Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod na slánském hřbitově. foto: Pavel Vychodil Pohřebiště obětí 1. světové války. Foto oceněných občanů při příležitosti státního svátku s vedením města (zleva) Mgr. Martin Hrabánek (starosta), Jiří Husník, MUDr. Zdeněk Petráň (vnuk JUDr. Miroslava Hakena), Emma Burešová, Jiří Ruml, Jaroslav Hložek (místostarosta), Vladimír Zobal, MUDr. Gabriel Marcinek. Pohřebiště legionářů. Položení kytice u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí. Ve středu 29. října si Královské město Slaný připomnělo 96. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní rámec oslav jako každoročně dokreslila hudba Dvořačka, která již od 9.30 vyhrávala na Masarykově náměstí. Přesně v 10 hodin se vydal průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce příslušníci Roty K. Vašátka (v historických uniformách legionářů) a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta Jaroslav Hložek, členové svazu bojovníků, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíle umocnilo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a u památníku legionářů. Stuhy po položení věnců upravili starosta města Mgr. Martin Hrabánek a místostarosta Jaroslav Hložek. Dále u památníku 1. světové války položili věnec zástupci Svazu bojovníků za svobodu. Čestnou stráž u památníků drželi příslušníci Roty K. Vašátka. Starosta města přednesl slavnostní projev, ve kterém vzpomenul události vzniku Československé republiky a připomněl odkaz prvního prezidenta T. G. Masaryka. Po československé hymně se průvod přesunul zpět na Masarykovo náměstí, kde před slavnostním aktem hudba zahrála oblíbenou píseň prezidenta osvoboditele Ach synku, synku. Starosta města, místostarosta a zástupci Svazu bojovníků za svobodu položili kytice k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na závěr pietního aktu zahrála hudba hymnu České republiky. Po skončení oficiální části byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace na téma 100. výročí zahájení velké války a vše bylo zakončeno malým pohoštěním. Při neformální besedě Českoslovenští úderníci po roce opět předvedli jednotlivé legionářské uniformy (francouzských, ruských a italských legií) a popsali základní výzbroj legionářů. Večer pokračovaly oslavy v Městském divadle slavnostním zasedáním Zastupitelstva města. Je tradicí od roku 2004, že se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen se životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přebírali ocenění za nepřítomné. Pokračování na straně 2

2 OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Dokončení ze strany 1 Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, odměnění občané z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci 17. župy Slaný, ale i baráčníci Kvíc a Kvíček a baráčníci Středokluky, zástupci škol, ale i cela řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic našeho města. Fanfáry zahájily slavnostní zasedání, které moderoval pan Ivo Horňák. Následoval úvodní koncert dua Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová (harfa). Vlastní zasedání zahájil starosta města Mgr. Martin Hrabánek. Usnesení zastupitelstva o ocenění vybraných občanů a jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš, jmenovaný vystoupil na jeviště, kde na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních okamžiků jeho života. Pamětní list, kytičku a dar oceněným předal starosta města společně s místostarostou. Poté každý oceněný krátce promluvil k zaplněnému hledišti a podepsal se do pamětní knihy města. Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán pan Jiřímu Rumlovi. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen panu Jiřímu Husníkovi. V oblasti školství byla oceněna pamětním listem paní Emma Burešová. Pamětním listem v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí byl oceněn MUDr. Gabriel Marcinek. Pan Vladimír Zobal byl oceněn za přínos občanské společnosti. JUDr. Miroslav Haken obdržel ocenění in memoriam za přínos občanské společnosti. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr opět zazněl koncert výše uvedeného dua. Po skončení koncertu proběhlo na pozvání starosty města neformální setkání na jevišti divadla s malým pohoštěním. Dále ve čtvrtek 30. října 1. místostarosta Jaroslav Hložek, Karel Ležák a zástupce městského úřadu, objížděli další pamětní místa na území města, kde položili kytici. Navštívili a uctili hrdiny u památníku padlým z I. a II. světové války ve Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích, u pomníku padlých za I. světové války v Dolíně na hřbitově a u pomníku legionářů v Dolíně pod kostelem. Nové varhanní CD představíme na slavnostním koncertu Právě vychází hudební album tří kompaktních disků, které vás provede 5. ročníkem festivalu Varhany znějící 2014, který představil historické varhany na Slánsku a Sedlčansku. Prostřednictvím živých nahrávek se můžete seznámit s historickými varhanami na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice) a Sedlčansku (Petrovice, Dolní Hbity) tak, jak je během 5. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící rozezněli čeští a zahraniční varhaníci. Každý koncert festivalu měl svou zvláštní dramaturgii a specifické zaměření. Kromě varhan tak můžete na nahrávkách slyšet varhanní pozitiv, varhanní portativy, různé typy virginalů, zobcové flétny, alpský roh, akordeon a jódlování. Hudební album Varhany znějící 2014 představíme veřejnosti ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 19 hodin v klášterním kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Na koncertu uslyšíte náš přední barokní soubor Capella Regia Praha, který řídí Robert Hugo. Společně s dalšími sólisty vystoupí i varhaník a patron festivalu Pavel Černý. Po skončení koncertu obdrží všichni posluchači zdarma album tří CD Varhany znějící Počet posluchačů a zájemců o CD je limitován kapacitou kostela. SLANÝ PETROVICE CAPELLA REGIA PRAHA Slavnostní koncert k představení nového CD z mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2014 Slaný Velvary Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. V arhany Znějící 2014 Slaný Velvary Zlonice Petrovice Dolní Hbity HISTORIC ORGANS alpine horn, yodelling accordion, virginals and recorder Jiřina Dvořáková-Marešová Peter Fröhlich Flavian Imlig Monika Nötzli Hany Küttel Mario Küttel Tomáš Flégr Jankees Braaksma Michel Bouvard Yasuko Uyama-Bouvard Jaroslav Vodrážka Pavel Černý Petr Čech Každý návštěvník obdrží po koncertě jako dárek CD z festivalu Varhany znějící řídí Robert Hugo VIVALDI MICHNA ROVENSKÝ A DALŠÍ... Klášterní kostel Nejsv. Trojice ve Slaném čtvrtek 11. prosince 2014 v 19 hodin vstup volný Capella Regia Praha 2

3 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Město Slaný má nového starostu, místostarostu a radu města Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Slaného, které bylo zahájeno ve středu 5. listopadu 2014, byl zastupiteli zvolen starostou města lídr kandidátky České strany sociálně demokratické Ing. Pavel Zálom. Místostarostou byl zvolen lídr kandidátky hnutí ANO 2011 Ing. Pavel Zlámal. Po volbě starosty a místostarosty města, bylo zasedání zastupitelstva přerušeno. Pokračování zastupitelstva města Slaného se uskutečnilo v pátek 14. listopadu 2014 od 14 hodin v Městském centru Grand. Na tomto zasedání zastupitelstva byla zvolena sedmičlenná Rada města pro volební období v tomto složení: Ing. Tomáš Drholec, MUDr. Jakub Heřman (oba Unie pro sport a zdraví), Jiří Hůla (Strana svobodných občanů), RNDr. Ladislav Peška (Naše Ing. Pavel Zálom starosta Ing. Pavel Zlámal místostarosta město) a Jiří Zíma (ANO 2011). Členy rady jsou také automaticky strosta a místostarosta. Ustaveny byly také oba ze zákona povinné výbory finanční a kontrolní, o jejichž personálním složení se bude rozhodovat na příštím jednání. (foto D. Koryta) ZPRÁVY Z RADNICE Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa Úřední hodiny pokladny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Městský úřad Slaný Velvarská 136, Slaný Telefon: (podatelna) Fax: E-podatelna: Zastupitelstvo města udělilo šest pamětních listů Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém 29. řádném zasedání, které proběhlo 8. října Při slavnostním zasedání 29. října 2014 převzali pamětní list tito občané: JIŘÍ RUML (1932), za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Narodil se ve Slaném, kde žije doposud. K organizovanému tělocviku jej nasměrovali otec se strýcem (staří sokolové) těsně po válce v r. 1945, v té době hrál již kopanou za Slavoj Slaný a postupně za ČKD Slaný až do r Po maturitě nastoupil v ČKD Slaný a narukoval na vojenskou základní službu, kde v r cvičil náročnou spartakiádní skladbu na bradlech. V roce 1956 se také oženil s Jindřiškou Pauzerovou, s níž má syna Jiřího. Dlouhá léta se věnoval nácvikům spartakiádních skladeb a rok 1985 prožil v Praze jako okresní vedoucí skladby mladšího žactva. Pracoval 40 let (od r. 1967) jako cvičitel a funkcionář ZTV a později ZRTV (od r jako předseda okresního svazu). Pracoval v obnoveném Sokole stejně jako dříve, jenom cvičenců chodilo stále měně pokračoval jako náčelník až do Valné hromady v r. 2007, kdy se další kandidatury vzdal. Životní krédo (motto): Být slušný, je samo o sobě trestem. JIŘÍ HUSNÍK (1927), za přínos v oblasti kultury. Narodil se v rodině známého slánského pekaře. Po vychození měšťanské školy se vyučil v ČKD soustružníkem a poté absolvoval kladenskou strojní průmyslovou školu. Od mládí tíhl ke kultuře. Možná jej ovlivnil společný úděl, kdy ležel ve vinohradské nemocnici se známým hercem Jindřichem Plachtou. O pár let později přichází mezi slánské ochotníky. V roce 1951 uzavřel sňatek s Květuší Drmotovou, v manželství měli syna Jiřího a dceru Zuzanu. Zaměstnáním se pro něj kultura stává v r. 1962, kdy nastoupil do Závodního klubu ROH Slaný, pracuje tady až do roku 1990, kdy odchází do důchodu. Díky jeho aktivnímu a vstřícnému jednání objevuje televize městské divadlo a velmi často ho využívá k natáčení. Asi nejznámější pořad té doby Zpívá Karel Gott proslavil slánské divadlo po celé republice. Na slánské jeviště se vrací v roce 2002, tedy ve svých 75 letech, v inscenaci slánské scény Kaviár nebo čočka. V letech připravuje estrádní představení Slánský kabaret. Životní krédo (motto): Mám rád lidi, proto se jim celý život snažím zprostředkovávat příjemné. EMMA BUREŠOVÁ, roz. Jemeljančik (1935), za přínos v oblasti školství. Narodila se v Omsku (bývalý SSSR). Vystudovala univerzitu v Petrohradě (dříve Leningrad) promovala v r (Nostrifikace diplomu na Karlově univerzitě v Praze). V r se provdala za Stanislava Bureše (občan ČSSR) a v r se přestěhovala do Československa (má státní občanství ČR), spolu mají 2 syny. Celý život byla bezpartijní. V září 1960 začala působit na gymnáziu ve Slaném, kde vyučovala zeměpis a ruštinu. Studenty vedla k zájmu o četbu, cestování a poznávání vlasti i celého světa. 2,5 roku pracovala v Mongolsku jako překladatelka, tlumočnice a korektorka geologických zpráv. Získala řadu ocenění za výchovně vzdělávací práci (kromě jiného také poděkování z Moskvy). Pokračování na straně 4 3 Jiří Ruml Emma Burešová Vladimír Zobal Jiří Husník MUDr. Gabriel Marcinek JUDr. Miroslav Haken

4 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo města udělilo šest pamětních listů Pokračování ze strany 3 Po 47 letech působení na gymnáziu Slaný odešla do důchodu. Životní krédo (motto): Vždy jsem se snažila žít a pracovat tak, abych byla prospěšná lidem. MUDR. GABRIEL MARCINEK (1951), za přínos v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Narodil se v Bratislavě, v rodině právníka a lékařky. Základní školu a střední školu absolvoval v Prešově, kam se rodina přestěhovala. V letech vystudoval Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích. V roce 1979 absolvoval atestaci 1. stupně z interny, v r atestaci 2. stupně z interny a v r atestaci z infektológie (vše v Bratislavě). Je ženatý, jeho manželka je také lékařkou. V roce 1992 se přestěhoval do Slaného, kde působil v létech jako zástupce primáře a v létech jako primář interního oddělení Nemocnice Slaný. Za 22 let své práce ve slánské nemocnici na oddělení interny, se zasloužil: o stabilizaci personálního obsazení, na zřízení odborné ambulance v odpoledních hodinách, se svým kolektivem lékařů na zavedení nových vyšetřovacích metod, na zavedené spolupráce s dalšími odděleními nemocnice, na nadstandardní spolupráci s klinikami v Praze, hlavně VFN, NNH a VFKV v kompletním řešením kardiologických nemocí - hlavně akutního infarktu nejmodernějšími metodami řešení (oddělení interny má podíl i na průkopnické práci prof. Widimského v rámci studie PRAGUE). Životní krédo (motto): Co nechceš, aby dělali tobě, nedělej jiným ani ty. VLADIMÍR ZOBAL (1928), za přínos občanské společnosti. Narodil se v Bardejově (východní Slovensko). V roce 1932 vstoupil ve Slaném do skautského oddílu, členkem byl až do své svatby v roce Základní školní docházku zahájil v Komárně, kde jeho otec pracoval jako státní úředník, avšak po vzniku Slovenského státu (1939) se rodina musela přestěhovat do Čech a zakotvila ve Slaném. Ve Slaném po ukončení ZŠ maturoval v r na gymnáziu. Pokračoval ve studiu na ČVUT v Praze (obor chemicko-technologický). Vysokoškolská studia nedokončil, kdy přímo na půdě ČVUT byl zatčen státní bezpečnosti. Téhož roku byl Státním soudem v Praze odsouzen na 6 let za rozvracení republiky. Domů se vrátil z jáchymovských dolů se ztrátou občanských práv a musel ještě absolvovat 6 měsíců vojenské služby. V roce 1958 nastoupil v SONP Kladno, kde pracoval až do důchodu. Začátky neměl jednoduché, ale svou pílí a vůlí se postupně vypracoval i do BSP (brigáda socialistické práce) a dělal různé zlepšovací návrhy. Sám uvádí, že vzpomíná na tu dobu v dobrém. V roce 1961 se oženil s Emilií, roz. Jiříkovou, se kterou má syna. Život má rád a prožívá jej z celého srdce a vždy si z toho špatného bere to lepší. V současné době jsou s manželkou aktivní při Klubu důchodců (při DPS Slaný). Životní krédo (motto): I přes nesnáze v životě jsem žil hezký život. JUDR. MIROSLAV HAKEN (1898, popraven 1942) in memoriam, za přínos občanské společnosti. Narodil se ve Slaném a patřil mezi prvorepublikové osobnosti. V roce 1928 se oženil (manželka Liběna, roz. Mazánková), se kterou měl dceru Janu (1930). Zvláštní význam mělo jeho působení v místním hasičském sboru, jehož vedení se ujal v roce 1934 (byl starostou Hasičského sboru ve Slaném a činovníkem Hasičské okresní jednoty ve Slaném). Jeho zásluhou byl postaven stávající hasičský dům, na jehož vybudování se kromě štědré finanční podpory podílel i 800 manuálně odpracovanými hodinami. Téměř veškerý svůj čas věnoval svému městu: byl také místostarostou Sokola Slaný, členem Národní gardy ve Slaném, předsedou Kuratoria pro udržování slánského divadla, členem městské rady a také členem mnoha slánských spolků. Také byl vášnivým filatelistou. Jako záložní důstojník naší armády byl zapojen do podzemního odboje. Ministerstvem národní obrany byl pověřen úschovou listinného materiálu a zbraní s náboji slánské posádky. Těsně před jeho zatčením byl veškerý materiál přenesen do domku pana Herinka. Byl zatčen gestapem z Kladna (vězněn byl v Petschkově paláci) a již byl popraven na Kobyliské střelnici. Rodina se o popravě dověděla až v srpnu. Po popravě propadl majetek rodiny Velkoněmecké říši. Rodina se okamžitě odstěhovala k matčiným rodičům do Jičína. JUDr. Miroslavovi Hakenovi udělil 20. října 1945 prezident republiky in memoriam Československý válečný kříž Slánský VideoMagazín Otevřený dopis zastupitelům města Prosinec Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já, níže podepsaná, Jana Zůnová, předsedkyně základní organizace Strany zelených ve Slaném, se na vás obracím tímto otevřeným dopisem v několika věcech. V prvé řadě bych vám všem chtěla poblahopřát ke zvolení a zároveň se těším, že vaše spolupráce povede ke zvyšování kvality života ve Slaném. Jsem přesvědčena, že každá ze zastoupených stran i osobností bude mít ostatním mnoho co nabídnout a přinést řadu inspirací a podnětů, jak lépe spravovat naše město. Jedním z hlavních témat současné politické scény je transparentnost. Dovoluji si vás tímto dopisem vyzvat, abyste ke dni konání ustavující schůze nového zastupitelstva města Slaný zveřejnili svá majetková přiznání v podobě soupisu veškerého movitého i nemovitého majetku, a to včetně vlastnictví cenných papírů, podílů v obchodních společnostech a peněžních prostředků a dluhů, a to ke dni vašeho nástupu do funkce. Zároveň vás vyzývám, abyste toto přiznání zpřístupnili v elektronické podobě široké veřejnosti. Majetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout. V zahraničí se jedná o běžnou praxi, v České republice ovšem chybí možnost ověření a porovnání množství a výše majetku tak, aby bylo možné vyloučit neoprávněné nabytí majetku během funkce v rozporu se zákonem. Dary, vedlejší činnost nebo nakládání s majetkem mohou představovat korupční nástroj k ovlivňování politiků. Majetková přiznání budou představovat vstřícný krok směrem k veřejnosti svědčící o poctivosti a otevřenosti slánských zastupitelek a zastupitelů, ale také nejlepší možný nástroj pro ochranu vaší dobré pověsti, kdy tímto krokem předem vyloučíte veškeré pochybnosti, které by se snad mohly neoprávněně vynořit. Proto věřím, že se k této výzvě připojíte všichni. S přátelským pozdravem Jana Zůnová. Domovy tančí Slavnost světýlek v MŠ C. Boudy Zasedání zastupitelstva Den boje za svobodu a demokracii Slánské jazzové dny Slavnost světla videomagazín najdete na Základní umělecká škola ve Slaném vás zve na Vánoční koncerty středa v 17 hodin Kaple muzea ve Slaném úterý v 17 hodin Kaple muzea ve Slaném

5 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se svou tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt Proč zrovna já?, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. Obětí zločinu se stala také dívka z Kladenska, pojmenujme si ji kupříkladu Aneta. Anetě při cestě ze školy nabídl svezení autem domů její soused. Vzhledem k tomu, že ho osobně znala, neměla důvod odmítnout. Místo cesty domů ale řidič zajel na odlehlou cestu, kde překvapenou Anetu nutil k pohlavnímu styku, což se mu však díky odporu dívky nepodařilo. Anetě se z místa podařilo utéct. Tento čin na ní zanechal velmi hluboké následky. Pachatel byl zajištěn a při vyšetřování činu bylo zjištěno, že byl pod vlivem drog a byla u něj diagnostikována přítomnost nebezpečné sexuální deviace. Ani trestní řízení s pachatelem však nepřineslo zlepšení Anetina stavu. Anetina matka své dceři chtěla co nejvíce pomoci, a tak se krom psychoterapeutky, která dceři doposud poskytuje psychologické služby, obrátila i na poradnu pro oběti, kde žádala především právní informace, neboť si nebyla jista právy dcery jakožto oběti trestného činu. Poradkyně matku náležitě informovala o jednotlivých krocích policie i soudu a především pak o právu na náhradu škody. Matku samotnou trestný čin spáchaný na její dceři taktéž negativně poznamenal, zhoršil se její psychický stav a v lokalitě jejich bydliště se zhoršila atmosféra. Všechny tyto své pocity tak matka mohla v poradně ventilovat a bylo ji poskytnuto vyslyšení a soucit. Poradnu dále kontaktovala ještě několikrát, především s cílem právního poradenství a dalšího sdílení svých pocitů. Poradci jsou nadále připraveni poskytovat jak matce, tak i dceři poradenství, pomoc a symbolickou pomocnou ruku, ač zhojení těchto ran je během na dlouhou trať. Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně a v podstatě kdykoliv, podobně jak tomu bylo u dívky z našeho příběhu. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní i traumatizující pocity jsou přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat tyto následky překonat, ač to v mnoha případech nejde ihned. Právě v této těžké životní situaci vám může pomoci poradce z projektu Proč zrovna já?. Tento projekt, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství i pomoc obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou Kolpingova rodina Smečno Školení pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči z jiného úhlu Kolpingova rodina Smečno působí již několik let v oblasti náhradní rodinné péče. Na základě zkušeností s prací s rodinami pěstounů přichází naše organizace s novým pojetím vzdělávání pro tyto rodiny. V kurzech, při práci ve skupinách se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody nabízíme individuální setkání v bezpečném prostředí našeho pracoviště. Můžete otevřeněji hovořit o svých rodinných problémech, ptát se bez pocitu studu a ohrožení. Poskytneme vám větší prostor pro sdílení a hledání řešení vašich Smečno starostí. Pomůžeme vám ujasnit si problematická místa mezilidských vztahů, nabídneme řešení konfliktních situací v rodině, možnosti komunikace s vaším dítětem adekvátně jeho věku. Ze setkání kurzu si odnesete též znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury, publikací. Pomůžeme vám při výběru knih, pracovních materiálů a pracovních listů vhodných například pro usnadnění domácí přípravy dítěte do školy. Kurzy jsou bezplatné. INFORMACE újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobité, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna také i ve městě Kladno na adrese Náměstí 17. listopadu 2840 (středisko Probační a mediační služby). Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. Poradnu lze kontaktovat telefonicky na telefonech nebo , elektronicky na ových adresách nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak naše možnosti pomoci jsou poměrně široké, uzavírá Eva Sedlaříková, jedna z poradkyň pro oběti a vedoucí střediska. Ohlédnutí za volbami Tak konečně máme jasno, město povede široká koalice. Dovolím si menší rozbor. Potěšilo mě, že nejvíce voličů dalo svůj hlas dosavadnímu starostovi, zástupci v poslední době dehonestované ODS M. Hrabánkovi, třetí nejvyšší počet hlasů obdržel i dosavadní místostarosta J. Hložek. Svědčí to o tom, že mnoho voličů bylo s jejich nelehkou prací spokojeno. Dále mě potěšila podpora mladých kandidátů, kteří postoupili o řadu míst, např. Pavel Rubík, Jakub Širc. Jen škoda, že nebylo zvoleno více žen, mají na problémy města zas jiný úhel pohledu. Co mě nepotěšilo, kromě malé účasti voličů? Nepotěšilo mě utíkání od zodpovědnosti lídra úspěšného ANO p. Zlámala. Po siláckém článku v místních novinách a trapné fotografii s koštětem jak všechno na úřadě vymete (kdo by to pak dělal?), bych očekával, že bude kandidovat na funkci starosty. V MF Dnes jsem se dočetl, že o starostování nemá zájem. Přece všichni kandidáti stran a hnutí, kteří jsou uvedeni na prvních místech kandidátky, musí počítat s eventuálním přijetím této funkce. Nebo, jak ukázal v rozumném předvolebním článku A. Slabecký (TOP 09). Ten upozornil, že v případě zvolení by chtěl nejprve sbírat zkušenosti komunálního politika v zastupitelstvu. Práce ve vedení města není lehká. Vím, o čem mluvím, v radě města jsem působil v r A široká koalice vyžaduje svornost. Přejeme novým zastupitelům úspěch latinským heslem Principis obsta počátkům vzdoruj. MUDr. Jiří Budka st. 5

6 INZERCE Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 12 o velikosti 3+1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 273 ve Vikově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 73,38 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 81,75 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 3. Byt č. 15 o velikosti 3+1 v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 273 ve Vikově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 73,38 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 180,90 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 4. Byt č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p v Plynárenské ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 62,18 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa. 6 Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 207,19 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 5. Byt č. 11 o velikosti 3+1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 281 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 82,26 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 134,73 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 6. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 96,03 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 140,00 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v přízemí domu číslo popisné 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m Nebytový prostor o celkové výměře 19,09 m 2 (1 kancelář) ve 3. patře domu číslo popisné 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 4. Nebytové prostory o celkové výměře 329,04 m 2 v 1. patře domu číslo popisné 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel Odbor správy majetku Otevírací doba knihovny o vánočních svátcích Oddělení pro dospělé a studovna Pondělí Úterý Středa Sobota ZAVŘENO Pondělí Úterý Středa ZAVŘENO Čtvrtek ZAVŘENO Pátek Sobota Oddělení pro děti Pondělí Úterý Středa Sobota ZAVŘENO Pondělí Úterý Středa ZAVŘENO Čtvrtek ZAVŘENO Pátek Oddělení pobočka Na Dolíkách ZAVŘENO Po tuto dobu (v pracovní dny) můžete využívat služeb Knihovny V. Štecha na Masarykově náměstí. V pobočce vás opět přivítáme 5. ledna Zapůjčené knihy a časopisy ze všech oddělení můžete vracet do biblioboxu, který najdete na Masarykově náměstí.

7 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 KNIHOVNA Knihovna Václava Štecha ve Slaném v prosinci 2014 AKCE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Celoroční fotografická soutěž Město našich předků 3. soutěžní otázka. Krámek pana Zimmerhakla se nacházel na rohu dvou ulic. Jakých? AKCE STUDOVNY 9. prosince 2014 Divadlo IDIOT ze Slaného. Členové divadla nám přečtou z knihy Václava Štecha Někde a nikde (humoresky a črty). Sám autor do ní napsal: Milé obci města Slaného, jež se vždy vyznamenávalo českou neústupností, na památku nejtklivějších dob svého života zde strávených. V. Š. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání seniorů, sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. ODDĚLENÍ PRO DĚTI prosince 2014 Velký vánoční kvíz, který prověří znalosti vánočních tradic, i těch méně známých. 19. prosince 2014 od 12 do 16 hodin prosincové předvánoční rukodělky s Mílou Blahníkovou Dárkové vánoční taštičky a jejich zdobení. 20. prosince 2014 od 10 do 11 hodin předvánoční čtení pro děti a jejich rodiče. Posezení u teplého čaje, cukroví a vánočních příběhů. POBOČKA NA DOLÍKÁCH prosince Vánoční kvíz je pro všechny děti, které se těší na Ježíška, stromeček a dárečky. Přijďte si zasoutěžit v otvírací hodiny oddělení. 9. prosince Předvánoční setkání vyrobíme si malý dárek, ozdobíme knihovnický stromeček a připomeneme si nejkrásnější vánoční zvyky a obyčeje. Začínáme v 14,00 hod. v pobočce Na Dolíkách. 7

8 POZVÁNKA 8

9 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2013 uskutečnil šestý ročník historické konference, která si trvale klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, přesto jeden společný, a to časový, znak existuje - devět příspěvků obsažených v tomto sborníku mapuje průběh událostí v regionu především v první polovině 20. století. Některé texty navíc úzce navazují na část z předchozích 55 příspěvků, zveřejněných v předešlých pěti ročnících konference (starší sborníky je možné koupit v Knihovně V. Štecha i ve Vlastivědném muzeu). Osmý svazek edice Historie Slánska ve XX. století byl veřejnosti představen v sobotu 8. listopadu ve slánském Městském centru Grand. Obsahuje na 165 stranách následující studie, včetně obrazového materiálu: 1. Lubor Kunc: Poštovnictví ve Slaném v období Pavel Dufek: Nástin průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku 3. Luboš Marek: Četnická stanice Kamenné Žehrovice za první republiky 4. David Hubený: Armáda a Slaný. Budování slánských kasáren v druhé polovině třicátých let 20. století 5. David Hubený: Obecní výkonná policie ve Slaném za druhé světové války 6. Zdeněk Víšek: Osud slánského rodáka Felixe Arnošta Hellera, příslušníka RAF 7. Pavel Bartoníček: Erik Koubek slánský skaut na frontách druhé světové války 8. Michal Plavec: Neznámé i známé kapitoly z letecké války nad Slánskem Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova nevyjasněná úmrtí z roku 1952 V názvu sborníku je zmíněno dramatické století, což není samoúčelné. Když totiž před sto lety napětí, způsobené atentátem na následníka trůnu našeho rakousko-uherského mocnářství Františka Ferdinanda d Este vyústilo ve válečný konflikt, málokdo si uvědomoval, že skončilo do jisté míry idylické období tzv. dlouhého 19. století, jak je nazýváno období rámované Francouzskou revolucí a počátkem Velké války, tedy roky Samozřejmě, že napoleonské války odehrávající se na počátku 19. století i na našem území, prusko-rakouská válka 1866 i okupace a následná anexe Bosny a Hercegoviny (1878, 1908), nebyly tehdejšími občany vnímány vždy jen pozitivně. Ale konkrétní konflikty se týkaly vždy jen omezeného počtu osob či vymezené lokality. Nemohly být srovnávány s hromadným zabíjením na frontě a útrapami v zázemí během válečných let , nemluvě o světovém konfliktu, který následoval o čtvrt století později. Tehdy totální válka téměř stírající rozdíl mezi frontou a zázemím postihla v předtím nebývalé míře především civilní obyvatelstvo. Dramatické 20. století, kromě dvou světových a mnoha regionálních či lokálních válečných konfliktů, mělo na svědomí i několik občanských válek (vzpomeňme například na Rusko, Španělsko, Čínu či Řecko), genocid národnostních (Turecko v roce 1915 nebo Rwanda 1994), rasových (nacistické Německo) či třídních (Sovětský svaz, maoistická Čína po roce 1949 či polpotovská Kambodža v letech ). A také se během něj etablovaly totalitní režimy nacistů a komunistů, které způsobily smrt milionů nevinných, a přesto dosud mají obdivovatele či následovníky. Vztáhneme-li ono dramatické století na naši domovinu, není o nic méně dramatické. Na jeho počátku byli naši předkové HISTORICKÁ KONFERENCE Historický sborník Město a region v dramatickém století Slaný a Slánsko ve XX. století právě vyšel Občanské sdružení Wotrubia již více než desetiletí organizuje kulturní a sportovní akce ve slánské místní městské části Otruby a osadě Lidice u Otrub. Koncertem, který letošní dvanáctou sezónu zakončuje, je tradiční vánoční koncert, jehož výtěžek bude opět věnován na obnovu místního kostela a hřbitova (i díky tomu byly např. kompletně opraveny vstupní dveře do Svatého Jakuba). Je to poslední z řady jedenácti koncertů, které letos Wotrubia pořádá. Vstupné je jako vždy dobrovolné. Vánoční vystoupení slánského vokálního souboru Léta letoucí, ve složení M.Broučková, K. Huliciusová, D. Janovský, J. Judl, Z. Schneiderová, H. Srbková a Vl. Třebický, se v kostele Sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub uskuteční v sobotu 21. prosince 2014 od 15 hodin. V podání tohoto sdružení již poosmé v našem kostelíku za doprovodu kytary, harfy, houslí, fléten a perkusí zazní vánoční koledy z různých období i částí světa ve vícehlasé úpravě. Přestože jsou v předvánočním čase ve Slaném i okolí pořádány koncerty téměř denně, lidický kostel osvětlený stovkami svíček má pro vnímavé návštěvníky vždy svou neopakovatelnou atmosféru. Proto by si všichni měli setkání v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub v sobotu těsně před Štědrým dnem pečlivě poznačit do svých kalendářů. Těším se na setkání. Pavel Bartoníček, o. s. Wotrubia občany jedné z evropských velmocí a občan tehdejší monarchie se nemusel na rozdíl od pozdějších období - za svoji vlast stydět. Na jeho konci jsme byli občany republiky, kterou si ve světě občas pletli s Čečenskem, resp. Čečnou a často nebrali její vznik na vědomí a mluvili stále o Československu. Ale z dramatického století zpět k městu a regionu, hlavním protagonistům tohoto sborníku. Události ze Slaného a Slánska zde zmíněné zůstávaly dlouho neprobádány a je proto potěšující, že jejich zveřejněním opět ubylo pomyslných bílých míst naší regionální historie. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob (především v samostatných příspěvcích o F. A. Hellerovi a Eriku Koubkovi) či událostí. A to nejen o prvorepublikové pozemkové reformě, výstavbě slánských kasáren či neznámých kapitolách letecké války nad Slaným v posledním období druhé světové války. Proto by sborník, který držíte v ruce - již sedmá publikace z řady Historie Slánska ve XX. století neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Všem těm je totiž sborník Město a region v dramatickém století Slaný a Slánsko ve XX. století určen. Sborník by nevznikl bez výrazné finanční pomoci Královského města Slaný a podpory tří dalších jedinců (Ing. Pavel Bartoníček, PhDr. Václav Moucha, CSc., Mgr. Naděžda Rollová). Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také stejně jako v Infocentru pod Velvarskou branou můžete sborník za cenu 150 Kč zakoupit. Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2014 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. Infocentrum prosinec Prosinec měsíc splněných přání a poslední měsíc v tomto roce. Děti postraší čerti v doprovodu s hodnými anděly a Mikulášem, nastává shon ohledně výběru a koupě dárků, peče se cukroví a pak přijde sváteční den. Rozsvítí se vánoční stromek a nastává rodinná pohoda při rozbalování dárků. Pojďte si odpočinout od všedních povinností a projděte si s námi vánočně vyzdobené město Tajemná vánoční noční procházka s překvapením procházka po vánočně vyzdobeném městě v noci. Na cestu se zahřejete punčem a nebude chybět ani závěrečné překvapení! Začínáme ve 21 hodin u Infocentra, délka vycházky je asi 2 hodiny. Vstupné pro dospělé je 65 Kč a pro děti 45 Kč. Už jenom krůček ke exponátům Jak jistě všichni víte, roku 2011 iniciovalo Infocentrum pod Velvarskou branou sbírku slánek. Lidé je do infocentra posílají z celého světa. Můžete zde zhlédnout evropské slánky z Německa, Slovenska či Švýcarska nebo exponáty ze vzdálenějších míst jako je Nový Zéland, Kanada, Arménie, Rusko, USA či Katar. Nejvíce jich je samozřejmě z České republiky a ze Slaného. Sbírka obsahuje různé typy slánek. Podle materiálu zpracování by se slánky daly rozdělit na skleněné, keramické, porcelánové, umělohmotné či dřevěné. Dále mohou být slánky otevřené či uzavřené, podle toho, jestli sůl nabíráte prsty nebo ne. Tvary slánek jsou také pozoruhodné. Od různých tváří, psů, koček, užitkových zvířat, přes milence, umělecká zobrazení až po moderní zpracování. Dalším unikátním kouskem, který stojí za zmínění je slánka od Finančního výboru Městského úřadu ve Slaném. Jedná se o největší slánku na světě a je umístěna ve slánkové místnosti infocentra. V současné době se jejich počet blíží ke dvěma tisícům. Největšími přispěvateli do slánské sbírky slánek je paní Václava Templová ze Zlonic se 164 kusy a paní Marcela Macáková se 77 kusy. Oběma dámám velmi děkujeme za jejich nasazení a vážíme si toho. Sbírka obsahuje také jinak výjimečnou slánku. Jedná se o slánku, kterou navrhnul a vyrobil umělec Bořek Šípek. Je krásné, že taková věc, která se hojně používá a je nezbytností v každé domácnosti, má tolik podob. Díky naší sbírce se můžete na mnoho podob slánky podívat a případně se inspirovat. A co vy? Už jste navštívili muzeum našeho infocentra nebo jste donesli slánku do sbírky? Pamáková péče Obnova římsy východní věže smečenského zámku Zhodnocení turistické sezóny Tento rok byl velmi silný v počtu návštěvníků tzv. cyklohráčku. Cyklohráček je speciální dětský výletní vlak, který vyjížděl každý víkend od května do října z Prahy kolem Okoře do Slaného. Počet cestujících tímto vlakem byl neuvěřitelných osob! Toto vysoké číslo nás mile překvapilo, a tak se příští rok můžete těšit na zcela nové aktivity infocentra v oblasti cyklistiky a geocashingu. Nepřehlédněte novinky Od prosince jsou v prodeji mini slánky naplněné solí. Cena sláničky je 10 Kč. Upozornění Infocentrum bude 30. a 31. prosince 2014 z důvodu inventury zavřené. Otevřeno bude opět v pátek 2. ledna Mikulášský pochod Klub NW Slaný vás zve v sobotu 6. prosince 2014 na Mikulášský pochod aneb Za Betlémem do Máslovic. Sraz v 7.45 h na nádraží ČD Slaný - Odjezd vlakem 7.54 do stanice Libčice n/vltavou. Trasa: cca 12 km (Libčice n/vltavou-přívoz) Máslovice Chvatěruby Kralupy n/vlt.) Informace, přihlášky: V průběhu poslední zimy se výrazně zhoršil stav korunní římsy východní věže smečenského zámku a její severní část se v závěru roku 2013 dokonce zřítila. Obratem byl zpracován statický posudek a projekt obnovy, který konstatoval hrozící zřícení dalších úseků římsy, havarijní stav byl ovšem patrný každému bystrému pozorovateli. Příčinou problémů bylo dožívající zdivo konzoly římsy, podpořené zatékáním skrz poškozenou prejzovou krytinu. Po uvolnění potřebné částky ze strany vlastníka objektu Středočeského kraje, vyrostlo v prázdninových měsících kolem věže mohutné lešení, které umožnilo celkovou obnovu. V místech odpadlé části římsy došlo ke srovnání ložné plochy a doplnění zdiva z mrazuvzdorných pálených cihel vytvarovaných přisekáním do potřebné profilace. Následně byla doplněna omítka a pomocí šablony vynesena původní profilace římsy. Ostatní narušená místa římsy byla v pravidelných intervalech zpevněna pomocí betonářské výztuže vlepená do předvrtaných otvorů. Smečenský zámek čeká ovšem výhledově realizace daleko většího rozsahu, obnovou by měla projít střešní rovina objektu. Zejména krytina, jejíž výměna nebyla zahrnuta do rozsáhlé obnovy v 90. letech, je v současnosti prakticky v havarijním stavu, a proto doufejme, že se práce rozběhnou co nejdříve. Bc. Marek Filipec

11 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Po několik let se pořádá v rámci Slánských jazzových dnů výtvarná soutěž pro školní mládež na téma jazzové hudby. Členové jazzového výboru měli dobrý nápad, když oslovili učitele výtvarné výchovy, zda by jejich svěřenci ve školách nepřispěli svou troškou do mlýna k jazzové tradici ve Slaném. Petr Symerský při svém nástupu do funkce předsedy jazzového výboru navrhl možnost zapojení mladé generace do kulturního dění. Letos je tedy již 4. ročník, do něhož přispělo šest škol. Organizátorům se tak dostalo do rukou více jak 200 obrázků, z nichž ty nejlepší umístili do Galerie v troubě. Od 3. do 9. listopadu 2014 byly v Galerii v troubě vystaveny výtvarné práce žáků ze základních škol a ZUŠ Slaný. Návštěvníci si zajímavé obrázky mohli nejen prohlédnout, ale také se zúčastnit hodnocení této originální výtvarné soutěže. Na rozdíl od loňského roku mohl každý příchozí napsat na soutěžní lístek pouze jednoho favorita, jehož obrázek hodnotil jako nejlepší. Je to věru těžké rozhodování. Ale vloni se hodnotily jednotlivé věkové kategorie a také to nebylo jednoduché. Byla jsem na návštěvě dvakrát, protože mě opravdu zaujala. Asi je to tím, že naše výstava VOLNÝ ČAS Galerie V Troubě uvítala jazzové dny ve Slaném slánských výtvarníků bude v brzké době a každý, kdo má rád umění, hledá nové nápady i v nižších věkových skupinách. Proč ne? Inspirace se může hledat všude. A kdo tedy se soutěže zúčastnil? ZŠ Rabasova, ZŠ Politických vězňů (Háje), ZŠ Palackého, ZŠ Zlonice, ZŠ Zvoleněves a ZUŠ Slaný. Nejmladším účastníkům soutěže bylo šest let. To už je dobrý vstup do světa hudby a výtvarného umění. Věřím, že vítěz, který dostane Cenu návštěvníků, bude spokojen. Stejně jako návštěvníci, kteří výstavu viděli. Eva Štanclová Moje úžasné zážitky z jazzových koncertů v Hejtmanském dvoře Páteční koncerty v Hejtmanském dvoře a byly neopakovatelné. Sammy Vomáčka Trio jako první zahájili letošní kaskádu hudebních večerů před hlavním programem 48. Slánských jazzových dnů Sammy a jeho úžasná kytara. Co říci víc? Poetický večer se skvělou hudbou i mluveným slovem vyvolával mezi diváky salvy souhlasného smíchu nad vtipným glosováním životních příběhů. Skupina Voilá! Nejenom mě, alespoň si to myslím, ale i všechny přítomné diváky nabila energií a touhou po životě, kdy člověk dělá to, co má rád. Pozitivní večer se sympatickou slovenskou zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou byl plný úžasné retro hudby, kdy francouzské texty byly plné dynamiky a Zdenka tančila s neutuchajícím elánem a úsměvem. Předávala všem posluchačům svoji chuť do života. Také muzikanti svými úsměvy a skvělou hudbou dokázali vzbudit u diváků sympatie a dlouhodobý a upřímný potlesk za své vystoupení ve sklepení Hejtmanského dvora. Smekám svůj pomyslný klobouk. Díky, bylo to skvělé! Slánský Jazzový výbor si zaslouží jedničku s hvězdičkou! Eva Štanclová Knihovna V. Štecha Slaný o Fairtrade Víte, že na přípravu jednoho šálku espressa je zapotřebí 42 zrnek kávy? 1. října jsme oslavili mezinárodní den kávy. Ta patří mezi jednu z nejobchodovanějších komodit na světě. Často bývá předmětem spekulací, což vyvolává cenové výkyvy a má vážný dopad na její pěstitele. Ti nemají často ani takové příjmy, které by jim umožnily pokrýt náklady na produkci. Organizace Fairtrade usiluje o to, aby pěstitel kávy a jejich rodiny mohli žít důstojnější život. Aby měli jistější a stabilnější příjmy. Fairtradová káva se již praží také přímo u nás. První českou pražírnou se známkou Fairtrade je firma Mamacoffee. Následují trutnovská pražírna Volkafé a středočeská Fair & Bio. Za pozornost také stojí Fair Café od Obchodu Na Zemi. Knihovna Václava Štecha si vás dovoluje upozornit na připravovanou výstavu, která by vás měla seznámit právě s problematikou Fairtrade. Bude instalovaná ve vstupní chodbě knihovny v měsíci lednu 2015 a představí vám Fairtrade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů (nejen kávy) a řemeslníků v zemích Globálního Jihu. Výstavu hodnotíme velice kladně. Dokáže zaujmout náhodného procházejícího a rozšíří si obzory i člověk fair trade znalý. Řekl o výstavě student Tomáš Rábek z gymnázia v Olomouci-Hejčíně 11

12 MUZEUM V prosinci slánské vlastivědné muzeum připravuje Ve dvou výstavních síních muzea trvá do 6. prosince výstava slánského rodáka, amerického sochaře, malíře a designéra Jana Zacha. Výstava je největší kolekcí umělcových děl na území Čech. Doplňují ji díla Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely, Otakara Nejedlého a Zdeňka Pešánka, zapůjčené Národní galerií v Praze. Ve výstavní síni muzea bude v předvánočním čase ve středu 10. prosince v 17 hodin otevřena výstava Vánoce s betlémy ze sbírek slánského muzea, Muzea betlémů Karlštejn i betlémů zapůjčených od soukromých sběratelů. Výstava v 1. patře muzea potrvá do 24. ledna V pátek 12. prosince v 18 hodin se přijďte podívat na adventně laděné Malování světlem na muzeum, kdy budeme výkonným projektorem promítat přímo na hlavní průčelí muzea (směrem do Masarykova náměstí). S autory projektu Frances Sander a Dmitrijem Berzonem jsme se již měli možnost setkat v listopadu na nádvoří Vlastivědného muzea na akci Malování světlem v nádvoří muzea, která se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Promítání na muzejní fasádu připomene také dějiny města a nabídne možnost vyzkoušet si techniku tagtool, kdy je malovaný obraz přenášen projektorem přímo na konkrétní budovu. V kapli Zasnoubení Panny Marie proběhne série vánočních koncertů. Každoročně představují své umění v předvánočním čase žáci slánských škol. Ve středu 10. prosince a v úterý 16. prosince v 15 hodin Základní umělecká škola, v pátek 12. prosince v 17 hodin žáci 3. základní školy, v pondělí 15. prosince v 18 hodin pěvecký sbor Consortium camerale Slanense. Sérii dětských vánočních představení ukončí ve čtvrtek 18. prosince v 17 hodin žáci 1. základní školy Háje. Ve středu 17. prosince od 19 hodin se v kapli Zasnoubení P. Marie uskuteční koncert Kruhu přátel hudby, na kterém vystoupí lounská hudební skupina Trio CUM AMO- RE s českými i světovými vánočními písněmi. Řadu vánočních koncertů v bývalé piaristické kapli ukončí dva Vánoční koncerty Simony Klímové a Ireny Budweiserové v sobotu 20. prosince v 17 a 19,30 hodin. V Národopisném muzeu Třebíz je v adventním čase ve dnech v Cífkově statku připraven již třetí ročník oblíbeného programu Vánoce na statku. Tato akce je určena pro školní výpravy, a proto je nutná předchozí rezervace. Bližší informace a objednávky na tuto akci najdete na internetových stránkách 12

13 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby zazní v kostele sv. Gotharda ve Slaném Stalo se už tradicí, že v širším vánočním období se v jednom svátečním podvečeru rozezní starobylý chrám sv. Gotharda ve Slaném jásavými tóny České vánoční mše Jakuba Jana Ryby, které letos zazní v pondělí v 18 hodin. Tato mše se již všeobecně stala neodmyslitelnou součástí prožívání českých vánočních svátků pro svou prostou, ale upřímnou zbožnost, pro své líbezné a při tom také dokonalé hudební ztvárnění, které je nám blízké. Letošní koncert ve Slaném bude poněkud jubilejní. Bude to totiž desáté koncertní provedení v řadě, ke kterému se spojují místní instrumentalisté s pražským smíšeným sborem Sudop a se sólisty. Všichni účinkující přistupují k tomuto koncertu se svátečními pocity a se snahou, aby zazpívali a zahráli co nejlépe. V sólových partech vystoupí: Olga Krumpholzová (soprán), Pavla Štěpničková (alt), Petr Štěpnička (tenor) a Petr Sejpal (bas) Orchestr instrumentalistů ze Slaného a Kladna a Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha s místními hosty. Diriguje Karel Procházka. POZVÁNKY Štědrovečerní slavnostní bohoslužba Husův dům Všichni jsou srdečně zváni, aby spolu s námi završili oslavu Vánoc slavnostní bohoslužbou s koncertem pěveckého sboru v modlitebně Evangelické církve metodistické (Vepřkova ulice, Slaný) Štědrý večer ve 22 hodin. Jako tradičně bude součástí společné zpívání koled. Francouzský klub Slaný zahájil novou sezónu Francouzský klub ve Slaném vznikl na podzim roku 2010 a nyní má přibližně dvacet členů, nadšenců do francouzštiny, francouzské kultury, jídla a Francie jako takové. Naše činnost je různorodá, ve spolupráci s městem Slaný pořádáme zajímavé kulturní akce (výstavy, koncerty, divadelní představení), každé dva měsíce tzv. gurmánské odpoledne, kde se učíme vařit speciality frankofonních regionů a při dobré francouzské hudbě jídla konzumujeme a udržujeme činnost ciné clubu (promítání filmů v originálním znění s českými titulky). Na novou sezónu máme nachystáno spoustu zajímavých činností, a proto i Vás srdečně zveme na naše akce. Znalost francouzštiny není podmínkou. Pište na nebo Magický hlas rebelky Slánské kino zve na od 17 a hodin na film Olgy Sommerové Magický hlas rebelky. Film pojednává zajímavým způsobem o zpěvačce, signatářce a mluvčí Charty 77 Martě Kubišové. Olga Sommerová natočila po všech stránkách skvěle vyváženou biografii mapující osobní i umělecký život Marty Kubišové od šedesátých let až po současnost. Hlavní protagonistka v něm přitom není glorifikována, možná i proto, že skromná Marta Kubišová se ohlíží za svým životem s nadhledem a vtipem, přestože jí často do smíchu nebylo. Velice zdařilý snímek a jeden z nejpovedenějších a řemeslně nejprofesionálnějších českých dokumentů za poměrně dlouhou dobu. Zveme vás na představení! 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci Městská hvězdárna je v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. V období vánočních a novoročních svátků je provoz hvězdárny upraven takto: a (19 21 hodin), a (19 21 hodin), (zavřeno) a (19 do 21 hodin) TIP NA POZOROVÁNÍ V LISTOPADU: Měsíc můžeme na večerní obloze pozorovat od 1. do 6. a od 25. prosince do konce měsíce. Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 28. prosince, kdy je Měsíc v první čtvrti. V tuto dobu totiž povrchové útvary na Měsíci vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 6. prosince), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety na prosincové večerní obloze, nízko nad jihozápadním obzorem, budeme moci pozorovat planety Venuši a Mars. Jupiter bude na obloze většinu noci kromě večera a Saturn spatříme ráno, nízko nad jihovýchodním obzorem. Maximum meteorického roje Geminidy má nastat ve 13 hodin. Měsíc v poslední čtvrti bude pozorování značně rušit. Maximální hodinová frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu. Zimní slunovrat nastává v 0 hodin 2 minuty. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , Pořady pro děti čtvrtek v hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce a samozřejmě také pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut) pondělí v 17 hodin MĚSÍC U KREJČÍHO To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? (20 minut) úterý v 17 hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (25 minut) Pořady pro dospělé Mnohokrát děkujeme za přízeň a podporu, kterou jste nám v roce 2014 věnovali. Přejeme Všem krásné prožití svátků Vánočních a mnoho štěstí, lásky, pohody v novém roce. čtvrtek 11. a v hodin MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství. (35 minut) Vánoční svátky, pro mnohé jedno z nejkrásnějších období v roce. Svátky klidu, míru a vzájemného porozumění, ale i naděje a očekávání. Dny, kdy si křesťané na celém světě připomínají narození Ježíše Krista příchod spasitele. V čase adventu a Vánoc můžeme ve svém okolí nalézt symboly, které svátky klidu a míru neodmyslitelně provázejí a staly se součástí naší tradice. Vonící vánoční cukroví, koledy, nazdobený vánoční stromek, a především okamžiky, kdy se lidé snaží svým blízkým přinést pohodu a radost, to vše k Vánocům patří. Snad jeden z nejstarších a nejkrásnějších symbolů Vánoc je lidový betlém. Postavičky svaté rodiny, pastýřů a zvířátek shromážděných u jeslí s dítětem a postavy tří mudrců přinášejících dítěti královské dary nám tradičně připomínají okolnosti doprovázející narození Ježíše Krista. Nad každým takovým betlémem jasně září kometa - betlémská hvězda... Betlémská hvězda oznamující Kristovo narození je dnes chápána jako symbol zvěstování naděje a spásy. Byla betlémská hvězda, která se na hvězdném nebi objevila při Kristově narození, opravdu kometou? A existovala skutečně přímá souvislost mezi narozením Páně a tímto nebeským úkazem? Není betlémská hvězda jenom krásnou legendou? Pokusme se tedy nahlédnout do dávné minulosti a poodhalit tajemství betlémské hvězdy, světla, které dodnes v lidských srdcích rozsvěcí naději, víru a lásku. 14

15 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 HISTORIE Antonín Hrabě Slaňák, který navštívil ruského cara V první části slánského hřbitova při východní zdi, poblíž hrobu sochaře Václava Nejtka, nalezneme nenápadný náhrobek, který je označen prostě rodina HRABĚtova. O letošním podzimu jsme mohli mít dva důvody, proč se na tomto místě zastavit. Tím prvním je 100. výročí zahájení první světové války, druhým pak výstava s názvem Ruské malby ze sbírek Antonína Hraběte, která proběhla ve dnech 6. až 19. října 2014 v Domě národnostních menšin v Praze. Zmíněnou expozici, kterou reprezentovaly zejména velké barevné reprodukce ruských malířů, doprovázel i článek Antonín Hrabě sběratel a představitel Čechů v Moskvě od Zoje Lukinové ve výpravném časopise občanského sdružení Ruská tradice Русcкoе cлово (Ruské slovo, 9/2014). Antonín Hrabě u cara Mikuláše II. V úvodu článku zdůrazňuje Zoja Lukinová význam události, od které letos uplynulo sto let přijetí delegace českého komitétu ruským carem Mikulášem II. v Kremlu 20. srpna 1914; a to jen čtrnáct dní poté, co vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Rusku. Skupinu vedl předseda sdružení českých krajanů v Moskvě Antonín Hrabě, kterého doprovázel jeho zástupce S. Koníček a A. Tuček ředitel montážního závodu Laurin & Klement v Petrohradě. Česká delegace vyslovila podporu Rusku s přáním, aby Češi, odvedení do ruské armády, nebyli rozptýleni, ale mohli utvořit jednu jednotku, která by se pak stala základem budoucího národního vojska. A nad tím vším se vznášela touha po svobodné svatováclavské koruně, v tomto případě ozářené paprsky ruských Romanovců prostě přání po vzniku samostatného českého státu (více informací o postavení Čechů v tehdejším Rusku nalezne zájemce třeba ve skvělé knize Ivana Savického, Osudová setkání Češi v Rusku a Rusové v Čechách , nakladatelství Academia, 1999). Vídeň označila logicky takové počínání delegátů za vlastizradu a jmenovaní, pokud by byli dopadeni, by byli jistě odsouzeni k trestu smrti. Zatímco o S. Koníčkovi a A. Tučkovi se zachovaly nějaké zprávy z jejich působení v českých legiích, o Antonínu Hrabětovi jsme nevěděli do nedávna v podstatě nic. A byly to nakonec Slánské rozhovory 2011 věnované Rusku a následné sdělení Matyldy Klapalové ze Slaného, které nám odhalily základní obrysy života slánského rodáka Antonína Hraběte. Úspěšným podnikatelem v Moskvě Ve slánské matrice jsme zjistili, že se Antonín Hrabě narodil 24. ledna 1856 v domě čp. 11 ve Vinařického ulici; ten však byl kolem roku 1930 zbořen a na jeho místě postaven dům nový. Jak se tehdy dostal mladičký Hrabě do Ruska, nevíme. Faktem je, že tam začal působit někdy krátce po roce 1870 jako skromný tovaryš pozlacovač; do Moskvy byl prý poslán na pomoc vdově po zemřelém mistru rámaři. Uchytil se a postupně vypracoval na významného podnikatele jeho hlavní činností byla výzdoba ruských pravoslavných chrámů, stal se majitelem řady domů a byl, jak bychom dnes řekli, také galeristou zabýval se prodejem výtvarných děl. Jeho obchod s uměním se nacházel jen několik stovek metrů od moskevského Kremlu. O tom, že měl stále úzké kontakty s rodným městem, svědčí i fakt, že se v roce 1898 (22. 4.) v Moskvě oženil s Marií Petersovou ze Slaného, a také skutečnost, že se u něho učil řezbářem a pozlacovačem pozdější významný slánský sochař Václav Nejtek; Antonín Hrabě byl jeho strýcem. To, že dnes mají na slánském hřbitově strýc se synovcem své hroby blízko sebe, není náhodné. V Moskvě stál Antonín Hrabě dlouhou dobu v čele sdružení českých krajanů a měl okolo sebe osobnosti, které se podílely na rozvoji českého podnikání v Rusku, jehož hospodářství se před říjnovou revolucí dynamicky rozvíjelo; ony také byly členy zmíněné delegace u cara. Zoja Lukinová je přesvědčena o tom, že to však byli přední ruští malíři, se kterými byl A. Hrabě v každodenním kontaktu, a ti nakonec zprostředkovali setkání českého komitétu v Moskvě u cara Mikuláše II. Návrat domů Hrabětovy podnikatelské aktivity v Rusku uťala bolševická revoluce (1917), zavraždění cara Mikuláše II. ( 1918) a krutá občanská válka. Na další podnikání již nebylo možné pomýšlet, a tak následoval návrat domů, do Slaného. Prý to byl dobrodružný návrat, který jeho manželku poznamenal na zdraví. Zatím nevíme, jak se mu podařilo přivézt domů tak velké množství obrazů, které v roce 1920 představil na prodejní výstavě v pražské galerii U Topiče. Mnoho ruských děl vystavil Hrabě v roce 1921 i ve Slaném. Po návratu mu však bylo již 64 let, zestárl a byly zde také hluboké šrámy osudu zborcení výnosného podnikání a smutek z toho, že se na věky rozešel s přáteli malíři, kteří zmizeli ve víru války světové i té občanské. Antonín Hrabě nyní bydlel v prvním patře v domě čp. 572 za Velvarskou branou, kde žil v ústraní ve vzpomínkách na časy minulé. Všechny stěny jeho bytu, který postrádal nábytek, zdobily obrazy ruských malířů jeho přátel. Ticho jeho příbytku umocňoval jen tikot velkých hodin. Tak si jej pamatuje ve svých vzpomínkách Matylda Klapalová. Antonín Hrabě zemřel ve věku 83 let 11 měsíců 21 dní dne ve slánské nemocnici. Pohřeb měl na hřbitově ve Slaném. V příštím roce přepadlo hitlerovské Německo Rusko apokalyptické válečné běsnění nemělo konce. Busta Antonína Hraběte od slánského sochaře Václava Nejtka. Zakladatel sbírky starého ruského umění V článku Zoji Lukinové stojí, že zmíněná výstava představuje jen jakousi úvodní kapitolu k poznání osobnosti Antonína Hraběte. Jistě, po provedení soupisů českých sbírek ruské malby, která se dostala na naše území jeho prostřednictvím, a to nejen do Národní galerie, se nám více zaostří profil tohoto znalce a sběratele obrazů. Ostatně již při pročítání staršího katalogu expozice ruského umění galerie v Náchodě nás upoutá u řady obrazů poznámka původně ve sbírce Antonína Hraběte. A to se jedná o významná jména ruské malby Vasilij Bakšejev, Alexej Michajlovič Korin, Michail Vasiljevič Něstěrov a nakonec čtyři obrazy od malíře Vasila Dmitrijeviče Polenova. Shodou okolností jeden obraz od Polenova Krajinu ve slunci vlastní, a to díky A. Hrabětovi, i slánské muzeum. O vlastním životě Antonína Hraběte víme zatím velice málo. Další poznání jeho ruských aktivit předpokládá i šetření v ruských archivech a dobovém tisku (výzva pro další badatele). Význam a smysl audience delegace u ruského cara, kterou Antonín Hrabě vedl, bude jistě hodnocena různě. Faktem je, že tento krok svědčí o důvěře české menšiny v Rusku, které Antonín Hrabě požíval, a že tento postoj jistě vyžadoval nemalé odvahy. Mnohé okolnosti jeho života nám zůstanou navždy asi skryty. O tom, že Antonín Hrabě patří mezi významné slánské rodáky, není třeba pochybovat jak velký lidský osud se skrývá pod docela nenápadným náhrobkem na slánském hřbitově. Vladimír Přibyl 15

16 SPORT Tablety z florbalové benefice jsou u dětí v Motole Předseda florbalového oddílu FbC Barracudas Slaný Michal Štěpánek slavnostně předal primáři Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole prim. MUDr. Vladimíru Komrskovi, CSc. tři tablety pro děti, které se v nemocnici léčí. Dar oddíl nakoupil z výtěžku veřejné sbírky uspořádané v rámci Memoriálu Ládi Fridricha a 20 let oslav klubu. Pomůcky dětem především zkrátí dlouhé chvíle v nemocničním prostředí a rozšíří jejich znalosti v době, kdy nemohou být ve škole. Pro provoz nemocnice jde o nepatrný příspěvek, ale budeme rádi, když dětem maličko zlepší náladu. Pro nás je podstatné, že sportovní činnost družstva dostala další, velmi lidský rozměr. Láďa byl velký kamarád a takhle mu to můžeme aspoň trochu splatit, dodává předseda Michal Štěpánek. Slánští florbalisté mezi sebou vybrali 9 tisíc korun. Memoriál dal vzpomenout na jednoho ze zakladatelů oddílu, Láďu Fridricha, který před dvěma lety podlehl rakovině. Marek Roll Slánské futsalové týmy za sebou mají první zápasy nové sezóny Divize A Ve třetí nejvyšší soutěži má letos naše město dva zástupce, kterými jsou celky Hraslu a Čechie. Lépe si vede prvně jmenovaný tým, který ze šesti duelů dokázal čtyřikrát zvítězit a v tabulce se usadil na čtvrté pozici. To Čechie se jako nováček v divizi rozkoukává a se třemi body za jedinou výhru je ve dvanáctičlenném pelotonu předposlední. V posledním kole svedl los soutěže oba celky dohromady, slánské derby vyznělo jasně pro favorizovaný Hrasl, který Čechisty deklasoval 13:4 (6:1). Středočeský krajský přebor Také v krajském přeboru najdeme dvě mužstva ze Slaného, z divize sestoupivší MCE a Foboz, který se vrátil do vyšších futsalových pater po loňském triumfu v okresním přeboru. Futsalové příznivce může těšit, že se oba kluby pohybují v horní části tabulky. MCE je druhé se šestibodovou ztrátou na dosud stoprocentní rezervu mělnického Olympiku. Dobře si vede i celek Fobozu, jenž se s devíti body vyhoupl na čtvrtou příčku. Také v KP již došlo k městskému derby a úspěšnější byli borci Fobozu. Ti sice v průběhu druhé půle prohrávali 5:6, ale závěr patřil jim a nakonec se tak mohli radovat z vítězství v poměru 8:6 (2:3). V posledním šestém kole MCE přivezlo cenné tři body z Bělé pod Bezdězem 4:2, naopak Foboz doma padl 4:9 s týmem Joga Mladá Boleslav. 16 Okresní přebor Jako poslední z Kladenska vstoupili do sezóny účastníci nejvyšší soutěže v okrese Okresního přeboru. Zde letos najdeme čtyři celky ze Slaného Spartu, rezervy Fobozu a Čechie a také celek 1. DFK, který byl do přeboru přeřazen administartivně z Divize A. První hrací kolo vyšlo nejlépe zkušeným futsalistům Sparty, kteří vyhráli oba své zápasy Brandýsek B 4:1 a Jarpice 7:5, přestože v poločase vedl soupeř 1:4, a v tabulce se usadili na druhém místě za C-týmem Olympiku Mělník. Hořkost porážky nepoznal ani celek 1. DFK. Vojáci nejprve přetlačili Zlonice v poměru 4:1, ale poté se rozešli s Omaskem Kladno ve futsale poměrně málo vídanou bezbrankovou remízou. Se čtyřmi body patří 1. DFK čtvrtá pozice. Na devátém místě s jediným bodem se po úvodním kole usadilo béčko Fobozu. To na úvod remizovalo 2:2 s rezervou Třebusic, ale poté si odneslo debakl 1:9 z duelu s výbornou rezervou prvoligového Mělníka. Od stejného soupeře schytala pořádný debakl také rezerva Čechie, která začala soutěž s tímto soupeřem porážkou 3:11. Čechisté pak nestačili ani na Třebusice B 1:4 a bez bodu tak uzavírají dvanáctičlennou tabulku. Okresní soutěž I. třídy Také účastníci OS. II. třídy už za sebou mají své první dvě utkání. V soutěži nastupují také MCE Slaný B, 1. DFK B a Meiller Slaný. Nejlépe začali sezónu borci z rezervy MCE, kteří suverénně zvládli oba zápasy a vyhoupli se na čelo tabulky. Slánský celek nejprve deklasoval 12:2 nováčka z Řevničova, který přijel bez svých největších hvězd v čele s fotbalistou SK Kladna Markem Tóthem a na výkonech týmu to bylo obrovsky znát. Ve druhém zápase pak MCEčko udolalo ve slánském derby 4:1 Meiller. Prakticky hotovo bylo už v poločase, který vítězové ovládli v poměru 3:0. Na třetím místě je po úvodním hracím dni rezerva Vojáků, jež přehrála 4:1 Nové Strašecí a poté remizovala 2:2 s Klobuky. Třetí do party, celek Meilleru, kromě zmiňované porážky s MCE udolal 3:2 soupeře ze Švermova a po dvou zápasech mu patří osmá příčka. Okresní soutěž II. třídy Poslední tři slánští zástupci nastupují v nejnižší okresní soutěži. Jsou jimi celky Unionu, Jafry a céčko Čechie. První hrací kolo vyšlo nejlépe borcům Unionu, kteří dvěma výhrami potvrdili své postupové ambice. Union nejprve přehrál 5:2 Stehlečeves a poté porazil i domácí FK Stochov až překvapivě vysoko 6:1. Unionisté tak jsou mezi čtyřmi týmy, které v prvním kole nasbíraly plný počet šesti bodů, navíc z nich mají nejlepší skóre. Další dvě mužstva ze Slaného se musela spokojit se třemi body za vyrovnanou bilanci jednoho vítězství i porážky. Celek Jafry FK zahájil ročník prohrou 1:2 s Buštěhradem, ovšem reputaci si napravil výhrou 3:1 nad Blevicemi. Také Čechisté na úvod prohráli, Krakovec je zdolal 1:4, poté si však tento mladý tým spravil náladu, když dokázal přetlačit 3:2 soupeře z Kačice. Jafra je po úvodním hracím kole devátá, Čechie se stejným počtem bodů o skóre jedenáctá. Doplňme, že nejnižší soutěž v okrese má hned sedmnáct účastníků. Nejbližší zápasy okresních soutěží jsou v sobotu 22. listopadu se v SH na Stochově, hraje OS. I. třídy, o den později je na stejném místě na programu i nejnižší OS. II. třídy. Podzim v MŠ U Pánka Podzim vůbec nemusí být šedivý, smutný a nudný. Mohou to potvrdit děti a rodiče z MŠ U Pánka, kde bylo naopak veselo a hýřilo to tam nápady a podzimními barvami listů, dýní, ozdobných tykviček, šípků a jiných přírodnin. 23. října děti již od rána přicházely v maskách podzimních skřítků, víl a lesních strašidýlek. Po promenádě v maskách a reji skřítků a víl při hudbě plnily děti úkoly v soutěžích motivovaných podzimní přírodou. Odpoledne probíhalo ve všech třídách podzimní tvoření s rodiči. Na přivítanou děti přednesly básničky o lese, zvířátkách a strašidýlkách, zazpívaly a pohybově vyjádřily písničky o houbách nebo zatancovaly taneček Skřítkové. Pak společně se svými rodiči vydlabávaly dýně a vyráběly z přírodnin skřítky Podzimáčky. Bylo vidět, že i dospělí chvíli zapomněli na své každodenní starosti a s chutí a fantazií se se svými dětmi pustili do tvoření. Používali k tomu barevné listy, šípky, šišky a jiné materiály, které nám poskytla podzimní příroda. Skřítkové Podzimáčci a vydlabané dýně potom zdobili celou naši školku a plápolající svíčky strašidýlek před školkou jenom potvrzovaly, že i podzim může být krásný!

17 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 Rok 2014 ve SKOB Slaný Vánoce i konec roku už pomalu klepou na dveře. Ohlédneme-li se za končícím rokem 2014, uvidíme za sebou spoustu práce. V první řadě je to množství závodů na oblastní i celorepublikové úrovni, kterých se členové našeho klubu pravidelně zúčastňovali, tréninky a soustředění pro děti a mládež a v poslední řadě i několik závodů uspořádaných naším klubem. Díky finančnímu příspěvku města Slaného jsme uspořádali jarní a podzimní soustředění pro děti a mládež, na jaře dva závody oblastního žebříčku a na začátku listopadu poslední závod OB sezóny, kterého se zúčastnilo na 700 závodníků. V září jsme rovněž pořádali dva úspěšné závody Pražské MTBO ligy (orientační závody na horských kolech). Nejlepších úspěchů dosahují na závodech v orientačním běhu naši nejmenší závodníci, ale dobrých celkových výsledků dosáhli i dospělí závodníci. Úspěšní byli dorostenci v Českém poháru MTBO, kde v celkovém hodnocení skončil v kategorii M17 Zdeněk Z. na 3. místě a František K. na místě pátém. Poslední akcí, kterou budeme letos pořádat, jsou již tradiční Slánské běhy. Jedná se o běžecký závod, který se koná v sobotu 6. prosince, sraz bude mezi 9. a 9.30 v budově Gymnázia VBT ve Slaném. Délky tratí jsou 0,5 km, 1,5 km, 3 km a 12 km pro zdatné běžce. Více informací naleznete na webových stránkách klubu Děkujeme našim členům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc při pořádání závodů a všem, kteří se podílejí ve svém volném čase na přípravě soustředění a tréninků pro děti a mládež. Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů! V sobotu 4. října 2010 se v restauraci Na Skalkách ve Slaném uskutečnil šestý ročník turnaje v křížovém mariáši O putovní pohár Františka Moulise s podporou MěÚ Slaný. Zúčastnilo se rekordních 56 hráčů z celých Čech, včetně pěti žen, což lze také vzhledem ke zvyklostem považovat za rekord. Po pětikolovém zápolení, které se neslo v přátelském duchu, se vítězem stal Pavel Srp z Vtelna (okr. Most) před Jiřím Bauerem ze Žatce a Václavem Matějkou z Ústí nad Labem. Z místních hráčů byl nejlepší Josef Drahoňovský na patnáctém místě. Z žen byla nejlepší Jana Panochová z Rakovníku, která se v celkovém pořadí umístila na 22. místě. Všichni účastníci turnaje obdrželi hodnotné ceny, které věnovali sponzoři včetně MěÚ Slaný, nebo byly zakoupeny díky sponzorským darům. Děkujeme za podporu VOLNÝ ČAS O putovní pohár Františka Moulise Klub důchodců ČKD Slaný Městskému úřadu Slaný v čele s tajemníkem panem Ing. Kolačkovským, majitelce restaurace Na Skalkách paní Martě Kubánkové s personálem a šéfkuchaři Rudolfu Tenopírovi za přípravu kvalitní stravy a občerstvení, paní Zdeňce Tuháčkové a paní Maruš Snopové za přípravu výborného sladkého pohoštění. Dále děkujeme majitelce firem Duda Radek Autoplachty, Slánský Radomír Řeznictví Uzenářství, Ing. Tomáš Drholec Masné krámy, s. r. o., Drvota Jan Zámečnictví, Autoservis Nič Jaroslav za sponzorské dary. Poděkování patří i všem účastníkům turnaje za korektní a sportovní přístup ke hře a těšíme se na 7. ročník turnaje v roce Za pořadatele Václav Snop a Pavel Vrzáček Je tomu již sedm let, kdy se v restauraci Na Skalkách uskutečnila schůzka bývalých zaměstnanců slánského závodu ČKD důchodců, aby se stali členy nově vzniklého Klubu důchodců ČKD Slaný, pod patronací Závodního výboru OSK ČKD Slaný, a. s. Bylo stanoveno poslání klubu, aby při ukončení pracovního poměru odchodem do starobního nebo invalidního důchodu bylo členům umožněno udržovat kontakty a styk s bývalými spolupracovníky. Toto poslání je podloženo Stanovami Klubu důchodců ČKD Slaný odsouhlasenými přítomnými účastníky. Za programovou náplň a hospodaření klubu odpovídá pětičlenný výbor. Konkrétně pro letošní rok byl připraven Roční rámcový program odsouhlasený na Setkání členů klubu ve školní jídelně. Dnes již můžeme hodnotit jeho plnění. Obsahuje tři autobusové zájezdy a další akce na území města, jako byla návštěva Městské hvězdárny s odborným výkladem, promítáním filmu o vesmíru a pozorováním vesmírných těles dalekohledy, dále promítání filmu Babovřesky v městském kině, účastí na představení hry Hexenšus v provedení herců Slánské scény. První autobusový zájezd nás zavezl do Národního muzea v Praze, výlet jsme spojili s návštěvou Petřínské rozhledny, druhý zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka se zastávkou a exkurzí v elektrárně Temelín. Tradičně jsme v září navštívili litoměřickou Zahradu Čech. Tyto autobusové zájezdy bylo možno uskutečnit za podpory a poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu od Města Slaný na rok Dne se ve školní jídelně Na Sadech uskuteční předvánoční setkání všech členů klubu, aby se vyjádřili a zhodnotili uskutečněné akce a současně odsouhlasili návrh Ročního rámcového programu Klubu důchodců ČKD Slaný na rok Miroslav Šícha, člen výboru 17

18 INZERCE Pomozte sbírat víčka pro Hynečka Hynek je 4letý chlapec, který žije ve Slaném. V důsledku nešťastné události má vážné zdravotní problémy. Vlivem ztráty hybnosti potřebuje speciální kočárek. K dalšímu zlepšení jeho zdravotního stavu by mu velmi pomohly lázně Klimkovice. To vše jde podpořit sběrem víček, a proto kdo můžete přispět, prosíme, pomozte. CO SE SBÍRÁ? Víčka od PET lahví, krabic mléka, džusů, sklenic na kávu, aviváže, šlehačky. Lze sbírat v podstatě vše, co je označeno recyklačním trojúhelníkem. SBĚRNÁ MÍSTA: Infocentrum Pod Velvarskou bránou Slaný, 3. ZŠ Slaný, 1. ZŠ Slaný, ZŠ Kvílice, MŠ U divadla, MŠ Pozdeň, Solárium Sunny Honey, Kynského 122, Slaný, Sportmaxx, Soukenická 61, Slaný, Gurmán Restaurant Staré Slaný, Palackého 201/19, Slaný, Mahoza Dekor, Soukenická 46, Slaný, Obchod se svíčkami, Wilsonova 577, Slaný Více informací lze získat na FB profilu: Sbírka víček pro Hynečka. Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 11. prosince

19 Slánská radnice č. 11, prosinec 2014 POZVÁNKY SLÁNSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE 14 HODIN NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ Tradice zpívání koled a vánočních písní na slánském Masarykově náměstí sahá hluboko do 90. let, kdy si parta mladých lidí sdružená v zájmovém kroužku při tehdejším DDM Slaný chodila každoročně na Štědrý den odpoledne pod velký vánoční strom nejen zahrát a zazpívat, ale hlavně popřát, předat dárky a strávit alespoň část nejkrásnějšího svátku v roce se svými přáteli a kamarády. V roce 1994 se pak této začínající tradice chopil jeden z jejích bývalých aktérů, známý slánský muzikant a zvukař Honza Kocáb, a postupně z ní vytvořil milou kulturní akci, nad kterou v průběhu dalších několika let převzalo svůj patronát Královské město Slaný. 19

20 FOTOREPORTÁŽ

Prosinec v knihovně /2014

Prosinec v knihovně /2014 Ohlédnutí za uplynulým měsícem Balení dárků Rukodělky Beseda s Markétou Vydrovou Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz Prosinec v knihovně /2014 Povídání

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Leden v knihovně /2015

Leden v knihovně /2015 Leden v knihovně /2015 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz Jaký byl prosinec v knihovně? VÁNOČNÍ!!! Velké holky jsme naučili vyrábět vánoční svícny Připravili

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zpravodaj č. 11/ 2012

Zpravodaj č. 11/ 2012 Zpravodaj č. 11/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme

Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Oblast vzdělávání a kultury v Klubu seniorů Řepy nezanedbáváme Nový rok 2017 jsme začali slavnostně a vesele. Chvíle poezie, pěkné vinše, rýmovačky, přáni nebrali konce. Veliký úspěch měla báseň Náš kapitán

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 8. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2014 ze dne 27.11.2014 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 17.30 hodin Přítomni:

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více