Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP"

Transkript

1 Příloha č. 1 Potřeby zaměstnanců při čerpání FKSP Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit ke zpracování mé bakalářské práce na téma Fond kulturních a sociálních potřeb. Dotazník je zcela anonymní, a proto se prosím nepodepisujte. Předem Vám děkuji za ochotu a spolupráci. Kateřina Třinecká Vaše pohlaví: žena muž Pracovní zařazení: pedagogický pracovník nepedagogický pracovník Váš věk: do 35 let let let 56 let a více 1. Na škole jsou zpracovány platné Zásady pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Byl(a) jste s nimi zaměstnavatelem seznámen(a)? ano, zaměstnavatel mě s nimi seznámil ano, ale byl(a) jsem s nimi seznámena prostřednictvím ostatních zaměstnanců ne, není mi o těchto zásadách známo 2. Zaškrtněte všechny oblasti, které z FKSP v současnosti jako zaměstnanec školy využíváte: příspěvek na stravování sociální výpomoci a půjčky příspěvek na dovolenou a rekreaci příspěvek na penzijní připojištění bezúročné půjčky na bytové účely zúčastňuji se kulturních, tělovýchovných a sportovních akcí pořádaných zaměstnavatelem (např. setkání ke Dni učitelů, Vánoční setkání, Bowlingový turnaj, kulturní zájezdy atd.) přijímám věcné nebo peněžní dary k životním výročím nevyužívám žádnou z výše uvedených oblastí FKSP 3. Zaměstnavatel přispívá z FKSP zaměstnancům na stravování v cizí školní jídelně. Jste spokojen(a) s výběrem tohoto stravovacího zařízení zaměstnavatelem? ano, jsem spokojen(a) ne, nejsem spokojen(a) ne, stravuji se v okolních restauracích nevyužívám žádné stravovací zařízení 4. Uvítal/a byste možnost závodního stravování formou stravenek? Ano Ne 1

2 5. Současná výše příspěvku na dovolenou a rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků ve výši Kč mi: vyhovuje nevyhovuje, je pro mě zbytečně vysoká nevyhovuje, je pro mě příliš nízká příspěvek na dovolenou a rekreaci nevyužívám 6. Škola v roce 2015 pořádala pro zaměstnance hromadný kulturní zájezd Vánoční Praha, kdy jízdné a ubytování hradila z FKSP. Využil(a) jste této nabídky a zájezdu se účastnil(a)? ano, a určitě budu mít zájem i o další takový zájezd ano, ale o další zájezd už nemám zájem ne, ale příště budu mít o zájezd zájem ne, a zájem o zájezd nemám 7. Současná výše příspěvku na penzijní připojištění činí 200 Kč měsíčně. Jste s výší tohoto příspěvku spokojen(a)? ano, jsem spokojen(a) ne, uvítal(a) bych navýšení příspěvku nevyužívám příspěvek na penzijní připojištění 8. Nákup vitaminových prostředků a příspěvek na očkování není obsažen v současných Zásadách pro čerpání FKSP. Měl(a) byste o nákup vitaminových prostředků či o příspěvek na očkování zájem? ano ne Jestliže jste zaškrtl(a) odpověď ano, stanovte pořadí jednotlivých variant dle Vašich preferencí. (1=největší zájem; 4 = nejmenší zájem) Vitaminové prostředky Očkování proti chřipce Očkování proti klíšťové encefalitidě Očkování proti hepatitidě A 9. V současných Zásadách pro čerpání FKSP není obsažena bezúročná půjčka na bytové účely. Měl(a) byste o tuto půjčku zájem? ano, určitě bych měl(a) zájem spíše ano, záleží, v jaké výši by byla půjčka poskytnuta spíše ne ne, neměl(a) bych zájem 10. Kdyby škola poskytovala permanentky na kulturní a sportovní aktivity, využil(a) byste této možnosti? ano ne 2

3 Jestliže jste odpověděl(a) ano, na jakou sportovní nebo kulturní aktivitu byste permanentku použil(a)? Můžete zaškrtnout až dvě možnosti. Divadlo Solná jeskyně Kino Bazén Sauna Masáže Posilovna, fitness Sportoviště 11. V současné době je na škole stanoveno čerpání příspěvku z FKSP pro zaměstnance formou balíčku, kdy si zaměstnanec volí pouze jednu ze čtyř možností čerpání: stravování dovolená a rekreace kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Měl(a) byste při čerpání příspěvku z FKSP v budoucnu zájem o kombinaci až dvou možností? ano ne Jestliže jste odpověděl(a) ano, o kterou z těchto kombinací byste při čerpání příspěvku z FKSP měl(a) zájem? dovolená a rekreace + kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport dovolená a rekreace + penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport + penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Jestliže jste odpověděl(a) ne, o kterou z těchto možností při čerpání příspěvku z FKSP byste měl(a) zájem? stravování dovolená a rekreace kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 3

4 Příloha č. 2 Obchodní akademie Český Těšín, příspěvková organizace Návrh rozpočtu finančních prostředků z FKSP na rok 2017 Příjmová část Zůstatek fondu z předcházejícího roku 2016 Příjem ze mzdových prostředků ve výši 2 % z HM roku 2016 (odhad) Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výdajová část 1. Balíček aktivit: max. kombinace 2 variant dle volby zaměstnance - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru včetně žen na mateřské a rodičovské dovolené (u 8 Rekreace rovněž rodinní příslušníci) do celkové max. výše 4.800,00 Kč na 1 zaměstnance/rok 2017 dle jeho volby - u důchodců do celkové max. výše 300,00 Kč na 1 důchodce/rok 2017 dle jeho volby (mimo příspěvku na stravování, který nelze dle vyhlášky poskytnout důchodcům mimo vlastní školní jídelnu) A) Ustanovení 7 Stravování ,00 Kč Příspěvek na stravování zaměstnanců, 24,00 Kč na l odebraný oběd na 1 stravujícího se zaměstnance (max ,00 Kč/ rok 2017 na 1 zaměstnance) B) Ustanovení 8 Dovolená a rekreace Rekreace dospělých (max ,00 Kč/rok 2017 na 1 zaměstnance) Rekreace důchodci (5x300 Kč) ,00 Kč 1.500,00 Kč C) Ustanovení dle 9 Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport ,00 Kč (jednorázová úhrada permanentek pro zaměstnance do bazénů, do fitness center, solných jeskyní, na masáže do divadel apod.) (max ,00 Kč/rok 2017 na 1 zaměstnance) D) Ustanovení 12 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření ,00 Kč (max ,00 Kč na 1 zaměstnance, tj. max. 400,00 Kč měsíčně) Celkem na balíček aktivit v roce ,00 Kč 1

5 2. Ustanovení 4 - Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců - příspěvek pro zaměstnance v aktivním pracovním poměru vč. žen na rodičovské a mateřské dovolené - příspěvek pro důchodce Příspěvek na nákup vitaminových prostředků (max. 200 Kč na 1 zaměstnance) Vitaminy důchodci (max. 100 Kč na 1 zaměstnance) Celkem 7.600,00 Kč 500,00 Kč 8.100,00 Kč 3. Ustanovení 8 - Dovolená a rekreace-hromadný tuzemský zájezd pro všechny zaměstnance školy - příspěvek pro zaměstnance v aktivním pracovním poměru vč. žen na rodičovské a mateřské dovolené do max. výše 3.000,00 Kč - příspěvek pro důchodce do max. výše 300,00 Kč/důchodce Hromadný tuzemský zájezd Vánoční Praha ,00 Kč 4. Ustanovení 9 - Kulturní akce pořádané školou pro všechny zaměstnance - příspěvek pro zaměstnance v aktivním pracovním poměru vč. žen na mateřské a rodičovské dovolené a včetně důchodců do max. výše 400,00 Kč/osobu) Kulturní akce setkání učitelů s důchodci Den učitelů ,00 Kč 5. Ustanovení 11 - Sociální výpomoci a půjčky - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru vč. žen na rodičovské a mateřské dovolené - rodinní příslušníci pozůstalí - důchodci Jednorázová sociální výpomoc zaměstnancům v mimořádně závažných případech ,00 Kč 6. Ustanovení 13 - Příspěvek odborové organizaci Příspěvek odborové organizaci 7.000,00 Kč 2

6 7. Ustanovení 14 - Dary - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru - důchodci Věcné nebo peněžní dary: k životnímu výročí 50 let zaměstnance (max ,00 Kč) (3 zaměstnanci školy) k životnímu výročí 55 let zaměstnance (max ,00 Kč) (jeden zaměstnanec školy) k životnímu výročí 60 let zaměstnance (max ,00 Kč) (jeden zaměstnanec školy) k 1. odchodu do důchodu (max ,00 Kč) (jeden zaměstnanec školy) Celkem dary: 7.500,00 Kč 1.000,00 Kč 1.500,00 Kč 2.500,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,00 KČ V Českém Těšíně dne Ing. Kristina Bončková Mgr. Eva Finkeová ředitelka školy předsedkyně odborů 3

7 Příloha č. 3 Zásady pro tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociální potřeb (FKSP) na rok 2017 Organizace: Ředitelka školy: Obchodní akademie Český Těšín, příspěvková organizace Ing. Kristina Bončková Na Obchodní akademii v Českém Těšíně funguje odborová organizace. Předseda odborové organizace: Mgr. Eva Finkeová Obchodní akademie v Českém Těšíně nevlastní rekreační ani sportovní zařízení. Obchodní akademie v Českém Těšíně nemá vlastní školní jídelnu. 1) Okruh osob, které se mohou na plnění z fondu podílet Ustanovení zde obsažená se týkají všech zaměstnanců Obchodní akademie v Českém Těšíně v pracovním poměru k zaměstnavateli, důchodců, a pokud to umožňují ustanovení vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb., v platném znění, také rodinných příslušníků. Za zaměstnance se pro účely této vyhlášky a Obchodní akademie v Českém Těšíně považují: 1. Zaměstnanci v pracovním poměru k zaměstnavateli Jedná se o pracovní poměr podle 33 zákoníku práce, tzn. pracovní poměr založený: pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo jmenováním. Za zaměstnance se považují také zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, pokud trvá jejich pracovní poměr k zaměstnavateli. Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které konají pro zaměstnavatele práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podle zákoníku práce. 2. Důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. 3. Za rodinného příslušníka se pro účely této vyhlášky a Obchodní akademie v Českém Těšíně považují: manžel (manželka) zaměstnance, partner (partnerka) zaměstnance (zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů), druh (družka) zaměstnance a nezaopatřené děti (posuzují se podle ustanovení 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů jsou to osoby, které jsou společně posuzovány pro přiznání sociálních dávek) 1

8 dítě vlastní nebo osvojené, dítě, které bylo zaměstnancem nebo jeho manželem převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušných orgánů, dítě manžela (manželky) žijící v domácnosti se zaměstnancem. 2) Výše tvorby fondu Fond Obchodní akademie v Českém Těšíně tvoří: 1. Základní příděl činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů (vč. náhrady platů v době pracovní neschopnosti), odměny za pracovní pohotovost a na odměny. Do tohoto objemu pro výpočet přídělu vstupují i případné nákladově účtované odměny z fondu odměn a rovněž platy vyplácené v rámci doplňkové činnosti organizace. do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy se zahrnují všechny složky platu upravené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění tj. platový tarif, osobní příplatek, příplatek za vedení, příplatek za zastupování, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, příplatek za rozdělenou směnu, plat a příplatek za práci přesčas, zvláštní příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna, plat za práci ve svátek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, fond se tvoří na vrub nákladů. 2. Další příjmy a) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízeného z fondu, b) peněžní a jiné dary určené do fondu jedná se o dary jak od právnických, tak i od fyzických osob. 3) Hospodaření s fondem 1. Obchodní akademie v Českém Těšíně sestavuje na běžný kalendářní rok rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. 2. Obchodní akademie ukládá prostředky na samostatném účtu (č /0300), který je veden u ČSOB, pobočka Český Těšín. Převody základního přídělu do fondu během roku se provádí měsíčně, a to z měsíčního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost a na odměny. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. Převody peněžních prostředků základního přídělu do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo. Poplatky za vedení účtu jsou hrazeny z provozních prostředků organizace, úroky z vkladů jsou příjmem organizace. 3. Obchodní akademie může z fondu přispívat pouze na činnosti a akce které: - samo organizuje nebo - které spoluorganizuje s jinou právnickou nebo fyzickou osobou nebo - které pořídí od jiné organizační složky státu nebo jiné právnické nebo fyzické osoby. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí a sociálních půjček a darů, lze zaměstnancům (bývalým zaměstnancům) a jejich rodinným příslušníkům poskytovat pouze v nepeněžní formě. Příspěvkem, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů. 2

9 4) Použití fondu 1. Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců zaměstnanci v aktivním pracovním poměru max. 200 Kč na osobu, - zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené max. 200 Kč na osobu, - důchodci max. 100 Kč na osobu. Z fondu lze přispívat na vitaminové preparáty. Organizace se při nákupu dohodne se závodním lékařem tak, aby zakoupila prostředky, které jsou pro zaměstnance nejúčinnější. Organizace bude mít stanovisko lékaře v písemné podobě a vitaminové preparáty nakoupí v lékárně. 2. Dovolená a Rekreace 8 Okruh osob, kterým se příspěvek z fondu poskytuje na tuzemský hromadný zájezd pro všechny zaměstnance školy Vánoční Praha 2017 organizovaný Obchodní akademií v Českém Těšíně: - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru a zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené do max. výše 3.000,00 Kč na osobu, - důchodci do max. výše 300,00 Kč na osobu. Při pořádání zájezdu organizovaného školou lze z fondu hradit jízdné, ubytování, vstupenky do divadel apod. 3. Kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport 9 písm. b Kulturní akce pořádané školou Okruh osob, kterým se příspěvek z fondu poskytuje na 1 akci pořádanou školou ročně: - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru, - zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené, - důchodci. Kulturně-společenské akce pořádané školou v roce 2017: kulturně-společenská akce ke Dni učitelů 2017 do max. výše 400,00 Kč na osobu, kulturní akce bude doložena prezenční listinou zúčastněných osob. Zaměstnancům může být poskytnut dle 9 písm. b) v nepeněžní formě příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem nebo pořízené od jiné právnické nebo fyzické osoby (tj. náklady na kulturní program, organizovanou dopravu, pronájem místností, sportovišť, občerstvení apod.). Při pořádání sportovních soutěží, turnajů apod. lze v rámci nákladů na tyto akci uhradit i ceny vítězům soutěží. Příspěvek bude hrazen hotovostně nebo bezhotovostně na základě objednávky organizace. Příspěvkem může být i plná úhrada nákladů. Nepeněžní příspěvek nepodléhá zdanění ( 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., 6 odst. 9 písm. d) o daních z příjmů, v platném znění). 3

10 4. Sociální výpomoci a půjčky 11 - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru, - zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené, - rodinní příslušníci pozůstalí, - důchodci. Z FKSP lze v souladu s 11 odst. 1 poskytnout v mimořádně závažných případech a při tíživých nebo neočekávaných sociálních situacích zaměstnancům, popřípadě jejich nejbližším pozůstalým jednorázovou sociální výpomoc max. do výše ,00 Kč za kalendářní rok. Sociální výpomoc se poskytuje na základě písemné žádosti v hotovosti, každá se posuzuje zvlášť a je nenávratná. Za mimořádně závažný případ je považováno úmrtí v rodině a za neočekávanou sociální situaci se považuje neočekávaná majetková ztráta (povodeň, živelní pohroma, požár, havárie v bytě) nebo vážný úraz zaměstnance s následnou dlouhodobou léčbou či dlouhodobá nemoc zaměstnance. Sociální výpomoci podléhají dani z příjmu s výjimkou sociální výpomoci nejbližším pozůstalým zaměstnanců, která je osvobozena od daně z příjmů ( 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění). Sociální výpomoc poskytnuta v souladu s 6 odst. 9 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je osvobozena od daně z příjmů do výše ,00 Kč. O tuto sociální výpomoc musí zaměstnanec požádat písemně, dle možností doložit potvrzeními příslušných úředních orgánů. Tato žádost bude projednána mezi zástupci odborů (2 zástupci) a vedením školy (2 zástupci), kdy se podle naléhavosti a závažnosti jednotlivých případů určí výše jednotlivých výpomocí, a to maximálně do výše rozpočtovaných prostředků na tuto oblast pro daný rok. Každá sociální výpomoc či půjčka musí být schválena samostatně. 5. Příspěvek odborové organizaci - 13 Výše příspěvku odborové organizaci je stanovena na 7.000,00 Kč na rok. Z FKSP lze v souladu s 13 poskytovat příspěvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. (Čerpání dle metodického doporučení MŠMT a ČMOS PŠ k vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP č.j / ) Při uplatňování příspěvku předkládá odborová organizace účetní doklady (paragony, faktury, doklady o zaplacení účastnických poplatků, výpisy z účtu příslušného odborového orgánu při bezhotovostních platbách atd.) na jejichž základě může být příspěvek odborové organizaci poskytnut. Příspěvek může být vyplacen i v hotovosti. Příspěvkem může být i plná úhrada nákladů. Zálohy odborové organizaci poskytovat nelze. Příspěvek nepodléhá zdanění. 6. Dary zaměstnanci v aktivním pracovním poměru, 4

11 - důchodci. Z FKSP lze v souladu s 14 poskytovat zaměstnancům dary. Dary mohou být vypláceny v peněžní či nepeněžní (věcné) formě. Peněžní dary budou vypláceny v hotovosti nebo v daném výplatním termínu a podléhají zdanění, odvodům na sociální a zdravotní pojištění bez ohledu na výši poskytnutého daru. Nepeněžní dary podléhají zdanění v případě, že úhrnná výše v kalendářním roce přesáhne u pracovníka částku 2.000,00 Kč ( 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Dary: - dary k životním výročím: 55 let, 65 let a 70 let činí max ,00 Kč - dar k životnímu výročí 50 let činí max ,00 Kč - dar k životnímu výročí 60 let činí max ,00 Kč - dar při 1. odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu činí max ,00 Kč Celková vyplacená částka darů v kalendářním roce nesmí přesáhnout 15 % z ročního přídělu do fondu na běžný rok. Nevyčerpané prostředky určené na dary zahrnuté do rozpočtu na příslušný rok lze v následujících letech použít opět na dary, a to nad limit pro příslušný rok. Dary z fondu při příležitosti životního jubilea a 1. odchodu do starobního či invalidního důchodu lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy nárok na plnění vznikl (tzn., že za první odchod do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je považován den, kdy byl důchod přiznán). Dary lze čerpat až po datu v daném kalendářním roce, kdy nárok vznikl. Pokud dojde v jednom roce k souběhu výročí u jednoho zaměstnance, budou mu vyplaceny oba dary (např. dar u příležitosti životního výročí a 1. odchodu do důchodu v jednom roce). Dary k pracovním výročím obchodní akademie nebude poskytovat. 7. Balíček aktivit - zaměstnanci v aktivním pracovním poměru, zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené (u 8 Rekreace rovněž rodinní příslušníci) max. částka příspěvku za rok 2017 činí 4.800,00 Kč na balíček aktivit, - důchodci max. částka příspěvku za rok 2017 činí 300,00 Kč na balíček aktivit. Pro rok 2017 je stanoveno čerpání příspěvku z FKSP pro zaměstnance školy formou balíčku aktivit, ze kterého má zaměstnanec možnost kombinovat až dvě možnosti čerpání příspěvku FKSP. Aktivity lze kombinovat max. dvě, a to do výše celkového ročního max. příspěvku 4.800,00 Kč za rok 2017 takto: Varianta A) 7 - příspěvek na stravování ve výši Kč 24,00 na 1 oběd, tj. za rok 2017 max ,00 Kč 5

12 Z FKSP lze dle 7 přispívat zaměstnancům na stravování, pouze však za předpokladu, že organizace zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení. Příspěvek nepodléhá zdanění ( 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Z fondu bude hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců školy ve školní výdejně při Základní škole a Mateřské škole Kontešinec, Český Těšín. Příspěvek na stravování: příspěvek na stravování nemůže škola poskytovat důchodcům, jelikož nemá vlastní zařízení závodního stravování; příspěvek nebude zaměstnancům poskytnut v době jejich řádné dovolené a rovněž v době jejich dočasné pracovní neschopnosti ( 236 zákoníku práce); příspěvek z FKSP na stravování na jedno teplé jídlo obdrží ti, jejichž přítomnost v práci během pracovní směny trvá alespoň 3 hodiny (dle vyhlášky o závodním stravování č. 84/2005 Sb. v platném znění); příspěvek na stravování musí být hrazen nepeněžním stykem. Varianta B) 8 - příspěvek na dovolenou a rekreaci za rok 2017 max ,00 Kč Vnitřní ustanovení: pokud zaměstnanec zvolí tuto variantu a nevyčerpá v daném roce příspěvek na rekreaci, má možnost si jej pouze jednou převést do následujícího roku. Tzn. nevyčerpaný příspěvek na rekreaci z roku 2017 převede do roku 2018, kde jej sloučí s příspěvkem na rekreaci na rok 2018 a vyčerpá na rekreaci. Příspěvek na rekreace může zaměstnanec z FKSP dle 8 čerpat na základě písemné žádosti Příspěvek je určen na všechny druhy tuzemské i zahraniční rekreace (dovolená), včetně rehabilitace (rehabilitační, kondiční, zdravotní pobyty) a lázeňské léčby, na tuzemské i zahraniční zájezdy, které organizace organizuje sama, spoluorganizuje nebo pořídí od jiné právnické nebo fyzické osoby (cestovní kancelář, cestovní agentura apod.) se sídlem na území České republiky. Pokud je součástí rekreačního pobytu rehabilitace, lze přispět i na tyto náklady. Přispívat zaměstnancům lze i na dětské rekreace, pokud nejsou součástí výuky (např. školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety). Tyto příspěvky budou poskytovány pouze bezhotovostně na základě písemné objednávky organizace. Organizace uhradí z fondu celkové náklady pobytu (faktura vystavená v Kč musí být adresovaná na zaměstnavatele) a pracovník uhradí rozdíl přímo vkladem na účet FKSP nebo do pokladny FKSP (rozdíl mezi cenou poukazu a výši příspěvku = doplatek). Z důvodu zabezpečení dostatku finančních prostředků na bankovním účtu fondu FKSP, je při zadání platby organizací bance pracovník povinen uhradit doplatek rekreace, který je vyšší než 3 000,00 Kč před zadáním platby prostřednictvím bankovního převodu. Částku doplatku do 3 000,00 Kč je pracovník povinen uhradit organizaci nejpozději do konce následujícího měsíce. Organizace uhradí bankovní poplatky spojené s bezhotovostními úhradami rekreace mezi bankami na území ČR. Storno poplatky zaviněné propadnutím poukazu a jinou škodu způsobenou neuskutečněním rekreace či nenastoupením na rekreaci hradí zaměstnanec v plné výši, zaměstnanec je rovněž povinen vrátit v těchto případech zaměstnavateli příspěvek v plné výši. Z fondu lze přispívat na akce typu EXOD na samoplátecké poukazy do lázní. Příspěvek nelze poskytnout: na příspěvkovou lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna 6

13 na rekreace (zájezdy), které si zaměstnanec uhradí sám a dodatečně požádá o příspěvek z fondu na dopravu, která není v ceně poukazu. Daňový režim: výše příspěvku na tuzemský i zahraniční rekreační pobyt je osvobozena od daně z příjmů do 20 tis. Kč pro zaměstnance včetně rodinných příslušníků za kalendářní rok. Pokud příspěvek převýší částku 20 tis. Kč, rozdíl se přičítá k platu a daň se odvádí v tom měsíci, ve kterém byl příspěvek poskytnut, a to zálohovou roční sazbou. Pro účtování je rozhodující, kdy byl poukaz zaměstnanci poskytnut, ne doba, kdy se rekreace zúčastní. Varianta C) 9 - příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport za rok 2017 max ,00 Kč Jedná se o jednorázovou úhradu permanentek pro zaměstnance do bazénů, do fitness center, do divadel apod. Úhrada se provádí bezhotovostním platebním stykem. Na základě vystavené objednávky školou je uhrazena faktura - účetní doklad znějící na adresu školy. Poznámka: vstupenka není účetním dokladem, jelikož nesplňuje náležitosti účetního dokladu. Varianta D) 12 příspěvek na penzijní připojištění Kč 400,00 měsíčně, tj. za rok 2017 max ,00 Kč Z FKSP lze v souladu s 12 přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem částku max. 400,00 Kč měsíčně, a to nad rámec dosud sjednané výše měsíčního příspěvku. Příspěvek za zaměstnance bude hrazen měsíčně, předpokladem je trvání pracovního poměru u zaměstnavatele v daném měsíci, kdy je příspěvek poskytnut. Příspěvek lze zaměstnanci poskytnout pouze za předpokladu, že má sjednanou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Na příspěvek, který je poskytován z fondu (bez spoluúčasti zaměstnance), se neposkytuje státní příspěvek. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli doložit všechny potřebné doklady a hlásit veškeré změny. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se zasílá na účet zaměstnance u penzijního fondu měsíčně. Volba penzijního fondu je na zaměstnanci. Daňový režim příspěvku na penzijní připojištění z FKSP upravuje 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a to: od daně z příjmu je osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, v úhrnu však maximálně do výše ,00 Kč ročně. Možné kombinace dvou variant: Varianta B) + varianta D) Příspěvek na rekreaci max ,00 Kč za rok příspěvek na penzijní připojištění 200,00 Kč měsíčně, max ,00 Kč za rok

14 Varianta C) + varianta D) Příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport max ,00 Kč na rok příspěvek na penzijní připojištění 200,00 Kč měsíčně, max ,00 Kč za rok 2017 Varianta B) + varianta C) Příspěvek na rekreaci max ,00 Kč za rok příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport max ,00 Kč za rok 2017 Podrobná evidence čerpání bude každoročně vedena v sešitě FKSP dle jednotlivých zaměstnanců. 8. Ostatní ustanovení Za dodržování předpisů souvisejících s hospodařením s prostředky FKSP odpovídá ředitel školy. Příkazy pro úhradu výdajů a jiné čerpání z fondu podepisují oprávnění zaměstnanci organizace. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem (odpovídá správce rozpočtu) a schválenými zásadami na příslušný kalendářní rok. Veškeré uskutečněné hospodářské operace včetně výdajů z FKSP musí být doloženy řádnými účetními doklady. Ustanovení neobsažená v těchto zásadách se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění. Účinnost Zásad FKSP na rok 2017 od Tímto se ruší Zásady pro tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016 ze dne 15. prosince Český Těšín 16. prosince Ing. Kristina Bončková ředitelka školy... Mgr. Eva Finkeová předsedkyně odborové organizace 8

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROK 2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP. Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava rozpočtu FKSP pro

ROK 2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP. Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava rozpočtu FKSP pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č.j.: Doš 2/2018 ROZPOČET A PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ FKSP ROK 2018 Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 Úprava

Více

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016

Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace J. A. Komenského 340, Meziboří 435 13 Vnitřní pokyn pro čerpání FKSP na rok 2016 dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007 Sb. Změna: 365/2010

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ )

Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ ) Pravidla pro hospodaření s fondy Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen GFÚ ) Čl. 1 úvodní ustanovení Hospodaření GFÚ se řídí 20-30 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, (dále

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny: SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 14.1. 2010 Pořadové číslo: 2/2010 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc Svatý Kopeček IČ 70631042 Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Tyto zásady

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FKSP Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S A10

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FKSP Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S A10 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠMŠ 1 /2017/S-03

Více

S T A T U T sociálního fondu. Článek I Účel sociálního fondu

S T A T U T sociálního fondu. Článek I Účel sociálního fondu Zastupitelstvo města Havířova usnesením čís..../..zm/2017 ze dne 18.12.2017 stanoví tímto tento: S T A T U T sociálního fondu Článek I Účel sociálního fondu 1 Příloha č. 1 MMH/.../2017 Počet listů dokumentu:

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2017

Kolektivní smlouva pro rok 2017 Kolektivní smlouva pro rok 2017 uzavřená mezi Závodním výborem Typografické Besedy při Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizaci (dále jen ZVTB), zastoupeným

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2017 (postupováno dle vyhl. 114/2002 Sb. v platném znění) I. Základní ustanovení 1. Fond kulturních a sociálních potřeb Zaměstnavatel tvoří FKSP

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P4/2014 pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun duben 2014 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 1 ke KS na období 2017 2018 Zásady tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čl. 1 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb 1.

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU FKSP V ROCE 2018 (postupováno dle vyhl. 114/2002 Sb. v platném znění) I. Základní ustanovení 1. Fond kulturních a sociálních potřeb Zaměstnavatel tvoří FKSP

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice

Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, České Budějovice Entomologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice Zásady pro čerpání prostředků Sociálního fondu I. Úvod Sociální fond (dále jen SF) je fondem zaměstnavatele,

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, Agentura pro podnikání a inovace Žitná 566/18, 120 00 Praha 2 Dne 21.12.2016 Čj. API/02839/16 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS vedoucího služebního úřadu č. 28, který určuje zásady pro tvorbu, používání a hospodaření

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno OBSAH: Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Evidenční

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Pracovní materiál č. 5.1.

Pracovní materiál č. 5.1. Pracovní materiál č. 5.1. ZMĚNA ZÁSAD SOCIÁLNÍHO FONDU Pracovní materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.12.2016 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Stříbro, Předkládá:

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

P R A V I D L A. č. P7/2018

P R A V I D L A. č. P7/2018 P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P7/2018 pro poskytování benefitů zaměstnancům Města Loun Duben 2018 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Název bodu: Zásady

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Uzlová železniční stanice Kralupy nad Vltavou ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM NA ROK 2008. Obsah: Základní ustanovení...3 Čl. 4 Zlepšování pracovního prostředí...3 Čl. 5 Příspěvek na kulturní, sportovní,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

Opatření děkana č. 6/2010

Opatření děkana č. 6/2010 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Opatření děkana č. 6/2010 Opatření děkana č. 6/2010 Opatření děkana č. 6/2010 kterým se stanoví pravidla pro tvorbu

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 28. 02. 2011 Č. j.: 2249/2011 Opatření děkana č. 03 / 2011, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. I Tvorba sociálního fondu Sociální fond na

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu OPATŘENÍ DĚKANA Č. 36/2017 Č. j. 9560/2017 Zpracovali: tajemnice fakulty, JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty, Mgr. I. Macošková, Mgr. Bc. M. Lohynská předsedkyně fakultního výboru odborové organizace

Více

D O H O D A. o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016

D O H O D A. o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016 Příloha č. 2 Kolektivní smlouvy Výtisk č.: Počet listů: 8 D O H O D A o zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců a o tvorbě a využití fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na rok 2016 uzavřená

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu OPATŘENÍ DĚKANA Č. 36/2017 Č. j. 9560/2017 Zpracovali: tajemnice fakulty, JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty, Mgr. I. Macošková, Mgr. Bc. M. Lohynská předsedkyně fakultního výboru odborové organizace

Více

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014

Opatření ředitele Provozní jednotky Ostrava č. 2/2014 ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, systémový specialista šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice, Olomouc,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Opatření děkana č. 2017/06 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-013-15 ze dne 14.12.2015 Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu" Rada městské části

Více

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01

V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 V N I T Ř N Í N O R M A P Ř F U P A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci č. A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu Přírodovědecké

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci: Příspěvky na rekreaci se poskytují: Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012 Směrnice č. 5/2012 "Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu" Rada městské části

Více

PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, specialista v dopravě- šetření MU

PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, specialista v dopravě- šetření MU ROZDĚLOVNÍK PJ Ostrava: sekretariát, úsek odborného ekonoma, skupina technologie, skupina lokomotivních čet, specialista v dopravě- šetření MU PP: Český Těšín, Bohumín, Ostrava hl.n., Ostrava-Kunčice,

Více

Pracovní řád MěÚ Velký Šenov

Pracovní řád MěÚ Velký Šenov Pracovní řád MěÚ Velký Šenov Všeobecná ustanovení Pracovní řád upřesňuje práva a povinnosti pracovníků MěÚ a DPS, v uvedených případech uvolněných zastupitelů města, vyplývající z pracovních, mzdových

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

Kolektivní smlouva. uzavřena mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřena mezi: Kolektivní smlouva uzavřena mezi: Střední průmyslovou školou polytechnickou Centrem odborné přípravy Zlín, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím Charvátem (dále jen zaměstnavatel) a ZO OS KOVO při SPŠP COP

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci Příspěvky na rekreaci se poskytují: 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

SOCIÁLNÍ FOND VŠPJ. Kód: SK č. 1/2018 Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava

SOCIÁLNÍ FOND VŠPJ. Kód: SK č. 1/2018 Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval (podpis): Druh: Směrnice kvestora Č. j.: VSPJ/00001/2018 Oblast OŘN: HR Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval: Bc. Vítězslav Šeda, vedoucí EO Přezkoumal: Ing. Oldřich

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 5 Č.j. 4060/2015 Zpracoval: JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty Odpovídá: děkanka fakulty Tvorba a čerpání sociálního fondu ÚVOD Podle 18, odst. 6, písm. f)

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů

Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů 1. Příspěvky na rekreaci Příspěvky na rekreaci se poskytují: 1. Zaměstnanci v pracovním poměru, který je ke dni podání žádosti zaměstnán v DPMB, a.s.

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. Českých drah, a.s. na rok 2011. (č.j. 2649/2010-O9 )

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. Českých drah, a.s. na rok 2011. (č.j. 2649/2010-O9 ) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2011 (č.j. 2649/2010-O9 ) 1 Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých drah,

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

o fondu zaměstnavatele

o fondu zaměstnavatele Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady Bc. Jana Havlicová ředitelka úřadu Platnost od: 1. 1. 2014 Účinnost od: 2. 1. 2014 Vypracovala: Bc. Ivana Klotzová Počet vyhotovení:

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům Č. j.: UKKTF/114657/2018 V Praze dne 3. září 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům K provedení čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 30/2018, Příspěvky ze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 4 ze dne č.j.: 2/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 4 ze dne 04.01.2017 Směrnice Rady městské části č. RMČ/2017/1 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2017 Rada

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná

Zásady o podmínkách tvorby a používání sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Karviné zařazených do Městské policie Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11013/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Městská policie ekonom a lidské zdroje Szusciková Iva (Městská policie) Materiál pro 16.

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10987/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více