prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert"

Transkript

1 ČÍSLO Ft archv BZ ěsíčník ěstské část Praha-Trja prsnec Jak bude úřad MČ tevřen kle svátků vánčních a Nvéh rku se dzvíte na STRANě 3 vánční kncert tatéž MŠ na návštěvě aneb výstava dýní cby nsprace STRANa 4 Jak s granty napřesrk STRANa 5 Grand prx 2011 STRANa 6 Specální vánční akce NQS STRANa 7

2 2 C pvažuj za důležté Vážení splubčané, stal se dbrý zvyke trjské sasprávy v půlrčních cyklech přpravt veřejnu debatu se starstu a zastuptel. Na rzdíl d červnvéh, přšl na lstpadvé setkání v sklvně dskutvat něklk desítek trjských byvatel. Děkuj vše zúčastněný za záje a věcné přpínky ke správě naší Trje. Děkuj dále vše aktvní účastníků dvu veřejných setkání k plánu rzvje (generelu) Btancké zahrady. Detalněj se budee tut, stále tevřenéu téatu, věnvat v příští čísle časpsu Trja. Nabídku trjských grantů naleznete uvntř čísla. Mhu j pět využít jedntlvc, splky, bčanská sdružení, škly, rganzace. Přednstně budu pdpřeny prjekty přpravené ve spluprác více subjektů a garantující splufnancvání z jných zdrjů. Obecný téate na rk 2012 je Přírdní park Drahaň Trja. Nejzazší terín devzdání žádstí je stanven na 13. ledna! D knce rku ještě zbývá vyčerpat některé letšní granty a tak se ůžee těšt na vděnu na něklka akcích Skla a krě nch například na Mkulášské besídce v Lděnc, setkání senrů, zpívání u vánčníh stru neb knečně na tradční vánční kncertě v záku. Přej vá kldný a slavnstní adventní čas! Táš Drdácký, starsta ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Ze zápsu z 11. zasedání zastuptelstva Mč Praha-Trja knanéh dne Prgra byl schválen 8 hlasy. Bd č. 2 Zapjení Městské část Praha-Trja d prgrau Místní Agenda 21 a ustanvení zdpvědnéh pltka a krdnátra Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání suhlasí se zapjení MČ Praha-Trja d MA 21 s cíle ucházet se získání kategre D a suhlasí s pdpru prncpů MA21 a udržtelnéh rzvje. usnesení č. 44 schválen 9 hlasy Bd č. 3 Stanvsk ke sěně pzeku parc. č. 1254/6 (759 2 ) ve vlastnctví splečnst CAPITAL INVESTMENTS s. r. za pzeky parc. č. 1221/2 (698 2 ), 1221/3 (385 2 ) a 1221/4 (655 2 ) k. ú. Trja ve vlastnctví hl.. Prahy Kse pr becní ajetek jž př předešlých jednáních pukázala na nepěr sěňvaných pzeků. BZP á pzeek parc. č. 1254/6 záje, chtějí zde realzvat bnsajvu zahradu. Pan starsta navrhuje suhlast za předpkladu vytvření vlnéh pásu, který by zůstal ve veřejnu zelení a sučástí chráněnéh údlí Haltýřskéh ptka. Zastu Zastuptelé navrhují nesuhlast se sěnu a dpručt ddělení 6 etrů z pzeků, pak by se žádst hla prjednat znvu. ZMČ neschvaluje sěnu pzeků d dby ddělení část pzeků šíř cca 6 ze stávajících parcel 1221/2, 1221/3 a 1221/4 pdél hrance pzeku 1220/1 stáva stáva k. ú. Trja (cesta). Tyt nvě vznklé pzeky zůstanu ve vlastnctví hl.. Prahy ve svěřené správě BZP za účele zachvání veřejně přístupnéh zelenéh krdru pdél Haltýřskéh ptka ve syslu aktuálně prjednávanéh Generelu BZP. usnesení č. 45 schválen 9 hlasy Bd č. 4 Stanvsk k žádst RNDr. Dáš Krpáčkvé sěnu pzeků parc. č. 1454/1 (356 2 ) a 1454/6 (43 2 ) k. ú. Trja (Pdhří u přívzu) v její vlastnctví za pzeek parc. č (389 2 ) k. ú. Trja (Na Pazderkách) ve správě MČ Praha-Trja ZMČ neschvaluje sěnu pzeků parc. č. 1454/1 a 1454/6 k. ú. Trja ve vlastnctví RNDr. Dáš Krpáčkvé za pzeek parc. č k. ú. Trja ve správě MČ Praha-Trja. usnesení č. 46 schválen 9 hlasy Bd č. 6 Žádst MČ Praha-Trja nvelzac zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze Pan starsta se zúčastnl jednání starstů tzv. alých ěstských částí, kde se starstvé dhdl deslat výzvu Zastuptelstvu hl.. Prahy s žádstí znvuustanvení Sněu starstů. Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání navrhuje nvelzvat zákn č. 131/2000 sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, tak, aby HLAVA VIII, díl 4 zákna č. 131/2000 Sb. Výbry zastuptelstva hlavníh ěsta Prahy, kse rady hlavníh ěsta Prahy a zvláštní rgány hlavníh ěsta Prahy byl dplněn zvláštní rgán hl.. Prahy Sně starstů, a dále Prcedurální tázky týkající se svlávání a jednání Sněu starstů by ěly být nálně v rzsahu dříve platné vyhlášky hl.. Prahy č. 11/1992 Sb. hl.. Prahy. ZMČ žádá Zastuptelstv hlavníh ěsta Prahy, aby předlžl Pslanecké sněvně Parlaentu ČR návrh nvelzace zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, dle bdu a) tht usnesení. usnesení č. 48 schválen 9 hlasy Bd č. 7 z nfrací starsty prjednávané kauzy (úvz BZP, MO Blanka, ZZS) v pndělí 21. lstpadu se uskutečnla prezentace aktualzace Generelu BZ. Pan starsta přpravuje za MČ stanvsk, které bude deslán začátke prsnce. Pan starsta zvažuje referendu k plánvané výstavbě adnstratvně prvzní budvy ZZS, zajíá h aktuální názr trjských byvatel. Z phledu pana starsty stále trvá výhrada nevhdnéh uístění. Pkud se referendu neb průzku uskuteční, je nutné v předsthu detalně nfrvat bčany. Příležtstí bude výstava Trjské plány, kde bude ZZS také vystavena. Mentálně se prjednává zěna ÚPn. Bd č. 8 Infrace zastuptelů z výbrů a dbrných ksí P. Bejček se dtazuje na záležtst s ubytvání strážníků. Aktuální návrh (byt v DSS) pdle pana starsty není přílš vhdný. Skl také neá k dspzc pkj s vlastní WC. P. Bejček: nad ulcí Pd Havránku se buduje nvá cykltrasa, značky budu ddány; zůstává prblé s výjezde z ulce Pd Havránku kvůl parkující vzů v Trjské. Pan starsta upřesňuje, že reknstrukce křžvatky je ve fáz stavebníh pvlení; na TSK také byla pdána žádst pravu výtluků v ulc Pd Havránku. Pan Bejček upzrňuje na velku díru v ulc Nad Kazanku. Ing. Křenský se dtazuje na stuac chdníku d Pdhří. Pan starsta: věc se nvě pr OMI prjektuje, nebť vydané ÚR na vybudvání chdníku + řešení křžvatky prpadl. Nvě se přdává autbusvá zastávka pd Salabku a zpracvává se tčka autbusu v Pdhří. Celé téa bude prjednán také s byvatel Pdhří. JUDr. Čadská se dtazuje na buducnst pšty v areálu Dplatckéh servsu. Pan starsta bude jednat s ajtel zachvání nejen pšty, ale využtí dalších vlných prstr. JUDr. Čadská se dále vyjadřuje ke Generelu BZ s tí, že žádné úpravy, které byl žádán, nebyly splněny. P. Knttel: stále není upraven dpravní značení v Rybářích. U kntejnerů v Sádkách je neustále nepřádek. P. starsta: pět budee urgvat dplnění značení u lávky. Fra, která kntejnery vyváží, á na starst také úkld jejch klí. Ing. Bryknar: úpravy ve škle Trjská d pndělí se ve všech prstrách ZŠ a TGSČ učl tak, jak ěl, vntřní část jsu jž htvy. S ředtele ZŠ byla řešena žnst uzaykatelnst vstupu d ZŠ d tělcvčny. Kse becníh ajetku řešla ajetkvé vypřádání příjezdu d Skla, žádst na dkupení bytu v Sádkách ze strany MUDr. Werervé a anželů Tesařvých, se který kse nesuhlasla. Slv dstává pan Tesař. Vysvětluje důvd žádst dkupení bytu a rdnace v Sádkách. Ing. Křenský hdntí čnnst stravvací kse, záps získá šklská kse. Paní Ftlvá: Fnanční výbr se sejde ve středu , zprávu pdá na příští jednání ZMČ. 14. prsnce v 17. hdn prběhne u škly rzsvícení vánčníh stru. Příští zasedání ZMČ se uskuteční 13. neb 15. prsnce. Úplné znění zápsu naleznete na Ing. arch. T. Drdácký, starsta 142 srpen 2011

3 3 Jak bude Úč tevřen na knc rku Pkladna bude pr veřejnst napsledy tevřena d hd. Jedná se převážně úhrady nájenéh, rekreačních a ubytvacích pplatků, úhradu pplatků ze psů, pplatků za zábr veřejnéh prstranství a pd.. Bezhtvstní platby a úhrada v htvst na přepážkách bank na účet ěstské část jsu dle dspzc jedntlvých bank žné d knce rku. Ověřvat pdpsy a lstny budee napsledy ve středu d hd. Pdatelna úřadu bude d tevřena v nrálních úředních hdnách, v týdnu d pdle rzpsu v ráečku: Vzhlede k čerpání dvlené jedntlvý zaěstnanc úřadu bych vás chtěla pžádat, abyste s návštěvu na úřadě pdatelny ve dnech d d přede dluvl s jedntlvý úředníky. Děkuj za pchpení a přej vše příjené pržtí vánčních svátků a nh úspěchů v nvé rce. Ing. Irena Markvá, tajence ÚMČ Praha-Trja ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Scální a zdravtní kse Na lstpadvé schůzce Scální a zdravtní kse se prjednávala tat téata: Setkání senrů v 17 hd. v Skle Trja (hste bude Ing. Danela Slvá z ÚMČ Praha-Trja, která bude d d 18 hd. dpvídat na dtazy hledně kácení dřevn a třídění dpadu). Těšte se na prítání zajíavéh dkuentu! Dva uvlněné byty v Dě spkjenéh stáří (DSS), pdínky přjetí d DSS a kvalta prváděné dnáškvé služby (kse dpručla přdělt byty dle přadníku pr bčany s trvalý pbyte v MČ Praha-Trja. Členvé kse se seznál s pdínka přjetí d DSS: žadatel usí být sběstačný, usí ít pdanu žádst d Du s pečvatelsku službu č bdbnéh zařízení neb předlžt prhlášení příbuzných, že se v případě zhršení jejch zdravtníh stavu ně d té dby pstarají) Gratulace bčanů a pčet senrů v Trj (pčet byvatel k 11/ , senrů nad 80 let 43, nad 70 let 99, nad 60 let 242. Pčet dětí d 15 let 191, d 18 let 217 z celkvéh pčtu byvatel) Inf Dů ntegrvané pc pr atky v tísn (DIP) a pdínky přjetí, buducí dětské hřště (za bělruský velvyslanectví) a prstry pr služebnu Městské plce Předsedkyně kse Ing. Otakara Stavvčíkvá zve srdečně všechny senry na prsncvé setkání! Renata Zajícvá, tajence SZK Inzerce trjský kalendář Městská část Praha-Trja ve spluprác s GHMP vás zve na d 16 h v trjské záku a. v. chna z tradvc vánční še (1654) Krní subr Rtrnell kledy Z jednání fnančníh výbru ZMČ Praha-Trja dne Fnanční výbr ZMČ Praha-Trja se zabýval plnění rzpčtu ěstské část v rce Rzpčet je plněn rvněrně, ke knc října jsu příjy plněny na 90% a výdaje na 70%. V letšní rce usela být příjvá a výdajvá stránka rzpčtu psílena prstředky vytvřené v nulých letech na úhradu kanalzace Na Pazderce. Prbíhá příprava rzpčtu na rk 2012, který je závslý na schválení rzpčtu hl.. Prahy a výše rzpčtu se bude dvíjet d letšníh hspdářskéh výsledku MČ ve zdaňvané čnnst. Dále byl členvé fnančníh výbru nfrván prbíhajících přípravách na účetní dpsvání ajetku v hlavní čnnst k Fnanční výbr se dále zabýval žádst dkupení bytu a rdnace v dě Sádky 327/5, Praha-Trja. Přjal usnesení, ve které nesuhlasí s prdeje bytu an rdnace. Fnanční výbr nedpručuje prdávat žádný ajetek MČ d dby, než bude znáa skutečná ptřeba fnančních prstředků na přede určené nvestce. Přjďte se naladt na blížící se vánce pd slavnstně nasvícenu česku lípu! vystupení dětí ze ZŠ a studentů Trjskéh gynáza s vánční téatku Ve středu d 17 hd v areálu ZŠ Trjská (u pníku padlých) Prgra bude trvat as hdnu, str bude nasvícený až d redakce prsnec

4 4 zajíavst Ing. Karel Mach Ft Grafs ŽIVOT V TROJI Ft Zuzana Kcvá V pndělí 28. lstpadu prběhl v sále restaurace TJ Skl Trja srdečné setkání bčanů se starstu. V přátelské atsféře se běhe dvu hdn pdařl prjednat avzvaná téata Úzeníh plánu, tunelu Blanka, nvéh stu, plánvané stavby a buducí trjské záěry knkrétní stížnst, výhrady a náěty k kažtéu řešení. Stále zůstává v záju veřejnst prblé velké dpravní zátěže Trjské ulce, bezpečnst, přádek, čstta a nevyhvující stav vzvek, chdníků, parkvání, chybějícíh světlení a úkldu v našch ulcích. Na setkání také anažer Trjskéh gynáza pan Mgr. Rad Jendřejas přednesl nabídku vzdělávacích kurzů pr veřejnst. Zaěření těcht přednášek ůžete vlvnt vaší výběre. Anketní lístky schránka na dpvěd jsu k dspzc na úřadě MČ. TD Kaple sv. Václava v Pdhří O kaplčku sv. Václava je pěrně značný záje z řad veřejnst. Př Dnech evrpskéh dědctví byla pěrně hjně navštěvvána nejen pražský návštěvníky, ale pražský. Na prhlídku kaplčky přjela exkurze ze Strašecíh a Karlvých Varů. Na den sv. Václava zde prběhla še svatá, kdy největší účast byla z řad Salesánů př bhslužbě kněze Sklenáře. Čas d času je kaplčka zpřístupněna z phledu přes říže ve vyhlášených dnech, zejéna sbtách a nedělích v sezně. Ft Ing. Karel Mach starsta s bčany Ft Ing. Karel Mach Ft B. Kudera žvt v trj pr radst vašch dětí Dýňhrátky v trjské šklce Budky krítka prdává Seenářský závd, Lesy ČR z Týnště n. Orlcí, trjský kalendář d Venezuely jste srdečně zván prstřednctví přednášky s besedu trjskéh cestvatele Jana Lpskéh. Je t další příležtst zhlédnut zajíavé íst na zeěkul, ka se většna z nás nepdívá. Setkání s Jane Lpský se uskuteční ve středu 18. ledna 2012 d 17 hdn v aule Trjskéh gynáza. bk 146 prsnec 2011 Něklk pdzních dnů jse v ateřské škle věnval dýňhraní. Nejprve jse navštívl výstavu dýní v btancké zahradě, kde jse hl bdvvat rzanté barvy a tvary těcht pldů a dzvědět se více jejch pěstvání a další zpracvání. Ve šklce s dět vyzdbly třídy a chdby papírvý dýně a vyrbly s dýňvé panáčky zdbené nasbíraný přírdnna (alé pldy dýní ná věnvala jedna z anek). Pslední říjnvý den se pak šklka prěnla ve strašdelný hrad plný čardějek, kuzelníků, duchů a kstlvců, kteří s př splečné tanc a sutěžích přpněl půvdní keltský svátek, dnes znáý jak Hallween. Lenka Schrvá

5 5 ŽIVOT V TROJI OPEN Flrbal Trja 2011 Běhe víkendu prběhl 3. rčník turnaje, který d rku 2009 splečně přádají Trjské gynázu, bčanské sdružení Trjskúhelník a Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska. Lets pskytla pdpru také Městská část Praha-Trja ve frě grantu. Byl přhlášen devět týů, turnaj jch v sbtu naknec rzehrál s. Úvdní den patřl zápasů ve dvu kvalfkačních skupnách, v neděl byla dehrána utkání fru play-ff (vyřazvací způsbe). Nejlepší týy s t na závěr rzdaly edale, nejdřív nastupl pražení sefnalsté v zápase třetí íst, následně se pak dvě nepražená družstva utkala ve fnále v bj putvní phár a zlaté edale. Ty získal a phár z lňskéh rku bhájl Gynázu Jarslava Seferta. Obdbně jak v ln předvedl svu kvaltu hráč ze Sukré střední škly výpčetní technky, nezískal sce stříbr, ale hu se těšt z brnzvých edalí. D fnále se tentkrát prbjval student Eurškly Praha. Překvapení turnaje byl výkn chlapců z Eurškly Straknce. Přjel ve značně slabené sestavě, nebť j těsně před zahájení turnaje necněl dva klíčví hráč. Přest se dkázal prbjvat až d sefnále. Všechna utkání se hrála v délce 2 x 12 nut, převážně ve vel svžné tepu. Závěrečné vyhdncení prběhl v aule Trjskéh gynáza. Ceny, edale phár pr vítěze předal nejúspěšnější hráčů ředtel ESO Eurškla Rad Jendřejas, první ístpředseda Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska Petr Jadrný a ředtelka Trjskéh gynáza Zuzana Venclíkvá. Ocenění se dčkal také nejlepší střelec turnaje artn šek z vítěznéh Gynáza Jarslava Seferta a nejlepší brankář flp k v á ř z téhž týu. I letšní rčník flrbalvéh turnaje dkazuje, že nzí žác sukrých škl dkáží vel efektvně nalžt se svý vlný čase a věnují h bhulbé aktvtě. Uznání patří také vše veducí týů, kteří dkáží své svěřence k tět aktvtá tvvat. Pděkvání patří také rganzátrů turnaje. Mgr. Rad Jendřejas napsal nás Městská část Praha-Trja vyhlašuje grantvé řízení pr rk 2012 na pdpru prjektů v blast rzvje ěstské část, bčanské splečnst a vlnčasvých aktvt v prstru trjské ktlny harngra grantvéh řízení Vyhlášení grantů: Uknčení přjíání žádstí: , hd. Schválení rgáne ěstské část: d Oznáení výsledků: d Uzavření sluv: d Teatcké blast I. Kvalta žvtníh prstředí, krajna, eklge 1) kvalta bytnéh prstředí, vzhled a čstta bce 2) péče zeleň ěstské část (důraz na eklgcké a tradční fry) 3) péče krajnu, přírdní paátky, pěší cesty II. Žvt ve veřejné prstru, bčanská splečnst 1) žvt ve veřejné prstru bezpečná ísta setkávání 2) vzhled a vybavení veřejných prstranství (blář, dětská hřště...) 3) rzvj bčanské splečnst (pdpra ncatv, splků a sdružení) 4) prstr a žvt u řeky 5) pdpra bchdu, služeb a pdnkání pr byvatele a návštěvníky III. Publkační a prpagační aktvty 1) publkační čnnst 2) nfrační a prpagační služby (nfrační tabule, naučné stezky...) 3) splupráce a partnerství uvntř vně trjské ktlny IV. Kulturní a splečenské akce 1) přádání kulturních a splečenských akcí, festvalů 2) přádání splečenských setkání, vycházek, výletů 3) teatcká setkání, výtvarné dílny, senáře V. Sprt, tělvýchva, vlný čas 1) přádání sprtvních akcí 2) pdpra čnnst sprtvních klubů 3) sprt a hry v přírdě 4) aktvty dětí a ládeže 5) pdpra aktvníh stáří VI. Vzdělávání 1) přádání přednášek, kurzů, kružků apd. 2) splupráce škl a vzdělávacích nsttucí (základní, středšklské, VŠ) 3) vzdělávací prgray pr byvatele ěstské část V Praze dne Ing. arch. Táš Drdácký, starsta Městské část Praha-Trja detalní nfrace a přhlášky jsu k dspzc na úřední desce, webvých stránkách www. ctrja.cz a v pdatelně úřadu MČ Praha-Trja. Trja jednčka pr kepující Nedávn ě zaujala přlžená apka je t plán rzístění kepů v Praze v bržurce ubytvání vydané Pražsku nfrační službu. Z apky je patrné dnantní pstavení naší ěstské část v tt bru ubytvávání. Je t výsledek jž dluh se vyvíjející neregulvané sukré ncatvy nhých našch susedů trjskéh Skla. Př tvrbě nvéh webu v Nadac Qud Schwanka, Trja ěst v zelen, jse napčítal nejéně sed kepů v bvdu naší ěstské část, které an nejsu všechny na zíněné apce uvedeny. Kntakty na trjské kepy na nhé další trjské zajíavst ůžete nalézt na výše uvedené webvé adrese. Ing. arch. Václav Valtr lstpad

6 6 ŽIVOT V TROJI Slavnstní kncert Ft J. Tůa U příležtst státníh svátku ČR uspřádala 30. října 2011 d 18 hdn Městská část Praha-Trja ve spluprác s Galerí hl.. Prahy slavnstní kncert v Císařské sále Trjskéh záku. Vys tupl DUO SEMPLICE Lukáš Dbrdnský (harfa) a Vít Hér (flétna). Pčetné publku cenl nejen skladby význačných skladatelů, ale ukázky vlastní tvrby bu hudebníků. Je dbře, že se tradce takvýcht akcí v Trj udržela. Text a ft bk ŽIVOT V TROJI a klí Ozdravný pbyt v Pděbradech 2011 SPCCH nfruje Uístění na stupních vítězů: Jedntlvc d 7 let: 1. Hauz Flp 2. Zbal Ran 146 prsnec 2011 SPCCH Ft B. Kudera sp k s Naše letšníh r arzenny) jských p í n ř (v zá sdesáté latých ly pánku ě z t a t Š l e e, v t u dě s tre slavsk í n s dalš í Věru Čá tne Dk hradě ve r l za eda vu a Ma btancké strázy. rt é e k g z s l ž sešl a ř H r ístě du čty l v p vysad 10. lstpa na jedn edalí. y k čtvrte ady se ted pjských y l r Dh tých ct zla dvaná Ft B. Kudera Paní Věra Martnvská (rz. Jílkvá) se dne džívá 90 let. V Trj j znají hlavně členvé Svazu pstžených cvlzační chrba. V tét rganzac s celstátní půsbnstí (dříve pd názve Svaz nvaldů) paní Martnvská na Praze 7 pracvala d rku 1984 jak předsedkyně. Běhe let zrganzvala celu řadu jarních neb pdzních rekndčních pbytů včetně zdravných pbytů v Pděbradech, na které jejch účastníc stále rád vzpínají. V rce 2004 j bhužel psthl necnění, které uknčl její aktvní čnnst pr splubčany. K význačnéu jubleu jí všchn přejee ještě další léta na zaslužené dpčnku. Ft B. Kudera jští p Oly vé z ě t í v j ana Zátpkavákrásné r T v usedka D u slavl lu Ft HN Zuzana Šajlervá Organzace Svazu pstžených cvlzační chrba Praha 7 uspřádala blíbený týdenní pbyt v Lázních Pděbrady d d Tentkrát jse ěl rekrdní účast, byl nás 45 a z th 14 Trjáků. V průběhu pbytu ná trchu zapršel, ale dbru náladu t nku nezkazl. Naše hlavní starst byla p snídan neb p bědě drazt včas na kupel, prjít se krásný pdzní lázeňský parke a p ěstě. Vyzkušel jse kvaltu zákusků v ístních cukrárnách. Význačná byla středa, která je dne přádání trhu v ulc přlehlé k lázeňské budvě. Mnzí z nás s ta ledacs nakupl pr naše rdny už s vyhlídku na blížící se Vánce. Vycházka d Lbce a k sutku Labe s Cdlnu se také uskutečnla když s enší pčte účastníků než v nulé rce. Sbta byla dne farářských trhů. Něc dbréh jse s ta také kupl. V neděl p bědě jse s udělal výlet d nárdpsnéh skanzenu v Přervě nad Labe. T už byl příjené pčasí a vše se ná prhlídka pěkných starých chalup vel líbla. Pjedete-l aute kl, nezapeňte se ta zastavt. Od prsnce ta budu ít vánční výzdbu. V pndělí jse se všchn ve zdraví vrátl zpět d Prahy a těšíe se, že se v Pděbradech za rk zase sejdee. Pbyt se uskutečnl s fnanční příspěvke MČ Praha-Trja. J. Tůa 3. Nváček Vncent 3. Vacl Vjtech 2. Kčí Matyáš 3. Pštra Ran l. Jedntlvc nad 7 let: 1. Hájek Karel Skupny Družstva: 1. Hájkv Undsputed (Karel a Marek Hájkv) 2. Kraešv Kraešác (Vlaďka, Vktr, Ondřej a Jarslav Kraešv) 3. Kčv Kččác (Jakub, Jan a Matyáš Kčí)

7 7 Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen Dárky ců k Ván Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen přpravla pr trjské bčany řádnu vánční akc žnst zakupení některých publkací a DVD vydaných nadací za specální sníženu vánční cenu: ŽIVOT V TROJI V trjské galer se blancuje V trjské Galer u lávky se 27. října (v předvečer státníh svátku) uskutečnla vernsáž dkuentární výstavy, která přpíná desáté výrčí zalžení tét galere. Krě trjských susedů se vernsáže zúčastnl nzí uělc, kteří v průběhu zíněných deset let v galer vystavval svá díla. Byl jch kle padesátky. Vystavují se ftgrafe z uskutečněných vernsáží, přízené tce a syne Kavanvý, své ftgrafe pskytl anželé Kuderv. V galer je žn přehrávat vdeklpy z vernsáží, přízené B. Kuderu a sestříhané Jane Lpský. Vznkla tak vel zajíavá žnst ucelenéh phledu na fungvání nsttuce, která užnla prezentac nejen vynkajících výtvarníků. Př vernsážích čast vystupval znáí herc a hudebníc. Výstavu je žn navštívt jak bvykle v pátek (15 17 h), v sbtu a v neděl (11 17 h) až d 1. ledna AKČNÍ BALÍČKY n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 550,- Kč n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 500,- Kč PUBLIKACE n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) 500,- Kč (půvdně 850,-) n Publkace Hstre trjskéh Skla 150,- Kč (půvdně 240,-) n Publkace Legendy a rytáty z Trje a Pdhří 150,- Kč (půvdně 199,-) n Phlednce z Trje 50,- Kč (půvdně 100,-) DVD n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 100,- Kč (půvdně 150,-) n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 50,- Kč (půvdně 100,-) Uvedené akční balíčky, publkace a DVD je žn zakupt v sídle Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen (p předchzí dluvě s pracvncí nadace paní Helenu Rösslervu) na adrese: Pd Havránku 75/13, Praha-Trja, tel/fax: , bl: , e-al: neb na sekretarátu Úřadu MČ Praha-Trja u slečny Martny Ulaufvé: Trjská 230/96, Praha-Trja, tel , e-al: v dbě d 6. d 31. prsnce Text a ft bk trjský kalendář TJ Skl Trja a MČ Praha-Trja vás zvu na Předkulášské nedělní cvčení :00 12:00 h 3 ucelené cvčební hdny v tělcvčně ZŠ (autbus 112 zastávka Čechva škla) P cvčení vás zvee na splečné psezení u svařáku a drbnéh phštění. Každá účastnce s dnese alý vánční dáreček a časpsy s recepty. Cvčt s vá budu lektrky TJ Skl Trja Hstrck á pzván ka z pv dn zat pené gal ere (20 02) gra 8:30 9:00 Prezence pr 9:00 9:50 BOSU I. cvčení na balanční pdlžce (vt) 9:00 9:50 PILATES + GYMBALL (t) 10:05 10:55 BOSU II cvčení na balanční pdlžce (vt) 10:05 10:55 AEROBIC (t) 11:05 11:50 BODYSTYLING + OVERBALL (t) 11:50 12:00 ZÁVĚREČNÝ STREČINK (t) Účastncký pplatek 120,- Kč, důchdce 50,- Kč (pr nečleny ČOS 200,- Kč) (vt) = velká tělcvčna, (t) = alá tělcvčna v neděl d 16 hdn v tělcvčně u trjské škly Věříe, že lets byly dět z Trje a klí hdné, a prt jse pět pzval d trjské tělcvčny Mkuláše s čerte a anděle. Běhe nedělníh dpledne vás čeká dvadelní phádka, výtvarná dílna, vystupení aerbku, zábava a kulášská nadílka. Na všechny dět s jejch dprvde se c těšíe!!! S sebu: přezůvky, phdlné blečení, dbrá nálada. Vstupné: 70,- Kč/dítě Uknčení akce: kle 18. hdny Běhe dpledne ají rdče zdpvědnst za své dět!!! TJ Skl Trja prsnec

8 8 trjský kalendář BZ pr vás přpravla Lanvku na Větruš (ptěšt nejen duš) IJ. U ngrád, J. Tvr dň tp na výlet Vážení čtenář a tursté, tent výlet hu vřele dpručt pěší turstů autturstů, lvníků pěkných výhledů dbrých restaurací. Dnantu Ústí nad Labe je už d 19. stletí výletní záeček Větruše. Od lňskéh rku vás k něu na Sudný vrch vyveze krásná lanvka, jejž nástupní stance se nachází u bchdníh středska Fóru. Dráha je dluhá 330 etrů a je nejdelší dráhu bez pdpěrných slupů v Česku. Lanvka jezdí každých 15 nut, cesta trvá zhruba dvě nuty. Větruše á vel phnutý sud (z výletní restaurace ubytvna, uzavření bjektu pr zchátralst, nepvedené prvatzace a spekulatvní prdeje, vandalvé, úyslně zalžený pžár). Sučasná stavba pchází z r a její celrčně přístupná věž služí jak rzhledna. Z ní je nezapenutelný výhled d údlí Labe, jeh sutk s Bílnu, na vrchy Českéh středhří a ěst. Nedalek záečku se nachází přírdní a zrcadlvé bludště (tevřen hd., vstup 10,- Kč, taktéž rzhledna). V blízké klí jsu pzůstatky středvěkéh ppravště, dtud praení název Sudný vrch. U Větruše začíná také 4 k dluhá naučná stezka, která vede k nárdní přírdní paátce Vrkč, skále se slupcvý rzklade čedče, přpínající rzčesané vlasy, dkud ůžete pkračvat k Vaňvskéu vdpádu, nejvyššíu v České středhří. Mtrsté usí ve Vaňvě dbčt kusek d převzu přes řeku Labe, pdjezde pd železnční tratí se dstanete d ulce Čajkvskéh rvnběžně za tratí a pd Vrkče ůžete zaparkvat. Odtud se vydáte vzhůru pdél Pdlešínskéh ptka, až se napjíte u Vaňvskéh vdpádu na zelenu turstcku značku, která vede až na vyhlídku, dkud hrad Střekv vypadá jak dětská hračka a Labe jak bezvýznaná říčka. D Ustí nad Labe, hl. nádraží, se dstanete vlake z pražskéh hlavníh nádraží v 9.31 hd., v Ústí ppjdete kusek kupředu ve sěru jízdy a pčkáte s na lanvku. Mtrsté t ají sce jedndušší aute se dá vyjet až k Větruš, ale chudí se dbrdružnu cestu. Nejrychlejší cesta dů je příý vlake zase z ústeckéh hlavníh nádraží (15.40, 16.13, 17.13, 17.40, hd.). Pkud vá zbyde čas, ůžete se vydat na nvu vlně přístupnu rzhlednu Střekvská vyhlídka na prtější kpc Sedl buď trlejbuse č.60, 62, buse č. 9 d nádraží d zastávky se zajíavý názve Pslední cesta a dál ulce Českých bratří a Pděbradvu (zde se dá parkvat). Př tét vlbě ůžete nasednut na vlak ve Střekvě (16:08) a s přestupe ve Všetatech (17:21) se vrátíte na pražské hlavní nádraží. čerpán z: nvnky.cz, úprava a dplnění R. Zajícvá, všechna fta Zajícvá Ořechy a říšky Výstavní sál řechvý, denně 9-16 hdn Adventní rzjíání hd. 13 h Pjďte s ná vytvřt žvý Betlé s bblcký čtení zahájení před kaplí sv. Kláry, 14 h Vystupení dětí zaěstnanců Btancké zahrady kaple sv. Kláry 15 h Vystupení Vkální skupny Rudlfvce kaple sv. Kláry Čeká na vás betlé s žvý zvířátky ve spluprác se ZOO Praha, dřevěný betlé zapůjčený Psychatrcku léčebnu v Bhncích na terase pd kaplí sv. Kláry a pří v kapl betlé d D. Kubíčkvé. Zřvé návštěvníky zahřeje hrká edvna a teplé nápje z Čajvny U cesty. Zahřát se ůžete ve vnční dku a chutnat různé druhy vín z naší Vnce sv. Kláry. Z pr vás přpravla Otevřen denně, v prsnc d 9.00 d hdn vernsáž výstavy Zpátky v dvčně Petr Jan Juračka velkfrátvé ftgrafe kní Převalskéh, p jejch čtyřěsíční pbytu v Mnglsku. Vzdělávací centru d Rzsvěcení velkéh vánčníh stru v z. Happy Mndays Každé pndělí v prsnc (krě ) ají vstup d z za krunu všchn návštěvníc Mkuláš s dprvde ptěší drbný dárke (pkud jste byl hdní) p celé dpledne v z Přjďte sledvat úplné zatění ěsíce d z. Ve spluprác s pražsku pbčku České astrncké splečnst Vánční kaón Cca-cla s prgrae pr všechny dět v h Orntlgcká vycházka za zní byvatel Vltavy. Sraz v 8.30 u hlavníh vchdu. Dalekhledy a teplé blečení s sebu! 17. a Phdvé vánce v z víkend v z bez nakupvání a uklízení. Zat s ůžete vlastnručně vyrbt drbné vánční dárky! Škly zdbí z. S vánční výzdbu ná lets v z phu pražské škly. Inf pr škly na Štědrý den v z. Otevřen d hdn. 29. a Zškla Jedndenní kurzy pr ladé zlgy, blžší nfrace najdete na Večerní prcházky v z v pátek a sbtu 9. a , 16. a a p dbu vánčních prázdnn d 27. d , vždy d 17.00, a h ůžete zjstt, c dělají zvířata p zavírací dbě. První terín d je určen pr rdče s dět, který přzpůsbíe výklad. Ostatní teríny jsu určené věke dspělý návštěvníků. Je nutné se přede bjednat na tel. čísle neb na Vstupné na večerní prhlídky je 200,pr dspělé a 120,- Kč pr dět. Vydán dne v Praze pd evdenční čísle MK ČR E Uzávěrka přístíh čísla je Vydavatel: Městská část Praha-Trja, Trjská 230/96, Praha 7-Trja, tel./fax: , e-al: cz. Redakční rada: Ing. arch. Táš Drdácký, PhDr. Bhul Kudera, Ing. Irena Markvá, Ing. Otakara Stavvčíkvá, Martna Ulaufvá, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícvá. Zl: Frtuna-Type, s. r.., Maketa: Grafs, Tsk: Sprnt Servs. Příspěvky neusí vyjadřvat názr redakce. Názry pšte na: 146 prsnec 2011

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis ze zasedání ZO Babice knanéh dne 24.8.2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítmni: Haluza Karel, Marks Marcela, Šebkvá Helena, Chadraba Jan, Jež Mirslav, Klubvá Martina, Vrábelvá Kateřina, Heřmanský

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Svémyslice ze dne 24. února 2011 konaného v budově OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Svémyslice ze dne 24. února 2011 konaného v budově OÚ Zápis ze zasedání becníh zastupitelstva bce ze dne 24. únra 2011 knanéh v budvě OÚ Přítmni: p. Hjer, p. Zámečník, p. Mgr. Beňvá, p. Fabian, p. Fridrich, p. Ing. Ježek, p. Šufek Zapisvatel: Mgr. Petra Beňvá

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen.

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen. Obec Hrní Maršv Zápis z veřejnéh zasedání zastupitelstva bce č. 2/2015, knanéh dne 19. 05. 2015 v zasedací místnsti Obecníh úřadu Hrní Maršv Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítmn: 12 členů zastupitelstva:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

MMB Název: Úprava Domu pánů z Kunštátu - návrh rozpočtového opatření. Obsah: (str. 2-4) (str. 5) Návrh usnesení:

MMB Název: Úprava Domu pánů z Kunštátu - návrh rozpočtového opatření. Obsah: (str. 2-4) (str. 5) Návrh usnesení: * Rada města Brna MMB20680 ZM7/ 4ffí> Z7/020. zasedání Zastuptelstva města Brna knané dne 6. 9.206 Název: Úprava Dmu pánů z Kunštátu - návrh rzpčtvéh patření důvdvá zpráva rzpčtvé patření - tabulka Obsah:

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více