Tato stavba, o jejíž realizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato stavba, o jejíž realizaci"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka - Vrchovina Tato stavba, o jejíž realizaci usilovali obyvatelé Vrchoviny již více než před 15 lety, se stala skutečností. V místech, kde pěší byli nuceni chodit po krajnici vozovky I/16, aby se dostali z Nové Paky do Vrchoviny a směrem opačným, roste stavba chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,8 m, jehož hodnota bude činit cca 1,276 mil. Kč. Tato silnice I. třídy má vysokou frekventovanost dopravy, tudíž pro chodce byla chůze po ní nebezpečná. K úhradě části této stavby chodníku přispěje i dotace ve výši 700 tis. Kč získaná od Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodník buduje firma NADOZ v.o.s. Nová Paka, která podala v rámci soutěže o veřejnou zakázku nejvýhodnější nabídku. Souběžně s chodníkem budou osazeny lampy veřejného osvětlení. Tyto práce provádí ELEKTROS s.r.o Martinice a náklady na vybudování osvětlení budou činit přes 550 tis. úspěšně pokračuje Kč. Lampy budou osazeny i na místní cestě vedoucí kolem bývalého Červinkova mlýna, na kterou přejdou pěší z nově vybudovaného chodníku a budou pokračovat v chůzi do středu obce Vrchovina. Novopačtí i vrchovinští občané mají tuto stavbu při svých cestách denně před očima, a tak věříme, že snahy města o zajištění bezpečnosti na tomto úseku kladně ohodnotí. (Investiční odbor)

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA Informace o činnosti rady a zastupitelstva města za období od 16. června do 16. srpna 2004 Rada města: Majetek a finance: přezkoumáním hospodaření města za rok 2004 byla pověřena auditorská firma ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. se sídlem v Táboře schváleno uvolnění částky ,- Kč z položky odpady - provoz na zaplacení nákladů na rekonstrukci 5 kotců pro nalezené psy v objektu třídírny Odpadů Investice a rozvoj města: byla schválena nejvýhodnější nabídka na stavbu 7 vstupních bytů v č.p. 268 ul. Legií, Nová Paka, kterou podala firma František Šmíd, Na Vyhlídce, Nová Paka na základě veřejné soutěže na realizaci stavby Přístavba a rekonstrukce MŠ ul. Školní Nová Paka, byl vybrán zhotovitel stavby firma VCES a.s., Na Harfě 246/3, Praha 9. dodatkem ke smlouvě uzavřené mezi městem Nová Paka a firmou STAVOKOMPLEX CZ a.s. Hořice byl prodloužen termín zhotovení III. etapy stavby Provádění stavebních úprav budovy MěÚ čp. 39, Dukelské nám. byl schválen návrh smlouvy o dílo na zhotovení návrhu architektonicko-urbanistické studie pro projekt regenerace sídliště Studénka Nová Paka Hospodaření s byty a nebytovými prostory: pronájem nebytového prostoru v patře domu čp.6 Masarykovo nám. v Nové Pace pro podnikatele Ing. Františka Fojta. přidělení bytu garsonky, Achátová ul., paní Marianě Homolkové, Suchardova 67, Nová Paka. přidělení bytu 2 + kk, Heřmanice 106 paní R. Otevřelové s dítětem. přidělení bytu 1 + kk, Heřmanice 106 manželům Hamanovým. přidělení bytu č. 20 v DPS Jiráskova 1830 paní Danušce Šubrtové, Dolní Sytová nebyl schválen návrh na zvýšení nájemného v těch městských bytech, ve kterých již nyní nájemníci platí neregulované nájemné doporučeno zapracovat do směrnice o hospodaření s byty ustanovení týkající se zachování výše nájemného v těch případech, kdy nájemce městského bytu uvolní byt s regulovaným nájemným a přestěhuje se do náhradního bytu stejné nebo menší velikosti. Životní prostředí: odboru životního prostředí bylo uloženo zajistit kontrolu jakosti vody vodovodu Radkyně a vypracovat provozní řád. Rada města vyčleňuje na zajištění těchto úkolů max ,- Kč z prostředků Rady města. Školství: schválena smlouva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na projekt Rekonstrukce a oprava veřejně přístupného sportoviště a vybavení této plochy sportovním zařízením pro ZŠ Nová Paka, ul. Husitská schválena Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 37, ul. U Stadionu v Nové Pace / objekt Policie ČR/ pro potřeby Základní umělecké školy dočasné umístění učebny Kultura: byla schválena smlouva o dílo s Atelierem Art akad. soch. A. a J. Koňákovi, na restaurování araukaritu u Městského muzea doporučeno zastupitelstvu města zřídit Městské kulturní středisko jako samostatnou příspěvkovou organizaci (dosud toto kulturní zařízení existuje jako organizační složka města, bez vlastní právní subjektivity). Zastupitelstvo města na své mimořádné schůzi dne Schválilo: Druhou úpravu rozpočtu města na rok 2004, v části týkající se investic (vstupní byty v ulici Legií, přístavba a rekonstrukce MŠ nad poštou, stavební úpravy v budově čp. 1 Masarykovo nám. a v budově čp. 39 Dukelské nám., chodník do Vrchoviny). Návrh zadání změny č. 9 územního plánu města Nová Paka (vyčlenění ploch pro bydlení, ploch pro podnikatelské účely a dopracování plánu na části Podlevín a Vlkov). 1. verzi komunitního plánu sociálních služeb města Nová Paka a novopackého regionu Zvolilo: Ing. Lubora Šajnera a Ing. Věru Tlapákovou novými členy finančního výboru Martina Žantovského, Milana Kočí a Ing. Pavla Řeháka členy redakční rady pro webové stránky města Nová Paka Odročilo na další pořad jednání: záležitost týkající se umístění stavby prodejny BILLA v lokalitě mezi ulicemi Bezručova a Pražská, která je v územním plánu města vymezena jako plocha pro bydlení. Informace byly zpracovány na základì zápisù z Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta a v plném znìní jsou k nahlédnutí na nebo v sekretariátu MìÚ. NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min. (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis

3 3 Karmelitánské knihkupectví, F. Procházky 101, Nová Paka /v pøízemí MKS/ tel.: Vám nabízí: Hal Urban: To nejdůležitější v životě Hal Urban je středoškolským profesorem, přednáší po celém světě na téma pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Mladí lidé i dospělí, kterým není kvalita jejich života lhostejná, najdou v této knize inspiraci pro sebe i pro svůj život. Pomocí příběhů, příkladů a zamyšlení autor zprostředkovává čtenářům postoje, s jejichž pomocí lze nalézt to nejlepší v sobě samých, v druhých lidech i ve světě. Ukázka: Co by tomu říkalo vaše tělo, kdybyste se živili jen zmrzlinou, čokoládovými tyčinkami, koblihami, brambůrky a sušenkami a pili jen limonády? Aby nevzniklo nedorozumění - nenavrhuji, aby se tohle všechno zakázalo. Sám jsem si některé tyhle mlsky taky dopřával. Ale strava složená výhradně z nich, která by postrádala nutné živiny, by položila každého. Jak by fungovala vaše mysl, kdybyste četli výhradně jen drby o slavných osobnostech, dívali se pouze na seriály a box, poslouchali jen rap a heavy-metal a do kina chodili na horory nebo na filmy typu Blbý a blbější? Nic z toho nezatracuji, ale co kdybyste neznali nic jiného? Mysl by se změnila v rozbředlou kaši. Mozek taky potřebuje výživu... Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet Kniha zaměřená na umění přijmout nelehkou situaci vážné nemoci, určená všem doprovázejícím. Jelikož náklad knihy bude brzy rozebrán, věnovala paní doktorka Marie Svatošová několik výtisků prodejnám Karmelitánského nakladatelství, které zajišťují její půjčování. Proto také v knihkupectví v Nové Pace si můžete tuto knihu zdarma vypůjčit. FOTOSLOUPEK k článku na první straně Výstavba komunikace... INGE PLUS s r. o. Montérky, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle, respirátory, pøilby a další... Šití pracovních odìvù dle výbìru vèetnì loga Navštivte naši prodejnu pracovních pomùcek v ulici Legií 266 (bývalá Velveta) Prodejní doba: Po - Pá 7-12, telefon/fax: Zveřejnění dokumentace vlivu záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako příslušný orgán ve smyslu ust. 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s 8 odst. 2 zákona zaslal k vyjádření dokumentaci vlivů záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí (dále jen dokumentace ), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle 8 zákona. Městský úřad Nová Paka oznamuje ve smyslu ustanovení 16 odst. 3 zákona, že do dokumentace je možné nahlížet na městském úřadě, odboru investičním, Dukelské náměstí 39,1. patro, u Bc. Dufka, v úřední dny v době od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 11 hodin, a to do Do dokumentace je možno nahlížeti na krajském úřadu, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Černoškem (tel , Průmyslová 1200, dveře č. B228). S obsahem dokumentace je také možno seznámit se na internetové adrese Ve smyslu ust. 8 odst. 3 zákona má každý možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové-a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, tedy do Jedná se o dílčí změnu trasy obchvatu, která znamená odklonění trasy mimo zástavbu osady Kumburský Újezd směrem k rybníku. Ing. Pavel Řehák, tajemník Městského úřadu

4 4 Městský architekt a jeho úloha V minulých měsících měli někteří obyvatelé Nové Paky příležitost vejít do styku s prací městského architekta. Jeho činnost je odrazem záměru, který vedení města v minulosti deklarovalo, a sice ochrana památek, architektury a urbanistických hodnot města. Podobně byl zřízen i výbor pro památkovou péči. Je třeba poznamenat, že zřízení funkce městského architekta není v Nové Pace ničím novým. Již několik let působila v éto funkci Ing. arch. Věra Blažková ze Semil, která kromě této činnosti spolupracovala i při pořizování změn územního plánu apod. Protože se ale vzájemná spolupráce v posledních měsících výrazně zhoršila, byl smluvní vztah ukončen. Následně byla uzavřena smlouva o technické pomoci s Ing. arch. Zdeňkem Šindlarem, který v éto souvislosti nabídl městu své služby. Jeho praxe a zkušenosti v oblasti architektury a urbanismu, včetně zahraničních, by měly být dostatečným předpokladem pro to, aby jeho činnost byla z odborného hlediska pro Novou Paku přínosem. Úkoly městského architekta jsou v éto souvislosti především: Konzultovat na vyžádání stavebního úřadu z hlediska architektury a urbanismu projektové dokumentace staveb, které mohou znamenat zásah do architektury města Konzultovat investiční a jiné záměry města z hlediska urbanismu a architektury Na úseku samosprávy se městský architekt již podílel na hodnocení studií stavby domova důchodců, vypracování studie na Dukelské náměstí, Masarykovo náměstí, vstupní portál budovy radnice a dalších konzultacích. Co bude činnost městského architekta znamenat pro občana? Stavební úřad bude od městského architekta vyžadovat vyjádření k předloženým projektovým dokumentacím na stavby, které mohou znamenat výraznější zásah do architektury města. Zejména se to bude týkat staveb v okolí centra města, v okolí kulturních památek a jiných významných objektů apod. Může se ale jednat i o jiné stavby a záměry v jiných lokalitách, které mohou znamenat výraznou změnu (např. výrazné barevné řešení, výškově či prostorově výrazná stavba ). Protože nelze postihnout všechny okolnosti, které se v této souvislosti mohou objevit, a nelze tedy stanovit striktně, které stavby budou vyjádření architekta vyžadovat, doporučuji všem, kteří budou záměr podobného druhu připravovat, aby již v době, kdy jejich projektant bude projekt mít rozpracován v podobě tužkové skici, přišli svůj záměr zkonzultovat na stavební úřad. Je možné, že jim bude sděleno, že k jejich záměru nebude stanovisko vyžadováno, a budou tedy moci projekt nechat dopracovat do konečné podoby. V případě, že záměr bude s architektem konzultován, bude v této fázi moci případně dojít k úpravám projektu bez potíží. Situace, ke které již často došlo, kdy stavebník předloží kompletní projektovou dokumentaci, která ho stála nemálo peněz a kterou je po vyjádření architekta potřeba výrazně přepracovat, je pak nepříjemná pro všechny strany. Rada města nedávno obdržela žádost stavebníka, který byl nespokojen s vyjádřením architekta k jeho záměru, o přezkoumání tohoto stanoviska. Jednoznačně však odborné stanovisko podpořila a požaduje nadále ochrany architektury a urbanismu ve městě. S tímto stanoviskem je srozuměn i stavební úřad, a proto bude vyjádření architekta k předloženým projektům, přestože z hlediska legislativního nejde o závazný podklad pro rozhodnutí, při povolování staveb v maximální možné míře dodržováno. Je pochopitelné, že tento postup bude pro některé majitele nemovitostí znamenat určité znepříjemnění života, protože některé jejich úmysly mohou být nerealizovatelné. Musíme ale všichni brát ohled na to, že architektura a vzhled města je věcí dlouhodobou a globální a nekončí za plotem zahrádky. Stejné znepříjemnění mají i občané centra Jičína, občané Pecky, občané a chalupáři z Karlova u Staré Paky, kde všude jsou památkové zóny a jakékoliv sebedrobnější změny jsou přípustné jen se souhlasem památkářů. Protože se připravuje vyhlášení ochranného pásma kulturní památky klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které zasáhne výraznou část Nové Paky, bude stejná situace i v Nové Pace. Ve všech zmíněných místech se v žádném případě rozvoj a stavební ruch nezastavil, neměl by se tedy zastavit ani v Nové Pace. V konečném důsledku by však všechna tato opatření měla směřovat k tomu, že Nová Paka zůstane městem, které si svou hodnotu a půvab zachová i pro budoucí generace. Pokud se podařilo na mnoha místech zachovat urbanisticky a architektonicky hodnotnou městskou zástavbu z minulých staletí, která má svou kvalitu jen díky tomu, že byla velice přísně regulována, neměla by naše generace zůstat v povědomí generací příštích jako generace výstavby živelné a místy poněkud nepovedené. Pavel Řehák tajemník městského úřadu V pondělí 13. září 2004 se uskuteční v malém sále MKS od 19 hodin další přednáška MUDr. Josefa Hrušovského z Prahy na téma Vlastní cesta života jak ji nalézt, jak po ní kráčet, jak z ní nesejít. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY ČAJE spolu s MKS Nová Paka, vstupné 50 Kč. NOVO PACKÉ TRHY telegraficky Alfa je tu zase! Od poloviny září začnou již tradičně kurzy Alfa. V atmosféře svobody se můžete dozvědět více o tom, co se skrývá pod pojmem křesťanství, kdo byl a je Ježíš Kristus, zdali Bůh působí v lidském životě atd. Bližší informace: Jednota bratrská, Kollárova 456, Nová Paka. Tel.: , Podlevín - foto J. Čejka

5 Spořitelna, původně Okresní záložna hospodářská Spoluobčané, spěte v klidu dál. Lustry tam prodávat nebudou, i když je vše jinak než před sedmdesáti roky. Také jsme slyšeli zaručené zvěsti o bourání spořitelny, odvozu oken a Kafkových soch i Blažkova obrazu Žní. Uvnitř to opravdu vypadá na likvidaci. Ale stavbyvedoucí firmy Geosan hovořil o něčem jiném. Obraz je zabezpečen, vzácná vykládaná okna odvezena k repasi, mramorové obklady budou renovovány společně s interiérem budovy. Dojde i na opravu zvenčí. Fasáda je ošklivá, balkony protékají, od stálých změn firemních nápisů je mramor jako cedník. Tak že je dobře, s korunami do banky tam bude možno chodit dále. To mi potvrdil i pamětník (a osoba zasvěcená do věci), se kterým jsme zavzpomínali nad tablem představitelů Okresní hospodářské záložny v Nové Pace z roku Byla založena za dobrých časů starého Rakouska v roce 1883 českými rolníky, řemeslníky a živnostníky, z jejich letitých úspor rakouských zlatek pro podporu drobného podnikání a pomoc v dobách zlých. Převážně to byli akcionáři packého pivovaru. Z fotografií jsme bezpečně určili úředníka pana Šafránka vlevo dole, na druhé straně tehdy slečnu Fejfarovou, provdanou Paříkovou. Vlevo nahoře je náš děd František Hylmar, řezník a hostinský. I on o rok později narukoval na haličskou frontu, přežil. Válka přinesla bídu, hlad, inflaci. Podle vzpomínek starých bylo bankocetlí na nůše, nebylo za ně co koupit. Masarykovi hospodáři Rašín a Švehla postavili mladou republiku brzy na nohy, koruna něco znamenala. Hospodářská záložna tehdy sídlila v nynější Geislerově lékárně proti škole, prosperovala, a tak mohla zainvestovat a při přestavbě náměstí nechat postavit v letech 1930 až 1931 moderní budovu nynější spořitelny. Po roce 1948 zlikvidována záložna hospodářská, živnostenská, občanská. Zřídili banku v budově bývalé Městské spořitelny /nyní KB/, do hospodářské záložny přestěhovali spořitelnu. Tam pak v roce 1953 po kolapsu znárodněného hospodářství při měnové reformě vypláceli na osobu 300 korun, na vkladech malou částku měnili 1:5, jinak vše 1:50. Likvidovali vázané vklady, pojistky, okradli celý národ. Ve vstupní hale nad bankomatem je umístěna pamětní deska postavení této budovy se jmény stavitelů, našich předků, představitelů Okresní záložny hospodářské v Nové Pace. Na vlastnictví 5 budovy hospodářské záložny se podílely desítky drobných akcionářů. Po roce 1948 byla znárodněna pro státní spořitelnu. Restituční zákony po roce 1989 akcionářům nevrátily, co bylo ukradeno. Jako i s jiným majetkem pak bylo nakládáno dle rozmarů těch čistých bardů z prognostického úřadu, co osvobozenou zem přivedli na buben. Jiří Hylmar

6 6 Novopackým skautům se na táborech líbilo Týden před poutí se vrátily z letních táborů novopacké skautské oddíly. Počasí na přelomu letních měsíců chlapcům i dívkám přálo, pár deštivých dnů v červenci přišlo do období stavění stanů a táborových staveb. Kuchyně, jídelny, sklípky, umývárny, budky, kam i císař pán chodil pěšky, zbudovali společnými silami těch zkušených i nováčků. Z nichž mnozí se k sekyře, pile, lopatě a motyce dostali poprvé v životě. Kladiva a hřebíky používáme úplně výjimečně, už dlouho převažují na našich táborech stavby vázané. Poříz na odkorování táborového vlajkového stožáru viděli nováčci též poprvé a i s ním se naučili dělat. Letos vzaly naše oddíly na tábory i děti ve sdružení neorganizovaném. Ten nápad se osvědčil. Chasa objevila kouzlo všechno si udělat sám, pomáhat u kuchyně, připravit topení, umýt nádobí, uklízet. A v noci držet hlídku, aby ostatní spali v klidu. A protože naše tábory nemohou být v této době jiné než společné pro chlapce i dívky, vzali naši muži na sebe roli ochránců, rytířů i dělníků tvrdší práce. Náš křesťanský oddíl dostal pozvání do ideálního kouta na břehu Jizery pod obcí Bystrou od přítele vůdce Martina Vitvara. Rozsáhlá pastvina úplně oddělená od světa lidí, zátočina řeky nad jezem, eldorádo našich vodáků s vlastní flotilou. Pod srostlicí čtyř jasanů umístili svůj polní oltář. Novopacký pan probošt přijel za nimi sloužit mši. Tři družiny pod vedením sester Tauchmanových, Stáni Rybové a Romanky Grohové prožívaly tábor jakoby v zemích evropské unie od Skandinávie po středomoří s tamními zvyky, oděvy, sporty, jídly. Tábor navštívil i šéf packého střediska Richter Bal, poděkoval vedoucím za to všechno, popovídal s táborníky. Jen dva /jeden a jedna/ neodpovídali, ten den mlčeli za to nejtěžší orlí péro. Naše dvojka byla už po patnácté na Domažlicku v Šidlákově. Trochu daleko, ale je tam hezky na pokraji chráněné oblasti. Mladí vůdci, studující Luboš Jindřišek a Veronika Jónová, mají už nejvyšší skautské posvěcení pro odpovědnou práci vůdců táborů s akreditací ministerskou, k mládí mají blízko. Ideou tábora byla v roce olympijských her stará řecká kultura ducha i těla. Umění zálesácké opět vyjel mladým ukázat nestor packých táborníků Kim Materna. Přijeli za nimi i vedoucí oddílu bratři Tomášovi a za old skauty Jan Kazda. Měli jen slova chvály. Do našeho hezkého kraje přijeli tábořit jako každoročně skauti jiných středisek. Pecka a okolí je pro skauty zaslíbena po desetiletí, už před válkou byli naši v Myší díře. A v srpnu roku 1970 jsme se loučili na hradě s krátkým obdobím tří let skautování a byli potom vyslýcháni a obviňováni státní bezpečností. Teď už dlouhé roky táboří u Valdova Jilemničtí a po nich celé prázdniny skauti vzdálení i tábornická Unie pražská. Na Chrtkovom u Štěpanic u rybníka už je skautský tábor tradicí, živo je u Kalu, Vidonic. A to všecko díky vůdcům, kteří to po léta táhnou z lásky k mládeži a myšlence udělat ten svět lepší. Začátkem září se zase všichni sejdeme v klubovně, rádi mezi nás přijmeme nováčky už od 6 let. Na první říjnovou sobotu pozveme mládež na Babí léto mezi skauty. To se sejdou naši z širokého okolí na tradiční závody vlčat a světlušek, starší vzpomenou svého kamaráda Kóti. Nový skautský rok začíná. Jiří Hylmar Hrad Kumburk znovu ožije Dne 18. září pořádá Sdružení pro záchranu hradu Kumburku akci pod názvem Kumburské svítání V tento den bude možno zhlédnout vystoupení skupin historického šermu, loutkové divadlo a ukázku palných zbraní. Pro děti jsou nachystány hry za sladké odměny. Výstava zbraní a zbroje přiblíží divákovi dobu středověku a šermíři odpoví zvědavcům na jejich otázky. Také v tento den si bude možno hrad prohlédnout za doprovodu průvodce s plnohodnotným výkladem k jeho historii a stavebnímu vývoji. Občerstvení bude nachystáno nejen hladovým účinkujícím, ale i unaveným návštěvníkům. Lidé se mohou těšit i na dobová řemesla, která přiblíží středověký život běžného obyvatelstva. Tato akce vypukne v 9 hod. a bude ukončena v 17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu. Výtěžek bude použit na opravy hradu Kumburku. Tomáš Šimůnek ZNALECKÁ KANCELÁØ NOVÁ PAKA soudní znalec STANISLAV KLIMEŠ CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL AUTOOPRAVÁRENSTVÍ STROJE A STROJNÍ ZAØÍZENÍ K Hájku 1724, Nová Paka, tel./fax , mobil: 602 / futuranp.cz

7 7 RÁDIO METUJE 107,3 Mìsto Nová Paka zveøejòuje svùj zámìr pronajmout N e b y t o v é p r o s t o r y 1. V čp. 78, ul. St. Suchardy Nová Paka GRAND K pronájmu nabízíme bývalé prostory fitcentra celkem 240 m 2 (provozní místnost cca 70 m 2, sál 72 m 2, kancelář, sociální zázemí, sklad) v přízemí domu, pro vhodný podnikatelský záměr. Nájem dle způsobu využití cca. 126 tis. Kč/rok. 2. V čp. 266, ul. Legií v Nové Pace, přízemí prodejní či kancelářské prostory celkem 66 m 2 (prodejní místnost, dílna, sklad, vytápění plynové společné) pro vhodný podnikatelský záměr, za cenu obvyklou. 3. V čp. 268, ul. Legií Nová Paka, II. poschodí celkem 75 m 2 (2 místnosti, sociální zázemí, vytápění plynové) pro vhodný podnikatelský záměr (kanceláře, provozovna, dílna apod.) Nabídky a informace: TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, Nová Paka, tel fax HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE 2004 bude opět přehlíd kou a prezentací podnikatel ských aktivit, místem nových kontaktů, ob chodních setkání a prodeje firemních produktů, zboží a služeb. Loňský 1. ročník výstavy, který se uskutečnil v říjnu 2003, byl historicky pokusem navázat na Zemskou výstavu v Trutnově z roku Úspěch akce předčil původní očekávání jak počtem 84 vystavujících firem, tak množstvím více než 3 tisíc návštěvníků za 2,5 dne trvání výstavy. Letošní výstava se koná od pátku 8. do neděle 10.října opět v trutnovském areálu Texlen - Zelená louka a bude mít obdobný charakter jako loňská, přece jen však s preferencí prodeje zboží. Na výstavě nebudou chybět ani expozice měst a subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zábavy a trávení volného času, salon financí a salon práce. Pro podnikatele a firmy je připraven odborný doprovodný program zaměřený zejména na problematiku působení na jednotném trhu EU a využívání strukturálních fondů. Pro návštěvníky pak zábavný program zahrnující ukázky historického šermu, divadelní scénky, ukázky policejního a záchranářského zásahu, módní přehlídky, basketbalovou exhibici a vystoupení dětského tanečního souboru. Stejně jako loni je i letos očekávána účast polských firem. Přijede hasičská dechovka z Německa Je to již více než 10 roků, co trvá přátelská družba dobrovolných hasičů z Nové Paky a dobrovolných hasičů z Amstettu v Německu. Každoročně přijíždějí hasiči z Německa do Nové Paky a každým druhým rokem jedou hasiči z Nové Paky do Amstettu. Tam jsou pokaždé přítomni společné zábavě ve velkém stanu při hudbě místních hasičů. V rámci této mezinárodní přátelské družby mezi hasiči přijede do Nové Paky 24-členná kapela dobrovolných hasičů z Amstettu. Všem milovníkům dechové hudby zahraje v sobotu 25. září 2004 od 19 hodin v P-centru Militký. Repertoár této kapely obsahuje jak moderní dechovou hudbu, tak i lidovou dechovku doprovázenou dvojicí zpěváků a také koncertní dechovou hudbu. Přijďte si i vy poslechnout dechovou hudbu německých i českých autorů. Josef Tauchman 30 let KSK v Nové Pace Před 30 roky se domluvilo několik novopackých sběratelů o možnosti výměny věcí souvisejících s výrobou piva mezi sebou. Tak vznikl v Nové Pace Klub sběratelů kuriozit pod patronací pivovaru. Počet členů se postupně rozšiřoval o sběratele z okolí i dalších míst České republiky. Toto kulaté výročí KSK v Nové Pace bylo vzpomenuto na výroční členské schůzi konané v sobotu 24. dubna Vzpomínalo se nejen na počátky klubu, ale i na veškerou a bohatou činnost v uplynulých letech. Za účelem získávání dalších sběratelských materiálů pačtí členové navštěvovali výměnné schůzky a burzy v jiných městech a naopak jiní sběratelé dojížděli každým rokem na burzy do Nové Paky. Po vyčerpání programu této výroční schůze si přítomní členové měnili nabízené sběratelské materiály. Letošní burza sběratelských pivovarských materiálů se uskuteční v sobotu 25. září 2004 od 8 hodin v sále hotelu Centrál v Nové Pace. K získání nových věcí do sbírek budou nabízeny pivní etikety, tácky, lahve, sklenice, odznaky, plechovky a mnohé další věci mající vztah k výrobě piva. Zároveň se uskuteční i tradiční věcná loterie, kde každý zakoupený los vyhrává.

8 8 AHOJ BIKERE! AHOJ BIKERKO! Více na nebo na tel.: , Přihlášky ve Fanzy Sportu na náměstí v Nové Pace. Jelikož tak jako Ty rádi nasedneme na své bajki a vyrážíme ať už na krátkou vyjížďku, celodenní švih, maraton, nebo cyklovandr, rozhodli jsme se zorganizovat v našem MĚSTĚ BLÁZNŮ MTB závod. K tomuto nás inspirovali někteří naši přátelé: 1.Karel Kotyk dnes již slavný autor ještě slavnějšího závodu CARLOS S BIKE CROSS, který oficiálně skončil 14. června 2003 bombastickým 10. jubilejním ročníkem v Dolcích u Trutnova a neoficiálně 0. ročníkem 12. června 2004 u obecního hřbitova na Brdě. Této poslední akce se mj. zúčastnili i všichni 4 borci účastníci 1. ročníku tohoto závodu Marcel Blažek, Zbyněk Píro, Jiří Pochop a Martin Pyciak, který se jako jediný zúčastnil všech deseti předešlých ročníků. 2.Petr Skřivánek alias Šerpa člen LKP Prachov a HIMA- LAYA 8000, který již několik let pravidelně pořádá MTB závod (vyjížďku) VESELÉ CROSS COUNTRY. Je to takové neformální zahájení bajkové sezóny a jezdí se pravidelně poslední dubnovou neděli na Prachově. Na obou těchto akcích potkáváme i některé novopacké tváře, a proto věříme, že ještě než sesedneš před koncem sezóny ze svého bajku. Zúčastníš se našeho závodu BLÁZNIVÉ CROSS COUNTRY, který by se měl i nadále pravidelně konat první říjnovou sobotu v závěru bajkové sezóny. Těšíme se na každého 2. října 2004 v letním areálu u fotbalového hřiště! PEDÁLU ZDAR! Za VELOCIPÉD KLUB NOVÁ PAKA B+Š. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor s p.krejcarovou, vedoucí školní jídelny Komenského 555, v Nové Pace NOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM Proč nový objednávkový systém, když starý fungoval? Původní systém byl zaveden v r.1999, za roky užívání došlo k opotřebení, v současné době nevyhovoval ve všech parametrech nárokům - výpadky ve špičce z důvodu přetížení, složitost prováděných operací atd. Nový systém řeší problém magnetických karet/ snadno se nechaly poškodit/, použitím čipů. Jak vypadá čip? Je to v podstatě přívěsek na klíče. Každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel. číslem a pořadovým číslem. Uvnitř je zakódováno šestimístné identifikační číslo strávníka. Dle vyjádření zástupce firmy Z-Ware se nedá poškodit. Co mám udělat na začátku školního roku? Zastavit se v kanceláři ŠJ, vyzvednout čip /platí se záloha 100,- Kč, která se při vracení čipu vyplácí celá strávníkovi/ a zaplatit obědy. Strávníkům, kteří zakoupili mag. kartu od odečteme částku 46,- Kč ze zálohy na čip, zaplatí pouze 54,- Kč. Při platbě za obědy se do počítače automaticky dostává objednávka na oběd č.1. Pakliže strávník oběd nemůže odebrat, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č. 2, přeobjedná na terminálu. Při platbě obědů lze objednat pouze některé dny v týdnu. Připomínáme možnosti platby obědů: v hotovosti v úřední hodiny v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze spor. účtu České spořitelny. Jak pracovat s terminálem? Objednávkový terminál je v jídelně a slouží strávníkům. Slouží k volbě druhu jídla a popřípadě k rušení objednávek stravy. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech. Strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu. Čip se přiloží ke čtečce na terminálu. Na displeji se zobrazí rozpis objednaných jídel, jméno strávníka a zbývající kredit. Nová objednávka se potvrdí přiložením čipu. Co na závěr? Tuto akci jsme připravovali ve velkém časovém předstihu, jednali jsme s firmami a sbírali jsme informace od ostatních stravovacích zařízení, abychom si pořídili systém, který nám bude vyhovovat. Doufám, že nový systém strávníkům zpříjemní chvíle strávené v naší školní jídelně. Redakce časopisu Achát!

9 9 Konec kytaristy Opravdu: Nechci nikomu kazit dojmy. Po létech jsem vzal do ruky svoji kytaru a přišel na to, že si spolu už nemáme co říct. Docela mě to mrzí. Je to tak dávno, co jsem si ji koupil. Tenkrát ještě za bony v Tuzexu. Padlo na ni Spoření mladých, měl jsem strašnou radost a teď? Nic. Vše vyprchalo, už se na nástroje jakýchkoliv kvalit fronty nestojí. Hrát se na ně musí umět stejně, tato pravda se nedá odestát. Pomalu ji strkám zpět do pouzdra a zjišťuji, že má popraskanou zadní desku. To, že nehraji, se nedá změnit, ale mít ji i ve futrálu ve špatném stavu, by mě mrzelo. Vzal jsem si na pomoc Zlaté stránky a hledám. Nenacházím. Nástroje se dnes už asi neopravují, ale jako elektronika kupují nové. Ale já novou nechci. Nezbývá mi nic jiného, než na tuto nesnáz pomalu zapomenout a dělat, že není. Po několika týdnech jsem někoho sháněl ve Štikově. Sjíždím prudkým kopcem dolů a čtu na malém zastrčeném domku, na reklamě vyřezané ze dřeva: Vladimír Dufek opravy strunných nástrojů. A jsme u toho, sháním všude i jinde a na Štikov, jako správný Evropan, zapomenu. Ono totiž to tak je dnes se vším. Létáme do Ameriky, lyžujeme na ledovcích a to, jak je krásně za Bahňákem u jezírek se dozvíme až v důchodě. Ale zpět ke kytaře. Láďu Dufka znám dlouho. Zazvonil jsem u něj a dohodl návštěvu i se svojí bolavou kytarou. V malé dílničce to vonělo dřevem a poctivou prací. Čas plynul a docela se mi nechtělo domů. Kytaru mi pan Dufek opravil a navzdory prasklině, kterou zacelil, má lepší zvuk než předtím. Možná zase začnu hrát. Nebudu se tu rozepisovat o mistrovství, jakým na mě Láďa zapůsobil, není to potřeba, protože zkrátka to tak je. Takže by se tenhle článek mohl klidně jmenovat Žijí mezi námi, a my víme docela málo. Nebo já asi vím docela málo. Teď už vím o něco víc, že Zlaté české ruce byly, jsou a budou. A to že jsou, mě mile a přesvědčivě potvrdil vyučený pokrývač, člen Cechu pražských houslařů Vladimír Dufek ze Štikova u Nové Paky. Chlape, klobouk dolů! Vl. Doubek Dne 13. září 2004 by se neuvěřitelných 80 let dožila paní Miluška Maťátková Narodila se na Hradsku nad Jizerou v rodině Františka a Boženy Nosálových. Vyrůstala spolu s mladší sestrou Jarmilou v krásném prostředí u řeky Jizery, což ji pozitivně ovlivnilo na celý život. Před začátkem války museli však s rodiči odejít před Němci. Rozhodli se pro Novou Paku, kde žili jejich příbuzní, tatínek zde koupil zahradnictví pod nemocnicí. Obě sestry však brzy přišly o rodiče a po měně i o peníze z prodeje zahradnictví. Svůj další život pak Miluška spojila se Slávkem Maťátkem, textilním odborníkem a sportovním organizátorem. Pamětníci packého ochotnického divadla si ji jistě ještě pamatují jako sympatickou herečku a sportovní veřejnost jistě oceňovala, že do svých 60 let hrála za Novou Paku závodně tenis. Vychovávala dvě dcery, Evu a Janu, a dlouho s nimi byla doma. Pak pracovala v Rozvoji, krejčovském družstvu Vkus a jako laborantka ve Velvetě. V důchodu se vrátila k profesi svého tatínka a stala se přední packou i celostátně známou zahrádkářkou a alpinkářkou. Kromě rodiny a hlavně jejích tří vnoučat a mnoha přátel se jí zahrádka stala největší radostí. A tu také rozdávala všude, kde se objevila... V posledním roce prodělala operace obou kyčlí a dnes by už jistě dál žila jako dřív, kdyby se nepochopitelně nepřipojilo nevyléčitelné onemocnění stehenní kosti, o němž tak zcela nevěděla. Proto, když ji doktoři narychlo pozvali na již čtvrtou operaci, šla na ni sice s obavami, ale s velikou vírou a nadějí, že to už konečně bude dobré. Ale tu už bohužel nepřežila... A přitom ještě tolik mohlo být řečeno a uděláno... Tím, že tak náhle odešla, způsobila mnohým velkou bolest. Děkujeme všem za upřímná slova útěchy a soucí- tění. Budeme-li na ni s láskou vzpomínat, bude tu s námi pořád. Eva Neverklová, dcera

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Čj.: SŠNM/652/2014 Zpracovala: Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 vydává ředitel OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Datum vydání : 1.9.2016 (na dobu neurčitou) Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ I. Základní ustanovení 1.

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více