ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ"

Transkript

1 darován nejmenovanou ženou z Jindřichova Hradce, a který je nyní v Národní galerii v Praze pod názvem Assumpta z Deštné. Záznam Petra Světeckého opsal v třeboňském archivu archivář PhDr. František Navrátil pro svého přítele PhDr. Josefa Klika v Deštné. František Kvapil svislé šrafování = červená vodorovné šrafování = modrá ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO DNES Bratři a sestry, v neděli 12. června 2011 slavíme Letnice slavnost seslání Ducha svatého. Ve sdělovacích prostředcích často čteme či slyšíme, že někdo pokračuje v duchu zakladatele, že máme vychovávat mládež v duchu Dona Boska apod. Co to znamená jednat v duchu někoho? Máme tím na mysli, abychom jednali tak, jak by jednala ta osoba. Když se Pán Ježíš loučil s apoštoly a přikazoval jim, aby v jeho díle pokračovali po celém světě, dobře věděl, že by to sami nezvládli. Slíbil jim, že jeho Duch bude stále s nimi: Budu za vás prosit Otce, aby vám seslal Ducha pravdy. V té chvíli apoštolé asi sotva chápali, co Kristus Pán tím Duchem pravdy míní, ale pochopili to později. My ze Skutků apoštolů víme, co se událo v Jeruzalémě o svátku Letnic. Tolikrát se Pán Ježíš apoštolům po svém Zmrtvýchvstání ukázal, mluvil s nimi, pojedl s nimi, ale oni se stále báli, stále se schovávali. Vzpomínka na Velký pátek na Golgotu byla ještě příliš živá. Mysleli si: Když zabili našeho Mistra a Pána, mohou zabít i nás! A tak neměli odvahu jít lidem na oči, aby na ně neukazovali a nekřičeli: Tys přece také chodil s tím Ježíšem z Nazareta, tys přece také uvěřil v Ježíše! Ani se jim nemůžeme divit, že se tak báli. Vždyť i dnes, i mezi námi, jsou takoví, kteří leckdy nemají odvahu přiznat svou víru v Ježíše Krista. A pak se stalo něco podivuhodného. Ti bázliví, ustrašení apoštolé se najednou rozohnili. Hořeli touhou povědět všem lidem, že Pán Ježíš žije. Jdou ven mezi lidi a mluví

2 s takovým nadšením a zápalem, že lidé žasnou. Žasnou a jejich srdce se rozhoří. Oheň nadšení se z apoštolů přenáší i na ně. Mnoho se jich dává ten den pokřtít na znamení, že věří v Krista Pána a že chtějí žít podle jeho učení. Moji drazí, takto působí v lidech Duch svatý. Pán Ježíš slíbil Ducha pravdy, a svůj slib splnil. Posílá svého svatého Ducha, aby dodal apoštolům sílu, radost, odvahu a nadšení pro svatou věc Boží. Dnes je doba apoštolského působení dávno za námi. Dnes je sotva kde na zemi ještě místo, kam by radostná zvěst o Pánu Ježíši nepronikla. A buďme si jisti, že kamkoliv přišlo poselství evangelia, přijali je tam a uvěřili, bylo to dílo Ducha svatého. Duch svatý stále pomáhá všem, kdo hlásají víru v Krista Pána kdekoliv na světě. Ano, Duch svatý působí ve světě i v nás stejně mocně, jako za časů apoštolských. Vede a chrání svatou Kristovu Církev, jinak by nevydržela všechny těžkosti, které za dva tisíce let své existence zakusila. Působení Krista Pána za jeho života na této zemi bylo omezeno. Mohl kázat jen tam, kde právě byl. Jeho svatý Duch však není omezen ani prostorově ani časově. Kristovo slovo mohli slyšet jen ti lidé, kteří byli kolem něho v doslechu. Duch svatý působí po celé zemi, není nijak a ničím omezen. Jak si můžeme Ducha svatého aspoň obrazně představit pokud to vůbec jde? Je to Duch, v jehož síle Kristus Pán jednal a stále jedná. Duch svatý je vnímatelný a přece nehmatatelný. Je neviditelný a přece každému blízký. Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kdosi přirovnal působení Ducha svatého v nás k působení růže. Tak jako růže nepotřebuje lidských slov, ale osloví člověka svou vůní, přitahuje a ovlivňuje člověka Duch svatý vůní svých sedmi darů: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. Dejme se vést Duchem svatým, a bude z nás vyzařovat pokoj, radost z odpuštění vlastních hříchů, a také my sami budeme rádi odpouštět našim viníkům. A m e n Váš služebník a duchovní otec P. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V ČERVNU V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Středa v 17 h středa po 6. neděli velikonoční - Pátek v 17 h památka sv. Karla Lwangy a druhů; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - Středa v 17 h středa po 7. neděli velikonoční

3 - Pátek v 17 h pátek po 7. neděli velikonoční - Neděle v 11 h SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní) končí doba velikonoční - Středa v 17 h památka sv. Víta, mučedníka - Pátek v 17 h pátek 11. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - Středa v 17 h středa 12. týdne v mezidobí - Čtvrtek v 19 h SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží Tělo) po mši svaté bude eucharistický průvod kolem kostela a požehnání Městu Deštná - Pátek v 17 h SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE - Středa v 17 h SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů - Pátek v 17 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h 14. neděle v mezidobí V neděli o slavnosti seslání Ducha svatého proběhne při mši svaté obnova milosti přijaté při biřmování. V neděli se bude konat při mši svaté kostelní sbírka na potřeby diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! BOHOSLUŽBY V ČERVNU NA ČERVENÉ LHOTĚ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: - Neděle v 16 h 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Neděle ve 14 h SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (poutní mše svatá) - Neděle v 16 h 14. neděle v mezidobí CÍRKEVNÍ SŇATKY V ČERVNU NA ČERVENÉ LHOTĚ: - Sobota v 13:30 h snoubenci MUDr. Jana Chmelíková & Ing. Michal Matlas (oddavky církevně-kanonické manželství) - Sobota v 10:30 h snoubenci Ing. Kateřina Drsová & Ing. Vít Mašek (oddavky) - Sobota v 11:00 h snoubenci Iveta Bidařová & Ondřej Špaček (oddavky církevně-kanonické manželství) POUTNÍ MŠE SVATÉ V ČERVNU VE FARNOSTI DEŠTNÁ: - Neděle ve 14 h filiální kostel Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE) - 3 -

4 - Neděle v 11:30 h kostelík sv. Jana Křtitele u lázní v Deštné (SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE); mše svatá ve farním kostele sv. Ottona v Deštné NEBUDE!!! KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS NAŠE MĚSTO OPĚT OŽIVUJE! Nedávno jsem byl osloven, ať napíši něco o svých zážitcích, z mé brigády pro V.A.N. Group internacional plus s.r.o. Byl jsem tam u natáčení filmu s hollywoodskou hvězdou Tomem Cruisem. Zážitky, které jsem zde zažil jsou velmi zajímavé. Kdybych se rozhodl o nich psát, bylo by to na dlouho a na více stránek. Rozhodl jsem se proto napsat o našem městě. Naše město se opět probouzí. Je to už pár let, kdy se odtud vytratily veřejné akce, zvyky a kulturní dění. Před dvěma lety jsem se pokusil obnovit masopustní rej, který se vůbec nevydařil. Ten den pokračoval pak v místním KD, kde se to naštěstí zachránit podařilo. S pomocí našeho nynějšího starosty jsme po dlouhé době zrealizovali také pálení čarodějnic. Tento rok se nám podařilo opět uspořádat tyto dvě akce, které se vydařily až na opět nezdařený masopustní rej na náměstí. Naše město ožilo na těchto kulturních akcí, které už opadly. V tomto roce se postarají místní (jak si říkají) maminy o Den Dětí, který se bude konat na hřišti V tomto roce bych rád s pomocí přátel a pokud by se nám podařilo domluvit se s městem a TJ Sokolem Deštná uspořádal Halloween v místním sále. V našem městě už dlouho nikdo nespatřil také májku, kterou bychom s pomocí SDH Deštná mohli po domluvě postavit. Mým snem je zde obnovit všechny staré zvyky, které tu kdysi bývaly. Jenže každý si řekne tak to udělej, vždyť na tom nic není udělat nějakou akci. Není to tak jednoduché je okolo toho spousty lítání. Proto s pomocí vás všech by se to podařilo. Pak by se naše město opět stalo takým jaké, kdysi bývalo. Určitě si říkáte, že když jste byli ještě malí a mladí, že tu kdysi bývalo spousty věcí a spousty akcí. Tak proč je znovu nezrealizovat? Stačí jen chtít a s pomocí nejdál dojdeš. Proto bych rád vše s vaší pomocí zrealizoval a obnovil tu tak staré zvyky, které už opadly. Kamil Šindelář NÁPOJ LÁSKY Kdo z nás by někdy nesnil o báječném kouzelném nápoji, který by člověka omladil, uzdravil, nebo mu přinesl lásku. Právě v tomto krásném, ještě jarním období bych Vám ráda vyprávěla o takovémto milostném příběhu z nového nastudování opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v Národním divadle v Praze. Premiéra této komické opery byla už v roce 1832 v Pařížské opeře a 1887 u nás v Praze v Národním divadle. Děj současného představení je přenesen do 20. století do malé italské vesničky. O žních se zdejší mládež veselí, tančí a povídají si různé příhody. Krásná dívka jménem Adina vypráví všem známou historii o Tristanu a Isoldě a jejich lásce, ke které jim pomohl kouzelný nápoj. Do Adiny je bezhlavě zamilován prostý, ale upřímný chlapec Nemorino, kterého však ona zcela přehlíží. Adina se svou přítelkyní Gianetou flirtují s karabiniery v čele se seržantem Belcorem, kterému nabízejí víno a - 4 -

5 Adina ho zve na milostnou schůzku. Mezitím přijíždí do vesnice léčitel a mastičkář Doktory Dulcamara, který všem nabízí své zázračné produkty jako masti a likéry na krásu, mládí a proti všem bolestem. Nešťastný Nemorino se ho zeptá, zda nemá též kouzelný nápoj na lásku. Doktor mu jej hned prodá a ujišťuje ho zaručeným účinkem, i když je to jen obyčejné víno. Po několika doušcích vyhledá Nemorino Adinu, ale ta se mu vysměje a přede všemi slibuje seržantovi sňatek. Vesničané se radují z budoucí svatby a tančí a pijí víno. Zoufalý Nemorino žádá doktora o další nápoj, na který si vypůjčí peníze od seržanta. V očekávání účinků nápoje zpívá Nemorino nádhernou milostnou píseň Una Furtiva Lagrima (Tajná slza). Doktor prosí Adinu, aby se jí zželelo Nemorina a vesničané mysleli, že tak učinil jeho nápoj. Adina přináší zprávu, že umírá strýc Nemorina ve městě a vrací jeho dluh seržantovi, který se svou posádkou je odvelen jinam. Adina přijme tedy lásku Nemorina a doktor vítězně oznamuje všem, že jeho zázračný nápoj zapůsobil. Nemorino získává dědictví po strýci a nabízí Adině skvělý život. Láska tedy zvítězila Buď pochválen nápoj lásky. Sbor vesničanů zpívá o radosti a štěstí v životě lidském. Moderní pojetí komické opery zasazené do 20. století bylo velmi nezvyklé, protože opera byla složena o více než 100 let dříve. Například mládež zde jezdila na motorce a doktor přijel na jeviště autem. Úlohu Nemorina lyricky krásně předvedl mladý operní pěvec Aleš Briscein. Zvláště krásná byla jeho stěžejní milostná árie s doprovodem harfy a fagotu, ve které vynikli i známí pěvci Enrico Causo, Luciano Pavarotti a též Peter Dvorský. Opera bude hrána v Národním divadle do konce roku Myslím, že by se mnohým milovníkům hudby v Deštné tato lehká komická opera o lásce velmi líbila. Možná bude někdy uvedena i v Jindřichově Hradci na 3. nádvoří hradu. Letos podle předběžného plánu zde bude koncem léta uvedena Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Eva Kadlecová Připomínáme, že se v Deštné v bývalých svatojánských lázních, v kostelíčku sv. Jana Křtitele koná další jarní benefiční koncert a to v sobotu, dne 11. června 2011 v 16. hod. Předtančení v orientálním stylu se svíčkami a závoji bude velmi pěkné a všichni účinkující, zejména pěvecký sbor Lípa z Kamenice nad Lipou předvedou zajímavý program. Těšíme se na Vaši návštěvu. Hudební soubor sv. Jana Křtitele v Deštné KINO V DEŠTNÉ - pokračování - 2. díl - 5 -

6 ...léta šla a my jsme se snažili, stále něco v kině vylepšovat. Největším snem bylo širokoúhlé promítání. První studii vypracoval v roce 1974 arch. Bedřich Pivec, který má v Deštné vilku a jezdil sem na dovolenou a později zde trávil i důchod. Kamenem úrazu však byl nedostatek peněz provozovatele (MNV), který musel zajistit jiné důležitější akce - a tak se náš návrh a tato studie nesetkaly s pochopením. Tak jsme se alespoň snažili zpříjemnit prostředí v hledišti - zbavit se kamen, která vyhřívala vždy jen nejbližší okolí a zavést jiné topení. Tenkrát bylo v kurzu teplovzdušné topení. Objeli jsme s promítači několik kin, kde takové topení měli a přesvědčili jsme provozovatele k jeho instalaci. Agregát na naftu byl umístěn vzadu na dvoře za kinem - bývalý vepřín JZD. Stále nás strašila v hlavě myšlenka na širokoúhlé promítání, ale to bylo ve stávajícím kině nemožné, pro malé rozměry šíře kina, ale alespoň jsme docílili vybudování rozšířeného promítání. V roce 1976 došlo k havarijnímu stavu elektrické instalace a hrozilo zastavení promítání. Využili jsme tohoto stavu k malé rekonstrukci kina. Byla pořízena nová el. instalace do zdí, rozvaděč na nouzové osvětlení, křemíkové usměrňovače a oponové automaty, vybudováno rozšířené promítání, pořízena nová křesla pro promítače, opravena podlaha, pořízeny nové zelené sedačky a tmavozelené sametové opony a obložení stropu. Celá tato rekonstrukce (129 tisíc Kč) se konala během let za provozu, jen s malými, většinou zimními přestávkami, kdy kino v zimních měsících (prosinec a leden) nepromítalo z úsporných důvodů a pro malou návštěvnost. Rekonstrukci prováděl částečně Okresní stavební podnik v Jindřichově Hradci, částečně stavební četa důchodců a zaměstnanců. V říjnu 1977 odešel ze zdravotních důvodů z kina jeden z jeho zakladatelů, pokladník Josef Fiala - pracoval v kině nepřetržitě 36 let, nedbal na bolesti těla a v kině býval vždy mezi prvními; chodil často do kina, i když už nemohl pracovat. Do konce roku 77 pracovala v kině ve funkci pokladní Eva Strachotová (Capouchová) a od převzala tuto funkci Jitka Šváchová. Promítači byli stále Miroslav Drs a Ivan Závodný, uklízečka a uvaděčka Marie Nováková, vedoucí Růžena Fischerová zahájilo vylepšené kino opět promítání. Ale neusnuli jsme na vavřínech a v roce 1980 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení - splachovací záchody - (stavební četa důchodců za 20 tisíc Kč). V roce 1981 byl pořízen diaprojektor - převodem z kina v Českých Velenicích a zakoupeny 4 ovladače pro nouzové osvětlení - z toho 2 pro divadelní ochotníky a stmívač, rovněž pro divadelní ochotníky. Na propagaci se už nepoužívají tzv. slepky z filmových letáčků, ale propagační letáky tiskne Tiskárna v Jindřichově Hradci a rozesíláme je po všech okolních vesnicích. Přesto je, zvláště v zimních měsících návštěvnost slabá. Tržbu získáváme různými přehlídkami atraktivních filmů a filmů pro děti především v létě, hrajeme zvláštní představení pro okolní pionýrské tábory a pod. Sál je stále vytápěn naftou - roční spotřeba cca l nafty. Byla to, po zdražení nafty velmi drahá záležitost a tak byl za 6 tisíc Kč pořízen nástavec na topení uhlím. Od června 1983 dlouhodobě onemocněl promítač Miroslav Drs - pracoval v kině 15 let - nebyla naděje na úplné uzdravení a tak byl přijat nový praktikant Jiří Rozsíval, který v roce 1984 úspěšně složil promítačské zkoušky v Klánovicích. V roce 1985 se v březnu a dubnu v kině nehrálo - promítací stroje byly dovezeny do Meopty Plzeň k úpravě na xenonové výbojky namísto doposud používaných uhlíků

7 Protože však většina divácky přitažlivých filmů byla uzpůsobena jen k širokoúhlému promítání, přesvědčili jsme nakonec Ing. Karla Chalupského k vypracování projektu, který konzultoval s Ústřední půjčovnou filmů v Praze. Došlo k další velké přestavbě. Stavební práce vedl za dozoru Ing. Chalupského promítač Ivan Závodný se stavební četou MNV (F. Tomšů, K. Chytra, K. Koktavý, P. Pígl, S. Pígl, Z. Tomšů...) Začalo se za provozu v roce Z bývalého průjezdu v čp. 61 se budovala vstupní hala a instalovalo se ústřední topení v kině a v celé budově čp. 61, které zatím nebylo dáno do provozu. V roce 1987 byly postaveny základy pro novou kabinu, v roce 1988 byla provedena výměna vchodových dveří do budovy kina, vybudováno nové sociální zařízení ve vstupní hale a zahájeno topení z vedlejší kotelny. 2. září 1989 byl promítán poslední film - pro děti k zahájení školního roku; a začalo se s přestavbou sálu. Nejprve byla vyklizena půda - kulisy divadelních ochotníků byly převezeny z větší části už do nového sálu kulturního domu a část do bývalého výkupního podniku, židle ze sálu se přendaly do vstupní haly. Došlo ke stržení stropu, který byl pronesen o 20 cm a hrozil zřícením, strop byl mírně zvýšen a do konce roku byl zhotoven nový krov a krytina. V roce 1990 a 1991 se stále na přestavbě kina pracovalo; promítací plátno se muselo umístit obráceně, vybudovalo se stupňovité hlediště se stávajícími sedačkami a kabiny byly vybudovány včetně jednoho bytu na dvoře za kinem. 24. června 1993 byla provedena konečně kolaudace přestavěného širokoúhlého kina, které odpovídalo současným požadavkům. Kino si vzal do pronájmu promítač Ivan Závodný a chod kina zajišťoval se svou rodinou. V předsálí kina provozoval bufet, kde se čepovalo hlavně pivo. Bufet byl otevřen i ve dnech, kdy se v kině nehrálo. Měli jsme krásné moderní kino, ale nebyli návštěvníci. Kino hrálo jen v letních měsících, kdy byla návštěvnost větší, v zimě bylo kino zavřené. Např. v roce 1998 a 1999 se za celý rok promítalo jen 12 filmů. Příjem ze vstupného nestačil uhradit náklady na půjčovné filmů. Obec provozovateli přispívala na chod kina tím, že neplatil nájemné ze sálu, spotřebu el. energie a ponechala mu předsálí k pohostinské činnosti, která částečně dotovala náklady. V roce 2001 se v kině promítalo jenom 6 filmů, které navštívilo 118 diváků. Tržba činila Kč, náklady: kontrola promítaček Kč, telefony 400 Kč, dovoz filmů Kč, odesílání filmů 570 Kč, půjčovné Kč, mzda za promítání Kč, ostatní mzda vč. úklidu 900 Kč, celkem Kč. Ztráta činila Kč. Obec, podle dřívějšího rozhodnutí, doplatila na provoz kina 10 tisíc Kč a usneseno, že v březnu 2002 bude do zastupitelstva pozván provozovatel Ivan Závodný a rozhodne se o dalším osudu kina. V roce 2002 na svém zasedání 28. března zastupitelstvo obce rozhodlo provozování kina ukončit s tím, že pan Závodný promítací stroje zakonzervuje a zastupitelstvo osloví mladé stavbaře v Deštné, aby navrhli další využití kinosálu. Tak v roce 2002 skončilo naše pracně vybudované, krásné kino. ROK RŮŽE Fischerová - 7 -

8 Rožmberský presbytář kostela v Deštné Zpravodaj Deštenska Je známo, že bavorští kolonisté, přišlí do staroslovanské osady Deštná, přinesli sebou v té době už v Bavorsku rozšířený kult svatého Ottona, biskupa z Bamberku, svatořečeného v roce Pravděpodobně, spolu s vytýčením nového městiště, určili kolonisté i vhodné místo pro kostel, na ostrohu nad údolím s protékající říčkou. Kostel byl z počátku dřevěný, až bohatá jindřichohradecká komenda řádu německých rytířů dokázala na místě dřevěného kostelíka postavit kamenný chrám v románském slohu. Byl tehdy i útočištěm obyvatel při vpádu nepřátelského vojska. Trhová ves Deštná, s důležitým komunikačním brodem na křižovatce stezek Chýnov-Soběslav a Hradiště (potom Tábor) Jindřichův Hradec, se stávala lidnatější. Proto noví majitelé Rožmberci (1364) uvažovali o rozšíření kostela. Došlo k tomu pravděpodobně kolem roku 1380, za vlády Oldřicha I. z Rožmberku. Stavbu gotického presbytáře, přizděného k velké lodi stávajícího kostela, prováděla rožmberská stavební huť, zaměstnaná i stavbou farního kostela sv. Petra a Pavla, r v Soběslavi. Nasvědčují tomu typizované tvary žeberních dílů, tesaných podle základních tvarů, užívaných jak v soběslavském kostele, tak v klenbě deštenského kostela. U nás jsou zajímavá klenební žebra, ukončená na konzolách. Vlevo od oltáře je tesaná tvář vousatého muže s čepicí (snad znamení zkušeného stavitele?), na pravé straně je na konzole hlava jakoby mouřenína. Za oltářem konzoly představují dvě ženské hlavy. Zajímavé jsou gotické třídílné sedile a nástěnný sanktuář s původními dvířky. Na střeše presbytáře je sanktusní věžička se zvonem. Deštná má důvod vážit si stavebního odkazu Rožmberků! F.K. KVĚTEN V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Květen je měsícem mnoha podob. Dobře ho znají zamilovaní, vojenští historici, ale také zahrádkáři, turisté či cestovatelé. Když to vezmu podle našeho Klubu historie letectví, tak květen nám opravdu splnil všechna naše očekávání. Ba přímo mnohem víc! Vždyť komu se kdy poštěstí být u archeologického výzkumu německého stíhacího letounu s přesnou datací a jménem pilota?!? Začnu však popořadě. Jako každoročně jsme se 8. května zúčastnili s naším Klubem v J. Hradci městských oslav Dne vítězství. Během pietního aktu - 8 -

9 u Památníku letců na nábřeží L. Stehny zazněla informace, že se letošní v pořadí již XVIII. setkání čs. válečných letců uskuteční v sobotu 27. srpna Jaký bude přesně program ještě není rozhodnuto, ale jednou z možností je návštěva Leteckého muzea v Deštné (dále LMD) leteckými veterány. To se však rozhodne s definitivní platností až v průběhu července. Že je hostům Setkání co zajímavého nabídnout se mohlo během dubnových víkendů a května přesvědčit téměř sedm set platících návštěvníků aviatické expozice muzea, včetně dalších zhruba sto padesáti hostů slavnostního zahájení nové sezony, ke kterému došlo v sobotu 30. dubna Možná jste také někteří zaznamenali, že úspěch našeho muzea vyvolal diskusi v médiích, se zastoupením např. hejtmana Jihočeského kraji Mgr. Jiřího Zimoly, starosty města J. Hradec Ing. Stanislava Mrvky či ředitele Muzea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslava Pikala, a to o přesunutí expozice Leteckého muzea např. do prostor Jezuitské koleje v J. Hradci. Nyní je oficiální vyjádření na nás s Klubem. Když jsem dal na dané téma v pondělí 23. května hlasovat na klubové schůzi, všichni jsme se jednohlasně shodli na tom, že chceme s muzeem 100% zůstat v Deštné. Pokud o nás vedení města, potažmo zastupitelé Deštné, budou stát. Jsme sice téměř všichni z klubu hradečáci, ale Deštná se nám díky vřelému a přátelskému přijetí stala téměř druhým domovem. Proto nechceme nikam odcházet a naopak dál pokračovat v rozvoji i propagaci Leteckého muzea po celé České republice i v zahraničí. Konkrétním příkladem je instalace nového velkého reklamního poutače LMD u silnice I. třídy v Soběslavi, kterou v částce téměř Kč zafinancoval náš Klub, včetně dalších financí za celoroční pronájem této plochy. Jeho rozměry 280 x 150 cm i zvolený motiv by měly být dalším z konkrétních lákadel pro turisty i místní obyvatele, kteří se budou pohybovat mezi Táborem a Č. Budějovicemi. Další reklamní panely jsou plánovány i na řadě dalších míst našeho okresu, včetně ploch, na které získalo město Deštná grant od Jihočeského kraje. Když už jsem se zmínil o pozitivech měsíce května, nerad bych zapomněl na událost, která se také dotýká našeho Leteckého muzea v Deštné. Jde o akci, která se uskutečnila v pátek 13. května Ten den jsme spolu s Muzeem Jindřichohradecka provedli oficiální archeologický výzkum německého stíhacího letounu Focke Wulf Fw-190 poblíž Otína u J. Hradce. K akci byl dále přizván profesionální pyrotechnik kpt. v. z. Karel Ludvík, otec a syn Ivo a Jiří Šaškové z Prahy, pamětnice sestřelu letounu p. Jiřina Kárová, včetně majitelů zkoumaného pozemku rodiny p. Věry Klimešové a řada dalších. Po mnoha letech pátrání jsme se tak vydali do míst, kde jsme v dubnu letošního roku dokázali pomocí magnetometru a díky zkušenostem archeologického terénního technika p. Antonína Majera vytipovat místo předpokládaného dopadu stíhačky FW 190 A-8, která byla sestřelena 24. srpna 1944 před 12,40 hodin v souboji s americkým bombardovacím letounem B-24 Liberator. Během celodenního výzkumu jsme kromě velkého množství fragmentů plechů nalezli torzo zadní části trupu s ostruhovým kolečkem, 3 kyslíkové lahve, několik přístrojů z kabiny včetně hodin, kompletní masivní podvozkovou nohu, palubní zbraně s množstvím munice ráže 13 a 20 mm, list vrtule a především nárazem poškozený motor BMW 801D-2. Jak v německých archívech dopátral Jiří Šašek - Pilotem nalezeného letounu byl dvaadvacetiletý Fw. Hubert Engst od 6. letky II.(Sturm)/JG 300. Tomu se nejprve ve spolupráci s Uffz. Willi Reschkem podařilo sestřelit jeden Liberator, ale po zásahu obrannou palbou musel ze svého hořícího Fw 190 A-8 (W. Nr ) žlutá 7 vyskočit na padáku s lehkými popáleninami v obličeji se zachránil. Engst již v té době patřil k ostříleným veteránům a - 9 -

10 byl patrně jediným pilotem své jednotky, jenž s ní létal od jejího založení v létě 1943 až do května Za dosažené úspěchy byl vyznamenán Německým křížem ve zlatě, avšak sám byl během své bojové kariéry čtyřikrát sestřelen. Po odvysílání exkluzivní reportáže v České televizi z autorské dílny Aleše Hazuky v pondělí 16. května 2011 se v Muzeu Jindřichohradecka, kde jsou fragmenty letounu uloženy, rozpoutalo mediální peklo, které jsem za dvacet let své archeologické praxe doposud nezažil. V souvislosti s reportážemi také často zazněla informace o našem Leteckém muzeu v Deštné. Protože jsme během výzkumu objevili součástky z FW-190 zhruba v množství jedné korby nákladního auta, bylo po dohodě s ředitelem Muzea Jindřichohradecka rozhodnuto, že část exponátů bude dlouhodobě vystavena v muzeu v Deštné. Pokud se budete mít zájem přijít podívat na fragmenty tohoto německého bojového stroje během jeho konzervace, kontaktujte mě prosím na adrese či telefonu našeho Muzea Jindřichohradecka. Jinak vás již nyní zvu do rozšířené aviatické expozice v Deštné, kde se také časem objeví fragmenty z Focke Wulfu stíhacího pilota Huberta Engsta. Když budete číst tyto řádky, bude náš Klub na své v pořadí již patnácté zahraniční expedici, tentokrát na území Německa, Belgie, Lucemburska a snad ještě o trochu víc. O tom však až v některém z příštích příspěvků ve Zpravodaji. Informace o muzeu i aktivitách našeho klubu najdete na webových stránkách: Těšíme se s Vámi na setkání! Vladislav Burian, KHL Foto 1: Výzkum fragmentů sestřeleného stíhacího letounu Fw-190 A8. (Foto: Vladimír Vondrka, archiv KHL) Foto 2: Instalace reklamního panelu Leteckého muzea u silnice I. třídy v Soběslavi. (Foto: M. Šafránek, archiv KHL)

11 V ČERVNU VZPOMÍNÁME SLOUPEK DEŠTENSKÉ KNIHOVNY 3. června František Škroup let od narození byl český hudebník, dirigent a hudební skladatel. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. S hudbou se seznámil prostřednictvím svého otce a již od 8 let veřejně vystupoval s hrou na flétnu. V letech byl vokalistou v pražské Loretě a Týnském chrámu. V letech 1814 až 1819 studoval na gymnáziu v Hradci Králové. V Praze absolvoval dva roky studia filosofie a v roce 1822 začal studovat na pražské universitě práva. Aby si na studium vydělal, vyučoval hudbě a zpěvu a vypomáhal ve sboru Stavovského divadla. Studia však nedokončil. Do popředí jeho zájmu se dostalo ochotnické divadlo a spolu s jinými vlastenci založil v roce 1823 první českou operní družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze představení českých oper. 23. prosince 1823 byla ve Stavovském divadle hrána česky tehdy oblíbená opera rakouského skladatele Josefa Weigla Rodina švejcarská, kterou do češtiny přeložil básník a posluchač filosofie Simeon Karel Macháček. Opera byla provedena ochotníky, ale její úspěch (i finanční) přispěl k tomu, že od té doby bylo Stavovské divadlo otevřeno i pro další česká představení. Úspěch této a dalších oper zpívaných česky byl pro něj podnětem ke zkomponování první české opery Dráteník na libreto J. K. Chmelenského. Opera byla poprvé provedena s velkým úspěchem ve Stavovském divadle 2. února Povzbuzen jejím úspěchem začal komponovat další opery na Chmelenského české texty Oldřich a Božena, Libušin sňatek, ty však již nedosáhly takového úspěchu. V roce 1827 byl jmenován druhým kapelníkem

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více