Tato stavba, o jejíž realizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato stavba, o jejíž realizaci"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka - Vrchovina Tato stavba, o jejíž realizaci usilovali obyvatelé Vrchoviny již více než před 15 lety, se stala skutečností. V místech, kde pěší byli nuceni chodit po krajnici vozovky I/16, aby se dostali z Nové Paky do Vrchoviny a směrem opačným, roste stavba chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,8 m, jehož hodnota bude činit cca 1,276 mil. Kč. Tato silnice I. třídy má vysokou frekventovanost dopravy, tudíž pro chodce byla chůze po ní nebezpečná. K úhradě části této stavby chodníku přispěje i dotace ve výši 700 tis. Kč získaná od Státního fondu dopravní infrastruktury. Chodník buduje firma NADOZ v.o.s. Nová Paka, která podala v rámci soutěže o veřejnou zakázku nejvýhodnější nabídku. Souběžně s chodníkem budou osazeny lampy veřejného osvětlení. Tyto práce provádí ELEKTROS s.r.o Martinice a náklady na vybudování osvětlení budou činit přes 550 tis. úspěšně pokračuje Kč. Lampy budou osazeny i na místní cestě vedoucí kolem bývalého Červinkova mlýna, na kterou přejdou pěší z nově vybudovaného chodníku a budou pokračovat v chůzi do středu obce Vrchovina. Novopačtí i vrchovinští občané mají tuto stavbu při svých cestách denně před očima, a tak věříme, že snahy města o zajištění bezpečnosti na tomto úseku kladně ohodnotí. (Investiční odbor)

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA Informace o činnosti rady a zastupitelstva města za období od 16. června do 16. srpna 2004 Rada města: Majetek a finance: přezkoumáním hospodaření města za rok 2004 byla pověřena auditorská firma ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. se sídlem v Táboře schváleno uvolnění částky ,- Kč z položky odpady - provoz na zaplacení nákladů na rekonstrukci 5 kotců pro nalezené psy v objektu třídírny Odpadů Investice a rozvoj města: byla schválena nejvýhodnější nabídka na stavbu 7 vstupních bytů v č.p. 268 ul. Legií, Nová Paka, kterou podala firma František Šmíd, Na Vyhlídce, Nová Paka na základě veřejné soutěže na realizaci stavby Přístavba a rekonstrukce MŠ ul. Školní Nová Paka, byl vybrán zhotovitel stavby firma VCES a.s., Na Harfě 246/3, Praha 9. dodatkem ke smlouvě uzavřené mezi městem Nová Paka a firmou STAVOKOMPLEX CZ a.s. Hořice byl prodloužen termín zhotovení III. etapy stavby Provádění stavebních úprav budovy MěÚ čp. 39, Dukelské nám. byl schválen návrh smlouvy o dílo na zhotovení návrhu architektonicko-urbanistické studie pro projekt regenerace sídliště Studénka Nová Paka Hospodaření s byty a nebytovými prostory: pronájem nebytového prostoru v patře domu čp.6 Masarykovo nám. v Nové Pace pro podnikatele Ing. Františka Fojta. přidělení bytu garsonky, Achátová ul., paní Marianě Homolkové, Suchardova 67, Nová Paka. přidělení bytu 2 + kk, Heřmanice 106 paní R. Otevřelové s dítětem. přidělení bytu 1 + kk, Heřmanice 106 manželům Hamanovým. přidělení bytu č. 20 v DPS Jiráskova 1830 paní Danušce Šubrtové, Dolní Sytová nebyl schválen návrh na zvýšení nájemného v těch městských bytech, ve kterých již nyní nájemníci platí neregulované nájemné doporučeno zapracovat do směrnice o hospodaření s byty ustanovení týkající se zachování výše nájemného v těch případech, kdy nájemce městského bytu uvolní byt s regulovaným nájemným a přestěhuje se do náhradního bytu stejné nebo menší velikosti. Životní prostředí: odboru životního prostředí bylo uloženo zajistit kontrolu jakosti vody vodovodu Radkyně a vypracovat provozní řád. Rada města vyčleňuje na zajištění těchto úkolů max ,- Kč z prostředků Rady města. Školství: schválena smlouva s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na projekt Rekonstrukce a oprava veřejně přístupného sportoviště a vybavení této plochy sportovním zařízením pro ZŠ Nová Paka, ul. Husitská schválena Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 37, ul. U Stadionu v Nové Pace / objekt Policie ČR/ pro potřeby Základní umělecké školy dočasné umístění učebny Kultura: byla schválena smlouva o dílo s Atelierem Art akad. soch. A. a J. Koňákovi, na restaurování araukaritu u Městského muzea doporučeno zastupitelstvu města zřídit Městské kulturní středisko jako samostatnou příspěvkovou organizaci (dosud toto kulturní zařízení existuje jako organizační složka města, bez vlastní právní subjektivity). Zastupitelstvo města na své mimořádné schůzi dne Schválilo: Druhou úpravu rozpočtu města na rok 2004, v části týkající se investic (vstupní byty v ulici Legií, přístavba a rekonstrukce MŠ nad poštou, stavební úpravy v budově čp. 1 Masarykovo nám. a v budově čp. 39 Dukelské nám., chodník do Vrchoviny). Návrh zadání změny č. 9 územního plánu města Nová Paka (vyčlenění ploch pro bydlení, ploch pro podnikatelské účely a dopracování plánu na části Podlevín a Vlkov). 1. verzi komunitního plánu sociálních služeb města Nová Paka a novopackého regionu Zvolilo: Ing. Lubora Šajnera a Ing. Věru Tlapákovou novými členy finančního výboru Martina Žantovského, Milana Kočí a Ing. Pavla Řeháka členy redakční rady pro webové stránky města Nová Paka Odročilo na další pořad jednání: záležitost týkající se umístění stavby prodejny BILLA v lokalitě mezi ulicemi Bezručova a Pražská, která je v územním plánu města vymezena jako plocha pro bydlení. Informace byly zpracovány na základì zápisù z Rady mìsta a Zastupitelstva mìsta a v plném znìní jsou k nahlédnutí na nebo v sekretariátu MìÚ. NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min. (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis

3 3 Karmelitánské knihkupectví, F. Procházky 101, Nová Paka /v pøízemí MKS/ tel.: Vám nabízí: Hal Urban: To nejdůležitější v životě Hal Urban je středoškolským profesorem, přednáší po celém světě na téma pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Mladí lidé i dospělí, kterým není kvalita jejich života lhostejná, najdou v této knize inspiraci pro sebe i pro svůj život. Pomocí příběhů, příkladů a zamyšlení autor zprostředkovává čtenářům postoje, s jejichž pomocí lze nalézt to nejlepší v sobě samých, v druhých lidech i ve světě. Ukázka: Co by tomu říkalo vaše tělo, kdybyste se živili jen zmrzlinou, čokoládovými tyčinkami, koblihami, brambůrky a sušenkami a pili jen limonády? Aby nevzniklo nedorozumění - nenavrhuji, aby se tohle všechno zakázalo. Sám jsem si některé tyhle mlsky taky dopřával. Ale strava složená výhradně z nich, která by postrádala nutné živiny, by položila každého. Jak by fungovala vaše mysl, kdybyste četli výhradně jen drby o slavných osobnostech, dívali se pouze na seriály a box, poslouchali jen rap a heavy-metal a do kina chodili na horory nebo na filmy typu Blbý a blbější? Nic z toho nezatracuji, ale co kdybyste neznali nic jiného? Mysl by se změnila v rozbředlou kaši. Mozek taky potřebuje výživu... Marie Svatošová: Hospice a umění doprovázet Kniha zaměřená na umění přijmout nelehkou situaci vážné nemoci, určená všem doprovázejícím. Jelikož náklad knihy bude brzy rozebrán, věnovala paní doktorka Marie Svatošová několik výtisků prodejnám Karmelitánského nakladatelství, které zajišťují její půjčování. Proto také v knihkupectví v Nové Pace si můžete tuto knihu zdarma vypůjčit. FOTOSLOUPEK k článku na první straně Výstavba komunikace... INGE PLUS s r. o. Montérky, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle, respirátory, pøilby a další... Šití pracovních odìvù dle výbìru vèetnì loga Navštivte naši prodejnu pracovních pomùcek v ulici Legií 266 (bývalá Velveta) Prodejní doba: Po - Pá 7-12, telefon/fax: Zveřejnění dokumentace vlivu záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako příslušný orgán ve smyslu ust. 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s 8 odst. 2 zákona zaslal k vyjádření dokumentaci vlivů záměru Silnice I/16 Nová Paka obchvat Kumburský Újezd na životní prostředí (dále jen dokumentace ), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle 8 zákona. Městský úřad Nová Paka oznamuje ve smyslu ustanovení 16 odst. 3 zákona, že do dokumentace je možné nahlížet na městském úřadě, odboru investičním, Dukelské náměstí 39,1. patro, u Bc. Dufka, v úřední dny v době od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 11 hodin, a to do Do dokumentace je možno nahlížeti na krajském úřadu, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Černoškem (tel , Průmyslová 1200, dveře č. B228). S obsahem dokumentace je také možno seznámit se na internetové adrese Ve smyslu ust. 8 odst. 3 zákona má každý možnost zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové-a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, tedy do Jedná se o dílčí změnu trasy obchvatu, která znamená odklonění trasy mimo zástavbu osady Kumburský Újezd směrem k rybníku. Ing. Pavel Řehák, tajemník Městského úřadu

4 4 Městský architekt a jeho úloha V minulých měsících měli někteří obyvatelé Nové Paky příležitost vejít do styku s prací městského architekta. Jeho činnost je odrazem záměru, který vedení města v minulosti deklarovalo, a sice ochrana památek, architektury a urbanistických hodnot města. Podobně byl zřízen i výbor pro památkovou péči. Je třeba poznamenat, že zřízení funkce městského architekta není v Nové Pace ničím novým. Již několik let působila v éto funkci Ing. arch. Věra Blažková ze Semil, která kromě této činnosti spolupracovala i při pořizování změn územního plánu apod. Protože se ale vzájemná spolupráce v posledních měsících výrazně zhoršila, byl smluvní vztah ukončen. Následně byla uzavřena smlouva o technické pomoci s Ing. arch. Zdeňkem Šindlarem, který v éto souvislosti nabídl městu své služby. Jeho praxe a zkušenosti v oblasti architektury a urbanismu, včetně zahraničních, by měly být dostatečným předpokladem pro to, aby jeho činnost byla z odborného hlediska pro Novou Paku přínosem. Úkoly městského architekta jsou v éto souvislosti především: Konzultovat na vyžádání stavebního úřadu z hlediska architektury a urbanismu projektové dokumentace staveb, které mohou znamenat zásah do architektury města Konzultovat investiční a jiné záměry města z hlediska urbanismu a architektury Na úseku samosprávy se městský architekt již podílel na hodnocení studií stavby domova důchodců, vypracování studie na Dukelské náměstí, Masarykovo náměstí, vstupní portál budovy radnice a dalších konzultacích. Co bude činnost městského architekta znamenat pro občana? Stavební úřad bude od městského architekta vyžadovat vyjádření k předloženým projektovým dokumentacím na stavby, které mohou znamenat výraznější zásah do architektury města. Zejména se to bude týkat staveb v okolí centra města, v okolí kulturních památek a jiných významných objektů apod. Může se ale jednat i o jiné stavby a záměry v jiných lokalitách, které mohou znamenat výraznou změnu (např. výrazné barevné řešení, výškově či prostorově výrazná stavba ). Protože nelze postihnout všechny okolnosti, které se v této souvislosti mohou objevit, a nelze tedy stanovit striktně, které stavby budou vyjádření architekta vyžadovat, doporučuji všem, kteří budou záměr podobného druhu připravovat, aby již v době, kdy jejich projektant bude projekt mít rozpracován v podobě tužkové skici, přišli svůj záměr zkonzultovat na stavební úřad. Je možné, že jim bude sděleno, že k jejich záměru nebude stanovisko vyžadováno, a budou tedy moci projekt nechat dopracovat do konečné podoby. V případě, že záměr bude s architektem konzultován, bude v této fázi moci případně dojít k úpravám projektu bez potíží. Situace, ke které již často došlo, kdy stavebník předloží kompletní projektovou dokumentaci, která ho stála nemálo peněz a kterou je po vyjádření architekta potřeba výrazně přepracovat, je pak nepříjemná pro všechny strany. Rada města nedávno obdržela žádost stavebníka, který byl nespokojen s vyjádřením architekta k jeho záměru, o přezkoumání tohoto stanoviska. Jednoznačně však odborné stanovisko podpořila a požaduje nadále ochrany architektury a urbanismu ve městě. S tímto stanoviskem je srozuměn i stavební úřad, a proto bude vyjádření architekta k předloženým projektům, přestože z hlediska legislativního nejde o závazný podklad pro rozhodnutí, při povolování staveb v maximální možné míře dodržováno. Je pochopitelné, že tento postup bude pro některé majitele nemovitostí znamenat určité znepříjemnění života, protože některé jejich úmysly mohou být nerealizovatelné. Musíme ale všichni brát ohled na to, že architektura a vzhled města je věcí dlouhodobou a globální a nekončí za plotem zahrádky. Stejné znepříjemnění mají i občané centra Jičína, občané Pecky, občané a chalupáři z Karlova u Staré Paky, kde všude jsou památkové zóny a jakékoliv sebedrobnější změny jsou přípustné jen se souhlasem památkářů. Protože se připravuje vyhlášení ochranného pásma kulturní památky klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které zasáhne výraznou část Nové Paky, bude stejná situace i v Nové Pace. Ve všech zmíněných místech se v žádném případě rozvoj a stavební ruch nezastavil, neměl by se tedy zastavit ani v Nové Pace. V konečném důsledku by však všechna tato opatření měla směřovat k tomu, že Nová Paka zůstane městem, které si svou hodnotu a půvab zachová i pro budoucí generace. Pokud se podařilo na mnoha místech zachovat urbanisticky a architektonicky hodnotnou městskou zástavbu z minulých staletí, která má svou kvalitu jen díky tomu, že byla velice přísně regulována, neměla by naše generace zůstat v povědomí generací příštích jako generace výstavby živelné a místy poněkud nepovedené. Pavel Řehák tajemník městského úřadu V pondělí 13. září 2004 se uskuteční v malém sále MKS od 19 hodin další přednáška MUDr. Josefa Hrušovského z Prahy na téma Vlastní cesta života jak ji nalézt, jak po ní kráčet, jak z ní nesejít. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY ČAJE spolu s MKS Nová Paka, vstupné 50 Kč. NOVO PACKÉ TRHY telegraficky Alfa je tu zase! Od poloviny září začnou již tradičně kurzy Alfa. V atmosféře svobody se můžete dozvědět více o tom, co se skrývá pod pojmem křesťanství, kdo byl a je Ježíš Kristus, zdali Bůh působí v lidském životě atd. Bližší informace: Jednota bratrská, Kollárova 456, Nová Paka. Tel.: , Podlevín - foto J. Čejka

5 Spořitelna, původně Okresní záložna hospodářská Spoluobčané, spěte v klidu dál. Lustry tam prodávat nebudou, i když je vše jinak než před sedmdesáti roky. Také jsme slyšeli zaručené zvěsti o bourání spořitelny, odvozu oken a Kafkových soch i Blažkova obrazu Žní. Uvnitř to opravdu vypadá na likvidaci. Ale stavbyvedoucí firmy Geosan hovořil o něčem jiném. Obraz je zabezpečen, vzácná vykládaná okna odvezena k repasi, mramorové obklady budou renovovány společně s interiérem budovy. Dojde i na opravu zvenčí. Fasáda je ošklivá, balkony protékají, od stálých změn firemních nápisů je mramor jako cedník. Tak že je dobře, s korunami do banky tam bude možno chodit dále. To mi potvrdil i pamětník (a osoba zasvěcená do věci), se kterým jsme zavzpomínali nad tablem představitelů Okresní hospodářské záložny v Nové Pace z roku Byla založena za dobrých časů starého Rakouska v roce 1883 českými rolníky, řemeslníky a živnostníky, z jejich letitých úspor rakouských zlatek pro podporu drobného podnikání a pomoc v dobách zlých. Převážně to byli akcionáři packého pivovaru. Z fotografií jsme bezpečně určili úředníka pana Šafránka vlevo dole, na druhé straně tehdy slečnu Fejfarovou, provdanou Paříkovou. Vlevo nahoře je náš děd František Hylmar, řezník a hostinský. I on o rok později narukoval na haličskou frontu, přežil. Válka přinesla bídu, hlad, inflaci. Podle vzpomínek starých bylo bankocetlí na nůše, nebylo za ně co koupit. Masarykovi hospodáři Rašín a Švehla postavili mladou republiku brzy na nohy, koruna něco znamenala. Hospodářská záložna tehdy sídlila v nynější Geislerově lékárně proti škole, prosperovala, a tak mohla zainvestovat a při přestavbě náměstí nechat postavit v letech 1930 až 1931 moderní budovu nynější spořitelny. Po roce 1948 zlikvidována záložna hospodářská, živnostenská, občanská. Zřídili banku v budově bývalé Městské spořitelny /nyní KB/, do hospodářské záložny přestěhovali spořitelnu. Tam pak v roce 1953 po kolapsu znárodněného hospodářství při měnové reformě vypláceli na osobu 300 korun, na vkladech malou částku měnili 1:5, jinak vše 1:50. Likvidovali vázané vklady, pojistky, okradli celý národ. Ve vstupní hale nad bankomatem je umístěna pamětní deska postavení této budovy se jmény stavitelů, našich předků, představitelů Okresní záložny hospodářské v Nové Pace. Na vlastnictví 5 budovy hospodářské záložny se podílely desítky drobných akcionářů. Po roce 1948 byla znárodněna pro státní spořitelnu. Restituční zákony po roce 1989 akcionářům nevrátily, co bylo ukradeno. Jako i s jiným majetkem pak bylo nakládáno dle rozmarů těch čistých bardů z prognostického úřadu, co osvobozenou zem přivedli na buben. Jiří Hylmar

6 6 Novopackým skautům se na táborech líbilo Týden před poutí se vrátily z letních táborů novopacké skautské oddíly. Počasí na přelomu letních měsíců chlapcům i dívkám přálo, pár deštivých dnů v červenci přišlo do období stavění stanů a táborových staveb. Kuchyně, jídelny, sklípky, umývárny, budky, kam i císař pán chodil pěšky, zbudovali společnými silami těch zkušených i nováčků. Z nichž mnozí se k sekyře, pile, lopatě a motyce dostali poprvé v životě. Kladiva a hřebíky používáme úplně výjimečně, už dlouho převažují na našich táborech stavby vázané. Poříz na odkorování táborového vlajkového stožáru viděli nováčci též poprvé a i s ním se naučili dělat. Letos vzaly naše oddíly na tábory i děti ve sdružení neorganizovaném. Ten nápad se osvědčil. Chasa objevila kouzlo všechno si udělat sám, pomáhat u kuchyně, připravit topení, umýt nádobí, uklízet. A v noci držet hlídku, aby ostatní spali v klidu. A protože naše tábory nemohou být v této době jiné než společné pro chlapce i dívky, vzali naši muži na sebe roli ochránců, rytířů i dělníků tvrdší práce. Náš křesťanský oddíl dostal pozvání do ideálního kouta na břehu Jizery pod obcí Bystrou od přítele vůdce Martina Vitvara. Rozsáhlá pastvina úplně oddělená od světa lidí, zátočina řeky nad jezem, eldorádo našich vodáků s vlastní flotilou. Pod srostlicí čtyř jasanů umístili svůj polní oltář. Novopacký pan probošt přijel za nimi sloužit mši. Tři družiny pod vedením sester Tauchmanových, Stáni Rybové a Romanky Grohové prožívaly tábor jakoby v zemích evropské unie od Skandinávie po středomoří s tamními zvyky, oděvy, sporty, jídly. Tábor navštívil i šéf packého střediska Richter Bal, poděkoval vedoucím za to všechno, popovídal s táborníky. Jen dva /jeden a jedna/ neodpovídali, ten den mlčeli za to nejtěžší orlí péro. Naše dvojka byla už po patnácté na Domažlicku v Šidlákově. Trochu daleko, ale je tam hezky na pokraji chráněné oblasti. Mladí vůdci, studující Luboš Jindřišek a Veronika Jónová, mají už nejvyšší skautské posvěcení pro odpovědnou práci vůdců táborů s akreditací ministerskou, k mládí mají blízko. Ideou tábora byla v roce olympijských her stará řecká kultura ducha i těla. Umění zálesácké opět vyjel mladým ukázat nestor packých táborníků Kim Materna. Přijeli za nimi i vedoucí oddílu bratři Tomášovi a za old skauty Jan Kazda. Měli jen slova chvály. Do našeho hezkého kraje přijeli tábořit jako každoročně skauti jiných středisek. Pecka a okolí je pro skauty zaslíbena po desetiletí, už před válkou byli naši v Myší díře. A v srpnu roku 1970 jsme se loučili na hradě s krátkým obdobím tří let skautování a byli potom vyslýcháni a obviňováni státní bezpečností. Teď už dlouhé roky táboří u Valdova Jilemničtí a po nich celé prázdniny skauti vzdálení i tábornická Unie pražská. Na Chrtkovom u Štěpanic u rybníka už je skautský tábor tradicí, živo je u Kalu, Vidonic. A to všecko díky vůdcům, kteří to po léta táhnou z lásky k mládeži a myšlence udělat ten svět lepší. Začátkem září se zase všichni sejdeme v klubovně, rádi mezi nás přijmeme nováčky už od 6 let. Na první říjnovou sobotu pozveme mládež na Babí léto mezi skauty. To se sejdou naši z širokého okolí na tradiční závody vlčat a světlušek, starší vzpomenou svého kamaráda Kóti. Nový skautský rok začíná. Jiří Hylmar Hrad Kumburk znovu ožije Dne 18. září pořádá Sdružení pro záchranu hradu Kumburku akci pod názvem Kumburské svítání V tento den bude možno zhlédnout vystoupení skupin historického šermu, loutkové divadlo a ukázku palných zbraní. Pro děti jsou nachystány hry za sladké odměny. Výstava zbraní a zbroje přiblíží divákovi dobu středověku a šermíři odpoví zvědavcům na jejich otázky. Také v tento den si bude možno hrad prohlédnout za doprovodu průvodce s plnohodnotným výkladem k jeho historii a stavebnímu vývoji. Občerstvení bude nachystáno nejen hladovým účinkujícím, ale i unaveným návštěvníkům. Lidé se mohou těšit i na dobová řemesla, která přiblíží středověký život běžného obyvatelstva. Tato akce vypukne v 9 hod. a bude ukončena v 17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu. Výtěžek bude použit na opravy hradu Kumburku. Tomáš Šimůnek ZNALECKÁ KANCELÁØ NOVÁ PAKA soudní znalec STANISLAV KLIMEŠ CENY A ODHADY MOTOROVÝCH VOZIDEL AUTOOPRAVÁRENSTVÍ STROJE A STROJNÍ ZAØÍZENÍ K Hájku 1724, Nová Paka, tel./fax , mobil: 602 / futuranp.cz

7 7 RÁDIO METUJE 107,3 Mìsto Nová Paka zveøejòuje svùj zámìr pronajmout N e b y t o v é p r o s t o r y 1. V čp. 78, ul. St. Suchardy Nová Paka GRAND K pronájmu nabízíme bývalé prostory fitcentra celkem 240 m 2 (provozní místnost cca 70 m 2, sál 72 m 2, kancelář, sociální zázemí, sklad) v přízemí domu, pro vhodný podnikatelský záměr. Nájem dle způsobu využití cca. 126 tis. Kč/rok. 2. V čp. 266, ul. Legií v Nové Pace, přízemí prodejní či kancelářské prostory celkem 66 m 2 (prodejní místnost, dílna, sklad, vytápění plynové společné) pro vhodný podnikatelský záměr, za cenu obvyklou. 3. V čp. 268, ul. Legií Nová Paka, II. poschodí celkem 75 m 2 (2 místnosti, sociální zázemí, vytápění plynové) pro vhodný podnikatelský záměr (kanceláře, provozovna, dílna apod.) Nabídky a informace: TermoReal s.r.o., U Teplárny 1300, Nová Paka, tel fax HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA KRKONOŠE 2004 bude opět přehlíd kou a prezentací podnikatel ských aktivit, místem nových kontaktů, ob chodních setkání a prodeje firemních produktů, zboží a služeb. Loňský 1. ročník výstavy, který se uskutečnil v říjnu 2003, byl historicky pokusem navázat na Zemskou výstavu v Trutnově z roku Úspěch akce předčil původní očekávání jak počtem 84 vystavujících firem, tak množstvím více než 3 tisíc návštěvníků za 2,5 dne trvání výstavy. Letošní výstava se koná od pátku 8. do neděle 10.října opět v trutnovském areálu Texlen - Zelená louka a bude mít obdobný charakter jako loňská, přece jen však s preferencí prodeje zboží. Na výstavě nebudou chybět ani expozice měst a subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, zábavy a trávení volného času, salon financí a salon práce. Pro podnikatele a firmy je připraven odborný doprovodný program zaměřený zejména na problematiku působení na jednotném trhu EU a využívání strukturálních fondů. Pro návštěvníky pak zábavný program zahrnující ukázky historického šermu, divadelní scénky, ukázky policejního a záchranářského zásahu, módní přehlídky, basketbalovou exhibici a vystoupení dětského tanečního souboru. Stejně jako loni je i letos očekávána účast polských firem. Přijede hasičská dechovka z Německa Je to již více než 10 roků, co trvá přátelská družba dobrovolných hasičů z Nové Paky a dobrovolných hasičů z Amstettu v Německu. Každoročně přijíždějí hasiči z Německa do Nové Paky a každým druhým rokem jedou hasiči z Nové Paky do Amstettu. Tam jsou pokaždé přítomni společné zábavě ve velkém stanu při hudbě místních hasičů. V rámci této mezinárodní přátelské družby mezi hasiči přijede do Nové Paky 24-členná kapela dobrovolných hasičů z Amstettu. Všem milovníkům dechové hudby zahraje v sobotu 25. září 2004 od 19 hodin v P-centru Militký. Repertoár této kapely obsahuje jak moderní dechovou hudbu, tak i lidovou dechovku doprovázenou dvojicí zpěváků a také koncertní dechovou hudbu. Přijďte si i vy poslechnout dechovou hudbu německých i českých autorů. Josef Tauchman 30 let KSK v Nové Pace Před 30 roky se domluvilo několik novopackých sběratelů o možnosti výměny věcí souvisejících s výrobou piva mezi sebou. Tak vznikl v Nové Pace Klub sběratelů kuriozit pod patronací pivovaru. Počet členů se postupně rozšiřoval o sběratele z okolí i dalších míst České republiky. Toto kulaté výročí KSK v Nové Pace bylo vzpomenuto na výroční členské schůzi konané v sobotu 24. dubna Vzpomínalo se nejen na počátky klubu, ale i na veškerou a bohatou činnost v uplynulých letech. Za účelem získávání dalších sběratelských materiálů pačtí členové navštěvovali výměnné schůzky a burzy v jiných městech a naopak jiní sběratelé dojížděli každým rokem na burzy do Nové Paky. Po vyčerpání programu této výroční schůze si přítomní členové měnili nabízené sběratelské materiály. Letošní burza sběratelských pivovarských materiálů se uskuteční v sobotu 25. září 2004 od 8 hodin v sále hotelu Centrál v Nové Pace. K získání nových věcí do sbírek budou nabízeny pivní etikety, tácky, lahve, sklenice, odznaky, plechovky a mnohé další věci mající vztah k výrobě piva. Zároveň se uskuteční i tradiční věcná loterie, kde každý zakoupený los vyhrává.

8 8 AHOJ BIKERE! AHOJ BIKERKO! Více na nebo na tel.: , Přihlášky ve Fanzy Sportu na náměstí v Nové Pace. Jelikož tak jako Ty rádi nasedneme na své bajki a vyrážíme ať už na krátkou vyjížďku, celodenní švih, maraton, nebo cyklovandr, rozhodli jsme se zorganizovat v našem MĚSTĚ BLÁZNŮ MTB závod. K tomuto nás inspirovali někteří naši přátelé: 1.Karel Kotyk dnes již slavný autor ještě slavnějšího závodu CARLOS S BIKE CROSS, který oficiálně skončil 14. června 2003 bombastickým 10. jubilejním ročníkem v Dolcích u Trutnova a neoficiálně 0. ročníkem 12. června 2004 u obecního hřbitova na Brdě. Této poslední akce se mj. zúčastnili i všichni 4 borci účastníci 1. ročníku tohoto závodu Marcel Blažek, Zbyněk Píro, Jiří Pochop a Martin Pyciak, který se jako jediný zúčastnil všech deseti předešlých ročníků. 2.Petr Skřivánek alias Šerpa člen LKP Prachov a HIMA- LAYA 8000, který již několik let pravidelně pořádá MTB závod (vyjížďku) VESELÉ CROSS COUNTRY. Je to takové neformální zahájení bajkové sezóny a jezdí se pravidelně poslední dubnovou neděli na Prachově. Na obou těchto akcích potkáváme i některé novopacké tváře, a proto věříme, že ještě než sesedneš před koncem sezóny ze svého bajku. Zúčastníš se našeho závodu BLÁZNIVÉ CROSS COUNTRY, který by se měl i nadále pravidelně konat první říjnovou sobotu v závěru bajkové sezóny. Těšíme se na každého 2. října 2004 v letním areálu u fotbalového hřiště! PEDÁLU ZDAR! Za VELOCIPÉD KLUB NOVÁ PAKA B+Š. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor s p.krejcarovou, vedoucí školní jídelny Komenského 555, v Nové Pace NOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM Proč nový objednávkový systém, když starý fungoval? Původní systém byl zaveden v r.1999, za roky užívání došlo k opotřebení, v současné době nevyhovoval ve všech parametrech nárokům - výpadky ve špičce z důvodu přetížení, složitost prováděných operací atd. Nový systém řeší problém magnetických karet/ snadno se nechaly poškodit/, použitím čipů. Jak vypadá čip? Je to v podstatě přívěsek na klíče. Každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel. číslem a pořadovým číslem. Uvnitř je zakódováno šestimístné identifikační číslo strávníka. Dle vyjádření zástupce firmy Z-Ware se nedá poškodit. Co mám udělat na začátku školního roku? Zastavit se v kanceláři ŠJ, vyzvednout čip /platí se záloha 100,- Kč, která se při vracení čipu vyplácí celá strávníkovi/ a zaplatit obědy. Strávníkům, kteří zakoupili mag. kartu od odečteme částku 46,- Kč ze zálohy na čip, zaplatí pouze 54,- Kč. Při platbě za obědy se do počítače automaticky dostává objednávka na oběd č.1. Pakliže strávník oběd nemůže odebrat, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č. 2, přeobjedná na terminálu. Při platbě obědů lze objednat pouze některé dny v týdnu. Připomínáme možnosti platby obědů: v hotovosti v úřední hodiny v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze spor. účtu České spořitelny. Jak pracovat s terminálem? Objednávkový terminál je v jídelně a slouží strávníkům. Slouží k volbě druhu jídla a popřípadě k rušení objednávek stravy. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech. Strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu. Čip se přiloží ke čtečce na terminálu. Na displeji se zobrazí rozpis objednaných jídel, jméno strávníka a zbývající kredit. Nová objednávka se potvrdí přiložením čipu. Co na závěr? Tuto akci jsme připravovali ve velkém časovém předstihu, jednali jsme s firmami a sbírali jsme informace od ostatních stravovacích zařízení, abychom si pořídili systém, který nám bude vyhovovat. Doufám, že nový systém strávníkům zpříjemní chvíle strávené v naší školní jídelně. Redakce časopisu Achát!

9 9 Konec kytaristy Opravdu: Nechci nikomu kazit dojmy. Po létech jsem vzal do ruky svoji kytaru a přišel na to, že si spolu už nemáme co říct. Docela mě to mrzí. Je to tak dávno, co jsem si ji koupil. Tenkrát ještě za bony v Tuzexu. Padlo na ni Spoření mladých, měl jsem strašnou radost a teď? Nic. Vše vyprchalo, už se na nástroje jakýchkoliv kvalit fronty nestojí. Hrát se na ně musí umět stejně, tato pravda se nedá odestát. Pomalu ji strkám zpět do pouzdra a zjišťuji, že má popraskanou zadní desku. To, že nehraji, se nedá změnit, ale mít ji i ve futrálu ve špatném stavu, by mě mrzelo. Vzal jsem si na pomoc Zlaté stránky a hledám. Nenacházím. Nástroje se dnes už asi neopravují, ale jako elektronika kupují nové. Ale já novou nechci. Nezbývá mi nic jiného, než na tuto nesnáz pomalu zapomenout a dělat, že není. Po několika týdnech jsem někoho sháněl ve Štikově. Sjíždím prudkým kopcem dolů a čtu na malém zastrčeném domku, na reklamě vyřezané ze dřeva: Vladimír Dufek opravy strunných nástrojů. A jsme u toho, sháním všude i jinde a na Štikov, jako správný Evropan, zapomenu. Ono totiž to tak je dnes se vším. Létáme do Ameriky, lyžujeme na ledovcích a to, jak je krásně za Bahňákem u jezírek se dozvíme až v důchodě. Ale zpět ke kytaře. Láďu Dufka znám dlouho. Zazvonil jsem u něj a dohodl návštěvu i se svojí bolavou kytarou. V malé dílničce to vonělo dřevem a poctivou prací. Čas plynul a docela se mi nechtělo domů. Kytaru mi pan Dufek opravil a navzdory prasklině, kterou zacelil, má lepší zvuk než předtím. Možná zase začnu hrát. Nebudu se tu rozepisovat o mistrovství, jakým na mě Láďa zapůsobil, není to potřeba, protože zkrátka to tak je. Takže by se tenhle článek mohl klidně jmenovat Žijí mezi námi, a my víme docela málo. Nebo já asi vím docela málo. Teď už vím o něco víc, že Zlaté české ruce byly, jsou a budou. A to že jsou, mě mile a přesvědčivě potvrdil vyučený pokrývač, člen Cechu pražských houslařů Vladimír Dufek ze Štikova u Nové Paky. Chlape, klobouk dolů! Vl. Doubek Dne 13. září 2004 by se neuvěřitelných 80 let dožila paní Miluška Maťátková Narodila se na Hradsku nad Jizerou v rodině Františka a Boženy Nosálových. Vyrůstala spolu s mladší sestrou Jarmilou v krásném prostředí u řeky Jizery, což ji pozitivně ovlivnilo na celý život. Před začátkem války museli však s rodiči odejít před Němci. Rozhodli se pro Novou Paku, kde žili jejich příbuzní, tatínek zde koupil zahradnictví pod nemocnicí. Obě sestry však brzy přišly o rodiče a po měně i o peníze z prodeje zahradnictví. Svůj další život pak Miluška spojila se Slávkem Maťátkem, textilním odborníkem a sportovním organizátorem. Pamětníci packého ochotnického divadla si ji jistě ještě pamatují jako sympatickou herečku a sportovní veřejnost jistě oceňovala, že do svých 60 let hrála za Novou Paku závodně tenis. Vychovávala dvě dcery, Evu a Janu, a dlouho s nimi byla doma. Pak pracovala v Rozvoji, krejčovském družstvu Vkus a jako laborantka ve Velvetě. V důchodu se vrátila k profesi svého tatínka a stala se přední packou i celostátně známou zahrádkářkou a alpinkářkou. Kromě rodiny a hlavně jejích tří vnoučat a mnoha přátel se jí zahrádka stala největší radostí. A tu také rozdávala všude, kde se objevila... V posledním roce prodělala operace obou kyčlí a dnes by už jistě dál žila jako dřív, kdyby se nepochopitelně nepřipojilo nevyléčitelné onemocnění stehenní kosti, o němž tak zcela nevěděla. Proto, když ji doktoři narychlo pozvali na již čtvrtou operaci, šla na ni sice s obavami, ale s velikou vírou a nadějí, že to už konečně bude dobré. Ale tu už bohužel nepřežila... A přitom ještě tolik mohlo být řečeno a uděláno... Tím, že tak náhle odešla, způsobila mnohým velkou bolest. Děkujeme všem za upřímná slova útěchy a soucí- tění. Budeme-li na ni s láskou vzpomínat, bude tu s námi pořád. Eva Neverklová, dcera

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Letos.. Slezsko 2014

Letos.. Slezsko 2014 Letos.. Slezsko 2014 informace č. 3 Čas letí jako blázen, za měsíc už jsme skoro doma, ach jooo je nejvyšší čas pro pár řádků.. PROGRAM: Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v 8 hod.

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha o.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 POŘADATEL Hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha o.s. SPOLUPOŘADATEL ATVA-vzdělávací centrum,

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více