cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi"

Transkript

1 cena 5 Kč 5/2010 JAK NA PSÍ VÝKALY Zbraslavský žebříček Oslavy na Zbraslavi

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Hlavním tématem tohoto čísla Zbraslavských novin je problematika veřejných prostranství znečištěných (nejen) psími výkaly. Že nejde o problém psů, ale nezodpovědných občanů, je nasnadě. Popsané konflikty mezi pejskaři a nepejskaři jen dokládají chybějící vzájemnou toleranci, o úctě k veřejnému prostoru nemluvě. Smutným příkladem skutečnosti, že co není za vlastním plotem či dveřmi bytu, si respekt spoluobčanů nezaslouží, je i příběh, který se odehrál ve zbraslavské čtvrti Zaběhlice. Po nedávno dokončené rekonstrukci Žitavského ulice se někteří ze zdejších obyvatel snaží zkrášlovat okolí svých domů i před plotem. Jeden z nich zasázel na záhon vedle chodníku devět levandulových keříků. Do rána všechny do jednoho zmizely! Lze jen doufat, že si jimi svou zahrádku nevylepšil někdo z místních, ale ukradl je projíždějící cizinec (navzdory tomu, že Žitavského ulice byla v tuto dobu UKLIĎME ZBRASLAV 2010 KDY: v sobotu od 9:00 hodin KDE: sraz účastníků u budovy ZŠ v ulici Nad Parkem Dětský oddíl Kajmani a 01/36 ZO ČSOP Bellis zve všechny, kterým není lhostejný vzhled našeho okolí na již pátý ročník dobrovolnického úklidu. Uklízet se bude zejména oblast Boroviček a okolí a černé skládky (v ulici K Výtopně, za Lidlem...) Akce je finančně podpořena Městskou částí Praha Zbraslav. Děkujeme!! neprůjezdná). I v Zahradní čtvrti krátce poté, co bylo okolí nových bytových domů osázeno zelení, mizely čerstvě zasazené stromky a keře, po nichž zůstávaly jen smutné krátery. Tehdy šlo o anonymní sídliště, že se tak stane v zástavbě rodinných domků je však ještě více alarmující. Člověk, kterému po levandulích zbyly jen malé dřevěné křížky, má bohužel i jiný nepříjemný zážitek. Krátce poté, co dokončil úpravu záhonu, procházela kolem dáma s volně pobíhajícím psem. Zvíře radostně hupslo mezi kytky a začalo tu hrabat. Dáma nejen že klidně přihlížela, ale na zdvořilou žádost, aby si svého psa přivázala, se jen zeptala: Proč? Doufejme, že podobné zážitky jsou ojedinělé. Že většině lidí není jedno, jak vypadá jejich okolí, jak se k veřejnému prostranství chovají, záleží jim na dobrých sousedských a mezilidských vztazích. Že se najdou i tací, kteří se zapojí do dobrovolné úklidové akce (viz pozvánka). Nebo ve svém volném čase a bez nároku na odměnu uspořádají nějakou akci pro obyvatele v místě, ve kterém žijí. Aby se sousedé měli kde potkávat, seznamovat a vážili si komunity, jejíž jsou součástí. Příležitost k tomu v květnu bude třeba při Slavnostech Elišky Přemyslovny, o něco později při Dětském dnu i dalších akcích, pozvánek na něž jsou opět plné noviny. Přeju vám příjemné čtení. Tereza Kůstková, šéfredaktorka Obsah Zbraslavský žebříček Jak na psí výkaly Stavba okruhu míří do finále...8 Jak to bylo kdysi aneb Oslavy...9 Předvolební jarmark...10 Petice za posílení dopravy...10 Slavnosti Elišky Přemyslovny: program...16 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 4. června

3 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Z jednání rady MČ a ÚMČ od do Přidělení grantů (Dagmar Kobylková, Karel Nedoma) Rada na základě návrhu grantové komise projednala a schválila rozdělení grantů v 1. kole grantového řízení 2010 na podporu jednorázových sportovních, kulturních a společenských akcí takto: Výstava Filosofa Klímy Nalézání... (Jan Majcher): Kč Zbraslav Open (Josef Augusta): Kč Zbraslavská osma (Aleš Háněl): Kč Dialogy C+S (František Tomík): Kč Sportovní fotografie (Karel Tejkal): Kč 27. r. jízdy histor. velocipedů (Veteran bicycle club Zbraslav): Kč Dětské rybářské závody (Český rybářský svaz): Kč Zbraslavský žebříček 2010 (Sokol Zbraslav KAT): Kč Sportovní den pro děti (Petr Čumpelík): Kč Slavnost slunce (ASČR Klas): Kč Zájezd Loket, Bečov (ASČR Klas): Kč Společenské odpoledne (ASČR Klas): Kč Jarnění 2010 (RC Pexeso): Kč Den matek (RC Pexeso): Kč Rada dále souhlasila s přidělením podpory neziskovým organizacím takto: Rodinné centrum PEXESO: Kč ASČR Klas: Kč Junák Uragan Zbraslav: Kč TJ Sokol Zbraslav: Kč Přidělení darů Rodinnému centru Pexeso, ASČR Klas a TJ Sokol Zbraslav přísluší zastupitelstvu MČ, protože jejich výše přesáhla Kč. Zastupitelstvo tyto dary následně schválilo. 2. Pronájem Divadla J. Kašky (Dagmar Kobylková, Karel Nedoma) Rada souhlasila se snížením nájemného v Divadle Jana Kašky Amatérské divadelní asociaci pro konání národní divadelní přehlídky v termínech a v listopadu 2010 a stanovila nájemné ve výši Kč/den. 3. Účelová dotace pro ZUŠ (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila poskytnutí účelové finanční dotace ve výši Kč na podporu účasti žáků ZUŠ Zbraslav na světové taneční soutěži na Sardinii. Radní Mgr. Karel Nedoma se zdržel hlasování, protože by byl ve střetu zájmů. 4. Výpověď smlouvy o výpůjčce (Dagmar Kobylková) Rada schválila výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 683/3 v k.ú. Zbraslav, uzavřené mezi MČ Praha Zbraslav a Helpless o. p. s. 5. Veřejná zakázka malého rozsahu (Zuzana Vejvodová, Dagmar Kobylková) Rada vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Rozšíření urnového háje v Praze-Zbraslavi a schválila seznam oslovených firem. 6. Strategický rozvojový plán (Dagmar Kobylková) Rada souhlasila s finální podobou Strategického rozvojového plánu MČ Praha Zbraslav, který byl předložen společností TIMA Liberec, a zřídila Komisi pro strategické plánování. Předsedkyní komise zároveň jmenovala Mgr. Renatu Hůrkovou. 7. Právní a ekonomická analýza (Milan Vogl) Rada rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru uchazeče na zakázku Právní a ekonomická analýza postavení Městské části Praha Zbraslav jako vlastníka pozemků v areálu RSC, kterým se stal JUDr. Jaroslav Bursík. 8. Zřizovací listiny příspěvkových organizací (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila formální sjednocení zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha Zbraslav, ke kterému byla vyzvána Magistrátem hl. města Prahy. Zastupitelstvo toto sjednocení následně schválilo. 9. Objekt polikliniky v ul. Žitavského (Dagmar Kobylková) Rada vzala na vědomí zprávu o možnosti získání objektu bývalé polikliniky č.p. 497 a podmínky privatizace k tomuto objektu. Z předložené zprávy ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí vyplývá, že bezúplatný převod objektu na MČ není možný a na objekt se připravuje privatizační projekt v kategorizaci zdravotnické zařízení typ B. Tato kategorizace je ztvrzena ministerstvem zdravotnictví a věcné břemeno zde stanovuje počet a typ zachovaných ordinací po dobu 25 let po případné privatizaci. Dohlížení nad zachováním a dodržováním tohoto věcného břemene má jak MF, tak MZ, a především sama příslušná městská část či obec. Rada se zavázala nadále sledovat vyhlášení privatizace a zvážit případnou účast. 10. Veřejná zakázka malého rozsahu (Zuzana Vejvodová, Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila text výzvy a seznam uchazečů na zadání veřejné zakázky Vyhotovení Studie proveditelnosti Městská část Praha Zbraslav, lokalita Sluneční město a Vyhotovení Územní studie Městská část Praha Zbraslav, lokalita Sluneční město. 11. Sazebník úhrad (Milan Vogl) Rada projednala a schválila aktualizované znění Sazebníku úhrad za vypracování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 12. Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie (Milan Vogl, Dagmar Kobylková) Rada vzala na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zajištění souvisejících služeb a ztotožnila se se závěry výběrové komise, která doporučila nepřijmout žádnou z dodaných nabídek. OMH zajistí provedení optimalizace sazeb dle návrhu PRE a.s. 13. Neveřejná účelová komunikace (Zuzana Vejvodová) Rada souhlasila s předloženým návrhem vybudování neveřejné účelové komunikace na pozemcích parc.č a 3040 v lokalitě Závist. 14. Veřejná zakázka na PC (Milan Vogl) Rada vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na Nájem 10 PC s příslušenstvím a poskytnutí užívacích práv k počítačovým programům s následným odkoupením na zajištění voleb do Parlamentu ČR a schválila seznam uchazečů. 15. Zvýšení rozpočtu (Dagmar Kobylková) Rada projednala zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč pro předškolní zařízení a základní školy na integraci žáků pro asistenty pedagoga a účelovou investiční dotaci Kč na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro ZŠ Vladislava Vančury, poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy. Doporučila zastupitelstvu se zvýšením rozpočtu o tyto dotace souhlasit. 16. Vyjádření k návrhu vyhlášky HMP (Dagmar Kobylková) Rada nesouhlasila s návrhem vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. Vyhláška se týká především přesunu kompetencí městských částí 1-57 na městské části 1-22 ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. 17. Kanalizace Lahovičky Starostka informovala, že písemně urgovala Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, o urychlení administrativy při tzv. vyvedení majetku a zprovoznění nové kanalizace. 3

4 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Roman Svatoš s Růženou Hartmanovou zaslouženě vyhráli standardní tance v nejvyšší kategorii. Nejmladší soutěžící byla pětiletá Danielka Šeráková (tančí s Martinem Friedem). Tomáš Koválik s Lucií Růžičkovou byli nejlepším domácím párem v kategorii hobby +D. Stupně vítězů nejvyšší kategorie v latinskoamerických tancích na třetím místě domácí Jiří Marek se Štěpánkou Ryšavou (vpravo). Juniorský pár Jakub Mach Barbora Kykalová již reprezentuje KAT Zbraslav i na oficiálních soutěžích. Stanislav Filip Sabina Krejčí a Martin Lexa Olga Šubíková. 4

5 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Rekordní počet tanečních talentů Taneční soutěž Zbraslavský žebříček byla v sobotu 10. dubna při svém 18. ročníku svědkem rekordního počtu účastníků. A výkony všech byly skvělé. V roce 1993 jsme soutěž založili jako malou, domácí, pouze pro taneční páry zbraslavského klubu, aby si (hlavně ty začínající) mohly vyzkoušet ve známém a klidném domácím prostředí, jak to chodí na soutěži v tanci, říká Magda Dufková, vedoucí soutěže. Ročník 2010 se ale nevyznačoval klidem, ale naopak neobyčejným ruchem. Zbraslavská sokolovna praskala ve švech a za bouřlivou atmosféru nadšeného potlesku a podpory by se nemuselo stydět ani mistrovství republiky. Celkem 57 tanečních párů bojovalo v šesti různých soutěžích. 23 z nich bylo domácích, ostatní ze spřátelených klubů z okolí. První byla na řadě soutěž dětí 5 11 let. Dětský oddíl Klubu Amatérského Tance při T. J. Sokol Zbraslav jsme založili v roce 2007 a od začátku vedeme děti nejen ke znalosti tanečních kroků a cítění hudby, ale i k prvním pravidlům společenského chování, k prezentaci na vystoupeních a taktice při soutěžích, řekla vedoucí KAT Zbraslav Lenka Šeráková. Letos soutěžilo 20 dětských párů, kromě domácích i malí tanečníci z Prahy, Dolních Břežan a Mšena u Mělníka. Všem našim tanečníkům se soutěž velmi líbila. Získali velmi cenné zkušenosti, někteří nám sami sdělovali, v čem se musí ještě zlepšit. Navíc byli uchváceni z krásných tanečních šatů, sděloval dojmy Jan Podpěra, který vede taneční kroužek při základní škole Mšeno. Soutěž dětí vyhrál Josef Dvořák se Sylvií Skalickou z Prahy. Děti z domácího klubu také předvedly taneční ukázku formaci Čarodějná čača na hudbu z filmu Saxana. Nejmladší účastnicí byla Danielka Šeráková, čerstvě pětiletá! Další soutěžní kategorií byla mládež od 12 let, resp. tanečníci tzv. hobby a D kategorie. I mezi nimi bylo mnoho těch, kteří na soutěžním parketě stáli poprvé v životě. Já jsem moc rád, že je tolik mládeže v Klubu, je to úžasné! zněla pochvala od tanečního mistra Jiřího Kotába, který klub na Zbraslavi před 42 lety založil a dodnes sleduje jeho další činnost a navštěvuje domácí soutěže. Standardní tance v kategorii Hobby a D vyhrál Adam Mezenský a Hana Marvanová, latinskoamerické tance Filip Čelikovský s Klárou Kubátovou, oba z Taneční školy Hess, z domácích párů byl nejlepší na druhém místě Tomáš Koválik s Lucií Růžičkovou. Do tradiční soutěže v české polce se přihlásilo 22 párů, bez rozdílu věku a velikostí, většina z nich dokonce ve stylovém kostýmu. Vyhrál Martin Pechanda s Adélou Hlavatou z TŠ Hess, těsně za ním na druhém místě byl nejlepší Zbraslavák Tomáš Koválik s Lucií Růžičkovou. Nejatraktivnější soutěží byla kategorie dospělých, vyspělé taneční páry nejvyšších tříd. Ve standardních tancích (waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep) zaslouženě zvítězil Roman Svatoš s Růženou Hartmanovou z KAT Zbraslav, v latinskoamerických tancích (samba, čača, rumba, paso doble a jive) Martin Dolák s Adélou Hlavatou z TŠ Hess. Všichni soutěžící si odnesli květiny a dárky, vítězové pamětní diplomy a nejlepší pár domácího klubu KAT Zbraslav tradiční dřevěný žebříček, putovní trofej, kterou pro tuto soutěž vyrobili sami členové klubu. Nejlepším v kombinaci 11 tanců je pro rok 2010 Jiří Marek se svou zbrusu novou partnerkou Štěpánkou Ryšavou. Zkrátka, kdo se nepřišel podívat, udělal chybu. Ale ta se dá snadno napravit na podzim sokolovna ožije další taneční soutěží: tentokrát to bude oficiální postupová soutěž O Zbraslavskou loutku, otevřená všem registrovaným tanečním párům z České republiky. Děkujeme všem, díky nimž se tato krásná akce mohla uskutečnit: zřizovateli Klubu, jímž je T. J. Sokol, MČ Praha Zbraslav, energetické společnosti ČEZ, firmě Condor a Českomoravské stavební spořitelně. Magdalena Dufková Volby 2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební obvody VO 001/383 (Základní škola, Hauptova 591) ul. Boženy Stárkové, Cisterciácká, Elišky Přemyslovny č. p , , , , 1186, Hauptova, K Přístavišti, Kaškova, Ke Krňovu, Košíkářská, Opata Konráda, Pod Špitálem, U Hudební školy, U Lékárny, U Malé řeky, U Národní galerie, U Stárovny, V Platýzu, Vladislava Vančury, Zbraslavské náměstí, Žitavského č. p , VO 002/384 (Hasičská zbrojnice, Žitavského 571) ul. Boženy Hofmeisterové, K Belvederu, Ke Dračkám, Komořanská č. p. 1421, Na Plácku, Ottova, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Spravedlností, Pod Studánkou, Rašilovova, Spojařů, Strnady, Šůrova,U Klubovny, U Loděnice, V Hluboké, Závist, Žitavského č. p. 107,108, 498,499, 501, , 517, , , 540, 541, , , , , 572,573, 576,577, 580, 581,584, 586, , 1155,1322,1369,1391 VO 003/385 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul. Elišky Přemyslovny č. p , , 408,750, Gutfreundova, Lomařská, Na Královně, Nad Kamínkou, Nad Parkem, Nezvalova, Pod Sirénou, Pod Špejcharem, U Včely, V Bílce, Výtvarnická, Zdeňky Nyplové, Zvonařská, Žofie Podlipské VO 004/386 (VÚMOP, Žabovřeská 250) ul. Beaufortova, Beldova, Hostošova, Jansenova, Jaromíra Vejvody, Jaroslava Švehly, Jiřího Mašína, K Havlínu, K Mlíčníku, K Peluňku, Matjuchinova, Meliorační, Nebeského, Nechybova, Pelzova, Pirnerova, Pod Havlínem, Pod Třešňovkou, Pod Urnovým hájem, Podešťova, Romana Blahníka, U Karlova stánku, U Kostrounku, Výzkumníků, Žabovřeská č. p. 48, 68, 154, 216, 713, VO 005/387 (VÚMOP, Žabovřeská 250) ul. Fuchsova, K Radotínu, Karla Michala, Ke Kyjovu, Lipenecká, Na Vrškách (všechny rod. domy), Paškova, Svépomoci, Tadrova, U Pumpy, Vilímkova (všechny rod. domy), Za Opusem (všechny rod. domy), Žabovřeská č. p , 57, 78, 197, 198, 209, 210, 229, 238, 267, 1460, 1461, 1462 VO 006/388 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul. Elišky Přemyslovny č. p , 1325, Tunelářů VO 007/389 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul. K Výtopně, Na Vrškách č. p. 1234, 1235, Sulova, Vilímkova č. p , Za Opusem č. p VO 008/390 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul.- Aleny Santarové, Baňská, Faltysova, Jiřiny Štěpničkové, K Vejvoďáku, Karla Černého, Kubínova, Lesáků, Na Baních, Na Drahách, Nad Dálnicí, Neumannova, Neužilova, Pickova, Pod Beránkem, Pod Vysílačkou, Pod Zatáčkou, Staniční, Studniční, Šulcova, Václava Rady, Za Dálnicí VO 009/391 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul. K Nové škole, Ke Kamínce, Nad Starou pískovnou VO 010/392 (Základní škola, Nad Parkem 1180) ul. K Novým domkům, K Řece, K Zahradám, K Závodišti, Ke Stanici, Lahovská, Na Staré, Spodní, Strakonická 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Jak na psí exkrementy? V roce 2009 evidovalo hlavní město Praha psů. Podle odhadů však v metropoli žije nejméně o 30 procent psů víc na černo. Při úklidu se po nich v Praze sebere denně okolo 11 tun exkrementů, dalších několik tun zůstane ležet ladem. Veřejná prostranství znečištěná psími výkaly představují trvalý problém i na Zbraslavi. Podle informací Marcely Jelínkové z úřadu MČ Praha Zbraslav eviduje naše městská část 834 psů. I to je pravděpodobně menší číslo, než odpovídá skutečnému počtu. V loňském roce přinesly poplatky ze psů do místního rozpočtu přes 270 tisíc korun. Majitelé psů z rodinných domků platí 300 korun ročně (v evidenci je 385 zvířat), z bytů korun (134 zvířat). Důchodci bez rozdílu bydliště platí 200 korun, od poplatků jsou osvobozeni např. majitelé psů z útulku (po dobu 2 let). Pohled občanů... Přestože jsou po Zbraslavi rozmístěny koše na psí exkrementy včetně sáčků, určených pro sběr, stále se najde dost majitelů, kteří po svých čtyřnohých společnících výkaly neuklízejí. Psí hovínka v naší ulici stále přibývají, u plotu i přímo u vrat, napsal do redakce pan Sibiřina z horní Zbraslavi. Majitelé psy nechají vykálet kdekoli, aniž by po nich uklidili. Pokud někoho přistihnu a žádám o uklizení, vyslechnu jen nadávky nebo i výhrůžky. Podle jeho zkušeností je takových majitelů 99 ze sta. Na jiný problém upozornila paní Malášková, rovněž obyvatelka Zbraslavi. Po neustálém porušování návštěvního řádu nového parku ve Slunečním městě, zakazujícím zde venčení psů, uvítala novou, polopatickou značku o zákazu vstupu psů, která se zde objevila před časem. Obává se však o její smysl, pokud budou pejskaři, kteří zákaz nedodržují, ignorováni ze strany městské policie i pracovníků, provádějících údržbu parku. Mnozí návštěvníci, se kterými o tom mluvíme, už dávno vzdali boj s arogantními pejskaři, napsala mj. v dopise, určeném všem zastupitelům. Dozvíte se totiž pouze následující: 1. jejich pes není pes, ale jen malé štěně (pán s jorkšírákem); 2. po svém psu všechno sbírají (jenže pes přeci produkuje i exkrementy, které sebrat nelze, a do parku chodí i maminky s velmi malými dětmi, které se učí chodit); 3. že nemají svého psa kde jinde venčit (mám pocit, ze psi se venčí všude, a v blízkém okolí jsou přilehlé lokality pro psy více vyhovující Havlín, Borovičky tak by snad mohli alespoň tento jediný park vynechat, pokud jsou líní poodejít od svého paneláku, neměli si psa pořizovat); 4. máte se starat o sebe. Jako jedno z možných řešení vedle důsledné kontroly dodržování návštěvního řádu ze strany příslušných orgánů nabízí paní Malášková inspiraci z Brna, kde vzniklo hřiště pro psy (viz foto)....parazitoložky... Nebezpečnost psích výkalů pro zdraví lidí potvrdila parazitoložka Štěpánka Hrdá. Psi jsou především zdrojem nákazy škrkavkou psí (Toxocara canis). Člověk se nakazí vajíčky, která přežívají v půdě a v písku, popř. kontaminovanou potravou či vodou. Larvy uvolněné z vajíček pronikají do sliznice trávícího traktu a cestou krevního a lymfatického systému do tkání hostitele, které mohou poškozovat. Parazit v těle člověka nedokončuje svůj cyklus a přetrvává jako larva migrans visceralis. Pomocí enzymů si razí cestu tkáněmi, zanechává za sebou traumatický kanál, krvácení, zánět a nekrózy. Nebezpečný je zánět sítnice, který může vést až k oslepnutí postiženého oka. V půdě vydrží vajíčka životaschopná až 3 roky. Městská policie má možnost pokutovat přestupky proti vyhlášce hl. m. Prahy o čistotě (vyhláška č. 8/2008). Týká se nejen pejskařů, ale všech znečišťovatelů veřejných prostranství bez rozdílu. Více viz článek Co vlastně ti policajti na Zbraslavi dělají?, který mj. přináší přehled doposud udělených pokut....a kynologů Na skutečnost, že jde o problém nepořádných lidí obecně, ať už pejskařů či nepejskařů, poukazuje i kynoložka Zdeňka Kaskounová ze zbraslavské Základní kynologické organizace. Naši členové a účastníci kurzů jsou důrazně upozorňováni, aby na veřejnosti neobtěžovali se svým psem své spoluobčany a samozřejmostí je, aby po svém psu na veřejných prostranstvích uklízeli. Aby se nepohybovali bezprostředně v místech dětských hřišť, aby neuvazovali své psy u obchodů. Některým lidem to vadí a psů se bojí. Na druhou stranu se množí případy, kdy uvázaného psa u obchodu lidé bezostyšně kradou, vysvětluje. Samozřejmě i z pohledu pejskaře mně osobně vadí, když někteří majitelé psů nechají svého psa vyvenčit na chodníku a exkrement po něm neuklidí. Také nejsem zastáncem toho, aby po sídlištích běhali psi volně nebo je venčily malé děti, které nemohou mít svého psa absolutně pod kontrolou. Na Zbraslavi (a nejen tam) je ale spousta lidí, kteří odhodí odpadky kdekoliv a nikdo to neřeší. Kdo z vás se prošel brzy po ránu po Zbraslavi? Naskytne se vám opravdu rozmanitý pohled: rozházené koše, vysypané popelnice, vyvrácené silniční značky a v neposlední řadě pozvracené chodníky (a to i v blízkosti školy!). A od čeho tedy máme jízdní policii? Tím samozřejmě nechci omlouvat nepořádnost lidí, kteří si říkají pejskaři. Existují ale i slušní majitelé psů, stejně tak, jako ostatní slušní lidé. Kynoložka Zdeňka Kaskounová dále upozornila, že jediným, kdo je povinen platit daň ze svého zvířete, je majitel psa. Pokud by se tato částka alespoň z poloviny použila na úklid ulic od exkrementů, tyto by byly podle jejího názoru celoročně uklizené. V některých městských částech Prahy jezdí úklidové čety na mopedu, které exkrementy průběžně uklízejí. MČ Zbraslav raději financuje jízdní policii na koních. Kdo např. řeší otázku volně pobíhajících koček, které více než psi mohou infikovat dětská hřiště, ale i jiná prostranství? ptá se. Tereza Kůstková 6

7 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Co vlastně ti policajti na Zbraslavi dělají? Čistota a pořádek v obci je výsledkem úsilí místních orgánů, městské policie (MP) a samozřejmě i občanů. Že není s čistotou a pořádkem na Zbraslavi všechno v pořádku, není potřeba zdůrazňovat. Přesto lze některé změny k lepšímu pozorovat. Zbraslavský psí happening Před rokem vznikla dobrovolnická skupina občanů (DS), která na opatřeních pro zlepšení čistoty na Zbraslavi spolupracuje s městským úřadem. Jednou z jejích posledních iniciativ bylo jednání s vedením okrsku MP pro Prahu 16 v Radotíně. Jeho výsledkem byla změna struktury evidence zásahů strážníků tak, aby umožňovala sledovat postihy za znečišťování nikoliv souhrnně jako doposud, ale podle druhu přestupků. Současně bude sledovat i výši jednotlivě udělených pokut. Z nové evidence bude zřejmá i orientace aktivit MP, na co se na Zbraslavi hlavně soustřeďují. Umožní nám i odpověď na časté připomínky z anket a průzkumů občanských názorů: Co vlastně ti policajti na Zbraslavi dělají? Těmto názorům se není co divit. Ke škodě věci se o působení MP na veřejnost příliš informací nedostává, a tak panují názory na její činnost spíš negativní a většinou i nespravedlivé. Jeden z hodně častých jsme si vypůjčili i pro náš titulek. Díky vstřícnosti vedení okrsku MP, již DS získala první nově strukturované informace a po dohodě s redakcí ZN bude s nimi pravidelně seznamovat i zbraslavskou veřejnost. První takovou statistiku za období od do má již skupina k dispozici. Další budou následovat v měsíčních intervalech. Přestupkům nelze zabránit, ani všechny pachatele postihnout. Cílem nové rubriky v ZN je především prevence. Pokud se na veřejnost nedostane informace o tom, že majitel domácího mazlíčka už také zaplatil za znečištění výjimečnou pokutu 1000 Kč, klidně budou chovatelé dále zdobit chodníky a parky v domnění, že jsou nepostižitelní. Pytlík na odklizení výkalů je přece pod jejich důstojnost. Je také dobré vědět, že pokuty nejsou jediným argumentem, se kterým strážníci pracují. Převažují domluvy nebo pokuty spíš symbolické. V informaci DS najdete, kolik bylo u sledovaných přestupků uděleno pokut, domluv nebo hlášení na jiné orgány. Bude také možnost kontrolovat, jaká pozornost je věnována kritickým místům, jakým je například Belveder. Soustřeďují se tam kuřáci (nejen tabáku), po kterých zůstává smetiště a poškozené lavičky. Občané ze sousedící zástavby jsou natolik znechuceni jejich chováním, že se dokonce staví proti revitalizaci Belvederu. Obávají se, že se tím podpoří soustřeďování vandalů a úpravy přijdou opět vniveč. Má se však vandalům stále jen ustupovat a městský lesopark (a nejen ten), jim nechávat napospas? Je potřeba podpořit názor, že Zbraslav si musíme krášlit a vandalům nedat pokoj. Bez úzké součinnosti se strážníky to nedocílíme. Ale zpátky k titulku. Co strážníci na Zbraslavi vlastně dělají? Ze statistiky zásahů v roce 2009 vyplývá, že to vůbec není málo. Uskutečněných zásahů bylo 4 790, udělených pokut 847, celková výše pokut Kč a průměrná pokuta cca 400 Kč. Problém se špatnou pověstí MP tedy není v její malé iniciativě, ale spíš v tom, že se o ní na veřejnosti vůbec nic neví. Částečně také v tom, na co se soustřeďuje. Postihy proti čistotě a pořádku výrazně zaostávají za postihy dopravních přestupků. Z výše uvedených čísel připadá na pokuty za znečišťování 3 % a za dopravu 93 %. Finančně vyjádřeno 18 tis. Kč proti 285 tis. Kč. Průměr udělených pokut je 700 Kč za znečišťování a za dopravu jen 360 Kč. Znamená to, že dopravní přestupky jsou postihovány častěji a nižší pokutou, zatímco přestupky proti čistotě jen zřídka, i když dvojnásobnou pokutou. Nová statistika dovolí, aby se zásahy směřovaly tam, kde nás nepořádek nejvíc bolí. Jak tedy vypadala struktura zásahů od 15. února do 31. března 2010? Kouření v zastávkách MHD 22 x udělena domluva 3 x udělena pokuta po 100,- Kč 1 x udělena pokuta 200,- Kč 1 x udělena pokuta 300,- Kč; Odhození nedopalku 15 x udělena domluva nedopalek uklizen 1 x udělena pokuta 500,- Kč 2 x udělena pokuta 300,- Kč 2 x udělena pokuta 200,- Kč Odhození lahve 1 x udělena pokuta 500,- Kč Neodklizení psího výkalu 7 x udělena domluva výkal odklizen 3 x udělena pokuta po 200,- Kč 1 x udělena pokuta 1 000,- Kč Močení na veřejnosti 1 x udělena domluva 1 x udělena pokuta 200,- Kč Nepovolená skládka 3 x oznámení ÚMČ Zbraslav 2 x udělena domluva skládka odklizena Vraky vozidel 5 x oznámení Správa služeb hl.m. Prahy Statistika poskytuje zcela nový pohled na činnost MP. Na její úpravě se bude dále pokračovat tak, aby co nejvíc sloužila k výše uvedeným záměrům. Součástí pravidelného sdělení o aktivitách MP budou i další informace o činnosti MP a o její spolupráci s MČ Praha-Zbraslav. Alena Doležalová mluvčí dobrovolnické skupiny Také jste si všimli? Psí hovínka na chodnících někdo zdobí koktejlovými praporky. Co tím sleduje, nevím, ale ať to chtěl, nebo nechtěl, je to příklad originálního pouličního happeningu. Happening je podle slovníku podívaná nebo zdánlivě neúčelné představení, jehož působivost je ponechána náhodě. Také to může být netradiční umělecká forma. Obě možnosti se na naši nezvyklou výzdobu hodí. Motivace pro pořádání happeningů jsou různé. Může to být čistá recese sloužící jen k pobavení, nebo také nástroj bezmocných, nikoliv však lhostejných, proti mocným. Do historie vstoupily předlistopadové běhy pražskými ulicemi, jejichž účastníci byli po vzoru komand STB vyzbrojeni, nikoliv však obušky, ale okurkami. Nebo populární natíraní tanku narůžovo. Mocní nemusí být jenom držitelé politické moci, ale také mocní ve své aroganci a pohrdání okolím. Jejich práva neznají hranic, zákony a pravidla slušnosti neuznávají. Potkáváme je všude. Od nejvyšších politických postů až po sousedy a spolupracovníky. Psí exkrementy ve veřejném prostoru jsou projevem arogance tohoto typu mocných, s nimiž se vede dlouhodobě a neúspěšně boj o čistotu města. A najednou se objevil někdo, kdo veřejně a vtipným způsobem upozorňuje na nešvar, se kterým jsme se již téměř smířili. Je to výzva. Nenechme se mocnými ubíjet. Existuje přece spousta chovatelů, kteří venčí psy s pytlíky a nenechávají nás, abychom si obsah jejich střev odnášeli domů na podrážkách bot. Je-li to originální nápad zbraslavského občana, nebo jen převzetí nápadu někoho jiného, není podstatné. V každém případě mu vzdávám hold a doufám, že působivost jeho psího happeningu bude úspěšná. Rudolf Hofmeister 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Stavba okruhu míří do finále Situace z poloviny dubna, kdy uzavírka svedla veškerou automobilovou dopravu z ulice K Přehradám do centra Zbraslavi, byla posledním velkým dopravním omezením pro obyvatele Zbraslavi, které si stavba pražského okruhu vyžádala. Jihozápadní část pražského okruhu od Jesenice po Slivenec, propojující současně plzeňskou dálnici D5 s brněnskou D1, by měla být zprovozněna koncem letošního léta. Informaci potvrdil Jan Paclík, ředitel výstavby úseku 514. Zhruba od poloviny května by se pak podle něj mělo jezdit po Strakonické silnici v obou směrech rovně, bez objížděk po nájezdových a sjezdových rampách křižovatky. Původně měl být třiadvacetikilometrový úsek pražského okruhu hotov již letos v dubnu, aby byl zprovozněn ještě před květnovými parlamentními volbami. Stavbu však zdržely mimo jiné problémy s vykupováním některých pozemků. V nejbližší době by se mělo začít budovat rovněž přemostění Vltavy (a časem i Berounky) pro cyklisty a pěší, které propojí cyklostezky z Komořan, Lahovic a Radotína. Magistrát předpokládá, že stavba v Lahovicích bude stát více než 100 milionů korun. Většinu peněz chce získat z fondů Evropské unie. ČTK o tom informoval koordinátor pro cyklistickou dopravu v Praze Pavel Polák. Zavěšená lávka přemostí Vltavu a propojí páteřní cyklotrasy A1 a A2. Investorem stavby je město, respektive Technická správa komunikací. Ta pro magistrát zařizuje stavbu většinu cyklostezek. Podle Poláka toto nové spojení mimo jiné umožní dojet v rámci cyklotrasy Paříž Praha z hranice Prahy do jejího centra po bezpečné cyklostezce. Stavba samotné lávky o délce 225 metrů, která se bude nacházet ve výšce 17 metrů, bude dokončena ještě v letošním roce a stát bude 51 milionů korun. Obě rampy by měly podle předběžného plánu stát do konce roku Hlavní město za ně zaplatí dalších 53 milionů korun: cena nájezdové rampy v Komořanech, dlouhé 170 metrů, se vyšplhá na 31,2 milionu korun, o 80 metrů delší rampa v Lahovicích bude stát 22 milionů. Celková cena Vážení spoluobčané, děkuji vám za trpělivost, s jakou jste přistupovali k nezbytným dopravním omezením na Zbraslavi, ke kterým došlo ve dnech v rámci dostavby nově budované okružní křižovatky. Dagmar Kobylková, starostka přesáhla částku sto milionů především kvůli drahým ocelovým konstrukcím. Celkové náklady města dosáhnou zhruba sedmi milionů korun. Zbytek jsou peníze z EU, uvedl mluvčí Technické správy komunikací Tomáš Mrázek v reportáži stanice čt24. Koordinátor pražské cyklodopravy Polák dodal, že peníze z evropských fondů nelze čerpat třeba na výstavbu školek. Tereza Kůstková INZERCE Zvýšení rozpočtu na rok 2010 Zastupitelstvo hl.m.prahy schválilo usnesením č.35/6 ze dne pro MČ Praha Zbraslav poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši Kč, určené na akce Lesopark Belveder ( Kč), Rozšíření urnového háje ( Kč), MŠ výstavba nové budovy ( Kč). Druhým usnesením zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 35/1 ze dne rozhodlo o přidělení finančních prostředků v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2010 pro MČ Praha Zbraslav ve výši Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště u sokolovny ve spolupráci se ZŠ a Sokolem. Celková částka pro naši MČ Praha Zbraslav pro zvýšení rozpočtu na rok 2010 na naše investiční akce je Kč. Od roku 2003 je tato dotační částka nejvyšší, a tak, vážení zbraslavští občané, mám opravdu velkou radost. Dagmar Kobylková, starostka MČ Praha-Zbraslav podle 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, sděluje záměr pronajmout nebytový prostor v objektu bez čísla popisného na parcele č. 32, kú. Zbraslav (Zbraslavské náměstí, bývalá trafika), o celkové výměře 14,06 m 2, z toho 9,3 m 2 místnost, 1,82 m 2 úklidová místnost, 2,94 m 2 WC za cenu 3 500,- Kč/měsíc. Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v 16 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6. hodině Tunelářů restaurace U Žemličků Paškova u nádob separovaného sběru proti ul. K. Michala Na Vrškách K Peluňku Na Mlíčníku Romana Blahníka 8

9 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Jak to bylo kdysi aneb Zbraslavské oslavy Oslavy byly vždy důležitou součástí života obce, ale zároveň i zrcadlem doby, její atmosféry, politické situace i místních poměrů. Co a jak se oslavovalo, je zajímavým pohledem do historie. Za císaře pána např. kvetl bohatý spolkový život a tomu odpovídalo množství slavnostních shromáždění, pochodů městem a veselic u příležitosti různých výročí a událostí. Radní pak pečovali o řádné oslavy státních svátků a historických událostí. Jako ukázka poslouží přípravy na dvě takové jubilejní oslavy. V srpnu roku 1900 měl císař František Josef I. 70. narozeniny a zbraslavské zastupitelstvo se usneslo, aby...slavností spíše zbožnou, nežli okázalou a hlučnou, projevila obec naše loajální úctu k mocnáři našemu a poukazuje obnos do výše 50 zl na obstarání slavnosti, v níž zahrnuto býti má střelba z hmoždířů, osvětlení a okrášlení města, budíček, průvod sezvaných spolků a korporací s hudbou v čele ku slavnostním službám božím. Co by se na Zbraslavi dělo, kdyby se zastupitelstvo rozhodlo naopak pro slavnost méně zbožnou a spíš okázalou a hlučnou, si snad ani nelze představit. O 15 let později, v době světové války, se už muselo šetřit, a tak v srpnu 1915 byla jen slavnostní schůze s programem Projevení holdu u příležitosti 85. narozenin císaře a krále Františka Josefa I.. Slavnostní projev byl telegraficky k trůnu jeho veličenstva tlumočen. Obecní zastupitelstvo vyslechlo projev vstoje a na zakončení provolalo třikrát jeho veličenstvu slávu. Provolávání slávy se už bohužel k trůnu jeho veličenstva nedoneslo. A střelbu z hmoždířů zastupitelstvo už také nemuselo organizovat, té bylo na všech evropských bojištích víc než dost. Za první republiky se mnoho tradičních zvyklostí z předchozí éry zachovalo, i když s menší pompou. Prezident T. G. Masaryk se musel ke svým 77. narozeninám spokojit jen s pozdravným telegramem. Zato v květnu 1924, po volbě nového starosty města, se na něj nezapomnělo. Bylo usneseno, aby cituji ze zápisu...našemu milému prezidentu p. Tomáši Masarykovi třikrát provolána sláva. Shromáždění provolává slávu. Smůla, že stejně jako stařičký mocnář před 9 léty to ani on neslyšel. Oslavy kamenem sváru Oslavy se také mohly stát až neuvěřitelným kamenem sváru mezi místními politiky. V 1924 se připravovaly červencové oslavy Mistra J. Husa, na kterých měl hlavní proslov pronést tehdy lidovecký starosta. Proti tomu se rázně postavili zastupitelé za Čsl. stranu socialistickou a žádali, aby byl pověřen někdo jiný z Rady, protože referující jest příslušníkem církve římsko-katolické a známý ctitel sv. Jana Nepomuckého. Starosta žádosti nevyhověl a tak připravila socialistická strana vlastní oslavu a vytiskla si vlastní plakáty. Urážela prý v nich starostu, a ten je proto nepovolil vylepit. Nakonec byly vylepeny, ale až po stížnosti socialistů u Okresní politické správy. Starosta podal na 9 zastupitelů za socialistickou stranu trestní oznámení. Spor pěkně eskaloval, ale jak nakonec oslavy dopadly, se nezaznamenalo. Pokud však došlo k přestřelkám, zůstalo asi jen u těch slovních. Za protektorátu se také slavilo, ale již podle okupačních pravidel. Pokud iniciativa k oslavě vzešla zdola, muselo být všechno předem schváleno, pokud šlo o oslavy nařízené shora, mohly nastat situace i životu nebezpečné. Na pompézní oslavu třetího výročí vytvoření Protektorátu, organizovanou pro zaměstnance státní správy, škol a podnikatelů z celého okresu Prahavenkov, bylo pozváno i 34 vybraných zbraslavských občanů. Po oslavě byla starostovi vytknuta zvláště zarážející neúčast mnohých pozvaných členů Rady, zastupitelstva a zaměstnanců úřadu. Všichni museli písemně sdělit překážky, které jim zabránily v účasti na oslavě. Pro navození atmosféry té doby stačí uvést jen tři věty z projevu kolaborantského ministra Moravce: Kdyby šlo všechno tak, jak to měla v plánu politika Dr. Beneše, Praha by byla dnes zbořeništěm, a s ní všechna česká města. Český lid v cárech a hladem vychrtlý by dnes bloudil zpustošeným krajem. Nebylo by v celé Evropě ubožejšího národa, než národ český, zahubený pošetilou politikou nepříčetných předáků. Budování socialismu Při budování socialismu byly oslavy důležitou součástí tzv. práce s masami, což v tehdejší politické hantýrce byl eufemismus pro vytváření atmosféry spontánního souhlasu s politikou strany a vlády a potlačování jiných, než stranou vyhlašovaných postojů. Největší a nejmasovější byly vždy oslavy 1. Máje. Zbraslav nemohla pochopitelně zůstat stranou, a tak se i tady povinně oslavovalo. Náladu obstarával už od rána místní rozhlas. Tlampače vyhrávaly budovatelské písně přerušované zprávami o úspěšném plnění plánů a závazků místních podniků, o plnění úkolů X-té pětiletky a závěrů Y-tého sjezdu KSČ. Aktivisté si zapisovali, zda všichni řádně vyzdobili budovy a okna bytů. Podniky, školy, sportovci, hasiči a další spolky spolu s uvědomělými občany se sešli na seřadišti a vyzbrojeni transparenty, mávátky a vlajkami prošli s dechovkou městem na místo hlavní oslavy a projevů. Tam si účastníci vyslechli od představitelů města a strany, jak se mají dobře, na rozdíl od strádajícího dělnictva v kapitalistických státech. A po ujištění, že náš velký přítel Sovětský svaz bude o naše blaho pečovat na věčné časy, se mohli rozejít domů nebo do nejbližších hospod. Oslavy byly vždy pečlivě připraveny a na schůzích si to MNV (místní národní výbor) nezapomněl pochválit. Přesto se jednou našli kverulanti, kteří nebyli s oslavami zcela spokojeni. Stalo se to v roce 1976, kdy Občanský výbor na Baních poslal na MNV stížnost, že...organizace 1. Máje nebyla dobrá. Reproduktory na hřišti nehrály, ve městě byly odvráceny od průvodu a hrály se valčíky místo pochodů. Jistě uznáte, že nedostatky to byly zanedbatelné a důstojnost oslavy namohly narušit. O tom, zda tehdy, zcela výjimečně, průvod k tribuně nedošel, ale v rytmu valčíků dotančil, by nám mohli podat svědectví jen pamětníci. Rudolf Hofmeister Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha Zbraslav, přijímají přihlášky dětí k pravidelné docházce na školní rok 2010/2011 dne od 16 do 18 hod s možností prohlídky jeslí. Bez možnosti prohlídky lze podat přihlášku také od 15 do 17 hod. Pozvánka Městská část Praha-Zbraslav zve na výstavu URBANISTICKÁ SOUTĚŽ SLUNEČNÍ MĚSTO, na které budou prezentovány zúčastněné návrhy. Výstava se koná od 4. do 23. května ve výstavní síni Městského domu a otevřena je ve výpůjční době knihovny. Veřejná beseda s autorem vítězného návrhu arch. Michalem Fišerem se uskuteční ve středu 19. května v 18 hodin v obřadní síni Městského domu. Vítězný návrh bude vystaven také v ZŠ Nad Parkem, v prostorách Pexesa a v prodejně Albert. Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2010 Praha Zbraslav trasa st st st st st st 1. Lahovičky křižovatka ul. Na Staré K Řece Zbraslav křižovatka ul. u Včely a Jaromíra Vejvody Zbraslav v ulici Nad Parkem proti ul. Lomařská (u trafostanice) Zbraslav na rohu ulice Václava Rady Baně ul. Na Drahách (vedle kontejnerů na separovaný sběr) Zbraslav ul. U Malé řeky (vedle kontejnerů na separovaný sběr) Zbraslav (před železničním nádražím) Strnady ul. K Přehradám (u stanice BUS) Praha Zbraslav trasa 2 1. Zbraslavské náměstí (proti lékárně) ul. Na Plácku (u stání kontejnerů) křižovatka ul. Elišky Přemyslovny Košíkářská křižovatka ul. Paškova Vilímkova (u kiosku) křižovatka ul. K Mlíčníku Hostošova K Peluňku ul. Na Baních (u hos pody, u stání kontejnerů) Baně ul. K Novým domkům (u stání kontejnerů) Lahovice

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 PŘEDVOLEBNÍ JARMARK Náměstí a zbraslavská zákoutí Spíše než náměstí připomíná centrum Zbraslavi velkou křižovatku, na které se jen málokdo rád zdrží déle, než jen po dobu nezbytně nutnou. O rušných přilehlých ulicích nemluvě. Chtěli bychom tuto situaci změnit, protože to má být právě náměstí, kam lidé přicházejí za posezením či za návštěvou společenské akce. Již několik let se snažíme otázku rekonstrukce náměstí řešit a posunout tak vizi k finální realizaci. S připraveným návrhem nového náměstí byla veřejnost seznámena již na stránkách novin a na tématické výstavě. Projekt sleduje několik cílů především redukci tranzitní dopravy přes Zbraslav, vytvoření důstojného historického jádra města s klidovým a shromažďovacím prostorem pro akce typu Vejvodova Zbraslav nebo závody veteránů. Projekt Zbraslavského náměstí je připravován ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Kromě náměstí si podle nás zaslouží pozornost i další místa na Zbraslavi zanedbaná zákoutí a ulice. Každý rok se snažíme zpracovat projekt na rekonstrukci takového místa. U některých postačí investice menší, u některých se odhadované náklady pohybují v řádech desítek milionů korun. Připraveny jsou již projekty okolí ulice V Bílce a na úpravu nábřeží U Malé řeky po výstavbě protipovodňové zdi, se kterým byla veřejnost seznámena na veřejné prezentaci. V letošním roce budou zpracovány projekty na řešení prostoru Na Vrškách. Smyslem je mít předem připravené projekty a ty postupně realizovat. Vše nelze udělat hned, Zbraslav je limitována financemi a jednotlivé rekonstrukce budou vždy během na delší trať. Získání dotací od Magistrátu hl. m. Prahy na dobře připravené projekty je však reálnější. Přípravu projektů úpravy městského prostoru považujeme za správnou cestu ke zlepšení kvality života v Městské části Praha Zbraslav. Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister a Tomáš Růžička zvoleni na kandidátce Strany zelených Reakce na článek Miroslava Picka (KSČM) Bod č. 2: Do obecních bytů investuje MČ Praha - Zbraslav průběžně značné částky.v minulých letech investovala do zateplení obvodových plášťů, výměn oken za eurookna, střešních krytin a rekonstrukce plynových kotelen a elektrorozvodů. Jen za I. Q roku 2010 byly provedeny opravy v nájemních bytech ve výši korun. Bod č. 3: MČ Praha - Zbraslav má nyní ve vlastnictví 102 bytů, z toho 25 bytů je obýváno nájemníky ve věku 60 let a výše, z toho pouze 5 bydlí samostatně, ostatní důchodci mají přihlášené spolubydlící, kteří se s nimi finančně podílejí na nájemném. Průměrný věk nájemníků v obecních bytech je 48 let. Bod č. 4: Měsíční nájemné pro rok 2010 se pohybuje od částky 64,72 Kč do 85,20 Kč/m 2. Modelový příklad výpočtu nájemného v bytě pro rok 2010 při 60m 2 je v rozmezí od Kč do Kč. Nájemné tedy nyní nečiní 6000 Kč. V případě, že z rozličných důvodů občané nemají na nájem, mohou si požádat o příspěvek na bydlení, v našem případě na Úřadu práce hl. m. Prahy, pracoviště státní sociální podpory v Praze 16, nám. Osvoboditelů 732. Dagmar Kobylková, starostka Petice za posílení dopravy Dne 31. března přijala starostka petici občanů za posílení a optimalizaci dopravní obsluhy Zbraslavi veřejnou dopravou. Petiční akce proběhla v měsíci březnu 2010 v obytných domech a některých komerčních prostorách na území naší městské části. Během té doby se podařilo zajistit více než 740 unikátních podpisů od občanů starších 18 let. Tuto petici předala MČ Praha - Zbraslav dne 1. dubna 2010 zástupcům společnosti ROPID Tomáši Nedvídkovi a Ing.Jarešovi z odd. plánování, kteří se zavázali k předložení písemného vyjádření v návaznosti na petici a komplexní průzkum integrované dopravy. PETICE za posílení a optimalizaci dopravní obsluhy Zbraslavi veřejnou dopravou (ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) V uplynulých letech se obytná zástavba na Zbraslavi rozrostla díky několika realizovaným projektům, a proto došlo k výraznému nárůstu poptávky po kapacitní a komfortní MHD. K současnému stavu obsluhy území veřejnou dopravou, zejména jižní části Zbraslavi u lokality Zahradní čtvrť, kde se vyjma obytné zástavby nachází i několik významných zaměstnavatelů či jiných zdrojů a cílů dopravy (Policie ČR -Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, supermarket Lidl, Subterra a.s., ÚJP Praha ad.), máme následující připomínky: 1. Obsluha území linkami č. 129 a č. 318 je zejména z důvodu nevyhovujícího intervalu jízd vozidel MHD nedostačující a to jak v dopravní špičce, tak mimo špičku. 2. MČ Praha-Zbraslav není logicky napojena na dislokovanou žst Praha-Zbraslav. Problémem je zejména jižní část městské části, která není přímo (bez přestupu) napojená autobusovým spojem s železniční dopravou ve směru na žst Praha -Radotín ani na žst Praha-Zbraslav. Napojením na tyto dvě železniční stanice by došlo ke zvýšení atraktivity a přepravních výkonů železniční dopravy po trati číslo 171 v úseku Praha-Radotín -Praha-Smíchov (linka S7) a po trati číslo 210 v úseku Praha-Zbraslav - Praha-hlavní nádraží (linky S8 a S80). 3. V souvislosti s denními dojížďkami do širšího centra hlavního města Prahy je napojení Zbraslavi vzhledem k dopravní politice města a státu, v souvislosti s omezováním IAD, zavedením parkovacích zón, uvažovaným zpoplatněním části místních komunikací a neexistence kvalitní a flexibilní alternativní dopravy, zcela nevyhovující z hlediska kapacity, flexibility i komfortu přepravy. Požadujeme proto po starostce a radě MČ Praha- Zbraslav, aby v součinnosti se společností ROPID zajistilo zadání dopravní studie obsluhy území MČ Praha-Zbraslav integrovanou dopravou, která na základě dopravních průzkumů navrhne adekvátní opatření k zlepšení stavu, přičemž zjišťování poptávky na základě počtu přihlášených obyvatel požadujeme za zavádějící a nedostatečné. Výsledné řešení obsluhy území Zbraslavi musí být optimalizováno zejména ve vztahu k železniční trati č. 210 bez nutnosti přestupu na zastávce PID - Zbraslavské náměstí. Do doby realizace výše uvedených opatření, požadujeme provést nejpozději od konce března 2010 následující úpravy jízdního řádu: 1. autobusová linka č. 129 bude v časových intervalech 6-9 hod a hod provozována v intervalu 10 minut; 2. autobusová linka č. 129 bude mimo dopravní špičku provozována v intervalu nejvíce 25 minut; 3. bude zavedena noční autobusová linka v trase linky č. 129 nebo bude stávající linka č. 507 prodloužena do zastávky Baně; Petiční výbor: Ing. Petr Košan, bytem Václava Rady 1457/12, Praha 5 Zbraslav Martin Douša, bytem Zbraslavské náměstí 458, Praha 5 Zbraslav 10

11 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY ZÁMEČNICTVÍ KOVÁŘSTVÍ VORLÍČEK Vyrábí: ploty natahování plotů sloupky vrata vrátka pojezdové brány bezpečnostní a okrasné mříže. Schodiště rovné a točené. Krbové doplňky rošty a krbové nářadí. Dělení materiálu plechy do 2,5 m tl. 5mm řezání profilů do 220 mm. Obrábění materiálu soustružení a frézování. Speciální výroba: Vinotéky na uložení veškerých lahví, uzamykatelné, sestavovací. Regály na cokoli. Lipence, Spotřebitelská 365, tel./fax: , AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod DŮM VÍNA DOLNÍ BŘEŽANY přijme číšníky na vinný bar Požadavky praxe v oboru, samostatnost, krátký, dlouhý týden Kontakt: Tel INZERCE AUTO PECKA DOBŘÍŠ - servis vozů Renault diagnostika, elektrikářské práce - servis klimatizací výměny rozvodových řemenů - náhradní vozidlo 297,-/den s DPH Příbramská 854, , , ZAHRADA BEZ PRÁCE Chcete mít svojí zahradu vždy v perfektní kondici? Zabírá Vám starost o ni čas, který lze trávit příjemněji? Nabízím kompletní celoroční péči o zahradu, i v době Vaší Michal Hnik nepřítomnosti tel.: Váš osobní zahradník Zveme Vás do nově otevřené OČNÍ OPTIKY KK na Zbraslavi, vedle oční ordinace (E.Přemyslovny 449) jako její součást. Otvírací doba: PO PÁ 8 16 případně individuálně dle dohody Těšíme se na Vaši návštěvu. Za oční ordinaci MUDr. Květa Krčilová a za optiku Kateřina Rosenzweigová. Tel: AKTUÁLNĚ: sleva na skla Transitions (samozabarvovací) AUTHOR, MERIDA, BIANCHI, ROCKY MOUNTAIN Písnice K VRTILCE 317 Praha 4, tel.: Mobil: , Otevírací doba Po, Ut, St: 10 18, Čt: 12 20, Pá: 10 18, So: 9 14 od listopadu do února zimní soboty zavřeno CYKLO Emap PÍSNICE AKCE STÁLE PLATÍ!!! KE KAŽDÉMU KOLU 2010 (mimo junior) DÁREK PRO VÁS VÁMI VYBRANÉ DOPLŇKY V HODNOTĚ KČ 500,- na vybraný textil až 30% sleva Prodej a servis jízdních kol 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Adam Stvořitel: pozvánka DIALOGY C+S Poslední květnovou sobotu bude v Galerii Zbraslav zahájena společná česko+slovenská výstava Dialogy C+S. Slovenského malíře z Trnavy Miloše Prekopa uvede jako svého hosta zbraslavský výtvarník František Tomík. Hlavní myšlenkou výstavy je především dialog umělecký, kdy vůbec nejde o dlouhé filozofické rozpravy, ale především o jednoduchou vizuální komunikaci výtvarných prací dvou autorů (ze dvou sousedních států) beze slov. Výstava DIALOGY C+S bude zahájena v sobotu 29. května 2010 v 17 hodin. Pozvání ke kapličce Zbraslavské Divadlo Jana Kašky uvede dne inscenaci hry dvou nejpřednějších českých dramatiků, Josefa a Karla Čapka. Hra s názvem Adam Stvořitel je příběh o nespokojeném snílkovi, kterého unavil svět. Svět, který je udělán špatně. Svět, kde je každý dobrý člověk bláznem, kde poctivost je nejhorší možný zločin, kde neexistuje žádný řád, a už vůbec ne svědomí a ctnost. Takovýto svět přeci musí býti zničen. A kdoví, třeba s novým světem přijde konečně pravý Zlatý věk. Hra Adam Stvořitel byla napsána roku 1927 a téhož roku za ní bratři Čapkové dostali Státní cenu za nejlepší dramatické dílo. O to více je zarážející, že od prvního uvedení na jeviště se hrála již jen velmi zřídkakdy. Dnes, kdy každou chvíli Fotbalisté z Lipenců si po loňské oslavě 90 let založení klubu v červnu znovu připomenou významné jubileum. Tentokrát se se svým spoluobčanem Ivanem Haškem zaměřili na výročí 20 let od mistrovství světa v Itálii. Hašek byl v té době kapitánem československé reprezentace a dovedl ji až do čtvrtfinále. V sobotu 5. června se proto v Lipencích v exhibičním zápase utká základ tehdejšího mužstva pod Haškovým vedením s týmem zbytku světa, který média upozorňují na konec světa, kdy je jakákoliv víra potlačována a z člověka se pomalu stává stroj, který musí ráno vstát, jít do práce nebo do školy a neustále plnit různé povinnosti, kdy každá radost je zatlačena do ústraní a hlavním programem dne jsou pouze starosti, kdy sny jsou výsadou bláznů a přání jen naivní dětský výmysl... právě dnes nabývá hra Čapků na aktuálnosti. Taky máte pocit, že je něco špatně? A chtěli byste svět stvořit lépe a jinak? Soubor Zbraslavské kulturní společnosti Hašek a Siegl připomenou MS v Itálii z bývalých fotbalistů i dalších slavných osobností sestaví další lipenecký občan Horst Siegl. Už od rána se ale bude hrát turnaj přípravky o Pohár Ivana Haška, v areálu hřiště budou také k dispozici zábavné atrakce pro děti i dospělé a večer vystoupí pod širým nebem skupina Hamleti s Daliborem Gondíkem, Alešem Hámou a Jakubem Wehrenbergem. Celou akci moderuje Libor Bouček. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE ZBRASLAVI Zkoušky se uskuteční v termínu od do Do hudebních oborů (klavír, varhany, keyboard, zpěv, housle, harfa, kytara, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon pozoun, trubka) se zájemci mohou přihlásit každý den od 14:00 do 17:30 hodin. Do výtvarného oboru pondělí od 15:00 do 17:00 hodin, úterý, středa, čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin. Do tanečního oboru od dubna do května vždy pondělí - středa od 13:00 do 17:30 hodin, čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. Telefon: (jkl) V sobotu 15. května v 15 hodin proběhne u kapličky na Baních na Zbraslavi mariánská pobožnost, srdečně Vás všichni na ni zveme. Alena Hůlková Zbraslavská osma počtyřiadvacáté v neděli 30. května Cyklistický závod na horských kolech pro jezdce všech věkových a výkonnostních kategorií se stal neodmyslitelnou součástí sportovního dění na Zbraslavi. A tak, když se organizátoři letos opozdili se zveřejněním jarního termínu, z mnoha stran se jim do poloviny dubna dostalo dotazu, kdy se letos pojede osma? I s ohledem na nový termín parlamentních voleb se závod pojede v neděli 30. května, tedy den po volbách, a tak ho pořadatelé v černém humoru nazývají memoriálem svobody a demokracie. Ale snad budou ještě veřejné akce povoleny, a tak prezentace na louce v Borovičkách začne ve 12 hodin, když první kategorie budou startovat postupně od nejmladších capartů od 14 hodin. Kompletní přehled kategorií, délky tratí i další informace potřebné k účasti nejdete na internetových stránkách Na speciální cenu z tradičního závodu, který je pořádán i díky grantové podpoře MČ Praha Zbraslav, se může těšit i jeden z účastníků, který bude v pořadí již 2222., který se Zbraslavské osmy účastnil. Aleš Háněl, ředitel závodu 12

13 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY INZERCE 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 5/2010 Kalendář zbraslavských akcí května URBANISTICKÁ SOUTĚŽ SLUNEČNÍ MĚSTO Výstava zúčastněných návrhů. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. čtvrtek 6. května NOC NA KARLŠTEJNĚ Inscenace známého muzikálu v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. sobota 15. května PLUM JAM Blues, funky, groove. Bar D.I.Y. Na hřišti (Pod Třešňovkou) od 20:00 hodin. pondělí 17. května KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30 hodin. středa 19. května ADAM STVOŘITEL Premiéra komedie bratří Čapků v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. KLAS program na květen :45 Odpoledne v přírodě společná turistická vycházka s programem. Sraz u klubu KLASu Zakončení letního semestru VU3V Mirošov Zájezd Loket nad Ohří, Bečov nad Teplou PRAVIDELNÉ AKCE: Úterý: 14:00 Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:30 Kondiční cvičení pro seniory v klubu KLASu Čtvrtek: 10:00 Virtuální univerzita 3. věku hodin 6. května závěrečné testy 15:00 Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 h. v klubu KLASu E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha Zbraslav května SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY (program na str. 16) sobota 23. května PŘEDŠKOLÁCKÉ ŘÁDĚNÍ 3. ročník akce pro předškolní děti od 3 do 7 let od 13:00 na zahradě MŠ Matjuchinova. středa 26. května TROJČLENKA Tři aktovky A. Christie v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. 29. května 24. června DIALOGY C+S Společná výstava slovenského malíře Miloše Prekopa a zbraslavského výtvarníka Františka Tomíka. Vernisáž se koná v sobotu 29. května od 17 hodin. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. 30. května ZBRASLAVSKÁ OSMA JARNÍ ČÁST Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 hodin v Borovičkách. úterý 1. června KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18:30 hodin. sobota 5. června DĚTSKÝ DEN V areálu ZŠ Nad Parkem od 14:00 hodin. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , 14

15 5/2010 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč. INZERCE Služby LEVNĚ ODVOZ VÝKOPŮ Avií Kont. Možná nakládka rypadlem. Tel Pravá chvíle pro očistu těla (i duše). detoxikační, klasické i rozmazlovací masáže. MASÁŽE ILDIKO, Žitavského 489, Zbraslav, , STŘÍHÁNÍ A TRIMOVÁNÍ PEJSKŮ (kočiček). Individuální přístup, Příznivé ceny. Tel J. Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel Hana Kušková PSYCHOTERAPIE, KINEZIOLOGIE, REIKI léčení i zasvěcování, potíže ve vztazích, deprese, fyzická onemocnění, celkové léčení těla i duše. Praha 5, Radlická 99, mob , PLYNSERVIS mp. MONTÁŽE DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ a spotřebičů na plynná paliva. Montáže a opravy rozvodů topení a vodovodního potrubí. Zednické a obkladačské práce. Tel , večer p. Studený. Vzpomínka Dne vzpomeneme 10. výročí od úmrtí pana Ladislava Kollára ze Zbraslavi. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Manželka, synové a dcera s rodinami Vzpomínka Dne 10. února 2010 uplynulo 14 let od rozloučení s mojí maminkou Blaženkou Procházkovou a dne 9. března 2010 uplynulo 11 let od rozloučení s mým manželem Emanuelem Prchalem. Stále vzpomínáme. Libuše Prchalová s rodinou Oznámení V neděli 25. dubna zemřel ve věku nedožitých 85 let zbraslavský rodák JUDr. Ladislav Junek. Ladislav Junek byl po válce krátce jako zástupce Československé strany sociálně demokratické členem místního národního výboru, ze kterého odešel v roce V padesátých letech byl pak v politickém procesu odsouzen a strávil za mřížemi více než 4 roky. Poslední rozloučení proběhlo v pondělí 3. května v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi. Čest jeho památce. Vzpomínka Dne 15. května to bude 5 let, co nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička paní Věra Kaskounová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina Moravcova,Vošahlíkova a Palmova Chcete být vidět? inzerujte s námi Zbraslavské noviny aktuální ceník na v rubrice Zbraslavské noviny PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , Nabízím kompletní úklid domácností včetně žehlení, spolehlivě, praxi mám. V případě zájmu volejte mob.: CLEANSERVICE. Provádíme kvalitní čištění koberců, sedacích souprav a ostatního čalouněného nábytku. Čistíme mokrou cestou se zaměřením na biologické nečistoty. Pracovní dobu přizpůsobíme vašim požadavkům. tel KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). Po So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECH- NIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel: , PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha Zbraslav i okolí Kompletní vedení účetnictví, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Bydlení, nebytové prostory Pronajmu zahradu na Zbraslavi.Volejte večer Pronajmu stodolu 550m 2 na okraji Prahy. Na sklad. Informace na t.č Pronajmu GARÁŽ za školou Nad Parkem. Tel Prodej RD se zahradou Praha 5 Zbraslav. Více informací na tel Vzpomínkové pietní akty MČ Praha Zbraslav ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu si Vás dovoluje pozvat na vzpomínkové akce u příležitosti 65. výročí ukončení II. světové války v Evropě a Pražského povstání českého lidu, které se konají dne 7. května 2010: od 10:00 hodin pietní akt u pomníku na Zbraslavském náměstí od 11:00 hodin pietní akt u společného hrobu padlých v květnové revoluci proti Husovu sboru od 17:00 hodin pietní akt u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V UJP PRAHA a. s. přijme servisního technika Požadavky: SŠ technického směru, ŘP skupiny B Pozice vyžaduje časté zahraniční služební cesty, znalost anglického a ruského jazyka výhodou Kontakt: tel.: , Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

16 Městská část Praha Zbraslav zve na SLAVNOSTI Elišky Přemyslovny věnováno památce poslední přemyslovské královny na českém trůnu (* ) PROGRAM: ČTVRTEK ZA HUDBOU STŘEDOVĚKÉ EVROPY účinkuje soubor Ignitus. Divadlo J. Kašky od 19 hodin. PÁTEK NOC NA KARLŠTEJNĚ divadelní představení Městská zahrada od 19:30 hodin SOBOTA OBRAZY ZE STŘEDOVĚKÉHO ŽIVOTA Hudba, souboje rytířů, hry, středověké tržiště Sluneční město od 10 do 19 hodin KRÁLOVSKÝ PRŮVOD vyjde ve 13 hodin ze Slunečního města a projde čtvrtí pod Havlínem NEDĚLE ZÁDUŠNÍ MŠE ZA ELIŠKU PŘEMYSLOVNU kostel sv. Jakuba v 9:30 hodin KLÁVESOVÝ KONCERT JAROSLAVA TŮMY varhany a cembalo ve staré hudbě obřadní síň od 17 hodin SOBOTA OBRAZY ZE STŘEDOVĚKÉHO ŽIVOTA 10:00 Šermířské vystoupení Skupina Kvartet vás potěší svým šermířským představením 11:00 Kat Mat Ukázky katovského řemesla a jeho výklad 11:30 Hudební sdružení Trubaka 12:00 Ukázka sokolnictví na koni Sokolnické vystoupení na koni České barokní společnosti 13:00 Královský průvod městem Průvod v čele s královnou Eliškou vyjde ze Slunečního města a projde čtvrtí pod Havlínem 14:30 Rytířský jezdecký turnaj Umění turnajového klání předvede Jízda svobodných rytířů 16:00 Historické tance Historické vesnické tance v podání skupiny Ambrosia 16:30 Šermířské vystoupení Šermířské dovednosti předvede skupina Kvartet 18:00 Koncert dobové hudby Historickou hudbu uslyšíte v podání skupiny Dubia Fortuna V průběhu celého dne jsou pro děti připraveny různé hry, projížďky na koni, střelba z luku. K vidění budou i dobová řemesla a tržiště. Každý malý návštěvník, který přinese vlastní obrázek Elišky Přemyslovny nebo Zbraslavi, dostane malou upomínku. SLAVNOSTI SPONZORSKÝM DAREM PODPOŘILI: Subterra, a. s., PF elektro s.r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Bögl a Krýsl, Čermák a Hrachovec, Restaurace Barabizna, Yveta Šobrová květiny Organizace středověkého dne

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 1 Zápis z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více