21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne /21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne , , , , , a /21/ZM/2017 OÚP 01 - Revitalizace VO města Bučovice - 4. etapa podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu EFEKT I realizaci akce Revitalizace veřejného osvětlení města Bučovice - 4. etapa v lokalitách: 1) Dokončení revitalizace VO v místní části Kloboučky, kde je třeba doplnit světelné body a provést výměnu stávajících zdrojů za nové v ulicích, které nebyly součástí 3. etapy a dokončení celé ulice Ždánská. 2) Revitalizace VO místní části Vícemilice. 334/21/ZM/2017 OSV Komunitní plán sociálních služeb na území města Bučovice a Bučovického regionu na období let Komunitní plán sociálních služeb na území města Bučovice a Bučovického regionu na období let /21/ZM/2017 OM 01 - Odkoupení části pozemku 618/70 v k.ú. Vícemilice odkoupení části pozemku par.č. 618/70 v k.ú. Vícemilice o výměře cca 273 m 2 (dle situace) od paní P S H, bytem. kupní cena dle důvodové zprávy 336/21/ZM/2017 OM 02 - Odkoupení pozemku 618/8 v k.ú. Vícemilice odkoupení pozemku par.č. 618/8 v k.ú. Vícemilice o výměře 2782 m 2 v rozsahu podílu 1/3 od pana S B, bytem, v rozsahu podílu 1/3 od paní A B, bytem a v rozsahu podílu 1/3 od J K, bytem kupní cena - dle důvodové zprávy 337/21/ZM/2017 OM 03 - Směna pozemků směnu pozemků: par.č. 1970/84 o celkové výměře 54 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 1970/96 o celkové výměře 24 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 348/93 o celkové výměře 192 m 2, k.ú. Kloboučky 1 z 7

2 par.č. 348/98 o celkové výměře 144 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 2605/7 o celkové výměře 41 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2734/364 o celkové výměře 61 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2552/8 o celkové výměře 372 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2635/142 o celkové výměře 29 m 2, k.ú. Bučovice část par.č. 618/74 o výměře cca 230 m 2, k.ú. Vícemilice z vlastnictví společnosti P R O A G R O, spol. s r. o. se sídlem Marefy 140, Bučovice, IČ Cena pro směňovanou část pozemku z vlastnictví společnosti PROAGRO, spol. s r. o Kč + DPH dle platných právních předpisů za pozemky: par.č. 532/8 o celkové výměře 163 m 2, k. ú. Marefy par.č. 532/17 o celkové výměře 165 m 2, k.ú. Marefy z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; cena pro směňované pozemky z vlastnictví města Bučovice ,- Kč + DPH dle platných právních předpisů vlastník zajistí návrh na výmaz zástavního práva z pozemků par.č. 348/93, 348/98 v k.ú. Kloboučky,části par.č. 618/74 v k.ú. Vícemilice, par.č. 2635/142 v k.ú. Bučovice v katastru nemovitostí 338/21/ZM/2017 OM 04 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice směnu části pozemku: par.č. 618/80 o výměře cca 81 m 2, orná půda, k. ú. Vícemilice (dle situace) ve vlastnictví pana L Č, bytem a L P, bytem ; za část pozemku: par.č. 618/130 o výměře cca 82 m 2, orná půda, k.ú. Vícemilice (dle situace) ve vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; 339/21/ZM/2017 OM 05 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice směnu části pozemku: par.č. 618/81 o výměře cca 78 m 2, orná půda, k. ú. Vícemilice (dle situace) z vlastnictví paní V B, bytem ; za část pozemku: par.č. 618/130 o výměře cca 82 m 2, orná půda, k.ú. Vícemilice (dle situace) z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; 340/21/ZM/2017 OM 06 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice 2 z 7

3 směnu částí pozemků v k.ú. Vícemilice z vlastnictví P H, bytem : par.č. 618/13 o výměře cca 136 m 2, orná půda par.č. 618/69 o výměře cca 145 m 2, orná půda par.č. 618/77 o výměře cca 99 m 2, orná půda za pozemek v k.ú.vícemilice z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice: par.č. 644/108 o celkové výměře 1000 m 2, orná půda I směnu částí pozemků v k.ú. Vícemilice z vlastnictví Ing. M H, bytem : par.č. 618/11 o výměře cca 82 m 2, orná půda par.č. 618/9 o výměře cca 79 m 2, orná půda za pozemky v k.ú.vícemilice z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice: par.č. 644/105 o celkové výměře 230 m 2, orná půda par.č. 644/111 o celkové výměře 205 m 2, orná půda 341/21/ZM/2017 OM 07 - Odkoupení pozemku 618/135 v k.ú. Vícemilice odkoupení pozemku par.č. 618/135 v k.ú. Vícemilice o celkové výměře 16 m 2 od pana M R, bytem kupní cena dle důvodové zprávy 342/21/ZM/2017 OM 08 - Záměr - prodej částí pozemků v k.ú. Kloboučky I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemků par. č. st. 50 a 51 a par.č. 37/1 v k. ú. Kloboučky, o výměře cca 268 m 2 (dle situace). 343/21/ZM/2017 OM 09 - Záměr - prodej části pozemku par. č. 880/1 v k.ú. Bučovice I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par. 880/1 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 100 m 2 (dle situace). 344/21/ZM/2017 OM 10 - Záměr - prodej části pozemku 880/1 v k.ú. Bučovice I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 880/1 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 7 m 2 (dle situace). 345/21/ZM/2017 OM 11 - Záměr - prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy 3 z 7

4 I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy, o výměře cca 500 m 2 (dle situace 2). 346/21/ZM/2017 OM 12 - Prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy, o výměře cca 500 m 2 dle situace společnosti Schalttechnik Vertrieb-Austerlitz, s. r. o., se sídlem Marefy 153, Bučovice, IČ: , cena 500 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán, znalecký posudek a náklady na vklad do katastru hradí kupující 347/21/ZM/2017 OM 13 - Smlouva o nabytí pozemku par.č. 299/23 s omezujícími podmínkami obsah smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/6611/2017-BVYM k pozemku par. č. 299/23 v k. ú. Bučovice mezi městem Bučovice, se sídlem Jiráskova 502, Bučovice, IČ , jako nabyvatelem a povinným Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , jako převodcem a oprávněným. I zřízení věcného práva, spočívajícího v závazku města Bučovice nezcizit pozemek par. č. 299/23 v k. ú. Bučovice a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost města Bučovice, jako povinného se zřizuje ve prospěch oprávněného Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu. 348/21/ZM/2017 OM 14 - Prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín v rozsahu 19 m 2 dle Geometrického plánu č /2013 Z K, bytem, cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího náklady na správní poplatek za vklad do katastru hradí kupující návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí lze doručit katastrálnímu úřadu až po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu na pozemku 349/21/ZM/2017 OM 15 - Prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice společnosti penzion Rustico s.r.o, se sídlem Slavkovská 84, Bučovice, IČ , Cena dle znaleckého posudku 600 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující. Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch každého vlastníka jednotek č. 87/1 a 87/2 v budově čp. 87 na pozemku par.č. 1385/2 v k.ú. Bučovice a pozemků par.č. 1385/5 a 1385/6 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka panujících nemovitých věcí užívat služebné pozemky pro chůzi a jízdu v rozsahu 1274 a 1276 občanského zákoníku. Pro vlastníka jednotky č. 87/1 a pozemku v k. ú. Bučovice bezúplatné, pro vlastníka jednotky č. 87/2 a pozemku par. č. 1385/5 v k. ú. Bučovice úplatné věcné břemeno, jednorázová úplata ve výši 100 Kč. Zřízení věcného břemene služebnosti okapu v rozsahu 1270 občanského zákoníku a přístupu ke štítové zdi pro opravy, úpravy, údržbu a rekonstrukce ve prospěch každého vlastníka pozemku par.č v k.ú. Bučovice. Jednorázová úplata ve výši 100 Kč. 4 z 7

5 350/21/ZM/2017 OM 16 - Prodej pozemku par. č. 2505/4 v k.ú. Bučovice prodej pozemku par.č. 2505/4 v k.ú. Bučovice o výměře 40 m 2, který byl oddělen z pozemku par. 2505/2 v k. ú. Bučovice geometrickým plánem číslo /2017, manželům J a B S, oba bytem,. cena dle znaleckého posudku 350 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující 351/21/ZM/2017 OM 17 - Prodej části pozemku par. č. 43/1 v k.ú. Kloboučky prodej pozemku par.č. 43/4 o výměře 127 m 2, který byl oddělen z pozemku par. 43/1 v k. ú. Kloboučky, (dle GP č /2017), paní Z F Š, bytem. cena dle znaleckého posudku + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující 352/21/ZM/2017 OM 18 - Prodej části pozemku par.č. 1279/1 v k.ú. Bučovice prodej části pozemku par.č. 1279/1 v k.ú. Bučovice, o výměře 6 m 2, díl "a", dle Geometrického plánu č /2017 L Š a K Š, oba bytem, za podmínek: cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán vyhotoven na náklady kupujícího náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující žadatel musí předložit doklad o zahájení stavebního řízení 353/21/ZM/2017 OM 19 - Prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy prodej pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú Marefy manželům M D a V D oba bytem za celkovou kupní cenu ve výši Kč + DPH dle platných předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v roce 1974 žadatelé pozemky již jednou zaplatili, ale nedošlo k uzavření a zaknihování dohody o osobním užívání pozemku. 354/21/ZM/2017 OM 20 - Vzdání se předkupního práva vzdání se předkupního práva dle 3056 OZ k pozemku par.č. 907/2 v k.ú. Bučovice. 355/21/ZM/2017 OM 21 - Smlouva o spolupráci FC Bučovice smlouvu o spolupráci a podpoře sportu s FC Bučovice, z.s., IČ , se sídlem Hájecká 1109, Bučovice na dobu určitou 10 let od data podpisu po splnění těchto podmínek: schválení dotace přijetí usnesení Rady města o zřízení výpůjčky k pozemkům par.č. 2231/71 a 2231/63 v k.ú. Bučovice a k věcem movitým - zařízení šaten, klubovny, kanceláře a místnosti pro rozhodčí uzavření darovací smlouvy k budově bez čp./č.ev. na pozemku par.č.2231/62, jiná stavba v k.ú. Bučovice 5 z 7

6 I bezúplatné nabytí budovy bez čp./č.ev. na pozemku par.č.2231/62, jiná stavba v k.ú. Bučovice od FC Bučovice, z.s., IČ , se sídlem Hájecká 1109, Bučovice. 356/21/ZM/2017 ST 01 - Souhlasy zřizovatelů a škol na účasti aktivit MAS I. Zastupitelstvo města souhlasí se zněním finální verze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Bučovice, který byl schválen Řídicím výborem MAP dne I podání žádosti městem Bučovice o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle výzvy MŠMT - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 357/21/ZM/2017 KT 01 - Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Bučovice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od : člen Rady města člen Zastupitelstva města předseda výboru předseda komise člen výboru člen komise Kč Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 358/21/ZM/2017 KT 02 - Stanovení odměny za vykonání slavnostního obřadu a poskytování dalších plnění z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města vykonávající slavnostní obřady a oddávající s účinností od I poskytování dalších plnění ze sociálního fondu nebo z rozpočtu města za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města dle důvodové zprávy s účinností od /21/ZM/2017 KT 03 - Stanovy Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví předložené znění stanov dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad. 360/21/ZM/2017 OE 04 - Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2018 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok /21/ZM/2017 OE 03 - Návrh na odpis pohledávek města odpis pohledávek města Bučovice dle předloženého v celkové výši Kč, které jsou nevymahatelné, promlčené nebo náklady na jejich vymáhání převyšují vlastní výši pohledávky. 362/21/ZM/2017 OE 02 - Rozpočtové opatření č. V./2017 rozpočtové opatření č. V./2017, které reaguje na přijaté finanční změny v oblasti známých příjmů, přijatých dotací, plánovaných výdajů a financování. Rozpočtové opatření je členěno v oblasti příjmů podle druhového třídění (třídy ), v oblasti výdajů je použito i hledisko odvětvového třídění podle jednotlivých správců 6 z 7

7 kapitol. 363/21/ZM/2017 OE 01 - Návrh rozpočtu města Bučovice na rok 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bučovice na období rozpočet města Bučovice na rok střednědobý výhled rozpočtu města Bučovice na období z 7

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne

63. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 63. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.11.2017 1356/63/RM/2017 OE 01 - Žádost o poskytnutí dotace - Motoklub Vícemilice finanční dotaci pro Motoklub Vícemilice, zastoupeného starostou

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.9.2017 1258/59/RM/2017 OM 01 - Záměr - prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy záměr prodeje pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235

Více

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne

2. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Rady města Bučovice ze dne 3.12.2018 21/2/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o spolupráci k zajištění vybraných veterinárních asanačních činností mezi městem Bučovice a Útulkem

Více

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 81. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 1758/81/RM/2018 OM 01 - Záměr - Směna pozemků v k. ú. Bučovice za pozemky v k. ú. Kloboučky I. Rada města ruší usnesení Rady města č.

Více

71. zasedání Rady města Bučovice ze dne

71. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 71. zasedání Rady města ze dne 28.2.2018 1521/71/RM/2018 OE 01 - Informace o provedení účetní uzávěrky města za rok 2017, informace o stavu dluhové služby města k 01.02.2018 informaci

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne

66. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 66. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.12.2017 1439/66/RM/2017 OE 01 - Změna odpisového plánu Mateřské školy Bučovice na rok 2017 upravený odpisový plán Mateřské školy Bučovice, příspěvkové

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í 25. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.8.2019 420/25/RM/2019 ZUŠ 01 - Žádost o navýšení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020 navýšení úplaty za vzdělávání pro

Více

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne

84. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 84. zasedání Rady města Bučovice ze dne 1.10.2018 1815/84/RM/2018 OŽP 01 - Návrh smlouvy o odběru kuchyňského oleje a tuku firmy FRITEX, s. r. o., sídlem Vladislav návrh smlouvy o dodávkách

Více

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

11. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 1 z 5 PŘEHLED USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.3.2016 132/11/ZM/2016 Zprávy o činnosti rady usnesení z jednání rady ze dne 14. 12. 2015, 17. 12. 2015, 27. 1. 2016, 15. 2. 2016 a 7.

Více

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne

5. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 5. zasedání Rady města Bučovice ze dne 7.1.2019 82/5/RM/2019 KZ 01 - Žádost o poskytnutí slev poskytnutí slev na kulturní akce pořádané městem Bučovice členům Spolku zdravotně postižených

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne

56. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 56. zasedání Rady města Bučovice ze dne 26.6.2017 1163/56/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 955/6 prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem: Mgr. A N,, bytem k bytu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne

17. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 17. zasedání Rady města Bučovice ze dne 24.4.2019 268/17/RM/2019 POL 01 - Odpis pohledávky odpis pohledávky Polikliniky Bučovice, p. o., v celkové výši 142 Kč, která je nevymahatelná.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne

1. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 1. zasedání Rady města Bučovice ze dne 12.11.2018 1/1/RM/2018 OM 01 - Záměr - směna pozemků v k. ú. Vícemilice záměr směny pozemku parc. č. 618/66 o celkové výměře 334 m 2 v k. ú. Vícemilice

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne

Ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 16.2.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 731. Zastupitelstvo města bere

Více

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018

Výpis usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne čísl. usn /2018 Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem Volební období 2018-2022 Číslo jednací:10407/2018 VV/Ad *MUVPX0092QG4* Výpis usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konané dne 19.12.2018

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne

8. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Rady města Bučovice ze dne 6.2.2019 122/8/RM/2019 OM 28 - Pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice, Kloboučky, Marefy a Vícemilice I. Rada města jmenuje Františka Doležala, nar.,,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne

52. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 52. zasedání Rady města Bučovice ze dne 4.9.2013 186/52/RM/2013 OÚP 01 Výběr projektanta - projektová dokumentace infrastruktura Úlehla - 1. etapa I. Rada města bere na vědomí obsah předkládaného

Více

76. zasedání Rady města Bučovice ze dne

76. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 76. zasedání Rady města Bučovice ze dne 28.5.2018 1656/76/RM/2018 TS 01 - VŘ Pořízení kompostérů a štěpkovače pro Technické služby Bučovice, příspěvková organizace výjimku ze směrnice

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 19. 12. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 19/2/2018 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

73. zasedání Rady města Bučovice ze dne /73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2

73. zasedání Rady města Bučovice ze dne /73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2 PŘEHLED USNESENÍ 73. zasedání Rady města Bučovice ze dne 16.4.2018 1579/73/RM/2018 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 957/2 prodloužení nájemní smlouvy s nájemci: manželi O H, a M H,, bytem

Více

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2019. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2019 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. března 2019 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny ZM/21/2019 ZM schvaluje plnění rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zvěřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, v platném znění USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník Město Jeseník Usnesení přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.9.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 858. Zastupitelstvo města bere

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 23. zasedání konaného dne 24. 2. 2014 Počet zastupitelů 15 Přítomno 12 Omluven 3 Neomluven 0 ZM/296/23/14 +11/-0/Z0 Ing. Jiří Šimánek Program zastupitelstva města program zasedání zastupitelstva

Více

Město Vyškov. Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne OZNÁMENÍ

Město Vyškov. Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne OZNÁMENÍ Město Vyškov Vyškov, Masarykovo nám.1, PSČ 682 11 č. j. MV 27567/2013/OM-K Vyškov, dne 26. 2. 2018 OZNÁMENÍ Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 39 odst. 1) oznamuje město Vyškov: Zastupitelstvo

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

části, které jsou historickým majetkem města

části, které jsou historickým majetkem města Důvodová zpráva 1. výkup části p.p.č. 1331, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1331/2 o výměře 9 m 2 (celková výměra 320 m 2 ) v k.ú. Mšeno nad Nisou Manželé A., r. 1938, a A., r. 1939, J.,

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.6.2017 1124/54/RM/2017 POL 01 - Vyhodnocení výběrového řízení "Rekonstrukce sociálního zařízení v I. patře budovy polikliniky Bučovice" na návrh

Více

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 20.12.2017 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne

47. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 47. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.2.2017 908/47/RM/2017 POL 01 - Prodloužení nájemní smlouvy - Slavkovská 160,161 prodloužení nájemních smluv na ul. Slavkovská 160 a 161, 68501

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 25.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0069/ZM6/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 15. května 2017 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 15. května 2017 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 15. května 2017 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 20/1: ZM schvaluje předložený program 20. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Usnesení 11/2014 - ZM 2 ze dne 11. 12. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 11.12.2014

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 19. zasedání Rady města Bučovice ze dne 30.9.2015 154/19/RM/2015 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy Slavkovská 161 I. Rada města ruší usnesení Rady města ze dne 19.8.2015 č. 90/17/RM/SZSS

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 16. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.4.2019 238/16/RM/2019 OÚP 01 - Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích" výběr

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 6-2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne

38. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 38. zasedání Rady města Bučovice ze dne 31.8.2016 630/38/RM/2016 OŽP 01 - Umístění nádob na potravinářský olej a tuky - návrh smlouvy návrh smlouvy o umístění nádob na potravinářský olej

Více

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: informaci o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města U s n e s e n í z 19. zasedání zastupitelstva města Staré Město konaného dne 14.12.2017 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě, Smetanova 52 Usnesení č. 259/17: zastupitelstvo města b e r e n a v

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Kosmonosy č. 7/2017 ze dne 20. 9. 2017 Návrh ZM č. 69/2017 - Nabídky koupi nemovitosti pozemku p. č. 1810/1 v k. ú. Kosmonosy na základě zveřejnění záměru prodeje

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 18. 12. 2017 433/23/2017 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416

42. zasedání Rady města Bučovice ze dne /42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 PŘEHLED USNESENÍ 42. zasedání Rady města Bučovice ze dne 23.11.2016 777/42/RM/2016 POL 01 - Přidělení uvolněného bytu č. 2 na ul. Součkova 416 přidělení bytu č. 2 v I. podlaží budovy čp. 416 na pozemku

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 10. 8. 2016 Usnesení č. 287/16 ZM program 12. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 288/16 ZM složení návrhové

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13

z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 9. 2018 od 9.00 hod. v zasedací místnosti č.13 Usnesení RaMěst č. 744/18 z 3. 9. 2018 Kontrola plnění usnesení bere

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více