O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové"

Transkript

1 O.20 Jan Kotěra, návrh pokojové výmalby pro Heverochovy, tužka, akvarel, Praha, č /3. (Repro: UPM) O.21 Servírovací stolek a židle pro Heverochovy, (Foto: O. Kocourek, G. Urbánek, UPM) S.16

2 O.22 Jan Kotěra, stříbrník z nábytkové sady pro Heverochovy, (Foto: UPM) O.23 Jan Kotěra, návrh stříbrníku pro Heverochovy, lavírovaná tuš, Praha, č / 2.5a. (Repro: UPM) S.17

3 O.37 Svene Pettersen, užitkové sklo, 30. léta 20. století, výroba: Christiania Glasmagasin. (Repro: Pestrý týden, ) O.38 Oscar Sörensen, ptačí postava jako konvice, 30. léta 20. století, stříbro, výroba: dílny J. Toschup. (Repro: Pestrý týden, ) S.24

4 O.39 Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč, René Roubíček, Miloslav Chlupáč, interiérové vybavení a osvětlení velvyslanectví ČSSR v Sofii, (Foto: archiv Zbyňka Hřivnáče) O.40 Karel Filsak, Jan Šrámek, Karel Filsak ml., Zbyněk Hřivnáč, Josef Nálepa, interiérová adaptace Benešovy vily v Sezimově Ústí, (Foto: archiv Zbyňka Hřivnáče) S.25

5 S.30 O.48 Eugene Gaillard pro Art Nouveau, bufet, Paříž, 1900, inv. č O.49 Martin Imrich, Jiří Přibyl, Studio Koncern, chaise longue Vrstevnice, 2003, inv. č O.50 Josef Macek, křeslo E 4338, TON n. p., Bystřice pod Hostýnem 1976, inv. č (Foto: archiv MG)

6 S.31

7 O.55

8 O.56

9 PLEČNIK Josip Plečnik. Byt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Pražském hradě Michal Šula Usouzeno mně bylo veliké štěstí, že jsem přišel do Prahy, přisouzena podivná shoda okolností, že jsem přišel na Hrad v prostředí tak vzdáleném všednosti, v ovzduší přeplněném nejhlubší poezií věru, Bohu za tuto milost nemohu býti ani dosti vděčen. P.01 Plečnik v dopise Edvardu Benešovi ze dne Pražský hrad se na podzim roku 1918 stal symbolem nově vzniklé demokratické republiky. Nestalo se tak ale ze dne na den, byl to proces, na jehož počátku stála na kopci nad Prahou opuštěná habsburská rezidence a na jehož konci bylo na témže místě sídlo prezidenta, hlavy československého státu. Ačkoliv vůdčí idea byla zcela odlišná, praktická funkce zůstávala téměř stejná. Pražský hrad byl a je sídlem a působištěm reprezentanta státu. To, že tento reprezentant byl nyní volený a že zemi nevládl, neznamenalo, že nepotřebuje někde bydlet a mít místo pro svou práci. Obě tyto funkce musel Pražský hrad nadále plnit, nyní možná více než kdy dříve. V dopise Společnosti architektů adresovaném Ministerské radě Československé republiky z 28. října 1923 se píše: S dobytím samostatnosti stal se hrad pražský opět sídlem hlavy našeho státu. Stav, ve kterém byl držán dobou předcházející, vyžadoval značných oprav jednak k udržení památných budov, jednak k přizpůsobení budov dnešním potřebám obývacím. Obojí práce jsou nemalého rozsahu a vyžadovati budou značného nákladu. Neméně nutnou byla úprava okolí hradu, které bylo sídlu naší státní representace naprosto nepřiměřené. P.02 Potřeba vytvoření reprezentačního bytu v prostorech Nového paláce Pražského hradu vyvstala už v roce 1919, tedy bezprostředně po vzniku Československé republiky. Projekt na jeho vytvoření byl zadán roku 1920 nejprve zasloužilému českému architektovi Janu Kotěrovi (srov. S.74 S.85). Ještě během práce na projektu však T. G. Masaryk přišel s přáním, aby byl projekt svěřen slovinskému architektovi Josipu Plečnikovi, jehož úpravy zámku a parku v Lánech udělaly na prezidenta velmi dobrý dojem. Plečnik byl navíc prezidentem 5. listopadu 1920 jmenován architektem Pražského hradu. Plečnik byl svým střízlivým a duchovním pojetím architektury Masarykovu naturelu mnohem bližší než dekorativní a do jisté míry konvenční pojetí Kotěrovo. P.03 Z této výjimečné duševní spřízněnosti postupně vyplynul S.86

10 O.82 Harfový salon, místnost č. 17. (Repro: Novosti Pražského hradu a Lán, 1928) O.83 Nábytek pro Dámský salon (č. 26). (Repro: Novosti Pražského hradu a Lán, 1928) architektův projekt oficiálního bytu pro prezidenta nově vzniklé demokratické republiky. Než byl ale oficiální byt vybudován, bylo nutné vytvořit pro prezidenta přechodné ubytování. Vznikl tedy byt prozatímní. Na jeho přípravě se velkou měrou podílel tehdejší stavitel Chrámu sv. Víta, architekt Kamil Hilbert. První inventární seznam nábytku a předmětů denní potřeby T. G. Masaryka pochází z 23. prosince 1919, je tedy možno předpokládat, že již v této časné době byl Masarykův prozatímní byt funkční. Byl situován v jižním výběžku a západní části Jižního křídla Nového paláce, v jeho druhém i třetím patře. O tom, které místnosti patřily prezidentovi osobně a které užívali jednotliví členové jeho rodiny, případně vybraný personál, vypovídá plán P.04 popsaný tehdejším hradním stavitelem Pražského hradu Karlem Fialou. V roce 1921 ještě nebyly místnosti vytipované pro oficiální byt k architektonicko-stavebním úpravám volné, protože zde byly situovány úřadovny Prezidia Ministerské rady a také Ministerstva zahraničních věcí. Práce na realizaci projektu oficiálního bytu mohly začít teprve po jejich vystěhování, k němuž došlo až v roce Oběma projektům zamítnutému Kotěrovu i schválenému Plečnikovu byla společná myšlenka navázání reprezentativní části oficiálního bytu na centrální zimní zahradu (později Impluvium) s horním stropním osvětlením, vycházející z aktuální dispozice druhého patra Nového paláce. Toto centrum bytu Impluvium bylo vytvořeno přestavbou dřívějšího světlíku, který denním světlem zásoboval zejména komunikační prostory přilehlé k apartmánům druhého patra. Kromě chodeb byly okny do světlíku osvětleny také tři skladovací místnosti. P.05 S.87

11 O.94 Návrh dózy se světlým víkem mísy z ořechového dřeva. O.95 Návrh nepravidelné dlabané mísy. Realizace viz O.32. (Repro: Archiv UPM) Babě 12, Praha 14. Václav Poláček byl majitelem nakladatelství a ateliéru uměleckého průmyslu značky ATE na Praze 14. Byl výhradním majitelem některých Južničových návrhů, jak je ostatně patrné z jejich označení, jiné nesou razítko s upozorněním, že je kresba chráněna dle zákona ČSR č. 401 z roku 1921, a jsou opatřeny Južničovým podpisem. Archivní materiály obsahují i několik dopisů a poznámek, které jsou zdrojem zajímavých informací. Součástí je několik reklamních fotografií, které pořídil Josef Sudek P.13 ve 30. letech, kdy fotil propagační materiály pro Krásnou jizbu. Díky uměleckému faktoru obstály fotografie jako reklamní materiál velmi úspěšně. Spolupráce Družstevní Práce pod vedením Ladislava Sutnara s ateliérem Josefa Sudka byla výborným tahem v oblasti propagace a dokumentace produktů Krásné jizby. Drobným výrobkům ze dřeva věnoval Južnič pozornost od konce 30. let. Jeho soustružené, řezané a dlabané dózy a mísy s výrazným tvarovým zpracováním nabízely zmíněné pražské prodejny Krásné jizby a Topičova salonu. Zájem o Južničovy návrhy dřevěných výrobků, zejména o dřevěné salátové lžíce a speciální naběračky, je dokumentován i v polovině 50. let, jak dokládá dopis dr. Josefa Vydry P.14 z roku 1956, v němž nabízí Južničovi spolupráci mimo jiné s dřevařským družstvem Javorina ve Spišské Belé. Realizace dřevěných předmětů byla zajištěna u malých firem, resp. u jednotlivých řezbářů, v závislosti na prodejně, která se rozhodla Južničovy výrobky zařadit S.108

12 O.96 Návrh mísy na brambory. (Repro: Archiv UPM) do svého sortimentu. Například několik řezaných výrobků pro Topičův salon z počátku 40. let vyšlo z dílny řezbáře Karla Stolina z Jaroměře. P.15 Sbírka UPM čítající cca 40 drobných dřevěných předmětů je doplněna archivními návrhy, které odhalují souvislosti a vysvětlují účel tvarových či materiálových rozmanitostí. Nalezneme zde návrhy popelníčků obyčejných i pro lulkaře, dózy na cigarety i celé kuřácké soupravy či kuřácké stolky, poháry na psací potřeby, jesle na knihy a opěrky knih, slánky, svícny, lampy, nože na papír, kroužky na ubrousky a podnosy. Kromě návrhů a několika realizací dřevěných předmětů se dochovaly i reklamní fotografie od zmíněného Josefa Sudka. Ve svých návrzích vycházel Južnič z funkčnosti předmětů, například popelníky pro lulkaře mají uprostřed výstupek, o který se zapře náhubek lulky, aby nepřišel do styku s popelem a lulka dobře držela v popelníku. Zajímavě řešená je servírovací mísa na ovoce, řezaná z ořechového leštěného dřeva, která sestává ze tří navzájem se překrývajících elips (O.92, O.93, O.32). Cílem návrhu bylo sofistikované a efektivní oddělení jednotlivých druhů potravin, ale vznikl tak i tvarově jedinečný a velmi neobvyklý podnos. Dle Sudkovy propagační fotografie lze soudit, že mísa nesoucí zespodu značku ATE byla nabízena i prodejnou Krásné jizby. Projdeme-li sbírku realizací, setkáme se s množstvím nejrůznějších druhů dřev použitých pro výrobu Južničových dóz a mís. Jsou zde výrobky ze S.109

13 soustředila dosažitelná technika a jednotlivé menší provozy byly výrobně specializovány. Došlo k omezení sortimentu, byla zvyšována sériovost, sjednocována a uplatňována výrobní technologie podle nejnovějších poznatků. Aby se usnadnila orientace mezi množstvím nových výrobních jednotek, vymyslel Mareček mnemotechnickou pomůcku: kombináty byly označovány dvoumístně, například Královo Pole bylo Kr a jeho přidružený provoz v Boskovicích Krbo. Reorganizaci věnoval Vladimír Mareček maximální úsilí i většinu svého osobního času. O tom svědčí již dříve citované písemné vzpomínky jeho blízkých: Vzpomínám si, že když se řešily nějaké závažné problémy v Bučovicích a ve Velkém Týnci, jezdil tam malou pragovkou, kterou sám řídil. Jednání se protáhla dlouho do noci, a když všichni účastníci padali únavou, děda ještě diktoval zápis z jednání. Domů se vracel dlouho po půlnoci a ráno šel do kanceláře jako obvykle. P.19 V září 1948 byla do Brna svolána konference všech zástupců nově začleněných závodů. Vladimír Mareček společně s týmem svých nejbližších spolupracovníků připravil návrh nové organizace a sborník organizačních norem a pracovních postupů pro všechny podnikové činnosti. Jednání bylo dvoudenní, probíhalo v pátek a sobotu (která tehdy byla ještě pracovním dnem). V průběhu konference, jakmile byly jednotlivé části materiálů projednány a schváleny, byly texty rozmnoženy a ještě v sobotu večer expedovány do všech závodů. Tato překvapující rychlost pomáhala upevňovat autoritu podnikového vedení. V politickém prostředí po únoru 1948 se Vladimíru Marečkovi zprvu dařilo odrážet řadu útoků motivovaných snahou o jeho odvolání. Nepravdivá obvinění se však hromadila a vyvrcholila v době zatčení krajského komunistického funkcionáře Otto Šlinga. P.20 Mareček byl posléze koncem roku 1950 zbaven funkce ředitele podniku. Ironií osudu jeho odvolání podepsal Jan Vaněk (tehdy ředitel Československých dřevozpracujících závodů), který jej v roce 1921 do Spojených uměleckoprůmyslových závodů přijímal. Téměř třicetiletá životní etapa Vladimíra Marečka spojená se slavnou firmou se tak definitivně uzavřela. Nábytek, který Spojené uměleckoprůmyslové závody vyráběly, ve své době naplňoval ideál praktického, jednoduchého, estetického, levného a zejména variabilního bytového zařízení. Oceňována je především komplexnost meziválečné produkce, efektivní řízení firmy, šíře a rozmanitost sortimentu, ale též kultivovaný způsob prodeje a účinné působení dobové propagace. Značka UP se stala synonymem kvality i dobrého vkusu, a k tomuto faktu neopominutelnou a výraznou měrou přispělo právě působení a činnost Vladimíra Marečka. S.122

14 Byt Vladimíra Marečka zařízený nábytkem z produkce Spojených UP závodů, O.101 ložnice vrchního ředitele, O.102 společenský pokoj, kolem 1937, Brno, Botanická 44. (Repro: soukromý archiv) Epilog Na jaře roku 1951 Vladimír Mareček nastoupil na pozici vývojového pracovníka do Výzkumného ústavu stavebních hmot v Brně. Dne 30. prosince 1952 byl zatčen. P.21 Ve vyšetřovací vazbě strávil téměř pět měsíců, teprve v květnu 1953 byl propuštěn na svobodu a zproštěn vykonstruovaného obvinění z poškozování republiky. Toho se měl dopustit při poválečném exportu nábytku Spojených uměleckoprůmyslových závodů do Anglie, kdy jako šlingovec údajně převáděl podnikové finanční prostředky na politikovo konto v zahraničí. Mareček se vrátil zpět na své působiště ve stavebním výzkumu v Brně a později přešel do detašovaného zlínského pracoviště. Ve své vývojové a inovační činnosti měl řadu pozoruhodných výsledků, obdržel celkem 26 patentů. Za zmínku stojí především technologie výroby a montáže S.123

15 HŘIVNÁČ, ŠRÁMEK Zbyněk Hřivnáč a Jan Šrámek. Interiérový design šedesátých a sedmdesátých let Adam Štěch Architekti a designéři Jan Šrámek a Zbyněk Hřivnáč se během své návrhářské tvorby setkali při několika společných projektech. V období od konce padesátých let až do Šrámkovy předčasné smrti v roce 1978 společně pracovali na nejdůležitějších architektonických realizacích své doby v rámci ateliérů Státního projektového ústavu, Projektové skupiny ČSA nebo později v ateliéru Beta. Oba tvůrci patří k výrazným představitelům československé moderní architektury a interiérového designu, oba však také tvoří důležitou součást širšího týmu českých architektů, kteří se společně podíleli mimo jiné na návrzích československých zastupitelských úřadů. Realizace Karla Filsaka, Karla Bubeníčka, Jiřího Loudy, Jiřiny Loudové nebo později Jana Bočana se neobešly bez interiérové tvorby Zbyňka Hřivnáče ani Jana Šrámka. Československé ambasády, cestovní kanceláře ČSA, kavárna Alfa nebo adaptace Benešovy vily v Sezimově Ústí jsou vynikající příklady komplexní interiérové tvorby spojené s architekturou a výtvarným uměním. Šrámkův a Hřivnáčův mobiliář, svítidla i komplexnější interiérové prvky jsou pak příkladem exkluzivního výtvarného interiérového designu a představují v průběhu kariéry obou tvůrců jeho vývoj od subtilního bruselského stylu až ke skulpturálním, brutalistickým či vzácně pop-artovým tendencím. Od subtilnosti k plastičnosti Kromě první společné realizace ambasády v Pekingu, projektované v rámci Státního projektového ústavu, kam Hřivnáč nastoupil po prvních zkušenostech ve Vojenském projektovém ústavu v roce 1958, se spolupráce obou tvůrců poprvé výrazněji projeví v interiérech československého zastupitelského úřadu v Sofii. Za jeho návrhem stojí Gustav Paul, Jan Šrámek, Jiří Louda a Jiřina Loudová. Hřivnáč se Šrámkem se zabývali návrhy interiéru a jeho mobiliáře, ostatně jako ve většině dalších projektů. Kovové konstrukce z hranolových jeklových profilů doplňují u nábytku barevné polstrované sedáky. Zbyněk Hřivnáč s Janem Šrámkem vytvořili v interiéru i originální typy osvětlovacích těles, která ve své době vynikala neobyčejným minimalismem. Mosaz je zde zpracována do podoby nízkého stolku se zářivkovým svítidlem uprostřed či závěsného lustru sestaveného z mosazných tyčí. Vzniká tak éterický závěsný objekt, rezolutně moderní a dekorativní zároveň S.142

16 O.112, O.113 Jan Šrámek, Zbyněk Hřivnáč, křeslo pro velvyslanectví ČSR v Brasilii, (Foto: Archiv ZH) Alexander Calder a kinetické umění se v něm setkává s noblesou použitého materiálu a s jasnou funkcí. Můžeme zde hovořit o jakémsi modernistickém dekorativismu, který v té době charakterizuje práci obou tvůrců. Funkcionalistické prvky se spojují s precizními detaily i lehkou historizující elegancí natolik charakteristickou též pro práci francouzských dekoratérů, jako byli Jean Royere, Jacques Adnet nebo Jacques Quinet. P.01 V roce 1962 se Zbyněk Hřivnáč podílí společně s Janem Šrámkem na návrhu kanceláře ČSA v Berlíně. Na ulici Karl Marx Strasse vytvoří interiér, jehož estetika se už odpoutává od čisté elegance a lehkosti bruselského stylu a směřuje již k mohutnosti brutalistního výrazu. Polstrovaný nábytek s radikálními kovovými podnožemi nese stylové prvky, které se stanou pro oba autory charakteristické zejména v druhé polovině šedesátých let a později v letech sedmdesátých. Na realizaci interiéru spolupracuje Okresní podnik místního průmyslu Mimoň s Kovonou v Lysé nad Labem. Ta dodává těžké kovové podnože vytvářející z mobiliáře téměř prostorové brutalistické sochařské objekty, jakési předchůdce pozdějších sochařsky tvarovaných nábytkových solitérů, například v interiéru ambasády v Londýně. Stejné estetice pak odpovídá i umělecká spolupráce. Na stěně za recepčním pultem byl umístěn geometrický sádrový objekt sochařky Evy Kmentové. Hřivnáč se Šrámkem se v následujících letech podíleli na dalších projektech interiérů ČSA ve Varšavě (1963), v Sofii (1964) či v Karlových Varech (1966). Poslední jejich realizací pro společnost ČSA je cestovní kancelář v Bělehradě z roku V roce 1965 spolupracují oba architekti na adaptaci interiéru kavárny Alfa ve stejnojmenném pražském paláci, postaveném podle projektu architektů Ludvíka Kysely a Jana Jarolíma na konci dvacátých let. P.02 Nejvýraznějším prvkem interiéru se stal ohýbaný dýhovaný mobiliář nikoliv nepodobný S.143

17 O.121 Salonek Federálního shromáždění, po (Repro: archiv autora) Pro budovu Federálního shromáždění navrhl Karel Prager křeslo z napařovaného ohýbaného bukového dřeva a s textilním béžovým sedákem. Bylo vyrobeno ve dvou variantách s bezbarvým lakem a červeným lakem dřevěné konstrukce. Tento kus nábytku evokuje některé návrhy nábytku s konstrukcí z ohýbaných lamel Jana Bočana, Zbyňka Hřivnáče a Jana Šrámka, které vynikaly absencí hmoty, výraznou subtilností a uzavřením nábytku do kompaktního tvaru. P.12 Neodmyslitelnou součástí Pragerových interiérů je nábytek, jenž sice nenavrhoval, ale který byl výsledkem buď zakázky pro výrobce nábytku, nebo výběrem z již existující nabídky sériové produkce. Přesto i tento mobiliář tvoří nezaměnitelnou součást interiérů realizací Karla Pragera a měl by jako takový být zachován a prezentován. Představuje totiž stopu architektova výběru a volby, což rozšiřuje chápání celistvosti architektonického díla a architektova volba tak může být nejdůležitější a nejuniverzálnější hodnotou. Pro sněmovny Federálního shromáždění byla zakázka výroby křesel, židlí a sklopných sedaček zadána výrobně KOVONA v Lysé nad Labem, která vyrobila přibližně tři sta padesát sklopných sedaček, desítky židlí s kovovým čtyřramenným pojízdným podnožím a desítky křesel stejného typu (měly navíc područky) pro předsednictvo a další prostory budovy, kromě toho také kancelářské pojízdné židle. Sklopné sedačky, pojízdné židle a křesla pro sněmovny byly čalouněny tmavě modrou nebo sytě rudou textilií P.13 S.162

18 O.122 Předsálí kulturního domu v Březnici, po (Repro: archiv autora) a vyznačovaly se velmi subtilní hmotou a až funkcionalistickým tvaroslovím. Kancelářské židle měly čalounění i jiné barevnosti (např. fialová, černá) a byly postupně doplněny další sériovou produkcí KOVONY (např. křesla typu Pentex, návrh Zbyněk Valíček). P.14 Pro foyer Federálního shromáždění byla dále dodána hluboká křesla, celočalouněná černou koženkou, která ale měla velmi mělký opěrák. Pro bufet byla vyrobena hnědá křesla s kovovým čtyřramenným stabilním podnožím, která se od ostatních lišila prošívanými pruhy v opěráku. Tato křesla doplňovaly konferenční stolky s nepravoúhlým chromovaným podnožím a kouřovými skly, které měly jako variantu i vyšší jednací stoly. Kouřová skla byla důležitým interiérovým prvkem v budově P.15 a byla později uplatněna i na stolcích autorského souboru z Nové scény. Pro méně exponované prostory a chodby Nové scény vybral Prager ještě křesla Jaroslava Hřeščáka z roku 1980 s kovovou konstrukcí a vyvěšeným textilním sedákem z produkce výrobny KODRETA Myjava. Z dalšího sériového nábytku, uplatňujícího se v interiérech Karla Pragera, můžeme jmenovat například vybavení Kulturního domu v Březnici. Zahrnovalo klubová křesla s oranžovým čalouněním a válcem v opěrné části, která patrně pocházejí ze slovenské produkce, nebo stohovatelné židle od Miroslava Navrátila typu A z roku S.163

19 LITERATURA [b. a.]. Kultura bytu a stolu : Rozhovor o lžičce, vidličce HERAIN, Karel. Jubilejní výstava v Göteborgu. Umělecký a noži s Bohumilem Južničem, autorem příboru průmysl ve Švédsku (zvláštní číslo časopisu Drobné umění Topičova salonu. Lidové noviny. 1937, roč. 15, s. 1 Výtvarné snahy). 1924, srpen, sv. I, (vložená příloha, ). Bez ISSN. s Bez ISSN. ADLEROVÁ, Alena. České užité umění HERBENOVÁ, Olga. 90 a jedna židle. Praha : Praha : Odeon, Bez ISBN. Uměleckoprůmyslové museum, Bez ISBN. ANDĚL, Jaroslav (ed.). Umění pro všechny smysly: HERBENOVÁ, Olga; LAMAROVÁ, Milena et al. Český Meziválečná avantgarda v Československu (kat. výst.). kubistický interiér. Praha : Uměleckoprůmyslové museum Valencia : IVAM centre Julio González; Národní galerie v Praze, [1976]. Bez ISBN v Praze, ISBN HETTEŠ, Karel. Prototyp obrozené pražské kavárny. BAUDRILLARD, Jean. The system of objects. London : Architektura ČSR. 1971, roč. XXX., č. 5, s Verso, s. Edice Radical thinkers. Bez ISSN. ISBN HNÍDKOVÁ, Vendula; VYBÍRAL, Jindřich. BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo v době své technické Národní styl, kultura a politika. Praha : Vysoká škola reprodukovatelnosti. Dílo a jeho zdroj (ed. Grebeníčková, uměleckoprůmyslová, s. ISBN R.). Praha : Odeon, Bez ISBN BERAN, Lukáš; FRAGNER, Benjamin; VORLÍK, Petr HOLÁ, Mariana; ZADRAŽILOVÁ, Lucie. Mezi krásnými (eds.). Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. věcmi: Několik poznámek k činnosti Karla Heraina. Muzeum. 2013, roč. 51, č. 1, s ISSN Praha : VCPD ČVUT, ISBN BRAUN, Edmund Wilhelm. Das Kaiser Franz Josef- HOLMÉROVÁ, Gunnel; HLAVEŠ, Milan. Skleněný expres Museum für Kunst und Gewerbe in Troppau (Schlesisches Stockholm Praha: Švédské sklo 20. století (kat. výst). Landesmuseum) und seine Sammlungen Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Småland Troppau : Verlag des Kuratorium des Kaiser Franz Josef- museum, ISBN Museums, Bez ISBN. HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada; PACHMANOVÁ, Martina; PEČINKOVÁ, Pavla (eds.). Věci a slova. Umělecký BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. 1. vydání. Praha: Václav Petr, s. Edice Plány a díla, sv. 4. Bez ISBN. průmysl, užité umění a design v české terii a kritice 1870 BUBENÍČEK, Karel. Československá mise při OSN Praha : VŠUP, ISBN v Ženevě. Architektura ČSR. 1971, roč. XXX., č. 9, CHATRNÝ, Jindřich (ed.). Jan Vaněk Civilizované bydlení pro každého. Brno : Muzeum města Brna, s Bez ISSN. CIMBUREK, František a kol. Dějiny nábytkového umění I. Brno : Rovnost, Bez ISBN. CHATRNÝ, Jindřich; KOUDELKOVÁ, Dagmara; s. ISBN DVOŘÁK, Vilém. Moderní architektura a bytová ŠIMKOVÁ, Anežka (odb. příprava a red.). Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně. Brno : kultura ve Švédsku : U příležitosti výstavy ve Stockholmu Styl , roč. 10 (15), s ERA, s. ISBN Bez ISSN. JANÁK, Pavel. Výstava ve Stockholmu 1930 : Architektura výstavy a bydlení. Styl , roč. 10 (15), EIKELMANN, Renate, (ed.). Prunkmöbel am Münchner Hof: barocker Dekor unter der Lupe. München : Bayerisches Nationalmuseum, s. ISBN JANÁKOVÁ, Iva (ed.). Ladislav Sutnar Prague s Bez ISSN New York Design in action (kat. výst.). Praha : FOSTER, Hal. Design and Crime and Other Diatribes. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ISBN 80- New York; London : Verso, ISBN HALATA, Martin; ŠULA, Michal; KARASOVÁ, Daniela. KARASOVÁ, Daniela. Dějiny nábytkového umění IV. Na slunečné straně. Městský trakt Pražského hradu jako Praha : Argo, S ; s ISBN 80- habsburské sídlo Praha : Gallery, ISBN KARASOVÁ, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. HALÉN, Widar; WICKMAN, Kerstin. Scandinavian Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor Design Beyond the Myth: Fifty Years of Design from the vitae, ISBN Nordic Countries. Stockholm : Arvinius/Form Förlag, KARASOVÁ, Daniela. Ladislav Vrátník, architekt, S. 19. ISBN pedagog a designér osmdesátiletý. Architekt. 2007, č. 12, HAMANNOVÁ, Brigitte. Rudolf. Korunní prince a rebel. s ISSN Praha : Odeon, ISBN KLIMEŠOVÁ, Eva. Uměleckohistorické sbírky Slezského HANZL-WACHTER, Lieselotte. Hofburg zu Innsbruck. muzea. Ostrava : Krajské nakladatelství, Bez ISBN. Architektur, Möbel, Raumkunst. Repräsentative Wohnen Kol. aut. 60. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : in den Kaiserappartements von Maria Theresia bis Kaiser Moravská galerie v Brně, ISBN Franz Joseph. Wien : Böhlau Vlg., ISBN Kol. aut. 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : Moravská galerie v Bně, ISBN S.204

20 Kol. aut. 69. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN Kol. aut. Dvacáté století : Co dalo lidstvu. Sv. 5. Praha : Vladimír Orel, Bez ISBN. Kol. aut. Federální shromáždění ČSSR. Praha : Orbis, Bez ISBN. Kol. aut. Sborník Severočeského muzea : Historia 2. Liberec : SČM, Bez ISBN. LAMAROVÁ, Milena. Design multi: všední den designu. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, Bez ISBN. LEBESQUE, Sabine; FENTENER VAN VLISSINGEN, Helene. Yona Friedman. Structures serving the unpredictable. Rotterdam : NAi Publishers, ISBN LEHMANNOVÁ, Martina. Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN LIESSMANN, Konrad Paul. Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Praha : Academia, ISBN LOSOS, Ludvík. Historický nábytek : konstrukce, údržba, restaurování. Praha : Grada Publishing, ISBN MALINOWSKI, Bronisław. Argonauts of the Western Pacific. 1922, dostupné on-line: https://archive.org/details/ argonautsofthewe032976mbp, [cit ] MAREČEK, Vladimír. Poznámky k výstavě. Výstava nové bytové kultury v Československu. Brno : b. n., Bez ISBN. MICHL, Jan. Funkcionalismus, design, škola, trh. Brno : Barrister & Principal, ISBN NOVOTNÝ, Otakar. Jan Kotěra a jeho doba. Praha : SNKLH, Bez ISBN. OTTILINGER, Eva B.; HANZL, Liselotte. Kaiserliche Interieurs. Die Wohnkulture des Wiener Hofes im 19. Jahrhundert und die Wiener Kunstgewerbereform. Wien : Böhlau, ISBN PACHMANOVÁ, Martina; BARTLOVÁ, Milena (eds.). Artemis a dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Praha : Academia, ISBN PEČÍRKA, Jaroslav. Kybalovy textilie. Panorama. 1935, roč. XIII., č. 10, s Bez ISSN. POCHE, Emanuel. Uměleckoprůmyslové museum v Praze: K 70. výročí založení ústavu. [Obr. publikace]. 1. vyd. Praha: STN, Bez ISBN. POCHE, Emanuel. Vzpomínka na Bohumila Južniče. Tvar : časopis Ústředí lidové a umě-lecké výroby. 1965, roč. XVI., s Bez ISSN. POTŮČEK, Jakub (ed.). Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci. Hradec Králové : MVČ, ISBN PRELOVŠEK, Damjan; LUKEŠ, Zdeněk (eds). Josip Plečnik. Architekt Pražského hradu. Praha : Správa Pražského hradu, ISBN PUČEROVÁ, Klára (eds.). Věra a Vladimír Machoninovi. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, ISBN RONFORT, Jean Nérée (ed.). André Charles Boulle, : ein neuer Stil für Europa. Paris : Somogy, s. ISBN RONFORT, Jean Nérée (ed.). André Charles Boulle, : ein neuer Stil für Europa. Paris : Somogy, s. ISBN SAARINEN, Eliel. The Search for Form in Art and Architecture. New York: Dover Publ., ISBN SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Karel Prager: Prostor v čase. Výstava architektonického díla z let Praha : Blok architektů Architektonické studio GAMA, ISBN X. SEMPER, Gottfried. Die vier Elemente der Baukunst. Braunschweig : Friedrich Viewegh und Sohn, Bez ISBN. SOJKA, Jaroslav (ed.). Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Praha : SPH, ISBN SUCHOMEL, Filip; PALATA, Oldřich. Japonská sbírka Severočeského muzea v Liberci. Liberec : SČM, ISBN ŠETLÍK, Jiří. Velvyslanectví ČSSR v Londýně Poznámka Chodcova. Architektura ČSR. 1970, roč. XXX., č. 1, s Bez ISSN. ŠLAPETA, Vladimír (ed.). Jan Kotěra : Zakladatel moderní české architektury. Praha : Obecní dům; Kant, ISBN ŠOPÁK, Pavel. Paměť Slezska : Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava : Slezské zemské muzeum, ISBN ŠVÁCHA, Rostislav. Jan Šrámek Alena Šrámková. Umění roč. XXXIII., č. 1, s ISSN ŠVÁCHA, Rostislav. Zastupitelský úřad bývalé československé republiky v New Delhi. Architekt. 1995, roč. 41, č. 6, s ISSN ŠVÁCHA, Rostislav; PLATOVSKÁ, Marie (eds.). Dějiny českého výtvarného umění VI/1. Praha : Academia, ISBN X. TOMÁŠEK, Petr (ed.). Moravská národní galerie. Brno : Moravská galerie v Brně, ISBN UBR, Ladislav. Možnosti svazku. Domov. 1972, roč. 13, č. 3, s ISSN [V. A. W.] O bytových textiliích. Pestrý týden. 1935, roč. X., s Bez ISSN. V. V. Š. [Václav Vilém Štech]. Pohled na švédský umělecký průmysl. České slovo Bez ISSN. VRATNÍK, Martin; ŽELEZNÝ, Jakub. Architekt a designér Ladislav Vrátník. Katalog k výstavě, Galerie Portheimka. Praha : Architektonické studio MOA, ISBN ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Zikmund Hradec Králové; Národní památkový ústav, ISBN ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Křesla z Kovony. Art&Antiques. 2012, č. 3, s ISSN ZIKMUND-LENDER, Ladislav; ZIKMUND, Jiří. Budova muzea v Hradci Králové : Jan Kotěra. Hradec Králové: Garamon, ISBN S.205

Spojené uměleckoprůmyslové MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA

Spojené uměleckoprůmyslové MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně MEZIVÁLEČ NÁ BYTOVÁ KULTURA Spojené UP závody význam jeden z největších jětší a nejvýznamnějších výrobců ů nábytku u nás, výroba nábytku průmyslovou cestou kvalitní

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Katalog referenčních projektů

Katalog referenčních projektů Katalog referenčních projektů 2 0 1 6 S E Z N A M P R O J E K T U 1.................................. Techmania Science Center 2.................................. Luxusní apartmán 3..................................

Více

11. Obrazová příloha. Obsah

11. Obrazová příloha. Obsah 11. Obrazová příloha Obsah Scénografie... 116 Výstavy... 119 Interiéry... 134 Architektura... 180 Design nábytku... 190 Výtvarná a grafická činnost... 218 115 Scénografie 116 Obr. 102 Návrh scény k opeře

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Vymezení širokého konceptu položky majetku

Vymezení širokého konceptu položky majetku Vymezení širokého konceptu položky majetku Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu

Více

mc design ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 512 SPŠEIT BRNO Martina Císařová SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby celkem včetně DPH cena za/kus včetně DPH

mc design ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 512 SPŠEIT BRNO Martina Císařová SPŠEIT - návrh interiérů nadstavby celkem včetně DPH cena za/kus včetně DPH ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 52 SPŠEIT BRNO ks DPH skříň skříň LTD 8mm barva světle šedá U708 a kovově modrá U539 200/2050/600 ÚNOR 205 ROZPOČET - NÁBYTEK PRO UČEBNU 50 SPŠEIT BRNO maximální ks DPH ks

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ53

Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. VY_32_inovace_ZZ53 Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZ53 Číslo materiálu 53 Autor Bc. Miroslav

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

vice se o našich výrobcích dozvíte na www.polstrin.cz

vice se o našich výrobcích dozvíte na www.polstrin.cz kolekce 2011 Polstrin Design s.r.o. je český značkový výrobce typového i zakázkového čalouněného nábytku. Nabízíme široký sortiment nejen vlastních designových výrobků, ale i atypických výrobků pro hotelové

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Kancelář architekta města Brna, p.o. Zelný trh 331/ Brno. Příloha č. 1 - specifikace nábytku. Provedení ks Kč/Ks bez DPH

Kancelář architekta města Brna, p.o. Zelný trh 331/ Brno. Příloha č. 1 - specifikace nábytku. Provedení ks Kč/Ks bez DPH Kč/ks s Kč celkem s 1 1600 x 800 x 720 Kancelářský stůl EasySpace, 1600 x 800 x 720, horní deska v provedení melamin, barva bílá, tl. 25 mm, plastová hrana ABS tl. 2 mm, otvor pro kabeláž dle kabelového

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí

Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí Vše pro Vaše kulturní, společenské, veřejné a firemní akce konference, koncerty, výstavy, veletrhy kdekoliv v ČR i v zahraničí Nabízíme bohatý výběr stolů, židlí, šatních štendrů, paravanů, popelníků,

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov.

Jemný vzor tapet zjemňuje a rozechvívá okolní kov. bydlení ve vlnách Na první pohled zaujme nejen lagunovitou stěnou ložnice, propsanou do šatny, oblými zakončeními kuchyňské a předsíňové stěny, ale také celkovou barevnou kompozicí a členěním prostoru.

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání.

Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání. Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání. Vizuální podoba Café B. Braun je dílem studia AI Design

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Představení společnosti Artspect, a.s.

Představení společnosti Artspect, a.s. Představení společnosti Artspect, a.s. Společnost Artspect, a.s. byla Jaroslavem Burianem založena v květnu roku 2010 po rozdělení jednoho z leaderů na trhu s výrobou kancelářského nábytku. Společnost

Více

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ název projektu: HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov hlavní projektant: AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00

Více

Kolekce GRESS. jsou navrženy tak, aby i jednotlivě vkusně doplnily výbavu pokojů. Společně pak tvoří elegantní řešení výbavy vašeho bytu.

Kolekce GRESS. jsou navrženy tak, aby i jednotlivě vkusně doplnily výbavu pokojů. Společně pak tvoří elegantní řešení výbavy vašeho bytu. Kolekce GRESS Ložnice z kolekce GRESS Korpus a čela v barvě dub sonoma jsou vyrobeny z LDT desky zakončené hranou ABS. Velká, třídveřová skříň může být ještě zvětšena o nástavec, který značně zvětšuje

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů 1 Česká architektura 2011-2012 O 1 180 000 100 000 11 30 000 Prostor-Architektura, Interiér, Design, o.p.s. Praha 2 Architekt Ivo Klimeš-Svět architektury a divadla F 269 000 45 000 11 30 000 Ing.arch.

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ.

VÍTEJTE V POHODLÍ. www.pfnabytek.cz BRASIL ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA OBRÁZEK KŘESLO OTOČNÉ (VČ. BOKŮ) 87 87 85 A + B DVOJKŘESLO PEVNÉ (VČ. 2010/2011 VÍTEJTE V POHODLÍ BRASIL SEDOVÉ PRVKY O CELKOVÉ HLOUBCE 99 CM S MOŽNOSTÍ KOMBINACE ÚLOŽNÉHO PROSTORU, ROZKLADU NEBO ROHOVÝCH SESTAV. LIBOVOLNOU SESTAVU LZE DOPLNIT OTOČNÝM KŘESLEM. A B BRASIL

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

imm cologne 2009 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet

imm cologne 2009 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet imm cologne 2009 2006 2007 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet BERLÍN PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ SOFIA TBILISI ON spolupracu ranný architects

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

Specifikace (upřesnění) - nábytek

Specifikace (upřesnění) - nábytek Specifikace (upřesnění) - nábytek Projekt: Areál dopravní výchovy a vzdělávání Křeslo kancelářské (židle pracovní) Kancelářské křeslo, polstrovaný sedák i opěrka zad a krku, s mechanismem nastavení úhlu

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design nádobí VY_32_ZAZNAM_Design1r0110 Hana Děcká Design nádobí v historii Pravěk různé zdobení keramiky 3500 př. n. l.mezopotámie hrnčířský kruh Kvalita a dekor nádobí odznak příslušnosti

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Veškeré zboží v tomto katalogu, kromě židlí a stolů CONTRACT, je skladem

Veškeré zboží v tomto katalogu, kromě židlí a stolů CONTRACT, je skladem gastr10b.qxd 18.6.2010 10:20 Page 1 2/2010 STOLOVÝ A SEDACÍ NÁBYTEK A DOPLŇKY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR ZAHRADA TERASA RESTAURACE Veškeré zboží v tomto katalogu, kromě židlí a stolů CONTRACT, je skladem

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

D T e c h n i c k á z p r á v a

D T e c h n i c k á z p r á v a Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč D. 1. 5. 1 - T e c h n i c k á z p r á v a www.asproject.eu AS PROJECT CZ s.r.o. architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej tel.: 565 323

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá

PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY. Třída č. 1. RAL 1018 žlutá PŘÍLOHA č. 4 Technická specifikace dodávky TŘÍDY Třída č. 1. RAL 1018 žlutá 1. Žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky počet kusů: 15 - žákovská výškově stavitelná lavice pro dva žáky - výška stolové

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

K A T A L O G N Á B Y T K U

K A T A L O G N Á B Y T K U K A T A L O G N Á B Y T K U 2010/2011 masiv lamino RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ KŘESLO VČETNĚ PODNOŽKY - broušená kůže - imitace - el. ovládání, 8 režimů - lze zapnout automatické přepínání po 1 minutě - 5 stupňů

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

Úloha ČVUT v projektu NAKI II. Petr Urlich, Pavel Škranc

Úloha ČVUT v projektu NAKI II. Petr Urlich, Pavel Škranc Úloha ČVUT v projektu NAKI II. Petr Urlich, Pavel Škranc Na rozdíl od VUT Brno, jehož tým se zaměřuje na technickou a technologickou stránku staveb zkoumaného období, úloha Fakulty stavební ČVUT je rozdílná.

Více

Název akce:ddš Kouty nad Desnou-Rekonstrukce a výstavba objektů Śumperk

Název akce:ddš Kouty nad Desnou-Rekonstrukce a výstavba objektů Śumperk Název akce:ddš Kouty nad Desnou-Rekonstrukce a výstavba objektů Śumperk Objekt: 01 Ubytování Pol. Název Celk. Jedn.cena Celkem DPH Cena celkem 01 Ubytování počet bez DPH bez DPH s DPH 01 Ubytování 1.PP

Více

doporučená cena 8 644.- Novinka!

doporučená cena 8 644.- Novinka! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! Ušetřete až 6 000! ové slevy! 210 cm 1 000 při nákupu nad 5 000 Platí

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz

Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz Nábytek může mít každý, my máme design, kvalitu a styl! www.casamia.cz Nabízíme: Nabízíme unikátní kolekce i pro tu nejnáročnější klientelu. Cílem je vytvořit kompletní interiéry v souladu s nejnovějšími

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

Český nábytek 20. století

Český nábytek 20. století Český nábytek 20. století Dlouholetá tradice Výroba ohýbaného nábytku v továrnách Michaela Thoneta na Moravě (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Vsetín) od konce 50. let 19. století Odkaz slavných architektů

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace

VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace Budova B2 - Centrální archiv a správní agendy VÝPIS MOBILIÁŘE - technická specifikace prvek popis kusy technické parametry 1NP 1.1 konferenční židle čalouněná 9 kovová konstrukce RAL 9006, čalouněný sedák

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách 1/ Pieta z Všeměřic 1430-1440. Dřevo, v. 118 cm Hluboká, Alšova jihočeská galerie Foto: Alšova jihočeská galerie Hluboká

Více

HITŮ. katalog CENOVÝCH

HITŮ. katalog CENOVÝCH katalog CENOVÝCH HITŮ Nabídka platí do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK v ČR. Více informací na poslední stránce. Prospekt 8CH01_CZ. Rohová sedací souprava látka micro

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

57% ,-* ušetříte 3.599,-* 2dílná sada

57% ,-* ušetříte 3.599,-* 2dílná sada 47.250,-* 19.999,- 57% Sedací souprava včetně» 2 přehozů» 3 opěradlových polštářů» podložky» rozkládací funkce» úložného prostoru 1.999,- 3.599,-* Konferenční stolek, 2dílná sada xxxl výběr látek Sedací

Více

Postel JITONA MICHELLE

Postel JITONA MICHELLE Postel JITONA MICHELLE 180x200, provedení dýha ořech s čalouněným čelem, válce bílé cena bez roštů a matrace původní cena: 25.960,-Kč SLEVA -70% 7.788,-Kč Postel ORME LETO FAT 180x200 cm, látka, vč. roštů

Více

egoplus mladý italský design od Antonia Citteria

egoplus mladý italský design od Antonia Citteria egoplus egoplus mladý italský design od Antonia Citteria Nejdůležitější je uspořádání prostoru V koupelně vybavené keramikou a nábytkem Ego Plus se uplatnily důležité nové trendy. Moderní koupelna představuje

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Sleva 5. 12. 8. 12. 2015 DOPRAVA ZDARMA! ** na veškerý sortiment. PLATNOST AKCE OD 2. 12. DO 8. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu.

Sleva 5. 12. 8. 12. 2015 DOPRAVA ZDARMA! ** na veškerý sortiment. PLATNOST AKCE OD 2. 12. DO 8. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu. 43 % * Sleva na veškerý sortiment PLATNOST AKCE OD 2. 12. DO 8. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob v uvedeném termínu. 5. 12. 8. 12. 2015 DOPRAVA ZDARMA! ** www.jena-nabytek.cz 2. 42 % CLIP ušák 5 999 Kč

Více

Plastové židle. Dřevěné židle

Plastové židle. Dřevěné židle 1 Plastové židle Dřevěné židle Amfora 26-27 Amore 05 Atami 24 Blok 20 Colorado 22-23 Eset 21 Frame 15 Impact 14 Margot 09 Napoli 16 Olla 04-05 Orea 24-25 Parana 17 Poema 06-07 Poema PB 10-11 Prodigi 18-19

Více

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček

PROGRAM PORTE. design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE design Ing. Jan Sedláček PROGRAM PORTE PROGRAM PORTE Kvalita Variabilita Praktičnost Design Servis Masivní buk, přírodní buková dýha Tvrzené bezpečnostní sklo Materiály na přírodní bázi certifikované

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Tato kolekce je navíc vhodně doplněná jednacími, konferenčními modely! Vyberte si jedno z křesel série TECHNO XL! Zaručujeme Vám, že budete spokojeni.

Tato kolekce je navíc vhodně doplněná jednacími, konferenčními modely! Vyberte si jedno z křesel série TECHNO XL! Zaručujeme Vám, že budete spokojeni. TECHNO I series TECHNO XL Série židlí TECHNO XL, která vyniká vysokou, štíhlou linií, ale subtilním designem při nejvyšší možné kvalitě, je navržena tak, aby splnila všechny požadavky náročného uživatele,

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní

Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! Jarní nabídka! nabídka!jarní Nevztahuje se již jinak zlevněné zboží. Jarní LET 06/12 20. 9. 980-1784/02, 21, 22, 25, 26, 27 Ložnicový program dekor dub tmavý, postel 160/180 x 200 cm, bez úložného prostoru,

Více

VYBAVENÍ - Dětské a učitelské židle

VYBAVENÍ - Dětské a učitelské židle VYBAVENÍ - Dětské a učitelské židle Barevné moření se zachováním struktury dřeva za příplatek 60,- 964022 850,- 960126 999,- 960226 920,- s krempou stohovatelná Výška: 22 cm. 960026 770,- 960130 1.020,-

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

LOŽNICE / OBÝVACÍ POKOJE / JÍDELNY / ÚLOŽNÉ PROSTORY / PŘEDSÍNĚ / KATALOG

LOŽNICE / OBÝVACÍ POKOJE / JÍDELNY / ÚLOŽNÉ PROSTORY / PŘEDSÍNĚ / KATALOG LOŽNICE / OBÝVACÍ POKOJE / JÍDELNY / ÚLOŽNÉ PROSTORY / PŘEDSÍNĚ / KATALOG JITONA PŘÍBĚH VÝROBY Jitona, to je příběh výroby nábytku s dlouhou historií. Jitona navazuje na tradici UP závodů a výroby nábytku

Více

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. "Rue de Nations"

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. Rue de Nations 1. Pohled na výstaviště 2. Vstupní brána výstaviště 3. "Rue de Nations" 15 4. Jan Kotěra: pravá stěna interiéru s vitrínou, kamenný reliéf S. Suchardy 5. Celda Klouček: opukový portál 6. oltář s Madonou,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace NÁBYTEK A INTERIEROVÉ DOPLŇKY V RÁMCI IOP.NP a 2. NP Pol.č. odkaz na výkres Název položky Popis požadovaného plnění ks m.č. 0A ZÁDVEŘÍ 54 VENKOVNÍ POUTAČ S NÁPISEM

Více

OBÝVACÍ POKOJ Nejvýraznějším prvkem obytné zóny se stalo pruhované křeslo a také nově vestavěné šedě lakované boxy. Prostor na stěně vpravo od nich

OBÝVACÍ POKOJ Nejvýraznějším prvkem obytné zóny se stalo pruhované křeslo a také nově vestavěné šedě lakované boxy. Prostor na stěně vpravo od nich OBÝVACÍ POKOJ Nejvýraznějším prvkem obytné zóny se stalo pruhované křeslo a také nově vestavěné šedě lakované boxy. Prostor na stěně vpravo od nich byl od počátku určen pro obraz nebo fotografii. Srpnová

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více