Pehled divadelních her Miroslav Oupic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pehled divadelních her Miroslav Oupic"

Transkript

1 Pehled divadelních her Aktualizace k Strana: 1

2 Profil autora: ( , Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurz Tvrího psaní na soukromé vysoké škole Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Od roku 2006 se profesionáln zabývá literární inností, nejdíve tvorbou nauných knih pro dti a beletrií, následn pak filmovými scénái, copywritingem a kreativním psaním. Dne se stal lenem profesní organizace Obec spisovatel. Divadelní hry zaal psát na jae V jeho komediálních a satirických hrách, které zachycují pedevším lidské vztahy v souasném svt, nechybí humor, ironie, zajímavé zápletky a pedevším pekvapivé djové zvraty. Bibliografie: 2012 Naše skvlá firma plán Thotná s gigolem?, Nakladatelství Augustus 2007 Mj život na Alfa publishing 2006 Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanní samostatnosti, Profess Consulting, 2006 Mozek v plamenech, 100 mikropovídek pro lepší pam, vlastní náklad Divadelní hry: - textový popis viz. další strany tohoto dokumentu Autor píše divadelní hry, pedevším komedie podle svých námt, realizuje dramatizace zajímavých látek a také píše konkrétním divadlm hry na zakázku (podle jejich námt nebo pro konkrétní herecký soubor). Více informací naleznete pedevším na následujících tech informaních zdrojích: 1. autorské webové stránky profil autora v databázi DILIA videoukázky z divadelních her - Strana: 2

3 Pehled divadelních her Komedie 1) Naše skvlá firma 2) Don Juan po esku 3) Ráno moudejší flámu 4) Díky brácho, že t mám! 5) Co bychom neudlali pro hlavu naší rodiny 6) Však já ji jednou pistihnu! 7) Hledám milence, zn. spchá! 8) Za ty prachy to pece vydržím! 9) Thotný 10) Mžu k tob? Drama 1) Setkání po letech 2) Osudová vteina 3) Thotná s gigolem? Dramatizace cizí látky 1) Ti v háji knižní bestseller autorské trojice Viewegh-Pawlowská-Hercíková Strana: 3

4 Divadelní plakáty: Strana: 4

5 KOMEDIE Strana: 5

6 K1a) NAŠE SKVLÁ FIRMA (optimální verze) Obsazení: 6 muž, 8 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Ing. Rudolf Knedla poradce pro management, 55 let, malé, ale silné postavy, má pleš, nadízený Davida 1 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Magdalena Jiíková asistentka editelky administrativy, 35 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky 3 Petruška Mlochová recepní, 33 let 3 Kamila studentka VŠ, externistka 19 let Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 6

7 K1b) NAŠE SKVLÁ FIRMA (zkrácená verze) Obsazení: 5 muž, 6 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, nadízený Davida 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Petruška Mlochová recepní, 33 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky Legenda: 1 hlavní postava (5x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 7

8 K2) DON JUAN PO ESKU Obsazení: 2 muži, 1 žena Komediální píbh muže ve vku padesáti až šedesáti let, který nedokáže odolat ženskému pvabu. Neseznamuje se však s mladými ženami, jak je v dnešní dob zvykem, ale tak maximáln o deset let mladšími ženami, které již leccos zažily a dokáží pln vychutnat jeho kvality. Jednou za trnáct dní, vždy v pondlí, vyráží na lov. Postupn se setkává s prmrnou vdanou ženou, dámou-paní podnikatelovou, intelektuálkou milující svtovou kinematografii, pošakou, pítelkyní svého kamaráda a spisovatelkou. Nic nenechává náhod a na všechny schzky se peliv pipravuje - nejen na témata možných hovor, ale také za pomocí rzných pevlek a doplk, které mají na danou ženu zapsobit. Jeho šarm ženy optují a vrhají se do jeho náruí v jeho vypjené garsoniée. Tato konverzaní hra má velmi pekvapivý závr, který ohromí nejednoho diváka. 1 ON (Muž svdník) let 1 ONA let, (dobývaná: nakupující žena, madam-paní podnikatelová, milovnice film, pošaka, kamarádka- manželka kamaráda, spisovatelka, manželka) 3 Muž nakupující v supermarketu, 2xíšník Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (0x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 8

9 K3) RÁNO MOUDEJŠÍ FLÁMU Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh zaíná ráno po dobe vydaeném flámu. V té dob se totiž ve své garsonce probouzí Tomáš. Vbec netuší, co se v noci dlo, ale je rád, že se vbec dostal dom. Jeho spokojenost trvá jen do chvíle, kdy se vedle nj probudí postarší žena. Také ona nechápe, co v noci dlala a jak se dostala do Tomášova bytu. Rozlouením by mohla tato událost pro n skonit, ale to by nesmla existovat náhoda. 1 Tomáš 25 let, svobodný, bydlí sám, taxiká 1 Nikolka 20 let, Tomášova pítelkyn, svobodná, studentka VŠ, bydlí u rodi 1 Nikolina matka 50 let, vdaná, úednice ve státní správ, komandující typ 2 Nikolin otec 60 let, ženatý, gynekolog 2 Tomášv otec 55 let, vdovec, malý podnikatel 2 David 35 let, Tomášv kamarád, taxiká, ženatý, má 2 malé dti 3 Pacientka (blondýna), Sandra - Nikolina kamarádka (bruneta) 20 let, svobodná Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 9

10 K4) DÍKY BRÁCHO, ŽE T MÁM! Obsazení: 3 muži, 4 ženy Komediální píbh pibližuje prvotní seznamování nezadaných mladých lidí - Petra a Kristýny. Jednoho dne však na dležitou schzku Petr nemže pijít, proto za sebe pošle mladšího ženatého bratra, který se do rodícího vztahu nezvyklým zpsobem vloží. Konverzaní hra obsahuje adu pekvapivých zápletek, humoru a ironie. 1 Petr 35 let, extrovert, svobodný, bydlí sám, drobný podnikatel, 1 Pavel 35 let, Petrovo dvoje (mladší o 10 minut), ženatý, 1 dít, introvert, nyní nezamstnaný, dlá brigádu jako messinger, 1 Kristýna 25 let, svobodná, asistentka vedoucího oddlení v poradenské firm, 2 Lucie 28 let, kamarádka Kristýny, vdaná, 1 malé dít, 2 František Weber 55 let, rozvedený, Petrv nový soused, 3 Jana 30 let, svobodná, bývalá Petrova pítelkyn. 3 Karolína 25 let, starší dvoje Kristýny (o 5 minut) jen v 1 obraze (dvojrole) Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 10

11 K5) CO BYCHOM NEUDLALI PRO HLAVU NAŠÍ RODINY Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh pibližuje letní pímoskou dovolenou rodiny Novákových. Karel Novák je oblastním hercem, který nemá úspch a pestože dlá mnoho brigád, má problémy s píjmy. Rodinu tedy musí živit jeho manželka Mirka, dealerka pímého prodeje rzného nepotebného zboží. Rodinné problémy zaínají již krátce po ubytování, nebo vše není tak, jak si Karel myslel, že zajistil. Do druhého hotelového pokoje se ubytuje mladý a dynamický Mike, který je nadjný filmový režisér. Spolu s ním pijíždí mladika Adéla, která ví, že jí Mike dostane k filmu a je proto ochotná udlat cokoliv. Když se Mirka dozví, že ve vedlejším pokoji bydlící Mike dlá režiséra, chce svému manželovi, spolu s ostatními leny rodiny, pomoci konen nastartovat úspšnou hereckou kariéru. Hra obsahuje adu slovního a situaního humoru a ironie. 1 Karel Novák 55 let, neznámý divadelní herec na oblasti. Pestože k divadlu dlá malé kšeftíky a brigády, má stále malé píjmy. Má vtší pleš nebo holou hlavu. 1 Mirka Nováková 50 let, manželka Karla, silnjší postavy. Prakticky ona živí rodinu, dlá dealerku pímého prodeje s nepotebnými produkty. 1 Mike 25 let, mladý zaínající nadjný filmový režisér. Dynamický extrovert s viditelným tetováním. Rád kouí marihuanu. 2 Denisa 20 let, svobodná, dcera manžel Novákových. Pes rok studuje vysokou školu ve Finsku. K moi si pijela užívat života. 2 Adélka 18 let, dlouhovlasá bruneta. Pijela spolen s Mikem, se kterým se zná teprve dva dny. Chce se stát herekou a ví, že jí Mike pomže. Je pro to ochotná udlat cokoliv. 2 František Král 70 let, otec Mirky, energický dchodce. Vypadá na mén rok, vychutnává si radosti života. Má vybrané zpsoby chování. 3 Hotelový poslíek 25 let, sndší typ, zejm turecké národnosti. Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 11

12 K6) VŠAK JÁ JI JEDNOU PISTIHNU! Obsazení: 4 muži, 2 ženy Jaroslav je neúspšný malí ped šedesátkou. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky jsou v tomto smru pece dosti nároné Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje a Anetka mu poradí skvlý nápad, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Poradí mu, že musí svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. A aby to vše mli pod kontrolou, vyšlou na ni podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. 1 Jaroslav Werner 60 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 45 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 12

13 K7), Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Hra, která vychází z divadelní hry Však já ji jednou pistihnu! (viz. K6) a byla upravena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Jaroslav je neúspšný malí po padesátce. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky, Anetka vbec není výjimkou, jsou v tomto smru pece dosti nároné a vynalézavé Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje. S Anetkou probírají variantu, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Jaroslav by ml svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby mli oba milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). 1 Jaroslav Werner 50 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 50 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, 2 Pepan 50 let, drobný zlodjíek, astý návštvník kterékoliv zastavárny, Pavlovo dvoje Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (4x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 13

14 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur, Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: Miroslav Šimnek, Míša Kuklová, Jindra Kriegel, Veronika Nová, Petr Jablonský, Jaroslav Šmíd, Václav Upír Krejí, Barbora Mottlová, Dominika Kadlková, Petr Strnad V médiích: TV: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 14

15 Fotografie z premiéry hry: Strana: 15

16 K8) ZA TY PRACHY TO PECE VYDRŽÍM! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Jarda je ženatý muž stedního vku. Mohl by být docela spokojený, jen kdyby jej nesužovaly dluhy, které dlá jeho manželka neuváženým nakupováním. Navíc si jej dobírá mladý kolega z kanceláe, že je ouma, chodí v obleku a mluví jen spisovn a že i když se s ním vsadí o zajímavou finanní ástku, nenechá si udlat ani malou kérku na skrytém míst na tle. Jarda sázku pijímá a ten samý den se jde podívat do nedalekého tetovacího salónu. Tam jej tatér informuje o rzných možnostech a také mu ekne, že zrovna nyní jeho kamarádka hledá pro svj sociologický výzkum lovka a nabízí za to neuvitelné peníze. Navíc se na to prý Jarda urit hodí. Když ji Jarda v kancelái navštíví, dozvídá se, že by si za pl miliónu ml nechat udlat tetování na elo, které musí mít viditelné celý msíc! Pestože Jarda nabízenou sumu potebuje jako nikdy ped tím, tuto nabídku odmítá. Vždy pracuje na významném úad! Druhý den, když jej doma vlastní thotná manželka ped svým šéfem, což je i její tajný milenec, který je u nich na návštv, ponižuje, že je ouma a že se nedokáže o svou rodinu finann postarat, se Jarda rozhodne pro tetování, a tedy pro získání slíbené ástky. Celý msíc to urit vydrží a všem ukáže, jaké peníze umí za msíc vydlat! Z nich pak splatí všechny manželiny dluhy a zbudou jim ješt peníze do rezervy až se jim to malé narodí. Nic ale není tak jednoduché, jak se Jardovi na první pohled zdálo Tato erná situaní komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze schopni udlat bez toho, že domyslí konce takovýchto výhodných nabídek. 1 Jarda 40 let, úedník, je ženatý, zatím bezdtný, díve restituoval, ale díky své manželce má mnoho dluh, 2 Lucie let, Jardova manželka, obyejná žena, žádná krasavice, chce žít a mít peníze, proto si také Jardu brala, je erstv thotná, ráda nakupuje, má kamarádky, které mají manžele podnikatele a je naštvaná, že se s nimi nemže srovnávat, 2 Tomáš 50 let, Lucin šéf, šaramantní muž, otec nenarozeného Lucina dítte 2 Kevin 23 let, Jardv kolega v práci, synek z bohaté rodiny, má peníze a úspch u žen, jako úedník je jen na dobu uritou má to jako trest - veejn prospšnou práci, 2 René 25 let, potetovaný tatér, svalovec 2 Simona 35 let, ambiciózní manažerka v reklamní agentue, 2 Ivan 40 let, vydává se za Jardova kamaráda ze školy, ale je najatý Simonou, aby sledoval, jestli má Jarda odkryté tetování Legenda: 1 hlavní postava (1x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 16

17 K9) THOTNÝ Obsazení: 6 muž, 2 ženy Jarda je muž stedního vku, který je už ti roky ženatý se starší Simonou. Ta již cítí, že jí bijí biologické hodiny, a proto se snaží každou vhodnou chvílí s Jardou o poetí. Jarda ji utšuje, že se to urit už brzy podaí ale frustruje jej plánovanost a pravidelnost tchto manželských povinností. Proto radji vtšinu asu tráví s kamarády v hospod. Kamarád Martin si tam jednou postžuje, jak se jeho thotná manželka bhem thotenství zmnila, hlavn psychicky poád má svoje nálady, které se každou minutou mní. Jarda na to reaguje, že to jsou ženské, kdyby byli thotní muži, chovali by se úpln jinak. Druhý den se Jarda probouzí s ranní nevolností. On i Simona to pipisuje verejšímu nezízenému pití. Nkolik dalších dní je ale Jardovi stále špatn od žaludku, má kolísavé nálady a teprve v nemocnici zjišují velmi pekvapivou diagnózu je thotný! Od tohoto okamžiku nastává v život manžel razantní zmna. Jarda poznává skutený život v thotenství a Simona se tší, pes poátení naštvanost na Jardu, že ji jako ženu znemožnil, na skutenost, že už konen nebudou bezdtný pár. Dokáží ale Martinovo thotenství ped okolím utajit a naopak Simonino pedstírat? Poznají Jardovi kamarádi jeho promnu a jak bude reagovat Simonin gynekolog Ivan, kterého Simona pro Jardu zajistí? Tato situaní komedie popisuje s nadhledem, humorem a ironií rozdílné myšlení a chování muž a žen. 1 Jarda 35 let, ženatý se Simonou, stava, rád zajde s kamarády do hospody, má hubenou postavu, 1 Simona 40 let, Jardova žena, která pracuje v kancelái, chce mít už ve svém vku dít, ale bohužel se jí nedaí othotnt, 2 Martin 40 let, Jardv ženatý kamarád z hospody, jeho manželka je thotná, statistik, vášnivý sázka, má hubenou postavu, 2 Hynek 40 let, Jardv rozvedený kamarád z hospody, pítel Zdeky, vyhazova na diskotéce, amatérský boxer, má silnjší postavu, 2 Zdeka 35 let, rozvedená Simonina kamarádka, matka malého školáka Davida, pítelkyn Hynka, 2 Ivan tverák 50 let, Simonin gynekolog, fanoušek pražského fotbalového týmu Slávie, 2 David 45 let, výepní, majitel hospody a fotbalový fanoušek Sparty Praha a Rooneyho, má silnjší postavu, 2 Miroslav 60 let, Jardv ovdovlý otec, dchodce Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 17

18 K10), Jindra Kriegel M ŽU K TOB? Obsazení: 4 muži, 4 ženy Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Plánovaná celosvtová premiéra léto 2013 Dj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává bu v psychiatrické ordinaci doktora Flojda nebo v místním bistru ped ordinací, které slouží jako její ekárna. Do ordinace postupn pichází se svými problémy šest pacient: Vysoký politik JUDr. Troufalý, trpící stihomamem, dále Ržena Nápomocná, dealerka kreditních karet a úvr, tžce se vyrovnávající s nevrou svého muže. Tetí pacientkou je promiskuitní nymfomanka poštovní doruovatelka Sandra, tvrtým bývalý vrcholový hokejista René, který má problémy s volným asem a dále nedávný vítz reality show Tomy, který trpí depresemi, že o nj již média ztratila zájem a nikdo jej už nezná. Posledním pacientem doktora Flojda je modelka, televizní rosnika Lenka, která je i a zárove Pítelkyní Reného. Všichni tito pacienti se v ordinaci postupn stídají, ale pedtím se v ekárn s pravidelnou jistotou setkávají s Ladislavou, která má na starosti bistro i pilehlé WC. Tato velmi komunikativní dáma ví za malou chvíli o jejich problémech skoro více než doktor Flojd za celou jejich terapii. Pomže tedy pacientm spíše odborník na lidskou duši nebo upovídaná žena se školou života? Tato situaní komedie pibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také civilizaní problémy, které naši pedci vbec neznali a které jsou dnes pro nkteré z nás leckdy nepekonatelnou pekážkou. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Mgr. Petr Flojd Ladislava Kubíková JUDr. Radim Troufalý Ržena Nápomocná Sandra Majlová 50 let, psychoanalytik, v obchodním centru má svoji poradnu, rozvedený, bezdtný, analytický, inteligentní, poeta, utekl ped ženami do menšího msteka, 45 let, vedoucí bufetu ped Petrovou poradnou, v jejíž ekárn podává nápoje a zárove má na starosti WC, každý Petrv pacient musí projít pes její teritorium, vaí kávu i Petrovi, nemá školy, jen školu života a z rozhovor s Petrovými pacienty toho ví o nich více než on, extrovertní povahy, stále hovoí, 40 let, doktor práv, nyní vysoký politik, trpí stihomamem, že jej politická konkurence sleduje, ženatý s Rženou, má milenku Sandru (ta mu íká Myšulín), schizofrenik Leviák a Praviák má dva mandanty ve Snmovn, 40 let, Radimova manželka, dealerka kreditních karet a skvlých úvr, chce ešit svj pomalu rozpadající se manželský vztah, nervózní, problémy s nervy, 23 let, pošaka z pošácké rodiny, Radimova milenka, velmi dobe informovaná o lidech ve msteku, nedokáže navázat standardní vztah, je promiskuitní nymfomanka, Strana: 18

19 Tomy Borec Volný René Rychlý Lenka Krásná 35 let, nedávný vítz reality show, byl velmi mediáln známý, nyní po pár msících až o nj média nemají zájem, má deprese, má za sebou neúspšný pokus o sebevraždu, pozdji kamarád Reného, 40 let, bývalý sportovec, vždy ml as organizovaný na minuty, nyní neví, jak má s volným asem naložit, nikdo jej už nepotebuje nemá patiné vzdlání pro trenérskou práci, média už nezajímá, rád pije a eší tak své úzkosti a deprese, má milenku Lenku, 25 let, modelka, rosnika v soukromé TV, moderuje na rzných akcích, trošku jednodušší, o vztazích mluví za pomoci termín o poasí Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Plánované obsazení: David Suchaípa, Míša Kuklová, Simona Babáková, Jindra Kriegel, Pavel Jablonský, Veronika Nová, Barbora Mottlová, Ivana Jirešová Strana: 19

20 DRAMA Strana: 20

21 D1) SETKÁNÍ PO LETECH Obsazení: 2 muži, 1 žena Patrik, který má pár rok do tyicítky, je introvert. Po smrti svých rodi žije sám v malém rozpadajícím se rodinném domku. Nosí brýle, rozcuchaný úes a nemoderní obleení. Nemá žádné kamarády ani pítelkyni a pracuje z domova jako programátor. Jednoho dne se po dlouhé dob náhodou setká ve mst se svým spolužákem Martinem, který hned navrhne, že to spolu musí oslavit. Patrik se snaží ze schzky vymluvit, protože zaprvé zrovna nemá as a za druhé se stejn poslední dobou s nikým nestýká. Martin ale o tom nechce ani slyšel, proto se spolu domluví, že ke konci týdne pijede Martin k Patrikovi dom. Martin, který je nyní bohatý majitel prosperující firmy, skuten v pátek v podveer pijede a oba vzpomínají na svá studentská léta. V noci se však stane nco, co navždy ovlivní jejich životy. Strhující píbh o jednom setkání bývalých spolužák obsahuje neekané situace, plno naptí, djové zvraty a pekvapivé rozuzlení. 1 Patrik let, extrovert, štíhlé a menší postavy, vydávající se ze zaátku za introverta, žije sám v rodinném domku po rodiích, pracuje z domova jako programátor, 1 Martin let, Patrikv bývalý spolužák z gymnázia, bohatý majitel realitní firmy, silnjší a vyšší postavy, ženatý, má malou dcerku, 2 Simona 40 let, plnoštíhlé postavy, Patrikova kamarádka, bývalá Martinova partnerka, pedstírá, že je svobodná matka a že má malého syna Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 21

22 D2) OSUDOVÁ VTEINA Obsazení: 3 muži, 2 ženy Mladý pár Eva a Tomáš - se konen po pl roce setkávají. Je zaátek prázdnin a Tomáš práv pilétá do Prahy ze své americké univerzity. Oba se tší, že si léto spolu konen, po plroním odlouení, náležit vychutnají. Proto hned ten samý den po Tomášov píletu vyjíždjí Evininým autem na její chalupu. Sice je nevlídné poasí, ale to zamilované dvojici vbec nevadí, protože stejn plánují, že se na opuštné chalup budou vnovat jen sami sob. V prbhu jejich cesty se jim však stane drobná nehoda. Jak ovlivní tato idiova chvilková nepozornost jejich vztah a další život? A nejen jim? Tato psychologická hra, která v mezní situaci odhaluje skutené lidské charaktery, obsahuje plno naptí a neekaných djový zvrat. 1 Tomáš 25 let, studuje Univerzitu v USA, Evin pítel, má sportovní postavu a brýle a psobí jako studentík, 1 Eva 22 let, studentka, Tomášova pítelkyn, 1 Muž 50 let, ovdovlý inženýr, který testuje na silnicích idie, 2 Renata 23 let, Evinina kamarádka, 3 Pavel 30 let, Renatin pítel Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 22

23 D3) THOTNÁ S GIGOLEM? Obsazení: 3 muži, 4 ženy Dramatizace stejnojmenné autorovy knihy. Tato divadelní hra pináší netradiní pohled na jedno nechtné thotenství. Hlavní hrdinka Veronika pozná na narozeninovém veírku své kamarádky v pozvaném striptérovi a gigolovi Brunovi bývalého spolužáka Kamila. Po následném setkání se jejich veee protáhne až do ranních hodin, kdy Veronika opouští jeho ložnici. Za necelé dva msíce pak zjistí, že je thotná, ale s kým? S manželem nebo s bývalým spolužákem? Jak se Veronika zachová? A co manžel? Autor dj pibližuje netradin ze všech tí pohled Veroniky, Kamila a také Veroniina manžela Petra. Tato psychologická hra ukazuje jak nejednoznanost otce zatím nenarozeného dítte výrazným zpsobem zasahuje do život všech tí postav. 1 Veronika Dlouhá 27 let, vdaná s Petrem, pracuje jako asistentka editele v bance, 1 Kamil Bruno Ryšavý 27 let, bývalý Veroniin spolužák, je na volné noze a dlá modeling a striptýz, díve dlal ženám spoleníka, je vysoký se sportovní vypracovanou postavou, 1 Petr Dlouhý 35 let, Veroniin manžel, díve rozvedený, majitel menší reklamní agentury, 2 Monika 25 let, Veroniina kamarádka, 2 Honza 30 let, Kamilv kamarád, íšník, 3 Jana 22 let, štíhlá modelka, z Kamilem se seznámila na focení, 3 Ladislava 55 let, Kamilova matka, udržovaná dáma Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 23

24 DRAMATIZACE CIZÍ LÁTKY Strana: 24

25 DCL1) Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Obsazení: 2 muži, 3 ženy Dramatizace stejnojmenné knihy; dramatizaci provedl v roce Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdležitjší roli láska a sex, jsou ti osoby Albert, Kristýna a Olga. Albert, jemuž bude tyicet, byl vždy tídní premiant, pesto má jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti jedna letech, a která v té dob byla o dvacet kilo lehí, má dv dti. Do jejich vztahu, který pomalu pestává fungovat vstupuje Olga, jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém Albert pracuje. Hlavní postavy se vzájemn opouštjí, pak se k sob zase navracejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený život? Tato psychologická hra pibližuje s humorem i ironií v dnešní dob tak rozšíenou krizi stedního vku. Tato hra je nyní na repertoáru divadelního souboru Artur (www.divadloartur.cz). 1 Albert 40 let, vystudoval jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie, 19 let ženatý s Kristýnou, mají dv dti, 1 Kristýna 40 let, brunetka, Albertova manželka, pracuje v reklamní agentue jako kreativec, od svatby pibrala 20 kg, 1 Olga 38 let, blondýna, rozvedená manažerka Centra, tedy nadízená Alberta, 2 Ivoš let, ženatý, majitel reklamní agentury, ve které pracuje Kristýna, 2 Iveta 20 let, Albertova nová pítelkyn, pracuje v supermarketu u pokladny etzce Albert Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 25

26 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Divadelní spolenost Artur Obsazení: Míša Kuklová, Vanda Karolyi-Konená, Veronika Nová, Martin Zounar, Tomáš Krejí, Jindra Kriegel, Miroslav Šimnek, Ivana Jirešová V médiích: TV: TV Prima Family - VIP zprávy po první minut: TV NOVA Noní zprávy od asu 14:50: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 26

27 Tisková média: Hru Ti v háji uvedou na steše. Film podle ní nepíšu, íká Viewegh Divadlo Artur ve stedu veer pedvede svou letní scénu na steše pražské Galerie Harfa (metro eskomoravská) uvedením hry Ti v háji. Vznikla podle pedlohy Michala Viewegha, Haliny Pawlowské a Ivy Hercíkové, kterou pro divadlo upravil. Michal Viewegh FOTO: Právo steda 1. srpna 2012, 13:54 Michal Viewegh ekl Novinkám, že filmový scéná Ti v háji urit nechystá, ale tento msíc má jít do kin jiný film podle jeho scénáe, Svatá tveice v režii Jana Hebejka, v níž si zahráli Jií Langmajer, Marika Procházková, Ludk Munzar nebo Hynek ermák. Na psaní Tí v háji si rád zavzpomínal. Kniha vznikla tak, že mu zavolala Halina Pawlowská s nabídkou, aby napsali román na pokraování ve tech. Kapitoly si posílali mailem a dlali si prý i rzné naschvály, aby stížili kolegm navázání na pedchozí ást. Strana: 27

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO

Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Franciszek Kopec, NSZZ Solidarnosc, Jelenia Gora Situace v Polsku útok na práva zamstnanc a odbor akce NSZZ Solidarno a dalších odbor. DJINY NSZZ SOLIDARNO Vývoj v srpnu 1980 vyústil v Polsku k souasnému

Více

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Co je norma? Hranice mezi normalitou a abnormalitou, patologií je velmi kehká a pohyblivá - mní se v ase, v závislosti na sociokulturním kontextu. Za normu bývá ve spolenosti

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více