prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert"

Transkript

1 ČÍSLO Ft archv BZ ěsíčník ěstské část Praha-Trja prsnec Jak bude úřad MČ tevřen kle svátků vánčních a Nvéh rku se dzvíte na STRANě 3 vánční kncert tatéž MŠ na návštěvě aneb výstava dýní cby nsprace STRANa 4 Jak s granty napřesrk STRANa 5 Grand prx 2011 STRANa 6 Specální vánční akce NQS STRANa 7

2 2 C pvažuj za důležté Vážení splubčané, stal se dbrý zvyke trjské sasprávy v půlrčních cyklech přpravt veřejnu debatu se starstu a zastuptel. Na rzdíl d červnvéh, přšl na lstpadvé setkání v sklvně dskutvat něklk desítek trjských byvatel. Děkuj vše zúčastněný za záje a věcné přpínky ke správě naší Trje. Děkuj dále vše aktvní účastníků dvu veřejných setkání k plánu rzvje (generelu) Btancké zahrady. Detalněj se budee tut, stále tevřenéu téatu, věnvat v příští čísle časpsu Trja. Nabídku trjských grantů naleznete uvntř čísla. Mhu j pět využít jedntlvc, splky, bčanská sdružení, škly, rganzace. Přednstně budu pdpřeny prjekty přpravené ve spluprác více subjektů a garantující splufnancvání z jných zdrjů. Obecný téate na rk 2012 je Přírdní park Drahaň Trja. Nejzazší terín devzdání žádstí je stanven na 13. ledna! D knce rku ještě zbývá vyčerpat některé letšní granty a tak se ůžee těšt na vděnu na něklka akcích Skla a krě nch například na Mkulášské besídce v Lděnc, setkání senrů, zpívání u vánčníh stru neb knečně na tradční vánční kncertě v záku. Přej vá kldný a slavnstní adventní čas! Táš Drdácký, starsta ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Ze zápsu z 11. zasedání zastuptelstva Mč Praha-Trja knanéh dne Prgra byl schválen 8 hlasy. Bd č. 2 Zapjení Městské část Praha-Trja d prgrau Místní Agenda 21 a ustanvení zdpvědnéh pltka a krdnátra Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání suhlasí se zapjení MČ Praha-Trja d MA 21 s cíle ucházet se získání kategre D a suhlasí s pdpru prncpů MA21 a udržtelnéh rzvje. usnesení č. 44 schválen 9 hlasy Bd č. 3 Stanvsk ke sěně pzeku parc. č. 1254/6 (759 2 ) ve vlastnctví splečnst CAPITAL INVESTMENTS s. r. za pzeky parc. č. 1221/2 (698 2 ), 1221/3 (385 2 ) a 1221/4 (655 2 ) k. ú. Trja ve vlastnctví hl.. Prahy Kse pr becní ajetek jž př předešlých jednáních pukázala na nepěr sěňvaných pzeků. BZP á pzeek parc. č. 1254/6 záje, chtějí zde realzvat bnsajvu zahradu. Pan starsta navrhuje suhlast za předpkladu vytvření vlnéh pásu, který by zůstal ve veřejnu zelení a sučástí chráněnéh údlí Haltýřskéh ptka. Zastu Zastuptelé navrhují nesuhlast se sěnu a dpručt ddělení 6 etrů z pzeků, pak by se žádst hla prjednat znvu. ZMČ neschvaluje sěnu pzeků d dby ddělení část pzeků šíř cca 6 ze stávajících parcel 1221/2, 1221/3 a 1221/4 pdél hrance pzeku 1220/1 stáva stáva k. ú. Trja (cesta). Tyt nvě vznklé pzeky zůstanu ve vlastnctví hl.. Prahy ve svěřené správě BZP za účele zachvání veřejně přístupnéh zelenéh krdru pdél Haltýřskéh ptka ve syslu aktuálně prjednávanéh Generelu BZP. usnesení č. 45 schválen 9 hlasy Bd č. 4 Stanvsk k žádst RNDr. Dáš Krpáčkvé sěnu pzeků parc. č. 1454/1 (356 2 ) a 1454/6 (43 2 ) k. ú. Trja (Pdhří u přívzu) v její vlastnctví za pzeek parc. č (389 2 ) k. ú. Trja (Na Pazderkách) ve správě MČ Praha-Trja ZMČ neschvaluje sěnu pzeků parc. č. 1454/1 a 1454/6 k. ú. Trja ve vlastnctví RNDr. Dáš Krpáčkvé za pzeek parc. č k. ú. Trja ve správě MČ Praha-Trja. usnesení č. 46 schválen 9 hlasy Bd č. 6 Žádst MČ Praha-Trja nvelzac zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze Pan starsta se zúčastnl jednání starstů tzv. alých ěstských částí, kde se starstvé dhdl deslat výzvu Zastuptelstvu hl.. Prahy s žádstí znvuustanvení Sněu starstů. Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání navrhuje nvelzvat zákn č. 131/2000 sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, tak, aby HLAVA VIII, díl 4 zákna č. 131/2000 Sb. Výbry zastuptelstva hlavníh ěsta Prahy, kse rady hlavníh ěsta Prahy a zvláštní rgány hlavníh ěsta Prahy byl dplněn zvláštní rgán hl.. Prahy Sně starstů, a dále Prcedurální tázky týkající se svlávání a jednání Sněu starstů by ěly být nálně v rzsahu dříve platné vyhlášky hl.. Prahy č. 11/1992 Sb. hl.. Prahy. ZMČ žádá Zastuptelstv hlavníh ěsta Prahy, aby předlžl Pslanecké sněvně Parlaentu ČR návrh nvelzace zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, dle bdu a) tht usnesení. usnesení č. 48 schválen 9 hlasy Bd č. 7 z nfrací starsty prjednávané kauzy (úvz BZP, MO Blanka, ZZS) v pndělí 21. lstpadu se uskutečnla prezentace aktualzace Generelu BZ. Pan starsta přpravuje za MČ stanvsk, které bude deslán začátke prsnce. Pan starsta zvažuje referendu k plánvané výstavbě adnstratvně prvzní budvy ZZS, zajíá h aktuální názr trjských byvatel. Z phledu pana starsty stále trvá výhrada nevhdnéh uístění. Pkud se referendu neb průzku uskuteční, je nutné v předsthu detalně nfrvat bčany. Příležtstí bude výstava Trjské plány, kde bude ZZS také vystavena. Mentálně se prjednává zěna ÚPn. Bd č. 8 Infrace zastuptelů z výbrů a dbrných ksí P. Bejček se dtazuje na záležtst s ubytvání strážníků. Aktuální návrh (byt v DSS) pdle pana starsty není přílš vhdný. Skl také neá k dspzc pkj s vlastní WC. P. Bejček: nad ulcí Pd Havránku se buduje nvá cykltrasa, značky budu ddány; zůstává prblé s výjezde z ulce Pd Havránku kvůl parkující vzů v Trjské. Pan starsta upřesňuje, že reknstrukce křžvatky je ve fáz stavebníh pvlení; na TSK také byla pdána žádst pravu výtluků v ulc Pd Havránku. Pan Bejček upzrňuje na velku díru v ulc Nad Kazanku. Ing. Křenský se dtazuje na stuac chdníku d Pdhří. Pan starsta: věc se nvě pr OMI prjektuje, nebť vydané ÚR na vybudvání chdníku + řešení křžvatky prpadl. Nvě se přdává autbusvá zastávka pd Salabku a zpracvává se tčka autbusu v Pdhří. Celé téa bude prjednán také s byvatel Pdhří. JUDr. Čadská se dtazuje na buducnst pšty v areálu Dplatckéh servsu. Pan starsta bude jednat s ajtel zachvání nejen pšty, ale využtí dalších vlných prstr. JUDr. Čadská se dále vyjadřuje ke Generelu BZ s tí, že žádné úpravy, které byl žádán, nebyly splněny. P. Knttel: stále není upraven dpravní značení v Rybářích. U kntejnerů v Sádkách je neustále nepřádek. P. starsta: pět budee urgvat dplnění značení u lávky. Fra, která kntejnery vyváží, á na starst také úkld jejch klí. Ing. Bryknar: úpravy ve škle Trjská d pndělí se ve všech prstrách ZŠ a TGSČ učl tak, jak ěl, vntřní část jsu jž htvy. S ředtele ZŠ byla řešena žnst uzaykatelnst vstupu d ZŠ d tělcvčny. Kse becníh ajetku řešla ajetkvé vypřádání příjezdu d Skla, žádst na dkupení bytu v Sádkách ze strany MUDr. Werervé a anželů Tesařvých, se který kse nesuhlasla. Slv dstává pan Tesař. Vysvětluje důvd žádst dkupení bytu a rdnace v Sádkách. Ing. Křenský hdntí čnnst stravvací kse, záps získá šklská kse. Paní Ftlvá: Fnanční výbr se sejde ve středu , zprávu pdá na příští jednání ZMČ. 14. prsnce v 17. hdn prběhne u škly rzsvícení vánčníh stru. Příští zasedání ZMČ se uskuteční 13. neb 15. prsnce. Úplné znění zápsu naleznete na Ing. arch. T. Drdácký, starsta 142 srpen 2011

3 3 Jak bude Úč tevřen na knc rku Pkladna bude pr veřejnst napsledy tevřena d hd. Jedná se převážně úhrady nájenéh, rekreačních a ubytvacích pplatků, úhradu pplatků ze psů, pplatků za zábr veřejnéh prstranství a pd.. Bezhtvstní platby a úhrada v htvst na přepážkách bank na účet ěstské část jsu dle dspzc jedntlvých bank žné d knce rku. Ověřvat pdpsy a lstny budee napsledy ve středu d hd. Pdatelna úřadu bude d tevřena v nrálních úředních hdnách, v týdnu d pdle rzpsu v ráečku: Vzhlede k čerpání dvlené jedntlvý zaěstnanc úřadu bych vás chtěla pžádat, abyste s návštěvu na úřadě pdatelny ve dnech d d přede dluvl s jedntlvý úředníky. Děkuj za pchpení a přej vše příjené pržtí vánčních svátků a nh úspěchů v nvé rce. Ing. Irena Markvá, tajence ÚMČ Praha-Trja ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Scální a zdravtní kse Na lstpadvé schůzce Scální a zdravtní kse se prjednávala tat téata: Setkání senrů v 17 hd. v Skle Trja (hste bude Ing. Danela Slvá z ÚMČ Praha-Trja, která bude d d 18 hd. dpvídat na dtazy hledně kácení dřevn a třídění dpadu). Těšte se na prítání zajíavéh dkuentu! Dva uvlněné byty v Dě spkjenéh stáří (DSS), pdínky přjetí d DSS a kvalta prváděné dnáškvé služby (kse dpručla přdělt byty dle přadníku pr bčany s trvalý pbyte v MČ Praha-Trja. Členvé kse se seznál s pdínka přjetí d DSS: žadatel usí být sběstačný, usí ít pdanu žádst d Du s pečvatelsku službu č bdbnéh zařízení neb předlžt prhlášení příbuzných, že se v případě zhršení jejch zdravtníh stavu ně d té dby pstarají) Gratulace bčanů a pčet senrů v Trj (pčet byvatel k 11/ , senrů nad 80 let 43, nad 70 let 99, nad 60 let 242. Pčet dětí d 15 let 191, d 18 let 217 z celkvéh pčtu byvatel) Inf Dů ntegrvané pc pr atky v tísn (DIP) a pdínky přjetí, buducí dětské hřště (za bělruský velvyslanectví) a prstry pr služebnu Městské plce Předsedkyně kse Ing. Otakara Stavvčíkvá zve srdečně všechny senry na prsncvé setkání! Renata Zajícvá, tajence SZK Inzerce trjský kalendář Městská část Praha-Trja ve spluprác s GHMP vás zve na d 16 h v trjské záku a. v. chna z tradvc vánční še (1654) Krní subr Rtrnell kledy Z jednání fnančníh výbru ZMČ Praha-Trja dne Fnanční výbr ZMČ Praha-Trja se zabýval plnění rzpčtu ěstské část v rce Rzpčet je plněn rvněrně, ke knc října jsu příjy plněny na 90% a výdaje na 70%. V letšní rce usela být příjvá a výdajvá stránka rzpčtu psílena prstředky vytvřené v nulých letech na úhradu kanalzace Na Pazderce. Prbíhá příprava rzpčtu na rk 2012, který je závslý na schválení rzpčtu hl.. Prahy a výše rzpčtu se bude dvíjet d letšníh hspdářskéh výsledku MČ ve zdaňvané čnnst. Dále byl členvé fnančníh výbru nfrván prbíhajících přípravách na účetní dpsvání ajetku v hlavní čnnst k Fnanční výbr se dále zabýval žádst dkupení bytu a rdnace v dě Sádky 327/5, Praha-Trja. Přjal usnesení, ve které nesuhlasí s prdeje bytu an rdnace. Fnanční výbr nedpručuje prdávat žádný ajetek MČ d dby, než bude znáa skutečná ptřeba fnančních prstředků na přede určené nvestce. Přjďte se naladt na blížící se vánce pd slavnstně nasvícenu česku lípu! vystupení dětí ze ZŠ a studentů Trjskéh gynáza s vánční téatku Ve středu d 17 hd v areálu ZŠ Trjská (u pníku padlých) Prgra bude trvat as hdnu, str bude nasvícený až d redakce prsnec

4 4 zajíavst Ing. Karel Mach Ft Grafs ŽIVOT V TROJI Ft Zuzana Kcvá V pndělí 28. lstpadu prběhl v sále restaurace TJ Skl Trja srdečné setkání bčanů se starstu. V přátelské atsféře se běhe dvu hdn pdařl prjednat avzvaná téata Úzeníh plánu, tunelu Blanka, nvéh stu, plánvané stavby a buducí trjské záěry knkrétní stížnst, výhrady a náěty k kažtéu řešení. Stále zůstává v záju veřejnst prblé velké dpravní zátěže Trjské ulce, bezpečnst, přádek, čstta a nevyhvující stav vzvek, chdníků, parkvání, chybějícíh světlení a úkldu v našch ulcích. Na setkání také anažer Trjskéh gynáza pan Mgr. Rad Jendřejas přednesl nabídku vzdělávacích kurzů pr veřejnst. Zaěření těcht přednášek ůžete vlvnt vaší výběre. Anketní lístky schránka na dpvěd jsu k dspzc na úřadě MČ. TD Kaple sv. Václava v Pdhří O kaplčku sv. Václava je pěrně značný záje z řad veřejnst. Př Dnech evrpskéh dědctví byla pěrně hjně navštěvvána nejen pražský návštěvníky, ale pražský. Na prhlídku kaplčky přjela exkurze ze Strašecíh a Karlvých Varů. Na den sv. Václava zde prběhla še svatá, kdy největší účast byla z řad Salesánů př bhslužbě kněze Sklenáře. Čas d času je kaplčka zpřístupněna z phledu přes říže ve vyhlášených dnech, zejéna sbtách a nedělích v sezně. Ft Ing. Karel Mach starsta s bčany Ft Ing. Karel Mach Ft B. Kudera žvt v trj pr radst vašch dětí Dýňhrátky v trjské šklce Budky krítka prdává Seenářský závd, Lesy ČR z Týnště n. Orlcí, trjský kalendář d Venezuely jste srdečně zván prstřednctví přednášky s besedu trjskéh cestvatele Jana Lpskéh. Je t další příležtst zhlédnut zajíavé íst na zeěkul, ka se většna z nás nepdívá. Setkání s Jane Lpský se uskuteční ve středu 18. ledna 2012 d 17 hdn v aule Trjskéh gynáza. bk 146 prsnec 2011 Něklk pdzních dnů jse v ateřské škle věnval dýňhraní. Nejprve jse navštívl výstavu dýní v btancké zahradě, kde jse hl bdvvat rzanté barvy a tvary těcht pldů a dzvědět se více jejch pěstvání a další zpracvání. Ve šklce s dět vyzdbly třídy a chdby papírvý dýně a vyrbly s dýňvé panáčky zdbené nasbíraný přírdnna (alé pldy dýní ná věnvala jedna z anek). Pslední říjnvý den se pak šklka prěnla ve strašdelný hrad plný čardějek, kuzelníků, duchů a kstlvců, kteří s př splečné tanc a sutěžích přpněl půvdní keltský svátek, dnes znáý jak Hallween. Lenka Schrvá

5 5 ŽIVOT V TROJI OPEN Flrbal Trja 2011 Běhe víkendu prběhl 3. rčník turnaje, který d rku 2009 splečně přádají Trjské gynázu, bčanské sdružení Trjskúhelník a Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska. Lets pskytla pdpru také Městská část Praha-Trja ve frě grantu. Byl přhlášen devět týů, turnaj jch v sbtu naknec rzehrál s. Úvdní den patřl zápasů ve dvu kvalfkačních skupnách, v neděl byla dehrána utkání fru play-ff (vyřazvací způsbe). Nejlepší týy s t na závěr rzdaly edale, nejdřív nastupl pražení sefnalsté v zápase třetí íst, následně se pak dvě nepražená družstva utkala ve fnále v bj putvní phár a zlaté edale. Ty získal a phár z lňskéh rku bhájl Gynázu Jarslava Seferta. Obdbně jak v ln předvedl svu kvaltu hráč ze Sukré střední škly výpčetní technky, nezískal sce stříbr, ale hu se těšt z brnzvých edalí. D fnále se tentkrát prbjval student Eurškly Praha. Překvapení turnaje byl výkn chlapců z Eurškly Straknce. Přjel ve značně slabené sestavě, nebť j těsně před zahájení turnaje necněl dva klíčví hráč. Přest se dkázal prbjvat až d sefnále. Všechna utkání se hrála v délce 2 x 12 nut, převážně ve vel svžné tepu. Závěrečné vyhdncení prběhl v aule Trjskéh gynáza. Ceny, edale phár pr vítěze předal nejúspěšnější hráčů ředtel ESO Eurškla Rad Jendřejas, první ístpředseda Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska Petr Jadrný a ředtelka Trjskéh gynáza Zuzana Venclíkvá. Ocenění se dčkal také nejlepší střelec turnaje artn šek z vítěznéh Gynáza Jarslava Seferta a nejlepší brankář flp k v á ř z téhž týu. I letšní rčník flrbalvéh turnaje dkazuje, že nzí žác sukrých škl dkáží vel efektvně nalžt se svý vlný čase a věnují h bhulbé aktvtě. Uznání patří také vše veducí týů, kteří dkáží své svěřence k tět aktvtá tvvat. Pděkvání patří také rganzátrů turnaje. Mgr. Rad Jendřejas napsal nás Městská část Praha-Trja vyhlašuje grantvé řízení pr rk 2012 na pdpru prjektů v blast rzvje ěstské část, bčanské splečnst a vlnčasvých aktvt v prstru trjské ktlny harngra grantvéh řízení Vyhlášení grantů: Uknčení přjíání žádstí: , hd. Schválení rgáne ěstské část: d Oznáení výsledků: d Uzavření sluv: d Teatcké blast I. Kvalta žvtníh prstředí, krajna, eklge 1) kvalta bytnéh prstředí, vzhled a čstta bce 2) péče zeleň ěstské část (důraz na eklgcké a tradční fry) 3) péče krajnu, přírdní paátky, pěší cesty II. Žvt ve veřejné prstru, bčanská splečnst 1) žvt ve veřejné prstru bezpečná ísta setkávání 2) vzhled a vybavení veřejných prstranství (blář, dětská hřště...) 3) rzvj bčanské splečnst (pdpra ncatv, splků a sdružení) 4) prstr a žvt u řeky 5) pdpra bchdu, služeb a pdnkání pr byvatele a návštěvníky III. Publkační a prpagační aktvty 1) publkační čnnst 2) nfrační a prpagační služby (nfrační tabule, naučné stezky...) 3) splupráce a partnerství uvntř vně trjské ktlny IV. Kulturní a splečenské akce 1) přádání kulturních a splečenských akcí, festvalů 2) přádání splečenských setkání, vycházek, výletů 3) teatcká setkání, výtvarné dílny, senáře V. Sprt, tělvýchva, vlný čas 1) přádání sprtvních akcí 2) pdpra čnnst sprtvních klubů 3) sprt a hry v přírdě 4) aktvty dětí a ládeže 5) pdpra aktvníh stáří VI. Vzdělávání 1) přádání přednášek, kurzů, kružků apd. 2) splupráce škl a vzdělávacích nsttucí (základní, středšklské, VŠ) 3) vzdělávací prgray pr byvatele ěstské část V Praze dne Ing. arch. Táš Drdácký, starsta Městské část Praha-Trja detalní nfrace a přhlášky jsu k dspzc na úřední desce, webvých stránkách www. ctrja.cz a v pdatelně úřadu MČ Praha-Trja. Trja jednčka pr kepující Nedávn ě zaujala přlžená apka je t plán rzístění kepů v Praze v bržurce ubytvání vydané Pražsku nfrační službu. Z apky je patrné dnantní pstavení naší ěstské část v tt bru ubytvávání. Je t výsledek jž dluh se vyvíjející neregulvané sukré ncatvy nhých našch susedů trjskéh Skla. Př tvrbě nvéh webu v Nadac Qud Schwanka, Trja ěst v zelen, jse napčítal nejéně sed kepů v bvdu naší ěstské část, které an nejsu všechny na zíněné apce uvedeny. Kntakty na trjské kepy na nhé další trjské zajíavst ůžete nalézt na výše uvedené webvé adrese. Ing. arch. Václav Valtr lstpad

6 6 ŽIVOT V TROJI Slavnstní kncert Ft J. Tůa U příležtst státníh svátku ČR uspřádala 30. října 2011 d 18 hdn Městská část Praha-Trja ve spluprác s Galerí hl.. Prahy slavnstní kncert v Císařské sále Trjskéh záku. Vys tupl DUO SEMPLICE Lukáš Dbrdnský (harfa) a Vít Hér (flétna). Pčetné publku cenl nejen skladby význačných skladatelů, ale ukázky vlastní tvrby bu hudebníků. Je dbře, že se tradce takvýcht akcí v Trj udržela. Text a ft bk ŽIVOT V TROJI a klí Ozdravný pbyt v Pděbradech 2011 SPCCH nfruje Uístění na stupních vítězů: Jedntlvc d 7 let: 1. Hauz Flp 2. Zbal Ran 146 prsnec 2011 SPCCH Ft B. Kudera sp k s Naše letšníh r arzenny) jských p í n ř (v zá sdesáté latých ly pánku ě z t a t Š l e e, v t u dě s tre slavsk í n s dalš í Věru Čá tne Dk hradě ve r l za eda vu a Ma btancké strázy. rt é e k g z s l ž sešl a ř H r ístě du čty l v p vysad 10. lstpa na jedn edalí. y k čtvrte ady se ted pjských y l r Dh tých ct zla dvaná Ft B. Kudera Paní Věra Martnvská (rz. Jílkvá) se dne džívá 90 let. V Trj j znají hlavně členvé Svazu pstžených cvlzační chrba. V tét rganzac s celstátní půsbnstí (dříve pd názve Svaz nvaldů) paní Martnvská na Praze 7 pracvala d rku 1984 jak předsedkyně. Běhe let zrganzvala celu řadu jarních neb pdzních rekndčních pbytů včetně zdravných pbytů v Pděbradech, na které jejch účastníc stále rád vzpínají. V rce 2004 j bhužel psthl necnění, které uknčl její aktvní čnnst pr splubčany. K význačnéu jubleu jí všchn přejee ještě další léta na zaslužené dpčnku. Ft B. Kudera jští p Oly vé z ě t í v j ana Zátpkavákrásné r T v usedka D u slavl lu Ft HN Zuzana Šajlervá Organzace Svazu pstžených cvlzační chrba Praha 7 uspřádala blíbený týdenní pbyt v Lázních Pděbrady d d Tentkrát jse ěl rekrdní účast, byl nás 45 a z th 14 Trjáků. V průběhu pbytu ná trchu zapršel, ale dbru náladu t nku nezkazl. Naše hlavní starst byla p snídan neb p bědě drazt včas na kupel, prjít se krásný pdzní lázeňský parke a p ěstě. Vyzkušel jse kvaltu zákusků v ístních cukrárnách. Význačná byla středa, která je dne přádání trhu v ulc přlehlé k lázeňské budvě. Mnzí z nás s ta ledacs nakupl pr naše rdny už s vyhlídku na blížící se Vánce. Vycházka d Lbce a k sutku Labe s Cdlnu se také uskutečnla když s enší pčte účastníků než v nulé rce. Sbta byla dne farářských trhů. Něc dbréh jse s ta také kupl. V neděl p bědě jse s udělal výlet d nárdpsnéh skanzenu v Přervě nad Labe. T už byl příjené pčasí a vše se ná prhlídka pěkných starých chalup vel líbla. Pjedete-l aute kl, nezapeňte se ta zastavt. Od prsnce ta budu ít vánční výzdbu. V pndělí jse se všchn ve zdraví vrátl zpět d Prahy a těšíe se, že se v Pděbradech za rk zase sejdee. Pbyt se uskutečnl s fnanční příspěvke MČ Praha-Trja. J. Tůa 3. Nváček Vncent 3. Vacl Vjtech 2. Kčí Matyáš 3. Pštra Ran l. Jedntlvc nad 7 let: 1. Hájek Karel Skupny Družstva: 1. Hájkv Undsputed (Karel a Marek Hájkv) 2. Kraešv Kraešác (Vlaďka, Vktr, Ondřej a Jarslav Kraešv) 3. Kčv Kččác (Jakub, Jan a Matyáš Kčí)

7 7 Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen Dárky ců k Ván Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen přpravla pr trjské bčany řádnu vánční akc žnst zakupení některých publkací a DVD vydaných nadací za specální sníženu vánční cenu: ŽIVOT V TROJI V trjské galer se blancuje V trjské Galer u lávky se 27. října (v předvečer státníh svátku) uskutečnla vernsáž dkuentární výstavy, která přpíná desáté výrčí zalžení tét galere. Krě trjských susedů se vernsáže zúčastnl nzí uělc, kteří v průběhu zíněných deset let v galer vystavval svá díla. Byl jch kle padesátky. Vystavují se ftgrafe z uskutečněných vernsáží, přízené tce a syne Kavanvý, své ftgrafe pskytl anželé Kuderv. V galer je žn přehrávat vdeklpy z vernsáží, přízené B. Kuderu a sestříhané Jane Lpský. Vznkla tak vel zajíavá žnst ucelenéh phledu na fungvání nsttuce, která užnla prezentac nejen vynkajících výtvarníků. Př vernsážích čast vystupval znáí herc a hudebníc. Výstavu je žn navštívt jak bvykle v pátek (15 17 h), v sbtu a v neděl (11 17 h) až d 1. ledna AKČNÍ BALÍČKY n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 550,- Kč n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 500,- Kč PUBLIKACE n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) 500,- Kč (půvdně 850,-) n Publkace Hstre trjskéh Skla 150,- Kč (půvdně 240,-) n Publkace Legendy a rytáty z Trje a Pdhří 150,- Kč (půvdně 199,-) n Phlednce z Trje 50,- Kč (půvdně 100,-) DVD n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 100,- Kč (půvdně 150,-) n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 50,- Kč (půvdně 100,-) Uvedené akční balíčky, publkace a DVD je žn zakupt v sídle Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen (p předchzí dluvě s pracvncí nadace paní Helenu Rösslervu) na adrese: Pd Havránku 75/13, Praha-Trja, tel/fax: , bl: , e-al: neb na sekretarátu Úřadu MČ Praha-Trja u slečny Martny Ulaufvé: Trjská 230/96, Praha-Trja, tel , e-al: v dbě d 6. d 31. prsnce Text a ft bk trjský kalendář TJ Skl Trja a MČ Praha-Trja vás zvu na Předkulášské nedělní cvčení :00 12:00 h 3 ucelené cvčební hdny v tělcvčně ZŠ (autbus 112 zastávka Čechva škla) P cvčení vás zvee na splečné psezení u svařáku a drbnéh phštění. Každá účastnce s dnese alý vánční dáreček a časpsy s recepty. Cvčt s vá budu lektrky TJ Skl Trja Hstrck á pzván ka z pv dn zat pené gal ere (20 02) gra 8:30 9:00 Prezence pr 9:00 9:50 BOSU I. cvčení na balanční pdlžce (vt) 9:00 9:50 PILATES + GYMBALL (t) 10:05 10:55 BOSU II cvčení na balanční pdlžce (vt) 10:05 10:55 AEROBIC (t) 11:05 11:50 BODYSTYLING + OVERBALL (t) 11:50 12:00 ZÁVĚREČNÝ STREČINK (t) Účastncký pplatek 120,- Kč, důchdce 50,- Kč (pr nečleny ČOS 200,- Kč) (vt) = velká tělcvčna, (t) = alá tělcvčna v neděl d 16 hdn v tělcvčně u trjské škly Věříe, že lets byly dět z Trje a klí hdné, a prt jse pět pzval d trjské tělcvčny Mkuláše s čerte a anděle. Běhe nedělníh dpledne vás čeká dvadelní phádka, výtvarná dílna, vystupení aerbku, zábava a kulášská nadílka. Na všechny dět s jejch dprvde se c těšíe!!! S sebu: přezůvky, phdlné blečení, dbrá nálada. Vstupné: 70,- Kč/dítě Uknčení akce: kle 18. hdny Běhe dpledne ají rdče zdpvědnst za své dět!!! TJ Skl Trja prsnec

8 8 trjský kalendář BZ pr vás přpravla Lanvku na Větruš (ptěšt nejen duš) IJ. U ngrád, J. Tvr dň tp na výlet Vážení čtenář a tursté, tent výlet hu vřele dpručt pěší turstů autturstů, lvníků pěkných výhledů dbrých restaurací. Dnantu Ústí nad Labe je už d 19. stletí výletní záeček Větruše. Od lňskéh rku vás k něu na Sudný vrch vyveze krásná lanvka, jejž nástupní stance se nachází u bchdníh středska Fóru. Dráha je dluhá 330 etrů a je nejdelší dráhu bez pdpěrných slupů v Česku. Lanvka jezdí každých 15 nut, cesta trvá zhruba dvě nuty. Větruše á vel phnutý sud (z výletní restaurace ubytvna, uzavření bjektu pr zchátralst, nepvedené prvatzace a spekulatvní prdeje, vandalvé, úyslně zalžený pžár). Sučasná stavba pchází z r a její celrčně přístupná věž služí jak rzhledna. Z ní je nezapenutelný výhled d údlí Labe, jeh sutk s Bílnu, na vrchy Českéh středhří a ěst. Nedalek záečku se nachází přírdní a zrcadlvé bludště (tevřen hd., vstup 10,- Kč, taktéž rzhledna). V blízké klí jsu pzůstatky středvěkéh ppravště, dtud praení název Sudný vrch. U Větruše začíná také 4 k dluhá naučná stezka, která vede k nárdní přírdní paátce Vrkč, skále se slupcvý rzklade čedče, přpínající rzčesané vlasy, dkud ůžete pkračvat k Vaňvskéu vdpádu, nejvyššíu v České středhří. Mtrsté usí ve Vaňvě dbčt kusek d převzu přes řeku Labe, pdjezde pd železnční tratí se dstanete d ulce Čajkvskéh rvnběžně za tratí a pd Vrkče ůžete zaparkvat. Odtud se vydáte vzhůru pdél Pdlešínskéh ptka, až se napjíte u Vaňvskéh vdpádu na zelenu turstcku značku, která vede až na vyhlídku, dkud hrad Střekv vypadá jak dětská hračka a Labe jak bezvýznaná říčka. D Ustí nad Labe, hl. nádraží, se dstanete vlake z pražskéh hlavníh nádraží v 9.31 hd., v Ústí ppjdete kusek kupředu ve sěru jízdy a pčkáte s na lanvku. Mtrsté t ají sce jedndušší aute se dá vyjet až k Větruš, ale chudí se dbrdružnu cestu. Nejrychlejší cesta dů je příý vlake zase z ústeckéh hlavníh nádraží (15.40, 16.13, 17.13, 17.40, hd.). Pkud vá zbyde čas, ůžete se vydat na nvu vlně přístupnu rzhlednu Střekvská vyhlídka na prtější kpc Sedl buď trlejbuse č.60, 62, buse č. 9 d nádraží d zastávky se zajíavý názve Pslední cesta a dál ulce Českých bratří a Pděbradvu (zde se dá parkvat). Př tét vlbě ůžete nasednut na vlak ve Střekvě (16:08) a s přestupe ve Všetatech (17:21) se vrátíte na pražské hlavní nádraží. čerpán z: nvnky.cz, úprava a dplnění R. Zajícvá, všechna fta Zajícvá Ořechy a říšky Výstavní sál řechvý, denně 9-16 hdn Adventní rzjíání hd. 13 h Pjďte s ná vytvřt žvý Betlé s bblcký čtení zahájení před kaplí sv. Kláry, 14 h Vystupení dětí zaěstnanců Btancké zahrady kaple sv. Kláry 15 h Vystupení Vkální skupny Rudlfvce kaple sv. Kláry Čeká na vás betlé s žvý zvířátky ve spluprác se ZOO Praha, dřevěný betlé zapůjčený Psychatrcku léčebnu v Bhncích na terase pd kaplí sv. Kláry a pří v kapl betlé d D. Kubíčkvé. Zřvé návštěvníky zahřeje hrká edvna a teplé nápje z Čajvny U cesty. Zahřát se ůžete ve vnční dku a chutnat různé druhy vín z naší Vnce sv. Kláry. Z pr vás přpravla Otevřen denně, v prsnc d 9.00 d hdn vernsáž výstavy Zpátky v dvčně Petr Jan Juračka velkfrátvé ftgrafe kní Převalskéh, p jejch čtyřěsíční pbytu v Mnglsku. Vzdělávací centru d Rzsvěcení velkéh vánčníh stru v z. Happy Mndays Každé pndělí v prsnc (krě ) ají vstup d z za krunu všchn návštěvníc Mkuláš s dprvde ptěší drbný dárke (pkud jste byl hdní) p celé dpledne v z Přjďte sledvat úplné zatění ěsíce d z. Ve spluprác s pražsku pbčku České astrncké splečnst Vánční kaón Cca-cla s prgrae pr všechny dět v h Orntlgcká vycházka za zní byvatel Vltavy. Sraz v 8.30 u hlavníh vchdu. Dalekhledy a teplé blečení s sebu! 17. a Phdvé vánce v z víkend v z bez nakupvání a uklízení. Zat s ůžete vlastnručně vyrbt drbné vánční dárky! Škly zdbí z. S vánční výzdbu ná lets v z phu pražské škly. Inf pr škly na Štědrý den v z. Otevřen d hdn. 29. a Zškla Jedndenní kurzy pr ladé zlgy, blžší nfrace najdete na Večerní prcházky v z v pátek a sbtu 9. a , 16. a a p dbu vánčních prázdnn d 27. d , vždy d 17.00, a h ůžete zjstt, c dělají zvířata p zavírací dbě. První terín d je určen pr rdče s dět, který přzpůsbíe výklad. Ostatní teríny jsu určené věke dspělý návštěvníků. Je nutné se přede bjednat na tel. čísle neb na Vstupné na večerní prhlídky je 200,pr dspělé a 120,- Kč pr dět. Vydán dne v Praze pd evdenční čísle MK ČR E Uzávěrka přístíh čísla je Vydavatel: Městská část Praha-Trja, Trjská 230/96, Praha 7-Trja, tel./fax: , e-al: cz. Redakční rada: Ing. arch. Táš Drdácký, PhDr. Bhul Kudera, Ing. Irena Markvá, Ing. Otakara Stavvčíkvá, Martna Ulaufvá, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícvá. Zl: Frtuna-Type, s. r.., Maketa: Grafs, Tsk: Sprnt Servs. Příspěvky neusí vyjadřvat názr redakce. Názry pšte na: 146 prsnec 2011

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více