ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ"

Transkript

1 darován nejmenovanou ženou z Jindřichova Hradce, a který je nyní v Národní galerii v Praze pod názvem Assumpta z Deštné. Záznam Petra Světeckého opsal v třeboňském archivu archivář PhDr. František Navrátil pro svého přítele PhDr. Josefa Klika v Deštné. František Kvapil svislé šrafování = červená vodorovné šrafování = modrá ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO DNES Bratři a sestry, v neděli 12. června 2011 slavíme Letnice slavnost seslání Ducha svatého. Ve sdělovacích prostředcích často čteme či slyšíme, že někdo pokračuje v duchu zakladatele, že máme vychovávat mládež v duchu Dona Boska apod. Co to znamená jednat v duchu někoho? Máme tím na mysli, abychom jednali tak, jak by jednala ta osoba. Když se Pán Ježíš loučil s apoštoly a přikazoval jim, aby v jeho díle pokračovali po celém světě, dobře věděl, že by to sami nezvládli. Slíbil jim, že jeho Duch bude stále s nimi: Budu za vás prosit Otce, aby vám seslal Ducha pravdy. V té chvíli apoštolé asi sotva chápali, co Kristus Pán tím Duchem pravdy míní, ale pochopili to později. My ze Skutků apoštolů víme, co se událo v Jeruzalémě o svátku Letnic. Tolikrát se Pán Ježíš apoštolům po svém Zmrtvýchvstání ukázal, mluvil s nimi, pojedl s nimi, ale oni se stále báli, stále se schovávali. Vzpomínka na Velký pátek na Golgotu byla ještě příliš živá. Mysleli si: Když zabili našeho Mistra a Pána, mohou zabít i nás! A tak neměli odvahu jít lidem na oči, aby na ně neukazovali a nekřičeli: Tys přece také chodil s tím Ježíšem z Nazareta, tys přece také uvěřil v Ježíše! Ani se jim nemůžeme divit, že se tak báli. Vždyť i dnes, i mezi námi, jsou takoví, kteří leckdy nemají odvahu přiznat svou víru v Ježíše Krista. A pak se stalo něco podivuhodného. Ti bázliví, ustrašení apoštolé se najednou rozohnili. Hořeli touhou povědět všem lidem, že Pán Ježíš žije. Jdou ven mezi lidi a mluví

2 s takovým nadšením a zápalem, že lidé žasnou. Žasnou a jejich srdce se rozhoří. Oheň nadšení se z apoštolů přenáší i na ně. Mnoho se jich dává ten den pokřtít na znamení, že věří v Krista Pána a že chtějí žít podle jeho učení. Moji drazí, takto působí v lidech Duch svatý. Pán Ježíš slíbil Ducha pravdy, a svůj slib splnil. Posílá svého svatého Ducha, aby dodal apoštolům sílu, radost, odvahu a nadšení pro svatou věc Boží. Dnes je doba apoštolského působení dávno za námi. Dnes je sotva kde na zemi ještě místo, kam by radostná zvěst o Pánu Ježíši nepronikla. A buďme si jisti, že kamkoliv přišlo poselství evangelia, přijali je tam a uvěřili, bylo to dílo Ducha svatého. Duch svatý stále pomáhá všem, kdo hlásají víru v Krista Pána kdekoliv na světě. Ano, Duch svatý působí ve světě i v nás stejně mocně, jako za časů apoštolských. Vede a chrání svatou Kristovu Církev, jinak by nevydržela všechny těžkosti, které za dva tisíce let své existence zakusila. Působení Krista Pána za jeho života na této zemi bylo omezeno. Mohl kázat jen tam, kde právě byl. Jeho svatý Duch však není omezen ani prostorově ani časově. Kristovo slovo mohli slyšet jen ti lidé, kteří byli kolem něho v doslechu. Duch svatý působí po celé zemi, není nijak a ničím omezen. Jak si můžeme Ducha svatého aspoň obrazně představit pokud to vůbec jde? Je to Duch, v jehož síle Kristus Pán jednal a stále jedná. Duch svatý je vnímatelný a přece nehmatatelný. Je neviditelný a přece každému blízký. Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kdosi přirovnal působení Ducha svatého v nás k působení růže. Tak jako růže nepotřebuje lidských slov, ale osloví člověka svou vůní, přitahuje a ovlivňuje člověka Duch svatý vůní svých sedmi darů: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. Dejme se vést Duchem svatým, a bude z nás vyzařovat pokoj, radost z odpuštění vlastních hříchů, a také my sami budeme rádi odpouštět našim viníkům. A m e n Váš služebník a duchovní otec P. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVNU V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Středa v 17 h středa po 6. neděli velikonoční - Pátek v 17 h památka sv. Karla Lwangy a druhů; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - Středa v 17 h středa po 7. neděli velikonoční

3 - Pátek v 17 h pátek po 7. neděli velikonoční - Neděle v 11 h SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní) končí doba velikonoční - Středa v 17 h památka sv. Víta, mučedníka - Pátek v 17 h pátek 11. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - Středa v 17 h středa 12. týdne v mezidobí - Čtvrtek v 19 h SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo) po mši svaté bude eucharistický průvod kolem kostela a požehnání Městu Deštná - Pátek v 17 h SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE - Středa v 17 h SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů - Pátek v 17 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h 14. neděle v mezidobí V neděli o slavnosti seslání Ducha svatého proběhne při mši svaté obnova milosti přijaté při biřmování. V neděli se bude konat při mši svaté kostelní sbírka na potřeby diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! BOHOSLUŽBY V ČERVNU NA ČERVENÉ LHOTĚ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: - Neděle v 16 h 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Neděle ve 14 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (poutní mše svatá) - Neděle v 16 h 14. neděle v mezidobí CÍRKEVNÍ SŇATKY V ČERVNU NA ČERVENÉ LHOTĚ: - Sobota v 13:30 h snoubenci MUDr. Jana Chmelíková & Ing. Michal Matlas (oddavky církevně-kanonické manželství) - Sobota v 10:30 h snoubenci Ing. Kateřina Drsová & Ing. Vít Mašek (oddavky) - Sobota v 11:00 h snoubenci Iveta Bidařová & Ondřej Špaček (oddavky církevně-kanonické manželství) POUTNÍ MŠE SVATÉ V ČERVNU VE FARNOSTI DEŠTNÁ: - Neděle ve 14 h filiální kostel Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE) - 3 -

4 - Neděle v 11:30 h kostelík sv. Jana Křtitele u lázní v Deštné (SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE); mše svatá ve farním kostele sv. Ottona v Deštné NEBUDE!!! KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS NAŠE MĚSTO OPĚT OŽIVUJE! Nedávno jsem byl osloven, ať napíši něco o svých zážitcích, z mé brigády pro V.A.N. Group internacional plus s.r.o. Byl jsem tam u natáčení filmu s hollywoodskou hvězdou Tomem Cruisem. Zážitky, které jsem zde zažil jsou velmi zajímavé. Kdybych se rozhodl o nich psát, bylo by to na dlouho a na více stránek. Rozhodl jsem se proto napsat o našem městě. Naše město se opět probouzí. Je to už pár let, kdy se odtud vytratily veřejné akce, zvyky a kulturní dění. Před dvěma lety jsem se pokusil obnovit masopustní rej, který se vůbec nevydařil. Ten den pokračoval pak v místním KD, kde se to naštěstí zachránit podařilo. S pomocí našeho nynějšího starosty jsme po dlouhé době zrealizovali také pálení čarodějnic. Tento rok se nám podařilo opět uspořádat tyto dvě akce, které se vydařily až na opět nezdařený masopustní rej na náměstí. Naše město ožilo na těchto kulturních akcí, které už opadly. V tomto roce se postarají místní (jak si říkají) maminy o Den Dětí, který se bude konat na hřišti V tomto roce bych rád s pomocí přátel a pokud by se nám podařilo domluvit se s městem a TJ Sokolem Deštná uspořádal Halloween v místním sále. V našem městě už dlouho nikdo nespatřil také májku, kterou bychom s pomocí SDH Deštná mohli po domluvě postavit. Mým snem je zde obnovit všechny staré zvyky, které tu kdysi bývaly. Jenže každý si řekne tak to udělej, vždyť na tom nic není udělat nějakou akci. Není to tak jednoduché je okolo toho spousty lítání. Proto s pomocí vás všech by se to podařilo. Pak by se naše město opět stalo takým jaké, kdysi bývalo. Určitě si říkáte, že když jste byli ještě malí a mladí, že tu kdysi bývalo spousty věcí a spousty akcí. Tak proč je znovu nezrealizovat? Stačí jen chtít a s pomocí nejdál dojdeš. Proto bych rád vše s vaší pomocí zrealizoval a obnovil tu tak staré zvyky, které už opadly. Kamil Šindelář NÁPOJ LÁSKY Kdo z nás by někdy nesnil o báječném kouzelném nápoji, který by člověka omladil, uzdravil, nebo mu přinesl lásku. Právě v tomto krásném, ještě jarním období bych Vám ráda vyprávěla o takovémto milostném příběhu z nového nastudování opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v Národním divadle v Praze. Premiéra této komické opery byla už v roce 1832 v Pařížské opeře a 1887 u nás v Praze v Národním divadle. Děj současného představení je přenesen do 20. století do malé italské vesničky. O žních se zdejší mládež veselí, tančí a povídají si různé příhody. Krásná dívka jménem Adina vypráví všem známou historii o Tristanu a Isoldě a jejich lásce, ke které jim pomohl kouzelný nápoj. Do Adiny je bezhlavě zamilován prostý, ale upřímný chlapec Nemorino, kterého však ona zcela přehlíží. Adina se svou přítelkyní Gianetou flirtují s karabiniery v čele se seržantem Belcorem, kterému nabízejí víno a - 4 -

5 Adina ho zve na milostnou schůzku. Mezitím přijíždí do vesnice léčitel a mastičkář Doktory Dulcamara, který všem nabízí své zázračné produkty jako masti a likéry na krásu, mládí a proti všem bolestem. Nešťastný Nemorino se ho zeptá, zda nemá též kouzelný nápoj na lásku. Doktor mu jej hned prodá a ujišťuje ho zaručeným účinkem, i když je to jen obyčejné víno. Po několika doušcích vyhledá Nemorino Adinu, ale ta se mu vysměje a přede všemi slibuje seržantovi sňatek. Vesničané se radují z budoucí svatby a tančí a pijí víno. Zoufalý Nemorino žádá doktora o další nápoj, na který si vypůjčí peníze od seržanta. V očekávání účinků nápoje zpívá Nemorino nádhernou milostnou píseň Una Furtiva Lagrima (Tajná slza). Doktor prosí Adinu, aby se jí zželelo Nemorina a vesničané mysleli, že tak učinil jeho nápoj. Adina přináší zprávu, že umírá strýc Nemorina ve městě a vrací jeho dluh seržantovi, který se svou posádkou je odvelen jinam. Adina přijme tedy lásku Nemorina a doktor vítězně oznamuje všem, že jeho zázračný nápoj zapůsobil. Nemorino získává dědictví po strýci a nabízí Adině skvělý život. Láska tedy zvítězila Buď pochválen nápoj lásky. Sbor vesničanů zpívá o radosti a štěstí v životě lidském. Moderní pojetí komické opery zasazené do 20. století bylo velmi nezvyklé, protože opera byla složena o více než 100 let dříve. Například mládež zde jezdila na motorce a doktor přijel na jeviště autem. Úlohu Nemorina lyricky krásně předvedl mladý operní pěvec Aleš Briscein. Zvláště krásná byla jeho stěžejní milostná árie s doprovodem harfy a fagotu, ve které vynikli i známí pěvci Enrico Causo, Luciano Pavarotti a též Peter Dvorský. Opera bude hrána v Národním divadle do konce roku Myslím, že by se mnohým milovníkům hudby v Deštné tato lehká komická opera o lásce velmi líbila. Možná bude někdy uvedena i v Jindřichově Hradci na 3. nádvoří hradu. Letos podle předběžného plánu zde bude koncem léta uvedena Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Eva Kadlecová Připomínáme, že se v Deštné v bývalých svatojánských lázních, v kostelíčku sv. Jana Křtitele koná další jarní benefiční koncert a to v sobotu, dne 11. června 2011 v 16. hod. Předtančení v orientálním stylu se svíčkami a závoji bude velmi pěkné a všichni účinkující, zejména pěvecký sbor Lípa z Kamenice nad Lipou předvedou zajímavý program. Těšíme se na Vaši návštěvu. Hudební soubor sv. Jana Křtitele v Deštné KINO V DEŠTNÉ - pokračování - 2. díl - 5 -

6 ...léta šla a my jsme se snažili, stále něco v kině vylepšovat. Největším snem bylo širokoúhlé promítání. První studii vypracoval v roce 1974 arch. Bedřich Pivec, který má v Deštné vilku a jezdil sem na dovolenou a později zde trávil i důchod. Kamenem úrazu však byl nedostatek peněz provozovatele (MNV), který musel zajistit jiné důležitější akce - a tak se náš návrh a tato studie nesetkaly s pochopením. Tak jsme se alespoň snažili zpříjemnit prostředí v hledišti - zbavit se kamen, která vyhřívala vždy jen nejbližší okolí a zavést jiné topení. Tenkrát bylo v kurzu teplovzdušné topení. Objeli jsme s promítači několik kin, kde takové topení měli a přesvědčili jsme provozovatele k jeho instalaci. Agregát na naftu byl umístěn vzadu na dvoře za kinem - bývalý vepřín JZD. Stále nás strašila v hlavě myšlenka na širokoúhlé promítání, ale to bylo ve stávajícím kině nemožné, pro malé rozměry šíře kina, ale alespoň jsme docílili vybudování rozšířeného promítání. V roce 1976 došlo k havarijnímu stavu elektrické instalace a hrozilo zastavení promítání. Využili jsme tohoto stavu k malé rekonstrukci kina. Byla pořízena nová el. instalace do zdí, rozvaděč na nouzové osvětlení, křemíkové usměrňovače a oponové automaty, vybudováno rozšířené promítání, pořízena nová křesla pro promítače, opravena podlaha, pořízeny nové zelené sedačky a tmavozelené sametové opony a obložení stropu. Celá tato rekonstrukce (129 tisíc Kč) se konala během let za provozu, jen s malými, většinou zimními přestávkami, kdy kino v zimních měsících (prosinec a leden) nepromítalo z úsporných důvodů a pro malou návštěvnost. Rekonstrukci prováděl částečně Okresní stavební podnik v Jindřichově Hradci, částečně stavební četa důchodců a zaměstnanců. V říjnu 1977 odešel ze zdravotních důvodů z kina jeden z jeho zakladatelů, pokladník Josef Fiala - pracoval v kině nepřetržitě 36 let, nedbal na bolesti těla a v kině býval vždy mezi prvními; chodil často do kina, i když už nemohl pracovat. Do konce roku 77 pracovala v kině ve funkci pokladní Eva Strachotová (Capouchová) a od převzala tuto funkci Jitka Šváchová. Promítači byli stále Miroslav Drs a Ivan Závodný, uklízečka a uvaděčka Marie Nováková, vedoucí Růžena Fischerová zahájilo vylepšené kino opět promítání. Ale neusnuli jsme na vavřínech a v roce 1980 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení - splachovací záchody - (stavební četa důchodců za 20 tisíc Kč). V roce 1981 byl pořízen diaprojektor - převodem z kina v Českých Velenicích a zakoupeny 4 ovladače pro nouzové osvětlení - z toho 2 pro divadelní ochotníky a stmívač, rovněž pro divadelní ochotníky. Na propagaci se už nepoužívají tzv. slepky z filmových letáčků, ale propagační letáky tiskne Tiskárna v Jindřichově Hradci a rozesíláme je po všech okolních vesnicích. Přesto je, zvláště v zimních měsících návštěvnost slabá. Tržbu získáváme různými přehlídkami atraktivních filmů a filmů pro děti především v létě, hrajeme zvláštní představení pro okolní pionýrské tábory a pod. Sál je stále vytápěn naftou - roční spotřeba cca l nafty. Byla to, po zdražení nafty velmi drahá záležitost a tak byl za 6 tisíc Kč pořízen nástavec na topení uhlím. Od června 1983 dlouhodobě onemocněl promítač Miroslav Drs - pracoval v kině 15 let - nebyla naděje na úplné uzdravení a tak byl přijat nový praktikant Jiří Rozsíval, který v roce 1984 úspěšně složil promítačské zkoušky v Klánovicích. V roce 1985 se v březnu a dubnu v kině nehrálo - promítací stroje byly dovezeny do Meopty Plzeň k úpravě na xenonové výbojky namísto doposud používaných uhlíků

7 Protože však většina divácky přitažlivých filmů byla uzpůsobena jen k širokoúhlému promítání, přesvědčili jsme nakonec Ing. Karla Chalupského k vypracování projektu, který konzultoval s Ústřední půjčovnou filmů v Praze. Došlo k další velké přestavbě. Stavební práce vedl za dozoru Ing. Chalupského promítač Ivan Závodný se stavební četou MNV (F. Tomšů, K. Chytra, K. Koktavý, P. Pígl, S. Pígl, Z. Tomšů...) Začalo se za provozu v roce Z bývalého průjezdu v čp. 61 se budovala vstupní hala a instalovalo se ústřední topení v kině a v celé budově čp. 61, které zatím nebylo dáno do provozu. V roce 1987 byly postaveny základy pro novou kabinu, v roce 1988 byla provedena výměna vchodových dveří do budovy kina, vybudováno nové sociální zařízení ve vstupní hale a zahájeno topení z vedlejší kotelny. 2. září 1989 byl promítán poslední film - pro děti k zahájení školního roku; a začalo se s přestavbou sálu. Nejprve byla vyklizena půda - kulisy divadelních ochotníků byly převezeny z větší části už do nového sálu kulturního domu a část do bývalého výkupního podniku, židle ze sálu se přendaly do vstupní haly. Došlo ke stržení stropu, který byl pronesen o 20 cm a hrozil zřícením, strop byl mírně zvýšen a do konce roku byl zhotoven nový krov a krytina. V roce 1990 a 1991 se stále na přestavbě kina pracovalo; promítací plátno se muselo umístit obráceně, vybudovalo se stupňovité hlediště se stávajícími sedačkami a kabiny byly vybudovány včetně jednoho bytu na dvoře za kinem. 24. června 1993 byla provedena konečně kolaudace přestavěného širokoúhlého kina, které odpovídalo současným požadavkům. Kino si vzal do pronájmu promítač Ivan Závodný a chod kina zajišťoval se svou rodinou. V předsálí kina provozoval bufet, kde se čepovalo hlavně pivo. Bufet byl otevřen i ve dnech, kdy se v kině nehrálo. Měli jsme krásné moderní kino, ale nebyli návštěvníci. Kino hrálo jen v letních měsících, kdy byla návštěvnost větší, v zimě bylo kino zavřené. Např. v roce 1998 a 1999 se za celý rok promítalo jen 12 filmů. Příjem ze vstupného nestačil uhradit náklady na půjčovné filmů. Obec provozovateli přispívala na chod kina tím, že neplatil nájemné ze sálu, spotřebu el. energie a ponechala mu předsálí k pohostinské činnosti, která částečně dotovala náklady. V roce 2001 se v kině promítalo jenom 6 filmů, které navštívilo 118 diváků. Tržba činila Kč, náklady: kontrola promítaček Kč, telefony 400 Kč, dovoz filmů Kč, odesílání filmů 570 Kč, půjčovné Kč, mzda za promítání Kč, ostatní mzda vč. úklidu 900 Kč, celkem Kč. Ztráta činila Kč. Obec, podle dřívějšího rozhodnutí, doplatila na provoz kina 10 tisíc Kč a usneseno, že v březnu 2002 bude do zastupitelstva pozván provozovatel Ivan Závodný a rozhodne se o dalším osudu kina. V roce 2002 na svém zasedání 28. března zastupitelstvo obce rozhodlo provozování kina ukončit s tím, že pan Závodný promítací stroje zakonzervuje a zastupitelstvo osloví mladé stavbaře v Deštné, aby navrhli další využití kinosálu. Tak v roce 2002 skončilo naše pracně vybudované, krásné kino. ROK RŮŽE Fischerová - 7 -

8 Rožmberský presbytář kostela v Deštné Zpravodaj Deštenska Je známo, že bavorští kolonisté, přišlí do staroslovanské osady Deštná, přinesli sebou v té době už v Bavorsku rozšířený kult svatého Ottona, biskupa z Bamberku, svatořečeného v roce Pravděpodobně, spolu s vytýčením nového městiště, určili kolonisté i vhodné místo pro kostel, na ostrohu nad údolím s protékající říčkou. Kostel byl z počátku dřevěný, až bohatá jindřichohradecká komenda řádu německých rytířů dokázala na místě dřevěného kostelíka postavit kamenný chrám v románském slohu. Byl tehdy i útočištěm obyvatel při vpádu nepřátelského vojska. Trhová ves Deštná, s důležitým komunikačním brodem na křižovatce stezek Chýnov-Soběslav a Hradiště (potom Tábor) Jindřichův Hradec, se stávala lidnatější. Proto noví majitelé Rožmberci (1364) uvažovali o rozšíření kostela. Došlo k tomu pravděpodobně kolem roku 1380, za vlády Oldřicha I. z Rožmberku. Stavbu gotického presbytáře, přizděného k velké lodi stávajícího kostela, prováděla rožmberská stavební huť, zaměstnaná i stavbou farního kostela sv. Petra a Pavla, r v Soběslavi. Nasvědčují tomu typizované tvary žeberních dílů, tesaných podle základních tvarů, užívaných jak v soběslavském kostele, tak v klenbě deštenského kostela. U nás jsou zajímavá klenební žebra, ukončená na konzolách. Vlevo od oltáře je tesaná tvář vousatého muže s čepicí (snad znamení zkušeného stavitele?), na pravé straně je na konzole hlava jakoby mouřenína. Za oltářem konzoly představují dvě ženské hlavy. Zajímavé jsou gotické třídílné sedile a nástěnný sanktuář s původními dvířky. Na střeše presbytáře je sanktusní věžička se zvonem. Deštná má důvod vážit si stavebního odkazu Rožmberků! F.K. KVĚTEN V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Květen je měsícem mnoha podob. Dobře ho znají zamilovaní, vojenští historici, ale také zahrádkáři, turisté či cestovatelé. Když to vezmu podle našeho Klubu historie letectví, tak květen nám opravdu splnil všechna naše očekávání. Ba přímo mnohem víc! Vždyť komu se kdy poštěstí být u archeologického výzkumu německého stíhacího letounu s přesnou datací a jménem pilota?!? Začnu však popořadě. Jako každoročně jsme se 8. května zúčastnili s naším Klubem v J. Hradci městských oslav Dne vítězství. Během pietního aktu - 8 -

9 u Památníku letců na nábřeží L. Stehny zazněla informace, že se letošní v pořadí již XVIII. setkání čs. válečných letců uskuteční v sobotu 27. srpna Jaký bude přesně program ještě není rozhodnuto, ale jednou z možností je návštěva Leteckého muzea v Deštné (dále LMD) leteckými veterány. To se však rozhodne s definitivní platností až v průběhu července. Že je hostům Setkání co zajímavého nabídnout se mohlo během dubnových víkendů a května přesvědčit téměř sedm set platících návštěvníků aviatické expozice muzea, včetně dalších zhruba sto padesáti hostů slavnostního zahájení nové sezony, ke kterému došlo v sobotu 30. dubna Možná jste také někteří zaznamenali, že úspěch našeho muzea vyvolal diskusi v médiích, se zastoupením např. hejtmana Jihočeského kraji Mgr. Jiřího Zimoly, starosty města J. Hradec Ing. Stanislava Mrvky či ředitele Muzea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslava Pikala, a to o přesunutí expozice Leteckého muzea např. do prostor Jezuitské koleje v J. Hradci. Nyní je oficiální vyjádření na nás s Klubem. Když jsem dal na dané téma v pondělí 23. května hlasovat na klubové schůzi, všichni jsme se jednohlasně shodli na tom, že chceme s muzeem 100% zůstat v Deštné. Pokud o nás vedení města, potažmo zastupitelé Deštné, budou stát. Jsme sice téměř všichni z klubu hradečáci, ale Deštná se nám díky vřelému a přátelskému přijetí stala téměř druhým domovem. Proto nechceme nikam odcházet a naopak dál pokračovat v rozvoji i propagaci Leteckého muzea po celé České republice i v zahraničí. Konkrétním příkladem je instalace nového velkého reklamního poutače LMD u silnice I. třídy v Soběslavi, kterou v částce téměř Kč zafinancoval náš Klub, včetně dalších financí za celoroční pronájem této plochy. Jeho rozměry 280 x 150 cm i zvolený motiv by měly být dalším z konkrétních lákadel pro turisty i místní obyvatele, kteří se budou pohybovat mezi Táborem a Č. Budějovicemi. Další reklamní panely jsou plánovány i na řadě dalších míst našeho okresu, včetně ploch, na které získalo město Deštná grant od Jihočeského kraje. Když už jsem se zmínil o pozitivech měsíce května, nerad bych zapomněl na událost, která se také dotýká našeho Leteckého muzea v Deštné. Jde o akci, která se uskutečnila v pátek 13. května Ten den jsme spolu s Muzeem Jindřichohradecka provedli oficiální archeologický výzkum německého stíhacího letounu Focke Wulf Fw-190 poblíž Otína u J. Hradce. K akci byl dále přizván profesionální pyrotechnik kpt. v. z. Karel Ludvík, otec a syn Ivo a Jiří Šaškové z Prahy, pamětnice sestřelu letounu p. Jiřina Kárová, včetně majitelů zkoumaného pozemku rodiny p. Věry Klimešové a řada dalších. Po mnoha letech pátrání jsme se tak vydali do míst, kde jsme v dubnu letošního roku dokázali pomocí magnetometru a díky zkušenostem archeologického terénního technika p. Antonína Majera vytipovat místo předpokládaného dopadu stíhačky FW 190 A-8, která byla sestřelena 24. srpna 1944 před 12,40 hodin v souboji s americkým bombardovacím letounem B-24 Liberator. Během celodenního výzkumu jsme kromě velkého množství fragmentů plechů nalezli torzo zadní části trupu s ostruhovým kolečkem, 3 kyslíkové lahve, několik přístrojů z kabiny včetně hodin, kompletní masivní podvozkovou nohu, palubní zbraně s množstvím munice ráže 13 a 20 mm, list vrtule a především nárazem poškozený motor BMW 801D-2. Jak v německých archívech dopátral Jiří Šašek - Pilotem nalezeného letounu byl dvaadvacetiletý Fw. Hubert Engst od 6. letky II.(Sturm)/JG 300. Tomu se nejprve ve spolupráci s Uffz. Willi Reschkem podařilo sestřelit jeden Liberator, ale po zásahu obrannou palbou musel ze svého hořícího Fw 190 A-8 (W. Nr ) žlutá 7 vyskočit na padáku s lehkými popáleninami v obličeji se zachránil. Engst již v té době patřil k ostříleným veteránům a - 9 -

10 byl patrně jediným pilotem své jednotky, jenž s ní létal od jejího založení v létě 1943 až do května Za dosažené úspěchy byl vyznamenán Německým křížem ve zlatě, avšak sám byl během své bojové kariéry čtyřikrát sestřelen. Po odvysílání exkluzivní reportáže v České televizi z autorské dílny Aleše Hazuky v pondělí 16. května 2011 se v Muzeu Jindřichohradecka, kde jsou fragmenty letounu uloženy, rozpoutalo mediální peklo, které jsem za dvacet let své archeologické praxe doposud nezažil. V souvislosti s reportážemi také často zazněla informace o našem Leteckém muzeu v Deštné. Protože jsme během výzkumu objevili součástky z FW-190 zhruba v množství jedné korby nákladního auta, bylo po dohodě s ředitelem Muzea Jindřichohradecka rozhodnuto, že část exponátů bude dlouhodobě vystavena v muzeu v Deštné. Pokud se budete mít zájem přijít podívat na fragmenty tohoto německého bojového stroje během jeho konzervace, kontaktujte mě prosím na adrese či telefonu našeho Muzea Jindřichohradecka. Jinak vás již nyní zvu do rozšířené aviatické expozice v Deštné, kde se také časem objeví fragmenty z Focke Wulfu stíhacího pilota Huberta Engsta. Když budete číst tyto řádky, bude náš Klub na své v pořadí již patnácté zahraniční expedici, tentokrát na území Německa, Belgie, Lucemburska a snad ještě o trochu víc. O tom však až v některém z příštích příspěvků ve Zpravodaji. Informace o muzeu i aktivitách našeho klubu najdete na webových stránkách: Těšíme se s Vámi na setkání! Vladislav Burian, KHL Foto 1: Výzkum fragmentů sestřeleného stíhacího letounu Fw-190 A8. (Foto: Vladimír Vondrka, archiv KHL) Foto 2: Instalace reklamního panelu Leteckého muzea u silnice I. třídy v Soběslavi. (Foto: M. Šafránek, archiv KHL)

11 V ČERVNU VZPOMÍNÁME SLOUPEK DEŠTENSKÉ KNIHOVNY 3. června František Škroup let od narození byl český hudebník, dirigent a hudební skladatel. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. S hudbou se seznámil prostřednictvím svého otce a již od 8 let veřejně vystupoval s hrou na flétnu. V letech byl vokalistou v pražské Loretě a Týnském chrámu. V letech 1814 až 1819 studoval na gymnáziu v Hradci Králové. V Praze absolvoval dva roky studia filosofie a v roce 1822 začal studovat na pražské universitě práva. Aby si na studium vydělal, vyučoval hudbě a zpěvu a vypomáhal ve sboru Stavovského divadla. Studia však nedokončil. Do popředí jeho zájmu se dostalo ochotnické divadlo a spolu s jinými vlastenci založil v roce 1823 první českou operní družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze představení českých oper. 23. prosince 1823 byla ve Stavovském divadle hrána česky tehdy oblíbená opera rakouského skladatele Josefa Weigla Rodina švejcarská, kterou do češtiny přeložil básník a posluchač filosofie Simeon Karel Macháček. Opera byla provedena ochotníky, ale její úspěch (i finanční) přispěl k tomu, že od té doby bylo Stavovské divadlo otevřeno i pro další česká představení. Úspěch této a dalších oper zpívaných česky byl pro něj podnětem ke zkomponování první české opery Dráteník na libreto J. K. Chmelenského. Opera byla poprvé provedena s velkým úspěchem ve Stavovském divadle 2. února Povzbuzen jejím úspěchem začal komponovat další opery na Chmelenského české texty Oldřich a Božena, Libušin sňatek, ty však již nedosáhly takového úspěchu. V roce 1827 byl jmenován druhým kapelníkem

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci

Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Langweilův model Prahy v muzejní edukaci Mgr. Iva Vachková, Ph.D. za podpory Mgr. Barbory Zdrálkové a Mgr. Lubomíra Kubíčka Muzeum hlavního města Prahy Seminář Muzeum pro návštěvníky II., NM Praha, 11.4.2017

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více