na Sokolovně Sokolovně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na Sokolovně Sokolovně"

Transkript

1 Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá rdčě zv Sváč kcr br Mic Dlc Vi Dil Dmhvá mzzprá Žfi Vkálkvá flé Zbyňk Šlcvá hrf Zz kldby věvých i čkých mirů mě vrpkých čkých kld v úprvě Jrlv Krčk. Kcr ká v pák 27. pric 2013 v 17 hdi v kcr i Rdlf Firkšéh. F K. Bršvá Ply Ply rk rk Sklvě Sklvě Rprzč pl mě Pl DDM Mýk Npjdl Hičká zábv Pl 1. ZŠ Npjdl Sklká zábv Pl 2. ZŠ Npjdl Pl Jáků Emlgická výv V lipd kl již 6. rčk Fivl vážé hdby Pc Rdlf Firkšém, vc r. 6 7 F Břilv Sš Třkrálvá brk 2014 Chri Čká rpblik přádá Třkrálv brk v b 11. ld 2014 v dbě d 10:00 hdi d 15:00 hdi pmc rdiám lidm v zi pdpr chrih dl. Z bh vi V b 25. ld Z jdá zpilv ká ká běrlů chvlů brků, mýlů ch kpi hmyz Sklvě. 4 Jk pržvám přdváč č 6 Fivl vážé hdby 8 Rzvěc váčh rmk 9 Nc v škl b pyžmvá páry Divdl přdv 3 STRÁŽNÍCI v Npjdlch! Pzvák jd rě Npjdlký brk

2 Ozám dbě mě ká dplňvcch vlb d Sá Prlm Čké rpbliky Srk mě Npjdl pdl 15 d. 1 zák č. 247/1995 Sb., vlbách d Prlm Čké rpbliky změě dplě ěkrých dlšch záků v zě pzdějšch přdpiů zmj: pé, kdy prkáž vji ž á bčv Čké rpbliky (plým bčkým průkzm b cvm, diplmickým b lžbm pm Čké rpbliky). 1. Vlby d Sá Prlm ČR kč d 10. ld 2014 d hdi d hdi d 11. ld 2014 d 8.00 hdi d hdi. 5. V přpdě ká II. kl vlb d Sá y kč d 17. ld 2014 d hdi d hdi d 18. ld 2014 d 8.00 hdi d hdi. Vlič bdrž hlvc lky v vlb mi. 2. Mm ká vlb j: - v vlbm krk č. 1 Hřbč zdc m I pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby Láy, Priky, Pěé, Kmc, Pdlž, Mrv, Pd Zhrádkmi, Kllárv, Žrv, Pdzámč, Zámcká, N Mliě, Nrdv, Sládkv, Vrchlickéh, Olbrchv, Bžy Bšvé - v vlbm krk č. 2 Hřbč zdc m II pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby 2. kvě, 1. máj, Přč, K Phrbk, Pd Klvári, Hřbiv, Km-kéh d ZŠ k zámk, Nd Zámkm, Divišv, Smv, Dvřákv, Jáčkv - v vlbm krk č. 3 CEMEX Sd, k.., Mrykv ámě 207 pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby Zábr čižv dmy, Třd Tmáš Bi, Nádrž, U Láz, Zámrv, Rdvy, Svplkv, Sdvá, N Kpli, Kmkéh vr čá d ZŠ, Mrykv ámě již čá d přily - v vlbm krk č. 4 Splčká m DDM v bdvě 1. zákld škly, Kmkéh 268 pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby Jirákv, Hv, Zábr rdié dmy, Bršv, Zhrd, Dr. Bš, Chmlic, Z Hmy - v vlbm krk č. 5 Měký úřd 1. pr pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby Mrykv ámě vr čá d přily, Plckéh, Nábřž č. p čižv dmy č. p v vlbm krk č. 6 DPS Sdvá pr vlič pdl m, kd j přihláši k rvlém pby Nábřž č. p , č. p Kždém vliči bd drčy ři dy přd dm vlb hlvc lky. V dch vlb vlič můž bdrž hlvc lky i v vlb mi. 4. Vliči bd mžě hlvá 2 Ir Brbcvá, rk mě Upzrě pr vlič Upzrňji vlič vlc v 3. vlbm krk (vliči bydlc v licch Zábr čižv dmy, Třd Tmáš Bi, Nádrž, U Láz, Zámrv, Rdvy, Svplkv, Sdvá, N Kpli, Kmkéh vr čá d ZŠ, Mrykv ámě již čá d přily) změ vlb mi. Pr vlby d Sá Prlm ČR bd vlb m připrv v bdvě CEMEX Sd, k.., Mrykv ámě čp Děkji z pchp. Zdňk Skpvá, vdc právh dbr Z jdá zpilv mě Zpilv mě d mim jié chválil prdj pzmk. p. č. 969/2 výměř 6 m2 dl gmrickéh plá č /2012 z c 300,00 Kč/m2 zákldě mlvy mlvě bdc kp m vijc kp mlv chválil prdj idálh pdl 492/10000 pzmk. p. č pd byvým dmm č. 1365/5 d plčéh jmě mžlů z c 120,00 Kč/m2, včě pdl vdvd klizč přpjc (dpd i dšťvé vdy), kr j vb připj vdvd klizci z c 1,00 Kč m vijc kp mlv chválil prdj pzmk p. č. 1349/2 výměř cc 36 m2 pl. SYGNUM IMMO,.r.. z c 410,00 Kč/m2 m vijc kp mlv chválil prdj čái pzmk KN p. č. 47/1 výměř cc 5 m2 z c 300,00 Kč/m2 m vijc mlv mlvě bdc kp chválil prdj pzmk pd gráž KN. p. č. 3172/2 výměř 5 m2 dl gmrickéh plá č /2012 d pdlvéh plvlicv z c 300,00 Kč/m2 m vijc kp mlv chválil kp mlv prdj pzmk. p. č výměř 63 m2 (dl GP č /2007) d plvlicv id. ½ pzmk KN. p. č z c 500,00 Kč/m2 id. ½ pzmk KN. p. č z c 550,00 Kč/m2, clkvá c pzmk či Kč ,00 chválil prdj pzmk. p. č. 12/2 výměř 1 m2 dl GP č /2010 z c 300,00 Kč/m2 v k. ú. Npjdl m vijc mlv mlvě bdc kp chválil Prgrm rzvj mě Npjdl pvěřil Rd mě Npjdl, by v půbi vlé hrmdy bchdch plč prjdl dprč fičh výbr AD.1. zápi č. 2013/7 chválil rlizci prjk xpzic hrčk Fr,.. v měkém mz m vijc rzpčvé př č. 16/2013 v výši Kč ,00 chválil rzpč mě Npjdl rk 2014 dl přdlžéh ávrh č. j. 7108/2013/MěÚ/2400 včě závzých kzlů rzpč vdých v přlz č. 1 2 rzpč ( vržých změ v přlz č. 3 rzpč); chválý rzpč mě j v jk chdkvý, přičmž přjmy j v výši Kč ,00, výdj j v výši Kč ,00 ficvá j v čác ,00 Kč chválil přiděl ivičh přpěvk v výši Kč ,00 Kč ákp zábkvéh hřvč plé vdy bjlr di kpé lici Sdvá pr TJ Fr Slvi Npjdl m vijc mlv pky ivičh přpěvk rzpčvé př č. 53/2013 chválil kpi pzmk p. č. 2152/415 plch zlň výměř 549 m2 z c Kč ,00 d Úřd pr zpvá á v věcch mjkvých d vlicv Mě Npjdl m vijc kp mlv rzpčvé př č. 51/2013 chválil Ddk č. 2 k Zádám pr pkyvá fičch přpěvků měm chválil Ddk č. 1 k zřizvc liiě 2. zákld škly Npjdl, přpěvkvé rgizc chválil klizci zřizvc liiy Jdky br Dbrvlých hičů mě Npjdl zámil zápim z jdá krlh výbr d 9. řj 2013 chválil rmy zdá zpilv mě 1. pll rk 2014: 26. úr, 30. db, 25. črv U z zdá zpilv mě j zvřjňvá Úřd dc wbvých rákách mě

3 Pric 12/2013 Řmkklická fr v. Brlměj děkj všm, kd v rc 2013 pmáhli při rgizci kcr fivl v Kl v. Brlměj. Děkjm přdvšm mě Npjdl z fič pdpr 4. rčk vrhh fivl ( Kč). Ryzrd Trk, frář Obyvlé vybrých čá Npjdl mh ěši prkické brvé šky řdě dpdů. F rchiv Sriál řdě dpd Mil byvlé Npjdl, m mě bd prvidlě káv riálm, krý by vám měl pmci dhli jmv řdě dpdů. Pá, prč žm vám y ifrmc zprřdkv? Pr cl řd z á j ál jšě řdě dpdů přd mýy jmvmi b álpk ěčh kmplikvéh, lžiéh zbyčéh. Chcm pki káz vám všchy pky řdě dpdů dkáz, ž jdá ic árčéh, l pk věc zcl jddch vlmi zálž mylpl. Lpš řdě dpd pmáhá mě i přrdě Tšky řdě dpdů, vé brvé kjry vc ifrmc pr růzé kpiy byvl. T vš by měl pmci v Npjdlch zlpši ici v dpdvém hpdářv. Pkd iž dpdy právě vyřdm ž v dmáci, mžm m jjich dlš vyži rcyklci. Nvc pmáhám šři primár zdrj rvi, rgii živ prřd. Sjě jk v milém rc i l byvlé vybré lkliy dčkj brvých šk řdě dpdů. Vděči z mh pkrčvá prjk, krém pdl zikvá plč EKO-KOM, Zlký krj Mě Npjdl. Dlš zjmvé ifrmc přm k bčům pk ppj i prřdicvm mch rgiálch médi. Pdrbi kiviách pdpr řdě v rgi j k dipzici rákách ifrmč kmpě Třdě j yl V přšm dl riál dzv, c děj pprvými bly, láky, vimi čpiy pé, c j dhd d brvéh kjr. Mirlv Gr hlv krdiár ifrmč kmpě Třdě j yl Výzv bčům V přšm rc, jk výrz cě z mimřádé clživ či dlhdbé zálhy bčů rzvj mě Npjdl, bd rk mě děl Mdil mě Npjdl. Mdil bd dělvá jdlivcům, klkivům či iicm z mimřádý či v áldjcch blch čii vzdělá výchv, klr, plčké vědy, přrd vědy, rchikr rbim, hpdářký rzvj, pr, žrliik pbliciik j. Vyzývám bčy, klkivy iic, by vé ávrhy děl Mdil mě Npjdl pdávli pmě pdl měkéh úřd, jpzději d 31. ld Jdlivé ávrhy m bhv: pdrbé zdůvdě či/př, bl čii idifikci vrhvéh (v přpdě fyzické by jmé přjm, dm rz dr rvléh bydlišě, v přpdě právické by přý ázv dl). Zdňk Skpvá, vdc právh dbr Uzvř Skprk Npjdl z důvd hvrijh v přkážk Při prvidlé rvizi prvků přkážk v kprk z bvým ádržm byl zjišě, ž prvky j v zčě špém chickém v, lčilém jh bzpčým žvám. Z ěch důvdů mě rzhdl vyž bdky mě Krv dkp žárvě zikvých clvých ých krkc, kré bd v jrch měcch přšh rk vě plášěy dlým pvrchm vhdým j pr jzd k- brdch klčkvých brlch, l i klch. Tk zhvé vé prvky bd pri půvdm přkážkám věšch rzměrů připěj k k rkiviě prk věš mř vyži mými jzdci. K zvvř kprk by měl dj v prv plviě rk Zbyěk Ohk, mr mě Upzrě pr mžlké páry Mžlké páry, kré lv v přšm rc 2014 výrč l zvř mžlv bydl v Npjdlch, ť přihlá měkém úřd p Lky Obdržálkvé (dvř čl 105). Děkjm. Člvé Sbr pr bčké zálžii

4 Divdl přdv 3 rážci Emiv hdbě-drmick d d živ giálh hdbh vůrc 3 rážci můž vidě 19. ld 2014 d 17 hdi v Divdlm ál Klb klry Npjdl. Děi z Mřké škly zdbily mrčky rdic Rzvc váčh řbréh mrk, krý rl Mliě čyřic l, prvázl přdváčě lděý Frmářký řmlý rh. Půvbý dprvdý prgrm vdil i mš v kl dv č. Kráá mš prv dv děli zdbá dvmi věci k pvěc bhcá zpěvy j klh br, l i ádhrými pěmi Sbr jihmrvkých čilů. Lkvý br Klbčk připrvil pr děi přdv Sěhrk i miklášk dlk. Pěké chvl pjé přd- F Mri Vňáčvá váčm vřm Váčm jrmrk Dm dě mládž Mýk. Tké můžm přhléd děmi iry zdbé rmčky při vr rě š rdic. Kždý i mhl d kc rk jšě můž vybr z mh kc v šm měě zvi chvli d přdváčh h. Těm, kř ěch kráých kcch pdlj, děkjm. Mri Vňáčvá, člk Sbr pr bčké zálžii v Mz Npjdl zvř Sřd zvř Čvrk zvř Pák JEDEN SVĚT Kždé prmá zčá v 19:00 hdi v Klášr kpli. Vp j ZDARMA p clý včr j přpá kvár k bčrv. Prgrm: Úrý Ilgál mám Úrý Film jk Br Pděl Úrý zvř Sřd 1.1. zvř Čvrk Srdčě Vá zv Klb klry Npjdl Prmá dkmů z fivl Ovrc db Úrý V prdkci mělcké gry Pirr pd ázvm "3 rážci" ká (krm vc ž c p v prfiálm hdbm i pěvckém prvd) vipým dlhčým průřzm lhkéh živ čkéh hdbh kldl, klvriy, drmrg, dirig, dvrh hdbh vůrc dvjic V+W, zkldlké bi mdr čké, č jzzvé hdby Jrlv Jžk v pdá hrců zpěváků Slváckéh divdl Dvid Vclk, Pr Čgák, Pvl Mjk hů Jiřh Wilky Iv Kčry. Pldě jmvý j éž rm x, ržiérm, krpirm klvri. Vc ifrmc filmch Lkvý br Klbčk zhrál přdv Sěhrk F M. Vňáčvá Zv Vá Klb klry Npjdl

5 Pric 12/2013 V Npjdlch mám dlš l bbičk Nš milá, plá pimim lá, p Mri Jbůrkvá džil kráých 100 l. Děkjm rdiě pčvlkám, ž k kzl bbičk lák rj. Pgrlv j přišly, krmě rdiy přál, ké ciál prcvic z Zl člky SOZ. Mám á jšě dvě rš bbičky p Film Kdrv (104 l) p Mrii Pckv (103 l). Přjm jim vš dbré pčjcm hdě il zdrv. Mri Vňáčvá, člk Sbr pr bčké zálžii Výpůjč db v Kihvě Bžy Bšvé v dbě váčch váků: Pděl Úrý zvř Sřd zvř Čvrk zvř Pák Pděl Mri Pkvá F Mri Vňáčvá Úrý zvř Sřd 1.1. zvř Čvrk Pák Vác ž děi pržij v mřké škl V průběh pric 2013 pdřil vé d prvz bdv B mřké škly, krá pršl rzáhl rkrkc z důvd důldků živlé phrmy z rp h rk. Drkc řchy á- ldý průk vdy způbil zčé škdy přdvšm výmlbě pkry pdlhvých plch v 3 řdách, šách pjvcch chdbách. Zřizvl škly Mě Npjdl privě bdl zjiil 78 děm prry Nvéh klášr jk vri dčéh zyl, krý byl ý pr zchvá běžéh prvz zřz. Pr, by děi v mimřádé ici cily dbř, mli změci škly vyvi zvýšé úil pjé árč rgizc chd škly (přádá áhrdch prr, rvvá dě, kré zjišťvly prcvic škl kchyě dvážm včik piéh ržim d áhrdch prr, přchdy dě bědy d jiých bdv MŠ). P čilky všch řd i při změěých pdmkách rgizc řd děmi plhdě plňvly výchvě-vzdělávc práci dl ŠVP škly k, by děm zchvly všchy plávé kc kiviy šklh rk 2013/2014. P rk Ig. I. Brbcvá zjiil pr škl v pdlhv kryi, prcvci dbr SMIR Měkéh úřd Npjdl p. Ig. M. Chrákvá p. M. Sdlký plprcvli řdilk škly při zjišťvá kprci rkrkčch prc. S dkčvám prv prr bdvy B p klzčky při běžém prvz škly ppě zvládly vš připrvi klidi pr ěhvá vybv řd ábykm, pmůckmi i hrčkmi zpě d prr mřké škly. Vš pdřil i dky výrzé pmci prcvků TS mě Npjdl lvých firm, kré pdlly rkrkci. Pr bych chěl c pděkv zjmé zřizvli škly Mě Npjdl, klkiv prcvků mřké škly, prcvkům lvých firm, změcům TS Npjdl z vřc pmc, kr ám připěli pmhli při přkává é mimřádé ic. Zárvň bych chěl pděkv i rdičům šich dě z pchp, kré prjvili v průběh mimřádéh prvz škly. Věřm dfám, ž rzáhlé zpl prv řch všch bdv mřké škly, kré již prběhl, zji d bdc jj bzprblémvé fgvá děi i dpěl zd bd ci dbř. Z klkiv prcvků Mri Švdvá, řdilk MŠ Npjdl 5

6 VI. rčk Fivl vážé hdby Pc Rdlf Firkšém lipd 2013 Kcr ř Kcr prv Lš prv fivlvý kcr přil kcr piic Aly Millr vilcllivi Ulrich Schmid. Ob mělci v či půb v Švýcrk jk vykšklš čilé dd vyjžděj ké vá kcr ré. J zám j vými pdggickými úpěchy, l i vyikjc irprc mirvkých děl pr b árj. P Millr rdil v Nw Yrk Ciy jjm prfrm priž Jllird Schl f Mic byl i Rdlf Firkšý. N véh čil vzpmá úc lák. Pr Npjdl i b mělci připrvili ěžký rzáhlý prgrm ympické byl, ž vdl Schbrvých Bhvvých á zzěly i kldby čkých rů: Sá Bhlv Mriů Jáčkv Phádk. D Npjdl přijli dvdm přdihm mh č věvli zkš v kpli. P kcrě byl zřjmé, ž j kcr mfér i vými plchči dmr pkji. J prvd, ž pjdlké pblikm m ci kvělé prvd mělckých děl. 6 Kcr drhý Drhý kcr fivl i vzl z vé pjdlká ZUŠ R. Firkšéh. Učilé i děi by byli rádi, kdyby i j mhl vylch Sylvi Cllgri, včk Rdlf Firkšéh, krá byl přm kcrě prvm, icméě jj b pvii dvlily. Sd ěkdy přšě, prž Sylvi d lšh rk dj jzyk čký Mrykvě ivrziě v Brě. P kcrch vypch všch dě áldvl vždy plk, z jhž iziy byl zřjmé, jk mc plchči cňj vyikjc výky mldých mělců. Nděl kcr byl prvdvým vákm pr y, kd mj rádi hdb kmr. Cmr Crmirii j kmrm rchrm dů prfrů krměřžké kzrvř. Ať ž včr hrály pz mé myčc (Grig Si) b rchr dprvázl óliy rbky v přkráé Vjvvkéh Sáě vili v Hidmihvě Siě Trrmik, vždy byl řb bdivv kždéh hráč br. Oči přihvl mldičký krbi, ch lhdil zpěvé ól vilcll. V Krvl zvř čráci krákých hdbch přbězch lvch, lbch, žlvách jié zvřě měl klvr ól Igi Pi D mžlů Hbáčkvých. Jk řká: jlpš kc. Tčk z kcrm dělli bvykl grli jk pky v řdě z b čyři ykvé Kry Odřj Hbáčkvých přili vým rdičům kyičky. Fivl j vždy dlh připrvvá, l v jj zháj lv ká přál hdby výzmých hů či mělců v břd i rdic, ply ři dy jkby ic. Zů j zážik z kráě pržiých chvil přá rgizárů, by dlš rčk byl jě hdý jk lš. Lk Háčkvá, řdilk ZUŠ Rdlf Firkšéh

7 Pric 12/2013 Váž přálé vážé hdby Milým fivlm jh dprvdými kcmi jm důjým způbm vzpměli 100. výrč rz Rdlf Firkšéh. Měli jm č mzi ámi přiv i dcr šh vzácéh rdák, Vrik Firkš. Pr mě bě j vždy ká Vrik vlkým bm zážikm. Njik m byl i přlžii ká lňkéh fivl. Pžádl jm ji pár lv pr dál: J ěžké věři, ž plyl ž clý rk d lňkéh fivl, krý ál rd vzpmám. Thdy jm lvvli cův jbilj rk, kdy by bývl lvil é rziy. Běhm cléh lňkéh rk jm č přmýšll m, jk z l áš vě změil p mh prkických chlgických rákách. Al p é lidké rác k mc změil, b prvidl, pdl krých c žil vůj živ, ál pl: lš, mrál igri b zdpvěd. Když Václv Hvl, kréh c bě zl hlbc bdivvl, byl pzvá v rc 1990, by lvil Kgr Spjých Sáů, řkl: pá lidkéh vě cház ikd jid ž v lidkém rdci, v lidké chpi vžv, v lidké krmi v lidké zdpvědi. Clé y rky, c c rzšiřvl dkz čké hdby v věě, prž dm ji hrá mhl, byl mivvá jými pricipy, krých Hvl mlvil. Nšl mriál zik b h p m bý plčká hvězd šl, by krmě zdpvědě lžil hdbě, kr milvl, př kr věřil, ž j mžé kmikv idály, kré připmj lidk chp pr mpii ci, zárvň v á ipirj l vzé d š lidké dky. J pkždé pr ši rdi vliká rd vědě, ž vzpmá šh c pricipy, kré ddržvl, hdb lv dy v jh rdém měě. Liji, ž vámi mh l bý bě, l jm vámi v dch, zrv k, jk Rdlf Firkšý. S Vrik jm kl pě v Prz přlžii zhjvch kcr prvh Klvrh fivl Rdlf Firkšéh. Fivl, krý byl přádá pd hlvičk Pržkéh jr v Rdlfi. T výzm kc vzdl Čká Prh 24. lipd Vrik Firkšá, mri prfr, mziklg Jrlv Mihl, dcr Vriky Silvi Cllgri, rk Ir Brbcvá filhrmi hld věvém klvrivi 20. l, pjdlkém rdákvi. Zhájm lšh fivl má l š mě v é pcě pěilý ákk. Lš prv rčk Klvrh fivl kl lipd ávl z čyř kcrů rciálů, kré přdvily výrzé bi ř grc piiů Eml Ax, Dé Várj, Lkáš Vdráčk Liy d l Sll. Diváci fivlvých kcrů i mhli prhléd ké výv, krá připml výzmé mmy živ Rdlf Firkšéh. Výv byl připrv v plpráci Mrvkým zmkým mzm. Návšěv žáků ZUŠ Rdlf Firkšéh rdici V pděl 18. lipd šli v břd i pjdlké rdic žáci čilé rk mě p Ir Brbcv. Byly děi, krým dl zá z vyp bm kcrě v rámci Fivl vážé hdby Pc Rdlf Firkšém. Výbrá klvrik Ré Brkvá krmě ólvé hry vypil i při hř čyřrč vj p čilk Iv Kv ké dprvdil klvr Sx zbcvých flé pd vdm p čil Pr Vrbk. Plchč vým brvrm výkm hrmil krdi Mri K vlkéh plk dčkl i hlik Rdk Kňvká, krá j žáky vé mmiky, p čilky Dáši Kňvké. Přvědčivý zjmvý byl ké výk kyriy Mirlv Břzk z řdy p čilky Hy Tmšů. Pěvcký br HXM pd vdm p čilky Evy Háčkvé z dprvd p čilky Lky Kběvé prfkě zúrčil iziv ácvik bžéh rprár p prvd ši vchlých děkých p i plchči vyili přdvk. Dpi Vriky Firkšé p ávr d Nw Yrk Milá p Ir, milá p Lk, Pši pě z Nw Yrk - vráil jm v pděl, živ kráč dál! Byl kvé pěš vá vidě jšě jd vám děkji, ž j dělly c d Prhy. N š dpld ká rd vzpmám - byl jd z vrchlů méh pby. Včr jm dl mil d Aly Millr, v krém pl, jk i žili pm Schmidm pjdlký zážik. Npr jm ji pchpil byl jm rád, ž mj dcr Silvi měl mž zž lš fivl. Jk pkždé pkji, prž j prvd, kr cm, áld vzdš všm fivl j jdičá. J m ci pj lkv rd, jk z hdby, k z živ, kr áš á il v bě. Hlbc i h v rdiě vážm. Přji vám všm všim drhým kráý váč č všch jlpš d véh rk. Ir Brbcvá, rk Npjdl Rdk Kňvká, rk Ir Brbcvá Ré Brkvá, Mri K Návšěv p rky děm prdlžil váč chvl, kré dzvly p k výzmém kcrm vyp. Krmě grlc pděkvám i žáci vylchli zjmvé ifrmc bdvě rdic dli pblikci jj hirii včě ldké dměy. Mld kcr mělci i při kvém plčkém zá výrzěji vědm, jk j klr důlžiá pr kždd lidký živ pl jjich zpál pr dim hdby. Lk Háčkvá řdilk ZUŠ Rdlf Firkšéh F Lk Háčkvá 7

8 h č á v á v c č ě v z r v d v l l i d S l rm prjv. m č i h d p r lf Firkšé h d ip d dl k 29. l či z ZUŠ R člů Div čm á p á b v zvc zhájili r Mýk m přdv rdkc r ě, v DDM v rm ršvá byl l zvc dvák, vřým Kři B ě f hřá ám vé r y, R Tx ykvě. L ppr řké škl b z r M pi vé M rm ry Brbc dě z i ké k č Vá ky mě I vyp hli j r vl pám ěpák. M. Š Náld Zdňk lém rh r m b ř řkém Frmá i při máhl p m m rc ř á k š, m vl m vš v ch kc r Děkj ě zdr l d k h i zc jm rgi h př š l d h l pjd chů. d ě N p y r ú l ch Klb k b 8

9 Pric 12/2013 Alik 2. ZŠ V lšm šklm rc v lickém kržk šl pd vdm Mgr. Kry Mrčkvé kpi vlmi šikvých lvých dě. Věšiě chyb chť d pr i réikvá mrálk, pr dvily prv úpěchy. Tdy vám bzm přhld ěž výldků: Jk vypdá v škl př d, ám řk kždé dě škl pvié, l c m i děj v ci? Jké přšri m i dhrávj? Rzhdli jm przkm, vždyť š rá škl ršidlými klpy, rzlhlými chdbmi mvými ky přm bádá vád k čm živ. Jkmil jm rzhláili, ž bdm przkmáv č škl, dbrvlci j hrli. Clkvý pč álil 57 dvážých ( Třd, žáků, c všěvj škl drži) + 3vychvlky. A c byl prgrm? Przkmává kl brkmi, chá včř, vymýšl ršidlých hirk, zpěv hrůzršých p ábrák dic v pyžámk Vš zkč plšářv bik J pm byl ršičk hrš. Někrým děm vůbc pá chěl, chěly i prě c v škl přádě ž. Nkc l pdl úv i y jrljš. A rá á všchy čkl přkvp. N di byly dbrůky mňmky d šich mmik. Al ž j š mmiky šikvé!!! I když jm škl ršidýlk viděli, cili jm, ž m ámi j, ž á pzrj, krlj dhlž ké mc ěš, ž z bd š rá škl při j jm mém. Tk AHOJ, škl ršidl, z ěkdy přšě Vychvlky škl držiy děkj všm rdičům z pmc pdpr při é kci. Sim Šlcvá, vychvlk 1. ZŠ m bý ám y HALLOWEEN b ikdj škd, ž h kmrád j ěkd Izrá:, ěžk Jm kráě šklivé ršidýlk, i rá k k ké vy é, l zřdi é, l i ké i hdé i zlbivé, z dé, ch vc l, é bh rch é. Z.: ršě mc pšěé m!!! c!!! óóó pm zákld A,, bhžl k ám 1. vých, é k vc ál ház dc l šk čěji zrv vlých milů, čm dálťým š icky f l i dám v dp bká m. p rům, bb áků m či jž ib šě p i, m ě pr J d? A dův ůžm šť. Al! T přc m, j m Pr. i dp dě přp ém v žád vě rk c mé vář lzy! Pr prá lw. Hl v l ázm ch rk přál Abychm pzli, pklirádv, km li áz v h, dr h vé pvli. hdili pkc, zěžili i, zz kvý prblém, l ámi rčiě zvlád. Když bd ch rd, jk, my z držiy 1. zákld škly (ré škly) vám rádi pmůžm. Mám iž všch ršidl, bbáčky jžibbky vlic dbré kky. Vlj, milj, piš Rádi vám pmůžm. Sim Šlcvá, vychvlk 1. ZŠ přpl běh,,vlřký kpčk Orkvic Mldš žáci: 4. m Vězlv Rmš Mldš žákyě: 2. m Alxdr Kdlvá 3. m Kři Švcrvá 7. m Adél Silá Srš žáci: 3. m Filip Nvráil 7. m Rdim Hlb Srš žákyě: 1. m Krl Včkvá 2. m Náli Kvěákvá 3. m Kři Kýblvá V ěži držv bdil 2. ZŠ Npjdl 1. m kr kl v přplm běh Trvký vrch. 3. m Krl Včkvá 6. m- Filip Nvráil 8. m Vězlv Rmš lický čyřbj Orkvic (běh 60 m, kk dlký, hd krikvým mčkm, vyrvl běh) 1. m vybjvl Filip Nvráil jh výky byly prvd výbré: 60m 7,4, kk dlký 504 cm, hd krik. mčkm 75 m, běh 1 km 3:06 mi. Jk jdiý dl př hrici 2000 b. Jvil jk dějý vcbjř, pr j vlká škd, ž rzhdl lik kči. 2. m vybjvl Nikl Bhrikvá, i když zl z vými bmi rkrdy 60m 8,5 (8,1), kk- 413cm (450cm), hd 26,50m, běh 800m 3:06 mi. O i vdli ké dbř: 3. M. Jkvid, 4. A. Kdlvá, 5. -N. Kvěákvá, L. Bbál, 6. - Z. Škpkvá, V. Rmš, 7. K.Švcrvá, A. Blhšvá, D. Brr, 8. K. Včkvá Slvácky běh Uhrké Hrdišě 1. m Filip Nvráil 2. m Rdim Hlb 3. m Alxdr Kdlvá 4. m Mri Hlb 5. m Vězlv Rmš Běh Zlm 2. m Filip Nvráil, A Blhšvá 3. m- Rdim Hlb, Mri Hlb Z výldků vyplývá, ž š škl j hdě phybvě dých dě, kd v, mžá z ěkrých vyr bdc rprzi lympiici. J l dlhá c, krá vyždj bkázň, dicipl přdvšm vrd dři. Dfjm, ž vyrvj. 9

10 POŽÁRNÍ OCHRANA Silvr zábv pyrchik S blžcm kcm rk bychm rádi vrvli bčy přd právým pžvám zábvé pyrchiky vřéh hě. Lidé iž rčě způb j bě, l i jiým mh zrě, ál čěji ké zvi jrůzějš šťé dáli. Jd přdvšm pžáry v bych, kré vzikj d hřcch včk, přkld d dvch věců, přpdě váčch rmků. Zábvé pyrchic bychm rádi věvli mě, prž prblém ává ž d Mikláš. Lidé iž již přdihm hrmdě zábili jrůzějšmi rchjlmi, prdmi či dmácmi hňrji. Prblém můž již při prdji h zbž. Mhdy lidé ž šři ějk kr kpj pyrchik, krá má dpvdjc pvl či y b k přibl lák ávdm pži v čkém jzyc. Pk ává, ž právým pžim dcház k vážým zrěm pžárům. Vlkým prblémm, krým kávám, j prdj rchjl děm. Č pk vzikj dě úrzy kvůli m, ž prdy m pžv b přkld p Silvr brj pži pyrchik, kr pk ž pž. Upzrě pr vš děi bzpč změých výrbků dhlédě, by j pžvly pz pd vš krl. Vyřlvá prd pšě ilějšch vělic by měly ké vyvrv pdpilé by. Sává pk, ž m d vzdch zmř klmjdc by, bydl b, prž drž přdpý měr. N, kdy j mž vřjých prrvch pž zábv pyrchik, pmj vyhlášky mě bc. Pdl bcě závzé vyhlášky mě Npjdl č. 3/2002, vřjém přádk, j vymzých vřjých prrvch v měě zkázá pžv pyrchické výrbky rčé pr zábvé účly. V dch 31. pric 1. ld j mžé pyrchické výrbky rčé pr zábvé účly vymzých vřjých prrvch pžv, pz v ld přlšými právmi přdpiy při zchvá bzpči b zjišě chry zvř mjk. Ddržvá é vyhlášky j krlvá Měk plici v přpdě jjh prš bd pihvá. 10 Výký výbr ělvýchvé jdy Fr Slvi Npjdl děkj jmém vých člů, rérů cvičilů všm šim bčům pzrům, kř vým přkldým pjm v lšm rc prjvili přzň pdprvli ši ělvýchv prv či v šm měě. Všm přjm kráé šťé prži váčch váků plých phdy v dcházjcm rc pvé zdrv, pkj mh bch i prcvch úpěchů. Pr Chlpk, jmk TJ FS Npjdlš hiči přj všm bčům mě Vlé Vác šťý vý rk 2014 bz pžárů živlých phrm Dům dě mládž Mýk Npjdl Vám přj kzlé Vác šťý rk 2014 Ovř či zim krá, zmrzlým km blkám včr blz jé plé hvězd. Přivň i k ckrv ch áš pdmiv vů jhlič. Nlchj ciká rličk kráým kldám Pklidé váč váky plé kráých chvil d véh rk hdě phdy přj Sbr pr bčké zálžii.

11 Pric 12/2013 Trijký blg 3 pkrčvá A z ěc z ypických riických dic Čy Okrj Tib Ujgrk měly jd plčé byly pr čké. I zd, zjmé pk v závěr čkéh úk mé zmé rijké cy, jm všk měli i ypicky čké rkc přliděé, přrgizvé, přdržé, l př vlmi zjmvé. A kdyby, klidňji myšlk, ž cjm kvůli pzá, j kvůli pziivm zážikům Krm k jzr Krkl j ávšěv jzr Ti Chi hyzdéh plákvéh mě Űrűmqi. Jzr, kré h lvm Nbké v vém ázv. Čkl jm d h lik! Mdré jzr, zěžé hry Ti Sh v pzd k prvd vypdl ál z. Al pržik z lkliy byl př lbý. Prč? Mvý čký rim dkáž pkzi i k kráá m. Chěl jm rkv klm jzr, vycháv přrd, l prvm zchcm byl rmická výš vpéh. Vlc by. Dvy Čňů. I př věřil mr riiči lkliy zd pvl pr cizic pré ifrmč vkm, c ýč mž v bli. Dlš pky pdj šich pěžk á čkly při plvbách př jzr Pdv pdy v rzrvci či pd zákldě Chgd j pr ávšěvk Čy kr pvi. Má jd háčk pd lvm rzrvc pd zákld rzm ZOO. Pdy vykyj v řd Čě i v přrdě, l šc jjich př j rvlá i pzrvám mdvědů v ČR. Tkž hrá d ZOO, kd pdy v vlkých ěkdy i krjkpřirzých výbězch cp bmbm. Uvid ricky zámé blčré pdy vlké, i črvé, mývlům pdbé pdy mlé. Přijd-li rá, dělá kráé záběry. Pzději pd kivi ává. Chc vyfi přm pd? Mličk Z 20 kd pd p vá bd ch v věřilých 300 CNY, z mi 1000 CNY, z 2 miy 2000 CNY. J pr zpkvá: 1 CNY = cc 3,2 Kč. Už j ěkdy viděli pšť plb vpéh bh dkč vykým ým plm? Č j pr kv rkci dbrá dic Dy j v čkých pšch všm klické kráé. U Dhg jm bjvli pkm při výp jvyšš d dbré dvě hdiy. Njfgičějš zd byl áz Jzrm měčh rpk pšm chrámm, škd j přmry čké rgizc zákzů při vkrč pk z prvz pr lpš záběr vá kmžiě pšťlk hldč jh mgf plli d přičých mz. V pši vkk iká V Tgrké pši pk vžvl k břh Žlé řky - Chg Ch, jpěkějš čá bhžl lžil jk jzdvk, ž chyběl vlk jzdc chdy. Kmické byly jzdy dvhrbých vlbldch, jichž jm byl j fcm pzrvlm. Z 50 CNY bych čkl, ž vá vz přádý k, z jdh prkvišě vlbldů drhé, vzdálé v 5 mi chůz Jšěž dál d civilizc byl d pšch hldčů, lyžřů či člvých vlbldů klid prvá pš m. Přkráá zcl zámá bl Dxi Zhgy byl pš, l gmrflgicky řč zv. bdldm pi rdvých vhů, vrů rýh, kré j p věě dcl čé, l kvé brvy, kré zářily zd, jm viděl i v lvém Dh Vlly v USA. V Xiig jm j k mimchdm přkli přč pšť Tklmk kčé mř úžých d. Z ž věřilě, l j dcl jddché. Ab vá p pš dálici přvz z půl ci půl d Návšěv Čy m zhrv pzá jky bddhiickými ými chmi. Lkli jky Lgm mi připd děli dvy lid mm dlv b m krj zábrdl. V kál vyá kpi břch ch zvá Chrám cvá přdků j př fická. V Lh pblž Chgd j řky v kál zvěčěá jvěš ch Bddhy věě úcyhdých 71 mrů. Vrchlm bddhiickéh mě mj bý chy v jkych Mg. Jkyě všk byly zvk již zcl přvěé již připmj děrvý mál, l pš bvé pvlč rých věžáků. Hrůz. Iriéry prrvými chrámy ými chmi zchvými mlbmi j impriv, l bz mži fc i h v vzpmkách d j mál. Shrm j pk jkyě Ygg Dg, břmi chmi, zchvlými mlbmi, djm vám kz j pě rmická výš vpéh. V závěr méh čkéh pvá vylzm kl mv H Sh, pvá iick hr, d jhzč jdrmičějš z všch čkých klých hr. Dky clh v ficky měé byvě přm klém hřb i žijm zápd i výchd lc, př d pk bdivjm kvělé výhldy kl blky ěy, zábrdl lmvá běmi hmi kilgrmy žlzých zámků připých zd pr šě. Tiické chrámy zby hy drž drmických mch, i když ppjm přád p kmých chdch, ěkré éměř klmé úky j prvd záživé. Zlěé údl Wi Sh v prvicii Shxi p é c h r á m y j m l připmk Tib zcl mim Tib klm bělé úpy ic chd pš rié, l jd i pár prvvěrých ibkých bddhiů. Všichi vrě rzáčj mdlib mlýky Dlh hldám jlvějš m Xig mlý chrámk, clý z zl bklpý zlými úpmi pzd bělých vyň. Uviř chrámk zlá ádhr ic mlikých Bddhů v ěách. Nricky zámá vic Pigy, c k Dg měr Mglk, j přjmým přkvpm. N dy rzhdě vic, i když v Čě žij v jiých pměrch. Obhá hrdbmi má p rá vé kzl pi ličky, krámky, čké ápiy, vic lmpiy, připmky bddhiických, iických i kfciákých chrámů Zmi mm i lv rkv rmád Xi. Mhicvý dv z hly vypálých, ádhrě prprcvých bjvků, i kňmi, kř dprvázli cě d pmréh živ prvh čkéh cř dyi Qi v 3. l. př.. l. Hrbk bjvili áhd i přd 40 ly vičé kpjc d. Dily i clk j fcijc, jd z jzjmvějšch rchlgických lkli v věvém měřk, l z méh bh phld - kčými zážiky z změ Ujgrů či Tibťů rvlé Těš kpil úchvém Mglk. Změ jr, kčvků dpzmky kráé přrdy j pr mě dvdm vrchlm clé cy Z Hdvábé zky A Hrbic DDM Mýk vá zv dlš FOTOPROMÍTÁNÍ pjdlkéh cvl A Hrbici, TROPICKÉ BORNEO xik rv Mlji + Bri Sigpr Čvrk Čvrk d d 18:00 18:00 hdi hdi Klášr Klášr kpl kpl Pvá fhw pčlivě vybrá z 4 brjkých c pjdlkéh dbrdrh průvdc. Trpické džgl mžrvými láčkvkmi, rchidjmi, rfléimi, rgy, zbržci i ými picmi. Plvby p rpických řkách. Výprvy z půvdmi dmrdými klrmi. Výchdy lc jvyššm vrchl Br - klém miv M. Kibl. Trpické jkyě břch rzměrů z ich vyléávjc milivá mrč pýrů. Uiká "kmý l" vápcvých špic Picl. Přrd kzlé pláž vé růvky. Exické pkrmy brvá ržišě. K m lá Bri Sigpr - jpřjš mě JV Ai. Má c ěši! 11

12 TJ Skl Npjdl závd Tmgym v Olmci TJ Skl Npjdl - ddl gymiky F TJ Skl Npjdl Téměř p 4 lch jm v ddl gymiky vráili k závdům Tmgym. Tmgym j klkiv pr, krý zhrj ři diciply. Phybv kldb, krbcii kbrci kky d- rzm z rmply. V b byl v Olmci vyhláš bl kl pr Olmcký, Mrvklzký Zlký krj, kré jm pilě klvě připrvvli. J vlmi árčé vymyl pódiv kldb, řh hdb či 12 dvk, by vš cvičily jk jd. K m réj gymické řdy krbcii rmplě ál j c zdklv. Ty závdy byly pr ým mldšch děvč prmiér. Tým i kc vybjvl kráé 3. m. I v ým ršch děvč jich byl ěklik, kré závd blvvly pprvé. T ým mil rvěž hzkém 3. mě. U b ýmů šl i mh chybičk, l vš rčiě ih d dlšch závdů dldi, bychm dlšch ppvých závdch, kré kj 7. pric 2013 rvěž v Olmci, přdvdly jlpš. Z všchy rérky bych chěl pděkv TJ Skl Npjdl z pdpr rdičům z, ž ámi jli vyvřili k úž mfér. Těšm dlš závdy d i dlš pp, krá d Prhy. Rá Mděrvá, TJ Skl Npjdl NAPAJEDELSKÝ BROK rčk, 2013 Z vldéh pdzimh pč řlici v Npjdlch Zámrv kl jbilj 20. rčk é pplár řlcké ěž. Sěž připrvili člvé Klb brkvých řlců v plpráci prvmi řlci z ZO AVZO TSČ Npjdl Klb vjáků v zálz Npjdl. Pr lš rčk byly vybráy lvcké rč dc lišk přz běžc divčák v vzdáli 35 m. Dlšmi diciplmi byl řlb z mlrážé pil 50 m mziárd pilvý rč 50/20 řlb z mlrážé pšky rč 16/11 vzdálý rvěž 50 m. Řdilm ěž byl Jrmr Srmik, hlvm rzhdčm Millv Kšk, přdd hdc kmi Libr Kbčk řdcm řlby Bc. Krl Řzi. Njlép i všmi záldmi jdlivých řlckých dicipl prdil věz clé ěž Ig. Pvl Skl, krý k zpkvl vé lňké vězv. Drhé m i vybjvl Bc. Krl Řzi ř m bdil Silv Kšř. Sěž byl vlmi árčá, zjmé pr rš řlc, bžě řll lvcké rč, bť kždý věděl, kd má lišk či divčák v kmr, dy dk. N lišk jlép viděl řll Ig. Pvl Skl zikm 96 bdů, divčák jlép řlli Mri Růžk Mirlv Vlk ářlm 92 bdů, z mlrážé pil jlép řlli Ig. Pvl Skl Bc. Krl Řzi, hdě 104 bdů, z mlrážé pšky byl jlpš Silv Kšř ářlm 82 bdů. Abl věz 20. rčk Npjdlkéh brk Ig. Pvl Skl zkl z 1. m phár, diplm, mdili věc c. Závdci dlšch dv mch bdržli mdil, diplmy věcé cy. P kč 20. rčk řlcké ěž Npjdlký brk. F Jrmr Srmik ěž byl pr všchy účky připrv mlé bčrv, při ěmž pvdl všm mžém, ž d pzdch dpldch hdi. Všichi již ěš přš rčk, zjmé výběr lvckých rčů zbr. Jrmr Srmik, přdd Krjkéh výbr ZO AVZO TSČ Npjdl Děkjm všm dpivlům plprcvkům Npjdlkých vi z přpěvky v m rčk. Přjm klidé prži váčch váků mh zdrv v vém rc 2014 všm šim milým čářům. Rdkc Npjdlkých vi NOVINY: Vydává Mě Npjdl, Mrykv ámě 89, Npjdl, IČO: , l.: , fx: , -mil: D vydá Vycház jd z měc v ákld 3350 k. Uzávěrk d 20. d kždéh měc. Nvyžádé přpěvky fgrfi vrcj. Vydvl má práv přpěvky krái, přpdě vřji. Uvdé přpěvky m ě vyjdřv vik vydvl Plcá izrc 5000 Kč + 21 % DPH z jd r, izrci přijmá Ifcrm, l.: , Grfická úprv zb: Oldřich Pik, grfické di, l.: Tik: Kdik pri,.r.., l.: , Pvl MK ČR E hp://www.pjdl.cz 12 Pridický ik úzmh mprávéh clk.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Á č é č č ě ěž Ř ě ě ě Í ý Ž Řč č ý ě éš č Ž Í Ů Š ÍŘ ú š é š ě é č Í é č Í Š ň Ř ě Ř ě ú Ř ě ú č ěž é é é ě ň č é Í Ř Á Ě Ž é ú Š č é Ž ý ě č Ž š é Ů é ě ý Ů ě ú Ž č Ž é ú ý Í č ú Ž ý Í Ž éí é ý ěž ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

č ú č ů ř é č č ú Úč ř š ř Šč š ř š č Š č ř č ř ř ů č ů é č é ř é č č č ů š ř ů ů é é č ř ř éč ž ř č š č ů š ř č ů č é č ř ř é č é š é ř é ř č Ž ř Š ř š ř é é ř š ř ř ř Ž ř š ř š é é č ů é Ž č č ř ř é

Více