Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra"

Transkript

1 Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

2 Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence kriminality / vyhlašován každoročně ve IV. čtvrtletí na rok následující / uzávěrka žádostí o dotaci v únoru na krajském úřadě / březen výsledky 2009 = (září prosinec) Most, SV lokalita Chanov

3 Cíle Programu Úsvit zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků páchaných s extremistickým motivem, zapojení sociálně vyloučených obyvatel do pracovních nebo jiným způsobem užitečných činností, podpora nových metod vzdělávání a sociální práce podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie. JUDr. Tomáš Koníček 3

4 Ukázka projektů I. sociologické šetření pocitu vnímání bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality, jejich názor na způsoby zlepšení situace a ochotu zapojit se do preventivních opatření = kvalitativní / kulaté stoly + diskuse prevence zadlužování a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti / profesionálů x veřejnosti vzdělávání strážníků městské policie a příslušníků Policie ČR v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách a etnicky odlišných komunitách = efektivní výkon služby x ne bezbřehá tolerance k porušování práva JUDr. Tomáš Koníček 4

5 Ukázka projektů II. romský mentor - laický pracovník pomáhající vykonat soudem uložený alternativní trest obecně prospěšných prací a působit proti jeho přeměně na trest odnětí svobody / spolupráce obce či NNO s Probační a mediační službou alternativní a nepatologická nabídka trávení volného času pro děti a mládež nízkoprahový klub, příměstský tábor, doučování, zapojení dobrovolníků / snaha o změnu postojů dětí i rodičů technická opatření zvyšující bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality kamerové monitorovací systémy, bezpečnostní dveře, mříže apod. ve společných částech domů = manuál Bezpečné bydlení (MP Brno + OPK MV, květen 2014) JUDr. Tomáš Koníček 5

6 Ukázka projektů III. asistent prevence kriminality - asistent městské policie pro oblast zvýšení veřejného pořádku z řad dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných obyvatel obce domovník preventista nástroj pro komunikaci s nájemníky, řešení sporů v domě, kontrolu pravidel pro užívání bytů a společných prostor domu, a v neposlední řadě i efektivní údržbu domu JUDr. Tomáš Koníček 6

7 Asistent prevence kriminality Od roku 2009 inovativní projekt OPK MV a samospráv APK je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci Při své činnosti je Asistent PK podřízen konkrétnímu strážníkovi (MENTOR), se kterým pracuje v úzké součinnosti. JUDr. Tomáš Koníček 7

8 Cíle projektu APK snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL; zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, Policie ČR, obecní policie); motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné; prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší; prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů; změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. JUDr. Tomáš Koníček 8

9 Podpora projektu z MV Odbor prevence kriminality MV poskytuje: metodické vedení a konzultace zájemcům a realizátorům projektu dotace na mzdy asistentů v max. výši Kč superhrubé mzdy /osoba/měsíc dotace na vzdělávání asistentů a jejich mentorů a na supervizi dotace na další potřebné vybavení, kurzy, analýzy dotace je poskytována na kalendářní rok / je možné ji přidělit opakovaně Odbor prevence kriminality provádí věcnou kontrolu obsahové činnosti i finanční kontrolu využití dotace. Dobrou i špatnou praxi sděluje všem realizátorům projektu Asistent prevence kriminality (seminář pro realizátory projektu v prosinci 2011 i 2012). JUDr. Tomáš Koníček 9

10 Činnost APK I. Celkově do kompetence APK patří zejména: Pohyb APK po dané lokalitě (vizuální přítomnost hlídek). Komunikace s občany (zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel dané lokality). Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek města (popř. případná intervence při porušování klidného občanské soužití, zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, hygieny a bezpečnost při venčení psů, atd.) zejména tedy aktivity v oblasti PREVENCE kriminality a dalších sociálně patologických jevů. Zastupitelé obcí a MP pak velmi pozitivně vnímali, že funkce APK v mnohém zajišťuje agendu jaksi na hranici toho, co je vnímáno jako agenda kvalifikovaného strážníka MP a kterou by mohla zajistit pracovní síla méně kvalifikovaná (např. hlídání na přechodech, u nebezpečných výkopů, monitoring skládek, atd.) tato agenda však je vnímána jako pro obec velmi důležitá. JUDr. Tomáš Koníček 10

11 Činnost APK II. Specificky potom APK typicky zajišťovali také tyto aktivity: Monitorování a zajišťování bezpečnosti v souvislosti s užíváním drog (hlášení přítomnosti stříkaček, atd.). Spolupráce s OSPOD: nahlášení případů zanedbávání výchovy dětí. Odhalování a nahlašování celostátně hledaných osob. Kontrola záškoláctví, prevence a edukace na školách, hlídání na přechodech, kontrola přítomnosti mládeže v hernách, atd. Monitoring, prevence a likvidace černých skládek. Monitoring činnosti sběrných surovin a kontrola, zda sem občané neodnášejí odcizené předměty (veřejné i soukromé). Monitoring pohybu problematických osob (bezdomovců, osob pod vlivem alkoholu, mládežnických gangů, atd.) a komunikace s nimi. Zajištění bezpečnosti v exponovaných oblastech/dobách (vyplácení sociálních dávek, bezpečnost na hřbitovech v období dušiček, asistence seniorům při výběru z ATM). JUDr. Tomáš Koníček 11

12 APK v systému Národní soustavy povolání odboru prevence kriminality se podařilo s platností od 1. října 2012 nově zařadit pozici APK do Národní soustavy povolání konkrétně viz d_sm1=8 Pracovní pozice APK byla Sektorovou radou Národní soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně schválena a stala se součástí Katalogu Národní soustavy povolání JUDr. Tomáš Koníček 12

13 Evaluace činnosti APK Jedním ze základních ukazatelů je pokles počtu přestupků v dané SVL Konkrétní data ze Štětí, ze Sokolova z Děčína to jen potvrzují: Druhy přestupků Sokolov 2011 Sokolov 2012 Štětí 2011 Štětí 2012 Děčín 2011 Děčín 2012 Proti veř. pořádku Proti obč. soužití Proti majetku JUDr. Tomáš Koníček 13

14 Efektivita APK Během letního období řešila Městská policie Děčín v uplynulých letech až sto oznámení různého druhu z lokality Děčín Boletice. Po zavedení projektu asistent počet stížností klesl až o devadesát procent! JUDr. Tomáš Koníček 14

15 APK = 46 obcí asistentů / zdroj MV = dotace Kč, 35 obcí, 98 APK 2014 = zdroj MV = dotace Kč, 47 samospráv a 127 asistentů + OPLZZ APK I (11 obcí, 50 APK) a APK II (20 obcí, 75 APK) PDF mapy JUDr. Tomáš Koníček 15

16 JUDr. Tomáš Koníček 16

17 Domovník - preventista 2013 pilot v Rotavě, Obrnicích, Orlové, Frýdku-Místku a Břeclavi. Od 1. července 2013 bylo zaměstnáno celkem 17 Domovníků na 50 hodin měsíčně. Cíl: snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu; vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, řešit spory mezi sousedy již v zárodku posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku; umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných; proškolit cílovou skupinu v základech manuální zručnosti. JUDr. Tomáš Koníček 17

18 Příležitost 2014 OPK MV vyhlásilo druhé kolo Programu prevence kriminality / uzávěrka žádostí o dotaci pravděpodobně do K rozdělení 5 mil. Kč neinvestičních prostředků Konzultace OPK MV: Tomáš Koníček tel.: , Konzultace Krajský úřad Moravskoslezského kraje: Petra Havláková JUDr. Tomáš Koníček 18

19 Ministerstvo vnitra ČR Odbor prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Tel.: JUDr. Tomáš Koníček 19

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více