21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne /21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne , , , , , a /21/ZM/2017 OÚP 01 - Revitalizace VO města Bučovice - 4. etapa podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu EFEKT I realizaci akce Revitalizace veřejného osvětlení města Bučovice - 4. etapa v lokalitách: 1) Dokončení revitalizace VO v místní části Kloboučky, kde je třeba doplnit světelné body a provést výměnu stávajících zdrojů za nové v ulicích, které nebyly součástí 3. etapy a dokončení celé ulice Ždánská. 2) Revitalizace VO místní části Vícemilice. 334/21/ZM/2017 OSV Komunitní plán sociálních služeb na území města Bučovice a Bučovického regionu na období let Komunitní plán sociálních služeb na území města Bučovice a Bučovického regionu na období let /21/ZM/2017 OM 01 - Odkoupení části pozemku 618/70 v k.ú. Vícemilice odkoupení části pozemku par.č. 618/70 v k.ú. Vícemilice o výměře cca 273 m 2 (dle situace) od paní P S H, bytem. kupní cena dle důvodové zprávy 336/21/ZM/2017 OM 02 - Odkoupení pozemku 618/8 v k.ú. Vícemilice odkoupení pozemku par.č. 618/8 v k.ú. Vícemilice o výměře 2782 m 2 v rozsahu podílu 1/3 od pana S B, bytem, v rozsahu podílu 1/3 od paní A B, bytem a v rozsahu podílu 1/3 od J K, bytem kupní cena - dle důvodové zprávy 337/21/ZM/2017 OM 03 - Směna pozemků směnu pozemků: par.č. 1970/84 o celkové výměře 54 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 1970/96 o celkové výměře 24 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 348/93 o celkové výměře 192 m 2, k.ú. Kloboučky 1 z 7

2 par.č. 348/98 o celkové výměře 144 m 2, k.ú. Kloboučky par.č. 2605/7 o celkové výměře 41 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2734/364 o celkové výměře 61 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2552/8 o celkové výměře 372 m 2, k.ú. Bučovice par.č. 2635/142 o celkové výměře 29 m 2, k.ú. Bučovice část par.č. 618/74 o výměře cca 230 m 2, k.ú. Vícemilice z vlastnictví společnosti P R O A G R O, spol. s r. o. se sídlem Marefy 140, Bučovice, IČ Cena pro směňovanou část pozemku z vlastnictví společnosti PROAGRO, spol. s r. o Kč + DPH dle platných právních předpisů za pozemky: par.č. 532/8 o celkové výměře 163 m 2, k. ú. Marefy par.č. 532/17 o celkové výměře 165 m 2, k.ú. Marefy z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; cena pro směňované pozemky z vlastnictví města Bučovice ,- Kč + DPH dle platných právních předpisů vlastník zajistí návrh na výmaz zástavního práva z pozemků par.č. 348/93, 348/98 v k.ú. Kloboučky,části par.č. 618/74 v k.ú. Vícemilice, par.č. 2635/142 v k.ú. Bučovice v katastru nemovitostí 338/21/ZM/2017 OM 04 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice směnu části pozemku: par.č. 618/80 o výměře cca 81 m 2, orná půda, k. ú. Vícemilice (dle situace) ve vlastnictví pana L Č, bytem a L P, bytem ; za část pozemku: par.č. 618/130 o výměře cca 82 m 2, orná půda, k.ú. Vícemilice (dle situace) ve vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; 339/21/ZM/2017 OM 05 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice směnu části pozemku: par.č. 618/81 o výměře cca 78 m 2, orná půda, k. ú. Vícemilice (dle situace) z vlastnictví paní V B, bytem ; za část pozemku: par.č. 618/130 o výměře cca 82 m 2, orná půda, k.ú. Vícemilice (dle situace) z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice; 340/21/ZM/2017 OM 06 - Směna pozemků v k.ú. Vícemilice 2 z 7

3 směnu částí pozemků v k.ú. Vícemilice z vlastnictví P H, bytem : par.č. 618/13 o výměře cca 136 m 2, orná půda par.č. 618/69 o výměře cca 145 m 2, orná půda par.č. 618/77 o výměře cca 99 m 2, orná půda za pozemek v k.ú.vícemilice z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice: par.č. 644/108 o celkové výměře 1000 m 2, orná půda I směnu částí pozemků v k.ú. Vícemilice z vlastnictví Ing. M H, bytem : par.č. 618/11 o výměře cca 82 m 2, orná půda par.č. 618/9 o výměře cca 79 m 2, orná půda za pozemky v k.ú.vícemilice z vlastnictví města Bučovice, IČ , se sídlem Jiráskova 502, Bučovice: par.č. 644/105 o celkové výměře 230 m 2, orná půda par.č. 644/111 o celkové výměře 205 m 2, orná půda 341/21/ZM/2017 OM 07 - Odkoupení pozemku 618/135 v k.ú. Vícemilice odkoupení pozemku par.č. 618/135 v k.ú. Vícemilice o celkové výměře 16 m 2 od pana M R, bytem kupní cena dle důvodové zprávy 342/21/ZM/2017 OM 08 - Záměr - prodej částí pozemků v k.ú. Kloboučky I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemků par. č. st. 50 a 51 a par.č. 37/1 v k. ú. Kloboučky, o výměře cca 268 m 2 (dle situace). 343/21/ZM/2017 OM 09 - Záměr - prodej části pozemku par. č. 880/1 v k.ú. Bučovice I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par. 880/1 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 100 m 2 (dle situace). 344/21/ZM/2017 OM 10 - Záměr - prodej části pozemku 880/1 v k.ú. Bučovice I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par. č. 880/1 v k. ú. Bučovice, o výměře cca 7 m 2 (dle situace). 345/21/ZM/2017 OM 11 - Záměr - prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy 3 z 7

4 I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy, o výměře cca 500 m 2 (dle situace 2). 346/21/ZM/2017 OM 12 - Prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy prodej části pozemku par.č. 531/8 v k.ú. Marefy, o výměře cca 500 m 2 dle situace společnosti Schalttechnik Vertrieb-Austerlitz, s. r. o., se sídlem Marefy 153, Bučovice, IČ: , cena 500 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán, znalecký posudek a náklady na vklad do katastru hradí kupující 347/21/ZM/2017 OM 13 - Smlouva o nabytí pozemku par.č. 299/23 s omezujícími podmínkami obsah smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/6611/2017-BVYM k pozemku par. č. 299/23 v k. ú. Bučovice mezi městem Bučovice, se sídlem Jiráskova 502, Bučovice, IČ , jako nabyvatelem a povinným Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , jako převodcem a oprávněným. I zřízení věcného práva, spočívajícího v závazku města Bučovice nezcizit pozemek par. č. 299/23 v k. ú. Bučovice a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost města Bučovice, jako povinného se zřizuje ve prospěch oprávněného Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu. 348/21/ZM/2017 OM 14 - Prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín prodej části pozemku par.č. 936 v k.ú. Černčín v rozsahu 19 m 2 dle Geometrického plánu č /2013 Z K, bytem, cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího náklady na správní poplatek za vklad do katastru hradí kupující návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí lze doručit katastrálnímu úřadu až po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu na pozemku 349/21/ZM/2017 OM 15 - Prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice prodej pozemků par.č. 1385/1 a 1385/9 v k.ú. Bučovice společnosti penzion Rustico s.r.o, se sídlem Slavkovská 84, Bučovice, IČ , Cena dle znaleckého posudku 600 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující. Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty ve prospěch každého vlastníka jednotek č. 87/1 a 87/2 v budově čp. 87 na pozemku par.č. 1385/2 v k.ú. Bučovice a pozemků par.č. 1385/5 a 1385/6 v k.ú. Bučovice. Věcné břemeno spočívá v právu vlastníka panujících nemovitých věcí užívat služebné pozemky pro chůzi a jízdu v rozsahu 1274 a 1276 občanského zákoníku. Pro vlastníka jednotky č. 87/1 a pozemku v k. ú. Bučovice bezúplatné, pro vlastníka jednotky č. 87/2 a pozemku par. č. 1385/5 v k. ú. Bučovice úplatné věcné břemeno, jednorázová úplata ve výši 100 Kč. Zřízení věcného břemene služebnosti okapu v rozsahu 1270 občanského zákoníku a přístupu ke štítové zdi pro opravy, úpravy, údržbu a rekonstrukce ve prospěch každého vlastníka pozemku par.č v k.ú. Bučovice. Jednorázová úplata ve výši 100 Kč. 4 z 7

5 350/21/ZM/2017 OM 16 - Prodej pozemku par. č. 2505/4 v k.ú. Bučovice prodej pozemku par.č. 2505/4 v k.ú. Bučovice o výměře 40 m 2, který byl oddělen z pozemku par. 2505/2 v k. ú. Bučovice geometrickým plánem číslo /2017, manželům J a B S, oba bytem,. cena dle znaleckého posudku 350 Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující 351/21/ZM/2017 OM 17 - Prodej části pozemku par. č. 43/1 v k.ú. Kloboučky prodej pozemku par.č. 43/4 o výměře 127 m 2, který byl oddělen z pozemku par. 43/1 v k. ú. Kloboučky, (dle GP č /2017), paní Z F Š, bytem. cena dle znaleckého posudku + DPH dle platných právních předpisů náklady na vklad do katastru nemovitostí a znalecký posudek hradí kupující náklady na oddělovací geometrický plán hradí kupující 352/21/ZM/2017 OM 18 - Prodej části pozemku par.č. 1279/1 v k.ú. Bučovice prodej části pozemku par.č. 1279/1 v k.ú. Bučovice, o výměře 6 m 2, díl "a", dle Geometrického plánu č /2017 L Š a K Š, oba bytem, za podmínek: cena: stanovena v souladu s ceníkem pro majetkoprávní vypořádání Kč/m 2 + DPH dle platných právních předpisů oddělovací geometrický plán vyhotoven na náklady kupujícího náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující žadatel musí předložit doklad o zahájení stavebního řízení 353/21/ZM/2017 OM 19 - Prodej pozemku par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú. Marefy prodej pozemků par.č. 234/2 a par.č. 235 v k.ú Marefy manželům M D a V D oba bytem za celkovou kupní cenu ve výši Kč + DPH dle platných předpisů. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v roce 1974 žadatelé pozemky již jednou zaplatili, ale nedošlo k uzavření a zaknihování dohody o osobním užívání pozemku. 354/21/ZM/2017 OM 20 - Vzdání se předkupního práva vzdání se předkupního práva dle 3056 OZ k pozemku par.č. 907/2 v k.ú. Bučovice. 355/21/ZM/2017 OM 21 - Smlouva o spolupráci FC Bučovice smlouvu o spolupráci a podpoře sportu s FC Bučovice, z.s., IČ , se sídlem Hájecká 1109, Bučovice na dobu určitou 10 let od data podpisu po splnění těchto podmínek: schválení dotace přijetí usnesení Rady města o zřízení výpůjčky k pozemkům par.č. 2231/71 a 2231/63 v k.ú. Bučovice a k věcem movitým - zařízení šaten, klubovny, kanceláře a místnosti pro rozhodčí uzavření darovací smlouvy k budově bez čp./č.ev. na pozemku par.č.2231/62, jiná stavba v k.ú. Bučovice 5 z 7

6 I bezúplatné nabytí budovy bez čp./č.ev. na pozemku par.č.2231/62, jiná stavba v k.ú. Bučovice od FC Bučovice, z.s., IČ , se sídlem Hájecká 1109, Bučovice. 356/21/ZM/2017 ST 01 - Souhlasy zřizovatelů a škol na účasti aktivit MAS I. Zastupitelstvo města souhlasí se zněním finální verze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Bučovice, který byl schválen Řídicím výborem MAP dne I podání žádosti městem Bučovice o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle výzvy MŠMT - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 357/21/ZM/2017 KT 01 - Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Bučovice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od : člen Rady města člen Zastupitelstva města předseda výboru předseda komise člen výboru člen komise Kč Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 358/21/ZM/2017 KT 02 - Stanovení odměny za vykonání slavnostního obřadu a poskytování dalších plnění z peněžního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města vykonávající slavnostní obřady a oddávající s účinností od I poskytování dalších plnění ze sociálního fondu nebo z rozpočtu města za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města dle důvodové zprávy s účinností od /21/ZM/2017 KT 03 - Stanovy Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví předložené znění stanov dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad. 360/21/ZM/2017 OE 04 - Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2018 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok /21/ZM/2017 OE 03 - Návrh na odpis pohledávek města odpis pohledávek města Bučovice dle předloženého v celkové výši Kč, které jsou nevymahatelné, promlčené nebo náklady na jejich vymáhání převyšují vlastní výši pohledávky. 362/21/ZM/2017 OE 02 - Rozpočtové opatření č. V./2017 rozpočtové opatření č. V./2017, které reaguje na přijaté finanční změny v oblasti známých příjmů, přijatých dotací, plánovaných výdajů a financování. Rozpočtové opatření je členěno v oblasti příjmů podle druhového třídění (třídy ), v oblasti výdajů je použito i hledisko odvětvového třídění podle jednotlivých správců 6 z 7

7 kapitol. 363/21/ZM/2017 OE 01 - Návrh rozpočtu města Bučovice na rok 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bučovice na období rozpočet města Bučovice na rok střednědobý výhled rozpočtu města Bučovice na období z 7