Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 11 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Modernizace železničních přejezdů Libor Rygál tajemníkem O snaze vedení městského obvodu o modernizaci železničních přejezdů a také o jednáních s pracovníky Českých drah jsme v minulosti psali již několikrát. Dnes můžeme přinést poměrně příznivou informaci o posledním jednání se zástupci Českých drah, uskutečněném v závěru října. Představitelé městského obvodu byli seznámeni s tím, že projektová dokumentace se zpracovávala v několika fázích a rovněž tak postupně bude záměr realizován. V roce 2006 se uskuteční modernizace železničních přejezdů v ulicích Dlouhomostecká a Prosečská, kdy v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této modernizace. V další etapě, tedy v roce 2007, bude realizována instalace světelné signalizace na nechráněných přejezdech. Na celou tuto akci vynaloží České dráhy více než dvacet miliónů korun. Záměrem požadavku městského obvodu bylo jednak zvýšit bezpečnost na nechráněných přejezdech a zrychlení provozu na frekventovaných přejezdech v Dlouhomostecké a v Prosečské ulici, kde řidiči dosud -rdlouho čekají u spuštěných závor. Počátkem srpna, jak jsme uvedli v předminulém ZPRAVODAJI, odvolala starostka Hana Konšelová z funkce tajemníka Jana Sladkého. Následně pak vyhlásila výběrové řízení na obsazení této funkce. Dvouměsíční období bez tajemníka bylo ukončeno, když ze čtyř přihlášených zájemců byl vybrán Mgr. Libor Rygál, který se funkce tajemníka ujal 1. října. Mgr. Libor Rygál je občanem Vratislavic, je mu 43 let, je ženatý a otcem tří dětí. Po absolvování Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, s aprobací matematiky a fyziky, pak dvanáct let působil ve školství. Zkušenosti v tomto oboru poté uplatnil i ve funkci vedoucího oddělení školství na Magistrátu města Liberce. Na liberecké radnici byl následně čtyři roky tajemníkem. Od roku 2003 pracoval jako obchodní ředitel akciové společností Liberecká IS, odkud se tedy vrátil zpět do veřejné správy. Pro výkon funkce tajemníka městského obvodu má nesporně všechny předpoklady a zejména zkušenosti z práce na liberecké radnici. V nové funkci chce Mgr. Libor Rygál především zlepšit komunikací mezi úředníky a občany a tak prohloubit poslání úřadu městského obvodu. jas Putování s fotoaparátem za vkusnou letní výzdobou domů a zahrádek ve Vratislavicích dnes uzavíráme opět pohledem na jeden z okálových domků. Seriál hodláme obnovit brzy zjara.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se koná ve středu 30. listopadu od hodin v zasedací místnosti úřadu MO. Z jednání zastupitelstva Minulé zasedání zastupitelstva, svolané až na 26. října, začalo uctěním památky zesnulého člena zastupitelstva MUDr. Jana Peršína. Poté již mělo jednání běžný průběh. Po procedurálních záležitostech vzali zastupitelé na vědomí zprávy o ukončení pronájmu budovy bývalého kina a finančního výboru, obě po vysvětlení několika vznesených připomínek. Bez diskuse byly vzaty na vědomí předložené nové vyhlášky přijaté Magistrátem města Liberce. Poté schválili upravené obsahy jednání zbývajících dvou letošních zasedání zastupitelstva. Schváleny byly rovněž všechny předložené podklady k majetkoprávním operacím. Nejobsáhleji se projednával pracovní návrh investic a oprav na rok 2006, když se diskutovalo, mnohdy velmi podrobně, o každém konkrétním návrhu. Nakonec byl předložený návrh vzat na vědomí. Schválen byl plán zimní údržby a na vědomí vzalo zastupitelstvo informace starostky. Tyto tři dokumenty přiblížíme podrobněji v samostatných článcích. Závěr jednání jako obvykle patřil připomínkám zastupitelů, z nichž některé byly zodpovězeny bezprostředně, k některým obdrží příslušní zastupitelé písemná vyjádření. jas MUDr. Jan Peršín člen zastupitelstva MO Vratislavice tragicky zahynul v sobotu 22. října. Čest jeho památce. Informace o platnosti uvedených průkazů, kterou jsme uvedli v minulých ZPRAVODAJÍCH, doplňujeme o následující. Řada občanů totiž ještě vlastní občanské průkazy vydané do , ve kterých je uvedena doba platnosti buď bez omezení, nebo platnost prodloužena bez omezení. Tato výjimka přestává platit a uvedené průkazy je nutné vyměnit do ! Zvláště vlastníkům těchto průkazů doporučujeme, aby o výměnu požádali co nejdříve a tím předešli dlouhému čekání v závěru roku. Komise bezpečnosti Rada městského obvodu zřídila další svůj pomocný orgán, a to komisi bezpečnosti a veřejného pořádku. Jejím předsedou byl jmenován zastupitel Vlastimil Jech a jejími členy Jiří Němec, Milan Lojín, Tomáš Tomín, Zdeněk Braun, Vladimír Ochotný, Vratislav Sém, Václav Sádovský, Jaromír Straka. Bankomat ČSOB Ve 43. týdnu započala instalace peněžního bankomatu ČSOB v budově úřadu městského obvodu. Dodavatelem a spoluinvestorem je Československá obchodní banka, a. s., která záměr realizuje se souhlasem městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Celkové náklady činí zhruba 320 tisíc korun, městský obvod přispěl částkou 60 tisíc korun. Bankomat bude přístupný nepřetržitě bez omezení a bude k němu zřízen bezbariérový přístup. S dokončením instalace se počítá v prvém týdnu listopadu a bezprostředně poté bude zprovozněn. Platnost občanských a řidičských průkazů Ostatní termíny pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů jsou stejné, jak již bylo uvedeno, přesto je opět připomínáme. Občanské průkazy vydané do: platí do platí do platí do Občanské průkazy se strojově tištěnými údaji (typ identifikační karta zelené barvy) platí do doby v nich uvedené. Poděkování Sbor pro občanské záležitosti vyslovuje zvláštní poděkování za obětavé a vstřícné jednání primářky MuDr. A. Jiroudkové při řešení obtížné životní situace jedné naší spoluobčanky. Tím se současně vyřešily stížnosti občanů ze sídliště. Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu. Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936, nejsou povinni si žádat o nový občanský průkaz, pokud není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Pro úplnost ještě uvádíme platnost řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období: platí do platí do platí do

3 2005/11 Vratislavický zpravodaj 3 Milióny na investice Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Jak jsme již v informaci o průběhu jednání městského zastupitelstva uvedli, byl pracovní návrh investic na rok 2006 nejdiskutovanějším dokumentem. Vzhledem k tomu, že finanční hodnota všech čtyřiadvaceti navržených investičních akcí a oprav většího rozsahu činí korun, byla diskuse k tomuto dokumentu pochopitelná. Jde totiž o výdaje městského obvodu, které budou součástí rozpočtu na příští rok, proto zastupitelé každý konkrétní návrh posuzovali jak z hlediska potřebnosti, tak i objemu financí. Nakonec předložený návrh vzali na vědomí s tím, že plánované investice na rok 2006 budou ještě projednávat při schvalování celkového rozpočtu městského obvodu na příští rok. Z předloženého návrhu uvádíme některé konkrétní plánované investiční akce. Rekonstrukce komunikací Kč Chodník při ul. Tanvaldská (lékárna Nová Ruda) Kč Chodník při ul. Východní (Tanvaldská Kunratická) Kč Rekonstrukce objektu kina Kč Obchodní centrum příprava území Kč Rekonstrukce zámeckého parku rybníček + vegetace Kč Parkovací záliv p. p. č. 571/1 (okály) Kč Park Tanvaldská p. p. č. 195 (u kostela), (dotace Kč) Kč Parkoviště ul. Okálová Kč Základní škola rekonstrukce jídelny Kč Základní škola rekonstr. topení (pozemek + tep. čerp.) (dotace 8 mil. Kč) Mateřská škola sídliště rozšíření kapacity Kč Kč Technické středisko cisterna Kč Park Tanvaldská p. p. č (proti rest. Svoboda) Kč Oprava komunikací Kč Tolik příklady některých akcí. Uvedené finanční náklady jsou předpokládané a při vlastní realizaci mohou být jak vyšší, tak i nižší. K parku v Tanvaldské ulici u kostela lze dodat, že rada MO má záměr prodloužit stávající park za kostel a nynější prostor upravit na veřejné prostranství a doplnit i osvětlením. Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax:

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Policie ČR informuje Největší počet trestných činů evidovaných vratislavickým obvodním oddělením Policie ČR se stále týká majetkové trestné činnosti a z ní jsou nejčastěší krádeže motorových vozidel. Jejich objasněnost činila v letošním roce od ledna do konce září 26,45 %. Za stejné období loňského roku byla objasněnost ještě nižší 15,38 %. Naopak velmi vysoká je objasněnost násilné trestné činnosti. Do konce září činila v roce 2005 plných 96 %. Případ výtržnictví řešili vratislavičtí policisté v první školní den nového školního roku Na louce se opalovala 21letá dívka, kterou pozoroval dalekohledem 52letý muž. Poté se k dívce přiblížil, obnažil se a začal před ní onanovat. Muže zadrželi příbuzní dívky, kteří poté zavolali policejní hlídku a předali jí ho, nemravovi bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví. Dne 5. září se na vratislavickou policejní služebnu dostavila 34letá žena s tím, že její o 4 roky starší manžel jí doma vyhrožuje fyzickým napadením a újmou na zdraví. Policisté muže zadrželi a řešili případ jako trestný čin násilí proti jednotlivci a skupině obyvatel, nicméně trestní stíhání bylo zastaveno. Manželka totiž posléze využila svého práva a nedala k trestnímu stíhání souhlas. Od sousedky si na vratislavickém sídlišti vypůjčil 25letý muž hi-fi věž, kterou v dohodnutém termínu nevrátil. Žena se 12. září obrátila na policii a policisté šetřením zjistili, že muž věž prodal za Kč do zastavárny. Policisté věc našli, zajistili a v pořádku vrátili majitelce, zatímco pachatel je obviněn z trestného činu zpronevěry. Případ, který se stal v polovině července, byl objasněn v měsíci říjnu. Šlo o výtržnost v tramvaji, kterou způsobili v zastávce U Kostela 36letý muž a jeho o rok mladší družka. Agresivně slovně napadali řidičku, vyhrožovali jí zabitím. Muž poté vykopl dveře tramvaje a oba utekli. Na základě popisu byli pachatelé 2. října vypátráni a oběma bylo sděleno obvinění z trestných činů výtržnictví a poškozování cizí věci. jsj Z deníku městské policie Domluva rušitelům klidu Za období od začátku května do konce srpna řešili strážníci Městské policie Liberec, obvodního oddělení Rochlice, celkem 36 přestupků v katastru městského obvodu Vratislavice. Viníci byli vesměs zjištěni na základě oznámení občanů. Některé z přestupků byly řešeny pouze domluvou, ale za ty vážnější byly uloženy pokuty v celkové výši korun. Dále městští strážnici působili jako doručovatelé, když devíti vyhledaným občanům předali doporučené dopisy, které nemohla doručit pošta. Z celkem řešených přestupků, zaznamenaných v denních hlášeních, jsme několik následujících případů vybrali. V polovině května, krátce před půlnocí vyjíždí hlídka do domu č. p v ulici U Sila, ve kterém se, na základě oznámení občanů, pohybuje opilý muž a ruší nájemníky. Dotyčný pak strážníkům sdělil, že hledá kamaráda. Událost byla vyřešena domluvou a vykázáním opilce z domu. O několik dnů později byla na operačním středisku přijata stížnost obyvatelky domu č. p v ulici U Sila. Ta žádala zásah proti obyvatelům jiného bytu, ze kterého byl hodinu před půlnocí rušen klid hlasitou hudbou a řevem, což znemožňovalo usnout jejím dvěma malým dětem. Hlídka na místě zjistila, že stížnost byla oprávněná, a záležitost rovněž vyřešila domluvou, což rušitelé klidu respektovali. Na rušení nočního klidu si stěžoval také občan z ulice Tyršův vrch. Doléhala k němu hlučná oslava narozenin od domu v Dlouhomostecké ulici. Strážníci oslavenkyni domluvili a ta ihned zajistila, aby se účastníci oslavy přesunuli do domu, čímž byla situace vyřešena. Obdobně bylo vyřešeno upozornění na přílišný hluk vycházející letní noci z bytu domu č. p v ulici U Sila, obývaném romskými občany. Také tu probíhala oslava narozenin a její účastníci po domluvě hlučnost výrazně zmírnili. Strážníci řešili také oznámení z úřadu městského obvodu týkající se objevení ztracené parkové lavičky. Ta byla objevena na zahradě u domu č. p. 533 v ulici Za Cukrárnou. Hlídce městské policie majitelka domu sdělila, že ji v noci na zahradu donesli nějací bezdomovci. Vyřešeno tím, že lavičku si odvezli pracovníci technického střediska do svého areálu k opravě. Na městskou polici se obrátil obyvatel bytu v domě č. p v ulici Vnitřní s tím, že si zabouchl dveře a klíče má v bytě. Strážníci pomohli tím, že k dotyčnému poslali zámečníka. Koncem června, téměř v pravé poledne, se pracovnice prodejny potravin RINA v ulici Nad Školou obrátila na operační středisko s oznámením, že před prodejnou leží silně podnapilý muž. Hlídka na místě dotyčného skutečně nalezla, podařilo se ho probudit a po domluvě z místa vykázat. Začátkem července, ve večerních hodinách, vyjela hlídka na základě oznámení do Dlouhomostecké ulice, kde odchytila volně pobíhajícího psa, kterého převezla do útulku v Růžodole. Obdobný zásah zaznamenali strážníci také v posledním týdnu srpna, kdy zatoulaného psa odchytila parta mladistvých v ulici U Sila u domu č. p Psa pak strážníci převezli do útulku. V téže ulici nalezl dalšího zatoulaného psa mladík, který rovněž vyčkal příjezdu hlídky městské policie, která pak psa také převezla do útulku v Růžodole. Na základě oznámení dispečerky Krajské správy silnic vyjela hlídka do ulice U Sila, kde podle domnění dotyčné kdosi kradl zábradlí na mostě. Strážníci zjistili, že nešlo o zloděje, ale o pracovníky TSML, kteří opravovali silnici a současně i zábradlí. Lešení u domu č. p v ulici U Sila využila parta dětí ke svým hrám, tedy k pobíhání po lešení a k lezení na střechu domu. Dříve však, než strážníci na základě oznámení k domu přijeli, děti utekly. Řada oznámení upozorňovala na nesprávně zaparkovaná vozidla. Jedno například omezovalo průjezdnost přístupové komunikace ke koupališti Sluníčko. Strážníci vozidlo zdokumentovali a nepřítomnému majiteli auta zanechali výzvu, aby se dostavil k jednání. Obdobně byli vyzváni majitelé dvou vozidel parkujících v Náhorní ulici za značkou Zákaz zastavení.

5 2005/11 Vratislavický zpravodaj 5 Jiný řidič zaparkoval v křižovatce ulic Tanvaldská a Východní, čímž bránil ve výhledu z křižovatky ostatním řidičům. Dotyčný po domluvě auto zaparkoval jinde. Operační středisko přijalo sdělení, že nad pivovarem kdosi zřejmě pálí pneumatiky. Hlídka na uvedeném místě přistihla dva muže opalující kabely. Po zjištění jejich totožnosti a sdělení, jakého přestupku se dopouštějí, muži oheň uhasili a místo opustili. Na nebezpečí úrazu dětí pohybujících se v opuštěném továrním objektu mezi Vratislavicemi a Prosečí byla městská policie upozorněna jedním z místních občanů. Hlídka na místě zjistila, že objekt, patřící jedné pražské firmě, skutečně není zabezpečen proti vstupu cizím osobám. Vzhledem k tomu, že se opuštěná továrna nachází na katastru Proseče nad Nisou, byla záležitost předána městské policii v Jablonci nad Nisou. Na romské občany si stěžoval občan domu č. p v ulici Nad Školou. Předmětem stížnosti bylo to, že si jeden z romských občanů začal na ulici opravovat auto. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo stálo na veřejné komunikaci a že tedy žádný zákon nebyl porušen. Přesto před tím došlo ke slovní potyčce mezi stěžovatelem a majitelem vozidla. Strážníci obě strany poučili o možném dalším řešení vzájemného slovního napadání. To oba odmítli, přesto se celá záležitost uklidnila. Jeden z několika zbytečných a navíc nočních výjezdů hlídky způsobil občan bydlící v domě č. p v ulici Nad Školou. Na operační středisko oznámil, že má podezření na vloupání do svého bytu. Hlídka pak zjistila, že dotyčný nemá u bytu ani dveře, natož zámek a že se mu také nic neztratilo. Oznamovatel pouze viděl z okna nějakého muže s batohem. Záležitost byla jako poznatek předána obvodnímu oddělení Policie České republiky, kde o dotyčném vědí, že se léčí na psychiatrii. -s- Plán zimní údržby OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží Přestože za okny v době říjnového zasedání příjemně hřálo podzimní sluníčko, zastupitelé již projednali a nakonec schválili operační plán zimní údržby silnic. Stejně jako v minulých letech plán obsahuje organizační zabezpečení údržby a jmenný seznam štábu, který bude zimní údržbu řídit. Součástí je i jmenný seznam a telefonická dosažitelnost pracovníků Technického střediska, kteří budou zimní údržbu zajišťovat. Operační plán pak obsahuje výčet mechanizačních prostředků, které má Technické středisko k dispozici. Letos poprvé to bude univerzální vozidlo UNIMOG U 400. V plánu je uvedeno, že zimní údržba zahrnuje pluhování a posyp komunikací, pluhování a posyp chodníků a úklid schodů včetně posypu a také odvoz sněhu ze zúžených profilů komunikací, z křižovatek, přechodů pro chodce a dalších vybraných míst. Ve správě městského obvodu je 45 kilometrů komunikací, které jsou podle stupně důležitosti rozděleny do tří kategorií. Rozsah údržby je vymezen pětistupňovou povětrnostní situací, přičemž ta nejvyšší znamená sněhovou kalamitu, a to pokud při nepřetržitém sněžení napadne nad 20 centimetrů sněhu. V takové případě se údržba týká pouze dopravně nebezpečných úseků na komunikacích I. kategorie. Plán také vymezuje, kdy a které komunikace a chodníky se udržují sjízdné a schůdné solí a kdy ostatním posypovým materiálem. Plán v závěru obsahuje výčet cizích organizací, se kterými byla sjednána pomoc při údržbě vymezených komunikací. Na závěr této informace o plánu zimní údržby, který je v plném znění k nahlédnutí na úřadu městského obvodu, uvádíme seznam ulic zařazených do jednotlivých kategorií. Do komunikací I. kategorie, které musí být sjízdné do dvou hodin po skončení spadu sněhu, jsou zařazeny tyto ulice: U Tělocvičny, Poštovní, Nad Školou, Náhorní, Dřevařská, Dlážděná, Vnější, Zámecký vrch, Vnitřní, Skloněná, U Sila, Pivovarská, Kapraďová, Májová, Chmelařská, Vinařská, U Cihelny, U Strže, Kozácká, Donská (sídliště), Dlouhomostecká, Tyršův vrch, Dopravní, Rumburská, Za Drogerií, Nad Strání, Obvodní, Tulipánová, Svornosti, Leknínová, Okálová, Rýmařovská, Krajová a také přechody pro chodce v ulicích Tanvaldská a Rochlická. Komunikace II. kategorie mají být uklizeny do šesti hodin po posledním spadu sněhu a jsou do ní zařazeny tyto ulice: Na Vrších, Souběžná, Prosečská, U Lesa, Na Břehu, Za Cukrárnou, Za Kinem, Lovecká, Kořenovská, Sladovnická, Východní, Pod Skalkou, Zavřená, Zvonková, Šikmá, Donská (od učiliště k ulici Tanvaldská) a komunikace rušička domov důchodců. Ostatní ulice spadají do III. kategorie, které musejí být uklizeny do 24 hodin po skončení spadu sněhu. jas FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Z redakční pošty Uznání i kritika Poměrně obsáhlý dopis přišel do redakce ZPRAVODAJE od Evy Slováčkové z Vratislavic. Uvádí, že tu bydlí již deset let a že si cení, jak se Vratislavice mění k lepšímu. Hodnotí také Vratislavický ZPRAVODAJ jak z hlediska obsahového, tak i technického, tedy grafického uspořádání. Kladné poznatky nás těší a uznáváme i připomínky kritické. Za příspěvek děkujeme a některé připomínky zcela jistě uplatníme. red Vá poradce :

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Budeme ještě pít kyselku z Vratislavic? Ještě před několika málo měsíci nás trápily horké sluneční dny. A tím větší byla žízeň. Jak a čím ji uhasit? Pravda, náš trh byl a je dobře zásoben různými nápoji, mezi nimi jsou to především různé druhy minerálek. Ale my Vratislavičtí mezi nimi postrádáme naši dosud známou a oblíbenou Vratislavickou kyselku. Ať už přírodní či s příchutí citronovou nebo pomerančovou. Nebyl to jen pocit hrdosti nad naším místním výrobkem známým nejen u nás, ale i za hranicemi a přispíval k dobrému jménu Vratislavic, jako třeba výroba koberců, či vratislavického piva. A proč tato minerální voda zmizela? Jaká byla historie a jakou má ještě budoucnost? Proto určitě nebude na závadu připomenout si celou historii Vratislavické kyselky od jejího vzniku po současnost. Pramen minerální kyselky byl objeven zcela náhodně. Stalo se tak díky místnímu občanu Karlu Skollaudemu na podzim v roce Vlastnil bělírnu látek, pro niž potřeboval velké množství vody. Vyhloubil proto studnu, ale voda se zvláštní nakyslou příchutí nebyla pro bělení vhodná. Připomínala chuť minerální vody v té době již známých Lázní Libverda. V roce 1893 založila skupina vratislavických občanů spolek, nechala provést rozbor vody, získala certifikát označující vodu za léčivou a nad pramenem o rok později postavila podle návrhu architekta Schafera lázeňský komplex s restaurací a parkem, v němž nechyběl ani vodotrysk. Hlavní budova v novorenesančním slohu měla čtyřhranou věž ukončenou jehlanovitou špičkou. V lázeňském domě kromě nezbytných provozních místností byly raelinové a parní koupele, restaurace s loubím a zahradou, se společenským sálem, kuželníkem a s pokoji pro ubytování hostí. Nechyběl ani tenisový kurt. Postupně byly lázně doplněny o perličkové koupele a obyčejné I. a II. třídy s lehárnami. Na počest korunního prince byl pramen pojmenován Rudolfův. I když se na propagačních letáčcích uvádělo, že voda z Rudolfova pramene povzbuzuje chuť k jídlu, pomáhá k tvorbě krve, zlepšuje funkci jater, nezískaly lázně potřebný věhlas a klientelu měly menší, než se předpokládalo. Po I. světové válce se stal majitelem pramenů Josef Weber. Z konkurenčních důvodů lázeňský provoz zrušil a začal čerpat kyselku do lahví a expedoval ji pod značkou Weber Quelle (Weberův pramen čili Vebrovka). Ve třicátých a později v šedesátých letech byly navrtány hlubší prameny, které podstatně přispěly k rozšíření produkce. Majitel nabízel kyselku i chodící reklamou. Když skončila druhá světová válka, převzaly Vratislavickou kyselku Středočeská vřídla se sídlem v Bílině. Pokračovalo se v plnění minerální vody do lahví. Další úpravy podniku směřovaly tvrdě za nejvyšším využitím přírodních zdrojů s nejmenším investováním. Jedinou větší stavbou byla výstavba ocelové haly v roce Při nedostatečné údržbě se stav hlavní budovy zhoršil, bylo nutno odstranit na budově věž hrozící zřícením. Záchranu celého objektu přinesla teprve privatizace. V roce 1989 založili Ing. Miroslav Holinka, Jaroslav Tureček a Josef Horváth společnost s ručením omezeným pod názvem Vratislavická kyselka. A pustili se do reorganizace a úprav celého zpustlého závodu. Po odchodu prvního ze jmenovaných pokračovali v záchraně vřídla Tuček s Horváthem. Pro provoz si vypůjčili balík peněz, investovali, zadlužili se a podnik po pětileté činnosti se značným dluhem opustili. Konkurz na majetek Vratislavické kyselky vyhlásil krajský soud. Stalo se tak z popudu věřitelů. Pohledávky celkově přesahující částku 150 mil. korun uplatnili věřitelé. Například Ekoagrobanka se od dlužníků domáhala 64 mil. korun, 4,5 mil. korun žádal zpět teplický Leasing, Investiční a poštovní banka 83 mil. korun. V roce 1996 získala konkurzním řízením Vratislavickou kyselku pardubická a. s. UNIPO. Organizace doplnila zařízení moderním strojovým

7 2005/11 Vratislavický zpravodaj 7 a technologickým parkem. Již v následujícím roce ve výrobě kyselky pod novým vedením došlo k vzestupu. Vratislavická kyselka se mohla pochlubit nezmenšenou výrobou oproti současné produkci místního pivovaru a Intexu. Více než sto kilometrů by měřily do řady vyrovnané lahve s minerálkou, které v průběhu tohoto roku vyexpedovali pracovníci do celé republiky i do zahraničí. Závod vyvezl celkem 14,5 mil. sedmičkových lahví minerálky natur i s příchutí. V květnu byl po deseti letech opět zprovozněn druhý přírodní pramen Rudolf, který byl již v roce 1894 vyhlášen za léčivý. Uplynulo dalších šest let, závod se postupně začal potýkat s narůstající konkurencí vyrábějící balené přírodní a minerální vody do PET obalů. Výroba klesala, až došlo v roce 2003 k jejímu zastavení. Jednu z malých tuzemských výroben minerální vody čekala změna vlastníka, a proto byl opět vyhlášen konkurz na nového správce. Zájemci byli především z řad českých obchodních firem. Třetím majitelem se stal závod Spektrum, s. r. o., Kyselka, která ještě vloni stočila přes 3,5 mil. litrů minerální vody, v dubnu roku 2004 skončila a výroba se zcela zastavila. Závod Spektrum, s. r. o., je v konkurzu a hledá se nový nájemce. Zájem o provoz měl bývalý nájemce. Nepodařilo se mu získat úvěr. Vratislavická kyselka z obchodů zmizela. Další veřejná dražba stanovená na 28. února 2005 byla neúspěšná. K vydražení došlo až na druhý pokus v červnu tohoto roku. Vyvolávací cenou osmi mil. korun byla Kyselka prodána. Nový zájemce měl během tří měsíců tuto sumu zaplatit. Nestalo se tak a další, snad poslední dražba, se uskuteční ještě letos. Co říci na závěr? Najde se ještě někdo, kdo by trvale zachránil Kyselku před zkázou, nebo bude objekt na další desetiletí zakonzervován? Vratislavice mají druhý znak obce pocházející z roku V levé části erbu je vyobrazen textilní člunek vyjadřující hlavní průmyslové odvětví výrobu koberců. V pravé části znaku je symbol vřídla minerálních vod. Tento znak je mementem dřívějšího výrobního odvětví, proto se nedávno dokonce uvažovalo zadat návrh na nový erb. František Jelínek Vzhůru do podzimní přírody Říjnové počasí turistice přálo, a tak se turisté z místní organizace Svazu důchodců zúčastnili všech připravených akcí v hojném počtu. Dokonce si jeden výlet přidali, a to na švestkobraní k manželům Vinšovým v Doubí u Turnova. Příjemně má být ještě i v listopadu, ale už rozhodně nebude možné si sednout na mez a při svačině se dívat po okolí. Proto byly do plánu zařazeny kratší pochody a navíc tak, aby v jejich závěru bylo možné se zastavit v nějakém zařízení na teplý čaj nebo kávu a popovídat si o dalších akcích. Listopadová nabídka je tedy následující: Středa 9. listopadu sraz všech zájemců v 9 hodin u kostela ve Vratislavicích. Pod vedením pana Třešňáka se vydají přes Rádlo do Proseče nad Nisou k tramvajové zastávce. Středa 16. listopadu vlakem z Liberce v 9.03 směr Turnov do Sychrova. Pan Kopal pak účastníky povede po trase přes Třtí a Trávníček zpět do Sychrova. Pěší túra asi osm kilometrů. Středa 23. listopadu stejným vlakem opět do Sychrova, ale odtud pod vedením pana Lánského polními cestami do Hodkovic. Po asi šestikilometrovém pochodu návrat vlakem. Zahálet nebudou turisté ani v zimě, tedy od prosince do března. Připravují se výlety, které napomohou každému ověřit si své schopnosti. Miloslav Špidlen

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Přibudou tramvajové spoje? Počátkem října jednala starostka s pracovníky Dopravního podniku města Liberce a firmy DHV ČR, která se zabývá zpracováním statistiky využití hromadné dopravy. Na schůzce bylo konstatováno, že denně využívá tramvajovou dopravu z Liberce do Jablonce nad Nisou zhruba pět tisíc cestujících, z nichž přibližně tři tisíce vystupují ve Vratislavicích. Dle poznatků vedení městského obvodu jsou některé spoje, zejména v ranní špičce, značně přeplněné, proto byl vznesen požadavek na posílení spojů právě v uvedené době. I v této době jezdí některé tramvajové vozy samostatně, takže by prospělo připojení ještě jednoho vozu. Pokud nelze přidat tramvajové spoje, nabízí se možnost posílení dopravy autobusy. Zazněla i možnost zavedení školních autobusů, které by rozvážely školáky přímo do městských škol, což by zmírnilo přeplněnost ranních tramvajových spojů. Hovořilo se rovněž o případném prodloužení některých spojů autobusových linek č. 12 a 23 ze Zeleného údolí k tramvajové točně v Proseči. Případná realizace vratislavických požadavků bude ovšem předmětem ještě dalších jednání. js polečenská kronika V měsíci listopadu se významných životních výročí dožijí tito naši spoluobčané: 70 let Hana Peterková, Marie Zavázalová, Danuše Fugerová, Libuše Valterová, Jaroslav Vávra, Stanislav Richtr, Marie Kubešová 75 let Jaroslav Kunc, Vladimír Dědeček 80 let Marie Sandleiterová, Olga Roženská, Helena Prantlová 85 let Marie Kopáčková 96 let Marie Šírová Dále dodatečně připomínáme ještě říjnové jubilanty, jejichž jména ze seznamu nedopatřením vypadla a jimž se tímto omlouváme. Jsou to tito spoluobčané: 85 let Jaromír Čemus 90 let Marie Palová Marie Vaicová pak už oslavila 90 let, nikoliv 85, jak bylo mylně uvedeno. Všem jubilantům blahopřejeme! Výstava i na radnici Výstava Vratislavice dříve a dnes, o jejímž zpřístupnění v městské knihovně jsme psali v minulém ZPRAVODAJI, byla rozšířena o další tři panely, takže nyní ji tvoří celkem jedenadvacet panelů. Navíc byla část výstavy, pořízením zmenšených kopií, umístěna v přízemí budovy úřadu městského obvodu. Koncem minulého měsíce tam bylo instalováno jedenáct panelů, které přibližují nejpodstatnější části z historie i současnosti Vratislavic. Kdo chce ovšem zhlédnout celou výstavu, musí zavítat do knihovny. Prohlídka obou expozic je pochopitelně zdarma. Autoři výstavy, František Jelínek a Petr Polda, se těší na připomínky, které návštěvníci mohou zaznamenat do návštěvnické knihy. -s- Městský obvod Vratislavice n. N. pořádá koncert vážné hudby v neděli 20. listopadu od 19 hodin v Kapli vzkříšení Účinkují: Pavla Jahodová harfa Vladimír Petr flétna Na koncertě zazní skladby A. Vivaldiho, L. Boccheriniho, A. Dvořáka, B. Smetany a dalších skladatelů

9 2005/11 Vratislavický zpravodaj 9 Koupaliště Sluníčko Letní sezóna je za námi. Nyní se na koupališti provádí podzimní úklid, zejména hrabání listí, aby byl areál připraven na zimní spánek. Letošní sezóna za celou dobu, po kterou koupaliště provozujeme, to je od roku 1992, byla nejméně příznivá. Způsobilo to chladné a deštivé počasí. Během letních prázdnim byl připraven pestrý program, jenž měl zpříjemnit pobyt návštěvníkům na koupališti. Bohužel se většina akcí musela zrušit nebo opětovně přesouvat na jiný termín vzhledem k špatnému Odborné učiliště Jablonecká 999, Liberec ve spolupráci s Vratislavickým úřadem, Vás zve na prodejní výstavu vánočních výrobků: vánoční svícny, adventní věnce, krejčovské výrobky s vánočními motivy, kovářské svícny. Akce se bude konat dne v zasedací místnosti Vratislavického úřadu od do hod. Akce v knihovně V úterý 15. listopadu od 17 hodin se bude ve vratislavické knihovně konat další ze série besed s Mgr. Igorem Pavelčákem, odborníkem na mezilidské vztahy, jehož jarní besedy měly příznivý ohlas. Tentokrát bude tématem problematika drogových a jiných závislostí. Srdečně jsou zváni zejména rodiče dospívajících dětí. Výpůjční doba knihovny: Pondělí: hodin Středa: hodin Čtvrtek: a hodin -r- počasí. Přesto se pár akcí podařilo uskutečnit, například Pohádkový les pro děti na konci června nebo Letní promítací festival, který se konal každou sobotu. Diváci měli možnost zhlédnout filmy Snowboarďáci, Nebeští jezdci nebo muzikál Vlasy. V příštím roce opět připravíme mimo běžné rekreační a oddechové služby zajímavý kulturní program a budeme doufat, že nás počasí podpoří. Petr Polda za Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko SQUASH Vratislavice n. N. Zámecký vrch 1170, Liberec 30 Squash, stolní tenis Solárium, občerstvení Ceny od 120 Kč/hod. Slevy pro studenty, rodiny s dětmi. tel.: Úvěry na bydlení Ze stavebního spoření na koupi bytu, domu nebo pozemku, na stavbu domu, na opravy a modernizace bytu nebo domu, na finanční vyrovnání týkající se bydlení. Možnost uzavření výhodné smlouvy o stavebním spoření. Bližší informace na tel nebo na Přijedu i k Vám. Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm Formát 19 x 5 cm Formát A5 Formát A5 reportáž Formát A4 Občanská inzerce Občanská inzerce + foto 300 Kč 500 Kč Kč Kč Kč 100 Kč 200 Kč

10 10 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Výšlap do okolí Vratislavic Školní rok běží naplno a koncem října dorazil k prvním prázdninám. Školní družina při ZŠ ve Vratislavicích zpříjemnila žákům část těchto podzimních prázdnin a dne 26. října pro ně připravila výlet do podzimní přírody. Krátce ze základní školy Základní škola ve Vratislavicích je i v tomto školním roce fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Po celý školní rok docházejí studenti PedF TU do Vratislavic na náslechy a také zde vykonávají praxi. O podzimních prázdninách v závěru října se ve školní budově pracovalo. Prováděla se údržba školy a hlavně oprava topení. Známky za I. čtvrtletí školního roku se budou uzavírat dne 11. listopadu. Pedagogická rada se koná 16. listopadu. O den později je volno vzhledem ke státnímu svátku a na další den, 18. listopadu, je vyhlášeno v ZŠ ředitelské volno. Třídní schůzky SRPDŠ se uskuteční 22. listopadu pro I. V. ročník od 17 hodin, pro VI. IX. od Jednotliví učitelé budou rodičům k dispozici dle rozpisu v kabinetech. -r- Byla zvolena trasa okolo Pivovarských rybníků a bývalého skokanského můstku až k Prosečské chatě. Cestou se hrály různé hry a plnily zábavné úkoly k poznávání přírody. Cesta na vrchol účastníky výšlapu odměnila pohledem na krásně vybarvenou přírodu. Zpátky se šlo s prázdným batohem a plným žaludkem zvesela. šd Rozsvícení Podzimní úklid areálu ZŠ ve Vratislavicích. vánočního stromku v pátek v 17 hodin před budovou ÚMO program Po zahájení zazpívá pěvecký sbor vratislavické základní školy Zpívající Blechy několik koled. Další koledy si účastníci zahájení vánočního období vyslechnou z instalovaných reproduktorů. Vyvrcholením bude ohňostroj připravený místními hasiči. Informace pro rodiče Každé dítě by mělo mít s sebou zvoneček a připravené psaníčko pro Ježíška, které vhodí do vánoční poštovní schránky, kde bude stát zajíček nebo pošťák. Za každé vhozené přáníčko dostanou děti drobné dárečky.

11 2005/11 Vratislavický zpravodaj 11 Vratislavičtí cyklisté se na Nova Author Cupu neztratili Desátého ročníku cyklomaratonu Nova Author Cup se v Jizerských horách zúčastnilo téměř závodníků a mezi nimi i cyklisté z Vratislavic. Na tomto jednom z největších závodů v republice se neztratili a hned pět se jich umístilo v první stovce. Vratislavické družstvo CK Pivovar pak skončilo mezi 79 zúčastněnými družstvy na 14. místě. Závod jednotlivců vyhrál zkušený profesionál Radek Dítě z týmu EMS Česká Lípa, který šedesátikilometrovou trať s výrazným převýšením projel za 1 hodinu a 51 minut. Umístění vratislavických cyklistů: 51. Oto Dvorský (v kategorii MB na 10. místě), 67. Ondřej Matouch (17. v MB), 69. Stanislav Kosák (18. v MB), 80. Jaroslav Balatka (4. v MC), 83. Josef Skála (57. v MA), 179. Jiří Vencl (63. v MB), 208. Ladislav Špulák (18. v MC), 462. Jan Kosák (52. v MC). jsj STUDIO K centrum aerobiku a relaxace tělocvična ZŠ ve Vratislavicích n. N. K. Bachmanová, tel.: , Srdečně Vás zveme na cvičební lekce plné dynamiky, relaxace, nových možností a příjemných setkání s novými lidmi... Rozvrh platí od 5. září 2005 Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hoin Power jóga/pilates Úterý 17 hodin děti 18 hodin Tae bo (5 8 let) 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (9 12 let) 19 hodin Power jóga Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost výhodného zakoupení permanentní vstupenky na 3 měsíce Zápis pohybově nadaných dívek i chlapců ve věku 5 10 let na hodiny dětského aerobiku. Každé pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 17 hodin v malé tělocvičně v ZŠ ve Vratislavicích n. N. Lekce pro děti jsou vedeny přístupnou formou pro daný věk se zařazením her a s využitím rozličných cvičebních pomůcek, jako jsou švihadla, míče, overbaly, trampolíny Cílem lekcí je dokonalé držení těla, rozvoj kloubní flexibility, svalové síly a fyzické kondice. Tae bo Je lekce intenzivního cvičení složená z kopů, úderů a jejich kombinací, které na sebe navazují. Cvičení klade nároky na sílu, výbušnost, flexibilitu a koordinaci pohybu, ale nejvíce na vytrvalost. Důraz je kladen na preciznost provedení a na získání citu pro danou techniku. Doporučujeme jako doplňkový trénink nejen pro ženy, ale i pro muže. K. Bachmanová STUDIO K centrum aerobiku a relaxace ve spolupráci s ČSAE a městským obvodem Vratislavice nad Nisou Vás srdečně všechny zve na 6. ročník Vratislavického poháru Soutěžní aerobic Master Class nepostupový sobota 19. listopadu od 9.00 hod Sportovní hala Technické university v Liberci Harcově prezentace: 0. kategorie do 8.30 hod startovné 50 Kč (do 7 let) 1. kategorie do 8.30 hod startovné 80 Kč (8 10 let) 2. kategorie do 8.30 hod startovné 80 Kč (11 13 let) 3. kategorie do hod startovné 80 Kč (14 17 let) diváci 30 Kč časový harmonogram: 8.30 porada rozhodčích 9.00 zahájení soutěže kategorie aerobik hrou 9.30 I. kategorie semifinále 9.55 II. kategorie semifinále I. kategorie finále vystoupení II. kategorie finále I. kategorie vyhlášení výsledků III. kategorie semifinále II. kategorie vyhlášení výsledků III. kategorie finále vystoupení III. kategorie vyhlášení výsledků Vratislavický pohár výsledky Přihlášky s uvedením jména, příjmení, data narození, města, event. klubu posílejte do na adresu Kateřina Bachmanová Vnitřní 1412, Liberec 30 tel.: Štěpán Procházka a Anne Jägerová kategorie Děti I i z Topdance Vratislavice vyhráli dvě loutky na velice oblíbené taneční soutěži v krásném velkém sále muzea Chrudim. Tančili svou kategorii děti I 1. místo, a v lat. tancích porazili i starší děti II C lat. 1. místo, Děti II C standard 2. místo. Libor Jäger Přípravka se skalpy Slovanu Přípravka nejmenší vratislavičtí fotbalisté začala hrát po rozpačitém začátku lépe a za cenné lze určitě považovat skalpy vrstevníků ze Slovanu Liberec. Vratislavičtí vyhráli nad Slovanem A 1:0 (gól Tesař) a nad Slovanem B 4:0 (Pekárek 2, Procházka, Zounek). Rovněž už podruhé porazili Hlavici 4:0 (Pekárek 2, Rampáček 2) a poprvé VTJ Ještěd B 4:0 (Daníček 2, Pekárek, Jonák). Skvěle se ukazuje nastupující brankářská hvězdička Lukáš Havrda a na většině kluků jsou vidět fotbalové pokroky. Manželům Bartoníčkovým vypomáhají poslední dobou na trénincích i exligový Zbyněk Rampáček a pan Bocheňský. bar Dorostenci se rozjeli Vratislavičtí fotbaloví dorostenci po šokujícím začátku v krajském přeboru, kdy doma prohráli 1:4 s Hrádkem, nyní jedou jako dráha! Remizovali po heroickém výkonu na Elitexu 4:4, když už prohrávali 1:4, a navíc byli dva vratislavičtí hráči vyloučeni! Poté následovala skvělá práce a série výher: nad Novým Borem 3:2, nad Jabloncem nad Jizerou 7:1, v Pěnčíně 5:1 a nad Pavlovicemi 1:0. bar

12 12 Vratislavický zpravodaj 2005/11 Vratisla atislavický fotbalf Velmi dobře si vede v podzimní polovině I.B třídy nováček, mužstvo Jiskry Vratislavice. V době uzávěrky ZPRAVODAJE figurovalo v tabulce skupiny Západ na výborném 2. místě, o 3 body za vedoucí VTJ Ještěd Liberec a s desetibodovým náskokem před třetími Habarticemi. Základní kádr A-mužstva tvoří: brankáři Tomáš Valenta a Jirák, dále téměř se neměnící obrana Vrána, Jiskra, Koutský, Belas, záložníci Čermák, Petr Valenta, Milan Štěpánek, Rokoský, Preissler a útočníci Klíma, Bím a Marcel Štěpánek. Při zraněních, nemocech a pracovních povinnostech zaskakovali z B-mužstva Josef Berka, Dlouhý, Stanislav Doležel, Gaubic a Průšek. Pošmourný, který je na hostování z Doubí, nastoupil pouze dvakrát a pro zranění pro něj poté podzim skončil. Tomáš Šidák odešel po třetím zápase hostovat do Višňové, která hraje krajský přebor, a protože podává jako stoper výborné výkony, je o pokračování jeho hostování ze strany Višňové enormní zájem. Totéž bude zřejmě platit i o Tomáši Hájkovi, který je do konce roku na hostování v Krásné Studánce. Muži jsou v I. B třídě druzí! Mužstvo vede jako trenér Lubomír Koutský a práce s kádrem se mu velice daří. Vedoucím mužstva je Vlastimil Bartoníček a finanční otázky má na starosti Stanislav Doležel senior. Poslední zápasy přinesly pět výher: doma s Mimoní B 6:0 (3:0), branky Klíma 3, Bím 2, Milan Štěpánek doma s Krásnou Studánkou 4:3 (2:1), Marcel Štěpánek 2, Bím, Petr Valenta v Železném Brodě nad domácím béčkem 4:1 (3:1), Bím 2, Klíma, Milan Štěpánek doma s Kravařemi 4:0 (2:0), Jiskra, P. Valenta, Marcel Štěpánek, Bím (navíc Koutský při oslavě 33. narozenin neproměnil pokutový kop...) ve Starých Splavech 3:1 (1:1), Klíma 2, P. Valenta z penalty (jeho bratr Tomáš Valenta naopak za stavu 2:1 penaltu chytil!) doma s Chrastavou 2:1 (1:0), Klíma 2. Střelecké pořadí: 10 gólů Tomáš Bím (z toho 5x šibenice!, 9 zápasů), 8 Ladislav Klíma (11 zápasů), 5 Petr Valenta (12 zápasů) a Milan Štěpánek (11 zápasů), 4 Marcel Štěpánek (9 zápasů), 2 Roman Jiskra (12 zápasů), 1 Lubomír Koutský (12 zápasů). Brankář Tomáš Valenta odchytal 5 zápasů a pustil 6 branek (jednou vychytal nulu), Jan Jirák chytal v 7 zápasech, inkasoval také 6 branek (4 x nula). Tabulka I.B třídy Západ po 12. kole 1. VTJ Ještěd : Vratislavice : Habartice : St. Splavy : Doksy : Kravaře : Cvikov : Mimoň B : Chrastava : Kr. Studánka : Kamenice : Ž. Brod B : Brniště : Jindřichovice :37 4 bar, jsj B-mužstvo se drží také nahoře Kádr B-mužstva, hrajícího okresní soutěž, je velice početný: brankář Archalous, dále Bulíř, Vít, Josef Berka, Jan Berka, Stanislav Doležel, Pavel Doležel, Hojda, Bárta, Masár, Stanislav Rokoský, Průšek, Vlk, Soukup, Gaubic, Kirschner, Vacek, Ouředník, Starý, Vajs, Borek a kapitán Jiří Dlouhý. Nyní ke konci podzimu se sice kádr poněkud úžil, ale výborný základ s bojovným srdcem, zůstává. Vedoucím a trenérem B-mužstva je Vlastimil Bartoníček a asistentem Víťa Gaubic senior. O čistotu dresů se přepečlivě stará paní Gaubicová. Před utkáním v Hrádku nad Nisou bylo čelo tabulky OS, skupiny Jih, následující: 1. Hrádek B 24 bodů (o zápas více!) 2. Vesec Vratislavice B Český Dub B 21 Poslední výsledky: Vratislavice B Machnín 2:1 (0:0), branky Gaubic, Vacek Vratislavice B Český Dub B 1:2 (0:0), Dlouhý z pok. kopu Vratislavice B Rynoltice 4:1 (3:0), Čermák 3, Josef Berka Zdislava Vratislavice B 1:2 (1:2), Průšek Vratislavice B Hodkovice 4:0 (0:0), Gaubic 2, Kirschner, Čermák Hrádek B Vratislavice B 3:3 (0:3), Vacek, Preissler, Bím Pořadí střelců: 4 góly Gaubic, Čermák, Bím, 3 Starý, 2 Dlouhý, Průšek, Vacek, 1 Josef Berka, Jan Berka, Ouředník, Vrána, Kirschner, Preissler a brankáři Tomáš Valenta a Archalous (z pok. kopů). Bilance gólmanů před utkáním v Hrádku: Tomáš Valenta odchytal 3 zápasy, dostal 3 branky. Petr Archalous odchytal 6 zápasů, dostal 7 branek. bar Žáci bez srdce a nasazení Fotbaloví žáci Vratislavic začali podzimní soutěž vítězstvím 6:0 v Bulovce. Potom podlehli doma Doubí 1:2, když dostali rozhodující gól v poslední minutě, a poté začali fotbal podceňovat a někteří dokonce doslova flákat. Jsou bez fotbalového srdce, mají malé nasazení a laxní přístup jak k tréninkům, tak k zápasům. Nejhorší je, že se tak chovají převážně ti, kteří byli ještě loni doslova oporami... a ti mladší se prostě vezou s sebou. Že by začala předčasná puberta? Nebo je taková doba? Necháme to na uvážení všech... Bohužel už dělá problém i vybírání měsíčních příspěvků a doprava na zápasy. Co vy na to, páni rodičové a příbuzní...? U počítačů čekají vaše ratolesti křivá záda a brýle. Ale je to samozřejmě věc názoru a každý má právo na svůj. Stejně tak i trenéři. Vlastimil Bartoníček, předseda fotbalového oddílu TJ Jiskra Vratislavice Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Vratislavický zpravodaj

Vratislavický zpravodaj 6 2004 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY Číslo 3 ÚNOR 2008 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 6,- Kč Společnost QuickBus rozšiřuje služby Pomohou dotace dokončit obnovu Hrádku? Seznamte se s autorem seriálů Milanem Kopeckým Sálovkářům

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4)

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) Číslo 5 BŘEZEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2006 SCHVÁLEN V úvodní části 38. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NALEZNETE NA www.varnsdorf.cz Číslo 11 ČERVEN 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY BUDOU JATKA V MAJETKU MĚSTA? Asi nikomu z varnsdorfských patriotů není lhostejný osud

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Křižovatka U Josefa bude mít kvůli obchvatu o rameno navíc

Křižovatka U Josefa bude mít kvůli obchvatu o rameno navíc www.tydenikpernstejn.cz JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET Polabiny - Zelená terasa PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO ROČNÍK 3. 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč). 25. 5. 2009-31. 5. 2009. ČÍSLO 21

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 15 26. SRPEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LIDÉ NA NÁMĚSTÍ DORAZILI Na páteční zrušený happening, který organizátor dle dohody s vedením radnice a se zástupci

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více