NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014"

Transkript

1 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r ze dne

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová Představitel vedení pro IMS Spolupracovali: 4. Daniela Boturová IMS koordinátorka 5. Jakub Sochorec Zástupce ředitelky oddělení HR 6. Zdeněk Novák Ředitel oddělení marketingu

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 OBSAH 1. Základní údaje o společnosti 4. Workplace Interní audit 2. Společenská odpovědnost 5. Etické podnikání Záznamy CSR 3. Marketplace 6. Životní prostředí 1. Základní údaje o společnosti 9 Osoby ovládané v ČR 9 Druh poskytovaných služeb 13 Vize 15 Organizační struktura Společenská odpovědnost 21 Tým pro vedení CSR + přidat foto 22 Management CSR dokumentů a záznamů 24 Dokumenty týkající se CSR 26 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám 30 Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi Marketplace 33 Naši zákazníci 34 Naši dodavatelé 35 Široká veřejnost 36 Sport 42 Kultura 43 Akademická půda 44 Ekonomika 45 Obrat 45 Cíle v oblasti Marketplace pro r Veřejnost 47 Kultura 47 Sport 47 Akademická půda Workplace 49 Naši lidé 50 Aspekty HR 52 Rovnocenné odměňování mužů a žen 53 Profesní rozvoj a vzdělávání 54 Výcvik pracovníků 55 Výcvik pracovníků - CSR a týmová práce 55 Rovnováha a zdraví 56 Pracovní prostředí 56 Spokojenost pracovníků aktuální průzkum, grafy 56 Cíle oblasti Workplace pro rok Etické podnikání 59 Dodržování lidských práv a postupy proti neetickému jednání Životní prostředí 63 Elektroodpad 64 Obaly 64 Třídění odpadu 64 Zelená firma 65 Ekologie a služby společnosti M2C 65 Snižování uhlíkové stopy 65 Měření údajů 66 Cíle ochrany ŽP pro rok Interní audit r Záznamy CSR 69

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 7 O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti 9 Osoby ovládané 9 Historie 10 Druh poskytovaných služeb 13 Vize 15 Organizační struktura 16

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Telefon: pro podněty: www stránky: Mateřskou společnosti všech společností tvořící nadnárodní skupinu Mark2 Corporation Group (dále jen M2C) je Mark2 Corporation Investment SE IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662/23, PSČ Osoby ovládané v ČR Mark2 Corporation Czech, a.s. IČ: se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 23/č.p.1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5692 Jediný akcionář: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Facility a.s. IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662/23, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Jediný akcionář: Mark2 Corporation Czech, a.s. Mark2 Corporation Tourist s.r.o. IČ: Se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 21/1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Jediný společník: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Logistic s.r.o. IČ: Se sídlem: Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1662, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Jediný společník: Mark2 Corporation Investment SE Mark2 Corporation Transport a.s IČ: Se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 1662/23, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Jediný akcionář: Mark2 Corporation Investment SE

6 10 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 historie SPOLEČNOSTI 1992 Založení společnosti pořadatelská agentura. První zakázka Státní opera Praha 2009 Založení divize správy historických památek 1998 Založena akciová společnost 2010 Překročení obratu 1 mld. Kč Rusko Česká republika Polsko Slovensko Maďarsko Rumunsko Založení divize bezpečnostních technolgií Založena pobočka na Slovensku Překročení 100 mil. Kč ročního obratu Zařazena mezi 100 TOP nejlepších firem republiky uděluje Comenius Významná expanze do zahraničí Proběhl rebranding společnosti. Zařazena mezi 100 TOP nejlepších firem republiky uděluje Comenius Bulharsko Turecko 2007 Založení divize Facility managemntu 2014 MARK2 CORPORATION CZECH A.S. Společnost zaměstnává více než 4000 zaměstnanců, opět byla zařazena mezi TOP 100 nejlepších firem republiky uděluje Comenius

7 C S R Z PRÁVA 12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE FACILITY MANAGEMENT INTEGROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY bezpečnostní audit bezpečnostní management Business Continuity Management ostraha a recepční služby specializované bezpečnostní služby bezpečnostní technologie PO a BOZP školení bezpečnostních pracovníků pult centrální ochrany (PCO) ostatní doplňkové produkty DISPEČINK INTEGROVANÝCH SLUŽEB management projektů správa a údržba kompletní bezpečnostní politika revize a odborné prohlídky úklidové služby administrativa a podpůrné služby energetické služby odpadové hospodářství školení, konzultace projekční a stavební práce IT management letní a zimní údržba Vzdálený monitoring a řízení provozních technologií Vzdálený monitoring a řízení bezpečnostních technologií Helpdesk 24/7 TECHNOLOGIE Analýza dat NÁŠ SOFTWARE M2.C LOG bezpečnostně-logistický software M2.C FACILITY (CAFM Computer Aided Facility Management) M2.C SUPPORT online provozně-kontrolní software M2.C CHECK online kontrola docházky M2.C HELP mobilní aplikace M2.C E-learning kamerové systémy poplachové zabezpečovací a tísňové systémy systémy požární signalizace elektronické přístupové a docházkové systémy ochrana perimetru detekční zařízení turnikety a závory mechanické zabezpečení OSTATNÍ SLUŽBY A PRODUKTY promo a event management správa pohledávek projekt nemocenská ochrana duševního vlastnictví STATISTICKÉ ÚDAJE VÝVOJ OBRATU VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ D R U H P O S K Y T O V A N ý ch SLUŽEB M2C působí v prestižních objektech s nadstandardní společenskou úrovní, administrativních komplexech či hotelech. Své služby poskytuje také klientům z řad obchodně-společenských a zábavních center, retailu či moderních průmyslových komplexů. Zákazníky jsou čeští a zahraniční investoři, kteří poptávají vysokou míru profesionality a kladou velký důraz na transparentní a morální vystupování a jednání svých partnerů. Komplexnost našich služeb je založena na znalostech bezpečnostní logistiky, kombinaci technologií a fyzické ostrahy i na propracovaném integrovaném facility managementu. 13

8 14 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 15 VIZE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Vizí naší společnosti je specializovat se na realizaci služeb pro zákazníka náročného rozsahem, strukturou či kvalitou svých požadavků, vycházejících z bezpečnostních rizik a jiných potřeb, na které naše společnost navrhuje řešení v podobě sofistikovaných komplexních bezpečnostních systémů. Budujeme moderní dynamickou společnost, která vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky za cenu odpovídající kvalitě poskytovaných služeb. Naše know-how je podporováno akademickou obcí, což nám umožňuje nabízet nejmodernější řešení na trhu, a tím se odlišit od konkurence. Jsme sociálně odpovědnou firmou. Odmítáme korupci, máme transparentní vlastnickou strukturu a zaměřujeme se na zákazníky. Naše produkty přináší zákazníkům přidanou hodnotu, a tím umožňujeme zhodnocení jejich vlastních investic. Se svými odběrateli i dodavateli vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy. Zaměstnanci naší společnosti se řídí jasně definovaným etickým kodexem, platnou legislativou v zemích, kde působíme, a UK Bribery Act Jsme apolitická organizace. Neposkytujeme žádné politické dary či příspěvky, nesponzorujemem jakoukoliv formou žádné politické strany a nevynakládákě finannčí prostředky na politické účely či na podporu jednotlivých kandidátů.

9 16 CSR ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE 17 organizační struktura SPOLEČNOSTI r Generální manažer Představitel vedení pro IMS Matěj Bárta Stanislava Bártová Koordinátor IMS Daniela Boturová VÝKONNÝ ředitel Ivo Dostál MARKETINGOVÝ útvar PERSONÁLNÍ útvar PROVOZNÍ útvar FINANČNÍ útvar OBCHODNÍ útvar IT útvar ZDENĚK NOVÁK daniela kmochová Oldřich Rutar Jana Antonová Matěj Bárta Libor Braun OBCHODNÍ útvar čr & sr Kateřina Sochorová OBCHODNÍ útvar zahraničí eran liron

10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 19 Společenská odpovědnost Tým pro vedení CSR 22 Management CSR dokumentů a záznamů 24 Dokumenty týkající se CSR 25 Zainteresované skupiny / stakeholders 26 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám 30 Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi 31

11 20 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 21 Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet i na sociální a ekologické zájmy: včlenit sociální a ekologické aspekty do činností, které směřují k tvorbě zisku. Na společenské odpovědnosti se přičemž podílejí i zainteresované strany podniku, tzv. stakeholdeři. Dobrovolné odpovědné chování naší společnosti stojí na třech pilířích: oblasti workplace, marketplace a životního prostředí. Marketplace Součástí naší firemní strategie jsou odpovědné vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci i ostatními partnery, které se firma snaží zapojovat do své CSR. Veškeré aktivity přičemž směřují k udržení dlouhodobých vzhahů s nimi. Priority strategie vycházejí z etického kodexu společnosti, který respektuje morální i zákonem dané zásady. Workplace Jsme si vědomi toho, že největší hodnotu společnosti tvoří zaměstnanci a proto se snažíme nabídnout co nejlepší podmínky pro výkon jejich práce a celkovou spokojenost. V rámci společenské odpovědnosti nabízíme každoročně více než 300 pracovních míst pro handicapované občany. Spolupracujeme i s veřejně prospěšnými partnery v oblasti workplace, např. s vysokými školami. Životní prostředí Firma si uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a snaží se do ní aktivně zapojovat i nad rámec svých zákonných povinností. Svou podnikatelskou činnost vykonává tak, aby chránila přírodní zdroje a co nejméně zatěžovala životní prostředí.

12 22 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 23 Mgr. Stanislava Bártová představitel vedení pro IMS t ý m pro vedení csr Daniela Boturová IMS koordinátorka Zdeněk Novák ředitel marketingového oddělení Jakub Sochorec zástupce ředitelky HR oddělení Dne byl Představitelem vedení pro CSR v M2C jmenován nový tým pro CSR, jehož hlavním úkolem je vedení a sledování dokumentace týkající se Corporate social responsibility - Společenské odpovědnosti společnosti M2C. Tým má na starosti i rozvoj CSR strategie, politiky a cílů společnosti M2C. a v rámci své odpovědnosti podporu podnikání společnosti podle zásad CSR. Tým se podílí na vypracování závěrečné zprávy.

13 24 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 25 Management CSR dokumentů a záznamů Společnost má vypracované a zavedené postupy pro řízení všech používaných druhů dokumentů interního i externího původu. Jde o jejich tvorbu, schvalování, přezkoumávání, identifikaci, archivaci, aktualizaci a veškeré další související náležitosti. Zaměstnanci, kteří při své práci s dokumenty pracují, je mají v aktuální verzi k dispozici na firemním intranetu. Tvorba odkazů a odpovědnost za aktuálnost dokumentace je pouze v kompetenci Koordinátora IMS. Tento systém umožňuje: Jednoduchý přehled o stavu dokumentace v organizaci rychlý přístup pracovníkům k požadovanému dokumentu nebo formuláři Otevření vždy jen aktuální verze dokumentu Řízenou dokumentací se v organizaci M2C rozumí: Příručky, politiky Organizační řády Dokumentované postupy Pracovní postupy Formuláře Projekty, poptávky, nabídky, certifikáty, prohlášení o shodě Externí dokumentace: zákoníky, normy, vyhlášky a nařízení vlády Řízení zabezpečuje, že dokumenty: jsou před vydáním schváleny jsou pravidelně přezkoumány a aktualizovány mají zajištěnou identifikaci změn a aktuálního stavu jsou dostupné v místech používání jsou trvale čitelné a snadno identifikovatelné dokumenty externího původu mají zajištěnou identifikaci a dostupnost Společnost má vytvořeny a udržovány záznamy, aby mohly být poskytnuty důkazy o shodě s požadavky všech zavedených systémů a efektivním fungováním IMS. Současně je vypracován dokumentovaný postup pro jejich identifikaci, ukládání, ochranu, vyhledávání, zpřístupnění, archivaci a likvidaci. Dokumenty týkající se CSR HS Společenská odpovědnost HS Personalistika HS BOZP HS Správa IMS/Řízení dokumentů a záznamů HS Ochrana životního oprostředí DP Společenská odpovědnost/dary a sponzorské příspěvky/marketingové chování a použití reklamy/strategie eliminace rizik spojených s korupcí DP Interní audit a NO D Etický kodex pracovníka společnosti M2C D Kodex etického nákupu zboží a služeb D Centrální Pracovní řád D Ochrana osobních dat D Zásady hodnocení dodavatelů D Plán auditů pro daný rok D Cíle, akční plán pro daný rok D Jmenování teamu pro CSR D Spolupráce s dodavateli lidských zdrojů Z Zpráva z IA dle SA 8000:2008 Z Přezkoumání systému CSR vedením

14 26 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 27 Zainteresované skupiny/stakeholders Protože při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy, pak společnost tuto důvěru získává tím, že se soustavně snaží o pochopení očekávání zainteresovaných stran (svých stakeholderů). Jsou to všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod naší společnosti nebo jsou jím ovlivněny. Našimi steakholdery jsou chápáni vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, místní komunita - veřejnost, environmentální neziskové organizace a zástupci státní správy. Uvědomujeme si, že naši zákazníci, klienti a partneři nás nehodnotí pouze podle finančních výsledků či počtu prodaných výrobků a služeb, ale i podle toho, jak jsme ohleduplní ke svému okolí a jak udržitelné je naše podnikání dlouhodobě. V rámci našeho podnikání se chováme seriózně k zákazníkům a partnerům staráme o své pracovníky podporujeme neziskové projekty v oblasti kulturní, sportovní a enviromentální pečujeme o dobré sousedské vztahy chráníme životní prostředí a mnoho dalších, Chceme uspokojovat požadavky nejen svých zákazníků, ale i dalších osob (fyzických i právních), s nimiž při svých aktivitách spolupracujeme například zaměstnanců, dodavatelů a místní komunity. Pozitivně tak budeme působit na celou společnost a usměrňovat svůj vliv na životní prostředí. Včleňujeme zásady společenské odpovědnosti firmy do svého systému řízení. Dle implementované normy ISO 9001 máme povinnost hledat neustále příležitosti ke zlepšování. CSR takovou příležitostí rozhodně je. Nejde nevyužít dosavadní výsledky v rozvoji systému a přitom opomenout zásady CSR. Každý zaměstnanec přijal a dodržuje Etický kodex pracovníka společnosti M2C, jedním z jeho základních bodů je nepřijímání a neposkytování úplatků směrem k zaměstnancům, dodavatelům i zákazníkům a odmítání korupčního jednání. Naší úlohou je řídit naše podnikání a s ním související činnosti prostřednictvím transparentního etického chování, a i proto jsme v r přijali principy a hodnoty vycházející z kodexu koalice elektrotechnického průmyslu Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) pro dodavatelský řetězec (http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/). Kodex stanovuje zásady z oblasti BOZP, pracovních podmínek, životního prostředí a etického jednání v rámci podnikání, a to nad legislativní rámec. Pro své dodavatele jsme připravili s jeho požadavky korespondující kodex etického nákupu zboží a služeb. D-Kodex etického nákupu (dále jen Kodex) odráží principy podnikání obchodních společností holdingu Mark2 Corporation a prosazuje, aby i v naší dodavatelské síti byly zajištěny bezpečné a řádné pracovní podmínky, odpovědnost za sociální otázky a otázky týkající se přístupu k životnímu prostředí a etice podnikání. Vzhledem k tomu, že od všech našich dodavatelů očekáváme dodržování veškerých právních předpisů, vyhlášek a norem ve všech zemích, kde působí, požadujeme, aby Kodex etického nákupu plně akceptovali a současně jím stanovené zásady sami aplikovali.

15 28 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 29 primární stakeholders Zainteresované strany (Stakeholders) 0čekávání od společnosti M2C Strategie Indikátory vlastníci zisk dodržování veškerých níže uváděných zásad ekonomické výsledky společnosti růst hodnoty společnosti transparentnost výroční zpráva zákazníci kvalitní služby a produkty služby jsou poskytovány v souladu se smluvními vztahy množství uzavřených obchodních případů přiměřená cena průběžný a pravidelný průzkum zákaznické spokojenosti počet předčasně ukončených smluvních vztahů poprodejní servis počet reklamací vlastníci 30 % obchodní partneři 9 % státní správa 5 % kultura vystupování výsledky průzkumu zákaznické spokojenosti orientace na zákazníka cash flow obchodní partneři kvalita smluv a jednání udržování dlouhodobých vztahů množství nově uzavřených obchodních případů dodavatelé včasné plnění závazků dodržování lhůt počet reklamací dlouhodobé vztahy cash flow dodržování Kodexu etického nákupu zaměstnanci přiměřená mzda dlouhodobé pracovní smlouvy - jistota zaměstnání fluktuace zaměstnanců neziskové organizace 8,5 % nefinanční benefity transparentní a motivující systém odměňování počet absolvovaných školení dobré pracovní podmínky tréninkový a rozvojový program pro zaměstnance míra růstu reálných mezd profesní růst a vzdělávání pravidelné setkávání pracovních týmů výsledky průzkumu spokojenosti pracovníků work-life balance (sladění osobního pořádání neformálních firemních akcí a profesního života) průběžný a pravidelný průzkum spokojenosti pracovníků veřejnost 5,5 % zaměstnanci 22 % (analýza morálky sociálního klimatu) dodržování lidských práv bezpečnost práce pohovory - analýza stresové zátěže zaměstnanců a její snižování respekt k jednotlivci zákazníci 20% místní komunita finanční a materiální podpora závazek přispívat na dobročinné účely - firemní filantropie výška příspěvku na dobročinné projekty neziskové organizace veřejnost získání know how od firemních dobrovolníků účast na lokálních sportovních projektech - sponzoring míra zapojení zaměstnanců do CSR aktivit (zlepšování kvality života společnosti) věnování pozornosti minoritám životní prostředí ekologické produkty a služby vést transparentní odpadové hospodářství množství vyprodukovaného odpadu Procentuální vyjádření priorit určení relevantních zainteresovaných stran minimální zátěž živ. prostředí snižování spotřeby elektrické energie graf snižování spotřeby elektrické energie třídění odpadu, recyklace míra recyklace odpadů snižování carbon foot státní správa, finanční instituce plnění legislativních předpisů chování v souladu s legislativními předpisy bezdlužnost List stakeholderského plánování (stakeholders planning sheet) dodržování zákonů chování v souladu s platnými zákony bezúhonnost platby státu - daně dodržování lhůt splatnosti

16 30 CSR ZPRÁVA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 31 Komunikace CSR zainteresovaným skupinám Provázání činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi Pro komunikaci CSR směrem k zaměstnancům je využíváno firemního magazínu, firemních newsletterů a intranetu, veřejnosti prostřednictvím webových stránek médií a osobních setkání. O komunikaci se zaměstnanci starají regionální admin manažerky, které pravidelně informují pracovníky o aktuálním dění ve společnosti. Dodavatelům je před započetím dlouhodobější spolupráce zasílán D-Kodex etického nákupu. Provázání činností spojených s CSR je realizováno tak, že v souvislosti s přijatými cíli a plánem sebezlepšování, jsou plněny dané úkoly. Je zde snaha o neustálé vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Důležitým bodem je skutečnost, že nedílnou součástí firmy je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při realizaci aktivit v oblasti workplace spolupracujeme s vysokými školami oborově zaměřenými, kdy studentům nabízíme konzultace absolventských prací a dále jim poskytujeme možnost pracovní stáže, přičemž většina z nich u nás zůstává i po ukončení praxe jako řádný zaměstnanec. Dlouhodobě také spolupracujeme s Žilinskou universitou na programu Erasmus praktické stáže a i v tomto případě se někteří absolventi vracejí do naší společnosti jako kmenoví zaměstnanci. V roce 2014 jsme navázali spolupráci se střední školou v Pradubicích, zaměřenou na absolventy v oblasti facility, kteří u nás již úspěšně prošli povinnou praxí a nejlepším z nich je nabídnuto dlouhodobé uplatnění po ukončení školy.

17 MARKETPLACE 33 MARKETPLACE Naši zákazníci 34 Naši dodavatelé 35 Široká veřejnost 36 Sport 42 Kultura 43 Akademická půda 44 Ekonomika 45 Obrat 45 Cíle v oblasti Marketplace pro r Veřejnost 47 Kultura 47 Sport 47 Akademická půda 47

18 34 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 35 NAŠI ZÁKAZNÍCI NAŠI DODAVATELÉ Vedení společnosti se snaží o neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků, konkrétně jde o osobní pohovory se zákazníky, provozování firemních internetových stránek - aktuální informace o nabízených produktech a službách (www.m2c.eu), zajišťování reklamních a propagačních předmětů pro stálé zákazníky, poskytování informací o produktu prostřednictvím tištěných propagačních materiálů a katalogu služeb, pravidelné pořádání firemních akcí, kde dochází k přímému setkávání se zákazníky, každoroční obesílání stálých zákazníků s přáním k Novému roku. Vždy se snažíme najít optimální řešení pro naše zákazníky, a to poskytováním kvalitních produktů a služeb. K monitoringu spokojenosti zákazníků využívá společnost on line provozní modul dostupný z webových stránek společenosti a také pravidelná setkání managementu společnosti s klienty, které jsou následně vyhodnocovány. Stížnosti klientů řeší primárně Provozní útvar. Všechny stížnosti byly operativně řešeny, a týkaly se především nespokojenosti klientů s plněným konkrétních úkolů jednotlivých zaměstnanců společnosti. Společnost ctí princip spolehlivosti dodavatele, který je stejně náročný jako nároky zákazníka na nás. Přestože ctíme princip loajality vůči stálým partnerům, pravidelně oslovujeme všechny dodavatele za účelem revize stávající spolupráce. Výsledkem těchto jednání je potom prodloužení spolupráce nebo výběrové řízení. Transparentnost výběrového řízení je zajištěna několika úrovněmi kontroly jak zadávací dokumentace, podaných nabídek i samotného vyhodnocení. Odborným garantem je zadavatel výběrového řízení, od kterého přichází samotná požadavek na nákup, celý proces administruje pracovník nákupu, který garantem regulérního průběhu výběrového řízení. O výsledku rozhoduje potom komise složená ze zástupců managementu několika útvarů společnosti zvolených tak, aby byla zachována jak odborná způsobilost tak nezávislost celé komise. Podmínkou pro objektivní, komplexní, ale přitom efektivní hodnocení je vytvoření souboru kritérií s dostatečnou vypovídací schopností, která zhodnotí nejen vlastní parametry produktu, ale zahrne i naplnění požadavků, které souvisí s celým procesem realizace nákupu. Tato kritéria slouží organizaci k efektivnímu řízení vztahů s dodavateli, včetně hodnocení a výběru nejvhodnějšího dodavatele. Každoroční hodnocení dodavatele je jedním z podkladů pro revizi dlouhodobých i krátkodobých obchodních vztahů, kdy díky němu organizace dokáže odhalit skutečnost, že spolupráce s dodavatelem nefunguje ještě před tím, než podle směrnic nastane povinnost opakovat výběrové řízení. Na základě těchto zjištění jsou podniknuty kroky k nápravě fungování spolupráce, v případě neúspěchu je potom realizováno výběrové řízení. Kritéria pro hodnocení dodavatelů jsou definována v dokumentovaných postupech Nákup a interní facility management a Spolupráce s dodavateli lidských zdrojů.

19 36 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 37 ŠIROKÁ VEŘEJNOST M2C Foundation Hlavním a především dlouhodobým projektem vůči široké veřejnosti a akademické půdy v jednom je založení nadačního fond M2C Foundation. Nadační fond M2C Foundation má za úkol podporovat studenty vysokých škol při vývoji nových technologií pro potřebné. Vznikl v úzké spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Vždy dvakrát za rok vybere fond vhodný projekt a vyhlásí soutěž pro studentské týmy. Tým, který předloží nejlepší řešení vyhrává finanční odměnu. Ostatní přihlášené týmy obdrží ceny od partnerů a možnost stáží v komerčním sektoru. Založení fondu má následující cíle:: Podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a udělení ocenění za zásluhy při studiích Díky novým studenty vytvořeným technologiím podpora neziskových organizací Podpora vývoje inovací v rámci společnosti a její bezpečnosti Zhodnocení práce studentů komplexně pomáhá uplatnění projektů Pro start projektu byla vybrána organizace Pink Crocodile. Jedná se o školku s anglickou výukou, která integruje děti s postižením spolu s dětmi zdravými. Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství byli osloveni a motivováni k vytvoření webové aplikace, která dětem pomůže s výukou. Mobilní aplikace M2C HELP Mobilní aplikace M2C HELP byla koncipována jako součást projektu Bezpečná cesta. M2C HELP je jednoduchý multifunkční komunikační nástroj, který umožňuje snadnou a rychlou komunikaci při řešení složitých nebo nebezpečných situací. Mobilní aplikace speciálně vyvinutá pro pomoc v krizových situacích, ale i pro každodenní komunikaci Pouhým jedním stiskem odešle fotografii, krátkou zprávu, GPS polohu i kontaktuje dispečink. Aplikace je napojená na nehodovou službu Určena pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované Měsíc v růžové Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu a právě tomuto tématu byla věnována charitativní akce neziskové organizace Mamma Help s názvem Měsíc v růžové, které M2C zajistilo organizaci. V sobotu 25. října 2014 přišly tuto akci do pražského obchodního centra Letňany podpořit slavné osobnosti jako Ewa Farná, Hana Křížková, Regina Rázlová, Olga Lounová a další. O týden později pak Měsíc v růžové zakončil na slavnostní akci v Letňanech Václav Neckář svým koncertem.tým M2C měl tu čest se významným hostům starat o bezpečnost.

20 38 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 39 Pes pomocník V sobotu proběhla na střeše obchodního centra HARFA v řadě již druhá akce na téma Pes pomocník. Společnost M2C zde vystupovala jako spoluorganizátor a především dohlížela na bezpečnost celé akce. Návštěvníci mohli vidět, jak se pejsci cvičí a co všechno umí. Ukázka byla rozdělená do 4 okruhů. První oblastí bylo tzv. Agility, tedy dráha s překážkami pro psi. V druhé části ukázali psi, jaké zajímavé triky a povely jsou schopni se naučit. Následně se předvedli cvičitelé spolu se psi, kteří jsou zařazeni a speciálně vycvičeni pro policii a další bezpečnostní složky. V posledním bloku se mohli návštěvníci přijít podívat na plemena, která se specializují na pomoc nemocným. Po celou dobu akce byli k dispozici profesionální cvičitelé a veterináři, kteří radili dospělým i dětem, jak si vybrat a vycvičit svého čtyřnohého kamaráda. Pálení čarodějnic Každoroční pálení čarodějnic se odehrálo ve středu na střeše obchodního centra Galerie HARFA. Sletu se zúčastnili nejenom malé čarodějky, ale i malí kouzelníci. Vše se totiž neslo v duchu ságy Harry Potter. Soutěžilo se o věcné ceny, za účasti ostrahy se opékaly buřty na bezpečných ohních, a samozřejmě nechyběl ani malý Harry, který zde předváděl své čáry. M2C se postaralo tentokrát nejen o bezpečnost celé akce, ale i o produkční část organizace.

21 40 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 41 Linka Ztracené dítě Linka Ztracené dítě zdarma a nonstop zdarma a nonstop Bojíš se? Jsme tu, abychom ti pomohli. Ubližují ti. Jsme tu, abychom vám pomohli. Máte strach o dítě? Hrozí ti nebezpečí. Druhý rodič dítě unesl. Ubližují mu. Máš všeho dost. Chceš zmizet. Využívají tě. Zneužívají ho. Hrozí mu nebezpečí. Plánuješ útěk. Obtěžují tě. Nevrátilo se domů. Je pohřešované. Pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy, veřejnost. Pro děti, rodiče, příbuzné, pedagogy, veřejnost. Projekt linka v ČR je podporován z programu Daphne Evropské Unie Registrovaná sociální služba podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace MHMP č /14 Součást celoevropské sítě linek Spolupráce se zahraničními pracovišti v případech s mezinárodním přesahem. Projekt linka v ČR je podporován z programu Daphne Evropské Unie Registrovaná sociální služba podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., registrace MHMP č /14 Součást celoevropské sítě linek Spolupráce se zahraničními pracovišti v případech s mezinárodním přesahem. Edukativně bezpečnostní akce pro zaměstnance Mondi Štětí Ve čtvrtek připravilo Mondi Štětí pro své zaměstnance edukativně-bezpečnostní akci MADD a M2C byla součástí. V průběhu dne předávala M2C na svém stánku informace o tom, jaké přístroje si opatřit pro zabezpečení bytu či domu, dětem rozdávala reflexní bezpečnostní náramky a pro zaměstnance zorganizovala doprovodný program ve formě ukázek thai boxu či juda. I díky počasí se akce perfektně vyvedla a všichni se již těší na další ročník. Podpora projektu - Linka bezpečí Ve dnech 22. a se v Praze na Nám. Míru k příležitosti mezinárodního dne pohřešovaných a ztracených dětí rozdávaly letáčky s důležitými informacemi k problematice pohřešovaných dětí, budou k dispozici náramky pro děti a další materiály související s tématem. Všechny děti, jejich bezpečí, jejich pocity a navazující poradenství těm, co se cítí v nebezpečí by mělo být pro nás všechny výzvou. Proto se společnost M2C zapojila v letošním roce do projektu, který je primárně založen na poskytování pomoci, poradenství, podpory a péče rodinám pohřešovaných a ztracených dětí a všem, kterých se tato problematika týká.

22 42 CSR ZPRÁVA MARKETPLACE 43 SPORT KULTURA Toi Toi Cup Velká cena města Kolína v Cyklokrosu ČT Author Cup 18. ročník závodu horských kol v Josefově Dole Lhotecká cyklotřicítka Zajištění ostrahy na cyklozávodě Český pohár horských kol 2014 Třetí závod českého poháru v Kutné Hoře Mezi účastníky i závodníci z olympijských her v Londýně Zajištění ostrahy a věcných cen Partner filmu Fotograf Společnost M2C je partnerem nového filmu režisérky Ireny Pavláskové s názvem Fotograf. Snímek je inspirován osudy známého českého fotografa Jana Saudka. Postavu kontroverzního umělce filmově ztvárnil populární herec Karel Roden.

Zpráva CSR r. 2013. Přezkoumání vedením 1/14a ze dne 17. 4. 2014. Because We Care

Zpráva CSR r. 2013. Přezkoumání vedením 1/14a ze dne 17. 4. 2014. Because We Care Zpráva CSR r. 2013 Přezkoumání vedením 1/14a ze dne 17. 4. 2014 Because We Care Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová Představitel

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu Místo výkonu práce: Dolní Břežany u Prahy Úvazek: plný časový úvazek Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami,

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Informace o projektu Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu říjen 2014 1. Úvod 2. Představení společnosti itelligence 3. Základní

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více