Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1

2 Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , , Miroslav Novotný starosta Jana Kučerová- místostarosta Bc. Dagmar Mlčáková a Jitka Eichlerová , Petr Svozil technicko - hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba: pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna: pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Huráááááááááá, prázdniny a čas dovolených je tady!!! Všem žákům, pracovníkům ZŠ a MŠ Andělská Hora, přejeme hodně sluníčka a pohody k nabrání sil do nového školního roku Rovněž přejeme všem občanům, chalupářům,zahrádkářům Andělské Hory, kteří si v těchto měsících budou vybírat svoji zaslouženou dovolenou, ať si ji prožijí v klidu a pohodě, ať Vám pořád svítí sluníčko, obloha beze mráčku, prostě dovolená jak má být! 3

4 Víte,že... termíny svozu komunálního odpadu v roce 2013 jsou: 2., 16., a 30. července, 13. a 20. srpna, 13. a 27. září, 10. a 24. října, 5. a 19. listopadu, 3., 17., 31. prosince před MěÚ - Andělská Hora je nově zakoupený a umístěný stojan na kola. Prosím, využívejte možnosti umístění Vašich "dvoukolých ořů" do připraveného stojanu. Nemusíte již přemýšlet, kde nejlépe umístit svá kola při návštěvě pošty, kadeřnictví či radnice. bych chtěl upozornit naše zahrádkáře u rybníka na nesprávné sypání svojí posečené trávy na pozemek sousední to je na pozemek města. Je škoda, že ti co sypou travní drť sousedovi ukazují jiným jak jsou bezohlední a je jim jedno jak jejich okolí vypadá, doufám,že si příště dají pozor kam sypou svůj travní odpad a radši ho vyuužijí pro vlastní potřebu na vlatních zahrádkách Miroslav Novotný -starosta města. 4

5 Starosta města Andělská Hora děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci Kácení máje a Dětského dne. Počasí nám bohužel nepřálo, ale i přesto jednotka místních hasičů usilovně předvedla simulaci zásahu havarovaného vozidla a pracovníci obce se vzorně zapojili při organizaci obou akcí. Poděkování rovněž patří: fa. TRIO s.r.o.- Jaroslavu Novotnému a Josefovi Maňáskovi, fa.martin Kolomý Dušanovi Malíkovi a fa. Jatka Světlá Hora Romanovi Záchovi za poskytnutí vozidel a uzenin pro děti zdarma. Moc děkujeme Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 5

6 6

7 Rozloučení žáků devátého ročníku ZŠ Andělské Hory, které proběhlo na MěÚ A. Hora dne

8 Archeologie v Suché Rudné Drahé i obecné kovy se v Jeseníkách dobývaly odnepaměti. Jednotlivé oblasti těžby se nazývají rudní revíry. Jsou nazvány podle místa, kde sídlila horní správa (horní hejtman, hormistr atd.) revíru. V roce 1553 byl horní úřad přenesen ze Světlé do nově vzniklého města Andělská Hora. A tak jeden z nejvýznamnějších rudních revírů v Jeseníkách je nazván Andělskohorský rudní revír (dále jen AHRR). Hlavním produktem z tohoto revíru bylo zlato, legendární kov, zřejmě první kov poznaný lidstvem. První přímý písemný doklad o dolování v prostoru AHRR je zápis v městské knize Olomouce z roku Jednalo se o dohodu ve sporu o doly v Suché Rudné. Je to zmínka první a v 15. století zůstala jedinou. Další písemné doklady známe až ze století následujícího. První zprávy jsou z let 1513 až Z let 1554 až 1557 máme dokumentován spor o vodu z Bílé Opavy (byla přiváděna přes Hvězdu cca 12 km dlouhým kanálem do Suché Rudné) mezi vlastníkem bruntálského panství Janem starší z Vrbna a opavskými měšťany. Další spor o vodu v Suché Rudné je zaznamenán v letech 1557 až Byl to spor mezi těžaři (nájemci dolů), a to Markem Weisingerem (důl Podmáslí) a Jakubem Manem (důl Vilém). Dostatek vody byl totiž pro zlatokopy přímo existenčně důležitý. Kromě případného pohonu strojního zařízení (stoupy, mlýny, žernovy, čerpadla apod.) byl na vodě totiž založen samotný technologický proces oddělení zlata od průvodního materiálu. Zlato se ze zlatonosné horniny získávalo mokrou cestou rýžováním. Rýžovala se buď přímo vykopaná hlína ze sedimentů anebo se vydobytá hornina (ruda) musela ještě před samotným přerýžováním rozdrtit ve stoupách a semlít v mlýnech (v Hornickém skanzenu v Údolí Ztracených štol u Zlatých Hor jsou postaveny repliky zlatorudných stoup a mlýnů). Vytěžený materiál zlatokopové dopravili k vodě a tam ho propírali v rýžovnických splavech. Písemné prameny o hornické činnosti v prostoru AHRR tedy máme až z 15. století. Z charakteru pozůstatků důlních děl, především povrchových, je ale zřejmé, že hornická činnost zde byla provozována daleko dříve. A tak se, kromě analogického posouzení viditelných pozůstatků hornické činnosti, musíme spolehnout na archeologii. Ta již dokáže mnohé vyčíst jak ze samotných, často náhodných nálezů předmětů, ale především z nálezové situace tyto předměty provázející. 8

9 Budeme-li chtít nějaké místo z prostoru AHRR spojit s archeologií, pak je to především Suchá Rudná. Tam komplex starých hornických prací přímo prostupuje stávající zástavbou obce a celý prostor těchto nejstarších dolů má statut kulturní památky. V roce 1983 byla vedena trasa nového vodovodu jižním koncem dobývky Měkká žíla. Výkop vodovodu byl zdokumentován a byly vyhloubeny 4 průzkumné rýhy v prostoru Měkké žíly. V rýze číslo 2 byly nalezeny zbytky rýžovnického splavu a v nepříliš vzdálené rýze číslo 1 zuhelnatělé dřeva, snad pozůstatek ohniště. Provedena analýza uhlíků stanovila jejich absolutní stáří let s možnou odchylkou 330 let oběma směry. Tedy do doby bronzové. Spojit stáří těchto uhlíků s rýžovnickým splavem, že by na splavu rýžovali zlatokopové doby bronzové, je sice možné, ale neprůkazné. Dosavadní znalosti historie hornické činnosti v prostoru Suché Rudné rozhodně není uzavřena a lze se ještě nadít mnoha překvapivých zjištění. Na jednom zrovna pracují archeologové z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě. 9

10 Za penzionem Holzberg se má postavit bazén. Protože se bude stavět na území s archeologickými nálezy (staveniště leží mezi doly Podmáslí a Měkká žíla), má stavebník ze zákona oznamovací povinnosti a musí umožnit záchranný archeologický výzkum. A ten právě probíhá a bude trvat do konce června. V červenci chtějí archeologové ještě v průzkumu pokračovat, ale již mimo vlastní staveniště bazénu a provozní budovy (v bezprostředním sousedství, západně od staveniště). A co tedy výzkum dosud odhalil? V hloubce cca 5 m byly odkryty pozůstatky dřevěných konstrukcí, zapuštěné kůly apod. Byly odebrány vzorky dřev a zaslány na dendrologické zhodnocení. Zatím je zjištěna datace pokácení 4 vzorků. Pocházejí ze stromů pokácených v letech 1225 až Ze západu (ze směru toku Starovodského potoka) byl do tohoto prostoru přiveden vodní kanál, jehož severní břeh byl snad obložen kameny. Čím byly odkryté dřevěné pozůstatky v 13. století? To se ještě definitivně neví. Mohly to být nějaké pohonné stroje dolů či úpraven rudy, rýžovnické splavy, přístřešky (chaty) zlatokopů nebo kombinace uvedených objektů. Rovněž byly nalezeny zbytky větví, jejichž vzorky byly rovněž zaslány k rozboru. Pokud by se zjistilo, že šlo o jedlové větve byl by to podpůrný argument pro rýžovnické splavy (tyto větve se v nich často používyly zachycoval se v nich těžený kov). K interpretaci nálezové situace se vysloví odborná komise, v níž budou zastoupeni i odborníci z jiných vědních oborů, např. montanisté. Již teď lze ale konstatovat, že současné nálezy v Suché Rudné zapadají do mozajky kolonizace bruntálska v počátku 13. století ochrana na konci 12. století Přemyslovci anexovaného území (od polského státu), kde se slibně rozvíjela těžba drahých kovů (především zlata). V článku jsem použil údaje ze studie J. Novák, V. Štěpán: Exploatace zlata na bruntálsku v 16. století, a knihy V. Večeřová, J. Večeřa: Jesenické zlaté stezky. Informace o současném výzkumu jsou od archeologů z NPÚ, kteří nás o interpretaci nálezové situace budou informovat v příštím čísle Anděláku. Zdeněk Kohoutek, 21. června

11 11

12 12

13 NAŠE ŠKOLY INFORMUJÍ RODIČE A NEJEN JE Mateřská škola ve Světlé V první polovině června jsme smutně koukali na dešťové kapky, které se proudem hrnuly z nebe, ale to nás neodradilo od veselí a radosti ze školičkových her, zpívání, malování i povídání. V druhé polovině jsme si plně užívali her na školní zahradě, protože nás zcela zalilo sluníčko svými paprsky a tak jsme se mohli dosytosti vyřádit. Na závěr roku jsme se připravovali na naši největší akci ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY. Nejprve nás přivítali předškoláčci veselou písničkou - Myšky pana školníka a milými básničkami. Poté se všichni vydali na jednotlivá stanoviště, kde byly nachystány za pomoci dětí z 8. a 9. třídy ZŠ různé disciplíny. Některé těžší, některé lehčí, ale všechny byly legrační a zábavné. Už několikátým rokem nás povozil koník ze stájí p. Olehly za vstřícné pomoci Verunky a Karolínky Olehlových. Pobavili jsme se na skákacím hradu, který nám poskytla zcela zdarma Poštovní spořitelna, občerstvili se dobrou a lahodnou zmrzlinou a smlsli si na voňavém buřtíku, který nám pomohl připravit p. Nedbal, a který opět zdarma dodal Agrozet Zátor p. Zácha jako sponzorský dar. Také mlsky napečené ve školce a dobroty, které přichystaly maminky předškoláčků, byly super. Ve středu 26. června jsme jeli s předškoláčky do divadla v Bruntále na taneční vystoupení souboru pí. Tamary Vlachynské, které je vždy překrásné. A tak jsme na závěr roku se zatajeným dechem sledovali všechnu krásu, kterou lze pohybem vyjádřit. Ani o hlavních prázdninách se nebude zahálet. V 1. patře MŠ se budou měnit 13

14 okna a následně budeme tuto část malovat MŠ. Věříme, že příští rok se totéž podaří uskutečnit i v další část budovy, a to v přízemí. Důležité upozornění Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 8. července do 25. srpna. Provoz bude zahájen 26. srpna pro děti rodičů, kteří projevili potřebu docházky o prázdninách. Běžný provoz bude zahájen 2. září (pondělí) Všem dětem i jejich rodičům přeje kolektiv MŠ ve Světlé Hoře klidné, veselé a odpočinkové prázdniny. Michaela Horáková, zástupkyně ředitele pro MŠ Základní škola v Andělské Hoře informuje Červen je zajímavý měsíc. Dětem připadne dosti dlouhý, neboť se velmi těší na prázdniny. Pedagogům zase připadne velmi krátký, protože zrovna v tomto období se nakupí spousty práce, mezi kterou patří příprava a realizace školních výletů, ale především uzavírání klasifikace a hodnocení celoročního snažení žáků. Neopomněli jsme také v měsíci červnu zorganizovat řadu aktivit, abychom běžné školní dny našim žákům zpříjemnili. Každé pondělí se učili naši 14

15 nejmenší základům plavání, otevřeli jsme rovněž nábor do nového zájmového útvaru hra na africké bubny, který se setkal mezi dětmi prvního stupně s velkým zájmem. Začátkem měsíce jsme reprezentovali naši školu ve florbale, byli jsme s dětmi na výšlapu na Skřítku, konaly se třídní besídky. Díky vytíženosti pana malíře přes velké prázdniny, jsme museli zvolit pro plánovaný nátěr soklů na hlavní budově již začátek června. Nátěry jsou estetické, hygienické a prosvětlily prostory školy. V rámci kulturních vystoupení jsme pro žáky připravili vystoupení bubenického souboru Jumping Drums pana Iva Batouška. V červnu jsme také rokovali s radnicí o dopravní situaci (nedobře řešené přechody pro chodce), stejně jako o plánovaném projektu rekonstrukce budov (fasáda a výměna oken). Na začátku prázdnin nás čeká ještě monitoring vzácné a chráněné lilie cibulkonosné na tajné školní lokalitě v katastru Andělské Hory. Na tomto projektu spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky. Jak tato neuvěřitelně krásná divoká kytka vypadá, se můžete podívat také na školním webu: Připravujeme také nový školní rok rodiče si mohli vybrat z nabídky volitelných a nepovinných předmětů. Škola se pak pokusí požadavkům dětírodičů na zvolené předměty vyhovět. Ve věci zabezpečení nového školního roku chceme podotknout, že všechny ročníky školy se budou vzdělávat podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu ŠVP, který hodláme v nadcházejícím roce upravit, protože je našim eminentním zájmem nabídnout prostřednictvím zřízení sportovních skupin či zařazením jednotlivců v konkrétních třídách základní školy a v posledním roce mateřské školy,sportovní aktivity, prostřednictvím kterých hodláme vytvářet ty nejlepší podmínky pro systematickou všeobecnou tělesnou a specializovanou sportovní přípravu na závodní úrovni, a to především v alpských disciplínách lyžování, klasickém lyžování (biatlonu), snowboardingu a tenise. Významným cílem naší činnosti bude především vytváření a upevňování pozitivního vztahu dětí k aktivní pohybové a sportovní činnosti v rozmanitých druzích sportovních 15

16 disciplín. Rozloučíme se s paní učitelkou Mgr. Alenou Petrošovou (Aj) a paní učitelkou Mgr. Dagmar Sedlákovou (Hv), kterým za jejich prospěšnou práci pro naši školu co nejsrdečněji děkujeme. Naše řady posílí kvalifikovaný učitel Tv a certifikovaný trenér Mgr. Petr Novotný (částečný úvazek), který bude mít výuku Tv a sportovní aktivity plně ve své gesci. Všichni společně jsme pak připravili již dvacáté druhé číslo Ročenky ZŠ a MŠ Andělská Hora, kde se čtenáři dozvědí něco více o dění ve škole. Ročenky obdrží žáci, pro zájemce jsou připraveny také v kanceláři školy. Rozloučili jsme se také s žáky, kteří naši školu opouštějí. Již v době psaní tohoto příspěvku propadají tito žáci nostalgii, proto věříme, že se do naší školy budou rádi vracet. Ze ZŠ vychází celkem 11 žáků z deváté a 1 žák z osmé třídy na střední školy a odborná učiliště, přičemž sedm z nich bude studovat tzv. maturitní obor. Snad se jim bude dařit i v další životní etapě. S deváťáky se rozloučili představitelé našich obcí i rodičovská veřejnost na Slavnostním rozloučení v prostorách MěÚ v Andělské Hoře. Na místo deváťáků by mělo nastoupit od září 14 nových prvňáčků. Provedli jsme taktéž průzkum, prostřednictvím kterého jsme chtěli zjistit, zda mají rodiče stále zájem, aby škola zabezpečovala pro naše žáky sešity na příští školní rok. K tomuto kroku nás vedly připomínky některých rodičů. Byli jsme potěšeni, že všichni rodiče, kteří byli na třídních schůzkách, možnost zakoupit celé balení sešitů pro ten který ročník i nadále přivítalo. Tento nadstandard bude přichystán na konci prázdnin a v prvních dnech nového školního roku. Touto cestou bych rád poděkoval paní Dobrotkové, která tuto náročnou práci každoročně realizuje. Ceny sešitů jsou velkoskladové a někdy i poloviční oproti běžným obchodům. Zároveň doufáme, že školou zakoupené sešity rodiče taktéž vyzvednou, protože s touto skutečností nemáme dobrou zkušenost. I v novém roce budeme používat své vlastní osvědčené Školní deníky. Používáním tohoto oficiálního úkolníčku chceme žákům i jejich rodičům usnadnit přípravu na výuku. 16

17 Prázdninový provoz školských zařízení v Andělské Hoře Do 12. července budeme k dispozici. V době od 15. července do 23. srpna můžete neodkladné záležitosti řešit vždy po předchozí telefonické dohodě: mobilní telefon Opravdu naplno začneme fungovat od 26. srpna Andělskohorská školní jídelna i školní družina budou uzavřeny celý červenec i větší část srpna, pravidelný provoz kanceláře školní jídelny pro platby stravného začne v pondělí 26. srpna A snad ještě poslední informace k závěru prázdnin: nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2013 slavnostním zahájením v 8:00 hodin v areálu školy. Na první školní den kromě přivítání prvňáčků připravujeme také fotografování všech dětí! Bilance školního roku Vzhledem k tomu, že školní rok 2012/2013 máme již de-facto za sebou, dovolte mi, abych provedl jeho stručnou bilanci. Školní rok 2012/2013 jsme zahájili bitvou o úsporu finančních prostředků, protože vzhledem k nižšímu počtu žáků jsme byli nuceni minimalizovat řadu výdajů. Díky těmto krokům jsme ovšem zvládli v letošním roce vyřešit řadu problémových věcí, např. výměnu podlahové krytiny a opravu schodiště (resp. jeho komplexní renovaci vč. pokládky nového linolea) na hlavní budově. V souvislosti s tím jsme zrenovovali nátěr soklů a opravili malbu stropu po zatečení, které nás pozlobilo s odchodem letošního sněhu. Za velmi důležité považujeme zakoupení a následné spuštění čipového stravovacího systému ve školní jídelně, čímž jsme dali žákům a rodičům jasný signál, že patříme k moderním školám, které chtějí jít svým žákům a rodičům vstříc. O tomto jasně vypovídá i udělení certifikátu Rodiče vítáni, který jsme obdrželi jako jedna z mála škol v okrese. Rovněž jsme získali 3. místo v anketě Institutu 17

18 společenské zodpovědnosti coby třetí nejzodpovědnější vzdělávací zařízení v celé České republice. I v roce 2012/2013 jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů i kroužků, mezi které závěrem roku přibyl ještě zájmový útvar hry na africké bubny, který od září 2013 dostane ucelenější podobu. Tento zájmový útvar bychom si nemohli dovolit bez podpory Nadace Olgy Havlové a Nadace Bariéry 77. Díky spolupráci s Nadačním fondem manželů Klausových budeme v příštím školním roce vzdělávat v oblasti informačních technologií i seniory. Za velmi přínosné považuji velké školní akce, kterými byly karneval či ples, stejně jako akademie, která byla letos téměř plně v režii žáků. Ti starší si většinou sami připravili svá vystoupení a také výrazně pomohli s technickým zajištěním. Velmi příjemně jsme také završili letošní projekt mediální výchovy, kdy jeho vyvrcholením pro žáky byla možnost setkat se přímo na půdě školy s bavičem Petrem Novotným a herečkou Sandrou Pogodovou. V červnu navštívil naši školu také bývalý dlouholetý obyvatel Andělské Hory MUDr. Radim Uzel, který se setkal se třídou V. A při odpolední aktivitě Cvrnkání kuliček. Nejmladší žáci opět využívali možnosti dodávky vitamínů v rámci projektu EU Ovoce do škol, všichni si také mohli kupovat dotované výrobky (mlíčko, müsli tyčinky, Be-Be apod.) z projektu Školní mléko. V rámci projektu EU peníze školám jsme inovovali vybavení učeben, zakoupili jsme moderní dataprojektory, nové PC. Díky projektu Do Andělské 18

19 školy bezpečně jsme začali řešit dopravní situaci města Andělská Hora. Žáci VIII. A se rozhodli něco udělat s volnočasovými aktivitami školy projektem Nadace Vodafone. Podařilo se nám udržet opět v provozuschopném a hygienicky nezávadném stavu naše školní budovy. Nechali jsme vybudovat nový systém vytápění v tělocvičně, stejně jako vytápění v budově prvního stupně. Díky spolupráci s radnicí ve Světlé Hoře budeme mít během letošních prázdnin vyměněnou část oken v MŠ ve Světlé a nově vymalováno. Za zdárný průběh končícího školního roku chci poděkovat především pracovníkům školy pedagogům i nepedagogům, také však rodičům a dětem. Velmi si vážím práce každého zaměstnance, stejně jako výborné spolupráce s MěÚ Andělská Hora a OÚ Světlá Hora, zejména pak bezvadné spolupráce s pány starosty Miroslavem Novotným a Václavem Vojtíškem. Přeji všem příjemné a pohodové prázdniny a hodně úspěchů v novém školním roce 2013/2014. ZŠ a MŠ Andělská Hora to nejlepší pro vaše dítě! Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 19

20 Rozloučení s předškoláky, Univerzita třetího věku na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře Naše základní škola vzdělává nejen děti, ale má zájem o to poskytnout svoje prostory pro účely vzdělávání dospělých. Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. Na přelomu dubna proběhlo jednání s prorektorkou VŠP, a. s. paní Ing. 20

21 Renátou Nešporkovou, PhD., MBA na Městském úřadě v Andělské Hoře, přičemž při dostatečném zájmu studentů bude U3V otevřena v říjnu 2013 na ZŠ a MŠ v Andělské Hoře. Bude se jednat o dvouletý cyklus (4 semestry) formou univerzity třetího věku či akademie třetího věku. Obsah, rozsah a cena budou definovány na základě anketních odpovědí. CENA ZA JEDEN SEMESTR BUDE DO 1000 KČ. Součástí výuky nebude jen poslouchání přednášek, ale také (dle zájmu) vycházky do okolí, zajímavé exkurze, cvičení v přírodě aerobic, jóga, zdravá výživa, stejně jako praktická práce na počítači apod. Dotazník naleznete na internetovém odkazu níže (zájemcům můžeme odkaz přeposlat ovou cestou), přičemž ti, kteří nevyužijí internetového dotazníku, jej mohou vyplnit ručně a odevzdat na radnici ve Světlé či Andělské Hoře do vyplněním níže uvedených otázek. Odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1ujynw5q1zj5vmss209ylgcq0ej7 2Q1N-8gB139LzD9Y/viewform?pli=1 Děkujeme za vyplnění a věříme, že výukou na naší U3V získáte nejen kvalitní vzdělání, ale také nové přátele a zážitky. Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) Nejvyšší úhrn srážek (mm) Nejvyšší rychlost větru (km/h) 21 datu m hodnota , ,4 10,7 6, 7

22 Minulý měsíc byl teplotně velmi proměnlivý. Zažili jsme jak opozdilé ledové muže, tak i jarní teploty se začínajícími tropickými dny. Vesměs se teploty pohybovaly mezi 10 C až 15 C. Co se týče množství srážek, byl měsíc nadprůměrný. Ve dvou třetinách měsíce byly zaznamenány srážky, a to buď ve formě deště či jen mrholení. Oproti tomu vítr vůbec nevanul ze západu a z východu. Nejčastěji jsme naměřili vítr z jižních, jihozápadních, severozápadních a severovýchodních směrů. Tyto nejčastější větry též souvisí s docela velkým množstvím srážek, které v Čechách způsobily povodně a ke konci sledovaného období k nám z jihu přinesly tropické teploty z Afriky. 22

23 Mgr. Eva Kyšová Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Konečné pořadí k datu poř. třída 1 V.A Bezová Eliška příjmení a jméno poč. bodů II.A Jelínková Kateřina II.A Soroka Ondřej VI.A Svoboda Robert IV.A Hapl Miroslav IV.A Eversonsová Laura I.A Nekorancová Martina V.A Pivoňová Nikol VI.A Bušíková Natali I.A Zelený Adam III.A Nagyová Kateřina VI.A Kameníčková Zdeňka V.A Langer Jakub I.A Harazin Adam III.A Szukalská Julie III.A Výmola Libor

24 17 III.A Andrys Matyáš III.A Kupková Kristýna III.A Vach Oldřich VI.A Krajčovičová Lucie V.A Mako Petr III.A Jurmanová Tereza I.A Jurman Daniel 30 24

25 Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora, které se uskutečnilo dne od 18,00 hodin na městském úřadě Andělská Hora Přítomni: Marek Jan, Langer Ladislav Bc., Bujnoch Jiří Mgr., Caletka Radomír, Kučerová Jana, Novotný Miroslav, Vavřík Dušan Ad 1 : Zahájení: Veřejné zasedání zastupitelstva města, které bylo řádně svoláno a vyhlášeno, zahájil a řídil starosta města Miroslav Novotný. Starosta města určil - ověřovatele zápisu p. Marka Jana a p. Vavříka Dušana - zapisovatelku - p. Kučerovou Janu Starosta vyzval ověřovatele předchozího zápisu p. Caletku R. a Vavříka D., zda mají připomínky k zápisu ZM z Nebyly vzneseny žádné připomínky. Usnesení: 12/01 Zastupitelstvo schválilo zápis ZM z hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. Usnesení: 12/02 Zastupitelstvo schválilo hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Starosta seznámil s programem zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení ze dne Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok Různé 5. Diskuse 6. Závěr 25

26 Usnesení: 12/03 Zastupitelstvo schválilo program jednání 12. zasedání ZM hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 2 : Kontrola usnesení: Kontrolu usnesení z provedl starosta p. Novotný splněno. Ad 3 : Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora předložila p. Kučerová J. Usnesení: 12/04 Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města a Závěrečný účet o ročním hospodaření města Andělská Hora za rok 2012 bez výhrad. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 Ad 4 : Různé: Starosta: 4.1.Dohoda o poskytnutí odvádění odpadních vod do ČOV s hotelem Gastro Anděl Andělská Hora. 4.2.Žádost na MěÚ Bruntál odbor památkové péče - o urychlené jednání v záležitosti zanedbaného domu č.p. 200 v Andělské Hoře 4.3.Jednání s Českou poštou o zachování pobočky pošty v Andělské Hoře. 4.4.Informace- o výběrovém řízení na Rekonstrukci poutního kostela sv.anny na Annabergu: - stavební práce vyhrála fi. Nykl Světlá, restaurátorské práce- vyhrála ak.malířka arch. Macháčová 4.5.Informace k možné výstavbě domu pro seniory v Andělské Hoře. 4.6.Smlouva o zajištění činnosti v lesích ve vlastnictví města Andělská Hora pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. Usnesení: 12/05 Zastupitelstvo schválilo smlouvu na činnost v lesích, ve vlastnictví města Andělská Hora, pro rok 2013 s panem Jaroslavem Dánym st. 26

27 hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Podána žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku Andělská Hora.. Výše dotace 300 tis.kč. Usnesení: 12/06 Zastupitelstvo schválilo žádost na OKD Ostrava na poskytnutí dotace pro zhotovení Pergoly na rybníku v A.Hoře ve výši 300 tis.kč. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Žádost Římskokatolické farnosti Andělská Hora o zapůjčení kostela sv.anny na Annabergu za účelem konání bohoslužeb dne Usnesení: 12/07 Zastupitelstvo nesouhlasí se zapůjčenm kostela sv.anny Římskokatolické farnosti na hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se Informace o připravovaných zájezdech do Polska v sobotu Den rodiny Dožínky 4.10.Generální oprava společných prostor na č.p. 199 a natažení dveřních zvonků. Místostarostka: Žádosti na prodej pozemků v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku: - manželé Martínkovi na prodej části pozemku p.č. 1217/1 - manželé Kameníčkovi na prodej části pozemku p.č. 61/6 - manželé Veronika a Robert Kučerovi na prodej části pozemků p.č.37 a st manželé Zdeňa a Jaroslav Svobodovi na prodej části pozemků p.č. 37 a st. 190 Objednáno geometrické zaměření pozemků, poté bude zveřejněn záměr na prodej. Usnesení: 12/08 Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej části pozemků p.č. 1217/1, 61/6, 37 a st. 190 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0 27

28 4.12. Zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku, ve vlastnictví města Andělská Hora, uvedeného v inventarizaci k Usnesení: 12/09 Zastupitelstvo schválilo zápis likvidační komise z o způsobu provedení likvidace vyřazeného majetku ve vlastnictví města Andělská Hora. hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtový výhled na období let v příjmech a výdajích. Usnesení: 12/10 Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období let hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se Rozpočtové opatření č. 1 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 2 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 3 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč č. 4 - Příjmy a výdaje navýšeny o Kč Informace k přidělování bytů. Zrušení bytového pořadníku. Při uvolnění bytu bude zveřejněn záměr na pronájem. Usnesení: 12/11 Zastupitelstvo schválilo zrušení bytového pořadníku. hlasování: pro: 6 proti: zdržel se Změna č.4 územního plánu města Andělská Hora.- stanoviska dotčených orgánů k návrhu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území Institut regionálních informací Brno nám předal zpracovanou I.Etapu doplňuijící průzkumy a rozbory územního plánu Andělská Hora. Vše bylo předáno na MěÚ Bruntál k vypracování Zadání nového ÚP Andělská Hora Darovací smlouva od Miluše Hejné na obraz od ak.malíře Vlastimila Kozáka s názvem Jarní krajina Ad.5: Diskuse: 28

29 5.1.- Šimončík M. - prodej pozemku 338/ Pustějovská pozemek u cesty možnost prodeje Murinová Marie sošky z domu č. p.200 možnost převedení na obec z muzea Na všechny vznesené dotazy bylo starostou na místě zodpovězeno. Ad 6 : Závěr Závěr zasedání provedl starosta města p. Novotný Miroslav. Zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin a ukončeno v 19,00 hod. Zapsala: Kučerová Jana 29

30 KADEŘNICTVÍ VANESA V ANDĚLSKÉ HOŘE Prioritou kadeřnictví Vanesa v Andělské Hoře je osobní přístup ke každému zákazníkovi. Nejen při první návštěvě kadeřnictví Vám poradím s vhodnosti použití zvolené služby. Sdělím Vám všechny potřebné informace, doporučím nejvhodnější postupy a úpravy právě pro Váš typ vlasů. Návštěva v kadeřnictví Vanesa bude pro Vás zastavením v běhu všedního dne, chvíli pohody a relaxace. Po dobu Vaší návštěvy se budu o Vás maximálně starat a proto jsem si pro Vás na měsíc červenec připravila mimořádnou akci: - každé pondělí v červenci bude pro každého druhého zákazníka střihání zdarma - každého zákazníka v červenci čeká pohoštění zdarma - káva a nealko nápoj Provozní doba PO ÚT na objednání ST ČT na objednání PÁ telefonní číslo Těším se na Vaši návštěvu Marie Bláhová 30

31 Na tenisových dvorcích TJ Sokol Vrbno pod Pradědem se koná ve dnech od 9.00 hod. 14.ročník mezinárodního tenisového turnaje PRADĚD CUP, kterého se zúčastní starostky, starostové, členové obecních zastupitelstev a hosté měst a obcí Polské a České republiky. Tento turnaj se uskuteční pod záštitou města Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Bruntálu a Tenisového klubu TJ Sokol Vrbno. 31

32 21. ročník DOSTIHOVÉHO DNE VE SVĚTLÉ HOŘE Srdečně zveme nejen všechny příznivce koní a dostihů, ale také všechny, kteří chtějí strávit příjemný sobotní den, k nám do Světlé Hory v sobotu 13. července 2013 tradičními pořadateli je Obec Světlá Hora a Dostihové centrum Světlá Hora a.s. Program: 9.00 hod. zahájení jarmarku hod. vystoupení taneční skupiny Country Dance MONTANA z Horního Benešova hod. průvod v historických kostýmech za doprovodu dobové hudby Rattus Rattus hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. vystoupení skupiny historického šermu Markus M v plátových zbrojích hod. vystoupení souboru historických tanců Vere Gratia hod. ZAHÁJENÍ DOSTIHŮ hod. hry pro děti sekerky, lukostřelba, ukázky kuše, možnost vyzkoušení plátové zbroje hod. živá hudba skupina Modulor Doprovodný program: výstava drobného zvířectva, dostih neregistrovaných koní, dostihy poníků, lovecká jízda, dostihové sázky, jarmark s bohatým občerstvením, kolotoče, tombola, ježdění na koních pro děti, malování na obličej Odjezdy autobusů do Světlé Hory: z Bruntálu (Seliko) hod. ze Starého Města (škola) hod. z Vrbna pod Pradědem (vlakové nádraží) hod. zpět do Vrbna pod Pradědem a Bruntálu hod. Vstupné: děti do 10 let zdarma, starší děti, studenti a senioři 30,- Kč, dospělí 60,- Kč 32

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník

Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku Zápis z jednání výboru MAS Hrubý Jeseník Výbor: 4/2015 ŘS ISU: 34/6/2015 Dne 10. 6. 2015 Místo: Bruntál Program: 1. Úvod 2. Úkoly z minula 3. Účetnictví, inventura,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Letos.. Slezsko 2014

Letos.. Slezsko 2014 Letos.. Slezsko 2014 informace č. 3 Čas letí jako blázen, za měsíc už jsme skoro doma, ach jooo je nejvyšší čas pro pár řádků.. PROGRAM: Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v 8 hod.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více