Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatek za komunální odpad se nezvýšil"

Transkript

1 Číslo 10/2013 vydáno dne Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Složenky vyvolaly diskuzi zejména mezi majiteli nemovitostí určených k individuální rekreaci a ležících v katastru města včetně místních částí Hněvkova, Pivonína a Václavova s trvalým pobytem v Zábřeze. Těmto majitelům byla totiž nově přijatou obecně závaznou vyhláškou z loňského prosince zrušena výjimka, kterou byli osvobozeni od poplatku za komunální odpad. Vydáním nové obecně závazné vyhlášky město reagovalo na změnu zákona o místních poplatcích, kterou od července 2012 došlo mj. k rozšíření okruhu poplatníků právě o fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a k úpravě okruhu případně osvobozených poplatníků tak, aby toto osvobození nebylo diskriminační. V současné době je evidováno celkem 356 těchto poplatníků: Václavov 2, Pivonín 46, Hněvkov 31, Dolní Bušínov 167, Zábřeh 110. Z nich 132 nemá trvalý pobyt ve městě Zábřeh. Poplatek za odpad patří mezi takzvané poplatky daňového charakteru. Nejedná se tudíž o poplatek za konkrétní svoz odpadu, ale za možnost využívání celého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který město zavedlo samostatnou obecně závaznou vyhláškou. V rámci tohoto systému je po celý rok zajišťován pravidelný svoz komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů, rozmístění kontejnerů na separovaný odpad, jarní a podzimní přistavování velkoobjemových kontejnerů, odběr nebezpečných odpadů a elektrických spotřebičů, pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu od dubna do listopadu, případně odběr bioodpadu ve všední den v pracovní dobu na Separexu či možnost využití sběrové soboty od dubna do listopadu, v jejímž rámci může každý poplatník dovézt objemný odpad do 300 kg. Možnost využívání uvedených služeb tak mají nejen občané s trvalým pobytem v Zábřeze, ale i občané z jiných obcí, kteří zde vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci a řádně hradí poplatek za odpad. Náklady vydané z rozpočtu města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a náklady za ostatní odpady včetně úklidu černých skládek loni činily 8,3 milionu korun. Naopak z výběru pětisetkorunového poplatku město získalo 7 milionů korun. I přesto, že výběr nepokryje plně náklady, Zábřeh jako jedno z mála měst nevyužilo možnosti navýšení poplatku za odpad, který zůstává i pro letošní rok ve stejné výši. Zasedání zastupitelstva města proběhne ve středu 22. května od 16 hodin v kině Retro. Město oficiálně otevře železniční skanzen Přesně rok po slavnostním otevření cyklostezky mezi Lupěným a Hněvkovem, která vznikla na náspu bývalé železniční trati, zde město plánuje oficiálně představit železniční skanzen. Malá slavnost se na začátku cyklostezky u Lupěného uskuteční v pátek 31. května a také následujícího dne, v sobotu 1. června dopoledne. Hlavní atrakcí skanzenu bude historická parní lokomotiva řady 317, prvními exponáty pak staré mechanické závory, semafory a stavědlo. Ty poskytla Správa železniční a dopravní cesty a opravili je studenti Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní, uvedl 1. místostarosta Bikeři dostávají zelenou v bývalém lomu Zábřežští příznivci bikrosu se dočkali od vedení města pochopení. Občanské sdružení Utopia Bikes se snaží o vytvoření podmínek pro zabezpečení sportovních cyklistických aktivit. Jejím cílem je vybudovat v oblasti bývalého lomu na Rudolfově bikrosovou základnu. a hlavní strůjce skanzenu Karel Crhonek. Poslední květnový den bude skanzen patřit žákům a studentům zábřežských škol, které kromě informací o historii zdejší železnice čekají také ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a stanoviště připravená domem dětí a mládeže. K oficiálnímu přestřižení pásky u nového skanzenu dojde v sobotu 1. června v hodin. Potvrzena je účast hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a dalších význačných hostů. Zvána je i veřejnost, která uvidí nejen nově instalované exponáty železničního skanzenu, ale i zajímavý doprovodný program. Bližší informace přinese příští číslo zpravodaje. Rada města proto na svém 55. zasedání schválila souhlas se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v lomu o výměře asi m 2 občanskému sdružení Utopia Bikes právě za účelem vybudování a provozování sportovního areálu pro alternativní cyklistické disciplíny. Jarmark se vydařil, Zábřehem proudily davy lidí Májový jarmark opět zabodoval. Pěkné počasí vylákalo do ulic tisíce obyvatel města i návštěvníků. Kromě možnosti zakoupit si u stánků jarmareční drobnost či občerstvení byl jako obvykle připravený bohatý program. Připravena byla nabídka pro děti různé dílny, trampolíny, za kulturákem nechyběly kolotoče. Už loni vyhledávaný skautský tábor opět přilákal množství dětí i dospělých, příchozí si zde mohli vyzkoušet své tábornické znalosti a dovednosti či ochutnat některou z tábornických specialit. Svá stanoviště poblíž měli také hasiči ze Skaličky, dobrovolníci z červeného kříže či městská policie, nechyběla tradiční výstava drobného hospodářského zvířectva. Před městským úřadem se zastavovali kolemjdoucí u výstavy autoveteránů či o kousek dál při poslechu koncertu začínající studentské kapely. Hlavní kulturní program byl ale soustředěn před kulturní dům. Zde se představil Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a polský dechový soubor spolu se svými mažoretkami (na snímku). Vystoupení těch zábřežských samozřejmě také nemohlo chybět. Odpoledne patřilo rockové kapele Atom, potlesk sklidila také ukázka skupiny historického šermu Vanir. (mk) Zábřežské kostely se otevřou veřejnosti Nahlédnout do tajemných míst sakrálních staveb, poznat jejich historii nebo si poslechnout duchovní hudbu budou moci lidé, kteří v pátek 24. května zavítají do kostelů svatých Bartoloměje a Barbory a křesťanského centra. Konat se zde bude Noc kostelů. Program v kostele svatého Bartoloměje začíná v 18 hodin bohoslužbou. Od 20 hodin bude následovat prohlídka s odborným výkladem Františka Johna. Mezi 21. a 22. hodinou budou moci zájemci pohovořit s knězem, zároveň budou až do půl jedenácté v noci probíhat komentované prohlídky. Ve 22 hodin zahraje a zazpívá rytmická schola, kterou až do půlnoci vystřídá varhanní hudba. Po celý večer a noc bude probíhat prezentace zábřežské Charity, prohlídky věže a farního muzea. Návštěvníci budou moci nahlédnout také do obrazových materiálů zábřežské kroniky od roku 1994 do dneška. (Pokračování na straně 6) Rozsudek soudu výsledek referenda neruší V minulém čísle zábřežského informačního zpravodaje v článku Zastupitelé rozhodli o dovolání k nejvyššímu soudu mylně zaznělo, že pravomocný rozsudek krajského soudu o platnosti kupní smlouvy o prodeji pozemku společnosti WANEMI CZ, a. s. ruší výsledek nedávného referenda. Žádné rozhodnutí soudu nemůže zvrátit výsledek místního referenda, bylo-li konáno v rámci zákona. Výsledek přijatý v místním referendu je nadále platný a závazný. Závaznost spočívá v tom, že jednání zastupitelů by mělo směřovat k tomu, aby naplnili výsledek přijatý v místním referendu. Pro objektivnost je nutno konstatovat, že v kontextu s rozhodnutím krajského soudu je výsledek přijatý v místním referendu v daném případě irelevantní.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 10/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání 23. dubna usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Schválila finanční příspěvky v sociální oblasti o. s. RES-SEF Šumperk Kč a Občanskému sdružení Ryzáček Líšnice Kč, v oblasti sportovní příspěvek Kč TTV Sport Group, o. s. na Světový pohár v silniční cyklistice Czech Cycling Tour Odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Asekol s. r. o. o umístění dvou stacionárních kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení. Neodsouhlasila připojení čtyř kanalizačních připojení v k. ú. Dolní Bušínov na neveřejnou kanalizaci a tímto i neodsouhlasila zřízení souvisejících věcných břemen. Schválila pronájem částí pozemků, na kterých jsou umístěna plakátovací zařízení ve vlastnictví Zábřežské kulturní s. r. o., a plakátovací zařízení (válcové plochy) ve vlastnictví města společnosti Zábřežská kulturní s. r. o. Schválila prodloužení nájemního vztahu na užívání pozemků s TJ SOKOL Václavov. Odsouhlasila pronájem pozemku provozovatelce Café bar na dobu určitou od do za účelem provozování letní restaurační předzahrádky, pronájem pozemku provozovateli Klubu ve Zdi na dobu určitou od do a vyjádřila souhlas s realizací stavby s názvem Klub ve Zdi venkovní posezení. Přijala výsledky projednávání dopravního značení na Žižkově ulici, která proběhla na městském úřadě 22. dubna. Schválila udělení výjimky z OZV č. 2/2005 pro TJ LOKO Skalička a pořádání sportovních a kulturních akcí v průběhu letních měsíců v prostorách hřiště na Skaličce. Schválila rámcovou smlouvu o výkonu exekuční činnosti a další činnosti exekutora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kam s nefunkční zářivkou? Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Proč? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře EKO servisu na adrese Dvorská 19. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Zábřeh zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím městskému rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí a je na občanech, aby se k němu alespoň malým dílem připojili. Více o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami na Do kování hřebíků se pustili mladí i staří Nečekaně velký ohlas zaznamenal první ročník Zábřežského hřebíku, akce nabízející možnost seznámit se na vlastní kůži s rukodělnou kovářskou prací. Do parku zámku na Skaličce, který tak otevřel další kulturní sezónu, zamířily v neděli 5. května stovky lidí. Zde na ně čekal zajímavý program. U čtyř výhní si mohl každý návštěvník za dohledu a pomoci zkušených profesionálů vyzkoušet ukovat vlastní hřebík. S větší či menší obratností, ale se zápalem a nadšením se PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: ALLECO SPEED S. R. O. V nynějším působišti na ulici Dvorská 23 působí společnost od roku 2011, sem přemístila i své sídlo. Na sklonku tohoto roku se podařilo uvést do zkušebního provozu moderní servisní a dopravní centrum ALLECO SPEED s. r. o. Dříve objekt sloužil jako opravna zemědělských strojů, pro letní údržbu traktorů či jako sklad. Aby se cíl podařilo splnit, musela proběhnout generální oprava stávající budovy, která zásadně areál rozšířila a zmodernizovala. V současné době ve firmě pracuje 15 zaměstnanců. Společnost představil její zakladatel a jednatel Pavel Bartoš. Jaké služby vaše firma nabízí? Naše aktivity jsou rozděleny do několika divizí. První je SERVIS pro opravy osobních, dodávkových a nákladních vozidel s prodejnou náhradních dílů a příslušenství. S touto divizí je rovněž spojena diagnostika, geometrie, pneuservis, plnění a opravy klimatizací, výměna autoskel, příprava a zajištění STK a emisí. Druhou divizí jsou NÁHRADNÍ DÍLY na veškerá silniční a kolejová motorová vozidla, kdy firma také zajišťuje výrobu součástek a dílů používaných v oblasti automobilového průmyslu. Poslední divizí jsou DRÁ- TY, ve které má firma dlouhodobé zkušenosti. V této oblasti nabízíme obchodní služby a poradenství v oblasti nákupu a zpracování drátů v průměrech cca od 0,02 mm do 10,0 mm z různých materiálů (nerezová ocel, nízkouhlíková i vysokouhlíková ocel, hliník, měď, speciální materiály jako Kanthal, Nicrofer, profilové dráty, svařovací nerezové dráty či speciální nerezové dráty z ušlechtilé oceli aj.). V čem spočívá úspěch společnosti, na čem si zakládáte? Firma si zakládá především na tom, aby kvalita předčila kvantitu. V kvantitě je totiž kvalita většinou výrazně omezena. V tomto směru je velmi důležitým prvkem komunikace se zákazníkem. Myslím, že lidé v dnešní době nejsou tak bohatí, aby ke kovadlině postavili všichni muži i ženy, senioři i malé děti. Za nedělní odpoledne vzniklo hodně přes sto hřebíků, třiadevadesát bylo zatlučeno do pamětní tabule. Výsledek, s nímž organizátoři vůbec nepočítali. Na své si přišli ale i návštěvníci bez kovářských ambicí. Ti mohli okukovat a radit těm odvážnějším, připravené bylo občerstvení, děti se vyřádily při hrách připravených mateřským a rodinným centrem Hnízdo. (mk) si mohli kupovat levné věci, a naštěstí si to začínají uvědomovat. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Jednoznačně příležitost být ve správný okamžik na správném místě a možná by měl být i trošku blázen a optimista (smích). I když se podnikání někdy nedaří, ve všem by se měla hledat pozitiva a poučení z dané situace. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? V podnikatelském sektoru se pohybuji od roku 1992, ze začátku bylo podnikání snadnější a negativní lidské vlastnosti se tak neprojevovaly. Firmy se navzájem podporovaly a měl jsem dostatek času na odreagování. Od roku 2009 ale obětuji podnikání veškerý svůj volný čas, čili to skloubení je podstatně náročnější. Je potřeba mít dokonalou organizaci práce, potom je čas na hobby. Připravujete nějaké inovace do budoucna? Firma provozuje vozidlo Mercedes- Benz Sprinter na alternativní palivo CNG (stlačený zemní plyn). Zpracováváme projekt na čerpací stanici CNG. Toto alternativní palivo se běžně využívá v evropských zemích a je vhodné pro osobní i nákladní vozidla či autobusy. Na 23. květen máme na parkovišti před obchodním domem Kaufland připravenou prezentační akci, kde našim spoluobčanům chceme zdarma provést kontrolu stavu tlumičů a klimatizací na jejich vozech před letní sezónou. Požár v bytu řešila i rada V úterý 30. dubna v pozdních odpoledních hodinách došlo k požáru v bytovém domě na ulici ČSA 8. Požár v přízemním bytu vznikl pravděpodobně od vadného elektrospotřebiče v jedné z místností. Oheň byl z větší části lokalizován obyvateli domu již před příjezdem hasičů, kterými byl následně dohašen. Zasahovat ale museli i záchranáři, dva dospělí a dítě se nadýchali kouře a museli být převezeni do nemocnice, naštěstí vyvázli bez vážnějších následků. Ve snaze pomoci vyhořelým majitelům bytu jim přidělila rada města na dobu čtyř měsíců právě uvolněný byt 2+1 v bytovém domě na ulici 17. listopadu 5, aby si mohli zrekonstruovat byt poškozený požárem. ZŠ Severovýchod se zapojila do projektu o obezitě Žáci ZŠ Severovýchod se účastní mezinárodního projektu Epidemie obezity připraveného katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty olomoucké Univerzity Palackého ve spolupráci s wroclavským oddělením antropologie Akademie věd Polské republiky. Cílem projektu je sledovat tělesný vývoj, zdravotní stav a životní styl dětí. Výzkum spočívá ve zjištění jejich základních tělesných parametrů. Dítě, které se zúčastní měření, dostane záznamový list, na kterém jsou uvedeny tělesné parametry, jako je tělesná výška, hmotnost, BMI, objem tukové a svalové tkáně. Měření je doplněno dotazníkem, který se týká jejich denního režimu a stravovacích návyků. Součástí výzkumu je i hodnocení motorické výkonnosti dětí (např. člunkový běh, hod míčkem apod.), které proběhne v hodinách tělesné výchovy. V rámci projektu bude pro děti připraven den zaměřený na pohybovou aktivitu a zdravou výživu a pro rodiče přednáška o výsledcích výzkumu a prevence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí. Na Bozeňově nabídnou Bambiriádu s Lenochodem Stejně jako loni se v Dolním Bušínově zapojí do dalšího ročníku Bambiriády, prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Bohatý program pro všechny věkové kategorie připravuje na neděli 26. května Centrum volného času Bozeňov, letos poprvé ve spolupráci s občanským sdružením Lenochod. Pro letošní jubilejní 15. ročník Bambiriády jsme se rozhodli výrazně rozšířit nabídku aktivit, a proto jsme pozvali naše přátele z občanského sdružení Lenochod z Olomouce, odborníky na edukační programy podporující zdravý a aktivní životní styl dětí a mládeže, uvedl Michal Kubica z Centra volného času Bozeňov. Program na Bozeňově nabídne pohybové aktivity, hry o zdravé výživě a estetickou a duševní zónu. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit například na lanové centrum, stezku zdravého dobrodružství, čichové pexeso, výtvarnou dílnu nebo jógu smíchu. Program začne v 10 hodin, konec je naplánován na 17 hodin. Vstup je pro držitele Bambiriádní vstupenky zdarma, tu lze získat během pátku a soboty v šumperských Jiráskových sadech. Více o programu Bambiriády na a

3 Zábřeh 10/2013 INZERCE strana DEN DĚTÍ - ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V PLAVECKÉM AREÁLU ZÁBŘEH ve FIT KLUBu - Soutěže, opičí dráha - Hrátky pro nejmenší - Koutek krásy pro děti i rodiče na bazéně - Aquazorbing - Opičí dráha - Podvodní skútry - NOVINKA - Koutek pro nejmenší Za pěkného počasí TOBOGÁN a venkovní bazén Pro děti vstup na 2 hodiny ZDARMA, platí po celý den tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 10/2013

5 Zábřeh 10/2013 POZVÁNKA strana 5

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 10/2013 Dětem četl i starosta Ve čtvrtek 18. dubna se v zábřežském kině Retro uskutečnil již druhý ročník prožitkového čtení Čteme dětem v Zábřehu, akce, která navazuje na celostátní projekt Celé Česko čte dětem. Kino zaplnili prvňáčci ze zábřežských škol a děti z mateřských škol, aby se seznámili s knihami prostřednictvím živé četby z úst svých učitelů, ředitelů a osobností města. Akci zahájil starosta města František John, který také přečetl pozorným posluchačům několik kapitol z knihy Malá čarodějnice, na něj pak navázali další předčítající. Májový turnaj přilákal rekordní počet družstev Již tradičně se 1. května uskutečnil na kurtech Městského stadionu Májový turnaj ve volejbale. Už loni při účasti devatenácti týmů si organizátoři pochvalovali velký zájem. To ale netušili, co je čeká letos, kdy se do Zábřeha sjelo rekordních 31 družstev šestnáct mužských a patnáct ženských. Týmy sem zamířily nejen z celé Moravy, ale i slovenské Skalice či Polska. Představili se zde i hráči a hráčky z první ligy. Vzhledem k počtu družstev se muselo odehrát 62 zápasů, což na 4 kurtech bylo složitější, ale po zkrácení setů ve skupinách a díky kvalitní práci pořadatelů měl turnaj velmi dobrý spád, takže už před setměním byly známé konečné výsledky. V mužské kategorii se na prvním místě umístil tým z Brna, který porazil v pěkném finále Šumperk. V souboji o třetí místo byli nakonec úspěšnější hodolanští Divočáci. V kategorii žen byly boje velmi vyrovnané. Nejvíc se radovaly ženy ze Šumperka, které zdolaly ve finále družstvo z Litovle. V dramatickém souboji o 3. místo zábřežské hráčky porazily Velkou Bystřici. Další z akcí zábřežských volejbalistů bude tradiční Turnaj města Zábřeh smíšených družstev (4 muži + 2 ženy), který proběhne 22. června. Výprava ze Školské se vydala do Dánska V rámci projektu Comenius navštívily koncem dubna žákyně a učitelky ZŠ Školská partnerskou školu v Odense na ostrově Fyn. Tato návštěva završila dvouletou práci v mezinárodním programu Outdoor school, ve kterém jsou zapojeny školy z Walesu, Irska, Dánska a Švédska. Žačky ze Zábřeha byly ubytovány spolu s žáky ze Švédska v hostitelských rodinách, kde si mohly procvičit angličtinu v praxi. Děvčata se těšila na setkání s dánskými kamarádkami, které navštívily Zábřeh loni v listopadu. Během pobytu si prohlédly rodný dům pohádkáře H. CH. Andersena, muzeum či katedrálu. Nejvíc se těšily na návštěvu školy, do Dánska ale přijely v době, kdy dánské školství už čtvrtý týden blokovala stávka učitelů. Ve škole tak bylo pouze pár pedagogů a několik desítek žáků, nicméně přijetí bylo srdečné a připravený program velmi pestrý. Velkou zkouškou pro zábřežské žačky byla jejich vlastní prezentace o Česku a škole před žáky, rodiči z Dánska a učiteli partnerských škol. Severáček zamířil na celostátní kolo Mateřinky V sobotu 4. května se na celonárodní přehlídce festivalu Mateřinka 2013 v Nymburce představila se svým vystoupením také zábřežská mateřská škola Severáček. Mezi dětské soubory s nejlepšími hudebními, tanečními a dramaticko-vý- Řada občanů vlastní psa nebo o tom uvažuje. V souvislosti s pořízením zvířete je nutné nezapomínat na dodržování povinností plynoucích z obecně závazných vyhlášek města. Každý pes starší než tři měsíce podléhá místnímu poplatku ze psů. Držitelé psů ale zároveň mají právo si zdarma vyzvednout sáčky na psí exkrementy, a to na podatelnách městského úřadu a nově také o víkendech na služebně městské policie na nové adrese nám. Osvobození 15. Sáčky jsou volně přístupné i ve městě (Severovýchod, Kozinova, Jiráskova, J.Welzla, Bezručovy sady, Krumpach, Kosmonautů, 17. listopadu, sady J. Wolkera, ČSA). Není tudíž důvod, aby musela být veřejná místa neustále znečišťována psími exkrementy. Městský úřad dále opakovaně upozorňuje na platnost obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Zde je stanovena povinnost fyzické osoby vést psa na vodítku, pes musí být označen evidenční známkou nebo identifikačním čipem. V případě, že tomu takto není, nebo pokud se občané cítí ohroženi volně pobíhajícím psem nebo pes znečišťuje veřejné prostranství, mají Evangelíci ze Zábřeha a z Hrabové slaví jubileum Kurz lezení pro začátečníky V sobotu 18. května proběhne v Rekreačním středisku Bozeňov v době od 9 do 18 hodin kurz lezení na umělé stěně pro začátečníky. Kurz je určen pro zájemce od 15 let, cena činí 700 Kč na osobu. Návštěvníci se zde mj. seznámí s historií horolezectví, lezeckými styly, uzly a Před devadesáti lety, v lednu 1923, přijela do Zábřeha skupina 14 rodin českých reemigrantů z polského Zelova. Jejich předkové odešli v době rekatolizace do Slezska. Roku 1802 zakoupili jejich potomci půdu v polském Zelově, kam se postupně přestěhovali. Po skončení 1. světové války, kdy začala být situace pro Čechy v Polsku neúnosnou, vyjednali repatriaci. Zábřeh se stal prvním místem, které potomky českých exulantů přijalo. Po uvítání na nádraží byli dojatí reemigranti uvedeni do svého nového bydliště na Žerotínově. V té době nečetní zábřežští evangelíci patřili k Hrabové. Příchodem repatriantů se zábřežská kazatelská stanice rozrostla a byla výrazně určována zbožností zelovských Čechů. Jubileum si připomenou sbory ze Zábřeha a Hrabové společnou oslavou v neděli 9. června. Dopoledne proběhnou společné bohoslužby v Hrabové, odpoledne ve 14 hodin začne vzpomínková slavnost v zábřežské modlitebně v ulici U Vodárny. Také veřejnost je srdečně zvána. zásadami bezpečnosti při lezení. Praktický blok proběhne na desetimetrové lezecké stěně, kurzem bude provázet zkušený a certifikovaný lektor. V ceně je zapůjčení lezeckého vybavení, školící materiály a poukaz na jednodenní volný vstup na lezeckou věž. Regionální televize nabízí paletu výletních cílů chovnými představeními postoupila ze zábřežského oblastního kola, které je dlouhodobě považováno za jedno z nejkvalitněji obsazených. Kromě Severáčku do nesoutěžního finále osmnáctého ročníku postoupily i mateřské školy Hoštejn a Drozdov. Děti ze Severáčku potěšily nadšené nymburské publikum vystoupením Gurale na hudbu skupiny Čechomor. Z folklóru vycházející písně s rockovým rytmem a svižným tancem zaujaly i spolupořadatelku Mateřinky Janu Rýdovou. Na vystoupení bylo poznat, že jsou děti nadšené a že nebylo ušito horkou jehlou, ohodnotila vystoupení dětí ze Zábřeha. (red, foto: Jitka Zatloukalová) Radnice si posvítí na pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství možnost přivolat hlídku městské policie: přímý telefon , na ústřednu Loni řešila městská policie celkem 70 těchto přestupků, bylo uděleno 21 blokových pokut, dva pachatelé byli předáni ke správnímu řízení. Ze zákona může být udělena bloková pokuta do výše Kč a ve správním řízení až 50 tisíc Kč, kontroly strážníků budou probíhat i nadále. Město ve snaze o odstranění znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy a volného pobíhání psů zahájilo prostřednictvím městské policie namátkové monitorování veřejných prostranství pomocí fotopastí. To napomůže rychlejšímu vyřešení zjištěných přestupků. Monitorovací zařízení budou využívána na různých místech, kamery jsou vybaveny kvalitní optikou s možností nočního přisvícení. Radnice také žádá občany o pomoc při řešení této problematiky a zejména držitele psů o důsledné dodržování obecně závazných vyhlášek. Předejdou tak sankcím, jejichž ukládání není cílem, ale pouze prostředkem k dosažení čistoty a bezpečnosti v Zábřeze. Už rok si mohou také obyvatelé Zábřeha naladit televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o projekt propojující a propagující regiony mezi sebou, dávající prostor všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy na výlety. Jak lze program naladit? 1. Na satelitu Astra 23,5 východně, na frekvenci MHz, polarizace vertikální, Symbol rate , FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link. 2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde není program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma). 3. Ve vybraných regionech vysílá v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec nad Nisou, Praha a střední Čechy). 4. Jako jedinou českou televizi ji lze sledovat i na platformě YouTube live. Zábřežské kostely se otevřou veřejnosti (Dokončení ze strany 1) Na webu lze podle krajů nebo diecézí nalézt všechny kostely, které jsou do Noci kostelů zapojeny, včetně jejich historie a podrobného programu akcí. Promítání filmu Ježíš bude hlavním bodem programu Noci kostelů v křesťanském centru na pěší zóně u Billy. Noc kostelů zde proběhne od 18 hodin do půlnoci a jeho součástí bude křesťanský program pro děti od 18 do 19 hodin, prezentace Apoštolské církve a aktivit spojených s křesťanským centrem, kázané slovo a výstava Biblí a biblické literatury. Návštěvníci si také mohou vypůjčit nebo levně zakoupit křesťanskou literaturu. Od 20 do 22 hodin je čas vyhrazený na film Ježíš. Přednáška Sourozenci bez rivality Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Přednáška s besedou Sourozenci bez rivality je určena pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace o tom, jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným sporům, ale současně je vést k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Přednáší Marta Rýznarová v pondělí 27. května od 17 do 19 hodin v přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, během besedy mají připravený doprovodný program. Přednášku pořádá Rodina v akci, Centrum pro rodinu Zábřeh. Vstupné dobrovolné. Z důvodu kapacity je potřeba předběžně se přihlásit SMS na tel: Na Severovýchodě vztyčili májku V obnovování lidových tradic na ZŠ Severovýchod pokračovali žáci v úterý 30. dubna. Chlapci z 8. ročníku připravili májku, která bude školu zdobit do konce května. Vztyčování májek počátkem května je jarním zvykem symbolizujícím začátek nejkrásnějšího měsíce v roce. Tradice má předkřesťanský původ, zelené stromky a větve mají chránit, ale také zajišťovat dostatek vláhy pro příští úrodu. Konference ke komunitnímu plánu V úterý 28. května se uskuteční v Katolickém domě jednodenní konference nazvaná Představení 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období V první části proběhne seznámení s tímto plánem a jeho novými opatřeními. Přenášející z ministerstva práce a sociálních věcí a Olomouckého kraje přítomným předestřou problematiku financování sociálních služeb a plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Samostatný blok bude věnován poskytovatelům sociálních a navazujících služeb, kteří působí v zábřežském regionu.

7 Zábřeh 10/2013 KULTURA A SPORT strana 7 Flétna, harfa a smyčcové trio v kostele sv. Barbory Devátý koncert cyklu Bravo Zábřeh nabídne recitál flétnistky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Ivety Kundrátové. Uskuteční se v sobotu 18. května od 18 hodin v kostele sv. Barbory. Iveta Kundrátová se s úspěchem účastnila několika národních i mezinárodních prestižních soutěží, v roce 2009 se stala nejlepším českým účastníkem soutěže Pražské jaro. Nahrává pro Český rozhlas, vyučuje flétnu na brněnské konzervatoři. Její koncertní recitál doprovodí smyčcové trio ve složení Jan Bělohlávek, Klára Hegnerová a Michal Hreňo, na harfu zahraje Ivana Dohnalová. Na programu jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeje Prokofjeva, Jacquese Iberta a dalších autorů. Koncert je pořádán ve spolupráci s římskokatolickou farností a občanským sdružením sv. Barbora. Filmová podoba posledního koncertu Led Zeppelin Fanoušci Led Zeppelin se mohou těšit na záznam unikátního londýnského vystoupení této kapely s názvem Celebration Day, který uvede zábřežské kino v sobotu 18. května od 20 hodin. Filmová podoba pravděpodobně posledního vystoupení skupiny Led Zeppelin přináší více než dvouhodinový mistrovský koncert bluesem šmrncnutého rock n rollu, tolik typického pro tuto kapelu, říká vedoucí kina Věra Smrčková. Na koncertu v roce 2007 kapela zahrála celkem šestnáct skladeb ze svého slavného repertoáru, včetně hitů jako jsou Whole Lotta Love, Rock and Roll, Kashmir či Stairway to Heaven. Díky filmovému záznamu budou moci návštěvníci kina prožít okamžiky památného koncertu z předních řad, a to ve velkém rozlišení a vynikající zvukové kvalitě. Vstupenky lze rezervovat na www. kinoretro.cz. Taneční odpoledne s Moraváky Další porci dobré dechovky připravil kulturní dům na neděli 19. května, kdy zde vystoupí hanácká muzika Moraváci. Dechová kapela, složená vesměs z absolventů kroměřížské a brněnské konzervatoře, byla založena před pěti lety. Od počátku se zabývá převážně lidovou hudbou z oblasti jižní Moravy, Hané a Čech, v jejím repertoáru se ale objevují i populární taneční melodie. Tanečním odpolednem se začátkem ve 14 hodin návštěvníky provede populární moderátor Vladimír Hrabal. Etnická hudba v kině Špičkový muzikoterapeut a hudebník Lubomír Holzer zavítá do Zábřeha s koncertem respektujícím jedinečnost prostor kinosálu. Zazní v něm vedle etnických nástrojů i meditační, šamanský a hrdelní zpěv. Olomoucký hudebník představí unikátní kombinaci nástrojů, návštěvníci koncertu uslyší hru na didgeridoo, šamanský buben, tibetské mísy, tibetský a vodnářský zvon, brumle, ústní harfu či salašnickou fujarku. Koncert, kterým se završí zábřežský festival Cesta do Tibetu, se uskuteční ve čtvrtek 23. května od 20 hodin v sále kina Retro. Vystoupení pana Holzera je pro všechny unikátní příležitostí, jak se alespoň na chvíli odreagovat od dnešního uspěchaného způsobu života, uvedla vedoucí kina Věra Smrčková. Vstupné činí příznivých 70 korun. Mažoretky na domácí půdě hromadily úspěchy V neděli 28. dubna se kulturní dům zaplnil dívkami s hůlkami a třásněmi. Zábřeh se totiž opět stal jedním z osmi měst, v nichž proběhla kvalifikace na semifinále v mažoretkovém sportu. Tentokrát kulturní dům skutečně praskal ve švech, porotě se představilo na čtyři sta mažoretek ze šestnácti oddílů z blízkého i vzdáleného okolí v soutěžních disciplínách hůlka (baton), třásně (pom-pom) a kombinaci zvané mix. Domácím mažoretkám se opět velmi dařilo, postup do semifinále, které proběhne poslední květnový týden ve Valticích, vybojovaly v osmi disciplínách. Děvčata ze ZUŠ vybojovala první místo v kategorii pom-pom kadetky miniformace. Pozadu za nimi nezůstaly ani mažoretky ze Spolku Metoděj, kterým patří vítězství v kategorii pom-pom seniorky sólo, postup ale vybojovala i v mixu Pravidelné návštěvníky divadelních představení v kulturním domě čeká na závěr sezony opravdová lahůdka: divadelní komedie na motivy proslulého rytířského románu Miguela de Cervantese Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, a to v osobité divadelní úpravě z dílny legendární dvojice Lasica Satinský a navíc v podání českých hereckých hvězd Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera. Oba aktéři využívají známou látku o bojovníkovi s větrnými mlýny svým typickým autorským způsobem, předloha je jim především výzvou k řadě Dětské odpoledne a vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors připravila u příležitosti Dne dětí Zábřežská kulturní ve spolupráci s domem dětí a mládeže Krasohled. V pátek 31. května bude od 14 hodin patřit prostranství před kulturním domem zejména malým návštěvníkům. Ti si budou moci zařádit na skákacích hradech, trampolínách, vyzkoušet si soutěže na stanovištích nebo si poslechnout populární písničky z oblíbených dětských pohádek. Pro starší děti bude připravena paintballová střelnice a interaktivní koutek místních mladých dobrovolných hasičů a Českého Vernisáží ve čtvrtek 2. května zahájila v galerii kina Retro svou první veřejnou výstavu mladá zábřežská výtvarnice Helena Bílková (na snímku vpravo). Výstava s názvem Začátek něčeho? prezentuje její tvorbu v posledních letech. Obrazy vznikaly poměrně dlouho, těžko hledám na malování čas a především u akvarelů se miniformace seniorek. Nejširší záběr, a také nejvíc postupových míst, patří třetímu místnímu uskupení, Mažoretkám Zábřeh o. s. Ty se v semifinále mistrovství ČR představí hned v pěti disciplínách (pom-pom kadetky solo, duo-trio a miniformace, juniorky solo a miniformace), z toho čtyřikrát vybojovaly první místo a jednou stříbro! Don Quijote: Klasika, jak ji neznáte improvizací na dané téma. Improvizací, které jsou nenapodobitelné a nedají se naučit. O protagonistech hry se traduje jedna výstižná historka. Když se jich před pár lety novináři ptali, zda chystají momentálně nějakou recesi, odpověděli, že ano: Premiéru Dona Quijota diváci prý vůbec netuší, co je čeká, a oni také ne, říká s úsměvem jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Divadelní komedii pražského Divadla Kalich, která dá zapomenout na všední starosti, uvede kulturní dům v úterý 28. května od 19 hodin. Děti oslaví svůj svátek před kulturákem červeného kříže z Hněvkova. Od 17 hodin program oživí taneční vystoupení a zábavná show pro děti s vílou Veselkou. Samozřejmostí bude nabídka občerstvení určená nejen pro děti, ale i dospělé. Vstup na akci je volný. Program dětského odpoledne završí od 18 hodin taneční show skupiny Dance Club Juniors ve velkém sále kulturního domu. Pestrý program tentokrát návštěvníky zavede mezi malé rebelky nebo kovboje. Jako hosté večera se představí hned několik tanečních skupin dospělých. Děti do 10 let mají do sálu vstup zdarma, ostatní zaplatí padesátikorunu. Mladá výtvarnice upřednostňuje akvarely hodně věnuji detailům, popisuje autorka, jejíž vernisáž proběhla netradičně v kavárně Retro, kde se o hudební úvod postaral Filip Vlček ze skupiny Koblížci (na snímku vlevo). Vstup se sedmnáctileté výtvarnici podařil na výbornou, na vernisáž zavítaly desítky zájemců, kteří se do kavárny ani nemohli vměstnat. Helena Bílková studuje obor průmyslový design na Střední průmyslové škole v Šumperku. Z výtvarných technik je jí nejblíže akvarel, k vidění jsou ale i kresby, hotová díla i různé skici. Zajímavé je sledovat utváření rukopisu malířky. Už v tomto věku lze v dílech nalézt sjednocující prvky, potěší invence i mladistvá kreativita. Výstava, která je zčásti prodejní, potrvá v kině Retro do 16. června. Putování s Metodějem startuje už v červnu Spolek Metoděj stejně jako v minulých letech připravuje na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče či prarodiče tak budou moci poznat například krásy Jeseníků či Vsetínských vrchů, navštívit hrad Kokořín či romantickou zříceninu Trosky, prohlédnout si zámky Hradec nad Moravicí, Čechy pod Kosířem, Moravská Třebová nebo Náměšť na Hané. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet lodí po Vltavě a návštěvu zlatorudných mlýnů ve Zlatých Horách. Tematicky k letošnímu cyrilometodějskému jubileu je v rámci cyklu zařazena návštěva Velehradu s prohlídkou baziliky a archeoskanzenu. Jakousi předehrou k celému cyklu bude v sobotu 15. června výlet na jeden z našich nejstarších a nejkrásnějších hradů Křivoklát. Bližší informace na telefonu u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit. Křesťanská liturgická hudba Ve středu 22. května proběhne od 18 hodin v Katolickém domě přednáška profesora Evžena Kindlera Křesťanská liturgická hudba prvního tisíciletí. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky společných prvků v hudbě liturgie latinské, řecko-byzantské, arménské a slovanské s přesahem k hudbě liturgie etiopské a syrské. Moravský vrabec poprvé přiletěl do Zábřeha Osmnácti let se letos dožil Moravský vrabec, jedna z nejznámějších přehlídek folkové, country a trampské hudby. Letos se poprvé konal v Zábřeze, v pohostinném Katolickém domě. V sobotu 4. května po tradiční znělce všechny soutěžící i přítomné diváky pozdravil starosta města František John. Z původního počtu třinácti přihlášených kapel se nakonec soutěže zúčastnilo jedenáct, a to A.M.ÚLET Nahlas, Noaco, Dunibuch (na snímku), Randez-fou, Shodou okolností, Kelt Grass band, Freďáci, B.P.T., Kupodivu, Věneband a Tempo di vlak. Předvedené výkony hodnotila odborná tříčlenná porota ve složení Aleš Quack Kubis, Petr Čechák a Jiří Míža. Do finále Moravského vrabce, které se uskuteční 15. června v Karviné, postoupil z prvního místa ostravský Tempo di vlak následovaný litomyšlským Věnebandem, třetí skončil zábřežským divákům dobře známý A.M.ÚLET Nahlas z Moravičan a čtvrtý Randez-fou Jihlava. Náhradníkem se stala zlínská kapela B.P.T. Zvláštní cenu starosty města získala kapela Kelt Grass band, která si domů odvezla i cenu diváků. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku:

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 10/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 16. května SK TPT Zábřeh Klub důchodců města Zábřeh RUDOLTICE V ČECHÁCH ZÁMECKÝ VRCH LANŠKROUN Vedoucí p. Kajnar. Odjezd ČD, 9:29 POSEZENÍ S HUDBOU KE DNI MATEK K poslechu i tanci hrají Severomoravští učitelé. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK Tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů. PATAGONIE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ Povídání a projekce fotografií dobrodruha a sportovce Pavla Paloncýho. Pátek 17. května Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné Kino Retro, 17:00, 50 Kč PUTOVÁNÍ S JEŽKEM Tradiční turistická a poznávací akce pro MŠ a pro širokou veřejnost. Zápis u MŠ Pohádka, 17:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, ČR/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč MADALEN, HANA A PETR ULRYCHOVI SE SKUPINOU JAVORY BEAT Vystoupení populární zábřežské folk & country skupiny Madalen a stálic české hudební scény Hany a Petra Ulrychových. Velký sál KLUBu, 19:00, 210 Kč a 240 Kč BABOVŘESKY Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 133 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Sobota 18. května BRANDÝS NAD ORLICÍ SUDISLAV ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 6:51 Obec Dubicko Rekreační středisko Bozeňov DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO Prezentace obcí, prodej produktů z regionu, vystoupení dětí, sportovní turnaje. Obec Dubicko, náves před obecním úřadem, 9:00 KURZ LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ PRO ZAČÁTEČNÍKY Kurzem (od 15 let) provází zkušený a certifikovaný lektor. Kontakt: tel , Rekreační středisko Bozeňov, 9:00 18:00, 700 Kč VELKÝ GATSBY 3D Drama/romantický, přístupný, titulky, Austrálie/USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč IVETA KUNDRÁTOVÁ FLÉTNA / SMYČCOVÉ TRIO / HARFA Koncertní recitál flétnistky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Devátý koncert cyklu Bravo Zábřeh, pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 90 Kč, na slevovou kartu Bravo 60 Kč, děti do 15 let zdarma LED ZEPPELIN: SLAVNOSTNÍ DEN / CELEBRATION DAY Záznam koncertu, přístupný, bez titulků, Velká Británie 2012, 124 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Neděle 19. května MORAVÁCI Taneční odpoledne s dechovou hudbou Moraváci. Připraveny jsou tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází herec a moderátor Vladimír Hrabal. Velký sál KLUBu, 14:00, 130 Kč ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Rodinný/komedie, přístupný, české znění, Česko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč TERAPIE LÁSKOU Komedie/drama/romantický, přístupno od 15 let, titulky, USA 2012, 122 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Úterý 21. května Heřmánek TRANSFORMACE VĚDOMÍ ČIŠTĚNÍ 4. ČAKRY Heřmánek Zábřeh, 17:00 Spirála VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A BUBENICKÝ KONCERT Foyer KLUBu, 17:00 TIBETSKÝ FESTIVAL DOLPO DULKU: NÁVRAT DO HIMALÁJE Dokument, titulky, 101 min. Kino Retro, 17:30, 40 Kč Středa 22. května Spirála Heřmánek MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D Fantasy/akční/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2013, 125 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč SETKÁNÍ V MEDITACI S IVEM HALKOCIM Setkání s hudbou, se zpěvem i s tichem Spirála Zábřeh, 28. října 3, 17:30, 100 Kč KONOPÍ JAKO LÉK Povídání s Jiřím Chlebníčkem. Heřmánek Zábřeh, 17:30 KŘESŤANSKÁ LITURGICKÁ HUDBA PRVNÍHO TISÍCILETÍ Přednáší prof. Evžen Kindler. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné VEDLEJŠÍ ÚČINKY Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 106 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 23. května MALÁ ČARODĚJNICE Pohádka plná písniček. Připravilo Divadlo Šumperk. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba ana místě). Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 45 Kč TIBETSKÝ FESTIVAL SÓLOVÝ KONCERT LUBOŠE HOLZERA Koncert špičkového muzikoterapeuta a hudebníka. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Pátek 24. května TÁBORÁČEK A TURNAJ VE FOTBALE S sebou špekáčky a dobrou náladu. Prezence od 15:30 hodin. Kontakt: Hřiště u DDM Krasohled, 16:00 Farní muzeum Zábřeh Apoštolská církev RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 145 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč NOC KOSTELŮ 4. ročník mezinárodní akce letos proběhne v kostele sv. Bartoloměje, sv. Barbory a Křesťanském centru. Křesťanské centrum na pěší zóně u Billy, 18:00 24:00, kostel sv. Bartoloměje, 20:00 24:00 JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 108 min. Sobota 25. května SDH Skalička Římskokatolická farnost Zábřeh Kino Retro, 20:00, 90 Kč TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE K poslechu a tanci hraje živá hudba, bohaté občerstvení. Kácení májky v 18:00 hodin. Areál zámku Skalička, 15:00 MARTIN A VENUŠE Komedie/romantický, přístupný, české znění, Česko 2012, 102 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY Vystoupení výjimečného pěveckého ženského komorního sboru ze středního Německa Mitteldeutscher Frauenkammerchor. Kostel sv. Bartoloměje, 19:00 IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Neděle 26. května Rekreační BAMBIRIÁDA NA BOZEŇOVĚ středisko Dětství v proměnách času aneb Pojďte se pohnout s lenochodem. Pro držitele Bambiriádní vstupenky Bozeňov vstup zdarma. Více informací na Rekreační středisko Bozeňov, 10:00 17:00 SK SULKO SK SULKO ZÁBŘEH FC FASTAV ZLÍN B Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 ZAMBEZIA 3D Animovaný/komedie, přístupný, český dabing, Jižní Afrika 2012, 109 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč VELKÝ GATSBY 3D Drama/romantický, přístupný, titulky, Austrálie/USA 2013, 109 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Pondělí 27. května SOUROZENCI BEZ RIVALITY Rodina v akci Přednáška o tom, jak spravedlivě vychovávat děti. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. Přízemí Charity Zábřeh, 17:00-19:00, vstupné dobrovolné Úterý 28. května DON QUIJOTE JIŘÍ LÁBUS A OLDŘICH KAISER Osobitá divadelní úprava klasického příběhu v podání českých hereckých hvězd. Velký sál KLUBu, 19:00, 280 Kč a 320 Kč Středa 29. květen KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, ČR/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 108 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 30. května SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Velký sál KLUBu, 18:00 Pátek 31. května DĚTSKÉ ODPOLEDNE Oslava Dne dětí soutěže, hry, skákací hrady, trampolíny, paintballová střelnice. Občerstvení zajištěno. Prostranství před kulturním domem, 14:00 18:00, vstup volný KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, USA Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč VE VÍRU TANCE Celovečerní vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors a jejích hostů. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 18:00, děti do 10 let zdarma, ostatní 50 Kč IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Sobota 1. června ŠUMPERK ŠTĚDRÁKOVA LHOTA SV. TROJICE PODLESÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 Plavecký areál Zábřeh Rekreační středisko Bozeňov DEN DĚTÍ NA PLAVECKÉM AREÁLU Soutěže pro děti. Aquazorbing, závody na podvodních skútrech a další aktivity. Za příznivého počasí bude otevřen venkovní bazén s tobogánem. Plavecký areál Zábřeh, 9:00 12:00 OTEVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO SKANZENU Cyklostezka Lupěné Hněvkov, 10:30 BIKE MARATON BOZEŇOV Trasy: muži 53 km, ženy a hobby 29 km, dorost 11 km, děti 1 km. Více informací na Bohatý doprovodný program Dětský den s Lenochodem. Rekreační středisko Bozeňov, start: 10:00 dětské kategorie, 11:00 hlavní závod, 15:00 vyhlášení vítězů Dne by se dožil 80 let Láska smrtí nekončí pan Antonín nín Křenek, zaměstnanec zahradnické školy v Zábřehu. Vzpomínají manželka, syn a vnoučata, Petra, Míša a David. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 22. května 2013.

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně

Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Září 2013 / www.svitavy.cz důležitá data nového školního roku 8 DNY evropského DĚdiCtví 14 klub přátel hudby 16 divadelní abonentní cyklus 17 Cyklistka Pavla Báčová na olympiádě v Turíně Na Olympijské

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I květen 2015 I ročník 21, číslo 5 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Revitalizace ostrova pokračuje Kmochův Kolín je za dveřmi Cyklotour začala

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č.

OSTROVSKÝ ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY MĚSÍČNÍK 3 V OSTROVSKÉM ZÁMKU. Strana č. 7. Strana č. 9. Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury. Strana č. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 3 2013 ZDAR MA ARCHITEKTONICKÉ NÁLEZY V OSTROVSKÉM ZÁMKU Strana č. 2 Strana č. 7 Strana č. 9 Strana č. 15 Rekonstrukce domu kultury Akce MDDM Kulturní novinky Rozhovor s organizátorkami

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí rychnovský ZPRAVODAJ říjen 2012 ročník 39 Rychnovský jarmark bojoval s deštěm Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí Jak to bude s poplatky za odpady? l zprávy Co nového ve městě? Placení parkovného

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku. Kveten ˇ 2011. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Kveten 2011 Mesícník mesta Oldrich Poul vyhrál výtvarnou soutez v Japonsku g Šestiletý Oldřich Poul z Nového Jičína vyhrál jednu z nejprestižnějších výtvarných soutěží světa. V Japonsku mu

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více