někdo to vše musí zaštiťovat a garantovat. No, myslím si, že právě tady bude problém, ale když to v jiném svazu šlo, tak proč ne i v SPD- S-APOREKO. Pro úplnost si ještě zopakujme, že všem účastníkům trhu práce je dostupná databáze povolání, která by měla reflektovat aktuální situaci na trhu poptávek a požadavků trhu práce. Tou databází by měla být Národní soustava povolání (NSP), dokonce některými považována za Kompas na pracovním trhu. NSP tvoří tři druhy jednotek práce: Povolání, typová pozice, průřezová typová pozice. Na tuto soustavu navazuje Národní soustava kvalifikací (NSK), který navazuje na NSP a je veřejným registrem všech typů kvalifikací v ČR. Převedeno do selského chápání je to inventurní seznam všech typů kvalifikací, které jsou pro výkon povolání, které se na trhu vyskytovaly či vyskytují. K tomu bych jen poznamenal, že se zdržím komentáře a jen konstatují, že NSP a NSK jsou ohromné projekty, které poskytují slušné živobytí již dlouhodobě mnohým. Když jsem převzal řízení federálního ministerstva PSV, absolvoval jsem jednou cestu po vlastech, tehdy ještě Československých s jedním zaměstnancem ministerstva, panem Hovorkou. Byl odborníkem na Jednotný katalog prací (předchůdce NSK a NSP), který FMPSV spravovalo a který plně vyhovoval. Dlužno podotknout, že mluvím o době, kdy nebyly počítače, a když ministerstvo jeden PC dostalo, pošta fungovala tak, že na papírovou disketu se natáhla data a sekretářka s disketou odjela za příslušným adresátem, který si obsah okopíroval. Dnes nepředstavitelné, ale na druhou stranu zajímavé, že to všechno fungovalo bez dalších nadstavbových uskupení, čerpajících příslušné obnosy. S úžasem jsem sledoval pana Hovorku, jak s přehledem a kompetencí dovedl okomentovat situaci každého závodu či fabriky, kterou jsme míjeli či navštívili a to od problémů ředitelů, vedení a třeba takových složitostí jakými byly pracovní kategorie. A to byla republika přece jen o trochu větší. Ale to už jsem odbočil a možná, že o tom příště a při jiné příležitosti. Petr Miller P r o j e k t y S V D S Úvodem Setkáváme se na této stránce Bulletinu podruhé. Takže asi není nic neobvyklého, že budeme hledat a zpřesňovat její věcné zaměření tak, aby co nejlépe odpovídala informačním úkolům nejen pro členy SVDS, ale i pro širší čtenářskou základnu. Kromě rozsáhlejších aktivit typu projektů poskytuje SVDS i poradenství a konzultace. Domnívám se, že i o těchto pracích je účelné čtenáře Bulletinu informovat, protože se týkají širší palety problémů, se kterými se v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami potýkáme. Jde zatím o neplacené kontakty vyžádané různými zájemci, kteří vědí o existenci SVDS buď od členů SVDS nebo z našich www stránek. Specializované vzdělávání Ing Emil Polívka Národní soustavy Povolání a Kvalifikací - NSP / NSK V tomto roce končí druhá etapa prací na Národní soustavě povolání (NSP II) do jejíhož rámce byly díky iniciativě SVDS zařazeny i specializované profesní pozice pro recyklaci odpadů a druhotných surovin. Pozice Pracovník pro recyklaci byla ukončena a schválena, pozice Dělník pro recyklaci a Technik pro recyklaci jsou ukončovány v průběhu října Návazné práce se předpokládají v rámci pokračujících prací na Národní soustavě kvalifikací (NSK). Zadavatel této státní zakázky (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v současné době řeší možnost otevření III. etapy NSP v průběhu začátku roku Pro tuto třetí etapu NSP nebo pro pokračující NSK je mimo jiné předběžně doporučena k zařazení navrhovaná pozice Inženýr (specialista) pro recyklaci. Tím by byly pro vysokoškolskou úroveň vzdělávání doplněny již existující vysokoškolské pozice pro ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. Všechny uvedené práce na recyklačních pozicích byly nejen iniciovány SVDS, ale naše sdružení zároveň dodalo i řešitele do příslušné pracovní skupiny, která působí v rámci Sektorové rady pro chemii s tím, že výsledky řešení mají díky stavebnicové struktuře průřezový charakter i pro další obory. Specializovaná alternativa existuje pouze pro hutní průmysl při Sektorové radě pro hutnictví. O dalším postupu prací na recyklačních pozicích bude Bulletin informovat.ing. Emil Polívka pokračování na následující straně >>

12 12 Bulletin Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Projekt pro MPO V čísle O1 tohoto Bulletinu jsme čtenáře informovali o prosazení a řešení t. zv. Pilotního projektu pro profesní pozici Pracovník pro recyklaci. Ten byl mimo jiné také ovlivněn požadavky Úřadů práce na možnost zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro současný trh práce v ČR. Tato specializovaná zakázka zajišťovaná SVDS pro MPO byla rozložena do tří etap s tím, že ještě v roce 2012 by proběhl první, vzorový kurz. Bohužel, současné ekonomické problémy prosadily i do struktury tohoto projektu redukci řešitelských záměrů i časových parametrů řešení. Ze čtyř základních bloků (uvedených v čísle 1. tohoto Bulletinu) byl nakonec zpracován a odsouhlasen pouze první blok rozpracování struktury vzdělávacího systému pro získání teoretických i praktických znalostí a dovedností v recyklaci vybraných komodit v rozsahu cca 100 hodin, další tři bloky, které byly orientovány již na přímou realizaci vzorového kurzu byly pozastaveny. Zadavatel řešení (MPO) zatím nemá podrobnější představu o možnosti pokračování a zřejmě stávající dílčí podoba projektu bude uvolněna k obecnému použití. V tomto směru také řešitelský kolektiv hledá možnost realizace nejen v zájmovém okruhu SVDS, ale i ve spolupráci s velkými podniky, školícími organizacemi a MŠMT. Foto: Petr Miller Z projednávání Závěrečné zprávy na MPO ČR k projektu Příprava a vypracování strukturovaných učebních plánů, učebních osnov a studijních textů rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici / dílčí kvalifikaci Pracovník pro recyklaci Uprostřed komise za MPO Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie konzultace Rada pro druhotné suroviny a odpady Spolu s MPO a SPDS-Aporeko byl připraven program podzimního zasedání Rady (informace o Státní energetické koncepci a surovinové politice ČR, stavu prací na nové odpadové legislativě, jednání EU o vztazích odpady-neodpady, vzdělávání pro recyklaci. Pro recyklaci odpadů a druhotných surovin v rámci vysokoškolských studií 1. Uplatnění nízkotepelné pyrolýzy pro zpracování vybraných odpadů a získávání druhotných surovin 2. Moderní skládky odpadů jako součást ekologizace odpadových systémů vyžadovaných ze strany EU v Srbsku

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností):

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností): OTÁZKY A ODPOVĚDI 1) Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o sdělení, jestli kvalifikační požadavky na uchazeče o realizaci Vaší VZ se vztahují i na subdodavatele části vzdělávacích okruhů. V případě, že

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy

10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy 10. Shromáždění Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin úterý dne 25. 11. 2014 Hotel Čertousy JUDr. Aleš Minařík, advokát sídlo: Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 pobočka: Nerudovo nám. 391, Žatec,

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR Czech Confederation of Secondary Raw Materials Industry

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR Czech Confederation of Secondary Raw Materials Industry Stanovisko Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k návrhu zákazu výkupu odpadů Svaz průmyslu druhotných surovin ČR sdružuje právnické osoby podnikající v rámci recyklačního průmyslu. Obratem představuje

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Profese knihovník v národní soustavě povolání

Profese knihovník v národní soustavě povolání Profese knihovník v národní soustavě povolání Komise pro služby Moravská zemská knihovna v Brně: 3. listopadu 2011 Vybráno z prezentací Zlaty Houškov kové Hanuš Hemola Národní soustava povolání http://www.nsp.cz/

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční knihovník Národní lékařské knihovny Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční služby tvoří základ nabízených služeb v každé knihovně mají za úkol

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více