Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012"

Transkript

1 1 Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 Z obsahu: - PČR varuje - Den učitelů - Příprava na povodně - Sbor dobrovolných hasičů příjme nové členy KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Květen 1., 2. 8., , , , 30. Červen 5., , , , 27. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 17. května 14. června Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. května 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25.,26. června INFORMACE O SVÁŽENÍ BIOLOGICKO-ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Biologicko-rozložitelným odpadem se rozumí zahradní a kuchyňský odpad, např. tráva, listí, padané ovoce, slupky ze zeleniny a ovoce, skořápky vajec, zbytky jídel apod. Nepatří sem zbytky živočišného původu maso, kosti. Nejvhodnějším způsobem likvidace tohoto odpadu je kompostování na vlastním pozemku. V našem městě mohou občané využít i mobilního svozu černých pytlů s tímto odpadem nebo jej lze odevzdat do sběrného dvora. Pravidelný každotýdenní svoz černých pytlů s biologicko-rozložitelným odpadem bude zahájen v květnu. Nové černé pytle budou rozvážet pracovníci Deposu při pravidelném svozu komunálního odpadu koncem dubna. Na každou nemovitost bude dán jeden kus. V případě potřeby více pytlů je nutné, aby si je občané pořídili na vlastní náklady. D. Szotkowská, referent odb. výst. a ŽP ODPADOVÉ OKÉNKO č. 3 Plast Otázky a odpovědi: Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Víte, jak dlouho se rozkládají plasty?

2 2 PET láhev a kelímek od jogurtu: let Igelitová taška: let Polystyren: NIKDY se nerozloží D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP Zdroj: www. jaktridit.cz, OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 15. května 2012 Stanoviště: zastávka U Kaple hod. u hřiště HEPO hod. Podlesí, prostranství u fa TRIAS hod. Březiny, hasičská zbrojnice hod. Městský úřad hod. Cena: očkování 110,- Kč nový očkovací průkaz 5,- Kč Možnost zakoupení tablet na odčervení i antiparazitálních prostředků. Každý pes předvedený k očkování musí být opatřen náhubkem. Psa musí předvést osoba fyzicky způsobilá k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování. Chovatel předloží průkaz o očkování k dalšímu záznamu. Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a ŽP UPOZORNĚNÍ NÁJEMCŮM BYTŮ Upozorňujeme nájemce bytů ve vlastnictví města Petřvald na skutečnost, že s účinností od 1. listopadu 2011 novela občanského zákoníku č.132/2011 Sb. zcela ruší možnost přechodu nájmu bytu v důsledku trvalého opuštění domácnosti. V praxi to např. znamená, že pokud rodiče tzv. trvale opustí domácnost, např. zdědí domek, koupí byt či dům a do získané nemovitosti se přestěhují, nájem bytu na jejich dospělé dětí ze zákona nepřechází, přestože tyto s nimi bydlely ve společné domácnosti. Osoby, které v bytě zůstaly poté co nájemce opustil společnou domácnost, užívají byt bez právního důvodu se všemi důsledky, které z tohoto počínání vyplývají. V případě že nájemci trvale opustí společnou domácnost, jsou povinni vrátit byt pronajímateli. O uzavření nové nájemní smlouvy k bytu bude rozhodovat Rada města Petřvald po projednání s bytovou komisí. Svatava Budinová, finanční odbor PŘÍPRAVA NA POVODNĚ Česká republika je opakovaně zasahována povodněmi, z nichž některé mohou být extrémní a způsobit enormní škody jak na vodních tocích a dílech, na kvalitě a dodávce pitné vody, na majetku, tak na životech a zdraví lidí. Proto již v roce 2000 byla vládou České republiky schválena Strategie ochrany před povodněmi na území České republiky. Její zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České republiky (2007) a konkrétní opatření při povodních Plány oblasti povodí (2009). Na základě výše uvedeného vznikla Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice. Významným přínosem také bylo vytvoření Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky jako součásti plánování v oblasti vod a jako součást prevence před povodněmi. Bylo přijato i několik stěžejních zákonů, které řeší záchranné práce a jejich spolupráci při povodních jako jsou zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nebo zákon

3 3 o vodách č. 254/2001 Sb., který zavedl rozhodující prvky k posílení prevence před povodněmi. Povodně jsou definovány jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, nebo může docházet k zaplavení území i při soustředěném odtoku srážkových vod. Jsou rozlišovány 3 typy povodní. Prvním typem je přirozená povodeň - způsobená přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů). Druhým typem je zvláštní povodeň - způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k havárii např. protržení hráze). Tento typ povodně je závažnější, neboť může nastat znenadání a její dopady bývají katastrofické, je však méně pravděpodobný než vznik přirozené povodně. Třetím typem je blesková povodeň ta je způsobená náhlými přívalovými dešti. Tento typ může představovat vážné ohrožení, kdy během několika minut může dojít k zaplavení i takových území, která se nacházejí mimo záplavové oblasti. Lidem, kterým hrozí, že je povodeň postihne, se musí snažit na ni připravovat předem, což je spojeno s tím, že je nutné sledovat vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních sdělovacích prostředcích, zjišťovat informace o způsobu možné evakuace z místa ohrožení. Dále je nutné připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí, připravit si evakuační zavazadlo, také připravit domácí zvířata k evakuaci a připravit vyvedení hospodářských zvířat. Ve svých domovech by si lidé také měli zajistit snadno odplavitelný materiál, přemístit potraviny, cenný nábytek, elektrospotřebiče a nebezpečné látky do vyšších pater domu a zabezpečit dům nebo byt při jeho opuštění při evakuaci. Ing. Lukáš Rylko, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETŘVALD-BŘEZINY PŘÍJME NOVÉ ČLENY! Pokud Ti je 15 a více let, máš spoustu volného času, rád si zasportuješ a nechybí Ti chuť pracovat, rádi Tě přivítáme v našem sboru dobrovolných hasičů. Nudit se určitě nebudeš! Zúčastníš se soutěží v požárním sportu, seznámíš se s hasičskou technikou a až Ti bude 18, můžeš se stát členem výjezdové jednotky. Vice informací na tel: (Vicherek Aleš zástupce velitele). POLICIE ČR VARUJE OBČANY PETŘVALDU V poslední době dochází k páchání trestné činnosti na starších občanech města Petřvald. Pachatelé této činnosti se pod záminkou kontroly elektroměru dostanou do obydlí. Po provedené kontrole nabízí údajný přeplatek, avšak u sebe nemají menší bankovky. Oběť chce tuto bankovku rozměnit a tím pachatelům ukáže místo úschovy svých úspor. Poté jeden z pachatelů oběť zaměstná a druhý z pachatelů odcizí úspory. Pachatelé se pohybují v motorovém vozidle tmavé barvy, které vždy zaparkují opodál. Popis pachatelů je strohý: 2 muži, oba bílé pleti. Starší muž věku kolem 50 let, zarostlý. Mladší kolem 25 let, plné postavy, na hlavě bílá kšiltovka. Policie apeluje na občany, aby v případě pozření, že by se mohlo jednat o tyto pachatele, neváhali a tuto skutečnost ihned oznámili na tel. linku místního obvodního oddělení PČR , popř. na tísňovou linku 158. Včasnost oznámení mnohdy přispěje přímo k dopadení pachatele. PČR OO Petřvald, nadporučík Bc. Radim Koziel, zástupce vedoucího. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

4 4 Jsme občanské sdružení, LETEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR. Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům, kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho a mají o něj zájem. Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé životní situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho se mohou obrátit. Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výživné apod.), pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo jiné i v oblasti oddlužení (osobní bankrot). Poskytujeme také nadstandardní služby. To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob na soudy a instituce. Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů. Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem s ním. Skypová adresa bude klientům brzy k dispozici na nových webových stránkách. To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci bude vyřešen, aniž by opustili svůj byt. Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR, Jungmanova 25, Olomouc, Polní ul., Hodonín Jiří Beneš - statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA SÍŤ PORADEN ČR Veronika Benešová, ředitelka poraden tel: , SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ VODŇORA, ORLOVÁ PORUBA Zveme Vás na tradiční rybářské závody pořádané naším sdružením: Druhé rybářské závody od 7.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Vodní nádrž Vodňora je bohatě zarybněna (včetně JESETERA). První cena Kč v hotovosti. Třetí závody od 7.00 hodin CHYTÁ CELÁ RODINA. Čtvrté závody (večerní) od hodin. Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2.května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2012/2013, a to v úterý 22.května a ve středu 23.května 2012 od 8. do 16.hodiny. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si zákonní zástupci dětí vyzvednou od pondělí 14.května 2012 ve vybrané mateřské škole denně v době provozu 2.května 1654 (Březiny) od 6 do 16 hodin, K Muzeu 257 (U kostela) od 6 do 16 hodin, Závodní 822 (Pustky) od 6.30 do 16 hodin, Šenovská 356 (Nová Dědina) od 6 do 16 hodin a vyplněné odevzdají u zápisu v uvedené dny.

5 5 K docházce se přihlašují děti zpravidla od tří let věku. Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Jiřina Budíková, ředitelka mateřské školy ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE SPOUŠTÍ PRVNÍ ČESKOU KAMPAŇ NA PODPORU POZEMNÍHO TV VYSÍLÁNÍ. Tisková zpráva ze dne 26. března 2012 Společnost České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání a poskytovatel telekomunikačních a ICT služeb, podpoří svou novou televizní kampaní pozemní vysílání jako nejvýhodnější způsob příjmu digitální televize v ČR. Kampaň představí divákům všechny výhody pozemního způsobu příjmu televize. Jedná se o jediný způsob příjmu TV, který je zdarma a bez vstupních investic. Diváci nemusí na rozdíl od satelitní, kabelové nebo internetové televize hradit žádné aktivační, instalační nebo měsíční poplatky. Pozemní příjem TV je pro diváky navíc velmi jednoduchý. Nevyžaduje žádnou instalaci parabol nebo zavádění kabelů. Digitálním signálem je pokryto celé území České republiky a v současné době nabízí divákům 10 celoplošných a 4 regionální TV programy. V průběhu roku 2012 se nabídka rozšíří i o programy v HD kvalitě. České Radiokomunikace mají zájem na dalším rozvoji a maximalizaci tržního podílu pozemního vysílání, aby svým zákazníkům jednotlivým televizním společnostem nabídla co nejvyšší podíl na sledovanosti jejich pořadů. Kromě edukační kampaně se v letošním roce zaměříme především na to, abychom divákům přinesli nové pořady ve vysokém rozlišení a tím ještě zvýšili atraktivitu pozemního způsobu příjmu TV pro diváky, potvrzuje Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací a dodává: České Radiokomunikace jsou technicky připraveny nové televizní služby v terestrické platformě rozvíjet. Nezbytným předpokladem zůstává přidělení kmitočtové sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Dominantní role pozemního TV vysílání v ČR Pozemní způsob příjmu TV (tzv. terestrická platforma) představuje v České republice dominantní způsob příjmu TV. Česká republika patří se 47% podílem mezi země s nadprůměrným počtem domácností, které přijímají televizi prostřednictvím pozemní platformy. V celé Evropě činí její podíl na základě výzkumu SES Astra z roku %. U našich geografických sousedů se podíl terestrické platformy pohybuje mezi 5 % (Rakousko, Německo) až 25 % (Polsko, Slovensko). Pozemní způsob příjmu TV je nejvíce rozšířen například v Řecku (87 %), ve Španělsku (67 %) nebo ve Francii (51 %). TV spoty budou v první fázi nasazeny v regionálních televizních stanicích TV Genus, Polar TV a TV Vysočina a na internetu na stránkách Zásadní změnou projde i internetový informační portál Českých Radiokomunikací zacílený na televizní diváky - Digistranky.cz. České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 49 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti. České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb a jako první v České Republice spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také komplexní portfolio telekomunikačních a ICT služeb prostřednictvím vlastní infrastruktury pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost

6 6 disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků. KULINÁŘSKÉ OKÉNKO BUCHTA BEZ VAJEC JABLKOVÁ 20 dkg krystalu, 35 dkg jablek, 35 dkg polohrubé mouky, 2 dcl oleje, 2 dcl mléka, 1 vanil, cukr, 1 lžička sody, 1 prášek do pečiva, špetka skořice, trochu rumu a kokos. Vše dobře promícháme, nalejeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Posypeme kokosem a pečeme. BUCHTA BEZ VAJEC 30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg moučkového cukru, 10 dkg rostlinného tuku či másla, 1 kypřící prášek, 1/2 hrnku mléka. Vše smícháme. Můžeme přidat kokos, kakao nebo oříšky či mleté ovesné vločky. Pak přidáme více mléka. Pečeme na vymazaném a vysypaném pekáčku. Komu bude připadat piškot "suchý", může ho potřít marmeládou nebo ovocným pyré či oblíbenou polevou nebo vyzkoušeným krémem. KAKAOVÁ BUCHTA BEZ VAJEC A MLÉKA 1,5 hrnku polohrubé mouky, 0,75 hrnku krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžička prášku do pečiva, špetka soli, 1 lžička instantní kávy, 3 lžíce kakaa, 1 lžička octa, 6 lžic oleje, 1 hrnek vlažné vody. V míse smícháme všechny sypké suroviny. Přidáme ostatní, vymícháme hladké těsto a nalijeme na plech vyložený papírem na pečení (nebo vymazaný a vysypaný). Pečeme při 200 C minut. KEFÍROVÁ BUCHTA 2 hrnky kefíru, 1 hrnek cukru, 1,5 lžičky sody, 2 lžíce kakaa, 3 hrnky polohrubé mouky, ½ hrnku oleje. Smícháme suroviny a vzniklé těsto vlijeme do vymazaného a vysypaného plechu. Pečeme asi 30 minut ve středně vyhřáté troubě. Těsto můžeme nalít do dortové formy a naplnit šlehačkou, vychladlý moučník můžeme polít kakaovou nebo čokoládovou polevou, nebo posypat kokosem. BÁBOVKA BEZ VAJEC A BEZ MLÉKA 30 dkg polohrubé mouky, 15 dkg moučkového cukru, 10 dkg Hery, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 150 ml vlažné vody, hrst rozinek a posekaných ořechů. Smícháme všechny sypké ingredience včetně rozinek a ořechů. Přilijeme vodu a vlažný rozehřátý tuk. Promícháme a nalijeme do dobře vymazané a vysypané formy na bábovku. Troubu vyhřejeme na 190 C, vložíme do ní bábovku, po 15 minutách snížíme na 150 C a dopékáme asi 25 minut. VÝSTAVA BONSAJÍ POZVÁNKA Klub přátel hornického muzea v Ostravě-pobočka Petřvald Vás zve 10. května 2012 v hodin do Kulturního domu v Petřvaldě na přednášku HOROLEZECTVÍ.

7 7 Přednáší pan Milan Pěgřímek. PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto formou poděkovat pohřební službě a p. Blachové za opravdu pěkné a procítěné rozloučení s mým manželem panem Zdeňkem Špetíkem, které se uskutečnilo dne 17. března Jiřina Špetíková manželka a celá rodina. BLAHOPŘÁNÍ Dne 24. dubna oslavil 75 let pan Emil Vajdjak. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje manželka Kristina, syn Miroslav s Monikou a vnoučata Barborka a Kubíček. FOTO BLAHOPŘÁNÍ Dne 6. dubna se dožil krásného jubilea 80 let pan Jozef Kotek. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně šťastných a klidných let plných životního elánu a optimismu. Přeje manželka a syn s rodinou. FOTO VZPOMÍNKA Dne si připomínáme 10 let od úmrtí paní Svatavy Barnášové. Dne to bude 7 let od úmrtí Ing. Lubomíra Barnáše. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami. 2 x FOTA VZPOMÍNKA Dne 9. května 2012 jsme vzpomněli nedožitých 80-ti let a 31. května si připomeneme smutné 9. výročí úmrtí pana Lumíra Pavelka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi. Za celou rodinu manželka Alena a syn Rostislav s rodinou. FOTO ÚMRTÍ S bolestí v srdci oznamujeme, že nás po krátké nemoci opustila dne 14. března 2012 paní Marie Hlisníková, roz. Rohlová. Zemřela ve věku 91 let.. FOTO Společenská kronika Blahopřejeme jubilantům Jozef Kotek 80 let Longina Pěčonková 85 let Naděžda Kochanová 80 let Našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Narozené děti Izabela Drozdová Ema Hrachovcová

8 8 Ema Silovská Rodičům blahopřejeme k narození děťátka. Zemřeli občané Marie Bašťavská 87 let Petr Havlásek 55 let Evald Janečko 89 let Jana Karácsonyová 74 let Petr Kochan 60 let Karel Kozubek 80 let Jiří Ponča 68 let Eliška Turská 61 let Antonín Vicherek 64 let Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. INZERCE REHABILITAČNÍ CENTRUM ŠENOV FARMA DOUBRAVA A RYCHVALD KAMENICTVÍ PLOSZEK Pomníky, žula, mramor, teraso, sekání písma, opravy a rekonstrukce hrobů, broušení terasa, pracovní desky. Tel.: ZÁMEČNICTVÍ Vala & Třos Mříže vrata ploty zábradlí schodiště brány a ostatní zámečnické práce na zakázku. Tel.: , Přijedeme, změříme, vyrobíme a provedeme montáž. Garantujeme kvalitní práci za přiměřené ceny. http: PETŘVALD PROVÁDÍ VÝCVIK V ŘÍZENÍ NA SKUPINU B Tel.: V Petřvaldě Odborů 1180 provádíme regenerační a rekondiční masáže. Masáže lze provést i v klidu vašeho domova. Masáže jsou cílené a to dle potíží každého jedince. Řešíme potíže s krční, hrudní, bederní páteří i s klouby ramen, loktů, kyčlí, kolen, srovnání délky nohou atd... Pracujeme různými

9 9 metodami: Dornova metoda, Breussova masáž, Kraniosakrální terapie, Spinal touch, Rolfing, lymfatická masáž, atd... Lze se kontaktovat na tel. čísle , //www.sweb.cz/dzpc. reiki Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ - čištění koberců a sedacích souprav - půjčování stroje Kärcher - mytí oken mobil: mobil: INTERNET PRO KAŽDÉHO s.r.o. PRODÁVÁTE ČI KUPUJETE NEMOVITOST? Volejte Profesionální služby. HLEDÁM RD Jakýkoliv stav. Hotově. Tel F E K Á L Firma S.O.V.K.A (Svoz Odpadních Vod KAnalizačních) Nabízíme Vám vývoz žump a septiků cisternovým vozem Tatra CAS 11. Objem nádrže od 2m 3 do 11m 3. Tuto službu si můžete objednat na tel Výjezdové místo: ČOV Orlová, ČOV Bohumín, ČOV Havířov, ČOV Karviná, ČOV Český Těšín, ČOV Frýdek-Místek, ČOV Třinec (ČOV-čistírna odpadních vod) RB AUTO Zahrádkáři v roce 2011 Na výroční členské schůzi 26. března 2012 zhodnotili svou práci za uplynulé období. Mnoho akcí je již tradičních. Společenský ples, kdy k tanci a poslechu hrála skupina Wega manželů Hečkových, smažení vaječiny, na které si všichni zúčastnění pochutnali, Mikulášský večírek, kde nechyběl čert, dobré jídlo a pití, tombola, živá hudba a dobrá nálada.. Snad nejhezčí byly zájezdy. V červnu se uskutečnil zájezd do Chotěbuze, kde jsme navštívili Rybí dům a v pěti obřích akváriích o kapacitě litrů vody viděli ryby našich řek a rybníků, v malých akváriích pak méně známe druhy akvarijních rybek. Odpoledne jsme zajeli do Řeky, která leží v nadmořské výšce 420 m, obědvali v penzionu Pod Lípou, ve kterém je

10 10 restaurace, jídelna, sportovní místnost a venkovní areál. U břehu říčky Řeka je srub s otevřeným ohništěm, Ten jsme využili a opékali si v něm párky. Také druhý výlet v září na Čantoryju a do Wisly byl plný zajímavostí. V sedm hodin jsme vyjeli z Petřvaldu a již v devět hodin nás lanovka vyvezla na bájnou horu Čantoryju. Mnozí se vydali po kamenité stezce až na samý vrcholek k turistické chatě a k rozhledně. Počasí bylo příjemné, ale špatná viditelnost, takže jsme nahoru na rozhlednu nevyšli. Obědvali jsme v hotelu Kadar, pak se prošli k hotelu Gołebiewski, kde jsme si prohlédli restauraci s nádhernou květinovou výzdobou a aqauapark Tropikana. Následovala prohlídka města Wisly. Prošli jsme pěší zónou, navštívili obchůdky, park u řeky Wisly, cukrárnu a zpět přes Třinec a Hnojník se vraceli domů. Starali jsme se také o to, aby naše klubovna a její okolí bylo co nejhezčí. Hrabalo se listí, myla okna, stropy, obložení, v srpnu pak došlo k výměně stávajících oken za okna plastová. A protože v jedné místnosti naší klubovny je i moštárna, a loňská úroda ovoce na našich zahrádkách byla velmi dobrá, bylo vymoštováno celkem kg. jablek. Na jablíčkách jsme si pochutnali v prosinci na přednášce o pěstování jabloní, protože byla spojena s degustací 30 druhů jablek. Přednášel předseda Oldřich Janků, odborný instruktor ČZS při ÚR ČZS Karviná. A jak je konzumace jablíček důležitá pro náš organizmus? Jablko téměř neobsahuje bílkoviny, ale obsahuje mnoho vody, málo sacharidů a nevýznamné množství mastných kyselin ve slupce, zato bohatství vitamínů a stopových prvků. Při růstu se v plodu ukládá ve vysoké koncentraci vitamín C. Jablko sestává až z 30 % z pektinů, účinné vlákniny, která snižuje hladinu cholesterolu. Mezi léčivé účinky jablka patří snižování krevního tlaku, posílení imunitního systému, srdce a krevního oběhu. Zároveň stabilizuje hladinu cukru v krvi, čistí střeva, posiluje dásně a cévy. Chtěli bychom na závěr poděkovat všem členům za velmi obětavou a záslužnou činnost, kterou během roku vykonali při zajišťování kulturních, společenských a ostatních akcí. Výbor ČSZ Okénko knihovny V minulém čísle Petřvaldských novin jsme slibovaly zprávu z Noci s Andersenem, takže slib plníme a přejeme hezké počtení Noc s Andersenem - malé ohlédnutí do minulosti Noc s Andersenem je kouzelná noc, během které děti nocují v knihovně a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, že knihovna je místem, kde se o dobrodružstvích nejen čte, ale kde se dá dobrodružství i zažít! V naší knihovně se tato noc konala už podeváté. A jak to během jednotlivých nocí vypadalo? 2004 naše Andersenovská premiéra. V tomto roce v naší knihovně poprvé spaly děti. A nespaly tam samozřejmě samy, ale v doprovodu lesní víly, mořské víly a pohádkové babičky. Knihovna se proměnila v tajemnou komnatu, strašidelnou jeskyni i mořské dno. Děti soutěžily, poslouchaly pohádky a za úplné tmy se vydaly do Technického muzea, kde jim paní Miluška Malinová povyprávěla o hornících a permonících. První noc s Andersenem v petřvaldské knihovně se dětem moc líbila a stala se základem pro stále pokračující tradici sázení prvního Andersenovníku Fabularis Anderseni. V roce 2005 jsme vysadili před Technickým muzeem krásnou převislou sakuru, která se honosí titulem Fabularis Anderseni. Předtím ale děti soutěžily, chatovaly s dětmi, které nocovaly v jiných knihovnách, luštily internetovou soutěž, malovaly na sklo a projely se kouzelným kočárem. V průběhu večera také malovaly a psaly pozdravy významným dánským a českým osobnostem, např. dánské královně, V. Havlovi, J. Žáčkovi, jejichž adresy knihovny dostaly em.

11 již třetí ročník! Počasí tento rok nocležníkům sice moc nepřálo, ale i tak si děti noc užily. Byla ve znamení 130. výročí prvního vydání knížky Broučci od Jana Karafiáta. Výzdoba knihovny i večerní lampiónová stezka byly v duchu této dětské knížky. Knihovnu proto zaplnily kytičky a broučci s lucerničkami. Stezka odvahy, které se mohly zúčastnit i děti, které v knihovně nenocovaly, byla plná nejrůznějších čarodějnic a strašidel a děti se při plnění záludných úkolů pěkně zapotily. Pak se i s lampióny vrátily do knihovny, kde se občerstvily a dále soutěžily. Během noci se neustále také četly pohádky a vyráběly krásné ozdůbky přijely k nám děti z Polska. Tento rok k nám přijely děti se dvěmi knihovnicemi ze spřátelené polské obce Jasienica. I přes jazykovou bariéru se všichni dobře pobavili. Na večerní stezce Po stopách kocoura Mikeše děti venku potkaly strašidla (důkladně zamaskované maminky dětí). Potom jsme za asistence malířky Beáty Svitačové vyrobili originální polštářky, které jistě ještě dnes zdobí leckterý pokojíček. Kouzelný večer pokračoval návštěvou Technického muzea, kde tentokrát provázela a výklad podávala spanilá vodnice. Jako půlnoční překvapení se představil ježek v kleci. Nešlo však o klasický hlavolam z Foglarovy knihy, ale o skutečného a živého ježka, který byl zachráněn před nepřízní osudu a po přečkání zimy v lidském domečku čekal na své propuštění do volné přírody. Předtím ale zpestřil nocování v knihovně a ukázkově chytal živé cvrčky. Nocí zněl i česko polský slovní fotbal, pohádky a závěr patřil pyžamkové diskotéce možná přijde i kouzelník. Zahájení Noci s Andersenem patřilo již tradičně Stezce odvahy, které se opět zúčastnily i děti nenocující. Kouzelník opravdu přišel a pobavil všechny svými kouzly. Na začátku večera přinesli dva tajemní strážci truhlu s pokladem, o jejíž obsah se celou noc soutěžilo. Letos děti dostaly trička se sluníčkem, které si hrdě odnesly domů spolu se spoustou krásných zážitků divoký západ. V tomto roce nás navštívila karvinská westernová skupina Black and Brown, jejíž členové přijeli sponzorsky pobavit nocležníky i účastníky indiánské stezky. Skvělé výkony honáckým bičem, krátkými lasy, ekvilibristika s pistolemi a další kousky zaujaly všechny. Kluci měli možnost osahat si winchestrovku a kolty. Na závěr nám předvedli pravý kovbojský tanec. Všichni byli tak zaujatí, že zůstali déle než jindy a na soutěže, chatování a čtení nám zůstal jen menší kousek noci malujeme několikametrový obraz. Pohádkové dobrodružství roku 2010 přineslo nejen mnoho her a soutěží, ale jako každoročně i trochu práce. Společným úkolem všech nocležníků bylo vymalovat velikou, několikametrovou koláž složenou z pohádek. Kupodivu se práce proměnila v zábavu a nocležníkům šlo dílo hezky od ruky, takže je nakonec nešlo dostat do spacáků. Uspat se děti podařilo až po pořádné dávce čtených pohádek od H. Ch. Andersena návštěva skautů. V tomto roce nám večerní stezku skvěle zorganizovali havířovští skauti pod vedením Ivana Fabrika. Stezka byla dobrodružná, velmi zajímavá a dětem se moc líbila. Jeden z účastníků ji dokonce přirovnal k oblíbené reality show Faktor strachu. Postupně jsme procházeli sedmi stanovišti, která byla nasvícena čajovými svíčkami, a plnili úkoly - běh na gumovém laně, střelba z foukačky na terč, pití vzhůru nohama apod. Na závěr nám jeden ze skautů předvedl báječnou ohňovou show a jako drak chrlil opravdový oheň. Po odchodu skautů jsme se přesunuli do knihovny a po občerstvení pokračovali v tradičním andersenovském řádění za aktivní asistence vodníka, manky, víly Amálky, Cipíska a Křemílka. Před spaním jsme zhlédli neplánované, ale naprosto úchvatné představení v podání dvou dětských účastnic a tří plyšáků. A jak to bylo letos??? 2012 otvíráme kouzelnou zahradu.

12 12 Letošní noc s Andersenem byla v duchu 100. výročí narození spisovatele a ilustrátora Jiřího Trnky. Z jeho tvorby jsme pro dotvoření atmosféry kouzelné noci vybrali pohádku Zahrada, která má knižní i televizní zpracování. Knihovna se tedy na jednu noc proměnila v zahradu plnou zeleně, kvítí, stromů a cvrlikotu ptáků. Nechyběla ani pohádková velryba a stará branka, s velkým zámkem a velikánskou železnou klikou, na kterou kluci z pohádky skoro ani nedosáhli. Noc jsme zahájili zasazením dalšího Andersenovníku, tentokrát hned před knihovnou. Pomohli nám hodní pracovníci ze střediska údržby spolu s paní starostkou Jarmilou Skálovou a panem Petrem Přečkem. Potom si všechny děti, které neodradilo deštivé počasí, mohly zasoutěžit při noční stezce, kterou si připravila paní Inka Burová společně se studenty a pedagogy z Moravskoslezské obchodní akademie Petřvald. Po venkovním programu se nocující děti společně s rodiči a více či méně dospělými pomocníky vrátily do knihovny, kde mohla začít ta pravá pohádková noc. Protože nám vyhládlo a zároveň jsme na letošní Noc s Andersen vyhlásili soutěž pro všechny kuchaře a kuchařinky, nejdříve proběhlo ochutnávání všech Andersenových mlsů, které se v knihovně sešly. Určit nejlepší mls bylo velmi těžké, boj byl vyrovnaný, ale nakonec přece jenom nejvíce hlasů dostaly tvarohové řezy od maminky Evy Mráčkové. Když už nám hlad nebránil v zábavě, mohlo proběhnout symbolické pasování dětí na Andersenovy spáče. Za zvuků hymny Noci z Andersenem jsme dětem rozdali krásné trička s logem akce a pak trpaslík začal rozdávat první úkoly, po jejichž splnění si děti mohli vybrat balíčky s klíči a hledaly ten, od kouzelné branky. Nakonec se jim to podařilo a do zahrady se dostaly. Čekala tam na ně hned první pohádka, kterou jim přečetla paní Lucie Polková. Po krátkém odpočinku jsme se opět vrhly do dalšího soutěžení. Čekal nás pavoučí úklid knihovny, hon na ptáka Ohniváka, sbírání pylu pro včeličky a jiné. Také další pohádky a putování za chytrou velrybou, u které proběhl velký výlov kvízů. Protože měla kouzelná velryba již přečteny všechny časopisy a hrozilo, že by se začala nudit, děti ji šly do provizorní redakce vyrobit. Pak, už jen za svitu vánočních žároviček, které nám zdobily zahradu, proběhla pyžamková diskotéka a alou na kutě. Dětem pomohly usnout pohádky a dospělým náročný den a noc. Ráno už jsme jen posnídali a plní zážitků se vydali domů. Protože by celá noc a ráno, ale také velké přípravy před celou akcí nemohly proběhnout tak hladce jak proběhly bez celé řady pomocníků, chtěly bychom moc poděkovat Lucii Polkové, Evě Káňové, Ince Burové, Sabině Paťorkové, Elišce Vítečkové, Lucii Mikolášové, Marii Mráčkové, Ivaně Kotrové, Milušce Malinové a Michalu Jurčíkovi. Moc a moc děkujeme a těšíme se zase na příští rok. Noci s Andersenem třikrát huráááááá!!! Velikonoční dopoledne Ve čtvrtek 5. dubna jsme vpustily do knihovny a střediska kultury velikonoční náladu v podobě soutěží, tvoření a hledání velikonočního pokladu. Sešlo se nás hodně, takže budova se kvůli nepříznivému počasí, které nám zmařilo plán jít ven, otřásala v základech a praskala ve švech. Vše jsme zvládli díky hodným maminkám, které pomáhaly na stanovištích a paní Ivaně Kotrové, která si opět ukázkově připravila tvořivou dílnu a s dětmi vyráběla krásné beránky. Pletly se také karabáče a malovaly velikonoční vajíčka. Špatné počasí nakonec nikomu nevadilo. Fotky ze všech akcí najdete na A co nás čeká v měsíci dubnu a květnu? Galerie Nad knihami Vás srdečně zve na výstavu Elen Thiemlové Splněný slib. Výstavu si můžete prohlédnout od Tímto bychom chtěli také uvést opravu, protože v minulém čísle jsme uvedli špatné jméno vystavovatele. Děkujeme za pochopení.

13 13 Klub maminek : 17. dubna, 24. dubna, 15. května, 29. května, 12. června, 26. června. Během letních prázdnin klub maminek nebude. Klub deskových her: každý pátek od 13:00 do 17:00. Kromě pátku 27. dubna, to je Slet čarodějnic a 1. června, protože je Den dětí a knihovna bude mít stanoviště na venkovní akci. Během letních prázdnin klub nebude fungovat pravidelně, dáme dopředu vědět termíny. Velký slet čarodějnic V pátek 27. dubna 2012 zveme všechny čarodějnice, čaroděje a čarodějčata na velký společný slet, který odstartujeme a slavnostně zahájíme v 16:00 v prostoru u knihovny Petřvald. Očekáváme všechny, kteří se celý rok těší na legální poletování na koštěti. Připravujeme soutěže o putovní koště a jinou veselou čarodějnickou zábavu. Protože účast je vždy velká, vyzýváme všechny starší čarodějnice, aby přišly v reprezentativním oděvu! Vaše knihovnice Lucie Šidlová a Monika Molinková DEN UČITELŮ Den učitelů se konal v kulturním domě, kde přibližně 150 pedagogů, správních zaměstnanců, technicko-hospodářských pracovníků a důchodců přivítala paní Jolanda Burová, kulturní referentka města. Zároveň přivítala zástupce polské delegace z gminy Jasienica. Citace J.Burové: Vážení a milí hosté, učitelé škol základních, školy umělecké a školek mateřských - i všichni ti, kteří se podílíte na každodenním provozu těchto zařízení.vítám vás na dnešním odpoledním setkání. Dostalo se mi té cti zahájit vaše letošní setkání. Protože vím, že většina z vás má za sebou už velký kus pracovního dne, bude to zahájení krátké a stručné. Když se před několika sty lety narodil Jan Ámos Komenský, a posléze se stal osobností světově proslulou, nastavil tak pomyslnou laťku a vytýčil směr všem následným generacím kantorů, učitelů, pedagogů, mistrů, magistrů zkrátka vám všem, kteří se věnujete vzdělávání našich dětí V památný den jeho narození 28.března si u nás už několik desítek let připomínáme důležitost stavu kantorského tím, že slavíme Den učitelů. Být dobrým pedagogem to je poslání- nikoliv povolání. Protože učitel navazuje na základy poskytované rodinou, předává poznatky a vědomosti a vždy vkládá do dětí i kus sebe samého. A naopak - i on je kontaktem se všemi těmi zástupy dětí, žáků a studentů také zasažen a poznamenáván. Obvykle pro svoji práci nemá ideální podmínky, ani ideální žáky. Placen bývá spíše hůře nežli lépe a občas musí snášet i nepřízeň rodičů. Přesto vytrvává a jeho poslání mu dává sílu pokračovat. A teď se podívejme z opačného pohledu My žáci ( a žáky jsme byli všichni) pak na dobrého kantora s láskou vzpomínáme celý život. Když se i vás, dnešních učitelů zeptám, ne proč jste si zvolili učitelské povolání, ale co si pamatujete ze školy kam jste chodili jako děti, mnoho vzpomínek, které se vynoří, budou svázány s některým s vašich tehdejších kantorů. Díky milovanému učiteli jsme byli jako žáci ochotni zkoumat brouky nebo atom, číst po večerech s baterkou pod dekou knížku Aloise Jiráska anebo ve volných chvílích luštit matematické vzorce. Kantor, který byl pro nás přirozenou autoritou, byl nám oporou i rádcem, učil s láskou, vytrvalostí, sebeobětováním i humorem a zanechal v každém z nás trvalou stopu. Dokázal - li probudit to nejlepší, co v každém dítěti dříme, povzbudil zdravé sebevědomí a přirozenou zvídavost, dal každému z nás pevný základ do dalšího života. Životy každého člověka tak jsou od dětství formovány a inspirovány i jinými lidmi než rodiči, kterým vděčíme za život. Učitelé patří mezi ty nejdůležitější. Dobrý učitel je náš průvodce, náš přítel a filozof, který nás drží za ruku a ukazuje cesty, na něž můžeme směřovat své životy. Tak mi napadá, jaký je vlastně dobrý učitel? Ten, co

14 14 naučí? Ten, co je oblíbený? Kombinace obou? Kdo ví. Můžeme o tom mudrovat do aleluja. Život ukáže. Ještě jeden citát na závěr z dob, kdy učili jen ctihodní mužové "Učitel se má chovat ke svým žákům jako otec. Sám nemá mít chyby a nemá chyby trpět. Ať mluví co nejčastěji o tom, co je čestné a dobré, neboť čím častěji bude povzbuzovat, tím vzácněji bude nucen trestat. Nejvíc úsilí je třeba věnovat tomu, aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků, aby ho při vyučování nevedla jen povinnost, ale i láska". (vyňato z citátu římského rétora Marca Fabia Quintiliana). Za všechny vaše bývalé současné i budoucí žáky ze srdce děkuji Poté za práci všem přítomným poděkovala starostka J.Skálová. Poděkování přednesla jménem zastupitelů města a vyzdvihla skutečnost, že v tomto nejvyšším orgánu města je shoda všech volených zástupců při schvalování rozpočtu města v tom, že pamatují finanční částkou na kulturní program. Následně předala pamětní medaile paní Mgr. A.Lukšové a I.Křižákové za dlouhodobou aktivní práci ve školství v našem městě. Medaile byly předány také vzhledem k tomu, že obě výše jmenované paní učitelky odchází do zasloužilého starobního důchodu. Slovo si vzala také paní ředitelka ZŠ a ZUŠ Školní 242, příspěvkové organizace Ing.Z.Kozlovská a všem přítomným přednesla svůj projev. Cituji: Vážení přítomni, přeji vám všem pěkné jarní odpoledne. Jsem velice ráda, že i letos máme možnost se setkat a společně oslavit svátek, který dávno vymizel nejen z kalendářů, ale i z obecného povědomí národa. Pevně věřím, že Den učitelů bude mezi pedagogy žít dál nejen kvůli Jánu Ámosovi, jehož osobnost patří tak říkajíc k rodinnému stříbru českého školství, ale především kvůli desetitisícům našich učitelů. Jak bychom mohli vykonávat naši práci bez správních zaměstnanců - uklízeček, kuchařek, školníků a THP pracovníků? Vy všichni jste nedílnou součástí života školy. Za vaši práci vám všem patří neskonalý dík. Nikdo z nás nedokáže předpovědět, jak se situace ve školství bude nadále vyvíjet. Musíme ale myslet pozitivně, s nadějí, že se situace uklidní a budeme se moci plně věnovat naší výchovně vzdělávací práci, aby z našich dětí vyrostli občané, kterým nebudou cizí slova jako je slušnost, upřímnost, vážení si jeden druhého jakožto člověka. Nemohu opomenout ani poděkování zřizovateli - městu Petřvald, který se s nasazením možných sil a prostředků stará o provoz našich škol. Děkujeme. JaS ŠKOLSTVÍ (David Pindur) Vybráno z publikace Obrázky z dějin Petřvaldu (pokračování v příštím čísle PN) Nejstarší dějiny petřvaldského školství jsou úzce spjaty s farní školou v Šenově zmíněnou poprvé v r Tehdejší učitel dostával od Petřvalďanů ročně tolar slezský. Roku 1688 byl šenovským učitelem Jan Henner. Škola se však blížila ruině, farníci se vyhýbali jejím opravám a do školy docházel pouze jeden žák. O mnoho lepší nebyla situace ani v r. 1697, kdy zastával místo učitele František Henner. Od r v Šenově působil jako učitel frýdecký rodák Josef Lariš. Náplň činnosti učitele v tomto období byla úzce spjata se životem farnosti. Mezi jeho každodenní povinnosti patřil varhanní a pěvecký doprovod bohoslužeb, pravidelné vyzvánění, chození po koledě o svátcích, pečení hostií apod. Za tyto úkony přijímal každoroční deputáty od všech obcí šenovské farnosti. Vzhledem k vytížení učitele ve službě kostelu a farnosti proto nebývala úroveň výuky většinou příliš valná. Výrazným milníkem v dějinách školství v habsburské monarchii se stal všeobecný školní řád, vydaný Marií Terezií 6. prosince Tento řád zavedl všeobecnou povinnou školní docházku. Podle zákona byly školy rozděleny na tři stupně, z nichž nejníže stály školy triviální, které existovaly nebo měly vzniknout u každého farního kostela. Zprvu byly tyto školy pod církevním dohledem, později se jich ujal stát. V Petřvaldě vznikla první škola až

15 15 v r zásluhou hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Jednalo se o pobočku šenovské farní školy. Dřevěný objekt s jednou učebnou, obytnou místností pro rodinu učitele a chlévem byl situován nedaleko dolní části dnešního hřbitova pod novou farou. Dne 7. ledna 1792 byl ustanoven učitelem školy Bernard Ševčík (Schewczik, ), majitel nedalekého hostince (pozdější Bernatíkův hostinec), který absolvoval čtyři třídy gymnázia v Opavě. V čele první petřvaldské školy stál Bernard Ševčík až do své smrti 21. března Jeho poslání převzal až do r syn Josef. V r navštěvovalo zdejší školu 75 dětí, z toho 43 chlapců. V r bylo vytvořeno místo pro druhého učitele. O pět let později nahradila sešlý objekt dřevěné školy nová zděná budova, která však rovněž nepostačovala. Proto bylo v r přikročeno k výstavbě nové školní budovy (pozdější přízemní školy U Kostela, dnes SKS) na pozemku darovaném hrabětem Jindřichem Larisch-Mönnichem. Dne 24. dubna 1854 byl farářem Antonínem Dudou posvěcen základní kámen k její stavbě. V říjnu téhož roku byla školní budova předána nadučiteli Janu Ševčíkovi, který stál v čele školy až do r Roku 1876 přibylo na dosud přízemní budově patro. Jelikož se místní část Nová Dědina nacházela dosti daleko od školy U Kostela, bylo rozhodnuto, že zde vznikne budova k vyučování. Plány na její výstavbu se datují již k r O rok později byla dokonce zakoupena stavební parcela, avšak namísto výstavby školy v Nové Dědině byla rozšířena stávající škola U Kostela nástavbou patra. V tomto objektu byly později zřízeny ještě další tři třídy. V 90. letech 19. století se stávala situace petřvaldského školství kapacitně neúnosnou. Na konci r byla zakoupena od Josefa Bernatíka stavební parcela v Nové Dědině. Zastupitelstvo získalo schválení stavebních plánů novodědinské školní budovy od slezské zemské školní rady v Opavě 3. února 1897 a stavbě již nestálo nic v cestě. Probíhala od jara téhož roku do léta Zakázka byla usnesením z 21. května 1897 zadána věhlasné stavební firmě Fridricha Fuldy z Těšína. Ke slavnostnímu vysvěcení novodědinské školy, situované u okresní silnice z Petřvaldu do Šenova, došlo 11. září Vzhledem k 50letému výročí trvání vlády císaře Františka Josefa I., které připadalo na tento rok, byla škola označena se svolením ministerstva vnitra z 24. listopadu téhož roku jako Kaiser Franz Josef I. Jubileumsschule Nová škola byla systematizována jako čtyřtřídní, zpočátku byly otevřeny jen dvě třídy. Počátkem školního r. 1898/99 došlo k otevření dalších dvou tříd. Správcem školy byl ustanoven Jan Kryštof, který sál v čele novodědinské školy do r Se vzrůstajícím počtem obyvatelstva byla novodědinská škola rozšířena v únoru 1904 na pětitřídní a v r na šestitřídní. Nové učební prostory vznikly adaptací bývalých učitelských bytů. V letech stál v čele novodědinské školy Robert Vodecký, působící původně ve škole U Kostela. V r čítal Petřvald již školou povinných dětí, kterým byly k dispozici pouze dvě školy, obě pětitřídní s polodenním vyučováním ve všech třídách. Celkem 16 třídám bylo k dispozici deset učeben. Již počátkem století mělo neúnosné situaci odlehčit zřízení nové školy v části Březiny. V r ožily snahy o postavení tolik potřebné březinské školy, na žádost Ostravsko-karvinské montánní společnosti se však mělo z finančních důvodů upustit od výstavby patrové budovy. Zřízení třetí české školy v obci příliš nepřála rovněž Slezská zemská školní rada v Opavě, stejně jako petřvaldské zastupitelstvo ovládané Němci. Po podzimních volbách v r se sešlo 8. ledna 1910 nové zastupitelstvo s českou převahou. Na této schůzi byl ustanoven výbor pro výstavbu školy Na Březinách ve složení: hostinský Jan Vicherek, stavitel Antonín Véhonek a stolař Karel Sasen. V hlasování se 13 členů zastupitelstva vyslovilo pro českou školu, sedm pro polsko-německou, jeden pro čekoněmeckou a dva si přáli výuku po našemu. Zřízení školy Na Březinách bylo nadále komplikované. Teprve výnosem zemské školní rady ze 30. července 1914 se definitivně oddělila od školy ve Staré Dědině, která získala název U Kostela a nová škola Na Březinách. Prvním správcem březinské školy byl do r Jan Weissmann, původně učitel novodědinské školy.

16 16 VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITLŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PŘED PODVODNOU FIRMOU Tisková zpráva ze dne Před nedávnem vydalo Sdružení obrany spotřebitelů tiskovou zprávu, ve které nabádá spotřebitele k obezřetnosti při podpisu jakýchkoli smluv a spotřebitele varuje. Tentokrát před podvodnou firmou Wüstenrolt Group s.r.o. Tato společnost se sama prezentuje: Jsme velká, rychlá a seriózní společnost, zabývající se spotřebitelským financováním, hypotékami a půjčkami v České republice. Naše obchodní síť, která dosahuje svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru profesionální úrovně, je připravena Vám pomoci a vyhovět za každých okolností.. Smlouva jmenované společnosti je postavena na principu tzv. vratné zálohy. Firma vybírá vratnou zálohu Kč i více za zprostředkování (záloha je vratná pouze do 14 dnů). Jakmile však klient tuto zálohu zaplatí, jsou po něm vyžadovány další a další dokumenty. Vše je prodlužováno tak dlouho, až nakonec 14-denní lhůta vyprší. Tato a jiné metody jsou hlavním a mnohdy i jediným příjmem všech podobných neseriózních společností. Za společnost Wüstenrolt Group s.r.o. se sídlem na náměstí Svobody 93/22 v Brně jedná Marie Holacká, ročník 1990, s trvalým bydlištěm v Koryčanech. Dle právničky SOS MS kraje, Ing Renaty Horákové, se nabízí k zamýšlení fakt, že v čele společnosti, zabývající se širokou škálou finančních nabídek, je na pozici jednatele tak mladý člověk, který nemůže mít pro tuto pozici dostatečné zkušenosti. V poslední době se řada lidí neváhá zadlužit a bez přemýšlení podepíšou jakoukoli smlouvu, jen aby získali peníze na vytouženou věc, novou kuchyň či dovolenou. Co dělat, když se rozhodneme pro půjčku? V každém případě bychom si měli smlouvu pečlivě přečíst přesto, že je na několika stránkách a většinou psaná drobným písmem. Je také možné si vyžádat kopii smlouvy, abychom si ji mohli doma v klidu prostudovat. Zda nabídnutou smlouvu podepíšeme, či nikoli, je na každém z nás. Pokud však podepíšeme, přebíráme na sebe to, co jsme podepsali. Bez ohledu, zdali jsme vše četli, rozumíme tomu, souhlasíme s tím nebo nám smlouvu někdo vnutil. Buďme obezřetní! Jedná se přece o naše peníze a naše dluhy!!! Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MS kraje,, tel Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. Sídlo : Střelniční 8, OSTRAVA Tel./fax : Poradní dny : Ostrava : Út: hodin, Čt: hodin, tel

17 17 Bohumín : Čt: hodin, tel Český Těšín : St: hodin každou první středu v měsíci, tel Frenštát p.r. : St: hodin každou druhou středu v měsíci, tel Nový Jičín : St: hodin každou třetí středu v měsíci, tel Opava : St: hodin každou třetí středu v měsíc, tel Frýdek Místek : St: hodin každou čtvrtou středu v měsíci, tel pro dotazy Nově nás naleznete i na facebooku. ZTRÁTY A NÁLEZY V březnu a dubnu byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy: - prázdný černý batoh, nalezen na ulici Krátké - mobilní telefon Samsung, nalezen u chodníku mezi ulicemi K Muzeu a Gen. Svobody poblíž pošty Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní TJ PETŘVALD HEPO MUŽI kolo zimního turnaje v Orlové : TJ Petřvald Věřňovice 3:1 (1:0). Branky : T. Budina, L. Chromik, J. Doubek. Sestava : P. Jonšta J. Jaglář, M. Budina, L. Ligocki, R. Müller (46. J. Levánszký) M. Klimek (70. J. Doubek), O. Ševčík, J. Režňák (75. J. Kičerka), T. Budina (80. J. Kostka) L. Chromik, P. Hlavinka. velmi dobrý výkon. Hepáci skončili na turnaji ze sedmi účastníků na pěkném 2. místě za D. Datyní přípravné utkání : TJ Petřvald Řepiště 1:4 (0:1). Branka : P. Hlavinka. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, L. Ligocki, R. Müller, T. Budina J. Režňák, L. Chromik, P. Hlavinka, O. Kostka S. Kostka, J. Kičerka. slabý výkon! Hráno na umělé trávě v Orlové přípravné utkání : TJ Petřvald MFK Havířov ( dorost ) 4:1 (2:1). Branky : T. Budina, S. Kostka, P. Hlavinka, O. Cudrák. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglář (55. R. Müller) R. Budina, J. Režňák, L. Chromik, T. Budina ( 60. J. Kičerka ) P. Hlavinka, S. Kostka (60. O. Cudrák) přípravné utkání : Slavoj Petřvald TJ Petřvald 2:4 (0:2). Branky : L. Chromik, P. Hlavinka, L. Ligocki, J. Kostka. Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, M. Budina, L. Ligocki, J. Jaglář M. Klimek (70. J.Doubek), J. Režňák (46. M. Nalevajka), L. Chromik, T. Budina (60. J. Kostka) T. Volný, P. Hlavinka. úspěšná generálka na 1. mistrovské utkání sezony mistrovské utkání okr. přeboru (12. kolo). TJ Petřvald H. Bludovice 3:1 (1:0). Sestava : P. Jonšta O. Ševčík, L. Ligocki, M. Budina, J. Jaglář M. Klimek (88. J. Kostka), J. Režňák, L. Chromik, T. Budina T. Volný, P. Hlavinka (84. M. Nalevajka).

18 18 První branku vsítil v 19. minutě P. Hlavinka, který nádherně zakončil sólo z levého křídla. Na druhém gólu, který dal T. Volný, měl největší zásluhu L. Chromik. Podařilo se mu obejít na pravé straně 3 hráče a přihrát před prázdnou branku T. Volnému. Zbytečné držení míče a jeho ztráta v 87. minutě přinesla snížení na 1 : 2. Soupeř začal hrát jen na dva obránce, naštěstí už neskóroval a naopak inkasoval po brejku do prázdné branky 3. gól, který dal opět T. Volný. Největší soupeř o postup ČSAD Havířov rovněž zvítězil, proto zůstal bodový rozdíl na čele tabulky stále dvoubodový. Tabulka : 1. TJ Petřvald - 30 b., 2. ČSAD Havířov 28 b., 3. I. Petrovice 22 b., 12. Věřňovice 4 b. Trenér : J. Klimecký, asist. O. Cudrák, ved. mužstva P. Šilhánek. DOROST mistrovské utkání krajské soutěže (14. kolo). Frenštát p. / R. TJ Petřvald 1:0 (1:0). Sestava : M. Slíva J. Stromský (71. J. Kantor), O. Cudrák, J. Cífka, R. Pavlas (80. T. Matušík) M. Dvořák (17. - vyloučen), O. Kostka, L. Pavlas, O. Pytlík (71. R. Horvát) D. Kašniar, V. Šelong. Výkon hostujícího týmu velmi ovlivnilo vyloučení M. Dvořáka už v 17. minutě, kdy zahrál ve vlastním pokutovém území rukou. Následovala penalta a z ní šli domácí do vedení. I v 10 lidech zahráli Hepáci dobrý fotbal, dvakrát nastřelili břevno, D. Kašniar byl ve vyložené příležitosti sražen ve velkém vápně, ale rozhodčí nic neviděl mistrovské utkání krajské soutěže (15. kolo). TJ Petřvald H. Suchá 2:2 (2:0). Sestava : M. Slíva J. Stromský, O. Cudrák, J. Cífka, T. Matušík (71. J. Kantor) O. Pytlík, O. Kostka, L. Pavlas, D. Kašniar (46. R. Pavlas) J. Sklepek (89. P. Bitala), R. Horvát (87. M. Sekera). S vedoucím týmem soutěže H. Suchou začali Hepáci nebojácně a už v 15. minutě se ujali vedení gólem O. Kostky. Ve 31. minutě přidal 2. gól J. Sklepek, který s přehledem zužitkoval sólo na brankáře hostí, ideálně ho do gólové šance vyslal O. Pytlík. Začátek 2. půle však hoši zaspali, hned ve 46. minutě zbytečně inkasovali po hrubé chybě pravé zálohy a obrany. Téměř celou druhou část se museli Hepáci bránit, jenže v 80. minutě mohli utkání rozhodnout, kdyby útok správně zakončil sólový nájezd na brankáře Soupeř si počínal lépe a svou šanci v 86. minutě proměnil. před utkáním bych s tímto soupeřem bod bral, jenže po takovém vývoji v zápase jsme opět o body přišli! řekl po utkání trenér domácích p. Bitala. V tabulce klesli Hepáci na předposlední 13. místo s 9 body. Trenér Ing. P. Bitala, ved. P. Sekera. STARŠÍ ŽÁCI 8.4. sehráli naši chlapci první jarní zápas v chladném počasí v Dobré. Přijeli jsme v roli favorita. Po 6. minutách zápasu jsme se dostali do vedení 0:1. Autor branky - Zajíček. Byla to spíše nakopávaná než fotbal. Po 25. minutách hry jsme dali během čtyř minut další dvě branky.vypadalo to na jasné vítězství, ale soupeř se nevzdal, nastřelil tyč a ke konci poločasu snížil na 1:3. Po změně stran se obraz hry moc nezměnil, ale bylo vidět zlepšení. Ve 45. minutě byla nařízena standartka, kterou proměnil Slíva, padáčkem překonal gólmana a vedli jsme 1:4. Šance se přelévaly z jedné strany na druhou, v 60. minutě skóroval Marek na 1:5. Pět minut před koncem zápasu soupeř snížil na 2:5, ze 30 metrů překvapil našeho gólmana. Konečný stav zápasu 2:5.

19 19 Sestava: Palův - Knorr, Krupa, Poledník, Dzurec - Sklepek, Citnar J., Bitala, Zajíček - Marek, Slíva - Čevela, Starostka, Bláha MLADŠÍ ŽÁCI TJ Heřmanice - TJ Petřvald 4:3 (2:2) V sobotu jsme sehráli přípravné utkání proti vedoucímu celku krajské soutěže skupiny "B". Branky : Vojtěch Gellnar 2, Dominik Šeruda. Utkání odehráli : M. Graf, L. Válek, V. Gellnar, V. Strouhal, D. Šeruda, P. Slavev, D. Číž, P. Hrachovec, L. Pecha a I. Sliwka. TJ Sokol Dobrá - TJ Petřvald 2:0 (1:0) Sestava : Marek Graf, Petr Slavev, David Durczok, Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal, Dominik Šeruda (K), Petr Hrachovec, Lukáš Pecha. Průběžně střídali: Jakub Crlík, Daniel Číž a Ivar Sliwka. V prvním jarním mistrovském utkání s třetím celkem tabulky jsme zbytečně inkasovali již ve 4.minutě. Pak jsme si vytvořili územní převahu, která ale i přes tři dobré brankové příležitosti k vyrovnání nevedla. Ve druhé části se domácí zaměřili na obranu a hra se tak odehrávala hlavně ve středu hřiště. V závěru navíc soupeř po individuální akci přidal druhou branku. Poprvé v sezoně jsme neskórovali a v mrazivém počasí jsme tak odjeli s prázdnou. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD Z naší činnosti - květen Máme zde květen. Příroda se plně probouzí. Slunce nabírá sílu, všechno kvete a pro myslivce je toto doba, kdy po měsících zpomaleného cyklu v přírodě nastává doba pozorování intenzivní změny přírody. Nastává doba, kdy zvěř klade mláďata, ptáci sedí na vejcích a celá příroda je v očekávání nového života. Myslivci již mají vyčištěna a vydezinfikována krmná zařízení ( krmelce pro spárkatou zvěř, zásypy pro drobnou zvěř, krmeliště pro zvěř spárkatou a černou). Tak jako vše v přírodě má být vyvážené, tak i používání krmných zařízení podléhá určitému systému použití. V tuto dobu je také ideální čas na opravy mysliveckých zařízení tak, aby byla připravena na příští zimu. Veškeré tyto jarní práce provádíme na brigádách. Naši členové (mladší i starší) se snaží na těchto brigádách udělat maximum prací pro údržbu a bezpečnost všech mysliveckých zařízení, které v honitbě máme. Práci v honitbě zastávají mladší členové a ti odrostlejší provádějí práce na údržbě naší myslivecké chaty. Srnci mají již vytlučené paroží a hrdě je nosí na svých hlavách. Zvládají již přechod ze zimní potravní aktivity na stravu letní, kde převažují mladé výhonky, pupeny a čerstvé byliny. Není na ně zrovna moc pěkný pohled, protože přebarvují. To je myslivecký výraz pro výměnu srsti ze zimní na letní. Zimní srst je tmavohnědá a dutá, aby udržela více teploty. V zimním období žila srnčí zvěř v určitých skupinách (tlupách), ale nyní se tyto rozdělily a pohromadě jsou převážně srny se svými loňskými srnčaty, která se však brzy osamostatní. Pokud bude konec května teplý, budou již některé srny mít srnčata. Ačkoliv jejich čas je až v červnu. Záleží na počasí. Srnci si vyhledávají svá teritoria a postupně se začnou připravovat na letní říji. Je telemetrickým měřením dokázáno, že srnec se pohybuje na území až padesáti kilometrů. Což je pro něj jistě nelehký úkol. Srnčí zvěř je zvěří teritoriální, na rozdíl od jelení, mufloní či daňčí zvěře, která má stádový charakter. Proto se srnčí zvěř nechová ve farmových chovech. Srnci jsou schopni nekompromisně se v souboji o teritorium i těžce zranit. Závěrem této stati bych chtěl upozornit na to, že v této jarní době je třeba dopřát zvěři a zvířatům všeobecně klid. Ptáci sedí i na zemi na hnízdech, v lese pobíhají již malí zajíčci, v travinách kolem řek mají hnízda kačeny. Srny budou klást srnčata. Nepouštějme proto volně své psy, chovejme se v přírodě tiše a neplašme lesní zvěř a ptáky. Myslivosti zdar!

20 20 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme našemu městu a Středisku kulturních služeb za uspořádání výstavy Obrázky z dějin Petřvaldu a Jasienice. 9. března 2012 jsme byly přítomny na vernisáži výstavy, kterou uvedla naše paní starostka Jarmila Skálová. Poté žáci naší školy vystoupili pod vedením paní učitelky Blanky Ryšánkové s krátkým kulturním programem. Prezentaci výstavy obohatil zajímavý výklad autorů knihy Obrázky z dějin Petřvaldu PhDr. Radima Ježe a PhDr. Davida Pindura. Publikaci považujeme za cenný materiál do školní knihovny. V následujícím týdnu od do navštívili výstavu i vyučující a žáci, zájem o její prohlídku byl vysoký. Tentokrát nám byla průvodkyní p. Jolanda Burová, která návštěvníkům představila petřvaldské kroniky, doplnila výstavu zajímavostmi o vzniku našeho města, původu regionálních názvů, pověstí a stručným výkladem k jednotlivým fotografiím. Přínos této akce vidíme i v doplnění školního výukového programu Naše město. Za pedagogický sbor a žáky Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, přísp.org. Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka a Mgr. Alena Lukšová, zástupkyně ředitelky. Město Petřvald nabízí k pronájmu nebytový prostor v Petřvaldě na Šenovské ulici čp.1 Jedná se o prodejnu a sklad o výměře 128,89 m2 Bližší informace poskytneme na tel.čísle: p.budinová p. Šopová PRVNÍ ČTVRTINA PETŘVALDSKÝCH JUBILANTŮ ROKU 2012 oslavila své životní jubileum dne 17. března 2012 v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Přišlo jich šest spolu se svými rodinnými příslušníky. Zejména srdečně starostka města J. Skálová přivítala paní Antonii Vicherkovou a pana Miroslava Kalouse. Vždyť pani Antonii Vicherkovou poznali všichni Ti, kteří do obřadní síně vstupovali po celá desetiletí. Celých 40 let hrála paní Tonička při různých obřadech komise pro občanské záležitosti na varhany. Sekundoval jí 20 let pan Miroslav Kalous, který doprovázel ostatní hudebníky na housle. Dále jsme přivítali p.jarmilu Hečkovou, p.libuši Děchtářovou, p.lubomíra Brodu a p.lydii Grocholovou. Po projevu starostky a přednesu básně v podání zastupitelky Mgr. Šárky Němcové jsme si všichni společně připili na zdraví a hudebníci ve složení Mgr.Regina Bednaříková, Ľubica Oczková, Oldřich Zemánek radostně zazpívali všem přítomným jubilantům Živjo, živjo, živjo. Poté nastoupily děti z Mateřské školy 2. května pod vedením paní ředitelky J. Budíkové a paní učitelky V. Neubauerové. Svými jarními písněmi, básněmi a tanečky rozjasnily tváře všech přítomných v obřadní síni. Po potlesku jsme rozdali jubilantům dárky a rozešli se s přáním dobrého zdraví do dalších spokojených let. JaS 21. března 2012 se konala v Kulturním domě v Petřvaldě členská schůze Odborového klubu důchodců PS a ÚK závodu J. Fučík v Petřvaldě. Vybíráme

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

VELKÁ KRAŠ UPOZORNĚNÍ. ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 SLOVO STAROSTKY

VELKÁ KRAŠ UPOZORNĚNÍ. ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 SLOVO STAROSTKY ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 VELKÁ KRAŠ www.velkakras.cz Tel.: 584 436 141 Fax: 584 436 029 SLOVO STAROSTKY Když se nás někdo zeptá, co je sedm divů světa, obvykle je seřadíme takto: Pyramidy v Gaze Taj Mahal

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena: 5 Kč Neděle 2.října 2016 Krajská soutěž dorostu 13:15 Fulnek Hlavní utkání - KRAJSKÝ PŘEBOR Šujan Stanislav

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více