K R O N I K A Z Á B Ř E H A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A Z Á B Ř E H A"

Transkript

1 K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2004 Zapsal: Kronikář Miroslav Hošek Pomocník kronikáře: PhDr. Miloslava Hošková, CSc.

2 Počasí Počasí roku 2004 bylo nevyzpytatelné. Leden a únor sice byly měsíci mrazivými, ale v únoru se díky nečekané oblevě a deštům vyskytly i místní záplavové obtíže. Ty se opakovaly téměř cyklicky vždy po dvou měsících. V dubnu nastalo také nečekaně teplé, téměř letní počasí, které pak jen s menšími výkyvy trvalo až do počátku října. Závěr roku pak byl tradičně chladný, ale beze sněhu. Město Zábřeh Městský úřad Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2004 Závěrečný účet byl zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V návaznosti na ustanovení 42 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, město zadalo přezkoumání hospodaření města za rok 2004 auditorovi. 1. Hospodaření v r Hospodaření města se roce 2004 řídilo do doby schválení rozpočtu města rozpočtovým provizoriem, jehož pravidla schválilo Zastupitelstvo města svým usnesením dne v příjmové i výdajové části ve výši tis. Kč. V průběhu roku pak byly schvalovány rozpočtové změny, jimiž byl rozpočet upraven na částku tis. Kč v příjmové i výdajové části. Upravený rozpočet: Příjmová část Příjmy po konsolidaci Financování převod vlastních prostř edků převod členský vklad družstvo Příjmy celkem Výdajová část Výdaje po konsolidaci Financování splátky úvěrů a půjček Výdaje celkem Skutečnost k v tis. Kč Příjmová část Příjmy po konsolidaci ,79 % RU Financování převod vlast ních prostředků Celkem příjmy Výdajová část Výdaje po konsolidaci ,64 % RU Financování splátky úvěrů a půjček Celkem výdaje Výsledky hospodářské činnosti k Hospodářský výsledek - hospodářská činnost ,50 Kč - bytová správa ,08 Kč celkem hospodářský výsledek ,58 Kč 2

3 3. Vyúčtování finančních vztahů Neinvestiční dotace volby ,- Výk. st. správy + sociální dávky ,- Ost. neinv. dotace ,- Neinv. dotace od krajů ,- Invest. dotace ,- 4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k Běžné účty: Základní běžný ,25 Prodej domů ,61 Životní prostředí ,72 Fondy: Sociální fond ,79 Rezervní fond ,87 Fond bydlení ,46 Cizí prostředky: Kauce ,39 TV ,24 Sdružení-kasárna ,25 Hospodářská činnost: Hospodářská činnost ostatní ,81 Bytová správa ,68 Celkem ,07 Úvěr ,- 5. Tvorba a využití fondů Sociální fond Počáteční stav k ,23 Jednotný příděl do fondu ,10 Čerpání fondu ,54 Zůstatek fondu k ,79 Tvorba-Fond rozvoje bydlení k Stav k ,99 Bankovní úroky ,47 Splátka z rozpočtu ,- Splátka úroků z rozpočtu ,- Zůstatek k ,46 6. Stav dlouhodobých závazků k Soupis půjček a úvěrů k zajištění financování k

4 Jméno datum poskytnutá zůstatek ukončení částka k Státní rozpočet-půjčka FRB , ,- ČSOB Zábřeh úvěr , ,- SFŽP půjčka , ,- Bytové družstvo Kasárna ,- VHZ Šumperk, a.s ,29 zvýšení zákl. kapitálu Zasedání Městského zastupitelstva se v letošním roce začala konat v nově obnoveném a otevřeném sále kina RETRO. Při zasedáních byl využit nový systém předkládání projednávaných materiálů powerpointová prezentace na plátno, takže veřejnost měla možnost se průběžně seznamovat s materiály o kterých bylo jednáno. Na prvním zasedání v kině Retro (v pořadí již 8 zasedání MěZ) zastupitelstvo schválilo, kromě jiných materiálů, Zprávu o činnosti za rok 2003, Střednědobý plánovací dokument a čtyři nové obecně závazné vyhlášky: - o místním poplatku ze psů, o poplatku za komunální odpad, za provoz výherního hracího přístroje a o poplatku za užívání veřejného prostranství. Rada Města Zábřeh schválila na svém 24. zasedání Koncepci rozvoje cyklodopravy Mikroregionu Zábřežsko. Projekt zpracoval ing. Aleš Cipris z projektové firmy Dopravní projektování Olomouc. Ve čtvrtém čtvrtletí roku byl zastupitelstvu města předložen výsledek práce na projektovém úkolu Transformace bytového fondu města. Rada města schválila zásady pro prodej bytových domů v majetku města a předložila je zastupitelstvu k projednání na prosincovém zasedání. Transformace je plánována do tří etap, ovšem zásady byly schváleny jako celek a jsou závazné pro celou dobu trvání transformace. Celá koncepce byla postavena na prodeji celých bytových domů, nikoliv jednotlivých bytových jednotek. Do první etapy bylo zařazeno 119 bytových jednotek (domy na ul. B. Němcové, Havlíčkova, Křižkovského, Masarykovo nám., Postřelmovská, Sokolská a Školská). Druhá etapa má zahrnovat ul. 17. listopadu, ČSA, Nerudovu, Krumpach, Křižkovského a Bezručovu (233 bytových jednotek) a jako poslední se bude transformovat sídliště Severovýchod s 414 bytovými jednotkami. Přestavba kasáren skončila 4. listopadu 2004 se v rekonstruovaném objektu kasáren na byty konal den otevřených dveří, kdy si občané města mohli prohlédnout celý rekonstruovaný objekt. V prosinci se tak do domu začali stěhovat již noví nájemníci. Rekonstrukce kasáren na byty trvala necelý rok a stála 70 mil. Kč. Státní dotace z fondu rozvoje bydlení činila 20,7 mil. Kč, více než 13 mil. Kč přispělo město a zbylá částka byla hrazena budoucími nájemníky. Protože na rekonstrukci byla získána státní dotace, po dobu 20 roků budou obyvatelé bytů v nájemním vztahu k založenému Bytovému družstvu Kasárna. Oslavy 750. výročí první zmínky o městě Zábřeh V sobotu 10. ledna se konal 1. ročník zimního běhu WELZLUV KUFR. Vlastní závod byl rozdělen do dvou kategorií: a) klasický krosový běh po značené trati b) zimní běh do kopce s kufrem v ruce. Závod proběhl v rámci oslav 750 let Zábřeha. 4

5 U příležitosti oslav město vydalo i četné prezentační materiály 2 sady pohlednic, pexeso sestavené z nejvýznamnějších míst v Zábřehu a puzzle s leteckým pohledem na centrum města. Město křtilo kniho o Zábřehu V úterý 29. června se od 16. hodin konal v sále kina křest knihy Zábřeh 750 let. Knihu pokřtil osobně Jan Eskymo Welzl, přítomní autoři jednotlivých kapitol: prof. PhDr.. Josef Bartoš, CSc., doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., PhDr. Slavomíra Kašpárková, Mgr. David Papajík, PhDr. Miloslava Hošková, CSc., PhDr. Zdeněk David a doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. Radaktoři knihy: Mgr. Radek Suchomel a PhDr. Zdeněk David, grafická úprava ing. Ladislav Gruntorád. Oslavy 750. výročí města Zábřeha vrcholily o posledním srpnovém víkendu. V pátek 27. srpna se uskutečnil Dnes s Českým rozhlasem, v jehož rámci se konal bohatý kulturní program i s hudbou v režii rozhlasu. V sobotu 28. srpna se na Masarykově náměstí konal velký program. Dopoledne vystupovaly různé místní soubory, prostor pro své vystoupení dostaly i děti z mateřských školek, Domu dětí a mládeže i Základní umělecké školy. Odpolední program pokračoval v regionálním duchu vystoupením kapel a skupin z okolí, prezentovala se i kulturní scéna z družebního města Handlová. Večerní program byl věnován velkému galaprogramu Hvězdy přejí Zábřehu, ve kterém vystoupila řada umělců Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský, Iveta Blanarovičová, Martin Zounar a další. Na dalších plochách před kostelem sv. Bartoloměje a před zámkem vystupovaly další doprovodné soubory, šermíři, vojenský tábor a další. Plocha náměstí byla jedním velkým jarmarkem s drobným prodejem. Dopoledne se také konalo setkání na městském úřadě, kde byla oceňována dlouholetá aktivita občanů města a řada dalších hostů. Ocenění pamětní list z rukou starosty města převzala také řada občanů, kteří se dlouhodobě zasloužili o kulturní a společenské dění ve městě. Zlatou pamětní plaketou byl oceněn spisovatel a scénárista Vladimír Körner, čestný občan města Zábřeha, bronzovou pamětní plaketu obdržel mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký. Během odpoledne se také konala další autogramiáda knihy Zábřeh 750 let. Celá akce pak byla v noci završena velkou ohňovou show. V neděli pak na pódiu na dolním konci náměstí se konala slavná mše. V tento den Zábřeh také slaví své hody, konané vždy na svátek sv. Bartoloměje, patrona farního kostela. Mši celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Volby do Evropského parlamentu V Zábřehu, tak jako i v jiných místech, přišla ve dnech 11. a 12. června 2004 podpořit volby do Evropského parlamentu slabá třetina voličů. Z 27 tisíc oprávněných voličů přišlo k volbám 7913 voličů a z toho platných hlasů bylo Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje Volby se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 a voliči vybírali své budoucí krajské zastupitele z 15 stranických číslovaných kandidátek. 4 = Strana pro otevřenou společnost 5 = Moravská demokratická strana 8 = Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 5

6 14 = Unie svobody Demokratická unie 15 = Republikáni Miroslava Sládka 19 = Nezávislí 21 = Strana zelených 26 = Občanská demokratická strana 33 = Koruna Česká 34 = Pravý Blok 36 = Česká strana sociálně demokratická 39 = Evropští demokraté 41 = SNK sdružení nezávislých 42 = Strana za životní jistoty 54 = Komunistická strana Čech a Moravy Volit přišla jen slabá třetina občanů města. Ze skoro 27 tisíc oprávněných voličů k volbám přišlo 8311 a z nich 8258 bylo platných hlasů. V 15 volebních okrscích města byla nejčastěji volena ODS (26,8), KDU-ČSL (21,6), KSČM (21,4). Na dalších místech se umístila ČSSD (12,3), SNK sdružení nezávislých (4,7) a Nezávislí )4,6). Ostatních 9 stran a uskupení zůstalo pod platnými čtyřmi procenty platných hlasů. Ze zábřežských kandidátek se do krajského zastupitelstva nedostal žádný z navrhovaných kandidátů. KLUB KVDC IC KLUB KVDC je místem provozování různých kulturních akcí zejména pro mladé. Ve velkém sále se pořádají různé diskotéky, různé pařby s hudebními skupinami, hudební zábavná odpoledne pro starší, divadelní představení aj. Kino RETRO KLUB KVDC se stal provozovatelem kina RETRO, které je vedeno Milanem Uhlem. Ve foyeru kina se konají drobné výstavní projekty - výstavky grafiky, fotografií, žákovských prací místních škol atd. Ze zdařilých je třeba upozornit na výstavu nepublikovaných fotografií Miroslava Horníčka pořízených při jeho cestách na Moravu nazvanou Miroslav Horníček a Morava od Součástí vernisáže byla i Pianothéka Richarda Pogody Vzpomínání na Miroslava Horníčka, který u piana vzpomínal, kdy a kde uvedené fotografie vznikly. Následovala výstava malby a grafiky Ivony Stuchlíkové nazvaná Živly, a to od V sále potom jsou pořádány různé besední akce, filmová představení filmového klubu s besedou, přednášky Křesťanské akademie atd. Velkému zájmu návštěvníků se těšila přednáška s promítáním diapozitivů Ing. Michaela Balíka, CSc., experta Českého egyptologického ústavu UK a dlouholetého člena české expedice v Egyptě na téma Staroegyptské hrobky objev nevykradené egyptské hrobky staré 4500 let. Přednáška se konala 25. listopadu 2004, výstava fotografií v kavárně kina. I v letošním roce uvádělo kino Retro v rámci Filmového klubu Zábřeh různá filmová díla světové i domácí produkce. Členové FK mohli shlédnout: Sladký život s Marcellem Mastroianim, Spalovače mrtvol s Rudolfem Hrušínským, Zuřící býk, Sloní muž, Fanny a Alexander, Invaze barbarů, Casablanca, Annie Hall, Návrat, Rosemary má děťátko V Den památky obětí holocaustu 27. ledna se v průběhu dne v kině konala představení pro školy i pro veřejnost. Na programu byl nový dokument režiséra Matěje 6

7 Mináše NICHOLAS WINSTON SÍLA LIDSKOSTI. Vernisáží výstavy fotografií sportovních aktivit mentálně postižených v minigalerii kina Retro v pondělí 5. dubna byl slavnostně zahájen XII. Ročník Regionální speciální olympiády. 25. března se konala přehlídka historických amatérských filmů o Zábřehu nazvaná Zábřeh v černobílé. Jednalo se o premiérové promítání filmů Černobílé ohlédnutí z tvorby Jana Šmída a členů filmového klubu Zábřeh. V neděli 20. června 2004 se v 17. hodin konal koncert k jubileu zábřežského rodáka, primária Moravského kvarteta, uměleckého vedoucího a dirigenta Moravského komorního orchestru a výborného vyučujícího hře na housle profesora Rudolfa Šťastného. Plavecký areál PAZ Zábřeh společně s SK Vodní sporty a Městem Zábřeh pořádaly 24. ledna nultý ročník soutěže v eskymáckých obratech ZÁBŘEŽSKÝ ESKYMÁK. Město Zábřeh vyhlásilo výběrové řízení na místo vedoucího Plaveckého areálu, do kterého se přihlásilo 13 zájemců, z nichž dva nesplňovali požadavky. Novým vedoucím, který má za úkol připravit návrh transformace PAZ na nepříspěvkovou organizaci města a připravit program rekonstrukce se stal učitel tělocviku Mgr. Svatoslav Valenta. XII. Ročník Regionální speciální olympiády Tato akce navazovala na předchozí ročníky pořádané v Olomouci a byla součástí sportovních programů regionálních, národních a mezinárodních Speciálních Olympiád akreditovaných Special Olympics International. Část sportovního programu se letos poprvé konala i v Zábřehu (27. 4.) na PAZ. Sportovci změřili své síly v plaveckých disciplínách, přizpůsobených sportech a bocce (obdoba petanque). Muzeum v Zábřehu 29. dubna byla v Muzeu Zábřeh zahájena společnou vernisáží série minivýstav věnovaná nejvýznamnějším zábřežským památkám. Panely, které stručně zaznamenávají historický vývoj nejvýznamnějších památek města byly věnovány Hradu, Staré radnici, Kostelu Církve čsl. husitské, kostelům sv. Barbory a sv. Bartoloměje a památkám na Masarykově náměstí (morový sloup, kašna a právovárečnému domu se lvy proběhla v muzeu vernisáž výstavy Žena v zrcadle času. Výstavu uvedla autorka Mgr. Alena Turková z Vlastivědného muzea v Šumperku byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Historie města Zábřehu se píše už 750 let. Výstava byla připravena ze sbírek zábřežského muzea a představila návštěvníkům sbírkové předměty, které dosud nebyly vystaveny. Konala se jako příspěvek k oslavám 750 výročí města Zábřehu. Do byla v muzeu přístupna výstava Václav Plechatý dřevěné sochy, reliéfy a plastiky. Galerie Tunklův dvůr V Galerii Tunklův Dvorec se konala tradičně řada výstav: - Josef Lubič celoživotní tvorba 7

8 - Welzlovi následovníci vernisáž Alena Boudová a Ludmila Wolfová průřez tvorbou vernisáž Obrazy a grafiky Jaroslava Mináře vernisáž Kříže a drobné sakrální památky Zábřežska vernisáž Lubomír Bartoš obrazy červen Zábřežáci osudy města a jeho obyvatel na historických fotografiích červenec srpen Vladimír Benada fotografie, akvarely, plastiky do října Jan Růžička obrazy, výtvarné návrhy a Karolína Hlochová kresby do listopadu Václav Šíma hudba, město, krajina. Miroslava Šímová malované na hedvábí - do prosince 2004 Školství Zápis dětí do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2004/2005, proběhl ve čtvrtek 5.února a v pátek 6. února 2004 pro: ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15 ZŠ Zábřeh, Školská 11 ZŠ Zábřeh, Severovýchod 26 ZŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 4 Na programu červnového jednání Zastupitelstva se stala i koncepce školství, podle které do roku 2006 proběhne útlum činnosti na bývalé Masarykově škole tak, aby mohlo dojít k jejímu zrušení. Koncepce zvolila tuto variantu na základě podrobného rozboru počtu dětí, které v jednotlivých rocích budou do škol nastupovat i podle místních podmínek každé školy. K této záležitosti proběhla řada diskuzí jak s učiteli škol, tak s obyvateli města, nakonec se varianta zrušení Masarykovy školy, která patří k ZŠ Školská 11, ukázala jako nejvhodnější, a tak ji také zastupitelstvo odsouhlasilo. Od 1. září 2004 působí v budově Mateřské školy na Strejcově ulici Speciálně pedagogické centrum (SPC). Poskytuje psychologická a speciálně pedagogická diagnostická vyšetření, nápravu poruch učení a poradenské služby rodičům i učitelům všech typů škol. Rodiče dětí s poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií), lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchou pozornosti, hyperaktivitou a jiným zdravotním oslabením tak mohou využívat těchto speciálních služeb přímo v místě bydliště. Otevřením SPC se k 1. září 2004 zrušily dosavadní speciálně pedagogické služby na III. ZŠ. Zajímavosti Na louce u rybníka Oborník vyrostlo v letošním roce dětské hřiště. Jeho provoz byl slavnostně zahájen v měsíci září, konkrétně 9 září Sestavy na hřišti jsou vyrobeny z přírodního materiálu z křivolakých kůlů a provazů jsou sestaveny jednotlivé hrací prvky pavouk, hradební ochoz s bránou, bitevní loď, lanovka, skluzavka, ručkovací lana a pískoviště pro malé děti. Zajímavou sestavu dětského hřiště postavila firma Rozmarýn z České Třebové a město za ni zaplatilo asi půl milionu korun. 8

9 Občanství k narozeninám Dne 3. srpna 2004 složila slib věrnosti České republice a tak získala české státní občanství paní Irena Drásalová, která jako Polka žije u nás již 40 let. Paní Drásalová se tak stala již třetí cizinkou, která v Zábřehu české státní občanství získala. 18. listopadu 2004 pak složil slib věrnosti České republika a získal tak české občanství pan Nikola Rojdovski, který se s rodiči dostal z řecké Makedonie do České republiky v roce 1948 a v Zábřehu žije a za občana města se považuje již 30 let. Kruh přátel hudby KPH připravil cyklus koncertů pro rok Zahajovací koncert se konal 28. ledna v Galerii Tunklův dvorec. Na programu prvního koncertu byly skladby L. van Beethovena, L. Janáčka a B. Martinů, zaznělo i několik skladeb S. Prokofjeva vše v podání houslistky Ivany Tomáškové a klavíristky Renaty Ardaševové. Na dalších koncertech vystoupily: Monika Štreitová flétna, Mária Heinzová klavír Rychnovský dětský sbor a Šumperský dětský sbor Joanna Domaňska klavírní recitál Jana Štefáčková a Zdeněk Plech pěvecký recitál září Anna Predmerská-Zúriková varhany. V září se také konal klavírní recitál k roku České hudby. Jeden z nejlepších českých klavíristů Tomáš Víšek byl hostem ZUŠ Zábřeh a ve čtvrtek 19. září se v 17. hodin představil v Galerii Tunklův dvorec. Přednesl skladby českých autorů Letní dojmy Josefa Suka, Tři salonní polky Bedřicha Smetany, Sonátu Pavla Kopeckého, Sonatinu Pavla strojana a Suitu A dur Antonína Dvořáka. říjen - Penguin kvartet listopad - Jana Boušková harfa prosinec - Lyra da Camera Městská knihovna Doplňování a zpracovávání knižního fondu Provoz knihovny - oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež, internet pro veřejnost, studovna, čítárna - je zajišťován pět dní v týdnu viz.provozní doba. V uvedené době jsou poskytovány nejen výpůjční služby, ale i meziknihovní výpůjční služby / půjčování knih z jiných knihoven v republice/, bibliograficko informační služby, kopírování, scannování. Činnost se dá vyjádřit i v číslech za rok 2004 a 2003: Výpůjčky celkem Registrovaní čtenáři Z toho dětí do 15 let Počet návštěvníků knihovny Počet návštěvníku na internetu Meziknihovní výpůjční služba (počet požadavků) V roce 2004 bylo nakoupeno celkem svazků, v celkové hodnotě ,50 Kč, z toho pro Městskou knihovnu a knihovny v příměstských částech/ Hněvkov, Ráječek, Skalička,Václavov/ sv., 191 svazků ze státní dotace a 631 knih pro dalších 12 knihoven sdružených v knihovnickém středisku. Při nákupu je využíváno slev ve formě rabatu, a to ve výši 10% - 30%. Všechny knihy byly zaznamenány v databázi, 9

10 zkatalogizovány, technicky zpracovány /balení, značení/ a dány k dispozici zájemcům. K spravuje celkem svazků, z toho je majetkem Měk a v majetků obcí střediska. V roce 2004 knihovna odebírala 56 titulu periodik Středisko a regionální funkce knihovny Městská knihovna je i knihovnou střediskovou, to znamená, že ve svém knihovnickém středisku spravuje 16 místních knihoven v obcích mikroregionu Zábřeh Hněvkov, Ráječek, Skalička,Václavov, Drozdov, Hoštejn, Jestřebí, Kosov, Lesnice, Leština, Nemile, Postřelmůvek, Rájec, Rovensko, Svébohov, Zvole. Pro tyto knihovny je zajištován ve spolupráci s obecními úřady v místech nákup knih v roce 2004 to bylo celkem 531 svazků v celkové hodnotě ,-Kč/ což se rovná dotaci od jmenovaných obcí/, jejich zpracování /zápis do databáze, katalogizační zpracování, značení, balení a distribuce/. Mimo to je pracovnicí střediska zajišťován pravidelný rozvoz a cirkulace již stávajícího knižního fondu tak, aby se knihy dostaly do všech knihoven. Knihovníkům je poskytována i metodická pomoc, zejména při odborné práci v knihovnách. Kulturní a vzdělávací akce V průběhu celého roku /kromě prázdnin/ se uskutečnilo 78 pořadů pro všechny školy /MŠ,ZŠ,střední a učňovské školy/ ve městě a některé školy z obcí mikroregionu Zábřeh-byly to především knihovnické lekce, besedy nad knihou a soutěže.. V roce 2004 začala knihovna pořádat cyklus cestopisných přednášek s cestovateli a dopisovateli časopisu Koktejl / Libanon, Rumunské hory, Afghanistán/. U příležitosti vstupu ČR do EU zorganizovala knihovna přednášku spojenou s koncertem písničkáře a publicisty Jana Buriana Cestujeme po zemích EU. V předvánočním čase pracovnice knihovny ve spolupráci s charitou Zábřeh uspořádaly prodejní výstavku výrobků Oázy a chráněných dílen. Po uplynutí každého roku nastává bilancování. Ani v naší knihovně to není jiné. Cílem instituce zvané knihovna je bezesporu zajišťování zdrojů a služeb různého druhu k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace a volného času. Rekonstrukce zábřežského nádraží Koncem února se započalo s úpravami zábřežského nádraží. První na řadu přišla budova staré pošty se skladištěm, která se začala bourat a 15. března z ní stála již jen zeď chránící peron. V pondělí 26. dubna byla v prostoru před nádražím ČD oficiálně zahájena rekonstrukce železniční stanice Zábřeh na Moravě. Slavnostní poklep na základní kámen provedli ministr dopravy ing. Milan Šimonovský a generální ředitel ČD ing. Petr Kousal. Ve foyeru KLUBu - KVDC se poté konalo setkání s veřejností, kde byl představen celý projekt přestavby nádraží a přednádražních prostor. Na druhé straně, při východu k šumperskému nástupišti, se začaly také bourací a nové stavební práce na nově koncipované prostoře. Postupně začaly další bourací práce kolejiště, 2. nástupiště a výstavba nových kolejí a nástupiště. Obyvatel Zábřeha, zejména z části Ráječek a Skalička, se nejvíce dotklo zbourání mostu a výstavba nového silničního nadjezdu nad tratí směrem na Skaličku. Práce však postupovaly spolehlivě a dobře, takže začátkem prosince byl most znovu otevřen pro provoz směrem na Rudolfov a na Skaličku. 10

11 Různé Památník se jmény jednadvaceti místních občanů, kteří přišli o život za druhé světové války stál původně v Sadech Jiřího Wolkera. Tam byl častým objektem útoků vandalů, kteří sprejem desku zcela zničili. Proto byl památník rozebrán, deska uložena do městského muzea a nová deska se jmény obětí byla dne 8. května slavnostně odhalena na správní budově městského úřadu v centru Zábřeha na náměstí Osvobození. V letošním roce se z pahýlu lípy na hrázi rybníka Oborník, podle návrhu Ludmily Wolfové, pod šikovnýma rukama řezbářky Romany Krestýnové vztyčily dvě ryby ve vodních rostlinách. Slavnostní odhalení rybího sousoší proběhlo v sobotu 12. června. 1. srpna se uzavřela zábřežská porodnice, kterou provozovala společnost M-Via Nova. Nejbližší porodnicí, kde mohou maminky přivést na svět své dítě se stala nemocnice v Šumperku. Činnost lůžkové gynekologické části zůstala zatím zachována. Prázdné prostory budou přeměněny na rehabilitační lůžka pro pacienty po ortopedických operacích a cévních mozkových příhodách. Ve čtvrtek 3. června se v objektu Čistírny odpadních vod v Zábřeze konalo slavnostní zahájení provozu po její rekonstrukci. Koupě rybníka Oborník Perla, bavlnářské závody, a.s. nabídla Městu Zábřeh k odkoupení rybník Oborník, původně za cenu 1,5 milionu. O této koupi se v zastupitelstvu debatovalo a bylo rozhodnuto rybník odkoupit. Zároveň se vedla vzrušená debata o možné koupi celého areálu Perly, který se nachází v centru města. Ozývaly se hlasy pro i hlasy proti této možnosti. Rada města a starosta ing. arch. Fabián měli pověření vést další jednání. Podnik Perla se však zachoval poněkud jinak. Se sdělením, že se objevili další zájemci, zvedl cenu za rybník na 2,5 milionu, areál závodu však začal rozprodávat postupně dalším zájemcům. O koupi areálu tak Rada města ani zastupitelstvo dále nejednali, koupě rybníku však byla naplněna. Koupě proběhla a kupujícím se stal EKO servis s.r.o. jehož jediným vlastníkem je Město Zábřeh. Smlouva o koupi byla podepsána Město Zábřeh se v letošním roce již potřetí zapojilo do plavecké štafety měst 500 x 100 m. I v letošním roce se umístilo na předních místech. Celkem se Štafety zúčastnilo 545 plavců, kteří v kategorii měst do obyvatel získali s 5593 body krásné 2. místo. Nejstarší zábřežské plavkyně měly ročník narození 1924, nejmladší plavkyně měla 4 roky. Kuželky Zábřežské kuželkářky získaly na evropském poháru třetí místo a dovezly si bronzovou medaili. Ve dnech se zúčastnily ve městě Novi Sad v Srbsku i Černá Hora evropského poháru NBC v kuželkách. Za tento vynikající úspěch město Zábřeh dotovalo cestu vítězných kuželkářek částkou ,- Kč. 11

12 Katolický dům ve kterém sídlí spolek Metoděj byl pořadatelem různých akcí pro veřejnost. Organizátoři připravili řadu akcí plesů, tanečních odpolední, přednášek, koncertů, divadelní vystoupení apod. Spolek Metoděj byl také pořadatelem již tradičního Setkání s Mikulášem na Masarykově nám. Labutě na zábřežském rybníku Oborník Každým rokem zahnízdí na hrázce rybníka labutí rodinka. V letošním roce vyvedli labutí rodiče sedm mláďat. Pravidelně je sledoval pan Pavel Musil, který labutě už čtyři roky sledoval a pravidelně také přikrmoval. Zejména labuť na hnízdě krmil namočenými kusy rohlíku. Letošní snůška labutích vajec vyrovnala rekord z roku Bohužel však všechna mláďata nepřežila, ze sedmi jich zůstalo jen pět. 12

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Závěrečný účet města Zábřeh

Závěrečný účet města Zábřeh Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2008 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2008 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více