MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát v ledním hokeji strana 7 O Deregulace nájemného přinese peníze do oprav strana 8 O Jak pracuje ekologický fluidní kotel strana 14 O United Energy se rozdělila strana 17 O Klasika zní také díky PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. strana 18

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Slovo ředitele společnosti Technické služby města Mostu a.s První měsíc roku 2007 už máme za sebou a jako každoročně na úvod roku bych rád popřál všem čtenářům hodně štěstí, zdraví, životních úspěchů na poli pracovním i osobním. Našim zaměstnancům navíc hodné šéfy a aby jim každá práce šla od ruky, aby se za ni nemuseli stydět. Vždyť jejich konání a výkony jsou viditelné na každém kroku. Úvodem bych vás rád seznámil s některými novinkami, které od letošního roku ve spolupráci s městem připravujeme, abychom údržbu města zase posunuli o kousek dál. Asi tou nejvýraznější změnou je celoroční rozmístění velkokapacitních kontejnerů po městě, které mají sloužit k odkládání velkoobjemového odpadu, jenž nepatří na kontejnerová stání, ale buď do těchto velkokapacitních nádob nebo na sběrný dvůr. V rámci těchto opatření připravujeme realizaci druhého sběrného dvora tak, abychom ještě více zpřístupnili jeho užívání občanům města. Ale abych dopředu uklidnil případné vášně vznikající v roce 2006 ohledně jeho umístění, místo zatím není určeno. Předpokládáme však, že to bude v oblasti Velebudic. Dále provedeme přerozdělení středních a separačních kontejnerů tak, aby jejich počty více odpovídaly jejich zatížení a občané neměli problém s tím, kam odpad uložit, protože jsou všechny kontejnery plné. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě a samozřejmě budeme dále pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Nadále bychom chtěli pokračovat v opravách chodníků a komunikací, aby se i maminky s kočárky nebály po městě jezdit. Zde je to samozřejmě otázka finančních zdrojů, které město bude ochotno uvolnit. Ale mohu přislíbit, že pokud tyto finanční zdroje budou uvolněny, tak se budeme snažit všechny akce maximálně urychlit, abychom vám život ve městě znepříjemňovali rozkopanými chodníky a silnicemi co nejkratší dobu. I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení, ve výměně sloupů i kabelů tam, kde to je potřeba, abychom mohli ještě lépe a kvalitněji tuto službu zajišťovat. V rámci provozu účelových zařízení chceme dál zkvalitňovat služby poskytované Aquadromem a zimním stadiónem, kde doufáme, že najdeme větší pochopení a bude dokončena umělá ledová plocha, aby se zvýšily možnosti pro rekreační bruslení a zároveň aby se pozvedla kvalita nabízených služeb na tomto zařízení. V této souvislosti doufám, že se nám podaří konečně přivést do města Mostu druhou nejvyšší hokejovou soutěž, kterou by si toto město zasloužilo a určitě by to přispělo k dalšímu rozšíření nabídky na využití volnočasových aktivit. Tady bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří pomáhají společnosti tento sen realizovat, a samozřejmě i HC Most s.r.o. a jeho vedení, které pro splnění tohoto cíle dělá maximum, a popřál jim, ať rok 2007 je tím rokem, kdy se Vaše názory na práci Technických služeb města Mostu, a.s., připomínky a dotazy směřujte na telefonní číslo nebo na ovou adresu Ing. Petr Klimecký, ředitel společnosti sen všech hokejových fandů Mostecka splní. Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu a že již v létě je budeme moci všichni využívat a s ním i všechny služby nabízené naší chloubou - Aquadromem. Na závěr snad jen ještě přání našim nově zvoleným poslancům, ať jejich rozhodnutí jsou moudrá a ve prospěch tohoto města a tím potažmo i nás občanů. Dovolte zde vyslovit jednu malou prosbu. Pokud zjistíte někde ve městě nějaký nedostatek související s čistotou a údržbou města nebo provozem například veřejného osvětlení, nebojte se nám zavolat, poslat mailem či dopisem a věřte, že pokud budeme moci a budeme to umět, sjednáme nápravu. Náš rozsah činností pro město je tak velký, že nemůžeme kontrolovat vše, a pokud o nedostatku nevíme, tak jej ani nemůžeme odstranit. Ještě jednou Vám všem přeji úspěšný a klidný rok Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 1/ ročník V., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě. Nebojte se zeptat... Vážený pane Klimecký! Dovolte mi vás pozdravit po Vánocích 2006 a popřát dobrou pohodu v práci v TSmM, a.s v roce 2007 a dále. Mám to štěstí, že čtu vše, co se týká města Mostu, tedy i TSmM, v Mosteckém zpravodaji. Váš článek na druhé straně čísla 12/2006 je svědectvím, že máte spisovatelské umění, pokud jste ho tedy psal vy sám. Jenomže něco je spisovatelské a něco ředitelské umění. Zvláště pokud se jedná o úklidovou službu města. Potom je těžké se divit stavu popelnic či kontejnerů, do kterého je dostali pracovníci TSmM, a.s. svým zacházením. Nebo tomu, že už rok je nevyprázděný kontejner se skleněnými lahvemi u bloku 100. Často jsem jezdíval do Ústí nad Orlicí a tam jsem jednou sledoval práci popelářů. Zaujalo mě příkladné zacházení s kontejnery a popelnicemi. Zde v Mostě je usazení kontejneru k odvozovému vozu hrubé a vrácení na původní místo mnohdy ještě hrubší. Přitom se jedná o majetek města a město platí vaše služby. Chybí dozor a poučení popelářů, jak se mají k majetku města chovat. Takže vážený pane Klimecký, když jste synem bývalého ředitele SHD MUS, měl byste být příkladem kvality služeb pro Most. Po otci! K tomu vám přejí občané Mostu hodně úspěchů. S uctivým pozdravem František Krejsa I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení. Na dotaz pana Františka Krejsy odpovídá Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. K problematice zacházení s odpadovými nádobami je pravdou, že firma zajišťující odvoz odpadu (Mostecké odpady, spol. s r.o.) se k odpadovým nádobách nechová zrovna v rukavičkách. Tím ale ničí především svůj majetek, a ne majetek města Mostu. Veškeré nádoby na komunální odpad umístěné v katastru města Mostu (SK, VK, popelnice a nádoby na separovaný odpad) jsou majetkem firmy Mostecké odpady, spol. s r.o. To znamená, že když se nádoba poškodí nebo zničí, její oprava nebo výměna jde do nákladu výše zmíněné firmy. Není to tedy náklad města Mostu. Přesto děkujeme za každý podnět z řad našich spoluobčanů a jsme připraveni každý další problém občanům vysvětlit. Budeme pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Komunální Informační Servis strana 3

4 Platnost od 1. ledna 2007 telefon: AQUADROM CENÍK SLUŽEB 2007 (všechny uvedené ceny obsahují DPH dle platných sazeb) Provozní doba pro veřejnost : Pondělí (sanitární den): Úterý Čtvrtek, Neděle: Pátek, Sobota: Záloha na čipové hodinky pro vstup do areálu: 100,- Kč hod hod hod. Při ztrátě čipových hodinek je návštěvníkovi při odchodu účtována náhrada v ceně 500,-Kč. Děti do 10-ti let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Do výšky 110cm mají v doprovodu vstup do areálu zdarma! Vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí 55 (45) 70 (60) 90 (80) 125 (115) 195 (180) 20,- děti,studenti,důchodci,ztp 45 (35) 60 (50) 70 (55) 95 (85) 145 (135) 15,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - dospělí (115) 160 (150) 215 (205) 20,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - děti, studenti (90) 135 (125) 195 (180) 20,- školy od 9.00 do17.00 hod ZTP děti čas. neomezeno ,- Rodinné vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí (max. 2) * 45 (40) 65 (60) 80 (75) 95 (90) 150 (135) 20,- děti do 15-ti let (max. 5) * 35 (30) 45 (40) 55 (50) 75 (70) 100 (90) 10,- 1 dospělý + 1 dítě do 10-ti let (1 ks čipových hodinek) 80 (70) 110 (100) 135 (125) 170 (160) 250 (225) 30,- V ceně vstupného je zahrnuto používání tobogánů a vodních atrakcí. * Děti i rodiče musí mít každý svojí vlastní skříňku a čipové hodinky. Rodina: 2 dospělí + 2 a více dětí má jako bonus jedno z dětí zdarma! Provozní doba sauny: Pondělí: hod. (společná) Úterý: hod. (vyhrazeno pouze pro ženy) Středa: hod. (vyhrazeno pouze pro muže) Čtvrtek a neděle: hod. (společná) Pátek a sobota: hod. (společná) Vstupné sauna 1,5 hod. 2 hod. 3 hod. každá započ. ½ hod. (Kč) Dospělí 75 (70) 100 (95) 135 (130) 25,- děti do 15-ti let, studenti důchodci, ZTP 50 (45) 70 (65) 100 (95) 20,- rodinné vstupné (1dítě do 15-ti let+1dospělý) 100 (90) 130 (120) 200 (190) 35,- V ceně vstupného je zahrnut 10,- Kč poplatek za zapůjčení prostěradla. Možnost občerstvení. Provoz letních bazénů ( ) pondělí neděle hod Dospělí 45,- Kč/den děti, studenti, důchodci, ZTP 30,- Kč/den Vstupenka umožňuje vstup do prostoru letních bazénů. Pro vstup do zastřešeného prostoru plavecké haly s atrakcemi musí návštěvník uhradit příslušné vstupné a složit zálohu na čipové hodinky 300,- Kč. Pronájem 25m bazénu cena za jednu dráhu (pronajímáme max. 3 dráhy najednou) hod hod sobota, neděle pronájem bazénu 25 m pondělí pátek školy ostatní 170,-Kč/hod. 340,-Kč/hod. 225,-Kč/hod. 680,-Kč/hod. 455,-Kč/hod ,-Kč/hod. Univerzální permanentka s možností volby kreditu (viz. ceník předplatného) od 300 do ,-Kč Pořizovací cena permanentky 55,-Kč Minimální kredit pro dobíjení permanentky je 300,- Kč. Modré ceny v závorkách se týkají majitelů permanentek a předplatného formou blokových vstupenek. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy a změny, které tento výtisk nemusí obsahovat. Ceník služeb Aquadromu zůstavá stejný jako v roce Komunální Informační Servis strana 4

5 Cukroví skončilo v domově důchodců Astra. Výherci vánoční soutěže Na konci loňského roku měli návštěvníci Aquadromu možnost zúčastnit se malé hry. Jak už jsme v tisku informovali, jednalo se o to, že ti z návštěvníků, kteří nám donesli ozdoby na vánoční stromeček nebo vánoční cukroví, byli odměněni jednorázovým volným vstupným a zároveň zařazeni do losování o volné vstupenky. Soutěž ve výzdobě vánočního stromku vyhrál na celé čáře kroužek malých dobrovolných hasičů z Litvínova a paní Friedlová, která donesla několik velmi krásných ozdob vlastní výroby. S vánočním cukrovím se roztrhl pytel až v závěru soutěže, tedy v posledním týdnu před Vánocemi. Ze soutěžních kupónů byli vylosováni tito výherci: Volné vstupné v hodnotě 200,- Kč: Jaroslav Kočka - Litvínov, Andrea Pažavová - Litvínov, Tran Thi Thu Huyen Most, Tereza Přibilová Most a třída 2.B 18. ZŠ Most Volné vstupné v hodnotě 500,- Kč: Šifalda Zdeněk Most, Fiedlová Renata Most, Andersová Eliška Most, Kratochvílová Eva Most a Drahorádová Marcela Most Výherci si své ceny mohou vyzvednout do konce měsíce února na pokladně Aquadromu. A jak to dopadlo s cukrovím, kam jsme ho dali a kdo jej snědl? Asi pět plných tašek jsme den před Štědrým dnem odvezli seniorům do domova důchodců Astra. Vše jsme řešili a domlouvali na poslední chvíli, neboť nám naši návštěvníci do poslední chvíle stále nosili vánoční dobroty. Proto jsem byl velmi rád, že mi s celou záležitostí, odvozem a předáním pomohla náměstkyně primátora, paní Hana Jeníčková. Jí a personálu Astry patří náš dík. A samozřejmě musíme poděkovat návštěvníkům Aquadromu za jejich hravost a zájem. Za TSmM a.s. Miroslav Svoboda, ved. koupaliště Aquadrom nabízí služby nového solária Kromě běžných prací a úprav prováděných během loňské odstávky přibyla na Aquadromu jedna úplně nová věc. Tou je turbo - solárium zn. Ergoline. Jedná se o nové solárium známého německého výrobce. Solárium má označení Advantage 400 a výkonově se řadí do střední třídy. Je vybaveno 40 ks 160ti wattových zářivek a dvěma obličejovými výbojkami. Nové solárko provozují technické služby a žetony se prodávají na hlavní pokladně. Zařízení udržuje v čistotě a poradenství zákazníkům poskytuje obsluha ze sauny. Možnost opalování máte za zaváděcí cenu 7 Kč/min. Solárium se nachází na stejném místě, kde stálo původní Studia Study. Miroslav Svoboda, ved. provozu S vánočním cukrovím se roztrhl pytel. Pochvalu od návštěvníků Aquadromu opakovaně sklízí personál. Zvláštní přízni se těší směna s Evou Foblovou, která potěšila návštěvníky svým převlekem nejen za Čerta a Mikuláše, ale také silvestrovskými maskami. Příjemné a vlídné vystupování personálu je dobrou vizitkou firmy. (red) Komunální Informační Servis strana 5

6 Aquadrom z Knihy přání a stížností 7. listopadu 2006 Odpady v saunách - páře jsou čím dál více cítit? Zápach se šíří ve všech prostorách. 11. prosince 2006 Při dnešní návštěvě sauny byl cítit v pánské šatně nesnesitelný zápach odpadů. Není to ovšem poprvé. 17. prosince 2006 Neměli byste pouštět do bazénu muže v šortkách, v létě je nosí jako venkovní oděv. Velice nehygienické. 31. prosince 2006 Jako vždy nejlepší byly a budou holky z pokladny. Všichni vědí, že je mezi směnami přirozená rivalita v tom, kdo bude lepší, originální a kdo bude in pro návštěvníky. Jednou zaboduje Hanička, ale teď jasně zabodovala směna s Evou Foblovou. Jejich podání v pirátských kostýmech a přirozená hravost byla za celý rok to nejlepší holt holky z pokladny jsou nejlepší. 6. ledna 2007 Bylo to skvělé, personál byl ochotný, milý a usměvavý, jak jsem dlouho nikde nezažil, rádi se vrátíme. Doufám, že je to tu takové pořád. Na dotazy odpovídá Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu: Problém s odpady v sauně si uvědomujeme. Na odpady, resp. celou podlahu v sauně, se podíváme, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Výsledky jednotlivých zápasů tří kol základní části 2. ligy ČR: Domácí hosté den datum čas výsledek Benešov Most středa :7 Most Kobra sobota :2 Klatovy Most středa :3 Most Teplice sobota :2 Mělník Most čtvrtek :6 Most Klášterec sobota :1 pp Slaný Most středa :15 Most Řisuty sobota :0 Sokolov Most středa :7 Most Hvězda středa :2 Kobra Most sobota :7 Most Klatovy středa :7 Teplice Most sobota :7 Most Mělník středa :3 Klášterec Most sobota :5 Most Slaný středa :3 Řisuty Most sobota :5 Most Děčín středa :3 Jablonec Most sobota :2 Most Sokolov sobota :2 Hvězda Most středa :2 Most Kobra sobota :6 pp Klatovy Most středa :1 Most Teplice sobota :1 Most Mělník středa :1 Most Klášterec pátek :4 Slaný Most středa :6 Most Řisuty sobota :3 Děčín Most středa :7 Most Jablonec sobota :0 Sokolov Most středa :4 pp 3. kolo základní části soutěže 2. ligy ČR v ledním hokeji Ve dnech se bude na Zimním stadionu v Mostě konat mezinárodní turnaj juniorských mužstev v ledním hokeji do 18 let, a to za účasti následujících světových mužstev: USA, Švédsko, Finsko, Rusko, Česká Republika. Ve středu skončilo třetí kolo základní části 2. ligy ČR. V tomto kole se mosteckému týmu podařilo dostat do čela tabulky, a to především výhrami v druhé polovině kola nad mužstvy, která se pohybují v čele tabulky (Děčín, Jablonec, Řisuty, Klášterec). V mužstvu došlo k dalším změnám, kdy odešel do zahraničí Balázs, který byl bezesporu pozitivním přínosem. Mužstvo bylo doplněno novými hráči se zkušenostmi z 1. ligy a extraligy, a to na postech útočníka (Kamil Koláček) a brankáře (Emil Hrazdíra). I v tomto kole mužstvo prohrálo třikrát, stejně jako v kolech předcházejících, i nadále má mužstvo nejvyšší počet vstřelených branek. V kanadském bodování skupiny Západ na předních místech jsou po druhém kole umístěni Gergel, Plachý, Oliverius, Urban, Plaček, Kašík. Pořadí jednotlivých mužstev skupiny Západ po třech kolech základní části je následující: Pořadí klub skóre body 1 Most 168: Děčín 124: Jablonec nad Nisou 119: Klatovy 118: Klášterec nad Ohří 123: Řisuty 110: Kobra Praha 110: Benešov 102: Teplice 91: Mělník 87: Sokolov 97: Slaný 73: Pro příznivce ledního hokeje uvádíme rozpis dalších mistrovských utkání 4. kolo základní části: Domácí hosté den datum čas Most Benešov středa Kobra Most sobota Most Klatovy středa Teplice Most sobota Mělník Most středa Klášterec Most sobota Most Slaný středa Řisuty Most sobota Most Děčín středa Jablonec Most sobota Most Sokolov středa Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje na další mistrovská utkání. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Mezinárodní šampionát hráčů ledního hokeje do 18 let NATIONS U18 TOURNAMENT, , Most, Czech Republik Jedná se o významnou sportovněspolečenskou akci, která se zde v Mostě koná vůbec poprvé. Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 6

7 Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Deregulace nájemného přinese peníze do oprav Již vloni jsme informovali o deregulaci nájemného a jeho zákonné výši, kterou jsou od nájemníci povinni platit. Pronájem bytů v majetku společnosti je rozdělen do dvou kategorií nájemného. Jednostranné zvýšení nájemného se týká pouze nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou, které mimochodem tvoří 80% celkového podílu nájemného u naší společnosti, kde platí státem regulované nájemné. Všechny tyto smlouvy jsou dědictvím minulosti a zaručují nájemníkům výhody nižších plateb, které nájemníci za smluvní nájemné nemají. Bohužel je na tom bit nejen vlastník domu, který si nemůže dovolit investovat do obnovy zanedbaného bytového fondu, ale v konečném důsledku zejména tito nájemníci sami. V březnu loňského roku nabyl účinnosti zákon o jednostranném zvyšování nájmu z bytu, jehož část týkající se deregulace nájemného vstoupila v platnost 1. ledna Podle tohoto zákona je možné po dobu čtyř let, od roku 2007 do roku 2010, jednostranně zvyšovat regulované nájemné. V bytech MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. se současná hodnota regulovaného nájemného pohybuje ve směšné výši 14,16,-Kč/m 2 /měsíc, pro rok 2007 se zvýší o 10,8%, tedy na 15,69,- Kč/m 2 /měsíc. V praxi to znamená, že nájemné za byt o velikosti 70 m 2, které bylo ještě v prosinci 2006 ve výši 991,-Kč/měsíc je ve výši 1.098,-Kč/měsíc. V Mostě by cílové regulované nájemné v roce 2010 v bytech bývalé I. kategorie (nyní standard) mělo činit 21,33,-Kč/m 2 /měsíc. Pro ilustraci je současné smluvní nájemné 25,-Kč za m 2 měsíčně, což představuje částku minimálně potřebnou pro zajištění pouze nutné údržby bytového fondu v majetku společnosti. Po ukončení nastartované deregulace nájemného a za předpokladu pouze mírných odchylek vývoje dodavatelských cen energií a stavebních prací bude příznivě ovlivněn i vývoj společnosti v následujících letech a bude možné vynaložit více prostředků do oprav a technického zhodnocení bytového fondu. Ing. Martin Nagy, provozní úsek O volné byty společnosti je zájem Volnými byty rozumíme ty, které se v průběhu roku uvolňují, a to různými způsoby. Například když se nájemce rozhodne ukončit nájem bytu dohodou, výpovědí nebo když je nařízeno soudní stěhování výkonem rozhodnutí, ale také z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy a v neposlední řadě z důvodu úmrtí nájemce. Byty jsou prostřednictvím správců bytového fondu EDEL spol. s.r.o., SEGAD s.r.o. a MINETA Most s.r.o vráceny zpět k dalšímu pronajmutí obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. V průběhu roku k datu bylo uvolněno a předáno společnosti celkem 358 bytů. Nejvíce nájemců, a to celkem 219, využilo možnosti uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu dohodou ke konci kalendářního měsíce. Za celé sledované období pouze 1 nájemce bytu podal výpověď z nájmu bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem bytu skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Další značná část bytů byla vrácena do užívání společnosti z důvodu úmrtí nájemce bytu, celkem v 60 případech. Na vrácení takto uvolněných bytů se převážně podílejí rodinní příslušníci, popřípadě zástupce státu v případě, že nájemce bytu zemře a nemá žádné příbuzné. Společnost uzavírá nájemní smlouvy na dobu určitou. Z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy bylo společnosti vráceno 47 volných bytů. Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce, nehradili řádně nájem a služby s ním spojené. V těchto případech, když nájemci dobrovolně neodevzdají byt, se jedná převážně o delší proces, neboť pak k vyklizení bytu dochází na základě soudního rozhodnutí exekučním vystěhováním nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Uvolněné byty jsou neodkladně zveřejněny a nabídnuty k dispozici zájemcům k dalšímu pronájmu, popřípadě ke koupi do osobního vlastnictví v případě, že se jedná o byty v domech učených k prodeji. Nezřídka se stává, že jsou byty nabízeny tzv. formou do oprav. Z nabídnutých bytů jich bylo zařazeno do kategorie byty v opravách celkem 187. V případě zájmu o takto zveřejněný byt si je nový nájemce vědom toho, že uvede byt do řádného stavu na své náklady. Následně po uplynutí doby platnosti úvodní nájemní smlouvy je s nájemcem uzavřena po roce řádného užívání nová nájemní smlouva na dobu určitou dvou let. Dalších 130 bytů bylo nabídnuto k pronájmu za převzetí závazku nájemce a 12 bytů se uvolnilo v domech, kde jsou byty určeny k prodeji. Musíme podotknout, že o byty v opravách, o byty za převzetí závazku i o byty určené k prodeji je velký zájem. Společnost dále vyřešila 7 uchazečů o nájem bytu na základě doporučení Rady města Mostu jako případ hodný zvláštního zřetele. V neposlední řadě bylo uzavřeno na doporučení odboru sociálních služeb celkem 22 nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou, které jsou rovněž v majetku obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ,a.s. Za bytový úsek Eliška Povová, Helena Hrbolková Komunální Informační Servis strana 8

9 Slevy z běžného měsíčního nájemného za výměnu oken provedenou na vlastní náklady nájemníka po aktuálně Již v minulém roce jsme čtenáře informovali v Mosteckém zpravodaji o připravované výměně oken na náklady nájemníka se slevou z běžného nájemného. Protože došlo k drobným změnám v podmínkách pro výměnu oken, zveřejňujeme podmínky výměny oken znovu aktuálně. Změna se týká zejména stavebního úřadu, kdy od je v platnosti nový stavební zákon. Výměna oken stejného rozměru, barvy a členění již nepodléhá nutnému ohlášení stavebnímu úřadu. Druhou změnou je jednorázové vyplacení za výměnu oken sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném po dobu 48 měsíců. Změny jsou v podmínkách výměny oken nově zapracovány, první desítka zájemců je již vyřízena. Pokud máte i vy zájem o výměnu oken za níže uvedených podmínek, informujte se u pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Stávající dřevěná okna za okna plastová si nájemník může nechat na vlastní náklady za podmínek daných naší společností vyměnit. Firmu, která výměnu oken provede, si nájemník vybere sám. Po výměně bude podle počtu oken uplatněna sleva z běžného měsíčního nájemného, a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč měsíčně z aktuálního předepsaného nájemného. Podmínky výměny: 1) Nájemník podá písemnou žádost na výměnu oken u vlastníka domu MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. s tím, že okna bude vyměňovat na své náklady. 2) Provozní úsek společnosti vydá do 1 měsíce souhlas s výměnou oken s níže uvedenými podmínkami: plastová okna budou 5-ti komorová, součinitel propustnosti tepla konstrukce 1,27 W/m 2 K, nebudou vyrobena z recyklace okna budou v barvě bílé, stejného členění jako okna dřevěná montáž oken provede společnost k této činnosti oprávněná součástí výměny okna bude i výměna alespoň vnějšího parapetu. 3) Po vydání souhlasu vlastníka domu si nechá nájemník okna vyměnit. 4) Po provedené výměně doloží nájemník správci domu kopii faktury za vyměněný počet oken. Součástí faktury bude: kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku dané firmy Něco málo ze zákulisí certifikát výrobku a atesty o použitých materiálech. 5) Správce domu provede kontrolu vyměněných oken a sepíše s nájemníkem dohodu o slevě nájemného na daný časový úsek 48 měsíců. 6) Sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném s účinností od následujícího měsíce. 7) Nájemník se nesmí stát během doby, po kterou bude pobírat slevu za vyměněná okna, dlužníkem. Pokud by se tak stalo, veškeré slevy budou okamžitě zrušeny. 8) Pokud se nájemník z bytu odstěhuje nebo jej vymění, návrh na slevu bude ukončen ke dni ukončení nájemní smlouvy. Sleva je nepřenosná pro dalšího nájemníka. V některých bytových domech jsou mezi okny umístěny tzv.meziokenní a mezibytové vložky. Při výměně oken může tedy dojít k případům, kdy dodavatel oken upozorní na nutnou výměnu této vložky. Tyto případy budou projednávány individuelně, náklady spojené s dodáním a výměnou vložky bude hradit pronajímatel. Musí být také požádáno o příslušné povolení stavebního úřadu, kde součástí povolení je projektová dokumentace. Jana Wachtelová, provozní úsek Spravovat obytné domy neznamená jen zajišťovat opravy, údržbu a revize, ale především ovládat legislativu týkající se bydlení. A ta není malá předpisy, normy a vyhlášky zasahují do různých oblastí práva, přičemž je potřeba znát i vyhlášky místní. To vše nejen kvůli výpočtům nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a vyúčtování, ale i kvůli daním, evidenci objektů, jejich ploch, vybavení a podobně. V této oblasti je neocenitelným pomocníkem majitelů a správců obytných domů právě software pro správu nemovitostí. Společnost využívá modulově stavěný program skládající se ze základních podsystémů Paspart, Nájemné a Účetnictví včetně vyúčtování služeb. Základem programu je podsystém Paspart, v němž jsou evidovány objekty, určené pro správu to znamená domy, byty, nebytové prostory společné prostory a v nich další základní údaje, konkrétně místnosti, zařizovací předměty, měřidla, evidence konstrukčních prvků, evidence objednávek a firem a v neposlední řadě i evidence bydlících obyvatel. Agenda Nájemné v sobě zahrnuje veškeré operace spojené s nájemníkem z hlediska správy bytu či nebytového prostoru. Obsahuje kompletní evidenci nájemného - předpis nájmu, platby, dluhy, počet bydlících osob, odstěhované nájemníky včetně jejich nové adresy, volné byty, stav vyúčtování služeb, dále agendu neplatičů a také data pro automatizovaný styk na inkasní středisko (SIPO). Podsystém Vyúčtování služeb umožňuje provést vyúčtování všech zálohových služeb jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor na základě platné legislativy. K co největšímu využití dat z programového vybavení přistoupila společnost k následujícímu způsobu zpracování jednotlivých agend. Podsystém Paspart, Nájemné a ucelenou evidenci vedou jednotliví správci nemovitostí. Tato data jsou každý týden přehrávána do sumarizačního programu a tím je zajištěno, že všechna aktuální data jsou k dispozici přímo v sídle společnosti. Jejich využívání se stalo neocenitelným pomocníkem při naší každodenní činnosti. Lenka Rauchová, ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 9

10 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí pronájem s následným prodejem: Nebytový prostor prodejna v čp. 2460, bl. 216, ul. P. Jilemnického v Mostě ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a) předmět výběrového řízení: Pronájem s následných prodejem nebytového prostoru, který je zkolaudován k účelu užívání jako prodejna autodílů a příslušenství. Celková plocha NP je o výměře 85 m 2, z toho: 49 m 2 prodejna, 5 m 2 - sklad, 20 m 2 - kancelář, 11 m 2 - ostatní prostory NP Nebytový prostor je v majetku a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ Nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok (2.125,- Kč/měsíc) Předpokládané měsíční zálohy za služby (teplo, TUV, SV) ve výši 2,4 tis. Kč. Kupní cena NP je ve výši 425 tis. Kč (5 tis. Kč/m2). b) požadavky na budoucího nájemce: 1/ potvrzení o bezdlužnosti vůči : MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Statutárnímu městu Most TSmM, a.s. MOSTECKÉ ODPADY spol. s r.o. 2/ potvrzení o zaplacení jistiny c) jistina Každý ze zájemců je povinen složit jistinu ve výši 50 tis. Kč. U vybraného zájemce bude tato částka započtena jako záloha kupní ceny, ostatním zájemcům bude vrácena do 7-mi pracovních dní od data ukončení výběrového řízení. Zaplacením jistiny se rozumí její připsání na účet zadavatele. d) výběrové řízení V případě více než jednoho zájemce bude proveden výběr tzv. obálkovou metodou (nejvyšší nabídka nájemného v Kč/m 2 /rok). Výběr bude proveden dne od hod. v kanceláři ředitele společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J. Skupy 2522, Most. e) nájemní smlouva a kupní smlouva Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy na shora uvedený nebytový prostor ihned po ukončení výběrového řízení. Současně bude s vybraným zájemcem uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se kupující zaváže uhradit zbytek kupní ceny (375 tis. Kč) nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dále obsahovat klauzuli týkající se smluvní pokuty ve výši 50 tis. Kč, která bude odečtena nájemci (vítězi výběrového řízení) ze složené jistiny (50 tis. Kč) v případě, že nezaplatí zbytek kupní ceny ve sjednané lhůtě. f) harmonogram výběrového řízení 1/ Vyvěšení záměru pronájmu s následným prodejem NP : / Podání závazných přihlášek do / Uhrazení jistiny: do / Provedení výběru nájemce (kupujícího): / Uzavření nájemní smlouvy: (s účinností od ) 6/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: / Vrácení jistiny neúspěšným zájemcům: do g) lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky je možno podat pouze osobně na adrese : MOSTECKÁ BY- TOVÁ, a.s., ul. Josefa Skupy čp. 2522, Most v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hodin mimo polední přestávku od do hodin kontaktní osoba pí. Šimková, tel Nabídky se podávají v písemné formě, a to nejpozději do do hod. h) práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo po předchozím vrácení složené jistiny: - odmítnout všechny nabídky - soutěž zrušit - neuzavřít nájemní smlouvu se žádným z uchazečů s tím, že neuzavření nájemní smlouvy nebude druhou stranou sankciováno - nevracet uchazečům předložené nabídky Informace na tel. čísle , kontaktní osoba Martina Šimková, úsek NP NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. 1/ Sklad v bl. 602, čp. 61, ul. Lidická Celková výměra NP: 14 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Sklad v bl. 704, čp. 828, ul. Komořanská Celková výměra NP: 52 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Dílna v bl. 524, čp. 3087, ul. Růžová Celková výměra NP: 58 m 2 Rozměry jednotlivých místností: dílna 37 m 2, kuchyň 10 m 2, soc. zázemí 3 m 2, balkón 6,5 m 2, komora 1,5 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po podání žádosti a projednání v představenstvu společnosti. Nebytový prostor bude pronajat za účelem provozování kanceláře nebo nehlučné dílny. Komunální Informační Servis strana 10

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 6-7/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom čeká úspěšnou letní sezónu strana 4 O Nábor mladých

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 2 / 2011 ročník IX. 6 Divadlo připraví český muzikál i britský bulvár 12 Uklízecí maraton odstartuje v dubnu 15 Úřad práce pomáhá lidem z venkova 16 Nájemci bytů a nebytových prostorů se stávají

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Únor 2006 č. 4 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Radnice rozvíjí vztahy s Bosnou a Hercegovinou Čtyři dny pobývala ve Frýdku-Místku delegace z Bosny

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více