7,- Kč BŘEZEN Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika"

Transkript

1 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský masopust, který vypukne v sobotu 5. března. Kromě bohatého programu a zabíjačkových pochutin, jsme objednali i hezké počasí. Bylo by dobré, kdybyste si vzpomněli na mladá léta, prolomili ostych a zúčastnili se masopustu v maskách. Nápadům se meze nekladou. Jak jistě mnozí z vás ví, Libereckým krajem hýbe optimalizace středních škol. Ta se, bohužel, potažmo vztahuje i na naše gymnázium. V podstatě je to redukce osmiletého studia. Měly by se rušit třídy osmiletého studia na čtyřech školách v kraji - v Jilemnici, Frýdlantu v Čechách, Jablonci n Nisou a Mimoni. To by v našem případě znamenalo de facto zrušení školy. Vedení města vyvíjí všemožné aktivity, jak zachovat mimoňské gymnázium. Jednáme s radními kraje, s předsedy politických klubů zastupitelstva kraje, senátory a členy Poslanecké sněmovny České republiky. S rukama v klíně nečekají na verdikt ani studenti a pedagogický sbor gymnázia, jsou vidět i slyšet. Podle čísla na petičních arších na záchranu školy, kde je v tuto chvíli přes 3000 podpisů, nejste lhostejní ani vy. Ještě není nic ztraceno. Ale proč o tom píši? Do 15. března 2011 je termín podání přihlášek na gymnázium v Mimoni. Stát se může všechno a tak vážení rodiče, kteří zvažujete o osmiletém studiu Vašeho potomka, máte možná POSLEDNÍ MOŽNOST, aby STUDOVAL V MIMONI! František Kaiser, starosta města Regenerace panelového sídliště Pod Ralskem Již od roku 2007 se připravuje studie řešení regenerace Sídliště pod Ralskem, která je výchozím podkladem pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Co si vlastně pod pojmem regenerace sídliště představit. Každé sídliště, které bylo na území ČR postaveno, vychází ze standardů platných v době výstavby. Díky tomu jsou v rámci sídliště odhalovány problémy spojené např. s nízkou kapacitou místních komunikací, parkovacích ploch absencí nebo nedostatkem vnitroblokové zeleně a míst pro trávení volného času (dětská hřiště, náměstí apod.). Studie panelového sídliště se snaží tyto problémy definovat a navrhnout taková opatření, která povedou k jejich odstranění. Město Mimoň v roce 2007 zadalo zpracování této studie Ing. Arch Vanešovi, která byla dokončena v roce 2008 a vycházela z původní projektové dokumentace zpracované pro výstavbu sídliště v 70. letech. Studie byla v této podobě projednána s občany a jejich připomínky byly následně zapracovány. Následoval povinný krok, který vychází z podmínek dotačního titulu a to schválení zastupitelstvem města. V průběhu projednání byly odhaleny takové nedostatky, které nás studii donutily přepracovat. V současné době je návrh řešení regenerace panelového sídliště projednán radou města, která k přepracované podobě neměla žádné zásadní připomínky. Přepracované řešení vychází zejména z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v roce 2007, které odhalilo dva největší problémy. Největším problémem sídliště je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst v okolí panelových domů a dalším neméně důležitým problémem je nedostatek dětských hřišť. Při zadání přepracování studie jsme se snažili, aby náš přístup k tomuto záměru byl komplexní, nesoustředili jsme se tedy pouze na tyto dva problémy, ale věnujeme pozornost i dalším potřebám občanů všech věkových skupin. Navrhované řešení je zaměřeno na stav místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch, ploch pro umístění nádob na separovaný odpad, dětských hřišť, zeleně a míst pro odpočinek. Nyní následuje další důležitý krok a to projednání s Vámi s občany města. Touto cestou bych si Vás dovolil pozvat k veřejnému projednání, které proběhne dne v Domě kultury Ralsko od 16:30 hod. za účasti zpracovatele firmy CITYPLAN s.r.o. Bližší informace získáte na webu města Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Posouzení řešení variant dopravy v Mimoni Již v minulém vydání zpravodaje jsem nastínil v souvislosti s výstavbou okružních křižovatek na Kozinově náměstí a náměstí ČSLA a v souvislosti s připravovanou stavbou Humanizace ulic Pražská, Husova přípravu na řešení dopravy v Mimoni. Městem Mimoň prochází dvě významné dopravní tepny a to silnice II/268 od Mnichova Hradiště na Českou Lípu a silnice II/270 od Doks na Liberec. Obě tyto komunikace jsou významně dopravně zatíženy a to přináší spoustu problémů, zejména hluk, vibrace, sníženou bezpečnost, exhalace apod. Dlouhodobým plánem města je tento problém vyřešit. Pro řešení dopravy jsou dva návrhy a to obchvat komunikace II/268 a průtahová komunikace podél Ploučnice. Jelikož jsou tato dopravní řešení velmi rozdílná, byla v roce 2010 zpracována firmou Cityplan s.r.o. studie, která obě řešení porovnává a upozorňuje na výhody a nevýhody obou řešení. Studie oba návrhy porovnává ve vztahu s cílovými roky 2030 a 2040 a do řešení vstupují další související stavby a to spojka centra se sídlištěm Pod Ralskem a spojka komunikací III. třídy u letiště. Je velmi důležité na toto téma zavést veřejnou diskuzi, aby občané dostali nezkreslenou informaci o budoucím vývoji dopravy ve městě. Z tohoto důvodu byl starostovi svěřen úkol svolat veřejné projednání studie za účasti zástupců zpracovatele firmy CITYPLAN s.r.o., Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o., event. Libereckého kraje, který bude investorem ať obchvatu nebo průtahové komunikace. V nejbližších dnech bude zveřejněna kompletní studie na webových stránkách města Termín veřejného projednání byl stanoven na od 17:00 hod v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města Sčítání lidu, domů a bytů Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Distribuce sčítacích formulářů Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Kdo je sčítacím komisařem v místě zjistíte na v seznamu sčítacích komisařů. Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Vyplnění formulářů Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte. Prohlédněte si vzory sčítacích formulářů: * Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu. * Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt jeden formulář. * Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden dům jeden formulář. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. Sběr vyplněných formulářů Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: -2- * předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá * zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu * nebo je vyplníte elektronicky * osobně odevzdáte na poště Koho se sčítání týká Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Kdo sčítání provádí Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České republiky a v zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě). Kontakty: Oddělení sčítání Liberec krajský infomail: vedoucí oddělení Ing. Jana Hauserová tel.: fax: web:

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Informace MěÚ Mimoň k provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce Základní informace Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky konat Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., která stanoví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího komisaře a podrobnosti k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití. 2. Informování veřejnosti Oznámení o sčítání lidu, domů bytů bude zveřejněno na úřední desce úřadu, na webových stránkách města Mimoň: v aktualitách nejdéle do 2. března 2011 a na výlepových plochách. Český statistický úřad bude organizovat informační kampaň v celostátních médiích, pořádat tiskové konference a vydávat aktuální informační materiály. Všechny informace budou zveřejněny na internetových stránkách a veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č Úlohou obcí je aktualizovat údaje ve vývěsních skříňkách o stručné oznámení došetřování a o jména komisařů a kontaktní údaje. Sčítací komisaři se budou při došetřování kromě průkazu sčítacího komisaře prokazovat zvláštním písemným pověřením pro tuto činnost vydaným ČSÚ. 3. Způsob provedení sčítání Ve většině případů budou provádět sčítání sčítací komisaři České pošty. Doručování sčítacích formulářů do domácnosti od 7. března Občané budou mít možnost si formulář vyzvednout i na vybraných poštách, tzv. sběrných místech, nebo je odevzdat na kterékoliv poště. Formulář bude možné vyplnit i elektronicky a to z adresy ČSÚ Pro způsob vyplňování formuláře elektronicky budou městem zpřístupněna místa, která budou v nejbližší době zveřejněna na úřední desce a webových stránkách města. Město při sčítání nebude vyplňovat formuláře za osoby hlášené k trvalému pobytu na ohlašovně pobytu. Tzn., že na adresy ohlašoven ani nebudou doručovány sčítací listy těchto osob. Při sčítání budou tyto osoby sečteny tam, kde se nacházejí v rozhodný okamžik, budou tedy sečteny jiným sčítacím komisařem na jiném místě. Sčítací komisaři budou mít pro obyvatele nehovořící česky vysvětlivky k vyplnění sčítacích formulářů v jazycích anglickém, francouzském, německém, polském, ruském, ukrajinském, romském a vietnamském. Tyto jazykové mutace jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách sčítání. V souvislosti s výše uvedenými informacemi vyzýváme vlastníky domů, že dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mají za povinnost označit budovu číslem určeným obcí. Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být podle zákona o sčítání v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do Kč v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku. Právnickým osobám může být udělena sankce až do výše Kč. Může jít například o majitele nemovitostí podléhajících sčítání nebo majitele (správce, provozovatele) ubytovacích zařízení, kteří jsou povinni poskytnout sčítacím komisařům součinnost při distribuci a sběru formulářů. Rozsah těchto povinností stanoví zákon v 7, odst. 5 a 6. ČSÚ bude vždy preferovat smírný a nekonfliktní způsob řešení porušení povinností a pouze v závažných případech by mělo docházet ke správnímu řízení. Vedle nesplnění povinnosti ze strany sčítaných osob nebo majitelů nemovitostí se mohou vyskytnout i další případy přestupků, jako například hrubé slovní nebo dokonce fyzické napadení sčítacího komisaře, zcizení nebo zničení vyplněných sčítacích formulářů, pokusy o zjištění důvěrných údajů o jiných osobách apod. Obce budou rovněž řešit případy stížností na jednání sčítacího komisaře nebo jiného zaměstnance České pošty nebo ČSÚ, popřípadě oznámení přestupku, jehož se měl sčítací komisař údajně dopustit. Zvláště závažné je případné porušení slibu mlčenlivosti sčítacím komisařem. Doporučujeme se v takových případech vždy obrátit na příslušné pracoviště ČSÚ a řešit záležitost ve vzájemné součinnosti. 5. Dodatečné sečtení Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří komisaři formuláře některé domácnosti doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty nebo na kterémkoliv obecním úřadu. Povinná osoba sčítací formulář dodatečně vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P.O.Boxu ČSÚ, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna Nelze vyloučit, že některé osoby odevzdají vyplněné sčítací formuláře na obecním úřadě, ačkoliv se nejedná o standardní způsob doručení stanovený v zákoně. Takto odevzdané sčítací formuláře je obec povinna přijmout. 6. Došetřování V období od 15. do 30. května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto formuláře od komisaře převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ. 4. Upozornění Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají příslušné přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Další podrobné informace budou průběžně zveřejňovány na úřední desce a na webových stránkách města nebo i na výlepových plochách. Eva Kolaříková, Správní odbor -3-

4 Z jednání rady města Mimoně Rada města Mimoň schvaluje nájemní smlouvu na nebytový prostor k provozování bufetu v Domě kultury Ralsko v Mimoni s Lenkou Strachotovou, IČ: na dobu neurčitou a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Rada města Mimoň neschvaluje slevu na nájemném pro Občanské sdružení Tour de Ralsko, IČ Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v areálu bývalých kasáren objekt 2 003/01 o celkové výměře 77,42 m s Janem Kasincem IČ: Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do za účelem skladování materiálu. Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr odkoupení nemovitostí v k.ú. Mimoň: parc.č. 3595, část parc.č od společnosti VIA spol 2 s.r.o., IČ , za kupní cenu 100,- Kč/m parc.č od Miroslava Nováka, za kupní cenu 100,- Kč/m2 parc.č. 4314, parc.č. 4252, od společnosti Zimpel s.r.o., 2 IČ , za kupní cenu 100,- Kč/m parc.č. 4254, parc.č. 4262, od společnosti AREA GROUP 2 CL a.s., IČ , za kupní cenu 100,- Kč/m, za předpokladu, že bude nemovitost uvedena do bezvadného stavu a že daň z převodu nemovitosti a veškeré ostatní nutné náklady uhradí jednotliví prodávající. Rada města Mimoň bere na vědomí stav exekuovaných pohledávek města v bytovém a nebytovém hospodářství k a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje těchto pohledávek ekonomicky nejvýhodnější nabídce. Rada města Mimoň schvaluje výzvu k podávání návrhů na udělení Ceny města Mimoně za rok Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu plochy za účelem pořádání trhů ze dne mezi firmou SLATR s.r.o., Zvoncovitá 1968, Praha 5, IČ a Městem Mimoň. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ a Městem Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III, IČ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Rada města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje pro rok Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě ze dne na zajištění financování vlastního podílu dotací s bankovním ústavem Volksbank CZ, a. s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, IČ a ukládá starostovi dodatek podepsat. Rada města Mimoň odvolala stávající členy dozorčí rady Mimoňské komunální a.s. Rada města Mimoň zvolila navrhované členy dozorčí CO VÁS ZAJÍMÁ... rady Mimoňské komunální a.s.: Mgr. Václav Konopiský, Petr Vrba, Petr Slavík Rada města Mimoň souhlasí s předloženými návrhy parčíků v lokalitách ZŠ Mírová, Příkop a Českolipská bez připomínek a ukládá vedoucí Odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň zajistit pro jednotlivé lokality zpracování PD. Rada města Mimoň bere na vědomí studii Posouzení a zhodnocení dopadů budoucí realizace přeložky silnice II/270 (průtah) na město Mimoň v porovnání s přeložkou sil. II/268 (obchvat) zpracovanou firmou CITYPLAN s.r.o. v červnu roku Rada města Mimoň ukládá starostovi zorganizovat veřejné projednání této studie s občany města a po jejím konání seznámit radu a zastupitelstvo s jejími závěry. Z jednání zastupitelstva města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 1713, zastavěná plocha 2 o výměře cca 21 m, do vlastnictví Františku Barešovi za kupní cenu ve výši 6300,- Kč, a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3174/1, ostatní plocha o 2 výměře cca 25 m, do vlastnictví Petru Holasovi za kupní cenu ve výši 7500,- Kč a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Zastupitelstvo města Mimoň j m e n u j e do školské rady Základní školy praktické, Mimoň, příspěvková organizace pro období leden prosinec 2011 člena: Ing. Miroslava Schleiera Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČ , a RWE Distribuční služby, s.r.o.,ič , spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 2150, parc.č. 3167, za účelem strpění, opravy a údržby přeložky STL plynovodu PE 160 a PE225 v rámci stavby Mimoň humanizace silnice II/268 a výstavba okružní křižovatky Tyršovo náměstí, a ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene po schválení Radou města Mimoň podepsat. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve 2 výši 25,- Kč za m zatížené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. -4-

5 Gymnázium v Mimoni Existence gymnázia v Mimoni je velmi žádoucí nejen z hlediska Mimoně, ale i z hlediska regionu Podralsko. Má příznivý vliv na zaměstnanost, demografickou strukturu obyvatel, rozvoj podnikání, na prestiž města a regionu z hlediska zájmu investorů a zájmu obyvatel zde bydlet. Již druhé volební období je z Libereckého kraje předkládán záměr na zrušení Mimoňského gymnázia a přesun gymnaziální kapacity z Mimoně do Nového Boru. Žádnými logickými argumenty se tento zájem nedá zdůvodnit a je za ním výhradně určitá lobby. Závažným problémem je, že Liberecký kraj nemá formulovánu žádnou politiku vůči hospodářsky slabým regionům, jakými je Podralsko a Frýdlantsko. K velmi závažné chybě došlo při rušení okresů, kdy Mimoň, ačkoliv splňovala kriteria spádovosti a dojezdové vzdálenosti, se nestala obcí s pověřením 3. stupně. Důsledkem je ztráta správních funkcí a skutečnost, že jakékoliv další změny v organizaci veřejné správy jsou realizovány v neprospěch obyvatel Podralska. Vzhledem k přirozené poloze, historicky dané spádovosti a odpovědnosti města Mimoň nejen za svůj, ale i regionální rozvoj, je povinností vedení města usilovat o nápravu postavení Mimoně v rámci výkonu státní správy, o nápravu financování ze státního rozpočtu a neprohlubování úpadku města v důsledku špatného rozhodování z úrovně státu a z úrovně kraje. Záměr na zrušení Mimoňského gymnázia je pokračováním úpadku. Je povinností vedení města se těmto záměrům bránit a hledat cesty k ochraně podmínek pro vzdělávání a k zamezení dalšího úpadku Podralského regionu. Jaký bude vývoj v oblasti gymnaziálního vzdělávání, lze těžko odhadnout. Odborníci nejsou jednotní v názoru na oprávněnost existence víceletých gymnázií. Jednotní jsou ale v tom, že nejsou vytvořeny podmínky pro rušení víceletých gymnázií tak, jak to připravují některé kraje ve spolupráci s ministrem školství. Základními důvody je neujasněnost individuálního přístupu k lépe vzdělavatelným dětem na základních školách a nezajištění, aby uvolnění kvalifikovaní pedagogové z gymnázií měli současně se zrušením víceletých gymnázií možnost přejít na základní školy a zaujmout zde místa nekvalifikovaných pedagogů. Na základě těchto důvodů existuje oprávněná obava z dalšího poklesu kvality výuky na školách. Poměrně jednotní jsou i v otázce úrovně rušení víceletých gymnázií, kdy významný je názor, že pokud by měla být víceletá gymnázia rušena, tak v celém rozsahu. Velmi závažná je skutečnost, že neexistuje řízená odborná diskuze o všeobecné úrovni českého školství, ze které by vyšla solidní analýza stavu a byly formulovány směry vedoucí k řešení, se kterým bude významný konsensus. Za stavu, jakým se chce provádět optimalizace středního školství, zůstávají naprosto nedotčeny školy soukromé a školy, které dlouhodobě vykazují nízké stavy žáků, nebo obtížnou uplatnitelnost na trhu práce a školy, jejichž provozování je neodůvodněně ekonomicky vysoce náročné. Není zájem odhalit ekonomiku jednotlivých škol zřízených kraji, přestože jsou hrazeny z veřejných zdrojů. CO VÁS ZAJÍMÁ... Zájem se v poslední době soustředil zejména na víceletá gymnázia, jakoby zde byl základní zdroj optimalizace středního školství. Na základě projednání v radě města byl koncem prosince 2010 předán na odbor školství Libereckého kraje materiál, který se vyjadřuje k návrhu reformy středního školství v Libereckém kraji a je umístěn na webových stránkách města a Mimoňského gymnázia. I přes urgenci není zájem z odboru školství LK o našich připomínkách jednat. Jednáme se zástupci politických stran zastoupenými v zastupitelstvu Libereckého kraje a shledáváme i souhlasný přístup k záměru převzít provozování gymnázia pod město. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města rozšířit prostor pro vyjednávání o zachování gymnázia v Mimoni s tím, že město převezme zřizovatelskou funkci. V případě víceletých gymnázií se přiklání k názoru (zdá se, že s velmi významnou částí zastupitelů LK), že o jejich existenci je nutné rozhodnout na celostátní úrovni. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města -5-

6 I v minulém roce využilo město nabídky Úřadu práce a poskytlo pracovní příležitost zájemcům o výkon veřejně prospěšných prací. V průběhu roku byly uzavřeny pracovní smlouvy na dobu určitou celkem s dvanácti uchazeči o práci. Opět se podařilo dát dohromady partu pracovitých a spolehlivých lidí, za kterými zůstal pořádný kus práce. Mimo každodenní doslova mravenčí činnost, jakou bezesporu je celoroční zajištění čistoty a pořádku ve městě, zajistila parta VPP pod vedením vedoucího čety pana Adolfa Röslera především následující práce: - zajištění zimní údržby schodišť, přechodů pro chodce, lávek, mostů, aut. zastávek - odstranění starého nátěru a nový nátěr 102 dílů železného zábradlí na pravém břehu Ploučnice v ulici Nábřežní - nátěr 110 dílů železného zábradlí na pravém břehu Ploučnice od zámeckého mostu po bývalý autobazar - nátěr celého dřevěného oplocení a vrat Vranovského hřbitova - nátěr kovových vrat v areálu nově otevřeného muzea - nátěr dřevěných laviček - nátěr opraveného zábradlí v zámeckém parku - úklid celé lokality garáží pod Letnou včetně likvidace náletů a odstranění rozsáhlých letitých černých skládek - úklid stráně Příkop včetně likvidace náletů a rozsáhlých černých skládek - likvidace zbytků drátěného oplocení bývalé bažantnice v zámeckém parku, včetně likvidace náletů v lokalitách, které nebyly předmětem projektu Regenerace sídelní zeleně a výsadba alejí v Mimoni-II - terénní úpravy v areálu objektu Malá čp. 140 včetně rozvezení zeminy a přípravy plochy k založení trávníků CO VÁS ZAJÍMÁ... Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi - terénní úpravy pro nový chodník podél železniční vlečky na spojnici ulic Hvězdovská - Pražská - úklid a likvidace černých skládek v lokalitě Nábřežní včetně vyčištění příkopu podél oplocení - generální úklid města a všech zákoutí před konáním Dne města Mimoně - pravidelný sobotní úklid centra města po mimoňských trzích - pravidelná týdenní kontrola, spojená s čištěním informačních tabulí, umístěných u drobných mimoňských památek v rámci tzv. Poutní cesty - zkompletování nových laviček a pomoc při jejich instalaci - v rámci pravidelného denního úklidu města bylo v průběhu roku nasbíraným odpadem naloženo celkem 11 vel- 3 koobjemových kontejnerů o obsahu 7m, Nelze nevzpomenout pomoc VPP při srpnových záplavách, které postihly naše město a významně ovlivnily životy desítek lidí. Po dobu více jak 14 dní pomáhali pracovníci VPP pod vedením vedoucího čety a ve spolupráci s odborem zemědělství a ŽP vyklízet objekty, třídit a nakládat kontejnery, odklízet naplavenou zeminu, roznášet materiální pomoc. Bylo shromážděno a do kontejnerů naloženo více jak 74 tun odpadu. A co říci závěrem? I v letošním roce počítá město Mimoň s využitím pracovníků, vykonávajících veřejně prospěšné práce, v porovnání s rokem minulým bohužel v podstatně menším rozsahu. Na základě jednání s Úřadem práce máme pro letošní rok předběžně přislíbena 4 pracovní místa, ale věříme, že se nám podaří v průběhu roku tento počet navýšit. Ing. Alena Smrčková,OZŽP Odbor zemědělství a ŽP zareagoval na výzvu Libereckého kraje, který vyhlásil možnost získat dotaci na podporu drobných projektů v rámci životního prostředí. Podána byla žádost o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu, Mimoňské děti staví ptačí budky, spočívající ve výrobě a instalaci ptačích budek. Pokud budeme úspěšní a grant obdržíme, budou mít mimoňské děti možnost v rámci oslav letošního Dne dětí -6- Letná Mimoňské děti staví ptačí budky Příkop sestavit z připravených polotovarů cca 100 budek a tu svoji budku si označit obrázkem. Díky obrázkům na budce si každý pozná tu svou a může sledovat jestli už našla svého obyvatele. Nová obydlí v zámeckém parku, Vranovské aleji, na Sokolce a dalších vybraných lokalitách tak získají např. sýkorky, lejsci, brhlíci, strakapoudi, špačci a menší sovy.

7 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Obvyklý poradní den se koná 10. března 2011 od 10,00 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob Výlet s KČT - K větrným elektrárnám Sobota 12. března 2011 Trasa: Návštěva větrné elektrárny - naučná stezka kolem Jindřichovic - jak se dříve bydlelo skanzen. Délka 10km. Vede J.Dobrovolná, tel: Upozornění: 6.března jsou opravy jízdního řádu. Snad tam nebudou změny. Daňová správa informuje Finanční úřad v České Lípě uskuteční pro občany města Mimoň a okolí výjezd pracovníků zajišťujících agendu daně z příjmů fyzických osob v budově Městského úřadu v Mimoni. Termín konání: a Čas: 8,00 12,00 a 13,00 17,00 hod. Pracovníkům finančního úřadu lze v tuto dobu platně odevzdat daňová přiznání, příp. jiná podání, k dispozici budou také tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob. Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat 18. března na nám. 1.máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. března 2011 v Domě kultury Ralsko od 16,30 hod. Výlet s KČT - Jak nám za ta léta vyrostly duby - Grabštejn Sobota 2. dubna 2011 Trasa: Bílý Kostel - u 80 dubů - Grabštejn hrad chovná stanice psinec - Hrádek nad Nisou (10km). Odjezd Č.Lípa 6:10, z Mimoně 6:27. Z Liberec Trilexem v 8:02, zpět Trilexem z Hrádku 15:32, z Liberce rychlíkem, příjezd Mimoň 17:17, Č.Lípa 17:30. Kvůli jinému dopravci se koupí zpáteční os. vlak do Liberce a pak se koupí ve vlaku tam i zpět samostatná jízdenka. Vede J. Dobrovolná, tel: Upozornění: 6.března jsou opravy jízdního řádu. Snad tam nebudou změny. Narozené děti Vanesa Giňová Vanda Fotrová Lucie Košvancová Karel Bárta Poděkování Odbor kultury MěÚ Mimoň děkuje cukrárně Dana za sponzorské odměny pro nejhezčí masky Maškarního dětského bálu. Povinné očkování psů proti vzteklině Odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň oznamuje všem chovatelům a majitelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční v dubnu letošního roku v následujících místech a termínech : I. Ordinace MVDr. Přikrylové Na Mlýnské stezce v Mimoni Středa 13. dubna 14,00-15,00 hodin Čtvrtek 14. dubna 14,00-15,00 hodin Pátek 15. dubna 14,00-15,00 hodin II.Autobusová zastávka ve Vranově: Pátek 15. dubna 15,00-15,30 hodin Upozorňujeme všechny majitele a chovatele psů, že v souladu s platnými právními předpisy musí každý pes starší 6 měsíců mít na území naší republiky platné očkování proti vzteklině. Doklad o očkování je chovatel povinen uchovávat po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní dozor. K prvému očkování zvířete musí dojít v jeho stáří 3 až 6 měsíců, následně pak každým rokem k včasnému přeočkování. Nesplněním této povinnosti se dopouští fyzická osoba přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Ing.Alena Smrčková,OZŽP Zápis do mateřské školy Vážení rodiče, MŠ Komenského a MŠ Nádražní při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň vyhlašují zápis do mateřských škol pro školní rok 2011/2012. Zápis proběhne v MŠ Komenského dne 4. května 2011 od 13,00 do 16,00 hodin. Rodiče u zápisu předloží: - rodný list dítěte - občanský průkaz zákonného zástupce dítěte Maminky, přijďte si zapsat své dítě! V průběhu školního roku se uvolní místo v MŠ pouze ojediněle. -7-

8 KULTURA VÝSTAVA O l g a S v a t o š o v á: V E S M Í R o l e j o m a l b y a a s a m b l á ž e Zahájení výstavy v 17,00 hod. Městské muzeum Mimoň 2. patro, galerie Město Mimoň - odbor kultury pořádá MIMOŇSKÝ MASOPUST Sobota 5. března 2011 na náměstí 1. máje 10,00 hod. zahájena zabijačka jitrnice, jelita, klobásy, zabijačková polévka, guláš, točené pivo, svařák a další teplé nápoje od mistra řezníka Staňka z České Lípy (nezapomeňte si nádoby na případné odnesení polévky a guláše domů!) 13,00 hod. sraz masek 13,15 hod. průvod masek z náměstí přes Mírovou a Malou ulici zpět na náměstí 14,00 16,00 hod. zabijačkové pochoutky, stánkový prodej, atrakce, živá hudba ŠVEJK MUSIC, Pěvecký sbor Gymnázia Mimoň, vystoupení šermířů, vyhlášení nejhezčích masek v kategoriích dospěláci i děti, soutěže pro děti, atrakce, vystoupení známého kejklíře PUPY z Talent-manie aj. Všichni místní i přespolní jsou zváni k masopustnímu veselí a maškarádám! Informace pro prodejce na Informace dostanete v kanceláři naší školy , ředitele školy , na webových stránkách nebo u každého pedagoga. Všichni pedagogové jsou odborně vzděláni ve svých oborech. Žáky vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu. Žáci mají zaručeno, že vystoupí na veřejnosti několikrát ročně. Umění zdar. Bc.Petr Slavík, ředitel ZUŠ V.Snítila v Mimoni Večer sv. Patrika Sobota 19. března od 20,00 hod. Vstupné 160 Kč. Předprodej vstupenek v městské knihovně a v městském muzeu. Na programu: Taneční skupina Rinceoirí - choreografie irského tance a stepu, sólové i teamové tance, soutěžní tance, moderní tanec, Irská hudba v podání tria Sean Barry (Anglie) - harfa, Robert Fischmann - příčná flétna a Vojtěch Jindra - kytara. Rinceoirí je nejstarší taneční klub zabývající se irskými tanci v ČR. Již od roku 1997, kdy vznikl jako občanské sdružení, se věnuje šíření irské taneční kultury. Soubor za svou historii vystupoval u nás i v okolních evropských státech v divadlech, na festivalech a dalších akcích. Mezi naše největší úspěchy patří vystoupení v T-mobile Aréně k výročí 10 let irského tance v ČR a při projektu show Crazy Day, tour po českých divadlech s vlastní celovečerní show, kterou plánujeme nově představit opět v divadlech pod názvem Dancing Dream a dále účast ve finále televizní talentové soutěže. Rinceoirí se v současné době věnuje především moderním irským tancům soft shoes a hard shoes (tzv. irskému stepu"), které prezentuje na veřejných vystoupeních, zejména v divadlech, na festivalech a na soutěžích (feisanna) v Evropě převážně v nejvyšších kategoriích intermediate / open. Pozvánka klubu seniorů v Mimoni Klub seniorů vás srdečně zve do Domu kultury Ralsko na zábavu, která se bude konat ve středu 9. března od 14,30 hod. Na programu bude vystoupení dětí z MŠ, veselé soutěže a tanec. Za výbor seniorů Eva Skálová Taneční zábava pro seniory Středa 23. března od 15,00 hod. Dům kultury Ralsko - Mimoň K tanci i poslechu hraje V. Bretšnajdr. Srdečně zve SPOZ. Volná místa v ZUŠ Vážení zájemci o studium na ZUŠ. Počínaje měsícem únor se nám uvolnilo několik míst v hudebním, výtvarném i tanečním oboru. Pokud máte zájem o studium na na-ší škole, přijďte přímo k nám. Uděláte mně to znova? Amatérský ochotnický divadelní soubor NO CO CO předvede pro velký ohlas z řad diváků v Domě kultury Ralsko, Mimoň představení divadelní hry Laurenta Ruquiera Si c était? refaire, jejíž název lze přeložit jako A co to trochu předělat? či snad rovnou odvážněji (leč v intencích textu) Uděláte mně to znova?. Divadelní hru přeložil: Jaromír Janeček. Typická situační komedie z francouzského prostředí si bere na mušku ožehavé téma ženského světa. Autor chce svou hrou, v níž se to hemží umělými ňadry, pevnými zadečky a upravenými nosíky, především pobavit. Poskytuje navíc výrazné komediální příležitosti pro pětici hereček několika generací. Divadelní představení je tu pro VÁS PŘIPRAVENÉ DNE 9. dubna 2011 od 19:00 hod. v DOMĚ KULTURY RALSKO, MIMOŇ. Předprodej vstupenek probíhá od v Informačním středisku Městského úřadu, Mírová 121, Mimoň v pondělí a ve středu od 9:00 hod do 16:00 hod. a ve Sport Doubek Mimoň. Vstupné Kč 50,- -8-

9 KULTURA Poděkování sponzorům Reprezentačního plesu města 12. února 2011 Generální sponzor letošního plesu: Elektro, Železářství - Aleš RAMPAS, Mimoň Do tomboly plesu přispěli: AMÉBA, Mimoň ART Pavel Novotný, Mimoň AUTO MOTO Bursa Miroslav, Mimoň BÖHMOVÁ Vendula, Mimoň BUFET Luky, Mimoň CICHÁK Václav - SPEKTRUM, Mimoň COMPAG s.r.o., Mimoň ČESKÝ NÁBYTEK, Ploužnice ČÍŽKOVÁ Helena - butik, Mimoň DOBROVOLNÁ Jana, Mimoň EXCESS CLUB František Kaiser, Mimoň FÉERIE Jana Zubrová, Mimoň F-INTERIER s.r.o., Česká Lípa GE Money Bank a.s., Mimoň HENIG - Security Servis s r.o., Č. Lípa JATKA Váša, Mimoň JEDNOTA SD, Liberec KADEŘNICTVÍ Lenka Matějková, Mimoň KADEŘNICTVÍ Rozmarová Jana, Mimoň KHprotect, Mimoň KLENOTY Steinfestová Ivana, Mimoň KOSMETICKÉ služby Jarošová Jana, Mimoň KOSMETICKÉ služby Šturmová Eva, Mimoň KVĚTINKA Šafrán, Mimoň LÉKÁRNY Mimoň MASÁŽE - Romana Hanzlová, Mimoň MASÁŽE - Sochaničová Jaroslava, Mimoň METRONET s.r.o. telekomunikační operátor, Kosmonosy MI.TA Mimoň, pobočka Instalcentrum Zákupy MÍSTNÍ KT Mimoň a.s. MITOP, a.s., Mimoň NEHTOVÉ STUDIO G. Jiráčková, Mimoň OPA - knižní velkoobchod, Praha OPRAVNA TELEVIZORŮ Ladislava Hrubá, Mimoň OPTIKA - Ondráček Jan, Mimoň OPTIKA - Zatloukalová Lenka, Mimoň PAVELKOVÁ Vlasta - Jeans, Mimoň PDZ s.r.o., Mimoň PEDIKÚRA Zajícová Marcela, Mimoň PEKÁRNA U Tomáše, Mimoň PEKAŘ Zdeněk, Mimoň PLÍVA Jaromír, Mimoň PLOUŽNICE s.r.o. zemědělská farma, Ploužnice REKLAMA KLAPKA, Česká Lípa SERVIS Pneu-Aku p. Havlík, Mimoň SKY OFFICE JTN s.r.o., Praha SPORT Klápště, Mimoň STAVEBNINY K2B, Mimoň ŠTEFKO Dominik, Nový Bor ŠTÍPÁK Josef, Mimoň TEXTIL Válková, Mimoň TRAFIKA p. Motejlová, Mimoň TROLLJETS, Česká Lípa VALMO Nábytek, Mimoň VINIDELI, Mimoň ZAHRADNICTVÍ Mijana, Mimoň ZENA - zemědělský nákup, a.s. (pobočka Mimoň) ZIMPEL s.r.o., Mimoň ZUBNÍ ORDINACE - MUDr. Eva Frýdová, Mimoň ZVERIMEX Hana Ouhrabková, Mimoň + další sponzoři, kteří si nepřáli být jmenováni. Město Mimoň moc děkuje všem sponzorům plesu! -9-

10 Den Měsíc Název akce Místo konání Pořadatel DUBEN Noc s Andersenem DDM Vážka DDM Vážka Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou Městská knihovna Městská knihovna Valná hromada SHMRO přístupná veřejnosti Klub důchodců SHMRO Divadlo: Uděláte mi to znova? DKR NO CO CO Taneční zábava pro seniory DKR Odbor kultury Prodejní trhy Nám. 1. máje SLATR s.r.o Fenomén Ploučnice výstava fotografií Muzeum Odbor kultury Velikonoční dílny DDM Vážka DDM Vážka Jarní probouzení jarní tábor DDM Vážka DDM Vážka Ptačí koncert (Harfa, flétna, zpěv) Dolce Musica Vita Muzeum Odbor kultury Velikonoční vycházka Mimoň SHMRO Čarodějnice Koupaliště DDM Vážka, SDH 4. Velikonoční výstup na věž Kostel sv. Petra a Mimoňská obroda Pavla 4. Přednáška Muzeum Odbor kultury KVĚTEN Fenomén Ploučnice výstava fotografií Muzeum Odbor kultury Závody hlídek mladých zdravotníků Česká Lípa DDM Vážka Zábavné odpoledne Klubu seniorů DKR Klub seniorů Český den proti rakovině charitativní akce DDM Vážka DDM Vážka + Junák Taneční zábava pro seniory DKR Odbor kultury Divadlo: Šlapky DKR NO CO CO Prodejní trhy Nám. 1. máje SLATR s.r.o Den pro kamarádku přírodu DDM Vážka DDM Vážka + Junák Svatodušní vycházka Mimoň a okolí SHMRO Den dětí Odbor kultury 5. Přednáška Muzeum Odbor kultury ČERVEN Den dětí Nám. 1. máje DDM Vážka Taneční zábava pro seniory DKR Odbor kultury Prodejní trhy Nám. 1. máje SLATR s.r.o Lesnický den v Ralsku a pohár VLS 2011 v práci s motorovou Skelná huť VLS pilou Sraz vícemístných kol U gymnázia Mimoň p. Kuča Velká pecková dražba DDM Vážka DDM Vážka 6. Přednáška Muzeum Odbor kultury (bez záruky, změny možné) Pozvánky DDM Vážka přehlídka talentů Ukaž, co umíš aneb Talent roku 2010 města Mimoně DK Ralsko, od 16,00 hodin DDM Vážka vyhlašuje tradiční mimoňskou soutěž o udělení titulu Talent roku 2010 města Mimoně. Zapojit se můžete buď jako jednotlivci nebo také skupiny, a to již od ledna 2011 potřebujete k tomu pouze svůj talent a nějaké doporučení, diplom nebo čestné uznání z oboru, ve kterém chcete soutěžit. Přihlášku získáte v DDM Vážka nebo na webu Závěrečná přehlídka talentů a vyhodnocení proběhne dne od 16,00 hodin v sále DKR, kam jsou samozřejmě zváni všichni vaši rodiče, fanoušci a příznivci. KULTURA Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 2. čtvrtletí od 20,00 hodin Maškarní ples pro dospělé Bombastická super akce nejen pro rodiče, ale také pro všechny odvážlivé nadšence, blázínky a milovníky zábavy - prostě pro všechny, kteří se chtějí a umějí odvázat a pořádně si zařádit ve víru masek, hudby a tance. Kromě "předtančení", kterého se ujmou děti z Vážky, čeká na tanečníky samozřejmě živá hudba a pak také TRAVESTI SHOW a PŘEDPŮLNOČNÍ DRAŽBA. -10-

11 KULTURA KINO RALSKO - MIMOŇ Nám. ČSL armády 173, Mimoň, pokladna tel.: , vedoucí Program kina na březen Pá pouze v /138 min./79+1/česky/příst./ OBČANSKÝ PRŮKAZ ČR. Film sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků od patnácti let, kdy dostanou občanský průkaz, až do osmnácti, kdy se snaží uniknout vojně. Školobrana Ve čtvrtek zorganizovali žáci Gymnázia Mimoň protestní akci s názvem Školobrana, jejímž cílem bylo symbolicky hájit budovu gymnázia před případnými nepřáteli vzdělanosti. A to i během noci na pátek. Předcházel tomu protestní průvod městem. Součástí obranných opatření byla i petice, v níž mohli občané Mimoně a okolí vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem Libereckého kraje Gymnázium Mimoň sloučit s gymnáziem v České Lípě. Petici, jež byla včetně všech podpisových archů předána na Krajský úřad v Liberci, založili žáci třídy sekundy a společně se svými rodiči získali podpisy 3171 lidí. Všem, kdo zachování Gymnázia Mimoň v současné podobě podpořili, děkujeme! Žáci a učitelé gymnázia 6.3. Ne pouze v 15.00/95 min./69+1/dabing/příst./ JÁ PADOUCH USA. Ukrutný záporák Gru se nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu ale umí být nekonečně zábavný Út pouze v /116 min./74+1/titulky/příst.12+/ ZELENÝ SRŠEŇ USA. Britt vede bezstarostný život dokud jeho otec nezemře. Poprvé v životě vidí šanci udělat něco smysluplného: bojovat proti zločinu Pá pouze v /96 min./79+1/česky/příst./ NICKYHO RODINA ČR. Nový film Mateje Mináča o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta Ne pouze v /107 min./74+1/dabing/příst./ RANGO USA. Původně obýval chameleon prostorné terárium. Nešťastnou náhodou se ocitl uprostřed vyprahlé pouště. Od zoufalých domorodců dostal hromadu úkolů Út pouze v /84 min./74+1/dabing/příst./ GULLIVEROVY CESTY USA. Jack Black chlápek, který třídí poštu v redakci, sní, že z něj bude autor cestopisů Pá pouze v /100 min./74+1/titulky/příst.12+/ HON NA ČARODĚJNICE USA. Dva přátelé mají dívku obviněnou z vyvolání epidemie dopravit do odlehlého opatství Pá pouze v /98 min./79+1/česky/příst.12+/ NEVINNOST ČR. Nový film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. -11-

12 KULTURA Magnesia Litera 2011 (tisková zpráva) Loňský devátý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera přinesl několik podstatných změn ve struktuře výběru nejlepších knih jak v jednotlivých oborových kategoriích tak především v hlavní kategorii Kniha roku. Účelem změn bylo posílit šance původní české tvorby na zisk titulu Kniha roku, zvláště pak prózy. Proto byla po Oscarovém vzoru rozšířena kategorie Litera za prózu na šest nominací oproti třem v ostatních kategoriích a Kniha roku byla vybírána jen z nominovaných titulů v kategoriích Litera za prózu, Litera za poezii, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za literaturu faktu a Litera pro objev roku. A novinky se osvědčily a naplnily hlavní smysl cen, jímž je propagace kvalitní české literatury. Struktura hlasování se tedy v letošním roce přidrží úspěšného modelu: o hlavní ceně a také o nadžánrové kategorii Litera pro objev roku bude rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, samozřejmě s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů; loni z tří set oslovených hlasovalo 148. Slavnostní ceremoniál se bude opět konat ve Stavovském divadle (10. dubna od hodin), moderátorkou bude Anna Geislerová. Česká televize jej bude vysílat přímým přenosem. ČT bude znovu vysílat dvouminutové portréty všech 24 nominovaných autorů a to počínaje 16. březnem od hodin na ČT2 a o den později reprízovat na programu ČT1 od hodin. Nominovaní autoři budou mít možnost představit své knihy na čtyřech veřejných, zdarma přístupných autorských čteních, která budou probíhat kavárně NoNa v budově Nové scény pražského Národního divadla vždy ve středu - počínaje 16. březnem. Letošní ročník je zároveň jubilejním desátým. Desetileté výroční bude v průběhu slavnostního večera připomenuto spíše symbolicky, pozornost bude jako vždy soustředěna hlavně na vítězné autory a jejich knihy. Na září či říjen letošního roku pak po vzoru britské Man Booker Prize plánuje občanské sdružení Litera vyhlásit knihu desetiletí: zmíněný třísetčlenný sboru bude vybírat z knih, které zvítězily v některém z předchozích ročníků. Výběr bude opět omezen původními tvůrčími kategoriemi: hlasující tedy budou vybírat z knih, které zvítězily v kategoriích Litera za prózu, za poezii, za literaturu faktu, za knihu pro děti a mládež a samozřejmě i z vítězů hlavní ceny v jednotlivých ročnících. Ceny Magnesia Litera se konají pod záštitou Václava Havla. Titulárním partnerem cen zůstává i v desátém ročníků společnost Karlovarské minerální vody se značkou minerální vody Magnesia. Společnost i letos odmění autora Magnesia Litera - Knihy roku prémií ve výši Kč. Partnerem Ceny čtenářů je i letos největší český vydavatelský dům Knižní klub. Tituly z produkce Knižního klubu přirozeně nebudou ani v anketě ani v hlasování porotců nijak zvýhodněny. Knižní klub odměňuje tisíc vylosovaných čtenářů poukazem v hodnotě 250 Kč na libovolně vybrané knihy ze své produkce (tj. z produkce značek Knižní klub, Ikar, Odeon a Universum). K dispozici je pohlednic v knihkupectvích, knihovnách, školách či kavárnách. Aby byl jejich hlas platný, musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé vyšla v roce 2010 a tou knihou musí být původní česká beletrie - tedy próza, poezie nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i elektronicky na stránkách a to až do 31. března. Seznam českých novinek lze nalézt na našich internetových stránkách, které letos doznaly výrazné grafické proměny. Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích (celkem 318) Litera pro objev roku: 26 Litera za knihu pro děti a mládež: 47 Litera za nakladatelský čin: 38 Litera za literaturu faktu: 64 Litera za poezii: 49 Litera za prózu: 58 Litera za překladovou knihu: 62 Akce Březen - měsíc čtenářů V době od 1.3 do budou mít nově registrovaní čtenáři zdarma členský poplatek na 1 rok. Autorská beseda se známou spisovatelkou románů pro ženy Simonou Monyovou v prostorách dětského oddělení ve středu 6. dubna Čas besedy bude po upřesnění zveřejněn v dubnovém čísle zpravodaje a na webu Nové knihy Jen jeden osud - Antologie představuje dvacet textů vzpomínkového a literárního charakteru, které se vzdor tomu, že je nepsali zavedení autoři, vyznačují vysokou úrovní a podávají působivý obraz života v sovětském Gulagu od dvacátých do padesátých let 20. století. Autoři zachycují různá prostředí i fáze lágrového života. Antologie je opatřena úvodními statěmi obou editorů, které se zabývají tematikou Gulagu z hlediska historického a literárněvědného. Ještě že nejsem papež (Pawlowská) - Soubor aktuálních povídek a fejetonů od všestranné autorky, scénáristky a moderátorky, které jsou určeny i pro všechny, kteří nejsou in. Halina Pawlowská své postřehy koření vydatnou porcí sebeironie, vtipné nadsázky a prozrazuje mnoho ze svého soukromí. Skotský deník (Pojman) - Autor nás totiž uvádí do dosti nezvyklého prostředí. Odejel do Skotska, aby si tu vydělal trochu peněz, které potřeboval na splacení dluhů. Tak se dostal do prostředí středoevropských a východoevropských gastarbeiterů, nijak zvlášť vítaných, posílaných povětšinou na podřadné práce. Noc s Andersenem (DDM Vážka) se koná 1. dubna 2011 Tradiční kouzelná noc pro všechny milovníky pohádek je připravena letos (nejen) v loupežnickém duchu své výročí letos totiž slaví známý český spisovatel Václav Čtvrtek. A tak se můžeme kromě tradičních pohádek pana Andersena těšit na Rumcajse, vílu Amálku nebo vodníka Česílka. Přihlášky najdete na nebo jsou k osobnímu odběru v DDM Vážka. POZOR! Uzávěrka přihlášek je , počet míst je omezen kapacitou DDM. -12-

13 HISTORIE Plastika Juliany Hartigové V říjnu roku 2010 uplynulo 200 let od narození sochaře Emanuela Maxe ( ), rodáka ze Sloupu. Před sto lety o něm napsal tvůrce vlastivědy Českolipska Franz Hantschel, že se svým uměním zapsal do dějin našeho kraje zlatou stránkou. V České Lípě připomněl toto výročí zvláštní přednáškou v Akademii J. A. Komenského Ladislav Smejkal. V Mimoni od něj žádné dílo nemáme, ale objevuje se tu zajímavá souvislost. Dříve než Emanuel Max otevřel svůj pražský ateliér a stal se v polovině 19. století nejžádanějším českým sochařem, působil v Římě, kde čerpal prostředky z nadace Aloise Klara, pražského lidumila a zakladatele ústavu slepců. Účelem nadace byla příležitost pro nadané umělce žít v Římě a cestovat po Itálii za poznáním vynikajících tradic zdejší plastiky. V Itálii se Maxovi stal vzorem sochař Pompeo Marchesi ( ). Mezi jeho díly byla příkladně socha Johanna Wolfganga Goetha určená pro městskou knihovnu ve Fankfurtu nad Mohanem. Mezi mnoha výtvory znázorňujícími slavné italské umělce byly i sochy státníků, jako byl císař František I. Rakouský. Tento panovník byl předním aktérem Vídeňského kongresu 1815, který stabilizoval poměry ve střední Evropě a vytvořil konzervativní tzv. Předbřeznový režim v Rakousku. Po císařově smrti vytvořil jeho pomník pro Prahu bratr Emanuela Maxe Josef ( ). Toto dílo je pokládáno dokonce za lepší než práce obdivovaného italského mistra, která byla určena pro Štýrský Hradec. Marchesi působil hlavně v Miláně a Turině. Ve třicátých letech 19. století sem přišel z pověření císaře Františka I. jako nejvyšší rakouský správní úředník pro Lombardii František Hartig. Pán na Mimoni se oženil v roce 1810 s hraběnkou Julií Grundmannovou. V Lombardii vynikl jako obratný úředník, který se snažil naklonit si umělecké a intelektuální vrstvy. Veřejnost ho pochválila především za obnovu Akademie krásných umění, v níž Marchesi zastával vynikající místo a odměnil se Hartigovi zhotovením busty hraběnky Juliany. Populární manželku hraběte Hartiga dnes připomíná turisticky stále oblíbená vyhlídka ve Vranovských skalách. Hraběnka také ráda a dobře kreslila a několik jejich kreseb se nachází i v českolipském muzeu. Ladislav Smejkal České hrady v díle Jana Konůpka Výstava VMG Česká Lípa Ambit Svaté schody Výstava je zapůjčená z Národního muzea v Praze. Vystavený soubor 19 grafik a studií českých hradů se snaží představit Jana Konůpka jako krajináře, zároveň ale přispět k loňským oslavám 200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, jehož zdařilé kresby hradů spatřených jsou stále velmi oblíbené u veřejnosti. Kresby hradů od Jana Konůpka jsou doplněny současnými fotografiemi hradních objektů. Výstava je dále obohacena o informace o serveru Hrady.cz a unikátní letecké fotografie hradů a zámků ve Středočeském a Libereckém kraji. Městské muzeum Mimoň Přednáška: Masopustní tradice Čtvrtek 3. března od 16,00 hod. Přednáší historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Doprovodné promítání. Hledají se dobové textilie, fotky i formy Město Česká Lípa a příspěvková organizace Lipý Česká Lípa hledají pro doplnění nové interaktivní expozice Centra textilního tisku (CTT) dobové materiály týkající se textilního tisku na Českolipsku. Zájem máme především o dobové textilie, potiskovací formy, stroje a nástroje či dobové fotografie, vypočítává Jiřina Kučerová, ředitelka p. o. Lipý Česká Lípa. Prosíme občany, kteří by byli ochotni podobné dobové materiály pro účely expozice poskytnout, aby nás kontaktovali na adrese nebo na telefonním čísle , žádá J. Kučerová. Centrum textilního tisku Česká Lípa se veřejnosti poprvé otevřelo 16. února. V nové interaktivní expozici si mohou návštěvníci sami vyzkoušet různé techniky potiskování látek a zároveň se seznámit s historií potiskování textilu na Českolipsku. Klub přátel muzea Česká Lípa Občanské shromáždění k uctění 161. výročí narození zakladatele našeho státu 7. března, pondělí, v 16 hodin, náměstí T. G. Masaryka V 16:30 hodin se uskuteční v Maštálkově síni Vlastivědného muzea v České Lípě vernisáž výstavy Na vzduchu domova, kresby a malby České Lípy a okolí od amatérského výtvarníka Jana Vondry. Sudetoněmečtí katolíci mezi křížem a národem Přednáška Doc. Dr. Jaroslava Šebka. Zajímavá a málo známá část historie českého pohraničí. 12. března, sobota, klubovna muzea ve 14 hodin Tato přednáška není zatím potvrzena a její konání, případně přeložení na jiný termín, nebo náhradní program bude dodatečně ohlášen. Sledujte webové stránky muzea, vývěsky a tisk. Stavební parcela pro Váš dům! 2 Mimoň cca m Možnost postavení 6 domků, nebo jak velký pozemek si vyberete. Plocha se nachází na začátku aleje do Vranova. Info tel.:

14 RŮZNÉ Tip na výlet Za romantikou na zámek Stránov Mimoň - Jizerní Vtelno (u Mladé Boleslavi) Mimoň (96 km tam a zpět) Jeden z nejpohádkovějších českých zámků, Stránov v obci Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi, je pro veřejnost jako jeden z mála českých hradů a zámků otevřen celoročně. Prohlídka zámeckých interiérů a romantická procházka podhradím mají pro návštěvníky svůj nenahraditelný půvab. Byla to možná právě tajemná atmosféra zámku, která sem přilákala i filmaře - točily se zde filmové pohádky O svatební krajce, Začarovaná láska nebo Princezna Zívalka. V roce 1933 se zde natáčela první česká zvuková detektivka s názvem Záhada modrého pokoje a úplně první film - melodrama Jindra, hraběnka Ostrovínová - se na stránovském zámku natáčel již roku Prohlídky zámeckého interiéru s průvodcem jsou možné každý den kromě pondělí, po domluvě s kastelánem i ve večerních hodinách. Gotickou hradní věž s nádhernou vyhlídkou na Český ráj a do údolí řeky Jizery mohou výletníci navštívit i samostatně. Novorenesanční zámek na místě původního středověkého hradu v obci Jizerní Vtelno poblíž Mladé Boleslavi získal svůj dnešní romantický vzhled při rozsáhlé přestavbě na konci 19. století. Přestavbu provedl v letech podle projektu Josefa Schulze (mj. autora Národního muzea či Rudolfina) stavitel Mráz na zakázku Marie z Valdštejna a Vartemberka. V roce 1917 koupil zámek ředitel a pozdější president Škodových závodů Josef Šimonek. Jeho syn František Šimonek žil na Stránově s rodinou až do znárodnění v roce Po znárodnění byl zámek využíván jako dětský domov. Od roku 2003 je Stránov opět v rukou rodu Šimonků, kteří ho o rok později poprvé v historii zpřístupnili veřejnosti. Zámek je otevřen celoročně. Zimní otevírací doba (do konce dubna): úterý - pátek hod., sobota a neděle hod. Více informací naleznete na stránkách: zdroj: Za známou i neznámou Českou Lípou 2 Klub českých turistů zve na druhou procházku po městě a jeho památkách a to dne Dlouhá léta píše pan Ladislav Smejkal do Městských novin o historii České Lípy. Tentokrát nás provede našim městem osobně. Turistická veřejnost se na to jistě těší. Procházku začínáme v 9 hodin od Vlastivědného muzea a galerie. Organizátorkou akce je za turisty A. Machová ( ). Expediční kamera míří do dokského kina Máj Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů. Od do ve více než 100 městech. Promítáme ty nejlepší české i zahraniční filmy uplynulé sezóny. Vesměs vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů. Do dokského kina Máj zavítá tento filmový festival v sobotu 5. března 2011 od 15:00 hod. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Infocentru v Doksech. Vstupenky si můžete také rezervovat a to na u: nebo na tel. čísle Informace o filmech na Okolní akce Zdeněk Izer Ze dvou se to lépe táhne Městské divadlo Nový Bor, úterý v 19:00 hod. Hudebně zábavný pořad Zdeňka Izera a zpěvačky Šárky Vaňkové. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Více informací na: Indický Himaláj Cestopisná beseda Radka Havelky a Lenky Trajerové o dobrodružné cestě na sever Indie proběhne v Doksech v Městské knihovně od 18,30 hodin. Masopust v duchu karnevalu Masopust v duchu karnevalu plánují v sobotu v Novém Boru na Náměstí Míru. Sraz masek ve 13:30 před kinem náměstí Míru, 14:00-16:00 Tam-Tam Batu-cada, DTK Boráček, Novoborské mažoretky aj. Součástí Masopustu je vernisáž výstavy fotografií etnografa, cestovatele a bývalého kolumbijského velvyslance Mnislava Zeleného, která proběhne v pátek 18. března v městském kině. Více informací na: Salon Fešáků a Michaela Tučná Vzpomínkový večer na hvězdu české country music Michala Tučného s hostem večera, jeho dcerou Michaelou Tučnou, proběhne dne v Jiráskově divadle v České Lípě. Začátek představení je v hodin. -14-

15 Úvaha pejskaře, aneb Kam s ním? Tak jsem poslední dobou přemýšlela o tom, jak těžké nebo lehké to má pejskař, a došla jsem k tomu, že to není vůbec složité mít a starat se o pejska. Sama jsem kdysi měla hodně psů, ale to bylo před 25 lety a zákony byly trochu jiné. Nemuselo se uklízet po pejscích a nějaké čipování nebylo vůbec známé, takže to bylo v té době o něčem jiném. Ale v dnešní době jsou lidé, kteří si pořídí pejska jen tak z momentální nudy. Po určité době je nuda přejde a zjistí, že mají více starostí a tak přestávají mít čas na psa. A tím to vlastně všechno začne. Místo toho, aby takový člověk přemýšlel o řešení, jak to udělat, položí si ne moc příjemnou otázku: Kam s ním? Do útulku? K policii? Do lesa? Každý to pak řeší jinak, hlavně aby to nikdo moc nevěděl. A tady začíná koloběh problémů. Je pravda, že když jsem zjistila, že se musí každý pejsek očipovat, byla jsem ze začátku proti a snažila jsem se to nějak obejít. Ale po čase jsem si uvědomila, že je to v dnešní době nutnost. Je to pravda. Mám pejsky dva a proto vím, že každý pes má někdy své dny a chce se vymanit ze spárů páníčka a být volný. Uteče si tam, kam ho to zrovna táhne a co pak? Kde ho hledat? A proto i pro mé pejsky je důležité v tomto případě mít čip, který okamžitě ukáže, čí jsou. Když se pak pejsek vrátí do rodiny, kde ho opravdu chtějí zpátky, je to v pořádku, ale nedej bože, kdyby se vrátil tam, odkud ho vlastně vyhodili s tím, že se ho chtěli zbavit. Tam nastane problém, který se pak musí řešit. Proto je dobré a v pořádku, když bude mít každý z nás očipovaného pejska a tím si každý, kdo se bude chtít zbavit (Pokračování z minulého čísla.) V České Lípě na nechvalně známém sídlišti Sever s úděsným stavem bytového fondu se dnes platí nájem 46 Kč za metr s tím, že vlastník hodlá jít na 60 Kč. Tak to dopadá, když byty jsou soukromé společnosti, která chce na nich vydělávat. V tomto směru si v Mimoni nemůžeme příliš stěžovat. Většina bytů je spravována společností, kterou vlastní město, takže vlastně městem. Nájemné je 33,05 na metr. Nájemníci by asi měli vědět, že tato hodnota je blízko tržního nájemného, a že účetní ztráty Mimoňské komunální a. s. se při tomto nájemném snižují. Předpokládá se, že ztráty vzniklé zejména účetními odpisy majetku budou při tomto nájemném vyrovnány asi v průběhu jednoho roku. Představenstvo MK a. s. se dnes zabývá spíše problémy, jak naložit v rámci platných zákonných norem s budoucím ziskem, protože něco lze hradit ze zisku a něco nelze. Dále by nájemníci měli vědět, že se rozhodlo, že pokud se bude zvyšovat současné nájemné, bude to o tolik, kolik je inflace, přesněji index růstu spotřebitelských cen vydávaný Ústředním statistickým úřadem. Protože za rok 2010 je to 1,5 %, nebude se nájemné v roce 2011 zvyšovat vůbec. Bylo by to o 0,50 Kč za metr a to nestojí ani za práci, která je s tím spojena, jestliže dnes musí být každé zvýšení nájmu provedeno tak, že obě strany (pronajímatel i nájemník) musí podepsat novou nájemní smlouvu. A nyní k problému, který působí vždy nejvíce rozruchu. Zda byty prodávat a za kolik? Majitel prodává byty, aby získal prostředky na opravy, jestliže prostředky z nájmu na to nestačí. Tento důvod ovšem RŮZNÉ Bydlení je životní potřebou i v Mimoni psa, si rozmyslí kam s ním Je velice škoda, že se peníze za čip nedají nějak na úřadě proplatit, třeba tím, že by se o to méně zaplatilo v tomto roce. No, ale třeba k tomu dojde. V dnešní době je i pro některé pejskaře problém uklidit po svém miláčkovi to, co venku vykonal. Ale zase je to problém jen pro ty, co nevíce nadávají, že kam šlápnou tam psí h***. Ale vždyť je to po jejich psech! Ne jednou, ale každý den jsem svědkem toho, že pejskař neuklidil, co měl. A za dva dny mi vypráví, jak je tady všude od psů naděláno a já nemám sílu mu říci skutečnost, že i on je na vině. Tak bych celkem brala, kdyby konečně byla důsledná kontrola všech pejskařů. A když už někoho chytí, ať mu dají rovnou pořádnou pokutu a ne nějaké domluvy. On si to potom pořádně rozmyslí. Takové ty výmluvy že nejsou pytlíky, to není argument. V každé rodině se kupuje pečivo a tak stačí si tento sáček uschovat a později použít. Vždyť je i skladnější do kapsy než ten papírový, nemám pravdu? A ještě mají pejskaři k tomu, že nebudou uklízet výkaly po svém pejskovi, jednu výmluvu: Proč to uklízet, vždyť je to jak bobek od zajíce. Někdy mám pocit, že ti lidé vůbec nepřemýšlí. Musím se dobrovolně přiznat, že se mi na podzim párkrát stalo, že jsem v listí neměla šanci najít nic od svého pejska. Ale taky jsem kolikrát sebrala i to, co vlastně nepatřilo vůbec mým psům, takže jsem vlastně odčinila svůj neúmyslný nepořádek. Takže si myslím, že mít pejska není vůbec žádný problém, ale že si ten problém dělají někteří lidé sami. Tak doufám, že si z tohoto povídání vezmou někteří ponaučení a že se situace zlepší. Martina Jílková postupně přestává být pravdou. Na druhé straně majitel získá sice nějaké prostředky, ale současně si sníží trvale zdroj příjmů o nájemné z bytů, které prodal. Pokud by se prodalo nějakých 100 bytů, je to přibližně o 2,5 milionů Kč ročně méně z jejich nájemného. Pokud by se prodávalo za ceny, které někteří navrhují, získalo by se nějakých 9 milionů Kč. Takže ušlý nájem za nějaké 4 a něco roků. Úžasně výhodné! Jistě mě mnozí pochopí, že za současného stavu a vývoje bych já osobně byty neprodával vůbec. Hospodaření s byty se stává neztrátovým. A pokud by byla někde přání nájemníků na zlepšení bydlení taková, na které prostředky nestačí, lze to řešit se spoluúčastí nájemníků, jak se už i dříve dělo např. při rekonstrukci rozvodů vody či při výměně oken. Další nevýhodou prodeje je, že město se zbaví možnosti ovlivňovat stav prodaných nemovitostí. Mínění Mimoňáků je do jisté míry deformováno představou, že vlastnictví bytů přinese zlepšení jejich stavu. Je to také tím, že v Mimoni je takových případů málo. Systém vlastníků ovšem může přinést místo zlepšení zhoršení a problémy. Ze zkušeností ze Sdružení na ochranu nájemníků (SON) vím, že takových případů je dost, ba dokonce převažují nad kladnými. Možné řešení bych viděl, že pokud by se prodávalo např. 100 bytů, byly by to domy sousedící v jedné lokalitě, které by mohly vytvořit jedno družstvo srovnatelné např. s družstvem Mimóza (80 bytů). A jsme u toho nejvíce diskutovaného: Bude-li se prodávat, tak za kolik? Nutno chápat, že majetek města, tedy i byty patří všem občanům města. Zastupitelů, kteří navrhují prodeje za Kč za metr nebo za podobné ceny, bych se ( pokračování na následující straně ) -15-

16 RŮZNÉ (..pokračování z předchozí strany) zeptal: Když budete mít ve vlastnictví dům v hodnotě 2 miliony, nabídnete ho k prodeji za 300 tisíc? To je totiž srovnatelný poměr. Předpokládám, že nikdo by to se svým majetkem neudělal. Pokud ano, doporučil bych mu psychiatrické vyšetření. Pokud prodávat, tak za skutečnou cenu. Jinak vznikne městu škoda, potažmo vznikne škoda všem jeho občanům. V případě prodeje pod cenou by bylo dobře uvažovat třeba i o tom, jak odškodnit občany města, jejichž majetek jsme nevýhodně prodali. Pokud by se prodalo oněch 100 bytů hluboko pod jejich cenou, jak si někteří myslí, každá domácnost v Mimoni by měla dostat odškodné přes ,- Kč, tj. asi 50 milionů Kč celkem. Dovedu si představit, že prodejní cena Kč za metr v cihlových a 5300 v panelových domech navrhovaná představenstvem MK a. s. vzbudí rozruch. Současně bych si dovolil upozornit, že i tato cena je asi třetinu pod tržní cenou a je tedy výhodná pro kupce a nevýhodná pro město. Jestliže někdo získá majetkové zvýhodnění na úkor města (tedy ostatních spoluobčanů) viděl bych to skoro na neoprávněné obohacení. Takže prosím: Zamysleme se bez emocí, s chladnou hlavou a važme věcně argumenty ve všech souvislostech! Všem, kteří tak učiní, velmi děkuji! Miroslav Starý SNLM pozorně sleduje přípravu ZaMě na prodej bytů v Mimoni Členové SNLM (Sdružení nájemníků Letná Mimoň) velmi pozorně sledují činnost zastupitelů města při jejich počáteční realizaci přípravy dlouhodobě zamrzlé privatizace bytového fondu v Mimoni. Mnozí nájemníci, po shlédnutí záznamu Mitelu ze zasedání MěZa ze dne , všeobecně došli k názoru, že slib, který před komunálními volbami ve svých programech zveřejnily všechny strany, jejichž zástupci nyní ve vedení města jsou, to asi opravdu s touto věcí myslí vážně. Je nám znám i průběh pracovní porady zastupitelů k nastolenému problému, svolané starostou a také dopis zastupitele mgr. Krouse ostatním zastupitelům. Nyní však již stručně k ohlasům, které se již ve Sdružení objevily: - Podmínky převodu bytových jednotek nájemníkům od MK a.s., předložené ing. Balounem, shledáváme jako dobrý prvotní podklad, přesto však diskutabilní v některých jeho bodech: - Pokud budou byty prodávány v každém domě, což je v ČR i jinde ve světě běžně uskutečňované, je podmínka 30% účasti zájemců o ně naprosto zbytečná. Zájemců může být přece méně, než je tu nutné k vytvoření společnosti vlastníků. V Mimoni byl vždy tento prodej naprosto ignorován, přestože by řešil spousty těžkostí, které s prioritou prodeje celých domů úzce souvisí. Rozhodující v tom bylo jediné: Aby si organizace, která byty vlastní, nepřidělala další práci. Že tato práce sice přinese potřebnou a žádanou transparentnost u oprav a investic, to asi MK a většinu našich zastupitelů nikdy mnoho nezajímalo a do budoucna zřejmě zajímat nebude. Co tedy přináší prodej jednotlivých bytů v každém domě konkrétně při plánované organizaci takového prodeje? - Nemusí být stanoveny žádné podmínky, podle kterých má být dům pro privatizaci vyčleněn. Nikdo se nemusí stěhovat, aby takový dům měl úplný počet zájemců o byt. Víme přece, že téměř skoro každý náš nájemník vložil do oprav bytu mnohé finance, na které již nemá doklady. Také žádné přestěhování není zadarmo. Navíc se očekávají i úpravy nájmu z legislativního hlediska. Uvažuje se o tom, že nájemník starší 70 let nebude moci být majitelem lehce vystěhován. Poněvadž i zvyk je železná košile, bude velký problém těm, kteří vždy splnili všechny podmínky placení a vzájemného spolužití, něco nařizovat. Privatizovat jen jednotlivé domy neznamená nic jiného, než opět celou privatizaci v Mimoni znemožnit! - Zájemci o byty v domech, které má MK v zástavě, by neměli být z privatizace vylučováni. Tím by se jen pokračovalo v zavedeném systému dosavadní nerovnoprávnosti mimoňských občanů zúčastnit se privatizace, jak je tomu u MK od založení doposud, což je z naší strany více jak 10 let neustále kritizováno! Nikdo nechce kupovat byty za ceny (60 000,- Kč) z let po revoluci, jak se ohrazuje místostarosta. Někteří zastupitelé navrhli: ing. Schleier do ,- Kč/byt a ing. Ráček do ,- Kč. S nimi souhlasíme. Oba navrhovatelé včetně našich členů Sdružení byli a jsou si dobře vědomi, že v průběhu uplynulých let nevznikl mezi domy-byty žádný markantní skokový hodnotový rozdíl. Sice správné a logické je dobré vědět, jak se skutečná materiálová hodnota domů a bytů vůči porevolučnímu stavu změnila. Přestože mnoho let jsme o to usilovali, nikdy a nikdo nám takové informace neposkytl!!! A pak: Co myslíte, kdo především zavinil, že nájemníci MK si nemohli koupit byt za dřívější ceny? Přece hlavně ti, kteří MK založili a v zastupitelstvu zasedali a zasedají doposud, a také ostatní, kteří neměli a nemají vůli to měnit! Naprosto nesouhlasíme s názory p. starosty a Mgr. Jirůtky, aby se byty prodávaly za tržní hodnoty! Nekoupíme je! Doporučujeme jim a všem podobným, aby si objednali slepecké hole, neboť stále nevidí, že pro velkou většinu nájemníků jsou byty základní životní potřebou a ne výdělečnou činností. Také si asi nevšimli rozdíly mezi domy (byty) nájemníků, kteří si je dříve v možné privatizaci od města koupili. Záleží jim vůbec na tom, jak budou domy ve městě v budoucnu vypadat?! Komu vlastně slouží? Mamonu, MK nebo občanům? Také nás bude velice zajímat, jaké stanovisko zaujmou naši zastupitelé k dopisu p. Mgr. Krouse, který velmi dobře upozorňuje na skutečnost, že prodej bytů u nás není věcí vysoce komerčně výnosnou, ale je především záležitostí citlivě politickou! Odsuzujeme každý názor, že se změny v bytové situaci zastupitelů netýkají a že to má opět vyřešit MK. Dobře víme, jak by to dopadlo! Opakujeme: Mnoho zastupitelů sedělo v zastupitelstvu i dříve a sedí v něm i dnes! A proto je žádáme: Začněte se konečně touto velmi důležitou věcí seriozně zabývat. Příště již Vaši činnost nebudeme sledovat jen obecně, ale spíše kriticky adresně. Proč žádáme, aby přestavbu bytového fondu v Mimoni převzalo opět město, si necháme do příštího čísla Zpravodaje. Ing. Sýkora Jaroslav předseda SNLM -16-

17 SPORT Sparing day jako setkání družstva mladších žáků TK Mimoň Originální akce se konala 4.2. v nejbližší tenisové hale ve Stráži p.ralskem a připravil ji Jaroslav Frei a TK Mimoň, která má letos v úmyslu poprvé hrát nejnižší krajskou soutěž družstev (druhou divizi) ve věkové kategorii mladších žáků a žákyň, tedy děti ve věku let. Jedná se o první akci podobného charakteru, kdy se tedy již v zimě setká téměř celý tým mladých hráčů a změří mezi sebou síly, což ukáže jejich aktuální formu, ale kapitánovi družstva třeba i to, jak má postavit soupisku. Abychom mohli vůbec na soutěž družstev pomýšlet, potřebujeme minimálně 4 kluky a 2 holky v dané věkové kategorii. V dnešní době vám každý klub řekne, že právě tuto sestavu 6 dětí může být problém sestavit. Navíc je potřeba mít zaregistrované náhradníky, aby dítě nechybělo, protože chybějící hráč či hráčka znamená už při nástupu mistrovskému utkání 0:2, a to může být pro tým psychicky náročné. Nám ale tento problém snad nehrozí, protože máme více jak 10 dětí, z nichž minimálně půlka jsou domácí a zbytek hostující, které jsme si vypůjčili min. na 1 rok jednak z klubů poblíž (Česká Lípa, Jablonné), jednak až ze středních Čech (z Bakova n.j., z Kněžmostu). Bez hostujících by to bylo hodně těžké postavit. Asi by se to nakonec dalo, ale pomýšlet na obstojné výsledky by nebylo lehké. Teď sice nechci nějak spekulovat, ale myslím, že náš tým bude velmi vyrovnaný. Pojďme si představit aspoň pár jednotlivých hráčů, kteří svedou boje v těchto termínech venku i doma: 8.5.,29.5.,9.6., A zde jsou aktuální výsledky ze SPARING DAY Kuba Mádlo - Míša Horáčková 4/0 Lukáš Cyprich - Daniel Brett 6/1 Nicole Franeta - Radek Korselt 6/4 Radek Cyprich - Kačka Čermáková 6/0 Viktorie Zahrádková - Lukáš Cyprich 1/4 Andrea Hejdová - Daniel Brett 4/2 Alenka Lišková -Viktorie Zahrádková 4/0 Radek Cyprich - Radek Korselt 4/0 Nicole Franeta/Míša Horáčková - Kuba Mádlo/Radek Korselt 3/4 Radek Cyprich/Lukáš Cyprich - Alenka Lišková/Viktorie Zahrádková 6/2 Radek Korselt/Daniel Brett - Radek Cyprich/Lukáš Cyprich 2/4 Kačka Čermáková/Andrea Hejdová - Alenka Lišková/ Viktorie Zahrádková 1/4 Daniel Brett - Nicole Franeta 4/0 Daniel Brett/Radek Korset - Nicole Franeta/Míša Horáčková 3/4 Daniel Brett - Radek Korselt 4/0 Více info na Připravujeme video z této akce. Jaroslav Frei - JIRKA LEHEČKA největší posila z nedomácích hráčů, který by mohl být tahoun týmu, má zatím velmi úspěšnou sezónu. Je hráčem Top 10 v baby tenise a v první sezóně v mladších žácích pravidelně na turnajích vyhrává kolo či dvě. Myslím, že i dospělí tenisté by si s nim dobře zahráli. 10 letý pravoruký talent z Kněžmostu, kromě TK Mimoň, za kterou se registroval, nastoupí na jaře také za starší žáky v Kosmonosích Ml. Boleslav. - VIKTORIE ZAHRÁDKOVÁ - zkušená 12 letá hráčka z Bakova n. Jizerou, která má 15BH. Je jednoznačně největším favoritem soutěže a věříme, že bude táhnout dívky a že neztratí týmu ani set. - RADEK A LUKÁŠ CYPRICHOVI naše želízka v ohni. Loni měli výborný nástup do světa babytenisu a hráli za Žíželice. Nakonec se rozhodli k reprezentaci domácí Mimoně a na soupisce by se jim mohlo dobře hrát na 2.či 3. a 4. pozici.ve čtyřhře by mohli být silným párem. - DANIEL BRETT bude z důvodu 6BH, které má, na 1.pozici na soupisce a bude mít tedy nelehký úkol, neudělat na této pozici ostudu, byť pravidelná vítězství od něj nečekáme, ale na turnajích v mladších žácích už něco vyhrál. Zdá se, že mu vítězství chutná a motivuje ho k objíždění turnajů téměř každý víkend. -17-

18 Policie ČR Mimoň Policie ČR, Obvodní oddělení Mimoň touto cestou informuje občany, že v roce 2010 díky zvýšené prevenci proti kriminalitě došlo ke snížení počtu trestných činů na území města Mimoně. Díky dobré práci policistů obvodního oddělení a pracovníků kriminální policie, detašovaného pracoviště Mimoň, byla objasněna řada trestných činů, například vloupání do pískovcových sklepů, vloupání do vozidel, jejichž pachatelé budou za své skutky potrestáni. V současné době lze říci, že bezpečnost občanů v našem městě je na dobré úrovni. Nyní policie v Mimoni prošetřuje poškození fasády budovy ZŠ Ralsko v Mimoni na Sídlišti pod Ralskem, kterou neznámý pachatel poškodil sprejem a městu Mimoň tak způsobil dosud neupřesněnou škodu. Kriminální policie prošetřuje krádež lešení v Mimoni, Malé ulici, které neznámý pachatel odcizil z areálu bývalé firmy S.I.V. Mimoň, čímž způsobil značnou škodu. Tímto bychom naše spoluobčany chtěli požádat o pomoc při pátrání po pachatelích uvedených skutků. nprap. Martin Bartoníček, vrchní inspektor INZERCE Řádková inzerce Prodám staré mince, staré bankovky, starou korespondenci, staré tiskoviny, knihy, CD, originály kresleného humoru, atd. Možno vidět na Tel.: Štefan Bíž,Mimoňská 279, Stráž pod Ralskem Nabídněte historické články a fotografie o továrně na židle FISCHEL, SETONA, TON MIMOŇ a oddílu kopané v Mimoni. Konopiský Václav, Hvězdovská 184, Mimoň Tel.: Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Ordinační hodiny březen 2011 Soboty, neděle, svátky od 8:00 12:00 hodin sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel neděle MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel

19 INZERCE Osečná /na náměstí/ Kačeny pekingské Kačeny barbarie /husokačeny/ Krůty Při drůbeže Kačeny pekingské ř Kačeny barbarie /husokačeny/ -19-

20 INZERCE Text: kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTŘIHNĚTE A ZAŠLETE NA ADRESU Městský úřad, Mírová 120, Mimoň nebo vhoďte do schránky MIMOŇSKÉHO ZPRAVODAJE na budově Městského úřadu v Mimoni PRODEJ KOUPĚ RŮZNÉ INZERUJTE U NÁS Za tuto službu zaplatíte: Celá stránka Kč 1/2 stránky Kč 1/4 stránky Kč 1/8 stránky Kč Celá stránka barevně Kč 1/2 stránky barevně Kč Uzávěrka pro zasílání příspěvků do dubnového čísla je 17. března 2011! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXIII, č. 3, poř. číslo 283/ březen Telefon nebo adresa: Tuto část vyplňte, prosím, rovněž. NEBUDE otištěna, ale vyžaduje to tiskový zákon! Jméno: Telefon: Adresa: Podpis: Datum vytištění: 28. února 2011 Vychází dne: 1. března 2011 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více