MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát v ledním hokeji strana 7 O Deregulace nájemného přinese peníze do oprav strana 8 O Jak pracuje ekologický fluidní kotel strana 14 O United Energy se rozdělila strana 17 O Klasika zní také díky PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. strana 18

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Slovo ředitele společnosti Technické služby města Mostu a.s První měsíc roku 2007 už máme za sebou a jako každoročně na úvod roku bych rád popřál všem čtenářům hodně štěstí, zdraví, životních úspěchů na poli pracovním i osobním. Našim zaměstnancům navíc hodné šéfy a aby jim každá práce šla od ruky, aby se za ni nemuseli stydět. Vždyť jejich konání a výkony jsou viditelné na každém kroku. Úvodem bych vás rád seznámil s některými novinkami, které od letošního roku ve spolupráci s městem připravujeme, abychom údržbu města zase posunuli o kousek dál. Asi tou nejvýraznější změnou je celoroční rozmístění velkokapacitních kontejnerů po městě, které mají sloužit k odkládání velkoobjemového odpadu, jenž nepatří na kontejnerová stání, ale buď do těchto velkokapacitních nádob nebo na sběrný dvůr. V rámci těchto opatření připravujeme realizaci druhého sběrného dvora tak, abychom ještě více zpřístupnili jeho užívání občanům města. Ale abych dopředu uklidnil případné vášně vznikající v roce 2006 ohledně jeho umístění, místo zatím není určeno. Předpokládáme však, že to bude v oblasti Velebudic. Dále provedeme přerozdělení středních a separačních kontejnerů tak, aby jejich počty více odpovídaly jejich zatížení a občané neměli problém s tím, kam odpad uložit, protože jsou všechny kontejnery plné. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě a samozřejmě budeme dále pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Nadále bychom chtěli pokračovat v opravách chodníků a komunikací, aby se i maminky s kočárky nebály po městě jezdit. Zde je to samozřejmě otázka finančních zdrojů, které město bude ochotno uvolnit. Ale mohu přislíbit, že pokud tyto finanční zdroje budou uvolněny, tak se budeme snažit všechny akce maximálně urychlit, abychom vám život ve městě znepříjemňovali rozkopanými chodníky a silnicemi co nejkratší dobu. I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení, ve výměně sloupů i kabelů tam, kde to je potřeba, abychom mohli ještě lépe a kvalitněji tuto službu zajišťovat. V rámci provozu účelových zařízení chceme dál zkvalitňovat služby poskytované Aquadromem a zimním stadiónem, kde doufáme, že najdeme větší pochopení a bude dokončena umělá ledová plocha, aby se zvýšily možnosti pro rekreační bruslení a zároveň aby se pozvedla kvalita nabízených služeb na tomto zařízení. V této souvislosti doufám, že se nám podaří konečně přivést do města Mostu druhou nejvyšší hokejovou soutěž, kterou by si toto město zasloužilo a určitě by to přispělo k dalšímu rozšíření nabídky na využití volnočasových aktivit. Tady bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří pomáhají společnosti tento sen realizovat, a samozřejmě i HC Most s.r.o. a jeho vedení, které pro splnění tohoto cíle dělá maximum, a popřál jim, ať rok 2007 je tím rokem, kdy se Vaše názory na práci Technických služeb města Mostu, a.s., připomínky a dotazy směřujte na telefonní číslo nebo na ovou adresu Ing. Petr Klimecký, ředitel společnosti sen všech hokejových fandů Mostecka splní. Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu a že již v létě je budeme moci všichni využívat a s ním i všechny služby nabízené naší chloubou - Aquadromem. Na závěr snad jen ještě přání našim nově zvoleným poslancům, ať jejich rozhodnutí jsou moudrá a ve prospěch tohoto města a tím potažmo i nás občanů. Dovolte zde vyslovit jednu malou prosbu. Pokud zjistíte někde ve městě nějaký nedostatek související s čistotou a údržbou města nebo provozem například veřejného osvětlení, nebojte se nám zavolat, poslat mailem či dopisem a věřte, že pokud budeme moci a budeme to umět, sjednáme nápravu. Náš rozsah činností pro město je tak velký, že nemůžeme kontrolovat vše, a pokud o nedostatku nevíme, tak jej ani nemůžeme odstranit. Ještě jednou Vám všem přeji úspěšný a klidný rok Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 1/ ročník V., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Doufám, že dojde k dokončení venkovních bazénů na Aquadromu. Ve spolupráci s městem jsme zvýšili počty udržovaných ploch zeleně v našem městě. Nebojte se zeptat... Vážený pane Klimecký! Dovolte mi vás pozdravit po Vánocích 2006 a popřát dobrou pohodu v práci v TSmM, a.s v roce 2007 a dále. Mám to štěstí, že čtu vše, co se týká města Mostu, tedy i TSmM, v Mosteckém zpravodaji. Váš článek na druhé straně čísla 12/2006 je svědectvím, že máte spisovatelské umění, pokud jste ho tedy psal vy sám. Jenomže něco je spisovatelské a něco ředitelské umění. Zvláště pokud se jedná o úklidovou službu města. Potom je těžké se divit stavu popelnic či kontejnerů, do kterého je dostali pracovníci TSmM, a.s. svým zacházením. Nebo tomu, že už rok je nevyprázděný kontejner se skleněnými lahvemi u bloku 100. Často jsem jezdíval do Ústí nad Orlicí a tam jsem jednou sledoval práci popelářů. Zaujalo mě příkladné zacházení s kontejnery a popelnicemi. Zde v Mostě je usazení kontejneru k odvozovému vozu hrubé a vrácení na původní místo mnohdy ještě hrubší. Přitom se jedná o majetek města a město platí vaše služby. Chybí dozor a poučení popelářů, jak se mají k majetku města chovat. Takže vážený pane Klimecký, když jste synem bývalého ředitele SHD MUS, měl byste být příkladem kvality služeb pro Most. Po otci! K tomu vám přejí občané Mostu hodně úspěchů. S uctivým pozdravem František Krejsa I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení. Na dotaz pana Františka Krejsy odpovídá Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM, a.s. K problematice zacházení s odpadovými nádobami je pravdou, že firma zajišťující odvoz odpadu (Mostecké odpady, spol. s r.o.) se k odpadovým nádobách nechová zrovna v rukavičkách. Tím ale ničí především svůj majetek, a ne majetek města Mostu. Veškeré nádoby na komunální odpad umístěné v katastru města Mostu (SK, VK, popelnice a nádoby na separovaný odpad) jsou majetkem firmy Mostecké odpady, spol. s r.o. To znamená, že když se nádoba poškodí nebo zničí, její oprava nebo výměna jde do nákladu výše zmíněné firmy. Není to tedy náklad města Mostu. Přesto děkujeme za každý podnět z řad našich spoluobčanů a jsme připraveni každý další problém občanům vysvětlit. Budeme pokračovat v blokovém čištění města, které je jedním z nejefektivnějších způsobů úklidu ulic. Komunální Informační Servis strana 3

4 Platnost od 1. ledna 2007 telefon: AQUADROM CENÍK SLUŽEB 2007 (všechny uvedené ceny obsahují DPH dle platných sazeb) Provozní doba pro veřejnost : Pondělí (sanitární den): Úterý Čtvrtek, Neděle: Pátek, Sobota: Záloha na čipové hodinky pro vstup do areálu: 100,- Kč hod hod hod. Při ztrátě čipových hodinek je návštěvníkovi při odchodu účtována náhrada v ceně 500,-Kč. Děti do 10-ti let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Do výšky 110cm mají v doprovodu vstup do areálu zdarma! Vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí 55 (45) 70 (60) 90 (80) 125 (115) 195 (180) 20,- děti,studenti,důchodci,ztp 45 (35) 60 (50) 70 (55) 95 (85) 145 (135) 15,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - dospělí (115) 160 (150) 215 (205) 20,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - děti, studenti (90) 135 (125) 195 (180) 20,- školy od 9.00 do17.00 hod ZTP děti čas. neomezeno ,- Rodinné vstupné (bazénová hala) 1 hod. (Kč) 1,5 hod. (Kč) 2 hod. (Kč) 3 hod. (Kč) půldenní vstupné 6 hod. (Kč) každá započatá ½ hod. (Kč) Dospělí (max. 2) * 45 (40) 65 (60) 80 (75) 95 (90) 150 (135) 20,- děti do 15-ti let (max. 5) * 35 (30) 45 (40) 55 (50) 75 (70) 100 (90) 10,- 1 dospělý + 1 dítě do 10-ti let (1 ks čipových hodinek) 80 (70) 110 (100) 135 (125) 170 (160) 250 (225) 30,- V ceně vstupného je zahrnuto používání tobogánů a vodních atrakcí. * Děti i rodiče musí mít každý svojí vlastní skříňku a čipové hodinky. Rodina: 2 dospělí + 2 a více dětí má jako bonus jedno z dětí zdarma! Provozní doba sauny: Pondělí: hod. (společná) Úterý: hod. (vyhrazeno pouze pro ženy) Středa: hod. (vyhrazeno pouze pro muže) Čtvrtek a neděle: hod. (společná) Pátek a sobota: hod. (společná) Vstupné sauna 1,5 hod. 2 hod. 3 hod. každá započ. ½ hod. (Kč) Dospělí 75 (70) 100 (95) 135 (130) 25,- děti do 15-ti let, studenti důchodci, ZTP 50 (45) 70 (65) 100 (95) 20,- rodinné vstupné (1dítě do 15-ti let+1dospělý) 100 (90) 130 (120) 200 (190) 35,- V ceně vstupného je zahrnut 10,- Kč poplatek za zapůjčení prostěradla. Možnost občerstvení. Provoz letních bazénů ( ) pondělí neděle hod Dospělí 45,- Kč/den děti, studenti, důchodci, ZTP 30,- Kč/den Vstupenka umožňuje vstup do prostoru letních bazénů. Pro vstup do zastřešeného prostoru plavecké haly s atrakcemi musí návštěvník uhradit příslušné vstupné a složit zálohu na čipové hodinky 300,- Kč. Pronájem 25m bazénu cena za jednu dráhu (pronajímáme max. 3 dráhy najednou) hod hod sobota, neděle pronájem bazénu 25 m pondělí pátek školy ostatní 170,-Kč/hod. 340,-Kč/hod. 225,-Kč/hod. 680,-Kč/hod. 455,-Kč/hod ,-Kč/hod. Univerzální permanentka s možností volby kreditu (viz. ceník předplatného) od 300 do ,-Kč Pořizovací cena permanentky 55,-Kč Minimální kredit pro dobíjení permanentky je 300,- Kč. Modré ceny v závorkách se týkají majitelů permanentek a předplatného formou blokových vstupenek. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy a změny, které tento výtisk nemusí obsahovat. Ceník služeb Aquadromu zůstavá stejný jako v roce Komunální Informační Servis strana 4

5 Cukroví skončilo v domově důchodců Astra. Výherci vánoční soutěže Na konci loňského roku měli návštěvníci Aquadromu možnost zúčastnit se malé hry. Jak už jsme v tisku informovali, jednalo se o to, že ti z návštěvníků, kteří nám donesli ozdoby na vánoční stromeček nebo vánoční cukroví, byli odměněni jednorázovým volným vstupným a zároveň zařazeni do losování o volné vstupenky. Soutěž ve výzdobě vánočního stromku vyhrál na celé čáře kroužek malých dobrovolných hasičů z Litvínova a paní Friedlová, která donesla několik velmi krásných ozdob vlastní výroby. S vánočním cukrovím se roztrhl pytel až v závěru soutěže, tedy v posledním týdnu před Vánocemi. Ze soutěžních kupónů byli vylosováni tito výherci: Volné vstupné v hodnotě 200,- Kč: Jaroslav Kočka - Litvínov, Andrea Pažavová - Litvínov, Tran Thi Thu Huyen Most, Tereza Přibilová Most a třída 2.B 18. ZŠ Most Volné vstupné v hodnotě 500,- Kč: Šifalda Zdeněk Most, Fiedlová Renata Most, Andersová Eliška Most, Kratochvílová Eva Most a Drahorádová Marcela Most Výherci si své ceny mohou vyzvednout do konce měsíce února na pokladně Aquadromu. A jak to dopadlo s cukrovím, kam jsme ho dali a kdo jej snědl? Asi pět plných tašek jsme den před Štědrým dnem odvezli seniorům do domova důchodců Astra. Vše jsme řešili a domlouvali na poslední chvíli, neboť nám naši návštěvníci do poslední chvíle stále nosili vánoční dobroty. Proto jsem byl velmi rád, že mi s celou záležitostí, odvozem a předáním pomohla náměstkyně primátora, paní Hana Jeníčková. Jí a personálu Astry patří náš dík. A samozřejmě musíme poděkovat návštěvníkům Aquadromu za jejich hravost a zájem. Za TSmM a.s. Miroslav Svoboda, ved. koupaliště Aquadrom nabízí služby nového solária Kromě běžných prací a úprav prováděných během loňské odstávky přibyla na Aquadromu jedna úplně nová věc. Tou je turbo - solárium zn. Ergoline. Jedná se o nové solárium známého německého výrobce. Solárium má označení Advantage 400 a výkonově se řadí do střední třídy. Je vybaveno 40 ks 160ti wattových zářivek a dvěma obličejovými výbojkami. Nové solárko provozují technické služby a žetony se prodávají na hlavní pokladně. Zařízení udržuje v čistotě a poradenství zákazníkům poskytuje obsluha ze sauny. Možnost opalování máte za zaváděcí cenu 7 Kč/min. Solárium se nachází na stejném místě, kde stálo původní Studia Study. Miroslav Svoboda, ved. provozu S vánočním cukrovím se roztrhl pytel. Pochvalu od návštěvníků Aquadromu opakovaně sklízí personál. Zvláštní přízni se těší směna s Evou Foblovou, která potěšila návštěvníky svým převlekem nejen za Čerta a Mikuláše, ale také silvestrovskými maskami. Příjemné a vlídné vystupování personálu je dobrou vizitkou firmy. (red) Komunální Informační Servis strana 5

6 Aquadrom z Knihy přání a stížností 7. listopadu 2006 Odpady v saunách - páře jsou čím dál více cítit? Zápach se šíří ve všech prostorách. 11. prosince 2006 Při dnešní návštěvě sauny byl cítit v pánské šatně nesnesitelný zápach odpadů. Není to ovšem poprvé. 17. prosince 2006 Neměli byste pouštět do bazénu muže v šortkách, v létě je nosí jako venkovní oděv. Velice nehygienické. 31. prosince 2006 Jako vždy nejlepší byly a budou holky z pokladny. Všichni vědí, že je mezi směnami přirozená rivalita v tom, kdo bude lepší, originální a kdo bude in pro návštěvníky. Jednou zaboduje Hanička, ale teď jasně zabodovala směna s Evou Foblovou. Jejich podání v pirátských kostýmech a přirozená hravost byla za celý rok to nejlepší holt holky z pokladny jsou nejlepší. 6. ledna 2007 Bylo to skvělé, personál byl ochotný, milý a usměvavý, jak jsem dlouho nikde nezažil, rádi se vrátíme. Doufám, že je to tu takové pořád. Na dotazy odpovídá Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu: Problém s odpady v sauně si uvědomujeme. Na odpady, resp. celou podlahu v sauně, se podíváme, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Výsledky jednotlivých zápasů tří kol základní části 2. ligy ČR: Domácí hosté den datum čas výsledek Benešov Most středa :7 Most Kobra sobota :2 Klatovy Most středa :3 Most Teplice sobota :2 Mělník Most čtvrtek :6 Most Klášterec sobota :1 pp Slaný Most středa :15 Most Řisuty sobota :0 Sokolov Most středa :7 Most Hvězda středa :2 Kobra Most sobota :7 Most Klatovy středa :7 Teplice Most sobota :7 Most Mělník středa :3 Klášterec Most sobota :5 Most Slaný středa :3 Řisuty Most sobota :5 Most Děčín středa :3 Jablonec Most sobota :2 Most Sokolov sobota :2 Hvězda Most středa :2 Most Kobra sobota :6 pp Klatovy Most středa :1 Most Teplice sobota :1 Most Mělník středa :1 Most Klášterec pátek :4 Slaný Most středa :6 Most Řisuty sobota :3 Děčín Most středa :7 Most Jablonec sobota :0 Sokolov Most středa :4 pp 3. kolo základní části soutěže 2. ligy ČR v ledním hokeji Ve dnech se bude na Zimním stadionu v Mostě konat mezinárodní turnaj juniorských mužstev v ledním hokeji do 18 let, a to za účasti následujících světových mužstev: USA, Švédsko, Finsko, Rusko, Česká Republika. Ve středu skončilo třetí kolo základní části 2. ligy ČR. V tomto kole se mosteckému týmu podařilo dostat do čela tabulky, a to především výhrami v druhé polovině kola nad mužstvy, která se pohybují v čele tabulky (Děčín, Jablonec, Řisuty, Klášterec). V mužstvu došlo k dalším změnám, kdy odešel do zahraničí Balázs, který byl bezesporu pozitivním přínosem. Mužstvo bylo doplněno novými hráči se zkušenostmi z 1. ligy a extraligy, a to na postech útočníka (Kamil Koláček) a brankáře (Emil Hrazdíra). I v tomto kole mužstvo prohrálo třikrát, stejně jako v kolech předcházejících, i nadále má mužstvo nejvyšší počet vstřelených branek. V kanadském bodování skupiny Západ na předních místech jsou po druhém kole umístěni Gergel, Plachý, Oliverius, Urban, Plaček, Kašík. Pořadí jednotlivých mužstev skupiny Západ po třech kolech základní části je následující: Pořadí klub skóre body 1 Most 168: Děčín 124: Jablonec nad Nisou 119: Klatovy 118: Klášterec nad Ohří 123: Řisuty 110: Kobra Praha 110: Benešov 102: Teplice 91: Mělník 87: Sokolov 97: Slaný 73: Pro příznivce ledního hokeje uvádíme rozpis dalších mistrovských utkání 4. kolo základní části: Domácí hosté den datum čas Most Benešov středa Kobra Most sobota Most Klatovy středa Teplice Most sobota Mělník Most středa Klášterec Most sobota Most Slaný středa Řisuty Most sobota Most Děčín středa Jablonec Most sobota Most Sokolov středa Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje na další mistrovská utkání. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Mezinárodní šampionát hráčů ledního hokeje do 18 let NATIONS U18 TOURNAMENT, , Most, Czech Republik Jedná se o významnou sportovněspolečenskou akci, která se zde v Mostě koná vůbec poprvé. Tímto zveme všechny příznivce ledního hokeje. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 6

7 Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Deregulace nájemného přinese peníze do oprav Již vloni jsme informovali o deregulaci nájemného a jeho zákonné výši, kterou jsou od nájemníci povinni platit. Pronájem bytů v majetku společnosti je rozdělen do dvou kategorií nájemného. Jednostranné zvýšení nájemného se týká pouze nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou, které mimochodem tvoří 80% celkového podílu nájemného u naší společnosti, kde platí státem regulované nájemné. Všechny tyto smlouvy jsou dědictvím minulosti a zaručují nájemníkům výhody nižších plateb, které nájemníci za smluvní nájemné nemají. Bohužel je na tom bit nejen vlastník domu, který si nemůže dovolit investovat do obnovy zanedbaného bytového fondu, ale v konečném důsledku zejména tito nájemníci sami. V březnu loňského roku nabyl účinnosti zákon o jednostranném zvyšování nájmu z bytu, jehož část týkající se deregulace nájemného vstoupila v platnost 1. ledna Podle tohoto zákona je možné po dobu čtyř let, od roku 2007 do roku 2010, jednostranně zvyšovat regulované nájemné. V bytech MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. se současná hodnota regulovaného nájemného pohybuje ve směšné výši 14,16,-Kč/m 2 /měsíc, pro rok 2007 se zvýší o 10,8%, tedy na 15,69,- Kč/m 2 /měsíc. V praxi to znamená, že nájemné za byt o velikosti 70 m 2, které bylo ještě v prosinci 2006 ve výši 991,-Kč/měsíc je ve výši 1.098,-Kč/měsíc. V Mostě by cílové regulované nájemné v roce 2010 v bytech bývalé I. kategorie (nyní standard) mělo činit 21,33,-Kč/m 2 /měsíc. Pro ilustraci je současné smluvní nájemné 25,-Kč za m 2 měsíčně, což představuje částku minimálně potřebnou pro zajištění pouze nutné údržby bytového fondu v majetku společnosti. Po ukončení nastartované deregulace nájemného a za předpokladu pouze mírných odchylek vývoje dodavatelských cen energií a stavebních prací bude příznivě ovlivněn i vývoj společnosti v následujících letech a bude možné vynaložit více prostředků do oprav a technického zhodnocení bytového fondu. Ing. Martin Nagy, provozní úsek O volné byty společnosti je zájem Volnými byty rozumíme ty, které se v průběhu roku uvolňují, a to různými způsoby. Například když se nájemce rozhodne ukončit nájem bytu dohodou, výpovědí nebo když je nařízeno soudní stěhování výkonem rozhodnutí, ale také z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy a v neposlední řadě z důvodu úmrtí nájemce. Byty jsou prostřednictvím správců bytového fondu EDEL spol. s.r.o., SEGAD s.r.o. a MINETA Most s.r.o vráceny zpět k dalšímu pronajmutí obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. V průběhu roku k datu bylo uvolněno a předáno společnosti celkem 358 bytů. Nejvíce nájemců, a to celkem 219, využilo možnosti uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu dohodou ke konci kalendářního měsíce. Za celé sledované období pouze 1 nájemce bytu podal výpověď z nájmu bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem bytu skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Další značná část bytů byla vrácena do užívání společnosti z důvodu úmrtí nájemce bytu, celkem v 60 případech. Na vrácení takto uvolněných bytů se převážně podílejí rodinní příslušníci, popřípadě zástupce státu v případě, že nájemce bytu zemře a nemá žádné příbuzné. Společnost uzavírá nájemní smlouvy na dobu určitou. Z důvodu ukončení doby platnosti nájemní smlouvy bylo společnosti vráceno 47 volných bytů. Velkou skupinu uvolněných bytů tvoří byty uvolněné po nájemcích, kteří hrubě porušovali Zásady užívání bytů v majetku společnosti tím, že řádně neplnili povinnost nájemce, nehradili řádně nájem a služby s ním spojené. V těchto případech, když nájemci dobrovolně neodevzdají byt, se jedná převážně o delší proces, neboť pak k vyklizení bytu dochází na základě soudního rozhodnutí exekučním vystěhováním nájemce. Ve sledovaném období tímto způsobem bylo vyklizeno 29 bytů. Uvolněné byty jsou neodkladně zveřejněny a nabídnuty k dispozici zájemcům k dalšímu pronájmu, popřípadě ke koupi do osobního vlastnictví v případě, že se jedná o byty v domech učených k prodeji. Nezřídka se stává, že jsou byty nabízeny tzv. formou do oprav. Z nabídnutých bytů jich bylo zařazeno do kategorie byty v opravách celkem 187. V případě zájmu o takto zveřejněný byt si je nový nájemce vědom toho, že uvede byt do řádného stavu na své náklady. Následně po uplynutí doby platnosti úvodní nájemní smlouvy je s nájemcem uzavřena po roce řádného užívání nová nájemní smlouva na dobu určitou dvou let. Dalších 130 bytů bylo nabídnuto k pronájmu za převzetí závazku nájemce a 12 bytů se uvolnilo v domech, kde jsou byty určeny k prodeji. Musíme podotknout, že o byty v opravách, o byty za převzetí závazku i o byty určené k prodeji je velký zájem. Společnost dále vyřešila 7 uchazečů o nájem bytu na základě doporučení Rady města Mostu jako případ hodný zvláštního zřetele. V neposlední řadě bylo uzavřeno na doporučení odboru sociálních služeb celkem 22 nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou, které jsou rovněž v majetku obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ,a.s. Za bytový úsek Eliška Povová, Helena Hrbolková Komunální Informační Servis strana 8

9 Slevy z běžného měsíčního nájemného za výměnu oken provedenou na vlastní náklady nájemníka po aktuálně Již v minulém roce jsme čtenáře informovali v Mosteckém zpravodaji o připravované výměně oken na náklady nájemníka se slevou z běžného nájemného. Protože došlo k drobným změnám v podmínkách pro výměnu oken, zveřejňujeme podmínky výměny oken znovu aktuálně. Změna se týká zejména stavebního úřadu, kdy od je v platnosti nový stavební zákon. Výměna oken stejného rozměru, barvy a členění již nepodléhá nutnému ohlášení stavebnímu úřadu. Druhou změnou je jednorázové vyplacení za výměnu oken sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném po dobu 48 měsíců. Změny jsou v podmínkách výměny oken nově zapracovány, první desítka zájemců je již vyřízena. Pokud máte i vy zájem o výměnu oken za níže uvedených podmínek, informujte se u pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Stávající dřevěná okna za okna plastová si nájemník může nechat na vlastní náklady za podmínek daných naší společností vyměnit. Firmu, která výměnu oken provede, si nájemník vybere sám. Po výměně bude podle počtu oken uplatněna sleva z běžného měsíčního nájemného, a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč měsíčně z aktuálního předepsaného nájemného. Podmínky výměny: 1) Nájemník podá písemnou žádost na výměnu oken u vlastníka domu MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. s tím, že okna bude vyměňovat na své náklady. 2) Provozní úsek společnosti vydá do 1 měsíce souhlas s výměnou oken s níže uvedenými podmínkami: plastová okna budou 5-ti komorová, součinitel propustnosti tepla konstrukce 1,27 W/m 2 K, nebudou vyrobena z recyklace okna budou v barvě bílé, stejného členění jako okna dřevěná montáž oken provede společnost k této činnosti oprávněná součástí výměny okna bude i výměna alespoň vnějšího parapetu. 3) Po vydání souhlasu vlastníka domu si nechá nájemník okna vyměnit. 4) Po provedené výměně doloží nájemník správci domu kopii faktury za vyměněný počet oken. Součástí faktury bude: kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku dané firmy Něco málo ze zákulisí certifikát výrobku a atesty o použitých materiálech. 5) Správce domu provede kontrolu vyměněných oken a sepíše s nájemníkem dohodu o slevě nájemného na daný časový úsek 48 měsíců. 6) Sleva za daný počet oken bude promítnuta v běžném měsíčním nájemném s účinností od následujícího měsíce. 7) Nájemník se nesmí stát během doby, po kterou bude pobírat slevu za vyměněná okna, dlužníkem. Pokud by se tak stalo, veškeré slevy budou okamžitě zrušeny. 8) Pokud se nájemník z bytu odstěhuje nebo jej vymění, návrh na slevu bude ukončen ke dni ukončení nájemní smlouvy. Sleva je nepřenosná pro dalšího nájemníka. V některých bytových domech jsou mezi okny umístěny tzv.meziokenní a mezibytové vložky. Při výměně oken může tedy dojít k případům, kdy dodavatel oken upozorní na nutnou výměnu této vložky. Tyto případy budou projednávány individuelně, náklady spojené s dodáním a výměnou vložky bude hradit pronajímatel. Musí být také požádáno o příslušné povolení stavebního úřadu, kde součástí povolení je projektová dokumentace. Jana Wachtelová, provozní úsek Spravovat obytné domy neznamená jen zajišťovat opravy, údržbu a revize, ale především ovládat legislativu týkající se bydlení. A ta není malá předpisy, normy a vyhlášky zasahují do různých oblastí práva, přičemž je potřeba znát i vyhlášky místní. To vše nejen kvůli výpočtům nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a vyúčtování, ale i kvůli daním, evidenci objektů, jejich ploch, vybavení a podobně. V této oblasti je neocenitelným pomocníkem majitelů a správců obytných domů právě software pro správu nemovitostí. Společnost využívá modulově stavěný program skládající se ze základních podsystémů Paspart, Nájemné a Účetnictví včetně vyúčtování služeb. Základem programu je podsystém Paspart, v němž jsou evidovány objekty, určené pro správu to znamená domy, byty, nebytové prostory společné prostory a v nich další základní údaje, konkrétně místnosti, zařizovací předměty, měřidla, evidence konstrukčních prvků, evidence objednávek a firem a v neposlední řadě i evidence bydlících obyvatel. Agenda Nájemné v sobě zahrnuje veškeré operace spojené s nájemníkem z hlediska správy bytu či nebytového prostoru. Obsahuje kompletní evidenci nájemného - předpis nájmu, platby, dluhy, počet bydlících osob, odstěhované nájemníky včetně jejich nové adresy, volné byty, stav vyúčtování služeb, dále agendu neplatičů a také data pro automatizovaný styk na inkasní středisko (SIPO). Podsystém Vyúčtování služeb umožňuje provést vyúčtování všech zálohových služeb jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor na základě platné legislativy. K co největšímu využití dat z programového vybavení přistoupila společnost k následujícímu způsobu zpracování jednotlivých agend. Podsystém Paspart, Nájemné a ucelenou evidenci vedou jednotliví správci nemovitostí. Tato data jsou každý týden přehrávána do sumarizačního programu a tím je zajištěno, že všechna aktuální data jsou k dispozici přímo v sídle společnosti. Jejich využívání se stalo neocenitelným pomocníkem při naší každodenní činnosti. Lenka Rauchová, ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 9

10 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí pronájem s následným prodejem: Nebytový prostor prodejna v čp. 2460, bl. 216, ul. P. Jilemnického v Mostě ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a) předmět výběrového řízení: Pronájem s následných prodejem nebytového prostoru, který je zkolaudován k účelu užívání jako prodejna autodílů a příslušenství. Celková plocha NP je o výměře 85 m 2, z toho: 49 m 2 prodejna, 5 m 2 - sklad, 20 m 2 - kancelář, 11 m 2 - ostatní prostory NP Nebytový prostor je v majetku a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ Nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok (2.125,- Kč/měsíc) Předpokládané měsíční zálohy za služby (teplo, TUV, SV) ve výši 2,4 tis. Kč. Kupní cena NP je ve výši 425 tis. Kč (5 tis. Kč/m2). b) požadavky na budoucího nájemce: 1/ potvrzení o bezdlužnosti vůči : MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Statutárnímu městu Most TSmM, a.s. MOSTECKÉ ODPADY spol. s r.o. 2/ potvrzení o zaplacení jistiny c) jistina Každý ze zájemců je povinen složit jistinu ve výši 50 tis. Kč. U vybraného zájemce bude tato částka započtena jako záloha kupní ceny, ostatním zájemcům bude vrácena do 7-mi pracovních dní od data ukončení výběrového řízení. Zaplacením jistiny se rozumí její připsání na účet zadavatele. d) výběrové řízení V případě více než jednoho zájemce bude proveden výběr tzv. obálkovou metodou (nejvyšší nabídka nájemného v Kč/m 2 /rok). Výběr bude proveden dne od hod. v kanceláři ředitele společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J. Skupy 2522, Most. e) nájemní smlouva a kupní smlouva Zadavatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy na shora uvedený nebytový prostor ihned po ukončení výběrového řízení. Současně bude s vybraným zájemcem uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se kupující zaváže uhradit zbytek kupní ceny (375 tis. Kč) nejpozději do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dále obsahovat klauzuli týkající se smluvní pokuty ve výši 50 tis. Kč, která bude odečtena nájemci (vítězi výběrového řízení) ze složené jistiny (50 tis. Kč) v případě, že nezaplatí zbytek kupní ceny ve sjednané lhůtě. f) harmonogram výběrového řízení 1/ Vyvěšení záměru pronájmu s následným prodejem NP : / Podání závazných přihlášek do / Uhrazení jistiny: do / Provedení výběru nájemce (kupujícího): / Uzavření nájemní smlouvy: (s účinností od ) 6/ Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: / Vrácení jistiny neúspěšným zájemcům: do g) lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky je možno podat pouze osobně na adrese : MOSTECKÁ BY- TOVÁ, a.s., ul. Josefa Skupy čp. 2522, Most v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do hodin mimo polední přestávku od do hodin kontaktní osoba pí. Šimková, tel Nabídky se podávají v písemné formě, a to nejpozději do do hod. h) práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo po předchozím vrácení složené jistiny: - odmítnout všechny nabídky - soutěž zrušit - neuzavřít nájemní smlouvu se žádným z uchazečů s tím, že neuzavření nájemní smlouvy nebude druhou stranou sankciováno - nevracet uchazečům předložené nabídky Informace na tel. čísle , kontaktní osoba Martina Šimková, úsek NP NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. 1/ Sklad v bl. 602, čp. 61, ul. Lidická Celková výměra NP: 14 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Sklad v bl. 704, čp. 828, ul. Komořanská Celková výměra NP: 52 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Žádosti jsou přijímány do termínu Nájemní smlouva bude uzavřena od / Dílna v bl. 524, čp. 3087, ul. Růžová Celková výměra NP: 58 m 2 Rozměry jednotlivých místností: dílna 37 m 2, kuchyň 10 m 2, soc. zázemí 3 m 2, balkón 6,5 m 2, komora 1,5 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti : III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po podání žádosti a projednání v představenstvu společnosti. Nebytový prostor bude pronajat za účelem provozování kanceláře nebo nehlučné dílny. Komunální Informační Servis strana 10

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor souboru technologického zařízení energetických zdrojů (příloha č. 2 Smlouvy o energetickém hospodářství ČZU)

Smlouva o nájmu nebytových prostor souboru technologického zařízení energetických zdrojů (příloha č. 2 Smlouvy o energetickém hospodářství ČZU) Smlouva o nájmu nebytových prostor souboru technologického zařízení energetických zdrojů (příloha č. 2 Smlouvy o energetickém hospodářství ČZU) Článek 1. Smluvní strany 1. Česká zemědělská univerzita v

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/01/2013 Rozdělovník: Výtisk č. Zásady pro pronajímání nebytových prostor v majetku Města Uničova Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v rámci akce Židle pro domov se zvláštním režimem vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu v rámci akce Židle pro domov se zvláštním režimem vyhlášená formou otevřeného řízení Vyřizuje: Ing. Lenka Maňáková Tel.: 476 768 856 E-mail: manakova@msss-most.cz Most dne: 27. června 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu v rámci akce Židle pro domov se zvláštním režimem vyhlášená formou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

V termínu

V termínu Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem "ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU GASTRO ZAŘÍZENÍ Restaurace Černý potok + bufet lanová dráha A5 Lysá hora" V termínu 1. 10. 2017 30. 9. 2020 Spartak Rokytnice,

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem nebytových prostor v budově Domu kultury v Litoměřicích s názvem Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-03/2010 ZŠaMŠR/0510/2010 1 Š. Hauerová 21.7.2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Pokrytí budovy Základní školy v Ruské

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace Jílové, Školní ul. 287 tel.:

Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace Jílové, Školní ul. 287 tel.: Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 739 434 221 email: zsjilovedc@zsjilovedc.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu.

Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu. a usnesením č. 1008 Rady města Vimperk ze dne 24.9.2007 záměr č. 106/28/07 pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí

Více

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku - FK Dukla Praha a.s. Příloha č. 3: Vzorová smlouva o reklamě Společnost FK DUKLA Praha a.s. se sídlem Praha 6, Dejvice,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s.

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. www.cezteplarenska.cz SKUPINA ČEZ řešíte zdroj tepelné energie pro váš objekt? NAPOJENÍ OBJEKTU NA TEPLÁRENSKÉ SÍTĚ A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-073-010-16 ze dne 16.5.2016 Schválení pronájmu a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - kotelen včetně technologického vybavení za účelem zajištění

Více

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Mgr. Klára Janoušková + 420 476 448 285 klara.janouskova@mesto-most.cz 3. 6. 2015 Veřejná zakázka

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele.

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele. OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3) zákona 137/2006

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně ZŠ VELEŠÍN Družstevní č.p. 340 PSČ 382 32 tel. fax: 00420380331314 v y p i s u j e VÝZVU k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně Zakázka

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

v majetku Města Bruntál

v majetku Města Bruntál Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město T ýnec nad Sáza vo u vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání veřejné

Více

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje bytu ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí do osobního vlastnictví. Jedná se o byt č. 8 tj. byt

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Zařízení vytápění - kotelna ŠJ, Husova 2966, Česká Lípa Obsah 1. Zadavatel... 3 2. Název veřejné zakázky... 3 3. Předmět veřejné zakázky...

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Prodloužený dodávkový automobil pro dopravu osob

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Prodloužený dodávkový automobil pro dopravu osob Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka stolů a židlí pro MSSS v Mostě p.o. vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka stolů a židlí pro MSSS v Mostě p.o. vyhlášená formou otevřeného řízení VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Mgr. Klára Haušildová +420 476448285 Klara.Hausildova@mesto-most.cz 29. 9. 2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka stolů a židlí pro MSSS v Mostě p.o. vyhlášená

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) ve smyslu ust.

Více