ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1970. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky"

Transkript

1 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročk 1970 Vylásené: Vylásená verzi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obs toto dokumentu má informtívny rkter. 87 V Y L Á Š K A Ministerstv školství České socilistické republiky ze dne 28. července 1970 o učeb obore o orgnizci výovy učňů Ministerstvo školství České socilistické republiky podle 37 odst. 1 zákon č. 89/1958 Sb., o výově dorostu k povolá v učebm poměru (učňovský zákon), podle 228 odst. 4 zákoku práce č. 65/1965 Sb., ve zně zákon č. 153/1969 Sb., stnoví v doodě s ministerstvem práce sociál věcí České socilistické republiky, osttmi zúčstněnými ústředmi orgány Českou rdou odborový svzů: ČÁST I Učeb obory 1 Zákld ustnove (1) Orgnizce vyovávjí učně v učeb obore z podmínek stnovený v příloze této vylášky. (2) Mládež musí být způsobilá pro zvolený učeb obor při vzniku učebo poměru splňovt podmínky podle příloy této vylášky zdrvot poždvky uvedené v rkteristice učebo oboru ( 9). (3) Ministerstvo školství České socilistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") v doodě s ministerstvem práce sociál věcí České socilistické republiky Českou rdou odborový svzů po projedná se zúčstněnými ústředmi orgány může přiměřeně prodloužit délku učeb doby v učeb obore pro mládež se změněnou prcov sopností pro mládež obtížně vyovtelnou. (4) V odůvodněný přípde povoluje ministerstvo školství v doodě s ministerstvem práce sociál věcí České socilistické republiky, Českou rdou odborový svzů zúčstněnými ústředmi orgány zvede experimentál učeb oborů stnoví zásdy pro jeji sledová zodnoce. Zápočet učeb doby jiný dob do učebo poměru 2 (1) Z doby předozío učebo poměru lze učni zpočítt do novéo učebo poměru jen ukončené ročky sodnéo nebo příbuznéo učebo oboru, v němž úspěšně bsolvovl vyučová všeobecně vzdělávcím odborným předmětům (dále jen "teoretické vyučová")

2 Strn 2 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb. odborný výcvik; pokud výov učně v novém učebm poměru pokrčuje, tj. nvzuje n teoretické vyučová odborný výcvik, které učeň bsolvovl v předozím učebm poměru, zpočte se mu tto předozí dob učebo poměru plně. (2) Z příbuzné se povžují učeb obory, v niž jsou zákld odborné dovednosti vědomosti, stnovené učebmi plány učebmi osnovmi, sodné nebo málo odlišné. Příbuznost jednotlivý učeb oborů stnoví ministerstvo školství. 3 (1) Žáku, který bsolvovl prv ročk střed odborné školy, se dob studi do doby učebo poměru nezpočítává. (2) Žáku, který bsolvovl druý ročk střed odborné školy vykázl z odborný průprvný předmětů prospě lespoň dosttečný, se při přijetí do učebo poměru v učebm oboru příbuzném studijmu oboru n střed odborné škole zpočte dob studi do doby učebo poměru jko bsolvová prvo ročku učebo oboru. Obdobně se do doby učebo poměru zpočte úspěšné ukonče dívčí odborné školy (dvouleté) podle specifickéo odbornéo změře této školy, resp. jednotlivý tříd, jestliže bsolventk rozdílovou zkouškou podle 5 prokáže potřebné dovednosti vědomosti ze vše odborný průprvný předmětů z odbornéo výcviku I. ročku příslušnéo učebo oboru. (3) Žáku, který bsolvovl třetí ročk střed odborné školy vykázl z odborný průprvný předmětů prospě lespoň dosttečný, se při přijetí do učebo poměru v učebm oboru příbuzném studijmu oboru n střed odborné škole zpočte dob studi do doby učebo poměru jko bsolvová prvo druéo ročku učebo oboru; ve dvouletém učebm oboru může všk vykont závěrečnou učňovskou zkoušku, jestliže po dobu lespoň jednoo roku vykonává v prcovm poměru práce odpovídjící příslušnému učebmu oboru osvojil si dovednosti stnovené učeb osnovou odbornéo výcviku. (4) Žáku, který bsolvovl čtvrtý ročk střed odborné školy vykázl z odborný průprvný předmětů prospě lespoň dosttečný, se při přijetí do učebo poměru v učebm oboru příbuzném studijmu oboru n střed odborné škole zpočte dob studi do doby učebo poměru jko bsolvová prvo ž třetío ročku učebo oboru; závěrečnou učňovskou zkoušku může všk vykont, jestliže po dobu lespoň jednoo roku vykonává v prcovm poměru práce odpovídjící příslušnému učebmu oboru osvojil si dovednosti stnovené učeb osnovou odbornéo výcviku. (5) Žákům, kteří bsolvovli druý, třetí nebo čtvrtý ročk střed odborné školy vykázli nedosttečný prospě v některém z odborný nebo průprvný předmětů, se zpočte dob studi do doby učebo poměru v rozsu stnoveném v odstvcí 2, 3 4, jestliže zkouškou podle 5 prokáží potřebné dovednosti vědomosti ze vše odborný průprvný předmětů z odbornéo výcviku příslušnéo ročku, předepsné učebmi osnovmi učebo oboru příbuznéo se studijm oborem střed odborné školy. (6) Příbuznost studij oborů s obory učebmi stnoví ministerstvo školství. (7) O zpočtenou dobu studi n střed odborné škole se zkrcuje tké příprvné období učebo poměru pro účely finnčo motnéo zbezpeče učňů. 4 o doby učebo poměru se zpočte dob zškole, kterou úspěšně bsolvovl mládež v prcovm poměru podle učebo progrmu sválenéo ministerstvem školství v rozsu jednoo roku, jestliže rozdílovou zkouškou podle 5 prokáže potřebné dovednosti vědomosti ze

3 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn 3 vše všeobecně vzdělávcí odborný předmětů z odbornéo výcviku I. ročku příslušnéo učebo oboru. 5 Zkoušky, popřípdě rozdílové zkoušky, se konjí v zříze pro výovu učňů, ve kterém budou uzeči nvštěvovt teoretické vyučová kont odborný výcvik nebo kde podle rozodnutí krjskéo národo výboru, Národo výboru lvo měst Pry, národ výborů měst Brn, Ostrvy Plzně (dále jen "krjské národ výbory") po splně prxe v prcovm poměru vykonjí závěrečnou učňovskou zkoušku. ČÁST II Orgnizce výovy učňů 6 Zříze pro výovu učňů (1) Odborný výcvik se uskutečňuje v odborný učiliští, učňovský střediscí nebo n vodný individuál prcoviští orgnizcí v internát učňovský školá pro mládež vyždující zvlášt péče. (2) Teoretické vyučová učňů se uskutečňuje ) v odborný učiliští, která vyovávjí učně pro různá odvětví národo ospodářství, b) v odborný učiliští při domove mládeže s ornnou výovou, která v rámci převýovy obtížně vyovtelné mládeže provádějí výovu učňů, c) v učňovský školá. (3) Mimoškol mimoprcov výov učňů se orgnizuje v domove odborný učilišť, učňovský škol učňovský středisek (dále jen "učňovské domovy"). N jednoo vyovtele je stnoven počet 40 učňů, to bez oledu, zd jsou učni v učňovský domove ubytováni, s výjimkou internát učňovský škol pro mládež vyždující zvlášt péče odborný učilišť při domove mládeže s ornnou výovou, kde počet učňů n jednoo vyovtele stnoví ministerstvo školství zvláštm předpisem. (4) Síť odborný učilišť, učňovský škol učňovský středisek kždoročně stnoví ministerstvo školství v doodě s příslušnými ústředmi orgány podle návrů krjský národ výborů. Návry n úprvu sítě se řídí zásdmi, které vydá ministerstvo školství. 7 Způsoby teoretickéo vyučová (1) V odborný učiliští učňovský školá se zjišťuje teoretické vyučová celoročm nebo výjimečně cyklickým způsobem; učni s úplným středm všeobecným vzdělám si osvojují odbornou teorii též zkráceným způsobem vyučová nebo exter teoretickou příprvou. (2) Při celoročm způsobu se v průběu celéo školo roku prvidelně střídá teoretické vyučová s odborným výcvikem; při cyklickém způsobu je teoretické vyučová soustředěno do jednoo nebo dvou cyklů, po ostt část školo roku probíá odborný výcvik. Jestliže celoročmu způsobu teoretickéo vyučová brá rozptýlenost učňů od sídl odbornéo učiliště nebo učňovské školy nebo pov učebo oboru (npř. montáž nebo sezón práce), orgnizuje se teoretické vyučová cyklickým způsobem. (3) Zkrácené vyučová se koná podle náročnosti rozsu vyučovcí látky odborný předmětů příslušnéo učebo oboru zprvidl jednou z 2-4 týdny trvá 6-7 vyučovcí odin.

4 Strn 4 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb. Orgnizci zkrácenéo vyučová exter teoretické příprvy učňů s úplným středm všeobecným vzdělám stnoví krjský národ výbor n návr orgnizce, která tyto učně přijl do učebo poměru. Zkrácené vyučová nebo exter teoretická příprv pro učně s úplným středm všeobecným vzdělám se zvádí pouze v tě přípde, kdy ne možné nebo účelné orgnizovt celoroč nebo cyklické vyučová. (4) V odborný učiliští při domove mládeže s ornnou výovou stnoví ministerstvo školství způsoby teoretickéo vyučová zvláštm předpisem. 8 Způsoby odbornéo výcviku (1) V zříze pro výovu učňů (odborná učiliště učňovská středisk) n vodný individuál prcoviští je zjišťován odborný výcvik učňů skupinovým nebo individuálm způsobem v souldu s obsem učeb osnovy odbornéo výcviku příslušnéo učebo oboru. (2) Skupinový odborný výcvik se orgnizuje především v příprvném období; *) jsou-li pro to zvlášt důvody pedgogické orgnizč, orgnizuje se i v období odbornéo rozvoje. *) Velikost skupiny je dán počtem učňů příslušnéo učebo oboru, stnoveným n jednoo mistr odbornéo výcviku v příloze této vylášky (dále jen "odborná skupin"). (3) Individuál odborný výcvik se orgnizuje tm, kde vzledem k povze učebo oboru ne účelné zbezpečovt odborný výcvik skupinovým způsobem, popřípdě kde skupinový způsob ne možný z důvodů bezpečnosti ygieny práce. ále je individuálm způsobem orgnizován odborný výcvik v tě orgnizcí, kde pro mlý počet přijtý učňů nelze v příprvném období sestvit odbornou skupinu orgnizci se prokztelně nepodří zřdit tyto učně do skupinovéo odbornéo výcviku sodnéo učebo oboru v odborném učilišti nebo učňovském středisku jiné orgnizce. (4) Z orgnizci říze individuálo odbornéo výcviku odpovídá vedoucí orgnizce, který zjistí, by učně vyučovli kvlifikov prcovci (dále jen "instruktoři učňů") **) s potřebnou politickou úrov rkterovými vlstnostmi potřebnými pro tuto činnost. Pro výběr instruktorů učňů stnoví kvlifikč poždvky ve své působnosti příslušné ústřed orgány v doodě s ministerstvem školství. (5) V orgnizci, kde je v individuálm odborném výcviku větší počet učňů různý učeb oborů, je n kždý učňů podle rkteru učeb oborů rozmístě prcovišť učňů určen prcovk, který orgnizuje, řídí kontroluje práci instruktorů učňů po odborné pedgogické stránce. (6) V odborný učiliští při domove mládeže s ornnou výovou stnoví ministerstvo školství způsoby odbornéo výcviku zvláštm předpisem. 9 Učeb dokumenty, učebnice učeb pomůcky Výovná vzdělávcí práce zříze pro výovu učňů se řídí učebmi dokumenty (rkteristik, učeb plán učeb osnovy) jednotlivý učeb oborů, které vydává ministerstvo školství v doodě se zúčstněnými ústředmi orgány. *) Učeb plán stnoví povinné, volitelné nepovinné vyučovcí předměty určuje počet týden odin jim věnovný. Počet odin odbornéo výcviku teoretickéo vyučová v zříze pro výovu učňů v souvislosti se změnmi učeb plánů osnov učeb oborů při změná prcov doby se vyrovnává podle zásd stnovený ministerstvem školství. **)

5 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn 5 10 Prcov dob učňů prcov volno učňů v době vedlejší škol prázdnin (1) Učeb plán jednotlivý učeb oborů stnoví pro kždý ročk počet týden odin věnovný teoretickému vyučová odbornému výcviku; přípdný rozdíl mezi počtem týden odin stnoveným učebm plánem týden prcov dobou učně je určen n příprvu povžuje se z prcov dobu. ***) (2) V době vedlejší škol prázdnin náleží učňům vše ročků prcov volno v rozsu počtu dnů stnovený v týdenm učebm plánu příslušnéo učebo oboru ročku pro teoretické vyučová, to bez oledu, zd ve dne připdjící n tyto škol prázdniny by měli teoretické vyučová nebo odborný výcvik. (3) V přípde odůvodněný zájmy výovy učňů může orgnizce volno učňů v době vedlejší škol prázdnin přiměřeně prodloužit. (4) Učňům v příprvném období učňům v období odbornéo rozvoje, kterým náleží měsíč odměn, +) se tto odměn v důsledku prcovo voln z titulu vedlejší škol prázdnin nekrátí. Pokud učňům v období odbornéo rozvoje uází v důsledku těto škol prázdnin výdělek, nenáleží jim nárd mzdy. (5) V odborný učiliští při domove mládeže s ornnou výovou stnoví ministerstvo školství volno učňů zvláštm předpisem. ČÁST III Přeodná závěrečná ustnove 11 Výov učňů, kteří ve školm roce 1970/71 budou ve druém nebo třetím roce učebo poměru učeb oborů uprvený příloou této vylášky, bude dokončen z podmínek stnovený dosvdmi předpisy; počet učňů n 1 mistr odbornéo výcviku se všk již řídí příloou této vylášky. 12 o doby, než ministerstvo školství rozodne o příbuznosti jednotlivý učeb oborů podle 2 odst. 2 o příbuznosti studij oborů s obory učebmi podle 3 odst. 6, rozoduje o této příbuznosti krjský národ výbor n zákldě návru orgnizce přijímjící učně. 13 Výjimky z ustnove této vylášky může v odůvodněný přípde povolit ministerstvo školství v doodě s ministerstvem práce sociál věcí České socilistické republiky, ministerstvem finncí České socilistické republiky, Českou rdou odborový svzů příslušnými ústředmi orgány. 14 V České socilistické republice pozbývjí pltnosti: , 19 odst vylášky ministerstv školství kultury č. 84/1965 Sb., o učeb obore o finnčm motném zbezpeče učňů, její přílo 1 ve zně vylášek č. 60/1967 Sb., č. 37/1968 Sb. č. 25/1969 Sb., ++)

6 Strn 6 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb. 2. směrnice ministerstv školství kultury ze dne 22. listopdu 1963 čj /63-II/5 (Věstk MŠK 1963, str. 349), o zápočtu doby přerušenéo studi, doby prxe výrob práce žáků střed odborný škol střed všeobecně vzdělávcí škol do doby učebo poměru, 3. výnos ministerstv školství kultury ze dne 1. prosince 1965 čj /65-II/2 (Věstk MŠK 1965, str. 349), o prcov době učňů změstnává učňů v době škol prázdnin n odborný učiliští učňovský školá. 15 Tto vylášk nbývá účinnosti dnem 1. září Náměstek ministr: oc. r. Angelis v. r.

7 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn 7 Přílo I. Přeled skupin učeb oborů 01 ornictví 02 utnictví 03 Cemie 04 Strojírenství ostt kovodělná výrob 05 Elektrotenik 06 Stvebnictví 07 Stveb moty, kermik sklářství 08 Zprcová dřev výrob udeb nástrojů 09 Polygrfie, zprcová ppíru, film fotogrfie 10 Textil oděvnictví 11 Zprcová kůže výrob obuvi 12 Potrvinářství 13 Zemědělství les ospodářství 14 oprv spoje (provoz obory) 15 Obod, poostinství různé nevýrob služby 16 Rukodílná uměleckořemeslná výrob II. Učeb obory podmínky pro výovu učňů Oznče učebo oboru Vyrze no pro oy - pro dívky - Stručný popis učeb o oboru Číslo Název celkem (roků) ob učebo poměru pro mládež která ukončil povinnou škol doázku z too délk příprvn éo období (měsíců) úplné střed všeobecné vzdělá celkem (roků) z too délk příprvn éo období (měsíců) Počet učňů n 1 mistr odborné o výcviku ornictví Číselný znk odpovíd jící učebc oborů podle dosvd předpis ů

8 Strn 8 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb ork pro uelné doly 0102 ork pro rudné doly obýván *) 0101 í ulí v lubině dolu jednodu ou tenolo gií, rže, zmáá rozšiřov á důl děl, důl doprv, údržb doprv zříze, obslu běžná údržb jednodu ý strojů zříze. obýván í těžb rud užitkový nerostů. Rže vystrojo vá důl děl. Obslu běžná údržb důl strojů, doprv zříze výstroje.

9 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn ork meni zovnýc prcoviš ť 0104 koksř Oprv ulí pro koksová, příprv vsázek, výrob koksu emick ý produkt ů při koksová. Obslu koksáre nský bterií jinéo zříze koksovn y. obýván í ulí v meni zovnýc porubec, rže překopů, směrnýc úklonný odeb, zkládá ornin do vyrubn ý prostorů, zmáá vyržený důl děl, obslu důl strojů zříze, jeji běžná údržb

10 Strn 10 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb strojk komplex ně meni zovnýc porubů předku 0106 strojk doprv zříze 0107 důl zámeč k 0108 důl elektrom ontér Práce v komplex ně meni zovném porubu, obslu dobývcí rzící strojů rže důl děl , Obslu , důl doprv zříze, jeji montáž demontá ž běžná údržb, zvádě signliz č zříze. Montáž, údržb oprvy důl strojů zříze , Montáž, instlc e, připojov á, údržb oprvy elektrick ý strojů, stvb důlo rozvodu elektrick é energie ,

11 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn vrtř Obslu vrtcío zříze kontroln í přístrojů. Určován í vodnýc režimů vrtá. Provádě speciál prcí (injektáž, tlkové čerpcí zkoušky, výstroj pže vrtů) utnictví 0201 utk u vysoké pece Obslu vysoké pece. Příprv licí polí, žlbů žlábků pro odpi surové o želez strusky. Účst n oprvác jednotliv ý části pece ,

12 Strn 12 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb utkocelář 0211 utk neželezn ý kovů 0221 vlcíř trub 0222 vlcíř profilů Práce při obsluze ocelářsk ý pecí. Zváže pecí zákld mi pomocn ými mteriál y. Odebírá ni příprv zkoušek kovů strusky pro rozbor , Tvb rfince neželezn ý kovů jeji slitin. Obslu běžná údržb pece. Válcová trub ztepl zstude n. Seřizová údržb válcovc í stolic. Válcová vše druů profilů. Seřizová údržb válcovc í stolic , , ,

13 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn vlcíř pleů 0231 tžeč drátů tžečk drátů 0232 pletř ln Válcová vše druů pleů ztepl i zstude n. Seřizová údržb válcovc í stolic. Tže ocelovýc drátů vše rozměrů n jednodu ý i vícenáso bný strojí. Seřizová údržb tžný strojů, nástrojů pomocn ý zříze. Odborné práce při výrobě oprvác ocelovýc ln vše druů. Obslu běžná údržb stroj o zříze ,

14 Strn 14 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb řetězář Výrob řetězářk svřov ný řetězů, přísluše nství, obslu seříze stroj o řetězářs kéo zříze zkoušeč kovů zkoušeč k kovů 0242 lbornt pro utě lbornt k pro utě Odborné práce v tenick é fyzikál lborto ři při meni cký zkoušká mteriál u , Odborné - - 1, práce v provoz emick é lborto ři ut závodů. Odebírá vzorků, zkoušky rozbory podle předpisů.

15 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn lbornt pro rudné doly 03 - Cemie lbornt k pro rudné doly 0301 provoz emik provoz emičk Odborné - - 1, práce v provoz emick é lborto ři rudný dolů. Odebírá vzorků, zkoušky rozbory podle předpisů. Odborná , obslu provoz emick ý zříze prtur při výrobě emick ý látek. Běžná údržb stroj o zříze zákld znlostí funkcí měřicí regulčn í přístrojů. Provádě ni kontroln í rozborů zkoušek.

16 Strn 16 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb provoz emik ropř provoz emičk ropřk Odborné , říze provoz emick ý prtur zříze při zprcová ropy, jeji běžná údržb provádě provoz kontroln í rozborů zkoušek.

17 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn provoz emik plivář provoz emičk plivářk Odborné , říze emick ý zříze prtur při úprvě tuý kplný pliv ydroge ncí při výrobě syntetic kéo liu. Běžná znlost inspekč údržby výrob o zříze. Provádě provozn ě kontroln í rozborů zkoušek.

18 Strn 18 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb provoz emik vláknř provoz emičk vláknřk Odborné , říze emick ý provoz prtur zříze při výrobě umělý vláken viskózov ý, polymi dový i osttc emick ý vláken. Běžná údržb výrob o zříze ovládá měřicí regulčn í teniky. Provádě provozn ě kontroln í rozborů zkoušek.

19 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn provoz emik nátěrový mot provoz emičk nátěrový mot Odborné , říze výrobc prtur, strojů zříze při výrobě nátěrový mot, tiskovýc, romov ý práškov ý brev, provádě provozn ě kontroln í zkoušek rozborů běem výroby osvojová zákld úkonů údržby.

20 Strn 20 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb plstiká ř plstiká řk Obslu seřizová ni strojů zříze pro zprcová plstick ý mot úprvu otovýc výrobků. Říze výrobc tenolo gický procesů podle dný předpisů, provádě provozn ě kontroln í zkoušek rozborů, odstrňo vá jednodu ý závd v provozu. Zákld údržb strojů provoz o zříze.

21 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn strojk ppírens ké výroby Výrob zušleť ová vláknitý ppírens ký pololáte k, výrob, zušleť ová zprcová ppíru lepenek. Obslu zákld péče o stroje výrob zříze. Provádě provozn ě kontroln í zkoušek ,

22 Strn 22 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb provoz emik gumř provoz emičk gumřk 0309 vulkniz ér Odborné říze obslu strojů při výrobě zprcová tenick é pryže, pneum tik osttc pryžovýc výrobků. Provádě provozn ě kontroln í zkoušek jednodu ý oprv n výrobc zřízec. Obnov oprvy pneum tik pryžovýc trnspor t zříze. Provádě provozn ě kontroln í zkoušek jednodu ý oprv n výrobc zřízec

23 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn provoz emik fotogrfi cký mteriál ů provoz emičk fotogrfi cký mteriál ů Odborné říze výrobc strojů, měřicí, regulčn í, signliz č přístrojů ostt o zříze při výrobě negtivn ío pozitiv o mteriál u, provádě provozn ě kontroln í zkoušek rozborů, správné ble oznčov á vyroben ý fotogrfi cký mteriál ů.

24 Strn 24 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb emick á lbornt k 0312 lisř plstick ý mot lisřk plstick ý mot 0331 frmce utický emik frmce utická emičk Zákld odborné práce v emick ý lborto ří provoz 1 výzkum ný. Odebírá vzorků, zkoušky rozbory podle předpisů. Oprv, příprv zprcová termopl stů termoset ů lisová m vstřikov ám Odborné , práce spojené s výrobou léčiv, jednodu é prktick é zkoušky měře při kontrole výroby.

25 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn úprvář k emick ý vláken Obslu zřízeni sloužící o k úprvě zušleť ová emick ý vláken. Říze úprvář ský zušleť ovtelsk ý procesů, provádě provozn ě kontroln í zkoušek. Odstrň ová jednodu ý provoz závd zákld preventi v údržb provoz o zříze.

26 Strn 26 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb zprcov tel ppíru zprcov telk ppíru 0361 preprát or preprát ork Výrob vlnité ldké slepovn é lepenky, nejrůzně jší druy zušleť ová ppíru. Průmysl ová výrob vše druů ppírový lepenkov ý výrobků. Obslu stroj o zříze měřicí teniky, provádě preventi v údržby Sběr, úprv, konzerv ce preprc e přírodov ědnéo mteriál u. Zotovo vá přírodov ědný preprát ů pro dokume ntč, výstv školské účely. 04 -Strojírenství ostt kovodělná výrob 2 10 indiv. výcvik 0361

27 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn slévč Stroj ruč vytvářen í sléváren ský forem. Výrob jder, lití kovů do forem , jádrřk Ruč stroj zotovov á, suše konečná úprv sléváren ský jder. Oprv jednodu ý sléváren ský jder. Obslu foukcí o lisovcí o stroje při výrobě jder dřevomo delář Výrob oprvy dřevěný modelů, šblon, jderk ů i modelov éo zříze ,

28 Strn 28 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb kovomo delář Výrob oprvy běžný kovovýc modelů, jderk ů, šblon model desek kovář Výrob částí strojů zříze ručm strojm kovám. Obslu běžná údržb kovářsk ý pecí vý , , klič Tepelné tepelně emick é zprcová nástrojů jiný strojc součástí z ulíkový ryloře zný legovný ocelí , odlévč kovů pod tlkem Lítí kovů , do forem pod tlkem.

29 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn kotlář Výrob, montáž oprvy kotlů, nádrží, potrubí ostt o přísluše nství. Příprv kotlů rmtur pro tlkové zkoušky potrubář Odborné práce při výrobě montáži potrubí vše rozměrů, nádrží přístrojů z oceli neželezn ý kovů. Mědikov ecké práce montér výtů , , Výrob, údržb oprvy vše druů osobc nákld výtů ,

30 Strn 30 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb montér ocelovýc konstru kcí 0422 stroj zámeč k stroj zámečni ce 0423 nástroj ř nástroj řk 0424 provoz zámeč k Výrob ocelovýc částí mostů, stveb konstru kcí, stožárů, jeřábů, konstru kcí v utí jiný provozec, jeji montáž oprvy. Ruč stroj výrob oprvy součástí strojů zříze. Montáž strojů zříze. Výrob oprvy běžný obráběcí lisovcíc nástrojů, příprvk ů měřidel , , , Údržb oprvy strojů zříze v provozec určitéo výrob o odvětví ,

31 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn ldíre nský meni k ldíre nská meni čk 0427 zámeč k kolejový vozidel Montáž, provoz údržb ldíre nský zříze , Provoz , periodic ké oprvy meni cké části železnič trkčc vozidel vozů, oprvy výměn jeji přísluše nství.

32 Strn 32 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb lod meni k 0429 stveb zámeč k Obslu , , údržb oprvy ncí strojů (lvc pomocn ý), kormidel plubc strojů zříze (kormidl o, nvijáky, vrátky pod.) nvigč přístrojů (rdiolok átor, rdioele ktrická stnice, loubko měr td.). Říze plvidl tenik plvby. Výrob, montáž oprvy stveb ocelovýc konstru kcí, zejmén oken, dveří, zábrdlí, střešc konstru kcí, portálů pod ,

33 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn vář Montážn , vářk í práce ve výrobě, oprvy údržb váovýc zříze vše druů puškř Výrob puškřk oprvy veškerýc obrnný, loveckýc sportovn í zbr. Zotovo vá kovovýc i dřevěný dílců zbrni , klempíř Výrob, montáž oprvy běžný průmysl ový, stveb užitkový klempířs ký výrobků , (4-6 n montáži) 0435

34 Strn 34 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb krosář Výrob krosář k 0438 zámeč k drků 0441 soustruž k kovů soustruž nice kovů oprvy pleový částí i dřevěný koster krosérií. Pleová krosérii, jeji montáž, dokončo vcí práce dodteč né úprvy povru. Výrob, montáž oprvy drků letdel z jemný pleů, litý lisovný součástí , , Obráběn , í běžný kovovýc součástí n soustruz í různý typů. Seřizová běžná údržb těto strojů.

35 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn frézř Obráběn , frézřk í běžný kovovýc součástí n frézká různý typů. Seřizová běžná údržb těto strojů brusič kovů brusičk kovů 0444 orizont kář Obráběn i běžný kovovýc součástí n bruskác různý typů. Seřizová běžná údržb těto strojů , Práce n , orizont, vyvrtáv cí strojí souřdn icový vrtčkác, univerzá l strojí pro oprcov á předmět ů skříňovit éo tvru.

36 Strn 36 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb ostřič nástrojů 0446 obráběč k kovů 0451 utomec nik utomec ničk Ostře lpová veškerýc nástrojů z ryloře zný ocelí slinutýc krbidů Obráběn í n jednodu ý jednoúč elový strojí seřízený výrobc zřízec. Údržb oprvy motorov ý vozidel vše druů, splovc í motorů, podvozk ů i běžné oprvy elektrick é výzbroje , (6-10 ve II. r uče) 0451

37 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn meni k motorov ý lokomoti v motorov ý vozů 0453 letecký meni k 0454 irurgi cký meni k irurgi cká meni čk 0455 ortopedi cký meni k ortopedi cká meni čk Údržb oprvy vše druů splovc í motorů, převodo vý zříze jeji přísluše nství u motorov ý lokomoti v oprvy jednotliv ý součástí uvedený celků. emont áž, montáž oprvy seřizová leteckýc motorů drků letdel. Výrob oprvy irurgi cký nástrojů lékřské o zříze. Sestvov á ortopedi cký pomůce k konstru kce protéz , , ,

38 Strn 38 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb meni k vkuový zříze meni čk vkuový zříze 0457 meni k oděvc strojů meni čk oděvc strojů 0461 meni k meni čk 0462 meni k orgniz č výpočetn í strojů meni čk orgniz č výpočetn í strojů Seřizová oprvy vkuový zříze odinář Výrob odinář k , Oprvy, údržb seřizová běžný i speciál strojů v oděvm průmysl u , Výrob, seřizová, údržb oprvy optickýc, měřicí jiný přístrojů různý druů , Výrob, seřizová, údržb oprvy kncelář ský strojů, meni cký elektron kový třídicí strojů , oprvy odinek, budíků různý druů odin ,

39 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn glvniz ér Elektrol ytické pokovov á předmět ů, příprvn é dokončo vcí práce. Běžná údržb glvnic kéo zříze smltér Pokrývá smltérk kovovýc předmět ů porcelán ovými kovovým i smlty kbelář Výrob, kbelářk oprv údržb kbelů jiný oebnýc vodičů , , nožíř Výrob , nožířk oprvy nožů, příborů nožířské glntéri e.

40 Strn 40 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb kovotlč itel Výrob běžný předmět ů z jemnéo pleu n kovotlč itelskýc strojí. Seřizová běžná údržb těto strojů , psíř Výrob , psířk ozdobný uměleck ý kovovýc předmět ů psíř bižutérie psířk bižutérie 0485 rytec kovů rytkyně kovů Výrob užitkové uměleck é bižutérie Rytí kovů podle potřeb jednotliv ý odvětví. Seřezává obslu použív ný strojů, přístrojů nástrojů

41 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn zltk klenot k zltnice klenotni ce 05 - Elektrotenik 0501 elektrom ontér rozvodn ý zříze 0502 provoz elektrom ontér provoz elektrom ontérk Výrob oprvy šperků, drobnýc ozdobný užitkový předmět ů z drý Jiný kovů. Stvb, udržová, zkoušen í, oprvy elektrov odný sítí, elektrick ý instlcí, světelný, motorov ý silnopro udý zříze včetně trnsfor moven rozvode n , , Montáž, instlc e, připojov á, zkoušen í, obslu, údržb oprvy elektrote nické o průmysl ovéo zeměděl skéo zříze ,

42 Strn 42 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb elektrom enik elektrom enič k 0505 montér spojovýc zříze montérk spojovýc zříze 0506 meni k elektroni cký zříze meni čk elektroni cký zříze Výrob, montáž, seřizová, oprvy zkoušen í elektrick ý strojů, přístrojů elektrick é Výzbroje všeo druu. Nvíje elektrick ý strojů jeji zkoušen í , Montáž, udržová, oprvy dálkovýc sdělovc í zříze Výrob, zřizová oprvy elektron kový polovodi čový sdělovc í měřicí zříze (4-6 ve II. r. uče) 0506

43 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn elektrom enik sdělovc í zbezpe čovcí zříze elektrom enič k sdělovc í zbezpe čovcí zříze 0508 spojový montér Výrob, montáž, údržb oprvy sdělovc í zbezpe čovcí zříze vše druů Stvb, udržová, zkoušen í, uvádě do provozu oprvy sdělovc í vede ndzem i kbelový, rozvodn ý zříze účstnic ký zříze telefon. Stvb vede rozlsu po drátě, jeji oprvy zkoušen í

44 Strn 44 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb spojový meni k spojová meni čk 0510 meni k dálkovýc spojů meni čk dálkovýc spojů Stvb, zřizová, zpojová, údržb, oprvy tenick ý provoz vše zříze utomt ický i mnuál telefon ústřede n různý systémů vše dálnopis ný zříze Stvb, zřizová, zpojová, ú-držb tenick ý provoz drátovýc frekvenč zříze zesilovc í složitý zříze pro mnoon ásobná využití vede

45 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn meni k měřicí regulčn í přístrojů meni čk měřicí regulčn í přístrojů 0521 meni čk elektrote nické výroby 08 - Stvebnictví Montáž, výrob, oprvy zkoušen í elektrick ý, měřicí, regulčn í, ornn ý řídicí přístrojů přístrojů pro tepelně tenick ou kontrolu Výrob montáž elektrote nický prvků přístrojů. Zákld elektrote nické práce, montáž prvků, podsest v sestv ve velkoséri ové ž romd né neutom tizovn é výrobě

46 Strn 46 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb zedk Zdě z ciel, tvárnic kmene. Vnitř jednodu é vnější omítky, jednodu é betonářs ké práce, oszová prefbri kátů výrobků přidruže né stveb výroby , tesř Ruč stroj obrábě dřev při výrobě montáži dřevěný tesřský konstru kcí; lepené konstru kce, montáž trubkov ý konstru kcí ,

47 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn železobe tonář 0609 stveb montážn ík 0610 strojk prefbri kce strojnice prefbri kce Příprv , ukládán í ocelové výztuže pro železobe tonové konstru kce, prefbri káty betonov á. Jednodu é kovářsk é práce při příprvě výztuže. Zákld znlosti vše odborný prcí spojenýc s provádě m stveb montáží. Veškeré odborné stveb práce při oszová prefbri kátů, bloků pnelů , Obslu , drobná údržb výrobc linek gregátů n výrobu prefbri kovnýc stveb dílců.

48 Strn 48 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb betonář stveb dílců Ruč stroj výrob železobe tonovýc stveb dílců včetně úprvy forem zbudov ný instlcí povro véo zprcová kmek Ruč stroj rozlmo vá oprcov á kmene. Oszová kmenic ký výrobků stveb pomko vý , dlždič Klde, oprvy údržb venkovn í dlžeb silnic odk ů. Asfltov á vozovek odk ů

49 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn izoltér Izolce stveb, konstru kcí zříze proti teplu, zvuku otřesům z různý mteriál ů včetně po vrovýc úprv pokrýv č Klde krytin stře jiný konstru kcí z různý mteriál ů. Oprvy údržb těto krytin. emont áž montáž i nátěry jednodu ý klempířs ký střešc výrobků

50 Strn 50 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb Instlté r Montáž, demontá ž oprvy vnitř o rozvodu zříze knliz ce, vodovod u, plynovo du ústřed o vytápě sklenář Zsklívá sklenářk stveb konstru kcí z různý mteriál ů různými způsoby druy skl. Rámová obrzů, jednodu é zušleť ová ploé o skl , (4-6 ve II. r. uče)

51 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn podlá ř 0621 mlíř pokojů 0623 mlíř ntěrč Klde oprvy podl prketov ý, podlo vý povlků krytin. Zotovo vá podložek tlumícíc zvuk, podl xylolitov ý, nydrit ový štěrkový Příprv povru mlířské práce vápenný mi, kliový mi, ltexový mi olejovým i brvmi různými tenik mi. Oprvy údržb mleb. Příprv povru, jednodu é mlířské ntěrčs ké práce n různý podkld e běžnými tenik mi.

52 Strn 52 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb lkýrk Ornn , lkýrnic é nátěry e konstru kcí zříze n různý podkld e různými tenik mi. Zotovo váni nápisů, doprv znček, popříp dě lková ut komik Čiště komínů, kouřovo dů, topidel, kotlů, pecí vrný pánví. Kolud ce komínů zjišťován i stvebně požárc závd. Stvě oprvy klový kmen, sporáků prádel kotlů

53 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn geodetic ký měřič geodetic ká měřičk 07 - Stveb moty, kermik sklářství 0701 strojk pro výrobu stveb mot Obslu , udržová seřizová geodetic ký strojů. Měře vytyčová v terénu. Stvb měřický signálů oszová měřický znků. Jednodu é překresl ová popisová měřický podkld ů. Oprv surovin. Výrob cementu výrob vápn. Obslu cementá řský vápenic ký pecí. Ruč stroj zprcová kovů, montáž údržb cementá řský vápenic ký gregátů

54 Strn 54 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb formov č žáruvzd orné kermik y 0713 formov č emick é kmenin y formov čk emick é kmenin y Výrob žárovzdo rný tvárnic z kermic ký mot. Příprv mot, ruč i stroj tváře příprv k vyplová výrobků Výrob kyselino vzdorný kmenin ový nádob, potrubí různý zříze pro emick é provozy. Příprv mot, modelov á, vytáče příprv k vyplová výrobků ,

55 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn kermik brusnýc prostřed ků kermič k brusnýc prostřed ků 0715 elektrok ermik elektrok ermičk 0716 výrobce sttvebn í kermik y výrobky ně stveb kermik y Výrob brusnýc prostřed ku, příprv mot, tváře výrobků zsyrov, příprv k vyplová, obrábě. Obslu běžná údržb výrob o zříze Vytváře elektrote nický izolčc výrobků z porcelán u , Stroj ruč výrob obklád ček, klů, dlždic jeji suše, třídě, klibrov á, řezá, glzován í (s výjimko u glzován i olovntý mi glzur mi) ble.

56 Strn 56 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb modelář kermik y modelář k kermik y 0724 vylévč zdrvotn ické kermik y Zotovo vá modelů torem v sádrovn ě kermic ký závodů. Výrob předmět ů zdrvotn ické kermik y kermik Vytváře kermič k zotovov áni jednodu ý kermic ký výrobků mlíř kermik y mlířk kermik y 0751 foukč dutéo skl Zdobe kermic ký výrobků různými mlířský mi dekorč mi tenik mi. Vyfukov á ruč vytvářen i dutý užitkový ozdobný předmět ů ze skl , , , , ,

57 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn foukč tenick éo skl foukčk tenick éo skl 0755 mčkář skl 0756 lisř skl Zotovo vá tenick éo lborto ro skl, tenick ý lékřský teploměr ů ustomě rů , Zotovo vá drobnýc užitkový ozdobný předmět ů ze skleněn ý tyčí Zotovo vá skleněn ý užitkový ozdobný předmět ů ručm i strojm lisová m

58 Strn 58 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb slrojk sklářský utomt ů 0758 strojk ploé o skl 0759 sklářvláknř sklářkvláknářk Seřizová , , obslu běžná údržb strojů n výrobu lví oblové o skl strojů n tse skleněné o čedičové o vlákn. Seřizová, obslu běžná údržb stroj o zříze n výrobu ploé o skl Výrob zprcová různý druů skleněné o čedičové o vlákn

59 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn zušleť ovč ploé o skl zušleť ovčk ploé o skl 0773 brusič skl brusičk skl 0774 brusič sklkulič brusičk sklkuličk Zušleť ová tžené o litéo ploé o tvrovn éo skl řezám, brouše m, leštěm, mtován ím ledová m. Výrob zušlet ěný skel bezpečn ost zrcdel. Broušen í plo, nvrtává zbrušo vá výrobků užitkové o tenick éo skl; brouše skleněné bižutérie. Zušleť , ová ozdobný skleněn ý výrobků brouše m nlubo ko

60 Strn 60 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb rytec skl rytkyně skl 0776 mlíř skl mlířk skl 0777 výrobce skleněné bižutérie výrobky ně skleněné bižutérie Zušleť , ová ozdobný skleněn ý výrobků rytím. Kresle rytí dekorů podle předloy Kresle, mlován í leptá různý druů dekorů n sklo Nvíje skleněné bižutérie její povro vá úprv Optik Ruč , optičk stroj oprcov á skel pro optické přístroje.

61 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn meni k brýlové optiky meni čk brýlové optiky 0783 meni k optiky meni čk optiky Výrob brýlovýc obrub kovovýc z plstick ý mot třískový m obrábě m, ornn ý brýlí ornn ý štítků, brve brýlovýc obrub z plstick ý mot, pokovov á sluneč skel seřizová strojů příprvk ů Ruč stroj oprcov á brýlovýc skel, volné optiky, skel pro oftlmol ogické jiné přístroje ,

62 Strn 62 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb brusič tenick éo šperkové o kmene brusičk tenick éo šperkové o kmene 0791 výrobce knoflíků výrobky ně knoflíků 08 - Zprcová dřev výrob udeb nástrojů 0801 výrobce dřevřsk ý polotov rů Broušen , í obrábě šperkov ý tenick ý kmenů syntetic ký i přírod Stroj výrob knoflíků drobné bižutérie z perleti, rooviny, dřev plstick ý mot , Zákld odborné práce v odvětví lv přidruže né pilřské impregn árské výroby. Příprv různý výrobků k impregn ci jeji impregn ce Seřizová obslu výrobc strojů meni smů

63 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn prekližk ář překližk ářk Zprcov áni obráběni dřev jiný mot. Zákld odborné práce v odvětví výroby dý, překliže k v přidruže né výrobě. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů , trulář Zákld , trulářk odborné práce v odvětví výroby nábytku, stvebně trulářs ký konstru kcí oprvářs ký služeb. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů.

64 Strn 64 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb člouk dekorté r člounic e dekorté rk Zákld odborné práce v odvětví lv přidruže né člounic ké výroby včetně oprvářs ký služeb. Výrob člouně néo nábytku, člouně doprv prostřed ků provádě různý dekorté rský prcí. Seřizová ni obslu výrobc strojů meni smů.

65 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn bednář oblář Zákld odborné práce v odvětví oblové teniky. Výrob oprv bednářs ký oblářsk ý výrobků. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů kolář Zákld , odborné práce v odvětví výroby včetně oprvářs ký služeb. Výrob kolářský výrobků. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů.

66 Strn 66 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb košíkář pletř nábytku košikářk pletřk nábytku 0812 krtáč k krtáčni ce Zákld odborné práce v odvětví výroby Výrob košikářs ký výrobků, pletené o nábytku uměleck ý výrobků. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů. Zákld odborné práce v odvětví krtáčni cké výroby Výrob vše druů krtáčů, štětek štětců. Seřizová ni obslu výrobc strojů meni smů

67 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn soustruž k dřev nekovov ý mot soustruž nice dřev nekovov ý mot Zákld odborné práce v odvětví soustruž nické výroby. Zotovo vá tvárnic tvrovn ý pomůce k pro výrobu skl ze dřev z plstick ý mot. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů rámř Zákld rámřk odborné práce v od větví rámřsk é výroby. Výrob lišt rámů. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů.

68 Strn 68 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb tužkř Zákld tužkřk odborné práce v odvětví lv přidruže né tužkřsk é výroby. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů meni k výroby konstru kč desek meni čk výroby konstru kč desek Zákld odborné práce v odvětví výroby konstru kč desek glomer ovám z pilin, třísek vláknino vý látek. Zprcov á dřevné o odpdu Jiný mot. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů ,5 i

69 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn výrobce sportovn í potřeb výrobky ně sportovn í potřeb 0851 meni k strunný udeb nástrojů meni čk strunný udeb nástrojů Odborné práce při sériové individu ál výrobě oprvě sportovn ío náči člunů ze dřev plstick ý mot Částečn ě kovu. Seřizová ni, údržb obslu dřevoobr áběcí některýc kovoobr áběcí strojů nástrojů. Zákld odborné práce v odvětví výroby smyčcov ý trscí nástrojů jeji montová. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů

70 Strn 70 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb meni k klávesov ý udeb nástrojů meni čk klávesov ý udeb nástrojů 0853 meni k deový udeb nástrojů meni čk deový udeb nástrojů Zákld odborné práce v odvětví výroby oprv pin, plnin, rmoni í rmoni k. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů. Zákld odborné práce v odvětví výroby kovovýc dřevěný deový nástrojů. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů Polygrfie, zprcováni ppíru, film fotogrfie

71 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn szeč Veškeré szečk druy prcí při zotovov á tiskové formy knitisk ové teniky, obslu seřizová potřebn ý výrobc nástrojů, zříze strojů tiskř n knitisk ový strojí Příprv jedno i vícebre vný tiskovýc forem, seřizová obslu knitisk ový strojů. Potiskov á použív ný mteriál ů. Používá měřicí přístrojů

72 Strn 72 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb tiskř n ofsetový strojí 0908 plánogr f plánogr fk Všeny druy prcí při zotovov á tiskové formy tisku z ploy, seřizová obslu tiskovýc strojů zříze. Potiskov á použív ný mteriál ů. Používá měřicí přístrojů Kopírová kreseb n světlotis kové ppíry zotovov á jedno-i vícebre vný tiskovin pomocí tisku ze želtinov é moty.

73 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn stereoty pér Zotovo vá mtric, odlitků výlisků do použív ný mteriál ů pro knitisk ovou tenik u. Seřizová obslu nástrojů, přístrojů strojů při výrobě rzítkář Zprcov rzítkář áni k mot užívnýc k zotovov á rzítek. Zákld odborné práce v oboru. Seřizová obslu přístrojů meni smu ,

74 Strn 74 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb tiskř n mloofse tový strojí tiskřk n mloofse tový strojí 0921 reprodu kč grfik reprodu kč grfičk Všeny druy prcí při zotovov á tiskovýc forem pro mloofse tové stroje, seřizová obslu mloofse tový strojů. Potiskov á použív ný mteriál ů. Používá měřicí přístrojů. Všeny druy prcí grfické reprodu kce v zákld tiskovýc teniká, obslu seřizová potřebn ý výrobc strojů, zříze nástrojů. Používá měřicí přístrojů

75 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn kniř Veškerá kniřk strojová vzb tiskovin, ostt druy kniřs ký prcí, zprcová kniřs ký mteriál ů, seřizová obslu kniřs ký nástrojů, přístrojů strojů průmysl ový kniř průmysl ová kniřk 0941 meni k polygrfi cký strojů Kvlifiko vné práce při průmysl ovém zprcová kniž vzby, obslu kniřs ký strojů, zříze nástrojů Údržb seřizová polygrfi cký strojů, přístrojů nástrojů

76 Strn 76 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb fotogrf Zprcov fotogrfk á mteriál ů použív ný v černobíl é brevné fotogrfii. Zákld odborné práce interiéro vé exteriéro vé lborto r práce včetně zprcová úzký filmů. Seřizová obslu fotogrfi cký filmovýc přístrojů, osvětlov cí zdrojů zvětšov cí přístrojů

77 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn filmový lbornt filmová lbornt k 0953 lisřk grmofo nový desek 10 - Textil oděvnictví Zprcov á mteriál ů užívnýc ve filmové výrobě v lborto ří. Zákld odborné lborto r práce. Seřizová obslu lborto r přístrojů, láz regulčn í prtur , Zprcov á mot užívnýc ve výrobě grmofo nový desek. Zákld odborné práce n polouto mtický utomt ický ydruli cký lise. Seřizová obslu výrobc strojů meni smů

78 Strn 78 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb tírk Příprvn tírnice é práce při zprcová lnu obslu tírenský strojů. Třídě vláken přdlák Přede přdlen (sk), běžné seřizová, údržb předpřá dcí, dopřád cí skcí strojů tenick ý plsťř tenick á plsťřk Výrob tenick é plsti obslu, běžné seřizová údržb strojů n výrobu tenick é plsti

79 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn tkdlec Obslu tkdlen, běžné seřizová údržb soukcíc, snovcíc šlitov cí strojů. Tk, běžné seřizová údržb meni cký, utomt ický, žkársk ý nebo speciál stvů prýmkř Výrob prýmkř prýmkř k skéo zboží n pličkov cí áčkov cí strojí jeji běžná údržb pletř Výrob pletřk pletené o stávkové o zboží vše druů punčo. Obslu běžná údržb strojů.

80 Strn 80 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb úprvář k řetízkov čk punčo 1016 stroj krjkářk 1017 tkdlec krjek tkdlen krjek Řetízkov á, sešívá, sprvov á, třídě párová vše druů punčo ponožek. Příprvn é dokončo vcí práce při výrobě krjek, záclon tylu. Obslu, běžné seřizová údržb pličkov cí glonový strojů. Tk krjek, záclon tylu, obslu, běžné seřizová údržb záclonov ý, krjkářs ký tylový strojů ,

81 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn seřizov č textilc strojů 1020 seřizov č pletřsk ý strojů seřizov čk pletřsk ý strojů Seřizová , , oprvy montáže různý textilc strojů v prádelná nebo tklcovn á, tírná nebo úprvná. Seřizová, oprvy údržb pletřsk ý strojů , brvíř Příprv , brvířk brviv. Brve textilc vláken, přízí, tknin, pletenin nebo prádl oděvů úprvář textilií úprvář k textilií Běle textilc vláken, přízí tknin Příprvn é, doplňov cí konečné práce při zušleť ová tknin

82 Strn 82 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb tiskř tknin tiskřk tknin 1027 stroj tiskř tknin pletenin stroj tiskřk tknin pletenin 1028 rytec tiskcíc rzící válců rytkyně tiskcíc rzicí válců Potiskov á tknin jednodu ými složitými vzory pomocí šblon. Výrob příprv šblon k tisku. Ruč potiskov á pomocí forem. Potiskov á tknin i pletenin jednobr evnými i vícebre vnými vzory. Obslu, seřizová údržb tiskcíc strojů. Ruč meni zovné způsoby výroby vzorků n tiskcíc rzící válcí pro textil emick ý průmysl

83 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn emik prádelen čistíren emičk prádelen čistíren 1043 stroj vyšívčk 1050 klobouč nický plsťř klobouč nická plsťřk 1051 klobouč k klobouč nice Cemick , é meni cké čiště pr oděvů prádl. Obslu údržb příslušn ý strojů zříze. Přijímán í, třídě výdej oděvů prádl. Adminis trtiv práce ve sběrnác. Odborné práce n vyšívcíc strojí. Ruč stroj výrob klobouč nický polotov rů. Běžné seřizová údržb strojů pro zprcová klobouč nické plsti Výrob klobouk ů z vlsovýc vlněnýc polotov rů

84 Strn 84 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb průmysl ová modistk 1053 dámský krejčí dámská krejčová 1054 pánský krejčí pánská krejčová Výrob dámský dětskýc klobouk ů podle předlo. Šití čepic. Výrob oprvy dámský nebo dívčí svrc oděvů. Výrob oprvy pánskýc nebo lpec ký svrc oděvů švdlen Výrob dámské o pánské o prádl jednodu ý štů z tknin nebo pletenin 1056 výrobky ně bretů fezů Speciáln í výrob úprv vše druů bretů fezů.

85 87/1970 Zb. Zbierk zákonov Slovenskej republiky Strn modistk 1091 výrobky ně umělý květin 1092 výrobky ně textilc rček 11 - Zprcová kůže výrob obuvi Smost , tné modelov á oprvy dámský dětskýc klobouk ů podle vlstc návrů, popř. podle předlo podle poždv ků zákzk ů. Výrob umělý květin dekorcí z textilu, ppíru, kůže, vosku jiný mteriál ů. Výrob trp, obslu údržb strojů Výrob vše druů textilc rček s použitím plstick ý mot

86 Strn 86 Zbierk zákonov Slovenskej republiky 87/1970 Zb koželu Zprcov á kůží kožek vše druů n usně. ruy vlstnos ti zprcová vné suroviny, obslu jednodu á údržb použív ný strojů zříze vyděláv č kožešin Čiště kožešin, úprv, mizdře, ruč i stroj námok, příprv k čině, suše úprv po čině. Mnipul ce zákld údržb použív ný strojů ,

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 04.04.1969 Účinnosť od: 01.09.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 04.04.1969 Účinnosť od: 01.09.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročk 1969 Uverejnené: 04.04.1969 Účinnosť od: 01.09.1969 25 V Y L Á Š K A Ministerstv školství České socilistické republiky ze dne 27. únor 1969, kterou se mě doplňuje

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

Změny vlastníků ochranných známek pro část výrobků nebo služeb

Změny vlastníků ochranných známek pro část výrobků nebo služeb 306 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11-2005 -, část B (Změny vlsníků ochrnných známek pro část výrobků nebo služeb) Změny vlstníků ochrnných známek pro část výrobků nebo služeb 153257 ČKD PRAHA

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 04.03.1980 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1980 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství

Více

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstv doprvy (pltí od 1. 57. 2006 do 30. 4. 2017) kterou se stnoví podmínky pro provoz, konstrukci výrobu určených technických zřízení jejich konkretizce (Řád určených technických

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročk 1978 Vylásené: 26.06.1978 Čsová verzi predpisu účinná od: 01.09.1978 Obs toto dokumentu má informtívny rkter. 70 V Y H L Á Š K A Ministerstv školství České socilistické

Více

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/11 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC :2016: QES Cert s.r.o. Jablonecká 322/72, Střížkov, Praha 9 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 02 2. 2 Těžba nerostných surovin 08,09 3. 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4. 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month * Ú H R N / T O T A L 5730 100,8 100,8 101,6 101,6 C NEROSTNÉ SUROVINY 148 100,1 100,1 101,0 101,0 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1 101,1 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 16.08.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 88 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce

Více

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0 * Ú H R N 5717 114,8 114,8 111,0 111,0 C NEROSTNÉ SUROVINY 155 116,9 116,9 120,4 120,4 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CB OSTAT.NEROST.SUROVINY

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5 Pracoviště: Ringhofferova 115/1, Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, Praha 5 Pracoviště: Ringhofferova 115/1, Praha 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělské a posklizňové činnosti Lesnictví a těžba dřeva 01,02,03 01.6 02 2. 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year 6. Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny SKP v České republice (předchozí období = 100, stejné období předchozího = 100) Industrial Producers Price Index by Section, Subsection,

Více

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník Pracoviště 1: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník Pracoviště 2: 28. října 165, 709 00 Ostrava 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI

8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI 8 OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, MONTÉŘI Obsluha strojů a zařízení, montéři obsluhují a sledují provoz průmyslových a zemědělských strojů a zařízení na místě či prostřednictvím dálkového ovládání, dále řídí

Více

Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 01, 02, 03 10, 11, 12

Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 01, 02, 03 10, 11, 12 Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 384/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 384/2017 ze dne: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 6 Zpracování dřeva, výroba dřevařských

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Mteriál bez osobních údjů Kultur Žďár, příspěvková orgnizce MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultur NÁZEV: Přijetí dru ANOTACE: Kultur Žďár, PO žádá n zákldě Prvidel

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 129/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 129/2017 ze dne: 1 1 2 9 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb - Ţivočišná výroba 01.4 Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných nosičů - Tisk a činnosti související s tiskem 18.1 3 14

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 664/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 664/2016 ze dne: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 2 Těžba nerostných surovin 3 4 4 6 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku

Více

QUALIFORM, a.s. QUALIFORM - odbor certifikace Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno,

QUALIFORM, a.s. QUALIFORM - odbor certifikace Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno, 1 2 Těžba nerostných surovin 08.1, 09.1, 09.9 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 4 9 Tisk a činnosti související s tiskem,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročk 1989 Vylásené: 30.12.1989 Čsová verzi predpisu účinná od: 01.01.1990 Obs toto dokumentu má informtívny crkter. 204 V Y H L Á Š K A ministerstv školství mládeže

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor doprvní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 179551/2016 Sp.zn.: S-JMK 178293/2016 ODOS Brno 08.12.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice

VVUÚ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořdové číslo: 7/9 Zstupitelstvo měst Přerov Přerov 6.2015 Předloh pro 7. jednání Zstupitelstv měst Přerov, které se uskuteční dne 8. 6. 2015 Předkldtel: Pvel Košutek, náměstek primátor Zprcovtel: RNDr.

Více

STROPNÍ PODHLEDOVÝ SYSTÉM

STROPNÍ PODHLEDOVÝ SYSTÉM STROPNÍ PODHEDOVÝ SYSTÉM Podhledy UXDATOR jsou určeny pro objekty, jko jsou nákupní centr, letiště nádrží. Běžně n ně nrzíte v buticích, obchodech, bnkách, utoslonech, kncelářích i kinech. Podhled UXDATOR

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odbor doprvně-správní oddělení silničního hospodářství Š ZČ: ČÍS JDCÍ: SPOÁ ZČ: OPÁÉÁ DOP/0/08/TO DOP//08/TO Ing. Josef Tomnovič ÚŘDÍ OSOB: FO: 80 8 -I: tomnovic@muotrokovice.cz DTU:.0.08 ŘJÁ YHÁŠ Optření

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní os: 1 Počáteční vzdělávání Oblst podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání n středních školách Registrční číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvlitnění výuky SOŠ stvební

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

SVORNÍKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TECHNIKA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ. Köster CZ s.r.o.

SVORNÍKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TECHNIKA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ. Köster CZ s.r.o. SVORNÍKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TECHNIKA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Köster CZ s.r.o. Přednosti svorníkového svřování KÖCO 2 Svorníkové svřování KÖCO je spolehlivá, výkonná spojovcí technik, která uživteli nízí enormní možnosti

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

ANNEX PŘÍLOHA. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci,

ANNEX PŘÍLOHA. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2019 C(2019) 930 final ANNEX PŘÍLOHA Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 633/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 633/2017 ze dne: Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021-1:2016: 1 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba ostatních chemických výrobků j. n. - Výroba chemických materiálů pro fotografické účely

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 31.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1947

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1947. Vyhlásené: 31.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1947 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 31.12.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 231. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021-1:2016: 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 EN 9001:2016 EN 9001:2009 EN 9001:2016 EN 9001:2009 Strana 1 z celkového

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 04.04.1969 Časová verzia predpisu účinná od: 04.04.1969 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Ministerstva financí

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK

LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Název kce: POLIKLINIKA PROSEK POSUN STOUPAČEK A TOPNÝCH TĚLES PŘI ZATEPLENÍ FASÁD ÁTRIÍ POLIKLINIKA PROSEK LOVOSICKÁ 40/440 - PRAHA 9 - PROSEK Vyprcovl: Vendul Chryprová ČKAIT 0003797 Plňnská 12, Prh 10

Více

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte

Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských 10.1 10.10 Zpracování a konzervování

Více

průmysl a stavebnictví % 41,1 1) tržní a netržní služby % 55,5 1) Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (rok 2009) Kč

průmysl a stavebnictví % 41,1 1) tržní a netržní služby % 55,5 1) Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (rok 2009) Kč hradecký kraj Postavení hradeckého kraje v České republice v roce 2010 Měřicí jednotka hradecký kraj Podíl na ČR v % ( 1) průměr ČR) Rozloha km 2 4 759 6,0 obyvatel (k 31. 12.) osoby 554 803 5,3 Hrubý

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany * * * EVROPSKÁ UNIE i Číslo dodtku ke smlouvě: 2016/03580/OSR/DSM/1 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotce v rámci dotčního progrmu Kotlíkové dotce v Olomouckém krji I. č. 2016/03580/OSR/DSM uzvřené

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zsedání zstupitelstv měst dne: 25. 6. 2015 Bod pořdu jednání: Věc: Plánovcí smlouv Byty Kldenská Zprcovl: odbor, oddělení: Rdk Fdrhoncová, specilist odboru

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D.

Ce tralizova é zadává í ICT I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Ce tralizova é zadává í ICT 2015-2016 I g. Miroslav Tů a, Ph. D. Od or ky er eti ké ezpeč osti a koordi a e i for ač í h a ko u ikač í h te h ologií MVČR Agenda Pri ipy e tralizova ého zadává í Portál

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne: oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků

Více

DOPRAVNÌ INŽENÝRSKÉ OPATØENÍ

DOPRAVNÌ INŽENÝRSKÉ OPATØENÍ DOPRVNÍ ZNÈENÍ ve služách ezpeènosti silnièního provozu JNEV DOPRVNÌ INŽENÝRSKÉ OPTØENÍ OPRV OJÍZDNÝCH TRS PO REKONSTRUKCI ŽÏÁKOVSKÉHO MOSTU SILNICE I/9 MILEVSKO Vyprcovl: Lucie Kuklová Dtu: èervenec 7

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více