První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky"

Transkript

1 srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci červenec srpen informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma Táborská sekání 10. až 12. září páek 10. září Slavnosní zahájení pochodňový průvod měsem ohňosroj soboa 11. září Sředověké ržišě vysoupení skupin hisorického šermu saročeský jarmark hisorický průvod měsem ryířský urnaj vysoupení našich a zahraničních souborů Děský ráj neděle 12. září Den oevřených dveří pamáek koncery duchovní a sředověké hudby, divadelní předsavení Sleduje samosané plakáy. Práce na projeku přesavby áborských kasáren nezasavila ani ekonomická krize. V současné době probíhají v areálu demoliční práce. Finišuje práce na regulačním plánu areálu a už v srpnu má začí rekonsrukce jedné z budov, kerá se promění v ekologický byový dům. Podle dohody invesora s měsem má bý komplení nový areál dokončen na přelomu le 2015 a 2016, více než sovka nových byů i nebyové prosory se mají objevi v nabídce v roce Obyvaelé Tábora se na měso obracejí s doazy, proč se v bývalých kasárnách nic neděje. To je ale jenom zdání, práce v areálu už skuečně začaly, demolice se ale zaím ýkají jenom ěch čásí, keré nejsou vidě z ulice, říká mísosarosa Tábora Jiří Baráček. A jeho slova povrzuje i Roman Lhoa ze sdružení firem MANE Oevření odpočinkové zóny s Michalem Barinkou V sobou 19. června byla oficiálně oevřena odpočinková zóna Komora u Sídlišě nad Lužnicí. Slavnosního oevření se zúčasnil i odchovanec áborského hokeje Michal Barinka, kerý na leošním svěovém šampionáu získal iul misra svěa a zlaou medaili. Bližší informace o kulurně-sporovní akci Nás baví vás bavi naleznee na sraně 7. První byy v kasárnách budou v prodeji za ři roky holding, a. s., a AZ bydlení, s. r. o.: Pro kolemjdoucí začnou bý demoliční práce vidielné na začáku července. V současné době probíhá především odsrojování budov. Snažíme se posupova maximálně ekologicky, separujeme proo jednolivé maeriály ak, aby mohly bý recyklovány. Demoliční práce porvají přibližně do kvěna Invesoři zároveň dokončují zv. regulační plán nyní do něj zapracovávají připomínky měsa Tábora i sáních orgánů, vše by mělo bý hoovo v srpnu. Přibližně ve sejné době aké začneme likvidova ekologické záěže areálu. Na dvou mísech na základě analýz provedených Českou inspekcí živoního prosředí na vlasní náklady vyzvedneme nádrže a rozvody a provedeme sanaci zemin, předpokládáme, že yo práce skončí v polovině roku 2011, říká za sdružení firem Roman Lhoa. Projek nové obyné čvri Dvorce je pro měso Tábor zásadní, proo ho průběžně pečlivě sledujeme. Smlouva s invesorem sanovuje přísné podmínky i možné posihy, pokud by došlo k průahům ze srany invesora. Pokud by nesihl vše dokonči ve sanoveném ermínu, musel by mimo jiné za každý den prodlení měsu plai smluvní pokuu, říká mísosarosa Tábora Jiří Baráček. V současnosi má měso k dispozici akualizovaný harmonogram dalšího průběhu prací. Oproi původnímu harmonogramu se asi o ři měsíce prodloužilo projednávání regulačního plánu, a o kvůli řadě připomínek měsa a sáních orgánů, v důsledku je o ale ku prospěchu celého projeku. Komplikovanější, než jsme původně čekali, byla i jednání s majieli okolních pozemků minisersvem obrany i minisersvem spravedlnosi, říká zásupce invesorů Roman Lhoa. Foo: Roman Růžička A kdy se do někdejších kasáren nasěhují první obyvaelé? V éo chvíli vycházíme z harmonogramu a exace smlouvy o smlouvě budoucí, kde se předpokládá vydání kolaudačních rozhodnuí na všech realizovaných budovách roku Předpokládáme, že v roce 2013 nabídneme k prodeji prvních 120 byových jednoek spolu s nabídkou komerčních prosor, dodává Roman Lhoa. Bývalá Kasárna Jana Žižky sousedí s Pražským sídlišěm. Smlouvu o pronájmu areálu a smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků uzavřelo měso Tábor se sdružením firem MANE holding, a. s., a AZ bydlení, s. r. o., v červenci Na ploše sedmi a půl hekaru má vyrůs nová čvrť její součásí má bý kromě jiného 500 až 600 byů, nákupní galerie, další nebyové prosory i odpočinkové zóny se zelení. Jiří Baráček, mísosarosa Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kosnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko parnerská měsa: TÁBOR: Enene Florale 2007 sříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 srana 02 červenec srpen 2010 svěový kongres; sběrný dvůr n o v i n y Zasedání zasupielsva Zasedání zasupielsva se konají 12. července a 30. srpna od hodin v zasedací mísnosi číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání jsou veřejná. Úřední hodiny měsského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) saroska a mísosarosové měsa odbor kancelář sarosy odbor vniřních věcí odbor financí savební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majeku měsa úvar vniřního audiu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář sarosy odbor školsví, mládeže a ělovýchovy odbor dopravy odbor kulury a cesovního ruchu odbor invesic a srukurálních fondů měsská policie Husovo nám (Tabačka) ajemník MěÚ odbor vniřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnosenský odbor živoního prosředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednoné pro všechny odbory: pondělí hodin úerý hodin sředa hodin čvrek hodin páek hodin elefony: spojovaelka: provolba: xxx fax: Informace pro čenáře: V NTR jednolivé odbory měsského úřadu prezenujeme pikogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoy, Kp. Jaroše 2418 dočasně uzavřen Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Sběrný dvůr Chýnovská za čerpací sanicí Come Plus Oevírací doba pondělí páek: hodin soboa: hodin Sběrný dvůr Bydlinského mezi prosory TST a požární zbrojnicí Oevírací doba pondělí páek: a hodin soboa: hodin Jubilejní kongres Společnosi pro vědu a umění Na 25. kongres Společnosi pro vědu a umění, kerý se konal od 27. června do 3. července v našem měsě, se sjelo více než 150 delegáů z USA, Čech a Slovenska. Mezi nejznámější osobnosi, keré navšívily při éo příležiosi Tábor, paří předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, předseda rady Učené společnosi Václav Pačes, mísopředsedkyně rady Helena Illnerová nebo rekor Univerziy Karlovy Václav Hampl a mnoho dalších významných osobnosí ze svěa vědy a kulury. Společnos pro vědu a umění založili koncem 50. le češí a slovenší krajané žijící v USA. Má pobočky nejen v Evropě a USA, ale aké v Ausrálii a Jižní Americe. Společnos sdružuje osobnosi ze svěa vědy a umění, keré spojuje zájem o Českou a Slovenskou republiku. Kongres se konal pod zášiou prezidena České republiky Václava Klause a prezidena Slovenska Ivana Gasparoviče. Pro měso Tábor je velikou cí, že si Společnos pro vědu a umění vybrala pro pořádání 25. kongresu právě Tábor a že mohlo přivía účasníky kongresu v našem hisorickém měsě. Na programu kongresu byla zajímavá a akuální émaa poplaná současné společnosi, kerá účasníci projednávali během každodenních jednání. Účasníci prezenovali na 80 příspěvků z různých oborů. Diskuovalo se nad problémy v oblasi společenských věd, hisorie, nábožensví, ekonomie či managemenu. Kongres byl doplněn kulurním programem, kerý byl určen nejen pro návšěvníky kongresu, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosi. Měso Tábor připravilo jako součás doprovodného kulurního programu kongresu několik koncerů. V pondělí 28. června se na nádvoří hradu Konova konal koncer Big Bandu Úsřední hudby Armády České republiky, v úerý 29. června v divadle Oskara Nedbala vysoupila V červnu se sešla rada měsa na dvou schůzích a o 14. a 28. června, a mimo jiné schválila výroční zprávy společnosí s ručením omezeným se 100% majekovou účasí měsa. Měso se bude ucháze o doaci na projek minimalizace objemu odpadů ve sběrných dvorech. Ten přinese úsporu finančních prosředků v hospodaření s odpady. Významnou finanční podporu by mohlo získa G-cenrum na provoz azylového domu pro ženy a maky s děmi. Z prosředků krajského granu by se mohlo jedna o čásku éměř 12 milionů korun na provoz ohoo zařízení. Doace se vzahuje na období od července 2010 do 30. června 2012, edy na dva roky. Na podporu erénních služeb pečovaelskou službu pro leošní rok by pak mohl kraj přispě 500 isíci korunami. Měso Tábor bude spolufinancova opravy komunikací Hošťalkovy a Šulysovy ulice a chodník v Jeronýmově ulici. Spoluúčas bude čini u dvou jmenovaných komunikací asi 480 is. a v případě chodníku v Jeronýmově ulici 407 is. Kč. V zóně vedoucí od Žižkova náměsí až po nádraží nebudou již dále povolovány reklamní zařízení zv. áčka. Zasupielé se sešli na svém jednání 7. června a ješě i 21. června na zasedání v mimořádném ermínu, kdy byly schváleny především záměry se svým komorním koncerem zpěvačka Mara Kubišová a ve čvrek 1. července se v děkanském chrámu na Žižkově náměsí uskuečnil koncer houslového viruosa Jaroslava Svěceného. Zároveň se delegái kongresu mohli zúčasni programů leního fesivalu Léo nad Jordánem, kerý se konal od 27. června do 1. července v prosorách hisorického cenra měsa. Jako již radičně byl eno fesival doplněn ohňosrojnou přehlídkou Vulkán, kdy ve sředu 30. června byl odpálen v prosoru nad hladinou Jordánu velkolepý ohňosroj s názvem Kvěinový due. Hana Randová saroska měsa I přes komplikace s výkopem měso Tábor zachová přísup do sběrného dvora Rekonsrukce vodovodu a kanalizace v Bydlinského ulici v Táboře nepřeruší provoz sběrného dvora. Přísup ale bude méně pohodlný, proože lidé budou muse použí náhradní přemosění výkopu. V současnosi probíhá mimo jiné i na Maredově vrchu v Táboře rekonsrukce vodovodu a kanalizace v jednolivých ulicích, keré jsou posupně uzavírány. Začákem července posoupí savba do Bydlinského ulice, kde je umísěn sběrný dvůr. Během éo savby bude přísup do sběrného dvora mírně omezen. Mělo by se jedna zhruba o první červencový ýden. Provoz proběhne dle schválené provozní doby, nicméně přísup bude zabezpečen náhradním způsobem, prosřednicvím provizorního přemosění výkopu. Prosíme edy občany, keří budou v ěcho dnech odváže odpady do ohoo dvora, o shovívavos a omlouváme se za způsobené komplikace. Provozní doba sběrného dvora se nezmění, oevřeno je od pondělí do páku od do a od do 18.00, v sobou od 8.00 do hodin. Sběrné dvory v Chýnovské ulici a na Sídliši nad Lužnicí jsou oevřeny od pondělí do páku od do a v sobou od 8.00 do hodin. Jan Fišer vedoucí odboru živoního prosředí Z jednání rady a zasupielsva měsa v červnu prodeje byů. Byl schválen i akivní gran v oblasi kulury na éma oživení hisorického měsa Tábora. Zasupielsvo schválilo i jeden z nejvýznamnějších dokumenů měsa, a o závěrečný úče za rok 2009, bez výhrad. Byl již aké sanoven harmonogram projednávání i srukura rozpoču na příší rok. Schválena byla doace neziskovým organizacím zajišťujícím sociální služby v Táboře ve výši 610 is. a doace z rozvojového fondu sociálních služeb v celkové výši 500 is. Kč. Z fondu cesovního ruchu bylo rozděleno 100 is. Kč. Byly schváleny i úpravy doačních smluv z kulurního fondu v hodnoě asi 150 is. Kč. Lubomír Šrámek ajemník

3 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 03 úče měsa; výročí Závěrečný úče měsa Tábora za rok 2009 Zasupielsvo měsa schválilo svým usnesením číslo 1598/33/10 dne 7. června závěrečný úče měsa Tábora za rok Hospodaření měsa v roce 2009 probíhalo ve znamení velkých invesic, keré jsou spolufinancovány z prosředků Evropské unie. Kapiálový rozpoče dosáhl rekordní výše 445 mil. Kč. A o je zásadním důvodem, proč hospodaření ohoo roku skončilo záporným saldem ve výši 214 mil. Kč. Saldo ovšem bude vyrovnáno v dalších leech ak, jak budou doační peníze inkasovány na účy měsa. Na příjmové sránce rozpoču byly nejvěším problémem daňové příjmy, keré zaznamenaly razanní pokles, ve srovnání s rokem 2008 o celých Základní informace o hospodaření měsa Tábora za rok 2009 upravený rozpoče skuečnos rozdíl plnění (v %) příjmy ,6 výdaje ,7 saldo mil. Kč. Díky resrikivní rozpočové poliice měsa se i s ouo skuečnosí hospodaření minulého roku vyrovnalo. Dokonce na výdajové čási rozpoču došlo k úspoře ve výši 115 mil. Kč. Nejvěší prosředky se šeřily na službách a opravách. Ani kapiálový rozpoče nespořeboval všechny přidělené finance. Nedočerpané prosředky ve výši éměř 100 mil. Kč ak byly převedeny do rezervního fondu k použií v příších leech. Rozdělení výdajů do jednolivých oblasí znázorňují následující grafy. Pro doplnění pouze zmíním několik nejvěších invesičních akcí. V minulém roce probíhala mimo jiné rekonsrukce chodníků v Družsevní ulici ( is. Kč), modernizovala se základní škola v Měšicích ( is.), rekonsruovala se ělocvična ZŠ v Husově ulici za is. Kč, pokračovala regenerace parku U Popravišě 5. a 6. eapa ( is. Kč), rekonsruovala se budova sřední zemědělské školy ( is. Kč), byly provedeny savební úpravy sřední průmyslové školy ( is. Kč), dokončovala se odpočinková zóna Komora ( is. Kč), byl zřízen sběrný dvůr v Bydlinského ulici (7501 is. Kč), pokračovaly práce v odpočinkové zóně Jordán ( is. Kč) a řada dalších projeků. Po formální sránce bylo hospodaření měsa zkonrolováno a ověřeno audiorskou firmou. Závěrečný úče v plném znění je uložen na odboru financí MěÚ Tábor a zároveň i zveřejněn na inerneových sránkách měsa Tábora. Dana Daňková vedoucí odboru financí činnos mísní správy 15 % měsská policie 2 % Podíl jednolivých ypů výdajů na provozních výdajích sociální služby 2 % daň za obec 7 % úroky 1 % sociální dávky 22 % osaní 3 % ochrana přírody a krajiny 3 % doprava 8 % školy 6 % kulura, církev, sděl. prosředky 4 % ělovýchova a zájmová činnos 7 % byové hospodářsví 12 % nebyové hospodářsví 0 % veřejné osvělení 2 % komunální služby nakládání a územní rozvoj s odpady 2 % 4 % Podíl jednolivých ypů výdajů na kapiálových výdajích činnos mísní správy 1 % ochrana ŽP 14 % komunální služby a územní rozvoj 4 % nebyové hospodářsví 1 % byové hospodářsví 15 % požární ochrana 1 % osaní 2 % ělovýchova a zájmová činnos 22 % doprava 16 % školy 24 % červenec srpen áborská výročí Před 125 ley, v neděli 5. července 1885, se v Táboře na Lužnickém osrově konala velká národní slavnos ve prospěch Úsřední maice školské, pořádaná jejím mísním odborem za účasi zpěváckých spolků, ženského spolku Zora, osrosřelecké kapely a Sokola. Před 40 ley, července 1970, dvace členů dorosu áborského Svazarmu absolvovalo pochod Po sopách našich předků, při kerém prošli rasu áborského vojska z Tábora na pomoc Praze v roce Pozornos zároveň věnovali i mísům spojeným s I. a II. československým odbojem a došli do cíle pod sochou Jana Žižky na hoře Víkově. Před 125 ley, 16. července 1885, se v Domaslavicích narodila Hana Vlčková (zemřela 2. prosince 1974 v Praze), po přesěhování rodiny žákyně dívčích škol na Parkánech v Táboře, od roku 1909 manželka budoucího prezidena ČSR dr. Edvarda Beneše, po jeho smri ochránkyně pozůsalosi především v rodinné vile v Sezimově Úsí, na jejíž zahradě je společně se svým manželem pohřbena. Před 90 ley, 18. července 1920, se na hlavním náměsí v Táboře konala manifesace a pod širým nebem první bohoslužba Církve československé, za značného zájmu obyvaelsva celebrovaná dr. Karlem Farským, ve čvrek 22. července 1920 byl na Sřelnici zvolen přípravný výbor Církve československé v Táboře. Před 60 ley, 21. července 1950, se narodil PhDr. Rudolf Tecl (zemřel 30. června 2005), áborský hisorik a řediel Sáního okresního archivu v Táboře. Ve své odborné práci se zabýval především dějinami husisví, jeho radicemi a hisorií Tábora. Před 105 ley, 25. července 1905, se ve Velkých Bílovicích narodil páer Alois Maulík (zemřel 8. dubna 1985 v Klokoech u Tábora), kněz Kongregace Těšielů Božského srdce Páně, za komunisické vlády v 50. leech vězněn, od ro- ku 1969 duchovním správcem pouního mísa Klokoy, o jehož renovaci se velice zasloužil. Před 110 ley, v neděli 29. července 1900, byla v Příběnicích oevřena urisická resaurace hraběem Janem Harrachem, jehož péčí a nákladem byla zbudována a pohodlně zařízena, nadále hojně navšěvovaná. Před 105 ley, 5. srpna 1905, bylo áborské obci úředně sděleno příznivé vyřízení žádosi o zřízení sání reálky, jejíž první řída v poču 57 žáků byla oevřena 15. září 1905, výuka prozaím probíhala v budovách gymnázia a chlapeckých škol. Před 100 ley, srpna 1910, se v Táboře konal sjezd českých hosinských pořádaný jednoou českoslovanského hosinsví Hosimil, kromě řady odborných přednášek účasníci navšívili áborský pivovar, abákovou ovárnu, muzeum a položili věnec k pomníku Jana Žižky. Před 125 ley, 17. srpna 1885, byla k náboženským účelům mísní židovské obce slavnosně odevzdána nově vybudovaná áborská synagoga na Parkánech. Před 575 ley, 18. srpna 1435, u obce Křeč nedaleko Černovic byly áborské usupující oddíly poraženy rožmberským vojskem a jeho spojenci. Byla o poslední biva áborských polních vojsk. Před 115 ley, 28. srpna 1895, se v Červeném dvoře u Kozího hrádku narodil Václav Kaplický (zemřel 4. října 1982 v Praze), spisovael, auor románů z hisorie Táborska (Táborská republika, Čveráci), lierárního zpracování řady významných událosí českých dějin (Veliké hearum, Kladivo na čarodějnice, Smršť), hisorických povídek pro mládež (O věrnosi a zradě), pro novější regionální dějiny velmi cenných vzpomínek na děsví prožié v Táboře lierárně zpracovaných v knize Bandia, Paťara a spol. Dobovou vlasivědu českých zemí zachycuje líčení sudenského prázdninového puování pod názvem Od měsa k měsu. PhDr. Sanislav Zia

4 srana 04 červenec srpen 2010 provoz mhd; misr jan hus n o v i n y Prázdninový provoz MHD S násupem prázdninového období vsoupil v planos lení provoz MHD Tábor Sezimovo Úsí Planá nad Lužnicí. Jeho planos rvá od čvrka 1. července do úerý 31. srpna. Obdobně jako v minulých leech došlo k čásečnému omezení provozu. Po dobu planosi leních jízdních řádů nejsou v provozu linky č. 12 a 14, došlo k čásečné redukci spojů linky č. 10 a další dílčí změny se mohou doknou i někerých dalších linek. Lení jízdní řády jsou na zasávkách uvedeny vždy v pravé čási jízdního řádu nazvané Pracovní den omezení dopravy MHD od 1. července do 31. srpna. Jízdní řády jsou uveřejněny na inerneových sránkách: nebo je lze zakoupi v išěné podobě na auobusovém nádraží v kanceláři dopravce. Per Pisulka Come Plus, spol. s r. o. Svěový jazz opě v Táboře i V sobou 17. července zavíá do Tábora již podruhé fesival Bohemia Jazz Fes. Táborský koncer je součásí programu, kerý proběhne na náměsích sedmi hisorických měs a předsaví se v něm hvězdy jazzu z celého svěa. Bude o již páý ročník fesivalu, kerý se za krákou dobu od svého vzniku sal významnou a sále více žádanou kulurní akcí v nabídce leních programů v České republice. V Táboře se předsaví Johannes Enders Trio (Německo), Lars Fiil (Dánsko), vynikající norský sólový saxofonisa Håkon Kornsad, Simin Tander Quare (Nizozemsko) a s porcí blues přijede ialská kapela Blues Family s kyarisou Francem Toro Trisciuzzim. Koncer se uskueční od 17 hodin na Žižkově náměsí. Vsup je volný. Lenka Horejsková odbor kulury a cesovního ruchu Respek k rovným příležiosem Minisersvo vnira České republiky vyhodnoilo již čvrý ročník souěže Úřad roku Půl na půl respek k rovným příležiosem. Souěž hodnoí, jakým způsobem dávají jednolivé organizace příležios ženám a mužům. Měsský úřad Tábor obsadil v kaegorii obcí III. ypu 7. až 9. míso. Pro zajímavos uvádíme, že na měsském úřadu pracuje 73 % žen a ve vedoucích pozicích je o 52 %. Lubomír Šrámek ajemník Parer Leskovické ulice dokončen Dokončením pareru Leskovické ulice vedle nákupního sřediska byla zakončena regenerace Náchodského sídlišě. Savba byla 23. června od invesora firmy Daich, s. r. o., převzaa. V rámci savby byl celý prosor zadlážděn, osazena zeleň, umísěny lavičky a osazeny ozdobné kameny. Celkové náklady savby předsavují 2,5 mil. Kč. Karel Hoový vedoucí odboru invesic a srukurálních fondů Hlasování v příměsských čásech měsa Tábora Opě po čyřech leech se uskuečnilo hlasování o nových členech výborů příměsských čásí měsa Tábora. Hlasování proběhlo v jedenáci příměsských čásech: Hlinice, Horky, Měšice, Náchod, Smyslov, Soklasná Lhoa, Věrovy, Všechov, Zahrádka, Záluží a Zárybničná Lhoa. Ve všech příměsských čásech se hlasování zúčasnil pořebný poče občanů, zn. nejméně 20 %, aby bylo hlasování plané. Vladimír Helma, vedoucí odboru vniřních věcí příměsská čás zvoleni do výboru poče občanů účas (v %) Hlinice Per Hoffer, Ví Berná, Marie Lemberková ,1 Horky Mgr. Pavel Doucha, MUDr. Marek Slabý, Jiří Svoboda ,9 Měšice Franišek Noháč, Alena Volfová, MUDr. Radko Luňák ,4 Náchod Jika Černá, Vlasimil Pecháček, Josef Kabeš Smyslov Jan Mareš, Jan Černohorský, Svaopluk Schlafer 41 87,8 Soklasná Lhoa Vladimír Douda, Jiří Dvořák, Jaroslav Vácha ,1 Věrovy Ing. Jan Komzák, Ing. Miloš Havlas, Ing. Milan Černý ,7 Všechov Ing. Viliam Sónak, Jindřich Sova, Jiří Pavlá 26 76,9 Zahrádka Miroslav Běhoun, Josef Mareš, Jan Samec 31 90,3 Záluží Tomáš Vrzoun, Kamila Pospíšilová, Vlasa Makalová ,0 Zárybničná Lhoa Ing. Milan Basík, Ing. Hana Nousková, Jaroslav Pejša ,8 Měso Tábor a vzpomínka na Jana Husa i Za pě le nás čeká 600. výročí mučednické smri českého církevního reformáora a učence Jana Husa. Jeho odkaz překonal prahy saleí, a o nejen v naší vlasi. Jak přisupovali k pamáce éo osobnosi českých dějin naši dědové? A jak se k ní chováme v dnešní době? Sačí se vrái přibližně o jedno soleí zpě. Připomeňme si alespoň někeré důležié projevy úcy, kerými ehdy nejen Táborší dávali najevo svůj vzah k Janu Husovi. Ve čvrek 5. července 1900 v áborském divadle probíhal Husův večer. Po projevech následoval živý obraz upálení Jana Husa, reciace, hudba a zpěv. Poé se na Jordáně konal ohňosroj a po hladině plulo množsví lodí s lampiony. Na závěr se lidé sešli ke zpěvu národní hymny u pomníku Jana Žižky. Následující neděli 8. července se na osm isíc osob z různých spolků a korporací zúčasnilo první národní poui na Kozí hrádek, kde se shromáždili pod černým praporem s rudým kalichem. V podobném duchu probíhaly vzpomínky na Jana Husa i po následující roky, především při kulaých a půlkulaých výročích. V neděli 17. července 1910 profesor T. G. Masaryk pronesl na Kozím hrádku důležiou řeč o významu české reformace. V úerý 6. července 1920 byla v áborské radnici za účasi minisra školsví G. Habermanna slavnosně oevřena Husova síň, dále byl z Tábora odeslán a na Žižkově uložen základní kámen k Žižkovu pomníku. V neděli a pondělí 5. a 6. července 1925 na pamáku Jana Husa planuly ohně na návrších v okolí Tábora, na Jordáně péčí veslařského klubu hořela hranice na plovoucím voru a pluly lodě s lampiony, na Žižkově náměsí se konal ábor lidu, éž pouť na Kozí hrádek a zpě. V daném roce byl den Husova upálení poprvé připomínán jako pamáný sání den, lidé vyhledávali muzeum, obchody zůsaly uzavřeny. Kosnický mučedník se však ěšil značné úcě i v nepříznivých dobách. Vzhledem k válečnému savu v roce 1915 ehdejší úřady oficiální oslavy zakázaly, přeso dle dobového isku byla ve dnech okolo 6. července na Kozím hrádku zaznamenána počená účas jednolivců i různých společnosí. Též v roce 1940 regionální noviny oznamovaly, že v neděli 7. července přicházeli na Kozí hrádek návšěvníci jednolivě i v malých skupinách, mezi nimi i řada vojínů ve sejnokrojích německé říšské branné moci. Ovšem éměř bezprosředně po skončení války a německé okupace, v páek 6. července 1945 se na Kozím hrádku konala manifesace jihočeského lidu za účasi 120 isíc Jihočechů od Benešova po České Budějovice. V dalších deseileích se ráz vzpomínkových slavnosí podsaně měnil, osaně jako celá naše společnos. Dnes nám však nic nebrání jedna podle vlasního přesvědčení. Navíc v případě pamáky Jana Husa se Táboru nabízí další příležios ukáza, že naše hisorické měso má co nabídnou. Ani pro jeho návšěvníky zde nemusíme vymýšle již dávno vymyšlené a osvědčené, sačí si vzí příklad od našich dědů. PhDr. Sanislav Zia

5 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 05 áborské zajímavosi Vesnické osídlení na Táborsku navazovalo na sarší sídelní radice, keré však na základě archeologického maeriálu lze jen výjimečně sledova před rok Odkryvy ješě sarších fází sředověkého osídlení vesnického charakeru ím nejsou vyloučeny. Z ohoo hlediska je příznačné, že ješě před zahájením výzkumů se výrazný nárůs (či dokonce počáek) vesnických sídel na Táborsku kladl až do druhé poloviny 14. soleí. Teprve archeologické výzkumy doložily v řadě údajně mladších lokali sopy a radice saršího osídlení již z přelomu 13. a 14. soleí. Věšina nových poznaků byla získána výzkumem areálů zaniklých osad, neboť v případě sávajících vesnických sídlišť zpravidla sousavný výzkum není již možný. Je-li nespornou výhodou sudia zaniklých osad vesměs jejich neporušenos novověkými přesavbami a zásahy, je na druhé sraně nuno počía s ím, že v prosperujících vesnicích mohla bý hmoná kulura i živoní úroveň na vyšším supni než v chřadnoucích lokaliách, keré spěly k svému zániku. I ak se však již podařilo doloži, že hmoná kulura zaniklých osad byla silně ovlivněna způsobem bydlení, ypy saveb i společenským děním sřediskových a ržních sídel příslušných pansví (Úsí, Kozí Hrádek, Příběnice). Vesnice na Táborsku ve 14. a 15. soleí nepřesahovaly svým plošným rozsahem šes hekarů (průměr činí 3 ha). Na éo ploše se nalézalo 10 až 50 objeků, keré byly buď volně rozmísěny (zv. rozpýlený yp), anebo naopak sousředěny kolem obecního prosransví návsi (návesní yp). Zásavba jiného ypu, řeba s orienací k vodoeči, komunikaci, nebyla zaím ve sledovaném regionu zjišěna. Základním prvkem vycházejícím z rozsahu rodového majeku byla v rámci sředověké vesnice uzavřená sídelní jednoka usedlos. Ta mohla bý od sousední usedlosi výrazně oddělena zdí či ploem, nebo bylo její vymezení dáno polohou v erénu, edy volnou plochou, erénním zlomem apod. (Kavčí, Kravín). Jádrem sídelní jednoky byl dům, v němž se odehrával rodinný živo a kerý sloužil i k výrobní činnosi. K domu pařily samosané hospodářské savby, přísavky, sudny, dvorky a další prosory. Se zemědělskou produkcí souvisela plužina, o níž zaím pro Táborsko máme jen nejasné předsavy. I když lze předpokláda variabiliu v půdorysné osnově i plošném rozsahu vesnického domu, jak ji známe z jiných oblasí Čech a Moravy, zůsává zaím pro áborský region charakerisickým rysem domu zahloubení jeho obyné čási pod úroveň erénu (zv. polozemnice nebo zemnice). Pouze v jediném případě navazovala na uo čás domu přímo povrchová přísavba s dalším přísavkem a pecí, akže celkově se eno dům mohl TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Zaniklé sředověké vesnice na Táborsku Hlubší archeologický zájem o problemaiku sředověkých vesnic na Táborsku byl započa v souvislosi s výzkumem v Sezimově Úsí po polovině 20. soleí, kdy byla sousředěna pozornos především na zv. husiské sředověké vesnice, edy y, keré byly v lierauře uváděny přímo v souvislosi s husiským hnuím. Tehdejším erénním průzkumem bylo doposud přesně lokalizováno sedm sředověkých vesnic (Kavčí, Kravín, Lešina, Lipí, Poálov, Srakačov, Smolín), u čyř byla provedena lokalizace přibližná (Čábel, Doubrava, Hroný, Lhoa) a nově byly zjišěny reliky objeků u zaniklé vesnice u Chrbonína. Archeologickými výzkumy i prospekční činnosí bylo získáno několik desíek isíc kusů (především však zlomků) maeriálu z 13. až 17. soleí. Pro poznání hmoné kulury sředověké vesnice mají nejvěší význam objeky a maeriál odkryé sysemaickými velkoplošnými výzkumy, kdy lze v kombinaci s hisorickými údaji a za pomoci dalších vědních oborů nejlépe inerpreačně využí získaných souborů. Tímo způsobem byly zaím zkoumány ři zaniklé sředověké vesnice Kavčí, Kravín, Poálov a bylo odkryo celkem 15 objeků z období druhé poloviny 13. až první poloviny 15. soleí. jevi jako podélná dvou- až říprosorová savba s obynou zahloubenou čásí. Všechny osaní archeologicky zkoumané domy měly suerénní charaker s jednoprosorovým půdorysem ve varu obdélníka či čverce (šířka se pohybovala v rozmezí cm, délka cm). Obyné domy sály samosaně, hospodářské savby a jiné objeky k nim byly orienovány podle nejvýhodnějších mísních podmínek. V případě silně zahloubeného domu byl prosor kolem vlasní jámy z konsrukčních, bezpečnosních i obyných důvodů ješě svahoviě vybrán, akže kolmé sěny polozemnice dosahovaly výšky 100 až 120 cenimerů, byť výškový rozdíl podlahy domu a vnější úrovně erénu činil přes dva mery. Nadzemní čás domu, kerá obvykle měla dřevěné (srubové) sěny omazané hlínou či mazanicí, byla krya sedlovou nebo valbovou sřechou s šindeli, případně došky. Zaím nejnáročnější odkryou savbou byl dům, jehož zahloubená obyná čás měla po obvodu vysavěnou kamennou zeď pojenou malou, nad níž byla zvednua povrchová dřevěná konsrukce. Teno způsob savby mohl bý obměňován při konsrukci nadpovrchové čási navazující na obvodovou kamennou, na sucho savěnou plenu. Nejjednodušším posupem byla konsrukce nadzemní čási přímo na erénu vně vyhloubené podpovrchové čási polozemnice (Poálov viz obr.). Doložen je však i další savební posup, kdy dřevěná povrchová konsrukce sála na velkých plochých kamenech umísěných v rozích vně vykopané jámy. Tyo kameny, sejně jako někeré z obvodových zdí suerénních čásí domu, mohly plni éž izolační funkci. Konsrukce ohoo ypu byla zjišěna i u někerých povrchových saveb hospodářského charakeru, u nichž mezera mezi erénem a prvním horizonálním rámem nad zemí byla vyplněna jílem, mazanicí či cihlami. Vsup do suerénních čásí objeků byl svahoviou nebo schodoviou šíjí, kerá byla někdy v bocích vyložena kamennou plenou. Uvniř domu se nalézaly pouze základní hospodářské a obyné prvky, j. openišě, zásobní jámy, případně další úložné prosory. Jednodušší oevřené ohnišě kruhového až oválného půdorysu bylo zahloubeno zhruba 20 cm pod úroveň podlahy a vymazáno hlínou. Složiější vyápěcí zařízení mělo navíc kameny vydlážděnou předpecní jámu a případně éž sabilní zásobník vody, obložený cihlami a dlaždicemi na způsob kamnovce. V zarovnané, ale jinak neupravené podlaze byly dále vyhloubeny kruhovié zásobní jámy a jiné úložné prosory. Ze savebních deailů se dochovaly pružinové visací zámky, pelice, skoby, kroužky a různé kování. Součásí sídelní jednoky byly vedle obyného domu povrchové savby, využívané ke skladovacím i výrobním účelům. Za zmínku sojí, že v Kravíně byla zjišěna dlouhá pec pod přísřeškem, jež parně sloužila k pečení chleba, zaímco v Poálově bylo odkryo pracovišě kováře. Obě vesnice pařily k malým sídelním úvarům, a proo je možné, že se řemeslo na vsi provozovalo ve věším rozsahu, než by vyplývalo z písemných pramenů. Sudny kruhového až oválného průřezu byly zahlubovány do podloží a v případě pořeby byly zpevňovány kamenným roubením. Na nadzemní srubové ohradě byla vzepřenými kůly upevněna sříška, jež kryla sudnu i rameno rumpálu. Příchod ke sudni a někdy éž čási dvora byly vydlážděny plochými kameny. Vybavení domácnosi bylo ješě velmi prosé. Používány byly hrnce s uchy i bez nich, poklice, džbány, mísy, rojnožky, kahany a poháry. Čené pozůsaky enkosěnných nádob šedivého zabarvení dokládají svým maeriálem, vary i výzdobou keramiku známou ze Sezimova Úsí i odjinud. Jednoduchou ryou nebo vlačovanou výzdobu měly i někeré zásobnice z hrubého hnědočerveného maeriálu se značnou příměsí uhy. Z dřevěných předměů, keré spolu s výrobky z kůže podléhaly rychlé zkáze, akže se jich dochovalo neúměrně méně, byly nalezeny zbyky věder, hrábí, násad a snad i mísidla. Odkryé zlomky nožů s rovnou čepelí a s jednosranným osřím měly zřejmě širší použií než jen v kuchyni, což plaí i o sekáčích. Běžné použií železa i v zapadlých vesnicích dosvědčují kromě již zmíněného dveřního kování různé druhy hřebů. Mimo jedny klešě, jež mohly paři ke kovářovu náčiní, všechny osaní násroje, j. nebozezy, dláa, železné klíny, kovadlinka a kamenný brousek, náležely k běžné výbavě rolnických usedlosí pro základní řemeslnické úkony se dřevem, kovy a savebními maeriály. Zemědělské násroje jsou zasoupeny symerickými radličkami, moykou (zv. bracem), dřevěnou čásí hrábí, podkovami a hřeblem. Používání pluhu s asymerickou radlicí nebylo zaím ve zkoumaných lokaliách doloženo. K obdělávání půdy edy zřejmě ješě sloužily kopinaé radličky s ulejkou pro dřevěnou násadu bez plazu, jež pouze rozrývaly a zkypřovaly půdu. Vrcholně sředověká vesnice předsavuje na Táborsku, sejně ak jako v osaních čásech země, základní sídelně-geografickou jednoku a nejnižší sociální článek feudálního sysému. Prvořadým údělem vesnického obyvaelsva bylo zajišťova výěžkem jeho nadpráce živoní sandard a hmoné či jiné požadavky vrchnosi. Dělo se ak zpravidla formou peněžiých úroků, na jejichž půllení plaby si poddaní držielé půdy obsarávali prosředky prodejem zemědělských produků na blízkém měsském rhu. Sociálně-ekonomický rozvoj jedné obce závisel nejen na míře vykořisťování, ale i na mnoha dalších činielích, počínaje přírodními podmínkami a konče fakory demografické povahy. S rozdílnými podmínkami jednolivých obcí byla mnohdy spjaa i proměnlivá majeková diferenciace uvniř vesnické pospoliosi, kerou dále ovlivňovaly rodinné vzahy a v neposlední řadě i provozně ekonomické možnosi a schopnosi jednolivce. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje Celkový pohled na usedlos kováře v zaniklé rožmberské vsi Poálově v kresebné rekonsrukci mezi domem a hospodářským objekem roubená sudna s rumpálem, před sudnou vydlážděná čás dvora, vpravo dole parcelační kamenná linie. Zdroj: Krajíc, Rudolf: Současný sav poznání hmoné kulury sředověké vesnice na Táborsku. Husiský Tábor 6 7, Šmahel, Franišek a kol.: Dějiny Tábora do roku I. díl, I. sv., 1988.

6 srana 06 červenec srpen 2010 program kina a divadla n o v i n y Kino Svě Tábor červenec srpen čvrek hod., páek a hod., soboa hod., neděle hod.: ZELENÁ ZÓNA čvrek hod.: FILMOVÝ KLUB: KONCERT soboa hod., neděle hod., pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: KICK ASS pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: EXMANŽELKA ZA ODMĚNU čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: ŽENY V POKUŠENÍ pondělí hod., úerý hod., sředa hod., čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ pondělí hod.: KINO ART: BEZVA CHLAP úerý hod., sředa hod.: BAARIA čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: BEZ SOUCITU pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: ŠKOLA ŽIVOTA pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: ŠPATNEJ POLDA čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod., pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: SHREK ZVONEC A KONEC čvrek hod.: FILMOVÝ KLUB: VEJDI DO PRÁZDNA páek hod., soboa hod., neděle hod.: NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU pondělí hod.: KINO ART: SERGE GAINSBOURG: JE T'AIME úerý hod., sředa hod.: ROZCHOD čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle 1. srpna hod.: CHLUPATÁ ODPLATA čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle 1. srpna hod.: ZÁLOŽNÍ PLÁN SRPEN neděle hod.: CHLUPATÁ ODPLATA neděle hod.: ZÁLOŽNÍ PLÁN pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: JAK VYCVIČIT DRAKA pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: MUŽ VE STÍNU čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod., pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: KAJÍNEK čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: PREDÁTOŘI pondělí hod.: KINO ART: PRECIOUS úerý hod., sředa hod.: TO BYL ZÍTRA FLÁM čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: A TEAM čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: UŽÍVEJ SI, CO TO JDE pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: POČÁTEK čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: DOPISY PRO JULII čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: KUNG FU KYBORG pondělí hod., úerý hod., sředa hod.: VRAHOUNI čvrek hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: SOLOMON KANE čvrek hod.: FILMOVÝ KLUB: JÁ TAKY páek hod., soboa hod., neděle hod.: ŽENY V POKUŠENÍ pondělí hod., úerý hod., sředa 1. září hod.: KUKY SE VRACÍ pondělí hod.: KINO ART: SINGLE MAN úerý hod., sředa 1. září hod.: SEX VE MĚSTĚ 2 čvrek 2. září hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: SEXY 40 čvrek 2. září hod., páek hod., soboa hod., neděle hod.: LET'S DANCE 3 Doprovodné programy Divadelního informačního cenra Divadlo Oskara Nedbala červenec srpen Ochonický divadelní soubor SUD Suchdol nad Labem 15. července POULIČNÍCI měsský folklor MASOPUSTNÍ HRY A ŠPRÝMY Divadlo Harfa Tábor 3., 4., 17., 18. července, 7., 8., 21., 22. srpna, 4., 5. září, vždy od a hodin soboní a nedělní večerní prohlídky divadla doplněné minifraškou Hanse Sachse v podání členů Divadla Harfa Tábor pouze na objednání v DIC POHÁDKOVÉ STŘEDY v divadelním parku, vždy od hodin 7. července Sanislav Tomek: JAK TO BYLO S RŮŽENKOU 21. července Franišek Nepil: POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA Divadelní soubor Tábor 18. srpna Ivan Vyskočil: MALÝ ALENÁŠ Divadelní soubor Tábor HUDEBNÍ ČTVRTKY v divadelním parku, vždy od hodin 1. července VČELKA BAND a hosé Tábor counry, pop 5. srpna KLIKA VEN Tábor rock, jazz 19. srpna EPY DE MYE České Budějovice folk DIVADELNÍ PÁTKY v divadelním parku, vždy od hodin 16. července Ivan Vyskočil: MALÝ ALENÁŠ Divadelní soubor Tábor 6. srpna Hans Sachs: 20. srpna Jean Bapisa Molière: SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ Divadelní soubor Tábor, o. s....a ješě něco navíc! KDO SI HRAJE NEZLOBÍ aneb VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY ve spolupráci s Klubem modulové železnice ZABABOV se sídlem v Praze bude o Táborských sekáních 10. až 12. září insalován ve foyeru divadla funkční model digiálně řízených vlaků

7 n o v i n y Nás baví vás bavi Pod paronací sarosky měsa Tábora Ing. Hany Randové se uskuečnila v sobou 19. června v areálu odpočinkové zóny Komora kulurně-sporovní akce pro veřejnos. Od hodin probíhaly souěžní a sporovní arakce pro celou rodinu, např. děská auoškola, horolezecká sěna, příchozí měli možnos získa správné základy jízdy na in-line a mnoho dalších akivi. V odpoledních hodinách byla pro děi připravena pohádka a dále sporovní kluby Fobalový klub Tábor, Hockey Club Tábor, TJ Vodní savby Tábor, E.ON Triahlon Team Tábor, Volejbal Tábor, Cyklo Team Budvar Tábor a o. s. TaBoard měly pro veřejnos připraveny ukázky i souěže ve svých sporovních disciplínách. Proběhla aké auogramiáda s úspěšným hokejisou, držielem zlaé medaile z MS v Německu, Michalem Barinkou. Dále v odpoledních a večerních hodinách připravilo červenec srpen 2010 srana 07 nás baví vás bavi Rádio Blaník vysoupení kouzelníka Pavla Kožíška, zazpívala Lenka Filipová a Peer Nagy. Celodenní akci ukončil ohňosroj nad Komorou. Jsme rádi, že se akce vydařila, byla hojně navšívena veřejnosí a za o paří všem pořadaelům a sporovním klubům velký dík. Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT Foo: Roman Růžička

8 srana 08 červenec srpen 2010 akce odboru kulury n o v i n y Táborské kulurní léo 2010 ČERVENEC úerý 13. července, hodin nádvoří areálu hradu Konova HRAJEME SI S KAMARÁDY divadelní předsavení pro děi účinkuje soubor Kamarádi Brno vsupné: 30 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! července (páek úerý) Žižkovo náměsí FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ promíání vybraných českých filmů: 16. července: Bobule lení komedie, kerá vás zavede na moravské vinice 17. července: NEHRAJE SE 18. července: 2 Bobule volné pokračování lení komedie Bobule 19. července: Jak ulovi miliardáře po eenagerovském snímku Gympl přichází Tomáš Vorel s filmem, kerý se doýká akuálních éma médií, lobbování, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených poliických laků 20. července: Líbáš jako bůh romanická komedie režisérky Marie Poledňákové Začáek předsavení denně ve hodin. soboa 17. července, hodin Žižkovo náměsí MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL BOHEMIA JAZZ FEST Více informací na sránkách: hp://www.bohemiajazzfes.cz/cs/. Pořádá Bohemia jazz fes, o. p. s., Praha ve spolupráci s měsem Táborem. čvrek 22. července, hodin pouní kosel Klokoy KONCERT LADISLAVA ŠOTKA varhany a HANY ŽVACHTOVÉ zpěv úerý 27. července, hodin nádvoří areálu hradu Konova POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU divadelní předsavení pro děi účinkuje Divadélko Paravánek vsupné: 30 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. SRPEN úerý 10. srpna, hodin nádvoří areálu hradu Konova O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE divadelní předsavení pro děi účinkuje Divadlo Andromeda vsupné: 30 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! sředa 11. srpna, hodin nádvoří areálu hradu Konova SWING BAND TÁBOR swingový podvečer v podání známé áborské kapely vsupné: 40 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! čvrek 12. srpna, hodin nádvoří areálu hradu Konova TARAPACA JAZZ koncer známé áborské skupiny vsupné: 50 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! čvrek 19. srpna, hodin děkanský kosel, Žižkovo náměsí VARHANNÍ KONCERT LADISLAVA ŠOTKA varhany a TÁBORSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU soboa 21. srpna lesopark Pinovka KEREKATE V KRUHU 4. ročník fesivalu romské kulury Více info na: Pořádá OS Slunowra Tábor ve spolupráci s měsem Táborem a s Cheironem T, o. p. s. úerý 24. srpna, hodin nádvoří areálu hradu Konova KAMARÁDI ZKOUŠEJÍ POHÁDKY divadelní předsavení pro děi účinkuje soubor Kamarádi Brno vsupné: 30 Kč V případě nepříznivého počasí se akce nekoná! sředa 25. srpna, hodin náměsí T. G. Masaryka POZVÁNKA NA TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2010 účinkuje Swing-band Tábor předprodej vsupenek na Táborská sekání na mísě neděle 29. srpna, hodin sokolská plovárna (odchod průvodu z náměsí T. G. Masaryka) JORDÁNSKÁ BLUDIČKA loučení s prázdninami a léem lampionový průvod pro děi zakončený na Sokolské plovárně, souěž o nejhezčí lampion, opékání vuřů, jízda na pramicích DALŠÍ ZAJÍMAVÉ A PRAVIDELNÉ AKCE HUSITSKÉ CHORÁLY A ŘINČENÍ ZBRANÍ USLYŠÍTE V ÚDOLÍ HUSITSTVÍ A STŘEDOVĚKU POD JORDÁNEM PO CELÉ LÉTO Housův mlýn Tábor, údolí husisví pod Jordánem OŽIVLÉ PODZEMÍ Každou prázdninovou sobou i neděli ve hodin na Žižkově náměsí již radičně výsřelem začíná kráký úvodní program, po kerém pro zájemce následuje průchod áborskými kaakombami, ve kerých pokáe formou oživlých obrazů zakleou mlynářku z Dobronic, mnicha a další legendy. V případě dosaečného poču zájemců o druhou prohlídku se ao opakuje přibližně v hodin, o druhém průchodu žádeje informace v pokladně muzea, čas je orienační. Vsupné je 90 Kč dospělí, 50 Kč děi, sudeni a ZTP. Rodinné vsupné pro dva dospělé a dvě děi do 15 le ve výši 200 Kč. Prodej vsupenek v pokladně Husiského muzea. Po průchodu Oživlým podzemím následuje vždy program v Housově mlýně SOBOTNÍ GRILOVÁNÍ V HUSITSKÉM LEŽENÍ Hisorické hry pro děi i dospělé, program a občersvení pro dospělé, husiské seaky, pivo, víno, medovina, speciální nápoj Husiská síla. Vsupné na osobu 50 Kč, při úspěšném zasažení erče sekerou nebo oproi vsupence do Oživlého podzemí 50% sleva na vsupném. Děi do 10 le zdarma. NEDĚLNÍ HUSITSKÉ HRY Každou prázdninovou neděli od hodin v Housově mlýně začínají husiské hry nejen pro rodiny s děmi, keré navazují na průchod Oživlým podzemím. Jsme přesvědčeni, že hravosí jsou posižené nejen děi, ale i jejich rodiče, keří mohou v dobové amosféře husiského ležení načerpa síly pod pergolou a posíli se mokem... anebo se přida a uží si husiské hráky společně s poomky. Meání sekyrou i prakem, hod do chřánu, sřelba z luku, průlez husiským vozem o všechno paří do kaegorie Paero dovednosí malého husiy aneb Šikovná práčaa. Kdo projde určená sanovišě, bude moci vyzkouše zbroj a bezpečné formy zbraní husiů a bude slavnosně pasován na husiské práče. Vsupné na osobu 50 Kč, při úspěšném zasažení erče sekerou nebo oproi vsupence do Oživlého podzemí 50% sleva na vsupném. Děi do 10 le zdarma. STYLOVÁ HUSITSKÁ KRČMA oevřena celé léo, oevírací doba je na: KELTSKÝ FESTIVAL LUGNASAD V sobou 31. července přeberou již radičně nad mlýnem na chvíli vládu saří Kelové, aby u oslavili lení sváek bohaé sklizně. Hrá bude ČESKÉ SRDCE, neneche si ují ani bubnování s Milošem Dvořáčkem, kelský jídelníček, kelské nápoje. Akuální program a vsupné na: Pořádá Sdružení Housova mlýna. Více o Housově mlýně včeně akuálního programu akcí najdee na: informace: Značeno z Jordánské hráze a Tržního náměsí, parkování v mísě. KONCERTY U TAVERNY 2010 Žižkovo náměsí prosory u averny začáek vždy ve hodin 7. července: HI-FI aneční nářez 14. července: GOODFELLAS acousic rock 21. července: GRUPO DE PENA flamenco z Andalusie 28. července: PLEASE THE TREES s novou deskou 4. srpna: QUATRO FORMAGGI jazz 11. srpna: ATARES kubánské rymy 18. srpna: NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK balkán, kelzmer, hospodský bigbí 25. srpna: ČERNÝ MOSTY blues-rocková klasika z Tábora 1. září: JAK JAM cover verze slavných hiů, pary skoro na závěr sezony Vsupné na koncery 50 Kč, prodej vsupenek na mísě. V případě nepříznivého počasí se akce nekonají. Pořádá goproducion, s. r. o.

9 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 09 akce odboru kulury Táborské kulurní léo 2010 Foo: Roman Růžička PŮJČOVNA LODĚK A PRAMIC Loděnice veslařského klubu (pod gymnáziem) kapacia lodičky: ři dospělí lidé, nebo rodina s dvěma malými děmi Oevřeno denně od do hodin. Rezervace a bližší informace na el.: , ATC Malý Jordán (auokempink) Páeční hudební večery s hudbou, začáek vždy v hodin 16. července: Fresh Band 23. července: Kocábka 30. července: Když uš, ak uš 6. srpna: Flok 13. srpna: Kocábka 20. srpna: Kocábka 27. srpna: Weramon Pořádá ATC Malý Jordán, el.: , , ac cenrum.cz, hp://ac-mj.unas.cz/. ZÁŘÍ září TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 10. září: Slavnosní zahájení pochodňový průvod měsem ohňosroj 11. září: Sředověké ržišě vysoupení skupin hisorického šermu saročeský jarmark hisorický průvod měsem ryířský urnaj vysoupení našich a zahraničních souborů Děský ráj 12. září: Den oevřených dveří pamáek koncery duchovní a sředověké hudby, divadelní předsavení Sleduje samosané plakáy. GALERIE U RADNICE ul. Marínka Húsky č. p. 54 ú so a hodin 3. června 21. srpna ZDENĚK MILER: DĚTEM EMILIE MILEROVÁ: ČÍNSKÁ MALBA výsava obrazů a ilusrací známého vývarníka (auora populárního krečka) a jeho manželky vsupné: dospělí 10 Kč, děi, sudeni a důchodci 5 Kč, děi do 6 le a ZTP zdarma 2. září 2. října ROMAN FRANTA: OPEN BŮH JE V DETAILU výsava obrazů vsupné: dospělí 10 Kč, děi, sudeni a důchodci 5 Kč, děi do 6 le a ZTP zdarma GALERIE VODÁRENSKÁ VĚŽ s ne a hodin 30. června 28. července VLADIMÍR NOSEK: FRAGMENTY (koláže a olejomalby) vsup zdarma 30. července 29. srpna JANA HOFFMANOVÁ: OSTRÉ ŠPÍZY V ROZMARÝNOVÉ OMÁČCE vsup zdarma září RICHARD FISCHER A LENKA KRÁLOVÁ: BOŽÍ BOJOVNÍCI vsup zdarma EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD bývalá sladovna v areálu áborského hradu (nyní Hoel Dvořák) Sálá expozice Táborský poklad výsava uspořádaná v rámci projeku Výle do sředověku aneb Jak se dříve žilo po ne a hodin vsup zdarma HUSITSKÉ MUZEUM GOTICKÝ SÁL po ne hodin 5. srpna 5. září PRVNÍ ASTROLOGICKÁ VÝSTAVA příběh sekání člověka, přírody a vesmíru HUSITSKÉ MUZEUM SKLEPENÍ STARÉ TÁBORSKÉ RADNICE po ne hodin do 31. října HRADIŠTĚ HORY TÁBOR VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE výsava k 590. výročí založení měsa Tábora vsupné: 20 Kč a 10 Kč BECHYŇSKÁ BRÁNA, galerie po ne hodin 21. června 30. července SETKÁNÍ XII. vývarní umělci Tábora sdružení v Asociaci jihočeských vývarníků 20. srpna 30. září KAREL HYNEK MÁCHA A TÁBORSKO MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775, Tábor el.: červenec srpen oddělení pro dospělé čenáře JEDNÍM TAHEM vývarné práce žáků CZŠ Orbis-Picus ve školním roce 2009/2010 ú pá hodin so hodin Galerie Na Schodiši JIŘÍ FIŠER: NA KOLE ZÁPADNÍ KANADOU výsava foografií ú pá hodin září oddělení pro dospělé čenáře VĚRA FROUZOVÁ: PROLÍNÁNÍ výsava obrazů ú pá hodin so hodin Galerie Na Schodiši JAK JDE ČAS výsava vývarných prací žáků ZŠ Husova ú pá hodin Č. P. 140, Koželužská 140 s ne hodin 7. srpna 19. září TOMÁŠ MACELA vzpomínková výsava na nedávno zemřelého áborského sochaře a vývarníka vsupné: 10 Kč DIVADLO OSKARA NEDBALA ú č hodin a v době divadelních předsavení V červeneci a srpnu zavřeno divadelní prázdniny. září Výsavní síň divadla JOSEF ZÁRUBA: OBRAZY Foyer Malého divadla: PETR LUNIASZEK: Jihočeská lidová archiekura ve foografii Galerie Evárium JIŘÍ HLINOVSKÝ: Herci, dramaici, hudební skladaelé a posavy z divadelních her na exlibris ze sbírek Jiřího Hlinovského MUZEUM FOTOGRAFIE ŠECHTL & VOSEČEK Dům U Lípy, nám. Mikuláše z Husi po pá hodin srpen a září ZMIZELÝ TÁBOR hisorické foografie měsa Tábora z archivu rodiny Šechlovy GALERIE ZA VRÁTKY Sřelnická 244 po pá hodin so hodin Prodejní a výsavní galerie díla současných českých vývarníků (obrazy, grafiky, dekoraivní i užiná keramika, sklo, dřevořezba, kov) GALERIE BASTION, anikvariá po pá a hodin so hodin ne hodin červenec PATRIK SAUDEK: SVĚT OBRAZŮ PATRIKA SAUDKA srpen IKONA A TEOLOGIE V OBRAZECH (výsava ikon současných českých a moravských ikonopisců) ve spolupráci s Anikvariáem a galerií Basion v Táboře pořádá Pravoslavná církevní obec při chrámu Povýšení sv. Kříže na Špiálském náměsí v Táboře a ČPF, pobočka Tábor září HANA MASOPUSTOVÁ: OBRAZY GALERIE AURITUS Klokoská 114 cenrum pro lidi ohrožené drogou po pá hodin červenec srpen VÝTVORY ŽEN DOSUD NEZNÁMÝCH JMEN září JINDŘICH ŠTREIT: BRAZÍLIE foografie Sálá prodejní expozice výrobků z chráněných pracovních dílen. Změna programu vyhrazena! Vydavael programu Táborského kulurního léa neručí za uskuečnění výše uvedených akcí s výjimkou programů pořádaných měsem Táborem odborem KaCR.

10 srana 10 červenec srpen 2010 fooreporáž n o v i n y Fesival Léo nad Jordánem 2010 Foo: Roman Růžička a Zdeněk Prchlík

11 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 11 eplovody; opné zdroje; energie Víe, co je MA21? Celý název je Mísní agenda 21. Jde o program konkréních obcí, měs, regionů, kerý zavádí principy rvale udržielného rozvoje do praxe při zohledňování mísních problémů. Je vořen za účasi a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajišění dlouhodobě vysoké kvaliy živoa a živoního prosředí v daném mísě. Snahou měsa je zapoji vás občany formou besed, kulaých solů a veřejných fór do připravovaných projeků. Tao jednání by měla vés k připomínkování a navrhování drobných věcí, keré by projek doplňovaly. Někeré akce neumožňují provés navrhovanou úpravu z různých důvodů, řeba nedosaek mísa, neprakičnos, husoa síí v daném mísě ad. Sekání by měla bý přínosná pro vás občany a projekany, ale zároveň by měla vysvěli dané podmínky, proč někeré věci nelze uskuečni. V následujícím období připravujeme na 22. září Fórum zdravého měsa, kde si můžee vyslovi problém, kerý je pro vás důležiý, a přejee si, aby ho měso řešilo a odsranilo, pokud o bude reálné. Veškeré informace o připravovaných akiviách budou zveřejňovány V kvěnu proběhla celková rekonsrukce zahrady v MŠ Dlouhé 340 a předána byla děem éo školky 1. června k jejich sváku Dni děí. Saré nevyhovující průlezky nahradily nové, včeně celoplošné pokládky gumového bezpečnosního povrchu. Na spodní plochu zahrady byla dodána herní sesava, pružinové houpadlo, pískovišě a celoplošné obložení čási zdiva. Na erasu byl dodán pro nejmenší děi vláček, markýza a lavičky. Na výběru herních prvků se podílela vedoucí učielka Hana Hořejší a realizaci pak provedla víězná firma na základě výběrového řízení, Zahradní archiekura Tábor, s. r. o. Modernizaci zahrady financovalo měso Tábor z fondu poku nákladem 485 is. Kč. Přejeme všem děem, aby jim hřišě dobře sloužilo a přineslo co nejvíce radosi a poěšení. (rk) Měso Tábor se rozhodlo zapoji do projeku Deseina dolů v roce 2010 a sníži náklady na energie v budovách Měsského úřadu Tábor o 10 % vůči roku Radnice se zaměří hlavně na spořebu elekřiny, kde je možné naléz okamžié úspory bez vysokých invesičních nákladů. V době krize, kdy se na všech úrovních uahují opasky, je řeba hleda každou korunu. Nechceme ruši invesice, keré jsou přímo prospěšné pro občany měsa, a proo jsme zvolili cesu šeření am, kde o nejméně bolí edy na energiích, řekla saroska Hana Randová. Jelikož úřad absolvoval v roce 2008 energeický audi na eplo, v první fázi projeku se radnice zaměřuje na spořebu elekřiny. Prvním krokem bylo nainsalování měřicího přísroje Wason, kerý monioruje spořebu a náklady v reálném čase. Podle důslednosi může používání ohoo hlídacího zařízení, keré prosřednicvím NTR a celkové komplení informace získáe na inerneových sránkách měsa na odkazu: hp://www.abor.cz/cs/obcan/uvod/ zdrave-meso-a-ma21/. MA21 je časově náročný proces, kerý prosřednicvím zkvaliňování správy věcí veřejných, sraegického plánování (řízení), zapojováním veřejnosi a využíváním všech dosažených poznaků o udržielném rozvoji zvyšuje kvaliu živoa ve všech jeho směrech a vede k odpovědnosi občanů za jejich živoy i živoy osaních. Řada akivi a programů směřujících k zlepšení kvaliy živoa a živoního prosředí ve měsech, obcích, regionech by se dala nazva MA21. Jednolivé činnosi musí bý ovšem součásí dlouhodobé, jasně sanovené a veřejnosí přijaé sraegie udržielného rozvoje. MA21 může iniciova kdokoli (mísní správa, neziskové organizace, škola i jednolivci). (ms) Opravy opných zdrojů v budovách škol Další modernizovaná zahrada v MŠ V budově Gymnázia Pierra de Couberina, č. p. 860, v Táboře je výměníková sanice epla v provozu již 25 le. Regulační a řídicí prvky jsou již zasaralé, opořebované a poruchové. Podle odborného posouzení nelze vylouči nepředvídaelnou havárii. Sávající zařízení je dle názoru projekana a odborné firmy neopravielné a nevyměnielné. Vzhledem k morálnímu a fyzickému sáří sanice bylo doporučeno sávající zařízení demonova a nahradi zařízením novým. Dle posudku projekana dojde při provozování nové předávací sanice SYSTERM využiím možnosi samosané regulace jednolivých věví a vlivem snížení epelných zrá k úsporám nákladů na dodávku páry. Návranos výše uvedené invesice se předpokládá za osm le. Zakázku provede, na základě výběrového řízení, openářská firma za cenu včeně DPH 1240 is. Kč. Obdobná siuace opořebených opných zařízení je rovněž v objeku ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře č. p. 199, kde bude provedena výměna sávajících již značně poruchových kolů ypu Viadrus za kole ypu Buderus. Na základě výběrového řízení za cenu včeně DPH 899 is. Kč. (fs) Měsský úřad sníží spořebu energií bylo v loňském roce poprvé uvedeno do provozu ve Velké Briánii, uspoři až 25 % elekrické energie. Časo se mluví o Wasonově efeku. Když lidé vidí, kolik peněz jejich činnosi sojí, snaží se podvědomě minimalizova náklady. A daří se o, říká řediel společnosi TILI Tomáš Sudeník. Právě změna chování lidí a jejich věší důraz na úsporný chod úřadu jsou nejlepšími způsoby, jak dosáhnou úspor bez zbyečných nákladů. Radnice bude pokračova zaváděním dalších opaření, aby ušeřila v roce 2010 skuečně 10 % nákladů. Bude provedena revize sávajícího savu spořebičů, jejich úspornosi a využií. Tábor ak rozšíří řady měs a podniků, keré se rozhodly využí rok 2010 k snižování svých nákladů. Hodláme v úsporách dlouhodobě pokračova, řekl ajemník úřadu Lubomír Šrámek. Měřicí přísroj Wason mohou občané vidě v přízemí budovy Žižkovo nám. 2 v informacích (kancelář č. 106). Vladimír Helma vedoucí odboru vniřních věcí Rekonsrukce eplovodů na Maredově vrchu Lokalia výměníkové sanice VS-25 ohraničená ulicemi Angela Kančeva a Budovaelů Jak jsme vás již informovali, v návaznosi na schválenou obnovu epelného hospodářsví měsa Tábora dochází k posupné výměně a modernizaci rozvodních síí a k výsavbě domovních předávacích sanic. Pro leošní rok je v souladu s modernizací primárních rozvodních síí společnosi Teplárna Tábor, a. s., naplánována výměna parního porubí a vybudování devíi DPS v lokaliě Úseckého předměsí, v oblasi výměníkové sanice VS-25. Celková rekonsrukce zahrnuje v souběhu čyři základní oblasi prací. První jsou výkopy epelné síě, druhou je pokládka nového předizolovaného porubí, řeí oblasí je přesavba zdrojové sanice VS-25 a poslední je výroba a přepojení DPS. Při rekonsrukci eplovodů dojde k náhradě sávajícího čyřrubkového rozvodu za dvourubkový. To se projeví ve výrazně úspornějším provozem, delší živonosí, kerá bude minimálně řice le, a aké v om, že každý dům bude mí vlasní DPS se zlepšenou regulací eplé užikové vody i epla. V současnosi je již rozhodnuo o zhoovieli. Z výběrového řízení vyšla jako víěz firma Insallop, spol. s r. o., a savbyvedoucím se sal Bohuslav Vančura. Kromě něj bude za invesora, kerým je spol. Byes Tábor, s. r. o., na savbu dohlíže aké Kamil Dařena. Zahájení prací, keré začnou vyyčením inženýrských síí, bylo naplánováno na 1. července. Poé začnou pro obyvaele nepříjemné, ale nezbyné výkopové práce s pokládkou předizolovaného porubí. Do 20. srpna by měly proběhnou lakové zkoušky a eprve po jejich realizaci bude možné provádě zásyp porubí. Úplné dokončení zásypu lze provés až po připojení rozvodného porubí k jednolivým DPS. Konečná úprava erénu začne koncem měsíce srpna a předání díla je smluvně dohodnuo na 13. září. Odsávka eplé užikové vody porvá ři dny a proběhne od 18. do 20. srpna. Všem obyvaelům v dočené lokaliě předem děkujeme za oleranci a rpělivos. V případě doazů nebo připomínek nás neváheje konakova na elefonu echnického dozoru (pan Dařena, mobil: ). Ing. Bohuš Móri jednael Byesu Tábor, s. r. o. Změna ových adres Míso s ečkou: je pouze bez ečky:

12 srana 12 červenec srpen 2010 doace; aleika; skae Doace z fondu TV a sporu a fondu mládeže Zasupielsvo měsa Tábora schválilo posílení fondu TV a sporu a fondu mládeže o čás z výěžku výherních hracích přísrojů. Vyhlašujeme proo druhé kolo žádosí o doace pro sporovní oddíly a mládežnické kluby. Mládežnické oddíly a kluby mohou žáda z fondu mládeže jednak na činnos a jednak na konkréní akci, o znamená ve sejném režimu kola prvního. Uzávěrka přijímání žádosí je 15. července. Sporovní kluby mohou žáda o doace z fondu TV a sporu na činnos na úrovní pravidelných republikových souěží. Uzávěrka přijímání žádosí je 23. července. Formuláře žádosí jsou připraveny u D. Pařízkové či na: v sekci spor a je nuné je poda buď pošou, nebo přímo v podaelně měsa na adresu: Měso Tábor, odbor školsví, mládeže a ělovýchovy, Žižkovo nám. 2, Tábor. K žádosi je nuné vyplni udělení souhlasu k práci s day a česné prohlášení. Žádosi podané po ermínu (rozhodující je daum na razíku) 15. července pro fond mládeže a 23. července pro fond TV a sporu již nebudou komisemi akcepovány. Případné informace budou poskynuy na el.: a 294, nebo na u: (rk) Nové skae překážky Jak jsme již čenáře informovali, obdrželo měso Tábor v rámci měsského programu prevence kriminaliy pro rok 2010 doaci na projek Skaepark Tábor Sídlišě nad Lužnicí ve výši 650 is. Kč. Celková cena ohoo projeku přesáhne 1 mil. Kč a Rada měsa Tábora schválila dofinancování éo invesiční akce. Uvádíme plánovaný harmonogram výsavby: vypracování projekové dokumenace včeně vyjádření příslušných organizací do konce června podání žádosi na územní a savební povolení min. ři měsíce, j. září vypsání výběrového řízení během září s ukončením do poloviny října zahájení prací vzejde s nabyím právní moci savebního řízení nejdříve polovina října realizace díla vybranou firmou do prosince (rk) V Táboře se na aleickém Sadionu míru uskuečnila ve dnech června další významná sporovní událos misrovsví České republiky dorosenců, dorosenek, juniorů, juniorek. Tábor si vybudoval díky úspěšným pořadaelsvím předchozích misrovsví České republiky důvěru Českého V páek 11. června byla ukončena řeí a současně poslední výzva v IPRM na regeneraci byových domů. Formou doace ve výši 36 % z uznaelných nákladů v ní bylo rozděleno 20 mil. Kč. Šanci měli všichni vlasníci byových domů na Pražském a Náchodském sídliši a Pražském předměsí. Celkem bylo přijao šes žádosí, z oho ři měsské domy (Kp. Jaroše 2410 a 11, 2382 a 83 a Perohradská 2390 a 91), dva domy SBD Tábor (Buzulucká 2332 a 33 a Paryzánská 2495 a 96) a společensví vlasníků jednoek v Sokolovské 2363 a 64. Celkem bylo formou doace rozděleno 19,9 mil. Kč. Předložené žádosi byly posouzeny, pečlivě zkonrolovány a jejich přijeí doporučil řídicí výbor IPRM radě měsa ke schválení. Ta je k realizaci 28. června schválila. Tím byly vyčerpány všechny prosředky pro eno účel určené. Byli uspokojeni všichni vlasníci byových domů v předměné lokaliě, keří měli zájem prosředky využí. Pochopielně musel každý z nich dofinancova 64 % nákladů. Lze edy konsaova, že v prosoru realizace IPRM bude do regenerace byových domů vloženo celkem éměř 200 mil. Kč, z oho 60 mil. Kč činí doace. n o v i n y Misrovsví České republiky v aleice aleického svazu a dosal příležios uspořáda eno domácí šampioná. Táborská aleika má za sebou více než soleou hisorii a za u dobu jí prošla velká řada úspěšných závodníků. Mezi nejvýznamnější odchovance paří bronzový medailisa z OH v Los Angeles 1932 Franišek Douda, kerý s aleikou začínal právě v Táboře. I při posledních vrcholných akcích jsme měli zasoupení v podobě úspěšných odchovankyň Heleny Fuchsové 5. míso na OH 2000 v Sydney v běhu na 800 merů či Ivy Srakové ve skoku vysokém OH 2004 i míso. Poděkování paří Tělovýchovné jednoě Vodní savby Tábor za výbornou organizaci a úspěšnou prezenaci měsa Tábora. Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Poslední výzva na regeneraci byových domů v IPRM ukončena Foo: Roman Růžička Řídicí výbor se současně zabýval druhou čásí IPRM revializací prosoru mezi byovými domy na Pražském sídliši. Po vyjádření všech zaineresovaných správců síí a zaineresovaných odborů měsa byl vyipován prosor, kde by měla revializace, na kerou bude k dispozici asi 75 mil. Kč v roce 2011, popřípadě i roku 2012, proběhnou. Předpokládáme, že o om už rozhodne rada měsa, kerá vzejde z říjnových komunálních voleb. O zvoleném prosoru a průběhu realizace vás budeme informova. Karel Hoový, manažer IPRM

13 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 13 nejlepší žáci; školky a družiny Oznámení o probíhající savbě Sanační úpravy spodní savby domu č. p ulice Trocnovská v Táboře Předměem ohoo díla je zachycení a odvedení srážkové vody kolem domu, čásečná výměna a zprovoznění vodorovné dešťové kanalizace, doplnění věracích šache u obvodových sěn, vybudování nového okapového chodníku, vybourání nefunkčních příček v podzemním podlaží, demonáž vniřních dveří a zárubní, demonáž rozvodů vzduchoechniky, vybourání podlah a olučení vniřních omíek s následnou izolací a sanací i vybudování odvodňovacích jímek. Důvodem je dnes již nefunkční, proiaomový kry v druhém podzemním podlaží, kerý je čásečně zaopen. Objek bude opraven ak, aby bylo možné jeho prakické využií. Odvoz vybouraného maeriálu a úklid po savbě sejně jako úhrada elekrické energie a vody ze společných prosor půjde za zhoovielem. Tím bude firma Kluzák, s. r. o., Tábor, kerá vzešla z výběrového řízení. Savbyvedoucím je Josef Beneš. Savba byla zahájena v kvěnu a skončí do 30. července. Ing. Bohuš Móri jednael Byesu Tábor, s. r. o. Provoz v maeřských školách zřizovaných měsem Táborem v červenci a srpnu: července Svělogorská + Kollárova + Blanická července Svělogorská + Kollárova + Blanická července Svělogorská + A. Kančeva července Svělogorská + A. Kančeva července Perohradská + Komenského* srpna Perohradská + Komenského* srpna Sokolovská + Dlouhá + Měšice srpna Sokolovská + Dlouhá + Měšice Ve čvrek 3. června převzali v obřadní síni měsského úřadu z rukou sarosky měsa Ing. Hany Randové pamění lis a knihu s věnováním nejlepší žáci základních škol zřizovaných měsem a soukromých základních škol v Táboře. Oceněni byli níže uvedení žáci: Základní škola a Maeřská škola Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 Jana Drbalová Marin Dvořák Krisýna Kubrová Krisýna Mašková Jana Vojová Základní škola a Maeřská škola Tábor, Husova 1570 Marek Dolejší Jana Jelínková Tereza Kůrková Jakub Suk Anea Šimečková Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Markéa Krausová Ví Kráký Lukáš Novák Michal Rambousek Jan Rejhar Provoz v maeřských školách a školních družinách během leních prázdnin srpna budou v provozu všechny MŠ adresa pracovišě MŠ elefon Angela Kančeva 2628 Tábor , Blanická 2705 Tábor Dlouhá 340 Tábor Kollárova 2497 Tábor Komenského 2254 Tábor ( paní Růžková) Míkova 416 Tábor-Měšice Perohradská 2393 Tábor Sokolovská 2417 Tábor Zdeněk Miler Děem i Nejlepší žáci základních škol byli oceněni Základní škola a Maeřská škola Tábor, Helsinská 2732 Lada Doležalová David Jahn Adriana Karušinová Lukáš Svoboda Zdeněk Židoň Základní škola a Maeřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Vendula Cízlerová Monika Švadlenová Základní škola a Maeřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Svělogorská 2770 Tábor Provoz ve školních družinách zřizovaných měsem Táborem v červenci a srpnu: adresa pracovišě ŠD elefon ZŠ a MŠ Tábor Helsinská ZŠ a MŠ Tábor Husova ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice Průběžná ZŠ a MŠ Tábor-Měšice Míkova ZŠ Tábor Zborovská Radomír Kouba vedoucí odboru školsví, mládeže a ělovýchovy Ve sředu 2. června předsavil v galerii U Radnice své knižní a filmové ilusrace scenárisa a vývarník Zdeněk Miler. Zároveň byla zahájena výsava Čínské malby Emilie Milerové. Společnou vernisáž manželů Milerových navšívilo přes so řice návšěvníků. Devěaosmdesáileý auor kráce pozdravil hosy a pak už se celou vernisáž zcela věnoval podepisování svých knih a obrázků. Přesože je Zdeněk Miler vůrcem celé řady kreslených filmových a knižních posaviček, pro věšinu lidí je jeho jméno nerozlučně spjao právě s Krečkem, kerý je hlavním hrdinou éo výsavy. Jak se dříve dělal kreslený film, ukazuje dokumen, kerý mohou včeně pohádek o Krkovi návšěvníci na výsavě zhlédnou. Výsavy manželů Milerových porvají do 21. srpna. (lh) Bára Máčalíková Hana Markvarová Základní škola Bernarda Bolzana, o. p. s. Jan Kasl Vikor Mačura Oldřich Pecha Církevní základní škola Orbis-Picus, s. r. o. Krisýna Havlíková Barbora Koblasová Jakub Píše Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor el.: web: Provozní hodiny Červenec Vniřní bazén po ne hodin Venkovní bazén po ne hodin Srpen Venkovní bazén po ne Informace o provozu a pronájmu plaveckého sadionu obdržíe na el.: ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE el.: , web: ČERVENEC SRPEN Kluzišě s umělým povrchem bruslení informace v recepci možnos skupinového pronájmu

14 srana 14 červenec srpen 2010 firemní inzerce n o v i n y ZAHRADNÍ BAZÉNY A BAZÉNOVÁ CHEMIE Váš jihočeský specialisa vás zve k nákupu: ZAHRADNÍ NÁBYTEK A KEMPINK GRILY NA DŘEVĚNÉ UHLÍ, PLYNOVÉ A BETONOVÉ GRILY a a ješě ješě mnohem více, více, za za rvale nejlepší ceny, přímo v: v: ČL ei Bs ke é R EB C u - d ěp jro ův mi cy e s l- očv á e szk óé nva r Sb en vé e2r, 3 K 8 0 B, asu mh aě ur sp u l z6e 1ň 0 (( u u GG l ol ob bu us su u )) el.: el.: , 111-2, fax: Oevírací doba: Po Po -- Pá Pá hod., So So -- Ne Ne hod. KUPÓN NA BALENÍ DŘEVĚNÉHO UHLÍ 3 kg ZDARMA! (kupón plaí do včeně; 1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den) Neneche se nachya O om, jak dokážou jedna někeří obchodníci s elekřinou, ví dobře důchodce z Brna Lubomír Novák. Sekal se s nimi dvakrá a jednou podepsal smlouvy, jejichž nevýhodnos si uvědomil hned poom, co obchodníci opusili jeho domov. Měl jsem v u dobu spousu osobních problémů, a ak jsem nad ím moc nepřemýšlel. Nabízeli mi slevu a já jsem si v duchu řekl, že je zcela jedno, kdo mi elekrickou energii dodá, hlavně, když budu svíi a předložené smlouvy jsem podepsal, svěřil se Lubomír Novák. Zároveň však upozornil, že obchodník se prezenoval suverénně a jeho projev nepřipoušěl pochybnosi. Bylo vidě, že se vyzná. Teprve poom, co odešel, si Lubomír Novák uvědomil mezery v jeho výpovědích a projevu. Proč říkal, že podle odběru pařím, řekl bych, mezi vyvolené pro slevu? Proč požadoval zapůjčení dosavadních fakur pro oxeroxování, když byl údajně o naší spořebě informován? Proč, když jsem se pal, od jaké výše spořeby sleva plaí, mi odpověděl, že musí vidě nejdříve fakury? Těch oazníků bylo po odchodu obchodníka příliš a panu Novákovi o začalo bý podezřelé. Dále se mi nelíbilo, že se zajímal o můj výdělek, i když jsem důchodce, vypočíával podezřelé momeny jednání pan Novák. Zmínil, že podle něho spolehlivá firma v jakémkoliv oboru, by si měla zjisi své možnosi a možnosi konkurenční firmy a lovi své nové klieny na podložených fakech nabízených výhod. V omhle případě bylo zřejmé, že obchodník získává informace až ode mne, upozornil pan Novák. Panu Novákovi se našěsí podařilo smlouvy Chceme vás ochráni před případným zklamáním, keré zažili někeří naši zákazníci, když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Pokud si budee chí cokoli ověři nebo se o něčem poradi, neváheje a konakuje E.ON Zákaznickou linku Děkujeme, že jse naším zákazníkem. s novým dodavaelem zruši a zůsa u svého dosavadního dodavaele (E.ON). V současné době si u E.ONu nemohu na nic naříka, snad na ceny, jako občas každý, ale o přináší rh, podokl pan Novák. Ze svého příběhu si vzal však jednoduchou radu pro osaní: Lidé by si měli dáva pozor na různé obchodníky se zaručenými výhodami a slevami a ponecha si čas na promyšlení. I když slabou chvilku může mí každý, je vždy lepší nevěři jednoduchým slevám, keré někeří obchodníci nabízejí, a před podpisem čehokoli si zjisi více informací, případně se s někým poradi. Zkušenos Lubomíra Nováka o jasně povrzuje.

15 n o v i n y červenec srpen 2010 srana 15 firemní inzerce PRODAT 1. čás pozemku parc. č. 313 o výměře cca 4 m 2 v k. ú. Čelkovice za cenu nejméně 300 Kč/m 2 za účelem výsavby schodišě k domu č. p. 64 v Táboře-Čelkovicích. 2. čás pozemku parc. č. 873/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Čekanice u Tábora za cenu nejméně 500 Kč/m 2 majieli domu č. p. 56 v Táboře-Čekanicích. 3. pozemek parc. č. 573/21 jiná plocha, osaní plocha o výměře 391 m 2 v k. ú. Klokoy za minimální cenu 1000 Kč/m 2. Informace: Bc. Lenka Anoláková, el.: , 4. volný by č. 729/1 o velikosi 3+1 (cca 96 m 2, 1. NP) v domě č. p. 729 v Dobrovského ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p. 729 a s příslušnou ideální čásí s. parc. č o výměře 328 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 950 is. Kč. 5. volný by č. 2184/4 o velikosi 3+1 (cca 88 m 2, 2. NP) v domě č. p v ulici Dukelských bojovníků v Táboře s příslušnou ideální čásí Odbor správy majeku měsa zveřejňuje záměry Pokračování na sraně 16. společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 1382/1 o výměře 948 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 800 is. Kč. 6. volný by č. 2306/12 o velikosi 1+0 (cca 20 m 2, 5. NP) v budově č. p v ulici Pražského povsání v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí budovy č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č o výměře 216 m 2 a parc. č o výměře 224 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 is. Kč. 7. volný by č. 2309/13 o velikosi 2+1 (cca 49 m 2, 8. NP) v budově č. p v ulici Pražského povsání v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí budovy č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č o výměře 164 m 2 a parc. č o výměře 164 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 500 is. Kč. 8. volný by č. 2326/3 o velikosi 1+0 (cca 20 m 2, 2. NP) v budově č. p v Jaselské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí budovy č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č o výměře 225 m 2 a parc. č o výměře 216 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 is. Kč. Připomínky, žádosi a nabídky adresuje na: MěÚ Tábor odbor správy majeku měsa, Žižkovo nám. 3, Tábor

16 srana 16 červenec srpen 2010 prodej; pronájem n o v i n y Odbor správy majeku měsa zveřejňuje záměry 9. volný by č. 2327/10 o velikosi 3+1 (cca 65 m 2, 4. NP) v budově č. p v Jaselské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí budovy č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č o výměře 225 m 2 a parc. č o výměře 216 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 650 is. Kč. 10. volný by č. 2688/30 o velikosi 1+0 (cca 24 m 2, 7. NP) v domě č. p v ulici Čsl. armády v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 1580/112 o výměře 393 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 200 is. Kč. 11. volný by č. 2714/21 o velikosi 4+1 (cca 70 m 2, 7. NP) v domě č. p ve Varšavské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 5967/21 o výměře 359 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 700 is. Kč. 12. volný by č. 2715/17 o velikosi 3+1 (cca 68 m 2, 3. NP) v domě č. p v Moskevské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 5967/27 o výměře 318 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 650 is. Kč. 13. volný by č. 2719/1 o velikosi 1+1 (cca 45 m 2, 1. NP) v domě č. p v Moskevské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 5967/34 o výměře 262 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 400 is. Kč. 14. volný by č. 2758/2 o velikosi 2+1 (cca 58 m 2, 2. NP) v domě č. p v Bělehradské ulici v Táboře s příslušnou ideální čásí společných čásí domu č. p a s příslušnou ideální čásí s. parc. č. 5934/22 o výměře 311 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně 600 is. Kč. 15. dům č. p v Novákově ulici v Táboře se s. parc. č. 463 o výměře 485 m 2 a zahradou parc. č. 461 o výměře 228 m 2, vše k. ú. Tábor, za cenu minimálně 1500 is. Kč. Dům se nachází v ěsném sousedsví bývalého Ciborova mlýna u Tismenického pooka. Jedná se o přízemní byový dům se dvěma byovými jednokami (2+1, 1+1) vyžadující celkovou rekonsrukci, vybudování přípojky vody a vlasního přísupu k domu. Informace: Ing. Sylva Chaloupková, el.: , SMĚNIT 1. pozemek měsa parc. č. 575/335 o výměře 666 m 2, druh zahrada, za pozemky ve vlasnicví fyzické osoby parc. č. 575/313 o výměře 126 m 2, druh orná půda, parc. č. 575/314 o výměře 16 m 2, druh orná půda, parc. č. 575/316 o výměře 302 m 2, druh osaní plocha jiná plocha, a parc. č. 575/389 o výměře 338 m 2, druh orná půda, vše v k. ú. Klokoy, s doplakem měsu ve výši Kč. Informace: Ivea Pekařová, dipl. ekonom, el.: , PRONAJMOUT 1. nebyové prosory v budově č. p. 249 Sřelnice na s. p. č. 577/1 a 577/2 v k. ú. Tábor, a o resauraci s kuchyní, malý sál o výměře 130 m 2, nacházející se v 1. NP o výměře 234 m 2, včeně zadního schodišě do mezipara, dále nebyové prosory v mezipaře, sklad, šany o výměře 41 m 2, vše o celkové výměře 275 m 2, za účelem provozování a zázemí resaurace, s možnosí nevýhradního užívání erasy o výměře 61 m 2 a čási zahrady, j. pozemek p. č. 579/1 o výměře cca 250 m 2 v k. ú. Tábor, s nájmem na dobu určiou do s možnosí opce na dalších 5 le, za minimální měsíční nájemné u nebyových prosor 18 is. Kč + měsíční zálohy na energie ve výši 20 is. Kč, za užívání erasy o výměře 61 m 2 a čási zahrady na pozemku p. č. 579/1 o výměře cca 250 m 2 za měsíční plabu 1000 Kč s příslušnou sazbou DPH. 2. krákodobě mimo resarace celou budovu č. p. 249 za nájemné ve výši 20 is. Kč/max. do 10 hod. + DPH v plané výši malý sál v č. p. 249 za nájemné ve výši 7000 Kč/max. do 10 hod. + DPH v plané výši zahradu na pozemku p. č. 579/1 o výměře 250 m 2 za nájemné ve výši 2000 Kč/akci + DPH v plané výši erasu o výměře 61 m 2 za nájemné ve výši 500 Kč/akci + DPH v plané výši za účelem anečních kurzů: velký sál pro aneční pro mládež za nájemné ve výši 2000 Kč/hod. + DPH v plané výši velký sál pro os. aneční kurzy za nájemné ve výši 1000 Kč/hod. + DPH v plané výši malý sál pro aneční kurzy za nájemné ve výši 700 Kč/hod. + DPH v plané výši osaní pronájmy: velký sál za nájemné ve výši 2500 Kč/hod. + DPH v plané výši malý sál za nájemné ve výši 700 Kč/hod. + DPH v plané výši Bližší informace podává odbor správy majeku měsa, JUDr. Dana Švecová, el.: , 3. zahradnicví v Kvapilově ulici v Táboře pozemky parc. č. 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738 a 1739, haly, skleníky, dílny a dílenské provozy, zázemí, komunikaci, plochy pro pěsielskou činnos a osaní plochy, včeně domu č. p na s. pozemku parc. č. 1731, vše v k. ú. Tábor, na dobu určiou od do za cenu minimálně 300 is. Kč ročně. Informace: Ivea Pekařová, dipl. ekonom, el.: , 4. nebyové prosory o výměře 35,55 m 2 v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 2876, ř. Kp. Jaroše v Táboře na dobu určiou 10 le za nájemné minimálně ve výši Kč ročně. 5. nebyové prosory o celkové výměře 419,80 m 2 v I. nadzemním podlaží budovy bez čísla popisného na pozemku parc. č. 5913/200, k. ú. Tábor, na dobu určiou 10 le za nájemné minimálně ve výši Kč ročně. 6. nebyové prosory o celkové výměře 405,20 m 2 v I. nadzemním podlaží budovy bez čísla popisného na pozemku parc. č. 5913/200, k. ú. Tábor, na dobu určiou 10 le za nájemné minimálně ve výši Kč ročně. 7. nebyové prosory o výměře 101 m 2 v I. nadzemním a I. podzemním podlaží domu č. p. 736, ř. 9. kvěna v Táboře na dobu určiou 10 le za nájemné minimálně ve výši Kč ročně. 8. nebyové prosory o výměře 52,3 m 2 v objeku č. p. 582 v Táboře na dobu určiou do za nájemné ve výši 5230 Kč ročně společnosi Bohemia LYNX spol. s r. o., se sídlem Prokopova 148/15, Praha 3-Žižkov, IČ: , za podmínky, že společnos Bohemia LYNX spol. s r. o., odsraní z předměných nebyových prosor speciální zařízení CO vlasním jménem a vlasním nákladem. 9. čás pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Čelkovice, o výměře cca 60 m 2 na dobu určiou do za nájemné ve výši 3000 Kč ročně panu Vladimíru Drinovi, byem Mlýnská 62, Tábor-Čelkovice, IČ: Informace: Ing. Lenka Trojáková, el.: , čási pozemků parc. č. 418/1, k. ú. Náchod u Tábora, parc. č. 698, 3045/2, 5967/46, 5803/1, 1197/1, 5775/1, 5934/139 v k. ú. Tábor, parc. č. 547 v k. ú. Zárybničná Lhoa a dále čási zasávek MHD, a o Čelkovice MŠ, Černé mosy oba směry, Chýnovská nad Come Plus a Svělogorská (2 přísřešky), Varšavská směr S. Úsí (2 přísřešky), nám. Prokopa Velikého oba směry, Nemocnice za účelem umísění výlepových ploch na dobu určiou do do za nájemné ve výši nejméně 100 is. Kč/rok + DPH v plané výši s podmínkou bezplaného výlepu pro měso Tábor na všech provozovaných plochách v rozsahu 10 % výměry jednolivých ploch a splnění požadavků odboru územního rozvoje na vzhled výlepových ploch. Informace: Bc. Lenka Anoláková, el.: , čási pozemků parc. č. 299, 285/1 a 282/1 v k. ú. Sezimovo Úsí o celkové výměře 4968 m 2 za účelem vybudování savenišní komunikace v rámci výsavby dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí společnosi Skanska, a. s., IČ: , Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, na dobu určiou od do za nájemné ve výši minimálně 50 Kč/m 2 /rok. 12. pozemek parc. č. 2219/6 o výměře 535 m 2, druh osaní plocha jiná plocha, v k. ú. Planá nad Lužnicí, za nájemné ve výši minimálně 10 Kč/m 2 /rok na dobu neurčiou majielům chay č. e. 112 za účelem rekreačního užívání pozemku. Informace: Ivea Pekařová, dipl. ekonom, el.: , Připomínky, žádosi a nabídky adresuje na: MěÚ Tábor odbor správy majeku měsa, Žižkovo nám. 3, Tábor Noviny áborské radnice vydává měso Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného poliického subjeku odpovědný redakor: Veronika Dudová, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Měsský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, el.: sazba, isk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, el./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, el./fax: , , disribuce: Česká poša, s. p., reklamace el.: , 116 regisrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny ermínů uvedených akcí

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 2009 Zpracovael: Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 1 Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty Energeický audi. 13487 1. Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: 46789863

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011 Ceník PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 12. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poěry Spořeba Spořeby vrsvy Zrnios Cena KM Bea CP 101 Cemenový poěr 20 MPa 2828,0

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakerisika školního vzdělávacího programu 3.1. Filozofie školy 3.1.1. Úvod V souladu s novými principy kurikulární poliiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (zv. Bílé knize),

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

strana 08 den pohádek duben informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

strana 08 den pohádek duben informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma srana 02 uzavření lávky srana 03 jarní úklid srana 08 den pohádek srana 10 řidičské průkazy srana 11 rozmísění konejnerů 04 duben 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma Parnerské

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 66, 564 Žamberk Čj.: MUZK-86/26/SPDO-5 Spisová značka: MUZK-86/26/SPDO Spis. skar. znak, lhůa: 28. A Poče lisů/příloh/lisů příloh: 5// Vyřizuje:

Více

Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013

Číslo 12/2012. Vychází 7. ledna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává měso Dvůr Králové nad Labem Číslo 12/2012 Vychází 7. ledna 2013 www.dvurkralove.cz pf 2013 rozpoče měsa na rok 2013 Na základě plnění dohody o narovnání mezi

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Tábor si připomněl 590 let od svého založení

Tábor si připomněl 590 let od svého založení srana 03 regenerace srana 04 prašnos v čekanicích srana 09 poplaek za odpad srana 10 skaepark srana 11 zóna komora 05 kvěen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma Tábor si

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální přenos síly Nízké opořebení Nízké přílačné síly Bez «came-ou» efeku Vniřní hvězdice podle ISO 10664 - Technické výhody-ekonomická

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

herní prvky pro předškoláky nad 1 m

herní prvky pro předškoláky nad 1 m herní prvky pro předškoláky nad 1 m 790 128 Sklzavka Bimbo - hliník 790 128 Sklzavka Bimbo - hliníkové profily délka x šířka x výška (m) 2 x 5,5 x 3,8 max. výška pád (m) 1,25 nárazová plocha (m 2 ) 38

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje.

Stavební úpravy ( otevírání arkád ) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. ZPRAVODAJ Č. 6/2014 Vážení přátelé slánského muzea, věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

27. června 1. července

27. června 1. července srana 02 svěový kongres srana 04 zóna jordán srana 07 léo nad jordánem srana 08 slavnosní oevření srana 11 havrani v parku 06 červen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3 18000 I!/ O'f.-!GI/J/1 < /(lt r/ol~/oig'ljol!i.jj{'/3 n~ SMLOUVA O DÍLO Komplexní dodávka sysému pro disribuci informací MČ Praha 8" název: IČ: sídlo: Úřad měsské čási Praha 8 00063797 Zenklova 1/35 Praha

Více

Ekopoint s.r.o. 01/2011

Ekopoint s.r.o. 01/2011 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú.

PŘÍLOHA Č. 1. Rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov ze dne 5. 11. 2015. Návrh. Současné využití plochy dle ÚP. Výmě ra v m 2. Pozeme k p. č. k. ú. N Á V R H Y N A P O Ř Í Z E N Í Z M Ě N Y Č. 1 P P E T R O V A jak byly uplaněny do 24. kvěna u pořizovaele, Obecního úřadu rov, keré pořizovael posoudil a předložil je se svým sanoviskem Zasupielsvu obce

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

č. VSD00020 uzavřená na základě ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

č. VSD00020 uzavřená na základě ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č. VSD2 uzavřená na základě usanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/212 Sb., v planém znění mezi sranami : 1. Objednael : Měso Napajedla Masarykovo nám.89 763 61 Napajedla zas.

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Optimalizace školských příspěvkových organizací a jejich kapacit ve městě Veselí nad Moravou

Optimalizace školských příspěvkových organizací a jejich kapacit ve městě Veselí nad Moravou Opimalizace školských příspěvkových organizací a eich kapaci ve měsě Veselí nad Moravou Zadavael: Rada Jihomoravského krae Zpracovael: MAJ Consuling, s.r.o. V Brně dne 2. 9. 27 Příkop 8/834 64 Brno OBSAH.

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

2. Ze sady 28 kostek domina vytáhnu dvě. Kolika způdoby to mohu provést tak, aby ony dvě kostičky šly k sobě přiložit podle pravidel domina?

2. Ze sady 28 kostek domina vytáhnu dvě. Kolika způdoby to mohu provést tak, aby ony dvě kostičky šly k sobě přiložit podle pravidel domina? 1. Do anečního kroužku chodí 15 chlapů a 20 dívek. Kolik různých párů z nich můžeme vyvoři? 2. Ze sady 28 kosek domina vyáhnu dvě. Kolika způdoby o mohu provés ak, aby ony dvě kosičky šly k sobě přiloži

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

2.0.1 DN 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 2 200, 2 500

2.0.1 DN 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 2 200, 2 500 2. KRUOVÉ NÁRŽE KRUOVÉ NÁRŽE 2.0.1 1 000, 1 200, 1, 2 000, 2 200, 2 POUŽIÍ VÝOY MANIPUAČNÍ ÚCYY kruové NÁRŽE nádrže na pinou vodu (nuná apikace vodnéo náěru) odučovače ropnýc áek domovní čisírny odpadníc

Více

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ..0/.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi. 24. 25. lisopadu 214 1 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. ceník VÝROBKŮ. platný od 7.3.2016. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200.

Střešní krytina. Vápenopískové cihly. Pálené cihly a stropy. ceník VÝROBKŮ. platný od 7.3.2016. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200. Sřešní kryina Vápenopískové cihly Pálené cihly a sropy ceník VÝROBKŮ planý od 7..06 www.kmbea.cz infolinka: 800 0 00 Malové směsi Přehled beonové sřešní kryiny a doplňků KMB BETA.. KMB ROTA...... 7. 8.

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více