Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6"

Transkript

1 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945 strana 5 Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 Jaká bude Vinohradská Lidé mají možnost spolurozhodovat o budoucnosti vinohradské tepny strana 8 Čím je nám náměstí Míru Slovo úvodem Řada míst má svůj charakter neboli svého Genia loci. Byl to bůžek, který ve starém Římě dané místo ochraňoval. Dnes jde spíše o pojmenování zvláštní atmosféry, která dané místo provází. Někdy se funkce místa promítá do jeho názvu. Proto dříve Pražané nazývali svá náměstí např. Koňským, Dobytčím, Senovážným či Uhelným trhem. Když tehdy neexistoval internet ani městská místopisná komise, získávalo tím město svůj řád. Svůj charakter může místo získat i podle dalších znaků, jako např. Zeď nářků v Jeruzalémě nebo i Pražská křižovatka. Vraťme se k náměstí Míru na Vinohrady a zkusme se zamyslet, zda má, nebo by mělo mít svého Genia loci. Toto náměstí je jedním z nejkrásnějších v Praze. Ústí do něho devět ulic a vede přes ně tramvajová trať, metro a linka autobusu. Park na náměstí je sám o sobě v seznamu nemovitých kulturních památek, vyniká krásnými stromy, keři a květinovými záhony. Je zde divadlo, škola, lékárna, banka, několik restaurací, kaváren a dalších sezonních aktivit, jako je piano nebo šachy na ploše náměstí. Prostoru vévodí novogotický kostel sv. Ludmily z roku Málokdo si dnes již vzpomene, že v sedmdesátých letech byl kostel kvůli výstavbě metra a následně kvůli rekonstrukci až do roku 1992 uzavřen. Dnes tam v podvečer probíhají pravidelné bohoslužby, a tomu se musí přizpůsobit akce konané na náměstí. Dalšími památkami jsou novorenesanční Národní dům vybudovaný v roce 1894 a secesní budova Divadla na Vinohradech, otevřeného roku Na výzdobě těchto artefaktů se podíleli slavní umělci té doby. Mezi významné cíle patří i radnice městské části, znovu otevřená po rozsáhlé rekonstrukci v roce Náměstí se stalo jedním z výrazných center hlavního města Prahy. Kvůli jeho poloze, přístupnosti a uspořádání prostoru se stalo velmi žádaným místem pro konání akcí všeho druhu. Proto bylo třeba stanovit pravidla pro jeho užívání, která mnohým žadatelům vadí, ale mají svůj smysl. Mám za to, že pronájem nebo výpůjčka veřejného prostranství by měly respektovat kulturní charakter daného místa, jeho historickou hodnotu tak, aby jeho duch nebyl degradován. Náměstí Míru by mělo soužit především k odpočinku, setkávání obyvatel a jako místo pro pořádání společenských akcí převážně nekomerčního charakteru. Výjimkou mohou být vánoční a velikonoční trhy. Lze připustit jednorázové záležitosti pro děti a mládež, charitativní akce, záležitosti zaměřené na životní prostředí a připomenutí různých historických výročí celostátního i lokálního významu. Přednost by měly mít akce, které mají spojitost s Prahou 2. Jen tak si náměstí může zachovat svoji identitu, kvůli které je občané obdivují. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Rada MČ Praha 2 zasedala do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to ve dnech 2. února a 16. února Na třetím řádném jednání 2. února radní projednali a schválili zásadní strategický dokument, jímž je Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na volební období Zastupitelé politických subjektů ODS, TOP 09 a OSB si v tomto společném prohlášení stanovují priority pro stávající volební období. Jedním z témat čtvrtého řádného jednání dne 16. února jsou zásady pro spolupořádání akcí městskou částí Praha 2, v nichž je popsán proces vzniku a trvání spolupořadatelství. Radní také na tomto zasedání souhlasili se spolupořádáním akce Lodě na vodě 2015 v termínu a akce Apetit Piknik 2015 dne Za zmínku stojí oznámení spol. FarmProMarket Praha, s.r.o., o zahájení provozu farmářského trhu na části Tylova náměstí dnem 17. března 2015, které radní vzali na vědomí. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, OKSVV Zeptejte se politiků vyberte diskusní téma Milí čtenáři, již několik let můžete zjistit, co si Vaši volení zástupci myslí o tom či onom, z jejich výpovědí na diskusní straně 3. Prostor k vyjádření zde dostávají všechny politické subjekty, jejichž představitelé pravidelně zasedají v zastupitelských lavicích a rozhodují o běžných i zcela zásadních záležitostech městské části. Vy si pak můžete udělat obrázek o tom, jak napsané odpovídá jejich proklamacím Výběrem diskusních témat se snažíme obsáhnout problémy dotýkající se bezprostředně života Vás, obyvatel Prahy 2. Určitě je ale mnoho dalšího, co by Vás zajímalo a na co v diskusi politiků zatím nedošlo. Pište nám své tipy, jaká témata byste chtěli na diskusní straně mít, na adresu MASOPUST PO PRAŽSKU: I když jsou tradiční masopustní lidové veselice spojeny spíše s prostředím venkova, v posledních letech nacházejí živnou půdu i uprostřed hlavního města. Jedna taková vypukla v samém srdci Vinohrad v úterý 17. února. Tržiště na Tylově náměstí se odpoledne zaplnilo maškarami, Hašlerka vyhrávala staropražské hity a podával se lahodný gulášek servírovali ho zástupci radnice, která tu Vinohradský masopust uspořádala již podruhé. Zábavu měli ve své režii herci vinohradského divadla D 21. Ti nakonec malé i velké sešikovali do pestrobarevného průvodu masek a vyrazili do ulic. Maškar bylo dost snad i kvůli příslibu, že každá bude po zásluze odměněna dárkem Text: len, foto: vin Radní Prahy 2 zveřejnili své programové priority Programové prohlášení Rady městské části Praha 2 na volební období je na světě. Na jeho znění se členové nejužšího vedení radnice shodli 2. února Základní směry rozvoje Prahy 2 v příštích letech vycházejí z koaliční dohody tří politických partnerů, kteří se po komunálních volbách ujali vedení městské části: ODS, TOP 09 a OSB. Priority pro příští čtyřleté období jsou rozčleněny do 12 tematických kapitol podle kompetencí a působnosti jednotlivých radních. Ve všech oblastech je patrna kontinuita procesů, nastartovaných v předchozím období, kdy ve vedení městské části působili dva ze současných koaličních partnerů. Starostka Jana Černochová z ODS se domnívá, že je rozhodně na co navazovat: Programové prohlášení této koalice vyjadřuje cíle, které jsme prosazovali i v minulých letech. Je to v první řadě rozvoj městské části, otevřená radnice, snaha nezadlužovat obecní pokladnu, podpora vzdělání, obnova bytového fondu, péče o veřejnou zeleň Jednou z našich hlavních zásad vždy bylo neprojídat peníze a na tom budeme stavět i v příštích čtyřech letech. Místostarostka Jana Duchková z TOP 09 si myslí, že kontinuita předchozí politiky radnice bude v mnoha ohledech prospěšná: Jsme rádi, že můžeme navázat na pozitivní změny ve způsobu hospodaření v posledních dvou letech. A považujeme za velmi důležité, že oblast péče o životní prostředí je v našem společném prohlášení chápána v širším smyslu tedy nejen jako péče o veřejnou zeleň v parcích, ale o veškeré veřejné prostory. Nováčkem ve vedení radnice je sdružení Občané za spokojené bydlení (OSB). Jeho zástupce v radě Jaroslav Šolc podotýká: V předchozích letech jsme v zastupitelstvu získali významné zkušenosti v roli opozice. Nyní se s plnou odpovědností budeme podílet na správě městské části v celém rozsahu programu. Oceňujeme, že v něm jsou důležitá témata bydlení a stabilizace rezidentů, ale i otevřenost, spolupráce a aktivní život ve veřejném prostoru. Pokr. na str. 2 Praha 2 podporuje spojení Vinohrad, Nuslí a Vršovic Dubnové rozšíření trasy metra A mají doprovázet i úpravy vedení linek MHD. Do návrhu chystaných změn byly zapracovány některé podněty městských částí, včetně propojení Vinohrad s Nuslemi a Vršovicemi linkou č. 4, které dlouhodobě prosazuje radnice Prahy 2. Doplněnou verzi však hlavní město neposvětilo a vrátilo ji k dopracování. Návrh ROPIDu (společnost, která organizuje dopravu v Praze a okolí) nepodpořil náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek s tím, že v něm připomínky městských částí stále ještě nejsou zohledněny dostatečně. ROPID tak má vypracovat nový návrh změn v pražské dopravě, který by tyto požadavky více reflektoval. Prošel jsem všechny námitky a i přesto, že oceňuji rychlost, se kterou ROPID velkou část připomínek pozitivně vyřešil a zapracoval, shledal jsem oprávněnost dalších mnoha, které zohledněny nejsou. Vracím tedy návrh ROPIDu k zásadnímu přepracování tak, aby byl v souladu s požadavky městských částí a především ku prospěchu Pražanů, oznámil Petr Dolínek a dodal: Chceme napravit, co se nepovedlo při revizi pražské hromadné dopravy v roce 2012, a v současném návrhu některé zásadní změny zapracované nevidím. K 6. dubnu 2015 tak proběhne pouze nezbytně nutná úprava linek MHD. Pokr. na str. 6

2 2 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Prahy Bezpečnost v ulicích je prioritou Ještě v únoru v ulicích Prahy 2 chybělo 20 strážníků. Dlouhodobý personální podstav v řadách Městské policie se ale začíná obracet k lepšímu. V březnu by měla Městská policie Praha 2 získat jednoho nového strážníka, v dubnu dalšího. Právě problematika nedostatečného počtu strážníků v Praze byla jedním z hlavních témat únorového setkání vedení radnice Prahy 2 s představiteli Magistrátu hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy, kde se diskutovalo o otázkách bezpečnosti a veřejného pořádku. Setkání, které se konalo 5. února v budově Úřadu městské části, se zúčastnila starostka Prahy 2 Jana Černochová, pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava, ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster a ředitel obvodního ředitelství Městské policie v Praze 2 Václav Vozdecký. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že úloha strážníků v pražských ulicích je nezastupitelná, zejména co se týče dohledu nad veřejným pořádkem, kontroly parkování a měření rychlosti. A že situace, kdy strážníci chybějí v celé Praze, se musí změnit. Praha 2, jak zdůraznila starostka Jana Černochová, je specifická tím, že ač rozlohou malá, jedná se o nejlidnatější městskou část. Mělo by se to zohlednit při stanovování kritérií, podle nichž se určuje počet strážníků v jednotlivých pražských policejních obvodech, tvrdí starostka Prahy 2 a statistiky jí dávají za pravdu. Strážníci v Praze 2 v roce 2013 řešili přestupků, zejména dopravních, zajistili 12 míst trestného činu, zadrželi 34 osob pro podezření ze spáchání trestného činu a vypátrali 17 hledaných osob. Okrskáři odhalili nepovolené skládky, lokalizovali odstavené autovraky, udělili pokuty za nedodržení vyhlášky o veřejné zeleni. S jejich pomocí městská část řešila problémy s bezdomovci, narkomany a prostitutkami. Na podnět Městské policie Praha 2 vydala městská část prvních sedm zákazů pobytu po dobu tří měsíců (bylo vydáno rozhodnutí ve věci spáchání přestupku proti veřejnému pořádku územní samosprávy). Týká se pěti žebráků a dvou prostitutek. Informace o nových posilách v řadách Městské policie se objevily jen několik dní po únorovém setkání a je to bezesporu dobrá zpráva. V Praze 2 tedy nyní působí 103, respektive 104 strážníci, podle tabulkových stavů by zde mělo sloužit 123 strážníků. Očekává se, že ke konci roku odejde osm strážníků, kteří nemají maturitu. Nebudou proto vyhovovat zákonným předpokladům pro výkon tohoto povolání, jež začnou platit po 1. lednu Další tři strážníci si maturitu dodělávají. Pokud by tedy nepřišli noví profesionálové, podstav by se ještě více prohluboval, proto informace o dvou nových posilách přišla v pravou chvíli. Vedení Městské policie, jak potvrdil na setkání ředitel Eduard Šuster, situaci do budoucna nevidí nijak pesimisticky. O práci strážníka je zájem, dokonce poprvé v historii se do služeb Městské policie hlásí víc lidí, než kolik z jejích řad odchází. Praha 2 byla jednou z prvních městských částí, které radní Libor Hadrava navštívil v rámci série plánovaných setkání s oblastními řediteli Městské policie Praha a vedením pražských radnic. Účelem těchto setkání je probrat bezpečnostní situaci v jednotlivých městských částech a zjistit, v čem by se spolupráce mezi nimi a magistrátem v oblasti bezpečnosti mohla prohloubit. Text a foto: kla Strážníci v Nuslích mají nové zázemí Nová okrsková služebna Městské policie byla v pátek 20. února otevřena v Nuslích. Zázemí okrskářů působících v této lokalitě Prahy 2 nechala radnice upravit v nebytových prostorách vedle svého Informačního centra, sídlícího na adrese Jaromírova 23. Tam již od loňského června funguje pravidelná konzultační služba Městské policie. Dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 je zde k dispozici strážník, za nímž mohou lidé přicházet se svými podněty a stížnostmi. Co se děje v Praze 2 Podle posledních informací se současné vedení pražského magistrátu přiklání k tomu, co od počátku důrazně prosazovala městská část Praha 2, která vždy byla proti přesunu tržiště na vzdálenější a horší místo, kde je méně prostoru, více hluku a kde se dost dobře nedá parkovat. Městská část se o náplavku zajímá dlouhodobě a vždy prosazovala její oživení s cílem vytvořit z ní celospolečensky významný veřejný prostor. To se skutečně podařilo, a to zejména díky tomu, že současná starostka Jana Černochová už před několika roky prosadila, aby z náplavky na této straně Vltavy trvale zmizela všechna zaparkovaná auta. Nyní je z náplavky jedno z nejatraktivnějších míst v Praze 2, které zejména v létě působí jako rušné korzo, kam se mladí lidé chodí pobavit nebo si jen tak posedět. Stejně intenzivně nyní Praha 2 hájí zájmy provozovatelů trhů a dalších nájemců této lokality, například bratří Formanů s jejich lodí Tajemství či občanského sdružení Bajkazyl. Ale i celé řady Pražanů, z nichž více než čtyři tisíce podepsaly petici proti odsunu trhů. Radní Prahy 2 již 20. října 2014 v tomto smyslu přijali usnesení, v němž požadují, aby zpracovatel návrhu využití náplavky důsledně dořešil veškeré připomínky a námitky současných uživatelů náplavky včetně návrhu městské části Praha 2, a to především zachovat tradiční místo konání farmářských trhů na Rašínově nábřeží náplavce mezi Palackého a železničním mostem. Současní pražští radní zastávají podobný názor a bylo přislíbeno, že se tržiště stěhovat nebude. Nově bude problematiku další budoucnosti farmářských trhů řešit pracovní skupina, v níž zasednou zástupci různých platforem, včetně provozovatelů trhů. Důležitou zprávou je, že svého zástupce tam bude mít i městská část Praha 2, která vždy požadovala, aby s ní byly předem projednávány všechny záměry a návrhy změn uspořádání týkající se náplavky. Městská část Praha 2 bude velmi ráda, jestliže se umístění farmářských trhů na náplavce nezmění. Z reakcí obyvatel Prahy 2, kteří jsou nejčastějšími návštěvníky tohoto tržiště, víme, že by jim přesun vadil. Považuji za důležité, aby magistrát naslouchal městským částem, protože ty nejlépe vědí, co je v dané lokalitě dobré, a jsou v kontaktu s lidmi, kteří tam žijí nebo kterých se to týká, uvedla radní Prahy 2 Alexandra Udženija. Farmářské trhy na náplavce patří právem k nejoblíbenějším. Každou sobotu od 8:00 do 14:00 tam zavítá až 15 tisíc lidí. Míří sem nejen za kvalitními potravinami českého původu a atmosférou trhů podtrženou výhledem na panorama Oblíbené veřejné prohlídky krytu civilní ochrany Folimanka, které zahájila městská část Praha 2 v loňském roce, pokračují i letos. Konají se jednou měsíčně, pokaždé v sobotu od 9:00 do 15:00. Další nejbližší termín je 14. března. Vstup do krytu je volný, přítomni jsou zde zaměstnanci úřadu městské části, kteří v případě zájmu návštěvníkům podají zasvěcené informace o zajímavé historii této podzemní stavby. Kryt Folimanka vznikl na přelomu 50. a 60. let minulého století v době studené války. Má kapacitu 1300 lidí a je plně funkční. V současné době je v něm instalována fotografická výstava mapující existenci podobně velkých bunkrů na území metropole. Bunkr Folimanka již navštívily tisíce lidí a zájem o prohlídky stále trvá. Je to jistě vyvoláno i skutečností, že byl za minulého režimu nepřístupný a o jeho existenci věděli jen zasvěcení. Pro Pražany bylo toto místo obestřeno tajemstvím. kla Další termíny prohlídek v roce 2015: , , , , , , , a Doba otevření je od 9:00 do 15:00. Noviny 2 Hradčan a Vltavu, ale náplavka se v posledních letech stala také významným společenským fenoménem. Je to místo setkávání, kde bývá slyšet živá muzika, a to dokonce i ta klasická. Vystupují zde pouliční umělci neboli buskeři, loutkoherci, ale konají se tu i charitativní akce. Prostor zde dostávají ženy zapojené do projektu Kuchařky bez domova, nezisková organizace Conamen pomáhající pacientům s dětskou mozkovou obrnou či mezigenerační dílny. Na nich se potkávají rodiče či prarodiče se svými potomky při vzájemných tvůrčích aktivitách, jako je například bubnování, malování, vaření a tvorba smaltovaných hrnků. Farmářské tržiště na náplavce zahájilo sezonu na tradičním místě již 14. února. I v březnu je možné si sem každou sobotu zajít pro bylinky a první jarní květiny, ale také maso nebo kozí sýry, jogurty a kefíry z produkce tuzemských ekofarem a mlékáren. red Vážení čtenáři, problematice farmářských trhů a oživování náplavky Rašínova nábřeží se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle. Uvítáme vaše názory a připomínky na toto téma. Nejpodnětnější příspěvky budou otištěny. Zasílejte je na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na adresu Hlavní teze Programového prohlášení Rady MČ Praha 2 na volební období Hospodaření Základním úkolem hospodářské politiky RMČ je dlouhodobě vyrovnané či přebytkové hospodaření, a to i v situaci snižování dotací z veřejných rozpočtů. Sociální politika a zdravotnictví Hlavním cílem sociální politiky bude zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně, zdravotního postižení. Sociální a zdravotní politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími způsoby. Školství a volný čas Koncepci rozvoje jednotlivých typů škol budeme i nadále vytvářet s respektem k rozvíjejícím se trendům ve vzdělávání, předpokládanému demografickému vývoji Prahy 2 a různosti jejích obyvatel tak, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti v blízkosti svého bydliště takové vzdělávací zařízení, které bude odpovídat jejich představám. Kultura a společenské aktivity Budeme i nadále podporovat obohacení života v městské části prostřednictvím kulturních a společenských aktivit. Budeme je rozvíjet s úctou ke kulturnímu a historickému dědictví, dlouhodobým tradicím i s ohledem na širokou škálu možností. Budeme nadále usilovat o co nejvyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných MČ, veřejného prostoru na území Prahy 2 i potenciálu našich tvořivých spoluobčanů. Výstavba a územní rozvoj Územní rozvoj má v centru města omezené možnosti, ale prolíná se s řadou dalších oblastí, jako je doprava, životní prostředí, majetek a bezpečnost. Jedná se především o úpravy veřejných prostranství zajišťující fungování města ku prospěchu jeho obyvatel. Většina veřejných prostor není ovšem městské části svěřena Statutem, a tak zásadním předpokladem v této oblasti je součinnost hl. města Prahy. Životní prostředí Zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru je Farmářské tržiště Náplavka se prozatím nestěhuje Pražané, kteří si oblíbili farmářské trhy na náplavce na Rašínově nábřeží, si mohou oddechnout. Vyhledávané pražské tržiště, které se podle loňského záměru hlavního města Prahy mělo již příští měsíc přesunout dál do odlehlejšího prostoru na náplavce až k železničnímu mostu, zůstává na tradičním místě poblíž Palackého mostu. Podzemní bunkr na Folimance zve do svých útrob trvalou prioritou MČ. Rada MČ se bude nadále věnovat širokému rozsahu témat v této oblasti péče o zeleň, čistota a úklid, hospodaření s odpady, úspora energií, ochrana proti hluku a kvalita ovzduší. Doprava V oblasti dopravy budeme řešit jak problematiku zátěže území MČ v důsledku zejména automobilové dopravy, která se prolíná s oblastí životního prostředí, tak problematiku dopravní obslužnosti, parkování, bezpečnosti, bezbariérovosti, kvality komunikací, ale i podporu alternativních druhů dopravy. Nadále zůstává velkým úkolem humanizace a zklidnění dopravně přetížené Severojižní magistrály a přilehlých ulic. Tento úkol bude složitější prosadit, protože závisí na postojích a programu nového vedení hl. m. Prahy k dopravnímu systému města. Bezpečnost Bezpečnost bude i nadále patřit mezi prioritní oblasti zájmu Rady MČ. Problematika zahrnuje bezpečnost v ulicích i domovech, krizové řízení, prevenci kriminality, protidrogovou problematiku, boj proti hazardu a prostituci, řešení bezdomovectví a další související témata. Důraz bude kladen nejen na efektivní pomoc při řešení problémových situací, ale zejména na prevenci. Zaměříme se na ochranu nejvíce zranitelných skupin obyvatel (senioři, mladiství i na opatření ve vytipovaných problémových lokalitách. Informační služby, moderní a otevřená správa Rada MČ chce nadále rozvíjet využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), které jsou prostředkem pro modernizaci a dosažení vyšší efektivity veřejné správy, umožňují zvýšit dostupnost služeb a zveřejňovaných informací úřadu i samosprávy. Jsou rovněž nástrojem pro posílení veřejné diskuse a průběžné komunikace s občany. Bytová politika V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění stabilizace dlouhodobých rezidentů Prahy 2 s dobrou platební morálkou, plnění základních sociálních funkcí obce a uplatňování ekonomických nástrojů v oblasti nájmů a výše nájemného. Prodej domů a bytů Rada MČ deklaruje záměr pokračovat v prodeji domů a bytů zahájeném v minulém volebním období. Prodej je realizován po družstvech a po bytech, podle pravidel přijatých Zastupitelstvem MČ Praha 2. S přihlédnutím nejen k sociálním, ale i k ekonomickým kritériím, zváží celkový rozsah prodeje. Správa majetku Při správě majetku budeme klást důraz na systematickou a transparentní evidenci veškerého obecního majetku, smluvních vztahů spojených s jeho správou či pronájmem, dále na odpovědnou přípravu a evidenci investičních aktivit přispívajících k jeho zhodnocení i sledování nákladů spojených s údržbou. Plné znění Programového prohlášení rady na volební období najdete na webových stránkách

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 3 BŘEZEN Náměstí Míru je vyhledávaným veřejným prostorem Je centrálním náměstím Královských Vinohrad a místem, kde se soustřeďují významné budovy, ať již je to vinohradské divadlo, radnice, Národní dům na Vinohradech či kostel sv. Ludmily. Náměstí Míru je ale rovněž dějištěm celé řady akcí, z nichž nejznámější jsou každoroční vánoční trhy. Na to, zda by městská část měla být při povolování akcí benevolentní, či naopak striktně posuzovat, jaké se do tohoto prostoru hodí či nehodí, se názory různí. Zeptali jsme se politiků: Jaký druh veřejných akcí by podle vašeho názoru bylo vhodné (či nevhodné) pořádat na náměstí Míru s ohledem na charakter tohoto místa a jeho historickou hodnotu? Odpovědi přinášíme v dalším díle pravidelných diskusních témat, v nichž jednotlivé politické subjekty dostávají možnost prezentovat své názory a ideové postoje. ANO Prostor náměstí Míru je místem s vysokou historickou hodnotou. Secesní domy, které jej lemují, stejně jako novogotický kostel sv. Ludmily v horní části náměstí udávají tomuto prostoru specifický tón, jemuž by měly odpovídat akce, které se zde odehrávají, případně ty, jež by se zde odehrávat mohly a měly. V současné době má návštěvník náměstí často možnost procházet stánky a pobavit se vystoupeními v rámci tradičních vánočních či velikonočních trhů, pochutnat si na dobrotách servírovaných v rámci husích hodů či vinobraní nebo se seznámit s fungováním neziskových organizací. Už z názvů, kterými bylo v průběhu minulého století dnešní náměstí Míru označováno, je patrné úzké sepětí tohoto prostoru s politickou kulturou. Nicméně osobně mám za to, že politické akce typu předvolebních agitací či demonstrací nejsou vhodným využitím tohoto místa. Naopak bych uvítala akcentaci zdejších ODS Díky prozíravosti Karla IV. i díky schopnostem našich dávných předchůdců, kteří na konci 19. století vybudovali Vinohrady, máme v Praze 2 celkem tři hlavní veřejná prostranství Karlovo náměstí, Tylovo náměstí a náměstí Míru. Necitlivé rozdělení Nového Města Severojižní magistrálou zcela zničilo čtvrté hlavní náměstí I. P. Pavlova, které je spíše křižovatkou než skutečným veřejným prostorem. Každé z těchto náměstí má svoje specifické funkce a ODS bude prosazovat jejich respektování a rozvoj. Náměstí Míru chápeme jako reprezentativní prostor celé naší městské části. Dominanta chrámu sv. Ludmily přímo vybízí k slavnostnímu a důstojnému využívání takového místa. Proto na náměstí chceme i nadále povolovat pouze takové akce, které svým charakterem budou odpovídat významu a charakteru místa. Na náměstí mohou velmi dobře patřit například charitativní akce, slavnostní akce či oslavy celé městské části, jako je například Vinobraní. Tylovo Strana zelených Náměstím Míru procházejí všechny myslitelné dopravní trasy, ovšem zároveň je to i park, tedy místo pro relaxaci. Dají se tyto dvě funkce vůbec skloubit? V době vzniku náměstí nikdo nepočítal s takovou intenzitou dopravy, jaká je v současnosti. Uvítala bych akcentaci historických událostí a osobností Vinohrad Je třeba respektovat specifickou funkci každého náměstí Vladimíra Vacková historických událostí či osobností Vinohrad, na jejichž nedostatek naprosto nelze žehrat. Seznámením s význačnými osobnostmi a bohatou historií Vinohrad kulturními akcemi pořádanými na náměstí Míru by se zvýšilo povědomí místních obyvatel o naší čtvrti a založil by se tak bližší vztah k celému prostoru Vinohrad. Dovolila bych si také jednu ryze praktickou poznámku neopomenutelnou součástí obyvatelstva nejen Vinohrad jsou osoby pokročilého věku. Odstraněním laviček v době konání trhů a po zimní období vůbec se jim výrazně ztěžuje možnost návštěvy takové akce, když často není v jejich silách ustát představení či prostě strávit zde více času. Jistě, množství stánků k umístění je omezeno limitovaným prostorem, nicméně tato skutečnost by neměla jít na vrub možnosti návštěvníků kulturní akci si užít toto hledisko by mělo být klíčové. Skutečnost, že na lavičkách polehávají bezdomovci, není relevantní, odvoz laviček neodstraní problém potřebných to už je ale jiné téma. Jaroslav Petrásek náměstí chápeme a chceme dále rozvíjet jako společné tržiště, kam mohou přijít a prodávat ti, kteří mají co nabídnout obyvatelům naší městské části. Kromě již zaběhlých farmářských trhů se zde mohou konat i akce jako bleší trhy nebo další podobné aktivity. Třetí a největší náměstí svoji funkci v 19. století významně změnilo. Původní Dobytčí trh, tedy místo nakupování a prodeje, se díky hezkému konceptu Františka Josefa Thomayera proměnilo v reprezentační vycházkový park. Bohužel i zde přístupové silnice směrem k magistrále (Žitná a Ječná) zatěžují celé náměstí vysokou intenzitou dopravy. Přesto Karlovo náměstí chápeme jako reprezentativní park s mnoha zajímavými památníky a sochami. Bohužel, intenzita dopravy rozdělila Karlovo náměstí na tři nestejné části. Především spojení mezi Resslovou a Ječnou prakticky zabraňuje pěšímu propojení obou hlavních částí. Proto budeme podporovat v rámci připravované rekonstrukce parku všechny kroky, které povedou ke sjednocení obou částí, k jejich vzájemnému propojení a k omezení dopravy okolo parku. Stanislav Sojka Náměstí je obklíčeno dvou až tříproudovou ulicí, po které se nepřetržitě valí tisíce aut. Do toho projíždějí tramvaje a autobusy a procházejí tisíce chodců. Ti postávají na přechodech a čekají, až na pár vteřin dostanou zelenou. To je přesně obráceně, než by mělo být přednost by měla mít pěší doprava a MHD, pak cyklisté (ti teď opravdu mnoho prostoru nemají, pokud se nevrhnou diagonálně přes náměstí) a až po nich individuální automobilisté. Zpomalením automobilové dopravy se dá dosáhnout snížení její intenzity. Není kam ji odvést, nelze ji zakázat a zpoplatnění vjezdu je v daleké budoucnosti. Vás neštve, když při přecházení u Hlavovky nebo přes Francouzskou musíte počkat na zelenou, popojít pár metrů k dalšímu semaforu a tam zase čekat na další zelenou? Pro taková místa je třeba hledat řešení. Redukce automobilové dopravy otevře lepší možnosti i pro využití náměstí jako místa, kde se lidé potkávají. Ne při nějaké monstr akci s pódiem, aparaturou a plochou zaplněnou prodejními stánky takovými akcemi je třeba šetřit. Dopravní uzel, V tu chvíli totiž z náměstí nebo místo k relaxaci? musí zmizet lavičky i piano, není kam si sednout a kdo nejde na akci, náměstí se vyhne. Je třeba podporovat malé sousedské akce, které neznemožňují denní využití náměstí volný průchod, posezení. Dobré příklady máme jarmark neziskovek, jarmark Diakonie, z akcí pořádaných městskou částí pak třeba Den dětí. Přimlouval bych se i za bleší trhy jejich atmosféra byla neopakovatelná. V souvislosti se setkáváním nadnesu ještě jeden návrh, a věřím, že by našel podporu napříč stranami: svařák by se měl nechat na Míráku koupit celoročně. Bystří mysl a podporuje spolčování. ČSSD Na začátku bych rád zdůraznil, že téma není úplně aktuální. Stávající koalice představila na začátku února Programové prohlášení a v souvislosti s tím by měl být dán prostor i opozičním názorům na tento dokument, kterým se jistě bude Rada řídit nadcházející čtyři roky. Škoda. Ale nazpátek k tématu. Už jen podle názvu samotného náměstí, které je centrálním bodem OSB Náměstí Míru je jednou z ikon Prahy 2. Možná proto dotaz redakce jen na toto veřejné prostranství. Asi nezabráníme tomu, aby spolu s jinými místy bylo zahrnuto v předvolebním klání politickou kampaní stánky, letáky a dárečky pro kolemjdoucí. Ale jinak by mělo sloužit k bohulibějším účelům. Ono již TOP 09 V roce 2012 přijala rada kodex pro pořádání veřejných akcí, kde byla hned v úvodu odpověď na tuto otázku jasně formulovaná: Historický prostor náměstí Míru by měl sloužit jako místo pro pořádání společenských akcí převážně nekomerčního charakteru. Realita měsíců a let příštích se však ukázala složitější. Občas není opravdu snadné striktně rozlišit mezi bohulibě se tvářící kulturně-společenskou akcí a záležitostí spíše komerční, když vynalézavost žadatelů o výpůjčku, se kterou se snaží skrýt skutečný záměr celého podniku, bývá často nepřekonatelná. Přidá-li se navíc i žádost o záštitu někoho z členů samosprávy, šance na úspěch kladného vyřízení žádosti se podstatně zvyšuje. Pokušení přimhouřit oko jsou členové samosprávy logicky vystaveni především v období předvolebním a v kulturní akci se pak snadno může proměnit i hromadná veřejná konzumace čehokoli. Žádoucí je kvalitativní proměna pořádaných akcí Což zkusit o trochu více kultury? Michal Tobrman Královských Vinohrad, určitě není vhodné umožnit na náměstí jakékoliv akce podporující nesnášenlivost, omezenost a malost. To by si měli uvědomit všichni političtí představitelé, kteří se pokoušejí v poslední době na tuto primitivní notu hrát. Pokud není v moci radnice takovéto akci zabránit, pak je naopak vhodné vyjádřit svůj názor například účastí na protiakci. V uplynulých několika letech se na náměstí Míru odehrály desítky různorodých veřejných akcí. Některé jako například Jarmark neziskových organizací byly určitě povedenější, jiné připomínaly legendární jachty na náplavce, a s tím související nápis: vstup jen pro vyvolené. Proto bych si do budoucna moc přál, aby došlo především ke kvalitativní proměně pořádaných akcí. Pravidelné trhy, které se odehrávají například o Vánocích, mají velmi, velmi průměrnou úroveň, když je porovnáme nejen s trhy směrem na západ od našich hranic. Zde existuje obrovský prostor pro zlepšení. Bohužel jsou na ně zpravidla uzavřené dlouhodobé, dle mého názoru, nevýhodné smlouvy. Škoda. Mohlo by se zdát, že nám v opozici mnohdy nezbývá nic jiného než onen povzdech škoda. My se ale snažíme neusnout na vavřínech a dále bojujeme za změnu, kterou, obávám se, koalice v tomto složení nepřinese. Sledujte proto náš Facebook a nadále se nebojte napsat nám jakýkoliv problém, který vás tíží, případně konstruktivní návrh. Sociální demokracie v Praze 2 je vždy na vaší straně. Děkujeme za podporu. Miloš Kmoníček i slouží. Namátkou: vánoční trhy jsou jedny z nejhezčích v celé Praze, proti dobročinným bazarům taky nemám žádné námitky. Což ale zkusit trochu více kultury? Nebál bych se na takto příhodném místě organizovat a povolovat více hudebně-dramatických akcí, samozřejmě s ohledem na probíhající bohoslužby v kostele sv. Ludmily, jak to koneckonců stanoví současná pravidla přijatá radnicí. Myslím si, že od jara do podzimu by se lidé rádi zastavili například při cestě z práce. Rodiče a prarodiče by jistě rádi zatleskali svým ratolestem při kulturních a sportovních vystoupeních mnoha zájmových kroužků, fungujících v Praze 2. I jiné kulturní akce by mohly občas vystoupit ze svých kamenných domovů. Chtělo by to více zdařilých nápadů, jako má kavárník pan Kobza. Piano v ulicích, šachy na ulici, připravovaná možnost poslechnout si svou oblíbenou báseň. Akce typu zabijačka a jí podobné? Spíše někde jinde. Třeba v Grébovce nebo na náplavce. Přece jenom bychom měli ctít charakter a historickou hodnotu daného místa a těsnou blízkost kulturních památek: kostel Sv. Ludmily, Divadlo na Vinohradech a Národní dům na Vinohradech. S politikou pod širým nebem se však můžeme inspirovat v antice. Co takhle pravidelné (třeba jednou za rok) setkání a beseda zastupitelů s občany Prahy 2? Termíny a témata lze včas vyhlásit na webu městské části a v Novinách Prahy 2. Aby nám zastupitelé jen nezpívali na schodech kostela sv. Ludmily koledy. Jana Duchková Tradiční vánoční či velikonoční trhy se svařákem, trdelníkem nebo velikonočním beránkem navodí jistě tu správnou atmosféru nejvýznamnějších křesťanských svátků. Zajít chuť bychom si měli na Míráku nechat na kulinářské akce typu Burgerfestu, pravé české zabíjačky či husího hodování. Vhodné se mi naopak zdají například hudební akce komorního charakteru, které oživí tento historický prostor v důstojnějším duchu, než tlampače Náměstí Míru chrlící při politických shromážděních zaručené re- by mělo především zůstat místem oddychu cepty na dokonalé štěstí. Dominanta náměstí Míru, chrám sv. Ludmily, pak nabízí přirozenou záštitu akcím duchovního charakteru, jako jsou vzpomínková shromáždění k historickým výročím nebo pietní akce typu tradičního čtení Jom ha-šoa, věnovaného obětem holocaustu. Náměstí Míru by ale mělo zůstat především místem oddychu, kde při posezení, ať už na lavičkách nebo na schodech kostela, není možno nevnímat jedinečného genia loci tohoto místa, skutečného srdce naší městské části.

4 Kultura ve městě 4 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Prahy Noviny 2 Tragédie Popeleční středy roku 1945 Expozici nazvanou Popel Popeleční středy uspořádala městská část Praha 2 při příležitosti 70. výročí spojeneckého náletu na Prahu. Ve výstavních prostorách radnice jsou na několika panelech dokumentovány první chvíle po náletu prostřednictvím fotografií a autentických příběhů pamětníků, k vidění jsou i další unikátní exponáty. Výstava byla zahájena v pondělí 16. února a potrvá nejméně do konce dubna. Jaro se už brzy vrátí na památný Vyšehrad, a tak je po zimní přestávce opět otevřena Galerie Vyšehrad. Tentokrát ve zrekonstruovaném prostoru a s novým výstavním programem s mottem Nový prostor, nový program. Její první letošní výstavou je expozice nazvaná Lubomír Typlt: Kníraté odpoledne. Galerie se od letošního března zaměří na prezentaci tvorby autorů mladé a střední generace, zejména malířů, kreslířů a příbuzných disciplín. Budova Galerie Vyšehrad je zajímavá tím, že je Je to skrytá perla Prahy, stranou všech přetížených silnic a přeplněných chodníků na hlavních turistických trasách. Možná i proto není mezi Pražany příliš známý, ačkoliv má slavnou, více než 600 let trvající historii a může se pochlubit tím, že ho založil Karel IV. Řeč je o kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Kdo v Praze byl a karlovský kostel neviděl, ten celou Prahu nepoznal, napsal do pamětní knihy už v 19. století jeden z návštěvníků. A svým způsobem to platí dodnes. Nejbližší příležitost, jak se seznámit s krásou chrámového interiéru i s příběhem kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina, se naskýtá v sobotu 14. března, kdy sem můžete zavítat v rámci vycházek Pražské vlastivědy pořádaných PIS Prague City Tourism. Budete tak stát na místech, kde byl i Karel IV. se svým prvorozeným synem, pozdějším králem Václavem IV. Stalo se tak v roce 1377, v den svátku císaře Karla Velikého, jemuž je kostel zasvěcen, u příležitosti dostavění chrámu po dlouhých sedmadvaceti letech. Karlovský kostel byl totiž součástí Na sklonku 2. světové války provedli spojenci několik leteckých útoků na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Nejtragičtější následky měl kobercový nálet na Prahu dne 14. února roku 1945 Právě na svátek všech zamilovaných tehdy vycházelo i datum Popeleční středy, prvního dne půstu před Velikonocemi. Bleskové bombardování se nedá srovnávat s masivním třídenním útokem na Drážďany, jeho následky však byly tragické. V hlavním městě bylo poškozeno dva a půl tisíce domů, nejvíc v epicentru náletu, Praze 2. Jen na Vinohradech bylo 21 domů srovnáno se zemí, asi stovka poškozena těžce a více než tisícovka lehce. Poválečné údaje hovořily o 701 mrtvém a 1184 zraněných. Možná jich nemuselo být tolik, jenže Poplach byl vyhlášen pozdě, bomby zasáhly hustě obydlené čtvrti a Pražané nebrali opakované plané poplachy vážně. Zažili jich za války hodně a k bombardování téměř nikdy nedošlo. Místo úprku do krytů tak lidé často vybíhali na ulici a nadšeně sledovali oblohu, aby viděli spojenecká letadla, od kterých nečekali nic špatného. Nikdo nečekal nic špatného Dosvědčují to příběhy a vzpomínky pamětníků nebo jejich potomků, tvořící podstatnou část výstavy Popel Popeleční středy. Jde o výběr z příspěvků do čtenářské soutěže Vzpomínky na nálet v únoru 1945, které v Novinách Prahy 2 postupně zveřejňujeme (v tomto čísle na str. 5). Dvacet výstavních panelů přináší kromě písemných i fotografická svědectví. Najdeme tu snímky ze sbírky Stanislava plánů Karla IV. na vystavění Nového Města pražského s novoměstskými hradbami, novými ulicemi, náměstími, kostely a místy pro brány. A právě Karlov, kde se původně rozkládala pole, louky, pastviny, zahrady a vinice, byl nejvyšším bodem tohoto Karlova města. A karlovský chrám měl dodat lesk královské Praze. Legendou původně gotického kostela s pozdějšími barokními úpravami a neobvyklým osmibokým půdorysem se stala smělá klenba o průměru 22,8 metrů, která se vypíná nad prostorem bez jakékoliv středové opory. Bylo to něco Vyšehrad pomalu procitá ze zimního spánku pozůstatkem středověké strážní věže, která byla součástí opevnění. Stojí na skále, odkud podle legend věštila kněžna Libuše slávu Praze. NKP Vyšehrad pokračuje i letos v originálních tvůrčích dílnách, jimiž chce zejména děti přivést k zájmu o historii Prahy, zvýšit jejich kulturní povědomí a ukázat, co všechno se dá zažít v místech, kudy šly dějiny. Cyklus Výtvarných dílen s českými svatými pokračuje 29. března pořadem věnovaným svatému Františku z Assisi, zakladateli františkánského řádu, který prosazoval život v chudobě. Výtvarná dílna Beránek svatého Františka začíná v 15:00. Vítáním jara bude i další pořad z cyklu Tabula Fabula, který se koná 14. března od 15:00 a nese název Vyšehrad pučící. Je určen rodičům s dětmi, kteří se naučí sázet do země semínka a vyrobí si píšťalky. Tím ale dětské pořady nekončí, připraveno je několik divadelních pohádek. Těm nejmenším je učena Trpasličí pohádka, kterou soubor Damuza předvede 8. března a 22. března pohádkovou ukolébavku Batosnění. Toto představení navazuje na evropský trend nazývaný Theatre for very young (divadlo pro nejmenší). Vyšehrad je místem s bohatou historií a dodnes neodkryl všechna svá tajemství. Přesvědčit se o tom můžete každý první a třetí víkend v měsíci, kdy probíhají od 11:00 a od 14:00 komentované prohlídky odsvěcení Kaple stětí sv. Jana Křtitele. Tato gotická stavba byla zřejmě postavena za vlády Karla IV., posléze však musela ustoupit baroknímu opevnění. Vnitřek kaple se ale dochoval, po snížení stavby byl zarovnán do mohutného valu. Každý druhý a čtvrtý víkend probíhají komentované prohlídky Martinských kasemat. Text: kla, foto: kon Karlovský kostel pamatuje otce vlasti Karla IV. tak nevídaného, že to podnítilo lidskou představivost, a tak vznikla legenda o mladém staviteli, jenž se upsal ďáblu, aby jedinečné dílo dokončil. Proslavená je i zdejší Betlémská jeskyně s nejstaršími pražskými jesličkami a k ní vedoucí Svaté schody. Podobně jako obraz Panny Marie Karlovské, díky němuž se karlovský kostel stal v 17. století poutním místem, vyhledávaným zejména nastávajícími matkami. V karlovském kostele probíhají pravidelné nedělní komentované prohlídky. V době uzávěrky Novin Prahy 2 však byly dočasně přerušeny. Aktuální informace o jejich obnovení přinese web Velký slavnostní církevní obřad se bude konat během velikonočních svátků na Bílou sobotu (4. dubna), kdy v karlovském chrámu proběhne křest několika dospělých, což se rozhodně nevidí každý den. Nejbližší prohlídka kostela: v sobotu , sraz ve 14:00 před vstupem do kostela z ulice Horské poblíž zastávky autobusu č Další informace o karlovském chrámu na straně 12. Text: kla, foto: len Maršála, pořízené bezprostředně po náletu v prostoru sahajícím od Emauz až po horní část Vinohrad. Fotograf zdokumentoval i smuteční shromáždění dne 18. února 1945 před chrámem sv. Ludmily. Snímky Stanislava Maršála zapůjčil Vojenský historický ústav Praha, zatímco Všeobecná fakultní nemocnice poskytla na výstavu fotografické záznamy vybombardovaného nemocničního komplexu. A v horní části Vinohrad fotil těsně po náletu z okna svého bytu také dr. Ota Egert na současnou výstavu zapůjčil fotografie jeho syn Jiří. Jak se stalo, že patrně došlo k navigačnímu omylu, v jehož důsledku zaměnili američtí letci Drážďany za Prahu a shodili na nic netušící město několik desítek tun bomb? O tom se na výstavě dočteme v historickém exkurzu Jiřího Rajlicha z Vojenského historického ústavu. Jak celou událost interpretoval protektorátní rozhlas? To napoví malá ukázka dobového vysílání. A jaké bomby tehdy v únoru 1945 padaly z nebe? Právě takové, jako ta, která tehdy nevybuchla a nyní je (zneškodněná) k vidění na výstavě na radnici. Text a foto: len Nejen piano na ulici a šachový stolek s figurkami, ale i poezie od letošního jara oživí veřejný prostor na náměstí Míru. Kavárník a známý oživovatel veřejného prostoru Ondřej Kobza si stanovil 2. březen jako datum, odkdy právě zde začne fungovat první pražský Poeziomat. Poezie se tu bude šířit éterem zdarma. Podívat se na stověžatou Prahu z ochozu jedné z jejích věží je zajímavý způsob, jak prožít první jarní den. Právě 21. března se totiž po zimní přestávce znovu zpřístupní věž Novoměstské radnice, nepřehlédnutelná dominanta Karlova náměstí, kam lze vystoupat pouze pěšky po 221 schodech. Odměnou bude pohled na pražské panorama ze sedmdesátimetrové výšky. Součástí prohlídky věže je i vstup na dvě výstavy. V bytě věžníka lze navštívit stálou výstavu historických rytin z Archivu hl. m. Prahy Historie Nového Města a Praha panoramatická. Zakoupená vstupenka na věž opravňuje i k návštěvě některé z krátkodobých výstav v Galerii věže. Nyní v březnu je zde instalována expozice Photocontest z nejlepších prací studentů ze stejnojmenné fotografické soutěže. Nejzajímavějším exponátem je bezesporu samotná věž, dostavěná v roce Od 15. století fungovala jako protipožární strážnice pro Nové Město, ač paradoxně sama málem vyhořela poté, co její ochoz a střechu opakovaně zasáhl blesk. Později z ní hlásný vytruboval hodiny. Jaké to bylo, líčí Vernisáž výstavy Popel Popeleční středy Výstava Popel Popeleční středy je přístupná v 1. patře budovy ÚMČ Praha 2 (nám. Míru 20) od pondělí do pátku v pracovní době Úřadu MČ Praha 2: Po, St 8:00 17:30 Út, Čt 7:30 16:00 Pá 7:30 13:30 Poeziomat už začíná recitovat Kdokoliv si bude moci poslechnout básně dvaceti oblíbených českých autorů. Čtené básně vznikly jako rozhlasové nahrávky. Kouzlo Poeziomatu bude v tom, že své verše recitují samotní autoři. Jedinou výjimku představuje Ivan Martin Jirous řečený Magor, který čte básně Bohuslava Reynka, vysvětluje Ondřej Kobza. Poeziomat nevypadá jako jukebox, jeho tvar připomíná spíš hlásnou troubu nebo megafon. V jednoduchém zařízení je instalován počítačový software, básně si budou moci Pražané navolit pomocí jednotlivých tlačítek. Náměstí Míru v Praze 2 si Ondřej Kobza nezvolil náhodně, právě tady testoval většinu svých projektů oživujících veřejný prostor. K Praze 2 má mimo jiné blízko i proto, že v Novoměstské radnici na Karlově náměstí provozuje Café Neustadt, kavárnu se zajímavým kulturním programem. Text a foto: kla Nové Město z ptačí perspektivy v románu Zvonečková královna spisovatelka Karolina Světlá: I starý ponocný, který byl přece zvyklý nepohodám a hrůzám nočním, cítil, že dnes vládne tajemná nepřátelská jakás mocnost, před níž i on podle možnosti skrýti se hleděl. Zimomřivě se krče v opelichaném svém kožichu, zhasil lucernu, zavěšenou na černožlutém kůle před novoměstskou radnicí, o celou hodinu dříve, než měl úředně nařízeno, načež rychle zalezl do chranlivého úkrytu vyčnívajícího průčelí poblízkého domu, svatými sochami ozdobeného. Schouliv se tam v koutě u vrat vedle své halapartny Ponocného už v Praze nepotkáme nikde, ale radniční věž stále přitahuje pozornost. O její atraktivitě svědčí i to, že každoročně během Muzejní noci stojí Pražané na bezplatnou prohlídku věže dlouhé fronty. kla Koncerty v chrámu sv. Kateřiny V chrámu sv. Kateřiny se letos již popatnácté koná cyklus pravidelných koncertů duchovní hudby. Koncerty pořádá Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s pravoslavnou církví a vedením VFN. První z nového koncertního cyklu se koná 24. března od 16:00 a věnován bude dílu Johanna Sebastiana Bacha, od jehož narození letos uplyne 330 let. Představí se TRIO CANTABILE (soprán L. Vernerová, flétna V. Kunt, harfa L. Härtelová).

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 3 BŘEZEN Vzpomínky na nálet v únoru 1945 Dne 14. února 2015 uplynulo 70 let od spojeneckého náletu, který Pražany zaskočil v pravé poledne na Popeleční středu, jen pár týdnů před koncem války. Jak známo, následky byly tragické, mnohé rodiny přišly o své blízké nebo o domovy. Noviny Prahy 2 uspořádaly čtenářskou soutěž pro všechny, kteří mají na událost na sklonku války osobní vzpomínku nebo ji znají z vyprávění. V minulém čísle jsme zveřejnili větší část příběhů a nyní přinášíme další. Protože se ale všechny vzpomínky nashromážděné v redakci do novin nevejdou, najdete je v kompletní podobě na internetových stránkách V příštím čísle vyhodnotíme tři nejzajímavější. O tom, které to budou, můžete hlasovat i vy. Kromě mínění redakční poroty o výsledku rozhodne i názor vás, našich čtenářů: Napište nám nejpozději do 25. března 2015, který z příběhů zveřejněných v Novinách Prahy 2 nebo na internetu se vám líbí nejvíce. Pište na adresu ÚMČ Praha 2, redakce Novin Prahy 2, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na adresu Všude, kde jsem s tebou chodila, tam pak padaly bomby V ten den, na Popeleční středu válečného roku 1945, mi bylo právě rovných osm měsíců. Od rána bylo větrno a zataženo. Před polednem se ale vyjasnilo a vysvitlo i sluníčko. Proto jsem se s tebou v kočárku vydala do kojenecké poradny v nedaleké Raisově škole, vzpomínala později na onen den máma. Nejprve jsme byli v poradně v Raisovce, pak na procházce v Riegráku, a pak jsem se ještě zastavila pro oběd v Radiopaláci. Bombardování začalo hned po našem příchodu domů okolo poledne. Nálet přišel bez ohlášení. Teprve při prvních explozích dopadajících bomb se rozezněly poplachové sirény. Naši byli se mnou v pokoji. Výbuchy v nejbližším okolí a tlaková vlna vyrazily všechna skla v našem jediném velkém okně. Okamžitě bylo všude plno střepů a prachu. Prach a střepy pokryly nejen moji postýlku, ale také mne. Jedna z bomb dopadla necelých 100 metrů od našeho pokoje. Před necelou čtvrthodinkou mne tudy máma v kočárku vezla Teprve při této zkáze a během dalších výbuchů bomb, dopadajících jen několik desítek metrů od nás, mne naši popadli a s připraveným zavazadlem utíkali z prvního patra do sklepa. Otec pak hned vyběhl na ulici, což bylo jeho povinností jako hlídky Protiletecké ochrany. Jak se rozezněly sirény, popadl jsem přilbu a vyběhl ven. Mým úkolem bylo zavést lidi nacháze- Foto: Stanislav Maršál jící se na ulici do krytů. Ani jsem si venku u domovních dveří nestačil nasadit přilbu a už zazněly další výbuchy. Všude okolo mne to lítalo Pak blízko vybuchla bomba, přišla vzduchová vlna a ta se mnou praštila o zeď našeho domu Jeden letící úlomek cihly mne pak poranil, začala mi téct krev z nosu, asi mi praskly v uších bubínky. Když jsem se dostal do domu, přišel další výbuch a na mne spadla část dveří. V našem bloku byl zasažen dům a mnoho dalších bylo v nejbližším okolí těžce poškozeno. Byli tam zasypaní lidé. Probíhaly záchranné práce vyprávěl později otec nám, dětem, a já si jeho vzpomínky zaznamenával. Jen chvilku před tím se máma se mnou vrátila domů. Opozdit se o pár minut, jaký by asi byl náš osud? Kočárek by se mnou pravděpodobně odlétl a nás zavalily trosky bombardovaných domů. Přežili bychom nálet na otevřené ulici? Praha byla bombardována v pásu od Smíchova přes Emauzy u Vltavy a dále přes část Vinohrad až ke Floře. Nejbližší okolí našeho domu však asi bylo postiženo nejhůře. Všude, kde jsem s tebou chodila, tam pak padaly bomby. To jsme měli štěstí. Okolo nás to bylo všude vybombardovaný. Kolem nás, v každém bloku, byl vybombardován alespoň jeden dům, měli jsme rozbitý všechny okna, všude v bytě samý sklo vzpomínala ještě po mnoha letech s hrůzou máma. Ivo Hudec Jak jsem se stala nedobrovolnou zajatkyní Grébovky Své rané dětství jsem prožila v jednopokojovém bytě ve Vysočanech. Jako dělnické dítě jsem chodila do jeslí i do školky. V roce 1944 dostal táta práci jako zahradník v Grébovce. Důležité bylo, že dostal i byt v zahradnickém domku, v zahradě sousedící s Grébovkou. Najednou jsme měli tři místnosti, o WC jsme se dělili jen s jednou rodinou a voda byla v kuchyni. Navíc okna byla do zahrady, kde jsme trávili všechny volné chvíle. V objektu byly ještě dva menší domy s nájemníky. I jedna německá rodina. Tedy jenom matka se čtyřmi dětmi, otec letec Zasažená Gröbeho vila bojoval a padl. Byli jsme zvyklí na kolektiv a brzy jsme se s nimi skamarádili. Ony od nás převzaly pár českých slov a my pár německých a pro naše hry to úplně stačilo. Druhým nájemníkem v domku byli Cimlerovi se dvěma holčičkami. Bráška chodil s Boženkou do školky. Evička byla mimino. Grébovka bývala eldorádem mých dětských her. Stačilo vyběhnout z přízemního domku a za malou chvíli jsem si mohla hrát. Rozložité stromy přímo vybízely k lezení až do oblak nebo alespoň tam, kam se šestileté srdíčko odvážilo. Zdánlivě nekonečný park umožňoval dětské fantazii vytvořit si prakticky jakékoliv prostředí, kde lze řídit stříbrná letadla, prohánět zákeřné piráty a osvobozovat jejich zajatce. Vždy jsem v těchto svých hrách vítězila a vůbec mě nenapadlo, že se jednou stanu sama zajatcem Grébovky. Sestra Milada chodila do školy a já jsem už mohla být ten necelý půlrok doma. Táta pěstoval králíky, trávy bylo všude dost. V září jsem i já šla do první třídy. Vybavená tabulkou, dřevěným penálem a jednoduchou aktovkou z lisovaného papíru imitujícího kůži. Zavřu oči a vidím naši třídu, velikou tabuli a na ní nakreslené okno, dveře, stůl a německá slova. Do školy jsem chodila ráda, ale brzy začaly houkat sirény a my jsme byli víc doma než ve škole. Překulil se leden a 14. února měl náš tatínek narozeniny. To ráno roku 1945 začalo stejně jako předcházející. Kvůli nebezpečí náletů odpadlo vyučování. Náhradou je Foto: Stanislav Maršál stránka početních příkladů a čtení z Poupat. Siréna oznamuje přípravu k náletu. Ale to už bylo mockrát. Toho se nebojím. Maminka jde pootevřít pro každý případ okna do pokoje a já rychle využívám chvíle. Uklízím školní věci a chystám se ven. Táta sedl na kolo a jel pro brášku do školky, chtěl nás mít pohromadě. Také paní Cimlerová vyběhla a mezi dveřmi zavolala: Evička spí, ale... Samozřejmě, řekla naše maminka. Mne ale Evička moc zajímala, a tak jsem ji šla zkontrolovat, snad moucha, snad já najednou Evička otevřela oči a chystala se k pláči. Vytáhla jsem ji z kočárku a jako kotě jsem ji táhla k nám. Mamince se to nelíbilo, ale moje starší a silnější sestra si ji převzala a na další nezbyl čas. Vtom zakvílí siréna znovu a do toho pronikavý zvuk šíííííííí. Ohlušující rána a zachvění celého domu mě nutí k útěku. Otvírám dveře, ale nějaká síla tlačí dveře zpět. Pravá ruka zůstala za dveřmi. Prsty mohu hýbat, ale protáhnout ruku zpátky nejde. Rozhlížím se kolem sebe. Strop se propadl jen na jedné straně a kolem mne bylo plno cihel a kusů dřev. Napůl stojím, napůl sedím a na chvíli jsem nebyla schopna promluvit. Maminka byla zasypaná vedle v pokoji a na její volání se nejdříve ozvala sestra, která prošla provalenou stěnou a viděla tu hrůzu zvenku. Plakala, ale dokázala přivolat pomoc. Dva muži rozbili část dveří, vytáhli mě z trosek a jeden z nich mě odnesl do zahradní restaurace v parku. Posadil mě na židli a odběhl pryč. Rozhlížím se po známém prostředí, které působí cize a nepřátelsky. Sedím tu v nepříliš teplém oblečení a v punčoškách. Holinky, v kterých jsem se chystala ven, zůstaly v troskách domu. Podívala jsem se k východu a tam seděly dvě staré černé ženy. Ani se nepohnuly a dívaly se na mne. Najednou mám naprostou jistotu. Hlídají mě, abych jim neutekla. Dětská fantazie začíná pracovat naplno. Stávám se zajatcem Grébovky. Sedím, dívám se do země, přesvědčuju sama sebe, že mě nic nebolí, nemám hlad, není mi zima. Vždyť to je jen ošklivý sen a já se za chvíli probudím. Ženy na mne mluví, ale já se jen mračím. Stmívá se. Čekáme. No co, rozhodnu se pro útěk. Obejdu obě ženy a vybíhám na cestu. V ohybu cesty vidím tátu, jak vede kolo, na něm Milada a Jára a vedle máma. Vzdálenost mezi námi rychle mizí a já teprve teď pláču a je mi moc dobře v mámině náručí. Věra Čepková Bylo to jako rána z jasného nebe Přišlo to doslova z jasného nebe Na začátku roku 1945 žila Praha ve znamení sirén tří stupňů: výstraha, poplach, konec poplachu. Pražané pomalu otupěli a do krytů moc nespěchali. Tenkrát mi bylo 19 let a jako studentka z gymnázia ve Slezské, zavřeného gestapem pod záminkou protistátní provokace, jsem byla totálně nasazená jako tramvajačka ve vozovně Pankrác. Toho dne jsem měla službu ve vozovně od 12 hodin jako záloha pro střídání směn. To byl čas, kdy se poplašné sirény ozývaly nejčastěji a muselo se do krytu. Toho čtrnáctého byla jasná obloha a tedy poplach Ten den jsem se už vrátila ze školy - chodila jsem do 3. třídy Raisovy školy ve Slezské ulici a bydlela na začátku Italské. Na houkání sirén jsme si už zvykli, a nebrali jsme je moc vážně. Do sklepa jsme nechodili. Ale ten den to najednou začalo bouchat hodně blízko. Seběhly jsme se všechny maminka a sestry a v tmavé chodbě uprostřed domu a se strachem poslouchaly, co se kolem nás děje. Bomby padaly všude kolem, slyšely jsme tříštění skla na schodišti a bylo nám hodně úzko. Naštěstí se nám nic nestalo. A štěstí měl i náš táta, který se zdržel u kolegy na Francouzské ulici a zůstal v jejich krytu. Po cestě, kterou se měl vracet domů, ležely po náletu domy v troskách a zely krátery po bombách. Bohužel na to doplatily dvě mé spolužačky Adriena Antoni bydlela proti vinohradskému divadlu a zasáhly ji střepiny rozbitého okna, vykrvácela. Libuška Kučerová se právě vracela ze zkoušky dětského rozhlasového souboru, když ji u Tabákové režie - dnešního Ministerstva zemědělství na Slezské zasáhla Vzpomínku na tento den mám stále živou. S ní mám spojenou další neméně pozoruhodnou Bylo mi tenkrát třináct let a s rodiči jsem bydlel v Mánesově ulici poblíž Jiřího náměstí. Jako chlapec jsem ministroval v blízkém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V onen zmíněný den 14. února byla shodou okolností právě Popeleční středa, začátek postní doby. V ten den kněz žehná čela věřících popelem a říká při tom: Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Jako by tato slova předznamenávala něco, co za krátký čas nastalo. V onen tragický den jsem se vrátil z kostela domů, když kolem poledního záhy po zaznění sirén ozvala se ohlušující rána, stěny domu se zachvěly a vysypala se všechna okna do ulice. Šikmo naproti našemu domu na rohu ulice U Kanálky pravděpodobný. Do práce jsem tedy nespěchala. Všechno se seběhlo bleskově. Sotva jsem vyšla z domu, přivalil se hluk letadel, v němž skoro zanikaly sirény, a zároveň zahřměly ohlušující blízké výbuchy a nato silné souvislé bombardování. Nevím, jak dlouho to trvalo, než odhoukali konec. Vozovna Pankrác dostala zásah, byli tam ranění i mrtví. Snad jsem se tehdy podruhé narodila a malé zdržení odchodu mi zachránilo život. Jasná předjarní obloha a klamavé zkoušky sirén mě však strašily ještě po mnoha předlouhých letech. Drahomíra Šlechtová Vyučování tím pro nás skončilo Zničené nemocniční budovy na Karlově náměstí tlaková vlna výbuchu a zabila ji. Bylo to moje první setkání se smrtí někoho, koho jsem znala, a dodnes jsem na to nezapomněla. Když jsme pak po náletu vyšly ven, viděly jsme tu zkázu. V naší ulici zničený dům, na náměstí u kostela sv. Ludmily krátery, pobořené divadlo, kousek dál zničená synagoga. I naše škola dostala zásah. Pro nás tím vyučování skončilo a pro úkoly nám od té doby chodili rodiče. Do školy jsem začala zase chodit až po květnové revoluci. Vybombardovaná Raisovka zůstala dlouho uzavřená náhradní škola byla až u vodárny, v Kladské ulici. Nálet byl pro nás poučením, až do konce války jsme při každém zahoukání sirény poctivě chodili do sklepa. Na hlášení o letecké situaci si pamatuji dodnes: Nad říšským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz. Opakuji Toto hlášení si český humor upravoval po svém: Nad říšským územím lítají kufry s uzeným. Ich wiederhole hoď sem kufr, a ať už je dole! Anna Křivanová, Italská ulice Foto: archiv VFN Popeleční středa roku 1945 a Mánesovy byl zasažen rohák, bomba proletěla domem a polovinu jej zbořila. Nešťastnou náhodou to tam zabilo mého o rok staršího kamaráda i s jeho otcem. Oba se šli po zaznění sirén podívat ze zvědavosti před dům, tak jako mnozí jiní, a to je stálo život. V posledních letech války byly totiž často ječivým hlasem sirén ohlašovány nálety, k bombardování však v Praze nedocházelo, a proto lidé byli málo ostražití. Většinou do krytů nechodili, stáli venku a snažili se na nebi zahlédnout přelétávající letadla. Tentokrát však na to řada lidí doplatila svým životem. Ještě dlouho potom jsem stále cítil onen charakteristický pach ze spáleniště a zůstává ve mně stále vzpomínka na známé memento Popeleční středy, které se tak u mnohých osudově naplnilo. ThDr. Jiří Huber, Vyšehrad

6 6 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Město a lidé Noviny Prahy 2 Senior akademie cesty k bezpečí Jak se postarat o svoji bezpečnost, uchránit si soukromí, ubránit se podvodníkům, vyřešit krizovou situaci nebo sehnat pomoc? Odpovědi může dříve narozeným obyvatelům Prahy 2 poskytnout další ročník Senior akademie. Městská část pořádá tento pravidelný vzdělávací cyklus ve spolupráci s Městskou policií v období 11. března 27. května. Přednášky jsou dvouhodinové a konají se vždy ve středu od 14:00 v zasedacím sále radnice v 6. patře (nám. Míru 20). Letos bude Senior akademie slavnostně zahájena ve středu 11. března ve 14:00 a hned poté je připravena první ze série přednášek na téma Prevence osobního bezpečí. Účastníci se dozvědí, jak předcházet loupežnému přepadení, napadení a okradení na ulici nebo ve svém bytě. A také se seznámí s tím, co je to podvodné jednání v občanskoprávním vztahu. I další přednášky Senior akademie přinesou mnoho užitečných rad a doporučení, jak eliminovat bezpečnostní rizika. Jejich tématy jsou Základy právního vědomí (18. 3.), Bezpečnost seniorů v provozu metropole (25. 3.), Zásady požární ochrany (1. 4.), Mimořádné události a krizové situace (8. 4.), Základy první pomoci (15. 4.), Senioři versus podvodníci (22. 4.), Kriminalistika, jak ji neznáte (29. 4.), Finanční gramotnost (6. 5.), Zabezpečení majetku (13. 5.), Domácí násilí a Chov psů na území hl. m. Prahy (20. 5.). Senior akademie bude slavnostně zakončena 27. května. Všichni účastníci získají pamětní listy o absolvování akademie, předměty k zabezpečení bytu a domu a informační materiály. Na programu této univerzity třetího věku jsou i exkurze zájemci se mohou podívat do Muzea Policie ČR na Karlově nebo do operačního střediska Městské policie v Korunní ulici, navštívit trojský Útulek pro opuštěná zvířata nebo hasičskou stanici v Modřanech. Registrace do , vždy od 8:00 do 12:00 na tel.: nebo na u: případně ve středu v dopoledních hodinách v infokoutku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. len Buena přijme zpěvačky Ženský pěvecký sbor Buena Vista Vinohrad přivítá další hlasy bez ohledu na věk a nadání, důležitá je chuť zpívat, vztah k původním lidovým písním a špetka smyslu pro humor. Pravidelné zkoušky jsou každé úterý od 14:30 do 16:30 v prostorách pohybového centra Itaka, Korunní 35. Informace na tel.: a na Nové komunitní centrum V pondělí 2. března ve 13:00 se otevírá Komunitní centrum Koubkova. Bude tu pro všechny maminky s dětmi, které by chtěly svůj čas strávit aktivně. Nabídne příjemné odreagování od všedních starostí s možností věnovat se různým výtvarným a rukodělným činnostem nebo výuce angličtiny, případně vyslechnout některou z přednášek na zajímavé téma. Zajištěno je hlídání za skvělé ceny, pro děti je také připravena herna. Komunitní centrum vzniklo pod záštitou Českého červeného kříže. Nadační fond Apolena V minulém čísle jsme přinesli rozhovor s jednou ze zakladatelů Nadačního fondu Apolena, vytvořeného se záměrem finančně podporovat vybavení endoskopických sálů Gynekologicko-porodnické kliniky VFN Praha nejmodernější technikou, sloužící zejména onkologicky nemocným ženám. Rádi bychom ještě upozornili na možnost přispět do tohoto fondu prostřednictvím transparentního účtu / Více na Praha 2 podporuje spojení... Pokr. ze str. 1 Otázkou zůstává, proč město nezajistilo projednávání návrhu s dostatečným předstihem, ale až na poslední chvíli. Nové uspořádání si vynutilo zprovoznění dalšího úseku trasy metra A do Motola. Tato dopravní stavba byla financována z evropských fondů, jejichž využití je podmíněno úsporou v povrchové dopravě. Proto vlastně ROPID s návrhem změn přišel. Měly se však dotknout řady městských částí mnohem výrazněji, než většina Pražanů očekávala. A negativní reakce uživatelů MHD na sebe nenechaly dlouho čekat. Zástupci radnic projednávali s ROPIDem stovky připomínek. Některé byly akceptovány Maxima možného dosáhli při jednáních představitelé Prahy 2. Podařilo se jim prosadit obnovení chybějícího propojení Vinohrad s Nuslemi a Vršovicemi. Pokud tento požadavek zůstane akceptován i v novém návrhu změn v MHD, měla by být zavedena tramvajová linka č. 4, vedoucí ze Smíchova přes Karlovo náměstí a dále Ječnou a Bělehradskou na Otakarovu, s konečnou zastávkou na Kubánském náměstí. Odpadlo by tak složité přestupování mezi zastávkami Otakarova a Náměstí Bratří Synků. Dost by mi to usnadnilo život Jsem odkázána na MHD a cesty k rodičům do Vršovic se dvěma malými dětmi se podobají dobrodružným výpravám, říká Anna Pospíšilová z Vinohrad. Stávající trasu čtyřky v úseku I. P. Pavlova Čechovo náměstí by měla nahradit jiná linka. Obyvatelé Prahy 2 si na neexistenci přímého spojení z Vinohrad do Nuslí a Vršovic stěžují od chvíle, kdy bylo při poslední reformě MHD zrušeno. Na Vinohradech se nachází většina důležitých institucí, sídlí zde úřad městské části a komplikované přestupování působí problémy zejména starším lidem, občanům se sníženou pohyblivostí nebo cestujícím s kočárky. Vnímáme tento problém jako velmi palčivý. Vynakládáme dlouholeté úsilí, aby došlo k propojení Nuslí a Vinohrad, potažmo Vršovic. A mohu s uspokojením konstatovat, že se nám na jednáních s ROPI- Dem podařilo dlouho požadovaný záměr prosadit. Nezbývá než doufat, že hlavní město dostojí svému příslibu a linka č. 4 se v námi navrhované trase objeví i v konečném návrhu, říká zástupce starostky Václav Vondrášek. Možnost komfortního cestování MHD není jen legitimním požadavkem Pražanů. Je to i základní předpoklad, aby místo auta využívali k jízdám po městě raději veřejnou dopravu: Praha 2 je nejzatíženější městskou částí z hlediska automobilové dopravy. Pokud chceme automobilovou dopravu zklidňovat, musíme občanům nabídnout kvalitní síť městské hromadné dopravy, upozorňuje radní Jan Korseska. len Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, srdečně vás zdravím a jako každý měsíc bych vám ráda sdělila pár informací ohledně aktivit, které pro vás městská část Praha 2 připravila. V současné době probíhají vaše oblíbené kurzy PC pro mírně pokročilé a dále budou navazovat kurzy PC pro pokročilé. Hlásit se ale můžete na všechny úrovně počítačové výuky včetně speciálního kurzu. Na základě vašeho zájmu se vám ozveme s plánovanými termíny kurzů. S Pražskou informační službou navštívíte tento měsíc Lobkovický palác na Pražském hradě. V paláci můžete obdivovat rodinné sbírky rodu Lobkowiczů. Expozice vás provede historií rodu a seznámíte se s nejvýznamnějšími rodovými postavami. Již 11. března od 14:00 v jednacím sále v 6. patře v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, zahajujeme ve spolupráci s Městskou policií cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na vzdělávání občanů Senior akademii. Zájemci o účast na tomto vzdělávacím programu se mohou hlásit do 6. března sl. Lucii Křižíkové na tel. č Informace, které v akademii načerpáte, budete moci využít v běžném životě a budete si vědět rady i v neobvyklých situacích. Přeji vám, abyste si vybrali z naší nabídky aktivit a strávili tak aktivně zimní období, které se nám pomalu, ale jistě krátí, a přiblížili se tak vyhlížejícím jarním dnům. V měsíci dubnu začínáme opět jezdit na naše oblíbené výlety. Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, radní MČ Praha 2 INFORMAČNÍ KOUTEK, kde se můžete přihlásit do klubu Dvojka pro seniory a získat tak mnoho výhod, je pro vás otevřen každou středu od 9:00 do 11:30 v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Při podání přihlášky nutné předložit doklad totožnosti. Zde se také dozvíte aktuální informace o nových akcích a partnerech. BAZÉN Cvičení a plavání pod vedením zkušených lektorek v TJ Sokol Královské Vinohrady se koná vždy v úterý od 14:00 do 14:45 a čtvrtek od 15:45 do 16:30. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Tyto lekce jsou určeny pouze pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. Na jednu členskou kartu klubu Dvojka pro seniory obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky na měsíc duben se budou vydávat ve středu od 8:00 v infokoutku klubu Dvojka pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. PC KURZY probíhají v budově SPŠE, která se nachází v Ječné ulici č. 30. Kurz je pro členy klubu bezplatný a hlásit se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách infokoutku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 a v Informační kanceláři úřadu v Jaromírově ulici č. 23. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat na obou místech, jak na náměstí Míru 20, tak v Jaromírově 23, nebo kteroukoliv středu od 9:00 do 11:30 v infokoutku klubu Dvojka pro seniory. Nezapomeňte na přihlášku uvést telefonní číslo, na jehož základě vás budeme moci kontaktovat a domluvit termín kurzu. Tímto způsobem se můžete hlásit i na nový speciální kurz Úprava fotografií a jejich prezentace. Na přihlášce stačí zakřížkovat možnost speciální. JÓGA PRO SENIORY V příjemném prostředí ve Studiu Karma Yoga v Korunní ulici č. 25 si můžete každé úterý a čtvrtek od 13:30 do 14:30 protáhnout celé tělo, naučit se správně dýchat a zbavit se stresu. Za cvičení zaplatíte pouhých 20 Kč. PROCHÁZKA PRAHOU S PIS se koná ve středu 18. března. Sraz je ve 14:00 před Lobkovickým palácem na Pražském hradě. Během prohlídky nahlédnete do unikátních interiérů paláce a galerií a poslechnete si vyprávění o historii rodu Lobkowiczů. Svou účast nahlaste telefonicky v pátek 13. března od 9:00 do 12:00 na tel.: Sdělte číslo klubové karty a jméno. Kapacita je 20 účastníků. KNIHOVNA NA VINOHRADECH vás zve na výstavu šperků V srdci Země zrozené, naše srdce těšící, která bude zahájena dne a potrvá až do konce dubna. Kameny a jejich krásu zachytila do cínu umělkyně z Ostravy, Ludmila Lukaštíková, která se do prostor knihovny vrací již podruhé. V den otevření výstavy, tj , zvou knihovnice do studovny knihovny všechny, které zajímá síla kamenů a jim přisuzované účinky. Od 16 hodin se otevře studovna všem, kteří si chtějí povídat nebo jen poslouchat o kamenech a módě, kamenech a zdraví, kamenech a psychické pohodě, kamenech a astrologii a kamenech vůbec. Knihovnice poradí a inspirují, jak pro sebe zvolit správný kámen, aby potěšil naše srdce a podpořil naše zdraví, a jak jej zakomponovat do šatníku, aby těšil i oči. K dispozici také bude řada knih, které se tímto tématem zabývají. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Dále připomínáme již avizovanou ukázkovou hodinu trénování paměti nachystanou na 17. března v 10:30. Naše lektorka Marie Benediktová se těší na všechny zájemce z řad seniorů, kteří váhají, zda by pro ně tento typ seberozvoje byl vhodný, aby jim v praxi předvedla, jak na to. Členové klubu se mohou na místě do knihovny zaregistrovat za poloviční poplatek (40 Kč na rok) a využívat tak její služby včetně tréninků paměti. SENIORFITNES Pravidelné cvičení pro seniory se koná ve Studiu Bugifit v Balbínově ulici č. 6 vždy v úterý od 10:00 do 11:00 a ve čtvrtek od 10:15 do 11:15. Kombinace rehabilitačního cvičení spolu s lehkou jógou a zdravotním čínským cvičením Čchi-kung. Jde o harmonizačně působící cílené cviky na tělo a jeho systémy. Do pěkného prostředí Studia Bugifit vás srdečně zve cvičitelka Božena Nováková kontakt Zacvičit si můžete přijít i do tělocvičny MŠ Na Zbořenci 7 každou středu od 10:00 do 11:00. Zde vás ráda přivítá cvičitelka Jitka Hlaváčková kontakt Cvičit můžete také v bazénu Olšanka na Olšanském náměstí v Praze 3 nebo v bazénu Podolí v Praze 4. Více informací o cvičení a jiných aktivitách, jako např. o výuce angličtiny, němčiny, o práci na PC a společenské hře bridž se dočtete na internetových stránkách Psát můžete na ovou adresu: Veselý senior zve v v březnu do klubovny v Trojické od 13:00 Malování velikonočních perníčků s pí. Karasiewiczovou od 14:30 PROMÍTÁNÍ O Anglii s Evou Doležalovou od 15:30 Promítání dokončení Portugalska s Věrou Vávrovou od 10:00 ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM setkání a beseda s patronkou Terezou Kostkovou Více na tel.: , , Pravidelné aktivity a další podrobnosti najdete na stránkách Pražské věže čekají na své první jarní návštěvníky Zvídavým dětem i dospělým je určena jednodenní historicko-dobrodružná hra Pražské věže, která startuje 29. března v 10:00 na nádvoří Novoměstské radnice. Zavede účastníky na různá místa pražské historie a formou hry je vtáhne do dějů minulých epoch. Na startu v Novoměstské radnici každý účastník obdrží herní plán s mapkou a úkoly a rovněž průkaz opravňující ke vstupům do věží. Aby se soutěžící snáze přenesli silou své fantazie do minulosti, na trase se budou orientovat podle mapy z 19. století, přitom by měli projít přes 22 kontrolních stanovišť. Během hry musejí zdolat stovky schodů, aby se podívali alespoň do některých pražských věží. Nejprve je čeká 221 schodů při výstupu na věž Novoměstské radnice, dále zavítají na Malostranskou mosteckou věž a na zvonici na Petrském náměstí. Buďte opatrní, protože právě tady se podle legendy při pádu zranil Karel Hynek Mácha, kterého vždy přitahovala tajemná a mystická místa. Po věžích se ale bude pátrat také v Muzeu hlavního města Prahy, v Betlémské kapli, na Petříně nebo ve vyhlášené pražské pivnici U Fleků. Lahůdkou bude výstup na Velkou jižní věž chrámu sv. Víta v areálu Pražského hradu. Hra bude zakončena v 18 hodin opět na nádvoří Novoměstské radnice. Podrobnosti ohledně přihlášek jsou na webu pořadatele kla

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 3 BŘEZEN Dobrodružství archeologie V osmdesáti letech má člověk jistě nárok vychutnávat si zasloužený odpočinek, a pokud to zdraví dovolí, věnovat se koníčkům. Jenže pro někoho, kdo za největšího koníčka měl vždy svoji práci, je obtížné se jí s lehkým srdcem vzdát. Zvlášť když ho potká něco tak úžasného, jako archeologa Bořivoje Nechvátala. Osmdesátku oslavil 4. ledna Ale jeden krásný dárek dostal už s půlročním předstihem Dne 4. srpna 2014 archeologové ohlásili unikátní nález. Při vykopávkách na Vyšehradě narazili na zachovalé základy nejstaršího zatím známého kostela v základech baziliky sv. Vavřince. Jeden z největších kostelů ve střední Evropě překonává plochu rotundy sv. Víta na Pražském hradě zhruba o 40 %. Vystavěn byl někdy mezi 2. polovinou 10. až 1. polovinou 11. století na půdorysu čtverce se třemi apsidami, a tak předlohy mohou pocházet z byzantského prostředí Žijí mezi námi O existenci tak rozsáhlého kostela s centrální dispozicí na Vyšehradě neměli vědci ani tušení. V čele týmu archeologů stojících za tímto objevem byl právě Bořivoj Nechvátal a jeho kolega Ladislav Varadzin Archeolog Nechvátal začínal svoji kariéru na Pražském hradě, také zkoumal středověké tvrze a hřbitovy. Velmi brzy se však jeho životní láskou stal Vyšehrad. O objevování úsvitu české historie se s námi ochotně podělil K 80. narozeninám gratulovala B. Nechvátalovi také starostka J. Černochová Když jste na Vyšehradě v 60. letech začínal, co jste si představoval? Tenkrát mi ředitel našeho ústavu akademik Filip říkal: Budete tady kopat 10 let, pak napíšete dvě knihy, jednu menší populární pro lid a jednu větší, vědeckou. Napsal jsem toho vícero, kopal jsem taky o něco déle, ale pořád si připadám, jako bych byl v první třetině cesty. Když jsem byl výzkumem pověřen, jel jsem se Výstava Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, která vzbudila vloni velkou pozornost na Novoměstské radnici, pokračuje ve své pouti po školách; od 3. března je instalována v ZŠ Slovenská, v dubnu se přemístí do prostor ZŠ Na Smetance. Nedělní zábavné odpoledne pro seniory pořádá vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské ulici dne 22. března ve vinárně U Stréců, vstup volný. Bezplatnou poradenskou pomoc nabízí obětem trestných činů středisko Probační a mediační služby každé úterý odpoledne a čtvrteční dopoledne; sídlí v Justičním paláci (Na Míčánkách 1497/2), při prvním kontaktu je vhodné se předem objednat na tel. číslech nebo Jednou větou z Prahy s manželkou a malým synem v kočárku na Vyšehrad podívat. A říkal jsem si, taková obrovská plocha je nezvládnutelná, všechno už je dávno překopané barokní fortifikací. Dnes je vlastně Vyšehrad v obecném povědomí zapsán jako hřbitov se Slavínem a jako jedna velká barokní fortifikace z 2. poloviny 17. století. Jenže je to mnohem zajímavější, jak jste brzy zjistil Už v prvním roce výzkumu jsme u východní branky hřbitova zachytili základy apsidy, o níž jsme se domnívali, že patřila k nějaké kanovnické rezidenci. Pozdější kopání na cestičkách hřbitova ukázalo, že k ní vedou další zdi ze západní strany. Takže jsme vlastně už tehdy narazili na baziliku sv. Petra a Pavla, která koncem 14. století dosahovala impozantní délky 110 metrů a byla největší sakrální stavbou předhusitské Prahy Na to navázala raně románská bazilika krále Vratislava stavěná kolem r A nakonec jsme zachytili již stojící stavbu Karla IV. pětilodí zachované do dnešní doby a inspirované jihofrancouzskými bazilikami, které Karel IV. poznal při cestách po Francii. Komplex baziliky sv. Petra a Pavla vlastně zachycuje celý vývoj kostela. Jeho dnešní novogotická podoba z doby přestavby Josefa Mockera v letech 1885 až 1903 je již sedmou stavební etapou této monumentální sakrální stavby. Kolik práce na Vyšehradě ještě na archeology zbývá? Zatím je prozkoumáno jen asi 15 % celé té rozsáhlé plochy, ale není smyslem úplně všechno vykopat. V budoucnosti se snad najde víc financí, budou mnohem dokonalejší metody výzkumu i přírodovědecké postupy, které se na archeologickém bádání podílejí čím dál víc. Dnes vyvstávají jiné otázky, než jaké si kladly generace archeologů před námi. Výzkum Vyšehradu zdaleka není uzavřenou záležitostí. len Cestopisná přednáška a videoprojekce Čína Tibet Cesta přátelství pod Himalájemi Indie se koná 25. března od 17:00 v pobočce Městské knihovny na Ostrčilově náměstí, vstup volný. Populární Galasova cyklojízda, tentokrát 63. čtvrteční večerní, se uskuteční 5. března, sraz v 18:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem; trasa povede přes Výtoň do Braníku, dále přes Barrandovský most a Lihovar na Smíchov, odtud do parku Kampa a po nábřeží zpět do Prahy 2. Instruktáž první pomoci s ukázkami a nácvikem Víte, co udělat, než přijede záchranka? pořádá Národní lékařská knihovna ve spolupráci s Českým červeným křížem 24. března od 15:00 v čítárně v Sokolské 31, 1. patře. kla Běžecký festival rozpohybuje ulice Během sobotního dopoledne s datem 28. března centrum Prahy ztichne, z ulic zmizí auta, koncentrace běžců a sportovně vyhlížejících lidí bude vyšší než obvykle. Davy se postupně přesunou k Rudolfinu, kde v pravé poledne vypukne největší běžecký svátek Česka, Sportisimo 1/2Maraton Praha. Běžci se proženou i ulicemi Prahy 2. Projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Rok prevence má v březnu téma Onemocnění dýchacích cest. Světová zdravotnická organizace vyhlásila 24. březen za Světový den tuberkulózy a nelze tedy jinak, než se v tento den věnovat plicním chorobám a jejich prevenci. Tyto choroby postihují až 30 % dnešní populace. Jde o onemocnění dýchacích cest, ale i o mnohem závažnější choroby plicní tkáně či plicní vaskulatury. Často, ale ne vždy, jsou spojeny s kouřením. Osvětové a preventivní akce, které jsou časté v zahraničí, u nás ovšem prakticky neexistují. O to bude Sportisimo 1/2Maraton Praha má věhlas jednoho z nejrychlejších maratonů světa. Běh je záležitost společenská, a tak se kromě vrcholových sportovních výkonů můžete těšit na Marathon Music Festival, který rozehraje ulice Prahy 2 i letos. Co kilometr, to jedna kapela nebo DJ. Přehled míst s hudbou najdete na stránkách fandit běžcům ale samozřejmě můžete podél celé trati! Sledujte webové stránky Prahy 2 nebo RunCzech, kde najdete aktuální informace, program i celou trasu závodu. Užijte si Sportisimo 1/2Maraton Praha i atmosféru hlavního města, která bude zase jednou patřit běžcům! red Dopravní omezení v ulicích Prahy 2 Běžecký festival Sportisimo 1/2Maraton Praha proslul v celém světě rychlou a krásnou tratí a také vynikající atmosférou. Nese však s sebou i nezbytná dopravní opatření, která se dotknou také obyvatel Prahy 2. V sobotu 28. března 2015 budou od 12:00 do 13:15 uzavřeny ulice na trase Palackého náměstí Rašínovo nábřeží Ostrčilovo náměstí a Palackého most; dále se uzavírka týká ulic Plavecká, Botičská, Na Slupi, Sekaninova, Jaromírova a Svobodova. Ve všech zmíněných lokalitách bude od páteční půlnoci platit také zákaz zastavení. Vozidla budou z trasy závodu kvůli bezpečnosti odtahována, proto prosíme všechny řidiče, aby si včas přeparkovali svá auta. Aktuální informace o dopravních uzavírkách najdete na internetových stránkách nebo se můžete v týdnu konání závodu, od 23. do 28. března, obrátit na bezplatnou dopravně-informační linku Za celý tým RunCzech děkujeme za pochopení! Květná neděle u Ludmily přivítá jaro Velikonoce se svou symbolikou probouzení jara jsou jedním z nejoblíbenějších tradičních svátků i pro ty, kteří nevěří v Ježíšovo zmrtvýchvstání. Letos připadá Boží hod velikonoční na 5. dubna, o den později je Velikonoční (Červené) pondělí s pomlázkou a koledováním. Již o týden dříve si můžete připomenout, že Velikonoce jsou za dveřmi, spolu s městskou částí Praha 2 na náměstí Míru. Tam bude pro všechny, kdo se rádi baví a těší z dobré nálady, připravena 29. března Květná neděle u Ludmily. Ve 14 hodin všechny přítomné přivítá starostka Prahy 2 Jana Černochová a společně s dalšími radními bude rozdávat nakrájený mazanec a rozlévat čaj. Veselou náladu navodí představení Divadla D21, pro děti bude připraveno malování na obličej. Samozřejmě nebude chybět malování kraslic, do něhož se mohou zapojit i děti. Jejich výtvory ozdobí zelenou břízku, kterou posléze budete moci obdivovat ve vstupní hale vinohradské radnice na náměstí Míru. Předpokládaný konec Květné neděle u Ludmily je v 17 hodin. A tak nezbývá než si přát, aby nás tentokrát potěšilo i počasí, které při loňských velikonočních trzích u Ludmily překvapilo občas aprílovými výkyvy s deštěm a silným větrem. Text: red, foto: vin Rok prevence a plicní choroby právě tato důležitější. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze opět připraví stan na Karlově náměstí, kde se zájemci dozvědí vše podstatné ohledně plicních chorob a také si budou moci projít několika různými bezbolestnými měřeními s okamžitým výsledkem: měření orientační spirometrie, měření vydechovaného FENO (astma), měření CO ve vydechovaném vzduchu, kalkulátory kouření a jiné. Kde a kdy: ve stanu na Karlově náměstí před Fakultní poliklinikou od 9:00 do 17:00. Více na Výstavy Viniční altán v Havlíčkových sadech připravil na březen fotografickou výstavu Lucie Janíková Doteky světla. Hledám podstatu ukrytou v hloubce bez barev, tak vysvětluje autorka, proč je soubor zátiší a autoportrét černobílý. Potrvá od 5. do 27. března, otevřeno je denně od 11:00 do 21:00. Skladatel Antonín Dvořák říkával, že všechny své symfonie by dal za to, kdyby vynalezl lokomotivu. Jeho okouzlení železnicí dokládá i dlouhodobá výstava Antonín Dvořák a vlaky, která končí 29. března. Kde? V Muzeu Antonína Dvořáka (vila Amerika, Ke Karlovu 20) denně kromě pondělí mezi 10:00 a 13:30 a odpoledne od 14:00 do 17:00. Nedávno otevřená Nová galerie na pražských Vinohradech pořádá skupinovou výstavu mladé generace umělců, kteří se věnují figurativní malbě a sochařským objektům. Výstava s názvem Jen obloukem pokřivenou pohádku napravíš / Malinová / Vytiska / Roubal / Bicek /Horálek potrvá do 7. března. Otevřeno je v úterý, středu a čtvrtek od 14:00 do 19:00 a v sobotu od 11:00 do 15:00. Francouzský institut v Praze pozval uznávanou výtvarnici a učitelku výtvarného umění na Francouzském gymnáziu v Praze Kateřinu Štenclovou, aby v jeho prostorách v Galerii 35 vystavila svá nejnovější díla; expozice Je peins donc je suis potrvá do 18. března. Koncerty Krásný barokní svět poodhalí další večer z koncertního cyklu Hudba pana Gröbeho, který pořádá městská část Praha 2 ve spolupráci s HAMU. Koná se 11. března v Gröbeho vile od 19:00, vstup zdarma. V Bastionu Novoměstských hradeb proběhne 24. března koncert 10x5 minut HAMU. Pořádá MČ Praha 2, vstup volný. Divadla Již třetí sezonu uvádí Divadlo na Vinohradech hru To byla moje písnička!, která se na přelomu století s úspěchem hrála na Broadwayi. Její autor Noël Coward v ní rozvíjí myšlenku, že při dostatku humoru a odvahy stáří nemusí být smutné a bezútěšné. Hrají D. Kolářová, M. Vančurová, J. Štěpánková, G. Vránová a další. Na repertoáru je tato hra v pátek 13. března od 19:00. Divadlo U hasičů zve na premiérové představení hry Hoří, má panenko! v režii J. Galina. Uvádí ji v úterý 24. března od 19:00. Hrají P. Nový, D. Suchařípa, J. Náhlovský a další. Kluby Veselý trampský večer s ozvěnou časů, kdy česká nádraží byla plná čundráků s usárnami, slibuje koncert Vlakem na Dobříš v Balbínově poetické hospůdce ve čtvrtek 12. března od 20:00. Oslava svátku irského patrona sv. Patrika vás čeká při návštěvě Salmovské literární kavárny. Akustický koncert kapely Jauvajs, která je silně ovlivněna irskou a skotskou tradicí, zde začíná ve středu 11. března od 19:30. Akce Spisovatel Michal Viewegh bude hostem děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda v pravidelném pořadu Křeslo pro Fausta. Přijďte si poslechnout jeho vyprávění 26. března od 17:00 do Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově domě. 1. LF UK také chystá 10. března od 10:00 pořad ME Dialogy Umírání v Čechách. Přijďte si poslechnout dialog o faktech, zkušenostech i názorech na toto téma z nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě. Diskutovat budou profesoři Tomáš Halík, Pavel Pafko a Eva Haškovcová, dále dr. Jolana Těšinová. Koná se ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3.

8 Společnost a vzdělání 8 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Prahy Noviny 2 Dvojka pro děti a rodiče Víceletá gymnázia ANO, či NE? Čas přijímacích zkoušek je za dveřmi, a tak si mnozí rodiče kladou tuto vcelku zásadní otázku. Stejně jako čtyřletá gymnázia, tak i ta víceletá byla a jsou určena pro děti mimořádně studijně nadané, kterých je v populaci kolem 5 %, což v praxi znamená asi jeden žák z ročníku základní školy. Odborníci se shodují na tom, že v páté třídě u žáků, kteří jednoznačně nevynikají ve vědomostech a všeobecném přehledu nad ostatními spolužáky, lze jen těžko rozeznat studijní schopnosti. Abstraktní myšlení se rozvíjí mnohem později a výrazné nároky, které jej prokáží, přicházejí až na druhém stupni základní školy. Víceletá gymnázia, která se dlouhodobě potýkají s tím, jak naplnit své třídy, přijímají i žáky průměrné, mnohdy dokonce podprůměrné. Ujasněte si priority, pro které jste zvolili studium na víceletém gymnáziu (chcete přece výběrovou školu!), a nenechte se zlákat školami, kde se přijímací testy nekonají a žáci se berou pouze podle prospěchu. Zjistěte si základní údaje o gymnáziu, např. počet odcházejících žáků po ukončení kvarty (9. třídy) na jinou střední školu položte si otázku proč asi? Posuďte dlouhodobou úspěšnost žáků jednotlivých víceletých gymnázií při olympiádách většinou jsou uveřejněny na webových stránkách škol. Zjistěte si skutečnost dle zkušeností absolventů a současných studentů. Hledejte zkrátka kvalitu! Ale pozor, platí: KVALITA = NÁ- ROČNOST! Bezproblémové, nenáročné a pohodové studium do této rovnice nezapadá. Než se definitivně rozhodnete dát studiu vašeho dítěte na víceletém gymnáziu zelenou, zvažte kromě všech pro i níže uvedená fakta a zodpovězte si sami pro sebe následující otázky: Nebude pro moje dítě v budoucnu lepší spíše střední škola s odborným zaměřením než všeobecné studium? Opravdu se musí rozhodovat už teď? Úspěšnost žáka na ZŠ (od 1. do 5. roč.) nemusí automaticky znamenat úspěšnost na víceletém gymnáziu Chci svoje dítě vystavit této zkoušce? Co když v kolektivu vybraných žáků bude moje dítě patřit k těm horším unese psychicky zklamání, nebude se trápit či trpět pocitem, že selhalo? Zvládne moje dítě ztrátu domácího prostředí? Navíc je nutné uvědomit si, že školní docházka v místě bydliště znamená zvýšený dohled nad dětmi a pro žáky malou míru anonymity. Rodič má o dítěti větší přehled, což v dnešní době není zanedbatelná skutečnost. Pokud jste si uspokojivě odpověděli na všechny otázky, neváhejte a jděte do toho! Víceletá gymnázia mají ve vzdělávacím systému své místo a podle mého názoru mu prospívají. Bohužel však nemají ve školském prostředí přirozené spojence, ale naopak spoustu přirozených odpůrců. Základní školy cítí ve víceletých gymnáziích nepřítele, který jim odčerpává ty chytré, ostatní střední školy nepřítele, díky němuž nejsou schopny naplnit své třídy. Hlavním cílem víceletých gymnázií je poskytovat kvalitní vzdělání dětem s výrazně studijní orientací. Od dětí i rodičů se očekává významnější zapojení do každodenní přípravy do školy, společným jmenovatelem většiny víceletých gymnázií je důraz na výkon. Jako odměnu za vytrvalou práci dítě získává široký záběr znalostí, hodících se pro další studia na prestižních oborech vysokých škol. Děti si do života odnášejí pracovní disciplínu, kterou opět využijí především ve výkonově orientovaném pracovním prostředí. Přeji vám dobrou volbu! Vaše Jana Duchková, zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Plánované akce pro členy klubu v roce 2015 Březen Cvičení pro maminky s hlídáním dětí Přednáška o zdravém životním stylu Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici Duben Komentovaná prohlídka ÚMČ Praha 2 Květen Červen Pravidelné akce pro členy klubu Pravidelné konzultační hodiny zaměřené na rodinnou problematiku a výchovu dítěte (ve spolupráci s odborem humanitním, právním a odborem školství ÚMČ Praha 2) Další výhody pro členy Ekologický program Den dětí Září Přivítání školního roku v parcích Prahy 2 Říjen Listopad Prosinec Divadlo pro děti Setkání s policií (koně, Dálniční policie) Tvořivé odpoledne (výroba vánočních ozdob a dekorací) Mikulášská besídka s programem Kdy: vždy každou třetí středu v měsíci od 15:00, vzhledem ke složitosti problematiky a možnosti přípravy doporučuji předem zaslat dotaz mailem na adresu: Kde: ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2, 3. patro, kancelář č Soutěž pro všechny, kteří rádi fotí Milí fotografové, soutěžní téma ZIMNÍ ZÁKOUTÍ PAR- KŮ A ZAHRAD uzavíráme s nadcházejícím jarem v naději na první prosluněné dny. Příležitostí zachytit Prahu pod bílou přikrývkou letos nebylo mnoho, o to překvapivější je množství zimně laděných fotografií, které se sešly v redakci. Za všechny snímky děkujeme a tady jsou vítězové: 1. místo Jakub Hiermann 2. místo Miroslav Bárta 3. místo Jana Běhounková Na další dny vyhlašujeme téma ZÁBLESKY JARA. Těšíme se na vaše úlovky na: Paní Giovanna stále bydlí v bytě, kam se po svatbě s Rudolfem Roklem nastěhovali. Milovali jsme Vinohrady, říká drobná tmavovláska a dodává, že ona je samozřejmě miluje dodnes. Bylo to krásné. Ruda denně cvičil a paní ředitelka školky, která je v přízemí, říkávala ježíš, jsme úplně ohromený a posloucháme. Lidi na chodníku se zastavovali a poslouchali hudbu, která se linula z oken. Po svatbě si paní Giovanna nechala své dívčí italské příjmení. Ve skutečnosti jsme se jmenovali Fossati, což v italštině znamená příkop, hrob, rokle. Děda měl ale za první republiky lékárnu na Zbraslavi, a lidi říkali, že jdou pro lék k fousatýmu, takže si nechal jméno upravit. Fossati je rokle a já si vzala Rokla. Když ale Rudla dostal rakovinu hlasivek, nemluvil a já všechno zařizovala a jezdila s ním. S Karlem Gottem vystupovali hodně v Německu a Němci byli hrozní puritáni a divně se dívali, asi si mysleli, že žijeme na hromádce. Tak jsem šla na národní výbor, všechno věrně vypsala a jméno mi ochotně změnili. Bylo to před Vánoci, já jsem tu zprávu dala do obálky, slovo jsem neřekla. Nikoho nezajímaly dárky. Rudla se rozplakal a syn Patrik řekl: Maminko, konečně jsi naše. Byla jsem nesmírně šťastná. O ruku požádal Rudolf Giovannu, když pracovala na filmu Limonádový Joe. Přijeli tam s Karlem Gottem a on kleknul, abych si ho vzala, a tak jsme do roka měli svatbu. Můj tatínek strašně toužil po synovi a měl ho strašně rád. Rudolf Rokl je dodnes považován za geniálního klavíristu, jehož nahrávkám se těžko konkuruje. Měl absolutní hudební sluch a asi tím i dost trpěl, říká paní Giovanna. S pianem byl doslova svázaný. Hrál od čtyř let a jako malý býval u tetičky, která mi vyprávěla jednu příhodu. Zatímco její dvojčata běhala venku, seděl Rudlík u piana. Zavolala si ho a vyčinila mu, že jen sedí doma. Podíval se na ni a řekl: Prosím, tetičko, nehubuj mě v D-dur, tu tóninu já nemám rád. Moc se to neví, ale s Karlem Růžičkou dokonce hráli v hotelu Savoy jako zázračné děti. Sešli se spolu ale u klavírů i později, nezapomenutelný byl například jejich Souboj klavírů na Pražském jaru. O koncertech hovoří paní Giovanna s něhou v očích. Vzpomíná na Mozartův Koncert pro klavír C-dur, který Rudolf Rokl hrál se Sukovým komorním orchestrem v Rudolfinu, připomíná Rhapsody in Blue Galerie čestných občanů Rudolf Rokl Předkové Giovanny Fassati Roklové pocházejí z Florencie, i když maminka už byla Češka a ona sama se narodila U Apolináře. Přesto v ní stále přežívá italský temperament. Sálá z ní i ve chvílích, kdy vypráví o svém manželovi Rudolfu Roklovi, který ač je to k nevíře zemřel už před osmnácti lety. K nevíře proto, že i po takové době si mnozí z nás vzpomenou na úchvatné chvíle, kdy seděl u klavíru a hrál. I to bylo důvodem, proč se vloni stal čestným občanem Prahy 2. Byť in memoriam. George Gershwina, kterou přednesl na Pražském hradě, a zdůrazňuje i Griegův Koncert pro klavír a orchestr a-moll. Lidi doslova křičeli, Lucerna burácela, utírá si slzu. Dobíjelo mě to. Věděla jsem, že by to nikdo jiný, kdo má klasické vzdělání, nezahrál. Ruda to uměl, uměl i jazz. Na druhou stranu ale byl hrozně nešikovný. Například jsem mu zavazovala tkaničky, protože si jednou nalomil prst. Bála jsem se o jeho ruce. Ta genialita musela být odněkud, mozek je nevysvětlitelný. Tři měsíce před revolucí dostal Rudolf Rokl titul zasloužilý umělec. Říkal, že to nevezme, a taky ho po revoluci vyzývali, ať to vrátí, ale řekla jsem: Ne, je to za hru na piano. Byl nejlepší? Byl! Bohumil Hrabal vedle nás seděl při předávání, Dušan Klein, myslím i Jirka Menzel Opravdu to nebyli lidé vyznamenaní za politiku, ale za umění. Proto jsem Rudlu přesvědčila, že si ho má vážit, a já si ho vážím dodnes, podobně jako jmenování čestným občanem Prahy 2, říká důrazně paní Giovanna. Ale nejen hudbou je živ člověk. Rudla miloval vláčky a měl na to papíry, prozrazuje paní Giovanna. Karel Gott to všude dává k dobrému. Na koncert v Košicích Karel letěl, kapela jela autobusem a Rudla jel na mašině a řídil. Karel mu pak šel v Košicích salutovat na nádraží. K pětasedmdesátým narozeninám jsem Karlovi dala ceduli z jedné mašiny, syn Patrik mu ji vezl, protože je jeho kmotřenec. Ale není vždy veselo. Rakovinou trpěl Rudolf Rokl vlastně dvakrát, podruhé nezvítězil. Po první operaci hlasivek ještě mluvil, ale zrovna když byl Černobyl, měli koncert v Polsku a byli v tom zasaženém pásmu. Začal znovu chraptět a museli mu vzít celý hrtan. Rudla to nemohl pochopit, ale Karel ho pět dní po operaci vzal na koncert do Frankfurtu. Riskoval, že mu tam zkolabuje. Chápete? To může udělat jen mimořádný člověk, objevují se znovu slzy, tentokrát ovšem smutku. Naposledy hrál Rudolf Rokl pro Nadaci Naše dítě na britské ambasádě. Bylo mu už zle, láme se paní Giovanně hlas. První půlku hrál klasiku, pak jazz. Dohrál to do posledního tónu a měl obrovský aplaus. Do čtrnácti dnů byl mrtvý. Syn Patrik nešel v otcových stopách, i když s muzikou má mnoho společného. Odmalička a velmi obstojně hrál na klavír a při studiu práv na Univerzitě Karlově si přivydělával jako diskžokej. Po studiích byl dva roky koncipientem v advokátní kanceláři, ale pak přišla nabídka od soukromého rádia Golem, kde byl moderátorem, kolegou herců Lábuse a Kaisera a moderátorů Dejdara, Vacka a Ebena. Po letech sice z rádia odešel, ale v pražském rozhlasovém éteru se pohybuje už téměř dvacet let, moderuje křty, svatby, vernisáže, plesy Táta mi vozil gramofonové desky a CD z celého světa a já je využíval a využívám ke své práci dodnes. Mám sbírku čítající několik tisíc originálních hudebních nosičů. A co se týče tátovy hudby? Považoval jsem ho vždy za největšího profesionála, který v Čechách téměř neměl konkurenci hlavně díky své neuvěřitelné všestrannosti a genialitě, a zároveň jsem obdivoval skromnost, se kterou dokázal přes svou slávu a úspěch vystupovat jak v soukromí, tak i veřejně. Vždycky jsem na něj byl hrdý na tátu, kterého Karlu Gottovi záviděli i v Německu či Rakousku... Dodnes si rád pouštím doma či v autě tátovo best of CD, které jsem před pár lety připravil a editoval a které mělo i velký prodejní úspěch, uzavírá naši návštěvu u Roklů Patrik. DaF Vinohradská se promění, město zapojí občany Opravené chodníky, nové lavičky a zelenější ulice. Jednu z nejvýznamnějších pražských tříd čeká revitalizace. Jako klíčová obchodní třída má Vinohradská jedinečného genia loci a mnoho společenských, kulturních a ekonomických hodnot. Rekonstrukce tramvajové trati spolu s dalšími plánovanými investicemi však nabízí jedinečnou příležitost zhodnotit již existující kvality a zasáhnout na místech, která jsou řešena nedostatečně. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) v těsné spolupráci s MČ Praha 2 a MČ Praha 3 v současné době zpracovává koncepční studii, která poslouží jako podklad pro budoucí revitalizaci. Napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Kromě zlepšení dopravního řešení, které napraví současné nedostatky v oblasti prostupnosti a bezpečnosti, se výrazně zvýší komfort uživatelů. Revitalizace zároveň povede ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici to jsou jen některé z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého bude rekonstrukce vycházet. Zapojte se do diskuse a ovlivněte budoucnost Vinohradské Hlavní město a jednotlivé městské části projevují stále větší snahu umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji metropole. Koncepční studie pro Vinohradskou ulici je tak pilotním projektem, který umožní občanům větší participaci na plánování města a možnost ovlivnit tvorbu veřejného prostoru. V IPR Praha pak souběžně vzniká sada nástrojů, které městským částem pomohou zapojit jejich občany. Možností zapojit se je několik pel/ ipr , 10:30 Cyklovyjížď ka (sraz u zastávky Želivského, u budovy Casablanca) Projeďte se s urbanisty z IPR Praha po Vinohradské a identifikujte současná problematická místa pro cyklodopravu , 18:00 Sousedské setkání (Café Royal v Maceškově paláci, Vinohradská 48) Přijďte spolu s urbanisty z IPR Praha a zástupci MČ Praha 2 diskutovat o budoucnosti Vinohradské třídy , 14:00 Urbanistická procházka (sraz u Českého rozhlasu) Projděte se po Vinohradské spolu s urbanisty z IPR Praha a pomozte zhodnotit současný stav veřejných prostranství. Více informací iprpraha.cz/vinohradska Knihovna na Vinohradech (Vinohradská 1431/69) v dotazníku ve vaší schránce v Informační kanceláři ÚMČ Praha 2 (nám. Míru 20).

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 3 BŘEZEN Studentská konference o Janu Husovi Cyklus přednášek věnovaný osobnosti Jana Husa připravují na 26. a 27. března v Gymnáziu Sázavská. Projekt Mistr Jan Hus známý i neznámý zahájí spolu s ředitelkou gymnázia Růženou Preissovou starostka Jana Černochová jako garant tohoto projektu. A pak gymnazisty čeká maraton přednášek, kde se dozvědí mnoho zajímavého o počátcích české reformace a především o postavě mistra Jana Husa, jeho pojetí církve a úloze v kontextu českých dějin. Přednášet budou významný český religionista Martin Chadima, který na tomto gymnáziu vyučuje dějiny evropského myšlení, historik Pavel Helan z Husitské teologické fakulty a proděkan této fakulty Jiří Vogel. Součástí projektu bude rekonstrukce Husova kázání, prezentace studentů na téma Život a dílo Jana Husa a také diskuse nad filmem Otakara Vávry Jan Hus, natočeným v roce Studenti Gymnázia Sázavská při práci Studenti se seznání s Husovou teologií, která je bytostně spjata s tradicí řecké filozofie a latinského křesťanského myšlení, ale také s jeho hlubokým biblickým uvažováním, které jej vedlo ke střetu s vedením české římskokatolické církve i s dobovými teologickými i církevními elitami v Kostnici. Studentům slouží ke studiu jednotlivé učební materiály např. kniha M. Chadimy Mistr Jan Hus člověk, teolog, mučedník ale také pracovní listy, případně specifický workshop. Profesor Martin Chadima se zamýšlí nad tím, zda teolog z tak vzdálené doby má mladým lidem na počátku 21. století co říci: Současný svět plný problémů, existenciální nejistoty, metafyzické prázdnoty a všudypřítomné relativizace hodnot nenabízí studentům příliš často kladné vzory, které by mohli následovat. Nevím, do jaké míry by se tím vzorem k následování mohl stát právě Jan Hus, středověký teolog, moralista, asketický kněz, přísný celibátník. Na to je doba až příliš plná různých svodů, pokušení, sekularizačních tlaků a možností. Přesto lze vysledovat mezi studenty zájem o silné lidské příběhy, podotýká profesor Chadima a vysvětluje: Patří mezi ně ty, v nichž jsou hrdinové postaveni před zásadní rozhodnutí, zda jsou pro své ideály ochotni obětovat to nejcennější, co máme: vlastní život. Jan Hus je takovým typem osobnosti Je vnímán jako člověk, který neustoupil davu, nenechal se zastrašit totální mocí, nevzdal se vlastního přesvědčení Tím se řadí po bok lidem, jakými byli Milada Horáková, Jan Palach a mnozí další, kteří ve střetu se zbožštělou sebestřednou mocí ztratili život světský, míní Martin Chadima, profesor Gymnázia Sázavská, které se v těchto dnech připravuje na studentskou konferenci při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. len Archeologické toulky po Praze 2 (II.) Je takřka pravidlem, že nejzajímavější nálezy vděčí za svůj objev pouhé náhodě. A okolnosti, za nichž spatřily světlo světa, zůstávají většinou neznámé či nejasné. Obzvláště tehdy, stalo-li se to již dávno, před více než sto lety. Takřka beze zbytku to platí o bronzových mečích vytažených z Vltavy pod Vyšehradem, na samých hranicích dnešního území dvojky. A je vcelku typické, že ani nevíme, kolik jich vlastně bylo. Snad tři, ale jeden z nich mohl být nalezen někde jinde a možná s dvojkou vůbec nesouvisí. Nejhezčí z nich meč s plnou litou rukojetí zdobenou rytými ornamenty byl prý objeven někdy kolem roku 1900 pod Vyšehradem při stavbě železničního mostu přes Vltavu. Dlouho byl v soukromém vlastnictví a teprve v roce 1964 jej do své archeologické sbírky získalo Muzeum hlavního města Prahy, kde je uložen doposud. Zřejmě jen souhrou okolností se o pouhý rok později dostal do muzejní sbírky druhý meč. Byl údajně také vytažen z Vltavy, prý rovněž kdesi pod Vyšehradem. Není ovšem jasné, kdy k tomu došlo. Je podobný prvnímu, jen rytá výzdoba na rukojeti je trochu skromnější. V roce 1965 jej koupilo Národní muzeum z pozůstalosti Marie Bařtipánové, dlouholeté zaměstnankyně Archeologického ústavu v Praze a sekretářky Karla Buchtely, v letech ředitele této instituce. Buchtela patřil k zakladatelům moderní české archeologie a vlastnil soukromou archeologickou sbírku, budovanou již od konce 19. století a v roce 1922 prodanou Národnímu muzeu. Bronzový meč mohla mít slečna Bařtipánová právě od něj O bronzových mečích z Vltavy Dva bronzové meče ze sbírek Muzea hlavního města Prahy kratší byl vytažen z Vltavy pod Vyšehradem u železničního mostu kolem roku 1900, u delšího je původ nejistý. Foto: I. Kyncl Není jasné, zda oba meče spolu souvisejí. Jsou zhruba stejně staré pocházejí z mladší doby bronzové, zhruba z 12. století př. n. l. Mohly být objeveny najednou, ostatně rámcová shoda místa nálezu (Vltava pod Vyšehradem) je poměrně nápadná. Prokázat to ale nelze. Zatímco u dvou mečů je v podstatě jisté, že byly nalezeny ve Vltavě na území dvojky, u třetího exempláře se v tomto směru dostáváme na tenký led dohadů a domněnek. V archeologické sbírce Muzea hlavního města Prahy se totiž nachází ještě jeden bronzový meč. Oproti dvěma předchozím je trochu mladší, neboť pochází z pozdní doby bronzové, přibližně z 9. století př. n. l. Zhruba před dvaceti lety byl vůbec poprvé zveřejněn v jedné knize, a to jako nález z Vltavy u železničního mostu. Ovšem v evidenčních záznamech muzejní sbírky, jež představují primární zdroj informací, není po takovém údaji žádná stopa. Autoři knihy se zřejmě zmýlili občas se to prostě stává. Co může k bronzovým mečům z Vltavy poznamenat dnešní věda? V obecné rovině platí, že nálezy pravěkých zbraní či šperků z řek nejsou zcela výjimečné. Ostatně počet bronzových mečů vytažených v různých dobách z koryta Vltavy na území celé Prahy se blíží deseti (!). Do vody se mohly dostat náhodou (mohly být ztraceny, např. při nehodě lodi), mohly být ale také vhozeny do řeky úmyslně, jako oběti božstvům. Kdo ví? Třeba z vyšehradské skály, pod níž byly objeveny... Miloš Hlava Příště: O keltských špercích z okolí Gröbeho vily Po stopách památníku československých legionářů Pomník Praha svým vítězným synům na prostranství pod Emauzským klášterem je nejznámějším dílem, připomínajícím památku československých legionářů. Jeho osud je podobně pohnutý, jako peripetie našich vojáků bojujících na zahraničních frontách. Dílo Josefa Mařatky bylo nacisty po okupaci naší země zcela zničeno a po válce nebyla vůle tuto část historie připomínat. Až v 90. letech byl památník obnoven Na základě dochované dokumentace vytvořila sochařka Kateřina Amortová kopie Mařatkových soch. Ke znovuodhalení pomníku došlo 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku Československa. Tvoří ho šestnáctimetrový monolit obklopený sedmi postavami legionářů (jeden italský, dva ruští a čtyři francouzští) a postava ženy symbolizující Prahu. Monumentální památník pod Emauzy by v budoucnu měla doplňovat informační cedule o historii československých legií. Bohulibý záměr podpořila koncem ledna kulturní komise rady městské části. Text má vzniknout v součinnosti s Československou obcí legionářskou a Vojenským historickým ústavem. Ve světě ale můžeme najít i mnohé méně kolosální připomínky působení našich vojáků na zahraničních válečných polích. Po stopách jedné z nich se vypravil zastupitel Prahy 2 Bohuslav Matuška, jehož autentické vyprávění přinášíme. Vzpomínka na rok 1989 Milí čtenáři, v listopadu jsme si připomněli, že uplynulo čtvrt století od pádu totalitního režimu a začátku složité cesty obnovování demokratického systému v naší zemi. Fotografické dokumenty oněch bouřlivých dní existují, ne však v takové míře, jako by tomu bylo, dít se všechny ty události dnes, kdy se fotografování stalo národním sportem. Protože považujeme každou vzpomínku na tuto dobu za vzácnou, vyhlašujeme soutěž na téma Sametová revoluce v hledáčku fotoaparátu. Pokud máte doma fotografie, zachycující události roku 1989, neváhejte se o ně podělit s ostatními a pošlete je na adresu Z nashromážděných dokumentů uspořádáme výstavu a ty nejlepší budou odměněny. Jednu ze svých fotografií z listopadu 1989 nám poslala Jana Běhounková Dobře utajený pomník v Kultuku Na stránkách Novin Prahy 2 se čtenáři již pravidelně mohou setkávat s články věnovanými tematice první světové války a zejména legionářům. I já bych k těmto článkům rád přispěl kratičkým povídáním o vesničce Kultuk, kterou jsem v roce 2009 navštívil, a kde, jak jsem se informoval před cestou u pracovníků Ministerstva obrany, býval pomník připomínající padlé legionáře. Kultuk se nachází u jihozápadního okraje jezera Bajkal na trase transsibiřské magistrály, tedy strategické trasy pro tehdejší přesun legionářů zpět do vlasti. Ačkoli jsem doufal, že nalezení pomníku ve vesnici nebude obtížné, opak byl pravdou. Pomník již zcela zanikl. Přesto v místní škole byl učitel, který o něm slyšel a popsal jej jako sochu vojáka držícího granát. Dovedl nás proto na místo, o kterém se domníval, že by na něm mohl pomník stát. Z pomníku však zbyl pouze sokl, na kterém se nezachovaly žádné ozdoby (např. v Irkutsku na povalených kamenech byly rozpoznat drobné reliéfy lipových lístků), i proto jsem si nebyl jistý, zda nám náš průvodce ukázal správné místo. Podle něj měli být v místech pomníku pohřbeni alespoň tři Čechoslováci. V souvislosti s pátráním po pomníku v Kultuku jsem se setkal i s jiným historikem, který tvrdil, že padlí českoslovenští legionáři byli převáženi na hřbitov do Irkutsku a v Kultuku nikdo pochováván nebyl. K tomu mi předložil také seznam některých vojáků pohřbených v Irkutsku, kteří v Kultuku zahynuli. Těmi vojáky byli např. Hynek Chmělík (*1894) z Chlumce nad Cidlinou; Karel Linek (*1884) ze Satalic; Václav Stach (*1894) z Nužic u Milevska.Z Kultuku jsem odjížděl s pocitem, že se mi pomník nepodařilo najít a tedy část mé mise selhala. Tuto zprávu jsem předal po návratu zaměstnancům ministerstva. Avšak Památník čs. legionářů v Kultuku (Zdroj: Ministerstvo obrany ČR) velice mě překvapila okamžitá odpověď, jejíž přílohou byla fotografie původního památníku skutečně voják s granátem v ruce na soklu, který jsem viděl. Pomník v této zapomenuté vesničce již v původní podobě nejspíše obnoven nebude, a proto jsem jej chtěl připomenout alespoň na stránkách těchto novin. Neuvěřitelné, kam všude zahnala válka naše předky... Kultuk... Bohuslav Matuška Co skrývají ulice Prahy 2 Londýnská Začíná od Anglické ulice, protínají ji Jugoslávská, Rumunská, Bruselská, Záhřebská a končí u Jana Masaryka. Od počátku zastavění, před rokem 1875, se nazývala Tunelová nebo Tunelská, neboť pod ní byl vybudován tunel státní dráhy, spojující Hlavní nádraží s nádražím Vinohrady. V letech nesla ulice název Hálkova, k poctě českého básníka Vítězslava Hálka ( ). Poté byla přejmenována na Londýnskou jako výraz hlubokých sympatií ke spřátelenému anglickému národu. Název se změnil v letech na Mnichovskou, neboť Anglie vyhlásila nacistickému Německu válku v odvetu za přepadení Polska. Po skončení II. světové války se pochopitelně vrátilo pojmenování Londýnská, a tak je tomu i nyní. Takzvaný I. železniční tunel pod Královskými Vinohrady, konkrétně pod dnešní Londýnskou ulicí, byl vybudován v letech , a to jako dvojkolejný, ve kterém byl na každé koleji dvojsměrný provoz. V době budování tohoto tunelu nebylo ještě v nadloží město v dnešních rozměrech, byly tu zahrady, pole a samoty. Při pozdějším zastavování vinohradského území ke konci 19. století bylo pečlivě dbáno, aby domy nestály nikde přímo nad tunelovou klenbou. Je proto osa tunelu totožná s osou ulic Rubešova a Londýnská. Ve druhé ze jmenovaných ulic byly navíc zřízeny před domy zahrádky, aby se tímto opatřením odsunula domovní průčelí pokud možno co nejvíce od osy tunelu. Dnes vedou pod Královskými Vinohrady železniční tunely tři, ale to už je další historie. Pamětníci jistě vzpomenou na dobu, kdy byla v Londýnské ulici porodnice. V té době byly povolovány návštěvy pouze sporadicky, a tak šťastné maminky ukazovaly narozené dítko neméně šťastným otcům stojícím na ulici pouze v nemocničních oknech. Mnohdy přitom hlasitě oznamovaly váhu a výšku novorozence. Závěrem ještě vzpomeňme Beránkovu tržnici, velkorestauraci s velkým bufetem, Slovanský hotel a premiérový biograf Beránek. Majitelem a zakladatelem všech tehdy prestižních podniků byl Josef Beránek. Text a foto: Josef Hrubeš

10 10 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 JUBILANTŮM Městská část Praha 2 se obrací na své občany, kteří se v tomto měsíci dožívají významného životního jubilea 70 let, 75 let, 80 let, 85 let nebo 90 let a nad 90 let každý další krásný rok s prosbou, aby v případě zájmu oznámili tuto slavnostní událost písemně nebo telefonicky na adresu: Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 600/20, Praha 2, paní Bc. Marie Bendová, telefon: , nebo osobně na adrese Úřadu MČ Praha 2 v úřední dny: pondělí 8.oo 12.oo hod., 13.oo hod. a středa 8.oo 12.oo hod., 13.oo hod. kancelář číslo 210, 2. patro. Důvodem této výzvy je skutečnost, že městská část Praha 2 sama nesmí údaje k životním jubileím občanů aktivně zjišťovat z registru nebo z evidence obyvatel, aby neporušovala zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na všechny oslavence u nás čeká srdečná gratulace. SVATBY Z LÁSKY A ROZUMU I vaše šaty nebo šaty vaší babičky mohou být součástí výstavy Svatby z lásky i rozumu věnované svatebnímu oděvu, kterou připravuje Národní muzeum v roce Svatební šaty, ať už je to kostým nebo šaty s vlečkou, si většina nevěst z jisté nostalgie schovává po dlouhá léta. Sbírkově jsou to také jedny z nejzajímavějších předmětů, protože většina nevěst si přesně pamatuje, jak, kde a za kolik si šaty pořídila, tj. jedná se o přesně určený a datovaný oděv. Mnohé šaty měly osud, který stojí za to zaznamenat. Darujte nebo i zapůjčte šaty, doplňky, fotografie, svatební oznámení i jakékoli další předměty spojené se svatebním rituálem. Pomozte nám rozšířit sbírku textilu Národního muzea, která uchovává pro další generace oděvy od dob nejstarších po současnost. Kontakt: kurátorka sbírky textilu PhDr. Miroslava Burianová, Národní muzeum, tel.: , Zápisy do MŠ zřizovaných MČ Praha 2 Mateřská škola Kontakt Den otevřených dveří MŠ Slovenská pob. Koperníkova 7 MŠ Slovenská 27 MŠ Čtyřlístek Římská 27 MŠ Čtyřlístek pob. Londýnská 19 MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Smetance 1 MŠ Na Smetance pob. Vozová 2a MŠ Na Zbořenci 7 Bc. Daniela Daňková tel.: Šárka Fuchsová tel.: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. tel.: Libuše Řičicová tel.: Monika Biemannová tel.: , Mgr. Jiřina Belšanová tel.: Iva Tomanová tel.: Mgr. Helena Razáková tel.: března od 9:00 do 11:00 4. března od 9:00 do 11: března od 9:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00 Průběžně v době provozu, po telefonické domluvě s vedením 18. března od 14:00 do 17: a 25. března od 9:00 do 11:00 a od 15:30 do 17:00 (po domluvě kdykoliv) Zápis na školní rok (odevzdání přihlášek) Zápis pro obě pobočky pouze v kanceláři ředitele na adrese Koperníkova 7 ve dnech 8. a 9. dubna od 8:30 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 Zápis pro obě pobočky na adrese Římská 27 ve dnech 8. a 9. dubna od 13:00 do 17:00 Dne 8. a 9. dubna od 13:00 do 17:00 Zápis pro obě pobočky na adrese Na Smetance 1 ve dnech 8. a 9. dubna od 14:00 do 17:00 Zápis ve dnech 8. a 9. dubna od 14:00 do 17:00 Vydávání přihlášek (tiskopis žádosti k vyzvednutí/ke stažení) Informace na Tiskopisy Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list jsou také volně dostupné ve vestibulech obou poboček MŠ Přihlášky jsou ke stažení na nebo k vyzvednutí v MŠ ve dnech března. Mimo uvedené dny v kanceláři ředitelky školy, Římská 27, vchod z Italské ulice pro obě pobočky v době od 13:30 do 16:30 k vyzvednutí ve dnech března od 15:00 do 17:00 v budově školy nebo ke stažení na k vyzvednutí dne 18. března od 14:00 do 17:00 nebo ke stažení na k vyzvednutí od 9. března kdykoliv v době provozu nebo ke stažení na MŠ s internátní péčí Španělská 16 Jana Novotná tel.: a 26. března od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 Zápis ve dnech 8. a 9. dubna od 14:00 do 17:00 k vyzvednutí ve dnech 25. a 26. března od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 MŠ Šumavská 37 Jana Dvořáková tel.: března od 9:00 do 10:30 a od 15:00 do 16:30 Zápis ve dnech 8. a 9. dubna od 14:00 do 17:00 k vyzvednutí dne 25. března od 9:00 do 10:30 a od 15:00 do 16:30 AKORD občanské sdružení nabízí v rámci projektu AKORD II Rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče rekvalifikační vzdělávací program Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Projekt je určen zájemcům o zaměstnání z hlavního města Prahy. Podpora bude poskytnuta mladým lidem do 25 let a osobám starším 50 let. Aktivity jsou účastníkům poskytovány bezplatně díky podpoře ESF a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt AKORD II - Rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče bude probíhat do června Kurz trvá 21 dní. Termín dalšího vzdělávacího programu: Kontakt: AKORD občanské sdružení, Záhřebská 36, Praha 2, tel.: ; , Mgr. Irena Dušková MŠ Trojlístek Kladská 25 MŠ Trojlístek pob. Sázavská 5 MŠ Trojlístek pob. Šumavská 32 MŠ Viničná 1 MŠ Viničná pob. Na Rybníčku 8 MŠ Viničná pob. Trojická 18 Pavlína Suchopárová tel.: Dagmar Čečková tel.: Lenka Kosařová tel.: Hana Tomášová tel.: Svatoslava Milotová tel.: Petra Häuslerová tel.: března od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 16: března od 9:30 do 11:30 a 30. března od 9:30 do 11:30 Zápis pro všechny pobočky na adrese Sázavská 5 ve dnech 8. a 9. dubna od 13:30 do 17:00 Zápis pro všechny pobočky na adrese Viničná 1 ve dnech 8. a 9. dubna od 13:30 do 17:00 k vyzvednutí na jednotlivých pobočkách ve dnech 25. a 26. března od 15:00 do 17:00 k vyzvednutí dne 23. a 30. března, kdykoliv u ředitelky školy a ke stažení na

11 PX colorteam 3000x1250.indd :59 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 3 BŘEZEN NP2/2014/55/FA INSTALATÉRSKÉ, obkladačské, zednické práce. Kompletní rekonstrukce, bourací a vyklízecí práce. NP2/2014/56/PO Tel.: NP2/2014/53/PO BURZIČKA S DĚTSKÝM OBLEČENÍM JARO/LÉTO (od miminek po předškoláky) Koná se v pátek 20. března 2015 od 16:30 ve školní jídelně Základní školy Botičská (Botičská 3, Praha 2). Další informace: Prodávající se musí předem přihlásit (prodejní místo za 100 Kč ) Kreslení a malování pro dospělé, studenty, děti, rodiče s dětmi v ateliéru FineArtist.cz Výtvarné kurzy jsou určeny pro začínající i pokročilé Tvoříme v malých skupinách s osobním přístupem a přátelskou atmosférou Zkoušíme různé výtvarné techniky, učíme se míchat barvy a vnímat jejich působení Kreslíme a malujeme podle zátiší, živých modelů i vlastních nápadů v ateliéru i v plenéru Připravujeme na školy s výtvarným zaměřením Rozvíjíme talent a výtvarné cítění dětí s výukou francouzštiny hravou formou První kurz je zdarma. Domluva a zápis na nebo na telefonu: NP2/2015/8/PO rooya_kupon_5x5.indd :25 NP2/2015/9/PO O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy, kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači a práce s internetem. Klub REMEDIUM Táboritská 22, Praha 3 Tel.: tel.: TERAPIE A PORADENSTVÍ pro řešení osobních, vztahových nebo rodinných potíží. Krátké objednací lhůty a příznivá cena. Tel.: Svoz velkoobjemového odpadu BŘEZEN Po 9.3. Slezská/Blanická Út Na Kozačce 12 St Jaromírova/Svatoplukova Čt Trojanova 7 So Na Zderaze 7 So Na Bojišti Po Slavojova-park Út Sarajevská/Rejskova St Záhřebská/Americká Čt Pod Slovany/Trojická Po Londýnská/Rumunská Út Chopinova/Krkonošská St Polská 36 Čt Lublaňská/Koubkova DUBEN St 1.4. Sázavská 13 Čt 2.4. Římská/Italská Út 7.4. Ostrčilovo nám. St 8.4. Chodská/Korunní Čt 9.4. Vocelova Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nepatří tam živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky (více na nebo na bezplatné lince ). NP2/2015/7/PO NP2/2015/6/PO NP2/2015/5/PO

12 12 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme se vás ptali: Kde stojí pomník připomínající výročí založení Sokola? Správná odpověď zní: V Riegrových sadech před objektem Sokola Královské Vinohrady. Mnozí z vás ke správným odpovědím připojili i své osobní vzpomínky na mládí strávené cvičením v sokolovně, kolem níž se ve starším věku rádi procházejí s vnoučaty. Blahopřejeme výherkyni Martě Kouřilové a posíláme jí dárek. Fotosoutěž A nyní k tématu nové soutěžní otázky. Volně stojící budova, jejíž součástí je trojboký novogotický arkýř, byla vystavěna v letech podle plánů architekta Josefa Františka Niklase. Za ním je kaple zasvěcená k poctě papeže a mučedníka sv. Klimenta, třetího nástupce sv. Petra kolem roku 100. Podle legendy byl za císaře Triana uvězněn na Krymu a s kotvou uvázanou na krku hozen do moře za to, že křesťanům pracujícím nuceně v mramorových lomech vyvedl zázračným způsobem pramen vody a tímto skutkem obrátil na křesťanskou víru mnoho pohanů. Jeho údajné ostatky přenesli v roce 869 do Říma sv. Cyril a Metoděj. Výše vzpomínaná kaple byla časem ještě vyzdobena obrazy sv. Klimenta a sv. Václava od malíře Josefa Vojtěcha Hellicha. Objekt, jehož součástí je novogotický arkýř, prodělal za dobu své existence tři opravy. V roce 1938 byl rekonstruován suterén, v roce 1940 průčelí a v letech byla provedena celková generální oprava. Již v dřívějších letech zde došlo ke zřízení svatební obřadní síně, která je snoubenci velmi často vyhledávaná, neboť místo má zvláštní starobylou a sváteční atmosféru. Soutěžní otázka: Kde můžeme spatřit vyobrazený trojboký novogotický arkýř kaple sv. Klimenta? Odpovědi posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo em na a to nejpozději do 25. března Text a foto: Josef Hrubeš Pomník v Riegrových sadech Mladí fotografují památky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky. Letošním tématem je Architektonické dědictví. Zúčastnit se mohou mladí lidé do 21 let. Uzávěrka pro dodání soutěžních fotografií je 10. března Také v letošním ročníku soutěžící vkládají fotografie na webové stránky Sdružení Před 185 lety se narodila známá česká spisovatelka a vlastenka, která část života prožila v domě na Karlově náměstí. Zde také stával honosný měšťanský dům U pěti zvonečků, který se stal kulisou děje jednoho z jejích románů. Na jeho místě dnes stojí obchodně-administrativní komplex Charles Square Center. Jméno autorky skrývá tajenka. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo na adresu nejpozději do 25. března Při použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Jan Prokopec. Výherkyni Magdě Vydrové blahopřejeme a posíláme jí dárek. Gröbeho vila zve na návštěvu interiéru Bezplatné exkurze do neorenesanční Gröbeho vily v Havlíčkových sadech pořádá v letošním roce městská část Praha 2 ve spolupráci s nájemcem vily CEELI Institutem. První ze série komentovaných prohlídek se uskutečnila 28. února, další se chystá na sobotu 21. března od 16:00. Zúčastnit se může až třicet lidí a vstupenky jsou k vyzvednutí od pondělí 2. března od 8:00 v Informační kanceláři ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru. Prohlídky doprovází odborný výklad dr. Jiřiny Marie Novákové. Pokud nestihnete březnovou návštěvu vily, další příležitost se nabízí 30. května. Tři dny před březnovou prohlídkou vily se rýsuje ještě další možnost návštěvy krásně zrenovované památky. V rámci festivalu ProTibet, který pořádá CEELI Institut ve spolupráci s organizací M.O.S.T., bude ve středu 18. března v 19:00 v Gröbeho vile uveden film Good Bye Tibet. Zavede diváky na horský průsmyk na hranicích mezi Tibetem a Nepálem, kde se odehrává příběh Kelsanga Jigmeho, legendy mezi tibetskými převaděči, který pomohl mnoha tibetských uprchlíkům překročit zrádný horský průsmyk. A také je to příběh šesti dětí, které rodiče před mnoha lety poslali za svobodou a sami zůstali v Tibetu. Po filmu bude následovat debata s Adamem Kubesou, který se dlouhodobě zabývá Tibetem, jeho tradicemi a náboženstvími. len Sbírka na zvony na počest Karla IV. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově je velkolepou stavbou značné historické i umělecké hodnoty, ale více než 70 let v něm neznějí velké zvony. Zabavily je totiž v lednu roku 1942 německé říšské úřady a ponechaly pouze malý zvon umíráček. Karlovská duchovní správa pod patronátem Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého nyní proto pořádá sbírku pro chrámové zvony. Rozeznít by se měly poprvé 14. května 2016, kdy se karlovský chrám zapojí do velkolepých oslav 700. výročí narození Karla IV., který památný kostel založil. Záměrem organizátorů sbírky je, aby k oslavám 700. výročí narození Karla IV. zněl alespoň jeden zvon, v lepším případě zvony tři. Momentálně zní z karlovského kostela pouze tenký hlas umíráčku, který tam jako jediný po válce zbyl. V minulosti zde bývalo zvonů daleko více, jejich počet se ale různil, někdy zvonilo pět zvonů, jindy šest, čtyři i dva. K modlitbám věřící nezval však stále týž hlas stejných zvonů, zvony se měnily a v jejich historii se odráží pohnutá minulost kostela i kláštera, který zažil časy dobré i horší, ale vždy se ze všeho vzpamatoval. Zkázu předešlých zvonů zavinily požáry, josefínské reformy, válečné běsnění. Kolik zvonů měl kostel ve 14. století, kdy byl vystavěn, ovšem nevíme, protože se o tom nedochovaly žádné písemné zprávy. Karlovská duchovní správa bude vděčna za jakýkoliv finanční příspěvek. Peněžní dar můžete zaslat na účet /0300. kla Rožmberská kapela s dobovými nástroji Středověká hudba, jaká se hrála před několika staletími na evropských panovnických dvorech a v sídlech českých králů. S takovým repertoárem se vrací na Novoměstskou radnici Rožmberská kapela, renomovaný vokálně-instrumentální soubor, hrající starou muziku na dobových nástrojích a v dobových kostýmech. Velikonoční koncert s Rožmberskou kapelou zazní 23. března od 19 hodin v historickém Velkém sále. V Novoměstské radnici hrajeme moc rádi, je to stylové prostředí a koresponduje s muzikou, kterou interpretujeme. Tentokrát jsme si připravili duchovní i světskou hudbu napříč Evropou. Zazní skladby, které čerpáme z evropských kancionálů, některé se váží k velikonoční tematice, uvedl Mario Mesany, umělecký vedoucí a aranžér skladeb Rožmberské kapely. Bude to také zajímavá podívaná, soubor předvede i ukázku dobových tanců. Rožmberská kapela, která má po více než 40 letech existence za sebou řadu úspěšných domácích i mezinárodních turné, hraje na replikách autentických nástrojů, jaké měli muzikanti ve století. Některé kupují, jiné si vyrábějí sami podle obrázků a dobových materiálů. I samotné názvy některých nástrojů znějí dnešnímu posluchači nezvykle např. krumhorny, fiduly, saracénské loutny, niněry či kamzičí rohy. Hudební ansámbl tak navazuje na tradici původní renesanční Rožmberské kapely, která v letech 1552 až 1602 působila na českokrumlovském zámku a přispívala k lesku rodu Rožmberků. kla Okénko do Novoměstské VÝSTAVY: Osudovým námětem malíře Aleše Růžičky jsou květiny. Barevné, suché, v květináči, ve váze, svázané v kytici, všechny jsou inspirací, která umožňuje osmatřicetiletému výtvarníkovi užívat si koloristických akcentů a práce s hmotou barvy. Jeho tvorba je zastoupena v Národní galerii v Praze a dalších sbírkách. Výstava Aleš Růžička Mámy balkon, táty stůl se koná v Galerii v přízemí od 5. března denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Poznejte svět nevidomých lidí na Neviditelné výstavě, unikátní expozici, jejímž hlavním tématem je tma. Ve výstavních prostorách druhého patra ji už navštívily desítky tisíc lidí. Expozice je přístupná denně, ve všední dny od 12:00 do 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. V prostorách Galerie věže nepřehlédněte expozici Photocontest, která je zde k vidění od 21. do 29. března. Vystaveny budou nejlepší fotografie studentů středních škol, žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří se zúčastnili 3. ročníku celorepublikové soutěže Photocontest, jež je součástí vzdělávacího projektu v digitální fotografii Photobase. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00. KONCERTY: Koncert sólistů ZUŠ Ilji Hurníka rozezvučí ve čtvrtek 19. března historický Velký sál. Vystoupí žáci klavírního, dechového a smyčcového oboru. Začátek v 18:30, vstupné dobrovolné. AKCE: Na Rondím plese se můžete vrátit o několik století později, do společenské atmosféry 16. a 17. století. Již 5. ročník historického plesu se bude konat v sobotu 7. března od 19:00 v Mázhausu Novoměstské radnice. Na plese bude možné zažít jedinečnou atmosféru dávných časů, tomu bude odpovídat i dobová akustická hudba, svícnové osvětlení a občerstvení podle starodávných receptů. Vstup v historickém kostýmu, odpovídajícímu době renesance a raného baroka. Přivítejte první jarní den prostřednictvím jógy, tance a hudby na Novoměstské radnici. Každému, kdo má rád lidi a rád se s nimi potkává, je určen Prague Spirit Festival 2015, který se zde koná ve dnech 21. a 22. března. V Recepčních saloncích a Žulovém baru v 1. patře si nenechte ujít Cross- -kino Neustadt: webové dokumenty Jednoho světa. Otevřeno od 4. do 10. března od 14:00. Dozvíte se zajímavosti nejen o lidských právech, ale i nových možnostech filmu. Zahájení 3. března ve 20:00, vstup zdarma. Poslední Nedělní Ethno oběd bude věnován kurzu vaření ukrajinské kuchyně. Proběhne 29. března v Žulovém baru od 10:30 a je určen rodičům s dětmi, kteří rádi vaří a na závěr se sejdou na společném obědu. Více na Máme ještě zlaté české ručičky? Přijďte se přesvědčit na festival originálních českých výrobků Novoměstský krajáč 2015 v sobotu 14. března od 10:00 do 18:00. Představí se řemeslníci a výrobci potravin i nápojů, držitelé regionálních značek. Bude se konat ve Velkém sále a Mázhausu, vstup zdarma. Denně je otevřena do půlnoci kavárna Café Neustadt s řadou zajímavých kulturních a gastronomických akcí. Bližší informace jsou zveřejňovány aktuálně na FB stránkách Café Neustadt. Noviny Prahy 2. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 se sídlem nám. Míru 20, Praha 2, IČO: , pod ev. č. MK ČR E Místo vydávání: Úřad MČ Praha 2, , Praha 2, nám. Míru 20. Vychází 12x ročně. Ročník 17, číslo 3, den vydání Uzávěrka příštího čísla: , expedice Předseda redakční rady: Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktorka Martina Klapalová Kontakt na redakci: , , Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Přetisk povolen s vědomím redakce. Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Czech Print Center a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 1. Představení organizace Díky, že můžem, je spolek bezmála dvou desítek mladých lidí, studujících či pracujících, kteří si vytyčili za cíl udržovat

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROJEKTOVÝ ZÁMĚR kpmokropsy/famelie KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROČ KOMUNITNÍ STATEK? NEDOVOLME ZNIČIT POSLEDNÍ KRÁSNÝ PROSTOR PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU, TAKOVÝCH JE TU DOST. VYTVOŘME KREATIVNÍ

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Vypracovala: Barbora Bírová

Vypracovala: Barbora Bírová Vypracovala: Barbora Bírová barbora@anthropictures.cz +420 728 428 534 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 2 Úvod Další setkání Komunitní

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí

Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Mimoúrovňová dálniční křižovatka Malovanka a její okolí Praha město pro život... ale jaký? Už dnes je na Malovance problém doběhnout autobus. Po výstavbě dalších komunikací dálničního typu se situace zhorší

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou Městský dům s náměstím Architektonicko-urbanistická studie Nové centrum pro Libčice nad Vltavou 14. 12. 2016 Městský dům s náměstím Libčice nad Vltavou architektonický atelier Ing. arch. Akad. arch. Petr

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY jaro 2016 VÍTEJTE Vážení přátelé dobrého jídla a pití, právě jste otevřeli první vydání nového čtvrtletníku společnosti Ventura Food & Catering. Jak napovídá již samotný název našeho magazínu, rozhodli

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více