DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ

2 Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ: Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Uvnitř přístroje je nebezpečné napětí. Opravy svěřte odbornému servisu. Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel před připojováním nebo odpojováním propojovacích kabelů a antény. DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím přístroje si přečtěte tato bezpečnostní upozornění. Uvědomte si, že může být trestné nahrávat materiál, který je chráněný autorskými právy, bez souhlasu majitele autorských práv. Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-d jsou obchodní značky Dolby Laboratories. DTS a DTS Digital Out jsou obchodní značky Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW je ochranná značka Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW je vyráběno v licenci Gemstar Development Corporation. Tento přístroj obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty vlastněnými firmou Macrovision Corporation. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jinak omezené sledování, pokud není firmou Macrovision Corporation povoleno jiné použití. Reverzní inženýrství je zakázáno. 2

3 Tlačítko STANDBY/ON neodděluje přístroj galvanicky od sítě, ale zapíná a vypíná napájení přístroje. znamená pohotovostní stav a I zapnuté napájení. Při instalaci přístroje do skříňky nebo na poličku zajistěte dostatečný prostor po stranách přístroje pro jeho chlazení (10 cm a více po obou bocích, nahoře a vzadu). Při likvidaci použitých baterií se řiďte místními předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Pokud nebudete dodržovat následující body, může dojít k poškození přístroje, dálkového ovladače nebo desky. 1. NEUMISŤUJTE přístroj na místa s extrémní teplotou nebo vlhkostí. na přímé sluneční světlo. do prašného prostředí. na místa se silným magnetickým polem. na nestabilní místa nebo místa vystavená vibracím. 2. NEBLOKUJTE větrací otvory přístroje. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou apod., teplo nemusí odcházet přístroje.) 3. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač těžké předměty. 4. NESTAVTE na přístroj nebo dálkový ovladač žádné tekutiny. (Pokud do přístroje nateče voda nebo jiná tekutina, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) 5. CHRAŇTE přístroj před kapající nebo stříkající vodou. 6. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. TAKÉ NA NĚJ nestavte nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (kosmetické nebo lékařské flakóny, květinové vázy, šálky atd.). 7. NESTAVTE na přístroj žádné zdroje ohně jako svíčky atd. 8. ZABRAŇTE nárazům do přístroje během transportu. KONDENZACE VLHKOSTI Vzdušná vlhkost může kondenzovat ve videorekordéru pokud ho přemístíte z chladného do teplého prostředí nebo při extrémní vlhkosti vzduchu. Kondenzace vlhkosti na válci hlav může poškodit pásku. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechejte videorekordér zapnutý po několik hodin, dokud se vlhkost neodpaří. Pozor: Pro uživatele mobilních telefonů: Použití mobilního telefonu v blízkosti přístroje může způsobit chvění obrazu na TV nebo výpadek obrazu a zobrazení modrého pozadí. K umístění přístroje: Některé TV nebo jiné přístroje mohou generovat silné magnetické pole. Nestavte tento přístroj na taková zařízení, jinak může dojít k rušení obrazu. 3

4 Obsah Nejprve bezpečnost... 2 Informace o deskách... 5 O deskách... 5 Popis ovládacích prvků Instalace přístroje Základní propojení Připojení S-VIDEO Komponentové video připojení Výchozí nastavení Automatické nastavení Nahrání předvoleb Nastavení monitoru Jazyk Nastavení Ovladače satelitního receiveru T-V LINK Funkce T-V LINK Operace přehrávání Základní přehrávání Funkce přehrávání Přehrávání živé paměti Použití nabídky nastavení přehrávání Rodičovský zámek Záznam Základní záznam Funkce záznamu Časovač záznamu Programování časovače záznamu kódem SHOWVIEW Ruční programování časovače záznamu Programování jednodeskového časovače záznamu Automatický záznam satelitního pořadu Navigace Knihovna databáze DVD Navi Změna originálních informací Změna informace seznamu přehrávání Změna informace knihovny Přehrávání s navigací MP3/JPEG Editace DV kopírování Editace z kamkordéru Editace na nebo z jiného videorekordéru Nastavení výstupu/vstupu Digitální kopírování zvuku Dálkový ovladač Funkce dálkového ovladače Propojení systémů Připojení k satelitnímu receiveru Připojení/použití dekodéru Připojení k dekodéru Dolby Digital nebo zesilovači s dekodérem DTS Pomocná nastavení Nastavení režimu Nastavení systému SHOWVIEW Nastavení tuneru Nastavení hodin Naformátování desky Finalizace desky Nastavení režimu skenování Odstraňování závad Slovníček Technická specifikace

5 Informace o deskách O deskách Nahrávatelné/přehrávatelné desky Pro záznam a přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD-RAM DVD-R DVD-RW RW cm: 4.7 GB/9.4 GB 8 cm: 1.4 GB/2.8 GB (Režim VR) 12 cm: 4.7 GB 8 cm: 1.4 GB General Ver. 2.0 (Režim Video) 12 cm: 4.7 GB Ver. 1.0 (Pouze režim VR) Ver. 1.1 nebo vyšší (Režim Video/VR) Záznam a přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky a může mít neočekávané výsledky. Je doporučeno použití desky vyrobených firmou JVC, protože byly testovány pro kompatibilitu s tímto přístrojem. Desky DVD-RAM Je možné použít pouze desky, které vyhovují standardu DVD-RAM Version 2.2. Není možné nahrávat na desky DVD-RAM, které nevyhovují tomuto standardu. Pokud použijete desku naformátovanou pod jinou verzí standardu, naformátujte na jí na tomto přístroji před použitím. Nemusí být možné nahrávat, přehrávat, editovat nebo kopírovat desky DVD-RAM i když vyhovují požadovanému standardu pokud byly nahrány nebo editovány na přístroji jiného výrobce nebo na PC nebo pokud obsahují mnoho titulů a pokud na nich zbývá velmi málo volného místa. Některé desky DVD-RAM jsou uloženy v pouzdře. Tento přístroj nemůže pracovat s takovými deskami. Vyjměte desku z pouzdra (pouze desky, které lze vyjmout) nebo použijte desku DVD-RAM, která není uložená v pouzdře. Desky DVD-RAM nahrané na tomto přístroji nelze přehrávat na nekompatibilním DVD přehrávači. Je možné nahrávat programy digitálního vysílání s možností jedné kopie na desky DVD-RAM 4.7/9.4 GB (desky DVD-RAM 2.8 GB nejsou kompatibilní). Desky DVD-R/RW Je možné použít pouze desky DVD-R, které vyhovují standardu DVD-R Version 2.0 a desky DVD-RW Version 1.0 nebo vyšší. Pokud je deska DVD-R/RW (režim Video) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači jako desku DVD VIDEO. Pokud je deska DVD-RW (režim VR) finalizována (strana 107), lze jí přehrávat na standardním DVD přehrávači kompatibilním s režimem VR desek DVD- RW. Před finalizací - je možné nahrávat na nenahrané části desky, editovat titul desky a programové tituly nebo vymazat programy. Je nemožné nahrávat nebo editovat desky DVD- R/RW nahrané na jiném přístroji i když ještě nebyly finalizovány. Je nemožné přepisovat nahrané části desek DVD- R. Kapacita pro záznam desky DVD-R se nezvětší i když vymažete nahraný program. Po finalizaci Po finalizaci desky DVD-R/RW (režim Video) je možné přehrávat nahrané programy (video a/nebo audio) na standardním DVD video přehrávači jako desku DVD VIDEO. Editované tituly se zobrazí jako DVD nabídka v režimu Video. Není možné nahrávat, editovat nebo mazat data ani v režimu Video, ani v režimu VR. Ani v režimu Video nebo v režimu VR, i když lze desku přehrávat na DVD přehrávačích jiných výrobců, nemusí být někdy možné přehrávání podle podmínek desky a záznamu. Není možné nahrávat desky CD-R/RW nebo desky DVD-R použité pro autoring (For authoring). Není možné nahrávat na desky DVD-R/RW vysílání, které umožňuje jedno zkopírování. Programy umožňující jedno zkopírování lze nahrávat na desky DVD-RW naformátované v režimu VR. Poznámky: Když přehráváte desku DVD-R nahranou na jiném přístroji, může se stát následující. Desku nelze přehrávat. Na obrazovce se objeví mozaikový obraz (blokový šum). Video nebo audio vypadává. Přístroj se během přehrávání zastavuje. 5

6 Desky pouze pro přehrávání Pouze po přehrávání můžete použít desky, mající následující loga. DVD VIDEO (příklad indikace kódu regionu) Video CD Desky, které nelze přehrávat Následující typy desek nelze na tomto přístroji přehrávat. Nezkoušejte přehrávat desky, které jsou poškozené (prasklé, ohnuté nebo spravené lepící páskou) nebo desky neobvyklých tvarů (tvar srdce, osmihranu nebo jiný). Pokud jsou také desky omylem přehrávány, může vzniknou šum, který může poškodit reproboxy. Desky CD-ROM (včetně PHOTO-CD a CD-G) Desky nahrané ve formátu paketového záznamu (UDF) Desky Super Video CD (SVCD) 1.3 GB CD desky dvojité kapacity (DDCD) Vysoko kapacitní CD desky (HDCD) Audio CD Soubory CD-DA CD-RW Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-R Soubory CD-DA/JPEG/MP3 CD-ROM Soubory JPEG/MP3 Následující desky také nelze přehrávat Desky s kódem regiony jiným než 2. DVD-RAM (2.6 GB/5.2 GB) Číslo regionu Svět je pro desky DVD VIDEO rozdělený do 6 regionů. Desky DVD VIDEO mají přiřazené číslo regionu, které určuje region, ve kterém je lze přehrávat. Desku nelze přehrávat v přístroji pokud si čísla regionu neodpovídají. Číslo regionu tohoto přístroje je 2. Pouze desky, které obsahují číslo regionu 2 nebo ALL lze přehrávat. Příklad označení desek DVD VIDEO, které lze přehrávat v tomto přístroji. Přehrávání nemusí být možné podle charakteristik a podmínek použité desky. Také lze přehrávat desky DTS Audio CD. (Je vyžadován volitelný dekodér DTS.) Desky MP3 a JPEG lze přehrávat na tomto přístroji pouze pokud jsou nahrány ve formátu ISO9660 nebo Joliet a finalizovány. Soubory JPEG, které lze přehrávat na tomto přístroji musí vyhovovat procesu JFIF/Baseline a maximální rozlišení souborů JPEG je 3840 x 2160 pixelů. Desky CD-R/RW nahrané v hudebním CD formátu musí být finalizovány, aby bylo možné je přehrávat. Operace a kvalita zvuku tohoto přístroje není zaručena pro desky, které nevyhovují specifikaci kompaktní desky (CD-DA). Před přehráváním CD desky zkontrolujte, že obsahuje logo CD a přečtěte si poznámky na obalu desky pro kontrolu, že vyhovuje specifikaci kompaktní desky. Podle záměru autora softwaru a podmínek záznamu může být deska DVD a Video CD nějak omezena. Protože tento přístroj přehrává desky podle záměru autora softwaru jako je vyznačeno na desce, některé funkce nemusejí pracovat podle očekávání. Při přepnutí z jedné vrstvy na druhou vrstvu dvouvrstvé desky DVD VIDEO se obraz a zvuk může dočasně zkreslit. To není závada. Lze přehrávat desky DVD-AUDIO kompatibilní s DVD video přehrávači. Lze přehrávat desky Super Audio CD (SACD) kompatibilní s běžnými CD přehrávači. Značky desek použité v tomto návodu Umožňuje operaci s deskou DVD-RAM. Umožňuje operaci s deskou DVD-R. Umožňuje operaci s deskou DVD-RW. Umožňuje operaci s deskou DVD VIDEO. Umožňuje operaci s deskou Video CD. Umožňuje operaci s deskou Audio CD. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory MP3. Umožňuje operaci s deskou obsahující soubory JPEG. 6

7 Záznamová média a formáty DVD-RAM Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. Během záznamu je nejen možné zapnout přehrávání právě nahrávaného programu, ale také sledovat jakýkoli dříve nahraný program. DVD-RW (režim VR) Záznam a mazání lze provést tolikrát, kolikrát je to možné u jedné desky. Po záznamu lze provést editaci, jako vymazání nechtěných částí. DVD-RW (režim Video) Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Nový záznam lze provést po vymazání všech dat na desce. DVD-R Lze přehrávat na jiných DVD přehrávačích. Vhodné když chcete zachovat nahranou desku po dlouhou dobu Struktura souborů na deskách DVD VIDEO Desky DVD VIDEO jsou typicky rozděleny do větších celků, nazývaných tituly. Každý titul má číslo (číslo titulu), které lze použít pro výběr požadovaných titulů. Tituly mohou být dále rozděleny na částí, nazývaných kapitoly. Každá kapitola má číslo (číslo kapitoly), které lze použít pro výběr požadovaných kapitol. Některé desky nemusejí být rozdělené do titulů a kapitol. Když nahráváte program na desku DVD-RAM/RW (režim VR) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z monofonního nebo dvoujazyčného na stereofonní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během přehrávání (strana 32). Když nahráváte program na desku DVD-R/RW (režim Video) Jeden záznam vytvoří jeden titul (jednu kapitolu). Avšak značky kapitol jsou automaticky vkládány když je zapnuta pauza záznamu nebo když se zvuk změní z důvodu přerušení reklamou atd. Také je možné vkládat značky kapitol v požadovaném místě během záznamu nebo přehrávání. Jakmile byla deska finalizována, tyto značky kapitol se vymažou a automaticky se vytvoří nové značky kapitol přibližně každých 5 minut. Deska DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R nebo DVD VIDEO Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 V režimu Video, před finalizací, je možné provést operace editace jiné než změnu názvu desky a/nebo názvů titulů a vymazání programů a/nebo titulů. Po finalizaci není možné provést operace editace. Audio CD/Video CD Typicky jsou desky Audio CD rozdělené do samostatných stop, přičemž každá obsahuje jednu skladbu. Každá stopa má přiřazené číslo. Např. třetí stopa je stopa 3. To samé platí pro desky Video CD. Avšak některé desky nejsou rozdělené do stop. Deska Audio CD nebo Video CD Stopa 1 Stopa 2 Stopa 3 Stopa 4 7

8 Desky JPEG/MP3 (CD-R/RW/ROM) Soubory JPEG/MP3 jsou na desce uloženy ve složkách vnořených v několika úrovních, ale díky navigátoru MP3/JPEG tohoto přístroje jsou organizovány jako kdyby byly ve složkách jedné úrovně (ve skupinách) (strana 76). Struktura desky před spuštěním navigátoru MP3/JPEG Značky DVD VIDEO Někdy jsou na deskách DVD a/nebo jejich krabičkách vytištěné značky, informující o obsahu a funkcích desky. V některých případech může deska podporovat určité funkce i když nejsou vyznačené. Značky spojené s obrazem Značka Popis Počet titulků Počet úhlů Složka Soubor MP3 Soubor JPEG Struktura desky po spuštění navigátoru MP3/JPEG Soubory jsou automaticky následovně seskupeny a zobrazeny na obrazovce navigátoru MP3/JPEG. Data se zobrazí v abecedním pořadí podle názvu souboru. Soubory jsou seskupeny na základě kořenové složky. Záznam ve standardním vzhledu obrazu 4:3 Obraz, který je standardním vzhledu obrazu 4:3, obsahuje nahoře a dole černé pásy (letterbox) Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu letterbox na TV s obrazovkou 4:3. Video přehrávání je na širokoúhlých TV v širokoúhlém režimu, ale v režimu pan&scan na TV s obrazovkou 4:3 (levá a pravá strana obrazu je oříznutá. Značky spojené se zvukem Značka Popis Počet zvukových stop Tento přístroj může rozpoznat až 9 úrovní obsahujících složky a soubory. Také může rozpoznat až 250 souborů v každé skupině a až 99 skupin na desce. Značka Dolby Digital. Vyrobeno firmou Dolby Laboratories jako digitální surroundový systém. Značka DTS (Digital Theater Systems) Můžete poslouchat zvuk DTS při připojení k zesilovači s dekodérem DTS přes konektor DIGITAL AUDIO OUT na tomto přístroji. Poznámky: Desky Video CD, které podporují řízení přehrávání (PBC) Obsah desky je nahrán v několika úrovních a přehráván podle instrukcí na obrazovce. Také je možné přehrávat nahrané stopy postupně bez aktivace funkce PBC i když přehráváte PBC kompatibilní desku (strana 33). Obsah nahraných desek Některé soubory nemusí být možné přehrávat podle typu souborů a dalších faktorů. 8

9 Umístění desky Otevření nosiče desky Stiskněte tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro vysunutí nosiče desky. Údržba a manipulace s deskami Jak manipulovat s deskami Při manipulaci s deskou se nedotýkejte povrchu desky. Protože je deska plastová, může se snadno poškodit. Pokud je deska špinavá, zaprášená nebo prasknutá, obraz a zvuk nemusí být správně snímán a deska může způsobit závadu přístroje. Přístroj Dálkový ovladač Další stisknutí tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači zasune nosič desky. Pro otevření a zavření nosiče desky použijte tlačítka na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Neblokujte nosič desky rukou když se otevírá nebo zavírá, může dojít k závadě. Nevkládejte na nosič desky nic jiného než desky, které lze přehrávat. Netlačte nosič desky silou dolu a nedávejte na něj těžké předměty. Desky bez pouzdra Nosič desky Umístěte desku stranou s popisem nahoru. Protože velikost desky může být různá, vložte jí do správné prohlubně na nosiči desky. Pokud není deska v prohlubni, může se poškrábat nebo jinak poškodit. Desku 8 cm vložte do vnitřní prohlubně. Strana s popisem Nepoškoďte stranu s popisem a nic na ní nelepte. Záznamová strana Před použitím zkontrolujte, že není záznamová strana poškrábaná nebo špinavá. Škrábance a špína na záznamové straně desky mohou zabránit správnému přehrávání nebo záznamu. Také dávejte pozor na poškrábání nebo znečištění desek DVD-RAM když je vyndáváte nebo ukládáte po použití do pouzdra. Skladování Uchovávejte desky v jejich krabičkách. Pokud jsou desky stohovány na sebe bez použití krabiček, mohou se poškodit. Neskladujte desky na místech vystavených slunečnímu záření nebo na místech s vysokou vlhkostí nebo teplotou. Nenechávejte desky v automobilu! Údržba desek Pokud jsou na desce otisky prsů nebo nečistota, vyčistěte jí měkkým a suchým hadříkem přímými tahy od středu k okraji. Pokud je obtížné desku vyčistit, použijte lehce navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte spreje na vinylové desky, benzín, alkohol nebo jakékoli antistatické prostředky. Desky DVD-RAM uložené v pouzdře Dvoustranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou, kterou chcete přehrávat nebo nahrávat dolu. Jednostranné desky: Vyjměte desku z pouzdra. Vložte desku do prohlubně na nosiči stranou s popisem nahoru. Upozornění: Někdy se během přehrávání může objevit šum. To může být způsobeno deskou. (Nemusí vyhovovat průmyslovému standardu.) Tyto symptomy jsou způsobeny deskou a není to závada tohoto přístroje. 9

10 Popis ovládacích prvků Čelní pohled (1) Tlačítko STANDBY/ON strana 19 (2) Čidlo přijímače signálu dálkového ovládání (3) Tlačítko předvolby (PR +/-) strana 51 (4) Tlačítko automatického záznamu satelitního programu (SAT#) strana 63 (5) Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 63 (6) Nosič desky (7) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (8) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31 (9) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31 (10) Tlačítko stop ( ) strana 29, 51 (11) Tlačítko přehrávání ( PLAY) strana 29 (12) Tlačítko pauzy ( PAUSE) strana 29 (13) Tlačítko záznamu ( REC) strana 51 (14) Indikátor VIDEO strana 52 (15) Vstupní konektory S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (L/R) strana 80 (16) Konektor DV IN/OUT (i.link*) strana 78 * i.link odpovídá průmyslovému standardu IEEE Logo je použito u výrobků vyhovujících standardu i.link. d ll d h Pro přístup ke skrytým konektorům otevřete kryt konektorů. 10

11 Zadní pohled (1) Konektor anténního vstupu (ANTENNA IN) strana 16 (2) Konektory komponentového video výstupu (COMPONENT VIDEO OUT (L-1) strana 18 (3) Konektor S-video výstupu (S-VIDEO OUT) strana 17 (4) Konektory audio výstupu (AUDIO OUT (RIGHT/LEFT))) strana 17 (5) Konektory digitálního audio výstupu (DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL/OPTICAL)) strana 84, 91 (6) Číslo regionu strana 6 (7) Chladící větrák Brání zvýšení teploty uvnitř přístroje. Neodpojujte ho. Umístěte přístroj tak, aby nebyla blokována oblast kolem větráku. Větrák se může aktivovat i když je přístroj vypnutý. (8) Napájecí kabel strana 16 (9) Konektor anténního výstupu (ANTENNA OUT) strana 16 (10) Konektor vstupu/výstupu L-1 (L-1 IN/OUT) strana 16, 81, 82, 88, 90 (11) Konektor vstupu/dekodéru L-2 (L-2 IN/DECODER) strana 26, 81, 88, 90 (12) Konektor AV COMPU LINK III* * S tímto přístroje nemá žádnou funkci. (13) Konektor ovládání satelitu (SAT CONTROL) strana 26 11

12 Displej na čelním panelu (1) Indikátor typu desky/stavu Když je vložená deska, indikuje typ desky. Když se deska točí, značky desky se otáčí. Během rychlého hledání: otáčí se rychleji než při normálním přehrávání. Během pomalého přehrávání: otáčí se pomaleji než při normálním přehrávání. Během záznamu: Vnitřní červený kruh svítí stejně jako při normálním přehrávání. Během okamžitého časovače záznamu (ITR) vnitřní červený kruh pomalu bliká. Během pauzy: Značky desky blikají ať se jedná o pauzu záznam nebo přehrávání. Ve stavu stop: Značky desky svítí. Ve stavu stop s pokračujícím přehráváním: Značky desky svítí. Když je nosič desky otevřený: Značky desky zhasnou. Když není vložená deska: Značky desky nesvítí. (2) Indikátor režimu VR strana 106 Svítí když je deska DVD-RW naformátovaná v režimu VR. (3) Indikátor časovače záznamu strana 54, 5, 58, 61 : Svítí když je vložená deska nastavená na program jednodeskového časovače. : Svítí když je časovaný záznam jiný než program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Svítí když je program jednodeskového časovače v pohotovostním stavu nebo právě probíhá. : Rychle bliká když stisknete tlačítko # (TIMER) v následujících případech: Deska není vložená Hodiny nejsou nastavené Není zde nastavený žádný program časovače. (4) Indikátor režimu záznamu (XP/SP/LP/EP/FR) strana 52 Bliká když je režim záznamu nastavován. Když bliká FR, levé 3 cifry multi-displeje ((12), (13)) indikují rozsah nastavených hodnot od 60 do 360. Po nastavení hodnoty svítí pouze FR. (5) Indikátor skupiny/titulu (GRP/TITLE) strana 7, 44 GRP nebo TITLE svítí podle vložené desky zatímco levé 2 cifry multi-displeje ((12)) indikují číslo podle následujícího vysvětlení: GRP : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet skupin nebo číslo přehrávané skupiny. TITLE : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet titulů nebo číslo přehrávaného titulu. (6) Indikátor stopy/kapitoly (TRK/CHAP) strana 7, 44 TRK nebo CHAP svítí podle vložené desky zatímco 3. a 4. cifra zleva multi-displeje ((13)) indikuje číslo podle následujícího vysvětlení: TRK : Na multi-displeji je zobrazený celkový počet stop nebo číslo přehrávané stopy. CHAP : Na multi-displeji je zobrazené číslo přehrávané kapitoly. 12

13 (7) Indikátor simulovaného surroundového efektu (3D) strana 45 Svítí když je simulovaný surroundový efekt nastavený na 3D-ON v nabídce nastavení přehrávání. (8) Indikátor Lineární PCM /LPCM) Svítí když je položka XP MODE REC AUDIO nastavená na LINEAR PCM strana 94) pro záznam desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a když je přehráván zvuk ve formátu Lineární PCM. (9) Indikátor režimu náhodného/naprogramovaného přehrávání (RND/PRGM) strana 43 RND : Svítí když je nastavený režim náhodného přehrávání (strana 43). PRGM : Svítí když je nastavený režim naprogramovaného přehrávání (strana 43). (10) Indikátor režimu opakování ( /1/A-B) strana 42 Vyberte režim opakovaného přehrávání v nabídce nastavení přehrávání. : Celá deska je opakovaně přehrávána. 1 : Jeden titul/kapitola/stopa je opakovaně přehrávána. A-B : vybraná část (A-B) je opakovaně přehrávána. Žádné zobrazení: Režim opakovaného přehrávání je vypnutý. (11) Indikátor video výstupu ( ) strana 108 Žádné zobrazení: Indikuje, že je zapnutý prokládaný režim. : Indikuje, že je zapnutý progresivní režim. (Příklad) svítí když je režim video výstupu v progresivním režimu. (12) Zobrazení čísla skupiny/titulu strana 7, 44 (13) Zobrazení čísla stopy/kapitoly strana 7, 44 (14) Indikátor zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 Svítí když je zobrazený zbývající čas desky DVD-RAM, DVD-R a DVD-RW a nesvítí když je zobrazený odehraný čas. Pravých 6 cifer multi-displeje (15) indikuje odehraný nebo zbývající čas každé stopy. Žádné zobrazení: Indikuje odehraný čas desky Zobrazení: Indikuje zbývající čas desky. (15) Zobrazení zbývajícího/odehraného času strana 32, 52 (16) Multi-displej Zobrazuje hodiny, přijímaný kanál, odehraný čas a zbývající čas. Také obrazuje stav přístroje (NO DISC/OPEN/CLOSE/READING) 13

14 Zobrazení na TV obrazovce (1) Zobrazení desky Zobrazuje typ desky vložené na nosiči desky. (2) Číslo titulu* Zobrazuje číslo právě přehrávaného titulu (3) Indikátor operačního stavu přehrávání* Piktogramem indikuje operační stav přehrávání. (4) Čas přehrávání* Zobrazuje čas přehrávání aktuálního titulu. * Během přehrávání živé paměti se zobrazuje operační stav přehrávání. Během normálního přehrávání se zobrazuje metoda multikanálového kódování a počet kanálů. (5) Režim záznamu Zobrazuje režim záznamu jako XP, SP, LP, EP, FR a FR60 FR360. Aktuální režim záznamu se zobrazuje během záznamu a během přehrávání se zobrazuje režim záznamu, ve kterém byl program nahrán. Režim záznamu se nezobrazuje během přehrávání seznamu přehrávání. (6) Číslo titulu Zobrazuje číslo přehrávaného titulu během přehrávání a číslo nahrávaného titulu během záznamu. (7) Číslo kapitoly Zobrazuje číslo přehrávané kapitoly během přehrávání a číslo nahrávané kapitoly během záznamu. (8) Zobrazení hodin (9) Zobrazení sloupcového ukazatele strana 37 Zobrazuje místo přehrávání a další informace na sloupcovém ukazateli. (10) Zobrazení názvu titulu Zobrazuje název titulu nově zaregistrovaný pro titul nahraný na desce DVD-RAM/RW/R nebo název souboru JPEG nebo MP3. (11) Indikátor operačního stavu Piktogramem indikuje operační stav. (Také indikuje rychlost pro rychlé hledání vpřed a vzad a pro pomalé přehrávání.) (12) Zobrazení času Obrazuje odehraný čas jednoho titulu, odehraný čas jedné stopy, zbývající čas jedné stopy, celkový odehraný čas, celkový zbývající čas a jiné informace. (13) Zobrazení názvu stanice Zobrazuje název aktuálně vybrané stanice. (14) Zobrazení zvuku Zobrazuje zvuk, který je na vstupu (15) Zobrazení vstupu Zobrazuje aktuálně vybraný vstup. 14

15 Dálkový ovladač Tlačítka s malou tečkou po levé straně názvu lze také použít pro ovládání TV strana 86. (1) Tlačítko video ( VIDEO) strana 52 (2) Tlačítko časovače (# (TIMER)) strana 55, 57 (3) Numerická tlačítka strana 30, 47, 51, 54, 68, 85, 99 (4) Tlačítko AUX strana 97 (5) Tlačítko zrušení (X (CANCEL)) strana 40, 47, 54, 61, 77, 100 (6) Tlačítko kontrola programu (PROG/CHECK) strana 61 (7) Tlačítko SHOWVIEW strana 54 (8) Tlačítko TOP MENU strana 30 Navigační tlačítko (NAVIGATION) strana 64 (9) Tlačítka strana 19 (10) Tlačítko SETUP strana 23 (11) Tlačítko přeskočení vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko PREVIOUS strana 33 (12) Tlačítko přehrávání ( (PLAY)) strana 29 Tlačítko SELECT (13) Tlačítko hledání vzad ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vzad (SLOW -) strana 31 (14) Tlačítko stop ( ) strana 29, 38, 51, 78 Tlačítko vymazání (CLEAR) strana 32, 40, 47, 54 (15) Tlačítko záznamu ( (REC)) strana 51 (16) Tlačítko jednotlačítkového opakovaného přehrávání ( ) strana 38, 39 (17) Tlačítko titulků (SUBTITLE) strana 33 (18) Tlačítko úhlu (ANGLE) strana 33 Tlačítko kontroly živého záznamu (LIVE CHECK) strana 38 (19) Tlačítko OPEN/CLOSE ( ) strana 9 (20) Tlačítko zvuku (AUDIO) strana 34 Tlačítko ztišení zvuku TV ( ) strana 86 (21) Přepínač TV/CABLE/SAT/DVD strana 19 (22) Tlačítko TV/CABLE/SAT STANDBY/ON (TV CBL SAT ) strana 86 (23) Tlačítko DVD STANDBY/ON (DVD ) strana 19 (24) Tlačítko paměti (MEMO) strana 66, 73, 77 Tlačítko značky (MARK) strana 32 (25) Tlačítko nastavení přehrávání (PLAY SET UP) strana 40 Tlačítko progresivního skenování (PROGRESSIVE SCAN) strana 108 (26) Tlačítko zobrazení (DISPLAY) strana 14, 32, 37, 52, 57 (27) Tlačítko nabídky (MENU) strana 30 (28) Tlačítka strana 19, 38 (29) Tlačítko ENTER strana 19 (30) Tlačítko RETURN strana 33, 54 (31) Tlačítko přeskočení vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko NEXT strana 33 (32) Tlačítko hledání vpřed ( ) strana 31, 38 Tlačítko pomalého přehrávání vpřed (SLOW +) strana 31 (33) Tlačítko pauzy ( (PAUSE)) strana 29, 38 (34) Tlačítko hledání přeskočením ( ) strana 31, 38 (35) Tlačítko REMAIN strana 32, 52 Tlačítko režimu záznamu (REC MODE) strana 51 (36) Tlačítko hlasitosti TV (% +/-) strana 86 (37) Tlačítko programu TV/CBL/DVD (PR +/-) strana 87 Jak ho použít Dálkový ovladač může ovládat většinu funkcí přístroje a navíc základní funkce TV nebo satelitního tuneru JVC nebo jiného výrobce. (Viz. strana 85 Funkce dálkového ovladače.) Namiřte dálkový ovladače směrem k čidlu na čelním panelu přístroje. Maximální operační vzdálenost dálkového ovladače je kolem 8 m. Poznámky: Při vkládání baterií dejte pozor na správnou polaritu. Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, vyjměte baterie, počkejte cca 5 minut, znovu vložte baterie a vyzkoušejte ho. 15

16 Instalace přístroje Základní propojení Anténní konektor Zadní strana TV Je důležité správně přístroj připojit. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT VŠECHNY TYTO KROKY KOMPLETNĚ PROVEDENY. 1. Zkontrolujte obsah příslušenství. Zkontrolujte, že máte veškeré příslušenství popsané na stránce 114 v Technické specifikaci. TV anténní kabel ANTENNA IN RF kabel (z příslušenství) 21-pinový konektor SCART 21-žilový kabel SCART (z příslušenství) Napájecí kabel 2. Umístěte přístroj. Umístěte přístroj na stabilní podstavec v horizontální poloze. 3. Připojte přístroj k TV. (1) Odpojte anténní kabel od TV. (2) Připojte anténní kabel do zdířky ANTENNA IN na zadním panelu přístroje. (3) Připojte RF kabel z příslušenství mezi zdířku ANTENNA OUT na zadním panelu přístroje a anténní vstup TV. (4) Připojte 21-žilový kabel SCART z příslušenství mezi konektor L-1 IN/OUT na zadním panelu přístroje a 21-pinový konektor SCART na TV. Konektor L-1 IN/OUT přijímá a vysílá buď kompozitní video signál (běžný video signál), signál Y/C nebo signál RGB. Nastavte odpovídají možnost v položce L-1 OUTPUT (strana 82): L-1 IN/OUT ANTENNA OUT Zadní strana přístroje Do zásuvky Pozor: TV musí mít 21-pinový konektor SCART pro připojení k přístroji. Když konektor SCART na Nastavte L-1 TV akceptuje: OUTPUT na: Signál Y/C (oddělený SCART S-VIDEO signál luminance jasu) a chrominance (barvy)) RGB signál SCART RGB Nastavte TV na VIDEO (nebo AV), Y/C nebo RGB podle typu konektoru SCART na TV. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. 4. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Na displeji na čelním panelu bliká LOADING po připojení napájecího kabelu do síťové zásuvky a trvá cca 50 sekund než se přístroj zapne. To není závada. Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně

17 Připojení S-VIDEO TV anténní kabel ANTENNA IN S-VIDEO OUT AUDIO OUT Napájecí kabel Zadní strana přístroje Do zásuvky Pro připojení TV se vstupem S-VIDEO a konektory AUDIO vstupu 1. Připojte přístroj k TV. (1) Propojte anténu, TV a přístroj jako v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektor S-VIDEO OUT přístroje ke konektoru S-VIDEO vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Poznámky: Takto získáte kvalitnější S-VHS obraz. S propojením S-VIDEO nemůžete použít funkci nahrání předvoleb (viz. strana 21). Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Audio kabel (není v příslušenství) Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. S-Video kabel (není v příslušenství) ANTENNA OUT Anténní konektor Konektor vstupu S-VIDEO Zadní strana TV RF kabel (z příslušenství) Konektory AUDIO vstupu 17

18 Komponentové video připojení Komponentové video připojení umožňuje získat nejvyšší kvalitu video obrazu. Pro připojení TV s konektory komponentového video vstupu TV anténní kabel COMPONENT VIDEO OUT (L-1) AUDIO OUT Napájecí kabel 1. Připojte přístroj k TV. (1) Proveďte kroky (1) (3) v kroku 1. v Základní propojení. (Viz. strana 16) (2) Připojte konektory COMPONENT VIDEO OUT přístroje ke konektorům komponentového video vstupu na TV. (3) Připojte konektory AUDIO OUT přístroje ke konektorům AUDIO vstupu na TV. 2. Připojte napájení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Zadní strana přístroje Do zásuvky Audio kabel (není v příslušenství) Poznámky: Pokud TV není stereofonní, použijte konektory AUDIO OUT pro připojení k zesilovači pro reprodukci stereofonního Hi-Fi zvuku. Pro přepnutí vstupního režimu TV viz. návod k použití TV. Komponentový video kabel (není v příslušenství) Komponentové vstupní video konektory Anténní konektor Po provedení propojení proveďte Automatické nastavení na straně 19. Zadní strana TV Konektory AUDIO vstupu RF kabel (z příslušenství) 18

19 Výchozí nastavení Automatické nastavení Automatické naladění předvoleb/automatické nastavení hodin/automatické nastavení pomocné tabulky čísel předvoleb Je-li poprvé stisknuto tlačítko na přístroji (nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači) pro zapnutí napájení přístroje, jednoduchým výběrem země funkce Automatického nastavení nastaví předvolby tuneru, hodiny* a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. * Při použití v České republice musíte hodiny nastavit ručně. Než začnete, zkontrolujte následující: Kabel TV antény musí být připojený k přístroji. Napájecí kabel přístroje musí být připojený do zásuvky. Pokud chcete sledovat nabídku na TV obrazovce, TV musí být přepnutý do AV režimu. Posuňte přepínač TV/CABLE/SAT/DVD do polohy DVD 1. Zapněte přístroj. Na přístroji Stiskněte tlačítko na přístroji. Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko DVD na dálkovém ovladači. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení země. 2. Vyberte zemi. Na displeji Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na název země. Příklad: Je vybráno DEUTSCHLAND. Pokud je vybráno BELGIUM nebo SUISSE, pokračujte krokem 3. Pokud zvolíte MAGYARORSZÁG, ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKA nebo OTHER EASTERN EUROPE stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se nabídka nastavení hodin. Nastavte ručně hodiny (strana 104 Nastavení hodin ) a pak pokračujte krokem 4. Pokud zvolíte jinou zemi, pokračujte krokem Vyberte jazyk (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví nabídka Nastavení jazyka. (2) Stiskněte tlačítka pro posun kurzoru na požadovaný jazyk. Příklad: Je vybráno DEUTSCH. 19

20 4. Proveďte automatické nastavení. (1) Stiskněte tlačítko ENTER. Na TV obrazovce se objeví zobrazení AUTO SET/T-V LINK. (2) Stiskněte tlačítko pro posun kurzoru na AUTO SET a stiskněte tlačítko ENTER Na displeji bliká indikátor AUTO. Dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví zobrazení --:--,podle obrázku na straně 22, NETISKNĚTE žádné tlačítko na přístroji nebo na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka AUTO SET. Pokud máte připojený přístroj k TV nabízející funkci T-V Link pomocí 21-žilového kabelu SCART (viz. strana 16) a TV je zapnutá, rekordér automaticky se provede Nahrání předvoleb (viz. strana 21) i když pro funkci automatického nastavení vyberete AUTO SET. POZOR Jakmile provedete automatické nastavení, i když uplyne při výpadku napájení doba, po kterou je paměť zálohovaná, všechny předvolby a Pomocná tabulka čísel předvoleb zůstanou v paměti přístroje a ten neprovede Automatické nastavení znovu po obnovení napájení. Přístroj pouze po zapnutí napájení provede automatické nastavení hodin. Pokud se přestěhujete, proveďte každé požadované nastavení. Nastavení předvoleb (viz. strana 98) Nastavení hodin (viz. strana 104) Pokud začne vysílat nová stanice, proveďte nastavení předvoleb (viz. strana 98 Nastavení tuneru ). Poznámky: Pokud neexistují stanice s PDC signálem, přístroj nemůže nastavit hodiny a Pomocnou tabulku čísel předvoleb. Pokud během automatického nastavování dojde k výpadku napájení nebo stisknete tlačítko nebo SET UP, automatické nastavování se přeruší. Pak vypněte napájení přístroje a zkuste postup znovu od začátku od kroku 1. Funkce automatického nastavení hodin nemusí podle podmínek příjmu pracovat správně. Pokud u některých předvoleb uložených během Automatického nastavení chybí zvuku nebo je zvuk nepřirozený, nastavení TV systému pro tyto předvolby nemusí být správné. Vyberte pro tyto předvolby odpovídající TV systém (viz. strana 101, INFORMACE ). Po provedení Automatického nastavení proveďte Nastavení monitoru na straně

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze 2-895-171-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 CZ Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 Obsah 1. Úvod 1. Úvod.............................................................. 3 2. Instalace dálkového ovladače.......................................

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

ImageMixer 1.7 Návod k použití

ImageMixer 1.7 Návod k použití ImageMixer 1.7 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obsah tohoto návodu... 4 Význam symbolů... 5 Autorská práva... 5 Možnosti... 6 Nápověda... 7 Centra uživatelské podpory společnosti PIXELA... 7

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Návod k obsluze. DVD rekordér. Vážený zákazníku. Model č. DMR-ES15

Návod k obsluze. DVD rekordér. Vážený zákazníku. Model č. DMR-ES15 Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-ES15 Webová stránka: http://www.panasonic-europe.com Číslo regionu podporované tímto přístrojem Regionální čísla jsou přiřazována DVD přehrávačům a DVD médiím

Více

Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V

Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-EH80V Systém GUIDE Plus+ je dostupný v následujících zemích: Belgie, Německo, Francie, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Itálie (Stav: k 30. dubnu 2005).

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Návod k obsluze. DVD rekordér 2 ALL 3 5. Vážený zákazníku RQT8020-1L

Návod k obsluze. DVD rekordér 2 ALL 3 5. Vážený zákazníku RQT8020-1L Návod k obsluze DVD rekordér Model č. DMR-ES10 Podporované číslo regionu Regionální čísla jsou přiřazována DVD přehrávačům a DVD médiům podle toho, kde jsou prodávány. Číslo regionu tohoto rekordéru je

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5 Návod k obsluze DVD Rekordér Č. modelu DMR-EH770 Číslo oblasti podporované tímto přístrojem Čísla oblasti jsou přidělována DVD rekordérům a diskům DVD-Video podle místa prodeje. Číslo oblasti tohoto přístroje

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC PROPOJOVACÍ SOUPRAVA JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Sekce o programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2 Spuštění programu JLIP VIDEO CAPTURE...2

Více

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct 3-295-080-11(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct Přečtěte si pozorně důležité

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více