Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze role Prověřena osoba správce číselníku vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne , verze 1.00

2 Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze role Prověřena osoba správce číselníku Počet stran dokumentu: 114 Datum poslední revize: Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

3 Obsah IS DP Informační systém o datových prvcích, vypracováno pro MV ČR 1 Úvod 10 2 Zkratky používané v dokumentaci 11 3 Slovník pojmů 12 4 Rozhraní a konvence aplikace Ovládání seznamu Vyhledávání a třídění dat v seznamech Stránkování Ovládací prvky 15 5 Úvodní strana IS DP Obrazovka Úvodní strana IS DP Přihlášení k aplikaci IS DP Přihlášení certifikátem Elektronický podpis Vložení nového certifikátu 20 7 Vyhledání OS Hierarchická klasifikace DP Hierarchická klasifikace ČísJeDP Systém klíčových slov 22 8 Seznam datových prvků Seznam datových prvků Doplňkové filtry 25 9 Seznam datových slovníku Seznam číselníků pro JeDP Ověření XSD schéma Seznam námětů Detail námětu Seznam podnětů Detail datového slovníku Obrazovka Detail datového slovníku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Klíčová slova Dotaz autorovi podnětu Seznam klíčových slov Klíčové slovo Seznam jmenných prostorů DS 36 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

4 Jmenný prostor DS Seznam importovaných schémat Importované schéma DS Seznam tvůrců Seznam tvůrců Seznam přispěvatelů Detail přispěvatele Odmítnutí přiřazení podnětu Komentář k podnětu Dotaz autorovi komentáře Hledání multiplicity Přehled změn Stanovisko POS k podnětu Detail jednoduchého datového prvku Obrazovka Detail jednoduchého datového prvku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Hierarchická klasifikace Klíčová slova Seznam ISVS užívající DP Seznam komentářů k podnětu Komentář k podnětu Hledání multiplicity Přehled změn Stanovisko POS k podnětu Detail složeného datového prvku Obrazovka Detail složeného datového prvku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Hierarchická klasifikace Klíčová slova Obsah SlDP Konstrukt SlDP Seznam ISVS užívající DP Seznam komentářů k podnětu Komentář k podnětu Hledání multiplicity Přehled změn Stanovisko POS k podnětu Detail číselníku pro JeDP Obrazovka Detail číselníku pro JeDP Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Hierarchická klasifikace Klíčová slova Seznam komentářů k podnětu Komentář k podnětu Číselníky IS DP Související právní předpisy Detail souvisejícího právního předpisu Seznam DP obsahující související právní předpis Související jiné předpisy 64 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

5 Detail souvisejícího jiného předpisu Seznam DP obsahující související jiný předpis Zdroje hodnot ze zákona Detail zdroje ze zákona Seznam DP obsahující související zdroj hodnot ze zákona Formy prezentace DP Detail formy prezentace datového prvku Kategorie prezentace Detail kategorie prezentace Oblast DP Detail oblasti datového prvku Skupiny DP Detail skupiny datových prvků Publikační autority Detail publikační autority Číselné řady Detail číselné řady Datové typy hodnot Detail datového typu hodnot Typy omezení hodnot Detail typu omezení hodnot Důvody nevyhlášení podnětu Detail důvodu nevyhlášení podnětu Uživatel Události pro upozornění Nastavení filtru typu události Detail uživatele Role pro uživatele Operace pro roli FAQ Historie verzí Nápověda Kontakty Postupy Postup: Postup: Zobrazení úvodní strany Postup: Přihlášení uživatele do IS DP Postup: Vložení uživatele do IS DP Postup: Vložení nového certifikátu Postup: Odhlášení uživatele Postup: Zobrazení hierarchické klasifikace IS DP 85 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

6 20.8 Postup: Zobrazení systému klíčových slov IS DP Postup: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Postup: Přidání podnětu zápisu nového JeDP Postup: Zobrazení detailu JeDP Postup: Zobrazení zařazení DP do hierarchické klasifikace IS DP Postup: Zařazení DP do hierarchické klasifikace IS DP Postup: Vyhledání DP podle hierarchické struktury IS DP Postup: Zobrazení zařazení DP do systému klíčových slov IS DP Postup: Zařazení DP do systému klíčových slov IS DP Postup: Přidání podnětu zápisu nového SlDP Postup: Zobrazení detailu SlDP Postup: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Postup: Přidání podnětu zápisu nového DS Postup: Zobrazení detailu DS Postup: Zobrazení seznamu vydaných ČísJeDP Postup: Přidání podnětu na zápis nového ČísJeDP Postup: Zobrazení detailu ČísJeDP Postup: Přidání podnětu na změnu ČísJeDP Postup: Přidání podnětu na zrušení ČísJeDP Postup: Zobrazení seznamu externích identifikátorů ČísJeDP Postup: Přidání externího identifikátoru ČísJeDP Postup: Editace externího identifikátoru ČísJeDP Postup: Odstranění externího identifikátoru ČísJeDP Postup: Zobrazení seznamu položek interního ČísJeDP Postup: Přidání položky interního ČísJeDP Postup: Editace položky interního ČísJeDP Postup: Odstranění položky interního ČísJeDP Postup: Vytvoření nové verze položky ČísJeDP Postup: Postup: Zobrazení detailu vyhlášeného DS Postup: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Postup: Přidání podnětu ke změně DS Postup: Přidání podnětu ke zrušení DS Postup: Změna atributů DS Postup: Předložení podnětu Postup: Odstranění podnětu Postup: Zobrazení seznamu tvůrců OS Postup: Přidání tvůrce OS 94 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

7 20.46 Postup: Editace tvůrce OS Postup: Odstranění tvůrce OS Postup: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Postup: Přidání přispěvatele OS Postup: Editace přispěvatele OS Postup: Odstranění přispěvatele OS Postup: Zobrazení obsahu DS Postup: Zobrazení detailu vyhlášeného JeDP Postup: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Postup: Přidání podnětu ke změně JeDP Postup: Přidání podnětu ke zrušení DP Postup: Změna atributů JeDP Postup: Zobrazení seznamu souvisejících právních předpisů DP Postup: Připojení souvisejícího právního předpisu k DP Postup: Odpojení souvisejícího právního předpisu od DP Postup: Zobrazení seznamu souvisejících jiných předpisů DP Postup: Připojení souvisejícího jiného předpisu k DP Postup: Odpojení souvisejícího jiného předpisu od DP Postup: Zobrazení seznamu "zdroj hodnot ze zákona" k vybranému DP Postup: Připojení "zdroje hodnot ze zákona" k DP Postup: Odpojení "zdroje hodnot ze zákona" od DP Postup: Zobrazení seznamu synonym názvu DP Postup: Přidání synonyma názvu DP Postup: Editace synonyma názvu DP Postup: Odstranění synonyma názvu DP Postup: Zobrazení seznamu XML atributů JeDP Postup: Přidání XML atributu JeDP Postup: Editace XML atributu JeDP Postup: Odstranění XML atributu JeDP Postup: Hledání multiplicity DP Postup: Zobrazení detailu vyhlášeného SlDP Postup: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Postup: Přidání podnětu ke změně SlDP Postup: Změna atributů SlDP Postup: Zobrazení stromové struktury konstruktů SlDP Postup: Přidání skupiny dílčích prvků do SlDP Postup: Zobrazení detailu skupiny dílčích prvků SlDP Postup: Editace skupiny dílčích prvků ve SlDP 104 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

8 20.84 Postup: Odstranění skupiny dílčích prvků ze SlDP Postup: Přidání dílčího prvku do SlDP Postup: Zobrazení detailu dílčího prvku SlDP Postup: Editace dílčího prvku ve SlDP Postup: Odstranění dílčího prvku ze SlDP Postup: Určení SDP Postup: Odmítnutí přiřazení podnětu Postup: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu ČísJeDP Postup: Editace ČísJeDP Postup: Odstranění podnětu k ČísJeDP Postup: Určení SČ podnětu k ČísJeDP Postup: Určení POSČ podnětu k ČísJeDP Postup: Předložení podnětu k ČísJeDP Postup: Odmítnutí přiřazení podnětu k ČísJeDP Postup: Zobrazení vyjádření k podnětu Postup: Vyjádření k předloženému podnětu Postup: Vyjádření k podnětu s ukončeným komentováním Postup: Zaznamenání komentáře ke zveřejněnému podnětu Postup: Zobrazení seznamu zveřejněných podnětů Postup: Zaznamenání komentáře ke zveřejněnému podnětu k ČísJeDP Postup: Zobrazení seznamu nevyhodnocených komentářů k podnětu Postup: Zobrazení seznamu nevyhodnocených komentářů k podnětu k ČísJeDP Postup: Zobrazení vyjádření k podnětu k ČísJeDP Postup: Zobrazení seznamu předložených námětů Postup: Zobrazení seznamu připravovaných námětů průzkumníky Postup: Přidání námětu Postup: Zobrazení detailu námětu Postup: Odstranění námětu průzkumníkem Postup: Předložení námětu Postup: Zobrazení nabídek pod volbou Číselníky IS DP Postup: Zobrazení seznamu souvisejících právních předpisů Postup: Zobrazení seznamu souvisejících jiných předpisů Postup: Zobrazení seznamu zdrojů hodnot ze zákona Postup: Zobrazení seznamu skupin DP Postup: Zobrazení nabídek pod volbou Uživatel Postup: Výběr událostí pro upozornění uživatele Postup: Nastavení filtru události upozornění uživatele Postup: Zobrazení detailu uživatele 113 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

9 Postup: Zobrazení seznamu uživatelských rolí aktuálního uživatele Postup: Zobrazení seznamu vazebních JeDP z detailu ČísJeDP Postup: Zobrazení seznamu vazebních SlDP z detailu JeDP Postup: Zobrazení seznamu vazebních SlDP z detailu SlDP Postup: Zobrazení často kladených otázek Postup: Zobrazení nápovědy 114 Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

10 1 Úvod Cílem realizace informačního systému IS DP bylo vytvoření nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

11 2 Zkratky používané v dokumentaci CCT DS IS IS DP ISVS Core Component Type Datový slovník Informační systém Informační systém o datových prvcích Informační systémy veřejné správy JeDP Jednoduchý datový prvek MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky OS Objekt standardizace POS Pověřená osoba správce datového prvku SDP Správce datového prvku SlDP Složený datový prvek URI Uniform Resource Identifier URL Uniform Resource Locators XML Extensible Markup Language Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

12 3 Slovník pojmů Atribut (obecně) charakteristika objektu nebo entity. Pro oblast XML se jedná o strukturální XML konstrukt. Sestává se z páru jméno - hodnota, odděleného rovnítkem. Může se vyskytovat pouze uvnitř startovního tagu nebo prázdného tagu XML elementu. Autorizace udělení práv, které zahrnuje udělení přístupu na základě přístupových práv. Cílový jmenný prostor (target namespace) - jmenný prostor, ve kterém pro danou XML komponentu existuje asociace mezi touto XML komponentou a jejím jménem. Číselník DP seznam přípustných hodnot JeDP, obvykle ve formě dvojic kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu. Datový prvek (obecně) jednotka dat, která je v daném kontextu považována za nedělitelnou. Jednotka dat, pro kterou jsou stanoveny identifikace, popis a formát hodnoty. Jednotka dat, pro kterou se definice, identifikace, zobrazení a přípustné hodnoty specifikují podle souboru atributů. Datový slovník (pro oblast XML) XML schéma, obsahující deklarace XML struktur (elementů, atributů, složených a jednoduchých typů), popisující datové entity z jedné problémové domény. Využívá deklarací XML konstruktů z referenčních schémat. Slovník DP - informační zdroj, který specifikuje, definuje a poskytuje seznam všech relevantních DP. Slovník DP je podmnožina katalogu DP. Datový typ (obecně) (obecně) kategorie používaná pro klasifikaci souboru písmen, číslic a/nebo symbolů pro zobrazení hodnot DP, založená na operacích, které lze s datovým prvkem provádět. Datový typ (pro oblast XML) deklarace třídy XML struktur. Datový typ jednoduchý deklarace třídy XML struktur, definující pouze povolenou hodnotu. V XML schématech definováno pomocí klauzule <xs:simpletype>. Datový typ jednoduchý je možno aplikovat jak na elementy, tak na atributy. Datový typ složený deklarace třídy XML struktur, sestávající se z rodičovského elementu, obsahujícího dceřiné elementy a/nebo atributy. V XML schématech definováno pomocí klauzule <xs:complextype>. Datový typ složený je možno aplikovat pouze na elementy. Dílčí DP datový prvek, který je podřízenou částí SlDP a při přenosu může být identifikován svou polohou uvnitř SlDP. Element strukturální XML konstrukt. XML element se skládá ze startovního tagu, koncového tagu a informace, nesené mezi tagy neboli obsahu elementu. Externí číselník DP číselník JeDP, jehož obsah je veden externě mimo IS DP. Hodnota DP hodnota z množiny přípustných hodnot (např. číslo, znak nebo logická hodnota ano/ne), které přísluší DP. Specifický zápis identifikovaného datového prvku prezentovaného tak, jak je specifikován ve slovníku DP. Informační systém funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Informační systém veřejné správy (ISVS) ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy nebo dle kontextu více informačních systémů veřejné správy ve smyslu tohoto zákona. ISVS zahrnuje rovněž takové další informační systémy veřejné správy, o nichž to určí koordinátor KI ISVS. Interní číselník DP číselník JeDP, jehož obsah je veden a spravován v IS DP. IS o datových prvcích je systém vedený s cílem poskytovat podporu životního cyklu OS. Životní cyklus zahrnuje, mimo jiné, návrh, údržbu, komentáře, vyhlášení, zveřejnění, evidence historie a poskytování dat a informací uživatelům i jiným IS VS formou webové služby nebo klientskou aplikací. Jednoduchý DP datový prvek, který obsahuje jedinou hodnotu. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

13 Jmenný prostor sada jmen, identifikovaných URI referencí, které jsou používány v XML dokumentech pro deklaraci typu elementů a jmen atributů. Katalog DP informační zdroj, který specifikuje, definuje a poskytuje seznam všech datových prvků vyhlášených v rámci ISVS. Model zjednodušený a schematizovaný popis reality. Námět textová informace vložená do IS autorizovanými uživateli IS DP. Text námětu se týká obecně problematiky IS DP, ale může obsahovat požadavek na vytvoření DP, které popisují v námětu uvedenou oblast. MVČR k námětům přihlíží a z vhodných námětů vypracovává podněty DP. informace vložená do IS DP, obsahující požadavek na vytvoření datového prvku a/nebo datového slovníku. MVČR k námětům přihlíží a z vhodných námětů vypracovává podněty DP. Objekt standardizace objekt standardizace je pro IS DP společný termín zahrnující JeDP, SlDP a DS. Podnět podnětem rozumíme popis (návrh) DP nebo DS, který je zaznamenaný v IS DP a který nebyl vyhlášen. Nevyhlášený návrh datového prvku a/nebo datového slovníku, který je zaznamenaný v IS DP. Registr XML schémat ISVS aplikace, evidující informace o XML schématech, popisujících DS a DP informačních systémů veřejné správy. Rodičovský element element, nadřazený v hierarchii XML dokumentu sledované entitě (elementu, atributu apod.). Složený DP datový prvek složený ze dvou nebo více dílčích DP. Vyhlášený DP DP vyhlášený po úspěšném vyhodnocení v IS DP nebo v jiném oficiálním dokumentu ministerstva. XML dokument dokument, obsahující data, značkovaná v souladu se standardem XML. XML element strukturální XML konstrukt. XML element se skládá ze startovního tagu, koncového tagu a informace, nesené mezi tagy neboli obsahu elementu. XML schéma formát popisu XML dokumentu. Jedná se o popis struktury XML dokumentu v XML syntaxi. V současné době nejrozšířenější formát pro deklaraci tříd XML dokumentů. Znak prvek z množiny symbolů používané pro zobrazení, organizaci nebo řízení dat. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

14 4 Rozhraní a konvence aplikace Následující obrázek ukazuje základní okno aplikace. Toto okno obsahuje jednotlivé části ovládacího formuláře. Okno je zobrazeno z důvodu názorného zobrazení vzhledu okna. Seznam funkcí se mění na základě rolí, které má přihlášený uživatel přiděleny. Na levé straně formuláře je vidět menu aplikace. Kliknutím na jednotlivé položky můžete vstoupit do jednotlivých voleb programu. Pokud kliknete na skupinu voleb, dojde k rozvinutí jednotlivých pod akcí. Pokud jsou skupiny voleb rozvinuty lze je vrátit do svinutého stavu kliknutím na název skupiny voleb. V pravé části formuláře je datový formulář. V tomto formuláři lze v závislosti na pozici v aplikaci vkládat, číst, vyhledávat data. Podrobný popis této části naleznete v následujících kapitolách. V horní části formuláře pod ovládači Internet Exploreru jsou k dispozici akce, které lze provést (<<Zpět, Zrušit, Uložit). Pomocí těchto tlačítek lze provádět akce s daty jako je uložení dat, vrácení k předchozímu formuláři apod. Popis těchto akcí naleznete současně s popisem jednotlivých formulářů. V levé dolní části se zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Pro označení, která datová pole mají být povinně vyplněna, jsou tyto položky označeny červeným symbolem *). Po vložení nebo výběru hodnoty program signalizaci odstraní. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

15 4.1 Ovládání seznamu Seznam je komponenta sloužící k zobrazení dat ve sloupcích ve formě tabulky. Následuje popis základních ovládacích funkcí aplikace IS DP Vyhledávání a třídění dat v seznamech Nad jednotlivými sloupci v seznamech jsou vyhledávací pole. Po zapsání počátečních písmen vyhledávaného řetězce do pole nad sloupcem v seznamu program začne automaticky vyhledávat a následně zobrazí výsledný seznam, dle zadaných údajů. Data lze podle konkrétního sloupce setřídit a to vzestupně nebo sestupně. Setřídění se provádí kliknutím na text hlavičky zvoleného sloupce. Setříděný sloupec má v hlavičce zobrazenou šipku, která určuje směr třídění. Šipka určuje třídění sestupné a šipka třídění vzestupné. Opětovným kliknutím na text hlavičky stejného sloupce dojde k setřídění opačnému Stránkování V případě, že seznam obsahuje více záznamů (stovky až tisíce), je v jednu chvíli zobrazeno jen několik záznamů (např. jen prvních 10 záznamů - této zobrazené části se říká stránka seznamu). V seznamu je proto vytvořeno tzv. stránkování, což je vlastně řádek obsahující čísla např. od 1 do 10. Kliknutím na některé z těchto čísel se přepneme do dané stránky Ovládací prvky Nad tabulkou může být rozbalovací seznam Filtr, ve kterém jsou k výběru odpovídající omezení zobrazovaných dat. Pokud si uživatel přeje zúžit množinu zobrazovaných záznamů, je nutné, aby v nabídce Filtr vybral požadovanou položku, čímž se provede aktualizace množiny zobrazovaných dat podle vybraného filtru. Pod hlavičkou tabulky (pod názvy sloupců) mohou být zobrazeny datové pole a výběrové seznamy. Pokud si uživatel přeje omezit zobrazovanou množinu údajů, lze tuto činnost provést výběrem konkrétní hodnoty z nabídkového seznamu pod hlavičkou odpovídajícího sloupce nebo zadáním počátečních znaků v textu daného sloupce je tabulka naplněna pouze záznamy, které mají ve sloupcích s vyplněným filtrem zadané hodnoty. Pokud je aplikovaný filtr zadáním počátečních hodnot, je aktivní tlačítko Vypnout, které slouží k vynulování zadaných filtrovacích podmínek a zobrazení úplné množiny údajů. Pokud chce uživatel zobrazit záznamy, které mají zadané znaky ne na začátku ale uprostřed výrazu, je nutné hledané znaky ohraničit znaky *. Například pokud se budou hledat všechny datové prvky v seznamu datových prvků, které obsahují text OBČAN, je nutné do datového pole pod sloupec název zadat text *OBČAN*. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

16 Při použití tlačítka Zpět z prohlížeče je proveden návrat na stránku předchozí uložené adresy. Tlačítko Zpět v aplikaci respektuje logiku. Tlačítko Zpět z IE není vhodné používat a uživatelé by se tomu měli vyvarovat Výběr data pomocí Kalendáře U datových položek, které nejsou plněny automaticky je výběr data prováděno pomocí kalendáře. Okno Kalendář : Měsíc Rok Datumový kalendář Tlačítka Dnes, Vymazat, Storno - slouží pro výběr měsíce - slouží pro výběr roku - pro výběr dne - funkční tlačítka Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

17 5 Úvodní strana IS DP Následující obrázek ukazuje základní okno aplikace. Toto okno obsahuje jednotlivé části ovládacího formuláře. Okno je zobrazeno z důvodu názorného zobrazení vzhledu okna. Seznam funkcí se mění na základě rolí, které má přihlášený uživatel přiděleny. Pro přihlášení je nutné mít na PC nainstalovanou aplikaci Java ( Pokud je uživatel k IS DP přihlášen a neprovádí žádné akce, je doba odhlášení při nečinnosti programu nastavena na 60 minut. 5.1 Obrazovka Úvodní strana IS DP Úvodní strana IS DP s možností přihlášení uživatele prostřednictvím elektronického podpisu Úvodní strana Zobrazí úvodní obrazovku aplikace IS DP s možností přihlášení certifikovaných uživatelů Vyhledání OS Zobrazí menu nabídek pro vyhledávání OS Hierarchická klasifikace DP Zobrazí formulář pro vyhledání DP dle hierarchické klasifikace Hierarchická klasifikace Zobrazí formulář pro vyhledání ČísJeDP dle hierarchické klasifikace ČísJeDP Systém klíčových slov Zobrazí formulář pro vyhledání OS dle systému klíčových slov Seznam datových prvků Zobrazí seznam vyhlášených datových prvků Seznam datových slovníků Zobrazí seznam vyhlášených datových slovníků Seznam číselníků pro JeDP Zobrazí seznam číselníků pro jednoduché datové prvky Ověření XSD schéma Zobrazí okno pro, kde je možné ověřit XSD schéma Seznam námětů Zobrazí seznam námětů k IS DP Seznam podnětů Zobrazí seznam podnětů k vytvoření nových, ke změně a ke zrušení stávajících objektů standardizace Číselníky IS DP Globální volba obsahující číselníky týkající se problematiky datových prvků Související právní předpisy Zobrazí číselník souvisejících právních předpisů Související jiné předpisy Zobrazí číselník souvisejících jiných předpisů Zdroje hodnot ze zákona Zobrazí číselník zdrojů hodnot ze zákona Skupiny DP Zobrazí číselník skupin datových prvků Uživatel Globální volba uživatelsky závislých operací Události pro upozornění Zobrazí obrazovku pro konfiguraci zasílání notifikačních zpráv přihlášenému uživateli Detail uživatele Zobrazí obrazovku s detailními údaji přihlášeného uživatele FAQ Zobrazí obrazovku se seznamem často kladených otázek Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

18 Historie verzí Nápověda Kontakty Ukončení aplikace Zobrazí obrazovku s informacemi o nasazovaných verzích IS DP Zobrazí obrazovku s možností stažení nápovědy k IS DP ve formátu PDF Zobrazí obrazovku s kontakty na provozovatele IS DP Zobrazí hlášení o ukončení aplikace. Po kliknutí na OK bude aplikace ukončena. Po kliknutí ne Storno bude stávající přihlášení zachováno. 5.2 Přihlásit Odhlásit Tato funkce vyvolá dialog pro výběr certifikátu pro přihlášení uživatele do IS pomocí certifikátu. Pokud vybraný certifikát není v IS DP evidovaný, umožní založení nového uživatele nebo vložení nového certifikátu existujícímu uživateli v IS. Provede odhlášení uživatele od systému. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

19 6 Přihlášení k aplikaci IS DP Do aplikace IS DP se lze přihlásit pouze platným kvalifikovaným certifikátem vydaným certifikovanou autoritou. Aby se mohl uživatel přihlásit, musí splňovat tyto technické podmínky: - uživatel musí pracovat s aplikací IS DP na PC s OS Windows v podporovaném prohlížeči - uživatel musí mít na počítači nainstalován platný kvalifikovaný uživatelský certifikát, vydaný certifikovanou autoritou (ICA, PostSignum, eidentity) - musí mít na instalovaného podepisovací klienta ASD Web Signer (stažení a instalaci provede uživatel dle pokynů v dokumentu Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci ) Certifikát může být nainstalovaný v systémovém uložišti OS Windows nebo může být v souboru uloženém na disku. Pro práci v aplikaci je nezbytné, aby se uživatel do systému zaregistroval. Pokud uživatel v systému zaregistrován není, pak jej systém automaticky provede registraci. Stejně tak musí uživatel provést registraci, pokud mu vyprší certifikát a přihlašuje se novým certifikátem. Upozornění: Do aplikace IS DP se nelze přihlásit z mobilního zařízení (mobil, tablet). Z mobilních zařízení si lze pouze prohlížet veřejně dostupné informace v systému, v tomto případě není přihlášení potřebné. 6.1 Přihlášení certifikátem Elektronický podpis Po spuštění aplikace IS DP se zobrazí úvodní přihlašovací obrazovka. Kliknutím na tlačítko Přihlášení do aplikace se spustí klient pro elektronický podpis ASD Web Signer pro výběr certifikátu a přihlášení do aplikace Podepsat certifikátem Storno Podepsat osobním Pro výběr přihlašovacího certifikátu z úložiště OS Windows Ukončení klienta pro přihlášení/podpis Tlačítko potvrdí výběr kvalifikovaného certifikátu a provede se přihlášení/podpis uživatele vybraným certifikátem Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

20 6.2 Vložení nového certifikátu Formulář se zobrazí při registraci nového uživatele do systému po výběru certifikátu při přihlášení. Obrazovka Vložení nového certifikátu Obrazovka zobrazí detailní informace o uživateli IS DP z předaného nového certifikátu, který není v IS DP evidován. Jméno a příjmení Křestní jméno uživatele získané z certifikátu Název organizace Název organizace, pro kterou uživatel pracuje nebo se kterou spolupracuje Město Jméno města, ve kterém uživatel přebývá ová adresa uživatele Telefon Telefonní číslo uživatele Sériové číslo certifikátu Sériové číslo certifikátu získané z předaného certifikátu Certifikační autorita Název certifikační autority, která vydala předložený certifikát Žádám o připojení certifikátu / Žádám o vložení nového uživatele Odešle na Administrátora se žádostí o připojení nového certifikátu k uživateli nebo k založení nového uživatele do systému. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

21 7 Vyhledání OS V menu Vyhledání OS jsou dostupné formuláře pro zobrazení objektů standardizace dle hierarchické klasifikace nebo dle klíčových slov. 7.1 Hierarchická klasifikace DP Formulář je dostupný v menu Vyhledání OS volba Hierarchická klasifikace DP. Slouží pro zobrazení DP dle přiřazení v hierarchické klasifikaci. Obrazovka Hierarchická klasifikace Název Název hierarchické klasifikace Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

22 7.2 Hierarchická klasifikace ČísJeDP Formulář je dostupný v menu Vyhledání OS volba Hierarchická klasifikace ČísJeDP. Slouží pro zobrazení číselníku datových prvků dle přiřazení v hierarchické klasifikaci. Obrazovka Hierarchická klasifikace Název Název hierarchické klasifikace 7.3 Systém klíčových slov Formulář je dostupný v menu Vyhledání OS volba Systém klíčových slov. Slouží pro vyhledání OS dle klíčových slov. Vyhledá DP, DS a ČísJeDP přiřazené k vybraným klíčovým slovům. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

23 Obrazovka Systém klíčových slov Zobrazí systém klíčových slov IS DP s možností vyhledání dle vybraných klíčových slov. Klíčové slovo Název klíčového slova Úplná specifikace Název klíčového slova Hierarchie Indikace zda je OS zařazen v hierarchické struktuře Výsledky hledání Na záložce se zobrazí seznam OS, pro které platí výběrové podmínky na ze záložky Klíčová slova Vyhledat Naplní seznam na záložce Výsledky hledání položkami DP dle vybraných klíčových slov Vymazat Vymaže naplněný seznam na záložce Výsledky hledání Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

24 8 Seznam datových prvků Seznam se zobrazí kliknutím na menu Seznam datových prvků. Slouží k vyhledání a zobrazení DP vložených do systému. Obrazovka Seznam datových prvků Obrazovka zobrazí seznam vyhlášených datových prvků. Filtr Provede naplnění seznamu datových prvků podle zvoleného filtru: - všechny datové prvky - vyhlášené DP ve zrušených DS - neuzavřené DP v DS - doplňkové filtry (popis viz následující kapitola) Kategorie Kategorie datového prvku (JeDP, SlDP) Název Název datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail datového prvku. Identifikátor Identifikátor datového prvku Verze Verze datového prvku Datum vytvoření Datum vytvoření datového prvku SDP Správce datového prvku Datový slovník Název datového slovníku, do kterého patří datový prvek Stav Stav datového prvku Typ Typ podnětu datového prvku (nový, změna, zrušení) Podnět na nový JeDP Podnět na nový SlDP Tisk Export Pdf Export Xls Vyhledat v hierarchii Vytvoří a zobrazí prázdný podnět jednoduchého datového prvku Vytvoří a zobrazí prázdný podnět složeného datového prvku Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Sestava respektuje zapnuté filtry. Vytiskne sestavu seznamu DP ve formátu PDF Vytiskne sestavu seznamu DP ve formátu XLS Vyhledá DP přiřazené k vybranému uzlu nebo listu Hierarchické klasifikace IS DP Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

25 8.1 Seznam datových prvků Doplňkové filtry Formulář s rozšířenými možnostmi vyhledávání se zobrazí po výběru položky Doplňkové filtry v poli Filtry v seznamu datových prvků. Obrazovka Seznam datových prvků Doplňkové filtry Akronym DP Vyhledání dle atributu Akronym DP. Synonymum názvu DP Vyhledání dle atributu Synonymum názvu DP Jméno XML elementu DP Vyhledání dle atributu Jméno XML elementu DP Jméno rodičovského XML Vyhledání dle atributu Jméno rodičovského XML typu DP typu DP Jméno XML elementu DP Vyhledání dle atributu Jméno XML elementu DP anglicky anglicky Platnost OS od data Vyhledání dle atributu Platnost OS od data Datum zneplatnění OS Vyhledání dle atributu Datum zneplatnění OS Klíčové slovo OS Vyhledání dle atributu Klíčové slovo OS Definice DP Vyhledání dle atributu Definice DP Komentář k DP Vyhledání dle atributu Komentář k DP Související právní předpis DP Vyhledání dle atributu Související právní předpis DP Související jiný předpis DP Vyhledání dle atributu Související jiný předpis DP Zdroj hodnot DP ze zákona Vyhledání dle atributu Zdroj hodnot DP ze zákona Přípustné hodnoty JeDP Vyhledání dle atributu Přípustné hodnoty JeDP Indikátor číselníku JeDP Vyhledání dle atributu Indikátor číselníku JeDP Identifikátor číselníku JeDP Vyhledání dle atributu Identifikátor číselníku JeDP Název číselníku JeDP Vyhledání dle atributu Název číselníku JeDP Správce číselníku JeDP Vyhledání dle atributu Správce číselníku JeDP Název položky číselníku JeDP Vyhledání dle atributu Název položky číselníku JeDP Jméno XML typu Vyhledání dle atributu Jméno XML typu Datový typ hodnot Vyhledání dle atributu Datový typ hodnot Uživatelské seznamy DP Vyhledání dle atributu Uživatelské seznamy DP Aplikovat doplňkové filtry Zrušit doplňkový filtr Naplní seznam dle nastavení filtru Zruší doplňkový filtr Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

26 9 Seznam datových slovníku Seznam se zobrazí po kliknutí na odkaz Seznam datových slovníků v levém menu. IS DP Informační systém o datových prvcích, vypracováno pro MV ČR Obrazovka Seznam datových slovníku Obrazovka zobrazí seznam vyhlášených verzí datových slovníků. Název DS Název datového slovníku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail DS. Verze Verze datového slovníku Oblast DP Oblast datových prvků, do které patří datový slovník SDP Správce datových prvků Seznam DP Odkaz na seznam datových prvků příslušejících dané verzi datového slovníku Datum vytvoření Datum vytvoření datového slovníku Stav Aktuální stav datového slovníku Typ Typ podnětu datového slovníku (nový, změna, zrušení) Podnět na nový DS Tisk Export Pdf Export Xls Vytvoří a zobrazí prázdný podnět datového slovníku Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Sestava respektuje zapnuté filtry. Vygeneruje seznam DS do dokumentu PDF Vygeneruje seznam DS do dokumentu XLS Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

27 10 Seznam číselníků pro JeDP Seznam se zobrazí po kliknutí na odkaz Seznam číselníků pro JeDP v levém menu. IS DP Informační systém o datových prvcích, vypracováno pro MV ČR Obrazovka Seznam číselníků pro JeDP Obrazovka zobrazí seznam číselníků pro jednoduché datové prvky. Oblast DP Provede naplnění seznamu číselníků jen těmi číselníky pro JeDP, které mají zvolenou oblast DP Identifikátor Identifikátor číselníku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail číselníku JeDP. Název Název číselníku Verze Verze číselníku Správce číselníku Správce číselníku Stav Aktuální stav číselníku Plánované datum Plánované datum vydání číselníku Datum vydání Datum vydání číselníku Typ Identifikace typu číselníku (Interní/Externí) Podnět na nový ČísJeDP Tisk Export Pdf Export Xls Vytvoří k dané verzi číselníku jednoduchých DP nový podnět na změnu tohoto číselníku Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Sestava respektuje zapnuté filtry. Vygeneruje seznam ČísJeDP do dokumentu PDF Vygeneruje seznam ČísJeDP dokument XLS Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

28 11 Ověření XSD schéma Obrazovka je dostupná z menu pod odkazem Ověření XSD Schéma. Slouží pro kontrolu XML souboru schématu DS. Obrazovka Ověření XSD schéma Obrazovka zobrazí seznam ověřených XSD schémat. Stav Indikace zda je XML schéma validní Datum validace Datum otevření XML schéma v IS DP Uživatel Jméno uživatele, který otevření souboru provedl Soubor Název souboru se schématem Procházet Je zobrazeno okno s možností výběru souboru Provést validaci Provede validaci vybraného souboru Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

29 12 Seznam námětů Seznam je dostupný z menu pod odkazem Seznam námětů. V seznamu jsou náměty vložené do systému. Obrazovka Seznam námětů Obrazovka zobrazí seznam námětů. Filtr Provede naplnění seznamu námětů podle zvoleného filtru: - všechny - připravované - předložené - využité - nevyužité - nevhodný obsah - vlastní Název Název námětu. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail námětu. Datum vytvoření Datum vytvoření námětu QC Určuje, zda námět založil uživatel s QC nebo QCS certifikátem. Autor Autor námětu Organizace autora Organizace autora námětu Stav Aktuální stav námětu Přidání námětu Tisk Vytvoří a zobrazí prázdný námět Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Sestava respektuje zapnuté filtry Detail námětu Formulář námětu se zobrazí po kliknutí na odkaz Název v seznamu námětů. Obrazovka Detail námětu Obrazovka zobrazuje detail vybraného námětu. Aktuální stav Aktuální stav, ve kterém se námět nachází Přejít do stavu Viz. popis ovládacích prvků Datum vzniku Datum vzniku námětu Název Název námětu Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

30 Autor námětu Organizace autora Text Jméno autora námětu Název organizace autora námětu Vlastní text námětu Uložit Uloží provedené změny v detailu námětu Odstranit Odstraní daný námět, pokud je ve stavu příprava Předložen Přepnutí do stavu námětu předložen Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

31 13 Seznam podnětů Seznam obsahuje všechny OS, u kterých byla požadována změna nebo byl založen nový OS. Podněty zde lze nalézt do doby, když jsou prvky připravené k vyhlášení. Poté už v seznamu podnětů nejsou zobrazeny. Obrazovka Seznam podnětů Obrazovka zobrazí seznam podnětů, které jsou v některém z následujících stavů: Příprava, Předložen, Zveřejněn, Komentování ukončeno, Nevyhlášen a Navržen k odstranění. Filtr Provede naplnění seznamu podnětů podle zvoleného filtru: - všechny - pro ukončení komentování - všechny, kde je POS - všechny, kde je autor - izolované DP Kategorie Kategorie podnětu objektu standardizace (DS, JeDP, SlDP,ČisJeDP) Název Název OS z podnětu. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail podnětu. Identifikátor Identifikátor OS z podnětu Verze Verze OS z podnětu Datum vytvoření Datum vytvoření podnětu SDP Správce datového prvku OS podnětu Stav Aktuální stav podnětu Typ Typ podnětu. Možné varianty: - nový (vytvořená první verze OS) - změna (vytvořena nová verze k existujícímu vyhlášenému OS) - zrušení (vytvořen podnět na zrušení vyhlášené verze OS) Tisk Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Sestava respektuje zapnuté filtry Detail datového slovníku Detail datové slovníku si lze zobrazit ze seznamu datových slovníků nebo ze seznamů podnětů kliknutím na odkaz Název pro kategorii OS DS. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

32 Obrazovka Detail datového slovníku Obrazovka zobrazí detail datového slovníku. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

33 Autor Aktuální stav Zrychlené vyhlášení Obsah datového slovníku Důvod zápisu podnětu Skupina DP Oblast DP Datum vyhlášení Platnost od data Platnost do data Definice Jméno souboru XML schématu verze Umístění souboru XML schématu Umístění dokumentace Doporučený prefix jmenného prostoru XML Cílový jmenný prostor XML schématu SDP POS Defaultní tvar elementů Defaultní tvar atributů Klíčová slova Tvůrce Přispěvatel Použité jmenné prostory Importovaná schémata Autorská práva Dokument licence Držitel práv Popis změn Publikační autorita Datum Autor Důvod Uživatel, který založil podnět Aktuální stav DS Pokud je označena tato volba má uživatel možnost provést zrychlené vyhlášení. Současně musí být vloženo stanovisko POS. Zobrazí seznam datových prvků daného datového slovníku Obsahuje zdůvodnění tvorby podnětu. Název skupiny datových prvků, do které patří daný datový slovník Název oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti. Datum vyhlášení objektu standardizace. Odpovídá datu jeho prvního oficiálního zveřejnění. Datum vyhlášení objektu standardizace v rámci ISVS nebo datum vyhlášení změny objektu standardizace. Datum ukončení platnosti příslušného objektu standardizace. Tvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového slovníku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových slovníků. Jméno fyzického souboru schématu. Verze datového slovníku minor verze (pro atribut version schématu). Umístění fyzického souboru XML schématu (URL adresa) Umístění fyzického souboru dokumentace ve formátu PDF (URL adresa) Označení doporučeného prefixu XML Cílový jmenný prostor major verze (pro atribut targetnamespace schématu) Právní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku. Pověřená osoba správce Hodnota atributu elementformdefault schématu. Obsahuje pouze hodnoty qualified a unqualified. Hodnota atributu attributeformdefault schématu. Obsahuje pouze hodnoty qualified a unqualified. Seznam klíčových slov k datovému slovníku Seznam tvůrců daného slovníku Seznam přispěvatelů datového slovníku Seznam použitých jmenných prostorů datového slovníku Seznam importovaných schémat datového slovníku Informace o autorských právech, spojených s objektem standardizace. Odkaz na právní dokument, který upravuje přístup k objektu standardizace a jeho používání. Právnická či fyzická osoba, spravující autorská práva k objektu standardizace, identifikovaná nejlépe pomocí URI. Popis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci objektu standardizace. Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. Datum zamítnutí podnětu Autor zamítnutí podnětu Důvod zamítnutí podnětu Uložit Uloží změny provedené v detailu datového slovníku Tisk Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Podnět ke změně DS Vytvoří k dané vyhlášené verzi datového slovníku nový podnět na změnu tohoto datového slovníku Podnět ke zrušení DS Vytvoří k dané vyhlášené verzi datového slovníku nový podnět na zneplatnění tohoto datového slovníku Dotaz autorovi podnětu Odešle dotaz autorovi datového slovníku ve formě u Stanovisko POS Zobrazí obrazovku pro zápis a prohlížení zapsaných stanovisek POS k danému podnětu datového slovníku Komentáře Zobrazí obrazovku pro prohlížení, zápis a vypořádání komentářů k podnětu datového slovníku Přehled změn Zobrazí obrazovku s přehledem změn mezi vybranými verzemi datového slovníku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

34 Odmítnutí přířazení podnětu Vygenerování dokumentace Pro DS se vygeneruje dokumentace ve formátu PDF Generovat XML schéma Pro DS se vygeneruje XML schéma Změní velikosti všech textových polí s dlouhým textem tak, aby byl vidět veškerý text v nich uložený, nebo vrátí zobrazení těchto polí do původní velikosti << Zobrazí předchozí verzi zobrazeného datového slovníku >> Zobrazí následující verzi zobrazeného datového slovníku Klíčová slova Odkaz, zobrazí seznam klíčových slov k datovému slovníku pro editaci položek pro editaci položek. Dostupný ve stavu Předložen a Připraven k vyhlášení. Vygenerování ADMS souboru Provede generování ADMS souboru Obsah datového slovníku Odkaz, zobrazí seznam datových prvků datového slovníku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Stav Příprava Stav Předložen Stav Zveřejněn Stav Nevyhlášen Stav Vyhlášen Klíčová slova Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Klíčová slova v detailu datového slovníku. Tlačítko je dostupné v detailu DS od stavu Předložen. Obrazovka Klíčová slova pro objekt Obrazovka zobrazí seznam klíčových slov přiřazených OS. Klíčové slovo Název klíčového slova Popis Popis klíčového slova z číselníku Hierarchie Zda je klíčové slovo zařazeno do hierarchické klasifikace OS Akce Akce pro odstranění klíčového slova Upravit klíčová slova Slouží pro přidání klíčového slova k OS Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

35 Dotaz autorovi podnětu Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Dotaz autorovi podnětu, které je dostupné ve stavu Předložen. Obrazovka Dotaz autorovi podnětu Obrazovka umožní zapsat předmět a text zprávy autorovi vybraného podnětu. Předmět Předmět zprávy autorovi podnětu Text zprávy Text zprávy autorovi podnětu Odeslat Odešle zprávu se zadaným předmětem a textem autorovi vybraného podnětu Seznam klíčových slov Zobrazí se po kliknutí na odkaz Klíčová slova v detailu datového slovníku. Odkaz je dostupný u datového slovníku ve stavu Připraven k vyhlášení. Obrazovka Seznam klíčových slov Obrazovka zobrazí seznam klíčových slov vybraného objektu standardizace Klíčové slovo Klíčové slovo, sloužící k dokumentaci objektu standardizace. Pro každý OS je klíčové slovo unikátní. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail klíčového slova. Přidání klíčového slova Přidá nové klíčové slovo vybranému OS Klíčové slovo Detail klíčového slova se zobrazí po kliknutí na odkaz Klíčové slovo v seznamu klíčových slov. Obrazovka Klíčové slovo Obrazovka zobrazí detail vybraného klíčového slova objektu standardizace Název Hodnota klíčového slova Uložit Uloží provedené změny klíčového slova Odstranit Odstraní zobrazené klíčové slovo Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

36 Seznam jmenných prostorů DS Zobrazí se po kliknutí na odkaz Použité jmenné prostory v detailu datového slovníku. Odkaz je dostupný u datového slovníku ve stavech Připraven k vyhlášení a XML Schéma. Obrazovka Seznam jmenných prostorů DS Obrazovka zobrazí seznam použitých jmenných prostorů vybraného datového slovníku Název Název použitého jmenného prostoru. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Prefix Prefix použitého jmenného prostoru Přidání jmenného prostoru Přidá použitý jmenný prostor k vybranému datovému slovníku Jmenný prostor DS Detail jmenného prostoru se zobrazí po kliknutí na Název v seznamu jmenných prostorů. Obrazovka Jmenný prostor DS Obrazovka zobrazí detail vybraného použitého jmenného prostoru datového slovníku Název Název použitého jmenného prostoru Prefix Prefix použitého jmenného prostoru Uložit Uloží provedené změny v použitém jmenném prostoru DS Odstranit Odstraní vybraný použitý jmenný prostor DS Seznam importovaných schémat Zobrazí se po kliknutí na odkaz Importovaná schémata v detailu datového slovníku. Odkaz je dostupný u datového slovníku ve stavech Připraven k vyhlášení a XML Schéma. Obrazovka Seznam importovaných schémat Obrazovka zobrazí seznam importovaných schémat jmenného prostoru datového slovníku Jmenný prostor Jmenný prostor importovaného schématu datového slovníku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Umístění Umístění importovaného schématu datového slovníku Automatické umístění Automatické umístění importovaného schématu. Pokud je volba zatržena není bráno zadané umístění, ale takové, které se v systému pro toto schéma najde. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

37 Přidání importovaného Přidá importované schéma k vybranému datovému slovníku schématu Importované schéma DS Zobrazí se po kliknutí na Jmenný prostor v seznamu importovaných schémat. Obrazovka Importované schéma Obrazovka zobrazí detail vybraného importovaného schématu datového slovníku Jmenný prostor Jmenný prostor importovaného schématu datového slovníku Umístění Umístění importovaného schématu datového slovníku Uložit Uloží provedené změny v importovaném schématu vybraného datového slovníku Odstranit Odstraní importované schéma vybraného datového slovníku Automatické umístění Automatické umístění importovaného schématu. Pokud je volba zatržena není bráno zadané umístění, ale takové, které se v systému pro toto schéma najde Seznam tvůrců Zobrazí se po kliknutí na odkaz Klíčová slova v detailu datového slovníku. Odkaz je dostupný u datového slovníku ve stavech Příprava, Připraven k vyhlášení a XML Schéma. Obrazovka Seznam tvůrců Obrazovka zobrazuje seznam tvůrců vybraného objektu standardizace Tvůrce Tvůrce objektu standardizace. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Přidání tvůrce Přidá tvůrce k vybranému objektu standardizace Seznam tvůrců Detail tvůrce se zobrazí po kliknutí na Tvůrce v seznamu tvůrců. Obrazovka Detail tvůrce Obrazovka zobrazí detail vybraného tvůrce objektu standardizace Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

38 Text Identifikace tvůrce objektu standardizace Uložit Uloží provedené změny ve tvůrci objektu standardizace Odstranit Odstraní vybraného tvůrce objektu standardizace Seznam přispěvatelů Zobrazí se po kliknutí na odkaz Klíčová slova v detailu datového slovníku. Odkaz je dostupný u datového slovníku ve stavech Příprava, Připraven k vyhlášení a XML Schéma. Obrazovka Seznam přispěvatelů Obrazovka zobrazuje seznam přispěvatelů vybraného objektu standardizace Přispěvatel Přispěvatel objektu standardizace. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Přidání přispěvatele Přidá přispěvatele k vybranému objektu standardizace Detail přispěvatele Detail přispěvatele se zobrazí po kliknutí na odkaz Přispěvatel v seznamu přispěvatelů. Obrazovka Detail přispěvatele Obrazovka zobrazuje detail vybraného přispěvatele objektu standardizace Text Přispěvatel objektu standardizace Uložit Uloží provedené změny v přispěvateli objektu standardizace Odstranit Odstraní vybraného přispěvatele objektu standardizace Odmítnutí přiřazení podnětu Formulář pro odmítnutí přiřazení podnětu se zobrazí po kliknutí na tlačítko Odmítnutí přiřazení podnětu. Obrazovka Odmítnutí přiřazení podnětu Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

39 Obrazovka zobrazí detail vybraného přispěvatele objektu standardizace Předmět Předmět zprávy pro autora podnětu Text zprávy Text zprávy Odeslat Odešle zprávu o odmítnutí přiřazení autorovi podnětu Komentář k podnětu Komentář k podnětu se zobrazí kliknutím na Autora v seznamu komentářů. Obrazovka Komentář k podnětu Obrazovka zobrazí detail komentáře a jeho vyhodnocení pověřenou osobou správce zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Text Text komentáře Vyhodnocení Vyhodnocení textu komentáře pověřenou osobou Informovat autora Přepínač, zda se má zadané vyhodnocení komentáře zaslat také autorovi komentáře komentáře Vypořádání komentáře Uloží zadané vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Dotaz autorovi komentáře Zobrazí formulář k odeslání ového dotazu autorovi komentáře Dotaz autorovi komentáře Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Dotaz autorovi komentáře v detailu komentáře. Obrazovka Dotaz autorovi komentáře Formulář umožní zapsat předmět a text zprávy autorovi vybraného komentáře. Předmět Předmět zprávy autorovi komentáře Text zprávy Text zprávy autorovi komentáře Odeslat Odešle zprávu se zadaným předmětem a textem autorovi vybraného komentáře Hledání multiplicity Seznam multiplicity je dostupný pro datové prvky (JeDP, a SlDP). Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Multiplicita. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

40 Obrazovka Hledání multiplicity Obrazovka zobrazí seznam všech datových prvků, které jsou multiplicitní k vybranému datovému prvku pro zvolený parametr podobnosti. Parametry podobnosti Nabídkový seznam s předdefinovanými parametry podobnosti dvou datových prvků pomocí shody názvu, definice, číselníků jednoduchých datových prvků a legislativních zdrojů Jen daná skupina DP Přepínač omezuje množinu prohledávaných datových prvků na skupinu datových prvků vybraného datového prvku Název OS Název nalezeného multiplicitního datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail OS. Verze OS Verze nalezeného multiplicitního datového prvku Forma prezentace Forma prezentace nalezeného multiplicitního datového prvku Popis multiplicity Seznam typů multiplicity mezi vybraným a nalezeným multiplicitním datovým prvkem Hledej Spustí vyhledávání multiplicitních datových prvků k vybranému datovému prvku Přehled změn Kliknutím na tlačítko Přehled změn se zobrazí přehled změn OS mezi vybranými dvěma verzemi. Tlačítko je dostupné u zveřejněného/vydaného OS. Obrazovka Seznam změn mezi verzemi OS Obrazovka zobrazí seznam změn mezi vybranými dvěma verzemi objektu standardizace. První verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace Druhá verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace typ změny Charakterizuje atribut objektu standardizace, ve kterém nastala změna mezi první a druhou vybranou verzí objektu standardizace Verze 1 Hodnota atributu v první vybrané verzi objektu standardizace Verze 2 Hodnota atributu ve druhé vybrané verzi objektu standardizace Vyhodnotit Provede zobrazení seznamu změn mezi vybranými verzemi daného objektu standardizace. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

41 Stanovisko POS k podnětu Stanovisko POS k podnětu zadává POS přiřazená k objektu standardizace. Stanovisko se zadává, jakmile je stav OS Komentování ukončeno. Obrazovka Stanovisko POS k podnětu Obrazovka zobrazí stanoviska pověřené osoby správce k vybranému objektu standardizace ve stavech předložen a komentování ukončeno. Stav Stav podnětu objektu standardizace Stanovisko k podnětu Hodnocení podnětu objektu standardizace pověřenou osobou správce v komentování ukončeno. Uložit Uloží zadaný text hodnocení pověřené osoby správce pro daný stav objektu standardizace. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

42 13.2 Detail jednoduchého datového prvku Detail jednoduchého datového prvku si lze zobrazit ze seznamu datových prvků nebo ze seznamů podnětů kliknutím na odkaz Název pro kategorii OS JeDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

43 Obrazovka Detail jednoduchého datového prvku Obrazovka zobrazí detail jednoduchého datového prvku. Autor Uživatel, který založil podnět na JeDP Aktuální stav Aktuální stav procesování JeDP Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

44 Zrychlené vyhlášení Důvod zápisu podnětu Identifikátor Verze Název Akronym Definice Komentář SDP POS Datum vyhlášení Platnost od data Platnost do data Skupina DP Schéma prezentace Přípustné hodnoty Kategorie prezentace Forma prezentace Typ omezení hodnot Maximální délka hodnot Minimální délka hodnot Počet míst za desetinnou čárkou Datový typ hodnot Regulární výraz Číselník Název číselníku Identifikátor číselníku Verze Externí identifikátor číselníku URL adresa dokumentace URL adresa obsahu číselníku Objekt Vlastnost Reprezentace Jméno XML elementu Jméno XML typu Anglické jméno XML elementu Typ odkazu rodičovského XML typu Název rodičovského XML typu Jednoduchý typ DP Instance DP Pokud je označena tato volba má uživatel možnost provést zrychlené vyhlášení. Současně musí být vloženo stanovisko POS. Obsahuje zdůvodnění tvorby podnětu. Jazykově nezávislý jednoznačný identifikátor datového prvku v rámci ISVS, přidělovaný MV ČR. Identifikace vydání specifikace datového prvku v sérii vývoje specifikací datového prvku v rámci ISVS. Jedno nebo víceslovné určení přiřazené datovému prvku. Zkrácená forma názvu datového prvku používaná k identifikaci prvku. Tvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového prvku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových prvků. Informace doplňující definici a/nebo určující způsob a/nebo podmínky použití datového prvku. Právní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku. Pověřená osoba správce Datum vyhlášení objektu standardizace. Odpovídá datu jeho prvního oficiálního zveřejnění. Datum vyhlášení objektu standardizace v rámci ISVS nebo datum vyhlášení změny objektu standardizace. Datum ukončení platnosti příslušného objektu standardizace. Název skupiny datových prvků, do které patří daný datový prvek Schéma znaků v hodnotách datových prvků vyjádřené znakovým řetězcem. Množina prezentací přípustných výskytů datového prvku, která odpovídá formě prezentace, plánu umístění prvků do daného formátu, datovému typu a maximální a minimální délce, jak jsou specifikovány v příslušných atributech. Druh symbolů, znaků nebo jiného označení užívaného k prezentaci datového prvku. Název nebo popis prezentace datového prvku. Typ omezení v XML schématu pro daný DP. Maximální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku. Lze vložit maximální počet 18 znaků. Maximální délka hodnot musí být celočíselná. Minimální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku. Lze vložit maximální počet 18 znaků. Minimální délka hodnot musí být celočíselná. Počet míst za desetinnou čárkou pro daný DP. Množina různých hodnot pro prezentaci hodnoty datového prvku. Regulární výraz pro omezení v XML schématu pro daný DP. Nabídka číselníků pro daný datový prvek. Název vybraného číselníku pro daný datový prvek. Jednoznačný identifikátor číselníku v rámci ISVS Verze číselníku Identifikátor číselníku v jiných identifikačních schématech. URL adresa dokumentace číselníku pro daný konkrétní DP. Pro externí číselník plní uživatel, pro interní se generuje odkaz na vytvořenou dokumentaci interního číselníku. URL adresa pro přímé stažení číselníku pro daný konkrétní DP. Pro externí číselník plní uživatel, pro interní číselník se generuje odkaz na download vytvořeného interního číselníku. Objekt XML Property XML Representation XML Jméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Vrátí složení jména XML elementu a konstanty Type Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Volba Odkaz typem. Výběr požadované rodičovského XML typu se provádí výběrem ze seznamu. Abstraktní property, která vrací "název" rodičovského XML typu bez ohledu na konkrétní implementaci. Vrací XML typ odkazovaného JeDP Příznak indikátor jednoduchého typu datového prvku pro generování XML schématu, pro rozlišení simple type nebo complex type. Příznak Indikátor instance datového prvku pro generování XML schématu, pro rozlišení zda vytvářet instance či nikoliv. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

45 Jmenný prostor Způsob zpracování Tvůrce Přispěvatel Synonyma názvu Související právní předpisy Související jiné předpisy Zdroje hodnot ze zákona Klíčová slova XML atributy Autorská práva Držitel práv Dokument licence Popis změn Jazyk Publikační autorita Datum (zamítnutí podnětu) Autor (zamítnutí podnětu) Důvod (zamítnutí podnětu) U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. Seznam tvůrců daného jednoduchého datového prvku Seznam přispěvatelů daného jednoduchého datového prvku Seznam synonym názvu daného jednoduchého datového prvku Seznam souvisejících právních předpisů pro daný jednoduchý datový prvek Seznam souvisejících jiných předpisů pro daný jednoduchý datový prvek Seznam zdrojů hodnot ze zákona pro daný jednoduchý datový prvek Seznam klíčových slov k danému jednoduchému datovému prvku Zobrazí obrazovku pro editaci seznamu XML atributů k danému jednoduchému datovému prvku Informace o autorských právech, spojených s daným objektem standardizace. Právnická či fyzická osoba, spravující autorská práva k objektu standardizace, identifikovaná nejlépe pomocí URI. Odkaz na právní dokument, který upravuje přístup k objektu standardizace a jeho používání. Popis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci objektu standardizace. Jazyk, ve kterém je vyjádřen racionální obsah objektu standardizace. Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. Datum zamítnutí podnětu Autor zamítnutí podnětu Důvod zamítnutí podnětu Uložit Uloží změny provedené v detailu jednoduchého datového prvku Podnět ke změně DP Vytvoří k dané vyhlášené verzi jednoduchého datového prvku nový podnět na změnu tohoto datového prvku Podnět ke zrušení DP Vytvoří k dané vyhlášené verzi jednoduchého datového prvku nový podnět na zneplatnění tohoto datového prvku Stanovisko POS Zobrazí obrazovku pro zápis a prohlížení zapsaných stanovisek POS k danému podnětu jednoduchého datového prvku Komentáře Zobrazí obrazovku pro prohlížení, zápis a vypořádání komentářů k podnětu jednoduchého datového prvku ISVS užívající DP Zobrazí nové okno se seznamem ISVS, které obsahují daný JeDP Multiplicita Zobrazí obrazovku se seznamem multiplicitních datových prvků Přehled změn Zobrazí obrazovku s přehledem změn mezi vybranými verzemi jednoduchého datového prvku Tisk Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu PDF. Export Pdf Vygeneruje dokument PDF, který obsahuje položky zobrazeného JeDP Export Xls Vygeneruje dokument XLS, který obsahuje položky zobrazeného JeDP Stažení XML popisu Pro vybraný JeDP v seznamu novinek nebo v detailu JeDP lze stáhnout jeho popis ve formátu XML, který odpovídá aktuálně vyhlášené struktuře XML schématu datového slovníku "pro popis datových prvků". Kód kompatibility Zjistí kód kompatibility vybraného JeDP, pokud k němu existuje předchozí vyhlášená verze JeDP. Dotaz autorovi podnětu Odešle dotaz autorovi jednoduchého datového prvku ve formě u Ikona s šipkou Změní velikosti všech textových polí s dlouhým textem tak, aby byl vidět veškerý text v nich uložený, nebo vrátí zobrazení těchto polí do původní velikosti << Zobrazí předchozí verzi zobrazeného jednoduchého datového prvku >> Zobrazí následující verzi zobrazeného jednoduchého datového prvku Klíčová slova Odkaz, zobrazí obrazovku pro editaci seznamu klíčových slov k danému jednoduchému datovému prvku. Dostupný ve stavu Předložen a Připraven k vyhlášení. Název rodičovského XML Ikona, kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro výběr rodičovského XML typu. typu Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

46 Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Stav Příprava Stav Předložen Stav Zveřejněn Stav Navržen k odstranění Stav Nevyhlášen Stav Vyhlášen Hierarchická klasifikace Formulář hierarchická klasifikace se zobrazí po kliknutí na tlačítko Hierarchická klasifikace. Obrazovka Hierarchická klasifikace Zobrazí ve stromové struktuře uzly a listy přiřazené k vybranému OS, včetně všech nadřízených uzlů hierarchické klasifikace IS DP. Název Název klasifikace Akce Akce Odstranit pro odstranění klasifikace ze seznamu klasifikací JeDP. Upravit klasifikaci Volba zobrazí okno hierarchické klasifikace s možností přidat vybraný OS do klasifikace Klíčová slova Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Klíčová slova v detailu JeDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

47 Obrazovka Klíčová slova Obrazovka zobrazí nabídku klíčových slov. Klíčové slovo Název klíčového slova Popis Popis klíčového slova z číselníku Hierarchie Zda je klíčové slovo zařazeno do hierarchické klasifikace OS Akce Upravit klíčová slova Slouží pro přidání klíčového slova k OS Seznam ISVS užívající DP Zobrazí seznam ISVS užívající daný DP. Seznam se zobrazí po kliknutí na tlačítko ISVS užívající DP. Obrazovka ISVS užívající DP Název ISVS Identifikátor ISVS IČ správce Správce Verze Platnost od data Seznam prvků ovládání <<Zpět Export do XLS Název ISVS užívající DP Identifikátor ISVS IČ správce ISVS Správce ISVS Verze ISVS Datum od Návrat na předchozí obrazovku Export seznamu do souboru ve formátu XLS Seznam komentářů k podnětu Seznam komentářů je formulář, která je u všech OS. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Komentáře. Obrazovka Seznam komentářů k podnětu Obrazovka zobrazí seznam komentářů zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Filtr Umožní zvolit, zda se mají zobrazit všechny zadané komentáře k podnětu OS nebo jen (ne)vyhodnocené komentáře pověřenou osobou správce Autor Jméno autora komentáře. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail komentáře. Datum Datum zadání komentáře Text komentáře Text komentáře k podnětu OS Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

48 Vyhodnocení Text vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Export XLS Export dat do souboru formátu XLS Komentář k podnětu Komentář k podnětu se zobrazí kliknutím na Autora v seznamu komentářů. Obrazovka Komentář k podnětu Obrazovka zobrazí detail komentáře a jeho vyhodnocení pověřenou osobou správce zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Text Text komentáře Vyhodnocení Vyhodnocení textu komentáře pověřenou osobou Informovat autora Přepínač, zda se má zadané vyhodnocení komentáře zaslat také autorovi komentáře komentáře Vypořádání komentáře Uloží zadané vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Dotaz autorovi komentáře Zobrazí formulář k odeslání ového dotazu autorovi komentáře Hledání multiplicity Seznam multiplicity je dostupný pro datové prvky (JeDP, a SlDP). Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Multiplicita. Obrazovka Hledání multiplicity Obrazovka zobrazí seznam všech datových prvků, které jsou multiplicitní k vybranému datovému prvku pro zvolený parametr podobnosti. Parametry podobnosti Nabídkový seznam s předdefinovanými parametry podobnosti dvou datových prvků pomocí shody názvu, definice, číselníků jednoduchých datových prvků a legislativních zdrojů Jen daná skupina DP Přepínač omezuje množinu prohledávaných datových prvků na skupinu datových prvků vybraného datového prvku Název OS Název nalezeného multiplicitního datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail OS. Verze OS Verze nalezeného multiplicitního datového prvku Forma prezentace Forma prezentace nalezeného multiplicitního datového prvku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

49 Popis multiplicity Seznam typů multiplicity mezi vybraným a nalezeným multiplicitním datovým prvkem Hledej Spustí vyhledávání multiplicitních datových prvků k vybranému datovému prvku Přehled změn Kliknutím na tlačítko Přehled změn se zobrazí přehled změn OS mezi vybranými dvěma verzemi. Tlačítko je dostupné u zveřejněného/vydaného OS. Obrazovka Seznam změn mezi verzemi OS Obrazovka zobrazí seznam změn mezi vybranými dvěma verzemi objektu standardizace. První verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace Druhá verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace typ změny Charakterizuje atribut objektu standardizace, ve kterém nastala změna mezi první a druhou vybranou verzí objektu standardizace Verze 1 Hodnota atributu v první vybrané verzi objektu standardizace Verze 2 Hodnota atributu ve druhé vybrané verzi objektu standardizace Vyhodnotit Provede zobrazení seznamu změn mezi vybranými verzemi daného objektu standardizace Stanovisko POS k podnětu Stanovisko POS k podnětu zadává POS přiřazená k objektu standardizace. Stanovisko se zadává, jakmile je stav OS Komentování ukončeno. Obrazovka Stanovisko POS k podnětu Obrazovka zobrazí stanoviska pověřené osoby správce k vybranému objektu standardizace ve stavech předložen a komentování ukončeno. Stav Stav podnětu objektu standardizace Stanovisko k podnětu Hodnocení podnětu objektu standardizace pověřenou osobou správce v komentování ukončeno. Uložit Uloží zadaný text hodnocení pověřené osoby správce pro daný stav objektu standardizace. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

50 13.3 Detail složeného datového prvku Detail složeného datového prvku si lze zobrazit ze seznamu datových prvků nebo ze seznamů podnětů kliknutím na odkaz Název pro kategorii OS SlDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

51 Obrazovka Detail složeného datového prvku Obrazovka zobrazí detail složeného datového prvku Autor Uživatel, který založil podnět na SlDP Aktuální stav Aktuální stav procesování SlDP Zrychlené vyhlášení Pokud je označena tato volba má uživatel možnost provést zrychlené vyhlášení. Současně musí být vloženo stanovisko POS. Důvod zápisu podnětu Obsahuje zdůvodnění tvorby podnětu. Identifikátor Jazykově nezávislý jednoznačný identifikátor datového prvku v rámci ISVS, přidělovaný MV ČR. Název Jedno nebo víceslovné určení přiřazené datovému prvku. Akronym Zkrácená forma názvu datového prvku používaná k identifikaci prvku. Verze Identifikace vydání specifikace datového prvku v sérii vývoje specifikací datového prvku v rámci ISVS. Definice Tvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového prvku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových prvků. Komentář Informace doplňující definici a/nebo určující způsob a/nebo podmínky použití datového prvku. SDP Právní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku. POS Pověřená osoba správce Datum vyhlášení Datum vyhlášení objektu standardizace. Odpovídá datu jeho prvního oficiálního zveřejnění. Skupina DP Název skupiny datových prvků, do které patří daný datový prvek Platnost od data Datum vyhlášení objektu standardizace v rámci ISVS nebo datum vyhlášení změny objektu standardizace. Platnost do data Datum ukončení platnosti příslušného objektu standardizace. Model SlDP Připojený soubor s modelem SlDP Jméno XML elementu Jméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Anglické jméno XML Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů. elementu Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Jméno XML typu Vrátí složení jména XML elementu a konstanty Structure Rodičovský XML typ Zvolený rodičovský datový typ Jednoduchý typ DP Příznak indikátor jednoduchého typu datového prvku pro generování XML schématu, pro rozlišení simple type nebo complex type. Instance DP Příznak Indikátor instance datového prvku pro generování XML schématu, pro rozlišení zda vytvářet instance či nikoliv. Tvůrce Seznam tvůrců daného složeného datového prvku Přispěvatel Seznam přispěvatelů daného složeného datového prvku Synonyma názvu Seznam synonym názvu daného složeného datového prvku Klíčová slova Seznam klíčových slov k danému složeného datovému prvku Související právní předpisy Seznam souvisejících právních předpisů pro daný složený datový prvek Související jiné předpisy Seznam souvisejících jiných předpisů pro daný složený datový prvek Zdroje hodnot ze zákona Seznam zdrojů hodnot ze zákona pro daný složený datový prvek Autorská práva Informace o autorských právech, spojených s daným objektem standardizace. Držitel práv Právnická či fyzická osoba, spravující autorská práva k objektu standardizace, identifikovaná nejlépe pomocí URI. Dokument licence Odkaz na právní dokument, který upravuje přístup k objektu standardizace a jeho používání. Popis změn Popis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci objektu standardizace. Jazyk Jazyk, ve kterém je vyjádřen racionální obsah objektu standardizace. Publikační autorita Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. Datum Datum zamítnutí podnětu Autor Autor zamítnutí podnětu Důvod Důvod zamítnutí podnětu Uložit Uloží změny provedené v detailu složeného datového prvku Podnět ke změně DP Vytvoří k dané vyhlášené verzi složeného datového prvku nový podnět na změnu datového prvku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

52 Podnět ke zrušení DP Vytvoří k dané vyhlášené verzi složeného datového prvku nový podnět na zneplatnění datového prvku Stanovisko POS Zobrazí obrazovku pro zápis a prohlížení zapsaných stanovisek POS k danému podnětu složeného datového prvku Komentáře Zobrazí obrazovku pro prohlížení, zápis a vypořádání komentářů k podnětu datového prvku ISVS užívající DP Zobrazí nové okno se seznamem ISVS, které obsahují daný SlDP Multiplicita Zobrazí obrazovku se seznamem multiplicitních datových prvků Přehled změn Zobrazí obrazovku s přehledem změn mezi vybranými verzemi složeného datového prvku Seznam vazebních SlDP Zobrazí seznam SlDP ve kterých je daný SlDP použit. Změna SDP a POS Umožní administrátorovi IS změnit SDP a POS bez nutnosti tvorby změnového podnětu. Starému a nově přiřazenému POS bude o změně zaslán informativní ) Tisk Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Dotaz autorovi podnětu Odešle dotaz autorovi složeného datového prvku ve formě u Ikona s šipkou Změní velikosti všech textových polí s dlouhým textem tak, aby byl vidět veškerý text v nich uložený, nebo vrátí zobrazení těchto polí do původní velikosti << Zobrazí předchozí verzi zobrazeného složeného datového prvku >> Zobrazí následující verzi zobrazeného složeného datového prvku Rodičovský XML typ Odkaz, zobrazí nabídku složených datových prvků, ze kterých si uživatel vybere rodičovský datový typ. Dostupný ve stavu Příprava a Připraven k vyhlášení. Klíčová slova Odkaz, zobrazí obrazovku pro editaci seznamu klíčových slov k danému složenému datovému prvku. Dostupný ve stavu Předložen a Připraven k vyhlášení. Obsah SlDP Odkaz, zobrazí obrazovku se stromovou strukturou konstruktů daného složeného datového prvku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Stav Příprava Stav Předložen Stav Zveřejněn Stav Navržen k odstranění Stav Nevyhlášen Stav Vyhlášen Hierarchická klasifikace Formulář hierarchická klasifikace se zobrazí po kliknutí na tlačítko Hierarchická klasifikace v detailu SlDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

53 Obrazovka Hierarchická klasifikace Zobrazí ve stromové struktuře uzly a listy přiřazené k vybranému OS, včetně všech nadřízených uzlů hierarchické klasifikace IS DP. Název Název klasifikace Akce Akce Odstranit pro odstranění klasifikace od SlDP Upravit klasifikaci Volba zobrazí okno hierarchické klasifikace s možností přidat vybraný OS do klasifikace Klíčová slova Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Klíčová slova v detailu SlDP. Obrazovka Klíčová slova Obrazovka zobrazí nabídku klíčových slov. Klíčové slovo Název klíčového slova Popis Popis klíčového slova z číselníku Hierarchie Zda je klíčové slovo zařazeno do hierarchické klasifikace OS Akce Upravit klíčová slova Slouží pro přidání klíčového slova k OS Obsah SlDP Formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz Obsah SlDP v detailu SlDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

54 Obrazovka Obsah SlDP Obrazovka zobrazí stromovou strukturu dílčích konstruktů složeného datového prvku Dílčí konstrukty SlDP Stromová struktura konstruktů složeného datového prvku Typ konstruktu Nabídka různých typů konstruktů Závaznost výskytu Nabídka závaznosti výskytu daného konstruktu složeného datového prvku. Údaj, zda dílčí konstrukt složeného datového prvku je povinný, volitelný, nebo podmíněný. Doplňující údaje Údaje, které určují význam dílčího konstruktu složeného datového prvku ve složeném datovém prvku. Podmínka výskytu V případě, že dílčí konstrukt složeného datového prvku je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí konstrukt složeného datového prvku musí, popř. nesmí být uveden. Pořadí Určuje pořadí daného konstruktu mezi ostatními konstrukty složeného datového prvku v rámci stejné úrovně zanoření Název Název konstruktu složeného datového prvku Maximální počet výskytů Údaj, kolikrát se může daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. Minimální počet výskytů Údaj, kolikrát se musí daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. Jméno XML elementu Jméno, pod kterým se vyskytuje daný konstrukt složeného datového prvku v instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Anglické jméno XML Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný konstrukt složeného datového prvku v elementu instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Rodičovský XML typ Jméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní konstrukt složeného datového prvku Jmenný prostor U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. Způsob zpracování U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. Datový typ Název jednoduchého / složeného datového prvku, na který se odkazuje daný konstrukt složeného datového prvku Identifikátor nebo jméno Vybraný Identifikátor nebo jméno XML elementu datového typu XML elementu datového typu Uložit Uloží provedené změny ve vybraném konstruktu Přidat konstrukt Přidá do stromové struktury konstruktů složeného datového prvku nový konstrukt Odstranit konstrukt Odstraní ze stromové struktury konstruktů vybraný konstrukt Vyhledat Zobrazí formulář pro vyhledání identifikátoru nebo XML element datového typu Konstrukt SlDP Formulář se zobrazí kliknutím na tlačítko Přidat konstrukt ve formuláři Obsah SlDP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

55 Obrazovka Konstrukt SlDP Obrazovka zobrazí detail dílčího konstruktu složeného datového prvku Typ konstruktu Nabídka různých typů konstruktů Závaznost výskytu Nabídka závaznosti výskytu daného konstruktu složeného datového prvku. Údaj, zda dílčí konstrukt složeného datového prvku je povinný, volitelný, nebo podmíněný. Doplňující údaje Údaje, které určují význam dílčího konstruktu složeného datového prvku ve složeném datovém prvku. Podmínka výskytu V případě, že dílčí konstrukt složeného datového prvku je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí konstrukt složeného datového prvku musí, popř. nesmí být uveden. Pořadí Určuje pořadí daného konstruktu mezi ostatními konstrukty složeného datového prvku v rámci stejné úrovně zanoření Název Název konstruktu složeného datového prvku Maximální počet výskytů Údaj, kolikrát se může daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. Minimální počet výskytů Údaj, kolikrát se musí daný dílčí datový prvek složeného datového prvku vyskytnout v rámci složeného datového prvku. Složený datový prvek Název složeného datového prvku, na který se odkazuje daný konstrukt složeného datového prvku Jméno XML elementu Jméno, pod kterým se vyskytuje daný konstrukt složeného datového prvku v instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Anglické jméno XML Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný konstrukt složeného datového prvku v elementu instancích XML dokumentů. Je prováděna kontrola na povolené znaky. Nesmí být používány tečky (.), podtržítka (_) a pomlčky (-) a znak mezera. Rodičovský XML typ Jméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní konstrukt složeného datového prvku Jmenný prostor U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. Způsob zpracování U dílčího konstruktu typu Deklarace XML elementu typu any může být v tomto nepovinném atributu uveden způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any. Datový typ Název jednoduchého / složeného datového prvku, na který se odkazuje daný konstrukt složeného datového prvku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

56 Identifikátor nebo jméno XML elementu datového typu Vyhledat Vybraný Identifikátor nebo jméno XML elementu datového typu Tlačítko pro vyhledání identifikátoru nebo jména XML elementu datového typu Seznam ISVS užívající DP Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko ISVS užívající DP v detailu SlDP. Zobrazí seznam ISVS užívající daný DP. Obrazovka ISVS užívající DP Název ISVS Identifikátor ISVS IČ správce Správce Verze Platnost od data Seznam prvků ovládání <<Zpět Export do XLS Název ISVS užívající DP Identifikátor ISVS IČ správce ISVS Správce ISVS Verze ISVS Datum od Návrat na předchozí obrazovku Export seznamu do souboru ve formátu XLS Seznam komentářů k podnětu Seznam komentářů je formulář, která je u všech OS. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Komentáře. Obrazovka Seznam komentářů k podnětu Obrazovka zobrazí seznam komentářů zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Filtr Umožní zvolit, zda se mají zobrazit všechny zadané komentáře k podnětu OS nebo jen (ne)vyhodnocené komentáře pověřenou osobou správce Autor Jméno autora komentáře. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail komentáře. Datum Datum zadání komentáře Text komentáře Text komentáře k podnětu OS Vyhodnocení Text vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Export XLS Export dat do souboru formátu XLS Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

57 Komentář k podnětu Komentář k podnětu se zobrazí kliknutím na Autora v seznamu komentářů. Obrazovka Komentář k podnětu Obrazovka zobrazí detail komentáře a jeho vyhodnocení pověřenou osobou správce zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Text Text komentáře Vyhodnocení Vyhodnocení textu komentáře pověřenou osobou Informovat autora Přepínač, zda se má zadané vyhodnocení komentáře zaslat také autorovi komentáře komentáře Vypořádání komentáře Uloží zadané vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Dotaz autorovi komentáře Zobrazí formulář k odeslání ového dotazu autorovi komentáře Hledání multiplicity Seznam multiplicity je dostupný pro datové prvky (JeDP, a SlDP). Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Multiplicita. Obrazovka Hledání multiplicity Obrazovka zobrazí seznam všech datových prvků, které jsou multiplicitní k vybranému datovému prvku pro zvolený parametr podobnosti. Parametry podobnosti Nabídkový seznam s předdefinovanými parametry podobnosti dvou datových prvků pomocí shody názvu, definice, číselníků jednoduchých datových prvků a legislativních zdrojů Jen daná skupina DP Přepínač omezuje množinu prohledávaných datových prvků na skupinu datových prvků vybraného datového prvku Název OS Název nalezeného multiplicitního datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail OS. Verze OS Verze nalezeného multiplicitního datového prvku Forma prezentace Forma prezentace nalezeného multiplicitního datového prvku Popis multiplicity Seznam typů multiplicity mezi vybraným a nalezeným multiplicitním datovým prvkem Hledej Spustí vyhledávání multiplicitních datových prvků k vybranému datovému prvku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

58 Přehled změn Kliknutím na tlačítko Přehled změn se zobrazí přehled změn OS mezi vybranými dvěma verzemi. Tlačítko je dostupné u zveřejněného/vydaného OS. Obrazovka Seznam změn mezi verzemi OS Obrazovka zobrazí seznam změn mezi vybranými dvěma verzemi objektu standardizace. První verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace Druhá verze OS Nabídka všech evidovaných verzí vybraného objektu standardizace typ změny Charakterizuje atribut objektu standardizace, ve kterém nastala změna mezi první a druhou vybranou verzí objektu standardizace Verze 1 Hodnota atributu v první vybrané verzi objektu standardizace Verze 2 Hodnota atributu ve druhé vybrané verzi objektu standardizace Vyhodnotit Provede zobrazení seznamu změn mezi vybranými verzemi daného objektu standardizace Stanovisko POS k podnětu Stanovisko POS k podnětu zadává POS přiřazená k objektu standardizace. Stanovisko se zadává, jakmile je stav OS Komentování ukončeno. Obrazovka Stanovisko POS k podnětu Obrazovka zobrazí stanoviska pověřené osoby správce k vybranému objektu standardizace ve stavech předložen a komentování ukončeno. Stav Stav podnětu objektu standardizace Stanovisko k podnětu Hodnocení podnětu objektu standardizace pověřenou osobou správce v komentování ukončeno. Uložit Uloží zadaný text hodnocení pověřené osoby správce pro daný stav objektu standardizace. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

59 13.4 Detail číselníku pro JeDP Detail číselníku pro jednoduché datové prvky si lze zobrazit ze seznamu číselníků pro JeDP kliknutím na Identifikátor nebo ze seznamu podnětů kliknutím na odkaz Název pro kategorii OS ČísJeDP Obrazovka Detail číselníku pro JeDP Obrazovka zobrazí detail číselníku pro jednoduchý datový prvek. Autor Uživatel, který založil podnět na číselníku JeDP Aktuální stav Aktuální stav procesování číselníku JeDP Zrychlené vyhlášení Pokud je označena tato volba má uživatel možnost provést zrychlené vyhlášení. Současně musí být vloženo stanovisko POS. Důvod zápisu Obsahuje zdůvodnění tvorby podnětu k ČísJeDP Důvod nevydání podnětu Výběr důvodu nevydání podnětu. Pouze u podnětu ve stavu Předložen. Typ číselníku Umožňuje výběr, zda se jedná o interní nebo externí ČísJeDP. Interní číselník se od externího číselníku liší tím, že interní číselník eviduje své hodnoty v IS DP. Oblast DP Oblast DP Správce číselníku Umožňuje výběr správce číselníku tzn. organizace, která je za daný ČísJeDP zodpovědná POSČ Umožňuje výběr pověřené osoby správce číselníku. Jedná se o osobu, která je zodpovědná za vydání daného ČísJeDP. Verze Verze číselníku. Číslo verze se vkládá inkrementační, vždy +1. Identifikátor Automaticky generovaný identifikátor číselníku Název Název číselníku URL adresa číselníku URL adresa umístění číselníku Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

60 URL adresa dokumentace Externí identifikátory Konceptuální doména Plánované datum vydání Datum vydání Autorská práva Dokumentace licence Držitel práv Popis změn Položky interního číselníku Kód položky Název položky Zkrácený název položky Platnost od Platnost do URL adresa umístění dokumentace číselníku Seznam externích identifikátorů ČísJeDP Konceptuální doména Plánované datum vydání ČísJeDP Skutečné datum vydání ČísJeDP Autorská práva daného ČísJeDP Dokument licence daného ČísJeDP Držitel práv daného ČísJeDP Popis změn dané verze ČísJeDP Seznam položek interního ČísJeDP Kód položky interního ČísJeDP Název položky interního ČísJeDP Zkrácený název položky interního ČísJeDP Počátek platnosti položky interního ČísJeDP Konec platnosti položky interního ČísJeDP Uložit Uloží změny provedené v detailu číselníku pro jednoduchý datový prvek Komentáře Zobrazí obrazovku pro prohlížení, zápis a vypořádání komentářů k podnětu k číselníku pro jednoduchý datový prvek Tisk Zobrazí náhled, který může uživatel vytisknout nebo uložit v do souboru ve formátu PDF. Export Pdf Vygeneruje dokument PDF, který obsahuje položky zobrazeného JeDP Export Xls Vygeneruje dokument XLS, který obsahuje položky zobrazeného JeDP Stažení XML popisu Pro vybraný ČísJeDP v seznamu novinek nebo v detailu ČísJeDP stáhne popis ve formátu XML, který odpovídá aktuálně vyhlášené struktuře XML schématu datového slovníku "pro popis datových prvků". XML schema Stažení XML schéma číselníku JeDP Ikona s šipkou Změní velikosti všech textových polí s dlouhým textem tak, aby byl vidět veškerý text v nich uložený, nebo vrátí zobrazení těchto polí do původní velikosti Hierarchická klasifikace Zobrazí obrazovku Hierarchická klasifikace Klíčová slova Zobrazí obrazovku Klíčová slova Odstranit Odstraní podnět k číselníku pro jednoduchý datový prvek, pokud je ve stavu příprava Nová položka Zobrazí formulář pro správu interních položek číselníku. Pouze pro typ číselníku Interní číselník Zobrazí formulář pro editaci externích identifikátorů. Ve stavu Vydán je neaktivní. << Zobrazí předchozí verzi číselníku >> Zobrazí následující verzi číselníku Dostupnost prvků ovládání v tlačítkovém menu v jednotlivých stavech Stav Příprava Stav Předložen Stav Zveřejněn Stav Nevydán Stav Navržen k odstranění Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

61 Stav Vydán Hierarchická klasifikace Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Hierarchická klasifikace. Obrazovka Hierarchická klasifikace Zobrazí ve stromové struktuře uzly a listy přiřazené k vybranému OS, včetně všech nadřízených uzlů hierarchické klasifikace IS DP. Název Název klasifikace Akce Akce Odstranit pro odstranění klasifikace Upravit klasifikaci Volba zobrazí okno hierarchické klasifikace s možností přidat vybraný OS do klasifikace Klíčová slova Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Klíčová slova. Obrazovka Klíčová slova Zobrazí systém klíčových slov IS DP. Klíčové slovo Název klíčového slova Popis Popis klíčového slova Hierarchie Příznak, zda je obsaženo v hierarchii Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

62 Akce Upravit pro editaci záznamu, Odstranit odstranění záznamu, Uložit uložení provedených změn, Storno zrušení editace Upravit klíčová slova Volba zobrazí okno hierarchické klasifikace s možností přidat vybraný OS do klasifikace Seznam komentářů k podnětu Seznam komentářů je formulář, která je u všech OS. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko Komentáře. Obrazovka Seznam komentářů k podnětu Obrazovka zobrazí seznam komentářů zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Filtr Umožní zvolit, zda se mají zobrazit všechny zadané komentáře k podnětu OS nebo jen (ne)vyhodnocené komentáře pověřenou osobou správce Autor Jméno autora komentáře. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail komentáře. Datum Datum zadání komentáře Text komentáře Text komentáře k podnětu OS Vyhodnocení Text vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Export XLS Export dat do souboru formátu XLS Komentář k podnětu Komentář k podnětu se zobrazí kliknutím na Autora v seznamu komentářů. Obrazovka Komentář k podnětu Obrazovka zobrazí detail komentáře a jeho vyhodnocení pověřenou osobou správce zadaných komentátory během zveřejnění podnětu objektu standardizace. Text Text komentáře Vyhodnocení Vyhodnocení textu komentáře pověřenou osobou Informovat autora Přepínač, zda se má zadané vyhodnocení komentáře zaslat také autorovi komentáře komentáře Vypořádání komentáře Uloží zadané vyhodnocení komentáře pověřenou osobou správce Dotaz autorovi komentáře Zobrazí formulář k odeslání ového dotazu autorovi komentáře Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

63 14 Číselníky IS DP Z menu Číselníky IS DP jsou dostupné číselníky, které se využívají v systému pro zpracování dat. Po kliknutí na odkaz se rozbalí nabídka číselníků, které spravuje Administrátor systému Související právní předpisy Číselník je dostupný z menu Číselníky IS DP položka Související právní předpisy. Obrazovka Související právní předpisy Obrazovka zobrazí obsah číselníku souvisejících právních předpisů. Číslo předpisu Číslo předpisu souvisejícího právního předpisu. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail právního předpisu. Text předpisu Text odkazu na související právní předpis, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá. Nová položka Tisk Zobrazí formulář pro přidání nového souvisejícího právního předpisu Zobrazí náhled pro tisk seznamu souvisejících právních předpisů Detail souvisejícího právního předpisu Obsah právního předpisu se zobrazí po kliknutí na odkaz Číslo předpisu v číselníku souvisejících právních předpisů. Obrazovka Detail souvisejícího právního předpisu Obrazovka zobrazí popis souvisejícího právního předpisu Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

64 Text předpisu Číslo předpisu Text odkazu na související právní předpis, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá. Číslo předpisu souvisejícího právního předpisu. Uložit Uloží provedené změny v detailu souvisejícího právního předpisu Odstranit Odstraní zobrazený související právní předpis Seznam DP obsahujících Zobrazí okno Seznam DP obsahujících předpis předpis Seznam DP obsahující související právní předpis Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Seznam DP obsahující předpis v detailu předpisu. V seznamu se zobrazí DP, u kterých je související právní předpis obsažen. Obrazovka Seznam DP obsahující související právní předpis 1. sloupec Slouží pro zvolení libovolných prvků. Kategorie Kategorie DP. Název Název DP. Identifikátor Identifikátor DP. Verze Verze DP. Aktuální stav Aktuální stav datového prvku. Typ Typ založení DP. Číslo souvisejícího právního Slouží pro ruční zadání čísla souvisejícího právního předpisu. předpisu << Zpět Slouží pro návrat na předchozí obrazovku. Přidání nového předpisu k DP Přidá nový předpis k vybraným DP. Změna předpisu u DP Provede nahrazení stávajícího právního předpisu novým u vybraných DP. Odstranění předpisu od DP Provede odstranění předpisu od DP Související jiné předpisy Číselník je dostupný z menu Číselníky IS DP položka Související jiné předpisy. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

65 Obrazovka Související jiné předpisy Obrazovka zobrazí číselník souvisejících jiných předpisů. Číslo předpisu Číslo předpisu souvisejícího jiného předpisu. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail předpisu. Text předpisu Text odkazu na související jiný předpis, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá. Nová položka Tisk Zobrazí okno pro přidání nového souvisejícího jiného předpisu Zobrazí náhled pro tisk seznamu souvisejících jiných předpisů Detail souvisejícího jiného předpisu Obsah právního předpisu se zobrazí po kliknutí na odkaz Číslo předpisu v číselníku souvisejících jiných předpisů. Obrazovka Detail souvisejícího jiného předpisu Obrazovka zobrazí detail souvisejícího jiného předpisu Text předpisu Text odkazu na související jiný předpis, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá Číslo předpisu Číslo předpisu souvisejícího jiného předpisu Odstranit Odstraní zobrazený související jiný předpis Uložit Uloží provedené změny v detailu souvisejícího jiného předpisu Seznam DP obsahujících Zobrazení formulář Seznam DP obsahujících související jiný předpis předpis Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

66 Seznam DP obsahující související jiný předpis Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Seznam DP obsahující předpis v detailu předpisu. V seznamu se zobrazí DP, u kterých je související jiný předpis obsažen. Obrazovka Seznam DP obsahující související právní předpis 1. sloupec Slouží pro zvolení libovolných prvků Kategorie Kategorie DP Název Název DP Identifikátor Identifikátor DP Verze Verze DP Aktuální stav Aktuální stav datového prvku Typ Typ založení DP Číslo souvisejícího jiného Slouží pro ruční zadání čísla souvisejícího jiného předpisu. předpisu << Zpět Slouží pro návrat na předchozí obrazovku. Přidání nového předpisu k DP Přidá nový předpis k vybraným DP. Změna předpisu u DP Provede nahrazení stávajícího právního předpisu novým u vybraných DP. Odstranění předpisu od DP Provede odstranění předpisu od DP Zdroje hodnot ze zákona Číselník je dostupný z menu Číselníky IS DP položka Zdroje hodnot ze zákona. Obrazovka Zdroje hodnot ze zákona Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

67 Obrazovka zobrazí číselník zdrojů hodnot ze zákona. Oblast Oblast zdroje hodnot ze zákona. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail zdroje ze zákona. Text Text odkazu na zdroj hodnot ze zákona, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá Nová položka Tisk Zobrazí okno pro přidání nového zdroje hodnot ze zákona Zobrazí náhled pro tisk seznamu souvisejících zdrojů hodnot ze zákona Detail zdroje ze zákona Obsah právního předpisu se zobrazí po kliknutí na odkaz Oblast v číselníku zdrojů hodnot ze zákona. Obrazovka Detail zdroje hodnot ze zákona Obrazovka zobrazí detail zdroje hodnot ze zákona Text Text odkazu na zdroj hodnot ze zákona, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá Oblast Oblast zdroje hodnot ze zákona Odstranit Odstraní zobrazený zdroj hodnot ze zákona Uložit Uloží provedené změny v detailu zdroje hodnot ze zákona Seznam DP obsahujících zdroj Zobrazí formulář Seznam DP obsahujících související zdroj hodnot ze zákona hodnot Seznam DP obsahující související zdroj hodnot ze zákona Formulář se zobrazí po kliknutí na tlačítko Seznam DP obsahující zdroj hodnot v detailu předpisu. V seznamu se zobrazí DP, u kterých je související zdroj hodnot obsažen. Obrazovka Seznam DP obsahující související zdroj hodnot ze zákona 1. sloupec Slouží pro zvolení libovolných prvků Kategorie Kategorie DP Název Název DP Identifikátor Identifikátor DP Verze Verze DP Aktuální stav Aktuální stav datového prvku Typ Typ založení DP Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

68 Oblast zdroje hodnot Slouží pro ruční zadání čísla zdroje hodnot ze zákona << Zpět Slouží pro návrat na předchozí obrazovku Přidání nového zdroje k DP Přidá nový zdroj k vybraným DP Změna zdroje u DP Provede nahrazení stávajícího zdroje novým u vybraných DP Odstranění zdroje od DP Provede odstranění zdroje od DP 14.4 Formy prezentace DP Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Formy prezentace DP. Obrazovka Formy prezentace DP Obrazovka zobrazí obsah číselníku forem prezentace datového prvku. Název formy prezentace Název nebo popis prezentace datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové formy prezentace Detail formy prezentace datového prvku Detail formy prezentace se zobrazí kliknutím na odkaz Název formy prezentace v číselníku formy prezentace DP. Obrazovka Detail formy prezentace datového prvku Obrazovka zobrazí detail formy prezentace datového prvku. Název Název nebo popis prezentace datového prvku Odstranit Odstraní zobrazenou formu prezentace datového prvku Uložit Uloží provedené změny v detailu formy prezentace datového prvku 14.5 Kategorie prezentace Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Kategorie prezentace. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

69 Obrazovka Kategorie prezentace Obrazovka zobrazí číselník kategorií prezentace. Název kategorie prezentace Druh symbolů, znaků nebo jiného označení užívaného k prezentaci datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové kategorie prezentace Detail kategorie prezentace Detail kategorie prezentace se zobrazí kliknutím na odkaz Název kategorie prezentace v číselníku kategorie prezentace. Obrazovka Detail kategorie prezentace Obrazovka zobrazí detail kategorie prezentace Název Druh symbolů, znaků nebo jiného označení užívaného k prezentaci datového prvku Odstranit Odstraní zobrazenou kategorii prezentace Uložit Uloží provedené změny v detailu kategorie prezentace 14.6 Oblast DP Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Oblast DP. Obrazovka Oblast DP Obrazovka zobrazí číselník oblastí datových prvků. Kód Kód oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti. Odkaz zobrazí detail oblasti DP. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Popis oblasti Název oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti Prefix JeDP Prefix pro tvorbu identifikátoru jednoduchého datového prvku Prefix SlDP Prefix pro tvorbu identifikátoru složeného datového prvku Prefix číselníku JeDP Prefix pro tvorbu identifikátoru číselníku jednoduchého datového prvku Druh DP Název druhu datového prvku podporovaného oblastí DP. Možné hodnoty: Jen JeDP, Jen SlDP, Všechny druhy Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

70 Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové oblasti datových prvků Detail oblasti datového prvku Detail kategorie prezentace se zobrazí kliknutím na odkaz Kód v číselníku oblastí DP. Obrazovka Detail oblasti datového prvku Obrazovka zobrazí detail oblasti datových prvků. Kód Kód oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti Název oblasti Název oblasti datových prvků udává příslušnost DP do širší oblasti Prefix JeDP Prefix pro tvorbu identifikátoru jednoduchého datového prvku Prefix SlDP Prefix pro tvorbu identifikátoru složeného datového prvku Prefix číselníku JeDP Prefix pro tvorbu identifikátoru číselníku jednoduchého datového prvku. Druh DP Název druhu datového prvku podporovaného oblastí DP. Možné hodnoty: Jen JeDP, Jen SlDP, Všechny druhy Číselná řada JeDP Číselník číselných řad, které se používají při tvorbě identifikátorů JeDP, SlDP a číselníků JeDP Číselná řada SlDP Číselník číselných řad, které se používají při tvorbě identifikátorů JeDP, SlDP a číselníků JeDP Číselná řada číselníku JeDP Číselník číselných řad, které se používají při tvorbě identifikátorů JeDP, SlDP a číselníků JeDP Nabízet jako rodičovský XML Určuje, zda se odpovídající DP nabízejí v seznamu rodičovských XML typů typ Uložit Uloží provedené změny v detailu oblasti datového prvku Odstranit Odstraní zobrazenou oblast datového prvku 14.7 Skupiny DP Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Skupiny DP. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

71 Obrazovka Skupiny DP Obrazovka zobrazí číselník skupin datových prvků. Kód Kód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou. Určuje zařazení DP do datového slovníku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Název Pojmenování vyjadřující podstatnou povahu skupiny datových prvků. S kódem skupiny datových prvků tvoří nedělitelnou dvojici. Odkaz zobrazí detail položky skupiny DP. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové skupiny datových prvků Detail skupiny datových prvků Detail kategorie prezentace se zobrazí kliknutím na odkaz Kód v číselníku skupiny DP. Obrazovka Detail skupiny datových prvků Obrazovka zobrazí detail skupiny datových prvků. Název Pojmenování vyjadřující podstatnou povahu skupiny datových prvků. S kódem skupiny datových prvků tvoří nedělitelnou dvojici. Kód Kód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou. Určuje zařazení DP do datového slovníku. Odstranit Odstraní zobrazenou skupinu datových prvků Uložit Uloží provedené změny v detailu skupiny datových prvků 14.8 Publikační autority Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Publikační autority. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

72 Obrazovka Publikační autority Obrazovka zobrazí číselník publikačních autorit Název Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové publikační autority Detail publikační autority Detail publikační autority se zobrazí kliknutím na odkaz Název v číselníku publikačních autorit. Obrazovka Detail publikační autority Obrazovka zobrazí detail publikační autority Název Právnická nebo fyzická osoba, odpovědná za publikaci objektu standardizace. Odstranit Odstraní zobrazenou publikační autoritu Uložit Uloží provedené změny v detailu publikační autority 14.9 Číselné řady Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Číselné řady. Obrazovka Číselné řady Obrazovka zobrazí číselník číselných řad Název Název číselné řady. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Start Iniciální hodnota číselné řady. Stop Koncová hodnota číselné řady. Aktuální hodnota Aktuální hodnota číselné řady. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nové číselné řady Detail číselné řady Detail číselné řady se zobrazí kliknutím na odkaz název v číselníku číselné řady. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

73 Obrazovka Detail číselné řady Obrazovka zobrazí detail číselné řady Název Název číselné řady. Stop Koncová hodnota číselné řady. Start Iniciální hodnota číselné řady. Hodnota Aktuální hodnota číselné řady. Odstranit Odstraní zobrazenou číselnou řadu Uložit Uloží provedené změny v detailu číselné řady Datové typy hodnot Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Datové typy hodnot. Obrazovka Datové typy hodnot Obrazovka zobrazí číselník datových typů hodnot Datový typ hodnot Množina různých hodnot pro prezentaci hodnoty datového prvku. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nového datového typu Detail datového typu hodnot Detail datového typu hodnot se zobrazí kliknutím na odkaz Datový typ hodnot v číselníku datových typů hodnot. Obrazovka Detail datového typu hodnot Obrazovka zobrazí detail datové typu hodnot Název Množina různých hodnot pro prezentaci hodnoty datového prvku. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

74 Odstranit Odstraní zobrazený datový typ hodnot Uložit Uloží provedené změny v detailu datového typu hodnot Typy omezení hodnot Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Typ omezení hodnot. Obrazovka Typy omezení hodnot Obrazovka zobrazí číselník typů omezení hodnot Název typu omezení hodnot Typ omezení v XML schématu pro daný DP. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Nová položka Zobrazí okno pro přidání nového typu omezení hodnot Detail typu omezení hodnot Detail typu omezení hodnot se zobrazí kliknutím na odkaz Název typu omezení hodnot v číselníku typů omezení hodnot. Obrazovka Detail typu omezení hodnot Obrazovka zobrazuje detail typu omezení hodnot Název Typ omezení v XML schématu pro daný DP. Odstranit Odstraní zobrazený typ omezení hodnot Uložit Uloží provedené změny v detailu typu omezení hodnot Důvody nevyhlášení podnětu Číselník si lze zobrazit kliknutím na menu Číselníky IS DP položku Důvod nevyhlášení podnětu. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

75 Obrazovka Důvody nevyhlášení podnětu Obrazovka zobrazí číselník důvodů nevyhlášení podnětu Název Název důvodu nevyhlášení podnětu. Kliknutím na odkaz se zobrazí detail položky. Popis Popis významu použití důvodu nevyhlášení Nová položka Zobrazí okno pro přidání nového důvodu nevyhlášení podnětu Detail důvodu nevyhlášení podnětu Detail důvodu nevyhlášení podnětu se zobrazí kliknutím na odkaz Název v číselníku důvodů nevyhlášení podnětu. Obrazovka Detail důvodu nevyhlášení podnětu Obrazovka zobrazí detail důvodu nevyhlášení podnětu Popis Popis významu použití důvodu nevyhlášení Název Název důvodu nevyhlášení Odstranit Odstraní zobrazený důvod nevyhlášení podnětu Uložit Uloží provedené změny v detailu důvodu nevyhlášení podnětu Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

76 15 Uživatel Odkazy pro správu profilu přihlášeného uživatele Události pro upozornění Tabulka se zobrazí po kliknutí na menu Uživatel položku Události pro upozornění. Obrazovka Událostí pro upozornění Obrazovka zobrazuje seznam událostí pro upozornění. Vybrat Příznak, zda je daná událost vybraná Název Název události Popis Popis události Uložit Filtr Uloží provedené změny ve výběru událostí pro upozornění Odkaz, zobrazí formulář pro podrobnější nastavení vybrané události Nastavení filtru typu události Nastavení se zobrazí po kliknutí na odkaz filtr v tabulce pro nastavení události pro upozornění, pokud je filtr pro vybraný typ definován. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

77 Obrazovka Filtr typu události Obrazovka zobrazí seznam filtrů vybrané události pro upozornění Typ události Typ události, pro kterou je filtr nastavován Uživatel Uživatel, pro kterého je detailní filtr nastavován Evidovat všechny události Nastavení, zda má být uživatel upozorněný ve všech případech na zvolenou událost Seznam události Nabídka položek k zúžení rozsahu upozornění na zvolenou událost. Slouží k omezení zasílaných zpráv pouze na oblast zájmu nebo specializace uživatele. Uložit Uloží provedené změny v definici filtru typu události Odznačit všechny Zruší výběr všech vybraných filtrů události pro upozornění 15.2 Detail uživatele Detailní informace o uživateli si lze zobrazí kliknutím na menu Uživatel - volbu Detail uživatele. Obrazovka Detail uživatele Obrazovka zobrazí detail uživatele Jméno Příjmení Jméno uživatele Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

78 Název organizace Město Telefon SDP Aktivní Seznam certifikátů Číslo Certifikační autorita Platnost od Platnost do Název organizace uživatele Bydliště uživatele Kontaktní uživatele Telefonický kontakt na uživatele Správce datového prvku. Aktivní/Neaktivní uživatel Seznam certifikátů uživatele Miniatura certifikátu uživatele. CA, která certifikát vydala. Počátek platnosti certifikátu Konec platnosti certifikátu Uložit Uloží provedené změny v detailu uživatele Přidělení rolí Zobrazí okno Role pro uživatele Nastavení událostí Zobrazí okno Události pro upozornění Role pro uživatele Okno pro přidání/odebrání rolí se zobrazí po kliknutí na tlačítko Přidělení rolí v detailu uživatele. Obrazovka Role pro uživatele Hledat v seznamech pole pro zadání vyhledávaného textu v seznamech rolí Nepřiřazené Seznam nepřiřazených rolí uživatele Přiřazené Seznam přiřazených rolí uživatele << Zpět Tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku Uložit Tlačítko pro uložení dat formuláře Seznam operací vybrané Tlačítko zobrazí formulář se seznamem akcí vybrané přiřazené role (Operace pro roli) přiřazené role Hledej Tlačítko vyhledá položky v seznamech ne/přiřazených rolí dle textu zadaného do pole Hledat v seznamech Obnov Zrušení filtru >> Tlačítko pro přidání vybrané role uživateli << Tlačítko pro odebrání vybrané role uživateli Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

79 Operace pro roli Okno pro přidání/odebrání operací roli se zobrazí po označení přiřazené role v seznamu rolí uživatele a kliknutí na tlačítko Seznam operací vybrané přiřazené role. Obrazovka Operace pro roli Hledat v seznamech Nepřiřazené Přiřazené pole pro zadání vyhledávaného textu v seznamech operací Seznam nepřiřazených operací role Seznam přiřazených operací role << Zpět Tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku Uložit Tlačítko pro uložení dat formuláře Hledej Tlačítko vyhledá v seznamech ne/přiřazených operací položky dle textu zadaného do pole Hledat v seznamech Obnov Zrušení filtru >> Tlačítko pro přidání vybrané operaci k roli << Tlačítko pro odebrání vybrané operace od role Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

80 16 FAQ Formulář se zobrazí po kliknutí na položku menu FAQ. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

81 17 Historie verzí Přehled verzí se zobrazí po kliknutí na položku menu Historie verzí. IS DP Informační systém o datových prvcích, vypracováno pro MV ČR Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

82 18 Nápověda Nápověda se zobrazí po kliknutí na položku menu Nápověda. Jsou zde ke stažení dokumenty pro aktuálně přihlášeného uživatele a jemu přiřazené role. Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

83 19 Kontakty Kontakty se zobrazí po kliknutí na položku menu Kontakty. IS DP Informační systém o datových prvcích, vypracováno pro MV ČR Uživatelská příručka IS DP verze , dokument ze dne , verze /114

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze 2.01.00 role Prověřena osoba správce vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Pověřená osoba správce vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská příručka

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS DP Informační systém o datových prvcích Verze 2.01.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Uživatelská příručka IS

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.01.00 role Komentátor vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 19.1.2009 verze dokumentu 1.00 Uživatelská příručka

Více

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Průzkumník IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Průzkumník IS DP Návod k obsluze

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Osoba jednající za správce číselníku

Osoba jednající za správce číselníku Osoba jednající za správce číselníku Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Osoba jednající

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Osoba jednající za správce

Osoba jednající za správce Osoba jednající za správce Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Osoba jednající za správce

Více

Komentátor IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Komentátor IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Komentátor IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Komentátor IS DP Návod k obsluze

Více

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod... 3 Co je ISDP... 3 Jaké jsou funkce ISDP... 3 Slovník pojmů... 3 Dílčí DP... 3 DS... 3 ISDP... 3 JeDP... 3 OS...

Více

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3 SlDP...3

Více

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci

Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče pro aplikaci IS DP Informační systém o datový prvcích verze 2.00.00 pro uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 23. 06.

Více

ASD Software, s.r.o.

ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne: 31.07.2015 verze dokumentu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 01. 03. 2018, verze

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.03.00 role Prověřená osoba správce ISVS vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 01.

Více

ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) ADMINISTRÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3

Více

Obecná příručka IS o ISVS

Obecná příručka IS o ISVS Obecná příručka IS o ISVS Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 11. 2016, verze 1.01 Obecná příručka IS

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Postup při zadávání údajů do IS o ISVS pro roli pověřená osoba správce (POS) Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě Praha, srpen 2010 Obsah 1. Obecně o IS o ISVS... 7 1.1.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Datový slovník. Datum vyhlášení :00:00. Platnost od data. Platnost do data. Název oblasti datových prvků. Verze 102

Datový slovník. Datum vyhlášení :00:00. Platnost od data. Platnost do data. Název oblasti datových prvků. Verze 102 Datový slovník Kód skupiny datových prvků PRO IS STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Popis datového slovníku Návrh XML schématu s definicemi jednoduchých datových prvků ISVS verze 1.0.2. Toto schéma obsahuje definice

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Výtisk č.: Počet listů 10. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro externí žádost

Výtisk č.: Počet listů 10. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro externí žádost ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 10 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

41 Konzultace bariéry

41 Konzultace bariéry 41 Konzultace bariéry Uživatelský modul Konzultace realizuje běžnou denní agendu pracovníků konzultačního centra pro odstraňování bariér. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy/požadavky spolu

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP

Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Př ihlaš ova ní do IS etešty př eš JIP Aktualizováno: 16.10.2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Zkratky... 3 1.3 Historie... 3 2 Přístup k aplikaci etesty... 3 3 Lokální administrátor...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k seznamům vystavených dokumentů (odborná posouzení,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více