Typografie. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typografie. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)"

Transkript

1 Typografie Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

2 Co nás dnes čeká? Dějiny typografie Rukopisy Vynález knih3sku Inkunábule (prvo3sky) Mistři typografie v období renesance, baroka a klasicismu Vznik a vývoj typografické měrné soustavy Základní typografická pravidla Este3cké kategorie

3 Užité umění Architektura Grafický design Nejmladší Průmyslový design Typografie Od r Logotyp Písmo 5 3síc let

4 Zdokonalování forem komunikace Ústní forma Rukopis Tisk Elektronická forma

5 Dějiny typografie Typus znak vzor, Gráfo píši (doslovně psaní znaků) Typografie se řadí mezi užité umění Význam: organizace písma v ploše po vynálezu knih3sku obor zahrnující sazbu a knih3sk dnes este3cká úprava sazby Historie typografie spojena s vývojem 3štěné knihy

6 Před vynálezem knih3sku Iluminovaný rukopis text je doplněn dalšími vizuálními prvky (ilustrace, dekorace, zdobené iniciály, okraje atd.) nejstarší z let 400 až 600 n. l. rozvoj v období středověku (kláštery) náboženská povaha Scriptorium místnost s nástroji pro kopí- rování rukopisů standardní doplněk knihovny klášterů

7 Renesance (14. až 16. stolel) Renesance (znovuzrození) Humanismus hospodářský růst, rozvoj vědy a umění Návrat ke klasickým (an3ckým) konceptům stylu, umění a krásy (používání perspek3vy v malířství) Znovuobjevené principy se využívaly také v designu knih a v umístění textových čásl na stránce Přechod od středověku k novověku objevení Ameriky (1492) objevení knih3sku (1455)

8 Předpoklady vzniku knih3sku Předpoklady: Papír ve středověku se psalo na pergamen, který byl drahý Knihy desko3sky, ražená technika Vzdělanost růst poptávky po knihách Písmo humanis3cké písmo předlohou pro první 3sková písma Technologie rozvoj metalurgie, vinařský lis Ruční 3sk zaznamenán už ve staré Číně

9 Vynález knih3sku (1455) Johannes Gutenberg ( ) německý zlatník a vynálezce vynalezl technologii 3sku s pohyblivými litery Složky výrobního procesu: pohyblivé litery, konstrukce licího strojku, vytvoření liteřiny (olovo, cín, an3mon), vhodné 3skové barvy, konstrukce 3skařského lisu Knih3sk na našem území až o něco později (1476 Plzeň Arnošt z Pardubic)

10 Prvo3sky (inkunábule) Z la3nského cunabulis v kolébce, v plenkách Prvo3sky končí zhruba rokem 1500 Dva typy inkunábulí: dřevorytecké vyřezané z jednoho bloku dřeva pro každou stránku typografické s výměnným písmem pro 3skové stroje Knih3sk využíval národní písma dané země: Itálie rotunda, an3kva Francie, Anglie an3kva, rotunda, textura, bastarda Německo švabach, fraktura Střední Evropa textura, bastarda

11 Prvo3sky (inkunábule) Tiskárny většinou pouze ve velkých městech (učenci, právníci, šlech3ci atd.) Design knih přechodné období iniciály a zdobení ještě odkazuje na středověk knihy však už nejsou tak tmavé a hustě psané odlehčení (někdy je to přikládáno snížením nákladů na výrobu zejména levnějšímu dovozu papíru) Papír od slova papyrus (Egypt již v roce 3000 př. n. l.) v období prvo3sků se papír vyráběl z hader později z celulózy (19. stolel)

12 Mistři vizuálního stylu v období renesance 1490 Leonardo da Vinci (malíř, sochař, architekt, inženýr, vědec) výkresy, ilustrace mimořádné rozložení stránky 1501 Aldus Manu3us (humanis3cký učenec, později 3skař) poprvé použil kurzívu v knihách 1529 Geofry Tory (jeden z největších 3skařů v Paříži své doby) napsal pojednání o konstrukci velkých římských písmen (kniha: Champs Fleury) odvodil proporce verzálek ze vzájemných poměrů lidského těla tvůrce francouzské typografické školy 1541 Claude Garamond (pařížský vydavatel a přední návrhář písma své doby) navrhl písmo Garamond Granjon font, který nejvíce připomíná původní Garamond

13 Základy grafického designu Albrecht Duerer ( ) německý malíř, řezbář, rytec a matema3k důležitá osobnost grafického a knižního designu Kniha Unterweysung der Messung (Kurz umění měření) Symetrie - slavná kniha o základech designu (geometrie plochy, principy perspek3vy objevené v Itálii, jejich použil pro architekturu, malířství a písmo)

14 Baroko (po r. 1590) Pro3reformace, centralizace státní moci Náboženské pronásledování a perzekuce Doba nového stavebního stylu a nově pojatého umění (malířství, sochařství, hudby a literatury) Nové grafické techniky (mědiry3na, leptování) Rozmach knižního umění a písma (zdobná písma, ornamenty) Jednoduchost Renesance Zdobenost Baroko

15 Mistři typografie v období baroka 1692 Philippe Grandjean (francouzský rytec) navrhl písmo Roman (Romain du Roi) pro krále Ludvíka XIV.

16 Mistři typografie v období baroka 1716 William Caslon (anglický návrhář písma) navrhl velmi populární písma pro 3sk (např. první 3štěná verze Prohlášení nezávislos3) inspiroval řadu dalších typografů (i dnešní doby) 1758 John Baskerville (3skař) ovlivněn Caslonem navrhl dodnes ceněné písmo

17 Mistři typografie v období baroka 1737 Pierre Simon Fourier (francouzský typografický teore3k) navrhl písmo Fourier publikoval teore3ckou práci o minimálních rozestupech mezi písmeny se zachováním čitelnos3 (typografický manuál)

18 Mistři typografie v období klasicismu ( ) 18. stolel přineslo zdokonalení v designu a typografii 1768 Giambazsta Bodoni (italský rytec, vydavatel, 3skař, typograf) navrhl font Bodoni (vysoká technická úroveň) Mannuale Tipografico stovky různých písem

19 Mistři typografie v období klasicismu 1788 Francois- Ambroise Didot (francouzský knih3skař) navrhl systém měření písma didotovský systém

20 Mistři typografie v oblas3 vědy Andreas Vesalius (anatom) autor jednoho z nejvlivnějších knih o lidské anatomii zakladatel moderní lidské anatomie

21 19. stolel Úpadkové období typografie Výjimky: vznik některých pozoruhodných písem (např. egyp3enka) 1816 grotesk (poprvé písmo bez patek) uzavírá se dvou3síciletý vývoj la3nky, započatý římskou nápisovou kapitálou zkvalitnění a zrychlení 3sku (1868 světlo3sk, hlubo3sk)

22 Vznik a vývoj typografické měrné soustavy První 3skaři (výrobci písma) si pro své potřeby odlévali jednotlivá písma pouze se zřetelem ke kresbě (k obrazu liter) S rozvojem knih3sku vzrůstaly požadavky na různé velikos3 písma Bylo nutné stanovit rozměry a poměr mezi jednotlivými stupni tak, aby se daly vzájemně doplňovat Do konce 17. stolel žádný společný systém neexistoval každá 3skárna používala vlastní míry (odvozené např. od lokte, stopy nebo palce) to brzdilo další vývoj

23 Vznik a vývoj typografické měrné soustavy 1737 Pierre Simon Fournier první, kdo upravil typografickou měrnou soustavu a sjedno3l rozměry i terminologii typografického materiálu vydal přehlednou tabulku typografického měrného systému základem pařížská stopa (32,48 cm), která má 12 palců 1 palec = 12 čárek Fourier rozdělil jednu čárku na šest dílů a jeden díl nazval typografickým bodem podle počtu bodů určil a pojmenoval písmové velikos3 (stupně)

24 Vznik a vývoj typografické měrné soustavy 1774 Francois Ambroise Didot upřesnil a zdokonalil Fournierův systém a přizpůsobil ho metrické soustavě zaváděné tehdy ve Francii základní jednotkou: typografický bod (0,3759 mm) výškově 1 m = 2660 typografických bodů základní délková míra: 1 cicero = 12 typograf. bodů (4,513 mm) soustava používaná dodnes téměř v celé Evropě

25 Vznik a vývoj typografické měrné soustavy 1840 Bohumil Haas v rakouských zemích zavedena a používána typografická soustava pražského rodáka, písmomilce a knihaře B. Haase vycházel z rakouské stopy (31,60 cm) palec této stopy rozdělil na 36 dílků a jeden dílek nazval čtvrtpe3tem (název se zachoval i v soustavě Didotově)

26 Vznik a vývoj typografické měrné soustavy Anglosaská (monotypová) měrná soustava Základem je anglická stopa (30,47 cm) Stupeň písma pica [č3 pajka] se přibližuje dnešnímu ciceru Dodnes se používá v Anglii, USA a Švýcarsku

27 Bodové velikos3 písem a jejich pojmenování písmo se měří podle velikos3 písmové kuželky, která nese obraz písma v bodech podle počtu bodů se určuje stupeň písma velikost obrazu se může lišit (záleží na poměru střední výšky písmene k písmové kuželce) linky, ornamenty a výplňkový materiál se měří v bodech a cicerech Didotův bodový systém 1 bod (1 ) = 0,3759 mm 12 bodů (12 ) = 4,513 mm = 1 cicero Anglosaský bodový systém 1 pica = 12

28 Bodové velikos3 písem a jejich pojmenování 3 briliant 1, parangon 6,769 4 diamant 1, text 7,521 5 perl 1, dvoucicero 1,880 6 nonpareille 2, dvoustřední 10,530 7 kolonel 2, ½ cicera 12,282 8 petit 3, dvoutercie 12,034 9 borgis 3, třícicero 13, garamond 3, dvoutext 15, breviář 4, ½ cicera 15, cicero 4, čtyřcicero 18, střední 5, pěticicero 22, tercie 6, Šesticicero 27,078

29 Volba velikos3 písma podle formátu a úpravy...

30 Typografie 4 základní typografické prvky: písmo slovo řádek sloupec Jejich kombinací lze splnit jakýkoliv typografický úkol (typografická úprava) Grafická úprava kompozice s grafickým prvkem

31 Typografie Podpůrný prostředek komunikace klade důraz na čitelnost (tj. vlastní užitnost typografie) čitelnost přispívá k pochopení vlastního sdělení čitelnost a sdělnost je podpořena typografickými pravidly (míra jejich dodržování je krajně subjek3vní)

32 Základní typografická pravidla Proporce plochy Normalizované formáty Formáty běžných 3skovin Vizuální střed Proporce strany Umístění písmového celku v ploše Bod v ploše Účinek textového grafického prvku v ploše Umístění textového nebo grafického prvku v ploše Tiskový arch

33 Proporce plochy Proporce (vzájemný poměr) vizuální nebo strukturální vztah čás3 návrhu k celku Ve středověku ideální poměr 2:3 (1 : 1,5) Zlatý řez 8: 13 (1 : 1,618) Principy pro umístění textu na stránky knih Van de Graafovo pravidlo Tschicholdovo zlaté pravidlo návrhu stránky Pravidlo tře3n (např. také ve fotografii)

34 Zlatý řez Poměr zlatého řezu 8: 13 (1 : 1,618) Vyskytuje se zejména: v přírodě (ulity šneků, semínka slunečnic, včelí plástve atd.) v sochařství, architektuře (hlavně řeckém) v malířství (rozměry pláten obrazů, umístění klíčových objektů) v typografii (s první knihou, standardní rozměry papíru) Fibbonacciho posloupnost (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...) poměr blízký zlatému řezu na základě studia živé i neživé přírody Fibbonacciho zlomky: 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13,...

35 Konstrukce zlatého řezu Geometrické a aritme3cké sestrojení zlatého řezu Tzv. dokonalý obdélní s poměry stran 5:8 (tento poměr je velmi blízký 35mm filmu, kde poměr stran je 5:7,5) Vznikne rozdělením úsečky na dvě čás3 tak, že poměr menší čás3 k větší je stejný jako poměr větší čás3 k celé úsečce

36 Van de Graafovo pravidlo Princip pro umístění textu na stránky knihy Vhodné proporční rozdělení pro jakýkoli poměr šířky a výšky stránky Zachování proporcí stránky a současně vytvoření funkčních okrajů ve velikos3 1/9 a 2/9 stránky (poměr 2:3) Textová plocha a velikost stránky mají stejné proporce, pokud se výška textového pole rovná šířce stránky Princip později převzal Jan Tschichold (zlaté pravidlo návrhu stránky) okraje 2 : 3 : 4 :6

37 Pravidlo tře3n Metoda kompozice často použivaná ve fotografii (ale také v grafickém, tex3lním či nábytkářském designu) 42 % 20 % 25 % 13 %

38 Normalizované formáty Konec 18. stolel první snahy o normalizaci formátu (Francie, Německo) 1921 základem papír o rozměru 1 m 2 a poměru stran 1 : 2 (jako první přijalo normu Švýcarsko) 1967 norma zahrnuta do ČSN (používána byla už od 20. let 20. stolel) Norma ISO 216 řady velikosl A, B, C poměr 1 : 2

39 Normalizovaný formát ISO 216 řada A Řada A: výška dělená šířkou je u všech formátů druhá odmocnina ze dvou (1,4142) formát A0 má plochu jednoho čtverečního metru formát A1 je A0 rozříznutá na dvě stejné čás3, přičemž A1 je stejně vysoká jako A0 široká a A1 je polovičně široká než A0 vysoká všechny menší velikos3 A jsou definovány obdobně řezáním většího formátu na menší vodorovně s kratší stranou na dvě iden3cké poloviny Standardizovaná šířka a výška papíru je hodnota zaokrouhlená na celé milimetry

40 Normalizovaný formát ISO 216 řada B, C Řada B: šířka a výška je geometrickým středem mezi odpovídajícím formátem A a nejbližším vyšším A formátem (např. B1 je geometrickým středem mezi A1 a A0) poměr velikos3 A1 k B1 je stejný jako B1 k A0 Řada C: navržena pro obálky šířka a výška je geometrickým středem mezi formáty A a B stejného čísla (list papíru A4 se pohodlně vejde do obálky C4, jestliže jej přeložíme, vejde se do obálky C5) existuje i řada D, která se však příliš nepoužívá

41 Řada A a B

42 Šířka a výška formátů ISO (v milimetrech) Řada A Řada B Řada C 4A A A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

43 Názvy formátů řady A, příklady použil Formát Označení A0 čtyřnásobný arch A1 dvojnásobný arch A2 arch A3 půlarch A4 čtvrtka (4 ) A5 osmerka (8 ), list A6 půllist A7 čtvrtlist A8 osmina listu Formát Příklad použití A0, A1 technické kresby, plakáty A2, A3 kresby, diagramy, tabulky A4 A5 A6 B5, A5, B6, A4 knihy dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z tiskáren a kopírek zápisníky, sešity pohlednice C4, C5, C6 obálky pro A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6) B4, A3 noviny

44 Formáty běžných 3skovin Formáty mohou být na výšku nebo na šířku Obrazové publikace bývají širší musí respektovat fotografie na šířku Výhradně textové publikace (knihy) bývají v normalizovaném formátu Poezie používá malých, zúžených formátů (elegantnější) Čtvercový formát musí být o něco užší nebo širší (čistý čtverec působí tupě) Zkušený typograf volí formát cíleně a citem (extravagantní formáty zavazí v knihovně)

45 Formáty běžných 3skovin

46 Vizuální střed Geometrický střed leží na průsečíku úhlopříček strany objekt umístěný v oblas3 geometrického středu působí těžkopádně a neeste3cky (jakoby padal dolů) Vizuální (op3cký) střed neodpovídá matema3ckému středu plochy (není pevně určen) leží o něco výše než geometrický střed existují různé způsoby konstrukce op3ckého středu (většinou záležitost vkusu) umístění na op3cký střed působí harmonicky plal i pro písmena těžiště písmene se nachází v oblas3 op3ckého středu posunulm ke geometrickému středu dochází k deformaci tvaru písmene

47 Proporce strany (rám v ploše)

48 Proporce strany (rám v ploše)

49 Citát Princip rozmístění písma: Na osu Na levou zarážku Na pravou zarážku Na mnohostřednou osu Jinak (např. všechny óčka pod sebou) NULLA VIRO IURANTI FEMINA CREDAT (CATULLUS)

50 Umístění a působení bodu v ploše Dobrá proporce v op3ckém středu v kolmé středové ose ve vodorovné středové ose Bod v horní polovině plochy přináší maximální napěl Bod v dolní polovině plochy vykazuje také napěl Bod umístěný poblíž okraje nemá žádnou sílu Umístění textového nebo grafického prvku v blízkos3 okraje strany vede k oslabení jeho vizuálního účinku. Informace, kterou nese, ztrácí na váze a může zůstat nepovšimnuta

51 Účinek textového nebo grafického prvku v ploše Nejsilnější účinek Nejslabší účinek

52 Umístění textového nebo grafického prvku v ploše

53 Ver3kály, horizontály a diagonály Důraz na kolmice Důraz na horizontály Kombinace horizontál a ver3kál Důraz na šikminy Kombinace horizontál a šikmin Kombinace kolmic a šikmin (a horizontál) Kombinace šikmin

54 Este3cké kategorie Základní este3cké kategorie platné nejen pro typografii, ale také pro jiné druhy umění (např. hudba, divadlo, fotografie, literatura, architektura atd.): Symetrie (vs. asymetrie) důležitý princip typografie Rytmus střídání a opakování podobných jevů Kontrast kombinace pro3chůdných principů Rovnováha (vyváženost) horizontály, ver3kály a diagonály, vyplněné prázdné plochy

55 Symetrie vs. asymetrie Symetrie jeden z hlavních principů od první knihy (1440) až do konce 30. let 20. stolel (1928), kdy symetrii rozbili funkcionalisté (téměř 500 let) Asymetrie příkladem asymetrie je zarovnání na levou a pravou zarážku Marginální symetrie symetrie v asymetrii mírná asymetrie porušuje sta3čnost

56 Rytmus Rytmus = jeden ze základních výrazových prostředků umění V typografii spočívá rytmus v: opakování silných a slabých tahů písmen opakování světlého a tmavého písma opakování vzdálenos3 písmen střídání kulatých a nekulatých tvarů střídání horních a dolních přetahů mínusek střídání verzálek a mínusek střídání slov a mezislovních mezer střídání delších a kratších řádků střídání řádků a mezer mezi řádky střídání řádků, grafických a typografických prvků (linek, teček atd.) střídání barev černé a jiné (červená druhá typografická barva)

57 Kontrast 24 možnosl kontrastu podle A. Kapra a W. Schillera 1. Velký malý 2. Tučný slabý 3. Vysoký nízký 4. Široký úzký 5. Ostrý kulatý 6. Zahnutý rovný 7. Horizontální vertikální 8. Rovný šikmý 9. Vzestupný sestupný 10.Zavřený otevřený 11. Horizontální diagonální 12.Vertikální diagonální 13.Jednoduchý dvojitý 14.Málo moc 15.Lineární plošný 16.Horní dolní 17.Levý pravý 18.Protisměrný 19.Statický dynamický 20.Ornamentální věcný 21.Neklidný klidný 22.Plastický plošný 23.Tmavý světlý 24.Pozitivní negativní

58 Kontrasty papíru Lesklý matný Drsný hladký Plný děravý (vyseknutý) Měkký tvrdý Bílý barevný (= kulér) Papírový nepapírový (např. koženkový) Hladký ražený (kalandrovaný) Pravoúhlý zakulacený Strojový ruční Obdélníkový čtvercový

59 Děkuji za pozornost

60 Seznam zdrojů Beran Vladimír & kol.: Aktualizovaný typografický manuál Kočička Pavel, Blažek Filip: Prak3cká typografie Švalbach Vítězslav: Dějiny typografie (studijní materiály, FI MUNI) Švalbach Vítězslav: Typografie (studijní materiály, FI MUNI)

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Sazba knihy, časopisu

Sazba knihy, časopisu Sazba knihy, časopisu Postup práce, typografická pravidla a typické chyby Postup práce: podklady od zákazníka (kvalitní obrázky a texty po jazykové korektuře) návrh (formát knihy, zrcadlo sazby, kompozice

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

NASYCENÍ INFORMACEMI?

NASYCENÍ INFORMACEMI? Kapitola 1:DTP počítač 1) Jaké dovednosti jsou požadovány informační společností? a) umět získávat, analyzovat a organizovat informace b) schopnost předávat myšlenky a informace o sobě a svých aktivitách

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS

Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS Obsah manuálu pro štítky v systému LogisTIS 1.Tisk štítků v systému LogisTIS...2 1.1.Použití tisku štítků v jednotlivých modulech systému...2 1.1.1.Skladové karty příjem zboží na sklad...2 1.1.2.Cenovky...2

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

11. Korektura textu. Typografie

11. Korektura textu. Typografie 11. Korektura textu www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 3. 1. 2013 Strana: 1/7 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Dějiny knižní kultury 4

Dějiny knižní kultury 4 Technické vynálezy v 19. st. Dějiny knižní kultury 4 (Vydávání dokumentů v nové době tiskař a nakladatel, technické vynálezy v 19. stol., průmyslová výroba a krásná kniha) 1 průmyslový a obchodní kapitál

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY OBSAH Úvod A 01 Myšlenkový pochod A Písmo a barevnost C 01 Písmo ve značce C 02 Barevnost B C Značka B 01 Základní barevná a černobílá podoba značky B 02 Alternativní barevná

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více