Pehled divadelních her Miroslav Oupic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pehled divadelních her Miroslav Oupic"

Transkript

1 Pehled divadelních her Aktualizace k Strana: 1

2 Profil autora: ( , Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurz Tvrího psaní na soukromé vysoké škole Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Od roku 2006 se profesionáln zabývá literární inností, nejdíve tvorbou nauných knih pro dti a beletrií, následn pak filmovými scénái, copywritingem a kreativním psaním. Dne se stal lenem profesní organizace Obec spisovatel. Divadelní hry zaal psát na jae V jeho komediálních a satirických hrách, které zachycují pedevším lidské vztahy v souasném svt, nechybí humor, ironie, zajímavé zápletky a pedevším pekvapivé djové zvraty. Bibliografie: 2012 Naše skvlá firma plán Thotná s gigolem?, Nakladatelství Augustus 2007 Mj život na Alfa publishing 2006 Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanní samostatnosti, Profess Consulting, 2006 Mozek v plamenech, 100 mikropovídek pro lepší pam, vlastní náklad Divadelní hry: - textový popis viz. další strany tohoto dokumentu Autor píše divadelní hry, pedevším komedie podle svých námt, realizuje dramatizace zajímavých látek a také píše konkrétním divadlm hry na zakázku (podle jejich námt nebo pro konkrétní herecký soubor). Více informací naleznete pedevším na následujících tech informaních zdrojích: 1. autorské webové stránky profil autora v databázi DILIA videoukázky z divadelních her - Strana: 2

3 Pehled divadelních her Komedie 1) Naše skvlá firma 2) Don Juan po esku 3) Ráno moudejší flámu 4) Díky brácho, že t mám! 5) Co bychom neudlali pro hlavu naší rodiny 6) Však já ji jednou pistihnu! 7) Hledám milence, zn. spchá! 8) Za ty prachy to pece vydržím! 9) Thotný 10) Mžu k tob? Drama 1) Setkání po letech 2) Osudová vteina 3) Thotná s gigolem? Dramatizace cizí látky 1) Ti v háji knižní bestseller autorské trojice Viewegh-Pawlowská-Hercíková Strana: 3

4 Divadelní plakáty: Strana: 4

5 KOMEDIE Strana: 5

6 K1a) NAŠE SKVLÁ FIRMA (optimální verze) Obsazení: 6 muž, 8 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Ing. Rudolf Knedla poradce pro management, 55 let, malé, ale silné postavy, má pleš, nadízený Davida 1 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Magdalena Jiíková asistentka editelky administrativy, 35 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky 3 Petruška Mlochová recepní, 33 let 3 Kamila studentka VŠ, externistka 19 let Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 6

7 K1b) NAŠE SKVLÁ FIRMA (zkrácená verze) Obsazení: 5 muž, 6 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, nadízený Davida 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Petruška Mlochová recepní, 33 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky Legenda: 1 hlavní postava (5x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 7

8 K2) DON JUAN PO ESKU Obsazení: 2 muži, 1 žena Komediální píbh muže ve vku padesáti až šedesáti let, který nedokáže odolat ženskému pvabu. Neseznamuje se však s mladými ženami, jak je v dnešní dob zvykem, ale tak maximáln o deset let mladšími ženami, které již leccos zažily a dokáží pln vychutnat jeho kvality. Jednou za trnáct dní, vždy v pondlí, vyráží na lov. Postupn se setkává s prmrnou vdanou ženou, dámou-paní podnikatelovou, intelektuálkou milující svtovou kinematografii, pošakou, pítelkyní svého kamaráda a spisovatelkou. Nic nenechává náhod a na všechny schzky se peliv pipravuje - nejen na témata možných hovor, ale také za pomocí rzných pevlek a doplk, které mají na danou ženu zapsobit. Jeho šarm ženy optují a vrhají se do jeho náruí v jeho vypjené garsoniée. Tato konverzaní hra má velmi pekvapivý závr, který ohromí nejednoho diváka. 1 ON (Muž svdník) let 1 ONA let, (dobývaná: nakupující žena, madam-paní podnikatelová, milovnice film, pošaka, kamarádka- manželka kamaráda, spisovatelka, manželka) 3 Muž nakupující v supermarketu, 2xíšník Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (0x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 8

9 K3) RÁNO MOUDEJŠÍ FLÁMU Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh zaíná ráno po dobe vydaeném flámu. V té dob se totiž ve své garsonce probouzí Tomáš. Vbec netuší, co se v noci dlo, ale je rád, že se vbec dostal dom. Jeho spokojenost trvá jen do chvíle, kdy se vedle nj probudí postarší žena. Také ona nechápe, co v noci dlala a jak se dostala do Tomášova bytu. Rozlouením by mohla tato událost pro n skonit, ale to by nesmla existovat náhoda. 1 Tomáš 25 let, svobodný, bydlí sám, taxiká 1 Nikolka 20 let, Tomášova pítelkyn, svobodná, studentka VŠ, bydlí u rodi 1 Nikolina matka 50 let, vdaná, úednice ve státní správ, komandující typ 2 Nikolin otec 60 let, ženatý, gynekolog 2 Tomášv otec 55 let, vdovec, malý podnikatel 2 David 35 let, Tomášv kamarád, taxiká, ženatý, má 2 malé dti 3 Pacientka (blondýna), Sandra - Nikolina kamarádka (bruneta) 20 let, svobodná Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 9

10 K4) DÍKY BRÁCHO, ŽE T MÁM! Obsazení: 3 muži, 4 ženy Komediální píbh pibližuje prvotní seznamování nezadaných mladých lidí - Petra a Kristýny. Jednoho dne však na dležitou schzku Petr nemže pijít, proto za sebe pošle mladšího ženatého bratra, který se do rodícího vztahu nezvyklým zpsobem vloží. Konverzaní hra obsahuje adu pekvapivých zápletek, humoru a ironie. 1 Petr 35 let, extrovert, svobodný, bydlí sám, drobný podnikatel, 1 Pavel 35 let, Petrovo dvoje (mladší o 10 minut), ženatý, 1 dít, introvert, nyní nezamstnaný, dlá brigádu jako messinger, 1 Kristýna 25 let, svobodná, asistentka vedoucího oddlení v poradenské firm, 2 Lucie 28 let, kamarádka Kristýny, vdaná, 1 malé dít, 2 František Weber 55 let, rozvedený, Petrv nový soused, 3 Jana 30 let, svobodná, bývalá Petrova pítelkyn. 3 Karolína 25 let, starší dvoje Kristýny (o 5 minut) jen v 1 obraze (dvojrole) Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 10

11 K5) CO BYCHOM NEUDLALI PRO HLAVU NAŠÍ RODINY Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh pibližuje letní pímoskou dovolenou rodiny Novákových. Karel Novák je oblastním hercem, který nemá úspch a pestože dlá mnoho brigád, má problémy s píjmy. Rodinu tedy musí živit jeho manželka Mirka, dealerka pímého prodeje rzného nepotebného zboží. Rodinné problémy zaínají již krátce po ubytování, nebo vše není tak, jak si Karel myslel, že zajistil. Do druhého hotelového pokoje se ubytuje mladý a dynamický Mike, který je nadjný filmový režisér. Spolu s ním pijíždí mladika Adéla, která ví, že jí Mike dostane k filmu a je proto ochotná udlat cokoliv. Když se Mirka dozví, že ve vedlejším pokoji bydlící Mike dlá režiséra, chce svému manželovi, spolu s ostatními leny rodiny, pomoci konen nastartovat úspšnou hereckou kariéru. Hra obsahuje adu slovního a situaního humoru a ironie. 1 Karel Novák 55 let, neznámý divadelní herec na oblasti. Pestože k divadlu dlá malé kšeftíky a brigády, má stále malé píjmy. Má vtší pleš nebo holou hlavu. 1 Mirka Nováková 50 let, manželka Karla, silnjší postavy. Prakticky ona živí rodinu, dlá dealerku pímého prodeje s nepotebnými produkty. 1 Mike 25 let, mladý zaínající nadjný filmový režisér. Dynamický extrovert s viditelným tetováním. Rád kouí marihuanu. 2 Denisa 20 let, svobodná, dcera manžel Novákových. Pes rok studuje vysokou školu ve Finsku. K moi si pijela užívat života. 2 Adélka 18 let, dlouhovlasá bruneta. Pijela spolen s Mikem, se kterým se zná teprve dva dny. Chce se stát herekou a ví, že jí Mike pomže. Je pro to ochotná udlat cokoliv. 2 František Král 70 let, otec Mirky, energický dchodce. Vypadá na mén rok, vychutnává si radosti života. Má vybrané zpsoby chování. 3 Hotelový poslíek 25 let, sndší typ, zejm turecké národnosti. Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 11

12 K6) VŠAK JÁ JI JEDNOU PISTIHNU! Obsazení: 4 muži, 2 ženy Jaroslav je neúspšný malí ped šedesátkou. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky jsou v tomto smru pece dosti nároné Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje a Anetka mu poradí skvlý nápad, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Poradí mu, že musí svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. A aby to vše mli pod kontrolou, vyšlou na ni podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. 1 Jaroslav Werner 60 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 45 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 12

13 K7), Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Hra, která vychází z divadelní hry Však já ji jednou pistihnu! (viz. K6) a byla upravena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Jaroslav je neúspšný malí po padesátce. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky, Anetka vbec není výjimkou, jsou v tomto smru pece dosti nároné a vynalézavé Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje. S Anetkou probírají variantu, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Jaroslav by ml svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby mli oba milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). 1 Jaroslav Werner 50 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 50 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, 2 Pepan 50 let, drobný zlodjíek, astý návštvník kterékoliv zastavárny, Pavlovo dvoje Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (4x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 13

14 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur, Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: Miroslav Šimnek, Míša Kuklová, Jindra Kriegel, Veronika Nová, Petr Jablonský, Jaroslav Šmíd, Václav Upír Krejí, Barbora Mottlová, Dominika Kadlková, Petr Strnad V médiích: TV: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 14

15 Fotografie z premiéry hry: Strana: 15

16 K8) ZA TY PRACHY TO PECE VYDRŽÍM! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Jarda je ženatý muž stedního vku. Mohl by být docela spokojený, jen kdyby jej nesužovaly dluhy, které dlá jeho manželka neuváženým nakupováním. Navíc si jej dobírá mladý kolega z kanceláe, že je ouma, chodí v obleku a mluví jen spisovn a že i když se s ním vsadí o zajímavou finanní ástku, nenechá si udlat ani malou kérku na skrytém míst na tle. Jarda sázku pijímá a ten samý den se jde podívat do nedalekého tetovacího salónu. Tam jej tatér informuje o rzných možnostech a také mu ekne, že zrovna nyní jeho kamarádka hledá pro svj sociologický výzkum lovka a nabízí za to neuvitelné peníze. Navíc se na to prý Jarda urit hodí. Když ji Jarda v kancelái navštíví, dozvídá se, že by si za pl miliónu ml nechat udlat tetování na elo, které musí mít viditelné celý msíc! Pestože Jarda nabízenou sumu potebuje jako nikdy ped tím, tuto nabídku odmítá. Vždy pracuje na významném úad! Druhý den, když jej doma vlastní thotná manželka ped svým šéfem, což je i její tajný milenec, který je u nich na návštv, ponižuje, že je ouma a že se nedokáže o svou rodinu finann postarat, se Jarda rozhodne pro tetování, a tedy pro získání slíbené ástky. Celý msíc to urit vydrží a všem ukáže, jaké peníze umí za msíc vydlat! Z nich pak splatí všechny manželiny dluhy a zbudou jim ješt peníze do rezervy až se jim to malé narodí. Nic ale není tak jednoduché, jak se Jardovi na první pohled zdálo Tato erná situaní komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze schopni udlat bez toho, že domyslí konce takovýchto výhodných nabídek. 1 Jarda 40 let, úedník, je ženatý, zatím bezdtný, díve restituoval, ale díky své manželce má mnoho dluh, 2 Lucie let, Jardova manželka, obyejná žena, žádná krasavice, chce žít a mít peníze, proto si také Jardu brala, je erstv thotná, ráda nakupuje, má kamarádky, které mají manžele podnikatele a je naštvaná, že se s nimi nemže srovnávat, 2 Tomáš 50 let, Lucin šéf, šaramantní muž, otec nenarozeného Lucina dítte 2 Kevin 23 let, Jardv kolega v práci, synek z bohaté rodiny, má peníze a úspch u žen, jako úedník je jen na dobu uritou má to jako trest - veejn prospšnou práci, 2 René 25 let, potetovaný tatér, svalovec 2 Simona 35 let, ambiciózní manažerka v reklamní agentue, 2 Ivan 40 let, vydává se za Jardova kamaráda ze školy, ale je najatý Simonou, aby sledoval, jestli má Jarda odkryté tetování Legenda: 1 hlavní postava (1x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 16

17 K9) THOTNÝ Obsazení: 6 muž, 2 ženy Jarda je muž stedního vku, který je už ti roky ženatý se starší Simonou. Ta již cítí, že jí bijí biologické hodiny, a proto se snaží každou vhodnou chvílí s Jardou o poetí. Jarda ji utšuje, že se to urit už brzy podaí ale frustruje jej plánovanost a pravidelnost tchto manželských povinností. Proto radji vtšinu asu tráví s kamarády v hospod. Kamarád Martin si tam jednou postžuje, jak se jeho thotná manželka bhem thotenství zmnila, hlavn psychicky poád má svoje nálady, které se každou minutou mní. Jarda na to reaguje, že to jsou ženské, kdyby byli thotní muži, chovali by se úpln jinak. Druhý den se Jarda probouzí s ranní nevolností. On i Simona to pipisuje verejšímu nezízenému pití. Nkolik dalších dní je ale Jardovi stále špatn od žaludku, má kolísavé nálady a teprve v nemocnici zjišují velmi pekvapivou diagnózu je thotný! Od tohoto okamžiku nastává v život manžel razantní zmna. Jarda poznává skutený život v thotenství a Simona se tší, pes poátení naštvanost na Jardu, že ji jako ženu znemožnil, na skutenost, že už konen nebudou bezdtný pár. Dokáží ale Martinovo thotenství ped okolím utajit a naopak Simonino pedstírat? Poznají Jardovi kamarádi jeho promnu a jak bude reagovat Simonin gynekolog Ivan, kterého Simona pro Jardu zajistí? Tato situaní komedie popisuje s nadhledem, humorem a ironií rozdílné myšlení a chování muž a žen. 1 Jarda 35 let, ženatý se Simonou, stava, rád zajde s kamarády do hospody, má hubenou postavu, 1 Simona 40 let, Jardova žena, která pracuje v kancelái, chce mít už ve svém vku dít, ale bohužel se jí nedaí othotnt, 2 Martin 40 let, Jardv ženatý kamarád z hospody, jeho manželka je thotná, statistik, vášnivý sázka, má hubenou postavu, 2 Hynek 40 let, Jardv rozvedený kamarád z hospody, pítel Zdeky, vyhazova na diskotéce, amatérský boxer, má silnjší postavu, 2 Zdeka 35 let, rozvedená Simonina kamarádka, matka malého školáka Davida, pítelkyn Hynka, 2 Ivan tverák 50 let, Simonin gynekolog, fanoušek pražského fotbalového týmu Slávie, 2 David 45 let, výepní, majitel hospody a fotbalový fanoušek Sparty Praha a Rooneyho, má silnjší postavu, 2 Miroslav 60 let, Jardv ovdovlý otec, dchodce Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 17

18 K10), Jindra Kriegel M ŽU K TOB? Obsazení: 4 muži, 4 ženy Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Plánovaná celosvtová premiéra léto 2013 Dj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává bu v psychiatrické ordinaci doktora Flojda nebo v místním bistru ped ordinací, které slouží jako její ekárna. Do ordinace postupn pichází se svými problémy šest pacient: Vysoký politik JUDr. Troufalý, trpící stihomamem, dále Ržena Nápomocná, dealerka kreditních karet a úvr, tžce se vyrovnávající s nevrou svého muže. Tetí pacientkou je promiskuitní nymfomanka poštovní doruovatelka Sandra, tvrtým bývalý vrcholový hokejista René, který má problémy s volným asem a dále nedávný vítz reality show Tomy, který trpí depresemi, že o nj již média ztratila zájem a nikdo jej už nezná. Posledním pacientem doktora Flojda je modelka, televizní rosnika Lenka, která je i a zárove Pítelkyní Reného. Všichni tito pacienti se v ordinaci postupn stídají, ale pedtím se v ekárn s pravidelnou jistotou setkávají s Ladislavou, která má na starosti bistro i pilehlé WC. Tato velmi komunikativní dáma ví za malou chvíli o jejich problémech skoro více než doktor Flojd za celou jejich terapii. Pomže tedy pacientm spíše odborník na lidskou duši nebo upovídaná žena se školou života? Tato situaní komedie pibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také civilizaní problémy, které naši pedci vbec neznali a které jsou dnes pro nkteré z nás leckdy nepekonatelnou pekážkou. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Mgr. Petr Flojd Ladislava Kubíková JUDr. Radim Troufalý Ržena Nápomocná Sandra Majlová 50 let, psychoanalytik, v obchodním centru má svoji poradnu, rozvedený, bezdtný, analytický, inteligentní, poeta, utekl ped ženami do menšího msteka, 45 let, vedoucí bufetu ped Petrovou poradnou, v jejíž ekárn podává nápoje a zárove má na starosti WC, každý Petrv pacient musí projít pes její teritorium, vaí kávu i Petrovi, nemá školy, jen školu života a z rozhovor s Petrovými pacienty toho ví o nich více než on, extrovertní povahy, stále hovoí, 40 let, doktor práv, nyní vysoký politik, trpí stihomamem, že jej politická konkurence sleduje, ženatý s Rženou, má milenku Sandru (ta mu íká Myšulín), schizofrenik Leviák a Praviák má dva mandanty ve Snmovn, 40 let, Radimova manželka, dealerka kreditních karet a skvlých úvr, chce ešit svj pomalu rozpadající se manželský vztah, nervózní, problémy s nervy, 23 let, pošaka z pošácké rodiny, Radimova milenka, velmi dobe informovaná o lidech ve msteku, nedokáže navázat standardní vztah, je promiskuitní nymfomanka, Strana: 18

19 Tomy Borec Volný René Rychlý Lenka Krásná 35 let, nedávný vítz reality show, byl velmi mediáln známý, nyní po pár msících až o nj média nemají zájem, má deprese, má za sebou neúspšný pokus o sebevraždu, pozdji kamarád Reného, 40 let, bývalý sportovec, vždy ml as organizovaný na minuty, nyní neví, jak má s volným asem naložit, nikdo jej už nepotebuje nemá patiné vzdlání pro trenérskou práci, média už nezajímá, rád pije a eší tak své úzkosti a deprese, má milenku Lenku, 25 let, modelka, rosnika v soukromé TV, moderuje na rzných akcích, trošku jednodušší, o vztazích mluví za pomoci termín o poasí Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Plánované obsazení: David Suchaípa, Míša Kuklová, Simona Babáková, Jindra Kriegel, Pavel Jablonský, Veronika Nová, Barbora Mottlová, Ivana Jirešová Strana: 19

20 DRAMA Strana: 20

21 D1) SETKÁNÍ PO LETECH Obsazení: 2 muži, 1 žena Patrik, který má pár rok do tyicítky, je introvert. Po smrti svých rodi žije sám v malém rozpadajícím se rodinném domku. Nosí brýle, rozcuchaný úes a nemoderní obleení. Nemá žádné kamarády ani pítelkyni a pracuje z domova jako programátor. Jednoho dne se po dlouhé dob náhodou setká ve mst se svým spolužákem Martinem, který hned navrhne, že to spolu musí oslavit. Patrik se snaží ze schzky vymluvit, protože zaprvé zrovna nemá as a za druhé se stejn poslední dobou s nikým nestýká. Martin ale o tom nechce ani slyšel, proto se spolu domluví, že ke konci týdne pijede Martin k Patrikovi dom. Martin, který je nyní bohatý majitel prosperující firmy, skuten v pátek v podveer pijede a oba vzpomínají na svá studentská léta. V noci se však stane nco, co navždy ovlivní jejich životy. Strhující píbh o jednom setkání bývalých spolužák obsahuje neekané situace, plno naptí, djové zvraty a pekvapivé rozuzlení. 1 Patrik let, extrovert, štíhlé a menší postavy, vydávající se ze zaátku za introverta, žije sám v rodinném domku po rodiích, pracuje z domova jako programátor, 1 Martin let, Patrikv bývalý spolužák z gymnázia, bohatý majitel realitní firmy, silnjší a vyšší postavy, ženatý, má malou dcerku, 2 Simona 40 let, plnoštíhlé postavy, Patrikova kamarádka, bývalá Martinova partnerka, pedstírá, že je svobodná matka a že má malého syna Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 21

22 D2) OSUDOVÁ VTEINA Obsazení: 3 muži, 2 ženy Mladý pár Eva a Tomáš - se konen po pl roce setkávají. Je zaátek prázdnin a Tomáš práv pilétá do Prahy ze své americké univerzity. Oba se tší, že si léto spolu konen, po plroním odlouení, náležit vychutnají. Proto hned ten samý den po Tomášov píletu vyjíždjí Evininým autem na její chalupu. Sice je nevlídné poasí, ale to zamilované dvojici vbec nevadí, protože stejn plánují, že se na opuštné chalup budou vnovat jen sami sob. V prbhu jejich cesty se jim však stane drobná nehoda. Jak ovlivní tato idiova chvilková nepozornost jejich vztah a další život? A nejen jim? Tato psychologická hra, která v mezní situaci odhaluje skutené lidské charaktery, obsahuje plno naptí a neekaných djový zvrat. 1 Tomáš 25 let, studuje Univerzitu v USA, Evin pítel, má sportovní postavu a brýle a psobí jako studentík, 1 Eva 22 let, studentka, Tomášova pítelkyn, 1 Muž 50 let, ovdovlý inženýr, který testuje na silnicích idie, 2 Renata 23 let, Evinina kamarádka, 3 Pavel 30 let, Renatin pítel Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 22

23 D3) THOTNÁ S GIGOLEM? Obsazení: 3 muži, 4 ženy Dramatizace stejnojmenné autorovy knihy. Tato divadelní hra pináší netradiní pohled na jedno nechtné thotenství. Hlavní hrdinka Veronika pozná na narozeninovém veírku své kamarádky v pozvaném striptérovi a gigolovi Brunovi bývalého spolužáka Kamila. Po následném setkání se jejich veee protáhne až do ranních hodin, kdy Veronika opouští jeho ložnici. Za necelé dva msíce pak zjistí, že je thotná, ale s kým? S manželem nebo s bývalým spolužákem? Jak se Veronika zachová? A co manžel? Autor dj pibližuje netradin ze všech tí pohled Veroniky, Kamila a také Veroniina manžela Petra. Tato psychologická hra ukazuje jak nejednoznanost otce zatím nenarozeného dítte výrazným zpsobem zasahuje do život všech tí postav. 1 Veronika Dlouhá 27 let, vdaná s Petrem, pracuje jako asistentka editele v bance, 1 Kamil Bruno Ryšavý 27 let, bývalý Veroniin spolužák, je na volné noze a dlá modeling a striptýz, díve dlal ženám spoleníka, je vysoký se sportovní vypracovanou postavou, 1 Petr Dlouhý 35 let, Veroniin manžel, díve rozvedený, majitel menší reklamní agentury, 2 Monika 25 let, Veroniina kamarádka, 2 Honza 30 let, Kamilv kamarád, íšník, 3 Jana 22 let, štíhlá modelka, z Kamilem se seznámila na focení, 3 Ladislava 55 let, Kamilova matka, udržovaná dáma Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 23

24 DRAMATIZACE CIZÍ LÁTKY Strana: 24

25 DCL1) Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Obsazení: 2 muži, 3 ženy Dramatizace stejnojmenné knihy; dramatizaci provedl v roce Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdležitjší roli láska a sex, jsou ti osoby Albert, Kristýna a Olga. Albert, jemuž bude tyicet, byl vždy tídní premiant, pesto má jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti jedna letech, a která v té dob byla o dvacet kilo lehí, má dv dti. Do jejich vztahu, který pomalu pestává fungovat vstupuje Olga, jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém Albert pracuje. Hlavní postavy se vzájemn opouštjí, pak se k sob zase navracejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený život? Tato psychologická hra pibližuje s humorem i ironií v dnešní dob tak rozšíenou krizi stedního vku. Tato hra je nyní na repertoáru divadelního souboru Artur (www.divadloartur.cz). 1 Albert 40 let, vystudoval jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie, 19 let ženatý s Kristýnou, mají dv dti, 1 Kristýna 40 let, brunetka, Albertova manželka, pracuje v reklamní agentue jako kreativec, od svatby pibrala 20 kg, 1 Olga 38 let, blondýna, rozvedená manažerka Centra, tedy nadízená Alberta, 2 Ivoš let, ženatý, majitel reklamní agentury, ve které pracuje Kristýna, 2 Iveta 20 let, Albertova nová pítelkyn, pracuje v supermarketu u pokladny etzce Albert Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 25

26 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Divadelní spolenost Artur Obsazení: Míša Kuklová, Vanda Karolyi-Konená, Veronika Nová, Martin Zounar, Tomáš Krejí, Jindra Kriegel, Miroslav Šimnek, Ivana Jirešová V médiích: TV: TV Prima Family - VIP zprávy po první minut: TV NOVA Noní zprávy od asu 14:50: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 26

27 Tisková média: Hru Ti v háji uvedou na steše. Film podle ní nepíšu, íká Viewegh Divadlo Artur ve stedu veer pedvede svou letní scénu na steše pražské Galerie Harfa (metro eskomoravská) uvedením hry Ti v háji. Vznikla podle pedlohy Michala Viewegha, Haliny Pawlowské a Ivy Hercíkové, kterou pro divadlo upravil. Michal Viewegh FOTO: Právo steda 1. srpna 2012, 13:54 Michal Viewegh ekl Novinkám, že filmový scéná Ti v háji urit nechystá, ale tento msíc má jít do kin jiný film podle jeho scénáe, Svatá tveice v režii Jana Hebejka, v níž si zahráli Jií Langmajer, Marika Procházková, Ludk Munzar nebo Hynek ermák. Na psaní Tí v háji si rád zavzpomínal. Kniha vznikla tak, že mu zavolala Halina Pawlowská s nabídkou, aby napsali román na pokraování ve tech. Kapitoly si posílali mailem a dlali si prý i rzné naschvály, aby stížili kolegm navázání na pedchozí ást. Strana: 27

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více