ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012"

Transkript

1 Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 ČESKÁ ŽELEZNICE STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST Časopis nejen pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty

2 V ûenì cestujìcì! Od 9. prosince 2012 je na trati B eclav ñ P erov ñ BohumÌn zaveden pravostrann provoz. K pravidelnèmu n stupu a v stupu ve vöech zast vk ch na tèto trati je urëeno n stupiötï vpravo ve smïru jìzdy. NEVSTUPUJTE DO KOLEJIäTÃ ñ DBEJTE OSOBNÕ BEZPE»NOSTI! ZavedenÌm pravostrannèho provozu na trati B eclav ñ P erov ñ BohumÌn je pravostrann provoz na celè ûelezniënì sìti»eskè republiky. DalöÌ informace na

3 3 Editorial Obsah Milí čtenáři, chce se nám zvolat: Král je mrtev, ať žije král! To proto, že magazín Česká železnice čtete pod tímto názvem naposledy. Jenže král žije dál! Jen už nebude napříště pouze český, ale především víc odborný a moderní. Zaměří se na komunikaci, které se v mediální a marketingové hantýrce říká B2B neboli bussines to bussines. Stane se tak oborovým periodikem prezentujícím činnosti SŽDC. Ať tedy náš čtvrtletník žije dál jako Moderní železnice! Pro rok 2013, kdy Správa železniční dopravní cesty slaví 10. výročí provozovatele drah, se připravuje i další titul. Přibude interní měsíčník určený především nám, zaměstnancům. Je to nutný krok v oblasti komunikace se zaměstnanci a širokou veřejností. Tento vývoj odráží a zohledňuje růst a stále se zvyšující význam SŽDC jako takové. I samotný časopis, vydávaný od roku 2009, se vyvíjel a rostl společně s tím, jak se vyvíjela a rostla SŽDC. Původně pouze elektronicky vydávaný Zpravodaj SŽDC se proměnil v časopis Železnice. Koncem roku 2011 a v průběhu celého roku 2012 už tištěný čtvrtletník přinášel informace a zajímavosti pod názvem Česká železnice. Za tento vývoj a posun patří dík všem, kteří přinášeli zajímavé nápady a informace z provozu železnice. Na tvorbě článků do časopisu se podíleli dobrovolně, ve svém volnu, nad rámec pracovních povinností, a navíc mnohdy i rádi. V časopise jsme vám v rozhovorech představili zajímavé osobnosti, jako jsou železniční historik Mojmír Krejčiřík, botanik Václav Větvička, herec Martin Dejdar nebo malíř Jiří Ryvola. Díky tomu jsme se s vámi mohli podělit o jejich pohled na zábavná i vážnější železniční témata. Časopis jsme připravovali v oddělení komunikace a často v souběhu řešení důležitějších úkolů na mediálním bitevním poli. Nyní nastal čas v oblasti prezentace a komunikace SŽDC postoupit dál. Je nutné tyto procesy profesionalizovat, a to počínaje obsahem přes grafickou podobu až po výsledný produkt. Proměnu prodělá postupně i naše prezentace a komunikace na webu a intranetu SŽDC. Jak se nám to bude dařit, se budete moci již brzy sami přesvědčit. I nadále však náš redakční tým počítá i s vámi, dokonce víc než dosud! Redakce časopisu Česká železnice vám přeje příjemné čtení, klidné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce. Vaše redakce Pravostranný provoz 2 Editorial 3 I na Ferdinandce už se jezdí vpravo 4 Aktuálně 6, 7, 13, 29 Budoucnost dráhy? Přesnost, komfort a čistota, říká Přemysl Sobotka 8 Odborný seminář o perspektivách hradecké muzejní expozice 9 Průjezd železničním uzlem Plzeň ve své polovině 10 Na letiště v Ostravě už příští rok vlakem 12 Železniční geodézie a kartografie slaví šedesátku 14 Geodeti se setkali nejen v přednáškovém sále 16 Nová elektrická zařízení na konferenci v Opavě 20 Jiřího Koláře zvolili viceprezidentem organizace CER 21 Trať Františkovy Lázně Aš získala dálkové ovládání 22 Mezinárodní setkání železničářů v Kostelci nad Orlicí 23 Sektorová rada řešení rozvoje lidských zdrojů v našem oboru 24 Trať z Vysočan do Lysé zvládne i odklonové vlaky 25 Železniční terminologie v angličtině 26 Hlášení na nádražích získávají jednotnou podobu 29 Zvířata na železnici 4. část 30 Kouzlo železničářské komunikace 34 Fejeton 35

4 AKTUÁLNÍ TÉMA 4 I na Ferdinandce už se jezdí vpravo Pavel Tesař, Mojmír Krejčiřík Marek Kempný, Roman Slowiaczek Situace zachycená hned na dvou snímcích v tomto článku, tedy jízda vlaků vlevo, nastane na kolejích mezi Břeclaví a Bohumínem od nového grafikonu jen výjimečně. Severní dráha císaře Ferdinanda hrála významnou roli v počátcích české železnice. Už v první polovině předminulého století proťala Moravu od Břeclavi až po Bohumín. Punc výjimečnosti si uchovala i v 21. století, nyní však o jednu svou zajímavost přišla. Se začátkem platnosti nového jízdního řádu skončil i zde levostranný provoz. Vlaky na síti SŽDC tak od 9. prosince 2012 jezdí už jen vpravo, čímž se uzavřela jedna kapitola v historii našich drah. Původní technické vybavení dvoukolejných tratí umožňovalo na kolejích mezi stanicemi pouze jednosměrný provoz. Při modernizaci tratí se již standardně začala zavádět zabezpečovací zařízení, která umožňují plnohodnotný obousměrný provoz po všech traťových kolejích. Této skutečnosti využila SŽDC, aby na těchto takzvaně banalizovaných tratích zavedla jednotně pravostranný provoz, a to bez nutnosti provádět nějaké stavební úpravy. Poslední levostranný mohykán Vpravo se od 27. května 2006 začalo jezdit po čerstvě elektrifikované trati Kadaň Karlovy Vary, od 12. prosince 2009 ji následoval předposlední úsek s levostranným provozem mezi Bohumínem a Petrovicemi u Karviné. Od aktuální změny jízdního řádu je následovala i poslední trať důležitá spojnice Břeclavi, Přerova a Bohumína. Sjednocení provozu na pravostranný má význam především pro dopravce. Jeho zaměstnanci si doteď při sledování návěstidel museli uvědomit, zda jedou na trati s pravostranným nebo levostranným provozem, popisuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu Jiří Špička. Zavedením pravostranného provozu mezi Břeclaví a Bohumínem pokračuje SŽDC v obdobných opatřeních, která na svém území zavedly v srpnu letošního roku Rakouské spolkové dráhy (ÖBB). Od 6. srpna 2012 je v Rakousku pravostranný provoz na dalších osmi tratích, mimo jiné i na tzv. Severní dráze z Vídně do příhraniční stanice Bernhardsthal. V navazujícím úseku mezi Bernhardsthalem a Břeclaví došlo k jeho zavedení rovněž 9. prosince O změně se cestující včas dozvěděli Změna informačních tabulí, návěstidel a dalších drážních součástí se uskutečnila již v minulosti v souvislosti s modernizací zabezpečovacího zařízení. Od poloviny letošního listopadu zahájila SŽDC společně s Českými drahami rozsáhlou informační kampaň v celém úseku mezi Břecla-

5 5 ví a Bohumínem, včetně spádových měst a obcí, která upozorňovala cestující na změnu provozu na frekventované koridorové trati. Ve stanicích a na zastávkách byly od 15. listopadu 2012 vyvěšeny informační plakáty a ve spolupráci s dopravcem proběhla distribuce informačních skládanek. Kampaň rovněž zahrnovala vyvěšení letáků na venkovních reklamních plochách společnosti RailReklam a zveřejnění informací v regionálním tisku, zmiňuje další informační kanály ředitel odboru komunikace SŽDC Zbyněk Honys. Jak dále připomíná, upozornění o změně režimu se rovněž přidalo k informacím pro cestující v rozhlasových hlášeních na jednotlivých nádražích. Zavedení pravostranného provozu na poslední trati v České republice znamenalo významnou událost nejen pro cestující a železničáře. Česká pošta používala při této příležitosti na dvou místech unikátní pamětní razítko. Zájemci ho během tří dnů před začátkem platnosti nového jízdního řádu, tedy ve dnech 5. až 7. prosince 2012, mohli získat na poštovních pobočkách na nádraží v Břeclavi a Bohumíně. Pohled do historie napoví V souvislosti s nedávnou změnou se nabízí otázka, proč vlastně na této dvoukolejné trati jako jediné v železniční síti České republiky dosud jezdily vlaky po nesprávné koleji, tedy vlevo. K jejímu zodpovězení je nutno se vrátit zpátky v čase. Protože praxe na železnicích vycházela obvykle ze zvyklostí silničního provozu, zkusme se nejprve podívat, jak a proč se na evropských silnicích jezdilo. Historici jsou zajedno v tom, že původně bylo zvykem a později i pravidlem, aby se uživatelé silnic, tedy jezdci a povozy, míjeli zprava: v případě ohrožení protijedoucím se napadený mohl lépe bránit mečem či jinou zbraní, třímanou v pravé ruce. Už ve středověku byla jízda po levé straně cesty nařízena papežským výnosem. Když na sklonku 18. století vypukla Velká francouzská revoluce, míjení zleva, spojené s jízdou vpravo, se stalo jedním ze symbolů protestu proti šlechtě. O něco později jízdu vpravo kodifikoval Napoleon Bonaparte, který ji pak počátkem 19. století zaváděl na obsazených územích. V Rakousku byla situace chaotická: podle linie Napoleonovy okupace z roku 1805 zůstala země rozdělena v polovině monarchie včetně Vídně se jezdilo vlevo a v polovině vpravo. Jednou vlevo, podruhé vpravo Vraťme se však na železnici. První parostrojní dráha v rakouském mocnářství, kterou vybudovala společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Krakova v letech , byla jednokolejná až na krátký úsek mezi Vídní a Gänserndorfem, kde byly již od roku 1839 položeny dvě koleje. Ač se tehdy ve Vídni na silnicích a ulicích jezdilo vlevo, z důvodů dnes již těžko zjistitelných zvolila Severní dráha pro svůj jediný dvoukolejný úsek pravostranný provoz. Když pak v roce 1852 vstoupil v platnost Železniční provozní řád, vtělili do něho jeho tvůrci zřejmě pod vlivem Severní dráhy ustanovení, že na dvoukolejných tratích se jezdí zásadně vpravo. V 60. a 70. letech 19. století vybudovala druhou kolej Rakouská společnost státní dráhy na trati z Brna do Prahy a v souladu s provozním řádem na ní zavedla pravostranný provoz. V téže době zdvoukolejňovala svou hlavní trať z Vídně do Krakova i Severní dráha císaře Ferdinanda a také ona respektovala ustanovení provozního řádu. Ale v roce 1871, kdy ještě dostavba druhé koleje nebyla zdaleka dokončena, překvapivě požádala Ministerstvo obchodu o povolení zavést na dvoukolejných tratích levostranný provoz, který byl v té době zaveden i u dvou dalších velkých rakouských železničních společností, jejichž tratě vycházely z Vídně Jižní dráhy a Dráhy císařovny Alžběty. Na základě ministerského souhlasu z 15. října 1871 stanovila Severní dráha zahájení levostranného provozu od 15. dubna O tom, že změna nebyla jednoduchá, svědčí služební oběžník ředitelství Severní dráhy, podle něhož musela být přemístěna staniční krycí návěstidla, což si vyžádalo také přeložení elektrických vedení zvonkových návěstí a drátovodů. Dvoukolejných tratí začalo na našem území postupně přibývat. Buštěhradská dráha zavedla na své trati mezi Chebem a Chomutovem levostranný provoz, který byl na pravostranný postupně převáděn v rámci elektrizace od 60. let 20. století. Ferdinadka zůstala poslední relikvií, jejíž odstranění vyvolala rakouská železniční správa. V souvislosti s výstavbou nového vídeňského ústředního nádraží rozhodla zavést pravostranný provoz na osmi traťových úsecích v okolí rakouské metropole.

6 AKTUÁLNĚ 6 Cestující v Přerově už nemusí k vlakům přes koleje Pavel Tesař Marek Kempný Železniční stanice Přerov prošla v právě končícím roce výraznou proměnou. Díky pokračující modernizaci přerovského uzlu již začala sloužit cestujícím nová nástupiště, na která je od konce října přístup některým ze zdejších podchodů. Kvůli rozsáhlé stavební činnosti museli cestující dlouhou dobu používat pro příchod k vlakům přechodové můstky přímo v kolejišti této frekventované stanice. Mimoúrovňový přístup na jednotlivá nástupiště v Přerově mělo umožnit až otevření nově vybudovaného podchodu, které se plánovalo na 7. prosince. Na základě dohody mezi stavební firmou OHL ŽS a SŽDC ale padlo rozhodnutí o provedení provizorních úprav v dosud nerekonstruované části starého podchodu tak, aby se mohl používat do začátku rekonstrukce jeho poslední části, která začne v březnu příštího roku. není vybavený výtahy. Stejně jako předtím tak museli používat provizorní úrovňové přechody. Přístup na nástupiště se bude v roce 2013 měnit podle platného harmonogramu stavebních prací. Od zmiňovaného 7. prosince až do 4. března tedy mohou cestující ve stanici Přerov využívat oba podchody. V době od 4. března do 24. května 2013 bude k dispozici pouze nový podchod s přístupem jen od autobusového nádraží. Následně již budou v provozu oba podchody. Ke zpřístupnění alespoň jednoho z podchodů došlo 25. října. To přispělo ke zvýšení bezpečného pohybu cestujících v rekonstruované železniční stanici, současně se tím zrychlil přestup mezi přípojnými vlaky. Do doby otevření nového podchodu (tedy do 7. prosince) byl pouze složitější příchod imobilních osob na ostrovní nástupiště, protože starý podchod

7 7 AKTUÁLNĚ Všemi tunely mezi Benešovem a Voticemi se jezdí dvoukolejně Pavel Tesař Tomáš Drvota Jízda zvláštního vlaku předznamenala první prosincové pondělí zahájení dvoukolejného provozu na již téměř modernizovaném úseku čtvrtého železničního koridoru mezi Benešovem a Voticemi. Na dosud převážně jednokolejné hlavní spojnici Prahy a jižních Čech tak přibyl další úsek, kde se mohou vlaky namísto ve výhybnách a stanicích míjet kdekoliv na širé trati. Stavební práce na významné stavbě nejen v rámci čtvrtého koridoru začaly již v srpnu roku Zahrnovaly výstavbu několika přeložek tratě, které umožnily napřímit koleje. Na nich vzniklo hned pět nových tunelů; Zahradnický se díky délce přes jeden kilometr zařadil mezi deset nejdelších na české železniční síti. Příchod stavbařů na dosud jednokolejnou trať si každoročně vyžadoval uskutečnění řady výluk. Cestující z regionálních, a často i dálkových, vlaků tak museli přesedat na autobusy náhradní dopravy. Nyní je jim odměnou pohodlnější a tišší jízda po bezstykových kolejích, navíc vyšší rychlostí. Od začátku prosince projíždějí vlaky dokončovaným úsekem stokilometrovou rychlostí. Po provedení všech potřebných zkoušek, včetně takzvané rychlé pantografové, se maximální rychlost zvýší až na 150 km/h pro klasické vozy, soupravy s naklápěcí skříní budou moci jet ještě o 10 km/h rychleji. Celkové investiční náklady na modernizaci kolejí mezi Benešovem a Voticemi dosáhly výše 6,75 miliardy korun, stejně jako u jiných koridorových staveb se na financování bude podílet Evropská unie. Veškeré práce skončí v květnu 2013.

8 ROZHOVOR 8 Budoucnost dráhy? Přesnost, komfort a čistota, říká Přemysl Sobotka Pavel Tesař Marek Kempný Ačkoliv prezidentský kandidát Přemysl Sobotka nepatří mezi každodenní uživatele železnice, uvědomuje si plně její potenciál. V exkluzivním rozhovoru pro náš časopis vysvětluje, proč ji na rozdíl od svých politických kolegů nehodlá využít při předvolební kampani. Dále se zamýšlí i nad možnými recepty k dalšímu zlepšení její současné reputace. Na pražském hlavním nádraží jste byl v roce 2009 hostem při odjezdu Winton Trainu. Navštěvujete ho i jako cestující? Přiznám se, že ne. Pokud jedu vlakem, tak doma na Liberecku. Z hlavního nádraží jsem už dlouho neodjížděl ani na ně nepřijížděl. Někteří politici využívají vlak pro získání hlasů voličů. Nechystáte se k něčemu podobnému v rámci své předvolební kampaně? Vlak využívat nebudu. Lidé jezdí vlakem, aby se dostali tam, kam potřebují. Nemyslím, že touží po tom, aby je cestou rušil nějaký politik. Moje kampaň je kontaktní, stojím o potkávání se s lidmi, ale dělám to tak, aby se se mnou lidé potkali, pokud chtějí. Nevstupuji jim do cesty, neruším je ve vlaku. O přednostech vlaků se už toho zmínilo hodně. Co považujete naopak za jejich nevýhodu? Nevadí vám jako kuřákovi například zákaz kouření ve vlacích? Jako kuřák bych kuřácké kupé či vagon přivítal. Ale s tím, že se ve vlacích stejně jako v autobusech nebo letadlech nekouří, nemám problém. A bez obtíží cestu vydržím. Jako moment nepohodlí bych to nenazval. A nějaká nevýhoda vlakové dopravy? Spíš jen to, že z nádraží nebo na nádraží se musíte ještě někam dál dopravit. Ale to je obecný problém hromadné dopravy. Na letiště musíte také dojet a na autobusové nádraží rovněž. V čem by si železnice mohla vzít příklad z jiných druhů dopravy? Z letecké dopravy bych si vzal čistotu a určitou kultivovanost terminálů, česká železnice by si rovněž mohla vzít příklad z japonské přesnosti. Železnice se v poslední době hodně zlepšila, další zlepšení očekávám po masivnějším vstupu soukromých dopravců. Je podle vás podpora železniční dopravy ze strany státu a Evropské unie dostatečná? Obecně mám se státní podporou problém. Jsou to peníze takzvaně ničí neboli státní. Tak to ale není. Stát ani EU své vlastní prostředky nema- jí. Jde o peníze nás všech, o peníze daňových poplatníků. A to v případě české státní podpory i té unijní. Pokud ale taková podpora existuje, jsem pro maximální efektivnost a transparentnost využití peněz. Myslím, že pak bychom se nemuseli bavit o tom, jestli těch peněz je dost, nebo ne. Na vybraných nádražích existují dodnes takzvané prezidentské salonky. Myslíte, že by se jim mohla vrátit jejich původní sláva? Vím, že vlakem jezdil rád T. G. Masaryk, dokonce upřednostňoval železnici před auty. Ale ta doba je nenávratně pryč. Nebylo by ale špatné, kdyby se prezidentské salonky zachovaly a staly se jakýmisi salonky pro zvláštní klienty, pro zvláštní příležitosti. Možná by to přitáhlo další, třeba náročné cestující. Když to tak funguje na letištích, tak proč ne na nádražích? A pokud se stanu prezidentem, rád pojedu někam vlakem. A kde jinde začít cestu, než v prezidentském salonku!

9 9 MUZEJNÍ EXPOZICE Odborný seminář o perspektivách hradecké muzejní expozice Magdalena Nováková Petr Varadinov Pod záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty se 5. října konal v Hradci Králové v areálu firmy Signal Mont odborný seminář nazvaný Historie a perspektivy Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Jejím provozovatelem je stejně jako v případě děčínské expozice organizační jednotka SŽDC Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC). Ne všechno, co lze spočítat, se počítá, a ne všechno, co se počítá, lze spočítat. Na programu semináře bylo především krátké ohlednutí za uplynulými deseti lety od vzniku muzea, představení historie a provozu muzejních expozic v Hradci Králové a v Děčíně. Na toto téma hovořili zakladatelé muzea Jaroslav Grim, Alena Soukupová, Petr Varadinov a Ctibor Pokorný. O aktivitách odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky pro zrod muzejní expozice poutavě vyprávěl Karel Koška. Zajímavým doplněním celého tématu se stala přednáška na téma Železniční muzejnictví v Evropě v podání Karla Beneše společně s Ivem Laníčkem. Ředitel TÚDC Jiří Suchánek seznámil všechny přítomné s perspektivami muzea s výhledem na další desetiletí, Vladimír Kellner na závěr semináře přednesl vyčerpávající přednášku o návěstních dílnách ČSD a jejich přerodu na ČSD SZ dílny. Galileo Galilei Z citátu věhlasného italského vědce pro nás plyne, že jsou před námi neustále nové výzvy a úkoly vedoucí ke zpřesnění diagnostických měření a k inovacím při rozvoji nových technologických zařízení, jež jsou bezesporu základním pilířem ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti provozu na železniční dopravní cestě. Ovšem takové úkoly by nebylo možné plnit ani si je plánovat bez znalosti fungování tehdejších technologií, historických zařízení, historie sdělovací a zabezpečovací techniky a železniční dopravy vůbec. A určitě zde hraje roli i velice významný výchovný a motivační vliv, jaký mají podobné muzejní expozice pro naši mladou generaci. Po skončení semináře si všichni zúčastnění měli možnost prohlédnout za doprovodu zasvěcených a zkušených průvodců samotnou expozici v Hradci Králové. Hojná účast návštěvníků svědčí o velkém zájmu nejen u odborníků, ale i laické veřejnosti. Na závěr je nutno poznamenat, že seminář uskutečněný k výročí muzea je důkazem obětavosti a péče, kterou provozovatel obou expozic i široký okruh nadšenců železniční sdělovací a zabezpečovací techniky věnují uchovávání technických památek napomáhajících dopravnímu procesu. Hodnota obou expozic spočívá ve významném doplnění evropského systému specializovaného železničního muzejnictví a nezbývá než doporučit všem zájemcům o železnici a drážní provoz jejich návštěvu. V tomto duchu se nesl i seminář pořádaný u příležitosti Dne železnice a výročí založení Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Jedinečná sbírka zařízení a dokumentů z tohoto odvětví byla původně umístěna ve výpravní budově v severomoravské Vidnavě. Při oslavě 10. výročí v listopadu 1998 se potom zrodil záměr přestěhovat expozici do dostupnější lokality. Královéhradecká firma Signal Mont (bývalé Sdělovací a zabezpečovací dílny ČSD/ČD) potom poskytla pro novou expozici prostory.

10 AKTUÁLNĚ ZE STAVEB 10 Průjezd železničním uzlem Plzeň ve své polovině Martin Kraus Pohled na téměř dokončenou rekonstrukci železniční stanice Plzeň Jižní předměstí Už plný rok běží naplno práce na další z významných stavebních akcí na třetím železničním koridoru. Na následujících řádcích vám přiblížíme, co se již stavbařům v západočeské metropoli podařilo dokončit a co je ještě čeká v příštím roce. Po předání staveniště v loňském roce začaly, v závislosti na klimatických podmínkách, přípravné práce, v rámci kterých probíhala především výstavba trakčních podpěr, úpravy a přeložky kabelizace, budování přístupových cest na staveniště, demolice a také kácení zeleně. Hlavní stavební práce probíhaly od letošního března, kdy byly zahájeny nepřetržité kolejové výluky, které trvaly až do prosince. Po snesení železničního svršku začaly demontáže a demolice mostních objektů přes řeku Radbuzu a Prokopovu ulici. V prvním pololetí letošního roku proběhla rekonstrukce spodku a svršku v 3. a 5. staniční koleji stanice Plzeň Jižní předměstí, a to včetně přilehlých nástupišť, a v 1. traťové koleji v úseku km 352,130 km 352,644 trati Plzeň Cheb. Součástí byla i komplexní rekonstrukce mostních objektů přes Vejprnickou ulici a Vejprnický potok. Koncem srpna práce skončily a přesunuly se do 1. a 2. staniční koleje stanice Plzeň Jižní předměstí a do 2. traťové koleje v úseku km 352,130 km 352,644. Mezi stanicemi Plzeň hlavní nádraží a Plzeň Jižní předměstí pak v průběhu roku probíhala výstavba nových mostních konstrukcí a v návaznosti na ni se provedla i rekonstrukce spodku a svršku. Na plzeňském hlavním nádraží se uskutečnila rekonstrukce jižní části podchodu pro cestující směrem k 3. a 4. nástupišti. Den otevřených dveří na stavbě Ve dnech 9. a 10. října 2012 se konal 5. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX V rámci této akce se uskutečnil den otevřených dveří. Za velkého zájmu veřejnosti proběhly ve spolupráci se zhotovitelem, firmou Skanska, na dvou místech prohlídky stavby. Tím prvním byl železniční most přes Radbuzu, kde byly sneseny dvě jednokolejné ocelové příhradové konstrukce a zdemolovány mostní oblouky obou předpolí přes nábřežní komunikace. V hlavním poli přes řeku

11 11 Na hlavním nádraží se prodlouží podchody V roce 2013 zbývá dokončit rekonstrukci stávající 3. koleje v úseku Plzeň hl. n. Plzeň Jižní předměstí. S ní souvisí i dokončení druhé části mostního objektu přes Prokopovu ulici, což si zde opět vyžádá dopravní omezení v silničním provozu. Ve stanici Plzeň hl. n. proběhne plánovaná rekonstrukce severní části podchodů, spojená s výstavbou prodloužení a propojení s Šumavskou a Železniční ulicí. Veškeré stavební práce by měly být dokončeny nejpozději v říjnu V celém rozsahu stavby se kompletně zrenovuje železniční spodek a svršek a trakční vedení, dále se zrekonstruuje zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně nového systému pro informování cestujících. Radbuzu vznikla nová ocelová příhradová konstrukce s železobetonovou mostovkou. Na obou březích byly vybudovány nové pilíře, nábřežní komunikace překlenuly nové železobetonové konstrukce s plnostěnnými nosníky. Rekonstrukce umožní zřízení průběžného kolejového lože a umístění tří souběžných kolejí. Zároveň bylo dosaženo v současnosti požadovaných technických parametrů. Druhým místem prohlídky byla stanice Plzeň Jižní předměstí, kde v rámci této stavby byla vybudována nová opěrná zeď podél Borské ulice, která umožnila výstavbu nového 4. nástupiště včetně nového přístupu. Díky tomu se také bude moci provést investiční akce města Plzeň spočívající v rozšíření Borské ulice. Nástupiště pod Borskou a Hálkovou ulicí se osadí novými přístřešky pro cestující. Na všechna bude zajištěn bezbariérový přístup. Výstavba nové mostní konstrukce přes řeku Radbuzu (pohled od plzeňského hlavního nádraží)

12 NOVÉ TRATĚ 12 Na letiště v Ostravě už příští rok vlakem Pavel Tesař Vizualizace: Moravskoslezský kraj Ostrava se stane prvním městem v České republice s přímým železničním spojením na letiště. Práce na výstavbě tratě odstartovaly už letos v říjnu. Hotovo bude za rok. Pasažéři dnes musí při cestě na Letiště Leoše Janáčka Ostrava přesedat z vlaku na autobus. Zcela novým řešením získají možnost přímého vlakového spojení. Pro ně se v rámci projektu využije počáteční úsek jednokolejné tratě ze Studénky do Veřovic. V druhé části dojde na výstavbu zcela nové trati do Mošnova, která nahradí i stávající průmyslovou vlečku. Akce je rozdělena do dvou částí, investorem té první je Správa železniční dopravní cesty. Zahrnuje stavební práce na šestiapůlkilometrové trase mezi stanicemi Studénka a Sedlnice, konkrétně opravy kolejí a pražců, rekonstrukce mostů a mostků a také úpravy odvodnění. S výjimkou dvou úseků v obloucích se díky tomu zvýší rychlost vlaků až na 100 km/h. Vybuduje se zde i nové trakční vedení, které umožní jízdu elektrických vlaků. Pro možnost intenzivnějšího vlakového provozu vznikne nová výhybna Bartošovice. Dosavadní stanici Sedlnice nahradí stejnojmenná zastávka umístěná přibližně o jeden kilometr blíže k obci. Nové zabezpečovací a sdělovací zařízení pak mimo jiné umožní dálkové řízení provozu ze stanice Studénka. Práce provede firma Viamont DSP, celkové náklady dosáhnou 327 milionů korun. Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií. Nová trať i pro nákladní vlaky Na rekonstruovaný první úsek naváže zcela nová tříkilometrová železnice do Mošnova, jejíž výstavbu zajišťuje Moravskoslezský kraj. Bude sloužit jak pro osobní dopravu na letiště, tak pro přepravu nákladů do tamní, stále se rozvíjející, průmyslové zóny. Nahradí tak stávající vlečku a mimo jiné umožní i kolejové napojení na nové kontejnerové překladiště a veřejné logistické centrum. Díky zrušení vlečky se navíc uvolní další potřebná území v expandující průmyslové zóně. Zároveň se odstraní i křížení se silnicí druhé třídy, která bude plnit funkci přivaděče na dálnici D47. Dojde tím k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Z hlediska osobní dopravy je také zajímavá skutečnost, že na budovaném úseku vznikne nová zastávka Mošnov průmyslová zóna. Občanům bydlícím v okolí i samotným zaměstnancům areálu přinese zprovoznění tratě snížení prašnosti, hlučnosti a také exhalací, které dnes způsobuje automobilová doprava.

13 035 Rudná u Prahy Lysá n.l. 97 ice ovice Kladno íž -západ Dobříš Písek Putim Ražice Číčenice 13 Odb Jeneček výh.č.5 Rudná u Prahy V závěru letošního října skončila Kouřim Bošice úprava další hlavní tratě v síti SŽDC Kutná Hora hl.n. -město Zadní na dálkové ovládání zabezpečení. Z dispečerského Heřmanův pracoviště v Přerově se nyní Odbřídí Skochovice provoz také na více než stokilometrovém Čáslav Chrudim- úseku po Čes- Třebaň Bečváry Vrané n.vlt. Městec kou Třebovou. Čerčany Třemošnice vodí oun- -hl.n. -Střekov Lovosice Zlonice -hl.n. Podlešín řeznice odb. výh. 101 řeznice Z Přerova řídí dálkově další trať Głuchołazy Roudnice n.l. ralupy n.v. předm V. Žernoseky Žalhostice Odb SŽDC Nymburk Čelákovice -město Velký Mochov Poříčany Osek Chlumec n.c. Pečky prům. zóna TPCA Kolín-Hradišťko Kolín Přelouč PARDUBICE- Benešov u Prahy PRAHA LIBEREC Milovice Lysá n.l. Ledečko Ledečko St.1 Turnov Veleliby Smržovka Železný Brod Dolní Bousov Jičín Ostroměř Hněvčeves Prachovice Jaroměř Smiřice Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo Zruč n.sáz. 30. října v Přerově. Investice SŽDC v hodnotě 140 milionů korun Trhovýumožnila zavést systém dálkového řízení Sedlčany dopravy Olbramovice a ovládání technologických Světlá nad Sáz. zařízení v traťovém úseku Štěpánov Votice Přerov (mimo) Česká Třebová (mimo), včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídicí dispečerské centrum Havlíčkův Brod Žďár pro n. Sáz. Humpolec tento řízený úsek sídlí v nové budově Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Dobronín Polná Obrataň Tábor Stavba začala v listopadu minulého roku a navázala Kostelec na modernizaci a optimalizaci Bechyněspojovacího ramene 1. a 2. tranzitního železničního korido- u Tábora Odb u Jihlavy Doubí Horní Cerekev Týn nad ru mezi Vltavou zmíněnými stanicemi. Jejich součástí bylo mimo jiné i zavedení moderního zabezpečovacího, sdělovacího a napájecího zařízení, které Veselí n. Luž. Okříšky Protivín umožnilo úsekové řízení a tvoří základ J.Hradecpro St.5 dispečerské řízení. Dívčice Jindřichův Hradec Zliv Do jednoho z vybudovaných sálů CDP v Přerově tak mohla být umístěna Nová Bystřice Výh nová Nemanice pracoviště, ČESKÉ která tvoří sestavy pracovních Slavonice stanic uspořádaných Jemnice ve třech řadách za sebou. Jednotlivé stupně jsou pro přehlednost vzájemně vyvýšeny. V sále vznikla rovněž tři pracoviště úsekových odbočná Č.Budějovice výh. 502 BUDĚJOVICE dispečerů. Netolice -výc Straškov Vraňany Velvary 095 Jeneček výh.č Hostivice V celkem 12 stanicích na trati došlo k úpravám softwaru zabezpečovacích a sdělovacích systémů. České Velenice Ty jsou vybaveny kamerovými systémy pro Gmünd NÖ sledování vybraných částí staničních obvodů, ve stanicích je pro potřebu dispečerského řízení upravena část sdělovacího zařízení Benešov n.pl Odb Jeneček Lipno Horní Dvořiště Lužec n.v. Kralupy n.v , Kamenice Šenov Srní u Č.L Rybník Mělník Česká Lípa hl. Všetaty Neratovice Výh Žizníkov Dynín Ševětín Chotýčany Odb Dobřejovice Odb Zálučí Bakov nad Jiz. Ml. Boleslav hl.n. 010,011, J.Hradec St , Odb Obora , Důl Libuň Křinec Harrachov Tanvald Martinice v Kr. Kopidlno Odb Kamensko Rokytnice nad Jiz JIHLAVA -střed -hl.n. Lubawka Odb Plačice Královec Starkoč HR. KRÁLOVÉ hl.n Opatovice n.l. -Rosice n.l. - hl.n. Moravany Žďárec u Sk. Studenec Mor. Budějovice Znojmo 248 Retz Mieroszów Václavice Opočno pod Orl. h. 028 Šatov Teplice n.m. Otovice Dobruška Častolovice Týniště n.o. 021 Borohrádek Křižanov Meziměstí Solnice Choceň zastávka Rokytnice v O. horách Doudleby n.o. Lichkov Letohrad Č.Třebová Litomyšl Ústí n.o. Svitavy Březová nad Svitavou Skalice nad Sv. Tišnov Střelice Oslavany BRNO Praha-Žvahov Odb Tunel ÚSTÍ N.L.- Žacléř Vrchlabí Svoboda n.ú. Kunčice n.l. -Poříčí 040 Stará Paka Trutnov- Praha- Radotín Zadní 170,171 Třebaň 024 Dolní Lipka Międzylesie Štíty Lanškroun Rudoltice v Č. Zábřeh na Mor. Třebovice v Č. 024 Chornice AKTUÁLNĚ Kunovice Kamerami se Moravské vybavily také železniční přejezdy na silnících I. až III. třídy. Jsou začleněny do kamerového systému tak, aby dispečer CDP mohl Bránice Uhřice u Kyjova Vranovice kontrolovat dopravní situaci Hustopeče Veselí nad Mor. na jednotlivých Čejč Bzenecpřejezdech. Šakvice Praha-Braník St. Město pod Sněžníkem Kostelec na Hané Prostějov Výh Dluhonice Tovačov Nezamyslice Ivanovice na H. u Brna Javorník ve Sl. Vidnava Velká Kraš Mikulovice Lipová Lázně Bludov Litovel předm. Mladeč Senice na Hané Praha-Krč Červenka Rohatec Kojetín Kroměříž Zborovice Otrokovice St. Město u Uh. Hradiště Mor. Písek Zlaté Hory Třemešná ve Sl. Zaječí Hodonín Sudoměřice Generálním Hrušovany projektantem nad Jev. stavby byl SUDOP Praha, nad Mor. zhotovitelem pak Lednice společnost AŽD Praha. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní Hevlín fond dopravní infrastruktury. Břeclav Vrbovce Boří les Rozhodující část nákladů se hradí z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního Lanžhot Hohenau Kúty programu Doprava. Příspěvek EU činí až 84,9 % ze způsobilých nákladů Skalica na Slovensku Holíč nad Moravou Přerov Hulín Újezdec u Luh. Osoblaha Vrbno pod Prad. Kouty nad Des. Krnov Han.-Morava Hanušovice Sobotín Milotice n. O. Petrov nad Des. Bruntál Šumperk Svobodné Heřmanice Valšov Rýmařov Blažovice ,171 Vrané nad Vltavou Holubice M. Morávka OLOMOUC hl.n. 270 Nedakonice Budišov nad Budišovkou Prosenice e vjezd.n. Opava vých. 276 Luhačovice Kravaře ve Sl. Hradec nad Moravicí Suchdol n. O. Hranice na Mor. Drahotuše Valašské Meziříčí ZLÍN střed Velká nad Veličkou Odb Moravice Vizovice Horní Lideč Bylnice Chucheln Hlučí Výh Polanka n.o. Bílovec Fulnek Studén Vsetín Vsetín-Bečva Svinov N. Jičín město Vlárský průsmyk Veleliby Nym Nymbur 060 Poříč - Veřov Rožnov pod Nemš Summerau Přes Dolní Loučky se jezdí rychleji jízdní řád 2013 poslední aktualizace: SŽDC Správa železniční dopravní cesty pokračuje v opravách tratě mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. Na podzim letošního roku skončila rekonstrukce 1. traťové koleje mezi stanicemi Tišnov a Řikonín. Akce navazovala na předchozí opravy 2. koleje, cestující tak nyní pocítí výrazné zlepšení parametrů tratě při jízdě oběma směry. Během stavebních prací došlo k položení nové bezstykové koleje tvaru UIC60 na betonových pražcích. Investice zahrnovala rovněž rekonstrukci kolejového lože na téměř sedmi kilometrech tratě, na kterých se nachází hned několik mostů a jeden tunel. Na celkem třech ocelových mostech v km 30,896, 31,461 a 31,850 se provedla rekonstrukce mostnic, odvodnění a hydroizolace dilatačních závěrů a říms. Mosty byly v provozu již od roku 1953 a za dobu jejich existence se na nich neprovedla žádná rozsáhlejší oprava. Součástí stavby byla také sanace svahu zářezu v km 38,060 38,110. Odtěžený materiál se nahradil propustnou, nenamrzající zeminou. Současně se obnovila funkce trativodu pod drážním příkopem. Příkop je nyní nově zpevněný příkopovými betonovými tvárnicemi. V zastávce Dolní Loučky pak nově vyrostlo 170 metrů dlouhé mimoúrovňové nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Rekonstrukce se dočkalo také trakční vedení. Z důvodu nevyhovujících elektrických parametrů systémů TV byla v rámci prací provedena i rekonstrukce všech izolačních prvků. V úpravách zabezpečovacího zařízení byla zahrnuta montáž nových kódovacích smyček v železničních stanicích Tišnov a Řikonín. U návěstních bodů byla provedena demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a demontáž starých a montáž nových lanových souprav. Pozitivním důsledkem zmiňovaných úprav, které provedla firma TO- MI-REMONT, je kromě pohodlnější jízdy ve vlaku také zvýšení rychlosti na 110 km/h. Celkové investiční náklady stavby činí necelých 110 milionů korun. Stavba byla navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Míra podpory může být až 85 % způsobilých výdajů stavby. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

14 VÝROČÍ 14 Železniční geodézie a kartografie slaví šedesátku Josef Bělík Letos jsme si připomněli šedesáté výročí vzniku samostatné zeměměřické služby na drahách. To je myslím vhodná příležitost k tomu, abychom se ohlédli za jejím vývojem od poloviny minulého století až do dnešních dnů. Rozkaz ministra železnic č. 21 o Zřízení hospodářských jednotek a podniků železnic ze dne 25. září 1952 v hospodářství traťovém a budov zřídil mimo jiné i měřicko-dokumentační kanceláře (MDK). Tímto vznikla samostatná zeměměřická výkonná jednotka v každé Správě dráhy, tedy v Košicích, Bratislavě, Olomouci, Praze, Plzni a Ústí nad Labem. Metodicky byly měřicko-dokumentační kanceláře řízené zeměměřickým útvarem na Ústřední správě železničního traťového hospodářství a budov. Politickým opatřením byl tento útvar později předaný k Mechanizaci traťového hospodářství v Praze a potom k Projekčně-konstrukčnímu a vývojovému pracovišti traťového hospodářství. Až v roce 1965 dochází pod tlakem mezirezortních vztahů k obnovení geodetické složky na ministerstvu dopravy. Do čela každé MDK byl jmenován náčelník a jeho technický náměstek. K zajímavostem patří, že tito představitelé MDK v padesátých letech museli nosit uniformu modré armády s hodnostním označením. Nová technika umožnila letecké snímkování Statut MDK ukládal mimo jiné vést archiv staničních a traťových plánů, podélných profilů tratí a sbírku map z oblasti správy dráhy. Pro služební potřeby dráhy vyhotovovala MDK geometrické plány a vedla jejich archivaci. V obvodu dráhy vykonávala měřičské práce vyžadované provozními složkami dráhy. Dominantními úlohami v rámci geodetickoprojekčních prací bylo zaměřování nevyhovujícího stavu kolejí, projektování jejich rekonstrukcí a vytyčování nové geometrické polohy kolejí se zajištěním pro obnovu a údržbu. Důležitá byla obnova a údržba drážních hranic. Další významnou úlohou MDK bylo nové mapování stanic a tratí (JŽP jednotný železniční plán) v měřítku 1: Později byl přijat název JŽM jednotná železniční mapa. V roce 1960 vzniká na MDK v Olomouci fotogrammetrický oddíl vybavený Zeissovým stereoplanigrafem. Metoda letecké stereofotogrammetrie má největší podíl na zmapovaní železničních tratí a stanic v Čechách i na Slovensku. MDK plnila důležitou roli ve správě pozemkového majetku ČSD. V letech se realizovala inventarizace železničních pozemků. Koordinátorem geodetických prací na správě drah se později stali hlavní geodeti dráhy. Kanceláře pomáhaly při rekonstrukcích tratí V roce 1963 dochází k novému členění železniční sítě. Počet drah byl zredukován na čtyři Východní, Střední, Severozápadní a Jihozápadní. V našem oboru dochází ke změně názvu na geodetické kanceláře. Protože se zvětšil rozsah sítě, bylo možno zřídit dislokovaná pracoviště v Košicích, Zvolenu, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Vládní usnesení č. 43 z roku 1962 ukládalo všem rezortům spolupracovat při tvorbě technicko-hospodářské mapy (THM), což se dotýkalo JŽM jako účelové THM. Geodetické kanceláře si důležité postavení upevnily při rozmachu geodeticko-projekčních prací pro komplexní rekonstrukce železničního svršku. Z celkového rozsahu 800 km rekonstruovaných kolejí měly geodetické kanceláře až 80% podíl na zpracovaných a využitých projektech v rámci sítě ČSD. Na tom má zásluhu zejména služba traťového hospodářství, která SŽG tyto práce zadávala. Významné pro ČSD se stalo vyhodnocování tunelových profilů pro mimořádné přepravy železnice. V návaznosti na THM obnovovaly geodetické kanceláře ročně cca 100 km drážní hranice. V souvislosti s rozšířeným okruhem specializovaných prací dochází v roce 1972 k modernizaci a rozšíření geodetické techniky. Jak rychle se dá jet po koridorech? Nová typová struktura u ČSD od změnila název našich jednotek na Střediska železniční geodézie. Sídla zůstala zachována. V tomto roce dochází k vybavení novými technologiemi nástupem elektrooptické techniky, programovatelnými počítači i reprodukční techniky. Počet odborníků se pohybuje okolo 380 geodetů. Ani státoprávní uspořádání v roce 1993 nezpochybnilo správnost koncepce SŽG. Stali jsme se jednotkou, která byla z odborného, ekonomického a provozního hlediska pro dráhu nepostradatelnou. Zvýšil se zejména zájem nadřízených složek o zkvalitnění dokumentace v oblasti katastru nemovitostí. Rozhodnutí vlády o výstavbě koridorů přineslo SŽG práce pro zhotovování mapových podkladů. Na základě projektů rekonstrukcí železničního svršku prakticky celé sítě jsme zpracovali optimalizaci traťových rychlostí. Tyto dokumenty sloužily projektantům jako jeden z podkladů k realizaci projektů pro koridory. Nové úkoly vyžadují více odborníků V roce 2005 dochází ke sloučení SŽG Praha a SŽG Plzeň na kmenové SŽG Praha s regionálními pracovišti v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Pardubicích.

15 15 Na Moravě zůstává SŽG v Olomouci s regionálními pracovišti v Ostravě a Brně. V posledních letech došlo k značnému úbytku počtu zaměstnanců, kterými nelze zajistit všechny geodetické úkoly potřebné pro dráhu, zejména v oblasti katastru nemovitostí, tvorby JŽM či posuzování možnosti zvýšení rychlosti na dosavadních tratích. Proto se ředitelé SŽG snaží přesvědčit nadřízené o nutnosti zvýšit kádr odborníků k plnění nových činností směrem k investiční výstavbě a katastru nemovitostí. To nic nemění na faktu, že již nyní má SŽG řadu nositelů úředně oprávněného zeměměřického inženýra ve smyslu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

16 SEMINÁŘ Geodeti se setkali nejen v přednáškovém sále 16 Radovan Kudělásek Každoroční setkání drážních geodetů hostil začátkem září rekreační areál Kamínka nedaleko Kroměříže. I tentokrát byl jejich seminář rozdělen na dvě základní části oficiální přednáškovou část a workshopy, ve kterých se v jednotlivých skupinách odborníků řešily aktuální problémy železniční geodézie. Záštitu nad seminářem převzal náměstek GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy Bohuslav Navrátil, který byl také v Kamínkách osobně. Po jeho příspěvku vystoupili ředitelé SŽG Bratislava Eliška Rapavá, SŽG Praha Ondřej Červenka a Václav Klvaňa z pořádající SŽG Olomouc. Po tomto oficiálním vstupu začaly přednáškové bloky, ve kterých vystoupili jak přednášející z Generálního ředitelství a organizačních jednotek SŽDC, tak i hosté. Hlavnímu semináři předcházela série workshopů v jednotlivých odborných skupinách s možností přecházení mezi přednáškami a diskuzemi. Workshop zaměřený na správu prostorové polohy koleje zahrnoval výměnu zkušeností z jednotlivých pracovišť zabývajících se touto činností, vystupující se také podělili o zkušenosti z předávání dat při opravách a rekonstrukcích tratí. Bouřlivou diskuzi vyvolal workshop na téma železniční bodové pole. Zmiňovaná oblast prodělává v letošním roce novinku spočívající ve vybudování a zaměření celorepublikové referenční sítě SŽDC-REF. Neméně aktuální byl workshop týkající se obecně pozemků, resp. současného dělení stanic, železničního katastru nemovitosti, souvisejících informačních systémů a obvodu dráhy. V další skupině se hovořilo o otázkách předávání a přebírání dokumentace ke stavbám, použití informačních systémů ke stavbám, činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra na stavbách a samotné koordinace správců. Závěrečným tématem bylo mapování, a to jak s akcentem na fotokatalog zaměřovaných předmětů na tratích SŽDC, tak na nástin metodického návodu mapování pro pracovníky SŽG. Úvodního slova se ujal náměstek GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy Bohuslav Navrátil (vpravo Radomír Havlíček vedoucí oddělení hlavního geodeta). Bojovalo se i v Člověče, nezlob se Na seminář navázaly přímo v jeho dějišti Mezinárodní sportovní hry železničních geodetů, jejichž tradice sahá až do 80. let minulého století. Soutěžilo se nejen v tradičních sportech, jako jsou minikopaná, volejbal, nohejbal, stolní tenis a šipky, ale také v oblíbené hře petanque. Zcela netradiční soutěží byla hra Člověče, nezlob se na přírodním hracím poli v areálu Kamínka. V předvečer her proběhlo u jednotlivých disciplín rozlosování do 4 skupin, resp. nasazení jednotlivců do stolního tenisu a dvojic do nohejbalu. Během sportovního dne (časový pořad jednotlivých soutěží se upřesňoval po společné snídani za doznívajícího deště) se probudila u všech týmu soutěživá nálada a v přestávkách se nejen odpočívalo, ale probíraly i pracovní věci, na které nedošlo na workshopech nebo se prostě rozležely v hlavách mnoha účastníků. Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích se uskutečnilo na společenském večeru, ke kterému hrála cimbálová muzika Moravia z Kyjova. V minikopané stejně jako v petanque zvítězil tým SŽG Olomouc, ve volejbale pak tým SŽG Praha, v nohejbale byla nejlepší dvojice Lukáš Němec a Radek Šenkýř ze SŽG Olomouc. Ve stolním tenise uspěli zástupci SŽG Olomouc Hana Hamplová a Libor Jemelka, v šipkách pak Pražané Andrea Šerá a Pavel Průcha. Na závěr dodejme, že pořadatelem sportovních her v roce 2013 bude pražská SŽG. Jeden z hostů, Jiří Bureš z Fakulty stavební VUT Brno, při přednášce o geodézii Ředitelé železniční geodézie zprava Eliška Rapavá ze SŽG Bratislava, Ondřej Červenka ze SŽG Praha a Václav Klvaňa z pořádající SŽG Olomouc

17 17 Slovenský volejbalový tým Volejbalový tým SŽG Olomouc obsadil v turnaji 2. místo. Vedoucí týmů házejí kostkou při hře Člověče, nezlob se. Souboj na síti mezi SŽG Praha (vítěz volejbalového turnaje) a SŽG Olomouc Člověče, nezlob se se hrálo s dospělými figurkami. Vítězné fotbalové družstvo SŽG Olomouc Tým SŽG Praha si brání svou branku v minikopané.

18 Opava Studénka Vejprty Kadaň M06 Hranice v Čechách Schirnding Odb Dubina Aš Fr.Lázně Zwotental Bad Brambach Cheb Odb Chomutov město Chomutov Tišnov Brno-Královo Pole BRNO Tratě se specifickým řízením provozu Lines with specific operational control dálkově ovládané zabezpečovací zařízení / long distance track blocking tratě ohraničené jen jednou dopravnou / lines bounded with one operating post only tratě provozované podle předpisu D3 s dirigováním / lines operated according to D3 regulation with controlling tratě provozované podle předpisu D3 bez dirigování / lines operated according to D3 regulation without controlling trať soukromého provozovatele / line of private operator Kaštice dálkově ovládaná stanice Přerov místo, odkud se provádí dálkové ovládání jednokolejná trať / single track line dvoukolejná trať / double track line trojkolejná trať / triple track line Chomutov seř.n. Vojtanov Odb Dolní Rybník CHOMUTOV Droužkovice Luby u Chebu Tršnice Lipová u Chebu Žatec Odb Brno-Židenice Johanngeorgenstadt Kraslice Citice Brno-Maloměřice St.3 Bečov nad Teplou Mariánské Lázně Nejdek Nová Role Nové Chodov Sedlo u L. Sokolov Planá u Mar. Lázní Tachov Bor Poběžovice Potůčky Odb K.V.-Dvory K.Vary-Sedlec Svojšín Furth im Wald Merklín Krásný Jez Bělá nad Radbuzou Domažlice odb. výh. 401 Česká Kubice Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice Bezdružice Cranzahl Dalovice KARLOVY VARY Karlovy Vary dol.n. Bochov Skalice nad Svitavou Pňovany Heřmanova Huť Vejprty Kadaň-Prunéřov Klášterec n. O. Staňkov Staňkov-Vránov Výh Radonice Domažlice Kadaň Vilémov u Kadaně Kadaňský Rohozec pro trať Plzeň-Křimice Plzeň, - Cheb Purkyňova ul. Výh Chotěšov u Stoda Janovice n. Úhl. -Křimice Stod Ústí nad Orlicí Odb Parník Chomutov Blatno u Jes. Protivec Mladotice Nýřany Odb Dol.Rybník Klatovy Kaštice -Jižní předměstí Nezvěstice Železná Ruda-Alžbětín / Bayerisch Eisenstein Most n.n. Třebušice Jirkov Obrnice -západ Žabokliky Oldřichov u Duch. Louka u Litv. Litvínov Odb Velichov Hamry-Hojsova Stráž Kolešovice Jesenice Nepomuk Moldava v Krušných horách Odb Vrbka Postoloprty Žatec- Odb Bažantnice Horažďovice předm. Most Řetenice Duchcov nákl.n. Krupá Bílina Odb Č.Zlatníky Lužná u Rak. Rakovník Rožmitál pod Tř. Vimperk Louny předm. Strakonice Volary Úpořiny Libochovice Louny Peruc Zlonice Lochovice Blatná Prackovice n.l. Zdice Radnice Hořovice Třemošná Odb Zbiroh u Plzně Chrást u Plzně -hl.n. Rokycany -Koterov Plzeň- -Valcha Mirošov Prachatice -západ Odb Jeneček výh.č.5 Rudná u Prahy Selb- Plößberg PLZEŇ- -Závodí Beroun- -hl.n. -Střekov Lovosice Čížkovice Roudnice n.l. Podlešín Dobříš ÚSTÍ N.L.- Děčín- -hl.n. Březnice odb. výh. 101 Březnice Sedlčany Písek Bechyně Putim Týn nad Vltavou Ražice Protivín Číčenice Netolice Zadní Třebaň -Prostř. Žleb -východ Straškov Vraňany Velvary Benešov n.pl. Hostivice Mikulášovice d.n. Dolní Poustevna Panský Bad Schandau Krásná Lípa RPB vzor DB Rybniště Dolní Žleb V. Žernoseky Žalhostice Kralupy n.v. předm. Kladno-Dubí Odb Kladno Jeneček výh.č.7 Čížová Povrly -hl.n. sever Olovnice Trmice Odb Jeneček Lužec n.v. Kralupy n.v. Libčice n.v. Vrané n.vlt. Odb Skochovice Temelín Záboří u Číčenic Dívčice Zliv Řetenice Úpořiny Výh Nemanice Č.Budějovice odbočná výh. 502 Ústí n.l. záp. výh. č. 852 ÚSTÍ N.L. Kam. Šenov Č.Kamenice Ústí n.l. západ St.5 Šluknov Srní u Č.L. Ebersbach (Sachs) Mělník Jiříkov Rumburk Seifhennersdorf Varnsdorf Zittau Jedlová Česká Lípa hl.n. Čerčany Benešov u Prahy PRAHA Tábor Všetaty Stará Boleslav Neratovice P.-Modřany Dynín Výh Žizníkov Olbramovice Votice Ševětín Chotýčany Odb Dobřejovice Bělá p.b. ČESKÉ BUDĚJOVICE Ústí n.l. západ Odb Zálučí Milovice Lysá n.l. Čelákovice Mochov Ledečko Ledečko St.1 Obrataň Chýnov Veselí n. Luž. Lovosice Černousy Zawidów Frýdlant v Č. Raspenava Hrádek n.n. Bakov nad Jiz. -město Ml. Boleslav -hl.n. Strančice Senohraby Planá n. Luž. Ústí n.l. hl.n. jih Plaňany Poříčany Pečky Bošice Kouřim Bečváry Odb Doubí u Tábora Ústí n.l. hl.n. J.Hradec St.4 Jindřichův Hradec LIBEREC Turnov Veleliby -město Trhový Štěpánov Nová Bystřice Jindřichovice pod Smrkem Odb Obora Děčín hl.n. Ústí n.l. -Střekov V.Žernoseky Nymburk Bílý Potok pod Sm Sz Porę Josefův Důl Smržovka Křinec Velký Osek Železný Brod Libuň Dolní Bousov Výh Velký Ose prům. zóna T Kolín-Hradišťko Kolín Zruč n.sáz. J.Hradec St.5 Děčín východ Tanvald Kutná Ho Čáslav Harr Jičín Kopidlno Odb Kamensk Světlá nad Sáz. Humpolec Pelhřimov Horní Cerekev Slavonice Ostrav Ostr V Odb O Výh P nad Nové Město p.s. Košťálov Martin Havlíč Dobrá Voda u Pelhřimov Brno hl.n. Brno dolní nádraží Odb Brno-Černovice, zhlaví Táborská Odb Brno-Černovice Blažovice Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová Nové Údolí Černý Kříž Kájov Nové Hrady České Velenice Gmünd NÖ Střelice Brno-Hor. Heršpice Brno-Horní Heršpice-St. silnice Modřice Brno-H. Heršpice-výh. č. 651 Brno-H. Heršpice-modř. zhlaví Brno jih Hrušovany u B. Brno-Chrlice Brno-Slatina Holubice Česká Třebová vjezdová skupina ČESKÁ TŘEBOVÁ Odb Les Odb Zádulka Svitavy Třebovice v Č. Rudoltice v Čechách Chornice Rybník Lipno Horní Dvořiště Summerau

19 Hostivice Hostivice Rudná u Prahy Lysá n.l. rkem klarska ba Górna achov Rokytnice nad Jiz. ice v Kr. o Bohumín-Vrbice a-třebovice ava-svinov Ostravaítkovice dra olanka Odrou Vratimov Frýdek-Místek Stará Paka Chlumec n.c. k-kanín PCA Ostroměř Hněvčeves Přelouč Jaroměř -Rosice n.l. - hl.n. kův Brod a Ostrava hl.n. Ostrava uhelné n. Jilemnice Dobronín Kostelec u Jihlavy Chalupki Ostrava střed Vrchlabí Ostrava-Kunčice Kunčice n.l. Odb Plačice Praskačka Polná JIHLAVA Dětmarovice Bohumín Odb Koukolná Ostrava-Bartovice Žacléř Svoboda n.ú. -střed -hl.n. Smiřice Opatovice n.l. Žďárec u Sk. Havířov Lubawka Starkoč Moravany Žďár n. Sáz. Královec -Poříčí Karviná hl.n. OSTRAVSKO HR. KRÁLOVÉ hl.n. Šlapanov Mieroszów Václavice Opočno pod Orl. h. Dobruška Častolovice Týniště n.o. Křižanov Meziměstí Teplice n.m. Solnice Choceň Č.Třebová Litomyšl Otovice zastávka Rokytnice v O. horách Ústí n.o. Svitavy Skalice nad Sv. Tišnov Praha-Jinonice Odb Tunel Vamberk Borohrádek Doudleby n.o. Lichkov Letohrad Skuteč Velké Meziříčí Odb ZávadaPetrovice u K. Louky nad Olší Albrechtice u Č.T. Odb Chotěbuz Broumov Zebrzydowice Č. Těšín Praha-Bubeneč Jablonné n. Orl. Dolní Lipka Międzylesie Lanškroun Rudoltice v Č. Třebovice v Č. Praha-Dejvice Praha-Smíchov spol.n. OSTRAVA- Trutnov- Praha- Radotín Praha-Žvahov Zadní Třebaň Chornice Kralupy n.vlt. Praha M.n. výh.č.703 Praha Masarykovo n. Výh Praha-Vyšehrad Štíty Javorník ve Sl. St. Město pod Sněžníkem Han.-Morava Hanušovice Zábřeh na Mor. Praha-Bubny Praha-Smíchov Praha-Braník Vrané nad Vltavou Postřelmov Velká Kraš Bludov Litovel předm. Mladeč Lipová Lázně Senice na Hané Kostelec na Hané Praha-Holešovice-Stromovka Praha-Vršovice Prostějov Nezamyslice Praha-Holešovice Praha hl.n. Praha-Vršovice odj.n. Praha-Krč Vidnava Mikulovice Kouty nad Des. M. Morávka Kojetín Praha odstavné nádr. Kroměříž Praha-Malešice-Žižkov Głuchołazy Zlaté Hory Třemešná ve Sl. Vrbno pod Prad. Odb Záběhlice Přerov Přerov CDP Praha-Vysočany Praha-Libeň Hulín Krnov Osoblaha Sobotín Milotice n. O. Petrov nad Des. Kravaře Bruntál Šumperk Svobodné Heřmanice ve Sl. Opava vých. Hlučín Rýmařov Valšov Zebrzydowice Hradec nad -hl.n. Karviná město Moravicí Budišov -Svinov nad Budišovkou -Kunčice Brodek u Př. Třebovice v Č.: Výh Polanka n.o. zapnutí do dálkového řízení z CDP Bílovec Český Cieszyn Přerov 06 až 07/2012 Jistebník Fulnek Těšín Červenka Studénka Frýdek-Místek Štěpánov Praha hl.n.-balabenka Praha M.n. výh.č.107 Praha M.n.- Sluncová Brodek u Přerova Výh Tovačov Dluhonice Prosenice Praha-Vršovice vjezd.n. Drahotuše OLOMOUC hl.n. Grygov P.-Hol.- Rokytka Jindřichov ve Sl. Hranice na Mor. Praha-Malešice Suchdol n. O. Polom Hranice na Mor. město Valašské Meziříčí Neratovice Praha-Hostivař Vsetín Vsetín-Bečva Odb Skály Opava-Komárov Odb Moravice N. Jičín město Veleliby Praha-Satalice Praha- Horní Počernice Praha-Běchovice Chuchelná Veřovice Chałupki Rožnov pod Radhoštěm Praha-Uhříněves Nymburk hl.n. Nymburk město Poříčany Příbor Kopřivnice nákl.n. Kopřivnice PRAHA Nymburk seř.n. Bohumín PARDUBICE- Choltice ra hl.n. -město Heřmanův Městec Chrudim- Slatiňany Prachovice Třemošnice Velké Karlovice Praha-Běchovice -Blatov NYMBURK Baška Odb Babín Dětmarovice Poříčany Čelákovice Čerčany Velký Osek Petrovice u K. Bystřice Pržno Návsí Frýdlant nad Ostr. Mosty Ostravice u Jablunkova Čadca Jemnice Okříšky Studenec Moravské Budějovice Znojmo Šatov Retz Zastávka u Brna Oslavany Ivančice Moravský Krumlov Tetčice Střelice Hevlín BRNO Silůvky Moravské Bránice Hrušovany nad Jev. Šakvice Blažovice Hustopeče u Brna Zaječí Lednice Boří les Holubice Uhřice u Kyjova Hrušky Čejč Hodonín Břeclav Lanžhot Bzenec Rohatec Zborovice St. Město u Uh. Hradiště Mor. Písek Sudoměřice nad Mor. Skalica na Slovensku Holíč nad Moravou Otrokovice Hradčovice Kunovice Újezdec u Luh. Uherský Ostroh Veselí nad Mor. Vrbovce ZLÍN střed Uherský Brod Velká nad Veličkou Lípa nad Dřevnicí Luhačovice Vizovice Horní Lideč Bylnice Vlárský průsmyk Nemšová Lúky pod Makytou Hohenau Kúty poslední aktualizace: Ing. Pavel Krýže, Ph.D.

20 KONFERENCE 20 Nová elektrická zařízení na konferenci v Opavě Ivo Laníček V říjnu letošního roku pokračoval dvouletý cyklus odborných konferencí na téma Nová elektrická zařízení železniční infrastruktury Jedenácté setkání odborníků hostil nově opravený Kulturní dům Na rybníčku v Opavě. Také letos se organizátorům ze Společnosti dopravy VTK elektro Olomouc podařilo vybrat přednášky, které jsou nanejvýš aktuální. To potvrdil i zcela zaplněný jednací sál. Rozsáhlý první přednáškový blok zahájili zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, docenti Karel Hlava a Radovan Doleček. Ti zopakovali a okomentovali výsledky zkratových zkoušek na soustavě AC 25 kv, 50 Hz, věnovali se rovněž podmínkám na zabezpečení pracoviště na trakčním vedení uvedené soustavy s důrazem na napětí indukované do souběžného trakčního vedení. Jak se chránit před bludnými proudy Širší pojetí přednáškového bloku doplnili zástupci VUZ Vladivoj Výkruta a Ivan Dobeš zkušenostmi jejich ústavu při posuzování subsystému Energie. Ten zahrnuje veškerá pevná stejnosměrná nebo střídavá zařízení dodávající trakční energii pro vlaky, včetně úseků pro dělení a zpětného obvodu, přitom musí odpovídat požadavkům TSI evropského konvenčního železničního systému. Specifikem do je souběh platnosti norem ČSN EN :2000 a ČSN EN :2001 s ČSN EN ed. 2 a ČSN EN ed. 2. Autoři přednášky podrobně rozvedli problematiku vedení zpětného proudu a uzemnění, včetně bezpečnosti osob, a ochrany před bludnými proudy na tratích napájených DC a AC trakční soustavou. Jedno z konkrétních ochranných opatření přiblížili příkladem ze Stuttgartských pouličních drah, neboť je uvádí nové vydání norem řady EN cepce modernizace zařízení a diagnostiky v daném regionu přiblížila dynamický přístup k udržovanému a opravovanému základnímu prostředku, což ve své zdravici potvrdil František Hromada, nestor a pamětník počátků elektrizace. O aktuální situaci i legislativní problematice v opravných pracích elektrických zařízení v oblasti střední a severní Moravy ( ) hovořil Petr Nohejl z OŘ SŽDC Olomouc. Pro svoji analyticko-syntetickou práci si vybral akci na zastávce Teplice nad Bečvou. Opravu elektrické přípojky, rozvodů a osvětlení nástupišť proložil taxativní posloupností úkolů, z hlediska evropské i národní legislativy a norem nutných k zahájení prací. Fotodokumentace upřesnila jak místo akce, tak i její výsledek. Exkurze přiblížila nejen opravy infrastruktury Následná exkurze do TNS Vratimov přiblížila účastníkům jak opravné práce na infrastruktuře SŽDC v působnosti OŘ Ostrava, tak i systém jejich řízení, včetně dispečerského. Důslednost aplikace optokabelů a systému SICAM/SIMATIC (od firmy Siemens) umožnila vytvořit místní řídicí a informační systém, který ve svých důsledcích splňuje nejnáročnější požadavky technické údržby. Interaktivní součinnost obsluhy se zařízením nabízí i možnost řešení stavu. Moderních prostředků pro bezporuchový provoz TNS je však mnohem více Úspěšná konference, nad níž převzal záštitu také generální ředitel SŽDC Jiří Kolář, patří k dalším zdařilým akcím, které prokazují, že u elektrických zařízení drážní infrastruktury není modernizace prázdným pojmem. Praktická řešení omezovačů přepětí a průrazek přiblížil účastníkům konference zástupce společnosti Elektrizace železnic Praha Václav Boček. Obecně je známé, že izolační odpor kolejí vůči zemi se pravidelnou údržbou a modernizací železničního svršku výrazně zvýšil. Tím se otázka aplikace omezovačů napětí a průrazek stává aktuálnější. Ing. Boček připomněl nejen nejčastěji používané prvky u sousedních železničních správ, ale i domácí plynovou a tyristorovou průrazku. Jak upozornil, myšlenka přizemňovat kolejnice vyžaduje dořešení ve vztahu k bezpečné funkci kolejových obvodů. Ve druhém bloku zástupci SŽDC Vladimír Kudyn a Jaromír Hrubý systematicky popsali aplikaci směrnice o energetické efektivnosti a energetických službách (2006/32/ES), která se postupně promítá i do rozvoje elektrických zařízení železniční infrastruktury ČR. Měření a vyhodnocování spotřeby elektrické energie na elektrických hnacích vozidlech rozvedli v rovině technické a energeticko-administrativní. Závěsný kabel na poddolovaném úseku Třetí blok připomněl 50 let pevných trakčních zařízení v moravskoslezském regionu. Obsahově rozsáhlý a historiografický příspěvek skupiny autorů je součástí katalogu. Libor Tkáč z OŘ SŽDC v Ostravě zdůraznil málo známé skutečnosti, jako např. použití závěsného kabelu 6 kv a osazení trakčních podpěr T 14 m v prefabrikovaných základových blocích na poddolovaném úseku mezi Loukami nad Olší a Karvinou. Také kon-

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Dlouhodobé priority a cíle železniční dopravní infrastruktury ing. Jan Komárek generální ředitel SŽDC Praha 18.5.2010 IVD - cesta první 1 Úvod potřeba

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Roční plán výluk na rok 2015

Roční plán výluk na rok 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 003/7 0 00 PRAHA Roční plán výluk na rok 0 výlukové akce dle 3 c (modernizační, optimalizační a rekonstrukční práce) schválil:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 25228/2014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Obsahuje

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 10037 110 00 1 Čj: 58014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 141014 do 11015 Obsahuje tratě, na kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. GW Train Regio a. s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Představenstvo... 6 Dozorčí rada... 6 Vedení společnosti... 6 Základní údaje o společnosti...

Více

Seznam traťových úseků na území ČR

Seznam traťových úseků na území ČR 0101 Praha-Bubny - Chomutov 0102 Droužkovice - Dubina 0103 Kamenné Žehrovice - dvl. Báňské záchr.služby 0104 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Tuchlovice 0105 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Schoeller 0106 Březno

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

Vítáme nový jízdní řád 2012

Vítáme nový jízdní řád 2012 Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I I I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. p r o s i n c e 2 0 1 1 C e n a 1 2 K č sloupek Chystáme vlastní slevy pro důchodce V pondělí 5. prosince

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Léto na kolejích plné zážitků

Léto na kolejích plné zážitků Č í s l o 1 5 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 3 1. č e r v e n c e 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto václav rubeš Sezonní nabídky Českých drah podporují prázdninové

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Opatrnost se vyplácí

Opatrnost se vyplácí T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 0 R o č n í k X V I 1 5. Ř í j n a 2 0 0 9 C e n a 5 K č Pojeďte do Vídně za impresionisty s 25% slevou na FIP Duet ve vlaku EuroCity

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný.

vynikající platformu nejen pro představení nových dopravních a spedičních kontaktů, bez kterých je obchod směrem na východ téměř nerealizovatelný. 05 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Padesáté číslo, pět let Cargováku Ano, právě držíte v rukou v pořadí padesáté číslo interního magazínu, který má za sebou pětiletou existenci. Pět

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Nová vozidla za miliardy

Nová vozidla za miliardy T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 6 R o č n í k X V I I 1 6. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na letošní Den železnice 25. září. Znojmo dostalo moderní terminál

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více