K AM. > obsah > MUZEA. Milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K AM. > obsah > MUZEA. Milí čtenáři,"

Transkript

1

2 Milí čtenáři, > ROZHOVOR prázdniny a dovolené se přehouply do druhé poloviny, letní vedřiny neustávají a je tomu tak dobře. Slunce nás i přes všechna varování meteorologů, klimatologů a kožních lékařů určitě nabíjí svojí energií a neměli bychom se toho vzdávat. Přesto, pokud budete chtít najít trochu chladivého stínu, nabízí se tu příjemné prostory baziliky svatého Jakuba na Starém Městě pražském, kde 7. srpna začíná již 19. ročník Mezinárodního varhanního festivalu, který pořádá Irena Chřibková, varhanice a ředitelka kůru této baziliky. Akce se řadí mezi nejvýznamnější evropské festivaly a hostující umělci si mohou zahrát na největším nástroji v Praze, který se může pyšnit celkem píšťalami. Čeká nás festival Letní Letná, který si oblíbili jak Pražané, tak i zahraniční turisté. V rámci programu proběhne i jedna světová premiéra souboru La Compagnie Du Poivre Rose, se kterým vystoupí Iva Bittová jako živý hudební doprovod. Akrobati z Kanady, Francie a Belgie rozehrají představení o stereotypech, předsudcích a tabu ve světě žen a mužů v současném světě. Velmi aktuální téma. Festival se koná od 17. srpna do 2. září. V srpnu si též připomeneme událost, která změnila běh dějin naší země. Jak ji viděl americký fotograf Paul Goldsmith, na to se můžete zajít podívat do Amerického centra od 20. srpna. Otevření výstavy s názvem Prague 1968 / Srpen 1968 očima amerického fotografa bude autor sám osobně přítomen. Příjemné letní dny a nespalte se Alice Braborcová, odpovědná redaktorka K AM Turistický Vyšlo 1. července ročník magazín VIII., červen ec srpen poce sku.cz > obsah KAM na po 2014 výlet KAM pro děti ZD Če sku KAM za rohem AR M A 9 10 > PŘEDPRODEJE VSTUPENEK 18 > DIVADLA 22 > FILM 30 > KONCERTY 38 > KLUBY 48 > KULTURNÍ DOMY > GALERIE, VÝSTAVY 58 > PRAžský hrad 74 > PAMÁTKY 78 > MUZEA 86 > DĚTEM A RODINÁM 110 > VZDĚLÁVÁNÍ 113 > VOLNÝ ČAS 114 > SOUTĚŽE 4, 114, > PRAŽSkÁ VLASTIVĚDA > ZAHRANIČNÍ KULTURNÍ STŘEDISKA Pražský přehled kulturních pořadů měsíčník, ročník LXII registrováno: MK ČR E vydává: Kam po Česku, pod záštitou a ve spolupráci s PIS PCT adresa: Kubelíkova 30, Praha 3 tel.: mobil: e mail: odpovědná redaktorka: Alice Braborcová redakce: Martina Jurová Michaela Pfeifferová Marcela Kohoutová infolinka PIS PCT: (po čt 8 17 h, pá 8 16 h) rozšiřuje: PNS a. s.; Mediaprint & Kapa předplatné: zajišťuje firma SEND Předplatné cena: 28 Kč, pro předplatitele 24 Kč tisk: HRG spol. s r. o. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k jeho šíření v tištěné i elektronické podobě, včetně zveřejnění na webových stránkách. Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Za obsah zveřejněných příspěvků a PR článků odpovídá jejich zadavatel, stejně jako za změnu programu odpovídá jeho pořadatel. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk a jakékoliv šíření jsou povoleny pouze se souhlasem vydavatele.

3 Letní scéna Harfa 2014 od do od pondělí do čtvrtka vedle areny Českomoravská zdarma

4 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE POZNÁTE MÍSTA NA FOTOGRAFIÍCH? > Praha, jako hlavní město České republiky, každoročně přiláká statisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jedinečnost koncentrace památek různých stavebních slohů na relativně malé ploše, dává návštěvníkům možnost vydat se napříč staletími za poznáním řemeslné zručnosti i fantazie architektů z dob našich předků. > Přestože je Pražský přehled kulturních pořadů určen především Pražanům a pražským kulturním institucím či zařízením, myslíme si, že žít v Praze, ještě neznamená Prahu znát. A právě to bylo důvodem uveřejnit v každém vydání několik snímků, vyfocených z ne zcela tradičních pohledů a formou soutěže se zeptat vás, našich čtenářů, zdali tato místa znáte. Pro začátek jsme vybrali místa spíše známá, ale věřte, že v budoucnu budou odpovědi stále těžší. Foto strana 48: a) Strahovský klášter b) Anežský klášter c) Loreta Foto strana 78: a) kostel Panny Marie pod řetězem b) kostel Panny Marie Sněžné c) kostel Panny Marie před Týnem Foto strana 86: a) Rajská zahrada Klášter kapucínů na Hradčanech b) Zbraslavský klášter c) Klášter dominikánů > Své odpovědi nám posílejte prostřednictvím nebo na adresu redakce do 15. srpna Pro tři autory správných odpovědí máme připraveny zajímavé publikace. Výhry budou připraveny k vyzvednutí na adrese redakce. ACHILLES ČESKÝ, BŘETISLAV ÚNOSCE > Břetislav I. (1002 až ) byl nemanželským synem knížete Oldřicha a jeho družky Boženy, pozdější snad druhé ženy. Kosma jej nazval českým Achillem z dynastie Přemyslovců. Každopádně byl českým knížetem, který vládl na Moravě snad od roku 1029 a v Čechách v letech > Když Břetislav dobyl Moravu (asi 1029), jako nemanželský moravský kníže hledal způsob, jak společensky obstát. Proto z kláštera ve Svinibrodu unesl Jitku, dceru Jindřicha, bavorského markraběte. Únos Jitky ze Svinibrodu (Dalimilova kronika) Okamžitě se s ní oženil, odjeli na Moravu a žili v Olomouci, kde se jim narodil syn Spytihněv (1031). Po smrti otce na podzim 1034 byli Břetislav se strýcem Jaromírem jedinými žijícími Přemyslovci. Jaromír usedl na trůn, ale vzápětí jej postoupil Břetislavovi, který se projevil jako silný panovník. V letech obsadil Hnězdno, kde nad hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil první český zákoník Břetislavův dekret. Uloupené ostatky sv. Vojtěcha spolu s ostatky sv. Radima pak odvezl 24. srpna 1039 do Čech (975 let), kde se měly stát důvodem ke? Bitva u Brůdku (středověká iluminace) vzniku pražského arcibiskupství. Každopádně Vojtěch se stal vedle sv. Václava předním patronem českým a jeho tělo bylo uloženo v kapli rotundy sv. Víta. Břetislavův návrat s bohatou kořistí z Polska (sto vrchovatých těžkých spřežení) neunikl pozornosti římského krále, pozdějšího císaře Jindřicha III. Zamýšlené povznesení Čech zřízením arcibiskupství a povýšením na království vzalo za své a rostoucí moc Břetislava vedla stejně jako roku 1033 k dalšímu tažení říšského vojska do Čech. To se ale daleko nedostalo. Bylo odraženo v bitvě u Brůdku na Šumavě. Jindřich sice musel uznat daný stav, ale netrvalo dlouho a politicky předvídavý Břetislav se císaři podrobil. > Josef Grof 4 > soutěž pro čtenáře, achilles český

5 NEJMOCNĚJŠÍ MUŽ PO KRÁLI > V srpnu uplyne už 685 let od smrti českého šlechtice Jindřicha z Lipé, který pocházel z jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Za vlády Jana Lucemburského dosáhl významného postavení a navíc byl životním partnerem ovdovělé královny Elišky Rejčky. > Jindřich z Lipé se narodil roku 1267 (1275?) do panského rodu Ronovců, který se nazýval podle Lipé (dnešní České Lípy). Někdy v průběhu roku 1296 odešel do Prahy ke královskému dvoru. Nejprve působil ve službách předposledního přemyslovského krále Václava II. Po nástupu Jana Lucemburského na český trůn se stal hlavou skupiny pánů, která se ocitla v opozici proti mladému králi. Ten dal 26. října 1315 Jindřicha zatknout a uvěznit na hradě Týřově, což vyvolalo vzpouru jeho přívrženců, ke kterým se připojila také Jindřichova životní partnerka královna vdova Eliška Rejčka. Na celou situaci měla zřejmě značný vliv nenávist a antipatie Elišky Přemyslovny ke své maceše. Po půlročním věznění byl Jindřich propuštěn a po čase se mu podařilo získat si královu důvěru. Jeho přičiněním byl například zbaven úřadu KAM NA VÝLET S... foto Česká televize > Pavel Zedníček se narodil v Hošticích-Herolticích na Vyškovsku. Vyrůstal ale ve Zlíně a sám se proto označuje jako Valach. Bolek Polívka ho ve svém Valašském království jmenoval ministrem všeho. Prvotně vystudoval Kožařskou průmyslovku ve Zlíně, ale představa práce v obuvnické továrně ho příliš nelákala. A tak v roce 1969 začal studovat herectví na brněnské JAMU, kde se zařadil do herecké party Jiřího Bartošky a Karla Heřmánka. Sehraná trojice Bartoška Heřmánek Zedníček se na konci 70. let stala hvězdným trojlístkem pražského Divadla Na zábradlí. Po roce 1990 pomohl Karlovi Heřmánkovi s rozjezdem divadla Bez zábradlí, zde však nepůsobil dlouho a poté hostoval v dalších divadlech, např. Divadle ABC nebo také v Národním divadle. V současné době hraje především v Divadle Kalich, kde po boku herecké partnerky Jany Paulové exceluje v několika úspěšných inscenacích. > A tady je jeho pozvánka na výlet. > Vaše čtenáře bych určitě pozval na Valašsko. Na valašské kotáry, protože je tam krásně, jsou tam milí, příjemní lidé, výborné klobásky a slivovice. Já sám jsem Valach, protože odtamtud pocházím a navíc je tam opravdu nádherně. Já totiž nemám moc rád rovinu a ty kopečky tam nejsou moc veliký, jsou tak akorát, že je může každý Zatčení Jindřicha z Lipé Vilém z Valdeka, důvěrník královny Elišky Přemyslovny. V roce 1319 se Jindřich ve prospěch krále vzdal svých majetků v severních Čechách výměnou za náhradu na Moravě. Jan Lucemburský pána z Lipé pověřil správou země v době své nepřítomnosti, jmenoval ho zemským hejtmanem na Moravě a roku 1321 říšským maršálkem. Maršálek se poté většinu času zdržoval v Brně, kde si s Eliškou Rejčkou zřídil vlastní dvůr. Do Brna svolával i kolokvia a šlechtická sněmovní a soudní shromáždění, což bylo jinak jen královo právo. Jeho bohatství i výjimečné postavení dokládá například povolení razit vlastní minci, které od krále Jana získal. Jindřich z Lipé zemřel 26. srpna 1329 a je pochován v kostele Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně. > Drahomíra Samková Valašské městečko kostel, návštěvník lehce přejít a hlavně jsou tam bezvadní a usměvaví lidé. Víte, Valach neměl život vůbec jednoduchý, život tam byl vždycky tvrdý a právě proto asi mají Valaši tak dobrý vztah k lidem a jsou tak bezvadní a přímí a je tam pořád sranda. Jsem moc rád, že díky své profesi najezdím po republice tisíce kilometrů za rok, tak že se na Valašsko občas podívám. My hrajeme v Brně, v Ostravě, ve Zlíně, v Přerově, zkrátka každou chvíli někde po Moravě šmejdím, tak že si opravdu nestýskám a hlavně na to ani nemám čas. > Děkuji Vám za milou pozvánku do Valašského království. Ráda bych Vám za celou redakci popřála hodně zdraví a dalších krásných a hlavně veselých rolí. > Marcela Kohoutová, redaktorka jindřich z lipé, kam na výlet s... > 5

6 KALENDÁRIUM 24. srpen 79 Erupce Vesuvu zničila města Pompeje a Herculaneum. Jednalo se o první zaznamenanou erupci pliniovského typu. Tuto sopečnou erupci pozoroval Plinius starší. Odhaduje se, že během erupce vzniklo až 37 kilometrů vysoké pyroklastické mračno tvořené sopečným prachem a sopečnými plyny, jež zasahovalo až do stratosféry. srpen 864 V srpnu roku 864 Ludvík Němec překročil řeku Dunaj a napadl Velkomoravskou říši. Svou vojenskou výpravu podnikl proto, aby svému protivníkovi Rostislavovi oplatil příkoří, která mu Rostislav v minulosti připravil. K napadení došlo na hradišti Dowina, pravděpodobně se jednalo o dnešní Děvín u Bratislavy srpen 1419 Na Novém hradě u Kunratic zemřel král Václav IV. Rozrušen zprávou o první pražské defenestraci dostal záchvat mozkové mrtvice nebo epilepsii. Den po jeho smrti došlo k prvnímu velkému útoku pražského lidu proti kostelům a klášterům, které pokračovaly i v dalších letech a přerostly v husitské války, jež skončily až bitvou u Lipan roku srpen 1429 V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze Stříbra, který zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan (a po písemné poradě s Husem, tehdy již v Kostnici) přijímání podobojí. Tato idea podávání svatého přijímání pod obojí způsobou se nakonec stala pro husitství natolik klíčovou, že tvořila jeden ze Čtyř artikulů pražských, na jejichž vzniku se Jakoubek též podílel. PRAGA CAPUT REGNI > Kam až to lze dotáhnout z venkovského učitele? Co třeba na diktátora Prahy? Jan Pašek z Vratu (*?; 1533) to dokázal po převratu před 490 lety, v srpnu roku Za dobu svého působení v roli purkmistra své nové městské právo rád přirovnával k voskovému nosu, který lze ohýbat, kam libo. > Jan byl synem chudého hokynáře ve Starém Kníně. Přestože rodina neměla ani vlastní dům, vystudoval a stal se venkovským učitelem. Získal titul bakaláře na filozofické fakultě (1491), mistrem svobodných umění se stal roku 1493, v letech byl děkanem artistické fakulty a v roce 1500 se stal i profesorem práva. > Díky diplomacii, vychytralosti, ziskuchtivosti, intrikánství a panovačností pronikl do pražské městské správy. Bez ohledu na svůj původ nabyl značného jmění a prošel závratnou kariérou kancléře Starého Města pražského, prokurátora i konšela. Za zásluhy o město mu roku 1504 udělil král Vladislav II. Jagellonský erb s přídomek z Vratu. Nedlouho poté Jan zakoupil Toušeňský hrádek, který přebudoval na honosný renesanční zámek. V roce 1518 podporován nejvyšším purkrabím království Zdeňkem Lvem z Rožmitálu sjednotil bez svolení nového krále Ludvíka Jagellonského Staré a Nové Město pražské a stal se prvním pražským purkmistrem. Roku 1522 byl pasován na rytíře, ale roku 1523 sesazen králem 11. srpen 1804 Poslední římský císař František II. přijal titul císaře rakouského jako František I., a reagoval tak na korunovaci Napoleona I. Bonaparta francouzským císařem. Tento akt dovršoval státoprávní jednotu habsburské monarchie, rakouský státní centralismus. Patent nerušil právní subjektivitu jednotlivých korunních zemí. 22. srpen 1864 V Ženevě byla přijata první Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách. Na jejím základě jsou sanitní vozidla, vojenské nemocnice a zdravotnický personál považovány za neutrální, jako takové jsou chráněny a bojujícími stranami respektovány. Nemocní a ranění vojáci, bez ohledu na to, ke které válčící straně patří, budou posbíráni a ošetřeni. 17. srpen 1869 V Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v Českých zemích. Brno se tak stalo pátým městem v Rakousku Uhersku, které zavedlo tento druh městské hromadné dopravy. Provoz byl zahájen převážně na jednokolejné trati Kiosk Kartouzy s výhybnami, v úseku Kiosk Mýto byla trať dvoukolejná. z místa purkmistra. Využil však nespokojenosti novokališníků na pražské radnici k převratu (1524) a opět usedl do křesla purkmistra. Počínal si jako samovládce, kterého nový král Ferdinand I. roku 1528 opět sesadil.nepřestal však intrikařit,za což byl králem vypovězen z Prahy. Odešel na své panství Toušeň, kde žil v ústraní a 15. března 1533 zemřel. Pohřben byl v kostele Panny Marie v Týně na Staroměstském náměstí. Zbylo po něm jen jeho motto Praga Caput Regni (Praha hlava království), jež bylo roku 1518 vytesáno do průčelí Staroměstské radnice. > Alois Rula 6 > kalendárium, praga caput regni

7 K VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ > Tovaryšstvo Ježíšovo, Societas Iesu (zkratka SI nebo SJ jezuitský řád), je jeden z největších s nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve. Založen byl 15. srpna 1534 v Montmartru sv. Ignácem z Loyoly. Jeho členové jsou známi jako jezuité. > Přestože byl řád roku 1773 papežem Klementem XIV. na nátlak světských evropských vládců zrušen, fakticky nikdy zcela nezanikl. Poté, co jej roku 1814 papež Pius VII. znovu obnovil, má dnes více než členů se zaměřením na pastorační a misijní činnosti nebo vědu a vzdělávání. Ale nebylo tomu tak vždycky, což poznali doslova na vlastní kůži i naši předkové, paradoxně ve jménu jezuitského motta Ad maiorem Dei gloriam (K větší slávě Boží). > Tovaryšstvo Ježíšovo je mužský řád bez souběžné ženské větve, ale jistou nápadnou podobnost vykazují kongregace Anglických panen (Congregacio Jesu asi sester) či sester Sacré- Coeur (asi sester). Jedinou ženou, která kdy byla do řádu 23. srpen 1939 V Moskvě byl podepsán pakt Ribbentrop Molotov, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Obě strany se zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Smlouva znamenala zásadní obrat ve vztazích obou zemí a byla v podstatě dodržována až do doby, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz. 16. srpen 1949 Zemřel herec, básník, scenárista, režisér a filmový podnikatel Vladimír Slavínský. Patřil mezi průkopnické osobnosti moderní české kinematografie. Mezi jeho nejhodnotnější snímky patří předválečné filmy natočené podle námětu Olgy Scheinpflugové s Hugo Haasem v hlavní roli (Okénko, Madla z cihelny a Její lékař). 15. srpen 1969 Začal první ročník hudebního festivalu ve Woodstocku. Byl považován za jeden z největších a klíčových okamžiků v historii populární hudby. Časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 50 momentů, které změnily historii rokenrolu. Jako organizátoři festivalu jsou uváděni Michael Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman a Artie Kornfeld. 18. srpen 1969 V srpnu 1969 vyšla petice Deset bodů, jejímiž autory byli Václav Havel a Ludvík Vaculík. Poté vyšlo ještě několik podobných petic, organizátoři a signatáři byli perzekvováni, a tak byl postupně odpor vůči okupaci zlomen a začala tzv. éra normalizace. Ta postihla daleko víc Česko než Slovensko. 11. srpen 1999 V České republice došlo k částečnému zatmění Slunce. Na jihu Čech to bylo nejvíce, např. v Českých Budějovicích bylo zakryto 98,2 % Slunce. Na severu Čech jen 92 %. První doložené úplné zatmění u nás proběhlo v roce 878, další v roce 1415 a zatím poslední viditelné úplné zatmění nastalo 12. května Další úplné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území bude 7. října 2135! 9. srpen 2004 Zemřela herečka a zpěvačka Zdenka Sulanová. Nejvíce se do povědomí diváků dostala díky filmům režiséra Václava Binovce Lízin let do nebe z roku 1937 a Lízino štěstí z roku V roce 1940 natočila další úspěšný snímek Madla zpívá Evropě. Naposledy se v českém filmu objevila ve filmu Bludná pouť z roku Sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova přijata, byla španělská korunní princezna Jana Španělská, dcera císaře Karla V. a osobní přítelkyně Ignáce z Loyoly. Její příslušnost k řádu však byla v přísném utajení. U nás dnes působí Anglické panny a Společnost sester Ježíšových s několika desítkami členek a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, provozující 8 domů. Jejím provinciálem je Josef Stuchlý. > Antonín Fridrich 19. srpen 1994 Zemřel spisovatel Ladislav Fuks. Jeho dílo je velice osobité a svébytné, vyznačuje se složitou metaforikou a stavěním příběhu na detailech a opakujících se motivech. Mezi nejznámější díla patří Spalovač mrtvol, Příběh kriminálního rady, Pan Theodor Mundstock, Moje zrcadlo nebo Zpráva o Barbaře z Mníšku. kalendárium, k větší slávě boží > 7

8 HEREC S DUŠÍ GENTLEMANA > Před 115 lety se narodil nejslavnější milovník českého filmu 20. století Oldřich Nový. Jeho hereckými partnerkami byly nejkrásnější filmové hvězdy té doby, ale on sám celý život miloval svou manželku, které dokonce zachránil život. > Oldřich Nový se narodil před 115 lety, 7. srpna 1899, na Žižkově. Na otcovo přání se vyučil sazečem, ale zároveň už ochotničil. První angažmá m u d o h o d i l přítel Saša Rašilov v kabaretu U Labutě. V roce 1919 d o s t a l nabídku z brněnského Národního divadla. Na počátku roku 1935 přešel do Prahy a otevřel si vlastní divadlo Nové divadlo. Ovšem do srdcí většiny lidí se Oldřich Nový zapsal až filmovými rolemi, kde mohl dokonale využít svůj neopakovatelný hlas plný sentimentu i sebeironie, když např. ve filmu Kristián říká Adině Mandlové: Zavřete oči, odcházím. > Milovníkem byl ale jen na plátně, ve skutečnosti pro něj existovala pouze jedna žena Alice Wienerová, z níž v roce 1936 udělal Alici Novou. Původně dcera bohatého ředitele banky a umělecká fotografka mu byla přes čtyřicet let velkou oporou. Společně vychovávali Nového dceru Janu (její skutečnou matku Nový nikdy neprozradil). Během 2. světové války se s manželkou odmítl rozvést pro její židovský původ a za pomoci vlivných přátel ji několik let chránil před deportací. Nakonec je oba v roce 1944 zatkli a Nového poslali do koncentráku Osterode. Jeho žena Alice skončila v Terezíně. O dceru Janu se v té době starala její kmotra Hana Vítová a další přátelé. V poválečném filmu už nebylo pro gentlemany, které Nový tak skvěle ztvárňoval, místo. Poslední krásnou roli si zahrál v Podskalského filmu Světáci z roku 1969 a v televizním seriálu Taková normální rodinka (1971). Poslední roky života prožil v ústraní svého bytu, protože se nechtěl vystavovat pohledům svých fanoušků. > Zemřel 15. března 1983 a je pohřben v Praze na Olšanech. mak MNOHO TALENTŮ NA JEDEN ŽIVOT > Jak již sám titulek napovídá, Emil František Burian vynikal opravdu v mnoha oborech. Pár si jich připomeneme. Byl to český básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik a dokonce i význačný režisér. > Narodil se před 110 lety, 11. června 1904, v Plzni do hudební rodiny. Jeho otec, strýc, teta i matka byli zpěváky. Po absolvování pražské Státní konzervatoře a Mistrovské školy se stal členem levicově orientované literární skupiny Devětsil. V letech působil v Osvobozeném divadle. To ale opustil spolu s Jiřím Frejkou po rozepři s Jindřichem Honzlem. Spolu s Frejkou založili divadlo Dada. V roce 1927 založil také hudebně recitační soubor Voiceband. V letech jej angažoval ředitel Antonín Drašar jako režiséra do divadla v Olomouci. Koncem roku 1933 založil v Praze své vlastní divadlo D 34 a každý rok název divadla posouval o jedno číslo (v roce 1935 se jmenovalo D 35 a tak dále až do D 41). > V předválečných letech ve svém divadle zorganizoval protestní petici proti uvěznění ruského režiséra Mejercholda, jenž byl později Stalinem zavražděn. Pro řadu komunistických funkcionářů byl proto nepohodlným a nevypočitatelným členem. > V roce 1941 byl zatčen a zbytek druhé světové války prožil v koncentračních táborech. 3. května 1945 se mu podařilo zachránit se z lodi Cap Arcona po sporném útoku britského královského letectva RAF. Ve volbách roku 1948 byl zvolen do Národního shromáždění za KSČ ve volebním kraji Kladno. Zasedal zde do roku Toho roku byl jmenován národním umělcem. Byl několikrát ženatý, jeho poslední Burianův Voiceband manželkou byla Zuzana Kočová. Je otcem písničkáře a hudebního skladatele Jana Buriana a herečky Kateřiny Burianové. Zemřel 9. srpna 1959 v Praze ve státním sanatoriu na selhání jater. mak 8 > oldřich nový, emil františek burian

9 rozhovor barva je azurová. Jako zvíře by byl pes, protože pes, který štěká, nekouše a jako květina by byl určitě narcis. Jeho den je úterý a oblíbené město Padova. ROZHOVOR S VÁCLAVEM JÍLKEM představitelem role Benedicka v inscenaci Mnoho povyku pro nic > Na Letních shakespearovských slavnostech nejste nováčkem. Už jste se objevil v inscenacích Bouře (2007) a Jindřich IV. (2010). Co pro vás znamená hrát opět v prostoru Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě? Dokonce jsem se už objevil v inscenaci Martina Huby Romeo a Julie (2004). To jsem byl ve třetím ročníku na DAMU a hráli jsme tam se spolužákem Vaškem Liškou. On Baltazara a já chór. Bylo to trochu posunuté do moderna a místo šermování jsme mezi sebou bojovali kickbox stylem. Dokonce jsem na konci hry měl větu: Kde jsou? Slyšíš! :-) Byla to moje první zkušenost s hraním na purkrabství a hned jsem se do toho prostoru zamiloval, pro jeho úžasnou večerní magickou atmosféru. Shakespeare je stálicí světového divadla. Jaký vztah k němu máte Vy osobně? Mám z něho zdravý respekt. Úplně poprvé jsem se s jeho texty setkal v Dismanově rozhlasovém dětském souboru. A od té doby mě neustále provází. Jednu sezónu jsem dokonce zkoušel jenom Shakespeara. A pořád je co zlepšovat a stále se učím nové věci. Prokousávám se textem a odhaluju tajemství Shakespearovy řeči. Na purkrabství pak vše bude umocněné velikostí prostoru a budu muset hodně dbát na to, aby se žádné slovo neztratilo a bylo nám dobře rozumět. Vladislav Beneš, Radúz Mácha a Václav Jílek, Mnoho povyku pro nic, 2014, zdroj: Agentura Schok, foto: Viktor Kronbauer Vaší partnerkou v roli Beatrice je Petra Horváthová. Jak se vám spolu hraje? Petra Horváthová? Úděsná semetrika. Zaříkávat jako ďábla je jí třeba! Protože dokud ona je tady na světě, je samo peklo svatyní klidu. Radši budu dělat vyslance u trpaslíků, než abych vyměnil tři slova s touhle harpyjí :-). Ten Benedick mi mluví z duše. Petra Horváthová, Daniel Rous, Miloš Vávra, Ctirad Götz, Václav Jílek, Radúz Mácha, Mnoho povyku pro nic, 2014, zdroj: Agentura Schok, foto: Viktor Kronbauer Petra Horváthová, Václav Jílek, Jan Malá a Marie Štípková, Mnoho povyku pro nic, 2014, zdroj: Agentura Schok, foto: Viktor Kronbauer Letošní premiéru Mnoho povyku pro nic režíruje Jiří Menzel. Jak se Vám pracuje pod jeho vedením, je hodně náročný? S panem režisérem jsem se poprvé setkal při natáčení jeho posledního filmu Donšajni. A už tam mě fascinoval. Miluju jeho filmy a mít možnost s ním přemýšlet nad stejným textem, je pro mě velká zkušenost. Je náročný, je přísný a to je dobře. A navíc obdivuju jeho osobitý smysl pro humor. Jak vnímáte roli Benedicka? Benedick je takový mluvka. Mluví, aby mluvil. Někdy rychleji mluví, než myslí. Má rád spaghetti pomodoro alla bolognese. Jeho oblíbená A co další herečtí kolegové, již jste spolu měli možnost pracovat nebo je to poprvé? Většinu kolegů znám jen z televize. Holky Héró a Ursulu znám ze školy a se zmíněným Vaškem Liškou jsme spolužáci z ročníku. Říkali nám dva nosáči tancují super :-). V DISKu jsme spolu hráli mj. v Machiavelliho Mandragoře a v Kunderově hře Jakub a jeho pán. Co dalšího, kromě Letních shakespearovských slavností, Vás v dohledné době čeká? Teď se těším na léto. Na hraní Povyku i na to, že s přítelkyní pojedeme někam na dovolenou. Pracovně se pak rovnou přesunu do nové divadelní sezóny, kde mě budou čekat oprašovací zkoušky na všech scénách, kde působím. V Divadle Na Jezerce, v Divadle Studia DVA, ve Veselých skocích a v neposlední řadě také v Divadle na Vinohradech, kde se můžu na podzim těšit na zkoušení Moliérovy hry Škola žen v režii Juraje Deáka. > Pavel Turner rozhovor > 9

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci Vyučovací

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Karel IV. Památná místa tehdy a dnes

Karel IV. Památná místa tehdy a dnes Karel IV. Památná místa tehdy a dnes Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Jiří Martínek Karel IV. Památná místa tehdy a dnes e-kniha Copyright Fragment, 2016

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 450/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 450/0 Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Karel IV. základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 36/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 36/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 36/2011 Co chystáme tento týden: Tento týden budeme opět na SOU Lišov. Pro studenty všech prvních ročníků realizujeme adaptační kurz. Je zaměřen nejen na období přechodu ze základních

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více