DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ

2 Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ: Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Opravy svěřte odbornému servisu. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel před připojováním nebo odpojováním propojovacích kabelů a antény. DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím přístroje si přečtěte tato bezpečnostní upozornění. Uvědomte si, že může být trestné nahrávat materiál, který je chráněný autorskými právy, bez souhlasu majitele autorských práv. Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky Dolby Laboratories. DTS a DTS Digital Out jsou obchodní značky Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW je ochranná značka Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW je vyráběno v licenci Gemstar Development Corporation. Tento přístroj obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty vlastněnými firmou Macrovision Corporation. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jinak omezené sledování, pokud není firmou Macrovision Corporation povoleno jiné použití. Reverzní inženýrství je zakázáno. 2

3 Tlačítko STANDBY/ON neodděluje přístroj galvanicky od sítě, ale zapíná a vypíná napájení přístroje. znamená pohotovostní stav a I zapnuté napájení. Při instalaci přístroje do skříňky nebo na poličku zajistěte dostatečný prostor po stranách přístroje pro jeho chlazení (10 cm a více po obou bocích, nahoře a vzadu). Při likvidaci použitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Pokud nebudete dodržovat následující body, může dojít k poškození přístroje, dálkového ovladače nebo desky. 1. NEUMISŤUJTE přístroj na místa s extrémní teplotou nebo vlhkostí. na přímé sluneční světlo. do prašného prostředí. na místa se silným magnetickým polem. na nestabilní místa nebo místa vystavená vibracím. 2. NEBLOKUJTE větrací otvory přístroje. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou apod., teplo nemusí odcházet přístroje.) 3. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač těžké předměty. 4. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač žádné tekutiny. (Pokud do přístroje nateče voda nebo jiná tekutina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) 5. CHRAŇTE přístroj před kapající nebo stříkající vodou. 6. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. TAKÉ NA NĚJ nestavte nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (kosmetické nebo lékařské flakóny, květinové vázy, šálky atd.). 7. NESTAVTE na přístroj žádné zdroje ohně jako svíčky atd. 8. ZABRAŇTE nárazům do přístroje během transportu. KONDENZACE VLHKOSTI Vzdušná vlhkost může kondenzovat ve videorekordéru pokud ho přemístíte z chladného do teplého prostředí nebo při extrémní vlhkosti vzduchu. Kondenzace vlhkosti na válci hlav může poškodit pásku. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechejte videorekordér zapnutý po několik hodin, dokud se vlhkost neodpaří. Pozor: Pro uživatele mobilních telefonů: Použití mobilního telefonu v blízkosti přístroje může způsobit chvění obrazu na TV nebo výpadek obrazu a zobrazení modrého pozadí. K umístění přístroje: Některé TV nebo jiné přístroje mohou generovat silné magnetické pole. Nestavte tento přístroj na taková zařízení, jinak může dojít k rušení obrazu. 3

4 Obsah Nejprve bezpečnost... 2 Informace o deskách... 5 O deskách... 5 Popis ovládacích prvků Instalace přístroje Základní propojení Připojení S-VIDEO Komponentové video připojení Výchozí nastavení Automatické nastavení Nahrání předvoleb Nastavení monitoru Jazyk Nastavení Ovladače satelitního receiveru T-V LINK Funkce T-V LINK Operace přehrávání Základní přehrávání Funkce přehrávání Přehrávání živé paměti Použití nabídky nastavení přehrávání Rodičovský zámek Záznam Základní záznam Funkce záznamu Časovač záznamu Programování časovače záznamu kódem SHOWVIEW Ruční programování časovače záznamu Programování jednodeskového časovače záznamu Automatický záznam satelitního pořadu Navigace Knihovna databáze DVD Navi Změna originálních informací Změna informace seznamu přehrávání Změna informace knihovny Přehrávání s navigací MP3/JPEG Editace DV kopírování Editace z kamkordéru Editace na nebo z jiného videorekordéru Nastavení výstupu/vstupu Digitální kopírování zvuku Dálkový ovladač Funkce dálkového ovladače Propojení systémů Připojení k satelitnímu receiveru Připojení/použití dekodéru Připojení k dekodéru Dolby Digital nebo zesilovači s dekodérem DTS Pomocná nastavení Nastavení režimu Nastavení systému SHOWVIEW Nastavení tuneru Nastavení hodin Naformátování desky Finalizace desky Nastavení režimu skenování Odstraňování závad Slovníček Technická specifikace

5 Informace o deskách O deskách Nahrávatelné/přehrávatelné desky Pro záznam a přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD-RAM DVD-R DVD-RW RW cm: 4.7 GB/9.4 GB 8 cm: 1.4 GB/2.8 GB (Režim VR) 12 cm: 4.7 GB 8 cm: 1.4 GB General Ver. 2.0 (Režim Video) 12 cm: 4.7 GB Ver. 1.0 (Pouze režim VR) Ver. 1.1 nebo vyšší (Režim Video/VR) Záznam a přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky a může mít neočekávané výsledky. Je doporučeno použití desky vyrobených firmou JVC, protože byly testovány pro kompatibilitu s tímto přístrojem. Desky DVD-RAM Je možné použít pouze desky, které vyhovují standardu DVD-RAM Version 2.2. Není možné nahrávat na desky DVD-RAM, které nevyhovují tomuto standardu. Pokud použijete desku naformátovanou pod jinou verzí standardu, naformátujte na jí na tomto přístroji před použitím. Nemusí být možné nahrávat, přehrávat, editovat nebo kopírovat desky DVD-RAM i když vyhovují požadovanému standardu pokud byly nahrány nebo editovány na přístroji jiného výrobce nebo na PC nebo pokud obsahují mnoho titulů a pokud na nich zbývá velmi málo volného místa. Některé desky DVD-RAM jsou uloženy v pouzdře. Tento přístroj nemůže pracovat s takovými deskami. Vyjměte desku z pouzdra (pouze desky, které lze vyjmout) nebo použijte desku DVD-RAM, která není uložená v pouzdře. Desky DVD-RAM nahrané na tomto přístroji nelze přehrávat na nekompatibilním DVD přehrávači. Je možné nahrávat programy digitálního vysílání s možností jedné kopie na desky DVD-RAM 4.7/9.4 GB (desky DVD-RAM 2.8 GB nejsou kompatibilní). Desky DVD-R/RW Je možné použít pouze desky DVD-R, které vyhovují standardu DVD-R Version 2.0 a desky DVD-RW Version 1.0 nebo vyšší. Pokud je deska DVD-R/RW (režim Video) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači jako desku DVD VIDEO. Pokud je deska DVD-RW (režim VR) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači kompatibilním s režimem VR desek DVD- RW. Před finalizací - je možné nahrávat na nenahrané části desky, editovat titul desky a programové tituly nebo vymazat programy. Je nemožné nahrávat nebo editovat desky DVD- R/RW nahrané na jiném přístroji i když ještě nebyly finalizovány. Je nemožné přepisovat nahrané části desek DVD- R. Kapacita pro záznam desky DVD-R se nezvětší i když vymažete nahraný program. Po finalizaci Po finalizaci desky DVD-R/RW (režim Video) je možné přehrávat nahrané programy (video a/nebo audio) na standardním DVD video přehrávači jako desku DVD VIDEO. Editované tituly se zobrazí jako DVD nabídka v režimu Video. Není možné nahrávat, editovat nebo mazat data ani v režimu Video, ani v režimu VR. Ani v režimu Video nebo v režimu VR, i když lze desku přehrávat na DVD přehrávačích jiných výrobců, nemusí být někdy možné přehrávání podle podmínek desky a záznamu. Není možné nahrávat desky CD-R/RW nebo desky DVD-R použité pro autoring (For authoring). Není možné nahrávat na desky DVD-R/RW vysílání, které umožňuje jedno zkopírování. Programy umožňující jedno zkopírování lze nahrávat na desky DVD-RW naformátované v režimu VR. Poznámky: Když přehráváte desku DVD-R nahranou na jiném přístroji, může se stát následující. Desku nelze přehrávat. Na obrazovce se objeví mozaikový obraz (blokový šum). Video nebo audio vypadává. Přístroj se během přehrávání zastavuje. 5

6 Desky pouze pro přehrávání Pouze po přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD VIDEO (příklad indikace kódu regionu) Video CD Desky, které nelze přehrávat Následující typy desek nelze na tomto přístroji přehrávat. Nezkoušejte přehrávat desky, které jsou poškozené (prasklé, ohnuté nebo spravené lepící páskou) nebo desky neobvyklých tvarů (tvar srdce, osmihranu nebo jiný). Pokud jsou také desky omylem přehrávány, může vzniknou šum, který může poškodit reproboxy. Desky CD-ROM (včetně PHOTO-CD a CD-G) Desky nahrané ve formátu paketového záznamu (UDF) Desky Super Video CD (SVCD) 1.3 GB CD desky dvojité kapacity (DDCD) Vysoko kapacitní CD desky (HDCD) Audio CD Soubory CD-DA CD-RW Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-R Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-ROM Soubory JPEG/MP3 Následující desky také nelze přehrávat Desky s kódem regiony jiným než 2. DVD-RAM (2.6 GB/5.2 GB) Číslo regionu Svět je pro desky DVD VIDEO rozdělený do 6 regionů. Desky DVD VIDEO mají přiřazené číslo regionu, které určuje region, ve kterém je lze přehrávat. Desku nelze přehrávat v přístroji pokud si čísla regionu neodpovídají. Číslo regionu tohoto přístroje je 2. Pouze desky, které obsahují číslo regionu 2 nebo ALL lze přehrávat. Příklad označení desek DVD VIDEO, které lze přehrávat v tomto přístroji. Přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky. Také lze přehrávat desky DTS Audio CD. (Je vyžadován volitelný dekodér DTS.) Desky MP3 a JPEG lze přehrávat na tomto přístroji pouze pokud jsou nahrány ve formátu ISO9660 nebo Joliet a finalizovány. Soubory JPEG, které lze přehrávat na tomto přístroji musí vyhovovat procesu JFIF/Baseline a maximální rozlišení souborů JPEG je 3840 x 2160 pixelů. Desky CD-R/RW nahrané v hudebním CD formátu musí být finalizovány, aby bylo možné je přehrávat. Operace a kvalita zvuku tohoto přístroje není zaručena pro desky, které nevyhovují specifikaci kompaktní desky (CD-DA). Před přehráváním CD desky zkontrolujte, že obsahuje logo CD a přečtěte si poznámky na obalu desky pro kontrolu, že vyhovuje specifikaci kompaktní desky. Podle záměru autora softwaru a podmínek záznamu může být deska DVD a Video CD nějak omezena. Protože tento přístroj přehrává desky podle záměru autora softwaru jako je vyznačeno na desce, některé funkce nemusejí pracovat podle očekávání. Při přepnutí z jedné vrstvy na druhou vrstvu dvouvrstvé desky DVD VIDEO se obraz a zvuk může dočasně zkreslit. To není závada. Lze přehrávat desky DVD-AUDIO kompatibilní s DVD video přehrávači. Lze přehrávat desky Super Audio CD (SACD) kompatibilní s běžnými CD přehrávači. Značky desek použité v tomto návodu Umožňuje operaci s deskou DVD-RAM. Umožňuje operaci s deskou DVD-R. Umožňuje operaci s deskou DVD-RW. Umožňuje operaci s deskou DVD VIDEO. Umožňuje operaci s deskou Video CD. Umožňuje operaci s deskou Audio CD. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory MP3. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory JPEG. 6

7 Záznamová média a formáty DVD-RAM Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. Během záznamu je nejen možné zapnout přehrávání právě nahrávaného programu, ale také sledovat jakýkoli dříve nahraný program. DVD-RW (režim VR) Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. DVD-RW (režim Video) Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Nový záznam lze provést po vymazání všech dat na desce. DVD-R Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Vhodné když chcete zachovat nahranou desku po dlouhou dobu Struktura souborů na deskách DVD VIDEO Desky DVD VIDEO jsou typicky rozděleny do větších celků, nazývaných tituly. Každý titul má číslo (číslo titulu), které lze použít pro výběr požadovaných titulů. Tituly mohou být dále rozděleny na částí, nazývaných kapitoly. Každá kapitola má číslo (číslo kapitoly), které lze použít pro výběr požadovaných kapitol. Některé desky nemusejí být rozdělené do titulů a kapitol. Když nahráváte program na desku DVD-RAM/RW (režim VR) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z monofonního nebo dvoujazyčného na stereofonní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během přehrávání (strana 32). Když nahráváte program na desku DVD-R/RW (režim Video) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během záznamu nebo přehrávání. Jakmile byla deska finalizována, tyto značky kapitol se vymažou a automaticky se vytvoří nové značky kapitol přibližně každých 5 minut. Deska DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R nebo DVD VIDEO Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 V režimu Video, před finalizací, je možné provést operace editace jiné než změnu názvu desky a/nebo názvů titulů a vymazání programů a/nebo titulů. Po finalizaci není možné provést operace editace. Audio CD/Video CD Typicky jsou desky Audio CD rozdělené do samostatných stop, přičemž každá obsahuje jednu skladbu. Každá stopa má přiřazené číslo. Např. třetí stopa je stopa 3. To samé platí pro desky Video CD. Avšak některé desky nejsou rozdělené do stop. Deska Audio CD nebo Video CD Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 7

8 Desky JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM) Soubory JPEG/MP3 jsou na desce uloženy ve složkách vnořených v několika úrovních, ale díky navigátoru MP3/JPEG tohoto přístroje jsou organizovány jako kdyby byly ve složkách jedné úrovně (ve skupinách) (strana 76). Struktura desky před spuštěním navigátoru MP3/JPEG Značky DVD VIDEO Někdy jsou na deskách DVD a/nebo jejich krabičkách vytištěné značky, informující o obsahu a funkcích desky. V některých případech může deska podporovat určité funkce i když nejsou vyznačené. Značky spojené s obrazem Značka Popis Počet titulků Počet úhlů Složka Soubor MP3 Soubor JPEG Struktura desky po spuštění navigátoru MP3/JPEG Soubory jsou automaticky následovně seskupeny a zobrazeny na obrazovce navigátoru MP3/JPEG. Data se zobrazí v abecedním pořadí podle názvu souboru. Soubory jsou seskupeny na základě kořenové složky. Záznam ve standardním vzhledu obrazu 4:3 Obraz, který je standardním vzhledu obrazu 4:3, obsahuje nahoře a dole černé pásy (letterbox) Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu letterbox na TV s obrazovkou 4:3. Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu pan&scan na TV s obrazovkou 4:3 (levá a pravá strana obrazu je oříznutá. Značky spojené se zvukem Značka Popis Počet zvukových stop Tento přístroj může rozpoznat až 9 úrovní obsahujících složky a soubory. Také může rozpoznat až 250 souborů v každé skupině a až 99 skupin na desce. Značka Dolby Digital. Vyrobeno firmou Dolby Laboratories jako digitální surroundový systém. Značka DTS (Digital Theater Systems) Můžete poslouchat zvuk DTS při připojení k zesilovači s dekodérem DTS přes konektor DIGITAL AUDIO OUT na tomto přístroji. Poznámky: Desky Video CD, které podporují řízení přehrávání (PBC) Obsah desky je nahrán v několika úrovních a přehráván podle instrukcí na obrazovce. Také je možné přehrávat nahrané stopy postupně bez aktivace funkce PBC i když přehráváte PBC kompatibilní desku (strana 33). Obsah nahraných desek Některé soubory nemusí být možné přehrávat podle typu souborů a dalších faktorů. 8

9 Umístění desky Otevření nosiče desky Stiskněte tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro vysunutí nosiče desky. Údržba a manipulace s deskami Jak manipulovat s deskami Při manipulaci s deskou se nedotýkejte povrchu desky. Protože je deska plastová, může se snadno poškodit. Pokud je deska špinavá, zaprášená nebo prasknutá, obraz a zvuk nemusí být správně snímán a deska může způsobit závadu přístroje. Přístroj Dálkový ovladač Další stisknutí tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači zasune nosič desky. Pro otevření a zavření nosiče desky použijte tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Neblokujte nosič desky rukou když se otevírá nebo zavírá, může dojít k závadě. Nevkládejte na nosič desky nic jiného než desky, které lze přehrávat. Netlačte nosič desky silou dolu a nedávejte na něj těžké předměty. Desky bez pouzdra Nosič desky Umístěte desku stranou s popisem nahoru. Protože velikost desky může být různá, vložte jí do správné prohlubně na nosiči desky. Pokud není deska v prohlubni, může se poškrábat nebo jinak poškodit. Desku 8 cm vložte do vnitřní prohlubně. Strana s popisem Nepoškoďte stranu s popisem a nic na ní nelepte. Záznamová strana Před použitím zkontrolujte, že není záznamová strana poškrábaná nebo špinavá. Škrábance a špína na záznamové straně desky mohou zabránit správnému přehrávání nebo záznamu. Také dávejte pozor na poškrábání nebo znečištění desek DVD-RAM když je vyndáváte nebo ukládáte po použití do pouzdra. Skladování Uchovávejte desky v jejich krabičkách. Pokud jsou desky stohovány na sebe bez použití krabiček, mohou se poškodit. Neskladujte desky na místech vystavených slunečnímu záření nebo na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou. Nenechávejte desky v automobilu! Údržba desek Pokud jsou na desce otisky prsů nebo nečistota, vyčistěte jí měkkým a suchým hadříkem přímými tahy od středu k okraji. Pokud je obtížné desku vyčistit, použijte lehce navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte spreje na vinylové desky, benzín, alkohol nebo jakékoli antistatické prostředky. Desky DVD-RAM uložené v pouzdře Dvoustranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou, kterou chcete přehrávat nebo nahrávat dolu. Jednostranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou s popisem nahoru. Upozornění: Někdy se během přehrávání může objevit šum. To může být způsobeno deskou. (Nemusí vyhovovat průmyslovému standardu.) Tyto symptomy jsou způsobeny deskou a není to závada tohoto přístroje. 9

10 Popis ovládacích prvků Čelní pohled (1) Tlačítko STANDBY/ON strana 19 (2) Čidlo přijímače signálu dálkového ovládání (3) Tlačítko předvolby (PR +/-) strana 51 (4) Tlačítko automatického záznamu satelitního programu (SAT#) strana 63 (5) Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 63 (6) Nosič desky (7) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (8) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31 (9) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31 (10) Tlačítko stop ( ) strana 29, 51 (11) Tlačítko přehrávání ( PLAY) strana 29 (12) Tlačítko pauzy ( PAUSE) strana 29 (13) Tlačítko záznamu ( REC) strana 51 (14) Indikátor VIDEO strana 52 (15) Vstupní konektory S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (L/R) strana 80 (16) Konektor DV IN/OUT (i.link*) strana 78 * i.link odpovídá průmyslovému standardu IEEE Logo je použito u výrobků vyhovujících standardu i.link. d ll d h Pro přístup ke skrytým konektorům otevřete kryt konektorů. 10

11 Zadní pohled (1) Konektor anténního vstupu (ANTENNA IN) strana 16 (2) Konektory komponentového video výstupu (COMPONENT VIDEO OUT (L-1) strana 18 (3) Konektor S-video výstupu (S-VIDEO OUT) strana 17 (4) Konektory audio výstupu (AUDIO OUT (RIGHT/LEFT))) strana 17 (5) Konektory digitálního audio výstupu (DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL/OPTICAL)) strana 84, 91 (6) Číslo regionu strana 6 (7) Chladící větrák Brání zvýšení teploty uvnitř přístroje. Neodpojujte ho. Umístěte přístroj tak, aby nebyla blokována oblast kolem větráku. Větrák se může aktivovat i když je přístroj vypnutý. (8) Napájecí kabel strana 16 (9) Konektor anténního výstupu (ANTENNA OUT) strana 16 (10) Konektor vstupu/výstupu L-1 (L-1 IN/OUT) strana 16, 81, 82, 88, 90 (11) Konektor vstupu/dekodéru L-2 (L-2 IN/DECODER) strana 26, 81, 88, 90 (12) Konektor AV COMPU LINK III* * S tímto přístroje nemá žádnou funkci. (13) Konektor ovládání satelitu (SAT CONTROL) strana 26 11

12 Displej na čelním panelu (1) Indikátor typu desky/stavu Když je vložená deska, indikuje typ desky. Když se deska točí, značky desky se otáčí. Během rychlého hledání: otáčí se rychleji než při normálním přehrávání. Během pomalého přehrávání: otáčí se pomaleji než při normálním přehrávání. Během záznamu: Vnitřní červený kruh svítí stejně jako při normálním přehrávání. Během okamžitého časovače záznamu (ITR) vnitřní červený kruh pomalu bliká. Během pauzy: Značky desky blikají ať se jedná o pauzu záznam nebo přehrávání. Ve stavu stop: Značky desky svítí. Ve stavu stop s pokračujícím přehráváním: Značky desky svítí. Když je nosič desky otevřený: Značky desky zhasnou. Když není vložená deska: Značky desky nesvítí. (2) Indikátor režimu VR strana 106 Svítí když je deska DVD-RW naformátovaná v režimu VR. (3) Indikátor časovače záznamu strana 54, 5, 58, 61 : Svítí když je vložená deska nastavená na program jednodeskového časovače. : Svítí když je časovaný záznam jiný než program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Svítí když je program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Rychle bliká když stisknete tlačítko # (TIMER) v následujících případech: Deska není vložená Hodiny nejsou nastavené Není zde nastavený žádný program časovače. (4) Indikátor režimu záznamu (XP/SP/LP/EP/FR) strana 52 Bliká když je režim záznamu nastavován. Když bliká FR, levé 3 cifry multi-displeje ((12), (13)) indikují rozsah nastavených hodnot od 60 do 360. Po nastavení hodnoty svítí pouze FR. (5) Indikátor skupiny/titulu (GRP/TITLE) strana 7, 44 GRP nebo TITLE svítí podle vložené desky zatímco levé 2 cifry multi-displeje ((12)) indikují číslo podle následujícího vysvětlení: GRP : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet skupin nebo číslo přehrávané skupiny. TITLE : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet titulů nebo číslo přehrávaného titulu. (6) Indikátor stopy/kapitoly (TRK/CHAP) strana 7, 44 TRK nebo CHAP svítí podle vložené desky zatímco 3. a 4. cifra zleva multi-displeje ((13)) indikuje číslo podle následujícího vysvětlení: TRK : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet stop nebo číslo přehrávané stopy. CHAP : Na multi-displeji je zobrazené číslo přehrávané kapitoly. 12

13 (7) Indikátor simulovaného surroundového efektu (3D) strana 45 Svítí když je simulovaný surroundový efekt nastavený na 3D-ON v nabídce nastavení přehrávání. (8) Indikátor Lineární PCM /LPCM) Svítí když je položka XP MODE REC AUDIO nastavená na LINEAR PCM strana 94) pro záznam desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a když je přehráván zvuk ve formátu Lineární PCM. (9) Indikátor režimu náhodného/naprogramovaného přehrávání (RND/PRGM) strana 43 RND : Svítí když je nastavený režim náhodného přehrávání (strana 43). PRGM : Svítí když je nastavený režim naprogramovaného přehrávání (strana 43). (10) Indikátor režimu opakování ( /1/A-B) strana 42 Vyberte režim opakovaného přehrávání v nabídce nastavení přehrávání. : Celá deska je opakovaně přehrávána. 1 : Jeden titul/kapitola/stopa je opakovaně přehrávána. A-B : vybraná část (A-B) je opakovaně přehrávána. Žádné zobrazení: Režim opakovaného přehrávání je vypnutý. (11) Indikátor video výstupu ( ) strana 108 Žádné zobrazení: Indikuje, že je zapnutý prokládaný režim. : Indikuje, že je zapnutý progresivní režim. (Příklad) svítí když je režim video výstupu v progresivním režimu. (12) Zobrazení čísla skupiny/titulu strana 7, 44 (13) Zobrazení čísla stopy/kapitoly strana 7, 44 (14) Indikátor zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 Svítí když je zobrazený zbývající čas desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a nesvítí když je zobrazený odehraný čas. Pravých 6 cifer multi-displeje (15) indikuje odehraný nebo zbývající čas každé stopy. Žádné zobrazení: Indikuje odehraný čas desky Zobrazení: Indikuje zbývající čas desky. (15) Zobrazení zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 (16) Multi-displej Zobrazuje hodiny, přijímaný kanál, odehraný čas a zbývající čas. Také obrazuje stav přístroje (NO DISC/OPEN/CLOSE/READING) 13

14 Zobrazení na TV obrazovce (1) Zobrazení desky Zobrazuje typ desky vložené na nosiči desky. (2) Číslo titulu* Zobrazuje číslo právě přehrávaného titulu (3) Indikátor operačního stavu přehrávání* Piktogramem indikuje operační stav přehrávání. (4) Čas přehrávání* Zobrazuje čas přehrávání aktuálního titulu. * Během přehrávání živé paměti se zobrazuje operační stav přehrávání. Během normálního přehrávání se zobrazuje metoda multikanálového kódování a počet kanálů. (5) Režim záznamu Zobrazuje režim záznamu jako XP, SP, LP, EP, FR a FR60 FR360. Aktuální režim záznamu se zobrazuje během záznamu a během přehrávání se zobrazuje režim záznamu, ve kterém byl program nahrán. Režim záznamu se nezobrazuje během přehrávání seznamu přehrávání. (6) Číslo titulu Zobrazuje číslo přehrávaného titulu během přehrávání a číslo nahrávaného titulu během záznamu. (7) Číslo kapitoly Zobrazuje číslo přehrávané kapitoly během přehrávání a číslo nahrávané kapitoly během záznamu. (8) Zobrazení hodin (9) Zobrazení sloupcového ukazatele strana 37 Zobrazuje místo přehrávání a další informace na sloupcovém ukazateli. (10) Zobrazení názvu titulu Zobrazuje název titulu nově zaregistrovaný pro titul nahraný na desce DVD-RAM/RW/R nebo název souboru JPEG nebo MP3. (11) Indikátor operačního stavu Piktogramem indikuje operační stav. (Také indikuje rychlost pro rychlé hledání vpřed a vzad a pro pomalé přehrávání.) (12) Zobrazení času Obrazuje odehraný čas jednoho titulu, odehraný čas jedné stopy, zbývající čas jedné stopy, celkový odehraný čas, celkový zbývající čas a jiné informace. (13) Zobrazení názvu stanice Zobrazuje název aktuálně vybrané stanice. (14) Zobrazení zvuku Zobrazuje zvuk, který je na vstupu (15) Zobrazení vstupu Zobrazuje aktuálně vybraný vstup. 14

15 Dálkový ovladač Tlačítka s malou tečkou po levé straně názvu lze také použít pro ovládání TV strana 86. (1) Tlačítko video ( VIDEO) strana 52 (2) Tlačítko časovače (# (TIMER)) strana 55, 57 (3) Numerická tlačítka strana 30, 47, 51, 54, 68, 85, 99 (4) Tlačítko AUX strana 97 (5) Tlačítko zrušení (X (CANCEL)) strana 40, 47, 54, 61, 77, 100 (6) Tlačítko kontrola programu (PROG/CHECK) strana 61 (7) Tlačítko SHOWVIEW strana 54 (8) Tlačítko TOP MENU strana 30 Navigační tlačítko (NAVIGATION) strana 64 (9) Tlačítka strana 19 (10) Tlačítko SETUP strana 23 (11) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko PREVIOUS strana 33 (12) Tlačítko přehrávání ( (PLAY)) strana 29 Tlačítko SELECT (13) Tlačítko hledání vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vzad (SLOW -) strana 31 (14) Tlačítko stop ( ) strana 29, 38, 51, 78 Tlačítko vymazání (CLEAR) strana 32, 40, 47, 54 (15) Tlačítko záznamu ( (REC)) strana 51 (16) Tlačítko jednotlačítkového opakovaného přehrávání ( ) strana 38, 39 (17) Tlačítko titulků (SUBTITLE) strana 33 (18) Tlačítko úhlu (ANGLE) strana 33 Tlačítko kontroly živého záznamu (LIVE CHECK) strana 38 (19) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (20) Tlačítko zvuku (AUDIO) strana 34 Tlačítko ztišení zvuku TV ( ) strana 86 (21) Přepínač TV/CABLE/SAT/DVD strana 19 (22) Tlačítko TV/CABLE/SAT STANDBY/ON (TV CBL SAT ) strana 86 (23) Tlačítko DVD STANDBY/ON (DVD ) strana 19 (24) Tlačítko paměti (MEMO) strana 66, 73, 77 Tlačítko značky (MARK) strana 32 (25) Tlačítko nastavení přehrávání (PLAY SET UP) strana 40 Tlačítko progresivního skenování (PROGRESSIVE SCAN) strana 108 (26) Tlačítko zobrazení (DISPLAY) strana 14, 32, 37, 52, 57 (27) Tlačítko nabídky (MENU) strana 30 (28) Tlačítka strana 19, 38 (29) Tlačítko ENTER strana 19 (30) Tlačítko RETURN strana 33, 54 (31) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko NEXT strana 33 (32) Tlačítko hledání vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vpřed (SLOW +) strana 31 (33) Tlačítko pauzy ( (PAUSE)) strana 29, 38 (34) Tlačítko hledání přeskočením ( ) strana 31, 38 (35) Tlačítko REMAIN strana 32, 52 Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 51 (36) Tlačítko hlasitosti TV (% +/-) strana 86 (37) Tlačítko programu TV/CBL/DVD (PR +/-) strana 87 Jak ho použít Dálkový ovladač může ovládat většinu funkcí přístroje a navíc základní funkce TV nebo satelitního tuneru JVC nebo jiného výrobce. (Viz. strana 85 Funkce dálkového ovladače.) Namiřte dálkový ovladače směrem k čidlu na čelním panelu přístroje. Maximální operační vzdálenost dálkového ovladače je kolem 8 m. Poznámky: Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu. Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyjměte baterie, počkejte cca 5 minut, znovu vložte baterie a vyzkoušejte ho. 15

16 Instalace přístroje Základní propojení Anténní konektor Zadní strana TV Je důležité správně přístroj připojit. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT VŠECHNY TYTO KROKY KOMPLETNĚ PROVEDENY. 1. Zkontrolujte obsah příslušenství. Zkontrolujte, že máte veškeré příslušenství popsané na stránce 114 v Technické specifikaci. TV anténní kabel ANTENNA IN RF kabel (z příslušenství) 21-pinový konektor SCART 21-žilový kabel SCART (z příslušenství) Napájecí kabel 2. Umístěte přístroj. Umístěte přístroj na stabilní podstavec v horizontální poloze. 3. Připojte přístroj k TV. (1) Odpojte anténní kabel od TV. (2) Připojte anténní kabel do zdířky ANTENNA IN na zadním panelu přístroje. (3) Připojte RF kabel z příslušenství mezi zdířku ANTENNA OUT na zadním panelu přístroje a anténní vstup TV. (4) Připojte 21-žilový kabel SCART z příslušenství mezi konektor L-1 IN/OUT na zadním panelu přístroje a 21-pinový konektor SCART na TV. Konektor L-1 IN/OUT přijímá a vysílá buď kompozitní video signál (běžný video signál), signál Y/C nebo signál RGB. Nastavte odpovídají možnost v položce L-1 OUTPUT (strana 82): L-1 IN/OUT ANTENNA OUT Zadní strana přístroje Do zásuvky Pozor: TV musí mít 21-pinový konektor SCART pro připojení k přístroji. Když konektor SCART na Nastavte L-1 TV akceptuje: OUTPUT na: Signál Y/C (oddělený SCART S-VIDEO signál luminance jasu) a chrominance (barvy)) RGB signál SCART RGB Nastavte TV na VIDEO (nebo AV), Y/C nebo RGB podle typu konektoru SCART na TV. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. 4. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Na displeji na čelním panelu bliká LOADING po připojení napájecího kabelu do síťové zásuvky a trvá cca 50 sekund než se přístroj zapne. To není závada. Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně

17 Připojení S-VIDEO TV anténní kabel ANTENNA IN S-VIDEO OUT AUDIO OUT Napájecí kabel Zadní strana přístroje Do zásuvky Pro připojení TV se vstupem S-VIDEO a konektory AUDIO vstupu 1. Připojte přístroj k TV. (1) Propojte anténu, TV a přístroj jako v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektor S-VIDEO OUT přístroje ke konektoru S-VIDEO vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Poznámky: Takto získáte kvalitnější S-VHS obraz. S propojením S-VIDEO nemůžete použít funkci nahrání předvoleb (viz. strana 21). Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Audio kabel (není v příslušenství) Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. S-Video kabel (není v příslušenství) ANTENNA OUT Anténní konektor Konektor vstupu S-VIDEO Zadní strana TV RF kabel (z příslušenství) Konektory AUDIO vstupu 17

18 Komponentové video připojení Komponentové video připojení umožňuje získat nejvyšší kvalitu video obrazu. Pro připojení TV s konektory komponentového video vstupu TV anténní kabel COMPONENT VIDEO OUT (L-1) AUDIO OUT Napájecí kabel 1. Připojte přístroj k TV. (1) Proveďte kroky (1) (3) v kroku 1. v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektory COMPONENT VIDEO OUT přístroje ke konektorům komponentového video vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Zadní strana přístroje Do zásuvky Audio kabel (není v příslušenství) Poznámky: Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Komponentový video kabel (není v příslušenství) Komponentové vstupní video konektory Anténní konektor Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. Zadní strana TV Konektory AUDIO vstupu RF kabel (z příslušenství) 18

19 Výchozí nastavení Automatické nastavení Automatické naladění předvoleb/automatické nastavení hodin/automatické nastavení pomocné tabulky čísel předvoleb Je-li poprvé stisknuto tlačítko na přístroji (nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači) pro zapnutí napájení přístroje, jednoduchým výběrem země funkce Automatického nastavení nastaví předvolby tuneru, hodiny* a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. * Při použití v České republice musíte hodiny nastavit ručně. Než začnete, zkontrolujte následující: Kabel TV antény musí být připojený k přístroji. Napájecí kabel přístroje musí být připojený do zásuvky. Pokud chcete sledovat nabídku na TV obrazovce, TV musí být přepnutý do AV režimu. Posuňte přepínač TV/CABLE/SAT/DVD do polohy DVD 1. Zapněte přístroj. Na přístroji Stiskněte tlačítko na přístroji. Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko DVD na dálkovém ovladači. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení země. 2. Vyberte zemi. Na displeji Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na název země. Příklad: Je vybráno DEUTSCHLAND. Pokud je vybráno BELGIUM nebo SUISSE, pokračujte krokem 3. Pokud zvolíte MAGYARORSZÁG, ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKA nebo OTHER EASTERN EUROPE stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se nabídka nastavení hodin. Nastavte ručně hodiny (strana 104 Nastavení hodin ) a pak pokračujte krokem 4. Pokud zvolíte jinou zemi, pokračujte krokem Vyberte jazyk (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení jazyka. (2) Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na požadovaný jazyk. Příklad: Je vybráno DEUTSCH. 19

20 4. Proveďte automatické nastavení. (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví zobrazení AUTO SET/T-V LINK. (2) Stiskněte tlačítko pro posun kurzoru na AUTO SET a stiskněte tlačítko ENTER Na displeji bliká indikátor AUTO. Dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví zobrazení --:--,podle obrázku na straně 22, NETISKNĚTE žádné tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka AUTO SET. Pokud máte připojený přístroj k TV nabízející funkci T-V Link pomocí 21-žilového kabelu SCART (viz. strana 16) a TV je zapnutá, rekordér automaticky se provede Nahrání předvoleb (viz. strana 21) i když pro funkci automatického nastavení vyberete AUTO SET. POZOR Jakmile provedete automatické nastavení, i když uplyne při výpadku napájení doba, po kterou je paměť zálohovaná, všechny předvolby a Pomocná tabulka čísel předvoleb zůstanou v paměti přístroje a ten neprovede Automatické nastavení znovu po obnovení napájení. Přístroj pouze po zapnutí napájení provede automatické nastavení hodin. Pokud se přestěhujete, proveďte každé požadované nastavení. Nastavení předvoleb (viz. strana 98) Nastavení hodin (viz. strana 104) Pokud začne vysílat nová stanice, proveďte nastavení předvoleb (viz. strana 98 Nastavení tuneru ). Poznámky: Pokud neexistují stanice s PDC signálem, přístroj nemůže nastavit hodiny a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. Pokud během automatického nastavování dojde k výpadku napájení nebo stisknete tlačítko nebo SET UP, automatické nastavování se přeruší. Pak vypněte napájení přístroje a zkuste postup znovu od začátku od kroku 1. Funkce automatického nastavení hodin nemusí podle podmínek příjmu pracovat správně. Pokud u některých předvoleb uložených během Automatického nastavení chybí zvuku nebo je zvuk nepřirozený, nastavení TV systému pro tyto předvolby nemusí být správné. Vyberte pro tyto předvolby odpovídající TV systém (viz. strana 101, INFORMACE ). Po provedení Automatického nastavení proveďte Nastavení monitoru na straně

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DR-MH50S DVD & HDD VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE LPT1028-010A ENTER CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT DVD DVD TV AV VIDEO MENU RETURN STOP/ CLEAR

DR-MH50S DVD & HDD VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE LPT1028-010A ENTER CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT DVD DVD TV AV VIDEO MENU RETURN STOP/ CLEAR OPEN/ CLOSE HDD CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC PLAY/SELECT STOP/ CLEAR TV REC MODE DISPLAY ON SCREEN SAT JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING TV VPS/PDC CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT DVD MEMO/MARK

Více

HDD & S-VHS VIDEOREKORDÉR

HDD & S-VHS VIDEOREKORDÉR HDD & S-VHS VIDEOREKORDÉR HM-HDS4E Nejprve se podívejte na stranu 14 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Obsah... 2 Nejprve bezpečnost... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis ovládacích prvků...

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DVD VIDEO REKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_00.book Page 1 Thursday, May 27, 2004 12:03 PM LPT0934-012A CABLE/DBS

DVD VIDEO REKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_00.book Page 1 Thursday, May 27, 2004 12:03 PM LPT0934-012A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_00.book Page 1 Thursday, May 27, 2004 12:03 PM DVD VIDEO REKORDÉR CLE/DS DVD

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Mini DV/S-VHS VIDEOREKORDÉR HR-DVS1EU NÁVOD K POUŽITÍ

Mini DV/S-VHS VIDEOREKORDÉR HR-DVS1EU NÁVOD K POUŽITÍ Mini DV/S-VHS VIDEOREKORDÉR HR-DVS1EU NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Nejprve bezpečnost... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace videorekordéru... 4 Základní propojení... 4 Připojení S-VHS... 5 Výchozí nastavení...

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

BeoVision 8. Nový software dodatek

BeoVision 8. Nový software dodatek BeoVision 8 Nový software dodatek Obrazovkové nabídky Váš televizor byl vybaven novým softwarem a pravděpodobně i hardwarem. Díky tomu disponuje novými funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány v tomto

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

4-266-022-21(1) CD/DVD Player. Referenční příručka DVP-SR150/DVP-SR350. 2011 Sony Corporation

4-266-022-21(1) CD/DVD Player. Referenční příručka DVP-SR150/DVP-SR350. 2011 Sony Corporation 4-266-022-21(1) CD/DVD Player Referenční příručka DVP-SR150/DVP-SR350 2011 Sony Corporation VÝSTRAHA Zařízení nevystavujte dešti a vlhku - předejdete tak riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 04 65 Tento přístroj dokáže přehrávat formáty disků DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DTS, Kodac Pisture a JPEG (společně s MP3) v televizní normě PAL nebo NTSC ve formátu

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ CD měnič C-X100/X0 C-X100 C-X0 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

CDG 350 Uživatelská příručka

CDG 350 Uživatelská příručka CDG 350 Uživatelská příručka Popis funkcí Řídící jednotka čelní panel (str. 7 originálního návodu) 1. Tlačítko PROGRAM Tlačítkem zapínáte a vypínáte režim programování. V tomto režimu můžete naprogramovat

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

ČESKY VIDEO PŘEHRÁVAČ POKYNY OBSAH. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 2 Bezpečnostní opatření...2

ČESKY VIDEO PŘEHRÁVAČ POKYNY OBSAH. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 2 Bezpečnostní opatření...2 VIDEO PŘEHRÁVČ OBSH ČESKY BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 2 Bezpečnostní opatření...2 REJSTŘÍK 4 INSTLCE VŠEHO NOVÉHO VIDEOREKORDÉRU 7 Základní propojení...7 ZÁKLDNÍ NSTVENÍ 8 utomatické nastavení...8 Zavádění předvoleb...10

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Minidiskový rekordér XM-228BK NÁVOD K POUŽITÍ

Minidiskový rekordér XM-228BK NÁVOD K POUŽITÍ Minidiskový rekordér XM-228BK NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. HDD & DVD přehrávač/rekordér DVDR3300H DVDR3330H DVDR5330H Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle pomoci? Nahlédněte nejprve do stručného průvodce a/nebo si přečtěte

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

DR-MV1S/ DR-MV1B DVD VIDEO REKORDÉR & VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE LPT A ENTER VCR TIMER DVD TIMER VCR PLUS+ PROGRESSIVE SCAN NAVIGATION

DR-MV1S/ DR-MV1B DVD VIDEO REKORDÉR & VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA K OBSLUZE LPT A ENTER VCR TIMER DVD TIMER VCR PLUS+ PROGRESSIVE SCAN NAVIGATION GHI PQRS CANCEL VCR PLUS+ CLEAR ABC JKL TUV AUX DEF MNO WXYZ MEMO/MARK POWER VCR EJECT PULL-OPEN DVD VCR/DVD TIMER VCR REC OPEN/CLOSE STOP PLAY S-VIDEO VIDEO (MONO) L - AUDIO - R F- REMAIN REC MODE TIMER

Více

Systém nabídky 4 RANDOM ON/OFF 5 REPEAT ON/OFF 6 EDIT CD ON/OFF 7 TIMER ON/OFF 8 EDIT A.MEM ARRANGE CONTENT RENAME FOLDER

Systém nabídky 4 RANDOM ON/OFF 5 REPEAT ON/OFF 6 EDIT CD ON/OFF 7 TIMER ON/OFF 8 EDIT A.MEM ARRANGE CONTENT RENAME FOLDER BeoSound 4 Dodatek Systém nabídky Tento dodatek obsahuje opravy příručky pro BeoSound 4. V důsledku použití nového softwaru je váš hudební systém vybaven novými funkcemi. Systém nabídky se změnil ve srovnání

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

ČESKY VIDEO PŘEHRÁVAČ POKYNY OBSAH

ČESKY VIDEO PŘEHRÁVAČ POKYNY OBSAH VIDEO PŘEHRÁVAČ Ilustrace videorekordéru objevující se v tomto návodu k použití zobrazují model HR-J670EU. POKYNY OBSAH ČESKY BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 2 Bezpečnostní opatření...2 REJSTŘÍK 4 INSTALACE VAŠEHO

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více