STAKO společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Bieblova 782, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAKO společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové"

Transkript

1 Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje Divadlo DRAK v areálu TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové Přihlašovatel Projektant Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., Přemyslova 125, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Akad. arch. Karel Albrecht, Ing. arch. Lukáš Obršál Součástí nově zrekonstruovaného komplexu TEREZIÁNSKÝ DVŮR v centru Hradce Králové je i provozní budova divadla DRAK s Labyrintem. Vzniklo zde unikátní dvoupodlaţní bludiště loutek, kreativní dílny, zázemí pro sklady, depozitáře a zkušebny. Nová provozní budova bude propojena se stávající budovou divadla DRAK spojovacím krčkem v prvním podlaţí. Návštěvníci zde mohou najít celé scény pouţívané během divadelních představení. Speciální otevírací jeviště směrem do parku bude vyuţitelné jako případná další scéna.

2 Bytový komplex TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové Přihlašovatel Projektant Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., Přemyslova 125, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Akad. arch. Karel Albrecht, Ing. arch. Lukáš Obršál Unikátní projekt TEREZIÁNSKÝ DVŮR v centru Hradce Králové v sobě snoubí atributy luxusního bydlení v centru města s výhodami dostupnosti rekreačních aktivit v přírodě. Tento jedinečný komplex zahrnuje bytové domy s celkovou kapacitou 45 bytových jednotek a polozapuštěný parkovací dům.

3 Hotel TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové Přihlašovatel Projektant Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., Přemyslova 125, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Akad. arch. Karel Albrecht, Ing. arch. Lukáš Obršál Součástí moderního komplexu TEREZIÁNSKÝ DVŮR v centru Hradce Králové je luxusní 4 hvězdičkový desénový kongresový hotel čítající 80 pokojů o celkové kapacitě 160 lůţek. V prostorách hotelu se nachází kongresový sál pro 180 osob vybavený moderní technikou. Pro hotelové hosty jsou k dispozici krytá parkovací místa uvnitř vnitrobloku a pro odpočinek mnoţnost vyuţití wellness.

4 Obytný soubor ZA TERRONICEM v Hradci Králové stavba bytového domu A a B Přihlašovatel Projektant Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o., Přemyslova 125, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Akad. arch. Karel Albrecht, Ing. arch. Pavel Doleţal Bytové domy A a B se nachází v lokalitě Třebeš, která je dlouhodobě povaţována za jedno z nejlepších míst k bydlení v Hradci Králové. Nabízí klidné prostředí s plnou občansko-sociální vybaveností v blízkém okolí. Výhodou je rovněţ malá vzdálenost od centra, které je odtud snadno dosaţitelné i městskou hromadnou dopravou. Město Hradec Králové se rozhodlo vyuţít tento soubor dvou bytových domů jako startovací bydlení pro mladé obyvatele města.

5 Dostavba prostoru ZA TERRONICEM bytové domy X, Y, Z v Hradci Králové Přihlašovatel Projektant ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA HORSKÝ, a.s., Rokycanova 316, Hradec Králové Autor architektonického návrhu Ing. arch. Miroslav Horský REZIDENCE PARK TŘEBEŠ, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, , Praha 4 Areál REZIDENCE PARK TŘEBEŠ v Hradci Králové se skládá ze tří domů (objekty X, Y, Z) s 5 a 6 nadzemními podlaţími. Nabízené bytové jednotky (celkem 140 jsou o velikostech 1+kk aţ 4+kk a s plochou od 40 m2 do 102 m2. Mají mimořádně příjemné dispoziční řešení. Ke kaţdé bytové jednotce náleţí balkon, lodţie, terasa nebo předzahrádka a sklep nebo komora. Součástí areálu je dále 58 garáţových a 110 venkovních stání.

6 Přihlašovatel Projektanti Obnova městské památkové rezervace v Jičíně Silnice Jičín a.s., Hradecká 415, Jičín Projektservis Jičín s.r.o., autorizovaná projekční kancelář dopravních staveb a inţenýrských konstrukcí, Jarošovská 291, Jičín Ing. Vladimír Janda Ateliér zahradní a krajinářské architektury Ing. Zdeněk Sendler, Wanklova 6, Brno Ing. Jiří Starý, Projektová kancelář, Malé náměstí 110, Hradec Králové Silnice Jičín a.s., Hradecká 415, Jičín Město Jičín, Ţiţkovo náměstí 18, Jičín V období 10/ /2010 byl v Jičíně uskutečněn rozsáhlý projekt obnovy městské památkové rezervace, největší projekt týkající se veřejných prostranství v novodobé historii města, s cílem zlepšit podmínky pro občany města, obnovit historické jádro Jičína a zvýšit jeho atraktivitu pro návštěvníky. Součástí projektu byla obnova povrchu Valdštejnova náměstí, regenerace zámecké zahrady a oprava městských hradeb.

7 PENZION 14 Přestavba měšťanského domu v historické části města na penzion Přihlašovatel Štěpán Mádle, MBA, Horní Brána 77, Hostinné Projektant Roman Koucký Architektonická kancelář s.r.o., Belgická 23, Praha 2 STAVANT CZ s.r.o., Horní Brána 6, Hostinné Štěpán Mádle, MBA, Horní Brána 77, Hostinné Výtvarná díla v interiéru Renata Horová Jedná se o dvoupatrový měšťanský dům chodbového typu s podloubím. tento objekt zakoupil v roce 2004 od města Hostinné. V srpnu roku 2004 vznikla architektonická studie na přestavbu měšťanského domu na penzion. Jde o přestavbu torza měšťanského domu chodbového typu s podloubím na principu gotické parcelace s hloubkovou dispozicí, na penzion s osmi pokoji, snídárnou a veřejnou restaurací. Stavba je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR a vykazuje přítomnost cenných aţ unikátních dokladů vývoje města.

8 Přihlašovatel Projektant 12 atriových řadových rodinných domků Kvasiny Jih Zámecká DEKO TRADE s.r.o. Dandova 2592/4, Praha 9 Horní Počernice Akad. arch. Karel Rulík, Ing. arch. Oldřich Semrád, Ing. Vlastimil Skála, spolupráce Bc. Ladislav Tuček Firma Laguna Solnice, Vašátkova 45, Solnice Filip Nosek firma DEKO TRADE s.r.o. Dandova 2592/4, Praha 9 Horní Počernice Šest domků orientovaných k jihovýchodu a šest domků orientovaných k severozápadu jsou atriové řadové domky. Domky mají dvě nadzemní podlaţí a jsou nepodsklepené. Přízemí vstupní část (zádveří), obývací prostor s kuchyňským koutem a sociálním zařízením je prosklením otevřen do atria. Vedle vstupu garáţ. Z obývacího prostoru vede schodiště do patra. Patro schodišťový prostor, 3 loţnice, sociální zařízení. Okna loţnic jsou orientována do atria s výhledem do krajiny.

9 Autosalon Citroën, Bratří Štefanů 492, Hradec Králové Přihlašovatel ATEKO a.s., Resslova 956, Hradec Králové Hlavní projektant ATEKO a.s., Resslova 956, Hradec Králové Autor návrhu Ing. Jaroslav Benák ve spolupráci s Ing. arch. Miroslavem Kadečkou ATEKO a.s., Resslova 956, Hradec Králové a provozovatel Regina a.s., Hradecká 415, Jičín Za pět měsíců vyrostl v areálu společnosti Regina, a.s., Hradec Králové nový autosalon značky Citroën. Původní stísněné prodejní prostory byly nahrazeny moderní budovou, která poskytuje vyšší komfort pro zákazníky. Architektonický návrh autosalonu byl zpracován dle celosvětových standardů Citroën. Jednoduché čisté linie exteriéru a interiéru podtrhují šarm a noblesu modelů automobilů oblíbené evropské značky. Projektantem a generálním em této stavby je společnost ATEKO a.s.

10 Přihlašovatel Autor návrhu a projektant Česko - polské infocentrum v Broumově Broumovské stavební sdruţení s.r.o. U Horní brány 29, Broumov INS spol. s r.o., Parkány 413, Náchod Broumovské stavební sdruţení s.r.o. U Horní brány 29, Broumov Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov Stavba Česko-polského infocentra v Broumově byla realizována v objektech čp. 104 a 105. Jedná se o stávající objekty na Mírovém náměstí v Broumově. Nové vyuţití objektu bylo navrţeno s cílem rozvíjet cestovních ruch v regionu Broumovska.

11 Modernizace středního odborného učiliště obchodu a řemesel areál Na Jamách Přihlašovatel VCES a.s., Na Harfě 337, Praha 9 Generální projektant Ateliér Adip, Střelecká 437, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Ing. arch. Vladimír Pošepný, Ing. arch. Adéla Kopecká VCES a.s., Na Harfě 337, Praha 9 Královéhradecký kraj, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Stavba odpovídá jejímu funkčnímu vyuţití jako školského areálu, který převzal svou funkci od objektu původně určeného k výrobě a administrativě a je z širšího pohledu chápán jako součást budované průmyslové zóny Kvasiny Rychnov nad Kněţnou. Z hlediska architektonického se jedná o soubor staveb, jejíţ jednotlivé funkce jsou obsaţeny v jasně definovaných objemech signalizujících jejich vnitřní vyuţití. To nachází svůj odraz i v architektuře, kdy stávající objekt odkazuje k původnímu vyuţití pro výuku truhlářských oborů, zatímco objekty nově navrţené resp. rekonstruované odkazují k dalšímu vyuţití v rámci uvaţovaného programu. Nezbytnou součástí stavby jsou přilehlé komunikace a zpevněné plochy, které areál učiliště vymezený oplocením obklopují ze všech stran. Objekty i funkční plochy jsou vzájemně odděleny plochami vyhrazené zeleně, které ve vstupní partii zahrnují i travnaté hřiště.

12 Sportovní a relaxační centrum Rychnovska Přihlašovatel VCES a.s., Na Harfě 337, Praha 9 Generální projektant Ateliér Adip, Střelecká 437, Hradec Králové Autoři architektonického návrhu Ing. arch. Vladimír Pošepný, Ing. arch. Adéla Kopecká VCES a.s., Na Harfě 337, Praha 9 Město Rychnov nad Kněţnou, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněţnou Rychnovský bazén nabízí sportovně relaxační vyţití s akcentem na celkovou duševní a fyzickou rehabilitaci a aktivní vyuţití volného času.

13 Letovisko Studánka Přihlašovatel PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové Autor projektové dokumentace AG ateliér s.r.o. Komenského 533, Kostelec nad Orlicí Statutární zástupci: Ing. arch. Aleš Granát, Ing. František Velínský PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové MATRIX a.s., Třebešov 1, Rychnov nad Kněţnou Jedná se o soubor staveb umístěných do historické výletní lokality v areálu přírodního parku Les Včelný poblíţ Rychnova nad Kněţnou. Soubor staveb se skládá z novostavby polyfunkčního objetu pro ubytování s integrovaným souborem zařízení pro rekreaci a sluţby (objekt hotelu ****) a celková rekonstrukce stávajícího objektu pro ubytování (dependance vila ***). Dále pak pojízdné areálové komunikace, parkoviště, amfiteátru, ČOV. zdroje vody, veřejného osvětlení podíl přístupové komunikace a v areálu, terénních a sadových úprav a v neposlední řadě vybudování doplňkových objektů pro sport a rekreaci. Cílem výstavby tohoto souboru staveb bylo vybudovat rekreační areál, který bude schopen uspokojit poţadavky dnešní moderní společnosti a zároveň svou architekturou bude zapadat do krásného přírodního prostředí rychnovských lesů.

14 Přihlašovatel Projektant Generální zhotovitel Rekonstrukce mostu přes Zdobnici, Vamberk Stavremo Pce a.s., Fáblovka 404, Pardubice MDS PROJEKT s.r.o., Foersterova 175, Vysoké Mýto EUROVIA CS, a.s. závod Pardubice, Broţíkova 564, Pardubice - Polabiny Stavremo Pce a.s., Fáblovka 404, Pardubice ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové Kompletní rekonstrukce mostu včetně renovace osmi soch světců.

15 Jezírko Plachta a nádrž Češík, Hradec Králové Přihlašovatel Stavremo Pce a.s., Fáblovka 404, Pardubice Projektant Ing. Josef Javůrek, projekční kancelář, Jiţní 870, Hradec Králové Generální zhotovitel SOVIS s.r.o., Pardubická 852/10a, Hradec Králové Stavremo Pce a.s., Fáblovka 404, Pardubice Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové Jezírko a svodnice, lávka přes jezírko a lávka přes Zámostskou svodnici, parková úprava včetně veřejného osvětlení a dopravního značení.

16 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Přihlašovatel BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, Trutnov Autor architektonického AG Studio a.s., Za Strahovem 19, Praha 6 návrhu a projektu BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, Trutnov Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov 1 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas představuje jedno z nejmodernějších kulturních prostorů v České republice. Od září roku 2010, kdy bylo slavnostně otevřeno, se zde pořádají klasická i alternativní divadelní představení, koncerty širokého ţánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce.

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech 2010 2012 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2010 2012 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

pardubicko - chrudimsko

pardubicko - chrudimsko RE/MAX Accord Pardubice a RE/MAX K Chrudim pardubicko - chrudimsko LISTOPAD 01 Distribuce ZDARMA, v lokalitách Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Přelouč. Informace o nemovitostech platné k datu uzávěrky magazínu,

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Velikost: Hodnota: 15.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2016. *) Odhad hodnoty

Velikost: Hodnota: 15.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: 4.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2016. *) Odhad hodnoty 213288 Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení Přestavba DPS Cerekvice nad Bystřicí Typ: Sociální Nový charakter:památky, církev a obřadnictví, Sociální zařízení Podcharakter:

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog PŘEHLÍDKA STAVEBNÍCH REALIZACÍ JIŽNÍCH ČECH DOKONČENÝCH V LETECH 2012 2014 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2012 2014 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Poznejte práci realitních makléřů z pořadu Nové hnízdo! Sledujte již od října každou neděli na TV Prima

Poznejte práci realitních makléřů z pořadu Nové hnízdo! Sledujte již od října každou neděli na TV Prima pardubicko - chrudimsko ŘÍJEN 01 Vychází v počtu 100.000 výtisků Distribuce ZDARMA, v lokalitách Pardubice, Chrudim, Hlinsko, Přelouč. Informace o nemovitostech platné k datu uzávěrky magazínu, aktuální

Více

JEDINEČNÁ NABÍDKA SOUBORU BUDOV A POZEMKU V KOMERČNÍ ZONĚ MĚSTA LANŠKROUN - Snížení ceny

JEDINEČNÁ NABÍDKA SOUBORU BUDOV A POZEMKU V KOMERČNÍ ZONĚ MĚSTA LANŠKROUN - Snížení ceny www.hipet.cz www.staika.cz www.foreka.cz s.r.o. www.consultvk.cz www.reality-mozaika.cz MODERNÍ RD PŘED DOKONČENÍM Litomyšl - prodej rod.domu 4+1 s obytnou plochou 150 m 2 v klidné lokalitě Záhraď. Dům

Více

newsletter NEJLEPŠÍ ADRESA V JIŽNÍCH ČECHÁCH Nyní výrazné slevy bytů U Váhy - Praha 8 Podzámčí - Hluboká n. Vltavou ve dnech od 21. do 24. 3.

newsletter NEJLEPŠÍ ADRESA V JIŽNÍCH ČECHÁCH Nyní výrazné slevy bytů U Váhy - Praha 8 Podzámčí - Hluboká n. Vltavou ve dnech od 21. do 24. 3. newsletter Pořiďte si nové bydlení bez hypotéky! Splácejte až 60 % ceny po dobu do 20 nebo splaťte předčasně kdykoliv bez sankce. březen 2013 Nyní výrazné slevy bytů U Váhy - Praha 8 Podzámčí - Hluboká

Více

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ Příloha obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.2/2006 ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ separát textové části D. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV VE FORMĚ REGULATIVŮ

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci AKTIVITY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE SPOLUFINANCOVANÉ ZE SF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ DUBEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

Pozemky pro RD v Rychnově n. Kn. - Nová Sibiř, východ Výměry od 730 do 1200 m 2

Pozemky pro RD v Rychnově n. Kn. - Nová Sibiř, východ Výměry od 730 do 1200 m 2 www.hipet.cz www.staika.cz Pozemky pro RD v Rychnově n. Kn. - Nová Sibiř, východ Výměry od 730 do 1200 m 2 www.foreka.cz s.r.o. www.consultvk.cz www.reality-mozaika.cz Více nežli 20 nových parcel pro různé

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více