Život. Kone né opravy ŽM 07/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Kone né opravy ŽM 07/2012"

Transkript

1 Život 7/2012 7/2012 Obsah 1. Úvod a přání k Novému roku Rekonstrukce náměstí dokončena Beseda Tesco Zastupitelstvo města Z činnosti města a MěÚ Městské lesy kácení na Vlčím halíři Krajské volby MO rybářů Turistické informační centrum Mateřská škola Základní škola Od našich básníků a spisovatelů Kultura Rodinné centrum Palouček...16 MNICHOVIC Kone né opravy ŽM 07/2012 Str. 1 Pod ASOPIS PRO OBYVATELE. Historické íslo Života Mnichovic napsat historickým písmem Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIII Historické íslo Života Mnichovic Str. 1 Obrázek úpln dole vpravo - popis obrázku Naše nové nám stí 4. prosince 2012 (nové dát do uvozovek) Str. 2 Naho e Vážení ob ané Prost ední sloupec ádek úpln dole a Mate ské školy, z innosti m sta, z.. (podtržené opravit) Str Obrázek vlevo vprost ed Rekonstrukce Popis Genius náměstí loci nahradit dokončena Naše historické nám stí Jménem Města Mnichovice, Městského úřadu v Mnichovicích a Redakce časopisu Život Mnichovic si Vám dovolujeme popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů v novém roce 2013 Str. 4 Možná p ijde i Mikuláš Sloupec úpln vpravo, pod poslední ádek tí v Mnichovicích, a to již na 11. ro níku. (Obrázky z této akce jsou v ásti 8 Turistické informa ní centrum) Bc. Miroslava Vojtíšková tajemnice M Ú Mnichovice Str. 13 báse vpravo Nad báse dát nadpis (nad ráme ek) Od našich básník a spisovatel Ing. Petr Schneider, starosta města Mnichovice Bc. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice RNDr. Jiří Mareš šefredaktor Života Mnichovic 15. Šibeniční vrch Naše církve Od našich lékařů Sport Reklamy Dodatky Společenská kronika...23 Naše nové náměstí 4. prosince

2 Život Mnichovic Vážení občané našeho města, v posledním letošním čísle ŽM budete především informováni o poslední významné historické události pro Mnichovice a to, že byla dokončena Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích, jak se o tom píše na začátku tohoto čísla ŽM. Slavnostní předání nového náměstí pro veřejnost proběhlo v úterý 4. prosince dopoledne, večer následovala akce Možná přijde i Mikuláš. S rekonstrukcí náměstí to nebylo jednoduché, trvalo to dlouhých 20 let, než k tomu došlo. Napište nám, jak se na provedenou rekonstrukci díváte. V úterý 18. prosince se bude konat další již tradiční akce pro veřejnost a to Vánoční setkání u betléma, na kterou jste všichni srdečně zváni. V dalších částech budete informováni o schůzi zastupitelstva města, která se konala 12. listopadu, na které se podrobně probíralo hospodaření v městských lesích, jak se o tom dále píše. V ŽM jsou dále příspěvky ze Základní a Mateřské školy, z činnosti města, z kultury, od MO rybářů, ze Šibeničního vrchu, od občanských sdružení např. od Rodinného centra Palouček, informace o vánočním programu bohoslužeb, informace o neurologické ambulanci v Říčanech, je zde řada inzerátů a Společenská kronika. Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou adresu: nebo zanechte své písemné příspěvky v Turistickém informačním centru, kde nám je předají jeho pracovnice R + R (Radka + Renáta) a Štěpánka. RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM P O Z VÁ N K A P O Z VÁ N K A P O Z VÁ N K A Město Mnichovice P O Z VÁ Vás Nsrdečně Město K A zve na Mnichovice slavnostní otevření Vás srdečně projektu zve na slavnostní otevření projekt Město Mnichovice Vás srdečně zve na slavnostní otevření projektu P O Z VÁ N K A Rekonstrukce a revitalizace Rekonstrukce městského a revitalizace centra v Mnichovicích, městského centra v Mnicho Město Mnichovice Vás srdečně Rekonstrukce zve na slavnostní a revitalizace otevření městského projektu centra v Mnichovicích, sto Mnichovice Vás srdečně zve které na se slavnostní uskuteční které v úterý otevření se 4. uskuteční prosince které projektu se v úterý 2012 uskuteční od 4. prosince v úterý hod na prosince Masarykově 2012 od hod. náměstí od na Masarykově v Mnichovicích. hod. na Masarykově náměst náměstí v Mnichovic rukce a revitalizace Rekonstrukce městského a revitalizace centra v Mnichovicích, městského centra v Mnichovicích, Město Mnichovice realizovalo tento projekt Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Město Mnichovice realizovalo Město Mnichovice tento projekt Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích za realizovalo podpory Středočeského tento projekt Rekonstrukce kraje ze Středočeského a revitalizace Fondu městského rozvoje obcí centra a měst v Mnichovicích FRO/VEP/01 za podpory Středočeského za podpory kraje ze Středočeského Středočeského kraje Fondu ze Středočeského rozvoje obcí a měst Fondu FRO/VEP/013229/2012. rozvoje obcí a měst FRO/VEP/013229/2012. Na programu bude vystoupení Komorního dětského flétnového souboru Harpyje ZUŠ Říčany Na programu bude vystoupení pod vedením Komorního Mgr. Miroslava dětského Rovenského flétnového souboru a žáků Harpyje Základní ZUŠ školy Říčany T. G. Masaryka a ZUŠ Strančice v Mnic pod vedením Mgr. Miroslava pod vedením Rovenského Mgr. Miroslava a žáků Základní Rovenského školy a T. žáků G. Masaryka Základní v školy Mnichovicích. T. G. Masaryka v Mnichovicích. v úterý 4. které prosince se uskuteční 2012 od v úterý Na hod. 4. programu prosince na bude Masarykově vystoupení 2012 od Komorního náměstí dětského hod. v Mnichovicích. flétnového na Masarykově souboru Harpyje náměstí ZUŠ Říčany v Mnichovicích. a ZUŠ Strančice ice realizovalo tento Město projekt Mnichovice Rekonstrukce realizovalo a revitalizace tento projekt městského Rekonstrukce centra v Mnichovicích a revitalizace městského centra v Mnichovicích Těšíme se a s pozdravem za podpory Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Těšíme rozvoje se a s pozdravem obcí a měst Těšíme FRO/VEP/013229/2012. se a s pozdravem ředočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst FRO/VEP/013229/2012. Ing. Petr Schneider v.r., Ing. Petr Schneider v.r., Na programu bude vystoupení Komorního dětského flétnového starosta souboru města Mnichovice Harpyje Ing. Petr ZUŠ Schneider Říčany starosta v.r., a města ZUŠ Mnichovice e vystoupení Komorního dětského flétnového souboru Harpyje ZUŠ Říčany a ZUŠ Strančice Strančice starosta města Mnichovice ím Mgr. Miroslava Rovenského pod vedením a žáků Mgr. Základní Miroslava školy Rovenského T. G. Masaryka a žáků v Mnichovicích. Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích. Těšíme se a s pozdravem Těšíme se a s pozdravem Ing. Petr Schneider v.r., Ing. Petr Schneider v.r., starosta města Mnichovice starosta města Mnichovice Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného a zrevitalizovaného Masarykova náměstí v Mnichovicích. Město Mnichovice dne v hod. slavnostně otevřelo nově zrekonstruované náměstí s názvem projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Slavnostního otevření Masarykova náměstí v Mnichovicích se zúčastnilo 300 občanů města a pozvaných hostů. Na úvod přivítala přítomné tajemnice Městského úřadu Miroslava Vojtíšková. Zároveň mezi přítomnými přivítala významného hosta, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru, neboť tento projekt Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích byl zrealizován za finanční podpory Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst. Zároveň přivítala pana starostu Ing. Petra Schneidera a zástupce zhotovitele firmy Eurovia CS, a.s. pana Jaroslava Baštu. Přítomným občanů sdělila, že doufá, že nová tvář našeho náměstí se občanům líbí, a že náměstí a jeho domy porostou do krásy a bude splněn cíl projektu, že nové náměstí bude sloužit všem občanům a bude místem každodenního setkávání. Věří, že tento významný den se zapíše do historie města Mnichovice. Na úvod programu zazněly tóny v podání Komorního dětského flétnového souboru Harpyje ZUŠ Říčany a ZUŠ Strančice pod vedením Mgr. Miroslava Rovenského. Paní tajemnice poděkovala za krásné tóny Komornímu dětskému flétnovému souboru Harpyje a předala slovo panu starostovi. Starosta města Ing. Petr Schneider jménem města Mnichovice přivítal přítomné občany a hosty na nově zrekonstruovaném náměstí v Mnichovicích a zároveň též přivítal vzácného hosta, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru. Pan starosta sdělil, že je velice rád, že městu Mnichovice se podařilo zrealizovat projekt s názvem Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích, a to za podpory Středočeského kraje. Finanční zdroje ve výši 10 mil. Kč byly poskytnuty ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Pan starosta připomenul historii, která tomuto slavnostnímu dni předcházela. Prvotní záměr a myšlenka rekonstrukce náměstí vzešla již v roce 2002, stavební povolení na rekonstrukci náměstí bylo vydáno v roce 2006, ale protože původní projekt neodpovídal současným požadavkům, kdy náměstí by mělo být především místem setkávání občanů, byly v roce 2007 provedeny změny projektu a zároveň došlo k rekonstrukci východní části Masarykova 2

3 7/2012 náměstí. Město Mnichovice žádalo o dotaci na rekonstrukci náměstí již v roce 2009, následně o rok později a v letošním roce jsme byli do třetice úspěšní. Projekt byl v březnu 2012 vyhodnocen k financování, a pak následovalo schválení nutné finanční spoluúčasti Zastupitelstvem města Mnichovice, výběrové řízení na zhotovitele, technického dozoru stavby, uzavření smlouvy o dílo a v září letošního roku mohly být práce zahájeny a posledního listopadového dne bylo naše náměstí dokončeno v celé jeho kráse. Pan starosta poděkoval všem, kteří se o toto dílo zasloužili: Zastupitelům města Mnichovice za schválení záměru rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích, Architektonické kanceláři Ing. Petra Maška za architektonické zpracování a projektovou dokumentaci včetně zajištění autorského dozoru na stavbě, spol. Eurovia CS, a.s., zastoupené panem Jaroslavem Baštou za realizaci projektu ve velice krátké době a s vysokým pracovním nasazením, firmě Česká žula za dodání žulové kašny a panu Ing. Romanu Chvojkovi, který prováděl technický dozor investora. Velký dík patří tajemnici Městského úřadu paní Miroslavě Vojtíškové za úspěšné zpracování žádosti o dotaci tak, že projekt byl vyhodnocen a doporučen k financování, v neposlední řadě poděkoval Veřejným službám obce Mnichovice, především panu Jiřímu Baborovi. Největší dík, ale patří Středočeskému kraji za vyhodnocení projektu k financování a též pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje za metodickou součinnost při realizaci projektu, kdy byla projednána jako součást stavby dodatečná dodávka žulové kašny. Pan starosta poděkoval všem občanům a místním podnikatelům za trpělivost a sdělil, že doufá, že z nového náměstí budou mít všichni radost. Paní tajemnice poděkovala panu starostovi za krásná slova k novému náměstí a sdělila, že pan starosta poděkoval všem, kteří se na projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra podíleli, a proto si za všechny občany města dovolí touto cestou poděkovat panu starostovi Ing. Petru Schneiderovi za krásné náměstí, protože je to jeho velká zásluha. Dále byl vyzván zástupce Středočeského kraje, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera o pár slov k projektu. Statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloš Petera přítomným sdělil, že je velice rád, že se dobrá věc podařila a podpořený projekt Středočeským krajem z Fondu rozvoje obcí a měst byl zrealizován a je velký úspěch, když především menší města a obce, které nemají dostatek finančních prostředků, uspějí v konkurenci velkého počtu žadatelů o dotace, protože poptávka po dotacích značně převyšuje nabídku. Dále sdělil, že je velice rád, že tento projekt přispěje k tomu, aby občané měli prostor pro setkávání a konání slavnostních příležitostí. Po poděkování panu Ing. Miloši Peterovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana Středočeského kraje, bylo předáno slovo zástupci zhotovitele firmě EUROVIA CS a. s. panu Jaroslavu Baštovi, který poděkoval městu Mnichovice za součinnost při realizaci akce a občanům za trpělivost a je rád, že tento projekt mohli jako firma ve městě Mnichovice zrealizovat. Paní tajemnice poděkovala zástupci zhotovitele a požádala žáky Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, aby vystoupili se svým pásmem básní a písní. Představila, že v dnešní významný den na novém náměstí bude přednesena báseň mnichovického rodáka a spisovatele pana Antonína Marečka s názvem Nejkrásnější náměstí, kterou autor složil k novému náměstí a dnešnímu slavnostnímu dni, za což mu patří velký dík. Po přednesení básně žáky základní školy a hudebního vystoupení žáků Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích, bylo žákům Základní školy T.G. Masaryka poděkováno za vystoupení. Následně za zvuku tónů Dětského komorního flétnového soboru Harpyje byla slavnostně přestřižena páska panem Ing. Milošem Peterou, statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje, panem starostou Ing. Petrem Schneiderem, tajemnicí MěÚ Mnichovice Miroslavou Vojtíškovou, Ing. arch. Maškem, zástupcem architektonické a projekční kanceláře a panem Jaroslavem Baštou, zástupcem zhotovitele firmy Eurovia CS a. s., a proveden slavnostní křest nového náměstí, aby dobře sloužilo všem. Na závěr tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková poděkovala všem přítomným, že o tuto významnou událost slavnostního otevření nově zrekonstruovaného a zrevitalizovaného náměstí přišli společně podělit a zároveň přítomné pozvala na další akci, kterou město Mnichovice, zde na Masarykově náměstí v tento den pořádá ve spolupráci s Rádiem Blaník, ZŠ Mnichovice, OS ROSa a Hasičským sborem. Jedná se již o 10. ročník tradiční předvánoční akce Možná přijde i Mikuláš, kdy tato akce začíná v hod. u ZŠ Mnichovice soutěžemi pro děti. Průvod masek Mikulášů, Čertů a Andělů bude přivítán před hod. na Masarykově náměstí v Mnichovicích, kde budou probíhat soutěže pro děti, vystoupí Heidi Janků a po příchodu Mikuláše, který nadělí dětem dárky, proběhne na závěr v hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu panem starostou města Ing. Petrem Schneiderem. Zároveň sdělila, že vánoční strom má již na novém náměstí své místo. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Bc. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Slavnostní přestřižení pásky M. Vojtíšková zahajuje slavnostní otevření náměstí Úvodní tóny flétnového souboru Harpyje

4 Život Mnichovic Možná přijde i Mikuláš Beseda TESCO Chceme v Mnichovicích supermarket? Mnichovicemi se stále častěji nese informační šum, že se v brzké době bude stavět supermarket Tesco v lokalitě Husínek, přes hlavní silnici naproti autosalonu Citroen. Někteří se ptají, kdy už supermarket konečně bude v provozu? Někteří záměr kritizují s tím, že pokud jej zastupitelstvo schválí, Mnichovice se definitivně zničí. Někdo Tesco schvaluje, jiný chce Billu, další Lidl či Penny... Aktuální stav Současný stav je takový, že majitelé pozemku zastoupeni projekční a inženýrskou společností C.H.S Praha s.r.o. podali na město Návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu města Mnichovice za účelem stavby supermarketu. Zastupitelé o této změně rozhodovali na jednání zastupitelstva a rozhodli se tuto změnu neschválit. Důvodem pro neschválení bylo zejména to, že zastupitelé nesouhlasili s individuální změnou územního plánu v okamžiku, kdy je zpracováván nový územní plán. Dalším důvodem byl také fakt, že se jedná o pozemek v nezastavitelném území a v lokalitě přírodního biokoridoru Husínek. Navíc zastupitelé města, troufám si tvrdit, že alespoň jejich většina, chtějí rozhodovat na základě analýzy všech rizik, které může existence supermarketu pro Mnichovice znamenat. Ať Město Mnichovice ve spolupráci s Rádiem Blaník, Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Občanským sdružením ROSa a Hasičským sborem Mnichovice uspořádalo letos již jubilejní 10. ročník této předvánoční akce Možná přijde i Mikuláš, která se konala v úterý dne od hod na nově zrekonstruovaném Masarykově náměstí v Mnichovicích. Děti v maskách Mikulášů, Čertů a Andělů opět dorazily v průvodu za přítomnosti hasičského vozu a vozu Rádia Blaník s lampióny, zvonečky a rolničkami na Masarykovo náměstí v Mnichovicích. Zde přítomné přivítal moderátor Rádia Blaník - Láďa Slezák a následovaly podle programu soutěže s vánoční tematikou. Opět byly hodnoceny masky Mikulášů, Čertů a Andělů. Za soutěže si děti tahaly z pytlů od Mikuláše, Čertů a Andělů, hračky, které opět věnovala firma Alltoys. Ceny do soutěží věnovalo též Město Mnichovice a Rádio Blaník. Během celé akce si každý mohl zdarma pochutnat na vánočkách, celozrnných tyčinkách a teplém čaji.tento předvánoční podvečer oživila svým zpěvem a tancem zpěvačka Heidi Janků, která kromě svého hudebního vystoupení měla připravenu minidiskotéku a soutěže pro děti. Jako překvapení Rádia Blaník představil svoje nové CD zpěvák Josef IX s názvem Nejkrásnější vánoce a písničky z nového CD poprvé zazněly na náměstí v Mnichovicích. Zároveň rozdal dětem 50 kusů nových CD. Před hodinou čekal na děti velký zážitek, a to setkání s opravdovým Mikulášem, který je přišel obdarovat. Mikuláš přivítal rodiče s dětmi a začalo velké rozdávání nadílky v podobě čokoládových adventních kalendářů, které rozdával Mikuláš spolu se dvěma Čerticemi. Adventní kalendáře věnovalo město Mnichovice, a to pro všechny přítomné děti. Závěrem programu bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který v hod. slavnostně rozsvítil starosta města Ing. Petr Schneider. Tento vánoční strom má již na novém náměstí svoje místo. Zároveň bylo rozsvíceno poprvé spolu s vánočním stromem slavnostní osvětlení kašny, studny, pomníku padlých a Mariánského sloupu. Vánoční strom opravdu zdobí nové náměstí spolu s novým vánočním a slavnostním osvětlením. Moderátor Rádia Blaník popřál mnichovickým občanům veselé Vánoce a šťastný nový už je to dopravní zátěž hlavních silnic, hluková a emisní zátěž obydlené lokality, která by se supermarketem sousedila nebo likvidace místních podnikatelů a vylidnění náměstí. TESCO v Čerčanech Mně osobně se nelíbilo ani to, že se záměrem nebyla seznámena mnichovická veřejnost. Zastupitelstvo tedy pověřilo Komisi pro pořízení územního plánu, aby záměr projednala a dala zastupitelům doporučující stanovisko, zda supermarket na tomto pozemku zařadit do nového územního plánu města, popřípadě sice vést diskuzi o supermarketu, ale na jiném pozemku. TESCO v Jaroměři Veřejné projednání s diskuzí Stavba supermarketu jakéhokoliv obchodního řetězce je věc velmi zásadní, věc, která jistě může přinést svá pozitiva, ale také negativa. Zastupitelé chtějí vědět, jaký je názor Vás - mnichovických obyvatel. A vy byste zase svůj rok 2013 a sdělil, že letos dostali občané od města Mnichovice ten nejkrásnější vánoční dárek, a to nové náměstí. Počasí v letošním roce bylo opravdu vánoční, kdy naše náměstí bylo celé zasněžené. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na zajištění této akce podíleli a též děkujeme podnikatelům, kteří sponzorsky tuto akci podpořili. Protože bez velkého úsilí všech by nemohla být tato akce tak úspěšná. Poděkování patří : Městu Mnichovice, firmě Alltoys, Rádiu Blaník, Pragosoja Kunice Vidovice, Občanskému sdružení ROSa, Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice, Hasičskému sboru Mnichovice, Veřejným službám obce Mnichovice a v neposlední řadě též Mikulášovi JUDr. Janu Zenklovi a Čerticím ze ZŠ Mnichovice Kateřině Hoštičkové a Kristýně Vojířové. Doufáme, že se v roce 2013 na této akci opět všichni společně setkáme v tomto krásném předvánočním období na Masarykově náměstí v Mnichovicích, a to již na 11. ročníku. (Obrázky z této akce jsou v části 8 Turistické informační centrum) Bc. Miroslava Vojtíšková názor měli mít podložený informacemi a rozhodovat se s vědomím, že vám jsou známy všechny aspekty, které existence supermarketu v třítisícovém městě přináší. V úterý od 19 hodin se tedy v Turistickém informačním centru na Městském úřadě koná veřejné představení záměru výstavby supermarketu s diskuzí. Bude představen projekt v lokalitě Husínek, dozvíte se o výhodách, ale i nevýhodách a důsledcích, které může existence supermarketu přinášet, řekneme si, zda si přejete vylepšení nákupních možností v Mnichovicích a budeme vést diskuzi, zda je tou správnou cestou vznik supermarketu nebo existují i alternativní řešení. Anketa Na veřejné slyšení bude navazovat dotazníkové šetření. Využijeme příležitosti, že se v pátek a sobotu 11. a konají prezidentské volby (pokud nebudou odloženy). Ve volební místnost mnichovičtí občané dostanou krátký dotazník s jednoduchými otázkami týkajícími se názoru na supermarket a nákupní možnosti v našem městě. Jedna otázka v dotazníku bude věnována také případnému přejmenování náměstí (viz příspěvek zastupitele Zenkla). Dotazník vyplníte a vhodíte ve volební místnosti do odděleného sběrného boxu. Názor občanů bude pro rozhodování zastupitelů prioritní. Prosím, přijďte. Zajímejte se o dění ve vašem městě a spolurozhodujte. Petra Pecková místostarostka

5 7/2012 Z činnosti města a MěÚ Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne schválilo: - provedení těžby dřeva na Vlčím halíři v plánovaném rozsahu dle rozpočtu - provedení revize lesního hospodářského plánu do úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 dle předloženého rozpočtového opatření č. 110/2012 souhlasilo: - na základě úspěšného podání žádosti o dotaci na projekt Duhové šatny stavební úpravy bývalé kotelny v ZŠ Mnichovice s předfinancováním a spolufinancováním tohoto investičního záměru ve výši ,- Kč s tím, že předpokládaná dotace splatná v roce 2013 je ,- Kč, a uděluje souhlas s uzavřením smlouvy s dodavatelem na základě výsledku výběrového řízení - s uzavřením kupní smlouvy s kupujícím RWE GasNet, s.r.o., kde předmětem je úplatný převod plynárenského zařízení (část Závěrka), které je ve vlastnictví prodávajícího města Mnichovice, za kupní cenu ,- Kč nesouhlasilo: - se změnou Jednacího řádu Zastupitelstva města Mnichovice spočívající v evidenci jmenovitého hlasování zastupitelů města Mnichovice u každého projednávaného bodu jednání konstatovalo: - splnění úkolu uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích určilo: - způsob kontroly vytěženého místa dle závazků správce lesa p. Pacovského a o této kontrole bude vyhotoven protokol vzalo na vědomí: - informaci o průběhu realizace stavby Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích - termín konání slavnostního otevření akce Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích, které se uskuteční v úterý uložilo starostovi: - uzavřít kupní smlouvu s kupujícím RWE GasNet, s.r.o. dle schválených dispozic zastupitelstvem města uložilo zastupiteli JUDr. Janu Zenklovi: - uspořádat anketu názoru občanů o názvu nově zrekonstruovaného náměstí, a to současně s prvním kolem prezidentských voleb v lednu Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice (Výtah z usnesení sestavila Mgr. Dagmar Šrámková) Komise pro územní plán po roce pokračuje v činnosti Řada mnichovických občanů již netrpělivě čeká na nový územní plán města. Jaký je současný stav prací na tomto klíčovém dokumentu, určujícím ráz Mnichovic a jejich budoucí směřování? Koncept územního plánu, upravený podle připomínek komise, prošel na sklonku loňského roku hlasováním zastupitelstva. Poté opustil Mnichovice, aby pod vedením pořizovatele MěÚ Říčany - proběhly všechny procedury zahrnující vyjádření dotčených orgánů státní správy, sousedních obcí a dalších zákonem stanovených subjektů, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V polovině letošního roku se konalo veřejné projednání konceptu v Říčanech, kterému předcházela beseda v sále Mnichovické krčmy za účasti okolo 200 mnichovických občanů a vlastníků nemovitostí. Poté se uskutečnilo připomínkové řízení a komise v průběhu letošního října obdržela ke konceptu územního plánu několik desítek námitek a připomínek. Na nejbližších zasedáních komise se každou námitkou i připomínkou budeme ve spolupráci se zpracovatelem Ing. arch. Pavlem Hniličkou detailně zabývat. Výsledkem bude stanovisko komise, z něhož by měly vycházet pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Ty bude podle zákona zpracovávat pořizovatel územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem. Do plánu činnosti komise poněkud nečekaně vstoupila žádost o změnu stávajícího územního plánu na umístění supermarketu TESCO v oblasti Husínek při Ondřejovské ulici. Zastupitelstvo tuto žádost na zářijovém zasedání zamítlo. Zároveň uložilo komisi pro územní plán vydat stanovisko, na jehož základě rozhodne o zařazení či nezařazení tohoto záměru do právě zpracovávaného územního plánu nového. Na poslední schůzce, které se kromě členů komise zúčastnilo i pět zastupitelů, proběhla prezentace stručné SWOT analýzy, která otevřela řadu problémových okruhů. Je síť obchodů v Mnichovicích dostatečná? Nabízí kvalitní zboží? Jsou ceny přijatelné? Nezpůsobí výstavba supermarketu bankrot obchodů na náměstí? Lze se obávat nárůstu osobní i nákladní dopravy, hluku a exhalací? Bude lokalita supermarketu snadno dostupná i pro pěší, zejména seniory z opačného konce města? Tyto a další otázky rozproudily mezi účastníky jednání živou debatu. Kdo by v tomto okamžiku očekával jednoznačný palec nahoru či dolů, bude zklamán. Projekt výstavby supermarketu má kromě nesporných přínosů pro občany i řadu negativ a rizik, z nichž mnohá nemusí být na první pohled zcela patrná. Své výhrady k zamýšlené lokalitě vznesl i zpracovatel územního plánu Ing. Arch. Hnilička. Rozhodování zastupitelům neusnadňuje ani skutečnost, že strategický plán rozvoje Mnichovic oblast obchodu a služeb explicitně neřeší, nový územní plán se jí dotýká jen místy (a spíše v oblasti obchodu podporuje drobné podnikání) a ani volební programy se touto otázkou vesměs nezabývají. Z těchto důvodů komise doporučila zastupitelstvu uspořádat k výstavbě supermarketu veřejné slyšení s následnou anketou, která by zmapovala postoje mnichovických k tomuto záměru. Rádi byste nakupovali v mnichovickém supermarketu? Nebo máte naopak pocit, že tento záměr ohrožuje vaše podnikání, kvalitu bydlení či stávající nákupní příležitosti v bezprostřední blízkosti vašeho domu či bytu? Pokud se zastupitelstvo veřejnou diskusi rozhodne zorganizovat, určitě přijďte váš hlas bude slyšet. Zpět k desítkám námitek a připomínek ke konceptu územního plánu. Velká část se týká převodu dosud nezastavitelných ploch na zastavitelné. Nelze očekávat, že stoprocentně všem bude možné vyhovět, zejména s ohledem na existující limity, v jakých lze území Mnichovic zastavět. Osobně se však zasadím o to, aby všechny námitky a připomínky byly vypořádány otevřeně, transparentně, nediskriminačně, s jasným zdůvodněním a bez jakýchkoliv postranních úmyslů. Martina Tesaříková předsedkyně komise pro územní plán

6 Život Mnichovic V měsíci říjnu a listopadu 2012 se konalo Město Mnichovice vyhlásilo předběžné oznámení o realizaci akce Vodovod Myšlín ve Věstníku veřejných zakázek Město Mnichovice podalo žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o dotaci na provoz pečovatelské služby Starosta města Ing. Petr Schneider, místostarostka paní Petra Pecková a tajemnice MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková se zúčastnili pravidelného setkání u starosty Města Říčany se zástupci obcí ve věci řešení otázek v oblastech: školství, dopravy a výkonu státní správy Město Mnichovice uzavřelo smlouvu o podpoře projektu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích se Středočeským krajem Město Mnichovice jednalo se zástupcem Dopravní policie ČR ve věci přemístění autobusové zastávky na Masarykově náměstí v Mnichovicích z důvodu rekonstrukce náměstí Starosta města Ing. Petr Schneider spolu s tajemnicí MěÚ Miroslavou Vojtíškovou popřáli bývalému archiváři města panu Stanislavu Jarošovi k jeho významnému životnímu jubileu a předali mu dárek Město Mnichovice objednalo rekonstrukci křížku na mostku v Podskalí v Mnichovicích Místostarostka paní Petra Pecková se zúčastnila jednání u starosty města v Kostelci nad Černými lesy spolu se starostou obce Mukařov ohledně získání zkušeností s provozováním městské policie Starosta města Mnichovice Ing. Petr Schneider převzal nově opravené schody ze železniční zastávky v Mnichovicích do Sportovní ulice Ve městě Mnichovice se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR Město Mnichovice jednalo o možnosti umístění žulové kašny na nově rekonstruované náměstí Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila pracovní setkání ve věci realizace projektu Krásné vyhlídky a příprav zakázek malého rozsahu na tuto akci, kterou zastřešuje za Občanské sdružení Klub seniorů v Mnichovicích a okolí Ing. Magdalena Třebická Město Mnichovice vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Vodovod a kanalizace v ulici Fričova v Mnichovicích Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila kontrola matriční agendy se závěrem bez nedostatků Z činnosti města a MěÚ Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za uplynulé období Místostarostka paní Petra Pecková a tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková se zúčastnily výroční konference MAS Říčansko konané na arcibiskupství v Praze Město Mnichovice uzavřelo dodatek č. 1 s firmou Eurovia a. s. na realizaci akce Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích Starosta města Ing. Petr Schneider se zúčastnil pravidelných kontrolních dnů na akci Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání ve věci otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci Vodovod a kanalizace v ulici Fričova v Mnichovicích, kde vítězem se stala firma Flow Jet s. r. o. Sportovní 4, Brno Místostarostka paní Pecková se zastupitelem Mgr. Rovenským se zúčastnili jednání s ředitelem ZŠ Chvaly v Praze 9 ohledně zkušeností s vybudováním školského sportovního hřiště a s různými typy povrchů Na MěÚ Mnichovice proběhl průběžný audit hospodaření Města Mnichovice za rok 2012, firmou BTT Audit se závěrem bez nedostatků Starosta města Ing. Petr Schneider se zúčastnil představenstva Svazku obcí Region Jih Zástupci města Mnichovice jednali na základě uzavřené budoucí kupní smlouvy z roku 2002 s RWE o uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodního řadu Na MěÚ se konalo otevírání obálek a hodnocení nabídek na projekt Duhové šatny v ZŠ Mnichovice. Místostarostka paní Petra Pecková se zúčastnila jednání Školské rady ZŠ Mnichovice Konala se porada starosty za účasti zastupitelů a tajemnice MěÚ Mnichovice Konalo se mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila jednání ve věci grafických a tiskových příprav pro vydání knihy Mnichovické pomněnky autora Antonína Marečka, kterou vydává město Mnichovice Místostarostka paní Petra Pecková se zúčastnila předání stavby k realizace akce Duhové šatnv v ZŠ Mnichovice a kontrolního dne na stavbu Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání Komise pro pořízení ÚP za účasti zastupitelů města Mnichovice ve věci připomínek a námitek ke konceptu ÚP města Mnichovice pověřený zastupitel JUDr. Jan Zenkl jednal s vlastníky pozemků o umožnění zřízení hospicu v novém územním plánu Starosta města Ing. Petr Schneider předal staveniště firmě Flow Jet s. r. o. na realizaci vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Fričova v Mnichovicích Místostarostka pí Petra Pecková zorganizovala setkání pracovní skupiny, která má za cíl upravit hřiště v Podhorkách Na železniční zastávce v Mnichovicích se uskutečnila jednání ke stavebnímu řízení ve věci dořešení výjezdu z parkoviště, které má v plánu realizovat Město Mnichovice Tajemnice MěÚ Mnichovice M. Vojtíšková se zúčastnila konference zástupců obcí v Praze Den malých obcí Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila schůzka ve věci organizačních příprav předvánočních akcí ve městě: Možná přijde i Mikuláš, Vánoční setkání u betléma a Křest knihy A. Marečka s názvem Mnichovické pomněnky Město Mnichovice na základě předložených cenových nabídek na prováděcí dokumentaci k realizaci akce Vodovod Myšlín, uzavřelo smlouvu s firmou Project ISA s. r. o., tak aby v průběhu měsíce prosince 2012 mohlo město Mnichovice vyhlásit zadávací řízení na realizaci akce Vodovod Myšlín Starosta města Ing. Petr Schneider se zúčastnil kontrolního dne na realizaci akce Soustava rybníčků v Podhorkách Místostarostka paní Petra Pecková byla účastníkem fóra Hospodářských novin na téma Financování regionálního školství a jednala o možném financování ZŠ Mnichovice s ministrem školství prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL.M., náměstkem Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Marcelem Chládkem a předsedkyní sněmovního výboru pro školství paní Annou Putnovou. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Bc. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Poděkování Dovolujeme si touto cestou poděkovat panu Antonínu Marečkovi za krásnou předvánoční ilustraci novoročního přání pro město Mnichovice. Bc. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice

7 7/2012 Svoz tuhého komunálního odpadu (TKO) v r Svoz tuhého komunálního odpadu v Mnichovicích bude v roce 2013 i nadále provádět firma A.S.A pobočka Říčany. Odvoz bude prováděn několika způsoby: nejběžnější jsou svozy sezónní tj. v letním období ve 14-ti denních intervalech a v zimním období každý týden a dále svoz 1x za 14 dní a to celý rok. Ti, kteří mají odpadu méně, dále chataři a chalupáři si mohou zakoupit jednorázové známky a použít je po naplnění popelnice. Dále je možné zakoupit si pytle na odpad a ty po naplnění odložit na trasu svozu. Svoz probíhá ve čtvrtek pro Mnichovice a v pátek pro Božkov a Myšlín. Čtrnáctidenní odvozy budou realizovány v sudých týdnech. Reklamace je nutné uplatňovat ihned v den odvozu a pro rychlejší vyřízení přímo u firmy A.S.A na tel. č Upozorňujeme na platnost obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města a která stanoví povinnost přihlášení se k odvozu odpadu pro všechny fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt či vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Změna v systému výdeje známek a podpisu smlouvy Známky na popelnice budou vydávány během ledna Oproti minulým rokům nebudou již smlouvy a složenky rozesílány do domácností, ale budou tištěny a podepisovány při výdeji známky. V rámci urychlení vyřízení této agendy upřednostňujeme provádění plateb převodním příkazem (č. účtu /0100, VS 4) nebo složenkou, kterou vydáme na požádání, a pak je nutné doložit doklad o zaplacení (výpis z účtu, příkaz k platbě či útržek složenky). Hotovostní platba do pokladny bude možná pouze v úředních dnech tj. pondělí a středa. Ceník svozu komunálního odpadu bude zveřejněn počátkem ledna 2013 na úřední desce. Marta Davídková MěÚ Mnichovice Nová smuteční vývěska na parte na budově radnice Když pozůstalý vylepuje parte oznamující úmrtí blízké osoby na plakátovací plochu mezi letáky Prodám levné palivové dříví, Sháním pronájem domu a Nově otevřená diskotéka s obsluhou nahoře bez, najednou mu dojde, jak nedůstojné to je nejen pro pozůstalého, ale i vůči památce zemřelého, a že vlastně Mnichovice nemají žádný oficiální prostor - smuteční vývěsní desku, kde by bylo možno důstojně oznámit úmrtí člena rodiny s datem pohřbu vyvěsit parte. Město tedy zakoupilo smuteční vývěsku, která je od prosince umístěna na veřejně přístupném místě zdi městského úřadu, vedle úředních desek a kde je možno parte vyvěsit. Místo je dostupné i pro pěší, jde o centrum města, navíc o informační bod. Smuteční parte budou přijímat děvčata v Informačním centru a zajistí okamžité umístění parte do vývěsky. Samozřejmě je možno parte dále vyvěšovat i na obvyklých místech, jak se to už po léta dělá, ale oficiální důstojné místo by v Mnichovicích rozhodně chybět nemělo. Petra Pecková místostarostka Volba prezidenta Informujeme občany, že rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR byla vyhlášena volba prezidenta na území České republiky na dny 11. a 12. ledna Případné dotazy zodpoví paní Ivana Kuklová na tel Obecní úřad Strančice Vážení občané, dovolte, abych Vás informoval o nových parkovacích možnostech v obci Strančice. Tato informace je určena především těm, kteří přijíždějí do naší obce osobním vozidlem a dále pokračují vlakem ČD nebo autobusem. Od 26. listopadu 2012 bude otevřena první část nového parkoviště pro osobní automobily v těsné blízkosti železniční stanice u sběrny kovového šrotu PRKO. Po otevření nového parkoviště bude postupně omezováno dlouhodobé parkování v centru obce na náměstí Emila Kolbena a bude zaveden úplný zákaz parkování u zvoničky na návsi Četníka J. Bojase. Naším záměrem je omezit parkování na náměstí Emila Kolbena pouze na parkování krátkodobé, určené občanům navštěvující lékaře, poštu a obchody. Proto prosím všechny řidiče okolních obcí, kteří přijedou do Strančic, zaparkují svůj vůz a dále pokračují v cestě vlakem ČD nebo autobusem, aby používali k parkování výhradně nové parkoviště u kovošrotu PRKO. Za všechny občany Strančic a občany okolních obcí, kteří přijedou do Strančic pouze za nákupem, k lékaři či na poštu děkuje Jiří Šindelář, starosta obce Strančice Práce v ulici Kostelní a Fričova V druhé polovině listopadu probíhaly práce v ulicích Kostelní a Fričova v Mnichovicích. Jednalo se o zokruhování vody a kanalizace mezi uvedenými ulicemi a také o připojení dalších nemovitostí v ulici Fričova na městskou kanalizaci. Přinášíme několik snímků z uvedených prací. RNDr. Jiří Mareš, zastupitel Jak to udělat hlavní šachta nahoře v Kostelní ulici Napojení v Kostelní ulici nejvyšší původní kanalizační šachta a vodovodní připojení Před kostelem na začátku ulice Kostelní se provádělo předláždění Práce v Kostelní ulici na jejím vrcholu začínají 7

8 Život Mnichovic Městské lesy kácení na Vlčím halíři Městské lesy kácení na Vlčím halíři Vlčí halíř je největší lesní masiv na našem katastru. Nachází se nad hřbitovem, pokračuje na katastr Hrusic. Město Mnichovice je vlastníkem celkem 68 hektarů lesů, na jejich správu má lesního hospodáře pana Pacovského. Hospodaření v lesích probíhá podle lesního hospodářského plánu včetně kácení a obnovy lesů. Cedule č. 3 Vlčí halíř Kožený vrch Cesty kocoura Mikeše letos v září Stejné místo, kde má být cedule č. 3 Vlčí halíř Kožený vrch letos v listopadu V lesním masivu Vlčí halíř má město lesní pozemky, kde stáří lesů okolo 80 let umožňuje těžbu. Lesy zde prochází turistická trasa Cesta kocoura Mikeše a to od zastávky č. 2 (Hrusická cihelna) přes zastávku č. 3 (Vlčí halíř Pohozené značky Klubu českých turistů tak tímto směrem se určitě dostanete do Mnichovic, Hrusic, ale i jinam Kožený vrch) do Mnichovic. Koncem října začala v této oblasti těžba. Bohužel, když jsme navštívili tuto oblast tak jsme viděli velmi neutěšený pohled: odřezané větve ležely na turistické cestě, chodit po ní bylo tedy obtížné stržena byla tabule č. 3 Vlčí halíř Kožený vrch turistické cesty, která ležela pohozená v lese strženy a pohozeny byly turistické značka (majetek klubu českých turistů) veřejná turistická cesta vypadá jako tankodrom, byla rozježděna těžkou technikou použitou při těžbě. veřejné turistické cesty do průchozího stavu, tedy k odstranění větví z cesty. Došlo tedy k poškození životního prostředí městských lesů.. Tato situace byla s panem Pacovským projednávána na veřejné schůzi zastupitelstva města dne 12. listopadu, kde bylo přijato usnesení, že do konce roku se má dokončit těžba a uvést prostor těžby do původního stavu. Potom do konce března r bude provedena kontrola a revize lesního hospodářského plánu a hospodaření v lesích města. Jinak stav, který je nyní v lesích na Vlčím halíři si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích, doufejme, že bude odstraněn alespoň do září r. 2013, kdy bude město Mnichovice pořádat další Pochod po stopách kocoura Mikeše, pochopitelně se budeme snažit, aby k tomu došlo podstatně dříve. RNDr. Jiří Mareš předseda komise pro rozvoj města a životní prostředí Cedule č. 3 Vlčí halíř Kožený vrch opřená v hloubi lesa, při těžbě ji těžaři pohodili, alespoň jsme ji opřeli Podle posledních informací z konce listopadu (měsíc po těžbě) se situace nezměnila. Z výše uvedeného vyplývá, že správce správce městských lesů rozhodně neprovádí těžbu ohleduplně, že nedošlo k obnovení původního stavu, tzn. uvedení poškozené Tankodrom turistická cesta kocoura Mikeše Smrkový pařez smrk byl více než 100 let starý, krásně rostlý bez jakékoli hniloby a poškození Křižovatka u hrusické paseky v září při pochodu Po stopách kocoura Mikeše Křižovatka u hrusické paseky letos v listopadu

9 7/2012 Krajské volby Milí čtenáři, vážení spoluobčané, dovolte mi alespoň touto cestou poděkovat za každý Váš hlas, který jste dali kandidátů koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislých kandidátů Strany a volební koalice Výsledky voleb do krajského zastupitelstva St edo eského kraje v Mnichovicích v podzimních volbách do krajského zastupitelstva. Autor těchto řádků je si vědom skutečnosti, že jsme v rámci kraje neuspěli a má omluva tedy patří každému, komu vadí, že jeho hlas zdánlivě propadl. A přesto, jak V ci ve ejné Strana soukromník R Nár.socialisté-levice 21.stol D lnic.str.sociální spravedl Komunistická str. eskosloven St edo eši2012.cz SUVERENITA - blok JB, SZR ZM NA Hn.na podporu dobrovol.hasi Koalice SPO ZEMANOVCI a eši Volte Pr.Blok Strana zelených "Sdružení nestraník " "UNP-ST EDO EŠI 2012" eská pirátská strana Strana svobodných ob an Komunistická str. ech a Moravy eská str.sociáln demokrat Ob anská demokratická strana TOP 09 a Starostové pro ST Koalice KDU- SL, SNK a nez Volební zisk (%) se poněkud kacířsky holedbám, příklad Mnichovic a mnoha dalších obcí, zcela jasně ukázal, že je reálné, aby tato strana atakovala i ve středních Čechách hranici deseti procent, v případě našeho města i dvaceti. Ve Středočeském kraji vznikla, tentokrát již otevřená, koalice ČSSD a KSČM. Není proto jistě pro Mnichovice ostudou, že zde zvítězila konzervativní, ve smyslu hodnot a postojů k solidaritě, šetrnosti, zodpovědnosti a spravedlnosti, koalice vedená lidovci. Velmi si tohoto výsledku vážím a cítím jej jako závazek pro mou další práci např. v zastupitelstvu našeho města. V tomto již Adventním čase mi dovolte popřát Vám mnoho klidu, pohody a do nového roku 2013 pak zdraví a hodně štěstí za nás - mnichovické lidovce. Děkujeme Vám. Mgr. Miroslav Rovenský zastupitel Mnichovic předseda KV KDU-ČSL MO rybářů Turistické informační centrum Výlov rybníka Dne proběhl výlov rybníka Na koupadle. Strojení rybníka probíhalo již po celý týden. Samotný výlov měl proběhnout již od 7 hodin ráno. V noci se však bohužel přicpalo vypouštěcí zařízení a tudíž slovení se uskutečnilo až o něco později. Již přes týden (i před samotným slovením rybníka) jsme sbírali škeble rybniční (Anodonta cygnea) a velevruby malířské (Unio pictorum), a ty jsme přemístili do náhradní lokality. Později budou navráceny zpět. Samotný výlov proběhl v družném duchu, také probíhal prodej ryb, konkrétně větších kaprů obecných (Cyprinus carpio) a amurů bílých (Ctenopharyngodon idella). V sítích uvázli kromě již zmíněného kapra a amura, též okoun říční (Perca fluviatilis), candát obecný (Sander lucioperca), plotice obecná (Rutilus rutilus), cejn velký (Abramis brama), karas stříbřitý (Carassius auratus), síh severní maréna (Coregonus maraena). Odlovili jsme též našeho starousedlíka, červeného koi kapra, který bude po opětovném napuštění navrácen zpět. Myslíme, že se výlov vydařil, a též dolovná v restauraci U koupadla, u pana Vojíře, splnila naše očekávání. V následujícím období bude rybník vypuštěn, do doby, než bude vyměněn požerák, který byl již v havarijním stavu, a kvůli kterému musel celý výlov proběhnout již letos. Náš dík patří městskému úřadu v Mnichovicích, který zajišťuje výměnu po finanční stránce. Po výměně vypouštěcího zařízení, bude rybník opět napuštěn a osazen rybou. MO ČRS MNICHOVICE Heidi Janků při vystoupení Andělé a andílci

10 Život Mnichovic Nabídka v informačním centru Pozvánka na slavnostní křest již 4-té knihy mnichovického autora a ilustrátora pana Antonína Marečka s názvem Mnichovické pomněnky, kterou vydává Město Mnichovice, který se uskuteční v úterý od hod. v Turistickém informačním centru v Mnichovicích. Součástí slavnostního křtu bude i autogramiáda. Obsah knihy je velmi pestrý, od historických pověstí přes osobní zážitky autora z raného dětství, obrázky z tehdejšího kulturního a sportovního života a na závěr i pozvánka na nejkrásnější procházky po mnichovickém okolí. Těší se na Vás Antonín Mareček autor a Město Mnichovice vydavatel 10

11 7/2012 Čertů bylo habaděj Mikuláš již přišel i, e obrázek pro Ježíška tajným p áním te je do pátku 21. prosince schránky Nebeské pošty, u nás ntru v Mnichovicích. své jméno, v k a adresu, kostí. me. Nový vánoční strom Mateřská školka Dýně různého tvaru, barvy a velikostí dětem nabízejí tvořivou hru s nimi. I ostatní materiál podněcuje děti k rozvoji představivosti a fantasie při výrobě bubáků, strašidel a strašidýlek. Ve chvíli jich je plná školka. Těžko si vybrat to nejpěknější. Snad to strašidlo se svíčkou z vydlabané dýně nebo hadrová strašidla ze strašidelného zámku? Posuďte samy! Jedno je však jisté, výroba bubáků a strašidel děti moc bavila a užily si při tom spoustu strašidláckého strašení a legrace. Milé děti, namalujte obrázek pro Ježíška s vaším tajným přáním a přineste je do pátku 21. prosince 2012 do schránky Nebeské pošty, která je pro vás připravena u nás v Turistickém informačním centru v Mnichovicích. Na obrázek prosím napište své jméno, věk a adresu, každý obrázek odměníme sladkostí. Moc se na vaše obrázky těšíme. Renata Zuzaníková a Radka Laštovičková za TIC Mnichovice Listopad měsíc padajícího listí, ale také měsíc duchů, strašidel a strašidýlek, bubáků a tisíce a tisíce světélek Děti s maskami a dýně Dýně se nám povedly Nejkrásnější dýně M n s a 2 která je pro vás p ip v Turistickém informa Na obrázek prosím každý obrázek odm n Moc se na vaše obráz Renata Zuzaníková a Radka Laštovi ková za TIC Mnichovice Mgr. Alena Hybešová ředitelka Měsíček shlíží na strašidla 11

12 Život Mnichovic Základní škola Den otevřených dveří LEDNA 2013 Neděle 13. LEDNA informace k zápisu do prvních tříd + možnost rezervace termínu zápisu informace k rozšířené výuce jazyků v 6. ročníku prohlídka všech prostor školy Pondělí 14. LEDNA realita všedního dne ZÁPIS DO 1. TŘÍD Pro děti narozené v období od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 v pátek od v sobotu od K zápisu si přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte. Případné dotazy zasílejte na nebo telefonicky na tel více na Life on the Europlanet - etwinningový projekt 5. tříd V letošním školním roce 2012/2013 se žáci 5. tříd zapojili do etwinningového projektu Life on the Europlanet. Celkem je v projektu zapojeno 6 zemí (Řecko, Itálie, Bulharsko, Polsko, Lotyšsko a my) a naším cílem bude nejprve se seznámit s našimi partnery, poznat jejich školu, zemi a kulturu a jak vypadá jeden obyčejný týden v životě vrstevníka v jiném koutu Evropy. Naším úkolem bude totéž zpracovat o nás, aby i naši partneři mohli lépe poznat zase naši školu, zemi, kulturu atd. Komunikačním jazykem celého projektu bude angličtina. Držte nám palce Mgr. Dominika Švehlová Udělení evropského certifikátu kvality Zásluhou Mgr. Dominiky Švehlové koordinátorky etwinningového projektu G-U-E-S-S, byl naší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label) jako ocenění za vynikající práci. Toto ocenění je důkazem toho, že práce našich žáků i celé školy odpovídá evropským měřítkům. Děkujeme za skvělou prezentaci naší školy! Ing. Milena Flajžíková Krásné vyhlídky Do projektu Krásné vyhlídky Klubu seniorů Mnichovice ve spolupráci s obcemi Struhařov, Mnichovice, Klokočná a Ladovým krajem za podpory MAS Říčansko se zapojila i ZŠ T. G. Masaryka. V pátek se odpoledne by bránily jak bezpečné turistice, tak vysekávání a udržování mechanizací. Nebe se jako zázrakem rozjasnilo a za asistence sluníčka Celkový pohled na průběh stesky nad Myšlínem s účastnicemi Sbírání kamenů Sbírání kamenů sešli sedmáci, osmáci a někteří pedagogové k dobrovolné brigádě. Od školy jsme se vydali k Myšlínu kopírovat nově vybudovanou stezku. Tady jsme se setkali s paní starostkou Struhařova Mgr. Dagmar Zajíčkovou. Ta dětem vysvětlila účel projektu. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vydala likvidovat černou skládku a druhá vybírat kamení z nově oseté stezky. Kameny nám práce rychle utíkala. Děti se dobře bavily a já cítila velmi cennou sounáležitost dětí s přírodou, se svým krajem i svými učiteli. Už proto mají tyto akce pro mladé lidi obrovský význam k utváření jejich smýšlení. Tímto chci všem zúčastněným dětem ještě jednou velmi poděkovat Ing. Lenka Zajíčková koordinátorka EVVO na ZŠ Průběh stesky směrem ke Struhařovu Poděkování Dovoluji si touto cestou velice poděkovat za aktivitu dětí při brigádě na nově vznikající naučné stezce Krásné vyhlídky. Všichni, kdo pod vedením paní učitelky Lenky Zajíčkové přišli, se velmi snažili a i se zajímali o vlastní projekt. Odvedli kus užitečné práce. Těším se na další spolupráci třeba při slavnostním otevření stezky. Se srdečným pozdravem Mgr. Dagmar Zajíčková starostka obce Struhařov 12

13 7/2012 Hudba jako řeč Žáci pátých tříd se v letošním školním roce účastní cyklu výchovných koncertů Hudba jako řeč. Konají se v Praze v Rudolfinu. Cestou do koncertní síně se děti učí poznávat významné stavby, které znají z dějepisu. Noc ve škole První koncert děti seznámil se skladbou Camille Saint-Saënse Karneval zvířat. Zajímavé bylo, že celým pořadem provázeli i hudbu prováděli žáci Hudebního gymnázia v Praze. Výlet za kulturou se nám všem moc líbil. Lada Barešová Abychom školu důkladně prozkoumali, prošli jsme za svitu rozsvícených svíček celou dlouhou chodbu - na konci se všichni Od našich básníků a spisovatelů NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁMĚSTÍ Když tu mniši ze Sázavy basiliku stavěli, o náměstí jenom snili, v pasece si hověli. Po létech tu vznikla náves lidé se tam setkali, pásla se tu hejna husí, sousedi tu sedali. Slavné poutě, posvícení, zrodila se šťastná ves, ve dne tady hrála hudba, v noci jen zaštěkal pes. V naprosté většině dní během školního roku celá škola v podvečer ztichne. Avšak v pátek 9. listopadu to bylo trochu jinak. V půl šesté ji znovu rozezněly hlásky třeťáků, kteří si přišli vyzkoušet spaní ve škole. Přinesli jsme si s sebou spacáky, karimatky, plyšové spací mazlíčky, maminky napekly spoustu dobrot na sobotní snídani a všichni jsme byli zvědaví jaká asi bude škola během noci. Zašli jsme do pizzerie na večeři, prohlédli si setmělé mnichovické náměstí a hřiště na Podhorkách. Kultura Třeťáci spí ve škole statečně podepsali. Ve třídě jsme si zatančili a potom se uložili do spacáků ke spaní. Ráno propukla polštářová bitka a když dopoledne přišli rodiče, dali jsme si s nimi písničkovou soutěž. Tu ovšem děti s přehledem vyhrály. Školní strašidlo se neobjevilo a všem se noc ve škole líbila tolik, že si ji nejspíš ještě jednou zopakujeme. Milena Flajžíková za třeťáky Tak tu jednou z malé návsi vzniklo velké náměstí, vysázely se tu lípy, sloup Marii pro štěstí. Říjen, máj se slavil tady, na Husa lampiony plály, sokolů šiky a hasičů řady, lidé se smáli a vlajky vlály. Náměstí se časem mění, jak to doba umí, starostům to pokoj nedá, lípy strachy šumí. Lidé mají přání různá, pro autíčka řešení, to by bylo, kdyby bylo, parkoviště pod zemí. Pozvání do Jiráskovy knihovny v Mnichovicích Jiráskova knihovna opět doplnila a obměnila část svého knižního fondu o řadu nových titulů jak z beletrie, tak i z naučné a dětské literatury, jak můžete zjistit z katalogu, který je na nových webových stránkách knihovna.mnichovice. info. Venku počasí nic moc. Pošmourno, lezavo a tma již v podvečer. Ideální čas vzít si pěknou knížku, posadit se ke kamnům a strávit s ní příjemný večer. Každý zájemce o pěknou knihu je zván. Častými návštěvníky knihovny jsou i děti z mnichovických mateřských škol. Jako poslední byly na návštěvě ve čtvrtek děti ze školky Mozaika, které si přišly poslechnout pohádky a ještě knihovnu při své hře vyzdobily. Stanislava Medřická knihovnice Děti ze školky Mozaika při návštěvě v Jiráskově knihovně Někdo by chtěl více klidu, někdo více laviček, někdo kašnu s vodotryskem někdo více kytiček. Na vánoce na náměstí novotou vše dýchá, je to dárek pod stromeček, je to naše pýcha. Máme nové náměstíčko, krásné, velké dost, ať se líbí, dlouho slouží lidem pro radost. Antonín Mareček 13

14 Život Mnichovic Vážení čtenáři, Vážení tená i, zážitek ve zkratce podělila: V první polovině jsme měli možnost vyslechnout skladby Johana Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Césara Franka a Marcela Tourniera v mimořádném seskupení orchestru čtyř harf, dále Gradduo Es Dur pro klavír a harfu Jana Ladislava Dusíka a Fantazii pro housle a harfu Camilla Sait- Saënse. V druhé polovině zažila naše srdce opravdovou pastvu medu, neboť jsme měli možnost slyšet Beethovenovu houslovou hé kolo, kde byla konkurence na vysoké úrovni, přesto jsme náš výkon Za MHO později zhodnotili jako výborně odvedenou práci. Bohužel tento výkon nestačil na postup do semifinále, to ale nezkazilo naši radost z 18. místa ze 45 týmů. V neděli jsme se přišli podívat na zbývající dvě kola, abychom viděli ty nejlepší z nejlepších a poté už vyjeli směrem domů. Přestože jsme postoupili,,pouze do druhého kola, bereme účast na Mistrovství světa za velký úspěch a samotné umístění jako skvělý sonátu č.5 v podání mistra Václava Hudečka s klavírním doprovodem Slávky Wernerové, Španělský tanec č.2 Enriqua Granadose pro 2 harfy a Brazileiras ze suity Scaramouche od Daria Milhauda v úpravě pro 4 harfy. Svátky hudby jsou i svátky našich duší.. Chtěla bych touto cestou popřát mistru panu Václavu Hudečkovi, mému letitému kamarádovi, hodně tvůrčích sil a múz kolem sebe, pevné zdraví, stálý úsměv na tváři a jen to nej... První říjnový víkend měli tanečníci HVK (hlavní věková kategorie = dospělí) naší taneční školy TEAM GJ čest reprezentovat naši republiku a zúčastnit se Mistrovství světa v hip hopu v německé Bochumi. Veškeré přípravy začaly na konci prázdnin, kdy jsme byli informováni o nominaci po naší úspěšné premiéře na Mistrovství ČR v Brně. Po posledním tréninku, který se odehrál ve čtvrtek večer, jsme se, plni očekávání, vydali směr Německo. Po úspěšné cestě za MHO a menší snídani jsme se ubytovali v hotelu umístěném v nedalekém městě Essenu. Celé odpoledne a večer jsme trénovali, abychom byli na sobotu maximálně připraveni. V sobotních ranních hodinách jsme se vydali do kongresové haly v Bochumi, kde se mistrovství konalo. Naše kategorie začínala kolem jedenácté hodiny, a tak jsme měli dostatek času na přípravu fyzickou i psychickou. Se startovním číslem 3631 jsme úspěšně odtancovali Preliminary, abychom se o hodinu později dozvěděli, že postupujeme do dalšího kola! Plní euforie se někteří z nás jeli posilnit do restaurace a někte- ráda bych vás upozornila na zajímavý festival ráda bych vás upozornila Svátky hudby v Praze, kde um leckým na zajímavý festival Svátky editelem je, vám dob e známý houslový Vážení tená i, hudby v Praze, kde uměleckým ředitelem je, ráda vám bych dobře vás upozornila na zajímavý vituóz, Václav Hude ek, na kterého jsme všichni festival obyvatelé m sta Mnichovic právem známý houslový vituóz, Svátky Václav hudby v Praze, kde um leckým hrdí. Dne se konal velice zajímavý Hudeček, na kterého editelem jsme všichni je, obyvatelé města Mnichovic právem hrdí. Dne koncert vám dob e v sále známý Pražské houslový konzervato e Na Rejdišti, kde spolu s ním, se konal velice zajímavý vituóz, koncert Václav v sále vystoupili Pražské Hude ek, i jeho na hosté: kterého Barbora jsme Vale ková housle, Slávka Wernerová konzervatoře Na Rejdišti, všichni kde obyvatelé spolu klavír, s ním, m sta Kate ina Mnichovic Englichová právem harfa, Barbara Pazourová harfa, Barbora vystoupili i jeho hosté: hrdí. Dne Barbora 6. Plachá 11. Valečková 2012 harfa se konal a Hedvika velice Mousa-Bacha zajímavý harfa. Ráda bych se s vámi o rt v sále housle, Pražské Slávka konzervato e Wernerová klavír, Na Kateřina tento Rejdišti, zážitek kde ve spolu zkratce s ním, pod lila: V první polovin jsme m li možnost Englichová harfa, Barbara Pazourová harfa, upili i jeho Barbora hosté: Plachá Barbora harfa Vale ková a Hedvika vyslechnout Mousa- housle, skladby Slávka Johana Wernerová Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Marta Césara MarečkováFranka, Kate ina Bacha Englichová harfa. Ráda bych harfa, se s Barbara vámi Marcela o tento Pazourová Tourniera v harfa, mimo ádném Barbora seskupení orchestru ty harf, dále Gradduo Es Dur Za MHO pro klaví á harfa a Hedvika Mousa-Bacha harfu harfa. Jana Ráda Ladislava bych Dusíka se s vámi a Fantazii o pro housle a harfu Camilla Sait-Saënse. V druhé polovin zážitek ve zkratce pod lila: V první zažila polovin naše srdce jsme opravdovou m li možnost pastvu medu, nebo jsme m li možnost slyšet Beethovenovu chnout TEAM skladby Johana GJ NA Sebastiana MISTROVST houslovou Bacha, Carla sonátu Philippa.5 VÍ v podání Emanuela SVĚTA! mistra Bacha, Václava Césara Hude ka Franka s klavírním a doprovodem Slávky ela Tourniera v mimo ádném seskupení Wernerové, orchestru ří Špan lský sledovali ty probíhající harf, tanec dále.2 battly. Enriqua Gradduo Před zahájením Granadose Es Dur pro pro klavír 2 harfy a a Brazileiras ze suity Scaramou Jana Ladislava Dusíka a Fantazii od pro Daria housle Milhauda druhého a harfu kola v Camilla úprav jsme Sait-Saënse. pro zúčastnili 4 harfy. prezentace V druhé polovin Svátky hudby národů, jsou která i svátky pro nás našich byla skvělým duší.. zážitkem. naše srdce opravdovou pastvu medu, nebo jsme m li možnost slyšet Beethovenovu Ve večerních hodinách jsme odtancovali dru- ovou sonátu.5 v podání mistra Cht la Václava bych Hude ka touto s cestou klavírním pop át doprovodem mistru panu Slávky Václavu Hude kovi, mému letitému erové, Špan lský tanec.2 Enriqua kamarádovi, Granadose hodn pro 2 harfy tv r ích a Brazileiras sil a múz ze kolem suity sebe, Scaramouche pevné zdraví, stálý úsm v na tvá i a jen ria Milhauda v úprav pro 4 harfy. nej... y hudby jsou i svátky našich duší.. la bych touto cestou pop át mistru Marta panu Mare ková Václavu Hude kovi, mému letitému rádovi, hodn tv r ích sil a múz kolem sebe, pevné zdraví, stálý úsm v na tvá i a jen to... Mare ková O Naše trička - Česká republika výsledek. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům Eurosun a.s. (generální sponzor), Pekařství Frydrych, Roto Nové Město, Mnichovická realitní kancelář, s.r.o. a Šibeniční vrch, kteří nám umožnili zúčastnit se a reprezentovat ČR. Děkujeme také Petrovi Malinovi za krásné fotky a všem našim nejbližším, kteří nás jeli podpořit. Moc si toho vážíme. Tancovat proti skupinám z Anglie, Ruska, Jihoafrické republiky, Německa, Slovinska, zkrátka z celého světa, Za bylo MHO pro nás úžasnou zkušeností a věříme, že se příští rok budeme těšit z ještě lepšího výsledku. Ráchel Mimochodková tanečnice TGJ a studentka kvinty gymnázia Autor choreografie Elmar Carvalho Celá naše složka v ospalém rozpoložení po náročné cestě Naše fanouškovská základna 14

15 7/2012 Laskavé noty a tóny hudby na Myšlíně Říjen a listopad letošního roku byl na Myšlíně pro hudbymilovného posluchače a diváka vskutku bohatý. Nejenom co se týče repertoáru, který pořadatelé, (Občanské sdružení Myšlín tedy jsem ) velmi citlivě vybrali. Také museli přihlížet na své současné možnosti v oblasti finančních prostředků a tím i dosažitelné kontakty na jednotlivé umělce a interprety. Program byl bohatý na laskavé noty. Noty které v každé době dokážou v posluchači vyvolat tolik potřebnou dobrou náladu, osvěžení a uklidnění mysli a zejména v tomto podzimním čase. V pátek 5. října se rozezněly tóny barokní hudby v sále Hotelu Myšlín v interpretaci tří umělců: Anny Hlavenkové - soprán, Aleny Homigové klavír a Miroslava Rovenského lesní roh. Všechny skladby, které zněly, byly v podání těchto tří aktérů laskavé a většinu posluchačů pohladily na duši. Umělcům patřil v závěru velký dík poměrně početného obecenstva, což vyjádřilo svým dlouhotrvajícím potleskem. Druhý koncert pořádaný 3. listopadu byl jedním z těch, které jsou zdánlivě jakoby určené, nebo vybrané, pro úzký okruh posluchačů. Opak je však pravdou! To co předvedli amatérští hudebníci pražského smyčcového orchestru Big band žáků ZUŠ v Modřanech Quatro corde byl výkon hodný mnohých renomovaných hudebních těles tohoto typu a přednesená díla Ottoria Respighi a Jana Dismase Zelenky byla četnými diváky přijata s uznáním a ceněna jako velmi zdařilý příspěvek k hudebnímu poznání přítomných. Třetí podzimní hudební počin se na Myšlíně konal na státní svátek 17. listopadu. Tentokrát to byl VEČER S BIGBANDEM ZUŠ Modřany. Jakkoliv bylo napsáno výše, že konané koncerty byly velmi zdařilé, tak o tomto vystoupení žáků pražské ZUŠky nelze napsat jinak nežli jako o vyvrcholení této série koncertů. I když se jedná o trochu jiný žánr než v předešlých dvou vystoupeních byl opět myšlínský sál zaplněn, a posluchači se dočkali krásného zážitku. Úvod se skladbou L. Prima SING SING SING a následně další skladby D. Elingtona, H. Hanckoka, G.Mac Dermota a dalších přivedl diváky v úžas a po skončení vystoupení byli tito vskutku mladí umělci ve věku let odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Prostě, skvělý zážitek čistá až průzračná hudba! Ještě na závěr tohoto roku si O.S. Myšlín tedy jsem dovoluje, vás všechny čtenáře tohoto časopisu, pozvat na již tradič-ní VÁNOČNÍ KON- CERT v pátek 14. prosince v 17 hodin do Hotelu Myšlín. Zahrají a zazpívají Harpyje a Musica Rustica Pražský smyčcový orchestr Quatro Corde B. Barták st. Občanské sdružení Myšlín tedy jsem uspořádalo koncert věnovaný památce Václava Havla a jeho nedožitým narozeninám Účinkovali: Anna Hlavenková, zpěv, soprán Alena Hömigová, klavír; Miroslav Rovenský, Lesní roh PROSINEC 2012 Kunice Vidovice HOTEL zámek BERCHTOLD PROSINEC sobota Babytenisový turnaj Přihlašovat se můžete na Kunice Vidovice HOTEL zámek BERCHTOLD Turnaj pro registrované členy 577 nebo na ČTS. Přihlašovat se můžete na 736 zamekberchtold.cz sobota Babytenisový turnaj nebo Turnaj na pro registrované leny Začátek TS. 9:30 P ihlašovat se m žete na zamekberchtold.cz. Začátek 9:30. Za átek 9: neděle Noc humrů GASTRO akce - Akce začíná sobota Živý sobota Betlém Živý Betlém v 10:00 18:00. 16:00 10:00 16:00 P ij te se poklonit Ježíškovi a vyslechnout pondělí Štědrovečerní váno ní p íb h o jeho zroze Přijďte se vstupné poklonit v nujeme Ježíškovi internátní menu škole GASTRO v Olešovicích akcea SOU Kunice. a vyslechnout vánoční příběh o jeho zrození. Dobrovolné ned le vstupné Turnaj věnujeme internátní P ihlašovat škole v se Olešovicích m žete na 736 turnaj nebo na stolní tenis sobota Babytenisový a SOU Kunice. Za átek 9:30. Turnaj pro registrované členy ČTS. Přihlašovat se můžete na neděle Turnaj sobota stolní Tenis tenis double 577 (dosp lí) nebo hlavní na sponzor skupina EZ Přihlašovat P ihlašovat se můžete se na m žete na 736 zamekberchtold.cz nebo na Za átek 9: nebo na Začátek 9:30 zamekberchtold.cz ned le Noc humr GASTRO akce - Akce za íná v 18:00. Začátek 9: pond lí Št drove erní menu pondělí GASTRO Zámecký akce Silvestr Oslava příchodu nového roku sobota Tenis sobota double Babytenisový na turnaj zámku Berchtold! Slavnostní (dospělí) Turnaj hlavní pro sponzor registrované leny menu TS. a kulturní P ihlašovat program! se m žete na skupina ČEZ Za átek 9: pond lí Zámecký Silvestr DÁREK, KTERÝ OHROMÍ... pro originál do Kotelny Oslava p íchodu nového roku 2013 na zámku Berchtold! Slavnostní me Prosincovými prodejními trhy s kvalitním uměním generace současných výtvarníků vyvrcholí v galerii Kotelna v Říčanech výstavní sezona Originální obrazy, grafiky i sochy bude možné shlédnout a nakoupit ve dnech v otvíracích hodinách přímo v galerii, nebo objednat v sekci prodeje moderního umění na webových stránkách galerie Adresa: Plynární Říčany 15

16 Život Mnichovic Rodinné centrum Palouček Blíží se období vánoc a konec roku, takže i my se blížíme po hektickém rozjezdu k oddechovému času. Kromě pravidelného rozvrhu si děti mohly v listopadu užít tradiční Legohraní a akci s Orchard Toys, Hrajte si s námi. Obojí se dětem moc líbilo a i rodiče si užili společný čas. V předvánočním čase se náš život zklidňuje a obrací spíše směrem k rodinným aktivitám a vnitřnímu prožívání. Rádi bychom přispěli k Vaší pohodě. V našem programu najdete různé aktivity, které Vám pomohou vyladit se na vánoční klid. Můžete vybírat mezi přednáškami z oblasti osobnostního rozvoje, meditace, cvičení, nebo jen přijít s dětmi na nedělní divadélka. Pro šikovné ruce je připravena předvánoční dílna, kde najdete tvoření různého druhu (razítkování textilními barvami-indická razítka, výroba šperků, zvonečky z pedigu a mnoho dalšího). Můžete tak strávit příjemný čas v kruhu žen a zároveň vyrobit vánoční výzdobu nebo dárek pro své blízké mohou ženy vyzkoušet specialitu tantra jogu pro ženy Mohendžodáro. Proběhne ukázková lekce s Radkou Jirouškovou jako ochutnávka kurzu, který bude probíhat od prosince ve středy večer. Na ukázkovou lekci je nutná rezervace. V lednovém programu najdete naši již tradiční Intuitivní kresbu s Veronikou. Novinkou jsou cykly večerů s Martinou Kabala. Tu znají příznivci našich Astrovečerů. Martina se rozhodla pro nový formát práce a její přednášky - semináře jsou stále astroladěny, nicméně obsahují témata, která již nejsou omezeny vždy jen jedním znamením. Mnichovický divadelní ochotnícký spolek SPOLU (www. spolu-divadlo.cz) 12. ledna uvede premiéru představení pro dospělé s názvem Večer o ženách, kde se diváci setkají s osudy a divadelními texty různých žen v různé době. Přejeme všem krásné vánoce plné klidu a rodinné pohody a těšíme se na nová setkání v roce Ing. Gabriela Martišová-Baková Divadelní sez ona 2012/ divadlo Spolu, O nenažraném drakovi od divadlo Harmonika, Kouzelný hrnec adelní sez ona 2012/13 Dodiv divadlo KĤzle, Potrestaná lakota divadlo Spolu, O nenažraném drakovi od od divadlo KĤzle, Kouzelný O zatoulaném divadlo Harmonika, hrnec psaníþku od od divadlo KĤzle, Potrestaná lakota BUDE UPěESNċNO od od divadlo KĤzle, O zatoulaném psaníþku od divadlo Harmonika, SnČžibába a þert odbude UPěESNċNO od divadlo V kufru, O tygĝíkovi divadlo Harmonika, SnČžibába a þert odod divadlo V kufru, tygĝíkovi divadlo Spolu,O O prdícím skĝítkovi od od divadlo Spolu, O prdícím skĝítkovi VŽDY V NEDċLI, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ od VŽDY V NEDċLI, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ RC Palouþek, alternativní prostor Nekoneþno, tel.:prostor RC Palouþek, alternativní Nekoneþno, tel.: Hlavním sponzorem a patronem RC Palouþek je spoleþnost Hlavním sponzorem a patronem RC Palouþek je spoleþnost Legohrátky PROSINEC LEDEN od hodin BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI z cyklu přednášek s Martinou Kabala Cena: 260,- Kč od hodin Divadlo SPOLU Večer o ženách aneb besídka divadla SPOLU od hodin DIVADLO KŮZLE O ZATOULANÉM PSANÍČKU Cena: vstup dobrovolný od hodin dětské DIVADLO BUDE UPŘESNĚNO od hodin INTUITIVNÍ KRESBA s Veronikou Třebickou Tomanovou Cena: 260,-Kč od hodin JAK NAPLNIT SVŮJ NEJVYŠŠÍ POTENCIÁL z cyklu přednášek s Martinou Kabala Cena: 260,- Kč od hodin INTUITIVNÍ KRESBA s Veronikou Třebickou Tomanovou Cena: 260,-Kč Kapacita míst je omezena, místa si vždy včas rezervujte, v případě, že není obsazeno minimem účastníků, akce je zrušena! Více informací hledejte na webových stránkách a na FACEBOOKU (Centrum Palouček/ Amitabha Nekonečno) 16

17 7/2012 Šibeňák Zima a lyžování Zimu jsme přivítali na svatého Martina už tradičně s Ondřejovskými harmonikářkami a ze zcela plného a příjemně vytopeného srubu se nechtělo domů ani hostům ani účinkujícím. I vypůjčený kozel Otík splnil na pastvině svou podzimní povinnost a odjel domů. Oba vleky (Mikeš a Bobeš), rolba i lyžařská škola Vločka jsou připraveny, teď už čekáme jen na první mrazy. Zasněžovací zařízení bylo posíleno o dvě tyče typu Silent, umožňující (na rozdíl od klasického děla) provoz i v době noční. Lyžování 2012/2013 ve všední dny od 14 do 18 hodin (vždy bez fronty!) o víkendech od 10 do 17 hodin, v sobotu pak až do 21 hodin. Vánoční prázdniny: 24. a je sjezdový areál uzavřen bez ohledu na počasí, od 26. prosince 2012 až do 2. ledna 2013 (včetně) lyžujeme od 10 do 17 hodin Cena celodenní permanentky se zvýšila o 10 Kč, půjčovna beze změn. Vrcholem sezóny bude tradiční dětský karneval na lyžích Hromnice 2013 v neděli a Masopust v sobotu Harmonikářky z Ondřejova při svém vystoupeni na svatého Martina Mrazivou zimu bez plískanic a veselé Vánoce přejí, za všechny provozovatele Šibeničního vrchu, čtenářům Života Mnichovic Markéta a Roman Mráčkovi Snad se opět takové zimy dočkáme Naše církve Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti Jsou velké osobnosti v našem národě i v jiných národech světa. Ale ty největší jsou svatí. Nejen ty, které církev za svaté prohlásila, ale i ti neznámí, kteří se dostali do nebe a zde za svou činnost si zasloužili přinejmenším velikou medaili. Mezi svatými v nebi je na prvním místě DÁ-LI PÁN BŮH VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2012 / 2013 den Mnichovice Hrusice Chocerady Ondřejov poznámka adventní ,30 18, neděle 8,30 10, h. Struhařov pondělí ŠTĚDRÝ DEN Dětská 16, x Rybova vánoční mše úterý NAROZENÍ PÁNĚ , Dětská středa SV. ŠTĚPÁNA ,30 x x Rybova vánoční mše pátek sobota ,30^ 18,30^ ^Obnova manželských slibů neděle SV. RODINA 8.30^ 10,30^ ^Obnova manželských slibů pondělí Mše sv., adorace a Te Deum na poděkování za uplynulý rok úterý Dětská P. MARIA , Světový den modliteb za mír MATKA BOŽÍ čtvrtek h Zvánovice pátek sobota ,30 18, neděle 8,30 10, Dětská 15 h. adorace Mnichovice V neděli bude mše sv. ve Struhařově od 15,00 hod. Ve čtvrtek bude mše sv. ve Zvánovicích od hod. Betlémy lze shlédnout v kostelích před mší svatou nebo krátce po mši svaté či po domluvě s knězem až do konce ledna. Panna Maria. Jí je zasvěcen náš kostel i morový sloup na náměstí. Kolik lidí se k ní utíkalo a prosilo ji o přímluvu zvláště v těžkých chvílích osobních i celospolečenských. Ale i když je nám dobře, nemáme Pannu Marii ztrácet ze zřetele. Děkovat jí a s ní oslavovat Boha, a to nejen o Vánocích, ale i po celý rok. V církevním roce patří Panně Marii květen a říjen, ale i Advent a Vánoce a mnoho svátků z jejího života. Oslavujeme i její narození, kterým začala nová epocha pro lidstvo. Prožíváme rok víry, a tak tyto pravdy jsou jistě aktuální hlavně pro věřící. Mnozí slovíčko víra ve svém životě neznají, a tak se šidí o mnoho nádherných chvil, třeba s Pannou Marií při modlitbě, ale i o její útěchu, pomoc, v krizových situacích. Jako kněz prosím Pannu Marii o přímluvu za všechny obyvatele Mnichovic, aby Ježíš proměnil jejich srdce a otevřel je pro věci duchovní, otevřel je pro věčné štěstí. P. Ivan Kudláček farář mnichovicko-hrusické farnosti 17

18 Život Mnichovic 18 Od našich lékařů Obyvatelé Říčan mají nyní k dispozici i neurologickou ambulanci Nemocnice í any a.s. Tisková zpráva í any 5. listopadu 2012 Obyvatelé í an mají nyní k dispozici i neurologickou ambulanci Nemocnice v í anech otev ela od íjna dosud chyb jící neurologickou ambulanci. St edo eští pacienti se zde mohou nyní objednávat nap íklad s bolestmi hlavy, páte e, dolních i horních kon etin i se závrat mi. Léka i se zam ují také na cévní onemocn ní mozku, epilepsii, Parkinsonovu chorobu nebo roztroušenou sklerózu. Podle neurolog Neurologická ambulance ve zdejší nemocnici dosud chyb la. Cht li jsme tak rozší it nabídku a zajistit komplexní pé i pro pacienty s neurologickými onemocn ními po propušt ní z interního i rehabilita ního odd lení i pro pacienty p icházející p ímo do naší ambulance, Do nov otev eného za ízení se mohou objednávat lidé s bolestmi páte e, hlavy a se závrat mi. D vodem k akutnímu vyšet ení neurologem je podez ení na cévní mozkovou p íhodu, kdy dochází asto k postižení hybnosti nebo citlivosti kon etin a k poruše e i. Léka i se zde v nují i pacient m s epilepsií, Parkinsovou nemocí, roztroušenou sklerózou i nervosvalovými onemocn ními. Postup je na rozdíl od jiných specializací asov náro n jší. D ležitá je podrobná anamnéza, p i které nám pacient podrobn popíše své obtíže, a my podle nich a následného neurologického vyšet ení stanovíme pravd podobnou diagnózu. Pak p ijde na adu komplexní prohlídka celého t la. Dle obtíží je dále pacient posílán na další speciální vyšet ení jako je CT, MR nebo rentgen, informovala Lucie Brzobohatá a dodala: Nabízíme naprosto stejná vyšet ení i metody jako pražská za ízení. í anská nemocnice má ale Sport tu výhodu, že m žeme pacienty okamžit poslat na rehabilitaci, internu a další odd lení, kde se jich ihned ujmou. To v Praze neplatí. Další p edností jsou také daleko kratší ekací termíny i as strávený v ekárn. Více na ODEŠEL KAREL ŠPRINGER Bližší informace poskytne: MUDr. Radek Cabrnoch editel nemocnice í any Ve středu dne 24. října 2012 zemřel náhle po těžké operaci v Benešovské nemocnici známý mnichovický sportovec pan Karel ŠPRINGER. V prosinci by se býval dožil 89 let. Přestože tento vysoký věk je považován za požehnaný, šťastný a výjimečný, je jeho zakončení smutné, dojde-li k němu náhle. A pan Karel Špringer do posledních dnů doufal, že se ze špatné zdravotní situace dostane a že oslaví ještě své životní jubileum. Nestalo se tak, jeho osud rozhodl jinak. Jeho oblíbené místo na lavičce nad hokejovým hřištěm osiří, jeho místo v hospůdce na schůdkách zůstane prázdné, obvyklé jeho práce na zahrádce už nedokončí. Sportovní hnutí v Mnichovicích ztrácí významného člena, který sportu věnoval celý život. Karel Špringer byl jedním ze zakladatelů pozemního hokeje v Mnichovicích. Bylo to počátkem války v roce l94l a tenkrát po dobu deseti let jsme s Karlem roznášeli dobré jméno Mnichovic po celé naší vlasti a později i v zahraničí. Karel patřil mezi nejlepší i v zimě Reklamy Od jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující Celá strana A Kč + DPH, rozměr mm ½ strany A Kč + DPH, rozměr mm ¼ strany A4 700 Kč + DPH, rozměr 99,5 124 mm 1 / 8 strany A4 350 Kč + DPH, rozměr 99,5 60 mm Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu nebo grafickou úpravu a ani případné další úpravy zaslaných Nemocnice v Říčanech otevřela od října dosud chybějící neurologickou ambulanci. Středočeští pacienti se zde mohou nyní objednávat například s bolestmi hlavy, páteře, dolních i horních končetin nabízí za ízení stejná vyšet ení i metody jako v Praze. či se závratěmi. Lékaři se zaměřují také na cévní onemocnění mozku, epilepsii, Parkinsonovu uvedla neuroložka í anské chorobu nemocnice Lucie nebo Brzobohatá. roztroušenou sklerózu. Podle neurologů nabízí zařízení stejná vyšetření i metody jako v Praze. Neurologická ambulance ve zdejší nemocnici dosud chyběla. Chtěli jsme tak rozšířit nabídku a zajistit komplexní péči pro pacienty s neurologickými onemocněními po propuštění z interního či rehabilitačního oddělení i pro pacienty přicházející přímo do naší ambulance, uvedla neuroložka říčanské nemocnice Lucie Brzobohatá. Do nově otevřeného zařízení se mohou objednávat lidé s bolestmi páteře, hlavy a se závratěmi. Důvodem k akutnímu vyšetření neurologem je podezření na cévní mozkovou příhodu, kdy dochází často k postižení hybnosti nebo citlivosti končetin a k poruše řeči. Lékaři se zde věnují i pacientům s epilepsií, Parkinsovou nemocí, roztroušenou sklerózou či nervosvalovými onemocněními. Postup je na rozdíl od jiných specializací časově náročnější. Důležitá je podrobná anamnéza, při které nám pacient podrobně popíše své obtíže, a my podle nich a následného neurologického vyšet- na ledě v družstvu ledního hokeje. Jeho největší předností bylo bezvadné a rychlé bruslení. A do třetice byl úspěšným hráčem fotbalového družstva, bezvadný technik i střelec branek. Tyto přednosti získal v ranném mládí na malém hřišti v pískovně v Kunické ulici, kam ze svého tehdejšího bydliště v Čeřovce neměl daleko, a kde vyrostli i další fotbaloví žongléři. V těchto sportech patřil Karel v Mnichovicích k nejlepším. Měl proto úspěch i u mládeže, které byl dobrým učitelem a trenérem. Netrvalo dlouho a byl povolán do národního družstva pozemního hokeje, s nímž jezdil do světa, třeba i na olympijskou kvalifikaci do Egypta. Ale čas plyne, člověk stárne, svaly a kosti nepracují tak jako dříve, a tak z aktivního sportovce se stal z Karla funkcionář, který pracoval hlavně s mládeží. A na ty mladé byl zvláště kritický a jeho hodnocení bylo vždycky náročné a přísné. Srovnával v duchu svoje nelehké podmínky v mládí se Inzerce v Životě Mnichovic ření stanovíme pravděpodobnou diagnózu. Pak přijde na řadu komplexní prohlídka celého těla. Dle obtíží je dále pacient posílán na další speciální vyšetření jako je CT, MR nebo rentgen, informovala Lucie Brzobohatá a dodala: Nabízíme naprosto stejná vyšetření i metody jako pražská zařízení. Říčanská nemocnice má ale tu výhodu, že můžeme pacienty okamžitě poslat na rehabilitaci, internu a další oddělení, kde se jich ihned ujmou. To v Praze neplatí. Další předností jsou také daleko kratší čekací termíny i čas strávený v čekárně. Více na Bližší informace poskytne: MUDr. Radek Cabrnoch ředitel nemocnice Říčany současným pohodlím a technickým vybavením dnes. Jestliže věnoval sportu celý život, znamená to i své stáří, kdy nevynechal žádné utkání mužů, kde působil jeho syn Karel, ani družstvo žen, kde úspěšně hrály jeho vnučky. Jeho místo nahoře na lavičce nad hřištěm čekalo na něj za každého počasí. Karel byl v mládí výjimečně nadaným hráčem, a proto v době vojenské služby se stal ihned členem armádní representace ATK a později i platným členem národního družstva. Ve své vrcholné formě mu byl udělen titul Mistr sportu. Bylo to na místě, protože Karel si bez sportu nedovedl život ani představit. A tak ve sportovním duchu, skromně a tiše odešel z tohoto světa. Milý Karle, celý svůj život jsi věnoval mnichovickému sportu a mnoho dobrého jsi pro naše město vykonal. Tvoje rodné Mnichovice Ti děkují. Budiž čest Tvoji památce! Antonín Mareček reklam (za jejich kvalitu a úroveň ručí jejich zadavatelé). Předplatné není stanoveno se slevou. Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF (ve výše uvedených rozměrech) na adresu: (vyřizuje MěÚ Mnichovice paní Kuklová, Tel.: ) Město Mnichovice se od stalo plátcem DPH a tudíž k ceně inzerátů bude od připočtena sazba 20 % DPH dle zákona.

19 7/2012 Originální bombičky SodaStream si nyní můžete vyměnit i na této adrese PAPÍRNICTVÍ Barták-Zámyslický Masarykovo náměstí Mnichovice tel: POZEMEK PRO BYDLENÍ MNICHOVICE - BUDÍKOV Prodám pozemek na RD 888m 2 v etn p ístupové cesty. Zahrada 752m 2, vlastní cesta 136m 2. Poslední z nejkrásn jších pozemk na jižním svahu Budíkova. Proluka v zastav ném území. IS: el. 230/400V, m stská voda + kanalizace v projektu. Projekt na tropický d m v cen. CENA: K TEL.:

20 Život Mnichovic T A N E N Í PRO DOSP LÉ (9.SEZÓNA) SOKOLOVNA STRAN ICE Kurz S1: Za áte níci 15:00 16:45 ned le, od Kurz S2: Mírn pokro ilí 17:00 18:35 ned le, od Kurz S3: St edn pokro ilí 18:45 20:25 ned le, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 ned le, od Zápis a informace: tel.: Nabízíme k prodeji i pronájmu byty v Kostelních Střímelicích. Tel ,

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, David Žák

Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma, Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Mgr. Vladimír Svatoň, Václava Soupírová, David Žák Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 10. 6. 2015 Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel Bezděk, Martin Dolejš, Bc. David Klíma,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více