DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ

2 Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ: Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Opravy svěřte odbornému servisu. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel před připojováním nebo odpojováním propojovacích kabelů a antény. DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím přístroje si přečtěte tato bezpečnostní upozornění. Uvědomte si, že může být trestné nahrávat materiál, který je chráněný autorskými právy, bez souhlasu majitele autorských práv. Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky Dolby Laboratories. DTS a DTS Digital Out jsou obchodní značky Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW je ochranná značka Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW je vyráběno v licenci Gemstar Development Corporation. Tento přístroj obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty vlastněnými firmou Macrovision Corporation. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jinak omezené sledování, pokud není firmou Macrovision Corporation povoleno jiné použití. Reverzní inženýrství je zakázáno. 2

3 Tlačítko STANDBY/ON neodděluje přístroj galvanicky od sítě, ale zapíná a vypíná napájení přístroje. znamená pohotovostní stav a I zapnuté napájení. Při instalaci přístroje do skříňky nebo na poličku zajistěte dostatečný prostor po stranách přístroje pro jeho chlazení (10 cm a více po obou bocích, nahoře a vzadu). Při likvidaci použitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Pokud nebudete dodržovat následující body, může dojít k poškození přístroje, dálkového ovladače nebo desky. 1. NEUMISŤUJTE přístroj na místa s extrémní teplotou nebo vlhkostí. na přímé sluneční světlo. do prašného prostředí. na místa se silným magnetickým polem. na nestabilní místa nebo místa vystavená vibracím. 2. NEBLOKUJTE větrací otvory přístroje. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou apod., teplo nemusí odcházet přístroje.) 3. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač těžké předměty. 4. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač žádné tekutiny. (Pokud do přístroje nateče voda nebo jiná tekutina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) 5. CHRAŇTE přístroj před kapající nebo stříkající vodou. 6. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. TAKÉ NA NĚJ nestavte nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (kosmetické nebo lékařské flakóny, květinové vázy, šálky atd.). 7. NESTAVTE na přístroj žádné zdroje ohně jako svíčky atd. 8. ZABRAŇTE nárazům do přístroje během transportu. KONDENZACE VLHKOSTI Vzdušná vlhkost může kondenzovat ve videorekordéru pokud ho přemístíte z chladného do teplého prostředí nebo při extrémní vlhkosti vzduchu. Kondenzace vlhkosti na válci hlav může poškodit pásku. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechejte videorekordér zapnutý po několik hodin, dokud se vlhkost neodpaří. Pozor: Pro uživatele mobilních telefonů: Použití mobilního telefonu v blízkosti přístroje může způsobit chvění obrazu na TV nebo výpadek obrazu a zobrazení modrého pozadí. K umístění přístroje: Některé TV nebo jiné přístroje mohou generovat silné magnetické pole. Nestavte tento přístroj na taková zařízení, jinak může dojít k rušení obrazu. 3

4 Obsah Nejprve bezpečnost... 2 Informace o deskách... 5 O deskách... 5 Popis ovládacích prvků Instalace přístroje Základní propojení Připojení S-VIDEO Komponentové video připojení Výchozí nastavení Automatické nastavení Nahrání předvoleb Nastavení monitoru Jazyk Nastavení Ovladače satelitního receiveru T-V LINK Funkce T-V LINK Operace přehrávání Základní přehrávání Funkce přehrávání Přehrávání živé paměti Použití nabídky nastavení přehrávání Rodičovský zámek Záznam Základní záznam Funkce záznamu Časovač záznamu Programování časovače záznamu kódem SHOWVIEW Ruční programování časovače záznamu Programování jednodeskového časovače záznamu Automatický záznam satelitního pořadu Navigace Knihovna databáze DVD Navi Změna originálních informací Změna informace seznamu přehrávání Změna informace knihovny Přehrávání s navigací MP3/JPEG Editace DV kopírování Editace z kamkordéru Editace na nebo z jiného videorekordéru Nastavení výstupu/vstupu Digitální kopírování zvuku Dálkový ovladač Funkce dálkového ovladače Propojení systémů Připojení k satelitnímu receiveru Připojení/použití dekodéru Připojení k dekodéru Dolby Digital nebo zesilovači s dekodérem DTS Pomocná nastavení Nastavení režimu Nastavení systému SHOWVIEW Nastavení tuneru Nastavení hodin Naformátování desky Finalizace desky Nastavení režimu skenování Odstraňování závad Slovníček Technická specifikace

5 Informace o deskách O deskách Nahrávatelné/přehrávatelné desky Pro záznam a přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD-RAM DVD-R DVD-RW RW cm: 4.7 GB/9.4 GB 8 cm: 1.4 GB/2.8 GB (Režim VR) 12 cm: 4.7 GB 8 cm: 1.4 GB General Ver. 2.0 (Režim Video) 12 cm: 4.7 GB Ver. 1.0 (Pouze režim VR) Ver. 1.1 nebo vyšší (Režim Video/VR) Záznam a přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky a může mít neočekávané výsledky. Je doporučeno použití desky vyrobených firmou JVC, protože byly testovány pro kompatibilitu s tímto přístrojem. Desky DVD-RAM Je možné použít pouze desky, které vyhovují standardu DVD-RAM Version 2.2. Není možné nahrávat na desky DVD-RAM, které nevyhovují tomuto standardu. Pokud použijete desku naformátovanou pod jinou verzí standardu, naformátujte na jí na tomto přístroji před použitím. Nemusí být možné nahrávat, přehrávat, editovat nebo kopírovat desky DVD-RAM i když vyhovují požadovanému standardu pokud byly nahrány nebo editovány na přístroji jiného výrobce nebo na PC nebo pokud obsahují mnoho titulů a pokud na nich zbývá velmi málo volného místa. Některé desky DVD-RAM jsou uloženy v pouzdře. Tento přístroj nemůže pracovat s takovými deskami. Vyjměte desku z pouzdra (pouze desky, které lze vyjmout) nebo použijte desku DVD-RAM, která není uložená v pouzdře. Desky DVD-RAM nahrané na tomto přístroji nelze přehrávat na nekompatibilním DVD přehrávači. Je možné nahrávat programy digitálního vysílání s možností jedné kopie na desky DVD-RAM 4.7/9.4 GB (desky DVD-RAM 2.8 GB nejsou kompatibilní). Desky DVD-R/RW Je možné použít pouze desky DVD-R, které vyhovují standardu DVD-R Version 2.0 a desky DVD-RW Version 1.0 nebo vyšší. Pokud je deska DVD-R/RW (režim Video) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači jako desku DVD VIDEO. Pokud je deska DVD-RW (režim VR) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači kompatibilním s režimem VR desek DVD- RW. Před finalizací - je možné nahrávat na nenahrané části desky, editovat titul desky a programové tituly nebo vymazat programy. Je nemožné nahrávat nebo editovat desky DVD- R/RW nahrané na jiném přístroji i když ještě nebyly finalizovány. Je nemožné přepisovat nahrané části desek DVD- R. Kapacita pro záznam desky DVD-R se nezvětší i když vymažete nahraný program. Po finalizaci Po finalizaci desky DVD-R/RW (režim Video) je možné přehrávat nahrané programy (video a/nebo audio) na standardním DVD video přehrávači jako desku DVD VIDEO. Editované tituly se zobrazí jako DVD nabídka v režimu Video. Není možné nahrávat, editovat nebo mazat data ani v režimu Video, ani v režimu VR. Ani v režimu Video nebo v režimu VR, i když lze desku přehrávat na DVD přehrávačích jiných výrobců, nemusí být někdy možné přehrávání podle podmínek desky a záznamu. Není možné nahrávat desky CD-R/RW nebo desky DVD-R použité pro autoring (For authoring). Není možné nahrávat na desky DVD-R/RW vysílání, které umožňuje jedno zkopírování. Programy umožňující jedno zkopírování lze nahrávat na desky DVD-RW naformátované v režimu VR. Poznámky: Když přehráváte desku DVD-R nahranou na jiném přístroji, může se stát následující. Desku nelze přehrávat. Na obrazovce se objeví mozaikový obraz (blokový šum). Video nebo audio vypadává. Přístroj se během přehrávání zastavuje. 5

6 Desky pouze pro přehrávání Pouze po přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD VIDEO (příklad indikace kódu regionu) Video CD Desky, které nelze přehrávat Následující typy desek nelze na tomto přístroji přehrávat. Nezkoušejte přehrávat desky, které jsou poškozené (prasklé, ohnuté nebo spravené lepící páskou) nebo desky neobvyklých tvarů (tvar srdce, osmihranu nebo jiný). Pokud jsou také desky omylem přehrávány, může vzniknou šum, který může poškodit reproboxy. Desky CD-ROM (včetně PHOTO-CD a CD-G) Desky nahrané ve formátu paketového záznamu (UDF) Desky Super Video CD (SVCD) 1.3 GB CD desky dvojité kapacity (DDCD) Vysoko kapacitní CD desky (HDCD) Audio CD Soubory CD-DA CD-RW Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-R Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-ROM Soubory JPEG/MP3 Následující desky také nelze přehrávat Desky s kódem regiony jiným než 2. DVD-RAM (2.6 GB/5.2 GB) Číslo regionu Svět je pro desky DVD VIDEO rozdělený do 6 regionů. Desky DVD VIDEO mají přiřazené číslo regionu, které určuje region, ve kterém je lze přehrávat. Desku nelze přehrávat v přístroji pokud si čísla regionu neodpovídají. Číslo regionu tohoto přístroje je 2. Pouze desky, které obsahují číslo regionu 2 nebo ALL lze přehrávat. Příklad označení desek DVD VIDEO, které lze přehrávat v tomto přístroji. Přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky. Také lze přehrávat desky DTS Audio CD. (Je vyžadován volitelný dekodér DTS.) Desky MP3 a JPEG lze přehrávat na tomto přístroji pouze pokud jsou nahrány ve formátu ISO9660 nebo Joliet a finalizovány. Soubory JPEG, které lze přehrávat na tomto přístroji musí vyhovovat procesu JFIF/Baseline a maximální rozlišení souborů JPEG je 3840 x 2160 pixelů. Desky CD-R/RW nahrané v hudebním CD formátu musí být finalizovány, aby bylo možné je přehrávat. Operace a kvalita zvuku tohoto přístroje není zaručena pro desky, které nevyhovují specifikaci kompaktní desky (CD-DA). Před přehráváním CD desky zkontrolujte, že obsahuje logo CD a přečtěte si poznámky na obalu desky pro kontrolu, že vyhovuje specifikaci kompaktní desky. Podle záměru autora softwaru a podmínek záznamu může být deska DVD a Video CD nějak omezena. Protože tento přístroj přehrává desky podle záměru autora softwaru jako je vyznačeno na desce, některé funkce nemusejí pracovat podle očekávání. Při přepnutí z jedné vrstvy na druhou vrstvu dvouvrstvé desky DVD VIDEO se obraz a zvuk může dočasně zkreslit. To není závada. Lze přehrávat desky DVD-AUDIO kompatibilní s DVD video přehrávači. Lze přehrávat desky Super Audio CD (SACD) kompatibilní s běžnými CD přehrávači. Značky desek použité v tomto návodu Umožňuje operaci s deskou DVD-RAM. Umožňuje operaci s deskou DVD-R. Umožňuje operaci s deskou DVD-RW. Umožňuje operaci s deskou DVD VIDEO. Umožňuje operaci s deskou Video CD. Umožňuje operaci s deskou Audio CD. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory MP3. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory JPEG. 6

7 Záznamová média a formáty DVD-RAM Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. Během záznamu je nejen možné zapnout přehrávání právě nahrávaného programu, ale také sledovat jakýkoli dříve nahraný program. DVD-RW (režim VR) Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. DVD-RW (režim Video) Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Nový záznam lze provést po vymazání všech dat na desce. DVD-R Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Vhodné když chcete zachovat nahranou desku po dlouhou dobu Struktura souborů na deskách DVD VIDEO Desky DVD VIDEO jsou typicky rozděleny do větších celků, nazývaných tituly. Každý titul má číslo (číslo titulu), které lze použít pro výběr požadovaných titulů. Tituly mohou být dále rozděleny na částí, nazývaných kapitoly. Každá kapitola má číslo (číslo kapitoly), které lze použít pro výběr požadovaných kapitol. Některé desky nemusejí být rozdělené do titulů a kapitol. Když nahráváte program na desku DVD-RAM/RW (režim VR) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z monofonního nebo dvoujazyčného na stereofonní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během přehrávání (strana 32). Když nahráváte program na desku DVD-R/RW (režim Video) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během záznamu nebo přehrávání. Jakmile byla deska finalizována, tyto značky kapitol se vymažou a automaticky se vytvoří nové značky kapitol přibližně každých 5 minut. Deska DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R nebo DVD VIDEO Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 V režimu Video, před finalizací, je možné provést operace editace jiné než změnu názvu desky a/nebo názvů titulů a vymazání programů a/nebo titulů. Po finalizaci není možné provést operace editace. Audio CD/Video CD Typicky jsou desky Audio CD rozdělené do samostatných stop, přičemž každá obsahuje jednu skladbu. Každá stopa má přiřazené číslo. Např. třetí stopa je stopa 3. To samé platí pro desky Video CD. Avšak některé desky nejsou rozdělené do stop. Deska Audio CD nebo Video CD Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 7

8 Desky JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM) Soubory JPEG/MP3 jsou na desce uloženy ve složkách vnořených v několika úrovních, ale díky navigátoru MP3/JPEG tohoto přístroje jsou organizovány jako kdyby byly ve složkách jedné úrovně (ve skupinách) (strana 76). Struktura desky před spuštěním navigátoru MP3/JPEG Značky DVD VIDEO Někdy jsou na deskách DVD a/nebo jejich krabičkách vytištěné značky, informující o obsahu a funkcích desky. V některých případech může deska podporovat určité funkce i když nejsou vyznačené. Značky spojené s obrazem Značka Popis Počet titulků Počet úhlů Složka Soubor MP3 Soubor JPEG Struktura desky po spuštění navigátoru MP3/JPEG Soubory jsou automaticky následovně seskupeny a zobrazeny na obrazovce navigátoru MP3/JPEG. Data se zobrazí v abecedním pořadí podle názvu souboru. Soubory jsou seskupeny na základě kořenové složky. Záznam ve standardním vzhledu obrazu 4:3 Obraz, který je standardním vzhledu obrazu 4:3, obsahuje nahoře a dole černé pásy (letterbox) Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu letterbox na TV s obrazovkou 4:3. Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu pan&scan na TV s obrazovkou 4:3 (levá a pravá strana obrazu je oříznutá. Značky spojené se zvukem Značka Popis Počet zvukových stop Tento přístroj může rozpoznat až 9 úrovní obsahujících složky a soubory. Také může rozpoznat až 250 souborů v každé skupině a až 99 skupin na desce. Značka Dolby Digital. Vyrobeno firmou Dolby Laboratories jako digitální surroundový systém. Značka DTS (Digital Theater Systems) Můžete poslouchat zvuk DTS při připojení k zesilovači s dekodérem DTS přes konektor DIGITAL AUDIO OUT na tomto přístroji. Poznámky: Desky Video CD, které podporují řízení přehrávání (PBC) Obsah desky je nahrán v několika úrovních a přehráván podle instrukcí na obrazovce. Také je možné přehrávat nahrané stopy postupně bez aktivace funkce PBC i když přehráváte PBC kompatibilní desku (strana 33). Obsah nahraných desek Některé soubory nemusí být možné přehrávat podle typu souborů a dalších faktorů. 8

9 Umístění desky Otevření nosiče desky Stiskněte tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro vysunutí nosiče desky. Údržba a manipulace s deskami Jak manipulovat s deskami Při manipulaci s deskou se nedotýkejte povrchu desky. Protože je deska plastová, může se snadno poškodit. Pokud je deska špinavá, zaprášená nebo prasknutá, obraz a zvuk nemusí být správně snímán a deska může způsobit závadu přístroje. Přístroj Dálkový ovladač Další stisknutí tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači zasune nosič desky. Pro otevření a zavření nosiče desky použijte tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Neblokujte nosič desky rukou když se otevírá nebo zavírá, může dojít k závadě. Nevkládejte na nosič desky nic jiného než desky, které lze přehrávat. Netlačte nosič desky silou dolu a nedávejte na něj těžké předměty. Desky bez pouzdra Nosič desky Umístěte desku stranou s popisem nahoru. Protože velikost desky může být různá, vložte jí do správné prohlubně na nosiči desky. Pokud není deska v prohlubni, může se poškrábat nebo jinak poškodit. Desku 8 cm vložte do vnitřní prohlubně. Strana s popisem Nepoškoďte stranu s popisem a nic na ní nelepte. Záznamová strana Před použitím zkontrolujte, že není záznamová strana poškrábaná nebo špinavá. Škrábance a špína na záznamové straně desky mohou zabránit správnému přehrávání nebo záznamu. Také dávejte pozor na poškrábání nebo znečištění desek DVD-RAM když je vyndáváte nebo ukládáte po použití do pouzdra. Skladování Uchovávejte desky v jejich krabičkách. Pokud jsou desky stohovány na sebe bez použití krabiček, mohou se poškodit. Neskladujte desky na místech vystavených slunečnímu záření nebo na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou. Nenechávejte desky v automobilu! Údržba desek Pokud jsou na desce otisky prsů nebo nečistota, vyčistěte jí měkkým a suchým hadříkem přímými tahy od středu k okraji. Pokud je obtížné desku vyčistit, použijte lehce navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte spreje na vinylové desky, benzín, alkohol nebo jakékoli antistatické prostředky. Desky DVD-RAM uložené v pouzdře Dvoustranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou, kterou chcete přehrávat nebo nahrávat dolu. Jednostranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou s popisem nahoru. Upozornění: Někdy se během přehrávání může objevit šum. To může být způsobeno deskou. (Nemusí vyhovovat průmyslovému standardu.) Tyto symptomy jsou způsobeny deskou a není to závada tohoto přístroje. 9

10 Popis ovládacích prvků Čelní pohled (1) Tlačítko STANDBY/ON strana 19 (2) Čidlo přijímače signálu dálkového ovládání (3) Tlačítko předvolby (PR +/-) strana 51 (4) Tlačítko automatického záznamu satelitního programu (SAT#) strana 63 (5) Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 63 (6) Nosič desky (7) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (8) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31 (9) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31 (10) Tlačítko stop ( ) strana 29, 51 (11) Tlačítko přehrávání ( PLAY) strana 29 (12) Tlačítko pauzy ( PAUSE) strana 29 (13) Tlačítko záznamu ( REC) strana 51 (14) Indikátor VIDEO strana 52 (15) Vstupní konektory S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (L/R) strana 80 (16) Konektor DV IN/OUT (i.link*) strana 78 * i.link odpovídá průmyslovému standardu IEEE Logo je použito u výrobků vyhovujících standardu i.link. d ll d h Pro přístup ke skrytým konektorům otevřete kryt konektorů. 10

11 Zadní pohled (1) Konektor anténního vstupu (ANTENNA IN) strana 16 (2) Konektory komponentového video výstupu (COMPONENT VIDEO OUT (L-1) strana 18 (3) Konektor S-video výstupu (S-VIDEO OUT) strana 17 (4) Konektory audio výstupu (AUDIO OUT (RIGHT/LEFT))) strana 17 (5) Konektory digitálního audio výstupu (DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL/OPTICAL)) strana 84, 91 (6) Číslo regionu strana 6 (7) Chladící větrák Brání zvýšení teploty uvnitř přístroje. Neodpojujte ho. Umístěte přístroj tak, aby nebyla blokována oblast kolem větráku. Větrák se může aktivovat i když je přístroj vypnutý. (8) Napájecí kabel strana 16 (9) Konektor anténního výstupu (ANTENNA OUT) strana 16 (10) Konektor vstupu/výstupu L-1 (L-1 IN/OUT) strana 16, 81, 82, 88, 90 (11) Konektor vstupu/dekodéru L-2 (L-2 IN/DECODER) strana 26, 81, 88, 90 (12) Konektor AV COMPU LINK III* * S tímto přístroje nemá žádnou funkci. (13) Konektor ovládání satelitu (SAT CONTROL) strana 26 11

12 Displej na čelním panelu (1) Indikátor typu desky/stavu Když je vložená deska, indikuje typ desky. Když se deska točí, značky desky se otáčí. Během rychlého hledání: otáčí se rychleji než při normálním přehrávání. Během pomalého přehrávání: otáčí se pomaleji než při normálním přehrávání. Během záznamu: Vnitřní červený kruh svítí stejně jako při normálním přehrávání. Během okamžitého časovače záznamu (ITR) vnitřní červený kruh pomalu bliká. Během pauzy: Značky desky blikají ať se jedná o pauzu záznam nebo přehrávání. Ve stavu stop: Značky desky svítí. Ve stavu stop s pokračujícím přehráváním: Značky desky svítí. Když je nosič desky otevřený: Značky desky zhasnou. Když není vložená deska: Značky desky nesvítí. (2) Indikátor režimu VR strana 106 Svítí když je deska DVD-RW naformátovaná v režimu VR. (3) Indikátor časovače záznamu strana 54, 5, 58, 61 : Svítí když je vložená deska nastavená na program jednodeskového časovače. : Svítí když je časovaný záznam jiný než program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Svítí když je program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Rychle bliká když stisknete tlačítko # (TIMER) v následujících případech: Deska není vložená Hodiny nejsou nastavené Není zde nastavený žádný program časovače. (4) Indikátor režimu záznamu (XP/SP/LP/EP/FR) strana 52 Bliká když je režim záznamu nastavován. Když bliká FR, levé 3 cifry multi-displeje ((12), (13)) indikují rozsah nastavených hodnot od 60 do 360. Po nastavení hodnoty svítí pouze FR. (5) Indikátor skupiny/titulu (GRP/TITLE) strana 7, 44 GRP nebo TITLE svítí podle vložené desky zatímco levé 2 cifry multi-displeje ((12)) indikují číslo podle následujícího vysvětlení: GRP : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet skupin nebo číslo přehrávané skupiny. TITLE : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet titulů nebo číslo přehrávaného titulu. (6) Indikátor stopy/kapitoly (TRK/CHAP) strana 7, 44 TRK nebo CHAP svítí podle vložené desky zatímco 3. a 4. cifra zleva multi-displeje ((13)) indikuje číslo podle následujícího vysvětlení: TRK : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet stop nebo číslo přehrávané stopy. CHAP : Na multi-displeji je zobrazené číslo přehrávané kapitoly. 12

13 (7) Indikátor simulovaného surroundového efektu (3D) strana 45 Svítí když je simulovaný surroundový efekt nastavený na 3D-ON v nabídce nastavení přehrávání. (8) Indikátor Lineární PCM /LPCM) Svítí když je položka XP MODE REC AUDIO nastavená na LINEAR PCM strana 94) pro záznam desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a když je přehráván zvuk ve formátu Lineární PCM. (9) Indikátor režimu náhodného/naprogramovaného přehrávání (RND/PRGM) strana 43 RND : Svítí když je nastavený režim náhodného přehrávání (strana 43). PRGM : Svítí když je nastavený režim naprogramovaného přehrávání (strana 43). (10) Indikátor režimu opakování ( /1/A-B) strana 42 Vyberte režim opakovaného přehrávání v nabídce nastavení přehrávání. : Celá deska je opakovaně přehrávána. 1 : Jeden titul/kapitola/stopa je opakovaně přehrávána. A-B : vybraná část (A-B) je opakovaně přehrávána. Žádné zobrazení: Režim opakovaného přehrávání je vypnutý. (11) Indikátor video výstupu ( ) strana 108 Žádné zobrazení: Indikuje, že je zapnutý prokládaný režim. : Indikuje, že je zapnutý progresivní režim. (Příklad) svítí když je režim video výstupu v progresivním režimu. (12) Zobrazení čísla skupiny/titulu strana 7, 44 (13) Zobrazení čísla stopy/kapitoly strana 7, 44 (14) Indikátor zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 Svítí když je zobrazený zbývající čas desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a nesvítí když je zobrazený odehraný čas. Pravých 6 cifer multi-displeje (15) indikuje odehraný nebo zbývající čas každé stopy. Žádné zobrazení: Indikuje odehraný čas desky Zobrazení: Indikuje zbývající čas desky. (15) Zobrazení zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 (16) Multi-displej Zobrazuje hodiny, přijímaný kanál, odehraný čas a zbývající čas. Také obrazuje stav přístroje (NO DISC/OPEN/CLOSE/READING) 13

14 Zobrazení na TV obrazovce (1) Zobrazení desky Zobrazuje typ desky vložené na nosiči desky. (2) Číslo titulu* Zobrazuje číslo právě přehrávaného titulu (3) Indikátor operačního stavu přehrávání* Piktogramem indikuje operační stav přehrávání. (4) Čas přehrávání* Zobrazuje čas přehrávání aktuálního titulu. * Během přehrávání živé paměti se zobrazuje operační stav přehrávání. Během normálního přehrávání se zobrazuje metoda multikanálového kódování a počet kanálů. (5) Režim záznamu Zobrazuje režim záznamu jako XP, SP, LP, EP, FR a FR60 FR360. Aktuální režim záznamu se zobrazuje během záznamu a během přehrávání se zobrazuje režim záznamu, ve kterém byl program nahrán. Režim záznamu se nezobrazuje během přehrávání seznamu přehrávání. (6) Číslo titulu Zobrazuje číslo přehrávaného titulu během přehrávání a číslo nahrávaného titulu během záznamu. (7) Číslo kapitoly Zobrazuje číslo přehrávané kapitoly během přehrávání a číslo nahrávané kapitoly během záznamu. (8) Zobrazení hodin (9) Zobrazení sloupcového ukazatele strana 37 Zobrazuje místo přehrávání a další informace na sloupcovém ukazateli. (10) Zobrazení názvu titulu Zobrazuje název titulu nově zaregistrovaný pro titul nahraný na desce DVD-RAM/RW/R nebo název souboru JPEG nebo MP3. (11) Indikátor operačního stavu Piktogramem indikuje operační stav. (Také indikuje rychlost pro rychlé hledání vpřed a vzad a pro pomalé přehrávání.) (12) Zobrazení času Obrazuje odehraný čas jednoho titulu, odehraný čas jedné stopy, zbývající čas jedné stopy, celkový odehraný čas, celkový zbývající čas a jiné informace. (13) Zobrazení názvu stanice Zobrazuje název aktuálně vybrané stanice. (14) Zobrazení zvuku Zobrazuje zvuk, který je na vstupu (15) Zobrazení vstupu Zobrazuje aktuálně vybraný vstup. 14

15 Dálkový ovladač Tlačítka s malou tečkou po levé straně názvu lze také použít pro ovládání TV strana 86. (1) Tlačítko video ( VIDEO) strana 52 (2) Tlačítko časovače (# (TIMER)) strana 55, 57 (3) Numerická tlačítka strana 30, 47, 51, 54, 68, 85, 99 (4) Tlačítko AUX strana 97 (5) Tlačítko zrušení (X (CANCEL)) strana 40, 47, 54, 61, 77, 100 (6) Tlačítko kontrola programu (PROG/CHECK) strana 61 (7) Tlačítko SHOWVIEW strana 54 (8) Tlačítko TOP MENU strana 30 Navigační tlačítko (NAVIGATION) strana 64 (9) Tlačítka strana 19 (10) Tlačítko SETUP strana 23 (11) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko PREVIOUS strana 33 (12) Tlačítko přehrávání ( (PLAY)) strana 29 Tlačítko SELECT (13) Tlačítko hledání vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vzad (SLOW -) strana 31 (14) Tlačítko stop ( ) strana 29, 38, 51, 78 Tlačítko vymazání (CLEAR) strana 32, 40, 47, 54 (15) Tlačítko záznamu ( (REC)) strana 51 (16) Tlačítko jednotlačítkového opakovaného přehrávání ( ) strana 38, 39 (17) Tlačítko titulků (SUBTITLE) strana 33 (18) Tlačítko úhlu (ANGLE) strana 33 Tlačítko kontroly živého záznamu (LIVE CHECK) strana 38 (19) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (20) Tlačítko zvuku (AUDIO) strana 34 Tlačítko ztišení zvuku TV ( ) strana 86 (21) Přepínač TV/CABLE/SAT/DVD strana 19 (22) Tlačítko TV/CABLE/SAT STANDBY/ON (TV CBL SAT ) strana 86 (23) Tlačítko DVD STANDBY/ON (DVD ) strana 19 (24) Tlačítko paměti (MEMO) strana 66, 73, 77 Tlačítko značky (MARK) strana 32 (25) Tlačítko nastavení přehrávání (PLAY SET UP) strana 40 Tlačítko progresivního skenování (PROGRESSIVE SCAN) strana 108 (26) Tlačítko zobrazení (DISPLAY) strana 14, 32, 37, 52, 57 (27) Tlačítko nabídky (MENU) strana 30 (28) Tlačítka strana 19, 38 (29) Tlačítko ENTER strana 19 (30) Tlačítko RETURN strana 33, 54 (31) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko NEXT strana 33 (32) Tlačítko hledání vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vpřed (SLOW +) strana 31 (33) Tlačítko pauzy ( (PAUSE)) strana 29, 38 (34) Tlačítko hledání přeskočením ( ) strana 31, 38 (35) Tlačítko REMAIN strana 32, 52 Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 51 (36) Tlačítko hlasitosti TV (% +/-) strana 86 (37) Tlačítko programu TV/CBL/DVD (PR +/-) strana 87 Jak ho použít Dálkový ovladač může ovládat většinu funkcí přístroje a navíc základní funkce TV nebo satelitního tuneru JVC nebo jiného výrobce. (Viz. strana 85 Funkce dálkového ovladače.) Namiřte dálkový ovladače směrem k čidlu na čelním panelu přístroje. Maximální operační vzdálenost dálkového ovladače je kolem 8 m. Poznámky: Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu. Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyjměte baterie, počkejte cca 5 minut, znovu vložte baterie a vyzkoušejte ho. 15

16 Instalace přístroje Základní propojení Anténní konektor Zadní strana TV Je důležité správně přístroj připojit. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT VŠECHNY TYTO KROKY KOMPLETNĚ PROVEDENY. 1. Zkontrolujte obsah příslušenství. Zkontrolujte, že máte veškeré příslušenství popsané na stránce 114 v Technické specifikaci. TV anténní kabel ANTENNA IN RF kabel (z příslušenství) 21-pinový konektor SCART 21-žilový kabel SCART (z příslušenství) Napájecí kabel 2. Umístěte přístroj. Umístěte přístroj na stabilní podstavec v horizontální poloze. 3. Připojte přístroj k TV. (1) Odpojte anténní kabel od TV. (2) Připojte anténní kabel do zdířky ANTENNA IN na zadním panelu přístroje. (3) Připojte RF kabel z příslušenství mezi zdířku ANTENNA OUT na zadním panelu přístroje a anténní vstup TV. (4) Připojte 21-žilový kabel SCART z příslušenství mezi konektor L-1 IN/OUT na zadním panelu přístroje a 21-pinový konektor SCART na TV. Konektor L-1 IN/OUT přijímá a vysílá buď kompozitní video signál (běžný video signál), signál Y/C nebo signál RGB. Nastavte odpovídají možnost v položce L-1 OUTPUT (strana 82): L-1 IN/OUT ANTENNA OUT Zadní strana přístroje Do zásuvky Pozor: TV musí mít 21-pinový konektor SCART pro připojení k přístroji. Když konektor SCART na Nastavte L-1 TV akceptuje: OUTPUT na: Signál Y/C (oddělený SCART S-VIDEO signál luminance jasu) a chrominance (barvy)) RGB signál SCART RGB Nastavte TV na VIDEO (nebo AV), Y/C nebo RGB podle typu konektoru SCART na TV. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. 4. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Na displeji na čelním panelu bliká LOADING po připojení napájecího kabelu do síťové zásuvky a trvá cca 50 sekund než se přístroj zapne. To není závada. Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně

17 Připojení S-VIDEO TV anténní kabel ANTENNA IN S-VIDEO OUT AUDIO OUT Napájecí kabel Zadní strana přístroje Do zásuvky Pro připojení TV se vstupem S-VIDEO a konektory AUDIO vstupu 1. Připojte přístroj k TV. (1) Propojte anténu, TV a přístroj jako v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektor S-VIDEO OUT přístroje ke konektoru S-VIDEO vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Poznámky: Takto získáte kvalitnější S-VHS obraz. S propojením S-VIDEO nemůžete použít funkci nahrání předvoleb (viz. strana 21). Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Audio kabel (není v příslušenství) Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. S-Video kabel (není v příslušenství) ANTENNA OUT Anténní konektor Konektor vstupu S-VIDEO Zadní strana TV RF kabel (z příslušenství) Konektory AUDIO vstupu 17

18 Komponentové video připojení Komponentové video připojení umožňuje získat nejvyšší kvalitu video obrazu. Pro připojení TV s konektory komponentového video vstupu TV anténní kabel COMPONENT VIDEO OUT (L-1) AUDIO OUT Napájecí kabel 1. Připojte přístroj k TV. (1) Proveďte kroky (1) (3) v kroku 1. v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektory COMPONENT VIDEO OUT přístroje ke konektorům komponentového video vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Zadní strana přístroje Do zásuvky Audio kabel (není v příslušenství) Poznámky: Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Komponentový video kabel (není v příslušenství) Komponentové vstupní video konektory Anténní konektor Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. Zadní strana TV Konektory AUDIO vstupu RF kabel (z příslušenství) 18

19 Výchozí nastavení Automatické nastavení Automatické naladění předvoleb/automatické nastavení hodin/automatické nastavení pomocné tabulky čísel předvoleb Je-li poprvé stisknuto tlačítko na přístroji (nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači) pro zapnutí napájení přístroje, jednoduchým výběrem země funkce Automatického nastavení nastaví předvolby tuneru, hodiny* a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. * Při použití v České republice musíte hodiny nastavit ručně. Než začnete, zkontrolujte následující: Kabel TV antény musí být připojený k přístroji. Napájecí kabel přístroje musí být připojený do zásuvky. Pokud chcete sledovat nabídku na TV obrazovce, TV musí být přepnutý do AV režimu. Posuňte přepínač TV/CABLE/SAT/DVD do polohy DVD 1. Zapněte přístroj. Na přístroji Stiskněte tlačítko na přístroji. Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko DVD na dálkovém ovladači. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení země. 2. Vyberte zemi. Na displeji Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na název země. Příklad: Je vybráno DEUTSCHLAND. Pokud je vybráno BELGIUM nebo SUISSE, pokračujte krokem 3. Pokud zvolíte MAGYARORSZÁG, ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKA nebo OTHER EASTERN EUROPE stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se nabídka nastavení hodin. Nastavte ručně hodiny (strana 104 Nastavení hodin ) a pak pokračujte krokem 4. Pokud zvolíte jinou zemi, pokračujte krokem Vyberte jazyk (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení jazyka. (2) Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na požadovaný jazyk. Příklad: Je vybráno DEUTSCH. 19

20 4. Proveďte automatické nastavení. (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví zobrazení AUTO SET/T-V LINK. (2) Stiskněte tlačítko pro posun kurzoru na AUTO SET a stiskněte tlačítko ENTER Na displeji bliká indikátor AUTO. Dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví zobrazení --:--,podle obrázku na straně 22, NETISKNĚTE žádné tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka AUTO SET. Pokud máte připojený přístroj k TV nabízející funkci T-V Link pomocí 21-žilového kabelu SCART (viz. strana 16) a TV je zapnutá, rekordér automaticky se provede Nahrání předvoleb (viz. strana 21) i když pro funkci automatického nastavení vyberete AUTO SET. POZOR Jakmile provedete automatické nastavení, i když uplyne při výpadku napájení doba, po kterou je paměť zálohovaná, všechny předvolby a Pomocná tabulka čísel předvoleb zůstanou v paměti přístroje a ten neprovede Automatické nastavení znovu po obnovení napájení. Přístroj pouze po zapnutí napájení provede automatické nastavení hodin. Pokud se přestěhujete, proveďte každé požadované nastavení. Nastavení předvoleb (viz. strana 98) Nastavení hodin (viz. strana 104) Pokud začne vysílat nová stanice, proveďte nastavení předvoleb (viz. strana 98 Nastavení tuneru ). Poznámky: Pokud neexistují stanice s PDC signálem, přístroj nemůže nastavit hodiny a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. Pokud během automatického nastavování dojde k výpadku napájení nebo stisknete tlačítko nebo SET UP, automatické nastavování se přeruší. Pak vypněte napájení přístroje a zkuste postup znovu od začátku od kroku 1. Funkce automatického nastavení hodin nemusí podle podmínek příjmu pracovat správně. Pokud u některých předvoleb uložených během Automatického nastavení chybí zvuku nebo je zvuk nepřirozený, nastavení TV systému pro tyto předvolby nemusí být správné. Vyberte pro tyto předvolby odpovídající TV systém (viz. strana 101, INFORMACE ). Po provedení Automatického nastavení proveďte Nastavení monitoru na straně

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více