O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové"

Transkript

1 O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové výmalby pro Heverochovy, tužka, akvarel, Praha, č /3. (Repro: UPM) O.21 Servírovací stolek a židle pro Heverochovy, (Foto: O. Kocourek, G. Urbánek, UPM) S.16

2 O.22 Jan Kotěra, stříbrník z nábytkové sady pro Heverochovy, (Foto: UPM) O.23 Jan Kotěra, návrh stříbrníku pro Heverochovy, lavírovaná tuš, Praha, č / 2.5a. (Repro: UPM) S.17

3 O.37 Svene Pettersen, užitkové sklo, 30. léta 20. století, výroba: Christiania Glasmagasin. (Repro: Pestrý týden, ) O.38 Oscar Sörensen, ptačí postava jako konvice, 30. léta 20. století, stříbro, výroba: dílny J. Toschup. (Repro: Pestrý týden, ) S.24

4 O.39 Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč, René Roubíček, Miloslav Chlupáč, interiérové vybavení a osvětlení velvyslanectví ČSSR v Sofii, (Foto: archiv Zbyňka Hřivnáče) O.40 Karel Filsak, Jan Šrámek, Karel Filsak ml., Zbyněk Hřivnáč, Josef Nálepa, interiérová adaptace Benešovy vily v Sezimově Ústí, (Foto: archiv Zbyňka Hřivnáče) S.25

5 S.30 O.48 Eugene Gaillard pro Art Nouveau, bufet, Paříž, 1900, inv. č O.49 Martin Imrich, Jiří Přibyl, Studio Koncern, chaise longue Vrstevnice, 2003, inv. č O.50 Josef Macek, křeslo E 4338, TON n. p., Bystřice pod Hostýnem 1976, inv. č (Foto: archiv MG)

6 S.31

7 O.55

8 O.56

9 PLEČNIK Josip Plečnik. Byt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Pražském hradě Michal Šula Usouzeno mně bylo veliké štěstí, že jsem přišel do Prahy, přisouzena podivná shoda okolností, že jsem přišel na Hrad v prostředí tak vzdáleném všednosti, v ovzduší přeplněném nejhlubší poezií věru, Bohu za tuto milost nemohu býti ani dosti vděčen. P.01 Plečnik v dopise Edvardu Benešovi ze dne Pražský hrad se na podzim roku 1918 stal symbolem nově vzniklé demokratické republiky. Nestalo se tak ale ze dne na den, byl to proces, na jehož počátku stála na kopci nad Prahou opuštěná habsburská rezidence a na jehož konci bylo na témže místě sídlo prezidenta, hlavy československého státu. Ačkoliv vůdčí idea byla zcela odlišná, praktická funkce zůstávala téměř stejná. Pražský hrad byl a je sídlem a působištěm reprezentanta státu. To, že tento reprezentant byl nyní volený a že zemi nevládl, neznamenalo, že nepotřebuje někde bydlet a mít místo pro svou práci. Obě tyto funkce musel Pražský hrad nadále plnit, nyní možná více než kdy dříve. V dopise Společnosti architektů adresovaném Ministerské radě Československé republiky z 28. října 1923 se píše: S dobytím samostatnosti stal se hrad pražský opět sídlem hlavy našeho státu. Stav, ve kterém byl držán dobou předcházející, vyžadoval značných oprav jednak k udržení památných budov, jednak k přizpůsobení budov dnešním potřebám obývacím. Obojí práce jsou nemalého rozsahu a vyžadovati budou značného nákladu. Neméně nutnou byla úprava okolí hradu, které bylo sídlu naší státní representace naprosto nepřiměřené. P.02 Potřeba vytvoření reprezentačního bytu v prostorech Nového paláce Pražského hradu vyvstala už v roce 1919, tedy bezprostředně po vzniku Československé republiky. Projekt na jeho vytvoření byl zadán roku 1920 nejprve zasloužilému českému architektovi Janu Kotěrovi (srov. S.74 S.85). Ještě během práce na projektu však T. G. Masaryk přišel s přáním, aby byl projekt svěřen slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi, jehož úpravy zámku a parku v Lánech udělaly na prezidenta velmi dobrý dojem. Plečnik byl navíc prezidentem 5. listopadu 1920 jmenován architektem Pražského hradu. Plečnik byl svým střízlivým a duchovním pojetím architektury Masarykovu naturelu mnohem bližší než dekorativní a do jisté míry konvenční pojetí Kotěrovo. P.03 Z této výjimečné duševní spřízněnosti postupně vyplynul S.86

10 O.82 Harfový salon, místnost č. 17. (Repro: Novosti Pražského hradu a Lán, 1928) O.83 Nábytek pro Dámský salon (č. 26). (Repro: Novosti Pražského hradu a Lán, 1928) architektův projekt oficiálního bytu pro prezidenta nově vzniklé demokratické republiky. Než byl ale oficiální byt vybudován, bylo nutné vytvořit pro prezidenta přechodné ubytování. Vznikl tedy byt prozatímní. Na jeho přípravě se velkou měrou podílel tehdejší stavitel Chrámu sv. Víta, architekt Kamil Hilbert. První inventární seznam nábytku a předmětů denní potřeby T. G. Masaryka pochází z 23. prosince 1919, je tedy možno předpokládat, že již v této časné době byl Masarykův prozatímní byt funkční. Byl situován v jižním výběžku a západní části Jižního křídla Nového paláce, v jeho druhém i třetím patře. O tom, které místnosti patřily prezidentovi osobně a které užívali jednotliví členové jeho rodiny, případně vybraný personál, vypovídá plán P.04 popsaný tehdejším hradním stavitelem Pražského hradu Karlem Fialou. V roce 1921 ještě nebyly místnosti vytipované pro oficiální byt k architektonicko-stavebním úpravám volné, protože zde byly situovány úřadovny Prezidia Ministerské rady a také Ministerstva zahraničních věcí. Práce na realizaci projektu oficiálního bytu mohly začít teprve po jejich vystěhování, k němuž došlo až v roce Oběma projektům zamítnutému Kotěrovu i schválenému Plečnikovu byla společná myšlenka navázání reprezentativní části oficiálního bytu na centrální zimní zahradu (později Impluvium) s horním stropním osvětlením, vycházející z aktuální dispozice druhého patra Nového paláce. Toto centrum bytu Impluvium bylo vytvořeno přestavbou dřívějšího světlíku, který denním světlem zásoboval zejména komunikační prostory přilehlé k apartmánům druhého patra. Kromě chodeb byly okny do světlíku osvětleny také tři skladovací místnosti. P.05 S.87

11 O.94 Návrh dózy se světlým víkem mísy z ořechového dřeva. O.95 Návrh nepravidelné dlabané mísy. Realizace viz O.32. (Repro: Archiv UPM) Babě 12, Praha 14. Václav Poláček byl majitelem nakladatelství a ateliéru uměleckého průmyslu značky ATE na Praze 14. Byl výhradním majitelem některých Južničových návrhů, jak je ostatně patrné z jejich označení, jiné nesou razítko s upozorněním, že je kresba chráněna dle zákona ČSR č. 401 z roku 1921, a jsou opatřeny Južničovým podpisem. Archivní materiály obsahují i několik dopisů a poznámek, které jsou zdrojem zajímavých informací. Součástí je několik reklamních fotografií, které pořídil Josef Sudek P.13 ve 30. letech, kdy fotil propagační materiály pro Krásnou jizbu. Díky uměleckému faktoru obstály fotografie jako reklamní materiál velmi úspěšně. Spolupráce Družstevní Práce pod vedením Ladislava Sutnara s ateliérem Josefa Sudka byla výborným tahem v oblasti propagace a dokumentace produktů Krásné jizby. Drobným výrobkům ze dřeva věnoval Južnič pozornost od konce 30. let. Jeho soustružené, řezané a dlabané dózy a mísy s výrazným tvarovým zpracováním nabízely zmíněné pražské prodejny Krásné jizby a Topičova salonu. Zájem o Južničovy návrhy dřevěných výrobků, zejména o dřevěné salátové lžíce a speciální naběračky, je dokumentován i v polovině 50. let, jak dokládá dopis dr. Josefa Vydry P.14 z roku 1956, v němž nabízí Južničovi spolupráci mimo jiné s dřevařským družstvem Javorina ve Spišské Belé. Realizace dřevěných předmětů byla zajištěna u malých firem, resp. u jednotlivých řezbářů, v závislosti na prodejně, která se rozhodla Južničovy výrobky zařadit S.108

12 O.96 Návrh mísy na brambory. (Repro: Archiv UPM) do svého sortimentu. Například několik řezaných výrobků pro Topičův salon z počátku 40. let vyšlo z dílny řezbáře Karla Stolina z Jaroměře. P.15 Sbírka UPM čítající cca 40 drobných dřevěných předmětů je doplněna archivními návrhy, které odhalují souvislosti a vysvětlují účel tvarových či materiálových rozmanitostí. Nalezneme zde návrhy popelníčků obyčejných i pro lulkaře, dózy na cigarety i celé kuřácké soupravy či kuřácké stolky, poháry na psací potřeby, jesle na knihy a opěrky knih, slánky, svícny, lampy, nože na papír, kroužky na ubrousky a podnosy. Kromě návrhů a několika realizací dřevěných předmětů se dochovaly i reklamní fotografie od zmíněného Josefa Sudka. Ve svých návrzích vycházel Južnič z funkčnosti předmětů, například popelníky pro lulkaře mají uprostřed výstupek, o který se zapře náhubek lulky, aby nepřišel do styku s popelem a lulka dobře držela v popelníku. Zajímavě řešená je servírovací mísa na ovoce, řezaná z ořechového leštěného dřeva, která sestává ze tří navzájem se překrývajících elips (O.92, O.93, O.32). Cílem návrhu bylo sofistikované a efektivní oddělení jednotlivých druhů potravin, ale vznikl tak i tvarově jedinečný a velmi neobvyklý podnos. Dle Sudkovy propagační fotografie lze soudit, že mísa nesoucí zespodu značku ATE byla nabízena i prodejnou Krásné jizby. Projdeme-li sbírku realizací, setkáme se s množstvím nejrůznějších druhů dřev použitých pro výrobu Južničových dóz a mís. Jsou zde výrobky ze S.109

13 soustředila dosažitelná technika a jednotlivé menší provozy byly výrobně specializovány. Došlo k omezení sortimentu, byla zvyšována sériovost, sjednocována a uplatňována výrobní technologie podle nejnovějších poznatků. Aby se usnadnila orientace mezi množstvím nových výrobních jednotek, vymyslel Mareček mnemotechnickou pomůcku: kombináty byly označovány dvoumístně, například Královo Pole bylo Kr a jeho přidružený provoz v Boskovicích Krbo. Reorganizaci věnoval Vladimír Mareček maximální úsilí i většinu svého osobního času. O tom svědčí již dříve citované písemné vzpomínky jeho blízkých: Vzpomínám si, že když se řešily nějaké závažné problémy v Bučovicích a ve Velkém Týnci, jezdil tam malou pragovkou, kterou sám řídil. Jednání se protáhla dlouho do noci, a když všichni účastníci padali únavou, děda ještě diktoval zápis z jednání. Domů se vracel dlouho po půlnoci a ráno šel do kanceláře jako obvykle. P.19 V září 1948 byla do Brna svolána konference všech zástupců nově začleněných závodů. Vladimír Mareček společně s týmem svých nejbližších spolupracovníků připravil návrh nové organizace a sborník organizačních norem a pracovních postupů pro všechny podnikové činnosti. Jednání bylo dvoudenní, probíhalo v pátek a sobotu (která tehdy byla ještě pracovním dnem). V průběhu konference, jakmile byly jednotlivé části materiálů projednány a schváleny, byly texty rozmnoženy a ještě v sobotu večer expedovány do všech závodů. Tato překvapující rychlost pomáhala upevňovat autoritu podnikového vedení. V politickém prostředí po únoru 1948 se Vladimíru Marečkovi zprvu dařilo odrážet řadu útoků motivovaných snahou o jeho odvolání. Nepravdivá obvinění se však hromadila a vyvrcholila v době zatčení krajského komunistického funkcionáře Otto Šlinga. P.20 Mareček byl posléze koncem roku 1950 zbaven funkce ředitele podniku. Ironií osudu jeho odvolání podepsal Jan Vaněk (tehdy ředitel Československých dřevozpracujících závodů), který jej v roce 1921 do Spojených uměleckoprůmyslových závodů přijímal. Téměř třicetiletá životní etapa Vladimíra Marečka spojená se slavnou firmou se tak definitivně uzavřela. Nábytek, který Spojené uměleckoprůmyslové závody vyráběly, ve své době naplňoval ideál praktického, jednoduchého, estetického, levného a zejména variabilního bytového zařízení. Oceňována je především komplexnost meziválečné produkce, efektivní řízení firmy, šíře a rozmanitost sortimentu, ale též kultivovaný způsob prodeje a účinné působení dobové propagace. Značka UP se stala synonymem kvality i dobrého vkusu, a k tomuto faktu neopominutelnou a výraznou měrou přispělo právě působení a činnost Vladimíra Marečka. S.122

14 Byt Vladimíra Marečka zařízený nábytkem z produkce Spojených UP závodů, O.101 ložnice vrchního ředitele, O.102 společenský pokoj, kolem 1937, Brno, Botanická 44. (Repro: soukromý archiv) Epilog Na jaře roku 1951 Vladimír Mareček nastoupil na pozici vývojového pracovníka do Výzkumného ústavu stavebních hmot v Brně. Dne 30. prosince 1952 byl zatčen. P.21 Ve vyšetřovací vazbě strávil téměř pět měsíců, teprve v květnu 1953 byl propuštěn na svobodu a zproštěn vykonstruovaného obvinění z poškozování republiky. Toho se měl dopustit při poválečném exportu nábytku Spojených uměleckoprůmyslových závodů do Anglie, kdy jako šlingovec údajně převáděl podnikové finanční prostředky na politikovo konto v zahraničí. Mareček se vrátil zpět na své působiště ve stavebním výzkumu v Brně a později přešel do detašovaného zlínského pracoviště. Ve své vývojové a inovační činnosti měl řadu pozoruhodných výsledků, obdržel celkem 26 patentů. Za zmínku stojí především technologie výroby a montáže S.123

15 HŘIVNÁČ, ŠRÁMEK Zbyněk Hřivnáč a Jan Šrámek. Interiérový design šedesátých a sedmdesátých let Adam Štěch Architekti a designéři Jan Šrámek a Zbyněk Hřivnáč se během své návrhářské tvorby setkali při několika společných projektech. V období od konce padesátých let až do Šrámkovy předčasné smrti v roce 1978 společně pracovali na nejdůležitějších architektonických realizacích své doby v rámci ateliérů Státního projektového ústavu, Projektové skupiny ČSA nebo později v ateliéru Beta. Oba tvůrci patří k výrazným představitelům československé moderní architektury a interiérového designu, oba však také tvoří důležitou součást širšího týmu českých architektů, kteří se společně podíleli mimo jiné na návrzích československých zastupitelských úřadů. Realizace Karla Filsaka, Karla Bubeníčka, Jiřího Loudy, Jiřiny Loudové nebo později Jana Bočana se neobešly bez interiérové tvorby Zbyňka Hřivnáče ani Jana Šrámka. Československé ambasády, cestovní kanceláře ČSA, kavárna Alfa nebo adaptace Benešovy vily v Sezimově Ústí jsou vynikající příklady komplexní interiérové tvorby spojené s architekturou a výtvarným uměním. Šrámkův a Hřivnáčův mobiliář, svítidla i komplexnější interiérové prvky jsou pak příkladem exkluzivního výtvarného interiérového designu a představují v průběhu kariéry obou tvůrců jeho vývoj od subtilního bruselského stylu až ke skulpturálním, brutalistickým či vzácně pop-artovým tendencím. Od subtilnosti k plastičnosti Kromě první společné realizace ambasády v Pekingu, projektované v rámci Státního projektového ústavu, kam Hřivnáč nastoupil po prvních zkušenostech ve Vojenském projektovém ústavu v roce 1958, se spolupráce obou tvůrců poprvé výrazněji projeví v interiérech československého zastupitelského úřadu v Sofii. Za jeho návrhem stojí Gustav Paul, Jan Šrámek, Jiří Louda a Jiřina Loudová. Hřivnáč se Šrámkem se zabývali návrhy interiéru a jeho mobiliáře, ostatně jako ve většině dalších projektů. Kovové konstrukce z hranolových jeklových profilů doplňují u nábytku barevné polstrované sedáky. Zbyněk Hřivnáč s Janem Šrámkem vytvořili v interiéru i originální typy osvětlovacích těles, která ve své době vynikala neobyčejným minimalismem. Mosaz je zde zpracována do podoby nízkého stolku se zářivkovým svítidlem uprostřed či závěsného lustru sestaveného z mosazných tyčí. Vzniká tak éterický závěsný objekt, rezolutně moderní a dekorativní zároveň S.142

16 O.112, O.113 Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč, křeslo pro velvyslanectví ČSR v Brasilii, (Foto: Archiv ZH) Alexander Calder a kinetické umění se v něm setkává s noblesou použitého materiálu a s jasnou funkcí. Můžeme zde hovořit o jakémsi modernistickém dekorativismu, který v té době charakterizuje práci obou tvůrců. Funkcionalistické prvky se spojují s precizními detaily i lehkou historizující elegancí natolik charakteristickou též pro práci francouzských dekoratérů, jako byli Jean Royere, Jacques Adnet nebo Jacques Quinet. P.01 V roce 1962 se Zbyněk Hřivnáč podílí společně s Janem Šrámkem na návrhu kanceláře ČSA v Berlíně. Na ulici Karl Marx Strasse vytvoří interiér, jehož estetika se už odpoutává od čisté elegance a lehkosti bruselského stylu a směřuje již k mohutnosti brutalistního výrazu. Polstrovaný nábytek s radikálními kovovými podnožemi nese stylové prvky, které se stanou pro oba autory charakteristické zejména v druhé polovině šedesátých let a později v letech sedmdesátých. Na realizaci interiéru spolupracuje Okresní podnik místního průmyslu Mimoň s Kovonou v Lysé nad Labem. Ta dodává těžké kovové podnože vytvářející z mobiliáře téměř prostorové brutalistické sochařské objekty, jakési předchůdce pozdějších sochařsky tvarovaných nábytkových solitérů, například v interiéru ambasády v Londýně. Stejné estetice pak odpovídá i umělecká spolupráce. Na stěně za recepčním pultem byl umístěn geometrický sádrový objekt sochařky Evy Kmentové. Hřivnáč se Šrámkem se v následujících letech podíleli na dalších projektech interiérů ČSA ve Varšavě (1963), v Sofii (1964) či v Karlových Varech (1966). Poslední jejich realizací pro společnost ČSA je cestovní kancelář v Bělehradě z roku V roce 1965 spolupracují oba architekti na adaptaci interiéru kavárny Alfa ve stejnojmenném pražském paláci, postaveném podle projektu architektů Ludvíka Kysely a Jana Jarolíma na konci dvacátých let. P.02 Nejvýraznějším prvkem interiéru se stal ohýbaný dýhovaný mobiliář nikoliv nepodobný S.143

17 O.121 Salonek Federálního shromáždění, po (Repro: archiv autora) Pro budovu Federálního shromáždění navrhl Karel Prager křeslo z napařovaného ohýbaného bukového dřeva a s textilním béžovým sedákem. Bylo vyrobeno ve dvou variantách s bezbarvým lakem a červeným lakem dřevěné konstrukce. Tento kus nábytku evokuje některé návrhy nábytku s konstrukcí z ohýbaných lamel Jana Bočana, Zbyňka Hřivnáče a Jana Šrámka, které vynikaly absencí hmoty, výraznou subtilností a uzavřením nábytku do kompaktního tvaru. P.12 Neodmyslitelnou součástí Pragerových interiérů je nábytek, jenž sice nenavrhoval, ale který byl výsledkem buď zakázky pro výrobce nábytku, nebo výběrem z již existující nabídky sériové produkce. Přesto i tento mobiliář tvoří nezaměnitelnou součást interiérů realizací Karla Pragera a měl by jako takový být zachován a prezentován. Představuje totiž stopu architektova výběru a volby, což rozšiřuje chápání celistvosti architektonického díla a architektova volba tak může být nejdůležitější a nejuniverzálnější hodnotou. Pro sněmovny Federálního shromáždění byla zakázka výroby křesel, židlí a sklopných sedaček zadána výrobně KOVONA v Lysé nad Labem, která vyrobila přibližně tři sta padesát sklopných sedaček, desítky židlí s kovovým čtyřramenným pojízdným podnožím a desítky křesel stejného typu (měly navíc područky) pro předsednictvo a další prostory budovy, kromě toho také kancelářské pojízdné židle. Sklopné sedačky, pojízdné židle a křesla pro sněmovny byly čalouněny tmavě modrou nebo sytě rudou textilií P.13 S.162

18 O.122 Předsálí kulturního domu v Březnici, po (Repro: archiv autora) a vyznačovaly se velmi subtilní hmotou a až funkcionalistickým tvaroslovím. Kancelářské židle měly čalounění i jiné barevnosti (např. fialová, černá) a byly postupně doplněny další sériovou produkcí KOVONY (např. křesla typu Pentex, návrh Zbyněk Valíček). P.14 Pro foyer Federálního shromáždění byla dále dodána hluboká křesla, celočalouněná černou koženkou, která ale měla velmi mělký opěrák. Pro bufet byla vyrobena hnědá křesla s kovovým čtyřramenným stabilním podnožím, která se od ostatních lišila prošívanými pruhy v opěráku. Tato křesla doplňovaly konferenční stolky s nepravoúhlým chromovaným podnožím a kouřovými skly, které měly jako variantu i vyšší jednací stoly. Kouřová skla byla důležitým interiérovým prvkem v budově P.15 a byla později uplatněna i na stolcích autorského souboru z Nové scény. Pro méně exponované prostory a chodby Nové scény vybral Prager ještě křesla Jaroslava Hřeščáka z roku 1980 s kovovou konstrukcí a vyvěšeným textilním sedákem z produkce výrobny KODRETA Myjava. Z dalšího sériového nábytku, uplatňujícího se v interiérech Karla Pragera, můžeme jmenovat například vybavení Kulturního domu v Březnici. Zahrnovalo klubová křesla s oranžovým čalouněním a válcem v opěrné části, která patrně pocházejí ze slovenské produkce, nebo stohovatelné židle od Miroslava Navrátila typu A z roku S.163

19 LITERATURA [b. a.]. Kultura bytu a stolu : Rozhovor o lžičce, vidličce HERAIN, Karel. Jubilejní výstava v Göteborgu. Umělecký a noži s Bohumilem Južničem, autorem příboru průmysl ve Švédsku (zvláštní číslo časopisu Drobné umění Topičova salonu. Lidové noviny. 1937, roč. 15, s. 1 Výtvarné snahy). 1924, srpen, sv. I, (vložená příloha, ). Bez ISSN. s Bez ISSN. ADLEROVÁ, Alena. České užité umění HERBENOVÁ, Olga. 90 a jedna židle. Praha : Praha : Odeon, Bez ISBN. Uměleckoprůmyslové museum, Bez ISBN. ANDĚL, Jaroslav (ed.). Umění pro všechny smysly: HERBENOVÁ, Olga; LAMAROVÁ, Milena et al. Český Meziválečná avantgarda v Československu (kat. výst.). kubistický interiér. Praha : Uměleckoprůmyslové museum Valencia : IVAM centre Julio González; Národní galerie v Praze, [1976]. Bez ISBN v Praze, ISBN HETTEŠ, Karel. Prototyp obrozené pražské kavárny. BAUDRILLARD, Jean. The system of objects. London : Architektura ČSR. 1971, roč. XXX., č. 5, s Verso, s. Edice Radical thinkers. Bez ISSN. ISBN HNÍDKOVÁ, Vendula; VYBÍRAL, Jindřich. BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo v době své technické Národní styl, kultura a politika. Praha : Vysoká škola reprodukovatelnosti. Dílo a jeho zdroj (ed. Grebeníčková, uměleckoprůmyslová, s. ISBN R.). Praha : Odeon, Bez ISBN BERAN, Lukáš; FRAGNER, Benjamin; VORLÍK, Petr HOLÁ, Mariana; ZADRAŽILOVÁ, Lucie. Mezi krásnými (eds.). Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. věcmi: Několik poznámek k činnosti Karla Heraina. Muzeum. 2013, roč. 51, č. 1, s ISSN Praha : VCPD ČVUT, ISBN BRAUN, Edmund Wilhelm. Das Kaiser Franz Josef- HOLMÉROVÁ, Gunnel; HLAVEŠ, Milan. Skleněný expres Museum für Kunst und Gewerbe in Troppau (Schlesisches Stockholm Praha: Švédské sklo 20. století (kat. výst). Landesmuseum) und seine Sammlungen Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Småland Troppau : Verlag des Kuratorium des Kaiser Franz Josef- museum, ISBN Museums, Bez ISBN. HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada; PACHMANOVÁ, Martina; PEČINKOVÁ, Pavla (eds.). Věci a slova. Umělecký BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. 1. vydání. Praha: Václav Petr, s. Edice Plány a díla, sv. 4. Bez ISBN. průmysl, užité umění a design v české terii a kritice 1870 BUBENÍČEK, Karel. Československá mise při OSN Praha : VŠUP, ISBN v Ženevě. Architektura ČSR. 1971, roč. XXX., č. 9, CHATRNÝ, Jindřich (ed.). Jan Vaněk Civilizované bydlení pro každého. Brno : Muzeum města Brna, s Bez ISSN. CIMBUREK, František a kol. Dějiny nábytkového umění I. Brno : Rovnost, Bez ISBN. CHATRNÝ, Jindřich; KOUDELKOVÁ, Dagmara; s. ISBN DVOŘÁK, Vilém. Moderní architektura a bytová ŠIMKOVÁ, Anežka (odb. příprava a red.). Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně. Brno : kultura ve Švédsku : U příležitosti výstavy ve Stockholmu Styl , roč. 10 (15), s ERA, s. ISBN Bez ISSN. JANÁK, Pavel. Výstava ve Stockholmu 1930 : Architektura výstavy a bydlení. Styl , roč. 10 (15), EIKELMANN, Renate, (ed.). Prunkmöbel am Münchner Hof: barocker Dekor unter der Lupe. München : Bayerisches Nationalmuseum, s. ISBN JANÁKOVÁ, Iva (ed.). Ladislav Sutnar Prague s Bez ISSN New York Design in action (kat. výst.). Praha : FOSTER, Hal. Design and Crime and Other Diatribes. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ISBN 80- New York; London : Verso, ISBN HALATA, Martin; ŠULA, Michal; KARASOVÁ, Daniela. KARASOVÁ, Daniela. Dějiny nábytkového umění IV. Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako Praha : Argo, S ; s ISBN 80- habsburské sídlo Praha : Gallery, ISBN KARASOVÁ, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. HALÉN, Widar; WICKMAN, Kerstin. Scandinavian Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the vitae, ISBN Nordic Countries. Stockholm : Arvinius/Form Förlag, KARASOVÁ, Daniela. Ladislav Vrátník, architekt, S. 19. ISBN pedagog a designér osmdesátiletý. Architekt. 2007, č. 12, HAMANNOVÁ, Brigitte. Rudolf. Korunní prince a rebel. s ISSN Praha : Odeon, ISBN KLIMEŠOVÁ, Eva. Uměleckohistorické sbírky Slezského HANZL-WACHTER, Lieselotte. Hofburg zu Innsbruck. muzea. Ostrava : Krajské nakladatelství, Bez ISBN. Architektur, Möbel, Raumkunst. Repräsentative Wohnen Kol. aut. 60. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : in den Kaiserappartements von Maria Theresia bis Kaiser Moravská galerie v Brně, ISBN Franz Joseph. Wien : Böhlau Vlg., ISBN Kol. aut. 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : Moravská galerie v Bně, ISBN S.204

20 Kol. aut. 69. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN Kol. aut. Dvacáté století : Co dalo lidstvu. Sv. 5. Praha : Vladimír Orel, Bez ISBN. Kol. aut. Federální shromáždění ČSSR. Praha : Orbis, Bez ISBN. Kol. aut. Sborník Severočeského muzea : Historia 2. Liberec : SČM, Bez ISBN. LAMAROVÁ, Milena. Design multi: všední den designu. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, Bez ISBN. LEBESQUE, Sabine; FENTENER VAN VLISSINGEN, Helene. Yona Friedman. Structures serving the unpredictable. Rotterdam : NAi Publishers, ISBN LEHMANNOVÁ, Martina. Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN LIESSMANN, Konrad Paul. Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Praha : Academia, ISBN LOSOS, Ludvík. Historický nábytek : konstrukce, údržba, restaurování. Praha : Grada Publishing, ISBN MALINOWSKI, Bronisław. Argonauts of the Western Pacific. 1922, dostupné on-line: https://archive.org/details/ argonautsofthewe032976mbp, [cit ] MAREČEK, Vladimír. Poznámky k výstavě. Výstava nové bytové kultury v Československu. Brno : b. n., Bez ISBN. MICHL, Jan. Funkcionalismus, design, škola, trh. Brno : Barrister & Principal, ISBN NOVOTNÝ, Otakar. Jan Kotěra a jeho doba. Praha : SNKLH, Bez ISBN. OTTILINGER, Eva B.; HANZL, Liselotte. Kaiserliche Interieurs. Die Wohnkulture des Wiener Hofes im 19. Jahrhundert und die Wiener Kunstgewerbereform. Wien : Böhlau, ISBN PACHMANOVÁ, Martina; BARTLOVÁ, Milena (eds.). Artemis a dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha : Academia, ISBN PEČÍRKA, Jaroslav. Kybalovy textilie. Panorama. 1935, roč. XIII., č. 10, s Bez ISSN. POCHE, Emanuel. Uměleckoprůmyslové museum v Praze: K 70. výročí založení ústavu. [Obr. publikace]. 1. vyd. Praha: STN, Bez ISBN. POCHE, Emanuel. Vzpomínka na Bohumila Južniče. Tvar : časopis Ústředí lidové a umě-lecké výroby. 1965, roč. XVI., s Bez ISSN. POTŮČEK, Jakub (ed.). Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci. Hradec Králové : MVČ, ISBN PRELOVŠEK, Damjan; LUKEŠ, Zdeněk (eds). Josip Plečnik. Architekt Pražského hradu. Praha : Správa Pražského hradu, ISBN PUČEROVÁ, Klára (eds.). Věra a Vladimír Machoninovi. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, ISBN RONFORT, Jean Nérée (ed.). André Charles Boulle, : ein neuer Stil für Europa. Paris : Somogy, s. ISBN RONFORT, Jean Nérée (ed.). André Charles Boulle, : ein neuer Stil für Europa. Paris : Somogy, s. ISBN SAARINEN, Eliel. The Search for Form in Art and Architecture. New York: Dover Publ., ISBN SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Karel Prager: Prostor v čase. Výstava architektonického díla z let Praha : Blok architektů Architektonické studio GAMA, ISBN X. SEMPER, Gottfried. Die vier Elemente der Baukunst. Braunschweig : Friedrich Viewegh und Sohn, Bez ISBN. SOJKA, Jaroslav (ed.). Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Praha : SPH, ISBN SUCHOMEL, Filip; PALATA, Oldřich. Japonská sbírka Severočeského muzea v Liberci. Liberec : SČM, ISBN ŠETLÍK, Jiří. Velvyslanectví ČSSR v Londýně Poznámka Chodcova. Architektura ČSR. 1970, roč. XXX., č. 1, s Bez ISSN. ŠLAPETA, Vladimír (ed.). Jan Kotěra : Zakladatel moderní české architektury. Praha : Obecní dům; Kant, ISBN ŠOPÁK, Pavel. Paměť Slezska : Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava : Slezské zemské muzeum, ISBN ŠVÁCHA, Rostislav. Jan Šrámek Alena Šrámková. Umění roč. XXXIII., č. 1, s ISSN ŠVÁCHA, Rostislav. Zastupitelský úřad bývalé československé republiky v New Delhi. Architekt. 1995, roč. 41, č. 6, s ISSN ŠVÁCHA, Rostislav; PLATOVSKÁ, Marie (eds.). Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha : Academia, ISBN X. TOMÁŠEK, Petr (ed.). Moravská národní galerie. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN UBR, Ladislav. Možnosti svazku. Domov. 1972, roč. 13, č. 3, s ISSN [V. A. W.] O bytových textiliích. Pestrý týden. 1935, roč. X., s Bez ISSN. V. V. Š. [Václav Vilém Štech]. Pohled na švédský umělecký průmysl. České slovo Bez ISSN. VRATNÍK, Martin; ŽELEZNÝ, Jakub. Architekt a designér Ladislav Vrátník. Katalog k výstavě, Galerie Portheimka. Praha : Architektonické studio MOA, ISBN ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Zikmund Hradec Králové; Národní památkový ústav, ISBN ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Křesla z Kovony. Art&Antiques. 2012, č. 3, s ISSN ZIKMUND-LENDER, Ladislav; ZIKMUND, Jiří. Budova muzea v Hradci Králové : Jan Kotěra. Hradec Králové: Garamon, ISBN S.205

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 1 2009 2 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

2005 ročník 57. 40 Kč

2005 ročník 57. 40 Kč 10 2005 ročník 57 40 Kč M Ě S Í Č N Í K P R O K N I H O V N Y obsah 310 Investování do znalostí/ Chris Batt 312 JAK VYSLOVOVAT JMÉNA CIZÍCH AUTORŮ 313 Věk a vzdělání pracovníků knihoven v roce 2004/ Vít

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI

ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI ARNOLDOVA VILA NAD LUŽÁNKAMI Mateřská škola na Drobného ulici č. 26 (č.p. 299) v Brně K PRVNÍ VILOVÉ KOLONII V BRNĚ Stavebněhistorická dokumentace Zpracovatel: Autoři fotografií: PhDr. Dagmar Černoušková

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost

Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost Národní muzeum rekonstrukce vize budoucnost muzejní a vlastivědná práce zvláštní vydání 2012 ročník 50 muzejní a vlastivědná práce Museum and Regional Studies Zvláštní vydání Ročník 50 / 2012 (Vychází

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více