Františkolázeňské listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Františkolázeňské listy"

Transkript

1 Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Cervenec 2015 Zdarm a 7 Foto: M.R. 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA: Úvodník Rozhovory: pan JUDr. Pavel Doucha, pan Antonín Tichý, pan Dipl. Ing. Arch. Vlastimil Syrový, pan Cyril Jeníček, pan Ing. Marian Mackovič, pan Milan Dušák Františkolázeňské noviny Sport plný napětí a krásy, Horoskopy Karel Brož Krkavec velký Destinační a informační agentura Informace a kontakty Přírodní léčivé zdroje Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Kulturní program; připravujeme Galerie Brömse Program: VIP Club Franzensbad - Aquaforum Clubu Sport Autobusové výlety Františkova cestovatelská soutěž Partneři VIP Clubu Franzensbad Nabídka lázeňských pobytů

2 strana 2 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 Milé dámy, vážení pánové, dětem skončila škola a začaly dvouměsíční prázdniny. Jistě mnohé z nich budou chodit s rodiči do našeho Aquafora, které bylo otevřeno ve zkušebním provozu v červnu 2005 a oficiálně 5. července 2005, jinými slovy před deseti lety. Věřím, že není zapotřebí vám bazény Aquafora představovat, mnozí z vás jsou pravidelnými návštěvníky. Aquafora si užívají nejen hosté hotelu Pawlik, ze kterého je přímý vstup k bazénům, ale také mnozí hosté z dalších hotelů, návštěvníci a stálí obyvatelé Františkových Lázní a okolí. Osobně si myslím, že dnes si Františkovy Lázně bez Aquafora už těžko umíme představit, stalo se součástí nejen hotelů skupiny Lázně Františkovy Lázně, ale všech, kteří se rádi koupou celoročně v čistých vodách vnitřních i venkovních bazénů. Dnes bychom ve Františkových Lázních a širokém okolí těžko hledali někoho, kdo o Aquaforu neví nebo se v něm nebyl koupat a relaxovat. Aquaforum patří k našim lázním jako prameny, slatina, květiny, parky, veverky, oplatky... Bylo nám také ctí přivítat v Aquaforu mnohé významné osobnosti. Několikrát Františkovy Lázně, hotel Imperial a také Aquaforum navštívil pan prezident Václav Havel s manželkou, přivítali jsme také pana prezidenta Václava Klause s manželkou a mnohé další. Aquaforum v soutěži For Arch Karlovy Vary 2006 získalo Cenu odborné poroty za Stavbu Karlovarského kraje, získalo také Cenu veřejnosti a Cenu hejtmana Karlovarského kraje. Vyhodnocováno bylo celkem 18 různých staveb v našem kraji, které byly dokončené v r Byl to jistě velký úspěch a myslím, že Aquaforum si ceny zasloužilo právem. Dnešní číslo Františkolázeňských listů věnujeme z větší části právě Aquaforu. Mnozí z vás si pamatují jeho otevření, dokonce i pozemek, zarostlý různými křovinami, který tam byl před stavbou. Jak to vypadalo dřív a jak probíhala stavba, to ukazuje výstava v tunelu, který spojuje Aquaforum s Císařskými lázněmi. V červnu byla ve Františkových Lázních celostátní konference Asociace bazénů a saun České republiky ABAS ČR. Odborníci z Čech i Moravy si prohlédli město, absolvovali celou řadu odborných přednášek a v neposlední řadě si se zájmem prohlédli celé Aquaforum včetně jeho technického zázemí. U Aquafora byli přivítáni ředitelem a.s. Lázně Františkovy Lázně ing. Ciglanským, členy představenstva a pře-dstaviteli ABAS-u, provázel je architekt Aquafora ing. Syrový. Jsme rádi, že nejen my, laici, kteří si užíváme plavání a cachtání, ale také odborníci přes bazény a sauny ocenili stavbu včetně technologií úpravy vody a s chutí se mnozí z nich i vykoupali. Milé čtenářky a milí čtenáři, přeji vám krásné léto, hodně zdraví a pohody a samé příjemné chvíle a dny nejen v Aquaforu a ve Františkových Lázních. Vaše redakce Františkolázeňské listy č. 7, červenec 2015, ročník 23. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto: EDa, Barbora Kulová, Uhlík, Stiburek, Nuc, Čadková, archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. Obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s. Zdarma.

3 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA pan JUDr. Pavel DOUCHA, bývalý člen představenstva a.s. Lázně Františkovy Lázně a pan Antonín TICHÝ, vedoucí technik Aquafora Pánové, kdy a proč vás napadlo, že by se měly ve Františkových Lázních postavit bazény? pan Doucha: Bazény ve Františkových Lázních byly i před postavením Aquafora. Jednalo se však o bazény malé, pouze u několika lázeňských domů, které byly využívány hlavně k fyzioterapii. Co však v našem městě citelně chybělo, to byl velký bazénový komplex, tehdy již zcela běžný v lázeňských místech v zahraničí, který by odpovídal rostoucím požadavkům lázeňských hostů počátkem nového století. Proto, před více než třinácti lety, padlo rozhodnutí obdobné zařízení vybudovat i ve Františkových Lázních. Co vás inspirovalo? pan Tichý: Možná je to trochu překvapivé, ale bezprostřední inspirací Pavla Douchy pro tuto stavbu byla jeho návštěva nově přestavěné plovárny v Chrudimi, kde jsem pracoval jako vedoucí správy bazénu. Známe se spolu od dětství, oba jsme jezdili do Chrudimi na prázdniny. I po letech jsme se poznali, ale moderní plovárna byla k nepoznání. Pavel si přál, aby podobná byla i ve Františkových Lázních a chtěl, abych mu poradil nejen při výstavbě, ale pomohl i při zahájení provozu. Kamarádi si mají pomáhat, proto jsem odjel do Františkových Lázní a v Aquaforu jsem už deset let. pan Doucha: Inspirací ale byly také bazény v Rájeckých Teplicích na Slovensku, akvapark v Bad Elster nebo Sybillenbad v Bavorsku. Není zcela běžné, aby investorem tak nákladného projektu bylo pouze nestátní zdravotnické zařízení zde akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. Kdo s financováním Aquafora pomohl a kdo se podílel na úhradě nákladů? pan Doucha: Skutečností je, že akvaparky, blížící se velikostí a rozsahem Aquaforu, jsou zpravidla financovány velkými městy, a to ještě s přispěním zdrojů ze státních nebo evropských dotací. Ale vzhledem k tomu, že Františkovy Lázně jsou sice velké lázně, ale malé město, nebyla by investice podobného rozsahu, financovaná z rozpočtu našeho města, reálná. Na příliš dlouhou dobu by zatížila jeho rozpočet a omezila tak mnoho jiných výdajů prilmárně určených pro občany Františkových Lázní. Stavba byla financována z úvěrů poskytnutých bankami, všechny náklady nesla akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. Proč název Aquaforum? pan Doucha: S ohledem na mezinárodní klientelu v našem městě bylo snahou při volbě názvu vyhnout se označení jak pouze českému, tak jen německému, vhodný se nejevil ani název anglický. Proto byl pro svět vody a relaxace zvolen název AQUAFORUM jako jistě srozumitelný všem hostům. Důvodem bylo i to, že celý komplex měl být také reminiscencí římských lázní. Komu bylo Aquaforum určeno změnilo se to nějak během deseti let provozu? pan Tichý: Aquaforum bylo určeno pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně. S ohledem na zájem i ze strany návštěvníků ubytovaných v zařízeních ostatních poskytovatelů lázeňské léčby a na občany Františkových Lázní, bylo i jim umožněno využívat veškeré nabízené služby. Pokud jde o veřejnost zpočátku jsme měli obavy, zda lázeňská klientela, zejména starší hosté, nebudou rušeni dětmi. Tyto obavy se ukázaly jako liché a dnes areál slouží všem. Kdo Aquaforum provozoval a provozuje nyní? pan Tichý: Provozovatelem Aquafora byla po dobu osmi let a.s. Lázně Františkovy Lázně jako investor celé stavby a vlastník pozemků, na kterých se celý areál nachází. Pak bylo zařízení provozováno a.s. VitalMed, která je dceřinou společností investora. Od konce minulého roku je provozovatelem firma Aquaforum s.r.o. Je něco, co byste dnes udělali jinak? pan Doucha: To, že při provozování areálu se dosud nevyskytly žádné zásadní problémy svědčí o tom, že při jeho projektování i výstavbě byla všemi odvedena dobrá práce. Proto nemám ani dnes důvod uvažovat o jiném místě pro jeho výstavbu, o jiné koncepci. Chodíte se do Aquafora koupat? pan Doucha: Chodím, občas. Jistě by mi prospělo, kdybych víc plaval, zejména v zimě. Proto bych chtěl do Aquafora chodit pravidelně. pan Tichý: No comment. Na co jsme zapomněli? pan Tichý: Možná bych raději řekl, na co jsem nezapomněl. Často vzpomínám na všechny, kteří se na přípravě stavby Aquafora i její realizaci podíleli. Byla to velká zkušenost pro nás, pro všechny, rád bych je proto i touto cestou pozdravil. pan Doucha: Jsem rád, že se do přípravy stavby, její realizace a následného provozu zapojil i můj syn. Je škoda, že už mezi námi není Ing. František Linda, náš kamarád, který se velkou měrou přičinil o to, že Aquaforum bylo postaveno. Při oslavě desátého výročí otevření Aquafora nám bude chybět! Vaše slovo závěrem? pan Doucha: Aquaforu přeji i v dalších letech hodně návštěvníků. pan Tichý: A já přeji návštěvníkům, aby s našimi službami byli spokojeni. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 7, VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA pan Dipl. Ing. Arch. Vlastimil SYROVÝ, Arton Pro Karlovy Vary Pane architekte, jak začala vaše spolupráce s akciovou společností Lázně Františkovy Lázně na Aquaforu? Jak už to u tak významných témat bývá, pozvolna. Poprvé jsme se se záměrem investora na výstavbu vodního světa setkali kolem roku Kontaktoval nás pan Ing. Linda ze stavební společnosti Západní stavební Cheb, a požádal nás o zpracování našich představ o architektonickém ztvárnění tohoto zadání. Tehdy ovšem šlo spíše o vyhledávací studie, protože původní záměr ještě zdaleka neměl konkrétní obrysy. Uvažovalo se například o jeho umístění za lázeňským domem Windsor. Stejně tak obsah zadání a funkce nebyly tou dobou jasně zformulovány, stavební program i forma se teprve vytvářely. Po zpracování těchto studií logicky došlo k časové prodlevě, kdy bylo třeba z toho vzešlé výstupy důkladně analyzovat. Aquaforum je, podle mého názoru, zcela jiná stavba, než jak jsou obvykle postavené akvaparky. Co vás inspirovalo k tak neobvyklému pojetí? Aquapark jako takový je opravdu velmi specifická stavba, a mohlo by se zdát, že byl v průběhu posledních zhruba patnácti, dvaceti let vytvořen jakýsi obecný typ, který určuje architektonický standard. Nejsem si ale jist, že to je realita. S panem Dr. P. Douchou, duchovním otcem této myšlenky, jsme hned zkraje prací na projektu věnovali mnoho času tomu, že jsme osobně navštívili po Evropě desítky podobných zařízení, abychom nejen sesbírali zkušenosti provozovatelů, ale také si udělali přesnější obraz o projektovém řešení, kterého chceme dosáhnout. Viděli jsme řadu aquaparků, které ctí prostředí, ve kterém jsou postaveny a shodli jsme se, že i to je naším cílem. A protože koncepce římského fóra už tou dobou existovala, je architektonická forma Aquafora jen logickým důsledkem tohoto zadání. Která část Aquafora vám dala nejvíce práce? To je velmi obtížné říci. Jak už jsem uvedl, předprojektové fáze byly poměrně časově obsáhlé, bylo zpracováno několik vyhledávacích studií, podrobně jsme analyzovali výstupy a formulovali zadání. Následné projektové práce byly složité jak z hlediska veřejnoprávního projednání, tak i stavebně technicky a technologicky. Navíc se průběžně upřesňovaly dílčí cíle a bylo zájmem všech zúčastněných je operativně zapracovávat do konečného řešení. To sice mnohdy vedlo k nezbytným zásahům do již hotových částí projektu, což logicky přidá na náročnosti a pracnosti, ale na druhé straně to výsledné dílo posune co nejvíce požadovanému tvaru. A to je, podle mne, základem dobře zpracovaného projektu. Aquaforum bylo oceněno For Archem jako nejlepší stavba roku Mělo to nějaký vliv na vaši další práci? Samozřejmě se to promítlo do fungování našeho atelieru. Najednou je o vás nebývalý zájem, různá periodika prezentují jak vlastní stavbu, tak i jiné vaše práce. Pohybuji se však v branži už dost dlouho, abych věděl, že oněch patnáct minut slávy je jen dílčí epizoda. Daleko významnější byla skutečnost, že jsme měli možnost nejen vlastním projektovým řešením, ale především spoluprací se všemi zúčastněnými nasbírat zkušenosti, které jinak získat nelze. Ty jsme pak následně mohli zúročit v několika dalších stavbách podobného typu, i když zdaleka ne rozsahu. Od té doby veřejný zájem utichl, ale zkušenosti zůstaly. A pár diplomů na stěnách atelieru. Je něco, co byste teď udělal jinak? Každá tvůrčí práce je neukončeným procesem. Je odpovědností autora najít v konkrétním okamžiku odvahu a říci tak, a teď prohlásím dílo za uzavřené, dál už se musí obhájit samo. Byť samozřejmě dobře ví, že to či ono by bylo třeba ještě dotáhnout, upřesnit, dopracovat, zohlednit... Musím však zdůraznit, že se tyto mé osobní sebekritické pochybnosti týkají pouze dílčích záležitostí a doufám, že dílo jako celek naplňuje očekávání a předpoklady všech zúčastněných, zvlášť pak zadavatele. Jaký máte pocit, když se jdete do Aquafora koupat? Je to velmi zvláštní pocit. Nemusím se zrovna v Aquaforu koupat, ale při každé návštěvě mě velmi zajímají lidé, kteří ho užívají. Koneckonců ti jsou naším cílovým zákazníkem - jejich pocit je podstatný. Vždycky rád vidím, že v objektu je pro jeho provoz všechno na svém místě a v požadované funkci, návštěvníci si vyváženě užívají všeho, co jim taková stavba může a má nabídnout. A nejen to - v neposlední řadě je podstatné, že objekt funguje technicky a technologicky, zaměstnanci mají podmínky k jeho provozování a údržbě. Prostě a jednoduše řečeno - pokud taková stavba funguje ke spokojenosti těch, pro koho je vytvořená, je to důvod ke spokojenosti i autorů. Na co jsme zapomněli Vaše slovo závěrem? Jen párkrát za profesní karieru se architekt potká s tak významným zadáním. Snad je z mých odpovědí patrné, že jsme si toho od začátku byli vědomi a že jsme proto k tomu s celým projektovým týmem přistupovali s maximálním nasazením a odpovědností. Jsem za tuto možnost vděčný a jsem rád, že jsme mohli být při tom. Celé dílo by nevzniklo za mimořádné sounáležitosti na ose zadavatel - projektant - zhotovitel. To samo o sobě zdaleka nebývá pravidlem. A proto asi nejcennějším výstupem je dobrý pocit z konstruktivní spolupráce s lidmi, se kterými jsem měl čest na předmětném díle spolupracovat. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce Foto: Uhlík

5 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA pan Cyril JENÍČEK, stavební dozor Pane Jeníčku, kdy a jak jste se dozvěděl, že se chystá stavba Aquafora? Myšlenka postavit veřejné lázně ve Františkových Lázních asi nová nebyla, ale odvahu ji uskutečnit nikdo neměl. Tu měl až JUDr. Doucha na přelomu tisíciletí. Sám jsem se přesvědčil, že čistá voda na plavání a relaxaci ve vodě ve Františkových Lázních chybí, když jsme s JUDr. Douchou na Jadranu v létě odháněli dotěrný hmyz. Začali jsme si o nápadu hodně povídat, hlavně o způsobech, jak ho realizovat, místo hledání důvodů, proč to nejde. Tedy toho chystání jsem se zúčastnil a možná i inspiroval další. Jaký byl váš úkol při přípravě a realizaci stavby? Kdy stavba začala? Stavba začala už rozvíjením myšlenky při zpracovávání studie, a to se dělo mnohem dříve, než se začalo se stavebními pracemi. Příprava byla týmovou prací a jsem rád, že jsem dostal příležitost se jí zúčastnit. Mojí úlohou bylo spolupracovat při výběru přímých dodavatelů investora, specifikovat obsah poptávek, porovnávat nabídky a prověřovat jejich ceny a dodací podmínky. S vybranými firmami jsem připravoval smlouvy o dílo. V průběhu stavby jsem komunikoval se zhotoviteli a sledoval jejich plnění podle uzavřených smluv. Finanční dozor, dalo by se říci. O tom jsem podával investorovi akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně - pravidelně informace. Se kterými stavebními firmami jste spolupracoval? Technik se vyjadřuje seznamem, tedy: Arton Pro projektová a inženýrská činnost, autorský dozor. Stis technický dozor investora. Sdružení Metrostav Západní Stavební hlavní dodavatel stavebních prací. Bazenservis bazénová technologie úpravy vody. Menerga vzduchotechnika, projekt a dodávka. Berndorf Bäderbau nerezové bazény, výroba i montáž. Siemens měření a regulace. Beghelli vnitřní osvětlení. Hofman Music ozvučení, venkovní osvětlení. Pavlů - světelné a zvukové vnitřní systémy.frajt odbavovací systém, skříňky. Sportakcent tobogán a skluzavky. Zařídit vším potřebným, například stroji do posilovny, nábytkem, výzdobou a nesčetným množstvím dalších maličkostí bylo také důležité a náročné. To už ale byla zásluha mnoha zaměstnanců akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Co bylo největším problémem? Na každé stavbě jsou problémy, ale na ty se rychle zapomíná, neboť se musí překonat. Jinak by stavba neslavila například desetileté výročí. Proč se stavělo také malé nádraží? Aby měli návštěvníci Aquafora z Chebu nebo třeba i z Německa kratší a pohodlnější cestu. Od stávajícího nádraží to je přeci jenom kousek cesty. Využilo se příležitosti při rekonstrukci železniční tratě z Chebu do Františkových Lázní. Chodíte se do Aquafora koupat? Vždy, když přijedu do Františkových Lázní. Co se vám nejvíce v Aquaforu líbí? Když se z malého venkovního bazénku dívám v zimě na zasněžené antické divadlo se stupňovitým hledištěm a kruhovým jevištěm nad ledovou vodou. Udělal byste něco jinak? V případě Aquafora bylo nápadů mnoho a také několik cest, jak cíle dosáhnout. Pro jednu cestu bylo nutné se rozhodnout. Jsem přesvědčený, že byla zvolena správná varianta. Vaše slovo závěrem? Chtěl bych takto poděkovat, a věřím, že jménem všech spokojených návštěvníků Aquafora, akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a JUDr. Pavlovi Douchovi, za jeho odvahu, nadšení, zápal a zarputilost při realizaci tak rozsáhlého díla, za rozhodnutí ve Františkových Lázních vytvořit místo, kde se lidé setkávají u vody, čili AQUAFORUM. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce

6 strana 6 Františkolázeňské listy č. 7, VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA pan ing. Marian MACKOVIČ, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a.s. Lázně Františkovy Lázně Pane inženýre, jak a kdy jste spolupracoval na stavbě Aquafora? Projektové práce byly zahájeny v r. 2001, samotná stavba byla zahájena v prosinci r a dokončena v r V květnu 2005 byla celá stavba zkolaudována a předána ke zkušebnímu provozu, který probíhal více jak měsíc. Zahájení provozu bylo v červenci Propojovací tunel, který spojuje Aquaforum s Císařskými lázněmi, byl dokončen v r Tato stavba je zejména unikátní tím, že investorem byla akciová společnost Lázně Františkovy Lázně, a to zejména zásluhou pana JUDr. Douchy, který jako první s ideou Aquafora přišel. Na realizaci výstavby přípravy a samotné realizaci Aquafora jsem se podílel ve funkci technického náměstka a.s. Lázně Františkovy Lázně. Z tohoto titulu jsem byl zodpovědný za provedení a dokončení stavby. Samozřejmě, že jsem to nebyl jen já, ale celý kolektiv technického oddělení a další externí spolupracovníci. Celý areál Aquafora je technologicky velmi složitý objekt. Je nutná vzájemná spolupráce jednotlivých technologických celků. Úpravnami vody počínaje a dále vytápění, klimatizace, protipožární systémy, elektrorozvody a systémy odbavování návštěvníků a řízení procesů. Po dokončení stavby Aquafora jsme poté pokračovali ve výstavbě propojovacího tunelu s objektem Císařských lázní. Práce to byla velmi zajímavá už i proto, že jsem spolupracoval s profesionály ve svém oboru z firmy Metrostav a Západní stavební Cheb. Nesmíme také zapomenout na výstavbu železniční zastávky Aquaforum. Určitě to zvýšilo atraktivnost místa a jeho dosažitelnost. Zejména děti mají zážitky z cesty vlakem. Co bylo, z hlediska pramenů, největším problémem při plánování a realizaci stavby? Největším problémem bylo založení samotné stavby, které bylo v několika úrovních, dále záporové pažení stavební jámy. Můžeme považovat za štěstí, že při hloubení základů nebyla nikde zastižena minerální voda, což by stavbu velice zkomplikovalo. Zakládání stavby prováděla specializovaná složka firmy Metrostav, která se s touto problematikou dovedla velice dobře vypořádat. Proč nejsou bazény naplněny minerální vodou, např. z Císařského pramene? Při přípravě stavby byl jednoznačný požadavek z Českého inspektorátu lázní a zřídel Praha, že přírodní léčivý zdroj z pramene Císařský nebude používán k plnění bazénu. A to z několika důvodů: 1. povolené množství, získané z tohoto zdroje, tj. 60 l minerální vody za minutu, by zdaleka nestačilo svou kapacitou k plnění bazénů. 2. velmi složitá by byla úprava této vody tak, aby vyhovovala požadavkům pro bazény. Pramen Císařský má mineralizaci přes 7g minerálních látek na litr a obsah oxidu uhličitého 1,7g na litr. Obě tyto složky by musely být z této vody odstraněny. Zejména proto, že požadavky na vodu k plnění bazénů jsou daleko přísnější, než pro pitnou vodu. Z uvedeného vyplývá, že by bylo neekonomické budovat takovou úpravnu, která by tyto požadavky splňovala. 3. Jelikož minerální voda z pramene Císařského byla prohlášena za přírodní léčivý zdroj, je používaná k léčebným účelům. Pokud bychom vodu upravovali, ztratila by parametry přírodního léčivého zdroje. Koneckonců není naším účelem mrhat přírodními léčivými zdroji, ale využívat je pro léčebné užití. Návštěvníci Aquafora si však mohou při vstupu do areálu prohlédnout přelivnou vázu pramene a mohou se také minerální vody napít. Pramen je tak trochu divoch, takže pozor při natáčení vody. Minerální voda je pak odváděna do Císařských lázní na uhličité koupele. Chodíte se do Aquafora koupat? Samozřejmě, ano. Ale při každé návštěvě se mi zpětně promítají některé složité problémy z realizace stavby. Na areál Aquafora se dívám jinak než ostatní návštěvníci. Všem svým přátelům a rodině Aquaforum doporučuji a mohu říci, že mi vždy poděkovali za tento tip. Dokonce část mé rodiny tvrdí, že patří mezi nejkrásnější plavecký areál v republice. Vaše slovo závěrem? Mohu zodpovědně říci, že jsem byl rád, že jsem dostal příležitost a možnost spolupracovat při přípravě a realizaci stavby Aquaforum. Profesně to bylo pro mne velkým přínosem. Ale také mohu zodpovědně prohlásit, že takovou akci bych už v životě nechtěl dělat znova Byly to tři perné roky života. Děkuji vám za rozhovor. Redakce

7 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana VÝROČÍ OTEVŘENÍ AQUAFORA pan Milan DUŠÁK, ředitel Aquafora Pane Dušáku, jak dlouho pracujete v Aquaforu a co se vám v práci nejvíce líbí? V Aquaforu pracuji od roku 2005, 10 let. Jelikož mé hlavní zaměření je technického směru, tak je to určitě velké množství různé techniky, její složitost, někdy nevyzpytatelnost a poté improvizace, hledání náhradního řešení atd. A hlavně sehraný, samostatný, bezproblémový kolektiv zaměstnanců, na který se můžu kdykoliv spolehnout. Co se za tu dobu, kdy v AQF pracujete, změnilo? Mimo různých drobných stavebních a technických úprav je nejdůležitější změna v nás, zaměstnancích Aquafora, kdy se vlastně z amatérů (nikdo z nás nepracoval v oboru ani podobném) stali postupně plnohodnotní,,bazénáři profesionálové, i když nás stále něco nového překvapuje a pořád se učíme. Kolik lidí se stará o provoz Aquafora? O provoz se stará 12 pracovníků na plný úvazek a 8 10 pracovníků na částečné úvazky nebo dohody o provedení práce, dle charakteru sezóny. Úklid a některé další služby jsou zajištěny dodavatelsky. Které bazény jsou mezi lidmi nejoblíbenější? To záleží na věkové skladbě návštěvníků. Starší preferují vnitřní vířivku s teplou vodou a různé druhy masážních trysek a perliček, střední generace rekreační bazén, sportovci plavecký bazén, děti dětský bazén, tobogán a skluzavky. Kolik návštěvníků za těch 10 let Aquaforum navštívilo? K to bylo koupajících se návštěvníků. Čím byste chtěl Aquaforum ještě zlepšit? Zlepšovat je stále co, když pominu nějaké technické, stavební úpravy a modernizaci, tak třeba nějakou další atrakci pro malé děti, pro dospělé infra, parní solnou kabinu a osazení UV lamp na úpravu vody... Na co jsme zapomněli? Poděkovat všem zaměstnancům, spolupracovníkům za perfektně odváděnou práci bez vážnějších problémů a komplikací. Vaše slovo závěrem? Mnoho spokojených návštěvníků, ať se k nám rádi vracejí a všem lidem hodně štěstí a zdraví. Děkuji vám za rozhovor. Redakce

8

9 Františkolázeňské noviny č. 7, 2015 BAD FRANZENSBAD A.G. FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. LÁZNĚ NOVINY. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna. pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika, obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí. V roce 1795 se uzavírá první období výstavby Františkových Lázní. Na hlavní třídě, spojující pramen s parkem, bylo z 15 plánovaných domů dokončeno 11, byla dostavěna kolonáda od Společenského domu k prameni a nový, mezi sálem a pramenem vymezený parter byl upraven jako ozdobný park s procházkovými cestami. Soukromé domy, spolu se starým hostincem, zatím stačily ubytovat očekávané hosty, nový obecní dům s hostincem a sálem pak zajišťovaly kvalitní společenský život lázeňských hostů. Po červencové kontrole guberniálního rady hraběte Kolowrata bylo rozhodnuto další výstavbu pozastavit a odsunout na pozdější dobu. S tím souhlasil nejen krajský úřad v Lokti, ale především i chebský magistrát, neboť na plánovanou výstavbu městských lázní, nové plnírny a velkého zájezdního hostince už neměl v pokladně žádné peníze. Na dokončení nejnutnějších staveb (obecní vozovna, byty pro policii a naběrače vody, podchycení a zatřešení nově objeveného pramene) a na rozšíření parků a alejí bylo magistrátu povoleno vzít si poslední úvěr ve výši zlatých. Pro další roky byl pak na údržbu a běžný chod lázní povolen pouze pravidelný roční příspěvek z vybraných daní ve výši zlatých. Číslo 7. Červenec Tři podivné domy u jezdecké školy. V pozadí střechy tří domů u jezdecké školy Plán z roku 1795 s jezdeckou školou. První tři domy u jezdecké školy v roce V roce 1795 ovšem došlo i k rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivnilo další podobu nové lázeňské kolonie. Stavební ředitel Tobias Gruber, autor prvního plánu výstavby nové kolonie i plánů většiny veřejných budov, je stále více obcházen a přímého řízení staveb se ujímá krajský hejtman Kinigl. Toho zajímá především řešení momentálních praktických úkolů. Otázka celkové koncepce další výstavby se dostává na vedlejší kolej. Gruberův situační a regulační plán z roku 1795, který navrhoval rozšíření lázeňské kolonie východním směrem o novou ulici a vybudování další kryté kolonády na východní straně u pramene, je pouze vzat na vědomí a odložen. Naordinovaná přestávka ve výstavbě do doby zlepšení rozpočtu města trvala až do roku 1804, kdy začínají být dokončovány další dva domy na hlavní třídě a bylo třeba rozhodnout o tom, kterým směrem a jak bude pokračovat další výstavba. A nyní se ukázalo, že pouhá krátkodobá praktická řešení přijímaná po roce 1795 přinášejí jen komplikace. Vedle obchodů potřebovala nová kolonie i řemeslníky. Proto magistrát v letech 1796 až 1798 povolil, se souhlasem krajského úřa- pokračování na další straně

10 Františkolázeňské noviny č. 7, 2015 du, výstavbu dalších tří domů a umístil je daleko mimo dosavadní půdorys zástavby, ke kruhové aleji, vybudované na staré cestě k Horní Vsi. Původně plánovaná alej kolem celé zástavby a určená k pohodlnému rajtování hostů dokola nebyla v severní části za parkem dokončena a místo toho vznikla pro lázeňské hosty kruhová jízdárna, zanesená do plánu jako jezdecká škola. Přidělení nových stavebních parcel pro podkováře, zámečníka a koláře v těchto místech bylo proto zdánlivě i logické a pro návštěvníky lázní i místní povozníky zde vzniklo potřebné, mimo centrum postavené řemeslné středisko. První dům u jezdecké školy dokončil zámečník Christof Doerfler. Již v roce 1798 zde ubytoval první hosty a dům dostal název U zlatého klíče. Vedle byla, v roce 1797, přidělena další parcela koláři Ferdinandu Voglovi, který zde postavil dům s názvem U Modrého kola. Zatímco obě tyto parcely kopírovaly tvar kruhové jízdárny, třetí dům podkováře Oswalda Kofenta byl postaven podél aleje u Chlumské (dnes Ruské) ulice na místě nynějšího hotelu Palace. Jak potvrzuje popis těchto domů, byly to nejen hospodářské usedlosti s řemeslnými dílnami, stájemi a kůlnami. Všechny tři obytné budovy byly vystavěny tak, aby jejich majitelé splnili podmínky pro ubytování hostů a v seznamech hostů od roku 1803 zde již pravidelně nacházíme ubytované lázeňské hosty. Největší z těchto domů, který patřil Oswaldu Kofentovi a dostal název U zlaté podkovy, měl v patře pět pokojů a dvě samostatné kuchyně a byla to budova srovnatelná s domy na hlavní třídě. Bylo to ale umístění parcely s Kofentovým domem, které nyní potvrdilo špatné rozhodnutí z roku 1795, kdy další výstavba probíhala podle momentálních potřeb a nikoliv podle zamítnutého Gruberova plánu. V roce 1803 bylo rozhodnuto postavit podél jezdecké aleje tzv. druhou kolonii a dochází k rozšíření zástavby východním směrem o další řadu domů, ze které vzniká pozdějši Kostelní (dnes Jiráskova) ulice. Jako první zde byl v roce 1804 dokončen dům truhláře Josefa Uebela nazvaný U zlatého hoblíku (dnes dům čp. 22 na rohu Jiráskovy a Poštovní ulice). Ve volném prostoru mezi jeho parcelou a Kofentovou zahradou se vytyčovala řada dalších parcel podél aleje. A při vyměřování parcel této nové kolonie se ukázalo, že právě Kofentova parcela je hlavní překážkou pro možnost další pravidelné výstavby. Oproti Gruberovu plánu, který zde původně navrhoval stejně širokou řadu nových domů, musely být parcely v celém bloku druhé kolonie z původních šedesáti metrů zkráceny o 15 metrů. Procházíme-li dnes z rohu ulice B. Němcové a Poštovní ulice směrem k Jiráskově ulici, určitě nepoznáme a je nám to celkem jedno, že blok domů je užší než ostatní. Až celkový pohled na mapu nám ukáže, že právě zde došlo k porušení symetrie další výstavby lázní po roce Že za to může dům podkováře Kofenta čp. 25, se ovšem dozvídáte až z těchto řádků. Postavení domu čp. 25 vedle bývalé jízdárny, zvaného U zlaté podkovy, je ovšem i příčinou dodnes viditelné a nevysvětlené záhady, proč je dnešní ulice B. Němcové v severním zakončení lomeně rozšířená. Většina domů podél jízdní aleje, dnes Jiráskova ulice, byla do roku 1806 postavena a prázdná zůstala pouze poslední, severní dvojparcela, na které měl, podle plánu z roku 1795, stát velký městský zájezdní hostinec. Ten ovšem již postaven nebyl a v roce 1812 byly obě tyto parcely přiděleny Oswaldu Friedrichovi, který zde postavil dům čp. 24 (dnes hotel Kamenný dům). V témže roce došlo i k přidělení parcel v tzv. třetí kolonii, kterou tvořila řada budov pod domem kováře Kofenta a bylo zapotřebí vytyčit mezi druhou a třetí kolonií trasu nové ulice. Její šíře měla mít stejně jako ostatní ulice 15 m. Mezi parcelou domu čp. 24 a domem Oswalda Kofenta byly ovšem k dispozici necelé 4 metry. Novou ulici bylo proto nutné vést šikmo přes dosud nezastavěnou část parcely protějšího domu. Podkovář Kofent při jednání nepři- stoupil ani na dohodu o odstoupení části své zahrady. Protokol o vyměření nové ulice odmítl podepsat a jeho dům čp. 25 vyčníval celou jednou třetinou do nové ulice až do úplné přestavby původní kovárny na nový dům s názvem Zlatý bažant (dnes hotel Palace) a zarovnání východní strany této ulice po roce Proč tedy tři podivné domy u jezdecké školy? První dva z nich zcela zmizely z obrazu města a nahradily je po roce 1850 nové domy, zarovnávající linii Chlumské (dnes Ruské) ulice. Třetí z nich, dům U zlaté podkovy, pak neumožnil realizovat původní plánovanou symetrii uliční sítě při další výstavbě nových lázní a zanechal nám dodnes zalomené vyústění ulice. Zdá se, že jest to dostatečným poučením pro to, aby rozhodování o takovýchto věcech nebylo přenecháváno pouze úředníkům jakéhokoliv stupně schvalovacího razítka. Druhá a třetí kolonie. Kolem Druhá a třetí kolonie Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, červenec Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s. Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.

11 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 11 SPORT PLNÝ NAPĚTÍ A KRÁSY Mezinárodní závody spřežení CAI3* v Nebanicích Automobil je přechodný jev. Já věřím v koně, prohlásil před více než sto lety poslední německý císař Vilém II. Přestože se tato myšlenka nepotvrdila, zůstává kůň podnes v některých ohledech nenahraditelným, a to nejen při svážení dřeva na příkrých horských svazích. Se svým temperamentem a ušlechtilou stavbou je kůň stále symbolem síly a elegance, jemuž se nevyrovná žádný automobil. To dokládají nejen nejdůležitější slavnostní události, vojenské přehlídky a svatby, jimž koně i v 21. století dodávají jedinečnou důstojnost, nýbrž i jezdecký a vozatajský sport, který se v současnosti těší nevídané oblibě. Obzvláště elegantním a zároveň napínavým sportem, upomínajícím na zašlé časy noblesního aristokratického života, je vozatajství. Na závodech spřežení, sestávajících z drezury, parkúru a překážkového maratonu, je totiž důraz kladen nikoli pouze na sílu, nýbrž také na eleganci koňů v zápřahu stejně jako na um jejich jezdců. Nejvýraznější je v tomto ohledu soutěž spřežení Four-in-hand, neboli čtyřspřeží, jež bývá často nazývána královskou disciplínou. Ostatně není čemu se divit. Zatímco vlastnit a kočírovat čtyřspřeží prvotřídních koní rozhodně není pro každého, fascinuje tato nádherná souhra osmi párů kopyt docela každého. Jevištěm podobné podívané se každoročně stává také obec Nebanice, ležící nedaleko Františkových Lázní, kde se letos uskuteční již 23. mezinárodní závody spřežení CAI3*. Ve dnech od 9. do 12. července 2015 do Nebanic opět dorazí více než šest desítek jezdců z celé Evropy, které zde, jako obvykle, uvítá mezinárodní porota rozhodčích a několik tisíc návštěvníků. Jako každý rok jsou totiž srdečně zváni všichni milovníci koní, sportovních zážitků a dobré zábavy. Štěpán Karel Odstrčil horoskopy na měsíc červenec BERANI I když se cítíte být ve formě, nepouštějte se zbytečně do slovních hádek. Kompromis mnohdy vyřeší víc, než si myslíte. BÝCI Vyplňování různých dokumentů a formulářů vás rozčiluje. Nebojte se požádat někoho, komu to naopak dělá radost, aby za vás vše vyřídil. BLÍŽENCI Není jisté, zdali nabídka, kterou dostanete, je pro vás nejlepší. Dejte si čas na rozmyšlenou a pro jistotu se poraďte s někým, komu opravdu důvěřujete. RACI Většinou není problém něco získat, ale udržet to a zvelebit. Pomoci vám mohou nejen přátelé, ale i lidi, od kterých byste to vůbec neočekávali. LVI Vracet se k tomu, co jste již považovali za hotové a vyřízené, není žádná radost. Snažte se udělat vše co nejlépe, abyste měli už konečně klid a mohli se soustředit na nové záležitosti. PANNY Píle, kterou vyvíjíte ve všech činnostech, je sice chvályhodná, ale také únavná. Trochu vypněte, odpočiňte si, všechno vám pak půjde lépe od ruky. VÁHY Udělejte si čas a popřemýšlejte o sobě. Možná zjistíte, že si na sebe kladete příliš vysoké požadavky a z toho pramenící pocit zklamání. ŠTÍŘI Neklidná duše vás začíná trošku ponoukat ke změnám. Máte chuť odhodit vše staré a začít znovu. Než to uděláte, promyslete, zdali je to opravdu nejlepší. STŘELCI Díky předchozím zkušenostem budete dobře zvládat nové úkoly, projekty a práci. Případné komplikace vám ale odeberou sílu, kterou znovu načerpáte aktivním odpočinkem. KOZOROZI Lidé, kteří vám hází klacky pod nohy, vás nemohou ohrozit a doplatí na své úmysly sami. S chutí se pusťte do nových úkolů, zvládnete je. VODNÁŘI Máte chuť udělat výrazné změny ve svém životě. Není to tak jednoduché, jak si představujete a počítejte s tím, že je to běh na delší trať. RYBY Ačkoliv se vám příliš nechce do jakéhokoliv učení, věřte, že je nejlepší čas začít s rozšiřováním vědomostí. Vyplatí se vám to. AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ VYHLAŠUJE FOTOSOU TĚŽ pro fotografy amatéry desátý ročník téma: Fotografujeme pro radost: Františkovy Lázně SOCHY uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2015 Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech (cca)13x18 cm, max. 6 snímků, které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně. Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů. Výstava vybraných fotografií bude v r Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen. Cenami, které je možné uplatnit v uvedené výši do konce roku 2016 v obchodním oddělení a.s. Lázně Františkovy Lázně, jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě: 1.cena: do 3000,- Kč, 2.cena: do 2000,- Kč, 3.cena: do 1000,- Kč.

12 strana 12 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 destinační a informační agentura františkovy lázně Vás srdečně zve k návštěvě nově zřízeného Turistického informačního centra, které se nachází v budově areálu Milano Františkovy Lázně, nedaleko od známé sochy Františka. Poskytujeme informace jak návštěvníkům, tak obyvatelům našeho krásného historického města. Máme otevřeno denně od 9:00 do 17:30 hodin, o víkendech od 9:00 do 18:00 hodin. Kontakt: Tel.: Web: HYPERLINK Kvalita poskytovaných služeb Naše Turistické informační centrum získalo certifikát klasifikační třídy A. Certifikace agenturou CzechTourism je zárukou ověřené kvality služeb a kvalifikované práce zaměstnanců. Rádi si procházíte město s mapkou v ruce či sbíráte turistické vizitky a jiné suvenýry? Naše služby: vyhledávání a prezentace tipů na výlety do okolí poskytování a prodej turistických a cykloturistických map prodej turistických suvenýrů - zejména pohlednic, známek, vizitek, průvodců, turistických publikací, regionálních publikací a upomínkových předmětů informace o ubytovacích a stravovacích zařízeních a ostatních službách ve městě a nejbližším okolí poskytneme ucelený přehled kulturních a sportovních akcí v celém karlovarském kraji, důležitá telefonní čísla a praktické informace z celého regionu možnost kopírování a scanování bezplatný přístup na veřejný internet zapůjčení zvukového průvodce městem pořádání malých výstav v prostorách infocentra organizace sportovních a kulturních akcí podávání informací o veřejné dopravě možnost stáhnutí mobilní aplikace Daruma (mobilní průvodce městem) prezentace regionálních akcí v prostorách infocentra i na internetových stránkách nepřetržitá správa internetového portálu předprodej vstupenek do Městského divadla Františkovy Lázně a na akce Městského muzea Františkovy Lázně prodej jízdenek společnosti Student Agency připravujeme také přehled služeb, firem a zájmových činností ve městě a jeho okolí plánujeme i předprodej vstupenek v síti Ticketportal a dalších v budoucnu zamýšlíme prodej a organizaci výletů včetně průvodcovských služeb Bezbariérový přístup do provozovny Zaměstnanci TIC Františkovy Lázně se těší na Vaši návštěvu! KRKAVEC VELKÝ Karel Brož Krkavec velký je náš největší pěvec. Tedy pěvec - z řádu pěvců patří k čeledi krkavcovitých, kteří zas až tak dobře nezpívají. Po pravdě řečeno - pouze krákají. Krkavec váží až 1,5 kg a má rozpětí křídel 1,2 metru. Ve středověku byl hojný po celých Čechách, ale v 18. století postupně opouští střední Evropu. Pravděpodobně jsou příčinou tereziánské zdravotní reformy, kdy každá obec musí mít pohodnictví a rasa, který likviduje uhynulá zvířata. Krkavcům se tak nedostává potravy. Byl také velmi pronásledován jako škůdce na zvířatech a nositel zlých událostí. Pravidelně se prý zdržoval v okolí popravišť. Ptákem je ale všežravým. Konzumuje bobule, ovoce, obiloviny, slimáky a hmyz. Ovšem nejraději má maso ve všech podobách. Není příliš zdatným lovcem, proto přednostně vyhledává uhynulé živočichy. Je tak vlastně velmi užitečný, neboť v našich krajích plně nahrazuje mrchožrouta supa. Do českých zemí se krkavec nesměle vrací v roce 1968 na Moravu. V roce 1975 zahnízdí a vyvede mladé v Beskydech a následně v Jeseníkách. Od 90. let 20. století se rychle rozšířil po celých Čechách. Populační exploze je v přímé souvislosti s dostatkem potravy, kterou nachází na skládkách odpadků, ale zejména také podél silnic, kde je mnoho zvířat usmrceno dopravou. Hnízdí poměrně brzy. Již v únoru snáší vejce a vysedí mladé. Po zimě je vždy v přírodě připraveno nejvíce potravy právě pro krkavce. Dnes velkého černého krkavce zastihneme úplně všude, mimo městskou zástavbu. Přednostně žije v rozsáhlých lesích a jeho hlasité chraplavé gro gro uslyšíme i v okolí Františkových Lázní. Nezaměňujme ovšem krkavce s mnohem menší vránou černou nebo havranem polním. Vrány se v okolí Františkových Lázní vyskytují také po celý rok a hnízdí jednotlivě v okrajích lesů. Havran se pak u nás objevuje pouze v zimním období na tahu. Jinak hnízdí ve velkých koloniích například na Pardubicku. Mezi krkavcovité patří také kavka obecná. To je ten šedočerný drzý pták velikosti holuba, jehož hejna jsou častá ve františkolázeňských parcích. Úplně jiná je straka obecná. Výrazně černobílá, s dlouhým ocasem, dnes se také běžně vyskytuje v celém okolí. Všichni tito krkavcovití ptáci jsou všežraví, a proto se úspěšně šíří díky pestré nabídce potravy. Posledním z našich krkavcovitých je ořešník kropenatý. U nás vzácně hnízdí a objevuje se na zimním tahu. Živí se výhradně semeny stromů a, jak jméno napovídá, chutnají mu ořechy a je výrazně bíle puntíkatý na tmavohnědém peří. Všichni naši krkavcovití jsou potřebnou zdravotní službou v přírodě. Odstraňují uhynulé živočichy. Odpusťme jim proto také jejich největší neřest a to, že plení hnízda jiných ptáků.

13 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 13 INFORMACE A KONTAKTY ČERVENEC 2015 INFORMACE - VIP Club Franzensbad bývalé INFOCENTRUM FRANTIŠEK LFL a.s.*, Národní tř. 16/19, tel , Informace o lázních, pobytech, vycházkách, výletech, kultuře, sportu, mapy, informační materiály. otevírací doba: denně hod. PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ sraz recepce hotelů: pondělí, hod. Imperial pondělí hod. Pawlik středa, hod. Belvedere (sraz) + Dr. Adler středa, hod. Savoy + Goethe pátek, hod. Metropol VIP Club Franzensbad AQUAFORUM CLUB Národní tř. 16/19 (bývalé Infocentrum František) Otevírací doba: po ne: 10:00 17:00 hod. ČLENSKÁ KLUBOVNA Kavárna TŘI LILIE otevírací doba: po ne: hod. Informace a rezervace: Aquaforum Club, tel , POZNEJTE HISTORII MĚSTA prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10-ti člennou skupinou) úterý, hod., česky (čtvrtek hod. německy) vstupenky v Infocentru František, cena: 30 Kč hosté *LFL, 50 Kč ostatní hosté *Informace o prohlídkách a výletech v ruském jazyce Infocentrum František *LFL = skupina Lázně Františkovy Lázně hotely: Pawlik, Imperial, Savoy, Goethe, Belvedere, Dr. Adler, Metropol

14 strana 14 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 INFORMACE A KONTAKTY ČERVENEC 2015 GALERIE BRÖMSE. Národní ulice 11, Františkovy Lázně tel.: vstup volný, otevřeno denně: po ne 10:00 12:30 a 13:30 17:00 hod. Renata Štolbová, Tomáš Štolba ANDĚL U MÉHO STOLU obrazy + dřevěné plastiky DESTINAČNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA Města Františkovy Lázně - dům MILÁNO po pá: hod., so ne: hod. PROMENÁDNÍ KONCERTY pátek, sobota a neděle hod. hudební pavilon u Sadové kavárny KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB sobota a neděle hod. od divadla přes Národní třídu - za příznivého počasí DIVADLO Boženy Němcové Ruská 102, tel , Předprodej vstupenek: po - pá hod. Pokladna otevřena hodinu před představením MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně Dlouhá 181/6, tel Oddělení pro dospělé: PO, ST: 9-12, hod. ÚT, ČT, PÁ: 9-12, hod. Oddělení pro děti: po pá hod. Půjčování knih a časopisů, čítárna, internet, kopírování, skenování Poplatky: dospělí 100 Kč/rok, děti 50 Kč/rok, lázeňští hosté 40 Kč Letní kino MU-KNI pátek, od hod. zahrada Městského muzea (při nepřízni počasí sál Městské knihovny) Františkovy Lázně Trabantem na konec světa délka filmu: 98 min., vstupné: 50 Kč MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně Dlouhá 194/4, tel: , Otevřeno: úterý - neděle hod. Výstavy: Dušan Kokaisl - Obrazy +/- do Naděžda Potůčková - Obrazy, keramika, objekty Vernisáž za účasti autorky od 16:00 hod. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS obec Kateřina, denně 9 18:30 hod. Hrad SEEBERG obec Ostroh, denně hod. Výstavy: RNDr. Martin Šandera Ph.D. Plazi - fotografie (ve 3. patře sýpky) Studio Art Aeon Leon Jak dole tak nahoře - obrazy Akce: Večer v rytmu orientu od 18:00 hod. Historický jarmark od 9:00 hod. otevřen trh a řemeslné dílny, od 10:00 hod. program s přehlídkou folklórních souborů, pohádkami (lidová muzika, tanec, kroje, řemesla, projížďky koňským povozem, divadlo, tradiční pochoutky, pivo, stánky) Autobusová doprava z Františkových Lázní /Městské sady/ a Seebergu zpět ZDARMA: Pátek: z Františkových Lázní: 18:30 hod. ze Seebergu: 20:30 hod. Sobota: z Františkových Lázní: 9:15, 12:30, 13:30, 15:30, 17:45 hod. ze Seebergu: 12:15, 13:15, 15:15, 17:30 a cca 20:30 hod. BOHOSLUŽBY: Římskokatolický farní Kostel Povýšení Sv. Kříže: po, st, čt, pá, so hod., ne 9 hod. Pravoslavný Chrám Sv. Olgy: st 18.30, pá 17.00, so 17.30, ne hod. Evangelický kostel sv. Petra a Pavla: ne, 8.45 hod. ZAJÍMAVÉ INFORMACE - LOKET: Předprodej VIP Club Franzensbad (Infocentrum František) , hod. Amfiteátr Loket: VLNY music agency - Michal Horáček + hosté , hod. Letní kino Karlovy Vary - Omega (HUN) + Olympic , hod. Amfiteátr Loket: Tři Sestry + Horkýže Slíže , hod. Amfiteátr Loket: Divokej Bill + hosté *LFL = skupina Lázně Františkovy Lázně hotely: Pawlik, Imperial, Savoy, Goethe, Belvedere, Dr. Adler, Metropol

15 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 15 PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně 7 18 hod. Určen k pitné kúře. FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! PRAMENY LÁZEŇSKÉHO STŘEDU: NOVÝ PRAMEN Denně 7 18 hod. Určen k pitné kúře a balneaci. GLAUBEROVA DVORANA: Denně 7 18 hod. PRAMENY: GLAUBER III - Určen k pitné kúře a balneaci. GLAUBER IV - Určen k pitné kúře. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. - Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN Denně 7 18 hod. Prameny určeny k pitné kúře. VÝCHODNÍ SKUPINA PRAMENŮ: ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře. PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci. PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře. CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum Denně 9 21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci. PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN Určeny k balneaci. PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci. LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře ZÁPADNÍ SKUPINA PRAMENŮ: PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře. PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře. SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře. PRAMEN MARIE - suchý výron oxidu uhličitého Uhličité lázně plynové MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA - zábaly, koupele v balneoprovozech VYUŽITÍ MÍSTNÍCH PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH Lázně Františkovy Lázně NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN: hotely Imperial, Dr. Adler, Belvedere GLAUBER III: hotely Imperial, Belvedere PLYN SEPAROVANÝ Z PRAMENŮ NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN A GLAUBER III: plynové injekce: hotely: Pawlik, Imperial, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Metropol PRAMENY ADLER, MARIAN, CÍSAŘSKÝ: hotel Pawlik - Císařské lázně SOLNÝ PRAMEN: inhalace hotel Pawlik - Císařské lázně PRAMEN STANISLAV: hotely Savoy, Metropol FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA: hotely: Pawlik - Císařské lázně, Imperial, Savoy, Metropol, Dr. Adler, Belvedere PRAMEN MARIE: Uhličité lázně plynové společné plynové koupele a gynekologický plyn

16 strana 16 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 17 KULTURNÍ PROGRAM *hosté lázeňských hotelů LFL: Imperial, Pawlik, Savoy, Goethe, Belvedere, Dr. Adler, Metropol STŘEDA, 1.7. HUDEBNÍ ODPOLEDNE - FLÉTNA, HARFA 15:00 hod., hotel Belvedere PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Pawlik POUZE TEN, KDO TOUHU ZNÁ písňový recitál na texty J.W. von Goethe Večer plný textů a dopisů velkého básníka zhudebněných W. A. Mozartem, F. Schubertem, R. Schumannem, F. Lisztem Daniela Grundmann soprán, Andreas Korn klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, 2.7. PIANO BAR - 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy PROCHÁZKA OPERETNÍMI A MUZIKÁLOVÝMI MELODIEMI 19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč PÁTEK, 3.7. ŽIVÁ HUDBA V BARU KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA 19:00 hod., hotel Pawlik MORAVSKÝ SKLÍPEK HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA 19:00 hod., hotel Dr. Adler zahrada, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté SOBOTA, 4.7. POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla CYRILOMETODĚJSKÉ TRHY VE DVORANĚ GLAUBEROVÝCH PRAMENŮ - 10:00-17:00 hod. Trh nabízí ručně vyráběné krajky, šperky, dřevěné hračky, přírodní kosmetiku, svíčky, ozdoby českých sklářů... 13:00 hod. folklórní vystoupení TANEČNÍ ODPOLEDNE 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny SOBOTNÍ PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Savoy NOČNÍ LETNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM S průvodcem večerním osvětleným městem. 20:30 hod., sraz ve VIP Clubu Františkovy Lázně v Infocentru František cena: 30 Kč hosté lázeňských hotelů*, 50 Kč ostatní hosté rezervace míst v Infocentru František NEDĚLE, 5.7. POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla CYRILOMETODĚJSKÉ TRHY VE DVORANĚ GLAUBEROVÝCH PRAMENŮ - 10:00-17:00 hod. Trh nabízí ručně vyráběné krajky, šperky, dřevěné hračky, přírodní kosmetiku, svíčky, ozdoby českých sklářů... 13:00 hod. folklórní vystoupení TANEČNÍ ODPOLEDNE 15:00 hod., hotel Tři lilie PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ VEČER ONE MAN BAND 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, 6.7. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA A KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik KONCERT PRO FAGOT A KLAVÍR NÁSTROJE SLUNNÉ ITÁLIE Lukáš Kořínek fagot, člen Pražského komorního orchestru, Radim Vojíř klavírní virtuóz, člen Chursächsische Philharmonie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté ÚTERÝ, 7.7. PIANO BAR - 16:00 hod., hotel Imperial TANEČNÍ VEČER V ZAHRADĚ KAPELA BLACK & WHITE 20:00 hod., hotel Pawlik zahrada, vstupné: ZDARMA STŘEDA, 8.7. PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Pawlik KINO CO JSME KOMU UDĚLALI? Svěží francouzská komedie. 20:00 hod., Císařské lázně, vstupné: 30 Kč hosté lázeňských hotelů*, 60 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, 9.7. KLASICKÁ KYTARA 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy JOHANN STRAUSS ORCHESTR 19:30 hod., divadlo, vstupné: 230, 260, 280 Kč PÁTEK, ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ SPŘEŽENÍ - SOUČÁST SVĚTOVÉHO POHÁRU 9:00 18:00 hod. Nebanice ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny ŽIVÁ HUDBA V BARU - KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA - 19:00 hod., hotel Pawlik SOBOTA, ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ SPŘEŽENÍ - SOUČÁST SVĚTOVÉHO POHÁRU 10:00 18:00 hod. Nebanice POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny SOBOTNÍ PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Savoy NEDĚLE, ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ SPŘEŽENÍ - SOUČÁST SVĚTOVÉHO POHÁRU 9:00 18:00 hod. Nebanice POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ VEČER ONE MAN BAND 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY Netradiční prohlídka města 15:00 hod., sraz ve VIP Clubu Františkovy Lázně v Infocentru František, cena: 30 Kč hosté lázeňských hotelů*, 50 Kč ostatní hosté ŽIVÁ HUDBA V BARU - HOUSLE A KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik LÉČIVÉ PRAMENY DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH ANEB ŘÍZENÁ DEGUSTACE EXKLUZIVNÍCH KARIBSKÝCH RUMŮ Ochutnáte 6 karibských rumů, dozvíte se vše od historie až po výrobu destilátu, který se těší stále větší oblibě. REZERVACE NUTNÁ. 19:00 hod. členská klubovna VIP Clubu Františkovy Lázně kavárna hotelu Tři lilie, vstupné: 220 Kč členové VIP Clubu Františkovy Lázně, 320 Kč ostatní hosté ÚTERÝ, PIANO BAR - 16:00 hod., hotel Imperial LINHA SINGERS Vokálně instrumentální soubor, interpretuje skladby velkých mistrů baroka i klasicismu. 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné: 150 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté (V ceně sklenka sektu) STŘEDA, HUDEBNÍ ODPOLEDNE - FLÉTNA, HARFA 15:00 hod., hotel Belvedere PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Pawlik BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY 19:00 hod., členská klubovna VIP Clubu Františkovy Lázně kavárna hotelu Tři lilie, vstupné: 20 Kč členové VIP Clubu Františkovy Lázně, 50 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! ČTVRTEK, PIANO BAR - 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY 19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč PÁTEK, LETNÍ PIKNIK PRO ČLENY VIP CLUBU Františkovy Lázně Po malé procházce v přírodě za doprovodu hudby 15:30 hod., sraz ve VIP Clubu Františkovy Lázně v Infocentru František. Rezervace do čtvrtka do 17:00 hod. nebo na tel.: 6570 bezplatně z Vašeho pokoje. Cena: 200 Kč členové VIP Clubu Františkovy Lázně, 250 Kč ostatní hosté PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny ŽIVÁ HUDBA V BARU KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA 19:00 hod., hotel Pawlik SOBOTA, POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny SOBOTNÍ PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Savoy NEDĚLE, POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ VEČER ONE MAN BAND 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - HOUSLE A KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, PIANO BAR - 16:00 hod., hotel Imperial OPERNÍ A OPERETNÍ GALASHOW 19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč TANEČNÍ VEČER V ZAHRADĚ KAPELA BLACK & WHITE 20:00 hod., hotel Pawlik, vstupné: ZDARMA STŘEDA, PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Pawlik DVĚ NÁVŠTĚVY Z ULICE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Beseda s divadelní, filmovou i seriálovou herečkou Danou Syslovou. 19:00 hod., Císařské lázně, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 100 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA V BARU 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy PÁTEK, HISTORICKÝ JARMARK NA HRADĚ SEEBERG - odjezd 18:30 hod., z Městských sadů vstupné: dvoudenní 180 Kč, doprava zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU - KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA - 19:00 hod., hotel Pawlik BUENOS AIRES, VYSTUPTE! Tanečně divadelní zpracování životních příběhů lidí, kteří v letech emigrovali do Argentiny. 19:30 hod., divadlo, vstupné: 230, 260, 280 Kč SOBOTA, POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU - 10:00 hod., od divadla HISTORICKÝ JARMARK NA HRADĚ SEEBERG - odjezd ve 12:30, 13:30, 15:30, 17:45 hod., z Městských sadů, doprava zdarma vstupné: dvoudenní 180 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny SOBOTNÍ PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Savoy NEDĚLE, MILONGA ANEB PUTOVÁNÍ S TANGEM Na jedno odpoledne pro Vás tanečníci promění Františkovy Lázně v Buenos Aires. Start.: 13:30 hod. - Atrium hotelu Tři lilie, 14:00 hod. - Dvorana Glauberových pramenů 14:30 hod. - Hotel Belvedere pavilon, 15:00 hod. - Hotel Imperial terasa, 15:30 hod. Hotel Pawlik - zahrada 16:30 hod. hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ VEČER ONE MAN BAND 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - HOUSLE A KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik VEČERNÍ PROHLÍDKA MUZEA s odborným výkladem 19:00 hod., sraz u VIP Clubu Františkvy Lázně v Infocentru František, cena: 35 Kč hosté lázeňských hotelů*, 40 Kč ostatní hosté Rezervace míst ve VIP Clubu Františkovy Lázně ÚTERÝ, MALÁ DOBRODRUŽNÁ HRA HLEDÁNÍ POKLADU DR. ADLERA Podle mapy hledejte klíče od pokladu! Start: 15:30 hod.. sraz ve VIP Clubu Františkovy Lázně - v Infocentru František, cena: zdarma pro členy VIP Clubu Františkovy Lázně, 30 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! PIANO BAR - 16:00 hod., hotel Imperial STŘEDA, PIANO BAR - 19:00 hod., hotel Pawlik DVĚ NÁVŠTĚVY Z ULICE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Beseda s herečkou Zuzanou Vejvodovou, vnučkou skladatele Jaromíra Vejvody. 19:00 hod., Císařské lázně, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 100 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, PIANO BAR - 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy PÁTEK, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny ŽIVÁ HUDBA V BARU - KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA - 19:00 hod., hotel Pawlik VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ KAPELA Z MISTŘÍNA Písně a tance kyjovské oblasti. 19:00 hod., Hotel Dr. Adler zahrada, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté pokračování na další straně

17 strana 18 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 KULTURNÍ PROGRAM PŘIPRAVUJEME: SOBOTA, 1.8. POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU 10:00 hod., od divadla SOUTĚŽ ELEGANCE SANSSOUCI VETERAN RALLYE Soutěž veteránů s hudebním programem 11:00 22:00 hod. Národní třída TANEČNÍ ODPOLEDNE 15:00 hod., hotel Imperial PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny SOBOTNÍ PIANO BAR 19:00 hod., hotel Savoy NEDĚLE, 2.8. POCHOD MAŽORETEK A DECHOVÉHO ORCHESTRU 10:00 hod., od divadla TANEČNÍ ODPOLEDNE 15:00 hod., hotel Tři lilie PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny TANEČNÍ VEČER ONE MAN BAND 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, 3.8. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA A KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik VEČER ARGENTINSKÉHO TANGA ESCUALO KVINTET 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné: 50 Kč hosté lázeňských hotelů*, 250 Kč ostatní hosté ÚTERÝ, 4.8. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial TANEČNÍ VEČER V ZAHRADĚ - KAPELA BLACK & WHITE 19:30 hod., hotel Pawlik zahrada, vstupné: ZDARMA STŘEDA, 5.8. HUDEBNÍ ODPOLEDNE - FLÉTNA, HARFA 15:00 hod., hotel Belvedere PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik KINO - PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 20:00 hod., Císařské lázně, vstupné: 30 Kč hosté lázeňských hotelů*, 60 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, 6.8. PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy VEČER OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ 19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč PÁTEK, 7.8. PROMENÁDNÍ KONCERT 15:30 hod., hudební pavilon u Sadové kavárny ŽIVÁ HUDBA V BARU - KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA 19:00 hod., hotel Pawlik GALERIE BRÖMSE. Národní ulice 11, Františkovy Lázně, tel.: vstup volný otevřeno denně: po ne 10:00 12:30 a 13:30 17:00 hod. Renata Štolbová, Tomáš Štolba - ANDĚL U MÉHO STOLU obrazy + dřevěné plastiky STÁLÉ VÝSTAVY: AQUAFORUM - SPOJOVACÍ CHODBA: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie DŮM BESEDA - NÁRODNÍ TŘÍDA: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ *** VÝTVARNÁ DÍLNA Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie

18 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 19 VIP club Franzensbad - AQUAFORUM CLUB Národní tř. 16/19 (bývalé Infocentrum František) Otevírací doba: pondělí neděle: 10:00 17:00 hod. ČLENSKÁ KLUBOVNA: Národní tř. 3 kavárna hotelu Tři Lilie. Otevírací doba: pondělí - neděle: 10:00 18:00 hod. STŘEDA, , , , , VÝTVARNÉ DÍLNY Přijďte si vyzkoušet zajímavé výtvarné techniky a vyrobit pěkný dárek z lázní 15:00 hod., Galerie Brömse Drátovaný šperk Cena 300 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté Dřevěná krabička technikou Decoupage Cena 450 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 500 Kč ostatní hosté Šitý šperk náhrdelník Cena 300 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté Drátovaný keramický hrnek Cena 300 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté Smaltovaný šperk Cena 300 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté Přihlášky v Galerii Brömse, nebo tel. č z Vašeho hotelového pokoje ČTVRTEK, , , , , NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM 1 15:30 hod., sraz ve VIP Clubu Franzensbad, přihlášky do středy 16:00 hod. vstupné: 60 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 80 Kč ostatní hosté PÁTEK, , , , , ODPOLEDNE S PALAČINKOU 1 14:00-15:30 hod., členská klubovna kavárna hotelu Tři Lilie, vstupné: zdarma zlatí a prémioví členové, 25 Kč standardní člen PONDĚLÍ, , , , ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 1 14:00-15:30 hod., členská klubovna kavárna hotelu Tři Lilie, vstupné: zdarma zlatí a prémioví členové, 25 Kč standardní člen ÚTERÝ, , , , NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM 1 15:30 hod., sraz ve VIP Clubu Franzensbad, přihlášky do pondělí 16:00 hod. vstupné: 60 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 80 Kč ostatní hosté PONDĚLÍ, LÉČIVÉ PRAMENY DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH ANEB ŘÍZENÁ DEGUSTACE EXKLUZIVNÍCH KARIBSKÝCH RUMŮ 2 nejen, že ochutnáte 6 vynikajících karibských rumů, ale dozvíte se vše od historie až po výrobu tohoto destilátu, který se těší stále větší oblibě. 19:00 hod., členská klubovna - kavárna hotelu Tři Lilie Vstupné: 220 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 320 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! STŘEDA, BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY 19:00 hod., členská klubovna - kavárna hotelu Tři Lilie vstupné 20 Kč členové, 50 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! PÁTEK, LETNÍ PIKNIK PRO ČLENY AQUAFORUM CLUBU Po malé procházce je připraven piknik v letní přírodě za doprovodu hudby 15:30 hod., sraz ve VIP Clubu Franzensbad Rezervace do čtvrtka do 17:00 nebo na tel.: 6570 bezplatně z Vašeho pokoje. cena: 200 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, ostatní 250 Kč PONDĚLÍ, PŘEDNÁŠKA EMOČNÍ KOUČINK-TERAPIE PROŽITKEM 2 19:00 hod., členská klubovna - kavárna hotelu Tři Lilie vstupné: 30 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, 60 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! ÚTERÝ, RELAXAČNÍ VEČER S KRESLENÍM MANDAL 2 19:00 hod., členská klubovna - kavárna hotelu Tři Lilie REZERVACE NUTNÁ. Pastelky, fixy, předlohy a inspirativními motivy mandal budou k dispozici vstupné: 120 Kč členové VIP Clubu Franzensbad, ostatní 150 Kč REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! ÚTERÝ, MALÁ DOBRODRUŽNÁ HRA HLEDÁNÍ POKLADU DR. ADLERA Vypravte se za dobrodružstvím do krásných městských parků a podle mapy hledejte klíče od pokladu. start: 15:30 hod.. sraz ve VIP Vlubu Franzensbad zdarma pro členy clubu, 30 Kč ostatní hosté REZERVACE NUTNÁ OMEZENÁ KAPACITA! Určeno pouze pro členy VIP Clubu Franzensbad. Rezervace a poukázka k vyzvednutí v kanceláři VIP Clubu Franzensbad, kapacita omezena. 2 Rezervace a předprodej ve VIP Clubu Franzensbad. INFORMACE A REZERVACE: Aquaforum Club tel ,

19 strana 20 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 21 S P OR T V E F R A N T I Š K O V Ý C H L Á Z N Í C H LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně lázeňské hotely Savoy, Goethe, Belvedere, Dr. Adler a Metropol AQUAFORUM Svět vody a relaxace ul. 5. května 19 (u hotelu Pawlik) vstupné: 130 Kč/2 hod. Neomezený nebo zvýhodněný vstup mají hosté LFL a.s.* Neomezený vstup mají hosté lázeňských hotelů Pawlik a Imperial pondělí neděle: hod. AQUAFORUM SAUNA Pro milovníky saunování a skalní saunaře vstupné: 140 Kč/2 hod. (ve vstupném je zapůjčení prostěradla nebo ručníku) denně 10:30 19:30 hod. FITFORUM ul. 5. května patro cena: od 75 Kč/hod. Neomezený nebo zvýhodněný vstup do posilovny mají hosté LFL a.s.*, Neomezený vstup do posilovny mají hosté lázeňských hotelů Pawlik a Imperial Aerobní cvičení od 85 Kč/hod., rozpis cvičení na po čt: 9:00 21:00 hod., pá: 9:00 20:00 hod. so ne: 10:00 12:00 hod., 16:00 20:00 hod. Fitfórum - JÓGA cena: od 50 Kč - cvičení dle aktuálního programu Rezervace: Fitforum SEVERSKÁ CHŮZE NORDIC WAKING Hosté LFL a.s.* - možnost vypůjčit si hole (vratná záloha 200 Kč) v hotelu nebo ve VIP Clubu Františkovy Lázně (Infocentrum František) (tam možno hole i zakoupit) hole Nordic Walking ceník půjčovného/den: host LFL a.s.* 60 Kč, člen VIP Aquaforum Clubu 48 Kč společné procházky s instruktorem: cena za procházku včetně holí: 80 Kč, člen VIP Aquaforum Clubu 60 Kč Přihlášky v Aquaforum Clubu vždy do pondělí a středy, do 16 hod. Procházky od Aquaforum Clubu: úterý - pro náročné od 15:30 do 16:30 hod. čtvrtek - pro začátečníky od 15:30 do 16:30 hod. Procházky organizujeme za každého počasí. STOLNÍ TENIS lázeňský hotel Pawlik pouze pro hosty hotelu (zdarma) rezervace není nutná, pálky a míčky zdarma k zapůjčení v recepci hotelu pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 14:30 19:30 hod. středa: 14:30 18:00 hod sobota a neděle: 8:00 19:30 hod. KROKET hra k zapůjčení v recepci lázeňského hotelu Belvedere cena: 60 Kč/90 min., VIP Clubu Aquaforum 30 Kč/90 min. STOLNÍ TENIS lázeňský hotel Dr. Adler, pouze pro hosty hotelu (zdarma) rezervace: recepce hotelu, po - ne: 14:00 20:00 hod. MINIATURGOLF areál lázeňského hotelu Imperial cena za okruh: 60 Kč, VIP Clubu Aquaforum Clubu 30 Kč, hosté hotelu Imperial zdarma po - pá: , so ne: hod. (při nepříznivém počasí areál uzavřen) PETANQUE a RUSKÉ KUŽELKY areál lázeňského hotelu Imperial cena: 30 Kč/hod., VIP Clubu Aquaforum 15 Kč/hod., hosté hotelu Imperial zdarma po - pá: 13:00 18:00, so - ne: 10:00 18:00 hod. (při nepříznivém počasí areál uzavřen) BIKE STATION PAWLIK půjčovna kol, koloběžek a elektrokol lázeňský hotel Pawlik, ul. 5. května 19 cena: hosté LFL a.s.*: 300 Kč celý den, 200 Kč/6 hod. Členové Aquaforum Clubu 240 Kč celý den, 160 Kč/6 hod. Dětské kolo/koloběžka pro dítě hosta LFL a.s.*: 150 Kč celý den, 100 Kč/6 hod., pro dítě člena VIP Clubu Aquaforum 120 Kč celý den, 80 Kč/6 hod. Elektrokolo - cena: 620 Kč celý den, 400 Kč/6 hod. Členové VIP Clubu Aquaforum 500 Kč celý den, 320 Kč/6 hod. Rezervace recepce hotelu Pawlik Při zapůjčení je na hotelový účet načtena vratná záloha (kolo: 1000 Kč, dětské kolo/koloběžka: 500 Kč, elektrokolo: 2500 Kč). Uvedená cena zahrnuje zapůjčení kola, cyklistické přilby a reflexní vesty. pondělí neděle: hod GOLF Resort Františkovy Lázně hosté LFL a.s.* sleva 20% Rezervace telefonicky: , Astoria GOLF Resort Cihelny Karlovy Vary Hosté LFL a.s.* sleva 20% Rezervace telefonicky: , BOWLING - SVATÝ KŘÍŽ profesionální dráhy BRUNSWICK Háje 280, Cheb - Svatý Kříž, Členové VIP Aquaforum Clubu 20% sleva denně: 15:00-00:00 hod rezervace: , Možnost objednání taxi až pro 6 osob Na tyto sportovní aktivity rádi zprostředkujeme rezervaci v Infocentru František: BADMINTON - tenisová hala Cheb TENIS tenisový klub Cheb INDOOR GOLF, SQUASH, RICOCHET SPORTOVNÍ BALÍČKY INFORMACE A REZERVACE: VIP CLUB FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (INFOCENTRUM FRANTIŠEK) Národní 16/19, denně: 9:00-17:00 hod. Tel.: (00420) NORDIC WALKING INDIVIDUÁL cena: 500 Kč. Služby v ceně: 1x individuální lekce s proškoleným instruktorem vč. zapůjčení holí Lze dokoupit: hole na NW za zvýhodněnou cenu 400 Kč NORDIC WALKING PRO DVA cena: 600 Kč. Služby v ceně: 1x individuální lekce s proškoleným instruktorem vč. zapůjčení holí Lze dokoupit: hole na NW za zvýhodněnou cenu 400 Kč

20 strana 22 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 Františkolázeňské listy č. 7, 2015 strana 23 AUTOBUSO VÉ VÝLETY ČERVENEC 2015 VIP Club Franzensbad (bývalé Infocentrum František) denně hod: Rezervace a prodej výletů. HOSTÉ LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ SKUPINY LFL*: PAWLIK, IMPERIAL, SAVOY, BELVEDERE, DR. ADLER, GOETHE, METROPOL si mohou výlet objednat také bezplatnou telefonní linkou přímo z hotelového pokoje. Časy odjezdů jsou vyznačené u každého výletu. MÍSTO ODJEZDU JE VOLITELNÉ: u hotelu Pawlik, u divadla Boženy Němcové, u hotelu Metropol, u Luisiných lázní STŘEDA 1.7. SKALNÍ MĚSTO FELSENLABYRINTH Jen pro fyzicky zdatné! Výprava mezi obří balvany, které je radost zdolávat 13:00 hod., cena (v ceně vstup do Skalního města): 390 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 360 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 440 Kč ostatní hosté PÁTEK 3.7. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s kolonádním koncertem orchestru Glenn Miller Story Prohlídka lázeňského města ozvláštněná o koncert Glenn Miller Bandu + káva a koláč 13:00 hod., cena (v ceně výletu káva a koláč): 350 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 320 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 370 Kč ostatní hosté SOBOTA 4.7. WALDSASSEN se stigmaty Theresy Neumann 13:00 hod., cena: 320 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 290 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté NEDĚLE 5.7. KRUŠNÉ HORY s projížďkou parním vlakem Boží Dar, Oberwiesenthal, Annaberg 08:00 hod., cena (v ceně jízdné parní drahou): 570Kč hosté lázeňských hotelů LFL* 540Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 600 Kč ostatní hosté PONDĚLÍ SOOS + vláček úzkokolejky Kateřina 14:00 hod., cena (v ceně vstupné na SOOS + jízda vláčkem): 260 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 240 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 290 Kč ostatní hosté STŘEDA 8.7. KARLOVY VARY Procházka lázeňským městem s leskem právě probíhajícího Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 13:00 hod., cena: 330 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 300 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 350 Kč ostatní hosté SOBOTA OKRUŽNÍ CESTA MĚSÍČNÍ KRAJINOU SOKOLOVSKA nový!!! Cesta přes známé doly Sokolovska se zastávkou na statku Bernard, hrázděné perle mezi hnědým uhlím 13:00 hod., cena (v ceně káva koláč na statku Bernard): 380 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 350Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 410 Kč ostatní hosté NEDĚLE SLAVKOVSKÝM LESEM A KLADSKOU za jedno odpoledne Kynžvart, přírodní rezervace Kladská a Mariánské Lázně 13:00 hod., cena (v ceně káva+koláč v Mariánských Lázních): 360 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 330 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 390 Kč ostatní hosté STŘEDA SELB + HOHENBERG Po stopách vývoje porcelánu se zastávkou u středověkého hradu Hohenberg a návštěva prodejní výstavy světoznámého porcelánu 13:00 hod., cena: 310 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 280 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 350 ostatní hosté PÁTEK LOKET - město a hrad 13:00 hod., cena (v ceně vstupné na hrad): 430 Kč hosté lázeňských hotelů LFL* 410 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 460 Kč ostatní hosté SOBOTA CHEBSKO S PODTITULEM GLADIATORES TE SALUTANT! Cheb prohlídka města + hradu, Maria Loreto, Doubrava 13:00 hod. cena (v ceně vstup na chebský hrad a skanzen Doubrava): 350 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 330 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 380 Kč ostatní hosté SOBOTA OPERA RUSALKA v kouzelném prostředí loketského amfiteátru Jedinečný operní zážitek pod širým nebem se sólisty Národního divadla v Praze umocněný večerní atmosférou loketského hradu. 19:45., cena (v ceně vstupné na operu): 830 Kč hosté lázeňských hotelů LFL* 810 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 850 Kč ostatní hosté na tento výlet není možné využít dárkový poukaz Františkovy cestovatelské soutěže NEDĚLE PLZEŇ město kultury 2015 Prohlídka hlavního města kultury včetně Pivovarského muzea 9:00 hod., cena (v ceně vstup do pivovaru vč. ochutnávky piva): 580 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 560 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 600 Kč ostatní hosté STŘEDA SKALNÍ MĚSTO FELSENLABYRINTH Jen pro fyzicky zdatné! Výprava mezi obří balvany, které je radost zdolávat 13:00 hod., cena (v ceně vstup do Skalního města): 390 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 360 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 440 Kč ostatní hosté STŘEDA VEČERNÍ FONTÁNA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 19:30 hod., cena: 300 Kč hosté lázeňských hotelů LFL* 270 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 330 Kč ostatní hosté SOBOTA MOSER KARLOVY VARY nový!!! Cesta až k samé podstatě skla křišťálového, exkluzivního, světoznámého - značky MOSER 12:30 hod., cena (v ceně vstup do Sklářské hutě a muzea Moseru): 420 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 400 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 450 Kč ostatní hosté NEDĚLE BAYREUTH S NÁVŠTĚVOU ZÁMECKÝCH FONTÁN nový!!! 09:00 hod., cena (v ceně vstup do světa zámeckých fontán): 490 Kč hosté lázeňských hotelů LFL* 470 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 520 Kč ostatní hosté STŘEDA SOOS 14:30 hod., cena (v ceně vstupné na SOOS): 220 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 200 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 250 Kč ostatní hosté PÁTEK ZÁMEK KYNŽVART SPECIÁLNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKA 19:30 hod., cena (v ceně vstupné na zámek): 410 Kč hosté lázeňských hotelů LFL*, 380 Kč zlatí a prémioví členové VIP Clubu Franzensbad, 450 Kč ostatní hosté *cena platná pro hosty lázeňských hotelů: Imperial, Pawlik, Savoy, Belvedere, Dr. Adler, Goethe a Metropol

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Duben 2016 Zdarm a 4 Úvodník PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Lymfocentrum Royal - rozhovor

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Leden 2016 Zdarm a Hezký a klidný rok 2016 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Únor 2016 Zdarm a 2 Foto: V. Izák Úvodník Lázeňské hotely Savoy a Goethe - pan MUDr. Jiří Ulrych Slatina a slatiniště

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Duben 2015 Zdarm a 4 Úvodník Marketink paní Ing. Vildová 70. výročí osvobození od fašismu Františkolázeňské noviny

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

AQUAFÓRUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

AQUAFÓRUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ AQUAFÓRUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Františkovy Lázně je milé cca 5,5 tisícové lázeňské městečko tvoří jeden z bodů trojúhelníku Západočeských lázní

Více

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST ÚVOD Společnost REZORT LUHAČOVICE a.s. nabízí k prodeji rozsáhlý komplex budov a pozemků v lázeňském městě LUHAČOVICE. LÁZNĚ LUHAČOVICE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

AQUAPARK VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

AQUAPARK VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ AQUAPARK VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Kdo by neznal naše lyžařské středisko Špindlerův Mlýn? Nachází se v Krkonoších a celé leží na území Krkonošského

Více

AQUAPARK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 4 SEZÓNY V NOVÉM HÁVU

AQUAPARK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 4 SEZÓNY V NOVÉM HÁVU AQUAPARK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 4 SEZÓNY V NOVÉM HÁVU Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Město Moravská Třebová se nachází na 49 45 severní šířky a 16 40 východní délky, sice v Pardubickém

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Kveten 2016 Zdarm a 5 Úvodník Nové lymfoprocedury v Pawliku, MUDr. Robert Michalič Diety, MUDr. Jiří Ulrych Tradiční

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Cerven 2015 Zdarm a 6 Úvodník - Slavnostní zahájení 222. lázeňské sezóny Pan Zdeněk Troška Františkolázeňské noviny

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Srpen 2016 Zdarm a 8 Úvodník Promenádní koncerty Vystoupení dechových souborů a mažoretek FIJO 2016 Mezinárodní festival

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM

Výtvarný kurz Najdi prostor v prostoru HARMONOGRAM Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM D NEDĚLE (příjezdový den) 17 19 příjezd a ubytování, seznamování (tvorba jmenovek, myšlenková mapa na téma prostor, jednoduché aktivity na téma prostor

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Leden 2015 Zdarm a 1 Hezký a úspěšný rok 2015 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY jaro 2016 VÍTEJTE Vážení přátelé dobrého jídla a pití, právě jste otevřeli první vydání nového čtvrtletníku společnosti Ventura Food & Catering. Jak napovídá již samotný název našeho magazínu, rozhodli

Více

KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA. Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech

KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA. Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech KOORDINACE AKTIVITY LÁZEŇSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VERSUS LÁZEŇSKÁ MÍSTA Ing. Wolfgang H á m a Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech Privatizace lázeňských zařízení po roce 1990 V roce 1990 poskytovaly lázeňské

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY 6 Adina Mandlová; DIAGNOSA X (1933) Sotva se v kalendáři objevil předešlý text, dostal jsem celou řadu zaručených informací, kde je Adina Mandlová pohřbena. Začal jsem je tedy prověřovat a ukázalo se,

Více