Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry"

Transkript

1 Vztah státu a podnikatele, co může (a nemá)udělat vláda pro úspěšný rozvoj mikroekonomické sféry Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Ostrava 6. ledna 2010

2 Úvod Obdobné příčiny krizí cyklus nadbytečné likvidity, rapidní růst úvěrů a zadlužení (nejen podniků, ale tentokrát i obyvatelstva), nízká inflace následovaná cenovou bublinou atd., ztráta konkurenceschopnosti mnohých dosud významných korporací/bank Globální makroekonomická nerovnováha Vnitřní & vnější makroekonomická nerovnováha USA American dream > vládní podpora vlastnického bydlení a hypoték/distorze finančního trhu se strukturovanými produkty Finanční inovace (strukturované produkty, deriváty) -> iluzorní diverzifikace rizika podporovaná stimulačním schématem odměňování Teoretické učebnicové modely se staly skutečností (corporate governance/principál agent, morální hazard atd.), chybné formule odměňování bankéřů

3 Důsledky globální krize velká očekávání od intervence státu (přes 60% v USA!) Dočasné (!) znárodňování bank, vládní stimulační balíčky nastavené dle míry otevřenosti ekonomiky (USA vs.německo vs.čr) kreativní destrukce dosavadního uspořádání by neměla zastavit, ale podpořit strukturální změny ke zvýšení konkurenceschopnosti Zdroj: The Economist 8/2009

4 Dopady krize ve světě Protikrizové balíčky (svět)

5 Úvod Změna struktury globálních finančních aktiv Přesun bohatství díky mezinárodnímu obchodu Přesun úspor a poskytovatelů úvěrů Rostoucí váha rozvojových zemí a G20 Zdroj: McKinsey (2008)

6 Změna: TOP 3 světové banky v červenci 2009 jsou čínské Nové příležitosti ale i rizika Source: The Banker

7 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Závěr vyhnout se blokaci strukturálních změn Růst zaměstnanosti podle Quartilů produktivity je dlouhodobý signál (Čína a SVE mají podobné charakteristiky jako USA) Most prod. 2nd prod. 3rd prod. Source: Mejstřík & Chytilová (2008) based on Gretschmann (2006) Least prod. EU USA Některé nemoudré balíčky a státní dotace mohou blokovat nutné strukturální/ inovační změny a fixovat staré problémy Staré členské země EU mohou zaostávat za Čínou a USA v růstu produktivity SVE zatím ne? 7

8 Opatření NERV podpora pracovních míst na začátku vláda s krizí váhala, ale byl představen rozumný záchranný balík ve 3 fázích. Aktuální zejména 2.fáze: zejména snížení sociálního pojištění / tedy plošné zdanění práce úleva pro firmy, šance na menší propouštění rychlejší odpisy pro firmy, vratky DPH na služební automobily nižší DPH pro restaurace, či zachování stravenek Úleva na cash flow pro firmy rychlejšívratky DPH, stavění penále, Garance úvěrůčmzrb flexicurity přes kurzarbeit + podpora vzdělávání díky ESF Masivní stimul energetické úspory, zateplování, PANEL Akcelerace čerpání strukturálních fondů Snaha co nejvíce exekutivní, rozpočtově neutrální Kombinace balíčků v PS šrotovné, podpory v nezaměstnanosti

9 Důsledky krize v ČR Protikrizová opatření I (vláda ČR) Zdroj:Národní protikrizový plán

10 Navrhovaná opatření NERV (10 ze 36) snaha udržet fungující trhy, automatické stabilizátory veřejných financí a hlavně lidi v práci a podpořit strukturální změny jako východisko do budoucna Zdroj: NERV

11 Predikce dalšího vývoje Jaký bude účinek fiskálních nástrojů stimulujících domácí absorpci v situaci malé otevřené ekonomiky? Př. Zateplování, Panel dopady na místní stavební firmy, rychlé napodobování Může vláda či ČNB vůbec ovlivnit situaci? V malé otevřené ekonomice jen málo Zvýšení pojištění vkladů + odstranění spoluúčasti ze dne 11. listopadu 2008 (pod tlakem EU) + opatření NERV + automatické stabilizátory veřejných financí apod.

12 Competitiveness of NMS Different measures of competitiveness 1. World Bank Doing Business 2010 (10 criteria, 183 countries) 2. World Economic Forum - The Global Competitiveness Report (12 pillars, 133 countries) 3. The EIU - the 2008 IT industry competitiveness index 4. The IMD in Lausanne (329 criteria) 5. EUROSTAT - macro indicators of productivity etc.

13 Konkurenceschopnost World Bank Doing Business 2009 (10 criterií) Ranking TOP země Estonsko, Lotyšssko a Litva, ale velmi špatná bankovní a makroekonomická výkonnost Dvě nejhorší země ČR a Polsko, ale měly lepčí makroekonomický výkon v roce 2009 Source: World Bank (2008)

14 Konkurenceschopnost World Bank Doing Business 2009 (10 criterií) Bulgaria Cyprus Czech Rep. Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania Slovak Rep. Slovenia Ease of Doing Business Rank Starting a Business Dealing with Construction Permits Employing Workers Registering Property Getting Credit Protecting Investors Paying Taxes Trading Across Borders Enforcing Contracts Closing a Business Starting business best countries Cyprus and Slovenia vs. worst countries CR and Poland něco se postupně dařilo zlepšit Protecting investors Bulgaria, Romania and Poland vs. SR and Hungary Paying taxes Cyprus and Latvia vs. Romania and Poland Source: World Bank (2008)

15 Konkurenceschopnost World Economic Forum ranking (GCI ) Ranking Best countries Czech Republic and Cyprus Worst countries Bulgaria and Romania Source: World Economic Forum (2009)

16 3. Competitiveness of NMS Czech Republic CR se přibližuje ekonomikám hnaným inovacemi ve většině pilířů CR zaostává v Infrastruktuře, Instituce, Inovace a technologická připravenost Zdroj: World Economic Forum (2009)

17 Fiskální udržitelnost v novém globálním prostoru předpoklad udržení finančních podmínek pro firmy Rozhodující: udržení makroekonomické stability Kontrola deficitů veřejných financí Opatření v sociální oblasti Odolnost ekonomiky vůči vnějším šokům Problém deficitu veřejných financí Náklady dluhu v novém globálním kontextu Viz můj článek MF Dnes 6.1 dát pozor na ignoranci a aroganci

18 Proč potřebujeme fiskální zodpovědnost? Zadlužování má dynamické dopady, neroste jen dluh samotný, ale i cena peněz a tedy pákově i náklady dlužní služby Rozdíl mezi dnešními náklady a optimistickým scénářem činí (v dnešních cenách) 30 mld. Kč ročně Při výši dluhu 60% (limit Maastrichtu) je roční náklad vyšší o téměř 70 mld. Pro porovnání (data 2008): Dávky státní sociální podpory 54 mld.kč Náklady na vysoké školství 26 mld. Kč Dnešní stav, dluh 30% HDP, úrok 4% p.a. Za 2 roky 40% a úrok 5%p.a. Vyšší cena dluhu (6%p.a.) Dluh 60% HDP za 5%

19 Aktuální vývoj české ekonomiky Moody s diferenciace zemí SVE Relativně nízký růst úvěrů ČR v kontextu SVE a relativně nízká potřeba zahraničního financování ČR Zdroj: Moody s, březen 2009

20 Dluh a jeho náklady: CDS

21 Dluh a jeho náklady: Obligace

22 Právní úprava exitu předpoklad efektivnějšího využití špatně hospodařících firem, aktiv a osob pro inovované výroby Nový insolvenční zákon Mezinárodně standardní Flexibilnější Otevírá nové možnosti Bude vyžadovat další adaptaci po mnoho let

23 Časování restrukturalizace lepší podmínky exitu k efektivnímu využití Krize Divestice Restrukturalizac e Cost cutting Hrozící úpadek Úpadek Razantní costcutting (insolvenční správce a soud) Konkurs Konec insolvenčního řízení Příprava moratoria Příprava reorganizačního plánu Moratorium Reorganizac e Konec insolvenčního řízení Snaha o kapitálovou stabilizaci společnosti Konkurs

24 Flexibilní postup Úpadek společnosti Insolvenční návrh Moratorium (3 měsíce) čas na jednání s bankami (nejde o insolvenci) možnost připravit ve spolupráci s věřiteli reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání pohledávek) možnost ustanovení předběžného insolvenčního správce možnost zrušení moratoria hlasy nadpoloviční většiny věřitelů moratorium může trvat max. 3 měsíce (se schválením soudu ještě 30 dní navíc) Konkurs dva způsoby zpeněžení celé majetkové podstaty nebo zpeněžení po částech vedení společnosti přechází na insolvenčního správce znemožňuje výkon rozhodnutí, zastavuje exekuční řízení, závazky, které nebyly uspokojeny z výěžku konkursu nezanikají soupis pohledávek, incidenční spory, soupis součástí majetkové podstaty Reorganizace možnost připravit ve spolupráci s věřiteli reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání pohledávek) stále lepší ve vztahu k bankám dohled insolvenčního správce konsensuální vs. nekonsensuální reorganizace možnost nastartovat provoz ještě před zpeněžením majetku společnosti (potenciálně vyšší výnos)

25 Vize: Návrhy vybraných dlouhodobých opatření NERVu Viz Závěrečná zpráva NERVu ze září 2009 na stránkách

26 Trh práce Nárůst nezaměstnanosti je většinou fázově opožděn oproti vývoji HDP a český trh práce zůstává nepružný Alternativní modely zaměstnaní pružná pracovní doba, práce u počítače doma Implementace vybraných prvků severského modelu flexicurity je českému systému historicky i kulturně bližší než anglosaský model, protože rovněžklade důraz na vyšší míru sociálních jistot, aniž by byla obětována flexibilita na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců. Měl by proto být pro českou společnost přijatelnější alternativou Úpravy zákoníku práce zvyšující flexibilitu najímání a propouštění pracovníků Úpravy dávek podněcující aktivitu a rekvalifikace (a udržující životní standard i sociální statut uvolněných zaměstnanců na dobré úrovni) Rekvalifikační projekty zaměřené specificky na osoby měnící zaměstnání (např. i specifická Kurzarbeit zvyšování kvalifikace prostřednictvím školení ve volných dnech zkráceného pracovního týdne), Systémy celoživotního vzdělávání Daňové stimuly pro zaměstnávání osob nově vstupujících na trh práce a starších zaměstnanců kompenzujících nižší produktivitu Zapojení financování z EU do rekvalifikačních programů se ukazuje jako efektivní

27 Věda a výzkum Zvyšovat výdaje na výzkum, vývoj a inovace a nadále zvyšovat podíl prostředků skutečně využitých v aplikovaném výzkumu Přijmout novelu zákona 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně souvisejících prováděcích předpisů Hodnotit výsledky výzkumu, vývoje a inovací se zpětnou vazbou na rozdělování prostředků Specifikovat ty oblasti výzkumu, které přinášejí ekonomické efekty a zajistit preferenci jejich podpory Podporovat rozvoj technologických platforem s cílem vytvořit podmínky pro rozvoj spolupráce privátního a veřejného výzkumu a uživatelů Podpořit investice do VaV z privátního sektoru, zvýhodnit (daňově) výzkum nakupovaný privátním sektorem ve veřejných výzkumných organizacích (zejména univerzity a pracoviště AV ČR) Pokračovat vreformě výzkumu a vývoje s cílem zvýšit využitelnost výsledků výzkumu a integrovat český výzkum a vývoj do evropského výzkumného prostoru

28 Znalostní společnost Pokud máme investovat, tak inteligentně: do inteligence národa, a to masívně: Realizovat komplexní reformu školské soustavy scílem změny metod a principů vzdělávání, přístupu kžákům a studentům a dosažení inovací vzdělávacích programů. Důraz na samostatné, aplikační a kreativní a syntetické myšlení místo memorování pouček. Podpora interaktivní metoda a metody případových studií (např. Harvard Uni.) Přijmout potřebné změny vterciárním vzdělávání ve smyslu návrhů Bílé knihy terciárního vzdělávání Dopracovat obsahový základ celoživotního učení do podoby národní soustavy povolání a soustavy kvalifikací. Zavést systém hodnocení úspěšnosti škol zahájit fúze špatných do dobrých Konsolidace škol, kterým chybí žáci a studenti zúspor fixních nákladů však mnohem lépe platit kvalifikované pedagogy Zavést státní maturity včetně matematiky Zavést odložené školné (se zvýšenými subvencemi přírodních a technických oborů státem) a využít veškerý potenciál podporou studentů ze sociálně slabších rodin formou státem garantovaných půjček (testováno na příjem rodiny) Silně podpořit výuku jazyků, zejména AJ, a to na všech stupních Omezit dabing v televizi

29 Závěr Za hospodářské recese je důležité být dopředu připraven na více alternativ, ale poté schopen přijímat rychle důležitá opatření nejen na úrovni podniku ale i na úrovni státu. Provedení včasných restrukturalizačních opatření a předběžná příprava způsobů řešení úpadku společnosti mohou být klíčové pro další fungování společností. Za současné hospodářské situace hrozí úpadek, popř. konkurs a z něj vyplývající naprostá ztráta kontroly akcionářů nad společností i doposud bez problémů fungujícím společnostem. Empirické analýzy ukazují velmi intenzivní reakce na podnikové úrovni. Reakce politiků a českého státu, legislativců zatím obsahuje dominantně krátkodobá opatření, absentuje zatím dlouhodobější časový horizont a relevantní pravidla.

30 Kontakt Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Národní Praha 1 Česká Republika Tel.: Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Opletalova Praha 1 Česká Republika Tel:

Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí

Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí Ekonomická recese jako realita : Makroekonomický rámec hospodaření obcí Prof. Michal Mejstřík Institut ekonomických studií UK-FSV a EEIP,a.s Konference XII. Celostátní finanční konference Pokles ekonomiky

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Evropským univerzitám se nedaří vytvářet intelektuální a tvůrčí energii, která je zapotřebí ke zvýšení zatím slabé ekonomické výkonnosti kontinentu.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více