zpravodaj Zličína a Sobína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Zličína a Sobína"

Transkript

1 zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 3 květen 2015 Zličínská Letní slavnost Myslivecké odpoledne Rozhovor se Zuzanou Hejnovou a Janem Žaludem Jízdy pražským motoráčkem 1

2 kultura Kulturní tipy v okolí Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha-Řepy ENKAUSTIKA výstava obrazů Naděždy Pavlovičové malovaných teplým rozpuštěným voskem (výstava je prodejní), refektář, vstup volný HUDBA PRO VIOLONCELLO A HARFU Mileva Fialová (Nizozemí) violoncello, Lydie Härtelová harfa (na programu: J. S. Bach, L. Boccherini, M. Pollini, C. Debussy a další), kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné Operní reminiscence závěrečný koncert orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka (na programu B. Smetana, G. Rossini, P. I. Čajkovskij a G. Bizet), kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné Městská část Praha Zličín ve spolupráci se ZŠ a MŠ, Zličínskou knihovnou, SDH Zličín, MC Studánka, FC Zličín, MŠ Bublinky pořádá na sportovišti ve Zličíně ZLIČÍNSKÁ LETNÍ S L A V N O S T SOBOTA 6. ČERVNA 2015 Program slavnosti spojené s oslavou Dne dětí Petr Mácha Agentura Nordproduction 14:00 Zahájení akce 14:10 Školní akademie 15:00 Soutěže pro děti 16:30 Zábavný program pro děti, HAPPY KIDS, žonglér Fíla, putování s pantomimou 18:15 ABBA revival Spotřebitelská poradna dtestu je tu i pro vás Časopis dtest se již přes dvacet let zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním objektivních informací a nezávislými testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit v časopise dtest nebo na webových stránkách Od konce roku 2010 provozuje dtest současně spotřebitelskou poradnu poskytující poradenství v oblasti spotřebitelských práv. Pokud jste neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy, přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte, neváhejte a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle V provozu je každý všední den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna na adrese Mimosoudní dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové stránce K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy. Mezi další služby, které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze nebezpečných výrobků, srovnávače zejména finančních služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny). Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku Nevhazujte reklamu, obtěžuje-li vás schránka plná reklamních letáků, nebo o samolepku Prodejci, nezvoňte pro odrazení podomních obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte informovanými spotřebiteli. Informace ÚP Počínaje zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením. Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněna vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik. V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k Proč se tak jmenují naše ulice Lačnovská, Zličín Lačnov, ves na severní Moravě, na Vsetínsku. Starší název ulice: V chaloupkách Název vystihoval charakter ulice. Ulice byla přejmenována po připojení Zličína k Praze v roce Leskovecká, Zličín Leskovec, ves na severu Moravy, na Vsetínsku. Starší název ulice: Zadní Název vystihoval polohu ulice. Nové pojmenování ulice získala v roce Lidečská, Zličín Lidečko, ves na severu Moravy, na Vsetínsku. Starší název ulice: Zahradní Název vyjadřoval charakter ulice. I tato ulice byla nově pojmenována z důvodu V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit. V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období. Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do , musí klienti podat tzv. žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. připojení Zličína k Praze v roce Lipovská, Zličín Lipov, ves na jižní Moravě ležící na úpatí Bílých Karpat. Ulice byla pojmenována po dokončení bytového souboru Zličínský dvůr v roce 2007, roku 2010 byla dále prodloužena od křižovatky s ulicí Věstonickou na východ a dále na sever. Mistřínská, Zličín Mistřín, ves na jihu Moravy, na Hodonínsku. Starší název ulice: Sobínská Sobín, původem ves, dnes součást Městské části Praha-Zličín. Mistřínská ulice dostala nové pojmenování v roce 1974 po připojení Zličína k Praze. kultura; zprávy z radnice Sloupek starostky Vážení občané, pomalu se blíží letošní léto, všechno kolem nás se zelená a kvete. V tomto období je naše městská část velmi krásná a přívětivá. Oceňují to jak místní občané, tak návštěvníci a především ti, kteří mají v úmyslu zvolit naši městskou část za svůj domov a koupit si zde byt. Zvláštní jev nastává, pokud někteří z našich spoluobčanů tento svůj úmysl uskuteční a do městské části se nastěhují. V tom okamžiku to, co bylo úžasné a přitažlivé životní prostředí plné zeleně už není zase až tak přitažlivé ani úžasné. Stromy a keře nám samozřejmě nevadí, ale pokud možno až pod okny sousedů, u nás padá na náš pozemek listí, případně plody, máme pocit, že stín dopadá nesprávným směrem, a tak najednou existuje jediné řešení, které spočívá v tom, že v našem nejbližším okolí se několik stromů a keřů zlikviduje a zeleň se ponechá až o kus dál. A pokud je tento požadavek odmítnut, hned je městská část označována za nevstřícnou k potřebám svých občanů. Každoročně se na Úřadě MČ shromažďují požadavky na prořezy a kácení dřevin. Samozřejmě jsou případy, že stromy jsou nemocné nebo staré a hrozí, že by jejich pád mohl někoho zranit či způsobit škodu. Pak není nad čím uvažovat a je třeba zásah provést. V řadě případů ale požadavky mají příčinu v tom, co jsem uvedla výše. Byla bych velmi ráda, kdybychom si všichni uvědomili, že žijeme v hlavním městě. Oáza zeleně, jako je tomu na Zličíně, je malý zázrak. Všichni bychom se měli snažit ji zachovat pro naše děti, aby se jim v naší městské části lépe dýchalo a žilo. Neubližujme přírodě a ona nebude v budoucnu ubližovat nám. A ještě bych se chtěla zastavit u jednoho problému, který vyvolává otázku téměř hamletovského typu: Autobusovou dopravu do sídliště Metropole ano, či ne? Na přání občanů, kteří si velmi přáli zavedení MHD do sídliště Metropole a toto svoje přání opakovaně na společných jednáních se zástupci MČ předkládali, bylo provedeno Dopravním podnikem kontrolní šetření, z něhož vyplynulo, že zajištění tohoto požadavku je značně složité a finančně nákladné a v případě realizace by přicházelo v úvahu umístění zastávky u domu Sazovická čp Tuto informaci jsme zveřejnili již v minulém období a opakovaně v posledním čísle Zpravodaje. A následně se ozvala řada občanů, kteří s předloženým řešením nesouhlasí, předpokládané umístění zastávky odmítají a navrhují umístění zcela jiné, na pozemku, kde sídliště Metropole hraničí s parkem (v blízkosti obecního dětského hřiště). Tam podle nich nikomu nebude vadit, že autobus startuje, otevírá a zavírá dveře, cestující se na zastávce baví apod. To je asi pravda, otázkou však zůstává, k čemu by ale zastávka v takovém místě byla dobrá v končinách, kde nikdo nebydlí a občané, kteří by chtěli autobus použít, by museli projít celé sídliště na zastávku, aby se pak stejným směrem vraceli autobusem k metru. Už babička Boženy Němcové říkala, že není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Jsou však situace, kdy musí k nějaké dohodě dojít, jinak by řešení postrádalo jakýkoliv smysl. A tohle bude zřejmě zrovna jedna z nich. Ještě že na ni máme zřejmě dostatek času. A tak mi závěrem dovolte, abych Vám všem popřála krásnou dovolenou, dětem pěkné prázdniny a všem co nejméně problémů spojených s životem v městské části. JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ 2 3

3 z historie Připomenutí 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války Na domě čp. 54 v ulici Hrozenkovská je umístěna pamětní deska s nápisem: V tomto domě žil soused Matěj Foubík, nejstarší čs. vojín Střed. východu. Narozen 6. ledna 1881 v Kněževsi, zemřel 9. února 1944 v Londýně. Musel uprchnouti před německým gestapem 12. července 1939 za hranice. Čest patří mužům čestným, dík a vzpomínka obětem, vavřín chrabrým bojovníkům Sdruž. Obec baráčníků. Kdo byl Matěj Foubík? Byl jedním z mnoha, kteří se podíleli na osvobozujících bojích za svobodu národa. Byl vojínem československé zahraniční armády, aktivní účastník domácího odboje ve skupině podplukovníka Josefa Mašína. abychom nezapomínali Při ulici Hrozenkovská, přímo u zastávky autobusu Halenkovská ve směru na Řepy, byl v dubnu t. r. pokácen vzrostlý jasan ztepilý, poslední ze skupiny jasanů, který zde v minulosti rostl. Aby mohlo být rozhodnuto o jeho pokácení, byl vypracován znalecký posudek, který však upozornil na nebezpečí, kterým strom pro takto exponované stanoviště je; jasan se nacházel ve stadiu postupného odumírání a jeho zdravotní stav se dále už jen zhoršoval a v současné době ohrožoval okolí. Na historické ortofotomapě z roku 1938 je možné na tomto místě spatřit u hlavní silnice skupinu vzrostlých stromů. Pokácený jasan byl jedním z nich. Málokdo si asi už ale vzpomene, že v jejich stínu stála kaplička. Byla postavena v místě za historickým jádrem Zličína ve směru k zájezdnímu hostinci s názvem Radhost (Radost). Výřezem z rodinné fotografie se nám podařilo získat podobu kapličky. O jejím původu nám však není nic známo. Kaplička byla zbourána v roce 1963 při úpravě plochy před novou budovou, do které byla umístěna škola a hasičská zbrojnice. Ing. Petra Kubíková V červenci 1939 uprchli zličínští občané Matěj Foubík, Ladislav Starosta a Josef Douděra do Polska. Hrozilo tehdy prozrazení, když na počátku války zakopali pušky v místech, kterým se ve Zličíně říkalo v Rybníčkách. V Polsku všichni tři pobývali pravděpodobně u čs. vojenského legionu v Krakově. M. Foubík a L. Starosta se dostali v září 1939 do Sovětského svazu, tam byli internováni v lágru do března roku Ladislav Starosta vstoupil do čs. armády plk. Ludvíka Svobody a účastnil se bojů v SSSR a Rumunsku. Z války se šťastně vrátil v roce 1945 domů. Josef Douděra se dostal do Anglie a vstoupil do čs. zahraniční vojenské jednotky založené plk. Karlem Klapálkem na Středním východě. Začátkem roku 1943 byla jednotka nasazená ve strategickém přístavu Tobruk v Africe. Jejich bojovým úkolem bylo bránit vzdušný prostor nad přístavem. Po skončení bojů v Africe a vzdání se Rommelovy armády spojencům byli účastníci bojů, a také Josef Douděra, vyznamenáni v roce 1943 v Anglii prezidentem Eduardem Benešem za statečnost Československým válečným křížem. Vyznamenání Zlaté lípy Josef Douděra, Jan Chlebek, Josef Šulc, Matěj Foubík Matěj Foubík se z polského Krakova dostal do Anglie Byl příslušníkem československého 11. pěšího praporu východního na Středním východě a československých jednotek ve Velké Británii, jeden z nejstarších zahraničních vojáků. Zemřel ve vojenské nemocnici Hammersmith v Londýně. Pohřben je v St. Mary Cemetery, Kensal Green, London. Za své zásluhy byl oceněn mnoha vyznamenáními, např. Československým válečným křížem, v roce 1945 in memoriam mu byla udělena za službu na africkém bojišti medaile Africa Star. V roce 2008 byl vyznamenán in memoriam Vyznamenáním Zlaté lípy ministra obrany České republiky za hrdinství v boji proti nacismu, za obranu demokracie a obnovu Československé republiky. O udělení Vyznamenání Zlaté lípy se zasloužil ředitel Vojenského historického ústavu plk. Knížek. Ministryně obrany Vlasta Parkanová udělila toto vyznamenání M. Foubíkovi u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Ing. Kubíková Nezapomeňte na cestu motoráčkem! Několikrát se hovořilo o tom, že dny úžasné pražské železniční tratě ze smíchovského severního nástupiště přes Jinonice a Stodůlky na nádraží Praha-Zličín jsou sečteny. Naštěstí se tak nestalo a trať dál slouží pravidelnému železničnímu provozu. Navíc vlaky odjíždějí ze zastávky Na Knížecí, která je v docházkové vzdálenosti od stanice metra Anděl. V pracovní dny je na trati hodinový interval, o víkendech je dvojnásobný, ovšem zase přibývají čtyři páry Pražského motoráčku, který jezdí z Prahy hlavního nádraží na nádraží do Zličína, které přímo sousedí s konečnou tramvají Sídliště Řepy. Právě cesta Pražským motoráčkem, který jezdí již šestou sezonu, může být zajímavým tipem na víkendový výlet, pokud volné dny trávíte v Praze. První spoj motoráčku odjíždí z Hlavního nádraží v 9:04, další v 11:04, 13:39 a poslední v 15:39. Spoje ze Zličína odjíždějí v 9:49, 11:49, 14:29 a 16:29. Jízdy na Pražském motoráčku zajišťují historické vozy M vyráběné v bývalém Československu v padesátých letech minulého století. Díky aktivitám nadšenců ze společnosti KŽC Doprava se podařilo vůz dochovat a nyní můžete vzpomínat na to, jak se jezdilo na české železnici před více než půlstoletím. Trať ze Smíchova do Zličína je označována jako nejhezčí v Praze a nabízí jedinečné a nevšední pohledy na Prahu. Také se můžete setkat s názvem Pražský Semmering, který je odvozen od horské železniční dráhy v Rakousku, která byla zprovozněna v polovině devatenáctého století. To vše díky stoupání ze Smíchova na Zlíchov a také jízdě přes dva viadukty vedoucí přes Prokopské údolí. Viadukty mají výšku přes dvacet metrů a délku 170, resp. 180 metrů. Po průjezdu okolo Dívčích hradů se trať dostává do Jinonic. Následuje zastávka Praha-Cibulka, pokud v ní vystoupíte, nabízíme vám atraktivní romantický výlet místy, kde se vrátíte o několik desítek let zpátky. Po 200 metrech se ocitnete v ulici U Lesíka, kde začíná svět tajemné romantiky a bizarní exotiky z počátku devatenáctého století, park Cibulka. Mnohý by dnes řekl spíše les. Můžete vystoupit na vyhlídkovou věž, ze které je zajímavý výhled na Prahu 5, a budete procházet zajímavými zákoutími vybudovanými pasovským biskupem Leopoldem Thun-Hohensteinem. Bohužel, dílo je dnes na pokraji zkázy, stejně jako usedlost Cibulka, ale stále má své kouzlo. Navíc zhruba po kilometru (záleží na tom, jak moc se budete toulat na území parku) narazíte na tramvajovou zastávku Poštovka, odkud jezdí linky k Andělu nebo na Sídliště Řepy, kde můžete opět nasednout na Pražský motoráček. Variantou výletu je cesta na železniční zastávku Praha- -Stodůlky. Když vyjdete z parku Cibulka u sochy sv. Jana Nepomuckého, nedáte se doprava k tramvaji, ale vlevo do kopce. Zhruba po kilometru cesty vzhůru, nejprve kolem nafukovací haly, následně kolem tenisových kurtů, dojdete k železniční trati a zastávce Praha-Stodůlky. Za železniční tratí se dá pokračovat ulicí Upolínovou, která vás dovede k autobusové zastávce Šafránkova. Zpátky k Pražskému motoráčku, je to jediný osobní vlak v Praze, kde je podáváno občerstvení, což je další lákadlo k cestě. Motoráček pravidelně praská ve švech, o dopravu s ním je mezi cestujícími velký zájem, těší Bohumila Augustu, šéfa společnosti KŽC Doprava, která motoráček provozuje. Ptáte se, za kolik motoráčkem pojedete? Vzhledem k tomu, že je zařazen do systému Pražské integrované dopravy, tak na něm platí předplatní jízdenky PID, nebo si můžete zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu za 24 nebo 32 Kč (neplatí SMS jízdenka!). Tyto jízdenky je nutno před nástupem do vlaku označit v označovači na nástupišti. informace Cyklobus pomáhá přiblížit Brdy k Praze Už třináctou sezonu vyjíždí na svoji trasu cyklobus tradiční pomocník cyklistů, kteří rádi vyrážejí do brdských lesů a okolí. Zvláštní linka se speciálně upraveným autobusem jezdí v trase Dobřichovice, nádraží Mníšek pod Brdy, nám. Kytín, náves a pomáhá vyvézt cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brdských vrchů. Rozsah provozu je stejný jako v předchozích letech, tedy pět spojů každý nepracovní den z Dobřichovic a čtyři spoje v opačném směru. V Dobřichovicích je zastávka cyklobusu umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy. Linka je v provozu od 4. dubna 2015 do 4. října V loňské sezoně přepravil cyklobus Zličín.info V minulém období fungovaly webové stránky lokalitametropole.cz, jejichž činnost byla záslužná a ze strany občanů docela hojně využívaná. Především noví obyvatelé městské části si zde vyměňovali zkušenosti s bydlením, dopravou, zařizováním bytů, doporučováním zkušených potřebných řemeslníků a vůbec s celou řadou problémů, souvisejících s životem v městské části, čímž si vzájemně poskytovali informace, které by jinak byly obtížně dosažitelné a které mohly podstatně ulehčit začátek života v neznámém prostředí. Prostřednictvím administrátorů pak bylo možné řadu věcí vysvětlit a oslovit široký okruh občanů, které obdobná problematika zajímala. Bylo proto docela škoda, že tyto stránky ukončily svou činnost a přesunuly se údajně kamsi na facebook, kde samozřejmě všem občanům k dispozici nejsou. Nová jiskřička zasvítila, když se objevily webové stránky Zličín.info, které slibovaly, že by mohly nahradit lokalitu.metropole s tím, že by byly využívané nejen novými občany Zličína, ale i starousedlíky. Zatím tyto stránky přinášejí řadu informací především o akcích, konaných na jejím území či v bezprostředním okolí, nijak zvlášť však není využívána možnost rozvinutí širší diskuze a výměna informací a názorů k podmínkám bydlení, potřebným opravám a úpravám a dalším otázkám, které občany zajímají. celkem cestujících a jízdních kol. Cyklobus opět navazuje na vlaky linky S7 z obou směrů, čímž nabízí své služby cyklistům od Prahy i od Berouna. Z Mníšku pod Brdy nebo Kytína mohou vyznavači bicyklů vyrazit po značených cyklistických trasách, sledovat lze i pěší turistické trasy či krajem projíždět po mnoha lesních cestách. Na lince cyklobusu platí Tarif PID a cena přepravy jízdního kola je 16 Kč bez ohledu na vzdálenost a také bez ohledu na předchozí použití nebo nepoužití vlaku. Ve vlacích linky S7 se cena za přepravu jízdního kola pohybuje dle Tarifu ČD od 25 Kč výše dle ujeté vzdálenosti. Stručný jízdní řád cyklobusu PID: Odjezdy z Dobřichovic 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 Příjezdy do Kytína 9:00 11:00 13:00 15:00 jede jen do Mníšku Odjezdy z Kytína 9:30 11:30 13:30 15:30 Příjezdy do Dobřichovic 10:00 12:00 14:00 16:00 Upozornění: O víkendech od do je provoz linky S7 omezen dle výlukového jízdního řádu, proto spoje cyklobusu pojedou o půl hodiny později. Vše o přepravě cyklistů v PID: 4 5

4 zprávy z radnice zprávy z radnice; doprava a územní rozvoj Zprávy z radnice Doprava v klidu Tylovická Rada městské části Praha-Zličín rozhodla zadat vypracování projektu na umístění maximálního počtu parkovacích míst v ulicích dolního Zličína. Rada projednávala možnost zřízení dalších parkovacích míst v ulicích tzv. dolního Zličína. Pro vydání dopravního stanovení bude třeba tuto možnost prověřit podrobnějším projektem. Při návrhu míst bude přihlédnuto k šířkovým poměrům komunikací, umístění vjezdů a k umístění kapliček (elektro, plyn), aby v případě parkovacích stání nebyl znemožněn přístup k nim. Aktualizace Programu rozvoje města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice dne projednávalo Aktualizaci Programu rozvoje města Hostivice. Městská část požádala zastupitelstvo města Hostivice o pozastavení schvalovacího procesu do doby projednání s hl. m. Prahou a MČ Praha-Zličín. Rada městské části Praha-Zličín projednala dopis předaný starostovi Hostivice před jednáním ZMH obsahující připomínky MČ Praha-Zličín k Aktualizaci Programu rozvoje města Hostivice a rozhodla vyvolat jednání se starostou města Hostivice ve věci Programu rozvoje města Hostivice. Akce Park Na prameništi altán V rámci přípravných prací na realizaci akce rada projednala návrh na vypracování dokumentace a obstarání inženýringu pro vybudování altánu na volné velké kruhové ploše; zpracovatelem je Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o., Na Baště sv. Jiří 15, Praha 6-Hradčany (zpracovatel dokumentace a zástupce MČ v řízení pro vydání rozhodnutí o změně využití území parku Na prameništi). Hrubý návrh podoby altánu: materiál dřevěné sloupy, dřevěný krov, dřevěná palubová podlaha, keramická krytina, plastový světlík, dřevěné lavice, laťové zábradlí. Rada městské části Praha-Zličín souhlasila s návrhem altánu a smlouvou o dílo s Architektonickým ateliérem ARKÁDA. CTPark Chrášťany Oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zveřejněno na portálu Cenia. cz (Informační systém EIA). Předmětem záměru je výstavba výrobně skladovacího areálu se dvěma hlavními nájemními výrobně skladovacími objekty o výměře objektů cca m 2 a m 2, celková zastavěná plocha m 2, celková plocha řešeného území m 2 ; záměr je situován do katastru obce Chrášťany v blízkosti mimoúrovňového křížení Pražského okruhu a dálnice D5. Frekvence automobilové dopravy je odhadována na cca osobních automobilů (162 parkovacích míst s obrátkovostí 3 automobily/den na jedno parkovací místo) a 100 těžkých nákladních automobilů, případně menších dodávkových automobilů za den. Objekty mají být využity k pronájmu pro skladování či lehkou průmyslovou výrobu výrobními, distribučními a logistickými společnostmi. Rada městské části Praha-Zličín projednala oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro stavbu CTPark Chrášťany a rozhodla zaslat v zákonné lhůtě požadavek na projednání záměru ve smyslu vyjádření k záměru zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v němž MČ Praha- -Zličín bude dotčeným územním samosprávným celkem ve smyslu zákona. Vyjádření MČ Praha-Zličín jako účastníka řízení k vydání integrovaného povolení pro zařízení Čistírna odpadních vod na adrese Dolňanská 400, Zličín pro provozovatele KLIO s.r.o. V návaznosti na soudem zrušené rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení Čistírna odpadních vod na adrese Dolňanská 400 pro provozovatele KLIO s.r.o. vede OŽP MHMP pro toto zařízení a tohoto provozovatele řízení nové. Původní žádost společnosti KLIO s.r.o. je z roku 2007, již v rámci tohoto řízení městská část s udělením integrovaného povolení této společnosti nesouhlasila. V průběhu období, kdy povolení platilo, docházelo k opakovanému porušování povinností provozovatelem zařízení. Jedním z důsledků tohoto nedodržování zákonných povinností byla i výpověď nájemní smlouvy, kterou vlastník objektu ČOV předal společnosti KLIO s.r.o. v únoru V rámci obnoveného řízení o vydání integrovaného povolení vyzval OŽP MHMP účastníky řízení, tedy i městskou část, k vyjádření se k podkladům rozhodnutí pro vydání integrovaného povolení pro výše uvedené zařízení. Rada městské části Praha-Zličín trvá na svém nesouhlasném stanovisku. Stavba Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) Pro účely stavebního řízení byl schválen smluvní vztah s hl. m. Prahou pro pozemek parc. č. 748/1 k.ú. Zličín. Předmětem dohody je souhlas hl. m. Prahy s trvalým umístěním a realizací propojovacího chodníku a souhlas s dočasným záborem části pozemku za účelem realizace prací stavebníka. Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská Rada městské části Praha-Zličín v únoru t. r. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na akci Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská. Jedná se o 3. kolo vyhlášení této veřejné zakázky, v prvním kole došla v požadovaném termínu pouze jedna nabídka (v té době nebylo možno dle zákona o VZ tuto nabídku vybrat), ve druhém kole nebyla v rozpočtu městské části dostatečná částka na realizaci akce dle nejnižší nabídky. Pro toto vyhlášení veřejné zakázky bylo obesláno 7 společností, dále byla výzva zveřejněna na úřední desce MČ po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Nabídku předložili tři uchazeči. Na základě provedeného hodnocení vyšla jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou nabídka firmy Autotrak, spol. s r.o., Pod Petřinami 21/7, Praha 6, s nabídkovou cenou ,- korun vč. 21% DPH. Rada rozhodla vybrat tuto firmu a dále rozhodla o vyloučení uchazeče firmy INOS Zličín, a.s., z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. Rada schválila smlouvu o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Autotrak, spol. s r.o., a objednávky autorského dozoru. Akce Fitness outdoor park, Dolejšák Jedná se o umístění několika venkovních cvičebních prvků v prostoru travnaté plochy na konci Dolňanské ulice, na pozemku parc. č. 719 či 721/1, k. ú. Zličín. Místem prochází široká veřejnost různého zaměření chodci, cyklisté, běžci, rodiče s kočárky, majitelé psů. Rada městské části Praha-Zličín rozhodla požádat o nadační příspěvek a objednat 2 ks venkovních cvičebních prvků u společnosti COLMEX s.r.o. Tržiště u stanice metra Zličín Rada městské části Praha-Zličín vzala na vědomí rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 17 č. j. ÚMČP /2014/VYS/Ur ze dne , nabylo právní moci , kterým bylo nařízeno odstranění stavby dočasná stavba tržiště, umístěná na pozemcích parc. č. 472/174, 472/173 k. ú. Třebonice při stanici metra Zličín včetně vodovodní přípojky, nepropustné jímky a napojení na rozvodnu el. energie stanice metra, povolené jako stavba dočasná s omezenou dobou trvání do Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ, Nedašovská 328, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Štěpánkou Šmídovou. Bylo obesláno celkem 5 zájemců k předložení cenové nabídky a výběrové řízení bylo zveřejněno na úřední desce ÚMČ. Součástí realizace rekonstrukce zahrady je i kácení 6 ks smrků. Rada městské části Praha- -Zličín rozhodla o výběru nabídky na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ a to od uchazeče Pěkný s.r.o., a o objednání ATD na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ u Ing. Štěpánky Šmídové; rada schválila smlouvu o dílo mezi MČ Praha-Zličín a Pěkný s.r.o., dále souhlasila jako vlastník pozemku s pokácením 6 ks smrků. Mateřská škola v Hevlínské Vzhledem k projednávanému sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na výše uvedenou stavbu se uzavírá s PREdistribuce a.s. smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN. Dále rada projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace sadových úprav zahrady MŠ společnosti Atelier 99 s.r.o.; tato PD bude zahrnovat návrh zpevněných ploch a chodníků v zahradě, osazení a návrh hřiště a dalších herních prvků, návrh další drobné architektury (lavičky, odpadkové koše a další prvky), podrobná specifikace vč. výkazu výměr. Rada městské části Praha-Zličín schválila smlouvu o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN mezi MČ a PREdistribuce a.s. na stavbu Mateřská škola v Hevlínské a nabídku společnosti Atelier 99 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace sadových úprav zahrady MŠ v Hevlínské. Ing. Petra Kubíková R 1 obchvat Prahy Změna územního plánu v areálu Technocom Změna Z1563/07 ÚP SÚ HM, areál Technocom podání připomínek podle ustanovení 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dne se uskutečnilo veřejné projednání návrhu této změny. Rada MČ dne projednala návrh připomínek zpracovaný ing. arch. Myškou na základě veřejného projednání, souhlasila s připomínkami a schválila dokument s připomínkami ke změně Z-1563/07 v tom smyslu, že nesouhlasí s návrhem změny územního plánu Z1563/07. Dokument byl předán pořizovateli změny v termínu stanoveném pro podání připomínek dne Připomínky MČ označila jako zásadní a týkají se: postupu pořizování změny Z-1563/07, u níž návrh zadání v roce 2006 i v roce 2012 je v návrhu funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití) odlišný od návrhu změny, který byl pořizovatelem předložen ke společnému jednání a veřejnému projednání. MČ jej považuje za nesprávný, v rozporu s platným stavebním zákonem, a proti zájmům městské části; postupu pořizování změny, kdy studii požadovanou pořizovatelem jako podmínku projednávání změny nedoložil navrhovatel žadatel změny, ale k tomuto doplnění nepověřená právnická osoba přímo pořizovateli; návrhu míry využití území umožňujícím výšku zástavby neslučitelnou s výškou zástavby rodinných domů v okolí i s jakoukoliv další zástavbou v městské části a generující významný nárůst automobilové Dne se na základě množících se podnětů občanů naší MČ (hluk z obchvatu Prahy rychlostní silnice R1) uskutečnilo pracovní jednání na ŘSD ČR, závod Praha. Konkrétně jsme probírali stavbu č. 516 Třebonice Řepy a stavbu přivaděče z R1 na dálnici D5 Praha Plzeň, které zásadně ovlivňují život v naší MČ. Tohoto jednání se zúčastnili pracovníci ŘSD oddělení životního prostředí, zástupci odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic MČ Praha-Zličín, zástupci radnice a občanů. Jak bylo z naší strany pracovníkům ŘSD vysvětleno, je pro nás podstatné to, že v oblasti ze směru Řepy Třebonice, hned za ukončením zahloubení, jak je železniční most, chybí cca 800 m protihlukové stěny, která by zabránila pronikání hluku ze silniční dopravy do místní části Sobín, a dále je po obou stranách této rychlostní silnice R1, dle našeho mínění, nedostatečná výška současných protihlukových stěn vybudovaných koncem 20. století. Závěr z jednání je takový, že se ŘSD na základě tohoto podnětu nebrání změřit hluk z těchto důležitých dopravních staveb, aby se prokázalo, že tyto stavby jsou tedy jedním z hlavních zdrojů hluku v naší MČ. Pokud se toto prokáže a hodnoty limitů hluku budou překročeny, zpracují studii na stavební opatření. Měření hluku může být prováděno jen v určitých obdobích roku v dubnu až červnu, v měsíci září až listopadu. Zároveň ve dnech, které jsou obvyklé pro dopravu (úterý až čtvrtek) z důvodu objektivity. Závěry z jednání vzala na vědomí rada MČ. Pavel Kovařík dopravy, s negativním dopadem na kvalitu životního prostředí a bydlení v celé MČ, i nárůst poptávky po veřejném vybavení a službách, který by nebylo možno v Městské části Praha-Zličín v dostatečném rozsahu a kvalitě pokrýt; plochy pro parkovou zeleň, která byla obsažena v původní studii pro změnu územního plánu; nestranného externího posouzení studie, která byla podkladem pro návrh změny, které objednala MČ Praha-Zličín, a ve kterém byla konstatována řada sporných až nevhodných parametrů funkčního a prostorového návrhu a de facto i celkové urbanistické koncepce. Návrh změny byl zpracován Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) přesně dle navržených parametrů studie, která byla podkladem pro návrh změny. I když studie je jen vodítkem pro návrh změny, vymezuje se hranicemi konkrétních funkčních ploch a mírou využití území situace, která neumožní v zásadě jiné vhodnější koncepční řešení území, a velmi významně ovlivňuje a předurčuje následné projekční práce a další stavební vývoj v území; nepřesvědčivým způsobem prozkoumaných vlivů dopravy, bez hlukové a rozptylové studie. Řešit předmětnou situaci odkladem až v procesu územního řízení o umístění staveb obytného souboru je opožděné; umístění tramvajové trati, podrobněji neprověřené trasováním v celém prostoru od konečné tramvaje na území MČ Praha 17 přes území změny, ul. Do Blatin a ul. Na Radosti až ke konečné stanici, jejíž umístění není známo, a hygienickými dopady v celé trase; potřebnosti tramvaje vůbec; obsluhy území MHD, která není v návrhu uvažována; podmíněnosti výstavby nejen novou pěší lávkou přes železniční trať, ale občanskou vybaveností ve všech oblastech; dopravního napojení areálu jediným vjezdem do ul. Do Blatin a následně na ulici Na Radosti, které MČ považuje za zcela nedostatečné. Pořizovatel při veřejném projednávání změny uvedl, že změnou navrhované sídliště může být napojeno například i na ulici Strojírenskou, avšak že zákres tohoto napojení neumožňuje podrobnost územního plánu; toto napojení však je nereálné, neboť trasa komunikace by musela vést přes areály ve vlastnictví právnických osob, mj. přes nový obytný soubor při ul. Křivatcová. Stejně tak je to i v případě napojení do ul. Křivatcová. Ing. Petra Kubíková 6 7

5 doprava a územní rozvoj; rozhovor rozhovor Pro radost z pohybu I tak by se dal velmi jednoduše charakterizovat projekt HESU, sportovní akademie Zuzany Hejnové, který založila společně se svým přítelem, Honzou Žaludem, a v rámci kterého se snaží přivést děti i jejich rodiče ke sportu a radosti z něj. Díky tomu, že jsou oba i obyvateli naší městské části, můžeme si nabízené aktivity vyzkoušet přímo na Zličíně nebo v blízkých Řepích. Můžete nám představit projekt HESU? JŽ: Projekt HESU vznikl při různých debatách o tom, jak by bylo podle Zuzky a jejího blízkého okolí optimální pojmout sport celé rodiny včetně práce s mládežnickými talenty. Viděli jsme v této oblasti trend zejména čím dál ranější specializace mládeže a oddělování aktivit rodiny a dětí, který nám není sympatický. Napadlo nás tedy využít mnohaleté zkušenosti celého týmu Zuzky a založit vlastní aktivitu, ve které bychom mohli veškeré nápady realizovat bez vnějších bariér s nejlepším vědomím a svědomím. Jak byste charakterizoval tedy činnost HESU? JŽ: Důležitý je pro nás všeobecně zdravý přistup k životu. Pohyb a fyzický trénink tvoří jen část našich aktivit. Věnujeme se také tolik podceňované svalové regeneraci a zásadám zdravé výživy. Využíváme zkušeností a znalostí lidí, kteří s námi aktivity HESU realizují. Veškerý program aktivit jsme sestavili s týmem odborníků, kteří pomáhají mimo jiné osobně Zuzaně Hejnové. Zároveň si uvědomujeme, že cvičení není všechno. Chceme spojovat lidi se zájmem o pohyb a věříme, že mohou vzniknout i přátelství na celý život. V HESU se nezaměřujeme na jeden sport. Máme široký záběr a děti si mohou vyzkoušet různé sporty, vedeme je k všestrannosti. Chtěli bychom, aby se pohyb stal přirozenou součástí jejich života. ZH: Akademie dává dětem základ do života, řád, disciplínu, cílevědomost, radost ze zdravého pohybu. Celou kariéru stavím a čerpám z dobrého základu a všeobecné sportovní přípravy, kterou jsem začala zhruba v pěti letech. Ve své akademii dávám dětem právě tento základ jako předpoklad pro jakýkoliv sport či disciplínu. Baví mě vítězit a inspirovat tím druhé. HESU je cesta, jak toho dosáhnout. Kdy a jak se zrodila myšlenka založit právě tento projekt? JŽ: Vznikala průběžně posledních pár let. Finální přesnější kontury projektu vznikly zhruba během podzimu 2013 a jara Co je posláním akademie? JŹ: Chceme umožnit dětem, mladým lidem, aby byli úspěšní v osobním životě, a to prostřednictvím úspěchů ve sportu. Snažíme se vytvářet pohodové prostředí, kde děti i dospělí prožijí společně nezapomenutelné zážitky, navážou nové přátelské vztahy, a v neposlední řadě chceme posilovat budování vztahu rodičů s děmi. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská (směr Řepy) je stavbou, která zásadním způsobem zlepší podmínky pro všechny uživatele tohoto veřejného prostoru. Postupem času a změnami v městské hromadné dopravě se z této zastávky stala poměrně významná přestupní zastávka, jejíž uspořádání již potřebám cestujících nevyhovovalo. Realizace této stavby především zvýší bezpečnost cestujících zřízením nástupiště o větší šířce a bezbariérovým přístupem, současně však dojde k celkovému zkvalitnění okolního prostoru zastávky. V souvislosti s realizací této akce již došlo k úpravě některých prvků veřejné zeleně byly pokáceny 2 jasany a seříznuty zeravy. Co se týče jasanů, tyto se nacházely již ve stadiu postupného odumírání a odborným ošetřením nebylo možné dlouhodobě zajistit jejich dostatečnou provozní bezpečnost (vysoké množství slabých odumřelých větví, u jednoho jasanu hrozil zlom odumřelé kosterní větve), nebylo tedy možné stromy dále v prostoru ponechat především z důvodu bezpečnosti. Rada městské části Praha-Zličín v únoru t. r. rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu (blíže ve Zprávách z radnice ). Byla vybrána firma Autotrak, spol. s r.o. Zahájení stavby je naplánováno na pondělí , dílo by mělo být dokončeno do V průběhu stavby dojde k posunu stanoviště autobusové zastávky směrem k ulici Tylovické. Krátkodobě dojde k mírnému zhoršení podmínek v této lokalitě, avšak pevně věříme, že toto krátkodobé zhoršení všichni společně oceníme po předání ukončené stavby, kdy obnovený prostor zastávky Halenkovská vč. nového přístřešku začne sloužit široké veřejnosti. ing. J. Hindová, vedoucí odboru OPRI Myslíte si, že dnešní děti mají dostatek sportu a pohybu? JŽ: Některé určitě ano. Záleží na přístupu celé rodiny. Je mnoho sportovních rodin, které žijí aktivně, a sport je součástí jejich života. Na druhou stranu je mezi námi velká skupina rodin s dětmi, které preferují pasivnější formy trávení volného času jako např. počítače, filmy apod. Celkově vnímáme trend, kdy děti méně chodí ven neřízeně sportovat s kamarády, vyrazit na plácek na fotbal či frisbee apod. Co všechno Sportovní akademie Zuzany Hejnové nabízí? JŽ: Nabízíme aktivity pro celou rodinu tedy děti, dorost a dospělé. Když začnu od těch nejmenších, je to sportovní přípravka pro děti 4 6, navazují sportovní tréninky a kroužky při školách pro děti od 6 do 12 let. Pro dorost a dospělé rovněž nabízíme sportovní tréninky nebo běžecké a kruhové tréninky. Toto všechno jsou pravidelné aktivity. Nicméně pořádáme i jednorázové či sezonní akce, jako jsou sportovní víkendy či sportovní letní tábor a příměstské tábory. V rámci akademie pak funguje tzv. HESU Elitní tým, kdy Zuzka Hejnová vybírá talentované mladé sportovce, které následně podporuje v jejich sportovní přípravě. Tudíž v návaznosti na tyto činnosti je pak i naším úkolem hledat sponzory a partnery, kteří pomůžou zajistit kvalitní sportovní kempy, zdravotní péči a materiální podporu. Kde všude činnost akademie probíhá? JŽ: V tuto chvíli provozujeme aktivity v Praze, Liberci a Českých Budějovicích. Kde v Praze konkrétně? JŽ: Aktuálně a nejblíže Zličínu nabízíme kroužky v Řepích, kde fungují v rámci Základní školy generála Peřiny. Kroužky jsou nejen pro děti z této školy, ale i pro ostatní zájemce z okolí. Při této škole nám funguje také kroužek přípravky pro předškolní děti. Plánujete také něco konkrétně na Zličíně? JŽ: Jsme v kontaktu s místní základní školou a rádi bychom uspořádali nějakou první společnou akci, abychom se mohli představit a ukázat naši činnost. Záleží teď tedy na časových možnostech, najít termín a následně pak i prostory, kde by se kroužky mohly konat. Zatím určitě ale mohou zájemci ze Zličína navštěvovat kroužky v Řepích. Pro dospělé jsme vypsali termíny na kondiční běhání se startem v parku Na Prameništi, kde pak běžíme stezku do Sobína a na kraj Hostivice. Stejnou trasu běháme společně i se Zuzkou a velmi nám vyhovuje. Jak se mohou zájemci o kondiční běhání přihlásit? JŽ: Velmi jednoduše, přes náš web nebo mailem. Máme připravený rezervační systém na konkrétní dny či hodiny. Pokud by si někdo nevěděl rady, není problém zavolat a udělat první zkušební hodinu mimo tento systém. Musí pak lidé na kondiční běhání docházet pravidelně? JŽ: Není to nutné a záleží na vůli každého a na jeho časových možnostech. Samozřejmě, že pravidelní účastníci mají zvýhodněné podmínky a tréninkové balíčky, které najdou na našem webu. Navíc, pokud máme stanoveny cíle pro práci s dětmi či dospělými, tak jsme raději za dlouhodobější vztah, kdy se mohou lidé rozvíjet a posouvat dál. Kroužky pro děti tedy fungují při školách. Jak se může škola přihlásit do vašeho programu? JŽ: Nemáme daný žádný konkrétní mechanizmus. Vše je postaveno na dobrovolnosti a zájmu o pohybovou aktivitu. Někdy tedy oslovíme školu přímo my a jindy osloví škola nás. Následně pak jednáme s ředitelem školy a skrze učitele a osvětu ve škole zjišťujeme skutečný zájem dětí a rodičů. Nicméně naší prioritou je kvalita. Zatím tedy nehodláme z HESU dělat masovou činnost, kdy by nebylo v našich silách zajistit časově a kvalitativně nabízené aktivity. Jako rodič pak mohu děti přihlásit jakým způsobem? JŽ: Funguje to stejně jako pro dospělé. Základním nástrojem jsou registrace přes naše webové stránky. Dále je možné přihlášení em či osobně na hodinách našich tréninků. Ve školách většinou s přihlášením pomůže učitel či vedení školy. Jsou nějaká kritéria pro přijetí dětí? Věková či výkonnostní? JŽ: Nejsou. Do rodiny HE- SU vítáme členy jakéhokoliv věku od úplných začátečníků až po zkušené sportovce. Nejsme zaměřeni na výkon, neděláme závody. Spousta dnešních dětí ani závodit nechce, protože nechtějí, aby byl na ně vytvářen nějaký tlak. Tudíž pro nás je důležitá radost z pohybu, pestrost, aktivita sportovního vyžití. Naše aktivity nejsou zaměřeny jen na atletiku, hrajeme s dětmi floorbal, házenou, základy gymnastiky apod. Pokud se mezi dětmi najdou nějací talenti, budeme se jim věnovat individuálně. Kolik dětí v jednom kroužku může být? JŽ: Optimální počet je cca 15 dětí, maximální kapacita pak 20. Kdo se dětem věnuje? JŽ: V HESU pracuje tým zkušených profesionálů. Velká část spolupracovníků spolupracuje přímo se Zuzanou Hejnovou již několik let v rámci její sportovní přípravy. Hlavní trenérkou HESU je Dana Jandová z Jablonce nad Nisou první trenérka Zuzky, u které Zuzka sbírala první mládežnické světové medaile. Dalšími hlavními členy týmu je rodina Petrovičů, která zajišťuje zejména aktivitu Kempů a plaveckých tréninků, rodiče Zuzky zajišťují trenérsky kroužek v Liberci. Míša Musilová kroužek v Českých Budějovicích, Veronika Krejčová kroužek v Praze. I já se věnuji trenérské činnosti a vedu kondiční tréninky pro dospělé v Praze, společně s kolegou Ríšou Svobodou. Jak vybíráte trenéry pro své aktivity? JŽ: Většina pochází z okruhu našich známých a kamarádů. Jedná se o velmi kvalitní a zkušené profi trenéry, kteří jsou úspěšní ve svém oboru již několik let a jsme velmi rádi, že je nyní můžeme řadit do rodiny HESU. V jednom případě jsme vypsali poptávku na Zuzčin Facebook. Ale i zde jsme nakonec skončili výběr k milému překvapení u známé a prověřené trenérky. Trenéři dětí musí mít zkušenosti s tréninkem dětí ve věku 6 10 let. Někteří pak i s dětmi v přípravce, což je věk 4 6 let. Trenéři dorostu a dospělých jsou pak všestranní a mají zkušenosti s tréninkem v celé řadě sportů. Jaká je role Zuzky Hejnové v rámci akademie? Mohou se s ní děti setkat osobně? JŽ: Zuzka dala Akademii své jméno a není to rozhodně jen o jménu. Alespoň 2x ročně se jede osobně podívat do každého kroužku. Pozdravit děti, podívat se, jak se zlepšují a v neposlední řadě je motivovat do další práce. Sama Zuzka pak odpovídá na příspěvky na facebookové stránce a je s dětmi ve spojení alespoň na dálku. Dále se děti mohou se Zuzkou setkat na kempech, ať už víkendových nebo týdenním o prázdninách, kde stráví společně i více dní a poznají, že i ona je normální člověk, se kterým si užijí zábavu. Děti do akademie musí docházet pravidelně, nebo se mohou účastnit např. jednorázově vybraných akcí, např. kempů? JŽ: Akademie je rozdělená na pravidelné kroužky, kempy, tréninky pro dospělé a podporování mladých nadějných sportovců. Je tedy možnost chodit pravidelně do kroužku a zlepšovat své dovednosti celý rok, nebo se jen přihlásit na jednorázový kemp. Možnosti jsou obě. Chystáte nějaké aktivity během letních prázdnin? JŽ: Během letních prázdnin plánujeme týdenní sportovní tábor pro děti ze všech koutů ČR, a to v nádherném místě, v Sušici, která nabízí široké spektrum aktivit. Pak jsou ještě v plánu příměstské tábory v Praze, konkrétně v Řepích a na Praze 6, na Dlouhém lánu, kde je naše další základna pro zájemce z Dejvic a Bubenče. Jak se vám sportuje na Zličíně? JŽ: Pro naše osobní aktivity se Zuzkou je Zličín určitě vhodné místo, protože trasy na běhání tu jsou a jsou z našeho pohledu dobré. Určitě vítáme i park, který vlastně máme jako na dlani a je vidět, že v něm spousta lidí odpočívá, relaxuje i sportuje. V okolí jsou také dobré cyklostezky, na které vyjíždíme poměrně často. Chybí nám tu tenisové kurty, na které jezdíme do Břví. Určitě vždycky je prostor pro vylepšení a roz- 8 9

6 rozhovor; škola, školka, knihovna škola, školka, knihovna hodně rozrůstající se Zličín bude časem potřebovat kvalitnější sportovní zázemí, které by nabízelo lidem možnosti sportování během celého roku. Zuzano, proč jste se rozhodla založit právě Sportovní akademii? Vedla vás k tomu osobní zkušenost? ZH: Určitě mě k tomu vedla osobní zkušenost. Vzhledem k tomu, že se ve sportu pohybuji od malička a teď už poměrně dlouho ve vrcholovém sportu, připadalo mi přirozené předávat zkušenosti dál. Od útlého věku je potřeba, aby děti pochopily princip sportu jako takového a všechno, co k němu patří. Proto jsme se zaměřili na celkový pohybový rozvoj, aby se každý uměl postavit k různým druhům sportu a nebyl od mala jednostranně zaměřený. Stejně tak pomáháme dospívajícím i dospělým se zlepšením fyzické kondice. Co vás přivedlo ke sportu rodina, kamarádi, náhoda? ZH: Ke sportu mě přivedli rodiče. Od malička nás učili všechny možné sporty a jsem jim za to moc vděčná. Jak vzpomínáte na svoji první trenérku, paní Danu Jandovou? ZH: Na Danu vzpomínám moc ráda a jsme dodnes kamarádky. Je to skvělá trenérka, což dokazují výsledky jejích svěřenců, mnou počínaje a nynějšími dětmi konče. Vždycky má někoho šikovného. Umí s dětmi pracovat, dá jim skvělý, již zmiňovaný všeobecný základ, ze kterého třeba já čerpám dodnes. Např. mě naučila přebíhat překážky na obě nohy, což je pro mou disciplínu stěžejní. Co vás čeká v nadcházející sezoně? ZH: V letošní sezoně máme jako vrchol mistrovství světa v Pekingu. To je můj hlavní cíl. Budu obhajovat titul z roku 2013, a proto se na tento závod chci dobře připravit. Pak bude probíhat opět Diamantová liga, kde mám v plánu také závodit. Zmínila jste o sobě v jednom rozhovoru, že nerada prohráváte. Jak se psychicky připravujete na závody a jak pracujete s nervozitou? ZH: To, že nerada prohrávám, je pravda. Ať už se jedná o cokoliv. Myslím si, že kdo je ambiciózní sportovec, tak obecně nerad prohrává. Co se nervozity týče, tak už mám něco za sebou a nervózní bývám jen lehce, což je potřeba k dobrému výkonu. Mám svůj recept, jak se na závod připravit psychicky, ale to si nechám pro sebe. Psychika je velká část úspěchu. Pro spoustu dětí jste vzorem. Měla jste vy svůj životní vzor? ZH: Jsem moc ráda, že jsem pro děti vzorem, a věřím tomu, že díky tomu bude více a více dětí sportovat. Ani já jsem jako malá nebyla nijak výjimečná. Jen mě to bavilo a vydržela jsem u toho. ing. Iva Menclová Po dně staré řeky V odpoledních hodinách dne 15. dubna 2015 proběhla tematická přednáška Po dně staré řeky, kterou vedl Mgr. David VONDRÁŠEK, odborný asistent na UK FTVS v Praze, na půdě naší knihovny, autor knihy Vltava, po dně staré řeky. I přes krásné počasí venku, teplota 17 C, které naopak ztěžovalo pobyt uvnitř, byla jeho přednáška hojně navštívena, především našimi seniory. Ti se dozvěděli řadu zajímavých věcí o souboru staveb Vltavské kaskády, se zaměřením na Slapskou a Orlickou přehradu, zejména o tom, co stavitelé těchto velkolepých staveb zanechali na jejím dně, zaniklá lidská sídla, sakrální stavby atd. Samotný přednášející patří mezi naše nejuznávanější české potápěče, za to mluví jeho kvalifikace a i jeho přístup k novým potápěčům, kterých za svou 25letou praxi vychoval pár stovek. Přednáška byla vedena formou vyprávění a doplněna značným množstvím snímků jak Jarní pohádkový svět Dne se u nás na škole konala slavnost nazvaná Jarní pohádkový svět. Žáci si pro své rodiče na přivítanou připravili veselé jarní písničky a poté následovaly oblíbené velikonoční dílničky, kde si mohli žáci a jejich rodiče vyrobit v jednotlivých třídách krásné velikonoční výrobky a odnést si je i domů. Ale co by to bylo za pohádkový svět, kdyby v něm nebyla i pohádka? Proto si žáci 4. třídy nacvičili pohádkový muzikál O Šípkové Růžence od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, kteří na Velikonoční dílničky archivních, tak současných. I přes potíže s místní audiovizuální technikou se za pomoci přítomných členů JSDH Zličín, tímto jim ještě jednou děkuji, protože zapůjčili vlastní techniku, podařilo přednášku dokončit a promítnout všechny záběry. Po ukončení přednášky bylo vzneseno několik dotazů z řad posluchačů, ale podařilo se i získat další cenné informace, které budou použity při další autorově knize. Pro všechny naše obyvatele jedna malá dobrá zpráva: I přesto, že kniha Vltava, po dně staré řeky je již několik let beznadějně vyprodána, podařilo se od autora získat jeden výtisk tohoto díla, který byl věnován místní knihově. PK slavnosti zahráli a zazpívali. Myslím si, že se rodičům a všem ostatním pohádka líbila, protože za ni sklidili veliký potlesk. Po celou slavnost bylo ve školní jídelně připraveno i občerstvení a horký ovocný čaj. Některé maminky připravily opravdu výborné buchty, koláče, slané pochutiny a další dobroty. Slavnosti se na naší škole konají v každém ročním období a pokaždé jsou jinak tematizované. Všichni už se opět těšíme na další zajímavou slavnost. Divadelní představení O Šípkové Růžence Zličínské ponocování Noc s Andersenem 2015 Poslední pátek v březnu patří ve Zličínské knihovně již tradičně dětem. Až do soboty ho strávily v prostorách knihovny a v hasičárně zličínských hasičů. Celostátně probíhá Noc s Andersenem, v naší úpravě Zličínské ponocování. Protože v knihovně se nejen čte, ale i soutěží a tvoří. Každé ponocování je věnováno jednomu autorovi, nebo knize. Letošním nás provázel H. Ch. Andersen a jeho pohádky. H. Ch. Andersen byl dánský spisovatel, jeden z největších světových pohádkářů, od jehož narození uplynulo 210 let a od úmrtí 140 let. Přestože dnes pořádají Noc s Andersenem nejen knihovny, ale i školy, je o Zličínské ponocování obrovský zájem. Děti jsou při příchodu rozděleny do věkově smíšených družstev a už začíná program. Nikdo se nenudí a je krásné pozorovat, jak pěkně se chovají ti Svátek Den matek Svátky, které oslavují ženu, mají ve světě dlouhou tradici. Již ve starém Řecku se žena těšila velké úctě. O to, aby se slavil svátek matek po celém světě, se zasloužila dcera protestantského kazatele z Philadelphie. Oslava připadá vždy na druhou květnovou neděli. V naší zemi se začal slavit tento svátek v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, dcery tehdejšího prezidenta Masaryka. starší k mladším. Protože v soutěžích se mohou uplatnit bez rozdílu věku. A také musí pozorně poslouchat při četbě, protože úkoly navazují na přečtené pohádky. Povzbudit nás přišla i tajemnice naší MČ Ing. Petra Kubíková. A nepřišla s prázdnou, v obrovském koši přinesla krásná jablíčka. To bylo povzbuzení. Program pokračoval dále, následovala večeře a poté oblíbená diskotéka. Rychlá Také děti naší školy si připomněly tento svátek a připravily pro své maminky přáníčka a drobné dárky. Především ve školní družině měly děti prostor a čas k vytváření. Spolu s paní výtvarnicí K. Balíčkovou děti připravily drobné šperky pro své maminky. Samostatně vytvořený dárek potěší srdce každé maminky a nad hezkým šperkem zaplesá každá žena. ZŠ A MŠ Zličín ŠD hygiena, rozbalit si spacáky, a usínání. S usínáním je trochu problém, protože děti mají tolik zážitků, že povídají a povídají... Ráno jsou ovšem velmi čilé, a tak nejmladší účastnice ponocování Eliška Orgoníková v 5:30 ráno prohlásila: Dobrý ráno, budu vám vyprávět pohádku. Naštěstí ještě usnula. Po probuzení děti snídají, promítá se pohádka a potom již přicházejí rodiče. Každý rok je ponocování velmi pěkné, ale letos bychom chtěly moc poděkovat všem dětem, vytvořily krásnou partu a byly by příkladem i dospělým v tom, jak se chovat. A poděkovat bychom chtěly i hasičům, nejvíce Lucii Klímové za její nápady a kreativitu. Alena Presslová tradičně četla a Iva Urbanová pomáhala při každé činnosti. Nemohu zapomenout i na maminku Sárinky Newaldové, která upekla k snídani dobrou bábovku. Zličínské knihovnice 10 11

7 škola, školka, knihovna ; spolky a volný čas spolky a volný čas Jarní hasičské soustředění Čarodějnický rej ve školní družině Tak jako každý rok i letos jsme ve školní družině oslavili svátek čarodějnic. Děti se již týdny těší a připravují si s maminkami masky. 30. dubna se v družině převléknou, pomalují si obličeje, nasednou na košťátka a vyrazí na školní zahradu. Letos nám dokonce svítilo sluníčko, i když velké teplo nebylo, ale to nikomu nevadilo. Soutěžili jsme v několika disciplínách: 1. Módní přehlídka 2. První jarní let mezi překážkami 3. Hod míčem na netopýra 4. Hod koštětem do ohně 5. Rozmetání kuželek koštětem Poslední disciplínou byl čarodějnický taneček, kde exceloval žák první třídy Vojta Ambruš. Po vyhlášení výsledků všech disciplín nastala ta nejoblíbenější činnost hledání bonbonů v trávě. Čarodějnický rej se nám opět krásně vydařil a spokojené děti se vrátily do družiny. Několik fotografií z této akce je možné si prohlédnout ve fotogalerii školní družiny na Tak zase za rok! Jitka Plasová ŠD Revize knihovního fondu ve zličínské knihovně V měsíci červnu bude knihovna z důvodu revize knihovního fondu UZAVŘENA. Revidovat knihovní fond nám každých pět let ukládá zákon. Všechny výpůjčky, jejichž datum vrácení bude spadat na červen, budou automaticky prodlouženy. Těšíme se na vás v červenci v prázdninové výpůjční době. Zličínské knihovnice 12 S příchodem prvních teplých a slunečných dnů začíná i hasičům sportovní sezona. Jaký by to byl vstup do soutěžních bojů, kdybychom s dětmi vše důkladně nenatrénovali během každoročního jarního soustředění, které se letos konalo od 23. do 26. dubna v hasičárně. Příjemné jarní počasí nám umožnilo využít naplno hasičského hřiště v Třebonicích i naše hřiště u hasičárny. Kromě pilování techniky na disciplínách nebo fyzické kondice dětí se našel čas i na chvilku fotbalu, deskové hry, promítání pohádky nebo výlet do aquaparku. Pevně věříme, že čtyři dny intenzivního tréninku zúročíme na největší jarní soutěži, která se koná na konci května. Děkujeme všem hasičům, kteří se podíleli na Odpoledne s myslivci Letos již po desáté, tedy jubilejně, pořádají myslivci z Mysliveckého sdružení Zličín odpoledne pro děti a mládež při příležitosti Mezinárodního dne dětí a začátku Měsíce myslivosti. To letošní se uskuteční v sobotu 30. května od 13:30 hodin u myslivecké klubovny v Dolňanské ulici u nádrže Dolejšák. Tradiční bude i program odpoledne; nebudou chybět trubači, soutěž ve střelbě ze vzduchovky a luku, ukázka výcviku loveckých psů a také dogdancing v podání Lucie Smolíkové, program s loveckými dravci, poznávání zvěře, rostlin a stromů. Letos si poprvé mohou děti vyzkoušet také vylézt i na posed, který myslivci postavili přímo v areálu klubovny, samozřejmě se zajištěním proti pádu. Nebudou chybět ani hodnotné ceny, myslivecký guláš, občerstvení hladkém průběhu celého soustředění, především Petru Brabencovi za starostlivé plnění hladových krků a ÚMČ Praha-Zličín za finanční podporu této akce. SDH Zličín Pálení čarodějnic a stavění máje Jestli je něco opravdu jisté, tak pálení čarodějnic a stavění máje u zličínské hasičárny. Ani letos jsme tradici neporušili a již dlouho před posledním dubnovým večerem jsme se věnovali přípravám na tuto akci, která je pro náš sbor největší za rok. Sehnat a dopravit k hasičárně strom na májku, postavit hranici, připravit soutěže pro děti, ohniště na opékání špekáčků, ale i mnoho neviditelné práce zabralo řadě hasičů několik dní. Nejtěžší ovšem bylo domluvit tam nahoře počasí, což se nám nakonec také celkem podařilo, a odměnou nám byla hojná účast vás všech. Pevně věříme, že se vám i letos pálení čarodějnic líbilo, večer plný ohně, vůně špekáčků a hudby od kapely Zlomené pádlo jste si užili a příští rok přijdete rádi znovu. Děkujeme také úřadu MČ Praha-Zličín za poskytnutý grant na špekáčky a limonádu pro děti. Jiří Brabenec SDH Zličín a na závěr opékání špekáčků. Věřím, že se letošní myslivecké odpoledne bude líbit nejen dětem a jejich rodičům, ale i místním milovníkům přírody a myslivosti, které také srdečně zveme. Ing. Antonín Machálek, CSc. jednatel Mysliveckého sdružení Zličín 13

8 spolky a volný čas spolky a volný čas a taky divadlo! Listí, sníh, okvětní lístky Vánoce, Velikonoce, čarodějnice všechno to okolo nás frčí jako barevný kolotoč! Svůj neměnný kalendář má také divadelní či dramaťácký rok profesionální stejně jako amatérský. Podzim čas her, hledání, zkoušení, zkoumání, Zima festival Kopřivnická vánočka, práce na novém představení. Jaro nejhektičtější část roku zase nestíháme!!! dotváření inscenace přehlídky, představení, festivaly Léto prááááázdniny dramaťácké soustředění, kočování po táborech hledání, zkoumání Jak to tedy zrovna teď vypadá v našich souborech: Inu, evidentně se právě nacházíme v té nejaktivnější fázi jedno představení má za sebou dvě úspěšná vystoupení, druhé premiéru, třetí je před dokončením, aby toho nebylo málo, do toho nějaká ta maturita! Když to vezmeme po řadě od těch nejmladších soubor prvňáků, druháků a třeťáků MAŠMYŠ fungoval letos poprvé pod samostatným vedením Terezky Kopecké dlouholeté herečky souboru VY PRO MI PO, dcery známé zličínské výtvarnice Katky Balíčkové-Kopecké. Pod jejím vedením vznikla půvabná kratičká pohádka Nezbedové o lesních skřítcích, která měla premiéru 28. dubna v MC Studánka. Soubor UŽVAK (4. 7. třída) je výjimečný už svou převážně klukovskou sestavou. S devíti akčními kluky vydrží akorát tak všestranně talentovaná Johanka Svobodová a kamarádská a vždy dobře naladěná Anežka Kynclová. Vzhledem k věku se tato parta nachází ve fázi fantasy a dobrodružství. Tímto směrem se tedy ubíralo i naše letošní představení. Pod horou Atkorou je příběh dětské party, která se snaží vyřešit hned několik problémů své vesnice. Na to, jak se jim to povede, se přijďte podívat (nejlépe v pátek 19. června od 17 hod. do zličínské hasičárny). Představení bylo částečně inspirováno knihou Renée Hollerové Drudidovo tajemství. Pro jeho náročnost i délku (50 minut) jsme letos přehlídku stihli opravdu jen s maximálním nasazením. Představení bylo oceněno širším výběrem do krajského kola přehlídky, kam ovšem nakonec nebylo z časových důvodů zařazeno. Třetí soubor DIPAČÁPI letos odrostl kategorii dětského divadla a vydal se následovat svého staršího sourozence VY PRO MI PO do oblasti divadla středoškolského, vysokoškolského a dospělého. Aby se to nepletlo, rovněž se letos rozhodl pro zcela autorskou cestu (tedy bez literární předlohy). Představení s názvem Párty je o lidských motivacích, tajemstvích i zlu, které se v nás někdy může probudit. Poslední parta VY PRO MI PO zakladatel novodobé zličínské historie amatérského divadla se vzhledem k velkému časovému vytížení rozhodla tvořit o prázdninách. Věříme, že nové představení obohatí dosavadní repertoár již na podzim letošního roku. Milí zličínští občané, milí diváci, zachovejte nám přízeň! Je velmi milé se s vámi na představeních potkávat, a nejen profesionálové mají skvělý pocit z toho, když je narváno. Těšíme se na vás!!! Letní dětský tábor Termín: Místo: Táborová osada Miličín, okres Benešov Cena: 4 000,- Kč Kapacita: cca 52 míst Věk dětí: 5 15 let Ubytování dětí: táborové chatičky pro 4 osoby 14 V ceně tábora je: doprava na tábor a zpět, 5x denně strava, pitný režim, celodenní výlet, ceny pro děti. Webové stránky z předchozích táborů: sekce tábory Více informací: Kateřina Orgoníková, , 15

9 spolky a volný čas ; sport sport; inzerce Vážení rodiče příštích předškoláků! Jak již jsme naznačili, dramatická výchova i amatérské divadlo se ve Zličíně zdárně rozvíjí. Podle zájmu se pak otvírají každý rok další kroužky pro tu kterou věkovou skupinu. Letos se po třech letech poprvé skupina pro předškoláky nenaplnila, a tudíž ani nevznikla. Přitom jsem přesvědčena, že právě tato aktivita může mnoha dětem velmi pomoci k hladkému přechodu do školních lavic a může fungovat jako ideální příprava na školu. Proč? Inu, v dramatické výchově totiž sledujeme zejména následující cíle. Chceme 1. pomoci dětem ke zdravé sebedůvěře za současného vnímání a chápání ostatních; 2. probouzet a rozvíjet u dětí jejich vlastní představivost, fantazii a tvořivost; 3. méně průbojné děti zbavit ostychu; naopak těm, kteří touží po pozornosti, nabídnout možnost realizace, a tak korekci chování s odstraněním stálého sebeprosazování; 4. rozvíjet pohybové, rytmické a mluvní dovednosti dětí; 5. hravou formou podpořit rozvoj všímavosti, pozornosti a soustředění; 6. nabídnout partu většinou velmi pozitivně naladěnou skupinu alternativu ke školnímu kolektivu, kde se děti cítí příjemně a uvolněně a kamarádské vazby zde pak mají velkou trvanlivost (viz dlouhodobě fungující soubory ve Zličíně); 7. děti pobavit, uvolnit a nabídnout živou alternativu ke světu elektroniky. V příštím školním roce se o kroužku pro předškoláky rozhodne opět podle vašeho zájmu. Pokud o možnosti zkusit s vaším předškolákem dramaťák uvažujete, nabízíme v průběhu června zdarma několik ukázkových hodin jakousi ochutnávku v MŠ Nedašovská a MC Studánka přesný čas v tuto chvíli ještě není stanoven, bude zveřejněn ve vývěsní skříňce Divadla pro Zličín (parčík u autobusové zastávky Halenkovská směr Řepy). Zličínský fotbal v jarní sezoně V plném proudu jsou jarní boje všech mužstev FC Zličín. Úplně ti nejmladší, mini přípravka, skončili halovou sezonu v březnu, během dubna si kluci odpočinuli a od května už opět objíždí turnaje jak v Praze, tak i mimo Prahu. Mladší přípravka, která už hraje soutěž zatím se střídavými úspěchy, ale kluci se snaží a v každém zápase se snaží na hřišti nechat všechno. Příjemným překvapením je starší přípravka, která jarní částí proplouvá jako ryba ve vodě a ještě ani jednou nezaváhala. Mladším žákům,,a se podařilo navázat na podzimní výkony a i nadále vedou svojí skupinu a zatím úspěšně zvládají boje o postup do Pražského přeboru, o kterém už začínáme mluvit. Bohužel,,B mužstvu mladších žáků se zatím v jarní části tolik nedaří. I přes vynikající zápas proti vedoucím Lipencům, kdy vedli o dvě branky, ale nakonec odešli poraženi rozdílem jedné branky, se nepodařilo mužstvo nastartovat k lepším výkonům. Pro všechny jsou to ale cenné zkušenosti, které v zápasech většinou se staršími protihráči svádějí. Starší žáci jdou za svým cílem, což je umístění do třetího místa. Vstup do soutěže měli úspěšný, ale ve třetím jarním kole přišlo,,vystřízlivění, když inkasovali po matném výkonu šest branek na Přední Kopanině. Další radostná kapitola naší mládeže je mladší dorost, který i přes zaváhání v prvním jarním kole, kdy ve sněhové vánici prohrál na hřišti Pragovky, své tažení za postupem do Pražského přeboru zvládá. V dalších zápasech už kluci nezaváhali a zvládli i těžké zápasy na hřištích Střešovic a ČAFC. Věříme, že svoji snahu dotáhnou do úspěšného konce, ale kluky čekají ještě hodně těžké zápasy. Bohužel o kategorii staršího dorostu v současné chvíli se nám píše složitěji, protože se nepodařilo navázat na úspěšnou podzimní sezonu! Během zimní přípravy, kdy se vinou zranění mužstvo dost trápilo, pokračuje trápení i v jarních bojích. Věříme, že se kluci dají dohromady a navážou na podzimní statečné výkony, které na hřišti ve Zličínském dresu předváděli. V souladu s usnesením mimořádné valné hromady konané dne se v pondělí dne uskutečnila řádná valná hromada Fotbalového klubu FC Zličín. Valná hromada rozhodovala o požadavku radnice na redukci věcného břemene ve východní části pozemku k. č. 670/3, tj. mezi travnatou hrací plochou a ulicí Ke zličínskému hřišti. K tomuto bodu seznámili členové výkonného výboru FC Zličín všechny přítomné s požadavkem radnice, jehož schválením ze strany FC Zličín podmiňuje radnice realizaci výstavby šaten a restaurace o celkovém finančním objemu 15 mil. Kč. Ve velmi složitém jednání a dlouhé diskuzi účastníků valné hromady byl kategorický požadavek Rady MČ Praha-Zličín na redukci věcného břemene bouřlivě projednáván. U vědomí situace, kdy nevyslyšení požadavku rady na zúžení věcného břemene na východní části pozemku parc. č. 670/3 k. ú. Zličín by jednoznačně vedlo ke krokům radnice, jejichž důsledkem by byla likvidace klubu (jak nám bylo i naznačeno na jednání se členy rady dne na radnici MČ Praha- -Zličín), přijala valná hromada usnesení, ve kterém souhlasí s redukcí věcného břemene dle dodatečného požadavku Rady Městské části Praha-Zličín. Toto rozhodnutí valné hromady bylo vedeno v dobré víře, že jeho výsledek povede k urovnání vztahů mezi radnicí a naším spolkem a že ze strany radnice jsou požadované postupy vedeny pouze snahou o zlepšení sportovních a společenských podmínek ve smyslu zákona o podpoře sportu, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšnou činnost, jakož i snahou o podporu aktivit v této lokalitě bez vyloučení účasti FC Zličín. Ambulance k pronájmu Pronajmeme poslední nově zrekonstruovanou ambulanci v malé poliklinice v centru města Hostivice. Ambulance se skládá z čekárny, denní místnosti, sesterny a ordinace. Celkem 36,5 m 2. Nízké provozní náklady. Vhodné pro praktika i specialistu. Parkování před objektem, možnost pronájmu i moderně zařízeného služebního bytu přímo v budově polikliniky. Volejte pí. Matějčková Dodatečnému ultimativnímu požadavku Rady MČ Praha-Zličín jsme tak vyhověli a snad již nic nebrání tomu, aby radnice konala kroky, které povedou k realizaci výstavby nových šaten. Jak to vedení radnice myslí se zličínským fotbalem, ukážou další rozhodnutí vedení obce. Doufáme jen, že následující postup radnice rozptýlí sílící obavy některých členů klubu, rodičů malých fotbalistů i příznivců zličínského fotbalu z řízené likvidace FC Zličín. Argumenty, které by tyto obavy vyvracely, se hledají velmi obtížně, a přesvědčit naše členy i ostatní zainteresované vyžaduje stále větší úsilí. I přes tento fakt očekáváme, s ohledem na přísliby a ubezpečování z úst nejvyšších představitelů obce, budoucí vývoj situace s optimizmem. Až realita ukáže, jak se věci mají. K příjemným částem programu valné hromady jistě patřilo vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2014, a to ve všech věkových kategoriích. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni: muži Lukáš Žák A mužstvo dorost Jaroslav Mutínský starší dorost žáci Jakub Šibrava starší žáci přípravka Daniel Obraz starší přípravka Po předložení tohoto kuponu SLEVA 30% z montáže Oceněným hráčům blahopřejeme a věříme, že toto hodnocení pro ně bude podnětem k další poctivé přípravě a ostatním inspirací ke zlepšování svých výkonů. M. Müller a M. Šmíd INZERCE AUTOSERVIS VRÁNA servis vozů všech značek Masarykova 295, Rudná, tel.: , , ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN Opravy osvětlení, zásuvek, vypínačů, vedení ke kuchyním, koupelnám, připojení sporáků. Tel.: , ZLIČÍNSKÁ HLÍDACÍ TETA Ohlídám vaše dítě u vás doma. Jsem v důchodu, zkušenosti mám. Tel.: záznamník B&P PŘIJME PRACOVNÍKA DO VÝKUPNY PALET, provozovna Ruzyně. I pro flex. důchodce. Zkušenst s VZV, spolehlivost, bezúhonnost. Kontakt: Pospíšil Projekt1:Sestava :01 Stránka 1 František a Zuzana Suchánkovi Zprostředkování služeb pro motoristy registrace vozidel osobní nákladní motocykly přívěsné vozíky ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Dlouholetá praxe 23 let na trhu! Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! Záruka 36 měsíců! Tel.: inz HAR 88x62_5 Zlicin.indd :52 Cena dohodou Vsetínská 286/1 Tel.: Praha

10 inzerce inzerce ZHUBNĚTE BEZ HLADOVĚNÍ A TRVALE! Celková analýza tělesného stavu a stravovacích návyků ZDARMA. Individuální přístup a jídelníček sestavený na míru. Více než lidí drží linii s NATURHOUSE. Klub u Sklíčka vás zve na příjemné posezení v menším příjemném baru pro 40 hostů. Přijímáme rezervace na oslavy, firemní večírky, pohřební hos ny, v létě na grilování v příjemné zahrádce s pískovištěm a trávníkem pro vaše ratoles. Wifi zdarma, sledování sportovních přenosů, šipky... Více informací na Specialista pro Zličín a okolí. Roderik Hyrman Slevový poukaz 200 Kč 16 let zkušeností Chcete dobře prodat svůj byt či dům? Nabídněte ho nám! S námi prodáte rychle a bezpečně. r ní k Odbo na y realit Ing. Edita Navrátilová Tel.: Štefánikova 17, Praha 5 Angličtina na prázdniny 23096k Zabezpečovací systémy pro domácnost - Zabezpečovací systémy pro firmy - Slaboproudé systémy - Přístupové, kamerové, ozvučovací, EPS, IT - Silnoproudá elektroinstalace Praha OC Šestka tel.: Pokud chcete prodat Váš byt nebo jinou nemovitost, volejte poctivého a zodpovědného profesionála. otevírací doba Po - Pá i déle So - Ne i déle Elektronické zabezpečovací systémy Konzultace s výživovým poradcem ZDARMA. BUBLINKY inzerat-praha-oc-sestka.indd 1 Kontakt: Kakostova 90, Praha tel: :27:16 SOUKROMÁ ČESKO-ANGLICKÁ MŠ NA ZLIČÍNĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA BUBLINKY, VRATIČOVÁ 263, PRAHA 5-ZLIČÍN tel facebook.com/msbublinky PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MŠ BUBLINKY POKUD CHCETE, ABY VAŠE PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ PROŽILO DNY PLNÉ ZÁBAVY MEZI SVÝMI VRSTEVNÍKY, PŘIHLAŠTE JEJ NA PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR, KTERÝ BUDE PROBÍHAT VŽDY V TÝDENNÍCH CYKLECH DLE ZAMĚŘENÍ PO CELOU DOBU PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN) 2015 v prostorách soukromé MŠ BUBLINKY. URČEN PRO DĚTI OD 2-7 LET. provoz: hod (jinak dle dohody) Tylovická 9, Praha Slevu lze uplatnit na nákup doporučených produktů v rámci úvodní konzultace v NATURHOUSE Praha OC Šestka VĚTŠINA AKTIVIT BUDE PŘESOUVÁNA NA ZAHRADU ŠKOLKY NEBO DO OKOLÍ ŠKOLKY. KAŽDÝ TÝDEN V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ZAMĚŘENÍ BUDE ZAŘAZEN JEDEN CELODOPOLEDNÍ VÝLET. ČINNOSTI A AKTIVITY BUDOU NASTAVENY DLE VĚKOVÉHO ROZLOŽENÍ DĚTÍ. Cena za jeden týden je 2.800,- Kč (celodenní pitný režim, dopolední, odpolední svačinka a oběd v ceně) TÝDNY: WESTERNOVÝ - hra jízda na koni - učíme se westernový tanec - výlet rýžování a hledání zlata SPORTOVNÍ - celý týden Bublinkové OH - výroba olympijských kruhů - výlet na fotbalové hřiště DIVADELNÍ - výrova loutek - hrajeme divadlo - karneval CESTUJEME PRAVĚKEM - vyrábíme dinosaura - hra na pračlověka - putování po stopách dinosaurů LESNÍ A LUČNÍ - učíme se poznávat stromy, rostliny, zvířátka - zvířátkový karneval, soutěže - vyrábíme herbář PIRÁTSKÝ - zahrajeme si na piráty - vyrábíme pirátské pásky - vyrábíme dalekohled - výlet - honba za pokladem Z POHÁDKY DO POHÁDKY - výroba korunek pro prince a princezny - Šmoulí den - vyrábíme draka - výlet hledání princezny KOUZELNÝ SVĚT MEDVÍDKA PÚ - poznáváme kamarády medvídka Pú - vyrobíme se oblíbenou postavičku - výlet - hledáme domeček všech přátel INDIÁNSKÝ - vyrábíme indiánskou čelenku - tančíme v rytmu bubnů - výlet - stopujeme bledé tváře Vaše děti povedou pedagogové z MŠ BUBLINKY, kteří pracují s předškolními dětmi po celý rok. Cíle výletů budou ještě upřesněny, dle počtu a složení dětí. Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat. ZAREZERVUJETE místo pro své dítě VČAS - kapacita je omezena 19

11 inzerce BUBLINKY soukromá ČEsko-ANGLICká mš NA ZLIČíNě angličtina postupné osvojení slovní zásoby, zapojení všech smyslů. tenis tenisová přípravka, pro pokročilé od 3 let tenis i na kurtech. tanec vyučuje lektor z tanečního centra R.A.K. (SHOW DANCE). keramika základní techniky práce s hlínou, děti se naučí dekorovat své výrobky, používat glazury, engoby. Výuku zajišťuje Native speaker současně s českou učitelkou klidné prostředí poblíž parku pohyb na čerstvém vzduchu přijímáme děti již od 2 let nadstandardní program respektující přístup montessori prvky baby sitting kurzy AJ angličtina pro veřejnost vyučuje Native speaker. Tvoření s angličtinou pro děti 3-7 let. Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé. vaření krájíme, mícháme, válíme, mixujeme, pečeme, vaříme a ochutnáváme. mladý přírodovědec pod lupou a mikroskopem poznáváme svět. letní prázdniny tematické týdenní příměstské tábory s různým zaměřením pro děti od 2-7 let. kontakt facebook.com/msbublinky tel.: mš BUBlinkY českoanglická Vratičova 263 Praha 5 - Zličín ZDARMA Znaleckýposudekatržníodhad Vypracovánídaňovéhopřiznání Ověřenípodpisů Rozsáhláinzerce(přes200realitníchserverů) Právníarealitníporadenství Převodnakatastrálnímúřadě Úschovafinancí Víte o někom, kdo uvažuje o prodeji domu, bytu či pozemku? Za doporučení obchodu dostanete odměnu 5.000,-Kč Tvrdonická480/ Praha ZPRAVODAJ ZLIČÍNA A SOBÍNA Vydavatel: Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha-Zličín, tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku Registrováno na MK ČR E Otištěné názory nemusejí být totožné se stanoviskem redakce Tiskne: BAROA s.r.o. ZDARMA

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 47.1. Pokácení 2 topolů a ošetření zbývajících topolů rostoucích

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 3. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Seminář k Metropolitnímu plánu 1.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 12. 6. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 66.1. Výběrové řízení Revitalizace pozemků parc. č. 215/3 a 215/4,

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 41.1. Provedení zásahu na zeleni rostoucí na pozemku parc.č. 881/5,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zajištění hlavní roční kontroly dětských hřišť a sportovišť provozovaných

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 19. 9. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 44.1. Řešení zápachu z provozovny VAFO Praha s.r.o. 44.1.1. rozhodla

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 7. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Návrh na zapůjčení historické požární stříkačky Stratílek pro výstavní

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Usnesení č. 23/3 jednání ZMČ Praha Zličín, konaného dne 27. 8. 2014

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada MČ Praha Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1.I. rozhodla k návrhům změn vlny 07 uplatnit zásadní připomínku - pokračovat v

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 64. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 6. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Návrh na poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč MČ Praha Zbraslav 1.I.souhlasila

Více

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 34. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 3. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 34. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 3. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 34. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 3. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Stavba Základnová stanice pro mobilní telefony spol. Vodafone Czech

Více

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program Letiště Praha, a. s. Dobré sousedství 1.I. souhlasila 1.

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Šatny na hřišti 1.I. vzala na vědomí 1. stanovisko FC Zličín k výzvě

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 26.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nová vlaková zastávka NÁVRH USNESENÍ Rada města podání žádosti o zřízení železniční zastávky

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního

Více

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 52. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 1. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh směny pozemku zrušení smlouvy kupní 1.I. nesouhlasila 1. se zrušením

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 86. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 86. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 86. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 17.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Spojovací stezka park a prameništi rybníčky

Více

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Investiční akce v oblasti školství 1.I. vzala na vědomí

Více

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.4.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program zastupitelstva, které se bude konat

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 16. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 11. 7. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 11. 7. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 11. 7. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Pozemky od státu, které budeme předkládat OSM 1.I. souhlasí

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.10.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.10.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.10.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Žádost občanů z domu Mladých 215 o pokácení

Více

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011

Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2011 Vyšlo 15.3.2011 Obsah Tramvajová výluka v Zenklově ulici... 1 Autobusová výluka Vrané nad Vltavou Měchenice... 1 Midibusová linka 236 pojede dvakrát častěji... 2 Novinky

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Přístavba MŠ Praha Zličín informace o pokračování stavby 1.I. vzala

Více

REZIDENCE SOBÍN.

REZIDENCE SOBÍN. REZIDENCE SOBÍN Lokalita Praha - Sobín Projekt Rezidence Sobín je situován v katastrálním území Sobín MČ Praha Zličín, severně od ulice Ke Zličínu, GPS 50 3'52.54" N,14 16'21.08"E. Dopravní dostupnost

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení z 61. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 5. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 61. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 5. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 61. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 5. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zelený Zličín žádost o vyjádření k záměru výstavby bytového souboru

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Příloha č. 2 k zápisu z 12. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/1 Návrh změny Z-1424/07 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Číslo změny Městská část Lokalita Předmět

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 11. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 51.1. Žádost občanů o úpravu stromořadí borovic 51.1.1. vzala na

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2841 Praha 6 Liboc, Ruzyně 1807/1, 1837/63 a další, k.ú. Ruzyně, 468/1,2 a další, k.ú. Liboc; lokalita

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 9. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 17.1. Dopravně inženýrská opatření na komunikacích na území MČ Praha

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané v úterý 13. září 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Usnesení z 39. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 16.6.2008 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 39. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 16.6.2008 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada MČ Praha Zličín Usnesení z 39. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 16.6.2008 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1.I. souhlasila s obsahem výše uvedené bližší specifikace podoby parku vyplývající

Více

Usnesení ze 71. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 71. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 71. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 8. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 71.1. Výběrové řízení Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu

Více

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská:

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Vladimirská, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více