EVROPSKÉ DNY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. 2. 11. 2012 EVROPSKÉ DNY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI lomouc 1. den I. RČNÍK MEZINÁRDNÍ KNFERENCE V RÁMCI EVRPSKÉ KAMPANĚ ZDRAVÉ PRACVIŠTĚ den PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE v ČR i EU

2 Č S E Á K K M R A Ů S M T A V N E B N Í C E K H Přijměte pozvání na EVRPSKÉ DNY 1. DEN I. RČNÍK MEZINÁRDNÍ KNFERENCE v rámci Evropské kampaně Zdravé pracoviště DEN PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE V ČR I EU listopadu 2012 // lomouc Evropské dny pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, v rámci Evropské kampaně Zdravé pracoviště , ve spolupráci se Společnou Vizí o.s. a Ecological consulting a.s. Evropské dny se uskuteční pod záštitou» Ministra práce a sociálních věcí» Státního úřadu inspekce práce» lomouckého kraje» Krajské hospodářské komory lomouckého kraje» České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě» Technické inspekce České republiky» České komory stavebních ekonomů» Českomoravské komory lešenářů Krajská hospodářská komora lomouckého kraje EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVNÍ TÉMA Cílem dvoudenní odborné akce je především výměna praktických zkušeností a dosavadních poznatků s úrovní bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech účastníků výstavby v rámci Evropské unie. TÉMA 1. DEN I. RČNÍK MEZINÁRDNÍ KNFERENCE v rámci Evropské kampaně Zdravé pracoviště » Legislativa EU a ČR» Právní úprava koordinátora BZP na staveništi ve vybraných členských státech EU» Inspekce práce v EU» Úloha sociálního partnera v BZP na staveništi» Výchova a vzdělávání odborníků na staveništi v problematice v BZP» dborné organizace v ČR TÉMA 2. DEN PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE V ČR i EU» Právní vztahy ve stavebnictví» Projektanti a jejich nezastupitelná úloha v BZP» Zadavatel stavby, investor a jeho pohled na úroveň BZP» Zhotovitelé staveb a jejich pohled na požadavky a na úroveň BZP» Příklady správné praxe činnosti koordinátora BZP a Plánu BZP na staveništi v ČR i EU» Údržba staveb Facility Management RGANIZAČNÍ PKYNY Termín listopadu 2012 (čtvrtek pátek) Prezence hod. Místo konání Hotel NH lomouc Congress Legionářská 21, lomouc přihlášky Přihlášky zasílejte prosím nejpozději do Elektronickou přihlášku najdete na adrese Kontaktní osoby Mgr. Svatava Hrubá Tel Fax Základní informace K M R A S TAV E B N Í C H E K N M Ů Č E S K Á ČESKÁ KMRA STAVEBNÍCH EKNMŮ

3 Program // čtvrtek EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI I.RČNÍK MEZINÁRDNÍ KNFERENCE V RÁMCI EVRPSKÉ KAMPANĚ ZDRAVÉ PRACVIŠTĚ PREZENCE ÚVDNÍ SLV JUDr. Pavel Dvořák vedoucí oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Ing. Bořivoj Minář předseda představenstva Krajské hospodářské komory lomouckého kraje 1. LEGISLATIVA EU A ČR Legislativní zázemí pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci v ČR JUDr. Jiří Vaňásek ředitel odboru služeb trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí Legislativní zázemí pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci v SR Ing. Dušan Adamček raditeĺ ochrany práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Profesní kvalifikace a odborná způsobilost ve stavebnictví Ing. Karel Škréta autorizovaná osoba 235, Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i Zákon č. 179/2006 Sb. a profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací v ČR Mgr. Martin Sycha odborný pracovník odboru dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Projekt Národní soustavy kvalifikací v ČR (I. a II.) a Národní soustavy povolání v soustavě kvalifikací v ČR Ing. Martin Buřinka Trexima spol., s.r.o. 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA KRDINÁTRA BZP NA STAVENIŠTI VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU Informace ISHCC systém certifikace pro koordinátory bezpečnosti práce a eliminace rizik v projektové fázi Philip Baker předseda pracovní skupiny ISHCC Informace z jednání ISHCC a činnost ČSSK v této mezinárodní organizaci Ing. Vladimír Havlena předseda České společnosti stavebních koordinátorů DISKUZE Přestávka na oběd 3. INSPEKCE PRÁCE V EU Pohled na úroveň bezpečnosti práce na stavbách ze strany kontrolních orgánů ČR Ing. Mgr. Rudolf Hahn generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Pohled na úroveň bezpečnosti práce na stavbách ze strany kontrolních orgánů SR JUDr. Rudolf Kubica hlavní inspektor IP Žilina, Národný inšpektorát práce Pohled na úroveň bezpečnosti práce na stavbách ze strany kontrolních orgánů PL Iwona Hickiewicz glówny inspektor, Glówny inspektorat Pracy Výkon dozoru TIČR nad bezpečností VTZ Ing. ldřich Küchler ředitel Technické inspekce České republiky Český báňský úřad Ing. Radim Mžyk ředitel odboru dobývání energetických surovin a bezpečnosti podzemních staveb Přestávka na občerstvení 4. ÚLHA SCIÁLNÍH PARTNERA V BZP NA STAVENIŠTI» Zkušenosti zástupců zaměstnanců s bezpečností práce na stavbách Vojtěch Eliáš oblastní inspektor BZP, dborový svaz stavba ČR 5. VÝCHVA A VZDĚLÁVÁNÍ DBRNÍKŮ NA STAVENIŠTI V BZP Vzdělávání ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. vedoucí Katedry technologie staveb Vzdělávání VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. vedoucí Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Vzdělávání VŠB, Technická univerzita strava, Fakulta stavební Prof. Ing. Darja Kubečková, PhD. děkanka Fakulty stavební Vzdělávání VŠB, Technická univerzita strava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vzdělávání Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky Dr.hc mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. vedoucí Ústavu bezpečnosti, kvality a environmentalistiky Program // čtvrtek

4 Program // čtvrtek EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6. odbrné RGANIZACE v ČR Úroveň bezpečnosti práce na stavbách z pohledu ČSSI Ing. Pavel Štěpán prezident Českého svazu stavebních inženýrů Úroveň bezpečnosti práce na stavbách z pohledu ČKAIT Ing. Pavel Křeček předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Jindřich Pater místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Úroveň bezpečnosti práce na stavbách z pohledu Krajské hospodářské komory lomouckého kraje Ing. Bořivoj Minář předseda představenstva Krajské hospodářské komory lomouckého kraje DISKUZE a ZÁVĚR RAUT raut generálních partnerů Společenský večer pod záštitou generálních partnerů» The Beatles Revival Band» Vyhlášení foto soutěže Bezpečná stavba» Prezentace profesionál BZP Přípravný výbor MEZINÁRDNÍ KNFERENCE JUDr. Pavel Dvořák Ministerstvo práce a sociálních věcí JUDr. Anna Samková Ministerstvo práce a sociálních věcí Daniela Kubíčková Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Mgr. Ing. Rudolf Hann Státní úřad inspekce práce Ing. Jindřich Pater Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Bc. Vladimír Mílek Společná Vize ČR, K4 a.s. Mgr. Svatava Hrubá Společná Vize ČR, Ecological Consulting a.s. RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA. Ecological Consulting a.s. Ing. Ján Donič Spoločná Vízia SR, BZP s.r.o. Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. ČVUT FS Praha, Katedra technologie staveb Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. VŠB TU strava, Fakulta stavební Prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D. VŠB TU strava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Doprovodný program během konference prezentace firem a produktů» 3M Česko, spol. s.r.o.» 24U s.r.o.» BZP s.r.o.» BZP s.r.o., ZPS» CANIS SAFETY a.s.» ČESKÁ DKA BEDNÍCÍ TECHNIKA spol., s.r.o.» ČKAIT» ČVUT FS PRAHA, KATEDRA TECHNLGIE STAVEB» ECLGICAL CSNULTING a.s.» EKAUDIT spol., s r.o» EVRPSKÁ AGENTURA PR BEZPEČNST A CHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI» INFRAM a.s.» INTERPLAN s.r.o.» K4 a.s.» KIMBERLY CLARK s.r.o.» KRDINACE BZP s.r.o.» MRAVIA SPECTRUM spol., s.r.o.» NÁRDNÍ STAVEBNÍ CENTRUM s.r.o.» PREVENTCM s.r.o.» PRFESINÁL BZP» QUALIFRM a.s.» RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s.r.o.» SAFETY SLUTINS s.r.o.» STRJÍRNSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.» TUKE KŠICE, ÚSTAV BEZPEČNSTI KVALITY A ENVRIRNMENTALISTIKY» VŠ ŽIVNSTENSKÁ ŠKLA PŘERV» VŠB TU STRAVA, FAST» VŠB TU STRAVA, FBI» VUT FAST BRN, ÚSTAV TECHNLGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB» VÚBP, v.v.i. Doprovodný program

5 Program // pátek EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘÍKLADY SPRÁVNÉ PRAXE V ČR I EU ÚVDNÍ SLV Ing. Pavel Švagr, CSc. přivítání RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA ředitel společnosti Ecological Consulting a.s Zkušenosti s činností koordinátora BZP z pohledu VIZE v ČR Bc. Vladimír Mílek předseda Společné Vize o.s. Zkušenosti s činností koordinátora BZP z pohledu VIZE v SR Ing. Ján Donič předseda Společnej Vizie o.s. 7. PRÁVNÍ VZTAHY VE STAVEBNICTVÍ Aktuální informace Zákon o veřejných zakázkách Ing. Jiří Košulič generální ředitel RTS a.s Legislativní zázemí pro úrazové pojištění, pohled na vývoj úrazového pojištění JUDr. Stanislava Moravcová produkt manažer odboru pojištění za škodu, Česká Pojišťovna 8. PRJEKTANTI A JEJICH NEZASTUPITELNÁ ÚLHA V BZP» Pohled projekční kanceláře na dodržování povinností z hlediska BZP Náklady na BZP v rozpočtech Ing. Petr Vašina obchodní ředitel VPÚ DEC PRAHA a.s. předseda České komory stavebních ekonomů Pohled projekční kanceláře na dodržování povinností z hlediska BZP Ing. Pavel Krejčí vedoucí ateliéru silnic a dálnic III. HBH Projekt spol. s.r.o Zádržné systémy na střechách Ing. Mojmír Klas, CSc. specialista pro projektové práce ve výškách Záchrana osob po pádu z výšky Vladimír Pospíšil předseda představenstva Moravia Spectrum a.s. 9. ZADAVATELÉ STAVEB INVESTŘI A JEJICH PHLED NA PŽADAVKY A ÚRVEŇ BZP RWE Pohled na úroveň BZP Ing. Libor Mikulica vedoucí odboru bezpečnosti a životního prostředí RWE Distribuční služby, s.r.o. Jihomoravská plynárenská, a.s. 10. ZHTVITELÉ STAVEB A JEJICH PHLED NA PŽADAVKY A ÚRVEŇ BZP» GEM lomouc, spol. s.r.o. Ing. Kamil Ganzar projektový ředitel, Gemo lomouc, spol s.r.o SKANSKA a.s. Ing. Juraj Novodomec ředitel odboru BZP, SKANSKA a.s. SKANSKA USA Hendrik van Brenk Skanska USA HL ŽS Španělsko Francisco Javier Tarín Martínez Health & Safety Manager HL Internatinal Construction Praktický postup na stavbě Ing. Radek Turín HL ŽS a.s Ing. Jiří Dohnal techn. ředitel oblasti direkce TQ, Strabag a.s. 11. Příklady správné praxe činnosti koordinátora BZP na staveništi a zpracování PLÁNU BZP Činnost koordinátora BZP a plán BZP v ČR Bc. Vladimír Mílek předseda Společné Vize o.s. Činnost koordinátora BZP liniové stavby Ing. Petr sička koordinátor BZP, Infram a.s Činnost koordinátora BZP a plán BZP v SR Ing. Martin Mokoš BZP, s.r.o. SR Správná praxe činnosti koordinátora BZP v JE Mochovce Ing. Marek Rolinec koordinátor BZP JE Mochovce Správná praxe činnosti koordinátora BZP v jaderné elektrárně Temelín Ing. Michal Kleinhampl ČEZ Temelín Správná praxe činnosti koordinátora BZP na staveništi v Polsku Ewelina Nowacińska Główny koordynator ds. BHP i Środowiska Správná praxe činnosti Koordinátora BZP na stavbě hotelu Peninsula v Paříži Ing. Jiří Zondlak koordinátor BZP v EU 12 ÚDRŽBA STAVBY FACILITY MANAGEMENT Bezpečnost při údržbě staveb Ing. ndřej Štrup prezident IFMA Ing. Vladimír Svoboda IFMA ZAKNČENÍ KNFERENCE běd Program // pátek

6 GENERÁLNÍ PARTNEŘI Partneři PARTNEŘI EVRPSKÉ DNY BEZPEČNSTI A CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PARTNEŘI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Mediální PARTNEŘI

Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů

Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů Pozvánka na seminář (informační akci) Aplikace požadavků vyplývajících z potravinového práva a zkušenosti dozorových orgánů Potravinářská komora ČR pořádá cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech

VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM. 9. 10. října 2014 v Táboře. Kongres se koná ve dnech ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM VI. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Kongres se koná ve dnech 9. 10. října 2014 v Táboře v rámci Týdne sociálních služeb ČR Generálním

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12.

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12. PROGRAM PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE X. roèník celostátní odborné konference www.csias.cz REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI poøádané pod záštitou: Ministerstva prùmyslu a obchodu Státního

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb Tábor, 9. 10. října 2014 Hotel Palcát, 9. května 2471/2 Jihočeská univerzita, Vančurova 2904 Předběžný program: ČTVRTEK 9. ŘÍJNA SPOLEČNÝ PROGRAM V KONGRESOVÉM

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ 7. ROČNÍK PROGRAM KONFERENCE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TELEINFORMATIKA E IK A 2006 ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ STRATEGIE, PRÁVO A REGULACE PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více