MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát v ledním hokeji strana 7 O Deregulace nájemného přinese peníze do oprav strana 8 O Jak pracuje ekologický fluidní kotel strana 14 O United Energy se rozdělila strana 17 O Klasika zní také díky PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. strana 18

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Slovo ředitele společnosti Technické služby města Mostu a.s První měsíc roku 2007 už máme za sebou a jako každoročně na úvod roku bych rád popřál všem čtenářům hodně štěstí, zdraví, životních úspěchů na poli pracovním i osobním. Našim zaměstnancům navíc hodné šéfy a aby jim každá práce šla od ruky, aby se za ni nemuseli stydět. Vždyť jejich konání a výkony jsou viditelné na každém kroku. Úvodem bych vás rád seznámil s některými novinkami, které od letošního roku ve spolupráci s městem připravujeme, abychom údržbu města zase posunuli o kousek dál. Asi tou nejvýraznější změnou je celoroční rozmístění velkokapacitních kontejnerů po městě, které mají sloužit k odkládání velkoobjemového odpadu, jenž nepatří na kontejnerová stání, ale buď do těchto velkokapacitních nádob nebo na sběrný dvůr. V rámci těchto opatření připravujeme realizaci druhého sběrného dvora tak, abychom ještě více zpřístupnili jeho užívání občanům města. Ale abych dopředu uklidnil případné vášně vznikající v roce 2006 ohledně jeho umístění, místo zatím není určeno. Předpokládáme však, že to bude v oblasti Velebudic. Dále provedeme přerozdělení středních a separačních kontejnerů tak, aby jejich počty více odpovídaly jejich zatížení a občané neměli problém s tím, kam odpad uložit, protože jsou všechny kontejnery plné. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě a samozřejmě budeme dále pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Nadále bychom chtěli pokračovat v opravách chodníků a komunikací, aby se i maminky s kočárky nebály po městě jezdit. Zde je to samozřejmě otázka finančních zdrojů, které město bude ochotno uvolnit. Ale mohu přislíbit, že pokud tyto finanční zdroje budou uvolněny, tak se budeme snažit všechny akce maximálně urychlit, abychom vám život ve městě znepříjemňovali rozkopanými chodníky a silnicemi co nejkratší dobu. I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení, ve výměně sloupů i kabelů tam, kde to je potřeba, abychom mohli ještě lépe a kvalitněji tuto službu zajišťovat. V rámci provozu účelových zařízení chceme dál zkvalitňovat služby poskytované Aquadromem a zimním stadiónem, kde doufáme, že najdeme větší pochopení a bude dokončena umělá ledová plocha, aby se zvýšily možnosti pro rekreační bruslení a zároveň aby se pozvedla kvalita nabízených služeb na tomto zařízení. V této souvislosti doufám, že se nám podaří konečně přivést do města Mostu druhou nejvyšší hokejovou soutěž, kterou by si toto město zasloužilo a určitě by to přispělo k dalšímu rozšíření nabídky na využití volnočasových aktivit. Tady bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří pomáhají společnosti tento sen realizovat, a samozřejmě i HC Most s.r.o. a jeho vedení, které pro splnění tohoto cíle dělá maximum, a popřál jim, ať rok 2007 je tím rokem, kdy se Vaše názory na práci Technických služeb města Mostu, a.s., připomínky a dotazy směřujte na telefonní číslo nebo na ovou adresu Ing. Petr Klimecký, ředitel společnosti sen všech hokejových fandů Mostecka splní. Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu a že již v létě je budeme moci všichni využívat a s ním i všechny služby nabízené naší chloubou - Aquadromem. Na závěr snad jen ještě přání našim nově zvoleným poslancům, ať jejich rozhodnutí jsou moudrá a ve prospěch tohoto města a tím potažmo i nás občanů. Dovolte zde vyslovit jednu malou prosbu. Pokud zjistíte někde ve městě nějaký nedostatek související s čistotou a údržbou města nebo provozem například veřejného osvětlení, nebojte se nám zavolat, poslat mailem či dopisem a věřte, že pokud budeme moci a budeme to umět, sjednáme nápravu. Náš rozsah činností pro město je tak velký, že nemůžeme kontrolovat vše, a pokud o nedostatku nevíme, tak jej ani nemůžeme odstranit. Ještě jednou Vám všem přeji úspěšný a klidný rok Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 1/ ročník V., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě. Nebojte se zeptat... Vážený pane Klimecký! Dovolte mi vás pozdravit po Vánocích 2006 a popřát dobrou pohodu v práci v TSmM, a.s v roce 2007 a dále. Mám to štěstí, že čtu vše, co se týká města Mostu, tedy i TSmM, v Mosteckém zpravodaji. Váš článek na druhé straně čísla 12/2006 je svědectvím, že máte spisovatelské umění, pokud jste ho tedy psal vy sám. Jenomže něco je spisovatelské a něco ředitelské umění. Zvláště pokud se jedná o úklidovou službu města. Potom je těžké se divit stavu popelnic či kontejnerů, do kterého je dostali pracovníci TSmM, a.s. svým zacházením. Nebo tomu, že už rok je nevyprázděný kontejner se skleněnými lahvemi u bloku 100. Často jsem jezdíval do Ústí nad Orlicí a tam jsem jednou sledoval práci popelářů. Zaujalo mě příkladné zacházení s kontejnery a popelnicemi. Zde v Mostě je usazení kontejneru k odvozovému vozu hrubé a vrácení na původní místo mnohdy ještě hrubší. Přitom se jedná o majetek města a město platí vaše služby. Chybí dozor a poučení popelářů, jak se mají k majetku města chovat. Takže vážený pane Klimecký, když jste synem bývalého ředitele SHD MUS, měl byste být příkladem kvality služeb pro Most. Po otci! K tomu vám přejí občané Mostu hodně úspěchů. S uctivým pozdravem František Krejsa I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení. Na dotaz pana Františka Krejsy odpovídá Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. K problematice zacházení s odpadovými nádobami je pravdou, že firma zajišťující odvoz odpadu (Mostecké odpady, spol. s r.o.) se k odpadovým nádobách nechová zrovna v rukavičkách. Tím ale ničí především svůj majetek, a ne majetek města Mostu. Veškeré nádoby na komunální odpad umístěné v katastru města Mostu (SK, VK, popelnice a nádoby na separovaný odpad) jsou majetkem firmy Mostecké odpady, spol. s r.o. To znamená, že když se nádoba poškodí nebo zničí, její oprava nebo výměna jde do nákladu výše zmíněné firmy. Není to tedy náklad města Mostu. Přesto děkujeme za každý podnět z řad našich spoluobčanů a jsme připraveni každý další problém občanům vysvětlit. Budeme pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Komunální Informační Servis strana 3

4 Platnost od 1. ledna 2007 telefon: AQUADROM CENÍK SLUŽEB 2007 (všechny uvedené ceny obsahují DPH dle platných sazeb) Provozní doba pro veřejnost : Pondělí (sanitární den): Úterý Čtvrtek, Neděle: Pátek, Sobota: Záloha na čipové hodinky pro vstup do areálu: 100,- Kč hod hod hod. Při ztrátě čipových hodinek je návštěvníkovi při odchodu účtována náhrada v ceně 500,-Kč. Děti do 10-ti let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Do výšky 110cm mají v doprovodu vstup do areálu zdarma! Vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí 55 (45) 70 (60) 90 (80) 125 (115) 195 (180) 20,- děti,studenti,důchodci,ztp 45 (35) 60 (50) 70 (55) 95 (85) 145 (135) 15,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - dospělí (115) 160 (150) 215 (205) 20,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - děti, studenti (90) 135 (125) 195 (180) 20,- školy od 9.00 do17.00 hod ZTP děti čas. neomezeno ,- Rodinné vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí (max. 2) * 45 (40) 65 (60) 80 (75) 95 (90) 150 (135) 20,- děti do 15-ti let (max. 5) * 35 (30) 45 (40) 55 (50) 75 (70) 100 (90) 10,- 1 dospělý + 1 dítě do 10-ti let (1 ks čipových hodinek) 80 (70) 110 (100) 135 (125) 170 (160) 250 (225) 30,- V ceně vstupného je zahrnuto používání tobogánů a vodních atrakcí. * Děti i rodiče musí mít každý svojí vlastní skříňku a čipové hodinky. Rodina: 2 dospělí + 2 a více dětí má jako bonus jedno z dětí zdarma! Provozní doba sauny: Pondělí: hod. (společná) Úterý: hod. (vyhrazeno pouze pro ženy) Středa: hod. (vyhrazeno pouze pro muže) Čtvrtek a neděle: hod. (společná) Pátek a sobota: hod. (společná) Vstupné sauna 1,5 hod. 2 hod. 3 hod. každá započ. ½ hod. (Kč) Dospělí 75 (70) 100 (95) 135 (130) 25,- děti do 15-ti let, studenti důchodci, ZTP 50 (45) 70 (65) 100 (95) 20,- rodinné vstupné (1dítě do 15-ti let+1dospělý) 100 (90) 130 (120) 200 (190) 35,- V ceně vstupného je zahrnut 10,- Kč poplatek za zapůjčení prostěradla. Možnost občerstvení. Provoz letních bazénů ( ) pondělí neděle hod Dospělí 45,- Kč/den děti, studenti, důchodci, ZTP 30,- Kč/den Vstupenka umožňuje vstup do prostoru letních bazénů. Pro vstup do zastřešeného prostoru plavecké haly s atrakcemi musí návštěvník uhradit příslušné vstupné a složit zálohu na čipové hodinky 300,- Kč. Pronájem 25m bazénu cena za jednu dráhu (pronajímáme max. 3 dráhy najednou) hod hod sobota, neděle pronájem bazénu 25 m pondělí pátek školy ostatní 170,-Kč/hod. 340,-Kč/hod. 225,-Kč/hod. 680,-Kč/hod. 455,-Kč/hod ,-Kč/hod. Univerzální permanentka s možností volby kreditu (viz. ceník předplatného) od 300 do ,-Kč Pořizovací cena permanentky 55,-Kč Minimální kredit pro dobíjení permanentky je 300,- Kč. Modré ceny v závorkách se týkají majitelů permanentek a předplatného formou blokových vstupenek. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy a změny, které tento výtisk nemusí obsahovat. Ceník služeb Aquadromu zůstavá stejný jako v roce Komunální Informační Servis strana 4

5 Cukroví skončilo v domově důchodců Astra. Výherci vánoční soutěže Na konci loňského roku měli návštěvníci Aquadromu možnost zúčastnit se malé hry. Jak už jsme v tisku informovali, jednalo se o to, že ti z návštěvníků, kteří nám donesli ozdoby na vánoční stromeček nebo vánoční cukroví, byli odměněni jednorázovým volným vstupným a zároveň zařazeni do losování o volné vstupenky. Soutěž ve výzdobě vánočního stromku vyhrál na celé čáře kroužek malých dobrovolných hasičů z Litvínova a paní Friedlová, která donesla několik velmi krásných ozdob vlastní výroby. S vánočním cukrovím se roztrhl pytel až v závěru soutěže, tedy v posledním týdnu před Vánocemi. Ze soutěžních kupónů byli vylosováni tito výherci: Volné vstupné v hodnotě 200,- Kč: Jaroslav Kočka - Litvínov, Andrea Pažavová - Litvínov, Tran Thi Thu Huyen Most, Tereza Přibilová Most a třída 2.B 18. ZŠ Most Volné vstupné v hodnotě 500,- Kč: Šifalda Zdeněk Most, Fiedlová Renata Most, Andersová Eliška Most, Kratochvílová Eva Most a Drahorádová Marcela Most Výherci si své ceny mohou vyzvednout do konce měsíce února na pokladně Aquadromu. A jak to dopadlo s cukrovím, kam jsme ho dali a kdo jej snědl? Asi pět plných tašek jsme den před Štědrým dnem odvezli seniorům do domova důchodců Astra. Vše jsme řešili a domlouvali na poslední chvíli, neboť nám naši návštěvníci do poslední chvíle stále nosili vánoční dobroty. Proto jsem byl velmi rád, že mi s celou záležitostí, odvozem a předáním pomohla náměstkyně primátora, paní Hana Jeníčková. Jí a personálu Astry patří náš dík. A samozřejmě musíme poděkovat návštěvníkům Aquadromu za jejich hravost a zájem. Za TSmM a.s. Miroslav Svoboda, ved. koupaliště Aquadrom nabízí služby nového solária Kromě běžných prací a úprav prováděných během loňské odstávky přibyla na Aquadromu jedna úplně nová věc. Tou je turbo - solárium zn. Ergoline. Jedná se o nové solárium známého německého výrobce. Solárium má označení Advantage 400 a výkonově se řadí do střední třídy. Je vybaveno 40 ks 160ti wattových zářivek a dvěma obličejovými výbojkami. Nové solárko provozují technické služby a žetony se prodávají na hlavní pokladně. Zařízení udržuje v čistotě a poradenství zákazníkům poskytuje obsluha ze sauny. Možnost opalování máte za zaváděcí cenu 7 Kč/min. Solárium se nachází na stejném místě, kde stálo původní Studia Study. Miroslav Svoboda, ved. provozu S vánočním cukrovím se roztrhl pytel. Pochvalu od návštěvníků Aquadromu opakovaně sklízí personál. Zvláštní přízni se těší směna s Evou Foblovou, která potěšila návštěvníky svým převlekem nejen za Čerta a Mikuláše, ale také silvestrovskými maskami. Příjemné a vlídné vystupování personálu je dobrou vizitkou firmy. (red) Komunální Informační Servis strana 5

6 Aquadrom z Knihy přání a stížností 7. listopadu 2006 Odpady v saunách - páře jsou čím dál více cítit? Zápach se šíří ve všech prostorách. 11. prosince 2006 Při dnešní návštěvě sauny byl cítit v pánské šatně nesnesitelný zápach odpadů. Není to ovšem poprvé. 17. prosince 2006 Neměli byste pouštět do bazénu muže v šortkách, v létě je nosí jako venkovní oděv. Velice nehygienické. 31. prosince 2006 Jako vždy nejlepší byly a budou holky z pokladny. Všichni vědí, že je mezi směnami přirozená rivalita v tom, kdo bude lepší, originální a kdo bude in pro návštěvníky. Jednou zaboduje Hanička, ale teď jasně zabodovala směna s Evou Foblovou. Jejich podání v pirátských kostýmech a přirozená hravost byla za celý rok to nejlepší holt holky z pokladny jsou nejlepší. 6. ledna 2007 Bylo to skvělé, personál byl ochotný, milý a usměvavý, jak jsem dlouho nikde nezažil, rádi se vrátíme. Doufám, že je to tu takové pořád. Na dotazy odpovídá Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu: Problém s odpady v sauně si uvědomujeme. Na odpady, resp. celou podlahu v sauně, se podíváme, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Výsledky jednotlivých zápasů tří kol základní části 2. ligy ČR: Domácí hosté den datum čas výsledek Benešov Most středa :7 Most Kobra sobota :2 Klatovy Most středa :3 Most Teplice sobota :2 Mělník Most čtvrtek :6 Most Klášterec sobota :1 pp Slaný Most středa :15 Most Řisuty sobota :0 Sokolov Most středa :7 Most Hvězda středa :2 Kobra Most sobota :7 Most Klatovy středa :7 Teplice Most sobota :7 Most Mělník středa :3 Klášterec Most sobota :5 Most Slaný středa :3 Řisuty Most sobota :5 Most Děčín středa :3 Jablonec Most sobota :2 Most Sokolov sobota :2 Hvězda Most středa :2 Most Kobra sobota :6 pp Klatovy Most středa :1 Most Teplice sobota :1 Most Mělník středa :1 Most Klášterec pátek :4 Slaný Most středa :6 Most Řisuty sobota :3 Děčín Most středa :7 Most Jablonec sobota :0 Sokolov Most středa :4 pp 3. kolo základní části soutěže 2. ligy ČR v ledním hokeji Ve dnech se bude na Zimním stadionu v Mostě konat mezinárodní turnaj juniorských mužstev v ledním hokeji do 18 let, a to za účasti následujících světových mužstev: USA, Švédsko, Finsko, Rusko, Česká Republika. Ve středu skončilo třetí kolo základní části 2. ligy ČR. V tomto kole se mosteckému týmu podařilo dostat do čela tabulky, a to především výhrami v druhé polovině kola nad mužstvy, která se pohybují v čele tabulky (Děčín, Jablonec, Řisuty, Klášterec). V mužstvu došlo k dalším změnám, kdy odešel do zahraničí Balázs, který byl bezesporu pozitivním přínosem. Mužstvo bylo doplněno novými hráči se zkušenostmi z 1. ligy a extraligy, a to na postech útočníka (Kamil Koláček) a brankáře (Emil Hrazdíra). I v tomto kole mužstvo prohrálo třikrát, stejně jako v kolech předcházejících, i nadále má mužstvo nejvyšší počet vstřelených branek. V kanadském bodování skupiny Západ na předních místech jsou po druhém kole umístěni Gergel, Plachý, Oliverius, Urban, Plaček, Kašík. Pořadí jednotlivých mužstev skupiny Západ po třech kolech základní části je následující: Pořadí klub skóre body 1 Most 168: Děčín 124: Jablonec nad Nisou 119: Klatovy 118: Klášterec nad Ohří 123: Řisuty 110: Kobra Praha 110: Benešov 102: Teplice 91: Mělník 87: Sokolov 97: Slaný 73: Pro příznivce ledního hokeje uvádíme rozpis dalších mistrovských utkání 4. kolo základní části: Domácí hosté den datum čas Most Benešov středa Kobra Most sobota Most Klatovy středa Teplice Most sobota Mělník Most středa Klášterec Most sobota Most Slaný středa Řisuty Most sobota Most Děčín středa Jablonec Most sobota Most Sokolov středa Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje na další mistrovská utkání. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Mezinárodní šampionát hráčů ledního hokeje do 18 let NATIONS U18 TOURNAMENT, , Most, Czech Republik Jedná se o významnou sportovněspolečenskou akci, která se zde v Mostě koná vůbec poprvé. Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 6

7 Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Deregulace nájemného přinese peníze do oprav Již vloni jsme informovali o deregulaci nájemného a jeho zákonné výši, kterou jsou od nájemníci povinni platit. Pronájem bytů v majetku společnosti je rozdělen do dvou kategorií nájemného. Jednostranné zvýšení nájemného se týká pouze nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou, které mimochodem tvoří 80% celkového podílu nájemného u naší společnosti, kde platí státem regulované nájemné. Všechny tyto smlouvy jsou dědictvím minulosti a zaručují nájemníkům výhody nižších plateb, které nájemníci za smluvní nájemné nemají. Bohužel je na tom bit nejen vlastník domu, který si nemůže dovolit investovat do obnovy zanedbaného bytového fondu, ale v konečném důsledku zejména tito nájemníci sami. V březnu loňského roku nabyl účinnosti zákon o jednostranném zvyšování nájmu z bytu, jehož část týkající se deregulace nájemného vstoupila v platnost 1. ledna Podle tohoto zákona je možné po dobu čtyř let, od roku 2007 do roku 2010, jednostranně zvyšovat regulované nájemné. V bytech MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. se současná hodnota regulovaného nájemného pohybuje ve směšné výši 14,16,-Kč/m 2 /měsíc, pro rok 2007 se zvýší o 10,8%, tedy na 15,69,- Kč/m 2 /měsíc. V praxi to znamená, že nájemné za byt o velikosti 70 m 2, které bylo ještě v prosinci 2006 ve výši 991,-Kč/měsíc je ve výši 1.098,-Kč/měsíc. V Mostě by cílové regulované nájemné v roce 2010 v bytech bývalé I. kategorie (nyní standard) mělo činit 21,33,-Kč/m 2 /měsíc. Pro ilustraci je současné smluvní nájemné 25,-Kč za m 2 měsíčně, což představuje částku minimálně potřebnou pro zajištění pouze nutné údržby bytového fondu v majetku společnosti. Po ukončení nastartované deregulace nájemného a za předpokladu pouze mírných odchylek vývoje dodavatelských cen energií a stavebních prací bude příznivě ovlivněn i vývoj společnosti v následujících letech a bude možné vynaložit více prostředků do oprav a technického zhodnocení bytového fondu. Ing. Martin Nagy, provozní úsek O volné byty společnosti je zájem Volnými byty rozumíme ty, které se v průběhu roku uvolňují, a to různými způsoby. Například když se nájemce rozhodne ukončit nájem bytu dohodou, výpovědí nebo když je nařízeno soudní stěhování výkonem rozhodnutí, ale také z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy a v neposlední řadě z důvodu úmrtí nájemce. Byty jsou prostřednictvím správců bytového fondu EDEL spol. s.r.o., SEGAD s.r.o. a MINETA Most s.r.o vráceny zpět k dalšímu pronajmutí obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. V průběhu roku k datu bylo uvolněno a předáno společnosti celkem 358 bytů. Nejvíce nájemců, a to celkem 219, využilo možnosti uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu dohodou ke konci kalendářního měsíce. Za celé sledované období pouze 1 nájemce bytu podal výpověď z nájmu bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem bytu skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Další značná část bytů byla vrácena do užívání společnosti z důvodu úmrtí nájemce bytu, celkem v 60 případech. Na vrácení takto uvolněných bytů se převážně podílejí rodinní příslušníci, popřípadě zástupce státu v případě, že nájemce bytu zemře a nemá žádné příbuzné. Společnost uzavírá nájemní smlouvy na dobu určitou. Z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy bylo společnosti vráceno 47 volných bytů. Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce, nehradili řádně nájem a služby s ním spojené. V těchto případech, když nájemci dobrovolně neodevzdají byt, se jedná převážně o delší proces, neboť pak k vyklizení bytu dochází na základě soudního rozhodnutí exekučním vystěhováním nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Uvolněné byty jsou neodkladně zveřejněny a nabídnuty k dispozici zájemcům k dalšímu pronájmu, popřípadě ke koupi do osobního vlastnictví v případě, že se jedná o byty v domech učených k prodeji. Nezřídka se stává, že jsou byty nabízeny tzv. formou do oprav. Z nabídnutých bytů jich bylo zařazeno do kategorie byty v opravách celkem 187. V případě zájmu o takto zveřejněný byt si je nový nájemce vědom toho, že uvede byt do řádného stavu na své náklady. Následně po uplynutí doby platnosti úvodní nájemní smlouvy je s nájemcem uzavřena po roce řádného užívání nová nájemní smlouva na dobu určitou dvou let. Dalších 130 bytů bylo nabídnuto k pronájmu za převzetí závazku nájemce a 12 bytů se uvolnilo v domech, kde jsou byty určeny k prodeji. Musíme podotknout, že o byty v opravách, o byty za převzetí závazku i o byty určené k prodeji je velký zájem. Společnost dále vyřešila 7 uchazečů o nájem bytu na základě doporučení Rady města Mostu jako případ hodný zvláštního zřetele. V neposlední řadě bylo uzavřeno na doporučení odboru sociálních služeb celkem 22 nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou, které jsou rovněž v majetku obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ,a.s. Za bytový úsek Eliška Povová, Helena Hrbolková Komunální Informační Servis strana 8

9 Slevy z běžného měsíčního nájemného za výměnu oken provedenou na vlastní náklady nájemníka po aktuálně Již v minulém roce jsme čtenáře informovali v Mosteckém zpravodaji o připravované výměně oken na náklady nájemníka se slevou z běžného nájemného. Protože došlo k drobným změnám v podmínkách pro výměnu oken, zveřejňujeme podmínky výměny oken znovu aktuálně. Změna se týká zejména stavebního úřadu, kdy od je v platnosti nový stavební zákon. Výměna oken stejného rozměru, barvy a členění již nepodléhá nutnému ohlášení stavebnímu úřadu. Druhou změnou je jednorázové vyplacení za výměnu oken sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném po dobu 48 měsíců. Změny jsou v podmínkách výměny oken nově zapracovány, první desítka zájemců je již vyřízena. Pokud máte i vy zájem o výměnu oken za níže uvedených podmínek, informujte se u pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Stávající dřevěná okna za okna plastová si nájemník může nechat na vlastní náklady za podmínek daných naší společností vyměnit. Firmu, která výměnu oken provede, si nájemník vybere sám. Po výměně bude podle počtu oken uplatněna sleva z běžného měsíčního nájemného, a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč měsíčně z aktuálního předepsaného nájemného. Podmínky výměny: 1) Nájemník podá písemnou žádost na výměnu oken u vlastníka domu MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. s tím, že okna bude vyměňovat na své náklady. 2) Provozní úsek společnosti vydá do 1 měsíce souhlas s výměnou oken s níže uvedenými podmínkami: plastová okna budou 5-ti komorová, součinitel propustnosti tepla konstrukce 1,27 W/m 2 K, nebudou vyrobena z recyklace okna budou v barvě bílé, stejného členění jako okna dřevěná montáž oken provede společnost k této činnosti oprávněná součástí výměny okna bude i výměna alespoň vnějšího parapetu. 3) Po vydání souhlasu vlastníka domu si nechá nájemník okna vyměnit. 4) Po provedené výměně doloží nájemník správci domu kopii faktury za vyměněný počet oken. Součástí faktury bude: kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku dané firmy Něco málo ze zákulisí certifikát výrobku a atesty o použitých materiálech. 5) Správce domu provede kontrolu vyměněných oken a sepíše s nájemníkem dohodu o slevě nájemného na daný časový úsek 48 měsíců. 6) Sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném s účinností od následujícího měsíce. 7) Nájemník se nesmí stát během doby, po kterou bude pobírat slevu za vyměněná okna, dlužníkem. Pokud by se tak stalo, veškeré slevy budou okamžitě zrušeny. 8) Pokud se nájemník z bytu odstěhuje nebo jej vymění, návrh na slevu bude ukončen ke dni ukončení nájemní smlouvy. Sleva je nepřenosná pro dalšího nájemníka. V některých bytových domech jsou mezi okny umístěny tzv.meziokenní a mezibytové vložky. Při výměně oken může tedy dojít k případům, kdy dodavatel oken upozorní na nutnou výměnu této vložky. Tyto případy budou projednávány individuelně, náklady spojené s dodáním a výměnou vložky bude hradit pronajímatel. Musí být také požádáno o příslušné povolení stavebního úřadu, kde součástí povolení je projektová dokumentace. Jana Wachtelová, provozní úsek Spravovat obytné domy neznamená jen zajišťovat opravy, údržbu a revize, ale především ovládat legislativu týkající se bydlení. A ta není malá předpisy, normy a vyhlášky zasahují do různých oblastí práva, přičemž je potřeba znát i vyhlášky místní. To vše nejen kvůli výpočtům nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a vyúčtování, ale i kvůli daním, evidenci objektů, jejich ploch, vybavení a podobně. V této oblasti je neocenitelným pomocníkem majitelů a správců obytných domů právě software pro správu nemovitostí. Společnost využívá modulově stavěný program skládající se ze základních podsystémů Paspart, Nájemné a Účetnictví včetně vyúčtování služeb. Základem programu je podsystém Paspart, v němž jsou evidovány objekty, určené pro správu to znamená domy, byty, nebytové prostory společné prostory a v nich další základní údaje, konkrétně místnosti, zařizovací předměty, měřidla, evidence konstrukčních prvků, evidence objednávek a firem a v neposlední řadě i evidence bydlících obyvatel. Agenda Nájemné v sobě zahrnuje veškeré operace spojené s nájemníkem z hlediska správy bytu či nebytového prostoru. Obsahuje kompletní evidenci nájemného - předpis nájmu, platby, dluhy, počet bydlících osob, odstěhované nájemníky včetně jejich nové adresy, volné byty, stav vyúčtování služeb, dále agendu neplatičů a také data pro automatizovaný styk na inkasní středisko (SIPO). Podsystém Vyúčtování služeb umožňuje provést vyúčtování všech zálohových služeb jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor na základě platné legislativy. K co největšímu využití dat z programového vybavení přistoupila společnost k následujícímu způsobu zpracování jednotlivých agend. Podsystém Paspart, Nájemné a ucelenou evidenci vedou jednotliví správci nemovitostí. Tato data jsou každý týden přehrávána do sumarizačního programu a tím je zajištěno, že všechna aktuální data jsou k dispozici přímo v sídle společnosti. Jejich využívání se stalo neocenitelným pomocníkem při naší každodenní činnosti. Lenka Rauchová, ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 9

10 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí pronájem s následným prodejem: Nebytový prostor prodejna v čp. 2460, bl. 216, ul. P. Jilemnického v Mostě ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a) předmět výběrového řízení: Pronájem s následných prodejem nebytového prostoru, který je zkolaudován k účelu užívání jako prodejna autodílů a příslušenství. Celková plocha NP je o výměře 85 m 2, z toho: 49 m 2 prodejna, 5 m 2 - sklad, 20 m 2 - kancelář, 11 m 2 - ostatní prostory NP Nebytový prostor je v majetku a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ Nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok (2.125,- Kč/měsíc) Předpokládané měsíční zálohy za služby (teplo, TUV, SV) ve výši 2,4 tis. Kč. Kupní cena NP je ve výši 425 tis. Kč (5 tis. Kč/m2). b) požadavky na budoucího nájemce: 1/ potvrzení o bezdlužnosti vůči : MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Statutárnímu městu Most TSmM, a.s. MOSTECKÉ ODPADY spol. s r.o. 2/ potvrzení o zaplacení jistiny c) jistina Každý ze zájemců je povinen složit jistinu ve výši 50 tis. Kč. U vybraného zájemce bude tato částka započtena jako záloha kupní ceny, ostatním zájemcům bude vrácena do 7-mi pracovních dní od data ukončení výběrového řízení. Zaplacením jistiny se rozumí její připsání na účet zadavatele. d) výběrové řízení V případě více než jednoho zájemce bude proveden výběr tzv. obálkovou metodou (nejvyšší nabídka nájemného v Kč/m 2 /rok). Výběr bude proveden dne od hod. v kanceláři ředitele společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J. Skupy 2522, Most. e) nájemní smlouva a kupní smlouva Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy na shora uvedený nebytový prostor ihned po ukončení výběrového řízení. Současně bude s vybraným zájemcem uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se kupující zaváže uhradit zbytek kupní ceny (375 tis. Kč) nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dále obsahovat klauzuli týkající se smluvní pokuty ve výši 50 tis. Kč, která bude odečtena nájemci (vítězi výběrového řízení) ze složené jistiny (50 tis. Kč) v případě, že nezaplatí zbytek kupní ceny ve sjednané lhůtě. f) harmonogram výběrového řízení 1/ Vyvěšení záměru pronájmu s následným prodejem NP : / Podání závazných přihlášek do / Uhrazení jistiny: do / Provedení výběru nájemce (kupujícího): / Uzavření nájemní smlouvy: (s účinností od ) 6/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: / Vrácení jistiny neúspěšným zájemcům: do g) lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky je možno podat pouze osobně na adrese : MOSTECKÁ BY- TOVÁ, a.s., ul. Josefa Skupy čp. 2522, Most v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hodin mimo polední přestávku od do hodin kontaktní osoba pí. Šimková, tel Nabídky se podávají v písemné formě, a to nejpozději do do hod. h) práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo po předchozím vrácení složené jistiny: - odmítnout všechny nabídky - soutěž zrušit - neuzavřít nájemní smlouvu se žádným z uchazečů s tím, že neuzavření nájemní smlouvy nebude druhou stranou sankciováno - nevracet uchazečům předložené nabídky Informace na tel. čísle , kontaktní osoba Martina Šimková, úsek NP NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. 1/ Sklad v bl. 602, čp. 61, ul. Lidická Celková výměra NP: 14 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Sklad v bl. 704, čp. 828, ul. Komořanská Celková výměra NP: 52 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Dílna v bl. 524, čp. 3087, ul. Růžová Celková výměra NP: 58 m 2 Rozměry jednotlivých místností: dílna 37 m 2, kuchyň 10 m 2, soc. zázemí 3 m 2, balkón 6,5 m 2, komora 1,5 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po podání žádosti a projednání v představenstvu společnosti. Nebytový prostor bude pronajat za účelem provozování kanceláře nebo nehlučné dílny. Komunální Informační Servis strana 10

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-03/2010 ZŠaMŠR/0510/2010 1 Š. Hauerová 21.7.2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Pokrytí budovy Základní školy v Ruské

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Prodloužený dodávkový automobil pro dopravu osob

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Prodloužený dodávkový automobil pro dopravu osob Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

1. Zadavatel. Trhové Sviny se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551 statutární zástupce: Ing. Radislav Bušek, starosta města

1. Zadavatel. Trhové Sviny se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551 statutární zástupce: Ing. Radislav Bušek, starosta města 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5 Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 25.04.2014 do 26.05.2014, do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Název, sídlo, telefon, fax, email a web zadavatele

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Z á s a d y pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad I. Základní pojmy 1. Byt

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY

VYBAVENÍ INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor

Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor Svazek obcí mikroregionu Táborsko Kosova 2894, 390 02 Tábor ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více