NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014"

Transkript

1 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r ze dne

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová Představitel vedení pro IMS Spolupracovali: 4. Daniela Boturová IMS koordinátorka 5. Jakub Sochorec Zástupce ředitelky oddělení HR 6. Zdeněk Novák Ředitel oddělení marketingu

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 4. Workplace Interní audit 2. Společenská odpovědnost 5. Etické podnikání Záznamy CSR 3. Marketplace 6. Životní prostředí 1. Základní údaje o společnosti 9 Osoby ovládané v ČR 9 Druh poskytovaných služeb 13 Vize 15 Organizační struktura Společenská odpovědnost 21 Tým pro vedení CSR + přidat foto 22 Management CSR dokumentů a záznamů 24 Dokumenty týkající se CSR 26 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám 30 Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi Marketplace 33 Naši zákazníci 34 Naši dodavatelé 35 Široká veřejnost 36 Sport 42 Kultura 43 Akademická půda 44 Ekonomika 45 Obrat 45 Cíle v oblasti Marketplace pro r Veřejnost 47 Kultura 47 Sport 47 Akademická půda Workplace 49 Naši lidé 50 Aspekty HR 52 Rovnocenné odměňování mužů a žen 53 Profesní rozvoj a vzdělávání 54 Výcvik pracovníků 55 Výcvik pracovníků - CSR a týmová práce 55 Rovnováha a zdraví 56 Pracovní prostředí 56 Spokojenost pracovníků aktuální průzkum, grafy 56 Cíle oblasti Workplace pro rok Etické podnikání 59 Dodržování lidských práv a postupy proti neetickému jednání Životní prostředí 63 Elektroodpad 64 Obaly 64 Třídění odpadu 64 Zelená firma 65 Ekologie a služby společnosti M2C 65 Snižování uhlíkové stopy 65 Měření údajů 66 Cíle ochrany ŽP pro rok Interní audit r Záznamy CSR 69

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 7 O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti 9 Osoby ovládané 9 Historie 10 Druh poskytovaných služeb 13 Vize 15 Organizační struktura 16

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Telefon: pro podněty: www stránky: Mateřskou společnosti všech společností tvořící nadnárodní skupinu Mark2 Corporation Group (dále jen M2C) je Mark2 Corporation Investment SE IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662/23, PSČ Osoby ovládané v ČR Mark2 Corporation Czech, a.s. IČ: se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 23/č.p.1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5692 Jediný akcionář: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Facility a.s. IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662/23, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Jediný akcionář: Mark2 Corporation Czech, a.s. Mark2 Corporation Tourist s.r.o. IČ: Se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 21/1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Jediný společník: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Logistic s.r.o. IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Jediný společník: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Transport a.s IČ: Se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 1662/23, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Jediný akcionář: Mark2 Corporation Investment SE

6 10 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 historie SPOLEČNOSTI 1992 Založení společnosti pořadatelská agentura. První zakázka Státní opera Praha 2009 Založení divize správy historických památek 1998 Založena akciová společnost 2010 Překročení obratu 1 mld. Kč Rusko Česká republika Polsko Slovensko Maďarsko Rumunsko Založení divize bezpečnostních technolgií Založena pobočka na Slovensku Překročení 100 mil. Kč ročního obratu Zařazena mezi 100 TOP nejlepších firem republiky uděluje Comenius Významná expanze do zahraničí Proběhl rebranding společnosti. Zařazena mezi 100 TOP nejlepších firem republiky uděluje Comenius Bulharsko Turecko 2007 Založení divize Facility managemntu 2014 MARK2 CORPORATION CZECH A.S. Společnost zaměstnává více než 4000 zaměstnanců, opět byla zařazena mezi TOP 100 nejlepších firem republiky uděluje Comenius

7 C S R Z PRÁVA 12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE FACILITY MANAGEMENT INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY bezpečnostní audit bezpečnostní management Business Continuity Management ostraha a recepční služby specializované bezpečnostní služby bezpečnostní technologie PO a BOZP školení bezpečnostních pracovníků pult centrální ochrany (PCO) ostatní doplňkové produkty DISPEČINK INTEGROVANÝCH SLUŽEB management projektů správa a údržba kompletní bezpečnostní politika revize a odborné prohlídky úklidové služby administrativa a podpůrné služby energetické služby odpadové hospodářství školení, konzultace projekční a stavební práce IT management letní a zimní údržba Vzdálený monitoring a řízení provozních technologií Vzdálený monitoring a řízení bezpečnostních technologií Helpdesk 24/7 TECHNOLOGIE Analýza dat NÁŠ SOFTWARE M2.C LOG bezpečnostně-logistický software M2.C FACILITY (CAFM Computer Aided Facility Management) M2.C SUPPORT online provozně-kontrolní software M2.C CHECK online kontrola docházky M2.C HELP mobilní aplikace M2.C E-learning kamerové systémy poplachové zabezpečovací a tísňové systémy systémy požární signalizace elektronické přístupové a docházkové systémy ochrana perimetru detekční zařízení turnikety a závory mechanické zabezpečení OSTATNÍ SLUŽBY A PRODUKTY promo a event management správa pohledávek projekt nemocenská ochrana duševního vlastnictví STATISTICKÉ ÚDAJE VÝVOJ OBRATU VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ D R U H P O S K Y T O V A N ý ch SLUŽEB M2C působí v prestižních objektech s nadstandardní společenskou úrovní, administrativních komplexech či hotelech. Své služby poskytuje také klientům z řad obchodně-společenských a zábavních center, retailu či moderních průmyslových komplexů. Zákazníky jsou čeští a zahraniční investoři, kteří poptávají vysokou míru profesionality a kladou velký důraz na transparentní a morální vystupování a jednání svých partnerů. Komplexnost našich služeb je založena na znalostech bezpečnostní logistiky, kombinaci technologií a fyzické ostrahy i na propracovaném integrovaném facility managementu. 13

8 14 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 15 VIZE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Vizí naší společnosti je specializovat se na realizaci služeb pro zákazníka náročného rozsahem, strukturou či kvalitou svých požadavků, vycházejících z bezpečnostních rizik a jiných potřeb, na které naše společnost navrhuje řešení v podobě sofistikovaných komplexních bezpečnostních systémů. Budujeme moderní dynamickou společnost, která vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky za cenu odpovídající kvalitě poskytovaných služeb. Naše know-how je podporováno akademickou obcí, což nám umožňuje nabízet nejmodernější řešení na trhu, a tím se odlišit od konkurence. Jsme sociálně odpovědnou firmou. Odmítáme korupci, máme transparentní vlastnickou strukturu a zaměřujeme se na zákazníky. Naše produkty přináší zákazníkům přidanou hodnotu, a tím umožňujeme zhodnocení jejich vlastních investic. Se svými odběrateli i dodavateli vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy. Zaměstnanci naší společnosti se řídí jasně definovaným etickým kodexem, platnou legislativou v zemích, kde působíme, a UK Bribery Act Jsme apolitická organizace. Neposkytujeme žádné politické dary či příspěvky, nesponzorujemem jakoukoliv formou žádné politické strany a nevynakládákě finannčí prostředky na politické účely či na podporu jednotlivých kandidátů.

9 16 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 17 organizační struktura SPOLEČNOSTI r Generální manažer Představitel vedení pro IMS Matěj Bárta Stanislava Bártová Koordinátor IMS Daniela Boturová VÝKONNÝ ředitel Ivo Dostál MARKETINGOVÝ útvar PERSONÁLNÍ útvar PROVOZNÍ útvar FINANČNÍ útvar OBCHODNÍ útvar IT útvar ZDENĚK NOVÁK daniela kmochová Oldřich Rutar Jana Antonová Matěj Bárta Libor Braun OBCHODNÍ útvar čr & sr Kateřina Sochorová OBCHODNÍ útvar zahraničí eran liron

10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 19 Společenská odpovědnost Tým pro vedení CSR 22 Management CSR dokumentů a záznamů 24 Dokumenty týkající se CSR 25 Zainteresované skupiny / stakeholders 26 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám 30 Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi 31

11 20 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 21 Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet i na sociální a ekologické zájmy: včlenit sociální a ekologické aspekty do činností, které směřují k tvorbě zisku. Na společenské odpovědnosti se přičemž podílejí i zainteresované strany podniku, tzv. stakeholdeři. Dobrovolné odpovědné chování naší společnosti stojí na třech pilířích: oblasti workplace, marketplace a životního prostředí. Marketplace Součástí naší firemní strategie jsou odpovědné vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i ostatními partnery, které se firma snaží zapojovat do své CSR. Veškeré aktivity přičemž směřují k udržení dlouhodobých vzhahů s nimi. Priority strategie vycházejí z etického kodexu společnosti, který respektuje morální i zákonem dané zásady. Workplace Jsme si vědomi toho, že největší hodnotu společnosti tvoří zaměstnanci a proto se snažíme nabídnout co nejlepší podmínky pro výkon jejich práce a celkovou spokojenost. V rámci společenské odpovědnosti nabízíme každoročně více než 300 pracovních míst pro handicapované občany. Spolupracujeme i s veřejně prospěšnými partnery v oblasti workplace, např. s vysokými školami. Životní prostředí Firma si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a snaží se do ní aktivně zapojovat i nad rámec svých zákonných povinností. Svou podnikatelskou činnost vykonává tak, aby chránila přírodní zdroje a co nejméně zatěžovala životní prostředí.

12 22 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 23 Mgr. Stanislava Bártová představitel vedení pro IMS t ý m pro vedení csr Daniela Boturová IMS koordinátorka Zdeněk Novák ředitel marketingového oddělení Jakub Sochorec zástupce ředitelky HR oddělení Dne byl Představitelem vedení pro CSR v M2C jmenován nový tým pro CSR, jehož hlavním úkolem je vedení a sledování dokumentace týkající se Corporate social responsibility - Společenské odpovědnosti společnosti M2C. Tým má na starosti i rozvoj CSR strategie, politiky a cílů společnosti M2C. a v rámci své odpovědnosti podporu podnikání společnosti podle zásad CSR. Tým se podílí na vypracování závěrečné zprávy.

13 24 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 25 Management CSR dokumentů a záznamů Společnost má vypracované a zavedené postupy pro řízení všech používaných druhů dokumentů interního i externího původu. Jde o jejich tvorbu, schvalování, přezkoumávání, identifikaci, archivaci, aktualizaci a veškeré další související náležitosti. Zaměstnanci, kteří při své práci s dokumenty pracují, je mají v aktuální verzi k dispozici na firemním intranetu. Tvorba odkazů a odpovědnost za aktuálnost dokumentace je pouze v kompetenci Koordinátora IMS. Tento systém umožňuje: Jednoduchý přehled o stavu dokumentace v organizaci rychlý přístup pracovníkům k požadovanému dokumentu nebo formuláři Otevření vždy jen aktuální verze dokumentu Řízenou dokumentací se v organizaci M2C rozumí: Příručky, politiky Organizační řády Dokumentované postupy Pracovní postupy Formuláře Projekty, poptávky, nabídky, certifikáty, prohlášení o shodě Externí dokumentace: zákoníky, normy, vyhlášky a nařízení vlády Řízení zabezpečuje, že dokumenty: jsou před vydáním schváleny jsou pravidelně přezkoumány a aktualizovány mají zajištěnou identifikaci změn a aktuálního stavu jsou dostupné v místech používání jsou trvale čitelné a snadno identifikovatelné dokumenty externího původu mají zajištěnou identifikaci a dostupnost Společnost má vytvořeny a udržovány záznamy, aby mohly být poskytnuty důkazy o shodě s požadavky všech zavedených systémů a efektivním fungováním IMS. Současně je vypracován dokumentovaný postup pro jejich identifikaci, ukládání, ochranu, vyhledávání, zpřístupnění, archivaci a likvidaci. Dokumenty týkající se CSR HS Společenská odpovědnost HS Personalistika HS BOZP HS Správa IMS/Řízení dokumentů a záznamů HS Ochrana životního oprostředí DP Společenská odpovědnost/dary a sponzorské příspěvky/marketingové chování a použití reklamy/strategie eliminace rizik spojených s korupcí DP Interní audit a NO D Etický kodex pracovníka společnosti M2C D Kodex etického nákupu zboží a služeb D Centrální Pracovní řád D Ochrana osobních dat D Zásady hodnocení dodavatelů D Plán auditů pro daný rok D Cíle, akční plán pro daný rok D Jmenování teamu pro CSR D Spolupráce s dodavateli lidských zdrojů Z Zpráva z IA dle SA 8000:2008 Z Přezkoumání systému CSR vedením

14 26 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 27 Zainteresované skupiny/stakeholders Protože při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy, pak společnost tuto důvěru získává tím, že se soustavně snaží o pochopení očekávání zainteresovaných stran (svých stakeholderů). Jsou to všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod naší společnosti nebo jsou jím ovlivněny. Našimi steakholdery jsou chápáni vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, místní komunita - veřejnost, environmentální neziskové organizace a zástupci státní správy. Uvědomujeme si, že naši zákazníci, klienti a partneři nás nehodnotí pouze podle finančních výsledků či počtu prodaných výrobků a služeb, ale i podle toho, jak jsme ohleduplní ke svému okolí a jak udržitelné je naše podnikání dlouhodobě. V rámci našeho podnikání se chováme seriózně k zákazníkům a partnerům staráme o své pracovníky podporujeme neziskové projekty v oblasti kulturní, sportovní a enviromentální pečujeme o dobré sousedské vztahy chráníme životní prostředí a mnoho dalších, Chceme uspokojovat požadavky nejen svých zákazníků, ale i dalších osob (fyzických i právních), s nimiž při svých aktivitách spolupracujeme například zaměstnanců, dodavatelů a místní komunity. Pozitivně tak budeme působit na celou společnost a usměrňovat svůj vliv na životní prostředí. Včleňujeme zásady společenské odpovědnosti firmy do svého systému řízení. Dle implementované normy ISO 9001 máme povinnost hledat neustále příležitosti ke zlepšování. CSR takovou příležitostí rozhodně je. Nejde nevyužít dosavadní výsledky v rozvoji systému a přitom opomenout zásady CSR. Každý zaměstnanec přijal a dodržuje Etický kodex pracovníka společnosti M2C, jedním z jeho základních bodů je nepřijímání a neposkytování úplatků směrem k zaměstnancům, dodavatelům i zákazníkům a odmítání korupčního jednání. Naší úlohou je řídit naše podnikání a s ním související činnosti prostřednictvím transparentního etického chování, a i proto jsme v r přijali principy a hodnoty vycházející z kodexu koalice elektrotechnického průmyslu Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) pro dodavatelský řetězec (http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/). Kodex stanovuje zásady z oblasti BOZP, pracovních podmínek, životního prostředí a etického jednání v rámci podnikání, a to nad legislativní rámec. Pro své dodavatele jsme připravili s jeho požadavky korespondující kodex etického nákupu zboží a služeb. D-Kodex etického nákupu (dále jen Kodex) odráží principy podnikání obchodních společností holdingu Mark2 Corporation a prosazuje, aby i v naší dodavatelské síti byly zajištěny bezpečné a řádné pracovní podmínky, odpovědnost za sociální otázky a otázky týkající se přístupu k životnímu prostředí a etice podnikání. Vzhledem k tomu, že od všech našich dodavatelů očekáváme dodržování veškerých právních předpisů, vyhlášek a norem ve všech zemích, kde působí, požadujeme, aby Kodex etického nákupu plně akceptovali a současně jím stanovené zásady sami aplikovali.

15 28 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 29 primární stakeholders Zainteresované strany (Stakeholders) 0čekávání od společnosti M2C Strategie Indikátory vlastníci zisk dodržování veškerých níže uváděných zásad ekonomické výsledky společnosti růst hodnoty společnosti transparentnost výroční zpráva zákazníci kvalitní služby a produkty služby jsou poskytovány v souladu se smluvními vztahy množství uzavřených obchodních případů přiměřená cena průběžný a pravidelný průzkum zákaznické spokojenosti počet předčasně ukončených smluvních vztahů poprodejní servis počet reklamací vlastníci 30 % obchodní partneři 9 % státní správa 5 % kultura vystupování výsledky průzkumu zákaznické spokojenosti orientace na zákazníka cash flow obchodní partneři kvalita smluv a jednání udržování dlouhodobých vztahů množství nově uzavřených obchodních případů dodavatelé včasné plnění závazků dodržování lhůt počet reklamací dlouhodobé vztahy cash flow dodržování Kodexu etického nákupu zaměstnanci přiměřená mzda dlouhodobé pracovní smlouvy - jistota zaměstnání fluktuace zaměstnanců neziskové organizace 8,5 % nefinanční benefity transparentní a motivující systém odměňování počet absolvovaných školení dobré pracovní podmínky tréninkový a rozvojový program pro zaměstnance míra růstu reálných mezd profesní růst a vzdělávání pravidelné setkávání pracovních týmů výsledky průzkumu spokojenosti pracovníků work-life balance (sladění osobního pořádání neformálních firemních akcí a profesního života) průběžný a pravidelný průzkum spokojenosti pracovníků veřejnost 5,5 % zaměstnanci 22 % (analýza morálky sociálního klimatu) dodržování lidských práv bezpečnost práce pohovory - analýza stresové zátěže zaměstnanců a její snižování respekt k jednotlivci zákazníci 20% místní komunita finanční a materiální podpora závazek přispívat na dobročinné účely - firemní filantropie výška příspěvku na dobročinné projekty neziskové organizace veřejnost získání know how od firemních dobrovolníků účast na lokálních sportovních projektech - sponzoring míra zapojení zaměstnanců do CSR aktivit (zlepšování kvality života společnosti) věnování pozornosti minoritám životní prostředí ekologické produkty a služby vést transparentní odpadové hospodářství množství vyprodukovaného odpadu Procentuální vyjádření priorit určení relevantních zainteresovaných stran minimální zátěž živ. prostředí snižování spotřeby elektrické energie graf snižování spotřeby elektrické energie třídění odpadu, recyklace míra recyklace odpadů snižování carbon foot státní správa, finanční instituce plnění legislativních předpisů chování v souladu s legislativními předpisy bezdlužnost List stakeholderského plánování (stakeholders planning sheet) dodržování zákonů chování v souladu s platnými zákony bezúhonnost platby státu - daně dodržování lhůt splatnosti

16 30 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 31 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi Pro komunikaci CSR směrem k zaměstnancům je využíváno firemního magazínu, firemních newsletterů a intranetu, veřejnosti prostřednictvím webových stránek médií a osobních setkání. O komunikaci se zaměstnanci starají regionální admin manažerky, které pravidelně informují pracovníky o aktuálním dění ve společnosti. Dodavatelům je před započetím dlouhodobější spolupráce zasílán D-Kodex etického nákupu. Provázání činností spojených s CSR je realizováno tak, že v souvislosti s přijatými cíli a plánem sebezlepšování, jsou plněny dané úkoly. Je zde snaha o neustálé vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Důležitým bodem je skutečnost, že nedílnou součástí firmy je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při realizaci aktivit v oblasti workplace spolupracujeme s vysokými školami oborově zaměřenými, kdy studentům nabízíme konzultace absolventských prací a dále jim poskytujeme možnost pracovní stáže, přičemž většina z nich u nás zůstává i po ukončení praxe jako řádný zaměstnanec. Dlouhodobě také spolupracujeme s Žilinskou universitou na programu Erasmus praktické stáže a i v tomto případě se někteří absolventi vracejí do naší společnosti jako kmenoví zaměstnanci. V roce 2014 jsme navázali spolupráci se střední školou v Pradubicích, zaměřenou na absolventy v oblasti facility, kteří u nás již úspěšně prošli povinnou praxí a nejlepším z nich je nabídnuto dlouhodobé uplatnění po ukončení školy.

17 MARKETPLACE 33 MARKETPLACE Naši zákazníci 34 Naši dodavatelé 35 Široká veřejnost 36 Sport 42 Kultura 43 Akademická půda 44 Ekonomika 45 Obrat 45 Cíle v oblasti Marketplace pro r Veřejnost 47 Kultura 47 Sport 47 Akademická půda 47

18 34 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 35 NAŠI ZÁKAZNÍCI NAŠI DODAVATELÉ Vedení společnosti se snaží o neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků, konkrétně jde o osobní pohovory se zákazníky, provozování firemních internetových stránek - aktuální informace o nabízených produktech a službách (www.m2c.eu), zajišťování reklamních a propagačních předmětů pro stálé zákazníky, poskytování informací o produktu prostřednictvím tištěných propagačních materiálů a katalogu služeb, pravidelné pořádání firemních akcí, kde dochází k přímému setkávání se zákazníky, každoroční obesílání stálých zákazníků s přáním k Novému roku. Vždy se snažíme najít optimální řešení pro naše zákazníky, a to poskytováním kvalitních produktů a služeb. K monitoringu spokojenosti zákazníků využívá společnost on line provozní modul dostupný z webových stránek společenosti a také pravidelná setkání managementu společnosti s klienty, které jsou následně vyhodnocovány. Stížnosti klientů řeší primárně Provozní útvar. Všechny stížnosti byly operativně řešeny, a týkaly se především nespokojenosti klientů s plněným konkrétních úkolů jednotlivých zaměstnanců společnosti. Společnost ctí princip spolehlivosti dodavatele, který je stejně náročný jako nároky zákazníka na nás. Přestože ctíme princip loajality vůči stálým partnerům, pravidelně oslovujeme všechny dodavatele za účelem revize stávající spolupráce. Výsledkem těchto jednání je potom prodloužení spolupráce nebo výběrové řízení. Transparentnost výběrového řízení je zajištěna několika úrovněmi kontroly jak zadávací dokumentace, podaných nabídek i samotného vyhodnocení. Odborným garantem je zadavatel výběrového řízení, od kterého přichází samotná požadavek na nákup, celý proces administruje pracovník nákupu, který garantem regulérního průběhu výběrového řízení. O výsledku rozhoduje potom komise složená ze zástupců managementu několika útvarů společnosti zvolených tak, aby byla zachována jak odborná způsobilost tak nezávislost celé komise. Podmínkou pro objektivní, komplexní, ale přitom efektivní hodnocení je vytvoření souboru kritérií s dostatečnou vypovídací schopností, která zhodnotí nejen vlastní parametry produktu, ale zahrne i naplnění požadavků, které souvisí s celým procesem realizace nákupu. Tato kritéria slouží organizaci k efektivnímu řízení vztahů s dodavateli, včetně hodnocení a výběru nejvhodnějšího dodavatele. Každoroční hodnocení dodavatele je jedním z podkladů pro revizi dlouhodobých i krátkodobých obchodních vztahů, kdy díky němu organizace dokáže odhalit skutečnost, že spolupráce s dodavatelem nefunguje ještě před tím, než podle směrnic nastane povinnost opakovat výběrové řízení. Na základě těchto zjištění jsou podniknuty kroky k nápravě fungování spolupráce, v případě neúspěchu je potom realizováno výběrové řízení. Kritéria pro hodnocení dodavatelů jsou definována v dokumentovaných postupech Nákup a interní facility management a Spolupráce s dodavateli lidských zdrojů.

19 36 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 37 ŠIROKÁ VEŘEJNOST M2C Foundation Hlavním a především dlouhodobým projektem vůči široké veřejnosti a akademické půdy v jednom je založení nadačního fond M2C Foundation. Nadační fond M2C Foundation má za úkol podporovat studenty vysokých škol při vývoji nových technologií pro potřebné. Vznikl v úzké spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Vždy dvakrát za rok vybere fond vhodný projekt a vyhlásí soutěž pro studentské týmy. Tým, který předloží nejlepší řešení vyhrává finanční odměnu. Ostatní přihlášené týmy obdrží ceny od partnerů a možnost stáží v komerčním sektoru. Založení fondu má následující cíle:: Podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a udělení ocenění za zásluhy při studiích Díky novým studenty vytvořeným technologiím podpora neziskových organizací Podpora vývoje inovací v rámci společnosti a její bezpečnosti Zhodnocení práce studentů komplexně pomáhá uplatnění projektů Pro start projektu byla vybrána organizace Pink Crocodile. Jedná se o školku s anglickou výukou, která integruje děti s postižením spolu s dětmi zdravými. Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství byli osloveni a motivováni k vytvoření webové aplikace, která dětem pomůže s výukou. Mobilní aplikace M2C HELP Mobilní aplikace M2C HELP byla koncipována jako součást projektu Bezpečná cesta. M2C HELP je jednoduchý multifunkční komunikační nástroj, který umožňuje snadnou a rychlou komunikaci při řešení složitých nebo nebezpečných situací. Mobilní aplikace speciálně vyvinutá pro pomoc v krizových situacích, ale i pro každodenní komunikaci Pouhým jedním stiskem odešle fotografii, krátkou zprávu, GPS polohu i kontaktuje dispečink. Aplikace je napojená na nehodovou službu Určena pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované Měsíc v růžové Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu a právě tomuto tématu byla věnována charitativní akce neziskové organizace Mamma Help s názvem Měsíc v růžové, které M2C zajistilo organizaci. V sobotu 25. října 2014 přišly tuto akci do pražského obchodního centra Letňany podpořit slavné osobnosti jako Ewa Farná, Hana Křížková, Regina Rázlová, Olga Lounová a další. O týden později pak Měsíc v růžové zakončil na slavnostní akci v Letňanech Václav Neckář svým koncertem.tým M2C měl tu čest se významným hostům starat o bezpečnost.

20 38 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 39 Pes pomocník V sobotu proběhla na střeše obchodního centra HARFA v řadě již druhá akce na téma Pes pomocník. Společnost M2C zde vystupovala jako spoluorganizátor a především dohlížela na bezpečnost celé akce. Návštěvníci mohli vidět, jak se pejsci cvičí a co všechno umí. Ukázka byla rozdělená do 4 okruhů. První oblastí bylo tzv. Agility, tedy dráha s překážkami pro psi. V druhé části ukázali psi, jaké zajímavé triky a povely jsou schopni se naučit. Následně se předvedli cvičitelé spolu se psi, kteří jsou zařazeni a speciálně vycvičeni pro policii a další bezpečnostní složky. V posledním bloku se mohli návštěvníci přijít podívat na plemena, která se specializují na pomoc nemocným. Po celou dobu akce byli k dispozici profesionální cvičitelé a veterináři, kteří radili dospělým i dětem, jak si vybrat a vycvičit svého čtyřnohého kamaráda. Pálení čarodějnic Každoroční pálení čarodějnic se odehrálo ve středu na střeše obchodního centra Galerie HARFA. Sletu se zúčastnili nejenom malé čarodějky, ale i malí kouzelníci. Vše se totiž neslo v duchu ságy Harry Potter. Soutěžilo se o věcné ceny, za účasti ostrahy se opékaly buřty na bezpečných ohních, a samozřejmě nechyběl ani malý Harry, který zde předváděl své čáry. M2C se postaralo tentokrát nejen o bezpečnost celé akce, ale i o produkční část organizace.

21 40 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 41 Linka Ztracené dítě Linka Ztracené dítě zdarma a nonstop zdarma a nonstop Bojíš se? Jsme tu, abychom ti pomohli. Ubližují ti. Jsme tu, abychom vám pomohli. Máte strach o dítě? Hrozí ti nebezpečí. Druhý rodič dítě unesl. Ubližují mu. Máš všeho dost. Chceš zmizet. Využívají tě. Zneužívají ho. Hrozí mu nebezpečí. Plánuješ útěk. Obtěžují tě. Nevrátilo se domů. Je pohřešované. Pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy, veřejnost. Pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy, veřejnost. Projekt linka v ČR je podporován z programu Daphne Evropské Unie Registrovaná sociální služba podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace MHMP č /14 Součást celoevropské sítě linek Spolupráce se zahraničními pracovišti v případech s mezinárodním přesahem. Projekt linka v ČR je podporován z programu Daphne Evropské Unie Registrovaná sociální služba podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace MHMP č /14 Součást celoevropské sítě linek Spolupráce se zahraničními pracovišti v případech s mezinárodním přesahem. Edukativně bezpečnostní akce pro zaměstnance Mondi Štětí Ve čtvrtek připravilo Mondi Štětí pro své zaměstnance edukativně-bezpečnostní akci MADD a M2C byla součástí. V průběhu dne předávala M2C na svém stánku informace o tom, jaké přístroje si opatřit pro zabezpečení bytu či domu, dětem rozdávala reflexní bezpečnostní náramky a pro zaměstnance zorganizovala doprovodný program ve formě ukázek thai boxu či juda. I díky počasí se akce perfektně vyvedla a všichni se již těší na další ročník. Podpora projektu - Linka bezpečí Ve dnech 22. a se v Praze na Nám. Míru k příležitosti mezinárodního dne pohřešovaných a ztracených dětí rozdávaly letáčky s důležitými informacemi k problematice pohřešovaných dětí, budou k dispozici náramky pro děti a další materiály související s tématem. Všechny děti, jejich bezpečí, jejich pocity a navazující poradenství těm, co se cítí v nebezpečí by mělo být pro nás všechny výzvou. Proto se společnost M2C zapojila v letošním roce do projektu, který je primárně založen na poskytování pomoci, poradenství, podpory a péče rodinám pohřešovaných a ztracených dětí a všem, kterých se tato problematika týká.

22 42 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 43 SPORT KULTURA Toi Toi Cup Velká cena města Kolína v Cyklokrosu ČT Author Cup 18. ročník závodu horských kol v Josefově Dole Lhotecká cyklotřicítka Zajištění ostrahy na cyklozávodě Český pohár horských kol 2014 Třetí závod českého poháru v Kutné Hoře Mezi účastníky i závodníci z olympijských her v Londýně Zajištění ostrahy a věcných cen Partner filmu Fotograf Společnost M2C je partnerem nového filmu režisérky Ireny Pavláskové s názvem Fotograf. Snímek je inspirován osudy známého českého fotografa Jana Saudka. Postavu kontroverzního umělce filmově ztvárnil populární herec Karel Roden.

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy 3 5 1. Ekonomika (EM) 7 1.1 Management

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 O Zprávě 1. O Zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj jsou pro nás klíčoví 1.O Zprávě Cílem této zprávy je poskytnou všem zainteresovaným Skupinám

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více