prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2011 měsíčník městské části Praha-Troja Jak bude úřad MČ otevřen kolem svátků vánočních a Nového roku se dozvíte vánoční koncert"

Transkript

1 ČÍSLO Ft archv BZ ěsíčník ěstské část Praha-Trja prsnec Jak bude úřad MČ tevřen kle svátků vánčních a Nvéh rku se dzvíte na STRANě 3 vánční kncert tatéž MŠ na návštěvě aneb výstava dýní cby nsprace STRANa 4 Jak s granty napřesrk STRANa 5 Grand prx 2011 STRANa 6 Specální vánční akce NQS STRANa 7

2 2 C pvažuj za důležté Vážení splubčané, stal se dbrý zvyke trjské sasprávy v půlrčních cyklech přpravt veřejnu debatu se starstu a zastuptel. Na rzdíl d červnvéh, přšl na lstpadvé setkání v sklvně dskutvat něklk desítek trjských byvatel. Děkuj vše zúčastněný za záje a věcné přpínky ke správě naší Trje. Děkuj dále vše aktvní účastníků dvu veřejných setkání k plánu rzvje (generelu) Btancké zahrady. Detalněj se budee tut, stále tevřenéu téatu, věnvat v příští čísle časpsu Trja. Nabídku trjských grantů naleznete uvntř čísla. Mhu j pět využít jedntlvc, splky, bčanská sdružení, škly, rganzace. Přednstně budu pdpřeny prjekty přpravené ve spluprác více subjektů a garantující splufnancvání z jných zdrjů. Obecný téate na rk 2012 je Přírdní park Drahaň Trja. Nejzazší terín devzdání žádstí je stanven na 13. ledna! D knce rku ještě zbývá vyčerpat některé letšní granty a tak se ůžee těšt na vděnu na něklka akcích Skla a krě nch například na Mkulášské besídce v Lděnc, setkání senrů, zpívání u vánčníh stru neb knečně na tradční vánční kncertě v záku. Přej vá kldný a slavnstní adventní čas! Táš Drdácký, starsta ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Ze zápsu z 11. zasedání zastuptelstva Mč Praha-Trja knanéh dne Prgra byl schválen 8 hlasy. Bd č. 2 Zapjení Městské část Praha-Trja d prgrau Místní Agenda 21 a ustanvení zdpvědnéh pltka a krdnátra Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání suhlasí se zapjení MČ Praha-Trja d MA 21 s cíle ucházet se získání kategre D a suhlasí s pdpru prncpů MA21 a udržtelnéh rzvje. usnesení č. 44 schválen 9 hlasy Bd č. 3 Stanvsk ke sěně pzeku parc. č. 1254/6 (759 2 ) ve vlastnctví splečnst CAPITAL INVESTMENTS s. r. za pzeky parc. č. 1221/2 (698 2 ), 1221/3 (385 2 ) a 1221/4 (655 2 ) k. ú. Trja ve vlastnctví hl.. Prahy Kse pr becní ajetek jž př předešlých jednáních pukázala na nepěr sěňvaných pzeků. BZP á pzeek parc. č. 1254/6 záje, chtějí zde realzvat bnsajvu zahradu. Pan starsta navrhuje suhlast za předpkladu vytvření vlnéh pásu, který by zůstal ve veřejnu zelení a sučástí chráněnéh údlí Haltýřskéh ptka. Zastu Zastuptelé navrhují nesuhlast se sěnu a dpručt ddělení 6 etrů z pzeků, pak by se žádst hla prjednat znvu. ZMČ neschvaluje sěnu pzeků d dby ddělení část pzeků šíř cca 6 ze stávajících parcel 1221/2, 1221/3 a 1221/4 pdél hrance pzeku 1220/1 stáva stáva k. ú. Trja (cesta). Tyt nvě vznklé pzeky zůstanu ve vlastnctví hl.. Prahy ve svěřené správě BZP za účele zachvání veřejně přístupnéh zelenéh krdru pdél Haltýřskéh ptka ve syslu aktuálně prjednávanéh Generelu BZP. usnesení č. 45 schválen 9 hlasy Bd č. 4 Stanvsk k žádst RNDr. Dáš Krpáčkvé sěnu pzeků parc. č. 1454/1 (356 2 ) a 1454/6 (43 2 ) k. ú. Trja (Pdhří u přívzu) v její vlastnctví za pzeek parc. č (389 2 ) k. ú. Trja (Na Pazderkách) ve správě MČ Praha-Trja ZMČ neschvaluje sěnu pzeků parc. č. 1454/1 a 1454/6 k. ú. Trja ve vlastnctví RNDr. Dáš Krpáčkvé za pzeek parc. č k. ú. Trja ve správě MČ Praha-Trja. usnesení č. 46 schválen 9 hlasy Bd č. 6 Žádst MČ Praha-Trja nvelzac zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze Pan starsta se zúčastnl jednání starstů tzv. alých ěstských částí, kde se starstvé dhdl deslat výzvu Zastuptelstvu hl.. Prahy s žádstí znvuustanvení Sněu starstů. Zastuptelstv MČ Praha-Trja p prjednání navrhuje nvelzvat zákn č. 131/2000 sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, tak, aby HLAVA VIII, díl 4 zákna č. 131/2000 Sb. Výbry zastuptelstva hlavníh ěsta Prahy, kse rady hlavníh ěsta Prahy a zvláštní rgány hlavníh ěsta Prahy byl dplněn zvláštní rgán hl.. Prahy Sně starstů, a dále Prcedurální tázky týkající se svlávání a jednání Sněu starstů by ěly být nálně v rzsahu dříve platné vyhlášky hl.. Prahy č. 11/1992 Sb. hl.. Prahy. ZMČ žádá Zastuptelstv hlavníh ěsta Prahy, aby předlžl Pslanecké sněvně Parlaentu ČR návrh nvelzace zákna č. 131/2000 Sb., hlavní ěstě Praze, ve znění pzdějších předpsů, dle bdu a) tht usnesení. usnesení č. 48 schválen 9 hlasy Bd č. 7 z nfrací starsty prjednávané kauzy (úvz BZP, MO Blanka, ZZS) v pndělí 21. lstpadu se uskutečnla prezentace aktualzace Generelu BZ. Pan starsta přpravuje za MČ stanvsk, které bude deslán začátke prsnce. Pan starsta zvažuje referendu k plánvané výstavbě adnstratvně prvzní budvy ZZS, zajíá h aktuální názr trjských byvatel. Z phledu pana starsty stále trvá výhrada nevhdnéh uístění. Pkud se referendu neb průzku uskuteční, je nutné v předsthu detalně nfrvat bčany. Příležtstí bude výstava Trjské plány, kde bude ZZS také vystavena. Mentálně se prjednává zěna ÚPn. Bd č. 8 Infrace zastuptelů z výbrů a dbrných ksí P. Bejček se dtazuje na záležtst s ubytvání strážníků. Aktuální návrh (byt v DSS) pdle pana starsty není přílš vhdný. Skl také neá k dspzc pkj s vlastní WC. P. Bejček: nad ulcí Pd Havránku se buduje nvá cykltrasa, značky budu ddány; zůstává prblé s výjezde z ulce Pd Havránku kvůl parkující vzů v Trjské. Pan starsta upřesňuje, že reknstrukce křžvatky je ve fáz stavebníh pvlení; na TSK také byla pdána žádst pravu výtluků v ulc Pd Havránku. Pan Bejček upzrňuje na velku díru v ulc Nad Kazanku. Ing. Křenský se dtazuje na stuac chdníku d Pdhří. Pan starsta: věc se nvě pr OMI prjektuje, nebť vydané ÚR na vybudvání chdníku + řešení křžvatky prpadl. Nvě se přdává autbusvá zastávka pd Salabku a zpracvává se tčka autbusu v Pdhří. Celé téa bude prjednán také s byvatel Pdhří. JUDr. Čadská se dtazuje na buducnst pšty v areálu Dplatckéh servsu. Pan starsta bude jednat s ajtel zachvání nejen pšty, ale využtí dalších vlných prstr. JUDr. Čadská se dále vyjadřuje ke Generelu BZ s tí, že žádné úpravy, které byl žádán, nebyly splněny. P. Knttel: stále není upraven dpravní značení v Rybářích. U kntejnerů v Sádkách je neustále nepřádek. P. starsta: pět budee urgvat dplnění značení u lávky. Fra, která kntejnery vyváží, á na starst také úkld jejch klí. Ing. Bryknar: úpravy ve škle Trjská d pndělí se ve všech prstrách ZŠ a TGSČ učl tak, jak ěl, vntřní část jsu jž htvy. S ředtele ZŠ byla řešena žnst uzaykatelnst vstupu d ZŠ d tělcvčny. Kse becníh ajetku řešla ajetkvé vypřádání příjezdu d Skla, žádst na dkupení bytu v Sádkách ze strany MUDr. Werervé a anželů Tesařvých, se který kse nesuhlasla. Slv dstává pan Tesař. Vysvětluje důvd žádst dkupení bytu a rdnace v Sádkách. Ing. Křenský hdntí čnnst stravvací kse, záps získá šklská kse. Paní Ftlvá: Fnanční výbr se sejde ve středu , zprávu pdá na příští jednání ZMČ. 14. prsnce v 17. hdn prběhne u škly rzsvícení vánčníh stru. Příští zasedání ZMČ se uskuteční 13. neb 15. prsnce. Úplné znění zápsu naleznete na Ing. arch. T. Drdácký, starsta 142 srpen 2011

3 3 Jak bude Úč tevřen na knc rku Pkladna bude pr veřejnst napsledy tevřena d hd. Jedná se převážně úhrady nájenéh, rekreačních a ubytvacích pplatků, úhradu pplatků ze psů, pplatků za zábr veřejnéh prstranství a pd.. Bezhtvstní platby a úhrada v htvst na přepážkách bank na účet ěstské část jsu dle dspzc jedntlvých bank žné d knce rku. Ověřvat pdpsy a lstny budee napsledy ve středu d hd. Pdatelna úřadu bude d tevřena v nrálních úředních hdnách, v týdnu d pdle rzpsu v ráečku: Vzhlede k čerpání dvlené jedntlvý zaěstnanc úřadu bych vás chtěla pžádat, abyste s návštěvu na úřadě pdatelny ve dnech d d přede dluvl s jedntlvý úředníky. Děkuj za pchpení a přej vše příjené pržtí vánčních svátků a nh úspěchů v nvé rce. Ing. Irena Markvá, tajence ÚMČ Praha-Trja ZASTUPITELSTVO INFORMUJE Scální a zdravtní kse Na lstpadvé schůzce Scální a zdravtní kse se prjednávala tat téata: Setkání senrů v 17 hd. v Skle Trja (hste bude Ing. Danela Slvá z ÚMČ Praha-Trja, která bude d d 18 hd. dpvídat na dtazy hledně kácení dřevn a třídění dpadu). Těšte se na prítání zajíavéh dkuentu! Dva uvlněné byty v Dě spkjenéh stáří (DSS), pdínky přjetí d DSS a kvalta prváděné dnáškvé služby (kse dpručla přdělt byty dle přadníku pr bčany s trvalý pbyte v MČ Praha-Trja. Členvé kse se seznál s pdínka přjetí d DSS: žadatel usí být sběstačný, usí ít pdanu žádst d Du s pečvatelsku službu č bdbnéh zařízení neb předlžt prhlášení příbuzných, že se v případě zhršení jejch zdravtníh stavu ně d té dby pstarají) Gratulace bčanů a pčet senrů v Trj (pčet byvatel k 11/ , senrů nad 80 let 43, nad 70 let 99, nad 60 let 242. Pčet dětí d 15 let 191, d 18 let 217 z celkvéh pčtu byvatel) Inf Dů ntegrvané pc pr atky v tísn (DIP) a pdínky přjetí, buducí dětské hřště (za bělruský velvyslanectví) a prstry pr služebnu Městské plce Předsedkyně kse Ing. Otakara Stavvčíkvá zve srdečně všechny senry na prsncvé setkání! Renata Zajícvá, tajence SZK Inzerce trjský kalendář Městská část Praha-Trja ve spluprác s GHMP vás zve na d 16 h v trjské záku a. v. chna z tradvc vánční še (1654) Krní subr Rtrnell kledy Z jednání fnančníh výbru ZMČ Praha-Trja dne Fnanční výbr ZMČ Praha-Trja se zabýval plnění rzpčtu ěstské část v rce Rzpčet je plněn rvněrně, ke knc října jsu příjy plněny na 90% a výdaje na 70%. V letšní rce usela být příjvá a výdajvá stránka rzpčtu psílena prstředky vytvřené v nulých letech na úhradu kanalzace Na Pazderce. Prbíhá příprava rzpčtu na rk 2012, který je závslý na schválení rzpčtu hl.. Prahy a výše rzpčtu se bude dvíjet d letšníh hspdářskéh výsledku MČ ve zdaňvané čnnst. Dále byl členvé fnančníh výbru nfrván prbíhajících přípravách na účetní dpsvání ajetku v hlavní čnnst k Fnanční výbr se dále zabýval žádst dkupení bytu a rdnace v dě Sádky 327/5, Praha-Trja. Přjal usnesení, ve které nesuhlasí s prdeje bytu an rdnace. Fnanční výbr nedpručuje prdávat žádný ajetek MČ d dby, než bude znáa skutečná ptřeba fnančních prstředků na přede určené nvestce. Přjďte se naladt na blížící se vánce pd slavnstně nasvícenu česku lípu! vystupení dětí ze ZŠ a studentů Trjskéh gynáza s vánční téatku Ve středu d 17 hd v areálu ZŠ Trjská (u pníku padlých) Prgra bude trvat as hdnu, str bude nasvícený až d redakce prsnec

4 4 zajíavst Ing. Karel Mach Ft Grafs ŽIVOT V TROJI Ft Zuzana Kcvá V pndělí 28. lstpadu prběhl v sále restaurace TJ Skl Trja srdečné setkání bčanů se starstu. V přátelské atsféře se běhe dvu hdn pdařl prjednat avzvaná téata Úzeníh plánu, tunelu Blanka, nvéh stu, plánvané stavby a buducí trjské záěry knkrétní stížnst, výhrady a náěty k kažtéu řešení. Stále zůstává v záju veřejnst prblé velké dpravní zátěže Trjské ulce, bezpečnst, přádek, čstta a nevyhvující stav vzvek, chdníků, parkvání, chybějícíh světlení a úkldu v našch ulcích. Na setkání také anažer Trjskéh gynáza pan Mgr. Rad Jendřejas přednesl nabídku vzdělávacích kurzů pr veřejnst. Zaěření těcht přednášek ůžete vlvnt vaší výběre. Anketní lístky schránka na dpvěd jsu k dspzc na úřadě MČ. TD Kaple sv. Václava v Pdhří O kaplčku sv. Václava je pěrně značný záje z řad veřejnst. Př Dnech evrpskéh dědctví byla pěrně hjně navštěvvána nejen pražský návštěvníky, ale pražský. Na prhlídku kaplčky přjela exkurze ze Strašecíh a Karlvých Varů. Na den sv. Václava zde prběhla še svatá, kdy největší účast byla z řad Salesánů př bhslužbě kněze Sklenáře. Čas d času je kaplčka zpřístupněna z phledu přes říže ve vyhlášených dnech, zejéna sbtách a nedělích v sezně. Ft Ing. Karel Mach starsta s bčany Ft Ing. Karel Mach Ft B. Kudera žvt v trj pr radst vašch dětí Dýňhrátky v trjské šklce Budky krítka prdává Seenářský závd, Lesy ČR z Týnště n. Orlcí, trjský kalendář d Venezuely jste srdečně zván prstřednctví přednášky s besedu trjskéh cestvatele Jana Lpskéh. Je t další příležtst zhlédnut zajíavé íst na zeěkul, ka se většna z nás nepdívá. Setkání s Jane Lpský se uskuteční ve středu 18. ledna 2012 d 17 hdn v aule Trjskéh gynáza. bk 146 prsnec 2011 Něklk pdzních dnů jse v ateřské škle věnval dýňhraní. Nejprve jse navštívl výstavu dýní v btancké zahradě, kde jse hl bdvvat rzanté barvy a tvary těcht pldů a dzvědět se více jejch pěstvání a další zpracvání. Ve šklce s dět vyzdbly třídy a chdby papírvý dýně a vyrbly s dýňvé panáčky zdbené nasbíraný přírdnna (alé pldy dýní ná věnvala jedna z anek). Pslední říjnvý den se pak šklka prěnla ve strašdelný hrad plný čardějek, kuzelníků, duchů a kstlvců, kteří s př splečné tanc a sutěžích přpněl půvdní keltský svátek, dnes znáý jak Hallween. Lenka Schrvá

5 5 ŽIVOT V TROJI OPEN Flrbal Trja 2011 Běhe víkendu prběhl 3. rčník turnaje, který d rku 2009 splečně přádají Trjské gynázu, bčanské sdružení Trjskúhelník a Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska. Lets pskytla pdpru také Městská část Praha-Trja ve frě grantu. Byl přhlášen devět týů, turnaj jch v sbtu naknec rzehrál s. Úvdní den patřl zápasů ve dvu kvalfkačních skupnách, v neděl byla dehrána utkání fru play-ff (vyřazvací způsbe). Nejlepší týy s t na závěr rzdaly edale, nejdřív nastupl pražení sefnalsté v zápase třetí íst, následně se pak dvě nepražená družstva utkala ve fnále v bj putvní phár a zlaté edale. Ty získal a phár z lňskéh rku bhájl Gynázu Jarslava Seferta. Obdbně jak v ln předvedl svu kvaltu hráč ze Sukré střední škly výpčetní technky, nezískal sce stříbr, ale hu se těšt z brnzvých edalí. D fnále se tentkrát prbjval student Eurškly Praha. Překvapení turnaje byl výkn chlapců z Eurškly Straknce. Přjel ve značně slabené sestavě, nebť j těsně před zahájení turnaje necněl dva klíčví hráč. Přest se dkázal prbjvat až d sefnále. Všechna utkání se hrála v délce 2 x 12 nut, převážně ve vel svžné tepu. Závěrečné vyhdncení prběhl v aule Trjskéh gynáza. Ceny, edale phár pr vítěze předal nejúspěšnější hráčů ředtel ESO Eurškla Rad Jendřejas, první ístpředseda Sdružení sukrých škl Čech, Mravy a Slezska Petr Jadrný a ředtelka Trjskéh gynáza Zuzana Venclíkvá. Ocenění se dčkal také nejlepší střelec turnaje artn šek z vítěznéh Gynáza Jarslava Seferta a nejlepší brankář flp k v á ř z téhž týu. I letšní rčník flrbalvéh turnaje dkazuje, že nzí žác sukrých škl dkáží vel efektvně nalžt se svý vlný čase a věnují h bhulbé aktvtě. Uznání patří také vše veducí týů, kteří dkáží své svěřence k tět aktvtá tvvat. Pděkvání patří také rganzátrů turnaje. Mgr. Rad Jendřejas napsal nás Městská část Praha-Trja vyhlašuje grantvé řízení pr rk 2012 na pdpru prjektů v blast rzvje ěstské část, bčanské splečnst a vlnčasvých aktvt v prstru trjské ktlny harngra grantvéh řízení Vyhlášení grantů: Uknčení přjíání žádstí: , hd. Schválení rgáne ěstské část: d Oznáení výsledků: d Uzavření sluv: d Teatcké blast I. Kvalta žvtníh prstředí, krajna, eklge 1) kvalta bytnéh prstředí, vzhled a čstta bce 2) péče zeleň ěstské část (důraz na eklgcké a tradční fry) 3) péče krajnu, přírdní paátky, pěší cesty II. Žvt ve veřejné prstru, bčanská splečnst 1) žvt ve veřejné prstru bezpečná ísta setkávání 2) vzhled a vybavení veřejných prstranství (blář, dětská hřště...) 3) rzvj bčanské splečnst (pdpra ncatv, splků a sdružení) 4) prstr a žvt u řeky 5) pdpra bchdu, služeb a pdnkání pr byvatele a návštěvníky III. Publkační a prpagační aktvty 1) publkační čnnst 2) nfrační a prpagační služby (nfrační tabule, naučné stezky...) 3) splupráce a partnerství uvntř vně trjské ktlny IV. Kulturní a splečenské akce 1) přádání kulturních a splečenských akcí, festvalů 2) přádání splečenských setkání, vycházek, výletů 3) teatcká setkání, výtvarné dílny, senáře V. Sprt, tělvýchva, vlný čas 1) přádání sprtvních akcí 2) pdpra čnnst sprtvních klubů 3) sprt a hry v přírdě 4) aktvty dětí a ládeže 5) pdpra aktvníh stáří VI. Vzdělávání 1) přádání přednášek, kurzů, kružků apd. 2) splupráce škl a vzdělávacích nsttucí (základní, středšklské, VŠ) 3) vzdělávací prgray pr byvatele ěstské část V Praze dne Ing. arch. Táš Drdácký, starsta Městské část Praha-Trja detalní nfrace a přhlášky jsu k dspzc na úřední desce, webvých stránkách www. ctrja.cz a v pdatelně úřadu MČ Praha-Trja. Trja jednčka pr kepující Nedávn ě zaujala přlžená apka je t plán rzístění kepů v Praze v bržurce ubytvání vydané Pražsku nfrační službu. Z apky je patrné dnantní pstavení naší ěstské část v tt bru ubytvávání. Je t výsledek jž dluh se vyvíjející neregulvané sukré ncatvy nhých našch susedů trjskéh Skla. Př tvrbě nvéh webu v Nadac Qud Schwanka, Trja ěst v zelen, jse napčítal nejéně sed kepů v bvdu naší ěstské část, které an nejsu všechny na zíněné apce uvedeny. Kntakty na trjské kepy na nhé další trjské zajíavst ůžete nalézt na výše uvedené webvé adrese. Ing. arch. Václav Valtr lstpad

6 6 ŽIVOT V TROJI Slavnstní kncert Ft J. Tůa U příležtst státníh svátku ČR uspřádala 30. října 2011 d 18 hdn Městská část Praha-Trja ve spluprác s Galerí hl.. Prahy slavnstní kncert v Císařské sále Trjskéh záku. Vys tupl DUO SEMPLICE Lukáš Dbrdnský (harfa) a Vít Hér (flétna). Pčetné publku cenl nejen skladby význačných skladatelů, ale ukázky vlastní tvrby bu hudebníků. Je dbře, že se tradce takvýcht akcí v Trj udržela. Text a ft bk ŽIVOT V TROJI a klí Ozdravný pbyt v Pděbradech 2011 SPCCH nfruje Uístění na stupních vítězů: Jedntlvc d 7 let: 1. Hauz Flp 2. Zbal Ran 146 prsnec 2011 SPCCH Ft B. Kudera sp k s Naše letšníh r arzenny) jských p í n ř (v zá sdesáté latých ly pánku ě z t a t Š l e e, v t u dě s tre slavsk í n s dalš í Věru Čá tne Dk hradě ve r l za eda vu a Ma btancké strázy. rt é e k g z s l ž sešl a ř H r ístě du čty l v p vysad 10. lstpa na jedn edalí. y k čtvrte ady se ted pjských y l r Dh tých ct zla dvaná Ft B. Kudera Paní Věra Martnvská (rz. Jílkvá) se dne džívá 90 let. V Trj j znají hlavně členvé Svazu pstžených cvlzační chrba. V tét rganzac s celstátní půsbnstí (dříve pd názve Svaz nvaldů) paní Martnvská na Praze 7 pracvala d rku 1984 jak předsedkyně. Běhe let zrganzvala celu řadu jarních neb pdzních rekndčních pbytů včetně zdravných pbytů v Pděbradech, na které jejch účastníc stále rád vzpínají. V rce 2004 j bhužel psthl necnění, které uknčl její aktvní čnnst pr splubčany. K význačnéu jubleu jí všchn přejee ještě další léta na zaslužené dpčnku. Ft B. Kudera jští p Oly vé z ě t í v j ana Zátpkavákrásné r T v usedka D u slavl lu Ft HN Zuzana Šajlervá Organzace Svazu pstžených cvlzační chrba Praha 7 uspřádala blíbený týdenní pbyt v Lázních Pděbrady d d Tentkrát jse ěl rekrdní účast, byl nás 45 a z th 14 Trjáků. V průběhu pbytu ná trchu zapršel, ale dbru náladu t nku nezkazl. Naše hlavní starst byla p snídan neb p bědě drazt včas na kupel, prjít se krásný pdzní lázeňský parke a p ěstě. Vyzkušel jse kvaltu zákusků v ístních cukrárnách. Význačná byla středa, která je dne přádání trhu v ulc přlehlé k lázeňské budvě. Mnzí z nás s ta ledacs nakupl pr naše rdny už s vyhlídku na blížící se Vánce. Vycházka d Lbce a k sutku Labe s Cdlnu se také uskutečnla když s enší pčte účastníků než v nulé rce. Sbta byla dne farářských trhů. Něc dbréh jse s ta také kupl. V neděl p bědě jse s udělal výlet d nárdpsnéh skanzenu v Přervě nad Labe. T už byl příjené pčasí a vše se ná prhlídka pěkných starých chalup vel líbla. Pjedete-l aute kl, nezapeňte se ta zastavt. Od prsnce ta budu ít vánční výzdbu. V pndělí jse se všchn ve zdraví vrátl zpět d Prahy a těšíe se, že se v Pděbradech za rk zase sejdee. Pbyt se uskutečnl s fnanční příspěvke MČ Praha-Trja. J. Tůa 3. Nváček Vncent 3. Vacl Vjtech 2. Kčí Matyáš 3. Pštra Ran l. Jedntlvc nad 7 let: 1. Hájek Karel Skupny Družstva: 1. Hájkv Undsputed (Karel a Marek Hájkv) 2. Kraešv Kraešác (Vlaďka, Vktr, Ondřej a Jarslav Kraešv) 3. Kčv Kččác (Jakub, Jan a Matyáš Kčí)

7 7 Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen Dárky ců k Ván Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen přpravla pr trjské bčany řádnu vánční akc žnst zakupení některých publkací a DVD vydaných nadací za specální sníženu vánční cenu: ŽIVOT V TROJI V trjské galer se blancuje V trjské Galer u lávky se 27. října (v předvečer státníh svátku) uskutečnla vernsáž dkuentární výstavy, která přpíná desáté výrčí zalžení tét galere. Krě trjských susedů se vernsáže zúčastnl nzí uělc, kteří v průběhu zíněných deset let v galer vystavval svá díla. Byl jch kle padesátky. Vystavují se ftgrafe z uskutečněných vernsáží, přízené tce a syne Kavanvý, své ftgrafe pskytl anželé Kuderv. V galer je žn přehrávat vdeklpy z vernsáží, přízené B. Kuderu a sestříhané Jane Lpský. Vznkla tak vel zajíavá žnst ucelenéh phledu na fungvání nsttuce, která užnla prezentac nejen vynkajících výtvarníků. Př vernsážích čast vystupval znáí herc a hudebníc. Výstavu je žn navštívt jak bvykle v pátek (15 17 h), v sbtu a v neděl (11 17 h) až d 1. ledna AKČNÍ BALÍČKY n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 550,- Kč n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) + DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 500,- Kč PUBLIKACE n Publkace Pražská čtvrť Trja (velká knha) 500,- Kč (půvdně 850,-) n Publkace Hstre trjskéh Skla 150,- Kč (půvdně 240,-) n Publkace Legendy a rytáty z Trje a Pdhří 150,- Kč (půvdně 199,-) n Phlednce z Trje 50,- Kč (půvdně 100,-) DVD n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (s czjazyčný ttulky) 100,- Kč (půvdně 150,-) n DVD s fle Věry Chytlvé Trja v prěnách času (bez czjazyčných ttulků) 50,- Kč (půvdně 100,-) Uvedené akční balíčky, publkace a DVD je žn zakupt v sídle Nadace Qud Schwanka Trja, ěst v zelen (p předchzí dluvě s pracvncí nadace paní Helenu Rösslervu) na adrese: Pd Havránku 75/13, Praha-Trja, tel/fax: , bl: , e-al: neb na sekretarátu Úřadu MČ Praha-Trja u slečny Martny Ulaufvé: Trjská 230/96, Praha-Trja, tel , e-al: v dbě d 6. d 31. prsnce Text a ft bk trjský kalendář TJ Skl Trja a MČ Praha-Trja vás zvu na Předkulášské nedělní cvčení :00 12:00 h 3 ucelené cvčební hdny v tělcvčně ZŠ (autbus 112 zastávka Čechva škla) P cvčení vás zvee na splečné psezení u svařáku a drbnéh phštění. Každá účastnce s dnese alý vánční dáreček a časpsy s recepty. Cvčt s vá budu lektrky TJ Skl Trja Hstrck á pzván ka z pv dn zat pené gal ere (20 02) gra 8:30 9:00 Prezence pr 9:00 9:50 BOSU I. cvčení na balanční pdlžce (vt) 9:00 9:50 PILATES + GYMBALL (t) 10:05 10:55 BOSU II cvčení na balanční pdlžce (vt) 10:05 10:55 AEROBIC (t) 11:05 11:50 BODYSTYLING + OVERBALL (t) 11:50 12:00 ZÁVĚREČNÝ STREČINK (t) Účastncký pplatek 120,- Kč, důchdce 50,- Kč (pr nečleny ČOS 200,- Kč) (vt) = velká tělcvčna, (t) = alá tělcvčna v neděl d 16 hdn v tělcvčně u trjské škly Věříe, že lets byly dět z Trje a klí hdné, a prt jse pět pzval d trjské tělcvčny Mkuláše s čerte a anděle. Běhe nedělníh dpledne vás čeká dvadelní phádka, výtvarná dílna, vystupení aerbku, zábava a kulášská nadílka. Na všechny dět s jejch dprvde se c těšíe!!! S sebu: přezůvky, phdlné blečení, dbrá nálada. Vstupné: 70,- Kč/dítě Uknčení akce: kle 18. hdny Běhe dpledne ají rdče zdpvědnst za své dět!!! TJ Skl Trja prsnec

8 8 trjský kalendář BZ pr vás přpravla Lanvku na Větruš (ptěšt nejen duš) IJ. U ngrád, J. Tvr dň tp na výlet Vážení čtenář a tursté, tent výlet hu vřele dpručt pěší turstů autturstů, lvníků pěkných výhledů dbrých restaurací. Dnantu Ústí nad Labe je už d 19. stletí výletní záeček Větruše. Od lňskéh rku vás k něu na Sudný vrch vyveze krásná lanvka, jejž nástupní stance se nachází u bchdníh středska Fóru. Dráha je dluhá 330 etrů a je nejdelší dráhu bez pdpěrných slupů v Česku. Lanvka jezdí každých 15 nut, cesta trvá zhruba dvě nuty. Větruše á vel phnutý sud (z výletní restaurace ubytvna, uzavření bjektu pr zchátralst, nepvedené prvatzace a spekulatvní prdeje, vandalvé, úyslně zalžený pžár). Sučasná stavba pchází z r a její celrčně přístupná věž služí jak rzhledna. Z ní je nezapenutelný výhled d údlí Labe, jeh sutk s Bílnu, na vrchy Českéh středhří a ěst. Nedalek záečku se nachází přírdní a zrcadlvé bludště (tevřen hd., vstup 10,- Kč, taktéž rzhledna). V blízké klí jsu pzůstatky středvěkéh ppravště, dtud praení název Sudný vrch. U Větruše začíná také 4 k dluhá naučná stezka, která vede k nárdní přírdní paátce Vrkč, skále se slupcvý rzklade čedče, přpínající rzčesané vlasy, dkud ůžete pkračvat k Vaňvskéu vdpádu, nejvyššíu v České středhří. Mtrsté usí ve Vaňvě dbčt kusek d převzu přes řeku Labe, pdjezde pd železnční tratí se dstanete d ulce Čajkvskéh rvnběžně za tratí a pd Vrkče ůžete zaparkvat. Odtud se vydáte vzhůru pdél Pdlešínskéh ptka, až se napjíte u Vaňvskéh vdpádu na zelenu turstcku značku, která vede až na vyhlídku, dkud hrad Střekv vypadá jak dětská hračka a Labe jak bezvýznaná říčka. D Ustí nad Labe, hl. nádraží, se dstanete vlake z pražskéh hlavníh nádraží v 9.31 hd., v Ústí ppjdete kusek kupředu ve sěru jízdy a pčkáte s na lanvku. Mtrsté t ají sce jedndušší aute se dá vyjet až k Větruš, ale chudí se dbrdružnu cestu. Nejrychlejší cesta dů je příý vlake zase z ústeckéh hlavníh nádraží (15.40, 16.13, 17.13, 17.40, hd.). Pkud vá zbyde čas, ůžete se vydat na nvu vlně přístupnu rzhlednu Střekvská vyhlídka na prtější kpc Sedl buď trlejbuse č.60, 62, buse č. 9 d nádraží d zastávky se zajíavý názve Pslední cesta a dál ulce Českých bratří a Pděbradvu (zde se dá parkvat). Př tét vlbě ůžete nasednut na vlak ve Střekvě (16:08) a s přestupe ve Všetatech (17:21) se vrátíte na pražské hlavní nádraží. čerpán z: nvnky.cz, úprava a dplnění R. Zajícvá, všechna fta Zajícvá Ořechy a říšky Výstavní sál řechvý, denně 9-16 hdn Adventní rzjíání hd. 13 h Pjďte s ná vytvřt žvý Betlé s bblcký čtení zahájení před kaplí sv. Kláry, 14 h Vystupení dětí zaěstnanců Btancké zahrady kaple sv. Kláry 15 h Vystupení Vkální skupny Rudlfvce kaple sv. Kláry Čeká na vás betlé s žvý zvířátky ve spluprác se ZOO Praha, dřevěný betlé zapůjčený Psychatrcku léčebnu v Bhncích na terase pd kaplí sv. Kláry a pří v kapl betlé d D. Kubíčkvé. Zřvé návštěvníky zahřeje hrká edvna a teplé nápje z Čajvny U cesty. Zahřát se ůžete ve vnční dku a chutnat různé druhy vín z naší Vnce sv. Kláry. Z pr vás přpravla Otevřen denně, v prsnc d 9.00 d hdn vernsáž výstavy Zpátky v dvčně Petr Jan Juračka velkfrátvé ftgrafe kní Převalskéh, p jejch čtyřěsíční pbytu v Mnglsku. Vzdělávací centru d Rzsvěcení velkéh vánčníh stru v z. Happy Mndays Každé pndělí v prsnc (krě ) ají vstup d z za krunu všchn návštěvníc Mkuláš s dprvde ptěší drbný dárke (pkud jste byl hdní) p celé dpledne v z Přjďte sledvat úplné zatění ěsíce d z. Ve spluprác s pražsku pbčku České astrncké splečnst Vánční kaón Cca-cla s prgrae pr všechny dět v h Orntlgcká vycházka za zní byvatel Vltavy. Sraz v 8.30 u hlavníh vchdu. Dalekhledy a teplé blečení s sebu! 17. a Phdvé vánce v z víkend v z bez nakupvání a uklízení. Zat s ůžete vlastnručně vyrbt drbné vánční dárky! Škly zdbí z. S vánční výzdbu ná lets v z phu pražské škly. Inf pr škly na Štědrý den v z. Otevřen d hdn. 29. a Zškla Jedndenní kurzy pr ladé zlgy, blžší nfrace najdete na Večerní prcházky v z v pátek a sbtu 9. a , 16. a a p dbu vánčních prázdnn d 27. d , vždy d 17.00, a h ůžete zjstt, c dělají zvířata p zavírací dbě. První terín d je určen pr rdče s dět, který přzpůsbíe výklad. Ostatní teríny jsu určené věke dspělý návštěvníků. Je nutné se přede bjednat na tel. čísle neb na Vstupné na večerní prhlídky je 200,pr dspělé a 120,- Kč pr dět. Vydán dne v Praze pd evdenční čísle MK ČR E Uzávěrka přístíh čísla je Vydavatel: Městská část Praha-Trja, Trjská 230/96, Praha 7-Trja, tel./fax: , e-al: cz. Redakční rada: Ing. arch. Táš Drdácký, PhDr. Bhul Kudera, Ing. Irena Markvá, Ing. Otakara Stavvčíkvá, Martna Ulaufvá, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícvá. Zl: Frtuna-Type, s. r.., Maketa: Grafs, Tsk: Sprnt Servs. Příspěvky neusí vyjadřvat názr redakce. Názry pšte na: 146 prsnec 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Informační list 6/2005

Informační list 6/2005 Infrmační list 6/2005 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VNOROVY Dne 15.10.2005 v dbě d 9.00 d 11.00 hdin se uskuteční sběr nebezpečnéh dpadu na parkvišti u základní škly. Odlžit zde můžete televizry, ledničky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA

O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA III. rčník mezinárdníh ftbalvéh turnaje žáků U14, O PUTOVNÍ POHÁR DIVOKÉ VLTAVY MAGIC CUP ŠUMAVA Czech republic, Jihčeský kraj, Lučvice, Dlní Dvřiště a Vyšší Brd; středa 27.5. až neděle 31.5.2015; www.magic-cup-sumava.cz;

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

RIŽOVATCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF 407 47. tel.: 412 370 485, 723 567 202

RIŽOVATCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF 407 47. tel.: 412 370 485, 723 567 202 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF 407 47 tel.: 412 370 485, 723 567 202 e-mal: rganzace@nakrzvatcevdf.eu www.nakrzvatcevdf.eu bankvní spjení: ČSOB, a.s. čísl účtu: 180158760/0300 NA RIŽOVATCE VÝROČNÍ

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více