REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR Liberec, , Workshop metodiků

2 ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program RF přešel do kompetence krajů.

3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Krajské samosprávy poskytly na výkon RF dotaci ve výši Kč, což oproti roku 2016 představuje navýšení o téměř 9 mil. Kč.

4 Finanční dotace na RF rok 2017 Krajské dotace na RF Kč Jiné zdroje (vlastní) Z jiných grantových programů kraje Celkem Kč Kč Kč

5 GRANTY MIMO RF r Granty celkem Granty nejen knihovnám Granty pouze knihovnám Praha 0 0 Středočeský 0 0 Jihočeský 0 0 Plzeňský Karlovarský Ústecký 0 0 Liberecký 0 0 Královéhradecký 0 0 Pardubický 0 0 Vysočina 0 0 Jihomoravský Olomoucký Zlínský 0 0 Moravskoslezský Celkem

6 Rozdíl oproti roku 2005, kdy přešlo financování RF ze státu na kraje, byl v roce 2017 stále podstatný - objem dotace byl o 10,4 mil. Kč nižší. Snížení dotace na RF v některých krajích je příčinou výrazných nerovností rozsahu a kvality služeb poskytovaných veřejnosti v rámci ČR.

7 Vývoj financování krajská dotace Vývoj financování RF v ČR celkem v tis. Kč od státu plán 2018

8 V letech 2016 a 2017 probíhalo zvyšování tarifních platů pracovníků v kultuře. V mnoha krajích bylo toto navýšení zohledňováno s velkým zpožděním Krajské a pověřené knihovny musely navýšení platů pokrývat z nezměněných rozpočtů, což v řadě případů mohlo znamenat omezení určité služby, dopravy či snížení prostředků určených na nákup výměnných fondů apod.

9 Inflace dle ČSÚ dosáhla v letech 2005 až 2017 téměř 27 %. Dotace s ohledem na inflaci v roce 2017 by měla správně činit 170 mil. Kč Správně by každoroční míra inflace měla být zohledněna do výše dotace (např. Moravskoslezský kraj)

10 25,0 Vývoj krajské dotace v jednotlivých krajích, v mil. Kč rok 2005 stát rok 2016 rok ,0 19,3 15,9 15,0 10,0 5,0 2,9 2,2 2,1 12,6 10,7 11,8 13,0 12,0 8,6 6,5 6,7 3,7 3,8 10,2 4,0 8,0 8,0 5,3 6,1 5,8 8,8 7,9 6,3 10,2 9,4 9,4 8,2 6,0 6,0 13,8 13,5 13,6 9,9 10,3 9,0 8,6 6,8 7,2 14,5 12,6 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS

11 Situace se začíná zvolna zlepšovat v krajích Královéhradeckém a Středočeském, které byly postiženy dlouhodobým podfinancováním, přesto zde krajská dotace stále nedosahuje výše z roku Naopak velmi dobrou a stabilní podporu mají knihovny v Moravskoslezském kraji, dále v kraji Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém.

12 Situaci navíc ve většině krajů komplikuje zdlouhavý a administrativně náročný proces přidělování dotace krajským a následně pověřeným knihovnám. Značnou část roku musí v mnoha knihovnách v rozporu s platnými předpisy pokrývat z vlastních rozpočtů.

13 Rozložení dotace Kraj Na nákup VF v % Mzdové náklady v % Ostatní nákl. v % PHA 8% 53% 39% SČ 22% 48% 30% JČ 27% 48% 25% PL 34% 45% 21% KV 21% 54% 25% ÚL 20% 53% 27% LB 16% 55% 29% HK 22% 45% 33% PA 39% 26% 36% VYS 24% 51% 25% JM 23% 50% 27% OL 25% 41% 34% ZL 16% 53% 31% MS 29% 46% 24% ČR 24% 47% 28%

14 KNIHOVNY, PRACOVNÍCI

15 POČET OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN V ROCE Počet obsluhovaných knihoven celkem = PHA SČ JČ PL KV ÚL LIB HK PA VYS JM OL ZL MS

16 Počet obsluhovaných knihoven 6400 Vývoj počtu obsluhovaných knihoven r r r r r r. 2017

17 Počet metodiků v r ,0 Vývoj počtu metodiků za celou ČR 269,2 250,0 243,4 223,6 221,2 222,3 222,1 225,3 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 r r r r r r r. 2017

18 30,0 Počet metodiků v krajích, srovnání let 2016 a ,0 27,227,3 25,0 23,7 23,3 24,4 20,0 15,0 17,9 19,3 14,3 14,1 17,0 16,2 15,3 14,7 17,0 17,0 19,2 20,6 17,0 16,8 11,6 11,6 10,0 7,5 7,5 8,2 8,0 5,0 2,5 2,5 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS r r. 2017

19 POČET OBSLUHOVANÝCH KNIHOVEN 60 NA 1 METODIKA PHA SČ JČ PL KV ÚL LIB HK PA VYS JM OL ZL MS Průměr

20 SLUŽBY

21 PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

22 Základní údaje rozdíl /2017 Obsloužené knihovny Konzultace Průměr/ 1 obsluhovaná knihovna 3,3 3,4 3,2 Metodické návštěvy Průměr / 1 obsluhovaná knihovna 1,8 1,7 1,7

23 PRŮMĚRNÝ POČET KONZULTACÍ NA 1 OBSLUHOVANOU KNIHOVNU V ROCE ,0 5,0 4,7 5,1 4,7 4,1 4,0 3,8 3,5 3,6 3,0 2,8 3,1 2,9 2,9 3,2 2,3 2,0 1,6 1,6 1,0 0,0 PHA SČ JČ PL KV UL LI HK PB VYS JM OL ZL MS Celkem

24 PRŮMĚRNÝ POČET METODICKÝCH NÁVŠTĚV NA 1 OBSLOUŽENOU KNIHOVNU V ROCE ,0 3,5 3,0 3,7 Standard = 1-2 návštěvy 2,5 2,0 2,3 2,1 2,1 1,8 2,3 2,0 2,2 1,7 2,2 1,7 1,5 1,0 0,8 1,1 1,5 1,2 0,5 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS ČR

25 VZDĚLÁVÁNÍ

26 Základní údaje Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny Počet akcí v rámci RF Počet účastníků Počet hodin

27 120% % obsluh. knihoven, které se účastnily vzdělávání v krajích, r % 99% 99% 80% 60% 53% 63% 52% 58% 68% 55% 50% 49% 52% 74% 60% 40% 36% 35% 20% 0% PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Průměr ČR

28 Počet vzdělávacích akcí v rámci RF v 82 krajích, srovnání 2016 a rok rok PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR

29 Počet porad v krajích v roce Celkem 363 porad PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR

30 VÝMĚNNÉ FONDY

31 VYUŽÍVÁNÍ VÝMĚNNÝCH FONDŮ Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny % obsluhovaných knihoven 88 % 88 % 88 % 88 % Počet souborů K.j. v souborech Prům. počet souborů 4,0 4,2 4,1 Počet knih ročně/ obsloužená knihovna

32 Počet souborů na 1 obslouženou knihovnu, ,0 7,0 7,1 6,3 6,2 6,0 5,0 4,0 3,0 3,4 3,1 2,9 4,4 3,4 3,6 3,0 3,9 4,4 3,1 4,1 2,0 1,8 1,0 0,0 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS celkem

33 Počet svazků v souborech za rok / 1 obsloužená knihovna, PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS celkem

34 OBNOVA VF Rozdíl 2016/2017 Stav k (k.j.) Na 1 obslouženou knihovnu Roční přírůstek Roční obnova 8,6 % 5,4 % 5,1 % Z krajské dotace k.j Z financí obcí k.j Z jiných zdrojů k.j

35 Rozložení VF podle zdroje financování Z jiných zdrojů 6% Z příspěvků obcí na VF 13% Z krajských dotací 81%

36 CELKOVÉ FINANCE NA NÁKUP VF (Kč) ZDROJ Rozdíl 2016/2017 Náklady na nákup VF z krajské dotace Náklady na nákup VF z jiných zdrojů Podíl obcí na nákupu VF Celkem

37 Doplňování VF podle finančních zdrojů v roce 2017 (Kč) jiné zdroje obce kraj 100% 90% 80% 0% 8% 8% 2% 2% 0% 5% 13% 10% 35% 26% 0% 0% 44% 19% 0% 0% 1% 4% 7% 28% 5% 11% 70% 19% 0% 60% 50% 100% 96% 100% 96% 100% 92% 40% 30% 84% 77% 65% 69% 56% 61% 72% 84% 20% 10% 0% PHA SČ JČ PL KV UL LI HK PB VYS JM OL ZL MS

38 Krajské dotace na nákup VF Kraj v roce 2009 v roce 2016 v roce 2017 rozdíl 2017 a 2016 PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Celkem

39 POČET OBCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH NA NÁKUP VF Počet obcí přispívající na nákup VF Celkový objem financí na VF Prostředky obcí na nákup VF % Kč Kč 13 %

40 OSTATNÍ SLUŽBY

41 Nákup a zpracování do vlastních KF z prostředků obcí Rozdíl 2016/2017 Nákup Počet obslouž. knihoven Počet nakoupených k.j Náklady obcí na nákup KF (Kč) Zpracování Počet obslouž. knihoven Počet zpracovaných k.j Náklady obcí na zpracování KF (Kč)

42 300 Počet obsloužených knihoven NÁKUP KF rok rok PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS

43 18000 Částky na nákup KF do vlastních fondů od obcí v tis. Kč r r r r r r r r r r r r r. 2017

44 350 Počet obsloužených knihoven v roce 2017 ZPRACOVÁNÍ KF PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR

45 REVIZE, AKTUALIZACE Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny Revidované k.j Revidované knihovny

46 Počet obsloužených knihoven v r PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR

47 SERVIS AKS Rozdíl 2016/2017 Obsloužené knihovny Počet zásahů

48 900 Počet zásahů v rámci služby Servis AKS v roce PHA SČ JČ PL KV ÚL LB HK PA VYS JM OL ZL MS Ø ČR

49 Velká nerovnoměrnost v krajích Důraz na zavádění RAKS provozovaných PK Samostatné AKS, na které se žádá ve VISK3 jsou nákladné

50 120% Využívanost služeb v roce 2017, % knihoven, které je využily 100% 100% 98% 88% 80% 60% 60% 40% 41% 34% 26% 20% 19% 18% 0% Poradenství Statistika Vzdělávání Porady Revize KF Nákup KF obcí Zpracování KF obcí Cirkulace VF Servis AKS

51 rok 2009 rok 2017 finanční zajištění v mil. Kč 156,5 137,1 počet metodiků metodické konzult. + návštěvy vzdělávací akce RF porady počet exped. souborů VF přírůstek VF nákup KF (počet knihoven) zpracování KF (počet knihoven) revidované knihovny počet akcí AKS

52 ZÁVĚREM Zvyšování výše dotace v posledních letech, vyrovnávání propadu Stále však dotace není na adekvátní výši Je třeba vyzdvihnout výkony pověřených knihoven Hlavní zátěž leží na nich Aktualizace Standardu pro RF nové služby

53 DĚKUJI ZA POZORNOST

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2017 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. dubna 2018 ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2016 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 12. května 2017 ROK 2016 Rok 2016 byl již 15. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 12. rokem, kdy program

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2014 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha,28. května 2015 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROK 2013 SLUŽBY PLNILO S POČTEM METODIKŮ SLUŽBY VYUŽÍVALO FINANČNÍ DOTACE Z KRAJE 86 POVĚŘENÝCH KNIHOVEN

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016

REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016 REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2015 Porada sekce SDRUK pro RF, Praha, 5. května 2016 ROK 2015 Rok 2014 byl již 14. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 11. rokem, kdy program

Více

Regionální funkce 2013

Regionální funkce 2013 Regionální funkce 2013 První informace výsledků z pohledu celém ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 12. května 2014 SYSTÉM RF NA KONCI R. 2013 V roce 2013 Služby plnilo S počtem metodiků Služby využívalo

Více

Regionální funkce v roce 2011 první informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012

Regionální funkce v roce 2011 první informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012 Regionální funkce v roce 2011 první informace Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 17. dubna 2012 Regionální funkce 2011 Porovnejme rok 2009, 2010 a 2011 (někdy i s r. 2002) 10. rok fungování RF na celém území

Více

Regionální funkce 2012 Stručná informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013

Regionální funkce 2012 Stručná informace. Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013 Regionální funkce 2012 Stručná informace Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 10. května 2013 Rok 2012 počátek druhého desetiletí Regionálních funkcí Srovnávám s rokem 2011 a nejúspěšnějším předešlého RF desetiletí

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji

Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji Regionální funkce 2010 v ČR a v Jihomoravském kraji Jak si stojíme v rámci ČR? Čím se inspirovat? Porada pracovníků regionálních oddělení PK Brno, 23. května 2011 Jak si stojíte mezi kraj v rámci RF? Jaký

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Workshop metodiků KKD Vyškov, června 2013

Workshop metodiků KKD Vyškov, června 2013 Workshop metodiků KKD Vyškov, 5. 6. června 2013 Základní charakteristiky Programu RF Oficiálně vzniká V roce 2002 Grant od státu Přechází pod kraje V roce 2005 Granty krajů MK vydává Metodický pokyn Krajská

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Regionální funkce knihoven v roce 2017

Regionální funkce knihoven v roce 2017 1 Regionální funkce knihoven v roce 2017 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2017 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce 2017

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES. Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková

REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES. Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková REGIONÁLNÍ FUNKCE RETROSPEKTIVNĚ ANEB ČÍM JSME SI PROŠLI A JAK SI STOJÍME DNES Výběr ze závěrů diplomové práce Mgr. Marta Lelková Celostátní seminář Regionálních funkcí knihoven, Pardubice 25.-26. 10.

Více

2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014

2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014 2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014 Základní charakteristiky Programu RF Oficiálně vzniká V roce 2002 Grant od státu Přechází pod kraje V roce 2005 Granty krajů MK vydává Metodický pokyn

Více

Regionální funkce knihoven v roce 2018 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2018

Regionální funkce knihoven v roce 2018 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2018 Regionální funkce knihoven v roce 218 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 218 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce 218 v

Více

Regionální funkce knihoven v roce 2016

Regionální funkce knihoven v roce 2016 1 Regionální funkce knihoven v roce 2016 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2016 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce 2016

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Regionální funkce knihoven v roce 2015

Regionální funkce knihoven v roce 2015 Regionální funkce knihoven v roce 2015 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2015 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce 2015

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech

Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech Knihovny Zlínského kraje v roce 2013 nejen v číslech 9. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín 26. března 2014 Obsah Neprofesionální knihovny Zlínského kraje v roce 2013 - trendy Regionální knihovnické

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2017

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2017 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2017 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2017 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2014 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Ministerstvo kultury ČR Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 23 na poskytnutí dotací pro krajské knihovny a základní knihovny

Více

Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji

Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji Jak pomáhají velké knihovny menším aneb Systém regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji Eva Svobodová, z podkladů Andrey Součkové, SVK HK Seminář pro starosty KMHK, 14. 4. 2016 Poslání veřejné knihovny

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF. V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky,

Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF. V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky, Novelizace Metodického pokynu a standardu pro RF V. Pillerová, Národní knihovna ČR Liberec, Workshop pro metodiky, 18.10.2018 3 nové body Úloha knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí Úloha zřizovatele

Více

Stavebnictví v regionech

Stavebnictví v regionech Stavebnictví v regionech Petra Cuřínová Tisková konference, 20. dubna 2016, Brno ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 STAVEBNICTVÍ ČR V RÁMCI EVROPY Váhy indexu stavební

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2016 BŘEZEN 2017 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-237-8 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení DC001 Cíl: Kvantifikace a deskripce vývoje finanční

Více

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven

Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Benchmarking knihoven Srovnání výkonu českých a německých knihoven Knihovna pro všechny Havířov 12.5.2015 vit.richter@nkp.cz Národní knihovna ČR Hlavní témata 10 let benchmarkingu v ČR Mohou se české a

Více

Charakteristika škol zapojených do projektu KIPR popisná statistika Michal Nesládek

Charakteristika škol zapojených do projektu KIPR popisná statistika Michal Nesládek Charakteristika škol zapojených do projektu popisná statistika Michal Nesládek Charakteristika zapojených subjektů 25 20 15 10 5 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3 Mateřská škola 20 Zapojené subjekty 13 Mateřská

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRACOVNÍCI ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 KNIHOVNÍ FONDY DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE PORADY

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih rozdíl rozdíl

Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih rozdíl rozdíl Příloha I. Přehled činnosti Knihovny města Olomouce za rok 2018 výpůjčky celkem výpůjčky periodik výpůjčky knih 2 017 2 018 rozdíl 2 017 2 018 rozdíl 2 017 2 018 rozdíl dospělé 229 397 211 185-18 212 22

Více

Systémy knihoven, spolupráce knihoven, regionální funkce knihoven

Systémy knihoven, spolupráce knihoven, regionální funkce knihoven Systémy knihoven, spolupráce knihoven, regionální funkce knihoven Vladana Pillerová, Knihovnický institut NK ČR, Rekvalifikační knihovnický kurz NK ČR, 27.4.2017 KNIHOVNY V ČR Komu knihovny slouží? (pro

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových příjmů a jejich

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Dotační výběrové řízení MPSV vůči nestátním neziskovým subjektům (občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným

Více

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 13439/2010-41 Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 2 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Východis ko/3 Přílohy 1-15 Změny

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2013

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2013 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2013 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 15. října 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj

Více

Regionální AKS v krajích. Sekce SDRUK pro RF, , NK ČR

Regionální AKS v krajích. Sekce SDRUK pro RF, , NK ČR Regionální AKS v krajích Sekce SDRUK pro RF, 25.10.2018, NK ČR STŘEDOČESKÝ KRAJ RAKS systém Příbram ano Clavius 56 Kutná Hora ano Clavius 51 Benešov ano Clavius 4 Mladá Boleslav ne Kladno začínají Koha

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Regionální funkce v roce Vít Richter Národní knihovna ČR Regionální funkce 2017 Pardubice

Regionální funkce v roce Vít Richter Národní knihovna ČR Regionální funkce 2017 Pardubice Regionální funkce v roce 2016 Vít Richter Národní knihovna ČR Regionální funkce 2017 Pardubice 25. 26. 10. 2017 Vývoj financování RF 2005-2017 134 135 Moravskoslezský 126% Zlínský 116% 130 Liberecký 112%

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2009 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2009

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2009 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2009 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2009 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2009 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2017

VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2017 VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2016

VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2016 VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY 2016 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE KNIHOVNY 2017 VÝBĚR ZE ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY www.nipos-mk.cz KNIHOVNY Předmětem

Více

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2014

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2014 Souhrn údajů statistických částí zpráv

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Metodika po děčínsku. Workshop pro pracovníky metodických odd. veřejných knihoven. Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK

Metodika po děčínsku. Workshop pro pracovníky metodických odd. veřejných knihoven. Děčín, Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Metodika po děčínsku Workshop pro pracovníky metodických odd. veřejných knihoven Děčín, 9.4. 2014 Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Střediskový systém Vznikl v první polovině 70-tých let 20. stol. 5 středisek:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany Počet lůžek ČSÚ registruje hostů pouze v ubytovacích zařízeních s kapacitou minimálně 5 pokojů, popřípadě 10 lůžek. Celkem tedy ČSÚ na Vysočině k 31.12.2008 eviduje 19 053 lůžek ve 348 zařízeních, což

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více