Občané už dávno měli bydlet ve svém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané už dávno měli bydlet ve svém"

Transkript

1 ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 1. Ročník I. Občané už dávno měli bydlet ve svém Necelé dva roky trvala privatizace bytového fondu v majetku města a jak se ukazuje, tak odprodej bytů nájemníkům proběhl takříkajíc za pět minut dvanáct. V současné době totiž začíná platit nařízení Evropské unie, že města jsou povinna odprodávat byty za tržní hodnotu i družstvům nájemníků, které byly vytvořeny za účelem odkupu bytů. Města tak přicházejí o možnost nabídnout svým obyvatelům sociální jistoty ve formě snadno dostupného bydlení ve svém a jsou nucena nabízet občanům byty za tržní hodnotu, která je pro mnohé z nich nedostupná. Již řadu let tvrdím, že privatizace bytového fondu měla proběhnout již před několika lety. Počátkem devadesátých let k tomu byla ta nejvhodnější doba. Ekonomická situace většiny občanů byla mnohem lepší, než je tomu dnes. Výmluvy, že nebyly k tomuto kroku vytvořeny dostatečné legislativní nástroje, jednoznačně neobstojí. Byl promrhán drahocenný čas k tomu, aby lidé mohli bydlet ve svých bytech a domech. Tady žádné výmluvy neobstojí. Prostě předchozí vedení města odložila tento zásadní krok na později. Co to v praxi znamená? Bytové domy dál chátraly, byty v nich však svou hodnotu neztrácely. Takže dnes prodáváme nájemníkům byty v daleko horším stavu, než tomu mohlo být před dvanácti lety. Naše snaha, nabídnout obyvatelům města jednu ze základních životních jistot, je trnem v oku těch, kteří k němu nenašli odvahu a proto ji napadají ze všech stran a hledají v rozhodnutích městských zastupitelů jakoukoliv chybičku. Proč to dělají, i když musejí vě- dět, že každým otálením a politickými kličkami okrádají ty obyvatele města, za něž tak hlasitě bojují? Uvedu několik důkazů. Tím prvním je zmaření schůzky den před převzetím petice, kdy jsme chtěli nabídnout kompromis a přistoupit na návrhy občanů města. Tím kompromisem byla o sto korun nižší cena za čtvereční metr, než byla v referendu. O kolik občané přišli, si každý z nich dokáže spočítat sám. Ale jsou i jiné ztráty, které nejsou tak vidět. Každé zpoždění privatizace připravuje lidi o drahocenný čas, který mohli vyu- žít k alespoň částečným opravám svých bytů. Někdy totiž dojde vinou prodlení k takovým škodám, že stav závady, kterou jste mohli opravit za několik stokorun, se časem natolik zhorší, že oprava vyjde na desítky tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat. Jsem hrdý na to, že se nám privatizace povedla a jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat všem občanům města, že nám v mnohém byli nápomocni. Děkuji. Ing. Jindřich Sznapka starosta města Jak dopadla anketa? Občané chtějí aquacentrum! V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili záměr města k vybudování krytého aquacentra. Byly zde i fotografie ze zpracování studie, která Vám v hrubých rysech nastínila, jak bude stavba vypadat a co všechno uvnitř bude. Protože záměr je v samotném počát- ku projekčních prací, tak jsem formou ankety chtěli zjistit Váš názor a případné připomínky, které by se mohly do projektu zapracovat a vůbec zda-li chcete, aby ve městě takové zařízení bylo. A jak to dopadlo se dočtete i na straně 8. Aquacentrum bude vybaveno kromě bazénů i vyjmenovanými doplňujícími provozy a atrakcemi, které patří k trendu moderní doby. Chcete, aby tam byly? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% ano ne relaxaèní bazén tobogán fitness sauna solárium atrakce Slovo starosty V poslední době jste v médiích mohli přečíst názory některých občanů, jako je pan Šulík, Zwyrtek, Weber, kteří nevybíravě kritizují právě probíhající privatizaci domů a bytů. Smyšlenými argumenty se snaží napadat vedení města a zpochybnit naši snahu prodat domy a byty obča- nům města. Mohu se jen domnívat, jakými pohnutkami je ve své kritice veden bývalý přednosta Okresního úřadu v Karviné Jan Weber, který chtěl zprivatizovat veškerý městský majetek, což mohu dokázat. Na rozdíl od svých kritiků se nepohybuji v rovině dohadů a polopravd, ale jen v rovině pravdy, kterou mohu doložit důkazy. Trvám na stanovisku, že obálková metoda při privatizaci nebytových domů a nebytových prostor byla tou nejtransparentnější možnou metodou. Navíc jsem celou dobu prosazoval, aby komise, která otevírala obálky, by neměla být složena ze zastupitelů města. Navíc se nepřihlásil ani jeden ze zastupitelů, aby dohlížel nad otevíráním obálek. Nikdo, včetně mých skalních oponentů, jako je pan Budínský nebo pan Přidal, se nepřihlásil do této komise. Já sám jsem se soutěže nezúčastnil, ale nemohl jsem zabránit tomu, aby takto postupovali někteří mí příbuzní. Mám za to, že by má rodina neměla být diskriminována v této záležitosti jen proto, že jsem starostou města. Chtěl bych na druhou stranu podotknout, že můj bratr Petr Sznapka nabídl, ze všech dražitelů, tu nejvyšší nabídku ze všech. Abych se vrátil zpět k oněm polopravdám, které zaznívají z úst některých občanů města. Myslím si, že soudně uvažující člověk vidí, že se nejedná o věcný spor, ale o ryze politický souboj, kdy malá skupinka mých oponentů cítí šanci na politické body. Tito věční kritikové musejí už z principu napadnout jakoukoliv myšlenku, kterou prosazuje vedení města. Musejí být za každou cenu proti. Například pan Zwyrtek, který se aktivně zapojil do podpisové akce za referendum, dnes prohlašuje, že celou privatizaci napadne u soudu. Na jeho slovech je jasně vidět, že referendum zneužil k získání politického kapitálu, nikoliv k tomu, aby i poslední skupinka občanů dosáhla na své bydlení. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že celý proces privatizace by nebyl možný bez většinové podpory zastupitelů. Chtěl bych vyzdvihnout osobní statečnost těchto lidí, kteří si stáli, byť byli mnohdy nevybíravě napadáni, za svým a dokázali podpořit myšlenku privatizace bytového fondu tak, aby naši občané mohli bydlet ve svém. Chtěl bych těmto zastupitelům poděkovat. Věřím, že si lidé uvědomují, že privatizace provedena v období , byla zřejmě poslední šancí, jak zajistit lidem sociální jistoty. Otázkou je, zda neměla proběhnout o několik let dříve, kdy k tomu byly daleko lepší podmínky. Vážení občané, nechci vést žádnou kampaň, ale musím se bránit proti lžím a pomluvám. Mýtus o ziskovosti nebytových prostor, mohu okamžitě a jasně vyvrátit. Veškeré výnosy, včetně nájemného za byty, byly investovány do údržby bytového fondu. V jakém stavu se je podařilo udržet vidí každý sám. Jeden z mých hlavních oponentů, pan Budínský, na zastupitelstvu prohlásil, že do městské domy a byty jsou podfinancovány v řádu stovek milionů korun. A mně nezbývá, než s jeho názorem souhlasit a věřím, že nejsem sám. Město však na tyto stovky milionů nemá. Jedním z mých hlavních cílů bylo i to, aby občané města ze svých daní nepřispívali na bydlení zhruba třiceti procentům lidí, kteří bydlí v městských domech. S privatizací nebytových prostor jsme spěchali kvůli tomu, abychom pro občany měli připraveny partnery, se kterými budou vstupovat do privatizace svých bytů. Bylo by dobré, aby občané znali celou pravdu. S organizátory petice jsme byli dohodnuti na schůzce, den předtím než jsme převzali petici. já a bývalý místostarosta jsme na tyto organizátory čekali, mělo to být zhruba deset lidí, minutu předtím, než měla schůzka proběhnout byla z jejich strany zrušena. Byli jsme připraveni a ochotni přijmout kompromis, který deklaroval v deníku Právo místostarosta Kuś. Vůbec tak nemuselo proběhnout referendum a privatizace mohla už dnes být za námi. Kdyby se mě dnes někdo zeptal, co považuji za svůj největší úspěch, tak jednoznačně řeknu privatizace bytového fondu. Tedy ne stavba domova důchodců, či rekonstrukce koupaliště, ale to, že jsme dali řadě obyvatelů města sociální jistoty v podobě vlastního bydlení. Ing. Jindřich Sznapka starosta města

2 strana 2 Odpolední provoz krytého bazénu v Českém Těšíně - Svibici, při ZŠ Pod Zvonek 1835, tel Chceme Vám nabídnout tyto služby: Pondělí: h plavání těhotných žen h relaxační cvičení Středa: h plav. rod. s dětmi do 3 let h plav. rod. s dětmi do 6 let Pondělí: h předpl. výcvik do 6 let h zdokonalovací plavání Úterý: h zdokonalovací plavání Po, čt: h veřejnost Nabízíme pronájmy bazénu, sauny a vířivé vany. Plavání pro veřejnost: Pondělí: h Úterý: h h Středa: h h Čtvrtek: h h Pátek: h h Plavání pro dospělou veřejnost: Pondělí: h (ženy), h Úterý: h Středa: h Čtvrtek: h Pátek: h Možnost ranního plavání v pondělky, úterky, čtvrtky a pátky od hod. * Poskytujeme masáže v úterý od h, ve čtvrtek od h, jinak dle tel. domluvy. Víkendový provoz : Sobota: Neděle: h veřejnost h dosp. veř h h h dosp. veř. Členové RBP plavou v soboty od h. Členové VZP plavou v sobotu a v neděli zdarma v době veřejnosti a dospělé veřejnosti. Provoz sauny v Českém Těšíně - Svibici Saunu je možno si objednat přímo na bazéně nebo na telefonním čísle v době plavání veřejnosti a dospělé veřejnosti. Současně se saunou je možno využít i plavání v bazénu. Veřejná sauna: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle h pro ženy h h h h h h - možnost objednávky h - možnost objednávky Saunu je možno si objednat i mimo uvedené hodiny. Ceník sauny: Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 50,- Kč na osobu/1 hod. * Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 60,- Kč na osobu/1,5 hod. * Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 200,- Kč/1 hod. * každá další osoba - 30,- Kč * Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 250,- Kč / 1,5 hod. * každá další osoba - 30,- Kč * Objednávka celého areálu (sauny a bazénu) - 650,- Kč/1 hod. * Sauna bez použití bazénu 130,- Kč/ 1.hod. * Sauna je společná pro ženy a muže v plavkách s použitím bazénu. Provoz vířivé vany v pracovní dny od h během víkendu od h. * Provozní doba vířivé vany je počítána po 20 minutách a cena za 20 minut pobytu ve vířivé vaně činí 60,- Kč/os. včetně použití bazénu, bez použití bazénu 40,- Kč/os. * Kapacita vířivé vany: 3 osoby. * Mimo uvedenou dobu pouze na objednávku. Poděkování Dne na stanovišti v Českém Těšíně nastoupila do autobusu četa seniorů k odjezdu do lázeňského městečka Luhačovice, kde po šťastném příjezdu našli nový týdenní domov v hotelu Rosa a penzionu Sova. Kromě krásného okolí a čerstvého vzduchu byly připravené čisté a útulné pokoje k ubytování, jak rovněž jídelna s rychlou obsluhou a chutnou stravou. Za organizační schopnosti je nutno poděkovat paní Klaudii Vostré, která nešetřila obětavostí ve všech směrech, neboť vyhovět různým přáním bylo uměním... Kopec, který mohl být pro mnohé překážkou, překonávala jako závodnice rajdu a tak zajišťovala možnost procházek na kolonádě a u pramenů dobré a zdravé vody... Celý týden byl vyplněn kulturním vyžitím jako večer s harmonikářem a tancem a návštěvy zámku v Buchlovicích, který nás přivítal vydatným deštěm a chladem, proto jako útočiště vybrala paní Vostrá sklípek, který byl jako první pomoc při prevenci proti nachlazení... Je nutno dodat, že všichni částečně mohli zapomenout na denní starosti a načerpat nových sil do boje se stresy, starobou a vším, co nás nepříjemně obklopuje. Pokud zbyly nějaké resty zmizely při návštěvě pana Ing. Slováčka, který neopomenul pozastavit se u stolu s dotazy o spokojenost a svým úsměvem rozjařil babky, které nešetřily polibkem... Rovněž patří dík paní Chrástecké za návštěvu, která bystrým okem sledovala průběh rozzářených skupinek při pivě a přidala úsměv, který vyjádřil i její spokojenost. Za výše popsaný turnus děkuje Alžběta Lasotová Prázdniny v muzeu Muzeum Těšínska připravilo pro své prázdninové návštěvníky soutěž o zajímavé ceny. Pro výherce je připraveno dvacet rozmanitých cen. Patří mezi ně například cykloturistické mapy, hodnotné publikace s regionální tématikou a propagační materiály s množstvím typů na výlety po Těšínsku a blízkém okolí. Každý žák základní nebo střední školy, který v průběhu letních prázdnin tj navštíví minimálně čtyři výstavní expozice Muzea Těšínska, se může přihlásit do soutěže. Hned tři pobočky muzea mohou soutěžící najít v Havířově (Kotulova dřevěnka, Památník životické tragédie a VS Musaion). Další výstavní síně pak mohou navštívit v Českém Těšíně, Karviné, Petřvaldě a Jablunkově. Pro přihlášení je nezbytné zaslat na adresu našeho muzea (Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín) minimálně čtyři originály vstupenek, které dokladují návštěvy jednotlivých výstavních síní. Ke vstupenkám musí být přiloženo jméno a adresa účastníka soutěže. Poslední možný termín pro přihlášení se do soutěže je 15. září Všichni řádně přihlášení účastníci budou zařazeni do slosování o ceny. Vylosovaní výherci budou písemně informováni. Bližší informace Vám ochotně poskytnou pracovníci Regionálního informačního centra při Muzeu Těšínska v Českém Těšíně (tel.: ). Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami kolejnego, 55. już sezonu Sceny Polskiej. Staramy się, i będziemy się nadal starali, aby nasz repertuar zaspokoił Wasze oczekiwania, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie. Dziękujemy, że jesteście z nami pięćdziesiąt pięć lat i zapraszamy na spotkania w sezonie Wasza Scena Polska JERZY PILCH INNE ROZKOSZE Inne rozkosze to adaptacja teatralna powieści J. Pilcha (urodzonego w Wiśle), prozaika, eseisty, mistrza felietonu. Rzecz o niedojrzałości, o tożsamości, o przekleństwie i urodzie polskiego zaścianka. Głównego bohatera, weterynarza Pawła Kohoutka, od dzieciństwa prześladuje bezpostaciowiec kulisty. Kohoutek to człowiek żyjący w świecie iluzji, mężczyzna wiecznie niedojrzały, niespełniony pisarz. Kobiety zastępują mu nie napisane powieści; gdyby został literatem, nie byłoby problemu. Premiera: wrzesień 2005 r. AGNIESZKA OSIECKA APETYT NA CZEREŚNIE Agnieszka Osiecka, poetka, prozaik, autorka spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyser, dziennikarka, przede wszystkim jednak autorka ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek. Dla swojego pokolenia była Muzą, która wyrywała ludzi z siermiężnej, smutnej, cenzurowanej rzeczywistości, by mogli marzyć o prawdzie i wolnoś- Těšínské divadlo - Polská scéna ci, o odrobinie szaleństwa i poezji. Muzyczna komedia liryczna Apetyt na czereśnie dzieje się w przedziale pociągu, gdzie spotyka się Kobieta i Mężczyzna. Początkowo grzecznościowa rozmowa zmienia się w dyskusję o trudnych ludzkich sprawach. Brawurowo napisane dialogi i wspaniałe piosenki. Premiera: grudzień 2005 r. JOHNNIE MORTIMER BRIAN COOKE KIEDY KOTA NIE MA Typowa małżeńska komedia omyłek. Jej bohaterami są dwie pary małżeńskie. W obu małżeństwach nie układa się najlepiej. Humphrey, zamożny biznesmenm spełnia wszystkie zachcianki swej żony Ethel, ale zdradza ją ze swoją sekretarką. Natomiast George jest niezgułą, nie umiejącym zapewnić żonie wymarzonego statusu i komfortu. W końcu obie siostry, rozżalone na mężów, wyjeżdżają na wakacje. Dwaj szwagrowie postanawiają się zabawić i zapraszają ową sekretarkę - kochankę wraz z koleżanką. W trakcie wesołej biesiady zjawiają się niespodziewanie ich żony, które nie poleciały do Francji. Farsa ta zasługuje na uwagę ze względu na żywe dialogi i dobrze napisane role, które w rękach dobrych aktorów mogą stać się prawdziwymi perełkami humoru. Premiera: grudzień 2005 r. WILLIAM SZEKSPIR MAKBET Mówiąc o wyjątkowości Szekspira, Mámo vidělas to! Pane, pojďte se posadit, paní vyzkoušejte si náš simulátor nárazu, nebojte se, je to bezpečné, ne kluci, vám ještě není 12 let, ale pošlete maminku a tatínka, ať si to přijdou vyzkoušet..., tyhle krátké větičky zněly od rána na náměstí Českého Těšína, kde byl již podruhé instalován simulátor nárazu vozidla jedoucího 30 km rychlostí, zvaný BUMBÁÁÁC. Sluníčko naši akci přálo a vřele svítilo. Kolemjdoucí zpočátku obcházeli náměstí a přihlíželi na podivný stroj raději z povzdáli. Ale našlo se dost odvážlivců, kteří se nestyděli posadit a nechali se spustit v simulované dvousedačce vozidla, které při 30 km rychlosti narazilo na pevnou překážku. Reakce občanů byly rozmanité a kopírovaly věk sjezdařů. Našli se i odvážlivci z početných řad studentů, kteří si jízdu zopakovali s hrdinským úsměvem. Avšak většina těch, kteří si simulátor odzkoušeli se jednoznačně přiklonila k používání bezpečnostních pásů při jízdě vozidlem a vyslovila doporučení dalším, hlavně řidičům, si BUMBÁÁÁC odzkoušet na vlastním těle. Akce probíhala od časného rána až do pozdního odpoledne a ke spokojenosti organizátorů akce, Odboru živnostenského a dopravy v Českém Těšíně, byla účast uspokojivá a instalace zařízení dostatečně využita. Potěšil nás i zájem náhodně procházejících občanů z jiných obcí, kteří projevili zájem o instalaci tohoto zařízení v jejich regiónu. Věříme, že občané Českého Těšína ocenili naší snahu o zvýšení bezpečnosti silničního provozu touto nenásilnou propagační formou, kterou rádi zopakujeme pro ty občany, kterým bezpečnost na našich silnicích není lhostejná. Iveta Mikušová referent evidence vozidel Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska Hlavní třída 15, Český Těšín Tel.: Fax: Http: //tesinsko.grendel.cz Otevřeno: po a st 8-17 h, út, čt, pá h, so a svátky 9-13 h Poskytované informace a služby: * geografické a společenské informace o ČR * informace o ubytování, stravování, dopravě a firmách * programy kulturních a sportovních akcí * prodej map, průvodců, atlasů, pohlednic apod. * černobílé i barevné kopírování a laminování dokumentů do formátu A3 podkreśla się zdolność do przedstawiania przeżyć, uczuć i charakterów ludzkich nie tylko w sposób prawdziwy i przedziwnie plastyczny, ale tak potężny, że na zawsze potrafi utkwić w myślach i wyobraźni widza. Mówi się o zmyśle tragiczności, o niezwykłej barwności i obrazowości języka, i o wielu innych walorach literackich i teatralnych. Makbet, tragedia w pięciu aktach, to spektakl o żądzy władzy, której nie można pogodzić z uczciwością i szlachetnością. O chorej miłości, która prowadzi do zbrodni. O utracie ludzkich uczuć i wyrzutach sumienia. Ale też o baśniowym, fantastycznym świecie, który - być może - rządzi światem ludzkim. Premiera: kwiecień 2006 r. MOLIER SKĄPIEC Skąpiec to jedno z najgenialniejszych i najśmielszych dzieł Moliera. Komedia, a zarazem dramat rodzinny. Galeria postaci śmiesznych i żałosnych. Władza pieniądza, ale też intryga miłosna. Mało jest w literaturze imion własnych, które by weszły do słownictwa ogólnego tak, jak Harpagon - skąpiec i lichwiarz. Służący tak go określa: Nawet gdyby człowiek konał w jego oczach, on nie drgnąłby nawet. Słowem, pieniądze kochał bardziej niż honor, cześć i cnotę. Żądać od niego pieniędzy, znaczy przyprawiać go o konwulsje, ugodzić w śmiertelne miejsce, przeszyć mu serce, wydzierać wnętrzności. Premiera: maj 2006 r. Co člověk - to názor Zpestřením letošní akce BUMBÁÁÁC, která přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích, byla anketa pořádaná referenty odboru živnostenského a dopravy Český Těšín. Obsahem byly první dojmy účastníků z jízdy a následného nárazu simulátoru, který navodil u dotyčného, sedícího v sedačce zařízení, pocit nárazu vozidla při dopravní nehodě. Známé rčení: kolik lidí - tolik názorů, platilo i tady. Od jednoduchého HM, ÁÁÁ, AU, ŽIJU, HROZ- NÉ, DOBRÝ, PĚKNÁ ŠUPA, SLABŠÍ, po obšírnější proslovy: TO JSEM NEČE- KAL!, NECHTĚL BYCH TO ZAŽÍT VE SKUTEČNOSTI!, A TO BYLA JENOM 30-TI KM RYCHLOST?!. Následoval druhý dotaz ankety: Komu by jste simulátor nárazu doporučil a proč? Nejfrekventovanější odpovědí bylo jednoznačně: VŠEM ŘIDIČŮM, NOVÝM, MLADÝM ŘIDIČŮM, TĚM, CO JEZDÍ BEZOHLEDNĚ, RYCHLE, BEZ PASŮ. Ani taťkové nezůstali opomenuti, zvláště ti mladší vybízeli k jízdě své rodiče: TAŤKA JEZ- DÍ BEZ PASŮ, JEZDÍ JAKO BLÁZEN, MÉHO OTCE, JEZDÍ RYCHLE JAKO ŠÍLE- NEC. Nezbývá nám, než se zamyslet, zda-li tyhle odpovědi byly následkem nárazu nebo prozrazují něco o nás. Martina Kolářová referent evidence vozidel

3 strana 3 Poradna rané péče - je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením a ohroženým vlivem biologických faktorů nebo vlivem prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Je určena: rodinám dětí - ve věku 0-7 roky (děti předčasně narozené, s nízkou porodní váhou, s poporodními komplikacemi různého charakteru, s odchylkami ve vývoji pohybovém, psychickém, s poruchami chování, opožděným vývojem řeči...) Co můžeme nabídnout: * poradenství rodičům v oblasti postižení a vývoje dítěte * podpora při jednání s úřady * půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a odborné literatury * ambulantní rehabilitace - v odpoledních hodinách (placené) * pomoc při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek * zprostředkování kontaktů s odborníky (s lékaři, s psychologem, logopedem, s rehab. pracovníky, se speciálně - pedagogickými institucemi... * pomoc při výběru vhodného předškolního, školního zařízení a následná podpora při integraci. Kde nás najdete: ul. Třanovského 10, Český Těšín (Masarykovy sady) Tato služba je nabízena zařízením Dětského stacionáře LYDIE, a to přímo v rodině dítěte (vše po telefonické nebo osobní dohodě), v jeho přirozeném a bezpečném prostředí, formou návštěv poradce rané péče, nebo v prostorách stacionáře. Frekvence návštěv se řídí podle přání rodiny. Informace na tel osobní kont.: Irena Burkotová Služba je poskytována zdarma. Ohlédnutí zpět Vážení čtenáři Zpravodaje, v minulém čísle jste měli možnost se seznámit se zajímavými informacemi a činnostmi ze základních škol v Českém Těšíně. Naše škola, co do počtu žáků jedna z nejmenších, by vás také ráda informovala o tom, jaké činnosti a především úspěchy nás provázely v uplynulém školním roce. Pro žáky byla připravena celá řada akcí, na jejichž přípravě se podíleli zkušení pedagogičtí pracovníci. Vycházeli tak z potřeb a přání žáků, další nabídky přicházely během roku a mnohé z nich jsme využili. Žáci několikrát navštívili Kulturní a společenské středisko Střelnice, kde viděli nejen pohádky, výstavy nebo koncert s Jaroslavem Uhlířem, ale seznámili se s Radkem Johnem při jeho vzdělávacím pořadu. Také nabídka Městské knihovny na Havlíčkové ulici byla velmi pestrá a zajímavá. Žáci Marcela Tomsová a Roman Ehrenberger získali ocenění ve výtvarné části autorské soutěže Co mi vyprávěl Těšín pořádané u příležitosti Svátku tří bratří. Speciální školy v Orlové - Lutyni pořádaly regionální výtvarnou soutěž a naši žáci Ladislav Mušuka, Lukáš Michalski a Jakub Hensler v kategorii pomocná škola obsadili první tři místa, Monika Vavříčková z 5.ročníku Zvl.š. obsadila druhé místo. Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Kalendář, kterou pořádal Dětský parlament při DDM v Č.Těšíně. Z nejhezčích obrázků bude sestaven kalendář města. Také program připravený v Muzeu byl zajímavý a poučný. Ve spolupráci se ZŠ Masarykovy sady jsme se účastnili také oslav Dne Země. Náš Ekoplakát, společné dílo ŠD a ŠK a příspěvek do literární soutěže s názvem Byla zima od žákyně 7. ročníku Marcely Tomsové získali krásné hodnocení a cenu. Neméně zajímavé jsou sportovní soutěže a úspěchy. Žáci tříd se účastnili celoroční soutěže O pohár starosty města ve florbalu. Velmi zdařilý byl i turnaj v bowlingu mezi žáky základních škol v Č.Těšíně. Vyhodnoceni byli jednot- Střípky z Domova důchodců Za tu dobu co naše zařízení funguje,vás pravidelně ve Zpravodaji informujeme co se u nás událo. Že toho nebylo málo,to jistě, pokud jste našimi příznivci a zajímáte se o dění, uznáte sami. Ať už se jedná o divadlo, kulturní programy, narozeninové sešlosti, přednášky, zájezdy či jiné události. Pořád jsme přemýšleli, co nám ještě chybí. A tu nás napadlo,že by nebyl marný místní časopis. Dali jsme hlavy dohromady a časopis OZVĚNY je na světě. V měsíci červnu vyšlo již jeho páté číslo a klienti i zaměstnanci mají možnost se v něm dozvědět všechny aktuality z našeho domovského života. Mimo jiné jsou v něm i články z oblasti kulinářství, nějaké vtípky, písně nejen z našeho regionu atd.mám pocit,že to je příjemné počtení pro všechny a přeji časopisu aby překonal všechna počáteční škobrtnutí a stále se vyvíjel k lepšímu. Monika Kovářová pracovník sociální péče Dovolte abych jménem svým i jménem všech seniorů našeho zařízení poděkovala řediteli základní školy Pod zvonek panu PaedDr. Milanu Peckovi za možnost využívat plavecký bazén. Plavání přineslo zúčastněným klientům mnoho radosti a štěstí a podpořilo jejich fyzickou kondici. Těšíme se na další spolupráci. Informace k přijetí občanů do Domova důchodců Domovy důchodců jsou ústavy sociální péče pro staré občany, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu a jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Tito občané však nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby v domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech. Tuto pomoc však nelze zajistit ani za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami. Dále jsou to občané, kteří potřebují umístit v domovech důchodců z jiných závažných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu (např.: sociální osamělost, sociální krizová situace) a jsou způsobilí k soužití s ostatními Poskytujeme stravování Základní škola Český Těšín Komenského 607 okres Karviná poskytuje obědy cizím strávníkům, organizacím i firmám. Cena za jeden oběd činí 40,50 Kč. Rovněž poskytujeme obědy důchodcům v částce 35,50 Kč. Bližší informace u vedoucí jídelny od , telefon č livci i družstva a nejlepší žáci se zúčastnili finále v bowlingovém centru. V kategorii dívek obsadila Petra Waclavíková 3. místo a družstvo celkově bylo třetí. Dosažené výsledky nás povzbudily k tomu, abychom se přihlásili také na turnaj do Polského Skoczowa. V konkurenci tří polských škol se naši žáci výborně umístili a to v kategorii dívek Petra Waclavíková 1. místo, Lucie Bílá 2. místo, celkově družstvo dívek 1. místo, družstvo chlapců 3. místo. Své síly mohli mezi sebou změřit i žáci jednotlivých tříd na hřišti ZŠ Ostravská při sportovních hrách. V disciplínách běhů, hod kriketovým míčkem nebo skok do dálky vynikli ti nejlepší, ale všichni si zaslouží ocenění a pochvalu. Krásná akce s názvem Květinový den se uskutečnila v rámci oslav Dne dětí. Pozvali jsme i kamarády z Polska a podmínka účasti byla květinová ozdoba, pokud možno vlastnoručně vyrobená.také tělocvična se proměnila v květinový záhon a tak se děvčatům lépe soutěžilo o titul správná dívka. V mladší a starší kategorii dívky předvedly základní dovednosti z běžného života, např. přišít knoflík, zašít ponožku, rozklepnout vejce, ošetřit ránu, zatlouct hřebík, prostřít stůl a jiné praktické činnosti.na konec velmi hezkého programu byla ještě tolik oblíbená diskotéka. V závěru školního roku byli žáci odměněni školním výletem do Rožnova pod Radhoštěm. Během celého roku se učivem prolínala výchova k ochraně životního prostředí a probíhal projekt s názvem Stromy žijí s námi. Není možné tady vypsat všechny akce, činnosti a úspěchy, ale věřím, že i z tohoto přehledu je vidět, že nám velmi záleží na tom, aby naši žáci nebyli v ničem omezováni, necítili se odstrčeni a za každý, byť jen sebemenší úspěch, dostali pochvalu a kladné hodnocení. Uznání a díky patří také celému pedagogickému sboru, který odborně, citlivě a dobře učí svěřené děti základním znalostem a dovednostem. Ludmila Czudková tiskový zpravodaj školy obyvateli ( 72 vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení) Zdravotní postižení, která vylučují přijetí do domovů důchodců jsou dle přílohy č.7 k výše citované vyhlášce zejména tato: * Infekční a parazitární choroby všech druhů * Tuberkulóza * Pohlavní choroby * Psychózy a psychické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu * Chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie * Zhoubné novotvary všech typů a lokalizací, pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo remise (přechodné vymizení příznaků nemoci) * Cukrovka nekompenzovatelná standardní dietou a běžnými léky nebo inzulínem * Roztroušená mozkomíšní skleróza Kdopak to k nám takto promlouval? Stačí si vzít knihu Fráni Šrámka a začíst se do Rozmarného léta. Léto je opravdu rozmarné. Článek vyjde v době, kdy všichni táborníci ze stanového táboru v Jedlové u Poličky už budou dočista a doběla vypráni. Zažili jsme vodopády vod a zažili jsme plno legrace a her. Bazén, táborák, stopovací soutěže, výpravy ke koním do Stašova a vyjížďky, noční hra a štěkot srnce, který vyděsil mladé vedoucí. Lesy byly plny hub, malin, jahod. Kolem nás se volně procházelo spousty ptactva, často jsme slyšeli funění ježků i divočáků. A zažili jsme perfektní ukázku výcviku policejního psovoda, přijeli přímo na náš tábor. No a hoši si okusili, jak je těžká výstroj policejního těžkooděnce. Bylo toho moc, zážitky jsou uloženy hluboko v paměti. Vše bylo zachyceno digitálním fotoaparátem a náš hlavní vedoucí Milan Daneš alias Kléma už připravuje webovou stránku naší pionýrské skupiny, Svibické šestky. To, co se nám nepodařilo do června, chceme připravit od letošního podzimu. Na našich webových stránkách najdete nejen obrázky letošních obou táborů, i toho srpnového na Kozí Hůrce, ale ze všech akcí. Připravujeme kalendář akcí a adresář na naše dospělé vedoucí, kontakty na nás. Ve dnech, kdy Zpravodaj vychází, trávíme chvilky na chatkovém táboře na Kozí Hůrce u Veverské Bítyšky u Brna. Chtěla bych poděkovat naším dospělákům ze stanového táboru v Jedlové u Poličky, protože to byl obrovský kus odvahy bojovat 7 dní s nepřízní počasí a cílem, že vyhrajeme, a sluníčko vyjde. Deště nás neporazily a my zažili i dny sluneční. Za našeho hlavňase chci poděkovat i sponzorům, a to Nemocnici Třinec - Podlesí, která pro táborníky připravila hezké věci.chci poděkovat senátorovi z Karviné za finanční příspěvek, mnoha rodičům za drobnosti pro táborovou lékárnu i úklidové prostředky. Už chystáme potáborové setkání obou táborů v průběhu měsíce října, na víkendové setkání na chatě. Předáme táborové fotosnímky a rozjedeme Jedlovou tábor na koních, s výcvikem a vyjížďkami. A máme tady ještě čtyřdenní stanování dětiček a dospěláků v Ropici, u farmičky pana Šimíka. Vloni jsme to zkoušeli poprvé, vychytali jsme všechny mouchy. Letos jedeme zase, Výpravy do okolí Ropice jsou připraveny, hry a soutě- * Degenerativní nervové nemoci * Choroby srdeční ve stadiu zhoršení nebo selhání funkce srdce spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy * Těžké trofické změny na končetinách cévního původu (bércové vředy) * Chronická onemocnění jater a ledvin * Postižení smyslových funkcí, zejména zraku a sluchu, která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání * Dementní osoby, atd. V případě přijetí do domova důchodců nelze těmto občanům poskytnout adekvátní péči a jejich přítomnost v ústavu nejen vždy zhoršuje celkovou kvalitu poskytované péče, ale i celkovou kvalitu života ostatních obyvatel domova důchodců (jedná se o konzumaci péče na úkor ostatních). Budiž léto pozdraveno že také. Spíme v klasických stanech, skládacích. Sebou nutná karimatka i spacák. No, a protože všemu je jednou konec, i letošním prázdninám, zvu na klubovou činnost Svibické šestky. Máme sice velmi stísněné prostory, nemáme svou klubovnu, ale paní Janka Klub šestky rozjede. Snad se pro nás malá klubovna někde najde, třeba někdo po přečtení zavolá, že by se tam mohly děti jednou týdně scházet. Klubovou činnost povede osobně Janka Jurčagová, s dětmi pracuje profesně i dobrovolně, je statutárním orgánem 6.PS Svibická šestka. 7. září první Klubko. Sraz na Mládežnické 1, přízemí - byt p.jurčagové. S sebou spoustu nápadů pro nový školní rok 2005/2006. Hodina srazu V případě deště s sebou bačkory - přezutí /do bytu/. A chystáme už první zářijový výplaz do okolí Těšína. A můžete zavolat, mobil Závěrem se omlouvám jednomu pánovi, který asi šedivěl, jelikož, omylem, jsem popletla číslo svého mobilu. Důkaz, že každý člověk je chybující, i já patřím mezi lidi dělající mnohdy chyby. Janka Jurčagová Ve dnech 11. až 15.října 2005 navštíví náš región Těšínsko vzácný host - kazatel známý v Evropě i na jiných kontinentech evangelista Ulrich PARZANY Bude zvěstovat nejdůležitější poselství pro současného postmoderního člověka: 11.října v evang. kostele Na Vyšní bráně v Cieszyně * 12.října v evang. kostele v Čes. Těšíně Na Rozvoji * 13.října v evang. kostele v Bystřici n/o. * 14.října v evang. kostele v Gliwicích v Polsku * 15.října v evang. kostele v Třinci * 16.října v evang. kostele ve Warszavě v Polsku Shromáždění budou začínat v hodin. Srdečně zveme. Kdo je Ulrich Parzany? Kazatel, který zvěstuje evangelium Kristovo při mezinárodních satelitních evangelizacích Pro Christ v celé Evropě. Narodil se v Essenu. Ve 14 letech se rozhodl pro následování Ježíše Krista a zapojil se do práce s mládeží. V roce 1984 ukončil studium teologie. Od té doby pracuje jako generální tajemník křesťanské organizace CVJM v Německu. Má 63 let, je ženatý, má tři dospělé děti a 4 vnuky. Mgr. St.Kaczmarczyk evang. farář

4 strana 4 Most Loophole vytvoří symbolické pouto Projekt navržený architektem Francois Roche, nazvaný Loophol (Pouto), vychází z koncepce pasti, úniku, zbloudění, labyrintu, má nejen užitkovou a estetickou funkci, ale je také prostě částí řeky, jejím ohybem. Projekt mostu Loophole je situován v místě, kde se kdysi nacházela lávka spojující české a polské městské centrum. Konstrukce mostu v sobě ukrývá několik neobvyklých řešení - smyčky, které nutí přecházející osoby k opětovnému vracení se zpět /couvnutí ( váhání mezi statutem emigranta a imigranta ), promítání z projektorů na vodní hladinu lákající k noční procházce, asymetrické uspořádání polské a české pozemní části mostu, jež využívá rozdíly v členitosti obou břehů řeky. Projekt Loophole je zpracováván architektonickým studiem Roche R(Sie(n), při inženýrské spolupráci a VP(Green (Paříž) a kanceláří Buro Happold Polska (Varšava). Most Loophole tvoří symbolické pouto a metaforu řeky tekoucí mezi Polskem a Českem. Olše nabývá v tomto poměru nového významu, stává se součástí spojující dvě různá těla, dvě substance. Pouto, nebo také strukturální smyčka mostu, otevírá nový výhled na město, čímž se stává vyhlídkovým místem. Dynamičnost mostu odráží také dějiny města, přičemž se stává jejich metaforou - meandrem řeky spojujícím v sobě její dva proudy. Tento meandr, nebo také smyčka (pouto) v jeho struktuře zvýrazňuje komplikované vztahy mezi tím, co se zdá být blízké a může se stát vzdálené. Do značné míry na běhu současných dějin závisí směr řeky a to, zda je druhá strana břehu dostupná, či nikoliv. Most Loophole přímo řeší a zároveň poutá tuto závislost tím, že obnovuje historický dopravní tah, spojující náměstí Cieszyna a Českého Těšína. Přejití lávky lze srovnat s hrou, ve které abyste našli ukrytý průchod, musíte couvnout. Krok vzad znamená v tomto případě nejistotu a váhání mezi bytím našincem a cizincem. V kontextu hraničního pásma přijímá formu zvlněného terénu, způsobeného územním a zároveň kulturním vrstvením. Přístup Vzhledem k povodňovému ohrožení je v obou případech nutné navýšení části břehů tak, aby celá konstrukce byla minimálně metr nad povodňovou čáru. Následkem působení toků různých sil je morfologie břehů Olše krajně rozdílná. Tato asymetrie vytvořila dva druhy topografií: Na polské straně Břeh je zpevněn zdí z důvodu silného proudu řeky a eroze. Její omezená šířka je vymezena současně chodníkem a silnicí. Dle předpokladu projektu přívodní rampa k mostu tvoří pokračování silnice a nabývá geometrizované formy z černého asfaltu. Na české straně Břeh je mírný pokrytý zelení. V souladu s přírodní členitostí tohoto pásma je přístup k mostu po zemi porostlé trávníkem. Ve styčném bodě byla vkomponována betonová místa tvořící základ počátku konstrukce mostu. Lávka je plánována jako stavba typu Vierendeel. Díky tomu se minimalizuje počet křížení a triangulací konstrukce a estetický vzhled se nestává přímým výsledkem technických dat. Strukturální kostra lávky je promyšlená jako postupná sestava profilů, jež fyzicky určují prostor a dávají pocit bytí uvnitř. V závislosti na místě výhledu se stává hranice mezi mostem a jeho okolím střídavě více či méně definovaná. Rytmus profilů je zintenzivněn v místě podpěry. Přístup pro vozíčkáře a cyklisty Kromě krátkých úseků sklon ramp nepřekračuje 10%. Minimální šířka pěší zóny činí 1,5 m. Jízdní kola musí být přes most převáděna. Materiály Most je z oceli. Břeh na polské straně byl navržen z asfaltu, na české straně - půda porostlá trávou. Panely pěší zóny jsou zalité asfaltem v ocelovém rámu. Měření provedená in situ umožňují určit geometrii a následně provést stavbu elementů pomocí forem ztraceného bednění a jejich upevnění na místě. Dokumentaci a maketu mostu můžete vidět na radnici v mezipatře. Ing. Renáta Bekusová ref. odboru územního rozvoje Festival mládeže Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej ve spolupráci s KaSS Střelnice pro Vás připravují již tradiční netradiční festival. Na programu budou: workshopy, představení, výstavy, prezentace po workshopech a jiné atrakce připravené účastníky festivalu. Bude to příležitost k výměně zkušeností, dovedností, nápadů a prezentaci vlastních výsledků. Festival umožňuje poznat nové zajímavé lidi také ze zahraničí (v předešlých ročnících jsme hostili více než 1000 osob z celého Polska, ČR, Slovenska, Maďarska, Anglie a Lotyšska). Letos chceme přiblížit účastníkům festivalu nejrůznější techniky uměleckého vyjadřování. Plánujeme workshopy sítotisku, batiky, proutěných výrobků, diaporamy, kamery obscury, apod. Navíc představíme dílny cirkusové, vokální, nabíraného papíru a potisku triček. Tyto činnosti budou vedeny experty v daném oboru. Výsledky workshopů budou představeny během následných prezentací. Završí cyklus venkovních akcí a tvořivé zábavy dětí v posledním dnu festivalu. Více informací na m Malá Speciální škola Český Těšín v EU. Hlavním úkolem prvního roku činnosti projektu Sokrates/Comenius spolupráce čtyřech evropských škol bylo představit svůj kraj z pohledu historického i současnosti s návazností na výuku jazyků a enviromentální výchovu. Úvodem představuji partnery společného projektu - Speciální škola Bolton, Velká Británie (Ladywood School), Speciální škola Zerbst, Německo ( Schule am Heidetor), Speciální škola Kallitheas-Limnos, Řecko ( Dimotiko Sxoleio Eidikis Agogik), Speciální školy Český Těšín, Česká republika. Všechny školy mají jedno společné, vzdělávají žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy žáci se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, kombinovaným,...). Všem žákům věnují speciální pedagogové, vychovatelé s asistenti zvýšenou individuální péči. Na počátku školního roku bylo důležité připravit dobře promyšlený plán činnosti, který by respektoval cíle a úkoly spolupráce celého projektu. S plánem a činnostmi seznámit pedagogy, žáky a rodiče. Svým způsobem jsme vkročili do neznáma. Hned od počátku jsme se potýkali s problémem vzájemné komunikace a prezentace v cizím jazyce. V osnovách speciálních škol není zařazena povinná výuka cizího jazyka. Obdobný problém měli také naši partneři, neboť i úroveň možností dětí speciálních škol komunikovat s okolím je individuální dle úrovně postižení. Hlavní překážkou bylo tedy překonat komunikační bariéry, abychom žákům umožnili spolupráci s kamarády partnerských škol. V rámci nepovinných předmětů jsme žákům naší školy nabídli výuku anglického a německého jazyka. Zájem ze strany žáků a rodičů předčil naše očekávání. Po vzájemné dohodě s partnery jsme zahájili pravidelnou komunikaci prostřednictvím ové pošty. Žáci v rámci výuky jazyků za pomoci učitelů překládali dopisy svých spolužáků. Starší žáci zpracovali v rámci výuky na PC přeložené pozdravy, fotografie tříd a výrobků a zasílali kamarádům do Anglie, Německa a Řecka. Ale aby o jazykovou průpravu nebyli ošizeni ani ostatní žáci, byly na všechny místnosti umístěny cedulky s označením typu místnosti v českém a anglickém jazyce včetně obrázku (piktogramu). Dále byly v každé třídě zhotoveny tématické nástěnky (obrázek + anglický překlad) z různých oblastí např. barvy, čísla, datum, škola atd. V rámci předmětů byli žákům překládány vybrané slova do angličtiny, vždy se zřetelem na schopnosti dětí. Výbornou pomůckou pro prezentaci i komunikaci nám byl digitální fotoaparát. Žáci zvládli obsluhu fotoaparátu a s dopomocí pedagoga mohli prezentovat své činnosti, výtvarné či ruční práce. Složitý úkol zjednodušené komunikace jsme vyřešili a nyní se začalo pracovat na hlavní části projektu - poznávat a prezentovat své město a jeho okolí, historii i současnost, představit denní život školy, zvyky a zájmy dětí, sportovní úspěchy atd. Představa žáků, že budeme poznávat město, ve kterém se většina narodila a dobře jej znají, nebyla pro mnohé příliš atraktivní. Ale brzy zjistili, že své město a hlavně jeho okolí přeci jen tak dobře neznají. S historií a současností svého města a jeho okolím jsme se seznamovali v průběhu návštěv výstav, muzeí, vycházek či zimním pochodu. Vědomosti byly často doplněny sportovními dovednostmi. Na podzim jsme navštívili výstavu Kouzlo starých řemesel s ukázkami starých řemesel tvůrců Projekt Sokrates /Comenius 2004/2005 Podbeskydí. Naučná výstava nám přiblížila řemesla a výrobu v kovů, hlíny, těsta, kůže, tkaní látek, spřádání ovčí vlny, výrobu obuvi a papučí, vyšívání oděvů a ubrusů. Velmi ochotně nám vyšlo vstříc Těšínské muzeum projektem Život na Těšínsku, jejíž cílem bylo představit dětem jejich vlastní a sousední region (na druhé straně hranic), seznámit je se smyslem a podstatou muzea a zvýšit zájem o regionální kulturu, vést děti k pochopení významu uchovávání kulturního a hmotného dědictví, pomoci jim se zorientovat v základních rysech regionální kultury. Žáci obdrželi pracovní listy. Pracovní listy byly koncipovány tak, aby s nimi děti mohly pracovat přímo po shlédnutí expozice jako celku nebo jen její specifické části, ale i zcela samostatně třeba ve třídě. Učitel se mohl do expozice s dětmi vrátit několikrát a vždy vypracovat konkrétní část listů. Událostí přicházejícího jara byla soutěž Školní Slavíček. Celá škola se zapojila do zpěvu krajových písní, naučila se rozlišovat historické předměty denní potřeby a pojmenovat jednotlivé části těšínského ženského kroje. V soutěži jme mohli zúročit nabyté vědomosti z Těšínského muzea. Velkým zážitkem v poznávání historie života lidí z okolí našeho města byl pro žáky červnový celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Návštěva Dřevěného městečka a jeho okolí byla pro některé žáky ze sociálně slabších rodin jedinečnou příležitostí podívat se také za hranice rodného města. Ze všech činností byla pořízena fotodokumentace, která sloužila pro přípravu prezentací. K představení zvyků a tradic jsme vybrali sváteční dny vánoc a velikonoc. Partnerským školám byly v rámci hodin pracovní, výtvarné, jazykové výuky či činnosti ve školním klubu a družině připraveny balíčky, které obsahovaly dárečky (z keramiky, drátu, papíru, textilií či přízí), vlastnoručně vyrobená přání různých zajímavých technik, CD vánočních a velikonočních koled, vánoční či velikonoční ozdoby a také žáky upečené cukroví. O historii, současnosti a krajových zvycích partnerských škol se žáci seznamovali prostřednictvím nástěnek, na kterých byly prezentovány propagační materiály jednotlivých škol. Po vzhlédnutí videozáznamu poznali město a školní prostředí svých kamarádů z Anglie a Německa. Na CD prezentacích porovnali míru zručnosti či sportovních dovedností. V hodinách vaření někteří vyzkoušeli německé a řecké pochutiny i speciality. Důležité úkoly jsme plnili v rámci enviromentální výchovy. V souvislosti s poznáváním svého města jsme dostali úkol vybrat si, pečovat a prezentovat svůj strom. Celoroční soutěž měla název Stromy žijí s námi. Roční cyklus pozorování a ochrany stromů v okolí města Český Těšín byl velmi úspěšný. Každá třída si založila Deník našeho stromu, kde zaznamenávala své poznatky, zakládala pracovní listy, výlisky, plody a další zajímavosti. Zvláštní byla skutečnost, že téměř všechny třídy, aniž by si uvědomili souvislost s historií města, si vybrali státem chráněný strom. Pololetně byly deníky vyhodnocovány a nejaktivnější skupiny odměněny. Za zmínku jistě stojí výborná beseda Naši dravci. Představení dravých živých ptáků, ukázky krmení, výcviku, výskyt dravých ptáků, ochrana ptáků nebo výstroj cvičitele byla pro žáky nejen zajímavá podívaná ale i další zkušenost. V zimních měsících se starší chlapci pustili do výroby ptačích budek. Řádně vyměřit, dřevo opracovat, dle nákresu sestavit a dílo bylo hotovo. Je možné, že právě tu naši budku navštíví nějaký ten dravec. Další důležitou součástí projektu byla vzájemná návštěva pedagogů partnerských škol. Cílem všech setkání je seznámit se typy speciálních škol, s výukou žáků, pracovními sešity, listy, hodnocením žáků, školními pomůckami, vybavením tříd, způsobem realizace výuky atd.. Zhodnotit a porovnat systém výchovy a vzdělávání žáků s mentálním postižením v partnerských zemích, porovnat výrazné odlišnosti, problémy i úspěchy, vybavení škol a tříd, financování, pohled společnosti na vzdělávání žáků s mentálním postižením. Poznat kulturu a historii navštívené země, připravit další spolupráci partnerských škol i zdokonalit hovorou angličtinu. Na podzim se setkali pedagogové v anglickém Boltnu a na jaře v německém Zerbstu. Příprava na obě setkání byla náročná. Jak co nejlépe představit naši školu? Co poslat kamarádům? Jak a čím prezentovat naše město? Jak to zvládnout při těch všech školních povinnostem? Dali jsme hlavy dohromady a pustili se do práce. Vytvořili jsme almanach, který v základních rysech představuje naše město a školu ( školní a mimoškolní činnost, logo školy, foto žáků a pedagogů, termíny prázdnin, ové adresy tříd). Výsledky práce pedagogů a žáků z let minulých byly zdokumentovány na CD a videozáznamu. Město nám poskytlo propagační předměty a materiál zachycující historii i současnost města, jeho přírodní krásy i zákoutí, vše s anglickým a německým překladem. Společně jsme připravili dárky a dopisy pro kamarády. Pak už jsme jen nedočkavě čekali na odezvu ze strany partnerů. Naše práce i nápaditost vyrobených dárečků byly právem obdivovány. Ze setkání byl pořízen videozáznam a fotodokumentace. Po návratu pedagogů byly záznamy a propagační materiály z jednotlivých zemí použity na pracovních schůzkách pedagogů a žáků, včetně podrobného výkladu. Dále využívány ve výuce, kdy byly žákům poskytnuty podrobné informace o partnerských školách, předány pozdravy a dárky. Prostřednictvím partnerských setkání měli pedagogové možnost výměny metodických materiálů a vzhlédnutí jiných metod výuky. Ty nejzajímavější byly již přeneseny do výuky. Nyní se již připravujeme na podzimní setkání partnerských škol na naší škole - Speciální škole Český Těšín. Co dodat závěrem? Jsme malá škola, která se nebojí pustit do velkých věcí. Našim hlavním cílem je předat svým žákům vše, co je v našich silách už proto, že jsme škola speciální. Spolupráce na projektu vtáhla do činností celou školu. Spolupráce mezi pedagogy, mezi žáky či pedagogy a žáky je nezbytná. Zapojili se celé třídy, školní klub a družina. Aktivity se prolínaly všemi předměty a celoročním plánem školy. Naučili jsme se nové techniky práce, pracovali s netradičním materiálem a poznali nové přátele. Seznámili jsme se svým městem, kulturou i jinakostí partnerských zemí. Čeká nás jistě mnoho práce, ale my nadále chceme: Rozumět lépe sobě i jiným. Chcete zviditelnit svou firmu v rámci regionu a být součástí klubu IRP Český Těšín? Tímto Vám nabízíme reklamní plochy na fotbalovém stadiónu v České Těšíně na ulici Dr. Slámy u řeky Olše. V případě, že reklamu nežádáte a jste firmou fandící fotbalu, můžete se podílet na činnosti divizního fotbalového klubu IRP Český Těšín formou finančního daru. Máte-li zájem, kontaktujte nás na tel. čísle sekretář klubu p. Kisza. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

5 strana 5 Kinematograf bratří Čadíků na Náměstí ČSA, Český Těšín Příznivci kina, maringotky Kinematografu bratří Čadíků vyráží na cesty. Navštíví rovněž Český Těšín. V termínu od se na náměstí ČSA v Českém Těšíně uskuteční filmové projekce. Kinematograf bude promítat výlučně snímky z českých filmařských dílen. Budeme moci zhlédnout filmy jako Fimfárum, Nuda v Brně, Želary, Český sen a Horem pádem. Vstupné na projekce v České republice je dobrovolné. Díky podpoře partnerů a sponzorů je možné pokrýt náklady spojené s provozem, a tak může být vstupné každoročně věnováno na dobročinné účely. Přijďte a podpořte tak vynikající akci! Kolektiv zaměstnanců KaSS Střelnice Těšínský podzim s hudbou Vážení milovníci hudby, dovolujeme si Vás pozvat na novou koncertní sezónu v rámci Kruhu přátel hudby. Během roku nás navštíví hned několik známých hudebních těles. V prosinci se můžeme těšit na světově známý soubor BONI PUERI, v únoru vystoupí skupina THURI ENSEMBLE, v březnu dechové kvinteto ACADEMIA a v dubnu se představí duo - Petr Přibyl (viola) a Ivana Pokorná (harfa) s koncertním vystoupením DIALOGY S HARFOU. Netradiční seskupení 3 půvabných violoncellistek, jenž vystupují pod názvem VČELLI vystoupí v měsíci květnu. Nabídka je pestrá a věříme, že si najde své posluchače. Novinkou nové koncertní sezóny je intenzivnější spolupráce s polskou stranou - Cieszyńskim Towarzystwem Muzycznym. Koncerty se budou konat na různých místech Cieszyna - např. Zamek v Cieszynie, Szkoła Muzyczna na Zamku. Při návštěvě koncertů na polské straně budou mít členové Kruhu přátel hudby stejné cenové výhody jako na druhé straně řeky Olše. Doufáme, že tato spolupráce bude úspěšná a že se setká s kladným ohlasem. Dávná hudba v Těšíně - VIII. ročník Příznivce hudby potěšíme také zprávou široké nabídky koncertních Rockování nad Olzou Malá rocková přehlídka s mezinárodní účastí areál KaSS Střelnice Poslední prázdninový pátek bude areál KaSS Střelnice patřit rockové přehlídce, na které vystoupí od: 15:45 hod. vincent vega (cz) 16:45 hod. djembe sexy (cz) 18:00 hod. chiméra (sk) 19:15 hod. apatheia (cz) 20:30 hod. al skapones (cz) 21:45 hod. apogeum (pl) 23:00 hod. vypsaná fixa (cz) Vstupné v předprodeji činí 90,- Kč, na místě 120,- Kč. Vstupenky je možno zakoupit v Regionálním informačním centru v Českém Těšíně na ul. Hlavní, v Domu Narodowym v Cieszynie, v Informačním centru Karviná a Kině Kosmos v Třinci. Rezervace vstupenek: KaSS Střelnice, tel.: , vystoupení v rámci Dávné hudby v Těšíně a Cieszynie. Letošní ročník proběhne ve dvou fázích. První část se uskuteční v období od a druhá od Koncerty proběhnou jako obvykle na obou stranách reky Olzy. Podrobný program bude zveřejněn v Kulturním zpravodaji a na webových stánkách (www.kassct.cz). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. XVI. Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu Dekádu tvoří cyklus deseti koncertů v Českém Těšíně a Cieszynie, na kterém se široké veřejnosti prezentují polští, čeští, slovenští, ale také další zahraniční umělci, jednotlivci, komorní soubory i pěvecké seskupení. Na všech koncertech je možno zaslechnout tóny varhan a dalších hudebních nástrojů. Snahou organizátorů je přiblížit oblast vážné hudby co nejširší veřejnosti, proto je vstup na většinu koncertů konaných v rámci dekády zdarma. Letošní ročník se uskuteční od do Bližší informace naleznete v říjnovém Kulturním zpravodaji a na webových stránkách (www.kassct.cz). Mgr. Dagmar Černochová KaSS Střelnice Za strašidly na Piastovskou věž V sobotu se v areálu KaSS Střelnice chystá rozloučení s prázdninami ve velkém stylu! Je přichystáno vyhodnocení celoměstského projektu Prázdniny 2005, lampiónový průvod a strašidla na zámku. Organizátory těchto akcí je KaSS Střelnice a COK Cieszyn. V rámci projektu PRÁZDNINY 2005 proběhne od hodin vyhodnocení prázdninové soutěže a dětem budou předány věcné odměny. Po vyhodnocení prázdninové soutěže vyjde od KaSS Střelnice lampiónový průvod. Odchod průvodu se uskuteční v hodin. Lampióny bude možné zakoupit před průvodem v prostorách Kulturního a společenského střediska. Děti s rodiči a rozsvícenými lampióny projdou hraniční přechod a kolem řeky Olše budou pokračovat na Zámecký vrch, kterému vévodí Piastovská věž. To je to pravé místo, kde budou řádit česká a polská strašidla. Pro děti je připraven zábavný program v podání šermířů SHŠ TIZON a SHŠ RYTÍŘI SVATÉHO GRÁLU. Jsou připraveny ukázky soubojů a scének, různé atrakce pro děti, střelba z kuše - luku, dobové tance a ohňová show. Chcete znát důležité informace o našem městě? Čtěte Zpravodaj města Český Těšín! Kino Central září 2005 Štefánikova 27, Český Těšín Tel: Program: 2. září pá, začátek v h MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA Muzikál/komedie/romance, GB/USA, přístupný, české titulky. 2. září pá, začátek v h BLÍZKO NEBE První český evropský film, s mezinárodním obsazením, etnickou hudbou a univerzálním tématem. Multikulturní tragikomedie, ČR, přístupný září so, ne, začátek v h KOUZELNÝ KOLOTOČ Animovaný pohádkový příběh, Velká Británie, přístupný, česká verze září so, ne, začátek v h STAR WARS: EPIZODA III - PO- MSTA SITHU Válka! Republika se hroutí pod brutálními útoky vůdce separatistů hrabě Dooku. Sci-fi, USA, nevhodné do 12 let, české titulky. 9. září pá, začátek v h DOGORA Patříte-li mezi vášnivé čtenáře magazínu National Geographic, nebo obdivovatele filmu Baraka, dostane vás i Dogora. Dokumentární/hudební, Francie, nevhodné do 12 let, české titulky září so, ne, začátek v h 10OCHRÁNCE Příslušník elitních jednotek SEAL Shane Wolfe žil v domnění, že je připraven zhostit se jakkoliv náročné nebo neuskutečnitelné mise...dokud nezkusil hlídat děti. Komedie, USA, přístupný, české titulky. 10. září so, začátek v h HOTEL RWANDA Když celý svět zavíral oči, on otevřel svou náruč. Skutečný příběh novodobého Oskara Schindlera. Drama/válečné, Kanada, nevhodné do 15 let, české titulky. 11. září ne, začátek v h KORSICKÝ PŘÍPAD Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby našel vůdce místní mafie. Komedie, Francie, přístupný, české titulky. 16. září pá, začátek v h STOPAŘŮV PRUVODCE PO GA- LAXII Pozemšťan Arthur Dent prožívá další z řady svých špatných dnů. Sci-fi komedie, USA/Velká Británie, přístupný, české titulky září so, ne, začátek v h PROTI ZDI Nejlepší evropský film roku 2004 Můžete skoncovat se životem a nemusíte se přitom zabít. Romantické drama, Německo, nevhodné do 15 let, české titulky září so, ne, začátek v h KRUH 2 Strach uzavírá kruh. Horor, USA, nevhodný do 15 let, české titulky. 23. září pá, začátek v h PROKLETÁ ARGENTINA Teror. Strach. Soucit. Láska. Drama/ romance/thriller, USA / Argentina / Španělsko / VB, nevhodné do 15 let, české titulky září so, ne, začátek v h OBČANSKÁ VÝCHOVA Jana, Petera a Jule spojuje jejich vášeň - touží změnit svět. Krimi/drama/romance, Německo/Rakousko, nevhodné do 12 let, české titulky září so, ne, začátek v h SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU Sin City - město hříchu je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami, někdo touží po pomstě, někdo po spasení a další...po obojím. Dobrodružná, kriminální gangsterka, USA, černobílý, digitálně dobarvovaný, nevhodné do 15 let, české titulky. 30. září pá, začátek v h KINSEY Kinsey: Jaká je Vaše nejoblíbenější poloha při milování? Dívka kolem 20 let: Ono jich je více? Drama, USA, nevhodné do 15 let, české titulky. Poklady z Těšínské truhly PROGRAM Čtvrtek Galerie Těšínského divadla h BYŁO, NIE MINĘŁO... Vernisáž výstavy fotografií prezentujících současné edice akce Poklady z těšínské truhly Sál Těšínského divadla h ONDRASZEK- PAN ŁYSEJ GÓRY Divadelní představení Polské scény Těšínského divadla, po představení slavnostní zahájení akce Poklady z těšínské truhly Sobota KaSS STŘELNICE h TANEČNÍ SEMINÁŘ PRO PO- KROČILÉ Výuka standardních a latinskoamerických tanců lektory z Veverské Bitýšky, ve spolupráci se souborem Kanafas a TK OTON h BESKYDY VE FOTOGRAFII dílna pro veřejnost, promítání diapozitivů, beseda s Mgr. Janem Bockem, fotovýlet Beskydy - ve spolupráci s o.s. Fotografický Obzor Český Těšín Pátek Sobota ZA POKLADY TĚŠÍNSKÉ TRUHLY Soutěž pro děti od 6 do 15 let o víkendový pobyt v Beskydech, organizátoři: KaSS Střelnice, Městská knihovna, Muzeum Těšínska a Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně Sobota BESKYDSKOU TROJOBCÍ - JAWORZYNKA, KONIAKÓW, ISTEBNA Poznávací výlet za skvosty nejen lidové architektury a zvyků Těšínského Slezska KaSS STŘELNICE h EZOTERICKÝ FESTIVAL Akce ve spolupráci s MVDr. Michaelou Liškovou Čtvrtek KaSS STŘELNICE h TVŮRČÍ DÍLNY LIDOVÉHO UMĚNÍ Dopolední semináře pro žáky základních a středních škol, odpolední dílny tvořivosti pro dospělé s autory lidového umění z regionu Těšínského Slezska Pátek Náměstí ČSA, h KNIHOVNICKÝ HAPPENING 2005 ANEB VELKÁ VEČERNÍČ- KOVÁ ŠOU Akce s celostátní účastí k zahájení Týdne knihoven, pořádá: Městská knihovna Český Těšín Sobota KaSS STŘELNICE h KOUZLO STARÝCH ŘEMESEL ukázky lidových řemesel a tvořivosti v našem regionu - umělecký kovář, dráteník, výroba lidových nástrojů, hrnčířství, výroba šperků, pernikářství, zpracování lnu a vlny na kolovrátku a další: DŘEVOŘEZBA, OBRAZY- umělci z Těšínských Beskyd, TĚŠÍNSKÁ VÝŠIVKA - Blažena Slováčková, TĚŠÍNSKÉ KROJE A ŠPERKYhosté z PR h HLÍNA NENÍ PLASTELÍNA modelování a vytáčení na kruhu v keramické dílně pod vedením Jarky Rybové a studentů ze střední umělecké školy v Ostravě NAMALUJ SI SVOJE TRIČKO batikování a tisky na vlastní trička, kabelky aj. materiál pod ve- dením Jany Reichenbachové, akce pro rodiče s dětmi h BYLINNÁ CESTA KE ZDRAVÍ Beseda s Jindřiškou Kristenovou, prodej bylin, měření EAV přístrojem- Ing. Josef Kawulok h A ZŮSTANE JEN FOTOGRAFIE Pořiďte si fotografie ve starém stylu do svého alba h JE LIBO LINDR, ČTVERYLKU NEBO VALČÍK? Výuka lidových, společenských a country tanců pod vedením Mgr. Naďi Honzákové a Mgr. Boleslava Slováčka h SLEZSKÉ PŘÍBĚHY A MÝTY Autorské čtení v podání MgA. Petra Kantora a jeho hostů Sál KaSS Střelnice ve h COUNTRY BÁL Účinkují: taneční skupina Kanafas, Vrtáci a hosté Neděle KaSS STŘELNICE h KOUZLO STARÝCH ŘEMESEL ukázky lidových řemesel a tvořivosti v našem regionu - umělecký kovář, dráteník, výroba lidových nástrojů, hrnčířství, výroba šperků, pernikářství, zpracování lnu a vlny na kolovrátku a další SOUTĚŽ O TĚŠÍNSKÝ JABLEČ- NÝ ŠTRŮDL Pozor!!! Soutěž pro širokou veřejnost! h - KaSS Střelnice - evidence a předání pečených výrobků včetně receptury h Góra Zamkowa Cieszyn - ukázky pečení štrůdlu s vyhodnocením soutěže h VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI ZA POKLADY TĚ- ŠÍNSKÉ TRUHLY Lidové zvyky na Těšínsku - beseda s Mgr. Boleslavem Slováčkem a vystoupení folklórního souboru Oldrzychowice SOUTĚŽ PRO DĚTI O RODINNÝ VÍKENDOVÝ POBYT V BESKYDECH ZA POKLADY TĚŠÍNSKÉ TRUHLY Soutěž pro děti od 6 do 15 let Tradiční soutěž pro děti připravily tyto instituce: Městská knihovna, Muzeum Těšínska, KaSS Střelnice a Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně. V každé z nich musíte získat razítko (celkem 4) na slosovatelný kupon, který je součástí letáku. Rozhodující pro finále bude taktéž papírová čepice, opatřena 4 znaky všech organizátorů soutěže, které získáte při splnění jednoduchých úkolů v jednotlivých institucích. Tuto čepici a vyplněné kupony přinesete s sebou v neděli v hodin do KaSS Střelnice, kde proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže v rámci pořadu Lidové zvyky na Těšínsku. Budou losovány věcné ceny a hlavní cenou bude víkendový pobyt v Beskydech pro čtyřčlennou rodinu. Informace o soutěži a letáky s kuponem získáte ve své škole nebo v jednotlivých organizacích.

6 strana 6 Eurorebus 2005 Těšínský folklór Rok s rokem se sešel a my, čtyři studenti Septimy A českotěšínského gymnázia, jmenovitě Josef Beničák, Jiří Jelínek, Radek Sporysz a Zbyněk Wojkowski, jsme se opět zúčastnili již jubilejního desátého ročníku soutěže Eurorebus. V loňském roce se dvěma z nás, Radku Sporyszovi a Zbyňku Wojkowskému, podařilo zvítězit, proto jsme chtěli tento úspěch zopakovat. Oproti minulému roku se pravidla soutěže změnila - místo dvoučlenných družstev soutěžila družstva tříčlenná. Soutěž sestávala ze dvou kol - krajského a celostátního. Z kraje postupovala vždy 4 nejlepší. Krajské kolo pro kraj Moravskoslezský a Olomoucký se konalo 9. dubna v Olomouci. Náš tým se jej zúčastnil ve složení Josef Beničák, Jiří Jelínek a Radek Sporysz. Přes naši velkou snahu jsme se do Prahy takřka neprobojovali, jelikož nám organizátoři omylem nezapočítali dva body, které nás dělily od postupu. Po naší včasné reklamaci ale svůj omyl uznali, a tak jsme ze 4. místa postoupili. Celostátní kolo se konalo 4. června v Praze na Filozofické fakultě UK. Naše družstvo doznalo jedné změny. Jirku Jelínka nahradil ostřílený Zbyněk Wojkowski. I zde se nám podařilo splnit veškerá očekávání a podruhé v řadě jsme zvítězili, tentokrát dokonce se sedmibodovým náskokem na druhé místo. Za tento úspěch jsme si odvezli mobilní telefony, 1500,Kč a atlasy, pro školu jsme vyhráli počítač a své třídě účast na Expedici Eurorebus. Doufám, že bude neméně zajímavá jako ta loňská, kdy jsme navštívili Šumavu, Regensburg a Passau. Na závěr bych chtěl za celý náš tým poděkovat profesorkám Pavle Kubínkové a Gražyně Mlčochové za jejich pomoc a obětavost. Radek Sporysz V předminulém čísle Těšínského zpravodaje jsme Vás informovali o úspěších našich žákyň v pěvecké soutěži Jaro přišlo k nám. Žákyně 9. třídy Základní školy Slovenská, Mája Kodešová, se probojovala z regionálního do celostátního kola, které se konalo ve Velkých Losinách. Celá akce proběhla května 2005 v překrásném lázeňském areálu. Tato soutěž byla velice prestižní. Uskutečnila se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a mistra Petra Dvorského. Spolu s vyučujícím hudební výchovy L. Kaletou Mája zastupovala oblast těšínského Slezska. V tradičním těšínském kroji zpívala dvě písně: původně těšínskou lidovou Zdało sie mi zdało a lidovou píseň pocházející z Milikova Stoji gruszka nad Kostkowym. Z předfinálového kola postoupila do samotného finále celé soutěže. Ze zhruba dětí, kteří se zúčastnily od regionálních kol pěvecké soutěže Jaro přišlo k nám se Mája dostala do první dvacítky. Doprovázela ji cimbálová kapela Vojtek z Ostravy. Velice statečným způsobem reprezentovala náš region. A my ji za to děkujeme. Mgr. L. Kaleta Surfování s hudbou Každý měsíc nová otázka, každý měsíc nový úkol. Za dobrou odpověď, za správné řešení zadání - odměna. Měsíční vyhodnocení soutěže. A kdeže se dá pobavit, něco nového dozvědět a případně i vyhrát? Stačí každý měsíc navštívit webové stránky městské knihovny, konkrétně oddělení hudby a umění, kde Vám nabízíme možnost zúčastnit se internetových soutěží. Tyto soutěže jsou připraveny hned dvě. Jedna pro zvídavé děti s názvem Surfování s hudbou. Ta druhá, Hudební kaleidoskop, ta je připravována pro dospělé. Stačí vždy poslat em odpověď na soutěžní otázku z oblasti hudby nebo využít i možnosti odevzdat v knihovně odpověď písemnou formou. A co následuje pak? Potom je opět na Vás sledování webových stránek nebo informativních nástěnek v knihovně s cílem dopátrat se správné odpovědi a vítěze jednotlivého kola soutěže.přesvědčíte se sami, že takovým jednoduchým způsobem můžete získat nové informace z oblasti hudby. Máte - li soutěživého ducha, zajisté s radostí zjistíte, že pravidelný, byť ový kontakt s knihovnou, se vyplatí. Přinese Vám nejen zmiňované informace, ale při troše štěstí i příjemné překvapení v podobě Vaší výhry. Takže - proč to nezkusit? Těšíme se na Vás. Halina Paciorková odd.hudby a umění MěK Český Těšín Úspěchy ZŠ Slezská Ve školním roce 2004/2005 se naší škole v soutěžích zvlášť dařilo. Jak jste si mohli přečíst v předchozím vydání zpravodaje, byli jsme úspěšní v různých oborech. Naši žáci vynikali zejména ve sportu, ve výtvarné výchově i v mnoha soutěžích s ekologickou nebo historickou tématikou. Dnes, na počátku nového školního roku, bychom rádi poděkovali těm, kteří naši školu vzorně reprezentovali a dosáhli největších úspěchů: Do celostátního kola astronomické olympiády, které se konalo v Praze, postoupila žákyně IX.B Markéta Kročilová, která se v náročné konkurenci umístila na velmi pěkném místě. V 8. ročníku Olympiády dvojic v informatice obsadili žáci IX.A Jakub Hendrych a Ivana Pallová 1.místo a pro školu získali putovní cenu - meč Excalibur. I nejmladší děti zažily velký úspěch. Z krajského kola Olympiády dětí a mládeže DDM přivezlo družstvo dětí I.stupně 3.místo za plavání a 3.místo za skoky přes švihadlo. Všem žákům i učitelům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme podobné úspěchy i v novém školním roce. A všem posíláme malou vzpomínku na prázdniny: Školní družina Masarykovy sady ve školním roce 2004/2005 Tentokrát se můžeme pochlubit širokou škálou akcí, kterých jsme se zúčastnili i sami pořádali. - Hned od září jsme začali spolupracovat s knihovnou na Havlíčkové ulici - akce Těšínská truhla. - Vydali jsme se na sobotní výlet. Náš cíl - chata Filipka. Výšlap jsme spojili s opékáním párků. K velké skupině dětí se přidali také rodiče. - Počasí na podzim přálo, proto jsme naplánovali družinovou akci na školní zahradě, a to... Soutěživé odpoledne spojené s opékáním párků. - V říjnu jsme pomáhali při přípravě a průběhu Akademie školy. Vydali se na vycházku s pouštěním draků a sbírali kaštany. - Pilně jsme pracovali a v prosinci pozvali naše blízké na Vánoční besídku. Pásmo písní, říkanek a scének v předvánoční náladě bylo ohodnoceno hlasitým potleskem. - Mezidružinová pěvecká soutěž: Těšínský slavíček se konala v lednu. Malé zpěváky ze sedmi škol jsme přivítali v naší ŠD. Můžeme se pochlubit krásným 3.místem. - Naplánovali jsme exkurzi v hasičské zbrojnici v Českém Těšíně - velká auta, hlasité sirény, nové poznatky... - Kamarádi z MŠ si na nás vzpomněli a v únoru uspořádali společnou akci: Hry na sněhu. - Zažili jsme velmi zajímavou akci v knihovně: Pasování prvňáčků na čtenáře. - Tanec, soutěže, zpěv, promenáda v maskách - to jsme si užili na pěkném karnevalu, který se konal v Chotěbuzi. - A je tu březen - měsíc knihy. Proto jsem využili naši knihovnu na Havlíčkové ulici a zúčastnili se besed. - Ani v dubnu na nás knihovna nezapomněla a pozvala nás na akci Sázení pohádkovníku. Děti měly z této akce nezapomenutelné zážitky. Nejen, že mohly u zakrslého stromu vyslovit nejtajnější přání, ale také nás natáčela televize. - Snad každý z nás má rád pohádky. Proto jsme tentokrát my větší pozvali naše menší kamarády MŠ a uspo- řádali společnou akci: Malujeme na chodník pohádkové postavy. - A je tady květen - svátek maminek. Naši první akci jsme v tomto měsíci nazvali Děti dětem - navštívili jsme mateřskou školu a vzájemně si ukázali co umíme... - Nejvíc ohodnocena byla akce Besídka ke dni matek - pásmo netradičních písní, říkanek a nechyběl ani tanec. - Zúčastnili jsme se mezidružinové soutěže Zelená stezka, která se konala na ZŠ Slovenská ve Svibici. Soutěžili jsme v kategoriích druhých a třetích tříd a vybojovali 5.místo. - Tento měsíc bohatý na akce jsme zakončili smažením vaječiny na školní zahradě. Nechyběly ani soutěže a dobrá nálada. - A co jsme ještě dělali v červnu? - soutěživé odpoledne na školní zahradě pořádané ke dni dětí - celodenní výlet do ZOO Ostrava - sobotní výšlap na hory - dětské Radovánky a závody na koloběžkách spolu s kamarády z MŠ. L.Martinková Když deváťáci maturovali aneb oborové dny na Masarykových sadech ZŠ Masarykovy sady je velmi stará (celá budova opravena k 80.výročí školy), ale má velmi mladý kolektiv učitelů (věkem i duchem), který zapojuje do své výuky prvky moderního vyučování (kritické myšlení, kooperativní učení, problémové učení) tak, aby žáci byli připraveni na život nejen po stránce vědomostní, ale i po stránce osobnostní. Jejich krédem je především to, aby děti chodili do školy rády. Ve škole probíhá celá řada programů, o nichž vypovídají již jejich názvy: integrační program, program informační výchovy, program prevence kriminality, program ozdravných a poznávacích výjezdů, program jazykového vzdělání a výměnných pobytů. Žáci mají šanci rozvíjet svou Hezké léto osobnost ve školním parlamentu, ve Igor Kluziok, V.třída školním klubu, ve školní družině a ve více než 20 kroužcích. Škola je pro ně Krásné jsou hory, otevřena od rána, do pozdních hodin. krásná je ves, Volný čas mohou strávit sportovhezká je láska, ním odpolednem na školním hřišti, hezký je les čtenářským podvečerem ve školní na venkově, knihovně, či brouzdáním po interkam jedu dnes, netu v učebně výpočetní techniky. kde skoro nikdy neštěkne pes. Otevřen je pro ně i školní klub, kde se mohou zúčastnit nejrůznějších činto je ten náš venkov, ností a her. Tento dětský klub je ideálkde slunce hora zakrývá. ním a bezpečným zázemím nejen pro Jen stín z něho zbývá. podzimní sychravé odpoledne. A léto se na nás usmívá. Součástí programu školy jsou i Dnes Petr jídlem přispívá. Oborové dny. Co to je? Každý z našich deváťáků si po přijímacích Na venkově kráva bučí zkouškách vybral seminární práci a Pavel huláká: Čmelák bzučí! některého z oboru, který buď půjde Pavouček si své sítě vláknem vyšívá a maminka mi na lavičce gatě zašívá. studovat, nebo je mu nějakým způsobem blízký. I ptáci si staví svá hnízda, Jaký je smysl oborových dnů? Kde mají dobrá místa. Vraťme se ke slovu hra. K jeho užití Pavouček si babí léto souká, láká, že žáci pracují jako historici, vítr na nás slabě fouká. jako biologové, jako botanici apod. A výr na vše kouká. Slovo jako neznamená jenom jako, Když slunce pak zachází za obzor ale spíše doopravdy jako. Malé dítě dolů, se učí hrou - a nevadí mu, že koník, My odjíždíme rychle domů. na němž jede, je jako koník. A proto hra na vědce, která nabývá na opravdovosti - je to cíl, který je třeba naplnit konkrétními kroky. Oborové dny přinášejí příležitost k procvičení a osvojování smysluplných dovedností, které potřebují všichni, kdo ve svém profesním životě denně řeší komplexní úkoly. Oborové dny pomáhají žákům vykročit za bránu školy - někdy doslovně, jindy typem zadání. Obor není předmět, obor je celá oblast se všemi činnostmi, které k ní patří. Už při výběru tématu se musí žák projevit zodpovědně, neboť si vybírá z široké nabídky a své přihlášení již nemůže změnit. Ke zvolenému tématu pak musí získat co nejvíce materiálu, který je nucen ověřovat, třídit a sestavovat do smysluplných celků, přidat vlastní pozorování i úvahu a sestavit něco nového. Jednotlivé práce museli žáci zformulovat písemně, tak, aby s podle navrženého projektu dalo postupovat. Vyvrcholením oborových dnů je prezentace před komisí a diváky, kde deváťáci jednotlivé seminární práce obhajují. Mezi vybranými tématy se objevovali nejčastěji témata přírodovědná (např.cesta Českou republikou, Cesta světem, Největší most na světě, Dřeviny a jejich využití), ale také témata z matematiky (např.rovnice, Slovní úlohy řešené rovnicemi), dále zpracované prezentace z výpočetní techniky, dokonce i témata sportovní (Historie fotbalu). O tom, že se naši žáci naučili dobře jazyky, svědčí i to, že několik seminárních prací bylo prezentováno v angličtině a němčině. Odměnou za náročnou práci během posledního čtvrtletí bylo malé maturitní vysvědčení a především dobrý pocit, že jsou dobře připraveni pro další život. Mgr. Jana Valošková

7 strana 7 Mohou hlásiče požáru zachránit životy? Zájemci o VŠ studium Česká asociace hasičských důstojníků s hasiči radí Hasiči tvrdí, že vznik samotných požárů vyloučit nelze. Je však možné výrazně omezit tragické následky, a to zejména včasným zjištěním požáru. Významným krokem kupředu v tomto směru pro běžné domácnosti by mohlo být využívání autonomních požárních hlásičů. Mají jednoduchou instalaci, údržbu a jejich pořizovací hodnota se pohybuje v řádech stovek korun. Tyto hlásiče dokáží včas varovat obyvatele bytů a domů před hrozícím nebezpečím požáru nebo unikajícího plynu, vysvětlil vyšetřovatel příčin požárů Karel Fleischer z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Územního odboru Karviná. V České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a majetku. Mezi nejčastější požáry z nedbalosti patří požáry bytů a rodinných domů, které mnohdy zbytečně končí tragicky. Na Karvinsku tyto případy v roce 2003 představovaly 14,7 procenta, o rok později dokonce 25,57 procenta. Smutným příkladem je požár z letošního 19. května v Karviné-Ráji, při kterém zahynula jedna osoba. Autonomní hlásič požáru je detekční zařízení obsahující v jediné skříni všechny komponenty potřebné pro zjištění požáru a aktivování zvukového poplašného signálu. Instalovaný bezdrátový hlásič zareaguje na nejvýraznější projev požáru, kterým je výskyt kouře a spustí akustický poplašný signál. Zařízení je napájeno baterií, čímž je vhodné i pro prostory bez elektrické sítě. Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. Hlásiče můžou být taktéž napojeny na elektronický zabezpečovací systém (EZS). Někteří výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní. Tento systém je vhodný například pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí. K včasnému varování slouží také detektor úniků hořlavých plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů, včetně zemního, svítiplynu, propanu, butanu, acetylénu, vodíku a řady dalších. Únik rozlišuje ve dvou úrovních koncentrace a signalizuje ho jak akusticky tak i opticky. Umístění Instalace hlásičů se provádí např. na stropní konstrukci pomocí jednoho max. dvou vrutů. Cena autonomního hlásiče požáru se pohybuje kolem 700 korun a cena detektoru úniku plynu zhruba korun. U obou těchto zařízení výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásiče. K dostání by měly být ve specializovaných prodejnách a kutilských marketech. Přestože v České republice není problematika autonomních hlásičů řešena žádným právním předpisem ani nezávaznou normou, z hlediska ochrany životů a materiálních hodnot se jedná určitě o výhodnou investici,.více informací lze získat na internetových stránkách nebo stránkách České asociace hasičských důstojníků Použitý materiál: v Třinci mají poslední možnost se přihlásit Konzultační středisko Vysoké školy podnikání Ostrava opět otevírá v Třinci bakalářský obor vysokoškolského studia. Ve školním roce 2005/ 2006 se počítá s otevřením studijního programu Ekonomika a management oboru Podnikání. Výuka bude probíhat formou kombinovaného studia trvajícího 3,5 roku. Studenti navštěvují přednášky jedenkrát měsíčně od čtvrtku do pátku. Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí zvýšit své vzdělání bez ohledu na věk nebo druh dosaženého vzdělání. Podmínkou je maturita a úspěšně absolvované přijímací řízení. Studium je vhodné i pro zaměstnané díky kombinované formě studia. informoval vedoucí třinecké pobočky vysoké školy Ing. Michal Banot. Samotná výuka probíhá přímo v Třinci. Školné pro školní rok 2005/2006 činí Kč, v ceně školného jsou zahrnuty základní výukové materiály. Možnost úhrady formou 2 splátek. Přijímací řízení se bude konat 1. září od 14:00 také v Třinci. Přihlášky mohou zájemci o studium podat elektronicky na alespoň měsíc předem. Myslíme na Vaše zdraví - díl II. Přírodní lék zvaný kombucha Ronaldu Reaganovi pomohla proti rakovině zázračná houba - kombucha. Zázraky neexistují, tvrdí někteří. Jiní jsou přesvědčeni o opaku. A další mají svůj zázrak - kombucha. Podle nich tato houba léčí dnu, vysoký krevní tlak, ekzémy, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, pomáhá při poruchách trávení, migrénách i jako lék proti depresi nebo rakovině. Stačí prý jen pravidelně pít čajový nápoj, který se z kombucha připravuje. Podivný název kombucha patří houbě přivezené z východní Asie, kde její léčivé účinky podle dochovaných záznamu znali v roce 221 před n.l. Není to vlastně klasická houba, jaké se sbírají do košíků v lese, ale shluk různých druhů kvasinek a bakterií, které ve vhodném prostředí dál rostou a množí se. Mnozí lidé ji nazývají z á z r a č ný c h lékem, které předčí řadu přírodních léčiv. Lékařské studie a výzkumy jim dávají za pravdu. Čaj z kombucha je vynikajícím prostředkem proti dně, revmatu, zánětu kloubů, ledvinovým kamenům, ale především rakovině v jejím počátečním stádiu, tvrdí např. nizozemský lékař A.J. Lodewijkx, který se zabývá přírodními léčivy. Čajový nápoj z kombuchy je velice vhodný také pro sportovce a těžce duševně pracující, je vynikajícím prostředkem proti nervozitě a problémům spojeným se stárnutím, dodává bývalý ředitel Státní vysoké školy chemické - v Braun-schweigu Hans Irion. Podle posudku Státního zdravotního ústavu v Praze tento osvěžující nápoj také příznivě působí na střevní mikroflóru, potlačuje nežádoucí zárodky a enzymaticky podporuje trávicí pochody. Bylo by však mylné domnívat se, že se po vypití pár skleniček nápoje připraveného pomoci kombuchy zbavíte všech bolestí a neduhů. Pravidelné pití tohoto nápoje však podporuje aktivitu a vitalitu, reguluje trávení, pomáhá regenerovat imunitní systém a zbavuje organismus škodlivých látek. O blahodárných účincích nápoje kombuchy se zmiňuje i známý ruský spisovatel Alexandr Solženicyn, který v jedné ze svých knih popsal vyléčení zhoubného nádoru ČAJOVÝM KVASEM, jak se nápoji z kombuchy v Rusku říká, v sovětském pracovním tá- boře. Díky jeho podrobným informacím začali dokonce američtí lékaři úspěšně léčit v roce 1983 zhoubný nádor Ronalda Regana. Nápoj jehož chuť připomíná střik z bílého vína nebo sekt, si získal přízeň mnoha světových hvězd, například hereček Daryl Hannahové, Lindy Evansové či režiséra Olivera Stonea, skleničku si občas dopřeje i zpěvačka Madonna. Pití kombuchy se doporučuje každé ráno, vždy 2dcl nalačno, a dále v neomezeném množství. Nápoj nemá žádné vedlejší účinky. Díky kvasnému procesu sice obsahuje alkohol, ale v tak nepatrném množství, že jeho pití nevadí řidičům ani těhotným ženám či kojícím matkám. I pro děti od dvou let je mnohem vhodnějším nápojem než sladké limonády. Kombuchový nápoj s příchutí černého nebo zeleného čaje, ale i meduňky, hlohu, kopřivy, heřmánku nebo šípku dnes už seženete ve většině obchodů se zdravou výživou.dvoulitrová láhev stojí okolo 60,-Kč. Mnohem levnější, i když pracnější je domácí příprava. Stačí si koupit kombuchovou kulturu, jejíž cena je necelých 100,-Kč. HOUBA je velmi nenáročná a rychle se množí. Pokud se o ni budete správně starat, nejenže vám dlouho vydrží, ale brzy se o ni můžete podělit s někým jiným. Již v dávné minulosti panoval zvyk, kdy si rodiny mezi sebou předávaly kombuchu jako projev přátelství a vzájemné pomoci. O kombuše je vědecky prokázáno, že: zvyšuje imunitu organismu, čistí tělo od jedovatých látek, má antibiotický efekt, působí proti rakovině, reguluje trávení, podporuje látkovou výměnu, příznivě působí na střevní mikroflóru, působí proti dně, hemeroidům, vápenatění žil, revmatismu, artróze, artritidě, trombóze, skleróze multiplex, kožním onemocněním, plísním, při regulaci krevního tlaku, oslabení vaziva, obecně proti nemocem pokročilého věku. V příštím čísle si popovídáme o PŘÍRODNÍM LÉKU ZVANÝ ŽALUDEČNÍ a ŽELEZITÉ VÍNO. Stránku pro Vás připravila Anna Kabotová a Ivana MoravcováStřelniční 19, Český Těšín Napište nám Vaše dotazy, připomínky na Celý den zpívat si jen Mít čapku s bambulí nahoře, jíst kaštany, mýt se v lavoře, od rána po celý den zpívat si jen. Zpívat si pam, pam, pam... Jistě všichni známe píseň těšínského zpěváka Jarka Nohavici, ve které vyjadřuje přání zpívat si od rána po celý den. Podobný cíl si vytyčili rovněž účastnici tradičního hudebně - sportovního kurzu Základní školy na ulici Slovenské ve Svibice ve dnech května Žáci, kteří navštěvují v průběhu školního roku hudebně-instrumentální soubor, měli možnost se přihlásit na intenzívní kurz hry na kytaru a dalších hudebně-sportovních aktivit. Kromě toho, že se hrálo na kytaru, tak se rovněž hrálo na různé další nástroje a zpívalo se. Pod vedením pana učitele Leška Kalety procvičovali základní i pokročilé techniky doprovodů písní na kytaře, seznámili se s několika novými písněmi, nacvičili pár skladeb instrumentálního charakteru. Příjemné chvíle strávili u táborového ohně. Ale také nelenili, protože necelé stovce žáků z nedalekého Frýdku-Místku, kteří právě absolvovali školu v přírodě vytvořili hudební program. Část žáků se věnovala pouze sportovním aktivitám pod vedením pana učitele Jaroslava Rabajdy. Podnikli rovněž výlet k památníku Leoše Janáčka, našeho slezského skladatele na Hukvaldech. Pokochali se překrásným výhledem z rozhledny v nedalekých Chlebovcích. K tomuto hudebně-sportovnímu účelu žáci spolu s pedagogy využili služeb rekreačního střediska Poltesko v Palkovicích- Hůrkách. Krása okolí přírody všechny příjemně inspirovala k chuti poznávat a učit se vytvářet umění. Mgr. L. Kaleta Setkání Musica klubu Motto: Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. Jiří Mahen Chcete-li sdělit své dojmy a názory týkající se široké škály rockové, populární, jazzové hudby a také folku - přijďte do knihovny vždy, kdy se koná setkání Musica klubu. Využijte možnosti příjemného strávení volného času mezi lidmi, kteří hrají na stejnou notu. Musica klub zahájil svou činnost v lednu tohoto roku. Pravidelně se v prostorách oddělení hudby a umění scházejí lidé, kteří mají minimálně jedno společné - zálibu a lásku k hudbě. Rádi hudbu poslouchají, rádi získávají nové in- formace a s těmi se už rádi podělí s ostatními. Tematickou náplní minulých setkání byl hlavně rock a jazz. Byla to třeba skupina Dire Straits, Mark Knopfler, jedinečnost Petera Lípy, Marek Niedźwiecki - Smooth Jazz Cafe... Nabízí se lákavá možnost strávení volného času ve společnosti lidí, kteří si mají co říct, a dokonce ve společnosti nádherné hudby, která je svou krásou a naplněním bezedná. Informace o termínech jednotlivých setkání najdete vždy v knihovně a také na Tak co, vážení a milí - uvidíme se příště? Halina Paciorková oddělení hudby a umění MěK Český Těšín

8 strana 8 Český Těšín na Velehradu 2005 V rámci studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné zpracovávám diplomovou práci týkající se problematiky zdravotně postižených osob. Odborná praxe mi byla umožněna v Občanském sdružení TRIANON v Českém Těšíně (dále jen OS TRIANON). Dne jsem se zúčastnila spolu s OS TRIANON akce Setkání vozíčkářů na Velehradě. Naskytla se tak příležitost k setkání lidí a organizací, kteří pomáhají druhým. Proběhla konference, která byla zaměřena na sociálně-právní proble- matiku zdravotně postižených osob. Na konferenci V. Krása - předseda Národní rady zdravotně postižených a JUDr. Hutař také z Národní rady objasňovali návrh zákona o sociální pomoci. Konference se zúčastnil i Ing. Dembinný. Představil hlavní cíle a aktivity OS TRIANON a vznesl řadu dotazů, námětů a připomínek k legislativě. Činnost sdružení byla prezentována také prostřednictvím panelů. Na Velehradu nechyběl ani handicapovaný cyklista z OS TRIANON Š. Pacák, který přijel jak jinak - na kole. Jeho sólo jízda Třinec - Velehrad byla dlouhá 156 km. V cíli jej přivítali organizátoři včetně starosty Velehradu pana Ing. S.Gregůrka. Pacák využil tuto jízdu jako tréninkovou dávku na náročné cyklistické maratóny které absolvuje v nejbližší době. Ve vztahu k podpoře postiženého cyklisty si zaslouží poděkování a obdiv IRP -J.Dostálek Český Těšín, SSK Mitrenga, WALMARK,a.s., SKANSKA, a.s., BOAL Trans všichni z Třince. Uskutečnilo se také jednání s předsedou Národní rady V. Krásou o přípravách 3.Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC, kterou TRIANON intenzivně připravuje na dny v Lázních Darkov Karviná Dalším bodem programu byla mše, která proběhla v bazilice Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Bazilika bezesporu patří k největších klenotům naší historie a architektury. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla setkání zúčastnit, neboť jsem získala mnoho cenných informací a rad, které využiji nejen při zpracování mé diplomové práce, ale i v životě. Lenka Švajčáková 5.roč. SU-OPF Karviná Soutěž pro děti a mládež V Domě dětí a mládeže od měsíce října připravujeme soutěž o hodnotné ceny pro všechny děti a mládež. Každé dítě, které bude celoročně navštěvovat jakýkoliv kroužek Domu dětí a mládeže a bude mít zaplaceno celoroční zápisné obdrží při zaplacení zápisného brožurku k soutěži Akce v DDM. V této brožurce budou uvedeny termíny jednotlivých akcí pořádaných Domem dětí a mládeže Český Těšín od října - června Každý, kdo se zúčastní jakékoli akce dostane přímo na akci od pořadatele akce razítko do své brožurky(pokud nebude mít brožurku u sebe bohužel razítko zpětně nezíská). Brožurka bude vedena na jedno jméno, tudíž nebude přenosná. Po ztrátě této brožurky je možno zakoupit novou brožurku v hodnotě 30,-Kč (s doložením dokladu o zaplacení zápisného). V úvodní části brožurky budou napsána přesná pravidla hry. Na konci měsíce června bude proveden odběr brožurek od soutěžících a soutěžící s největším počtem získaných razítek budou zařazeni do slosování (v červenci) o věcné ceny. Bude se hrát o horské kolo,walkmana,hry a mnoho dalších. Bližší informace k této soutěži budou vyvěšeny na nástěnce v Domě dětí a mládeže na Hrabinské ulici 33 (s fotografiemi výherních cen). Jazykové centrum IONA Regionální jazykové centrum IONA působí v regionu Těšínského Slezska od roku Mezi hlavní činnosti této instituce patří jazykové vzdělávání, zajišťování překladů a tlumočení a v neposlední řadě také zahraniční jazykových pobytů. Za dobu své existence si IONA vybudovala pevné postavení ve vzdělávacím a kulturním životě regionu. Hybnou silou IONY je záměr zajišťovat co nejkomplexnější služby v co nejlepší kvalitě a v cenách dostupných široké veřejnosti. IONA sídlí od roku 1998 v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice, které se nachází na ulici Střelniční 1 v Českém Těšíně. Obě Rozhodující bude i cena vstupného. Pokud bude vybavení a služby na instituce vzájemně spolupracují v oblasti navržené úrovni, jsem ochoten zaplatit i 80,-Kč na hodinu, t.j. předpoklá- výuky cizích jazyků a při organizaci kulturně-společenských akcí. Tuto spodaná cena na krytí provozních nákladů. lupráci lze charakterizovat jako dlouho60 % dobou a na velice dobré úrovni. KaSS 54 % ano 50 % zajišťuje prostory, technické a propagačne 40 % ní zázemí, IONA zastřešuje lektorskou 30 % činnost a veškeré aktivity s tím spojené. 20 % 15 % Spolupráce probíhá také v oblasti pře10 % kladů prezentačních a propagačních 0% materiálů a dále v zajišťování tlumočení při mezinárodních přehlídkách a akcích Jak často budu zařízení využívat? v rámci přeshraničních aktivit. Jazykové centrum IONA se letos 57 % 60 % zařadilo mezi právoplatná akredito50 % vaná centra britské vzdělávací insti40 % tuce City&Guilds Pitman Qualificati30 % ons. V praxi to znamená, že je možné 18 % 20 % 14 % přímo v Českém Těšíně složit meziná11 % 10 % rodní zkoušku z angličtiny s platností 0% srovnatelnou s jinými známějšími, 1x za 14 dní 1x za mìsíc 1x týdnì i èastìji zejména cambridgeskými zkouškami. Není pochyb, že je to pro město jistě velmi prestižní záležitostí. Velký zájem o zkoušky je ze strany obyvatel polské části města, což dále přispívá k pomyslnému propojení obou měst, a to i ve vzdělávací oblasti. Anketa Chcete ve svém městě kryté aquacentrum? Výsledek je nejlépe znázorněn v jednotlivých grafech. Nejdůležitější je, že většina, t.j. téměř 70 % respondentů ankety chce aquacentrum. Průzkum ostatního vybavení je zřejmý ze sloupcových grafů. Myslíte si, že je pro město žádoucí? ne 30 % ano 70 % Legenda místností 201 hala 202 recepce 203 sklad 204 chodba 205 šatna zaměstnanců 206 masér 207 odpočívárna 208 masáže 209 wc, sprcha 210 šatna 211 šatna 212 sprchy 213 sprchy 214 šatna 215 ochlazovací bazén 216 aroma kabina 217 parní kabina 218 sauna 219 sauna 220 odpočívárna 221 venkovní terasa 222 solárium 223 strojovna 224 galerie 225 whirpool 226 věž tobogánu Vydává Město Český Těšín, Nám. ČSA 1/1, Český Těšín, IČO Redakční rada: Ing. Jindřich Sznapka, Ing. Vít Slováček, Jana Lejsková, MUDr. Tomáš Nykel Povolení: MK ČR E Příspěvky: Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu. Tisk: Ringier Print s.r.o. Ostrava Slavnostní akt otevření akreditovaného centra se uskutečnil ve čtvrtek 23. června 2005 v hudebním salonku KaSS Střelnice. Přípravná fáze této akce probíhala v měsících květen a červen a zahrnovala oslovení širokého spektra hostů z řad institucí státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí a organizací, soukromých společností i jednotlivců. Nebyla opomenuta ani česká a polská média a tisk místního i regionálního charakteru. Program slavnostního otevření akreditovaného centra zahájila prezentace o historii, současnosti i budoucích záměrech jazykové centra. Stěžejní informační část tvořila prezentace, která se týkala zejména organizace jazykových zkoušek City&Guilds Pitman Qualifications. Tuto část vedla zástupkyně pro Českou republiku, Mgr. Helena Šrůtková. City&Guilds je jedna z předních britských vzdělávacích institucí, která byla založena v roce 1878 a hlavní sídlo má v Londýně. Akreditovaná centra této instituce jsou dnes ve více než 100 zemích a každým rokem instituce vydává přes 1 milion certifikátů. Důležitým aspektem je, že zkoušky vycházejí z Evropského referenčního rámce pro výuku cizích jazyků a nedávno byly akreditovány také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako zkoušky určené pro pracovníky státní správy. Věříme, ze i mnoho občanů Českého Těšína a jeho okolí využije možnost prověřit si své jazykové schopnosti a získat mezinárodně uznávaný certifikát z angličtiny pro zlepšení své pozice na trhu práce v České republice nebo v zahraničí, nebo pro studium na českých či zahraničních univerzitách. Mgr. Petra Rypienová KaSS pořádá Taneční 2005 Taneční Pro středoškolskou a učňovskou mládež nabízíme Kurz tance a společenské výchovy. Náplní kurzu je výuka společenských tanců v rozsahu 14 lekcí, včetně prodloužené a závěrečné lekce. Výše kurzovného činí Kč 700,-. Tuto částku účastník uhradí před zahájením kurzu na informační schůzce dne v hodin v KaSS Střelnice. Lektorem je taneční mistr z TK Elán Třinec pan Oton Hila s partnerkou. Taneční pro dospělé - Jedná se o taneční podvečery formou kurzů pro přátelské a manželské dvojice. Výuka společenských tanců 10 lekcí. Kurz se dělí do dvou skupin pokročilí, začátečníci. Pokročilí - Zahájení kurzu pro pokročilé je od Výše kurzovného činí na pár Kč 1 500,-. Tuto částku je nutné uhradit před zahájením kurzu na informační schůzce v hodin v KaSS Střelnice. Začátečníci - Zahájení kurzu pro začátečníky se koná Výše kurzovného činí na pár 1 500,- Kč. Tuto částku účastník uhradí před zahájením kurzu na informační schůzce v hodin v KaSS Střelnice. Taneční klub OTON - Přijímáme děti od 6 let do přípravky tanečního klubu. Pravidelné tréninky se konají dvakrát týdně - pondělí a středa hodin. Lektory latinskoamerických tanců jsou Marek Swětík a Renata Dohnanská, standardní tance vyučuje Marek Hila. Měsíční klubový příspěvek činí 250,- Kč. Baby klub - je pohybovou a taneční průpravou pro přípravku TK OTON, je určen dětem předškolního věku 4 6 let. Trénink se koná v pondělí od hodin. Měsíční klubový příspěvek činí 150,- Kč. Hobby dance taneční klub pro dospělé probíhá ve středy. Měsíční klubový příspěvek činí na pár 300,- Kč. Informační schůzky s lektory v pondělí : BABY KLUB, TK OTON

9 strana 9 Vážení občané, opět Vám předkládáme harmonogram svozu odpadových nádob, a to dle týdenního rozpisu jednotlivých ulic. Svoz 1 x 14 dní (modrá známka) je prováděn v lichém kalendářním týdnu. Dále bychom Vás znovu upozornili na nutnost vystavovat popelové nádoby před branku, jinak Vám nebudou vyvezeny. Objednávky, reklamace, dotazy - je možno předávat osobně, písemně, telefonicky, faxem, em na: A.S.A., spol. s r. o., provozovna Český Těšín Jablunkovská 851/40 (budova Transportservisu, bývalé ČSAD) p. Miková: tel , fax: Provozní doba sběrného dvoru Ve sběrném dvoře jsou bezplatně fyzickým osobám odebrány po prokázání totožnosti (protože sběr zdarma se vztahuje jen na občany, kteří mají ve městě trvalý pobyt) nebezpečné složky komunálního odpadu, vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty a sklo), kompostovatelný, objemný a stavební odpad (v množství odpovídajícím drobným stavebním úpravám). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nejsou oprávněny využívat sběrného dvoru za účelem odložit odpad vznikající jejich podnikatelskou činností. Od došlo k rozšíření pracovní doby, a to o úterní odpoledne. Provozní doba sběrného dvoru, ul. Na Horkách (před Sběrnými surovinami) Úterý hodin Čtvrtek Sobota hodin hodin Lenka Fabiánová Harmonogram svozu tříděného odpadu V letošním roce jsou nádoby na tříděný odpad sváženy dle uvedeného harmonogramu: Typ nádoby Druh odpadu Týden Den svozu Nádoby REFEX Papír 1 x týdně středa - čtvrtek (zvony) 1 x 14 dní (lichý) Plasty 1 x týdně středa - čtvrtek 1 x 14 dní Sklo 1 x 4 týdny: čtvrtek 5.,9.,13.,17.,21.,25., 29.,33.,37.,41.,45.,49. Kontejnery Papír 1 x týdně čtvrtek - pátek MEVA 1100 l 1 x 14 dní (lichý) Plasty 1 x týdně čtvrtek - pátek 1 x 14 dní Sklo 1 x 4 týdny: čtvrtek - pátek 5.,9.,13.,17.,21.,25., 29.,33.,37.,41.,45.,49. Svoz bioodpadu V říjnu a v listopadu opět proběhne svoz bioodpadu. Občané mohou dopravit v uvedené dny a hodiny na uvedená stanoviště rostlinný odpad, a to trávu, listí a plevel. Odpad jim bude bezplatně odebrán. Sobota h - ul. Hřbitovní - u obchodu h - ul. Alšova x ul. Mánesova h - ul. Protifašistických bojovníků - před domy h - ul. Žukovská x ul. Polní h - Dolní Žukov - zahr. osada (mezi ul. K Hájence a Pomezní) Sobota hod. - ul. Dlouhá - před domy hod. - ul. Kpt. Jaroše - před domy hod. - ul. nábřeží Svobody - před domem hod. - ul. nábřeží Míru x ul. Vodní hod. - Horní Žukov - zahrádkářská osada - ul. Kotovská Sobota hod. - ul. Pionýrů - před domy hod. - ul. Divadelní x ul. Rozvojová hod. - ul. 3. května x ul. Nová hod. - ul. Potoční x ul. Tovární hod. - Antoníček - zahrádkářská osada (ul. Lípová - u potoka) Sobota hod. - ul. Úvoz x ul. U Modlitebny hod. - ul. nábřeží Míru - u Policie ČR hod. - ul. Nová Tovární - u domu č hod. - Mosty - zahrádkářská osada (ul. Školní) hod. - Stanislavice - ul. Ostravská - u bytového domu Sobota hod. - ul. Hrabinská x ul. Krátká hod. - ul. 28. října - u obchodu hod. - ul. nábřeží Míru x ul. Bezručova hod. - ul. nábřeží Míru - před domy č hod. - Mosty - zahrádkářská osada (ul. Ostravská, u vodojemu) Sobota hod. - ul. Mostecká x ul. Jaselská hod. - ul. Mánesova x ul. Brandýská hod. - ul. Kaštanová x ul. Střelniční hod. - ul. Husova x ul. L. Janáčka hod. - parkoviště Cihelní x Mládežnická - u kadeřnictví Lenka hod. - Mosty - ul. Ostravská - u byt. domu naproti ul. Jasná Sobota hod. - ul. Dukelská - před domy hod. - ul. Karvinská kolonie - parčík hod. - Svibice - zahrádkářská osada (u rybníka) hod. - ul. Horní mezi domy č. 21 a č hod. - Dolní Žukov - ul. Pod Zelenou - u hřbitova Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Pytlový systém sběru plastů a papíru v roce 2005 Pytle s plasty (plastové obaly, plastové tašky a sáčky, PET láhve - stlačené, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od kosmetických a mycích prostředků) musí být přistaveny k popelové nádobě do sedmi hodin a budou sváženy v těchto termínech: 6. 8., 3. 9., , , Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír a nápojové kartony např. od mléka a džusů) musí být rovněž přistaveny ve svozový den k popelové nádobě do sedmi hodin a termíny jsou: , , Pytle s odpadem jsou sváženy v Mostech, v Mistřovicích, ve Stanislavicích, v Koňakově, v Dolním a v Horním Žukově a nově od rodinných domů na těchto ulicích: Černá, Dělnická I, Dělnická II, Horní, Kostelní, Mlýnská, Pod Zvonek, Příkopa, Třinecká, Zahradní, Železniční a Žukovská. Veškerý odpad musí být čistý. Bližší informace k třídění odpadů naleznete na webové stránce: Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 2005 Opět zveřejňujeme harmonogram sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, který bude probíhat v letošním roce. Zde můžete bezplatně přinést či přivést tyto odpady: monočlánky, autobaterie, motorové oleje, pneumatiky, lednice, televizory, zářivky, výbojky, teploměry, zbytky barev, ředidel, lepidel, zbytky pesticidů, insekticidy, pryskyřice, léky. Na těchto stanovištích je možno odevzdat i objemný odpad. V dubnovém zpravodaji byl uveden nedopatřením termín svozu , který nebyl uskutečněn, a proto se omlouváme všem občanům, kteří se dostavili s odpadem na stanoviště. Náhradní termín jsme zařadili na sobotu dne Sobota hod. - ul. Nová Tovární - u garáží hod. - ul. Dr. Slámy - u garáží hod. - náměstí ČSA hod. - ul. Protifašistických bojovníků (za požární zbrojnicí) hod. - u křižovatky ul. Hrabinská x Krátká hod. - ul. Okružní - u motorestu Sobota hod. - U Mlékárny - u nádob na separaci hod. - ul. Alšova - u křižovatky s ul. Komorní hod. - ul. Slezská - u garáží Školního statku hod. - ul. Hřbitovní - parkoviště u obchodu hod. - ul. Divadelní - restaurace u Jurčíka Sobota hod. - Antoníček - ul. Lípová - točna autobusů hod. - Mosty - ul. Ostravská - u pošty hod. - Mistřovice - ul. Ostravská - rozcestí hod. - Koňákov - ul. Hradišťská - u obchodu hod. - Stanislavice - ul.ostravská - obchodu Sobota hod. - ul. Pod Zelenou Strožůvky při restauraci Pod Zelenou hod. - ul. Polní - parkoviště u ul. Žukovská hod. - křižov.: Pod Zvonkem, Olšová a K Vodojemu u zastávky hod. - D. Žukov - ul. Ropická - autobus. zastávka Pod Zvonkem hod. - H. Žukov - u obchodu Sobota hod. - Mosty - ul. Školní - u školy hod. - Mosty - ul. Jasná - u PZKO hod. - ul. 28. října - u obchodu JEDNOTY hod. - ul. Mlýnská u mostku před bytovkou hod. - ul. Žukovská x ul. Pod Zelenou - u hřbitova Lenka Fabiánová, referentka oddělení životního prostředí Harmonogram svozu odpadu PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA 28. října KVĚTNA 28. ŘÍJNA 28. října BEZRUČOVA ČÁSLAVSKÁ BEZRUČOVA BESKYDSKÁ AKÁTOVÁ ALŠOVA BOŽKOVA HORNICKÁ BOŽKOVA ČERNÁ ALBRECHTICKÁ BEZRUČOVA ČAPKOVÁ HRABINSKÁ ČAPKOVA DĚLNICKÁ I BOŽKOVA BOŽKOVA DUKELS. po ROPICK. KOPERNÍKOVA ČÁSLAVSKÁ DĚLNICKÁ II CIHELNÍ BRANDÝSKÁ DVOŘÁKOVA KYSUCKÁ část POD ZVONEK FORMANSKÁ ČAPKOVA ČAPKOVA FRÝDECKÁ MLÁDEŽNICKÁ DĚDINSKÁ FRÝDECKÁ ČÁSLAVSKÁ DIVADELNÍ HRADIŠŤSKÁ OKRUŽNÍ DIVADELNÍ GODULSKÁ DIVADELNÍ DLOUHÁ JALOVCOVÁ OSTRAVSKÁ DUBOVÁ HORNÍ DVORSKÁ DVOŘÁKOVÁ K HÁJENCE POD ZVONEK DUKELSKÁ JABLUNKOVSKÁ DVOŘÁKOVA HRABINSKÁ K LESU POLNÍ DVOŘÁKOVÁ K ANTONÍČKU FRÝDECKÁ HŘBITOVNÍ KOŇAKOVSKÁ SLEZSKÁ FRÝDECKÁ K RYBNÍKŮM GYMNÁZIJNÍ JASELSKÁ KOTOVSKÁ SVIBICKÁ HAVLÍČKOVA K VODOJEMU HORNICKÁ KARVINSKÁ-obě str. LIPOVÁ ÚVOZ HLAVNÍ TŘÍDA KARVINSKÁ HRABINSKÁ KAŠTANOVÁ MISTŘOVICKÁ ZELENÁ Horní Žukov KOSTELNÍ HUSOVA KOMENSKÉHO NA DOLY HORNICKÁ LIPOVÁ JASNÁ KOMORNÍ NA HORKÁCH SMETANOVA PROTIF. BOJOV. NÁDRAŽNÍ SMETANOVÁ NA PASTVINÁCH HRABINSKÁ LUČNÍ K LOMU KOPERNÍKOVÁ NÁBŘEŽÍ MÍRU K LESU MASARYK. SADY K VYRUBANÉ KRÁTKÁ NÁDRAŽNÍ KOMENSKÉHO MEZI LÁNY KARVINSKÁ MÁNESOVÁ NAM.ČSA KOPERNÍKOVA MLÝNSKÁ KLIDNÁ MASARYK. SADY NOVÁ CESTA SLEZSKÁ POMEZNÍ NA SEDLÁKY sídliště ONV OD LESA STŘELNIČNÍ PŘÍČNÍ nám. ČSA SOKOLA TŮMY PODLESÍ KOTLOVINA NA DĚLNICÍCH KOMENSKÉHO MÍROVÁ PRAŽSKÁ kpt. JAROŠE NA DOLINÁCH KOPERNÍKOVA MOSKEVSKÁ SELSKÁ NA BĚRNOTÍ NA OLŠINÁCH kpt. JAROŠE MOSTECKÁ SLEPÁ NA KOPCI NA SPOJCE KYSUCKÁ NA LUČINÁCH SMETANOVA NÁDRAŽNÍ NÁBŘ. SVOBODY LEOŠE JANÁČKA NÁBŘEŽÍ MÍRU STŘEDOVÁ nám. ČSA NOVÁ LIDICKÁ NÁDRAŽNÍ STŘELNIČNÍ OKRUŽNÍ OKRAJOVÁ MALÁ nám. ČSA ŠTEFÁNIKOVA POD ZVONEK OLŠOVÁ MASARYK. SADY NERUDOVA TOVÁRNÍ - nová POLNÍ POD FARMOU MLÁDEŽNICKÁ OSTRAVSKÁ vše TŘANOVICKÁ PRAŽSKÁ POD ZELENOU NA PODLESÍ PÍONÝRŮ TŘINECKÁ SÍDLIŠTĚ ONV POD ZVONEK NA POLANY PRAŽSKÁ VIADUKTOVA STUDENTSKÁ PŘÍKOPA OKRUŽNÍ STUDENTSKÁ SVIBICKÁ RAKOVEC OSTRAVSKÁ ŠTAFÁNIKOVÁ ŠADOVÝ ROPICKÁ POD BUČINOU TOVÁRNÍ - stará zást. ŠTEFÁNIKOVA RYBÁŘSKÁ POD KAMIONK. TYRŠOVA TOVÁRNÍ SOKOLA TŮMY POD NÁDRŽÍ U LÁVKY ÚKOLÍ STRMÁ POD ZVONEK 24 U MLEKÁRNY ÚVOZ STROJNICKÁ POLNÍ U MOTLITEBNY VĚLOPOLSKÁ SVOJSÍKOVÁ ALEJ PRAŽSKÁ ÚVOZ VIADUKTOVA ŠKOLNÍ ROZVOJOVÁ VRCHLICKÉHO VRCHLICKÉHO TŘANOVSKÉHO SLEZSKÁ + šk. st. ZÁTIŠÍ ZELENÁ TYRŠOVA SLOVENSKÁ ZELENÁ U CIHELNY SMETANOVA ÚDOLNÍ SOKOLOVSKÁ U MLÉKÁRNY sídl. SOVÍ ÚZKÁ STŘELNIČNÍ VIADUKTOVA STUDENTSKÁ ZAHRADNÍ SVIBICKÁ ZÁPLOTÍ ŠTEFÁNIKOVA ŽUKOVSKÁ U MLÉKÁRNY VIADUKTOVA ZELENÁ

10 strana 12 Studenti a obnovitelné zdroje Výroční den školy V rámci spolupráce měst Czieszyn - Lucern (Švýcarsko) byla ve dnech června 2005 završena finální etapa projektu využívání obnovitelných energetických zdrojů. Projekt je součásti spolupráce občanského sdružení TRIANON Č. Těšín a Stow. EKOENERGIA Ciezsyn v rámci programu EDUKAČNÍ CENTRUM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Iniciátorem a koordinátorem projektu je Stow. EKOENERGIA Cziezsyn, které za podpory města Cieszyna završilo i s našim podílem praktickou realizaci výroby a montáže slunečných kolektorů pod odborným vedením Švýcarské firmy SOLAR SUPPORT. Cenné na celém projektu je propojení edukační a praktické stránky cílené na studenty. Stow. EKOENERGIA a partnerskému sdružení TRIANON Český Těšín se daří do konkrétní realizace zapojovat nás mladé lidi a pod vedením odborníků máme možnost realizovat konkrétní úkoly. Pracovali nejen studenti, ale i pedagogové Praktická výroba a montáž kolektorů studenty středních škol (ČR-RP-SR) Szespol Skol Mechaniczno- Elektricznych z Czieszyna, Střední zemědělské školy z Českého Těšína a Strednej poľnohospodárskej školy ze Žiliny je devízou pro další prohlubování studentské spolupráce i v jiných oblastech. Studenti se střídavě zapojovali pod vedením švýcarských odborníků do výroby absorbérů - základní části pro solární systém až po jejich instalaci a střeše. Již v poledne za nepříznivého počasí tekla 40 st. teplá užitková voda v domě na Kaštanové ul. kde bydlí sociálně ohrožení lidé. Zároveň jsme si ověřili jazykové komunikační dovednosti a navázali řadu osobních kontaktů. Konečné úpravy a poteče teplá voda Financování realizovaného projektu na ul. Kaštanové v Ciezsyne bylo ze zdrojů města Lucern (materiál na výrobu kolektorů, náklady na instalaci kolektorů) a města Cieszyn (náklady na rekonstrukci střechy, komponenty k zabudování kolektorů). Velice cenné bylo zapojení Stow. Być razem, jako i firem KAST a PROFIT. Projekt pokračuje dál a je šance jej realizovat v příštím roce na vhodném objektu v Českém Těšíně, nebo v Žilině. Z.Ciencialová Studentka 4. roč. SZeŠ Český Těšín Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže na školní rok 2005/2006 Sport 1. Florbal třída 2. Florbal třída 3. Florbal - mladší žáci 4. Florbal - starší žáci 5. Florbal - junioři I. 6. Florbal - junioři II. 7. Judo I. 8. Judo II. 9. Košíková 10. Lední hokej I. 11. Lední hokej II Lední hokej III. 13. Lední hokej IV. 14. Lední hokej V. 15. Stolní tenis 16. Střelecký - od 6. tř. 17. Volejbal I. 18. Volejbal II. 19. Šachy - děti i dospělí 20. Aerobic děti - I. 21. Aerobic děti - II. 22. Atletika třída 23. Cyklistický * - děti i dospělí 24. Krasobruslení * 25. Cvičení pro nešiky - pro ZŠ * 26. Břišní tance - pro dívky a ženy 27. Výtvarné techniky*- batika, ruční papír, perličky, vitráže třída 28. Umíme se nalíčit* - dívky Kluby 29. Šikulky 30. Výtvarná činnost třída Keramika 31. Pondělí - pro děti ZŠ a SŠ 32. Úterý pro žáky s pol. jaz. vyuč. 33. Středa - pro děti ZŠ a SŠ 34. Čtvrtek - pro děti ZŠ a SŠ 35. Pátek - pro děti ZŠ a SŠ Přírodověda,technika 36. Lodní modeláři - od 9. let 37. Radiotech. a letecký - od 9.let 38. Programování - WWW stránky 39. Internet a PC hry pro děti 40. Výpočetní tech.pro dospělé 41. Výpočetní technika se ŠD 42. Aerobic - dospělí I. 43. Aerobic - dospělí II. 44. Aerobic - dospělí III. 45. Aerobic - dospělí IV. 46. Cvičení žen I. (I. Molinová) 47. Cvičení žen II. (I. Biedrawová) 48. Cvičení pro těhotné ženy 49. Bodystiling - formování těla 50. Mažoretky 51. Rybářský kroužek 52. Vlčata - do 5. tř.- turist. kroužek 53. Svišti - od 5. tř.- turist. kroužek 54. Turistický oddíl - pro tř. Výtvarné činnosti 55. Radiotechnické vysílání * 56. Tvorba a zprac. dig. fotografií* 56. Klubíčko - maminky na mateř. 57. Dětský parlament - pro zást. ZŠ a SŠ 58. Klub mladých - nad 13 let 59. Klub pro předškoláky - cvičení pro radost 60. Klub práce s handicapovanými* 61. Break dance*- taneční skupiny * Takto označené kroužky jsou novinkou 2005/ poslední prázdninová noc v DDM Jak sám název napovídá, připravili jsme pro všechny děti a mládež poslední prázdninovou noc v DDM -jedná se o společné dobrodružství pod širou oblohou(popř. ve stanu) poslední prázdninovou sobotu, doplněno programem - opékání buřtů, soutěže, diskotéka. Začátek v 15,00hod na zahradě DDM na ulici Hrabinské 33. S sebou spacák popř.stan. Cena 35,-Kč (zahrnuje vstupné, 2párky +chleba, pití,program a dozor). V případě nepříznivého počasí se bude spát v klubovně Domu dětí a mládeže. Kurz břišních tanců* Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně pro Vás připravil na nový školní rok kurz břišních tanců pro dívky od 10 -?? let. Kurzy začnou od pondělka 5.září Pondělí: děti začát. * dospělí začátečníci * dospělí pokročilí (popř. začátečníci) Čtvrtek: dospělí začátečníci * děti začátečníci * dospělí začátečníci dospělí pokročilí (popř. začátečníci) Minimální počet zájemců pro otevření kurzu - 6 * maximální počet zájemců - začátečníci 15 * pokročilí 12 Kurz potrvá od září 2005 do ledna hod. Cena kurzu pro děti - 600,- Kč * pro dospělé - 900,- kč Bodystyling Srdečně zveme všechny zájemce na kurz formování těla - bodystyling, který bude od znovu pro velký zájem pořádán v Domě dětí a mládeže. Začínáme v úterý od , v neděli Nové kroužky Zpracování digitálních fotografií - vše o tvorbě a zpracování digitálních fotografií. * Turistický oddíl pro všechny - určeno všem dětem a mládeži se zájmem o přírodu, turistiku a sobotní výlety. * Radiotechnické vysílání - nový kroužek pro všechny děti a mládež. * Tříměsíční kurz drátování - drátování výrobků (váz, skleněných nádob, keramických hrníčků apod.) Stejně jako minulá léta konal se i letos ve škole Ostravská VÝROČNÍ DEN. Uskutečnil se v jídelně školy 16. června Byly tam předány ceny pro nejoblíbenějšího učitele, pro nejlepší třídu, žáky apod. Hlavním bodem programu však bylo rozloučení s vycházejícími žáky. Pro vzpomínku jim byl předán pamětní list a malý dáreček. Výroční den bývá vždy dnem hodnotícím. Ředitel školy pan Rudolf Fiedler shrnul ve svém projevu úspěchy i neúspěchy našich žáků i učitelů. Je třeba dodat, že úspěchů byla většina. Bylo rozdáno mnoho pochval a ocenění s knižními odměnami a diplomy. Aby nebyli oceňováni jen žáci, vybralo vedení naší školy vyučujícího, který v průběhu školního roku školu nejvíce zviditelnil prací s dětmi či jinak byl nejúspěšnější. Letos se tou vybranou zaslouženě stala paní učitelka Eva Hloušková. V anketě o nejoblíbenějšího učitele už počtvrté zvítězila paní učitelka Věra Cybelová. V další části programu jsme se rozloučili s odcházejícími učiteli, pan ředitel sdělil všem své plány pro následující školní rok. Hlavní úkol je otevření nové moderní počítačové učebny. Ta nynější již dosluhuje, čas je neúprosný. Při předávání různých dalších cen (nejlepší třídě školního roku, nejčistší třídě školního roku, nejúspěšnějšímu žáku 1. a 2. stupně ZŠ) se na slavnosti školy předvedlo úspěšně několik žákovských souborů se svými vystoupeními. Martin Bojda, VIII. A Pár slov na závěr školního roku... Již dlouho před oslavami Svátku tří bratří probíhaly přípravy na vědomostní soutěž Těšín - město mého srdce. A čas věnovaný získávání nových poznatků o našem městě, jeho historii a okolí se zúročil ve výsledcích. Matěj Michalik z 5. B získal ve své kategorii 1.místo, žákyně 2. stupně Veronika Ondřeková, Barbora Krucinová a Jana Gryčová získaly 1., 2. a 3. místo. V červnu se na stadionu na Frýdecké ulici konal lehkoatletický trojboj žáků 1. stupně. Celkově se škola umístila na 2. místě, žáci 3. tříd postoupili do okresního kola soutěže. Poté se přiblížil čas výletů, školních prázdnin, čas vytouženého odpočinku. Školní rok končil mimo jiné aktivity 2. absolventským koncertem flétniček. Konal se 22. června 2005 v učebně hudební výchovy. Při sběru monočlánků ve 2. pololetí získali žáci celkově ze sedmi škol 2. místo. To bylo spojeno s odměnou 2000 korun. Na Městském úřadu byly peníze předány organizátorce soutěže v naší škole Mgr. Evě Hlouškové. Žáci každoročně vytvoří řadu hodnotných prací nejrůznějšího charakteru (slohové, seminární, výtvarné, fotografické), které však časem většinou končí ve skartu. Ředitel školy chce postupně vytvářet tradici, která by spočívala v tom, že to nejlepší z jejich činnosti bychom trvale archivovali či zaznamenávali tak, aby byly i po letech dostupné. V minulých letech byly nejzajímavější slohové práce zařazeny do výročních zpráv nebo z nich byly vytvářeny sborníky. Vznikaly však často velmi zajímavé práce například seminární. Letos byla vyhlášena soutěž o nejlepší žákovský referát či seminární práci. Přestože se jednalo o 1. ročník této soutěže, žáci se zapojili s chutí do seminárních prací už od 6. ročníku, do prací výtvarných již od 1. třídy. Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 28. června 2005 ve sborovně školy a odměněni byli autoři nejlepších prací. Na závěr znovu blahopřejeme žákyni Elišce Bohdalkové, která se v celostátním kole Astronomické olympiády umístila jako 7. Sportovní zápolení na Den dětí se nám vydařilo. Pršet začalo až po vyhlášení výsledků. Děti tříd odjely v ten den do ZOO v Ostravě, čtvrté a páté třídy uspořádaly turnaj. Bowling je velmi bavil. Nesmíme opomenout ani každoroční výlet 5. tříd do Planetária, letos byl spojen i s návštěvou Miniuni na Černé louce. Na konci června zbývalo jen dokončit úklid tříd, rozdat vysvědčení a na dva měsíce se rozloučit se svými žáky. Další školní rok může začít klepat na dveře, až budou natřena zbývající okna v 1. patře hlavní budovy, pověšeny záclony, závěsy a rolety. Tak ahoj, školo! Za ZŠ Ostravskou Mgr. Vlasta Potyszová ŘECKO 2005 OLYMPSKÁ RIVIERA - letovisko Leptokaria Doprava: autobusem / klima, WC, video / Trasa: ČR, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko - pouze 200 km, které se projíždějí v noci, Řecko - celkem km Jízda z Českého Těšína: cca 28 hodin Letovisko: rušné velké letovisko s řadou obchůdků, taveren, barů atd. Ubytování: Komplex Kalamaras přímo na pláži a studia Tanas, nacházející se 80m od moře. K dispozici jsou vybavená studia pro 2-4 osoby s vlastní kuchyňkou a soc. zařízením. V obou dvou objektech mohou klienti využívat altánek s posezením. Pláž: Dlouhá, široká oblázkovo - písčitá pláž, v moři oblázky. V níže uvedené ceně je zahrnuta: doprava, ubytování, zahraniční pojištění a strava dle výběru bez stravy večeře polopenze plná penze dítě do 15 let 4 640,5 540,5 740,6 440,dospělý 4 640,6 040,6 240,6 940,Závazné přihlášky odevzdávejte do se zálohou 2 000,-Kč. Uzávěrka zaplacení pobytu je POBYT MÁ OMEZENÝ POČET MÍST!!! Tel. 558/ DDM

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4.

Karviná. Divadelní komedie Becočki. Prázdninové skotačení v knihovně ( července) Dětské prázdninové skotačení (4. Karviná Program kina Centrum červenec 2010 Program najdete zde: http://programy.sms.cz/kina/karvina/centrum Divadlo a zábavné pořady Divadelní komedie Becočki Výuka a ukázka lidových velikonočních technik.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více