Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatek za komunální odpad se nezvýšil"

Transkript

1 Číslo 10/2013 vydáno dne Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Složenky vyvolaly diskuzi zejména mezi majiteli nemovitostí určených k individuální rekreaci a ležících v katastru města včetně místních částí Hněvkova, Pivonína a Václavova s trvalým pobytem v Zábřeze. Těmto majitelům byla totiž nově přijatou obecně závaznou vyhláškou z loňského prosince zrušena výjimka, kterou byli osvobozeni od poplatku za komunální odpad. Vydáním nové obecně závazné vyhlášky město reagovalo na změnu zákona o místních poplatcích, kterou od července 2012 došlo mj. k rozšíření okruhu poplatníků právě o fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a k úpravě okruhu případně osvobozených poplatníků tak, aby toto osvobození nebylo diskriminační. V současné době je evidováno celkem 356 těchto poplatníků: Václavov 2, Pivonín 46, Hněvkov 31, Dolní Bušínov 167, Zábřeh 110. Z nich 132 nemá trvalý pobyt ve městě Zábřeh. Poplatek za odpad patří mezi takzvané poplatky daňového charakteru. Nejedná se tudíž o poplatek za konkrétní svoz odpadu, ale za možnost využívání celého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který město zavedlo samostatnou obecně závaznou vyhláškou. V rámci tohoto systému je po celý rok zajišťován pravidelný svoz komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů, rozmístění kontejnerů na separovaný odpad, jarní a podzimní přistavování velkoobjemových kontejnerů, odběr nebezpečných odpadů a elektrických spotřebičů, pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu od dubna do listopadu, případně odběr bioodpadu ve všední den v pracovní dobu na Separexu či možnost využití sběrové soboty od dubna do listopadu, v jejímž rámci může každý poplatník dovézt objemný odpad do 300 kg. Možnost využívání uvedených služeb tak mají nejen občané s trvalým pobytem v Zábřeze, ale i občané z jiných obcí, kteří zde vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci a řádně hradí poplatek za odpad. Náklady vydané z rozpočtu města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a náklady za ostatní odpady včetně úklidu černých skládek loni činily 8,3 milionu korun. Naopak z výběru pětisetkorunového poplatku město získalo 7 milionů korun. I přesto, že výběr nepokryje plně náklady, Zábřeh jako jedno z mála měst nevyužilo možnosti navýšení poplatku za odpad, který zůstává i pro letošní rok ve stejné výši. Zasedání zastupitelstva města proběhne ve středu 22. května od 16 hodin v kině Retro. Město oficiálně otevře železniční skanzen Přesně rok po slavnostním otevření cyklostezky mezi Lupěným a Hněvkovem, která vznikla na náspu bývalé železniční trati, zde město plánuje oficiálně představit železniční skanzen. Malá slavnost se na začátku cyklostezky u Lupěného uskuteční v pátek 31. května a také následujícího dne, v sobotu 1. června dopoledne. Hlavní atrakcí skanzenu bude historická parní lokomotiva řady 317, prvními exponáty pak staré mechanické závory, semafory a stavědlo. Ty poskytla Správa železniční a dopravní cesty a opravili je studenti Vyšší odborné školy a Střední školy automobilní, uvedl 1. místostarosta Bikeři dostávají zelenou v bývalém lomu Zábřežští příznivci bikrosu se dočkali od vedení města pochopení. Občanské sdružení Utopia Bikes se snaží o vytvoření podmínek pro zabezpečení sportovních cyklistických aktivit. Jejím cílem je vybudovat v oblasti bývalého lomu na Rudolfově bikrosovou základnu. a hlavní strůjce skanzenu Karel Crhonek. Poslední květnový den bude skanzen patřit žákům a studentům zábřežských škol, které kromě informací o historii zdejší železnice čekají také ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a stanoviště připravená domem dětí a mládeže. K oficiálnímu přestřižení pásky u nového skanzenu dojde v sobotu 1. června v hodin. Potvrzena je účast hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a dalších význačných hostů. Zvána je i veřejnost, která uvidí nejen nově instalované exponáty železničního skanzenu, ale i zajímavý doprovodný program. Bližší informace přinese příští číslo zpravodaje. Rada města proto na svém 55. zasedání schválila souhlas se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v lomu o výměře asi m 2 občanskému sdružení Utopia Bikes právě za účelem vybudování a provozování sportovního areálu pro alternativní cyklistické disciplíny. Jarmark se vydařil, Zábřehem proudily davy lidí Májový jarmark opět zabodoval. Pěkné počasí vylákalo do ulic tisíce obyvatel města i návštěvníků. Kromě možnosti zakoupit si u stánků jarmareční drobnost či občerstvení byl jako obvykle připravený bohatý program. Připravena byla nabídka pro děti různé dílny, trampolíny, za kulturákem nechyběly kolotoče. Už loni vyhledávaný skautský tábor opět přilákal množství dětí i dospělých, příchozí si zde mohli vyzkoušet své tábornické znalosti a dovednosti či ochutnat některou z tábornických specialit. Svá stanoviště poblíž měli také hasiči ze Skaličky, dobrovolníci z červeného kříže či městská policie, nechyběla tradiční výstava drobného hospodářského zvířectva. Před městským úřadem se zastavovali kolemjdoucí u výstavy autoveteránů či o kousek dál při poslechu koncertu začínající studentské kapely. Hlavní kulturní program byl ale soustředěn před kulturní dům. Zde se představil Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a polský dechový soubor spolu se svými mažoretkami (na snímku). Vystoupení těch zábřežských samozřejmě také nemohlo chybět. Odpoledne patřilo rockové kapele Atom, potlesk sklidila také ukázka skupiny historického šermu Vanir. (mk) Zábřežské kostely se otevřou veřejnosti Nahlédnout do tajemných míst sakrálních staveb, poznat jejich historii nebo si poslechnout duchovní hudbu budou moci lidé, kteří v pátek 24. května zavítají do kostelů svatých Bartoloměje a Barbory a křesťanského centra. Konat se zde bude Noc kostelů. Program v kostele svatého Bartoloměje začíná v 18 hodin bohoslužbou. Od 20 hodin bude následovat prohlídka s odborným výkladem Františka Johna. Mezi 21. a 22. hodinou budou moci zájemci pohovořit s knězem, zároveň budou až do půl jedenácté v noci probíhat komentované prohlídky. Ve 22 hodin zahraje a zazpívá rytmická schola, kterou až do půlnoci vystřídá varhanní hudba. Po celý večer a noc bude probíhat prezentace zábřežské Charity, prohlídky věže a farního muzea. Návštěvníci budou moci nahlédnout také do obrazových materiálů zábřežské kroniky od roku 1994 do dneška. (Pokračování na straně 6) Rozsudek soudu výsledek referenda neruší V minulém čísle zábřežského informačního zpravodaje v článku Zastupitelé rozhodli o dovolání k nejvyššímu soudu mylně zaznělo, že pravomocný rozsudek krajského soudu o platnosti kupní smlouvy o prodeji pozemku společnosti WANEMI CZ, a. s. ruší výsledek nedávného referenda. Žádné rozhodnutí soudu nemůže zvrátit výsledek místního referenda, bylo-li konáno v rámci zákona. Výsledek přijatý v místním referendu je nadále platný a závazný. Závaznost spočívá v tom, že jednání zastupitelů by mělo směřovat k tomu, aby naplnili výsledek přijatý v místním referendu. Pro objektivnost je nutno konstatovat, že v kontextu s rozhodnutím krajského soudu je výsledek přijatý v místním referendu v daném případě irelevantní.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 10/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání 23. dubna usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Schválila finanční příspěvky v sociální oblasti o. s. RES-SEF Šumperk Kč a Občanskému sdružení Ryzáček Líšnice Kč, v oblasti sportovní příspěvek Kč TTV Sport Group, o. s. na Světový pohár v silniční cyklistice Czech Cycling Tour Odsouhlasila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Asekol s. r. o. o umístění dvou stacionárních kontejnerů na zpětný odběr elektrozařízení. Neodsouhlasila připojení čtyř kanalizačních připojení v k. ú. Dolní Bušínov na neveřejnou kanalizaci a tímto i neodsouhlasila zřízení souvisejících věcných břemen. Schválila pronájem částí pozemků, na kterých jsou umístěna plakátovací zařízení ve vlastnictví Zábřežské kulturní s. r. o., a plakátovací zařízení (válcové plochy) ve vlastnictví města společnosti Zábřežská kulturní s. r. o. Schválila prodloužení nájemního vztahu na užívání pozemků s TJ SOKOL Václavov. Odsouhlasila pronájem pozemku provozovatelce Café bar na dobu určitou od do za účelem provozování letní restaurační předzahrádky, pronájem pozemku provozovateli Klubu ve Zdi na dobu určitou od do a vyjádřila souhlas s realizací stavby s názvem Klub ve Zdi venkovní posezení. Přijala výsledky projednávání dopravního značení na Žižkově ulici, která proběhla na městském úřadě 22. dubna. Schválila udělení výjimky z OZV č. 2/2005 pro TJ LOKO Skalička a pořádání sportovních a kulturních akcí v průběhu letních měsíců v prostorách hřiště na Skaličce. Schválila rámcovou smlouvu o výkonu exekuční činnosti a další činnosti exekutora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kam s nefunkční zářivkou? Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Proč? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře EKO servisu na adrese Dvorská 19. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Zábřeh zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím městskému rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí a je na občanech, aby se k němu alespoň malým dílem připojili. Více o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami na Do kování hřebíků se pustili mladí i staří Nečekaně velký ohlas zaznamenal první ročník Zábřežského hřebíku, akce nabízející možnost seznámit se na vlastní kůži s rukodělnou kovářskou prací. Do parku zámku na Skaličce, který tak otevřel další kulturní sezónu, zamířily v neděli 5. května stovky lidí. Zde na ně čekal zajímavý program. U čtyř výhní si mohl každý návštěvník za dohledu a pomoci zkušených profesionálů vyzkoušet ukovat vlastní hřebík. S větší či menší obratností, ale se zápalem a nadšením se PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: ALLECO SPEED S. R. O. V nynějším působišti na ulici Dvorská 23 působí společnost od roku 2011, sem přemístila i své sídlo. Na sklonku tohoto roku se podařilo uvést do zkušebního provozu moderní servisní a dopravní centrum ALLECO SPEED s. r. o. Dříve objekt sloužil jako opravna zemědělských strojů, pro letní údržbu traktorů či jako sklad. Aby se cíl podařilo splnit, musela proběhnout generální oprava stávající budovy, která zásadně areál rozšířila a zmodernizovala. V současné době ve firmě pracuje 15 zaměstnanců. Společnost představil její zakladatel a jednatel Pavel Bartoš. Jaké služby vaše firma nabízí? Naše aktivity jsou rozděleny do několika divizí. První je SERVIS pro opravy osobních, dodávkových a nákladních vozidel s prodejnou náhradních dílů a příslušenství. S touto divizí je rovněž spojena diagnostika, geometrie, pneuservis, plnění a opravy klimatizací, výměna autoskel, příprava a zajištění STK a emisí. Druhou divizí jsou NÁHRADNÍ DÍLY na veškerá silniční a kolejová motorová vozidla, kdy firma také zajišťuje výrobu součástek a dílů používaných v oblasti automobilového průmyslu. Poslední divizí jsou DRÁ- TY, ve které má firma dlouhodobé zkušenosti. V této oblasti nabízíme obchodní služby a poradenství v oblasti nákupu a zpracování drátů v průměrech cca od 0,02 mm do 10,0 mm z různých materiálů (nerezová ocel, nízkouhlíková i vysokouhlíková ocel, hliník, měď, speciální materiály jako Kanthal, Nicrofer, profilové dráty, svařovací nerezové dráty či speciální nerezové dráty z ušlechtilé oceli aj.). V čem spočívá úspěch společnosti, na čem si zakládáte? Firma si zakládá především na tom, aby kvalita předčila kvantitu. V kvantitě je totiž kvalita většinou výrazně omezena. V tomto směru je velmi důležitým prvkem komunikace se zákazníkem. Myslím, že lidé v dnešní době nejsou tak bohatí, aby ke kovadlině postavili všichni muži i ženy, senioři i malé děti. Za nedělní odpoledne vzniklo hodně přes sto hřebíků, třiadevadesát bylo zatlučeno do pamětní tabule. Výsledek, s nímž organizátoři vůbec nepočítali. Na své si přišli ale i návštěvníci bez kovářských ambicí. Ti mohli okukovat a radit těm odvážnějším, připravené bylo občerstvení, děti se vyřádily při hrách připravených mateřským a rodinným centrem Hnízdo. (mk) si mohli kupovat levné věci, a naštěstí si to začínají uvědomovat. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Jednoznačně příležitost být ve správný okamžik na správném místě a možná by měl být i trošku blázen a optimista (smích). I když se podnikání někdy nedaří, ve všem by se měla hledat pozitiva a poučení z dané situace. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? V podnikatelském sektoru se pohybuji od roku 1992, ze začátku bylo podnikání snadnější a negativní lidské vlastnosti se tak neprojevovaly. Firmy se navzájem podporovaly a měl jsem dostatek času na odreagování. Od roku 2009 ale obětuji podnikání veškerý svůj volný čas, čili to skloubení je podstatně náročnější. Je potřeba mít dokonalou organizaci práce, potom je čas na hobby. Připravujete nějaké inovace do budoucna? Firma provozuje vozidlo Mercedes- Benz Sprinter na alternativní palivo CNG (stlačený zemní plyn). Zpracováváme projekt na čerpací stanici CNG. Toto alternativní palivo se běžně využívá v evropských zemích a je vhodné pro osobní i nákladní vozidla či autobusy. Na 23. květen máme na parkovišti před obchodním domem Kaufland připravenou prezentační akci, kde našim spoluobčanům chceme zdarma provést kontrolu stavu tlumičů a klimatizací na jejich vozech před letní sezónou. Požár v bytu řešila i rada V úterý 30. dubna v pozdních odpoledních hodinách došlo k požáru v bytovém domě na ulici ČSA 8. Požár v přízemním bytu vznikl pravděpodobně od vadného elektrospotřebiče v jedné z místností. Oheň byl z větší části lokalizován obyvateli domu již před příjezdem hasičů, kterými byl následně dohašen. Zasahovat ale museli i záchranáři, dva dospělí a dítě se nadýchali kouře a museli být převezeni do nemocnice, naštěstí vyvázli bez vážnějších následků. Ve snaze pomoci vyhořelým majitelům bytu jim přidělila rada města na dobu čtyř měsíců právě uvolněný byt 2+1 v bytovém domě na ulici 17. listopadu 5, aby si mohli zrekonstruovat byt poškozený požárem. ZŠ Severovýchod se zapojila do projektu o obezitě Žáci ZŠ Severovýchod se účastní mezinárodního projektu Epidemie obezity připraveného katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty olomoucké Univerzity Palackého ve spolupráci s wroclavským oddělením antropologie Akademie věd Polské republiky. Cílem projektu je sledovat tělesný vývoj, zdravotní stav a životní styl dětí. Výzkum spočívá ve zjištění jejich základních tělesných parametrů. Dítě, které se zúčastní měření, dostane záznamový list, na kterém jsou uvedeny tělesné parametry, jako je tělesná výška, hmotnost, BMI, objem tukové a svalové tkáně. Měření je doplněno dotazníkem, který se týká jejich denního režimu a stravovacích návyků. Součástí výzkumu je i hodnocení motorické výkonnosti dětí (např. člunkový běh, hod míčkem apod.), které proběhne v hodinách tělesné výchovy. V rámci projektu bude pro děti připraven den zaměřený na pohybovou aktivitu a zdravou výživu a pro rodiče přednáška o výsledcích výzkumu a prevence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí. Na Bozeňově nabídnou Bambiriádu s Lenochodem Stejně jako loni se v Dolním Bušínově zapojí do dalšího ročníku Bambiriády, prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Bohatý program pro všechny věkové kategorie připravuje na neděli 26. května Centrum volného času Bozeňov, letos poprvé ve spolupráci s občanským sdružením Lenochod. Pro letošní jubilejní 15. ročník Bambiriády jsme se rozhodli výrazně rozšířit nabídku aktivit, a proto jsme pozvali naše přátele z občanského sdružení Lenochod z Olomouce, odborníky na edukační programy podporující zdravý a aktivní životní styl dětí a mládeže, uvedl Michal Kubica z Centra volného času Bozeňov. Program na Bozeňově nabídne pohybové aktivity, hry o zdravé výživě a estetickou a duševní zónu. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit například na lanové centrum, stezku zdravého dobrodružství, čichové pexeso, výtvarnou dílnu nebo jógu smíchu. Program začne v 10 hodin, konec je naplánován na 17 hodin. Vstup je pro držitele Bambiriádní vstupenky zdarma, tu lze získat během pátku a soboty v šumperských Jiráskových sadech. Více o programu Bambiriády na a

3 Zábřeh 10/2013 INZERCE strana DEN DĚTÍ - ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V PLAVECKÉM AREÁLU ZÁBŘEH ve FIT KLUBu - Soutěže, opičí dráha - Hrátky pro nejmenší - Koutek krásy pro děti i rodiče na bazéně - Aquazorbing - Opičí dráha - Podvodní skútry - NOVINKA - Koutek pro nejmenší Za pěkného počasí TOBOGÁN a venkovní bazén Pro děti vstup na 2 hodiny ZDARMA, platí po celý den tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 10/2013

5 Zábřeh 10/2013 POZVÁNKA strana 5

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 10/2013 Dětem četl i starosta Ve čtvrtek 18. dubna se v zábřežském kině Retro uskutečnil již druhý ročník prožitkového čtení Čteme dětem v Zábřehu, akce, která navazuje na celostátní projekt Celé Česko čte dětem. Kino zaplnili prvňáčci ze zábřežských škol a děti z mateřských škol, aby se seznámili s knihami prostřednictvím živé četby z úst svých učitelů, ředitelů a osobností města. Akci zahájil starosta města František John, který také přečetl pozorným posluchačům několik kapitol z knihy Malá čarodějnice, na něj pak navázali další předčítající. Májový turnaj přilákal rekordní počet družstev Již tradičně se 1. května uskutečnil na kurtech Městského stadionu Májový turnaj ve volejbale. Už loni při účasti devatenácti týmů si organizátoři pochvalovali velký zájem. To ale netušili, co je čeká letos, kdy se do Zábřeha sjelo rekordních 31 družstev šestnáct mužských a patnáct ženských. Týmy sem zamířily nejen z celé Moravy, ale i slovenské Skalice či Polska. Představili se zde i hráči a hráčky z první ligy. Vzhledem k počtu družstev se muselo odehrát 62 zápasů, což na 4 kurtech bylo složitější, ale po zkrácení setů ve skupinách a díky kvalitní práci pořadatelů měl turnaj velmi dobrý spád, takže už před setměním byly známé konečné výsledky. V mužské kategorii se na prvním místě umístil tým z Brna, který porazil v pěkném finále Šumperk. V souboji o třetí místo byli nakonec úspěšnější hodolanští Divočáci. V kategorii žen byly boje velmi vyrovnané. Nejvíc se radovaly ženy ze Šumperka, které zdolaly ve finále družstvo z Litovle. V dramatickém souboji o 3. místo zábřežské hráčky porazily Velkou Bystřici. Další z akcí zábřežských volejbalistů bude tradiční Turnaj města Zábřeh smíšených družstev (4 muži + 2 ženy), který proběhne 22. června. Výprava ze Školské se vydala do Dánska V rámci projektu Comenius navštívily koncem dubna žákyně a učitelky ZŠ Školská partnerskou školu v Odense na ostrově Fyn. Tato návštěva završila dvouletou práci v mezinárodním programu Outdoor school, ve kterém jsou zapojeny školy z Walesu, Irska, Dánska a Švédska. Žačky ze Zábřeha byly ubytovány spolu s žáky ze Švédska v hostitelských rodinách, kde si mohly procvičit angličtinu v praxi. Děvčata se těšila na setkání s dánskými kamarádkami, které navštívily Zábřeh loni v listopadu. Během pobytu si prohlédly rodný dům pohádkáře H. CH. Andersena, muzeum či katedrálu. Nejvíc se těšily na návštěvu školy, do Dánska ale přijely v době, kdy dánské školství už čtvrtý týden blokovala stávka učitelů. Ve škole tak bylo pouze pár pedagogů a několik desítek žáků, nicméně přijetí bylo srdečné a připravený program velmi pestrý. Velkou zkouškou pro zábřežské žačky byla jejich vlastní prezentace o Česku a škole před žáky, rodiči z Dánska a učiteli partnerských škol. Severáček zamířil na celostátní kolo Mateřinky V sobotu 4. května se na celonárodní přehlídce festivalu Mateřinka 2013 v Nymburce představila se svým vystoupením také zábřežská mateřská škola Severáček. Mezi dětské soubory s nejlepšími hudebními, tanečními a dramaticko-vý- Řada občanů vlastní psa nebo o tom uvažuje. V souvislosti s pořízením zvířete je nutné nezapomínat na dodržování povinností plynoucích z obecně závazných vyhlášek města. Každý pes starší než tři měsíce podléhá místnímu poplatku ze psů. Držitelé psů ale zároveň mají právo si zdarma vyzvednout sáčky na psí exkrementy, a to na podatelnách městského úřadu a nově také o víkendech na služebně městské policie na nové adrese nám. Osvobození 15. Sáčky jsou volně přístupné i ve městě (Severovýchod, Kozinova, Jiráskova, J.Welzla, Bezručovy sady, Krumpach, Kosmonautů, 17. listopadu, sady J. Wolkera, ČSA). Není tudíž důvod, aby musela být veřejná místa neustále znečišťována psími exkrementy. Městský úřad dále opakovaně upozorňuje na platnost obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Zde je stanovena povinnost fyzické osoby vést psa na vodítku, pes musí být označen evidenční známkou nebo identifikačním čipem. V případě, že tomu takto není, nebo pokud se občané cítí ohroženi volně pobíhajícím psem nebo pes znečišťuje veřejné prostranství, mají Evangelíci ze Zábřeha a z Hrabové slaví jubileum Kurz lezení pro začátečníky V sobotu 18. května proběhne v Rekreačním středisku Bozeňov v době od 9 do 18 hodin kurz lezení na umělé stěně pro začátečníky. Kurz je určen pro zájemce od 15 let, cena činí 700 Kč na osobu. Návštěvníci se zde mj. seznámí s historií horolezectví, lezeckými styly, uzly a Před devadesáti lety, v lednu 1923, přijela do Zábřeha skupina 14 rodin českých reemigrantů z polského Zelova. Jejich předkové odešli v době rekatolizace do Slezska. Roku 1802 zakoupili jejich potomci půdu v polském Zelově, kam se postupně přestěhovali. Po skončení 1. světové války, kdy začala být situace pro Čechy v Polsku neúnosnou, vyjednali repatriaci. Zábřeh se stal prvním místem, které potomky českých exulantů přijalo. Po uvítání na nádraží byli dojatí reemigranti uvedeni do svého nového bydliště na Žerotínově. V té době nečetní zábřežští evangelíci patřili k Hrabové. Příchodem repatriantů se zábřežská kazatelská stanice rozrostla a byla výrazně určována zbožností zelovských Čechů. Jubileum si připomenou sbory ze Zábřeha a Hrabové společnou oslavou v neděli 9. června. Dopoledne proběhnou společné bohoslužby v Hrabové, odpoledne ve 14 hodin začne vzpomínková slavnost v zábřežské modlitebně v ulici U Vodárny. Také veřejnost je srdečně zvána. zásadami bezpečnosti při lezení. Praktický blok proběhne na desetimetrové lezecké stěně, kurzem bude provázet zkušený a certifikovaný lektor. V ceně je zapůjčení lezeckého vybavení, školící materiály a poukaz na jednodenní volný vstup na lezeckou věž. Regionální televize nabízí paletu výletních cílů chovnými představeními postoupila ze zábřežského oblastního kola, které je dlouhodobě považováno za jedno z nejkvalitněji obsazených. Kromě Severáčku do nesoutěžního finále osmnáctého ročníku postoupily i mateřské školy Hoštejn a Drozdov. Děti ze Severáčku potěšily nadšené nymburské publikum vystoupením Gurale na hudbu skupiny Čechomor. Z folklóru vycházející písně s rockovým rytmem a svižným tancem zaujaly i spolupořadatelku Mateřinky Janu Rýdovou. Na vystoupení bylo poznat, že jsou děti nadšené a že nebylo ušito horkou jehlou, ohodnotila vystoupení dětí ze Zábřeha. (red, foto: Jitka Zatloukalová) Radnice si posvítí na pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství možnost přivolat hlídku městské policie: přímý telefon , na ústřednu Loni řešila městská policie celkem 70 těchto přestupků, bylo uděleno 21 blokových pokut, dva pachatelé byli předáni ke správnímu řízení. Ze zákona může být udělena bloková pokuta do výše Kč a ve správním řízení až 50 tisíc Kč, kontroly strážníků budou probíhat i nadále. Město ve snaze o odstranění znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy a volného pobíhání psů zahájilo prostřednictvím městské policie namátkové monitorování veřejných prostranství pomocí fotopastí. To napomůže rychlejšímu vyřešení zjištěných přestupků. Monitorovací zařízení budou využívána na různých místech, kamery jsou vybaveny kvalitní optikou s možností nočního přisvícení. Radnice také žádá občany o pomoc při řešení této problematiky a zejména držitele psů o důsledné dodržování obecně závazných vyhlášek. Předejdou tak sankcím, jejichž ukládání není cílem, ale pouze prostředkem k dosažení čistoty a bezpečnosti v Zábřeze. Už rok si mohou také obyvatelé Zábřeha naladit televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o projekt propojující a propagující regiony mezi sebou, dávající prostor všem městům a obcím v ČR. V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy na výlety. Jak lze program naladit? 1. Na satelitu Astra 23,5 východně, na frekvenci MHz, polarizace vertikální, Symbol rate , FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej sledovat i bez karty Skylink či Cs link. 2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, kde není program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma). 3. Ve vybraných regionech vysílá v rámci digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec nad Nisou, Praha a střední Čechy). 4. Jako jedinou českou televizi ji lze sledovat i na platformě YouTube live. Zábřežské kostely se otevřou veřejnosti (Dokončení ze strany 1) Na webu lze podle krajů nebo diecézí nalézt všechny kostely, které jsou do Noci kostelů zapojeny, včetně jejich historie a podrobného programu akcí. Promítání filmu Ježíš bude hlavním bodem programu Noci kostelů v křesťanském centru na pěší zóně u Billy. Noc kostelů zde proběhne od 18 hodin do půlnoci a jeho součástí bude křesťanský program pro děti od 18 do 19 hodin, prezentace Apoštolské církve a aktivit spojených s křesťanským centrem, kázané slovo a výstava Biblí a biblické literatury. Návštěvníci si také mohou vypůjčit nebo levně zakoupit křesťanskou literaturu. Od 20 do 22 hodin je čas vyhrazený na film Ježíš. Přednáška Sourozenci bez rivality Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Přednáška s besedou Sourozenci bez rivality je určena pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace o tom, jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným sporům, ale současně je vést k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Přednáší Marta Rýznarová v pondělí 27. května od 17 do 19 hodin v přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, během besedy mají připravený doprovodný program. Přednášku pořádá Rodina v akci, Centrum pro rodinu Zábřeh. Vstupné dobrovolné. Z důvodu kapacity je potřeba předběžně se přihlásit SMS na tel: Na Severovýchodě vztyčili májku V obnovování lidových tradic na ZŠ Severovýchod pokračovali žáci v úterý 30. dubna. Chlapci z 8. ročníku připravili májku, která bude školu zdobit do konce května. Vztyčování májek počátkem května je jarním zvykem symbolizujícím začátek nejkrásnějšího měsíce v roce. Tradice má předkřesťanský původ, zelené stromky a větve mají chránit, ale také zajišťovat dostatek vláhy pro příští úrodu. Konference ke komunitnímu plánu V úterý 28. května se uskuteční v Katolickém domě jednodenní konference nazvaná Představení 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období V první části proběhne seznámení s tímto plánem a jeho novými opatřeními. Přenášející z ministerstva práce a sociálních věcí a Olomouckého kraje přítomným předestřou problematiku financování sociálních služeb a plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Samostatný blok bude věnován poskytovatelům sociálních a navazujících služeb, kteří působí v zábřežském regionu.

7 Zábřeh 10/2013 KULTURA A SPORT strana 7 Flétna, harfa a smyčcové trio v kostele sv. Barbory Devátý koncert cyklu Bravo Zábřeh nabídne recitál flétnistky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Ivety Kundrátové. Uskuteční se v sobotu 18. května od 18 hodin v kostele sv. Barbory. Iveta Kundrátová se s úspěchem účastnila několika národních i mezinárodních prestižních soutěží, v roce 2009 se stala nejlepším českým účastníkem soutěže Pražské jaro. Nahrává pro Český rozhlas, vyučuje flétnu na brněnské konzervatoři. Její koncertní recitál doprovodí smyčcové trio ve složení Jan Bělohlávek, Klára Hegnerová a Michal Hreňo, na harfu zahraje Ivana Dohnalová. Na programu jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeje Prokofjeva, Jacquese Iberta a dalších autorů. Koncert je pořádán ve spolupráci s římskokatolickou farností a občanským sdružením sv. Barbora. Filmová podoba posledního koncertu Led Zeppelin Fanoušci Led Zeppelin se mohou těšit na záznam unikátního londýnského vystoupení této kapely s názvem Celebration Day, který uvede zábřežské kino v sobotu 18. května od 20 hodin. Filmová podoba pravděpodobně posledního vystoupení skupiny Led Zeppelin přináší více než dvouhodinový mistrovský koncert bluesem šmrncnutého rock n rollu, tolik typického pro tuto kapelu, říká vedoucí kina Věra Smrčková. Na koncertu v roce 2007 kapela zahrála celkem šestnáct skladeb ze svého slavného repertoáru, včetně hitů jako jsou Whole Lotta Love, Rock and Roll, Kashmir či Stairway to Heaven. Díky filmovému záznamu budou moci návštěvníci kina prožít okamžiky památného koncertu z předních řad, a to ve velkém rozlišení a vynikající zvukové kvalitě. Vstupenky lze rezervovat na www. kinoretro.cz. Taneční odpoledne s Moraváky Další porci dobré dechovky připravil kulturní dům na neděli 19. května, kdy zde vystoupí hanácká muzika Moraváci. Dechová kapela, složená vesměs z absolventů kroměřížské a brněnské konzervatoře, byla založena před pěti lety. Od počátku se zabývá převážně lidovou hudbou z oblasti jižní Moravy, Hané a Čech, v jejím repertoáru se ale objevují i populární taneční melodie. Tanečním odpolednem se začátkem ve 14 hodin návštěvníky provede populární moderátor Vladimír Hrabal. Etnická hudba v kině Špičkový muzikoterapeut a hudebník Lubomír Holzer zavítá do Zábřeha s koncertem respektujícím jedinečnost prostor kinosálu. Zazní v něm vedle etnických nástrojů i meditační, šamanský a hrdelní zpěv. Olomoucký hudebník představí unikátní kombinaci nástrojů, návštěvníci koncertu uslyší hru na didgeridoo, šamanský buben, tibetské mísy, tibetský a vodnářský zvon, brumle, ústní harfu či salašnickou fujarku. Koncert, kterým se završí zábřežský festival Cesta do Tibetu, se uskuteční ve čtvrtek 23. května od 20 hodin v sále kina Retro. Vystoupení pana Holzera je pro všechny unikátní příležitostí, jak se alespoň na chvíli odreagovat od dnešního uspěchaného způsobu života, uvedla vedoucí kina Věra Smrčková. Vstupné činí příznivých 70 korun. Mažoretky na domácí půdě hromadily úspěchy V neděli 28. dubna se kulturní dům zaplnil dívkami s hůlkami a třásněmi. Zábřeh se totiž opět stal jedním z osmi měst, v nichž proběhla kvalifikace na semifinále v mažoretkovém sportu. Tentokrát kulturní dům skutečně praskal ve švech, porotě se představilo na čtyři sta mažoretek ze šestnácti oddílů z blízkého i vzdáleného okolí v soutěžních disciplínách hůlka (baton), třásně (pom-pom) a kombinaci zvané mix. Domácím mažoretkám se opět velmi dařilo, postup do semifinále, které proběhne poslední květnový týden ve Valticích, vybojovaly v osmi disciplínách. Děvčata ze ZUŠ vybojovala první místo v kategorii pom-pom kadetky miniformace. Pozadu za nimi nezůstaly ani mažoretky ze Spolku Metoděj, kterým patří vítězství v kategorii pom-pom seniorky sólo, postup ale vybojovala i v mixu Pravidelné návštěvníky divadelních představení v kulturním domě čeká na závěr sezony opravdová lahůdka: divadelní komedie na motivy proslulého rytířského románu Miguela de Cervantese Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, a to v osobité divadelní úpravě z dílny legendární dvojice Lasica Satinský a navíc v podání českých hereckých hvězd Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera. Oba aktéři využívají známou látku o bojovníkovi s větrnými mlýny svým typickým autorským způsobem, předloha je jim především výzvou k řadě Dětské odpoledne a vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors připravila u příležitosti Dne dětí Zábřežská kulturní ve spolupráci s domem dětí a mládeže Krasohled. V pátek 31. května bude od 14 hodin patřit prostranství před kulturním domem zejména malým návštěvníkům. Ti si budou moci zařádit na skákacích hradech, trampolínách, vyzkoušet si soutěže na stanovištích nebo si poslechnout populární písničky z oblíbených dětských pohádek. Pro starší děti bude připravena paintballová střelnice a interaktivní koutek místních mladých dobrovolných hasičů a Českého Vernisáží ve čtvrtek 2. května zahájila v galerii kina Retro svou první veřejnou výstavu mladá zábřežská výtvarnice Helena Bílková (na snímku vpravo). Výstava s názvem Začátek něčeho? prezentuje její tvorbu v posledních letech. Obrazy vznikaly poměrně dlouho, těžko hledám na malování čas a především u akvarelů se miniformace seniorek. Nejširší záběr, a také nejvíc postupových míst, patří třetímu místnímu uskupení, Mažoretkám Zábřeh o. s. Ty se v semifinále mistrovství ČR představí hned v pěti disciplínách (pom-pom kadetky solo, duo-trio a miniformace, juniorky solo a miniformace), z toho čtyřikrát vybojovaly první místo a jednou stříbro! Don Quijote: Klasika, jak ji neznáte improvizací na dané téma. Improvizací, které jsou nenapodobitelné a nedají se naučit. O protagonistech hry se traduje jedna výstižná historka. Když se jich před pár lety novináři ptali, zda chystají momentálně nějakou recesi, odpověděli, že ano: Premiéru Dona Quijota diváci prý vůbec netuší, co je čeká, a oni také ne, říká s úsměvem jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Divadelní komedii pražského Divadla Kalich, která dá zapomenout na všední starosti, uvede kulturní dům v úterý 28. května od 19 hodin. Děti oslaví svůj svátek před kulturákem červeného kříže z Hněvkova. Od 17 hodin program oživí taneční vystoupení a zábavná show pro děti s vílou Veselkou. Samozřejmostí bude nabídka občerstvení určená nejen pro děti, ale i dospělé. Vstup na akci je volný. Program dětského odpoledne završí od 18 hodin taneční show skupiny Dance Club Juniors ve velkém sále kulturního domu. Pestrý program tentokrát návštěvníky zavede mezi malé rebelky nebo kovboje. Jako hosté večera se představí hned několik tanečních skupin dospělých. Děti do 10 let mají do sálu vstup zdarma, ostatní zaplatí padesátikorunu. Mladá výtvarnice upřednostňuje akvarely hodně věnuji detailům, popisuje autorka, jejíž vernisáž proběhla netradičně v kavárně Retro, kde se o hudební úvod postaral Filip Vlček ze skupiny Koblížci (na snímku vlevo). Vstup se sedmnáctileté výtvarnici podařil na výbornou, na vernisáž zavítaly desítky zájemců, kteří se do kavárny ani nemohli vměstnat. Helena Bílková studuje obor průmyslový design na Střední průmyslové škole v Šumperku. Z výtvarných technik je jí nejblíže akvarel, k vidění jsou ale i kresby, hotová díla i různé skici. Zajímavé je sledovat utváření rukopisu malířky. Už v tomto věku lze v dílech nalézt sjednocující prvky, potěší invence i mladistvá kreativita. Výstava, která je zčásti prodejní, potrvá v kině Retro do 16. června. Putování s Metodějem startuje už v červnu Spolek Metoděj stejně jako v minulých letech připravuje na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče či prarodiče tak budou moci poznat například krásy Jeseníků či Vsetínských vrchů, navštívit hrad Kokořín či romantickou zříceninu Trosky, prohlédnout si zámky Hradec nad Moravicí, Čechy pod Kosířem, Moravská Třebová nebo Náměšť na Hané. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet lodí po Vltavě a návštěvu zlatorudných mlýnů ve Zlatých Horách. Tematicky k letošnímu cyrilometodějskému jubileu je v rámci cyklu zařazena návštěva Velehradu s prohlídkou baziliky a archeoskanzenu. Jakousi předehrou k celému cyklu bude v sobotu 15. června výlet na jeden z našich nejstarších a nejkrásnějších hradů Křivoklát. Bližší informace na telefonu u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit. Křesťanská liturgická hudba Ve středu 22. května proběhne od 18 hodin v Katolickém domě přednáška profesora Evžena Kindlera Křesťanská liturgická hudba prvního tisíciletí. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky společných prvků v hudbě liturgie latinské, řecko-byzantské, arménské a slovanské s přesahem k hudbě liturgie etiopské a syrské. Moravský vrabec poprvé přiletěl do Zábřeha Osmnácti let se letos dožil Moravský vrabec, jedna z nejznámějších přehlídek folkové, country a trampské hudby. Letos se poprvé konal v Zábřeze, v pohostinném Katolickém domě. V sobotu 4. května po tradiční znělce všechny soutěžící i přítomné diváky pozdravil starosta města František John. Z původního počtu třinácti přihlášených kapel se nakonec soutěže zúčastnilo jedenáct, a to A.M.ÚLET Nahlas, Noaco, Dunibuch (na snímku), Randez-fou, Shodou okolností, Kelt Grass band, Freďáci, B.P.T., Kupodivu, Věneband a Tempo di vlak. Předvedené výkony hodnotila odborná tříčlenná porota ve složení Aleš Quack Kubis, Petr Čechák a Jiří Míža. Do finále Moravského vrabce, které se uskuteční 15. června v Karviné, postoupil z prvního místa ostravský Tempo di vlak následovaný litomyšlským Věnebandem, třetí skončil zábřežským divákům dobře známý A.M.ÚLET Nahlas z Moravičan a čtvrtý Randez-fou Jihlava. Náhradníkem se stala zlínská kapela B.P.T. Zvláštní cenu starosty města získala kapela Kelt Grass band, která si domů odvezla i cenu diváků. Městská policie Zábřeh tísňové volání: 156 mobil na hlídku:

8 strana 8 INFORMACE Zábřeh 10/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 16. května SK TPT Zábřeh Klub důchodců města Zábřeh RUDOLTICE V ČECHÁCH ZÁMECKÝ VRCH LANŠKROUN Vedoucí p. Kajnar. Odjezd ČD, 9:29 POSEZENÍ S HUDBOU KE DNI MATEK K poslechu i tanci hrají Severomoravští učitelé. Klub důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, 14:00 ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK Tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů. PATAGONIE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ Povídání a projekce fotografií dobrodruha a sportovce Pavla Paloncýho. Pátek 17. května Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné Kino Retro, 17:00, 50 Kč PUTOVÁNÍ S JEŽKEM Tradiční turistická a poznávací akce pro MŠ a pro širokou veřejnost. Zápis u MŠ Pohádka, 17:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, ČR/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč MADALEN, HANA A PETR ULRYCHOVI SE SKUPINOU JAVORY BEAT Vystoupení populární zábřežské folk & country skupiny Madalen a stálic české hudební scény Hany a Petra Ulrychových. Velký sál KLUBu, 19:00, 210 Kč a 240 Kč BABOVŘESKY Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 133 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Sobota 18. května BRANDÝS NAD ORLICÍ SUDISLAV ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 6:51 Obec Dubicko Rekreační středisko Bozeňov DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO Prezentace obcí, prodej produktů z regionu, vystoupení dětí, sportovní turnaje. Obec Dubicko, náves před obecním úřadem, 9:00 KURZ LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ PRO ZAČÁTEČNÍKY Kurzem (od 15 let) provází zkušený a certifikovaný lektor. Kontakt: tel , Rekreační středisko Bozeňov, 9:00 18:00, 700 Kč VELKÝ GATSBY 3D Drama/romantický, přístupný, titulky, Austrálie/USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč IVETA KUNDRÁTOVÁ FLÉTNA / SMYČCOVÉ TRIO / HARFA Koncertní recitál flétnistky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Devátý koncert cyklu Bravo Zábřeh, pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 90 Kč, na slevovou kartu Bravo 60 Kč, děti do 15 let zdarma LED ZEPPELIN: SLAVNOSTNÍ DEN / CELEBRATION DAY Záznam koncertu, přístupný, bez titulků, Velká Británie 2012, 124 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč Neděle 19. května MORAVÁCI Taneční odpoledne s dechovou hudbou Moraváci. Připraveny jsou tradiční soutěže a losování o ceny. Odpolednem provází herec a moderátor Vladimír Hrabal. Velký sál KLUBu, 14:00, 130 Kč ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Rodinný/komedie, přístupný, české znění, Česko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč TERAPIE LÁSKOU Komedie/drama/romantický, přístupno od 15 let, titulky, USA 2012, 122 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Úterý 21. května Heřmánek TRANSFORMACE VĚDOMÍ ČIŠTĚNÍ 4. ČAKRY Heřmánek Zábřeh, 17:00 Spirála VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A BUBENICKÝ KONCERT Foyer KLUBu, 17:00 TIBETSKÝ FESTIVAL DOLPO DULKU: NÁVRAT DO HIMALÁJE Dokument, titulky, 101 min. Kino Retro, 17:30, 40 Kč Středa 22. května Spirála Heřmánek MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D Fantasy/akční/dobrodružný, přístupný, dabing, USA 2013, 125 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč SETKÁNÍ V MEDITACI S IVEM HALKOCIM Setkání s hudbou, se zpěvem i s tichem Spirála Zábřeh, 28. října 3, 17:30, 100 Kč KONOPÍ JAKO LÉK Povídání s Jiřím Chlebníčkem. Heřmánek Zábřeh, 17:30 KŘESŤANSKÁ LITURGICKÁ HUDBA PRVNÍHO TISÍCILETÍ Přednáší prof. Evžen Kindler. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné VEDLEJŠÍ ÚČINKY Krimi/drama/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 106 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 23. května MALÁ ČARODĚJNICE Pohádka plná písniček. Připravilo Divadlo Šumperk. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ a děti, které nenavštěvují MŠ (platba ana místě). Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 45 Kč TIBETSKÝ FESTIVAL SÓLOVÝ KONCERT LUBOŠE HOLZERA Koncert špičkového muzikoterapeuta a hudebníka. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Pátek 24. května TÁBORÁČEK A TURNAJ VE FOTBALE S sebou špekáčky a dobrou náladu. Prezence od 15:30 hodin. Kontakt: Hřiště u DDM Krasohled, 16:00 Farní muzeum Zábřeh Apoštolská církev RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 145 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč NOC KOSTELŮ 4. ročník mezinárodní akce letos proběhne v kostele sv. Bartoloměje, sv. Barbory a Křesťanském centru. Křesťanské centrum na pěší zóně u Billy, 18:00 24:00, kostel sv. Bartoloměje, 20:00 24:00 JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 108 min. Sobota 25. května SDH Skalička Římskokatolická farnost Zábřeh Kino Retro, 20:00, 90 Kč TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE K poslechu a tanci hraje živá hudba, bohaté občerstvení. Kácení májky v 18:00 hodin. Areál zámku Skalička, 15:00 MARTIN A VENUŠE Komedie/romantický, přístupný, české znění, Česko 2012, 102 min. Kino Retro, 17:30, 90 Kč XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY Vystoupení výjimečného pěveckého ženského komorního sboru ze středního Německa Mitteldeutscher Frauenkammerchor. Kostel sv. Bartoloměje, 19:00 IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Neděle 26. května Rekreační BAMBIRIÁDA NA BOZEŇOVĚ středisko Dětství v proměnách času aneb Pojďte se pohnout s lenochodem. Pro držitele Bambiriádní vstupenky Bozeňov vstup zdarma. Více informací na Rekreační středisko Bozeňov, 10:00 17:00 SK SULKO SK SULKO ZÁBŘEH FC FASTAV ZLÍN B Zábřeh Městský stadion Zábřeh, 16:30 ZAMBEZIA 3D Animovaný/komedie, přístupný, český dabing, Jižní Afrika 2012, 109 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč VELKÝ GATSBY 3D Drama/romantický, přístupný, titulky, Austrálie/USA 2013, 109 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Pondělí 27. května SOUROZENCI BEZ RIVALITY Rodina v akci Přednáška o tom, jak spravedlivě vychovávat děti. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. Přízemí Charity Zábřeh, 17:00-19:00, vstupné dobrovolné Úterý 28. května DON QUIJOTE JIŘÍ LÁBUS A OLDŘICH KAISER Osobitá divadelní úprava klasického příběhu v podání českých hereckých hvězd. Velký sál KLUBu, 19:00, 280 Kč a 320 Kč Středa 29. květen KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, ČR/Slovensko 2013, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Komedie, přístupný, české znění, Česko 2013, 108 min. Kino Retro, 20:00, 90 Kč Čtvrtek 30. května SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Velký sál KLUBu, 18:00 Pátek 31. května DĚTSKÉ ODPOLEDNE Oslava Dne dětí soutěže, hry, skákací hrady, trampolíny, paintballová střelnice. Občerstvení zajištěno. Prostranství před kulturním domem, 14:00 18:00, vstup volný KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, přístupný, USA Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč VE VÍRU TANCE Celovečerní vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors a jejích hostů. Pořádáno ve spolupráci s DDM Krasohled. Velký sál KLUBu, 18:00, děti do 10 let zdarma, ostatní 50 Kč IRON MAN 3 3D Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Čína 2013, 129 min. Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč Sobota 1. června ŠUMPERK ŠTĚDRÁKOVA LHOTA SV. TROJICE PODLESÍ Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 Plavecký areál Zábřeh Rekreační středisko Bozeňov DEN DĚTÍ NA PLAVECKÉM AREÁLU Soutěže pro děti. Aquazorbing, závody na podvodních skútrech a další aktivity. Za příznivého počasí bude otevřen venkovní bazén s tobogánem. Plavecký areál Zábřeh, 9:00 12:00 OTEVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO SKANZENU Cyklostezka Lupěné Hněvkov, 10:30 BIKE MARATON BOZEŇOV Trasy: muži 53 km, ženy a hobby 29 km, dorost 11 km, děti 1 km. Více informací na Bohatý doprovodný program Dětský den s Lenochodem. Rekreační středisko Bozeňov, start: 10:00 dětské kategorie, 11:00 hlavní závod, 15:00 vyhlášení vítězů Dne by se dožil 80 let Láska smrtí nekončí pan Antonín nín Křenek, zaměstnanec zahradnické školy v Zábřehu. Vzpomínají manželka, syn a vnoučata, Petra, Míša a David. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 22. května 2013.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KDE NALADIT REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

KDE NALADIT REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ KDE NALADIT REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ O TELEVIZI OIK TV... OIK TV je od roku 1991 zpravodajsko-informační medium pro obyvatele a návštěvníky Orlickoústeckého a Českotřebovského regionu ležících na východě Pardubického

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín OBEC STARÝ KOLÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 8. 11.

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí

Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Oddělení životního prostředí Usnesení z 13. jednání RM konané dne 05. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/013/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30 Výstava kožených obrazů a kabelek kdy: 7.11.2012 4.1.2013 kde: Společenská a kulturní místnost popis akce: Obrazy i kabelky, které vytváří paní Blanka Mudrová, si můžete také zakoupit. Vystaveny jsou tzv.

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více