K R O N I K A Z Á B Ř E H A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A Z Á B Ř E H A"

Transkript

1 K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2004 Zapsal: Kronikář Miroslav Hošek Pomocník kronikáře: PhDr. Miloslava Hošková, CSc.

2 Počasí Počasí roku 2004 bylo nevyzpytatelné. Leden a únor sice byly měsíci mrazivými, ale v únoru se díky nečekané oblevě a deštům vyskytly i místní záplavové obtíže. Ty se opakovaly téměř cyklicky vždy po dvou měsících. V dubnu nastalo také nečekaně teplé, téměř letní počasí, které pak jen s menšími výkyvy trvalo až do počátku října. Závěr roku pak byl tradičně chladný, ale beze sněhu. Město Zábřeh Městský úřad Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2004 Závěrečný účet byl zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V návaznosti na ustanovení 42 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, město zadalo přezkoumání hospodaření města za rok 2004 auditorovi. 1. Hospodaření v r Hospodaření města se roce 2004 řídilo do doby schválení rozpočtu města rozpočtovým provizoriem, jehož pravidla schválilo Zastupitelstvo města svým usnesením dne v příjmové i výdajové části ve výši tis. Kč. V průběhu roku pak byly schvalovány rozpočtové změny, jimiž byl rozpočet upraven na částku tis. Kč v příjmové i výdajové části. Upravený rozpočet: Příjmová část Příjmy po konsolidaci Financování převod vlastních prostř edků převod členský vklad družstvo Příjmy celkem Výdajová část Výdaje po konsolidaci Financování splátky úvěrů a půjček Výdaje celkem Skutečnost k v tis. Kč Příjmová část Příjmy po konsolidaci ,79 % RU Financování převod vlast ních prostředků Celkem příjmy Výdajová část Výdaje po konsolidaci ,64 % RU Financování splátky úvěrů a půjček Celkem výdaje Výsledky hospodářské činnosti k Hospodářský výsledek - hospodářská činnost ,50 Kč - bytová správa ,08 Kč celkem hospodářský výsledek ,58 Kč 2

3 3. Vyúčtování finančních vztahů Neinvestiční dotace volby ,- Výk. st. správy + sociální dávky ,- Ost. neinv. dotace ,- Neinv. dotace od krajů ,- Invest. dotace ,- 4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k Běžné účty: Základní běžný ,25 Prodej domů ,61 Životní prostředí ,72 Fondy: Sociální fond ,79 Rezervní fond ,87 Fond bydlení ,46 Cizí prostředky: Kauce ,39 TV ,24 Sdružení-kasárna ,25 Hospodářská činnost: Hospodářská činnost ostatní ,81 Bytová správa ,68 Celkem ,07 Úvěr ,- 5. Tvorba a využití fondů Sociální fond Počáteční stav k ,23 Jednotný příděl do fondu ,10 Čerpání fondu ,54 Zůstatek fondu k ,79 Tvorba-Fond rozvoje bydlení k Stav k ,99 Bankovní úroky ,47 Splátka z rozpočtu ,- Splátka úroků z rozpočtu ,- Zůstatek k ,46 6. Stav dlouhodobých závazků k Soupis půjček a úvěrů k zajištění financování k

4 Jméno datum poskytnutá zůstatek ukončení částka k Státní rozpočet-půjčka FRB , ,- ČSOB Zábřeh úvěr , ,- SFŽP půjčka , ,- Bytové družstvo Kasárna ,- VHZ Šumperk, a.s ,29 zvýšení zákl. kapitálu Zasedání Městského zastupitelstva se v letošním roce začala konat v nově obnoveném a otevřeném sále kina RETRO. Při zasedáních byl využit nový systém předkládání projednávaných materiálů powerpointová prezentace na plátno, takže veřejnost měla možnost se průběžně seznamovat s materiály o kterých bylo jednáno. Na prvním zasedání v kině Retro (v pořadí již 8 zasedání MěZ) zastupitelstvo schválilo, kromě jiných materiálů, Zprávu o činnosti za rok 2003, Střednědobý plánovací dokument a čtyři nové obecně závazné vyhlášky: - o místním poplatku ze psů, o poplatku za komunální odpad, za provoz výherního hracího přístroje a o poplatku za užívání veřejného prostranství. Rada Města Zábřeh schválila na svém 24. zasedání Koncepci rozvoje cyklodopravy Mikroregionu Zábřežsko. Projekt zpracoval ing. Aleš Cipris z projektové firmy Dopravní projektování Olomouc. Ve čtvrtém čtvrtletí roku byl zastupitelstvu města předložen výsledek práce na projektovém úkolu Transformace bytového fondu města. Rada města schválila zásady pro prodej bytových domů v majetku města a předložila je zastupitelstvu k projednání na prosincovém zasedání. Transformace je plánována do tří etap, ovšem zásady byly schváleny jako celek a jsou závazné pro celou dobu trvání transformace. Celá koncepce byla postavena na prodeji celých bytových domů, nikoliv jednotlivých bytových jednotek. Do první etapy bylo zařazeno 119 bytových jednotek (domy na ul. B. Němcové, Havlíčkova, Křižkovského, Masarykovo nám., Postřelmovská, Sokolská a Školská). Druhá etapa má zahrnovat ul. 17. listopadu, ČSA, Nerudovu, Krumpach, Křižkovského a Bezručovu (233 bytových jednotek) a jako poslední se bude transformovat sídliště Severovýchod s 414 bytovými jednotkami. Přestavba kasáren skončila 4. listopadu 2004 se v rekonstruovaném objektu kasáren na byty konal den otevřených dveří, kdy si občané města mohli prohlédnout celý rekonstruovaný objekt. V prosinci se tak do domu začali stěhovat již noví nájemníci. Rekonstrukce kasáren na byty trvala necelý rok a stála 70 mil. Kč. Státní dotace z fondu rozvoje bydlení činila 20,7 mil. Kč, více než 13 mil. Kč přispělo město a zbylá částka byla hrazena budoucími nájemníky. Protože na rekonstrukci byla získána státní dotace, po dobu 20 roků budou obyvatelé bytů v nájemním vztahu k založenému Bytovému družstvu Kasárna. Oslavy 750. výročí první zmínky o městě Zábřeh V sobotu 10. ledna se konal 1. ročník zimního běhu WELZLUV KUFR. Vlastní závod byl rozdělen do dvou kategorií: a) klasický krosový běh po značené trati b) zimní běh do kopce s kufrem v ruce. Závod proběhl v rámci oslav 750 let Zábřeha. 4

5 U příležitosti oslav město vydalo i četné prezentační materiály 2 sady pohlednic, pexeso sestavené z nejvýznamnějších míst v Zábřehu a puzzle s leteckým pohledem na centrum města. Město křtilo kniho o Zábřehu V úterý 29. června se od 16. hodin konal v sále kina křest knihy Zábřeh 750 let. Knihu pokřtil osobně Jan Eskymo Welzl, přítomní autoři jednotlivých kapitol: prof. PhDr.. Josef Bartoš, CSc., doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., PhDr. Slavomíra Kašpárková, Mgr. David Papajík, PhDr. Miloslava Hošková, CSc., PhDr. Zdeněk David a doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. Radaktoři knihy: Mgr. Radek Suchomel a PhDr. Zdeněk David, grafická úprava ing. Ladislav Gruntorád. Oslavy 750. výročí města Zábřeha vrcholily o posledním srpnovém víkendu. V pátek 27. srpna se uskutečnil Dnes s Českým rozhlasem, v jehož rámci se konal bohatý kulturní program i s hudbou v režii rozhlasu. V sobotu 28. srpna se na Masarykově náměstí konal velký program. Dopoledne vystupovaly různé místní soubory, prostor pro své vystoupení dostaly i děti z mateřských školek, Domu dětí a mládeže i Základní umělecké školy. Odpolední program pokračoval v regionálním duchu vystoupením kapel a skupin z okolí, prezentovala se i kulturní scéna z družebního města Handlová. Večerní program byl věnován velkému galaprogramu Hvězdy přejí Zábřehu, ve kterém vystoupila řada umělců Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský, Iveta Blanarovičová, Martin Zounar a další. Na dalších plochách před kostelem sv. Bartoloměje a před zámkem vystupovaly další doprovodné soubory, šermíři, vojenský tábor a další. Plocha náměstí byla jedním velkým jarmarkem s drobným prodejem. Dopoledne se také konalo setkání na městském úřadě, kde byla oceňována dlouholetá aktivita občanů města a řada dalších hostů. Ocenění pamětní list z rukou starosty města převzala také řada občanů, kteří se dlouhodobě zasloužili o kulturní a společenské dění ve městě. Zlatou pamětní plaketou byl oceněn spisovatel a scénárista Vladimír Körner, čestný občan města Zábřeha, bronzovou pamětní plaketu obdržel mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký. Během odpoledne se také konala další autogramiáda knihy Zábřeh 750 let. Celá akce pak byla v noci završena velkou ohňovou show. V neděli pak na pódiu na dolním konci náměstí se konala slavná mše. V tento den Zábřeh také slaví své hody, konané vždy na svátek sv. Bartoloměje, patrona farního kostela. Mši celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. Volby do Evropského parlamentu V Zábřehu, tak jako i v jiných místech, přišla ve dnech 11. a 12. června 2004 podpořit volby do Evropského parlamentu slabá třetina voličů. Z 27 tisíc oprávněných voličů přišlo k volbám 7913 voličů a z toho platných hlasů bylo Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje Volby se konaly ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 a voliči vybírali své budoucí krajské zastupitele z 15 stranických číslovaných kandidátek. 4 = Strana pro otevřenou společnost 5 = Moravská demokratická strana 8 = Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 5

6 14 = Unie svobody Demokratická unie 15 = Republikáni Miroslava Sládka 19 = Nezávislí 21 = Strana zelených 26 = Občanská demokratická strana 33 = Koruna Česká 34 = Pravý Blok 36 = Česká strana sociálně demokratická 39 = Evropští demokraté 41 = SNK sdružení nezávislých 42 = Strana za životní jistoty 54 = Komunistická strana Čech a Moravy Volit přišla jen slabá třetina občanů města. Ze skoro 27 tisíc oprávněných voličů k volbám přišlo 8311 a z nich 8258 bylo platných hlasů. V 15 volebních okrscích města byla nejčastěji volena ODS (26,8), KDU-ČSL (21,6), KSČM (21,4). Na dalších místech se umístila ČSSD (12,3), SNK sdružení nezávislých (4,7) a Nezávislí )4,6). Ostatních 9 stran a uskupení zůstalo pod platnými čtyřmi procenty platných hlasů. Ze zábřežských kandidátek se do krajského zastupitelstva nedostal žádný z navrhovaných kandidátů. KLUB KVDC IC KLUB KVDC je místem provozování různých kulturních akcí zejména pro mladé. Ve velkém sále se pořádají různé diskotéky, různé pařby s hudebními skupinami, hudební zábavná odpoledne pro starší, divadelní představení aj. Kino RETRO KLUB KVDC se stal provozovatelem kina RETRO, které je vedeno Milanem Uhlem. Ve foyeru kina se konají drobné výstavní projekty - výstavky grafiky, fotografií, žákovských prací místních škol atd. Ze zdařilých je třeba upozornit na výstavu nepublikovaných fotografií Miroslava Horníčka pořízených při jeho cestách na Moravu nazvanou Miroslav Horníček a Morava od Součástí vernisáže byla i Pianothéka Richarda Pogody Vzpomínání na Miroslava Horníčka, který u piana vzpomínal, kdy a kde uvedené fotografie vznikly. Následovala výstava malby a grafiky Ivony Stuchlíkové nazvaná Živly, a to od V sále potom jsou pořádány různé besední akce, filmová představení filmového klubu s besedou, přednášky Křesťanské akademie atd. Velkému zájmu návštěvníků se těšila přednáška s promítáním diapozitivů Ing. Michaela Balíka, CSc., experta Českého egyptologického ústavu UK a dlouholetého člena české expedice v Egyptě na téma Staroegyptské hrobky objev nevykradené egyptské hrobky staré 4500 let. Přednáška se konala 25. listopadu 2004, výstava fotografií v kavárně kina. I v letošním roce uvádělo kino Retro v rámci Filmového klubu Zábřeh různá filmová díla světové i domácí produkce. Členové FK mohli shlédnout: Sladký život s Marcellem Mastroianim, Spalovače mrtvol s Rudolfem Hrušínským, Zuřící býk, Sloní muž, Fanny a Alexander, Invaze barbarů, Casablanca, Annie Hall, Návrat, Rosemary má děťátko V Den památky obětí holocaustu 27. ledna se v průběhu dne v kině konala představení pro školy i pro veřejnost. Na programu byl nový dokument režiséra Matěje 6

7 Mináše NICHOLAS WINSTON SÍLA LIDSKOSTI. Vernisáží výstavy fotografií sportovních aktivit mentálně postižených v minigalerii kina Retro v pondělí 5. dubna byl slavnostně zahájen XII. Ročník Regionální speciální olympiády. 25. března se konala přehlídka historických amatérských filmů o Zábřehu nazvaná Zábřeh v černobílé. Jednalo se o premiérové promítání filmů Černobílé ohlédnutí z tvorby Jana Šmída a členů filmového klubu Zábřeh. V neděli 20. června 2004 se v 17. hodin konal koncert k jubileu zábřežského rodáka, primária Moravského kvarteta, uměleckého vedoucího a dirigenta Moravského komorního orchestru a výborného vyučujícího hře na housle profesora Rudolfa Šťastného. Plavecký areál PAZ Zábřeh společně s SK Vodní sporty a Městem Zábřeh pořádaly 24. ledna nultý ročník soutěže v eskymáckých obratech ZÁBŘEŽSKÝ ESKYMÁK. Město Zábřeh vyhlásilo výběrové řízení na místo vedoucího Plaveckého areálu, do kterého se přihlásilo 13 zájemců, z nichž dva nesplňovali požadavky. Novým vedoucím, který má za úkol připravit návrh transformace PAZ na nepříspěvkovou organizaci města a připravit program rekonstrukce se stal učitel tělocviku Mgr. Svatoslav Valenta. XII. Ročník Regionální speciální olympiády Tato akce navazovala na předchozí ročníky pořádané v Olomouci a byla součástí sportovních programů regionálních, národních a mezinárodních Speciálních Olympiád akreditovaných Special Olympics International. Část sportovního programu se letos poprvé konala i v Zábřehu (27. 4.) na PAZ. Sportovci změřili své síly v plaveckých disciplínách, přizpůsobených sportech a bocce (obdoba petanque). Muzeum v Zábřehu 29. dubna byla v Muzeu Zábřeh zahájena společnou vernisáží série minivýstav věnovaná nejvýznamnějším zábřežským památkám. Panely, které stručně zaznamenávají historický vývoj nejvýznamnějších památek města byly věnovány Hradu, Staré radnici, Kostelu Církve čsl. husitské, kostelům sv. Barbory a sv. Bartoloměje a památkám na Masarykově náměstí (morový sloup, kašna a právovárečnému domu se lvy proběhla v muzeu vernisáž výstavy Žena v zrcadle času. Výstavu uvedla autorka Mgr. Alena Turková z Vlastivědného muzea v Šumperku byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Historie města Zábřehu se píše už 750 let. Výstava byla připravena ze sbírek zábřežského muzea a představila návštěvníkům sbírkové předměty, které dosud nebyly vystaveny. Konala se jako příspěvek k oslavám 750 výročí města Zábřehu. Do byla v muzeu přístupna výstava Václav Plechatý dřevěné sochy, reliéfy a plastiky. Galerie Tunklův dvůr V Galerii Tunklův Dvorec se konala tradičně řada výstav: - Josef Lubič celoživotní tvorba 7

8 - Welzlovi následovníci vernisáž Alena Boudová a Ludmila Wolfová průřez tvorbou vernisáž Obrazy a grafiky Jaroslava Mináře vernisáž Kříže a drobné sakrální památky Zábřežska vernisáž Lubomír Bartoš obrazy červen Zábřežáci osudy města a jeho obyvatel na historických fotografiích červenec srpen Vladimír Benada fotografie, akvarely, plastiky do října Jan Růžička obrazy, výtvarné návrhy a Karolína Hlochová kresby do listopadu Václav Šíma hudba, město, krajina. Miroslava Šímová malované na hedvábí - do prosince 2004 Školství Zápis dětí do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2004/2005, proběhl ve čtvrtek 5.února a v pátek 6. února 2004 pro: ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15 ZŠ Zábřeh, Školská 11 ZŠ Zábřeh, Severovýchod 26 ZŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 4 Na programu červnového jednání Zastupitelstva se stala i koncepce školství, podle které do roku 2006 proběhne útlum činnosti na bývalé Masarykově škole tak, aby mohlo dojít k jejímu zrušení. Koncepce zvolila tuto variantu na základě podrobného rozboru počtu dětí, které v jednotlivých rocích budou do škol nastupovat i podle místních podmínek každé školy. K této záležitosti proběhla řada diskuzí jak s učiteli škol, tak s obyvateli města, nakonec se varianta zrušení Masarykovy školy, která patří k ZŠ Školská 11, ukázala jako nejvhodnější, a tak ji také zastupitelstvo odsouhlasilo. Od 1. září 2004 působí v budově Mateřské školy na Strejcově ulici Speciálně pedagogické centrum (SPC). Poskytuje psychologická a speciálně pedagogická diagnostická vyšetření, nápravu poruch učení a poradenské služby rodičům i učitelům všech typů škol. Rodiče dětí s poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií), lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchou pozornosti, hyperaktivitou a jiným zdravotním oslabením tak mohou využívat těchto speciálních služeb přímo v místě bydliště. Otevřením SPC se k 1. září 2004 zrušily dosavadní speciálně pedagogické služby na III. ZŠ. Zajímavosti Na louce u rybníka Oborník vyrostlo v letošním roce dětské hřiště. Jeho provoz byl slavnostně zahájen v měsíci září, konkrétně 9 září Sestavy na hřišti jsou vyrobeny z přírodního materiálu z křivolakých kůlů a provazů jsou sestaveny jednotlivé hrací prvky pavouk, hradební ochoz s bránou, bitevní loď, lanovka, skluzavka, ručkovací lana a pískoviště pro malé děti. Zajímavou sestavu dětského hřiště postavila firma Rozmarýn z České Třebové a město za ni zaplatilo asi půl milionu korun. 8

9 Občanství k narozeninám Dne 3. srpna 2004 složila slib věrnosti České republice a tak získala české státní občanství paní Irena Drásalová, která jako Polka žije u nás již 40 let. Paní Drásalová se tak stala již třetí cizinkou, která v Zábřehu české státní občanství získala. 18. listopadu 2004 pak složil slib věrnosti České republika a získal tak české občanství pan Nikola Rojdovski, který se s rodiči dostal z řecké Makedonie do České republiky v roce 1948 a v Zábřehu žije a za občana města se považuje již 30 let. Kruh přátel hudby KPH připravil cyklus koncertů pro rok Zahajovací koncert se konal 28. ledna v Galerii Tunklův dvorec. Na programu prvního koncertu byly skladby L. van Beethovena, L. Janáčka a B. Martinů, zaznělo i několik skladeb S. Prokofjeva vše v podání houslistky Ivany Tomáškové a klavíristky Renaty Ardaševové. Na dalších koncertech vystoupily: Monika Štreitová flétna, Mária Heinzová klavír Rychnovský dětský sbor a Šumperský dětský sbor Joanna Domaňska klavírní recitál Jana Štefáčková a Zdeněk Plech pěvecký recitál září Anna Predmerská-Zúriková varhany. V září se také konal klavírní recitál k roku České hudby. Jeden z nejlepších českých klavíristů Tomáš Víšek byl hostem ZUŠ Zábřeh a ve čtvrtek 19. září se v 17. hodin představil v Galerii Tunklův dvorec. Přednesl skladby českých autorů Letní dojmy Josefa Suka, Tři salonní polky Bedřicha Smetany, Sonátu Pavla Kopeckého, Sonatinu Pavla strojana a Suitu A dur Antonína Dvořáka. říjen - Penguin kvartet listopad - Jana Boušková harfa prosinec - Lyra da Camera Městská knihovna Doplňování a zpracovávání knižního fondu Provoz knihovny - oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež, internet pro veřejnost, studovna, čítárna - je zajišťován pět dní v týdnu viz.provozní doba. V uvedené době jsou poskytovány nejen výpůjční služby, ale i meziknihovní výpůjční služby / půjčování knih z jiných knihoven v republice/, bibliograficko informační služby, kopírování, scannování. Činnost se dá vyjádřit i v číslech za rok 2004 a 2003: Výpůjčky celkem Registrovaní čtenáři Z toho dětí do 15 let Počet návštěvníků knihovny Počet návštěvníku na internetu Meziknihovní výpůjční služba (počet požadavků) V roce 2004 bylo nakoupeno celkem svazků, v celkové hodnotě ,50 Kč, z toho pro Městskou knihovnu a knihovny v příměstských částech/ Hněvkov, Ráječek, Skalička,Václavov/ sv., 191 svazků ze státní dotace a 631 knih pro dalších 12 knihoven sdružených v knihovnickém středisku. Při nákupu je využíváno slev ve formě rabatu, a to ve výši 10% - 30%. Všechny knihy byly zaznamenány v databázi, 9

10 zkatalogizovány, technicky zpracovány /balení, značení/ a dány k dispozici zájemcům. K spravuje celkem svazků, z toho je majetkem Měk a v majetků obcí střediska. V roce 2004 knihovna odebírala 56 titulu periodik Středisko a regionální funkce knihovny Městská knihovna je i knihovnou střediskovou, to znamená, že ve svém knihovnickém středisku spravuje 16 místních knihoven v obcích mikroregionu Zábřeh Hněvkov, Ráječek, Skalička,Václavov, Drozdov, Hoštejn, Jestřebí, Kosov, Lesnice, Leština, Nemile, Postřelmůvek, Rájec, Rovensko, Svébohov, Zvole. Pro tyto knihovny je zajištován ve spolupráci s obecními úřady v místech nákup knih v roce 2004 to bylo celkem 531 svazků v celkové hodnotě ,-Kč/ což se rovná dotaci od jmenovaných obcí/, jejich zpracování /zápis do databáze, katalogizační zpracování, značení, balení a distribuce/. Mimo to je pracovnicí střediska zajišťován pravidelný rozvoz a cirkulace již stávajícího knižního fondu tak, aby se knihy dostaly do všech knihoven. Knihovníkům je poskytována i metodická pomoc, zejména při odborné práci v knihovnách. Kulturní a vzdělávací akce V průběhu celého roku /kromě prázdnin/ se uskutečnilo 78 pořadů pro všechny školy /MŠ,ZŠ,střední a učňovské školy/ ve městě a některé školy z obcí mikroregionu Zábřeh-byly to především knihovnické lekce, besedy nad knihou a soutěže.. V roce 2004 začala knihovna pořádat cyklus cestopisných přednášek s cestovateli a dopisovateli časopisu Koktejl / Libanon, Rumunské hory, Afghanistán/. U příležitosti vstupu ČR do EU zorganizovala knihovna přednášku spojenou s koncertem písničkáře a publicisty Jana Buriana Cestujeme po zemích EU. V předvánočním čase pracovnice knihovny ve spolupráci s charitou Zábřeh uspořádaly prodejní výstavku výrobků Oázy a chráněných dílen. Po uplynutí každého roku nastává bilancování. Ani v naší knihovně to není jiné. Cílem instituce zvané knihovna je bezesporu zajišťování zdrojů a služeb různého druhu k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace a volného času. Rekonstrukce zábřežského nádraží Koncem února se započalo s úpravami zábřežského nádraží. První na řadu přišla budova staré pošty se skladištěm, která se začala bourat a 15. března z ní stála již jen zeď chránící peron. V pondělí 26. dubna byla v prostoru před nádražím ČD oficiálně zahájena rekonstrukce železniční stanice Zábřeh na Moravě. Slavnostní poklep na základní kámen provedli ministr dopravy ing. Milan Šimonovský a generální ředitel ČD ing. Petr Kousal. Ve foyeru KLUBu - KVDC se poté konalo setkání s veřejností, kde byl představen celý projekt přestavby nádraží a přednádražních prostor. Na druhé straně, při východu k šumperskému nástupišti, se začaly také bourací a nové stavební práce na nově koncipované prostoře. Postupně začaly další bourací práce kolejiště, 2. nástupiště a výstavba nových kolejí a nástupiště. Obyvatel Zábřeha, zejména z části Ráječek a Skalička, se nejvíce dotklo zbourání mostu a výstavba nového silničního nadjezdu nad tratí směrem na Skaličku. Práce však postupovaly spolehlivě a dobře, takže začátkem prosince byl most znovu otevřen pro provoz směrem na Rudolfov a na Skaličku. 10

11 Různé Památník se jmény jednadvaceti místních občanů, kteří přišli o život za druhé světové války stál původně v Sadech Jiřího Wolkera. Tam byl častým objektem útoků vandalů, kteří sprejem desku zcela zničili. Proto byl památník rozebrán, deska uložena do městského muzea a nová deska se jmény obětí byla dne 8. května slavnostně odhalena na správní budově městského úřadu v centru Zábřeha na náměstí Osvobození. V letošním roce se z pahýlu lípy na hrázi rybníka Oborník, podle návrhu Ludmily Wolfové, pod šikovnýma rukama řezbářky Romany Krestýnové vztyčily dvě ryby ve vodních rostlinách. Slavnostní odhalení rybího sousoší proběhlo v sobotu 12. června. 1. srpna se uzavřela zábřežská porodnice, kterou provozovala společnost M-Via Nova. Nejbližší porodnicí, kde mohou maminky přivést na svět své dítě se stala nemocnice v Šumperku. Činnost lůžkové gynekologické části zůstala zatím zachována. Prázdné prostory budou přeměněny na rehabilitační lůžka pro pacienty po ortopedických operacích a cévních mozkových příhodách. Ve čtvrtek 3. června se v objektu Čistírny odpadních vod v Zábřeze konalo slavnostní zahájení provozu po její rekonstrukci. Koupě rybníka Oborník Perla, bavlnářské závody, a.s. nabídla Městu Zábřeh k odkoupení rybník Oborník, původně za cenu 1,5 milionu. O této koupi se v zastupitelstvu debatovalo a bylo rozhodnuto rybník odkoupit. Zároveň se vedla vzrušená debata o možné koupi celého areálu Perly, který se nachází v centru města. Ozývaly se hlasy pro i hlasy proti této možnosti. Rada města a starosta ing. arch. Fabián měli pověření vést další jednání. Podnik Perla se však zachoval poněkud jinak. Se sdělením, že se objevili další zájemci, zvedl cenu za rybník na 2,5 milionu, areál závodu však začal rozprodávat postupně dalším zájemcům. O koupi areálu tak Rada města ani zastupitelstvo dále nejednali, koupě rybníku však byla naplněna. Koupě proběhla a kupujícím se stal EKO servis s.r.o. jehož jediným vlastníkem je Město Zábřeh. Smlouva o koupi byla podepsána Město Zábřeh se v letošním roce již potřetí zapojilo do plavecké štafety měst 500 x 100 m. I v letošním roce se umístilo na předních místech. Celkem se Štafety zúčastnilo 545 plavců, kteří v kategorii měst do obyvatel získali s 5593 body krásné 2. místo. Nejstarší zábřežské plavkyně měly ročník narození 1924, nejmladší plavkyně měla 4 roky. Kuželky Zábřežské kuželkářky získaly na evropském poháru třetí místo a dovezly si bronzovou medaili. Ve dnech se zúčastnily ve městě Novi Sad v Srbsku i Černá Hora evropského poháru NBC v kuželkách. Za tento vynikající úspěch město Zábřeh dotovalo cestu vítězných kuželkářek částkou ,- Kč. 11

12 Katolický dům ve kterém sídlí spolek Metoděj byl pořadatelem různých akcí pro veřejnost. Organizátoři připravili řadu akcí plesů, tanečních odpolední, přednášek, koncertů, divadelní vystoupení apod. Spolek Metoděj byl také pořadatelem již tradičního Setkání s Mikulášem na Masarykově nám. Labutě na zábřežském rybníku Oborník Každým rokem zahnízdí na hrázce rybníka labutí rodinka. V letošním roce vyvedli labutí rodiče sedm mláďat. Pravidelně je sledoval pan Pavel Musil, který labutě už čtyři roky sledoval a pravidelně také přikrmoval. Zejména labuť na hnízdě krmil namočenými kusy rohlíku. Letošní snůška labutích vajec vyrovnala rekord z roku Bohužel však všechna mláďata nepřežila, ze sedmi jich zůstalo jen pět. 12

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. městský obvod Lhotka STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA městský obvod Lhotka Zpráva o výsledku hospodaření roku 2007 Závěrečný účet Schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 16.6.2008 pod číslem usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2010 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2012

Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2012 Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2012 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Adresa: Obec Věrovany, DIČ:CZ00635707 Rakodavy č.p. 325 783

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2011

Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2011 Závěrečný účet obce Věrovany za rok 2011 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Adresa: Obec Věrovany, DIČ:CZ00635707 Rakodavy č.p. 325 783

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov IČO: 00287971 Závěrečný účet obce za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Žeranovice

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. Plnění rozpočtu příjmů tabulka 1.2. Plnění rozpočtu výdajů tabulka 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 4.5.2011 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Program: 1. Úvod, schválení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více