Pehled divadelních her Miroslav Oupic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pehled divadelních her Miroslav Oupic"

Transkript

1 Pehled divadelních her Aktualizace k Strana: 1

2 Profil autora: ( , Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurz Tvrího psaní na soukromé vysoké škole Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Od roku 2006 se profesionáln zabývá literární inností, nejdíve tvorbou nauných knih pro dti a beletrií, následn pak filmovými scénái, copywritingem a kreativním psaním. Dne se stal lenem profesní organizace Obec spisovatel. Divadelní hry zaal psát na jae V jeho komediálních a satirických hrách, které zachycují pedevším lidské vztahy v souasném svt, nechybí humor, ironie, zajímavé zápletky a pedevším pekvapivé djové zvraty. Bibliografie: 2012 Naše skvlá firma plán Thotná s gigolem?, Nakladatelství Augustus 2007 Mj život na Alfa publishing 2006 Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanní samostatnosti, Profess Consulting, 2006 Mozek v plamenech, 100 mikropovídek pro lepší pam, vlastní náklad Divadelní hry: - textový popis viz. další strany tohoto dokumentu Autor píše divadelní hry, pedevším komedie podle svých námt, realizuje dramatizace zajímavých látek a také píše konkrétním divadlm hry na zakázku (podle jejich námt nebo pro konkrétní herecký soubor). Více informací naleznete pedevším na následujících tech informaních zdrojích: 1. autorské webové stránky profil autora v databázi DILIA videoukázky z divadelních her - Strana: 2

3 Pehled divadelních her Komedie 1) Naše skvlá firma 2) Don Juan po esku 3) Ráno moudejší flámu 4) Díky brácho, že t mám! 5) Co bychom neudlali pro hlavu naší rodiny 6) Však já ji jednou pistihnu! 7) Hledám milence, zn. spchá! 8) Za ty prachy to pece vydržím! 9) Thotný 10) Mžu k tob? Drama 1) Setkání po letech 2) Osudová vteina 3) Thotná s gigolem? Dramatizace cizí látky 1) Ti v háji knižní bestseller autorské trojice Viewegh-Pawlowská-Hercíková Strana: 3

4 Divadelní plakáty: Strana: 4

5 KOMEDIE Strana: 5

6 K1a) NAŠE SKVLÁ FIRMA (optimální verze) Obsazení: 6 muž, 8 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Ing. Rudolf Knedla poradce pro management, 55 let, malé, ale silné postavy, má pleš, nadízený Davida 1 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Magdalena Jiíková asistentka editelky administrativy, 35 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky 3 Petruška Mlochová recepní, 33 let 3 Kamila studentka VŠ, externistka 19 let Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 6

7 K1b) NAŠE SKVLÁ FIRMA (zkrácená verze) Obsazení: 5 muž, 6 žen Satirická komedie o jedné eské poradenské firm. erstvý absolvent vysoké školy ekonomické David nastupuje do svého prvního zamstnání na pozici Trainee a postupn zaíná poznávat své kolegy manažery, poradce a administrativní pracovníky. Zaíná také pronikat do zákulisí firmy a poznává skutenou pracovní atmosféru a morálku, která ve firm panuje. Ta se ale velmi liší od skvlé image firmy, kterou peliv vytváí zdatný PR manažer. Každý manažer má njaké závažné problémy napíklad editelka HR je šikanována dtmi a manželem nebo finanní editel je gambler. Ve firm naleznete píliš administrativy, šikanu, šmírování, podlézání, ale naštstí také skupinky lidí, kteí táhnou za jeden provaz. Hra ukazuje s ironickým nadhledem nadazenost manažer, kteí své práci a ani svým podízeným vbec nerozumí a sobecky si hrají svojí vlastní hru. 1 Ing. David Jahoda erstvý absolvent VŠE, 24 let, nový zamstnanec na pozici Trainee 1 Radim Liška, MBA vrchní poradce, 34 let, nadízený Davida 1 Kateina Hromadová asistentka editelky HR, 24 let 1 Matyáš Myšák IT manažer, 19 let, typický aják 1 Jessika Macešková hosteska z marketingu, 20 let, typ modelky 2 Ing. Jiina Slabihoudková editelka HR, 55 let 2 Jaromír Šetivý finanní editel, 40 let 2 René Hrozný PR manažer, 30 let 2 Rženka Známková recepní, 55 let 2 Petruška Mlochová recepní, 33 let 2 Adéla Hurdy hosteska z marketingu, 18 let, typ modelky Legenda: 1 hlavní postava (5x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 7

8 K2) DON JUAN PO ESKU Obsazení: 2 muži, 1 žena Komediální píbh muže ve vku padesáti až šedesáti let, který nedokáže odolat ženskému pvabu. Neseznamuje se však s mladými ženami, jak je v dnešní dob zvykem, ale tak maximáln o deset let mladšími ženami, které již leccos zažily a dokáží pln vychutnat jeho kvality. Jednou za trnáct dní, vždy v pondlí, vyráží na lov. Postupn se setkává s prmrnou vdanou ženou, dámou-paní podnikatelovou, intelektuálkou milující svtovou kinematografii, pošakou, pítelkyní svého kamaráda a spisovatelkou. Nic nenechává náhod a na všechny schzky se peliv pipravuje - nejen na témata možných hovor, ale také za pomocí rzných pevlek a doplk, které mají na danou ženu zapsobit. Jeho šarm ženy optují a vrhají se do jeho náruí v jeho vypjené garsoniée. Tato konverzaní hra má velmi pekvapivý závr, který ohromí nejednoho diváka. 1 ON (Muž svdník) let 1 ONA let, (dobývaná: nakupující žena, madam-paní podnikatelová, milovnice film, pošaka, kamarádka- manželka kamaráda, spisovatelka, manželka) 3 Muž nakupující v supermarketu, 2xíšník Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (0x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 8

9 K3) RÁNO MOUDEJŠÍ FLÁMU Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh zaíná ráno po dobe vydaeném flámu. V té dob se totiž ve své garsonce probouzí Tomáš. Vbec netuší, co se v noci dlo, ale je rád, že se vbec dostal dom. Jeho spokojenost trvá jen do chvíle, kdy se vedle nj probudí postarší žena. Také ona nechápe, co v noci dlala a jak se dostala do Tomášova bytu. Rozlouením by mohla tato událost pro n skonit, ale to by nesmla existovat náhoda. 1 Tomáš 25 let, svobodný, bydlí sám, taxiká 1 Nikolka 20 let, Tomášova pítelkyn, svobodná, studentka VŠ, bydlí u rodi 1 Nikolina matka 50 let, vdaná, úednice ve státní správ, komandující typ 2 Nikolin otec 60 let, ženatý, gynekolog 2 Tomášv otec 55 let, vdovec, malý podnikatel 2 David 35 let, Tomášv kamarád, taxiká, ženatý, má 2 malé dti 3 Pacientka (blondýna), Sandra - Nikolina kamarádka (bruneta) 20 let, svobodná Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 9

10 K4) DÍKY BRÁCHO, ŽE T MÁM! Obsazení: 3 muži, 4 ženy Komediální píbh pibližuje prvotní seznamování nezadaných mladých lidí - Petra a Kristýny. Jednoho dne však na dležitou schzku Petr nemže pijít, proto za sebe pošle mladšího ženatého bratra, který se do rodícího vztahu nezvyklým zpsobem vloží. Konverzaní hra obsahuje adu pekvapivých zápletek, humoru a ironie. 1 Petr 35 let, extrovert, svobodný, bydlí sám, drobný podnikatel, 1 Pavel 35 let, Petrovo dvoje (mladší o 10 minut), ženatý, 1 dít, introvert, nyní nezamstnaný, dlá brigádu jako messinger, 1 Kristýna 25 let, svobodná, asistentka vedoucího oddlení v poradenské firm, 2 Lucie 28 let, kamarádka Kristýny, vdaná, 1 malé dít, 2 František Weber 55 let, rozvedený, Petrv nový soused, 3 Jana 30 let, svobodná, bývalá Petrova pítelkyn. 3 Karolína 25 let, starší dvoje Kristýny (o 5 minut) jen v 1 obraze (dvojrole) Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 10

11 K5) CO BYCHOM NEUDLALI PRO HLAVU NAŠÍ RODINY Obsazení: 4 muži, 3 ženy Komediální píbh pibližuje letní pímoskou dovolenou rodiny Novákových. Karel Novák je oblastním hercem, který nemá úspch a pestože dlá mnoho brigád, má problémy s píjmy. Rodinu tedy musí živit jeho manželka Mirka, dealerka pímého prodeje rzného nepotebného zboží. Rodinné problémy zaínají již krátce po ubytování, nebo vše není tak, jak si Karel myslel, že zajistil. Do druhého hotelového pokoje se ubytuje mladý a dynamický Mike, který je nadjný filmový režisér. Spolu s ním pijíždí mladika Adéla, která ví, že jí Mike dostane k filmu a je proto ochotná udlat cokoliv. Když se Mirka dozví, že ve vedlejším pokoji bydlící Mike dlá režiséra, chce svému manželovi, spolu s ostatními leny rodiny, pomoci konen nastartovat úspšnou hereckou kariéru. Hra obsahuje adu slovního a situaního humoru a ironie. 1 Karel Novák 55 let, neznámý divadelní herec na oblasti. Pestože k divadlu dlá malé kšeftíky a brigády, má stále malé píjmy. Má vtší pleš nebo holou hlavu. 1 Mirka Nováková 50 let, manželka Karla, silnjší postavy. Prakticky ona živí rodinu, dlá dealerku pímého prodeje s nepotebnými produkty. 1 Mike 25 let, mladý zaínající nadjný filmový režisér. Dynamický extrovert s viditelným tetováním. Rád kouí marihuanu. 2 Denisa 20 let, svobodná, dcera manžel Novákových. Pes rok studuje vysokou školu ve Finsku. K moi si pijela užívat života. 2 Adélka 18 let, dlouhovlasá bruneta. Pijela spolen s Mikem, se kterým se zná teprve dva dny. Chce se stát herekou a ví, že jí Mike pomže. Je pro to ochotná udlat cokoliv. 2 František Král 70 let, otec Mirky, energický dchodce. Vypadá na mén rok, vychutnává si radosti života. Má vybrané zpsoby chování. 3 Hotelový poslíek 25 let, sndší typ, zejm turecké národnosti. Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 11

12 K6) VŠAK JÁ JI JEDNOU PISTIHNU! Obsazení: 4 muži, 2 ženy Jaroslav je neúspšný malí ped šedesátkou. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky jsou v tomto smru pece dosti nároné Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje a Anetka mu poradí skvlý nápad, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Poradí mu, že musí svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. A aby to vše mli pod kontrolou, vyšlou na ni podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. 1 Jaroslav Werner 60 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 45 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (3x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 12

13 K7), Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Hra, která vychází z divadelní hry Však já ji jednou pistihnu! (viz. K6) a byla upravena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Jaroslav je neúspšný malí po padesátce. Po ticeti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na nj pišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již niím krom penz nepitahuje, by se nejradji rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanní zázemí. A mladé milenky, Anetka vbec není výjimkou, jsou v tomto smru pece dosti nároné a vynalézavé Jednoho dne Jaroslav opt o rozvodu uvažuje. S Anetkou probírají variantu, jak se rozvést a pesto z toho získat dost penz. Jaroslav by ml svou ženu pistihnout pi neve, pitom vše zdokumentovat, a pak bude hrakou se rozvést a vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby mli oba milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespo pi jedné neve nepistihl! Situaní erná komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udlat. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). 1 Jaroslav Werner 50 let, malí, statné sportovní postavy, na svj vk ani nevypadá, ticet let je v manželství s Miladou. erstv zamilovaný do mladé studentky Anetky, od manželky potebuje její peníze z podnikání, 1 Milada Wernerová 50 let, podnikatelka, je hubená a menšího vzrstu, majitelka prosperujících heren s výherními automaty, snaží se vypadat a chovat jako dáma, Jaroslavova manželka, 1 Anetka 25 let, studentka humanitních vd, milenka Jaroslava, kterého využívá jako dobrého zdroje penz, 2 David 30 let, milenec-provokatér 1, bývalý pítel Anetky, 2 Thomas 40 let, cizinec, milenec-provokatér 2, souasný milenec Anetky, 2 Pavel 50 let, milenec-provokatér 3, Jaroslavv kamarád, souasný milenec Milady, 2 Pepan 50 let, drobný zlodjíek, astý návštvník kterékoliv zastavárny, Pavlovo dvoje Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (4x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 13

14 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur, Jindra Kriegel HLEDÁM MILENCE, ZN. SPCHÁ! Obsazení: Miroslav Šimnek, Míša Kuklová, Jindra Kriegel, Veronika Nová, Petr Jablonský, Jaroslav Šmíd, Václav Upír Krejí, Barbora Mottlová, Dominika Kadlková, Petr Strnad V médiích: TV: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 14

15 Fotografie z premiéry hry: Strana: 15

16 K8) ZA TY PRACHY TO PECE VYDRŽÍM! Obsazení: 5 muž, 2 ženy Jarda je ženatý muž stedního vku. Mohl by být docela spokojený, jen kdyby jej nesužovaly dluhy, které dlá jeho manželka neuváženým nakupováním. Navíc si jej dobírá mladý kolega z kanceláe, že je ouma, chodí v obleku a mluví jen spisovn a že i když se s ním vsadí o zajímavou finanní ástku, nenechá si udlat ani malou kérku na skrytém míst na tle. Jarda sázku pijímá a ten samý den se jde podívat do nedalekého tetovacího salónu. Tam jej tatér informuje o rzných možnostech a také mu ekne, že zrovna nyní jeho kamarádka hledá pro svj sociologický výzkum lovka a nabízí za to neuvitelné peníze. Navíc se na to prý Jarda urit hodí. Když ji Jarda v kancelái navštíví, dozvídá se, že by si za pl miliónu ml nechat udlat tetování na elo, které musí mít viditelné celý msíc! Pestože Jarda nabízenou sumu potebuje jako nikdy ped tím, tuto nabídku odmítá. Vždy pracuje na významném úad! Druhý den, když jej doma vlastní thotná manželka ped svým šéfem, což je i její tajný milenec, který je u nich na návštv, ponižuje, že je ouma a že se nedokáže o svou rodinu finann postarat, se Jarda rozhodne pro tetování, a tedy pro získání slíbené ástky. Celý msíc to urit vydrží a všem ukáže, jaké peníze umí za msíc vydlat! Z nich pak splatí všechny manželiny dluhy a zbudou jim ješt peníze do rezervy až se jim to malé narodí. Nic ale není tak jednoduché, jak se Jardovi na první pohled zdálo Tato erná situaní komedie pibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze schopni udlat bez toho, že domyslí konce takovýchto výhodných nabídek. 1 Jarda 40 let, úedník, je ženatý, zatím bezdtný, díve restituoval, ale díky své manželce má mnoho dluh, 2 Lucie let, Jardova manželka, obyejná žena, žádná krasavice, chce žít a mít peníze, proto si také Jardu brala, je erstv thotná, ráda nakupuje, má kamarádky, které mají manžele podnikatele a je naštvaná, že se s nimi nemže srovnávat, 2 Tomáš 50 let, Lucin šéf, šaramantní muž, otec nenarozeného Lucina dítte 2 Kevin 23 let, Jardv kolega v práci, synek z bohaté rodiny, má peníze a úspch u žen, jako úedník je jen na dobu uritou má to jako trest - veejn prospšnou práci, 2 René 25 let, potetovaný tatér, svalovec 2 Simona 35 let, ambiciózní manažerka v reklamní agentue, 2 Ivan 40 let, vydává se za Jardova kamaráda ze školy, ale je najatý Simonou, aby sledoval, jestli má Jarda odkryté tetování Legenda: 1 hlavní postava (1x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 16

17 K9) THOTNÝ Obsazení: 6 muž, 2 ženy Jarda je muž stedního vku, který je už ti roky ženatý se starší Simonou. Ta již cítí, že jí bijí biologické hodiny, a proto se snaží každou vhodnou chvílí s Jardou o poetí. Jarda ji utšuje, že se to urit už brzy podaí ale frustruje jej plánovanost a pravidelnost tchto manželských povinností. Proto radji vtšinu asu tráví s kamarády v hospod. Kamarád Martin si tam jednou postžuje, jak se jeho thotná manželka bhem thotenství zmnila, hlavn psychicky poád má svoje nálady, které se každou minutou mní. Jarda na to reaguje, že to jsou ženské, kdyby byli thotní muži, chovali by se úpln jinak. Druhý den se Jarda probouzí s ranní nevolností. On i Simona to pipisuje verejšímu nezízenému pití. Nkolik dalších dní je ale Jardovi stále špatn od žaludku, má kolísavé nálady a teprve v nemocnici zjišují velmi pekvapivou diagnózu je thotný! Od tohoto okamžiku nastává v život manžel razantní zmna. Jarda poznává skutený život v thotenství a Simona se tší, pes poátení naštvanost na Jardu, že ji jako ženu znemožnil, na skutenost, že už konen nebudou bezdtný pár. Dokáží ale Martinovo thotenství ped okolím utajit a naopak Simonino pedstírat? Poznají Jardovi kamarádi jeho promnu a jak bude reagovat Simonin gynekolog Ivan, kterého Simona pro Jardu zajistí? Tato situaní komedie popisuje s nadhledem, humorem a ironií rozdílné myšlení a chování muž a žen. 1 Jarda 35 let, ženatý se Simonou, stava, rád zajde s kamarády do hospody, má hubenou postavu, 1 Simona 40 let, Jardova žena, která pracuje v kancelái, chce mít už ve svém vku dít, ale bohužel se jí nedaí othotnt, 2 Martin 40 let, Jardv ženatý kamarád z hospody, jeho manželka je thotná, statistik, vášnivý sázka, má hubenou postavu, 2 Hynek 40 let, Jardv rozvedený kamarád z hospody, pítel Zdeky, vyhazova na diskotéce, amatérský boxer, má silnjší postavu, 2 Zdeka 35 let, rozvedená Simonina kamarádka, matka malého školáka Davida, pítelkyn Hynka, 2 Ivan tverák 50 let, Simonin gynekolog, fanoušek pražského fotbalového týmu Slávie, 2 David 45 let, výepní, majitel hospody a fotbalový fanoušek Sparty Praha a Rooneyho, má silnjší postavu, 2 Miroslav 60 let, Jardv ovdovlý otec, dchodce Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (6x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 17

18 K10), Jindra Kriegel M ŽU K TOB? Obsazení: 4 muži, 4 ženy Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Plánovaná celosvtová premiéra léto 2013 Dj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává bu v psychiatrické ordinaci doktora Flojda nebo v místním bistru ped ordinací, které slouží jako její ekárna. Do ordinace postupn pichází se svými problémy šest pacient: Vysoký politik JUDr. Troufalý, trpící stihomamem, dále Ržena Nápomocná, dealerka kreditních karet a úvr, tžce se vyrovnávající s nevrou svého muže. Tetí pacientkou je promiskuitní nymfomanka poštovní doruovatelka Sandra, tvrtým bývalý vrcholový hokejista René, který má problémy s volným asem a dále nedávný vítz reality show Tomy, který trpí depresemi, že o nj již média ztratila zájem a nikdo jej už nezná. Posledním pacientem doktora Flojda je modelka, televizní rosnika Lenka, která je i a zárove Pítelkyní Reného. Všichni tito pacienti se v ordinaci postupn stídají, ale pedtím se v ekárn s pravidelnou jistotou setkávají s Ladislavou, která má na starosti bistro i pilehlé WC. Tato velmi komunikativní dáma ví za malou chvíli o jejich problémech skoro více než doktor Flojd za celou jejich terapii. Pomže tedy pacientm spíše odborník na lidskou duši nebo upovídaná žena se školou života? Tato situaní komedie pibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také civilizaní problémy, které naši pedci vbec neznali a které jsou dnes pro nkteré z nás leckdy nepekonatelnou pekážkou. Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Mgr. Petr Flojd Ladislava Kubíková JUDr. Radim Troufalý Ržena Nápomocná Sandra Majlová 50 let, psychoanalytik, v obchodním centru má svoji poradnu, rozvedený, bezdtný, analytický, inteligentní, poeta, utekl ped ženami do menšího msteka, 45 let, vedoucí bufetu ped Petrovou poradnou, v jejíž ekárn podává nápoje a zárove má na starosti WC, každý Petrv pacient musí projít pes její teritorium, vaí kávu i Petrovi, nemá školy, jen školu života a z rozhovor s Petrovými pacienty toho ví o nich více než on, extrovertní povahy, stále hovoí, 40 let, doktor práv, nyní vysoký politik, trpí stihomamem, že jej politická konkurence sleduje, ženatý s Rženou, má milenku Sandru (ta mu íká Myšulín), schizofrenik Leviák a Praviák má dva mandanty ve Snmovn, 40 let, Radimova manželka, dealerka kreditních karet a skvlých úvr, chce ešit svj pomalu rozpadající se manželský vztah, nervózní, problémy s nervy, 23 let, pošaka z pošácké rodiny, Radimova milenka, velmi dobe informovaná o lidech ve msteku, nedokáže navázat standardní vztah, je promiskuitní nymfomanka, Strana: 18

19 Tomy Borec Volný René Rychlý Lenka Krásná 35 let, nedávný vítz reality show, byl velmi mediáln známý, nyní po pár msících až o nj média nemají zájem, má deprese, má za sebou neúspšný pokus o sebevraždu, pozdji kamarád Reného, 40 let, bývalý sportovec, vždy ml as organizovaný na minuty, nyní neví, jak má s volným asem naložit, nikdo jej už nepotebuje nemá patiné vzdlání pro trenérskou práci, média už nezajímá, rád pije a eší tak své úzkosti a deprese, má milenku Lenku, 25 let, modelka, rosnika v soukromé TV, moderuje na rzných akcích, trošku jednodušší, o vztazích mluví za pomoci termín o poasí Legenda: 1 hlavní postava (6x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Plánované obsazení: David Suchaípa, Míša Kuklová, Simona Babáková, Jindra Kriegel, Pavel Jablonský, Veronika Nová, Barbora Mottlová, Ivana Jirešová Strana: 19

20 DRAMA Strana: 20

21 D1) SETKÁNÍ PO LETECH Obsazení: 2 muži, 1 žena Patrik, který má pár rok do tyicítky, je introvert. Po smrti svých rodi žije sám v malém rozpadajícím se rodinném domku. Nosí brýle, rozcuchaný úes a nemoderní obleení. Nemá žádné kamarády ani pítelkyni a pracuje z domova jako programátor. Jednoho dne se po dlouhé dob náhodou setká ve mst se svým spolužákem Martinem, který hned navrhne, že to spolu musí oslavit. Patrik se snaží ze schzky vymluvit, protože zaprvé zrovna nemá as a za druhé se stejn poslední dobou s nikým nestýká. Martin ale o tom nechce ani slyšel, proto se spolu domluví, že ke konci týdne pijede Martin k Patrikovi dom. Martin, který je nyní bohatý majitel prosperující firmy, skuten v pátek v podveer pijede a oba vzpomínají na svá studentská léta. V noci se však stane nco, co navždy ovlivní jejich životy. Strhující píbh o jednom setkání bývalých spolužák obsahuje neekané situace, plno naptí, djové zvraty a pekvapivé rozuzlení. 1 Patrik let, extrovert, štíhlé a menší postavy, vydávající se ze zaátku za introverta, žije sám v rodinném domku po rodiích, pracuje z domova jako programátor, 1 Martin let, Patrikv bývalý spolužák z gymnázia, bohatý majitel realitní firmy, silnjší a vyšší postavy, ženatý, má malou dcerku, 2 Simona 40 let, plnoštíhlé postavy, Patrikova kamarádka, bývalá Martinova partnerka, pedstírá, že je svobodná matka a že má malého syna Legenda: 1 hlavní postava (2x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 21

22 D2) OSUDOVÁ VTEINA Obsazení: 3 muži, 2 ženy Mladý pár Eva a Tomáš - se konen po pl roce setkávají. Je zaátek prázdnin a Tomáš práv pilétá do Prahy ze své americké univerzity. Oba se tší, že si léto spolu konen, po plroním odlouení, náležit vychutnají. Proto hned ten samý den po Tomášov píletu vyjíždjí Evininým autem na její chalupu. Sice je nevlídné poasí, ale to zamilované dvojici vbec nevadí, protože stejn plánují, že se na opuštné chalup budou vnovat jen sami sob. V prbhu jejich cesty se jim však stane drobná nehoda. Jak ovlivní tato idiova chvilková nepozornost jejich vztah a další život? A nejen jim? Tato psychologická hra, která v mezní situaci odhaluje skutené lidské charaktery, obsahuje plno naptí a neekaných djový zvrat. 1 Tomáš 25 let, studuje Univerzitu v USA, Evin pítel, má sportovní postavu a brýle a psobí jako studentík, 1 Eva 22 let, studentka, Tomášova pítelkyn, 1 Muž 50 let, ovdovlý inženýr, který testuje na silnicích idie, 2 Renata 23 let, Evinina kamarádka, 3 Pavel 30 let, Renatin pítel Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (1x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (1x) Strana: 22

23 D3) THOTNÁ S GIGOLEM? Obsazení: 3 muži, 4 ženy Dramatizace stejnojmenné autorovy knihy. Tato divadelní hra pináší netradiní pohled na jedno nechtné thotenství. Hlavní hrdinka Veronika pozná na narozeninovém veírku své kamarádky v pozvaném striptérovi a gigolovi Brunovi bývalého spolužáka Kamila. Po následném setkání se jejich veee protáhne až do ranních hodin, kdy Veronika opouští jeho ložnici. Za necelé dva msíce pak zjistí, že je thotná, ale s kým? S manželem nebo s bývalým spolužákem? Jak se Veronika zachová? A co manžel? Autor dj pibližuje netradin ze všech tí pohled Veroniky, Kamila a také Veroniina manžela Petra. Tato psychologická hra ukazuje jak nejednoznanost otce zatím nenarozeného dítte výrazným zpsobem zasahuje do život všech tí postav. 1 Veronika Dlouhá 27 let, vdaná s Petrem, pracuje jako asistentka editele v bance, 1 Kamil Bruno Ryšavý 27 let, bývalý Veroniin spolužák, je na volné noze a dlá modeling a striptýz, díve dlal ženám spoleníka, je vysoký se sportovní vypracovanou postavou, 1 Petr Dlouhý 35 let, Veroniin manžel, díve rozvedený, majitel menší reklamní agentury, 2 Monika 25 let, Veroniina kamarádka, 2 Honza 30 let, Kamilv kamarád, íšník, 3 Jana 22 let, štíhlá modelka, z Kamilem se seznámila na focení, 3 Ladislava 55 let, Kamilova matka, udržovaná dáma Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (2x) Strana: 23

24 DRAMATIZACE CIZÍ LÁTKY Strana: 24

25 DCL1) Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Obsazení: 2 muži, 3 ženy Dramatizace stejnojmenné knihy; dramatizaci provedl v roce Hra byla vytvoena pro Divadlo Artur. Svtová premiéra , Praha, Letní scéna Galérie Harfa Tato hra je pouze na repertoáru Divadla Artur (www.divadloartur.cz). Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdležitjší roli láska a sex, jsou ti osoby Albert, Kristýna a Olga. Albert, jemuž bude tyicet, byl vždy tídní premiant, pesto má jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti jedna letech, a která v té dob byla o dvacet kilo lehí, má dv dti. Do jejich vztahu, který pomalu pestává fungovat vstupuje Olga, jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém Albert pracuje. Hlavní postavy se vzájemn opouštjí, pak se k sob zase navracejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený život? Tato psychologická hra pibližuje s humorem i ironií v dnešní dob tak rozšíenou krizi stedního vku. Tato hra je nyní na repertoáru divadelního souboru Artur (www.divadloartur.cz). 1 Albert 40 let, vystudoval jen tyi semestry medicíny a nyní pracuje jako recepní v Centru plastické a estetické chirurgie, 19 let ženatý s Kristýnou, mají dv dti, 1 Kristýna 40 let, brunetka, Albertova manželka, pracuje v reklamní agentue jako kreativec, od svatby pibrala 20 kg, 1 Olga 38 let, blondýna, rozvedená manažerka Centra, tedy nadízená Alberta, 2 Ivoš let, ženatý, majitel reklamní agentury, ve které pracuje Kristýna, 2 Iveta 20 let, Albertova nová pítelkyn, pracuje v supermarketu u pokladny etzce Albert Legenda: 1 hlavní postava (3x) 2 vedlejší postava (2x) 3 nevýznamná postava, skoro kompars (0x) Strana: 25

26 Hra je pouze v repertoáru Divadla Artur Michal Viewegh-Halina Pawlowská-Iva Hercíková TI V HÁJI Divadelní spolenost Artur Obsazení: Míša Kuklová, Vanda Karolyi-Konená, Veronika Nová, Martin Zounar, Tomáš Krejí, Jindra Kriegel, Miroslav Šimnek, Ivana Jirešová V médiích: TV: TV Prima Family - VIP zprávy po první minut: TV NOVA Noní zprávy od asu 14:50: TV METROPOL Supermáma 242. díl od asu 7:40 TV METROPOL City koktejl 305. díl od asu 7:50 Strana: 26

27 Tisková média: Hru Ti v háji uvedou na steše. Film podle ní nepíšu, íká Viewegh Divadlo Artur ve stedu veer pedvede svou letní scénu na steše pražské Galerie Harfa (metro eskomoravská) uvedením hry Ti v háji. Vznikla podle pedlohy Michala Viewegha, Haliny Pawlowské a Ivy Hercíkové, kterou pro divadlo upravil. Michal Viewegh FOTO: Právo steda 1. srpna 2012, 13:54 Michal Viewegh ekl Novinkám, že filmový scéná Ti v háji urit nechystá, ale tento msíc má jít do kin jiný film podle jeho scénáe, Svatá tveice v režii Jana Hebejka, v níž si zahráli Jií Langmajer, Marika Procházková, Ludk Munzar nebo Hynek ermák. Na psaní Tí v háji si rád zavzpomínal. Kniha vznikla tak, že mu zavolala Halina Pawlowská s nabídkou, aby napsali román na pokraování ve tech. Kapitoly si posílali mailem a dlali si prý i rzné naschvály, aby stížili kolegm navázání na pedchozí ást. Strana: 27

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Přehled divadelních her Miroslav Oupic

Přehled divadelních her Miroslav Oupic Přehled divadelních her Aktualizace k 15.9.2016 Strana: 1 Profil autora: (16.11.1970, Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurzů Tvůrčího psaní na soukromé

Více

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00

Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Nejsledovanější seriál současnosti! Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Každé úterý a čtvrtek ve 20:00 Co nás čeká? Den co den balancují na hranici možného. Nikdy nevzdávají boj o pacienta i své vlastní štěstí.

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

eské šéfky povinné kvóty odmítají

eské šéfky povinné kvóty odmítají HN.IHNED.CZ 16. 9. 2009 Fórum HN eské šéfky povinné kvóty odmítají Ženy nepotebují kvóty, které stanoví, kolik jich má být v pedstavenstvu, ale skloubit byznys a rodinu. Norsko drží jeden svtový primát,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 31.03.2012 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Michal Viewegh, 2007 Illustrations Radka Folprechtová, 2007 Druhé město,

Více

CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality

CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality Srovnání zavádní kvality z nkolika úhl pohled s odstupem asu Ing. Vítzslav Vlek, MSc. Teze prezentace hlavní poznatky a píklady dobré praxe z aplikace

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o.

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o. Výroní zpráva 2004 Skanska CZ region Brno s.r.o. Výkonný výbor : IO : 69749892 DI : CZ69749892 Ing. ubomír Sedlák pedseda.ú.: 1561436319/0800 Heidi Kadiová Adresa : Jana Kopecká Víta Nejedlého 440/20 682

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marlene BŘEZEN 2014. www.divadlopodpalmovkou.cz

Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marlene BŘEZEN 2014. www.divadlopodpalmovkou.cz Hana Seidlová a Renata Drössler v inscenaci Edith a Marle BŘEZEN 2014 www.divadlopodpalmovkou.cz zveme vás Můj romantický příběh 2. a 28. února, 13. března 2014, Představení 28. února proběh za přítomnosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 Citát inspirující: Neměly by se knihy, které nikoho neobohatí, prodávat bez DPH? Jiří Faltus ze sbírky aforismů Bez

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více