P r á z d n i n o v é c e s t y. O p ě t F r a n c i e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r á z d n i n o v é c e s t y. O p ě t F r a n c i e"

Transkript

1 P r á z d n i n o v é c e s t y (Dříve než George Orwell) O p ě t F r a n c i e Francie se nám stala důvěrně známou, nějak nás ovanula svou atmosférou, svou krajinou, svými obzory, vysokým nebem, lehce se tam dýchalo. Mladý člověk si ani pořádně neuvědomuje, co všechno na něj působí, třeba něčemu ani nevěnuje pozornost, ale ve vzpomínkách se to vynoří a celá paleta dojmů s ním žije celá léta. O loňských prázdninách jsme cestovali tři, Vašík z nás byl nejmladší, bylo mu něco přes 16, Leoš byl o dva roky starší než já a mně bylo 20. Vašík se nám nějak ztratil a opět byly na krku prázdniny. Školní rok uběhl jako voda. Chodili jsme na výstavy, na koncerty, Leoš měl přehled o kulturním dění, vždy něco objevil. Tentokrát to byla kniha Jeana Giona Kéž tonu v radosti. Budu si ji muset znovu přečíst. Působila na nás kouzelnou náladou jihofrancouzské přírody a radostmi lidí, kteří již tenkrát rozpoznali zhoubné rysy civilizace (dnes to vidí každý), oprostili se od ní a žili si tam po svém. Obsah knihy jsem zapomněl, pouze si vzpomínám na jelena, jmenoval se Antonín, a ten k nim chodil. Spisovatel žil v městečku Manosque na jihu Francie. Toho bychom přece mohli navštívit napadlo Leoše a napsal mu. Dlouho nic, ale potom přišla odpověď: Navštivte mě v Briançonu. Jean Giono. Byl to pohled s fotografií autora s Leošovou adresou na druhé straně a touhle krátkou větou. Ono se řekne navštivte mě, ale kde to je? Hledali jsme hledali na naší dost opotřebované mapě Francie, jež přece jenom byla větší, nežli ta ve školním atlase, ale hledali jsme marně. Dnes by to bylo jednoduché, stačilo by podívat se do abecedního seznamu měst na druhé straně mapy, tak chytří bychom byli také, jenže takové seznamy měst jsou výdobytkem až druhé poloviny dvacátého století a my byli teprve za jeho první třetinou. Pamatuji se na okamžik, na rozzářenou Leošovu tvář, když jsem vešel do jeho pokojíku, (byla to taková delší nudle ve starém domě, šlo se tam přes velkou jídelnu). Otevřel jsem dveře a Leoš na mě: Mám to! Držel v ruce mapu a ukazoval mně Briançon vysoko v Alpách u italských hranic. Briançon se zapsal zlatým písmem do naší paměti, jako objev něčeho neznámého, dalekého, nedostupného, myslím pro malého českého člověka, jak se tenkrát říkalo, ale bác ho!, půl století uplynulo a teď tam za ně hraje jeden náš hokejista, jak zrovna čtu v novinách. To je konec, asi bychom si řekli tenkrát, všechno je zprofanované, pavučiny našeho snění jsou potrhané, ale patrně to měl horší Zrzavý, když mu v bretaňském Camaretu zavedli elektřinu. Francie Blahoslav D. Rejchrt

2 I Pamplona, hlavní město španělské Navarry ztratila cosi. Toto město se k nám víže už v třetí generaci, navštívili jsme je loni my a prožili tam nezapomenutelné chvíle, dostávala odtamtud dopisy naše dcera Mahulena (v Anglii se seznámila s pamplonským studentem, jediným to člověkem, s nímž byla kloudná řeč) a letos je navštívila její dcera Kamila. A nyní čtu v novinách, že je tam na universitě na stáži na fakultě tělesné výchovy a sportu někdo od nás. Byla to pohádková dálava a nyní je nadosah ruky leckterou cestovní kanceláří. A tak začněme! Probírám se drobnými památkami z cest. Je to pár lístků ze sešitku, kam si Leoš psal vydání, pár účtů z restaurací a za nocleh a jiných pár papírků, jež jiným neřeknou nic a vyhodí je. Kolik radosti bychom z nich měli, dokud jsme byli ještě všichni pohromadě, ale nebyl čas, ten kolotoč života nedovolil, aspoň mně, vzhledem k mému povolání zastavit se a s dostatečným klidem netísněn povinnostmi oddat se vzpomínkám. Letos jsme vyrazili brzo, koncem června, jenom my dva s Leošem. Rozhodli jsme se naráz, spakováno jsme měli za dvě hodiny a vyrazili jsme z Prahy asi stopem, protože na Leošově papírku je poznámka: Tady je obsluha mírná, ceny rychlé, dobře uleželý hostinský. U Mikuleckých. Břevnov Proč bychom byli v Břevnově, kdybychom jeli vlakem, ale na tuto část cesty na hranice mně nezbyla žádná vzpomínka. Avšak dvě razítka v pase, 1. července v Chebu a 2. července ve Štrasburku, svědčí, že jsme projeli Německem. Ještě v Hradci jsme si koupili zpáteční jízdenky přes Německo. Říšské dráhy dávaly 60 procent slevy při průjezdu zemí při sedmidenním pobytu v Říši, což jsme neměli v úmyslu dodržet, ale dělalo nám to starosti při každé cestě. Koupili jsme si jízdenku z Chebu do Štrasburku a zpátky z Lindavy na Bodamském jezeře do Brodu nad Lesy. Stálo to cca 200,- Kč. Vlak byl ovšem nabyt, byl první den prázdnin. Protlačil jsem se v uličce k okénku, Leoš někam vedle, po celodenním stání jsem si sedl na svou americkou tornu, tím jsem se ponížil a mezera nade mnou se vyplnila jinými, kteří si pokuřovali a sypali mně popel za krk. To je moje jediná vzpomínka na cestu vlakem Do Štrasburku jsme dojeli večer, jinak bychom tam nenocovali, ale účet z hotelu De la Croix-Bleu na 18,-Frs z 2. na 3. červenec mluví jasnou řečí. Štrasburk už jsme znali a tak jsme to vzali na jih přes Colmar na Mylhúzy. Krajina vpravo je lemována pohořím Vogéz, jež dosahuje výšky až m. Co krásných historických měst jsme minuli, ale na lístku je jen jedna poznámka a to dobrý oběd v Mylhúzách za 12 Frs za oba. Dál než do Belfortu jsme ten den nedorazili a tam povečeřeli v hotelu De l Europe za 16,50 za oba plus 3 Frs zpropitné a 12 Frs za nocleh, celkem 33,50. To by šlo, uvážíme-li, že frank se ten rok rovnal koruně. To u nás bychom v hotelu za tu cenu nepořídili dvě večeře a dva noclehy. V Besançonu se Leoš octl sám, už nevím, proč jsme se rozdělili, a utratil tam 8,75 Frs. Kde jsem byl v tu dobu já? Za dalším místem - Samson - má Leoš otazník a poznámku: nocleh v bistru 2 km vzdáleném na slámě. Marně jsem hledal na mapě, kde by to bylo. V nejnovějším atlase jsem našel, že to je malý ostrůvek na západním pobřeží Anglie, ale to se mně zdá trochu z ruky. Další den 5. červenec nás vítal Lyon s pahorkem Fourviere, na němž už jsme jednou nocovali. Než jsme tam postavili stan, naobědvali jsme se v brasserii za 24,20 Frs za oba. Nepřestávají mě fascinovat ceny, zapisované první dny. Pamětihodnosti města a četné památky z římských dob jsem popsal ve vzpomínkách na cestu v předešlém roce. Zamířili jsme do Grenoblu a cestou ještě povečeřeli u Sv. Huberta v Mi-Plane (Isère) za 7,70 a asi tam přenocovali pod stanem. Grenoble leží na soutoku řek Isère a Drac. Údolí je obklopeno alpskými hřebeny. Bylo to původně keltské sídlo a po dobytí Římany obklopeno Francie Blahoslav D. Rejchrt

3 hradbami a nazváno podle římského císaře Gratianopolis. Od 10. století se dostalo pod panství hrabat z Vienne a jejich vladařský titul dauphin přešel na celý kraj Dauphiné, který patřil římské říši. Francouzský král dostal toto území v léno od římského císaře, jímž byl tehdy Karel IV. v roce 1346, a tak se tato oblast dostala pod vládu francouzské koruny a byla zdrojem příjmů korunních princů dauphinů. Univerzita tam byla založena v r o 9 let dříve než v Praze). Příležitostně si najdu, zda patří mezi těch 10 univerzit, jež založil Karel IV. V meandru Isery je na skalním útesu pevnostní bašta Fort de la Bastille. Ve staré části města jsou domy korunních princů, kostel Sv. Ondřeje ze 13. století, katedrála Notre-Dame z 15. století, Palais de la Justice z 15. století, který sloužil dauphinskému parlamentu. Než jsme se pustili mezi alpské velikány, nabaštili jsme se v restauraci jeden každý za 6,50 Frs. Cesta nás vedla na východ k italské hranici v údolí mezi horskými masívy, některé z nich mám na snímcích. Hledám naši trasu a lamentuji nad současnými mapami. Staly se poplatnými novému božstvu: automobilu. Samé silnice a dálnice. Jaká je kolem příroda, tím myslím třeba hory, to se z těchto map nevidí. Žel, naše stará cestovní mapa není mezi Leošovými papíry. Vinou Dankovou, si poznamenává Leoš, jsme večeřeli za 12 Frs ve Vizille (asi nabádal k většímu šetření, ale museli jsme se do těch hor posilnit). Nocleh nic, tedy pod stanem. Další den, to je 7. července, jsme si místo oběda něco koupili v krámě za 14,80 v Le Bourg d Oisans. Dál nás cesta vedla mezi velehorami. Vpravo masív Pelvoux s nejvyšší horou Ecrins 4103 m, vlevo Aiguiller d Arves 3510 m. Pořádně se ochladilo, místy ležel sníh. Projeli jsme několika tunely a průsmykem Lautaret ve výši 2075 m. Vyfotografoval jsem si Leoše, jak kráčí k horám, jež se ztrácely svými vrcholky v mlze. Obrátil jsem se zpět a zachytil na snímku silničku, jež se vinula v hlubokém údolí, po níž jsme se sem dostali. U jakéhosi vodopádu vyfotografoval zase Leoš mě. Žel, ukazatel u cesty na jednom snímku není čitelný ani zvětšovacím sklem. A na jeho papírku je poznámka z 8. července, že oběd nebyl žádný, má tam 0, a už jsme v prvním cíli naší cesty, v městě s názvem B r i a n ç o n Je to jedno z nejvýše položených měst v Evropě (1321 m). Na snímku mám zobrazenu jeho pevnost. Opevnění pochází z doby krále Ludvíka XIV. stavěné Vaubanem (podle jehož ideí se opěvňoval i Hradec). Naší první starostí bylo doptat se na spisovatele Jeana Giona. Ale chyba lávky! Nikdo ho neznal. Leoš maje v rukou spisovatelovu fotografii, oslovoval lidi, u nichž usoudil, že jejich IQ snese položenou otázku, ale marně. Řekli jsme si, že by o něm něco měli vědět v každém knihkupectví, ale, bohužel, bylo již k večeru a tedy zavřeno. Tak tedy městská knihovna! Na to už nebylo zapotřebí tak vysoké IQ dotázaných, abychom se doptali na městskou knihovnu. A skutečně, dotázaný to ihned pochopil, namaloval nám plán ulic a vyčárkoval čtvereček, kde stojíme, a další čtvereček za dvěma rohy, kde je Bibliotheque Municipal. A dodal, že tam jsou dva knihovníci M. Zaravellier a M. Bordet, ale, safra, je sobota navečer a knihovna bude otevřena až v úterý. Dělalo mu to vážné starosti, ale jeho IQ zapracovalo. Rozhlédl se kolem a zajásal, na protějším chodníku šel M. Zaravellier (respektive M. Bordet, teď už nevím, který), a Leoš se k němu vrhl s fotografií v ruce. Já stál s naším informátorem Francie Blahoslav D. Rejchrt

4 na původním chodníku a bedlivě jsme sledovali děj. Chvíle hovoru a gestikulování a když Leoš zamával, bylo jasné, že je pro tuto chvíli vyhráno. Leoš se vrátil a na rubu lístku s plánem ulic měl napsánu novou informaci rukou knihovníka a to tu, že M. Giono nebydlí a nikdy nebydlel v Briançonu, ale že jezdí na letní byt do jedné vesnice v okolí asi 15 km daleko. Na lístku bylo napsáno: M. Jean Giono, Maison de Mme Dumont aux Quyeyrelles ta vesnice měla tak zvláštní jméno, že si je Leoš ještě jednou přepsal do zápisníku. Měli jsme vyhráno, ale co s načatým večerem? Chodili jsme po městě a pozorovali, jak se soumrak snášel mezi horami. V okolí Briançonu jsou ještě další velehory: La Meije (3987m), La Pelvoux (3398 m), Rochebrune (3324 m), Le Thabor (3182 m), ale když je něčeho moc, tak je toho příliš. Na snímcích nerozeznám, která hora je která. Měli jsme vyhráno a tak jsme si dali baštu a přenocovali v hotelu De Chasse za 20 Frs i se snídaní za oba. Druhý den jsme se vypravili do vesnice Queyeyrelle a snadno našli paní Dumontovou v podlouhlém vesnickém domku s dřevěnou pavlačí. Vyšla ze dveří a když jí Leoš vysvětlil, kdo jsme a co jsme a ukázal jí fotografii, paní odpověděla: To je malér, pánové, Monsieur Giono sem jezdí na letní byt už léta, to je pravda, i letos tady byl, ale právě včera odjel do Manosque. Děkujeme Madame Dumont, nevadí, my ho už najdeme. Těší nás, že jsme viděli, kam jezdí Monsieur Giono na letní byt. Máte to tady moc hezké, au revoir. Už nevím, zda jsme se vrátili do Briançonu, nebo pokračovali přímo z této vesnice dál, je příliš malá, aby byla v nějaké mapě, které mám k dispozici, a nevím, zda byla na naší trase dolů do Provence. Nakoupili jsme si jídlo za 13,40 a sestupovali jsme z hor. Míjeli jsme pásmo Vysokých Alp, dále Nízkých Alp, ještě dále Přímořských Alp a pokračovali jsme stále níž. Šli jsme podle říčky Durance, jejíž jméno Zaorálek překládá jako Duranka,, někde jsme večeřeli za 16,50 a přenocovali za 13 Frs. Částečně jsme stopovali, částečně šli pěšky, abychom si užili krásné krajiny. Projeli jsme městem Embrun a 10. července už jsme byli v Gap a Leošovy zápisky o vydáních končí zakoupením jídla v krámě za 13,40 a večeří za 5,65, kromě toho ještě vedl denní účetnictví, ale bez udání místa až do 11. července. Nikdy jsem se ve svých cestopisech nevěnoval takto podrobně cenám, ale je to téměř historický dokument, dnešní eventuelní čtenář mých zápisků se podiví té láci, asi jako my jsme v dětství slýchali, co bylo za Rakouska za zlatku či za šesták. Ale uznávám, že to není příliš dobrodružná četba a asi málokdo bude mít takovou radost ze čtení, jako já mám ze psaní. Všechny ty drobné cestovní památky mně umožňují rekonstruovat naši cestu téměř den za dnem. Normální cestovatel by vyhodil náčrtek ulic, kde je v Briançonu Bibliotheque Municipal a na druhé straně adresa paní Dumontové, ne tak rozený archivář Leoš a co potěšení nám to nyní přináší. Z Gapu bylo přes Sisteron ještě dost daleko do Manosque, asi 70 km. Dlouho jsme šli podél řeky Durance, která již zmohutněla a protékala meandrovitě nízkými písečnými břehy. Bylo krásně teplo, tu a tam jsme tábořili a užívali si řeky dosyta. Ta je ale prsatá! co chvíli zajásal Leoš, jak řeka modelovala břehy do krásných oblouků. Stan jsme si postavili dosti vysoko na svahu nad hladinou řeky, abychom byli mimo dosah náhlé povodně po eventuelní průtrži mračen v Alpách. Kromě vzpomínek na krásnou řeku a náš snímek na skalisku nad řekou se mi další detaily vytratily. Ráno 11. července udělal Leoš takovouto finanční rozvahu: Francie Blahoslav D. Rejchrt

5 Do konce měsíce nám zbývá 20 dní, máme 822,30 Frs. Dáme-li stranou 200 na lodní lístek na Korsiku, můžeme denně utratit 31,11 Frs. Ten den se nám to podařilo, utratili jsme 28,90, ale už druhý den to bylo 33,70 a tím končí účetnictví na zažloutlých osmerkách vytržených ze sešitku. Co je v nich ukryto za čarovná tajemství, ale již jen já je mohu dešifrovat, již mluví jenom ke mně. Další den l2. července už jsme byli v městečku M a n o s q u e schouleném v údolí řeky Durance, kterou Zaorálek nazývá Durankou. Tohoto překladatele Gionových děl jsme navštívili před naší cestou v Roztokách. Byl v pojízdném křesle a pracoval na dalším překladu. Dal nám nějaké dotazy, něco si chtěl při překládání upřesnit. Majíce zkušenosti z Briançonu, jak se hledá spisovatel, šli jsme rovnou na poštu. Bylo odpoledne a u okénka stál jenom jeden pán vyšší postavy, černých vlasů, středního věku a zkoumavě si nás prohlížel. Rovněž Leoš si ho podezíravě prohlížel, já jsem si ho prohlížel jen tak. Přistoupíme k okénku, Leoš měl v ruce fotografii spisovatele a ptal se na jeho adresu. Ale teď tu byl, to byl on, ten pán před vámi, praví slečna u okénka a podrobně nám vysvětlila, jak se dostaneme k jeho domu. Nejdříve jsme se rozhlédli před poštou, ale už tam nebyl, a tak jsme se pustili na okraj městečka, jež je z obou stran, to je z východu i západu lemováno horami, mezi nimi přibližně od severu protékala Duranka. Dům o dvou patrech obdélníkovitého půdorysu stál osaměle. Zazvonili jsme, přišla nám otevřít příjemná tmavovlasá paní, spisovatelova manželka Élise a opět nastal ceremoniál s pozváním a fotografií v Leošově ruce. Paní Élise nás přivítala a řekla: Monsieur Giono vás čeká, viděl vás na poště, a poslala nás schodištěm hned vlevo u dveří nahoru do jeho pracovny. Vedle vstupu na schody byl tištěný nápis: MONSIEUR GIONO TRAVAILLE MATIN Ten nápis jsem si dobře zapamatoval. Psaní je řehole a vyžaduje tvrdou pracovní dobu, jinak se nic nenapíše. V monografii o Gionovi jsem napočítal 50 knih, jež napsal. Přijal nás a byl to doopravdy náš známý z pošty. Leoš mně pošeptal: Vidíš, já říkal, že to je on. V pracovně měl zadní stěnu plnou knih. Nejprve jsme chvíli hovořili, kdo jsme a proč jsme si ho přáli navštívit a že jsme četli jeho knihu. Se spisovatelem mluvil hlavně Leoš a vyřídil mu pozdravy od J. Zaorálka. Já jsem poslouchal a tu a tam něco podotkl. Leoš též přednesl Zaorálkovy dotazy ohledně některých slov, (co tím básník chtěl říci) a nechal si je upřesnit. Giono nás potom zavedl ke knihám, z nichž celá řada byly překlady jeho knih do cizích jazyků. Vytáhl knihy s českým překladem a řekl České knihy jsou z nich nejkrásnější. Hřálo nás to, ale nepřekvapilo. U nás byly knížky uměleckým dílem i svou výpravou, papírem, tiskem, vazbou. Na výpravě knížek se podíleli mnozí umělci. Řada knížek v knihovničce byla sama o sobě ozdobou bytu. A to jsme řekli Gionovi: U nás jsou všechny knížky hezké. Z další police vytáhl ručně vyrobenou dřevěnou selskou nádobu a vykládal nám, jak jsou rukodělné výrobky krásné proti předmětům vyrobeným průmyslově. Francie Blahoslav D. Rejchrt

6 Přemýšlel jsem o tom a dobře jsem si to zapamatoval. Dnes už to ovšem ví každý a mnohý se chytá za hlavu, že vyhodil ku příkladu ručně vyrobený nábytek, třeba krásně zdobený, nebo mající netuctový tvar a nahradil ho moderním nábytkem z překližek či dřevotřísky. Krásné předměty se povalovaly na půdách a během našeho života změnily svou hodnotu. Dřív byly nepotřebné, dnes jsou ceněny jako starožitnosti. Musím říci, že jsem si teprve vlivem Jeana Giona uvědomil cenu a krásu ručně zhotovených výrobků. I když jsem tenkrát momentálně krásu oné selské nádoby neviděl, bylo zaseto zrnko, jež vyrostlo v poznání, rozvíjelo se a kultivovalo. Jean Giono nám vyprávěl o skupině mladých lidí, svých čtenářů z různých zemí, kteří vyznávali stejnou lásku k přírodě a jimž se příčily absurdity civilizace. Tito lidé si adaptovali opuštěnou hospodářskou usedlost na osamělé planině Contadour, společně tam hospodařili a žili prostým životem. Opuštěných domů jsme v jižní Francii viděli hodně a překvapovalo nás to, jak to, že se jich nikdo neujme a nezvelebí je? To u nás by takový dům okamžitě někdo obsadil a až po válce po odsunu Němců bylo takových prázdných a devastovaných domů hodně a během let se z nich staly ruiny. Až éra chalupářství je zachránila a u těch zcela zničených byly využity aspoň parcely. Giono nás pozval, abychom v říjnu přijeli na Contadour a připojili se k oné skupině. Příslušníci různých národů tam žijí v přátelství. Vykládal nám, jakým nesmyslem jsou nacionální vášně. Mávl rukou nad krásným údolím a řekl: Jaká je to nádhera, vždyť je jedno, jakou řečí se tam mluví. Poukázali jsme na Němce, kteří také ohrožují Francii, byl rok 1936, ale on tvrdil, že je nesmysl zabíjet se navzájem. I jiní Francouzi nebezpečí bagatelizovali, třeba říkali: Hitlerovi nakopeme a půjde do háje. Poděkovali jsme za pozvání na Contadour. Nemohli jsme je přijmout, neboť nám v říjnu začínají přednášky na univerzitě a my musíme nejdřív dostudovat. Věnoval nám svou novou knížku Les vraies richesses (Pravá bohatství) a každému napsal věnování. Do mé napsal přání, abych se dobře naučil francouzsky. Jeana Giona jsme navštívili, když mu bylo 41 let. Žil v letech Jeho děd byl Ital a jako karbonář byl odsouzen k smrti, uprchl do Francie. Giono sám jako voják prožil I. světovou válku, nejdříve narukoval do Briançonu, potom prožil peklo u Verdunu. Byl zasažen plynem a přechodně oslepl. Ve svém rodném městě Manosque prožil celý život, od roku 1930 v domě, v němž jsme ho navštívili a tam také zemřel. Komunita v Contadouru trvala 6 let a zdá se, že se dostala do problémů (podrobnosti nejsou uvedeny) a spisovatel se k ní příliš nehlásil. Podle mého soudu je jistě hezké žít tam pár týdnů a moci se vrátit domů do civilizovaného světa, ale něco jiného je žít v primitivních podmínkách trvale. V roce 1938 v době československé krize, kterou vyprovokoval Hitler, který chtěl uchvátit naše poněmčená území, posílá Jean Giono telegram Daladierovi a Chamberlainovi, aby zachránili mír, to je, aby podepsali mnichovský diktát. V roce 1939 roztrhal povolávací lístek do armády a byl uvězněn. Na zákrok veřejného mínění (též André Gida, či belgické královnymatky) byl propuštěn. V roce 1944 uvězněn pro obvinění z kolaborace s vládou ve Vichy. Sám říká, že nenapsal žádný článek do proněmeckých novin. Jeho konkrétní činnost, jež vedla k jeho uvěznění, není v životopise uvedena. Po sedmi měsících věznění byl osvobozen. Národní komitét francouzských spisovatelů ho dává na černou listinu. Po politickém uklidnění cestuje po Anglii, Itálii, Švýcarsku, Rakousku, Španělsku a od roku 1950 pobývá každoročně na Baleárách. V roce 1961 se stává předsedou poroty filmového festivalu v Cannes. Každý rok vydává další knihu, píše divadelní hry a některá jeho díla jsou zfilmována. Francie Blahoslav D. Rejchrt

7 Mám málo informací, abych jeho postojům mohl porozumět. Byl to zřejmě nekompromisní pacifista. Pacifista je bezbranná oběť vůči brutálnímu útočníkovi, to si myslím já. Také jsem byl pacifistou, dokud jsem nepoznal, kým jako národ jsme ohroženi. (Snad bych mohl tuto část naší cesty při přepisování po více než půl století uzavřít odkazem na knížku Emilie Charlesové Polévka z divokých trav, kde je líčen kraj kol Briançonu a tvrdý až krutý život tamních horalů. Navštívili jsme některá místa, o nichž píše, pojednává i o době, kdy jsme tam byli a mohli jsme se s autorkou setkat. Po přečtení této knížky lze lépe rozumět knihám Gionovým. Je zajímavé, že i v její knížce vystupují lidé se stejnými pacifistickými názory. Povahové rysy tamních horalů jsou zakonzervované pravěkými zvyky udržované nadto reakční katolickou církví, jejíž kněží se stavějí proti každému pokroku. Autorka se nakonec stala bojovnicí proti autostrádě, která jejím voňavým údolím měla vésti do Itálie a zamořit kraj exhalacemi.) Ale věnujme se naší cestě! Poslední Leošův zápis o vydáních není specifikován (už ho ty zápisy asi zmáhaly), nedá se z něj vyčíst účet za nocleh. Něco mně říká, že jsme se utábořili nad městem a Leoš si udělal tři náčrtky scenerie s řekou Durance. Na prvních dvou řeku s vrchy v pozadí, na třetím se západem slunce. M a r s e i l l e Spěchali jsme do města Marseille, abychom se zúčastnili oslav státního svátku 14. července, průvodu a manifestace. Zastavili jsme se v Aix-en-Provence, v městě Cézanově, založili je Římané, jako Aquae Sextiae, to je lázně a dodnes se využívají tamější termální prameny. V historickém jádru města jsou staré paláce a románský klášter s katedrálou Sv. Spasitele budovaný od 5. do 16. století. V muzeu je dinosauří vejce. Ateliér Paula Cézana je zachován v původním stavu. Bylo příjemné procházet se v žáru poledního slunce alejí hlavní třídy Cours Mirabau, kde je kašna, neodolal jsem opláchnout se, což Leoš negativně komentoval, neboť to byla hlavní promenáda. V další kašně je termální voda 34 stupňů teplá. V tomto městě jsme museli debužírovat, zachovaly se dvě vizitky z restaurací a jeden kompletní jídelní lístek. Ten musím uvésti: Bar Restaurant de la Faculté ( ) Repas à 9 Frs, vin compris Hors d oeuvre: Varié, Raviollie a l Italiene ou Ragoût grillé, Légume: Tomate provençale, ou Petit Pois, ou Jambon roti, Ménce de Veau, ou Chope de Mouton grillé, Dessert: Fruit ou Fromage. (Předkrm různý, maso s těstovinami po italsku nebo ragú na roštu, Zelenina: rajčata po provencalsku nebo zelený hrášek, nebo smažená šunka, maso telecí nebo jehněčí na roštu, Desert: ovoce nebo sýr). Repas à 6 Frs, vin compris Varié, Ragoût grillé, Tomate provençale, Chope de Mouton grillé, Fruit ou Fromage. (Různé, ragú na roštu, rajčata po provencalsku, jehněčí na roštu, ovoce nebo sýr). V košíku bílý chleba bez omezení zahrnut v ceně, přikusoval se ke všemu dosyta a ještě se jím podle tamějšího zvyku vytřel talíř. Jídelní lístek byl včerejší, dnešní nemohli postrádat a my byli v Aix-en-Province l3. července. Do našeho cíle bylo 30 km, což byla maličkost. Ale ještě před tím jsme si dali něco dobrého v Grand Café-Restaurant Glacier za 9,50, jak je uvedeno na kartičce, jež má na zadní straně kilometrovník do různých měst. Do Paříže je 863 km, do Marseille 29 km. Francie Blahoslav D. Rejchrt

8 M a r s e i l l e je nejstarší město ve Francii založené maloasijskými Řeky v 6. století před Kristem pod názvem Massalia. Řečtí mořeplavci podnikali odtud daleké cesty i po Atlantiku až na Island a i do Senegalu. Byla to městská republika a zůstala jí i za Římanů, kteří obsadili celé pobřeží ve 2. století před Kristem. I po dobytí Caesarem r. 46. př. Kr. zůstala svobodným městem a posledním střediskem řecké vzdělanosti na západě. Od 3. století byla decimována nájezdy barbarů a epidemiemi. Roku 1481 byla připojena jako celá Provence (římská provincia Romana) k Francii. Po revoluci z r vyslala Marseille 500 dobrovolníků do Paříže a ti s sebou přinesli píseň později nazvanou Marseillaisa, jež se stala francouzskou státní hymnou. Složil ji Rouget de Lisle r pro Rýnskou armádu ve Strasburku, kde slouži ve vojsku. Procházíme se po hlavní třídě La Canebiere a připomínáme si, že zde byl před třemi roky zvražděn jugoslávský král Alexandr a francouzský ministr zahraničí Barthou chorvatskými Ustašovci. Nebýt tohoto atentátu, kdo ví, jak by se vyvíjel osud Evropy. Barthou byl pro kolektivní bezpečnost a tím zastavení Hitlera. Kdo ví, jak by se to podařilo, a zda by vůbec došlo k Mnichovu. Chodíme kol starého přístavu a ptáme se, je zde právě to místo, kde: V přístavu Marseilli každému sklenku nalejí.. jak píše náš básník. Vyjížďka na ostrůvek Chateau d If, kde byl vězněn hrabě Monte Christo, nás nenapadla. Vystoupili jsme k bazilice Notre-Dame-de-la-Garde, odkud byl krásný výhled na celé město i přístav a přemýšleli jsme, kam se pustíme dál. Zúčastnili jsme se mohutného průvodu k oslavě 14. července organizovaný Lidovou frontou i když s pařížským se samozřejmě nedal srovnávat. Odpoledne jsme se toulali po břehu moře, který byl pořádně kamenitý, ale i tak se tam dva kluci koupali, do aparátu koukali rozesmátě a vyjeveně. Mate mě obálka s dopisním papírem z Grand Hotel-Restaurant Saint-Luis (tout comfort) na Rue D Aubagne. Tam jsme se zřejmě ubytovali, nezůstala mně vzpomínka, že bychom někde hledali místo pro stan, to je ve velkých městech vždy problematické. A tak to bylo asi zde, kde nám v přístavu Marseilli nalili tu sklenku. (Musím vsunout poznámku, jak jsme ušetřili za nocleh polovinu. Někde se Leoš trochu drze zeptal, kolik by stála jedna postel v dvoulůžkovém pokoji. Francouzské postele jsou tak široké, že jedna bohatě stačila pro nás dva. Patron odpověděl, že polovinu, nijak se nedivil a stejně tomu bylo i v dalších hotelích a tak jsem nadále vždy žádali jen jednu postel. Nikdy tento požadavek neodmítli.) Rozhodli jsme se, že pojedeme na Korsiku. Hajdy do přístavu, hledáme ve všech lodních řádech, ale na Korsiku pluje loď nejdřív za tři dny. To nám bylo moc dlouho, rozhodli jsme se tedy, že pojedeme na Baleáry. Hledáme tedy lodní linku, ale ta tenkrát z Marseille na Baleáry neexistovala, nezapomeňme, že turistický ruch vypukl až o generaci později. Pouze z Barcelony. Co se tedy dá dělat, hajdy do Barcelony. Ale kudy? Dostat se z velkého města na výpadovku žádaným směrem, to byl vždy problém. Chtělo to pár slov a trefit na někoho, kdo to pochopí. Ale těch jejich dotazů, když to pochopí: To jdete pěšky? Jen tak? Oh-la-la, oh-la-la, vous êtez globtrotters. Trefil jsem na někoho, kdo to pochopil, ale nebyl jsem připraven já. Nemohl jsem si vzpomenout na sousední město naším směrem. Mapa byla zapakovaná v Leošově torně a tak jsem nazdařbůh řekl: Buďte tak laskav, nemohl byste nám říci, jak se dostaneme do města Narbonne? Do města Narbonne?, odpověděl nevěřícně, to musíte vlakem! Francie Blahoslav D. Rejchrt

9 Bodejť by to pochopil, když je mezitím několik jiných měst jako Arles, Nîmes, Montpellier, Béziers. Kroutil nad námi hlavou, ale ulici na výpadovku nám ukázal správně a my se vydali na cestu po pobřeží k Pyrenejím. Nebyla to ale žádná legrace. Ovanul nás vyprahlý horký dech Lví zátoky. Bylo tam horko až hanba. Nejdříve jsme se dostali do města Arles, slavného kdysi římského města Arelate, později hlavního města středověkého království arelatského, v jehož kostele Sv. Trofima byl korunován v r náš Karel IV, císař římský a král český, na krále arelatského. Římské město Arelate mělo opevnění, síť dlážděných ulic, akvadukt dlouhý 75 km rozvádějící vodu do kašen, lázní i soukromých domů, dokonalou kanalizaci, dosud kompletně zachovaný amfiteátr. Stál zde nejjižnější most přes Rhônu na přímé cestě z Říma do Hispanie. Je to i námořní přístav spojený s mořem kanálem do zátoky Fos. Za své sídlo si je vyvolil i římský císař Konstantin. Kolem r. 400 se stalo sídlem místodržitelství Galie zahrnující též provincii Hispanii a Britanii. Ve středověku byla sídlem 19 církevních koncilů. Po germánských a saracénských nájezdech nastal úpadek města. Arles a jeho okolí je spojeno se jmény básníků a skladatelů (Mistral, Daudet, Gounod, Bizet). Malíř Van Gogh zde trávil poslední dva roky života (bez tří měsíců) a namaloval zde přes 300 obrazů. Bylo tam horko až hanba! Ale jak slavné město! Prohlédli jsme si římský amfiteátr postavený před dvěma tisíci léty pro víc než 20 tisíc diváků. Dvě patra mají po 60ti arkádách, třetí patro se nezachovalo. Dále zbytky antického divadla. Jsou tam trosky paláce císaře Konstantina (téhož, jenž založil Cařihrad, zřejmě hledal nejlepší místo pro své sídlo). Dva sloupy zbyly z římského fóra. Nejznámější nekropole západního světa, kde se pohřbívalo od římských dob do konce středověku. Počet hrobů ve třech vrstvách narůstal do tisíců, vzniklo zde 17 kostelů a kaplí. Slavný kostel a klášter Sv. Trofima, povýšený na katedrálu, je i pro nás slavný pro korunovaci Karla IV. V kostele Sv. Anny je muzeum pohanského umění s antickými díly. Ve staré jezuitské kapli je muzeum křesťanského umění s nejbohatší sbírkou křesťanských sarkofágů na světě. Z muzea je vchod do podzemní galerie z I. století př. Kr. ve tvaru podkovy dlouhé 90 m a 60 cm široké. Prochází tudy i velká římská stoka z I. století. V budově velkopřevorství řádu Maltézských rytířů jsou díla provençalských malířů z 18. století, ale i kresby Picasovy a Gauginovy. Před 100 lety vytvořil básník Fréderik Mistral muzeum provençalského života Museon Arlaten. Takové slavné město, ale horko až hanba. Ti malíři byli chudáci, rovněž i básníci (z našeho pohledu). Snad je tam příjemněji v jiných ročních obdobích, ale my jsme tam zažili peklo. Chudák Leoš, musel si sundat sluneční brýle, abych ho vyfotografoval an stojí v plné pohotovosti u velkého stromu na plném slunci, aby stopoval nedaleko za Arles. Takové slavné město! Avšak kterékoli město, jímž jsme projížděli, bylo rovněž slavné, plné památek, často z antiky, či se středověkou katedrálou a jinými historickými budovami. Ale my jsme byli tak říkajíc nepopsaný list. Prošli jsme těmi městy sice s otevřenýma očima, ale věděli jsme toho málo. I přes klasické gymnázium, které nás seznámilo s antickými díly, četli jsme v řeckém originále Homérovu Iliadu i Odysseu a v latinském Vergiliovu Aeneidu a i jiné antické autory, ale o řecké a římské říši jsme reálnou představu neměli. Až zde jsou skoro v každém městě zbytky antických staveb, chrámů, divadel, amfiteátrů. Dovedu si představit, jak se na představení sjížděli z široka daleka, jednou do toho, příště do jiného města. Francie Blahoslav D. Rejchrt

Přiletěl jsem z New Yorku přes Fidži. Mám teď čas psát - a vzpomínat. Bylo to

Přiletěl jsem z New Yorku přes Fidži. Mám teď čas psát - a vzpomínat. Bylo to Maxim Kopf : Odpusťte, že žiju Tuhle knížku píšu pro svou ženu. Když má někdo ženu a má ji rád, tak se pokouší vypovědět, co se mu všechno přihodilo, jak se stal tím, čím je, ať už k lepšímu či horšímu.

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah

výlety Úvodník současnosti Obsah Úvodník Jsme na začátku nového roku 2015, a tak mi nejprve dovolte popřát Vám ještě jednou, aby byl krásný, pohodový a úspěšný. Na stránkách našeho časopisu, který vstupuje do třetího ročníku svého vydávání,

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10.

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10. Izrael 2010 7. 10. 2010 - čtvrtek Soused Toník mi slíbil, ţe nám bude vybírat schránku, ale celý den není k mání. Uţ jsem trochu nervózní, ale nakonec se mi podaří chytit sousedku Lídu, ta si vezme klíče

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Nový velvyslanec Italské republiky v Praze

Nový velvyslanec Italské republiky v Praze ROK: 2007 ROČNÍK: XII ČÍSLO: 1 ZPRAVODAJ S P O L E Č N O S T I P Ř Á T E L I T Á L I E Nový velvyslanec Italské republiky v Praze Jeho excelence Fabio Pigliapoco přicestoval 15. ledna a již 23. ledna odevzdal

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com Vzdálenost z Melbourne do Sydney čítá mezi 713 a 963 kilometry (podle zvolené trasy) a autem ji trvá urazit osm až devět hodin. Letadlem hodinu a půl. Loď překoná

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

BRIS. Sven Yrvind. Budu tady stavět malou loď. Až ji postavím, plachty zase sundám a vyrazím na moře, řekl jsem jim.

BRIS. Sven Yrvind. Budu tady stavět malou loď. Až ji postavím, plachty zase sundám a vyrazím na moře, řekl jsem jim. BRIS Sven Yrvind Strávil jsem víc než rok na středně velké plachetnici a kromě jiného jsem došel k poznání, že velká loď nepřináší více radosti než malá. Postavit velkou loď je drahé a má nákladný provoz.

Více

Šest set let od 6. července 1415

Šest set let od 6. července 1415 Modře označené štítky znamenají, že není zaplacené předplatné! Předplatné na jeden rok je 34,29 + 1,71 (HST) = 36 kan. dolarů Cena 2,85 + 0,15 (HST) = 3,00 dolary. No. 6. (552.) Vol. 26. Přiznám se, že

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč BŘEZEN - DUBEN 2010 VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více