Občané už dávno měli bydlet ve svém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané už dávno měli bydlet ve svém"

Transkript

1 ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 1. Ročník I. Občané už dávno měli bydlet ve svém Necelé dva roky trvala privatizace bytového fondu v majetku města a jak se ukazuje, tak odprodej bytů nájemníkům proběhl takříkajíc za pět minut dvanáct. V současné době totiž začíná platit nařízení Evropské unie, že města jsou povinna odprodávat byty za tržní hodnotu i družstvům nájemníků, které byly vytvořeny za účelem odkupu bytů. Města tak přicházejí o možnost nabídnout svým obyvatelům sociální jistoty ve formě snadno dostupného bydlení ve svém a jsou nucena nabízet občanům byty za tržní hodnotu, která je pro mnohé z nich nedostupná. Již řadu let tvrdím, že privatizace bytového fondu měla proběhnout již před několika lety. Počátkem devadesátých let k tomu byla ta nejvhodnější doba. Ekonomická situace většiny občanů byla mnohem lepší, než je tomu dnes. Výmluvy, že nebyly k tomuto kroku vytvořeny dostatečné legislativní nástroje, jednoznačně neobstojí. Byl promrhán drahocenný čas k tomu, aby lidé mohli bydlet ve svých bytech a domech. Tady žádné výmluvy neobstojí. Prostě předchozí vedení města odložila tento zásadní krok na později. Co to v praxi znamená? Bytové domy dál chátraly, byty v nich však svou hodnotu neztrácely. Takže dnes prodáváme nájemníkům byty v daleko horším stavu, než tomu mohlo být před dvanácti lety. Naše snaha, nabídnout obyvatelům města jednu ze základních životních jistot, je trnem v oku těch, kteří k němu nenašli odvahu a proto ji napadají ze všech stran a hledají v rozhodnutích městských zastupitelů jakoukoliv chybičku. Proč to dělají, i když musejí vě- dět, že každým otálením a politickými kličkami okrádají ty obyvatele města, za něž tak hlasitě bojují? Uvedu několik důkazů. Tím prvním je zmaření schůzky den před převzetím petice, kdy jsme chtěli nabídnout kompromis a přistoupit na návrhy občanů města. Tím kompromisem byla o sto korun nižší cena za čtvereční metr, než byla v referendu. O kolik občané přišli, si každý z nich dokáže spočítat sám. Ale jsou i jiné ztráty, které nejsou tak vidět. Každé zpoždění privatizace připravuje lidi o drahocenný čas, který mohli vyu- žít k alespoň částečným opravám svých bytů. Někdy totiž dojde vinou prodlení k takovým škodám, že stav závady, kterou jste mohli opravit za několik stokorun, se časem natolik zhorší, že oprava vyjde na desítky tisíc korun. A tak bych mohl pokračovat. Jsem hrdý na to, že se nám privatizace povedla a jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat všem občanům města, že nám v mnohém byli nápomocni. Děkuji. Ing. Jindřich Sznapka starosta města Jak dopadla anketa? Občané chtějí aquacentrum! V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili záměr města k vybudování krytého aquacentra. Byly zde i fotografie ze zpracování studie, která Vám v hrubých rysech nastínila, jak bude stavba vypadat a co všechno uvnitř bude. Protože záměr je v samotném počát- ku projekčních prací, tak jsem formou ankety chtěli zjistit Váš názor a případné připomínky, které by se mohly do projektu zapracovat a vůbec zda-li chcete, aby ve městě takové zařízení bylo. A jak to dopadlo se dočtete i na straně 8. Aquacentrum bude vybaveno kromě bazénů i vyjmenovanými doplňujícími provozy a atrakcemi, které patří k trendu moderní doby. Chcete, aby tam byly? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% ano ne relaxaèní bazén tobogán fitness sauna solárium atrakce Slovo starosty V poslední době jste v médiích mohli přečíst názory některých občanů, jako je pan Šulík, Zwyrtek, Weber, kteří nevybíravě kritizují právě probíhající privatizaci domů a bytů. Smyšlenými argumenty se snaží napadat vedení města a zpochybnit naši snahu prodat domy a byty obča- nům města. Mohu se jen domnívat, jakými pohnutkami je ve své kritice veden bývalý přednosta Okresního úřadu v Karviné Jan Weber, který chtěl zprivatizovat veškerý městský majetek, což mohu dokázat. Na rozdíl od svých kritiků se nepohybuji v rovině dohadů a polopravd, ale jen v rovině pravdy, kterou mohu doložit důkazy. Trvám na stanovisku, že obálková metoda při privatizaci nebytových domů a nebytových prostor byla tou nejtransparentnější možnou metodou. Navíc jsem celou dobu prosazoval, aby komise, která otevírala obálky, by neměla být složena ze zastupitelů města. Navíc se nepřihlásil ani jeden ze zastupitelů, aby dohlížel nad otevíráním obálek. Nikdo, včetně mých skalních oponentů, jako je pan Budínský nebo pan Přidal, se nepřihlásil do této komise. Já sám jsem se soutěže nezúčastnil, ale nemohl jsem zabránit tomu, aby takto postupovali někteří mí příbuzní. Mám za to, že by má rodina neměla být diskriminována v této záležitosti jen proto, že jsem starostou města. Chtěl bych na druhou stranu podotknout, že můj bratr Petr Sznapka nabídl, ze všech dražitelů, tu nejvyšší nabídku ze všech. Abych se vrátil zpět k oněm polopravdám, které zaznívají z úst některých občanů města. Myslím si, že soudně uvažující člověk vidí, že se nejedná o věcný spor, ale o ryze politický souboj, kdy malá skupinka mých oponentů cítí šanci na politické body. Tito věční kritikové musejí už z principu napadnout jakoukoliv myšlenku, kterou prosazuje vedení města. Musejí být za každou cenu proti. Například pan Zwyrtek, který se aktivně zapojil do podpisové akce za referendum, dnes prohlašuje, že celou privatizaci napadne u soudu. Na jeho slovech je jasně vidět, že referendum zneužil k získání politického kapitálu, nikoliv k tomu, aby i poslední skupinka občanů dosáhla na své bydlení. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že celý proces privatizace by nebyl možný bez většinové podpory zastupitelů. Chtěl bych vyzdvihnout osobní statečnost těchto lidí, kteří si stáli, byť byli mnohdy nevybíravě napadáni, za svým a dokázali podpořit myšlenku privatizace bytového fondu tak, aby naši občané mohli bydlet ve svém. Chtěl bych těmto zastupitelům poděkovat. Věřím, že si lidé uvědomují, že privatizace provedena v období , byla zřejmě poslední šancí, jak zajistit lidem sociální jistoty. Otázkou je, zda neměla proběhnout o několik let dříve, kdy k tomu byly daleko lepší podmínky. Vážení občané, nechci vést žádnou kampaň, ale musím se bránit proti lžím a pomluvám. Mýtus o ziskovosti nebytových prostor, mohu okamžitě a jasně vyvrátit. Veškeré výnosy, včetně nájemného za byty, byly investovány do údržby bytového fondu. V jakém stavu se je podařilo udržet vidí každý sám. Jeden z mých hlavních oponentů, pan Budínský, na zastupitelstvu prohlásil, že do městské domy a byty jsou podfinancovány v řádu stovek milionů korun. A mně nezbývá, než s jeho názorem souhlasit a věřím, že nejsem sám. Město však na tyto stovky milionů nemá. Jedním z mých hlavních cílů bylo i to, aby občané města ze svých daní nepřispívali na bydlení zhruba třiceti procentům lidí, kteří bydlí v městských domech. S privatizací nebytových prostor jsme spěchali kvůli tomu, abychom pro občany měli připraveny partnery, se kterými budou vstupovat do privatizace svých bytů. Bylo by dobré, aby občané znali celou pravdu. S organizátory petice jsme byli dohodnuti na schůzce, den předtím než jsme převzali petici. já a bývalý místostarosta jsme na tyto organizátory čekali, mělo to být zhruba deset lidí, minutu předtím, než měla schůzka proběhnout byla z jejich strany zrušena. Byli jsme připraveni a ochotni přijmout kompromis, který deklaroval v deníku Právo místostarosta Kuś. Vůbec tak nemuselo proběhnout referendum a privatizace mohla už dnes být za námi. Kdyby se mě dnes někdo zeptal, co považuji za svůj největší úspěch, tak jednoznačně řeknu privatizace bytového fondu. Tedy ne stavba domova důchodců, či rekonstrukce koupaliště, ale to, že jsme dali řadě obyvatelů města sociální jistoty v podobě vlastního bydlení. Ing. Jindřich Sznapka starosta města

2 strana 2 Odpolední provoz krytého bazénu v Českém Těšíně - Svibici, při ZŠ Pod Zvonek 1835, tel Chceme Vám nabídnout tyto služby: Pondělí: h plavání těhotných žen h relaxační cvičení Středa: h plav. rod. s dětmi do 3 let h plav. rod. s dětmi do 6 let Pondělí: h předpl. výcvik do 6 let h zdokonalovací plavání Úterý: h zdokonalovací plavání Po, čt: h veřejnost Nabízíme pronájmy bazénu, sauny a vířivé vany. Plavání pro veřejnost: Pondělí: h Úterý: h h Středa: h h Čtvrtek: h h Pátek: h h Plavání pro dospělou veřejnost: Pondělí: h (ženy), h Úterý: h Středa: h Čtvrtek: h Pátek: h Možnost ranního plavání v pondělky, úterky, čtvrtky a pátky od hod. * Poskytujeme masáže v úterý od h, ve čtvrtek od h, jinak dle tel. domluvy. Víkendový provoz : Sobota: Neděle: h veřejnost h dosp. veř h h h dosp. veř. Členové RBP plavou v soboty od h. Členové VZP plavou v sobotu a v neděli zdarma v době veřejnosti a dospělé veřejnosti. Provoz sauny v Českém Těšíně - Svibici Saunu je možno si objednat přímo na bazéně nebo na telefonním čísle v době plavání veřejnosti a dospělé veřejnosti. Současně se saunou je možno využít i plavání v bazénu. Veřejná sauna: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle h pro ženy h h h h h h - možnost objednávky h - možnost objednávky Saunu je možno si objednat i mimo uvedené hodiny. Ceník sauny: Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 50,- Kč na osobu/1 hod. * Individuální návštěva sauny s použitím bazénu - 60,- Kč na osobu/1,5 hod. * Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 200,- Kč/1 hod. * každá další osoba - 30,- Kč * Objednávka sauny (pro 5 osob) s použitím bazénu - 250,- Kč / 1,5 hod. * každá další osoba - 30,- Kč * Objednávka celého areálu (sauny a bazénu) - 650,- Kč/1 hod. * Sauna bez použití bazénu 130,- Kč/ 1.hod. * Sauna je společná pro ženy a muže v plavkách s použitím bazénu. Provoz vířivé vany v pracovní dny od h během víkendu od h. * Provozní doba vířivé vany je počítána po 20 minutách a cena za 20 minut pobytu ve vířivé vaně činí 60,- Kč/os. včetně použití bazénu, bez použití bazénu 40,- Kč/os. * Kapacita vířivé vany: 3 osoby. * Mimo uvedenou dobu pouze na objednávku. Poděkování Dne na stanovišti v Českém Těšíně nastoupila do autobusu četa seniorů k odjezdu do lázeňského městečka Luhačovice, kde po šťastném příjezdu našli nový týdenní domov v hotelu Rosa a penzionu Sova. Kromě krásného okolí a čerstvého vzduchu byly připravené čisté a útulné pokoje k ubytování, jak rovněž jídelna s rychlou obsluhou a chutnou stravou. Za organizační schopnosti je nutno poděkovat paní Klaudii Vostré, která nešetřila obětavostí ve všech směrech, neboť vyhovět různým přáním bylo uměním... Kopec, který mohl být pro mnohé překážkou, překonávala jako závodnice rajdu a tak zajišťovala možnost procházek na kolonádě a u pramenů dobré a zdravé vody... Celý týden byl vyplněn kulturním vyžitím jako večer s harmonikářem a tancem a návštěvy zámku v Buchlovicích, který nás přivítal vydatným deštěm a chladem, proto jako útočiště vybrala paní Vostrá sklípek, který byl jako první pomoc při prevenci proti nachlazení... Je nutno dodat, že všichni částečně mohli zapomenout na denní starosti a načerpat nových sil do boje se stresy, starobou a vším, co nás nepříjemně obklopuje. Pokud zbyly nějaké resty zmizely při návštěvě pana Ing. Slováčka, který neopomenul pozastavit se u stolu s dotazy o spokojenost a svým úsměvem rozjařil babky, které nešetřily polibkem... Rovněž patří dík paní Chrástecké za návštěvu, která bystrým okem sledovala průběh rozzářených skupinek při pivě a přidala úsměv, který vyjádřil i její spokojenost. Za výše popsaný turnus děkuje Alžběta Lasotová Prázdniny v muzeu Muzeum Těšínska připravilo pro své prázdninové návštěvníky soutěž o zajímavé ceny. Pro výherce je připraveno dvacet rozmanitých cen. Patří mezi ně například cykloturistické mapy, hodnotné publikace s regionální tématikou a propagační materiály s množstvím typů na výlety po Těšínsku a blízkém okolí. Každý žák základní nebo střední školy, který v průběhu letních prázdnin tj navštíví minimálně čtyři výstavní expozice Muzea Těšínska, se může přihlásit do soutěže. Hned tři pobočky muzea mohou soutěžící najít v Havířově (Kotulova dřevěnka, Památník životické tragédie a VS Musaion). Další výstavní síně pak mohou navštívit v Českém Těšíně, Karviné, Petřvaldě a Jablunkově. Pro přihlášení je nezbytné zaslat na adresu našeho muzea (Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín) minimálně čtyři originály vstupenek, které dokladují návštěvy jednotlivých výstavních síní. Ke vstupenkám musí být přiloženo jméno a adresa účastníka soutěže. Poslední možný termín pro přihlášení se do soutěže je 15. září Všichni řádně přihlášení účastníci budou zařazeni do slosování o ceny. Vylosovaní výherci budou písemně informováni. Bližší informace Vám ochotně poskytnou pracovníci Regionálního informačního centra při Muzeu Těšínska v Českém Těšíně (tel.: ). Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami kolejnego, 55. już sezonu Sceny Polskiej. Staramy się, i będziemy się nadal starali, aby nasz repertuar zaspokoił Wasze oczekiwania, aby każdy znalazł w nim coś dla siebie. Dziękujemy, że jesteście z nami pięćdziesiąt pięć lat i zapraszamy na spotkania w sezonie Wasza Scena Polska JERZY PILCH INNE ROZKOSZE Inne rozkosze to adaptacja teatralna powieści J. Pilcha (urodzonego w Wiśle), prozaika, eseisty, mistrza felietonu. Rzecz o niedojrzałości, o tożsamości, o przekleństwie i urodzie polskiego zaścianka. Głównego bohatera, weterynarza Pawła Kohoutka, od dzieciństwa prześladuje bezpostaciowiec kulisty. Kohoutek to człowiek żyjący w świecie iluzji, mężczyzna wiecznie niedojrzały, niespełniony pisarz. Kobiety zastępują mu nie napisane powieści; gdyby został literatem, nie byłoby problemu. Premiera: wrzesień 2005 r. AGNIESZKA OSIECKA APETYT NA CZEREŚNIE Agnieszka Osiecka, poetka, prozaik, autorka spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyser, dziennikarka, przede wszystkim jednak autorka ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek. Dla swojego pokolenia była Muzą, która wyrywała ludzi z siermiężnej, smutnej, cenzurowanej rzeczywistości, by mogli marzyć o prawdzie i wolnoś- Těšínské divadlo - Polská scéna ci, o odrobinie szaleństwa i poezji. Muzyczna komedia liryczna Apetyt na czereśnie dzieje się w przedziale pociągu, gdzie spotyka się Kobieta i Mężczyzna. Początkowo grzecznościowa rozmowa zmienia się w dyskusję o trudnych ludzkich sprawach. Brawurowo napisane dialogi i wspaniałe piosenki. Premiera: grudzień 2005 r. JOHNNIE MORTIMER BRIAN COOKE KIEDY KOTA NIE MA Typowa małżeńska komedia omyłek. Jej bohaterami są dwie pary małżeńskie. W obu małżeństwach nie układa się najlepiej. Humphrey, zamożny biznesmenm spełnia wszystkie zachcianki swej żony Ethel, ale zdradza ją ze swoją sekretarką. Natomiast George jest niezgułą, nie umiejącym zapewnić żonie wymarzonego statusu i komfortu. W końcu obie siostry, rozżalone na mężów, wyjeżdżają na wakacje. Dwaj szwagrowie postanawiają się zabawić i zapraszają ową sekretarkę - kochankę wraz z koleżanką. W trakcie wesołej biesiady zjawiają się niespodziewanie ich żony, które nie poleciały do Francji. Farsa ta zasługuje na uwagę ze względu na żywe dialogi i dobrze napisane role, które w rękach dobrych aktorów mogą stać się prawdziwymi perełkami humoru. Premiera: grudzień 2005 r. WILLIAM SZEKSPIR MAKBET Mówiąc o wyjątkowości Szekspira, Mámo vidělas to! Pane, pojďte se posadit, paní vyzkoušejte si náš simulátor nárazu, nebojte se, je to bezpečné, ne kluci, vám ještě není 12 let, ale pošlete maminku a tatínka, ať si to přijdou vyzkoušet..., tyhle krátké větičky zněly od rána na náměstí Českého Těšína, kde byl již podruhé instalován simulátor nárazu vozidla jedoucího 30 km rychlostí, zvaný BUMBÁÁÁC. Sluníčko naši akci přálo a vřele svítilo. Kolemjdoucí zpočátku obcházeli náměstí a přihlíželi na podivný stroj raději z povzdáli. Ale našlo se dost odvážlivců, kteří se nestyděli posadit a nechali se spustit v simulované dvousedačce vozidla, které při 30 km rychlosti narazilo na pevnou překážku. Reakce občanů byly rozmanité a kopírovaly věk sjezdařů. Našli se i odvážlivci z početných řad studentů, kteří si jízdu zopakovali s hrdinským úsměvem. Avšak většina těch, kteří si simulátor odzkoušeli se jednoznačně přiklonila k používání bezpečnostních pásů při jízdě vozidlem a vyslovila doporučení dalším, hlavně řidičům, si BUMBÁÁÁC odzkoušet na vlastním těle. Akce probíhala od časného rána až do pozdního odpoledne a ke spokojenosti organizátorů akce, Odboru živnostenského a dopravy v Českém Těšíně, byla účast uspokojivá a instalace zařízení dostatečně využita. Potěšil nás i zájem náhodně procházejících občanů z jiných obcí, kteří projevili zájem o instalaci tohoto zařízení v jejich regiónu. Věříme, že občané Českého Těšína ocenili naší snahu o zvýšení bezpečnosti silničního provozu touto nenásilnou propagační formou, kterou rádi zopakujeme pro ty občany, kterým bezpečnost na našich silnicích není lhostejná. Iveta Mikušová referent evidence vozidel Regionální informační centrum Těšínska při Muzeu Těšínska Hlavní třída 15, Český Těšín Tel.: Fax: Http: //tesinsko.grendel.cz Otevřeno: po a st 8-17 h, út, čt, pá h, so a svátky 9-13 h Poskytované informace a služby: * geografické a společenské informace o ČR * informace o ubytování, stravování, dopravě a firmách * programy kulturních a sportovních akcí * prodej map, průvodců, atlasů, pohlednic apod. * černobílé i barevné kopírování a laminování dokumentů do formátu A3 podkreśla się zdolność do przedstawiania przeżyć, uczuć i charakterów ludzkich nie tylko w sposób prawdziwy i przedziwnie plastyczny, ale tak potężny, że na zawsze potrafi utkwić w myślach i wyobraźni widza. Mówi się o zmyśle tragiczności, o niezwykłej barwności i obrazowości języka, i o wielu innych walorach literackich i teatralnych. Makbet, tragedia w pięciu aktach, to spektakl o żądzy władzy, której nie można pogodzić z uczciwością i szlachetnością. O chorej miłości, która prowadzi do zbrodni. O utracie ludzkich uczuć i wyrzutach sumienia. Ale też o baśniowym, fantastycznym świecie, który - być może - rządzi światem ludzkim. Premiera: kwiecień 2006 r. MOLIER SKĄPIEC Skąpiec to jedno z najgenialniejszych i najśmielszych dzieł Moliera. Komedia, a zarazem dramat rodzinny. Galeria postaci śmiesznych i żałosnych. Władza pieniądza, ale też intryga miłosna. Mało jest w literaturze imion własnych, które by weszły do słownictwa ogólnego tak, jak Harpagon - skąpiec i lichwiarz. Służący tak go określa: Nawet gdyby człowiek konał w jego oczach, on nie drgnąłby nawet. Słowem, pieniądze kochał bardziej niż honor, cześć i cnotę. Żądać od niego pieniędzy, znaczy przyprawiać go o konwulsje, ugodzić w śmiertelne miejsce, przeszyć mu serce, wydzierać wnętrzności. Premiera: maj 2006 r. Co člověk - to názor Zpestřením letošní akce BUMBÁÁÁC, která přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích, byla anketa pořádaná referenty odboru živnostenského a dopravy Český Těšín. Obsahem byly první dojmy účastníků z jízdy a následného nárazu simulátoru, který navodil u dotyčného, sedícího v sedačce zařízení, pocit nárazu vozidla při dopravní nehodě. Známé rčení: kolik lidí - tolik názorů, platilo i tady. Od jednoduchého HM, ÁÁÁ, AU, ŽIJU, HROZ- NÉ, DOBRÝ, PĚKNÁ ŠUPA, SLABŠÍ, po obšírnější proslovy: TO JSEM NEČE- KAL!, NECHTĚL BYCH TO ZAŽÍT VE SKUTEČNOSTI!, A TO BYLA JENOM 30-TI KM RYCHLOST?!. Následoval druhý dotaz ankety: Komu by jste simulátor nárazu doporučil a proč? Nejfrekventovanější odpovědí bylo jednoznačně: VŠEM ŘIDIČŮM, NOVÝM, MLADÝM ŘIDIČŮM, TĚM, CO JEZDÍ BEZOHLEDNĚ, RYCHLE, BEZ PASŮ. Ani taťkové nezůstali opomenuti, zvláště ti mladší vybízeli k jízdě své rodiče: TAŤKA JEZ- DÍ BEZ PASŮ, JEZDÍ JAKO BLÁZEN, MÉHO OTCE, JEZDÍ RYCHLE JAKO ŠÍLE- NEC. Nezbývá nám, než se zamyslet, zda-li tyhle odpovědi byly následkem nárazu nebo prozrazují něco o nás. Martina Kolářová referent evidence vozidel

3 strana 3 Poradna rané péče - je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením a ohroženým vlivem biologických faktorů nebo vlivem prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Je určena: rodinám dětí - ve věku 0-7 roky (děti předčasně narozené, s nízkou porodní váhou, s poporodními komplikacemi různého charakteru, s odchylkami ve vývoji pohybovém, psychickém, s poruchami chování, opožděným vývojem řeči...) Co můžeme nabídnout: * poradenství rodičům v oblasti postižení a vývoje dítěte * podpora při jednání s úřady * půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a odborné literatury * ambulantní rehabilitace - v odpoledních hodinách (placené) * pomoc při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek * zprostředkování kontaktů s odborníky (s lékaři, s psychologem, logopedem, s rehab. pracovníky, se speciálně - pedagogickými institucemi... * pomoc při výběru vhodného předškolního, školního zařízení a následná podpora při integraci. Kde nás najdete: ul. Třanovského 10, Český Těšín (Masarykovy sady) Tato služba je nabízena zařízením Dětského stacionáře LYDIE, a to přímo v rodině dítěte (vše po telefonické nebo osobní dohodě), v jeho přirozeném a bezpečném prostředí, formou návštěv poradce rané péče, nebo v prostorách stacionáře. Frekvence návštěv se řídí podle přání rodiny. Informace na tel osobní kont.: Irena Burkotová Služba je poskytována zdarma. Ohlédnutí zpět Vážení čtenáři Zpravodaje, v minulém čísle jste měli možnost se seznámit se zajímavými informacemi a činnostmi ze základních škol v Českém Těšíně. Naše škola, co do počtu žáků jedna z nejmenších, by vás také ráda informovala o tom, jaké činnosti a především úspěchy nás provázely v uplynulém školním roce. Pro žáky byla připravena celá řada akcí, na jejichž přípravě se podíleli zkušení pedagogičtí pracovníci. Vycházeli tak z potřeb a přání žáků, další nabídky přicházely během roku a mnohé z nich jsme využili. Žáci několikrát navštívili Kulturní a společenské středisko Střelnice, kde viděli nejen pohádky, výstavy nebo koncert s Jaroslavem Uhlířem, ale seznámili se s Radkem Johnem při jeho vzdělávacím pořadu. Také nabídka Městské knihovny na Havlíčkové ulici byla velmi pestrá a zajímavá. Žáci Marcela Tomsová a Roman Ehrenberger získali ocenění ve výtvarné části autorské soutěže Co mi vyprávěl Těšín pořádané u příležitosti Svátku tří bratří. Speciální školy v Orlové - Lutyni pořádaly regionální výtvarnou soutěž a naši žáci Ladislav Mušuka, Lukáš Michalski a Jakub Hensler v kategorii pomocná škola obsadili první tři místa, Monika Vavříčková z 5.ročníku Zvl.š. obsadila druhé místo. Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Kalendář, kterou pořádal Dětský parlament při DDM v Č.Těšíně. Z nejhezčích obrázků bude sestaven kalendář města. Také program připravený v Muzeu byl zajímavý a poučný. Ve spolupráci se ZŠ Masarykovy sady jsme se účastnili také oslav Dne Země. Náš Ekoplakát, společné dílo ŠD a ŠK a příspěvek do literární soutěže s názvem Byla zima od žákyně 7. ročníku Marcely Tomsové získali krásné hodnocení a cenu. Neméně zajímavé jsou sportovní soutěže a úspěchy. Žáci tříd se účastnili celoroční soutěže O pohár starosty města ve florbalu. Velmi zdařilý byl i turnaj v bowlingu mezi žáky základních škol v Č.Těšíně. Vyhodnoceni byli jednot- Střípky z Domova důchodců Za tu dobu co naše zařízení funguje,vás pravidelně ve Zpravodaji informujeme co se u nás událo. Že toho nebylo málo,to jistě, pokud jste našimi příznivci a zajímáte se o dění, uznáte sami. Ať už se jedná o divadlo, kulturní programy, narozeninové sešlosti, přednášky, zájezdy či jiné události. Pořád jsme přemýšleli, co nám ještě chybí. A tu nás napadlo,že by nebyl marný místní časopis. Dali jsme hlavy dohromady a časopis OZVĚNY je na světě. V měsíci červnu vyšlo již jeho páté číslo a klienti i zaměstnanci mají možnost se v něm dozvědět všechny aktuality z našeho domovského života. Mimo jiné jsou v něm i články z oblasti kulinářství, nějaké vtípky, písně nejen z našeho regionu atd.mám pocit,že to je příjemné počtení pro všechny a přeji časopisu aby překonal všechna počáteční škobrtnutí a stále se vyvíjel k lepšímu. Monika Kovářová pracovník sociální péče Dovolte abych jménem svým i jménem všech seniorů našeho zařízení poděkovala řediteli základní školy Pod zvonek panu PaedDr. Milanu Peckovi za možnost využívat plavecký bazén. Plavání přineslo zúčastněným klientům mnoho radosti a štěstí a podpořilo jejich fyzickou kondici. Těšíme se na další spolupráci. Informace k přijetí občanů do Domova důchodců Domovy důchodců jsou ústavy sociální péče pro staré občany, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu a jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Tito občané však nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby v domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech. Tuto pomoc však nelze zajistit ani za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami. Dále jsou to občané, kteří potřebují umístit v domovech důchodců z jiných závažných důvodů, nemajících původ v jejich zdravotním stavu (např.: sociální osamělost, sociální krizová situace) a jsou způsobilí k soužití s ostatními Poskytujeme stravování Základní škola Český Těšín Komenského 607 okres Karviná poskytuje obědy cizím strávníkům, organizacím i firmám. Cena za jeden oběd činí 40,50 Kč. Rovněž poskytujeme obědy důchodcům v částce 35,50 Kč. Bližší informace u vedoucí jídelny od , telefon č livci i družstva a nejlepší žáci se zúčastnili finále v bowlingovém centru. V kategorii dívek obsadila Petra Waclavíková 3. místo a družstvo celkově bylo třetí. Dosažené výsledky nás povzbudily k tomu, abychom se přihlásili také na turnaj do Polského Skoczowa. V konkurenci tří polských škol se naši žáci výborně umístili a to v kategorii dívek Petra Waclavíková 1. místo, Lucie Bílá 2. místo, celkově družstvo dívek 1. místo, družstvo chlapců 3. místo. Své síly mohli mezi sebou změřit i žáci jednotlivých tříd na hřišti ZŠ Ostravská při sportovních hrách. V disciplínách běhů, hod kriketovým míčkem nebo skok do dálky vynikli ti nejlepší, ale všichni si zaslouží ocenění a pochvalu. Krásná akce s názvem Květinový den se uskutečnila v rámci oslav Dne dětí. Pozvali jsme i kamarády z Polska a podmínka účasti byla květinová ozdoba, pokud možno vlastnoručně vyrobená.také tělocvična se proměnila v květinový záhon a tak se děvčatům lépe soutěžilo o titul správná dívka. V mladší a starší kategorii dívky předvedly základní dovednosti z běžného života, např. přišít knoflík, zašít ponožku, rozklepnout vejce, ošetřit ránu, zatlouct hřebík, prostřít stůl a jiné praktické činnosti.na konec velmi hezkého programu byla ještě tolik oblíbená diskotéka. V závěru školního roku byli žáci odměněni školním výletem do Rožnova pod Radhoštěm. Během celého roku se učivem prolínala výchova k ochraně životního prostředí a probíhal projekt s názvem Stromy žijí s námi. Není možné tady vypsat všechny akce, činnosti a úspěchy, ale věřím, že i z tohoto přehledu je vidět, že nám velmi záleží na tom, aby naši žáci nebyli v ničem omezováni, necítili se odstrčeni a za každý, byť jen sebemenší úspěch, dostali pochvalu a kladné hodnocení. Uznání a díky patří také celému pedagogickému sboru, který odborně, citlivě a dobře učí svěřené děti základním znalostem a dovednostem. Ludmila Czudková tiskový zpravodaj školy obyvateli ( 72 vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení) Zdravotní postižení, která vylučují přijetí do domovů důchodců jsou dle přílohy č.7 k výše citované vyhlášce zejména tato: * Infekční a parazitární choroby všech druhů * Tuberkulóza * Pohlavní choroby * Psychózy a psychické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu * Chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie * Zhoubné novotvary všech typů a lokalizací, pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo remise (přechodné vymizení příznaků nemoci) * Cukrovka nekompenzovatelná standardní dietou a běžnými léky nebo inzulínem * Roztroušená mozkomíšní skleróza Kdopak to k nám takto promlouval? Stačí si vzít knihu Fráni Šrámka a začíst se do Rozmarného léta. Léto je opravdu rozmarné. Článek vyjde v době, kdy všichni táborníci ze stanového táboru v Jedlové u Poličky už budou dočista a doběla vypráni. Zažili jsme vodopády vod a zažili jsme plno legrace a her. Bazén, táborák, stopovací soutěže, výpravy ke koním do Stašova a vyjížďky, noční hra a štěkot srnce, který vyděsil mladé vedoucí. Lesy byly plny hub, malin, jahod. Kolem nás se volně procházelo spousty ptactva, často jsme slyšeli funění ježků i divočáků. A zažili jsme perfektní ukázku výcviku policejního psovoda, přijeli přímo na náš tábor. No a hoši si okusili, jak je těžká výstroj policejního těžkooděnce. Bylo toho moc, zážitky jsou uloženy hluboko v paměti. Vše bylo zachyceno digitálním fotoaparátem a náš hlavní vedoucí Milan Daneš alias Kléma už připravuje webovou stránku naší pionýrské skupiny, Svibické šestky. To, co se nám nepodařilo do června, chceme připravit od letošního podzimu. Na našich webových stránkách najdete nejen obrázky letošních obou táborů, i toho srpnového na Kozí Hůrce, ale ze všech akcí. Připravujeme kalendář akcí a adresář na naše dospělé vedoucí, kontakty na nás. Ve dnech, kdy Zpravodaj vychází, trávíme chvilky na chatkovém táboře na Kozí Hůrce u Veverské Bítyšky u Brna. Chtěla bych poděkovat naším dospělákům ze stanového táboru v Jedlové u Poličky, protože to byl obrovský kus odvahy bojovat 7 dní s nepřízní počasí a cílem, že vyhrajeme, a sluníčko vyjde. Deště nás neporazily a my zažili i dny sluneční. Za našeho hlavňase chci poděkovat i sponzorům, a to Nemocnici Třinec - Podlesí, která pro táborníky připravila hezké věci.chci poděkovat senátorovi z Karviné za finanční příspěvek, mnoha rodičům za drobnosti pro táborovou lékárnu i úklidové prostředky. Už chystáme potáborové setkání obou táborů v průběhu měsíce října, na víkendové setkání na chatě. Předáme táborové fotosnímky a rozjedeme Jedlovou tábor na koních, s výcvikem a vyjížďkami. A máme tady ještě čtyřdenní stanování dětiček a dospěláků v Ropici, u farmičky pana Šimíka. Vloni jsme to zkoušeli poprvé, vychytali jsme všechny mouchy. Letos jedeme zase, Výpravy do okolí Ropice jsou připraveny, hry a soutě- * Degenerativní nervové nemoci * Choroby srdeční ve stadiu zhoršení nebo selhání funkce srdce spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy * Těžké trofické změny na končetinách cévního původu (bércové vředy) * Chronická onemocnění jater a ledvin * Postižení smyslových funkcí, zejména zraku a sluchu, která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání * Dementní osoby, atd. V případě přijetí do domova důchodců nelze těmto občanům poskytnout adekvátní péči a jejich přítomnost v ústavu nejen vždy zhoršuje celkovou kvalitu poskytované péče, ale i celkovou kvalitu života ostatních obyvatel domova důchodců (jedná se o konzumaci péče na úkor ostatních). Budiž léto pozdraveno že také. Spíme v klasických stanech, skládacích. Sebou nutná karimatka i spacák. No, a protože všemu je jednou konec, i letošním prázdninám, zvu na klubovou činnost Svibické šestky. Máme sice velmi stísněné prostory, nemáme svou klubovnu, ale paní Janka Klub šestky rozjede. Snad se pro nás malá klubovna někde najde, třeba někdo po přečtení zavolá, že by se tam mohly děti jednou týdně scházet. Klubovou činnost povede osobně Janka Jurčagová, s dětmi pracuje profesně i dobrovolně, je statutárním orgánem 6.PS Svibická šestka. 7. září první Klubko. Sraz na Mládežnické 1, přízemí - byt p.jurčagové. S sebou spoustu nápadů pro nový školní rok 2005/2006. Hodina srazu V případě deště s sebou bačkory - přezutí /do bytu/. A chystáme už první zářijový výplaz do okolí Těšína. A můžete zavolat, mobil Závěrem se omlouvám jednomu pánovi, který asi šedivěl, jelikož, omylem, jsem popletla číslo svého mobilu. Důkaz, že každý člověk je chybující, i já patřím mezi lidi dělající mnohdy chyby. Janka Jurčagová Ve dnech 11. až 15.října 2005 navštíví náš región Těšínsko vzácný host - kazatel známý v Evropě i na jiných kontinentech evangelista Ulrich PARZANY Bude zvěstovat nejdůležitější poselství pro současného postmoderního člověka: 11.října v evang. kostele Na Vyšní bráně v Cieszyně * 12.října v evang. kostele v Čes. Těšíně Na Rozvoji * 13.října v evang. kostele v Bystřici n/o. * 14.října v evang. kostele v Gliwicích v Polsku * 15.října v evang. kostele v Třinci * 16.října v evang. kostele ve Warszavě v Polsku Shromáždění budou začínat v hodin. Srdečně zveme. Kdo je Ulrich Parzany? Kazatel, který zvěstuje evangelium Kristovo při mezinárodních satelitních evangelizacích Pro Christ v celé Evropě. Narodil se v Essenu. Ve 14 letech se rozhodl pro následování Ježíše Krista a zapojil se do práce s mládeží. V roce 1984 ukončil studium teologie. Od té doby pracuje jako generální tajemník křesťanské organizace CVJM v Německu. Má 63 let, je ženatý, má tři dospělé děti a 4 vnuky. Mgr. St.Kaczmarczyk evang. farář

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více